Sunteți pe pagina 1din 51

UNIVERSITATEA CRESTINA DIMITRIE CANTEMIR

FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC SI COMERCIAL

PROIECT ECONOMIA TURISMULUI - JUDETUL SIBIU

CUPRINS
CAPITOLUL 1 Localizarea si caracterizarea judetului Sibiu.pa ! CAPITOLUL " Preze#tarea pote#tialului turistic al judetuluipa $ CAPITOLUL ! A#aliza bazei te%#ico &ateriale si a o'ertei de ser(iciiipa ") CAPITOLUL * A#aliza circulatiei turistice a judetului..pa !* CAPITOLUL + Propu#eri de (alori'icare...pa *, CAPITOLUL .(aluarea e'orturilor i#(estitio#ale/ posibilitati de realizare si e'ecte sco#tate i# pla# eco#o&icpa ** CAPITOLUL ) 0arta judetului .....pa *1 2I2LIO3RA4I...pa +1

"

CAPITOLUL 1 LOCALIZAREA SI CARACTERIZAREA JUDETULUI SIBIU 5udetul Sibiu/ situat i# ce#trul Ro&a#iei se i#cadreaza i#tre ur&atoarele coordo#ate eo ra'ice6 latitudi#e #ordica - *- rade 1)7 a(a#d ca pu#ct e8tre& satul Prod/ co&u#a 0o %ila 9 latitudi#e sudica - *+ rade 1$7 a(a#d ca pu#ct e8tre& satul Palti#/ co&u#a 2oita9 lo# itudi#e estica - "* rade +)7 a(a#d ca pu#ct e8tre& satul Teli#e/ co&u#a 2rade#i9 lo# itudi#e (estica - "! rade !+7 a(a#d ca pu#ct e8tre& co&u#a 5i#a. .ste asezat :# depresiu#ea Cibi#ului/ :# apropierea &u#tilor 4a arasului ;circa ", <&=/ Cibi#ului ;1" <&= si Lotrului ;circa 1+ <&=/ care &ar i#esc depresiu#ea/ i# partea de sud (est &u#icipiul se a'la :# depresiu#ea Cibi#ului/ :#tr-o zo#a de c>&pie pie&o#ta#a coli#ara cu terase ale r>ului Cibi#/ care o dre#eaza. Orasul #u este deli&itat de 'or&e de relie' strict co#turate/ ci le :&braca si le do&i#a aproape u#i'or&iz>#du-le/ pri# e8ti#derea zo#ei co#struite. ?u#icipiul #u are :# peri&etrul sau accide#te eo&or'olo ice care sa pro(oace ele&e#te de pa#ta. Altitudi#ea 'ata de #i(elul &arii (ariaza i#tre *1+& i# Orasul de 5os si *!1 & i# Orasul de Sus. Circa !,@ di# supra'ata judetului este repreze#tata de zo#a &u#toasa. Altitudi#ile &a8i&e de peste "+,,& aparti# ?u#tilor 4a aras ;A'. Ne oiu B "+!+& si A'. Aa#atoarea lui 2utea#u B"+,$&=. Co#a de podis ocupa circa ju&atate di# supra'ata judetului/ iar zo#a depresio#ara apro8i&ati( ",@. Altitudi#ile &i#i&e de "$ & su#t speci'ice lu#cii Tar#a(ei ?ari. Altitudi#ea 'ata de #i(elul &arii (ariaza i#tre *1+& i# Orasul de 5os si *!1& i# Orasul de Sus. 5udeul Sibiu are :# co&po#e#D " &u#icipii/ 1 orae i +! de co&u#e6

Municipii

Sibiu-reedi#a judeului ?edia

Orae
A(ri A #ita Cis#Ddie Eu&brD(e#i Oc#a Sibiului ?iercurea Sibiului SDlite TDl&aciu Copa ?icD

Populatia orasului Sibiu este de 1), &ii locuitori i# a#ul ",,". Structura et#ica a populatiei este ur&atoarea6 1+@ su#t ro&a#i/ "@ su#t &a %iari/ 1/-@ er&a#i/ 1/*@ su#t de alte #atio#alitati. ?ajoritatea populatiei este de reli ie ortodo8a. Protesta#tii si catolicii reprezi#ta *@ di# populatie. "+@ di# populatie are peste +, a#i iar 1$@ di# populatie are studii superioare.
Populai ;",,1= ! To"al ! D #$i"a" *"*/$++ locuitori )$ loc.F<&G

! Lo%ul &up' populai "*

CAI DE ACCES Pri# Sibiu trec dru&urile europe#e . -$ ; Arad B Sibiu B 2raso( = si . $1 ; Cluj B Sibiu B Pitesti B 2ucuresti =. Sibiul reprezi#ta u# i&porta#t #od de cale 'erata ;C4R Calatori = si dispu#e de u# aeroport i#ter#atio#al ; Aeroportul Sibiu = cu curse re ulare spre 3er&a#ia si Italia. Pri#cipalele cai de acces su#t6 cele " co&pa#ii de tra#sport aeria# ;A e#tia Taro& si CarpatAir =9 pri#cipalele artere rutiere di# Ro&a#ia6 1. E.N 1 B . 1+FAF 2ucuresti B 2raso( B Sibiu B Cluj B Oradea9 ". E.N ) B 2ucuresti B Pitesti B Sibiu B Ee(a B Arad9 !. E.N 1* B Sibiu B ?edias9 Se &ai poate aju# e i# Sibiu si pri# i#ter&ediul autocarelor/ tra#sport asi urat de 'ir&e de tra#sport de pro'il precu& Atlassib/ Eacos SRL si 4a#H SRL. SCURT ISTORIC AL JUDETULUI I# pro8i&itatea Sibiului/ la Cedo#ia ; cartierul 3usterita = a e8istat o cu#oscuta asezare ro&a#a i#ca #ecercetata siste&atic. .ste de #otorietate :# literatura de specialitate Eo#ariu&ul de la 2ierta# ;sec. IA d. C%r.= a carui i#scriptie lati#a/ I. o Ce#o(ius (otu& posuiJ ;.u/ Ce#o(ius a& pus aceasta o'ra#da=/ atesta e8iste#ta u#ei populatii ro&a#izate pe teritoriul Eaciei/ dupa parasirea ei de catre ro&a#i ;")1 d. C%r.=. Aceasta populatie a supra(ietuit epocii &i ratiu#ii/ :# co#ditii (itre e/ popul>#d (aile Oltului/ Cibi#ului/ 0>rtibaciului sau T>r#a(elor p>#a :# zilele #oastre. Pri&a &e#tiu#e docu&e#tara re'eritoare la ti#uturile sibie#e dateaza di# ", dece&brie 1111/ c>#d papa Celesti# al III-lea co#'ir&a e8iste#ta prepoziturii libere a er&a#ilor di# Tra#sil(a#ia/ prepozitura care si-a a(ut sediul la Sibiu. Eocu&e#tul se re'era la or a#izarea bisericeasca a colo#istilor ;#u&iti :# docu&e#tele di# 1111-teuto#ici ecclesia T%euto#icoru& Ultra#sil(a#oru&/ :# 111"-111-/ docu&e#t cu re'erire la prepozitul Sibiului/ 'la#dre#zi/ iar :# 1",- - sa8o#i=/ sositi :# pro(i#cia Sibiu :# ti&pul do&#iei re elui 3Kza al II-lea ;11*1 11-"= si or a#izati :#tr-o prepozitura :# ti&pul do&#iei re elui 2Kla al III-lea ;11)" - 111-=. 2ula de aur a re elui A#drei al II-lea di# 1""* reco#'ir&a colo#istilor er&a#i o serie de pri(ile ii ;&e#ti#ute pe tot parcursul e(ului &ediu/ u#ele c%iar p>#a :# a#ul 1$)-=/ :# 1!," este se&#alat :#ceputul or a#izarii sasilor :# scau#e/ Sibiul 'ii#d pri&ul scau# &e#tio#at/ iar :# 1!++ este atestata pro(i#cia Sibiului cu cele sapte scau#e. ?e#tio#at :#ca sub #u&ele de 0er&a##sdor' :# a#ul 1!"1/ :# a doua ju&atate a secolului Sibiul obti#e calitatea de ci(itas/ :#tr-u# docu&e#t di# 1!-- 'ii#d po&e#it #u&ele localitatii pri&a data sub 'or&a 0er&a##stadt. Spre s'>rsitul secolului al LA-lea se 'or&eaza *

i#stitutia #u&ita U#i(ersitatea Saseasca/ a'lata :# 'ru#tea ierar%iei ad&i#istrati(e a tuturor sasilor/ co#dusa de u# jude re al/ &ai t>rziu co&ite al sasilor. 5urisdictiei U#i(ersitatii sasesti i-au 'ost subordo#ate ulterior si sate ro&>#esti asa #u&ite scau#e-'iliala :# care #u locuiau sasi ;T. NM ler=. Perioada &edie(ala se caracterizeaza :# Sibiu pri#tr-o dez(oltare eco#o&ica co#ti#ua/ &arcata de acti(itatea breslelor. Pri&ele statute ale acestora ;1!)-= e#u&ereaza 11 bresle cu "+ &eserii9 :# secolul al LAI-lea e8istau bresle ;ca cea a ciz&arilor=/ di# care 'aceau parte si &esteri care acti(au :# Tara Ro&>#easca sau :# ?oldo(a. Nu&arul breslelor a crescut treptat/ :# a doua ju&atate a secolului al LAI-lea e8ist>#d "1 de bresle/ iar spre 1)$, erau atestate *,/ :#tr-o perioada :# care deja crescuse co#siderabil rolul &a#u'acturilor. Eezastrul re atului &a %iar sur(e#it la ?o%Ncs :# a#ul 1+"-/ ocuparea capitalei 2uda ;1+*1= si :#te&eierea pri#cipatului Tra#sil(a#iei au plasat co&u#itatea saseasca/ si i&plicit cea sibia#a/ :# 'ata u#ei situatii #oi :# care a 'ost #e(oita sa practice o politica duplicitara/ c>#d cea 'ireasca 'ilo%absbur ica/ a(>#d :# (edere a'i#itatile et#ice si culturale/ c>#d prooto&a#a. Ei# aceste &oti(e orasul (a 'i asediat de &ai &ulte ori/ de catre a&bele parti9 cu toate acestea Sibiul :si pastreaza pri(ile iile. Co#co&ite#t/ cu :#cepere di# 1+*!/ sasii au adoptat re'or&a reli ioasa/ trec>#d di# corpores la co#'esiu#ea lutera#a pe care/ :# &area lor &ajoritate/ o &arturisesc si :# preze#t. I# 1++, i# Piata ?are se i#staleaza Istalpul i#'a&ieiJ/ u# &o#u&e#t otic ce a(ea i# (ar' statuia lui Rola#d/ realizata de sculptorul O#o'orius. S'>rsitul secolului al LAI-lea si :#ceputul celui ur&ator au 'ost &arcate de co#'lictele &ilitare care (or i#'lue#ta si e(olutia (ietii eco#o&ice si sociale di# Sibiu. Ne re'eri& aici/ &ai :#t>i/ la e(e#i&e#tele le ate de ca&pa#iile lui ?i%ai Aiteazul/ la batalia de la Seli&bar ;1+11= care sa des'asurat/ de 'apt/ sub pri(irile sibie#ilor &asati pe zidurile di# sudul orasului. O# a#ii 1-,1-1-,! Sibiul este supus asediului trupelor lui Si is&u#d 2Nt%orH/ co#duse de Ste'a# CsN<H care a ars si cladirile e8iste#te :# 'ata i#ci#telor 'orti'icate. Peste &ai puti# de u# dece#iu ;1-1,= Sibiul este ocupat de ar&ata pri#cipelui 3abriel 2Nt%orH. O# 1$ 'ebruarie 1-1*/ c>#d #oul pri#cipe 3abriel 2et%le# restituie c%eile orasului/ :# oras &ai e8istau doar +! de ospodari. Odata cu :#'r># erea turcilor de catre austrieci la s'>rsitul secolului al LAIIlea/ Tra#sil(a#ia de(i#e &are pri#cipat :# cadrul I&periului 0absbur ic. Puterea ad&i#istrati(a este e8ercitata de catre uber#iul care si-a a(ut sediul la Sibiu :#tre 1-1" si 1)1,. I# 1)*+ se i#au ureaza li#ia postala Aie#a-Sibiu care e'ectua curse de doua ori pe lu#a. I# pri&a ju&atate a sec. LIL u# #ou (al de colo#isti/ la#dlerii/ se aseaza i# Sibiu/ &ai precis i# Neppe#dor'. .i pro(e#eau di# Austria di# zo#a Salzbur . Treptat preze#ta populatiei ro&>#esti este tot &ai (ie/ Sibiul de(e#i#d spre &ijlocul secolului al LIL-lea/ ce#trul spiritual al luptei pe#tru e&a#ciparea acestei #atiu#i. O# cadrul luptei de eliberare #atio#ala a ro&>#ilor/ la Sibiu este redactat de catre Si&io# 2ar#utiu &a#i'estul - procla&atie catre ro&>#i citit la 2laj/ si tot la Sibiu :si (a a(ea sediul Co&itetul #atio#al per&a#e#t ro&># sub presedi#tia episcopului A#drei Sa u#a. O# 1$-! :si desc%ide aici lucrarile Eieta Tra#sil(a#iei care (oteaza le ea pri(i#d e ala :#dreptatire a #atiu#ii ro&>#e si a co#'esiu#ilor sale. Ei# Sibiu acti(eaza Partidul Natio#al Ro&># di# Tra#sil(a#ia/ care decla#seaza cea &ai a&pla &iscare social-politica di# a doua ju&atate a secolului al LIL-lea - ?iscarea &e&ora#dista :# co#ditiile :# care/ :#cep>#d cu 1$-) Tra#sil(a#ia a 'ost a#e8ata U# ariei :# cadrul I&periului austro-u# ar. A doua ju&atate a secolului al LIL-lea si pri&ul s'ert al secolului LL su#t caracterizate de o dez(oltare eco#o&ica si sociala 'ara precede#t :# Sibiu. Supra'ata co#struita se e8ti#de &ult :# a'ara zidurilor6 deja :# 1$*1/ pe l># a cele 111) case di# i#teriorul zidurilor/ :# a'ara acestora e8istau :#ca $-1. Eaca :# 1$+) #u&arul locuitorilor era de 1!$)"/ di#a&ica cresterii populatiei este ur&atoarea6 :# 1$-$ - 1$ 11$/ 1$1, - "1 *!*/ 11,, - "- -*! ;i#tra&uros - 1-*! di# care 1+ ++! er&a#i=. La i#ceput de secol LL/ Sibiul este u# oras (ibra#t i# pas cu (re&ea6 este al !-lea oras di# I&periul Austro-U# ar ilu&i#at cu cure#t electric si al doilea i#

care se i#troduce tra&(aiul electric. Pri&ul ci#e&ato ra' se desc%ide i# 11,1 si apar pri&ele PC-uri publice i# 111,. Eez(oltarea urba#istica/ eco#o&ica si sociala de care se bucura Sibiul la i#ceputul sec. LL/ este 'ra#ata de izbuc#irea pri&ului razboi &o#dial. Eupa pri&ul razboi &o#dial si U#irea Tra#sil(a#iei cu Ro&>#ia ;1 dece&brie 111$=/ co#se&#a& ur&atoarele date de&o ra'ice6 i# 11", erau !" )*$ locuitori iar i# 11"+ i# Sibiu locuiau ** -*! su'lete di# care "! 111 er&a#i. Ee#u&irea orasului se sc%i&ba o'icial i# Sibiu i# 1111/ iar strazile pri&esc de#u&iri ro&a#esti. I# 11*+/ dupa al doilea razboi &o#dial/ i#cepe deportarea sasilor spre URSS. "$,, persoa#e de et#ie er&a#a au 'ost deportati/ &ulti di#tre ei #u s-au &ai i#tors #iciodata. Siste&ul co&u#ist cu &ici e8ceptii #u s-a ati#s de orasul (ec%i/ iar Sibiul de(i#e resedi#ta judetului cu acelasi #u&e i# 11-$. La "1 dece&brie 11$1 i#cep la Sibiu de&o#stratiile a#tico&u#iste co#ti#uate i# "" dece&brie/ soldate cu $1 &orti si sute de ra#iti. Sibiul a 'ost al doilea oras/ cro#olo ic dupa Ti&isoara/ care s-a ridicat i&potri(a dictaturii co&u#iste. Puti#e orase di# Ro&a#ia se pot &a#dri cu o istorie atat de bo ata/ dease&e#ea Sibiul este si u# pio#ier i# i#dustrie/ sa#atate/ i#(ata&a#t/ etc. Spre e8e&plu6 1"1" B este atestat pri&ul spital di# Ro&a#ia9 1!$, B pri&a atestare a u#ei scoli di# Ro&a#ia9 1*1* B se desc%ide pri&a 'ar&acie di# Ro&a#ia9 1+"* B ti&p de !*+ de a#i casa %aller di# Piata ?are a aparti#ut aceleasi 'a&ilii9 1+!* B pri&a &oara de %artie di# Ro&a#ia9 1+** B se tipareste pri&a carte i# li&ba ro&a#a di# Ardeal9 1++1 B Co#rad 0ass e8peri&e#teaza pri&a rac%eta i# trepte di# lu&e9 1-)1 - I# jurul Sibiului se descopera azul &eta#9 1)$" - C%i&istul 4ra#z 5osep% ?Qller descopera telurul9 1)1+ - Cel &ai (ec%i paratraz#et di# S-. .uropei se i#staleaza la Sibiu9 1$1) - Se desc%ide ?uzeul 2ru<e#t%al/ pri&ul &uzeu di# Ro&a#ia9 1$+" - Apare Tele ra'ul Ro&a# care de atu#ci are aparitie #ei#trerupta/ cel &ai (ec%i ziar di# sudul .uropei9 1$+1 - Podul ?i#ciu#ilor este pri&ul pod di# 'ier di# Ro&a#ia9 1$)+ - Pri&a 'abrica de &asi#i di# Tra#sil(a#ia9 1$1* - Palti#is de(i#e pri&a statiu#e &o#ta#a di# Ro&a#ia9 1$1+ - Se publica pri&a .#ciclopedie di# Ro&a#ia ;a !-a di# .uropa=9 1$1+ - S-a desc%is &uzeul de Istorie Naturala care cupri#de cel &ai (ec%i ierbar di# Ro&a#ia9 11"$ - S-a desc%is pri&a radi#a zoolo ica di# Ro&a#ia9 11,* - Sibiul este al "-lea oras di# .uropa care i#troduce tra&(aiul electric9 11$1 - Sibiul este al doilea oras di# Ro&a#ia care s-a ridicat i&potri(a co&u#is&ului. DEZVOLTAREA ECONOMICA A SIBIULUI Orasul Sibiu/ capitala judetului cu acelasi #u&e/ este atestat docu&e#tar di# secolul al LII-lea si a repreze#tat de-a lu# ul ?ile#iului II u# pu#ct de re'eri#ta :# ceea ce pri(este eco#o&ia si co&ertul zo#al. Sibiul a 'ost 'o#dat de sasii colo#izati aici :# secolele LI B LII/ pe ur&ele u#ei (ec%i cetati daco-ro&a#e si a tra(ersat :#tre .(ul ?ediu sub #u&ele de 0er&a##stadt. O# secolul al LIA-lea Sibiul era deja u# puter#ic ce#tru &estesu aresc.

Eocu&e#te di# a#ul 1!)- 'ac &e#tiu#e despre e8iste#ta a 11 bresle/ ai caror &e&bri e8ercitau "+ de &eserii. Aceste bresle :#treti#eau relatii 'oarte acti(e cu statele europe#e di# zo#a. Spriji#it de puterea eco#o&ica a &estesu arilor/ Sibiul s-a dez(oltat eco#o&ic si urba#istic/ ur&>#d calea tipica oraselor &edie(ale. Ei# secolul LIL. (ec%iul bur &edie(al a lasat treptat locul orasului &oder#. Sibiul &oder# este capitala u#ui judet cu o pozitie pri(ile iata di# pu#ct de (edere eo ra'ic/ eco#o&ic si social. Sibiul este u#ul di#tre cele &ai dez(oltate judete di# tara/ :# aceasta zo#a des'asur>#du-si acti(itatea a e#ti eco#o&ici di# pri#cipalele ra&uri ale eco#o&iei #atio#ale. Restructurarea si &oder#izarea petrecuta i# ulti&ul dece#iu au 'acut ca i#dustria sa deti#a pri&ul loc :# eco#o&ia judetului cu o po#dere de !$/)"@ di# Produsul I#ter# 2rut/ ur&ata de a ricultura/ co#structii/ co&ert si ser(icii. Ei# totalul productiei/ &are parte este desti#ata e8portului. La 1".1,.",,* erau :#&atriculate la Re istrul Co&ertului Sibiu 11.$-, 'ir&e6 $ re ii auto#o&e de stat/ *$) societati pe actiu#i/ 1!.1)$ S.R.L.-uri/ -!1 S.N.C.-uri/ !1 S.C.S.-uri/ -1 or a#izatii cooperatiste / *-+- persoa#e 'izice si asociatii 'a&iliale. Ei#tre acestea ",1$ societati su#t cu capital strai# - i#te ral sau &i8t. Aolu&ul total al capitalului social strai# :# judetul Sibiu este de peste $,.1 &ilioa#e USE si *$$ &iliarde lei. Pe pri&ele locuri se situeaza i#(estitorii di# 3er&a#ia/ Italia/ Ola#da/ Austria/ Spa#ia/ 4ra#ta/ .l(etia/ ?area 2rita#ie/ 3recia/ Suedia/ 2el ia/ Lu8e&bur / Turcia/ Portu alia/ I#sulele Air i#e A&erica#e/ S.U.A./ Ea#e&arca/ U# aria/ Slo(acia/ I#sulele Air i#e 2rita#ice/ Slo(e#ia/ Cipru/ Liba#/ Coreea de Sud/ Australia/ TaiRa#/ Ira</ Siria/ Nor(e ia/ Ca#ada/ Arabia Saudita. Ocuparea 'ortei de &u#ca6 *1@ i#dustrie 1+@ co&ert )/+@ co#structii )/+@ sa#atate )@ :#(ata&a#t -/+@ tra#sport Ra&urile i#dustriale6

""@ Te8tile si co#'ectii ",@ Ali&e#tara 1@ Pielarit si :#calta&i#te $@ Co#structii &asi#i

CAPITOLUL ( POTENTIALUL TURISTIC AL JUDETULUI SIBIU Spiritul creator popular a rD&as :# u#ele zo#e rurale #ealterat cu toate i#'lue#Sele te%#olo iilor &oder#e.Practic/ :# u#ele zo#e ale judeSului/ &eTterii populari co#ti#uD sD SeasD/ sD brodeze/ sD picteze pe le&# sau pe sticlD sau sD ciopleascD Ti sD daltuiascD :# le&#. C>#tecele Ti da#surile populare/ tradiSiile Ti obiceiurile &oTte#ite/ 'ac di# u#ele &a#i'estDri populare co#sacrate/ ade(arate 'esti(aluri de et#o ra'ie Ti 'olclor. CLIMA Sibiul se a'la i# ce#trul tarii/ ast'el cli&a sa se co#'u#da cu cea a Ro&a#iei/ dar cu i#'lue#te ter&ice &o#ta#e. Ro&a#ia este situata i# partea de sud-est a .uropei Ce#trale/ i#tre paralele de *!U !)7 ,)V si *$U 1+ 7,-V latitudi#e #ordica si are o supra'ata de "!$.!11 W&G.Cli&a Ro&a#iei este " )p *a"!%o#"i# #"ala/ 'ii#d deter&i#ata atat de pozitia pe lob cat si de asezarea pe co#ti#e#tul europea#. Ro&a#ia are parte de o cli&a di'erita de cea a tarilor di# jur datorita preze#tei pe teritoriul tarii a ?u#tilor Carpati. La#tul &u#tos al Carpatilor pro(oaca i#'lue#te cli&atice de pro(e#ie#ta est-co#ti#e#tala/ (est-ocea#ica/ sub&editera#eea#a/ #ord-baltica/ si sud-est po#tica. Eatorita i#alti&ii &u#tilor/ ale caror (ar'uri depasesc pe alocuri ",,, de &etri/ i# Ro&a#ia cli&a este si etajata pe altitudi#e. Localitatea Sibiu se a'la i# zo#a te&perat-co#ti#e#tala/ cu i#'lue#te ter&ice datorate &u#tilor di# (eci#atate. Te&peratura &edie a#uala este de $/1 X Celsius. Recordurile de te&peratura i#re istrate su#t de !)/- X Celsius ;la 2oita i# 11*1= si -!*/* X Celsius ;la Sibiu i# 1$$$=.Ier#ile su#t 'erite de (iscole rele/ pri&a(erile su#t 'ru&oase/ (erile racuroase si toa&#ele tarzii.?edia a#uala a precipitatiilor este de --" &&/ cu (alori &i#i&e i# 'ebruarie si &a8i&e i# iu#ie. Cli&a/ relie'ul si structura solului sibia# creeaza co#ditii priel#ice pe#tru o 'lora si o 'au#a bo ata. Pri# pozitia sa/ orasul se a'la i# zo#a padurilor de stejari si oru#.

RETEAUA HIDROGRAFICA 5udetul Sibiu este strabatut de raurile Cibi# B $,<& / 0artibaciu B $$<&/ Tar#a(a ?are B )+<& / Olt-+!<& si Sadu - *+<&. Reteaua %idro ra'ica cupri#de lacuri #aturale si

lacuri arti'iciale. Relie'ul judetului/ cu i#alti&i cupri#se i#tre ".+!+ & - A'. Ne oiu si "$ & lu#ca raului Tar#a(a ?are/ este caracterizat pri#r-o &are (arietate de 'or&e #aturale. Apro8i&ati( !,@ di# supra'ata este acoperita de ?u#tii 4a aras/ Lotru si Ci#drel/ +,@ este acoperit de platourile Tar#a(e/ 0artibaci si Secase stabatute de (ai ada#ci. Cursurile de apa su#t e al distribuite pe toata supra'ata judetului. Oltul ;+" <& i# judet= colecteaza apele aduse de r:urile di# &u#tii 4a aras6 Arpas/ Cartisoara/ Poru&bac/ A(ri . R:urile de pe (ersa#tul #ord-estic al &u#tilor Ci#drel ;Sebes/ Cis#adie/ Sadu= su#t colectate de Cibi# care iz(oreste de sub A'. Ci#drel. La ?o%u/ Cibi#ul pri&este ca a'lue#t r:ul 0artibaciu/ care dre#eaza o parte di# podisul care-i poarta #u&ele. R:urile di# partea #ordica su#t adu#ate de T:r#a(a ?are ;Laslea/ Aalc%id/ 2ierta#/ ?os#a/ Aisa=. Reteaua %idro ra'ica este :#tre ita de #u&eroase lacuri de di(erse ori i#i. I# zo#ele &o#ta#e i#alte se i#tal#esc lacuri laciare6 Podra u/ Podra elu/ 2:lea/ Lacul Eoa&#ei/ A(ri / Iezeru ?are/ Iezeru ?ic. I# judetul Sibiu se asesc si #u&eroase lacuri arti'iciale6 pe Sadu/ pe Cibi#/ pe 0irtibaciu sau pe Olt. FLORA 4lora judeSului Sibiu #u&DrD peste +.+,, specii de pla#te/ di#tre care ".!*+ specii de cor&o'ite ;-)@ di# speciile di# 'lora Ro&>#iei=. U# #u&Dr de peste *, de specii su#t e#de&ice pe#tru ?u#Sii CarpaSi. Co#'i uraSia relie'ului Ti di'ere#Sele altitudi#ale i&pri&D etajarea (e etaSiei :# partea de sud a judeSului/ pe c>#d :# partea ce#tralD Ti #ordicD se :#cadreazD :# pri&ul r>#d :# zo#alitatea latitudi#alD. Co#a pDdurilor 'oioase se des'DToarD :# podiTul T>r#a(elor/ 'ii#d alcDtuitD di# pDduri de stejar oru# :# a&estec cu arSar SDrD#esc. .tajul pDdurilor 'oioase se dez(oltD :#tre !,, & Ti 1",, &/ por#i#d de la pDdurile de oru# Ti ter&i#>#d cu pDdurile de 'a cu carpe#. PDdurile de 'a se :#t>l#esc pe supra'eSe restr>#se/ pe pa#tele #ordice ale &u#Silor 4D DraT Ti Ci#drel/ li&ita lor i#'erioarD 'ii#d la *,, B +,, &/ iar cea superioarD la 1!,, B 1*,, &. O#tre 1!,, B 1+,, se :#t>l#esc pDdurile a&estecate de 'a Ti &olid/ :#deosebi :#tre (Dile Lotrioarei Ti Cibi#ului. .tajul pDdurilor de &olid se des'DToarD/ :# e#eral/ :#tre 1!,,B1$,, &. O# &u#Sii 4D DraT lDSi&ea acestor pDduri #u depDTeTte "B! <&. O# &u#Sii Ci#drel ele apar co&pact/ cu cea &ai &are e8te#siu#e :# bazi#ele superioare ale Cibi#ului/ Sadului Ti SebeTului/ 'ii#d 'or&atD :# pri#cipal di# &olid. .tajul subalpi# se dez(oltD :#tre 1$,,B",,, & 'ii#d alcDtuit di# tu'DriTuri de s&:rdar/ j#eapD#/ ie#upDr/ a'i#/ &eriTor Ti pajiTti. .tajul alpi# apare la peste ",,, & pe supra'eSe restr>#se :# &u#Sii 4D DraT Ti Ci#drel sub 'or&D de pajiTti. Ae etaSia azo#alD este 'or&atD di# pDduri de lu#cD ;:# special zD(oaie de a#i# #e ru= :#soSi#d (Dile r>urilor Olt/ 0>rtibaciu/ Cibi#/ T>r#a(a ?are etc. FAUNA 4au#a judeSului Sibiu este Ti ea bo atD Ti di(ersD/ datD 'ii#d &ultitudi#ea tipurilor de ecosiste&e terestre Ti ac(atice. O# 'au#a judeSului Sibiu se re DseTte aproape ju&Dtate di# totalul speciilor de &a&i'ere a SDrii Ti +*@ di# cel al pDsDrilor. Pe raza judeSului Sibiu e8istD u# #u&Dr de *+ 'o#duri de (>#Dtoare/ di# care "" su#t aro#date AsociaSiei A>#Dtorilor Ti Pescarilor Sporti(i. 1) 'o#duri de (>#Dtoare su#t ospodDrite de EirecSia Sil(icD Sibiu/ iar 'o#duri de (>#Dtoare su#t co#cesio#ate spre estio#are cDtre asociaSii particulare.

RESURSELE NATURALE Ei#tre resursele #aturale ale judetului azele #aturale su#t cele &ai i&porta#te. Ee &are calitate si alcatuite aproape e8clusi( di# az de puritate i#alta. U# depozit de &ar&ura a 'ost descoperit si se a'la i# e8ploatare i# Aalea Poru&bac/ i# ti&p ce judetul &ai are resurse de #isip/ ar ila/ pietris/ etc/ 'olosite ca &ateriale de co#structii. Alte resurse #aturale su#t padurile/ care acopera !)@ di# supra'ata judetului/ pasu#ile/ 'a#etele/ tere#urile a ricole cu 'lora si 'au#a bo ate. 2o atul patri&o#iul #atural al judetului Sibiu este repreze#tat de sase rezer(atii #aturale de &are (aloare stii#ti'ica si turistica6 Lacul 'ara 4u#d de la Oc#a Sibiului/ depozitele de calcar de la Cis#adioara si Tur#u Rosu/ rezer(atia di# Aalea Sarba/ si lacurile 2alea si Iezerele Ci#drelului. Rezer(atii Naturale di# judetul Sibiu6 Iezerele Ci#drelului Lacul 2alea ;?u#tii 4a aras=9 Aalea Arpasului ;?u#tii 4a aras=9 Lacul 7'ara 'u#d7 ;Oc#a Sibiului=9 Rezer(atia Eealul Cac<el ;Sli&#ic=9 Rezer(atia Su(ara Sasilor ;Tal&aciu=9 Parcul #atural Ci#drelul9 Padurea Eu&bra(a Parcul #atural 3olul alpi# ;4a aras=. ?o#u&e#te #aturale di# judetul Sibiu6 Calcarele de la Cis#adioara9 Calcarele eoce#e - Tur#u Rosu9 Aulca#ii #oroiosi de la 0asa 9 Poia#a Narciselor de la A(ri 9 ?asa 5ido(ului/ 5i#a / Pi#te#ii di# coasta 5i#ei/ Ca#io#ul de la ?i%aile#i. Rezervatia naturala La!ul "ara "un# Rezer(atia #aturala VLacul 'ara 'u#dV 'ace parte di# co&ple8ul celor +" de lacuri sarate/ care se a'la i# cu#oscuta statiu#e bal#eocli&aterica Oc#a Sibiului. A'lat i#tr-o zo#a de dealuri/ care reprezi#ta o 'asie de cute diapirice/ lacul s-a 'or&at i# locul sali#ei 4ra#cisc 3rube/ i#c%isa i# a#ul 1))+/ pri# prabusirea ta(a#ului. Actual&e#te/ el are o 'or&a o(ala/ cu dia&etre de *, & si +, &/ si cu o supra'ata care (ariaza i#tre 1.!$* &p si 1.-++ &p/ u# (olu& de 11.11* &c si o 'or&a de tru#c%i de co#/ cu o ada#ci&e &a8i&a de !*/+ &. Sali#itatea lacului este de 1 Fl/ la supra'ata/ si creste 'oarte rapid odata cu 1,

ada#ci&ea6 !$ Fl la 1 &/ 1"" Fl la 1/+ &/ ",! Fl la " &/ !", Fl la +/+ &/ u#de se i#re istreaza &a8i&u& de sali#itate/ scaza#d apoi/ sub aceasta ada#ci&e/ la !1$ Fl. I# lu#ile de (ara/ te&peratura apei la supra'ata este de "*/+ rade C/ iar la ada#ci&ea de #u&ai 1 & aju# e la !1/* rade C. Sub ! & ada#ci&e/ te&peratura scade la 1*-1" rade C/ de(e#i#d co#sta#ta spre ada#ci&e.I&porta#ta acestui lac este le ata de re i&ul sau c%i&ico-ter&ic. Te&peratura apei este i# 'u#ctie de repartizarea co#ce#tratiilor de sare pe (erticala/ care creste i# pro'u#zi&e. Apa lacului acu&uleaza caldura solara i# sezo#ul cald si o reti#e partial si i# sezo#ul rece. Acest 'e#o&e# #u&it V%elioter&ieV a preocupat pe cercetatori/ care au e'ectuat &asuratori de te&peratura i# di'erite a#oti&puri. La VLacul 'ara 'u#dV acest 'e#o&e# se &a#i'esta cel &ai puter#ic/ &oti( pe#tru care a 'ost declarat arie #aturala protejata/ cate oria IA/ co#'or& i#cadrarii IUCN/ Vrezer(atie #aturalaV. Caracteristica c%i&ica cea &ai i&porta#ta co#sta i#tr-o strati'icare a sali#itatii di# ce i# ce &ai &are catre 'u#dul lacului si stabilitatea per&a#e#ta a acesteia. Co#ce#tratia &are/ aproape de saturatie/ este data de clorura de sodiu/ datorita co#tactului direct al apei di# lac cu &asi(ul de sare. Se co#sidera lacuri sarate acelea care au peste "1 Fl9 cele di# statiu#e ati# o sali#itate de ",,!,, Fl/ ceea ce 'ace ca trata&e#tul pe#tru di(erse boli sa dea cele &ai bu#e rezultate. Pe#tru aparitia 'e#o&e#ului de %elioter&ie este #ecesara e8iste#ta a doua orizo#turi de apa cu co#ce#tratie di'erita6 u# orizo#t superior cu &i#eralizare &ica si u#ul i#'erior/ cu o co#ce#tratie i# saruri &ult &ai &are. 4e#o&e#ul este cu atat &ai pre #a#t cu cat di'ere#ta de co#ce#tratie i# saruri este &ai &are.Pe#tru a &e#ti#e 'e#o&e#ul de %elioer&ie este #ecesar ca stratul de apa de la supra'ata sa #u 'ie a itat. 4lora si 'au#a lacului su#t direct i#'lue#tate de caracterele cli&atice si de c%i&is&ul apei. Ei# a#alizele e'ectuate se co#stata preze#ta bacteriei 2e iatoa/ i# toate pro'ilele ea 'ii#d o specie %alotolera#ta/ speci'ica apelor sal&astre. O alta bacterie i#tal#ita este C%ro&atiu&. I# stratul superior su#t preze#te o serie de specii 'itopla#cto#ice speci'ice apelor dulci6 Asterio#ella/ Cerato#eis/ CH&bella/ SH#edra. Straturile i#'erioare su#t populate cu Eiato&a/ Na(icula/ 2odo etc Iezerele Cin#relului .ste o rezer(atie &i8ta/ eo&or'olo ica/ %idro ra'ica de 'lora si 'au#a. Arealul co&u#ei 3ura R>ului/ pe (ersa#tul #ordic al platoului 4ru&oasei/ aproape de (>r'ul Ci#drel ;""** &=. Cupri#de doua (ai laciare/ cu lacurile Iezerul ?are ;1111 & alt./ ! %a si 1!/!, & ad>#ci&e= si Iezerul ?ic ;11*- & alt./ 1/) & ad>#ci&e=. Relie'ului alpi# I se adau a ele&e#te 'loristice si 'au#istice i#teresa#te6 salcia pitica/ de itaret/ ridic%ioasa/ capra #ea ra/ pru#darasul de &u#te B pasare alpi#a. Se :#ti#de :#tre 1)+, "",+ & si "",+ & altitudi#e. Supra'ata este de -,1/- %a 9 Acces6 Sibiu- Palti#is- 2atra#a- Ci#drel E51,-A Sibiu- Palti#is ; !" <&=. Ei# Palti#is pe traseu &o#ta# Palti#is - 2atri#a- Ci#drel. Rezervatia naturala G$lul Al%in &i la!ul B'lea Rezer(atie co&ple8a/ eo&or'olo ica/ %idrolo ica/ de 'lora si 'au#a. Cupri#de relie'ul alpi#/ 'lora si 'au#a di# circul laciar 2alea/ precu& si lacul cu acelasi #u&e Ei#tre ele&e#tele 'loristice speci'ice6 j#epe#/ ie#upar/ 'loarea de colt/ s&irdar/ bujor de &u#te/ a'a#9 Ei#tre ele&e#tele 'au#istice6 capra #ea ra si ac(ila de sta#ca. Starea de co#ser(are a Rezer(atiei #aturale 3olul Alpi# si lacul 2:lea ;de tip co&ple8= a a(ut de su'erit dupa co#struirea Tra#s'a arasa#ului si i#te#si'icarea turis&ului9 co(orul (e etal s-a redus datorita #u&arului &are de auto(e%icule si turisti care ca&peaza :# zo#a/ iar o serie de specii de a#i&ale s-au re'u iat :# (aile di# :&prejuri&i. Se :#re istreaza si aici practicarea u#ui turis& 11

#eecolo ic si a pescuitului :# lac. Localizare6 ?u#tii 4a arasului/ caldarea laciara 2>lea/ :#tre (>r'urile A>#atoarea lui 2utea#u ;"+,$=/ Capra ;"*!1 &=/ Palti#u ?are ;"!1$=/ ?uc%ea lui 2utea#u ;"+,- &= si Piscul 2>lii / :# aria co&u#ei Cartisoara. Supra'ata 1$, %a. Acces6 E.N. 1 ;. -$= Sibiu - Seli&bar- A(ri se despri#de dru& spre Cartisoara -pe Tra#s'a ararsa#Aalea 2>lii- traseu &o#ta#9 Statia C4R - C>rta- traseu &o#ta# cu coborare la 2alea Lac 9 Rezervatia naturala Cal!arele e$!ene #e la ($r!e&ti .ste u# &o#u&e#t al #aturii cu (aloare paleo#tolo ica/ cu #u&eroase ele&e#te &i#erale si specii de 'lora si 'au#a 'osilizate6 'osile de le&elibra#%iate/ asteropode/ ec%i#oder&e/ #u&uluti/ di#ti de rec%i#. Localizare6 i# e8tra(ila#ul co&u#ei Tur#u Rosu i# partea de Sud si Sud-.st a co&u#ei/ strabatuta de cursul Aaii Sadului. Supra'ata6 -, %a. Proble&ele cu care se co#'ru#ta Rezer(atia #aturala Calcarele eoce#e de la Porcesti ;de tip paleo#tolo ic= su#t 'aptul ca pasu#atul e8cesi( 'a(orizeaza procesele super'iciale de eroziu#e/ care scot la zi depozite 'osili'ere/ di# care su#t colectate 'ra &e#te de catre di(erse persoa#e si co&ercializate Acces6 Statia C4R pe li#ia Sibiu - Podul Olt - R>&#icul A>lcea ;",1=/ la ", <& de Sibiu9 E5 - Tal&aciu - Raco(ita - A(ri / (aria#ta di# dreptul statiei C4R Podul Olt spre Tur#u Rosu Vul!anii n$r$i$&i #e la Ha&a) ?o#u&e#t al #aturii cu (aloare eolo ica ;aria protejata #u este clar deli&itata si #ici i#dicata :# (reu# 'el/ iar :# zo#a se practica a ricultura=. Localizare6 O#tre 0asa si ?>#dra/ pe raza co&u#ei Loa&#es. Acces6 Calea 'erata Sibiu - ?edias/ %alta 0asa . Supra'ata61/, %a Dealul Za*el + Rezervatia #e &te%a #in Valea Sar,a .ste o rezer(atie co&ple8a de 'lora si 'au#a caracteristica arealului de stepa eurosiberia#. Ei#tre ele&e#tele care se asesc aici e#u&era&6 jales/ steluta (i#ata/ sac%iz/ 'rasi#el/ colilie/ #e ara. Localizare6 i# e8tra(ila#ul co&u#ei Sura ?are/ i#tre Sli&#ic si Sura ?are/ pe (ersa#tul dealului Ca<el si Aalea Sarbei. Supra'ata6 11 %a ;di# care */+ %a a'ectate de alu#ecari de tere#=. O# ceea ce pri(este Eealul Ca<el ;rezer(atie de stepa/ de tip co&ple8= datorita 'e#o&e#elor de alu#ecare si a lucrarilor de stabilizare (ersa#t/ supra'ata i#itiala a rezer(atiei s-a redus de la 11 la + %a9 Nu e8ista ridicari topo ra'ice pe#tru ariile protejate di# judetul Sibiu. Zona verde a Sibiului i&presio#eaza atat pri# #u&arul &are de parcuri cat si pri# a&e#ajarea deosebita a acestora. (ar!ul A&tra azduieste $ busturi ale celor &ai i&porta#te perso#alitati ro&a#esti rupate i# jurul asociatiei cu acelasi #u&e6 3%eor %e 2aritiu/ 2adea Carta#/ Ti&otei Cipariu/ Octa(ia# 3o a/ 3%eor %e Lazar/ A#drei ?uresia#u/ A#drei Sa u#a si Ioa# Sla(ici. 2ustul lui 2aritiu situat e8act i# 'ata i#trarii i# edi'iciu/ a 'ost realizat de Os<ar SpMt%e i# 111". 2ustul lui 3o a a 'ost realizat de Ada 3eo ?edrea/ sotia sculptorului Cor#eliu ?edrea. I# partea sta# a a parcului se a'la Policli#ica de copii/ o cladire decorata cu &oti(e preluate di# 1"

reperoriul barocului. Ur&atoarea cladire este Palatul Asociatiu#ii/ i#au urat i# 11,+ ca#d adapostea o sala de co#'eri#te/ biblioteca/ pri&a sala de teatru ro&a#esc si &uzeul de et#o ra'ie si pictura ro&a#easca. I# preze#t ea azduieste 2iblioteca Astra/ cea &ai i&porta#ta biblioteca a orasului. I#trarea i# cladire se 'ace pe poarta strajuita de doi atla#ti. 4osta sala de teatru este actuala sala de lectura si i&presio#eaza pri# at&os'era (ictoria#a si decoratiile i#terioare bo ate. (ar!ul Su, Arini se i#ti#de paralel cu 2ule(ardul Aictoriei pe o supra'ata de !, %ectare. A 'ost a&e#ajat i#tre 1$+- si 1$-+. I# 1$-+ s-a dat i# 'olosi#ta restaura#tul Sub Ari#i ;2olta Rece=. Pri&a 'a#ta#a artezia#a a 'ost data i# 'olosi#ta i# 1$1*/ iar zece a#i &ai tarziu s-a i#trodus ilu&i#atul electric. I# 11") s-a dat i# 'olosi#ta stadio#ul ?u#icipal co#struit pe latura sudica a parcului. I# 11!$ s-a ridicat statuia lui ?i%ai .&i#escu. A&e#ajari rece#te au redat parcului ra#doarea de altadata. (ar!ul Tineretului- la# a 2astio#ul 0aller/ rece#t re#o(at cupri#de cea &ai &are 'a#ta#a artezia#a di# oras. Pia"a U#i*ii i#clude parcul di# 'ata %otelului 2ule(ard cu lacuri si cascade arti'iciale si parcul di# 'ata Casei de Cultura care i#clude ?o#u&e#tul .roilor cazuti la Re(olutia di# 11$1. (ar!ul Cetatii u# ro&a#tic loc de i#tal#ire care se i#ti#de de-a lu# ul zidurilor de aparare si i#clude celebra Pro&e#ada. (a#urea Du.,rava. Situata la * <& de ce#trul orasului/ Padurea Eu&bra(a este re#u&ita pri# ?uzeul Ci(ilizatiei Populare ASTRA care se a'la aici.I# 11"$ s-a desc%is pri&a 3radi#a Coolo ica di# Ro&a#ia. Su#t doua lacuri de a re&e#t/ u#ul i# &uzeu/ altul la 3radi#a/ care o'era pli&bari de a re&e#t cu barca sau %idrobicicleta. Co#a protejata co&ple8a de 'lora/ 'au#a/ peisa istica si culturala.Starea de co#ser(are a ecosiste&elor este relati( bu#a/ :#sa su#t a'ectate de pasu#atul e8cesi( si de practicarea u#ui turis& #eecolo ic/ precu& si de braco#aj. Pe l># a aceste ele&e#te #e ati(e ale actiu#ii a#tropice/ Parcul #atural Eu&bra(a Sibiului este de radat si pri# taierile de cre# i di# copaci/ pe#tru 'oc/ pri# distru erea co(orului (e etal etc/ de catre turistii #ea(izati.Localizare6 La S-A de &u#icipiul Sibiu/ spre Rasi#ari Supra'ata6 11! % (ar!ul natural Cin#rel Co#a protejata co&ple8a de 'lora/ 'au#a/ eo&or'olo ica si %idro ra'ica. Starea de co#ser(are a ecosiste&ului Parcul #atural Ci#drel este relati( bu#a/ :#sa este a'ectata de pasu#atul e8cesi( si de practicarea u#ui turis& #eecolo ic/ precu& si de braco#aj. Localizare6 ?u#tii Ci#drelului. .tajul alpi# si subalpi# al (>r'urilor Ci#drelul ;""** &=/ Ste'lesti ;""$+ &= si Co#tu ?are. .ste situat :# arealul co&u#elor 3ura R>ului/ Rasi#ari/ Tilisca si 5i#a. Supra'ata6 1$)!/1 %a 1. Sibiu-Palti#is - poteca de &u#te - traseu &arcat E51,-A Sibiu-Palti#is.- si apoi pe poteca9 ".Sibiu-Cristi#a-Orlat-Saliste-Tilisca-Poia#a Sibiului - 5i#a - apoi poteca EN1 Sibiu-Cristia#9 E51,-. Cristia#-Orlat-Saliste-Tilisca-Poia#a Sibiului-5i#a - apoi poteca !.Sibiu- Cis#adie- Sadu- Rau Sadului- 3atu 2erbecului- Rozdesti- Saua Ci#drel- Ste'lestiapoi poteca9 E5 1,-C Sibiu - Cis#adie-Sadu E5 1,+3 Sadu -Rau Sadului-3atu 2erbecului - Rozdesti - Saua Ci#drel 1!

E51,-N Saua Ci#drel - Ste'lesti- apoi poteca9 *. acces pri# judetul Alba 6 Sebes-Su a -Saua Ci#drel B Ste'lesti. (ar!ul natural G$lul al%in Fa)ara& Co#a protejata co&ple8a eo&or'olo ica/ %idro ra'ica/ de 'lora si 'au#a . Starea de co#ser(are a ecosiste&ului Parcului #atural 3olul alpi# 4a aras este relati( bu#a/ :#sa este a'ectat de pasu#atul e8cesi( si de practicarea u#ui turis& #eecolo ic/ precu& si de braco#aj. Localizare6 3olul alpi# al ?u#tilor 4a arasului/ :#tre A>r'ul Suru si Poda ru. Aersa#tul #ordic aparti#e ariei co&u#elor Raco(ita/ Poru&bacu/ Arpas si orasului A(ri . I#clude si rezer(atia #aturala 2>lea.?u#tii Ci#drelului.Supra'ata6 -1$1/" %a Acces 6 1. E.N.1 ;. -$= SibiuSeli&barTur#u Rosutraseu &arcat ". E.N. 1 ;. -$= Sibiu- Seli&bar- A(ri - Poru&bacu de Sus- traseu &arcat !. E.N. 1 ;. -$= Sibiu- Seli&bar- A(ri - Cartisoara- Arpasu de Sus- traseu &arcat. MONUMENTE ISTORICE - DE ARTA SI ARHITECTURA (O(ULARA Sibiul poate 'i co#siderat pe bu#a dreptate capitala culturala a Ro&a#iei datorita traditiilor seculare si patri&o#iului cultural artistic pe care Sibiul si zo#a di# &ar i#i&e il deti#e. Operele u#or artisti cu& ar 'i A#dreas Lapicida/ Sebastia# 0a##/ 5o%a## ?arti# Stoc< si 4ra#s Neu%auser/ se &ai pot (edea si astazi (izita#d di'erite locuri di# oras. Pri&a societate &uzicala s-a co#stituit i# 1$1$ iar pe sce#ele sibie#e au co#certat #u&e celebre ale (re&ii cu& ar 'i 4ra#z Liszt sau 5o%a## Strauss. In Sibiu exista in momentul de fata o puternica baza culturala formata din 2 teatre, o filarmonica, 1 cinematograf, 5 biblioteci, 5 centre culturale, 6 institute culturale diverse precum si 10 muzee. TEATRUL IN SIBIU I#ceputurile acti(itatii teatrale i# Sibiu isi au bazele i#ca di# sec. LAI ca#d ele(ii dadeau doua repreze#tatii sce#ice pe a#/ iar la 1+ 'ebruarie 1+$" s-a des'asurat i# aer liber pri&a pu#ere i# sce#a a u#ei batalii. I#cepa#d cu 1)+- spectacolele teatrale a(eau loc i# casa baro#ului (o# ?Yri# er/ actuala Casa Albastra di# Piata ?are. I#teresul pe#tru teatru era atat de ridicat i#cat la 1))$ s-a i#ceput editarea u#ei publicatii teatrale/ T eatral !oc enblatt. I# 1)$1 s-a aju#s la pri&ul teatru cu sediu stabil i# Tur#ul 3ros desc%is de ?arti# 0oc%&eister. I# 11"! a luat 'ii#ta u# pri& teatru ro&a#esc. Actualul teatru/ Teatrul Natio#al VRadu Sta#caV/ a 'ost i#'ii#tat/ alaturi de Teatrul pe#tru copii si ti#eret 73o# 7 si 4ilar&o#ica de Stat/ i# 11*1. Sectia er&a#a a teatrului a 'ost desc%isa i# 11+-. A#ual la Sibiu se des'asoara 4esti(alul I#ter#atio#al de teatru si 4esti(alul Teatrului Stude#tesc/ i&porta#te &a#i'estari culturale. BIBLIOTECA ASTRA I#ca di# pri&ul a# al i#'ii#tarii Astrei/ 1$-1/ s-a pus proble&a crearii u#ei biblioteci #atio#ale. Nu&arul (olu&elor a crescut i# ti&p aju# a#d astazi la peste )+,,,,/ al re(istelor 1*

la *$,,, si al &a#uscriselor la 1",,,. 2iblioteca ASTRA deti#e i# patri&o#iul sau o serie de carti rare di#tre care a&i#ti& si cea &ai (ec%e carte a'lata i# 'o#dul 2ibliotecii 2o#i'acius AIII. Papa6 VSexti libri decretalium"".V/ ?ELI/ 1+11/ precu& si cea &ai (ec%e carte ro&a#easca6 VSbornicul slavonescV -tiparita de Coresi la Sas-Sebes i# a#ul 1+$,. Ee ase&e#ea/ pri#tre cartile rare a'late i# 'o#dul 2ibliotecii VASTRAV se #u&ara si Z 0iero#H&us sa#ctus6 V#itae patrumV - tiparita la Ae#etia ;Ae#eetis= i# a#ul 1+1" Z V $e re militariV - 4lr. Aer etius si VStrotagemataV - 4ro#ti#us - tiparita la Paris i# a#ul 1+!*.

FESTIVALUL INTERNATIONAL DE FILM DE LA SIBIU ASTRA FILM FEST 4esti(alul i#ter#atio#al de 'il& docu&e#tar si a#tropolo ie (izuala de la Sibiu este u#ul di#tre cele &ai i#teresa#te/ (aloroase si cautate 'esti(aluri de e# di# .uropa. Ai# aici re izori si producatori de docu&e#tar de pe toate co#ti#e#tele/ la i#til#irea cu u# public e#tuziast/ care u&ple salile de di&i#eata pi#a #oaptea tirziu. 4esti(alul de 'il& de la Sibiu are u# public europea#/ prepo#dera#t ti#ar. Stude#tilor di# Ro&a#ia li se alatura cole i de la u#i(ersitati di# Polo#ia/ U# aria/ 3er&a#ia/ Serbia-?u#te#e ru/ 2ul aria/ Italia etc. 4esti(alul de la Sibiu e u# pu#ct de atractie pe#tru iubitorii docu&e#tarului di# toata .uropa. 4esti(alul are u# 'or&at care ii asi ura a#(er ura i#ter#atio#ala/ 'ara a #e lija speci'icul local si re io#al. I# Sibiu se asesc 10 muzee si expozitii permanente. Muzeul Nati$nal Bru*ent/al + (alatul Bru*ent/al Pri&ul &uzeu di# Ro&a#ia s-a desc%is o'icial i# a#ul 1$1) la doar ) a#i de la desc%iderea 3aleriei Natio#ale di# Lo#dra/ cupri#za#d i#itial 1,1, picturi di# colectia particulara a baro#ului Sa&uel 2ru<e#t%al. Colectiile de arta europea#a ale baro#ului Sa&uel 2ru<e#t%al au 'ost desc%ise publicului i#ca di# 1)1,/ cu ! a#i i#ai#tea desc%iderii ?uzeului Lou(re. I# 1))! aleria 2ru<e#t%al era &e#tio#ata i# %lmanac von !ien a doua dupa aleria de tablouri a pri#cipelului (o# Lic%te#stei#. I# preze#t &uzeul are i# co&po#e#ta sa6 Palatul 2ru<e#t%al/ ?uzeul de Istorie Naturala/ ?uzeul de Istorie/ ?uzeul de Istoria 4ar&aciei/ ?uzeul de Ar&e si Tro'ee de Aa#atoare si Casa Artelor ;sediul e8pozitiilor te&porare de arta co#te&pora#a=. Pri&ul &uzeu di# Ro&a#ia s-a desc%is o'icial i# a#ul 1$1) la doar ) a#i de la desc%iderea 3aleriei Natio#ale di# Lo#dra/ cupri#za#d i#itial 1,1, picturi di# colectia particulara a baro#ului Sa&uel 2ru<e#t%al. Colectiile de arta europea#a ale baro#ului Sa&uel 2ru<e#t%al au 'ost desc%ise publicului i#ca di# 1)1,/ cu ! a#i i#ai#tea desc%iderii ?uzeului Lou(re. I# 1))! aleria 2ru<e#t%al era &e#tio#ata i# %lmanac von !ien a doua dupa aleria de tablouri a pri#cipelului (o# Lic%te#stei#. I# preze#t &uzeul are i# co&po#e#ta sa6 Palatul 2ru<e#t%al/ ?uzeul de Istorie Naturala/ ?uzeul de Istorie/ ?uzeul de Istoria 4ar&aciei/ ?uzeul de Ar&e si Tro'ee de Aa#atoare si Casa Artelor ;sediul e8pozitiilor te&porare de arta co#te&pora#a= ?uzeul este azduit i# Palatul 2ru<e#t%al u#ul di#tre cele &ai i#se&#ate &o#u&e#te i# stil baroc di# Ro&a#ia. A 'ost i#au urata i# 1)$$ ca resedi#ta o'iciala a baro#ului Sa&uel 2ru<e#t%al/ u(er#ator al Tra#sil(a#iei i# perioada 1)))-1)$). 4atada pastreaza blazo#ul 'a&iliei iar i# i#terior se asesc #u&eroase obiecte ori i#ale aparti#a#d 'a&iliei 2ru<e#t%al. Palatul azduieste 3aleria de Arta si 2iblioteca 2ru<e#t%al. 1+

3aleria de Arta are ur&atoarele e8pozitii per&a#e#te6 3aleria de arta #atio#ala/ Cabi#etul de Sta&pe/ Colectia de Arta decorati(a si Pi#acoteca 2ru<e#t%al. Muzeul Civilizatiei ($%ulare Tra#iti$nale ASTRA ?uzeul se a'la situat i# Padurea Eu&bra(a la * <& de oras. ?uzeul a 'ost or a#izat cu i#cepere di# a#ul 11-! si are o supra'ata de 1- %a si u# circuit e8pozitio#al de - <&. ?uzeul adaposteste &o#u&e#te ori i#ale repreze#tati(e pe#tru siste&ul de (alori al satului ro&a#esc. Aici se asesc case de locuit aduse di# di'erite parti ale tarii/ i#terioare de locuit pastrate i# 'or&a ori i#ala/ i#stalatii de i#dustrii tara#esti/ &ijloace de tra#sport i# co&u# traditio#ale/ etc. si su#t ilustrate toate do&e#iile de acti(itate speci'ice satului ro&a#esc/ precu& a ricultura/ cresterea a#i&alelor/ apicultura/ pescuitul si (a#atul. ?uzeul dispu#e si de u# #u&ar i&presio#a#t de &ori ;de &a#a/ plutitoare/ de (a#t/ cu tractiu#e a#i&ala/ etc.= Pe#tru prelucrarea &ateriilor pri&e si a obiectelor de uz cas#ic/ &uzeul prezi#ta joa are/ ateliere de dul %erit/ u# stea&p auri'er/ u# cuptor de sti#s (ar/ ateliere de 'ierarit/ rotari/ olari/ etc. U# sector &ai &ic este desti#at preze#tarii &ijloacelor de tra#sport di# &ediul rural. U# pu#ct de atractie este 0a#ul Rustic co#struit i# 11"" si adus di# judetul 0ar %ita u#de a 'u#ctio#at ca atare pa#a i# a#ul 1$+$. Patri&o#iul &uzeului co#sta di# !*, de co#structii ori i#ale si peste !+ "*, obiecte.Pa(ilio#ul e8pozitio#al azduieste te&porar e8pozitii pe di(erse te&e. Muzeul #e I&t$rie + (ri.aria Ve!/e Cladirea care adaposteste &uzeul este u# i&porta#t &o#u&e#t de ar%itectura otica/ al carui #ucleu l-a co#stituit casa pri&arului T%o&as Alte&ber er. Co#structia a 'ost ridicata la s'arsitul sec. LA si este cel &ai &are a#sa&blu otic ci(il di# Tra#sil(a#ia. Cladirea a 'ost tra#s'or&ata i# pri&arie i# 1+*1 si a 'ost 'olosit ca atare pa#a i# 11*$. ?uzeul de Istorie s-a desc%is i# 11$* si cupri#de sectoare precu&6 Ar%eolo ie preistorica si (ec%e/ Ar%eolo ie &edie(ala/ Si ilii si sta&pe/ Carl .# ber colectio#ar si biblio'il/ Ei# Istoria Sibiului/ ?edalii si decoratii/ 2reslele sibie#e/ Cabi#etul #u&is&atic/ Ar&e si Ar&uri/ ?iscarea Natio#ala si culturala di# Tra#sil(a#ia si Lapidariul a#tic si &edie(al. Su#t preze#tate ur&atoarele colectii6 Nu&is&atica ;-,,,, &o#ede a#tice si &edie(ale=/ ar%eolo ie ;!1,,, piese la care se adau a $",,, 'ra &e#te de piese=/ arta decorati(a si obiecte de breasla ;1+,,=/ ar&e ;11,, piese= si ra'ica docu&e#tara ;!!,,, piese=. Colectiile au ca baza de por#ire piese ale baro#ului 2ru<e#t%al si ale societatii Carpati#e ;SWA=. ?uzeul este or a#izat i# "! de sali. Curtea &uzeului prezi#ta o i&porta#ta aparte pri# colectia de (esti ii si 'ra &e#te de piatra de#u&ita lapidarul a#tic si ro&a#. Ei# cele 11+ piese ale lapidarului su#t de se&#alat statuia zeitei 0ecate/ repreze#tari ale lui ?Ht%ras si 5upiter. La i#trare i# curte sta 7o&ul de 'ier7 statuia lui Rola#d di# 111+ care a 'ost situata i# piata ?are. E+po,i"ii p *)a# #" 2ac#ote ro&a#esti Ei# istoria po&pierilor ro&a#i ?edalii si decoratii Si ilii si sta&pile Ar&e si ar&uri E+po,i"ii " )po*a* Ar i#tul dacilor Pielaritul - &estesu si arta

Muzeul #e Etn$)ra"ie &i Arta ($%ulara Sa&ea&!a E.il Si)eru& 1-

?uzeul de .t#o ra'ie si Arta Populara Saseasca V.&il Si erusV/ parte co&po#e#ta a Co&ple8ului Natio#al ?uzeal VASTRAV a 'ost i#'ii#tat i# a#ul 111) si (i#e sa u&ple u# &are ol resi&tit de &uzeolo ia ro&a#easca. Pa#a i# acest &o&e#t e8istau doar co#se&#ari partiale/ i# u#ele &uzee et#o ra'ice si istorice di# Tra#sil(a#ia/ despre locul si rolul ocupat de sasii tra#sil(a#e#i i# cultura ro&a#easca si u#i(ersala. Patri&o#iul sau #u&ara peste ),,, de piese/ reu#ite i# cele trei colectii de e#6 &obilier pictat/ port-te8tile-broderii si cera&ica/ i#di(idualiza#du-se colectia de ca%le si cea de cera&ica propriu-zisa. Colectia de ca%le/ co#siderata a 'i cea &ai co&pleta si (aloroasa colectie de e# di# i#trea a tara/ a 'ost (alori'icata i# pre&iera i# cadrul e8pozitiei per&a#e#te VCa.l "*a#$il/a# # &i# $ %ol l 0V!0I0V. Muzeul #e I&t$rie a Far.a!iei Eesc%is i# a#ul 11)". Colectiile reu#esc peste --,, de piese di# secolele 1--11. .le pro(i# di# -) de surse/ si a#u&e6 'ar&acii/ o'icii 'ar&aceutice/ i#stitutii &edicale si persoa#e particulare/ di# !" de localitati di# tara. ?uzeul este 'or&at di# o'iciu/ laborator si o e8pozitie ;"1,, de piese= %o&eopatica u#de se pot (izita di'eritele (ase di# le&#/ portela#/ sticla/ &ojare di# bro#z sau 'o#ta/ stati(e cu bala#te si reutati 'ar&aceutice i# stil (ie#ez/ uste#sile te%#ico-&edicale/truse c%irur icale/ &icroscoape/ scari'icatoare/ precu& si ilustratii dupa docu&e#tare si publicatii (ec%i. Cel &ai (ec%i obiect di# colectie este u# &ojar di# bro#z/ datat 1+1)/ care era 'olosit i# operatiile preli&i#are de preparare a &edica&e#telor. Cladirea care adaposteste &uzeul este u# &o#u&e#t istoric/ data#d di# 1+-$/ care cupri#de ele&e#te otice si re#asce#tiste. Muzeul #e I&t$rie naturala 2azele &uzeului au 'ost puse :# 1$*1/ pri# :#'ii#tarea Societ[tii Ardele#e de Stii#te Naturale ;Siebe#bQr isc%er Aerei# 'Qr NaturRiesse#sc%a'te#=/ di# care au '[cut parte perso#alit[ti &arca#te ale (ietii stii#ti'ice si culturale i#ter#e si i#ter#atio#ale. Cl[direa :# care 'u#ctio#eaz[ :# preze#t &uzeul a 'ost i#au urat[ :# a#ul 1$1+. .8pozitia de baz[ a &uzeului este VSiste&atica lu&ii a#i&aleV. Colectiile &uzeului :#su&eaz[ peste 1.,,,.,,, piese6 colectia de bota#ic[ ;1-$.,,, piese=/ zoolo ie ;"".+,,=/ &i#eralo ie;1".,,,=/ petro ra'ie ;).,,,=/ e#to&olo ie ;"--.,,,=/ &alacolo ie ;+1,.,,,=/ paleo#tolo ie ;+).,,,=/ or#itolo ie ;+.,,,=. Muzeul #e Ar.e &i Tr$"ee #e Vanat$are A 'ost desc%is pe#tru public :# 11-- si reor a#izat :# 11$1 i#tr-o coc%eta (ila i# stil ro&a#esc ce a aparti#ut colo#elului-(i#ator Spiess/ o autoritate i# do&e#iu ce a deti#ut pe#tru &ulti a#i 'u#ctia de ?aistru de Ai#atoare a Casei Re ale. Colo#elul a 'ost u# (i#ator re#u&it/ &e#tio#at i# a#alele i#ter#atio#ale de ci#e etica si participa#t la u# lu# sa'ari i# A'rica/ de u#de a adus piese deosebit de (aloroase care acu& 'ac parte di# colectia ?uzeului de Ar&e si Tro'ee de Ai#atoare. La ora actuala patri&o#iul &uzeal #u&ara 1.+)) de piese/ u#ele cu o (ec%i&e de peste 1,, de a#i/ ac%izitio#ate de la colectio#ari sau pro(e#ite di# do#atii acu&ulate i#cepi#d cu s'irsitul secolului al LIL-lea. Muzeul #e L$!$.$tive !u a,uri

1)

?uzeul de loco&oti(e cu aburi Sibiu a 'ost i#au urat i# 111* si prezi#ta peste !+ de e8po#ate6 Loco&oti(e cu aburi ;cale 'erata #or&ala=/ 'abricate i#tre a#ii 1$$+ - 11+1 i# Ro&a#ia la uzi#ele Eo&e#iilor Resita si Uzi#ele ?ala8a 2ucuresti/ si la uzi#ele 0e#sc%el/ 2orsi / Sc%Rartz<op'' di# 3er&a#ia/ 2aldRi# di# SUA si altele. Eoua di#tre aceste loco&oti(e su#t 'u#ctio#ale si 'olosite i# di(erse ocazii. C #"*ul i$"o*i% al Si1iului/ cel &ai &are sit &edie(al di# Ro&a#ia/ este rupat i# jurul celor 2 pi " i$"o*i% si este li&itat de ur&ele celei de-a * ce#turi de 'orti'icatii. Aici este ce#trul istoric al Sibiului/ Pia"a Ma* a 'ost pri&a data &e#tio#ata i# 1*11 ca piata de cereale. I#cepa#d di# sec. 1- piata a de(e#it ce#trul (iec%ii cetati. .8ecutiile publice si adu#arile publice a(eau loc aici. Ti&p de sute de a#i a 'ost de#u&ita 3rosser Ri# / sau 3rosser Platz/ i#tre razboaie s-a #u&it Piata Re ele 4erdi#a#d/ co&u#istii au de#u&it-o Piata Republicii/ iar di# 111, s-a re(e#it la de#u&irea ori i#ala. Piata are o lu# i&e &a8i&a de 1*" &/ iar i# lati&e 1! &/ 'ii#d u#a di#tre cele &ai &ari di# Tra#sil(a#ia. Latura de sud a pietii este declarata &o#u&e#t ar%itectural protejat de UN.SCO pri# stilul ar%itectural u#ic care este &e#ti#ut aici. Ee &e#tio#at Ioc ii orasuluiJ cu& su#t cu#oscute 'erestrele di# acoperisuri care aici se pot obser(a cel &ai bi#e. Cea &ai i&porta#ta cladire este la #r. 1,/ Ca$a 3all * co#struita i# stil Re#asce#tist/ care pastreaza &ulte ele&e#te di# cladirea ori i#ala di# sec. 1+-1- cu& ar 'i portalul cu blazo#/ i#trarea i# arcade si decoratiu#ile. Casa a 'ost i# proprietatea 'a&iliei 0aller ti&p de !*+ de a#i.Tot pe latura de sud se a'la Ca$a lui Fil %4 ;1$,"=/ u#a di#tre cele &ai 'ru&oase cladiri di# oras/ iar la #u&arul $ se a'la casa 'ostului pri&ar 3eor 0ec%t ;sec. 1+= care a adapostit di# 1$"1 U#i(ersitatea saseasca/ u# 'el de parla&e#t al sasilor. Pe latura de #ord li# a Bi$ *i%a Ro)a#o Ca"oli%a se a'la Ca$a Pa*o.iala Ro)a#o!Ca"oli%a co#struita i# 11!1. I# co#ti#uarea acesteia se a'la o cladire u#de a 'u#ctio#at pri&a pri&arie di# oras care se lea a de Tu*#ul S5a"ului. Eoua tu#eluri pe sub Tur#ul S'atului 'ac le atura cu Piata ?ica. Pe latura de est cea &ai i&porta#ta cladire este Ca$a 6 i&# * R u$$# * care pastreaza portalul ori i#al i# stil otic cu blazo# di# 1-+". Pe partea opusa/ pe coltul de #ord-(est se a'la Cla&i* a 1a#%ii/ sau cladirea C.C-ului/ o 'ru&oasa co#structie i# stil Art Nou(eau di# 11,+/ a'lata (is-\-(is de Pala"ul B*u4 #".al o bijuterie i# stil baroc ter&i#ata i# 1)$+. Pe latura de (est/ la# a palat se a'la Ca$a Al1a$"*a/ ridicata i# sec. 1$ i# stil baroc u#de a(eau loc spectacole de teatru. Aec%ea ste&a a Sibiului este pictata pe 'atada. Pe coltul cu strada 2alcescu/ o cladire i# stil #eoclasicist cu u# 'ro#to# spriji#it pe patru coloa#e cu capiteluri io#ice. Ei# piata ?are por#este cea &ai i&porta#ta artera a orasului/ strada Nicolae 2alcescu/ iar doua strazi coboara spre ara/ strada A(ra& Ia#cu si strada 3e# ?a %eru u#de se a'la Gi)#a,iul G. o*7. La,a* si co&ple8ul Ursuli#elor. Mu, ul & I$"o*i este 'oarte aproape de piata/ la capatul strazii 2ru<e#t%al. Turnul S"atului Tur#ul S'atului/ si&bolul orasului Sibiu/ apare pri&a data &e#tio#at i# 1!), ca 'ii#d alipit cladirii u#de se adu#a 7s'atul orasului7 de u#de a pri&it si #u&ele pe care il poarta si astazi.Tur#ul a 'acut parte i#itial ca tur# de 'orti'icatie di# a doua i#ci#ta de 'orti'icatii. I# 'or&a i#itiala el #u depasea #i(elul a patru etaje. I# 1+$- se prabuseste i# ur&a u#ui cutre&ur o&ora#d pe pictorul 5o%a## Ea(id care lucra la decorarea boltii sale. I# 1+$$ tur#ul a 'ost recladit si actualul parter si etaj dateaza di# acea perioada. Acoperisul a a(ut si el &ai &ulte 'or&e de-a lu# ul a#ilor/ de la 'or&a pira&idala/ ur&ata de alta i#alta 'la#cata de patru tur#ulete si pa#a la 'or&a actuala care dateaza di# 1$"-. Al doilea a# de acces spre Piata ?ica a 'ost desc%is pe#tru circulatie i# 11!,. Tur#ul a 'ost

1$

'olosit pe#tru di(erse roluri/ de la depozit de cereale la pu#ct de obser(atie i# caz de i#ce#dii/ de arest te&porar sau c%iar de &uzeu de stii#te #aturale pe la &ijlocul sec. LAIII. I# secolul #ostru i# tur#ul s'atului a 'u#ctio#at o e8pozitie de ar&e &edie(ale. I# preze#t Tur#ul S'atului o'era doar o pa#ora&a asupra orasului istoric de la #i(elul sapte si posibilitatea de a ad&ira &eca#is&ul ceasului a'lat u# #i(el &ai jos. (iata Mi!a/ pri# cladirile &edie(ale pastrate i# 'or&a ori i#ala si pri# #u&eroasele obiecti(e de i#teres turistic care se asesc aici/ reprezi#ta u# i&porta#t pu#ct turistic pe#tru orice (izitator.I# e(ul &ediu i# aceasta piata ;cu#oascuta i# docu&e#te si sub #u&ele de Icirculus parvusJ= e8istau casele de locuit si atelierele &estesu arilor sibie#i. Piata este le ata de Piata ?are si de Piata 0uet pri# tu#eluri i# uste de u# 'ar&esc deosebit si pri# stradute pietruite. Strada Oc#ei este pri#cipala poarta de le atura spre orasul de jos si por#este di# piata pe sub Po&ul Mi#%iu#ilo* i&parti#d piata i# doua parti. (iata Huet se des'asoara i# jurul Catedralei .(a# %elice care do&i#a locul. Pe acest loc a e8istat pri&a i#ci#ta de 'orti'icatii a orasului si pe locul actualei catedrale e8ista o &ica bazilica ro&a#ica cu ci&itir i# jurul ei/ trei capele ;S'. Ladislau/ S'. 5acob si S'. Ste'a#= si scoala/ 'ii#d u# loc de re'u iu pe#tru locuitori i# caz de asediu. Latura de est este do&i#ata de Casa Paro%iala e(a# %elica care prezi#ta u# i#teres deosebit pri# portalul de piatra cioplit de A#dreas Lapicidi i# stil otic. U# blazo# deasupra portalului &e#tio#eaza data de 1+,". Pi(#ita casei paro%iale boltita i# stil otic dateaza de la i#ceputul sec. LA. Tur#ul Scarilor este si# ura poarta pastrata di# pri&a i#ci#ta de 'orti'icatii si dateaza di# sec. LIII. O i#scriptie &e#tio#eaza data de 1+*"/ a#ul ca#d a 'ost re#o(at. O bolta i# arc per&ite accesul spre orasul de jos pri# scari i# #i(eluri. Ee pe latura de est se poate aju# e i# Piata ?ica treca#d podul ?i#ciu#ilor sau pri# i#ter&ediul u#ui tu#el de trecere #u&it pasajul Ciz&arilor. Pe locul actualului Liceu 2ru<e#t%al e8ista o scoala i#ca di# sec. LIA. Actuala co#structie dateaza di# 1)$-. Portalul di# piatra poarta i#scriptia I&ruditioni virtutia exemplis sacraJ. Pri#tre ele(ii acestui liceu s-au #u&arat u&a#istul Nicolaus Ola%us/ ?ic%ael 0iss&a## ;aju#s pro'esor la U#i(ersitatea di# 3otti# e#=/ Sa&uel (o# 2ru<e#t%al/ Er. Albert Wlei#/ Er. Ro&ulus Ca#dea/ .&il Si erus/ 5ulius 2ielz si &ulti altii. Spatiul di#tre liceu si catedrala este do&i#at de statuia lui Teutsc%/ ridicata i# 1$11 de sculptorul er&a# Adol' (o# Eo##dor' i# &e&oria episcopului 3eor Ea#iel Teutsc%. C "a" a Si1iului a 'ost ti&p de sute de a#i u#a di#tre cele &ai &ari di# .uropa. Cetatea era i#cercuita pe toate laturile de 'orti'icatii 'or&ate di# ziduri si tur#uri de aparare. U#ele di#tre acestea su#t atat de bi#e pastrate i#cat orici#e isi poate 'or&a o i&a i#e despre cu& cetatea arata cu +--,, a#i i# ur&a. Pe latura de S-. se pastreaza cel &ai bi#e zidul cetatii/ pe#tru ca aici a 'ost &ai bi#e co#solidat co#sidera#d ca i# e#eral atacurile (e#eau di# aceasta directie A !-a ce#tura de 'orti'icatii a 'ost co#struita i# sec. 1* si co#solidata i# sec. 1). Latura de est este 'oarte bi#e co#ser(ata si se i#ti#de de-a lu# ul strazii Cetatii si 2d. Coposu. Aici pot 'i (azute ! di#tre cele &ai bi#e co#ser(ate tur#uri de aparare6 Tu*#ul A*%. 1u,i *ilo* a 'ost co#struit i# sec. LA pe o 'u#datie octo o#ala. Ulterior a de(e#it Tur#ul Pa#zarilor dupa breasla care il a(ea i# i# rijire . Tu*#ul Dul7. *ilo* a 'ost co#struit i# sec. LA di# piatra si co#solidat u# secol &ai tarziu. Al !-lea tur# este Tu*#ul Ola*ilo*8 u# tur# patrat ridicat i# aceiasi perioada/ care se poate (edea i# poza di# dreapta. U# zid de le atura i#tre aceste tur#uri este o reco#structie rece#ta a (ec%iului zid care e8ista i#tre ele. Tu*#ul 7*o$ a 'ost ridicat i# sec. 1-. Pri&ul teatru di# Sibiu a 'u#ctio#at i# acest tur# di# 1))$. Rece#t a 'ost re#o(at co&plet si i#te rat i# Sala T%alia. La capatul la 2d. Coposu se a'la Ba$"io#ul 3all * co#struit i# 1++". Ee la bastio#ul 0aller por#este latura de #ord a cetatii cu zidurile pastrate de-a lu# ul strazii ?a#ejului pa#a la 2iserica Ursuli#e. Ba$"io#ul 11

Sol&i$./ ridicat i#tre 1-""-1-") ca 'orti'icatie de aparare a orasului de sus/ se a'la la capatul strazii 2astio#ului pe soseaua Alba Iulia. I# orasul de jos zidurile cetatii au disparut/ si# urele ur&e ra&ase su#t " tur#uri6 Tur#ul Pulberariei si Tur#ul Pielarilor. Tu*#ul Pul1 *a*i i/ str. Aopsitorilor/ a 'ost ridicat la &ijlocul secolului LAI a(a#d rol de depozit pe#tru par'ul de pusca. Tur#ul 'acea parte di#tr-u# co&ple8 care a(ea rolul de a apara Poarta Oc#ei di# apropiere. Tu*#ul Pi la*ilo*/ Str. Pulberariei/ a 'ost co#struit i# 1-!$ si 'acea parte di# a doua ce#tura de aparare a Orasului de 5os. Realizat pe o baza octo o#ala/ tur#ul era i# 'olosirea breslei pielarilor. (a&a0ul S!aril$r. 4ace le atura di#tre orasul de sus si orasul de jos pri# doua ra&i'icatii de scari si arcade care i#co#joara zidurile cetatii di# jurul 2isericii .(a# %elice. Co#struite i# sec. 1! pastreaza aspectul ori i#al. Aripa de sud se ter&i#a i# partea de sus cu Tur#ul Scarilor/ cea &ai (ec%e cladire pastrata di# Sibiu/ co#struit i# sec. 1!. La# a Tur# se a'la o cladire la 'el de (ec%e care adaposteste la parter restaura#tul 72utoiul de AurV (a&a0ul &i (iata Auraril$r Piata Aurarilor isi pri&este #u&ele dupa &esterii aurari care a(eau ateliere aici. Ei# piata por#esc ! strazi spre orasul de jos/ pri#tre care Strada ?o(ilei u#a di#tre cele &ai pitoresti d# partea de jos. Ei# Piata Aurarilor se aju# e i# Piata ?ica/ pri#tr-u# pasaj de scari de o 'ru&usete i#credibila care pastreaza aspectul actual di# 1+-). La capatul de sus al pasajului se a'la u# tur# de aparare ;sec.1+= Centrul i&t$ri! al Sibiului se i#ti#de pe doua #i(ele6 Orasul de sus si Orasul de 5os. Alte strazi i&porta#te di# O*a$ul & $u$ su#t6 Strada Cetatii/ Strada 3e#. ?a %eru/ Strada Tribu#ei/ Str. Tipo ra'ilor si Strada Ce#tu&(irilor. O*a$ul & 9o$ s-a dez(oltat i# arcuri de cerc i# jurul pri&ei 'orti'icatii/ aici se asesc cele &ai (ec%i strazi di# oras6 Strada 1 ?ai/ Strada Oc#ei si Strada Tur#ului. I# Sibiu se asesc 1+ lacasuri de cult de o (aloare istorica deosebita. Bi&eri!a Evan)/eli!a este u#a di#tre cele &ai i&presio#a#te cladiri di# Sibiu. A 'ost ridicata i# sec LIA pe locul u#de e8ista o (ec%e biserica ro&a#a i#ca di# secolul 1". I# 1*)1 au a(ut loc lucrari de tra#s'or&are a edi'iciului. I# 1*$$ a 'ost adau ata o capela di# care se pastreaza doar peretele (estic. Cladirea este do&i#ata de tur#ul pe ) #i(ele cu cele patru tur#ulete pe colturi/ se&# ca orasul a(ea dreptul de co#da&#are. Cu i#alti&ea de )!.!* &/ tur#ul este cel &ai i#alt di# Tra#sil(a#ia. I#teriorul bisericii prezi#ta pe peretii laterali u# rup de epita'uri &ari di# piatra data#d di# sec. LAII si LAIII. ?er a#d spre altar pe partea sta# a se a'la baldac%i#ul de piatra de la 'ostul a&(o#. I# zo#a ce#trala di# 'ata altarului se a'la o cristel#ita de di&e#siu#i i a#tice realizata i# 1*!$ de &esterul Leo#ardus si co#'ectio#ata di# &etalul u#or tu#uri capturate de la turci u# a# i#ai#te. Altarul actual dateaza di# sec. LIL. Pe peretele de #ord se aseste o 'resca i a#tica pictata de 5o%a##es o' Rose#au i# 1**+ repreze#ta#d rasti #irea lui Isus. 4resca a 'ost re'acuta i# 1-+, de 3eor 0er&a#. Corul catedralei este la balco# pe latura de sud si cupri#de o or a i# stil baroc realizata de u# &ester slo(ac i# 1-)1 care a i#locuit pri&a or a adusa la Sibiu i# 1+$+. I# 111* &arele or a# al bisericii a 'ost i#stalat/ iar i# 111) a 'ost co&plet re#o(at. .ste cea &ai &are or a di# S-. .uropei. Ferula a 'ost despartita de corpul ce#tral al bisericii i# 1$+! pe#tru a 'i u# loc pe#tru cere&o#ii &ai i#ti&e. I# 4erula e8ista o alerie de -) de lespezi 'u#erare/ u#ice i# Ro&a#ia.Pa#a spre &ijlocul sec. LAIII perso#alitatile &arca#te ale orasului erau i# ropate i# biserica. Acest obicei a 'ost i#terzis i# 1)1- si# ura e8ceptie 'ii#d a ",

baro#ului Sa&uel (o# 2ru<e#t%al.Cele &ai (ec%i lespezi su#t ale lui 3eor 0ec%t ;1*1-= si Nicolaus Proll ;1*11= ur&ate de ?i%#ea Aoda cel Rau ;1+1,= ucis i# 'ata bisericii.I# 'erula se &ai pastreaza (ec%iul a&(o# de piatra di# 1+", realizat de A#dreas Lapicida/ o cristel#ita de &ar&ura di# sec. LAII/ altarul de la Eobarca. Bi&eri!a Cat$li!a A 'ost ridicata i#tre a#ii 1)"--1)!! i# stil baroc de catre calu arii iezuiti. A 'ost s'i#tita i# 1)!! de catre episcopul Tra#sil(a#iei 3eor (o# Sor er. Tur#ul care este detasat de #a(a a 'ost ter&i#at i# 1)!$ iar la 1! septe&brie 1)!1 a 'ost asezata crucea pe (ar'ul clopot#itei.I# i#teriorul bisericii i# dreapta altarului se a'la &o#u&e#tul 'u#erar al e#eralului Otto 4erdi#a#d de Abe#sber / co&a#da#t al Tra#sil(a#iei i#tre 1)**-1)*). ?or&a#tul a 'ost e8ecutat de catre sculptorul clujea# A#to# Sc%uc%bauer. 4resca di# spatele altarului pri#cipal a 'ost pictata i# 1))) de pictorul (ie#ez A#to# Stei#Rald. Scau#ele de &arturisire dateaza di# (re&ea iezuitilor. Ee ase&e#ea/ (aloroase su#t (itraliile e8ecutate :# a#ul 11,1 la 2udapesta. Casa paro%iala/ pe (re&uri &a#astire iezuita/ a 'ost ter&i#ata i# 1)!1.U Cate#rala Ort$#$1a A 'ost ridicata pe locul u#ei biserici recesti di# i# 1))$ care pa#a atu#ci ser(ea drept catedrala episcopala. R2iserica a 'ost re'acuta dupa pla#urile ar%itectilor Air il Na H si Iosi' Wa&&er care s-au i#spirat dupa 2iserica S'. So'ia di# Co#sta#ti#opol. Lucrarile au i#ceput i# 11," si au co#ti#uat pa#a i# 11,* sub co#ducerea ar%itectului se' al Sibiului Iosi' Sc%uss#i . Ico#ostasul si stra#ile au 'ost co#'ectio#ate i# 2ucuresti/ la 'ir&a lui Co#sta#ti# 2abic si i# acelasi a# a 'ost i#trodusa lu&i#a electrica si a 'ost pictata cupola. Pictura acesteia ca si a ico#ostasului a 'ost 'acuta de catre Octa(ia# S&i elsc%i/ ori i#ar di# satul Ludos/ jud. Sibiu. O bolta se&i-s'erica cu dia&etru de 1+ & da spatiului i#terior o &o#u&e#talitate deosebita.La !, aprilie 11,-/ catedrala a 'ost s'i#tita de catre &itropolitul Ioa# ?etia#u i# preze#ta a #u&eroase perso#alitati ale (re&ii pri#tre care pro'. Nicolae Ior a. I# decursul (re&ii/ Catedrala di# Sibiu a 'ost restaurata de &ai &ulte ori si i&podobita/ i# (re&ea #oastra/ cu o 'ru&oasa pictura #eobiza#ti#a e8ecutata de A#astasie Ee&ia# si ter&i#ata de 5o%a## ;Ioa#= WYber. Bi&eri!a &i Mana&tirea Ur&ulinel$r Cladirea ridicata i# 1*)* a 'ost &a#astire do&i#ica#a pi#a i# 1+*!/ ci#d/ cu ocazia re'or&ei reli ioase ce a deter&i#at trecerea u#ei &ari parti a populatiei sasesti la reli ia lut%era#a/ lacasul de cult a i#trat i# posesia lut%era#ilor. ?a#astirea/ cu#oscuta sub de#u&irea de Wloster Wirc%e/ a 'ost preluata i# 1)++ de &aicile Ordi#ului Ursuli#elor. I#teriorul bisericii/ co#struit i#itial i# stil otic/ a 'ost tra#s'or&at de &aici i# stil baroc. I# 11*$ cladirea a 'ost #atio#alizata/ iar di# 111" i# ea o'iciaza slujbele 2iserica reco-catolica. .8teriorul bisericii are &ulte ele&e#te otice/ ori i#ale/ di#tre care se re&arca poarta pri#cipala/ ea&urile si stilpii de protectie. I# biserica si#t trei altare de ori i#e rece#ta. Pe altarul pri#cipal este o pictura i# ulei care reprezi#ta coroa#a ?aicii Eo&#ului/ altarul lateral sti# a este i&podobit cu o pictura i# ulei care reprezi#ta aparitia S'i#tei ?uce#ice Ursula i# 'ata S'i#tei A# ela ?erici/ 'o#datoarea ordi#ului Ursuli#elor. Eeasupra este tabloul S'i#tului .&eric/ iar la dreapta/ si&etric cu cel sti# / este al doilea altar lateral/ cu pictura i# ulei repreze#ti#d-o pe S'i#ta A# ela i#strui#d copiii. I# a&bele parti ale #a(ei si#t statuile u#or s'i#ti care au 'ost apreciati i# &od deosebit de &aici. O deosebita i&porta#ta se acorda "1

i#scriptiei de deasupra arcului de triu&' care rea&i#teste de bi#e'acatoarea bisericii/ i&parateasa ?aria Tereza. Ei# pu#ct de (edere al populatiei ro&a#esti di# jurul Sibiului se disti# doua &ari z$ne etn$)ra"i!e. U#a di#tre ele/ cupri#za#d satele di#spre ?u#tii Ci#drelului a(a#d ca li&ita #ordica Saliste si i# sud de'ileul Oltului/ poarta de#u&irea de ?ar i#i&ea Sibiului/ iar cealalta care cupri#de satele di#tre Olt si ?u#tii 4a aras se #u&este tara Oltului sau a 4a arasului. La #ord si est de Sibiu se asesc #u&eroase sate care au 'ost locuite de-a lu# ul secolelor de et#ici er&a#i. Acestea se caracterizeaza pri#tr-o structura a#u&e dez(oltata i# jurul u#ei biserici 'orti'icate. La #u&ai 1, <& #ord de Sibiu se a'la statiu#ea Oc#a Sibiului cu#oscuta pri# salba de lacuri sarate cu puter#ice e'ecte curati(e. Sibiul este i#co#jurat pe doua laturi de i#alti&ile Carpatilor/ la sud ?u#tii 4a aras de la Tra#s'a arasea# la Ee'ileul Oltului/ iar pe latura (estica ?u#tii Lotrului si i# co#ti#uare ?u#tii Cibi#ului. Statiu#ea Palti#is se a'la aici la cea &ai i#alta altitudi#e di# tara. La #u&ai 1, <& #ord de Sibiu se a'la statiu#ea Oc#a Sibiului cu#oscuta pri# salba de lacuri sarate cu puter#ice e'ecte curati(e. Sibiul este i#co#jurat pe doua laturi de i#alti&ile Carpatilor/ la sud ?u#tii 4a aras de la Tra#s'a arasea# la Ee'ileul Oltului/ iar pe latura (estica ?u#tii Lotrului si i# co#ti#uare ?u#tii Cibi#ului. Statiu#ea Palti#is se a'la aici la cea &ai i#alta altitudi#e di# tara. Ci&na#i$ara 2iserica di# Cis#adioara/ atestata 1"!!/ se a'la situata i# (ar'ul u#ei &o(ile de ), & i#alti&e de#u&it Eealul Cetatii. 4orti'icatiile di# jurul bisericii dateaza di# sec. LIII. ?uzeul satesc di# Cis#adioara cupri#de obiecte di# &obilier/ cera&ica si te8tile speci'ice zo#ei.La iesirea di# Cis#adioara se a'la u# &o#u&e#t #atural de o i&porta#ta deosebita/ o sta#ca di# calcar a(a#d probabil o (arsta de -+ &ilioa#e a#i. Ci&na#ie Situat la $ <& de oras la poalele &u#telui ?a ura/ a 'ost i#'ii#tat de colo#istii sasi i# aceiasi (re&e cu Sibiul/ pri&a atestare data#d 1",*. 2iserica .(a# %elica/ atestata 1!*1/ este o bazilica ro&a#ica cu u# tur# &asi( de sapte #i(ele pe care s-a i#stalat i# 1)1+ pri&ul paratras#et di# S-. .uropei. 2iserica pastreaza u#a di# cele &ai (ec%i lespezi 'u#erare di# .uropa data#d di# sec. LII. 2iserica este i#co#jurata de 'orti'icatii.Tot i# Cis#adie se a'la ?uzeul Te8til/ co#sidera#d ca aici e8ista o (ec%e traditie i# aceasta i#dustrie. In 0urul Si,iului + Z$na Mar)ini.ea Si,iului ?ar i#i&ea Sibiului este o zo#a et#o ra'ica u#ica i# Ro&a#ia situata la (est de Sibiu/ li&itata la sud de (alea Sadului si la #ord de (alea raului Saliste. Cupri#de 1$ localitati6 2oita/ Sadu/ Raul Sadului/ Tal&aciu/ Tal&acel. Rasi#ari/ Poplaca/ 3ura Raului/ Orlat/ 4a#ta#ele/ Sibiel/ Aale/ Saliste/ 3ales/ Tilisca/ Rod/ Poia#a Sibiului si 5i#a. Su#t asezari (ec%i cu o populatie &ajoritara ro&a#a. Cea &ai (ec%e este Rasi#ari di# 1",*/ ur&ata de Tal&aciu 1!1$/ Orlat 1!"" si Saliste 1!+*. Aceasta zo#a este caracterizata pri# cresterea oilor/ pastoritul 'ii#d o traditie de secole pe aceste locuri i# special i# satele di# zo#a #ord (estica. Cea &ai (ec%e biserica pictata se aseste la Saliste di# 1-)* ur&ata de biserica de le&# di# Poia#a Sibiului/ 1))1/ si cea di# Tal&acel di# 1))-. Pictura de icoa#e pe sticla este u# obicei (ec%i pastrat i# &ar i#i&e de ",, de a#i . Mu, ul & la Si1i l este cel &ai &are di# .uropa i# acest do&e#iu. Pri#tre obiceiurile speci'ice ?ar i#i&ii cele &ai i&porta#te ""

su#t cele le ate de sarbatorile de iar#a. Ast'el IColi#datul 'eciorilorJ si Iceata 5u#ilorJ su#t doua di#tre cele &ai apreciate de orice (izitator. Ea#surile speci'ice ?ar i#i&ii su#t da#suri barbatesti precu& calusarii/ braul sau sarba lui 3%iboi. Costu&ul traditio#al popular di# ?ar i#i&e este usor de recu#oscut pri# co&bi#atia alb-#e ru. Mu, ul $a" $% &i# Ra$i#a*i/ or a#izat i# ) sali cupri#de piese uzuale di# cera&ica/ &obilier pictat/ obiecte ospodaresti si &estesu aresc.Tot la Rasi#ari se a'la %a$a ) )o*iala O%"a/ia# Go7a si casa &e&oriala .&il Ciora#. Sadu este recu#oscut pri# %idoce#trala Sadu I data#d 1$1-/ pri&a %idroce#trala di# Tra#sil(a#ia si a !-a di# .uropa. Aici 'u#ctio#eaza di# 111- Mu, ul # *7 "i% :Si7)u#& Da%.l *: cu pro ra& de (izitare de lu#i pa#a (i#eri i#tre orele 1-1!. C "a" a S%u*"a di# Orlat/ dateaza di# 1!1) se &ai pastreaza i# &o&e#tul de 'ata sub 'or&a u#ei 'orti'icatii de pa&a#t cu palisada. Tot la Orlat a 'u#ctio#at o &oara de %artie i#ca di# 1+"*/ pri&a atestata di# S-. .uropei. Tot i# Orlat 'u#ctio#eaza cea &ai (ec%e i#stitutie de protectie a copiilor or'a#i di# Ro&a#ia/ dec%isa i# 11"1. Mu, ul Cul"u*ii Sali$" # di# Saliste este u# tribut #u&erosilor oa&e#i de cultura care s-au #ascut i# aceasta localitate/ a&i#ti& doar pe Ioa# ?o a/ O#isi'or 3%ibu/ E.E. Rosca/ etc. Se spu#e ca Saliste a do#at tarii cei &ai &ulti acade&icie#i di# Ro&a#ia. C "a" a Da%i%a de la# a Tilisca se spu#e ca a 'ost ridicata i#susi de 2urebista. Cetatea ori i#ala a 'ost distrusa/ ulterior 'ii#d i#clusa i# cele doua cetati &edie(ale ale Tiliscai. Bi$ *i%a % "a" &i# C*i$"ia# dateaza di# 1*1+. Cristia#ul este o localitate i#'ii#tata de sasi i# 1""! si pastreaza i#'lue#te puter#ice ale culturii sa8o#e. ?uzeul di# co&u#a reco#stituie parte di# acest %erita e. Bi$ *i%a 5o*"i5i%a"a & la Do1a*%a dateaza di# sec. LIII.C "a" a & la Cal#i% dateaza di# 1"+, O!na Si,iului Oc#a Sibiului a 'ost pri&a data docu&e#tata i# 1"-! desi zo#a este locuita di# (re&ea dacilor. Prelucrarea sarii a co#stituit o traditie (ec%e pe aceste &elea uri iar ulti&a &i#a de sare acti(a s-a i#c%is i# 11!1. Lacurile #aturale 'or&ate pe locul sali#elor aba#do#ate au co#stituit pu#ctul de plecare pe#tru dez(oltarea localitatii ca o i&porta#ta statiu#e bal#eocli&aterica. Atractia #u&arul u#u a statiu#ii este repreze#tata de cele +" de lacuri cu calitati curati(e. Apele si #a&olul su#t 'olosite i# trata&e#te reu&atice/ #euro&otorice si i#ecolo ice. Cel &ai ada#c este lacul A(ra& Ia#cu cu circa 1!, & ada#ci&e/ iar cel &ai sarat este lacul 2ra#co(ea#u/ cel &ai sarat lac di# tara. ?ai e8ista si celebrul 7lac 'ara 'u#d7 care are de 'apt doar !! & ada#ci&e. Statiu#ea bal#eocli&aterica are o capacitate de 1** locuri :# %otel/ 1+, locuri :# casutele popasului turistic si $, locuri :# satul de (aca#ta al ele(ilor. Ca#ti#a - restaura#t a statiu#ii are o capacitate de !,, persoa#e pe serie. Statiu#ea a 'ost i#au urata o'icial i# 1$*- iar i# 11,1 s-a ter&i#at Pa(ilio#ul ce#tral u# co&ple8 ar%itectural i# still 5u e#dstill de o (aloare deosebita. La Oc#a Sibiului se trateaza cu rezultate deosebite bolile aparatului loco&otor/ reu&atis&ele de e#erati(e cro#ice/ preartrozele si artrozele/ spo#dilozele/ precu& si di'erite a'ectiu#i i#ecolo ice. 4actorii #aturali de cura su#t apa lacurilor sarate si %elioter&e/ cu co#ce#tratie de 1$, - !1, Fl/ #a&olul sapropelic 'osil/ apa izoto#a clorurata sodic si usor bicarbo#ata di# iz(orul 0oria/ cli&atul &oderat de depresiu#e. 2iserica re'or&ata di# Oc#a Sibiului a 'ost atestata i# 1"*, si pastreaza i#ca &ulte di# partile ori i#ale. 2iserica Aoie(odala a 'ost ctitorita i# 1-1- de Co#sta#ti# 2ra#co(ea#u si poarta o pictura &urala data#d 1)"! cu portretul lui 2ra#co(ea#u si ?i%ai Aiteazul.

"!

Cap ! Preze#tarea pe #u&ar de zile a u#ui traseu i# judet;!-)zile= Cu &ai &ult de +,, <& de trasee de dru&eSie &arcate/ judeSul Sibiu este cu ade(Drat u# paradis al dru&eSilor6 de la trasee pe#tru :#cepDtori/ :# :&prejuri&ile staSiu#ii PDlti#iT/ la trasee de dru&eSie pe#tru cei e8peri&e#taSi Ti dor#ici sD ati# D cele &ai :#alte (>r'uri di# CarpaSii Ro&>#iei/ A'. Ne oiu ;"+!+ &= Ti A'. ?oldo(ea#u ;"+** &= di# ?u#Sii 4D DraT. A& ales pe#tru preze#tare traseul6 Cis#Ddie - A'. ?D ura - CDtu#ul Prislop - Cis#Ddioara B Cis#Ddie/ este u# tip de traseu care se 'ace cu bicicleta. Traseul por#eTte di# Cis#Ddie ;str. 2Dilor/ &ai e8act=/ u# pitoresc orDTel sDsesc/ strDjuit :# ce#tru de o i&poza#tD bisericD 'orti'icatD. Cu o lu# i&e de !,.+ <&/ circuitul este :&pDrSit :# - secSiu#i cu o di'ere#SD de #i(el de $)* &. .ste u# traseu &ai di'icil deoarece urcD p>#D pe A'. ?D ura la peste 1!,, & altitudi#e. Aju#Ti :#sD :# (>r' (D (eSi co#(i# e cD tot e'ortul a &eritat. EacD p>#D la ieTirea di# Cis#Ddie/ traseul este u#ul lejer/ :#cep>#d cu secSiu#ea a doua/ dupD ce tra(ersaSi p>r>iaTul Tocile/ poteca se :# usteazD/ iar pa#ta de urcare creTte. EupD ! <&/ traseul iese di# pDdure :# poia#a alpi#D/ loc :# care traseul coteTte la st># a/ spre sud/ pri# poia#D. Aici i#cepe secSiu#ea a treia/ cu u# urcuT Ti &ai abrupt de ",, & p>#D la pu#ctul u#de poteca :#cepe sD 'ie di# #ou (izibilD/ la u# p>lc de &estece#i. Ur&aSi direcSia est. EupD apro8i&ati( o ju&Dtate de <& poteca ati# e creasta pri#cipalD a &u#Silor Ci#drel/ Ti se :#t>l#eTte cu traseul turistic &arcat cu pu#ct albastru p>#D pe A'. ?D ura. Aju#Ti :# (>r'ul ?D ura/ luaSi-(D ti&p pe#tru a (D bucura de peisajul :#co#jurDtor Ti li#iTtea #aturii. Odi%#iSi Ti cu 'orSe #oi reluaSi traseul. Ei# (>r' ur&eazD o secSiu#e de cobor>re/ de apro8i&ati( 1 <&/ &ai abruptD care #ecesitD &ultD :#de&>#are Ti &ai ales ate#Sie. O# Cur&Dtura ?D urii/ pa#ta de cobor>re se do&oleTte brusc Ti traseul co#ti#uD li#/ aju# >#d la u# iz(or cu apa potabilD. O# acel pu#ct/ poteca turisticD &arcatD cu triu# %i albastru Ti ba#dD roTie/ coteTte la st># a u#de/ dupD ",, &/ aju# e la re'u iul Rose# arte#/ u# loc bu# de adDpost :# caz de (re&e rea sau :#optat. "*

Eru&ul co#ti#uD p>#D :# cDtu#ul Prislop9 de aici p>#D la Cis#Ddioara (eSi strDbate apro8i&ati( " <& pri# pDTu#i Ti pDduri. Aju#Ti la Cis#Ddioara/ lDsaSi bicicletele de-o parte Ti (izitaSi cetatea de pe deal Ti biserica e(a# %elicD di# ce#trul localitDSii. Ei# Cis#Ddioara au &ai rD&as doar " <& de dru& as'altat p>#D la Cis#Ddie. Traseul poate 'i parcurs Ti :# se#s i#(ers celui descris &ai sus. Ee ase&e#ea/ traseul poate a(ea ca pu#ct de plecare sau de sosire ce#trul localitDSii Cis#Ddioara. 'unct de plecare( str. 2Dilor/ Cis#Ddie )ungime( !,.+ <& $iferen*+ de nivel6 $)* & 'unct de sosire( Cis#DdieFCis#Ddioara %ltitudini( *!, & - 1!,* & ,rad de dificultate( di'icil -arca.( se&icerc roTu/ cod traseu ?1 Sezonalitate( Traseul este reco&a#dat (ara. Servicii /i activit+*i( Iz(oare ca surse de apD9 cazare/ ali&e#taSie/ tra#sport/ :# localitDSile Cis#Ddie Ti Cis#Ddioara.
5udetul Sibiu a reusit sa se re&arce ca desti#atie turistica de top :# Ro&>#ia ;alaturi de zo#e precu& litoralul ?arii Ne re/ 2uco(i#a/ ?ara&ures/ Aalea Pra%o(ei sau 2ra#-?oeciu= at>t pe#tru turistii ro&>#i/ c>t &ai ales pe#tru strai#i ;:# pri#cipal :# cadrul u#or circuite turistice culturale/ dar #u #u&ai=. Acest statut este co#'erit :#tre altele de recu#oasterea i#ter#atio#ala a orasului cultural Sibiu/ de popularitatea atractiilor pri#cipale :# r>#dul publicului ;Sibiu/ ?ar i#i&ea Sibiului/ siturile UN.SCO/ 2>lea/ Palti#is/ Oc#a Sibiului=/ dar si de pozitia 'ru#tasa ocupata :# peisajul turistic ro&>#esc ;di# perspecti(a i#'rastructurii turistice/ di#a&icii #u&arului de turisti strai#i atrasi/ a i#teresului opi#iei publice etc.=. O'erta turistica bi#e co#turata si (ariata alaturi de ser(iciile de bu#a calitate ;a&bele judecate pri# pris&a #i(elului turis&ului ro&>#esc= si pro&o(area susti#uta pe ca#ale (ariate su#t pre&isele pe care se bazeaza succesul actual si (iitor al pla#urilor de dez(oltare turistica a judetului. .(olutia crescatoare a #u&arului de turisti ;co#'or& INS/ #u&arul de turisti :# judet a crescut :# ",,$ 'ata ",,- cu aproape 1+@1 si a #u&arului spatiilor de pri&ire turistica di# judet i#dica o crestere co#siste#ta a co#tributiei turis&ului la PI2-ul judetului". Pri#cipalele proble&e care a'ecteaza dez(oltarea turis&ului :# judet ra&># #u&arul destul de i&porta#t de u#itati de cazare care #u su#t clasi'icate dupa #or&ele ?i#isterului Turis&ului/ i#su'icie#ta pre atire a perso#alului di# turis& ;la #i(el de &a#a e&e#t al acti(itatii turistice :# special :# &ediul rural/ :# ali&e#tatie publica/ la #i(elul %idaj pro'esio#al= si #ee8ploatarea adec(ata a u#or resurse turistice cu pote#tial.

A#ul ",,) a 'ost atipic/ cererea &ult &ai &are 'ata de ",,- si ",,$ 'ii#d i#'lue#tat de pro ra&ul ]Sibiu B Capitala Culturala .uropea#a9 totodata/ trebuie &e#tio#at ca datele :#re istrate statistic subesti&eaza co#siderabil #u&arul real al (izitatorilor9 " Eate statistice rece#te care sa descrie po#derea turis&ului :# PI2-ul judetului Sibiu #u su#t dispo#ibile. Cele &ai rece#te date rele(a#te/ di# A#uarul Statistic al judetului Sibiu ;editia ",,$=/ su#t di# ",,+9 co#'or& acestora/ po#derea acti(it atii %otelurilor si restaura#telor :# PI2-ul judetului este de !/--@ ;",,+=/ :# crestere cu ,/*+ pu#cte proce#tuale 'ata de a#ul precede#t9

"+

CLASIFICAREA AGENTIILOR DE TURISM 1. Eupa &odul de or a#izare a acti(itatilor turistice6 - a e#tii de turis& ITur operatoareJ;creaza si (i#de propriile pac%ete=6 A e#tia Tour Co#sulti# .8press/ Cristal 0olidaH/ 4iladel'ia Turis&/ Ca*pa".ia# T*a/ l C #" * S*l8 ?Ht% Tra(el/ TUI tra(el ce#ter/ IAaca#ta de AisJ / R 4; T*a/ l Clu18 I#terpares/ - a e#tie de turis& Eetaillista;ac%izitio#eaza pac%etele turistice de la a e#tii tur operatoare i&parrti#du^si co&isio#ul cu acestea= PULA______ ".Eupa lice#tieri Za e#tie de turis& cu licee#ta A;or a#iz turis& i#ter# si i#ter#at=6 <ULTOURS8 Si1iu R i$ # SRL8 Car%at/ian Travel Center-

Za e#tii cu licee#ta 2;or a#iz doar turis& i#ter#=

-ca#alul de distributie
-traseul parcurs de pac%etul turistic de la stadiul de ideei pa#a la co#su&atorul 'i#al .89 Za e#tie tur operatoare-co#su&atorul 'i#al Za e#tie tur operatoare-detalista-co#su&atorul 'i#al9 etc -&odalitati de plata si e(e#tuale reduceri acordate -Plia#t de pro&o(are `a'is

CAPITOLUL 2 ANALIZA BAZEI TE3NICO MATERIALE SI A OFERTEI DE SERIVICII A JUDETULUI UNITATI DE CAZARE

"-

5udetul Sibiu dispu#e de u# #u&ar de 111 u#itati de cazare cu +.1$! de locuri di# care6 - %oteluri 1.-++ - &oteluri "+1 - (ile turistice !-* - caba#e turistice --! - pe#siu#i turistice urba#e 1") - pe#siu#i turistice rurale $$ - pe#siu#i a roturistice 111 - ca&pi# uri +-, - bu# alouri +$ - tabere de ele(i si prescolari 1"1, - u#itati tip casute $ I#dicele de utilizare a capacitatii de cazare turistica a 'ost de !-/) @ Asezat :# ce#trul tarii/ acolo u#de s-au :#t>l#it di#totdeau#a dru&urile ce au le at teritoriile istorice ro&>#esti/ Sibiul a 'ost si ra&>#e o pu#te de le atura si de circulatie a (alorilor &ateriale si spirituale/ lea a# de stra(ec%e cultura si ci(ilizatie/ zo#a de si&bioza :#tre cultura ro&>#easca si cea a #atio#alitatilor co#locuitoare. Aarietatea peisa istica a &u#tilor/ et#o ra'ia/ dati#ile/ obiceiurile/ &o#u&e#tele istorice si de ar%itectura si &uzeele :#cadreaza judetul :#tre (etrele de cultura si ci(ilizatie ro&>#easca si :# zo#ele cu traditie turistica/ cu lar i perspecti(e de dez(oltare. Pri# 'actorii de relie' si de &ediu/ pri# di(ersitatea si 'ru&usetea peisajului/ pri# dez(oltarea i#dustriala si culturala/ judetul Sibiu poate preze#ta o'erte a&atorilor de dru&etii sau alpi#is&/ de (>#atoare sau pescuit/ practica#tilor de sc%i sau pati#aj ori celor i#teresati de &o#u&e#te ale #aturii istorice sau ar%itecturale sau de traditii locale/ Statiu#ile turistice su#t apreciate pe pla# i#ter# si i#ter#atio#al pri# posibilitatile pe care le o'era pe#tru practicarea sporturilor de iar#a sau (ara. Reteaua /$teliera de (ile si caba#e/ de restaura#te/ discoteci/ ca'e#ele/ baruri/ pisci#e si alte utilitati 'ac ca aceste statiu#i sa 'ie cautate :# toate a#oti&purile. Statiunile balneoclimaterice dispu# de resurse curati(e #aturale/ precu& si baza de trata&e#t pe#tru a'ectiu#i ale siste&ului #er(os peri'eric/ ale aparatului respirator/ e#ito B uri#ar/ i#su'icie#ta la#dulara/ :# stari de co#(alesce#ta.. ?ulte localitati di# judet pastreaza :#ca trasaturi &edie(ale6 case cu ziduri roase si acoperisuri di# ola#e/ tur#uri cu porti de i#trare sau ziduri de cetate/ cetati &edie(ale 'orti'icate si &o#u&e#te ar%itecto#ice de o i#esti&abila (aloare istorica si culturala. Traditiile 'olclorice speci'ice/ ?ar i#i&ea Sibiului/ portul popular si ar%itectura ro&>#easca/ ospitalitatea si bucataria aute#tica 'ac di# Sibiu o zo#a aparte. O bo ata 'au#a ci#e etica si piscicola/ 'lora rezer(atiilor #aturale co#stituie obiecti(e de &are i#teres stii#ti'ic sau pe#tru cei ce iubesc 'ru&osul. Eatorita acestui i&e#s pote#tial/ turis&ul a 'ost ales ca u# do&e#iu ti#ta prioritar/ pri# dez(oltarea caruia se poate aju# e la crearea de #oi locuri de &u#ca/ protejarea celor e8iste#te si la :&bu#atatirea per'or&a#telor eco#o&ice ale judetului. Pe#tru ca :# (iitor po#derea acestui sector eco#o&ic/ care :# preze#t #u este (alori'icat su'icie#t/ sa creasca/ a& co#siderat #ecesar sa propu#e& o serie de &asuri de re(i orare si a&pli'icare a acti(itatilor de turis&/ a#aliza i&pactului social B eco#o&ic/ precu& si co#seci#tele lor preze#te si de perspecti(a/ pri# elaborarea u#ei strate ii care (izeaza o serie de obiecti(e de dez(oltare ide#ti'icate pe#tru crearea u#ei ade(arate i#dustrii turistice/ care/ aprecie& ca (a a(ea e'ecte de &ediu absolut be#e'ice. Traditia %oteliera i# Sibiu este cea &ai (ec%e di# Ro&a#ia/ pri&ul %otel 'ii#d docu&e#tat di# 1+++ pe locul u#de se aseste i# preze#t 3o" lul I)pa*a"ul Ro)a#ilo*/ u# ade(arat obiecti( turistic. Pri&a de#u&ire a 'ost V La Sul"a#ul Tu*%ilo*V/ de#u&ire care s-a sc%i&bat de-a lu# ul secolelor. Actuala de#u&ire dateaza di# 1))!/ iar actuala cladire a 'ost 'i#alizata i# 1$1+. 0otelul a 'ost azda u#ui #u&ar i&presio#a#t de perso#alitati/ precu& 4ra#z Listz/ 5o%a## Strauss/ 5o%a##es 2ra%&s/ i&paratul 5osep% al "-

")

lea al Austriei/ re ele Carol al 1"-lea al Suediei/ ?i%ai .&i#escu/ doa&#a Ea#ielle ?ittera#d/ a azduit trei presedi#ti er&a#i/ Ro&a# 0erzo / Warl Carste#s/ 5o%a##es Rau si Pri#tul C%arles.Tot i# sec. LAI/ la i#tersectia strazii Oc#ei cu actuala 1 ?ai/ la #r.11/ a 'u#ctio#at ti&p de sute de a#i 0a#ul VLa Mi lul Al1V. Ei#tre %a#urile celebre care au disparut/ &ai a&i#ti&6 0a#ul VCu*" a Bi$"*i" a#aV ;1)-1= pe str. Ce#tu&(irilor/ 0otelul VCu*" a M &ia$uluiV pe strada ?itropoliei Nr. ) ;di# sec. LAIII= si 0otelul restaura#t VL 1uV la coltul strazii Oc#ei cu Cidului. # 111*/ la capatul strazii Nicolae 2alcescu pe locul (ec%ilor ziduri di# i#ci#ta a !-a care toc&ai 'usesera de&olate/ s-a i#altat u# %otel care do&i#a si astazi ce#trul orasului6 0otel 2ule(ard= I# p* $ #" $u#" i#* 7i$"*a" %i*%a >? & .o" lu*i= UNITATI DE ALIMENTATIE2 Cu toate ca bucataria i#ter#atio#ala se aseste i# localurile de bu#a calitate/ 'aceti tot posibilul sa sa(urati specialitatile locale ro&a#esti. 2ucataria traditio#ala di# aceasta parte a tarii a 'ost si este 'oarte i#'lue#tata de populatia de ori i#e &a %iara si er&a#a. Aici su#t pre'erate supele de pasare si de (ita/ cu aluste de ris sau 'ai#a/ taitei de casa/ supe de ris/ de c%i&e# sau de rosii. Ciorbele de aici su#t acrite cu otet/ sare de la&aie sau zea&a de (arza/ iar u#eori su#t dulci/ adica #eacrite/ u# 'el de supe 'oarte bo ate/ cu &ulte le u&e si car#e. I# u#ele zo#e se 'olosesc pe#tru acrit a risele sau r%abarber/ o pla#ta acrisoara cu lujeri &ari de culoare (erde si usoare te#te rosiatice. 4oarte caracteristic pe#tru aceasta zo#a este tar%o#ul/ 'olosit pe#tru a da aro&a ciorbelor/ :# special ciorbelor de 'asole/ de carto'i sau de salata. Su#t 'oarte apreciate supele ulas/ papricas/ ciorba de salata cu ju&ari de ou si costita/ ciorba de 'asole cu tar%o#/ etc. Speci'ice zo#ei su#t si supele de 'ructe/ cu& su#t spre e8e&plu6 supa de &ere si supa de (isi#e.I# Sibiu se aseste cel &ai (ec%i restaura#t de pe actualul teritoriu al Ro&a#iei/ VBu"oiul & au*V/ care di# sec. LAI-lea se a'la situat i# aceiasi cladire di# Pasajul Scarilor. Se zice ca i#susi ?i%ai Aiteazul a poposit aici dupa batalia de la Seli&bar. Alt local celebru al Sibiului care a 'u#ctio#at ti&p de sute de a#i a 'ost V La Mi lul Al1V de pe strada Oc#ei #r. 11/ i#c%is i# ur&a cu u# secol. A doua locatie ca (ec%i&e di# Sibiu u#de 'u#ctio#eaza u# restaura#t este pe strada Al. Papiu Ilaria# la #u&arul !/ restaura#tul C*a)a Si1iul V %.i. La &ijlocul sec. LIL se &e#tio#eaza aici e8iste#ta u#ei cra&e. I# 11!- se #u&ea Cra&a lui T%o&as si era u# restaura#t de lu8. I# preze#t/ Cra&a Sibiul Aec%i este u# restaura#t cu speci'ic ro&a#esc de -, locuri/ cu ospatari i&bracati i# costu&e traditio#ale di# jurul Sibiului si cu &uzica populara i#terpretata de doi lautari. I# 1$-+ s-a desc%is i# #oul parc a&e#ajat la &ar i#ea orasului/ restaura#tul Su1 A*i#i sau 2olta Rece/ probabil cea &ai cu#oscuta radi#a de (ara di# oras.I# 1$1+ s-a desc%is i# #oua cladire a %otelului cu acelasi #u&e/ restaura#tul I)pa*a"ul Ro)a#ilo*. Pe#tru &ulta (re&e acest local a 'ost u#ul di#tre cele &ai selecte restaura#te di# Ro&a#ia. Ee &e#tio#at acoperisul lisa#t care se desc%ide i# serile de (ara.I# 111*/ u# alt local de(e#it celebru isi desc%idea portile6 restaura#tul Bul /a*&8 i# p* $ #" $ i#* 7i$"* a,a >? & * $"au*a#" = I# Sibiu e8ista #u&eroase alte posibilitati de a &>#ca :# oras la preturi acceptabile.6 Nu&eroase pizzerii/ 'ast-'ood si patiserii s-au desc%is :# tot orasul :# ulti&ii a#i.6 cca (@ & u#i"a"i de acest e#. STATIUNI BALNEARE SI DE ODIHNA Statiunea #e $#i/na (altini&

"$

Statiu#e turistica per&a#e#ta situata la !" <& sud-(est de Sibiu. .ste situata la altitudi#ea de 1**" & :#tr-o padure de co#i'ere/ :# ?u#tii Ci#drel. A 'ost :#te&eiata de Societatea Carpati#a Tra#sil(a#a ;S.W.A.= :# ulti&ul dece#iu al secolului LIL. Ei# #ucleul de (ile i#itial statiu#ea co#ser(a Casa turistilor ;1$1*=/ Casa &edicilor ;1$1+=/ Sala ?o#aco ;1$1$= si :#ca o (ila/ declarate &o#u&e#te istorice. Cli&atul &o#ta#/ cu aerul ozo#at/ reco&a#da statiu#ea pe#tru tratarea aste#iilor/ a bolii 2asedoR/ a sec%elelor pul&o#are/ sur&e#aj/ %ipertiroidie be#i #a. Stratul de zapada se &e#ti#e cca. sase lu#i reco&a#d>#d Palti#isul pe#tru sporturile de iar#a. P>rtia de sc%i de pe ?u#tele O#cesti dispu#e de telescau#/ telesc%i si babH - li't. Statiu#ea dispu#e de (ile/ %oteluri/ restaura#te/ baruri/ club/ biblioteca. Palti#isul este pu#ct de por#ire pe#tru &ulte trasee turistice :# ?u#tii Ci#drel si ?u#tii Lotrului. Statiunea ,alne$!li.ateri!a O!na Si,iului Pri&ele cercetari siste&atice ale (ale#telor curati(e a lacurilor sarate su#t e'ectuate :# 1$",. Eupa aceasta data se a&e#ajeaza treptat statiu#ea. O# jurul lacurilor se co#struiesc cabi#e/ se pla#teaza po&i/ se ridica pa(ilioa#e pe#tru bai calde si reci. Statiu#ea a 'ost i#au urata o'icial la ", iu#ie 1$+$. O#tre 11,- si 11,1 s-au ridicat pa(ilio#ul ce#tral si cladirea bailor e8iste#te si astazi. .le cupri#d sali pe#tru bai calde/ pe#tru :&pac%etari cu #a&ol/ aerosoli/ bazi#e. Ei# 11*$ - baile Oc#a Sibiului de(i# statiu#e cu caracter per&a#e#t. Pe l># a pa(ilioa#ele a&i#tite/ statiu#ea &ai cupri#de stra#dul cu lacurile 0oria/ Closca si Crisa#/ 'or&ate pri# i#u#darea a sase sali#e (ec%i ;).$*$ &.p. si ad>#ci&i de **/+ &/ !*/++ &/ respecti( ** &=. Acestora li se adau a lacurile di# apropierea li#iei 'erate Sibiu - Copsa ?ica. Cele &ai i&porta#te su#t Lacul 'ara 'u#d/ 'or&at pe locul 'ostei sali#e 4ra#cisc 3rube/ parasita :# 1))+ ;1.--+ &.p./ !" & ad>#ci&e= - declarat &o#u&e#t al #aturii/ cu cel &ai puter#ic 'e#o&e# de %elioter&ie9 Lacul Oc#a pustie ;A(ra& Ia#cu= 'or&at pe locul sali#ei 4odi#a ?aior/ aba#do#ata :# 1$1) - 1-, & ad>#ci&e/ cel &ai ad>#c lac a#troposali# di# Ro&>#ia/ Lacul 2r>#co(ea#u/ 'or&at pe locul u#ei sali#e parasite :# 1-11/ cel &ai sarat lac di# Oc#a Sibiului ;!1, Fl sali#itate=9 Lacul Oc#ita/ le at cu lacul Oc#a Rustic ;",, Fl - sali#itate=/ Lacurile I#ului/ ?>telor/ Lacul cu #a&ol. Peri&etrul de protectie %idrolo ica al statiu#ii cupri#de +! %a/ 1* lacuri a#troposali#e precu& si alte lacuri &ai &ici aparute pe cale #aturala. Ad>#ci&ile &ari ale lacurilor se datoreaza e8ploatarilor de sare tip clopot di# a#tic%itate si e(ul &ediu. Statiu#ea bal#eocli&aterica are o capacitate de 1** locuri :# %otel/ 1+, locuri :# casutele popasului turistic si $, locuri :# satul de (aca#ta al ele(ilor. Ca#ti#a - restaura#t a statiu#ii are o capacitate de !,, persoa#e pe serie. 4actorii #aturali de cura su#t apa lacurilor sarate si %elioter&e/ cu co#ce#tratie de 1$, - !1, Fl/ #a&olul sapropelic 'osil/ apa izoto#a clorurata sodic si usor bicarbo#ata di# iz(orul 0oria/ cli&atul &oderat de depresiu#e. La Oc#a Sibiului se trateaza cu rezultate deosebite bolile aparatului loco&otor/ reu&atis&ele de e#erati(e cro#ice/ preartrozele si artrozele/ spo#dilozele/ precu& si di'erite a'ectiu#i i#ecolo ice

Statiune ,alne$!li.ateri!a %er.anenta Bazna3 4actori terapeutici6 ape &i#erale clorurate-sodice/ iodurate/ bro&urate9 #a&oluri terapeutice/ cli&at bla#d.Aaloarea curati(a a iz(oarelor &i#erale di# 2az#a era cu#oscuta :#ca di# secolul "1

al LAIII-lea. A#dreas 3aspari le co#sacra :#tre 1)-" si 1))1 studii apro'u#date/ care au stat la baza cercetarilor ulterioare. Pacie#tii se tratau si# uri :# corturi sau colibe. O# 1$1* 2iserica e(a# %elica preia lacurile &i#erale si %otaraste co#struirea u#ui aseza&>#t bal#ear. O# 1$*! o societate pe actiu#i di# ?edias :#cepe e8ploatarea siste&atica a bailor. Ei# 11*1 2aile 2az#a trec :# ad&i#istrarea ?i#isterului Sa#atatii/ de(e#i#d statiu#e bal#ecli&aterica cu caracter per&a#e#t. Capacitatea de trata&e#t aju# e :# 11$- la 1!.,,, persoa#e totaliz>#d 1$,.,,, zile turistice/ di# care *,* zile cu turisti strai#i. Statiu#ea este situata pe st># a Aaii 2az#a :#tr-u# parc #atrual. Se :#ti#de pe o supra'ata de ", %ectare. Eispu#e de sase baze de trata&e#t/ policli#ica bal#eara ;cu sectii de reu&atolo ie/ i#ecolo ie/ sto&atolo ie/ radiolo ie=/ ca#ti#arestaura#t/ bibliotecaclub/ a&e#ajari sporti(e si de a re&e#t. Statiunea ,alne$!li.ateri!a Mier!urea Si,iului Statiu#e bale#ocli&aterica sezo#iera de i#teres local situata la + <& de oras. 4actori terapeutici6 iz(oare cu apa &i#erala clorurate-sodice/ #a&ol sapropelic 'osil/ cli&at de crutare. I#dicatii6 a'ectiu#i reu&atis&ale/ #eurolo ice/ i#ecolo ice/ e#docri#e cardio(asculare. ZONE DE AGREMENT Co#a (erde a Sibiului i&presio#eaza atat pri# #u&arul &are de parcuri cat si pri# a&e#ajarea deosebita a acestora. Pe la# a parcurile si zo#ele de a re&e#t/ Sibiul are #u&eroase alte zo#e de a re&e#t/ cu& ar 'i6 Pa*%ul Ti# * "ului/ la# a 2astio#ul 0aller/ rece#t re#o(at cupri#de cea &ai &are 'a#ta#a artezia#a di# oras. Pia"a U#i*ii i#clude parcul di# 'ata %otelului 2ule(ard cu lacuri si cascade arti'iciale si parcul di# 'ata Casei de Cultura care i#clude ?o#u&e#tul .roilor cazuti la Re(olutia di# 11$1. P*o) #a&a u# ro&a#tic loc de i#tal#ire care se i#ti#de de-a lu# ul zidurilor de aparare atat de-a lu# ul strazii Cetatii cat si a 2ule(ardului Coposu. Celebra pro&e#ada de-a lu# ul actualului 2d. Coposu s-a a&e#ajat i# 1)11. I# 1$1$ pe Pro&e#ada se a&e#ajeaza Te&plul Co#cordia iar i# 1$"1 se dez(eleste &o#u&e#tul lui 4ra#cisc I si piatra co&e&orati(a dedicata colo#elului 2ecseH. U# secol &ai tarziu/ i# 11"$/ se da i# 'olosi#ta #oua pro&e#ada de-a lu# ul strazii Cetatii. (ARCUL ASTRA Parcul este situat i# i#i&a orasului/ deli&itat de strazile ?itropoliei/ 3eor e 2aritiu/ Ioa# Lupas si Piata U#irii. Ideea i#'ii#tarii u#ui parc i# ur&a de&olarii zidurilor cetatii de pe aceasta parte dateaza di# 1$-1 si se &aterializeaza i# 1$)1/ odata cu i#te&eierea Societatii pe#tru i#'ru&usetarea orasului/ parcul 'ii#d pri&a realizare de sea&a a acesteia. Parcul azduieste $ busturi ale celor &ai i&porta#te perso#alitati ro&a#esti rupate i# jurul asociatiei cu acelasi #u&e6 3%eor %e 2aritiu/ 2adea Carta#/ Ti&otei Cipariu/ Octa(ia# 3o a/ 3%eor %e Lazar/ A#drei ?uresia#u/ A#drei Sa u#a si Ioa# Sla(ici. Bu$"ul lui Ba*i"iu/ cea &ai i&pu#atoare realizare/ situat e8act i# 'ata i#trarii i# edi'iciu/ a 'ost realizat de Os<ar SpMt%e i# 111" si adus i# parc i# 11"*. 2ustul lui 3o a a 'ost realizat de Ada 3eo ?edrea/ sotia sculptorului Cor#eliu ?edrea. Pri# a&e#ajarile di# 11"- parcul pri&este 'izio#o&ia pe care o cu#oaste& astazi. I# partea sta# a a parcului se a'la Poli%li#i%a & %opii/ o cladire decorata cu &oti(e preluate di# reperoriul barocului. Ur&atoarea cladire este Pala"ul A$o%ia"iu#ii/ i#au urat i# 11,+ si adapostea sala de co#'eri#te/ biblioteca/ pri&a sala de teatru ro&a#esc si &uzeul de et#o ra'ie si pictura ro&a#easca. I# preze#t ea azduieste 2iblioteca Astra/ cea &ai i&porta#ta biblioteca a orasului. I#trarea i# cladire se 'ace pe poarta !,

strajuita de doi atla#ti. 4osta sala de teatru este actuala sala de lectura si i&presio#eaza pri# at&os'era (ictoria#a si decoratiile i#terioare bo ate. La# a palat este 'osta Scoala #or&ala de 'ete/ azi S%oala a9u"a"oa* & .ipoa%u,i%i . Latura de est a parcului i#clude o serie de cladiri di# sec. LIL. Cladirile de la #r. 1 si ! dateaza de la i#ceputul sec. LL si su#t realizate i# stil Art Eeco . (ARCUL SUB ARINI .ste u#ul di#tre cele &ai (ec%i parcuri di# Ro&a#ia i#'ii#tat i# 1$+-. I# i#erul Sei'ried este i#sarci#at cu elaborarea proiectului si co#ducerea lucrarilor. I# 1$+)-1$+$ su#t trase cele doua alei pri#cipale de-a lu# ul 'ostului ca#al al Scolii de I#ot ;desc%isa i# 1$"1=/ si al p>r>ului Se(is. Co#co&ite#t au i#ceput actiu#ile de pla#tare cu di(erse sepcii de arbori. I# 1$+1 este co#struit di ul iar u# a# &ai tarziu podul peste p>r>ul Tri#bac%. I# 1$-+ s-a desc%is * $"au*a#"ul Su1 A*i#i ;2olta Rece=. Ei# 1$$1 parcul s-a a'lat i# rija Societatii pe#tru i#'ru&usetare a orasului care a co#ti#uat actiu#ea de pla#tare de copaci. I# 1$$! este co#struita sera iar pri&a 'a#ta#a artezia#a s-a realizat i# 1$1*. I# 1$1$ a 'ost co#struit Pa/ilio#ul & )u,i%a 'olosit pe#tru 'a#'ara &ilitara care dadea spectacole aici i# 'iecare du&i#ica/ iar i# 11,* s-a i#trodus ilu&i#atul electric. I# 11") pe latura sudica a parcului s-a dat i# 'olosi#ta $"a&io#ul )u#i%ipal cu#oscut la i#ceput sub #u&ele de Stadio#ul de educatie 'izica. I# 11!$ s-a dez(elit )o#u) #"ul lui Mi.ai E)i# $%u e8ecutat de sculptorul Radu ?o a. I# 11)1 se trece la as'altarea pri#cipalelor alei/ i# locul (ec%iului Pa(ilio# de &uzica este co#struita o estrada #oua si este rea&e#ajata 'a#ta#a artezia#a. I# aceiasi perioada s-au a&e#ajat si tere#urile de joaca pe#tru copii. Supus u#or tra#s'or&ari &ajore i# perioada 11))-11$1/ stadio#ul a 'ost dotat cu tribu#e de beto# pe#tru 1",,, spectatori. I# 11$" (ec%ea tribu#a acoperita a 'ost de&olata capacitatea aju# a#d la peste "*,,, locuri. Sub (ec%ea tribu#a 'u#ctio#eaza o sala de atletis&. Stadio#ul dispu#e si de o tabela electro#ica. I# preze#t parcul are "" de %ectare pe care cresc peste -$ specii le&#oase/ di#tre care !, e8otice si !$ auto%to#e. u#ii su#t ori i#ali di# 5apo#ia/ C%i#a/ 0i&alaia/ Asia ?ica/ A&erica de Nord/ a&erica Ce#trala/ Al eria sau di# zo#a Alpilor. Ei#tre acestea a&i#ti& Stejarul rosu a&erica#/ ?a%o#ul/ 2radul ar i#tiu/ Plopul alb de 0i&alaia/ Pi#ul #e ru austriac/ brad de Caucaz/ .ro#i&us Radica#s 5apo#ia/ ie#upar de Air i#ia/ tsu a Eou las (erde/ etc. Cei &ai batr>#i arbori ;e8e&plare de ari#i/ plop #e ru/ tei/ stejari= au peste 1+, de a#i. Ee o deosebita (aloare stii#ti'ica si decorati(a su#t speciile e8otice/ at>t cele di# .8tre&ul Orie#t ; i#< o/ arborele (ietii/ &a #olia=/ c>t si cele di# A&erica de Nord ;&olid :#tepator/ pi# strob/ tuie/ c%iparos de Cali'or#ia/ stejar rosu si stejar de balta/ #uc #e ru/ arbore de lalea/ rosco( de Ca#ada/ artar a&erica# si artar de za%ar/ ladice/ catalpa=. I# acest dKcor isi asesc adapostul apr8. 1+ specii de pasari. La &ar i#ea parcului a 'ost desc%is i# ulti&ii a#i u# stra#d iar l># a acesta au 'ost desc%ise doua tere#uri de te#is. BAIA NE(TUN Situat :# ce#trul orasului/ l># a 0otelul 2ule(ard/ cladirea acestui co&ple8 este u#a di#tre cele &ai (ec%i co#structii de i#teres public ale Sibiului/ #o&i#alizata pe lista &o#u&e#telor istorice di# Ro&>#ia. Ideea de a co#strui :# Sibiul s'>rsitului de secol LIL o baie accesibila tuturor a 'ost a dr. Carl Pol''/ iar Adu#area 3e#erala a Casei de .co#o&ii si Co#se&#atiu#i si-a :#susit aceasta idee si a 'ur#izat &ijloacele de e8ecutie di# 'o#durile sale de rezer(>. Co#structia este creatia pro'esorului de ar%itectura al U#i(ersitatii Te%#ice di# ?u#c%e# Warl 0oc%eder/ :&bi#>#d stilistic 'or&e ale barocului cu ele&e#te de 5u e#dstilV de s'>rsit de secol LIL si :#ceput de secol LL. Pro'esorul Warl 0oc%eder a :#sarci#at pe u#ul di#tre cei !1

&ai bu#i asiste#ti ai sai la co#ducerea lucrarilor de co#structie - 0a#s 0ed#ers care/ :&preu#a cu &esterul 3usta( ?>p si ec%ipa sa/ a ridicat at>t de repede acesta cladire/ :#c>t i#au urarea a putut a(ea loc :# 11 dece&brie 11,*. Ei# pu#ct de (edere al structurii ar%itecto#ice baia populara a Sibiului este copia 2aii ?Qller di# ?Q#c%e# - realizata de acelasi autor6 :# st># a %olului pri#cipal de la parter/ care i#clude si casieria/ este i#trarea la bazi#ul de :#ot - prete8tul pri#cipal al co#t&ctiei. 2azi#ul lu# de "1 de &etri/ lat de 1 &etri si a(>#d o ad>#ci&e &a8i&a de ! &etri este plasat :#tr-u# &i#u#at spatiu ar%itectural. O# dreapta %olului se a'la sau#a ro&a#o-irla#deza/ u#ica :# tara pri# co&ple8itatea dotarilor sale6 sala de sudatie cu !" de cabi#e/ sau#a u&eda/ sau#a uscata/ bazi#e de alte&a#ta ;cald si rece=/ dusuri/ spatiu de &asaj. La etaj se a'la 1, cabi#e cu cazi si dusuri pe#tru :&baiere si/ ap>rute &ai rece#t ca #ecesit>ti :# s'era ser(iciilor/ cabi#etele de coa'or/ &a#ic%iura/ pedic%iura si cos&etica ;'rizeria este a&e#ajata la parter=/ dotate cu aparatura &ode&a utilizate de pro'esio#iste cu &ulta e8perie#ta. La de&isol 'u#ctio#eaza sp>latoria ec%ipata rece#t cu utilaje #oi/ o ce#trala ter&ica de &are ra#da&e#t/ iar :# jurul radi#ii i#terioare su#t a&e#ajate salile de :#treti#ere a co#ditiei 'izice si culturis&. 4ii#d pri#tre puti#ele bai publice di# tara care &ai 'u#ctio#eaza si :# preze#t datorita i#teresului &a#i'estat de catre edilii &u#icipiului/ acest co&ple8 da posibilitatea celor 'ara ad>post sau cu (e#ituri 'oarte &ici sa be#e'icieze de o baie calda. Pe de alta parte/ bazi#ul de :#ot este u# e8cele#t &ijloc de recuperare pe#tru copii sau c%iar adulti cu boli ale siste&ului osos si loco&otor care #ecesita ca trata&e#t &iscarea :# apa si este locul ideal pe#tru :#(atarea :#otului. Pe parcursul u#ui a# #e trec pra ul aproape ++.,,, de clie#ti &ultu&iti de ser(iciile #oastre/ o'erta 2aii Neptu# adres>#du-se u#ei plaje de public 'oarte lar a. GRADINA ZOOLOGICA I# 11"1 s-a desc%is i# padurea Eu&bra(a pri&a 3radi#a Coolo ica di# Ro&a#ia de catre I#trepri#derea de electricitate la i#itiati(a i# i#erului Sze<elH caruia i-a (e#it ideea dupa ce a asit #iste (ulpi pe ca#d lucra la repararea barajului de la Sadu. Eupa i#'ii#tare/ 3radi#ii Coolo ice i-au 'ost do#ate &ai &ulte a#i&ale si pasari - o pisica salbatica/ o lupoaica do#ata de Obert (o# Spiess di# partea Re elui/ u# lup do#at de Asociatia VSoi&iiV/ u# (ultur/ u# cerb carpati# do#at de (a#atorii di# Tal&acel/ &istreti/ etc. I# 11!, a 'ost do#at pri&ul urs. 3radi#a Coolo ica Sibiu are o supra'ata de */$ %a/ alte 1,/! %a 'ii#d atribuite di# Padurea Eu&bra(a pri# 0otararea NR.1"+-F",,+ a Co#siliului Local Sibiu pe#tru e8ti#dere. I# ",,a 'ost co#struit u# a&plasa&e#t pe#tru ja uar de $,, &p si s-a reabilitat barajul lacului de a re&e#t. I# co#structie se a'la u# a&plasa&e#t pe#tru ursi de 1,, &p si altul pe#tru lupi de 1,,, &p. 3radi#a adaposteste 1!+ de a#i&ale si pasari di# !+ de specii6 &ai&ute/ ursi/ lupi albi/ lupi carpati#i/ (ulpi/ ti ri/ lei/ ja uar/ pu&e/ &istreti/ la&e/ cerbi carpati#i/ cerbi lopatari/ caprioare/ bi(oli albi/ po#ei/ pito# reticulat/ crocodil/ 'aza#i/ papa ali/ pau#i/ poru&bei. I# ",,+/ 3radi#a Coolo ica a 'ost (izitata de $,,,, de turisti.

ARENE S(ORTIVE STADIONUL MUNICI(AL !"

I# 11") pe latura sudica a parcului Sub Ari#i s-a dat i# 'olosi#ta stadio#ul &u#icipal cu#oscut la i#ceput sub #u&ele de Stadio#ul de educatie 'izica. Supus u#or tra#s'or&ari &ajore i# perioada 11))-11$1/ stadio#ul a 'ost dotat cu tribu#e de beto# pe#tru 1",,, spectatori. I# 11$" (ec%ea tribu#a acoperita a 'ost de&olata capacitatea aju# a#d la peste "*,,, locuri. Sub (ec%ea tribu#a 'u#ctio#eaza o sala de atletis&. Stadio#ul dispu#e si de o tabela electro#ica. COM(LE4UL DE NATATIE OLIM(IA Co#struit l># a Parcul Sub Ari#i i#tre a#ii 11)+-11)1/ a 'ost i#au urat la "- aprilie 11)1. Co&ple8ul dispu#e de u# bazi# de "+ &/ cu - culoare de #atatie/ bazi# pe#tru sarituri de 1+81+ & si tribu#a de -,, locuri. Co&ple8ul este acoperit si a 'ost re#o(at rece#t. SALA TRANSILVANIA Sala &oder#a i#au urata i# 111$/ 'olosita i# special pe#tru acti(itati sporti(e de i#terior/ tar uri si e8pozitii. Poate azdui pa#a la "!,, de persoa#e. AGROTURISMUL - poate 'i practicat :# zo#a et#o ra'icD/ ?Dr i#i&ea Sibiului/ respecti( RDTi#ari/ Sibiel/ 3ura R>ului/ Poplaca/ C:rSiToara/ ?o%u/ RetiT/ Cis#Ddioara/ A(ri B Aalea A(ri ului. TURISMUL URBAN care este susSi#ut de obiecti(ele turistice de &are atracti(itate di# &u#icipiile/ Sibiu Ti ?ediaT Ti oraTele e8iste#te :# judeSul Sibiu6 A #ita/ A(ri / Cis#Ddie/ CopTa-?icD/ Eu&brD(e#i/ Oc#a Sibiului/ TDl&aciu/ ?iercurea Sibiului Ti SDliTte.

CAPITOLUL A CIRCULATIA TURISTICA IN JUDETUL SIBIU !!

2aza &aterialD a judeSului Sibiu cupri#dea :# a#ul ",,*/ 11* u#itDSi de cazare/ cu u# #u&Dr de locuri de cazare de *+$1 ;:# scDdere cu 1*, 'aSD de a#ul precede#t/ repreze#t>#d !@ di# total locurilor de cazare=/ judeSul se a'la pe al IA-lea :# re iu#e. Nu&Drul sosirilor :# judeS a 'ost :# a#ul ",,! de 1$$/" &ii/ :# urcare 'aSD de a#ul a#terior ca#d s-au :#re istrat 1-*/+ &ii/ ca Ti :# re iu#e u#de a crescut de la )+"/$ &ii :# ",," la $*-/, &ii :# ",,!. Po#derea sosirilor :# 5udeSul Sibiu :# total s-a di&i#uat cu *$/!$@ di# 111, p>#D :# ",,!. O# 111, sosirile repreze#tau 11/**@ di# totalul sosirilor la #i(el #aSio#al/ iar :# ",,! po#derea a 'ost de 1!/1)@. TURISM + JUD SIBIU UNIT56I DE CAZARE TURISTIC5 U=M (BB( (BB2 (BBA To"al #u)'* 11( 11C 11A CA(ACITATEA DE CAZARE TURISTIC5 U=M (BB( (BB2 (BBA To"al lo%u*i pa" A>@2 AAA? A>@? TURI7TI CAZA6I 8N UNIT56ILE DE CAZARE TURISTIC5 U=M (BB( (BB2 (BBA To"al #u)'* 1DAAD@ 1@@1@> (1A?A( d.c. ro&>#i #u&Dr 11*1$! 1"$,1) 1*,!+strDi#i #u&Dr +,"$+ -,,$$ )*+$8NNO(T5RILE 8N UNIT56ILE DE CAZARE TURISTIC5 U=M (BB( (BB2 (BBA To"al #u)'* (?2AC2 21D1C@ 2D@2B> d.c. ro&>#i #u&Dr ",1""1 "1-)$) "**,1$ strDi#i #u&Dr $*"** 11!11 1"*"$) CA(ACITATEA DE CAZARE TURISTIC5 8N FUNC6IUNE U=M (BB( (BB2 (BBA To"al lo%u*i!,il @21?A> ??A(AB 11BC>(>

INDICII DE UTILIZARE A CA(ACIT56II DE CAZARE TURISTIC5 8N FUNC6IUNE U=M (BB( (BB2 (BBA To"al E 2>=2 21=@ 22=2

!*

Structurile de pri&ire turisticD cu 'u#cSiu#i de cazare turisticD la !1 iulie ",,* #u&Dr 5udeSul Sibiu Total 0oteluri Ti &oteluri Caba#e turistice Ca&pi# uri Ti u#itDSi tip cDsutD Aile turistice Ti bu# alouri Tabere de ele(i Ti preTcolari Pe#siu#i turistice urba#e Pe#siu#i turistice rurale 0oteluri pe#tru ti#eret 11* "" $ + 1 $ 1! *$ 1

!+

Capacitatea Ti acti(itatea de cazare turisticD Capacitate de cazare 5udeSe A#ii .8iste#tD ;locuri= O# 'u#cSiu#e ;&ii locuri-zile= Sosi*i ;&ii= O##optDri ;&ii= I#dicii de utilizare #etD a capacitDSii :# 'u#cSiu#e ;@=

Sibiu 111, 111+ ",,, ",,1 ",," -!)+-11 +"-11= +1$!1= *+$!1= 1+*1." 1*!-.) 111.1 1)".1 $!1.1 !$1., "!*.1+-.$ 1-+.1-*.+ $+,.$ **-.* ")+.! !,1.$ "1!.+ +*.1 !1.1 ")/+ !1.$ !+.!

",,!

***11=

11*."

1$$."

!1-."

!1.$

",,*

*+$11=

11,$.,

"1+.,

!-$

!!.!

Sosiri :# pri#cipalele structuri de pri&ire turisticD cu 'u#cSiu#i de cazare turisticD/ pe tipuri de structuri de pri&ire turisticD

!-

Tipuri de structuri de pri&ire turistica Total judet Ei# care 0oteluri &oteluri Aile turistice Caba#e turistice Pe#siu#i turistice urba#e Pe#siu#i turistice rurale

",,+

",,-

au "$+11 1-$"$ 1$") 1111 1)!* "1!1 1+,)

sept ""*1 ! 1+," + 1!,! +1) --, "+$* 1))!

oct 1))1 1 11$! , 1!$, !-* !"+ ",,, 1"$-

#o( 1+11 1 1)") 1!,, $-$ 1+* 1$1) 1!*

dec 1!-* ! $+-, $1* +,+") 1*1+ 1,1-

ia# 1!)> 1 1,1) $$, !1) *** 1*+, $**

'eb 1*-, 1-!$+1 *)$ *)1 1*$$ -+*

&art 1!1* ) 1!!$+1 -"* !!1$"1 +!,

apr 1-)" , 11,1 " 1"*! --+ !-$ 1$!* )-+

&ai """, + 1*1+ 1-,* --1 *1$ "*)1,1)

iu# "11* 1*$1 1!1$ 1"1 *") "",* 11$1

iul "$)! 1-!$ + "+1) 1,111"+ !!1) 1)*1

au !1!1! 1$*1* "$*) 1,!"+-* "-$+ "111

!)

I##optDri :# pri#cipalele structuri de pri&ire turisticD cu 'u#cSiu#i de cazare turisticD/ pe tipuri de structuri de pri&ire turisticD Tipu*i & $"*u%"u*i & p*i)i* "u*i$"i%' To"al 9u& G di# care6 0oteluri ?oteluri Aile turistice Caba#e turistice Pe#siu#i turistice urba#e ""!$! 1*,"$!! $,! !1+* 1$*1 $ 1**$ "+"!+$ "*$1 1-!" $ 1!-, 111) 1$1 "+*) 1*!$- 1*-," 1*$$$ 1-+!, 1))11 "*$,, ""),$ 1,1! 1)+ 1"*" 1$"" 11, )") )!* 11-1 111)1) +)* 1$!" 1,,+ 1"1) 1,,! ")*1 1!,$ !1," +$! "$*) 1)"1 "*1! *1* !$1+ 1+,* !$)1 )!1 !"*1 "-"$" "-1$ *$1+ "*+* +1"1 !,!$) !*+) *!!! *1"" *),) "-!+1 "!1* !$*1 1-*, *,*(BB> $ p= 22?(( (BBD ia#= 5 1=

o%"= #o/= & %= )a*= ap*= )ai iu#= (C@B (2(D ((AB2 (11AC (((A? (A1>A (C@?@ 2DABB 2>@1@ C D

iul= >(@D2

au7= DB>2A

$ p=1F A21D>

Pe#siu#i turistice rurale

"-1+

1$,! 1!," ",,- 1"!* 11*

11"+ 1"!$

1)1-

"1)*

*,1*

+)"-

!,!)

!$

INEIC.L. E. UTILICAR. N.Ta A LOCURILOR E. CACAR. ",,+ ",,sep. oct. #o(. dec. ia#. 'eb. &ar. apr. &ai iu#. iul. au . Total judeS !,/, "$/) ")/$ "!/$ ""/1 "-/, "!/* "-/1 !*/1 !!/$ *,/- *+/" sep. 1= !*/"

I#dicele de utilizare a capacitatii de cazare turistica a 'ost de !-/) @.Ci'ra de a'aceri i#re istrata de u#itatile de cazare ; %oteluri = si de u#itatile de ali&e#tatie i# a#ul ",,* a 'ost de 1," &iliarde lei/ I# ti&p ce (aloarea i#(estitiilor brute realizate de aceleasi u#itati este de *+, &iliard.

!1

CAPITOLUL > PROPUNERI DE VALORIFICARE Pri# Strate ia de Eez(oltare a 5udeSului Sibiu se ur&DreTte i&pulsio#area Ti coordo#area dez(oltDrii e#erale a judeSului pri# (alori'icarea pote#Sialului local Ti judeSea#/ pe#tru a obSi#e o dez(oltare teritorialD ec%ilibratD. 2azat pe pri#cipiul subsidiaritDSii/ au 'ost luate :# co#siderare acele acSiu#i care cad :# &od special :# sarci#a co&pete#Selor autoritDSilor Ti or a#is&elor judeSe#e Ti locale/ caracteristicile #aturale/ social-eco#o&ice Ti culturale di# judeS/ dar Ti utilizarea resurselor i#ter#e. Aplicarea strate iei i&pu#e 'DrD ec%i(oc cooperare :#tre actorii locali6 ad&i#istraSia publicD localD/ celelalte i#stituSii de la #i(elul judeSului/ a e#Sii eco#o&ici/ or a#izaSiile #o#-pro'it Ti societatea ci(ilD :# a#sa&blu/ c>t Ti o i#te#sD colaborare cu alSi parte#eri di# SarD/ europe#i Ti i#ter#aSio#ali. Strate ia cupri#de pri#cipalele direcSii de dez(oltare (iitoare ale judeSului.La baza :#toc&irii acestei strate ii stau a#alizele realizate de Ser(iciul de Eez(oltare Re io#alD Ti I#te rare .uropea#D di# cadrul Co#siliului 5udeSea# Sibiu/ ale rupului de lucru judeSea#/ precu& Ti su estiile Ti ideile pri&ite de la actorii de la #i(elul judeSului Sibiu i&plicaSi :# dez(oltarea eco#o&icD Ti socialD. Scopul i&ediat al strate iei este acela de a pu#e la dispoziSia Co#siliului 5udeSea# Sibiu Ti actorilor socio-eco#o&ici di# judeS/ u# i#stru&e#t de lucru care sD 'aciliteze luarea u#or decizii #ecesare dez(oltDrii ar&o#ioase Ti ec%ilibrate a judeSului. Necesitatea acordDrii de asiste#SD 'i#a#ciarD Realizarea obiecti(elor strate iei este posibilD #u&ai pri# i&plicarea u#or i&porta#te 'o#duri 'i#a#ciare pri# care sD poatD 'i susSi#ute &Dsurile #ecesare. Aceste su&e #u pot 'i asi urate doar di# bu etul ce#tral Ti bu etele locale/ :# co#seci#SD apare #ecesitatea atra erii de asiste#SD 'i#a#ciarD di# 'o#durile U#iu#ii .urope#e Ti di# alte surse de 'i#a#Sare dispo#ibile. Obiecti(ul strate ic A(>#d :# (edere situaSia socio-eco#o&icD/ disparitDSile e8iste#te la #i(el judeSea#/ obiecti(ele dez(oltDrii re io#ale/ le islaSia e8iste#tD Ti apropiata i#te rare :# U#iu#ea .uropea#D/ obiecti(ul strate ic lobal este6 Utilizarea e'icie#tD a tuturor resurselor 'izice Ti u&a#e/ pe#tru realizarea u#ei dez(oltDri eco#o&ice Ti sociale durabile/ care sD ducD pe ter&e# lu# la creTterea sta#dardului de (iaSD al populaSiei Ti la ar&o#izarea coeziu#ii eco#o&ice Ti sociale la #i(elul judeSului Sibiu.Orie#tarea de bazD a strate iei o co#stituie pote#Sarea pu#ctelor tari ale judeSului :# (ederea (alori'icDrii oportu#itDSilor de creTtere Ti &i#i&izarea e'ectelor pu#ctelor slabe pri# eli&i#area 'actorilor care bloc%eazD dez(oltarea. O# ese#SD/ pri# aceastD strate ie se ur&DreTte luarea u#or &Dsuri care sD per&itD redresarea eco#o&icD a judeSului Ti :&bu#DtDSirea situaSiei zo#elor cu :#t>rzieri :# dez(oltare/ lu>#d :# co#siderare protecSia socialD Ti co#ser(area &ediului. ?Dsurile pri# care se ur&DreTte i&ple&e#tarea strate iei (izeazD ur&Dtoarele c>&puri de acSiu#e6 b i#'rastructura 1 b &ediul

*,

" !

b spriji#irea a'acerilor/ creTterea ocupDrii/ dez(oltarea resurselor u&a#e 0 dez(oltarea ruralD sD#Dtate Ti asiste#SD socialD :#(DSD&>#t/ culturD turis& e'icie#tizarea Ti &oder#izarea ad&i#istraSiei

PosibilitDSi de dez(oltare a turis&ului pri# e8iste#Sa u#or 'acilitDSi de scutire de i&pozite Ti creditarea a(a#tajoasD a celor care i#(estesc :# a&e#ajDri a roturistice. EirecSiile strate ice ur&Drite :# dez(oltarea turis&ului di# judeSul Sibiu pe#tru a#ul ",,- Ti perioada ",,)-",1! su#t ur&atoarele6 creTterea i&porta#Sei turis&ului :# eco#o&ia judeSului Sibiu9 di(ersi'icarea eco#o&iilor locale Ti creTterea #u&Drului de persoa#e ocupate :# turis&9 dez(oltarea ar&o#ioasD Ti durabilD a judeSului Sibiu9 tra#s'or&area judeSului Sibiu :#tr-o desti#aSie turisticD recu#oscutD9 co#ser(area ide#titDSii locale a judeSului Sibiu ;ar%itecturD/ &od de (iaSD local Ti produse tradiSio#ale/ etc= O,ie!tive )enerale %r$%u&e %entru #ezv$ltarea turi&ti!a a 0u#etului Si,iu2 repertorierea Ti a#aliza per&a#e#tD a pote#Sialului turistic9 reabilitarea/ co#ser(area Ti (alorizarea resurselor cu i&porta#SD turisticD9 creTterea co&petiti(itDSii Ti :&bu#DtDSirea i&a i#ii turistice a judeSului Sibiu la #i(el #aSio#al Ti i#ter#aSio#al9 dez(oltarea 'or&Drii i#stituSio#ale/ co#ti#ue Ti practice a resurselor u&a#e di# turis&9 'a(orizarea dialo ului/ a si#er iei Ti repartizarea di'eritelor &isiu#i de a&e#ajare/ pro&o(are Ti co&ercializare :#tre structuri/ operatorii Ti i#stituSiile publice Ti pri(ate cu i&plicare Ti acti(itate :# turis&9 &o#itorizarea pe&a#e#tD a i#dustriei turistice judeSe#e. Re%ert$rierea- rea,ilitarea 9i !$n&ervarea !a%italului 9i a in"ra&tru!turii turi&ti!e Obiecti(e speci'ice6 -repertorierea per&a#e#tD a resurselor turistice judeSe#e Ti a #ecesitDSilor de dez(oltare9 -co#struirea/ &oder#izarea/ dez(oltarea/ se&#alizarea Ti :#treSi#erea i#'rastructurii turistice de bazD Ti a resurselor turistice judeSe#e9 -dez(oltarea turis&ului de #iTD ;turis& cultural/ sporti(/ de a'aceri/ i#ce#ti(e/ de co#'eri#Se/ a roturis&/ ecoturis&/ etc=9 -co#ser(area patri&o#iului cultural/ istoric Ti et#o ra'ic. Rea,ilitarea in"ra&tru!turii turi&ti!e )enerale2 co#strucSia/ &oder#izarea Ti se&#alizarea toaletelor publice :# zo#ele turistice9 co#strucSia/ &oder#izarea Ti se&#alizarea parcDrilor9 dez(oltarea de 'acilitDSi pe#tru persoa#ele cu %a#dicap Ti se&#alizarea acestora9 &oder#izarea Ti i#treSi#erea spaSiilor :#co#juratoare u#itDSilor de cazare Ti obiecti(elor turistice9 &oder#izarea Ti se&#alizarea pu#ctelor de i#trare :# judeS9 *1

&oder#izarea Ti dez(oltarea 'or&elor de tra#sport turistic9 co#strucSia/ &oder#izarea Ti se&#alizarea locurilor speciale de ca&pare9 co#strucSia/ &oder#izarea/ dez(oltarea Ti se&#alizarea bazelor de a re&e#t9 co#strucSia/ &oder#izarea/ di(ersi'icarea Ti se&#alizarea structurilor de pri&ire turisticD de baza ;cazare Ti &asa=9 co#strucSia/ &oder#izarea Ti se&#alizarea locurilor de des'acere a produselor artiza#ale/ &eTteTu DreTti Ti a su(e#irurilor9 co#strucSia/ &oder#izarea/ dez(oltarea Ti se&#alizarea ce#trelor de i#'or&are turisticD9 dez(oltarea Ti se&#alizarea satelor de (aca#SD Ti a satelor turistice. Rea,ilitarea in"ra&tru!turii turi&ti!e &%e!i"i!e ti%uril$r #e turi&. %ra!ti!ate 'n 0u#e:2 O# turis& &o#ta# dez(oltarea turisticD a &asi(elor &u#toase9 co#strucSia/ &oder#izarea/ dez(oltarea Ti se&#alizarea p>rtiilor de sc%i9 co#strucSia/ &oder#izarea Ti se&#alizarea caba#elor de creastD9 co#strucSia/ &oder#izarea Ti se&#alizarea re'u iilor &o#ta#e9 &arcarea/ se&#alizarea Ti :#treSi#erea traseelor de dru&eSie. O# turis& bal#ear6 co#strucSia/ &oder#izarea/ dez(oltarea Ti se&#alizarea staSiu#ilor bal#eare. O# turis& rural6 co#ser(area tradiSiilor Ti a produselor tradiSio#ale locale ;a ricole/ artiza#ale/ etc=9 protecSia Ti co#ser(area ar%itecturii speci'ice &ediului rural9 co#ser(area &eseriilor tradiSio#ale9 (alorizarea &ateriilor pri&e locale ;le&#/ sare/ %eaSD/ etc=9 dez(oltarea &icro-cazDrilor :# zo#ele rurale ;:# satele tradiSio#ale ro&>#eTti/ :# satele cu speci'ic sDsesc/ :# zo#ele cu pote#Sial sil(ic Ti ci#e etic/ etc=9 dez(oltarea Ti se&#alizarea acti(itDSilor de descoperire Ti i#terpretare a patri&o#iului #atural/ cultural Ti u&a# rural9 &oder#izarea/ dez(oltarea Ti se&#alizarea ser(iciilor co#e8e :# &ediul rural ;dispe#sare/ 'ar&acii/ ateliere pe#tru reparaSii/ etc=. O# ecoturis&6 dez(oltarea i#'rastructurii turistice a parcurilor #aturale/ a ariilor protejate Ti a celorlalte zo#e #aturale. O# turis& sporti(6 co#strucSia/ &oder#izarea/ dez(oltarea Ti se&#alizarea bazelor sporti(e9 co#strucSia/ &oder#izarea Ti se&#alizarea pistelor pe#tru cicloturis&9 dez(oltarea sporturilor pe luciurile de apD9 &oder#izarea/ dez(oltarea Ti se&#alizarea ce#trelor de :#c%iriere a &aterialului sporti(9 susSi#erea cluburilor sporti(e.

*"

O# turis& urba#6 protecSia Ti co#ser(area ce#trelor oraTelor Ti a ar%itecturii speci'ice9 &ode#izarea Ti :#treSi#erea spaSiilor (erzi.

H# "u*i$) & %o#5 *i#G' &oder#izarea Ti dez(oltarea sDlilor de co#'eri#Se. H# "u*i$) & a5a% *i dez(oltarea de ser(icii ;a re&e#t/ s%oppi# =. H# "u*i$) i$"o*i% Ii %ul"u*al restaurarea Ti se&#alizarea &o#u&e#telor istorice/ et#o ra'ice Ti cultural-artistice de i&porta#SD turisticD. H# "u*i$) & / #i) #" dez(oltarea i#'rastructurii turistice #ecesare pe#tru des'DTurarea de e(e#i&e#te cu i&porta#SD turisticD. Cre9terea !$.%etitivit;:ii %e %ie:ele na:i$nale 9i interna:i$nale %rin2 Pro'esio#alizarea Ti di(ersi'icarea ser(iciilor Ti produselor turistice . Pro&o(area produselor Ti ser(iciilor turistice ale judeSului F$r.area re&ur&el$r u.ane %rin2 Pre Dtirea Ti per'ecSio#area :# turis& ;pro ra&e educaSio#ale i#stitutio#ale=9 Per'ecSio#area i#'or&alD9 4or&area de e8pertiza :# turis&9

*!

CAPITOLUL D EVALUAREA EFORTURILOR INVESTITIONALE POSIBILITATI DE REALIZARE SI EFECTE SCONTATE IN PLAN ECONOMIC O# lu#a &ai ",,* au 'ost co&pletate cu ajutorul Co#siliului 5udeSea# Sibiu Ti AI.S.C Sibiu -$ de c%estio#are. Lista co&pa#iilor i#ter(ie(ate a i#clus at>t cele &ai &ari co&pa#ii di# judeS/ c>t Ti &ulte 'ir&e cu &ai puSi# de 1, de a# ajaSi care au 'ur#izat o a&D lar D de rDspu#suri. RDspu#surile celor -$ de 'ir&e su#t i#cluse :# raportul elaborat de 3RASP :# colaborare cu Co#siliul 5udeSea# Sibiu Ti AI.S.C Sibiu. Scopul so#dajului a 'ost acela de a o'eri i#'or&aSii 'olositoare Ti credibile despre atitudi#ile celor care i#(estesc Ti creeazD #oi locuri de &u#cD :# judeSul Sibiu. SecSiu#ile so#dajului au i#clus istoricul Ti statutul 'ir&elor/ tipul de acti(itate/ :#trebDri cu pri(ire la acti(itate Ti a# ajaSi/ i#'or&aSii despre 'acilitDSile 'ir&ei/ ser(iciile 'ur#izate de ad&i#istraSia publicD localD/ relaSii Ti i&presii e#erale despre oraT Ti judeS ca &ediu de a'aceri. Rezultatele so#dajului au 'ost co&parate cu rezultatele celorlalte 1 so#daje si&ilare elaborate :# alte judeSe ale SDrii la s'>rTitul a#ului ",,!. Acest Studiu al ?ediului de A'aceri este e8presia pDrerilor u#ui se &e#t repreze#tati( di#tre a# ajatorii di# judeSul Sibiu. Atitudi#ile lor 'aSD de ad&i#istraSia publicD localD (or a(ea u# i&pact &ajor asupra dez(oltDrii/ sta #Drii sau decli#ului eco#o&ic. Cele -$ de 'ir&e c%estio#ate au :# total 11.,!+ a# ajaSi. * 'ir&e au &ai &ult de 1.,,, de a# ajaSi/ alte + 'ir&e au :#tre +,, Ti 111 de a# ajaSi 'iecare/ ) 'ir&e au :#tre 1,, Ti *11 de a# ajaSi 'iecare. S-au obser(at di'ere#Se se&#i'icati(e :#tre rDspu#surile 'ir&elor care repreze#tau di'erite sectoare ale eco#o&iei ;i#dustria c%i&icD Ti a e8tracSiei de az #atural/ &aTi#i u#elte Ti i# i#erie/ i#dustria uToarD ;te8tile/ :&brDcD&i#te/ &obilD=/ tra#sport Ti co#strucSii Ti sectorul ser(iciilor=/ Ti pri# ur&are &ulte di# i#'or&aSii au 'ost a#alizate :# 'u#cSie de aceste di'ere#Se. ?icro-:#trepri#derile au 'ost de ase&e#ea a#alizate separat. Statutul a'acerilor +) de 'ir&e di# cele -$ i#ter(ie(ate au 'ost :#'ii#Sate dupD 111,. Toate &icro-:#trepri#derile Ti 'ir&ele di# sectorul ser(iciilor au 'ost :#'ii#Sate dupD 111,/ :# ti&p ce i#dustria azului #atural/ producSia de co&po#e#te Ti te8tilele au tradiSie :# judeS ;u#ele 'ir&e au 'ost :#'ii#Sate :# secolul al LIL-lea=. Se obser(D de ase&e#ea o le DturD :#tre &Dri&ea 'ir&ei Ti a#ul :# care a 'ost :#'ii#SatD ;'ostele co&pa#ii de stat=. Proce#tajul &are de 'ir&e #ou :#'ii#Sate caracterizeazD at>t (italitatea acti(itDSii a#trepre#oriale :# zo#D/ c>t Ti i#'lue#Sa restructurDrii Ti pri(atizDrii eco#o&iei #aSio#ale. Eoar 1 co&pa#ii care a# ajeazD cca *@ di# eTa#tio#ul i#ter(ie(at su#t acu& deSi#ute co&plet sau parSial de i#(estitori strDi#i/ pe de altD parte/ o si# urD 'ir&D di# cele i#ter(ie(ate este :# co#ti#uare deSi#utD de &u#icipalitate Ti a# ajeazD 1/+ @ di# 'orSa de &u#cD.

**

4ir&ele :# e#eral .co#o&ia judeSului pare a 'i di(ersi'icatD/ 'ii#d repreze#tate di'erite sectoare ale i#dustriei B producSieFprocesareFser(icii etc/ dar :# special repreze#ta#Si de sea&D :# i#dustria c%i&icD Ti a azului #atural/ te8tile Ti producDtori de :#cDlSD&i#te/ i&porta#te co&pa#ii de producSie &aTi#i u#elte ;&ai ales co&po#e#te=/ co&pa#ii de co#strucSie Ti :#trepri#deri co&erciale Ti de ser(icii &ai &ici Ti &ijlocii :#'ii#Sate de a#trepre#orii locali. 4ir&ele au 'ost ru ate sD de#u&eascD 'actorii care au u# i&pact #e ati( :# dez(oltarea actualD Ti (iitoare a produselor Ti ser(iciilor lor. O# ordi#ea prioritDSilor situaSia eco#o&icD e#eralD a 'ost cel &ai i&porta#t 'actor 'ii#d &e#Sio#at de -$@ di# 'ir&e/ &ai ales cele di# sectorul ser(iciilor ;1,@=/ i#dustriei uToare Ti co#strucSiilor9 le islaSia #aSio#alD este o proble&D pe#tru **@ di# 'ir&e ;proce#tajul este co#siderabil &ai &are pri#tre &icro-:#trepri#deri/ Ti #u&ai pe#tru "+@ di# 'ir&ele i#dustriei uToare=9 costurile e#er etice pe#tru !*@ di# 'ir&e ;Ti pe#tru peste +,@ di# 'ir&ele sectorului i#dustrial/ dar #u este o proble&D pe#tru sectorul co#strucSiilor Ti &icro:#trepri#derilor=. 4ir&ele di# i#dustria c%i&icD Ti i# i#erie se pl># Ti de costurile pe#tru 'orSa de &u#cD ;peste +,@/ :# ti&p ce &edia pe#tru toate 'ir&ele este sub ",@=. ?icro:#trepri#derile se pl># de ad&i#istraSia publicD localD ;!,@/ &edia 'ii#d de 1"@=. Pe de altD parte/ dista#Sele 'aSD de pieSele de des'acere/ co#str># erile le islaSiei de &ediu Ti co#cure#Sa e8ter#D su#t o proble&D #u&ai pe#tru c>te(a 'ir&e. O# co&paraSie cu celelalte judeSe di# Ro&>#ia/ situaSia di# judeSul Sibiu este puSi# &ai rea :# ceea ce pri(esc ]'acilitDSile #eadec(ateJ/ &ai ales di# cauza proce#tajului &ai &are de &icro-:#trepri#deri :# eTa#tio#ul i#ter(ie(at. Proce#tajul &ai &ic :# ceea ce pri(eTte ]Co#cure#Sa e8ter#DJ #u poate 'i o trDsDturD poziti(D a(>#d :# (edere 'aptul cD de aceasta depi#d direct te#di#Sele de e8port ale 'ir&elor locale. Aderarea la U. este aTteptatD cu &ai &ult opti&is&/ cu toate acestea 'ir&ele :Ti dau sea&a de e'ectele #e ati(e. U# &ediu de a'aceri stabil ;+)@ -&area &ajoritate a 'ir&elor di# sectorul ser(iciilor Ti al co#strucSiillor=/ oportu#itDSi le ate de participarea :# pro ra&e ale U#iu#ii .urope#e ;**@ -&ajoritatea 'ir&e e8portatoare di# i#dustria uToarD Ti i# i#erie= Ti aplicarea cu uTuri#SD a le ilor ;!)@= au 'ost ide#ti'icate ca 'ii#d cei &ai i&porta#Si 'actori ;repreze#ta#Sii i#dustriei c%i&ice aTteaptD cu #erDbdare &o#eda u#icD=. Pe de altD parte/ peste +-@ di# 'ir&e se te& de costurile &ari pe#tru 'orSa de &u#cD ;peste ),@ di# 'ir&ele di# i# i#erie Ti co#strucSii= Ti +!@ de co#cure#Sa puter#icD ;peste -,@ di# i#dustria c%i&icD Ti co#strucSii=/ *1@ di# i#(estiSii pe#tru adaptarea la #oile co#diSii ;&ai ales :# i#dustria uToarD=. I#dustria c%i&icD Ti i# i#eria au di# #ou aceeaTi pDrere despre le islaSia &ediului :#co#jurDtor strictD/ iar eli&i#area a(a#tajului preSului cel &ai &ic #eli#iTteTte cca !,@ di# 'ir&e. Aceste rezultate pot 'i 'oarte uTor co&parate cu rezultatele di# alte judeSe/ #u e8istD di'ere#Se se&#i'icati(e :#tre 'ir&ele locale Ti &edia pe SarD. Te#di#Se de e8port Ti (>#zDri Toate 'ir&ele au 'ur#izat i#'or&aSii cu pri(ire la poziSio#area eo ra'icD a clie#Silor lor. 1) 'ir&e au declarat cD e8portD &ai &ult de ju&Dtate di# produsele Ti ser(iciile lor :# a'ara Ro&>#iei Ti alte 1" 'ir&e e8portD cel puSi# 1,@ di# producSie. Cu toate acestea/ a(>#d :# (edere cD cele trei 'ir&e cu cele &ai &ari (>#zDri deser(esc :# e#eral piaSa #aSio#alD/ doar 1$@ di# totalul (>#zDrilor se duc :# a'ara Ro&>#iei. Aceast proce#taj este &ai &ic dec>t :# alte re iu#i i#dustriale ;"$@= Ti poate 'i &ai &are &ai ales :# i#dustria c%i&icD Ti a co&po#e#telor de &aTi#i care su#t :# pli#D dez(oltare la #i(el &o#dial. 4ir&ele di# i#dustria uToarD su#t &ult &ai orie#tate cDtre e8port dec>t celelalte cu cca. +,@ di# (>#zDri :# a'ara SDrii. Pe de altD parte/ 'ir&ele di# co#strucSii Ti di# sectorul ser(iciilor deser(esc e8clusi( piaSa di# Ro&>#ia.

*+

?edia (>#zDrilor per a# ajat se a'lD la u# #i(el relati( &ai scDzut de cca. *)) &ilioa#e de lei. Clie#Sii su#t de ase&e#ea &oti(ul pri#cipal pe#tru care +)@ de 'ir&e au sediul :# Sibiu/ !*@ di# 'ir&e au &e#Sio#at cD au 'ur#izori de &aterie pri&D Ti 11@ 'ur#izori de co&po#e#te. 1,@ di# 'ir&e pro'itD de pe ur&a rupurilor de 'ir&e repreze#t>#d acelaTi sector al i#dustriei ;&ai ales i#dustria azului #atural Ti te8tilelor=. Eoar trei 'ir&e au &e#Sio#at ]cercetarea Ti dez(oltarea :# zo#DJ. I&presii e#erale 4ir&ele au 'ost ru ate sD :Ti spu#D pDrerea/ :# e#eral/ despre ad&i#istraSia publicD di# Sibiu. Ad&i#istraSia publicD localD a pri&it cali'icati(e sub cel al Co#siliul 5udeSea# Sibiu/ dar toate rezultatele su#t poziti(e/ 'ir&ele di# sectorul i# i#eriei 'ii#d cele &ai &ulSu&ite/ iar cele di# sectorul co#strucSiilor cel &ai puSi# &ulSu&ite. Cele &ai des &e#Sio#ate ele&e#tele poziti(e ale &ediului de a'aceri di# &u#icipiul Sibiu su#t ur&Dtoarele ;&ai &ulte dec>t obiT#uitul ]'orSD de &u#cD ie'ti#DJ &e#Sio#at :# alte judeSe di# SarD=6 - .8istD resurse #aturale/ i#'rastructurD/ 'ur#izori9 - 4oSa de &u#cD B bi#e pre DtitD9 - 5udeSul este situat :# zo#a ce#tralD a SDrii9 - Parcul i#dustrial de la cura ?icD9 - I#(estiSii strDi#e :# zo#D9 - OraT atracti( Ti peisaj #atural. 4actorii #e ati(i au le DturD cu 'orSa de &u#cD/ dru&urile Ti pote#Sialul #ee8ploatat la &a8i&. 4ir&ele se aTteaptD ca ad&i#istraSia publicD localD sD adopte o atitudi#e &ult &ai pro-acti(D :# crearea u#ui &ediu propice a'acerilor la #i(el local6 - Eru&urile su#t :#tr-o stare proastD9 - Proble&e cu 'orSa de &u#cD B costuri ridicate/ lipsa u#ui &eca#is& de reco#(ersie pro'esio#alD/ lipsa u#or a#u&ite pro'esii9 - 2irocraSia ;&ai puSi# &e#Sio#atD dec>t :# alte oraTe=9 - SlabD pro&o(are a oraTului/ #u e8istD parte#eriate public-pri(ate pe#tru pro&o(area pote#Sialului turistic. Pri#tre &esajele de 'i#al ale repreze#ta#Silor &ediului de a'aceri di# Sibiu pe#tru repreze#ta#Sii ad&i#istraSiei publice locale s-au #u&Drat Ti acestea6 ]O# ad&i#istraSia publicD localD ar trebui sD lucreze 'u#cSio#ari publici co&pete#SiJ Ti ]AutoritDSile locale ar trebui sD creeze parcuri i#dustriale Inve&ti:iile realizate :# a#ul ",,! :# judeSul Sibiu au totalizat 1.*,+ &iliarde lei preSuri cure#te/ :#se&#>#d 11/-$@ di# totalul i#(estiSiilor realizate :# Re iu#ea Ce#tru. Ei# acestea "1/1"@ ;".)!1 &iliarde lei= au 'ost realizate de 'ir&ele di# i#dustria prelucrDtoare/ 1*/1!@ ;1.!"1 &iliarde lei= de i#dustria e8tracti(D/ 1,/*$ ;1$- &ld lei preSuri cure#te= realizate de u#itDSile di# e#er ia electricD Ti ter&icD/ aze Ti apD/ iar 1"/,)@ ;11!- &iliarde lei= de u#itDSile di# co&erS/ 1-/$!@ ;1+$! &ld lei preSuri cure#te= :# tra#sport/ depozitare Ti co&u#icaSii. Sursa6 I#stitutul NaSio#al de StatisticD - StatisticD teritorialD ",,+ cu date ",,!

*-

Aolu&ul i#(estiSiilor realizate :# judeSul Sibiu a :#re istrat creTteri substa#Siale :# ulti&ii " a#i ;1*-/1@ :# ",,!/ respecti( 1*!/+@ :# ",,*=Aaloarea i#(estiSiilor :# perioada ",," B ",,* Ti structura acestora a 'ost ur&Dtoarea. ZZ&iliarde lei preSuri cure#te ale perioadei U=M= )l& l iJJ &ld leiZZ &ld leiZZ )l& l iJJ E (BB( AB1>8BD !1)1/,* $!-/," AB1>8BD 1BB8BB (BB2 DCD28?? +)+,/!1 1,1!/-, DCD28?? 1BB8BB (BBA 11BD18B? $*)!/1) "+$)/1" 11BD18B? 1BB8BB

I#/ $"iGii * ali,a" ! "o"al J &i# %a* - p 5o*) & p*op*i "a" -&ajoritarD de stat -&ajoritarD pri(atD I#/ $"iGii * ali,a" ! "o"al J &i# %a* p $"*u%"u*'

&ld -co#strucSii leiZZ ",-*/+- !,+!/," *",$/)1 E >18A( A>81A 2@8B> &ld -utilaje cu Ti 'DrD &o#taj leiZZ $++/11!-"/!1 "1+*/++ E (182( (B81A (D8C1 &ld -&ijloace de tra#sport leiZZ ",,/11-"/** 1,+"/$* E >8BB (8AB ?8>( &ld -alte c%eltuieli pe#tru i#(estiSii leiZZ $1!/+$ "1$-/1* "$**/11 E ((8(D 2(82( (>8C( Su*$a &a" lo* 6 Cercetarea statisticD INA - tri&/ (alidate de INS JNo"'6 datele pro(i# de la pri#cipalii a e#Si eco#o&ici care au raportat i#(estiSii Sursa6 Starea socioBeco#o&icD a 5udeSului Sibiu cu date ",,! Ti operati(e ",,* Orasul Sibiu/ capitala judetului cu acelasi #u&e/ este atestat docu&e#tar di# secolul al LII-lea si a repreze#tat de-a lu# ul ?ile#iului II u# pu#ct de re'eri#ta :# ceea ce pri(este eco#o&ia si co&ertul zo#al. Sibiul a 'ost 'o#dat de sasii colo#izati aici :# secolele LI B LII/ pe ur&ele u#ei (ec%i cetati daco-ro&a#e si a tra(ersat :#tre .(ul ?ediu sub #u&ele de 0er&a##stadt. O# secolul al LIA-lea Sibiul era deja u# puter#ic ce#tru &estesu aresc.

*)

Eocu&e#te di# a#ul 1!)- 'ac &e#tiu#e despre e8iste#ta a 11 bresle/ ai caror &e&bri e8ercitau "+ de &eserii. Aceste bresle :#treti#eau relatii 'oarte acti(e cu statele europe#e di# zo#a. Spriji#it de puterea eco#o&ica a &estesu arilor/ Sibiul s-a dez(oltat eco#o&ic si urba#istic/ ur&>#d calea tipica oraselor &edie(ale. Ei# secolul LIL. (ec%iul bur &edie(al a lasat treptat locul orasului &oder#. Sibiul &oder# este capitala u#ui judet cu o pozitie pri(ile iata di# pu#ct de (edere eo ra'ic/ eco#o&ic si social. Sibiul este u#ul di#tre cele &ai dez(oltate judete di# tara/ :# aceasta zo#a des'asur>#du-si acti(itatea a e#ti eco#o&ici di# pri#cipalele ra&uri ale eco#o&iei #atio#ale. Restructurarea si &oder#izarea petrecuta i# ulti&ul dece#iu au 'acut ca i#dustria sa deti#a pri&ul loc :# eco#o&ia judetului cu o po#dere de !$/)"@ di# Produsul I#ter# 2rut/ ur&ata de a ricultura/ co#structii/ co&ert si ser(icii. Ei# totalul productiei/ &are parte este desti#ata e8portului.

Ju& Gul Si1iu dispu#e de o (arietate peisa isticD deosebitD/ de u# pote#Sial turistic #atural Ti a#tropic e8tre& de bo at Ti bi#e repreze#tat/ at>t :# &ediul urba#/ c>t Ti :# cel rural/ ceea ce :i co#'erD rolul de desti#aSie turisticD de &are atracti(itate pe pla# #aSio#al Ti i#ter#aSio#al.

EKUL SIB

*$

CAPITOLUL C 3ARTA JUDETULUI

E. E.CAOLTAR. EURA2ILa A TURIS?ULUI EIN 5UE.dUL SI2IUO3RA? E. E.CAO

*1

LTAR. EURA2ILa A TURIS?ULUI

+,

BIBLIOGRAFIE

RRR.sibiu.ro RRR.sibiuo#li#e.ro RRR.i#sju etulsibiu.ro

+1