Sunteți pe pagina 1din 7

1. Introducere în Asistența Socială a Persoanelor în Etate.

ASPE – reprezintă o totalitate de măsuri, programe, proiecte, legi, activități elaborate


în scopul soluționării, prevenirii și ameliorării problemelor temporare sau permanente
a persoanelor în etate.
PE – este considerată orice persoană care a atins vîrsta de 60 de ani, indiferent de sex.
Gerontologie - știința care se ocupă cu studiul problemelor bătrînilor sub aspect
biologic.
Gerontologie socială - știința care se ocupă cu studiul problemelor sociale, naționale și
globale ale persoanelor în etate.
PE reprezintă o categorie socilă în RM situată pe locul II din punct de vedere al
contradicțiilor problemelor sociale.
În RM această categorie de persoane a început să fie ocrotită de către stat încă de la
începutul formării statului Moldova. Aspectul social al PE este susținut de către
autoritățile statale al RM odată cu apariția specificului pensionării.
În RM persoana în etate odată cu apariția modificărilor sociale este văzută ca o
persoană ce necesită ajutor social, moral din partea statului.
Autoritățile statale în ultimii ani susțin că copiii și vîrsnicii trebuie susținuți de
către stat sub orice aspect.

1.1.Aspecte sociale privind persoanele de vîrsta a III-a.


Anul 1999 a fost declarat anul internațional al persoanelor de vîrsta a III-a. În ultimul
deceniu era o creștere semnificativă a populației peste 75 de ani fenomen denumit –
îmbătrînire. Populația vîrsnică a globului a crescut de la 200 de milioane în 1935 la
peste 600 milioane în anii 90, ajungîndu-se la 17% în țările avansate economic,
comparativ cu numai 7% în regiunile mai slab dezvoltate. Cel mai vîrsnic continent
este Europa, pentru care vîrsta medie a populației a fost de 75 de ani, menținîndu-se
la 1,3 – 1.4 ori mai ridicată decît cea din restul lumii, iar cel mai tînăr continent este
Africa.
Conform recensămîntului populației din 7 ianuarie 1992, populația Romîniei se
scrie în tendințele globale privind structurile populației vîrsnice. Populația de 60 de
ani și peste, raportată în 1992, reprezintă 16,8% din totalul populației de aproximativ
23 de milioane , iar cea de 65 de ani și peste 11,1%. În jurul anului 2000, populația de
peste 65 de ani ajunge la peste 3,2 milioane, cu 3,6% mai mult ca în 1992. Un rol
important în modificarea raportului de vîrstă îl are și scăderea drastică a fertilității și
natalității infantile.

1.2.Vîrsnicul - o problemă socială


Îngrijirea vîrsnicului cît și calitatea ei sunt părți integrate ale politicii de bunăstare
și de sănătate a fiecărei țări. Pentru a îngriji de această vîrstă nu sunt suficiente doar
cunoștințele, ar mai trebui să fie dublate de o formație caritabilă, umanistă, asociată cu
sentimente de respect și afecțiune, nu este suficient să hrănim bătrînul sau să-i punem
o perfuzie.
Persoana vîrsnică este o persoană de cele mai multe ori dezavantajată prin scăderea
resurselor fizice, care nu înseamnă întotdeauna boală, prin scăderea resurselor
financiare sau prin prezența unui handicap mintal.
Perioada de tranziție din Romînia anului 2000 a descalificat vîrsnicul din lupta sa
pentru o existență decentă. Durata medie de viață în Romînia a scăzut, iar pensia nu
acoperă taxele și impozitele.

2. Asistența Socială a Persoanelor în Etate – noțiuni


introductive.

I.
Conceptul de ASPE își are originea în țările Anglosacsone. Ea este văzută ca o
disciplină cu un obiect de studiu unitar cu anumite funcții și sarcini specifice ei.
ASPE – o știință care include o totalitate de instituții, măsuri, programe
profesionalizate, servicii specializate de protejare a PE, a grupurilor, comunităților
cu probleme speciale aflate temporar în dificultate, care din natură economică,
socială, biologică, psihologică nu au posibilitate de a realiza prin eforturi și mijloace
proprii un mod decent de viață.
Grupul de PE reprezintă grupul țintă a asistentului social. Specializați în scopul
ajutorării din punct de vedere social – moral a PE.
II.
Obiectivul major al ASPE este sprijinirea persoanelor în etate pentru a obține
condiții necesare unei vieți decente ajutîndu-i să-și dezvolte propriile capacități și
competențe pentru o adevărată funcționare socială.
Din obiectivul major rezultă alte obiective care coincid cu scopurile ASPE ca
disciplină teoretică și practică.
III.
ASPE – reprezintă toate ideile generatoare a specialiștilor de profil al asistenței
sociale a persoanelor în etate.

Se deosebesc următoarele funcții ale ASPE:

1. Identificarea și înregistrarea segmentului de populație – „ PE ”, care constituie


obiectul activităților de ASPE.

2. Diagnosticarea problemelor de diferit ordin social, economic, organizațional,


psihologic specific PE sau a grupurilor de risc a PE care se pot confrunta într-o
anumită perioadă de timp în anumite condiții economice, sociale, politice,
psihologice.

3. Dezvoltarea unui sistem coerent de programe, măsuri, activități profesionalizate


de suport și protecția acestora.

4. Elaborarea propriilor programe de către cei aflați în situație de risc și anume a


PE.

5. Stabilirea drepturilor și modalităților concrete de acces la servicii de specializare


și specializate în ASPE în scopul cunoașterii în I rînd al Cadrului Legislativ
Național Instituțional.

6. Suport prin consiliere.


7. Promovarea strategiei de preîntîmpinare a situației defavorizate a PE.

8. Dezvoltarea unui program de cercetări științifice la nivel național și local privind


protecția PE și dimensiunea problemelor sociale cu care se confruntă PE.

IV. Sarcinile ASPE variază printre 2 dileme:


a) Individul
b) Societatea
Sarcinile Asistenței Sociale a Persoanelor în Etate:
➢ Ajutorarea persoanelor aflate în dificultate din partea asistentului social sau
lucrătorului social ( indiferent în ce stare de dificultate se află ).
➢ Stabilirea unei relații sociale între persoanele aflate în dificultate și o
instituție socială.
➢ Ajutor practic din partea asistentului social.
➢ Ajutor material – financiar a persoanelor aflate în dificultate prin acordarea
unei recompense ce i se cuvin conform legii.
➢ Susținere morală de către asistentul social într-o situație de depresie sau risc
major stresant.
➢ A contribui la dezvoltarea politicilor sociale a asistentului social ce acționează
în domeniul asistenței sociale a persoanelor în etate în calitate de agenți ai
controlului social.

V. Asistența socială a persoanelor în etate este ramura de bază a asistenței sociale


devenind o parte componentă a protecției sociale. De rînd cu alte științe asistența
socială a persoanelor în etate este axată pe un sistem de valori, principii, legități,
norme morale cerute de codul deontologic al profesiei de asistență socială.
Henrie Stelh afirma că: asistența socială a persoanelor în etate reprezintă o
tehnică de asistență socială științifică cît și practică.

Asistența socială a persoanelor în etate stabilește anumite legături, fie de ordin


practic sau teoretic cu următoarele ștințe:

Socilogia
Pedagogia Gerontologia

Medicina Istoria

Psihologia Politica

Asistența socială Asistența socială a familiilor


vulnerabile

demografia
Metode și tehnici ale
asistenței sociale
Asistența socială a tinerilor
și copiilor

2.1.Beneficiarii asistenței sociale a persoanelor în etate.


Orice persoană în etate poate fi considerată beneficiar al asistenței sociale a
persoanelor în etate.

Beneficiarii ASPE:
– Beneficiari direcți
– Beneficiari indirecți
Beneficiari direcți vîrsnici – sunt acele persoaneîn etate implicate direct în una din
problemele sociale.
Beneficiari indirecți vîrsnici – sunt acele persoane Beneficiarii ASPE au avut
în etate implicate indirect în una din problemele diferite nume:
sociale ce au rol de consilieri, parteneri, colaboratori. • Săraci
• Mizerabili
Beneficiarii asistenței sociale a persoanelor în etate • Nenorociti
spre deosebire de alți beneficiari al altor discipline se • Client
caracterizează prin: • Utilizator

✔ Vîrstă înaintată ( peste 60 de ani )


✔ Aspectul fizic și psihologic adecvat vîrstei
✔ Idei tradiționale etapei lor de viețuire
✔ Specificul valoric tradițional vîrstei ( rol de transmitere altor generații )
✔ Cuvinte specifice vîrstei ( limbajul vîrsnicului )
BASPE de rînd cu alte categorii de persoane necesită servicii sociale specializate din
partea asistentului social.
Serviciile specifice acestei categorii de beneficiari sunt:
• Servicii privind nutriția
• Servicii privind sănătatea
• Servicii de consiliere
• Servicii cu caracter de protecție socială
• Servicii cu caracter juridic
• Servicii de genul vizite și telefon pentru sfătuire
În favoarea beneficiarilor ASPE orice stat se implică în modificarea politicilor
sociale statale și anume:
1. Modalități de finanțare a proiectelor care își propun ca obiectiv obținerea
creditelor cu dobînzi mici pentr îndeplinirea serviciilor sociale cerute de
categorii de vîrsta a III – a în scopul îmbunătățirii condițiilor de trai.

2. Modalități de finanțare ( în ascendență ):


– Pensie
– Alocații
– Prestații
– Premii

3. Modalități concrete de identificare și satisfacere a necesităților acestor categorii


de persoane.

Concluzie:
Persoanele în etate considerate drept categoria socială întîlnesc dificultăți de
ordin economic, social pentru depășirea lor în ajutor le vine asistentul social.

2.2.Tipologia beneficiarilor ASPE.

1). În funcție de numărul de persoane aflate în dificultate:


a). Beneficiari individuali – persoană aflată în mod individual într-o dificultate.
b). Beneficiari multipersonali – indivizii sau grupurile, comunitățile sociale, aflate
în dificultate în aceeași perioadă de timp.
2). În funcție de problema socială și perioada ei de persistență:
a). Beneficiari cu probleme temporare
b). Beneficiari cu probleme permanente

3). În funcție de cerința și oferta serviciilor sociale:

a). Beneficiari ce primesc ajutor social din inițiativa proprie.


b). Beneficiari ce primesc ajutor social din inițiativa altor persoane.
c). Beneficiari ce primesc ajutor social din inițiativa și examinarea instituției de
asistență socială.

4).