Sunteți pe pagina 1din 6

Universitatea: Petru Maior Facultatea: tiine economice i administrative Specializarea: Contabilitate i informatic de gestiune Forma de nvm!

nt: "i

#eferat n cadrul cursului de studii sociologice susinut de conf. univ. dr. Georgescu Maria-Ana

Referent Dobai Krisztina Anul III

14.03. 00! "#rgu Mure$


-1-

%once&tul de 'sociologie( )ociologia este tiina societii, $tiin*a for+elor de via*, social, o+ene$ti. "er+enul de sociologie nu este vec-i. el a fost introdus de c,tre sociologul francez Auguste Comte /n 1839. 0ste for+at din dou, cuvinte1 socius de origine latin, /nse+n#nd so*. asociat. tovar,$i logos de origine greceasc, /nse+n#nd idee. teorie. $tiin*, 2n ceea ce &rive$te clasificarea $i fi3area &e un loc &ro&riu al sociologiei /n siste+ul $tiin*elor re&rezint, o ierar-ie a $tiin*elor. )ociologia for+eaz, cea +ai /nalt, trea&t, . un fel de 'regin, a $tiin*elor(. ')ociologia nu este singura $tiin*, social,. ea nu este singura care studiaz, feno+enele sau realit,*ile social 4 u+ane. 5nele $tin*e sociale ca 1 istoria. etnografia. &olitica. dre&tul. etica. econo+ia &olitic,. &si-ologia etc. sunt +ai vec-i dec#t ea. )-a i+&us deci necesitatea de a se clasifica nu nu+ai gru&ele +ari de $tiin*e. care se disting destul de clar &rin obiectul lor. dar $i fiecare gru&, /n &arte. /n cazul nostru gru&a $tiin*elor sociale. dedicate. /n ulti+, analiz,. studiul acelora$i realit,*i.(1 %lasificarea $tiin*elor sociale a fost +ai dificil deoarece ele nu se deosebesc /ntre ele din &unct de vedere al obiectul lor. c#t $i &rin &unctul de vedere &e care /l au de cercetarea. care este societatea o+eneasc,. 6a+eni de $tiin*, sunt de acord cu ideea c, $tiin*ele sociale s-au constituit &rin diviziunea +uncii $tiin*ifice. din nevoia dea cunoa$te c#t +ai bine. +ai a+,nun*it $i +ai e3act. e3isten*a oa+enilor. +anifest,rile acestora. &recu+ $i crea*iile sociale ale oa+enilor. 7ornind de la aceast, idee unele $tiin*e sociale s-au s&ecializat /n studiul unui singur sector din via*a social, ca de e3e+&lu1 $tiin*ele econo+ice. 8uridice. &olitice. +orale. artisitce. religioase. folclorice. educa*ionale etc. ' )ociologia s-a constituit c-iar de la /nce&ut ca $tiin*a societ,*ii /n totalitatea ei. a realit,*ii sociale sub toate as&ectele ei funda+entale.( Du&, cel de al doilea r,zboi +ondial efortul clasific,rii $tiin*elor $i-au &ierdut intensitatea. rosturile lor &ri+ordiale. 2n zilele noastre s#nt dou, &rocese funda+entale /n +i$carea $tiin*elor sociale1 s&ecializare tot +ai a+,nun*it, 'reasa+blarea( rezultatelor )ocietatea este studiat, si+ultan de $tiin*ele econo+ice. 8uridice. &olitice. +orale. artistice. etnografice. folcloristice. filosofice. noologice. a3iologice. &edagogice. lingvistice $i a$a +ai de&arte $i &e l#ng, nu+eroase $tiin*e istorice1 ar-eologia &reitoric, $i clasic,. istoria antic,. +edieval,. +odern, $i conte+&oran,. ...etc. )ociologia se /+&arte /n ra+uri de &reocu&,ri tot +ai s&ecializate1 sociologia econo+ic,. 8uridic,. &olitic,. agrar,. industrial,. rural,. urban,. co+ercial,. financiar,. a li+bii. a culturii. educa*iei. a ar+atei. a r,zboiului. a fiec,rei *,ri sau a unor regiuni. 2n func*ie de criterii de /ntindere. dar $i de esen*, se /+&arte /n1
1

"raian 9erseni1 %e este sociologia: &ag.; "raian 9erseni1 %e este sociologia: &ag.< - -

microsociologia1 studiul gru&urilor sau colectivelor +ici. bazate &e rela*ii inter&ersonale directe= marcosociologia: studiul colectivit,*iilor +ari. bazate &e rela*ii organiza*ionale $i institu*ionale= sociologia concret sau empiric1 studiul direct al realit,*iilor sociale. e31 >coala +onografic, gustian,= sociologia experimental1 studiul feno+enelor sociale &e baz, de e3&eri+ente= sociologia general1 &reocu&at, de generaliz,ri. teoretiz,ri= sociologia aplicat: se &une /n serviciul construc*iilor $i reconstruc*iilor sociale psihosociologia: cerceteaz, as&ectele sociale ale vie*ii suflete$ti

2n zilele noastre trei $tiin*e se ocu&, de cerecetare societ,*ii1 sociologia ?inclusiv &si-ologia social,@. istoria $i culturologia. dar toate aceste $tiin*e se ocu&, de studierea o+enirii. fiindc, societatea este a oa+enilor. cultura $i istoria tot al oa+enilor. dar &entru a studia unele as&ecte +ai a+,nun*ite ele se se&ar,. 2n Ro+#nia studierea acestei $tiin*e a /nce&ut /ntre cele dou, r,zboaie +ondiale. &rin &ozi*ia >colii sociologice din Aucure$ti. dar el nu a devenit &erfect con$tient nu+ai /n ulti+ele decenii. ' >tiin*a acesta nu a devenit &osibil, dec#t de la Rena$tere /ncoace. +ai e3act din &erioada lu&telor &entru r,sturnarea feudalis+ului de c,tre burg-ezia /n ascensiune. Acesta a fost +o+entul /n care 'societatea( s-a des&rins efectiv de 'stat(.3 0le+entele de sociologie a e3istat $i +ai /nainte. +ai ales la grecii antici. dar sociologia ca $tiin*, de sine st,t,toare ?des&rins, de filosofie $i &olitologie@ este &rodusul vre+urilor +oderne. B,scut din lu&te sociale. din nevoia de a critica o or#nduire care /$i tr,ise traiul $i intrase /n desco+&unere ?feudalis+ul@ $i nevioa co+&li+entar, de a construi /n locul ei o noua or#nduire social,. /n care o+enira acelor vre+uri s, se &oat, dezvolta nest#n8enit, ?ca&italis+ul@. ' Ca grecii antici a&are un siste+ inedit de &artici&are la via*a &olitic,1 de+ocra*ia. %onco+itent se na$te o g#ndire filozofic, liber, $i critic, la adresa societ,*ii. 2ns, dac, acele reflec*ii &roduc &rinci&ii noi de /n*elegere a realit,*ii sociale. ele ado&t, o &ozi*ie nor+ativ, ?&entru a s&une ceea ce trebuie s, fie@. &ozi*ie str,in, de ceea ce se va nu+i ulterior &unctul de vedere sociologic.(4 2n secolul D /.9r.. /n Grecia. sofi$tii sunt &ri+ii care ofer, o reflec*ie asu&ra organiz,rii oa+enilor /n societate. )ofi$tii fiind acele &ersoane /n*ele&te. intelectuale ' intelectuali ca Gorgias din Ceontiu+. 9i&&ias din 0lis. 7rotagos din Abdera( care &redau arta &ersuasiunii &rin cuv#nt. conda+n#nd sclavia $i folosesc ar+a criticii.

"raian 9erseni1 %e este sociologia: &ag.1; Mic-el Calle+ent 1 Istoria Ideilor )ociologice &ag.13 -3-

Du&, e$ecul de+ocra*iei ateniene a&are 7laton ?4 ;- 34< /.9r.@ care caut, +odalitatea de a edifica cetatea ideal,. +odelul de societate care s, se sustrag, dezordinii $i uzurii ti+&ului. 2n o&erele lui ur+,re$te construirea ti&ului de societate &erfect, e31 Re&ublica $i Cegile. %e /nse+na &entru 7laton cetatea ideal,: 0l r,s&unde astfel 1 '0ste o cetate 8ust,. >i 8ust, este atribuirea de statute sociale /n func*ie de co+&eten*ele s&ecificce fiec,rui individ. 7intr-un siste+ de educa*ie er+etic codificat. indivizii trebuie s, fie ale$i /n virtutea calit,*ilor lor $i re&artiza*i /n trei clase1 +e$te$ugari ?cei ce se /ngri8esc de &roble+ele econo+ice@. r,zboinici ?res&onsabili cu a&,rarea cet,*ii@ clasele su&erioare /nEestrate cu acea /n*ele&ciune care le confer, ca&acitatea de a guverna. 7entru a construi o fa+ilie unit,. +e+brii acestor ulti+e dou, clase ?conduc,tori. +agistra*i@ trebuie s, tr,iasc, f,r, s, +unceasc, $i s, aib,. /n co+un. &osesiunea asu&ra bunurilor. fe+eilor $i co&iilor.(! 7laton e3&lic, /n Republica. 4;3 b. 1 ' Ct timp filozofii nu vor fi regi n cetate (...), nu vor cunoa te zbav (...) nici relele !in cetate nici, m"a teme, cele ale rasei umane( Aceast, ideal, societate /n i+agina*ia lui 7laton este reflectarea /n ordine social, a structurii sufletului u+an. )ufletul fiind co+&us din1 dorin*,. ini+,. ra*iune care cores&und virtu*iilor1 cu+&,tare. cura8. /n*ele&ciune. 0c-ilibrul sufletesc /$i g,se$te ec-ivalentul. datorit, stabilirii celor trei clase. /n ec-ilibrul cet,*ii. %o&ro&rietatea. stabilitatea. autar-ia econo+ic, $i stricta inde&enden*, /n societate sunt &rinci&alele criterii /n idea lui. Du&, Grecia ur+a Ro+a /n &lanul istoriei occidentale. dar I+&eriul Ro+an va fi ucis de gigantis+ul $i absolutis+ul s,u. Fiind victi+a barbariei acesta cade /n 410 /n +#inile vizigotului Alaric. )f#ntul Augustin redacteaz, /ntre 41 $i 4 G. Des&re cetatea lui Du+nezeu. aceast, scriere se /+&otrive$te ideiilor +ilenariste. s&ri8init, de 7,rin*ii Aisericii ?sec II 4 ID@. aceste idei conda+n, inegalit,*iile sociale. )f#ntul Augustin convis c, credin*a a8ut, la salvarea sufletului $i nu o&erele. el se o&une +i3,ri religioase /n via*a &olitic, $i social,. Aceast, carte devine i+&ortant &entru %arol cel Mare /n g#ndirea $i &ractica &olitic, a 0vului Mediu. 2n ur+a invaziilor barbare /n I+&eriul Ro+an de A&us ?sec D 4 H@ se desco+&un ora$ele. Activit,*iile industriale $i co+erciale scad. $i se tranfosr+, /n societ,*i rurale &e cale de a fi cre$tin,. 2n Fran*a declinul i+&eriului lui %arol cel Mare . invazia arabilor. -unilor $i no+azilor ?sec H@ fac loc regalit,*ii. 2n secolul HII se organizeaz, co+unele urbane $i constuiesc &ri+ele servicii centrale al +onar-iei.
!

Mic-el Calle+ent 1 Istoria Ideilor )ociologice

&ag.1; -4-

Ibn K-aldoun ?133 4 140G@ /n 7rolego+enele sale la istoria universal,. se dovede$te a fi un analist foarte bun /n Africa de nord. 0l folose$te +ate+aticile &entru a e3&lica organizarea u+an,. 0l &une baza unor teorii a ciclurilor sociale. ciclurilor do+inate de rit+ic de gru&uri. &artide sau dinastii. 2n secolul HID 4 HD societatea este afectat, de e&ide+ia de ciu+, /n 0ur&oa 13!I. R,zboiul de o )ut, de Ani. crize econo+ice. 2n secolul HDI ./n ur+a Rena$terii se dezvolt, $tiin*ele. dezvoltarea o+ului. educa*ia $i libertatea intelectual,. Izvorul Rena$terii fiin Italia. +ai a&oi se r,s&#nde$te $i /n J,rile de Kos ?0ra+us@. Fran*a. Anglia. ')ecolul HDII este +arcat de asecnsiunea si+ultan, a dou, for+e inedite de re&rezentare a lu+ii1 ra*ionalisnul $i individualis+ul. )crierile lui Francis ALcon ?1!G1 4 1G G@ sunt &ri+ele care ilustreaz, noua &ozi*ie /n care se situeaz, ra*iunea. Boul 6rganon ?1G 0@ /nscrie e3isten*a $tiin*ific, la r,s&#ntia dintre teorie ?ra*iune@ $i &ractic, ?e3&eri+entarea@.(G )ecolul HDIII este +arcat, de o serie de +odific,ri &ozitive. care a8ut, la ru&tura cu 0vul Mediu. 2n 14I %ristofor %olu+b desco&er, A+erica. 'Refor+a este ini*iat, /n 1!1; de c,tre un c,lug,r ger+an Martin Cut-er. care denun*, coru&*ia Aisericii. Cut-er este convins c, o+ul se &oate salva nu+ai &rin credin*, $i c,. &rin ur+are. este inutil s, caute +#ntuirea /n Aiseric,.(; Kean %alvin sus*ine dubla convingere a lui Cut-er. &otrivit c,reia dona*iile /n bani nu &ot /nlocui credin*a $i c, oa+eni sunt &redestina*i. orice ar face. unei condi*ii post mortem. Kean Aodin ?1!30 4 1!IG@ 8urist $i econo+ist francez. /n lucrarea sa #ix livres !e la R$publi%ue ?1!;G@. el de+onstreaz, c, societatea este co+unitatea care nu &oate dura dec#t dac, este guvernat, de o '&utere suveran,(. aceast, &utere fiind statul. Ca sf#r$itul secolului al HIH $i /n &ragul secolului HH. soiologia se &red, /n 5nivestit,*i /n &rinci&alele *,ri /n care a a&,rut. Dezbaterile &e te+a statului $tiin*elor istorice. rolul $tiin*ei $i al +onar-iei etc.. d, na$tere sociologiei. Factorii care influe*eaz, a&ari*ia acestuia1 dezvoltarea econo+ic, a Ger+aniei. )5A /nfin*area &artidelorsocial de+ocrate declinul relativ al liberalis+ului ascensiunea statelor 4 na*iuni $i a birocra*iilor '7ionieri al sovciologiei engleze . 9erbert )&encer ?1< 0-1I03@ influen*eaz, &uternic analiza social, a sf#r$itului de secol. Inginerul reconvertit la filozofie $i. s&oradic. la 8urnalistic, este un liberal ostil oric,rei for+e de interven*ie din &artea statului. 6riginalitatea lui )&encer const, /ndeosebi /n a g#ndi. /nc, de la &rincipiile !e psihologie ?1<! -1<!;@ 4 c-iar /nainte de &ublicarea 'riginii #peciilor a lui DarMin 4 /n ter+eni de evolu*ie. Aceast, no*iune este coloana vertebral, a /ntregii o&er, ale c,rei &rinci&ii funda+entale a&ar /n (he )an *ersus the #tate ?1<<4@.(<
G ;

Mic-el Calle+ent 1 Istoria Ideilor )ociologice Mic-el Calle+ent 1 Istoria Ideilor )ociologice < Mic-el Calle+ent 1 Istoria Ideilor )ociologice

&ag. I &ag. ; &ag.113 -!-

2n Anglia . sociologul Ceonard 9ob-ouse ?1<G4-1I I@ a contribuit cel +ai +ult la institu*ionalizarea disci&linei. 0l fiind &ri+ul &rofesor de la Condon )c-ool of 0cono+ics $i director al &ri+ei reviste &rofesioniste ?"-e )ocial RevieM@. 2ntre ti+& +ai a&ari lucr,ri i+&ortante 1 A. )c-Nffle 4 #tuctura i via+a corpului social ?1<;!-1<;<@. 7. D. Cilienfeld 4 Reflec+ii asupra tiin+ei sociale n viitor ?1<;3-1<<1@. C. Gu+&loMicz ?1<3<-1I0I@ G. de Greef 4 &recis !e sociologie 1I0I A. 0s&inas 4 ,$s soci$t$ animales 1<;; K. Izoulet 4 -a cit$ mo!erne 1<I! "re&tat sociologia se va /ndre&ta de studiul vie*ii /n general $i al societ,*ilor ani+ale /n s&ecial. A&ari*ia >colii lui 0+il DurO-ei+ +arceaz, evolu*ia sociologiei. 0l s&unea1 ' 0ste u$or de re+arcat de la &ri+a vedere c, tradi*iile $i &racticile colective ale religiei. dre&tului. +oralei. econo+iei &olitice nu &ot fi fa&te +ai &u*in sociale dec#t for+ele e3terioare ale sociabilit,*ii?...@ 0le sunt societatea /ns,$i. vie $i activ,(I 0l trateaz, cu gri8, grani*ele &recise /ntre sociologie $i disci&linele a&ro&iate. A&licarea rezultatelor cercet,rilor sociologice nu se &oate confunda cu sociologia /ns,$i. Ca noi /n *ar, &rofesorul Di+itrie Gusti organiza cercet,ri +onografice care &,rea c, ur+,re$te nu+ai cercetarea caracterelor statului ro+#nesc. a realit,*ii sociale ro+#ne$ti. dar /ns, ele fac o alt, o&er,. un &ractic,. c,ci /n statele unde lucreaz, ele fac ci+itire. sa&, $an*uri &entru scurgerea a&ei de &loaie. niveleaz, dru+uri. dau consulta*ii +edicale gratuite oa+enilor. /nte+eiaz, c,+ine culturale etc. "rebuin*a originar, care constituie i+&ulsul cercet,rii $tiin*ifice &oate fi o nevoie &ractic,. dar &rocesul de cercetare /nsu$i are via*a lui a&arte. 'Activitatea &ractic,. &e care o &reconizeaz, unii ca *int, a sociologiei. este de natur politic. deoarece &olitica este aceea care vrea s, sc-i+be realitatea. s,-i dea alt, for+,. >tiin*a se ocu&, de realitatea existent. 6+ul &olitic e st,&#n de o credin*, &ractic, $i de voin*,. &e c#nd o+ul de $tiin*, tr,ie$te sub do+inarea &asiunii de o idee de cunoa$tere.(10 '#ociologia nu formuleaz i!ealuri practice ctre care trebuie s aspire realitatea, ea const numai i caut s explice fenomenele sociale existente.. 11 BIBLIOGRAFIE1
Andrei 7etre 1 )ociologie General, III 13708 13710, 13723 Mic-el Calle+ent 1 Istoria Ideilor )ociologice II 29661 "raian 9erseni1 %e este sociologia: I 6364

I 10 11

Mic-el Calle+ent 1 Istoria Ideilor )ociologice Andrei 7etre 1 )ociologie General, &ag.G1 Andrei 7etre 1 )ociologie General, &ag.G1

&ag.1 ;

-G-