Sunteți pe pagina 1din 3

Un renumit bioenergetician

rus a descoperit cauzele bolilor


Bioenergeticianul rus Serghei Nikolaevici Lazarov nu mai
are nevoie de nici o prezentare în Rusia si peste hotarele
ei. Este autorul unor cărţi de succes, dar Karma sau
armonia dintre fizic, psihic si destin a atras atenţia
publicului în mod special. Este o carte care, prin
argumente întemeiate pe fapte concrete, relevă o
descoperire care revoluţionează întreaga concepţie
contemporană asupra diagnosticării şi tratării bolilor. Mai
precis, după ce specialişti renumiţi se străduie de multă
vreme să elucideze cauzele bolilor, vine Lazarov si, dintr-o
aruncătură de condei, dezvăluie lumii, cu claritate, că
subconştientul şi multe alte lucruri reprezintă poarta de
intrare a afecţiunilor.
Subconştientul omului asimilează murdăria energetică
Multe procese care au loc acum în viaţă sînt îndreptate spre eliminarea
blocajelor dintre conştiinţa şi subconştientul omului. Tot ce pătrunde în
subconştient constituie un ghid al acţiunilor şi începe să funcţioneze activ.
Logica conştiinţei u-mane este orientată către supravieţuirea corpului fizic. Logica subconştientu-
lui, către păstrarea şi dez voltarea structurilor spirituale, spune Lazarov. De aceea încercările de
substituire mecanică a acestora, în cele mai multe cazuri, duc la dispariţia uneia din aceste două
componente. Lazarov este convins că, în pre/eni. subconştientul omului asimilează murdăria energetică cu
o viteză neînchipuită şi nu doar pentru că unii încearcă să pătrundă în el, ci şi pentru a se bloca
subconştientul.

Sentimentele şi trăirile negative care pătrund în subconştient nu mai pot fi con trolate de om şi, datori (ă
faptului că sănătalea fizică este strîns legată de subconştient, apar nisie dependenţe complicale s i urmări
grave.

Cind împotriva noastră acţionează ceva neplăcut, nu e bine să răspundem în acelaşi


mod
Cercetarea structurilor karmice demonstrează în mod elocvent, la nivelul energetic, porunca
biblică: Respectă pe tatăl Iau şi pe mama ta ca să se prelungească zilele tale pe Pă-mînt..., nolează
Lazarov. Raporturile cu părinţii trebuie să fie întotdeauna respectuoase. Codul legilor şi regulilor care au
existat în societate în loate veacurile proleja împotriva destrămării celor mai fine structuri aţe cîmpurilor
oamenilor. Acum loate acestea sînt pierdute.

Relaţiile dintre oameni sînt determinate de nişte coduri ale cîmpurilor lor. Cîmpul fiecărui om conţine
cîte un set de programe care determină interrclaţiile sale cu lurnea si cu oamenii. Sentimentele de dragoste,
ură. supărare pe care le nutresc cei din jur faţă de om corespund cu strictele la ceea ce e sădii în karma
acestuia.
Cîrnpul omului conţine programe informaţionale ale atitudinilor acestuia faţă de alţi oameni. Astfel, eînd
împotriva noastră acţionează ceva neplăcut, nu e bine să răspundem cu aceeaşi monedă. Ne putem opune
doar la nivel fizic, însă la nivelul cîmpului si la nivelul spiritului trebuie sa ne pastram întotdeauna o
atitudine de smerenie, de blîndeţe şi să manifestăm iubire faţă de oameni. Acest lucru ne curăţă karma, ne
fereşte de boli şi ne poate schimba destinul.

Răutatea poate fi considerată un atac bioenergetic asupra individului


Irascibilitatea în raporturile cu oamenii, răutatea, constituie o tentativă de atac bioenergetic nu numai
asupra unui individ, ci şi asupra Universului, provocînd defor maţii ale structurii cîmpului. Rugaţi-vă
pentru cei care vă vor blestema şi binecu-vîntaţi-i pe cei care vă urăsc. Aceasta e cea mai puternică
apărare împotriva nenorocirilor, bolilor şi a aceea ce numim deochi, pre-ci/ează bi «energetic i an u l rus.
Foarte multe boli sînt puse în legătură cu faptul că oamenii nu ştiu cît e de periculos ca, în perioadele de
puternic avînt sufletesc, cînd sînt îndrăgostiţi, de exemplu, iar nivelul energetic al omu lui creşte brusc, să
emane gînduri şi stări emoţionale negative. De aceea, orice sentiment al jignirii, de care omul nu se poate
debarasa timp îndelungat, reprezintă un mare pericol. Rudele noastre şi chiar animalele domestice
depind de noi si, dacă încălcăm legile eticii, pot fi pedepsite o dată cu noi.

Cei care doresc să fie sănătoşi nu-şi pot


permite să fie supăraţi
Oamenii încearcă în mod intuitiv să scape de senti meniul de supărare. Modalităţile sin! plînsul, spânul
veselei, înjurăturile şi alic manifestări, care pot duce la ceva grav în cele din urmă, precum omorul. Atunci
cînd supărarea este ţinută timp îndelungat, ea devine de cî-teva ori mai periculoasă şi loveşte nu doar în
cel care o (ine, dar si în familia Jui. Oamenii sănătoşi nu-si pot permite să fie supăraţi. In iudaism şi
creştinism există Duminica Iertării, cînd omul cere iertare pentru toate ofensele si nedreptăţile pe care le-a
săvîrsit cu voie sau rară voie. Dacă acesi lucru se face cu sinceritate, alunei intră în funcţiune mecanismul
căinţei şi are loc autopurificarea în subconştient.
Din păcate sensul căinţei este înţeles în mod eronat în prezent. Căinţa nu este, înainte de toate, un şir de
remuş-cari sterile. In timpul căinţei arc loc ruperea lanţului de cauze şi efecte în care o faplă o atrage după
sine pe următoarea. In iudaism, cel care se căi e ş te sau în creştinism tîl-harul răstignit pe cruce care se
pocâieştc se pot ridica mai sus decit un sfint pentru că ei au nevoie de eforturi de zeci de ori mai mari decît
un om cu karma curată.

Strămoşii noştri urneau roata subconştientului


Lazarov precizează: Conştiinţa omului e ca o mică rotiţă ce poate fi rotită prin eforturi nu prea
mari înainte şi înapoi. Subconştientul e ca o roată imensă şi grea care este greu de pornit dar şi mai
greu de oprit. Strămoşii noştri urneau roata subconştientului prin aspiraţia către Dumnezeu, prin iubire şi
facere de bine. In ultimii 300 de ani, noi triim din inerţia acestei mişcări fără să depunem eforturi pentru a
o menţine. De aceea acum ne poate ajuta numai aspiraţia conştientă şi neîntreruptă către armonia lumii,
către Dumnezeu. Rezervele karmei omenirii sînt epui/.ate şi doar aspiraţiile personale ale fiecărui om vor
determina gradul său de protecţie împotriva nenorocirilor.
Există un mare păcat pe care îl poate comite un om în viaţă: să ucidă iubirea, pentru că înainie de a ucide un
om trebuie să ucizi în tine iubirea faţa de acel om. Uciderea sentimentului de iubire reprezintă terenul pe
care proliferează multe crime şi nenorociri.
Boala poate îndeplini diferite funcţii. Prima este cea de avertizare. A doua este cea de oprire a activităţii
care împiedică dezvoltarea normală a omului, iar a treia, cea de eliminare a mecanismelor care permit
răspîndirea informaţiei negative.

Copiii au acum capacităţi bioenergetice mult mai mari dec/f copiii strămoşilor
Nu trebuie să uităm că sîntem celulele unui singur organism imens, care se cheamă omenire şi care, la
rîndul lui, este o parte a unui sistem unitar. Universul.
In luna a cin cea, copilul este într-o comuniune absolută cu Dumnezeu ţi cu Universul, afirmă cu
convingere bioenergeticianul. Deoarece pentru o viaţă normală omul trebuie să intre periodic în contact cu
Universul, el se foloseste pentru aceasta de amintirile din luna a cincea, în cîmpul său. Celula poartă
programul de distrugere a organismului. Organismul reacţionează în mod corespunzător. Blocarea acestui
program este posibilă numai prin aspiraţia către Dumnezeu şi printr-o mare iubire. Dacă omul nu face
acest lucru, dispariţia familiei este inevitabilă.
Copiii au acum capacităţi bioenergetice de zeci de ori mai mari decît copiii strămoşilor noştri, însă noi
acordăm prea puţină atenţie dezvoltării lor spirituale concentrîn-du-ne mai ales în direcţia orientării lor
profesionale. Pîna la naştere fătul interac-ţionează puternic cu lumea înconjurătoare. Asupra structurii
spirituale şi a stării lui fi/ice exercită o puternică influenţa structura spirituală şi comportamentul etic al
mamei.

Structura negativă a ctmpului femeii determină multe din nenorocirile copilului


In luna a cîncea, fătul, dacă este în comuniune cu Dumnezeu, primeşte de la El multe calităţi. In lunile
trei si patru femeia trece prin multe încercări. Acestea pot lua cele mai neaşteptate forme, si de modul în
care acestea sînt trecute depinde caracterul si viaţa viitorului copil. Orientarea către valorile spiriluale
trebuie să fie mai puternică decit toate celelalte tendinte.
Principala informaţie ereditară se transmite nu numai prin intermediul cîmpului. Mama este indisolubil
legată prin cîmp de copilul ei, şi de aceea trăirile emotive ale mamei se răsfrîng asupra copilului. Dacă este
vorba de ură sau divorţ, aceste lucruri vor însemna o adevărată catastrofă pentru el. Structura ne găti vă a
cîmpului femeii determina multe din viitoarele nenorociri ale copilului.
Soarta şi caracterul viitorului copil se formează în cîmpul inforenergetic al părinţilor încă înainie de con-
cepţie, în momentul concepţiei ele deja există şi îi determină viitorul. De aceea dacă părinţii au dubii dacă
să dea sau nu naştere copilului, arc loc im atac asupra acestor structuri, deformarea lor sau chiar
distrugerea lor parţială. Chiar şi numai simpla îndoială asupra dorinţei de a avea un copil, nemaivorbiml de
tentativa de a scăpa de el, constituie o demolare a destinului sau a fericirii şi sănătăţii sale, a structurilor de
comunicare şi solidaritate cu oamenii.

Roxana Elena

Daca vrei sa citesti carti de Lazarev sunt in share