Sunteți pe pagina 1din 3

Tema 1: Introducere n 1C contabilitate

1. 2. 3. 4. Concept de sistem Noiune de sistem Principiile fundamentale ale evidenei contabile n 1C contabilitate Principii de funcionare a sistemului 1C

=1= Sistemul 1C poate fi utili at pt a duce evidena contabil! a oric!rui compartiment din contabilitate" ca: # $videna circulaiei mi%loacelor b!ne&ti pe conturile bancare de pe cas!' # $videna mi%loacelor fi(e &i a activelor nemateriale' # $videna materialelor &i a )*+,-' # $videna m!rfurilor" serviciilor &i a producerii produselor' # $videna operaiilor valutare' # $videna decont!rilor reciproce cu alte or.ani aii" debitori" creditori" persoane fi ice' # $videna salariilor' # $videna decont!rii cu bu.etul &.a. ,istemul 1C are posibilit!i fle(ibile de or.ani are a evidenei contabile: # $videna sintetic! pe un plan de conturi cu mai multe nivele' # $videna dup! cteva planuri de conturi' # $videna valutar! &i nc/iderea conturilor valutare' # $videna analitic! multidimensional!' # $videna cantitativ!' # $videna mai multor firme" ntreprinderi n aceea&i ba ! informaional!. 0ntroducerea informaeiei n 1C contabilitate poate fi or.ani at! cu un .rup diferit de automati are ca: 1. 1e.imul introducerii manuale a operaiei' 2. 1e.imul operaiilor tipi ate' 3. 1e.imul form!rii automate a operaiei dup! document. =2= Putem distin.e noiuni de ba ! a sistemului 1C contabilitate" evidena contabil!. -in noiuni de baz fac parte: 1. Constantele s2t predestinate lucr!rilor cu informaie stabil!" dar pot repre inta &i date periodice" sc/imb!toare. -e obicei" aceasta e2e info .eneral! despre ntreprindere n c2e are loc evidena contabil!. 3e(. -enumirea ntreprinerii" cota T+4" numele prenumele patrimonicul contabilului#&ef etc.5 2. Nomeclatoarele () s2t predestinate pt p!strarea info despre mulimea de obiecte de acela&i tip c2e s2t utili ate pt evidena analitic! &i pt completarea doc. -e obicei" nomeclatoarele s2t listele mi%loacelor fi(e" materialelor" a.enilor economici &.a. 1C contabilitate susine lucrul cu nemoclatoare cu mai multe nivele &i cu nomeclatoare subordonate. 3. Transferul s2t utili ate n sistem pt descrierea setului de valori constante 3ce nu pot fi sc/imabte de utili ator5. 3e(. Tipuri de ac/it!ri 3cas/ sau barter5" tipul fondatorului 3persoane fi ice sau %uridice5" tipuri de colaboratori 3cumul sau de ba !55.

4.

7. 8.

1.

2.

3.

4.

7.

8.

ocumentele (!"#$%&) s2t predestinate pt elucidarea oric!ror evenimente ce au loc la ntreprindere" precum &i pt diri%area ac/it!rilor &i datelor. ,eturile de documente din 1C coincid cu seturile de documente primare reale" utili ate de ntreprindere c2e trebuie introduse n ba a informaional!. 3e(. 6actura de procurare#livrare" dispo iii de plat! sau incasare5. (Este destinat pt crearea documentelor) 'e(istre ()$*+%&) s2t predestinate pt vi uali area doc n 1C. (Vizualizarea doc) 'a,oartele (-%.%&) s2t utili ate pt obinerea diverselor info c2e conin totaluri sau o info detaliat!" selectat! conform unor criterii bine definite. Rapoartele s2t utili ate att pt anali a bilanurilor contabile &i mi&carea mi%loacelor" ct &i pt formarea datelor pt inspectoratul fiscal precum &i alte instane. Componenta e/i0en1a conta2il3: Cont conta2il e2e destinat pt p!strarea planurilor de conturi a evidenei contabile" adic! a obiectelor evidenei sintetice a mi%loacelor ntreprinderii. 1C poate concomitent ntreine mai multe planuri de conturi. Pt fiecare plan de conturi poate fi determinat! lun.imea proprie a codului contului &i a nr de subconturi" ct &i nr de simboluri n subcont a fiec!rui nivel. 4,era1ii 5i formule conta2ile 9 reflectarea mi&c!rilor mi%loacelor n contabilitate s2t nre.istrate sub form! de operii &i formule contabile. Operaia e2e reflectarea deplin! a oric!rei operaii .ospod!re&ti c2e a avut loc la ntreprindere n evidena contabil!. $a poate conine cteva formule contabile. 6ormulele contabile nu e(ist! separat de operaii. 6iecare formul! contabil! aparine unei &i numai unei operaii. Su2conto. Termenul de subcontoe2e introdus pt notarea setului de valori utili ate pt evidena analitic! a conturilor contabile. :n calitate de subconto s2t obiectele pt c2e se duce evidena analitic! la ntreprindere. Tipul de subconto determin! totalitatea obiectelor de un tip concret c2e s2t utili ate pt efectuarea evidenei analitice. 4,era1ii ti,i6ate. *ecanismul operaiilor tipi ate dau utilio atorului posibilitatea de a automati a introducerea operaiilor despre detalii. Pt aceasta utilia torul introduce &ablonul operaiei tipi ate n c2e determin!scenariul formulei contabile. 7ormulele conta2ile 8corecte9. *ecanismul formulelor ;contabile< corecte e2e destinat pt controlul automat al operaiilor introduse. =tili atorul ndepline&te lista formulelor contabile ;contabile< n corespundere cu ima.inaia sa despre corectitudinea evidenei contabile. 4poi" n procesul introducerii operaiilor" dac! e2e stabilit parametrul corespun !tor" sistemul verific! formulele contabile ale operaiilor utili nd aceast! list!. 'e(istrele formulelor 5i o,era1iilor conta2ile. Pt vi uali area listelor tuturor operaiilor contabile e2e utili at re.istrul operaiilor. :n el fiecare operaie e2e reflectat! printr#un s. rnd ce conine cea mai important! informaie 3data" nr &i suma5.

=3= $2e cunoscut faptul c! evidena contabil! e2e ba at! pe a&a noiuni ca: cont, subcont,obiecte ale evidenei analitice . Noiunea de ba ! a componentei evidena contabil! e2e contul. Contul posed! o serie de propriet!i. $l poate fi: # +alutar # Conine subconturi # ,! aib! obiecte de eviden! analitic! Toate conturile s2t unite n unul sau mai multe planuri de conturi. >a setarea planului de conturi n confi.uraie se determin! posibilitatea administr!rii evidenei contabile. +a fi utili at!

doar anali a sintetic! sau va fi necesar! introducerea evidenei analitice precum &i evidenei valutare sau evidena cantitativ!. Toate aceste posibilit!i" se detremin! la confi.urarea planului de conturi. :n sistemul 1C e2e posibil! introducerea subconturilor cu o structur! mai comple(!. =n subcont poate avea la rndul s!u subcontul s!u. :n unele ca uri la ntreprindere e2e necesar! ntrebuinarea conturilor a%ut!toare c2e nu trebuie s! nimereasc! n bilanurile contabile. 4&a conturi se numesc conturi e:tra2ilan1iere. Conturile pot fi active sau pasive.Contul activ poate s! aib! un sold debitor" contul pasiv trebuie s! aib! un sold creditor. 4ceast! caracteristic! se utili ea ! n sistem pt determinarea situaiilor eronate. =4= 6uncionarea sistemului 1C se mparte n 2 ,rocese desp!rite n timp: 1; Setarea sau confi(urarea <; =ucrul nemi>locit al utili6atorului cu 2a6a informa1ional3 :n afar! de re.imurile de lansare a sistemului 1C menionate mai sus" e(ist! re.imul %?@destinat pt a%ustarea" re.larea al.oritmurilor de prelucrare a datelor create n re.imul de confi.urare. AB*"%; >a etapa de confi.urare a sistemului 1C are loc re.larea" setarea diferitor re.imuri ale sistemului n corespundere cu specificul fiec!rei ntreprinderi. Tot aici" se determin! strictura &i propriet!ile nomeclatoarelor &i a doc. ,e descriu formulele &i al.oritmul de creare a bulanurilor" se re.lea ! administrarea evidenei sintetice" analitice" cantitative &i valutare. Pt ca interfaa unei confi.uraii concrete a sistemului s! reflecte setarea structurii de date n sistem" n cadrul confi.uratorului e2e prev! ut! posibilitatea re.l!rii componentelor de ba ! a interfeei sistemului 3e(. ?ara cu instrumente" confi.uraii de taste &.a.5. >a etapa de confi.urare pot fi create cteva interfee pt diferite tipuri de utili atori 3pt man.eri" contabil" personal &.a.5" ct &i e2e creat! lista utili atorilor pt o ntreprindere concret!. =ucrul utili6atorului cu 2a6a informa1ional3 are loc la lansarea sistemului n re.imul 1CCD$@E%$ F?G; 4ici are loc funcionarea sistemului" introducerea doc" a operaiilor" completarea nomeclatoarelor" ntocmirea diverselor rapoarte &.a. =tili atorului i se ofer! posibilitatea introdicerii &i prelucr!rii informaiei cu a%utorul al.oritmelor. +om enumera proprietile de baz de comportare a sistemului 1C c2e s2t determinate de o confi.uraie concret!: a5 ,etul de constante b5 Componena" structura &i propriet!ile nomeclatoarelor c5 6ormele de vi uali are a listei nomeclatoarelor &i de introducere a elementelor nomeclatoarelor d5 Componena &i setul de valori a transferurilor e5 6ormele de introducere a doc &i operaiilor f5 6ormele re.istrelor de doc" operaii &i fomrule contabile .5 6ormele listei conturilor &i a introducerii conturilor /5 ,eturile de planuri de conturi &i propriet!ile lor i5 Conturile contabile" doar acele create n confi.urator %5 6ormele &i al.oritmii rapoartelor @5 0nterfaa utili atorului l5 *eniul principal" setul barei de instrumente m5 -repturile utili atorului la diferite obiecte &i re.imuri ale pro.ramului.