Sunteți pe pagina 1din 6
http://variante-mate.ro Formule de calcul prescurtat Proprietăţile puterilor Proprietăţile radicalilor 2 m n m
http://variante-mate.ro
Formule de calcul prescurtat
Proprietăţile puterilor
Proprietăţile radicalilor
2
m
n
m
n
2
2
a
a
a
a b
a
b
a
b
a
2
ab
b
m
2
2
2
a
a
a
m
n
a
b
a
2
ab
b
 a
n
a
b
b
a
2
 
2
b
a
b

a
b
n
m
m n
2
a
a
x
x
2
2
2
2
a  
b
c
a
b
c
2
ab
2
ac
2
bc
n
2
n
n
a
b
a
b
3
y
y
3
2
2
3
a b
a
3
a b
3
ab
b
n
n
a
a
a
0,
b
0,
y
0
3
3
2
2
3
a
b
a
3
a b
3
ab
b
n
b
b
3
a 
3
2
2
b
 a
b
 a
ab
b
0
a
 1
3
 b
3
2
2
n
a
 a
b
 a
ab
b
0
 0
n
1
 1
Modulul unui număr real
Mulţimi de numere:
Definiţie:
 x x 
,
0
Mulţimea numerelor naturale N=0,1,2,3,
x

 x x 
,
0
Mulţimea numerelor intregi Z=0,1,2,3,
 m
Proprietaţi:
/
m n Z n
,
,
Mulţimea numerelor raţionale Q=
 n
0   
x
0,
 
x
R
N  Z  Q  R
Mulţimea numerelor reale R
x
 
0
x
0
a
b
a
b
a
a
Media aritmetică
Media geometrică
,
b 
0
b
b
a
b
m
a b
m
g
a
2
a
b
a
b
a  0
a
 
b
c
m
b  0
a
3
a
a
a
1
2
n
m
a
n

Figuri geometrice plane remarcabile

a 1 2 n m  a n Figuri geometrice plane remarcabile Triunghiul oarecare A 

Triunghiul oarecare

A

ABC

P

ABC

BC AD AB AC

sin A

2

2

AB BC CA

 BC AD AB AC     sin A 2 2 AB BC CA

A

ABCD

P

ABCD

Trapezul

AB CD BE

 
 

2

AB BC CD DA

    2   AB BC CD DA   Paralelogramul A ABCD P ABCD

Paralelogramul

A

ABCD

P

ABCD

CD AE

2

AB BC

Dreptunghiul A ABCD  AB BC  AC P 2 ABCD   AB 2

Dreptunghiul

A

ABCD

AB BC

AC

P

2

ABCD

AB

2

2

BC

2

AB BC

l=latura poligonului

a=apotema poligonului

A=aria

P=perimetrul

Poligoane regulate

http://variante-mate.ro

P=perimetrul Poligoane regulate http://variante-mate.ro Rombul A ABCD P ABCD AC BD    4 

Rombul

A

ABCD

P

ABCD

AC BD

4

2

AB

Rombul A ABCD P ABCD AC BD    4  2 AB Triunghiul echilateral

Triunghiul echilateral

P

3

l

A

2 l 3
2
l
3
 

4

a

l 3
l
3
 

6

l

R 3 l 3 3 R 
R
3
l
3
3
R

h

2

2

Pătratul

P

4

l

A

l

2

 

l

a

 

2

 

l

R

2
2
 

d

l

2
2

2

R

Hexagonul regulat

P

6

l

A

2 3 l 3
2
3
l
3
 

2

a

l 3
l
3
 
 

2

l

R

d

2

l

2

R

2 l  R d  2 l  2 R Triunghiul dreptunghic Teorema lui Pitagora

Triunghiul dreptunghic

Teorema lui Pitagora

Teorema inălţimii

a

2

b

2

c

2

h

2

m n

 

c

2

h

2

2

m

h

b c

2

2

2

 

a

 

b

n

h

Teorema catetei

2

Aria triunghiului dreptunghic

b c

a h

b

a n

 

A

 

 

2

2

2

c

a m

   

Funcţii trigonometrice

Funcţii trigonometrice Triunghi dreptunghic   http://variante-mate.ro Funcţia 30 0 45 0 60 0

Triunghi dreptunghic

 

http://variante-mate.ro

Funcţia

30

0

45

0

60

0

   

sin

1

2
2
3
3

2

2

2

cos

3
3
2
2

1

2

2

2

tg

3
3

1

3
3

3

 

ctg

3
3

1

3
3

3

sin x

0

cateta

opusa

AB

ipotenuza

AC

0 cateta

alaturata

BC

cos x

   

ipotenuza

AC

tgx

0

 

cateta

opusa

AB

 

cateta

alaturata

BC

 

0

cateta

alaturata

BC

ctgx

 

cateta

opusa

 

AB

Triunghiuri asemenea

Teorema lui Thales

ABC AB BC AC  MNP    AM AN asemenea MN NP MP
ABC
AB BC AC
MNP
AM AN
asemenea
MN NP MP
MB NC

Cercul

  AM AN asemenea MN NP MP   MB NC Cercul Lungimea cercului Aria

Lungimea cercului

Aria cercului

Rx

180

0

2

R x

360

0

2

L R

c

2 L   R c L AB  0

L

AB

0

A R

c

2 A

OAB

0

Poliedre

Cubul

Poliedre Cubul 2 A  4 l l 2 A  6 l t 3 V
2 A  4 l l 2 A  6 l t 3 V 
2
A
 4
l
l
2
A
 6
l
t
3
V 
l
d
l
2
1
d 
l
3
Triunghiulară

Corpuri geometrice-formule

http://variante-mate.ro

Paralelipipedul dreptunghic

http://variante-mate.ro Paralelipipedul dreptunghic Prisma regulat ă Patrulateră A  2  L h  

Prisma regulată

Patrulateră

A  2  L h   l h   l A 
A
 2
L h
l h
l
A
 2
L l
L h
l h
t
V
 
L l h
2
2
2
d
L
l
h

Hexagonală

L l h 2 2 2 d  L  l  h Hexagonală P b

P

b

l

t

A

A

A

b

=perimetrul bazei =aria laterală = aria totală = aria bazei

h=inălţimea prismei

A

l

A

V

t

P h

A

b

l

2

A h

b

A

b

(formule valabile pt.cele trei corpuri de mai sus)

Triunghiulară

Piramida regulată

Patrulateră

http://variante-mate.ro

Hexagonală

regulată Patrulateră http://variante-mate.ro Hexagonală Triunghiulară A  l A t  V  P b 

Triunghiulară

A

l

A

t

V

P

b

a

p

A

l

A

b

2

h

A

b

3

Trunchiul de piramidă regulată

Patrulateră

(

a

p =apotema piramidei)

Hexagonală

Patrulateră ( a p = apotema piramidei) Hexagonală A  l  P B  P

A

l

P

B

P

b

a

t

2

A

t

V

A

l

h

t

3

A

B

A

B

A

b

A

b

A  A B b
A
A
B
b

P P B =perimetrul bazei mari a b =perimetrul bazei mici A t =apotema trunchiului
P
P
B
=perimetrul bazei mari
a
b
=perimetrul bazei mici
A
t
=apotema trunchiului
A
l
=aria laterală
A
t
= aria totală
B
= aria bazei mari
h
t
=inălţimea trunchiului

A

b

= aria bazei mici

Corpuri rotunde

Cilindrul

Conul

http://variante-mate.ro

Corpuri rotunde Cilindrul Conul http://variante-mate.ro A l A V t  2 2   

A

l

A

V

t

2

2

RG

R G R

2

R H

Trunchiul de con

A

l

A

t

V

RG

R G R

2

R H

3

Sfera

 V   RG   R G R   2 R H 3

A

l

A

t

V

G R

t

G R

t

H

t

3

R

r

r

2

r

2

R

2

r

2

R r

A

V

4

R

2

4

R

3

3