Sunteți pe pagina 1din 239
Seria TATA BOGAT ROBERT T. KIVOSAKI a miscat a crscut fn Hava ens Deparment de sil Stal Haak Dap ermine cel, 9-0 continua stale To New York ‘Aiolvind culate» intat in Marsa Ameria 913 iuptatin Viemam, cater pilot de copter Inor a aint camp ce a sce pe at prin por toed an ent sre cave insur vee deve tn pres de me sues Creafile sale au apart In Runors. Wars Contr Quarta, Suse Nags ‘Neat char in Pl n't dean penis dar se ecup in comtinuare de ‘pve spoil in dome imcbaie. [Yoo devon colondatr al et eran interna: tional pal elation, cre arcane spt {cre sa pop nirea carson tn ta alc Sa lnvestior leaiatedespecnit in educa, avert dl fle mt mportant bun, la fel ca §! Os ano, Zig Zigarsau Anbony Rebbine ‘ae earl jal CASHFLOW intl variant (entra Cas am) epee we ke ‘eile inte pe uti insert a ance SHARON L. LECHTER,coguoare a volun de fo, Colaborat es Rat Kyonshi a valmele ae Sie (Cutn Veco Publishing 200), Cop fa cpl se (Cates Vee Pabishing 202) roi at beget Cure ache Publing 2007, Carel or (Cores Veh Publishing 207, Tar at (Crt Vece Publishing, AND) i Sat de fr (Cate Vee Publishing, 250) upd ea atc Some Cow Laude Univers de ‘Solin rida isin ociplond in conan, Sharon Uhr sang n cra de prob Adevet exper tal io compan T, ap dtr de impose f 0 ‘mpanie nal de agra. Fate fondatate a Piel revise pent feel dn Won {cast de cote 9 mam 2 tt cop $2 one spre Invatimint impreant cu innit) piel chet ce ing ana test ponies in devas moreover ‘reads pect pol cre at copra pct ‘doves ino al ulti formren color, devendnd © Inltants in"domentel matematio, al caeulateelo, tl sera Tn preran i concetess8 forte in deci cre Inetumenteloreducfionale aecsar clr nts Inburstienscs educa Manca ROBERT T. KIYOSAKI in colbocare oo SHARON L:LECHTER, GHID DE INVESTITII Cum sii investesti ca un om bogat “Teaducore din Himba englers de ‘Maria Melania Sarbu! Dose CIP ibis Nationals Romi KIYOSAKI, RONERT. ist Rober. Rivoli inccsh co Sharon fLacier sea San Ces ee Tie bra ania ead) LGxovon so Sans Prooueross ROBERT’, KIVOSAKE wenSHARON 1 PECITTER, C2. Tesh fads Gaui Inesing. Wintec ince Tat he Por and Mie Clan De Nett Copyright © 220 by Rober. Rigo safe ‘Ak igh sce CASHFLOW ish aera of CASHELOW Teco, ne. © CURTEA VEC PURLISHING 2006 po proven sere lim ont Isawores7-0n 409 Multumiri Pe dats de apie 1997 am lnsst oficial volume Tatdbogat, tata sirac. Am publica o ate de exemplare, gandindu-ne e vor fulicente pentre un an. S-2sjuns isi la un milion de exemplare, fies sa fi chelut iciun dole peateu publica, ie suecesul de fae sau bucurat cirile nostic Tat bogat,tatd sac fi Caramel Banilor este mai poesus de ove ater. Cereren pentru acene volume se datoreasé in primal vind publictati din vorbin ‘orb, cea msi bund modalite de marketing. (Ghid de eet Tos scris in arma de molgumire penceu of siti, davort rors Tat bogat, tat dra si Cada banilor su devenit cari de renume. Succesulintegstst nes adus ni picten,ditee care mul aw contrbuit la ralizarea ace! cir Veer si advesim malumisi Peteilornoytr, mai noi stu mai vechi, entre ajtorulaconds. Gerem seuze celor care ne-nt jut, dar al ciror nume am omis ‘Hrecem pe list, i srem 5 le oferim cele ma ese molgumis. Pentru spin tchaie gi motal, mulfumnim prietenlor nost Liane Kennedy, contabil public acreditat; Rolf Para, contabil public acreditats de. Ana Nevin, specialist in pihologie pedgo- Bek; Kim Boler, conslor fnaneiar aucorza; Frank revi broker de invesigis Rudy Mille, investor fa companiicueaptal Ae rise; Michael Lechter, avoctespevalizat in domenivl drep- turilor de proprietate inteleetuals; Ches Johnson, avocat spect liza in domeniolvalorilor mobilas; dr- Van Tharp, specialise in psthologa comportamentluiinvestronal; Craig Coppol spe- iis alaer moire comercial; de. Dolf DeRoos, specialist fn investi din domeniel alscerilor imobilares Bill Cindy Shopol, speciale in ivestigi din domeniulsfaeilr imobiliaees [Keith Cunninghar, special in reconstructiaeorporstilrs Wayne i Lyan Morgan, specaliti ia domeniul afacenlor imobiliares Hayden Holland, specialist tusturi; Larry Clark, anteeprenor in domenil afacerior imobiliste; Marty Weber, sntreprenor sozial; Tom Weisenbora, agent de burst; Mike Wol ancreprenor; John Burley, investor in afaceri imobiliare; de. Paul Johnson, Profesor in Geriunen sfacerilr Ix Universities Thundesbirds Seoals Americana de Management International; Caralits Oliveros, profesor Is Universitatea din Arizona yi Universitatea Thur Aesbirds Larry Gutsch, conser de inestigis Liz Beskenkamp, conser de investigi Joba Milton Fogg, editor; Dexter Yager $i familie! Invence Services; John Addison, Tesh Adams, specialist bancari in probleme legate de ipoteci; Bruce Whiting, comabil public autorizat, Australia; Michael Taare, investor in afacest mobile, Auralia; Harry Rosenberg conabil public aatorizt, ‘Australas de Ed Kohen, conslier fnancae, Australias John Hallas, om de afscer, Austell; Dsn Osbora, conser de schimb valu, Austalia; Nigel Brunel, comerciat de valor! mobile, Australia; David Reid, avocat specialzat in domeniulvalonilor rmobilare, Canada; Thomas Allen, avocatspcilizat in domenil ‘alorilor mobilare, Canada; Kelvin Dushisky, conser general, Canadas Alan Jacques, conser de alaceri, Canada; Raymond ‘Aacon, conslicr de lace, Canada; Dan Sallivan, conse de acer, Canada; Brian Cameron, conser pentru wanzaetionarea ‘aloror mobilise, Canada; Janie Ty, conser de slacert investi, Singapore; Patrick Lim, conser de investi in sfaces inmobilare, Singapore; Denis Wee, conslier de investi in afaces imbilae, Singapore; Rihard gi Veronica Tan, const de afscer, Singapore; Belium si Doreen Tan, consi de afaceri, Singapore: CK. Teo, conser de sfaceri, Singapores Neti Kaho, avocst, Singapore; K.C See conser’ de after Maayerias Siew Ka Wei commie de afacer, Maayeia; Kevin Stock, Sars Wool Joe Spon on Bary, Lol Langer Mary Panter i Ki Ari Cs aprecicre, i acordim mulgumiri, in memoriam Cynthia Osi Cynthits fst comentatorfinaacar pest poral de aio KSFO Sin Pac, Cony nS un poe ma immporcan buna peers fi mala ssi ips "Tse moar fh complet firk menonaesinreibe nose chipe din catal Casflow “Technologies, catia 1h acordimn ule Va mlm, Robert Kime Kiyouth “Sharon Lechter Sfatul unui tata cu privire la procesul investitional Cu ann urma, am intebar pe ttl bogs: Ce sat sda inverttoruei de nivel media?” Réspunsul lis fost 84 eimina la nivel mediv!™ (Cei mai mul dite noi am auzit de egula 80/20, Cu ate cavint, 80% din soecesul nostry se datoreaa unl procent {de 20% din efontri Dexcoperts de evonomistl de oigine italiana, Viltedo Pareto ia 1897, aceasti regula este ‘nore ab denumirs de Principleforeull minis, Tat bogatera de acord e acca rel se aplic jn toate domenil, mai putin ate’ cia vine vorba de bai In cazul bao ol considers ch mai potrivis eve regula 90/10, Taal hogar observatc4 109% din meni din 90% din han El sublni fapeul cf, in indusia de filmy 10% dine actor istigs 90% din bani. Deasemenes, a observa ed 10% dine Ssportv cig 90% din bani all 10% dintre muriien. ‘Rceeasirepuld 90/10 ae aplics qin Lames investor, de asec fatal pe cae ttl bogat i ds investor ete: ,S2 au fide nivel mediu!™ Un anicol spsrut recent in The Wall Sweet Journal prezinalscelasi punce de vedere. Antiolyl pretizeara faptul c3 90% din acjunile companillor din ‘Americ sun deinute doar de 10% din osmen Caren de fap vi deziluie modul fa care uni dire investor cae fae parte din categoria eelor 10% au obit 20% din ogi 38 iets cam pte ea vet aclailuceu INTRODUCERE Ce veti invita din aceasta carte CComisis pent tranzactionarea valerilor mobiliare (CTVM) a Seaslor Unite defineteInventitorul Acreditt es find un individ ‘un voni anal de 200000 de dla sa mai multe 2. un venicanual al cuplul de 30000 de dolar sau ei mult or 5 captain valoare neti de I milion de dolar sau mai mule -Aceste cei au fost stbiite de CTVM pentru 3 protea inves tivorul media de cele ai proaste ma scat investi din me. Problema et ed acest cerneil res pe investtoral de nivel media side cle mai une inves din lume, moti petra cre satel ati bogs petra aces ee: Nu rime nivel mediu!™ Cum am pornit dela zero ‘Aces carte insepe ct nzaaruerea mes din Vietnam, in 1973 In smaipujn de un an, rina fu eiberat din Forgele Marine. Cees fase ci tn ma putin de un an, beam s man fr slabs, rk bani fies nian bun material Prin uemare, momentul de fnceput al sere city pe cae cred ci mul il ecunoastt este dels zo "A fost provocsre pent mine si ser aeeas carte Am sris-o {i cesrie-o de patron Prima schits 2 ineput la nivel Investto- Fului Acrdia stabil de CTVM, nivel care porneste dela un ven Anal de minin 200000 de dolar Dp ce am trminat prima data ‘ates, Sharon Lechter, coastoareamety 3 fost cea care mia eami~ tit regula 90/10 cu pivice la ban a exh bogat. Ex mi spus Caren aceata Se sefet la iavesiile oamenilor bogati da, in sealiate, sai pun de 10% din populaja Americ cgigh peste 250000 de dla pean. De fap, eral ch mat pin de 37 gh fufiiene pent 4 putes R onsidera Investor Acredtai Iai pee fon rn wet are ier ‘are lea ei gat investii cane inc cu vital minim slic 20000 de delay acl np de smal rem oro Srl iniferentdack asa at pete sel de ives Tere sents 3 fom adeviestsprovocte gi scons tial penta are am fost noite qs esc carte de pat or ‘Am inept cu prevntarea nell de bas al nvesitorl ‘om teria cell cel rn complet. ary mu vom debuta cu Actalieres Invettorulé Acreday momenta de incopucal eat onstinie nul 1973, doatese aunt mu sveam nic sub nil Shani nici banc materi, O pecouda din vig are mali dine tee noi ne-am confront. Tot ce eum in 1973 cr vil de a 6 txtcem de bogs intr yde even un insesitor cpa ack inves es ot boat Sakae en deinen despre cae ma sul au sunk, despre ear se scien tne fnanlare sau care Sunt tanzacionste die de intermedia de investi, Acca ‘te Incpe tune! cn tot ce vei ers un ve drome tats meu bogat penta deven un inventor capbl fc inven de oamen’ bogs “Arar indifrent dae in moment de fae pti ban ener inven sau avy muh ani iniferne ded deine atone pune dee ni es mate stor. Exe sri itu eod cSt a sip poi, dar freon subi foarte complex Est sori in aga mae Inet st folosers taro elo care dorese st devin sven nt bush {diferent de sua de ban de care disp, ‘Diack scents eae rita cnt despre investi pe care o cic gi i temes el af foarte compbenty v8 og simu vd facet ul Sharon min ou vi cerem dest si wa doris nwa i ci ata carte dee nceput pin Isai ind deck vieiee posi. Dack nu ilegettanurte frgmente he Scents cr rexumativd doa ln cit tently ar conta pd ls ‘Nigel Chior dact igeleget to, ctind tout cartes pe oncluz, ve ave mai multe canosinge despre asst subset al invesigilordect investor acta de Ta buss. De fap, ctind ane ntl, vet ml ms ke dciec care du sft dTapre ing cue sunt plc pent seem. Aceh carte ones de soa simple jong a cde compliste fk se Parle in deat clement df Din mai mule punce de te eat ce nape ce ae conte Techs regs atopernd ge seategt de ineesitieem de [ibuiate Exe povetes unl om begs ae devine ghiel una {Gran ulizind tag dlagrame pone ai expla ttl despre investi subi noedenuna dif Regula 90/10 a banilor “Taal meu bogat aprcia regula 80/20 descopertt de econo mista italian Vireo Pareto, de asemenes cunoxcu ca Prinspil forvulsi minim, Ins, cind vine vorbs de bani, rari bogat mat Alegeaba gine sama de regula 90/10 ate spune cé 10% din pop lage devine imtoideauna 90% din bai Ts aumirul din 13 septembrie 1999 al zlruli The Wall Srect, Journal sapirat un artiol care surineaopinia taal meu bogat {hu prvie le regula 99/10 baailor. Vs peezentio un fragment al aro: -Daji se vorberte foarte mule despre fonduri motuale pentru masey despre bibie| baie cae lustruiese panoft inzind pontur legate de investi, bursa de valor armas prvilegal unui geup de els. Potivi economistuli Edward Wolf doar 43.3% din familitdetinay valori mobile in 1997, cel mai recnean din care aver informa: Mut inte sccjtia defines portofoitrlaiv ci- Apreape 90% din fetiun est deinute de 10% dintre fail cele mai fsti- tie. Conclusia: 10% cei mai bogati osmeni deinen 73% din totale al capitallui wnt in 1997, fh de 68%, procent existent in 1983." Cu alte cuvint, deg numssal elo prezent, fot esi bogs continu s& se imbogitesel. In ceea ce privestedetnerea de acini, reguls 99/10 banilor se dovedeyte a Breoreca. 2 (mo seers Personal mi ingtjorszs acest situa, deoarese tot mai mule fans contears pe inverileficute pentru cama tris posta sven o baz financiar. Problema esse, des tot msi mull ment incep si investeasci, foarte puri dint et sun instruig fn ast sens, Ge eva intimpla ov aeyt no investor’ in omental in eave va exit ociderebruses« burs dei acest luc se va ineimpls? {Gavernal federal al Satelor Unite ne asigrk cconomileimpotriva picdeslor cxtasofale, dar ns ne argura gi ivesile. De accea stuns cind Fam iateebae pe etal mew bopat: «Ce sat 3 da unl lnestvor de vel mediu "ela eSspuns: Ss fied nivel media!” (Cum si nu rma la nivel medi Am devenit consent de subieta investor cin aveam dose 12an, Ping ls aes ests nv ma nice la noyunes de investi -Enam preacuparde baseball otha, da node investi: Avzisem acest euving, dar nusi didusem prea mullf atenfie pind in omental in care am ines ce petere aves. In amintese ci ma plimbam peo plait mic impreuns eu cel eeua spun taal me bogs ct fil uy Mike, cel ma bun prieten al meu, Tal bogat ne 13, mi ul fs, propicestea pe creo cumprase de curind si ave doar 12 any mi-am dae seams cai meu boget toca achizigonase una dintre ele mai valorosse propries imotilare din oragl nostra. Cu toate et eam mic, am cho proprietate care A spre ocean gi spre pj, era mult mai valoroass det una fark plaja. Primal ucla care m-am gindica fost: Cum dei peraite fal lui Mike © proprstate att de sump?” Selream acolo, et Picioarcle gosle mangiste de var, witindu-mi lan birbat de ces Vsst eg Gil mew adevirat, care fea una dintre exe ms mar investi financace din vsfa Sa. Eram ult eis permite @ asemenea propeetate, Sims ctl meu egtiga ma mule pene ea un funcjonar guvernanental bine plist i avea sli mai tare. Dar gam gc teil mew aderira nu graf permis nis ‘i cumpereo propretate chiar pe mall oceanuli Agadat, cum se face ci taal li Mike avuscre bani pent un ase de ren iad ‘aed mem arf avut? Nic ini of micam inospotearers de investor profesionst in momenl in care mi-am dat reama de pperescuvdnnull iavestigie" nmaouc B -Acum dup 0 dean de laces plinbate pe pla eu tt meu toga ful hu Mike, mi se adresse o mule de nea Ie care inceposem gi etl mi gindee in aces. La ensue de faves pe cree predau acm, prise inch semsnoare felor pe stele adres etic Dope de exempl 1. Cum pot ak ivetessdack nam cium ban 2. Jam 16000 de dla pnt inven Ince im eecomandati Simi tecomandai sé invese in props imobiiare, fondue neues aca” 40 Pate compar propria imi a sun fe com bane Sr aN nevoie de ban ces ci bani?™ 6.INv ethane invest ™ 2. [Cam poi si profit mai coun ie rlus?* 4 [bora invests mpreund ou dumaexvoasa™ [Asti tot mai mul oameni incop sii des seams de puteret sscunst in cuvintl inves". Mulfi vor safle cum por abgine “eeusth pre. Citi cate, sunt convins ch vei gsi rispunsurile ta acese intrebie, iar daci no, vei fi motiva. 8 cercetayi mai Aepare $3 git depunsri potrvite pentrs voi. Acum mal bine de 40 de ani, cel mai important Iyer pe care ttil meu bogat Ia fHevr pentre mine a fous de anni stent coriontatea in legates et subicetal invertor. Curioitatea mia fost stents stunci cind tnicam dat scam cat celui mai bua pete al meu, care egtiga nai pugin decal mes adeira, cel putin comparind cecurile de Salary yi perces sh fack investi secesbile numai camenilor bogai. Misam dat sama ct etal meu bogataveno putere pe care tat advirat ms o sve, gam seu i deqin giew aces putee ‘Muli se tem de aceastsptere, se feresc de a i mull chiar cad victine. ln loc fog de putere, ot -0 condamn cu afrmatit 4 genul: Boga i explostears pe sisi sau 4B riscant si investi", sNu ma interescazd sh devin bog", am devent curios ‘Corioc tates gi dovina dea acumulaaceats puter, de a dobindi scene ability cunogtings, m-au cut sale un drum lung, de-o ‘as zea, pin de ntebar gi nvagiminte, x| “ Crm ws Cu si invests ca 0 peroans bogatt yi acca carte nu vi va ofr tate eispunsriletehnice pe ‘are ¥ le dori, inenta mes este dea v8 arta cum s-a4 mbox tli dinte ei mai Boga omen gi cum au continaat #4 adune ver impresionant. Seand pe pla a virta de 12 an i privind Droprietstes recent schirigonat + catilei meu bogat am deseo pet lume plina de posible care ms exztat in fails mes. ‘Aes eealiat el aa Bail ceau pe ttl seu bogat wn investor bogat Am realizar ef etl meu bogat avea un mod de gindice opus, contrazicind modul de giadive al tail meu adevsea. $i ssefel, pentru aaveaaceagi pure fnanciara cag ttl meu bogs, fm realzat ed nu trebuia det stiineleg acest mod de gindie Stiam ci dac voi incepe sf gindeseprecum cl voi f bogat pentra totdeauna Stam ci dach mu voi rei acest cr, nu voi fmciodata ts advarat bog, iniferent citi bani apf srSne. Tatal bogat tocmainvestse intr-ana dintre ecle mai acumpe propria din ‘rap noua iu aves bani deloe: Mivam dat scams es bogaia em tan mod de 2 Rindi $i au o sumi de bani depust inten coat lx baned. Tacs acest mod de a gindi al iavestcoriloe bogaq sm erut 58 V4 prezentim, Sharon get ming, din aceatscauza a rebuit ‘scrim care de pat of, Raspunsul tatilui bogat ‘AMlindu-on ppl, seum 40 de an, mi-am Gewt cus ia ele in uema, gi bam inucbat pe tail meu bogat: «Cam do pot permite si cumper acest tren de 10 aes, eu vedere I ocean, cind {aul meu nu gl poste permite Acunci tal Boga -¢ pus mina pe umaral meu fi mia dat un aspuns pe cate nv- vo ua ici Mea luat pe dupa umeri si ne-am into, indreptandu-ne spre ocean, iar ela ineepa smi expe, eld, modi idea wees bani ‘investigile Raspunrl lis fst: ,Nici eu nomi pert 8 campsr {eronl acest. Dar pin alaerea mes -am put obine” Tn aces 2i ne-am plimbat pe pls timp de o or, atl ogat la nlc, fil 58 dev parte ge de eels parte, Lec de inves nceputers. (Curcitiva ani in rms predam un curs de investigi eu durata de vec ale in Sydney, Australia, Prima 2i gi jumatate dina dous am disc despre dele consi in sfeers Pin ae um CSI dectoagia ine mana oe am ert fv, Spe invents De ce ry stating ou aici am us Be noe i ind dares se mca eve ino sre. Aru’ cn achiiior sgRopeopacute, cum a fun oe de paramente, el ls et Teen sce, Dac eco 0 oblate de seme SeoEtord ino dere Coo ium inventor bu, abe ca Sua staposeen ncn alder del matte od TOONS old's ene sere prince hv eli ives ‘hiie" Ga a post mele a invest eve in ealtate de pesoana TEs. Be abi iwestora de vel media ple fone pune Ides ar mbenetec poe won gs de mal tmp socom coal nui cre de invent” Side acces in aceasts carte voi ards o tee deoseick sommes ami eset Vest Te ‘somenen up mod de anes pin intermedia wk Eee et asea cee mol neve tea ira tl eu Me Stone. Dopt cam mia spur sum # de ani aNic oi pam a compa ven sos Da rn afaces ea Fa Fhest dane” Coase eg cal mesogt spon: i Mica mcg mest: Cs a mult came a5 iogiese deuce mera clare de persoane ice fi mace ASRSSSCSREc Tp ncaa came oop ves de ce mjotaea Seer Ge ace deg 90% din apt dee sae invests prin ‘Seal or jv ima cm oh proce ee Sor coreamal snes de eam acd atti disc si despre tiers Pe prcrs ce svananc tie, at el et Sy cla repeas ov den seams e mai bog ivesior elumere cusp inves Moje nvesitonlr lear se SRANGILGa toy cea prope vest xi idan Tecnu aeinc 93 de ans ce seeped prin fp ki fesse nv By cereale Pope Ee moun de one vor stlecompere SAprape in fear aud pe cnet spanind: Am oie de produ nou ewe semi ado lloane= Din afer malo- Miser acestr il conive vor fi nid wansorate 6 Gus msn aver. A dows jumatate x acetei citi se va concentra asupra mo= alin care ces 10% pi eansfrma idle in facet de miloane a chiar mliede de dole in eat ai investor dorese investor [cents este motival pentra care esl mew bogat a perros a3 timp invitanduoma cum #8 consruesealacer i cum a analizer alacerile im eace vreau af inverters. Agadan, doch aveqio idee det cS vi va imbog3t sau ponte chiar vi va ste #3 inte te Clabul elo are verifies regula 90/10, parts s down ac este dedicat Cumperi, pastrez ste rogi Deca Tungul anor, atl meu bogat mi-a stra atenia eines: tiie au semifinti diferte de Ia persoan la alts. Adesea aud ‘meni spuniad luerori de genul 1. -Toomai am cumpieat $00 de setuni ale companict XYZ, tind $ dolar pe aciune. Pepul a eeseut la 15 dolaci mn ‘induc actiunile: Am cgtiga 5000 de dolar ma putin de sipeamina." 2. En gi sorol mew cumplrim cise veciy le renovim gi le ‘indem au prey mai mare deci am pit” 5, yBu tranzactioner contract a germen cx bunri materiale” 4. TEuam peste un milion de dole in comtal de pent” "sigur a bait din boned 6. Team un portfolu divers” 7. “Bu fe investi pe termes lung" Dupé cum zica gi tat meu bogat:wlnvestiile av semis Aiferite de a o pervoans Is aka” Afirmatile de mai se reflects Aiverse pert de invent i modu de a invest diferte deca i se procedeszs ttl meu bogat. I shim, ol spunes: Majorta- tex oamenilor au sunt investor. Majoras oamenilor specu lege suai incearcdnorocul. Majoritateaaumeailo considera 2 vest inseam «si cumperi,s4pastrazi ss we rogi st creased pret = Cei ma mul investitor aise cu sperana a prequel burst aman sdicate seu teama ed se vor prabus. Un investor adevara citiga bani indiferene dacs preyrle ces su dacs bursa rononcr 2 se prabuseste; face bani icin eigiga cnd per, g cind vinde inaince de termen qi cind pisteari aciunile. Un investor obigauic na gtie cum s faci acest ler, motiv pent care ei ma sult inventitri sunt de vel mediv se incadrecs in procentl clr 90% care produe doar 10% din capital ‘Mai mult decat si cumperi, sa pistreri si st te ogi entra tril mew boga, 4 investi fnseamnd mat sole decit 8 cumper, sh pistezi ssf te sogi, Acests carte va acopert urmi> toarcle subse: 1. Cele 10 ipur de controll invetgilor: Mul amen consi- deri ch investi sunt riscante. Tat] bogatspune: ,Nu este ‘scans investi Este riscant si pier contolul" Aceasts ‘arte vi vs prevents cele 10 tpori de contol al investor, tare due la reducers acu eresteres profital 2. Cole exape ale plana tata’ bogat cares mi jute sree cde I faza in cae naam scion ban la ces in care inven, sind o geimada de bani. Prima ets este de a ma pregit Pale penera a deveni un invesitor bogat Este o eps sim Pl, dar foarte imporanes pentru ovine doves i fsck Investig cu incrders Diferte leg privioare Ia plata impozitelor pent dfs investvor tn cea dea dous carte, istulata,Cadranol (Castguilos, avam selesit a cele 4 eatgori de pereoane cxistene in Humes afer. Acestes sunt ry ie se os LAY inscamnd sangajt", 1 vine de a gliber profesionis” Grsernand slic aacerst") 2D" Snsetnna gpatron™. al” vinedels sinvesitor™ “Motil penew cae ttl bogs sa incuraa 3 ovestse de pepocttsniama Petal piste ols Tiporielor sont mai favorable cor care invest sit rds in aan advan Tall Boat panes mereu: Lege, impontclor mu exe cove. Exe stint de bogat petro iopar: Dac el fi bapa, ci olosex ales impostor ca cl Boge” Unul dn motrele pens ic 1% tin populae contolear cea mai mare pate a ‘Satior ete fpal ch uma TOM din populate ye I cegore de coibuabl se Tneadree 1 1943, guvernal a asap rate porte de evtare a impo Eielor pene toy ara In 1986. vernal climinat porte de eviare 2 inposilor, de care se Bucur ce dn EXdranol Ps in desinentelcloe din cramal Ly in cae fae pare doctony soca conti ingine' ache Gus ake cuvime, ind un motiy poner care 10% din inves= Sort dein 9% din capita ee Fpl doar 10% din ‘fecrcer pu cum st Investec stundae in ele pat Enlrne pena Benfica de avant difereloreatoor Ge Mipevite. Investor obigultinveete de ele tak Shute ot din posto alrnts uni sing adr. 4A. De ce si cum reget un investor adeirat cig ba Fnirene dock bua sree sua prabutre 5. ifn dine Iver Fonda gest Teh. In Cadranal banilor am prezenest cole 6 niveluri ale investtoror, Acca cave nespe cu ultieledoutnvear Me investtoioe ii daGcd mai depete in wrmitonsle tego de investor Investor Acrdiat Iivestorl Calica Tvestitorl Soistet Investor ern Testor Supeem rononce » CCitind acess carte vei cunoastedifesteleaptcudini gi sud cesae fice catego de investor 27. Maly oamen’ afm: ,Cind o sim mboiese -0 8 ma ‘am probleme ou bank Dar cee ce nu tlicad d xte fap awen rea ml Bani eerie o problema txt AS mare ca es banaue. Aca xe va ‘ts dlrs date ele doui tpi de pokes lege de ban Prin problem et ea navn sen ban Co la problems ome dea reaps molbani Nom ds sein ce dif poate fs i prea mul an. nul din motive penra care mul cameni devin fai dupa ce cigiga o grimadi de bani, ete lapel et au gu si teralve problema baslor prea cn ‘Vet invga din aceasts care mi inti cum #8 rezolatipro- blema banilr insuicem, cum s facto grimada de bani gi poi cum st vi confrunati eu problema baailor prea mul (Cu ake cuvito, carves aceaea i va fava nu nual eum #4 facet o mulkime de bani dar, ai iesportant va iva curs leet of plsteati Dupa cum spune etal boat: «Ce vost sre si faci o gramada de bani, dacs pins Inara jong =84 pierzi pe tori Un pricen al meu, agent de burs, mi-aspus oda: glnves: ticorul de nivel media nu face bani la buss. Nu pirde Bani rnespirat, 6 dose mu eeageyte si citige. Am vizue aga investivor find bani faue-un an gt dindu inspat anal ‘Cum si ones mule mai mle de 200000 de dolar nivel ‘veniulué minim pentr a facepe si investi lt nivel clor bog Tatil meu bog t-asput: Baal unt doar un punct dle vedere. Cum pofi sl fii bogie cind eceri ck 2000000 de dolar inteamond 0 grimads de bani? Dacs vrei si 6 un inestitor bog, trcbuies nel cS 200 00 de dolar, uma ‘minima neesard pentru a considera investivor seeds © doar o pisturdintrun ocean." De acca prima eta a acest tg este ate de importants 2» uns evnsm 9 In prima etapa cri cea» preg psihice pentru a deveni un investor bogat vei is un seu test psthologie la fir sl Fecrucapitol Des imebisile ext nu sunt deloc dif, ele sunt meni sii fach si gindii gi poate chiar #4 discutairispunsurile oases cu eel apropisg. neebaril eu privie la reisirea de Sine pe care nina adress el meu bogat m-2u ajuat st tisesevlspunsurie pe are le ciutam. Cu ale covnt, multe tin aspunsurile pe cae le cautam cu privze la investi se Mla in congtinga men de ata tip, Prin ce se diferentiaza investitorul din Steger 90/108 MS TET cg Tl en op bores se neces a Cealalt fata a monedei Agadat, ese important ea stunci ind cit sseist care si bservaticind pirerle vosstre sunt diamecal opuse satuilor tatlui meu Boga. Tatl bogatspune: Unul din motivele peners cae tit de multi oameni nu reujeve se mbogiesse est apt lug schimba menzalitate. Es ered ex exit} un sigur mod dea find sou dea face un anumit lees. Pe ind investitorul obigauit Bindeste «Fi pradent au rica!» invettoral bogat se gindeste cum si imbuntitetch aptindinle, pentrw ay asuma fi tal ‘multe riser" Tatal meu Bogat spunca e8 avind acest gen de ‘mentalist cia considerate reversul medal.” De ssemenca, mai spunea! Invesitoral bogattebuie sabi un mod de gindire ‘mai flexibl deci l investor media, De exempl in timp ce tic inveszoral bogat eit pi el media tebuie sf se gindessei In Ssigorangt, cel bogat ebui aaegindascs cum seq asune mal mule riser, Pe cindinvesiorsl media se gindeyee cum #4 fad s-yi diminveze datorile, ivesitoral bgt ee gindete cur si le imiressi, Pe ind investoral media tite ev tama ci prsurile 4a bursa se vor prabusi investicoral hog apteape cu nevi ot prejurile si se prabuyeasei. Acest Iuers t sar poten plea o onttaicyeinvestioruli media, dar tocmai seas contradic face pe investors! bogat sts imbogitese.” ‘Cind ci acess carte, observa coneaditil dinsre modu de gindite al investorilor de nivel media ala invextorlor bbosat! Dups cum spunes ttl hogat: .Investtoral bogat este foarte constient ci iatordeauna exita un rovers al modale Investiorul medi vede doss o singora pare. Tar part pe care investorul mediu nu o vee l meatine pe aces In vn nivel media, iar pe cel hogar il faces se imbogstenscs" Ces de-a dova pare & acest iri ve refer a reversul medalie, rei fii mai mult dec wn investor de nivel ‘Aceasti cate este mai mult deito care despre investi faust de succes formule magic. Unul din seoparle sete ci este de 44 oferiocazia si va format un alt punet de vedere asupra 2 ‘mon noes investor. Ceres ineepe ev intoarceren mes dia Vietnam ia 1973 4 eu pregitven mes, pentru a putea si invetese precum un Investor bogst In 1973, etal meu bogie a incspue x4 na invere ‘cum #3 detn sceegiputerelinanciara pe cate el o aves side care Nuvelo dvn bog cine?” No eo ative rece” 4 rispuns Mike, $m am inceca silo seg tem sine: ise ram Goi 8 ma eu Ibogitets Doar lc a ll acm" "Pal oga dade in xp, spond incre. ‘Near ice plicere sf ive nce eno” sport bogan ince on ar ae impo ei Spout lei am ep moreno. Void ee ceva Mey ma" 4 puns tl bop chin. Nw a ie sido cra eal Ente pea urs we ogi leg Tha shang peti cova el "Sac peur em s inne Ptrdesuna depts leghfspunem cha leanne sar deni ike “invent pe cae oficem ens Mike ms ce log De ef ea Sct tne gv incofvetin noi” ancret tt bog st concsionere “Deceit ou “Renu el tum eq boys is Mike inet cu blindee stoves nase sont most ptr ei bogat™ wer mramustanisise? » Caving la Mike mas ibit in plin Stub fasese grew mi puna asec cite perc er ren meu ee a bun Siu tote el mile pur et septs de Blind au nit {ona lea sige pun cuit fn nim taepuser sine et de anes crs pepsin dine nh din pct de vedere inane. Deptt i yratal meu porters amano! da ere Lbs ome nes Hl en cm Sees parte a drama Shofeam ch aces cast miata pla cu ni Alb era ine depart deminer staan se ura darth mile Mam lsat pe spate seaunol meu, ncracnde-mi bret, {orate nur Stora dnd por dn xp, coming ce insema cel moment din vgs most. Aveam snd 25 de a dir din pact de vet financian, Mike crac 3 de ni nigea tne. Tall meu ade fsese, lt sau ma pin cone din bs i din cara govern ols de cpa avast de $52 deani Eu niki mu cep nck, ‘Epa bine? mea nba atl Boga ince Ds, sune bing” am raspuns, fed toe poi 6 acond dugre cre ene din sentimental demi pete ina pers tine peer ails ew sMtitam prof gem salam pro ‘ra prsani am cu un 2dmbet dem rine fn eamert se susevu vr in Gimp c& 0 bred eoroad aia prin ace cll ape Mike, il bog cu mine fee aca, nip ce ounces ascpt adda mest resics din pile »Deci au pot invest oi pent ln sunt bog" am isin ec din wm rhea dn anh i dh nso ce Investig wo a legal "Tal bog Mie au tsuvigat ali unle prving arf age Mik Tsicine fur acest ege™ am treba TGuenal edra ipuns Mike TeTVan singe el bogs TeTVM is trchat en? se ete CTVM?* “Comisia ‘pentru TransseionrerValorilr Mobilize," saopuns ul bogs fost rest in anit 90 nisi Joseph ermal oni preyed oh Kennedy. MDe ces fost crest am neato. » Grose Tal bopat a nceput tii spots pa abd de por ae cic ageni de bur investor pa de srople™ *ttac eo" am iba “Mise pure un lcra bun “Ds eur om fcr fourte ban a eopun tl boat cistind aleuint de pabuyies busin 1929, ctu eee abl mule Inve dion, ale unor investor co iung ea pin cine ie Esiean pred multe mincual @iaformag wader $ ‘lla fost formata CTVMa coun el de panied peg deepal fees organism enc eel care face ~ i pune ~ regal. Fach Civ fran foos cul Slaton’ dee ti? am insite. “Remrocs Se put pe camen’ de nvesitile roa, ine cyan dee ai bone ven pe ca lear pes ace" mia flops eal loge pe un ton mal ee Msi dard CTVALE prone pe ame’ de inves pros, cit fide ede bun, oamen nce alinenese™ am inebar ‘in alacerie pormve a ispune Tal bog. Fae ives sepectnd elie TUM" este erin aa?” am feb. sects “Rime! stopunstal bogus Cred cost ee fost ‘ecb of sen teal cine chu espana ar CTVM, face een ere “Dard ez? am nab co Te canons de ca mula siglnch ec cova ae fac oi we se pi aap dur hl bog -Rad per ch nip ce CANN protjearteamenide investi prose protjsn de inves cle ma presi “$i cos ee ul dine motvl pete ae ei bog den sist gag am nedar ene owe abi MGorer ap al boat Rid pete wid ri cee sags Oumeal invests pened ek or Hs imbues De penta sun Dyas permte inves in fc ‘i hr putea bop Dose dct eps bot po ven i ces nen bogus el og devine met hogs Mins » Dar de ce stau lucrurile aga?" am intrebat eu. Pentru a-i rig peels spe et dn clas de milo de bogs ‘vce anon wesc? a Nu neapiza,” seispons Mike, .Cred ete petra a pro ‘pe siraci gi pe cei din clasa de mijloc de ei ingigi.” pois “De ce spe sea? am ttc cu entry es ae ct mle ms ule scr prouste det bane. Perry pesoan cae use pricepe, acer ele bane ad Info Ig tebe male dust x esperena pena pats tmp invesiile mai saistete fn inven bun prosta A hsfatet inseam a abates de eden ce ae ao invests ie buns iar cella prise. Dat cis ml eumen pr simp su seas educated exprieni2 st tl aga, ara dost ev ulkima iste pe sare ui in cael Mike sdeat de la mai gi Sadeeptt spre birou de unde ss insor eu un dat pine tel incl, gos de specape de inc pln cu agin deren cite a Acer ote un exempt de investi pe cre am luo in considers” 423 Mike, aterindurae ste vorba despre til de taloare nearest Accash incaiie se mal umeyte 4 Imemoraadum de plsament pirat" "Am rias foarte umi pe cind Mike tot did pale semi aria grafic lll, hile ramen de text oe desing Sscueg avantsjele invests. Ma seam amor i tp ce Mike in expliscos co rica de ee soniders hacen af porn excelent de inves “Tail bog virindu-nk pide yi copes de cantiatea mare enformap cu caren eam doc familar, ort pe Mike fans Ast a wes vad Rober ‘atl bogt arta spre un mic parag dela neepusal dose nde era sos Se de a Legs tori mobile din 133" Arts wrest neg» im ples pent putes i iterle crise iran spe eae carta. Sra Aceh ives se alesned eels ies. ‘lorscredn: Un inventor sci cede epuldo penance: “+ re un eistig net de 1 milion de doar at mai aul ‘are un venitamval de 200 000 de dolar sau mai mule, ince Bistratiniecte din ulmi an (sa 300 000 de dolar’ comulat fe venital sve sau al sop) y care se agteapl sl pstreze seca nivel al venial tin anal eurent 2 acess Pp ere uteri yeep eee torrente Selene rineen Bun’ iawebare* a spus Mik, cu un sib, virind price lll sevenea din sbisul ia care cdzuse Un investivr acteitat este, pia defini, cnevs ce se inca~ reid In aceasts categorie pentru ck are ban neers Din acest ‘moti, un investor credits este deseori nuit inventor calii- 2t;" mica explieattatil bogat. .Dar aumsi bani au sume suficien pente ate ieadra in categoria invesiorul soiticat” Care este diferena? am intebat eu TAF ct eticolul din sare! de ier, despre sarl de film de la Hollywood care» pierdat miboane, find excroct intro faves tite?” s incebar al bogat. ‘Am incuvinse,spundd: Ds, bam citisNu doar ef perdu milioane dar a tebuit plsteases pentru venierile neimpoziate pe care l-a investi in Macerenvepectva ‘Aeerta ete un exempl de investtor arena sau calif” & contiauat tal bogat.-Dar simplsl ape ci ai bani me face investor sfistieat Din acest mot auzim de multe or cum oameni cu venituri mari, cum sune doctor, ssocati, stare cock st Spor de peeforman, pied ban in investi mal putin igre Ei su bani, dar aw sunt ysolistcai Au Bani, dar nu iu cum 544 investessct in mod sigor pent a objine roficul cit mal mar, enue ei toate afscere asta la fel Fi ma pot deoschio inverie proast de una buns. Osmeni acti ar tei se imitze doar ls [nvestile permis sau sngsjeze un manager pofesionist, anal care au incteere, penta a invest ia aumele lo” ‘Atadar, care este definitia ta pentru investor sofitcat?™ mv inerebat oa. slavestitoral sfistict canoe ci tei E,* «spurt gat. [Goi tel B,* em eeptst ew. «Care sue aces tei E?™ ‘Tat bogat lst memorandum de plssment privat a cae ne uta gia sets urmtoarelepespacleuneia dint pag 1. Educate 2. Experients 5 Excodent moneear ~Acetia sunt ox exci Ey" zis el ridicindu-i privitea..Dack Indeplineyt: seste tei condi vif un investitar sofas.” Py (re sees Prvnd I cel tel condita pus Stara de sea bain exe dar neplinesprimele oud condi” “atl hogs nein 1Si san mul oament ee au educa necsari, dar eroa le lps experi, nevi aentexpetnl dev de multe iva ich enes de bai” “Oameni ace spun desor iu" cid le explicate lacs dar pn in prc eca et auger Mike. Bane cher sost span meres tu cid iapunem ce vem i cem, dar dins-un moss le mu pune a practi csc petinde se cx exe mos pent ear bance vost mar exces i amp. “Tal boat ike a aproba. CConverata' hat ie ia 20 a camer 2 apterot Tinian Am oss tote dpe gindur, Tal bogat x ceat smetjere akon aduch ne ef, ar Mike inceput ot engh dear leg cle te nce. Sete ov mae tncruciate, privind din ini csi Mike pre Oscaal Pai se fang gindnd nce rece on semi dre pa Fiat Abvolisem facts ain sm i dor pi eh, {prospec terminatem de tdeplinesrveil lar, arin corded ‘Steam ai ers aleg Arua pcre conidram cl a in pent min Este regindei? detates ‘Mi pada ce may Joris devin cum, nd am execu am spans. VSilsceanume tl gine? wa intrebat Mike TW pind eh poste vol doen! investor soft am sn rc cn ea Ar fo lgereinglepe spose hogs. A djs ob desta de sold o bund educa financial Act exe impale Alobinde cove xpeiena= “Si cam o sim div sama cind am acumulateufcent din anindood "on iba ~Ciad viaves ese de bani” axis ttl bogs ximbind. de a nuebat atl bogat, ld onghiers Ince aan st meme? a Spud aceste, aon incept toi tel ridem iam rdicat paharele, tossing! ‘=Penteu excesul de bani!* ‘Taal bogar a adage: Si pent a devent ivestitr sofiieat!* “Penta a deve’ invetizar softest i pent excesul de bani !* any repetat din now in snes mea i mia pleut cure sunau accle Mike ga chemat poral care m-a dus eu luz s nap sordidl stiv al oferlor feng, uade am incepoc din now ima index Ia ceca ce ura 3 fac eu viata mea. Devenisem adult ‘ndeplinisern ceea cm ceruserspitini mei. absolvisem ayudar faculates gi ini sevise yrs in timp rizboial. Era tmpal st decid ce voiam eu fac in vag, Ma aeigen gndl de a sada pentru a deveni investor sofsicat. Pytemm coatinsa studiul Eiri detail bogat pe masord ce acumalrsexperents neces Dedata acca, ttl bogat mar faite expe un adule 20 de ani mai tirzin Pind 1992, averea atu bogat imp nte copii, epi vitor le cop Pent proximao ata dean mo” teers avenu dec fad gril n prvi bail Mike trimiae cos amare partes face ace o treba excelent {cSraknd mai mu impr nancial bogt, inp pe ere ae elie dea or. Des nga vot my Fam ‘Ste com eis se denvol ‘Miao trebuit 20 dean jung unde cream cl voi putes sjunge in TD ai. Eee devia cote spine: Pri lon Se hn eal ma grea” "Pind to urn, u aft pa degre sfc un ion de dla Mi cl sow st plc milion st a a lure ptr tine, Am cui oti eh ma persone in 1994, i vita de de higiam bucurdendependen nnd ideo sere msi mult dred cationic store ches pate abcde vgs ‘ricum ru iejica li penie mia plot exaordnar. Cece snigrapirn ince fov fopeal cm vag in cele din ura sh deve tevetitor vii, Arte avec sade Mike # 36 ances de tl bogs don vn fort cae» messin pin. Zun acca din 1973, ” Nu despre ash cate orbs exel investor vce aman nonsme? ” sofsiat. Ane de investi inseam sk te apropii de ceea ce Feprezined motoral Capitalismulu- De fps, uncle dintreinvesi= fille mentonate mai sus sunt investg cu un grad mal sidicat de Fis, dar cae pentru investitorol mediy sunt mult pres iscante. fn fealtate, inveniile au sunt rscant, dar Hpss de edueaie, de ‘xperienl i de excedencul moneea il ace peinvsticoul de nivel media sade clemental dees. Cartes assats nu se refer I inves ‘Cartes scents refers I investor Calea Cart aceasta mu se rl in mad doscit s invs Caen scot ecocet maaan ape pe eave cue urna penta a dese un invertor soften. Seoul cucarea fon erst ne de ses lols prin are ute aul x tl Es educa xpi ener de Ba Tout begat ttt sae exe cate despre dramul Me spre canonter ate ncepe din copii: Cadhanal ban epedats tes des doun pare a crise sled le educa pe tre a cbindico ca nar adl nt sil 1979 1994 Aces eae, “hidul dies al all bot” crmulerd lee pane anv amen egret i ningicel ue penta a dove! un iverton sofia. Pin Ih dean socom 5 00 de dole por inven ae ic bs pres Darn ey oh ur eu 20d nical bogs pune: «Aya com oi ase pentru bogs per src pot cl din casa de milo 92 Efe gins pent cae ctsgore, Dak wes invest in Seer petra gate sh devia rl dc bogs Tecbuie 1 dev invention doar un bogat eaves Cele. etape prin care treci pentru a deveni un Srvesttrsoftetar ° 1. Epi pratt prihic pent a deveniinvestitor? 2. Cotip de investor vei si devil?