Sunteți pe pagina 1din 107

PETRU CREIA

Catedrala de lumini
HOMER DANTE SHAKESPEARE

HUMANITAS
BUCURETI

Coperta IOANA DRA OMIRESCU MARDARE

! HUMANITAS" #$$% ISBN $%&'()'*%##'&

Dedic aceast carte soiei mele Ofelia Creia, semn din adnc al puterii iubirii

LMURIRE RELIMI!"R
Cele trei +tudii ,uprin+e -n a,e+t .olum" toate inedite" +e -ntemeia/0 pe o ,er,etare per+onal0 1i ad-n,it0 a te2telor ori3inale #Iliada 1i Odiseea, Di$ina Commedia, %urtuna&' 4ire1te" a,olo unde lu,rul a 5o+t po+i6il" m'am ,on5runtat 1i ,u +pu+ele altor ,er,et0tori" at-tea ,-te am putut +0 ,uno+, din ,0r7ile 1i arti,olele de +pe,ialitate ,are +e 30+e+, la noi8 C0rturarul rom9n +e a5l0 +ilit +0 +uplinea+,0 lip+urile de in5orma7ie ,u +tr0dania lui 1i ,u at-ta ,u3et ,-t i'a dat +oarta8 Pe de alt0 parte" a,e+te +tudii ar 5i putut +0 ai60 5orma te:ni,0 tradi7ional0 -n lumea +a.ant0 1i +0 +e -n507i1e/e drept ,ontri6u7ii ori3inale la ,unoa1terea domeniului -n ,are +e -n+,riu8 Dar n'am dorit +0 5ie a1a" +o,otind mai potri.it rolul de mi;lo,itor -ntre a+emenea /one mai 3reu a,,e+i6ile ale ,ulturii 1i pu6li,ul lar3 de lim60 rom9n08 Am ,itat -ntotdeauna -n rom9ne1te" din tradu,erile noa+tre ,ele mai 6une +au tradu,-nd ,:iar eu" atun,i ,-nd era ne.oie de o mai mare apropiere de te2tele ori3inale8 N'am -mp-n/it pa3inile ,u note 1i trimiteri" m0r3inindu'm0 +0 le dau doar pe ,ele +tri,t ne,e+are8 Am ,0utat +0 e.it o terminolo3ie a,,e+i6il0 numai +pe,iali1tilor" 50r0 a +a,ri5i,a nimi, din ri3oarea demer+ului8 i 50r0 a 5a,e populari/are" ,i doar adopt-nd un ,od de e2pre+ie mai pu7in eni3mati,0" dar la 5el de ade,.at 5aptelor8 Am .oit" ,u alte ,u.inte" +0 ,ontri6ui ,u ,-t mi'a +tat -n puteri la ,ultura din ,are 5a, parte 1i de ,are m0 +imt ad-n, le3at" ad0u3-nd la tre,utul ei -n,0 o de+,:idere ,0tre marea literatur0 a lumii8 A1a ,um +,riam la +5-r1itul unui +tudiu mai .e,:i" <De+pre e2oti+m= >pu6li,at -n Epos (i lo)os, #$)#" pp8 (#?'(()@A <4eri,it e+te ,ine poate 5i 5eri,it nu altunde" nu alt,-nd 1i nu alt,um" ,i -n ,a+a lui" -n7ele3-nd prin a+ta nu 5initul o+til 1i opa," -n ,ruda 1i oar6a lui parti,ularitate" ori,0rui alt 5initB ni,i 5initul de5i,itar 1i pli,ti+it de +ine" .i+-nd +teril" -n 5e6ra unei e2alt0ri pa+i.e a +u5letului" mereu alte 5initun" ,i uni.er+alul ,on,ret" o 5orm0 a uni.er+alului i+to'ri,'determinat0" o +tru,tur0 ,omplet0 dar de+,:i+0" imper5e,t0 dar atotper5e,ti6il0" ,ontin3ent +pe,i5i,0 -n+0 ideal 3eneri,0" un lo, ale ,0rui le3i 1i al ,0rui tre,ut nu +unt -ntoar+e +pre +ine" ,i ,on5luente -n li6era ordine uni.er+al0 a unui +in3ur .:toCr omene+," mai ,uprin/0tor 1i mai -nalt8= Doiam +0 +pun ,0 p0m-ntul" lim6a" +tirpea" ,u -ntre3ul lor tre,ut" din ,are 5a,em parte" ne'au 5o+t date prin de+tin" -n+0 de.in ale noa+tre printr'o li6er0 ale3ere ,are ne o6li30" ,a urmare a unei determin0ri interioare nea60tute" +0 le +lu;im ,u tot ,e ne +t0 -n putin708 Pentru ,0 doar -nl0untrul lor ,lipa .ie7ii noa+tre ,ap0t0 +en+ 1i durat0" -n+,rnndu'+e -ntr'o i+torie8 Dintre ,-te +en+uri poate a.ea amor fati, iu6irea de propria ta +oart0" a,e+ta e+te ,el pe ,are l'am ale+8 Cititorul e+te ru3at +0 re,ur30 el -n+u1i la te2tele ,er,etate ai,i8 A.em tradu,eri 6une din Iliada 1i din Odiseea, din Di$ina Comedie 1i din %urtuna' 4ie ,a ,ele +,ri+e -n a,ea+t0 ,arte +0 ,on+tituie un -ndemn 1i o ,0l0u/0 la ,itirea lor8

A1 5i 6u,uro+ +0 1tiu ,0 mi3ala ,u ,are am pro,edat nu .a 5i re+im7it0 ,a pli,ti+eal08 T:oma+ Mann -i pre.ine din ,apul lo,ului pe ,ei ,are au de 3-nd +0'i ,itea+,0 Muntele $r*it+ <Dom +pune po.e+tea -n am0nunt" e2a,t 1i minu7io+ 888 50r0 a ne teme +0 ne e2punem repro1ului de a 5i 5o+t din ,ale'a5ar0 de meti,ulo1i8 Suntem -n,lina7i" dimpotri.0" +0 ,redem ,0 nu e ,u ade.0rat intere+ant de,-t ,eea ,e a 5o+t ela6orat ,u mi3al08= -mi 5a, nu o datorie de ,ir,um+tan70" ,i o 6u,urie per+onal0 din a +pune ,0 a,ea+t0 ,arte" di5i,il0 -n multe 5eluri" a 6ane5i,iat" +u6 raportul e2pre+iei" de 5inele o6+er.a7ii ale primului ei ,ititor" domnul Dlad Eo3ra5i8 Nu pot +0'i mul7ume+, -ndea;un+8 PETRU CREIA

HOMER

A:ile
AHIFE GN PRE'ISTORIA IFIADEI Iliada e+te" -ntr'un 5el" un titlu am03itorA epopeea nu narea/0" dintre ,ei /e,e ani ,-t au a+ediat a:eii Ilionul >,el0lalt nume al Troiei@" de,-t nou0 +0pt0m-ni dintr'al /e,elea an" iar ,e +e petre,e -n a,e+t r0+timp de ,ump0n0 are drept prota3oni+t pe A:ile8 Epopeea e+te a1adar" de 5apt" o ",i-leid 1i nu poate 5i -n7elea+0 50r0 a 1ti 6ine ,ine e+te A:ile -n i+toria -n,:ipuirii omene1ti8 De,i ,ele ,e urmea/0 au drept 7el +0'# -n507i1e/e pe A:ile ,a erou al Iliadei, 5olo+ind -n+0 numai ,eea ,e +e poate a5la de+pre el din Iliada 1i din Odiseea, ,u e2,luderea ori,0ror altor date8 Nu .a 5i .or6a ai,i de+pre mitul lui A:ile" ,are are o6-r1ii +tr0.e,:i" anterioare poemelor :omeri,e" 1i ,are" ulterior a,e+tora" a a.ut" p-n0 t-r/iu" numeroa+e de/.olt0ri8 Da 5i .or6a numai de A:ile ,a pl0+muire a lui Homer" ,a e2i+t-nd doar -nl0untrul poe/iei :omeri,e 1i de,i prin ea8 Totu1i" -nainte de a ar0ta ,ine 1i ,e anume e+te A:ile -n +pa7iul 1i -n +tru,tura Iliadei, -n timpul 1i -n +en+ul ei" +e ,u.ine +0 +tr-n3em la un lo, tot ,eea ,e poemul" 1i numai poemul" -n de+501urarea +a" ne la+0 +0 -ntre.edem de+pre tre,utul lui A:ile anterior primului .er+ al marelui epo+ 1i 5aptelor ,are urmea/08 E+te 5iul H +in3urul 5iu H al lui Peleu 1i al lui Teti+" ,are #'a n0+,ut -n ad-n,ul m0rii" -n palatul tat0lui ei" Nereu" B0'tr-nul m0rii8 Peleu e+te un muritor" -n+0 nu ori,e muritor" ,i unul de o6-r1ie di.in0 1i mult iu6it de /eiA are drept tat0 pe Ea," 5iu ## al lui Eeu+" 1i a 5o+t" ,-t a tr0it" re3e pe+te neamul +au" mirmidonii" lo,uitori ai 4tiei" 7inut m0no+ ,are +e -ntinde de'a lun3ul r-ului Sper:eu p-n0 la mare" -n partea de +ud a Te+a'liei" 6o3at -n ,ai 1i -n .ite8 Fa na1tere" /eii i'au 50,ut daruri 6o3ate" apoi" la .remea ,u.enit0" i'au dat drept +o7ie pe Teti+" 5ii,a B0tr-nului m0rii" Nereu" o nereid0" o /ei708 Fa nunta lor au .enit +0 petrea,0 nu doar ,ei mai +l0.i7i dintre 3re,i" ,i 1i /eii" ,u to7ii" 1i -n+u1i Apolon a ,-ntat" pentru miri 1i nunta1i" din marea +a lir08 Eeii ,erului i'au d0ruit lui Peleu o armur0" Po+eidon" /eul +t0p-nitor al m0rii" o pere,:e de ,ai 50r0 moarte" Ianto+ 1i Balion" pe ,are i'i n0+,u+e .-ntului Ee5ir o iap0" Poda3re" iu6it0 -n timp ,e p01tea pe 70rmul marelui r-u ,ir,ular O,ean8 Iar ,entaurul C:iron #'a -n/e+trat ,u o lan,e 50,ut0 din lemnul unui 5ra+in de pe muntele te+alian Pelion8 i atun,i" ,:iar atun,i" +'a i+,at .ra;6a ,are" pe+te ,-7i.a ani" a.ea +0 de/l0n7uia+,0 r0/6oiul troian8 Intr'a'de.0r" ,u prile;ul a,e+ta" .r-nd +0 a5le din 3ur0 de 60r6at ,are dintre ele e+te ,ea mai 5rumoa+0" Hera" Atena 1i A5rodita +'au l0+at ;ude,ate de prin7ul troian Pari+" 5iu al lui Priam" ,are a ale+'o pe A5rodita8 Iar" drept r0+plat0" Pari+ a primit'o de la /ei7a alea+0 de el pe Elena" +o7ia lui Menelau" re3ele Spartei8 Era pe atun,i ,ea mai 5rumoa+0 dintre muritoare8 De unde r0/6oiul ,u Troia al 3re,ilor ,on5edera7i" pentru a o redo6-ndi pe Elena8 Soarta lui Peleu a r0ma+ p-n0 la ,ap0t le3at0 de a,e+t 1ir 5atal de -nt-mpl0riA din -n+o7irea lui ,u nereida Teti+ i +'a n0+,ut A:ile" pe ,are #'a iu6it8 Peleu a domnit -ndelun3 1i a domnit ,a re3e 6un 1i .redni,8 tia +0'1i +50tuia+,0 poporul" pe mirmidoni" ,u .or6e 5rumoa+e" -i pl0,ea +0 adu,0 /eilor ;ert5e 6o3ate8 Dar nu +'a di+tin+ prin .reo 5apt0 de armeA era un om +tr0in de ori,e .iolen70 1i prietenia lui ,u ,entaurul C:iron" o 50ptur0 at-t de -n7eleapt0" nu e+te -nt-m'pl0toare8 i era primitor 1i 3enero+A a 30/duit -n ,a+a lui doi tineri .eni7i de pe alte melea3uri +0'i ,ear0 o,rotire 1i ad0po+t" -nt-i unul ,e.a mai .-r+tni," 4oini2" a;un+ pri6ea3 ,a +0 nu de.in0 5ratri,id" pe ,are Peleu #'a luat -n ,a+0 ,a pe un

#( 5iu 1i ,a pe un mo1tenitor" r0+507-ndu'# -n a.erile lui 1i 50,-ndu'# re3e pe+te neamul .e,in al dolopilor8 Apoi a +o+it la ,urtea lui -n+u1i Patro,lu" adu+ a,olo -n,0 de 5oarte t-n0r de tat0l +0u" Menoitio+A adole+,entul" ,are +0.-r1i+e 50r0 .oia lui" -ntr'o ,lip0 de m-nie" un omor" a 5o+t luat -n 3ri;a p0rintea+,0 a 60tr-nului re3e" ,are a 50,ut din el +,utier al 1i mai t-n0rului A:ile8 Cei doi au ,opil0rit -mpreun0" -n ,ea mai mare apropiere" 1i +'au le3at pe .ia708 Se pot aduna din Iliada 1tiri de+pre ,opil0ria lui A:ile8 Teti+" mama lui di.in0" nu pare +0'i 5i lip+it ,u totul 1i" de'a lun3ul poemului" nereida +pune -n ,-te.a r-ndun ,0 #'a ,re+,ut ,a pe un ar6ore t-n0r ,are +e -nal70" ,a pe o .i70 de .ie ,are ur,0 pe ,olina -n+orit0 a unui dealB iar -ntr'un r-nd o .edem" dup0 ,-te -1i amintea A:ile" po.e+tind alor ,a+ei" la 4tia" ,um" ,u a;utorul 3i3antului Briareu" ,el ,u o +ut0 de 6ra7e" #'a +al.at pe Eeu+ de o prime;dioa+0 uneltire a ,elorlal7i olimpieni8 Dar Teti+ lo,uie1te mai ale+ -n palatul de +u6 mare al tat0lui +0u Nereu" iar 3reul ,re1terii ,opilului 1i adole+,entului A:ile i'a re.enit lui 4oini2" pri6ea3ul o,rotit de PeleuA prun," A:ile nu m-n,a de,-t din m-na lui 4oini2" ,are -l 7inea -n 6ra7e la o+pe7e" -i t0ia ,arnea 1i i'o d0dea -n 3ur0B -i d0dea 1i .in" pe ,are uneori ,opilul -l .0r+a" p0t-ndu'i piep7ii tuni,ii8 Iar" mai t-r/iu" 4oini2 e ,el ,are #'a -n.07at pe A:ile tot ,e tre6uie +0 1tie un lupt0tor" ,um +0 .or6ea+,0 1i +0 +e poarte ,a un om -ntre38 Fa edu,area lui A:ile a mai ,ontri6uit 1i ,entaurul C:iron ,are" -n +in3ur0t07ile -mp0du'ritului munte Pelion" #'a -n.07at ,um +0 +e 5olo+ea+,0 de 6uruienile de lea," -n.070tur0 pe ,are A:ile i'a tran+mi+'o mai t-r/iu 1i lui Patro,lu8 Au tre,ut ni1te ani" 1i pe+te re,ia +'a -ntin+ marea um6r0 a r0/6oiului ,u Troia8 A .enit -n 4tia Ne+tor" re3ele din PJlo+ din Elida" un 60r6at pe atun,i -n,0 -n puterea anilor" -n+o7it de Odi+euA um6lau prin -ntrea3a penin+ul0 ,a +0 adune lupt0tori -mpotri.a ,et07ii lui Priam8 C-nd au +o+it la ,urtea lui Peleu" 60tr-nul re3e to,mai adu,ea o ;ert50 lui Eeu+" a;utat de A:ile 1i de Patro,lu8 C-nd i'a .0/ut pe #& Ne+tor 1i pe Odi+eu" A:ile" +urprin+" +'a repe/it la ei" i'a luat de m-n0" i'a po5tit" plin de ,urtenie" +0 1ad0 1i +0 +e o+p0te/e" dup0 ,are Ne+tor i'a -m6iat" pe A:ile 1i pe Patro,lu" +0 ple,e ,u ei 1i +0 +e al0ture r0/6oini,ilor ,are urmau +0 ata,e 6o3ata ,etate de din,olo de mare8 Cei doi tineri prime+, de -ndat0" i+pita 3loriei era prea mare 1i prile;ul prea 6un +0 ia+0 din a,el ,ol7 uitat al re,iei 1i +0 5ie p0rta1i la o e2pedi7ie ,um alta nu mai 5u+e+e8 Peleu -i la+0 +0 +e du,0" n'ar 5i putut +0 5a,0 alt5el" 1i" din 5elul -n ,are -l -ntrea60 pe Ne+tor -n am0nunt de+pre neamurile 3re,e1ti" intere+at mai ale+ de ,e anume urma1i au mai marii a:ei" -n7ele3em ,0 a.ea 1i el m-ndria lui de tat08 i -i d0 5iului +0u" -n,0 ne1tiutor de +oart0" tot ,e primi+e de la /ei" armura" lan,ea" ,aii nemuritori8 Pre,um 1i" 5ire1te" un -n+emnat ,ontin3ent de mirmidoni" ,u ,omandan7ii ,ei mai 6uni" iar" drept -n+o7itori" pe 4oini2 1i pe Automedon8 Fa de+p0r7ire" Peleu" 1tiind 5irea 5e,iorului +0u" -l +50tuie1te +0'1i +t0p-nea+,0 m-nia 1i +0 nu ,aute .ra;60" ,i +0 +e arate" +pre mai marea lui ,in+tire" 6l-nd 1i -n30duitor8 Era ,a 1i ,um ai 5i +50tuit un pu:oi n0.alni, de munte +0 ,ur30 ,a o ap0 a1e/at0 1i lin08 Fa r-ndul +0u" Menoitio+" p0rintele lui Patro,lu" -1i -ndeamn0 5iul +0 +e poarte ,u A:ile ,a un 5rate mai .-r+tni," a;ut-ndu'# ,u +5atul 1i ,u ,:i6/uin708 A:ile nu 1o.0ie +0'# a+i3ure pe Menoitio+" ,are -i era ,a un un,:i" ,0 -i .a adu,e 5iul -napoi a,operit de +la.a ,u,eririi Troiei 1i -n,0r,at de a.u7ii8 Cei doi p0rin7i nu a.eau +0'1i mai .ad0 5iii ni,iodat08 Peleu a r0ma+ +in3ur" un 60tr-n 50r0 +pri;inul urma1ului +0u" nea.-nd prile;ul +0'i 30+ea+,0 +o7ie 1i +0 ai60 nepo7i de la el8 Iar +oarta :ot0r-+e ,0 nu a.ea +0'# mai .ad0 -ntor,-n'du'+e a,a+0" +0'i taie p0rul -n ,in+tea Sper:eului" r-ul tutelar al re3atului +0u" ni,i +0'i adu,0 ;ert50 o +ut0 de 6oi 1i ,in,i/e,i de 6er6e,i" a1a ,um 5030dui+e" n0d0;duind8 I'au r0ma+ doar la,rimile8 Mai t-r/iu" A:ile" -n 7inutul um6relor" +e teme ,0 tat0l +0u" +l06it de 60tr-ne7e 1i de a1teptare" nu mai e+te 7inut -n mare ,in+te 1i e+te poate prad0 +ama.olni,iilor ,elor din 7inuturile .e,ine" lip+it de 6ra7ul +0u ,are +0'# ape' 14 re" -n+p0im-nt-ndu'i .r0;ma1ii8 Se teme" dar nu 1tie nimi, de +oarta p0rintelui +0u" 1i ni,i Odi+eu" -ntre6at" nu are ,e +0'i +pun0" ,um nu are ,e ne +pune epo+ul -ntre3 de+pre ultimii ani 1i de+pre moartea a,e+tui om p0r0+it8 Iar Teti+" de ,-te ori e pomenit0 -n Iliada, +e a5l0 -n ad-n,ul m0rii" la tat0l ei" printre +urorile +ale" nereidele nemuritoare" +au al0turi de A:ile l-n30 Troia" +au pe Olimp" la /eii ,eilal7i" tot -n 5olo+ul ,opilului ei8 Din .ia7a +a de dinainte de r0/6oiul troian" tot ,e a5l0m din epopee" -n a5ar0 de 5aptul ,0 5u+e+e ,re+,ut0 1i r0+507at0 de Hera 1i dat0 de +o7ie muritorului Peleu" +e m0r3ine1te la dou0 a,te de 6u' n0tate" 5a70 de doi /ei8 DionJ+o+" ,opil" e pri3onit de re3ele tra, Fi,ur3" ,are" pe ,-nd DionJ+o+ +e a5la

pe muntele Ni+a -n 3ri;a doi,ilor +ale >Hiadele" ,are au de.enit apoi o ,on+tela7ie@" .rea +0 le omoare pe a,e+teaB ,opilul" -n+p0im-ntat de +tri30tele lui Fi,ur3" +e a/.-rle tremur-nd -n apele m0rii" unde Teti+ -l ia" o,rotitoare" -n 6ra7ele ei8 Iar He5ai+to+" 5iul lui Eeu+ 1i al Herei" -n,0 un 60ie7andru" e+te a/.-rlit de tat0l +0u de pe Olimp pentru ,0 lua+e partea mamei +ale 1i" n0u,it 1i r0nit de ,0dere" e+te primit 1i el -n 6ra7ele lui Teti+ 1i ale unei o,eanide" Eurinome" 1i a+,un+ de ele -ntr'o pe1ter0 din ad-n,ul marelui 5lu.iu O,ean ,are -n,on;oar0 p0m-ntul" ,ur3-nd ;ur'-mpre;urul lui" 50r0 i/.or 1i limanB a,olo" +u6 .uietul de .aluri 50r0 ,ap0t 1i +u6 +puma lor al60" a +tat He5ai+to+ a+,un+ timp de nou0 ani" de nimeni 1tiut" 50urind 3iu.aeruri8 i a+t5el doi /ei de ran3 -nalt a;un3" prin .iolen70" -n lumea ei 1i 30+e+, la ea o,rotire 1i ad0po+t8 Fui Peleu -n+0" 5ii,a B0tr-nului m0rii nu i'a adu+ ni,i o m-n3-iere .reodat0" de1i a.eau a,eea1i durereA +in3urul lor 5iuB 1i de1i 1tia 6ine ,0 e tri+t 1i 60tr-n" Teti+" +in3ura dintre toate +urorile ei" /ei7ele m0rii" 5u+e+e +ilit0 de +t0p-nii ,erului" de Eeu+ 1i de Hera" +0'i 5ie +o7ie unui muritor pe ,are nu'# .oia" ori,ine ar 5i 5o+t8 i" ,um +e -nt-mpl0 de o6i,ei" -ntrea3a +a putere de dra3o+te +e -ndreapt0 ,0tre +in3urul ei 5iu" o 5iin70 50r0 +eam0n -n toate pri.in7ele 1i totodat0 +ortit0 unei mor7i #K timpurii8 Toat0 Iliada e +tr060tut0 de tandre7ea" de -n3ri;orarea 1i de durerea a,e+tei maternit07i8 Se a5l0 din poem ,:iar am0nuntul" mi1,0tor" ,0" la ple,area lui A:ile -n r0/6oi" Teti+ i'a pu+ -n ,ora6ie" +9'# du,0 a,olo" departe" un ,u50r 5rumo+" -mpodo6it ,u lu,r0turi" -n ,are i'a -n3r0m0dit +traie de tot 5elul" +0'i 7in0 de 5ri3 1i de .-nt l-n30 Troia" ad0u3-nd 1i o ,up0 m0ie+trit0" pentru li6a7iuni >pe ,are A:ile o 5olo+e1te ,-nd plea,0 Patro,lu la lupt0@8 -ntre ple,area lui A:ile din 4tia 1i -n,eputul a,7iunii Iliadei au tre,ut ani mul7i 1i +'au petre,ut multe" dintre ,are pe unele le putem re,on+titui ,u a;utorul poemului8 O prim0 perioad0 e+te a,eea a +tr-n3erii trupelor ,on5ederate +u6 ,omanda lui A3amemnon" tra.er+area E3eei 1i +tatorni,irea a:eilor pe 70rmul din apropierea Troiei" unde a.eau +0 r0'm-n0 timp de /e,e ani" ,u ,or06iile tra+e pe 70rm" tr0ind -ntr'o ta60r0 de 6ar0,i ap0rate de o 5orti5i,a7ie 1i de un 1an78 -ntre ei 1i -nalta ,etate enomoenta, mereu 60tut0 de .-nturi" +e a5la o ,-mpie +tr060tut0 de r-ul S,amandru8 Spre +ud'e+t" -n 7ara muntoa+0 a Dardaniei pe+te ,are +t0p-ne1te Troia" +e a5l0 muntele Ida" 6o3at -n i/.oare 1i 5iare" din al ,0rui pi+, +e .ede" -n dep0rtare" TroiaB +pre +ud" -n ,oa+ta Anatoliei" +e de+,:ide un 3ol5 ad-n," pe al ,0rui 70rm de nord" +au -n imediata lui apropiere" +e -n1ir0 ,et07ile Peda+o+" Firne+o+ 1i Te6aB urmate" pe ,oa+ta de .e+t a Dardaniei" de Cri+e 1i de Fari+a" -ntre ,are +e .ar+0 r-ul Santioi+B dup0 ,e" la ,apul Futo+" 70rmul +e -ndreapt0 +pre nord" la intrarea -n 3ol5 +e a5l0 marea in+ul0 Fe+6o+" urmat0" +pre nord" -n apropierea ,oa+tei" de in+ula Tenedo+ 1i de +t-n,oa+a Im6ro+8 Ta60ra 3re,ilor +e a5la ,:iar la intrarea -n +tr-mtoarea Hele+pontului >a+t0/i Dardanele@" pe al ,0rei 70rm a+iati," de la +ud'.e+t +pre nord'e+t" +e a5l0 A6ido+" a.-nd -n 5a70" pe+te ap0" -n Propontida" Se+to+" apoi Ari+6e 1i Per,ote8 Toate a,e+te lo,uri +e a5l0 pomenite -n Iliada 1i" o parte dintre ele" -n le30tur0 ,u A:ile8 #L C-t0.a .reme adunarea trupelor 3re,e1ti a a1teptat la Auli+8 A:ile +o+e1te -n 5runtea mirmidonilor +0i" -n+o7it de 4oini2" de Patro,lu" de Automedon 1i de re+tul trupelor +ale >A:ile a parti,ipat la ,ampanie ,u ,in,i/e,i de ,or06iiB ,ontin3entele o+,ilau -ntre &* 1i #** de .a+e a.-nd 5ie,are ,-te ,in,i/e,i de .-+la1i'lupt0toriB ,or06iile erau 3rupate ,-te /e,e" -n 5runte ,u ,-te un ,omandantA Mene+tio+" Eudor" Pi+andru" 4oini2 1i Al,:idama+@8 Urmea/0 de6ar,area la ,apul Si3eu" l-n30 Troia8 -n a,e+t r0+timp A:ile e+te men7ionat doar ,u prile;ul de6ar,0rii -n dou0 in+ule8 -nt-i -n S,:iro+" unde A:ile ,u,ere1te ,etatea +t0p-nit0 de Enieu+ 1i +t0 o .reme a,olo" a.-nd de la una dintre 5etele ,a+ei re3e1ti un 5iu" Neoptolem" ,are urma +0 ,rea+,0 -n S,:iro+ p-n0 ,0tre +5-r'1itul r0/6oiuluiB tot a,olo A:ile -i d0ruie1te lui Patro,lu pe t-n0ra I5i+" ,are -l -n+o7e1te pe a,e+ta la Troia 1i tr0ie1te al0turi de el p-n0 la moartea lui8 Apoi" -n drumul +pre nord'e+t" -n Tenedo+" 3re,ii -l p0r0+e+, pe marele ar,a1 4ilo,tet" 3reu r0nit8 A:ile ,u,ere1te ,etatea 1i do6-nde1te" printre altele" pe He,amede ,are" la -mp0r7eal0" -i re.ine 60tr-nului Ne+tor8 Pe urm0" dup0 ,e 3re,ii au de6ar,at l-n30 Troia 1i au -n,eput +0 +e +tatorni,ea+,0 1i +0'1i -nal7e lo,uin7e de lemn" a5l0m ,0 ,ea ,on+truit0 de mirmidoni pentru A:ile" a1e/at0 l-n30 ,ea a lui Odi+eu 1i la dou0 ,a+e de ,ea a lui Aia+" e+te -nalt0" 50,ut0 din 6-rne mari de 6rad" a,operit0 ,u tre+tie" -n3r0dit0 -n ;urul ,ur7ii ,u un 3ard traini, de pari" a ,0rui poart0 +e -n,:idea ,u o 6-rn0 3rea de 6rad" at-t de 3rea ,0" +in3ur" n'o putea ridi,a 1i l0+a de,-t A:ile" alt5el 5iind ne.oie de ,-te trei oameni8 Ceea ,e pare +0 5i 5o+t marea -ndeletni,ire a a:eilor -n timpul primilor nou0 ani de a+ediu" ,-t0 .reme" de teama lui A:ile" troienii n'au ie1it din ,etatea lor la lupt0" +unt e2pedi7iile de ;a5 H ra/iile" ,um li +e +pune H prin in+ulele de prin prea;m0 1i prin ,et07ile de pe ,oa+t0 +au din interiorul munto+ al

Troadei" plin de p01uni p0+,ute de turme 1i ,ire/i8 Era ,a un 5el de a mer3e la .-n0toare" dar nu de 5iare" ,:iar da,0 tot at-t de ,rud0 1i de pr0dalni,08 A:eii de.a+tau 50r0 #% mil0 ,et07i 1i -ntinderi" +e -n,0r,au ,u prad0" :ran0" 6unuri de tot +oiul" 5emei de ori,e ran3" dar mai ale+ de neam -nalt 1i mai ale+ 5rumoa+e" pri,epute 1i :arni,e" pe ,are apoi le tratau" de1i +,la.e" 50r0 ,ea mai mi,0 urm0 de 6rutalitate" uneori ,a pe ni1te +o7ii le3itime8 Iar pe 60r6a7i -i omorau +au" da,0 le era mai 6ine a1a" -i .indeau +au luau pentru ei pre7uri 6une de r0+,ump0rare8 Fe3ea lor era a,eea" ne+,ri+0" a ,elui mai puterni, 1i mai iute8 S,0pa ,ine era -n +tare +0 +e apere8 Erau plini de .ia70 1i pu+tiitori ,a .iMin3ii8 Iar -n primii nou0 ani ai -mpre+ur0rii Troiei -n 5runtea a,e+tor ;a5uri 1i de.a+t0ri a +tat A:ile" ,um +pune ,:iar el8 Mereu -n+o7it de Patro,lu8 -1i p0r0+eau lo,uin7a lor mare de lemn" r-nduit0 ,a a,a+0" 1i porneau ,u ,or06iile pe mare" ata,-nd in+ule +au ,et07i de pe 70rmuri +au" uneori" pe ;o+" ,0ut-nd prad0 prin .0ile 1i pe ,oa+tele Dardaniei" dominate de muntele Ida8 Troienii" -n,er,ui7i de a:ei 1i -n5ri,o1a7i de A:ile" nu ,ute/au +0 ia+0 din ,etate" iar oamenii a,e1tia puterni,i" -n 5loarea .ie7ii" 50,eau ,e .oiau pe a,ele melea3uri 6o3ate 1i neo,rotite8 i apoi adu,eau totul -n ta60ra lor 1i +e 50,ea -mp0r7eala" mai mult +au mai pu7in dup0 ,um :ot0ra A3amemnon8 A:ile +e pl-n3e ,0 a -ndurat at-tea" ,0 1i'a prime;duit /ilni, .ia7a -n lupt0" ,0 a petre,ut nop7i dup0 nop7i 50r0 +omn 1i nenum0rate /ile -n+-n3erate pr0d-nd" +pune el" ,u ,or06iile dou0+pre/e,e ora1e 1i" pe u+,at" un+pre/e,e8 Marile 6o307ii adunate a+t5el le'a -n,redin7at" pe toate" lui A3amemnon8 A,e+ta" ,are nu parti,ipa la ni,i o e2pedi7ie" lua" din prada ,e i +e adu,ea" mult 1i d0dea pu7in" ori,um nu ,-t i +'ar 5i ,u.enit lui A:ile8 O parte din a,e+te ra/ii de.a+tatoare +0.-r1ite toate la :ot0r-rea lui A:ile +unt pomenite -n epopee" 50r0 -n+0 ,a" -nl0ntrul a,elui aproape un de,eniu de ;a5uri" +0 putem in+titui o ,ronolo3ieCC8 Cele mai importante
N Ar 5i p0,at +0 pierdem a,e+t prile; pentru a ad0u3a ,e.a la do+arul 3re," alt5el de+tul de +0ra," al ideolo3iei ,elor trei 5un,7iuni" propu+0 de eor3e+ Dume/il -n,ep-nd din #$&) 1i aproape unanim a,,eptat0 de la o .reme -n,oa,e8 Pun,tul de .edere pe ,are -l propun ai,i nu apare ni,i -n +,rierile lui Dume/il" ni,i -n 6i6lio3ra5iile de +inte/0 pu6li,ate -n urma lu,r0rilor +ale +au ale altor ,er,et0tori ai domeniului 3re,8 -n ,e pri.e1te

#) e2pedi7ii de a,e+t 5el par +0 5i a.ut drept 7int0 70rmul de +ud al Troadei8 Cet07ile Firne+o+" Te6a 1i Peda+o+" A:ile le'a ata,at" din+pre u+,at" din a,ela1i a.-nt" la pu7in timp una dup0 alta8 Um6l-nd +0 5ure .ite" a dat pe+te Eneea" nepot de .0r al lui Priam 1i .0r de'al doilea al lui He,tor" ,are le p0+torea8 S'a repe/it a+upra lui 1i #'a pu+ pe 5u30" +ilindu'# +0'1i la+e ,ire/ile la ,:eremul lui8 Eneea a +,0pat de moarte" ad0po+tindu'+e -n Firne+o+" dar a tre6uit +0 5u30 1i de a,olo" pentru ,0 A:ile 1i Patro,lu >-n+o7i7i de 6un0 +eam0 de un num0r de mirmidoni@ au nimi,it ora1ul" au 50,ut pr0p0d -ntre lele3i" 1i au luat prad0 6o3at0" mai ale+ 5emei8 Printre ele +e a5la 1i Bri+ei+"",are a.ea +0 ;oa,e un rol important -n de+501urarea Iliadei' Bri+ei+ era m0ritat08 A:ile i'a u,i+ nu
+itua7ia re+pe,ti.0 a ,elor dou0 ta6ere du1mane din Iliada, ultimul ,u.-nt al lui Dume/il e+te ,el din L.oubli de l.,omme et l.,onneur des dieu/, pp8 #)'#$A <Troia" +o,ietate normal0 1i ,omplet0" e+te ,ea ,are 5urni/ea/0 a,ea+t0 triad0 uman0 OP un +u.eran" un r0/6oini," un .oluptuo+ QR" -n per+oanele re3elui Priam O888RB a lui He,tor" ,0petenia r0/6oini,0 re,uno+,ut0 ,a atare de ,ele dou0 armateB a lui Pari+" un mane,:in -n m-inile /ei7ei OA5rodita" repre/entant0 a ,elei de a treia 5un,7iuniR8 re,ii +unt alt,e.aA o armat0 -n ,ampanie" nu o +o,ietateB armat0 ,are nu pune a1adar -n .aloare" prin ,omandantul +uprem 1i prin r0/6oini,i" de,-t ,ele dou0 5un,7iuni mai -nalte" a treia r0m-n-nd ne-ntre6uin7at0 H at-t -n 5ormele +ale P a3ri,ultur0 Q >ine2i+tent0@ 1i P 6o307ie Q >redu+0 la prad0@" ,-t 1i -n 5orma P pl0,ere Q >Cri+ei+" Bri+ei+ nu +unt de,-t ni1te ,apri,ii +au ni1te mi/e@ H" 1i nu e+te pre/ent0 de,-t -n departamentul P +0n0tate Q >prin medi,ii Ma,:aon 1i Podaleiro+@8= A:ile ar 5i de,i repre/entantul ,elei de a doua 5un,7iuni P mai -nalte Q" ,ea r0/6oini,08 i" 5ire1te" ,:iar a1a 1i e+te8 Numai ,0" timp de /e,e ani" pre+ti3iul +0u militar a a.ut drept e5e,t" -n 5ond parado2al" tran+5ormarea r0/6oiului troian -ntr'un a+ediu +tati," ,u 5or7ele -n ,on5li,t neutrali/ate8 Eidurile Troiei >,l0dite de m-inile di.ine ale lui Po+eidon 1i Apolon@ erau ine2pu3na6ile8 Iar Troia nu +e putea de+pre+ura" m0tur-nd -n mare ta60ra a:ee" din pri,in0 ,0 -mpre;urimile opulentei ,et07i erau 6-ntuite" p-n0 departe" 1i ,-nd te a1teptai mai pu7in" de A:ile8 Dar A:ile nu 5un,7ionea/0 -n a,ea+t0 perioad0 ,a r0/6oini, e5e,ti.8 Ni,i He,tor nu +e an3a;ea/0 -ntr'o lupt0 de,i+i.0 ,u el" l-n30 por7ile S,:ee" renun708 Al7ii 1i mai pu7in8 -n toat0 a,ea+t0 lun30 perioad0 A:ile nu 5un,7ionea/0 ,a 5or70 militar0 a,ti.0" ,i doar poten7ial08 Iar .irtualitatea in.in,i6ilit07ii +ale operea/0 ,a deterent8 De alt5el nu dup0 lupte a um6lat A:ile prin Troada" -n lun3ul 1i -n latul ei" ,i dup prad' Prad0 pe ,are o adu,e" pe toat0" -n ta60ra a:ee"

#$ numai +o7ul ,i 1i pe ,ei trei 5ra7i ai ei8 Patro,lu i'a 5030duit ,0 o +0 i'o dea de +o7ie le3itim0 lui A:ile" +' o du,0" dup0 r0/6oi" -n 4tia8 Apoi ,ei doi au ata,at 1i au ,u,erit" tot de pe ,oa+t0" +pre apu+" Peda+o+ >de unde +e tr03ea Faotoe" una dintre +o7iile lui Priam 1i mama lui Fi,aon@8 A .enit la r-nd Te6a" ,etate a1e/at0 mai +pre r0+0rit" -n um6ra -mp0duritului munte Pla,o+" +t0p-nit0 de Eetion" re3ele ,ili,ienilor din a,ea+t0 parte a A+iei Mi,i8 Pe Eetion A:ile #'a u,i+" dar a a.ut -ndurarea +0 nu'i ne,in+tea+,0 le1ul" ,i #'a ar+" -mpreun0 ,u armele" 1i i'a -n0l7at un morm-nt -n ;urul ,0ruia nim5ele mun7ilor au 50,ut +0

,rea+,0 mai t-r/iu ulmi8 Era -n+u1i tat0l Androma,0i" ,are era" -n,0 mai de mult" ne.a+ta lui He,tor" luat0 de la p0rintele ei -n +,:im6ul unor daruri 6o3ate8
l0+-nd pentru a 5i -mp0r7it0 la 6unul pla, al re)elui A3amemnon8 De a ,0rui l0,omie +e .ait0" -n+0 la +5-r1itul poemului ,on+tat0m ,0 -1i p0+tra+e +au ,0 -i re.eni+er0 1i lui de+tule 6unuri" de toate 5elurileA arme" o6ie,te de pre7" lu,rate ,u art0" aur 1i 6ron/ 6rut" ,ai 1i .ite" +,la.e" 7e+0turi" de toate8 Ne a5l0m a1adar -n 5a7a unui A:ile ,are" to,mai -n .irtutea -n/e+tr0rilor +ale r0/6oini,e" e2er,it0 timp de /e,e ani un rol ,are re.ine 5un,7iei a treia" ,ea ,are 7ine de .italitatea" pro+peritatea 1i e,:ili6rul pa1ni, al unei +o,iet07i8 A:ile" -n 5ond" apro.i/ionea/0 ta60ra a:ee" iar +piritul lui e,onomi, +e .0de1te 1i -n 5aptul ,0" -ndurare +au nu" nu -i omoar0 pe ,ei +urprin1i de el prin -mpre;urimile Troiei +au mai departe" ,i -i ia pri/onieri 1i -i .inde pe 6ani 6uni8 De+i3ur" lupt0tor r0m-ne" -n+0 nu nimi,itor 1i 6iruitor" ,i pr0dalni," ,:i.erm+itor8 40r0 ra/iile +ale" ,ei din ta60ra a:eean0 ar 5i du+'o mult mai r0u" mai ale+ ,0" -n a5ar0 de A:ile" nu prea -nt-lnim eroi ,ita7i ,a eroi ai apro$i0ionrii unei tabere' Da,0 ad0u30m la a,ea+ta 1tiin7a medi,al0 a lui A:ile >do6-ndit0 de la ,entaurul C:iron 1i tran+mi+0 1i lui Patro,lu@" 5arme,ul ,-nt0rilor +ale" marea lui 5rumu+e7e" inte3rarea lui" par7ial0 1i pro.i/orie ,um e+te" -n 5un,7iunea a treia pare 3reu de ,onte+tat8 Dar tre6uie +0 ad0u30m la a+ta ,0 +u5letul lui a o+,ilat mereu -ntre idealul militar 1i eroi, 1i ,el al .ie7ii ti:nite" pe domeniile lui" -ntor+ din lupt0" -mpreun0 ,u Patro,lu" 3rei de pr0/i8 Se ,rede tot timpul 1i de mult0 lume ,0 A:ile a ale+ -ntre o .ia70 lun30 1i o6+,ur0 1i una +,urt0 -n+0 5ul3er-nd de +la.08 Sin3ura lui mare 3lorie a 5o+t" :ot0r-ndu'1i a+t5el moartea" omor-rea lui He,tor8 Pe ,are nu #'a omor-t pentru 5aim0" ,i ,a +0'# r0/6une pe Patro,lu" ,are i'a 5o+t mai dra3" p-n0 la urm0" 1i de,-t 3loria 1i de,-t ori,e -nle+nit0 ti:n0 -n 4tia" l-n30 Sper:eu" -n um6ra Pelionului" l-n30 tat0l lui 60tr-n 1i 50r0 putere8 E 6ine ,a toate a,e+tea +0 5ie luate -n +o,oteal0 atun,i ,-nd" mai t-r/iu" .oi .or6i de+pre ,ara,terul atipi, al lui A:ile ,a erou :omeri,8

20

Atun,i ,-nd a ,u,erit Firne+o+ A:ile i'a omor-t Androma,0i to7i 5ra7ii" 1apte la num0r" ,are p0/eau" -n prea;ma ,et07ii" .itele 1i oile re3e1ti8 Pe mama prin7e+ei a adu+'o la Troia" pentru ,a mai apoi +0'i dea drumul -n +,:im6ul unei mari r0+,ump0r0ri pl0tite de tat0l ei" 6uni,ul Androma,0i >dar mama ei a murit ,ur-nd" de inim0 rea@8 Prad0 6o3at0 au luat de a,olo" ,u ,ora6iaA pe Cri+ei+ >5ii,a preotului Cri+e+ din Cri+e" de pe ,oa+ta de apu+@" ,are +e -nt-mpla+e +0 +e a5le -n .i/it0 la una dintre +urorile lui Eetion 1i ,are i'a re.enit lui A3amemnonB un di+, 3reu de 5ier 6rut" pentru arun,at la -ntre,eri" ,are 5u+e+e al lui EetionB un ,al puterni, 1i 6un aler30tor" pe ,are mai apoi A:ile #'a 5olo+it drept m0r3ina1" al0turi de ,ei doi arm0+ari nepieritori ai +0iB o lir0 5rumoa+0" ,u tra.er+a de ar3int" pe ,are A:ile +'a deprin+ +0 ,-nte ,-n'te,e epi,e de+pre eroi8 E+te .redni, de ,on+tatat ,0 toate re5eririle la a,ea+t0 perioad0 -l au -n .edere pe A:ile" iar ,ele pomenite de+pre el +e -n+,riu -ntr'un ,er, 3r0itor pentru a,7iunea epopeiiA Cri+ei+" din pri,ina ,0reia +'a +t-rnit molima ,u ,are -n,epe Iliada, Bri+ei+" pri,ina .ra;6ei dintre A:ile 1i A3amemnon" 1i ,a atare a retra3erii lui A:ile din lupt0" ,um +e .a .edea" Androma,a" ,ea ,0reia A:ile i'a u,i+ tat0l" to7i 5ra7ii 1i" la +5-r1itul poemului" pe He,tor" 60r6atul ei 1i tat0l 5iului ei8 Re5eririle +unt ,u totul ri+ipite -n te2t 1i par a,,identale" dar" -n+umate" ,ap0t0 un +en+8 Mai +unt 1i alte ,-te.a" ,are ,ompletea/0 ima3inea a,7iunilor lui A:ile din perioada a,ea+ta" dar nu au a,eea1i pondere" de1i au 1i ele -n+emn0tatea lor8 A:ile a ,u,erit 1i pr0dat 1i in+ula Fe+6o+" de unde a adu+ ,a prad0 1apte 5emei pre7ioa+e" ,are i'au re.enit lui A3amemnon 1i pe ,are a,e+ta .rea +0 i le d0ruia+,0 lui A:ile" ,a +0'# -m6une/e" 1i tot de a,olo A:ile a adu+'o pe Diomeda" 5ii,a lui P:or6a+" ,u ,are 1i'a -mp0r7it patul ,-t a lip+it de la el Bri+ei+8 i mai e2i+t0 dou0 te2te de in.o,at ai,i" ,are lea30" ,ronolo3i," e.enimentele anterioare a,7iunii epopeii ,u ,e.a ,are +e petre,e -nl0untrul ei8 -n am6ele ,a/uri e .or6a de (# r0piri +0.-r1ite de A:ile l-n30 Troia" a+upra unor 5ii ai lui Priam8 -nt-i I+o+ 1i Antip:o+" pe ,are A:ile -i 30+e1te -ntr'o /i p0+,-ndu'1i oile -ntr'o .ale a Idei" -i prinde" apoi -i d0 -napoi -n +,:im6ul unei r0+,ump0r0ri8 Mai t-r/iu ei +e -ntor, -n lupt0 1i +unt u,i1i de A3amemnon8 Pre/en7a lor -n a5ara ,et07ii era o impruden708 C0tre +5-r1itul poemului" pentru ,a troienii +0 poat0 +tr-n3e de pe Ida lemne pentru ru3ul lui Patro,lu" Priam -i ,ere lui A:ile un armi+ti7iu de ,-te.a /ile8 Fa 5el de nepre.0/0tor a 5o+t 1i un alt 5iu al lui Priam" de;a pomenitul Fi,aon" 5iul Faotoei8 A,e+ta" -ntr'o noapte" lu,ra -n li.ada p0rintelui +0u" t0ind ramuri de +mo,:in" ,a +0 5a,0 o loitr0 de ,ar" ,-nd A:ile" ,are 6-ntuia pe a,olo" a dat pe+te el 1i #'a luat pri/onier" apoi #'a du+ ,u ,ora6ia -n in+ula Femno+" unde #'a .-ndut ,u pre7 6unA un ,rater de ar3int" mare 1i 5rumo+" lu,rat de me1teri 5eni,ieni din Sidon" pe ,are Euneu+ #'a -nm-nat lui Patro,lu8 Mai t-r/iu Fi,aon a 5o+t ,ump0rat de la Euneu+ de Eetion din Im6ro+" ,are #'a du+ -n Ari+6e" pe 70rmul Hele+pontuluiB de a,olo a i/6utit +0 5u30 1i +0 +e -ntoar,0 la Troia" unde +'a 6u,urat de ai +0i timp de un+pre/e,e /ile" pentru ,a -ntr'a dou0+pre/e,ea" /iua ,-nd A:ile" renun7-nd la +up0rarea lui" a reintrat -n lupt0" +0 ,ada din nou -n m-inile a,e+tuia" ,are a,um nu'# mai ,ru70A era 5rate al lui He,tor" de a ,0rui m-n0 muri+e Patro,lu8 A:ile apare ai,i -n du6lu rol" a,ela de ar:it-l:ar" pe ,are #'a a.ut -nainte de retra3erea lui din lupt0" 1i a,ela de r0/6oini, ,r-n,en pe ,-mpia unde +e de+501oar0 ,ele patru /ile de lupt0 -n507i1ate -n lliada'

Dar" pentru a -n7ele3e mai 6ine pe A:ile 1i totodat0 ,e +e petre,e -n poem" +unt de in.o,at ai,i ,-te.a pa+a;e pri.itoare la rela7ia dintre A:ile 1i Patro,lu8 Cum +'a +pu+" dup0 ,e Patro,lu a a;un+ la ,urtea lui Peleu 1i a 5o+t primit ,u dra3 de a,e+ta" ,ei doi" A:ile 1i Patro,lu" au ,re+,ut -mpreun08 Patro,lu 5iind ,el mai .-r+tni,8 -mpreun0 au ple,at ei la r0/6oi 1i nede+p0r7i7i au r0ma+8 Se a5l0 -n a,ea+t0 le30tur0 o -n,0r,0tur0 emo7ional0 ,are 5a,e ,a lliada +0 5ie ,eea ,e e+teA un mare poem al prieteniei -ntre doi 60r6a7i8 -n ,iuda a ,e
22

+'a ,re/ut mai t-r/iu" prietenia a,ea+ta nu a.ea ni,i o tr0+0tur0 eroti,08 Cei ,are au mterpretat'o a1a au tr0it mai t-r/iu" -ntr'alt .ea," ,u alte mora.uri" un .ea, -n ,are rela7ia eroti,0 dintre un 60r6at mai -n .-r+t0 1i un t-n0r -n prima lui tinere7e de.eni+e un 5apt ,urent 1i o tr0+0tur0 important0 a +o,iet07ii 3re,e1ti8 Dar timpul epopeii e+te ,u totul 3ol de a+emenea lu,ru8 A:ile 1i Patro,lu" dup0 ,opil0ria 1i adole+,en7a petre,ute -n ,a+a lui Peleu" +'au .0/ut arun,a7i -n ,lo,otul unor mari e.enimente" ,are l'au 5ormat 1i l'au 5ormat -mpreun08 F-n30 Troia lo,uiau la un lo," a.eau 3ri;0 unul de ,el0lalt -n toate ,:ipurile" p-n0 la 30titul m-n,0rii" dormeau -n a,eea1i -n,0pere" 5ie,are ,u 5emeia lui8 Deo+e6irea lor de ran3 nu +e 5a,e +im7it0 ni,iodat0" ,el mult mi,ul a+,endent de .-r+t0 al lui Patro,lu8 Dup0 moartea a,e+tuia" A:ile -1i amintea ,um o6i1nuiau +0 +tea la +5at doar ei +in3uri" departe de to.ar01ii lor" 1i ,um ei" ,ei mai nea1e/a7i dintre a:ei" mereu -mpreun0 au 6-ntuit prin at-tea ,et07i 1i at-tea 7inuturi" lupt-nd ,u l0n,ile lor lun3i" pu+tiind 1i pr0d-nd" +im7indu'+e ,u nimi, mai .ino.a7i de,-t ni1te .-n0tori8 Au 5o+t" -n a,ei ani at-t de 3rei" 1i de+tule .ra;6e8 In Odiseea +e 30+e1te" 5u3ar" amintirea uneia 5aimoa+e" dintre A:ile 1i Odi+eu" ,are a a.ut lo, la un o+p07 5une6ru8 Cei doi +'au -n5runtat ,umplit" 5ie,are" potri.it unei tradi7ii nemen7ionate -n poemele :omeri,e" +u+7in-ndu'1i p0rerea" unul" A:ile" ,0 Troia tre6uie ,u,erit0 prin lupt0" ,el0lalt H prin .i,lenie8 lliada e+te poemul ,are do.ede1te ,0 A:ile 3re1ea8 Intr'ade.0r" -n lliada, un poem al luptelor" +e .ede ,um -n5runtarea dintre a:ei 1i troieni nu +e poate :ot0r- pe ,-mpul de lupt08 Ruperea de e,:ili6ru pe ,are o produ,e ina,ti.itatea de numai trei /ile a lui A:ile era 3ata +0 le adu,0 troienilor 6iruin7a8 Dar A:ile +e -ntoar,e" ,r-n,en" -n lupt0 1i -l r0pune pe He,tor8 Din a,e+t moment +oarta Ilionului pare :ot0r-t08 -n+0 n'a 5o+t +,ri+ a1a8 Mai t-r/iu" -n a5ara poemului" Troia .a 5i ,u,erit0 de Odi+eu" printr'o +trata3em0" -n a,ea+t0 lumin0 +ini+tr0" lliada apare ,a un poem tra3i, 1i totodat0 ironi,A at-7ia am /adarni,i 1i at-ta +-n3e
23

.0r+at8 Con+iderat0 -n+0 ,a o ",ileid ea e+te alt,e.a" poemul unor pa+iuni nem0+urate 1i 5atale" 1i a,ea+ta e+te ,eea ,e a1 .rea +0 ar0t ai,i -n oare,are am0nunt8 Iliada H -n,0 Ari+totel a .0/ut a+ta" -n oetica H e+te o oper0 -n ,are de+501urarea epi,0 +e ,on.erte1te" prin +tru,tur0 1i ten+iune intern0" -n poem tra3i,8 Doi -n,er,a +0 pre/int a,7iunea 1i +tru,tura Iliadei -n a,ea+t0 lumin08 A:eii +e a5l0" ,-nd -n,epe poemul" -n al /e,elea an al ,ampaniei lor -mpotri.a Troiei8 Ani at-t de mul7i pentru ,0 pre/en7a lui A:ile pe ,-mpul de lupt0 1i +paima pe ,are o in+pir0 -i 7ine pe troieni -ntre /idurile lor" a+t5el ,0 nu poate a.ea lo, ni,i o ,on5runtare :ot0r-toare 1i lu,rurile +ta3nea/08 S'ar putea /i,e ,0 o -mpre+urare +e.er0 a ,et07ii ar 5i putut du,e la -n5ometarea ei 1i ,a atare la un de/nod0m-nt8 Se pare -n+0 ,0 a:eii nu di+puneau de 5or7a militar0 ne,e+ar0 unui a+ediu -n toat0 re3ula8 Troienii reu1e+, +0 +e apro.i/ione/e 1i ,:iar +0 adu,0 -nt0riri 5urni/ate de alia7ii lor de prin prea;m08 Nu -n+0 prea u1or" pentru ,0 a:eii 6-ntuie prin toat0 re3iunea" mai ale+ A:ile 1i ai +0i" ,0rora" ,um +'a .0/ut" impruden7ii le ,0deau prad08 De punea lor" a:eii" al ,0ror e5e,ti. r0m-ne ,on+tant" re,ur3eau" pentru a +u6/i+ta 1i ,:iar a +e -m6o307i" la e2pedi7ii de ;a5 -n 7inuturile limitro5e 1i -n in+ulele mai apropiate de ta60ra lor8 Prota3oni+tul a,e+tor ra/ii e+te tot A:ile" ,um am +pu+ de;a" ,u toate am0nuntele pe ,are le 5urni/ea/0" retro+pe,ti." poemul8 El e+te ,el ,are adu,e -n ta60ra a:ee 3ro+ul pr0/ii" ,are" dup0 anumite re3uli" +e -mparte -ntre to7i" +au m0,ar -ntre toate ,0peteniile8 Iar a,7iunea Iliadei to,mai ,u a,ea+ta -n,epeA ,u o ,eart0 pentru prad08 Mai e2a,t ,u dou08 In urma -mp0r7elii" lui A3amemnon" ,0petenia tuturor a:eilor de l-n30 Troia" -i re.eni+e o ,apti.0" Cri+ei+" 5ii,a preotului lui Apolon" Cri+e+" din ,etatea de 70rm Cri+e >pr0dat0 tot de A:ile@8 Sa,erdotul Cri+e+ .ine +'o r0+,umpere" A3amemnon re5u/0 ,u .e:emen70 1i urmea/0 un 5la3elA Apolon" /eul tutelar al Cri+ei" de/l0n7uie -n ta60ra a:ee o molim0 ,umplit0" ,are durea/0 /e,e /ile8
24

-n a,ea+t0 +itua7ie A3amemnon ,edea/0" pentru a'# -m6una pe /eu" 1i a,,ept0 +'o re+tituie pe Cri+ei+

tat0lui ei" dar" ,a o ,ompen+a7ie" ia de la A:ile o alt0 ,apti.0" Bri+ei+8 M-nia lui A:ile din a+ta +'a +t-rnit" ,umplit0" 1i" ,a urmare" el" ,el mai temut dintre lupt0torii a:ei" re5u/0 +0 mai ia parte la lupte8 Totodat0" ,u a;utorul mamei +ale" Teti+" atra3e a+upra -ntre3ului ,orp e2pedi7ionar a:eean ur3ia lui Eeu+" ,are" pe de o parte" am03indu'# -ntr'un .i+" -l determin0 pe A3amemnon +0 reia luptele -n a6+en7a lui A:ile" 1i" de pe alta" potri.e1te a+t5el lu,rurile ,a troienii +0 ata,e 1i +0 5ie" timp de trei /ile" 6iruitori8 C:iar da,0 +oarta 60t0liei o+,ilea/0" ea o+,ilea/0 -n 5a.oarea lor" a+t5el ,0" pe la mi;lo,ul ,elei de a treia /ile de lupt0" troienii i/6ute+, +0 trea,0 de /idul a:eean de ap0rare 1i -n,ep +0 pun0 5o, ,or06iilor tra+e la 70rm8 Intre timp" -n noaptea dintre a doua 1i a treia /i a o+tilit07ilor" ,0peteniile trimi+e+er0 o dele3a7ie la A:ile" ,a +0'# determine" -n +,:im6ul re+tituirii lui Bri+ei+ 1i a multor altor daruri" +0 reintre -n lupt0" dar A:ile r0m-ne ne,lintit -n :ot0r-rea lui8 A,um -n+0" .0/-nd de/a+trul" +e la+0 -nduple,at de Patro,lu 1i -l trimite" -n lo,ul lui" 1i -m6r0,at -n armura lui" +0 -ntoar,0 +oarta r0/6oiului8 Dar Patro,lu moare de m-na lui He,tor iar A:ile +e :ot0r01te -n +5-r1it +0 inter.in0" nu -nainte -n+0 de a do6-ndi alt0 armur0 -n lo,ul ,elei de ,are He,tor -l de+puia+e pe Patro,lu" o armur0 50,ut0 de He5ai+to+ -n+u1i la ru30mintea Tetidei8 Apoi A:ile +e -mpa,0 ,u A3amemnon 1i" -n a patra /i de la rede+,:iderea o+tilit07ilor" +e n0pu+te1te pe ,-mpul de lupt0" adu',-nd nimi,ire -n oa+tea troian0 1i omor-ndu'# pe He,tor8 Apoi +e -ntoar,e -n ta60r0 1i" -n /iua urm0toare" -l -nmor'm-ntea/0 pe Patro,lu 1i 7ine" -n ,in+tea lui" ;o,uri 5unerare" pentru ,a apoi" timp de dou0+pre/e,e /ile" diminea70 de diminea70" +0 t-ra+,0 le1ul lui He,tor" le3at de ,ar" -n ;urul morm-ntului8 Totu1i" la porun,a lui Eeu+" A:ile ,on+imte" -n +,:im6ul unei r0+,ump0r0ri" +0'i dea lui Priam" .enit -n ta60ra a:ee" le1ul lui He,tor 1i -i a,ord0" neru3at" dou0+pre/e,e /ile de armi+ti7iu" timp -n ,are troienii +tr-n3 lemnele de tre6uin70 pentru ru3" apoi -l -nmorm-ntea/0 pe He,tor8
25

A+t5el ,0" din ,ei /e,e ani ,-t au luptat 3re,ii ,a +0 nimi,ea+,0 Troia" Iliada >,are are (? de ,-nturi@ nu -n507i1ea/0 de,-t K( de /ile" dintre ,are pe primele (? -n ,-nturile I'II 1i pe ultimele (? -n ,-nturile IIIII'IIID" re+tul de ? /ile" /ilele de lupt0" 5iind ,uprin+e -n re+tul de (* de ,-nturi >III'IIII@8 Stru,tur0 +imetri,0" e.ident .oit0 de poet" 1i ,are +e re30+e1te ,:iar 1i -n ,ele doua inter.ale de ,-te (? de /ile ,u ,are +e de+,:ide 1i +e -n,:ide Iliada, /ile ,are" la r-ndul lor" pot 5i -mp0r7ite -n dou0 inter.ale de ,-te #( /ileA -n ,-ntul I at-ta durea/0 a6+en7a /eilor din Olimp" iar -n ,-ntul IID tot at-ta durea/0 t-r-rea de ,0tre A:ile a le1ului lui He,tor -n ;urul morm-ntului lui Patro,lu 1i" de a+emenea" armi+ti7iul a,ordat de A:ile troienilor8 Iar -n ,-ntul I molima trimi+0 de Apolo ,uprinde $ /ile 1i tot $" -n ,-ntul IIID" +tr-n3erea de pe muntele Ida a lemnelor pentru ru3ul lui He,tor8 Mai tre6uie ad0u3at ,0 -ntrea3a a,7iune a epopeii +t0 +u6 +emnul lui A:ile" dar ,0 el e+te nemi;lo,it pre/ent doar -n ,-nturile I" II 1i IDI'IIID" adi,0 -n ## ,-nturi din (?" de,i ,u un ,-nt mai pu7in de,-t ;um0tate din -ntre3ul lor" a+imetrie irele.ant0 ,-t0 .reme nu 1tim da,0 -mp0r7irea -n ,-nturi -i poate 5i atri6uit0 ,:iar lui Homer8 Redu+0 la e+en7ial" a,7iunea Iliadei, pre,um 1i ante,edentele 1i urm0rile ei" +e de+501oar0 -n patru timpi" -n 5un,7ie de ,omportamentul lui A:ileA #8 C-t0 .reme A:ile a parti,ipat la a+ediu 1i i'a 5o+t prin,ipala 5or70 a,ti.0" troienii n'au -ndr0/nit +0 ata,e ma+i." m0r3inindu'+e la ie1iri +poradi,e 1i du,-nd e2i+ten7a unor a+edia7i8 (8 Retra3erea lui A:ile determin0 +u,,e+ele troienilor" ,are a;un3 +0 p0trund0 -n ta60ra a:ee 1i dau 5o, ,-tor.a ,or06iiB inter.en7ia lui Patro,lu" dele3at de A:ile" +,:im60 timp de o /i e,:ili6rul de 5or7e" dar moartea lui -l re+ta6ile1te -n 5a.oarea troienilor8 &8 Reintrarea lui A:ile -n lupt0 -i re+pin3e din nou pe troieni" +ilindu'i +0 +e -n,:id0 -n ,etate8 He,tor" r0ma+ -n (L a5ara /idurilor" e+te u,i+ de A:ile8 Troienii r0m-n 50r0 ,el mai important r0/6oini, al lor8 ?8 Moartea lui He,tor du,e" pe de o parte" la moartea lui A:ile >potri.it +oartei lui pre+,ri+e@ 1i" pe de alta" la ,0derea Troiei8 Ni,i moartea lui A:ile" ni,i ,0derea Troiei nu 5a, parte din +tru,tura tra3i,0 a Iliadei' Am-ndou0 e.enimentele +unt narate" +u,,int" -n Odiseea'

FUMEA IFIADEI
Fumea epopeii e+te o -ntindere uria10 de p0m-nturi 1i de m0ri -mpre;muite de marele 5lu.iu ,ir,ular O,ean8 U+,atul e+te" ,a ori,e u+,at" 50,ut din ,-mpii" din mun7i 1i din .0i" 6r0/dat de r-uri8 -n ad-n,ul p0m-ntului +e a5l0 re3nul de um6r0 al lui Hade+" In5ernul" iar dede+u6tul a,e+tuia Tartarul8 M0rile" -n+pumatele 1i ade+ea +um6rele m0ri" +unt pline de in+ule 1i -n ad-n,ul lor +0l01luie+, /eu m0rii" -n palatele m0rii8 Dea+upra e ,erul" ,u a+trele lui8 Cerul a+trelor 1i al luminii e+te numit ait,er, eterul"

,erul de 5o," dar -ntre p0m-nt 1i eter +e a5l0 aerul" ,erul norilor 1i al ,etii8 -ntr'un lo, e+te .or6a de un 6rad uria1 ,are +tr06ate prin .0/du:ul norilor p-n0 -n t0ria luminii8 -n unele pa+a;e ,erul" 50r0 ni,i o di+tin,7ie" e +o,otit +olid" de aram0" mai arareori de 5ier8 Dintre ,on+tela7ii +unt pomenite Pleiadele" Hiadele" Orion" Carul Mare 1i Boarul" iar dintre +tele 1i planete C-inele lui Orion +au Steaua Toamnei" ,are e+te Siriu+" Fu,ea50rul de +ear0 1i ,el de diminea708 -ntr'un lo, +e .or6e1te de o +tea ,0/0toare8 Ce +e -nt-mpl0 ,u +oarele -ntre apu+ 1i r0+0rit Iliada nu ne la+0 +0 60nuim8 Iar anotimpurile nu +e a5l0 le' 3ate de +ol+ti7ii 1i de e,:ino,7ii" ,i de ritmul .ie7ii .e3etale ori animale >,re1terea 5run/elor +au a unor anumite 5lori" ,-nte,ul 1i ple,area p0+0rilor@" de lun3imea /ilelor 1i de .enirea ploilor" de apari7ia unor a+tre +au ,on+tela7ii H Siriu+ pentru ar1i7e" Hiadele pentru .enirea ploilor8 -n epopee plou0" u1or +au 3reu" ,ade 3rindin0" +e a1terne promoroa,0 +au rou0" -n3:ea708 Pe+te p0m-nturi 1i m0ri 6at .-ntun .i5oroa+e
27

+au line8 At-t de .iu e+te pre/entat .-ntul -n poem -n,-t merit0 +0 +e .or6ea+,0 de+pre el ,a de+pre unul dintre eroi 1i ,a de+pre una dintre ipo+ta/ele 5or7ei ,o+mi,e8 -ntr'ade.0r" .-ntul :omeri, ri+ipe1te norii dea+upra mun7ilor +au" dimpotri.0" -n.0luie ,ulmile lor -ntr'o ne3ur0 3roa+0" l0+-nd pri.irii lo, -n ;ur doar ,-t arun,i o piatr0B +e apa+0 .uind -n ,oamele -nalte ale +te;arilor" ,are" prin1i -n puterni,e r0d0,ini" -l ra6d0 ne-n5r-n7iB ,o6oar0 -n .0i 1i" 60t-nd -n.r0;6it din mai multe p0r7i" i/6e1te -n ,odri 50r0 ,ap0t" iar ,ren3ile +e 6at /6u,iumate 1i +e 5r-n3 ,u tro+nete ,r-n,eneB la +u5larea lui apri30 +e rup 1i pomii din li.e/i" pe ,0l0tori -i plea,0 1i'i +upune" lo.e1te d-r/ -n /iduri 6ine -n,:eiate de piatr0 +au de 6-rne8 Prim0.ara adie ,ald" topind /0pe/ile din mun7i" alune,0 mol,om pe+te lo,urile ;oa+e" tre,-nd printre 5lori al6e de m0+lin" ume/e1te ,u a6urul m0rii in+ulele .er/i" .ara :oldele +e ,latin0 -n 60taia lui" ple,-ndu'1i +pi,ele" iar mai t-r/iu" la treieri1" .-ntul +u5l0 pe arii" 3r0un7ele ,ad de+e" 7arina al6e1te de plea.0" paiele u+,ate +e +pul6er0 pe ,-mp" tot a1a ,um +e +pul6er0 -n ,alea +a" ori +e -nal70 ,a o ,ea70" 1i pul6erea -m6el1u3at0 de pe drumuriB ,-nd +e aprind" -n u+,0,iune 1i -n ar1i70" p0durile ne,er,etate de +e,ure" n0.0le1te .uind a+,u7it" +e ,ontope1te ,u lim6ile de 5o," le m-n0 1i le'n.ol' 6urea/0" iar ,opa,ii" i/6i7i de iure1ul 5ier6inte 1i mi+tuitor" +e pr06u1e+, din r0d0,in0" 5r-n7iB ,-nd ard a1e/0ri omene1ti" +u5l0" 3em-nd" prin .0paie" -n ;o,ul ,rud al luminiiB ,-nd ru3ul 1o.0ielni, t-n;e1te 1i p-lp-ie" +e n0pu+te1te -n 5l0,0ri url-nd" le 6ate +0 le -nte7ea+,0 1i +0 le a7-7e" pentru ,a -n /ori" ,-nd" p0r0+ite" +e .or .e1te;i" trupul unui erou" ;elit .i5oro+ de un altul" +0 r0m-n0 ,enu10B toamna" /6i,e1te 7arinile ,u o +u5lare u+,at0" poart0 pe 1e+uri" -n,oa,e 1i -n,olo" 3:emuri de +,aie7i 1i" r-nduri'r-nduri" +,utur0 din ar6ori la p0m-nt 5run/i1urile moarte ale .erii" a1a ,um" iarna" +,utur0 5ul3i de1i din norii ,enu1ii 1i 6i,iuie t0io+ pe lupt0torii nin1i" ,u +,uturile prin+e -n ,er,uri tari de 3:ea708 i +unt lo,uri nelini1tite unde +e -ntoar,e mereu" 1i +e a5l0 ,opa,i 1i pi+,uri 1i .0i 1i ,et07i al ,0ror nume +e -n+o7e1te ,u numele lui8 () Din toat0 -ntinderea lumii" +pa7iul Iliadei +e limitea/0 la un ,-mp de 60t0lie" o ,-mpie8 Se a5l0 la 70rmul m0rii" m0r3i'nindu'+e ,u apele ei ,0tre nord 1i apu+8 Ta60ra a:eilor e pe 70rmul de nord" unde -1i au" tra+e pe u+,at" ,or06iile" -ntre r-ul S,amandru >+au Ianto+@" ,are +e .ar+0 -n mare ,:iar -n +t-n3a ei" +pre apu+" 1i" ,0tre r0+0rit" ni1te -n0l7imi8 Pe una dintre ele a.eau +0 5ie morm-ntul lui Patro,lu 1i al lui A:ile8 Pri.ind +pre mia/0/i" din,olo de u1oara ,ur60 pe ,are o 5a,e S,amandrul" +e .ede Troia" ,u ,itadela ei" Per3amul" a1e/at0 pe una dintre ultimele -n0l7imi ale marelui munte Ida8 C-m'pia e+te alu.ionar0 1i +olul ei e ni+ipo+" pr05o+ 1i arid la +upra5a70" ,u p0r7i mai umede 1i mai -n.er/ite de'a lun3ul lun,ii r-ului8 Cre+, pe ea ar6ori r0/le7i" un +mo,:in +0l6ati, 60tut de .-nt" un tamari+," un +te;ar -nalt" l-n30 poarta de nord a ,et07ii8 Unde.a -n+pre Troia" +unt 1i ,-te.a morminte .e,:i8 Iar -ntr'un alt lo," l-n30 una din por7ile Troiei" 7-1ne+, dou0 i/.oare" unul ,u ap0 5ier6inte" altul ,u ap0 5oarte re,e" l-n30 ,are +e a5l0 ,-te.a al6ii 5rumoa+e de piatr0 unde" pe ,-nd era pa,e 1i ,or06iile a:eene nu tr0+e+er0 -n,0 la 70rm" 5emeile ,et07ii .eneau +0 +pele ru5e8 Pe atun,i ,-mpia a.ea nop7i t0,ute" 1i -n -ntuneri, erau doar 5o1net de .-nt -n 5run/e" ,-nte, de p0+0ri8 Su6+tratul +au +u6+tan7a +au e+en7a lumii :omeri,e" pre/ent0 pretutindeni" umpl-nd ,u puterea ei timpul p0,ii 1i timpul r0/6oiului" .0/utul 1i ne.0/utul" e+te un prin,ipiu ,o+mi, 1i .ital ,are nu poate 5i numit de,-t 4or7a" Su5letul puterni, al lumii 1i .oin7a ei de .ia70 ar/-nd p-n0 -n +tin3erea mor7ii8 Fumea Iliadei 5a,e parte dintre acele lumi n care tot ce este cu putin este (i e/istent, a ,0rei realitate ,uprinde toate poten7ia:t07ile +ale8 Prin lu,rarea ei din ad-n, 1i din ne,uprin+ 5or7a d0 5or70 1i 5orm0 deplin0 tuturor ,e +unt" -n ,lipa lor 1i -n .e1ni,ia lor8 Soarele arde" p0m-ntul e+te rodni, 1i m0no+"

marea 3eme de pe1ti" plantele +unt pline de +e.0 1i animalele .-n;oa+e" r-urile ,ur3 re,i 1i -n+pumate i/6indu'+e de +t-n,i" 5o,ul e+te n0pra+ni," iar ,e piere rena1te 1i +e primene1te mereu8 P-n0 1i -n perindarea /ilelor 1i a
29

nop7ilor" a luminilor 1i um6relor +e +imte re+pira7ia puterii ,are +t0p-ne1te lumea" 5iind lumea8 Iar ,e ie+e din m-inile oamenilor H ,a+e" ,or06ii" ,et07i" arme" .e1minte H durea/0 +tatorni, -n timp" mereu 6ine -n,:eiat" 6ine ,ioplit" 6ine 7e+ut8 i e+te -ntotdeauna ,a un pri+o+ al 5or7ei" 5rumo+" 50urit de m-ini puterni,e 1i pri,epute8 Se +imte ,0 lumea ,are -n,on;oar0 epo+ul e+te 5oarte .e,:e" dar e a,eea1i mereu" 1i proa+p0t0 mereu" neo6o+it0 de timp" neprime;duit0 -n e+en7a ei" ne6-ntuit0 de p0r03inire" ,um nu e 6-ntuit0 de uitare +au de lenta a3onie a amur3ului8 In ea nimi, nu e+te palid" +tin+ +au mo:or-t8 O lume 1i un timp 50r0 alte reli,.e de,-t ,-te.a morminte de eroi8 Cer,ul +tr-n+ al epopeii e+te plin de durere 1i de moarte" dar a,e+tea" ori,-t ne'ar +pune de+pre omene+," +unt -nt-mplare tre,0toare 1i +unt -mpre;muite de +tatorni,ia 50r0 +oro, a lumii ,are le ,uprinde 1i le t030duie1te8 Unul dintre ,ele mai r0/6oini,e 1i ,rude poeme" Iliada e+te" -ntr'un 5el e+en7ial 1i latent" un imn adu+ 6u,uriei8 Bu,uria -n+01i a mani5e+t0rii puterii 1i a3erimii -n lupt08 C:iar -n mie/ul m0,elului 1i al ,ru/imii" .ia7a pul+ea/0 ,u patim0" ,a un 5lu2 ne+t0.ilit ,are 6ate -n 70rmul de piatr0 al Soartei8 P-n0 1i r0/6oiul" ,a prile; de de+501urare a 5or7ei" apare pre5era6il l-n,e/elii 1i ina,7iunii8 C-t0 .reme nu lupt0" mirmidonii lui A:ile t-n;e+, de ur-t 1i" ,-nd nu um6l0 de i,i',olo" -1i omoar0 pli,ti+ul arun,-nd ,u lan,ea +au ,u di+,ul" tr03-nd ,u ar,ul8 Iar ,-nd A:ile -i trimite iar01i la r0/6oi" le +pune ,0 .or mer3e +0 5a,0 ,eea ,e le e+te dra3 +0 5a,0 #,ees toprin )er1ast,e&A +0 +e a.-nte -n lupt0 ,a ni1te lupi 5l0m-n/i a+upra unui mare ,er68 S0 +e umple de 5or7a r0/6oini,0" de menos, de t,2mos, de al3e, ,are nu e tur6are ira7ional0 1i oar60" ,i trium5 al puterii .itale ,are aprinde inima" ml0dia/0 mu1,:ii" d0 pa1ilor /6or" marea putere anta3oni,0 1i a3o'ni+ti,0A de ai,i .i3oarea 1i ,lo,otul -ntre3ului poem8 -n 3enere" Iliada ate+t0 -n5lorirea pre/en7ei .itale" dra3o+tea de .ia70 -n +ine" ,are +e mani5e+t0 ,a e2u6eran70 a 5or7ei 1i ,a 6u,urie8 O 6u,urie ,a a,eea a lui Menelau" a ,0rui inim0 e+te" -ntr'o ,lip0 anume" a+emeni unui lan de 3r-u ,e 5ream0t0
30

a,operit ,u rou0 -n puterea .erii8 Pari+ ,o6oar0 din Troia +pre ,-mpie r-/-nd 5eri,it" +im7indu'+e ,a un arm0+ar prea mult +t0tut ,are +,ap0 din 3ra;d 1i alear30" ,u ,oama -n .-nt" ,0tre pa;i1ti 1i iepe8 Iar anotimpurile .in 1i tre, r-/-nd8 Timpul Iliadei ,ur3e m0re7 1i lent ,a 5lu.iul O,ean 1i e+te un timp plin" 50r0 la,une" 50r0 de+tr0m0ri" -n marele poem nu e2i+t0 +omnolen70 a timpului8 Uneori doar +e pre,ipit0" ,a atun,i ,-nd 5or7a ,o+mi,0 +e ,on,entrea/0 unde.a 1i +e de/l0n7uie" ,a -n r0/6oi8 Unele dintre mani5e+t0rile 5or7ei +unt n0.alni,e 1i or6 nimi,itoare" ,a .i;eliile" in,endiile" pu:oaiele" 5urtunile m0rii" -n unele 5iare ea e+te 5or70 la,om0 de prad0A -n lei" -n lupi" -n mi+tre7i" -n marile p0+0ri rapa,e8 Iar pe oameni -i -mpin3e" ,u -n+u1i pre7ul .ie7ii ,a putere de .ia70" +0 ia ;napoi ,e e+te al lor +au +0 prade ,e e+te al altora8 -ntr'ade.0r" p-n0 la un pun,t" r0/6oiul e+te o -n5runtare de 5or7e -n .ederea unei po+e+iuni" le3ea lui e+te le3ea ,elui mai puterni," -n e+en7a lui +e a5l0 -n+,ri+e +u5erin7a" moartea 1i nimi,irea8 Iar ,e r0'm-ne +untem noi" 6iruitorii" 1i ,e am do6-ndit -n lumina 5l0,0rilor 1i -n um6ra mor7ii8 Iliada e plin0 de a.-ntul a,e+tei 5or7e 1i ,u.intele ,are o nume+, apar aproape pretutindeni -n ,ele aproape 1ai+pre/e,e mii de .er+uri ale epopeii8 Ele de+emnea/0 uneori doar puterea de lupt0 a unui r0/6oini," ,apa,itatea lui 5i/i,0 de a lo.i ,u putere" de a arun,a departe" de a ridi,a 6olo.ani 3rei" de a aler3a mai iute de,-t al7ii >e mai ale+ o -n+u1ire a lui A:ile@8 Din -n+0 apoi" ,a o re.0r+are a 5or7ei" ne-n5ri,area" ,ura;ul 1i a.-ntul" apoi a3re+i.itatea ,a ardoare n0.alni,0" po5ta de lupt0 1i -n.er1unarea -n lupt0" ,are pot de.eni 5urie u,i3a10" ne6unie 1i tur6areA r0/6oini,ii +e n0pu+te+, -n lupt0 ,r-n,eni 1i nemilo1i" ,ru/i" la,omi de +-n3e 1i de nimi,ire" lei pu+tiitori" .ulturi pr0dalni,i8 4or7a nu mai apare a+t5el ,a putere de .ia70" ,i ,a +ti:ie a mor7ii8 Conturul 5or7ei :omeri,e +e de+lu1e1te 1i mai 6ine prin 5aptul ,0 -i +unt enun7ate >1i re3retate@ limitele8 Pari+ +pune -ntr'un lo, ,0" ori,-t de apri3 la lupt0 ai 5i" nu po7i +0 lup7i din,olo de puterile tale8 Iar mar3inea lor e+te dat0 ori de &# natura ta" ori de mai marea putere a ad.er+arului t0u" ori de +,0derile .-r+tei" ori de i+to.irea prea 3relei 1i -ndelun3atei lupte8 Iar ,-nd e1ti i+to.it +au ,ople1it" te ,uprinde teama ,umplit0 de moarte8 Iliada e plin0 de +paime 1i de de/n0de;de" ,:iar ale ,elor mai puterni,i 1i mai 3reu de -n5r-nt" Aia+" He,tor" A:ile8 Toate a,e+tea +e de/l0n7uie pe ,-mpia de +u6 Troia 60tut0 S de .-nturi" iar .-nturile .in +0'i r0+,olea+,0

pul6erea 1i +'o -nal7e -n .-rte;uri p-n0 din,olo de nori" pul6erea 1i a1a r0+,olit0 de /6u,iumul luptei" -m6el1u3at udat0 de +-n3e8 Eroii mor ,0/u7i -n pra5" or6i7i de um6r08 Pra5ul ,-mpiei e o pre5i3urare a pul6erii -n ,are toate +e -ntor," 1i ,ele mai m-n'dre ,et07i" -n 5runte ,u Troia8 Str0lu,e1te" ,-mpia a,ea+ta" p-n0 la ,er de"+,-nteierile ,oi5urilor" armurilor" +06iilor" l0n,ilor 1i ade+ea pare 6-ntuita de 5l0,0ri" ,are +unt 5l0,0rile 5or7ei" +u6 ,erul +enin" 5or7a ,are tr0ie1te 1i .rea +0 r0m-n0 +u6 +oare8 C-nd Eeu+ umple ,-mpul de lupt0 de o ne3ur0 dea+0" eroii +e +imt pierdu7i 1i Aia+ +tri30A <Eeu+" p0rinte" d0' ne un ,er ,urat" +0 .edemB apoi" da,0 a1a .rei" nimi,e1te'ne -n plin0 lumin0T= Tri+te7ea" durerea 1i moartea -i -n.0luie pe eroi ,a -ntr'un nor -ntune,at8 i mai e+te /ar.a" .uietul" .a,armul ,-mpiei ,otropite de lupt08 Se aud p-n0 -n eter +tri30te de r0/6oini,i 1i de /ei" +tri30te de lupt0" de amenin7are 1i de +paim0" de ,:emare" de -n,ura;are 1i de -ndemn" de 6iruin70 +au de de/n0de;de" +au de 5urie oar60" +au 7ipete" urlete" 3emete8 P0m-ntul -n+u1i 3eme +u6 po.ara pa1ilor" a ,opitelor 1i a ,arelor" a trupurilor 3rele ,are ,ad8 E o /ar.0 uria10 1i ,umplit0 de arme 1i de ,are ,e +e i/6e+," de trop0it 1i ne,:e/at de ,ai" de /0n30nit de armuri" de .-;-itul 1i de 1uierul +03e7ilor8 Se aud 1i mari e,ouri de 3la+uri ,are +e i/6e+," 6u6uind" de ,or06iile de pe 70rm8 Dar ,e +e petre,e pe ,-mpia r0/6oiului nu e+te doar -n507i1at nemi;lo,it" e+te +upu+ unui .a+t pro,e+ analo3i, -n ,are -nt-mpl0rile de a,olo +unt ,omparate ,u 5apte +tr0ine de ori,e r0/6oi 1i ,a atare proie,tate pe 5ondul atot,uprin/0tor 1i .e1ni, a,ela1i al lumii8 E drept ,0 multe dintre &( ,ompara7ii trimit -n ,:ip 5ire+, la +,ene de .iolen70" de a3re+iune 1i de -n5runtare" ilu+trate -ndeo+e6i de 5iare puterni,e +i ,rude8 Dar ,-mpia a,eea" -n,:i+0 -n ima3inile 1i -n timpul ei" r0+u5l0 lar3 +u6 ,er prin alte analo3ii" a,elea ,u li6era .ia70 a elementelor +au a muritorilor ,are -i du6lea/0 ima3inea -ntr'un ;o, +e,und dintr'un alt timp" -n ,are 4or7a" a,eea1i" ia alte 5orme" analoa3e dar ne-n+-n3erate8 Dintr'o alt0 lume unde /ar.a 1i .uietul luptei u,i3a1e nu +tr06at ni,i m0,ar ,a amintire +au +paim08 Fumea p0,ii" prin ,ompara7ii imanente te2tului" trans-cende ,er,ul -n,:i+ al r0/6oiului" 1i a,ea+ta e+te +in3ura tran+,enden70 din poem8 Eeii -n ni,i un 5elA ei +unt -n+01i imanen7a -n uman a unui omene+, ,are nu e+te de,-t e2pre+ia a ,-t de m0run7i 1i de in,on+i+ten7i am 5i" de+po.0ra7i de moarte 1i de ad-n,imea durerii8 i ni,i SoartaA ea e+te numai imanen7a 4or7ei 1i a le3ilor ei8 Cum +,-nteia/0 -n +oare 6ron/ul armelor pe ,-mpia mor7ii" -n0l7-ndu'+e p-n0 mai +u+ de eter U Ca un 5o, pu+tiitor ,are +e .ede de departe" mi+tuind p0durile de pe un munte8 Iar .uietul luptei e+te a,ela al 5urtunii" al .i;eliei 1i al ploii 3rele" ,are um5l0 pu:oaiele 1i r-urileA +e n0pu+te+, -n r-pe 1i .0i 1i ,ur3 a+ur/itor" m0tur-nd tot -n ,alea lor p-n0 a;un3 +0 +e .er+e -n mare" unde +e -n5runt0 /3omoto+ ,u i/6irea .alurilor de apele lor 1i de 70rmuriB +au al .-nturilor ,are +e n0pu+te+, pe+te o p0dure" .uie+, -n ,oroanele ar6orilor 1i le rup ,u tro+nete mari ,ren3ile /6u,iumate" +au ,are" ,-nd ard p0duri 1i ora1e" le a7-70 1i le -nte7e+, 5l0,0rile" ar6orii 1i ,a+ele +e pr06u1e+, tun-nd" iar .-ntul tre,e 1i r0+,ole1te marea" i/6ind'o ,u tunete de 70rmuriB iar ,io,nirea armelor -ntre ele pare ,a" au/it de departe" /3omotul de +e,uri ,-nd +e do6oar0 ,opa,ii unei p0duriB apoi" -n alt re3i+tru" +tri30tele de ,:emare 1i de -ndemn ale a:eilor +unt ,a 7ipetele pe ,are le +,ot ,o,orii ,-nd plea,0" toamna" departe" +pre mar3inile lumii8 Uneori nu e .or6a to,mai de /3omot" ,i de o -n5iorare a ma+ei de r0/6oini,i" un 5ream0t 33 neau/it ,are +eam0n0 ,u al .alurilor pe ,are le -nne3re1te -; lar3 .-ntul a+pru ,are 6ate din+pre apu+8 i pul6erea ,-mpieiA +e -nal70 dea+0 ,a o ne3ur0 de muntd +au -i al6e1te pe lupt0tori ,a plea.a ri+ipit0 de .-nt pe+te arie" -ntr'o /i de +e,eri18 Tot ,e +e petre,e" +e petre,e" a+em0n0tor" 1i -n lumeA ata,ulV n0.ala 1i iure1ul" -n5runtarea" -mpotri.irea d-r/0" +tr06aterea"C oprirea din a.-nt" retra3erea8 Armata" numeroa+0 ,a 5run/ele 1i 5lorile prim0.erii" -naintea/0 ,a un 5o, ,are ,uprinde totul -n 5l0,0rile luiB ,a un pu:oi ,are t-r01te +pre mare trun,:iuriR 1i m-lB +au ,a a,ele n0.alni,e lu,ruri pe ,are le +t-rne1te 1i le m-n0 .-ntulA un nor ne3ru 1i 5urtuno+ adu+ din+pre apu+ pe+te -ntinderea m0rii" departe -nt-i" apoi mereu mai aproapeB +au .alurile nenum0rate ale m0rii" i/6ite de .i5or 1i ,are .in"" tot .in" de+e" -n+pumate 1i ,otropitoare" +0 +e +par30" tun-nd 1i -mpro1,-nd" de promontorii 1i de +t-n,i8 Iar marele a.-nt poate rupe totul -n ,ale'i ,a un r-u um5lat de ploi" dar 1i +,0dea p-n0 la urm0" ,a elanul unui 6olo.an uria1 rupt de torente dintr'o +t-n,0 1i ro+to3olindu'+e n0pra+ni, p-n0 ,-nd" pier/-ndu'1i a.-ntul" +e opre1te -n ,-mpie8 Iar r0/6oini,ul -nt-mpin0 uneori o putere mai mare ,a a lui 1i +e opre1te" ,a -n 5a7a unui r-u ie1it din al6ie" -n+pumat 1i ,r-n,en" pe+te ,are nu poate tre,e 1i tre6uie ,:iar +0 dea -napoi 1i" de +paim0" +0 5u308 -n +,:im6" ,-nd ai putere" -nduri 1i r0m-i ne,lintitA ,a norii 3rei 1i ne60tu7i de .-nt" ,a un +te;ar -nalt ,u r0d0,ini

.-n;oa+e 1i ad-n,i" ,a un pinten de deal ,are a6ate apele pu:oaielor +0l6ati,e ,0tre ,-mpie" ,a o +t-n,0 i/6it0 de ne+5-r1ite .aluriB +au ,a un m03ar -nd0r0tni, +,0pat -n lanul de 3r-u pe ,are'# lo.e+, /adarni, ,u 6-tele ni1te ,opiiB iar ,ei doi Aia+ +e -mpotri.e+, d-r/ iure1ului troian 1i ,:iar" ,-t pot" -l -n5runt0" -naint-nd -n,et ,a o pere,:e de 6oi -n;u3a7i la un plu3 1i 7in-nd 6ra/d0 dreapt08 P-n0 1i ,on,entrarea 60t0liei -ntr'un +in3ur pun,t e .0/ut0 ,a un mare nor pe ,are 5urtuna -l -nal70 din pra5ul 3ro+ al drumurilor .eriiB iar din iarn0 .ine -n,:ipuirea ,0derii de 5ul3i de1iA +unt pietrele pe ,are le arun,0 a:eii a+upra troienilor" de pe /idul de ap0rare &? al ta6erei lor8 Numai ,0" la 5el ,a de at-tea alte ori" ima3inea +e de+prinde de pura analo3ie 1i +e m0re1te nem0+urat" ,u'prin/-nd mult mai multA nin3e -ntruna 1i 3reu -ntr'o /i 50r0 .-nt 1i" a1tern-ndu' +e" /0pada n0p0de1te mun7ii -nal7i 1i ,-mpii" porturi 1i maluriB .rea +0 +e a1tearn0 p-n0 1i pe+te marea -n+pumat0" o +t0.ile+, doar .alurile ,are +e i/6e+, de 70rm8 -n+0" ne+t0.ili7i" troienii tre, prin /idul a:eu ,a un .-r'te; ne3ru" ,a un .al uria1 ,are +e a6ate pe puntea unei ,or06iiA le de+,:i+e+e ,alea -n+u1i Apolon" ,are #'a d0r-mat -ntr'un lo, ,u u1urin7a ,u ,are un ,opil" ;u,-ndu'+e l-n39 mare" r0+toarn0 ,u pi,iorul ,l0dirile de ni+ip pe ,are le -n0l7a+e8 Cu o noapte -nainte" troienii a1e/a+er0 ta60r0 -ntre S,amandru 1i ta60ra a:ee 1i aprin+e+er0 5o,uri ,e p0reau a+tre ar/-nd -n ,erul unei nop7i +enine 1i lumin-nd -ntrea3a lume8 Ima3inile mor7ii +unt" aproape toate" trimiteri la lumea .e3etal0A un ,ap" +u6 ,a+,a 3rea" +e plea,0 -nto,mai ,a o 5loare de ma, +u6 po.ara ploilor prim0.eriiB dar eroii ,ad mai ale+ ,a ni1te ar6oriB un m0+lin +in3urati, ,re1te adiat de .-nturi" plin de +e.0" +e umple de 5lori al6e" apoi o pal0 +0l6ati,0 de .-nt -l +mul3e din r0d0,in0 1iH# tr-nte1te la p0m-ntB +te;ari" plopi" pini 1i 5ra+ini ,re+, -nal7i" apoi +e pr06u1e+," do6or-7i de +e,ure" de 5o, +au de tr0+net 1i +e u+u,0" ,u 5run/i1ul a,um .e1ted" -n 70r-n08 E+te dat0" -n poem" 1i ora unei lupte" ora de amia/0" ,-nd t0ietorii de ar6ori din p0duri" o+teni7i 1i 5l0m-n/i" popo+e+, +0 pr-n/ea+,08 Numai ,0 ora -n5runt0rii a,eleia e+te o ,lip0 anume a timpuluiA amia/a ,elei de a treia /i de lupt0 >din patru ,-te'au 5o+t@" din .ara ,elui de al /e,elea an al -mpre' +ur0rii Troiei8 -n timp ,e t0ietorii au t0iat 1i .or t0ia mari trun,:iuri 1i apoi -1i .or da un r03a/ -n .e1ni,ia a,eleia1i ore a timpului8 i a+t5el" ,-mpia plin0 de m-nie" de moarte 1i de +la.0" ,-mpia +tearp0 1i 60tut0 de .-nt de +u6 Troia" -nainte +0 de.in0 pu+tiu 1i amintire" ,enu10 1i t0,ere" mai tr0ie1te -n,0 o dat0" 1i apoi mereu" ,a .e1ni,e .aluri" pu:oaie" p0duri 1i +tele" o3oare 1i .-nturi8 &K

DIOFENW I PURI4ICARE
Al0turi de ,ompara7ii" prin ,are -n3u+tul ori/ont Iliadei de.ine ori/ontul lumii" iar timpul ei +e -n+,rie i +tatorni,ia 50r0 timp a .ie7ii" mai e2i+t0 -n poem ,el pu7i trei ,lipe ,are" prin pato+ul lor" re.er6erea/0 -n -ntre; ,uprin+ul +0u8 R0/6oiul e+te o mani5e+tare +pe,i5i,0 1i deter minat0 a 5or7ei ,o+mi,e" prin ,are ea +e -n507i1ea/0 ,a anta 3oni+m 1i ,a .oin70 de nimi,ire8 Epopeea e pu+0" de la primele ei .er+uri" +u6 +emnul m-niei8 Or" -n trei r-nduri" poe/ia Iliadei +e ridi,0 dea+upra du1m0niei 1i a urii 1i le +u+pend0" eli6er-ndu'+e de ele8 4or7a" ,a a3on" ,a -n5runtare o+til0" +e tran+,ende pe +ine 1i tran+,ende a,,identul r0/6oiului >,are e -n+u1i +u6ie,tul poemului@ 1i rede.ine" -n,0r,at0 a,um ,u toat0 durerea inerent0 omene+,ului -n.r0;6it 1i pr0dalni," 5or7a +enin0 ,are 7ine lumea8 Sunt" -ntr'ade.0r" 5a70 de -n,r-n,enarea ,are le determin0 1i de ,are +e de+prind" ,lipe -n ,are omul p0timitor +e pri.e1te pe +ine dintr'o /on0 +upraordonat0 p0timirii8 -n al treilea ,-nt 60tr-nii +5etni,i ai Troiei +tau pe parapetul din -naltul /idurilor 1i pri.e+, +pre ,-mpie" unde al0turi i de armata lor +e a5l0" de+501urat0" armata du1man0" ,ea ,are" i de /e,e ani" pre50,u+e -n +u5erin70 .e,:ea 1i ti:nita 5eri,ire a ,et07ii lor8 Era pu7in dup0 ,e Pari+ propu+e+e ,a +oarta r0/6oiului +0 5ie :ot0r-t0 de re/ultatul unei lupte dintre el ; 1i Menelau8 Fupt0torii din ,ele dou0 ta6ere .r0;ma1e +t0teau I -n a1teptare" t0,u7i" re/ema7i de +,uturi 1i ,u l0n,ile -n5ipte al0turi" -n p0m-nt8 B0tr-nii troieni -i pri.eau din -naltul /idurilor8 i +o+e1te a,olo Elena" .e,:ea pri,in0 a .ra;6ei8 B0tr-nii nu +e pot -mpiedi,a +0 nu 5ie uimi7i >a ,-ta oar0 U@ de 5rumu+e7ea ei8 Iar Priam -i +pune <5ata mea dra30=" o po5te1te +0 1ad0 -n 5a7a lui 1i o a+i3ur0 ,u mare 6l-nde7e ,0 n'o +o,ote1te .ino.at0 pe ea de at-ta .itre3ie" ,i doar pe /ei8 i ,a ;o+" -n ,-mpie" poate +0 .ad0 pe primul ei 60r6at 1i pe to7i ,ei ,are i' au 5o+t dra3i odinioar08 Apoi o roa30 +0'i numea+,0" ea 1tiindu'i" pe ,ei mai de +eam0 dintre ei8 Iar &L

Elena" tri+t0 >,e 3la+ o 5i a.ut U@" -i nume1te pe to7i" a1a ,um -i .ede pe ,-mpia t0,ut0" +u+tra+0 o ,lip0 -n,r-n,en0rii 1i urii8 pe+te r03a/ul a,e+ta .remelni, tre,e o ,lip0 +u6 ,erul plin de lumini o adiere de -ndurare 1i de iertare" de +enin0tate 1i de n0de;de ,are +tr06ate apoi -ntre3ul poem" par,0 de/'min7indu' i ro+tul8 In 3-ndul nero+tit ,9 mai 6ine era ,a Iliada +0 nu 5i a.ut lo, ni,iodat08 Ce.a a+em0n0tor are lo, -ntre A:ile 1i Priam ,0tre +5-r1itul Iliadei' Priam .ine la A:ile" noaptea" +0 r0+,umpere le1ul lui He,tor8 B0tr-nul re3e era a,um omul +upu+ la ,ele mai ,r-n,ene p0timiri din toat0 lumea epopeii" iar A:ile era ,el ,are -i u,i+e+e 5ii dup0 5ii 1i" p-n0 la urm0" pe ,el mai iu6it" -nt-lnirea lor ar 5i putut +0 5ie" indi5erent la ,e -n.oial0 ar 5i a;un+" o -nt-lnire -n,runtat0 1i 3rea de .e,:e du1m0nie8 i n'a 5o+t a1a8 Cei doi" tot pentru o ,lip0" -n,etea/0 +0 mai 5ie de o parte 1i de ,ealalt0 a unei -n,le1t0ri 6le+temate8 A:ile -l pl-n3e pe re3ele Troiei pentru +u5erin7e pe ,are to,mai din pri,ina lui le -ndura+e" Priam nu'# mai pri.e1te ,u ur0" 6a ,:iar +e uit0 lun3 la el" uimit de 5rumu+e7ea lui" a1a ,um pe A:ile -l uime1te m0re7ia 60tr-nului8 Apoi" 1e/-nd unul -n 5a7a ,eluilalt" +e ,u5und0 5ie,are -n 3-ndurile lui" ,are +unt 3-nduri de durere8 O durere ,are" -n .ra;a +um6r0 1i totodat0 +enin0 a a,elei ,lipe" e de+,0r,at0 de ur0 1i" -ntr'un +en+" -mp0rt01it0" ,a durere omenea+,08 Pl-n3 -mpreun0" apoi m0n-n,0 -mpreun0" 1i Priam -i ,ere u,i3a1ului 5iilor lui +0'# 30/duia+,0 pe+te noapte a,olo8 Iar" la de+p0r7ire" A:ile" neru3at" -i 5030duie1te -n,etarea" timp de dou0+pre/e,e /ile" a luptelor" ,a +0'i dea r03a/ul +0'1i pl-n30 1i +0'1i -nmorm-nte/e 5iul8 Dar mai e+te totu1i o ,lip0 ,-nd p0timirea +e pre+,:im60 -n alt,e.a" tre,-nd -n alt plan" a,ela -n ,are 5apta r0/6oini,0 +e pre+,:im60 -n ,-nt8 In +eara ,-nd +olii a:eeni urmau +0 +o+ea+,0 la el" A:ile" -n +0la1ul lui" a+,ultat -n t0,ere de Patro,lu" ,-nta" -n+o7indu'+e de lir0" ,-nte,e epi,e" po.e1ti ,u eroi de demult8 Clipa e+te -n dou0 5eluri rupt0 din lan7ul de 6ron/ al -n5runt0rilor ,rude8 A:ile nu mai pare a +e a5la la mar3inea
37

unei ,-mpii -n+-n3erate" ,i a,a+0 la el" -n 4tia" departe dX toate a,e+tea8 A1a ,um ar 5i 1i .rut +0 5ie da,0 1i'ar 5i alei alt0 +oart08 A,a+0 1i ,-nt-nd ,e.a ,are ar putea 5i propria lui po.e+te" dep01it0 ,a tr0ire 1i durere 1i de.enit0 poe/ie 1i ,-ntR E+te una dintre ,lipele -n ,are p0timirea +e tran+5i3urea/0R prin art0" -n traini,0 +la.08 i -n ,are Iliada -1i pre+,rie 1i -1i de5ine1te propriul ei de+tin8 Cine -n+umea/0 -n 3-nd a,e+te trei ,lipe ale marelui poem; nu poate +0 nu 5ie i/6it de un lu,ru8 Ele +tau" toate trei" +u6; +emnul ,-te unei 5rumu+e7iA a Elenei" a lui A:ile" a poe/iei8 Elena 1i A:ile 5iind ,ei din ,are i/.or01te a,7iunea poemului" iar poe/ia 5iind poemul -n+u1i8 Toate trei tran+,en/-nd -n' ,0r,0tura lor de /6u,ium omene+, 1i +itu-ndu'#" o dat0 ,u ele" mai +u+" -ntr'o alt0 ordine a realit07ii8 i toate trei d-nd 4or7ei din ,are eman0 o 5orm0 -n ,are e+en7a 4or7ei" 50r0 +0 +e ne3e" +e a5l0 puri5i,at0 1i i/60.it0 de partea ei de de+tru,'ti.0 .iolent08 CONDIIA UMANW Hera" .or6ind ,u Eeu+" +pune" ,:iar de+pre A:ile ,0 nu e+te de,-t un muritor ,are <1tie at-t de pu7in=8 D0/u7i de /ei" -n 3enere" oamenii +unt pre,ari" e5emeri" m0r3ini7i 1i m0run7i" 6uni doar +0'i 5erea+,0 pe nemuritori de pli,ti+ul nemuririi 1i al .anit07ii lor8 Apolon" .or6ind ,u Po+eidon" +pune 1i elA <ni1te +0rmane 50pturi omene1ti ,are" aidoma 5run/elor" tr0ie+, o ,lip0" tr03-nd din p0m-nt ,0ldura .ie7ii" apoi +e .e1te;e+, 1i pier=8 i tot el -i +pune -n.er1unatului 1i inteli3entului DiomedeA < Nu -n,er,a +0 te ma+ori" ,a putere a min7ii" ,u /euA nemuritorii /ei 1i oamenii ,e ,al,0 pe p0m-nt nu +unt din una 1i a,eea1i +emin7ie8= C:iar .0/u7i de ei -n1i1i" oamenii nu par +0 5ie mult mai mult8 Spune lau,o+A <Cum +e perind0 5run/ele" a1a 1i oamenii8 D-ntul +,utur0 5run/ele la p0m-nt" dar plin0 de putere" p0durea le 5a,e iar01i +0 ,rea+,0 atun,i ,-nd +e -ntoar,e prim0.ara8= In1ii &) +unt tre,0tori" dar oamenii d0inuie" ,a +tirpe" -n primenirea 3enera7iilor8 Pe de alt0 parte" oamenii :omeri,i +e 1tiu +upu1i at-t Soartei ,-t 1i pa+iunilor 1i toanelor di.ine" 1tiu ,0 puterile +i .ie7ile lor +unt m0r3inite" ,0 pot ,0dea prad0 unor 5or7e oar6e +au propriei lor .oin7e de a +e nimi,i unii pe al7ii" ,0 -i p-nde+, la tot pa+ul durerea 1i pier/ania8 Dar" ,um +e .a .edea" ei 1tiu H 1i +e poart0 ,a atare H ,0 5iin7a 1i e2i+ten7a lor nu +unt lip+ite de ori,e .aloare 1i de ori,e demnitate8 C0 tor7a ,are tr0ie1te -n ei 1i prin ei ,a 5or70 omenea+,0" d-nd a.-nt +tr0daniei lor" nu +e anulea/0 -n /0d0rni,ie8 De ai,i tran/i7ii 6ru1te de la +entimentul pre,arit07ii omene+,ului la a,ela al demnit07ii +ale" de la umilin70 la +eme7ie8 Din ,0tre prime;die m-ndri de neamul din ,are +e tra3 1i de i/6-n/ile +ale" ,0rora le'au ad0u3at pe ale lor" ,:iar da,0 +e 1tiu prad0 6unului pla, di.in" ,are ,-nd -i -nal70" ,-nd -i umile1te8 In 5a7a mor7ii" eroii :omeri,i" ,on1tien7i de ,ondi7ia uman0" dau +paimei m0re7ia +taturii lor omene1ti8 i 1tiu ,0 tot ,e au de tr0it H p-n0 la .remea 1i la 5elul mor7ii lor H le e+te pre+,ri+ de +oart08 i ,0" -ntre ei 1i Soart0" +e a5l0 1i /eii" ,are +e ;oa,0 ade+ea ,u ei8 i totu1i +e poart0 -n mare m0+ur0 ,a 1i ,-nd

ar 5i li6eri" ,a 1i ,-nd ar putea +0'1i +,:im6e ur+ita +au lu,rurile ar putea lua ,um.a alt ,ur+8 Ori,-t ar 1ti ,0 totul e+te :ot0r-t din ne.0/ut" ei tot ale3 1i +t0ruie +0 +pere p-n0 1i ,eea ,e pre.e+tirile le'ar inter/i,e +0 n0d0;duia+,08 Iar atun,i ,-nd Soarta -i ,on+tr-n3e +0 alea30 doar -ntre o ,ale +au alta" +e +imt li6eri +' o alea30" ,:iar ,-nd e mai ,r-n,en0" pe ,ea :ot0r-t0 de ei -n numele unei ierar:ii de .alori8 E ,a/ul lui A:ile8 Prin -ntrea3a Iliada +tr06ate" p-n0 la a6+urd" ten+iunea a,ea+ta -ntre predeterminare 1i li6ertate8 In a1a m0+ur0 -n,-t /eii +e +perie uneori ,0 oamenii" prin puterea 1i ,ura;ul lor" ar putea +0 le -n,al,e .oin7a8 Mai mult" /eii" ei -n1i1i -n3r0di7i de +oart0" +e tem din ,-nd -n ,-nd ,0 5or7a omenea+,0 ar putea 5r-n3e ,er,ul ei de 6ron/ 1i +0.-r1i ,e.a ,2per moron, mai pre+u+ de :ot0r-rea +oartei8 Sunt nelini1ti7i ,0 Patro,lu +au A:ile ar putea ,u,eri Troia -nainte de +oro, +au ,0" -n ,iuda Soartei" A:ile -l .a u,ide pe Eneea"
39

+ortit +9'i +upra.ie7uia+,0" 1i 5a, tot ,e le +t0 -n puteri +0 -mpiedi,e a+ta" de.enind a+t5el ei -n1i1i unelte ale Soartei8 Vo,ul +e ;oa,0 de 5apt -ntre 4or7a ,a prin,ipiu uni.er+al 1i determin0rile ei 5inite8 E ,a 1i ,-nd ar e2i+ta o in,ompati6ilitate -ntre nem0r3inirea li6ert07ii ei 1i -n3r0direa" ,0tre ea -n+01i" a a,e+tei li6ert07i -ntr'o ipo+ta/0 5init08 E ,a 1i ,-nd ener3ia ,are -n+u5le7e1te entit07ile pieritoare ar n0/ui 1i ,um.a ar putea i/6uti +0 +e -nal7e la +tatutul ei ori3inar8

IUBIREA DINTRE MURITORI


Spunem ,0 Iliada e+te un poem r0/6oini, 1i" prin ,eea ,e +e de+501oar0 -n ea" de 6un0 +eam0 a1a 1i e+te8 Dar" pe de o parte" am putut .edea -n ,e m0+ur0" +ituat -n -ntre3ul ,uprin+ al lumii epi,e" r0/6oiul e+te un epi+od e5emer" ne,e+ar -n 5un,7ie de natura a3oni+ti,0 a omene+,ului" -n+0 a,,idental -n rela7ie ,u uni.er+ul8 i" pe de alta" Iliada e+te" toat0" +tr060tut0 de pre/en7a iu6irii dintre oameni 1i de poe/ia ei8 Fa o6-r1ie +e a5l0 Elena" o Elen0 adulter0 1i tran+5u30" ,are era" -n ,lipa a,eea a lumii" ,ea mai 5rumoa+0 5emeie a ei8 At-t de 5rumoa+0 -n,-t A5rodita n'a 1tiut +0'i d0ruia+,0 ,e.a mai de pre7 lui Pari+" -n +,:im6ul unui oma3iu de ,are +e putea lip+i" -n ;o,ul unei toane lamenta6il umane8 Dar marea poe/ie a Elenei nu e+te a,eea a iu6irii" ,i a,eea a durerii8 Elena +tr06ate Iliada, -n lun3ile ei .oaluri al6e" ,a o penitent0" iar pre/en7a ei pe turnurile Troiei e+te au+ter0" nu +emea708 Mer+ul ei -mp0r0te+, o poart0 printre +u5erin7e ,r-n,ene 1i re3rete t-r/ii8 4emeia a,ea+ta -n+in3urat0 ,are" din de+50tare a lumii" de.ine pu+tiire a ei" +e -ntoar,e -mpotri.a ei -n+01i 1i +e ;ude,0 a+pru" ,0 n'a pierit la na1tere" t-r-t0 de .i5or -ntr'o r-p0 +0l6ati,0 +au -n ,lo,otul m0rii8 Iar -ntre Elena 1i Pari+" da,0 a mai r0ma+ o und0 de patim0" ea e+te i+to.it0 1i amar08 Dar de un 5el de dra3o+te tot mai e+te -n +tare" de+prin+0 de ori,e ero+ 1i alt5el 3reu de de5init" un ame+te, deli,at de 3ratitudine" de admira7ie 1i de -n,0 ,e.a"
40

a6ia per,epti6il" ,a un par5um e.ane+,entA dra3o+tea ei pentru He,tor8 He,tor -n+u1i nu -'a .or6it .reodat0 ,u a+prime 1i o ap0ra de .or6ele du1m0noa+e ale ,elor din ;urul ei8 S'a in+tituit a+t5el -ntre ei" 50r0 .or6e" o intimitate ,are" neum6rit0 de ni,i o .in0 1i -mpre;muit0 de +u5erin70" are o ad-n',ime pe ,are Homer a +im7it'o8 Iar la morm-ntul lui He,tor l'au pl-n+" t-n3uindu'+e" ,erniteA Androma,a" +o7ia lui mult iu6it0" 60tr-na re3in0 He,a6e" mama lui" 1i a,ea+t0 ,umnat0 adu,0toare de ur3ie 1i de moarteA Elena8 Numai Priam" -n iertarea lui" putea -n30dui un a+emenea lu,ru8 i doar un poet ,a Homer putea +0 +porea+,0 -n,0r,0tura de iu6ire omenea+,0 a Iliadei ,u a,ea+t0 t-n3uire 5inal08 Iliada +e -n,:eie ,um ni,i o alt0 tra3edie nu +e -n,:eieA ,u -napoierea le1ului lui He,tor de ,0tre A:ile" u,i3a1ul lui" 1i ,u t-n3uirea a+upra lui a ,elei ,are adu+e+e pe+te troieni ur3ia" ierta7i am-ndoi de Priam" ,are" -n +u5erin7a lui" pe nimeni n'ar 5i tre6uit +0 ierte mai pu7in de,-t pe a,e1tia doiA Puterea 1i 4rumu+e7ea ,are +,ot .ia7a din 503a1ul ei 1i o m-n0 +u6 +emnul nemilo+ al Soartei" ,0tre durere 1i moarte8 C0tre durere 1i moarte +e -ndreapt0 1i 5eri,ita unire dintre Androma,a 1i He,tor" ,are +e arat0 -n Iliada ,a ad-n,0 poe/ie a iu6irii dintre +o7i 1i a iu6irii lor pentru ,opil8 Iu6ire 1i 3ri;0 1i team0 +5-r1ind -n durerea atro,e a Androma,0i 1i" din,olo de moartea lui He,tor" -n ima3inea pre+im7it0 a de/a+trului 5inal al Troiei8 Care n'ar 5i at-t de ,r-n,en da,0 n'ar -n+emna +5-1ierea 1i nimi,irea at-tor iu6iri ,um 5u+e+e a lor 1i a at-tor altora8 Poe/ia 3rea,0 de mai t-r/iu apare" -n ,ea mai mare parte a ei" -n+tr0inat0 de 5rumu+e7ea 1i ad-n',imea le30turii de ,0+0torie8 Nu import0 ai,i din ,e determin0ri i+tori,e8 4apt e+te ,0 Homer r0m-ne marele poet al ei 1i" -n m0re7ia lui" ,:iar +in3urul poet al 5amiliei ,a realitate omenea+,0 e+en7ial0 1i permanent08 i nu e .or6a numai de He,tor" de Androma,a 1i de A+tiana2" ei +unt doar mai 6ine pu1i -n lumin0 1i mai -nalt ,-nta7i8 Iliada -ntrea30 1i toate mor7ile ei +e proie,tea/0 pe un 5ond ne.0/ut ,are e+te a,ela ?# al 5amiliilor" al ,elor de departe -n ,a/ul a:eilor 1i al alia7iloB Troiei" .eni7i 1i ei de pe alte melea3uri8

Cine ar +tr-n3e la un lo, toate m0rturiile poemului 1i le'ar urm0ri +tru,turile de ad-n,ime ar putea ar0ta ,0 toate iu6irile dintre +o7 1i +o7ie" p0rin7i 1i ,opii" ilu+trate prin marile nume ale Iliadei, dau e2pre+ie pri.ile3iat0 unei mul7imi de iu6iri 5amiliale aproape anonime" omene1te ,u nimi, mai pu7in inten+e pentru ,0 +tau mai ;o+ -n ierar:ia poe/iei >+au a +o,iet07ii :omeri,e@8 Statorni,ia lumii pe ele +e -ntemeia/0" 1i nu doar ,a 5or70 3erminati.0" ,i ,a plenitudine de .ia70 a a5e,tului uman8 E,oul" ,-t o epopee de mare" al tr0ini,iei 1i pato+ului a,e+tei le30turi e+te -n+01i Odiseea, po.e+tea -ntoar,erii a,a+0" ,u iu6ire" a unui +o7 la +o7ia 1i la 5iul lui8 Pe de alt0 parte" atun,i ,-nd prin,ipiul a,e+tei iu6iri e+te .iolat" uni.er+ul uman A intr0 -ntr'o 3ra.0 ,ri/0A Iliada de,ur3e din adulterul Elenei" i Iar ,ri/a ,are -i de5ine1te ,on5li,tul -n +en+ re+tr-n+" ,el la ,are +e m0r3ine1te nara7iunea Iliadei, e+te de,lan1at0 de un T raptA A3amemnon i'o ia lui A:ile pe Bri+ei+8 Capti.a nu -i era lui A:ile +o7ie" dar el o +o,otea ,a atare" pun-nd'o -n ; a,ela1i plan ,u +o7iile ,elorlal7i a:eeni" ,um +pune de+lu1itA <Mi'a luat +o7ia iu6it0 888 Oare de ,e a .enit A3amemnon ; ai,i" ,u at-ta o1tire U Nu ,a +'o ia -napoi pe Elena ,u plete 5rumoa+e U Dintre to7i muritorii numai Atri/ii au dra3 de +o7iile lor U Ori,e 60r6at -n toat0 5irea 1i min7ile o -ndr03e1te ; pe'a lui 1i -i poart0 de 3ri;08 A1a +unt 1i eu pentru ,ea ,are'mi e+te din tot +u5letul dra30" ,:iar da,0 e doar i/6-nda +uli7ei ; mele8= -n+0 nu ea" ,i Patro,lu" e+te dra3o+tea lui" ,u mult mai ; ad-n,0" dintre toate ,-te i'au 5o+t date8 Dra3o+tea a,ea+ta I .e,:e" de 5rate" i'a :ot0r-t de+tinul" 1i nu numai pe'al luiA R al a:eenilor 1i al Troiei8 DUREREA Dia7a lumii" na1teri" pieiri" primeniri" tre,eri 1i +t0ri 1i +tatorni,ii" ,re1teri 1i .e+te;iri" de/a+tre" pr06u1iri 1i pu+tiiri
42

pe+te ,are .ia7a +e -ntoar,e -n 5loare" marea 1i a+trele" -ntinderi de p9m-nt" r-uri" 5iare" p0duri" toate .in 1i tre, 1i +tau" traini,e -n lun3ul timp" a1e/ate pe temelii de ne/drun,inat" urm-ndu'+e dup0 le3i nea60tute 1i 6une8 i oamenii la 5el" ,a 1ir de 3enera7ii" ap0r-nd" di+p0r-nd 1i ap0r-nd iar -n lumin0 1i -n ne+5-r1irea timpului8 Dar omul" ,a in+" e .ulnera6il 1i de tot pieritor" doar omul" ,are +e na1te" +e 6u,ur0" +u5er0 1i moare8 Care are o +in3ur0 .ia70" de tr0it o +in3ur0 dat08 i ,are e+te uni," in+u6+titui6il 1i irepeta6il8 Indi.idul uman e+te +in3ura realitate totodat0 p0timitoare 1i pieritoare8 Iar .ia7a lui 1i ,on1tiin7a lui de +ine +unt +tru,turate pe a,e+te dou0 date de5initorii 1i 5undamentale8 De r0+pun+ul 5ie,0ruia la ele depind demnitatea lui 1i lo,ul lui -n ierar:ia e2i+ten7elor din uni.er+8 i ,u ,-t e+te mai mare puterea de .ia70 ,are -n+u5le7e1te un om" de,i tensiunea dintre for (i limit, ,u at-t de+tinul lui e+te mai tra3i,8 Iar Iliada, ,a poem al plenitudinii 5or7ei" al atotpre/entei dureri 1i al mor7ii" e+te ,el mai tra3i, poem8 Tot ,e ,on7ine epopeea poate 5i anali/at -n a,ea+t0 lumin0" p-n0 -n am0nunt8 In Iliada, durerile 3eneri, umane ,ap0t0 5orm0 +pe,i5i,0 prin du6la determinare a +t0rii de r0/6oi 1i a mentalit07ii eroi,e8 Ce are de -ndurat eroul :omeri, U De a+primile luptei -i pa+0 mai pu7in 1i ,:iar le ,aut08 Totu1i A:ile .or6e1te -ntr'un lo, de lupta -n.er1unat0 1i 50r0 r03a/" de /ilele -n+-n3erate 1i de nop7ile 50r0 +omn" pe p0m-nt 1i pe ape8 -n +,:im6" unii dintre r0/6oini,i" ,ei ple,a7i departe" +u5er0 de dorul de a,a+0" iar ,ei -mpre+ura7i -n ,a+a lor" troienii" +unt prad0 nelini1tii 1i +paimei 1i 6-ntui7i de .i/iunea de/a+trului ,are'i p-nde1te" a m0,elului 1i a +pul6er0rii 1i a 6at;o,urii 1i a ro6iei ne-ndur0toare8 -n ;urul Troiei epopeea arat0" -n r0+5r-n3erea tuturor o3lin/ilor ei" ,:ipul ,et07ilor -n5r-nte" pu+tiite 1i in,endiate8 i apoi moarteaA at-tea mor7i" at-7ia mor7i 1i ru3uri 1i ,enu10" at-tea mor7i timpurii" ,-te.a ilu+tre" multe" 5oarte multe -ntre.0/ute doar -n 5ul3erarea unei lo.ituri de lan,e8 i +paima ,ontinu0 ,0 nu .ei 5i -n3ropat dup0 datini" ,0 le1ul
43

o +0'7i 5ie" de+puiat de arme" ,iop-r7it de du1man +au l0+a7i prad0 ,-inilor 5l0m-n/i 1i p0+0rilor ,are +e :r0ne+, ,u mort0,iuni8 C0" 50r0 -mplinirea riturilor" um6ra ta .a r0t0,i 50r0 odi:n0 -ntre t0r-muri8 -n+0 durerea ,ea mai mare e+te pier'l derea unei 5iin7e pe ,are ai iu6it'o8 Din pri,ina a,ea+ta pl-n3 la,rimi 3rele 1i amare" :o:otind" Priam 1i He,a6e" Andro'; ma,a 1i Elena" A:ile 1i" 1tiindu'1i 5iul o+-ndit" Teti+" nemuritoarea ,are'a -n.07at ,e e durerea omenea+,08 Din toat0 poe/ia lumii" ,ea mai 6o3at0 -n la,rimi e+te poe/ie Iliadei+ ape ,are ,ur3" ne3re" pe pieptul unei +t-n,i8 Fa,rimi .0r+ate de durerea mor7ilor iu6i7i8 Iar din+pre p0m-ntul a,ela -n+-n3erat 1i de pe -n0l7imile Ilionului +e -nal70 +pre ,er" ,u t-n3uirile" o at-t de mare +u5erin70 omenea+,0 -n,-t -n ad-n,ul ,erului +enin 1i in,ande+,ent al Iliadei +e .ede -ntuneri,ul8 HADES Mor7ilor din epopee nu le e 5030duit0 o alt0 .ia70 .redni,0 de numele a,e+ta8 E drept" +e du, pentru

totdeauna -n Ere6" -n t0r-mul +u6p0m-ntean al lui Hade+" prin,ipele nemuritor al mor7ii8 Dar" dup0 ,e tre, de Sti2" au a e2i+ta .e1ni, ,a um6re 50r0 .ia70" ,a ni1te aparen7e ,are nu mai p0+trea/0 de,-t -n507i1area lor de odinioar0" +imple +imula,re .l03uite 1i in,on+i+tente" 3olite de ori,e +u6+tan7a .ital0" de ori,e ,on1tiin70 1i de ori,e amintiri8 Nu au ni,i m0,ar .ia7a ar0t0rilor din .i+e8 inutul mor7ilor e+te +in3urul lo, din uni.er+ul :omeri, unde 4or7a ,are poart0 lumea" ,are e+te lumea" e a6+ent08 A,e+tor um6re 50r0 ,u3et" 50r0 .oin70 1i 50r0 pa+iuni nu le e+te ni,i m0,ar ur-t" pli,ti+ul 5iind doar o t-n;ire a .italit07ii8 i n0lu,ile' a,e+tea nu +unt ni,i m0,ar mo:or-te +au tri+te" pentru ,0 de 5apt nu mai +unt8 4a70 de ele p-n0 1i materia" mineralele +au metalele" apele 1i norii" .-ntul 1i 5o,ul par -n/e+trate ,u un 5el de ,on1tiin70 1i de p0timire" pentru ,0 +unt e2pre+ia 4or7ei ,are tr0ie1te -n ele 1i +e de+0.-r1e1te" prin ele" -n una dintre 5ormele ei8 C-mpia
44

,u a+5odeli" -ntinderea .a30 pe ,are 5o1ne+," -n tri+ta penum6r0 5lorile a,elea lilia,:ii 1i um6rele de1arte ale mor7ilor e+te Nimi,ul .ie7ii8 E 3r0itor 5aptul ,0" pentru a le da um6relor o ,lip0 de ,on+i+ten70" de ,on1tiin70 1i de memorie" Odi+eu le d0 +0 6ea din +-n3ele unor animale ;ert5ite" adi,0 le nutre1te ,u un prin,ipiu .ital" tre/indu'le o ,lip0 din ne5iin7a lor ,u i/ de mu,e3ai8
:non>"s
4 * $

FORIA
i totu1i oamenii epopeii ,uno+, o 5orm0 a nemuririi 1i t-n;e+, dup0 ea8 Nu perpetuarea -n urma1i" ,are a+i3ur0 doar per+i+ten7a +pe,iei" ,i perpetuarea amintirii lor -n amintirea ,elor ,are .in8 i a+t5el" ,e.a dintr'un om nu +e pierde deplin" ,a /adarni,0 um6r0" ,e.a r0m-ne" partea lui ,ea mai a lui 1i ,ea mai -nalt0" amintirea 5aptelor +ale" a po.e1tii +ale" a p0timirii +ale" a i/6-n/ilor 1i a -n5r-n3erii +ale -n moarte8 Mari -nt-mpl0ri r0m-n a+t5el -n +la.a amintirii" -n 3loria unui nume ,are d0inuie mereu -n ne.0/utul .iitorului" materie pentru ,-nt0ri8 Dia7a 1i moartea omenea+,0 +e tran+5i3urea/0 -n poem" ,-mpia plin0 de +-n3e 1i de le1uri de l-n30 Troia de.ine po.e+te de +pu+ mai t-r/iu 1i de a+,ultat mai t-r/iu8 Fumea :omeri,0 nu are 3-ndul +0'1i a+i3ure nemurirea -n0l7-nd morminte tru5a1e" 3r0dini +u+pendate" piramide" +5in,1i" temple uria1e8 -i a;un3e nemurirea poe/iei8 Am putea -ntre6aA at-ta +-n3e .0r+at pentru 5rumu+e7ea unui poemU R0+pun+ul eroilor e+te a,ela ,0 da8 -n 3loria po+tum0 +e ,uprinde 1i d0inuie at-t e+en7a uni,0 a indi.idului ,-t 1i e2emplaritatea lui omenea+,0" treapta pe ,are ur,0 un om pentru a do.edi ,0 pa+ul a,e+ta -n +u+ -i e+te omenirii ,u putin70" -n,rederea -n 5aima 1i -n +la.a de din,olo de moarte" -n raptul ,0 5iin7a omenea+,0 +e poate l0+a mo1tenire pe +ine amintirii -ntrupate -n ,u.inte 1i -n ,-nte," eternitatea a,ea+ta imaterial0 50,ut0 din memorie 1i .er6 d0 Iliadei -n0l7imea unui +en+ al duratei pe ,are nu multe ,i.ili/a7ii l'au a.ut at-t de pur" de ,oerent 1i de e2,lu+i.8 i el +e a5l0 -ntr'un ,iudat
45

,ontra+t ,u ,e.a ,are +e e2prim0 -n dou0 lo,uri din poemQ ,u pre,aritatea memoriei din ,uprin+ul uneia 1i a,eleia1i .ie7ii 1i ,u 3-ndul ,0 nu mai 1tii" -n dep0rtarea timpului +au -n .iolen7a durerii" da,0 ,e ai tr0it a 5o+t ,u ade.0rat al t0u +au ,u ade.0rat .ia7a ta8 A+t5el" -n ,-ntul al treilea" a,olo undei Elena pri.e1te din -naltul Troiei pe+te ,-mpie 1i -i .ede a,olo pe ,ei ,are au 5o+t ,-nd.a ai +0i" ea +e -ntrea60" .0/-ndu'# peC A3amemnonA <A 5o+t ,-nd.a ,umnatul meu" ,07ea ,e +untT888 Dar 5o+t'a ,u ade.0rat U M0 -ndoie+,8= Dor6e1te ,a de un .i+ +au de o amintire am03itoare8 Iar" -n ultimul ,-nt" Priam" mer3-nd +pre l0,a1ul lui A:ile +0 r0+,umpere le1ul lui He,tor" -i +pune lui Herme+ >,are i +e -n507i1a+e +u6 ,:ipul unui +,utier al lui A:ile@A <A1a era 60iatul meu H da,0 -l .oi 5i a.ut .reodat08= Pentru ,a mai apoi a,e+te .ie7i 5ra,turate +0 +e re,ompun0 -n durata 50r0 :otar a unei mai ,uprin/0toare amintiri" -n ,are durerea 1i 6iruin7a de.in ,omemorare 1i ,-nt8 Ii +pune Elena lui He,torA <Eeu+ ne'al 50,ut +0 a.em o +oart0 amar0" dar a+t5el .redni,i de ,-nt o +0 5im ,-nd.a pentru oameni8= Iar He,tor" ,u ,-te.a ,lipe -nainte de moarte" .a +puneA <Nu" n'o +0 mor 50r0 lupt0 1i +la.0" r0m-n0 marea mea 5apt0 +pre 1tire ,elor ,e ,-nd.a .or .4 5i8= Dup0 ,e" ,-t timp era -n,0 6iruitor" +e 3-ndi+e ,0 p-n0 1i r0/6oini,ul u,i+ de el" ori,are ar 5i 5o+t" +e .a 6u,ura" prin .reme" de -nalt0 pomenireA morm-ntul lui de la mar3inea m0rii .a putea 5i .0/ut" ori,-t de t-r/iu -n .iitorul omene+," de to7i ,ei ,e .or tre,e -n lar3 1i .or +puneA <Iat0 morm-ntul unui r0/6oini, .itea/" ,-nd.a de mult omor-t de m-na +tr0lu,itului He,tor8= A1a ,um 1i morm-ntul lui A:ile +e .a ar0ta ,or06ierilor" de departe" -n /area 70rmului" ,elor de a/i 1i ,elor ,e .in dup0 a,eea -n timp8 Reli,.e ale unei 3lorii ne-n,etate" d0inuind ,-t 1i marea" 7inut0 .ie de un ,-nt +ta' ; torni,8 40r0 a ,0rui +t0ruin70 pe+te 3enera7ii ori,e morm-nt ar 5i mut8 Se de+lu1e1te 1i ai,i pre/en7a unei 5or7eA ,eea ,e a e2i+tat -n trium5ul puterii 1i a.-ntului de a 5i -1i perpetuea/0 puterea # din,olo de ,lipa tre,0toare" r0m-ne ,a putere a amintirii "

?L omene1ti 1i ,a 5rumu+e7e tre,-nd din 5iin70 -n poe/ie" +t0ruind prin .ea,uri ,a un .e1ni, e,ou8 Pentru ,0 4or7a e+te" ,u .or6ele lui Yord+Zort: < 888 ,e.a ,ontopit mai ad-n," [ Al ,0rui l0,a1 e+te lumina +orilor ,are apun" [ i o,eanul rotund" +i aerul .iu" 1i ,erul al6a+tru" 1i +piritul din omA [ O mi1,are +i un +pirit ,are d0 impul+ [ Tuturor lu,rurilor 3-nditoare" tuturor o6ie,telor 3-ndului" [ i ,ur3e prin toate ,-te +unt8= u8 56 AHIFE I APROPIAII SWI Cum +e .a .edea" A:ile nu poate 5i 6ine -n7ele+ 50r0 ,onte2tul lui a5e,ti." 50r0 a'i 1ti mai -ndeaproape pe ,ei pe ,are i'a iu6it 1i ,are at-t de mult l'au iu6it8 Cu at-t mai mult ,u ,-t -ntrea3a ,er,etare de p-n0 a,um a Iliadei +u5er0 de a,ea+t0 lip+0" l0+-nd ima3inea lui A:ile .0du.it0 de ,e.a nu numai important" ,i de5initoriu8 Peleu" -n de+501urarea epopeii" nu e2i+t0 de,-t -n amintirea" -n -n3ri;orarea 1i -n durerea lui A:ile" ,um +e .a ar0ta la lo,ul ,u.enit8 Ceilal7i +unt Teti+" Bri+ei+" Patro,lu" 4oini2" Automedon" Caii lui8 Iar de+pre a,e1tia .a tre6ui +pu+ tot ,e +e poate +pune pe temeiul te2tului 1i a impli,a7iilor +ale" mai ale+ de+pre pre/en7a lor -n de+501urarea propriu'/i+0 a poemului" e.o,-nd totu1i" atun,i ,-nd +e +imte ne.oia" 1i unele 5apte anterioare ei" parte de;a +pu+e la lo,ul lor" dar nu de+tul de pe lar3 -n507i1ate +au anali/ate8 C-nd A3amemnon propune" ,a +0'# -mpa,e" +0 #'* re+tituie inta,t0 pe Bri+ei+" nu .rea +0 renun7e la m-nia lui doar ,a +'o ai60 iar l-n30 el8 Dar" dup0 ,e A3amemnon i'o d0 -napoi 1i ,ei doi +e -mpa,0" A:ile +e -ntrea60 de ,e +'or 5i ,ertat at-t de r0u pentru o 5at0" ,are mai 6ine'ar 5i murit" +03etat0 de Artemi+" pe ,ora6ia -n ,are o adu,ea ,a prad08 7etis' Al0turi de iu6irea lui Patro,lu pentru A:ile" ,ea i ad-n,0 e+te ,ea a mamei +ale" nereida Teti+8 Ce tre6uia tiut de+pre ea p-n0 -n,epe a,7iunea Iliadei am +pu+ de;a"
47

r0m-ne re+tul8 Care e important 1i pentru a 1ti ,um +e raportea/0 Teti+ la A:ile 1i pentru ,0 inter.en7ia ei e+te :ot0r-toare pentru -ntrea3a a,7iune a poemuluiA ea 5a,e ,a retra3erea din lupt0 a lui A:ile +0'i -mpin30 pe a:ei p-n0 -n pra3ul de/a+trului" ea -i adu,e armele 50,ute de He5ai+to+" 50r0 de ,are A:ile n' ar putea reintra -n lupt0" 1i tot ea -l determin0 pe A:ile +0'i dea lui Priam le1ul lui He,tor8 A+t5el ,0 p0r7ile din epopee -n ,are Teti+ are un rol merit0 +0 5ie repo.e+tite8 Dar mai -nt-i +e ,u.ine +pu+ ,0 Teti+ e+te ,ea ,are -i +puneB lui A:ile ,0 are de ale+ -ntre a muri" -n,0 t-n0r" -n lupt0 +au a ple,a de l-n30 Troia 1i a +e -ntoar,e a,a+0" -n 4tia" l-n308 Peleu" unde +0 tr0ia+,0 -n lini1te ani lun3i8 Iar A:ile ale3eAT ,a +0'# r0/6une pe Patro,lu >+al.-nd totodat0 pe a:ei de lai -n5r-n3ere@ reintr0 -n lupt0 1i" u,i3-ndu'# pe He,tor" -1il pe,etluie1te +oarta8 Se pare ,0 Teti+ i'a pre/i+ 5iului ei 1il moartea lui Patro,lu +pun-ndu'i -n+0 doar ,0 a,ea+t0 +oart0 I -i re.ine < ,elui mai .itea/ dintre mirmidoni=8 Poate a ,re/ut ; ,0 tot de el e .or6a >-n 5ond Patro,lu nu era mirmidon de,-t I prin adop7iune@8 4apt e+te ,0" trimi7-ndu'# -n lupt0 -n lo,ul R lui" nu +'a 3-ndit o ,lip0 ,0 prietenul lui +'ar putea +0 moar0 I 1i -1i aminte1te de pre.e+tire numai ,u pu7in -nainte de a a5la I ,0 a ,0/ut8 C-nd -i .a 5i 50,ut /ei7a a,e+te pre.e+tiri" epopeea I nu +pune8 tim doar ,0 Teti+ -l lua ade+ea pe A:ile deoparte I 1i -i de+t0inuia planurile lui Eeu+" de 5apt :ot0r-ri ale Soartei8 I i mai 1tim un am0nunt ,iudatA ,0 Teti+ i'a d0ruit 5iului ei" I +'o ai60 la el" urna 5unerar0 de aur -n ,are +0'i 5ie a1e/at0 ; ,enu1a 1i -n ,are A:ile a pu+ mai -nt-i ,enu1a lui Patro,lu8 # Dup0 ,e A:ile" m-nio+" la+0 +0'i 5ie luat0 Bri+ei+" +e du,e # departe de to7i" la 70rmul m0rii" 1i +e a1a/0 a,olo pl-n3-nd" I pri.ind printre la,rimi -n lar38 Cu m-inile -ntin+e" o ,:eam0 I -ndelun3 pe mama lui8 i ea +e -nal70 din ad-n,uri" din ,a+ele I B0tr-nului m0rii" +e -nal70 ,a un a6ur" 1i +e a1a/0 l-n30 5iul # ei" -l m-n3-ie" -i +pune pe nume >poate ,:iar un nume de R alint@ 1i" de1i de 6un0 +eam0 1tia" -l -ntrea60 de ,e pl-n3e8 I A5l-nd ,e -i ,ere" -n,epe +0 +e t-n3uie pentru +oarta lui" +0'i ; par0 r0u ,0" da,0 tot e +ortit unei mor7i timpurii" nu poate I ?) +ta m0,ar" ti:nit 1i 50r0 durere" a,olo l-n30 ,or06iile lui" departe de lupta u,i3a10" nu +0 +u5ere pentru o o5en+0 re+im7it0 de el prea de tot amarni,8 Apoi -i 5030duie1te ,0 .a mer3e pe Olimp" la Eeu+" +0'# roa3e +0'i a;ute pe troieni" a+t5el -n,-t a,e1tia +0'i de,ime/e pe a:ei 1i +0'i -mpin30 p-n0 la ,or06ii8 C-nd .ine .remea" -ntr'o /i" -n /ori" Teti+ +e du,e a,olo" -n -nalt" 1i" -n3enun,:ind -n 5a7a lui Eeu+" -l implor0 +0 nu'i di+pre7uia+,0 ru30mintea" +0'1i amintea+,0 de .e,:iul 6ine pe ,are i'# 50,u+e 1i +0 le dea troienilor puterea de a 6irui" pentru ,a a:eii +0 -n7elea30 ,e -n+eamn0 +0'# 5i umilit pe 5iul ei 1i ,e -n+eamn0 lip+a lui de pe ,-mpul de lupt08 Dup0 oare,are 1o.0ial0 >+e temea de o +5ad0 ,u Hera@" Eeu+

-i prime1te ru3a" -n,lin-ndu'1i ,apul -n +emn de 5erm0 :ot0r-re8 Iar" dup0 ,e A:ile a5l0 de la Antilo: ,0 Patro,lu e mort" +,oate un +tri30t ,umplit" pe ,are -l aude Teti+ -n ad-n,ul m0rii 1i d0 3la+ t-n3uirii 5une6re" -n+o7it0 -n ;ale de toate Nereidele" ,are -1i 6at pieptul -n marea pe1ter0 plin0 de lumin08 Teti+ le +pune durerea ei" ,0 #'a n0+,ut pe ,el mai +l0.it dintre eroi 1i #' a ,re+,ut ,a pe un ar6ore t-n0r" ,a pe o .i70 de .ie pe ,lina unui deal" un 5iu ,are nu +e .a mai -ntoar,e ni,iodat0 a,a+0" ,are +u5er0 ,r-n,en a,um8 i ie+ toate din mare" pl-n3-nd" 1i +e adun0" una ,-te una" pe 70rm8 i" pl-n3-nd 1i ea amarni," Teti+ -l -m6r07i1ea/0 pe A:ile" ,are :o:otea" 1i -l -ntrea60 ,e +'a petre,ut >doar i +e -mplini+e ru3a" a:eii" 50r0 el" +unt la un pa+ de pieire@8 i" a5l-nd de la 5iul ei ,0" drept r0/6unare" -l .a u,ide pe He,tor" -i pl-n3e din nou +oarta" pentru el" pentru ea8 Dar" re+pe,t-ndu'i ru30mintea" nu -n,ear,0 +0'# -mpiedi,e" 6a ,:iar +pune ,0 e 5rumo+ lu,ru +0 +ar0'n a;utorul a:eilor i+to.i7i 1i pe pra3ul -n5r-n3erii" 1i ,0 pentru a+ta are ne.oie de alt0 armur0" de alt ,oi5 1i de alt +,ut >de ale lui -l de+puia+e He,tor pe Patro,lu@ 1i ,0 a doua /i" -n /ori" .a a.ea tot ,e'i tre6uie8 Apoi Teti+ le roa30 pe +urorile ei +0 +e -ntoar,0 a,a+0" ,u5un'd-ndu'+e -n ape" 1i +0'i +pun0 lui Nereu toate ,-te +'au petre,ut8 Ea -n+0 +e ridi,0" -n um6ra +erii" +pre Olimp8 A,olo e primit0 de He5ai+to+ ,u mare ,in+te 1i 6un0.oin70" -n ,a+a
49

lui de 6ron/ +tr0lu,itor8 Teti+ i +e pl-n3e de toat0 .ia7a eil ,0+0toria +ilit0 ,u un muritor" na1terea unui 5iu +ortit mor7ii timpurii 1i" a,um" 3reaua o5en+0 -ndurat0 de la A3amemnoni moartea lui Patro,lu" pierderea armelor8 He5ai+to+ +e 3r0'l 6e1te +0'i -mplinea+,0 ru30mintea de a'i 50uri alte arme 1i; de'a lun3ul nop7ii" i le 1i 5a,e" ,um altele n'au 5o+t8 Iar di'V minea7a" Teti+" i le du,e 5e,iorului ei" ,are -l pl-n3ea" 1i a,umV pe prietenul lui8 A:ile +e teme ,a le1ul" prad0 mu1telor" + V nu putre/ea+,0" 1i atun,i Teti+ -i +pune +0 5ie 50r0 3ri;0 -n; pri.in7a a,ea+ta" +0 +e lepede de m-nia +a" +0 +e -mpa,e ,ui A3amemnon 1i +0 reintre -n lupt08 Iar apoi" -m60l+0m-ndl le1ul ,u am6ro/ie 1i ,u ro1u ne,tar" -l 5a,e in,orupti6il8 -n +5-r1it" /eii" -n 5runte ,u Eeu+" .0/-nd ,0 A:ile nu -n,e'; tea/0 +0 t-ra+,0 -n 5ie,are diminea70 le1ul lui He,tor" le3atR de ,ar" ;ur -mpre;urul morm-ntului lui Patro,lu" +e :ot0r0+,R +0 pun0 ,ap0t a,e+tei lun3i p-n30riri 1i o trimit pe Iri+ dup0; Teti+" +0'i du,0 porun,0 lui A:ile8 Porun,0 +0'i dea le1ul I -napoi lui Priam" -n +,:im6ul unei r0+,ump0r0ri8 Dup0 Teti+" de+pre ,are Eeu+ 1tie ,0" /i 1i noapte" e+te 3ata +0 .in0 -n a;utorul 5iului ei8 Iri+ o 30+e1te -n l0,a1ul ei din mare 1i o po5te1te la Eeu+8 Teti+ e nedumerit0 1i nu +e arat0 prea dor'# ni,0 +0 +e du,0 pe Olimp a,um" ,-nd" -ndurerat0" pl-n3e" -n'l ,on;urat0 de +urorile ei ,ele multe #Iliada pomene1te" pe I nume" trei/e,i 1i 1a+e@" ur+ita 5iului ei8 Dar p-n0 la urm0 -1i pune un .e1m-nt al6a+tru -ntune,at 1i porne1te -ntr'a,olo8 E+te primit0 +olemn" Atena -i d0 lo,ul ei de l-n30 Eeu+8 Hera o +alut0 ,u mare polite7e 1i -i -ntinde o ,up0 de aur plin0 ,u ne,tar8 Eeu+ -i .or6e1te ,u 6l-nde7e" ,a unei mame -ndure' R rate" apoi -i +pune +0'i du,0 lui A:ile porun,a8 Teti+ +e du,e i la el" -l m-n3-ie 1i'i +pune ,e i +e ,ere" -ndemn-ndu'# +0'1i la+e durerea" +0 m0n-n,e" +0 doarm0" +0 +e 6u,ure de Bri+ei+8 Ii aminte1te ,0 .ia7a lui +e apropie de ,ap0t8 A:ile prime1te8 Iar de+pre Teti+ mai a5l0m ,e.a numai din ultimul ,-nt al T Odiseei, ,um +e .a ar0ta la lo,ul ,u.enit8 P-n0 atun,i" de+pre Teti+ tre6uie +0 3-ndim a+t5elA ,0 poe' I /ia ei e+te una dintre ,ele mai -nalte poe/ii ale maternit07ii8 S K* \ +in3ura /ei70 ,are" p0rta10 la .ia7a omenea+,0" +e identi5i,0" nemuritoare 5iind" ,u ea8 Ni,i un alt /eu din epopee nu e+te -n +tare +0 +u5ere at-t de omene1te 1i +0 +imt0 ,e -n+eamn0 moartea8 S0 1tii ,0 .ei pierde ,ur-nd pe ,ine.a ne+pu+ de dra38 A+ta" -ntr'o m0+ur0" o -n+tr0inea/0 de ,eilal7i nemuritori" a ,0ror 5ri.olitate -i repu3n08 Eei70 a m0rii eterne" e mama unui 5o, +ortit +0 ard0 p-n0 la ,er 1i +0 +e mi+tuie ,ur-nd -n propria lui ardere8 Dar" ,um +'a .0/ut" nu +e -mpotri.e1te ni,iodat0 .oii ,opilului ei 1i nu +e .ait0= /adarni, de e2,e+ele ei8 i" da,0 tot 1tie ,0 -l .a pierde ,ur-nd" -i +pune ,0 6ine 5a,e +0 .in0" ori,are i'ar 5i moti.ul" -n a;utorul a:eilor8 Nu -l mu+tr0 ni,iodat08 i nu +e arat0 ni,iodat0 ,a mam0 a unui mare r0/6oini," a ,elui mai mare" nu +imte de,-t ,:inul de a 5i mam0 unui 5iu aproape de moarte8 C:ipul /ei7ei" t-n0r0 mereu de tinere7ea nemuririi" +e .a ple,a mereu -n amintirea .remilor pe+te tinere7ea 50r0 60tr-ne7e a 3ra6ni, muritorului ei 5iu" 7in-ndu'# -n 6ra7e 1i m-n3-indu'i 5runtea 5ier6inte de ,r-n,ene patimi" ,a o alt0 mai,0 a durerilor #ma-ter dolorosa&' i 1tiind ,0" .e1ni,0 5iind" .e1ni,0 o +0'i 5ie 1i p0timirea8 A:ile" +ortit +0 moar0 t-n0r" a 5o+t +ortit +0 nu moar0 ni,iodat0" +0 tr0ia+,0 mereu" ,a durere" -n neuitarea .e1ni,0 a unei mame eterne8 8riseis are un rol :ot0r-tor -n a,7iunea epopeiiA m-nia lui A:ile 1i lun3a lui a67inere de la lupt0" ,u toate urm0rile ei" de,ur3 din o5en+a adu+0 lui A:ile de ,0tre A3amemnon" ,are i'o lua+e pe ,apti.a Bri+ei+8

Ante,edentele pre/en7ei +ale -n a,7iune +e ,uno+,8 -nl0untrul a,7iunii" ea apare -n trei -mpre;ur0ri8 C-nd trimi1ii lui A3amemnon .in +'o ia de la A:ile" Patro,lu o +,oate din ,a+0" Talti6iu 1i Euri6at" ,raini,ii lui A3amemnon" o iau 1i plea,0 ,u ea de'a lun3ul ,or06iilor" iar ea +e du,e ,u ei ae3usa, -mpotri.a dorin7ei +ale8 4emeia a,ea+ta 5rumoa+0" de neam 6un" pare +0 +e 5i le3at de A:ile 1i de ai lui" mai ale+ de Patro,lu8 Iar ,-nd" dup0 -mp0,area dintre A:ile 1i A3amemnon" e+te adu+0" neatin+0" -napoi" -l 30+e1te pe Patro,lu mort8 i -l pl-n3e ,a pe o rud0" K# a1a ,um -l .a pl-n3e Elena pe He,tor 1i din a,elea1i moti.eB 5u+e+e 6un 1i 6l-nd ,u ea8 Ii +pune <mult dra3 inimii meleQ 1i <mereu 6un=" 1i -1i adu,e aminte ,um" dup0 ,0derea ,et0] +ale" Firne+o+" 1i dup0 ,e A:ile" omor-nd'i 60r6atul 1i 5ra7ii"T o lua+e ,a prad0" Patro,lu a 5o+t a,ela ,are a -n,er,at s-m m-n3-ie" +pun-ndu'i +0 nu pl-n30 1i ,0 el" Patro,lu" i'o .a da de +o7ie le3iuit0 lui A:ile" ,are o .a du,e a,a+0 la el" -n 4tia"R unde .a 5i nunt0 mare -n ,a+a lui Peleu8 Spre deo+e6ire de ,elelalte ,apti.e" Bri+ei+ -l ;ele1te nu pentru ea" ,i pentru el" ,a pe unul dintre ai +0i" 1i'i +o,ote1te moartea ,a pe -n,0 una dintre ne5eri,irile +ale8 Dup0 a,eea e+te pomenit0 doar -nl trea,0t" ,a relu-ndu'1i .ia7a al0turi de A:ile8 Ce i'a 5o+t a,e+'V tuia +e .a +pune la lo,ul ,u.enit8 Ce e+te ea -n +ine" doar +e; -ntre/0re1te8 Dar din a,e+t pu7in r0m-ne -n amintire o pre'V /en70 .ie" a,eea a unei 5iin7e a ,0rei 5rumu+e7e +e -m6in0 ,u un +u5let ad-n, 1i ale+" ,u puterea de a +u5eri 1i de a +e -m'; p0,a" ori,-t de 3reu -i .a 5i 5o+t" ,u +oarta ei8 Dar ,are i'a mai 5o+t" dup0 a,eea" +oarta" Iliada nu ne +pune8 Iar Odiseea,9 unde +unt -n507i1ate 5uneraliile lui A:ile" n'o men7ionea/0 pe Bri+ei+8 Ca 1i Peleu" ea +e pierde -n t0,erea poe/iei8 atroclu' Fa prima .edere +'ar putea ,rede ,0 Patro,lu B nu e2i+t0" -n Iliada, de,-t prin rela7ia lui ,u A:ile8 Cu at-t mai mult ,u ,-t" tot la prima .edere" el pare +0 5ie unul dintre ,ei mai pu7in net ,ontura7i dintre eroii epopeii8 S'a a5irmat ,:iar ,0 Patro,lu e+te +in3urul per+ona; din Iliada a ,0rui per+onalitate r0m-ne o6+,ur08 Doi -n,er,a +0 do.ede+, ,0 nu e+te a1a 1i ,0" a6ia dup0 ,e 5i3ura lui ne apare mai limpede" putem -n7ele3e pe deplin natura rela7iei lui A:ile ,u el8 De+pre .redni,ia lui ,a lupt0tor nu +e poate -ndoi nimeni8 To7i ,ei din prea;m0 -l re,uno+, drept ,eea ,e e+teA ,ine.a de ran3ul lui Aia+ +au al lui Diomede" da,0 nu ,um.a ,:iar mai pre+u+ de ei" imediat dup0 A:ile8 Iar a,e+ta din urm0 lui -i d0 propria +a armur0" pe el -l la+0 +0 +e du,0 la lupt0 -n lo,ul lui >+per-nd ,:iar ,0 .a 5i ,on5undat ,u el@8 i pe 6un0 dreptateA ,eea ,e 5a,e Patro,lu pe ,-mpul de lupt0
52

e ,ompara6il ,u ,eea ,e 50,ea de o6i,ei A:ile 1i urmea/0 +0 5a,0 dup0 moartea lui8 Iar poemul numai de+pre el 1i de+pre A:ile +pune ,0" o dat0 a.-nta7i -n lupt0" adu, troienilor at-ta pr0p0d -n,-t +unt pe ,ale +0 ,u,erea+,0 Troia -n+01i" lu,ru de la ,are -i -mpiedi,0" pe am-ndoi" Apolon8 i lui" lui Patro,lu" muritor de ran3 mi," -i re.ine onoarea de a'# omor- pe li,ianul Sarpedon" 5iu iu6it al lui Eeu+ >at-t de mult iu6it -n,-t" -n prea;ma mor7ii" 5a,e ,a pe ,-mpia a,eea de/olat0 +0 ,ad0 o 3rea ploaie de +-n3e 1i apoi" o dat0 mort" trimite Moartea 1i Somnul +0'i ia le1ul 1i +0'# du,0 -n Fi,ia" la ai lui" pentru a 5i -n3ropat dup0 datini@8 Pre,um 1i onoarea de a pieri de m-na lui He,tor" ,el mai .itea/ dintre troieni" a+i+tat" -n am-ndou0 prile;urile" de -n+u1i Apolon8 Mai tre6uie +pu+ ,0" du,-ndu'+e +0 lupte -n lo,ul lui A:ile" n'o 5a,e ,a +0 +e a,opere el -n+u1i de 3lorie" ,i ,a +0'i +al.e/e pe a:eeni" 3-ndindu'+e totodat0 ,0" ^;rin 5aptele lui 1i ale mirmidonilor" -i .a adu,e 3lorie lui A:ile 1i -l .a 5a,e pe A3amemnon +0 re3rete ,0 #'a ;i3nit8 i ,0" o dat0 a;un+ pe ,-mpul de lupt0" nu +e m0r3ine1te la dueluri de la om la om" ,i are 1i o idee +trate3i,0 >,eea ,e eroilor :omeri,i li +e -nt-mpl0 rar@A a,eea ,a" -n lo, +0'i re+pin30 pe troieni +pre po/i7iile lor" +0 le taie drumul de retra3ere ,0tre ,etate 1i +0'i -mpin30 ,0tre ,or06ii8 Un +emn de inteli3en70" 1i nu numai militar0" de .reme ,e Al,imedon +pune" dup0 moartea lui" ,0 Patro,lu era <pe potri.a /eilor la +5at=8 Se pare ,0 nu'i lip+ea ni,i umorul" da,0 ;ude,0m dup0 pa+a;ul -n ,are ,ompar0" ironi," 5elul +pe,ta,ulo+ -n ,are un troian" Ce6rion" ,el ,are m-na ,aii de la ,arul lui He,tor" ,ade mort din ,ar" ,u a,ro6ati,a +0ritur0 in mare a unui pe+,uitor de +tridii8 Ima3ine maritim0 la ,are putem ad0u3a o ,ompara7ieA Patro,lu omor-ndu'# pe Te+' t_r" ,0ruia i'a -n5ipt lan,ea -n 3ur0" tr03-nd apoi de arm0 ,a +0'l pr0.0lea+,0 din ,ar" e ,omparat ,u un pe+,ar -n al ,0rui ,-rli3 +'a prin+ un mare pe1te8 Nu e ,u totul impo+i6il ,a a,e+te dou0 ima3ini +0 poat0 5i atri6uite 5aptului ,0 Patro,lu Be tr03ea dintr'o ,etate de la 70rmul m0rii8 Ori,um" -n lupt0"
53

Patro,lu +e ,omport0 ,a ori,are alt r0/6oini, 3re, +au troian"T ne,ru70tor ,a to7i ,eilal7i" ,rud dup0 le3ile de +-n3e 1i de 5ieri ale luptei8 Totu1i" e+te mai pu7in -n,linat de,-t al7ii +0'1i in+ul'te" ritual" ad.er+arii8 i pre7uia mai mult 5apta de,-t .or6aB .or'V 6a e 6un0 pe la +5aturi" nu -n 60t0lie" -i +pune el

mu+tr0toi ,ui.a ,are" -n timpul 60t0liei" -1i a,operea ,u o,0ri ad.er+arul Dar Patro,lu nu e+te doar un mare r0/6oini, 1i un orqj -ntre3 1i ,:iar iute la minte" 1i nu e+te de pre7uit doar pentru a+ta8 Iar dra3o+tea dintre el 1i A:ile nu e+te numai a,eea" dintre doi lupt0tori de mare ran3" lupt-nd al0turi /e,e ani -n 1ir8 Tre6uie +0 5i 5o+t -n natura lui ,e.a mai mult de,-t at-t" de .reme ,e to7i" -n,ep-nd ,u A:ile 1i +5-r1ind ,u ,apti.a Bri+ei+" -l iu6e+,8 Era H ,eea ,e A:ile ni,i nu era" ni,i n; putea +0 5ie H un om 6un8 Bun la +u5let" ,um +e +pune la noi" ,ald 1i -ndur0tor8 In pri.in7a a,ea+ta ni,i un erou al epopeii nu -i +eam0n08 Iar -n toat0 poe/ia prieteniei dintre doi 60r6a7i poate doar Horatio" )ood :oratio, ,um -i +pune Hamlet murind" adu,e ,u el8 Menelau +pune ,e.a a+em0n0tor de+pre Patro,lu" 1i anume ,0 nimeni nu tre6uie +0 uiteT ,-t a 5o+t de 6un #enees, ,ali5i,ati. ,are i +e d0" -n toat0 Iliada, numai lui" printre al7ii" ,:iar 1i de un troian" Fi,aon@" 6a ,:iar ,el mai 6un dintre to7i #meilic,os, dul,e ,a mierea@8 i ,:iar era8 S,o+ din a,7iune datorit0 +e,e+iunii lui A:ile" a+i+t0 neputin,io+ la de/a+trul trupelor a:eene" dar rea,7ia lui nu e determinat0 de +paim0" ,i de durere pentru at-ta +u'; 5erin70 1i moarteA +e /6u,ium0" 3eme 1i pl-n3e" -l implor0R pe A:ile +0 reia lupta 1i +e o5er0 +0 +e du,0" -n lo,ul lui" el i -n+u1i" 1i nu doar pentru a +er.i onoarea lui A:ile" ,i pentru R a da a:eilor un r03a/ +0 r0+u5le 1i pentru a ,ontinua lupta ,u ori,e ri+,8 -i p0ru+e r0u" .0/-nd at-tea ,0petenii r0nite" 1i ; -i +pune lui Euripil" r0nit" de ,are i +e 50,u+e mil0" ,a de to7iA ; <O" +0rmanilor" ,e +oart0 a7i a.ut" +0 pieri7i ai,i" departe de ; ,ei .ou0 dra3i 1i de p0m-ntul din +tr0mo1i" +0 +0tura7i ,u trupurile .oa+tre ,-inii ,ei la,omi din TroiaT= Dar Patro,lu e+te ,ald 1i -ndur0tor 1i ,u una +au alta dintre 50pturile ,are populea/0 epopeea8 4elul -n ,are" ,um K? arn .0/ut" -l pl-n3e Bri+ei+ pentru 6un0tatea lui e+te 3r0itor8 i+5'ar 5i 50,ut'o pentru un alt5el de om8 A,eea1i 6l-nde7e a inimii i +e .ede -n purtarea lui ,u te'+alianul Euripil8 Doar el -n toat0 Iliada are o a+emenea purtare ,u un r0/6oini, r0nitA de1i +e 3r06ea +0 +e -ntoar,0 la A:ile" ,-nd -l .ede pe Euripil 1,:iop0t-nd" lo.it de o +03eat0 -n ,oap+0" i +e 5a,e mil0" +e opre1te" -l ia -n 6ra7e" -l du,e -n ,ort" -l -ntinde pe o piele de 6ou" -i +,oate +03eata" -i +pal0 rana 1i pune pe ea un 6al+am lini1titor 1i" de1i at-t de 3r06it" mai r0m-ne o .reme ,u el 1i ,aut0" 5erme,-ndu'# Au .or6a" +0'# 5a,0 +0 uite de durere8 i mai re/ult0" lu,ru iar01i uni, -n Iliada, ,0 era 6un 1i ,u animaleleA 7inea a,olo" -n ta60r0" :r0nindu'i de pe ma+a lui" nou0 ,-ini8 Dintre ,are pe doi A:ile -i ;ert5e1te pe ru3ul lui Patro,luB iar de ,aii nemuritori ai lui A:ile el +e -n3ri;ea ,u dra3" +,0ld-ndu'i" un3-ndu'le ,oamele ,u untdelemn8 Iar ,aii a,e1tia" nemu' ritori ,um +unt" ,-nd Patro,lu" +tr0pun+ de He,tor" ,ade mort" nu mai .or +0 +e ,lintea+,0 din lo," r0m-n ,a de piatr0" piatra a dou0 .e1ni,e monumente 5unerare" ,u ,apete aple,ate p-n0 la p0m-nt" ,u ,oamele -n pul6ereB numai ,0" de durere" pl-n3 ,u la,rimi 5ier6in7i8 -l iu6eau to7ii a:eii" ,u Menelau -n 5runte" ,are" -mpreun0 ,u Ne+tor" +e lupt0 ,u -n'd-r;ire +0'i +,oat0 le1ul de pe ,-mpul de lupt0" -l o,rote1te ,u 3ri;a unei .a,i pentru -nt-iul ei .i7el" atun,i n0+,ut" ima3ine mai tandr0 de,-t poate p0rea ure,:ilor noa+treB tot Menelau" -mpreun0 ,u ,retanul Merion" -l ia -n 6ra7e" mort" +0'# du,0 lui A:ile8 Antilo:" ,-nd e ,:emat 1i el -n a;utor" au/ind ,0 Patro,lu a murit" -n,remene1te" +e -n5ioar0" r0m-ne 50r0 3la+" doar pl-n3e amar >Antilo: e +in3urul ,are rea,7ionea/0 -n 5elul a,e+ta H a+emeni ,ailor lui A:ile H ,a 1i ,-nd durerea lui ar 5i 5o+t mai mare de,-t a ,elorlal7i8 Poate +0 e2i+te o le30tur0 -ntre a,ea+ta 1i 5aptul" relatat -n Odiseea, ,0" dup0 moartea lui Patro,lu" Antilo: e+te ,el de ,are A:ile +e apropie mai m ult de,-t de ori,are alt a:eu@8 Apoi +'au adunat ,u to7ii" toate ,0peteniile" 1i l'au pl-n+ 1i ei" ,u o durere ad-n,08 -n

L
55

timp ,e Patro,lu /a,e mort -n ta60r0" -n,0 ne-n3ropat" to7i; mirmidonii ud0 ,u la,rimi 3rele armele lor 1i ni+ipV 70rmului8 Iar ,-nd -l du, +pre ru3" le1ul lui e+te a,operit dV pletele pe ,are r0/6oini,ii 1i le taie dea+upra lui" -n +emn de durere 1i de doliu8 Eeu+ -n+u1i -l iu6ea" 1i nu pentru ,0 i'aV 5i adu+ ;ert5e 6o3ate" ,i pentru ,0 era ,um era >iar el -i +pune i 6un" enees&, 1i +e arat0 m-nio+ ,-nd He,tor" dup0 ,e #' a omoV r-t" -i -m6ra,0 armura 1i" pentru ,a le1ul lui +0 nu ,ad0 prad0 ,-inilor din Troia" -i -n.0luie -ntr'o ne3ur0 dea+0" ,a s-1 a+,und0 de troieni pe ,ei ,are +e luptau ,u -n.er1unar0 pentru el8

C:iar 1i Homer" ,-nd -l mu+tra 6l-nd pentru ne,u3etared de a nu +e opri din lupt0 la timp" 5olo+e1te un termen aproape a5e,tuo+" nepios, ne+06uit ,a un ,opil8 Tot a1a # +e adre+ea/0 i #me)a nepios, ,opil mare 1i 50r0 minte@ 1i ,-nd Patro,lu" alarmat de +itua7ia a:eilor" -l implor0 pe A:ile +0'# la+e si ple,e la lupt0 -n lo,ul lui" du,-ndu'+e a+t5el la moarte8 Dar 6un0tatea 1i 6l-nde7ea lui Patro,lu ne apar din epo'l pee ,a mai mult de,-t o -n/e+trare 5irea+,08 Ele par un 5el de a 5i do6-ndit prin +t0p-nire de +ine8 Patro,lu" -n,0 adole+,ent" -n Opuntul lui de 6a1tin0" ;u,-nd ar1i,e ,u un 60iat de +eama lui" 1i'a ie1it din 5ire 1i" -n,0ier-ndu'+e ,u el" #'a omor-t 50r0 I +0 .rea >a1a a 1i a;un+" pri6ea3 ,u tat0l lui" +0 ,ear0 a/il la ; ,urtea lui Peleu@8 Putem ,rede H de1i" 5ire1te" Homer nu V +pune a+ta e2pli,it H ,0 omorul +0.-r1it din impruden70 i'a r0ma+" pentru toat0 .ia7a" le,7ie de +t0p-nire" ,are apoi a luat forma 6un0t07ii 1i a ,lemen7ei8 De ai,i de 6un0 +eam0 1i repul+ia lui 5a70 de -nd-r;ire 1i .iolen70" ,are +e mani5e+t0 507i1 -n ,eea ,e -i +pune lui A:ile ,a +0'# -nduple,e +0 renun7e la ina,ti.itatea o5en+at0 -n ,are a,e+ta +e retr0+e+e 1i r0m-nea retra+ ,:iar 1i -n ,lipa -n ,are a:eii a;un+e+er0 -n e2trem0 prime;die8 Cu toat0 dra3o+tea 1i ,u tot re+pe,tul pe ,are le simea pentru prietenul +0u" -l mu+tr0 ,u oare,are .e:emen70" -i +pune ,0 -i lip+e1te mila" ,0 nu e 5iul lui Peleu 1i al Tetidei >am-ndoi 5iin7e pline de -ndurare" ,um am ar0tat@" ,i ,i +'a n0+,ut din <marea ,ea .erde 1i din +t-n,i pr0p0+tioa+e=" KL at-t e+te de ,r-n,en 1i de ,rud" 1i +e roa30 /eilor +0 nu 5ie ,Uprin+ ni,iodat0 de o m-me at-t de ne,ru70toare ,a a,eea a prietenului +0u8 Se +imte ai,i" la a,e+t a+pru r0/6oini," amintirea unei .e,:i +u5erin7e8 Iar pe A:ile -l implor0 -n a1a ,:ip -n,-t a,ela -l a+emuie1te" +urprin/0tor" ,u o 5eti70 ,are alear30 dup0 mama ei 1i i +e a3a70 de poale" pl-n3-nd" ,a +'o oprea+,0 1i +0 5ie luat0 -n 6ra7e8 Dor6ind de+pre 5irea lui Patro,lu nu putem +0 nu lu0m -n +eam0 ni,i rela7ia ,u tat0l lui" Menoitio+" ,are #'a -n+o7it pe 5iul +0u -n pri6e3ie" 5apt0 a unui tat0 iu6itor" p-n0 +'a +tatorni,it la ,urtea lui Peleu8 Menoitio+ .ine -n Opunt -n Fo,rida" 7inut din nordul re,iei Centrale" din 5a7a Eu6eei >printre lupt0torii de la Troia e2i+t0 1i lo,rieni" ,ondu1i de Aia+ ,el mi," -n+0 Patro,lu nu lupt0 al0turi de ei" ,i de mirmidonii 70rii +ale de adop7iune@8 Iar +5aturile pe ,are le d0 5e,iorului la ple,area +a" -mpreun0 ,u A:ile" -n r0/6oi" -l arat0 ,a pe un om ,u 5ire alea+08 -n+0 po.e7ele lui -l au -n .edere pe A:ileA -i +pune lui Patro,lu ,a" 5iind mai mare de ani" +0'i .or6ea+,0 -n7elept" +0'i dea +5aturi de 5olo+" +pre 6inele +0u 1i +pre potolirea apri3ei +ale 5iri8 E 5ire1te ai,i un 3rad de re,uno1tin70 pentru Peleu" ,are -l primi+e 1i -l p0+tra+e -n ,a+a lui" dar 1i e2pre+ia unui ,ara,ter ale+" pe ,are Patro,lu #'a mo1tenit8 Cum ar0ta nu ni +e +pune8 C0 era mare 1i .-n;o+ nu ne putem -ndoi" alt5el nu i +'ar 5i potri.it armura lui A:ile 1i n'ar 5i putut'o purta8 C-t de+pre 5rumu+e7e" Homer n'o de+,rie ni,iodat0" mul7umindu'+e ,u ,ali5i,0ri 3eneri,e8 Totu1i a5l0m de la el" lu,ru iar01i rar" ,0 Patro,lu a.ea ommata 3ala, o,:i 5rumo1i" 50r0 +0 ,ali5i,e re+tul -n507i10rii lui8 Poate -i .a 5i a.ut -ntr'ade.0r 5rumo1i8 Sunt +i3ur ,0" ori,-t de 5rumo1i" nu +em0nau ,u ,ei ai lui A:ile8 i a,um" -nainte de a ar0ta mai -ndeaproape natura rela7iei lui ,u A:ile" tre6uie pomenite 1i ,ele ,-te.a ,ompara7ii le3ate de Patro,lu8 C-nd lupt0 ,u Sarpedon" ,ei doi par .ulturi ,are +e 6at" 7ip-nd amarni," -n .-r5ul unei +t-n,i8 Iar ,-nd lupt0 ,u He,tor" .edem -nt-i ,um +e -n5runt0 +0l6ati,"
57

tot unde.a +u+" -n pi+,ul unui munte" doi lei 5l0m-n/i 60t-n'du'+e pentru un le1 de ,0prioar0" 1i apoi un leu 1i un mi+tre7 ,are +e 6at pentru apa unui i/.or" iar mi+tre7ul >Patro,lu@ e r0pu+ 1i moare" r0+u5l-nd din 3reu8 In+0" ,-t mai tr0ia" Patro,lu era at-t de -ndurerat de +oarta a:eilor -n,-t la,rimile lui ,ur3eau a1a ,um ,ur3" -ntune,ate" apele unui i/.or pe piatra nea3r0 a unei +t-n,i -nalte 1i a6rupte8 Poate e o +impl0 -nt-mplare" dar -n toate a,e+te ,ompara7ii apare ima3inea unor mari -n0l7imi8 i a,um tre6uie +0 ar0t ,e -i le3a pe a,e1tia doi" pe A:ile 1i pe Patro,lu8 Patro,lu +o+e1te la ,urtea lui Peleu ,a un t-n0r de neam 6un" -n+0 nu de neam mare" 1i 50r0 ni,i un /eu -n a+,enden7a +a8 i ,0ut-nd a/il -n urma ,rimei +0.-r1ite8 Re3ele mirmidonilor -l prime1te" pe el 1i pe tat0l lui" Menoitio+" mai mult de,-t ,u 6un0.oin70" ,u ,0ldur08 i :ot0r01te ,a Patro,lu" de1i mai mare" +0'i 5ie lui A:ile +,utier8 Au ,opil0rit -mpreun0" 50,-nd laolalt0 tot ,e 5a, adole+,en7ii de .-r+ta lor8 A+t5el" Ne+tor >-n mi+iune de re,rutare@ -i 30+e1te al0turi de Peleu -n timpul unui +a,ri5i,iu" apoi" ,-nd ,ei doi tineri +'au :ot0r-t +0 ia parte 1i ei la ,ampania ,on5edera7iei a:eene 1i +0 ple,e ,u Ne+tor 1i ,u Odi+eu" tot Ne+tor a au/it +5aturile pe ,are Menoitio+ i le'a dat la de+p0r7ire lui Patro,lu8 C-t au +tat l-n30 Troia" p-n0 i'a de+p0r7it moartea lui Patro,lu" 1i'au 5o+t tot timpul al0turi" de'a lun3ul at-tor /ile 1i at-tor nop7i8 St0teau de .or60" r0m-n-nd departe de to.ar01ii lorA Patro,lu" n0lu,0" -1i aminte1te de a+ta 1i dup0 moarte8 Cel mai -n .-r+t0 -l -n3ri;e1te pe ,el0lalt -n toate pri.in7ele A -i

pre30te1te de m-n,are" d0 de lu,ru ,apti.elor 1i ,elor ,-7i.a mirmidoni ,are tr0iau -n prea;ma lui A:ileB +erile" +t0 1i -l a+,ult0 pe A:ile ,-nt-nd din lir0 ,-nturi ,u eroi" a1tept-nd" -n t0,ere" +0 -n,:eieB noaptea dorm -n a,eea1i -n,0pere" unul la un ,ap0t" altul la ,el0lalt" 5ie,are al0turi de roa6a ,are -i 7ine lo, de +o7ie >a lui Patro,lu era o 5emeie din in+ule" I5i+" pe ,are i'o d0rui+e A:ile ,-nd ,u,eri+e S,iro+ulB K) pentru noi" t-n0ra a,ea+ta e doar un nume" ni,i m0,ar o um6r0@8 C-nd .in ,raini,ii lui A3amemnon +'o ia pe Bri+ei+" el e+te ,el ,are" la ru30mintea lui A:ile" le'o -nm-nea/08 Iar ,-nd" -n t-r/iul +erii" +o+e+, la l0,a1ul lor Odi+eu" Diomede +i 4oini2 ,a +0'# -mpa,e pe A:ile" Patro,lu" .0/-ndu'i in'tr-nd" +e ridi,0 o dat0 ,u a,e+ta +0'i primea+,0" apoi le d0 de 60ut" aprinde 5o,ul -n .atr0 1i" dup0 ,e +'a 5ript ,arnea" pune p-ine pe ma+0 -n ni1te ,o1uri 5rumoa+e 1i" -nainte +0 +e a1e/e ,u to7ii +0 m0n-n,e" adu,e o5rande /eilor8 Prietenia lor e+te" -n ,:ip 5ire+," 1i una de lupt08 Patro,lu i'a 5o+t to.ar01 lui A:ile -n toate e2pedi7iile de prad0 1i -mpreun0 au ;e5uit 1i'au nimi,it ,et07i" dup0 ,um era r-n'duiala a,elor .remi8 Nimi, nu putea +0'i de+part0 1i -i uneau" ,a pe doi e3ali" ,ura;ul 1i 5or7a" tre,utul 1i un ne1tiut .iitor8 Pe ,-mpul de lupt0 de l-n30 Troia epopeea nu'i arat0 -n+0 ni,iodat0 -mpreun08 Doar Patro,lu +in3ur" lupt-nd de dra3ul lui" ri+ipind 3reaua prime;die -n ,are +e a5lau a:eii8 i" dup0 moartea lui" doar A:ile +in3ur" lupt-nd ,a +0'# r0/6une" 1tiind ,0 a+t5el .a muri 1i el8 Dup0 at-ta nede+p0r7ire" de+p0r7irea a,ea+ta pare >1i" -n e+en7a lu,rurilor" e+te@ a6+urd0 1i tra3i,08 E limpede" din tot ,e +pune 1i nu +pune epopeea" ,0 Patro,lu n'a 30+it -n .ia70 alt +en+ de,-t dra3o+tea 1i apropierea lui de ,el0lalt" iar moartea lui a 5o+t un a,t de d0ruire`Iar p-n0 atun,i Patro,lu" ,are" iu6indu'#" +e temea de A:ile 1i de 5irea lui" a -ndr0/nit totu1i >,eea ,e Teti+ nu 5a,e@ +0'# -n5runte8 -mplinea a+t5el +5atul tat0lui +0u8 -l mu+tr0 pe A:ile pentru -nd0r0tni,ia lui" -i +pune ,0 e nemilo+ 1i ,rud 1i -l -nduple,0 +0'# la+e pe el +0 5a,0 ,eea ,e A:ile ar 5i tre6uit +0 5a,0A +0'i +al.e/e pe a:ei8 Poate nu ,lipa mor7ii lui" ,i ,lipa a,ea+ta e+te ,lipa m0re7iei lui Patro,lu8 Dup0 a,eea" ar0t-n'du'i'+e -n .i+ ,elui pe ,are'# iu6i+e" um6r0 de1art0 aidoma lui" -l roa30" aproape repro1-ndu'i ,0 #'a uitat" pl-n3-nd" +0'# -n3roape mai ,ur-nd 1i" apoi" +0'i pun0 ,enu1a -n a,eea1i urn0 -n ,are o +0 5ie pu+0 ,ur-nd 1i ,enu1a ,eluilalt8 Apoi 5u3e" 7ip-nd ,a o pa+0re" 1i piere ,a un a6ur -n3:i7it de p0'm-nt" -n,0 a1tept-nd +0'1i a5le ,u.enitul 1i tri+tul +0la1 printre
59

um6rele mor7ilor lumii 1i a.-nd +0 a1tepte a,olo" um6r0" o; alt0 um6r0" at-t de iu6it0 ,-nd.a8 %oini/' 4oini2 e+te te+alian" dintr'o parte a Te+aliei numit0 -n epopee Helada8 Era 5iul lui Amintor" ,are .eni+e -n Te+alia din ,etatea 6eo7ian0 Eleon" dup0 ,e a,ea+ta 5u+e+e ,u,erit0 de Autoli,o+" 6uni,ul dup0 mam0 al lui Odi+eu8 Datorit0 a,e+tui tat0 al +au" 4oini2 a a.ut o tinere7e /6u,iumat08 Amintor" -n+urat 1i a.-ndu'# de 5iu pe 4oini2" a,um -n prima lui tinere7e" +'a -ndr03o+tit de o alt0 5emeie8 Mama lui 4oini2 #'a ru3at pe 5iul ei +0 +e 6u,ure el ,el dint-i de 5emeia a,eea" ,a ea +0 nu'# mai .oia+,0 pe 60tr-n" ,eea ,e 4oini2 a 1i 50,ut" iar Amintor" prin/-nd de .e+te" #'a 6le+temat +0 nu ai60 ,opii8 Atun,i 4oini2 a .rut +0'# omoare pe p0rintele +0u" dar +'a oprit la timp" de teama numelui r0u ,are i +'ar tra3e de la a+emenea 5apt0 1i a .rut +0 5u30 de'a,a+08 Au .rut +0'# -mpiedi,e de la a,ea+ta toate rudele8 El +t0ruind" +'au adunat ,u to7ii" +'au pu+ la 6en,:etuit din 6u,atele 1i .inul lui Amintor" 7in-ndu'# pe 4oini2 la mi;lo, /i 1i noapte" ,a -ntr'o -mpre+urare8 Timp de /e,e nop7i au aprin+ 5o,uri 1i au pu+ +tr0;i +0'# p0/ea+,08 Totu1i 5l0,0ul a i/6utit +0 +,ape de a,olo -ntr'a /e,ea noapte 1i" dup0 o .reme" a a;un+ -n 4tia" tot la ,urtea lui Peleu8 Ce +'a petre,ut a,olo am +pu+ de;a8 -n e+en70" A:ile i'a 5o+t lui 4oini2 H 1i i'a r0ma+ p-n0 la +5-r1it H ,a un 5iu" el 5iind" prin 6le+tem p0rinte+," lip+it de 6u,uria de a a.ea ,opii8 Dup0 ,e #'a ,re+,ut" #'a -n.07at tot ,e tre6uia +0 1tie ,a r0/6oini, 1i ,a p0rta1 la +5aturi8 Apoi a ple,at -mpreun0 ,u el la Troia8 C-nd apare pentru -nt-ia oar0 -n a,7iunea epopeii" e+te un om 60tr-n" 5oarte re+pe,tat de to7i a:eii8 Ce e+te ,iudat e ,0" la a,ea+t0 prim0 apari7ie" -l .edem nu printre mirmidoni" ,i printre ,eilal7i a:ei8 Cu at-t mai ,iudat ,u ,-t el 5i3urea/0 -n poem ,a 5iind" -n ,alitatea lui de re3e al dolopilor" ,0petenie a ,elui de al patrulea e+,adron din trupele ,omandate de A:ile" a,um ie1ite din lupt08 Poate doar +e 30+ea pe a,olo" prin ta60r0 +0 mai a5le ,-te ,e.a8 Fu,rul e+te per5e,t plau/i6il de L*
s

,u ,0 .reme ,e" dup0 +e,e+iunea lui A:ile" r0/6oini,ii mirmidoni Be pli,ti+e+," -1i omoar0 timpul arun,-nd l0n,i 1i di+,uri" tra3 u ar,ul8 4apt e+te ,0" atun,i ,-nd A3amemnon 1i ,elelalte ,0petenii a:ee +e :ot0r0+, +0'i trimit0 lui A:ile o +olie de -mp0,are" 4oini2 e+te ale+ de He,tor H ,are 1tie 6ine ,e 5a,e

H drept ,0l0u/0 a ,elorlal7i doi +oli" Odi+eu 1i Aia+" -n+o7it 5ie,are de ,raini,ul +0u8 -i du,e" prin noapte" p-n0 la l0,a1ul lui Ariile8 Dar ,e 5a,e el nu +e m0r3ine1te la at-t" el parti,ip0" ,:iar 50r0 mandat" 1i la tratati.e8 D0/-nd ,0 ni,i Odi+eu 1i ni,i Aia+ n'au reu1it +0'# -nduple,e pe A:ile" ia ,u.-ntul 1i el" 1i -n,0 5oarte pe lar3" de .reme ,e .or6irea lui e+te mai lun30 de,-t ale ,elorlal7i doi -n+umate8 I +e +imt anii -n ,u'.-ntarea pe ,are o 7ine" are ,e.a din lo,.a,itatea 1i di3re'+i.itatea 60tr-nului Ne+tor8 Dar ,e +pune do.ede1te o no6il0 +tru,tur0 moral0" un +u5let ad-n, 1i" -n ,iuda ,am lun3ilor o,oli1uri narati.e" o minte 6ine or3ani/at08 Din ultimele .or6e ro+tite de A:ile" ,a r0+pun+ la ,u.-nt0rile lui Odi+eu" reie1ea ,0 A:ile nu numai ,0" -n ,iuda tuturor ,ompen+a7iilor o5erite" nu .rea +0 mai parti,ipe la a+ediul Troiei" dar ,0 are de 3-nd +0 +e -ntoar,0 a,a+0" -n 4tia8 4oini2 -i +pune ,0" da,0 e :ot0r-t +0 ple,e 50r0 +0'i +al.e/e de la o -n'5r-n3ere iminent0 pe a:ei" el" 4oini2" plea,0 1i el8 <Cum a1 putea" ,opilul meu" +0 r0m-n ai,i 50r0 tine U= -n 5ond" .eni+e doar +0'# -n+o7ea+,0 pe A:ile" -n,0 5oarte t-n0r la ple,area din 4tia" +0'# -n.e7e 1i +0'# o,rotea+,0" 1i el -l 50,u+e ,eea ,e era" iu6indu'# din ad-n,ul inimiiB a,um n'ar r0m-ne 50r0 A:ile ni,i da,0 /eii i'ar reda tinere7ea 1i puterea8 -l roa30 +0'1i a+t-mpere m-nia" +0 nu ai60 o inim0 ne-ndur0toare" +0 +e la+e -nduple,at 1i +0 ierte a1a ,um p-n0 1i /eii iart0" -m6una7i de ru3i 1i o5rande8 Nu l'ar ru3a da,0 propunerile lui A3amemnon n'ar 5i pe deplin mul7umitoare" da,0 nu i'ar 5i trimi+ +oli de .a/0 1i apropia7i de +u5letul lui8 De ,e +0 5i .enit /adarni, la el a+emenea oameni U A+t5el ,0 m-nia lui" p-n0 atun,i -ndrept07it0" nu 1i'ar mai a.ea ro+tul8 i acum e momentul" ,-t +e mai poate 5a,e ,e.a8 Mai t-r/iu .a 5i prea tir/iu" 1i ,in+tea ,are i'ar re.eni ar 5i mai mi,08 Din ,-te +e L# .ede" 60tr-nul pare a 5i -ntre/0rit -n atitudinea lui A:ile o imper,epti6il0 1o.0ial0" po+i6ilitatea unei +,:im60ri de atitudine8 i" -ntr'ade.0r" -n r0+pun+ul pe ,are i'# d0 A:ile" +e +imte ,0 .or6ele lui 4oini2" ,0ruia A:ile -i +pune 1tta >apelati. a5e,tuo+ adre+at unui p0rinte@" l'au /drun,inat" do.ad0 ,0 nu mai a5irm0 drept ,ert0 ple,area lui de la Troia" ,0 o +0 +e mai 3-ndea+,08 Iar ,-te.a momente mai t-r/iu" -n r0+pun+ul dat lui Aia+" de,lar0 5erm ,0 .a reintra -n lupt0 -n momentul -n ,are He,tor .a a;un3e la propriile lui ,or06ii" +0 le dea 5o,8 Intre timp -i 50,u+e un +emn lui Patro,lu +0'i a1tearn0 lui 4oini2 un pat moaleA era t-r/iu -n noapte 1i n'a.ea ro+t ,a 60tr-nul +0 +e du,0 altunde.a8 Odi+eu 1i Aia+ plea,0" dup0 li6a7iunile rituale" apoi ,ei r0ma1i H A:ile" Patro,lu 1i 4oini2 H +e ,ul,0" -n a,eea1i mare -n,0pere8 Urm0toarea apari7ie a lui 4oini2 e+te 5i,ti.0A Atena ia ,:ipul lui 4oini2 pentru a'# -ndemna pe Menelau +0 +al.e/e le1ul lui Patro,lu" pe ,are Atena'4oini2 -l nume1te <prietenul ,redin,io+ al lui A:ile=8 Menelau -i r0+punde ,0 .a 5a,e tot ,e'i +t0 -n puteriA moartea lui Patro,lu -i +5-1ia+e inima8 Mai t-r/iu" ,-nd" dup0 moartea lui Patro,lu" a:eii .in la A:ile ,u daruri" 1i dup0 t-n3uirea Bri+eidei" A:ile -i ,on,edia/0 pe to7i -n a5ar0 de atri/i" de Odi+eu" Ne+tor" Ido'meneu 1i" al0turi de ei" de 60tr-nul 4oini28 Apoi" ,-nd A:ile porne1te ,u trupele +ale -mpotri.a troienilor" 4oini2 +e a5l0 -n 5runtea e+,adronului +0u de dolopi" 60tr-n dar -n,0 -n putere" ,a 1i Ne+tor8 In +5-r1it" ,-nd au lo, ;o,urile 5unerare -n ,in+tea lui Patro,lu" A:ile -l -n+0r,inea/0 pe 4oini2 ,u +upra.e3:erea -ntre,erilor de ,are" nu -nt-mpl0tor" de .reme ,e -ntr'un lo, 4oini2 e+te numit <60tr-nul ,-rmuitor de ,are=8 i nu doar pentru a+ta" ,i pentru a .edea ,e +e -nt-mpl0" +0 7in0 mint 1i" la -napoierea -n 4tia" +0'i po.e+tea+,0 totul lui Peleu" ,0rui lo, 4oini2 -l 7inu+e la Troia8 Ca 1i Patro,lu" 4oini2 e+te un om tr0it -ntre +tr0ini d; ,are +'a le3at ad-n, 1i pe .ia70" ,u de.otament 1i ,u iu6ir Tinere7ea lui" ,a 1i a lui Patro,lu" a +tat +u6 +emnul pa+io L( nalita7ii 1i al .iolen7ei" dup0 ,are am-ndoi 1i'au 30+it" pentru toat0 .ia7a" e,:ili6rul -n a,te 1i impul+iuni8 Cel mai t-n0r ,a 5rate" ,el0lalt ,a p0rinte al lui A:ile8 Dintre ei" doar 4oini2 poate 5i -n,:ipuit ,a -ntor,-ndu'+e la ,a+a lui de adop7iune" -n 4tia" la Peleu" ,a +0 moar0 am-ndoi t-r/iu" 3rei de dureri +i amintiri -mp0rt01ite8 "utomedon' Dintre apropia7ii lui A:ile" Patro,lu" 4oini2 +i Automedon" a,e+ta din urm0 e+te +in3urul mirmidon de 6a1tin0" ,eilal7i doi 5iind" ,um 1tim" din alte p0r7i ale re,iei" .eneti,i la ,urtea lui Peleu8 i" tot +pre deo+e6ire de primii doi" Automedon nu e+te le3at de ,opil0ria 1i de adole+,en7a lui A:ile8 Dintre mirmidoni" ,unoa1tem numele ,elor ,in,i ,omandan7i ai ,elor ,in,i deta1amente de r0/6oini,i .eni7i la Troia +u6 ,omanda lui A:ileA Mene+tio+" Eudor" Pi+andru" 4oini2 1i Al,:imedon8 Ni,i unul" -n a5ar0 de 4oini2" nu e men7ionat ,a a.-nd o rela7ie mai apropiat0 ,u ,0petenia lor8 i totu1i" Eudor era .l0+tarul lui Herme+" iar Mene+tio+" 5iul r-ului'/eu Sper:eu din Te+alia" -i era lui A:ile ,:iar nepot"

n0+,ut 5iind de +ora lui dup0 tat0" Polidora8 -n timp ,e Patro,lu 1i 4oim2 nu a.eau ni,i un /eu -n a+,enden7a lor 1i ni,i nu erau H ,um nu era ni,i Automedon H de o6-r1ie 5oarte alea+08 Automedon" 5iul unui o6+,ur Diore+" e+te ,el ,are ,ondu,e ,aii lui A:ile -n lupt0" dar" -n .ia7a lor /ilni,0 de l-n30 Troia" -l a;ut0 1i -ntr'alt5el" a.-nd +tatutul unui intim al eroului8 Cu prile;ul +oliei a:eene la A:ile" -i 7ine a,e+tuia ,arnea" +'o tran1e/e" apoi -n5i3e 6u,07ile -n 5ri3are" iar ,-nd +e a1a/0 ,u to7ii la ma+0 Automedon +e a5l0 printre ei" al0turi de mu+a5iriA Odi+eu" Aia+" 4oini2" EurJ6ato+" ,raini,ul lui Odi+eu" i Odio+" ,raini,ul lui Aia+8 i al0turi de 3a/d0 1i de Patro,lu8 Momentul e important 1i +olemn8 Dup0 a,eea" Automedon reapare" al0turi de Patro,lu" -n 5runtea mirmidonilor 3ata de lupt0A dup0 ,e a adu+ 1i a -n:0mat ,aii" +t0 -n ,ar l-n30 Patro,lu" 7in-nd 5r-ieleB prietenul lui A:ile a.ea -n el o -n,redere ne+tr0mutat0" ,a -ntr'un L& lupt0tor de mare ran38 -n ,ur+ul luptei dintre Patro,lu 1i Sarpedon" al treilea ,al" l0tura1ul Peda+o+" lo.it de +uli7a lui Sarpedon de+tinat0 lui Patro,lu" ,ade" ne,:e/-nd ,umplit" -n pul6ere 1i moare8 Ceilal7i doi ,ai" ,aii nemuritori" +e ,a6rea/0 1i li +e -n,-l,e+, :amurile8 Automedon +are 5ul3er0tor 1i le taie ,u +a6ia pe ,ele ale lui Peda+o+" eli6er-ndu'i pe I ,eilal7i doi 1i" -mpreun0 ,u Patro,lu" reia lupta 1i m0,elul8 Patro,lu moare" u,i+ de +uli7a lui He,tor" ,are -l .rea 1i pe Automedon" dar a,e+ta +,ap0 -n ,ar" du+ de ,ei doi ,ai 50r0 moarteB p-n0 mai departe" unde +e opre+, +0'# pl-n30 pe Patro,lu" iar Automedon -i -m6ie 1i'i amenin70 1i'i 6i,iuie1te /adarni,8 Dar Eeu+ -i -ndeamn0 pe arm0+ari +0'# +al.e/e pe Automedon 1i +0'# adu,0 -n ta60ra a:ee8 Nu .oia ,a a,ei doi ,ai +0 ,ad0 -n m-inile lui He,tor8 Automedon -n,ear,0 +0'i 7in0" ,a +0 mai lupte" dar ei /6oar0 ,a ni1te .ulturi8 P-n0 la urm0" -i +t0p-ne1te" ia ,u el pe Al,:imedon" ,omandantul ,elui de al ,in,ilea e+,adron de mirmidoni" +0 ,ondu,0 el ,aii" 1i +e -ntor, -n lupt08 He,tor 1i Eneea -i .0d 1i .or +0 pun0 m-na pe ,ai8 Automedon ,o6oar0 din ,ar 1i -i ,:eam0 -n a;utor pe ,ei doi Aia+ 1i pe Menelau" ,are p0/eau le1ul lui Patro,lu" apoi -l 7inte1te ,u lan,ea pe He,tor" dar omoar0 un alt troian" iar el reu1e1te" aple,-ndu'+e" +0 +e 5erea+,0 de lan,ea lui He,tor8 Apoi ,ei doi +e lupt0 ,u +06iile" dar -i de+part ,ei doi Aia+8 Urmea/0 marea -n,0ierare pentru le1ul lui Patro,lu8 Mai t-r/iu" ,-nd A:ile +e pre30te1te de lupt0" el 1i ,u Al,:imo+ >un alt om dra3 lui A:ile" pe ,are" dup0 moartea lui Patro,lu" #'a luat ,a +,utier@ -n:am0 ,aii" iar Automedon +e ur,0 -n ,arul de lupt0A el -l .a +e,onda pe A:ile de'a lun3ul -ntre3ii /ile= de ,r-n,ene lupte -n al ,0rei amur3 He,tor .a muri8 Automedon reapare apoi ,u prile;ul ;o,urilor 5unerare -n ,in+tea lui Patro,lu" prile; ,u ,are <a,e+t dra3 +,utier al lui A:ile= -i adu,e lui A:ile plato1a lui A+teropeu" ,a +0 i'o d0ruia+,0 lui Eumelo+8 Ultima oar0 -n poem Automedon apare -n +eara t-r/ie ,-nd Priam .ine +0 r0+,umpere le1ul lui He,tor 1i ,-nd A:ile" <departe de to.ar01ii lui=" e+te +lu;it L? +i -n+o7it la ,in0 numai de Automedon 1i de Al,:imo+" ,ei mai apropia7i de el dup0 moartea lui Patro,lu8 Tot ei" -n puterea nop7ii" de+:am0 ,aii 1i ,at-ni de la ,ele dou0 ,are ale lui Priam 1i -l du, -nl0untru pe Idaio+" ,raini,ul ,are -l -n+o7i+e pe 60tr-nul re3e" 1i -l po5te+, pe un +,aun8 Apoi iau din ,ar 6o3ata r0+,ump0rare" l0+-nd a,olo doar ,-te.a .e+minte pentru le1ul lui He,tor8 In +5-r1it" -l a+i+t0 pe A:ile la pre30tirea me+ei la ,are a,e+ta -l po5ti+e pe Priam 1i +e o+p0tea/0 ,u to7ii8 Caii lui ",ile' -i 1tim pe Ianto+ 1i pe Balio+ 1i 1tim ,0 au 5o+t un dar /eie+, 1i ,0 +unt nemuritori8 i ,0 au pl-n+ ,-nd a murit Patro,lu" iu6indu'# 1i pentru +ine 1i pentru ,e'i era el lui A:ile8 Iar la inter5eren7a dintre planul di.in 1i ,el omene+," al0turi de durerea Tetidei nu +e a5l0 -n poem mai a+pr0 durere de,-t a a,e+tor ,ai eterni ,uprin1i pentru o ,lip0 -n p0timirea de.enirii8 A:ile porne1te din nou la lupt0" +em0n-nd ,u o +tea" -n armura lui nou0 1i ,u +,utul pe ,are +e a5l0 -n507i1at tot ,e ,uprinde ,erul 1i p0m-ntul8 Sare -n ,ar" al0turi de Automedon 1i +tri30 la ,aii lui" ,er-ndu'le +0 -l adu,0 .iu -napoi" nu ,um au 50,ut ,u Patro,lu" l0+-ndu'# mort pe ,-mpul de lupt08 Iar Ianto+ -1i plea,0 p-n0 la p0m-nt ,apul 1i ,oama -i at-rn0 p-n0 ;o+" de'o parte 1i de alta a :amului8 i" a,um +in3ura oar0" .or6e1te8 -i +pune ,0 da" or +0'# adu,0 -napoi ne.0t0mat8 Dar ,0 /iua mor7ii lui e+te aproape8 Nu din .reo .in0 a lor" ,aii lui" ,i din a ,r-n,enei +oarte8 i ,0 ne.ino.a7i +unt 1i de moartea lui Patro,lu" u,i+" prin m-na lui He,tor" de -n+u1i Apolon" ,are" prin mi;lo,irea unui alt om" -l .a omor1i pe el" nu pe+te mult0 .reme8 Apoi Eriniile" re+ta6ilind le3ea ,o+mi,0" -i iau 3la+ul8 De data a,ea+ta ,aii nu pl-n3A A:ile e+te -n,0 -n .ia708 i ni,i Eeu+ nu le pl-n3e +oarta" ,a atun,i ,-nd a ,0/ut Patro,lu i ,-nd" .0/-ndu'i ,-t de amarni, +u5er0" i +e 5a,e mil08 Ii p0rea r0u" pentru ei" ,0 i'a d0ruit lui Peleu" pe ei" nemuritori i .e1ni, tineri8 De ,e U Ca +0 +u5ere printre oameni U Pentru

LK ni1te 5iin7e ,are" dintre tot ,e r0+u5l0 1i +e mi1,0 pe p0m-na +unt ,ele mai ne5eri,iteU Ar 5i putut +0 +e -ntre6e ,um de +'au molip+it ,aii de la durerea omenea+,0" ,um de pot m p0rta1i la iu6ire 1i moarte" ,um" nemuritori 5und" au a;un+ +0 le pe+e -ntr'at-t de ,e.a pientor8

AHIFE GN ACIUNEA IFIADEI


Pentru a a;un3e la o ;ude,at0 1i un +en+" +e ,u.in -nt-i; enumerate" ,a .0/ute dina5ar0" a,tele lui A:ile" a,elea ,are ,on+tituie ",ilada 1i ,are determin0 -ntrea3a a,7iune a epopeii8 C-nd e +0 -n,eap0 a /e,ea /i de molim0" A:ile ,:eam0 la adunare ,0peteniile 1i ,ere +0 5ie -ntre6at un pre/i,0tor" ,a +0 +e a5le ori3inea r0ului8 Cal:a+ +e o5er0" dar -l roa30 pe A:ile +0'# apere de m-ma lui A3amemnon" ,eea ,e A:ile -i 3arantea/08 Cal:a+ arat0 ,0 r0ul" molima" +e datorea/0 +a,rile3iului ,omi+ de A3amemnon 5a70 de Apolon8 A3amemnon promite ,0 o d0 pe Bri+ei+ -napoi da,0 prime1te alt0 ,apti.0 -n +,:im6" A:ile r0+punde ,0 lu,rul e ,u neputin70" A3amemnon re/i+t0" A:ile +e +imte .i/at 1i prote+tea/0" amemn7-nd ,0 plea,0 a,a+0" iar A3amemnon +pune ,0 nu'i pa+0 1i ,0 o .a lua pe Bri+ei+8 A:ile" 5urio+" +e +t0p-ne1te totu1i 1i ,edea/08 Dup0 ,e Bri+ei+ -i e+te luat0" o ,:eam0 pe Teti+ 1i o roa30 +0 inter.in0 pe l-n30 Eeu+" ,a a,e+ta +0'i a;ute pe troieni" d-ndu'le o mare 6iruin70 -mpotri.a a:eilor8 Teti+ -i 5030duie1te ,0 a1a .a 5a,e 1i -l +50tuie1te +0 nu mai ia parte la lupte8 Ceea ,e A:ile" din momentul a,ela 1i 5a,e" at-t el ,-t 1i" la porun,a lui" mirmidonii8 Apoi" dat 5und ,0 Eeu+ -'a dat a+,ultare lui Teti+" a:en a;un3 -ntr'o +itua7ie ,riti,0 1i +e :ot0r0+, +0 trimit0 la A:ile o +olie ,are +0'i 5030duia+,0 re+tituirea lui Bri+ei+ 1i daruri 6o3ate8 A:ile -n+0 re5u/0 1i r0m-ne mai departe -n +0la1ul lui" urm0rind de a,olo de+501urarea luptelor8 C-nd .ede de/a+trul a:eilor -l trimite pe Patro,lu la Ne+tor +0 -ntre6e ,ine e r0/6oini,ul pe ,are #'a
66

adu+" r0nit" din lupt08 Patro,lu" .0/-nd de aproape ,0 +itua7ia e de/n0d0;duit0" +e -ntoar,e la A:ile 1i -l roa30 +t0ruitor +0'# la+e pe el +0 .in0 -n a;utorul armatei pe ,ale de a 5i -n5r-nt08 A:ile a,,ept0" -i -nm-nea/0 armele lui 1i d0 ordine de lupt0 mirmidonilor" pun-ndu'i +u6 ,omanda lui Patro,lu8 Patro,lu -i re+pin3e pe troieni p-n0 la /idurile lor" dar e+te omor-t de He,tor8 A5l-nd" A:ile o ,:eam0 din nou pe Teti+ +i -i +pune ,0 +e -ntoar,e la lupt0" ,a +0'# r0/6une pe Patro,lu" omor-ndu'# pe He,tor8 A:ile nu mai a.ea -n+0 arme" pe ale lui le lua+e He,tor" de+pumdu'# pe Patro,lu8 Teti+ -i +pune ,0 -i adu,e altele noi" 50,ute de He5ai+to+8 Intre timp" A:ile +e du,e p-n0 la 1an7ul de ap0rare a:eean 1i +,oate trei +tri30te ,umplite" ,are -i -n+p0im-nt0 pe troieni 1i le -n30duie a:eilor +0 ia din -n.0lm01eal0 trupul lui Patro,lu8 A:ile -l pl-n3e amarni," apoi porun,e1te +0 5ie +p0lat le1ul" +0 5ie un+ ,u untdelemn" +0 5ie a1e/at pe un pat" a,operit ,u p-n/0 al608 -n diminea7a urm0toare Teti+ -i adu,e noua armur0 1i +,utul >pe ,are He5ai+to+ a repre/entat ,erul" p0m-ntul" .ia7a oamenilor -n -mpre;ur0rile ei e+en7iale@B A:ile le prime1te" apoi mer3e -n ta60ra a:ee" unde" -n adunarea ,0peteniilor" +e -mpa,0 -n +5-r1it ,u A3amemnon 1i -1i anun70 reintrarea -n lupt0" ,er-ndu'le tuturor +0'# urme/e" re5u/0 +0 primea+,0 pe lo, darurile 1i +0 ia parte la o+p078 Totu1i darurile +unt date 1i du+e de mirmidoni -n ta60ra lui" -mpreun0 ,u Bri+ei+8 A,olo A:ile re7ine numai ,-te.a dintre ,0petenii 1i pe 4oini2" -l pl-n3e din nou pe Patro,lu" apoi -1i -m6ra,0 armura" o -n,ear,0" pune +0'i 5ie pre30tit ,arul" ur,0 -n el" -n+o7it de Automedon" -1i -ndeamn0 ,aii nemuritori" ,are -i +pun ,0 de data a,ea+ta -l .or adu,e -napoi" dar # +e apropie moartea" apoi" +,o7-nd +tri30te mari" porne1te lupta8 Dup0 o -n5runtare ,u Eneea" ,are e +al.at de Po+eidon" -n,epe 3reul m0,el 1i a;un3e p-n0 la S,amandru" pe ,are -l umple ,u ,ada.re de oameni 1i de ,ai8 F-n30 r-u -i omoar0 pe Fi,aon" 5iul lui Priam" 1i pe A+teropaio+" un peonian din deta1amentele aliate" p-n0 ,-nd S,amandrul" m-nio+" -1i -n'.ol6urea/0 apele" 3ata +0'# -ne,e pe A:ile8 -l +al.ea/0" +t-rnit L% de He5ai+to+" un 5o, ,are +ea,0 r-ul8 A:ile tre,e mai departa 1i a;un3e l-n30 Troia" unde lupt0 ,u A3enor" 5iu al ,0petenii troiene Antenor8 Ca 1i la -n,eputul luptei" ,-nd Eneea < +al.at de Po+eidon" Apolon -l +al.ea/0 pe Antenor8 Troienii" -n derut0" +e retra3 -n ,etate 1i -i /0.or0+, por7ile8 He,tor r0m-ne -n+0 -n a5ara /idurilor 1i -l a1teapt0 pe A:ile8 Cuprin+ de +paim0" -nt-i 5u3e de el" iar A:ile -l urm0re1te" o,ole+, de trei ori ,etatea" apoi He,tor +e opre1te" -l -n5runt0 pe A:ile" ,are -l u,ide" -l de+poaie de arme >erau propriile lui arme@" -i +tr0pun3e 3le/nele 1i petre,e o ,urea ,u ,are -l lea30 de ,ar 1i plea,0 -n 3alop" t-r-nd le1ul" ,u p0rul de+pletit" prin pra5ul ,-mpiei8 A;un+ -n ta60r0" ordon0 mirmidonilor +0 r0m-n0 -n 5orma7ie 1i apoi ,u to7ii" -n 5runte ,u el" -l pl-n3 pe Patro,lu8 Fe1ul lui He,tor" ,u 5a7a -n ;o+" /a,e -n 7arin0 l-n30 le1ul ,eluilalt8 Dup0 a,eea A:ile d0" -n ,in+tea mortului +0u" un o+p078 C0peteniile a:eene -l du, apoi la A3amem'non" +per-nd +0'# ,on.in30 +0 +e +pele" -n+0 A:ile

re5u/0" am-n-nd p-n0 la 5uneraliile lui Patro,lu" -n .ederea ,0rora -i ,ere lui A3amemnon +0 trimit0 oameni +0 adu,0 lemne8 Dup0 o+p07ul de +ear0" A:ile +e du,e" +in3ur" 1i +e -ntinde pe ni+ipul 70rmului" unde adoarme" i+to.it" 1i -l .i+ea/0 pe Patro,lu8 A doua /i are lo, -nmorm-ntarea8 A:ile ordon0 mirmidonilor +0 +e e,:ipe/e ,a de lupt0 1i +0 ur,e -n ,are 1i -l du, pe Patro,lu" ,0ruia A:ile" -n mer+" -i +pri;in0 ,apul8 Pro,e+iunea" la ,are iau parte to7i a:eii" du,e le1ul la lo,ul ,u.enit8 A:ile -1i taie pletele 1i i le pune lui Patro,lu -n m-ini" -n mi;lo,ul .aietelor8 Are lo, pr-n/ul 5unerar" dup0 ,are r0m-n a,olo doar ,ei mai apropia7i mortului8 E+te -n0l7at ru3ul" pe ,are a1a/0 le1ul8 A:ile +a,ri5i,0 oi" 6oi" ,ai 1i doi+pre/e,e tineri troieni" pe ,are -i u,ide ,u m-na lui" a1a/0 l-n30 ru3 am5ore pline ,u miere 1i ulei8 Apoi" pl-n3-nd" -n,ear,0 +0 aprind0 ru3ul" ,are -n+0 nu ia 5o," iar atun,i in.o,0 .-ntul de apu+ 1i pe ,el de mia/0noapte" ,are .in" .i5oroa+e" 1i -nte7e+, 5o,ulB 5o,ul arde noaptea -ntrea30" -n ,ur+ul ,0reia A:ile in.o,0" t-n3uindu'+e" +u5letul lui Patro,lu" p-n0 r0+are +teaua dimine7ii8 Cenu1a e pu+0 -n urn0 1i L) urna a1e/at0 -n morm-ntul -n0l7at atun,i8 C-nd .or +0 +e -mpr01tie" A:ile -i re7ine 1i le propune +0 parti,ipe la ;o,urile 5une6re -n ,in+tea lui Patro,lu >-ntre,eri de ,are" pu3ilat" lupt0 ,orp la ,orp" aler30ri" arun,0ri ,u di+,ul" tra3eri la 7int0 ,u ar,ul@8 Dup0 5ie,are -ntre,ere" A:ile o5er0 numeroa+e premii de mare pre78 Dup0 ;o,uri +e la+0 noaptea8 A:ile nu poate +0 doarm0 1i pl-n3e" ,ople1it de amintiri" +e /.-r,ole1te -n pat" +e ridi,0 1i +e plim60 pe 70rmul m0rii8 In /ori -1i -n:am0 ,aii la ,ar" de ,are lea30 le1ul lui He,tor" 1i -l t-r01te de trei ori -n ;urul morm-ntului lui Patro,lu8 i 5a,e a+ta /i de /i" timp de dou0+pre/e,e /ile8 D0/-nd a+ta" Eeu+ o ,:eam0 pe Teti+ 1i -i +pune +0 du,0 porun,0 din parte'i lui A:ile +0 dea le1ul lui He,tor lui Priam" ,are .a .eni ,:iar el +0'# r0+,umpere8 Priam +o+e1te -n noaptea urm0toare" iar A:ile -l tratea/0 ,u mare re.eren70 1i -ndurare" .or6e+, -ndelun3" -i d0 le1ul" a1e/-ndu'# ,:iar el -n ,arul ,u ,are .eni+e Priam" ia din ,el0lalt ,ar r0+,ump0rarea" m0n-n,0 -mpreun0" -l po5te1te pe 60tr-n +0 doarm0 a,olo 1i" lu-ndu'1i r0ma+ 6un" -i promite ,0 nu .or mai 5i lupte timp de dou0+pre/e,e /ile" r03a/ pentru -nmorm-ntarea lui He,tor8 E+te ultima apari7ie a lui A:ile -n Iliada, unde nimi, din 5aptele lui ulterioare nu e+te -n507i1at8 i ni,i moartea lui" doar pre.e+tit0 de He,tor" murindA de m-na lui Pari+" l-n30 poarta S,:ee >poarta din+pre nord a Troiei@8 A6ia din Odiseea mai a5l0m ,0 -n ;urul trupului +0u uria1 1i 5rumo+" -ntin+ -n pra5" ,u p0rul r0.01it" a:eii +'au luptat o /i -ntrea30" ,u -n.er1unare" p-n0 -n amur3" ,-nd a i/6u,nit o 5urtun0 ,umplit08 Trupul a 5o+t adu+ -n ta60r0" +p0lat 1i un+8 A:eii pl-n3eau" -1i t0iau pletele -n +emn de doliu8 Teti+" -mpreun0 ,u toate /ei7ele m0rii" a ie1it din .aluri ,u un 7ip0t ,are i'a -n+p0i'm-ntat 1i +'ar 5i -mpr01tiat ,u to7ii da,0 nu i'ar 5i lini1tit Ne+tor8 Teti+ 1i nereidele" pl-n3-nd 1i +,o7-nd 7ipete de ;ale" i'au -m6r0,at trupul -n .e1minte di.ine8 C-nte,ul 5une6ru a 5o+t ,-ntat de Mu/e8 A 5o+t pl-n+" de oameni 1i /ei7e" #% /ile 1i #% nop7i8 -ntr'a #)'a a 5o+t ar+ pe ru3" -mpreun0 ,u ;ert5e" miere 1i mire+me8 -n ;urul lor" r0/6oini,ii -n0l7au /ar.a L$ armelor8 Cenu1a i'a 5o+t pu+0 -ntr'o urn0 de aur >dar al lid DionJ+o+ 1i oper0 a lui He5ai+to+@" -mpreun0 ,u ,enu1a lui Patro,lu" 1i le'au ridi,at un morm-nt la mar3inea m0rii" pe un promontoriu -nalt8 C-nd a ,o6or-t -n In5ern" Odi+eu +'a -nt-lmt 1i ,u um6ra -nl0,rimat0 a lui A:ile" ,are -l -ntrea60 ,um de' a a;un+ a,olo" -n t0r-mul mor7ilor" n0lu,i ne+im7itoare ale muritorilor i+to.i7i 1i +tin1i8 Apoi -l -ntrea60 da,0 1tie ,e.a de+pre Peleu 1i de+pre 5iul lui" Neoptolem8 Uli+e nu 1tie +0'i +pun0 nimi, de+pre 5oarte 60tr-nul lui p0rinte" doar ,0 pe Neoptolem #'a adu+ el -n+u1i din S,iro+ l-n30 Troia" unde +'a do.edit 6un la +5at 1i .itea/ -n lupte" 1i unde +'a a5lat 1i el" -mpreun0 ,u toate ,0peteniile" -n ,alul de lemn ,are a adu+ pieirea Troiei8 A ple,at de a,olo tea50r 1i -n,0r,at ,u pr0/i8 A:ile -l a+,ult0 1i" 50r0 un ,u.-nt" +e -ndep0rtea/08 Comparaiile Ori,e +'ar mai 1ti de+pre el" +e 1tie din alte p0r7i" nu din marea poe/ie :omeri,08 Din ea 5a, -n+0 parte 1i ,ompara7iile le3ate de A:ile" a ,0ror anali/0 ad-n,it0 nu poate lip+i ai,i8 Prin ele" A:ile apare de+,ri+ -ntr'un alt lim6a;" ,are .or6e1te de+pre o alt0 lume" 50r0 lo, 1i timp 1i ale ,0rei e2i+ten7e 1i mi1,0ri ,on7in ,e.a din e+en7a lui 1i totodat0 o tran+,end 1i o tran+5i3urea/08 Ni,i un alt erou :omeri, nu e+te o6ie,tul unui num0r at-t de mare de ,ompara7ii8 Sunt trei/e,i8 Dintre a,e+tea numai trei nu -l au -n .edere pe A:ile ,a r0/6oini, 1i" dintre a,e+tea" dou0 +unt analo3ii ale durerii lui pentru Patro,lu8 In prima" A:ile" ,are -1i 7ine m-inile pe pieptul prietenului 1i +e t-n3uie -n puterea nop7ii" .i+-nd r0/6unare" e+te ,omparat ,u un leu ,0ruia i +'au luat puii 1i 3eme 1i -i ,aut0 prin .0i -ndurerat 1i m-nio+ 1i nu'i 30+e1t A:ile 3eme dup0 omul pe ,are -l iu6i+e ,el mai mult -nt oameni 1i -l ,aut0 printre amintiri 1i /adarni,e .i+e8 Iar 4

70

alt lo," -n timp ,e .-nturile -nte7e+, 5l0,0rile ru3ului lui Patro,lu" A:ile" ,are o,ole1te 5o,ul ,u pa1i len7i" e+te a+emuit ,u un tat0 -n ,ea+ul -n ,are tre6uie +0'1i ard0 pe ru3 5iul iu6it" mort -nainte de .reme" -nainte de nunt08 Cum muri+e +i Patro,lu" t-n0r 1i 50r0 a a;un3e +0 .ad0 Troia ,0/-nd8 Troia ,0reia A:ile .oia ,a" -mpreun0 ,u Patro,lu" doar ei doi" +0'i de+5a,0 +5-nta diadem0 de mirea+08 A treia ,ompara7ie din a,e+t 3rup e+te ,a un e,ou t-r/iu al tinere7ii timpurii a lui A:ile8 C-nd" -n puterea nop7ii" re3ele Priam intr0 -n l0,a1ul lui din ta60ra a:ee" -n3enun,:ea/0" ,uprinde 3enun,:ii lui A:ile 1i -i +0rut0" A:ile -l pri.e1te ,u uimire ,a pe un muritor ,are" <dup0 ,e a +0.-r1it un omor -n 7ara lui" +e arat0 pe nea1teptate -n ,a+a unui om a.ut= ,a +0 ,ear0 ad0po+t 1i o,rotire8 a/da 1i to7i ,ei de a,olo -l pri.e+, ului7i8 A1a .a 5i +o+it -n 4tia" ,u mul7i am -n urm0" 4omi2 1i" mai t-r/iu" Patro,lu" -n+o7it de tat0l +0u8 Doar ,0 ai,i Homer" poate -n ,:ip deli6erat" +u3erea/0 o in.er+iune pateti,0A u,i3a1ul e+te to,mai 3a/da" ,el ,are .ine +0'# implore e+te to,mai .i,tima8 Celelalte ,ompara7ii 7in de lupt08 A:ile +e n0pu+te1te a+upra du1manului ,a un leu :0ituit de +0teni" a7-7at" 3ata +0 +ar0" ,u 3ura -n+pumat0" 60t-ndu'1i ,oa+tele ,u ,oadaB ,a un del5in uria1 de ,are pe1tii 5u3 +0 +e a+,und0 -n un3:erele m0riiB ,a un .ultur ,are 5u30re1te porum6ei 1i'i a;un3e din urm0" 7ip-ndB ,a un 5o, n0.alni, ale ,0rui 5l0,0ri" 60tute de .-nt" +e /6u,ium0 1i +e -n.-rte;e+, -n ar6orii p0durilorB +au" tot ,a un p-r;ol ,are 3one1te l0,u+tele -n+p0im-ntate -n ape de r-u 1i ,aii lui /dro6e+, +u6 ,opite +,uturi 1i le1uri" a1a ,um 6oii ,al,0" mu3ind" +pi,ele de 3r-u pe arie" la treieri18 Printre +,enele de lupt0 de l-n30 Troia nu pu7ine +unt +,ene de 5u30" 5u30 dup0 ,ine.a la ,are .rei +0 a;un3i +au ru30 de ,ine.a de ,are .rei +0 +,api8 Cum A:ile e+te ,el mai rapid 1i mai re/i+tent r0/6oini, din epopee" e+te 5ire+, ,a 1i ,ompara7iile +0 ilu+tre/e a,ea+t0 -n+u1ire a lui" ,a -n a,eea m ,are apare ,a arm0+ar 6iruitor -n multe -ntre,eri" ,are alear30 in 3alop pe+te ,-mpie8 Dar ,ea mai ,umplit0 -mpre;urare %# de a,e+t 5el e+te urm0rirea lui He,tor de ,0tre A:ile8 A:ile alear30 dup0 He,tor -n+p0im-ntat" am-ndoi +unt a+emeni unor arm0+ari ,are 3one+, la ;o,uri 5unerare" +0 ,-1ti3e un premiu8 Dar premiul de la ,ap0tul a,e+tei -ntre,eri e+te .ia7a +au moartea8 A:ile alear30 ,a un ,-ine de .-n0toare ,are urm0re1te un ,0prior 1i" ,-nd a,e+ta +e ad0po+te1te -ntr'un de+i1" ,-inele -l urm0re1te nea60tut" adulme,-nd" iar p-n0 la urm0 -l 30+e1te8 i mai alear30 A:ile 1i He,tor -ntr'un 5elA ,a atun,i ,-nd .i+e/i ,0 urm0re1ti pe ,ine.a 1i" ori,-t de iute ai aler3a" par,0 ai +ta pe lo," ni,i tu nu po7i +0'# a;un3i" ni,i ,el0lalt nu +,ap0" am-ndoi ,uprin1i -n ,o1marul unei 3oane imo6ile8 Pe de alt0 parte .ine ,ea+ul ,-nd r0ul te a;un3e din urm0A A:ile -n+u1i" ,u ,-te.a ,ea+uri -nainte" ori,-t de iute aler3a" era a;un+ de apele S,amandrului m-nio+" a1a ,um un om ,are +ap0 un 1an7 de iri3a7ie 1i d0 drumul apelor la .ale e+te -ntre,ut de ,ur3erea lor" ,are t-r01te" ,u /3omot mare" pietri18 Ciudata ,ompara7ie e+te de 5apt o miniaturi/are a re5erentului ei din nara7iune" dar" ,ur3erea apei pe un 1an7 nea.-nd nimi, -n5ri,o10tor" ,um e+te n0.ala S,amandrului -nd-r;it -mpotri.a eroului" a,,entul ,ade pe +,0parea de +u6 ,ontrol a unei 5or7e" indi5erent da,0 mare +au mi,0" pe ,are tot tu ai pro.o,at'o8 -n a,ela1i ,onte2t A:ile" -n3ro/it" ie+e din apele -n.er1unate ale r-ului 1i ,aut0 +0 +e -ndep0rte/e" aler3-ndA p0rea ,0 e mai iute de,-t .ulturul ne3ru" ,are e+te" -ntre p0+0ri" ,el mai puterni, 1i ,u ,el mai iute /6or8 Era at-t de -n5ri,o1at -n,-t i +e p0rea ,0'# :0ituie+, to7i /eii ,erului nem0r3init8 Cele mai numeroa+e ,ompara7ii le3ate de A:ile +unt ,ele ,are ilu+trea/0 +tr0lu,irea8 Ele in+tituie" -n 5elul lor +pe,i5i," o rela7ie -ntre A:ile 1i 5enomenele luminoa+e produ+e de ,om6u+tie8 C-nd A:ile tre,e de parapet 1i +e arat0" -n,0 ne-narmat" l-n30 1an7ul a:eu de ap0rare" ,a +0'# .ad0 troienii 1i +0 +e -n+p0im-nte" 5runtea lui e+te -n,ununat0 de un nim6" din ea 7-1ne1te o 5la,0r0 +tr0lu,itoare8 -1ne1te p-n0 la ,er" ,a 5l0,0rile 5o,urilor aprin+e noaptea pe o in+ul0" -ntr'o ,etate a+ediat0" pentru ,a ,ine.a +0' i .in0 -ntr'a;utor de pe
72

mare8 Nu lip+e1te de ai,i o trimitere la a+ediul Troiei 1i" -ntr'o alt0 ,ompara7ie" pre.e+tind 5une+tul 5o, ,are .a mi+tui nu pe+te mult0 .reme ,etatea" e+te .or6a ,:iar de un ora1 ,uprin+ de 5l0,0ri m-nioa+e 1i -nalte p-n0 la ,erA in,endiul e+te -n+u1i A:ile8 Iar armele lui +,lipe+, or6itor -n ,-mpieA ,a+,a lui e ,a un a+tru +,-nteietor 1i .-r5ul l0n,ii ,a lu,ea50rul de +ear0" ,ea mai 5rumoa+0 +tea" +tr0lu,ind tot mai tare -n ad-n,ul nop7iiB armura e ,a o lu,ire de 5la,0r0 +au ,a +teaua C-inelui lui Orion" ,are arde" r0u pre.e+titoare" -n ,erul .eriiB iar +,utul i +e .ede de departe" lumin-nd ,a luna" +au" -ntr'alt lo," ,a o 5la,0r0 aprin+0 unde.a la o +t-n0 +in3urati,0 din mun7i" .0/ut0 din lar3 de ,or06iern pe ,are 5urtuna -i t-r01te pe mare" departe de ai lor8 Str06ate ai,i" 50r0 o rela7ie nemi;lo,it0 ,u ,onte2tul" toat0 durerea

a,elor oameni r0/le7i7i de at-7ia ani de ,a+ele lor" 1i mai ale+ a lui A:ile" ,0ruia -i e+te ,el mai dor8 E+te .remea a,um ,a" ,er,et-ndu'i 5aptele 1i .or6ele" +0 n0/uim ,0tre o -n7ele3ere ,-t mai -ntrea30 1i ,-t mai ad-n,0 a a,e+tei delo, +imple pl0+muiri :omeri,e ,are e+te A:ile8 i e 6ine +0 -n,epem" pentru a du,e apoi anali/a mai departe" ,u %elul n care $orbe(te ",ile -n,er,area de a ad-n,i ,ara,terul lui A:ile nu poate o,oli anali/a 5elului -n ,are .or6e1te el 1i a +pe,i5i,it07ii di+,ur+ului +0u8 A:ile nu'1i a+,unde ni,iodat0 3-ndul dup0 .or6e 1i ,:iar de,lar0 ,0 dete+t0 dupli,itatea" pe ,el ,are una 3-nde1te 1i alta +pune" tot pe at-t ,-t -i e+te ur-t de por7ile inutului mor7ii8 Fu,rul a,e+ta i'# +pune lui Odi+eu" 1i nu -nt-mpl0tor8 S'ar putea ,rede ,0 -ntre3ul 5el de a .or6i al lui A:ile e+te dedu,ti6il din 5ran,:e7ea lui8 i" -ntr'o m0+ur0" ,:iar a1a 1i e+te8 Dar a,e+t lu,ru e departe de a du,e la un +til 5ru+t 1i rudimentar8 Dimpotri.0" .or6irea lui A:ile a6und0 -n parti,ularit07i +pe,i5i,e" dintre ,are unele +unt mai de3ra60 +urprin/0toare8
73

Sin3ulan/-ndu'# printre to7i erou prin tot ,e e+te 1i cet 5a,e" Homer i'a dat lui A:ile un +til al e2pre+iei ,are e+te numai al lui8 -n ,:ip deli6erat" do.ad0 ,0 -n -n+u1i ,uprin+ul poemului e2i+t0 ,on+idera7ii pri.itoare la di5eren7ele dintre 5elurile de a .or6i8 A+t5el Antenor" una dintre ,0peteniile troiene" po.e+tindu'i lui Pnam o mai .e,:e .i/it0 la Troia" a lui Menelau 1i a lui Odi+eu" .eni7i -n +olie a,olo pentru a ne3o,ia" -i +pune ,0 Menelau .or6ea ,u u1urin70" limpede" 50r0 1o.0ieli 1i 50r0 ,u.inte de pri+o+" -n+0 ,0 Odi+eu i'a uluit pe to7i ,u 6o307ia" ,u 5or7a 1i ,u 5arme,ul .or6im lui8 A:ile" p-n0 la un pun,t" .or6e1te ,um ne'am a1teptaA .e:ement" p0tima1" a6rupt8 Ade+ea anun7urile lui +unt +,urte 1i +a,adate8 Intr'un lo," +up0rat pe A3amemnon" 5olo+e1te" -n ,in,i .er+uri" /e,e propo/i7ii independenteA <N'o +0'# mai a;ut ni,i ,u .or6a" ni,i ,u 5or7a8 M'a -n1elat 1i m'a ;i3nit8 N'o +0 m0 mai am03ea+,0" a;un3e o dat08 Din parte'mi" du,0'+e pe pu+tii8 I'a luat Eeu+ min7ile8 Mi'e +il0 de darurile lui8 Ni,i ,0'mi pa+0 de el8= A+emenea +til a+indeti, ar 5i de ne3-ndit -n ,u.-nt0rile -m6el1u3ate 1i a3ale ,ur30toare ale lui Ne+tor8 Totu1i +unt momente -n ,are ,ur3erea di+,ur+ului -i e+te -ntrerupt0 de parante/e p0tima1e" ,a atun,i ,-nd" dup0 moartea lui Patro,lu" .rea +0 +pun0 ,0 plea,0 +0'# r0/6une" dar -1i taie -n dou0 r-nduri .or6a" pun-nd la mi;lo, 3-ndul ,0 nu +e .a mai -ntoar,e a,a+0" ,0 n'a 5o+t al0turi de Patro,lu" +0'# +al.e/e" ,0 doar a +tat l-n30 ,or06ii" /adarni,0 po.ar0 p9m-ntului" el" ,el 50r0 de pere,:e -n lupt0 1i ,a pu7ini al7ii la +5atB 1i" din a,ela1i +u5lu" depl-n3e pornirile /0nati,e ale m-niei" -ntor,-ndu'+e -n +5-r1it la <A,um" a1adar888= Nu e2i+t0 -n Iliada +til mai -n,0r,at de emoti.itate de,-t al lui" ,um +e .ede" printre at-tea altele" din adre+0rile prin .o,ati.e e2tin+e" din 5olo+irea" 5re,.ent0 1i +pe,i5i,0 lui" a unor parti,ule ,u .aloare emo7ional0" din .iolen7a in+ultelor 1i a in;uriilor8 i nu -n ultimul r-nd din num0rul 1i an.er3ura :iper6olelor" a+o,iate ,u 5ormul0ri ipoteti,e" ,a 1i ,-nd mar3inile realului 1i m0+urile lui nu i'ar 5i 5o+t de a;un+A <n'am +0 m0 -mpa, ,u A3amemnon ni,i da,0 mi'ar da de /e,e +au de dou0/e,i de ori tot ,e are a,um 1i .a a.ea .reodat0" toate
74

,omorile ,elor mai 6o3ate ,et07i" 6unuri ,-te +unt -n lume 5ire de ni+ip= +au >,0tre He,tor@A <n'o +0'7i dau le1ul alor t0i ni,i da,0 mi'ar da o r0+,ump0rare uria10 1i 3reutatea ta -n aur 1i -n,0 5oarte mult pe dea+upra8= A,e+tea +unt ro+tiri p0tima1e" ale unui om mai pre+u+ de m0+ura ,omun0 1i de i+pita ori,0rei r0+,ump0r0ri8 Dor6e1te ,u o -n,:ipuire e2,e+i.0 1i -ntr'alte prile;uriA re.0/-ndu'# pe ,-mpul de lupt0 pe unul dintre 5iii lui Priam" Fi,aon" pe ,are -l prin+e+e 1iH# .-ndu+e mai demult -n Fe+6o+" -1i /i,e" uimit ,a de'o minune" ,0" da,0 lu,rurile mer3 a1a" da,0 ni,i ne,uprin+a -ntindere al60 de +pume a m0rii nu'i mai 7ine departe pe oameni" +e .a -nt-mpla ,a 1i a,eia pe ,are i'a u,i+ +0 -n.ie 1i +0 +e -ntoar,0 pe p0m-nt din ne3urile inutului mor7ii8 Dar re+pira7ia a,ea+ta lar30 produ,e un ,u totul alt e5e,t atun,i ,-nd A:ile +e de+prinde de -n3r0dirile unui lo, anume 1i .ede lumea mai departe 1i mai lar3 1i mai de +u+ de,-t ori,are om8 In ,-te.a r-nduri .or6irea lui tre,e 6ru+, de la .iolen70 1i ,ru/ime la o ,iudat0 deta1are de ,onte2tul ,lipei" la o .i/iune ,uprin/0toare ,-t .ederea din -nalt a unui .ultur8 i de la -n3u+timea a,elei ,-mpii -n+-n3erate la +pa7ii -ndep0rtate 1i .a+te" a ,0ror ,alm0 e2i+ten70 e ,u totul +tr0in0 de -n5runt0rile de l-n30 Troia8 -n a+emenea ,lipe nu mai .or6e1te +,urt 1i t0io+" .er+urile" -n,etinindu'1i ritmul" de.in 3ra.e" 5olo+e1te nume ,are tre/e+, mari e,ouri" epitete +olemne -n lun3imea lor 1i a1e/ate +imetri," e.o,-nd -ntinderile de+,:i+e 1i -ndep0rtate ale p0m-ntului rodni," ,u p0duri pline de um6r0 1i r-uri -n+pumate" ale m0rii ,u in+ulele ei" numind r-un" la,uri 1i mun7i" 7inuturi >4n3ia@ 1i in+ule >Fe+6o+@" ,et07i .e+tite 1i pline de aur >Or:omeno+ 1i Te6a E3iptului@ 1i +5inte +an,tuare >Del5i" Dodona@ ,are durea/0 -ntr'un alt timp" +tatorni," ,a a,ela al ,ompara7iilor din poem 1i

al marilor ,lipe -n ,are tra3i,a Iliad +e -nal70 dea+upra ei -n+01i8 A:ile 30+e1te ,u.inte impun0toare" ,are de+,riu" -n den+itatea lor" marile tr0+0turi ale .ie7ii lumii 1i ,u deo+e6ire" pentru a,e+t 5iu al unei /ei7e a m0rii" marea ,u -ntinderea ei" ,0reia -i +imte tala/urile" 1i ,u ad-n,ul de +u6
75

ne3rele -n5ior0riB 1i toate apele p0m-ntului" de la i/.oare 1i 5-nt-ni ad-n,i" p-n0 la marile r-uri ,are ,ur3 puterni, +pre mare ,u ape 6o3ate 1i .-rte;e de ar3int 1i p-n0 la marele 5lu.iu de o6-r1ie" O,eanul" ,are -mpre;muie lumea 1i ,ur3e +u6 +tele" ,u ape ad-n,i8 In a+emenea .i/iuni .iolen7a -1i 30+e1te pentru o ,lip0 -n+eninare 1i odi:n0" departe de /6u,ium8 Cu.-ntul <departe= #telot,i, telot,en& e ro+tit de A:ile mai ade+ea de,-t de to7i ,eilal7i 1i ,u un e,ou din ad-n, 1i din ne,uprin+ pe ,are -n ni,i un alt 3la+ din Iliada nu'# are8 In +,:im6 +unt ,u.inte >#*# la num0r@ pe ,are -n Iliada nu le ro+te1te de,-t el8 i nu doar ,u.inte" ,i 1i +en+uri uni,e" -ntre6uin70ri 50r0 analo38 Multe +tau m0rturie" 1i ele" mani puteri de e2pre+ie a lui A:ile" ,are nu e+te alt,e.a de,-t puterea naturii lui 1i a 5a,ult07ilor +ale" tran+la7ia -n .er6 a 4or7ei ,o+mi,e ,are -l -n+u5le7e1te 1i -l 5a,e uni,8 -ntr'ade.0r" iutele A:ile 1tie +0 /06o.ea+,0 -ndelun3 a+upra ,-te unei realit07i +au -n,:ipuiri" de+,riind" po.e+tind" 5ie ,0 .or6e1te de un +,eptru >lemn rete/at din trun,:iul .iu de +e,ure 1i a,uma u+,at" menit +0 nu mai ai60 5run/e 1i ramuri@" 5ie de ;ert5a ,ernit0 a pletelor +ale >pe ,are 1tie ,0 nu le .a mai rete/a a,a+0 la el" -n 4tia dep0rtat0" -n+o7indu'le ,u o ;ert50 6o3at0 de o +ut0 de 6oi 1i de ,in,i/e,i de 6er6e,i" l-n30 r-ul ,opil0riei +ale 1i l-n30 templul plin de mire+me de a,olo@8 C-nd +u+7ine ,0 .a ple,a de l-n30 Troia" nu +e mul7ume1te doar ,u a+ta" +pune ,0 .a adu,e -nt-i o ;ert50 /eilor" apoi -1i .a umple ,or06iile ,u 6unurile do6-ndite" le .a tra3e -n mare 1i apoi .or putea 5i .0/ute 6r0/d-nd marea -m6el1u3at0 -n pe1ti" -mpin+e -n /ori de puterni,e .-+le8 Iar ,-nd -i aminte1te lui Eneea de /iua" mult mai .e,:e" ,-nd a,e+ta a 5u3it de lan,ea8lui" -l arat0 p0r0+indu'1i turmele 1i lu-nd'o la 5u30 ,-t -l 7ineau puterile" la .ale pe ,oa+tele muntelui" 50r0 +0 arun,e o pri.ire -napoi8 E+te ade.0rat ,0 mai -nt-lnim 1i la al7i .or6itori din Iliada >He,tor" Androma,a" Priam@ de+501ur0ri a+em0n0toare de ima3ini8 Numai ,0 a,e+tea +unt toate repre/ent0ri am0nun7ite ale de/a+trelor ,are -i p-nde+," perind0ri de ima3ini ,u ,are +paima de.enit0 .er6 umple %L -n,:ipuirea8 Fa A:ile totul are 5or70" relie5 1i ,uloare8 He,tor" .or6ind de a.u7iile Troiei" +pune ,0 <,etatea ale ,0rei palate erau ,-nd.a 6o3ate -n aur 1i -n 6ron/ e+te a,um aproape 3olit0 de ele" .-ndute ,um au 5o+t -n 4ri3ia 1i -n Meonia=8 He,tor nu 5a,e de alt5el" .or6ind a1a" de,-t +0 enun7e un imperati. pra3mati," ar0t-nd ,0 Troia" i+to.it0 1i +leit0 de /e,e ani de r0/6oi" tre6uie +0'i pun0 3ra6ni, ,ap0t" 6iruind" -n +,:im6 A:ile" mai t-r/iu" depl-n3-ndu'# pe Priam" -i +pune <60tr-ne re3e" au/eam ,-nd.a ,-t erai de 5eri,it" tu 1i mul7ii t0i ,opii" +t0p-n 6o3at al marilor -ntinderi dintre Fe+6o+" -ndep0rtata 4ri3ie 1i -ndep0rtatul Hele+pont8 Iar a,um -n prea;ma ,et07ii tale nu +unt de,-t lupte 1i m0,eluri=8 E+te ai,i intui7ia ,uprin/0toare a unui 5o+t 6el1u3 1i totodat0 ,ompa+iune pentru iro+irea lui8 A1a ,um" -ntr'alt lo," .or6ind de Te6a E3iptului" nu doar o pomene1te" ,i ada+t0 a+upra a.u7iilor de ,are -i +unt pline toate ,a+ele" a+upra ,elor o +ut0 de por7i ale ei" prin ,are pot +0 trea,0 ,-te dou0 +ute de r0/6oini,i ,u ,arele 1i ,aii lor ,u tot8 Fa toate a,e+tea A:ile" ,el mai puterni, 1i mai e2pre+i. .or6itor al Iliadei, adau30 -n,0 o parti,ularitate8 Compara7iile :omeri,e" at-t de 5re,.ente -n p0r7ile narati.e ale Iliadei, +unt 5oarte rare -n p0r7ile .or6ite" ,in,i+pre/e,e ,u totul" dintre ,are /e,e +unt ro+tite 5ie,are de ,-te un alt per+ona; >,u e2,ep7ia lui Apolon" ,are +e 5olo+e1te de ,-te o ,ompara7ie -n dou0 r-nduri@" iar re+tul de o treime +unt ro+tite de ,0tre A:ile8 i ,:iar dintre ,ele /e,e ro+tite de al7ii" dou0 +e re5er0 tot la el8 C-t de+pre ,ele 5olo+ite de el -n+u1i" mai atenta lor ,er,etare rele.0 ,e.a ,iudat8 Doar una 7ine de partea ,rud anta3oni,0 din A:ile" ,ea -n ,are" -nainte de duelul 5inal ,u He,tor" -i +pune a,e+tuia ,0 -ntre ei doi nu poate 5i .reo -n7ele3ere +au ,:e/01ia .reunui ;ur0m-nt" a1a ,um nu pot 5i intre oameni 1i lei +au -ntre oi 1i lupi8 Dar ,:iar a,ea+ta +t0 m ,ump0n0 ,u alta" at-t de ,iudat0 -n 3ura ,elui mai r0/' 6oini, dintre to7i a,ei r0/6oini,i 1i a ,0rui .iolent0 1i -nd0r0tni,0 m-nie e+te -n+u1i +u6ie,tul Iliadei' -i +pune mamei == +ale" to,mai -n ,lipa -n ,are e 3ata +0 ple,e la lupt0 ,a +0'# r0/6une pe Patro,lu omor-ndu'# pe He,torA <Piar0 .ra;6a +0dit0 -n /ei 1i oameni" piar0 mnia ,are'# a+mute 1i -l -nd-r;e1te ,:iar 1i pe omul ,u mintea -ntrea30 1i ,are ne .ar+0 n +u5let ,e.a ,u mult mai dul,e ,a mierea" umpl-ndu'# -n+0 ,u 5um8= Doar A:ile putea +0 +pun0 ,0 m-nia e+te ,a mierea 1i mierea ,a 5umul" pentru ,0 numai el" dintre to7i

erou I,adei, e+te -n/e+trat ,u a,ea+t0 5or70 de e2pre+ie" ai,i 1i pretutindeni8 Iar re+tul de trei ,ompara7ii nu +9nt ,u nimi, mai pu7in +urprin/0toare da,0 ne 3-ndim ,ine le ro+te1te8 In toate trei apar 5iin7e nea;utorate +au pl0p-ndeA un ,opilandru por,ar" luat de apele unui pu:oi pe ,are .rea +0'# trea,0 -ntr'o /i de 5urtun0 >A:ile e+te el -n+u1i 3ata +0 +e -ne,e -n apele" -n,r-n',enate -mpotri.a lui" ale S,amandrului@B ni1te pui de p0+0ri -n,0 50r0 aripi" ,0rora mama lor +e ,0/ne1te" r06d-nd de 5oame" +0 le'adu,0 tot ,e poate +'adune din prea;m0 >e+te tot el A:ile" adu,-nd a:eilor pr0/i ,u 3reu do6-ndite@B 1i o 5eti70 ,are alear30 dup0 mama ei 1i # +e a3a70 de poale" -m'piedi,-nd'o din mer+ 1i" ,u o,:ii -n la,rimi" +e ,ere -n 6ra7e >e+te Patro,lu pe ,are -l .ede" -nduio1at" .enind ,0tre el 1i .0r+-nd amare la,rimi de mila a:eilor -n5r-n7i@8 Toate a,e+tea .0de+, dou0 lu,ruriA o arie de e2perien70 omenea+,0 pe ,are alt5el nu i'am 60nui'o 1i" pe de alt0 parte" o ,apa,itate emoti.0 1i o 3in301ie nea1teptate la omul a,e+ta .iolent 1i de at-tea ori at-t de ne+t0p-nit 1i de nemilo+8 E+te doar un ,ontra+t -ntre altele8 Cum anume +e une+, ele -ntr'o +in3ur0 5iin70 ,a A:ile" tre6uie -n7ele+ 1i tre6uie +pu+8 E+te ,eea ,e r0m-ne ai,i de 50,ut8 PORTRETUF INTERIORA AHIFE CA EROU HOMERIC ATIPIC Am .rea +0 1tim ,um ar0ta8 Dar Homer" mai mult de,-t al7i poe7i" nu ne +pune" a1a ,um nu +pune de+pre ni,i una dintre -n,:ipuirile lui8 N'o +0 1tim ni,iodat0 ,um anume li
78

+e -n+u5le7ea +au li +e um6rea ,:ipul" ,are a putut 5i linia umerilor Androma,0i +au +ur-+ul Elenei" ni,i ,um p01eau" 5ie,are -n 5elul lui" He,tor" A:ile +au Aia+8 Sim7im doar" din tot ne+pu+ul" ,0 nu erau la 5el" ,0 -i di5eren7ia/0 ,e.a irepre'/enta6il 1i totu1i inten+ +pe,i5i,8 Nu ni'i putem -n,:ipui 1i poate ni,i nu .rem" 1i totu1i" da,0 am ,o6or- -ntre um6re" i'am re,unoa1te ,:iar 1i a1a" ne,uprin1i -n amintire alt5el de,-t din pl0+muiri de .or6e 50r0 moarte8 Pu7inul pe ,are -l 1tim de+pre A:ile e+te de+tul de 3eneri, 1i totu1i a;un3e unei ,unoa1teri mai ad-n,i" de din,olo de repre/entare8 Era 5oarte -nalt 1i 5oarte puterni, >nu'# -n,0pea armura nim0nui@" 6lond >dar o,:ii U@ 1i" -n 60r607ia 1i -n tinere7ea lui" 5rumo+" ,um 5rumo1i erau" de alt5el" 1i He,tor" ,u pletele lui ne3re" +au Pari+" ,u p0rul lui 6u,lat8 Priam" -n noaptea a,eea" la lumina 50,liilor" -l pri.ea ,u uimire" .0/-ndu'# at-t de mare 1i at-t de 5rumo+8 la+ul" 5ire1te" -i era puterni, 1i limpede" dar" dup0 +pu+ele lui ,u un prile; +au altul" ni'# putem ima3ina 1i -n at-tea alte ,:ipuri de,-t +tn3-nd" putem au/i in5le2iunile 1i ,aden7ele unei .o,i ad-n, 1i 6o3at omene1ti8 M:nile lui puterni,e 1i u,i3a1e +unt -n +tare +0 -m6r07i1e/e 1i +0 m-n3-ie8 Dup0 ,um +e poart0" pa+ul lui nu putea 5i de,-t :ot0r-t 1i no6il" ,:iar da,0 Iliada +t0ruie numai a+upra a,elei mani5e+t0ri a puterii .itale ,are e+te mo6ilitatea" iu7eala" ne-ntre,uta 1i -n5ri,o10toarea iu7eal0 a a,e+tui om +u6 pa1ii ,0ruia r0+una 3reu ,-mpia +la.ei" a ne-ndur0rii 1i a mor7ii8 tia ,ine e+te8 In ,:ipul ,el mai limpede" retra3erea lui din lupt0 e+te -ntemeiat0 pe ,on.in3erea ,0" 50r0 el" a:en +e .or .edea -n5r-n7i8 -1i 1tie .aloarea 1i m0re7ia 1i le +pune ,u mare 3la+" ade+ea8 4und -n+0 to,mai ,e 1tia ,0 e+te" ni,iodat0" ,-nd -1i a5irm0 e2,elen7a" .or6ele lui nu +un0 a 5an5aronad0" ni,i m0,ar atun,i ,-nd" .or6ind de+pre +ine" -1i +pune H ,a de+pre altul H <A:ile= 1i pro,lam0 ,0" de ,-nd +'a retra+ el" llionul -ntre3 +'a -n,umetat la lupt0 doar pentru ,0 nu .ede .enind -mpotn.0'i +tr0lu,irea ,oi5ului +0u8 i ni,i ,:iar ,-nd ## +pune lui Fi,aon <nu .e/i ,-t +unt de mare 1i ,-t +unt de 1i -i aminte1te lui A+teropeu ,0 Eeu+ -i e+te
79

+tr06un 1i mam0 o /ei70 a m0rii8 Nu" :ot0r-t lu,ru" A:ile nu ,o6oar0 -n o,:ii no1tri -n0l7-ndu'+e pe +ine -n 5elul a,e+ta8 i nu numai pentru ,0 ,e +pune el e+te ade.0rat" ,i 1i din alte ,-te.a pri,ini8 -1i ale+e+e o .ia70 +,urt0" iar +in3urul ei ,on7inut era m0re7ia 1i 3loria8 i n'ar +pune at-t de de+ ,ine e+te da,0 a,ea+t0 +in3ur0 m-ndne a lui n'ar 5i 5o+t r0nit0 de raptul 1i de o5en+a lui A3amemnon8 De a,eea" -n a+er7iunile lui de e2,elen70 +tr06ate un a,,ent ,are le 5a,e mi1,0toare8 Pe de alt0 parte" A:ile" tru5a1ul A:ile" nu e+te o -ntrupare a nem0'+ur0rii #,2bris& pentru 6unul moti. ,0 -1i ,unoa1te limitele8 Nu numai pe a,elea ,a +5etni, al a:eilor >un a+,endent dintre ,ele mai onorate@" re,uno+,-nd ,0 mai +unt 1i al7ii ,el pu7in deopotri.0 ,u el >Ne+tor" Odi+eu@8 Dar ,:iar limitele 5or7ei lui de r0/6oini, 50r0 pere,:e de .reme ,e" -n timpul unui ata," le ,ere a:eilor +0 lupte 1i ei" pentru ,0" ori,-t de puterni, ar 5i" nu poate lupta ,u at-ta mul7ime de du1mani8 >E drept" adau30 el" ,0 n'ar putea'o 5a,e ni,i m0,ar Are+ +au Pala+ Atena8@ Sau m0rturi+e1te ,0 +unt lu,ruri pe ,are nu le'ar putea du,e la ,ap0t 50r0 a;utorul unui /eu" re,uno+,-ndu'le /eilor" -n mai multe r-ndun" preeminen7a8 i +unt lu,ruri pe ,are nu le -n,al,0A +e +upune lui A3amemnon 1i i'o ,edea/0 pe Bn+ei+ pentru ,0" ori,-t l'ar irita" tre6uie +0'i re,unoa+,0 a+,endentul ierar:i, 1i" pe de alt0 parte" pentru ,0" +pre deo+e6ire de Diomede" ,are ,utea/0 +0'i -n5runte pe /ei >pe A5rodita" pe Are+" lo.indu'i" r0nindu'i@" A:ile" ori,e ar /i,e uneori" pune .oin7a lor :otar -ntre +ine 1i ori,e e2,e+ ne'-n30duit de ei" a,,ept-nd p-n0 1i +0 dea -napoi al or +0i le1ul lui

He,tor8 Supunerea lui nu e+te mai mi,0 5a70 de e.iden7a ade.0rului" ,-nd e .or6a de ,ine.a dete+tat" ,a A3amemnon" ,0ruia -i re,unoa1te meritul de a 5i 5orti5i,at 6ine ta60ra a:ee" ,:iar da,0 ni,i parapetul ni,i 1an7ul nu pot opri" -n a6+en7a lui" a lui A:ile" a.-ntul lui He,tor8 He,tor de+pre ,are tot el +pune" -ntr'o ,lip0 de de/n0de;de" ,0 e+te ,el mai .itea/ dintre .ite;ii pe ,are i'a :r0nit p0m-ntul Troiei 1i ,0" de,-t +0 piar0 -ne,at de ape" ar pre5era +0 5ie omor-t" -n lupt0" de el8 tie +0 ,ede/e e.iden7ei 1i +0'1i re,unoa+,0 3re1ealaA ,-nd )* -l .ede pe Eneea +al.at de Po+eidon -1i d0 +eama ,0 ,el0lalt nu +e l0uda+e -n /adar ,u prote,7ia di.in0 1i -1i +puneA <Nu +e l0uda -n .-nt" a1a ,um ,redeam8= Mai mult" A:ile" a1a ,um" de+pnn/-ndu'+e de ,lipa 5ero,e" 1tie +0 .ad0 lumea ,a +pe,ta,ol +enin" din -nalt" 1tie +0 +e .ad0 1i pe +ine ,a 5or70 de+' tru,ti.08 -l -ntrea60 pe Priam" admir-ndu'#" ,um de a ,ute/at +0 .in0 to,mai la el" omul ,are i'a u,i+ at-7ia 5ii .ite;i" 1i ,:iar pe He,tor" to,mai la el ,are a adu+" -n prea;ma unei ,et07i +tr0ine" doar lupte 1i m0,eluri8 i ,are" -n lo, +0 1ad0 a,a+0" +0 ai60 3ri;0 de 60tr-ne7ele p0rintelui +0u" +t0 ai,i" l-n30 Troia" +pre pa3u6a ei8 i mer3e ,:iar mai departe8 To,mai el 1i numai el8 Numai el" -n -ntre3ul poem" ,onte+t0 .aliditatea idealului eroi,8 -1i d0 +eama ,0 a .enit la Troia -n .irtutea a,e+tui ideal" dar ,0 de 5apt nu poate a.ea ni,i o ur0 5a70 de oamenii Troiei" ,are nu i'au 50,ut .reun r0u" nu i'au pu+tiit re,oltele" nu i'au 5urat ni,i 6oii 1i ni,i ,aii8 i ,0 .ie7ii -i +unt pre+,ri+e alte 7eluri" +tr0ine de r0/6oi 1i +tr0ine de +la.08 Ai,i apare -n lumin0 marele parado2 al +itu0rii lui A:ile -n lume8 El" ,are repre/int0 ,ea mai -nalt0 .aloare r0/6oini,0 1i totodat0 a6+olutul luptei u,i3a1e 1i pr0dalni,e" el" ,are a ale+ 3loria >1i r0/6unarea@ ,u pre7ul de a muri t-n0r 1i departe de ,a+0" el" ,are +eam0n0 ,u 5o,ul" impetuo+ 1i .iolent 1i mi+tuindu'+e ,ur-nd o dat0 ,u ,e'a ar+" to,mai el e+te +in3urul" dintre to7i ,ei ,are +'au n0pu+tit a+upra a,elei .e,:i ,et07i" opulente 1i pa1ni,e" +in3urul ,are a5irm0 e2i+ten7a 1i .aloarea unui alt idealA al a,elei .ie7i ,are" -n poem" +e .ede numai -n amintire +au prin 5ere+trele ,0tre alt0 durat0 ale ,ompara7iilor8 A,ela al .ie7ii a,a+0" -n 4tia" -n ,a+a p0rin7ilor +0i8 A 5o+t +ortit +0 tre6uia+,0 +0 alea30 -ntre a r0m-ne l-n30 Troia" lupt-nd mai departe 1i murind" do6-ndind -n +,:im6 o 3lorie 50r0 moarte" 1i a +e -ntoar,e a,a+0" tr0ind a,olo ani mul7i 1i 50r0 +la.08 i" +u6 imperiul m-niei pro.o,ate de o5en+0" e+te la un moment dat 3ata +0 +e -ntoar,0 -n 4tia" 3reu de pr0/i 6o3ate" 1i +0 -m60tr-nea+,0 a,olo8 i ale3e p-n0 la urm0 +0 r0m-n9 l-n30 Troia8 Dar nu pentru 3lorie" ,i ,a +0'#

IL
)# r0/6une pe Patro,lu" 1tiind 6ine" pentru ,0 a1a -i era +ortit" ,0 moartea lui He,tor -n+eamn0 ,ur-nd 1i moartea +a8 E+te ade.0rat ,0 :ot0r-rea de a nu ple,a e+te anterioar0 mor7ii lui Patro,lu 1i ,0 intr0 -n a+ta -mplinirea proie,tului +0u de a do.edi ,0" 50r0 el" a:eii +unt pierdu7i8 Dup0 moartea lui Patro,lu nu'i mai pa+0 -n+0 de a+ta" 1i ,:iar -i +pune Tetidei ,0 reu1ita planului +0u -n ,e'i pri.e1te pe a:ei" 1i pe A3a'memnon -ndeo+e6i" nu'i mai adu,e ni,i o 6u,urie de .reme ,e Patro,lu e+te mort a,um 1i pierdut" 1i ,0 nu mai +imte dorin7a de a tr0i ,-t0 .reme He,tor nu .a pl0ti a,ea+t0 moarte" 1i apoi nu'i mai pa+0 de moarte8 Dar p-n0 atun,i -i pa+a+e ,a nim0nui altuia" 1i +pune a+ta limpede nu o dat08 Se +imte 6ine ,0 r0/6oiul" pentru ,are era 50,ut" i +e pare ,r-n,en 1i /adarni,A truda at-tor /ile 1i a at-tor nop7i ,a +0 r0pun0 oameni .ite;i 1i +0 le ia 5emeile" at-tea +u5erin7e adu+e unor oameni ,are nu i'au 50,ut r0u8 -n +,:im6" +pu+ele lui" de'a lun3ul -ntre3ii epopei" a6und0 -n pre7uirea .ie7ii ,a 6ine -n +ine 1i a .ie7ii tr0ite -n pa,e" a,a+0 la tine 1i printre ai t0i8 -ntr'ade.0r" -n -ntre3ul epo+" to,mai A:ile e+te a,ela ,are laud0 .ia7a8 Pentru ,0 ne e+te dat0 o +in3ur0 oar0 1i" pierdut0" nimi, nu 7i'o poate da -napoi" .ia7a # +e pare lui A:ile mai de pre7 de,-t toate a.erile lumii8 Iar dup0 ,e a pierdut'o" iar Odi+eu -i .ede um6ra printre um6rele mor7ilor 1i -l ,rede re3e al lor" A:ile -i +puneA <Odi+eu" nu'mi mai pream0ri moarteaA A1 .rea mai de3ra60 +0 5iu un p0lma1" +lu30 la un plu3ar am0r-t 1i +0ra," de,-t re3e pe+te neamul a,e+ta de mor7i 50r0 .la308= De 5apt" .iu 5iind" dorea ,e.a din ordinea 5irea+,0 a lu,rurilorA +0 la+e r0/6oiul" ,0ruia -i tr0i+e de a;un+ truda /adarni,0" ororile 1i nedrept07ile" 1i +0 +e -ntoar,0 a,a+0" ,u Patro,lu8 Nu 50r0 prada adunat0" timp de aproape /e,e ani" l-n30 Troia8 i +'o adau3e a,olo a.erilor +ale" nu pu7ine ni,i ele8 S0 tr0ia+,0 -n ti:n0 ani dup0 ani" lu-ndu'1i ne.a+t0" d-nd neamului +0u un

urma18 So7ie i'ar 5i putut 5i" -ntr'unui din 3-ndurile +ale" ,:iar Bri+ei+" ,0reia Patro,lu" ,-nd a 5o+t luat0 ,a prad0" ,:iar i'a 5030duit nunt0 -n 4tia8 Sau" ,um +e 3-ndea mai de mult" o +o7ie pe ,are +'o alea30 din ,-te -i .a
82

5i 30+it Peleu printre 5etele de neam 6un de prin prea;m08 i +0 ai60 3ri;0 de 60tr-n" +0'i +pri;ine 60tr-ne7ele" +0'# apere de .e,ini r0i >3-ndul a,e+ta a.ea +0'# urm0rea+,0 1i -n um6ra mor7ii@ pe 60tr-nul a,ela" a,um +in3ur 1i -n3ri;orat 1i +l06it" ,are -l a1tepta" ,are 5030dui+e r-ului'/eu Sper:eu ,0" da,0 -1i .a .edea 5e,iorul -ntor+ ,u 6ine a,a+0" -i .a adu,e o ;ert50 ne+pu+ de 6o3at0 -n +an,tuarul de a,olo" plin de 6une mire+me" pe al ,0rui altar A:ile -1i .a t0ia pletele" -n ,in+tea /eului lor de a,a+08 i" ,:iar 1tiind ,0 toate a,e+tea nu .or 5i" n0d0;duia ,0 m0,ar Patro,lu" +upra.ie7uindu%i" +e .a -ntoar,e a,a+0" du,-ndu'# a,olo ,u el pe 5iul +0u" Neoptolem" r0ma+ -n in+ula S,iro+" 1i -i .a ar0ta domeniul 1i lo,uitorii a,e+tuia" p0m-ntul rodni," :er3:eliile" ,ire/ile 1i turmele" oamenii de a,olo" ,a+a ,ea mare 1i -nalt08 Dar n'a 5o+t +0 5ie a1a8 Iar A:ile a a5lat de timpuriu ,are -i e+te +oarta" -n+0 prea timpuriul +oro, nu p0rea +0'# m-:nea+,0 -n +ine >-n 5ond 1i'# ale+e+e +in3ur@" ,-t 5aptul ,0 ni,iodat0 nu +e .a mai -ntoar,e a,a+0" +0'# primea+,0 a,olo p0rin7ii" ,0 tre6uie +0 moar0 departe de tot ,e'i al lui" pe un p0m-nt +tr0in8 Dar parado2ul lui A:ile nu re/id0 numai -ntr'at-t8 El" ,a erou al unui poem ,l0dit pe marea 1i 5une+ta lui m-nie" 1tie" ori,-t de -ndelun3 1i de +t0ruitor l'ar 5i ,:inuit o5en+a -ndurat0" ,0 .ine o /i ,-nd tre6uie +0 te lepe/i de ea8 Mai mult" ,0 m-nia e+te ,a un 5um ,are -7i umple pieptul ,u o e2altare de1art0" ,0 omul ,ump0nit nu tre6uie +0 i +e la+e prad0 50r0 +0'i par0 ,-nd.a r0u8 Mai mult" t-n0rul a,e+ta impul+i. 1tie +0 +e +t0p-nea+,0 p-n0 1i -n 5o,ul m-niei8 C-nd .in ,raini,ii lui A3amemnon +'o ia pe Bri+ei+" .0/-ndu'i ru1ina7i 1i +peria7i" +e poart0 pre.enitor ,u ei" -i lini1te1te" +pun-ndu'le ,0 n'au ni,i o .in08 C-nd .in la el" din partea lui A3amemnon" Odi+eu 1i Aia+" -i prime1te ,u prietenie 1i le +pune ,0" de1i e m-nio+" ei doi -i +unt ,ei mai dra3i dintre to7i a:eii8 i apoi -ndepline1te" ma3nanim" toate -ndatoririle de polite7e 1i de o+pitalitate8 So,otind ,0 au /06o.it de+tul" nu le +pune +0 ple,e" ,i -i 5a,e +emn lui Patro,lu +0'i pre30tea+,0 a1ternut lui 4oini2" d-ndu'le a+t5el de -n7ele+ ,0 e t-r/iu8 Iar )& dup0 -mp0,area ,u A3amemnon -i d0" -n dou0 r-ndun" toat0 ,in+tirea ,u.enit0 ran3ului +0u8 -n timpul ;o,urilor 5unerare -n ,in+tea lui Patro,lu nu numai ,0 +e poart0 e2trem de ,eremonio+" ,u no6le7ea 1i ,u 3enero/itatea unui mare +enior" ,i +e do.ede1te deli,at 1i ,on,iliant" +50tuindu'i 1i pe al7ii +0 +e poarte la 5el" inter.enind" -mp0,iuitor" -ntr'o di+put0 dintre Idomeneu 1i Aia+ ,are -1i +puneau .or6e 3rele8 Iar a,e+t om impul+i. 1i lip+it de r06dare a+,ult0 p-n0 la ,ap0t lun3a" 60tr-nea+,a depanare de amintiri ro+tit0 de Priam la +5-r1itul -ntre,erilor de ,are8 A,ea+t0 latur0 a 5irii lui A:ile" +tr0in0 de ima3inea omului .iolent 1i ,rud ,-nd era +t-rnit de durere" de m-nie 1i de o5en+0" poate 5i ad-n,it0 1i -n alte dire,7ii8 E+te -n el o plenitudine 1i un pri+o+ de .ia70 ,are +e ,:eltuie1te 1i alt5el de,-t -n +5era di+,ordiei 1i a nimi,irii8 -n anumite naturi" 5or7a .ital0 ia 5orma 3enero/it07ii8 A:ile" 6u,uro+ 5iind +0'1i +porea+,0 a.erea adun-nd pr0/i >o6ie,te de pre7" animale 1i 5emei@" 1i ,are 5u+e+e" timp de aproape /e,e ani" ,el mai a,ti. pe t0r-mul a,e+ta" e+te totodat0 >+pre deo+e6ire de A3amemnon@ de o 3enero/itate ma3ni5i,08 C-nd e 3a/d0" o5er0 o+pe7e 6o3ate8 C-nd patronea/0 ;o,urile 5unerare" premiile pe ,are le propune 1i apoi le a,ord0 +unt 5a+tuoa+eA 5emei" ,ai" ,at-ri 1i 6oi" .a+e ,u dou0 toarte" ,0ld0ri 1i trepiede" aur 1i 5ier" di+,uri" armuri" ,oi5uri" +,uturi" l0n,i" ;un3:ere" +e,uri 1i du6le +e,uri8 O6ie,tele +unt lu,r0ri de art0 alea+08 Unele au o pro.enien70 ilu+tr0" pr0/i luate de la Sarpedon" 5iu al lui Eeu+" de la Eetion" tat0l Androma,0i" de la A+teropaio+8 Pe de alt0 parte" atun,i ,-nd are de primit el" ,a de pild0 darurile de -mp0,are de la A3amemnon" le prime1te ,u o no6il0 deta1are" 50r0 ni,i o 3ra608 i" ,:iar -n -n,:ipuire" re5u/0" -n numele unor .alori mai -nalte" ,ele mai 5a6uloa+e daruri 1i r0+,ump0r0ri8 Iar ,u ade.0rat -ndur0tori nu +unt de,-t a,eia a ,0ror mare putere -i 5a,e ne-ndur0tori8 Cum +pune ,:iar el" A:ile" ,-t0 .reme nu #'a +,:im6at moartea lui Patro,lu" nu +'a ar0tat 6u,uro+ +0 u,id0 din +impl0 ,ru/ime8 Ani lun3i +'a mul7umit )? +0'1i .-nd0 pri/onierii +au +0 ,ear0 1i +0 primea+,0 o r0+,ump0rare >-n unele ,a/uri nu mi,0@ pentru a'i l0+a apoi -n .ia70 1i li6eri +0 +e -ntoar,0 la ai lor8 Ca/ul lui Fi,aon" 5iu al lui Priam" e+te 3r0itorA a;un3e -n puterea lui de dou0 ori" dar nu'# u,ide de,-t dup0 ,e durerea #'a 50,ut +0 +e de/l0n7uie ,u o 5or70 atotnimi,itoare8 E+te ade.0rat ,0" atun,i ,-nd ,u,erea un ora1" omora -n lupt0 60r6a7ii" ,um a 50,ut ,u

,ei din 5amilia Androma,0i 1i a Cri+eidei8 Dar Androma,a -n+01i re,unoa1te ,0 A:ile" u,i3a1ul tat0lui ei" Eetion" #'a ,ru7at pe a,e+ta de un lu,ru ,are era" -n lumea a,eea" aproape mai ,r-n,en de,-t moartea H lip+a onorurilor 5unerareA i'a l0+at armele ,u ,are re3ele a ar+ pe ru3" 1i i'a -n0l7at" dup0 ,u.iin70" morm-nt8 Priam -n+u1i" ,-nd a .enit la el" i'a +im7it -ndurarea8 E+te ade.0rat ,0 A:ile -i re+tituie le1ul lui He,tor >primind o +tr0lu,it0 r0+,ump0rare@ din +upunere 5a70 de porun,a adu+0 de Teti+ din partea lui Eeu+" ,eea ,e A:ile" 50r0 a+,un/i1 ,um -i era 5irea" -i ,:iar +pune lui Priam" nearo3-ndu'1i un merit pe ,are nu'# a.ea8 In+0 -n -mpre;urarea a,ea+ta A:ile 5a,e ,-te.a lu,ruri ,are +e +ituea/0 din,olo de ordinul ,ere+, 1i ,:iar din,olo de -ndatoririle de o+pitalitate8 Nu mai .ede -n Priam pe tat0l ,elui ,are'# omor-+e pe Patro,lu" ,i pe un 60tr-n" ,are -i amintea de tat0l +0u" 1i pe un om ale ,0rui nenoro,iri" -n 6un0 m0+ur0 pri,inuite de el" le depl-n3e din per+pe,ti.a mai -nalt0 a de+tinului omene+, -ndeo61te8 Apoi ie+e +0 -1i 7in0 5030du'-ala 1i o 5a,e re3e1teA pune 5emeile +0 +pele 1i +0 un30 le1ul lui He,tor" pe ,are p-n0 atun,i -l p-n30ri+e at-t de +0l6ati," 1i +0'# -m6ra,e dup0 ran3ul lui" ,u .e1minte pe ,are le pri' mi+e ,:iar din r0+,ump0rarea ,are - +e ,u.enea" apoi -l ia el -n+u1i -n 6ra7e 1i -l -ntinde -n ,arul lui Priam8 Dup0 a,eea -l o+p0tea/0 pe 60tr-nul i+to.it de +u5erin70 1i pune +0 i +e a1tearn0 un pat ,u perne de purpur0 1i ,u p0turi 3roa+e8 i" -nainte de a +e de+p0r7i" ,a +0 doarm0" -i 5030duie1te" neru3at 1i 50r0 porun,0 de la /ei" un armi+ti7iu8 Era ,:iar ne,e+ar" pentru ,0 a:eii" ner06d0tori +0 e2ploate/e di+pari7ia lui He,tor" +e pre30teau +0 ata,e Troia ,:iar -n /orii /ilei urm0toare" )K

L
lu,ru pe ,are A:ile -l 1tia8 Dar purtarea lui A:ile ,u a,e+t prile; e mai ,omple20 de,-t pare8 A .rut +0'# apere pe Priam de dou0 prime;diiA -l roa30 +0 doarm0 a5ar0 >era .ar0@ pentru ,a nu ,um.a" 30/duindu'# -n ,a+0" +0 dea pe+te el .reuna dintre ,0peteniile ,are .eneau mereu pe a,olo +0 +e +50tuia+,0 ,u A:ile" de+i3ur -n .ederea o5en+i.ei din diminea7a urm0toare8 Ar 5i a5lat A3amemnon 1i re+tituirea le1ului ar 5i 5o+t -nt-r/iat08 A doua prime;die de ,are a .rut +0'# 5erea+,0 pe Priam era el -n+u1i8 -l roa30 +0 nu +e t-n3uie prea mult pentru ,a durerea lui +0 nu +t-rnea+,0 propria lui durere" pentru Patro,lu" 1i a+t5el" amintindu'1i" nu ,um.a +0'# ,uprind0 .reun a,,e+ de m-nie u,i3a108 i to,mai de a,eea pre30te1te le1ul de ple,are pe a+,un+ de 60tr-n" ,a +0 nu'i +t-rnea+,0 +u5erin7a 1i m-nia 1i a+t5el +0 le +t-rnea+,0 pe ale lui" ,u ri+,ul 1tiut8 A:ile +e 1tia impul+i. 1i ia m0+urile ne,e+are +0 nu ,ad0 prad0 .reunei ne+t0p-niri8 4ire1te" da,0 i'ar 5i 50,ut .reun r0u lui Priam" ar 5i .iolat porun,a lui Eeu+8 Dar" ;ude,-nd dup0 tot ,e +e petre,u+e -ntre el 1i 60tr-n" nu putea +0 5ie numai at-t" a,ea +,en0 de neuitat 1i'ar pierde ,u totul ,oeren7a 1i ad-n,imea poeti,08 Iar A:ile nu ar mai 5i ,eea ,e e+te 1i re/ult0 din tot ,e +pune de+pre el epopeea8 i nu mai pu7in de;a -n507i1atele ,ompara7ii 5olo+ite de el 1i -n ,are +tr06ate at-ta -ndurare pentru ,ei +la6i 1i neap0ra7i8 4ire1te" nu tre6uie +0 ,0dem -n e2,e+ul de a .edea -n A:ile un om de 6l-nde7ea lui Patro,lu8 Patro,lu -n+u1i -i +pune lui Ne+tor" ,are .oia +0'# 7in0 de .or60" ,0 nu are timp +0 /06o.ea+,0A <Puterni, 1i de temut e+te ,el ,are m'a trimi+ la tine888 1tii ,e 5el de om e 1i ,-t ne temem de el" e+te -n +tare +0 30+ea+,0 .in0 1i unor oameni ne.ino.a7i8= i ,u at-t mai mult ,-nd i +e p0rea ,0 ,ine.a do.ede1te" lu,ru mai 3ra. de,-t ne+upunere prompt0 la ordinele +ale" -n,linarea de a 7ine partea unui du1man al +0u8 4oini2" .enit ,u Odi+eu 1i ,u Aia+ -n +olie" -n,ear,0 1i el +0'# -mpa,e ,u A3amemnon" e.o,-nd amintiri dra3i am-ndurora 1i 5olo+ind ar3umente dintre ,ele mai ,on.in30toare8 A:ile -n+0 -i r0+punde" iritatA <Ba30'7i 6ine -n ,apA nu m0 mai tul6ura ,u la,rimile 1i ,u )L 3emetele tale" ,a +0'i 5a,i pe pla, Atridului8 Nu tre6uie +0'# iu6e1ti" alt5el eu" ,are te iu6e+," te .oi ur-8 Tu e1ti dator +0 nu 5a,i un 6ine ,elui ,are mi'a 50,ut mie r0u8= 4oini2 -i era ,a 1i tat0" -l ,re+,u+e" -l -n.07a+e aproape tot ,e 1tia" a,um -n+0 A:ile" o6+edat" .ede -n .or6ele lui" i/.or-te din 3ri;a pentru +oarta a:eilor prime;dui7i" 1i ,:iar din 3ri;0 pentru 6unul +0u nume" o p0rtinire 5a70 de A3amemnon8 Era un om dra3 al lui 1i -l .rea de partea +a 1i -n ,lipa a,eea de -nd0r0tni,ie ira7ional0 1i p03u6itoare pentru to7i8 Fa ira+,i6ilitatea a,ea+ta +e adau30 1i o mare impul+i.itate" prip0" ner06dare" tendin7a ,a" o data pornit" +0 nu +e mai oprea+,0 din a.-ntul +0u8 O dat0 :ot0r-t +0 reia lupta" +0'i re+pin30 pe troieni 1i +0'# -n5runte pe He,tor" nu are r06dare ni,i +0'1i primea+,0 darurile de -mp0,are" ni,i +0 la+e trupele +0 +e

odi:nea+,0 1i +0 m0n-n,e" iar ori,e /06a.0 la .or60 # +e pare timp pierdut ,-t0 .reme at-7ia r0/6oini,i /a, pe ,-mpie" r0pu1i8 Dar nu era .or6a de o imperioa+0 ur3en70 militar0" ,i de ner06darea lui de a'# u,ide pe He,tor" de 5la,0ra ,are -l mi+tuia8 Mai t-r/iu" ,-nd" -naint-nd impetuo+ -n 5runtea a:eilor" a;un3e printre ,ada.re ,:iar la por7ile Troiei" prin ,are troienii -n+p0im-nta7i" i+to.i7i" mor7i de +ete" plini de pra5" +e retr03eau -n ,etate" pierde o,a/ia unui ata, de,i+i. pentru ,0" -nd-r;it +0'# omoare pe A3enor >,:ip +u6 ,are +e a+,undea Apolon -n+u1i@ 1i a6+or6it de urm0rirea lui" +e -ndep0rtea/0 -n ,-mpie" de'a lun3ul S,amandrului8 -n timpul a,e+ta 5u3arii i/6ute+, +0 intre ,u to7ii la ad0po+t 1i +0 -n,:id0 por7ile8 E drept ,0" dup0 ,e nu pe+te mult" -l omoar0 pe He,tor" a1a o6o+it ,um era" arde de ner06dare +0 ata,e -n 5or70 ,etatea 1i +'o ,u,erea+,08 Dar +e opre1te" -1i aminte1te un lu,ru pe ,are nu +' ar 5i ,0/ut +0'# uite ni,i m0,ar o ,lip0 1i totu1i era 3ata +0'# uite de at-ta a.-ntA ,0 le1ul lui Patro,lu /0,ea -n,0 ne-n3ropat8 i atun,i +e -ntoar,e -n ta60r0 t-r-ndu'# pe He,tor dup0 ,arul lui8 Nem0+urat0 era puterea de m-nie a a,e+tui om8 Iar m-nia -l 50,ea +0 +u5ere -n ad-n, 1i -ndelun3" ,a de o ran08 i -l determina +0 5a,0 lu,ruri e2,e+i.e 1i pu+tiitoare 1i" de la o inten+itate -n +u+ a durerii" +0 5ie ,rud ,a o 5iar0 r0nit08
87

O5en+a adu+0 lui A3amemnon prin luarea unei p0r7i din ,e i +e ,u.enea" o parte -n 5ond ne-n+emnat0" o ,apti.0" -l -mpin3e la +0.-r1irea unui lu,ru de ne-n,:ipuitA nu numai ,0 nu mai .rea +0 ia parte la lupte" 1tiind 6ine ,e putea +0 -n+emne a+ta pentru a:ei" pe ,are -i lip+ea a+t5el de r0/6oini,ul lor ,el mai -n+emnat" ,u un rol :ot0r-tor -n +oarta a+ediului" dar" prin mi;lo,irea mamei +ale" o67ine de la Eeu+ ,a a,e+ta +0'i 5a.ori/e/e pe troieni p-n0 la -n5r-n3erea armatei a:eene" do.edind a+t5el ,0" 50r0 el" A3amemnon e neputin,io+8 40r0 +0'i pe+e" mult0 .reme" ni,i de 3ra.a ne'lea:tate a purt0rii lui" ni,i" mai ale+" de nenum0ra7ii a:ei ,are a.eau +0 moar0 1i ,:iar au murit -n timpul ,r-n,enei o5en+i.e troiene8 Iar dup0 moartea lui Patro,lu" ,-nd reintr0 -n lupt0" to,mai la timp ,a +0'i +al.e/e pe a:ei" dar nu -n primul r-nd din pri,ina a+ta" a,tele lui de pe ,-mpul de 60t0lie -ntre, ,u mult ,om6ati.itatea inerent0 unui r0/6oini, 1i +e tran+5orm0 -ntr'o ne6unea+,0 +ete de +-n3e" -ntr'un delir n0pra+ni, 1i nimi,itor" ,a a,ela al elementelor de/l0n7uite8 A1adar" -nl0untrul Iliadei, -ntrea3a ,omportare a lui A:ile e+te ,ontrolat0 de rea,7ia lui 5a70 de oameniA 5a70 de A3amemnon din ta60ra a:ee" dup0 o5en+a adu+0 de a,e+ta" 1i 5a70 de He,tor din ,ea troian0" dup0 ,e He,tor -l u,ide pe Patro,lu8 In primul ,a/ e+te .or6a de onoarea lui r0nit0" ,are adu,e de/a+tru -n ta60ra a:eean0" -ntr'al doilea de dra3o+tea lui r0nit0 pentru omul ,are -i 5u+e+e ,el mai dra3" iar rea,7ia lui adu,e de/a+tru -n ta60ra troian08 -nainte de a,e+te dou0 e.enimente 1i dup0 ,e +e potole1te" -mp9,-ndu'+e ,u A3amemnon 1i re+tituind le1ul lui He,tor" A:ile +e ,omport0 a1a ,um am ar0tat p-n0 ai,i" -n temeiul unor tr0+0turi de ,ara,ter 1i al unor ,on.in3eri +tr0ine de .iolen70 1i ,:iar de idealul .ie7ii eroi,e 1i de -ntrea3a tradi7ie eroi,08 C-nd .ine la el ,a +ol de -mp0,iuire" Aia+ ,:iar -i +puneA <S0l6ati,0 a de.enit m0rinimoa+a inim0 a lui A:ile8 Om ,rud ,e e1tiT M-nia ta e+te -n+p0im-nt0toare" 50r0 ,ap0t" din pri,ina unei 5emei" a uneia +in3ureT= Iar Po+eidonA <De 6un0 +eam0 -n ,lipa a,ea+ta ,umplita inim0 a lui A:ile e+te plin0 de 6u,urie .0/-ndu'i pe a:ei m0,el0ri7i 1i pu1i pe 5u308= Patro,lu -i +pune" ,um am ar0tat -n alt0 parte" ,0 e un om 50r0 mil0" ,0 nu e+te 5iul 6unilor lui p0rin7i" ,0 +'a n0+,ut din ,r-n',ene .aluri 1i din +t-n,i tot at-t de dure ,a inima lui8 Pa+iunile a,e+tui om +unt tot at-t de nem0+urate ,-t 1i puterea lui8 Da,0 poe/ia :omeri,0 nu ar .or6i 1i de+pre ,el0lalt A:ile" ni,i nu l'am putea ;ude,a dup0 m0+ura omenea+,08 A1a" e+te +in3ular -n am-ndou0 pri.in7eleA pe de o parte are ,u totul alt0 mentalitate de,-t to7i ,eilal7i" pe de alt0 parte ,omportarea lui pe ,-mpul de lupt0 e+te e2,e+i.0 -n raport ,u to7i ,eilal7i 1i ,u at-t mai mult ,u +ine -n+u1i8 E+te e2,e+i. de ,rud08 O +ete de nimi,ire ,are -n+0 nu pare a 5i ur0" ,i numai rea,7ia 5a70 de ,ei ,are i' au pri,inuit o at-t de mare durere8 Pentru Patro,lu" dar 1i pentru a:eii mor7i -n ,ele trei /ile ,-t a durat retra3erea lui" uit-nd ,0 ,ei mai mul7i n'ar 5i murit da,0 ar 5i 5o+t al0turi de ei 1i -n 5runtea lor8 Tre6uie -n+0 ,0 -n ,ru/imea lui nu +e a5l0 ni,i o urm0 de +adi+m" u,ide -n+0 nu ,:inuie1te 1i" ,-nd" ,:iar implorat" u,ide 1i nu ,ru70" ,um 50,ea mai demult" +pune aproape de 5ie,are dat0 ,0 o 5a,e pentru Patro,lu 1i pentru a:ei8 Dar +in3ur +pune ,0 nu .i+ea/0 de,-t omoruri" +-n3e" 3emete de durere >,:iar ale neamurilor ,elor omor-7i de el@" ,0 .rea +0'i +ature de r0/6oi pe troieni ,u lan,ea lui 5l0m-nd0 de ,arne omenea+,08 Se 6u,ur0 de moartea altora -n um6ra propriei lui mor7i -nainte de .reme 1i ,:iar +pune a+taA <O +0 .in0 ,ea+ul H oare -n a+5in7it" -n mie/ de /i" -n /ori U H ,-nd ,ine.a" -n lupt0" o +0'

mi +mul30 .ia7a 1i mie8= i -l arun,0 -n .alurile r-ului pe Fi,aon" prad0 pe1tilor" ,are'or +0'i lin30 -n 6un0 pa,e +-n3ele din ran0 p-n0 ,-nd" du+ de ape" -l .or +5-1ia mai ,ru/ii pe1ti ai m0rii8 i apoi e2ult0 dea+upra altui ,ada.ru" m-ndru de neamul lui ,o6or-tor din Eeu+8 i umple S,amandrul ,u le1uri p-n0 ,-nd apele -i ie+ din al6ie8 Iar el" ,uprin+ de tur6are" u,ide mereu8 Iar ,-nd He,tor -i ,ere +0 ;ure ,0 o +0' i dea alor +0i le1ul" +0'# -nmorm-nte/e dup0 datin0" A:ile re5u/0 6rutal" +pun-ndu'i ,0 -ntre ei nu poate
89

I
5i .reun le30m-nt" ,um nu poate 5i -ntre oi 1i lupi" -ntre oameni 1i lei8 Ad0u3ind ,0 o +0'i dea le1ul ,-inilor +0'# +5-r'te,e" 1i ,0 a,um ar .rea +9'i m0n-n,e 6u,at0 ,u 6u,at0 ,arnea ,rud08 Iar apoi" mort" -l 6at;o,ore1te 1i'# t-r-ie prin pra5 1i" dup0 5uneraliile lui Patro,lu" timp de dou0+pre/e,e /ile la ,ea+ul ,-nd r0+are +oarele pe mare" -l t-r01te" le3at de ,ar" -n ;urul morm-ntului" de ,-te trei ori8 Tot el ;ert5i+e pe ru3ul lui Patro,lu" t0indu'le el -n+u1i 6ere3ata" pe ,ei doi+pre/e,e tineri troieni pe ,are -n a;un -i ,aptura+e" -n timp ,e tremurau ,a ni1te ,0priori8 Su5letul lui nu mai 30+ea pl0,ere de,-t -n lu,r0rile mor7ii8 Cum +pune Apolon" inima lui +0l60ti,it0 nu mai 1tia ,e e 6l-nde7ea 1i m0+ura8 Iar moartea lui He,tor nu -'a 5o+t de a;un+ ,a +0'1i 30+ea+,0 pa,eaA mai tre6uia +0 in+ulte" -ndelun3" 1i ni1te 6iete r0m01i7e8 Oare +0 5i .0/ut ,0 /eii l'au p0+trat pe He,tor inta,t 1i nep-n30rit" mereu 5rumo+ 1i t-n0r ,:iar -n moarte U i oare +0 +e 5i putut .edea -n 3-nd a1a ,um .i+a+e +0'# .ad0" ,-t #'a a.ut" o ,lip0" -n puterea +a" a,ela ,are -l ur-+e ,el mai mult pentru ,ru/imea lui" r-ul S,amandru plin de le1uri +e,erateU C0/ut 1i t0.0lit -n m-l" ad-n, -n3ropat +u6 prundi1uri 1i pietre de r-u" +0 nu'# mai poat0 nimeni 30+i ni,iodat08 Dar e+te -n A:ile 1i puterea de a +e rupe de tre,ut prin'tr'o 6ru+,0 :ot0r-re" de a nu mai pl-n3e" de a +e de/meti,i" tre,-nd mai departe" din,olo de m-me 1i durere8 i" ,-nd .ine ,ea+ul" ,:iar +pune a,e+t lu,ru8 i tre6uie +0 -n7ele3em ,0 puterea a,ea+ta e+te pe m0+ura .iolen7elor 1i nem0+uratelor lui pa+iuni8 Fa,rimile -n,etea/0 +0'i ,ur30 1i marile :o:ote +e potole+, dup0 ,e pl-n3e ,um numai el o 5a,e -n toat0 Iliada, ,are r0+un0" ,a 1i 70rmurile m0rii" de e,oul t-n3uinlor lui" apri3e p-n9 la i+to.ire8 Un pl-n+ 1i un /6u,ium -ntre3" atot,uprin/0tor de +u5let" -n ,are lumea lui +e pre5a,e toat0 -n la,rimi8 A:ile +e a5l0 -ntre3 -n toate pa+iunile lui8 Iar deta1area lui de tre,ut e+te a +in3urului erou :omeri, ,are are amintiri" ale ,0rui a,te +e proie,tea/0 pe tre,utul lui interior" ,a -ntoar,ere a +u5letului ,0tre ,:ipul unei 5eri,iri pierdute" ,a no+tal3ie" ,a durere pentru ,eea ,e" petre,ut +au numai
90

dorit" n'o +0 mai 5ie ni,iodat08 Rela7ia lui ,u tre,utul e+te at-t de inten+0 -n,-t" tot numai el" ar .rea ,a anumite lu,ruri +0 nu 5i 5o+tA ,a Bri+ei+ +0 5i murit pe ,ora6ia ,are'o adu,ea din 7ara eiB ,a Patro,lu +0 nu 5i muritB ,a el" A:ile" ,el +ortit a,elei +oarte" +0 nu +e 5i n0+,ut8 Pe+te a,e+tea toate puterea 5rumoa+0 1i .ie 1i ,r-n,en0 ,are tr0ie1te -n A:ile 1i e+te A:ile" pe+te tot ,e a 5o+t 1i nu .a mai 5i +au nu a 5o+t +0 5ie +au mai 6ine +0 nu 5i 5o+t" tre,e mai departe" a1a ,um ,re+, la lo, p0durile ar+e 1i" ,-nd pu:oaiele +mul3 1i t-r0+, +t-n,i ,0tre mare" alte +t-n,i r0m-n8 Dor6ele lui" de 5ie,are dat0" +untA <Dar +0 l0+0m ,e'a 5o+t" ori,-t de mare ne'ar 5i durerea8= Nu ne putem p0+tra .e1ni, m-nia8 <Inimii +0'i punem 5r-u" ,0,i alt5el nu +e poate8= <Dine 1i .remea +0 ne +atur0m de'at-ta pl-n+8= <Priam" la ,e 6un prea multele la,rimi" ,are ne r0+,ole+, inima" a1a/0'te 1i" ori,-t am +u5eri" +0 l0+0m ,:inul +0 +e domolea+,0 -n noi8 -mpa,0'te ,u +oarta" nu'7i mai l0+a inima .e1ni, prad0 m-:nirii8= A:ile e 50,ut din uri 1i iu6iri8 C-tor.a dintre ele li +e d0ruie pe deplin8 Dintre ,ei pe ,are i'a iu6it" doar lui Patro,luA el d0 m0+ura 1i nem0+ura puterii +ale de iu6ire8 Celorlal7i H at-ta ,-t d0ruie -n ,:ip 5ire+, ori,e om8 Pentru Peleu" de ,are +e a5l0 departe" e+te plin de -n3ri;orare" pentru +l06i,iunea -n ,are -l .or 5i adu+ anii" pentru +in3ur0tatea lui" pentru nelini1tea ,u ,are -l a1teapt0 pe el" ,el ,are ar 5i tre6uit 1i'ar 5i putut +0'i 5ie +pri;in 1i +0'# apere de .r0;m01ii8 Di+ea/0 +0 +e -ntoar,0 la el" 6iruitor 1i -n,0r,at de pr0/i" +e teme +0 nu ,um.a +'aud0 ,0 +'a +tin+8 C-nd -l .ede pe Priam -n,epe +0 pl-n30" pentru ,0 -i amintea de tat0l +0u8 II pune pe 4oini2" prieten .e,:i al lui Peleu" +0 +upra.e3:e/e -ntre,erea de ,are 1i +0 7in0 minte tot" -n am0nunt" iar ,-nd +e .a -ntoar,e +0'i +pun0 60tr-nului re3e de a,a+0 tot ,e'a .0/ut8 Peleu e+te -n Iliada 1i -n raport ,u A:ile +im6olul .ie7ii tr0ite ,a .ia70" -ntr'un 1ir de 3enera7ii ,are +e urmea' /0" le3ate prin dra3o+tea 5irea+,0 dintre p0rin7i 1i ,opii 1i

$# prin d0inuirea a,eleia1i lumiA ,a+a" a.u7iile" p0m-ntul" muntele >Pelion" -n ,a/ul lui A:ile" muntele -mp0durit unde +e du,ea ade+ea +0'# .ad0 pe ,entaurul C:iron" +0 -n.e7e de la el ro+turile 6uruienilor de lea,@" po.e1tile" tre,utul8 Teti+ a6ia apare -n a,ea+t0 lumeA amintirea ,-tor.a po.e1ti ,u /ei au/ite pe ,-nd era ,opil" 3-ndul ,0 ar 5i 1i ea a,olo" -n 4tia" +0'# primea+,0 la impo+i6ila lui -ntoar,ere a,a+08 Teti+ apare -n+0 -ndea;un+ -n a,7iunea Iliadei ,a mama unui +in3ur 5iu +ortit +0 moar0 t-n0r" ale ,0rui dureri le a+,ult0" m-n3-in'du'#" 1i ale ,0rui ru30min7i le -ndepline1te 50r0 1o.0ial0 1i ,:iar le pre.ine" ,um 5a,e ,-nd" ,:iar neru3at0 de A:ile" +e du,e la He5ai+to+" pentru arme8 Sau ,-nd 5a,e ,a le1ul lui Patro,lu +0 nu ,ad0 prad0 -n;o+irilor mor7ii8 Iar A:ile ,ere 1i prime1te toate a,e+tea nu alt5el de,-t ,a un ,opil r0+507at8 C-nd +e :ot0r01te +0 reintre -n lupt0" ,a +0'# r0/6une pe Patro,lu" pare +0 nu 5i -n7ele+ ,-t de a6+olut0 era +upunerea Tetidei la dorin7ele lui 1i -i +puneA <Ori,-t m'ai iu6i" nu ,0uta +0 m0 7ii departe de lupt0A n'o +0 m0 +upun8= Dar Teti+ era de mult re+emnat08 Doar ,0 r0+pun+ul ei ,on7ine ,e.a imper,epti6il di5erit de 3-ndul lui A:ile" un 5el de r0+,ump0rare t-r/ie a ne-ndur0rii lui A:ile 5a70 de a:eiA <Da" ,opila1ul meu" e 6ine +0'i +,api de pr0pa+tia mor7ii pe to.ar01ii t0i i+to.i7i8= Ea -n+01i -i +pu+e+e" -n,0 de mult" -nainte de ,aii lui 1i -nainte de He,tor murind" ,are -i .a 5i +oarta 1i ,-t de aproape -i e+te +5-r1itul8 tie ,0" du,-ndu'+e +0' # u,id0 pe He,tor" +e apropie de propriul lui +5-r1it8 A:ile -n7ele+e+e ,0 .a muri de o moarte pe m0+ura lui" iar" -n ,lipa de +paim0 ,-nd ,rede ,0 .a pieri -ne,at 1i umilit de apele S,amandrului" +e r0/.r0te1te m-nio+" -mpotri.a Tetidei" +pun-ndA <To7i /eii ,erului +unt mai pu7in .ino.a7i de,-t mama mea" ,are m' a am03it ,u .or6e min,inoa+e" l0+-ndu'm0 +0 ,red ,0 .oi muri -n 5a7a metere/elor Troiei" +03etat de Apolon8= Ca un ,opil r0+507at pl-n3-ndu'+e ,0 nu prime1te darul 5030duit8 Darul 5iind ai,i un ,:ip anume de a muri8 Celelalte a5e,7iuni ale lui A:ile" +tatorni,e 1i ,alde ,um +unt" nu ie+ totu1i din mar' 3inile 5ire1ti ale unui +u5let omene+," ,:iar da,0 +unt mai
92

pu7in de a1teptat de la un om ,a el +au" mai 6ine /i+" de la un om ,are umple ,ele ,-te.a /ile ale Iliadei ,u tumultul .iolen7ei 1i al nem0+urii 1i e+te 7inut minte mai ale+ a1a8 Dar" -n a5ara a,e+tei n0pra+ni,e ,ri/e" A:ile e+te un prin,ipe ,are" ori,-t de autoritar" 1tie +0 +e le3e de oameni" de ai lui >4oini2" Automedon" Al,:imo+@" de prietenii din ta60ra a:ee >Odi'+eu" Aia+" Antilo:" ,-7i.a al7ii@" 1i a ,0rui inim0" ,-nd nu e +t-rnit0 de patimi" e+te -n +tare de o mare ,uprindere" de ,0ldur0 1i de -ndurare8 E drept ,0 atun,i ,-nd +e -mpa,0 ,u A3amemnon .or6e1te ,a 1i ,-nd ar 5i .rut ,a Bri+ei+ +0 nu 5i e2i+tat 1i +0 nu 5i +tat -ntre ei ,a pri,in0 de .ra;608 Dar tot el la+0" -n alte -mpre;ur0ri" +0 +e .ad0 ,0 -i era mai aproape de +u5let de,-t o ,apti.0 oare,are8 Planurile matrimoniale ale lui Patro,lu nu puteau 5i o +impl0 ini7iati.0 a lui +au un 5el min,ino+ de a alina o durere8 A:ile +pune de+lu1itA <Numai Atri/ii" ,are au .enit +'o ia pe Elena -napoi" -1i iu6e+, +o7iile U Ori,e om .redni, de numele a,e+ta -1i iu6e1te 1i -1i ap0r0 +o7ia8 Bri+ei+ nu era de,-t o 6iat0 ,apti.0 1i totu1i o iu6eam din ad-n,ul inimii8= M-nia lui A:ile nu .enea numai din onoare r0nit08 Toate a,e+te a5e,7iuni +unt 3r0itoare pentru natura lui A:ileA -i pun -n lumin0 deplin0tatea omenea+,0 1i puterile 5ire1ti ale unui +u5let -n,0 neie1it din 503a1ul lui8 i'a ie1it" -nt-i" ,-nd i'au luat'o pe Bri+ei+" 1i apoi ,-nd i'a murit Patro,lu8 Pentru a -n7ele3e mai 6ine ,um +'au -nt-mplat toate a,e+tea" tre6uie +0 .edem mai -n ad-n, ,e anume a determinat .iolen7a rea,7iilor lui8 -n primul ,a/ putem 7ine +eam0 de durerea de a pierde pe ,ine.a dra3 1i de ,are +e le3a+e -n ani8 Dar e+te departe de a 5i numai at-t8 Cel .i/at mai pre+u+ de,-t ori,ine de m-nia lui A:ile e+te A3amemnon8 Cri/a dintre A:ile 1i A3amemnon pare +0 5i i/6u,nit pe un 5ond mai .e,:i de ten+iuni 1i re+entimente8 A3amemnon era" prin ran3ul lui -n ierar:ia lumii a:eene" ,0petenia de nimeni ,onte+tat0 a -ntre3ii armate" ,are +e aduna+e l-n30 Troia la ,:emarea lui" ,u +,opul 1tiut8 Deni+er0 a,olo -m6ar,a7i -n
93

pe+te o mie de ,or06ii" dintre ,are A:ile ,omanda ,in,i/e,i" de,i un ,ontin3ent de 5or70 mi;lo,ie8 Iar A:ile" lo,uitor al 4tiei" -n +udul Te+aliei" era 5a70 de lumea 3re,ea+,0 de atun,i un prin,ipe de la mar3inile ei8 F-n30 Troia A:ile tr0ie1te ten+iunea dintre po/i7ia lui militar0" ,ea mai -nalt0" 1i po/i7ia lui ierar:i,0 -n ,adrul armatei 1i al +5atului ,0peteniilor" unde primatul era al lui A3amemnon8 Fa a,ea+ta +e adau30 o alt0 ten+iune" deri.at08 A:ile a 5o+t timp de aproape /e,e ani" prin 5re,.entele 1i i/6utitele lui e2pedi7ii de ;a5" prin,ipalul 5urni/or de prad0 al a:eilor +tatorni,i7i a,olo8 Dar prada era -mp0r7it0 dup0 alte ,riterii" 1i ele ierar:i,e" iar lui A3amemnon -i re.enea partea ,ea mai important0" de1i nu +e ilu+tra+e delo," din ,-te +pune A:ile" ,a parti,ipant la .reo a+emenea e2pedi7ie8 De ai,i" la A:ile" o +upunere 5ormal0 a ,0rei nedreptate a +im7it'o .iolent la primul a6u/" a,ela al depo+ed0rii lui

de o ,apti.08 Prile; ,are la+0 +0 +e .ad0 ,0 +uport0 ,u 3reu 1i po/i7ia lui +u6ordonat0 5a70 de Atrid8 Da,0 ad0u30m la a,e+tea" pe de o parte" ata1amentul lui 5a70 de Bri+ei+ 1i" pe de alta" 5aptul ,0 pri.area de ea -n+emna pri.area de ),eras, <partea lui de onoare=" ,ota ,are -i re.enea din a.utul ,omun al a,elei ,omunit07i r0/6oini,e8 A:ile +'a .0/ut a+t5el depo+edat de un 6un pe ,are -l pre7uia 1i -n +ine 1i ,a indi,e al +tatutului +0u" lo.it de,i at-t -n a5e,7iunea ,-t 1i -n onoarea lui8 E 3reu de 1tiut ,-t ,-nt0rea dra3o+tea lui pentru Bri+ei+ -n de,lan1area a,elei teri6ile m-nii" dar e+te limpede ,0 ni,i ,riteriul de onoare n'ar 5i du+ la o rea,7ie at-t de di+propor7ionat0 da,0 n'ar 5i a.ut o -n,0r,0tur0 mai .e,:e de animo/it07i8 Fa ,are tre6uie ad0u3at0 1i a,eea pro.o,at0 de 5aptul ,0 A:ile +e +im7ea nu numai umilit de po/i7ia lui 5a70 de un om pe ,are nu'# re+pe,ta ni,i ,a r0/6oini," ni,i alt5el ><om 50r0 ru1ine" :r0p0re7" tru5a1 1i 5ri,o+= 1i" pe dea+upra" <o,:i de ,-ine 1i 6urdu5 de .in= <,are +e m-ndre1te ,0 e+te -nt-iul -n ran3 printre noi=@" ,i 1i a ,0rui purtare o +o,otea ,a un +emn de in3ratitudine 5a70 de ,ine.a ,a el" ,el dint-i r0/6oini, 1i .enit a,olo 50r0 .reo .ra;60 per+onal0 a lui 1i numai -n 5olo+ul Atn/ilorA dintre ,are pe
94

A3amemnon #'a mai umplut 1i de 6el1u3ul pr0/ilor do6-n'dite de el8 Dar rea,7ia eroului" <m-nia lui A:ile=" ,are e+te +u6ie,tul Iliadei, tre6uie ,uno+,ut0 -n -ntrea3a ei de+501urare" de la i/6u,nire p-n0 la +tin3ere8 Alt5el +e -n7ele3e mai pu7in din A:ile8 A3amemnon" +ilit +'o -napoie/e pe Cri+ei+" +e 3-nde1te +0 ia o ,ompen+a7ie din partea de prad0 a uneia dintre ,elelalte ,0petenii" nu neap0rat a lui A:ile >poate a lui" poate a lui Aia+ +au a lui Odi+eu@" -n+0 lui A:ile -i a;un3e at-ta ,a +0 +e -n5urie 1i" ,a 1i ,-nd A3amemnon l'ar 5i .i/at numai pe el" -l in+ult0 3ra. 1i -l amenin70 ,0 p0r0+e1te ,au/a a:eilor 1i +e -ntoar,e a,a+08 A6ia atun,i A3amemnon +e 5i2ea/0 a+u'pr0'i 1i -l amenin70 ,0 i'o .a lua pe Bri+ei+8 Tonul lui A:ile -l alarma+e 1i .oia +0 dea un e2emplu" pentru a ,urma la al7ii ori,e .eleitate de in+u6ordonare8 A:ile +e 3-nde1te o ,lip0 +0'# omoare" apoi -l ,almea/0 Atena" +e 3-nde1te 6ine 1i el" 1i renun70" 603-nd la lo, -n tea,0 +a6ia pe ;um0tate tra+08 -n +,:im6 a,um" pentru -nt-ia oar0" -l amenin70 ,u repre+aliiA <C-nd.a tuturor a:eilor le .a p0rea r0u dup0 A:ile8 Atun,i" lo.it de He,tor" durerea ta .a 5i neputin,ioa+08= Dar 50r0 +0 +pun0 limpede ,e are de 3-nd 1i 50r0 +0'1i reia amenin7area ,0 .a ple,a de la Troia8 4apt e+te ,0 o ,edea/0" +upu+" pe Bri+ei+" ad0u3ind ,0" da,0 A3amemnon o +0 .rea mai mult de,-t at-t" o +0 pl0tea+,0 ,u .ia7a8 Iar ,a r0/6unare pentru Bri+ei+ +e pare ,0'i -n,ol7i+e de;a -n 3-nd un plan" de .reme ,e o ,:eam0 din ad-n,ul m0rii pe mama lui 1i o roa30 +0'# ,on.in30 pe Eeu+ +0'i a.anta;e/e pe troieni -n a1a 5el -n,-t lui A3amemnon +0'i par0 5oarte r0u8 Dar nu +pune" e2pli,it" ,0 nu mai .rea +0 ia parte la lupte8 Teti+ -n+0 -i 3:i,e1te 3-ndul 1i -i +pune +0 5a,0 a1aA +0'1i p0+tre/e m-nia 1i +0 r0m-n0 l-n30 ,or06iile lui" 5030duindu'i ,0 -l .a -nduple,a pe Eeu+ +0'i -mplinea+,0 dorin7a8 i A:ile r0m-ne" -n5ier6-ntat de m-nie8 Ne'am a1tepta ,a Homer +0 +pun0 ,0 din ,au/a o5en+ei8 Dar el +pune doar at-tA <din pri,ina unei 5emei ,u ,in30toare 5ru' moa+0" ,are" +pre p0rerea lui de r0u" i'a 5o+t luat0 ,u +ila8= Ceea ,e" poate" re.ine la a,ela1i lu,ru8
95

Apoi" ,u .oia lui Eeu+" 1i -n a6+en7a lui A:ile" -n,epe de/a+trul armatei a:eene8 i lun3a -nd0r0tni,ie a eroului" al ,0rei ,ap0t nu'# 1tia ni,i el8 Doia doar +0 +e 6u,ure" pri.ind de pe ,ora6ia lui ,um mor a:eii" ,ople1i7i de troienii du1i la lupt0 de He,tor" ,are a;un3 p-n0 la 5orti5i,a7iile ta6erei a:eene 1i +unt pe pun,tul +0 ata,e ,or06iile8 Apoi .ine la el +olia lui A3amemnon" ,are -i propune -mp0,area -n +,:im6ul re+tituirii Bri+eidei" r0ma+a neatin+0 de ,0tre Atrid" 1i" -n plu+" -n +,:im6ul unor daruri 6o3ateA 1apte trepiede ,are n'au .0/ut 5o,ul" /e,e talan7i de aur" dou0/e,i de .a+e de ar3int" doi+pre/e,e ,ai dintre ,ei mai 6uni 1i 1apte 5emei 5rumoa+e 1i ,u m-ini pri,epute >pe ,are ,:iar A:ile le lua+e" ,a prad0" din Fe+6o+@B iar" dup0 ,u,erirea Troiei" aur 1i 6ron/ ,-t +0'1i umple ,or06iile" 1i dou0/e,i de troiene" ,ele mai 5rumoa+e dup0 ElenaB 1i" mai t-r/iu" dup0 -ntoar,erea a,a+0" una dintre 5etele lui A3amemnon de ne.a+t0" +'o ia 50r0 a pl0ti -n +,:im6 .reun dar" dimpotri.0" a.-nd +0 primea+,0 el" drept /e+tre" 1apte ora1e 6o3ate de la mar3inea m0rii" de la ,are .a a.ea de ,-1ti3at 6o3ate di;me8 Dar A:ile r0m-ne ne-nduple,at" de1i a+emenea 6unuri a+t5el date l'ar 5i +p0lat ,u pri+o+in70 onoarea8 Se ,on+ider0 -n ,ontinuare ;i3nit" l0+-nd impre+ia ,0 n'a au/it" ori ,a nu ,rede -n a+emenea 5030duin70" ori ,0" mari ,um erau" nu le'ar primi ni,i da,0 ar 5i ,a A3amemnon +0'i dea toate a.erile p0m-ntului8 Se -n,0p07-nea/0 ,a un om o6+edat" ne-n+tare +0 ia+0 din ,er,ul or6 al o6+e+iei lui8 i totu1i" ,u 3rada7ii aproape im' per,epti6ile" ,e.a +e +,:im60 -n el8 Int-i +pune din nou ,0 .a ple,a a,a+0" ,:iar a doua /i" -n /ori" +50tuindu'i pe to7i a:en +0 5a,0 la 5el pentru ,0 <n'o +0 .ad0 +5-r1itul Troiei ni,iodat0" e+te prea t-r/iu8= Totu1i" dup0 ,e -n,ear,0 1i 4oini2 +0'# ,on.in30 +0 renun7e la m-nie" -i +pune +0 -nnopte/e la el 1i ,0 <m-ine" la r0+0ritul +oarelui" .om .edea ,e e mai 6ine de 50,ut" +0 ple,0m a,a+0 +au +0 r0m-nem=8 Dar"

5oarte ,u'r-nd dup0 a,eea" -n urma ,u.-nt0rii lui Aia+" ,are mai apelea/0 -n,0 o dat0 la el" ,a prieten" -n numele tuturor a:eilor" A:ile" +t0ruind -n,0 o dat0 a+upra m-niei ,are -l +t0p-ne1te
96

>,a 1i ,-nd ar 5i .or6it de o 6oal0 ,are -l roade@ la 3-ndul ,0 a 5o+t tratat <,a un +ur3:iunit .redni, de di+pre7=" de,lar0 pe nea1teptate ,0 .a rede.eni a,ti. -ndat0 ,e He,tor .a ata,a ta60ra mirmidonilor 1i le .a in,endia ,or06iile8 Urmea/0 apoi" pe m0+ur0 ,e peri,olul ata,ului +pore1te" o nou0 +t0ruin70" a,eea a lui Patro,lu -n+u1i8 A:ile ,ontinu0 +0'i r0+pund0 -n a,eia1i termeni" rea5irm-ndu'1i ne.inde,ata m-nie" dar +pune totodat0 ,0 e .remea +0 renun7e la ea 1i -i -n30duie lui Patro,lu +0 .in0" -mpreun0 ,u mirmidonii" -n a;utorul a:eilor" 1i anume ,:iar -nainte ,a troienii +0 a;un30 la ,or06iile lui8 Dedea 6ine ,0 a:eilor nu le mai r0m-nea de,-t o -n3u+t0 5-1ie de teren" ,0 aproape toate ,0peteniile" r0nite" +unt +,oa+e din lupt0 1i ,0 -ntrea3a ,ampanie ri+,0 +0 +e -n,:eie nu doar ,u un e1e," ,i ,u o ,ata+tro50 a lor" a tuturor8 Pe de alt0 parte +imte ,0 r0/6unarea lui 1i demon+tra7ia ,on+e,in7elor retra3erii +ale +unt un 5apt -mplinit8 A+t5el ,0 -i pre+,rie lui Patro,lu +ar,ina de a le a+i3ura <dul,ea7a -ntoar,erii=" inter/i,-ndu'i -n+0 +0 mear30 prea departe 1i +0 ata,e ,:iar ,etatea Troiei 1i e.entual +'o ,u,erea+,0" mi,1o'r-ndu'i a+t5el 1an+ele de 3lorie8 El -n+u1i +e 3r06e1te +0'1i mo6ili/e/e trupele" ,are" ,-t dura+e ina,ti.itatea lui A:ile" murmura+er0 -mpotn.0'i" a relei m-n: 1i a ne-ndur0rn +ale" 1i ar 5i pre5erat +0 +e -ntoar,0 a,a+0 de,-t +0 r0m-n0 a,olo 1i +0 .ad0 ,e +e petre,e din .ina unui om ,0ruia <mama lui -'a dat +0 +u30 5iere=8 De 5apt" mirmidonii ardeau +0 reintre -n lupt0 1i erau 6u,uro1i +'o 5a,0 +u6 ,omanda lui Patro,lu" a ,0rui mare .aloare de r0/6oini, o ,uno1teau 1i o pre7uiau8 A:ile -n+0" 50r0 +0 1tie" -l trimitea a+t5el pe Patro,lu la moarte8 i" dup0 moartea lui" teri6ila m-nie a lui A:ile +e +tin3e" iar mamei lui -i +pune ,0 nu mai +imte ni,i o 6u,urie pentru tot ,e +'a -nt-mplat" ori,-t de mult +'ar 5i do.edit ,0 50r0 el a:eii nu +unt -n +tare +0 le re/i+te troienilor 1i lui He,tor8 Iar ,e.a mai t-r/iu" ,-nd +e -mpa,0 ,u A3amemnon" +pune din toat0 inima ,-t de r0u -i pare de .ra;6a dintre ei" ,-t de ne-n+emnat0 i +e pare pri,ina 5a70 de ,-7i a:ei <au mu1,at p0m-ntul= -n urma a,e+tei /0nati,e 3-l,e.e8 i de ai,i
97

-n,olo" la 5uneraliile lui Patro,lu" la ;o,urile 5unerare -n ,in+tea lui" -i arat0 lui A3amemnon toat0 re.eren7a ,u.enit0 +tatutului +0u de ,omandant +uprem" .0dindu'1i din nou p-n0 -n am0nunte ,:ipul lui de mare +enior 1i -ntrea3a no6le7e a naturii +ale8 Dar pentru a+ta 5u+e+e ne.oie +0'# piard0 pe Patro,lu8 A,e+t lu,ru mai r0m-ne de ,er,etat 1i de -n507i1at a,umA ,e anume" 1i ,um" 1i ,-t -l le3a de t-n0rul a,ela" a ,0rui moarte pre5i3urea/0 propria lui moarte 1i pe ,are -l +o,oate ,a pe un alt el -n+u1i8 E drept ,0" -n a,e+t +en+" +'au +pu+ p-n0 a,um de+tule" dar au 5o+t -n507i1ate din a5ar0" po.e+tite ,a ni1te 5apte 1i -nt-mpl0ri8 Tre6uie .0/ute a,um dinl0untrul lui A:ile" ,a proie,7ii ale unei iu6iri" ,ea mai mare 1i mai inten+0 iu6ire din ,uprin+ul Iliadei' i ,ea mai de+prin+0 de ori,e alte determin0ri" pentru ,0 nu .ine ni,i din +-n3e" ni,i din ero+" ni,i din .reun intere+ oare,are8 Ni,i m0,ar din .e,:ea lor 5amiliaritate de ,opii ,are au ,re+,ut -mpreun08 Patro,lu era un ,opilandru de pripa+" un +tr0in" un .eneti, r0ma+ -n 4tia din 6un0tatea lui Peleu8 Ar 5i putut +0 nu'# a,,epte" +au" de1i era mai mare" +0'# trate/e ,a pe un in5erior >-i era +,utier@" domin-ndu'#8 Dar n'a 5o+t a1a8 -n 5ond 5u+e+e ,re+,ut" de mi," tot de un +tr0in" de 4oini28 i apoi pentru ,0" a1a ,um am ar0tat" Patro,lu era un om .redni, de iu6ire8 Pe de alt0 parte" pentru ,0 tre6uie +0 5i e2i+tat -n A:ile o anume di+poni6ilitate" ira7ional0 ,a toate -n,lin0rile de a,e+t 5el8 Ima3inarul 3re, nu e+te lip+it de a+emenea ad-n,i 1i +tatorni,e le30turi" Te+eu 1i Peiritou+" mai t-r/iu" dup0 moartea lui A:ile 1i a lui Patro,lu" Ore+te 1i Pilade8 -n .i+ul lui A:ile" e2pedi7ia de la Troia ar 5i tre6uit +0 r0m-n0" pentru oamenii de mai t-r/iu" o ",ileid (i atrocliad, po.e+tea unei 5apte mai pline de 3lorie de,-t ori,are alta" +0.-r1it0 de doi prieteni" ,ei mai .ite;i r0/6oini,i ai timpului lor8 i ar 5i putut +0 5ie a1a" dar n'a 5o+t8 C-nd a ,0/ut Ilionul .-ntul 60tea de'o .reme pe+te morm-ntul lor de l-n30 mare" pri.eli1te pentru ,0l0torii din lar3 1i +emn pe+te .remi8
98

O dat0 ple,a7i +pre Troia" apoi a;un1i 1i r0ma1i a,olo" +'au de+p0r7it o +in3ur0 dat0" iar atun,i i'a de+p0r7it moartea8 Dar p-n0 atun,i au tr0it -n ,ea mai deplin0 apropiere" 1i Iliada e +tr060tut0" di5u/ 1i di+,ret" de r0+unetul 5aptelor de arme +0.-r1ite -mpreun0 1i" -n r03a/urile luptelor" de ,almul .ie7ii lor -mp0rt01ite -n l0,a1ul lui A:ile de a,olo" +erile lini1tite" A:ile ,-nt-nd din lir0" Patro,lu a+,ult-nd -n t0,ere" +tatul de .or60" doar -ntre ei" -n7ele3erea din pri.iri" me+ele pre30tite de Patro,lu" +omnul" 5ie,are -n patul lui din marea -n,0pere" 5ie,are al0turi de ,apti.a alea+0 de el8 Tr0iau ,um tr0i+er0 a,a+0 1i ,um au tr0it de ,-nd +e 1tiau8 Nu era nimi, tul6ure 1i e,:i.o, -n prietenia lor 1i ea a 5o+t interpretat0 alt5el doar +e,ole mai t-r/iu" -n atmo+5era altor mora.uri de ,0tre oameni ,are nu i'au putut -n7ele3e pura inten+itate de,-t -n termeni eroti,i" to,mai pentru ,0 era at-t de ardent08 Dar n'a 5o+t ,u ni,i un

,:ip o rela7ie eroti,0 -ntre doi tineri 60r6a7i 1i to,mai ,eea ,e pare -n ea o tandre7e nem0r3init0 1i o d0ruire 50r0 re/er.e H 5apt +u+pe,t pentru al7ii H e+te pentru noi at-t de mi1,0tor8 A:ile -i +punea" ,:iar -n -mpre;ur0ri de -n,ordare 1i de ur3en70" <prieten dra3 inimii mele=8 C-nd Patro,lu +e -ntoar,e de la Ne+tor" ,u 1tiri alarmante" pl-n3-nd" -l -ntrea60 ,u 3in301ie de ,e pl-n3e ,a o 5eti70 dup0 mama ei" da,0 nu ,um.a a primit .e1ti rele de a,a+0" de la p0rin7ii lor >la 1tirea mor7ii lui Menoitio+" numit primul de A:ile" +au a lui Peleu" am-ndoi +'ar -ntri+ta 5oarte tare@8 Apoi" dup0 admone+tarea 1i implorarea lui Patro,lu" -n,epe +0 ,ede/e" ,:iar da,0 nu de totA -l trimite pe el8 In momentul a,e+ta A:ile e+te ,uprin+ pentru o ,lip0" +u6 5orma unei ru3i adre+ate lui Eeu+" de o .i+are inten+0 1i atro,e" de .i/iunea ,r-n,enei apoteo/e a unei prieteniiA ei doi" A:ile 1i Patro,lu" doar ei +in3uri" ,u,erind Troia" dup0 ,e re+tul r0/6oini,ilor" troieni 1i a:ei deopotri.0" .or 5i pierit -n lupt08 Ni,i -ntr'o alt0 parte +u5letul e2,e+i. al lui A:ile nu a;un3e at-t de departe -n e2,e+ele lui ,a -n n0lu,irea a,ea+t0 +ini+tr0 a unei 3lorii atotnimi,itoare 1i pu+tii8 Dar ,lipa tre,e" A:ile -nal70 ,0tre Eeu+ o alt0 ru30" +0'# o,rotea+,0 pe
99 "A.^

Patro,lu 1i +0'i dea i/6-nd08 I/6-n/i a a.ut de+tule Patro,lu" #'a omor-t 1i pe Sarpedon" 5iu al lui Eeu+" dar /eii i'au .rut moartea" -n pl0nuitul lor ;o, 50r0 mim0 ,u patimile omene1ti8 C-nd Antilo: .ine +0'i adu,0 .e+tea mor7ii lui Patro,lu" omor-t de He,tor" A:ile era de;a nelini1tit8 St0tea -n 5a7a ,or06iilor +ale 1i" .0/-nd ,um a:eii +e retra3 din nou" -n derut0" -1i aminte1te de o mai .e,:e pre.e+tire a Tetidei potri.it ,0reia ,el mai 6un dintre to7i mirmidonii a.ea +0 piar0 -n lupt0 -nainte de propria lui moarte8 P-n0 atun,i uita+e" a,um era prea t-r/iu8 C-nd a5l0" pe A:ile -l ,uprinde durerea" ,a un nor -ntune,at8 -1i umple palmele ,u ,enu10 din .atr0 1i -1i m-n;e1te ,u ea ,apul 1i o6ra;ii" -n,epe +0'1i +mul30 p0rul8 Antilo:" pl-n3-nd -n mi;lo,ul 7ipetelor 1i .aietelor -n0l7ate de ,apti.e" -l 7ine pe A:ile de m-ini" de team0 +0 nu'1i rete/e" ,u +a6ia" 3-tul8 A:ile +,oate un 7ip0t ,umplit" pe ,are Teti+ -l aude din ad-n,ul m0rii 1i .ine la 5iul ei -n+o7it0 de toate nereidele8 Fui A:ile nu'i mai pa+0 a,um de 6unul lui nume 1i de +la.a +a8 <Ce 6u,urie +0 mai am a,um" ,-nd prietenul meu a murit" el pe ,are" -ntre to7i" -l pre7uiam ,a pe un alt mine -n+umi U A,um l'am pierdut888 inima mea nu mai +imte ni,i o dorin70 de .ia70 ,-t0 .reme He,tor nu .a pieri de lan,ea mea" pl0tind pentru Patro,lu8= tia 6ine ,0" r0/'6un-ndu'1i prietenul at-t de mult iu6it" +e .a -nt-lni" ,ur-nd" ,u propria lui moarte8 Dar" ,um +pu+e+e" nu mai a.ea -n el dorin70 de .ia708 ",ile nu ale)e ntre dou idealuri, acela al $ieii, al onoarei (i al )loriei eroice (i, cellalt, al unei lun)i $iei ti,nite acas, ca re)e ,omeric' "le)e ntre a tri mai departe fr atroclu (i a muri pentru c l pierduse' Dintre eroii tra3i,i" Al,e+ta .rea +0 moar0 -n lo,ul 60r6atului ei8 A:ile" +in3ur -n le3end0" .rea +0 moar0 pentru ,0 pierdu+e pe +in3urul om al0turi de ,are -i era dra3 +0 tr0ia+,0 1i 50r0 de ,are ar 5i .rut" da,0 nu l'ar 5i 7inut 3-ndul r0/6un0rii" +0 moar0 pe lo,8 -l durea ,umplit ,0 nu 5u+e+e al0turi de el" +0'# o,rotea+,0 1i +0'# apere" ,0 +e a5la+e -n 5a7a mor7ii +in3ur" -n timp ,e el" A:ile" +t0tea l-n30 ,or06iile +ale" <p0m-ntului /adarni,0 po.ar0=8 Nimeni nu'i poate re5u/a lui A:ile puterea #**

_ remu1,0rii" ori,-t de t-r/ie a 5o+t8 Dar mai putea 5a,e ,e.a" +0'i +,ape le1ul din m-inile lui He,tor" 1i ie+e -n 5a7a ta6erei" l-n30 1an7" 1i +,oate trei +tri30te ,umplite ,are -i -n+p0im-nt0 pe troieni 1i -i pune -n derut0" a+t5el ,0 a:eii au r03a/ul +0 +,oat0 trupul din .0lm01a38 A:ile -l /0re1te de departe" +tr0pun+" -ntin+ pe o tar3a 1i" -nainte de .reme" +e la+0 noaptea8 In ta60r0" Ariile -l pl-n3e pe mort" -l pl-n3e amarni," pierdut" 7in-ndu'1i pe pieptul lui m-inile +ale u,i3a1e de r0/6oini,i" 1i'1i aminte1te ,um odinioar0 -i 5030dui+e" /adarni," lui Menoitio+ ,0 +e .a -ntoar,e ,u 5iul lui 6iruitor al Troiei8 A,um 1tia ,0 am-ndoi" pe r-nd" 5u+e+er0 +orti7i +0 ude ,u +-n3ele lor ,-mpia a,eea 5une+t0 1i -i 5030duie1te mortului ,r-n,en0 r0/6unare8 P-n0 atun,i -l la+0 +0 5ie ;elit de ,apti.ele pe ,are le ,u,eri+er0 ei doi" demult" pe ,-nd pu+tiau -mpreun0 6o3ate ,et07i de departe8 Dup0 o .reme" Teti+ -i adu,e noile" nemai.0/utele arme di.ine8 A:ile le prime1te ,u 6u,urie" le 7ine -n m-n0" o,:ii i +e -n5l0,0rea/0 1i -i +tr0lu,e+, ,umplitA +e aprin+e+e din nou m-nia -n el8 i totu1i are un 3-nd 1i pentru le1" +e teme +0 nu ,ad0 prad0 mu1telor 1i .iermilor8 Teti+ -n+0 -l lini1te1teA .a 5a,e -n a1a 5el -n,-t Patro,lu nu numai ,0 nu .a putre/i" ,:iar de'ar /0,ea a1a un an" ,i .a 5i -n,0 1i mai 5rumo+8 Apoi" dup0 ,e A:ile +e -mpa,0 ,u A3amemnon" e ,uprin+ de o apri30 ner06dare" .rea +0 intre ne-nt-r/iat -n lupt0" +pune ,0" p-n0 nu'# .a

-n3ropa pe Patro,lu" nu .rea ni,i m-n,are" ni,i 60utur08 i +e -ntoar,e -n ta60r0 +0'# mai pl-n30 o dat0 pe prietenul mort" +0'1i adu,0 aminte" +0'i +pun0 :o:otind ,0 nu l'ar durea at-ta ni,i .e+tea mor7ii tat0lui +0u ori a 5iului +0u8 i" ,u durerea a,ea+ta impla,a6il0" de.enit0 tur6are" ie+e -n ,-mpie 1i -n,epe m0,elul" +5-r1indu'# ,u He,tor" 1i a,olo" ,u r0/6unarea -mplinit0" dup0 o ,lip0 de a.-nt" ,-nd .rea +0 pornea+,0 la ata,ul ,et07ii" +e -ntoar,e ,u 3-ndul la Patro,lu 1i le +pune a:eilor ,0 nu'# .a uita ni,iodat0" at-ta timp ,-t .a +0l01lui pe p0m-ntul ,elor .ii 1i .a a.ea -n,0 putere8 Apoi +e -ntor, -n ta60r0 ,u to7ii" ,-nt-nd peanul de 6iruin708 Urma +0'# -nmorm-nte/e pe Patro,lu8 -mpreun0 ,u -ntrea3a armat0" -l pl-n3e din nou" #*#

742422
-n timp ,e r0/6oini,ii -narma7i" -n ,are" o,ole+, de trei ori le1ul8 i -i +pune" din nou ,u m-inile pe pieptul lui" ,0 +'a 7inut de ,u.-nt" ,a +0 5ie 5eri,it ,:iar -n ad-n,ul t0r-mului lui Hade+8 Urmea/0 un pra/ni," apoi ,0peteniile -l roa30 +0 +e +pele de +-n3e" dar el nu .rea8 Drea mai -nt-i +0'# a1e/e pe ru3" +0'1i taie pletele8 Pentru ,0 a+emenea durere n'o +0 mai +imt0 ni,iodat0 ,-t .a mai 5i printre ,ei .ii8 Trimite +0 +e +tr-n30 lemne pentru ru3" apoi" l0+-ndu'+e noaptea" +e du,e +in3ur 1i +e -ntinde pe ni+ip" la mar3inea m0rii" unde" i+to.it de lupt0" de durere 1i de la,rimi" adoarme -n +unet de .aluri8 i" -n .i+" ,um am mai +pu+" i +e arat0 Patro,lu" um6ra lui" ,are" ne5iind el -n,0 -nmorm-ntat" nu'1i 30+e1te odi:na ni,i printre .ii" ni,i printre mor7i8 -l roa30" pl-n3-nd" +0'i 3r06ea+,0 arderea pe ru3 1i -n3roparea 1i" da,0 .rea" +0'i pun0 ,enu1a -ntr'o urn0 ,are +'o primea+,0 mai t-r/iu 1i pe a lui8 A:ile +pune ,0 a1a .a 5a,e 1i -l roa30 +0 +e apropie" +0 +tea -m6r07i1a7i m0,ar o ,lip0 1i +0 pl-n308 Dar um6ra 5u3e" 7ip-nd" 1i piere -n3:i7it0" ,a un a6ur" de p0m-nt8 A:ile +e tre/e1te pl-n3-nd8 4uneraliile lui Patro,lu +e 1tiu8 Iar -n ,e pri.e1te ,enu1a" A:ile +'a 7inut de ,u.-nt8 Dup0 a,eea 7ine -n ,in+tea lui Patro,lu marile ;o,uri 5unerare" pomenindu'# din ,-nd -n ,-nd" a,um 50r0 la,rimi" iar ,-nd -i d0 lui Ne+tor un .a+ de pre7 ,u dou0 toarte -i +pune ,0 i'# d0 -n amintirea lui Patro,lu" pe ,are n'o +0'# re.ad0 ni,iodat08 Dup0 ;o,uri" A:ile" r0ma+ +in3ur" -n,epe iar01i +0 pl-n30 1i nu poate dormi" 5r0m-nt-ndu'+e" adu,-ndu' 1i aminte" pe'rind-ndu'1i -n 3-nd +,ene de lupt0" ,u Patro,lu al0turi" ,0l0torii pe marea /6u,iumat08 Se +,oal0 1i r0t0,e1te pe 70rm" p-n0 t-r/iu" -n /ori8 Apoi +e du,e +0 in+ulte" 50r0 +a7iu" le1ul lui He,tor" d-nd iu6irii 3e+turile urii8 Ultima -n507i1are a lui A:ile -n poem +e a5l0 -n marea +,en0 de noapte ,u Priam" pe ,are am -n507i1at'o8 C-nd a1a/0 le1ul lui He,tor -n ,ar" -i ,ere lui Patro,lu iertare 1i'i +pune ,0 .a da dreapta lui parte din r0+,ump0rare8 Poate +e 3-ndea la ,e .or du,e ,or06iile a,a+0 dup0 ,e toate .or a.ea un #*( +5-r1it8 Din Odiseea 1tim ,0 Odi+eu #'a -nt-lnit pe A:ile -ntre mor7i 1i ,0 era a,olo -mpreun0 ,u Patro,lu8 4or7a ,o+mi,0 -ntrupat0 -n A:ile" -n puterea" -n 5rumu+e7ea" -n p0timirea 1i -n +in3ularitatea lui" a luat" prin el" o 5orm0 atipi,08 S'ar 5i putut -mplini -n tiparele" dorite de A:ile" ale .ie7ii ,a .ia70 6un0 de tr0it 1i de tr0it ani mul7i" -n ritmul 5rumo+ al anotimpurilor 1i al -ndeletni,irilor 1i ,eremoniilor .ie7ii" na1teri" nun7i 1i mor7i" .-n0tori" ;ude,07i" +e,eri1uri 1i ;ert5e8 Dar n'a 5o+t +0 5ie a1a8 Iar -n partea 3loriei" A:ile n'a a;un+ +0 ,u,erea+,0 Troia" 1i Troia n'a 5o+t ,u,erit0 dup0 le3ea lui de r0/6oini, ,rud 1i ,urat" ,i prin .i,lenia unei min7i8 -n a,e+t +en+" 1i da,0 ne raport0m la enun7ul potri.it ,0ruia lumea Iliadei face parte dintre acele lumi n care tot ce este cu putin este (i e/istent, a crei realitate cuprinde toate potenialitile sale, A:ile e+te atipi, -n raport ,u +i+temul de re5erin70 al Iliadei, pentru ,0 e2i+ten7a lui ,ontra.ine enun7ului de mai +u+A poten7ialit07ile lui nu +e -mpline+,A putea +0 +e -ntoar,0 a,a+0 1i +0 tr0ia+,0 50r0 3lorie o anumit0 5orm0 deplin0 a .ie7ii 1i n'a 50,ut'oB putea +0 ,u,erea+,0 Troia 1i n'a 50,ut'o8 Sin3urele poten7ialit07i raporta6ile la el ,are ,ap0t0 e2i+ten70 +unt pier/ania" /0d0rni,ia 1i moartea8 C-t0 putere 1i ,-t0 .iolen70 erau -n el" 1i tre6uiau +0 +e ,:eltuia+,0 -nto,mai ,a atare" erau prea nem0+urate 1i prea 3reu de 7inut -n 5r-u ,a +0 a;un30 la alt +oro, de,-t moartea8 i ,a +0 -mplinea+,0 alt,e.a de,-t moartea" pentru ,a lumea +0'1i poat0 .edea de ro+turile ei8 Cum.a 1tia a+ta 1i a ale+ +0 moar0 t-n0r -n numele unei iu6iri" 1i a,eea pierdut08 A:ile nu e un per+ona; tra3i, numai pentru ,0 moare prea de.reme" a1a ,um au murit 1i Patro,lu 1i He,tor 1i at-7ia al7ii a,olo" pe ,-mpia a,eea8 Tri+te7ea ,are +e -nal70 din de+tinul +0u e+te de alt0 natur0 1i 7ine de e+en7a luiA -n el murea o nem0+urat0 putere -n ad.er+itate 1i -n iu6ire8 i totodat0 5rumu+e7ea lui" ,are e+te o e2pre+ie pri.ile3iat0 a Puterii din lume" 1i .i+ele lui" #*&

,are erau prelun3irea -n :imer0 a ,eea ,e nu i'a 5o+t dat8 E+te un de+tin ne-mplinit" de ai,i tri+te7ea8 Dar de+tinul lui mai +pune ,e.a" din,olo de tri+te7e8 Prin el 4or7a -1i de/minte ,ara,terul linear 1i iner7ial" +e -ntoar,e a+upra ei -n+e1i" tran+'5orm-nd de+tinul pre+,ri+ unei entit07i pieritoare -n paradi3m0 a ,apa,it07ii ei eterne de a in.enta 5orme atipi,e8 40r0 de ,are ,ele tipi,e" 5ormele eterne ale .ie7ii" ar p0rea un +implu dat inert8 40r0 tra3i,ul -n+,ri+ -n 5iin7a lumii nu am a.ea m0+ura 6u,uriei ,o+mi,e de a 5i8 Tre, prin ,er +tele ,0l0toare ,are dau rotirii a+trelor un +por de lini1tit0 m0re7ie 1i un +en+ au3u+t8 E 3reu de 1tiut ,e ro+t anume a .rut +0'i dea Homer -n poem de+,rierii am0nun7ite a +,utului 50,ut pentru A:ile de He5ai+to+8 In poe/ia Iliadei e2i+t0 o rela7ie -ntre ima3inile de pe S,ut 1i ,ele ,are +e .0d prin de+,:iderile ,ompara7iilor8 Cu at-t mai mult ,u ,-t pe S,ut +unt date ,a 5i3ur-nd +,ene din ,are +e -nal70 +unete 1i +,ene ,are +e de+501oar0 -n timp" ,a 1i din ,ompara7ii" lu,ru in,ompati6il ,u repre/entarea pla+ti,08 De+i3ur" a,ea+t0 rela7ie e+te ,on5orm0 ,u rela7ia ,ara,teri+ti, :omeri,0 dintre +5era nimi,irii 1i +5era duratei ,alme 1i eterne a .ie7ii 1i a lumii" -n +tatorni,ia 1i -n primenirea ei" 1i ,a atare po+tularea ei nu poate 5i ar6itrar08 Dar +o,ote+, ,0 tot at-t de pu7in ar6itrar0 e+te punerea S,utului -n rela7ie ,u -n+u1i A:ile8 Cum am ar0tat" A:ile +e +ituea/0" prin tot ,e e+te el" +imultan +au +u,,e+i." 1i -n lumea r0/6oiului 1i -n a,eea a p0,ii" ,:iar da,0 a,e+te dou0 lumi nu +e -mpa,0 -n el" iar opo/i7ia dintre ele" nere/ol.at0 -n de+tinul +0u" tr0ie1te -n el ,a durere 1i" p-n0 la urm0" ,a de+tin ,are +e -mpline1te -n ne-mplinire8 Iar S,utul repre/int0 -ntre3ul .ie7ii 1i ar putea 5i 3-ndit ,a ipo+ta/0 a lui A:ile 50r0 5r-n3ere interioar0 1i totodat0 ,a +im6ol al -mp0,0rii lui ,u +oarta din,olo de propria lui +oart08 Ne.r-nd +0 5or7e/ lu,rurile" m0 .oi mul7umi" -n,:eind" +0 de+,riu S,utul lui A:ile" -n ,are unii au .0/ut" nu 50r0 temei" o repre/entare tri5un,7ional08 #*? Pe el +unt repre/entate urm0toarele lu,ruriA p0m-ntul 1i ,erul 1i marea" +oarele neo+tenit" luna plin0" +telele 1i ,on+tela7iileA Orion" Hiadele 1i Pleiadele" Carul mare8 -ntr'o ,etate +e .0d nun7i" o+pe7e" alaiuri" dan+atori" 5emei pri.ind din pra3ul ,a+elor" o ;ude,at0B alta e+te -mpre+urat0 1i +,ap0 printr'o lupt0 +-n3eroa+08 Urmea/0 o +,en0 de arat" un +e,eri1 pe un domeniu re3e+," pr-n/ul +t0p-nului t0,ut 1i 5eri,it 1i al p0lma1ilor o+teni7iB ,ule+ul unei .ii" -n ,-nte,e 1i dan+uriB o turm0 de .a,i 1i de 6oi ie1ind la p0+,ut de'a lun3ul unui r-u" ata,at0 de un leu ,are omoar0 un taur 1i'# m0n-n,0B o +t-n0 mare de oi" -ntr'o .ale" ,u +taule" pa;i1ti 1i ,oli6eB o 60t0tur0 mare pe ,are d0n7uie+," me1te1u3it" tineri 1i tinere" ,-nd -n ,er," ,-nd pe dou0 r-nduri" 5a70 -n 5a708 Totul m0r3init de marele r-u O,ean ,e -n,on;oar0 S,utul 1i lumea8

DANTE

Catedrala de lumini

POETICA FUMINII GN DIDINA COMMEDIA -n ,ele ,e urmea/0 e+te ,er,etat" pa+ ,u pa+" rolul luminii >1i impli,it al um6rei 1i al -ntuneri,ului@ -n ,ele trei re3nuri ultratere+tre ale Di$inei Commedia, ,on+iderat0 -n totalitatea ei 1i e2aminat0 -n toate am0nuntele 1i +emni5i,a7iile8 Cititorul +0 nu 5ie de/am03itA mai pre+u+ de ori,e alt,e.a am urm0rit nfi(area, n desf(urarea ei, a luminii sensibile, de la +,-ntei p-n0 la +tele" -n ,onte2tul ,are -i d0 .ia70 1i pre/en70" nu numai +en+ meta+en+i6il8 Se .a o6ie,ta poate ,0 pre/enta +,riere +u5er0 de un e2,e+ de de+,ripti.i+m8 Dar nu +e putea 5a,e alt5el da,0 de .ia70 1i pre/en70 e+te .or6a8 C-nd nu pro,ede/i +ele,t-nd 1i le3-nd te2tele" ,a un act de nfi(are" totul r0m-ne liter0 moart08 De+i3ur" -n -n,:eiere" .om putea 5a,e on,-te +i+temati/0ri 1i 3enerali/0ri +'ar do.edi ne,e+are8 Dar ele" mai ale+ pentru ,ititorul mai pu7in

5amiliari/at ,u te2tul ori3inal al poemului" ar 5i lip+ite de temei 1i +pri;in 50r0 -ndelun3ata -n,er,are de a re,on+titui ar,itectura luminii -n literalitatea ei" de a 5i de,i" mai ale+" un de+,riptor 1i un narator al luminii ultramundane8 Ceea ,e e+te departe de a 5i un a,t pa+i." o +impl0 relatare"8e+te ,on+tituirea" dintr'o anumit0 per+pe,ti.0" a re5erentului -n+u1i8 Cine are no7iuni de :ermeneuti,0 modern0 -1i .a da u1or +eama de a,e+t lu,ru8 Cer,etarea a operat ,u o ipote/0A a,eea ,0 an+am6lul o,uren7elor +'ar -n+,rie -ntr'o +tru,tur0 3lo6al0" -ntr'o ar:ite,toni,0 a luminii ,oe2ten+i.0 ,u poemul la toate ni.elele de ,itire ale lui" de5inindu'# ,a atare 1i de5ini6il0 ,a atare8 #*$ Dar Di$ina Commedia nu e+te doar un poem al luminii8 Nu m0 re5er" 5ire1te" la ,u.-nt0riA ele +unt o lume -n +ine" poate ,ea mai ,omple20 a ,ulturii medie.ale" -n a5ar0 de +,rierile S5-ntului Toma8 Dar -n poem mai +unt ,-nt0ri 1i dan+uri 1i re3rup0ri +,eni,e8 Fe'am ne3li;at -n ,:ip deli6erat" ,a o6ie,t al unei alte ,er,et0ri" +au le'am luat -n ,on+idera7ie doar -n m0+ura -n ,are a5e,tau" -ntr'un 5el +au -n altul" poe' ti,a luminii8 4ire1te" Di$ina Commedia'nu poate 5i -n7elea+0 de,-t ,a -ntre3 1i de a,eea pre/enta ,er,etare e+te doar o ,ontri6u7ie la +tudiul -ntre3ului" dar o ,ontri6u7ie a ,0rei ne.oie +e +im7ea" to,mai -n .ederea unei mai 6une ,uprinderi a an+am6lului8 Pro,e+ul de limitare 1i de a6+tra3ere e+te o ,ondi7ie normal0 de 5un,7ionare a intele,tului uman" prin natura +a limitat8 Fu,rul -l +pune de ,-te.a /e,i de ori Dante -n+u1i8 Pe de alt0 parte" pre/en7a luminii -n poemul dante+," potri.it -ntre3ii tradi7ii ilu+trate de S5-ntul Bona.entura 1i de S5-ntul Toma" are .aloare ierar:i,08 Iar Dante a -n7ele+ ne.oia de a tran+,rie .alorile +pirituale -n .alori .i/i6ile potri.it unei +,0ri in5init nuan7ate -ntre tene6re 1i +plendoare8 E+te u1or +0 a,redite/i identitatea dintre lumin0 1i per5e,7iune" dintre tene6re 1i r0t0,irea +u5letului" dar" -n ,:ip de,larat" poeti,a dante+,0" a1a ,um +e .a .edea 1i -n ,a/ul mai di5i,il al aradisului, +e opune unui ale3ori+m e2,e+i. 1i pune -n ,:ipul ,el mai :ot0r-t a,,entul pe +en+ul literal" d-nd a6+tra,7iunilor .ia70 ,on,ret0 1i per,epti6il08 Dnd prioritate materiei ca e/presie pri$ile)iat a oricrui sens spiritual' A,e+ta e+te 1i temeiul ideal al +tudiului pe ,are ni l'am propu+ 1i e+te e2pli,it 5ormulat de Dante -n+u1i >-n Ospul II" #" )'#*@A >?ensul literal trebuie s $in ntotdeauna cel dinti, ca unul n al crui neles sunt cuprinse (i celelalte (i fr de care ar fi cu neputin (i neraional s te )nde(ti la ele, (i mai cu seam la cel ale)oric' E cu neputin pentru c, n orice lucru care are interior (i e/terior, nu se poate ptrunde n interior dac nu se porne(te nti din afar@ de aceea, cum n scrieri sensul literal e ntotdeauna cel ##* e/terior, nu se poate a*un)e la celelalte, mai cu seam la cel ale)oric, fr a ncepe cu cel literal'A Iat0 de ,e +,rierea ,are urmea/0 e+te -nt-i de toate o -n1i'rare de pri$eli(ti, l0+ate li6ere +0 5ream0te de +en+ul +piritual ,are" -n,orpor-ndu'+e -n ele 1i -n,0r,-ndu'le ,u 5or7a +a" le tran+5i3urea/0 1i le tran+,ende8 Da,0 marele poem" ,a poem ale3ori," e+te >un ade$r n$luit ntr-o form frumoasA, 3ri;a noa+tr0 .a 5i +0 nu pierdem nimi, din 5rumu+e7ea a,e+tei min,iuni" ,are e+te ade.0rul -n+u1i -ntrupat 1i 50r0 de ,are .ia7a uria10 1i multi5orm0 a lumii +'ar iro+i -n ,-te.a ,on,epte" iar oamenii ei n' ar mai 5i de,-t ni1te ,ote ,ate3oriale" ni1te teme a6+tra,te8 Cri+talul aradisului ar 5i at-t de tran+lu,id -n,-t +'ar pierde -n ne5iin70 da,0 a,ele 5l0,0ri dia5ane n'ar a.ea -n ele" +an,ti5i,at" +-n3ele .iu al 3ene' ra7iilorA ,:ipuri" trupuri" p0timiri 1i m0re7ii8 E poate 6ine de 1tiut ,0" atun,i ,-nd Dante" ,u prile;ul primei ani.er+0ri a mor7ii Beatri,ei" a .rut +0 e2prime emo7ia adu,erii aminte" lim6a;ul +0u a 5o+t 5i3urati.A <1edeam -ntr'un un3:er 1i" amintindu'mi de d-n+a" de+enam un -n3er pe ni1te t06li7e=8 E+te 6u,uria mea +0 aminte+, ai,i dou0 +tudii rom9ne1ti ,are pot adu,e de+lu1iri ,elor ,are ar .oi +0 re3-ndea+,0 ,ele ,e urmea/0A E8 Dumitre+,u'Bu1ulen3a" <Traie,toria luminii -n Di.ina Comedie=" -n ?tudii despre Dante, Bu,ure1ti" #$LK" pp8 (?*'(KL 1i" pentru o per+pe,ti.0 5oarte lar30" din ,are -n+0 Dante lip+e1te" Mir,ea Eliade" <E2perien7e ale luminii mi+ti,e=" -n Mefistofel (i "ndro)inul, tradu,ere de Ale2andra Cuni70" Humanita+" Bu,ure1ti" #$$K >+tudiul a ap0rut -nt-ia oar0 -n Eranos-Ba,rbiic,er, IIDI" #$K)@8 In ,e pri.e1te tradu,erile" 5iind ne.oie de o ri3uroa+0 literalitate" am pre5erat +0 tradu, eu" -n pro/0 ritmat0" nu 50r0 a re,ur3e uneori la 5rumoa+a t0lm0,ire a Etei Boeriu8

IN4ERNUF

Cara,terul +um6ru" tene6ro+" o6+,ur al .0ii in5ernale nu e+te o in.en7ie a lui Dante8 Dante+,0 e+te -n+0 pre/en7a +pe,i5i,0 a unor lumini -n In5ern 1i totodat0 inte3rarea -ntuneri,ului in5ernal -n an+am6lul ,on+tru,7iei de lumini ,are +e -nal70 din :0urile 6e/nei pentru a +e -n,:eia -n empireu 1i -n e+en7a di.in08 bm putea ,:iar +pune ,0 ,ea mai mare -nnoire adu+0 de Dante" din pun,tul de .edere al luminii" e+te repre/entarea rem6randtian0 a Infernului' Intrarea -n In5ern e+te pre,edat0 de un +pa7iu 1i de o mi1,are ale3ori,0 -n ,are -ntrea3a a+,en+iune de la re3n la re3n e+te pre5i3urat0A .alea -mp0durit0 a r0t0,irii >,a e,:i.alent al iadului@" ane.oio+ul ur,u1 al unui deal >,a e,:i.alent al Pur3atoriului@ 1i" +u+" pre+entimentul paradi+ia, al pre/en7ei di.ine8 A,ea+t0 repre/entare a +itua7iei e2i+ten7iale" de+,rierea a,ea+ta 5i3urat0 a e2perien7ei tere+tre a p0,atului 1i a n0/uin7ei +pre m-ntuire +unt ,on+truite pe dou0 5oarte pre,i+e determin0riA tre,erea de la r0u la 6ine" de la p0,at la i/60.ire" e+te" +imultan 1i paralel" o trans)resie de *os n sus 1i o tran)resie de la ntuneric la lumin+ p0durea din .alea pier/aniei e+te o p0dure at-t de dea+0 -n,-t e+te -ntune,at0" e+te o ie1ire 6ru+,0 1i 6rutal0 din <,alea de lumini=" o tre,ere +omnam6uli,0 1i -n+p0im-ntat0 prin 3reul nop7ii" pe un ur,u1 ,are +uie ,0tre m-ntuire 1i ,0tre /ori" ,-nd +e -n.e1m-ntea/0 -n primele ra/e ale +oarelui ,a +im6ol al 3ra7iei di.ine din Supremul -nalt8 i ,-nd" totodat0" e 1i ,ea+ul prim0.erii #C, &)'?*@" am-ndou0 momente de tre,ere" diurn0" re+pe,ti. anual0" de la -ntuneri, la lumin08 ##( i in.er+" ori,e re3re+ie +e 5a,e -n ;o+" 5ie ea doar ,ontemplati.0A Dante +e -ntoar,e o ,lip0 -napoi +0 re.ad0 pe unde tre,u+e" el +in3ur printre at-tea 5iin7e .ii #C, (K'(%@B 5ie -n 5apt" ,um e ,a/ul ,u ,ele trei 5iare ,are -l -n+p0im-nt0 p-n0 la a .oi +0 +e -ntoar,0 la .ale" -n ;o+" de unde .eni+eB -ndeo+e6i lupoai,a -l +perie" a+t5el ,0 pierde +peran7a de a a;un3e -n -nalt #C, K(@ 1i" -n,etul ,u -n,etul" -l re+pin3e >pe unde-n $eci n-a r0btut luminA, -napoi" -n ;o+" -n 6e/na p0durii #C, K$'L#@8 Iar p0trunderea -n In5ern are lo, dup0 tre,erea /ilei ,are urmea/0" -n amur3" prin aerul brun >(" #@" ,a o pre.e+tire a 6e/nei .iitoare8 i nu e 50r0 +emni5i,a7ie 5aptul ,0" -n timp ,e Dir3iliu -i .or6e1te lui Dante de+pre inter,e+iunea -n 5a.oarea lui a Fu,iei >3ra7ia iluminant0@" a+5in7itul +e umple" -n mintea lui Dante" de lumina a,elor o,:i ,ere1ti 1i -ndur0tori ai Fu,iei" ,are +tr0lu,eau mai tare de,-t +telele >(" KK@" ai Beatri,ei" ,are -l pri.e1te pe anti,ul poet ,u o,:ii +tr0lu,ind de la,rimi >("##L@8 Iar Dante -1i redo6-nde1te ,ura;ul ,a 5lorile ,are +e -n.iorea/0" dup0 5ri3ul nop7ii" +u6 ra/ele timpurii ale +oarelui >(" #(%'#($@8 Apoi ,ei doi poe7i a;un3 la poarta In5ernuluiB in+,rip7ia de pe 5runtea por7ii e al,0tuit0 din ,u.inte de ,uloare o6+,ur0 #D, #*@" iar t-n3uirile +e aud >prin aerul fr steleA #D, (&@8 C:iar din te2tele in.o,ate p-n0 ai,i +e poate .edea ,0 Dante re,ur3e la ,el pu7in dou0 moduri de a +u3era di5eritele 3rade de o6+,uritateA a5irmarea -ntuneri,ului 1i" pe de alt0 parte" a a6+en7ei luminiiA pdurea ntunecat, aerul brun, culoarea obscur +auA acolo unde soarele tace #C, L* H ,u un tran+5er remar,a6il de la -ntuneri, la t0,ere" ,a -n E, ()A >sosii-ntru-un loc de-orice lumin mut, iar 0iua se pierdea prin aerul fr de steleA&' A,e+tea +unt ,ele dou0 moduri 5undamentale ,are +e re30+e+, -n de+,rierea tene6relor in5ernale" -n+0 ,u .aria7ii ,are le +,ot din ori,e +tereotipie +au me,ani,itate8 #8 >fierbeau n 0$on de clocotea pmntul (i se roteau prin pcla )rea (i )roas precum nisipul cnd l umfl $ntulA ##& #D, ()'&*@B -n italian0 Fuell. aria san0a tempo inta e2prim0 ,on+tan7a tene6relor" lip+a de alternati.0 -ntre lumin0 1i 6e/n0@B >$alea prins-n ceaA #D, #&*@" adormit0 -ntr'un timp 50r0 ,ap0tB dar In5ernul nu e+te un lo, al lini1tii ,on+tante" 5ie ea 1i 6le+temat0B p0m-ntul plin de la,rimi >de ,-te la,rimi U@ -n,epe +0 +e ,utremure 1i +e -nal70 din el un .-nt -n,0r,at de 5ul3ere ro1ieti,e #D, #&&'#&?@8 Ca pretutindeni" ima3inile 5ier6in7i +au in,ande+,ente din poem -1i 30+e+, analo3ii tere+tre" -n a,ea+t0 lume a p0,atului -n ,are nu tot ,e arde e .e1ni,0 pedeap+0" ,i ade+ea doar o -nt-mplare a 5rumoa+ei lumi8 Iat0 -n GE, %$')#A >Cum )u(terul, btut de biciul )reu al 0ilelor fierbini (i sc,imb, ful)ernd peste crare, adpostulAB .alea In5ernuluiA >"tt era de nea)r (i ceoas nct 0adarnic scormoneam afund, cci nu 0ream nimic prin pcla )roasA #H, #*'#(@B >cine sunt ceipe care-i osnde(te-a(a adnca be0nIA #E, K*'K#@B >tu care treci prin aerul de plumbA #E, )$@B >0pad, )rindin, ap-ntinat cur) $e(nic prin adncul be0neiA #J, #*'##@B >cci oc,ii-n 0ri, prin noaptea plumburie, nu strbteau de cea (i de fumA #K, K'L@B >$0ui, prin aerul acela des (i-ntunecat, pe cine$a care urca notA #CJ, #&*'#&#@B >"tt de-afund-i $alea LLo fondo e cupo si9, nct de-ai $rea s-i $e0i cuprinsul de pe punte bine s-o urci s-ar cere ca s-apuci pe (aA #CM, #*$'###@B >Ieri noapte, precum (tii, fu lun plin, (i nu uita c ra0a ei, din codru, prin ntuneric )reu te-a scos ctre luminA #GN, #(%'#($@B >Oprii-$ o

clip, $oi ce )onii a(a prin be0na )reaOA #GD, %%'%)@B >de $ei ie(i cnd$a din be0na astaA #GH, #?#@B >In nici un cerc al be0nei infernale nu am $0ut o umbr mai trufa(A #GH, #&'#?@B >Cioturile ridicndu-(iprin $0du,ul surA #GM, #*?@B >puteai $edea prin $alea cea obscur )rme0i de spiriteadunate-n stea)uriA #GK, LK'LL@B >(i-a(a, trecndprin deasa (i ntunecata be0n de ce m-apro-piam mai mult de malul rpei, cu lmurirea mi cre(tea (i spaimaA #DC, &%" &$B ,a 1i mai +u+" CJ, DC, o6+,uritatea e a+o,iat0 ,u .-+,o/itatea@B ,58 K, )( #aer )rasso& >Cnd *os a*uns-am n ntunecatul puA #DG, #L@8 ##? Fa ,are tre6uie ad0u3at0 ate+tarea ,ea mai limpede 1i mai ,uprin/0toare a opo/i7iilor sus-lumin $s' *os-ntuneric, ,-nd e+te .or6a de al nou0lea ,er, >Co,itul@ 1i de a patra +a /on0" unde +e a5l0 Fu,i5er 1i IudaA >E locul cel mai *os (i mai obscur, cel mai ndeprtat de cerul care toate le rote(teA #K, ()'($@8 E+te de a1teptat" din moti.e de ,oeren70 a ima3inarului" ,a nu numai atmo+5era lo,urilor in5ernale +0 5ie" -n di5erite 3rade" tene6roa+0" ,i 1i ,a re+tul elementelor .i/i6ile +0 5ie +um6re >,um am .0/ut ,0 ne3re +unt literele in+,rip7iei de pe poarta In5ernului@8 A+t5elA tore, flcri., ,-ntul al DlII'lea -n,epe ,u un mi+terio+ +,:im6 de +emneA >mult mai curnd de-a fi a*uns la poala muntelui nalt Oal ,et07ii DiteR oc,ii ne-aufost c,emai n sus, spre $rfde dou flcri ce licreau acolo (i de o alta ce le fcea semn de-atta de departe c-abia-o puteai 0riA' Dante -l -ntrea60 pe Dir3iliuA >%ocul acestora ce 0ice I Pi focul cellalt ce le rspunde IA #M, #'$B erau +emnale ,0tre 6ar,a lui 4le3i9+" ,u ,are urmau +0 tra.er+e/e Sti2ul@B $pi mari ,-t un ,er" o nin+oare de 5l0,0riB BDeasupra multului prundi(, c0nd ncet, ploau perdele mari de foc, cum nin)e )reu n munte, fr $ntA #CH, ()'&*@8 i" de 5l0,0ri 1i 5o, 5iind .or6a" +unt de 50,ut ,-te.a ,on+idera7ii -n ,eea ,e pri.e1te pre/en7a 5o,ului -n Male6ol3e" ,el ,are e al,0tuit din <piatr0 +ur0= #CM, (@8 Situa7iile i3nee din Male6ol3e +unt intere+ante pentru ,apa,itatea e2pre+i.0 a 5o,ului ,are rupe" -n pun,te ale ,adrului e,:idi+tante de mar3ini >a treia 1i a opta 6ol3ie@" 5ondul -ntune,at al an+am6lului" -n 6ol3ia a treia" +imonia,ii >,ei ,are au .-ndut ,ele +5inte@ +tau -n5ip7i ,u ,apul -n ;o+ -n ni1te 30uri din +t-n,0A 1i le ie+ a5ar0 numai pi,ioarele" lin+e de 5l0,0ri" pe ,are le /6u,ium0 de durere" 3ata +0 le 5r-n30A >Cumpe ntinsul unui lucru uns se urc flcri, nepotolindu-se pn-au a*uns la $rf, a(a i strbtea de la clciepn-n $rfuriA #CK, ()'&*@8 De la pi,ioare ,:inuite la pi,ioare ,:inuite" de la pu7 la pu7" ,-t e ,er,ul de lun3 1i de ad-n," 5o,urile +e al,0tuie+, -ntr'un luminariu +,und 1i mon+truo+" pe 5ondul +t9n,ilor po+omorite8 Iar 6ol3ia a opta e ,ea de ,are am .or6it de;a" ,-mpia plin0 ##K de 5l0,0ri" printre ,are ,ele ale lui Uli+e 1i Diomede #GJ, ($'&& 1i urm8@8 Nu tre6uie uita7i ni,i demonii: iat0'i pe ,ei din prima 6ol3ie" ,ea de dup0 marele a6i+" unde +unt o+-ndi7i ,ei ,e'au +edu+ 5emeiB -mp0r7i7i -n dou0 ,ete" alear30 -n +en+ ,ontrar" pe 5ondul pietrei +ure #Io sasso tetro&, 60tu7i ,u 6i,iul" de la +pate" de ni1te demoni ,u ,oarneB +au" de+,ri+ mai amplu" dia.olul din GC, ($'&LA >$0ui, $enind din urm, un dia$ol ne)ru fu)ind n sus, pe stnc (i 0orit@ o, ct de crud era la-nfi(are (i crud fapta lui mi s-a prut+ cu-ntinse aripi lar)i (i cu picioarele u(oareA #GC, ($' &&@B pentru ,a mai apoi +0 +e .or6ea+,0 de+pre < drcescul stol de n)eri tuciuriiA #GD, #&*@B >(i-am $0ut n urma noastr-un dia$ol ne)ru A #GC, GK&@ >fr a fi silii de ne)rii n)eriA #GD, #&#@B >dar unul dintre ne)rii ,eru$imi i spuseA #G=, ##&'##?@8 A+t5el apele: > ornesc apoi plutind pe unda brun O-n luntrea lui CaronR= #D, ##)@B apa de ploaie" nu murdar0" pro6a6il 5unin3inoa+0 +au 5eru3inoa+0 #inta, J, ##@B >7-iarm brul pn.la celalt malpesteun i0$or ce, clocotind, nscrie un *),eab n mers, spat cu propriu-i $al' ntunecat era apa, dar nu nea)r' Intrndpe apele ei sure o luarm''' A O+e-ndreptau ,0tre mla1tina Sti2uluiR >%"#**'#*L@B +t-n,ileA >E-un loc pe nume Malebol)e-n iad, tot numai piatr, nea-)r-cenu(ie, ca cercul ce-mpre*ur l ncon*oarA #CM,C-D&@ >(i l-am $0ut ntunecat ct nu poi s te miriA #GC, L@B e+te a,eea1i stnc sumbr de ,are e .or6a -n .8 &? 1i apoi" 3reu .i/i6il0" -n GK, &$B un e,ou" men7iona6il mai de3ra60 ai,i" al ,olora7iei +um6re a o6ie,telor apare p-n0 1i -n Pur3atoriu >,um 1tim" un re3n intermediar@" unde" datorit0 li.idit07ii +u5letelor pi/ma1e ,are +e puri5i,0 a,olo" Dante" ne.0/-n'du'le um6rele pe +t-n,0" +e r0t0,e1te" din ,au/a ,ulorii li.ide a pietrei" a,eea1i ,u a li.i/ilor in.idio1i #CD, )'$@" pe ,are mai departe #CD, ?%'?)@ -i .ede ,a pe ni1te um6re -m6r0,ate -n mantii de a,eea1i ,uloare palid0 a pietreiB 5run/eleA 5run/ele +ini+trei p0duri in5ernale a +inu,i3a1ilor" 5run/e nu .er/i" ,i +um6re #CD, ?@B o mla1tin0A >!oi tri(ti am fost n ##L

dulcele $0du, n$eselit de soare (i tri(ti suntem (i-acum n mla(tina cea nea)rI. #=, #(#'#(&@" +pun ei 6ol6oro+ind ,u 3ura plin0 de m-lB animale: >era pdurea plin de cele ne)reA #CD, #(?'#(K@B >un (arpe mic L'''9 li$id (i ne)ru ca N boab de piperA# GE, )&')?@B damna7iiA ,:ipurile ,elor .iolen7i au o -n507i1are -ntune,at0" +molit0 #ii into aspetto, CJ, &*@B damna7ii +unt ,u at-t mai ne3ri >poate -n +en+ 5i3urat@ ,u ,-t p0,atul lor e+te mai 3reu 1i" impli,it" +e a5l0 mai -n ad-n,ul iaduluiA >?e afl printre cele mai ntunecate du,uri+ $ini felurite-i tra) adnc la fund+ de-ei cobor pn la ei, putea-$ei s i $e0iA #J, )K')%@8 (8 "bsena, precaritatea sau obnubilarea sursei de lumin -ndeo+e6i -n lo,urile mai ad-n,i 1i mai -ntune,ateA >precum 0resc prin )eana de luminA #D, %K@B remar,a6ile +unt lo,urile de;a ,itate #C, L* 1i K" ()@" unde lip+a de lumin0 e+te a+imilat0 lip+ei de +unetA poate de +unet arti,ulat" lumina put-nd 5i -n7elea+0 ,a di+,ur+" iar t0,erea ,a o -n+tr0inare de pura lumin0 a lo3o+ului di.inB dar pa+a;ele" de tot 5elul" a6und0A >Eu m uitam n *os, dar oc,ii-mi de om $iu de ntunecare n-a$eau cum strbate pn-n fundA #GH, %*'%#@B apoi" +t-nd de .or60 ,u eri del Bello" ar 5i putut /0ri a /e,ea 6ol3ie >dac ar fi fost mai mult luminA #GK, &$@B penum6r0" ,lar'o6+,ur" -n timp ,e Dir3iliu 1i Dante ur,0 r-'pele ,are pre,ed al nou0lea ,er," +tr060t-nd ultimul lim6 al ,elui de al optuleaA >"colo nu era deplin noapte, nici deplin 0iA #DC, #*@B -n ,ar,era lui U3olino" >cnd a mi*it o ra0 n temnia durerii $0ut-am patru c,ipuri ce fiecare prea sfie-al meuA #DD, KK'KL@B de'at-ta -n,ordare a pri.irii prin at-ta 6e/n0 Dante e+te +upu+ unor am03iriA >%iindc-a ta pri$ire prin noapte-n 0are a $edea se 0bate, )re(e(ti n )nd, dndfru la-nc,ipuireA #DC, (('(?@B Dante ,redea ,0 3i3an7ii +unt ni1te turnuriB +e l0mure1te >cum am a*uns noi *os n puul plin de be0nA #DG,#L@ 1i apoi lui Dir3iliu -n+u1i # +e -nt-mpl0 ,el pu7in o dat0 +0 nu poat0 .edea departe >prin ntuneric )reu (i cea deasa. #K, L@B -n Co,it" unde /a, tr0d0torii" de Dir3iliu 1i de Dante +e apropie +tea3ul lui ##% Satan" pe ,are 5lorentinul -n,0 a6ia -l /0re1te" ,a atun,i ,-nd +e r0+p-nde1te o ne3ur0 3rea +au ,-nd +e 5a,e noapteA i +e pare" -n um6ra +erii" o moar0 de .-nt #DH, #'L@B ,ei doi poe7i +tau +0 ia+0 din In5ern" dar e+te -n,0 6e/n0 1i >nu ne aflam pe cale de palat unde eram, ci ntr-o ,rub cu pietri( podit, srac de luminA #DH, $%'$$@8 De alt5el" da,0 e +0 ne lu0m dup0 termenul re00o, -ntre3ul In5ern e+te o :ru60 re,e" un lo, al .e1ni,ei um6reA >iar eu n umbra rece (i etern tremuramA #DG, %K@8 Dir3iliu -i +pune lui C:iron ,0 Dante >E $iu cu-ade$rat (i, sin)ur printre $ii, lui se cu$ine s-i art ntunecata $aleA #CG, )K')LA la $alle buia&' E lo,ul +0 5ie men7ionat0 ai,i 1i meta5ora In5ernului ,a lume oarb, 5ie ,0 e .or6a de ,e,itatea damna7ilor" 5ie de ,eea ,e noi numim un ntuneric orb+ ,ei tr-nda.i" ,ei de nimi,a 6uni" ni,i de 6lam ni,i de laud0" >speran n-au c-o s-i aline moartea (i oarba lor $ia e att de *oas c pi0m simt pentru oricare soarta.B Dante -n Fim6A >"tt era de nea)r (i ceoas nct 0adarnic scormoneam afund cci nu 0ream nimic prin pcla )roasA #H, #*'#(@8 Iar Dir3iliu -l -ndeamn0 +0 ,o6oare" nu neap0rat -n Fim6" ,i -n In5ern ,a -ntre3A BPi-acu-ma ,ai s coborm n lumea oarbA #H, #&@B Ca.al,ante -l -ntrea60A >Dacputerea minii te-a adus aici, n lumea asta oarb, unde e fiul meu, de ce nu e cu tine U= #CN, K)'L*@B iar uido de Monte5eltro" ,are -l ,rede damnat" -i +pune >Dac abia acum n lume-aceasta oarb ai c0ut'''A #G=, (K'(L@B ,58 ur)atoriul >,u re5erire la Fim6@A >n primul cerc al celei oarbe temniiA #GG,#*&@8 i tot -n ur)atoriu, C, ??'?KA In5ernul >pe care-adnca noapte L'''9 l face $e(nic ne)ruA' 4ire1te" di5eren7a dintre pro,edee nu e+te -ntotdeauna u1or de determinat 1i ni,i deo+e6it de important0 1i de a,eea" renun7-nd la ori,e pedanterie" .oi mai in+era -n,0 un 1ir de pilde ale 6e/nei" pentru pl0,erea 1i .arietatea lor -n +ine8 A,tul e2e3eti, ,on+t0 -n ,umularea lor potri.it unui prin,ipiu +au unor +t0ri de lu,ruri" 1i mai mult de,-t at-t n'ar 5a,e de,-t +0 altere/e ,eea ,e Dante 1tie +0 +pun0 50r0 3re1A >cci ##) oc,iul nu putea $edea departe prin aerul ntunecat (i pcla deasA #K, K'L@B iar ,e urmea/0 e+te mare poe/ie" mai ale+ prin a+o,ierea +urprin/0toare a ima3inilorA >De mult pierdusem a pdurii urm (i-n spate-n $an prin pn0a )roas a cetii a( fi ctat-o cnd $0ui o turm $enind spre noi (i-n 0orii dimineii $0ui c toi, cu oc,ii ca tciunii, ne scormoneau, cum fac n mers drumeii cnd se-ntlnesc sub ra0a slab-a lunii sau cum pri$esc, clipind de slbiciune cnd ba), bieii, aa-n ac btrnii'A Iat0 ,um ,o6oar0 ,ei doi poe7i purta7i de erion printr'o ad-n,0 6e/n0A >mpomenii c sunt din toate prile n aer (i numai fiara se $edea (i altce$a nimicaA #C=, ##('##?@B ni,i ,:ipul lui Dir3iliu nu +e di+tin3e 6ine -n lumea a,eea de um6re 1i penum6re" ,um re/ult0 mai t-r/m" din ur)atoriu #C,#()'

#($@" unde" -n lumina /orilor au+trali" Dante e2,lam0A >(i-atunci mi se de0$lui deplin culoarea c,ipului ce mi-o ascunse iadulA' In a,e+t ,onte2t tre6uie inte3rat0 ,ali5i,area drept umbre a ,elor ,are i+p01e+, -n Infern 1i -n ur)atoriu >+itua7ia din aradis ,omport0 o alt0 di+,u7ie@8 Ea e+te mult mai .e,:e de,-t Dante" dar ,oerent0 ,u ,on+tru,tul +0u" 1i ,a atare tre6uie e2pli,itat08 De+i3ur" umbr poate +0 nu -n+emne alt,e.a de,-t un ,e ,are doar +eam0n0 ,u 5iin7a .ie ,are a 5o+t" dar nu'i r0m-n din 5o+ta lui .italitate de,-t po+i6ilitatea" memoria 1i puterea remu1,0rii8 Totu1i nu +e poate elimina de ai,i rela7ia ori,0rei um6re ,u luminaA ori,e um6r0 e o /on0 de -ntuneri, de,upat0 de opa,itatea unui ,orp8 Iar a,e+te um6re' +imula,re nu mai au" -n in5ernul lor" um6re proprii" 5iind in,on+i+tente 1i" ,u rare e2,ep7ii" neiluminate8 Ele +unt doar un re/iduu de -ntuneri, a5undat -n -ntuneri,8 Nu tre6uie +0 p0r0+im Infernul ,u ,on.in3erea" de alt5el de;a do6-ndit0 -n parte" ,0 e2i+t0 a,olo 1i +or3in7i +au ,:iar /one de lumin08 Iar a,e+tea 5un,7ionea/0 ,on3ruent ,u +tru,tura de an+am6lu a poemului" 3-ndit0 ,a o ar:ite,tur0 de lumini -n ,are 5ie,are element deri.0 dintr'un prin,ipiu atot' ,uprin/0tor 1i ,ontri6uie ,oerent la ilu+trarea lui8 ##$ Torturarea damna7ilor" pe dou0 dintre ,oordonatele ei 5undamentale" +e +ituea/0 -ntre 3la,ial 1i in,ande+,ent" iar -n a,e+te din urm0 ,a/uri e.enimentele luminoa+e nu au ,um lip+i" 1i anume nu ca deri$nd din lumina $enit de sus ca esen (i manifestare a di$inului, ,i din -n+01i 5enomenolo3ia In5ernului8 -n al DUI'a ,-nt" ,etatea Dite e+te o in+titu7ie +tri,t in5ernal0" o ,etate a 5o,ului" din ,are Dante .ede" de departe" ni1te turnuri 1i ni1te ,upole >el le +pune mosc,ite, <mo+,:ei=@ de un ro1u aprin+" ,a atun,i +,oa+e din 5o," iar Dir3iliu -l l0mure1te ,0" -n a,ea+t0 parte de ;o+ a In5ernului" ele ard -ntr'un 5o, etern" ,are le -nro1e1te .e1ni, #M, %*'%K@8 Nu poate 5i tre,ut ,u .ederea ni,i 5ul3erul ro1u din D, #&?" >ce ful)er ca o lumin ro(ie aprinsA., pre,um ni,i 4le3etonul" de;a pomenit" 1i >a cruia ro(e a (i acum m nfioarA #CH, %)@8 E un r-u ,iudat" un r-u de +-n3e ,lo,otit ,are +tin3e ori,e .0paie" ale ,0rui 70rmuri de piatr0 +tin3 ori,e 5o," 1i anume -ntr'o 6ol3ie ,u ni+ipul -n,in+ de .e1ni,a nin+oare de .0paie 1i ,u .0/du:ul lui 6le+temat plin de ,ea70 1i 5um8 Unii damna7i +u5er0 o tortur0 ,are e+te mai mult de,-t ,om6u+tie -n 5l0,0riA ei ,:iar lo,uie+, ne.0/u7i" -n 5l0,0ri" +unt 5l0,0ri ei -n1i1i8 In GJ, (K 1i urm8" -ntr'a opta 6ol3ie" Dante .ede o ,-mpie +um6r0 plin0 de tot at-tea 5l0,0ri ,-7i li,uri,i +e pot .edea pe o3oare 1i .0i -ntr'o +ear0 lini1tit0 de .ar0A >de-attea flcri scnteia ntrea) a opta bol)ieA >&#'&(@B ai,i lui Dante -i atra3e aten7ia o .0paie de+pi,at0" ,u 5l0,0ri ine3ale" 1i Dir3iliu -l l0mure1te ,0 a,olo -ndur0 .e1ni,e ,:inuri Uli+e 1i Diomede" pedep+i7i pentru .i,lenia ,u Calul troian8 Epi+odul e memora6ilA Dir3iliu +t0 de .or60 ,u Uli+e 1i a5l0 de la el ,um a pierit -n emi+5era au+tral0" -mpin+" el 1i to.ar01ii lui" de +etea de ne,uno+,ut #GJ, $*'#?(@8 Din +,ena a,ea+ta .e+tit0 +e re7ine de o6i,ei ,ute/an7a" +t0ruin7a pe ,alea dep0rt0rii" ori/onturile ne,uprin+e" ro+tite de tre'murul ilu+trei 5l0,0riB iar o,:iului -i +,ap0 ,0 toate a,e+tea +e 1ter3 1i +e readun0 -n t0,erea unei 5l0,0ri eterne" ,are arde a,uma dreapt0 1i t0,ut0 #G=, #'(@8 -n alt lo, o pri.eli1te #(* in5init mai lu3u6r0 H tru6adurul pro.en+al Bertrand de Born mer3e du,-ndu'1i ,apul de plete" ,a pe un 5elinar" pedep+it a+t5el pentru du: de /a.i+tie #GM, #(('#(?@B iar ,-nd erion" du,-ndu'i pe poe7i -n +pinare" ,o6oar0 ,u ei prin ,ele mai opa,e tene6re ale ,elui de al 1aptelea ,er," +pre +5-r'1itul ,o6or-rii" Dante -n,epe +0 de+lu1ea+,0 ,e.aA >cci focuri am $0ut (i-am au0it *elaniiA #C=, 6GG&+fuoc,i (ipianti ,u 5un,7ie 3eneri,0 de atmo+5er0 in5ernal0" 50r0 alte +pe,i5i,0ri8 Dar -n lu,oarea a,eea .a30" Dante" ,a or6 p-n0 atun,i" -n,epe +0 .ad0 ,um" -n,et" -n,et" ,o6oar0 -n +piral0 >#(?'#(K@8 -n +,:im6" la -n,eputul a,eluia1i ,-nt to7i $iolenii din ad-n,ul ,elui de al 1aptelea ,er, >al treilea )irone& +tau .e1ni, +u6 60taia unei ploi de 5o," iar pelerinii +unt +ili7i +0 5a,0 un o,ol de /e,e pa1i pentru a +e 5eri de a.er+a in,ande+,ent0 1i a nu p01i pe8 ni+ipul -n,in+ #C=, &#'&&@" de ,are damna7ii" /6u',ium-ndu'+e" -n,ear,0 +0 +e apere ,-nd de +,-ntei" ,-nd de prundul 5ier6inte >?%'?)@8 E2i+t0 1i e5e,te +ini+tre de lumin0A Dante 1i Dir3iliu" ,0l0u/i7i de Ne++u+" ,al,0 prudent pe mar3inea lo,ului unde .iolen7ii 5ier6 -n +-n3ele ,lo,otitor al 4le3etonului" un ,lo,ot <de ,uloare +ta,o;ie= #CG, #*#@8 Unele .i/iuni luminoa+e -n tene6rele a,elei lumi nu +unt puniti.e" ,i doar teri5i,eA o,:ii luntra1ului Caron au +tr0lu,irea ;0rati,ului #D,#*$@B iar" ,-nd Dante +e ur,0 -n luntrea a,eluia1i Caron" ,a +0 tra.er+e/e A:eronul" -n -ntuneri,ul 3reu de la,rimi +e +t-rne+, un ,utremur 1i un .-nt ,e >ful)er $paie ca de sn)eA #D, #&?@B luminile In5ernului +unt ele -n+ele +um6re8 Cum +um6ru e+te la,ul de 3:ea70 plum'6urie -n ,are +e re5le,t0" -n Co,it" pe +upra5a7a +ti,loa+0" marile um6re de +t-n,i #DG, #) 1i

(('(?@ +u6 ,erul li.id8 E2i+t0 totu1i un lo, -n In5ern -n ,are lumina e+te'de alt0 ori3ine 1i are alt0 5un,7ie" ,orela6il0 ,u +en+ul luminii -n re+tul poemului8 E+te primul ,er," Fim6ul" unde +0l01luie+," .e1ni, t-n;ind dup0 lumina di.in0" to7i oamenii mari ai .e,:imii" -ndeo+e6i marii ei poe7i" ,are >dac au trit nainte de Cristospe Domnul nu l-au adorat cum se cu$ineA #H, &%'&)@ H nu pot a.ea parte ni,i de pedeap+0" dar ni,i de m-ntuire8 #(# Iar -n Fim6" potri.it unei le3i de +tru,tur0 ,are +e .a limpe/i pe par,ur+" lumina nu e+te de e+en70 in5ernal0" ea are" a,olo -n ad-n," 5un,7ia ,elei mai -nalte iradieri ,are -n,ununea/0 ar:ite,tura de lumin0 a poemului8 -ntr'ade.0r" apropiin'du'+e" Dante .ede >un foc ce biruia a be0nei emisfera. #H, L)'L$@8 Cei doi +e apropie p-n0 l-n30 /idurile unui palat" intr0 -n el 1i a;un3 >la loc de umbr (i $erdeaA #H, ###@B ,a +0 .ad0 1i +0 aud0 mai 6ine >ne-am tras de-o parte, ctre loc desc,is, nalt (i luminosA >##K' ##L@ de unde pri.e+, o .reme 1i a+,ult0 tot ,e era de au/it 1i de pri.it8 Dup0 a,eea plea,0" +e -ntor, -n 6e/nele pedep+itoareA >ie(ind din lini(te n aerul ce tremur de $aier (i a*un)nd acolo unde nu e urm de luminA #H, #K*'#K#@8 De+pre natura a,e+tei lumini nu e2i+t0 ,omentariu e2pli,it -n te2t" dar e+te 3reu +0 n'o atri6ui 3ra7iei di.ine" 5iind .or6a de a+emenea +pirite ,are" 5ie 1i -n +en+ ale3ori," 5a, parte din +5era luminii8 i totu1i +emne -n 5a.oarea a,e+tei te/e e2i+t08 Dante -l -ntrea60 pe Dir3iliuA >O, tu, care e(ti sla$ poe0iei (i (tiinei, ace(tia cine sunt, de au a(a cinstire nct au alt soartIA #H, %&'%K@B iar Dir3iliu -i r0+pundeA >"l lor renume ce (i-a0i rsun pe p-mnt, la $oi, le dobnde(te ,ar (i-n ast lumeA >%L'%)A )ra0ia acFuista nel ciel c,e sili a$an0a&' E+te .or6a de,i de un e,ou -ndep0rtat al 3ra7iei di.ineA >Cel ce, (tiind, ntrece cu (tiina lui tot ce-i de (tiut fcut-a cerurile toate (i le-a dat asemenea crmuitori nct oricare parte rspunde, strlucindu-i, altei pri, lumina deopotri$ mprind-oA #=, %&'%L@8 C:iar lui Dir3iliu" lo,uitor 1i el al Fim6ului" ,0ruia nu'i e+te dat +0 ur,e din,olo de ,ulmea Pur3atoriului" Dante -i +pune" e2alt-ndu'i puterea 1i lumina min7ii 1i ,on+ider-ndu'# ri+ipitor al ori,0rei 6e/ne a intele,tuluiA < 7u, soare care limpe0e(ti orice pri$ire-nceo(atA #CC, $#@8 i +e mai a5l0 -n Infern o ultim0 ,la+0 de te2te e.o,atoare de lumin0" dar de data a,ea+ta e .or6a de o lumin0 no+tal3i,0" pe .e,i pierdut0 de ,0tre damna7i 1i -n amintire .ie mereu 1i /adarni, r-.nit0A lumina de dinainte de moarte 1i de pedeap+0" lumina /ilelor 1i luminile nop7ilor .ie7ii p0m-nteneA #(( >n aerul cel dulce bucuros de soareA >%" #((@B >!u mai e printre cei $iiI !u-i mai i0be(te oc,ii dulcele luminiiIA #CN, L)'L$@B 1i -l in.idia/0 pe Dante ,0 +e .a -ntoar,e a,oloA >7upoate-n scurt $reme soarele-o s-l$e0iA #GM, KL@B >Dar tu cnd ai s fii din nou n dulcea lumeA #J, ))@B >"colo sus, deasupra, n seninul lumiiA #CE, ?$@B >de scapi din be0na locurilor astea (i te ntorci s $e0i din nou frumoase steleA #CJ, )(')&@8 i a,olo +e .or -ntoar,e p-n0 la urm0 ,ei doi poe7i" la +5-r1itul ,0l0toriei lor +u6p0m-ntene" iar termenii 5olo+i7i +unt analo3iA > ornirm dar pe crruia sumbr spre lumea alb de lumini (i nu ne-am dat nici un r)a0 urcndA #DH, #&&'#&L@" pentru ,a" ie1ind din In5ern 1i -n,:eind Infernul, Dante +0 +pun0 ,0 au tot ur,at >pn ce am $0ut, prin oc,i rotund, frumoasele fpturi pe care le cuprinde cerul (i pe acolo am ie(it ca s pri$im din nou la steleA #DH, #&%'#&$@8 >?cpaser-n afara nopii fr fund ce ine $e(nic iadu-n ntuneric (i aerul su mortA # ur)' C, #%@" dep01ind a6i+ul lui Fu,i5er" prin,ipe al >ne)rilor ,eru$iA 1i" prin antonoma'+ie" ne3a7ie ultim0 1i a6+olut08 Dar ,um +0 de+,rii" -n am0nunt" o lume at-t de -ntune,at0 U Unii au .0/ut ai,i o in,oeren70 ,u +,opuri arti+ti,e8 Ni,i .or60 de a+ta8 In5ernul e+te" ,u .aria7ii nota6ile" o lume a penumbrei, domne1te a,olo" din at-tea iradieri male5i,e" de riuri" de 5l0,0ri" de mla1tini -n3:e7ate" Io fioco lume, o lumin0 +la60 #D, %K@" +e .ede 3reu" departe nu +e .ede mai nimi," multe par -n,:ipuiri" am03iri" ,a +0 nu te -n1ele tre' 6uie +0 le 1tii dinainte" ,um le 1tia Dir3iliu8 i totu1i Dante a de+,ri+" -n am0nunt" o lume -ntune,at0" plin0 de trupuri nude8 Ce +pu+e+e ,-nd.a -n Rime, KN,#&'#K" +'a do.edit neade.0ratA > recum picturan be0n e de(art cci nu e la $edere (i nu desfat prin culori (i artA' In5ernul dante+, e+te perso+ >8runul Oii per+oR este o culoare compus din purpuriu (i ne)ru, dar ne)rul predomin (i de la el (i tra)e numeleA #Ospul, H, (*" (@8 #(& Iar -n a,ea+t0 atmo+5er0 Dante a a1e/at numai 5i3uri nude8 Doar -n Infern +e .or6e1te de+pre +u5lete <nude= #D, LK 1i #**" %" ###" CD, ##L" CH, #$" CM, (K" GD, ##)" GH, KG,DN, (KB -n alte lo,uri" ,a -n K, (K"CJ, (( 1i GN, )?" ad;e,ti.ul are alte ,onota7ii" la 5el ,a 1i -n ,elelalte ,-nturiA ur)' K, )("DD, #**B ar' G,#*%@8 A6i+ul a,e+ta de penum6r0" plin de mi/era6ile trupuri 3oale a5undate tot mai ad-n," e+te

una dintre marile in.en7ii poeti,e ale lui Dante8 Ar 5i 5o+t de dorit ,a pre/ent0rii ima3inilor +0'i urme/e ai,i o -n,er,are de a -n507i1a lumina din -ntuneri,ul In5ernului potri.it unei ,aden7e" unei pro3re+ii" ,are e+te -ntr'o m0+ur0 de,ela6il0 1i de,larat0 de Dante -n+u1i" -n+0 mai mult -n +en+ moralB e tot mai -ntuneri," lumina m-ntuirii e tot mai departe" torturile +unt tot mai ori6ile 1i atro,e8 Dar a1 tr0da te2tul a5irm-nd ,0 +e poate urm0ri -n el o modula7ie" pro3re+i.0 ori re3re+i.0" a luminii8 Fumina in5ernal0 e+te -n Di$ina Commedia doar un 5el de a -ntre/0ri ororile de a,olo8 i .aria/0 -n 5un,7ie de p0,ate 1i de i+p01iri" nu de o le3e a ei proprie8 P-n0 1i Fim6ul" a ,0rui lumin0 pare +0 ai60 un re3im +pe,ial" 3-ndit -n an+am6lul Infernului, -1i p0+trea/0 doar pri.ile3iul lip+ei de pedeap+0 1i de tortur0" dar pu7ina lui lumin0 e uitat0A Dir3iliu +pune >E acolo *os un loc nu trist de c,inuri, ci numai c e be0n, unde n-au0i plnset sunnd a tn)uire+ doar suspineA # ur)' %" ()'&*@" >pe primul bru al marii temnii oarbeA Q ur)' GG,#*&@8 De a,eea ni,i n'am pro,edat dup0 o ordine topo3ra5i,0" inutil0 impre+iei de an+am6lu8 Pe de alt0 parte" a,ea+t0 /on0 a lumii de din,olo" re5u/at0 3ra7iei 1i luminii" e+te temelia -ntre3ii ,atedrale de lumini" temelie 1i temni70 inerent0 a unei ,l0diri ,are" de ai,i -n,olo" .a ,re1te -n lumin0 1i prin lumin0" nlndu-se dea+upra de/n0de;dii8

PUR ATORIUF Pur3atoriul e+te un munte tere+tru ,are +e -nal70 la antipodul Ieru+alimului 1i e+te ,ara,teri/at de pre/en7a 1i de a,7iunea luminii +olare8 De ai,i 5aptul ,0 doar -n ur)atoriu a.em" de la Dante" poe/ia orelor" a /orilor" a amur3ului" a nop7ii8 E+te -n507i1at ,a un munte in+ular" -n,on;urat de apele o,eanului au+tral8 Din ,au/a -n0l7imii +ale" Uli+e +pune" -n Infern, GJ,#&&'#&KA >cnd se i$i un munte-ntunecat de-atta deprtare (i mi pru att de-nalt cit altul pn-atunci nu mai $0usemA@ >mi ridicai pri$irea ctre muntele acela ce creasta-(i nla spre cer din apa mrii mai sus dect, n lume, ori(icare munteA #D, #?'#K@B >Rrful era nalt c biruia pri$irea, iar coasta aspr i suia, piepti(A #H, ?*'?#@B >pn la $rfe un urcu( pe care oc,ii mei nu pot s-l urceA #H, )L')%@8 Muntele" de la poarta Pur3atoriului propriu'/i+ -n +u+" nu poate 5i tul6urat de alter0ri meteorolo3i,e #>Liber e muntele acesta de orice tulburare din cele pe care cerul (i le face sin)ur sie(i O888R ZP cade ploaie, )rindin, 0pad, nici rou (i nici brum O888R !u se arat nori nici rari, nici de(i, nici ful)ere sau curcubeeA #GC, ?&'K*@B >un aer dulce, fr de sc,imbriA #GM, =@ ,58 $%'#*( 1i #(#'#(L@8 i de a,eea" ,-t 7ine /iua" e mereu luminat de +oare" -n deplin0 +enin0tate8 Dante notea/0 toate etapele prin,ipale ale ,ur+ului diurn al Soarelui -n 5ie,are dintre ,ele trei /ile 1i ;um0tate ale ?fintei sale ci, de+,riind 1i di5eritele e5e,te ale Soarelui a+upra pei+a;ului" ,a" printre at-tea lo,uri" -n D, #L'#%A >?oarele care, ro(u, m lumina din spate, n faa trupului a$ea lumina frntA@ e
125

.or6a de um6ra lui Dante" pomenit0 -n ur)atoriu nu arareori" -n 5un,7ie de depla+area lui +piral0 -n +u+ul muntelui8 A,ea+t0 +t0ruin70 nu +e e2pli,0 numai prin po/i7ia 3eo3ra5i,0 a Pur3atoriului8 Pentru Dante +oarele e +im6olul DomnuluiA >!ici un lucru din lume care cade sub simuri nu este att de $rednic ca soarele de a fi luat drept nc,ipuire a lui Dumne0eu.C QOspul, D, #(" %@" naltul ?oare pe ,are +u5letele i+p01itoare t-n;e+, +0'# .ad0 1i -l .or .edeaA >!u-nca-pe ndoial c $ei $edea cnd$a lumina cea nalt la care n0uie(te dorul $ostruA QCD, )K')%B ,58 %" (L@8 Fumina +oarelui e+te >fclia care-i duce pa(ii-n susA QM, ##(B ,58 GJ, #?K'#?L@ 1i a;utorul +upranatural ne,e+ar puri5i,0rii +u5letelor8 Sim6oli+ti,a +olar0 e pre/ent0 1i -n orarul a+,en+iuniiA intrarea -n in+ul0 are lo, -n /oriA > laneta cea frumoas ce de-amar alin fcea ca rsritu-ntre) s ridaA QC, #$'(*@B Cato le +pune" de+pre +oareA >$ $a clu0i, cci iat-l c rsareA QC,#*%@ H 1i ,:iar r0+0rea >Cci 0orii biruiau umbrele nopii, care fu)eau de ele, astfel c, departe nc fiind eu, am putut 0ri freamtul mriiA QC, ##K'##%@8 Ade.0ratul ur,u1 -n,epe ,-nd r0+are deplin +oarele" iar +o+irea -n .-r5 >-n Paradi+ul tere+tru@ are lo, ,-nd >be0nele se risipesc de pretutindeniA QG=, ##(@" iar lui Dante" tre/it" Dir3iliu -i +puneA < Re0i soarele ce-n fa i strluceA QG=, #&&@8 C-nd Dante e 3ata +0 ur,e ,0tre +tele >&&"#?K@" ur,u1ul -n Paradi+ul ,ele+t -l 5a,e ,u o,:ii a7inti7i la +oare Q ar' C, ?L'?%@ 1i -n ora >cea mai nobil din ntrea)a 0iA QOspul, H, (&" #K@" adi,0 la amia/0" pe ,-nd aproape -ntrea30 a,ea emi+5er0 era al60 Q ar' C, ??' ?K@8 Pe de alt0 parte lumina +oarelui -i -n30duie lui Dante +0 .ad0 drumul pe unde tre6uie +'o ia ,a +0 -n,eap0 ur,u1ul Pur3atoriuluiB -ntr'ade.0r" Cato -i pre.ine ,0 +oarele o +0 le arate pe unde e+te ur,u1ul

mai lin QC, #*%'#*)@8 Ur,u1ul urmea/0 ,ur+ul +oarelui" ,are -n emi+5era a,eea are lo, de la r0+0rit +pre apu+" tre,-nd prin nord QH, K(')? 1i ##$'#(*@8 Dante 1i Dir3iliu -n,ep de la r0+0rit at-t ple,area de pe 70rmul m0rii" ,-t 1i ur,area muntelui" 1i ,ontinu0 a1a" ,u muntele #(L mereu la +t-n3a" ,u a6i+ul mereu la dreapta lor 1i ,u +en+ul de mi1,are +pre dreapta pentru ,ine pri.e1te muntele QCC, #&'#K"?$'K#")*')#"((" #(#'#(L 1i GE, ##*@BCiar .-r5ul -l atin3 -n partea de apu+" a,olo unde +e opre1te par,ur+ul lor +piral8 A,ea+t0 dire,7ie e+te ne,e+ar0" dup0 ,um e+te indi+pen+a6il +0 urme/i orientarea 3ra7iei di.ine -n .ederea ,ur07irii de p0,ateA la -n,eputul ,elui de al doilea ,er, >a,el )irone al in.idio1ilor@ Dir3iliu apo+tro5ea/0 a+trulA >Dulce lumin-n care-mipun credina, intrindpe noul drum clu0e(te-l' Cum i este aicea $e(nic rostul, tu lumea-o scal0i n strlucirea ta@ de nu-i alt pricin, clu0e ra0ele tale se cu$in mereu s fieA QCD, #L'(*@8 Da,0 ,ine.a o ia -n dire,7ie opu+0 Qcontra.l sole&, e+te +ilit +0 +e -ntoar,0 QD, K$'#*(@B e+te un +en+ inter/i+ >(("#&L@8 Sim6oli+mul luminii +olare apare 1i mai limpede din le3ea dante+,0 potri.it ,0reia -n Pur3atoriu nu po7i -nainta de,-t at-ta .reme ,-t luminea/0 +oareleA < Re0i bine c de*a declin 0iua, iar noaptea nu e cu putin $reun urcu(A >%" ?&'??" ,58 C=, L('L&"CM,##*@8 -nainte de r0+0ritul +oarelui +au dup0 apu+ul lui .oin7a de.ine inert0A >Re0i I !ici mcar dun)a asta n-ai putea-o trece dup asfinit' !u-i alt pricin dect ntunecimea nopii@ ea i ia $oinei orice putin de-a urcaA >%" K&'K%@8 Po7i ,el mult +0 mer3i -napoi +au +0 te rote1ti -n plan ori/ontal >%" K)'L*@8 P-n0 1i S5-nta Fu,ia" pentru a'# du,e pe Dante adormit din .-l,eaua prin,ipilor p-n0 -n pra3ul Pur3atoriului propriu'/i+" a1teapt0 i.irea luminii >$" K$'L*@8 Ca 1i In5ernul" Pur3atoriul e+te un lo, de i+p01ire8 De In5ern -l deo+e6e1te -n+0 natura pedep+elor" putin7a i+p01irii 1i a puri5i,0rii" +peran7a m-ntuirii8 A+em0narea e+te a,eea ,0 totu1i e2i+t0 +upli,ii" or3ani/ate 1i ele 3radat 1i pro3re+i.8 In+0 morti5i,area" ori,-t de tran/itorie" nu are ,um +0 nu e.o,e analo3ii ,u lumea durerii eterne8 Atmo+5era 3eneral0 e+te -n+0 ,u totul alta din pri,ina e+en7ial0 ,0 puri5i,area +u5letelor +e 5a,e -n lumina +oarelui 1i a ,erului8 Dante" #(% ,0l0u/it de Dir3iliu" intr0 -n alt0 +5er0 de e2i+ten70" de din,olo de moarte" +,ap0 din ad-n,ul a,elei nop7i 1i al a,elei temni7e eterne" ,u aer mort" ,u ,erul 3reu de nori" pu+tiu de ori,e +tea #C, #%" ?*'?#" ??'?KB %" (K'&*B CJ, #'&B GG, #*#'#*&BGD, #(#'#((@8 i +u5letele de ai,i" a.-nd alt +tatut" au alt0 ,on+i+ten70" mai pu7in teluri,0 1i mai pu7in ,orporal0" -1i pierd pu7in din relie5 1i din materialitatea 6rut08 In ur)atoriu lip+e1te e5e,tul a,ela de trupuri nude pe 5ondul -n,:i+ 1i ne3uro+8 -n +,:im6 apare mereu ,ontra+tul dintre +u5letele din Pur3atoriu" ale ,0ror trupuri imateriale nu arun,0 um6r0" 1i trupul .iu 1i omene+, al lui Dante" de a ,0rui um6r0 -n +oare at-tea du:uri +e uime+, 1i a ,0rui pre/en70 1i mi1,are +,:im60 -ntrea3a atmo+5er0 a Pur3atoriului" le3-nd pentru ,-te o ,lip0 a,ele du:uri de p0m-nt" at-t prin pre/en7a lui ,orporal0" ,-t 1i prin toate amintirile tere+tre pe ,are le adu,e ,u el +au le a1teapt08 Omene1te" poe/ia ur)atoriului e+te o 5oarte ,omple20 poe/ie a amintirii8 Pe de alt0 parte" 50r0 ponderea tere+tr0 a per+oanei 5i/i,e a pelerinului" -ntre3 a,e+t re3n n'ar 5i de,-t o etern0 rotire a +oarelui dea+upra unei +in3ur0t07i de n0lu,i .i+0toare8 Ultimul +u5let pur3atorial ,are mai are o und0 de poe/ie a ,orporalit07ii e+te Man5redi" dar 1i a,eea u1oar0" o 6oare de aer 1i aur #D, #*%@8 In+0 din,olo de pre/en7a a,ea+ta" mereu mai +u+ pe munte" +tr0lu,irea ,:ipurilor +e +tin3e 1i ele iau tot mai mult ,uloarea tern0 a +t-n,ilor8 A +t-n,ilor 1i a muntelui -n+u1i" puterni, 1i a6rupt" plin de relie5uri" pr0p0+tii 1i an5ra,tuo/it07i ,are dau +entimentul unei ener3ii mai pro5unde 1i mai .i3uroa+e ,are 3u.ernea/0 perind0rile a,elea de um6re pline de re3rete8 -n+0 le3ea Pur3atoriului e+te +tri,t0A nu +e p0trunde -n el purt-nd .reo urm0 de ne3ur0" de 5unin3ine" de la,rimi" +e impune o ,eremonie de puri5i,areA Dante +0 5ie -n,in+ ,u +tu5" +0 i +e +pele 5a7a de ori,e p-n30rire" o,:ii +0 i +e limpe/ea+,0 de ori,e ,ea708 Doar a1a +e poate -n507i1a -n3erului portar #C, $?' $$@8 i totu1i a,ea+t0 /on0 a1e/at0 -ntre :0ul de/n0d0;duitei 6e/ne 1i n0/uin7a ,0tre ,erul luminii 1i al 5eri,irii nu e+te un #() +implu lo, de tran/it" un +implu munte de ur,at" ori,-t de ane.oio+ ar 5i8 Ca 1i pedeap+a iremi+i6il0 din In5ern" peniten7a m-ntuitoare din Pur3atoriu e+te di+tri6uit0 1i ierar:i/at0 ,u +e.er0 +tri,te7e" 1i nu lip+e+, pa+a;e -n ,are analo3ia ,u +u5erin7ele de ;o+ ar 5i derutant0 da,0 p0timirile de ai,i n'ar 5i p-n0 la urm0 i/60.itoare8 i ,:iar mai mult" +peran7a di5u/0 1i atotpre/ent0 ,on5er0 o+-ndelor de ai,i" ori,-t de 3rele" un imper,epti6il :ar a+,en+i." nu e nimi, +t0tut 1i nimi, re3re+i. -n Pur3atoriu" ori,-t de lun3i ar

5i +oroa,ele de i+p01ire 1i de +tatorni,0 amintirea amar0 a 3re1elii8 Iar lumina" ,are nu e alta de,-t a ,erului au+tral" e+te mereu plin0 de pre+im7irea unei alte H mai -nalte 1i mai inten+e H lumini" +pre ,are ur,0" u1oare" ,-ntun 1i ,-nt0n" 1i din+pre ,are .in" ,u ro+turi 1i ,u roluri pre,i+e" -n3eri din rai" -ndemnuri" pre.e+tiri alin0toare8 Dar totodat0" a5l-ndu'ne -ntr'o +5er0 de ,ump0n0" Pur3atoriul nu poate 5i de+,ri+" ,u luminile lui" 50r0 a'i -n507i1a partea lui de o6nu6ilare 1i de ,om6u+tie" 50r0 a .or6i" dup0 tot ,e am .0/ut -n In5ern" de+pre 5umul 1i .-l.0t0ile de 5o, din Pur3atoriu8 Ele 7in de e+en7a a,e+tui lo, de i+p01ire 1i r06u5ne+, -n el ,a ni1te emana7ii ale tene6relor in5ernale8 Al treilea ,er," unde +e i+p01e1te p0,atul de m-nie" e+te plin de un 5um 3ro+" ,a o noapte -n06u1itoare8 Cei doi poe7i ur,0 prin ra/ele amur3ului ,-nd +e pomene+, dintr'o dat0 or6i7i 1i +u5o,a7i de un 5um 3ro+A >8e0na de iad (i cte-o noapte $du$it de oricare astre, sub cerul *os (i )reu de nori, nu mi-a n$luit cnd$a obra*ii ca fumul care ne n$lui acolo, att de aspru c desc,i(i noi nu puteam s inem oc,ii.C #CJ, #'%" ,58 CE, #?('#?K@8 i +e aud 3la+uri din -ntuneri," nedumerite" dar .r-nd +0 +tea de .or60" m0,ar +0 +e'aud0 da,0 nu +e .0d #CJ, (K" &K'&L@" p-n0 ,-nd" -ntr'un t-r/iu >$0ui c-ncepe s albeasc )eana de lumin ale crei ra0e strluceau acum prin fumA #CJ, #?('#?&@8 Dante ie+e din norul de 5um -n 5aptul +erii 1i +e 6u,ur0 de lumin0 ,u 6u,uria unei amintiri p0m-nte1tiA >7u ce cite(ti adu-i aminte cum cnd$a, fiind n munte, ai fost cuprins de-o ne)ur c nu
129

$edeai nici ct prin pielia-i 0re(te-o crti@ (i cum, cnd prind s se rreasc ume0ii (i de(ii aburi, strbate, nc-abia 0rit, rotundul soarelui H (i lesne-o s-i nc,ipui ct m-am bucurat $0nd atunci soarele-n asfinitA #C=, #'&@8 Tene6relor de analo3ie in5ernal0 din a,e+t al treilea ,er, le ,ore+punde" tot analo3i," 5o,ul -n ,are -n al 1aptelea ,er, +au o,ol" ard" ,-t le e+te +,ri+" ,ei de+5r-na7i8 -n ,on+tru,7ia de lumini a Commediei, 5l0,0rile din a,e+t al 1aptelea ,er, al i+p01irii +unt" de+i3ur inten7ionat" ,ele mai apropiate de Paradi+ul tere+tru" din,olo de ,are -n,epe re3nul pur al luminii8 Ro6ii ne+t0p-ni7i ai pl0,erilor din lumea tre,erii noa+tre ard" 50r0 +0 +e mi+tuie 1i 50r0 +0 de/n0d0;duia+,0" -ntr'o .-l.0taie 5ier6inte ,a 1i patimile lor p0m-nte1ti" 1i anume to,mai -n pra3ul unei lumini 50r0 durere" pur0 e+en70 1i mani5e+tare a luminii di.ine8 De ar+ -n+0 ard" +u5erind 1i puri5i,-ndu'+e" printre pildele edi5i,atoare ale dida,ti,ii an3eli,e8 Dante" -n+o7it de Dir3iliu >a ,0rui ,0l0u/ire +t0 +0 -n,ete/e@ 1i de poetul Sta7iu >,are e o ,0l0u/0 intermediar0 -ntre Dir3ilm 1i paradi+ia,a Beatri,e@" a;un3e 6ru+," lu-nd ultimul o,ol -n +u+" ,0tre Paradi+ul tere+tru" -ntr'o /on0 in,ande+,ent0A din +t-n,0 i/6u,ne+, 5l0,0ri 1i un .-nt le a/.-rle -n +u+" nel0+-ndu'le +0 +e -ntind0 pe+te ,ale8 Dante le +tr06ate +tre,ur-ndu'+e" ,u team0" pe 6u/a pr0pa+tiei" iar um6ra lui" ,are prime1te lumina +oarelui din dreapta" de,upea/0 -n perdeaua de 5l0,0ri un ,ontur 1i mai in,ande+,ent" ,a ori,e um6r0 a1e/at0 -ntre lumin0 1i lumin0 #GE, %)@8 Iar du:urile mer3 printre 5l0,0ri ,-nt-nd imnuri de+pre ,lemen7a di.in0 1i d-nd no6ile pilde de ,a+titate" 6u,uroa+e +0 i+p01ea+,0" -n timpul lor pre+,ri+ #GE, #(#'#((" #&L'#&%@" ,u mare 3ri;0 +0 nu ia+0 din ar+ura 5l0,0rii #GJ,#?'#K@" ,u5und-ndu'+e -n .0paie ,a pe1tele -n ap0 #GE, #&&'#&K@8 Fui Dante toate a,e+tea -i e.o,0 amintiri in5ernale #G=, #%'#)@B e+te -rr+0 apoi -m6iat 1i ,:iar o6li3at de Dir3iliu +0 intre el -n+u1i -n a,el 5o," +pre propria +a puri5i,areA >un fir de pr n-ai pierde c,iar (i o mie de ani dac ai sta n mie0u-acestei flcriA #G=, (K'(%@8 Dante -n+0" +im7ind ar+ura nem0+urat0 a .0p0ii" +pune 50r0 o,ol ,0" #&* ^^ pentru a +e r0,ori" +'ar 5i arun,at -ntr'un ia/ de +ti,l0 ,lo',otind0 #G=, ?$'K#@8 Dir3iliu -l -m60r60tea/0" .or6indu'i de+pre Beatri,e 1i +pun-ndu'i" ,a unui ,opilA < Uite, c,iar mi se pare c-i $d oc,ii'A Urmea/0 odi:na 1i .i+ele nop7ii" apoi .ine .remea ,a Dir3iliu +0'1i ia r0ma+ 6un 1i o 5a,e to,mai -n termenii impu1i de ultima e2perien70 a 5o,ului" a arderii eterneA >R0ut-ai, fiul meu, (i focul trector (i pe cel $e(nic, (i-acuma ai sosit pe un melea) de unde-ncolo nu $d mai departeA #G=, #(%'#($@8 Fumina ur)atoriului e+te a1adar lumina lumii noa+tre" +u6 ,erul au+tral" 1i luminea/0" la antipodul Ieru+alimului" ,el mai -nalt munte tere+tru8 Cei doi poe7i -l ur,0" prim0.ara" din treapt0 -n treapt0" din ,er, -n ,er," depla+-ndu'+e" +piral" mereu +pre dreapta >in.er+ de,-t -n In5ern@ timp de ,-te.a /ile 1i ,-te.a nop7i8 In+0 5irea+,a 1i 5ire+, +,:im60'toarea lumin0 a a1trilor nu e+te" -n ur)atoriu, numai lumin0 de /i 1i lumin0 oar60 de noapte" ,i 6u,urie" 5rumu+e7e 1i +peran70" m-n3-ietoare 1i +enin0 -n+o7ire ,0tre Raiul p0m-n'te+,8 Pentru a da +eama de a,e+te ,u totul ne-nt-mpl0toare -nt-mpl0ri ale luminii 1i ale um6rei" +e pot u1or 30+i mi;loa,e ,riti,'e2e3eti,e mai e.oluate" dar toate a,e+tea ri+,0 +0 dea prioritate +en+ului ale3ori," ,are nu e+te ,el mai ,:emat +0 +u3ere/e ,ititorilor de a+t0/i ,0 a+i+t0 la

una dintre ,ele mai minunate +en+i6ilit07i 5oto,romati,e dintre ,-te +'au n0+,ut printre oameni8 Ori,-t de 5ru+t0 ar p0rea metoda" -n,redin7e/ pe ,ititori ,0 nimi, nu le poate 5i mai de 5olo+" ,a +0 +e 6u,ure" de,-t urm0rirea te2tului -n te2tualitatea +a" +,oaterea .e,:ilor ,u.inte din iner7ia -n ,are -n mod ine.ita6il /a," in+u5larea lor ,u e2a,t at-ta .ia70 ,-t e+te +,ri+0 1i pre+,ri+0 de te2t ,a e2i+ten70 +u.eran08 ur)atoriul -n,epe la 70rmul m0rii" -n lumina n0+,-nd0 1i +enin0 a unei dimine7i de prim0.ar0" ,u dou0 ore -nainte de /ori8 Dante /i,e ,0 lumina a,elei ore a.ea ,uloarea de a/ur a +a5irului r0+0ritean" o ne+temat0 anume" 1i ,0 umplea ,u a,ea+t0 ,uloare a ei ,erul +enin p-n0 -n -nalt 1i" ;ur -mpre;ur" #&# p-n0 la ori/ont8 -n partea oriental0 a ,erului" >fcnd-o pe toat s ridaA, ,a de 6u,urie" +tr0lu,ea inten+ lu,ea50rul8 In+0 nu numai elA -ntor,-ndu'+e +pre dreapta" ,0tre polul au+tral" Dante mai .ede ,e.a" de data a,ea+ta nemai.0/ut -'patru stele >,ore+pondentul au+tral ima3inar al Carului Mare" de 6un0 +eam0 -ntrup0ri ale ,elor patru .irtu7i ,ardinale H dreptatea" ,ura;ul" ,:i6/uin70 1i ,ump0tarea H +tele pe ,are nu le mai /0ri+er0 al7i o,:i omene1ti de,-t ai primilor oameni" Adam 1i E.a" -nainte de p0,at" ,-t +' au a5lat pe .-r5ul muntelui a,eluia" -n Paradi+ul tere+tru8 Apoi" 5iind a,ea emi+5er0 numai de ape" n'a mai 5o+t om +0 le .ad0" .remi dup0 .remi" p-n0 la DanteA iar +u6 ra/ele lor" ,erul p0rea -n+u5le7it de 6u,urie #C, #&'(K@8 Ra/e at-t de puterni,e -n,-t" -n ,lipa -n ,are Dante -l /0re1te pe Cato" prima um6r0 -nt-lnit0 a,olo" un 60tr-n +in3urati," ,:ipul a,e+tuia" inundat de lumina lor" pare iluminat de +oare #C, &%'&$@8 Fent0 e+te -n+0" -n poe/ia a,e+tei p0r7i din Antepur3a'toriu" ,re1terea /ilei 1i" -n,0 -n um6r0" 3reu +e /.-nt0 rou0 dimine7ii #C, #(#'#(&@8 Dar puterea /ilei ,re1te 1i Dante" dup0 un ,al,ul ,ompli,at" anun70 ,0 -n Pur3atoriu era ,am ora 1a+e" de+tul de t-r/iu ,a lumina -nt-i al60" apoi purpurie" a aurorei +0 5i de.enit 3al6en'aurie" ,a atun,i ,-nd di+,ul +olar +t0 +0 apun0 >(" %'$@" pentru ,a apoi Dante +0 note/e aproape ,ea+ ,u ,ea+ +ui1ul lui pe ,er8 Dar ,u mare mirare a+tronomi,0" pe ,are Dir3iliu i'o ri+ipe1te -ndelun3 -n timpul unui popa+" a,eea ,0 lumina +oarelui le .enea din +t-n3aA 5lorentinul uita+e ,0 +e a5lau -n emi+5era au+tral0 #H, KK'KL@8 Curio/itatea lui Dante pentru a+emenea a6+tra,te parti,ularit07i +t-rne1te" ,e.a mai departe" ironia lene1ului Bela,cua" ,are -l -ntrea60A >Ei, te-ai lmurit cum soarele de-a stn)a noastr cerul su (i-lmnSA #H, (*@8 Dine apoi mie/ul de /i 1i Dir3iliu -l -ndeamn0 pe Dante +0 ur,e mai departeA >"cuma $inoO Re0i c soarele-a atins amia0a (i noaptea calc rmul, nnoptnd MaroculA #H, #&%'#&$@ H ,u alte ,u.inte" -n emi+5era 6oreal0 e+te mie/ul nop7ii" ,-nd -ntuneri,ul o ,uprinde -n -ntre3ime" p-n0 la 70rmul O,eanului" ultima +a
132

limit0 o,,idental08 Aproape -ntrea3a a+tronomie din ur)atoriu +e 5a,e prin raportare ,omparati.0 la +itua7ia din ,ealalt0 emi+5er0" din lumea ,elor .ii8 Apoi +e 5a,e dup0'amia/0" +oarele" urm-ndu'1i drumul" -n,epe +0 5ie a,operit de ,oa+ta muntelui" 1i pelerinii intr0 -n um6r0 #J, K# 1i KL@" :ot0r-7i +0 ur,e at-t ,-t .a mai 5i ,u putin70 p-n0 la l0+area deplin0 a nop7ii >L" K('K&@" ,0,i" a1a ,um -i pre.ine 1i Sordello" ur,u1 pe timp de noapte nu +e poate >%" ?&'?K@8 i ,o6oar0" deplin" amur3ul" -n .er+uri 3reu de uitat" ,um 3reu de uitat tre6uie +0 5ie" -n ori,e lume ne'am a5la" tot ,e .om 5i tr0it 1i p0timit" -n,0 .ii" 1i plini de r-.ne" de iu6iri 1i de p0,ate" -n r0+timpul a,e+ta at-t de +,urt prime;duitelor noa+tre .ie7iiA >Era acuma ceasul cnd celor de pe mare li se face dor, dup o 0i de mers, de cei de-acas (i cnd, n prima sear a nstrinrii, se ndurerea0 cel pribea) de 0$on de clopot care pare-a pln)e 0iua care moareA #M, #'L@8 Urmea/0 popa+ul primei nop7i" ,are -n,epe ,u ru3ile um6relor -n+erate ,0tre lumina di.in0" ,0tre r0+0ritul a+,un+ 1i ,0tre +tele >ad" )'#)@8 -ntuneri, deplin nu eraA Dante +e mai poate re,unoa1te ,u U3olino Di+,onti #M, ?$'K#@8 Apoi -1i -ntoar,e pri.irile ,0tre +teleA o dat0 apu+e ,ele patru +tele polare" +im6ol al ,elor patru .irtu7i ,ardinale" Dante +e ,u5und0 -n ,ontemplarea altor trei +tele" ,:ipul de lumin0 al .irtu7ilor teolo3ale >,redin7a" +peran7a 1i iu6irea@A >Copilul meu, la ce pri$e(ti n sus IA, >La cele trei fclii de-al cror foc polul de-aici n ntre)ime ardeA #M, ))'$*@8 A1 .rea ,a a,ela mai pu7in o6i1nuit ,u -ntrep0trunderea dintre +en+ul ale3ori,'do,trinar 1i ,el literal +0 ,read0" ,:iar -n a6+en7a unui ,onta,t nemi;lo,it ,u te2tul" ,0 ni,0ieri +en+urile teolo3ale nu tran+5orm0 spectacolul $iu -ntr'un +,enariu a6+tra,t teolo3al8 C0 ai,i 5iin7e omene1ti pri.e+, cu ade$rat de pe un munte ,erul 1i 5o,urile lui" -n popa+ul ad-n,ului nop7ii" ,0 +e +imte 1i +t-n,a muntelui 1i 5ream0tul ,erului" ,0 totul poate 5i deodat0 pri.eli1te 1i +en+8 O+tenit" pe la ora trei din noapte" ,-nd -n ,ealalt0 emi+5er0 mi;i+er0 /orii" Dante +e -ntinde pe iar60" adoarme 1i .i+ea/0 #K, #'&&@8 Di+ea/0 ,0 -n -naltul ,erului .ede un .ultur ,u pene de aur" ,o6or-nd +pre #&& el ,a o +03eat0 1i r0pindu'# p-n0 unde.a 5oarte +u+" unde 1i poetul 1i .ulturul ard -ntr'un 5o, ,are -l

tre/e1te pe .i+0tor #K, #$'&&@8 -ntre timp" Dante" -n +omn ad-n," 5u+e+e +tr0mutat din Antepur3atoriu p-n0 -n primul ,er, al Pur3atoriului propriu'/i+8 Soarele r0+0ri+e de;a de dou0 ,ea+uri" 1i Dante" mereu -n+o7it de Dir3iliu" +e a5la ,u 5a7a +pre mare >$ K ??'?K@8 Dir3iliu -l l0mure1te unde +e a5l0 1i ,um a a;un+ a,oloA A,.ila din .i+ 5u+e+e Fu,ia" +im6ol al 3ra7iei ilumi'nante >,58 Inf' #" ##@" H Fu,ia" -n trea,0t 5ie /i+" are ,0tre Dir3iliu o .or60 plin0 ea -n+01i de 3ra7ieA >las-ms-l iau pe-acesta care doarmeA, par,0 ,er-ndu'i .oie -n 1oapt0" ,a +0 nu'# tre/ea+,0 pe Dante #K, ?$'L&@8 Poe7ii ur,0 a,um ane.oio+ul drum ,u ,are -n,epe primul ,er," a,ela al tru5a1ilorB e -n,0 diminea70 timpurie" luna a6ia apune ,-nd ei +,ap0 de 3reul ur,u1ului 1i urmea/0 mai departe -n ti:n0" Dante at-t de ,u5undat -n 3-nduri -n,-t ni,i nu +imte +,ur3erea orelorB +pre amia/0 tre, -ntr'al doilea ,er," al pi/mei" unde Dir3iliu" -n 5o,ul amie/ii" ,u o,:ii a7inti7i -n +oare" ro+te1te o ,iudat0 in.o,a7ie" o ru30" ,a a ,ui.a ,are 1o.0ie +au +e -ndoie1te" pun-ndu'1i toat0 n0de;dea -n ,0l0u/irea +oareluiA >Dulce lumin-n care mi pun cre0ul, clu-0e(te-ne, te ro), pe noul drum, a(a cum trebuin este-aicea de clu0ire' 7u strluce(ti asupra lumii, scldnd-o n lumin+ dac nu este $reo potri$nic pricin, mereu ra0ele tale clu0e se cu$in s fieA #CD, #L'(#@8 Dir3iliu 1tie ,0 tre6uie +0 mear30 +pre dreapta" mereu +pre dreapta" dar e ,uprin+ de -ndoial0A +im7ea ,0 intr0 ai,i -n ;o, puteri ,are -i +,ap0" ,0 ar putea ,um.a +0'l ,ondu,0 pe Dante pe un drum 3re1it8 De ai,i 5er.oarea a,e+tei ru3i" ,are nu e +tr0in0 de mai .e,:iul -ndemn al lui Cato #C, #*%@' Dup0 ,lipa a,ea+ta poe7ii +tr06at ,u iu7eal0 e,:i.alentul unei mile tere+tre 1i a;un3 printre um6rele oar6e ale in.idio1ilor >a.eau pleoapele ,u+ute ,u 5ir de 5ier@ 1i le'a+,ult0 ,orurile 1i -ndemnurile de iu6ire8 Dante" milo+" li +e adre+ea/0 ,u .or6e de -n,ura;areA >Roi, suflete ncredinate c $ei $edea lumina din nalt, sin)ura )ri* (i dorin ce-o #&? a$ei n sufletele $oastre'''A #CD, )K')%@8 i alte ore tre," mai r0m-n trei p-n0 la apu+ >-n timp ,e la Ieru+alim +e apropie /orii" la 4loren7a e+te mie/ de noapte@" iar poe7ii" d-nd -n,0 un o,ol muntelui" prime+, ra/ele a+5in7itului drept -n 5a70 1i ,0l0tore+, mai departe prin amur3" pu7in or6i7i de ultimele ra/e #CE, %'$ 1i #&$'#?#@8 Urmea/0 lun3a tre,ere prin 5umul de+ 1i ne3ru al urii -n i+p01ire 1i apoi 6u,uria re30+itei lumini" ,:iar da,0 +oarele nu mai lumina de mult partea de ;o+ a muntelui 1i a in+ulei #C=, ##'#(@8 Cur-nd" dup0 ultimele ra/e de pe ,ulmea muntelui" -n,ep +0 apar0 +telele" umpl-nd lent ,erul ,u luminile lor #C=, %*'%(@8 Dup0 ,are Dante 1i Dir3iliu a;un3" ,a +0 popo+ea+,0 -n,0 o noapte" -n pra3ul a,elui al patrulea ,er, unde +e i+p01e1te ne.olni,ia #accidia&, lip+a de .la30 -n .oin70 1i iu6ire8 E mie/ de noapte 1i Dante doarme +u6 5o,urile lunii" ,are 50,eau +telele mai rare #CM, %L'%$@8 Dir3iliu -l tre/e1te ,u 3reu >dintr'un .i+@" t-r/iu" ,-nd >cercurile toate ale muntelui cel sfnt erau n plin 0i, (i noi a$eam de mers cu noul soare luminndu-ne din spateA #CK, &%'&$@8 -1i urmea/0 ur,u1ul 1i" tot ur,-nd 1i tre,-nd orele >din ,-nd -n ,-nd pre,i/ate de poetA GG, ##)'#(*B (K" #'&@" ,am pe la ora dou0 dup0'amia/0" a;un3 -ntr'al 1aptelea 1i ultimul ,er," al de+5r-na7ilor8 Dup0 ,um +e poate .edea" di+tan7ele dintre ,er,uri +unt tot mai mi,i" ,a atun,i ,-nd ur,i -n +piral0 un munte de 5orm0 ,oni,0" a1a ,um 1i e+te muntele Pur3atoriului8 Urmea/0 un nou a+5in7itA >?oarele m lo$ea n umrul meu drept, cci, nc umplnd de ra0e lumea, albea a0urul cerului nspre apusA #GJ, ?'L@8 Dar a6ia +e -n+erea/0 1i ,ei doi poe7i mer3 -nainte ,u r-.n0" p-n0 +e +tin3e ultima lumin0 1i um6ra lui Dante +e pierde -n -ntuneri, #G=, LL'L$@B Dante" ,are e+te a,um -n+o7it 1i de Sta7iu" -1i 30+e1te +0la1 pentru odi:n0 -ntre ni1te +t-n,i" ,a -ntr'un 5el de 3rot08 Ori,um un lo, +trimt" din ,are Dante pri.e1te 3-nditor ,erulB tre,u+e de toate .0mile 1i era a,um pe deplin puri5i,atA > uine se puteau $edea din locu-acela, dar prin n)ustime m uitam la stele (i le $edeam mai luminoase (i mai mari dect oricnd, oriunde' Pi, astfel, adncit n )nduri (ipri#&K $ind la stele, m cuprinse somnulA #G=, ))'$(@8 i" -n timp ,e lu,ea50rul +e -nal70 dea+upra lui" .i+ea/0 .i+e mari" pe Fia >.ia7a a,ti.0@ -mpletindu'1i o ,unun0 1i .or6indu'i de+pre +ora ei Ra,:el >.ia7a ,ontemplati.0B G=, $%'#*)@8 -n .i+ 1i -n poem +e +imte ,0 Paradi+ul tere+tru nu mai e departe8 >Pi-apoi, i$indu-se lumina ce $este(te 0orii L'''9 ,e0nele se risipeau de pe ntre)ul cer (i somnul meu cu ele laolaltA #G=, #*$'##&@8 De/meti,it" .0/-ndu'1i mae1trii 3ata de ple,are" ner06d0tor +'a;un30 +u+" la Beatri,e" +tr06ate" -mpreun0 ,u Dir3iliu 1i ,u Sta7iu" pu7inul ,e mai r0m0+e+e din ,alea lor p-n0 -n Paradi+ul tere+tru8 Dir3iliu" a ,0rui mi+iune +e -n,:eie" ro+te1te ultimele lui ,u.inteA > ri$e(te soarele ce-i strluce(te-n fa, te uit (i la iar,, la flori (i la copacii pe care-aici pmntul fr trud-i cre(te' n cnd, bucuro(i, sosi-$or oc,ii cei frumo(i care, pln)nd, la tine m-au trimis, poi a(tepta (e0nd, poi s te plimbi' De-acuma nainte nu mai adsta cu$ntul meu, nici semnul meu+ cu)etul tu

e liber, $oitor de bine, nestricat de patimi, (i-ar fi )re(it snu-l urme0i' De-aceea eu pe tine stpn asupra ta te ncununA #G=, #&&'#?(@8 Dante +e a5l0 a,um -n Raiul ,are'a 5o+t ,-nd.a al lui Adam 1i e+te ,urio+ +0'# ,er,ete/e pretutindeni" +0 .ad0" p0trun/-nd -n ea" p0durea de a,olo" ,are" ,u 5run/i1urile ei de+e 1i .er/i" -m6l-n/e1te lumina .ie a dimine7ii 1i r0,ore1te 5runtea poetului ,u o u1oar0 adiere #GM, #'& 1i %'$@8 i mer3-nd prin >str$ec,eapdureA, e+te +ilit +0 +e oprea+,0 pe malul unei apeA r-ul Fete8 Pe l-n30 apele +ale" ,ele mai limpe/i ape p0'm-nte1ti par pu7in mai tul6uriA tran+paren7a a,e+tora e+te de+0.-r1it08 i ,ur3 mereu -ntune,ate prin um6ra .e1ni,0 pe ,are o arun,0 a+upra lor 5run/i1urile p0durii paradi+ia,e" ni,iodat0 a;un+e de .reo ra/0 de +oare +au de .reo ra/0 de lun0 #GM, (K'&&@8 Impre+ia de limpe/ime" de r0,oare 1i de -ntune,ime +il.e+tr0 e+te minunat0" 1i ori,ine o poate +im7i ,:iar -n .er+urile dante1tiA >a$$e)na c,e si mo$e bruna bruna sotto l.ombra perpetua, c,e mai ra))iar non lascia sole i$i ne lunaA >(K"&#'&&@8 #&L -n507i1area mi1,0rii +oarelui" potri.it0 ,-t +'a ar0tat ur,area Muntelui i+p01itor" nu'1i mai 30+e1te 5un,7ia -n Paradi+ul tere+tru" unde ,i,lul diurn e+te lip+it de importan70" -n ;o,ul impre.i/i6il 1i +u6til al unor alt5el de +tr0lu,iri 1i de lumini8 Dante" -n,0 pe partea de din,oa,e a r-ului Fete" o .ede pe Matilda >pe ,are i'o pre5i3ura+e" -n .i+" Fia@B e+te un per+ona; ,u o 5un,7ie determinat0 -n .ia7a Paradi+ului" -n+0 pu7in eni3mati," at-t pentru ,0 +emni5i,a7ia ei ale3ori,0 nu e+te delo, limpede" ,-t 1i pentru ,0" -mpotri.a o6i,eiului lui Dante" nu are ,ore+pondent -ntr'un per+ona; i+tori, determina6il8 Dante o .ede" pe+te ap0" +in3ur0" ,-nt-nd 1i totodat0 aler3-nd 1i ,ule3-nd 5lori din multele ,e +e a5lau a,olo >(K" &%'?( 1i GK, #'&@8 i mer3-nd -n +u+ul r-ului" printre um6re 1i lumini" +em0n-nd ea" +in3ur0 ,um era" ,u ni1te nim5e ,e ,olind0 prin um6rele p0durii" unele ,0ut-nd ra/e de +oare" altele 5u3ind de el #GK, ?'L@8 E+te -n+0 preludiul unei mari i/6u,niri de lumin0" anun7at0 lui Dante" 6ru+," de Matilda8 Dante pri.e1teA >Pi iat c o strlucire se isc n pdurea cea mare, umplnd-o de lumin, )ata s cred c $d un ful)er@ dar ful)erul, iute cum $ine tot a(a (i trece, iar lu-mina-aceea dinuia (i strlucea mereu mai tare@ m ntrebam ce poate fi@ iar prin $0du,ul luminos trecea, nespus de dulce, o cntareA #GK,#L'(&@8 Apoi +tr0lu,irea" -n +,urt0 .reme" +pore1te 1i mai mult" iar lui Dante i +e pare ,0" +u6 ramurile .er/i" arde un mare 5o, >($" &?'&K@8 Apari7ia ,are urmea/0" ori,are i'ar 5i +en+ul ale3ori," e+te un element e+en7ial al ,on+tru,7iei de lumini a poemuluiN8 Fui Dante i +e pare ,0
N S5-ntul alai pe ,are Dante -l .ede tre,-nd pe ,el0lalt mal al r-ului -n507i1ea/0 drama pe ,are a +tr060tut'o" de'a lun3ul .ea,urilor" Bi+eri,a8 Cum perindarea lui +e -ntinde pe patru ,-nturi 1i ,um luminile ,are -l -n+o7e+, +unt ,orelati.e ,u +tru,tura +a" el tre6uie -n507i1at ai,i" pe +,urt" -n -ntrea3a lui +u,,e+iune de ima3ini8 Toate au +en+ 1i rol teolo3al" at-t 5ie,are element -n parte ,-t 1i -ntre3ul" ,on+tituindu'+e -ntr'o ale3orie tipi, medie.al08 -n+0 pentru ,ine.a ,are uit0" metodolo3i," +au 7ine -n al doilea plan al aten7iei +en+ul ale3ori," de+501urarea ,orte3iului +e ,on+tituie -n ,el mai 6aro, +pe,ta,ol -n,:ipuit .reodat0 -ntre "pocalipsa ?fntului loan 1i apari7ia 6aro,ului8

#&%
.ede -n dep0rtare 1apte ar6ori de aurB apropiindu'+e -n+0 -1i d0 +eama ,0 erau 1apte ,andela6re din ,are +e -n0l7a o lumin0 inten+0A ,a a lunii pline -n +eninul 1i -n ad-n,ul mie/ului de noapte #GK, ?&'K?@B +unt lumini +pirituale" ,ele 1apte daruri ale Du:ului S5-nt" 1i +e apropie lent" ,u pa+ /06a.ni, de mire+e" o3lindindu'+e -n apele limpe/i ,a o3linda 1i pline de um6r0 ale r-ului Uit0rii" apoi tre, 1i +e du, mai departe" l0+-nd -n urm0" dea+upra lor" ,ele 1apte ,ulori ale ,ur,u6eului 1i ale :aloului lunar #GK, K)'%)@8 Ceea ,e urmea/0 e+te 5a+tuo+ dar at-t de -n,0r,at ,u +en+uri ale3ori,e -n,-t ima3inile luminoa+e ,a atare tre6uie i/olate ,u 3ri;0 1i .0/ute" pe ,-t +e poate" nemi;lo,it8 A+t5el" ,orte3iul ,elor dou0/e,i 1i patru de 60tr-ni" -n.e1m-nta7i -n al6 1i -n,ununa7i ,u ,rini >o amintire" u1or modi5i,at0" din "pocalips, H,H H 60tr-nii repre/int0" -n interpretarea S5-ntului Ieronim" ,0r7ile Rec,iului 7estament&, e+te urmat" a1a ,um -n ,er lumina unei +tele e+te urmat0 de lumina alteia" de ,ele patru animale ,u .er/i ,ununi" 1i ,-te 1a+e aripi" ,ele patru E.an3:elii" pentru a ,0ror de+,riere am0nun7it0 Dante trimite la E/e,:iel #C, ?'#&@" ,are le arat0 .enind din+pre mia/0noapte -ntr'un .i+,ol de .-nt" de nori 1i de 5o, #GK, )('#*(@8 Urmea/0 -n507i1area Carului Bi+eri,ii" mai 5ul3e+,ent de,-t -n+u1i Carul Soarelui #GK, ##K'##%@8 Fa roata lui dreapt0 '''''''8H'H N
Corte3iul -l de+,:id 1apte +5e1ni,e aprin+e" +u6 ,are mer3 dou0/e,i 1i patru de 60tr-ni -n.e1m-nta7i -n al6 1i -n,ununa7i ,u ,rini8 Dup0 60tr-ni urmea/0 patru animale ,iudate" ,u ,-te 1a+e aripi" ,are -n,adrea/0 un ,ar de o 5rumu+e7e or6itoare" tra+ de un 3ri5on" un leu -naripat ale ,0rui aripi +e -nal70 mai pre+u+ de lumina +5e1ni,elorB la dreapta ,arului dan+ea/0 trei 5e,ioare" iar la +t-n3a altele patruB urmea/0 apoi un alt 3rup de 60tr-ni -n -n,:eierea ,0ruia p01e1te -n,0 unul" dormind -n mer+B ,-nd ,arul a;un3e -n dreptul lui Dante" +e aude un tunet 1i pro,e+iunea +e opre1te8 Toate a,e+tea re.in la 5aptul ,0 Beatri,e" ,are e+te Ade.0rul re.elat" apare -nl0un'trul propriei +ale re.ela7iiA toate ,0r7ile re.elate >(? ale Rec,iului 7estament, ,ele patru E$an),elii, %aptele apostolilor, Epistolele sfinilor a$el, etru, Iacob, Iuda (i Ioan 1i" 60tr-nul dormind" "pocalips&, ,ele 1apte .irtu7i >patru ,ardinale 1i trei teolo3ale@" toate -n,adr-nd ,arul Bi+eri,ii tra+ de leul -naripat ,are e+te I+u+ 1i toate iluminate de -n1eptita lumin0 a S5-ntului Du:8

#&)

dan+ea/0 .irtu7ile teolo3ale" Iu6irea" at-t de ro1ie ,0 n'ai 5i putut +'o deo+e6e1ti -ntre 5l0,0ri" Speran7a de +marald 1i Credin7a" ,are p0rea /0pad0 a6ia atun,i nin+0 #GK,#(#'#(L@8 Continu0 +0 +e perinde ,omple2ul de ima3ini ,are pre30te+," at-t de +e.er 1i de +olemn" i.irea Beatri,eiA nu lip+e+," din ,-nd -n ,-nd" +tr05ul3er0riA S5-ntul Pa.el purt-nd o +a6ie inten+" aproape teri5i," +tr0lu,itoare #GK, #&$'#?#@" 1apte per+ona;e -m6r0,ate -n al6 1i -n,ununate ,u tranda5iri" de un ro1u at-t de .iu -n,-t p0reau ,0 -n,ununea/0 5run7ile ,u 5l0,0ri #GK, #?K'#K*@8 -n +5-r1it" +e pre30te1te apari7ia Beatri,ei" iar Dante" -n 5er.oarea lui" o pre+imte ,a pe o auror0A >"(a cum $e0i, la nceputul 0ilei, partea de rsrit trandafirie toat n seninul de a0ur al cerului ntre)@ (i faa soarelui nscndu-se umbrit de o u(oar cea, astfel nct puteai s-i ii oc,ii la el un timp ndelun)at@ la fel n mie0ul unui nor de flori, de mini de n)eri aruncate-n sus (i-apoi c0nd, din car (i-n *urul lui, mi apru o doamn, n$e(-mntat-n alb strlucitor, n $erde (i n culoarea flcrilor $iiA #DN, (('&&@8 E Beatri,e8 Dup0 ,e -l ,u5und0 pe poet -n Fete" puri5i,-ndu'i a+t5el memoria de tot p0,atul +0.-r1it" -l la+0 -n,on;urat de dan+urile ,elor patru .irtu7i ,ardinale" pe ,are Dante le mai .0/u+e o dat0 ,a +teleA ,ele patru +tele pe ,are" la -n,eputul ,0l0toriei +ale prin Pur3atoriu" le ,ontempla+e ar/-nd ,a ni1te minuni" -n -naltul ,erului antar,ti, 1i ilumirrind ,:ipul lui CatoA >?untem aicea nimfe, n cer stele+ slu*itoare rnduite 8eatricei nc dinainte s coboare-n lumeA@ 1i apoi" ,-nt-ndA <O s te ducem dinaintea oc,ilor ei@ n strlucirea lor plin de bucurie ai s $e0ipe-acelea trei de dincolo+pri$irea lor strbate mai n adncA #DC, #*L'##(@8 A,elea trei +unt ,ele trei .irtu7i teolo3ale" ,are +e a5l0 -n dreapta ,arului8 i -l du, p-n0 la Beatri,e" ,are +e a5l0 ,:iar l-n30 3ri5onul mi+ti," pe ,are -l pri.e1te ne,lintit" ,u o,:i +tr0lu,itori >+maralde@8 Dante .ede 3ri5onul din 5a70A +a,rul animal e+te o +in3ur0 per+oan0 ,u dou0 naturiA -n+u1i I+u+B lumino+ ,a un +oare +e o3linde1te -n o,:ii Beatri,ei ,-nd ,a leu" ,-nd ,a .ultur" ,-nd om" ,-nd Dumne/eu8 Iar Dante +e uime1te #DC, #(?@ d-ndu'1i +eama ,um o realitate ,on+tant0 #&$ 1i imo6il0 apare du6l0 1i alternati.0 -n re5le,7ia ei8 Apoi" ru3at0 de ,ele 1apte .irtu7i +0'1i de/.0luie ,:ipul" pentru ,a Dante +0'i de+,opere <a doua 5rumu+e7e=" adi,0 pe a,eea ,erea+,0" Beatri,e i +e arat08 i" .0/-nd'o" poetul +e arat0 6iruit" neputin,io+ +0 -i -n507i1e/e 5rumu+e7ea de ai,i" 1i doar e2,lam0" -ntr' un .er+ 50,ut din pur0 lumin0A >O, isplendor di $i$a luce eterna OA > O, $ie strlucire a $iei eterne luminiOA #DC, #&$@8 Str0lu,ire ,are" pri.it0 -ndelun3 1i inten+" -l or6e1te pe Dante pentru o .remeB ,-nd -1i re.ine -1i -ntoar,e pri.irile ,0tre 3lorioa+a pro,e+iune ,are" -n primele ,ea+uri ale a,elei dimine7i" +e -ndreapt0 -n,et ,0tre r0+0rit" ,u ,ele 1apte ,andela6re -n5l0,0rate -n 5runte 1i -n +unetele unei 6l-nde mu/i,i #DG, #'#) 1i &&@8 Urmea/0 alte .i/iuni" la ,ap0tul ,0rora Dante adoarme 1i apoi" dup0 o .reme" -l tre/e1te o lumin0 mare 1i un -ndemnA e Matilda #DG, %#'%(@8 Dante +e 3r06e1te +'o -ntre6e unde'i Beatri,e 1i <888 iat-o, mpre*muit de cele (apte fecioare #le sette ninfe&, purtnd n mini cele (apte lumini pe care nu le poate stin)e nici un $ntA #DG, $%'$$@8 De ai,i -n,olo p-n0 la +5-r1itul ur)atoriului ima3inile luminoa+e +unt rare 1i r0/le7eA .ulturul +e repede ,u iu7eala ,u ,are ,ade 5ul3erul dintr'un nor de+" ,-nd plou0 din ,ele mai -nalte re3iuni ale ,erului #DG, #*$'###@B o re5erire la or0" mi;lo,ul ,elei de a patra /ile de ,-nd Dante a;un+e+e -n Pur3atoriuA +oarele -n toat0 puterea lui tre,-nd lent" +,-nteietor prin -naltul amie/ii #DD,#*&'#*?@8 Pentru ,a" 5oarte pu7ine .er+uri mai departe" printr'un e5e,t de ,ontra+t" +0 le .edem pe ,ele 1apte 5e,ioare" ,u ,ele 1apte lumini" oprindu'+e 6ru+, la mar3inea unei >ombra smortaA, o um6r0 rar0 +au u1oar0" ,um .e/i" -n mun7i" pe+te re,i torente" um6r0 de 5run/e .er/i 1i ramuri ne3re #DD, #*$'###@8 A;un+e+er0 la r-ul Eunoe >3eam0n ,u Fete@" ale ,0rui ape de1teapt0 -n amintire 6inele 50,ut ,-nd.a8 Matilda -l ,u5und0 pe Dante -n undele Eunoei 1i poetul ie+e de a,olo" ,u ultimele ,u.inte ale ur)atoriului, >curat (i dornic de-a urca la steleA #DD, #?K@8 Dup0 ,um +'a putut .edea" ,i,lul luminii pe muntele Pur3atoriului" de+,ripti6il -n termeni tere1tri p-n0 la al 1ap' #?* telea 1i ultimul ,er," ,ap0t0 alte determin0ri -n Paradi+ul tere+tru" unde a,,entul pe mi1,area +oarelui 1i pe ,i,lul diurn di+pare aproape ,omplet8 De alt5el totul +e petre,e a,olo -ntr'o +in3ur0 diminea70 1i +5-r1itul ei" la amia/0" e+te mar,at" ,um +'a .0/ut mai +u+8 -n Paradi+ul tere+tru au lo, alte e.enimente luminoa+e" de o e+en70 totodat0 mai apropiat0 de a,eea a luminii paradi+ia,e" mai ,omple2 teolo3al0 1i mai e2tati,08 Raportul dintre ,ele dou0 re3i+tre" ,el 5i3urat 1i ,el literal" dintre lumina +en+i6il0 1i ,ea inteli3i6il0" +e +,:im60 ai,iB totu1i" de1i amenin7at0 -n -n,:ipuirea noa+tr0" lumina +en+i6il0 nu e+te um6rit0 de +en+urile ,are" e2prim-ndu'+e -n ea" o tran+,end" r0m-n-nd nu numai omene1te .i/i6il0" ,i ,:iar mai 6o3at0 -n +en+oriu prin -n+01i -m6o307irea ei ,u +en+8 E+te ,eea ,e Dante .a urm0ri 1i .a i/6uti -n aradisul, -n+0 -ntr'o de+501urare mai lar30" atot,uprin/0toare8 E+te o 6iruin70 ,are" -n i+toria

+piritului 1i a poe/iei" -i re.ine numai lui8 Fa +,ara a,ea+ta8 E2punerea a,e+tei +e,7iuni din poem" .oit +ele,ti.0 1i deli6erat linear0" tre6uie ,ompletat0 ,u anali/a ,-tor.a 5enomene luminoa+e ,are" e2aminate la lo,ul lor -n de+501urarea poemului" ar 5i p03u6it ,laritatea 1i ,oeren7a di+,ur+ului8 7ransparen (i opacitate Cei ,are -1i i+p01e+, p0,atele -n Pur3atoriu +unt +upu1i unor +u5erin7e trupe1ti8 Dar ,e trupuri pot 5i a,elea ,are nu arun,0 um6r0 U 4orma lor de ,orporalitate e+te sui )eneris, ,a 1i ,ea a o+-ndi7ilor din In5ernA -n +u5letele menite puri5i,0rii d0inuie $irtutea formati$ ,0reia i +e datore1te al,0tuirea unui trup de aer, +upu+ p0timirii8 Iar trupul a,e+ta de aer +e al,0tuie1te -ntr'un ,:ip a+em0n0tor ,ur,u6euluiA a6ia a;un+ -n +pa7iul lui de+tinat din lumea de din,olo" +u5letul iradia/0 -n prea;ma +a .irtutea 5ormati.0 1i" prin urmare" un trup de aer a+em0n0tor ,u trupul material din .remea .ie7ii" -nto,mai ,um aerul" ,-nd e+te -n,0r,at de a6uri" de.ine .i/i' #?# 6il datorit0 ra/elor +oarelui ,are" re5le,t-ndu'+e -n el" dau na1tere ,ur,u6eului8 Iar a,e+t +imula,ru" a,ea+t0 <nou0 5orm0= per+i+t0 apoi 1i -n+o7e1te pretutindeni du:ul ,are i'a dat na1tere" a1a ,um 5la,0ra urmea/0 5o,ul oriunde +'ar muta a,e+ta #GE, ))'$$@8 >Pentru 1tiin7a +,ola+ti,0" de in+pira7ie ari+toteli,0" flacra era forma pe ,are aerul o prime1te de la 5o,8 Ceea ,e 5a,e mai limpede 1i ,ompara7ia ,u ,ur,u6eulA a,e+ta e+te 5orma pe ,are aerul umed o prime1te de la 5o,ul ra/elor +olare8@ Iar a,e+tui trup de aer i +e /i,e umbr pentru ,0 el 5a,e .i/i6il0 pre/en7a du:ului a1a ,um um6ra +emnalea/0 pre/en7a unui ,orp opa,8 Dar ele -n+ele" a,e+te trupuri eteri,e" +unt +tr0.e/ii" nu +tau -n ,alea luminii" nu arun,0 um6r08 To,mai de a,eea" ,um am +pu+ de;a" +e uime+, at-t de tare .0/-nd um6ra lui Dante #D, ))'$#" $?'$LB E, ?'L" )'$" (&'(%" &&'&KB GD, ##('##?" #(#'#(&B GJ, ?'$" KK'K%B DC, (('(?@8 Dar e2i+t0 un pa+a; -n ,are mirarea e+te a lui Dante -n+u1i8 -ntr'ade.0r" -n In5ern" Dante nu a.ea ,um +0'1i dea +eama ,0 Dir3iliu nu are um6r0 1i" a;un1i -n Pur3atoriu" -1i -n,:ipuie" +u6,on1tient" ,0 o pre/en70 at-t de .ie ,a a,eea a lui Dir3iliu e+te tot at-t de ,orporal0 ,-t 1i a +a8 A6ia -n Ante'pur3atoriu -1i d0 +eama ,0 Dir3iliu e+te imaterial ,a ori,e du:" ,eea ,e -l umple de +paim0A ne.0/-ndu'i um6ra +e ,rede +in3ur" p0r0+it de ,0l0u/a +a8 Cei doi poe7i ur,au din 3reu poalele muntelui" ,u 5o,ul +oarelui -n a+5in7it lumin-ndu'i din +pate" ,-nd Dante .ede dinaintea lui o +in3ur0 um6r0" a +a" 1i +e -ntoar,e iute" +periat8 -n+0 Dir3iliu -l lini1te1te" ,u +oli,itudine 1i deli,ate7e" -n,:eind ,u o ,ompara7ie +urprin/0toare" -n ,are +e +imte -n+u1i mi+terul luminii ,erurilor paradi+ia,eA >Dac n faa mea nimic nu se umbre(te, s nu te miri mai mult dect de ceruri+ unul altuia ra0a nu (i-o curmA #D, #L'(#" ()'&*@8 Cerurile" ,a 1i trupurile de aer ale mor7ilor" +unt tran+parente8 Um6ra lui Dante e+te +emnul .ie7ii -n lumea de din,olo de .ia70" +emnul .i/i6il al parado2alei ,0l0torii a unei um6re .ii printre um6rele moarte8 #?( Lumina ca iluminare interioar E" 5ire1te" un +en+ meta5ori," dar" ,u5undat -n an+am6lul de lumini al Commediei, +en+ul do6-nde1te o inten+itate aproape ,on,ret0 1i" p-n0 la urm0" deri.0 dintr'o lumin0 ne5i3urat0" ,are e+te lumina di.in0" o6-r1ie a ori,0rei lumini" -n7ele3eri +au iu6iri8 Prima lumin0 ,are -i .ine lui Dante de +u+ e+te Dir3iliuA >lumina meaA -i +pune el #J, ($@B >Maestre, $ederea mea n$ie ntr-atta n lumina ta nct cu limpe0ime deslu(esc tot ce dore(ti a-mi spune ori ami do$ediA #CM, #*'#&@B un raport +imilar e+te 1i a,ela dintre Sta7iu 1i Dir3iliu" in+tituit -n,0 din timpul .ie7ii lorA Dir3iliu #'a -ndemnat +pre poe/ie 1i" dup0 Dumne/eu" prim autor al ori,0rei lumini" el e+te ,el dint-i ,are #'a iluminat" adi,0 #'a -ndemnat ,0tre ,redin70 >potri.it ideii ,0 E)lo)a a IR-a .ir3ilian0 pre.e+te1te" -n .er+urile K'%" ,re1tini+mul@8 >7u ai fcut precum acel ce mer)e noaptea (i ine o fclie care luminea0 doar n urma sa, pe el nea*utndu-l, ns calea artnd-o celor ce-l urmea0'A A,e+ta e+te r0+pun+ul lui Sta7iu la -ntre6area pu+0 de Dir3iliuA >Ce soare sau ce facle te-au scos din ntuneric, astfel nct i-ai ndreptat corabia ctre escarIA, ,e 3ra7ie di.in0 +au ,e +50tuire omenea+,0 te'au luminat de'ai mer+ pe ,alea ,e'a de+,:i+'o S5-ntul PetruU #GG, L#'L$@8 Dar" -n pra3ul Paradi+ului tere+tru" Dir3iliu +e de+parte de Dante" iar a,e+ta mer3e +0 -nt-lnea+,0 lumini mai apropiate de o6-r1ia lor di.in08 Matilda >,u o,:ii plini de lumin0@ trimite la lumina salmilor+ >lumin d attapsalmulT Doamne, tu m-ai desftat 5 nct $ poate scoate cu)etul din ne)uriA #GM, )*')#@8 Apoi" a1a ,um -l pre.eni+e Dir3iliu" Dante intr0 -n ,0l0u/irea Beatri,ei" >care lumin o s fie ntre ade$r (i mintea taA #J, ?K@8 Fumin0 ,are" pentru intele,tul no+tru +la6" poate de.eni uneori or6itoareA > entru c mintea ta s-a mpietrit (i, mpietrit, a(a tare s-a nne)urat nct lumina spusei mele te orbe(teA #DD, %&'%K@8 Dar

,:iar lumina Beatri,ei .ine mai de +u+" ,um .a ar0ta" pe lar3 1i -n am0nun7ime" aradisul' Dar trimiterile la lumina di.in0 nu lip+e+, ni,i din ur)a#?& toriu' Dante 1tie ,0" atun,i ,-nd +im7urile nu ne mai dau 1tiri" ,eea ,e ne mi1,0 e+te o lumin0 ,are +e na1te -n ,er" 5ie prin in5luen7a natural0 a ,erului -n+u1i" 5ie" nemi;lo,it" prin .oin7a di.in0" ,are -1i trimite lumina -n intele,tul uman #C=,#L'#)@8 Iar pe ,ei mor7i de moarte .iolent0 1i +u6it0" 50r0 r03a/ de po,0in70" nu'i poate -ndemna +pre ea" -n ,ea+ul mor7ii" de,-t lumma :arului di.in" at-t de .ie -n,-t oamenii a,e1tia -1i iart0 du1manii ,:iar -n ,lipa -n ,are pier de m-na lor #E, K('K?@8 Dar -n ur)atoriu +e a5l0 enun7at0" limpede" 1i 5orma 3eneral0 a a+i+ten7ei di.ine" rela7ia ,ea mai nemi;lo,it0 dintre dra' 3o+tea di.in0" ,a pur0 lumin0" 1i ,reaturile omene1tiA >8inele acela infinit (i inefabil care-i acolo sus alear) spre iubire ca (i ra0a care $ine ctre un corp strlucitor@ (i-(i d iubirea pe msura celei ce-o prime(te+ cu ct este mai mare, cu att cre(te mai mult asupr-i $e(nica $irtute@ (i cu ct mai muli iubesc acolo sus, cu att mai mult e de iubit (i se iube(te, (i fiecare ctre cellalt trimite ra0a de iubire, ca ntr-o o)lindA #CE, L%'%K@8

n)erii
ur)atoriul e+te net arti,ulat de pre/en7a re,urent0" -n pun,te ,:eie" a -n3erilor" emi+ari de +u+" din Paradi+" ,u mi+iuni pre,i+ determinate 1i ale ,0ror propriet07i luminoa+e intr0 ,on+tituti. -n +tru,tura poemului8 Mai departe" -n aradis, .or6ind de -n3eri" i'am -mp0r7it -n n)eri cosmici 1i n)eri emisari #officiali, le +pune Dir3iliu@8 -n3erii din Pur3atoriu 5a, parte" ,u to7ii" din a doua ,ate3orie8 Pentru ,a -n3erii a,e1tia +0 poat0 5i mai u1or lo,ali/a7i e ne,e+ar0 o ,unoa1tere" 5ie 1i +umar0" a topo3ra5iei Pur3atoriului8 Un munte ,oni, pe o in+ul0" -mp0r7it a+,en+i. -n /one ,ir,ulare tot mai mi,iB -ntre 70rmul in+ulei 1i Pur3atoriul propriu'/i+ +e a5l0 Antepur3atoriul" ,are ,uprinde dou0 paliere ,ir,ulare" unul unde -1i i+p01e+, p0,atele ,ei e2,omuni,a7i 1i ,el0lalt H unde +e a5l0 /06a.ni,ii >,ei ,are" din lene +au datorit0 unei mor7i .iolente" n'au apu,at +0 +e po,0ia+,0 la timp@ 1i" de a+emenea" -n .-l,eaua -n5lorit0" prin,ipii ne' #?? 3li;en7iB urmea/0" -ntre Antepur3atoriu 1i primul ,er, >+au 6r-u@" un inter.al nedeterminat" ,are e+te o mare pr0pa+tie >Dante o +tr06ate du+ -n +omn de Fu,ia@8 -n Pur3atoriu +e intr0 pe o poart0" poart0 unde lui Dante -i +unt -ntip0rite pe 5runte 1apte P'uri >p0,ate@" urm-nd ,a" ,er, de ,er, al i+p01irii" +0 piard0 ,-te unulB ,er,urile +unt tot 1apteA I al tru5a1ilorB II al in.idio1ilorB III al m-nio1ilorB ID al nep0+0torilorB D al /3-r,i7ilor 1i al ri+ipitorilorB DI al la,omilor 1i DII al de+5r-na7ilorB 1i mai +u+ de a,e+t ultim ,er, +e -ntinde" pe ,ulmea muntelui" Paradi+ul tere+tru8 Su5letele ,elor meni7i i+p01irii -n Pur3atoriu +unt adu+e" de la .0r+area Ti6rului" -ntr'o mare 6ar,0" de n)erul luntra(@ .-l,eaua -n5lorit0 a prin,ipilor ne3li;en7i e+te p0/it0 de doi n)eri pa0nici@ poarta Pur3atoriului propriu'/i+0 e+te p0/it0 de n)erul portar@ la ie1irea din 5ie,are ,er, al Pur3atoriului +e a5l0 ,-te un -n3erA I al umilinei, II al iubirii fre(ti, III al pcii, ID al r$nei, D al dreptii, DI al cumptrii 1i DII al castitii@ -n,0 un -n3er +e a5l0 la intrarea -n Paradi+ul tere+truB iar a,olo Beatri,e" ,-nd apare" e+te -n,on;urat0 de o +ut0 de -n3eri8 -n a5ar0 de a,e1tia" a ,0ror 5un,7ie e+te temporar0" -n Pur3atoriu +e a5l0" ,u 5un,7ii 5i2e" doi+pre/e,e -n3eri >I'III@8 I8 n)erul luntra(' S,ena e+te de neuitat8 Cei doi poe7i +unt a,um" -n a patra /i a ,0l0toriei lor" pe 70rmul in+ulei Pur3atoriului 1i pri.e+, -n lar38 Deodat0 Dante /0re1te unde.a" -n,0 5oarte departe" -n /orii /ilei 1i -n /area m0rii" o lu,ire ro1iati,0" +em0n-nd ,u planeta Marte ,-nd apune" la apropierea /orilor" ro1ie -n e2alarea 3rea de a6uri a m0rii8 Fumina +e apropie ,u o iu7eal0 ne-n,:ipuit0" mai mare de,-t ori,e /6or 1tiutA o ,lip0 de neaten7ie 1i iat'o ,u mult mai aproape" mai +tr0lu,itoare 1i mai mare" de+lu1indu' +e o pat0 al60" la mi;lo, -ntre altele dou0" de a+emenea al6e8 E+te -n3erul luntra1 1i i +e .0d tot mai de+lu1it .e1m-ntul 1i aripile" puterni,ele aripi eterne ,are" 60t-nd aerul m0rii" mina+er0 luntrea pe lun3a ,ale 1i pe ,are le 7ine a,um -n0l7ate la ,er8 Fun3a ,ale" de la .0r+area Ti6rului" unde +u5letele menite i+p01irii m-ntuitoare +tau adunate ,a +0 5ie du+e -n Pur3a' #?K toriu8 C-nd +e apropie de 70rm" Dante nu'# mai poate pri.i 1i -1i plea,0 o,:iiB -n3erul" +t-nd la pup0" are ,:ipul or6itor de lumino+8 Dup0 ,e +u5letele ,o6oar0 pe in+ul0" marea >pasre di$inA, 50,-nd a+upra lor +emnul ,ru,ii" plea,0 din nou" 3r06it0 ,um .eni+e 1i 50r0 +0 5i ro+tit un ,u.-nt >("#&'K#@8 De la a,e+t -n3er -n +u+" ,-t 7ine +ui1ul Pur3atoriului p-n0 la Paradi+ul Tere+tru" 5ie,are emi+ar are ,-te un o5i,iu pre,i+8 E -n a,ea+t0 lume o .ioi,iune 1i o promptitudine" o in+tantaneitate ,a a luminii" pre/en7a unei .oin7e 5erme" lu,rarea unei 6une 1i limpe/i r-nduieli8 E5e,tul -n+0 nu e a,ela" pro/ai," al

unei 6une 3o+pod0riri" ,i al unei 3eometrii dinami,e 1i ri3uroa+e" al unei ,on,i/ii 1i al unei a,urate7i de ,are 7ine p-n0 1i ordinea uni.er+ului -n+u1i 1i re.elea/0" p-n0 la urm0" ,omponenta 5undamental' intele,ti.0 a ,o+mo+ului8 II'III8 Cei doi n)eri pa0nici' Se 50,ea +ear0 -n .alea prin,ipilor .ino.a7i" iar peniten7ii" dup0 ,e au ,-ntat 7e lucis ante, ta," 1i" pali/i" pri.e+, ,0tre ,er" a1tept-ndB .eni7i din Empireu" +e i.e+, -n -nalt 1i ,o6oar0 de'a,olo doi -n3eri ,u +06ii de 5la,0r0" -n.e1m-nta7i -n .erde ,rud de 5run/e a6ia -n,ol7ite" ,uloare pe ,are o a.eau 1i aripile lorB unul +e la+0 nu mult dea+upra poe7ilor" pe o mar3ine a .-l,elei" ,el0lalt pe ,ealalt0B +unt 6lon/i" am-ndoi" dar ,:ipul lor era prea +tr0lu,itor pentru ,a o,:ii" or6i7i" +0 le .ad0 6ine 5e7eleB -n ad-n,ul nop7ii" +u6 ,erul -n+telat" apare 1arpele" t-r-ndu'+e -n,et printre ier6uri 1i 5lori=B Dante +pune ,0 nu i'a .0/ut pe ,ei doi > erei cere(tiA pun-ndu'+e -n mi1,are >nu +e uit0 la ei@" ,i doar 3ata porni7iB +im7indu'i dea+upra'i" 1arpele 5u3e" iar -n3erii +e -ntor, -n /6or lent la lo,urile lor" r0m-'n-nd de .e3:e p-n0 -n /ori #M, (K'&$" #*&'#*)@8 ID8 n)erul portar' Din Antepur3atoriu -n Pur3atoriul propriu'/i+" ur,-nd trei trepte Dante a;un3e -n 5a7a unei
e Dante ,rede ,0 e+te ,:iar 1arpele ,are a i+pitit'o pe E.a8 Satan mai are o apari7ie 5u3ar0 -n ur)atoriu, pe le+pe/ile drumului ,are'i du,e prin primul ,er,8 Dante .ede +,ulptat -n 6a+orelie5" printre altele" pe Fu,i5er >numele lui ori3inarA <Cel ,are poart0 lumin0=@ ,0/-nd ,a un 5ul3er din ,er8 4u+e+e" printre -n3eri" ,el mai 5rumo+ #CG, (K'(%@8

#?L por7i" ,um -i pre.eni+e Cato Q ur)' C, $%'$$@B poarta e p0/it0 de un -n3er" ,are ta,e8 Apropiindu'+e" Dante e i/6it 1i or6it de +tr0lu,irea lui 1i de a +padei pe ,are o 7ine 1i ,are 5ul3er0 -n Soare8 Dup0 un +,:im6 de .or6e le urea/0" ,urtenitor" drum 6un8 -n,ep +0 ur,e trepteleA prima era dintr'o marmur0 at-t de lu,itoare -n,-t Dante +e .ede o3lindit -ntre3 -n ea" a doua era ru3oa+0" +tin+0" de ,uloare mo:or-t0" a treia era dintr'un por5ir >ce strlucea ca sn)ele abia ie(it din $nA 1i apoi" pe pra3ul ,are +,-nteia/0 a+emeni unui diamant" +t0 a1e/at -n3erul a,ela ,are" ru3at de Dante +0 le dea -n30duin7a de'a intra" -i -n+eamn0 pe 5runte ,u +pada 1apte >ini7ialele P0,atelor" ,are +unt ,ele 1apte p0,ate ,apitale@8 D0/ut de aproape" -n3erul a,ela at-t de +tr0lu,itor poart0 un .e1m-nt ,enu1iu" ,a de p0m-nt proa+p0t +0pat8 Fe de+,:ide poarta 1i le +pune +0 intre # ur)' K, %L'#&(@8 D8 n)erul umilinei' Se a5l0 la ie1irea din primul ,er, >al tru5a1ilor@8 Dante 1i Dir3iliu -l .0d .enind +pre ei >era amia/0@ A < Renea spre noi fptura cea frumoas, iar c,ipul ei prea c e o stea ce scnteia0-n cerul dimineiiA, -nt-mpin-n'du'i ,u 6ra7ele 1i aripile de+,:i+e 1i +pun-ndu'le ,0 au a;un+ la treptele ,are" +0pate -n +t-n,0" du,eau +pre ,el de'al doilea ,er,8 -n3erul a,e+ta" mai elo,.ent de,-t ,ei ,are urmea/0 >ro+te1te o mi,0 diatri60 -mpotri.a +l06i,iunii omene1ti@" 5a,e ,eea ,e .a 5a,e mai t-r/iu 5ie,are din -n3erii 5ie,0rui ,er,A 1ter3e ,u aripile un , ,el al p0,atului de tru5ie" primul dintre ,ele 1apte H mi batte Raii per lafronte@ tre6uie +0 5i 5o+t o +en/a7ie ,iudat0" mai ale+ ,0 de+pre -n3erul a,e+ta nu +e +pune ,0 nu poate 5i pri.it -n 5a70A putem pri.i 7int0 la li,0rul unei +tele -n /ori #CG, %$'$$@8 DI8 n)erul iubirii fre(ti' Se a5l0 la ie1irea dintr'al doilea ,er," al in.idio1ilor8 -n3erul a,e+ta al iu6irii 5r07e1ti le ie+e -n ,ale +pre a+5in7it 1i" din pre/en7a lui" Dante n'a re7inut de,-t +tr0lu,ireaA mer3eau ,u +oarele -n 5a70" ,u ultimele lui ra/e -n o,:i" ,-nd Dante +imte ,0 lumina de.ine mai inten+0" or6indu'# 1i uimindu'#B -1i pune m-inile pa.0/0 la o,:i" dar ni,i a1a nu ra6d0 +tr0lu,irea 1i -1i -ntoar,e o,:iiB era ,a o #?% lumin0 re5le,tat0 -ntr'o ap0 +au -ntr'o o3lind0 1i de.enit0 a+t5el mai inten+08 Dante nu -n7ele3e" Dir3iliu -i +pune ,0 au -n 5a70 un trimi+ ,ere+, 1i +0 nu +e mire da,0 -n,0 -l or6e1te >familia ceruluiA, +e .a o6i1nui" iar ,eea ,e a,um -l doare -n,0 -l .a 6u,ura" -n Paradi+" 5ire1te >toat0 re7eaua de lumini an3eli,e din Pur3atoriu e+te de ori3ine paradi+ia,0" to7i -n3erii a,e1tia +unt lumin0 din marea lumin0@8 -n3erul -i -nt-m'pin0 ,u 6u,urie 1i le arat0 ,alea mai departeB ur,-nd" -l aud -n urma lor ,-nt-nd a ,in,ea 5eri,ireA >%ericii cei milosti$i'''A Fa ie1irea din primul ,er," pe trepte" aud tot a1a" din urm0" ,-nt-ndu'+e prima 5eri,ireA >%ericii cei sraci cu du,ul'''A, dar a,olo nu ,-nta -n3erul" ,i peniten7ii8 Dante nu +pune" dar +e -n7ele3e u1or ,0 -n3erul de ai,i -i 1ter3e ,u aripile al doilea #CE, #*'?*@8 DII8 n)erul pcii' St0teau +0 ia+0 dintr'al treilea ,er," al m-nio1ilor" -n+o7i7i p-n0 a,olo" prin 5um de+" de Mar,o Fom6ardulB a,e+ta -1i ia r0ma+ 6un ar0t-ndu'le o li,0rire al60B Mar,o +pune ,0 .rea +0 +e -ntoar,0 printre ,elelalte um6re" nu ,um.a +0'# .ad0 -n3erul ,0 ie+e din 5umul i+p01irii +ale8 P-n0 +0 a;un30 -n a5ara ,er,ului" Dante" a,um ie1it din 5um" are .i/iunea ,-tor.a pilde de m-nie pedep+it0B ultima >Fa.inia" .ir3iliana 5ii,0 a re3elui Fatinu+ 1i'a Amatei H .e/i Eneida CG, K$& 1i urm8@ +e ri+ipe1teB +omnul" /60t-n'du'+e +0 mai d0inuie -n,0" atun,i ,-nd pe+te o,:ii -n,:i1i +,lipe1te 6ru+, o

lumin0 mai tareA Dante a;un+e+e -n dreptul -n3erului" a ,0rui +tr0lu,ire" mai puterni,0 de,-t a,eea a +oa' relui" -l or6e1te" a+t5el ,0 poetul ni,i nu'1i d0 +eama ,0 -n3erul e ,el ,are le +puneA > e aici se urcAB 1i .rea ,u ori,e pre7 +0 -n7elea30 >de1i p-n0 a,um ar 5i tre6uit +0 +e l0murea+,0" da,0 a,e+te 3reu de +uportat lumini nu l'ar deruta -n,0" lu-ndu'i ;ude,ata@B Dir3iliu -i +pune ,0 e+te un -n3er ,are +e a+,unde -n propria lui lumin0B tre, de -n3er 1i" ,-nd +0 pun0 pi,iorul pe prima treapt0 a +,0rii ,are du,e -ntr'al patrulea ,er," Dante +imte din nou pe 5a7a lui o adiere de aripi >-n,0 un , ,el al m-niei" 1ter+@ 1i aude ,u.intele" ro+tite de -n3er" ale ,elei de a noua 5eri,iriA >%ericii fctorii de #?) pace'''A Toate a,e+tea +e petre, -n t-r/iul amur3ului" ultimele ra/e ale +oarelui a6ia mai luminea/0 ,ulmea muntelui 1i -n,ep" -n,0 rare" +0 +e .ad0 +telele #CJ, #?('#??B C=,?&'%(@8 DIII8 n)erul r$nei' Dante +t0 +0 ia+0 din al patrulea ,er," al /06a.ni,ilor" tot -n puterea unor .i/iuni" de data a,ea+ta .i+ate" 1i ,0ut-ndu'le t-l,ul8 Era diminea70 timpurie 1i mer3ea -n urma lui Dir3iliu" ,u +oarele -n +pate" ,u5undat -n 3-nduriB deodat0 aude un 3la+ +ua." ,um nu +e'aud -n lumea noa+tr0 muritoare 3la+uri" +pun-ndA >Renii, pe-aici se treceA@ -n3erul" -n0l7-ndu'1i marile aripi al6e" ,a de le60d0" dar 50r0 +0'# +tr05ul3ere pe Dante ,u +tr0lu,irea luiB le arat0 drumul -n +u+" printre doi pere7i de +t-n,0B apoi" ,u adierea a,elora1i aripi" 1ter3e de pe 5runtea lui Dante" al patrulea , +emnul /060.ni,iei" ro+tind a doua 5eri,ire e.an3:eli,0A >%ericii cei cepln)'''A #CK, ?&'K?@8 II8 n)erul dreptii, ,are p0/e1te ie1irea din al ,in,ilea ,er," al /3-r,i7ilor 1i al ri+ipitorilor" ne e+te pomenit de Dante ,-nd de;a tre,u+er0 de el 1i -ntre3 ,eremonialul 5u+e+e -ndeplinitA ar0tarea drumului" 1ter3erea unui , ro+tirea 5eri,irii potri.ite ai,i" a patra 5eri,ireA >%ericii cei ce flmn0esc (i nsetea0 de dreptate'''A pre+,urtat0 -n+0A >%ericii cei care nsetea0 de dreptate'''A@ re+tul 5eri,irii .a 5i +pu+ de -n3erul de la ie1irea ,er,ului ,elor la,omi8 Tot mai u1or de p0,ate" Dante p01e1te 1i ur,0 mereu mai u1or #GG, #'$@8 I8 n)erul cumptrii +t0 la ie1irea din ,er,ul ,elor ne+07io1i" al 1a+elea8 Dante" Dir3iliu 1i Sta7iu a+,ulta+er0" ro+tite din ne.0/ut" pilde de l0,omie" 1i a,um ie1i+er0 dintre um6re" la drum +lo6od" pierdu7i to7i trei -n 3-nduriB dup0 .reo mie de pa1i" aud deodat0 un 3la+ ,are'i -ntrea60" mu+tr0torA -n,otro mer3 a1a" r0/le7i 1i ,u5unda7i -n 3-nduriA p0reau pe ,ale" poate" +0 o ia pe'un drum 3re1itB Dante tre+are 1i ridi,0 5runtea" dar nu poate pri.iA lumina -n3erului" inten+0 1i ro1ie" e+te mai or6itoare de,-t" -ntr'un ,uptor" a,eea a +ti,lei +au a metalelor topiteB aude doar 6una -ndrumareA +0 o ia +pre +t-n3a" unde +e a5l0 treptele ,are du, ,0tre ultimul ,er,B Dante ,:iar nu mai .ede nimi, o .reme 1i mer3e" ,a or6ii" #?$ ,0l0u/it de 3la+ul -n+o7itorilor +0iB apoi +imte pe 5runte adierea marilor aripi" le aude 5o1netul 1i" -n -ntuneri,ul -n ,are +e a5la" n0rile # +e umplu ,u o mirea+m0 ,erea+,0A era a,eea pe ,are" tre,-nd pe+te ier6uri 1i 5lori" o poart0 o 6oare de mai -n prea;ma /orilorB -n3erul -ntre3e1te" para5ra/-ndu'le 1i ,:iar alter-ndu'le" ,u.intele a,eleia1i a patra 5eri,iri" pun-nd -n+0 a,,entul nu pe +ete" ,i pe 5oame" ,um +e ,u.enea -n ,er,ul ,elor la,omi de 6u,ateB de pe 5runtea poetului +e 1ter+e penultimul , ,el al p0,atului de l0,omie #GH, #&&'#K?@8 II8 n)erul castitii' C0l0toria -n +u+ul ,elor 1apte ,er,uri +t0 +0 +e +5-r1ea+,0" poe7ii au +tr060tut 1i ultimul ,er, al de+5r-na7ilorB li +e arat0" la mar3inea 6r-nei 1i -n lumina +erii" -n3erul ,-nt-nd a 1a+ea 5eri,ireA >%ericii cei curai cu inima'''A, ,u alt5el de 3la+" mai limpede 1i mai p0trun/0tor de,-t .reunul omene+,B dup0 ,e ,-nt0" le +pune ,0 nu pot +0 mear30 mai departe 1i mai +u+ da,0 nu tre, mai -nt-i prin 5l0,0rile puri5i,atoare" l0+-ndu'+e ,0l0u/i7i de ,-ntul pe ,are -l .or au/i din,olo de ele #G=, K'#&@8 Poate -n 5l0,0ri piere ultimul al p0,atului de+5r-n0rii de pe 5runtea lui Dante" pentru ,0 poetul nu +pune nimi, de+pre .reo adiere de aripi a -n3erului8 III8 n)erul de la intrarea aradisului' i mer3 printre 5l0,0ri" -ndrept-ndu'1i pa1ii dup0 ,-nt" 1i ie+ din .0paie -n dreptul altui -n3er" al IGI'lea din -ntrea3a ierar:ie de pa/ni,i 1i de .ame1i -naripa7i ai Pur3atoriului" a,ele 5iin7e de lumin0" -ntru,:ip0ri 6eati5i,'+e.ere ale marii iu6iri di.ine8 Numai ,0 -n3erul a,e+ta" ultimul din per+onalul +tatorni, al Pur3atoriului" nu e+te ni,i portar" ni,i .ame18 4un,7ia lui e+te de -nt-mpinare a ,elor ,are" +p0la7i de p0,ate" +o+e+, la pra3ul lui8 Are 1i el un ,:ip de lumin0 or6itoare 1i ,-nt0 1i el" dar ,-nt0 un ,-nte, de 6un .enitA >Renii, binecu$ntaii rintelui meu '''A >Matei" GE, &?@B .0/-ndu'i" -i -ndeamn0 +0 +e 3r06ea+,0A +e -n+era 1i tre6uiau +0 ur,e ,-t mai mult p-n0 nu +e -ntune,a de tot apu+ulA mer3eau +pre r0+0rit" ,u ultimele ra/e ale +oarelui -n +pateA um6ra lui Dante era -naintea luiB dar nu apu,0 +0 ur,e de,-t pu7ine trepte ,-nd Dante -n,etea/0 +0'1i mai .ad0 um6ra -n -ntuneri,ul ,are +e l0+a+eB

#K* +unt ne.oi7i +0 +e oprea+,0 pentru noapte 1i -1i 5a, pat" 5ie,are >Dante" Dir3iliu 1i Sta7iu@ din ,-te o treapt0" -ntre +t-n,i >(%"`KK'%&@8 n)erii din prea*ma 8eatricei' Fa ,ei doi+pre/e,e -n3eri de p-n0 ai,i tre6uie ad0u3a7i -n,0 o +ut0" ,are +e arat0 numai ,u a,e+t prile; 1i -n+o7e+, apari7ia Beatri,ei8 I.irea lor are lo, -n timpul perind0rii marelui alai ale3ori, pe ,are l'am de+,ri+ 1i ,are -n+o7ea Carul 6i+eri,ii tra+ de I+u+ +u6 ,:ip de leu -naripat8 Unul dintre ,ei dou0/e,i 1i patru de 60tr-ni ,are repre/int0 ,0r7ile Rec,iului 7estament, a,ela ,are ,ore+punde Cntrii cntrilor, ,-nt0 un .er+et din poem #H, )@A >Rino din Liban mireasA, 1i la atare 3la+ r0+pund" ap0r-nd +tr0lu,itori din ,er" o +ut0 de -n3eri" >soli ai $ieii $e(niceA, ,are ,-nt0A >8inecu$ntat e(ti tu cel ce $ii'''A >Matei" GC, $B Fu,a" CK, &)@ 1i arun,0 5lori -n +u+ 1i -mpre;ur -n -nt-mpinarea Beatri,ei" ad0u3ind 1i un :emi+ti: din Eneida #J, ))&@A >Manibus, o,, date lilia plenis'''A, >crini s mpr(tiai cu minileplineA' i a+t5el +e i.e1te Beatri,eA -ntr'un nor de 5lori arun,ate de m-ini -n3ere1ti H a1a" a+,un+0 -n 5lori -i ie+e -n ,ale -nt-i iu6ita de odinioar0" Beatri,e8 Apoi" Beatri,e -i .or6e1te ,u a+prime poetului8 Iar dup0 ,e ea tre,e" -n3erii" .0'/-ndu'# pe Dante -ndurerat" ,-nt0 primele opt .er+uri din p+almul &* >&#@" .er+uri de +peran70 -n Dumne/eu 1i impli,it -ndemn ,0tre Beatri,e de a +e ar0ta mai milo+ti.0 5a70 de ,el ,are +e ,ur07a+e de p0,ate8 Dar Beatri,e r0m-ne ne,lintit0 -n a+primea ei 1i'i arat0 lui Dante ,e mult a 3re1it8 R0+pun+ul ei +e adre+ea/0 -n3erilor" dar numai 5ormal" ,0,i -n3erii nu au ne.oie +0 li +e mai +pun0 ,eea ,e" prin natura lor" ei 1tiu ori,umA >Roi stai de $e),e n $e(nica lumin, nct nici noaptea (i nici somnul nu $ pot ascunde $reun pas pe care-l face lumea trectoare mer)nd n calea eiA #DN, #L'&&" L?'LL" )('#*)@8 A,e+ta e+te Pur3atoriul sub specie lucis+ un ame+te, de lumini p0m-nte1ti" ,:iar da,0 din ,ealalt0 :emi+5er0" +u6 alte ,on+tela7ii" 1i de lumini ,ere1ti" ale emi+arilor Paradi+ului8 #K# -mpletirea a,ea+ta de lumini 5a,e din Pur3atoriu o re3iune intermediar0" tot a1a ,um i+p01irea 1i ,0in7a +e a5l0 -ntre P0,at 1i m-ntuire" -ntre In5ernul 50r0 +peran70 1i +peran7a de.enit0 ade.0r -n 6u,uria Paradi+ului8 Fumina +olar0 din Pur3atoriu e+te totodat0 lumina +oarelui no+tru" a1a ,um poate 5i .0/ut -n :emi+5era au+tral0" 1i lumina di.in08 Dante nu o+tene1te +0 de+,rie +oarele ,a a+tru" ,u /orile" amie/ele 1i amur3urile lui8 Totodat0" ,a lumin0 de o6-r1ie 1i e+en70 di.in0" doar pre/en7a +oarelui pe ,erul Pur3atoriului -n30duie a,olo mi1,area a+,en+i.0A >a mer)e noaptea-n sus nu-i cu putina. >%" ??@" >s ne silim s mai mer)em ct$a, pn nu se-nnoptea0, cci dup-aceea nu e cu putin pn se-ntoarce 0iua iar(iA #C=, L('L&" ,58 CM, ##*@B -nainte de r0+0ritul 1i dup0 apu+ul +oarelui .oin7a de.ine inert0A Sordello tra3e ,u de3etul o d-r0 -n 7arin0 1i'i +pune lui DanteA >Re0i, n-ai putea s treci nici mcar de aceast dr o dat soarele plecat+ nu pentru ci-ar sta-n cale, ca s urci, altce$a dect be0na nopii@ ea st n calea $rerii (i i ia putina >%" K&'K%@B dar nu numai puterea .oin7ei e parali/at0" ,i 1i a,eea 5i/i,08 In C=, %*' %K" ,-nd -n,ep +0 apar0 primele +tele" Dante +e -ntrea60 de ,e -1i pierde puterile" de ,e nu -l mai a;ut0 pi,ioarele8 Dar" o dat0 ,u -ntuneri,ul" di+pare numai ,apa,itatea de a ur,a" mai e+te -n+0 ,u putin70 +0 mer3i -napoi +au +0 te depla+e/i -n plan ori/ontalA > uteai, f-cndu-se-ntuneric, s te-ntorci (i s cobori, sau s colin0i *ur mpre*ur pe brnA >%" K)'K$@8 P-n0 1i S5-nta Fu,ia" pentru a'# du,e pe Dante adormit din .-l,eaua prin,ipilor p-n0 -n pra3ul Pur3atoriului propriu'/i+" a1teapt0 lumina +oarelui #K, K)'L*@8 Funa" ,a a+tru +tr0lu,ind pe ,erul Pur3atoriului" e pomenit0 doar de dou0 ori8 O +in3ur0 dat0 -n puterea nop7ii" -n timp ,e poe7ii" opri7i de -ntuneri, +0 mai ur,e" popo+eau -n pra3ul ,elui de al patrulea ,er," dar Dante -n,0 nu dormea" ,i +t0tea de .or60 ,u Dir3iliuA >7r0ia lun, rsrind spre mie0 de noapte, scnteia ca o cldare de aram (i, n #K( drumul ei spre rsrit, fcea s ni se par stelele mai rareA #CM, %L')#@8 Cel0lalt pa+a; trimite la primele ore ale /ilei" ,-nd luna" palid0" +e mai .ede -n,0 dup0 r0+0ritul +oareluiA ur,au at-t de 3reu -n primul ,er," printr'o -n3u+time a drumului" -n,-t" p-n0 +0 r0/6ea+,0" luna" ,are +t0tea +0 apun0" a ,o6or-t +u6 ori/ont #CN, #&'#K@8 C-t de+pre +tele" Dante +e m0r3ine1te la dou0 ,on+tela7ii ima3inareA una de patru +tele >,ore+pun/-nd ,elor patru .irtu7i ,ardinale@" ,are +tr0lu,e1te -n prea;ma polului antar,ti," de+50t-nd ,u +tr0lu,irea +a -ntre3ul ,er #C, GG-G=&, ,ealalt0 de trei +tele >,ore+pun/-nd ,elor trei .irtu7i teolo3ale@ ,are r0+ar" dup0 ,e primele patru au apu+" tot -n prea;ma polului8 Erau -n .-l,eaua prin,ipilor" Dante pri.ea la ,er" +pre

polA >La ce te uii n susIA -l -ntrea60 Dir3iliuB >La cele trei fclii de-al cror foc pare aprins ntre)ul pol de-aiciA #M, ))'$*@8 Ca +tea e pomenit 1i lu,ea50rul de diminea70" de ale ,0rui ra/e >rde ntre)ul rsritA #C, (*@8 -n re+t" pre/en7a lor +e +imte -n 5ie,are noapte" dar e2pli,it +unt men7ionate de+tul de rar" 1i -ntotdeauna 3eneri,8 Iar la +5-r1itul ur)atoriului Dante +pune ,0 a,um e 3ata" >curat (i pre)tit s urcectre steleA #DD,#?K@8

PARADISUF= Paradi+ul e+te 50,ut doar din lumin0 1i din re5le2e de lumin08 P-n0 -n ,el mai mi, am0nunt" ierar:ia lui e+te o ierar:ie a luminii" prin ,re1terea 1i +,:im60rile ei din treapt0 -n treapt08 Numai ,0 lumina Paradi+ului" +em0n-nd ,u lumina ,are +e .ede pe p0m-nt 1i de pe p0m-nt" nu e lumina dat0 +im7urilor noa+tre" doar +eam0n0 ,u ea" e+te o alt lumin, imaterial0" alt5el per,epti6il0 de,-t ,u +im7urile noa+tre nepuri5i,ate8 E+te lumina di.in0" a ,0rei natur0 tre6uie de5init0 1i .a 5i de5init0 la lo,ul ,u.enit8 A .or6i numai de+pre lumina din Paradi+ poate +0 par0 ar6itrarA +e ro+te+, a,olo ,u.inte" nu pu7ine" e2i+t0 3e+turi" mi1,0ri" 3rup0ri 1i re3rup0ri de per+ona;e" dan+uri" mu/i,i" ,oruri8 Totu1i" numai lumina e ,on+tituti.aA doar ea eman0 de la Dumne/eu 1i din ea e+te 50,ut totul" pentru ,0 Paradi+ul -n+u1i" ,u toate 50pturile din el H du:uri 5eri,ite" -n3eri" ar:an3:eli H e+te numai o 7e+0tur0 de lumin08 Tot re+tul e doar e2pre+ie a 3-ndului +a,ru al ,arit07ii 1i al 6eatitudinii" spre sla$, nu din sla$' Dumne/eu e+te lumin0" dar nu e+te ,u'.-nt" ,-nte," dan+" +in3ur0 lumina e+te lumin0 din lumin08
N Dante p0trunde -n Paradi+" p0r0+ind pi+,ul muntelui edeni,A H la ,-te.a /ile dup0 e,:ino,7iul de prim0.ar0" ,-nd Soarele e+te -n /odia TauruluiB tot atun,i +'a 50,ut lumea 1i +'a n0+,ut I+u+B H la ora plin0 de lumin0 a amie/iiA -n In5ern p01i+e la l0+area +erii" -n Pur3atoriu ,u dou0 ore -nainte de /ori8

#K? Pe de alt0 parte" de1i lumina din Paradi+ e+te de 5apt o ale3orie a luminii +en+i6ile" ea .a 5i tratat0 ai,i ,a 1i ,-nd ar 5i lumin0 +en+i6il0" pentru ,on+tr-n30torul moti. ,0 alt5el nu e ,u putin70" 1i nu i'a 5o+t ,u putin70 ni,i lui Dante8 Di$ina Commedia e 50,ut0 din ,u.inte" iar ,u.intele +unt o e5lore+,ent0 a +en+i6ilului8 Da 5i a1adar .or6a de+pre ea -n 5elul a,e+ta8 Mai mult" .or6irea de+pre lumina paradi+ia,0 +e .a m0r3ini la sensul literal, l0+-nd la o parte sensurile ale)orice, adi,0 5ilo/o5ia 1i teolo3ia poemului8 Pentru Dante #Ospul, G, #@ +en+ul literal e+te >minciuna frumoasA -n ,are +e -n.0luie ade.0rul +en+ului ale3ori,8 Totu1i Dante >imit-ndu'i -ntr'un 5el pe teolo3i" ,are ,on+ider0 drept ade.0rat 1i +en+ul literal al ,0r7ilor +5inte@ d0 prioritate" 5ie 1i numai dida,ti,0 1i e2po/iti.0" +en+ului literal A >sensul literal trebuie s $in ntotdeauna cel dinii, ca unul n al crui neles sunt cuprinse (i celelalte >morale" ana3o3i,e" ale3ori,e@ (i fr de care ar fi cu neputin (i neraional s te )nde(ti la ele, (i mai cu seam la cel ale)oric' E cu neputin pentru c, n orice lucru care are interior (i e/terior, nu se poate ptrunde n interior dac nu se porne(te nti din afarA, >e/plicaia literal e temelia celorlalteA, > dac alte sensuri dect cel literal sunt mai )reu de neles L'''9 ar fi neraional s ncepem prin a le e/plica pe acelea dac n-a fost lmurit mai nti cel literalA' Pentru noi" ,ei de a/i" 1i pro6a6il pentru to7i urma1ii no1tri" Di$ina Commedia e+te 1i .a 5i mai ale+ o oper0 de poe/ie8 A pune a,,entul pe +en+ul literal e+te a1adar" de 5apt" a te o,upa de poe/ia lui Dante 1i a -n,er,a +0 o -n7ele3i 1i +0 te 6u,uri de ea8 Or" ea re/id0 mai ale+ -n +en+ul literal8 E ade.0rat ,0 +en+ul ale3ori," o dat0 -n7ele+" +e -ntoar,e a+upra ,elui literal" d-nd poe/iei +ale o ten+iune interioar0 1i o ele.a7ie pe ,are alt5el n'ar a.ea'o8 Iar ade.0rul din ale3orie -n.e+te1te min,iuna +en+ului literar ,u un ade.0r omene+, ,are e de a,ela1i ran3 ,u ade.0rul +en+ului literar al ,0r7ilor +5inte" -n ,are ,red teolo3ii8 Cer,etarea .a tre6ui +0 dea +eama de dou0 lu,ruriA -nt-i" de ar:ite,tura -n ,are +e al,0tuie1te lumina 1i luminile din #KK Paradi+" ,u tot ,e +e ,uprinde -n elB al doilea" +0 de+,rie rela7ia dintre luminile eterne din ,are e

al,0tuit0 ,atedrala de lumini a Paradi+ului 1i tot ,e -n+eamn0 lumin0 -n lumea noa+tr0 pieritoare 1i operea/0 -n marele poem" nu doar 50',-nd mai inteli3i6ile >prin a;u+tare la +en+i6ilitatea tere+tr0@ +t0rile de lu,ruri paradi+ia,e" ,i pentru a le -m6o307i ,u e2perien7a ,are ne'a 5o+t dat0 1i ,are" proie,tat0 pe +pa7iul ultramundan" -i ,on5er0 o alt0 ten+iune emo7ional08 A,eea ,are +e in+tituie ,-nd dou0 ordini di+tin,te +e -nt-lne+,A pieire 1i eternitate" pre+im7ire 1i re.ela7ie" +en+i6il 1i ultra+en+i6il" durere 1i 5eri,ire" ,0dere 1i i/60.ire" .i/i6il 1i ne.0/ut8 Pentru -n,eput e+te ne,e+ar +0 5ie -n507i1at0" din per+pe,ti.a de an+am6lu a luminii" rela7ia dintre Dante 1i ,0l0u/a lui prin Paradi+" Beatri,e8 8eatrice
-n ea .irtutea Domnului po3oar0 ,a'n -n3erul ,urat ,are'# /0re1te8 Pe ,:ipu'i +e i.e+, ima3ini ,are ,ere1tilor pl0,eri +unt o3lindire" adi,0'n 6l-ndu'i /-m6et 1i'n pri.ire8 A,e+tea'ntre, a noa+tr0 ,u3etare ,a pe' un o,:i +la6 a +oarelui lu,ireB S,-ntei de 5o, 5rumo+u'i ,:ip nim6ea/9" de'un no6il du: -n+u5le7ite'+ toate8 QOspul, D, (@

E+te ne.oie de o pri.ire +pe,ial0 a+upra luminii pe ,are o impli,0 rela7ia dintre Dante" ,a .i/itator al Paradi+ului" 1i Beatri,e" ,a 3:id al lui" pentru ,0 a,e+tea +unt dou0 roluri ,are -i +in3ulari/ea/0 -ntre toate entit07ile de a,olo8 i pentru ,0 Beatri,e -i +pune de+lu1it lui Dante ,0 a ,o6or-t +,0rile Paradi+ului ,ele+t p-n0 -n Paradi+ul tere+tru ,a +0'i 5a,0 o +0r60toare din .or6ele 1i din lumina ei8 -n dou0 r-nduri Dante o +o,ote1te pe Beatri,e drept soare, soarele oc,ilor lui' Dar a,ea+ta e doar o meta5or0" o apro2ima7ie din lumea +en+i6il0" aproape un ,li1eu8 4un,7ia Beatri,ei" a o,:ilor ei" e+te a,eea de a 5i o3linda luminii di.ine" ,are +e #KL re5le,t0 -n ei nemi*locit 1i ,u tot ,e ,uprindeA 5rumu+e7e" iu6ire" ade.0r8 Iar lumina di.in0 nu e+te ,ea din lumea +en+i6il0" to,mai pentru ,0 nu deri.0 de la +oare" ,i nemi;lo,it de la Dumne/eu8 i pentru ,0" a1a ,um -i +pune Beatri,e e2pli,it lui Dante" ni,i nu e+te de 5apt lumin0 +en+i6il0" ,i doar una inteli3i6il08 Se .or6e1te de+pre ea ,a lumin0 pentru ,0 lumina +en+i6il0 e+te ,ea mai apropiat0 -ntru,:ipare a ,elei inteli3i6ile8 Dar ea e+te de 5apt lumina'nelumin0 a iu6irii" a ,elei di.ine 1i" printr' un re5le2 analo3" a iu6irii Beatri,ei pentru Dante8 Dar" 1i ,a lumin0 1i ,a iu6ire" e .or6a de o realitate ,are tran+,ende ori,e e2perien70 tere+tr0 #>n c,ip cum pe pmnt nicicnd se $edeA, E, (@8 Fumina tere+tr0 e+te" -n Di$ina Commedia, doar o meta5or0 a ,elei paradi+ia,e8 i ,0 e+te .or6a de+pre un +pa7iu ,u alte le3i opti,e +e .ede 1i din DC, ==-=M, unde Dante o .ede pe Beatri,e la o di+tan70 mai mare de,-t a,eea dintre o,:ii unui om ,are +e +,u5und0 -n,et" tot mai ad-n," -n :0ul m0rii >pro3re+ie ,are" raportat0 la 5aptul ,0 Dante +e a5l0 -n a,el moment la o di+tan70 5i20 de Beatri,e" adu,e" aproape imper,epti6il" pato+ul de+p0r7irii@ 1i /ona ,ea mai -nalt0" meteori,0" a ,erului8 Dar ima3inea Beatri,ei a;un3e la Dante nu ,a -n lumea noa+tr0" alterat0 de un mediu ori,-t de tran+parent +au de di+tan70" ,i ,a prin .id" in+tantanee" nemi;lo,it0 1i pur08 Fumina pa'radi+ia,0 nu'i e+te p0rta10 lumii pieritoare8 Cum -i +pune Beatri,e lui Dante -n DN, #(#'#(&" .or6indu'i de .i/i6ilitatea o6ie,telor -n Paradi+A >"proape sau departe nu adau), nici nu scade+ acolo unde nemi*locit Domnul domne(te de nici o seam este le)ea firii'A 4apt e+te ,0 lumina di.in0 i +e -n507i1ea/0 lui Dante -nainte de toate ,a lumina ,are iradia/0 din o,:ii Beatri,ei=" ,are
N -n aradis o,:ii +unt numi7i ade+ea lumini, -n per5e,t0 ,on3ruen70 ,u +tru,tura luminoa+0 a ,anti,eiB o aproape ,on+e,.ent0 di+tri6u7ie a ,.a+i+inonimelor luce 1i lume+ o,:ii Beatri,ei +unt lumi #C, %KB D, (&B totu1i" :apa2" luci -n CM, KK@" ai lui Dante luci #C, LLB GC, &*B GG, #(LB GD, $#@" lu,ru 5ire+, da,0 +e a,,ept0 ideea ,0 luce e+te" ,u deo+e6ire" o <radia7ie luminoa+0=" o +or3inte de lumin0 per,eput0 dire,t +au -n re5le28 E .or6a" -n 5ond" de o rela7ie dintre a,ti. 1i pa+i.8

#K% +tr0lu,e1te -n pri.irile ei ,0tre el pri.itoare" ,ea ,are im-paradisa la mia mente' A,ea+t0 rela7ie +e de+501oar0 potri.it ,-tor.a pre,i+e determin0ri8 #8 Pe toat0 +,ara Paradi+ului +e reprodu,e o rela7ie de reflectare + o,:ii Beatn,ei" 1i alt5el plini de lumin0 di.in0" pri.e+, ade+ea ne,lintit ,0tre pun,tul de emer3en70 al luminii di.ine" ,are a;un3e la Beatri,e -n ,:ip nemi;lo,it" iar Dante +e uit0 la ea" uneori pri.indu'i o,:ii" alteori pri.ind'o -n o,:i >,a r0+pun+ la pri.irile ei@8 Rela7ia de re5le2ie nu e+te doar impli,at0 -n te2t" ,i -ntru totul mani5e+t0" at-t n CM, #&'#)A >din clipa-aceea doar atta pot s spun c, eu pri$ind-o, cu totul liber m-am simit de orice alt $rere ct timp lumina cea di$in, care o lumina nemi*locit pe 8eatrice, o)lin-dindu-se n c,ipul ei, m fericea cu $e(nica-i plcereA, ,-t 1i -n ,ompara7ia din GM, ?'#(" unde Dante .ede -nt-i lumina 5o,arului di.in re5le,tat0 -n o,:ii Beatri,ei 1i a6ia apoi +e -ntoar,e +0'# .ad0 nemi;lo,it8 -nto,mai ,um ,ine.a .ede" +urprin+" -ntr'o o3lind0 lumina unei 5a,le aprin+e pe nea1teptate -n +patele +0u" +e -ntoar,e +0'i .eri5i,e realitatea 1i de+,oper0 ,0 ,eea ,e .0/u+e -n o3lind0 e+te aidoma ,u ,e .ede a,um" -n+01i

lumina di.in08 A1a +e -nt-mpla+e 1i -n Pur3atoriu" unde #DC,##)'#(L@ Dante -l .ede pe Cri+t ,a 3ri5on o3lindit -n o,:ii Beatri,ei" -n+0 ,u o deo+e6ireA a,olo 3ri5onul >in,ande+,ent 1i el ,a un +oare@ e+te identi, ,u +ine" o a,.il0'leu" iar -n re5le2ul +0u din o,:ii Beatri,ei Dante -l .ede ,-nd a,.il0" ,-nd leu" ,-nd natur0 di.in0" ,-nd natur0 uman0B ai,i nu poate 5i .or6a de a1a ,e.aB +ur+a de lumin0 re5le,tat0 -n o,:ii lui Dante de o,:ii Beatri,ei e+te -n+u1i Dumne/eu8 Ultima ate+tare e2pli,it0 a o3lindirii e+te trium5al0A ploaia de eterne ra/e ,ade a+upra Beatri,ei" re5le,tat0 de ea" ia ,:ipul unui :alo" +au al unei aureole" o ,unun0 de lumin0 iri/ant0 -nl0untrul marii lumini de a,olo8 Dante o .ede" dar e+te de;a departe" ,0tre lo,ul .e1ni,ei +ale 6eatitudini8 Un ,a/ mai ,ompli,at de in.o,are a re5le,t0rii e+te ,el din C, ?L'K?A >cnd o $0ui pe 8eatrice ntoars ctre stn)a, cu oc,ii nspre soare #cum niciodat (oim nu-l ainti $reodat&@ (i-a(a cum o a doua ra0 sare din cea dinti rsfrint-n sus #K) #asemenea unui pribea) ce nu $rea s se ntoarc& la fel pri$irea ei, prin oc,i ptruns n puterea-mi pri$itoare, s-a fcut pri$irea mea (i oc,ii mi i-am aintit n soare cum nu st-n puterea noastr omeneasc'A. A1adar Beatri,e pri.e1te 7int0 -n +oare 1i" dup0 o ,lip0" Dante 5a,e la 5el8 Dar a,ea+ta nu e+te re5le,tare" ,i imitare +au reprodu,ere a unui a,t8 Re5erirea la re5le,tare" ,are apare ai,i -ntr'o ,ompara7ie" nu are alt ro+t de,-t a,ela de a +u3era o de5le,7ie" o +,:im6are de dire,7ieA Dante" .0/-nd'o pe Beatri,e ,0 pri.e1te -n +oare" -1i a6ate pri.irea de la ea +pre +oare8 De re5le,tare -n +en+ +tri,t e .or6a ,e.a mai departe" -n C, L?'LLA >8eatrice spre $e(nicele ceruri sta toat cu pri$irea aintit, iar eu spre ea mi-am aintit luminile pri$irii, ntorcndu-le de susA, ,eea ,e -l 5a,e +0 +imt0 ,0 a ur,at unde.a mai +u+ de mar3inile omene+,uluiB ,58 (" ((A >8eatrice se uit n sus, iar eu la eaA' (8 Rela7ia dintre ,e .ede Dante -n o,:ii Beatri,ei 1i +ur+a di.in0 de lumin0 e+te 3radat0" pro3re+-nd ,u apropierea de +ur+0" 50,-ndu'+e tot mai inten+0" tot mai 5rumoa+0" tot mai iu6itoare 1i tot mai 5eri,it08 De la ,erul Denerei -n +u+" Dante -1i d0 +eama ,0 a ur,at dintr'un ,er -n ,el urm0tor dup0 a,e+t +in3ur +emnA ,re+,-nda lumin0 a Beatri,ei 1i ,re+,-nda ei 5rumu+e7e8 &8 Capa,itatea de .i/iune a lui Dante nu e+te" dintru -n,eput" pe m0+ura inten+it07ii luminii paradi+ia,e" a1a ,um o .ede el -n o,:ii Beatri,ei8 Ade+eori lumina de a,olo -l .ulnerea/0 1i -l or6e1te" -l +ile1te +0'1i -n,:id0 +au +0'1i ple,e o,:iiB Beatri,e -l in+truie1teA nu te mira ,0 a+emenea lumin0 -n.in3e o,:ii t0i" pentru ,0 a,omodarea e+te pro3re+i.08 i nu numai at-tA or6it -nt-i de prea multa lumin0 a unei trepte anume" te o6i1nuie1ti" pentru ,a apoi +0 te or6ea+,0 pe m0+ur0 ,e ur,i" tot mai puterni,e lumini" 1i iar01i +0 te'n.e7i ,u ele" p-n0 +u+ de tot8 A+,en+iunea lui Dante e+te" -n e+en70" do6-ndirea unei re/i+ten7e tot mai mari la puterea luminii paradi+ia,e ,are e" treapt0 de treapt0" Fumina -n+01i8 i a+t5el Dante ur,0" mereu -n.in+ 1i iar mereu 6iruitor8 Iar Beatri,e -l ,ru70 -n momentele ,-nd a,omodarea" prea 6ru+,0" ar 5i prea 3rea" ,a atun,i ,-nd au a;un+ -n Cerul lui Saturn8 -l #K$ ,ru70 ne/-m6ind" adi,0 50r0 +0'# pri.ea+,0 ,u o +porit0 +tr0lu,ire -n o,:i" ,a +0 nu'# nimi,ea+,0" +0 nu +e pre5a,0 -n ,enu10 ,a Semele la .ederea lui Vupiter ,a 5o, di.in" ,a +0 nu ,ad0 ,a o 5run/0 5ul3erat08 Apoi -n+0" dup0 ,e Dante a putut pri.i trium5ul lui Cri+t" renun70 +0'# mai ,ru7e" +im7indu'# -nt0rit" puterni, +0'i ra6de lumina pri.irii" 5ie 1i ,-nd e mai puterni,0 de,-t mii 1i mii de ra/e8 ?8 Fumina pri.irii ,are" ,-nd e mai inten+0" e+te /-m6et8 Dintre ,ele #L ate+t0ri" ,el pu7in #* e2prim0 +au impli,0 +ur-+ul +au 5elul -n ,are +ur-de Beatri,e pri.indu'# pe Dante8 tim" p-n0 la un pun,t" ,-te 5eluri de +ur-+uri +unt ,u putin70 -n lumeA ironi," tandru" tandru'ironi," a6u/i." no+tal3i," ,ompli,e" -n30duitor" deta1at" m-:nit" -n7ele30tor" indul3ent" -n,re/0tor" de pur0 6u,urie8 tim de a+emenea ,0 o parte dintre a,e+te 5eluri de /-m6ete" ,are +unt ale -ntre3ului ,:ip" dar par,0 mai ale+ ale o,:ilor" dau impre+ia unei iluminri, +i anume" din,olo de e2pre+ia ,:ipului" a -ntre3ului +u5let" -n ,a/ul Beatri,ei" ,are -i /-m6e1te de'at-tea ori lui Dante" 1i nu doar -ntr'un +in3ur ,:ip" /-m6etul e+te o inten+i5i,are a luminii o,:ilor" 1i nu doar ,a un re5le2 al unei mai mari lumini di.ine" ,i 1i ,a un e5e,t al li6erei ,arit07i pe ,are ,0l0u/a o arat0 ,0l0u/itului" al unei umanit07i 1i 5ermit07i epurate de ori,e +,orie tere+tr0" de.enit0 p0rta10 1i +emn al marii iu6iri di.ine -ntrupate ,a 5rumu+e7e8 Dante ur,0 din +5era -n +5er0 +u6 .ra;a a,elei pre/en7e" a a,elei 5rumu+e7i 1i a pri.irilor ei ,ere+,'/-m6itoare8 i nimeni nu poate t030dui ,0 Dante" ,are o urmea/0" o a+,ult0 1i o .enerea/0" ,are .or6e1te ,u ea ,um ai .or6i unui doctor paradisiacus, e+te -n+u5le7it 1i de o 5orm0 a ero+ului" un ero+ sui )eneris, dar ero+ >din ,are nu lip+e+, ni,i amintirile .e,:ii iu6iri de tinere7e@" -ntemeiat pe 6u,uria" pe pl0,erea indi,i6il0" pe 5eri,irea de a o ,ontempla pe Beatri,e ,a lumin0" p0r-n'du'i'+e uneori ,0 mai mult de,-t at-ta :ar 1i de,-t at-ta paradi+ nu e+te ,u putin70 1i -n,0 ne1tiind ,0 totu1i e+te8 i .ine o ,lip0 ,-nd +e -nt-mpl0 ,e.a

,are nu e ,u putin70 de,-t -n lumea a,e+tei poe/ii" -n +tare +0 6iruie p-n0 1i ,on+tr-n3erile +en+ului ei do,trinarA Dante" -n ,erul Soarelui" .ede 1i poate #L* pri.i -n+01i lumina Soarelui" ,are e+te -n a1a m0+ur0 o mani5e+tare pri.ile3iat0 a di.init07ii -n,-t poate 5i ,on+iderat0 lumina prin e2,elen70 a Domnului #OspulD, #(A >!ici un lucru din lume care cade sub simuri nu este att de $rednic ca ?oarele de a fi luat drept nc,ipuire a lui Dumne0euA&' i -n a1a m0+ur0 dra3o+tea lui +e -ndreapt0 ,0tre El -n,-t iu6irea lui pentru Beatri,e +e a5l0 un moment e,lip+at0 -n uitare8 Iar Beatri,e" ,are alt,e.a nu dorea" /-m6e1te" adi,0 o,:ii ei iradia/0 o lumin0 mai inten+08 Ceea ,e -l +,oate pe Dante din uitarea a,elui e2ta/ 1i -i -mparte iar01i mintea -ntre mai multe 6eatitudini" pre/en7e 1i pri.eli1tiA >nu s-a m,nit, ci a surs cu-astfel de 0mbet nct splendoarea 0mbitorilor ei oc,i mi-a mprit ntre mai multe elurile minii. #CN, L('L&@8 Pe m0+ur0 ,e Dante" ,0l0u/it de Beatri,e" ur,0 tot mai +u+ ,0tre lumina +uprem0" ima3inile luminoa+e de.in tot mai ar/0toare 1i tot mai in,ande+,ente8 Ca de pild0 ,-nd are lo, a+,en+iunea dintre Cerul +telelor 5i2e 1i Primul Mo6ilB Dante" ,a de at-tea ori p-n0 ai,i" o pri.e1te pe Beatri,e" ,are e mereu mai luminoa+0 ,u 5ie,are -n0l7are" mereu mai 5rumoa+0 1i mereu /-m6itoare" 1i o pri.e1te -n o,:i" 5ul3erat de o dorin70 1i ,u o 6u,urie mai mare de,-t ori,-nd" ar0toare ,a 1i +5era unde a;un+e+er0" unde" -n mintea di.in0" +e aprinde 1i arde" -n toat0 puterea iu6iriiA >Lumina (i iubi-rea-n cerc l prindeA #G=, ##(@8 Pentru ,a la ,ap0tul a,elui ur,u1 1i al a,elei ,0l0u/iri" ,-nd +e -n,:eie ro+tul Beatri,ei pe l-n30 Dante" iar ea +e -ndep0rtea/0 de el" -l mai pri.e1te 1i -i mai +ur-de o ultim0 oar0" ,a +0 +e -ntoar,0 apoi" pentru .e,ie" ,0tre .e1ni,a lumin08 Lumina astrelor #a celor (apte ceruri& E+te de ,on+iderat" -n ,:ip 5ire+," -n +u,,e+iunea ei a+,en'+i.0 1i ierar:i,08 -n raport ,u ,eea ,e" potri.it paradi3mei primum mo$ens, +'ar putea numi primum lumen, lumina ori3inar0" Dumne/eu8 #L# Prima etap0 e+te tre,erea din Paradi+ul tere+tru -n +5era de 5o,C=C8 E+te tr0irea tre,erii -n +5era purei lumini 1i e+te inten+08 Dante" imit-nd'o pe Beatri,e" pri.e1te drept -n +oare 1i ur,0 +u6it -n +5era de 5o," apropiindu'+e de a+truB 1i are puterea +0'i -ndure luminaA +oarele arun,0 -n ;urul +0u +,-n'tei ,a un 5ier -n,in+ to,mai atun,i +,o+ din 5o," iar lui Dante" ,are a tre,ut 6ru+, din re3nul luminii naturale -n ,el al luminii paradi+ia,e >,are e+te de 5apt meta'5i/i,0 1i meta'+en+i6il0@" # +e pare ,0 +e adau30 lumin0 la lumin0 1i ,0 Domnul i'a dat ,erului -n,0 un +oare" a ,0rui inten+0 +tr0lu,ire +e -ntinde pe+te ,er mai lar3 de,-t pe o ,-mpie p0'm-ntean0" -ntinderea de ape adunate din ,0derea ploilor +au din 60ltirea unui mare r-u8 Apoi" din +5era de 5o," Dante 1i Beatri,e ur,0" -n r0+timpul unui netimp" -n primul ,er" al Funii" >steaua cea dintiA >(" &*@8 I +e p0rea lui Dante" p0trun/-nd -n materia lunar0" ,0 -l -n.0luie un nor" un nor den+" neted 1i lu,io+" ,u propriet07ile unui diamant 1i +tr0lu,ind ,a un diamant i/6it de ra/ele +oarelui" un m0r30ritar in,orupti6il 1i etern >Dante -i +pune l.etterna mr)rita& ,are prime1te a,ele ra/e ,um le prime1te o ap0" 50r0 +0 +e de+pi,eA >n mie0ul lui mr)ritarul $e(nic ne primi a(a cum apa ra0a de lumin-n ea prime(te rmnnd unit'A >(" &?'&L@" adi,0 50r0 +0 -n'5r-n30 le3ea impenetra6ilit07ii ,orpurilor >,um .a 5i ,a/ul" ,-te.a .er+uri mai ;o+" ,u -n+u1i trupul lui Dante" +upu+ a,um altor le3i@8 Apoi Dante o -ntrea60 pe Beatri,e de+pre petele lunare" de+pre pri,ina lor" prile; pentru o lun30 di+erta7ie" al ,0rei +en+ e+te ,0 ori,e di5eren70 de lumino/itate" 5ie a,eea dintre +telele 5i2e ori dintre p0r7ile" mai luminoa+e ori mai o6+,ure" ale lunii" deri.0 dintr'o rela7ie -ntre iradierea di.in0" mani5e+tat0 prin inteli3en7ele an3eli,e 1i di5eritele lor 3rade de inten+itate a 6u,uriei di.ine 1i +pe,i5i,ul material al 5ie,0rui a+tru -n parte" di+tin,t de materia tere+tr0 1i
N Potri.it teoriei ari+toteli,e" -n ;urul P0m-ntului +unt di+pu+e -n +5ere ,on,entri,e ,elelalte trei elementeA apa" aerul 1i 5o,ul" ultimul 5iind ,ea mai departe de p0m-nt 1i mai aproape de +5era lunii8

#L( +uperior ei" ,are -i d0 ,a un +u5let propriu" 5orm0 1i indi.idualitate8 De 6un0 +eam0 Dante ,on+idera ,0 luna" a1a ,um are e2i+ten70" putere 1i a,7iune proprie" are o anumit0 m0+ur0 de lumin0 proprie" pe ,are Soarele doar i'o +pore1te >.e/i Monar,ia, D, H, &" #%'#)@8 De ai,i ,ei doi ur,0 5ul3er0tor -n ,erul al doilea" ,el al lui Mer,ur" unde Beatri,e" p0trun/-nd -n +5era a,elei planete" iradia/0 at-ta lumin0 -n,-t o +pore1te pe ,ea a planetei" -n+um-ndu'+e ,u a ei" 1i o 5a,e mai 5rumoa+0" r0+pun/-nd -n 5elul a,e+ta 6u,uriei ,u 6u,urie" /-m6etului de lumin0 ,u un /-m6et de lumin08 Apoi" -n al treilea ,er" al Denerei" +e .or6e1te de lumina planetei ,are -i -n5l0,0rea/0 de iu6ire pe p0m-nteni ,a lu,ea50r ,-nd al dimine7ii" ,-nd al +eriiA >ra0ele fiecrui cer sunt calea pe care coboar

puterea lor asupra lucrurilor pe pmntA, QOspul G, L@8 Iar a,olo" pe planet0" -n lumina ei ,on+tant0" palpit0" ,a +,-nteile -ntr'un 5o," /e,i de lumini" ,are +unt ale ,elor 5eri,i7i" printre ,are Cuni//a8 Cuni//a da Romano" ,are +pune >(i scnteie0 aicea pentru c m-a-n$ins lumina-acestui astruA #K, &(' &?@" lumina iu6irii8 Sau Raa6 din Ieri:on" ,are +tr0lu,e1te pe Denu+" -n lumina planetei" ,a o ra/0 de +oare -n ad-n,ul unei ape limpe/i8 Denu+ e+te ultima dintre ,ele trei a+tre >Fun0" Marte" Denu+@ p-n0 la ,are a;un3e" +,0/-ndu'le pu7in +tr0lu,irea" um6ra p0m-ntului8 A;un3e pe Denu+ doar ,a .-r5ul ,onului de um6r0 proie,tat de p0m-nt8 Soarele" -n a ,0rui +5er0 +o+e+, dup0 a,eea" era" dintre ,orpurile ,ere1ti" ,el a ,0rui lumin0 1i putere e2er,it0 a+upra lumii in5luen7a ,ea mai mare8 i ai,i" -n lumina lui" +e .0d alte lumini" -n,-t Dante e2,lam0A >Ct de puternic trebuiau s strluceas-n sine acele du,uri afltoare-n soare, unde eu intrasem, nct se deslu(eau nu prin culori, ci numai prin luminA #CN, ?*'?(@8 Erau lumini inten+e ,a lumina de 5ul3ere8 i +e a1a/0 -n ,er, -n ;urul Beatri,ei 1i al lui Dante" 5orm-nd un 5el de :alo" ,a al lunii -n nop7ile pline de a6ur" ima3ine +tin+0 1i r0,oroa+0" +uprapu+0 propor7ional pe ima3inea de a,olo" a unei ,ununi de +ori mai aprin1i de,-t #L& +oarele -n+u1i8 At-t de or6itoare -n,-t" ,-nd Dante +e de+parte de +5era Soarelui" ultima ima3ine e+te a a,e+tei in,ande+,en7e" pe ,are o,:ii lui Dante" ,are putu+er0 pri.i drept -n +oare" n'o pot -ndura 1i +e -ntor, +pre Beatri,e8 E-m6etul 1i lumina ei -l du, -n ,erul urm0tor8 Cel al lui Marte" o planet0 a ,0rei lumin0 e+te +-n3erie 1i ,0reia i +e +pune mai departe #CJ, &)@ >acest focA' Dante -1i d0 +eama ,0 a a;un+ a,olo dup0 5aptul ,0" la 5el ,a a,eea a lui Mer,ur la +o+irea luminoa+ei Beatri,e" lumina a+trului de.ine" de 6u,urie" mai inten+0" -n a,e+t ,a/ mai ro1u'-n5l0,0'rat08 Dante -i adre+ea/0 Domnului o ru30,iune de mul7umire" -n a ,0rei relatare apare" ,on+onant0" ima3inea -n5l0,0rat0 a ru3ului +a,ri5i,ial8 Iar ,ru,ea al,0tuit0 din du:uri luminoa+e" ,are i +e i.e1te imediat dup0 ru30" are 1i ea o +plendoare inten+0 1i ro1iati,0" a,olo" -n lumina >adncului MarteA #CH, #**'#*#@C8 Dante tre,e apoi din 5la,0ra purpurie a lui Marte -n +5era temperatului Vupiter" a ,0rui lumin0 e+te al60 1i lin08 Cum +e +pune -n Ospul G, #&" (KA >Bupiter e o planet cu constituie temperat ntre rceala lui ?aturn (i cldura lui Marte L'''9 ntre toate astrele ea se arat mai alb, ca de ar)int'A -ntr'ade.0r" marele M al +u5letelor'lumini din ,-ntul CM +e di+tin3e" -n lumina lui Vupiter" ,a un relie5 de aur pe 5ondul unui mare di+, ar3intiu8 Iar Dante -l in.o,0 ,e.a mai -n,olo ,a <O dulce stea'''A, +tea a drept07ii ale ,0rei ra/e +unt -ntune,ate pe p0m-nt de 5umul 3ro+ al ,orup7iei 1i al ini e.ita7ii8 Cerul al 1aptelea e+te ,el al lui Saturn" a 1aptea +tr0lu,ire a ,erului" ,are -mpr01tie ra/e re,i" in5luen7-nd -n,lin0rile ,ontemplati.e8 Beatri,e -i +pune o)lind >,um e numit 1i +oarele -n ur)' H, L(@ pentru ,0 re5le,t0 lumina di.in0" a1a ,um o,:ii lui Dante .or 5i o3lin/ile pri.eli1tilor de a,olo8 i -i mai +pune 1i cristal, pentru ,0 e +tr0lu,itor 1i tran+parent8 i ,u a,ea+ta" dup0 ur,area din Paradi+ul tere+tru -n S5era de 5o," dup0 +tr06aterea ,elor 1apte ,eruri a+trale" al Funii" #L? al lui Mer,ur" al Denerei" al Soarelui" al lui Marte" al lui Vupiter 1i al lui Saturn" Dante" ,0l0u/it de Beatri,e" a,,ede la ,erul Stelelor 5i2e" adi,0 al ,elor ,are" -n a+tronomia de o6-r1ie ptolemei,0" nu +e rote+, -n ;urul p0m-ntului8 Ai,i nu mai e+te .or6a de un +in3ur a+tru" ,i de o mare mul7ime de +tele 1i de ,on+tela7ii" 5ie,are ,u lumina ei di+tin,t0A >R-arat-a opta sfer-n cer pu0derii de stele ce-n mrime (i sclipire se-nfi(ea0 felurit $ederii'A Fu,rul +e datore1te 5aptului ,0 lumina di.in0 +e di+tri6uie ine3al" 1i anume prin mi;lo,irea inteli3en7elor ,are -n.-rt ,erul -n+telat" Heru.imii8 Iar .irtu7ile di5erite ale inteli3en7elor an3eli,e +e lea30 -n ,:ip di5erit ,u 5ie,are ,orp ,ere+, -n parte8 A+t5el mi;lo,it0" inteli3en7a motri,e +uperioar0 intr0 -n rela7ii di5erite ,u un ,orp ,ere+, ori altul" 1i inteli3en7a" 5iind 6u,urie" iluminea/0 prin +tele" ,a 6u,uria noa+tr0 prin pupileA >Iar cerul ce din mii de oc,i sclipe(te, ca ceara, -adnc n sinea lui pstrea0 ima)inea puterii ce-l rote(teAB >Rirtui di$erse-n c,ip deosebit, ca $iaa-n $oi, (i lea) $e(nicia de trupul scump prin ele-nsufleitA' Dirtu7ile di.er+e ale +telelor de,ur3" prin lu,rarea inteli3en7elor an3eli,e" din prin,ipii 5ormale di+tin,teA >Pifiindc-ifericitobr(ia, $irtutea-n trup ptruns strluce(te precum n oc,i strluce bucuria' rin ea lumina felurit sclipe(te, L'''9 cci ea-i principiul care-nfptuie(te, dup puteri, lumini (i-ntunecime'A In a,e+t ,er Dante a+i+t0 la ,e.a 50r0 analo3 -n toat0 ,0l0toria luiA la o +,:im6are a luminii pro.o,at0 de ,e.a ,are +e petre,e ,:iar atun,i" -n ,a/ul a,e+ta de in.e,ti.a S5-ntului Petru -mpotri.a 6i+eri,ii 1i a papalit07ii la,ome 1i ,orupte ,are -i u/urp0 tronul8 -ntr'ade.0r" .or6ind" el -n+u1i +e 5a,e de ,uloarea

ro1ie'aprin+0 a 5o,ului 1i a+emenea lui" dup0 ,e -l a+,ult0" toate du:urile din Paradi+ 1i ntre)ul cer al +telelor" ,are ia ,uloarea +-n3erie a unui nor 60tut" -n /ori +au -n amur3" de ra/ele +oarelui8 i Beatri,e +e +,:im60 la 5a70" dar nu e limpede da,0 ro1e1te 1i ea" +au p0le1te" +au doar -1i plea,0 o,:ii" a ,0ror lumin0 di+p0r-nd" -n ,er pare +0 ai60 lo, o e,lip+0" ,a atun,i ,-nd a murit I+u+ pe ,ru,e" iar luna" #LK +,:im6-ndu'1i ,ur+ul" +'a a1e/at -ntre p0m-nt 1i +oare8 E+te o -ntune,are >-n ro1u +um6ru@ 1i totodat0 o -ntri+tare a unui lo, plin p-n0 atun,i de 6u,urie p-n0 la a p0rea un mare /-m6et al lumii8 C-t de+pre +5era urm0toare" a noua" Primul Mo6il +au Cri+talinul" nu mai e+te pu+0 -n mi1,are de ni,i o inteli3en70 an3eli,0" ,i de Dumne/eu -n+u1i" ,uprin/-ndu'# -n Empireu ,ar'e alt,e.a nu e+te de,-t >lumin (i iubireA' In ,entrul lui +e a5l0 Dumne/eu" un pun,t de 5o," nemi1,at" de o lumin0 or6itoare" -n ;urul ,0ruia +e rote+, nou0 ,oruri an3eli,e8 Un pun,t at-t de mi, -n,-t" ,omparat0 ,u el" ,ea mai mi,0 +tea p0rea mare ,-t lunaA pun,tul -n+u1i -n +en+ 3eometri," o entitate 50r0 dimen+iuni 1i indi.i/i6il08 Iar ,orurile an3eli,e" ,ununi de lumini >prima ,a un :alo" a 1aptea ,a un ,ur,u6eu@ +e -n.-rte+, tot mai -n,et ,u ,-t +unt mai departe de pun,t >numit ai,i ?cnteie ur&, ,el mai aproape a.-nd lumina ,ea mai limpede 1i mai inten+08 O)lindirile Ima3inile ,atoptri,e nu lip+e+, ,u totul din Infern 1i apar ade+ea -n ur)atoriu' aradisul -n+0" a ,0rui +u6+tan70 e lumina 1i ,are e ,on+truit din lumin0" e+te de 5apt o imen+0 ar:ite,tur0 +pe,ular0" un ,o+mo+ de o3lindiri8 Inl0untrul a,e+tei +tru,turi" -n ,entrul ei in5init" atemporal" de 5apt nelo,ali/a6il 1i" -n termenii meta5ori,i ai lim6a;ului uman" +ituat -n Empireu" +e a5l0 Dumne/eu ,are e+te" -n +en+ul 3eometri, al ,u.-ntului" un pun,t" o entitate 50r0 dimen+iuni 1i indi.i/i6il08 Iar a,e+t pun,t e+te o6-r1ia >lumin0 1i totodat0 iu6ire" ade.0r" dreptate" 6un0tate" ,aritate" per5e,7iune" 3ra7ie" putere" 5rumu+e7e@A >Orice esen (i putere se tra)e din cea dinti (i inteli)enele inferioare primesc ra0ele ca de la un i0$or de ra0e (i trimit ra0ele inteli)enei superioare spre ceea ce le este inferior, n felul o)lin0ilorA #Epist' CD, (#@8 -ntr'ade.0r" lumina di.in0 +e #LL r0+5r-n3e nemi;lo,it doar a+upra inteli3en7elor an3eli,e= oare o r0+5r-n3 apoi a+upra ,erului -n+telat" pentru ,a dup0 a,eea 5ie,are ,er +0'1i re5le,te lumina -n ,erul imediat in5erior lui" p-n0 a+upra P0m-ntuluiA >Dumne0eu (i trimite ,arul asupra unor lucruri n c,ip de ra0 direct, iar asupra altora n c,ip de strlucire rsfrnt' De aceea n Inteli)ene dumne0eiasca lumin strluce(te nemi*locit, iar n celelalte lucruri create ea se rsfrn)e de la aceste Inteli)ene luminate mai nti'A Prin >celelalte lucruri createA tre6uie -n7ele+" -n ordinea lor ierar:i,0" ,ele nou0 ,eruriA al nou0lea" Primul Mo6il" 3u' .ernat de Sera5imiB al optulea" al Stelelor 4i2e" 3u.ernat de Heru.imiB al 1aptelea" al lui Saturn" 3u.ernat de Tronuri >Tronuri >ale c,ipului di$inA GM,#*?" a1a numite de ,ei de pe p0m-nt" dar ,are +unt o3lin/i unde +e r0+5r-n3e" pentru a'1i trimite +tr0lu,irea +pre du:uri" Dumne/eu ;ude,0torul 50r0 3re1" K, L#'L(@B al 1a+elea" al lui Vupiter" 3u.ernat de St0'p-niB al ,in,ilea" al lui Marte" 3u.ernat de Dirtu7iB al patrulea" al Soarelui" 3u.ernat de PuteriB al treilea" al Denerei" 3u.ernat de Prin,ipiB al doilea" al lui Mer,ur" 3u.ernat de Ar:an3:eliB primul" al Funii" 3u.ernat de -n3eri8 -n3erii +unt de 5apt to7i a,e1tia" 3rupa7i -n trei triade8 Ei a+i3ur0 mi1,area" lumina 1i .irtu7ile 5ie,0rui ,er 1i" de1i a+t5el ierar:i/a7i -n +tru,tura Uni.er+ului" ,oe2i+t0 -n Empireu" al0turi de prea5eri,i7i8 Iar 5elul -n ,are ,omuni,0 -ntre ei 7ine 1i el" -n parte" de ,ara,terul +pe,ular al Paradi+ului" ,um re/ult0 din De $ul)' eloF' C,G,D+ >n)erii L'''B (i de0$luie n ntre)ime )ndul unul altuia fie de-a dreptul, fie doar prin mi*locirea
N Se ,u.ine ,itat ai,i un pa+a; din Dioni+ie p+eudo'Areopa3itul" Despre numele di$ine, ID" #)>(#@" autor ,are a a.ut o nota6il0 in5luen70 a+upra 3-ndirii lui DanteA >n)erul este c,ip al lui Dumne0eu, o manifestare a luminii celei ne$0ute, o)lind curat #'''& primind #'''& toat frumuseea absolutei bunti dumne0eie(ti (i aprin0nd n sine #pe ct cu putin&, cu o strlucire neamestecat, buntatea tainicei tceri.. B ,58 ar' GM, #&*'#&(A >pri$i spre aceste ornduiri di$ine mritul Dionis cu-atta dra) c le numi (i le-mpri ca mine A, Dioni+" ,are >pe pmnt, n piept simit-a slu*ba (i-n)ereasca fire mult mai profund ca orice neleptA # ar' CN, ##L'##%@8

#L% acelei foarte strlucitoare o)lin0i n care toi sunt artai n marea lor frumusee (i n care toi se o)lindesc cu lcomieA' Dumne/eu nu e+te a1adar numai +or3inte a6+olut0 a luminii" ,i 1i a,el pun,t ine5a6il -n ,are ,ei pe ,are -i luminea/0 nemi;lo,it +e pot nemi;lo,it o3lindi8= i" -n a,ela1i timp" -n ,are Dumne/eu" 50urindu'1i o3lin/i" +e o3linde1te" multi'pli,-ndu'1i ima3inea" dar r0m-n-nd -n +ine

unul <,a -nainte=" adi,0 ab aeterno' De 5apt -ntre3ul Uni.er+" <Ceea ,e nu are moarte 1i ,e e muritor=" adi,0" pe de o parte -n3erii" ,erurile" prima materie 1i +u5letul uman" 1i" pe de alta" ,ele 50,ute din elementele materiei" -n+u5le7it0 ori nu" nu e de,-t re5le2ul a,elei idei" al a,elui Der6 +au Fo3o+ >4iul@ pe ,are" iu6indu'#" -l /0mi+le1te St0p-nul Fumii >Tat0l@" iar iu6irea a,ea+ta dintre Tat0 1i 4iu" dintre Sine 1i Sine" e+te -n+u1i Du:ul S5-nt #CD, K(' K?@8 Treimea -1i e+te lumin0 1i dra3o+te +ie1i 1i lumii8 A,ea+t0 du6l0 ,apa,itate" a,eea de a 5i i/.or de lumin0 1i totodat0 o3lind0" 30+e1te un e,ou -ntr'un pa+a; din ur)atoriu #H, L(@ -n ,are Soarele e+te numit >o)linda aceeaA, pre,um >aceast o)lindA e+te Saturn -n GC, #)8 De alt5el Dumne/eu -n+u1i e+te numit Soare -n ,-te.a pa+a;e #GG, ()B GE, K?B DN, %*@8 De a+emenea" din GN, ?'L" re/ult0 ,0 +telele +unt un re5le2 al luminii +olare" o3lin/i -n ,are" -n -ntuneri,ul nop7ii" ne.0/ut" Soarele +e r0+5r-n3e 1i +,-nteia/0 -n mii de lumini" -nto,mai ,um lumina di.in0 +e re5le,t0 -n +u5letele ,are al,0tuie+, marea A,.il08 Tot -n Pur3atoriu #CE, %K@ +u5letele penitente -1i trimit unul altuia lumina primit0 de +u+" re5le,t-ndu'+e unele -n altele" 5ie,are -n toate 1i toate -n 5ie,are" -ntr'un ;o, +e,und de o3lindiri8 Iar 5elul -n ,are trupul lor de aer .0de1te 5ie,are +entiment e+te -nto,mai ,a al unei o3lin/i ,are re5le,t0 in+tantaneu 1i e2a,t 5ie,are mi1,are a trupurilor noatre p0m-nte1ti # ur)' GE, (K'(%@8 Ideea de re5le2 +pe,ular in+tantaneu +e re30+e1te 1i -n Infern #GD, (K'(%@" unde Dir3iliu -i +pune lui Dante ,0" ni,i
N Pentru un ,a/ +pe,ial de rela7ie re5le20 ,u lumina di.in0" ,el al lui Dante -n+u1i" .e/i ,apitolul 8eatrice'

#L) da,0 ar 5i o o3lind0 >o >sticlplumbuitA& ,are re5le,t0 pe dat0 ori,e mi1,are a trupului .i/i6il" nu i'ar re5le,ta mai prompt -n propriul +0u ,u3et mi1,0rile interioare ale +u5letului8 Iar -n ,e pri.e1te ,unoa1terea 50r0 ,u.inte a 3-ndurilor ,ui.a" ,a 1i ,-nd o minte ar 5i o3linda ,eleilalte" a.em ,u.intele lui Dante ,0tre Cuni//a da RomanoA >d-mi do$ada $ie capot rsfrn)e-n tine ce-am n minteA >$" (*' (#@8 Dar 1i a,ea+t0 o3lindire a unui intele,t -n altul e+te mi;lo,it0 de o3lindirea -n 3-ndul di.inA iniei (i mari n rai pri$esc o)linda-n care )ndul lor l $d c,iar nainte de a fi )nditA #CE, L#'L&@8 -ntr' ade.0r" to7i 5eri,i7ii" ori,are ar 5i 3radul 6eatitudinii lor" pri.e+, +pre Dumne/eu" -n ,are" ,a -ntr'o o3lind0" ori,e 3-nd uman +e re5le,t0 ,:iar -nainte de a 5i 3-ndit8 -n o3linda min7ii di.ine apare -ntre3ul tre,ut" pre/entul" .iitorul8 Iar Adam -i +pune lui Dante" -n Cerul Stelelor 5i2eA < c,iar fr s mi-o spui cu $oia ta, o (tii mai bine dect tot ce (tii tu cel mai bine@ cci eu o $d acolo, n o)linda fr )re(, n care toate se arat H a(a cum sunt fr ca ea n $reo o)lind s-(i arate c,ipulA #GJ, #*?'#*)@B mintea di.in0 re5le,t0 -n ea" -n ,:ip de+0.-r1it" toate realit07ile" dar ni,i una dintre ele n'o poate o3lindi -n -ntre3ime >,um +pune 1i un .e,:i ,omentator" Ben.enutoA >nulla res est in Fua apparent totus Deus tamFuam in speculo, sed bene omnia apparent in speculo DeiA >nu e2i+t0 ni,i un lu,ru -n ,are" ,a -ntr' o o3lind0" +0 apar0 Dumne/eu -n -ntre3imea lui" dar toate apar limpede -n o3linda Domnului@8 Uneori <o3lin/i= +unt numi7i o,:ii #GC, #L'#)@A >Urme0e-i oc,ii nerostitul )nd (i f din ei o)lind artriiA., alteori -n+e1i +u5letele din Paradi+A Ca,,ia3uida e+te >o)linda aceea fericitA #CM, G&' A,e+tea +unt -n+0 doar am0nunte8 Ele ,on5irm0 o +tru,tur0 de an+am6lu ,are tre6uie de+,ri+0 ,a ar,itectur specular, -n ,are 5ie,are ni.el" ,u e2,ep7ia Domnului" ,are e+te act pur, e potent-n m0+ura -n ,are +u5er0 in5luen7a +5erelor +uperioare 1i act -n m0+ura -n ,are o tran+mite ,elor in5erioare" p-n0 la ,ele din urm0" ,are" +pre deo+e6ire de ,ele nou0 sub-sistene ne,e+are 1i in,orupti6ile >ierar:ia an3eli,0 ,e 3u.er' #L$ nea/0 ,ele nou0 ,eruri@ luminate dire,t de lumina di.in0 1i re5le,t-nd'o" +unt contin)en0e ,orupti6ile 1i pieritoare ,are o re5le,t0 >re5le,t0 <+emnul ideal=" Ideea di.in0@ 5ie,are -n 5elul +0u" unul mai mult 1i altul mai pu7in #CD, L)'L$@B unele materii +unt pri.ile3iateA +,ara luminoa+0 a +piritelor din GC, () are ,uloarea aurului ,are +e luminea/0 inten+ re5le,t-nd o ra/0 de lumin08 -ntr'ade.0r" lumina Ideii di.ine ar ap0rea -ntrea30 -n lu,rul ,reat" dar natura" ,a in+trument al ,rea7iunii >de,i ,a a,el ,omple2 de ,au/e +e,unde prin ,are +unt 3enerate entit07ile ,ontin3ente@" re5le,t0 lumina di.in0 -ntr'un 5el imper5e,t8 A+upra tuturor +e re.ar+0 lumina di.in0 r0+5r-n3-n'du'+e -n a,ea+t0 ,a+,ad0 de o3lin/i" dar r0m-n-nd .e1ni, unaA > rin buntatea sa el ra0ele-(i adun n nou subsistene, rmnnd $e(nic una (i aceea(iA #CD, K)'L*B +e re5er0 la ,ele nou0 ,oruri an3eli,e@B >Pi am $0ut, ntrea), mreia Re(nicei uteri, de $reme ce, de(i attea o)lin0i (i-a furit, n care se mparte, rmne totu(i, ca-nainte, una'A #GK, #?(' #?K@8 Se re.ar+0 a+upra tuturor" de,i 1i a+upra +u5letelor din Paradi+ #K, L#'L(@" ,u o+,ila7ii de inten+itate ,are depind de 3radul lor de ,laritate -ntr'o ,lip0 dat08 A,e+te di5eren7e apar 1i -n ,a/ul -n3erilor" potri.it ran3ului lor8 4ire1te" lumina a,ea+ta e+te 1i lumin0" dar 1i iu6ire" 5rumu+e7e et,8 Intr'

una din determin0rile ei e+te dreptateA Dumne/eu ,a ;u+ti7ie8 Se o3linde1te -n ,orul -n3ere+, al Tronurilor" ,are 3u.ernea/0 ,erul lui Saturn 1i prin mi;lo,irea ,0rora +e r0+5r-n3e 1i +e .0de1te tuturor lo,uitorilor ,eruluiA >?us sunt O)lin0i, cror le spunei 7ronuri, n care Domnul nostru se rsfrn)e ca *udectorA #K, L#'L(@" lu,ru de+pre ,are +e .or6e1te 1i -n ,erul lui Vupiter" unde Dante -i +pune A,.ilei de lumin0A >Eu bine (tiu c-n cer *ustiia di$in, de-(iface dintr-un alt re)at o)lind, nici, ntr-al $ostru nu se-arat-n$luitA #CK, ()'&*@A 1tiu 6ine ,0" da,0 dreptatea di.in0 +e o3linde1te -n ,er" nemi;lo,it" -ntr'un alt ordin de inteli3en7e an3eli,e >adi,0 -n ,erul lui Saturn@" ea +e mani5e+t0 1i -n ,erul .o+tru >al lui Vupiter@8 Tre6uie -n+0 1tiut ,0 o e,:i.alen70 ,a a,eea" printre altele" dintre lumin0 1i ;u+ti7ia di.in0 nu e+te un +implu tran+5er de #%* la +en+ literal la +en+ ale3ori,8 E+te ade.0rat ,0 lumina ,o+mi,0" lumina paradi+ia,0 nu e+te lumina tere+tr0" ,i o realitate ine5a6il0" ,um ine5a6il0 e+te 1i per,eperea ei8 Totu1i" ori,-t ar 5i ea mani5e+tare plenar0 a di.inului 1i ori,-t ar tran+,ende realitatea ei +impla rela7ie ,u .i/i6ilul" ,el ,are ,ite1te Di$ina Commedia nu 1i'o poate repre/enta nemi;lo,it de,-t ,a lumin0 adu,-nd .0/ului lumin08 4aptul ,0 poate -n7ele3e apoi 1i +im7i mereu mai mult" ,0 ea adu,e ,u +ine pri.irilor o plenitudine pe ,are numai ele o pot ,uprinde >1i ,0 plenitudinea a,ea+ta e+te -nainte de toate iu6ire H a,ea iu6ire -n ,are toate +unt ,uprin+e H >iubirea ce rote(te sori (i steleA #DD, #?K@ nu +,oate -n+0 ,u totul lumina din +5era per,ep' ti6ilului" ori,-t ar 5i el de ,omple28 Fumina din poem nu e+te una literal0" stndpentru una ale3ori,0" ,i e+te una +in3ur0" ,um poate -n realitatea ,o+mi,0 ,:iar e+te8 Alt5el DN, #**'#*( ar 5i de ne-n7ele+A >Lumin e acolo, sus, care $0ut l face pe Creator acelei creaturi ce doar pe elpri$indu-l (i )se(te paceaA #creatura 5und 5iin7ele -n/e+trate ,u ra7iuneA oamenii 1i -n3erii@8 A,ea+t0 .i/iune are lo, -n Empireu" un lo, nu ,orporal" ,i +piritual" dar -n ,are +piritul e+te lumin0A o lumin0 >numit0par$en0a, aparen70" de,i mani5e+tare per,epti6il0" de/.0luire .i/i6il0 a e+en7ei@ ,are e+te de 5apt o +in3ur0 ra/0 ,o6or-nd de la Dumne/eu a+upra 5e7ei e2terioare a Primului Mo6il >Cerul Cri+talin@" ,are" la r-ndul +0u" o prime1te ,a o uria10 o3lind0 ,on.e20 1i o re5le,t0 -n +u+" d-n'du'i 5orma de ra/0 a unui ,er, mai mare de,-t a+trul ,el mai mare" Soarele8 i" a1a ,um ,lina unui deal" ,-nd prim0.ara iar6a lui e mai 6o3at0 1i mai .erde 1i mai -n5lorit0" +e o3linde1te 5eri,it0 -n apa de la poalele ei" tot a1a +u5letele +tr0' lu,itoare din Paradi+" di+pu+e -n pe+te o mie de ,er,uri de petale luminoa+e tot mai lar3i -n +u+ >,a un am5iteatru@" +e o3linde+, -n la,ul a,ela ,ir,ular al luminii r0+5r-nte de Cerul Cri+talin #DN, #**'##%@8 -n+01i repre/entarea Treimii" >lumin $ie (i mereu aceea(iA, .i/iune ,ontemplat0 -ndelun3 1i de+,ri+0 ,u un 5el de +5-1iere a neputin7ei ><O" ct de scurt bate cu$ntul meu (i ct de searbd este )ndului din minte-miA, DD, #(#'#((@ #%# e+te de natur0 1i +tru,tur0 +pe,ular0" adi,0" literalA >n adn-cul luminoasei esene a luminii celei nalte mi s-au artat trei cercuri de aceea(i mrime@ unul dintre ele prea reflectat de un altul, ca un curcubeu de un alt curcubeu, iar al treilea prea un foc care eman n e)al msur de la fiecare din celelalte dou ceruriA #DD,##K'#(*@8 Primul ,er," ,el re5le,tant" e+te Tat0l" al doilea" ,el re5le,tat e+te 4iul" /0mi+lit de Tat0l >,58 >lumin reflectatA -n DC, ()B >lumin din luminA, potri.it 5ormulei din Cre/ul de la Ni,eea 1i >splen-dor )loriae et fi)ura substantiae eiusA -n ,u.intele S5-ntului Pa.el din E$rei #" &@" al treilea" 5o, de iu6ire" e+te S5-ntul Du:" ,are pur,ede deopotri.0 de la Tat0 1i de la 4iu >4iu ,are -n DD, #(%'#() apare -n,0 o dat0 ,a un ,er, de >lumin reflectatA -n ,are" ,u a,eea1i ,uloare" -i apare lui Dante ,:ipul lui Cri+to+@8 Dante a -n,er,at ai,i +0 repre/inte irepre'/enta6ilul" pentru ,0 e 3reu +0 ne repre/ent0m trei ,er,uri ,are +unt de 5apt unul +in3ur8 Poate ar 5i mai u1or +0 ne -n,:ipuim nu o +upra5a70 luminoa+0 plan0" ,i o +tr0lu,itoare +5er0 de lumin0 -nl0untrul ,0reia +e puteau .edea trei ,er,uri di5erit ,olorate" trei ,er,uri ma2ime >de,i e3ale -ntre ele@ inter+e,t-ndu'+e pe a2ul S5ereiA ,er,ul Tat0lui 1i ,er,ul 4iului 1i" -ntre ele 50,-nd un3:iuri e3ale" ,er,ul S5-ntului Du:" dia5an >pentru a nu -mpiedi,a re5le,tarea Tat0lui -n 4iu@ 1i primind de la am-ndoi" tot re5le,tat0" o lumin0 ro1ie de 5o," 5o, al iu6irii8 D0/-nd a+t5el lu,rurile" putem 30+i ,on5irmare -n DC, ()A >Lumin ntreit care, scnteind $ederii lor ntr-o sin)ur stea, ntr-att i alin' = Numai ,0 Dante -n+u1i de,lar0 ,u a,e+t prile;" ,a de at-tea ori 1i a,um pentru ultima oar0" la +5-r1itul poemului" ,0 puterile intele,tului 1i ale lim6a;ului uman +unt in,omen+ura6ile ,u +ar,ina de a -n7ele3e 1i de a 5ormula mi+terul di.init07ii8 De1i ima3inea pe ,are o -n507i1ea/0 e+te departe de a 5i +t-n3a,e +au in,oerent0 1i de1i ,ir,ularitatea trimite la ideea de in5init" iar o3lindirea -n3r0de1te repre/entarea -n mar3inile uni,it07ii di.ine >de .reme ,e o ima3ine o3lindit0 nu e+te alt,e.a de,-t ,eea ,e +e o3linde1te 1i ni,i nu poate e2i+ta 50r0 a,el

,e.a@" Dante r0m-ne la m0rturi+irea de neputin70 din Ospul D, ?" $A >dintr-o #%( lips a capacitii prin care intelectul nostru absoarbe cele ce $ede, adic ima)inaia, care este o nsu(ire or)anic, el nu e n stare s se nale pn la anumite lucruri, a(a cum sunt substanele separate de materie #cci ima)inaia nu-lpoate a*uta, nea$nd cu ce&' Iar dac datorit ei putem a$ea oarecare cunoa(tere despre acestea, de neles nu le putem nele)e (i nici cuprinde des$r(it'A Uneori doar le -ntre/0rimA >a(a cum cel care ine oc,ii nc,i(i spune c $0du,ul e luminos datorit unui strop de luminA #Ospul, G, ? ad8 5in8@8 De+,rierea a,e+tei lumi de o3lindiri -n ,are o +in3ur0 etern0 lumin0 +e r0+5r-n3e" din treapt0 -n treapt0" p-n0 -n ad-n,ul lumii" l0+-nd -n -ntuneri, numai iadul" nu epui/ea/0 -n+0" ,a de+,riere -n +ine" ;o,ul de re5le2e pre/ent -n te2tul Di$inei Comedii, ,are e+te plin de lumini 1i de ima3ini re5le,tate -n507i1ate ,a pro,e+e +pe,ulare din lumea natural0 >5ie ,0 au lo, -ntr'unui dintre ,ele trei re3nuri ultramundane" 5ie ,:iar -n lumea noa+tr0 pientoare@8 Se di+,ern mai multe ,la+e de a+emenea ima3ini8 Un lo, aparte are -n507i1area lui I+u+ -n+u1i ,a ri5on" 5iar0 ,u -ndoit0 natur0" de leu 1i de .ultur" a1a ,um natura lui Cri+to+ e+te totodat0 di.in0 1i uman08 Iar ri5onul +e o3linde1te -n o,:ii Beatri,ei ,a un +oare -ntr'o o3lind08 In+0 -ntr'un ,:ip ,iudatA ri5onul +e re5le,t0 -n a,ei o,:i ,-nd ,a Dumne/eu" ,-nd ,a om" dar +,:im6area" pe ,are ne'o putem -n,:ipui -n neo+tenit0 mi1,are o+,ilant0 +au alternati.0" nu e+te" +pre uimirea lui Dante" a ri5onului'Cri+to+" ,i doar a ima3inii +ale o3lindite -n o,:ii Beatri,ei a7inti7i +pre el8 Ei 5iind a+t5el o o3lind0 re.elatorie a ne.0/utului" +in3ura din -ntrea3a lume a poe/iei lui Dante #DC, #(#'#(L@8 Celelalte o3lindiri" mai limpe/i ori mai .a3i" +unt toate o3lindiri .eridi,e8 In trei r-nduri ,el ,are +e .ede -n o3lind0 e+te -n+u1i Dante" o dat0 -n In5ern" de dou0 ori -n Pur3atoriu8 E drept ,0 -n primul ,a/ #Inf DG, (('(?" K?@" ,-nd Dante +tr06ate al nou0lea ,er," ,ea mai ad-n,0 1i mai -n+p0im-nt0toare dintre re3iunile in5ernale" o3lindirea e doar poten7ial0 +au doar p0relni,08 Dante" pre.enit de un 3la+" +e -ntoar,e 1i .ede un mare la, #%& -n3:e7at" Co,itul8 Se a5l0 -n prima dintre ,ele patru /one ,on,entri,e -n ,are +e -mparte Co,itul" -n C0ina" unde p0time+, .e1ni, a,eia ,are i'au tr0dat ,:iar pe ,ei din neamul lor >,um a 50,ut Cain@" -n5ipt -n 3:ea70 p-n0 la 3ruma/" pl-n'3-nd ,u 5e7ele ple,ate8 Fa,ul e ,a de +ti,l0" iar Dante pare" -n+0 doar pare" ,0 pri.e1te -ntr'o o3lind0" iar un damnat ,:iar -l -ntrea60A >De ce n noi te o)linde(ti atta f Dar nu pe +ine +e .ede" ,i pe ,ei doi Al6erti" ,on7i de Man3ona 1i +eniori de Bi+en/ia" pe numele lor Ale2andru 1i Napoleon" ,are +e omor-+er0 unul pe ,el0lalt ,a Eteo,le 1i Polini,e8 -n +,:im6" -n Pur3atoriu" Dante" -n dou0 -mpre;ur0ri" -1i /0re1te re5le,tat0 propria ima3ine8 A+t5el -n K, $?'$L" ,-nd a;un3e la prima treapt0 a peniten7ei" ,ea mai de ;o+" a,eea a ,0in7ei #contritio cordis&, ,on+tat0 ,0 e 50,ut0 din marmur0 al60" at-t de lu+truit0 1i de lu,ioa+0 -n,-t +e .ede o3lindit -n ea din ,ap p-n0 -n pi,ioare8 Iar -n GK, L%'L$ +e a5l0 -n Paradi+ul tere+tru 1i mer3e de'a lun3ul r-ului Fete" -n+o7it" de pe ,el0lalt mal" de Matilda8 Apa r-ului ,ur3ea limpede -n+0 -ntune,at0 +u6 um6ra .e1ni,0 a ar6orilor" prin ,are nu +tr060tea -n .e,i lumin0 ni,i de +oare" ni,i de lun08 A,um +,lipea de +,-nteierile a 1apte +5e1ni,e aprin+e din 5runtea unui mare alai8 Dante are apa -n +t-n3a lui 1i -1i .ede -n ea" ,a -ntr'o o3lind0" partea +t-n30 a trupului8 Nu lip+e1te din Pur3atoriu #G=, #**'#*)@ ni,i ima3inea 6oti,ellian0 a unor 5emei ,are +e pri.e+, -n o3lind0 ,a +0'1i .ad0 5rumu+e7ea8 Se 5a,e noapte 1i Dante doarme" iar +pre /ori .i+ea/0" .i+ea/0 o 5emeie 5rumoa+0 1i t-n0r0 ,are ,ule3e 5lori 1i -i +pune" ,-nt-nd" ,0 e+te Fia 1i ,0 5lorile le ,ule3e ,a +0'1i 5a,0 o ,unun0 1i a+t5el +0'1i apar0 +ie1i mai 5rumoa+0 ,-nd +e .a pri.i -n o3lind08 Dar Fia" 5ii,a mai mare a lui Fa6an 1i prima +o7ie a lui Ia,o6" +im6oli/ea/0 .ia7a a,ti.0 >a,ti.itatea ei 5iind ai,i ,ule+ul 5lorilor@8 -n +,:im6 Ra,:el" a dou0 5ii,0 a lui Fa6an 1i a doua +o7ie a lui Ia,o6" +im6oli/ea/0 .ia7a ,ontemplati.0 1i ,a atare +t0 +0 +e pri.ea+,0 ,-t e /iua de lun30 -n o3lind0" +0 .ad0 -n ea ,-t -i +unt o,:ii de 5rumo1i8 Ni,i un ale3ori+m nu .e1te;e1te a,e+te ima3ini de o 3ra7ie in5init0 1i ni,i un +en+ #%? mai ad-n, nu le 5a,e +0 par0 mai pu7in ad-n,i de ad-n,imea 6u,uriei omene1ti de'a te a5la 5rumoa+0 -n 6u,uria unei prim0.eri" ,u ,ununa ta de 5lori" ,u o,:ii t0i 5rumo1i8 Fa Dante o a+emenea +en/ualitate +tr06ate p-n0 1i -ntr'un te2t do,trinar ,a a,ela din Ospul H, G,#)" unde" .or6ind de+pre 5ilo/o5ie ,a a,t +pe,ulati. >de,i o3linditor@" +punea ,0 e+te >aplecarea cu dra)oste ctre nelepciune O,areR se pri$e(te pe sine ns(i cnd i apare frumuseea propriilor si oc,i@ ceea ce cu alte cu$inte $rea s spun c sufletul care filo0ofea0 nu contempl doar ade$rul, ci contempl propria-i contemplare (i

frumuseea ei, ntorcndu-(i pri$irea asupra lui nsu(i (i ndr)indu-se pe sine pentru frumuseea pri$irii dintiA' -n +,:im6" pentru a l0uda au+teritatea 5lorentin0 +tr0.e,:e" Dante +pune >-n aradisul CE, ##('##?@ ,0 +o7ia lui Bellin,ion Berit dei Ra.i3nani" ,are +e pri.e1te 1i ea -n o3lind0" +e .ede a,olo ,u o6ra/ul ne+ulemenit8 Poe/ia o3lindirii 5emeie1ti a 5o+t a1e/at0 de Dante nu pe p0m-nt" ,i -n Paradi+ul tere+tru" 50,-nd'o +0 +tr06at0 proa+p0t0 1i pur0 prin :07i1ul de +im6oluri8 Uni.er+ul de re5le2e" ,a +0 5ie 50,ut inteli3i6il" at-t ,-t poate 5i" -n termeni umani" tre6uie de+,ri+ 1i prin analo3ii ,are +0 trimit0 la e2perien7a tere+tr08 4ire1te" ni,i o o3lindire din lumea +u6lunar0 1i ni,i +uma tuturor o3lindirilor petre,ute ori ,u putin70 nu pot da +eama de ierar:ia +pe,ular0 a lumilor iluminate" ,u alt ran3 de lumin0 de,-t ,ea dat0 pri.irilor noa+tre" de 5o,ul iu6irii di.ine8 Dar neputin7ei noa+tre i'e pre+,ri+ +0 mear30 p-n0 la ,ap0tul putin7ei +ale" iar ,ompara7iile din Commedia a+ta 1i 5a," ,u toate puterile uneia dintre ,ele mai puterni,e poe/ii date lumii8 Ele nu +e ,on+tituie -ntr'un -ntre3 pu7ind 5i de5init ,a atare ori ,la+i5i,at dup0 un ,riteriu +au altul" ,i +e ,er e2aminate 5ie,are -n parte 1i de+lu1ite at-t -n +ine ,-t 1i -n 5un,7ia lor ,o+mi,0 +au paradi+ia,08 -n marea di+erta7ie de+pre petele lunare din ,-ntul ( al aradisului o3lin/ile" ,a arte5a,te tere+tre" apar de dou0 ori8 Ele +unt de5inite drept >sticle care ascund n spatele lor #%K plumbA >(" $*@B ,58 Inf' GD, (KA >sticlplumbuitA' Pentru a re+pin3e ipote/a ,0 petele lunare >di5eren7ele de lumino/itate pe +upra5a7a lunii@ +unt -n 5un,7ie de den+itatea mai mi,0 +au mai mare a +tratului de materie a+tral0" Beatri,e arat0 ,0 +tratul mai den+ ar +ta -n ,alea luminii +olare ,a o +upra5a70 re5le,tant0 1i ar 5a,e'o +0 +e -ntoar,0 >+0 +e re5le,te de,i@ ,um +e -ntoar,e o ra/0 de ,uloare lo.indu'+e de o o3lind0 >(" )K'$*@8 Dine apoi ,e.a uni, -n Di$ina Comme-dia+ de+,rierea unui e2periment" un e2periment +pe,ular-n +er.i,iul unei demon+tra7ii" a,eea ,0 di5eren7ele de lumino/itate a lunii nu 7in de mai mi,a +au mai marea ad-n,ime a pun,tului de pe +upra5a7a lunar0 -n ,are +e re5le,t0 luminaA >Ia trei o)lin0i@ (i dou-n faa ta a(a0-le la fel, iar ntre ele pune-o pe-a treia, n urma lor ct$a' In dosul tu, cu faa spre tustrele, a(a0-o luminare ca s-o prind (i s-o rsfrn-)-n luciul lor acele' De(i lumina-n cea de-a treia-o)lind mai mic o s-ipar, strlucirea e)al n cte(itrele $a s se aprind'A >(" $%'#*K@8 -ntre o3linda mai -ndep0rtat0 1i ,elelalte dou0" di5eren7a e doar de dimen+iune a ima3inii re5le,tate >ai,i a,eea a unei 5l0,0ri" pentru ,0 nu ima3ini +e r0+5r-n3 prin Paradi+" ,i mai ale+ lumini 1i 5o,uri@" uni.er+ul de o3lindiri 5iind unul de r0+5r-n3eri luminoa+e" pure de ima3ini 1i de ,:ipuriB la a,e+tea tre6uie +0 trimit0 +i+temul de analo3ii din planul +e,und al poemului8 Di5eren7a" 1i ai,i e+te 7elul e2perimentului" nu e+te de inten+itate a luminiiA ima3inea din o3linda mai -ndep0rtat0 e+te mai mi,0" dar la 5el de luminoa+0 ,a -n ,elelalte dou08 E2punerea pare +,ola+ti,0 1i re,e" dar" nu multe .er+uri mai departe" +e de+5a,e ima3inea -n+01i a luminii ,a uni.er+ de o3lindiri8 Fa 5el" -n ur)atoriu QCE, #L'(?@" o ,ompara7ie ,are e -n +ine o +impl0 e2punere a le3ii ,atoptri,e 5undamentale >e3alitatea 5a70 de perpendi,ular0 a un3:iului 50,ut de ra/a in,iden70 ,u ,el 50,ut de ra/a re5le,tat0@ e 5olo+it0 pentru a +u3era un +pe,ta,ol miri5i,A Dante 1i Dir3iliu a;un3 la +,ara ,are du,e +pre al treilea 6r-u al Pur3atoriului 1i mer3 ,u lumina 3reu de -ndurat a +oarelui -n 5a70B apoi lumina +e 5a,e #%L mai inten+0" or6itoare" ,0/-ndu'le a,um de +u+A e+te lumina in,ande+,ent0 a -n3erului -ndur0rii" de la ,are Dante e +ilit +0'1i -ntoar,0 pri.irea ,a lo.it0 de o lumin0 re5le,tat08 Se 1tie ,-t ne poate r0ni o lumin0 puterni,0 a;un+0 la noi din lu,iul unei o3lin/i8 -ntr'ade.0r" -n C=, #(#'#&( mai aprin+a +tr0lu,ire a lui Ca,,ia3uida ,are de.ine corrusca, inten+0 ,a o 5ul3erare" e+te ,a a,eea a unei o3lin/i de aur i/6it0 de o ra/0 de +oare8 A1a ,um -n CK, ?'L +porit0 apare t0ria luminii +u5letelor ,are +eam0n0" 5ie,are" ,u un ru6in re5le,t-nd 5o,urile +oarelui8 Cele dou0 ter7ine ai,i ,itate par ele -n+ele 50,ute din pur0 lumin0 1i poe/ie a luminii8 De ,omparat ,u Ospul D, =, &A >unele corpuri, a$nd n alctuirea lor mult limpe0ime str$e0ie, de-ndat ce le $ede ?oarele de$in att de luminoase nct lumina, multiplicndu-se n ele (i n aspectul lor, re$ars asupra celorlalte o mare strlucire, a(a cum aurul sau unele nestemate L'''9 Iar unele L'''9 de$in att de strlucitoare nct frn) armonia oc,iului (i nu pot fi $0ute fr a obosi pri$irea, a(a cum sunt o)lin0ile'A Dir3iliu -i +pune -n+0A >? nu te miri c te-a orbit sclipirea fpturilor cere(ti L'''9 Reni-$a $remea cnd acestea toate nu-i $or mai fi spre c,in, ci bucurie'A Cum am mai +pu+" puri5i,-ndu'+e mereu mai mult 1i ,:iar o6i1nuindu'+e" Dante de.ine tot mai apt +0 -ndure +,-nteierile mai pre+u+ de 5ire ale Paradi+ului 1i" pri.indu'le" +0 +e 6u,ure de el8 Paradi+ul e+te lo,ul ultra'mundan al 6eatitudinii" iar Dante e+te 5eri,it -n Paradi+ ,:iar da,0 numai ,-t -i durea/0 tre,erea prin el8 i poate amintirea lui ,are nu e amintire de 5apt" ,i poe/ie -n a,t8

-n Primul Mo6il >+au Cerul Cri+talin@ -n+01i lumina +u.eran0 a pun,tului di.in e+te .0/ut0 de Dante -nt-i o3lindit0 -n o,:ii Beatn,ei >pentru ,a mai t-r/iu +0 o re.ad0 o3lindit0 -n amintire@8 A1a ,um" -nainte de a o /0ri" 1i ,:iar de a'i 60nui e2i+ten7a" .e/i dintr'o dat0 -ntr'o o3lind0 o 50,lie aprin+0B 1i" ,a +0'i .eri5i,i realitatea >+e +tre,oar0 ai,i +upo/i7ia ,0 o o3lind0 ar putea +0 arate irealit07i@" te -ntor,i 1i de+,operi ,0 ,eea ,e .0/u+e1i -n o3lind0 e+te aidoma ,u ,eea ,e .e/i" ,a o6ie,t real" -n +patele t0u8 Tot a1a -1i amin'
177

te+te Dante ,0 a 50,ut .0/-nd -n o,:ii Beatri,ei" -n Pur3atoriu" ri5onul eri+ti," o lumin0 inten+0 +pre a ,0rei +ur+0 -1i -ndreapt0 apoi o,:ii" ,a +0 ,ontemple lumina etern0 1i in,reat0 a Domnului" ar/-nd -n ,entrul ,elor nou0 ,er,uri an3eli,e8 Dante" or6it" tre6uie +0'1i -n,:id0 o .reme o,:ii8 Apoi" ,a 1i Beatri,e" poate pri.i 1i ,ontempla ierar:iile -n3ere1ti8 Ce.a a+em0n0tor +e petre,u+e -n primul ,-nt >?$'K?@" dar a,olo re5le,tarea apare" -ntr'o ,ompara7ie" nu pentru a e2prima -ntoar,erea pri.irii de la ima3inea re5le,tat0 la lu,rul ,are +e re5le,t0" ,i doar pentru a ar0ta identitatea a dou0 a,teA a1a ,um Beatri,e" ,u o,:i ,a de 1oim" pri.e1te drept -n Soare" la 5el 5a,e 1i Dante" -mit-nd'oB ,ele dou0 a,te de ,ontempla7ie +unt identi,e a1a ,um identi,0 e ra/a re5le,tat0 ,u ,ea in,iden70 ,are o 3enerea/08 Dar +unt -n lumea noa+tr0 o3lin/i 1i o3lin/i" la 5el 1i -n lumea lui Dante8 Unele .0de+," ,a a,elea ar0tate" +e-nteieri 1i 5ul3ura7ii" ,-teodat0 ,:iar +ponndu'le puterea8 Altele dau de+pre ,e +e re5le,t0 -n ele o ima3ine mai .a30" mai +tin+0" ,a o n0lu,ire +au o -n,:ipuire8 A+t5el #D, #*'((@" ,-nd Dante e doar la -n,eputul ,0ii +ale prin al treilea re3n 1i nu -nt-lni+e -n,0 .reun lo,uitor al +0u" .ede apropiindu'+e de el o ,eat0 de du:uri >printre ,are ,el al Pi,,ardei Dona7i@8 Fui Dante - +e par doar ni1te ,:ipuri o3lindite" dar o3lindite a1a ,um ne putem .edea ,:ipul" a6ia di+tin3-ndu'#" -n ni1te 3eamuri lu,ioa+e" dar prea +tr0.e/ii" +au -ntr'o ap0 lini1tit0 1i limpede" -n+0 de+tul de nead-n,0 pentru a i +e .edea 5undul" 1i -n ,are par la 5el de .a3i pe ,-t de 3reu de de+lu1it e+te o perl0 pe 5runtea al60 a unei 5emei8 Iar Dante ,ade -n 3re1eala ,ontrar0 ,elei +0.-r1ite de Nar,i+A ia realitatea drept aparen708 i ,:iar +e -ntoar,e +0 .ad0 -n +patele lui ,e anume -i apare -n 5a70 at-t de 50r0 limpe/ime o3lindit" dar nu .ede nimi,8 Iar Beatri,e" .0/-ndu'i am03irea" -i /-m6e1te ,u o,:ii plini de lumin08 -n alt lo, #CG, %'(#@ Dante +e a5l0 -n al patrulea ,er" ,el al Soarelui" 1i +e arat0 o ,unun0 de +pirite" rotindu'+e -n :or0 #%) 1i ,-nt-nd" ,-nt-nd un ,-nte, ,u at-t mai 5rumo+ de,-t ori,are ar putea 5i au/it pe p0m-nt ,u ,-t mai luminoa+0 e+te lumina +oarelui de,-t a,eea" re5le,t-nd'o pe a lui" a lunii8 In +,:im6" atun,i ,-nd prima ,unun0 de +pirite luminoa+e" ,are -n,0 ni,i nu -n,:eia+e o rotire" e -n,on;urat0 de o alta" ,are o ,uprinde -n ,er," 1i -n,ep +0 ,-nte 1i +0 d0n7uia+,0 -mpreun0" ideea ,on,ordan7ei per5e,te dintre ,ele dou0 ,er,uri ,on,entri,e e e2primat0 de Dante -n termeni +pe,ul0riA ,ele dou0 ,ununi de lumini i +e arat0 ,a dou0 ar,uri de ,ur,u6eu" ,on,entri,e 1i ele" paralele" dintre ,are ,el mai mare e+te e2a,tul re5le2 al ,elui mai mi," ,uloare de ,uloare8 Dar ai,i nu e+te .or6a de inten+itatea" ,i de 5idelitatea re5le,t0rii la ,are Dante +e mai re5er08 Lumina di$in A1a ,um tot ,e e lumin0 -n lume deri.0 din lumina di.in0" ori,e di+,ur+ de+pre lumina din lume" 1i -ndeo+e6i de+pre lumina paradi+ia,0" tre6uie +0 +e -ntemeie/e pe o de5inire a e+en7ei luminii di.ine 1i pe o de+,riere a mani5e+t0rilor ei8 Dor 5i a.ute -n .edere doar te2tele ,are +lu;e+, dire,t atin3erii a,e+tui +,op determinat" a,elea ,are +e re5er0 nemi;lo,it la Dumne/eul iluminam8 Alt5el" di+,ur+ul ar de.eni ,oe2ten+i. ,u -n507i1area -ntre3ii +tru,turi luminoa+e a Paradi+ului 1i ar 5i lip+it de arti,ula7iile ne,e+are8 Pentru ,ititorul atent al aradisului, apare e.ident ,0 Dumne/eu e+te repre/enta6il numai 1i numai ,a lumin08 Doar de+pre Trinitate +e .or6e1te -n termeni de 5orme 1i o3lindiri" ,um +'a .0/ut de;a8 Repre/enta6il nemi;lo,it ,a lumin0 -n m0+ura -n ,are poate 5i +ituat -n planul +en+i6ilit07ii 5iin7elor ,ontin3ente 1i doar -n ,ondi7ia pe ,are Dante a a.ut'o -n ,omun numai ,u S5-ntul Pa.el" a,eea de a 5i a;un+ a,olo -n,0 -nainte de moarte8 Ca pretutindeni -n Commedia, 1i -n ,a/ul luminii di.ine e+te .or6a +imultan de un +en+ literal 1i de unul ale3ori,8 Dar poe/ia +e a5l0 numai -n planul #%$ literal >,are e+te el -n+u1i un tran+5er de la +en+i6il 1i de la empiri, la liri,itatea ,are poate -n.e+ti ori,e ima3ine 1i ori,e +entiment@ 1i de+pre a,e+ta .a 5i .or6a ai,i8 Nu 50r0 a 7ine +eam0 de lu,rul mai pu7in luat -n ,on+iderare H 1i nu -ntotdeauna limpede re+im7it -n ade.0rata lui natur0 H ,0 +en+ul ale3ori,

3-ndit -n a6+tra,7ia lui e+te +tr0in de poe/ie" dar ,0" re+or6it -n +en+ul literal" ilumin-ndu'# pe dinl0untru ,a per,ep7ia sui )eneris a unei alte realit07i" -i d0 +en+ului literal o ten+iune liri,0 -n plu+" ni1te armoni,e ine5a6ile8 Fu,rul +e .eri5i,0 1i -n ,a/ul luminii di.ine" ame+te, de +en+i6il 1i de inteli3i6il" lumin0 .ie" dar de alt ran3 to,mai pentru ,0" a.-nd ,onota7ii a6+tra,te" de.ine -n +en+i6ilitatea noa+tr0 liri,0 un altfel de lumin concret' -n aradisul, lumina di.in0 are toate atri6utele lui Dumne/eu ,a Soare al uni.er+ului" imaterial 1i inteli3i6il8 Dumne/eu e+te un a6+olut ,are iradia/0 toate determin0rile +ale" oper-nd a+upra lumii ,reate8 Dumne/eu" ,a prin,ipiu 1i ,a per5e,7iune" iluminea/0 ,u ra/ele +ale lumea ,reat0 de el 1i deri.-nd din el ,a prin,ipiu" ,u toate atri6utele per5e,7iunii8 Fumina .ie" pun,t or6itor de lumin0 ,on,entrat0" e+te a,eea a atotputerni,iei 1i a Dirtu7ii Per5e,te" a :arului 1i a m-ntuirii" dar mai ale+ a iu6irii" 5iind ea -n+01i iu6ire" ade.0rat0 iu6ire 1i pri+o+ de iu6ire" d0ruindu'+e ,u 6u,urie 6u,uriei de a 5i primit0 -n dar" ,u o ,0ldur0 ,are e+te a,eea a unui 5o, etern8 i mai e+te ea" lumina di.in0" pro.iden70 1i -n7elep,iune" minte atot1tiutoare" atot-n7ele30toare 1i atotor-nduitoare" e+te Daloare A6+olut0" Bine Suprem" e3alitate per5e,t0 a tuturor in5initelor atri6ute 1i totodat0 pur0 idee a 5rumu+e7ii8 Nu doar a 5rumu+e7ii ,o+mi,e" ,are deri.0 din el" ,i a 5rumu+e7ii -n +ine" -n +en+ul platoni,ian al ,u.-ntului8 -ntr'un +en+ al 3loriei +ale la ,are 3reu +e a,,ede ,u mintea" unitatea +a ,are" de1i ,uprinde lumea 1i o umple ,u +ine iar" -n di5erite m0+uri" +e -mparte tuturor p0r7ilor ei" r0m-ne .e1ni, unitate" preaplinul ei ne+,0/-nd ni,iodat08 Dumne/eu" Fumin0 5iind" e+te .ia70 etern0" +u.eran0 pa,e 1i +enin netul6urat8 O6-r1ie 1i prin,ipiu 5iindu'i" -i e+te totodat0 uni.er+ului -ntre3 1i ultim #)* 7el8 i" ne5iind -n timp" luminile ,are ,o6oar0 din .e1ni,ia lui -n timp +unt p0rta1e la eternitatea +a8 40r0 Di$ina Commedia 1i aradisul ei" o propo/i7ie ,a a,eea din Epist' CD, (#A >lumina dumne0eiasc, adic buntatea, nelepciunea (i $irtutea dumne0eiascA +au" tot a,olo" pu7in mai ;o+A >Empireu nseamn acela(i lucru ca (i cer cuprins de flcri sau de foc, nu foc, nu pentru c s-ar )si n el flcri sau $reun foc material, ci unul spiritual, care este dra)ostea sfnt sau caritateaA ar e2prima o e,:i.alen70 50r0 e,ou -n lumea ima3ina7iei noa+tre +en+i6ile" iar ima3ina7ia noa+tr0 +en+i6il0 ar 5i" 50r0 aradisul, mai +0ra,0 de a,ea lumin0 de ne+pu+ 1i +pu+0 totu1iA p-n0 la ultimul ei re5le28 Iar Dante a5irm0" -n C, ?'#(" ,0 a fost n Empireu, -n ,erul ,are" dintre toate ,erurile" prime1te ,el mai mult din lumina Celui ,are umple ,u ea" +tr060t-ndu'# ,u +tr0lu,irea ei" -ntre3ul uni.er+8 i ,0" de1i intele,tul no+tru" atin3-ndu'1i -n a,ea+t0 .i/iune 7elul 1i -ndeplinindu'1i n0/uin7a" +e ,u5und0 -n lumin0 -ntr'o a+emenea m0+ur0 -n,-t amintirea nu are de+tul0 putere +0 +e -ntoar,0 la ea" totu1i el" Dante" .a -n,er,a +0 -n507i1e/e" -n ultima parte a poemului +0u" at-ta ,-t mintea lui a ,uprin+ 1i amintirea lui a p0+trat" 5ie m0,ar umbra acelei mari lumini' Iar -n,er,area lui .a 5i de a tradu,e -n termeni sensibili ,eea ,e" prin e+en7a +a" +e a5l0 din,olo de :otarele +en+i6ilit07ii noa+tre8 Din a,ea+t0 ten+iune dintre +en+i6il 1i inteli3i6il" 1i totodat0 dintre neputin70 1i putin70 +e na1te poe/ia Di$inei Comedii, > la concreata e perpetua sete del deiforme re)noA, +etea ,are +e na1te o dat0 ,u noi" ,reat0 -mpreun0 ,u +u5letul no+tru intele,ti." de a ,unoa1te Empireul" ,erul ,are -1i ,ap0t0 5orma nemi;lo,it de la Dumne/eu8 i de a'i da e2pre+ie -n termeni ei -n1i1i ,on',rea7i e+en7ei noa+tre" a,eia ai poe/iei ,a re,epta,ol +en+i6il al ne.0/utului8 "l ne$0utului ca lumin, al ne.0/utului de din,olo de +oare" a,olo unde -n,0 nu a 5o+t o,:i omene+, ,a +0 .ad0 #CN, ?)@" la o -n0l7ime pentru a ,0rei -n507i1are 5a,ult07ile noa+tre ima3inati.e +unt prea mi,i #>le fantasie nostre son basse a tanta alte00aA, CN,?L'?%@8 Iar Dante -n,ear,0" #)# a1a ,um" tre/indu'te" ai -n,er,a" aproape /adarni," +0'7i aminte1ti un .i+ aproape uitat #GD, ?$'K#@8 Uneori nu i/6ute1te" 1i ta,e#CH, )*')#B GD, L#'L&B GH, (K'(%B DN,(('&&B DD, KK'K%@8 Ii +t0 -mpotri.0 nu doar neputin7a de a'1i aminti #C, )'$B CE, %)B &&" K%@" ,i 1i a,eea de a 30+i ,u.inte +au a+emuiri pe m0+ura a ,eea ,e a .0/ut ;in -n,:ipuire #CE, %$')#B DC, #&L'#&%B DD, KK'KL@8 In+0" -mpotri.indu'+e a,e+tor -mpotri.iri 1i -ntre,-nd ,u putin7a lui a,e+te neputin7e" Dante a i/6utit8 Am putea +pune <at-t ,-t +t0 -n puterile omene1ti=8 Numai ,0 din,olo de puterile omene1ti nu e nimi, de,-t t0,ere8 Iar p-n0 la a,el :otar ne'a 5o+t :0r0/it0 puterea poe/iei8 Dante a 5olo+it'o 1i pentru a 5a,e lu,rul ,el mai 3reuA a,ela de a +pune" -n ,u.inte at-t de limpe/i ,0 par +0 5ie luminate de -n+u1i Soarele di.in" cum l-a $0ut pe Dumne0eu' Se ,u.ine de,i +0 5ie 50,ut0 ai,i -n,er,area de a ar0ta ,um +pune Dante ,0 l'a .0/ut pe Dumne/eu" -n ,e ,:ip 1i -n ,-te ,:ipuri8 tiind 6ine ,0 >despre lucruri care dep(esc simurile e potri$it s $orbe(ti prin mi*locirea lucrurilor ce cad sub simuri L'''9 tot astfel trebuie s $orbesc despre soarele spiritual (i inteli)ibil, care este Dumne0euA > Ospul, D,#(" %@8 C:iar da,0 .ederea uman0" ,are e -n mod ne,e+ar doar o ra/0 din

mintea di.in0 ,e p0trunde 1i +tr06ate totul" nu poate" prin natura ei" +0 di+,earn0 ade.0rata -n507i1are a lui Dumne/eu mult din,olo de termenii pe ,are -i pune la -ndem-n0 ,unoa1terea +en+i6il0" -n ,are >principiul eiA +e .0de1te ,a >aparenA #CK, KK'K%@8 A+t5el ,0 Dante +e roa30 -'>Luminpreanalt, ce-atta te nali deasupra cu)etului omenesc, d-i amintirii mele fie (i un dram din ct i te-ai i$it (i limbii mele d-i putere ndea*uns ca mcar o scnteie din sla$a ta s poat ,r0i $iitorimiiA #DD, L%' %(@8 aradisul -ntre3 e doar ,-nte,ul tot mai marii apropieri a lui Dante de .i/iunea ultim0" pentru ,are Beatri,e -l pre30te1te" iar el +e arat0 pre30tit" treapt0 ,u treapt08 Beatri,e -i 1i +pune #E, %'$@ ,0 .ede 6ine ,um de pe a,um -n mintea lui +tr0lu,e1te lumina etern0 1i" ,-nd a;un3 -n ,erul Soarelui" #)( -l -ndeamn0 #CN, K('K?@ +0'i mul7umea+,0 >?oarelui n)erilorA ,0" prin 3ra7ia lui" l'a -n0l7at p-n0 la .i/iunea +oarelui >sensibilA >,0,i >!ici un lucru din lume care cade sub simuri nu este att de $rednic ca soarele de a fi luat drept nc,ipuire a lui Dumne0euA, ,um +pune Dante -n Ospul, D, #(" %@8 Iar mai departe" tot -n ,erul Soarelui" un 3la+ de+prin+ din :ora 1i din ,orul de du:uri'lumini -i +pune ,0 .ede ,um -n el +tr0lu,e1te -m6el1u3at0 ra/a 3ra7iei di.ine" ,are -l ,0l0u/e1te -n +u+" pe +,ara ,are du,e ,0tre ea #CN, )(')%@8 Pentru ,a >a1a ,um +e ,ite1te -n -ntre3ul al nou0+pre/e,elea ,-nt@" o dat0 a;un+ -n ,er,ul al nou0lea >primul Mo6il@" +0 .ad0 -n+01i lumina di.in08 -n,0 de departe 1i -nt-i -n re5le2A /0re1te -n o,:ii Beatri,ei o +tr0lu,ire" ,a 1i ,-nd ar .edea -ntr'o o3lind0 lumina unei 50,lii 1i n'ar ,rede ,0 o3linda -i +pune ade.0rul" iar apoi" -ntor,-ndu'+e" ar de+,operi ,0 lumina +e a5l0 aidoma a,olo8 i -1i aminte1te ,0 tot a1a +'a -ntor+ atun,i" a5l-ndu'+e -n Paradi+" 1i a pri.it -n o,:ii Beatri,ei 1i a .0/ut -n ei ,eea ,e i +e ar0ta -n ei" .enind de mai departe" din Empireu" tran+p0r-nd prin Cer,ul Cerului ,ri+talin" ,eea ,e +e .0de1te a,olo da,0 pri.e1ti ,u luare aminteA un Pun,t ,are iradia/0 o lumin0 at-t de inten+0 1i de or6itoare ,0 e1ti +ilit" m0,ar o ,lip0" +0 -n,:i/i o,:ii t0i muritori" ,a ar1i de o .0paie8 Pun,tul a,ela +eam0n0 ,u o +tea" dar ,u o +tea in5inite/imal0" 1i ,are totu1i" ,omparat0 ,u Pun,tul" ar p0rea mare ,-t luna8 De 5apt" pun,tul a,ela in,ande+,ent e+te un pun,t 3eometri," imaterial" 50r0 dimen+iuni" indi.i/i6il" e+te -n+u1i Dumne/eu" >ens omnino simple/A >entitate per5e,t +impl0@" >ma/ime ens et ma/ime indi$isumA >entitate +uprem0 1i +uprem indi.i/i6il0@" ,um +pune S5-ntul Toma #?' t,eol' I8 c8 III" %B c8 II8 &@8 Iar -n ;urul +0u +e .ede un ,er, de 5o,A +e rote1te mai iute de,-t ,:iar Primul Mo6il 1i -n,on;oar0 Pun,tul ,a un :aloB iar ,er,ul a,ela nu e+te de,-t primul din ,ele nou0" tot mai mari" tot mai pu7in luminoa+e" toate ,on,entri,e -n Pun,t 1i rotin'du'+e tot mai -n,et -n ;urul a,elei pure +,-nteieri #>fa$illa puraA&, a a,elui pun,t < de care depinde cerul (i lumea ntrea)A, ,are au drept :otar numai iu6irea 1i lumina8 Cele #)& nou0 ,eruri" ,are +e rote+, ,a -ntr'o prim0.ar0 etern0 #GM, ##L@" +unt ,er,urile an3eli,eA Sera5imii" Heru.imii" Tronurile" Domina7iile" Dirtu7ile" Puterile" Prin,ipatele" Ar:an3:elii" -n3erii8 Apoi Dante" ur,-nd mereu" .ede ,um luminile a,e+tui uni.er+ de ,ununi de lumin0 +e +tin3" a1a ,um lumina dimine7ii +tin3e +telele8 Dante +e a5l0 a,um -n -n+u1i ,erul de 5o," -n Empireul ,are e+te pur0 lumin0A Fumin0 intele,tual0 plin0 de iu6ire" iu6ire de ade.0ratul 6ine plin0 de 6u,urie" o 6u,urie mai mare de,-t ori,e alt0 de+50tare tere+tr08 i e+te -nt-mpinat to,mai de o lumin0 .ie" ,are -l -n501oar0 1i -l or6e1te ,a o 7e+0tur0 de 5ul3ere8 E+te un +emn de 6un .enit ,are ,o6oar0 din -n+01i +uprema o6-r1ie a luminii" o in,ande+,en70 iu6itoare" menit0 +0 deprind0 o,:iul" +u5letul" or6indu'# o ultim0 oar0 ,a +0'# -nt0rea+,0" ,u .i/iunea ultim0 a primei lumini8 Iar Dante -1i +imte a,um o putere mai pre+u+ de,-t ori,-t0 putere a.u+e+e p-n0 a,olo 1i de ori,e +por al ei do6-ndit p-n0 atun,i" m0+ur0 ,u m0+ur08 Simte ,0" de a,um -n,olo" poate -ndura ori,e lumin0" ori,-t ar 5i ea de -ntin+0A ,:iar 1i a,eea a 5lu.iului de lumin0 ,are i +e arat0 a,um 1i ,are" -n +tru,tura Paradi+ului 1i -n poe/ia luminii +ale" e+te ,ea din urm0 -nainte de ,ea din urm0 1i ,are" 5iind a,eea a unui 5lu.iu de 6eatitudine" .a 5i -n507i1at0 la lo,ul ,u.enit #DN, ??'L&@8 A,um" Dante" ,0ut-nd .er6 pe m0+ura a ,eea ,e -i e+te dat +0 .ad0" +e roa30A >O, strlucire a lui Dumne0eu, n care am $0ut naltul triumf al sin)urei domnii ade$rate, putere d-mi s spun cum l-am $0ui Lumin e acolo sus care $0ut l face pe Creator acelei creaturi ce doar pe el pri$indu-l (i )se(te pacea' Pi se ntinde pe cuprinsul unui cerc al cruia ocol i-arfi c,iar soarelui prea lar) cin)toare' nfi(area-i este toat doar de ra0e, rs-frnte-n culmea rimului Mobil, care de-aici (i ia $iaa (i putereaA #DN, $L'#*)@8 Iar dup0 ,e Beatri,e +e -nal70 la lo,ul ei din Empireu" l0+-ndu'# pe Dante -n ,0l0u/irea S5-ntului Bernard" ,are -l +50tuie1te +0 arun,e o ultim0 pri.ire a+upra Candidei Ro/e" pentru ,a" deprin/-ndu'+e 1i mai 6ine ,u lumina ei" +0 5ie pre30tit pentru .i/iunea +uprem0" >s suie ctre $e(nica luminA #DC, $?'$$@8 Dar Dante +e pre30ti+e

#)? de;a" pri.ind pe -ndelete 1i -n am0nunt a,ea miri5i,0 .i/iune" ,a +0 5ie -n +tare +0 o de+,rie mai t-r/iu >Dante a5l-ndu'+e +imultan 1i -nl0untrul 1i -n a5ara poemului +0u" tr0ire 1i amintire 5iind una 1i a,eea1i@A >Ca un drume ce se desfat pri$ind la templul *uruinei sale (i sper de pe-acuma s spun cum a fost acolo, a(a (i eu, mi(cndu-m prin strlucirea Ra0ei, mi preumblam pri$irea peste treptele acelea, pri$ind fr r)a0 n sus, n *os, n *urul meuA #DC, ?&'?)@8 i .ine apoi 1i ,lipa a,eea" iar S5-ntul Bernard" dup0 ,e i'a ar0tat unul ,-te unul pe prea5eri,i7i 1i pe +5in7i >+5-r1ind ,u Fu,ia" martira +ira,u/an0" ,ea ,are o trimi+e+e pe Beatri,e -n a;utorul lui Dante@" +pune ,0 a;un3e 1i ,0 a .enit .remea +0'1i -ndrepte o,:ii >al primo amoreA, ,0tre o6-r1ia ori,0rei iu6iri" pentru ,a" pri.ind +pre ea" Dante +0 p0trund0 -n lumina ei >att ct este cu putinA' Fu,ru ,u neputin70 50r0 a;utorul unei 3ra7ii" a,eea a 4e,ioarei" ,0tre ,are Bernard -nal70" -n numele +0u 1i +pre 5olo+ul lui Dante" o lun30 1i 5ier6inte ru30A ,a muritorul a,ela" de+prin+ din 6e/na ,0rnii pieritoare" +0 5ie a;utat >spoat s-(i nale oc,ii (i mai sus, spre mntuirea cea din urmA, ,are e 6eatitudine deplin0" +pre deplina .i/iune a lui Dumne/eu #DD, (K'&&@8 Era a,um pre30tit8 S59ntul Bernard" ,are nu mai e+te" ,a Beatri,e" teolo3ia" ,i ,ontempla7ia" 1i a ,0rui pre/en70 e+te plin0 de ,ea mai pur0 poe/ie a 6un0t07ii paradi+ia,e" alta de,-t a Beatri,ei 1i poate ,:iar a lui Dir3iliu" 60tr-nul S5-nt Bernard" ,u ,:ipul +,0ldat -ntr'o 6l-nd0 6u,urie" ,a a unui tat0 iu6itor" -i 5a,e +emn" +ur-/-nd" +0 pri.ea+,0 -n +u+" +pre Dumne/eu8 -n+0 Dante ,:iar a+ta 50,eaA pri.irea lui" a,um puterni,0 1i pur0" -ntr'a',olo era -ndreptat0 1i >ptrundea mereu mai mult n ra0a naltei lumini, obr(ie a oricrei lumini fa de care toate celelalte sunt numai rsfrn)eriA #DD, ?$'K?@8 Dar ,e .edea era mai pre+u+ de .or6ele nou0 date" 1i mai pre+u+ -n ne'm0+ura +a de,-t poate 7ine minte un om #DD, KK'K%@8 Iar ,e urmea/0 +0 +pun0 e+te +t0ruitoare -n5r-n3ere 1i +t0ruitoare 6iruin70" ,-ntul poe/iei ,are -1i ,-nt0 neputin7a 1i +tr0dania" dar totodat0 1i trium5ul a ,-t poate" ,ute/-nd" -n,ord-ndu'1i .oin7a la :otarul din+pre ine2prima6il8 Dante ni +e -n507i' #)K 1ea/0 ,a un erou al ro+tirii nero+titului" -n lumina 1i -n um6ra unei -nalte 1i +olemne tri+te7i 1i totu1i ;u6ila7ii pentru multul ,-t #'a .0/ut 1i 5ie ,:iar pu7inul ,-t i'a 5o+t dat +0 -l poat0 ro+ti8 Se +imte ,a un om ,are" dormind" a .i+at 1i a .0/ut -n .i+ de+lu1ite ima3ini" iar apoi tre/indu'+e" nu'i r0'm-ne" +t0p-n0 pe +u5let" de,-t puterea unei emo7ii mai ad-n,i de,-t poate da ori,e +tare de .e3:e 1i ori,e trea/0 p0timire8 Di/iunea +e iro+e1te" 5ormele ei +e 1ter3 aproape toate" dar r0m-ne -n noi" a r0ma+ -n Dante dup0 ,e a .0/ut lumina di.in0 1i 5o,arul lumii ,reate" ,e.a ,are < ancor mi distilla nel core ii dolce c,e nacFue da essaA, ,are 1i a,um" ,-nd +,rie" -n ultimii +0i ani" -i ,erne -n +u5let ,a o ,ernere de rou0" 5eri,irea de atun,i" de la ,ap0tul drumului +0u" >per sonare unpoco in Fuesti $er(iA, ,-t um6ra unei lumini #C, (&@" ,-t o +,-nteie dintr'un mare 5o, #DD, %#@" ,-t mai r0m-ne din 5orma /0pe/ilor topite de Soare" ,-t mai d0inuie din +pu+ele Si6ilei +,ri+e pe 5run/e u1oare ri+ipite de .-nt #DD, K)'%K@N8 Dat0 5iind ,ondi7ia noa+tr0" alt5el nu +'ar 5i putut8 Dar ,ondi7ia noa+tr0 +e mai arat0 1i alt5el -n a,e+te .er+uri 5inale 1i nei+to.ite8 Se arat0 -n puterea 1i -n ,ura;ul nea60tut de a .edea" pri.indu'# drept" dumne/eie+,ul ,a lumin0" ,eea ,e e+te -n e+en7a ei lumina di.in08 C-t de puterni,i de.eni+er0 o,:ii lui Dante din treapt0 -n treapt0" da,0 nu i'a -ntor+" ,a +0'i 5erea+,0 de 5ul3erarea a,eeaT Dante" -n ,lipa a,eea de ,ura;" +'a temut ,0 pierde -n+u1i ro+tul ,0l0toriei +ale din a6i+ul 6e/nei -n pi+,ul ultimei 1i atot,uprin/0toarei realit07i8 Iar teama a,ea+ta i'a dat ,ura;ul pe ,are -l a.em ,-nd n0/uin7a noa+tr0 +pre e+en7ial tran+,ende determin0rile noa+tre ,ontin3ente8 i apoi lumina di.in0 e+te 3reu de -ndurat >,um alt5elU@" dar e+te lumin0 di.in0" iu6ire ,are" prin puterea ei" +pore1te puterile noa+tre dac (tim cute0a, ,u alte ,u.inte da,0 ,redem
N De 5apt nu e2i+t0" -n timp" ni,i o di+tan70 -ntre ,lipa unei e2perien7e ,a a,eea 1i ,lipa -n+emn0rii ei8 Di+tan7a a,ea+ta e o 5i,7iune literar0 1i un +imula,ru8 i totu1i -ntr'un 5el ea e2i+t0" nim0nui nu'i .ine -n 3-nd" ,itind" +0 o pun0 la -ndoial08 Ea e2i+t0 ,a un arti5i,iu ,are in+tituie ire,u/a6il o realitate de alt ordin" imperioa+0 1i" -n lumea -n,:ipuirii umane" ade.0rat0 1i etern08

#)L 1i da,0 ,redin7a noa+tr0 une1te" -ntr'un +in3ur a,t intele,ti." ade.0rul" ,-t -l putem a.ea" ,u at-ta ade.0r ,-t este -n .e1ni,ia ,are ne ,uprinde8 i a+t5el pri.irile lui Dante +e une+, pe deplin ,u >$aloarea infinita., ,u e+en7a in5init0 a Domnului" ele +e uit0 7int0 -n lumina etern08 A,ea+ta e+te marea ,lip0 a poemului" iar ,eea ,e mai urmea/0 -n,0 e+te ,uprin+ -n ea8 Pri.ind" Dante .ede -n ad-n,ul a,elei lumini 1i adunat -n ea" unit ,a -ntr'un +in3ur +u5lu" tot ,e +e a5l0 e2tin+ -n +pa7iu" de+50,ut 1i ri+ipit -n di.er+itatea lumii" parte ,u parte" .reme ,u .remeA +u6+tan7e" atri6ute" ,alit07i" a,,idente" determin0ri" modalit07i" rela7ii" 5orme de a 5i 1i de a +e ar0ta 1i de a +e 5a,e 5apte8 Dede tot ,e poate +pune ,0 a .0/ut -n lumina a,eea >,are e+te 1i realitate ontolo3i,0 1i +pirit ,are +e ,unoa1te pe +ine 1i dore1te +0 5ie

,uno+,ut" a1a ,um o 5a,e ,:iar -n ,lipa a,eea@A >un semplice lumeA #DD, $*@" mi,0 lumin0 din lumina mare8 S0 nu +e ,read0 -n+0 ,0 Dante a .0/ut a,olo ima)inea di.er+it07ii lumii >+au a ,ur3erii timpului@8 Perind0ri de 5orme 1i de ,:ipuri" -nt-mpl0ri 1i 5elurimi le'a .0/ut -n ne.0/utul potentei lor" al .irtualit07ii lor" 1i totodat0 -n a,t" dar nu ,a pri.eli1ti +au ,a i+torii" ,i ,a mani5e+tare a a,elei Min7i ,are e+te totodat0 potent0 1i a,t" .i/iune a ne.0/utului" :ar de o ,lip0 al ,uprinderii ne,uprin+ului manifestat n unitatea (i n simplitatea sa+ >Cred c am $0ut forma uni$ersal a acestei uniti. C #DD, $(' $&@8 i in.o,0" drept do.ad0 ,0 ,eea ,e i +e pare poate 5i ade.0rat" un ar3ument de o pur0 1i mi1,0toare +u6ie,ti.itateA a,ela ,0" .or6ind de+pre ,e a .0/ut" simte tot mai mult (i mai cuprin0toare bucuria' Da" a .0/ut >forma uni$ersalA 1i a pri.it'o 7int0 1i ,u ne+a7" nemi1,at 1i atent" -ndelun38 Ni,i nu +e poate alt5el #DD,#**'#*(@ pentru ,0" a;un3-nd +0 .e/i lumina a,eea" este cu neputin +0 pri.e1ti alt,e.a8 Nu pentru ,0 nu ai 5i li6er" nu dintr'o ,on+tr-n3ere ,are te -nro6e1te8 Ci pentru ,0" a;un+ ai,i" ai tot ,e ai dorit 1i ai putut dori8 Ai a;un+ la limanul unei lun3i n0/uin7e" la 6inele ,0tre ,are ori,e .oin70 +e -ndreapt0" 1i te a5li -n +tarea de de+0.-r1ire ,-nd nu mai ai ,e +0 mai dore1ti8 Doin7a ta nu e determinat0 de nimi, alt,e.a de,-t de propria ei -nde+tulare8 Dante po+tulea/0 ai,i ne,e+itatea #)% ,a limit0 a dorin7ei" atin+0 1i ne,e+ar0 pentru ,0 e" -n +en+ul ,el mai -nalt" +u5i,ient08 Do6-ndind" -n pri.eli1tea 6inelui deplin" deplina -mplinire a ori,0rei dorin7e" ,e'7i mai dore1ti U Fi6ertatea ale3e mereu ,-te ,e.a" dar .ine ,ea+ul ,-nd nu mai ai de ale+ pentru ,0" tot ale3-nd" ai ale+ tot ,e era de ale+" iar li6ertatea ta +e a5l0 la ,ap0t de drum8 Apoi Dante adau30" pentru a pre.eni o o6ie,7ie pri.itoare la ,e urmea/0 +0 +pun0 >.i/iunea Trinit07ii@" ,0 nu are mai multe -n507i10ri +,:im60toare" ,i ,0 e+te Fumina Die" -nalta Fumin0" e+te mereu a,eea1i" e3al0 ,u +ine" iar" da,0 a .0/ut -n ea .reo +,:im6are" lu,rul .ine din ad-n,irea lui" a lui Dante" -n ,ontemplarea +t0ruitoare a Di.init07ii 1i din +,:im60rile ,are +e petre, -n el #DD, #*&'##?@ -n timp ,e pri.e1te a,ea ad-n,0 1i limpede eternitateB >sussisten0eAA >lila subsistere dicimus Fuae non in alio sed in se e/istuntA +pune S5-ntul Toma #?' t,eol' I" ($" (@" >spunem c subsist acele lucruri care e/ist n sine, nu n altce$aA.' Apoi Dante de+,rie Trinitatea" ,um +'a ar0tat -n alt0 parte a a,e+tei +,rieri" .or6ind de+pre o3lindirile paradi+ia,e8 Iar mi+terul -ntrup0rii lui I+u+" 5elul -n ,are ,:ipul uman i +e arat0 pe ,el de al doilea ,er, o3lindit al Trinit07ii" nu'# poate -n7ele3e ,u puterile intele,tului +0u" ,a un 3eometru ,are nu poate de/le3a ,.adratura ,er,ului8 Un 5ul3er al 3ra7iei di.ine -i luminea/0 -n+0 1i a,ea+t0 ultim0 tain0" dar ea e+te de ne+pu+8 >"ll.alta fantasia Fui mancb possa'A E2i+t0 re.ela7ii pentru de/.0luirea ,0rora ,ea mai -nalt0 5ante/ie poeti,0 #$is ima)inati$a& nu mai poate mi;lo,i -ntre +en+i6il 1i inteli3i6il" puterea ei de a tradu,e -n termeni intuiti.i ,ele mai 3reu de p0trun+ ade.0ruri ale min7ii a a;un+ la ,ap0tul ei8 Ca 1i a+,en+iunea lui Dante8 Ca 1i poemul8 Dorin7a lui de a 1ti" .oin7a ,are #'a m-nat +unt a,um potolite" -mp0,ate 1i -mplinite8 E+te lo,ul ,a Dante +0 +pun0 ,e +imte -n a,ea+t0 ,lip0" 1i ,:iar 5a,e" dar r0+pun/-nd a,elei in5init impro6a6ile a1tept0ri ale noa+tre #DD, #?&'#?K@A ,0 de a.utul 1i a.utul e,:ili6r-ndu'+e a,um" dorin7a 1i .oin7a lui" p-n0 atun,i propul+i.e" au Intrat -ntr'o mi1,are ,ir,ular0" ,are e+te o 5orm0 de e,:ili6ru" o mi1,are ,ir,ular0 uni' #)) 5orm0" ,a a,eea a ,erurilor 1i a a+trelor" imprimat0 de a,eea1i >Iubire ce rote(te sori (i steleA' SteleA ,u a,e+t ,u.-nt au3ural +e -n,:eie 5ie,are dintre ,ele trei p0r7i ale poemului8 Stele" adi,0 a+treA lumini ale ,erului 1i 7el al 5iin7elor pientoare8 Dir3i:u" urmat de Dante" ie+ din In5ern >nel c,iaro mondoA, -n lumea limpede" -n <lumea al60= a emi+5erei tere+tre au+trale" pe 70rmurile Pur3atoriului8 i au .0/ut din nou >le cose belleA, 5rumoa+ele lu,ruri pe ,are le poart0 ,erulA >uscimmo a ri$eder le stelleA, au ie1it din ad-n,ul t0r-mului mor7ii 1i au .0/ut iar01i +telele #Inf' DH, #&&'#&$@8 Iar din Pur3atoriu" Dante" ,are +e +,u5unda+e -n apele lui Fete 1i ie1i+e de a,olo ,u puteri -nnoite 1i proa+p0t ,a o plant0 iar01i -n5run/it0 # ur)' DD, #?('#??@" +e +imte >puro e disposto a salire alle stelleA, >curat (i dornic de-a urca la steleA #DD, #?K@8 Din In5ern ie1i+e ,0tre +tele dinspre ce$a, l0+-nd -n urm0 lumea ,:inuitelor um6re" din Pur3atoriu ie+e spre ce$a, dorni, +0 ur,e la +tele 1i din,olo de +tele" a,olo dorul i'# .a potoli" primindu'#" >iubirea ce rote(te cer (i steleA #DD, #?K@8= Stele ,a auror0 a unei i/60.iri" +tele ,a 7el al unei n0/uin7e" +tele ,a -mplinire deplin0 a ei" toate" ori,-t de -n,0r,ate de -n7ele+ul lor" re3n de re3n" +unt de
N De .reme ,e -n titlul a,e+tei -n,er,0ri +e a5l0 ,u.-ntul <,atedral0=" poate nu e+te de pri+o+ o +,urt0 anali/0 +tru,tural0 a poemului ai,i -n507i1at din per+pe,ti.a luminii8 El are #?8(&& de .er+uri" -mp0r7ite -n trei ,9nti,e" Infernul, ur)atoriul 1i aradisul, 5ie,are de ,-te && de ,-nturi -n a5ar0 de primul -n ,are ,ele && de ,-nturi +unt pre,edate de unul ,are 5un,7ionea/0 ,a proemiu8 Poemul are de,i #** de ,-nturi8 Cele trei ,9nti,e +unt apro2imati. e3ale >?%(*f?%KKf?%K)@" iar 5ie,are ,-nt are un num0r de .er+uri ,are o+,ilea/0 u1or -n ;urul mediei de #?("&&8 Infernul are #* p0r7iA Restibulul 1i $ Cercuri, dintre ,are

Cer,ul al DUI'lea #Malebol)e& are #* Ri #8ol)ie&' ur)atoriul are #* p0r7iA "ntepur)atoriul ,u ,ele dou0 ni.ele ale +ale #8al0i&, ,ele $ 8ruri #Uironi& 1i aradisul 7erestru' aradisul are #* p0r7iA ,ele $ Ceruri #Cieli& 1i Empireul' De,i totul e+te ,on+truit pe 6a/a #*" ,u e2,ep7ia num0rului de .er+uri al poemului" al ,9nti,elor 1i al ,-nturilor >do.ad0 a unei +uperioare li6ert07i -nl0untrul ri3orii@" unde +e -ntre/0re1te totu1i o tendin70 +pre K -n ,a/ul ,9nti,elor 1i +pre #*"K -n ,a/ul num0rului total de .er+uri al poemului 1i -n a,ela al num0rului de .er+uri al 5ie,0rui ,-nt8 O +tru,turare numeri,0 a6+olut0 ar 5i 5o+t e2,e+i.08 C:iar 3rupele de #* au +tru,turi neanalo3e8

#)$ .0/ut" -nl0untrul poe/iei" 1i ,a +imple +tele" a,ele +imple +tele pe ,are le tot pri.im tr0ind 1i murind +u6 .e,:iul ,er 1i pe ,are" -n Pur3atoriu #G=, ))'$(@" a;un+ -n Paradi+ul Tere+tru" Dante le .ede printre +t-n,i" mai limpe/i 1i mai mari" 1i le pri.e1te plin de 3-nduri" iar pri.indu'le adoarme8N %iinele contin)ente n lumina di$in Se a5l0 -n Di$ina Commedia o do,trin0 a Crea7iei" a P0,atului ori3inar" a -ntrup0rii lui I+u+" a M-ntuirii" a Beatitudinii" a Vude,07ii de Apoi8 -n507i1area lor nu'1i are lo,ul ai,i" de1i 6un0 parte din ele ,on7in impli,it ideea luminii di.ine ,a +or3inte 1i 7el" ,a pre/en70 1i n0/uin708 Dar -i e+te dat a,e+tei +,rieri >al ,0rei ultim +,op e+te +0 -ndemne la ,itirea atent0 1i +t0ruitoare a marelui poem@ +0 +e m0r3inea+,0 la pre/entarea 1i interpretarea pa+a;elor -n ,are pre/en7a luminii e+te enun7at0 e2pli,it" ,u ri+,ul inerent de a 5a,e ,uno+,ute doar ,-te.a +,-ntei din marele 5o, al iu6irii di.ine8 i doar unele arti,ula7ii ale marii ,on+tru,7ii ,are e+te ,atedrala de lumini" basilica lucis' Din a+t5el de .oite m0r3iniri +e poate na1te +etea de a le dep01i a unuia ori a altuia dintre a,eia ,are" din,olo de ori,e ,on+idera7ii +au ade/iuni teolo3ale" ar .rea +0 1tie ,e 5a,e marea poe/ie ,-nd -1i propune +0 tradu,0 -n lim6a ei >,are e+te a,eea -ntemeiat0 pe lumea +en+i6il0" pe -n,:ipuirile ,are deri.0 din ea 1i pe +entimentul uman" -ntemeiat0 pe ele 1i tran+,en/-ndu'le totu1i@ ,e.a -n prin,ipiu intradu,ti6il -n .reo lim60 ,ontin3en708 i totu1i8 Iat0 ,um apare -n poem in,iden7a luminii di.ine a+upra ,reaturilor ,ontin3ente" -nt-i de toate a omului" ,are" da,0 n'ar 5i 3re1it" n'ar 5i o ,reatur0 ,ontin3en70" ,i un 5el de 5rate al -n3erilor8
N Stelele pe ,are" odinioar0" pe ,-nd nu -mplini+e -n,0 trei/e,i de ani >-n anul -n ,are a +,ri+ ,antona Cnd prinde a-mi $orbi "mor n minte&, o,:ii lui" o6o+i7i de at-ta ,itit" au -n,eput +0 le .ad0 tul6uri" ,a -n,e7o1ate de o pat0 al6urie #Ospul, D, $@8

#$* Dar" pentru a a1e/a omul la lo,ul +0u pe treptele uni.er+ului" e 6ine +0 +e 1tie ,0 p-n0 1i ,eea ,e +e a5l0 +u6 el prime1te -ntrgun 5el lumina di.in0A >Cea mai simpl dintre substane, Dumne0eu L'''9 se face simit mai mult n om dect n *i$in, mai mult n *i$in dect n plant, mai mult n aceasta dect n mineral, mai mult n acesta dect n foc (i n foc mai mult dect npmntA #De $ul)' eloF' C, #L" K@8 Dar 1i a,e+tea +unt 3u.ernate de ,eruri 1i de lumina -n3erea+,0 menit0 +0 le dea un +tatut de realitate8 Ele +unt 50,ute dintr'un ame+te, al ,elor patru elemente8 Elementele -n+ele au 5o+t ,reate nemi;lo,it de Dumne/eu" ,are a ,reat deopotri.0 1i inteli3en7ele an3eli,eA a,e+tea" +t0p-ne pe+te 5ie,are ,er" 1i e2er,it-ndu'1i prin ele in5luen7a" dau 5orm0 elementului8 Re+tul e+te un produ+ mi;lo,it" e5e,t al unor ,au/e +e,unde8 Su5letul ori,0rui animal 1i al ori,0rei plante >+u5let .e3etati." re+pe,ti. +en/iti.@ e+te +,o+ din ,omple2ul de materie din ,are e 50,ut" 1i anume atun,i ,-nd e+te .irtual predi+pu+ +0 5ie +,o+" de ,0tre in5luen7ele an3eli,e" de >ra0a (i mi(carea sfintelor luminiA >%" #&$'#?#@8 Dumne/eu" ,are +e o3linde1te -n ,ele nou0 ,er,uri an3eli,e" -n inteli3en7ele ,are -i dau luminii 5orm0 1i parti,ipare la di.in" 6un 1i iu6itor 5iind" iradia/0 1i ,o6oar0 p-n0 la ,ele din urm0 5iin7e H e drept ,0 >n celelalte fpturi se rsfrn)e de la aceste inteli)ene luminate mai ntiA, pentru ,0 >primul a)ent, adic Dumne0eu, (i trimite ,arul asupra unor lucruri n c,ip de ra0 direct, iar asupra altora n c,ip de strlucire rsfrntA #Ospul, D, #?" ?@ H ,o6oar0 p-n0 la ele" >din act n actA, din a,t ,reati. -n a,t ,reati. al 5ie,0rui ,er" tran+5orm-ndu'+e >adi,0 oper-nd@ -n a+emenea 5el -n,-t nu mai 3enerea/0 de,-t >scurte contin)eneA, 50pturi repede tre,0toare" 5ie ele /0mi+lite din +0'm-n70 >animale 1i plante@ +au 50r0 +0m-n70 >minerale@8 Iar a,ea+t0 +inte/0 de materie 1i de 5orm0 nu e pretutindeni a,eea1iA +u6 >semnul idealA ,-nd +tr0lu,e1te mai pu7in 1i ,-nd mai mult #CD, L#'L$@8 Dar nu -n a5ara .oin7ei di.ine" ,are" iu6indu'le" le .rea nu doar e2i+ten7a" ,i 1i m-ntuirea #M, #**'#*K@8 #$# Cu at-t mai mult ,-nd e .or6a de 5iin7ele ,are au 1i +u5let ra7ional" de oameni8 A,e1tia" prin de,0derea de la +tarea lor primordial0" +unt doar >naturi mai miciA 1i >nencptoare receptaculeA ale Binelui ,are" nea.-nd +5-r1it" doar el pe +ine +e m0+oar0 #CK, ?$'K#@8 i numai de la el" >din seninul acela eternA, .ine lumina ,ea ade.0rat0" pe ,-nd a noa+tr0" ,ea pe ,are o .edem ,u o,:ii no1tri pieritori" 50r0 ,ere+,ul :ar" e numai 5um #GC, #**@" 6e/n0" um6r0 a ,0rnii +au .enin al ei #CK, L?'LL@8 Cu +in3urele noa+tre pri.iri" ,are +unt numai o ra/0 din Mintea ,are umple lumea" .edem doar ,-t e dat +la6elor lor

puteri" nu mult din,olo de aparen7ele +en+i6ile" nu mult din prin,ipiul ,are le 3enerea/0 #CK, K('K%@8 A1a ,um m0rii -i .edem 5undul numai pe l-n30 70rm" dar nu -n lar3" unde ad-n,ul ei e ne.0/utA ad-n,ul ,are e+te Dumne/eu" -n+0 5iin7a lui ad-n,0 1i'o a+,unde #CK, K)'L&@8 i'o a+,unde" dar 1i'o 1i .0de1te" nou0" pieritorilor" 1i nu doar intele,tului" ,i 5iin7ei noa+tre depline" 5iind 6un 1i iu6itor8 In ,iuda -ntre3ii ,on+tru,7ii dante1ti" -n ,are lumina ,o6oar0 -n lume ierar:i," treapt0 ,u treapt0 de ,eruri" lumina di.in0 poate a;un3e nemi;lo,it p-n0 la noi" pentru ,0 nemi;lo,it ne'a ,reat" in+u5l-nd di.initatea ei -n materia noa+tr0 ,ompu+0 din elemente 1i ad0u3ind +u5letului .e3etati. 1i ,elui +en/iti. pe ,el ra7ional" unindu' # ,u ,elelalte dou0 -ntr'o mai -nalt0 5orm0 de .ia70 # ur)' GE, %*'%K@8 Ca 1i ,e'i etern" ,eea ,e are moarte e+te de,i +tr0lu,irea -n lume a ideii di.ine" n0+,ut0 din a,ea iu6ire #CD, K('K?@8 Nu doar +tr0lu,irea" p-n0 la ran3ul no+tru" a unei 5oarte dep0rtate +teleA 6inele a,ela in5init 1i ine5a6il ,o6oar0" ,:emat de propria noa+tr0 iu6ire de el" ,o6oar0 5ul3er0tor la noi ,a +pre o +upra5a70 lu,ioa+0 pe ,are +e r0+5r-n3e8 i" ,u ,-t e mai ardent0 iu6irea noa+tr0 de el" ,u at-t +e d0ruie1te mai deplin # ur)' CE, L%' %(@8 S0 nu 5i 5o+t P0,atul din o6-r1ie 1i p0,atele din timp" +0 5i ,ontinuat +0'i 5im mai a+em0n0tori" ,a dintru -n,eput >,a pe atun,i ,-nd" lu,ru ,iudat" eram -n,0 50r0 p0,atul de a .rea +0 5im la 5el ,u el@" i'am 5i 5o+t mult mai dra3i" iar 5la,0ra di.in0 ,are +,ald0 -n lumina ei ori,are lu,ru e+te mai #$( .ie -n ,ele ,are'i +eam0n0 mai mult8 -n+0" a1a" din marea lui lumin0 la noi a;un3e numai o lu,oare >am /i,e noi <,-t al6a dimine7ii=@ >%" %&'%)@" o +in3ur0 ra/0 din -ntre3ul 6inelui +0u #GJ, &#'&&@8 E de ad0u3at -n,0 ,e.a" deo+e6it" ,are nu 7ine de ,ondi7ia 3eneri,0 a omului -n raport ,u lumina di.in0A un a,,ent a+upra poe/iei -n+e1i" o nedumerire 1i un r0+pun+ ,are trimit la ,erA Dante" -ntr'un amur3 al ,0l0toriei +ale prin Pur3atoriu" +e -ntrea60" ,u o uimire ,are pare ,:iar uimire 1i ,are nu are -n ea nimi, do,trinar" ,um e oare ,u putin70 lu,rarea 5ante/iei" a putem ima3inati.e" atun,i ,-nd +im7urile nu'i dau min7ii materia ni,i unei -n,:ipuiri8 Se -ntrea60 ,um po7i" a6+tra+ -n tine p-n0 la a nu au/i ,um -7i r0+un0 -n ure,:i" din prea;m0'7i" o mie de tr-m6i7e" +0 .e/i" -n,:i+ -n tine" lu,ruri pe ,are +im7urile nu le dau8 i -1i r0+punde ,0 5ante/ia +e na1te dintr'o lumin0 ,are prinde 5orm0 +u+" -n ,er" ori numai prin -nr-urirea ,erului" ,are mereu ne -nr-ure1te" ori prin -n+01i .oia Domnului8 < O" fante0ie care, 4 uneori, att de tare ne rpe(ti din ce-i afar nct un om poate s nu aud c,iar de sun-n *uru-i mii de trmbii, ce oare te strne(te dac simurile-s surde I 7e pune n mi(care o lumin ce se isc-n ceruri, ori de la sine, ori prin Roia ce-o trimite minii noastreA # ur)' C=, #&')B .e/i 1i mai departe" #$'(%@8 Fumina .ine de,i la noi de +u+" at-ta ,-t ne e+te dat08 -n+0 1i noi" la r-ndu'ne" tr0im mereu n0/uind ,0tre ea" p-n0 la ultimul i/.or al ei8 Nu 50r0 a ne r0t0,i -n drumul no+tru" 5iin7e li6ere 5iind 1i li6eri +0 3re1im8 Uneori ne a6atem de la drumul no+tru ,0tre ultima lumin0" a.-ntul no+tru dint-i +e'ntoar,e pe p0m-nt" ,a 5ul3erul ,are e 5o, menit +0 +uie 1i totu1i" -mpotri.a 5irii +ale" ,ade #C, #(%'#&K@8 Dar n0/uin7a e -n +u+" ,0tre .e1ni,a lumin0 ,are" doar .0/ut0" aprinde iu6irea -n noi8 P-n0 1i alte 7eluri" 6unuri p0relni,e ,are ne ,:eam0 o .reme ,u ademenirea lor 1i le iu6im" alta nu +unt de,-t o urm0 a luminii de +u+ lumin-nd p-n0 1i a,olo8 Sau" poate" numai ni +e pare ,0'i a1a 1i to,mai de a,eea le lu0m drept 6une #E, %'#(@8 Ori,um" ,-nd n0/uim +pre 3lorie +au +pre onoruri" ra/a iu6irii noa+tre de ultim0 lumin0 mai 3reu #$& +uie" ,u o mai +tin+0 +tr0lu,ire #J, ##L'##%@8 i totu1i" prin r0t0,iri 1i 3re1eli" a,olo ne ,:eam0 iu6irea" a,olo .rem +0 a;un3em" la ,0ldura ,are d0 na1tere S5intelor 5lori 1i S5intelor roade #GG, ?%'?)@8 i a,olo" la ,ap0tul tuturor dorin7elor" -n+01i 5la,0ra lor +e potole1te" pier/-ndu'ne noi -n o6ie,tul lor #DD, ?L'?)@8 C-nd a;un3i a,olo nu'7i mai po7i -ntoar,e o,:ii de la Marea Fumin08 Nu mai ai de ,e8 Lumina an)elic Din Di$ina Commedia, -n+um-nd te2tele" +e poate al,0tui o e2punere +inteti,0 1i +i+temati,0 a+upra -n3erilor8 Ea e+te o6li3atorie ,:iar din per+pe,ti.a mai re+tr-n+0 a a,e+tui +tudiu" pentru ,0" e2pli,it +au impli,it" ori,e ,on+idera7ie a+upra -n3erilor din Di$ina Commedia +t0 +u6 +emnul -ndoit al luminii 1i al o)lindirii, -n7ele+e -n -ndoitul lor +en+" literal 1i ale3ori," a ,0rui pre/en70 -i d0 poemului de5ini7ia lui 5undamental0 1i a ,0rui +inte/0 poeti,0 -i ,on5er0 at-t de mult din m0re7ia +a8 Tre6uie +pu+ din ,apul lo,ului ,0 -n Di$ina Commedia -n3erii +unt de dou0 5eluri 1i ,0 rela7ia dintre ,ele dou0 ,la+e e+te 3reu de determinat8 Din prima ,la+0 5a, parte n)erii cosmici, din ,ea de a doua 5a, parte n)erii tutelari >-n lip+a unui termen mai 6un@ +au emisari >.8 mai +u+ pp8 #?# 1i urm8@" -n3erii ,are au -n ,omun 5aptul ,0 +unt .i/i6ili" ,are au ran3uri 1i 5un,7ii -n e,onomia pedep+irii" a i+p01irii 1i a 6eatitudinii" -n a,eea a Cur7ii di.ine" am putea ,:iar +0 le +punem +lu;itori 1i mini1tri ai +upremei St0p-niri8 Dante a .0/ut el -n+u1i" r-nd pe r-nd" pe to7i -n3erii tutelari" ,are 5a, to7i parte din ierar:ia Pur3atoriului

1i a Paradi+ului" 1i la +5-r1it a a.ut 1i marea .i/iune a ,er,urilor de 5o, ,are +e rote+, -n Empireu8 Dar multe de+pre -n3eri >,rearea lor" ierar:ia ,o+mi,0@ a5l0 numai din +pu+ele Beatri,ei8 Ea 1tie -n+0 ,0 pe p0m-nt au 5o+t oameni ,are au p0trun+" ,-t e+te omene1te ,u putin70" tainele a,e+teaA -nt-i Dioni+ie #$? Areopa3itul >,u ,are Beatri,e e+te de a,ordA >Iar Dionis cu-atta r$n de a contempla aceast rnduial se nsuflei nct le-a deslu(it (i le-a numit cum am fcut (i euA ar' GM, #&*'#&(@" apoi ri3ore ,el Mare" ,are a ,re/ut alt5el" dar ,-nd a a;un+ >in Fuesto ciel, di se medesmo riseA, ,-nd a a;un+ ai,i" -n ,erul a,e+ta" adi,0 -n Cerul Cri+talin" a r-+ de ,e ,re/u+e #GM, #&*'#&K@8 C-t de+pre Areopa3it" el 1tia de+pre -n3eri 1i ,eruri de la S5-ntul Pa.el" ,are" .iu 5iind" a a;un+ p-n0 -n al treilea Cer" al Denerei" a1a ,um +pune el -n+u1i -n a doua +,ri+oare ,0tre ,orintieni" CG, G #Inf' G, ()'&*@8 Ori' ,um" e+te dat oamenilor +0 -ntre/0rea+,0" 5ie 1i ,u puterile lor m0r3inite" ni1te ade.0ruri ,are nu intr0 ni,i -n e2perien7a lor +en+i6il0" ni,i" pe deplin" -n 5a,ult07ile intele,tului lorA >nea*un)nd la ele pe calea simurilor #de la care purcede cunoa(terea noastr&, sclipe(te totu(i n mintea noastr oarecare lumin din tria esenei lorA #Ospul, G, ?@8 n)erii cosmici -n3erii ,o+mi,i +unt in,orporali" +unt pure 5orme 1i pure inteli3en7e 1i totodat0 prin,ipii a,ti.e ale 5un,7ion0rii uni.er+ului8 Ei +unt ne+,:im60tori 1i .e1ni,i" li6eri prin e+en7a lor" >acele esene sunt specii pur intelecti$e (i e/istena lor nu const n nimic altce$a dect n a-(i nele)e propria esenV. #Monar,ia, C, &" %@8 >Inteli)ene, pe numele lor mai obi(nuit n)eriA #Ospul, G,G&@ Intele,tul an3eli, e+te actual, nu .irtual +au poten7ial ,a al omului8 Noi" ,a oameni" a.em" +pre deo+e6ire de ei" 1i un +u5let .e3etati. >,omun ,u plantele@ 1i unul +en/iti. >,omun ,u animalele@" dar -n ,omun ,u -n3erii a.em +u5letul ra7ionalA >sufletul omenescL'''9, prin nobleea ultimei faculti, adic raiunea, mprt(e(te natura di$in n c,ip de inteli)en etern@ cci prin aceast su$eran facultate sufletul e ntr-atta nnobilat (i de0brcat de materie nct lumina dumne0eiasc strluce(te n el ca ntr-un n)erA #Ospul, D, (@8 -n3erii +unt ,rea7ii nemi;lo,ite #$K ale lui Dumne/eu" -n ,are .e1ni, lumina lui +e r0+5r-n3e 1i a ,0ror natur0 e+te anterioar0 ori,0rei alte ,rea7ii di.ine >%" L%'%K@B +unt" prin iu6irea lor" o6ie,tul unei >)ra0ia illuminanteA ,are ,ore+punde meritului lor" 5ermei 1i li6erei lor .oin7e de iu6ire #GK, L#'LL@8 O iu6ire 1i o ,ontemplare e2,lu+i.0 a lui Dumne/eu" ,are le a;un3e" pentru ,0 -n el e+te toat0 iu6irea 1i -n el +e .ede tot ,e e de .0/ut >da,0 interprete/ ,ore,t >da cui nulla si nascondeA, GK, %)@8 De a,eea ni,i nu +e ,ade +0 le atri6uim 5a,ultatea de a'1i aminti >+au de a uita@A ,ontemplarea a6+olutului atemporal e+te in,ompati6il0 ,u memoria -n +en+ul uman al ,u.-ntului #GK, %*')#@8 Dante +e pre.alea/0 ai,i de o a+er7iune ,ate3ori,0 a S5-ntului Toma din Acuino #?umma t,eol' I8 K?" K@" 1i anume ,0 -n3erilor nu li +e pot atri6ui" dintre 5a,ult07ile +u5letului" de,-t pe ,ele inteie,ti.e 1i .oliti.e #>de $iribus animae nonpossunt competere nisi intellectus et $oluntasA, ,58 I" K)" #@8 A1adar -n3erii au 5o+t ,rea7i nemi;lo,it de Dumne/eu >%" L%@" a1a ,um +unt" -n 5iin7a lor deplin0" ,a >pure formeA #=, #&#'#&(B GK, ((@ 1i >actpurA #GK, &&@8 Ei nu +unt de,-t o +tr0lu,ire" un re5le2 al Ideii pe ,are" iu6ind" o /0mi+le1te Dumne/eu" o >lumin $ieA #CD, KK@ ,are +e d0ruie1te pe +ine din li6era +a .oin70 1i din pur0 iu6ire #CD, K)@ 1i +e d0ruie1te nemi;lo,it" pentru ,0 >trebuie sase (tie L'''9 c primul a)ent, adic Dumne0eu, (i trimite ,arul asupra unor lucruri n c,ip de ra0 direct, iar asupra altora n c,ip de strlucire rs-frnt@ de aceea n inteli)ene Oadi,0 -n -n3eriR lumina di$in strluce(te nemi*locit, iar n celelalte fpturi se rsfrn)e de la aceste inteli)ene luminate mai ntiA #Ospul, D,#?@8=
N Dante mai d0" tot -n Ospul, ,-te.a de5ini7ii 1i pre,i/0ri terminolo3i,e ,are" 7in-nd de tema luminii" +e ,u.in in.o,ate ai,iA >ra0ele fiecrui cer sunt calea pe care coboar puterea lor asupra lucrurilor de pe pmnt L'''9 ra0ele nu sunt altce$a dect o strlucire ce $ine prin aer de la i0$orul luminiipn la i0$orul luminatA #G, L@B >obiceiul filo0ofilor este de a numi Tlumin5 pe cea aflat n i0$orul din care purcede@ de a numi T ra0 5 pe cea care strbate drumul de la i0$or la primul corp n care se opre(te@ (i de a numi T strlucire 5 pe cea care este rsfrnt asupra altui corp luminatA #D, #?@8

#$L E2pan+iunea :arului di.in" Dumne/eu 5iind ,eea ,e e+te" nu pro.ine dintr'o lip+0 ori .reo ne.oie" ,i dintr'o 6u,urie" a,eea de a ,rea" din +impla +a unitate" o 5orm0 de alteritate -n ,are" r0+5r-n3-ndu'1i lumina" +0 +e de+5a,0 de +ine" +0 +e iradie/e pe +ine -n alte e2i+ten7e" +imilare" ,are" -n +in3ura interpretare pe ,are o .0d po+i6il0 ai,i" +0 5ie o6ie,t al iu6irii 1i un 5el e2'pli,it de a +e 1ti" pri+o+ul de iu6ire 5iind un pri+o+ al +t0rii de e2i+ten708= Alt5el ,um +'ar putea -n7ele3e enun7ul >,are .i/ea/0" -n +en+ ari+toteli," ,au/a 5inal0@A >pentru ca strlucirea lui s poat, rsfrn)ndu-se n altce$a, s spun

T e/ist5A, ,u alte ,u.inte ,on1tient 1i 5eri,it de propria +a e2i+ten70 U Eterna iu6ire +e mani5e+t0 +pontan" ,re-ndu'1i -n a5ara timpului 1i -n a5ara +pa7iului ni1te entit07i non,ontin'3ente" ,are +unt -n3erii 1i ,are -i +unt lui Dumne/eu <noi ru6in ==8 A,tul ,rea7iei e+te in+tantaneuA e+te -nto,mai ,um ,:i:lim6arul +au ,ri+talul +e umplu pe dat0 de lumina ,are ,ade a+upr0'le8 Iar o dat0 ,u ei" ,are +unt form pur 1i act pur,

L
V Toma din Acuino" Comm' in libro >De di$inis nominibusA C, $A >Din iubirea buntii sale a purces ceea ce buntatea sa a $rut s mpr(tie (i s mprt(easc n sin)urul fel cu putin, adic prin acela al asemuiriiA #E/ amore bonitatis suae processit Fuod bonitatem suam $oluit diffundere et communicare secundum Fuod fuit possibile, scilicet per modum similitudinis&' NN Unele a+emenea entit07i n'au 1tiut +0 primea+,0 1i +0 dea iu6irea din ,are 1i pentru ,are au 5o+t ,reate8 Dar de+pre -n3erii ,0/u7i nu .a 5i .or6a ai,i" r0m-n-nd doar +0 5ie pomenit 5aptul ,0 Fu,i5er" >c,e fu la somma d.o)ni creaturaA #CK, ?%@ ><,ea mai -nalt0 dintre toate ,reaturile=" al ,0rui nume" 5ie /i+ -n trea,0t" -n+emna <purt0tor de lumin0=@ 5iind ,reat li6er" a ales r0/.r0tirea" +au" mai e2a,t" 1i'a iu6it mai mult" 1i ,u tru5ie" iu6irea de +ine de,-t de Creator >.e/i Ospul, G, K 1i D, #(B ur' GK, ?$'K#" KK'K%@A 1i Fu,i5er a ,0/ut >per non aspettar lumeA pentru ,0 <n'a a1teptat lumina=" pentru ,0 n-a $rut +0'1i primea+,0 per5e,7iunea de la 3ra7ia di.in0 #CK, ?)@8 Iar el >c,e fu nobil creatopiu c,e altra creaturaA, el" ,el mai no6il dintre -n3eri" a ,0/ut din ,er nu 5ul3erat de pedeap+a di.in0" ,i >fol)ore))iandoA, ,a un 5ul3er ,are 6r0/dea/0 ,erul din -nalt p-n0 -n :0u # ur)' CG, (K'(%@ >,58 >Ridebam ?atanam sicutful)ur de caelo cadentemA, -l .edeam pe Satana ,0/-nd ,a un 5ul3er din ,er" Luca CN, #)@8

#$% Dumne/eu a ,reat materia pur >materia prim0 1i in5orm0 a elementelor" ,on+iderat0 ,a pur0 poten7ialitate@ 1i cerurile, ,are +unt un ,ompu+ indi+olu6il de materie 1i 5orm0" de potent0 1i a,t8 Iar 5orma pur0" materia pur0 1i +inte/a lor" ,reate +imultan" au primit" prin -n+u1i a,tul ,rea7iei lor 1i +tru,tura +au or3ani/area lor ,o+mi,0" ordinea lor ierar:i,08 Care +e +ituea/0 1i -n +pa7iu" -n e2ten+ia uni.er+ului" dar e+te 1i -n a5ara lui" ,a pur ,on,ept di.in8 Care e+te 1i timpul uni.er+ului" ,a durata etern0" dar e+te 1i -n a5ara lui" ,uprin+ -n eternitatea in+tantanee a min7ii di.ine #GK, #&'L*@8 Ierar:ia an3eli,0 e+te -n Di$ina Commedia o6ie,tul unei du6le de+,rip7iiA ,ea a ,elor nou0 ,eruri 3u.ernate 5ie,are de ,-te un ran3 de -n3eri >de <inteli3en7e=@B 1i ,ea a ,elor nou0 ,er,uri de -n3eri ,are +e rote+," -n Empireu" -n ;urul Pun,tului de lumin0 ,entral" ,are e+te Dumne/eu -n+u1i8 Pe ,ea dint-i am mai -n507i1at'o din alt un3:i >.e/i Lumina astrelor&, dar ,red ,0 tre6uie reluat0 ai,i ,u -ntre3irile ne,e+are8 Dumne/eu i'a 50,ut pe -n3eri dintr'o re.0r+are de iu6ire >5iindu'1i" 1i sub specie amoris, pri+o+ +ie1i@B +e .ede o3lindit -n ei 1i" 50r0 ni,i un de5i,it intrin+e," un li6er +por al e2i+ten7ei +ale" +e iu6e1te -n 5iin7ele an3eli,e >-ntr'un ,:ip ,are" da,0" ,eea ,e nu e+te ,a/ul" ar r0m-ne -n mar3inile e2perien7ei umane" ar 5i un a,t de nar,i+i+m a6+olut@B -n %" %&'%K" ,a 1i -n alte lo,uri" +e +pune de+lu1it ,0 lui Dumne/eu" a ,0rui +5-nt0 ardoare -1i r0+p-nde1te ra/ele pe+te tot ,e are 5iin70" luminea/0 mai .iu ,eea ,e" +em0n-nd mai mult ,u el" -i pla,e mai mult > > iu l.e conforme, e perb piu le piace@ c,e l.ar dor santo, c,.o)ni cosa ra))ia, nellapiu somi-)liante e piu $i$aceA&@ dar apoi >+punem <apoi=" dar" ,um am ar0tat de;a" totul e+te +imultan@ le pune -n lu,rare" ade,'.-ndu'le e+en7ei lor pre+ta6ilite8 -n3erii +unt prin,ipiul motor al rotirii 5ie,0ruia dintre ,ele nou0 ,eruri" ei determin0 ori,e di5eren7iere" -n +pe7a de lumino/itate" -n .irtutea rela7iei" de 5ie,are dat0 di5erite" dintre 5orma pur0 1i .irtualit07ile materiei pure >ori prime@" 1i -1i reper,utea/0 #$) in5luen7ele din ,er -n ,er" mereu mai ;o+ p-n0 la noi 1i mai ;o+ de,-t noi" -n animale" -n plante" -n minerale" d-ndu'le" prin in5luen7a 1i iradierea lor" o +pe,i5i,itate 1i un ro+t anumeB -ntr'un ;o, 5init" -n+0 pan,o+mi," de d0ruiri8 -ntrunite" te2tele dau deplina m0+ur0 a a,e+tei .i/iuni8 De/6aterea -n,epe >ea +e de+501oar0 -ntre Dante 1i Beatri,e@ -ntre un om e2trem de 6ine in5ormat 1i ,0l0u/a lui" ,are -i e+te summa t,eo-lo)ica, de7in0toare" prin -n+u1i rolul ei -n e,onomia poemului 1i a o6ie,tului +0u" a ade.0rului ire5uta6il 1i ultim8 De/6atere de+pre petele din lun08 re1itelor p0reri ale lui Dante >e2primate ,a -ndoieli" -n+0 ,u 5ermitate@ Beatri,e le r0+punde ,u o ,o+mo3ra5ie >(" ##('#?)@8 Inl0untrul ,erului p0,ii di.ine" +0la1ul imo6il al Domnului" 5ormat de +tr0lu,irea Min7ii Prime" +e rote1te un ,orp" Primul Mo6il" ,are prime1te de la Dumne/eu o putere -n ,are re/id0 -ntrea3a 5iin70 pe

,are a,e+t Prim Mo6il o ,on7ine -n +-nul +0u" -ntrea3a .ia70 a lumiiN" 1i ,are 5a,e ,a totul +0 +e rotea+,0 #Inf' K, ($@8 Dine apoi al optulea ,er" Cerul -n+telat ,are" plin de +tele di+tri6uie 5iin7a" 5or7a uni.er+al0 1i indi+tin,t0 pe ,are o prime1te de la al nou0lea ,er" -n di5eritele 1i +pe,i5i,ele e+en7e ale +telelor" 5ie,are -n/e+trate ,u prin,ipiul ei 5ormal8 Ai,i are lo, prima di5eren7iere" prima e2pan+iune a unului -n multiplu >1i ,are +e .a re5le,ta -n multipli,itatea naturilor 1i +pe,iilor tere+tre@8 In+0 Dante nu ,ontinu0 ,u o enumerare H unul ,-te unul H a ,erurilor urm0toare >nu a,e+ta era +,opul lui@" ,i +pune doar ,0 ,elelalte 1apte ,eruri di+pun -n di5erite moduri di+tin,tele e+en7e 1i puteri pe ,are le impune in5luen7a ,elui de al optulea ,er >,el
N Cerul al nou0lea" Cri+talinul" Primul Mo6il >ornduie(te prin mi(carea lui re$oluia 0ilnic a tuturor celorlalte, prin care ele primesc (i trimit pe pmnt puterea tuturor prilor lor' %iindc, dac rotaia lui n-ar orndui aceasta, prea puin s-ar $edea aici puterea sau pri$eli(tea lorL'''9 Pi cu ade$rat n-ar mai.e/ista procreaie pe pmnt (i nici $ia animal ori $e)etal@ n-ar mai fi 0i (i nici noapte, nici sptmn, nici lun, nici in, (i ntre) uni$ersul ar fi n neornduial, iar mi(carea celorlalte ceruri arfi 0adarnicA QOspul G, #?@8

#$$ -n+telat@" -1i urm0re+, 7elurile 1i -1i a,tuali/ea/0 in5luen7ele8 i 5a, a,ea+ta din treapt0 -n treapt0" a+t5el ,0 5ie,are prime1te -n el in5luen7ele ,erurilor de dea+upra 1i le e2er,it0 a+upra ,elor de dede+u6t8 Iar toate a,e+tea +unt tradu+e de Dante -n mod e2pli,it -n termeni de lumin0 1i de r0+5r-n3eri ale ei8 4ie,are are o lumin0 numai a lui" mai +tr0lu,itoare +au mai pu7in" re/ultant0 a intera,7iunii dintre .irtutea an3eli,0 1i +u6+tan7a 5ie,0ruia8 O lumin0 ,are +tr0lu,e1te ,um +tr0lu,e1te 6u,uria noa+tr0 -n pupile8 Prin,ipiul 5ormal ,are 3u.ernea/0 di5eren7ele de lumino/itate din uni.er+ a,e+ta e+teA rela7ia dintre 5ie,are treapt0 -n3erea+,0 1i materia ,ele+t0 -n ,are ea operea/0" materie ,are di5er0 de la ,er la ,er" de la +tea la +tea" de la o parte la alta a lunii8 Ce e+te -n+0 ,iudat e ,0 nu 1tim >+au nu -n7ele3em@ ,e e+te de,i+i.A ,e e+te +pe,i5i, -ntr'o .irtute an3eli,0 ori alta" +au ,e e +pe,i5i, -n materia unui ,er +au a altuia" ,-nd ne 3-ndim ,0 materia pur0" materia prim0 1i poten7ial0" e+te amor50 -n a6+en7a 5ormei ,are operea/0 a+upra ei8 Prin,ipiul di5eren7ial al le30m-ntului dintre -n3eri 1i ,eruri" dintre -n3eri 1i +tele -mi e+te mai pu7in limpede de,-t a1 .rea8 -n507i1area deplin0 a ierar:iilor ,ele+te Dante o 5a,e ,u alt prile;" atun,i ,-nd a;un3e el -n+u1i -n Primul Mo6il 1i .ede ,u o,:ii lui ,ele nou0 ,eruri +au ,er,uri de 5o, +au ,ununi de 5o, an3eli,e" iar Beatri,e -i arat0 corespondena dintre 5ie,are ,unun0 1i 5ie,are ,er #GM, $)'#($@8 E+en7ele +au ordinele an3eli,e" nou0 la num0r" +unt 3rupate -n trei triade #ternari&, 5ie,are ordin a.-nd puterea +0 3u.erne/e ,-te un Cer8 Din prima triad0 5a, parte ?erafimii >+t0p-ni pe Cerul Cri+talin@" :eru$imii >Cerul +telelor 5i2e@ 1i 7ronurile >Cerul lui Saturn@B din a doua Dominaiile >Cerul lui Vupiter@" Rirtuile >Cerul lui Marte@ 1i uterile >Cerul Soarelui@B iar dintr'a treia rincipatele >Cerul Denerei@" "r,an),elii >Cerul lui Mer,ur@ 1i n)erii >Cerul Funii@8 A,ea+t0 ierar:ie e+te a +5erelor ,ere1ti" dar puterile -n3ere1ti ,are le 3u.ernea/0 +e a5l0 -ntr'un non' +pa7iu" -n Em'
200

pireu" a,olo unde Dante le .ede din momentul -n ,are a a;un+ -n Primul Mo6il8 Fe .ede ,u o,:ii +0i -nt0ri7i de puri5i,0ri +u,,e+i.e 1i de treptate a;u+t0ri la .iolen7a ,re+,-nd0 a luminii8 Fe .ede el -n+u1i" dar Beatri,e -l a;ut0 +0 -n7elea30 mai mult de,-t .ede8 Doi -n507i1a -n am0nunt 1i -n e+en7a ei relatarea dante+,0 a a,e+tei .i/iuniB ea 5a,e parte din /ona ,ea mai -nalt0 a poe/iei lui Dante 1i a lumii8 -n,0 de pe ,-nd Dante +e a5la -n Cerul al nou0lea" al Stelelor 5i2e >,el -n ,are +e +imte mai 5ier6inte 1i mai .ie pre/en7a di.in0@" el .ede" -n,0 prea departe ,a +0'i di+tin30 p0r7ile ,on+tituti.e" Cerul Cri+talin" >re)escul $e(mnt al tuturor sferelor lumiiA #GD, ##('##%@8 A,um dup0 ,e a p0r0+it ,on+tela7ia emenilor" el +e a5la" prin .irtutea pri.irilor Beatri,ei" ,:iar a,olo" -n Cerul Cri+talin #G=, $%'#*(@8 i" .0/-nd ,e +e o3linde1te -n o,:ii ,0l0u/ei +ale" +e -ntoar,e +pre +or3intea a,elei re5le,t0ri 1i .ede Pun,tul di.in" iradiind" -n Empireu" o or6itoare lumin08 -n ;urul lui +e rotea" mai iute de,-t -n+u1i Primul Mo6il" un ,er, de 5o," nu mai departe de ,entrul ,are -l luminea/0 1i -l ,olorea/0 de,-t :aloul de a6uri de1i al unui a+tru8 A,e+t prim ,er, de 5o, era -n,on;urat ,on,entri, de un altul" al doilea" apoi de al treilea" de al patrulea" de al ,in,ilea" al 1a+elea" al 1aptelea >pe ,are nu l'ar 5i putut ,uprinde" -ntre3it" ni,i ,er,ul unui ,ur,u6eu@" al optulea" al nou0lea" -n ,er,uri tot mai -n,et rotitoare" tot mai pu7in luminate de <+,-nteia pur0=" de 5ul3ura7ia din ,entrul lor" -n timp ,e a,elea din apropierea ei +unt ,ele mai +,0ldate -n di.ina lumin0 1i -n ade.0rul ei8 Dante +e arat0 mirat ,0" -n a,e+t mira6il 1i an3eli, templu" mi1,area de rota7ie a ,ununilor de 5o," mai rapid0 ,u ,-t e mai aproape de ,entrul ei" nu ,ore+punde ,u .ite/a de re.olu7ie a ,erurilor" iar Beatri,e -l l0mure1te +pun-ndu'i ,0 -n3erii din Cer,ul ,el mai apropiat de lumina di.in0 3u.ernea/0 >mi(carea cerului celui mai ndeprtat de pmntA 1i a

,elui mai rapid" Cri+talinul8 i tot a+emenea" ierar:i," mai departe" p-n0 la -n3erii din ultimul ,er," ,are imprim0 mi1,are ,erului ,elui (*# mai apropiat de p0m-nt" a,ela al lunii #GM, #&'L$@8N Iar mintea lui Dame" -n7ele3-nd" +e -n+eninea/0 a+emeni ,erului no+tru p0m-nte+, atun,i ,-nd mi+tralul -i alun30 norii 1i -l la+0 +tr0lu,itor 1i +enin" 5rumo+ din /are -n /areB 1i .ede ade.0rul ,um +e .ede -n ,erul limpede o +tea >prima ,ompara7ie" diurn0" .i/ea/0 ri+ipirea -ndoieliiB ,ea de a doua" no,turn0" ,ertitudinea 1i limpe/imea ade.0rului do6-ndit@8 Iar ,-nd Beatri,e" -n,:eindu'1i l0murirea" a t0,ut" din Cer,urile an3eli,e au pornit +0 +,apere" ,a dintr'un 5ier in,ande+,ent" +,-nteiA +unt -n3erii -n1i1i" unul ,-te unul" ,are +e di+tin3 a+t5el" -n o,:ii lui Dante" de <in,endiul= ,er,urilor pe ,are le al,0tuie+," dar a ,0ror rotire -n ;urul <pun,tului 5i2=" pe or6itele lor eterne" ,ontinu0 +'o -n+o7ea+,0 mereu8 Iar In'3erii'+,-ntei erau miriade" -ntr'un num0r 5init -n+0 in,omen+ura6il ,u mintea 1i in,on,epti6ilNN #GM, #&'$LB pentru
N De,:iul ,omentator Ben.enuto de Imola >+au Ben.enuto dei Rim6oldi@ >#&&L[?*'#&$*@" ,el mai important dintre primii e2e3e7i ai operei lui Dante" d0" -n Commentum super Dantem ,ea mai limpede 5ormulare a rela7iei dintre ,er,urile an3eli,e 1i ,erurile 3u.ernate de eleA >!o$em ordines an)elomm proportionatissime correspondent no$em sp,eris coelorum, et est in eis summa con$enientia in motu et Fuantitate@ ita Fuod Fuantitas intensi$a ordinis primi con$enit cum Fuantitate e/tensi$a rimi Mobilis, et ita de ceterisA >Cele nou0 ordine de -n3eri ,ore+pund +tri,t propor7ional ,elor nou0 +5ere ale ,erurilor" 1i e2i+t0 -ntre ele o ,on,ordan70 per5e,t0 -n ,e pri.e1te mi1,area 1i ,antitateaB a+t5el -n,-t ,antitatea inten+i.0 a primului ordin OSera5imiiR ,on,ord0 ,u ,antitatea e2ten+i.0 a Primului Mo6il" 1i la 5el +e poate +pune de+pre toate ,elelalte Oordin de ordin 1i ,er de ,erR@B ,58 GM, L?'%)8 NN >!umrul acestor fpturi e cu mult mai mare dect o arat efecteleA@ > Dumne0eu a putut 0misli nenumrate fpturiA@ > e limpede pentru noi c acele fpturi se afl n numr foarte mareA@ >?fnta 8iseric O888R spune, crede (i ne n$a c acele preaalese fpturi sunt nenumrateA' De/i 1i Toma din Acuino" ?umma 7,eol' C, c8 ##(" ?A >mulimea n)erilor este mai mare dect orice mulime material datA #> multitudo an)elorum transcendit omnem materialem multitudinemA @8 Pe de alt0 parte" pri.itor la num0rul -n3erilor a5e,ta7i mi1,0rii planetelor" -ntr'un te2t din Ospul >(" K@" .or6ind -n+0 numai de+pre Cerul Denerei" Dante >urm-ndu'# pe Al'4ar3:ani din ,artea de+pre ")re)aia ?telelor& +pune ,0 -n3erii

202

num0r" ,58 GK, #&*'#&K 1i Ospul, G, ?'K@8 Iar 5ie,are -n3er din mul7imea a,ea+ta in5init0 -n -ntre3ime iluminat0 de Dumne/eu +e a5l0 -ntr'o rela7ie +pe,i5i,0 ,u lumina di.in0" -n+0 nu doar datorit0 apartenen7ei la un ,er, de 5o, ori altul" mai apropiat +au mai -ndep0rtat de ea" ,i 1i indi.idualA Fumina Prim0 e+te primit0 de 5ie,are -n3er -n tot at-tea ,:ipuri ,-7i -n3eri #splendori& e2i+t0 1i -n tot at-tea ,:ipuri +e une1te ,u ea" 5ie,are dup0 meritul +0u 1i dup0 puterea 1i 5er.oarea iu6irii +ale" adi,0 -n 5un,7ie de ,-t0 iu6ire tre/e1te -n el ,ontemplarea Primei Fumini" propor7ional ,u inten+itatea .i/iunii +ale >,58 GM, #*L'##?@8 Iar Beatri,e -i atra3e aten7ia lui Dante a+upra puterii di.ine" a eternei Dalori" ,are 1i'a 50,ut at-tea nenum0rate o3lin/i unde" mereu r0+5r-n'3-ndu'+e" mereu r0m-ne Unul -n eternitatea lui #GK,#&L'#?K@8 Sau ,um +e +pune -n CD, K)'L*A >din buntatea lui el (i arunc ra0a, ca o)lindindu-se, n nou e/istene O-n ,ele nou0 ,er,uri an3eli,e 1i -n num0rul uria1 al -n3erilor ,are le al,0tuie+,R" rmnnd n $e(nicie unaA' Iar ima3inea o3lindirii apare 1i atun,i ,-nd +e .or6e1te H dar nu -n Di$ina Commedia, ,i -n Despre arta cu$ntului #C, (@ H de+pre 5elul -n ,are ,omuni,0 -n3erii8 Am mai ,itat te2tul" dar el -1i are lo,ul 1i ai,iA >n)erii, pentru a face cunoscute luminatele lor )nduri, au o foarte iute (i trainic putere a minii datorit creia (i de0$luie n ntre)ime )ndul unul altuia, fie de-a dreptul, fie doar prin mi*locirea acelei foarte strlucitoare o)lin0i n care toi sunt artai n marea lor frumusee (i n care toi se o)lindesc cu neisto$it iubireA'
r-ndui7i <la ,-rmuirea a,e+tui ,er +unt -n num0r nu prea mare O888R +unt -n num0r de treiA OunulR prin ,are +teaua +e rote1te pe epi,i,lul eiB OaltulR prin ,are epi,i,lul +e rote1te -mpreun0 ,u tot ,erul" la 5el ,u a,ela al SoareluiB Oal treileaR prin ,are ,erul -ntre3 Oal DenereiR +e -n.-rte1te urm-nd mi1,area +5erei -n+telate O888R8 A1adar" pentru a,e+te trei mi1,0ri +unt trei O-n3eriR rotitori8 Apoi" tot a,e+t ,er mai are o mi1,are" -n.-rtindu'+e ,u epi,i,lul O888R o dat0 -n 5ie,are /i natural0B iar da,0 a,ea+t0 rotire e pri,inuit0 de .reo Inteli3en70 +au de 3oana Primului Mo6il" numai Dumne/eu o 1tie" ,0,i mie mi +e pare prea mare ,ute/an70 +'o ;ude,=8

203

Tre6uie +t0ruit a+upra 5aptului ,0 rela7ia dintre -n3eri 1i Dumne/eu 1i -ntre -n3eri 1i lume +e -ntemeia/0 pe intele,t" -nt-i de toate" -n3erii +unt numi7i Inteli)ene' Apoi ran3ul lor e+te propor7ional ,u inten+itatea ,apa,it07ii lor de ,ontemplare intele,tual0 a ade.0rului di.in8 Iar 6eatitudinea lor #l.esser beato& +e -ntemeia/0 pe a,tul .i/iunii #nell.atto c,e $ede&, 1i nu pe a,tul iu6irii QFuel cb.ama&, ,are deri.0 din ,el dint-i 1i depinde de el #cbeposcia seconda& #GM,#*L'##?@8 Mai pre+u+ -n+0 de,-t -n+01i puterea de -n7ele3ere a -n3erilor e+te Empireul" ,0ruia nu'i ,ore+punde ni,i un ,er, an3eli, 1i e2i+t0 numai -n Mintea di.in0" unde +e aprind iu6irea 1i puterea ,are" iradiind" pun -n mi1,are Cerul Cri+talin >Primul Mo6il@ 1i apoi pe toate ,elelalte8 Empireul e+te lumin0 1i iu6ire >,58 DD, )& 1i )L@" dar de -n7ele+ -l -n7ele3e numai Dumne/eu #G=, #*$'##?@" ,el ,e >nu este circumscris (i circumscrie totulA #CH, &*@8

> lin de lini(te (i de pace e lca(ul acela al supremei Dumne0eiri, care sin)ur se cunoa(te des$r(itpe sineA #Ospul, G, &@8 -n +,:im6" -n3erii ,are 3u.ernea/0 ,erurile 1i le rote+, >mplinesc, dar nele)nd, rotirea n cerul supus lor, pe care-l mi(c fiecareA #Ospul, G, K@8 >Cci dup cum Inteli)enele cunosc prin mi*locirea formelor inteli)ibile, tot astfel (i produc (i efectele prin forme inteli)ibile + fiindc fiecare intelect acionea0 nele)ndA >Toma din Acuino" Comentariu la >Despre cau0eA, le,t8 #*@=8 Di/iunea ,er,urilor an3eli,e 1i tot ,e a mai a5lat de la Beatri,e de+pre ele nu e+te ultima mare e2perien70 para'di+ia,0 a lui Dante -nainte de -n,:eierea poemului8 El a mai -nt-lnit 1i a mai .0/ut -n3eri +au ,ete de -n3eri 1i -nainte 1i dup0 a,eea8 In+0" ,u e2,ep7ia ,elor de la +5-r1itul Commediei >r-ul de lumin0" Candida Ro/0" -n3erii din prea;ma M0riei 1i al7i ,-7i.a@" el -nt-lne1te pe par,ur+ul ,0l0toriei +ale -n3eri
N Pentru alte re5eriri la ,er,urile an3eli,e 1i la rela7ia lor ,u ,erurile +unt de ,ititA H, GM@ M, (K'(%B K, %L'%)B GC, $#'$&B GD, ##(' ##%B G=, $%'#*( 1i ##&'#(*B GM, K('K? 1i DN,#*'#K >de+pre Primul Mo6il@B K, L#'L( >de+pre Cerul lui Saturn@B CK, ()'&* >de+pre Cerul lui Vupiter ,u re5erire la ,el al lui Saturn@B M, &?'&% >de+pre Cerul Denerei@8

204

me+a3eri >.e/i ur)atoriul& 1i -n3eri ,u alte 5un,7ii determinate -n or3ani/area re3nurilor e2tramundane8 Inteli3en7ele de ,are a 5o+t .or6a p-n0 a,um i'au 5o+t .i/i6ile numai ,a ni1te ,ununi i3nee" -n ,are -n3erii +e indi.iduali/au doar ,a +,-ntei" ,um +'a .0/ut8 -n3erii a,e1tia" ,are nu +unt -n3eri ,o+mi,i" i +e arat0 +u6 o -n507i1are mai mult +au mai pu7in di+tin,t0 1i pe ,are o de+,rie mai mult +au mai pu7in pre,i+" -n 5un,7ie de ,apa,itatea lui de .i/iune8 Se pune de,i -ntre6areaA -n ,e rela7ie +e a5l0 ,u -n3erii ,o+mi,i" ,are nu au ,:ip 1i +unt pure e+en7e 5ormale" prin,ipii de 5un,7ionare a ,erurilor 1i de in5luen7are a +t0rilor de lu,ruri tere+tre U Pentru Dante -n+u1i 5aptul ,0 unii -n3eri pot 5i .0/u7i ,a entit07i indi.iduale de+,ripti6ile ,reea/0 o di5i,ultate8 Sin3urul lo, -n ,are -n,ear,0 o l0murire #H, ?*' ?%@ pare +0 propun0 ,a e2pli,a7ie o ,on,e+ie pe ,are S5intele S,ripturi o 5a, ,apa,it07ii umane de repre/entare" ,are nu poate -n7ele3e ni1te realit07i de ordin pur +piritual de,-t per sensibilia etp,antasmata, prin aparen7e +au repre/ent0ri a,,e+i6ile +im7urilorA min7ii noa+tre a1a tre6uie +0 i +e .or6ea+,0" pentru ,0 numai din repre/ent0rile +en+i6ile intele,tul uman a5l0 ,eea ,e apoi 5a,e o6ie,tul unei ,unoa1teri intele,tuale8 To,mai de a,eea ?criptura, adapt-ndu'+e 5a,ult07ilor noa+tre" ,on+imte +0' i repre/inte ,u -n507i1are uman0 pe a6riel" pe Mi:ail 1i pe Ra5ail" ,are +unt pure Inteli3en7e8 Poate de a,eea putem +pune ,0 -n3erii pe ,are -i .ede Dante -n In5ern" -n Pur3atoriu 1i -n Paradi+ +unt numai repre/ent0ri +en+i6ile 1i <literale= ale unor +en+uri ale3ori,e 1i +pirituale8 Ori,um" e2perien7a a,e+tor apari7ii +e tradu,e la Dante -n .i/iuni" ade+ea luminoa+e" 1i" ,ulti.-nd ai,i mai ale+ +en+ul literal al poemului" ele +e ,u.in -n507i1ate" ,um am 50,ut" .or6ind de luminile din ur)atoriu, -n poe/ia lor" ,a 5i3uri a1e/ate dup0 o le3e ine5a6il0 -n 5iridele Catedralei de 6e/ne 1i lumini8 Iar ,ei din urm0 -n3eri din Pur3atoriu" ,ei din alaiul Beatri,ei" +unt de;a -n3eri paradi+ia,i" ri+ipa lor de 5lori e+te doar pre.e+tirea unor alte" mai multe" +0r60tori ale ,-nt0rii 1i luminii" din +5era purei 5eri,iri" din prea;ma ultimei Fumini8
205

Apoi" -n Paradi+" din ,er -n ,er" +e +imte doar pre/en7a 1i lu,rarea -n3erilor ,o+mi,i" p-n0 ,-nd" +pre +5-r1itul ,anti,ei" >+ituate -n ultimul Cer" al Stelelor 5i2e" -n Cerul Cri+talin" al Primului Mo6il" 1i -n Empireu@" apar din nou -n3erii 6eatitudinii" ai pro+l0.irii 1i ai ,on+a,r0rii" -ntr'o uria10 or,:e+tra7ie de luminiA >De ce te uii cu prea mult dra) la mine (i nu pri$e(ti )rdina cea frumoas care, sub ra0ele lui Crist, se umple de attea flori IA -l -ntrea60 Beatri,e pe Dante8 ,2"ici se afl (i 7randafirul n care s-a-ntrupat Rerbul di$inA, +5-nta M0ria8 Supu+" Dante" de1i or6it de at-ta lumin0" pri.e1te" 1i pri.e1te mai ale+ lumina 4e,ioarei #Io ma))ior foco&, o +tea" ,a un +a5ir" ,are -1i re.elea/0 marea +tr0lu,ire 1i ,uloarea" pentru ,a apoi Dante +0 .ad0 ,um a+upra ei ,o6oar0 o alt0 lumin0" ,are ia 5orm0 de ,unun0 rotitoare" 1i +0 aud0 o mu/i,0 mai +ua.0 de,-t ori,e mu/i,0 tere+tr08 E+te Ar:an3:elul a6riel" ,el ,are ,-nt0 1i +pune ,0 o .a -n+o7i pe Re3in0" rotindu'+e mereu -n prea;ma ei" ,a un ,er, de lumini" p-n0 +e .a -ntoar,e l-n30 4iul ei" -n Empireu" unde .a 5a,e 1i mai luminoa+0" ,u lumina ei" +uprema lumin08 Dante nu poate -n+0 urm0ri ,u o,:ii" p-n0 la a,ea mare dep0rtare" -n0l7area 4e,ioarei 1i a ,ununii +ale rotitoa' re de lumin0 1i +5inte ,-nt0ri #GD, %*'#(*@8 A.ea totu1i +0 o re.ad0 ,:iar -n Empireu8 A,olo S5-ntul Bernard -i +pune +0 pri.ea+,0 -n +u+" +pre tronul unde +ade 4e,ioara Pream0rit0" 1i o .ede iar01i" -n lo,ul ,el mai luminat" iar -n ;urul ei" ,u aripile -ntin+e" mai mult de o mie de -n3eri" 5ie,are ,u lumina lui anume 1i ,u mi1,0rile 1i ,-ntul +0u" o prea+l0.e+," iar o,:ii ei" plini de lumina 6u,uriei" +e re5le,t0" ,a -n o3lin/i" -n 6u,uria +5in7ilor ,e o pri.e+, #DG, ##('#&K@8 -n3erii mai apar -n a,e+t lo, al Paradi+ului 1i ,a p0rta1i la dou0 dintre ,ele mai -nalte 1i mai miri5i,e

.i/iuni" ,are +unt de 5apt una +in3ur0" +,:im6-ndu'1i ,:ipul 1i +la.a8 Dante +e a5l0 -n Empireu" -n,0 -n+o7it de Beatri,e8 Iute" ,a 5ul3erat" e+te or6it de lumina de a,olo" apoi .ederile i +e'nt0re+, din nou" poate pri.iA >R0ui un flu$iu de lumin clar, incandescent, cu maluri smluite de-o $e(nic (i dulce prim$ar' Pi din adnc (neau s1ntei menite s cad printre flori (*L precum rubine, de aur (i ar)int mpre*muite' Ca bete de miresme (i lumini se scufundau (i dintre unde-n urm se re$rsau alte s1ntei di$ineA #DN, L#'L$" ,58 $K@8 R-ul e+te un r-u de lumin0 di.in0" 5lorile de pe malurile lui +unt +5in7ii 1i prea5eri,i7ii" iar .iile +,-ntei +unt -n3eri ,are" ,a ni1te al6ine" ie+ din ,ur3erea luminii" +e a1a/0 pe 5lorile de pe un 70rm 1i de pe ,el0lalt" p0r-nd a+t5el ru6ine -n,ru+tate -n inel de aur" apoi" ,a -m60tate de tarele par5um" +e'ntor, +0 +e ,u5unde iar01i -n ad-n,ul ,ur3erii de ape" -n lumina ei" 1i altele .in iar01i 1i altele iar01i +e du," -n 5eri,irea a,elei prim0.eri8 Dante +e aplea,0 +0 6ea -ndelun3 din lumin0 1i -1i ,u5und0 5a7a -n ea #DN, %&'%? 1i )K')%@8 Dar r-ul de lumin0 era de 5apt o aparen70" o -n507i1are +en+i6il0 a unei realit07i mai ad-n,i ,are" ,ur-nd" e+te ,:emat0 +0 ia alt ,:ip .i/i6il" +0 nu mai 5ie ,ur3ere de ape ,are .in 1i tre," 5lori 1i +,-ntei" ,i alt,e.aA -n Candida Ro/0" -n Tranda5irul de lumin0 .ieA >n cerc se-ntinde (i-ale ei ,otare sunt lar)i astfel n1t i-ar fi-n prere (i soarelui prea strimt cin)toare' Din sfnta ra0 na(te-a ei $edere rsfrnt-n prima ?fer Cristalin, ce-(i ia dintr-nsa $ia (i putere' Pi, dup cum se o)linde(te-o clin n $alea ei, prnd c se desfat de iarb (i de flori, a(i*deri n lumin $0ui cum se-o)lindesc asupra-i, roat, n mii de pra)uri strnse dimpreun, toi cei ce-a$ut-au cerul drept rsplat' Pi, dac treapta cea mai *oas adun-atta foc, 1t de imens-i marea petalelor ce ro0a o-ncununO Dar oc,ii mei nu se pierdeau n 0area (i-naltul de scntei, ci printre pleoape )ustau pn-n strfunduri desftareaA #DN, #*&'#(*@8 i iar01i" dea+upra a,e+tui uria1 am5iteatru de lumin0" ,a 1i dea+upra r-ului ,are'i 5u+e+e tre,0toare aparen70" +e i.e+, -n3eri8 E6oar0 neo+tenit" purt0tori de :ar" -ntre Prima Fumin0 1i prea5eri,i7ii ,are" ,a ni1te petale" +tau ,uprin1i" treapt0 de treapt0" -n ,er,ul uria1 al S5intei Ro/e8 Par al6ine ,are +u3 din 5lori ne,tar 1i'# du, la +tup" +0'# 5a,0 miere" plin0 de mirea+m08 A1a ,o6orau -n3eri nenum0ra7i -ntre petalele nem0r3initei 5lori 1i'apoi ur,au a,olo unde le ,:ema" la Dumne/eu" iu6irea8 -n3eri ,u ,:ip de -n3eriA ,u 5e7e de lumin0 .ie" ,a aripi de aur 1i ,u
207

.e1mintele mai al6e de,-t ori,e nea" .eneau" 60teau din aripi pe+te r-ndurile de lumini" adu,-ndu'le pa,e 1i aprin+0 iu6ire" de +u+" 1i adu,-ndu'li'le iar01i 1i iar01i8 Ar 5i putut" a,ea+t0 7e+ere 1i'a,ea+t0 nin3ere de -n3eri" +0 a1e/e -ntre Dumne/eu 1i Ro/0 o piedi,0 .ederii" dar nu a.ea ,um 5i a1aA nimi, nu poate +ta -n ,alea di.inei lumini" -n +tr0lu,irea ei nimi, nu poate 5i opa," nimi,a nu arun,0 um6r0 -ntre ea 1i 7elul ra/ei +ale8 -n3erii a,eia erau 1i +unt +tr0.e/ii8= Lumina du,urilor fericite -ntre3 aradisul e+te plin de ea8 E+te" 5ire1te" un re5le2 al luminii ,arit07ii di.ine" lumin0" dra3o+te 1i ,aritate" dar" -n termenii poemului" lumin0" dat .i/i6il" +,ar0 de .i/iuni8 Am -n,er,at +0 r0m-n -n termenii .i/ualit07ii +en+i6ile" +0 de/.0lui o poeti,0 a luminii ,a lumin0 +en+i6il08 Dar nu m'am putut -mpiedi,a" -n paralel 1i" a1 /i,e" -n +u6te2t" +0 tradu, di+,ret lumina -n idee" +0 redu, +en+i6ilul la inteli3i6il" iar re/ultatul a 5o+t de/.0luirea unei ,on+tru,7ii prodi3ioa+e" la ,are S5-ntul Toma" o minte tot at-t de mare ,a 1i a lui Dante" ni,i n'ar 5i .i+at8 -mpotri.a ori1i,ui" 5ie el 1i Cro,e" putem +pune ,0 ar:ite,tura poemului +a,ru e+te +imultan" 1i -ntr'un +en+ ine5a6il" at-t o ,atedral0 de lumini ,-t 1i o ,atedral0 de ,on,epte 1i rela7ii de ,on,epte 1i de in.en7ii nemai3-ndite" .redni,0 -n +ine de re.eren7a 1i de uimirea noa+tr08 i ,0 poe/ia +en+ului literal nu e+te ,a o .e3eta7ie ,re+,ut0 adia,ent 1i para/itar pe liniatura unui ,on+tru,t a6+tra,t" ,i -n+u1i a,el ,on+tru,t a6+tra,t ,a un anume 5el de poe/ie 50r0 analo38 i de a,eea ,e a1 5i .rut +0 -n507i1e/ ai,i" m0r3inin'du'm0 la +en+ul literal" ar 5i r0ma+ or5an de ,e.a e+en7ial" ,e.a p0rtinitor" aproape la 5el de a6+tra,t ,a 1i ,el0lalt demer+8 i totu1i" .redni, de a 5i -n,er,at" ,:iar 1tiind 6ine ,0
N >:arul lui Dumne0eu este primit ntr-un fel de ctre substanele separate, adic de n)eri, care nu au densitate material, fiind aproape str$e0ii prin puritatea formei lorA QOspul, D, %@8

208

ni,iodat0 Dante" ,u o ,on+e,.en70 de o7el" n'a tr0dat +en+ul ale3ori, de dra3ul ima3inii +au al emo7iei poeti,e n sine' Ni,i m0,ar -n ,a/ul ,ompara7iilor8 M0re7ia poe/iei lui Dante -n a,ea+ta ,on+t0A ,u o ne,lintit0 deli6erare a 50,ut din poe/ie ancilla t,eolo)iae, tran+5orm-nd'o" din a,ela1i elan" -n re3in08 Date 5iind ,on+tantele" ar 5i mai le+ne de 50,ut o pre/entare ,ate3orial0 1i +i+temati,0" 5ie 1i ,la+i5i,atorie8 Dar e,onomia a,ea+ta ar 5i o +0r0,ire8 Suntem datori +0 urm0rim" pa+ ,u pa+" nu doar

po.e+tea a+,en+iunii lui Dante" din Cer -n Cer" p-n0 -n Empireu" ,i -n+01i pro,e+ualitatea te/tual a +,ri+ului +0u" me1te1u3ul de a +,rie de+pre lumin0 nu doar -n unitatea" ,i -n di.er+itatea 1i -n pro3re+ia ei8 i a,um iat0 ,um arat0" din per+pe,ti.a lumino/it07ii lor" +piritele din ,uprin+ul aradisuluiV, ,are e+te ,:iar Paradi+ul8 Nu -n+0 -nainte de a .or6i de ,oe2i+ten7a" -n a,ea+t0 +5er0" a dou0 realit07i di+tante 1i totu1i ,omplementare8 Fumina du:urilor paradi+ia,e e+te de,i un re5le2 al ultimei Fumini" un :ar de +u+" o ,:e/01ie de ade.0r #D, &(@" un dar de iu6ire8 Pe de alt0 parte" +pre -n7ele3erea 1i .i/iunea luminii lor" Dante in.o,0 aproape tot ,e -n+eamn0 lumin0 -n lumea pieirii8 Fuminii de +u+ -i .ine -n -nt-mpinare" -nt-lnindu'+e -n rai" lumina lumii noa+tre de ai,i" de ;o+" unde" mai mult _
N In nu prea multe lo,uri li +e +pune umbre, ,a un re/iduu al .or6irii de+pre alte re3nuri8 Cel mai ade+ea +unt o)lindiri, fclii +au focuri, dar mai ale+ lumini #lumi&' Pe de alt0 parte" toate" lumini 5iind" -1i prime+, lumina de +u+" din 5o,arul Fuminii prime 1i eterne8 -ntr'o m0+ur0 mai mare +au mai mi,0" dup0 ran3ul lor +au dup0 +tarea unei ,lipe ori -mpre;ur0ri8 Numai ,0 de+pre <-mpre;ur0ri=" de lu,ruri +,:im60toare ,are +'ar petre,e ,um.a a,olo" n'a.em ,um 1ti nimi, +au mai nimi,8 Ce 1tim e+te doar ,e determin0 -n du:uri apari7ia" pre/en7a 1i tre,erea lui Dante8 Pe de alt0 parte" un e.eniment pentru du:uri e+te -n+u1i +,enariul" :ot0r-t de Dumne/eu" al ,0l0toriei lui Dante8 Du:urile pe ,are le .ede" +uind" -n 5ie,are ,er -1i au de 5apt +0la1ul etern -n Empireu 1i +e a5l0" 5ie,are" mtr'un anume ,er numai pentru a'i da poetului o ima3ine +en+i6il0 a 3radelor lor di5erite de 6eatitudine8 Ce +e a5l0" +imultan 1i etern" -n Empireu" m prea;ma Domnului +e a5l0 proie,tat" ilu/oriu 1i meta5ori," pe treptele unei ierar:ii ,ele+te #H, ()'?( 1i ,-nturile DC 1i DG -n -ntre3ime@8

209

de,-t oriunde" Unul +e .0de1te 1i e2i+t0 >nu doar pare@ ,a Multiplu8 40r0 -nt-lnirea" -n +5era poe/iei" dintre lumina etern0 de +u+ 1i -n507i10rile luminii de ;o+ >printre ,are ne na1tem" tr0im 1i pierim@" luminile din Paradi+ nu ar a;un3e ni,i la inima" ni,i la -n,:ipuirea noa+tr08 Ele arat0 a1aA In primul Cer, al Lunii+ Ai,i are lo, prima -nt-lnire a lui Dante ,u +pirite +ortite +0 e2i+te .e1ni, -n +5era 5eri,irii8 De ,e +e a5l0 a,olo 1i nu -n alt ,er nu are" -n +ine" importan70 -n ,adrul a,e+tei +,rieri" ni,i pentru toate ,elelalte du:uri pe ,are" ur,-nd din ,er -n ,er" urma +0 le'nt-lnea+,0 +au +0 le .ad0" p-n0 +u+ de tot" -n Empireu8 4elul 1i 3radul 6eatitudinii lor intere+ea/0 ai,i numai -n rela7ia lor ,u poe/ia luminii" ,um +e .a .edea8 Dante era -n,0 -n 3-nd ,u ,e'i +pu+e+e Beatri,e de+pre di5eren7ele de lumino/itate ale +telelor 1i ale ,reaturilor8 Deodat0 -n+0 -l di+tra3e apropierea unei ,ete8 Dar nu ,rede ,0 +unt 50pturi" ,rede ,0 +unt doar ima3ini o3lindite" a6ia di+tin,te" .a3i" ,um e.ane+,ent ne .edem ,:ipul -ntr'un 3eam +tr0.e/iu +au -ntr'o ap0 nead-n,0" la 5el de nede+lu1it ,a un m0r30ritar pe'o 5runte al608 i" ,re/-nd ,0 +unt doar re5le2e" +e -ntoar,e +0 le .ad0 a ,e anume re5le2e +unt" dar nu .ede nimi, 1i" pri.ind'o pe Beatri,e" o .ede /-m6ind" ,a de am03irea unui ,opil" 1i -ndemn-ndu'# +0 +tea de .or60 ,u a,e+te >$ere sustan0eA #D, %'&&@" -n ,are mai apoi Dante re,unoa1te ,:ipuri ,-nd.a p0m-ntene" ,:iar da,0 +imte -n ele >nu (tiu ce anume di$inA, o lumin0 +upranatural0 ,are le tran+5i3urea/0 #D, K)'L*@8 O lumin0 ,are +pore1te -n ele o dat0 ,u 6u,uria8 Pi,,arda Dona7i -i r0+punde >att de bucuroas c prea s ard de iubire n %ocul cel dintiA #D, L)'L$@8 i ,:iar" ,um +punea 5ratele ei" 4ore+e" -n Pur3atoriu #GH,#?'#K@" poart0 o ,unun0 de lumin08 Iar pu7in mai departe -mp0r0tea+a Con+tan7a #>la luce della )ran Costan0aA&, pe ,are Pi,,arda i'o arat0 lui Dante" +e aprinde -n ,lipa a,eea de -ntrea3a lumin0 a +5erei lunare #D,#*$' ###" ##)@8 Pentru ,a Pi,,arda -n+01i" ,-nt-nd "$e Mria, +0 di+par0 apoi ,a -n ad-n,ul -ntune,at al unei ape #D, #(('#(&@8 (#* n al doilea Cer, al lui Mercur+ A6ia ai,i +e de/.0luie deplin natura luminoa+0 a du:urilor 5eri,ite8 i ai,i lui Dante -i ie+e -n -nt-mpinare o ,eat0 numeroa+0 de du:uriA .in ,0tre el a1a ,um" prin apa limpede 1i ,alm0 a unui :ele1teu" +e adun0 pe1tii ,0tre o momeal0" iar pe1tii a,e1tia erau mai mult de o mie de 5oarte .ii lumini8 De 5apt +unt ni1te umbre, ni1te 5orme umane ,are a6ia +e mai di+tin3 -n +tr0lu,irea pe ,are o iradia/0" 1i ,are e >lumina care umple acest cerA 1i le aprinde #E,#**'##$@8 Fu,rul +e .ede 1i mai 6ine -n ,a/ul apari7iei lui Iu+tinian" -mp0ratul" ,0ruia Dante -i +puneA .0d 6ine ,um te' n.0lui -n propria'7i lumin0 1i ,0" de 6u,urie" o,:ii 7i +e umplu de ra/e" dar nu 1tiu ,ine e1ti8 Iar du:ul lui Iu+tinian de.ine" dintr'un +por de 6u,urie" a ,arit07ii >a,eea de a'i r0+punde lui Dante@" 1i mai +tr0lu,itor" 1i mai a+,un+ -n nim6ul lui de ra/e8 Ca Soarele ,are" ,u ,0ldura lui" u+u,0 ori,e a6ur" ori,e -n,e7o1are ,are'i -m6l-n/e1te +,-nteierea" 1i apoi de.ine in.i/i6il din ,au/a prea marii" or6itoarei lui +tr0lu,iri >K" #(?'#&%@8 Apoi Iu+tinian" dup0 ,e i'a .or6it lui Dante -ndelun3" dup0 ,e ,-nt0 un 5el de p+alm latino'e6rai, +pre +la.a marii Fumini de +u+ din ,are du:urile din a,e+te re3nuri -1i prime+, lumina" +e -ndep0rtea/0 1i di+pare" -mpreun0 ,u toate ,elelalte >foarte iui s1nteiA #=,#'$@8 Iar Beatri,e" -ntr'un pa+a; do,trinar" .or6indu'i de+pre m-ntuire" -i +pune lui Dante ,0 nu doar a+upra du:urilor

5eri,ite ,ad ra/ele di.ine" ,i 1i a+upra 50pturilor nemi;lo,it ,reate de di.initate" -n3erii 1i oamenii" iar dintre oameni a+upra ,elor ,are +eam0n0 mai mult ,u ea" ,u di.initateaA >Cu cit i seamn mai mult cu-att mai mult i place@ cci sfntulfoc, ce luminea0 totul, e cel mai $iu n ce i-e pe potri$A >%" =D=E&' n al treilea Cer, al Renerei+ Unde Dante ni,i nu 1tie ,um a a;un+" dar ,0 +e a5l0 -n alt Cer" mai +u+" -1i d0 +eama dup0 +porul de 5rumu+e7e al Beatri,ei" ,are +e 5a,e tot mai 5rumoa+0 1i mai luminoa+0 pe m0+ur0 ,e ur,0 -n+pre 4eri,ire8 A6ia +o+it a,olo" -n Cerul iu6irii 1i al iu6itorilor" Dante a+i+t0 la apari7ia unor luminiA -n lumina a,elui ,er ele +e .0d" di+tin,te" a1a ,um +e .0d +,-nteile printre 5l0,0rile unui 5o," (## 1i +unt -ntr'o mi1,are ,ir,ular0" unele e.olu-nd mai lent" altele mai rapid" 5ie,are dup0 <.ederea ei l0untri,0=" dup0 in+pira7ia de iu6ire ,ele+t0 ,are le anim08 Iar roiul a,e+ta de lumini" .enit atun,i de +u+" din Cerul ,ri+talin al Sera5imilor 1i ,o6or-t -n Cerul Prin,ipatelor" +e -ndreapt0 +pre Dante ,u iu7eala unui .-nt 1i apoi una dintre lumini >era Carlo Martello@ -i .or6e1te" -n timp ,e luminile +e opre+, din dan+ul lor ,ir,ular8 -ntre6at de poet ,ine e+te 1i ,ine +unt to7i ,eilal7i" du:ul" prin puterea ,arit07ii" ,re1te 1i de.ine mai inten+ 1i ,:iar +pune ,0 lumina 6u,uriei iu6itoare -l a+,unde 7e+-ndu'#" -n501ur-ndu'# -n ra/e" ,a -ntr'un ,o,on de m0ta+e #M, #L'&$" ?L'?)" K('K?@8 Apoi" dup0 ,e -1i +pune po.e+tea" +u5letul" .ia7a din +5-nta lumin0" +e -ntoar,e ,0tre Soarele +0u #K, %'$@8 Pe m0+ur0 ,e Dante ur,0 din +5er0 -n +5er0" du:urile nu'1i mai iau ,:ipul omene+," ,i numai pe a,ela de lumin08 Dante a5l0 ,u ,ine anume are de'a 5a,e numai din .or6e" nu din -n507i10ri8 A+t5el ,0 tot ,e urmea/0 e+te o alter' nan70 de .or6iri" unele 5oarte lun3i" ,u tot mai ,ompli,ate sceno)rafii ale luminii, rod al unei mari in.enti.it07i nu doar poeti,e" ,are" +pre a 5i -n7elea+0 -n ,omple2itatea 1i -n di.er+itatea ei" tre6uie -n507i1at0 -n am0nunt 1i -n +ine8 Nu +e pot t030dui 1i unele inerente +tereotipii" -n+0 ,:iar -n a,umularea lor +e +imte" uneori mai mult" alteori mai pu7in e.ident" o pro3re+ie" un elan a+,en+i. 1i o -m6o307ire a repre/ent0rilor" o ener3ie a ima3ina7iei" un ilu/ioni+m ,o+mi, ,are nu are pere,:e -n poe/ia lumii8 Din a,ela1i roi 1i -n.0luire 1i d0n7uire de lumini din Cerul Denerei +e mai de+prind treiA Cuni//a da Romano" 5emeie de ran3 -nalt" ,u +u5let mare" dat0 multor iu6iri p0m-nte1ti 1i" +pre +5-r1it" unei depline po,0in7eB 4ol,:etto di Mar+i3lia" tru6adur pro.en+al 1i apoi ,0lu30r 1i epi+,opB Raa6" 6i6li,a Raa6 ,are i'a -nle+nit lui Io+ua ,u,erirea Ieri:onului8 Cuni//a ie+e din :ora de du:uri +,-nteietoare >,are dan+ea/0 ,-nt-nd <O+anna=@8 i ea" +u6 imperiul ,arit07ii 1i al 6u,uriei ,arit07ii" +e 5a,e mai luminoa+0" -n.eli1ul ei de lumin0 +tr0lu,e1te mai tare" iar 3la+ul ei .ine din ad-n,ul ei ne.0/ut" >del (#( suo profondoA' -i +pune lui Dante ,0 +e a5l0 a,olo" -n Cerul Denerei" 1i ,0 +tr0lu,e1te -n.in+0 de lumina +telei" adi,0 de iu6ire8 Pe urm0 +e -ntoar,e -n roata ei de lumini #K, #&'#K" (('(?" &('&&" L?'LL@8 Apoi lui Dante i +e arat0 4ol,o >de;a pomenit ,a lumin0 a a,elui Cer de ,0tre Cuni//a" K, &%'&$@" 1i i +e arat0 ,a un ru6in lo.it de ra/ele +oarelui" 1i -i e2pli,0 poetului ,um +u5letele din Paradi+ de.in mai +tr0lu,itoare ,-nd +e 6u,ur0 mai mult #K, %L'%)@" iar mai -n,olo i'o arat0 pe Raa6" o alt0 lumin0" ,are +,-nteia/0 ,a o ra/0 de +oare -n ap0 ,urat0 1i e+te 5eri,it0 -nl0untrul nim6ului ei #K, ##('##L@8 n al patrulea Cer, al ?oarelui+ -n Cerul pre,edent du:urile luminoa+e" -n num0r nedeterminat" au de;a o mi1,are ,ir,ular0" dar nu una di+pu+0 -ntr'un ,er, ri3uro+8 A,um" -n Cerul Soarelui" lui Dante" -n+o7it mereu de Beatri,e" +piritele i +e -n507i1ea/0 -n 5orm0 de ,unun0 luminoa+0 1i -n num0r determinatA #(" dintre ,are ,el ,are .or6e1te e+te -n+u1i S5-ntul Toma din Acuino8 Iar a,e+tei ,ore3ra5ii mai +tri,te -i ,ore+punde un +por de +tr0lu,ire" ,are de alt5el .a ,re1te mereu -n +ui1ul ,0tre Cerul de 5o,8 Dante +e a5l0 ,uprin+ de;a -n inten+a lumin0 a +5erei +olare 1i +piritele ,are i +e arat0" >a patra ceat a 7atlui cerescA >,0,i +e a5l0 -n al patrulea Cer@" i +e de+lu1e+, nu prin ,uloarea lor" ,i prin 5aptul ,0 +unt mai luminoa+e de,-t -n+01i lumina -n ,are +e a5l0 ,uprin1i8 Dar ,-t de luminoa+e nu e+te -n +tare +0 ne +pun0 nou0" ,are nu am .0/ut" -n lumea noa+tr0" 1i ni,i nu ne putem -n,:ipui" lumin0 mai mare de,-t a,eea a Soarelui8 Nu -i a;ut0 ni,i talentul" ni,i me1te1u3ul" ni,i lun3a e2perien70 a +,ri+ului8 E+te ,a 1i mut8 Ne ,ere -n+0 +0'# ,redem 1i +0 n0/uim +0 a;un3em ,-nd.a +0 .edem ,e a .0/ut el atun,i #CN, ?*'?)@8 Iar Beatri,e -l -ndeamn0 +0'i mul7umea+,0 pentru .i/iunea a,ea+ta lui Dumne/eu" >soarele n)erilorA #CN, K('K?@8 Iat0 ,e .edeA mai multe .ii +tr0lu,iri #piiiful)or $i$i& 5a, ,unun0 -n prea;ma lui Dante 1i a Beatri,ei #far di noi centro e di se far corona&, ,a -n ;urul lunii un :alo ,-nd ,erul e+te -n,0r,at de a6uri8 Iar +orii a,eia aprin1i" ,-nt-nd" +e rote+, (#&

de trei ori -n prea;ma ,elor doi" ,a ni1te +tele -n,on;ur-n'du'1i" lent 1i de aproape" dar mereu la a,eea1i di+tan70" +tatorni,ii lor poli #CN, %L'%)@8 Apoi +e de+prinde S5-ntul Toma8 El +e arat0 dorni, +0'i +pun0 tot ,e .rea +0 a5le8 i o 1i 5a,e" ,u 6u,urie" de .reme ,e ra/a :arului di.in" ,are ,uprinde ori,e iu6ire de ade.0ratul Bine 1i al ,0rei 5o, ,re1te apoi din propria +a dra3o+te" -l luminea/0 ,u at-ta putereA #'a adu+ p-n0 ai,i 1i -l .a du,e 1i mai +u+ #CN, )(')L@8 i +pune ,ine au 5o+t 1i +unt ,ele #( lumini ale ,ununii" a,um oprit0 din rotirea eiA el -n+u1i" Toma din Acuino #doctor an)elicus&, apoi Al6ert ,el Mare #doctor uni$ersalii&, ra7ian" Petru+ Fom6ardu+ #ma)ister sententiarum&, Solomon" re3ele iudeu >in,lu+i. ai,i ,a autor al Cntrii Cntrilor&, Dioni'+ie Areopa3itul" Paulu+ Oro+iu+" Mariu+ Di,tonnu+" tradu,0torul lui Platon" Boe7iu" I+idor din Se.illa" Beda #$enerabilis&, Ri,ardu+ de Saint Di,tor #ma)nus contemplator& 1i Si3ieri din Bra6ant #la luce eterna di ?i)ieri& #CN, $%'#&)@8 Apoi ,ei #( -n7elep7i -1i ,ontinu0 dan+ul 1i ,-ntul" ,a la dul,ele +unet al unui orolo3iu de Catedral08 i apoi +e opre+, ,u to7ii >ca luminri n sfe(nicA #CC, #K@8 C-t0 poe/ie e ai,i mi'e 3reu +0 +pun8 -ntrea3a +,eno3ra5ie" tot mai ,ompli,at0" a Paradi+ului" +imultan lumine+,ent0" ,ore3ra5i,0 1i ,oral0" pentru a 5i +im7it0 -n 5rumu+e7ea ei" ,ere un mare e5ort" a,ela de a a,,epta -n -n+e1i temeiurile +ale ,on.en7iile 6eatitudinii8 E ade.0rat ,0 pretutindeni r0+ar pa+a;e de o mare poe/ie >dintre ,are ,ele mai 5rumoa+e 7in de ima3ini 1i de +entimente p0m-nte1ti@" dar poe/ia 5eri,irii pare +0 ne +,ape8 Sau +0 ne apar0 ,um.a ridicola' tiu ,0 e o .or60 35ea" dar -n,0 m0 6-ntuia di+tin,7ia lui Cro,e" -n ,a/ul Di$inei Commedia, -ntre poe/ie 1i +tru,tur08 Nu +unt printre a,eia ,are pre7uie+, mai mult Infernul +au ur)atoriul, iar aradisul e+te mai ale+ un poem al luminii ,a +inte/0 ine5a6il0 -ntre ,ea +en+i6il0 1i ,ea inteli3i6il08 Poate da,0 n'am 1ti delo, ,e +u5ietS +unt prin+e -n ima3inea a,eea 3randioa+0 1i" da,0 nu de 6eati' tudinea unor 5iin7e anume ar 5i .or6a H ,0rora i+toria lor tere+tr0 le -n30duie mai pu7in anume e2u6eran7e H da,0
214

luminile" ;o,ul de lumini 1i ,on+tru,7iile de lumin0 ar putea 5i 3-ndite -n +ine" ,a pre/entare anonim0 a 6eatitudinii" am a,,epta atun,i mai u1or a,e+te ima3ini" 6u,ur-ndu'ne de ele -n +ine8 Ori,um" ,-t din poem e+te 1i poe/ie a luminii .oi -n,er,a +0 -n7ele3 1i +0 ar0t mai departe8 Continu-nd ,u ,e +e .ede -n a,ela1i al patrulea Cer" al Soarelui" unde a6und0 ima3inile luminoa+e8 Dup0 a doua oprire a ,ununii de lumini" +5-ntul Toma -1i reia .or6irea" apnn/-ndu'+e din nou de o mai .ie lumin0 >facendosipiu meraA #CC, #)@" nu 50r0 a'i +pune interlo,utorului +0u > recum sclipesc n ra0a Lui ar0nd, la fel, pri$ind n $e(nica lumin, 0resc ce pricini te frmnt-n )ndA #CC, #$'(#@8 Pentru= ,0" pri.ind -n .e1ni,a lumin0 a lui Dumne/eu" .ede o3lindindu'+e -n ea -ntre3ul lumii 1i -ntre3ul timpului ei8 i .ede 1i -ndoielile do,trinare ale lui Dante8 -l l0mure1te -ndelun3 1i nu arareori +e 5olo+e1te de ima3ini de lumin0A S5-ntul 4ran,i+, >fu tutto di serafico ar dor eA, a+emeni +era5imilor -n ardoarea ,arit07ii lui 1i a+emenea +oarelui" a1a ,um r0+are uneori din an3eB S5-ntul Domini," datorit0 -n7elep,iunii lui" +tr0lu,ea ,u +,-nte'ierea unui :eru.im #CC, &%'&$" K*'K#@8 Iar ,-nd -n,:eie" +5-nta ,unun0 de lumini -n,epe +0 +e rotea+,0 din nou 1i" -nainte de a 5a,e" rotindu'+e" un ,er, ,omplet" apare o a doua ,unun0 de lumini" ,on,entri,0 1i ,uprin/-nd tot #( du:uri ,are 1i ele ,-nt0 1i dan+ea/0" la uni+on ,u ,ei din ,ea dint-i ,unun0 #CG,#'L@8 Iar ,-ntul lor e mai pre+u+ de ,-ntul no+tru p0m-nte+, pe ,-t e+te Fumina Prim0 5a70 de re5le2ul ei -n ,reaturi #CG, %'$@8 Iar rela7ia dintre ,ele dou0 ,ununi >,are +unt 1i ,a dou0 ,ununi de .e1ni,e ro/e@ e+te a,eea dintre ,ele dou0 ar,uri >de -ntre3it ima3inar ,a ,er,uri@" ale unui du6lu ,ur,u6eu n0+,-ndu'+e -ntr'un .0/du: plin de a6uri +u67iri 1i +tr0.e/ii 1i ,ore+pun/-ndu'1i ,uloare de ,uloare" ,a 1i ,-nd ,el de al doilea" ,uprin/-ndu'# pe primul" ar 5i o3lindirea lui8 Cele dou0 ,ununi -1i ,ore+pund lumin0 ,u lumin0" du: ,u du:" -n -mp0,area 5eri,itei lor rotiri ,are" ,-nd .ine .remea .or6ei" +e opre+, #CG,#*'(K@8 Dar oare nu a;un3e ,a luminile a,e+tea +0 5ie doar luminiU Nu" nu'i a;un3e 3-ndului lui (#K Dante8 Ele +unt" ,u S5-ntul Bona.entura #doctor serap,icus& -n 5runte >,are 5a,e" dire,t" elo3iul S5-ntului Domini, 1i" indire,t" pe ,el al S5-ntului 4ran,i+,@" per+onalit07i ilu+tre ale lumii teolo3i,eA Au3u+tin" Illuminato daCRieti" unul dintre primii -n.070,ei ai S5-ntului 4ran,i+,"U3o da San Dittore" Pietro Man3iadore Q etrus Comestor&, Petru+ Hi+panu+" Natan" pro5etul ,are #'a mu+trat pe Da.id pentru adulter" Ioan ur0 de Aur #C,r2sostomos&, An+elm" ar:iepi+,op de Canter6urJ" Donatu+" Ra6ano Mauro" ar:iepi+,op de Ma'3on/a" ioa,,:ino din Cala6ria #CG, #(%'#?#@8 Cele dou0 ,ununi porne+, +0 +e rotea+,0 din nou 1i Dante iar01i ,aut0 +0 le adu,0 la putereaC-n,:ipuir: noa+tre 1i ne porun,e1te +0 ne ima3in0m ,0 ,in,i+pre/e,e dintre +telele ,ele mai luminoa+e din toate re3iunile ,erului" adunate ,u ,ele 1apte +tele ale Carului Mare" ,are nu ,o6oar0 ni,iodat0 +u6 ori/ont" 1i ,u

ultimele dou0" ,ele mai +tr0lu,itoare" de la ,ap0tul Carului Mi," ar 5orma dou0 ,ununi" 5ie,are de ,-te dou0+pre/e,e +tele" 1i ,0 ,ele dou0 ,ununi +telare +'ar roti -n +en+ ,ontrar8 Totul e+te at-t de re,e 1i 5or7at -n,-t ai /i,e ,0 Dante a -n,er,at el -n+u1i +0 arate di5eren7a dintre liri,a ima3inilor 1i8 3eometria lor" dintre emo7ie 1i ,on+tru,t" dintre umanitatea +en+ului literal 1i 5ri3iditatea ,elui 5i3urat ,-nd poe/ia e a6+ent08 Ad0u3ind ,0" 1i da,0 am 5a,e -ntre3ul e5ort de ima3ina7ie ,erut de ,ompara7ia +a ipoteti,0" am do6-ndi doar um6ra a,elei 5rumu+e7i #CD, #'&&@8 Dup0 ,e S5-ntul Toma ta,e" din ,ea de a doua ,unun0 +e de+prinde Solomon ,are" ru3at de Beatri,e" -i e2pli,0 lui Dante ,e +e .a -nt-mpla" dup0 -n.iere" ,u -n507i1area lor" -n5lorit0 de lumina de a,um #la luce onde s.infiora $ostra sustan0a&, da,0 .or r0m-ne .e1ni, a1a +au nu8 i -i +pune ,0" at-ta .reme ,-t .a dura 6eatitudinea din Paradi+" adi,0 .e1ni," ,aritatea ,are iradia/0 din du:uri .a 5orma mereu -n ;urul lor .e1m-ntul lumino+ de a,umA inten+itatea luminii e propor7ional0 ,u ardoarea ,arit07ii ,are -i -n5l0,0rea/0" iar a,ea+ta e propor7ional0 ,u m0+ura -n ,are -l .0d" 5ie,are" pe Dumne/eu" -l ,ontempl0 1i -l -n7ele38 M0+ura di5er0 de la du: la (#L ^ du:" dup0 meritul +0u #$alore&, ,are -i atra3e mai mult0 +au mai pu7in0 3ra7ie di.in0 #CH, &%'?(@8 i ,-nd" dup0 -n.iere" -1i .or redo6-ndi trupul lor de ,arne" a,ela .a 5i un corpus )loriosum, un trup -ntre3 1i de+0.-r1it" mai -n +tare" ,u a;utorul 3ra7iei di.ine" +0'# ,ontemple pe Dumne/eu" umpl-n'du'+e de o 1i mai mare putere de iu6ire 1i +tr0lu,ire de lumin08 Iar 5orma trupurilor 3lorioa+e .a -n.in3e ,u lumina ei -n.eli1ul de lumin0 de a,um 1i .or de.eni .i/i6ile" a1a ,um un ,0r6une in,ande+,ent +e .ede totu1i printre 5l0,0rile ,are na+, din el #CH, ?&'K#@8 Toate a,e+tea du:ul le ro+te1te ,u un 3la+ lin 1i +merit" ,um poate .a 5i 5o+t a,ela al Ar:an3:elului a6riel 6ine.e+tind'o pe M0ria #CH, &K'&L@8 Fa .or6ele a,e+tea du:urilor din ,ununi li +e 5a,e dor de trupurile moarte" -n3ropate" nu at-t de ale lor" ,-t de ale ,elor ,are le'au 5o+t dra3i -nainte +0 de.in0 5l0,0ri eterne #CH, L#'LL@8 Iar Dante .ede atun,i ,e.a minunatA -ntre3ul lui ori/ont de a,olo" ;ur -mpre;ur" +e luminea/0 e3al 1i auroral" -nt-i ,u o lu,ire +la60" ,a la l0+area +erii" ,-nd -n,0 nu +e 1tie 6ine da,0 noile -n507i10ri ale ,erului" a6ia .0/utele +tele" +unt +tele +au nuB apoi mai .ie" p-n0 la urm0 or6itoareA e+te o a treia ,unun0 de lumini" ,are le -mpre;muie1te pe ,ele dou0 rotin'du'+e 1i ea8 Pentru noi" a,ea+ta e+te ,ea mai 5rumoa+0A ne r0m-ne -n amintire 50r0 nume 1i 50r0 ,u.inte8 Dante" or6it o ,lip0" +e tre/e1te apoi -ntr'alt ,er" al unei 1i mai -nalte 5eri,iri8 n al cincilea Cer, al lui Marte+ A6ia a;un+ a,olo" -n lumina ru6inie a a+trului" Dante are o .i/iune nou0A Crucea de lumin' Ii apare -ntr'ade.0r o ,ru,e de ra/e al6e" ,u 6ra7ele e3ale -n ,are +,-nteiau +tr0lu,iri inten+e 1i ro1ieti,e >luminile du:urilor ,elor ,are lupta+er0 pentru ,redin70@8 Str0lu,iri ,a a,elea din Calea Fa,tee" ,are +tr06ate ,erul de la un pol la ,el0lalt" 50,ut0 din +tele de m0rimi" +,-nteieri 1i 3rup0ri di5erite8 Pe am-ndou0 6ra7ele 1i -n toate dire,7iile luminile erau -n neo+tenit0 mi1,are 1i +tr0lu,eau mai tare ,-nd tre,eau unele pe l-n30 altele8 Sem0nau ,u 5irele de pra5 ,are ;oa,0 -n 5el 1i ,:ip -n lumina unei ra/e ,are +tr06ate (#% -ntuneri,ul8 Iar -n Cru,ea a,eea lui Dante -i apare" ,u o lumin0 ,a de 5ul3er" +au doar ,-t 7ine un 5ul3er" ,:ipul lui Cri+to+ #CH, $?'#(&@8 Urmea/0 lun3a ,on.er+a7ie ,u +tr06unul lui Dante" Ca,,ia3uida8 i el era lumin0" una ,are'a ,o6or-t din 6ra7ul drept al Cru,ii la pi,iorul ei8 Co6or-+e ,um" -n pa,ea unei nop7i +enine" ,ade o +tea" dar nu de+pnn/-ndu'+e din 6ra7ul Cru,ii a+trale" ,a o ne+temat0 >mai departe" -n .8 )K" o nume1te >topa0 $iuA&, nu ,0/-nd dire,t pe Marte" ,i +tr060t-nd 6ra7ul drept +pre ,entru 1i lu-nd'o apoi de a,olo -n ;o+A -i ap0ru+e lui Dante ,a un 5o, mi1,-ndu'+e iute -nl0untrul unui ala6a+tru #CE, #&'(?@8 Iar" -n timpul -ndelun3atei +ale pre/en7e -n poem" du:ul lui Ca,,ia3uida" la .or6ele 6une ale +tr0nepotului +0u" +e aprinde mai tare" ,um +e -n.iorea/0 un ,0r6une -n 5l0,0ri ,-nd -l 6ate .-ntul #CJ, ()'&*@" +au do6-nde1te +,lipirea ,a de 5ul3er a unei o3lin/i de aur i/6ite de o ra/0 de +oare #C=, #(#'#(&B ,58 CM, #'(" (K'(%@8 i tot Ca,,ia3uida -i +pune lui Dante ,0 du:ul de lumin0 al lui Io+ua" ,:emat de el" .a ,o6or- din Cru,e ,a din nori un 5ul3er #CM, &?'&L@" -n timp ,e lumina lui Iuda Ma,,a6eul +e la+0 ,0tre Dante ,a -ntr'un /6or rotit8 In al (aselea Cer, al lui*upiter' Din ,uloarea -n5l0,0rat0 a lui Marte" Dante a;un3e la lumina al60 a lui Vupiter8 Iar a,olo .ede ,um +tr0lu,irea iu6irii aprin+e -n ea" ,um du:urile de a,olo" -n501ate -n lumina lor" /6oar0" ,-nt-nd" 1i" ,a ni1te p0+0ri -n /6or" 5ormea/0 litere 1i al,0tuie+, pe ,er ,u.inte >DIFI ITE IUSTITIAM _UIIUDICATIS TERRAM" <iu6i7i dreptatea .oi" ,e ;ude,a7i p0m-ntul=@" ,are apoi +e

iro+e+," r0m-n-nd doar un M de aur pe ,-mpul de ar3int al planetei" M pe .-r5ul ,0ruia +e a1a/0 alte lumini" apoi pe+te o mie de lumini 7-1ne+," tot de a,olo" ,a ni1te +,-ntei" ur,-nd ,are mai +u+" ,are mai ;o+" a1a ,um le +orti+e Soarele ,are le'a aprin+" p-n0 ,-nd" -n,et" 5ie,are +e opre1te la lo,ul ei pre' de+tinat" -n,:ipuind de+lu1it pe ,er 3-tul 1i ,apul unei A,.ile" -n timp ,e p0r7ile laterale ale literei de.in aripi8 E+te A,.ila imperial0 a ;u+ti7iei #CM, %*'#*)@8 Dar 5ie,are lumin0 ,ontinu0 (#) +0 apar0 ,a un ru6in -n ,are at-t de tare ardeau ra/ele +oarelui" multipli,-ndu'+e -n ele" -n,-t -n o,:ii pelerinului p0rea ,0 +e r0+5r-n3e +oarele -n+u1i #CK, #'L@8 A,.ila 50,ut0 din lumini -1i mi1,0 apoi aripile" dar p-n0 la urm0 a,ele +,lipitoare in,endii +e potole+, #CK, #**'#*(@8 Un uni, Soare ar/0tor +tr0lu,e1te -n ele" a1a ,um" dup0 a+5in7it" +telele ,e r0+ar +unt lumini din lumina unui +in3ur +oare #GN, #'L@8 A,.ila .or6e1te 1i .or6e1te -ndelun3" 1i -i atra3e aten7ia a+upra o,:iului ei" porun,indu'i lui Dante +0'# pri.ea+,0 6ine pentru ,0" dintre toate >focurileA din ,are e al,0tuit0" -n +,-nteierea lui +e a5l0 du:urile ,ele mai -nalte8 Ceea ,e Dante 5a,e8 i .ede a,olo" +tr060t-nd erele de dup0 .enirea lui Cri+to+ 1i dinainte de ea" 1a+e du:uriA pe Da.id >-n ,entrul o,:iului@" pe Traian" E/e,:ia" Con+tantin ,el Mare" Yil:elm ,el Bun al Si,iliei 1i pe Ri5eu troianul8 i nu -n7ele3e ,e ,aut0 a,olo p03-nii Ri5eu 1i Traian" iar o,:iul A,.ilei" 1i mai aprin+ de 6u,uria de a lumina" -i .or6e1te poetului de mi+terul prede+tin0rii" -n timp ,e 5l0,0rile lui Traian 1i ale lui Ri5eu ard mai .ii" -nte7ite 1i ele de 6u,urie #GN, &%'#?)" GN, &#'&L@8 n Cerul al (aptelea, al lui ?aturn+ Dup0 .i/iunea ,elor trei Cununi, a Crucii 1i a "c$ilei, -n a,e+t Cer lui Dante i +e arat0 ?cara +u5letelorA din ,ri+talul planetei p-n0 +u+" 5oarte +u+" unde pri.irile nu mai a;un38 Culoarea e de aur +tr0lu,ind -n +oare 1i ,o6oar0 pe ea alte +tr0lu,iri" du:uri'lu'mini at-t de multe -n,-t pe +,ar0 par +0 +e 5i adunat at-tea +tele ,-te" de ai,i" de pe p0m-nt" +e pot .edea pe ,er" 1i ,are nu doar ,o6oar0" ,i +tau +au ur,0 la 5el ,a p0+0rile -n /6orul lor de diminea70A o 5or5ot0 de +,-nteieri" mai +tin+e ori mai luminoa+e" +au 1i mai luminoa+e -n ,lipa 6u,uriei" pe treptele unei +,0ri 50r0 ,ap0t8 E ,a 1i +,ara lui Ia,o6 >din Cartea facerii, GM, #(@" dar a,eea e +tr060tut0 de -n3eri" a,ea+ta H de +piritele ,ontemplati.e -n.0luite -n lumin0 #GC, (K'??" KK'K%" L)'L$" #&L'#&)@8 Iar +piritele a,e+tea ta," alt5el de,-t ,ele de p-n0 a,um" ,are ,-ntau #GC, K)'L*@8 Dante -ntrea60 un du: >Pier Damiano" ,-nd.a ,ardinal@ de ,e anume ta, (#$ ,elelalte 1i de ,e anume ,o6or-+e p-n0 la poet" iar a,e+ta" 50,-ndu'1i ,entru din mie/ul +0u" prinde +0 +e rotea+,0 1i +0 +pun0" r0+pun/-nd primei -ntre60ri" ,0 a1a ,um nu /-m6e1te ai,i Beatri,e" ai,i nu +e ,-nt0B lumina a,elui /-m6et i'ar arde ai,i o,:ii" ,-ntul i'ar a+ur/i au/ul >,58 GG, #*'#(@8 Iar ,elei de a doua ,0" da" a .enit anume" dar nu 1tie de ,e a 5o+t ale+ +0'i 5ie +0r60toare ,u +pu+a 1i lumina lui" nu mai aprin+0 de,-t a altor du:uri de pe +,ar0" poate ,:iar mai pu7inB ,um Dante poate .edea pri.ind ,0tre a,ele 5l0,0ri8 i adau30A >Lumina sfnt, ptrun0nd senin n ra0a ce m-ncin)e, arde-n mine, (i-a ei $irtute cu-al meu $0 se-mbin (i m ridic-asupra mea atare c-a*un) s $d esena ei di$in' Dintrnsa mi se tra)e desftare@ cci pe-o msur $0ul meu sclipe(te cu para ce m scald n lucoare'A i totu1i nu are r0+pun+" ,um n'ar a.ea ni,i -n3erii ,ei mai aproape de Fumin0" Sera5imii" ,are'# pri.e+, ,el mai +t0ruitor pe Dumne/eu #GC, K)'#*(@8 Beatri,e -l -ndeamn0 mai t-r/iu pe Dante +0'1i -ndrepte pri.irile 1i ,0tre alte du:uri8 i .ede o +ut0 de mi,i +5ere de lumin0" ,a ni1te mari m0r30ritare" ,are -1i +poreau unele altora 5rumu+e7ea 1i +,lipirea" iri/-ndu'+e ,u ra/ele lor #GG, #L'(?@8 Dintre ele" -i .or6e1te S5-ntul Benedi,t 1i" la .or6ele lui" -n,rederea -n5lore1te -n Dante a1a ,um +e de+5a,e tranda5irul luminat de +oare #GG, KK'K%@8 i -l roa30 +0'i +pun0 da,0 .a 5i ,u putin70 +0'# .ad0 ,-nd.a de+501at de lumin0" +0'i .ad0 ,:ipul lui de om >c,.io ti$e))ia con ima)ine scopertaA, iar S5-ntul -i r0+punde ,0 da" ,-nd .a a;un3e +u+" -n Empireu #GG, KK' L(@8 Apoi" dup0 o .reme" toate du:urile de pe S,ar0 +'au -ntor+ a,olo" -n Cerul de 5o, #GG, $%'$$@8 A1a ,um mai de.reme" -n Cerul Soarelui" du:urilor li +e 5a,e dor de ,:ipul ,elor ,-nd.a iu6i7i" iu6i7i 1i a,um >,-nd 5eri,irea ar putea +0 par0 -mplinire 50r0 re+t@" de ,:ipul lor pieritor" ,are e+te tot ,e" ,a oameni" putem iu6i -n lumea tre,erii noa+tre8 Dante" 50r0 +0 .rea anume" pune -n poemul lui o anume +a7ietate de 5rumu+e7ea luminilor 1i de +la.a 5eri,irii8 Dep01it0 mereu"
220

pa+ ,u pa+" de puterea 50r0 +eam0n a .oin7ei de a ,on+titui ,u tot dinadin+ul" din tot ,e -i e+te dat ,a .irtu7i unui om" +tru,tura 1i +en+ul unui +pa7iu ,are n'a 5o+t ni,iodat0 al e2perien7elor noa+tre8 n Cerul al optulea, al ?telelor %i/eA Unde a;un3e ,-nd +oarele +e a5l0 +u6 +emnul emenilor >+u6 ,are

+e n0+,u+e@8 i de a,olo" -m6iat de Beatri,e" pri.e1te o .reme -n ;o+" la -ntre3ul drum +tr060tut" ur,-nd prin Fun0" Mer,ur" Denu+" Soare" Marte" Vupiter" Saturn8 i'a,olo" de tot ;o+" P0m-ntulA >Cel petic strimt de )lie ce ne-asmute ntre) din 0bor cu Uemenii-l 0rii, cu muni, cu ,olde (i cu $i (tiute CC #GG, #&&'#K?@8 T0r-mul ,are a 5o+t dat .ie7ilor 1i mor7ilor noa+tre8 Retro+pe,ti.a a.ea ro+tul unui r03a/ 1i'al unei re,ule3eri -nainte de mai ardente -n0l70ri 1i mai ar,ane .i/iuni" :ot0r-'toare8 Beatri,e pri.e1te atent0" aproape -n,ordat0" Cerul8 Pri.e1te ,a o pa+0re o,rotitoare de puii ei ,are" dup0 tre,erea nop7ii" a1teapt0" ,u ner06darea iu6irii" +0 r0+ar0 +oarele" a7in'tindu'1i pri.irile +pre ori/ont8 Beatri,e +e uit0 -n /enit" 1tiind prea 6ine ,e urmea/0 pentru o,rotitul ei" ,e .i/iune8 Iar Cerul +e luminea/0 tot mai mult" p-n0 ,-nd +e arat0 7riumful lui Cristos' Di/iunea paradi+ia,0A I+u+ #>la lucente ?ustan0aA& +tr0lu,ind ,a un +oare -n mi;lo,ul unui roi uria1 de lumini ,are ard -n 5o,ul +tr0lu,irii +ale8 Iar +,-nteierea lui" o,:ii lui Dante n'o pot -ndura8 Di/iunea tere+tr0 analo30 e no,turn0" e a,eea a +telelor luminate de lun0 plin0 -n +eninul unei nop7i8 I+u+" -n 3loria 1i -n trium5ul lui" e a+pr0" .iolent0 lumin0 de +oare" dar e+te" -ntr'un alt re3i+tru" 1i 6l-nde7ea luniiB -n .er+uri de neuitatA >Wuale ne.plenilunii sereni 7ri$ia ride tra le ninfe eterneA+ >Cum n seninul nopii, luna fiind plin, 0mbe(te Diana printre nimfe eterneA, unde ,on.en7iile mitolo3i,e 1i ,la+i,i/ante" ,are +unt ade+ea at-t de o6o+ite 1i re,i" au re+pira7ia u1oar0 1i plin0 de :ar a poe/iei #GD, (K'&&@8 -n+0 M-ntuitorul nu /06o.e1te mult" ur,0 -n Empireu" iar Beatri,e -l -ndeamn0 pe Dante +0 de+,:id0 o,:ii r0ni7i de prea marea lumin0 1i +0 +e uite la +piritele ,uprin+e -n alaiul lui ((# I+u+" 1i -ndeo+e6i +0 .ad0 6ine >la Ro(a in c,e ii Rerbo di-$ino carne sifeceA, M0ria" 1i < li )i)li al cui odor si prese ii buon camminoA, ,rinii a ,0ror mirea+m0 ne'a ,0l0u/it pe drumul 6un" apo+tolii8 Iar Dante pri.e1teA ,um pri.ea" pe p0m-nt" o pa;i1te plin0 de 5lori" el a5l-ndu'+e -n um6ra norilor" 1i 5lorile -n lumina unei ra/e de +oare +,0pat0 printre ei8 I+u+" din -nalt" +tr0lu,ea a+upra ,elor din trium5ul lui" dar lumina lui nu'# mai or6ea pe ,0l0tor8 i o pri.e1te pe M0ria" >Io ma))ior focoA, >la $i$a stellaA, pre/en7a ,ea mai luminoa+0 de a,olo" a+upra ,0reia ,o6oar0 o ,unun0 de lumini" ,are o -n,on;oar0 1i +e rote1te -n prea;ma 5run7ii ei" ,-nt-nd -mpreun0 ,u ,elelalte lumini >e+te" ,um +'a +pu+ la lo,ul ,u.enit" ar:an3:elul a6riel@" 1i apoi tot ,e .edea a,olo >4e,ioara" Ar:an3:elul" luminile ,e ,re+, ,u dra3o+te +pre ea@ +e -nal70 -n,et +pre Empireu" din,olo de pri.iri #GD, %*'#(L@8 In+0 -n timpul a+,en+iunii lor" -n timp ,e Beatri,e -n0l7a ,0tre ele o ru30 pentru Dante" a,ele +u5lete pline de 6u,urie +e 3rupea/0 -n ,er,uri 1i porne+, +0 +e rotea+,0 -n ;urul unei a2e" l0+-nd -n urm0 5l0,0ri ,a de ,omete8 Apoi din ,ea mai luminoa+0 dintre ,ununi +'a de+prin+ o lumin0" ,ea mai +tr0lu,itoare" 1i +'a rotit de trei ori -n ;urul Beatri,ei" +pu'n-ndu'i >O s1nta suora miaA, am .enit la ru3a ta8 Era S5-ntul Petru" pe ,are Beatri,e -l -nt-mpin0 +pun-ndu'i <O luce eternaA #GH, #$'&?@8 Iar Petru -l ,er,etea/0 dup0 a,eea -ndelun3 a+upra Credin7ei8 Dante -i +pune" printre multe altele" ,0 ,redin7a -n Treimea di.in0 e+te +teaua ,are +,-n' teia/0 +tatorni, -n el" 1i e +,-nteia din ,are +e aprinde marele 5o, al ,elorlalte ade.0ruri #GH, #&$'#?%@8 Mul7umit" Apo+tolul -l -n,on;oar0 de trei ori ,u lumina lui" ,um 50,u+e" la -n,eput" ,u Beatri,e >(('(?@8 Se -ndreapt0 apoi +pre ei" de unde .eni+e 1i Petru" din ,ununa de lumini a apo+tolilor" S5-ntul Ia,o6" 1i i +e al0tur0 ,u dra3o+te lui Petru" -nal70 laude Domnului 1i" +,-nteind ,u mare +,-nteiere" -l pri.e+, o .reme t0,u7i pe Dante" ,are +t0 ,u o,:ii ple,a7i" 3reu -ndur-ndu'le -n.0p0ierea8 Ia,o6 -i +pune +0'i pri.ea+,0A ,eea ,e adu,e ,u +ine" -n minte 1i -n +u5let" de pe p0m-ntul ,are #'a n0+,ut" +0 +e p-r3uia+,0 la ra/ele lor #GE, #&'&L@8 i -l ,er,etea/0 a+upra
222

Speran7ei8 Iar -n timpul a,e+ta .ine o ,lip0 ,-nd -nl0untrul .0p0ii -n ,are +e a5la +u5letul apo+tolului Ia,o6 a -n,eput o 5ul3erare dea+0" un +emn de 6u,urie ,0 -n.070,elul 1tie 6ine ,e anume e Speran7a #GE, %$')#@8 Iar ,ur-nd" din .0/du:ul Stelelor 465e" ,ununile de du:uri +e aud ,-nt-nd -n ,or un p+alm al +peran7ei" 1i dintre ele +e de+prinde apo+tolul 1i e.an3:eli+tul Ioan" ,a o lumin0 +porit0 p-n0 -ntr'at-ta -n,-t" da,0 -n ,on+tela7ia Ra,ului +'ar a5la o a+emenea +tea #un tal cristallo&, prima lun0 de iarn0 ar 5i o +in3ur0 /i" luminat0 ,-nd de Soare" ,-nd de +teaua a,eea" ,are ar 5i un Soare al nop7ii >e luna -n ,are" ,-nd r0+are Soarele" apune Ra,ul" 1i in.er+@8 Fuminile H Petru" Ia,o6 1i Ioan H ,-nt0 1i d0n'7uie+," iar Dante -n,ear,0 +0 di+,earn0 -n in,ande+,en7a ,are e E.an3:eli+tul 5orma trupului +0uB iar o,:ii lui +u5er0 ,a ai a,eluia ,are +e ,0/ne1te +0 .ad0 ,um intr0 +oarele -n e,lip+0 par7ial0 1i +unt or6i7i >e+te +tr0dania de a .edea" prin lumin0" a+trul -n+u1i" +au m0,ar o parte din el@8 Ioan -i +pune -n+0 ,0 +e ,:inuie /adarni," ,0 -n Paradi+ nu au .enit ,u trupul lor ,u tot de,-t 4e,ioara 1i ,u 4iul ei #GE, $%'#($@8 Dar pri.irile lui mai r0m-n o .reme +tr05ul3erate 1i 3oale 1i +imte o ad-n,0 tul6urare ,-nd" -ntor,-ndu' +e +pre Beatri,e" ,are e l-n30 el" nu o poate .edea #GE,#&L'#&$@8 i" 5und -n,0 a+t5el" 50r0 pri.iri" aude

3la+ .enind din -n+01i 5la,0ra ,e i le'a +tin+ #GJ, #'L@ 1i ,are -l -ntrea60 de+pre Caritate #GJ, #'K#@8 R0+pun+ul dat e+te 6ine primit 1i l0udat" iar dup0 a,eea Dante -n,epe +0 .ad0 din nouA or6it de prea .ia lumin0 a E.an3:eli+tului" Dante -1i re,ap0t0 pri.irile prin puterea altei lumini" a,eea a o,:ilor Beatri,ei >ei -n1i1i o3lin/i ale luminii di.ine@B a1a +e tre/e1te din .remelni,ul +0u -ntuneri," ,a un om ,are doarme ad-n, 1i'i 6ate'n o,:i" 6ru+," o mare +tr0lu,ire 1i" -nt-i 6uima," +e de/meti,e1te ,u 3reu 1i nu .rea +0 de+,:id0 o,:ii" apoi -n7ele3e" +e de1teapt0 pe deplin 1i pri.e1te8 A,um pri.irile lui Dante" limpe/ite" au o nou0 t0rie 1i poate pri.i o a patra lumin0" -n ,are +e a5l0 +u5letul omului ,elui dint-i ,reatA Adam #GJ, %*')?B ,58 #**'#*( 1i #&K@8 Adam 1tie" 50r0 ,a Dante +0'i +pun0" ,e 3-nduri -l 5r0m-nt0A >cci eu le $d n cea de $eci o)lind ce prinde-n luciul su
223

tot ce-ipe lume, dar fiina ei nu-i nimeni scris s-o prindA #GJ, #*L'#*)@8 Se aud ,-nte,e de +la.0" ,ele patru lumini +tau aprin+e'n 5a7a lui" tot ,e .ede 1i aude i +e pare un /-m6et al Uni.er+ului -n+u1i #>un riso dell.uni$ersoA, G=, ?'K@8 Apoi Apo+tolul Petru" -nainte de a ro+ti una dintre ,ele mai ,r-n',ene in.e,ti.e din poem" -mpotri.a papalit07ii 1i a ,orup7iei Bi+eri,ii" iradia/0" ,a de o6i,ei" o lumin0 mai inten+0" dar de data a,ea+ta nu de 6u,uria ,arit07ii" ,i de +5-nt0 m-nieB 1i to,mai de a,eea lumina lui ia o ,uloare +-n3erie" ,a 1i ,-nd Cerul lui Vupiter 1i'ar +,:im6a lumina lui al60 ,u a,eea de ro1ie .0paie a lui Marte #G=,##'#K 1i K?@8 A,eea1i +,:im6are de ,uloare a luminii ,uprinde toate du:urile din prea;m0 1i pe Beatri,e 1i -ntre3ul ,erA ,uloarea norilor -n+-n3era7i de +oare ,-nd r0+are +au apune8 Culoarea +um6r0 de e,lip+0 din ,ea+ul ,-nd +'a +tin+ I+u+ pe ,ru,e #G=,#$'(#" ()'&L@8 Iar ,-nd Apo+tolul -n,:eie" ,uloarea luminii +e +,:im60 din nou 1i toate du:urile de a,olo +e ridi,0 -n eter" ,are e+te materia 5oarte pur0 1i in,orupti6il0 din ,are +unt 50,ute ,erurile" 1i +e ridi,0 nin)nd n sus, o nin+oare" lent0 1i a+,en+i.0" de lumini" pe ,are Dante o urm0re1te p-n0 o pierde din pri.iri >(%"L%'%K@8 In al noulea Cer, al rimului Mobil' Unde Dante a;un3e pri.ind'o pe Beatri,e" ,:ipul ei de lumin0" /-m6etul de 5eri,ire8 Primul Mo6il -n,er,uie1te toate ,elelalte ,eruri" el -n+0 e ,uprin+ numai -n lumina 1i -n iu6irea lui Dumne/eu #G=, ))'##?@8 De ai,i Dante are .i/iunea Pun,tului di.in din Empireu 1i a ,elor nou0 ,eruri an3eli,e ,are -l -n,on;oar0" ,um am ar0tat pe lar3 -n alt0 parte" .or6ind de+pre -n3eri8 C-t de+pre du:urile prea5eri,i7ilor" ele" -n+o7ite de -n3eri 1i -ntre7e+ute ,u ei" apar -n +la.a lor at-t -n R-ul de lumin0" ,-t 1i -n Candida Ro/0" ,are -n,ununea/0 Paradi+ul 1i poemul8 Se a5l0 ai,i o mare re3ie de lumini" un pariu al lui Dante ,u impo+i6ilul" iar poe/ia +tr06ate mai mult ,a emo7ie a pri.itorului de,-t ,a 5arme, al .i/iunii8 Supremul e5ort al ar:ite,tului Catedralei de lumini a6+oar6e o parte din puterile +ale poeti,e8
224

n Empireu+ Beatri,e .e+te1teA am ie1it din +5era ,elui mai mare Cer" al nou0lea" 1i ne a5l0m -n ,el ,are e pur0 lumin0 1i pur0 5eri,ire8 Iar pe prea5eri,i7i -i .ei .edea nu doar ,a p-n0 a,uma" -n.0lui7i 1i ne.0/u7i -n propria lor +tr0lu,ire" ,i ,u ,rupul lor ,u tot" ,a -n ,ea+ul Vude,07ii de Apoi #DN, &)'?K@8 Dar .i/iunea a,ea+ta mai -nt-r/ie o .reme8 Dante" din nou or6it o .reme 1i apoi din nou ,u .ederi mai puterni,e de,-t p-n0 atun,i" -1i +,ald0 o,:ii -n R-ul de lumin0" pe ,are l'am -n507i1at .or6ind de -n3eri8 Iar Beatri,e -i +pune prote3uitului ei ,0 ,e .ede a,um +unt" -n lumina lor" doar um6re ale propriului lor ade.0r" pre5i3ur0ri ale lui #>umbriferi pre-fa0iiA&' Nu pentru ,0" -n +ine" ar lip+i ,e.a de+0.-r1irii lorA nea;un+ul re/id0 doar -n pri.itor" doar pentru ,el ,are nu le poate .edea -n,0 a1a ,um +unt ele ,u ade.0rat8 E .or6a de,i de aparene iniiatice, de metamor5o/e pro3re+i.e" de o pre30tire pentru de+0.-r1irea .i/iunii 5inale #DN, %L')%@8 -ntr'ade.0rA dup0 ,e ,ontempl0 R-ul de lumin0" .ede" dintr'o dat0" ,0 ,eea ,e p-n0 atun,i +e ar0ta ,a o lun3ime de.ine ,er," 5lorile >+5in7ii@ 1i +,-nteile >-n3erii@ +e di+pun -n alt0 5i3ur0" -ntr'o 1i mai 5eri,it0 +0r60toare" iar Dante .ede >l.alto tri-onfo del re)no $eraceA, +la.a -mp0r07iei -n ,are ade.0rul e de+0.-r1it8 A,ea+t0 >circular fi)ura A e+te" 5ire1te" +im6olul per5e,7iunii" al unei realit07i ,are -n,epe 1i +5-r1e1te etern -n 5ie,are pun,t al ei8 4i3ura ,ir,ular0 e+te 5oarte mare" mai mare de,-t poate +0 ,uprind0 ,:iar ,el mai mare a+tru" +oarele -n+u1i8 Toat0 -ntinderea lui .i/i6il0 +e 5ormea/0 dintr'o ra/0 emanat0 de lumina di.in0 1i re5le,tat0 de +upra5a7a ,on.e20 a Primului Mo6il" a ,elui de al nou0lea ,er8 i Dante .ede" o3lindite ,a -ntr'un la, de lumin0 >a1a ,um" pe p0m-nt" +'ar o3lindi -ntr'un la, o ,lin0 de deal -n 5rumu+e7ea prim0.erii@" toate +u5letele din Paradi+" a1e/ate ;ur -mpre;ur pe nenum0rate trepte8= Iar da,0 ,ea mai mi,0 1i ,ea mai de ;o+ poate ,uprin'

V Te2tul tre6uie ,itat -n -ntre3ime #DN, $%'#*)@A >Lumin orbitoare a lui Dumne0eu, prin care eu $0ui naltul triumf al sin)urei ade$ra-te-mprii o, d-miputere s-o art a(a cum o $0uiO "colo sus se afl o Lumin, (i-n lumina ei pe Cel ce a creat-o poate s l $ad creatura lui ce doar pri$ind la el (i afl pacea' Lumin ce se-ntinde-n c,ip de cerc

225

de -n ea at-ta lumin0 -n,-t +oarele" a+emuit ,u ea" +0 par0 mi," +0 ne -n,:ipuim ,-t de mare era ,ea mai mare" ,er,ul ,elor mai de +u+ petale ale Tranda5irului etern8 i totu1i Dante e -n +tare +0 ,uprind0 totul ,u pri.irea" -ntrea3a ro/0 uria10 ,are e2al0 5eri,ire +u6 Soarele eternei prim0.eri" pentru ,0 -n a+pa7ialul Empireu nu mai domne+, le3ile 5irii" ,au/ele +e,unde" a,olo <aproape= 1i <departe= nu -n+eamn0 nimi," ni,i nu adau30" ni,i nu +,ad ,e.a8 Se .ede tot un uria1 am5iteatru" mai mare de,-t ori,e 3-nd" iar a1e/ate a,olo -n ,er,uri tot mai mari" +e a5l0" -n.e1m-ntate -n al6" +u5letele ,elor pe .e,ie 5eri,i7i8 Beatri,e -l du,e pe Dante -n ,entrul Tranda5irului 1i i'# arat0" ,u un 5el de uimire" ,u un 5el de m-ndrie" par,0 50,-nd un 3e+t atot,uprin/0tor #DN, ))'#&(@8 Iar pelerinul 5lorentin pri.e1te" a6+or6it -ntr'o mut0 ,ontempla7ie" pri.e1te atent" -1i rote1te" -1i -nal70" -1i ,o6oar0 o,:ii" ,aut0 +0 p0+tre/e -n amintire tot ,e .ede" ,a +0 poat spune mai tr0iu, ntors aici, ,are e+te >la forma )eneral di aradisoA' Dar mai dore1te 1i anume de+lu1iri" 1i +e -ntoar,e ,0tre Beatri,e +0 le ,ear0" dar Beatri,e nu +e mai a5l0 a,olo l-n30 el #DC, ?*'L*@8 -n lo,ul ei e S5-ntul Bernard 1i" ,a tre+0rind" Dante -l -ntrea60 >Unde este U= iar 60tr-nul i'o arat0A +e a5l0 num0r-nd de +u+ -n ;o+" -n ,erul al treilea al Ro/ei >-n primul era 4e,ioara" -ntr'al doilea E.a@" ,u ,apul -n,on;urat de o ,unun0 de lumini -n ,are +e r0+5r-n3eau eternele ra/e di.ine8 Era departe" ,-t de departe e ad-n,ul m0rii de ,erul ,el mai -nalt" al 5ul3erelor8 i totu1i o .ede #DC, L#'%)@8 Pentru ,a mai t-r/iu Dante +0 o .ad0 a,olo" -n Empireu" 1i pe S5-nta 4e,ioar0" mai luminoa+0 -n +,aunul ei de,-t to7i 5eri,i7ii de pe toate treptele" de unde +e a5la Dante" ;o+" p-n0 -n -naltul Tranda5irului ,ele+t" unde 4e,ioara +,-nteia ,a +oarele -n r0+0rit" -n,on;urat0 de o lumin0 tot mai +,0/ut0" ,u ,-t mai departe de .0paia a,eea #DC,##('#($B DG,#*L'#*)B DD, %'#(@8
att de lar) ocolul lui fiind nct i-arfi (i soarelui prea lar) cin)toare' Intrea)a-i artare din ra0e e fcut ce se rsfrn) pe culmea rimului Mobil, ce-(i ia astfel din ele $ia (i putere'A ((L

Iar -n3erii din trium5ul ei erau ,um i'am -n507i1at la lo,ul lor din +,rierea a,ea+ta8 Pentru a ade,.a a,e+t +tudiu" at-t de am0nun7it" titlului +0u" +'ar 5i potri.it poate un _8E8D8" o e2pli,itare +i+temati,0 a ar:ite,turii de lumin0 a marelui poem8 Un 5el de a -n507i1a" nu 50r0 ri+,ul unei anumite pedanterii" +tru,tura luminoa+0 a Di$inei Commedia, -n toate arti,ula7iile 1i modula7iile ei" de la -ntune,atul :0u a6ia luminat de o6+,ure 1i e5emere lumini" ur,-nd Muntele pur3atorial din lar3ul m0rilor au+trale" a1a ,um -l -n,on;oar0 /ile 1i nop7i" aurore" amie/e 1i amur3uri" 1i a;un3-nd a,olo unde ri3oarea 1i 5eri,irea -n,unun0rii ,ere1ti pare de ne-n,:ipuit" p-n0 la ultima ra/08 Mintea lui Dante opera ,u o at-t de ne.ero+imil0 pre,i/ie -n,-t de+,rierea planului +0u era la -ndem-na ori,ui +'a apropiat de poem ,u at-ta aten7ie 1i 5er.oare8 Dar autorul acestei scrieri n-a dorit acest lucru' Mai e2a,t n'a .rut +0 tran+5orme o imanen70 -ntr'o tran+,enden708 i a1a" in+i+t-nd at-t de mult a+upra +en+ului literal -n detrimentul ,elui ale3ori," a ,omi+ un anume a6u/8 Dar n'a ,re/ut de ,u.iin70 +0 mear30 1i mai departe" tran+5orm-nd literalul -ntr'o dia3ram0 +au -ntr'o epur08 S,opul +,rierii n'a 5o+t at-t teoreti, ,-t +en/orialA ,ititorul +0 30+ea+,0 6u,urie ur,-nd printre lumini din+pre damnare +pre 6eatitudine" printr'o ar:ite,tur0 de .i+" pre/ent0 ,lip0 de ,lip08 i retr0ind ,u ima3ina7ia lui +en/orial0 1i ,u 5or7a +a liri,0" ,u -ntrea3a lui putere de per,epere a lumii" sub specie lucis, drama omenea+,08

SHAKESPEARE

Ariei +au de+pre 5orma pur0 a li6ert07ii ^

PREAMBUF= Ceea ,e +e a5l0 impli,it -n marile lu,r0ri ale +piritului" latent -n pre/en7a 1i -n +tru,tura lor" tre6uie 50,ut e2pli,it" iar 3-ndul no+tru e+te dator +0 ,aute 5ormele din ad-n, ,are +tau la o6-r1ia preeminen7ei lor8 Nu e2i+t0 oper0 mare ,are +0 nu re/i+te la a,ea+t0 anali/0" 1i doar ele" operele ,u ade.0rat mari" re/i+t0" l0+-ndu'+e apoi ,itite" a+,ultate ori pri.ite ,u o mai deplin0 p0trundere 1i ,u o pl0,ere mai 6o3at0" ,a ori de ,-te ori marele ;o, e.ane+,ent dintre aparen7e 1i e+en7e e+te -ntru,-t.a de+lu1it8 Ceea ,e e+te de ran3 mai mi," ori,-te merite ar a.ea" o dat0 demontat" r0m-ne a1a8 Po7i -n+0 demonta ori,-t o -n,:ipuire din +5erele de +u+" e5ortul analiti, -i e+te prielni, operei" iar ea -l tran+,ende" real,0tuindu'+e din ea -n+01i 1i din miri5i,a ei +u6+tan70" mereu mai .ie -n tre,erea .remilor" inta,t08 PROSPERO A,7iunea din %urtuna 1i per+ona;ele din ea +e +ituea/0 la inter5eren7a dintre dou0 lumiA lumea ,a lume" ,u patimile
N Pre/entul e+eu +e -ntemeia/0 pe te2tul 7,e 7empest, 7,e O/ford and Cambrid)e edition, al,0tuit0" -n #$*K" de StanleJ Yood 1i de A8 SJm+'Yood8 Te2tele ,itate -n rom9ne1te pro.in" ,u rare 1i de,larate modi5i,0ri" din admira6ila tradu,ere a lui Feon D8 Fe.i7,:i" pu6li,at0 -n S:aMe+peare" Opere complete, .olumul )" Editura Uni.er+" Bu,ure1ti" #$$*" pp8 &?%'?##8

(&# ei" tr0d0ri 1i re+tatorni,iri" pier/anii" r0t0,iri 1i re30+iri" iu6iri" po5te ne+06uite de m0rireB 1i o alt0 lume" ,u alt ,i5ru" ,u alte 5eluri de 5iin7e" ,u alte timpuri 1i ,u alte le3i8 Iar -ntre a,e+te dou0 lumi +e a5l0 Pro+pero" Pro+pero du,ele de Milan 1i Pro+pero taumatur3ul8 Pierdut -n a6+tru+e +pe,ula7ii" -n le,turi o,ulte 1i -n re.erii" a6+ent de la determin0rile realit07ii 1i de la prime;diile ei" el -1i pierde domnia 1i e l0+at" 50r0 n0de;de" prad0 m0rii8 Iar apoi -1i re,-1ti30 Milanul" -n+0 to,mai ,a ma3i,ian" 5olo+indu'+e de -n+01i ,ompeten7a a ,0rei do6-ndire -l pierdu+e8 R0t0,it ,-nd.a -n ,ontempla7ie 1i de/lumindu'+e a+t5el" el -1i tran+5orm0 puterile o,ulte -n puteri m-ntuitoare" -n in+trumentul de re+tituire a +t0rilor -ndrept07ite8 E+te un ,a/ mai rar -n e,:ili6rul de 5or7e al lumii omene1ti" ,are mai totdeauna -i elimin0 pe .i+0tori 1i -i /dro6e1te8 Pro+pero" ,are" +pre pier/ania +a" pri.i+e prea mult la t-l,ul ,on+tela7iilor" de.ine" ,u a;utorul lor" +t0p-n pe+te tot ,e pierdu+e" re+ta6ilind 6una ,ump0n0 dintre ,e i +e ,u.enea 1i ,e i +e lua+e8 Dar" nu a+mu7ind a+upra u/urpatorilor o1tiri de du:uri r0/6un0toare" ,i oper-nd a+upra ,on1tiin7elor lor8 i ni,i pra,ti,-nd le )rand oeu$re ,a +0 +,oat0 aur din piatra 5ilo/o5al08 Pro+pero" ori,-t de mare i'ar 5i puterea a+upra +piritelor 1i a+upra elementelor" ori,-t de 6ine ar 1ti +0 ,itea+,0 -n o6+,urele -n,i5r0ri ale +telelor" e+te un ma3i,ian sui )eneris, ,are tran+mut0 pl0mada ;oa+0 1i impur0 a umanului -n aurul unei moralit07i mai -nalte 1i -n m-ntuirea l0untri,0 de r0u8 Pentru ,0 el nu e+te" .r0;itorul a,e+ta .itre3it 1i alun3at de +emenii lui" un ma3i,ian oare,are" ,i un om de o +tr0lu,it0 inteli3en70" de o rar0 3ra7ie +piritual0" de o 5ermitate 1i de o d-r/enie ,are te 5a, +0 ,re/i ,0 ar 5i 6iruit ori,um" de/meti,it din .i+are8 Capa,it07ile lui par mai mult o meta5or0 a e2,elen7ei +ale umane 1i" totodat0" a po+i6ilit07ii 6inelui de a e2i+ta -n uni.er+ la toate ni.elele lui8 4or7ele pe ,are le pune -n ;o, nu +unt male5i,e" +paimele pe ,are le pro.oa,0 +unt mai mult ,a ni1te +paime din .i+ menite +0 primenea+,0 +u5letele
232

.ino.ate +au" pentru ,ei m0run7i" doar 3lume p0rinte1ti 1i ,lement puniti.e8 Mai mult" o dat0 6iruitor a+upra r0ului 1i a de/ordinii" +0.-r1e1te un lu,ru ,are -l 5a,e uni, -n lumea 5anta/iei omene1ti" 1i anume un a,t de o +uperioar0 moralitateA ne,orupt de ni,i o e2er,itare a puterii" el renun70 la pri.ile3iile artei +ale ma3i,e" -1i 5r-n3e 6a3:eta 50,0toare de mira;e 1i minuni 1i -1i a/.-rle -n ad-n,ul m0rii ,artea ,are -i d0du+e 1tiin70 1i puteri +upra5ire1ti8 Nu doar 1tiin7a 1i puterile ,are -i tre6uiau ,a +0 +e m-ntuie pe el 1i pe ,opila lui" ,i 1i a,elea ,are -l 50,eau -n +tare" ,a -ntr'o 5eerie a unei nop7i de .ar0" +0 +e ame+te,e -n -n+01i .ia7a 5irii" ,a un /eu" 1i +0 +e ;oa,e ,u le3ile 1i ,u 50pturile ei8 O+tenit de at-tea 5anta+ma3orii" la un pa+ +0 ,read0 -n -n+01i in,on+i+ten7a uni.er+ului" el nume1te toate a,e+tea t,is rou), ma)ic, .r0;itoria a+ta 3ro+olan0" 1i o a6;ur0" pentru a +e -ntoar,e" 60tr-n" la ,ondi7ia o61tea+,08 Iar ,lemen7a lui" ,apa,itatea de iertare 1i de -mp0,are" ,are ,re1te -n el ,u tre,erea .remii 1i ,u o +porit0 -n7ele3ere a oamenilor 1i a -nt-mpl0rilor" e+te" ,um +pune Benedetto Cro,e >-n "riosto, ?,a3espeare, Corneille&, o <Indul3en70 ele.at0" pentru ,0 era -n +tare +0 di+,earn0 ,u +e.eritate -ntre 6ine 1i r0u" -ntre no6le7ea pe ,are 1tia at-t de 6ine +0 o re,unoa+,0 1i ;o+ni,ia de ,are -i era at-t de +il08 A+t5el ,0 nu ri+,a +0 alune,e -n a,ea 5al+0 -n30duin70 ,are ,o6oar0 idealitatea pentru a o -n.e,ina realit07ii 1i 1ter3e +au 5a,e in,ert :otarul dintre .irtute 1i r0ul omene+,=8 Dar mai e+te 1i alt,e.aA ,lemen7a lui Pro+pero" lip+it0 de in5erioare +l06i,iuni ,um e+te" 1i netri6utar0 ni,i unei tran+,enden7e" +e e2er,it0 ,a -ntr'o aur0 de +ua.0 1i luminat0 ,aritate" 3enero/itatea lui e+te o -mp0,are ,u inerentele +,0deri ale ,ondi7iei noa+tre +u6lunare" iar nimi, nu e+te mai pu7in -ntor+ a+upra +a de,-t iu6irile +aleA pentru Miranda" pentru Ariei" pentru ,el ,are" +lu;indu'i ,-7i.a ani +pre -mplinirea planurilor +ale" apar7inea din .e1ni,ie unei alte ordini 1i tre6uia +0 +e -ntoar,0 -n ne-n3r0direa 1i -n .e1ni,ia ei8
233

INSUFA %urtuna +'ar 5i putut numi Insula, 7,e Island' In+ula din pie+0 e+te" -ntr'ade.0r" mai mult de,-t lo,ul e2,lu+i. de de+501urare a a,7iunii" ea -i e+te e+en7ial0 pie+ei at-t ,a +pa7iu mundan" ,a ipo+ta/0 a in+ularit07ii" ,-t 1i ,a +pa7iu ma3i," ,a lo, de inter5eren70 a dou0 ni.ele de realitate 50r0 a ,0ror ,oale+,en70 ma3i,ul ar r0m-ne 5ie pur arti5i,iu e2terior" 5ie o +tare de lu,ruri 50r0 raport ,u ntre)ul lumii 1i al omene+,ului8 Insula prin e2,elen70 e+te un teritoriu nu prea -ntin+ -n,on;urat p-n0 5oarte departe de apele pu+tii ale m0rii" un 5ra3ment de e2i+ten70 teluri,0 -n+in3urat -n mi;lo,ul unei .ie7i a,.ati,e +tr0ine de el" ,u alte le3i 1i puteri8 Ar putea +0 +emene ,u un a+tru" ,u8o +tea pierdut0 -n 3oalele -ntinderi ,o+mi,e" -ntre uria1e dep0rt0ri8 Numai ,0" -n +pa7iul a,ela" ,orpurile ,ere1ti au -ntre ele o rela7ie +tru,tural0" +e ,on+ti' tuie -ntr'un ,o+mo+ 3eometri," -n an+am6luri ,on,entri,e 1i" -ntre ele" ,oerente8 Pe ,-nd in+ulele" reli,.e r0/le7e ale unor +tr0.e,:i emer3ente 1i pr06u1iri" nu8 Sunt 5ii,ele .itre3e ale m0rii" a.-nd a +e mul7umi ,u propria lor .ia70" o+-ndite la a 5i doar ele -n+ele8 Iar pe de alt0 parte a+trele +e a5l0 -n etern0 mi1,are" -n timp ,e in+ulele +unt" ,a plantele" etern +tatorni,e" prin+e -n r0d0,inile lor din ad-n," pe ,are ni,i nu le 1tiu8 Ca 6u,at0 de p0m-nt o in+ul0 poate +0 5ie ori,e" de la +t-n,0 +tearp0 p-n0 la un Eden" tre,-nd prin toate 5elurile de -n/e+trare ,u .ia70" dup0 ,um +unt ai,i" din,olo +au -n ori,e alt0 parte8 i pot 5i lo,uite" de mai mul7i ori mai pu7ini" pot 5i doar .i/itate 1i pot 5i p0r0+ite 1i l0+ate pu+tiet07ii lor ori3inare8 In raport ,u a,e+te .aria6ile ale de+tinului lor" +e ,u.ine determinat ai,i ,e 5el de in+ul0 e+te in+ula din %urtuna' Ori,e -n,er,are de a lo,ali/a pe :arta lumii reale ,ade" din prin,ipiu" -n a5ara ori,0rui intere+ pentru poe/ie8 E+te ,u de+0.-r1ire lip+it de -n+emn0tate da,0 e+te .or6a de Cor,Jra" de Malta ori de Fampedu+a +au de ori,are in+ul0 din Mediterana +au din .reun o,ean8 In+ula lui Pro+pero +au" dup0 5ire+,ul ei +t0p-n" a lui Cali6an" nu +e a5l0 nicieri
234 ^

-n lumea aie.ea" ,i doar unde$a pe -ntinderea m0rii" -ntr'o alt0 +5er0 de realitate8 Nu e+te prea mare" poate 5i o,olit0 -n pu7ine ,ea+uri8 Dar are o topo3ra5ie de+tul de .ariat0" ,u o anumit0 6un0 arti,ulare a p0r7ilor ei -n 5arme,ul unui -ntre38 Clima ei ar 5i 6l-nd0 1i aromitoare da,0 linele .-nturi n'ar de.eni ade+ea .i;elii .enite din+pre marea a,eea 50r0 nume" ,are o -n,on;oar0 ,u 5urtunile ei8 Are un 3ol5 de+tul de ad-n, pentru a putea +lu;i drept port" are 1i pla;e ,u ni+ipuri aurii8 -n interior +unt ,am de toate" poate unele -n0l7imi" poate ,:iar nuri" de .reme ,e +e .or6e1te de+pre i/.oare 1i de+pre lun,i" ori,um 60l7i 1i mla1tini al0turi de peti,e +terpe de p0m-nt 1i de +t-n,i" 5ie ele pe

mar3inea m0rii +au unde.a printre de+i1uri8 i e+te" poate to,mai -n mie/ul in+ulei" o pe1ter0 -ndea;un+ de -n,0p0toare ,a +0 +0l01luia+,0 -n ea" ani dup0 ani" Pro+pero 1i Miranda8 Iar din te2t +e de+501oar0 -ntinderile 1i relie5urile .a3 determinate ale unei .e3eta7ii lu2uriante" uneori doar 3ermina7ia unor am03iri8 In+ula" pe+te ,are" lini +au .i5oro1i" tre, nori" pare +0 5ie p0duroa+0" dar nu e+te o ;un3l0B +e a5l0 a,olo rari1ti 1i poieni" +unt pomenite m03uri" pa;i1ti de nimeni p0+,ute a ,0ror iar60" de un .erde .iu" e+te proa+p0t0 1i dea+0" ,re+, 5lori 1i pomi ,are pot -n5lori" +e -nal70 +te;ari" pini" ,edri" ,r-n3uri de aluni 1i" ap0r-nd pe1tera de .-nturile a+pre ale m0rii" o perdea de tei8 Pe ;o+ +e a5l0 3:ind0 1i ,iuper,i 1i mu1,:i" iar pentru dreptele pedep+e" -n7ep0toare 1i u+tur0toare" +pini" +,aie7i" ,iulini" ur/i,i 1i .reun +m-r, a,operit ,u .-+,oa+a m0ta+e a 6roa1tei8 Plantele du1m0noa+e -1i 30+e+," ,u a,elea1i ro+turi mu+tr0toare" un ,ore+pondent -n 5auna" :imeri,0 +au nu" a in+ulei .r0;ite" .ipere ,u lim6a de+pi,at0 1i 1uier0toare" 6roa1te r-ioa+e" .ie+pi" ari,i" 3-nda,i 1i lilie,i" ,-rti7e -n +tare +0 aud0 pa+ul ,el mai 5uri1at" 6u5ni7e" ,ru+ta,ee8 -n+0 Cali6an" ,el mai e2pu+ la a+t5el de nea;un+uri" e+te 1i ,el ,are 1tie -n am0nunt lo,urile 6une ale o+tro.ului +0u" m0noa+e -ndeo61te +au prielni,e +0 prin/i -n ele 3ai7e" +itari +au pe1ti 1i" da,0 .rei" maimu7e >,are" alt5el" pot +0 +e +,:imono+ea+,0
235

la tine -n ,o1maruri@8 i +e mai a5l0 a,olo p0dureni" ,a lupii +au ,a ur1ii .e1ni, m-nio1i" dar nu prime;dioa+ele 5eline ale altor lo,uri8 E drept ,0" pentru ,ei adu1i a,olo de m-nia am03itoare a m0rii" in+ula poate p0rea numai un lo, pu+tiu 1i de/olat" de nelo,uit" de neum6lat" p0m-ntul de ,uloarea pielii t060,ite" aerul plin de mia+me8 Dar numai pentru ,ei ,u +u5let ne3ru +au pentru ,ei ,e" ,a on/alo" 1i'au pierdut +peran7a 1i" prin1i -ntre mira;e" nu mai -n7ele3 nimi,A >Minunea, c,inul, teama (i uimirea X ?l(luiesc aici H ne scape cerul X De-acest trm cumplitOA E+te ,u at-t mai .redni, de luat -n +eam0 5aptul ,0 numai Cali6an" a1a ,um e+te el" di:anie 1i om" n0+,ut din du:uri rele 1i pornit pe rele" dar totu1i +in3urul ei a6ori3en 1i <re3e=" +in3ur el e+te a,ela ,are" +im7indu'i" ,a 50ptur0 a naturii" 5arme,ul 1i 5eri,irea" -i -nal70" +pre laud0" un imnA >Ostro$u-i plin de 0$onuri, X De sunete (i dulci cntri ce-mbat, X Dar ru nu fac' mi 0um0uie-n urec,i X Cnd lene(ealute, mii, cnd )lasuri X Care, dac m-a( tre0i din somn prelun), X M-ar adormi din nou@ (i-n $isumi, norii X mi par c se desfac, spre-a-mi arta X Comori ce stau s cad@ -ncet m scol X ln)nd de dorul unor $ise ca acestea'A Pentru ,0 in+ula %urtunii e+te ,u ade.0rat .r0;it08 E+te populat0 de du:uri" de o +umedenie de du:uri" mult mai .e,:i a,olo de,-t a,7iunea pie+ei 1i de,-t ori,e amintire8 i a.-nd +0 r0m-n0 a,olo pentru tot a,el timp nedetermina6il ,are" 5iind o .ariant0 .a30 a eternit07ii" -i poart0 ,-teodat0 numele -n mintea noa+tr08 Ele tre6uie ,on+iderate" -n a,e+t moment al anali/ei" -n e2i+ten7a lor de dinaintea +o+irii -n +ur3:iun" -nt-i a tene6roa+ei SJ,ora2" apoi a .i+0torului du,e de Milan8 i -n ,omportamentul lor de lo,uitori netul6ura7i ai in+ulei" de1i demar,a;ul nu e+te to,mai u1or de 50,ut8 Sunt" pare'+e" multe 1i de tot 5elul" ,u atri6u7ii +tri,te potri.it naturii lor" 6ene5i,e" male5i,e" 3ra7ioa+e" puniti.e" ;u,0u1e" ,ine mai poate 1ti" umpl-nd ,r-mpeiul a,ela al lor de 7ar0 ,u ar0t0ri 1i mu/i,i 1i e2u6eran7e8 Ele nu +unt nim0nuia de .reun (&L ^ ,-t de mi, 5olo+" ,el mult at-ta ,-t -i e+te lumii +0 nu ai60 ni,i o noim0 6un0 de m0+urat ,u 7elurile noa+tre8 i de a,eea in+ula a,ea+ta" plin0 de .ia70 1i de at-tea 5orme ale ei" pare +0 5i 5o+t dintotdeauna ma3i,0 prin e+en70 1i de a,eea un lo, prede+tinat de -ntrunire a unor +pirite ,on3enere8 Pare a +em0na ,u p0durea din Risul unei nopi de $ar, 1i +unt analo3ii de+tule8 Citea+,0 -n+0 ,ititorul ,ealalt0 pie+0 1i .a .edea ,0 in+ula e alt,e.a" 1i nu numai pentru ,0 ai,ea +e tr0ie1te a6+olutul unei +in3ure iu6iri8 In %urtuna pu7inele date 5ol,lori,e +unt ne3li;a6ile8 -n in+ula ei nu +e petre,e a6+olut nimi, 3rote+, 1i nimi,a ri/i6il -n /ona -nalt0 a pie+ei8 Iar +in3urul lu,ru nemira,ulo+ e+te iu6ireaA Miranda" 4er'dinand +unt" ,u dra3o+tea dintre ei" ori,-t de aparent imo'ti.at0 1i de 5erme,0tor +u6it0" +in3urii indemni de tot ,eea ,e -n in+ul0 e+te mira,ol" aparen70 1i .i+8 Tinerii a,e1tia +unt ,eea ,e ar 5i oriunde pe p0m-nt8 -ntr' un lo, +ituat la un alt ni.el de realitate" ei +unt ne6-ntui7i de tot ,e e a,olo alt5el de,-t -n lume8 E drept ,0 a+i+t0 la o +,en0 de ilu/ioni+m >o 5eerie o5erit0 lor de un Pro+pero -n,0" din iu6ire" .r0;itor@" numai ,0" ori,-t +'ar mira ei +au le'ar pl0,ea" nu +imt ,0 am03irile a,e+tea dele,ta6ile ar ad0u3a ,e.a iu6irii lor +au ,0 le'ar ,on+a,ra'o8 Dup0 <ma+,a= din pie+0" 4erdinand +pune numai at-tA >E bine-aici, X nelepciunea (i puterea ta X "dus-au raiul pe pmnt =" raiul 5iind de 5apt -n ei" iu6i7i 50r0 pri:an0 1i 50r0 am03ire8 Pro+pero" -n t-r/iul .r0;itoriei +ale" numai -i r0+5a70" ne+,:im6-nd nimi,8 Doar +e mai 5olo+ea o .reme de o in+ul0 a +a" o in+ul0 ,e 5rem0ta" -n,0 la ordinele +ale" de +pirite i3nee" a,.ati,e"

teluri,e" aeriene" no,turne 1i diurne" 6une" mali7io+ 1i 50r0 .in0 rele" <+il5ii din m03uri" riuri" 60l7i 1i ,r-n3uri=" nim5e ,are +e ;oa,0 pe ni+ipurile 70rmului ,u marea" aler3-nd dup0 .alurile ei" ,-nd +e retra3" 1i 5u3ind dup0 ele ,-nd +e -ntor, ,u 5lu2ul" /-ne ,are d0n7uie+, -n :ore" l0+-nd urmele .er/i 1i ,ir,ulare ale pa1ilor lor" +piridu1i ,are" -n puterea nop7ii" 5a, +0 ,rea+,0 ,iuper,i" >r-0nd X Cnd sun-a nopii stin)ereA >de ,e r-/-nd U@8 i oare ele" tot ele" umplu de ,-nt0ri 1i de o re.0r+are de ,omori
237

,ere1ti .i+ele dup0 ,are pl-n3e" la tre/ire" Cali6an U Multe nu +unt de 1tiut" iar -n lumea poe/iei ni,i nu +e ,u.ine8 4apt e+te ,0 in+ula" ,itit0" au/it0" e+te ade$rat -n toate elementele ei al,0tuitoare" un uni.er+ pe ,are n'ai putea +0'# ,re/i alt5el 1i nu a1a8 Do.ad0 e+te -n+u1i ;o,ul de mira;e" uimitor pentru a,eia prin1i -n el" ,are nu au ,um 1ti ,0 e -n 5ire ,e.a mai pre+u+ de 5ire8 Tot ,e +e a5l0 1i +e mi1,0 a,olo re3i/at de Pro+pero 1i de ar:i+piritul +0u" Ariei" 5a,e ,a per+ona;ele pie+ei" mai toate" +0 +imt0 ,0 -n in+ul0 +e petre,e ,e.a +tr0in de e2perien7a lor ,urent0" ,e.a ,iudat 1i nelini1titorA .0d pretutindeni ,e.a ,e le +eam0n0 a du:uri 1i ade+ea du:uri +e ,red unii pe al7ii" +au ,:iar /eit07iA 4erdinand pe Miran'daA >E, ne)re(it, 0eia X ?l$it-n aste cnturiOA, Miranda pe 4erdinandA >Ce-iI Un spiritIA, ,eea ,e ,rede un timp 1i Cali6an de+pre Step:ano 1i de+pre Trin,ulo8 Ceea ,e ,rede" mai la urm0" 1i Alon+o de+pre Pro+peroA >De e(ti cum$a acela, X ?au e(ti un du, ce $rea s m munceasc, X !u (tiuA ori de+pre MirandaA >Este 0eia ce ne-a desprit X Pi-acum ne-a adunat fA ori ,:iar de+pre 4erdinand" pe ,are -l ,re/u+e -ne,atA >Dac-aceasta X E tot o $i0iune, pe biat X II pierd de dou oriA' E+te 5ire+," pe to7i -i uluie1te 5aptul de a +e 30+i -n alt0 lume" ne1tiind ,e le re/er.0A re,uperarea demnit07ii lor pierdute 1i o iertare ,are +'a ;u,at ,u ei" +pernndu'i" apoi m-ntuindu'i8 Puteau +0 5i a;un+ -n iadul dreptelor pedep+e8 Dar au 5o+t adu1i a,olo unde opera" 1i nu de +u+" din ,er" lu,rarea unei 3ra7ii omene1ti8 i e+te 3r0itor ,0 ,ei de'a dreptul r0i pro5it0 de mira;e ,a +0 mint0A Se6a+tian" Antonio" pentru a'1i ;u+ti5i,a po+tura ,riminal0" pro5it-nd de ne5ire+,ul in+ulei" -i atri6uie ,e.a 5i,ti.A ,*6m au0it un mu)et fioros XDe lei sau tauri H nu $-a de(teptatIL'''9 Un mu)et s-n-spimnte (i-un balaur X ? iste un cutremurO Da, un rcnet X " 0eci de lei'A -n+0" mai important de,-t at-t" in+ula e+te" pentru o ,lip0" -n mintea o6o+it0 a lui Pro+pero" o paradi3m0 a -n+e1i irealit07ii lumii8 Dor6ind ,u 4erdinand" to,mai dup0 5eeria mitolo3i,0A >7e-nseninea0 acum, X?erbarea noastr s-a sfr(it' (&) "ctorii, X Yi-am spus, au fost, toi, du,uri, (i-n $0du, X ?-au destrmat cu toii' Pi ntocmai X Ca funi)eii $i0iunii, turnuriX Cu turlele n nori,palate mndre, X?olemne temple, c,iar ntre) pmntul X Cu tot ce-a mo(tenit, se $or topi X Ca (i alaiul umbrelor acestea X Pi-n urma lor nu $or lsa o dr' X lmad suntem precum cea din care X %cute-s $isele@ (i scurta $ia X ncon*urat ni-e de somn'A i poate e ,:iar a1a8 Doar ,0 -n in+ul0 +e a5l0 ,ine.a ,are prea 6ine ar putea +0 5ie numai .i+ +i to,mai nu e8 ARIEF -ntr'ade.0r" a,e+tei lumi" ,are e totodat0 am03ire 1i 5iin70" .ine un ,ea+ ,-nd i +e'adau30 Ariei8 Nu a.em ,um 1ti de ,e'a .enit -n in+ula a,eea" poate atra+ de .ra;a ei" de lumea ei de du:uri +lo6ode 1i ;u,0u1e >o+tro.ului i +e du+e+e poate" prin /.onuri ale lumilor prin lumi" o anumit0 5aim0@" ori a;un+e+e a,olo doar printr'o'nt-mplare a marilor lui /6oruri prin .0/du:uri" pe+te p0m-nturi" pe+te m0ri8 Nu are ni,i o importan70 ,0 numele lui e ate+tat -n De,:iul Te+tament" ,u +en+ul de <leu al lui Dumne/eu=8 Fa S:aMe+peare a+o,ierea ,u aerul e+te limpede" a1a ,um ate+t0 1i te2tele ma3i,eB iar Zel, nume al Domnului" apare" printre multe altele" 1i -n numele ar:an3:elilor8 E a1adar" -nainte de toate" un +pirit al aerului 1i al .0/du:ului8 i .ine de a,olo de unde e2i+t0 prin e+en7a lui" dintr'un +pa7iu 50r0 70rmuriri 1i 50r0 opreli1ti" a,ela al libertii n sine, p-n0 la ,on+tituentele +ale de ,apri,iu 1i de ;o," 1i de r0+507 -n +ine 1i de +ine8 Imanent0 naturii 1i ,om6ina7iilor ei in5inite" -mpletit0 ,u :a/ardul" +tr0in0 de ori,e tran+,enden708 -n3erii +unt -n+,ri1i -ntr'o dependen70 1i o ierar:ie din ,are nimeni nu'i eli6erea/0 ni,iodat08 Ariei nu8 Su6ordon0rile lui +unt a,,identale 1i tre,0toare" +are -nt-mpl0toare menit0 +0'i dea iar01i li6ert07ii 3u+tul ei8 VE+teCde o6+er.at" .or6ind de -n3eri" ,0" -n momentul -n ,are Ariei pre.ine planurile u,i3a1e ale lui
239

Se6a+tian 1i ale lui Antonio" on/alo" tre/it din +omn de ,-nte,ul lui Ariei" e2,lam0A >n)eri p0itori, X %erii pe re)eOA Dar nu un -n3er -l 5erea" ,i o 5iin70 ,are +e +im7ea ne-n3r0dit0 ni,i de +oart0" de .reme ,e .or6e1te de+pre ea ,u o anume deta1areA >Destinul X Ce crmuie(te-acest trm de *os'A Dar

li6ertatea lui Ariei nu e+te prea u1or de -n7ele+ -n ,on7inutul ei" de 6un0 +eam0 pentru ,0 o ;ude,0m antro'pomor5i,8 De+70rmurirea lui poate +0 ne apar0 .an0" ,a o atotputerni,ie de1art0" ,a lip+a de 5orm0 a aerului" ,a o r0t0,ire 50r0 7el 1i 50r0 noim08 Pe de alt0 parte -n+0" nu ne e -n30duit +0 o 3-ndim ,a +impla +lo6o/enie a unui m-n/ /6urd-nd pe pa;i1ti" a unui ied ,e +are 1i tot +are dup0 na/urile lui8 E+te mai mult de,-t at-t -n Anei8 Da,0" 5und +pirit al aerului" e+te li6er ,a aerul" ,um +e +pune" nu a.em ai,i de,-t o meta5or08 Aerul" ,a ori,e element" e+te +upu+ 1i el ne,e+it07ii8 Ariei -n+eamn0 de/ro6irea aerului -n+u1i de le3ile ,are -l 3u.ernea/0 1i" ,a atare" el e+te -n,:ipuita -ntrupare a li6ert07ii ,are de+,0tu1ea/0 de ne,e+itatea -n+01i" la ni.elul ei ,el mai elementarB poeti,a demon+tra7ie ,0 5ie 1i ,e e+te +tr-n+ de le3i are -n +ine" latent0" putin7a li6ert07ii8 Se 1tie 6ine ,e +u6til0 1i ne70rmurit0 li6ertate +e a5l0 -n+,ri+0 -n a,ele 3eometrii pe ,are Fo6a,e.+Mi le'a numit -nt-i ima3inare8 Sau" -n al7i termeni" Ariei e+te ,a poe/ia ,are" 50r0 +0'# t030duia+,0" primene1te uni.er+ul de +t0tutul +0u" ;u,-ndu'+e u1or ,u ,ele mai 3rele po.eri ale +ale8 i apoi +i+temul de re5erin70 -n ,are poate 5i de5init0 li6ertatea marelui +pirit al %urtunii nu 7ine de +5era ar6itrarului8 Fi6ertatea lui Ariei are totu1i un ,on7inut ,are -i ,on5er0 ,on+i+ten70 1i den+itate" iar a,e+ta e+te bucuria, plenitudinea 6u,uriei de a 5i8 Pri.ea+,0 ,ine.a lumea" -ntrea3a lume 1i toate -n507i10rile eiA da,0 1tie +0 .ad0" .a .edea" re3n dup0 re3n" p-n0 1i -n a,ela ,are ,uprinde durerea" ,0 e2i+ten7a iradia/0 o mut0 ;u6ila7ie ,are a1teapt0 +0 i +e dea un 3la+8 Ariei e+te e5i3ia li6ert07ii ,a 6u,urie ,o+mi,0 1i totodat0 e" de neuitat" e2pre+ie a ei8 4ie 1i -ntr'un uni.er+ at-t de ri3id 1i de ierar:i/at ,a ,el dante+," 6u,uria #leti0ia& are o pre/en70 e+en7ial08 Stelele
240

,are o,up0 al optulea ,er" 1i ,are dau o +oart0 la tot ,e +e a5l0 +u6 ele" +unt -n+u5le7ite de inteli3en7ele an3eli,e" ,are le 5a, +0 +tr0lu,ea+,0 mai tare +au mai +tin+ dup0 ,-t0 6u,urie le in5u/ea/0 din marea 6u,urie di.in08 C-nd Beatri,e" silieta, a;un3e" -n+o7indu'# pe Dame" -n al doilea ,er" al lui Mer,ur" planeta -n+01i" par,0 r-/-nd de 6u,urie" +tr0lu,e1te mai inten+ # aradisul, E, $?'$%@8 Iar toate +piritele 5eri,ite ,e +0l01luie+, -n Paradi+ de.in mai luminoa+e ,-nd +e -n+u5le7e+, de 6u,urie 1i de ,aritate" 1i le ,re+, 6u,uria 1i lumina pe m0+ur0 ,e ur,0 +pre Soarele di.in8 Numai ,0 toate a,e+te ;u6ila7ii depind de iradierea +uprem0 1i +unt -n,:i+e -n ea" pe ,-nd a lui Ariei nu8 Ea e+te inerent0 unui uni.er+ el -n+u1i li6er8 Poate pentru 5iin7e ,a el de5ini7ia ,ea mai apropiat0 de ade.0rul e+en7ei +ale +e a5l0 tot -n aradisul #DN, &)'?(@A >ie(it-am din Cerul cel mai mare, %cut doar din lumina cea mai pur, Lumina Minii plin de iubire, Iubirea pentru bine, bucurie, o bucurie mai nalt ca oricareA.' Dar ori,e li6ertate" ,:iar a,ea+ta" are ri+,urile ei" intermiten7ele ei" poate 5i ademenit0" printr'o inerent0 ei ne+06uin70" impruden70" 5ra3ilitate" -ntr'un ,-mp de 5or7e ma3i,e ,are +0 ai60" pentru o .reme ,u m0+ur0 p0m-ntea+,0" puterea de a de/or-ndui uni.er+ul 1i de a'i pr0da li6ertatea8 A1a 1i'o pierde Ariei pe a lui a;un3-nd -n in+ula a,eea 5erme,at08 Nu 1tim ,e #'a adu+ a,olo" da,0 nu ,um.a +impla 5or70 3ra.ita7ional0 a ma3i,ului8 Sau" la urma urmelor" nu e2i+t0 ;o, 50r0 p07anii8 i ni,i .-nt ,are +0 nu ai60 uneori a -n.-rti 3relele aripi ale morilor de .-nt +au a um5la p-n/ele ,or06iilor ,0l0toare8 Alt5el -n+0" t0l0/uie1te 50r0 ro+t uman p0durile 1i marea" r0+,ole1te /0pe/i" .i+,ole1te ni+ipul de+erturilor" +e lini1te1te din propriul +0u a.-nt8 Ariei a nimerit" -nt-i" 5oarte r0uA a ,0/ut prad0 unei .r0;itoare din re3nul r0ului" +ur3:iunit0 ai,i" din A5ri,a" pentru 5oarte rele 5apte" 1i ,are #'a n0+,ut -n in+ul0 pe Cali6an" /0mi+lit de :-r,0 ,u o putere a tene6relor8 In+0" ,eea ,e -i ,erea lui Ariei +0 5a,0 a,ea+t0 SJ,ora2" Ariei nu .oia ,u ni,i un ,:ip +0 5a,0" 5iind un +pirit de alt0 e+en70" ,u alte ,:em0ri" (?# un du: prea <deli,at= >,um -i .a +pune mai t-r/iu Pro+pero@ pentru a -ndeplini porun,ile male5i,e ale .r0;itoarei8 Porun,i prea 3ro+olane" eartbl2, teluri,e" pentru ,ine.a ,are e+te" ,a Ariei" air2, aerian8 Iar +piritul +e r0/.r0te1te" 1i re5u/0 1i e+te a+pru pedep+itA >De spirite mai mari a*utorat, X Ea te-a $rt, cuprins de mnie, X n trunc,iul despicat al unui pin, X In care, doispre0ece ani n (ir, X 7e-a c,inuit' C. A,olo" timp de dou0+pre/e,e ierni" ne,:i6/uitul +pirit" lo.it -n ,e'i era mai +,ump" -n li6ertatea +a" +e t-n3uie 1i 3eme 1i ,:iar 7ip0" a1a 3in3a1 ,um e" at-t de tare -n,-t 50,ea lupii +0 urle 1i'i -nduio1a pe ur1i8 i +e ,:inuia 50r0 n0de;deA SJ,ora2 muri+e -ntre timp 1i nu putea +0 mai ai60 +peran70 ni,i m0,ar -n impro6a6ila ei -ndurare8 Din ,e 5u+e+e" +e a5la a,um" printr'o par,0 deli6erat0 per.er+itate a r0ului din lume" prin+ -n -n,le1tarea unui ,opa," altoit -n neputin7a de mi1,are a unei 50pturi .e3etale8 Pinul a,ela ne apare ,a un ar6ore ,are'ar +tri3a +u6 ,er de de/n0de;dea -nr0d0,in0rii +ale -n p0m-nt8 Apoi a;un3e pe in+ul0 Pro+pero" iar tot ,e mai urmea/0 e+te ,ondi7ionat de rela7ia lui Ariei ,u 5o+tul 1i ,u .iitorul du,e de Mii an" adu+ a,olo" ,u ,opila lui" de .-nturi 1i de +oart08 A.ea +0 r0m-n0 mult0 .reme" doi+pre/e,e ani" 1i +0'i 5ie in+ulei 1i du:urilor ei +t0p-n atotputerni,8 Ma3i,ian 1i el" mae+tru pe+te

.r0;i" Pro+pero e+te -n+0 to,mai opu+ul r0po+atei SJ,ora2" un prin,ipe luminat" un 3-nditor de taine al6e" un +u5let 5erm" dar ne-n,r-n,enat8 De ,um +o+e1te 1i aude .aietele +piritului pri/onier" -i red0 li6ertatea8 O li6ertate ,ondi7ionat0 de o nou0 +er.itute" ,0tre el" dar ,u 5030duin7a unei depline 1i de5initi.e de/ro6iri" la un +oro, ,e pare'a 5i" +imetri," tot de doi+pre/e,e ani" ,i5r0 delo, +tr0in0 de pra,ti,ile ma3i,e 1i de mi+ti,a numerelor8 Pro+pero a.ea ne.oie de Anei" dar n'o +0 1tim ni,iodat0 de ,e at-t de imperio+8 Pentru ,0 nu a.em 1tiin7a a,e+tor lu,ruri8 Ceea ,e e +i3ur e+te ,0 nu a.ea ne.oie de el doar pentru ,0 50r0 el S:aMe+peare n'ar 5i +,o+'o la ,ap0t ,u pie+a8 Ariei e+te un pri+o+ 1i de pri+o+uri n'au ne.oie de,-t ,ei ,e +unt ,:ema7i +0 +porea+,0 uni.er+ul ,u a,ele /0d0rni,ii
242

50r0 de ,are uni.er+ul ar 5i /adarni,8 Mai tre6uie +pu+" din ,apul lo,ului" ,0 Ariei" e2e,utor al at-tor porun,i" nu e+te u,eni,ul unui .r0;itor8 Ce i +e ,ere" el +e arat0 a 1ti par,0 din'totdeauna" nu are a -n.07a nimi, 1i ni,i nu pare ,0 ar .rea8 Fui i +e d0 o tem0 1i apoi impro.i/ea/0" tran+5er-nd ordinele -n +5era propriei +ale li6ert07i8 Aptitudinile +ale e2i+t0 -n +ine" iar tre,erea lor din putin70 -n a,t +e 5a,e ,u o u1urin70 ,are nu are ne.oie de -n.070tur0" ni,i de treptat0 +trunire8 In Ariei +e a5l0" dintotdeauna 1i pentru totdeauna" -ntre3ul Ariei8 Dimpotri.0" Pro+pero" 6-ntuit de m0r3inirile omene+,ului" ale ,0ror nume +unt o+teneala 1i o anume +paim0 a iro+irii -n in,on+i+ten70" are de +tr060tut un drum interior" are trepte de ur,at" are de -n.07at8 Iar -n a,ea+ta" ,um +e .a .edea" Ariei are un rol8 Apropiindu'+e" -nt-mpl0tor >+au poate nu@" de omene+," el -i arat0 lui Pro+pero o ,ale mai -nalt08 Ceea ,e e+te ,:iar ,iudat >+au poate nu@8 Rela7ia dintre ,ei doi" a1a ,um +e .0de1te din te2t" are" pentru durata ,are pre,ed0 a,7iunea pie+ei" o i+torie de+tul de .a30" doar +u3erat0" ,eea ,e e+te ,u at-t mai 6ine8 Ariei" o dat0 +al.at de Pro+pero din pri/onieratul lui .e3etal" -i e+te a+er.it" ,a +pirit" unor 7eluri ma3i,e8 Cum anume -l +lu;e1te timp de at-7ia am 1tim numai din ,-te.a alu/ii8 A+t5el" Pro+pero -i aminte1te du:ului ,-t de u1oare lu,ruri i'a ,erut >u1oare m0+urate ,u puterile lui Ariei@A >s calci pe mlul X "dncului slciu, s 0bori pe cri$ (i, de dra)ul meu, X In $inele pmntului s forfoti X Cnd l cle(te )erulA, iar Ariei" -n ,ea+urile +ale 6une" pro,lam0 ,0 ori,-nd e 3ataA >s 0bor, s-not, s trec prin foc, s clresc pe noriA' i" -ntr'un r-nd" tot Ariei -i aminte1te" .or6ind de 3ol5ul -n ,are ad0po+ti+e ,ora6ia napolitan0A >n )olful cel adnc din care, X In crucea nopii, m-ai trimis s-aduc X Din furtunoasele 8ermude rouA' De 6un0 +eam0 rou0 pentru opera7ii ma3i,e" dar de alt ordin de,-t ,ele la ,are +e deda de5un,ta SJ,ora2 #>R-a*un)roua cea mai otr$it X Ce-a strns-o mama de prin bli cnd$a X Cu pana ei de corbA 6le+tem0 Cali6an@8 Iar Ariei 5a,e" ,u o m-ndrie amu/ant +u+pe,t0" 6ilan7ul onori5i, al pre+ta7iilor
243

+aleA >7e ro) X ?-i aminte(ti c te-am slu*it cu cinste+ X !ici te-am minit, nici i-am )re(it, robind X %r-a crti sau murmura'A Dar" l0+-nd la o parte 5aptul ,0 o a+emenea de,lara7ie nu 5a,e de,-t a,ela ,are ar 5i putut +0 pro,ede/e alt5el" partea din urm0 e+te mi1,0tor de neade.0rat0" iar Pro+pero +e .ede o6li3at +0'# mu+treA >Iar m sile(ti X ?-i amintesc, ca-n fiecare lun, X rin ce-ai trecut IA Pentru ,0" tot at-t de de+" alt5el +upu+ul Anei +e r0/.r0te1te" de,i de+tul de de+ ,a +0 nu poat0 uita8 i totu1i el ,:iar uit0" de,i nu minte8 Uit0 ca un copil' Nu ,0 >a1a ,um 5u+e+e ,a/ul ,u SJ,ora2@ i'ar repu3na +0 5a,0 ,e'i ,ere Pro+pero" +au ,0 i'ar 5i tare 3reu +0'# mul7umea+,0 >on,e'ar /i,e uneori@" +au ,0 Pro+pero nu i'ar 5i ,um.a pe pla, >,:iar dimpotri.0" ,um +e .a .edea@8 Ci numai pentru ,0 i este dor s fie iar(i liber' -ntre6at de Pro+pero ,e anume .oie1te de e+te'at-t de +up0ratA >Cam ce pofte(ti, m ro) IA, Ariei r0+punde" ;enat dar nu 5oarte tareA > i, libertatea'''A >4a,eparte din ,ontra+tele ironi,e ale pie+ei 5elul -n ,are Cali6an" ,re/-ndu'+e ,a 1i +,0pat de Pro+pero" ,-nt0" e2ult-ndA >Caliban X ?cap de tiran, X "re-un nou stpn' X - Libertate, uraO Ura, libertateaO X Libertate, ura, libertateaOA& Conlu,rarea ,u Pro+pero" -n3r0dindu'#" d0dea e2u6eran7ei +ale un ,on7inut" unul pe m0+ura aptitudinilor 1i 3u+turilor lui8 Numai ,0 a,ea 5orm0 pur0 a li6ert07ii a ,0rei -n,:ipuit0 -ntrupare e+te" ,a nimeni altul" Ariei" e in,ompati6il0" prin ,:iar natura ei" ,u ori,e ,on+tr-n3ere 1i ,u ori,e -n3r0dire8 A+t5el ,0 Ariei +e arat0" periodi," n0r0.a1A <H n la (ase X Rom mai a$ea de furc amndoi' X H Cum, iar I De $reme ce m pui la munci, X ?-i amintesc ce mi-ai f)duit X Pi n-ai ndeplinit''' ai 0is X C-mi sca0i un an ntre)'A Era o t-r3uial0 .e,:e" tot mai ,-r,ota10 pe m0+ur0 ,e +e apropia +oro,ul" p-n0 la to,meala pentru ori,e8 Pro+pero 1tie a+ta 5oarte 6ine 1i de a,eea" ,a +0'# lini1tea+,0 1i ,a +0'# 7in0'n 5r-u" a+o,ia/0" de'a lun3ul -ntre3ii pie+e" ,on+tr-n3erea 1i am-'narea ,u 5030duin7eA >"(aO n sc,imbpoimine X 7e las s pleci' H Ce bun sptpn am euAB >''',ai, du,ule, X Mai ai
244

puin, (i $ei fi liberA@ >O s fii liberX Ca $ntul munilorA@ >Du, bra$, n sc,imb liber poimine X 7e slobo0escAB <H i placeI H mi place, $rednicie' X Rei fi liberAB >Curnd $a conteni (i truda mea, I Pi tu $ei fi iar liber #and t,ou s,alt ,a$e t,e air&@ doar puin X Mai trebuie s m slu*e(tiA B >Ce mult o si duc dorul, "rieiX Pi totu(i $ei fi liberAB >"i )ri*, "rieiO X 7e-ntorci apoi, copile, -ntr-ale tale #to t,e elements& H[ E(ti liber H mer)i cu bineOA Sunt" a,e+tea din urm0" aproape ultimele .or6e ale pie+ei8 Eiua a,7iunii ei 1i a de/nod0m-ntului e+te totodat0 /iua -ntoar,erii lui Ariei -n lumea lui de +pa7ii 1i .0/du:uri 50r0 70rm8 S0 nu +e ,read0 -n+0 ,0 rela7ia dintre Pro+pero 1i Ariei +e m0r3ine1te la at-t8 Spiritul nu +e arat0 doar ,-rtitor 1i n0r0.a1" ,i 1i 5oarte a+,ult0tor8 E drept ,0 +e 1tia +upu+ unei puteri ,on+tr-n30toare 1i ,0 n'are -n,otro8 E tot at-t de drept ,0 r-.na lui o +imte ,a pe un 5el de a'1i ,-1ti3a mai ,ur-nd eli6erarea8 In+0 Anei nu ,ali6ani/ea/0 ni,i o ,lip08 i +e +imte din toate te2tele ,0 de,lara7iile lui de o6edien70 ,on7in" pe l-n30 re,unoa1terea impli,it0 a unei +t0ri ine.ita6ile de lu,ruri" o parte mare de de.otament de/intere+at" un 6rio" o promptitudine 1i o pre,i/ie -n e2e,u7ie ,are dep01e1te mar3inile ,oer,i7iei" p-n0 1i o ie1ire" uneori de'a dreptul ner06d0toare" -n -nt-mpinarea .oilor ,eluilalt" un ,u totul nedi+imulat re+pe,t8 Pentru ,0 Ariei +e +imte -n,0tu1at" -n+0 nu -n;o+it" 1tie ,ine e+te Pro+pero -n ordinea umanului 1i mai ale+ +e de+5at0 enorm e2e,ut-ndu'i porun,ile8 Pi maipunnd (i de la el' Nu 50r0 ,e.a ludi," ,a -n ,omportamentul unui t-n0r animal 5oarte inteli3ent ,are +e ,ompla,e" ,u e.ident0 .oio1ie" -n e2e,utarea ,omen/ilor unei dre+uri deopotri.0 de inteli3ente8 Dar 1i ,u inerenta 5ri,0 de pedep+eA mu+trat" amenin7at" el +puneA >?tpne, sam ieriA, apoiA >Ii mulumesc, stpneOA Iar -ntr'un ,a/ tran+pare" ,e.a mai deli,at" +oli,itudinea de a nu'# +-,-i pe Pro+pero -ntr'un moment nepotri.itA >M tot )ndeam s-i spun, dar m-am temut X C-ai s te superi'A Pro+pero nu'# terori/ea/0 ni,iodat0 pe deli,atul +pirit8 Iar Ariei +imte ,0'n -n,runt0rile +t0p-nului
245 _

+0u nu e mai mult de,-t do;ana p0rintea+,0" 1i aproape ,0 -l .e/i pe Pro+pero a6ia re7in-ndu'1i un /-m6et8 Iar Ariei" -n7ele39nd per5e,t tot ,e i +e ,ere" 1i uneori ,:iar ,-te ,e.a mai +u6til 1i mai ad-n," nu mai 1tie ,um +0'i intre -n .oie a,elui muritor at-t de .itre3it -n ,are +im7i+e nu doar puterea unui ,ititor -n +tele 1i a unui du,e al du:urilor dintre p0m-nt 1i ,er" ,i 1i no6le7ea lui de om8 Ariei a6und0 -n de,lara7ii de +upunere8 Dar nu ori,um8 Pentru ,0 +piritul a,e+ta r0t0,it pentru o ,lip0 printre tre6urile omene1ti" dar nu ,ontaminat de ele" e+te 5oarte l0ud0ro+" ,am tot ,a un ,opil" 1i ,aut0 ,u ori,e ,:ip +0' 1i pun0 -n .aloare nu doar +er.i,iile" ,i 1i e2,elen7a ,alit07ii lor8 -ntr'un 5el nai. 1i 5erme,0tor ,are'i adau30 pie+ei ,e.a e+en7ialA trium5ul ,lar.0/0tor 1i ;u,0u1 al unei li6ert07i ,on+tituti.e ,are tran+,ende ori,e a+er.ire8 >nc,inciune, nelept stpnO X Renit-am $oia s-i plinesc+ s 0bor, X ?-not, s trec prin foc, s clresc X e nori scmo(i' "totputernic, "riei X "(teapt stra(nica-iporuncA@ >?unt )ata ),idu(iile de du, X ? le-mplinesc #do m2 spiritin) )entl2&A@ >Ce-am de fcutI Ce-anumeI orunce(teOA@ >Ce $rea puternicul stpn I "icea-sA@ >Re0i, s nu $ii X n.ce n-o s te c,em' [ "m nelesA@ >CareiporuncaIA@ >M ducO M ducOA >?-i spun stpnului ce-am s$r(itA@ >Mai adineaori X Le-am rnduitpe toate''' i place IA@ 1i un pa+a; trium5al" aproape +in3urul am0nun7it de+,ripti." marele ilu/ioni+m al 5urtuniiA ,Bim sltatX e $asul re)elui, strnind uimire X La pro$a, nuntru, n cabine, X e punte@ uneori m dumicam X Pi-ardeam (i ici, (i colo, pe catar), X e $er)i (i pe bompres, apoi din flcri X M-ntorlocam@ mai iute (i nprasnic X Ca ful)erul lui \eus, $estitor X "l trsnetului crunt@ *urai c focul X Pi trosnetul (i fumul de pucioas X L-nfrunt pe !eptun (i, marea-n$olburnd, X i scutur tridentul'A Dirtuo/itatea e2e,u7iei +e r0+5a70 -n .irtuo/itate .er6al08 Curio+" de1i ade+ea impro.i/ea/0 ,u o in3enio/itate 1i ,u o in.enti.itate ,are .in de la el" -1i 5a,e mare 5al0 din 5elul ,on5orm" e2a,t p-n0 -n detalii" -n ,are -1i -ndepline1te (?L mi+iunileA >"i rnduit furtuna cum i-am spus I X ntocmai #to e$er2 article&A@ >dar $e0i s faci X 7ot ce-am s-i cer' H !-o s m-abat o iot' #7o t,e s2llable&AB >?tpne, se $a face-ntocmaiA >-n te2t doarA >it s,all be doneA&@ >dup$oia ta, X I-am risipit prin insul n ceteA@ >?tau toi X n)rmdii precum ai poruncitA' -n +5-r1it" lui Ariei -i 5a,e mare pl0,ere +0 +e laude ,u promptitudinea 1i ,u .ite/a -ndeplinirii ori,0rei porun,iA >E(ti )ata I H ?tpne, )ata sunt A@ >Ii aduc ndatA@ >Ca )ndul am $enitA@ >?orb aerul din fa-mi (i m-ntorc X Ct ai clipi din oc,iA' Pe a,ea+t0 tem0 intonea/0 ,:iar un ,-nte',elA <P leac Q pn s roste(ti, X ? $e0i cum te pomene(ti X C-un alai )rbit de m(tiA #8efore 2ou can sa2 T come 5

and T )o 5 I "nd breat,e t]ice and cr2 ?o, so, X Eac, one, trippin) on ,is toe, X ^ill be ,ereA&' Iar Pro+pero nu'1i pre,upe7e1te laudele 1i alinturile" .0'/-nd 6ine ,-t de a1teptate +unt8 i ,a +0'# +timule/e" 5ire1te" promi7-ndu'i" ,um +'a .0/ut" o 3ra6ni,0 de+,0tu1are" ,a r0+plat0 pentru meritele lui" dar 1i de dra3" 50,-nd din m03uliri un 1ir de tandre -n,u.iin70ri 1i adre+0riA >Uin)a(ul O+au minunatul +au fermectorul9 meu "rieiA@ >Du, destoinicOA@ >Ei, bra$oOA@ >ntocmai cum i-am cerutA@ >Redenie miastr, "rieiA@ > e ,arpie-ai fcut-o, "riei X Cu mare me(te(u), [fermectoareO X Cum te-ai surpat asupra lorO@A >:ai, $ino, $rednicieOA@ >E bine,psruicOA@ >Mare dia$olO #M2 tric3s2 spiritO&@ >miplace, $rednicieOA@ >copileA #M2 "riei, c,ic3&' Ori,ine +imte ,0 -ntre ,ei doi +e in+titui+e o le30tur0 mai ad-n,08 -ntr'un lo," Ariei nu mai a1teapt0" drept r0+plat0" doar o laud0" ,i -l -ntrea60 pe Pro+peroA >Dar, stpne, m iube(tiSA, >Din suflet, "rieiA, i +e r0+punde8 i" nu ,u mult -nainte de a'i +pune" red-ndu'i li6ertateaA >Mer)i cu bineA, du,ele de Milan e2,lam0A >Ce mult o s-i duc dorul, "rieiOA 4u+e+e o rela7ie e2,lu+i.0 1i +e,ret0A Ariei" ,are -i .edea 1i -i 1tia pe to7i" r0m-ne tuturora H -n a5ara lui Pro+pero H ne.0/ut8 Cum .a 5i ale+ Ariei" o 5iin70 metamor5i,0" +0 i +e arate
247

lui Pro+pero nu .om 1ti" din 5eri,ire" ni,iodat08 Ni,i ,um" mai t-r/iu" pentru totdeauna pierdut" -l .a 5i re.0/ut -n amintireA +tatura" o,:ii" 3la+ul pa+ul" mimi,a" 3e+turile" 5runtea" p0rul8 Iar ne1tiin7a noa+tr0 ni'# apropie mai tare" 5iind 1i ea -n,0 un dar +e,ret al li6ert07ii8 C-t au 5o+t -mpreun0" Pro+pero nu .or6i+e de+pre el ,u nimeni" ni,i m0,ar ,u Miranda8 Iar" ,-nd .or6e1te de+pre +piritele ,are l'au +lu;it -n in+ul0 pe Ariei" nu'# pomene1te=" poate pentru ,0 pe el -l e2,lude din ,eea ,e nume1te <ma3ia 3ro+olan0=" de ,are a,uma +e de+parte" poate ,el mai no6il 3e+t al a,e+tui om 60tr-n" li6er 1i el de tot ,e .a 5i 5o+t" 3-ndindu'+e la moarte8 Iro+it din lumea lui Pro+pero" Ariei r0m-ne" ,a -n,:ipuire 1i ,a te2t" -n lumea noa+tr08 i -n uni.er+8 Poate tre,e -n unele nop7i printre ,on+tela7ii" departe" +tr0lu,ind ne.0/ut" ,-nd ai,i" ,-nd altunde 1i ,-nd ni,0ieri8 Con+iderat -n +tru,tura dramati,0 a pie+ei" Ariei ri+,0 +0 par0 un +implu arti5i,iu" un 5el de deus e/ mac,ina per'
N De 5apt" ,-nd promite ,elor pe ,are -i ierta+e" oa+pe7i ai +0i a,um" ,0 le .a po.e+ti tre,utul +0u >Cu toate dte mi s-au ntmplat, XDe la $enirea mea aiciA #>t,eparticular accidents )one b2 ?ince I come to t,is isleA&, la perple2itatea re3elui NeapoluluiA >Pi tot ce s-a-ntmplat ntrece firea I Pi rosturile ei@ doar $reun oracol X !e-o de0le)a aceast tainaA repli,a lui Pro+pero e+teA >?ire, X !u-i stoarce mintea ca s lmure(ti X "ceste ciudenii@ n curind, X Cnd $om fi sin)uri, i $oi tlmci X De-a-fir-a-pr ce s-a-ntmplatAB 1i" mai -n,oloA >"(tept cu nerbdare [ o$estea s-i ascult, cci mi nc,ipui X Ciplin de minuniA, >Roi spune totA, >cci sunt un ,ronic X Ce-l depeni 0ile-ntre)i, nu snoa$e spuse X La un ospA' Iat0 o limit0 a re+tituirii impli,ituluiA ,-t +e 3-ndea +0 le +pun0U -n ,e +i+tem de re5erin70 -ntre ame+te,ate planuri de realitate 1i de am03ire U C-t de+pre Ariei" de+pre ,are" timp de #( ani" Miranda nu 1tie nimi," ,0ruia # +e porun,e1te +0 ,0l0u/ea+,0 na.a +pre Neapol 50r0 1tirea nim0nui" e 3reu de pre+upu+ ,0 +e .a +pune ,e.a de+pre el8 Totul +0 5i 5o+t tradu+ -n termeni pur mundani U Mi+terul eludat U Enun7at -n termeni 3eneri,i U Mai de 3ra60 da8 Ariei ne5iind un +pirit oare,are" t0inuirea lui e+te -n,0 o 5orm0 a eli6er0rii +ale" poate ,0 -n,0 o do.ad0 de iu6ire dat0 ade.0ratei lui naturi8

248 petuu" un 5eeri, matre de ceremonies ,are" +u6 ordinele lui Pro+pero" a+i3ur0 mi1,area +,eni,0 a per+ona;elor" a1a ,um -n masca mitolo3i,0 din a,tul ID" o pie+0 -n pie+0" re3i/ea/0 -ntre3ul +pe,ta,ol dat de +piritele +u6ordonate lui8 Un alt dramatur3 de,-t autorul %urtunii ar 5i putut +0 r0m-n0 doar la at-t8 Ariei e+te -n+0 un per+ona; ,u drepturi depline" deutera3oni+tul pie+ei8 Nu numai pentru ,0" prin e2ten+ia partiturii lui" el a,oper0 aproape ;um0tate din ea >,u #? intr0ri 1i ie1iri" mai multe de,-t ori,are alt per+ona;@" ,i mai ale+ prin 5un,7ia +a dramati,08 4un,7ia pe ,are" -n 5ond" ar 5i putut'o a.ea +in3ur Pro+pero" 50r0 +0 re,ur30 la un intermediar 1i la un e2e,utant8 Ariei apare -n %urtuna, umpl-nd'o de pre/en7a lui ori ne.0/ut0 ori am03itoare" nu ,a o .irtuo/itate te:ni,0 a autorului" ,i pl0+muit dintr'un pri+o+ al poe/iei8 >"riei and all ,is FualitiesA, Ariei 1i tot ,e e+te Ariei 1i tot ,e poate Ariei8 Pentru a tre,e la o anali/0 mai am0nun7it0 a ,e e+te 1i ,e poate Ariei -n mar3inile +tri,te ale pie+ei ,a +pe,ta,ol e+te intere+ant de o6+er.at ,0 a,7iunea ei e+te +ituat0 -n nou0 lo,uri di+tri6uite +imetri, >,u e2,ep7ia ,elui din urm0" dedu,ti6il din te2t@A I CORABIA II PETERA FUI PROSPERO III O AFTW PARTE A INSUFEI I ID O AFTW PARTE A INSUFEI II D PETERA FUI PROSPERO DI O AFTW PARTE A INSUFEI III DII O AFTW PARTE A INSUFEI ID

DIII PETERA FUI PROSPERO II CORABIA Ariei e+te atotpre/ent -n primele trei 1i -n ultimele patru" lip+ind numai din ,ele dou0 mediane" ID 1i D" adi,0 din +,ena -nt-lnirii dintre Trin,ulo" iar apoi 1i Step:ano" 1i Cali6an" unde nu a.ea nc ,e ,0uta" 1i din +,ena" de la -n,eputul a,tului III" dintre Miranda 1i 4erdinand" unde nu mai a.ea ,e ,0uta8
249

Ce este Ariei H ,a du: al aerului -n +5era li6ert07ii pure" ,a 6u,urie ,o+mi,0 H +'a +pu+ p-n0 a,um8 Iar -n .e1ni,ia .ie7ii +ale ,a atare nu 1tim ,e 5a,eA nedeterminarea e+te una dintre determin0rile li6ert07ii ,a li6ertate pur08 Ce +pune el -n al ,in,ilea 1i ultimul lui ,-nte, din pie+0 arat0 doar >,eea ,e e+te o li6ertate mai mult@ una dintre ipo+ta/ele li6er ale+e ale marelui +0u :u/ur 1i alint -n uni.er+8 C-nt0" dup0 ,e Pro+pero -l a+i3ur0A >Mai ai puin (i $ei fi liberA, de 6u,urie ,a +e apropie ,ea+ul de/3r0dirii 1i al li6ert07ii ,a 6u,urie8 i" de1i poate e e2,e+i. +0 ne poarte 3-ndul a1a" +e -n507i1ea/0 pe +ine ,a eli6erat 1i 5eri,it c,iar n insul' -n in+ula unde -1i petre,u+e" ;um0tate -n ,:inuri 1i ;um0tate -ntr'o e2u6erant0" ,:iar da,0 porun,it0" de+501urare a -n/e+tr0rilor lui" dou0/e,i 1i patru de ani8 Ar putea +0 5ie un 5oarte 3ra7io+ r0ma+ 6un" pentru ,0 -1i ,-nt0 li6ertatea nu ,0tre nem0r3inirea unor +pa7ii" ,i ,:iar a,olo unde 1i'o redo6-ndi+e prin 6un0tatea 1i renun7area unui om8 i -n in+ula a,eea mi,0" in,omen+ura6il0 ,u ariile ,erului" +e -n507i1ea/0 ,a o 5iin70 5oarte mi,0" -nto,mai ,um minu+,ul e+te /6ur0torul" un ,-nt0re7 1i el" din este codri sta cetatea a lui Emine+,u8 ArieiA > oposesc din floare-n floare, X Ca albina O Cat scpare X De-aud stri)a, n cicoare@ X Pi, pe lilieci clare, X Urme0 $ara cltoareOX Ce bine e sub ramura-nfloritOX M-a(teap-t-o $ia-att de fericitOA Sau" -n le,7iunea" poate pre5era6il0" a lui T:eo6aldA >^,ere t,e bee suc3s, t,ere suc3 I, X In a co]slip.s beli I lie, X 7,ere I crauc,' ^,en o]ls do cr2 X On t,e bat.s bac3 I do fl2 X "fter sunset merril2' Merril2, merril2 s,all I li$e no] X Under t,e blossom t,at ,an)s on t,e bou),A, adi,0" -ntr'o tradu,ere ,-t de ,-t literal0A >"colo beau unde albina bea, X mi fac culcu( n floarea de cicoare, X Iar n amur), cnd prinde bufnia s stri)e, X Un liliac ncalec (i cu bucurie 0bor' X De-acum a(a o s triesc, cu bucurie, X Cu bucurie pe sub florile ceatrn de pe ram'A Analo3iile ,u poemul emine+,ian +unt" p-n0 la un pun,t" i/6itoare" numai ,a la Emine+,u /6ur0torul" par,0 .or6ind -n numele lui Ariei" +e arat0 p0rta1 la o mai lar30
250

,uprindere ,o+mi,0A >Ce sunt oare 0burtorii I X Rin din rumenirea serii, X Pi din fundul sfnt al mriiA, >Uitndu-se norilor X Calea 0burtorilorA I >Cci i $ede I Cine-i crede, X Le n0are X La oricare X L-a c,emat din noaptea mareA, >Iese din senin cu ploaie X Pi din ploaie cu senin X Pi din lacul cristalin, X Pi din ceruri (i din mareA, 22"l lui suflet e-o scnteie XDin luciri de curcubeieA, >Ci eu sunt 0burtorX Ca un $ntX De u(or, X M anin X De un ramA, >?unt ca $nt de prim$ar, X Ca amur)ul cel de $ar@ X Din picioare pn. la cap X Intr-un cuib pot s ncap, X Iar n cuib de turturele X Dorm alturea cu eleA, >Cci $iaa mea o in X Cu miros de flori de crin@ X !u beau ap, ci s1ntei X Pi miros de flori de teiA' Iar ,e poate Ariei tre6uie indu+ din te2tul pie+ei" ierar:i/at 1i -n7ele+ ,a un -ntre38 A,ti.it07ile lui Ariei" -n 5un,7ie de ,ui -i +unt adre+ate" ,ad -n dou0 mari ,la+e8 El e+te el -n+u1i numai pentru Pro+pero 1i pentru +piritele in+ulei8 In rela7ia lui ,u ,eilal7i" el +e ,omport0 aproape e2,lu+i. ,a un ilu/ioni+t ,are nu +e de/.0luie ni,iodat0" r0m-n-nd ne.0/ut ori -mprumut-nd alte -n507i10ri8 Ariei ,a Ariei are ,u Pro+pero rela7iile 5ire1ti de +,:im6uri de ,u.inteA prime1te porun,i" relatea/0 mai pe +,urt ori mai pe lar3 5elul -n ,are le'a -ndeplinit" prime1te laude +au" -ntr'un +in3ur r-nd" repro1uri 1i mu+tr0ri 1i tot ,e +'a ar0tat mai +u+8 Fa un moment dat" po.e+tind ,u -n+u5le7ire ,um i'a -mpr01tiat prin in+ul0 pe nau5ra3ia7i" 5a,e ,e.a ,are adau30 la 5arme,ul luiA imit0 o atitudine a lui 4erdinand" 5elul -n ,are t-n0rul prin7 +t0tea pe 70rm ,u m-inile -n,ru,i1ate de tri+te7e 1i o6id08 i nu e+te delo, e2,lu+" 7in-nd +eam0 de 5irea lui" ,0 i'a mai o5erit lui Pro+pero" ,are -l .ede 6ine" a+t5el de imita7ii" ,a de pild0 atun,i ,-nd po.e+te1te +tarea -n ,are a;un+e+er0 ,ei trei ;alni,i ,on+piratori" Step:ano" Trin,ulo 1i Cali6anA >aprin(i de $in (i btio(i, X Lo$eau n $nt, fiindc le btea X In fa, (i-n pmnt, cci, pasmite, X Le sruta clciele'A Par,0 -l .e/i 50,-nd ,a ei8 Iar" -n planul a,7iunilor propriu'/i+e" +piritul -l +lu;e1te -ndeplinind neo+tenit +ar,inile pe ,are i le -n,redin7ea/08 (K# ^ Ariei poate +0 /6oare 5oarte iute" 5ie 1i pe ,ri.07" +0 plutea+,0 pe nori" +0 -noate pe .aluri +au +0 +e ,u5unde -n ad-n,ul m0rii" ,0l,-nd >pe mlul X "dncului slciuA, +0 +tr06at0 p-n0 departe -n .inele p0m-ntului" 5ie el 1i -n3:e7at de 3er" +0 intre -n 5o, 1i +0 +e pre5a,0 -n 5o,8 -ntr'un mie/ de noapte >oare

dormea U H to caii up poate +0 -n+emne 1i <a tre/i=" iar -n ultimul lui ,-nte, +puneA >mi fac culcu( n floarea de cicoareA@ 1i" da,0 -i e dat +0 doarm0" oare ,um ar0ta -n +omn U@" de,i" -n 3reul unei nop7i e+te trimi+ +'adu,0 rou0 de din,olo de /are" de 5oarte de departe" to,mai din 5urtunoa+ele Bermude8 Toate a,e+te mi+iuni +unt le3ate" 5ire1te" de -ndeletni,irile ma3i,e ale du,elui de Milan" pe ,are Ariei -l +lu;e1te de alt5el 1i -n tre6uri mai umileA adu,e 1i -n1ir0 30telile +tr0lu,itoare ,are urmau +0'i i+pitea+,0 pe ,ei trei ti,0lo1i porni7i pe rele" -l a;ut0 +0'1i -m6ra,e .e1m-ntul du,al" adu,-ndu'i +a6ia 1i p0l0ria" -i +pune -n mai multe r-ndun ,are e+te ora /ilei >un arti5i,iu al lui S:aMe+peare ,are +u6linia/0 -n 5elul a,e+ta" ,u mali7ie 1i o+tenta7ie polemi,0" unitatea de timp a pie+ei@8 Dar lu,rul ,el mai important e+te ,0 Ariei are un rol :o't0r-tor -n e.olu7ia moral0 a lui Pro+pero8 Dup0 ,e -l adu+e+e pe re3ele Alon+o ,u +uita lui -n prea;ma pe1terii" -n ,r-n3ul de tei ,are o ap0ra de .-nturi >1tim 6ine ,0 in+ula e+te ade+ea 6-ntuit0 de 5urtuni" de 6un0 +eam0 re,i de .reme ,e -nro6itul Cali6an e+te +ilit +0 +tr-n30 at-tea lemne 1i +0 -ntre7in0 5o,ul@" 1i dup0 ,e tre/i+e -n ei" pre50,ut -n :arpie" +5-1ietoare re'mu1,0ri 1i 3rea durere" Ariei" -ntre6at de Pro+pero" -i +pune -n ,e :al i'a l0+atA >i ine $ra*a X "tt de strns nct, de i-ai $edea, X 7e-ai ndura de ei' X H Cre0i tu, spirit, c daI X H Eu, s fiu om, m-a( ndura' X H Iar eu a(a $oi face O X Cum, tu, ce nu e(ti alta dect aer, X ?-i nele)i, iar eu, semenul lor, X ?imind ca ei, supus ca ei durerii, X ? nu fiu mai mi(cat dect e(ti tu IAV Ca +0'# adu,0 -n+0 pe +t0p-nul +0u la o a+emenea +,:im6are" Ariei 1tiu+e" ,u +u6til0 deli6erare" +0'i amintea+,0 de on/alo" 60tr-nul +5etni, ,are" -n ,ea+ul +um'
N Tradu,erea di5er0 -n ,-te.a lo,uri de ,ea 5olo+it0 -ndeo61te8

(K( 6ru al tr0d0rii" -i +al.a+e" pe el 1i 5ii,a lui8 Cu 7elul unui 6ine .iitor tre/e1te amintirea unui 6ine din tre,ut8 >"lonso, fra-te-su (i-"ntonio X ?unt ca (i sco(i din mini@ ceilali ipln), XBelind neputincio(i, dar mai alesX "cel cruia-i spuiT bunul Uon0alo 5@ X In barba-i lacrimi cad ca iarna picuri X Din strea(in de stuf'A De 5apt" on/alo >de+pre ,are" ,um re/ult0 din te2tul ,itat" Pro+pero -i .or6i+e" prin ani" lui Ariei@ e+te a,ela -n ,are mila pri+o+i+e a+upra ori,0rui alt +im70m-nt8 Ceea ,e -n+u1i Pro+pero e2prim0 5oarte ,ur-ndA >nu r0bunarea, X Ci mila-i mai presus' ?-au pocit'A Ariei" 5iin70 neomenea+,0" e+te totu1i -n +tare +0 -n7elea30" -n nuan7e 1i -n ad-n," +im7irile 1i patimile omene1ti 1i +0 le adu,0 8+pre mai no6ile porniri8 O 5a,e ,u un pra3mati+m +uperior 1i ,u o inteli3en70 mai pre+u+ de 5ire8 Iar ,uno1tin7ele a,e+tui +pirit +unt anterioare ori,0rei e2perien7e" +unt apriori, re/id0 -n e+en7a lui8 Pe de alt0 parte" da,0 le'am tradu,e -n termeni i+tori,i" ele au ,e.a din puterea de ,uprindere 1i din de+,:iderea Rena1terii8 Capa,itatea lui de intuire a umanului apare" elo,.ent" 1i -n di+,ur+ul pe ,are" pre50,ut -n :arpie >50ptur0 5a6uloa+0 +em0n-nd a .ultur 1i pre/id-nd pedep+elor" 5urtunilor 1i mor7ii@" -l 7ine nau5ra3ia7ilor ,are -l i/3oni+er0 pe du,ele de Milan8 El e+te" -n ,on,i/ia 1i ne',ru7area lui" un model de elo,in70 morali/atoare 1i puniti.0 ,are +e ,u.ine amintit -n -ntre3imeA >?untei trei pcto(i pe cari Destinul, X Ce crmuie(te-acest trm de *os X Pi ce-ipe el, nesioasei mri X I-a poruncit s-i lepede aici, X e-o insulpustie@ ntre oameni X !-a$ei ce cuta' R-am scos din mini H [ R-a mai rmas numai cura*ul care X i face pe smintii s-(i pun (trean)ul X ?au s se-nece L'''9 Ci eu $ amintesc c din Milan I Roi trei pe rospero l-ai i0)onit, X Lsndu-l cu-a sa fiic prad mriiO [ Pi marea $-a pltit ticlo(ia@ X Cci soarta, care-amn, dar nu uit, X" asmuit asupra $oastr apa, X Pi rmul, (i puterile' "cestea X Yi-au luat, "lonso, fiul, (i-i $estesc X ?fr(it ncet, mai crud ca cel nprasnic, X ndindu-te, n fiecare clip, X In tot ce faci@ ur)ia ce $-a(teapt X e insula aceasta oropsit X !-o
253

poate-ndep1rta dect cinaX Pi-o $ia preacurat'A i" pro',ed-nd a1a" ,:iar le +t-rne1te remu1,0rile 1i po,0in7a8 Numai -n a,e+t 5el putea Ariei apoi +0 -l determine pe Pro+pero +0'i ierte8 i tot el le r0t0,e1te min7ile" ,a +0 -i 5a,0 .redni,i de -ndurare 1i de mil08 -n ,e pri.e1te partitura ilu/ioni+t0 a lui Ariei" ,:iar el nume1te a,ea+t0 parte a +-r3uin7ei +ale spiritin)''' >I ]ill L'''9dom2 spiritin))entl2A, adi,0 <Sunt 3ata +0'mi ;o, rolul de +pirit=" aproape <+0 5a, .oio+ pe +piritul=8 E+te -n a+ta o ,iudat0 dedu6lare" ,a 1i ,-nd Ariei" un +pirit" doar ar 5a,e pe +piritul -n -mpre;ur0rile date 1i +'ar .edea ,u deta1are din a5ar0 -n po+tura a,ea+ta8 Iar spiritin) +e re5er0 e2,lu+i. la ilu/ioni+m" la -n+,en0ri am03itoare8 De+i3ur al,0tuite dJp0 un plan de an+am6lu" 3-ndit -n linii mari" pentru atin3erea 7elurilor +ale" de Pro+pero 1i doar e2e,utat de Ariei8 i poate din per+pe,ti.a a,ea+ta" a e2e,utantului unor porun,i date de un om" spiritin) -n+eamn0 <a +lu;i ,a +pirit=" ,a ,eea ,e ,red oamenii" limitati." ,0 e+te 1i are a 5a,e un +pirit" -n timp ,e el e+te mult mai mult de,-t at-t8 Per5orman7ele lui Ariei ,a ilu/ioni+t +e ,er ,la+i5i,ate" pentru ,a .er+atilitatea lui +0 5ie 1i mai e.ident0"

-mpreun0 ,u ,ompeten7a +a -n ori,e domeniu8 Era ne,e+ar ,a" -nainte de toate" ,ora6ia re3elui Alon+o" pe ,are +e a5la 1i 5ratele a,e+tuia" Se6a+tian" pre,um 1i Antonio" 5ratele tr0d0tor al lui Pro+pero" +0 5ie r0/le7it0 de 5lota Neapolelui 1i 50,ut0 +0 e1ue/e pe 70rmul in+ulei8 E+te ,eea ,e Ariei -ndepline1te ,u un 6rio e2traordinar" de ,are" ,um +'a .0/ut" era at-t de m-ndru8 Fa prima .edere +'ar putea ,rede ,0 +piritul a pu+ -n +lu;6a lui toate elementeleA apele m0rii" .-nturile" norii ,u -ntre3 .0/du:ul" ,u .uietele" 5ul3erele 1i tr0+netele lui" -n+u1i 5o,ul ,a p-r;ol de 5l0,0ri8 -n realitate totul 5u+e+e o -n+,enare 5oarte 6ine ,al,ulat0 1i e2e,utat0" iar pirote:nia o a+i3ura+e -n+u1i polimetamor5i,ul du:8 A r0ma+ at-t de -n,-ntat 1i e2altat de ,e 50,u+e -n,-t" -ntor+ la Pro+pero +0 raporte/e" nu +e laud0 din ,apul lo,ului ,u +tr0lu,ita lui i+pra.0" de par,0 o uita+e" ,i -n,epe" -n
254

,u.inte +olemne" +0 5030duia+,0 lu,ruri 1i mai mari" ori,eA >nc,inciune, nelept stpnO X Renit-am s-i plinesc+ s 0bor, X ?-not, s trec prin foc, s clresc X e nori scmo(i' "totputernic, "riei X "(teapt stra(nica-iporunc'A i a6ia dup0 a,eea" -ntre6atA >"i rinduit furtuna, cum i-am spusIA, d0 3lorio+ul +0u raport8 A,e+tei 6ine -ndeplinite +ar,ini de la -n,eputul pie+ei -i ,ore+punde" la +5-r1itul ei" ultima pe ,are o mai a.ea de primit de la Pro+peroA >R duc spre $as, s mer)em nspre !eapol L'''9 romit o mare lin, $ntprielnicXPipn0e iui, ca s a*un)em flota X Oriunde-o fi' >aparte" ,0tre Ariei@ "i )ri*, "rieiOA -n+0" de data a,ea+ta" Ariei nu mai are de ,on.o,at ilu/ii 1i de +imulat m-nia elementelorA a,uma tre6uie +' arate ,u ade.0rat ,0 poate +truni m0rile 1i ,erul8 Iar Pro+pero 1tie ,0 du:ul poate8 -ntre a,e+te dou0 -n+0r,in0ri" -ntre ,are +e -n+,rie -ntrea3a durat0 a pie+ei" -n,adr-ndu'i" +imetri," a,7iunea -ntre un tumult pedep+itor al m0rii 1i alinarea ei o dat0 ,u a +u5letelor" unul dintre ,ele mai importante lu,ruri pe ,are -l are de 50,ut Ariei e+te +0 a+i3ure" -n 5un,7ie de planul lui Pro+pero" depla+0rile per+ona;elor pe in+ul0" a+t5el ,a toate" pre30tite -ntr'un 5el ori altul" +0 ,on.ear30 la intrarea pe1terii" de unde ni,i Pro+pero" ni,i Miranda nu plea,0 ni,iodat0 ,-t 7ine a,7iunea8 Dup0 5i,ti.a ,ata+tro50 a ,or06iei" nau5ra3ia7ii" to7i te5eri" ni,i m0,ar murdari +au u/i" +unt de+p0r7i7i 1i -mpr01tia7iA >dup$oia ta, I l-am risipitprin insuln cete'A Apoi ,on,entrarea lor -n 5a7a pe1terii" ,ontrolat0 -n -ntre3ime de du:" +e 5a,e di5eren7iat8 -n+in3uratul 4erdinand >primul@ 1i .redni,ii repre/entan7i ai e,:ipa;ului >ultimii@" dup0 o perioad0 de r03a/" +unt ,ondu1i dire,t 1i 50r0 alte peripe7ii la pe1ter08 Ei +unt per+ona;ele ino,ente8 Celor r0i" -n+0 de .i70 no6il0" Antonio" Alon+o 1i Se6a+tian >1i -n+o7itorilor lor" ino,en7i" dar in+epara6ili de a,e1tia@" Ariei le re/er.0" ,a +0 a;un30 la de+tina7ie" o depla+are -n trei etape" ,u dou0 opriri" dintre ,are -n prima are lo, o ,on+pira7ie m-r1a.0 -mpotri.a lui Alon+o" ti,luit0 de ,uplul Antonio'Se6a+tian 1i de;u,at0
255

de Ariei" 1i -ntr'a doua ni1te .i/iuni +tranii +au ,utremur0toare" -n+,enate" 5ire1te" tot de Ariei" 1i ,are /3uduie n0pra+ni, ,on1tiin7ele ,ulpa6ile8 -n +5-r1it" drumul ,elor tot r0i" -n+0 de .i70 ;oa+0" 1i ,u ;o+ni,e purt0ri 1i uneltiri >Step:ano" Trin,ulo" a+o,ia7i ,u +in3urul 601tina1 al in+ulei" ,u Cali6an@" e+te 1i mai lun3A +e -nt-lne+, -nt-i -ntr'un lo, al in+ulei unde +e -m6at0 /dra.0n 1i 5a, planuri -mpotri.a lui Pro+pero >o parodie a ur/elilor ,elor +u+'pu1i@" +e +tr0mut0 -ntr'o alt0 parte" unde inter.ine Ariei" ne.0/ut" -i -n.r0;6e1te pu7in 1i apoi -i atra3e p-n0 la a treia etap0 a drumului lor prin in+ul0" undeA >"u dat n spini, scaiei, ciulini (i-ur0ici, X Ce le-au ptruns n carne' I-am lsat X n balta plin de mtasea-broa(tei, X Ce-i ln) pe(ter, s dnuiasc X In ap pn.la )t'A P-n0 la urm0 +o+e+, 1i ei la lo,ul ,on.enit" -n+0" -n lo, +0 -l u,id0 pe Pro+pero" 5ur0 ni1te :aine ,e le'au luat o,:ii 1i +unt a+pru pedep+i7i 1i 5u30ri7i de'a,olo" pentru ,a" la +5-r1itul pie+ei" +0 5ie adu1i" +p0+i7i" -napoi8 E2primarea opo/i7iei buniXri prin pro3re+i.a ,ompli,are a itinerarului pare a 5i deli6erat0A ,ei 6uni nu au ne.oie de etapele de -n,er,are" pedep+ire 1i puri5i,are de ,are au ne.oie ,eilal7i" ,u at-t mai multe ,u ,-t a,e1tia din urm0 +unt mai ;o+ni,i 1i mai 3reu de -ndreptat8 Iar +in3urii ,are" dup0 multe poti,neli" a;un3 la pe1ter0 ,u 3-nd nemerni, +unt 1i a,eia ,are" p-n0 +0 +e po,0ia+,0 1i ei -n 5elul lor" mai +unt -ndep0rta7i de'a,olo -n,0 o dat08 Toate a,e+tea Ariei le e2e,ut0 ,u mi;loa,e +pe,i5i,e 5ie,0rei +itua7ii 1i 5ie,0rui per+ona; +au 3rup de per+ona;e" 5ie r0m-n-nd ne.0/ut" 5ie +u6 di.er+e aparen7e" 5ie +in3ur" 5ie a;utat de alte +pirite din in+ul0" date -n +eama lui de Pro+peroA >)loata X"supra creia i-am dat puteriA, >slu*itorii tiA' C-nd a,7ionea/0 +in3ur" Ariei .or6e1te doar -n dou0 r-nduri >nu +e iau -n ,on+iderare" a,um" ,-nte,ele +ale" de 5apt poe/ii ,-ntate@8 O dat0" in.i/i6il" ,-nd -l /0d0re1te pe Cali6an" +em0n-nd .ra;60 -ntre el 1i

,ei ,u ,are +e'n:0ita+e" pi.ni,erul 1i m0+,0ri,iulB la min,iunile 1i l0udaro1enule lui (KL +e aude din ne.0/ut 3la+ul lui Ariei +pun-nd din ,-nd -n ,-ndA >MiniA, >Mini, mini H nu poiA, >Mini tuA, l0+-ndu'# pe Step:ano +0 ,read0 ,0 .or6e1te Trin,ulo" ,are +u5er0 urm0rile H o po/n0" o 1otie" o p0,0leal0 50r0 ,ine 1tie ,e ro+t 5un,7ional" o n0+,o,ire ;u,0u10 1i mali7ioa+0 a lui Ariei8 A doua oar0 ,-nd" lu-ndu'1i ,:ip -n+p0im-nt0tor de :arpie" adre+ea/0 3rupului re3al ela6oratul 1i ,utremur0torul di+,ur+ din ,are o parte a 5o+t ,itat0 mai +u+ 1i al ,0rui ro+t -n e,onomia pie+ei e+te de,i+i.8 Prin el pro.oa,0 prima re'.er+ie de ordin moral a per+ona;elor" dintre ,ele dou0 ale de+501ur0rii dramati,eA remu(carea (i pocina celor $ino$ai de nedreptate, a doua" 1i ea -n507i1at0 de;a" 5iind mbln0irea celui nedreptit, a lui Pro+pero8 De/nod0m-ntul pie+ei e+te determinat de a,e+te dou0 inter.en7ii ale du:ului" una ,omandat0" -n+0 e2e,utat0 ,u 5ante/ie de impro.i/a7ie 1i pe+te a1tept0ri" ,ealalt0 datorat0 propriei +ale ini7iati.e8 A1a ,um" -n ,adrul mai lar3" 3eneri," al ,elor porun,ite de Pro+pero" Ariei -1i ia li6ert07ile luiA dintre ,ele ,in,i ,-nte,e din pie+0" al ,0ror te2t 1i mu/i,0 +unt opera lui Ariei" dou0 +unt pentru 4erdinand" unul pentru on/alo" ,elelalte dou0 pentru Pro+pero" de,i toate ,in,i +unt adre+ate unor 5iin7e din partea de lumin0 a omene+,ului8 Fi6ertatea a6+olut0 ,are e+te e+en7a lui Ariei" tradu+0 o +,urt0 .reme -n termenii umani ai unei li6ert07i relati.e" nu putea du,e de,-t la o a+emenea ale3ere" +in3ura ,ompati6il0 ,u ordinea li6ert07ii ,a ordine ine5a6il0" -n a5ara ,u.intelor" ,are repre/int0 -n ultim0 anali/0 o metod0 ra7ional0 de in5luen7are" Ariei re,ur3e ,u predile,7ie la metode a,u+ti,e8 Cea mai n0pra+ni,0 dintre toate e+te 5olo+irea +imula,rului de tunet8 -nt-i -n +,enariul 5urtunii" ,a o ,omponent0 a de/l0n7uirii -ntre3ului ,er8 Apoi" ,u o ,onota7ie mai mult ludi,0" atun,i ,-nd .rea +0'i dea lui Trin,ulo impre+ia ,0 +e apropie o 5urtun0A >Dacmai tun cum a tunat, nu (tiu unde s-mi $r capul O888R Cel mai cuminte lucru ar fi s m ascund sub caftanul luiA, adi,0 al lui Cali6an" lun3it la p0m-nt de +paim0 ,0 m0+,0ri,iul e+teA >Un du, trimis pe capul luiA +0'# ,:inuia+,08 -n +5-r1it" -ntr'un
257

re3i+tru mai -nalt" la apari7ia 1i la di+pari7ia lui" ,a :arpie" -n 5a7a 3rupului re3al8 -n+o7it" la apari7ie" 1i de 5ul3ere" tunetul 5un,7ionea/0 ai,i ,a o pun,tua7ie ,o+mi,0 1i amenin70toare a ,u.intelor de -n5ierare pe ,are le ro+te1te Ariei8 -n+0 3ra7io+ul +pirit pre5er0" ,a modus operandi, e5e,tele mu/i,aleA mu/i,0 de in+trumente ilu/orii ori ,-nte,e ,-ntate ,:iar de el" ,u +au 50r0 a,ompaniament de in+trumente8 Ca +0'i adoarm0 pe ,ei din ,eata re3al0" ,u e2,ep7ia lui Antonio 1i a lui Se6a+tian >l0+a7i +0 uneltea+,0 -mpotri.a .ie7ii lui Alon+o@A >Intr "riei ne$0ut, cntnd o melodie solemnA, apoi di+pare 1i +e re-ntoar,e ,a" -n timp ,e +e aude mu/i,0 de in+trumente" +0 ,-nte >n urec,ea lui Uon0aloA+ >R dormii somnu-n ne(tire, X e cnd trea0a uneltire X Und ru $-a pus' X Dac $rei s mai trii, X R tre0ii (i $p0ii H [ ?us, iute, susOA Spre deo+e6ire de ,elelalte patru ,-nte,e -n .er+uri ,-ntate de Ariei >primele dou0 ,u a+i+ten7a altor +pirite@" a,e+ta" lip+it de ori,e poe/ie" are o 5un,7ie pur pra3mati,08 on/alo -n+u1i +puneA >am au0it un 0um0et X Ciudat de tot (i care m-a tre0itA' E+te totu1i de o6+er.at ,0 nu pe re3ele Alon+o -l tre/e1te Ariei ,u dul,e ,-nte," ,i pe >bunul Uon0aloA.' Re3ele" +in3urul 3ra. prime;duit" a.ea 1i el" la,om de Milanul unui u/urpator" 3relele +ale .ini8 Tre',-nd apoi la ,eata ti,0lo1ilor m0run7i" Ariei" ,a +0'i ademenea+,0" 1i tot ne.0/ut" ,-nt0 din 5luier" a,ompaniindu' +e" pentru a imprima un ritm alert" ,u o mi,0 to60 de 1old" melodia ,-nte,ului pe ,are Cali6an to,mai -l -n.07a+e de la Step:ano" la ,are Step:anoA >7are a( mai $rea s-l $d la fa pe tobo(arul staA, iar Trin,uloA >Cntecul se deprtea0 H s ne lum dup elA, ,eea ,e 1i 5a," +pre r0ul lor8 Dar mu/i,a ,ea mai .r0;it0 pe ,are o produ,e Ariei +in3ur e+te ,ea ,erut0 de Pro+pero -n ,lipa -n ,are -i .ede" adu1i l-n30 pe1ter0" pe Alon+o" Se6a+tian" Antonio" on/alo" Adrian 1i 4ran,i+,o8 Mu/i,a lui Ariei -n,ununea/0 ,ariera de ma3i,ian a lui Pro+pero 1i +e 5a,e au/it0 imediat dup0 ,e du,ele de Milan +e :ot0r01te +0 renun7e la eaA >Ci iat, H acum X M lepd de ma)ie' Mai cer doar H [ Pi asta c,iar acum (K) H un cnt ceresc X Ca s-mi sfr(esc asupr-le lucrarea, I rin $r*i de susA #>air2 c,armA poate 5i o alu/ie la -n+u1i Ariei@8 i urmea/0A >Mu0ic solemnA, -n timp ,e Pro+pero" -n,0 nere,uno+,ut" pri.e1te 3rupul a,ela de oameni a3ita7i" adu+ de Ariei -n ,r-n3ul de tei 1i -n,:i+ -n ,er,ul .r0;it pe ,are -l tra+a+e ma3i,ianul8 Pri.e1te 1i +pune" mai mult pentru +ineA >?olemnul cntec, cel mai bun balsam X "l minii rscolite, lecuiasc-i X Infierbntatul creierOA A1adar la ,omponentele e+en7iale ale naturii lui Ariei tre6uie ad0u3at0 mu/i,alitatea" 1i ea o 5orm0 a

li6ert07ii ,are r-nduie1te lumea 50r0 +'o -n,0tu1e/e" d-nd -n,0 un 3la+ 6u,uriei8 Tot ,e e+te ,-nte, 1i poe/ie -n in+ula a,eea .ine de la Ariei" e+te" -nl0untrul porun,ilor" ale3erea 1i n0+,o,irea lui8 Fu,rul +e .ede 1i -n ,a/ul ,elei de a doua ,la+e de a,7iuni ilu/ioni+ti,e" nu pu7ine 1i nu ne-n+emnate" la ,are +e ded0 Ariei" a,elea pe ,are le e2e,ut0 ,u a;utorul +piritelor din in+ul0" a,oli7i" pare'+e" +pe,iali/a7i pe 6re+le" lo,alni,i ,0/u7i 1i ei +u6 +t0p-nirea lui Pro+pero 1i a dire,torului +0u de +,en08 -n a,e+te pa+a;e" -n unele -n ,:ip 5rapant" +e .0de1te ,apa,itatea teatral0 a du:ului" 1tiin7a lui re3i/oral0 1i +,enari+ti,0" 3eniul or3ani/0rii aparen7elor -n -ntre3uri +pe,ta,ulare8 Dar" p-n0 la per5orman7ele mai -nalte" in+tituirea +piritelor minore ,a tor7ionare ale lui Cali6an 1i apoi ale ,ompli,ilor +0i8 Speriat ,0 Trin,ulo" ,are +e +tre,ura+e +u6 mantaua lui" e+te un du:" Cali6an" p07it" 7ip0 de ,-te.a oriA >OfO !u m c,inuiOA, >M c,inuie(te du,ul [ aoleuOA, >!u m c,inui, te ro)OA, > nacum nu mi-ai fcut prea mult ru, dar n-o s treac mult (i-ai s m c,inuie(tiA' C:inuitorul pre/umti. 5a,e parte din ,ate3oria ,elor ,are" ,u mai .e,:i prile;uri" -l ,iupe+," -l mu1,0" -l -n7eap0" -l ur/i,0" -l +perie ,a +tri3oi +au ,a 5o,uri -n1el0toare prin 6e/n08 Iar la ultima i+pra.0 a ,elor trei nero/i" ,:iar l-n30 pe1ter0A >?e aude larm de $ntoare' Intr diferite spirite n c,ip de dini (i-i pun pe fu)' rospero (i "riei i asmut'A N0lu,ile de ,-ini au ,:iar 1i numeA Mountain, ?il$er, %ur2, 72rant' O dat0
259

i/3oni7i" Ariei prime1te de la Pro+pero in+tru,7iuneaA >7e du (i d porunc la moroi X ?-i scuture lanc,eieturi cu *un),iuri, X ?-i $re-n colici, (i la trup s-i fac X Rr)ai ca 0ebra'A P-n0 la urm0 tot Ariei -i adu,e -napoi" la po,0in708 -n multe ,a/uri Ariei 5olo+e1te du:urile in+ulei pentru e5e,tele +onore8 -n a,tul D" marinarii adormi7i" dup0 5urtun0" de Ariei +unt de/meti,i7i de'o /ar.0 uria10A >Dormeam ca morii, X Urmad toi, sub punte H cum, nu (tiu H [ Cnd adineaori, 0)omote ciudate, X 8a mu)ete, ba 0n)nit de lanuri, X 8a urlete (i ipete )ro0a$e X !e-au de(teptat' De-ndat ce-amfost liberi, X Ce ne $0ur oc,iiI L'''9 RasulX Ce-l socoteam pierdut acum trei ceasuriX E-ntre), cu toate pn0ele ntinse, X Ca-n drumul lui dinii'A Ariei" m-ndru" -i 1opte1te lui Pro+peroA >Mai adineaori X Le-am rnduitpe toateA., >Mare dia$olOA #>M2 tric3s2 spiritOA& -i r0+punde du,ele" admirati.8 A,e+tor /3omote 6rutale >,are" -n ,a/ul de mai +u+" +unt o repli,0 mali7ioa+0 la /3omotele 5urtunii" tot ilu/orie" or3ani/at0 de el" un 5el de +perietur0 3lumea70 ,are +0'i 5a,0 pe marinari +0 +e 6u,ure 1i mai tare de m-ndra +tare a ,or06iei lor@ Ariei le ,on+a,r0 toat0 pri,eperea lui" dar marea lui .o,a7ie re3i/oral0 +e .ede mai ale+ din alte dou0 -mpre;ur0ri8 -n prima -mpre;urare" ,u.-ntarea lui ;u+ti7iar0 adre+at0 .ino.a7ilor de neam -nalt e+te pre,edat0 1i urmat0" -nainte 1i dup0 /3omotele de tunet" de o ,iudat0 ma+,arad0A introdu+e de o >Mu0ic solemn (i stranieA, >intr mai multe fpturi, pre)tind o mas bo)at@ dansea0 n *urul bucatelor, cu )esturi )raioase, in$itndu-i pe re)e (i pe ceilali s mnnce, apoi pleacA' Uimi7ii mu+a5iri .or +0 +e o+p0' te/e" dar apare :arpia ,u trup de .ultur 1i >flfie din aripi deasupra mesei ntinse, (i H caprin minune H ospul dispareA' Iar la +5-r1it" dup0 ,e di+pare 1i :arpia >,are -1i ;u,a+e rolul ma3i+tral@" >nsoite de o mu0ic sua$, du,urile intr din nou, dansea0 cu fel de fel de strmbturi (i *imbturi (i iau cu ele masaA' Spe,ta,olul 1i audi7ia pot o ,lip0 da impre+ia ,0 +unt un pur ,ors d.oeu$re, o 5ante/ie arielian0 (L* 3ratuit08 Dar nu e delo, a1a8 Ro+tul ma+,aradei e+te de+tul de ,omple2A +0 -nt0rea+,0 1i mai mult impre+ia de e2traordinar" de +traniu 1i de mi+ter a in+ulei >Se6a+tianA _2"cum cred n licorni, ba c,iar n ,oeni/A@B +0 -n+,ene/e para6ola 5ru+tr0rii ,elor ,e ,redeau ,0 au ,ule+ ori +tau +0 ,ulea30 roadele ;indurilor lorB +0'i dea lui on/alo impre+ia ,0 i'a .0/ut ,u o,:ii lui pe 601tina1ii -n mi;lo,ul ,0rora 3-ndea +0 -1i -n50ptuia+,0 3eneroa+a utopie pe ,are o e2pu+e+e -n prima +,en0 a a,tului II" poate mai mult ,a +0 ri+ipea+,0 pu7in din atmo+5era +um6r0 1i de/n0d0;duit0 9 ,ata+tro5eiB +0'# la+e pe re3ele Alon+o +0 ,read0" la r-ndul +0u" ,0 i +e -n507i1ea/0 ni1te >fpturi X Rostind, de(i n-au limb, minunate X Oraii muteA, la ,are ,omentariul -n aparte al lui Pro+pero" in.i/i6il" 1i anumeA >?$edem sfr(itulA, anun70 ,ara,terul de5el minunat al ora7iei ro+tite de Ariei ,a :arpie8 O 5in0 tr0+0tur0 de +pirit din partea lui Ariei" ,a autor al 5anta+ma3oriei" e+te +,:im6area de atitudine a a,elor 50pturi ,are" ,-nd a1tern ma+a" -i -m6ie pe nau5ra3ia7i" ,u dan+uri 1i >)esturi )raioaseA, +0 m0n-n,e" iar ,-nd o -nl0tur0 apar dan+-nd 3rote+, 1i 6at;o,oritor" 50,-nd 3rima+e" -n timp ,e mu/i,a de.eni+e -ntre timp" -n ,:ip +u6til' ironi," din >solemn (i stranieA, >sua$A' In+0 m-n,0rurile" ,are +unt un +im6ol al l0,omiei ne+ati+50,u5e >+u6ie,tul pie+ei@" nu le 5a, ele +0 di+par0" ,i ,:iar Ariei -n rolul lui de in+tan70 puniti.0 1i ,u a6ilitatea +a de a in.enta un nou tip de lim6a;8

A doua -mpre;urare -n ,are +e .0d -n/e+tr0rile teatrale ale lui Ariei e+te mult mai ,omple20 ,a punere -n +,en0" dar mai tran+parent0 ,a +emni5i,a7ie 1i ,a 5un,7ie8 El montea/0 o ade.0rat0 pie+0 -n pie+0" o masc #masFue& -n +en+ul eli+a'6etan al ,u.-ntului" a,ela de ,ompo/i7ie dramati,0 mai +,urt0" -n .er+uri rimate" ,u pa+a;e mu/i,ale 1i ,ore3ra5i,e" ;u,at0 de a,tori nepro5e+ioni1ti ,u un prile; 5e+ti. -n lumea mare" de o6i,ei o ,0+0torie" uneori ,:iar re3ea+,08 i ,u un a+t5el de prile;" lo3odna Mirandei ,u 4erdinand" -l roa30 Pro+pero pe Ariei +0 pun0 -n +,en0 a,ea+t0 pie+0'ma+,0" ,on.o,-nd -n .ederea ei ,-t mai multe du:uriA >Dect un spirit lips X Mai (L# bine toate-n pr'A i a+t5el" -n timp ,e mu/i,a +e'aude -n +urdin0" apar" pe r-nd" Iri+" Cere+" Iunona 1i" la +5-r1it" o ,eat0 de nim5e 1i una de +e,er0tori" ,are +e prind -n dan+8 -n 5eeria a,ea+ta mitolo3i,0 +unt ,uprin+e 1i dou0 ,-nt0ri nup7iale" ,on5orme ,u atri6utele tradi7ionale ale ,elor dou0 di.init07iA Iunona le urea/0 tinerilor o ,0+ni,ie onorat0" +porni,0" mul7i urma1i" Cere+ H rodni,ia p0m-mului8 A,e+te pro' du,7ii" de+tul de ,on.en7ionale" ,a toat0 ma+,a de alt5el" +unt" nu -n,ape -ndoial0" ,on,epute de Ariei8 Tot el" pe l-n30 re3ia ale3oriei" 1i'a a+umat rolul lui Cere+" de unde opt .er+uri ale partiturii a,e+teia" 5a70 de numai patru pentru Iunona" lu,ru nu lip+it de :a/8 Cu at-t mai mult ,u ,-t" -n timp ,e ;u,a rolul /ei7ei 6el1u3ului" Ariei era ,u 3-ndul la altele" la pedep+irea lui Cali6an 1i a a+o,ia7ilor +0iA >pe cnd fceam pe Ceres, X M tot )ndeam s-i spun.C, -i m0rturi+e1te lui Pro+pero ,e.a mai t-r/iu8 Tot el" dat 5iind ,0 +e ,ele6rea/0 unirea a doi tineri ,01ti" e2,lude ,u ta,t din ma+,0 pe Denu+ 1i pe Amor" ,a di.init07i li,en7ioa+e" e2,e+i. eroti,e >Pro+pero -n+u1i 5a,e de+e alu/ii la +t0p-nirea pa+iunii@ 1i intro' du,e ni1te naiade a+t5el in.o,ate de Iri+A >Renii n )rab, nimfe cumptate #temperate n2mp,s&, X rta(e fii unei iubiri curate'A Merite de net030duit" dar nu ai,i +e .0d ade.0ratele -n/e+tr0ri poeti,' mu/i,ale ale a,e+tui du: ,um al7ii n'au mai 5o+t 1i nu mai +unt8 Ele +e .0de+, -n ,ele dou0 ,-nte,e ,-ntate" ,u a,ompaniament in+trumental" pentru 4erdinand" ale ,0ror re5rene +e aud de pretutindeni" e2e,utate de du:urile au2iliare8 O ,urio/itate H dar mai ,ur-nd o inad.erten70 a pie+ei >,are .a 5i a.ut dou0 reda,t0ri@ H e+te ,0" pentru a'# adu,e la pe1ter0 pe t-n0rul prin7" Pro+pero -i +pune +0 ia >c,ip de nimf-a mrii, tinuit X ri$irii tuturor, $0ut doar X De tine (i de mine@ du-te, dar, X Pi-ntoarce-te sc,imbatA' De ,e tre6uia" r0m-n-nd ne.0/ut" +0 ia -n507i1area unei nim5e a m0rii U Iar apoi ,2"riel se ntoarce n c,ip de naiada., nim50 a i/.oarelor" nu a m0rii8 Pentru ,a" dup0 a,eea" +0'i r0m-n0 ne.0/ut lui 4erdinand8 4apt e+te ,0 du:ul" in.i/i6il" -l du,e -nt-i pe (L( t-n0r -ntr'u: ,ol7 +tin3:er al in+ulei" pe 70rm" 1i a,olo 5a,e au/it ,-nte,ul >+in3urul numit -n pie+0 e2pli,it >Cntecul lui "rieiA&+ >?pre-auriul rm $enii, X Minile $-nlnuii@ X R plecai, $ srutai, X Rolurile-astmp arai@ X 8atei pasul bini(or' X Iar $oi, silfi, cntai n cor' X "scultaiO [ H :"U, :"UO [ H Cinii latr X [ :"U, :"UO I - Iar coco(ul, n)mfat, I !u se-ope(te din cntat X [ CUCURIUUUUOA C-nte,ul +e adre+ea/0 +piritelor marine >a,elea1i pe ,are" +pre +5-r1itul pie+ei" le in.o,0 Pro+peroA >$oi care, fr urme pe nisip, X Uonii dup !eptunA&, -m6iate +0 -n,eap0" pe ni+ipul 70rmului" dan+ul ,are potole1te apele 1i +0 a+,ulte" .enind din dep0rtare" ,ele dou0 re5rene" intonate de alte du:uri ale in+ulei" de +il5i" l0trat de ,-ini de pa/0 1i ,-nte, de ,o,o1 de ,urte8 E+te ai,i o inter5eren70 nea1teptat0 de lumi" a,eea a m0rii 5urtunoa+e" apoi alinate" 1i ,ea a unei 3o+pod0rii 70r0ne1ti ori p0+tore1ti pierdut0 -n ne.0/utul in+ulei8 4erdinand e+te +en+i6il doar la partea mu/i,al'maritim0A >st cntec m-a-ntrecut, 0orind spre ape, X ?trunind mnia lor (i *alea mea X Cu melodia lui'A Dar nu e pre30tit +0 -n7elea30 +en+ul +unetelor p0m-ntene" ,are par +0 5ie 3-ndite de Ariei ,a o alu/ie la mi,a 3o+pod0rie -n,ropit0 de Pro+pero pe in+ul0" pentru Miranda 1i pentru el" 1i tran+,ri+0 de +pirit" tran+5i3ur-nd'o" -n atmo+5er0 rural08 A,olo unde 5oarte ,ur-nd prin7ul de Neapol .a a.ea de ,0rat 1i de +ti.uit 3r0me/i de lemne8 C-nte,ul" -n,eput la 70rm" ,ontinu0 p-n0 ,-nd 4erdinand" atra+ de el" a;un3e -n prea;ma pe1terii8 Apoi +e -ntrerupe8 Dar Ariei" .0/-ndu'# +o+it" reia" de unde.a de +u+" ,-ntarea" -n+0 ,u alt ,-nte," unul ,u totul altul ,a 5a,tur0 1i ,a +en+A >7atl tu e-n fund de mare, X Oasele i sunt mr)ean, X Oc,ii lui, mr)ritare' X 7ot ce-n el e pmntean, X !e)re(it se primene(te' X Marea-(i cere a ei $am X Pi-n scumpeturi l destram' X Dan)tul lpro,ode(te''' X !imfele n clopot bat H >re5renA DI!U-DO!U& X Le aud''' DaO MinunatOA #>%ullfat,otn fi$e t,2fat,er lies@ X Of,is bones are coral made@ X 7,ose are pearls t,at ]ere ,is e2es+X !ot,in) of,im t,at dot, fade, X 8ut dot, sufer a seac,an)e' (L& [ ?ea-n2mp,s ,ourl2 rin) bis 3nell H 6urt:enA DI!U-DO!U&' :ar3O !o] I ,ear t,em - DI!UDO!U, beliA&' Ce urm0rea Ariei ,-nt-nd a1a nu e u1or de +pu+8 A'l -nt0ri pe 4erdinand -n ,on.in3erea

,0 tat0l +0u e mort pare o ,ru/ime inutil08 Dar 4erdinand nu pare prea /dro6it 1i" 5oarte ,ur-nd" -n 5a7a lui Pro+pero 1i a Mirandei" +e pre.alea/0 de noua lui ,ondi7ie de re3e al Neapolului8 De+pre ,-nte, +pune doar" ,u platitudineA >De bietul meu printe aminte(teA 1i" ,u nai.itate" ,0 melodia lui +trune1te nu doar .alurile" ,i 1i ;alea luiB 1i" ne-n7ele3-nd mare lu,ru din .or6ele .r0;ite" ,rede ,0 Miranda >E, ne)re(it, 0eia X ?l$it-n aste cnturiOA Poe/ia lui Ariei e+te mai mult pentru el -n+u1i" un e2er,i7iu poeti, -n +ine" un a.-nt al ima3ina7iei +ale8 Dan30tul de ,lopot" 5unerar" el -l aude mai ale+" 1i tot el -l 30+e1te minunat8 Cum minunat 1i e+te" nu at-t ,a +unet" ,-t ,a in.en7ie poeti,0A ni1te nim5e ale ad-n,urilor 5a, au/it" or0 de or0" dan30t de ,lopot pe ariile m0rii" +tranii preote+e pro':odind un re3e mort8 C0/ut -n ad-n," dar nu +0 putre/ea+,0 1i +0 +e de+trame" ,i ,a +0 de.in0 in,orupti6il 1i etern" pre50,ut de ape >,are alta 5a, ,u -ne,a7ii@ -ntr'o reli,.0 >ric, and str1n)eA, 5a+tuoa+0 1i ,iudat0" ne+upu+0 5irii" ,u oa+e de ro1u ,oral 1i o,:i de perle al6e" un 3iu.aier al m0rii8 C-nte',ul a,e+ta e+te mai +u+ de +5era omene+,ului 1i a pieirii" +tr06ate -n el -n,:ipuirea ,o+mi,0 a a,elui du: ne-n3r0dit 1i" nu mai pu7in" li6ertatea elementelor" ruperea lor din ,0tu1ele ,on+tr-n3erilor le3iuite8 Elementele -n ,are +e -ntoar,e" +lo6od" ArieiA >t,en to t,e elements X 8efreeA, >apoi fii liber s tentorci n elementeA #>7e-ntorci apoi, copile, -ntr-ale tale H [ E(ti liberA -n tradu,erea ,on+a,rat0" mai li6er0@8 >M2 "riei, c,ic3A, >Dra)ul meu "riei, copileA >de 5aptA >puiuleA& -i /i,e Pro+pero" lu-ndu'1i r0ma+ 6un8 -ntr'ade.0r" lu,rul a,e+ta mai r0m-ne de +pu+A ,0 -n Ariei tr0ie1te 5orma pur0 a unei li6ert07i ,are e 1i a ,opil0riei8 Nu doar pentru ,0 multe dintre purt0rile (L? lui pe in+ul0 +unt ,opil0re1tiA e ;u,0u1" e2u6erant" po/na1" dorni, +0 5ie l0udat 1i iu6it" ,apri,io+" uitu, de ,e nu'i pla,e" prad0 unor 6o+um5l0ri repetate dar iute tre,0toare 1i repede urmate de .e+ele a.-ntun" de .oioa+e 1i 5erme,0toare n0+,o,iri 1i i+pr0.i8 A1a arat0 Ariei" ,uprin+ o .reme >at-t de +,urt0 -n 5a7a .e1ni,iei +ale@ -n .ia7a unei in+ule :imeri,e 1i -n -nt-mpl0rile ei" e5emere 1i ele8 Dar" din,olo de a+ta" din,olo de .i+ul lui de a 5i o mi,0 5iin70 ,are /6oar0 din 5loare -n 5loare" doarme -n ,ali,ii 1i /6oar0 ,0l0rind pe lilie,ii nop7ii" +e poate -ntre/0ri un Ariei -n ,are li6ertatea 50r0 70rm 1i 6u,uria 50r0 70rm iau 5orma" -n+01i 4orma" etern neo+tenit0" a ,opil0riei ,o+mi,e8 A,olo unde e+te 1i .a 5i mereu" Ariei e" li6er 1i 5eri,it" ,opilul lumii8 n adncul puterii $ntului nopii, Unde doarme, 0mbind, copilul lumii, Unde doarme u(or, despo$rat de lume, Copilul lumii, C,ipuri se sc,imb, $enind (i trecnd, C,ipuri se nc,in copilului lumii, %run0e se 0bat n adncul puterii $ntului nopii, Clipe strlucesc fericite peste c,ipul acelui copil, Rremi se petrec, Unduri 0boar iute (i *os Ca n prea*ma furtunii, "rbori mari $isea0 $isele nopii, Risele lumii, crude $ise, ?telepln) (i rd(i tac, atot(tiutoare, Reacuri trec cu marile pn0e umflate de $nt, Oc,i pieritori se desc,id presimind bucuria Copilului lumii, dormind n adncul puterii $ntului nopii'

CU RI!?

LMURIRE RELIMI!"R888888888888888888888888888 AHILE AHIFE GN PRE'ISTORIA IFIADEI 888888888888888

% ##

FUMEA IFIADEI8888888888888888888888888888888 (% DIOFENW I PURI4ICARE 88888888888888888888 &L CONDIIA UMANW888888888888888888888888888 &) IUBIREA DINTRE MURITORI 888888888888888888 ?* DUREREA 888888888888888888888888888888888888 ?( HADES 888888888888888888888888888888888888888 ?? FORIA 88888888888888888888888888888888888888 ?K AHIFE I APROPIAII SWI8888888888888888888888 ?% 7etis 888888888888888888888888888888888888888888 ?% 8riseis88888888888888888888888888888888888888888 K# atroclu8888888888888888888888888888888888888888 K( %oini/ 88888888888888888888888888888888888888888 L* "utomedon8888888888888888888888888888888888888 L& Caii lui ",ile 8888888"888888888888888888888888888 LK AHIFE GN ACIUNEA IFIADEI88888888888888888 LL Comparaiile888888888888888888888888888888888888 %* %elul n care $orbe(te ",ile 888888888888888888888888 %& PORTRETUF INTERIORA AHIFE CA EROU HOMERIC ATIPIC888888888888 %) A!E"#ALA "E L$%I&I POETICA FUMINII GN DIDINA COMMEDIA88888 #*$ IN4ERNUF888888888888888888888888888888888888 ##( PUR ATORIUF 88888888C88888888888888888888888 #(K 7ransparen (i opacitate88888888888888888888888888 #?# Lumina ca iluminare interioar888888888888888888888 1'( n)erii88888888888888888888888888888888888888888 #??

(L%
PA#A"I)$L 8 8eatrice 1*' 1*+ Lumina astrelor #a celor (apte ceruri& 8888888888 1+1 O)lindirile 8888888888888888888888888888888 1++ Lumina di$in8888888888888888888888888888 #%$ %iinele contin)ente n lumina di$in8888888888 #$* Lumina an)elic888888888888888888888888888 1,' n)erii cosmici8888888888888888888T888888888 1,* Lumina du,urilor fericite88888888888888888888 (*) A#IEL )A$ "E)P#E -.#%A P$#/ A LI0E#!/1II P#EA%0$L 22222222222222222222222222222 P#.)PE#.222222222222222222222222222222 I&)$LA222222222222222222222222222222222 A#IEL 22222222222222 (&# 3(1 3(' 3(,

ITAS
Noi apari7ii
242 5$&4 Amintiri6 7ise6 refle8ii
+eria Memorii [ Vurnale

MIHAIF SEBASTIAN 5urnal6 1,(*-1,''

+eria Memorii [Vurnale RO ER SCRUTON Spino/a ,ole,7ia Mae1tri +pirituali PA!#I 9 4A#"I&E# 9ier:e;aard
,ole,7ia Mae1tri +pirituali

CIORAN Antolo;ia portretului


+eria Cioran

DIORICA NICOD A 5o+t de unde n'a 5o+t Ba+mul popular rom9ne+,


+eria Tratate [ Re5erin7e

DUMITRU NICODIM Ca+a lui Da.id


-n a5ara ,ole,7iilor [ Roman

MIRCEA CWRTWRESCU Or6itor ' aripa +t-n30


-n a5ara ,ole,7iilor [ Roman
Fa pre7ul de .-n/are +e adau30 (h" repre/ent-nd .aloarea tim6rului literar ,e +e .irea/0 Uniunii S,riitorilor din Rom9nia" Cont nr8 ?K#*#*&(" B8C8R8 4iliala +e,tor #" Bu,ure1ti

Reda,tori MONA ANTOHI 1i DFAD EO RA4I Ap0rut #$$%


BUCURETI ' ROMbNIA

Tiparul e2e,utat la Re3ia Autonom0 <Monitorul O5i,ial=

Cele trei +tudii ,uprin+e -n a,e+t .olum" toate inedite" +e -ntemeia/0 pe o ,er,etare per+onal0 1i ad-n,it0 a te2telor ori3inale #Iliada 1i Odiseea, Di$ina Commedia, %urtuna&' 4ire1te" a,olo unde lu,rul a 5o+t po+i6il" m'am ,on5runtat 1i ,u +pu+ele altor ,er,et0tori" at-tea ,-te am putut +0 ,uno+, din ,0r7ile 1i arti,olele de +pe,ialitate ,are +e 30+e+, la noi8 C0rturarul rom9n +e a5l0 +ilit +0 +uplinea+,0 lip+urile de in5orma7ie ,u +tr0dania lui 1i ,u at-ta ,u3et ,-t i'a dat +oarta8 Pe de alt0 parte" a,e+te +tudii ar 5i putut +0 ai60 5orma te:ni,0 tradi7ional0 -n lumea +a.ant0 1i +0 +e -n507i1e/e drept ,ontri6u7ii ori3inale la ,unoa1terea domeniului -n ,are +e -n+,riu8 Dar n'am dorit +0 5ie a1a" +o,otind mai potri.it rolul de mi;lo,itor -ntre a+emenea /one mai 3reu a,,e+i6ile ale ,ulturii 1i pu6li,ul lar3 de lim60 rom9n08
ISBN $%&'()'*%##'&