Sunteți pe pagina 1din 9

Anexe

1.Unităţi de măsură a unor mărimi fizice


1. Conversia unităţilor de măsură
2. Coeficientul de dilataţie volumică a apei
3. Densitatea, vâscozitatea cinematică şi dinamică a
apei în funcţie de temperatură
4. Densitatea, vâscozitatea cinematică şi dinamică a
aerului în funcţie de temperatură
5. Densităţile unor lichide şi gaze (la 760 torr)
6. Transformarea gradelor Engler în coeficienţi de
vâscozitate cinematică
7. Valorile coeficientului de debit mα la o diafragmă tip
ISCH
8. Coeficienţii rezistenţei la înaintare pentru corpuri de
diferite forme
9. Coeficienţii de rezistenţă la înaintare în funcţie de
numărul Reynolds
10. Diagrama lui Nikuradse
11. Presiunea de vaporizare a apei în funcţie de
temperatură
Anexa nr. 1.

Unităţi de măsură ale unor mărimi fizice (*)


nr. Parametrul Unitatea de măsură în sistemul
crt. SI MKfS anglo-saxon (FPS)
1 lungime m m ft(foot), in(inch),
yd(yard)
2 2
2 suprafaţă m m ft2(square foot), in2,
yd2
3 volum m3 m3 ft3(square foot), in3,
USG(US gallon)-gallon
SUA, US fl oz (fluid
ounce SUA)
2
4 masă kg kgf s /m lb(pound), oz(ounce-
uncie)
2 2
5 acceleraţie m/s m/s ft/s2
6 timp s s s
7 viteză m/s m/s ft/s
3 2 4
8 densitate kg/m kgf s /m lb/ft3
9 debit masic kg/s kgf s/m lb/s
3 3
10 debit volumic m /s m /s ft3/s, USGPM (**)
11 forţă N kgf, dyne lbf (pound force)
ozf (ounce force)
3 3
12 greutate N/m kgf/m lbf/ft3
specifică
13 presiune N/m2 kgf/m3, at, lbf/ft2, PSI (pound
mm ca, force per square inch),
torr in H2O (inch of water)
2 2
14 vâscozitate m /s m /s in2/s, ft2/s
cinematică
15 vâscozitate Ns/m2 kgf s/m2 lbf s/ft2
dinamică
* alte unităţi în Anexa nr. 2.
**US gallons per minute - galoane americane pe minut
Anexa nr. 2.
Conversia unităţilor de măsură

2.1.Lungime

unitatea m in ft yd
1m 1 39,37 3,281 1,094
1 in 0,0254 1 0,0833 0,0277
1 ft 0,3046 12 1 0,3333
1 yd 0,9144 36 3 1

2.1.Volum

1 US gallon = 0,003785 m3 = 3,785 dm3;


1 oil barrel = 0,159 m3;
1 US fl oz = 0,02957 dm3 = 29,57 cm3;

2.2.Masă

1 kg = 2,205 lb = 0,102 kgf s2/m;


1 lb = 0,4536 kg;
1 oz = 0,02835 kg = 28,35 g = 0,0625 lb;

2.3.Temperatură

0°C = 273,15 K = 32°F;


5
t c [° C ] = ⋅ ( t F − 32) = TK − 273,15;
9
1 K = 1°C = 5/9 °F = 9/5 °R;

2.5.Densitate

1 lb/in3 = 27,680 kg/m3 = 0,02768 kg/dm3;


1 lb/ft3 = 16,02 kg/m3;
1 lb/gal = 119,8 kg/m3;

2.6.Debit masic

1 lb/s = 0,4536 kg/s;


1 oz/s = 0,02835 kg/s

2.7.Debit volumic

1 yd3/s = 0,7646 m3/s;


1 ft3/s = 0,02832 m3/s;
1 in3/s=1,639⋅10-5 m3/s = 0,9834 dm3/min;
1 gal/s = 3,785 dm3/s;

2.8.Forţă

1 N = 105 dyne = 0,102 kgf = 0,2248 lbf;


1 lbf = 4,448 N;

2.9.Lucru mecanic. Energie. Căldură.

1 Kcal = 4187 J = 426,9 kgfm = 0,001163 kWh = 3,968 BTU


(BTU = British Thermal Unit)
1 lbfm = 1,356 J;
1 Gcal = 109 cal

2.10.Vâscozitate cinematică

unitatea m2/s cm2/s = mm2/s= in2/s ft2/s


ST cST
1 m2/s 1 104 106 1550 10,76
1 cm2/s 10-4 1 100 0,155 1,076⋅10-3
=1 St
1 mm2/s 10-6 0,01 1 1,55⋅10-3 1,076⋅10-5
=1 cST
1 in2/s 6,452⋅10-4 6,452 645,2 1 6,944⋅10-3
1 ft2/s 0,0929 929 92,9 144 1

2.11.Vâscozitate dinamică

unitate Ns/m2= kgf⋅s/m2 Poise cP lbf⋅s/m2


Pa⋅s
1 Pa⋅s 1 0,102 10 103 0,02089
1 kgf⋅s/m2 9,807 1 98,07 9807 0,2048
1 dyn/cm2 0,1 0,0102 1 100 2,089⋅10-3
= 1P
1 cP 1⋅10-3 1,02⋅10-4 0,1 1 2,089⋅10-5
1 lbf⋅s/ft2 47,88 4,882 478,8 47880 1

2.12.Presiune

1 kPa = 103 Pa;


1 MPa = 106 Pa;
1 at = 735,6 torr;
1 atm = 1,013 bar = 1,033 at = 760 torr;
1 lbf/ft2 = 47,88 Pa;

unitate Pa bar kgf/m kgf/cm2 mm PSI in H2O


2
ca
1 Pa= 1 10-5 0,102 1,02⋅10- 0,102 1,45⋅10- 4,015⋅10-
1N/m2 5 4 3

1 bar 105 1 1020 1,02 10200 14,5 401,5


0
1kgf/cm 9807 0,9807 104 1 104 14,22 393,7
2
=1 at 0
2
1 lbf/in 6895 0,0689 703,1 0,07031 703,1 1 27,68
= 1 PSI 5

Anexa nr. 3.
Coeficientul de dilataţie volumică al apei β [K-1]
t °C 5 10 20 30 40 50 60 70
β⋅105 1,5 9 21 30 39 46 52 58

Anexa nr. 4.
Densitatea, vâscozitatea cinematică şi vâscozitatea
dinamică a apei în funcţie de temperatură

t °C 0 10 20 40 60 80 100
3
ρ kg/m 1000 1000 998 992 983 972 958
η⋅103 Ns/m 1,79 1,31 1,008 0,653 0,470 0,356 0,283
2

ν⋅106 m2/s 1,79 1,31 1,01 0,658 0,478 0,366 0,295

Anexa nr. 5.
Densitatea, vâscozitatea cinematică şi vâscozitatea
dinamică a aerului în funcţie de temperatură

t °C -20 0 20 40 60 80 100 200 500


3
ρ kg/m 1,4 1,29 1,2 1,12 1,06 1 0,95 0,746 0,393
3 2
η⋅10 Ns/m 16,24 17,16 18,12 18,93 20,03 20,9 21,95 26,11 38
2
ν⋅106 m /s 11,60 13,30 15,1 16,9 18,9 20,9 23,1 35 96,7

Anexa nr. 6.
Densităţile unor lichide şi gaze (la 760 torr)
lichid ρ t gaz ρ t
- kg/m3 °C - kg/m3 °C
apă 1000 4 aer uscat 1,223 15
acetonă 100% 792 15 acetilenă 1,110 15
alcool etilic 100% 790 15 amoniac 0,736 15
benzină 680-740 15 oxigen 1,352 15
glicerină 100% 1260 20 azot 1,183 15
tetraclorură de 1594 20 hidrogen 0,085 15
carbon

Anexa nr. 7.
Transformarea gradelor Engler în coeficienţi de vâscozitate
cinematică
°E 1 1,05 1,10 1,15 1,20 1,15 1,30
106ν 1 1,40 1,80 2,30 2,80 3,30 3,90
2
[m /s]

Anexa nr. 8. (*)


Valorile coeficientului de debit mα
în funcţie de raportul de strangulare a/D
(m=coeficient de strangulare; α=coeficient global de debit)

a/D 0,200 0,250 0,300 0,350 0,400 0,450 0,500


mα 0,236 0,295 0,351 0,412 0,473 0,537 0,606

a/D 0,525 0,550 0,600 0,625 0,650 0,700


mα 0,645 0,684 0,768 0,814 0,862 0,962

Lungimile rectilinii minime de conductă în amonte şi aval


a/D cot reducţii evazare vane aval
90° 3 D/D L=3,50 de la 3/4 D, L=D complet
deschise
0,126 8 9 9 9 3
0,458 18 19 18 18 4
0,582 20 20 24 20 4

Coeficientul pierderilor de sarcină locale pentru


diafragma Măruţă
a/D 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
ξ 7,8 2,5 0,85 0,35 0,18
Pierderea de sarcină locală se calculează cu relaţia
Q2 unde πd 2
h=ζ A=
2 gA 2 4
(*) Măruţă Al., Popa St. - Dispozitiv pentru măsurarea debitelor în
conducte sub presiune - Studii de Hidraulică,
V. XIV, 1967, p. 127-158 - CSA - ISCH