Sunteți pe pagina 1din 4

Deontologie-C6

Codul deontologic al kinetoterapiei

Are ca scop constientizarea tuturor celor care practica aceasta profesie, a rolului si
responsabilitatilor pe care le au in societate. Aderarea la prevederile acestuia reprezinta un
angajament moral al tuturor kinetoterapeutilor ca vor contribui prin toate mijloacele de care
dispun la imbogatirea continua a acestei profesii in tara noastra.
In acelasi timp se urmareste cultivarea unei inalte constiinte profesionale, realizarea
unei emulatii intr-o atmosfera pozitiva, bazata pe relatii de colegialitate, respect si exigenta
reciproca.
Prin aplicarea principiilor enuntate in acest cod se urmareste influentarea pozitiva a
activitatii kinetoterapeutilor prin promovarea valorilor etico-spirituale care sa-i stimuleze atat
profesional, cat si moral, indemnandu-i la o participare activa in toate segmentele profesiei pe
care si-au ales-o.
In aceeasi masura codul ofera posibilitatea raspunderii si luarii de atitudine
impotriva unor eventuale incalcari ale principiilor etice.
Pe baza prevederilor codului se pot solutiona eventualele conflicte sau dispute
profesionale, care ar putea sa apara intre kinetoterapeuti, intre kinetoterapeuti si celelalte
categorii profesionale cu care acestia intra in contact.

Principiile generale

1).Kinetoterapeutii au datoria sa-si desfasoare activitatea la cele mai inalte standarde


teoretice si metodologice. Angajarea si promovarea kinetoterapeutului se face pe baza
respectarii criteriilor de competenta, valoare profesional-stiintifica, dar si etica.
La angajarea acestora conducerea unitatilor are responsabilitatea de a se asigura
daca acestia au calificarea necesara si daca se aliniaza criteriilor profesionale, morale si de
sanatate cerute de posturile respective.
Conducerile unitatilor respective si ceilalti kinetoterapeuti au responsabilitate
colectiva daca fiecare kinetoterapeut isi realizeaza sarcinile profesionale si morale intr-un mod
corespunzator.
2).Pe tot parcursul exercitarii profesiei kinetoterapeutii trebuie sa-si fundamenteze
activitatea pe respectul celor cu care lucreaza, pe intelegerea si acceptarea reciproca, fiind
necesar sa se dea dovada de obiectivitate si de onestitate in toate actiunile pe care le intreprind.
Kinetoterapeutii sunt datori sa promoveze adevarul, respectul pentru om,
corectitudinea, seriozitatea, responsabilitatea profesionala si spiritul de colegialitate.
3).In cercetarea stiintifica sau in valorificarea acesteia este obligatoriu sa se respecte
normele interne sau internationale ale domeniului.
In evaluarea sau recenzarea unor lucrari de specialitate sau a activitatii unor colegi
sau specialisti kinetoterapeutul este dator sa dea dovada de competenta, obiectivitate,
indiferent de natura relatiei oficiale sau particulare existenta.

Conditii de studii si pregatire

Kinetoterapia exista in 3 centre universitare (Bucuresti, Bacau, Oradea) in cadrul


FEFS. In aceasta perioada s-a structurat un sistem bine organizat de pregatire specialistilor in
acest domeniu de activitate, ceea ce a condus la acreditarea profesiei de kinetoterapeut in
1997.
2

Profesia de kinetoterapeut nu poate fi practicata decat de persoanele care au o


calificare in acest domeniu, iar desfasurarea unei activitati practice sau de cercetare de catre
persoane fara calificare are efecte negative asupra colecativitatii kinetoterapeutilorintreaga
colectivitate trebuie sa lupte pentru protectia profesiunii.

Obligatiile, restrictiile, normele pentru practicarea profesiei

In activitatea kinetoterapeutica, kinetoterapeutul trebuie sa se bazeze mai ales pe


efectele etice, morale ale practicarii exercitiilor fizice si apoi pe efectele lor profilactice si
biologico-sportive. Pentru a realiza aceste deziderate kinetoterapeutul are datoria:
-sa trateze just si impartial pe toti pacientii, indiferent de particularitatile fizice,
psihice, apartenenta religioasa, etnica, rasiala;
-sa gaseasca solutii de incurajare pentru pacienti, astfel incat acestia sa-si
stabileasca scopuri personale in cadrul tratamentului, care sa ajute la realizarea dezvoltarii lor
fizice, psihice si morale;
-sa faca eforturi si sa realizeze respectarea dreptului fiecarui pacient de a avea
informatii confidentiale despre propria persoana, facand exceptia doar cand aceste date sunt
furnizate agentiilor specializate sau organelor legale;
-sa nu accepte alt tip de remunerare decat acela oferit legal pentru calitatea,
cantitatea si importanta sociala a muncii pe care o desfasoara;
-sa respecte pacientul, considerandu-l egalul sau.
Kinetoterapeutul trebuie sa colaboreze cu familia pacientului pentru a avea acces la
problemele sociale concrete, cerintele, aptitudinile, dorintele fiecarui pacient. Din acest punct
de vedere datoriile kinetoterapeutului sunt:
-sa respecte pacientul, dar si responsabilitatea familiei pentru acesta;
-sa stabileasca relatii juste, prietenesti cu membrii familiei;
-sa furnizeze familiei toate informatiile care sunt in interesul pacientului, dar sa
pastreze discretie asupra informatiilor primite de la familia acestuia;
-sa informeze in permanenta membrii familiei despre evolutia pacientului,
cautand in unele cazuri solutii comune pentru recuperarea acestuia.
Kinetoterapeutul ocupa o functie publica, ceea ce implica conduita lui morala si
relatia personala cu locul de munca. Relatiile din acest punct de vedere trebuie sa fie juste,
oneste si constructive, urmarindu-se:
-sa-si indeplineasca datoriile de cetatean si sa participe activ la viata sociala,
tinand cont de obligatiile pe care le are fata de pacienti, de propria familie, de propria
persoana;
-sa respecte colectivul in care lucreaza;
-sa fie loial sistemului respectiv (de stat sau particular);
-sa se straduiasca sa gaseasca solutii de informare a publicului cu privire la
programul educational in kinetoterapia profilactica si la masurile necesare pentru
perfectionarea continua a acestui aspect;
-sa adere la o conduita rezonabila referitoare la morala si specificul profesiunii.
Kinetoterapeutul trebuie sa considere propria angajare bazata pe principiul
competentei, ca pe o relatie de tipul patron-angajat (bazata pe respectul mutual si pe
incredere), fiind dator sa se conduca dupa imperativele:
-sa-si conduca onest si corect indatoririle profesioanale, astfel incat sa nu
deranjeze societatea sau colegii;
-sa se abtina de la discutarea problemelor si informatiilor confidentiale cu
persoane neautorizate;
3

-sa militeze pentru ocuparea posturilor de catre kinetoterapeuti numai pe criterii


de competenta;
-sa evite incadrarea pe un post creat prin procedee nejuste contrare prezentului
cod;
-sa-si desfasoare activitatea pe incredere si respect mutual, neparasind postul sau
functia pana la incheierea contractului;
-sa fie cinstit cu toate recomandarile sau informatiile pe care le da cu privire la
munca colegilor sai;
-sa faca eforturi pentru a asigura un climat propriu activitatii colectivului din
care face parte.
In relatiile cu colegii kinetoterapeutul are datoria sa fie un autentic coleg, care
respecta principiile prezentului cod, precum si principiile bunului simt, ale respectului
reciproc, ale consideratiei si respectului pentru profesia pe care o practica.
Kinetoterapeutul are datoria:
-sa-i trateze pe ceilalti in acelasi mod in care ar dori sa fie tratat el insusi;
-sa-si sprijine colegii in toate situatiile in care acestia au nevoie de ajutor si mai
ales cand acestia il solicita sau au actionat la cererea sa sau in numele sau;
-sa discute in mod constructiv despre alti kinetoterapeuti, informand in mod
cinstit persoanele responsabile despre problemele legate de starea pacientului si de aspecte
legate de profesie;
-sa aiba o participare activa in organizatiile profesionale, straduindu-se sa atinga
obiectivele acestor organizatii;
-sa se perfectioneze continuu prin studiu, cercetare, participari la intruniri
profesionale, sesiuni stiintifice, conferinte, schimburi de experienta.
In activitatea de cercetare stiintifica: sa se conformeze cerintelor stipulate de
normele internationale care arata:
-sa evite ca activitatea lor sa fie influentata de considerente politice, ideologice
sau alte motive ce ar putea distorsiona analiza corecta a fenomenului studiat;
-sa respecte adevarul stiintific (sa fie mai presus de orice);
-in toate etapele cercetarii sa fie obiectiv, sa utilizeze procedee, metode
stiintifice, prezentarea cercetarii fara omisiuni, distorsionari constiente ale datelor;
-sa-si formuleze sau sa-si sustina cu obiectivitate optiunile; sa-si sustina punctul
de vedere cu onestitate si respect fata de colegi si de toti ceilalti cu care-si confrunta ideile;
-sa respecte in toate situatiile drepturile celor ce participa la cercetare;
-in redactarea si valorificarea cercetarii trebuie respectate toate normele si
reglementarile din domeniu, autorii purtand intreaga raspundere pentru teme si continutul
cercetarilor, asumandu-si responsabilitatea in cazul folosirii incorecte, in nume propriu a unor
lucrari sau idei ce apartin altor persoane.

Solutionarea conflictelor; sanctionarea abaterilor

Daca din diferite motive se produc conflicte sau incalcari ale principiilor codului,
acestea vor fi solutionate intr-o prima instanta de o comisie constituita in acest scop, dupa ce
se formuleaza o sesizare scrisa in acest sens. Comisia va intreprinde investigatiile si audierile
considerate necesare, iar dupa formarea unei opinii va incerca sa solutioneze cazul.
Daca se constata ca nu s-au incalcat prevederile codului, atunci cazul va fi clasat
(“pus de o parte”). Daca cazurile se dovedesc reale, in prima faza a solutionarii acestora (a
cazurilor ce nu prezinta o gravitate prea mare) se incearca realizarea prin conciliere sau
mediere a unei intelegeri intre parti. In caz de reusita cazul va fi clasat si partile interesate vor
fi anuntate in scris de rezultatul actiunii.
4

Daca procedura nu are rezultat si exista probe de necontestat ca s-a produs o


incalcare a codului comisia va propune sanctionarea celor vinovati.