Sunteți pe pagina 1din 10

Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S.R.L.

PROCEDURA TEHNICA
TERASAMENTE
Cod PTE$002

Editia ! Re"i#ia !

Pa%. ! di& !0

TERASAMENTE
COD PT $ 002

LISTA DE SEMNATURI
Nume si prenume Data Semnatura Elaborat Ing.Scurtu Daniel Florin 01 - 1 .0!. 010 Verificat Ing.Birsan Cornel 1"-1#.0!. 010 Aprobat Scurtu Ioan 0.0!. 010

'ISA DE E(IDENTA A EDITIILOR)RE(I*IILOR Nr. Crt.


1
E$itia% &e'i(ia

Data
+.01. 01"

)arti mo$ificate
,o$ificari $e structura si informatie

Aprobat *Nume * Functia*Semnat. Scurtu Ioan

LISTA DE DI'U*ARE) RETRA+ERE


Nr. Crt DES-INA-A& E.. Nr. E$itia* &e'i(ia DA-A SI N/,E*SE,NA-/&A DE % )&I,I&E &E-&A0E&E A. Documentului aplicabil A. Documentului retras

MODI'ICARI E'ECTUATE IN PROCEDURA


Nr.crt. Nr.pag. Nr.parag. -e.t e.istent Continutul mo$ificarii

Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S.R.L.

PROCEDURA TEHNICA
TERASAMENTE
Cod PTE$002

Editia ! Re"i#ia !

Pa%. 2 di& !0 1. SCOP Prezenta procedur are drept scop stabilirea metodologiei de executie terasamentelor in concordanta cu proiectul tehnic. 2. DOMENIU DE APLICARE Prezenta procedur se aplic pentru procesele si tehnologiile executate de S.C. Dimex 2000 Company S.R.L. Rebra. 3. DOCUMENTE DE REFERINTA S !S 2"#$%&$ % Lucrari de drumuri % erasamente conditii tehnice de calitate. C '(%&' % )ormati* pentru *eri+icarea calitatii la terasamente drumuri. C #&2%&, % -xecutarea mecanizata a terasamentelor de drumuri. S !S #"#./#. % Determinarea gradului de compactare. S !S #"#./# % Determinarea umiditatii pamanturilor. C #(%&$ % )ormati* pentru realizarea pe timp +riguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor a+erente. CD .#%"$ % 0nstructiuni tehnice departamentale pentru determinarea de+ormabilitatii drumurilor cu a1utorul de+lectometrelor. S !S "&2$/.%,$ % 2asuratori terestre. rasarea pe teren a drumurilor proiectate. 4. TERMINOLOGIE, DEFINITII SI ABREVIERI Terasamen % totalitatea lucrarilor de pamanturi executate in scopul realizarii in+rastructurii drumului. A!"n#"me !e "n$%e & in complexul rutier % )i*elul cel mai coborit al izotermei de 00 C +ata de supra+ata drumului +ara zapada. A'"n"amen % Portiunea de linie dreapta din traseul unui drum. Ban!a !e "n#a!rare % 3isie consolidata din acostamentul drumului linga partea carosabila. B(m)amen % Pro+il trans*ersal al supra+etei partii carosabile in +orma de acoperis4 cu doua pante cu sau +ara racordare intre ele. B*r!*s"re % Degradare a complexului rutier sub +orma de um+laturi neregulate produse de actiunea inghet%dezghetului in cazul pamanturilor geli*e catre corpul dumului. C"'"n!rare % 5peratie de compactare cu a1utorul compactorilor cu rulouri netede. C(m+a# are % 5peratiune de indesare a pamanturilor cu mi1loace mecanice pentru reducerea *olumului de goluri si respecti* cresterea densitatii aparente. C(ns('"!area +a *'*" !r*m*'*" % !ctiunea de imbunatatire a capacitatii portante a terasamentelor la ni*elul patului drumului. C(r+*' !*m*'*" % otalitatea elementelor constructi*e ale drumului in limita amprizei la rambleu si ale santurilor la debleu. De)'e* % Sapatura a*ind in *edere +orme regulate4 executata pentru realizarea plat+ormei drumului4 sub ni*elul terenului natural. Ram)'e* % 6mplutura compactata de pamant sau de materiale locale a*and +orme regulate4 destinate sa sustina suprastructura drumului. De#a+are % 5peratie de taiere sau sapare a unui strat de la supra+ata terenului natural sau din corpul drumului. Gra! !e #(m+a# are % Raportul procentual dintre densitatea aparenta4 e+ecti*a a pamantului in stare uscata si densitatea maxima obtinuta in conditii standard de laborator. Gr(a+a !e "m+r*m* % Sapatura de +orma regulata executata in a+ara amprizei drumului in *ederea obtinerii pamantului necesar executiei terasamentului in umpluturi. In,ras r*# *ra !r*m*'*" % Lucrarile de terasamente si de arta4 care sustin suprastructura drumului si transmit terenului incarcari din tra+ic. Pa *' !r*m*'*" % Supra+ata amena1ata a terasamentelor care constituie suportul structurii rutiere.

Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S.R.L. -. DESCRIEREA PROCEDURII -.1. Res a)"'"rea

PROCEDURA TEHNICA
TERASAMENTE
Cod PTE$002

Editia ! Re"i#ia !

Pa%. , di& !0

rase*'*" s" '*#rar"'(r +re$a " (are

-.1.1. 0nainte de inceperea lucrarilor de terasamente se restabileste axul traseului si reperii care determina elementele traseului4 con+orm pre*ederilor S !S "&2$/.%,$ % 2asuratori terestre. rasarea pe teren a drumurilor publice proiectate. 0ntrucat lucrarile se executa mecanizat reperii se *or amplasa in a+ara zonei de lucru spre a se putea +i pastrati si utilizati la restabilirea axului si a cotelor drumului. Constructorul are obligatia sa *eri+ice pe teren pro+ilele trans*ersale din proiect4 sa consemneze cu bene+iciarul nepotri*irile4 iar cand pro+ilele nu sunt su+iciente pentru a de+ini con+iguratia terenului sa rdice altele suplimentare. Podetele *or +i executate inainte de inceperea lucrarilor de terasamente. -.1.2. 2aterializarea pe teren a lucrarilor se +ace prin sabloane de in*entar sau cu materiale recuperabile. Pichetii si sabloanele trebuie sa materializeze 7 % axul traseului si inaltimea umpluturii 8 % punctele de intersectie ale taluzurilor cu terenul natural 9ampriza: 8 % inclinarea taluzurilor. -.1.3. Se *or executa obligatoriu urmatoarele lucrari pregatitoare 7 % de+risari 8 % curatirea terenului de +runze4 crengi si buruieni 8 % saparea si depozitarea pamantului *egetal 8 % asanarea zonei drumului prin indepartarea apelor de supra+ata. !ceasta pregatire se +ace prin indepartarea apelor de supra+ata. De+risarea *egetatiei consta din taierea arborilor4 pomilor si arbustilor4 scoaterea radacinilor si indepartarea materialului lemnos. Doborirea arborilor si a pomilor4 scoaterea buturugilor si radacinilor se +ace cu respectarea normelor tehnice si a celor de protectia muncii4 in *igoare. 5peratiunea se +ace dupa indeplinirea +ormelor legale pri*ind taierea si transportul masei lemnoase. Scoaterea buturugilor si radacinilor se +ace obligatoriu la ramblee cu inaltimea mai mica de 2 m4 precum si la deblee. -xtragerea se +ace cu exca*atoare cu echipament de draglina4 buldozere4 incarcatoare etc. ;ropile ce raman dupa scoaterea buturugilor sau a radacinilor in amplasamentul rambleelor *or +i ni*elate prin adaugire de pamant si compactare. 0n cazul rambleelor mai inalte de 2400 m buturugile pot +i retezate la cel mult 04# m deasupra supra+etei terenului. Curatirea terenului de crengi4 buruieni si alte materiale se +ace pe intreaga supra+ata a amprizei. Decopertarea stratului *egetal se executa mecanizat. Solul *egetal *a +i utilizat pentru punerea in *aloare si ameliorarea unor terenuri neproducti*e sau slab producti*e4 a terenurilor ramase disponibile in urma executiei drumurilor si la imbracarea taluzurilor. Lucrarile de taiere a arborilor si tu+isurilor *or +i de*ansate +ata de cele de scoatere a radacinilor cu cel putin '0 m +ata de lucrarile de curatire a amprizei drumului. !ceste santuri se executa inainte de inceperea lucrarilor de terasamente. -.1.4. -ste interzisa inceperea lucrarilor de umpluturi inainte de a executa compactarea terenului de +undatie si receptionarea acestora dupa regulile care se descriu la executia terasamentelor. Receptia terenului se +ace in prezenta bene+iciarului. Compactarea terenului natural sub *iitorul rambleu se +ace pe o adancime de .0 cm4 la gradul de compactare pre*azut in S !S 2"#$%&( si in tabelul 2 9cap. ' din prezenta procedura:. -.1.-. Pe taluze cand panta terenului depaseste #7' se *or executa trepte de in+ratire cu latimea min. #40 m si cu inclinarea spre *ale. -.2. A'e$erea * "'a.e'(r +en r* e/e#* "a erasamen e'(r -.2.1. !legerea utila1elor pentru executia terasamentelor se +ace de la caz la caz in +unctie de urmatorii +actori 7 % posibilitatile de lucru ale utila1elor 8 % pozitia +rontului de lucru +ata de ni*elul terenului 8 % concentrarea caracterului lucrarilor de terasamente 8 % amplasarea sursei de pamant +ata de locul de executare a terasamentelor4 distanta de transport 8

Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S.R.L.

PROCEDURA TEHNICA
TERASAMENTE
Cod PTE$002

Editia ! Re"i#ia !

Pa%. - di& !0 % consistenta pamantului de sapat4 respecti* di+icultatea de sapare 8 % durata de executie pe care este esalonata executia si de anotimp. -.2.2. -xecutarea terasamentelor trebuie sa +ormeze un proces tehnologic unitar4 realizat cu o serie de utila1e dependente intre ele din punct de *edere al succesiunii operatiunilor si al producti*itatii. 0n cadrul +iecarui complex de utila1e exista un utila1 principal care prin parametrul sau determina alegerea ca tip si numar a celorlalte utila1e. Se aleg mai intai utila1ele principale si apoi cele auxiliare4 coreland intre ele producti*itatea celor alese. -.2.3. 0n +unctie de utila1ul principal ales se *a completa prezenta procedura cu o +isa tehnologica speci+ica utila1ului. 3isa tehnologica *a +i intocmita de subunitatea care executa lucrarea si *a +i aprobat de directorul unitatii. -.3. Pres#r"+ "" !e e/e#* "e -.3.1. !sternerea pamantului in rambleu se +ace in straturi uni+orme4 paralele cu linia rosie a proiectului pe intreaga latime a rambleului. Supra+ata +iecarui strat intermediar *a +i plana cu inclinari de ....' < spre exterior4 iar supra+ata patului drumului *a +i de .4'%$ < 9pentru clasele 0 si 00:. Pentru clasele tehnice 0004 0= panta trans*ersala a patului *a +i egala cu panta imbracamintei drumului. -.3.2. 2aterialele +olosite pentru terasamente trebuie sa +ie precizate in proiect si sa corespunda conditiilor S !S 2"#$%&$ cap. 2. -.3.3. 6miditatea pamantului pus in opera *a +i cat mai aproape de umiditatea optima de compactare. 0n +unctie de aliura de compactare Proctor se admit abateri de #%2 procente de umiditate +ata de umiditatea optima. Se recomanda ca umiditatea de compactare a pamanturilor sa +ie situata pe ramura ascendenta a diagramei Proctor. -.3.4. Lucrarile de terasamente se *or executa ast+el incat +azele procesului tehnologic sa se succeada +ara decala1e intre di+eritele +aze de lucru4 care ar putea conduce la inmuierea pamantului din corpul drumului de catre apele meteorice 9a+ara de cazul pct. ..':. -.3.-. Daca umiditatea pamantului depaseste umiditatea optima de compactare in scopul obtinerii unor umiditati corespunzatoare la executie se recomanda4 dupa caz4 sa se procedeze ast+el 7 % cand se conteaza pe un timp uscat pamantul se disloca si se transporta in amplasamentul rambleului cu cate*a zile inainte de compactare ast+el incat umiditatea sa se reduca prin e*aporare 8 % se adauga materiale care reduc umiditatea pamantului 9*ar4 zgura etc.:. -.3.0. 0n cazul in care umiditatea este mai mica decat umiditatea optima de compactare se recomanda sa se procedeze ast+el 7 % se preumezeste locul de unde se extrage pamantul cu 2%. zile inainte de sapare 8 % se asterne pamantul in strat si se umezeste pana la umiditatea optima de compactare. Compactarea se +ace dupa uni+ormizarea umiditatii in strat. -.3.1. Straturile de pamant coezi* imbibate cu ape meteorice in timpul executiei nu se *or acoperi cu un alt strat4 +ara luarea unor masuri pentru reducerea umiditatii si asigurarea posibilitatii de compactare corespunzatoare. -.3.2. Pentru a asigura scurgerea rapida a apelor4 la intreruperea lucrarilor de pe o zi pe alta4 se *or lua urmatoarele masuri 7 % se pre*ad in punctele 1oase locuri de e*acuare a apei 8 % se mentin in stare buna pantele si se e*ita +agasele +ormate de mi1loacele de transport4 eroziunile4 gropile 8 % +inisarea supra+etei compactate cu rulou compresor cu actiune statica autopropulsat. -.3.3. Pe timp +riguros nu se admite ca lucrarile de terasamente sa +ie intrerupte in +aze intermediare ale procesului tehnologic si executarea terasamentelor cu pamant inghetat. -xecutarea terasamentelor pe timp +riguros sub >'0C4 se poate +ace numai cu luarea unor masuri speciale4 con+orm ?)ormati*ului pentru realizarea pe timp +riguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor a+erente@ ind. C #(%&$. -.3.14. ;rosimea straturilor in ramblee se alege in +unctie de utila1ul de compactare ast+el incat sa se asigure gradul de compactare prescris pe toata grosimea lui. -.3.11. Pamanturile necoezi*e se pun in opera la partea superioara a rambleelor si se astern in mod obligatoriu in straturi plane pe toata latimea rambleului. Se *a e*ita +ormarea unor pungi de pamanturi necoezi*e in corpul drumului4 in care s%ar putea aduna apele de in+iltratii sau meteorice.

Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S.R.L.

PROCEDURA TEHNICA
TERASAMENTE
Cod PTE$002

Editia ! Re"i#ia !

Pa%. . di& !0 -.3.12. La realizarea umpluturilor cu inaltimi peste . m se pot +olosi la baza acestora blocuri de piatra sau din beton cu dimensiunea sub 04'0 m cu conditia respectarii urmatoarelor masuri 7 % impanarea golurilor de pamant 8 % asigurarea tasarii in timp 8 % realizarea unor umpluturi omogene din pamant de calitate corespunzatoare pe cel putin 2400 m grosime la partea superioara a rambleului. -.3.13. 0n cazul debleelor4 lucrarile de terasamente se *or executa in prima +aza pana la ni*elul acostamentelor cu asigurarea e*acuarii apelor meteorice de pe plat+orma creata. -.3.14. Cand prin executarea sapaturilor pentru +undatii4 se a1unge la retele de instalatii subterane existente 9apa4 canal4 abur4 gaze4 electricitate: care raman in +unctiune4 trebuiesc luate masuri pentru prote1area lor impotri*a deteriorarii. Daca existenta instalatiilor subterane nu este pre*azuta in proiect dar apar intamplator in timpul executiei sapaturilor4 se *a proceda ast+el 7 % se *or opri lucrarile de terasamente 8 % se *a con*oca imediat proiectantul si bene+iciarul in *ederea luarii masurilor necesare. -.3.1-. !tunci cand apar elemente care indica pierderea stabilitatii sapaturilor 9umeziri locale accentuate4 +isuri4 curgeri de taluze: pentru e*itarea accidentelor se *or opri lucrarile4 se *or lua de catre conducerea santierului si proiectant masurile tehnice considerate necesare. -.3.10. Dupa executarea lucrarilor de sapaturi sau umplutura4 se executa ni*elarea plat+ormei si a terenului si taluzarea. Prin ni*elare se asigura o supra+ata plana de+initi*a si pantele trans*ersale si longitudinale necesare. Pentru asigurarea unei supra+ete per+ect plane este recomandat ca in cazul buldozerelor ultima trecere sa se +aca prin deplasare inapoi iar in cazul autogrederelor cu lama lateral +ata de utila1. aluzarea se poate +ace cu a1utorul autogrederelor4 a buldozerelor sau a exca*atoarelor cu brat telescopic. Prin taluzare se aduce supra+ata taluzelor la inclinarile pre*azute in proiect. -.4. C(m+a# area erasamen e'(r -.4.1. erasamentele se compacteaza cu scopul de a micsora *olumul golurilor si *olumul ocupat de apa si a mari *olumul ocupat de scheletul mineral. -.4.2. Prin operatia de compactare trebuie realizat gradul de compactare Proctor normal S !S 2"#$ cap. .4 reprodus in tabelul nr. 2 in prezenta procedura la capitolul ' % Controlul calitatii terasamentelor. ;radul de compactare se determina prin determinarea caracteristicilor 9indicilor: de compactare care sunt 7 densitatea *olumetrica in stare uscata a pamantului 9d: si umiditatea 9A:. -.4.3. Parametrii de compactare sunt 7 grosimea straturilor si nr. de treceri pe aceiasi urma4 si care se re+era totdeauna la un anumit utila1. Schimband utila1ul se schimba si parametrii de compactare. -.4.4. Din punct de *edere al compactarii se deosebesc urmatoarele categorii de pamanturi 7 % necoezi*e 8 % slab coezi*e 9pamanturi pra+oase si nisipoase: 8 % coezi*e si +oarte coezi*e 9argiloase: 8 % amestecate din granule mari si +ine. La compactarea pamanturilor necoezi*e trebuie sa se cunoasca granulozitatea si +orma curbei4 granulozitatea respecti* coe+icientul de neuni+ormitate con+. S !S #2$.%&&. Se *a e*ita +olosirea agregatelor naturale monogranulare cu granule rotunde si netede care se compacteaza greu si se a+aneaza ulterior. La compactarea pamanturilor slab coezi*e trebuie sa se cunoasca umiditatea4 granulozitatea4 plasticitatea. Dintre pamanturile coezi*e cele pra+oase sunt di+icil de compactat intrucat umiditatea si plasticitatea lor se modi+ica repede4 sunt mult mai sensibile la umezire4 iar atunci cand umiditatea lor este mai mare ca umiditatea optima de compactare prezinta +enomenul cunoscut sub numele de ?saltea de cauciuc@. La pamanturile amestecate din granule mari 9cu latura peste ,0 mm: si +ine4 marimea granulelor mari trebuie sa nu depaseasca 2/. din grosimea stratului ce se compacteaza. La acelasi lucru mecanic de compactare densitatea in stare uscata creste in +unctie de proportia de +ractiuni mari4 *alorile maxime ale densitatii in stare uscata se obtin pentru '%.0 < +ractiuni +ine. Compactarea lor +ata de compactare este +unctie de 7 % raportul dintre continutul de granule mari si +ine 8

Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S.R.L.

PROCEDURA TEHNICA
TERASAMENTE
Cod PTE$002

Editia ! Re"i#ia !

Pa%. / di& !0 % umiditatea +ractiunii +ine 8 % granulozitatea si plasticitatea +ractiunii +ine. -.4.-. Pamantul se compacteaza in straturi ni*elate4 a*and grosimi uni+orme4 stabilite prin compactari de proba4 ast+el incat sa se realizeze gradul de compactare prescis pe intreaga grosime si supra+ata4 prin trecerea de mai multe ori prin acelasi loc4 iar la compactarea ultimului strat al terasamentului pantele trebuie sa aiba *alorile stabilite in proiect. -.4.0. Compactarea straturilor se executa de la margine catre ax. Primele 2%. treceri se executa cu *iteza 0%a iar celelalte cu *iteza a 000%a sau a 0=%a4 urmele utila1elor se *or s*+ra+*ne *na +es e a' a +e 4,24&4,34 m. -.4.1. Di+eritele tipuri de utila1e se +olosesc in +unctie de natura pamanturilor ce se compacteaza. 0n general compactorii cu tambure netede cu actiune statica se +olosesc pentru de+initi*area compactarii terasamentelor executate cu compactori pe pneuri *ibratori etc. precum si pentru +inisarea supra+etelor respecti*e. a*alugii cu crampoane sunt recomandabili la compactarea pamanturilor +ine a caror umiditate este sub umiditatea optima de compactare si mai ales a celor pra+oase. Compactorii cu pneuri se +olosesc pentru compactarea pamanturilor +ine4 a celor necoezi*e si a pamanturilor amestecate. Prin reglarea presiunii din pneuri se poate in+luenta e+ectul compactarii. 6tila1ele actionand prin *ibrare se utilizeaza la compactarea straturilor necoezi*e. )u se recomanda a se +olosi la compactarea pamanturilor coezi*e4 asupra carora au e+ect redus. 2aiurile de di+erite greutati pot +i utilizate la compactarea tuturor tipurilor de pamant. -.4.2. Daca in timpul compactarii se modi+ica umiditatea pamantului este posibil sa se realizeze gradul de compactare stabilit schimband utila1ul de compactare. Dupa cum umiditatea creste sau se reduce se +oloseste un utila1 mai usor sau mai greu. Pentru compactarea pamanturilor coezi*e4 cu umiditatea apropiata de limita superioara la care pamantul respecti* se mai poate compacta4 se recomanda +olosirea compactoarelor cu pneuri usoare si mi1locii si a ta*alugilor picior de oaie. Pentru compactarea pamanturilor a*and umiditatea sub umiditatea optima se recomanda utila1ele grele. -.4.3. 6tila1ele de compactare se *or corela pri*ind producti*itatea cu cele de sapat si cu mi1loacele de transport. !*and in *edere di*ersitatea +oarte mare a pamanturilor ce se pun in opera4 se *a identi+ica pamantul de compactat pe baza criteriilor de identi+icare a pamanturilor si se *a elabora o +isa de compactare con+orm anexei . din normati*ul C #2&%&,4 stabilind tipul de compactor4 parametrii de compactare sau +olosind cele #2 +ise cuprinse in normati*ul de mai sus atunci cand tipul de pamant ce se compacteaza corespunde cu cele aratate in +ise. -.4.14. De executia terasamentelor si realizarea conditiilor de calitate raspunde se+ul punctului de lucru care organizeaza si conduce lucrarile. -.-. C(n r('*' #a'" a "" erasamen e'(r -.-.1. Pre5e!er" $enera'e -.-.1.1. Controlul calitatii se incepe inainte de executia propriu%zisa a terasamentelor prin *eri+icarea e+ectuarii de predare%primire a amplasamentului consemnat intr%un proces *erbal incheiat intre bene+iciar si proiectant ca predator si constructor ca primitor. !cest proces *erbal trebuie sa contina si reperii de ni*elment4 pichetii4 tarusii care materializeaza axa drumului4 lucrarile a+erente 7 podete4 ziduri de spri1in4 amena1ari si ampriza drumului. -.-.1.2. Controlul lucrarilor pregatitoare se +ace *eri+icand daca7 % s%au executat de+risarile4 curatirea terenului de crengi4 +runze4 buruieni4 buturugi 8 % s%a asigurat asanarea zonei drumului prin indepartarea apelor de supra+ata si adancime. -.-.1.3. -xecutantul este obligat sa tina e*identa zilnica in registrul de laborator a *eri+icarilor e+ectuate asupra calitatii si starii 9umiditatii: pamantului pus in opera si a rezultatelor obtinute in urma incercarilor e+ectuate pri*ind calitatea lucrarilor executate. -.-.1.4. -xecutantul trebuie sa asigure prin posibilitati proprii sau prin colaborare cu alte unitati de specialitate e+ectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea actelor normati*e de la pct. #... -.-.1.-. Controlul calitatii lucrarilor de terasamente in timpul executiei propriu%zise consta in 7 % *eri+icarea pregatirii terenului de +undatie 8

Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S.R.L.

PROCEDURA TEHNICA
TERASAMENTE
Cod PTE$002

Editia ! Re"i#ia !

Pa%. 0 di& !0 % *eri+icarea calitatii si umiditatii pamantului utilizat la executia terasamentelor 8 & #(n r('*' #(m+a# ar"" erasamen e'(r. -.-.1.0. La terminarea executiei terasamentelor se *eri+ica 7 caracteristicile geometrice si de+ormabilitatea 9capacitatea portanta: a plat+ormei. -.-.2. Ver","#area +re$a "r"" eren*'*" !e ,*n!a "e -.-.2.1. Dupa pregatirea terenului con+orm pct. #... si #.$. se determina gradul de compactare si de+ormabilitatea 9capacitatea portanta: a terenului de +undatie. -.-.2.2. )umarul minim de incercari con+. S !S 2"#$%&$ cap. , pentru *eri+icarea gradului real de compactare este 7 in min. . puncte pentru +iecare 2000 mp supra+ata compactata. -.-.2.3. Capacitatea portanta a terenului de +undatie se *a stabili prin masuratori cu de+lectometrul cu parghie con+orm ?0nstructiuni tehnice departamentale pentru determinarea de+ormabilitatii drumurilor cu a1utorul de+lectometrelor cu parghie@ ind. CD .#%"$ publicate in Buletinul Constructiilor nr. &/#""'. -.-.2.4. 2asuratorile cu de+lectometrul se *or e+ectua pe pro+ile amplasate la max. 2' m unul de altul4 in trei puncte 9dreapta4 ax4 stanga: de pe antrepriza drumului. -.-.2.-. La ni*elul terenului de +undatie se considera realizata capacitatea portanta necesara daca 7 a: de+ormatia elastica corespunzatoare *ehiculului etalon are *alori mai mari decat cea admisibila in cel mult #0< din punctele de masurare. =alorile admisibile ale de+ormatiei la ni*elul terenului de +undatie se stabilesc in +unctie de tipul pamantului de +undatie con+orm tabelului #0 din instructiunile CD .#%"$4 mentionate la pct. '.2... reprodus mai 1os 9tabelul nr. #:. abelul #. 0P6L D- P!2!) =aloarea admisibila a de+ormatiilor Con+orm S !S #2$.%&. elastice d "4# in #/#00 mm )isip pra+os4 nisip argilos .'0 Pra+ nisipos4 pra+ argilos%nisipos4pra+ $00 argilos4 pra+ !rgila pra+oasa4 argila nisipoasa4 argila $'0 pra+oasa%nisipoasa4 argila b: uni+ormitatea executiei este satis+acatoare daca *aloarea coe+icientului de *ariatie este sub '0< 9calculat con+orm pct. '...: din 0structiunile CD .#%"$. -.-.2.0. =eri+icarile e+ectuate se *or consemna intr%un proces *erbal de *eri+icare a calitatii lucrarilor ascunse speci+icandu%se si e*entualele remedieri necesare 93ormular tipizat cod "%#$% #00:. -.-.3. Ver","#area #a'" a "" s" *m"!" a "" +aman *'*" -.-.3.1. =eri+icarea calitatii si umiditatii 9starii: pamantului si concordanta acestora cu cele pre*azute in proiectul de executie se +ace atat inainte de inceperea lucrarilor de terasamente in gropile sau camerele de imprumut4 cat si in timpul executiei de probe recoltate de la locul de punere in opera. -.-.3.2. =eri+icarea calitatii pamantului consta in determinarea principalelor caracteristici geotehnice ale pamantului si anume 7 % granulozitatea con+. S !S #"#.%&' 8 % limitele de plasticitate con+. S !S #"#./$%&( sau echi*alentul de nisip con+. S !S ,.0%&$ 8 % caracteristicile de compactare 9dmax si Aopt: determinat prin incercarea Proctor normala con+. S !S #"#./#.%&.. 0n cazul probelor extrase din gropile de imprumut se *a determina si densitatea in stare uscata. -.-.3.3. 3rec*enta acestor determinari nu *a +i mai mica de o incercare la '000 mc pamant. 0n cazul in care se schimba natura pamantului sunt necesare noi determinari. -.-.3.4. Determinarea umiditatii naturale la pamant in timpul executiei si compararea acestuia +ata de umiditatea optima de compactare se *a +ace in min. . puncte

Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S.R.L.

PROCEDURA TEHNICA
TERASAMENTE
Cod PTE$002

Editia ! Re"i#ia !

Pa%. 1 di& !0 repartizate uni+orm la +iecare 2000 mp de strat sau la +iecare '00 mc pamant pus in opera. Se recomanda sa se +aca zilnic4 chiar daca nu se pune in opera '00 mc de pamant. -.-.4. C(n r('*' #(m+a# ar"" erasamen e'(r -.-.4.1. Controlul compactarii se +ace odata cu inceperea executiei terasamentelor si se continua pe toata durata executiei acestora. -.-.4.2. Controlul compactarii consta in 7 % *eri+icarea parametrilor compactarii 9grosimea optima a stratului compactat si a numarului minim de treceri necesare prin care se realizeaza gradul de compactare prescirs in conditiile respectarii umiditatii optime de compactare pentru un anumit utila1 de compactare: 8 % *eri+icarea gradului de compactare realizat. -.-.4.3. Determinarea parametrilor compactarii se +ace printr%o compactare de proba pe o pista sau plat+orma de incercare in cazul unor lucrari de terasamente cu *olume de peste '000 mc. 0n cazul *olumelor mai mici determinarea parametrilor compactarii se +ace asupra primelor straturi de pamant puse in lucrare. Pri*ind executia compactarii de proba se *a intocmi o +isa pentru +iecare situatie concreta4 de executantul lucrarii pe baza precizarilor din normati*ul C #2&%&, pct. '.#". pana la '.2'. -.-.4.4. Pe baza rezultatelor obtinute in urma experimentarilor e+ectuate pe pista de incercare sau pe primele straturi de pamant puse in opera 9con+. )ormati* C #2&%&, pct. '.20.%'.22.##.: *eri+icarea parametrilor compactarii se continua pe toata durata executiei lucrarilor controlandu% se 7 % umiditatea de compactare a pamantului 8 % grosimea stratului de pamant compactat 8 % nr. de treceri ale utila1ului de compactare. -.-.4.-. 3rec*enta *eri+icarilor umiditatii de compactare si a grosimii stratului compactat este de minimum . incercari la 2000 mp de strat sau '00 mc de pamant pus in opera. -.-.4.0. Calitatea executiei terasamentelor se apreciaza prin gradul de compactare al pamantului din corpul terasamentelor realizat la executie. -.-.4.1. ;radul de compactare D se exprima in procente prin compararea densitatii in stare uscata 9d: e+ecti*a a pamantului din terasamente cu densitatea in stare maxima 9max: a pamantului determinata in laborator prin incercarea Proctor normala. -.-.4.2. ;radul de compactare se calculeaza cu relatia c+ con+. S !S #"#./#. -.-.4.14. Determinarile pentru *eri+icarea gradului de compactare in rambleu 9umplutura: se +ac pentru +iecare strat elementar de pamant pus in opera in parte4 in cel putin . puncte repartizate uni+orm la +iecare 2000 mp de strat 9sau '00 mc de pamant:. 0n +iecare punct in cazul pamanturilor coezi*e se *or prele*a . probe respecti* cate una la supra+ata4 mi1locul si baza stratului4 cand acesta are grosime mai mare de 2' cm si numai 2 probe de la supra+ata si baza stratului cand grosimea este mai mica de 2' cm. 0n cazul pamanturilor necoezi*e se *a prele*a o singura proba din +iecare punct. 0n acest caz *olumul probei trebuie sa +ie de min. #000 cm.. -.-.4.11. =alorile obtinute trebuie sa corespunda pre*ederilor S !S 2"#$%&$ tab. 2 care se reda in tabelul 2 de mai 1os. -.-.4.12. Pentru pietrisuri si alte pamanturi necoezi*e4 cu peste '0 < granule mai mari de 20 mm se *a considera atins gradul de compactare #00 < cand dupa un numar de treceri4 utila1ul nu *a mai lasa urme pe supra+ata. )umarul de treceri se *a stabili experimental4 cu tipul de utila1 ce urmeaza a se +olosi la compactare. -.-.4.13. !baterile limita la gradul de compactare pot +i de . < sub imbracamintile din beton de ciment si de $ < sub celelalte imbracaminti si se accepta in maximum #0 < din numarul punctelor de *eri+icare. -.-.4.14. 0n cazul in care *alorile obtinute nu sunt corespunzatoare pre*ederilor S !S 2"#$%&$ tab. 2 se *a dispune +ie continuarea compactarii4 +ie scari+icarea si recompactarea stratului respecti*. -.-.4.1-. )u se *a trece la executia stratului urmator atata timp cat rezultatele *eri+icarilor e+ectuate nu con+irma realizarea gradului de compactare prescris4 compactarea ulterioara a stratului ne+iind posibila. -.-.4.10. Cand *olumul de lucrari este mai mare 9peste '000 mc: iar ritmul de executii ridicat4 *eri+icarea gradului de compactare se poate +ace si prin stabilirea intensitatii de compactare4

Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S.R.L.

PROCEDURA TEHNICA
TERASAMENTE
Cod PTE$002

Editia ! Re"i#ia !

Pa%. 2 di& !0 con+orm metodologiei din normati*ul C #2&%&, !nexa .. !plicarea metodologiei implica dotarea utila1elor de compactare cu dispoziti*e de inregistrare a distantei parcurse 9Cilometra1e:. -.-.4.11. 0n debleu 9sapatura: *eri+icarea compactarii patului se +ace prin recoltarea de probe dintr%un sonda1 cu adancimea de .0 cm. Distanta dintre sonda1e nu *a depasi 2'0 m. ;radul de compactare obtinut trebuie sa +ie #00 < con+. abel 2 pct. c. de mai 1os. abelul 2. Donele din terasament la care se prescrie gradul de compactare ;R!D6L D- C52P!C !R- < a: Primii .0 cm ai terenului natural de sub un rambleu cu inaltimea h de 7 h E 2400 m h F 2400 m b: 0n cazul rambleelor la adancimea 9h: sub patul drumului h E 04'0 m 04'0 E h E 2400 m h F 2400 m c: 0n deblee pe adancimea de .0 cm sub patul drumului

Pamanturi )ecoezi*e 0mbrac. 0mbrac. perm. semiperm.

Coezi*e 0mbrac. 0mbrac. perm. semi perm.

#00 "'

"' "2

", "2

". "0

#00 #00 "' #00

#00 ", "2 #00

#00 ", "2 #00

#00 "$ "0

-.-.-. C(n r('*' #ara# er"s "#"'(r $e(me r"#e s" !e,(rma)"'" a "" 6#a+a#" a "" +(r an e7 +'a ,(rme" 'a erm"narea e/e#* "e" -.-.-.1. Controlul caracteristicilor plat+ormei drumului se +ace dupa terminarea executiei terasamentelor si consta in 7 % *eri+icarea topogra+ica a ni*elmentului 8 % *eri+icarea latimii si inclinarii plat+ormei 8 % determinarea de+ormabilitatii 9capacitatii portante: la ni*elul plat+ormei drumului. -.-.-.2. !baterile limita con+. S !S 2"#$%&$ 7 % la cotele proiectului 7 > 040' m care se admit in punctele izolate care nu sunt situate in acelasi pro+il trans*ersal sau in pro+iluri consecuti*e 9deci +ara a a*ea caracter general: 8 % la latimea plat+ormei 7 > 040' m +ata de ax 8 > 04#0 m la latimea intreaga. -.-.-.3. De+ormabilitatea plat+ormei suport a drumului se *a stabili prin masuratori cu de+lectometrul cu parghie con+orm 0nstructiunilor tehnice departamentale pentru determinarea de+ormabilitatii cu a1utorul de+lectometrului cu parghie4 ind. C .#%"$. -.-.-.4. La ni*elul plat+ormei 9patului: se considera realizata capacitatea portanta necesara daca de+ormatia elastica corespunzatoare auto*ehiculului etalon are *alori mai mari decat cea admisibila in cel mult #0 < din punctele de masurare.

=alorile admisibile la ni*elul patului sunt in +unctie de tipul pamantului din plat+orma con+. tabel #. 6ni+ormitatea executiei este satis+acatoare daca *aloarea coe+icientului de *ariatie este sub '0 < 9calculat con+orm cap. (: din 0nstructiunile CD .#%"$. -.-.-.-. 5data cu *eri+icarea caracteristicilor geometrice si de+ormabilitatii plat+ormei se *eri+ica inclinarile taluzelor4 racordarile la lucrarile de arta4 +ormele geometrice si pozitiile tuturor lucrarilor anexe 9santuri4 rigole4 santuri de garda4 drenuri4 aparari4 ziduri de spri1in atc. : precum si +unctionarea lor corecta.

Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S.R.L.

PROCEDURA TEHNICA
TERASAMENTE
Cod PTE$002

Editia ! Re"i#ia !

Pa%. !0 di& !0 -.-.-.0. =eri+icarile ce trebuiesc e+ectuate4 scopul lor4 +rec*enta lor si masurile ce se adopta in cadrul controlului calitatii lucrarilor de terasamente se da sub +orma de tabel in anexa4 care +ace parte integranta din prezenta procedura. -.-.-.1. Raspunzator pentru e+ectuarea tuturor determinarilor necesare pentru atestarea calitatii lucrarilor este conducatorul tehnic al lucrarilor de terasamente. 0. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI Mana$er $enera' % !proba si dispune di+uzarea spre santiere a prezentei proceduri. Mana$er +r(!*# "e8R.M.I % 6rmareste aplicarea si respectarea prezentei proceduri4 numeste +actorii responsabili la ni*el de santiere. Se, san "er % !sigura si coordoneaza apro*izionarea cu materii prime4 utila1e4 +orta de munca4 supra*egherea din punct de *edere tehnic a productiei si calitatii lucrarilor4 ia masuri ce se impun pentru respectarea prezentei proceduri. Se, +*n# !e '*#r* % 6rmareste executia propriu%zisa4 respectarea speci+icatiilor tehnice4 respectarea proceselor tehnologice si ia masuri pentru a obtine o lucrare de calitate. Res+(nsa)"' C.9. % 6rmareste respectarea prescriptiilor tehnice de executie in con+ormitate cu cerintele si reglementarile in *igoare4 pre*enirea producerii de+icientelor de ordin calitati*4 aprecierea competenta a ni*elului calitati* a lucrarilor executate4 a importantei de+icientelor i*ite4 a cauzelor care le%au generat4 *eri+icarea modului in care maistri4 se+i de lot4 se+i de santier executa obligatiunile ce le re*in pe linia asigurarii calitatii lucrarilor4 a controlului pe linie ierarhica4 semnaleaza conducerii intreprinderii anomaliile pe linie de calitate a lucrarilor. 1. INREGISTRARI & FORMULARE 0nregistrarile cerute de legislatie in *igoare con+orm normelor7 #. Buletin de analiza cauze de laborator. 2. Proces *erbal de receptie calitati*a a lucrarilor ce de*in ascunse. .. Buletine de *eri+icare a gradului de compactare. $. 3ormular de inregistrare a masuratorilor topometrice.