Sunteți pe pagina 1din 25

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURETI

Auditul Capitalurilor Proprii


Coman Dana Mariana i Ciobotea Cristian Cibernetic Grupele 1027 i 1022

Acest document conine informaii din domeniul contabilitii i a auditului financiar. Se face referire, n special, la capitalurile proprii.

Cuprins
I. II. 1. 2. 3. 4. III. 1. 2. IV. V. VI. Introducere n contabilitate .................................................................... 2 Introducere n auditul financiar ........................................................... 3 Generaliti ...................................................................................... 3 Rolul auditului .................................................................................. 3 Obiectivele auditorului ..................................................................... 4 Probele de audit, documenia i dosarul exerciiului ........................ 4 Capitaluri proprii ................................................................................. 6 Generaliti ...................................................................................... 6 Conturile de capitaluri proprii utilizate n lucrarea de fa ................. 6 Auditul capitalurilor proprii .................................................................. 8 Obiectivele i procedurile pentru auditul capitaluriilor proprii .............. 9 Foi de lucru....................................................................................... 13 Foaia de lucru 1 .................................................................................... 13 Foaia de lucru 2 .................................................................................... 14 Foaia de lucru 3 .................................................................................... 15 Foaia de lucru 4 .................................................................................... 16 Foaia de lucru 5 .................................................................................... 17 Foaia de lucru 6 .................................................................................... 18 Foaia de lucru 7 .................................................................................... 19 Foaia de lucru 8 .................................................................................... 20 Foaia de lucru 9 .................................................................................... 22 VII. Raport audit ...................................................................................... 23 VIII. Bibliografie ..................................................................................... 24

I.

Introducere n contabilitate

Contabilitatea este o tehnic de ordin cantitativ, de colectare, prelucrare i analiz a informaiilor privind fluxurile economice din activitatea unei ntreprinderi, nregistreaz i sistematizeaz, ntr-un mod semnificativ, fluxurile economice n expresie monetar, ntocmete documentele contabile de sintez i interpreteaz rezultatele i evoluia situaiei financiare a ntreprinderii. Obiectul de lucru al contabilitii l reprezint patrimoniul. Potrivit perspectivei contemporane, adic a teoriei economico-juridic, patrimoniul este un complex de bunuri economice, drepturi i obligaii care se proiecteaz pe aceste bunuri. Echilibrul contabil, prezentat pentru prima dat de Luca Paciolo poate fi reprezentat astfel:

Capitaluri proprii = Activ - Datorii


Performana si poziia financiar a unei ntreprinderi este apreciat prin intermediul situaiilor financiare. Componentele de baz ale unei situaii financiare sunt: bilanul, contul de profit i pierdere, situaia modificrilor capitalului propriu, situaia fluxurilor de numerar/trezorerie, politici contabile i note explicative.

II.

Introducere n auditul financiar

1. Generaliti
Auditul reprezint examenul critic al operatiilor unei ntreprinderi pe baza normelor i tehnicilor stabilite i recomandate de un organism profesional. Auditul financiar conduce la certificarea conturilor ca misiune legal sau contractual. Opinia auditorului trebuie centrat asupra regularitii, a sinceritii i imaginii fidele. Etapele i tehnica auditului financiar ce conduc la diagnosticul de certificare au pri comune strict identice, valabile cu aceeai semnificaie pentru toi auditorii lumii economice dezvoltate. Aceste similitudini implicite sau explicite sunt determinate de asumarea misiunii prin instane profesionale de reglementare care au calitatea de membrii ai IFAC ( international Federation of Accountants ) organism internaional ce are ca obiectiv armonizarea metodelor auditului financiar.

2. Rolul auditului
Rolul auditului financiar: exprima o opinie independenta asupra situatiilor financiare apara in mod egal pe toti utilizatorii de informatie contabila sporeste incredera utilizatorului in informatia contabila aduce un plus de sigiranta faptului ca informatia contabila si financiara a fost obtinuta,tratata si prezentata in conformitate cu standardele si principiile nationale si internationale da o asigurare rezonabila asupra faptului ca capitalurile proprii nu sunt viciate de fraude sau de erori semnificative astfel incat acestea pot fi utilizate in procesul de luare a deciziilor

3. Obiectivele auditorului
Auditul financiar este resposabil pentru formarea si exprimarea unei opinii asupra situatiilor financiare.Acesta trebuie sa determine justetea declaratiilor managementului privind situatiile financiare. Obiectivele auditului financiar asigura auditorului un cadru de referinta ,de orientare in planificarea auditului,acesta fiind acelasi pentru auditarea tuturor structurilor situatiilor financiare. In declaratiile sale, conducerea face afirmatii cu privire la recunoasterea, evaluarea, prezentarea si descrierea diferitelor structuri ale situatiile financiare.Afiramatiile cu privire la categoriile de tranzactii si evenimente asociate perioadei supusa auditului sunt urmatoarele: aparitie(existenta) : tranzactiile si evenimentele care au fost inregistrate, au avut loc si sunt legate de entitatea respectiva exhaustivitate: toate evenimentele si tranzactiile care au avut loc au fost inregistrate acuratete :sumele si alte date aferente tranzactiilor si evenimentelor au fost inregistrate in mod corespunzator separarea exercitiilor financiare :tranzactiile si evenimentele au fost inregistrate in perioadele contabile corecte clasificare: tranzactiile si evenimentele au fost inregistrate in conturile corespunzatoare sistematizare si sintetizare :operatiunile inregistrate sunt adecvat transferate in fisiere sistematice si sunt corect sintetizate

4. Probele de audit, documenia i dosarul exerciiului


Proba de audit reprezinta intreaga informatie utilizata de catre auditor pentru a ajunge la concluziile pe care se bazeaza opinia sa, continand atat informatii preluate din contabilitate si care au stat la baza intocmirii

situatiilor financiare (operatiuni/tranzactii, balantele de verificare) cat si alte informatii relevante in legatura cu acestea. In functie de natura lor, probele de audit pot fi : probe obtinute pe baza documentelor contabile (facturi, contracte, jurnale, documente de calcul al modului de alocare a costurilor, etc.) prin aplicarea diferitelor proceduri de audit. probe obtinute din alte surse. (angajamente de audit anterioare, proceduri impuse de sistemele de control al calitatii, etc.). Documentaia de audit respectiv documentarea misiunilor / rapoartelor de audit este reprezentata de materialele / informatile (documentele de lucru) intocmite de auditor, sau obtinute (pastrate) de catre acesta pe parcursul efectuarii misiunii sale, grupate in dosarele sale de lucru in mod sistematic si in conformitate cu cerintele standardelor profesionale aplicabile. Activitatea echipei de audit se concretizeaza in cea mai mare parte in documente de lucru, ce compun din dosarul curent, acestea intocmindu-se atat manual cat si cu ajutorul unor programe informatice (balante de lucru, foi de lucru, documente de analiza a conturilor, documente centralizatoare privind ajustarile si reclasificarile ce se impun, memorandumuri catre / pentru conducere, etc.) Informatii continute de dosarul exerciiului (dosarul curent): Termenii angajamentului de audit Copii ale balantelor de verificare (sintetice, analitice) si ale situatiilor financiare Planul / programele de audit Scrisoarea de reprezentare a conducerii Note ale sedintelor, analizelor si revizuirilor efectuate in cadrul misiunii Documente (foi) de lucru in formatul impus de normele minimale ale CAFR si de normele (standardele) proprii ale auditorului Copii ale documentelor testate (esantionate)

III. Capitaluri proprii


1. Generaliti
nc din primele linii am ntlnit acest important element al contabilitii, i, implicit, al auditului financiar, capitaluri proprii. El reprezint interesul rezidual al acionarilor n activele unei ntreprinderi dup deducerea tuturor datoriilor sale (Cadrul general pentru ntocmirea i prezentarea situaiilor financiare). Capitalul propriu este completat de capitalul strin care provine de la teri i care este rambursabil. Capitalul propriu mpreun cu capitalul strin formeaz capitalul permanent al ntreprinderii. n capitalul propriu se mai cuprind i unele resurse neexigibile, create de ntreprindere pe parcurs, din rezultatele obinute, cum sunt: primele legate de capital, rezervele, rezultatul reportat, subveniile, profitul nerepartizat i provizioanele. Pentru constituirea i formarea capitalului unei societi comerciale sunt necesare mijloace materiale i bneti care sunt aduse de ctre asociai i acionari sub form de aport de societate, ce creaz capitalul social. Acesta se fracioneaz n pri egale numite aciuni.

2. Conturile de capitaluri proprii utilizate n lucrarea de fa


Capitalurile proprii sunt evideniate n cotabilitate cu ajutorul conturilor sintetice din Clasa 1 Conturi de capitaluri, Clasa 6 Conturi de cheltuieli i Clasa 7 Conturi de venituri. Acestea arat resursele financiare stabile, permanente, concretizate n principal, prin aportul acionarilor, rezultatul favorabil (profit) i alte elemente de capitaluri proprii.

Clasa 1: 1011.Capital subscris nevrsat 1012.Capital subscris vrsat 117.Rezultatul reportat 121.Profit sau pierdere 129.Repartizarea profitului 104.Prime de capital 1041.Prime de emisiune 105.Rezerve din reevaluare 1061.Rezerve legale 1063.Rezerve statutare 1068.Alte rezerve Clasa 6: 665.Cheltuieli din diferene de curs valutar 6588.Alte cheltuieli de exploatare 667.Cheltuieli privind sconturile acordate 668.Alte cheltuieli financiare 691.Cheltuieli cu impozitul pe profit Clasa 7: 7582.Venituri din dontaii primite 7588.Alte cheltuieli de exploatare 765.Venituri din diferene de curs valutar

IV. Auditul capitalurilor proprii


Situatia variatiilor capitalurilor proprii este obligatorie in IAS/IFRS.Situatia modificarilor capitalului propriu reflecta schimbarile de structura si marime produse in capitalul entitatii pe parcursul aceleiasi perioade si influentele financiare ale acestor operatiuni, respectiv: 1) Investitii ale proprietarilor/actionarilor cu: a) Aport in numerar b) Aport in natura c) Conversia obligatiunilor de capital 2) Venituri din operatiunile entitaii prin: a) Incorporarea rezervelor,primelor,etc. b) Incorporarea profitului 3) Cresterea/micsorare simultana prin ambele forme mentionate mai sus Investitiile si retragerile proprietarilor/actionarilor influenteaza in mod direct dimensiunea capitalului social si exprima marimea capitalului propriu,cunoscut si sub denumirea de capital rezidual; celelate tipuri de operatiuni reprezinta cresteri sau descresteri ale capitalului propriu,rezultate din activitatea de exploatare. Precizarile exprese ale IAS-1 solicita ca situatia modificarii capitalurilor proprii sa cuprinda: Profitul net/pierdere neta a perioadei Fiecare element de venit si cheltuiala, castig sau pierdere recunoscute direct in capitalurile proprii Efectul cumulat al modificarii politicilor contabile si corectia erorilor fundamentale Tranzactiile de capital si distribuirile catre proprietari Soldul profitului/pierderii cumulat(e) la inceputul perioadei,la data bilantului,precum si modificarile aferente Reconcilierea intre valoarea contabila a fiecarei categorii de capitaluri proprii la inceputul si sfarsitul perioadei cu prezentarea distincta a fiecarei modificari. 8

V.

Obiectivele i procedurile capitaluriilor proprii

pentru

auditul

1. Obiectiv: Stabilirea corecta a valorii elementelor din bilant la inchiderea exercitiului Proceduri ,se verifica: Suma capitalului social subscris si varsat,precum si existenta/persistenta unor eventuale diferente nevarsate Suma rezervelor legale si a celorlalte rezerve constituie din profiturile exercitiilor precedente Marimea profitului si a pierderii exercitiului curent Natura si sumele corespunzatoare unor eventuale rezerve neconstituite din profit 2. Obiectiv: Auditul tratamentelor contabile si al inregistrarii operatiunilor Proceduri: Hotararile adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor in legatura cu constituirea capitalului,respectiv cu subscrierea si varsamintele actionarilor,corespund cu hotararile, actul constitutiv si prevederile legale Certificarea modului in care figureaza in bilant elementele de capital si rezervele,respectiv: -soldurile la deschiderea si inchiderea exercitiului -variatiile intervenite in cursul exercitiului -informatii explicative 3. Obiectiv:Auditul elementelor capitalurilor proprii (pentru societatile mici si mijlocii in care responsabilitatea gestionarii operatiunilor de capital e repartizata unor birouri sau persoane), consiliul de administratie are obligatia sa precizeze: Persoanele autorizate cu drept de semnatura legala si cele care au drept la a doua semnatura 9

Persoana imputernicita sa tina registrul actiunilor Personalul cu responsabilitati privind repartizarea dividendelor Persoanle autorizate sa urmareasca aporturile de capital la noile emisiuni de actiuni 4. Obiectiv: Respecatrea regrementarilor legale din punct de vedere juridic,contabil si fiscal Ca raportare financiara se verifica: Rezultatul reportat din modificarea politicilor contabile Rezultatul reportat din corectarea erorilor fundamentale Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerva de reevaluare Corespunzator,referentialului contabil IFRS ,situatia modificarilor capitalului propriu cuprinde: Profitul net/pierdera neta a perioadei Castigul sau pierderea recunoscuta direct in capitalurile proprii Efectul cumulat al modificarilor produse in politici contabile si al corectiilor erorilor fundamentale Tranzactii de capital Soldul profitului/pierderii la inceputul perioadei si la data bilantului O recomciliere intre valoarea contabila a fiecarei categorii de capitaluri proprii la inceputul si sfarsitul perioadei 5. Obiectiv:modificarile produse in structura si volumul capitalurilor proprii Proceduri: confruntarea/controlul si calculele de referinta se bazeaza pe analiza operatiunilor/datelor care au participat la stabilirea valorii inscrise in bilant a elementului care se analizeaza 6. Obiectiv:auditul capitalului social Proceduri:se verifica operatiuni precum: Confirmarea ca variatiile in capitalul social au fost aprobate de AGA si ca au fost transcrise in registrul actionarilor/asociatilor in mod corect 10

Confirmarea cresterilor de capital social, ca acestea au fost avizate de organele de control(pretul actiunilor,controlul evaluarii aporturilor in natura) Constatarea micsorarii de capital social, ca acestea au fost avizate de organele de control (micsorari ca urmare a :pierderilor inregistrate,in cazul emisiunii de obligatiuni) Auditul continutului si concordantei informatiilor referitoare la actiuni si obligatiuni ,cu formularul de bilant,cu raportul administratorilor,respectiv: -numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise -actiuni rascumparabile -actiuni emise in timpul exercitiului financiar(valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire) -obligatiuni emise(valoare nominala, valoarea inregistrata in momentul platii) 7. Obiectiv: Ajustri pentru meninerea nivelului capitalului sau rezerve din reevaluare Proceduri: se solicit un tabel n care sunt prezentate informaii financiare privind: numrul de aciuni nominative la nceputul i sfritul exerciiului, modificrile produse n numrul i valoarea aciunilor pe durata exerciiului se confrunt cu registrele acionarilor se examineaz rulajele conturilor de capital; se testeaz exactitatea i corectitudinea se examineaz respectarea normelor de drept la evaluarea bunurilor se verific tratamentul contabil al profitului/pierderii se confrunt cu nivelul sumelor prevzute n buget a soldurilor din componentele din grupa conturilor de capitaluri proprii 8. Obiectiv: Auditul rezervei legale i a altor rezerve, pot fi auditate n contabilitate (Registrul jurnal i fiele de cont ale Registrului Carte 11

mare) cu prevederile statutare, hotarrile AGA i deliberrile Consiliului de administraie, cu bilanurile exerciiilor precedente i cu relatrile verbale/documentare primite de la administratori. Pe lng autorizarea i corectitudinea nregistrrii contabile a operaiunilor, auditorul are obligaia s ia n considerare prevederile legale cu privire la: cota minim a profitului net prevzut pentru rezerva legal, creterea rezervelor legale 9. Obiectiv: Auditul rezultatului exerciiului, adic a prezentrii corecte n bilan, ce se refer la: numrul i valorea nominal a aciunilor, aciuni deinute n portofoliu, eventualele privilegii acordate unor acionari 10.Obiectiv: Auditul recunoaterii i evalurii datoriilor: recunoaterea se refer la probabilitatea unei ieiri de resurse, purttoare de beneficii economice, iar evaluarea privind datoriile cu sumele necesare pentru a achita obligaiile scadente sau la valoarea real a bunurilor pe pia.

12

VI. Foi de lucru


Foaia de lucru 1
La nfinarea societii, conform prevederilor legale, se formeaz capitalul social constituant al firmei. Dosarul exerciiului Societate Seciune: Act. capitaluri auditat: Capitol: Capitaluri proprii SC.ABC.SRL Subcapitol: Capitaluri ntocmit: Ciobotea Cristian Data ntocmirii: 02/12/12 Revizuit: Ciobotea Cristian Data revizuirii: 12/12/12 Referin: E.A.1

I. Obiectiv Certificarea corectei inputri n conturi la subscrierea capitalului social II. Metode Investigare i calcul III. Documente Registru jurnal, politici contabile, anexe i note IV. Calcule i analiz Subscriere capital social: 456 = 1011 20.000 Vrsare capital subscris: 5121 = 456 20.000 Transformare capital social 1011 = 1012 20.000 20.000 N

Subscriere capital social: 456 = 1012 20.000 Vrsare capital subscris: 5121 = 456 20.000

0 20.000

V. Opinie contrar. Noi, auditorii, refuzm certificarea corectei inputri n conturi privind subscrierea capitalului social. 13

Foaia de lucru 2
Se nregistreaz ieirea unui asociat din structura capitalului unei companii, acesta urmnd s primeasc contravaloarea titluri deinute de la societate prin diminuarea capitalului social. Dosarul exerciiului Societate Seciune: Act. capitaluri auditat: Capitol: Capitaluri proprii SC.ABC.SRL Subcapitol: Capitaluri ntocmit: Ciobotea Cristian Data ntocmirii: 02/11/12 Revizuit: Ciobotea Cristian Data revizuirii: 12/12/12 Referin: E.A.2

I. Obiectiv Certificarea corectei inputri i a exhaustivitii n conturi II. Metode Investigare i calcul III. Documente Registru jurnal, cartea mare, politici contabile, anexe IV. Calcule i analiz Diminuarea capitalului social: 1012 = 456 1.000 Plata efectiv a sumei: 456=5121 1.000 1.000 N

Diminuarea capitalului social i plata efectiv a sumei: 1012=5121 1.000

V. Opinie Noi, auditorii, refuzm certificarea corecta inputare i exhaustivitatea n conturi, din cauza c, nu s-a folosit contul 456 Decontri cu asociaii privind capitalul. 14

Foaia de lucru 3
Firma trebuie s plteasc impozitul pe profit. Dosarul exerciiului Societate Seciune: Act. capitaluri auditat: Capitol: Capitaluri proprii SC.ABC.SRL Subcapitol: Cheltuieli ntocmit: Ciobotea Cristian Data ntocmirii: 02/11/12 Revizuit: Ciobotea Cristian Data revizuirii: 12/11/12 Referin: E.A.3

I. Obiectiv Certificarea corectei inputri n conturi privind nregistrarea impozitului pe profit. II. Metode Investigare i calcul III. Documente Registru jurnal, cartea mare IV. Calcule i analiz nregistrarea impozitului pe profit: 691 = 441 1.000 Plata efectiv a impozitului pe profit: 441 = 5121 1.000 V. Opinie contrar. Noi, auditorii, refuzm certificarea corectei inputri n conturi privind plata impozitului pe profit, deoarece aceasta nu a fost nregistrat n contul 691 cheltuieli cu impozitul pe profit. 1.000 N

Plata impozitului pe profit: 691 = 5121 1.000

15

Foaia de lucru 4
Firma execut o lucrare unui ter. Se primete pentru aceast lucrare un bilet la ordin scadent pe 1 decembrie. Cu o sptmn nainte de scaden se depune biletul pentru scontare i se ncaseaz 90% din valoarea sa. Dosarul exerciiului Societate Seciune: Act. capitaluri auditat: Capitol: Capitaluri proprii SC.ABC.SRL Subcapitol: Cheltuieli ntocmit: Cosman Dana Data ntocmirii: 02/10/12 Revizuit:Cosman Dana Data revizuirii: 12/12/12 Referin: E.A.4

I. Obiectiv Certificarea corectei inputri i a exhaustivitii II. Metode Investigare i calcul III. Documente Registru jurnal, cartea mare, anexe la situaiile financiare i a conturilor de venituri i cheltuieli IV. Calcule i analiz Primire bilet la ordin: 413=4111 2000 ncasare efect comercial: % = 413 2000 5121 1800 667 200 0 S Primire bilet la ordin: 413=4111 2000 ncasare efect comercial: % = 413 2000 5121 1800 668 200

200

V. Opinie cu rezerve. Noi, auditorii, am constatat c, exist situaia financiar analizat este incomplet, n locul contului 667 Cheltuieli privind sconturile acordate, s-a folosit contul 668 Alte cheltuieli financiare.

16

Foaia de lucru 5
Societatea deine un teren n valoare de 10 000. Ulterior, terenul este supus mai multor evaluri: 12 000, 10 500, 9000, 9900, 15 000.
Dosarul exerciiului Societate Seciune: Act. capitaluri auditat: Capitol: Capitaluri proprii SC.ABC.SRL Subcapitol: Capitaluri ntocmit: Cosman Dana Data ntocmirii: 02/12/12 Revizuit: Cosman Dana Data revizuirii: 12/12/12 Referin: E.A.5

I. Obiectiv Certificarea corectei inputri i a exhaustivitii tranzaciilor cu reevaluarea terenului. II. Metode Investigare i calcul III. Documente Registru jurnal, cartea mare, anexe la situaiile financiare i a conturilor de venituri i cheltuieli IV. Calcule i analiz Reevaluarea 1: 2111 = 105 2.000 Reevaluarea 2: Nu exist document justificator care s ateste reevaluarea i modificarea valorii terenului. Reevaluarea 3: % = 2111 1.500 105 500 6588 1.000 Reevaluarea 4: 2111 = 7588 900 Reevaluarea 5: 2111 = % 5.100 7588 100 105 5.000

Reevaluarea 1: 2111 = 105 2.000 Reevaluarea 2: 105 = 2111 1.500 Reevaluarea 3: % = 2111 1.500 105 500 6588 1.000 Reevaluarea 4: 2111 = 7588 900 Reevaluarea 5: 2111 = % 5.100 7588 100 105 5.000

1.500

V. Opinie contrar. Noi, auditorii, refuzm certificarea exhaustivitii tranzaciilor cu reevalurea terenului.

17

Foaia de lucru 6
Societatea cumpr mrfuri n valoare de 3000 Euro la un curs de 4lei/euro. Aceasta pltete mrfurile nregistrate ca datorii fa de furnizori n 3 trane: prima treime la un curs de 4 lei/euro, a doua la 3 lei/euro, a treia la 5 lei/euro
Dosarul exerciiului Societate Seciune: Act. capitaluri auditat: Capitol: Capitaluri proprii SC.ABC.SRL Subcapitol: Capitaluri ntocmit: Ciobotea Cristian Data ntocmirii: 02/11/12 Revizuit: Ciobotea Cristian Data revizuirii: 12/12/12 Referin:

I. Obiectiv Certificarea corectei inputri i a exhaustivitii tranzaciilor privind cheltuielile i veniturile conform cursului valutar. II. Metode Investigare i calcul III. Documente Registru jurnal, cartea mare, extras de cont, anexe la situaiile financiare i a conturilor de venituri i cheltuieli IV. Calcule i analiz Prima tran la 4 lei/euro: 401 = 5124 4.000 lei A doua tran la 3lei/euro: 401 = % 4000 lei 5124 3000 lei 765 1000 lei A treia tran la 5lei/euro: % = 5124 5000 lei 401 4000 lei 665 1000 lei

Prima tran la 4 lei/euro: 401 = 5124 4.000 lei A doua tran la 3lei/euro: 401 = 5124 4.000 lei A treia tran la 5lei/euro: 401 = 5124 4.000 lei

1000

1000

V. Opinie contrar. Noi, auditorii, refuzm certificarea inputrii tranzaciilor, pentru c societatea nu a nregistrat nicio schimbare a conturilor de cheltuieli i venituri la plata la diferite cursuri valutare.

18

Foaia de lucru 7
Adunarea Generala a Actionarilor hotaraste o emisiune suplimentara de 40 de actiuni.
Dosarul exerciiului Societate Seciune: Act. capitaluri auditat: Capitol: Capitaluri Proprii SC.ABC.SRL Subcapitol: : Capitaluri ntocmit: Cosman Dana Data ntocmirii: 03/11/2012 Revizuit: Cosman Dana Data revizuirii: 21/12/2012 Referin: E.A.7

I. Obiectiv Certificarea corectei inputri i a exhaustivitii tranzaciilor II. Metode Investigare i calcul III. Documente Registru jurnal, cartea mare, anexe la situaiile financiare i a conturilor de venituri i cheltuieli IV. Calcule i analiz

Subscrierea noilor emisiuni 456=% 6.400 1011 6.000 1041 400 val nominala: 40 de actiuni x 150/lei=6000lei val de emisiune: 40 act x 160/lei=6.400 lei prima de emisiune =64006000= 400lei Varsarea in numerar la subscriere a 50% din val nominala a actiunilor si prima de emisiune 5311=456 3400

Subscrierea noilor emisiuni 456=% 6.560 1011 6.000 1041 560 val nominala: 40 de actiuni x 150/lei=6000lei val de emisiune: 40 act x 164/lei=6.650 lei prima de emisiune =6560-6000= 560lei Varsarea in numerar la subscriere a 50% din val nominala a actiunilor si prima de emisiune 5311=456 3560

160

160

19

Cresterea capitalului varsat cu 50% din val nominala a actiunilor depuse 1011=1012 3000

Cresterea capitalului varsat cu 50% din val nominala a actiunilor depuse 0 1011=1012 3000 S

V. Opinie contrar. Noi, auditorii, refuzm certificarea exhaustivitii tranzaciilor deoarece societatea a calculat gresit valoarea de emisiune a actiunilor.

Foaia de lucru 8
Societatea inregistreaza repartizarea profitului net

Dosarul exerciiului Societate Seciune: Act. capitaluri auditat: Capitol: Capitaluri Proprii SC.ABC.SRL Subcapitol: : Capitaluri

ntocmit: Ciobotea Cristian Data ntocmirii: 05/09/2012 Revizuit: Ciobotea Cristian Data revizuirii: 30/12/2012

Referin: E.A.8

I. Obiectiv Certificarea corectei inputri i a exhaustivitii tranzaciilor II. Metode Investigare i calcul III. Documente Registru jurnal, cartea mare, anexe la situaiile financiare i a conturilor de venituri i cheltuieli IV. Calcule i analiz

20

129 =

% 1061 117

207.520 129Repartizarea= % 207.520 12.500 profitului 1061 12.500 195.020 Rezerve legale 117 195.020 Rezultatul reporat

S 0

117= % 1063 1068 457

175.020 10.000 30.000 135.020

121= 129

207.520=207.520

117 Rezultat= % 195.020 reporat 1063 10.000 20.000 rezerve statutare 1068 alte rezerve 30.000 424 20.000 participarea personalului la profit 457 dividente 135.020 la plata

121 profit si pierdere

129 207.520=207.520 repartizarea profitului

S 0

V. Opinie contrar. Noi, auditorii, refuzm certificarea exhaustivitii tranzaciilor deoarece societatea a calculat gresit rezultatul reportat, neluand in seama participarea personalului la profit.

21

Foaia de lucru 9
Societatea cumpara un mijloc de transport cu 10.000,TVA 24%.Primeste pentru utilaj o subventie de 5.000 lei .Mijlocul fix are o durata de functionare de 5 ani si se amortizeaza liniar.
Dosarul exerciiului Societate Seciune: Act. capitaluri auditat: Capitol: Capitaluri Proprii SC.ABC.SRL Subcapitol: Venituri ntocmit: Cosman Dana Data ntocmirii: 23/08/2012 Revizuit: Cosman Dana Data revizuirii: 20/11/2012 Referin: E.A.9

I. Obiectiv Certificarea corectei inputri i a exhaustivitii tranzaciilor II. Metode Investigare i calcul III. Documente Registru jurnal, cartea mare, anexe la situaiile financiare i a conturilor de venituri i cheltuieli IV. Calcule i analiz

cumpararea mijlocului de cumpararea mijlocului de transport transport % = 404 11.900 % = 404 11.900 2133 10.000 2133 4426 1.900 10.000 primirea subventiei 4426 1.900 512= 131 5000 primirea subventiei 512= 131 5000 amortizarea subventiei amortizarea subventiei 131 =7582 416,66 131 =7582 83,34

333,32

amortizarea anuala=5000/12 = 416,66

amortizarea anuala=5000/5 = 1.000 1.000/12=83,34

V. Opinie contrar. Noi, auditorii, refuzm certificarea exhaustivitii tranzaciilor deoarece societatea a calculat gresit amortizarea

22

VII. Raport audit


RAPORT DE REVIZUIRE CTRE SC. ABC.SRL

Am auditat situatiile financiare ale SC. ABC.SRL, formate din: bilant, contul de profit si pierdere, situaia modificarilor capitalului propriu. Aceste situaii financiare sunt responsabilitatea conducerii societii. Responsabilitatea noastr este de a emite un raport asupra acestor situaii financiare bazat pe revizuirea efectuat. Am desfurat revizuirea n acord cu Standardul Internaional de Audit aplicabil pentru angajamentele de revizuire. Acest standard ne cere s planificm i s executm revizuirea pentru obinerea unei certificri moderate asupra faptului c situaiile financiare sufer denaturri semnificative. Am verificat formarea capitalului social ,iesirea unor asociati, tranzactiile privind impozitele, lucrarile efectuate de terti, reeveluarile, primirea unei subventii, emisiuni de actiuni si repartizarea profitului. S-au inregistrat nereguli in ceea ce priveste inregistrarea corecta in conturi a capitalului social,a impozitului pe profit. In ceea ce priveste reevaluarile nu exista document justificator care s ateste reevaluarea a doua i modificarea valorii terenului. De asemenea am observat ca prima de emisiune nu s-a calculat corespunzator iar in cadrul repartizarii profitului nu s-a luat in seama participarea personalului la profit. In opinia noastra situatiile financiare incheiate la 31.12. 2012 nu exprima corect sub toate aspectele semnificative pozitia financiara a societatii la finele anului 2012, pentru exercitiul financiar incheiat, in concordanta cu Standardele Internationale de Contabilitate si a O.M.F.P. nr. 3055/2009 (cu modificarile si completarile ulterioare) pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene. 31.12.2012 23 Coman Dana-Mariana Ciobotea Cristian

VIII. Bibliografie

Caraiani, C., & Dumitrana, M. (2008). Bazele contabilitii. Bucureti: Editura Universitar. Ciucur, E., Bratu, A., & Bojian, O. (2005). Bazele contabilitii. Rolcris. Coman, F. (2004). Contabilitate financiar. Bucureti: Fundaia Romnia de Mine. Coman, F. (2009). Contabilitate financiar i fiscalitate. Bucureti: Editura Economic. Ghizari, E. I., Rusovici, A., Rusu, G., & Cojoc, F. (2006). Auditul situaiilor financiare n entitile economice. Bucureti: Regia Autonom Monitorul Oficial. Jinga, C.-G. (2009). Audit financiar. Bucureti: Editura ASE.

24