Sunteți pe pagina 1din 3

Alexandru Macedonski

Sub conducerea lui apare n 1880 revista Literatorul. Are volume de poezii dintre care amintim Excelsior, oeme, !lori sacre. Are opere scrise n limba "rancez#. El este cunoscut n literatur# mai ales ca poet al nop$ilor %i ca teoretician al simbolismului. Poet al nopilor. &up# modelul nop$ilor lui Al"red de 'usset, 'acedons(i public# un ciclu de 11 nop$i cu tem# variat#. &intre acestea )oaptea de Aprilie %i )oaptea de Septembrie au ca tem# dra*ostea. )oaptea de +unie urm#re%te pozi$ia ,alnic# a poetului n societate. -n )oaptea de +anuarie %i exprim# solidaritatea cu cei ce su"er# n c.ip demn ridic/nd lupta vie$ii n "run$i seme$e de eroism. -n )oaptea de !ebruarie ia ap#rarea "emeii dec#zute. )oaptea de 'ai este un imn dedicat naturii vindec#toare de nevroze care comunic# omului "or$a ei nnoitoare )oaptea de &ecemvrie. Noaptea de decemvrie )oaptea de decemvrie s0a dezvoltat dintr0o le*end# n proz# intitulat# 'e(a %i 'e(a, publicat# de 'acedons(i n 1om/nul lui 2. A. 1osetti din 13 ianuarie 1840. Le*enda vorbe%te despre 'o.amed 0 ben 0 5assan, care l s"#tuie%te nainte de moarte pe "iul s#u Ali s# mear*# la cetatea s"/nt# 'e(a pentru a ob$ine iertarea p#catelor lui. 2ondi$ia pentru aceast# era s# nu se abat# de la calea dreapt#. Ali str#bate cu caravana n linie dreapt# pustiul %i moare nainte de a pune piciorul n 2etatea S"/nt#. -n acela%i timp ocitan 0 ben 0 e.livan, un zdren$#ros pornit odat# cu el la drum %i urm/nd o cale ocolit# a,un*e la 'e(a. Sensul pe care l0a extras 'acedons(i din aceast# le*end# este asem#n#tor cu acela pe care Eminescu l scotea n Lucea"#rul din basmul !ata n *r#dina de aur. 2a n orice poem romantic, planul real alterneaz# n )oaptea de decemvrie cu cel "antastic, al visului. La nceput, vedem pe poetul de *eniu tr#snit de soart# cuprins de un somn ad/nc n camera0i pustie cu "ocul stins, ncon,urat de umbre, ca de n#me$i6 ustie %i alb# e camera moart#7 8i "ocul sub vatr# se stinse scrumit79 oetul, al#turi, tr#snit st# de soart#, 2u nici o sc.inteie n oc.iu0adormit7 +ar *eniu0i mare e0aproape un mit7 Se aud *eam#tul viscolului %i urletele sinistre de lupi, realit#$i externe, dar %i simboluri ale zbuciumului interior ale "#pturii de .um#. &eodat# o "lac#r# izbucnit# sub "orma unui ar.an*.el de aur, inspira$ia, pre"ace pe poet ntr0un prin$ arab t/n#r, emir al :a*dadului, bo*at, posesor de *r#mezi de ar*int %i de aur, ,aruri cu pietre scumpe, arme de pre$, cai repezi, palate %i *r#dini par"umate de roze %i crini6 8i el e emirul, %i are0n tezaur, 'ovile nalte de0ar*int %i aur,

8i ,aruri de pietre cu "l#c#ri de sori; 5an*iare0n tot locul, o$eluri cumplite 9 -n *ra,duri, cai repezi cu "oc n copite, 8i0oc.i mpre,uru0i 9 ori spuz# cu "lori. 2a %i poetul care a "#ptuit opere m#re$e, bo*atul emir nu este mul$umit de bo*#$ia sa, el "iind c.inuit de dorin$a *loriei. entru el atin*erea absolutului nseamn# cetatea 'e(a6 Spre 'e(a0l r#pe%te credin$a0voin$a, 2etatea prea s"/nt# l c.eam# n ea, -i cere sim$irea, i cere "iin$a, -i vrea "rumuse$ea 9 tot su"letu0i vrea 9 &in t#lpi p/n#0n cre%tet i cere "iin$a. 2on%tient c# idealul nu e u%or de atins, c# cetatea s"/nt# 'e(a este desp#r$it# de :a*dad printr0un de%ert, meta"oric numit o mare aprins# de soare, emirul se pre*#te%te totu%i s#0l str#bat# cu orice risc. -n "runtea unei caravane de arm#sari %i c#mile, emirul pleac# n zori salutat de auror# %i condus de mul$ime p/n# la por$ile ora%ului. La "/nt/na umbrit# de curmali unde se opre%te s# bea ap#, prin$ul z#re%te un om pocit, n zdren$e, dar cu o privire viclean# care i m#rturise%te c# se ndreapt# spre acela%i loc. Emirul %i pune ntrebarea, dac# acest zdren$#ros va a,un*e la 'e(a. El care a renun$at la bo*#$ii pentru a mer*e la 'e(a este ncrez#tor n "or$ele sale, %i n$ele*e aspira$iile ca pe o c.estiune de onoare %i nu concepe s# ocoleasc# obstacolele la "el ca %i 5<perion. rin$ul ale*e drumul drept, ia pustiul n piept, ndur# zile de0a r/ndul sub "l#c#ri de soare setea pe care %i0o potole%te la razele oaze, ce i ies n cale. -n vreme ce nso$itorii mor c/te 30= odat#, caii %i c#milele cad, apa %i .rana scade, p#s#rile de prad# dau t/rnale, cetatea riscat# r#m/ne departe de orizont. Emirul r#m/ne n cele din urm# sin*ur pe c#mila ce %ov#ie, %i are o clip# mira,ul ora%ului s"/nt %i posedat de "ata mor*ana n#luca nc.ipuirilor sale, se *r#be%te s# a,un*# la 'e(a. Acesta are ziduri albe, poame de aur, por$i de topaze %i turnuri de ar*int, dar re*ina tru"a%# a ma*iei, "rumoasa 'e(a este, ca orice ideal de des#v/r%ire, ca per"ec$iunea pentru artist, de neatins. 'area art# cere e"ort sau sacri"iciu %i poetul ce viseaz#, emirul n drum spre cetatea s"/nt#, moare ntr0o ncordare suprem#, nu ns# nainte de a0%i vedea visul cu oc.ii, "ie %i numai sub "orma de iluzii. oetul spune c# succesul n$eles n c.ip vul*ar este rezervat numai spiritelor in"erioare, ca acel zdren$#ros care urm/nd drumul ocolit a,un*e la 'e(a. 2a %i Lucea"#rul lui Eminescu, )oaptea de decemvrie se termin# cu izolarea poetului de lumea ostil#, din ,urul s#u, incapabil# de a n$ele*e av/ntul creator, e"ortul artistului de a se des#v/r%i, de a atin*e per"ec$iunea. -n cadrul poeziei 'acedons(i "olose%te simbolul. Ast"el ar.an*.elul de aur este simbolul inspira$iei, elementul .ot#r/tor pentru opera unui artist. !r#m/nt#rile creatorului n timpul elabor#rii unei opere de art# are ca simbol v/ntul, criv#$ul, urletul lupilor. Emirul reprezint# credin$a nestr#mutat# ntr0un ideal, capacitatea omului de a r#m/ne "idel drumului ales. 'e(a este simbolul idealului. >mul pocit este simbolul omului comun, capabil de compromisuri. &rumul ocolit str#b#tut de omul pocit este simbolul eticii in"erioare a omului

comun. oetul "olose%te epitete simple, duble %i triple, asocia$ii noi pe baza principiului coresponden$elor, a ntrep#trunderii senza$iilor de v#z, auz %i miros, vorbind, de exemplu de un viscol albastru. Alte elemente simboliste pe care le *#sim n poezie sunt neolo*isme6 tremol, monolit, sol"i, blonde$e, nume de pietre scumpe, topaze, alabastru. -n deosebi re"renul %i repeti$ia dau poemului o caden$a melodioas#, un "armec muzical propriu. oezia este scris# n ritm am"ibra.i %i metru de 1? silabe. oetul aduce inova$ii de ordin te.nic, n primul r/nd n dispozi$ia rimelor. Stro"ele sunt senarii @A versuriB cu o rim# ncruci%at# %i trei rime al#turate. Cnele versuri au "unc$ie de re"ren, altele sunt repetate cu mici sc.imb#ri obsedant. -n ultimii ani ai vie$ii 'acedons(i a compus un num#r apreciabil de poezii cu "orma "ix#, rondeluri. Acestea sunt *rupate n D cicluri6 1ondelurile pribe*e, 1ondelurile celor patru v/nturi, 1ondelurile rozelor, 1ondelurile senei %i 1ondelurile de por$elan. Aceste cicluri au "ost adunate %i publicate postum n 14?E cu titlul oema rondelurilor. &intre aceste rondeluri putem aminti 1ondelul rozei ce n"lore%te n care poetul exprim# emo$ia pe care i0o treze%te n"lorirea tranda"irului. 'acedons(i se nsenineaz# contempl/nd "rumosul, sim$ind c# natura i o"er# recompens# pentru su"erin$ele vie$ii. El uit# necazurile imobiliz/ndu0%i existen$a prin art#6 > roz#0n"lore%te, suav#7 2a nor risipit e necazul. uternic m# poart# extazul Spre0o nalt# %i tainic# slav#. > alt# latur# a activit#$ii lui 'acedons(i este aceea de teoretician al simbolismului. entru el ideea de poezie este e*al# cu spontaneitatea. -n articolul oezia viitorul sau &espre lo*ica poeziei el consider# poezia n primul r/nd "orm# %i muzic#. >ri*inea poeziei se a"l# n misterul universal %i se construie%te dup# o lo*ic# proprie. El a"irm# arta versurilor este nici mai mult, nici mai pu$in dec/t arta muzicii. El pune n eviden$a capacitatea de su*estie a poeziei, suveranitatea emo$iei artistice. 'acedons(i este adept al instrumentalismului, la el ap#r/nd ideea de sinestezie. 'acedons(i a desc.is orizontul liricii rom/ne%ti prin noi motive poetice, "orme noi de poezie %i specii noi.

S-ar putea să vă placă și