Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA BABE - BOLYAI CLUJ NAPOCA Facultatea de tiine Econo ice !i "e#tiunea A$ace%ilo% &e'a%ta entul de Conta(ilitate !

i Audit

&i#ci'lina) SISTE*E CONTABILE CO*PARATE PRO"RA*A ANALITIC1 /, INTRO&UCERE 2N STU&IUL SISTE*ELOR CONTABILE CO*PARATE
1.1. Premise istorice n evoluia contabilitii 1.2. Motivaia studiului sistemelor contabile comparate 1.3. Obiectul, necesitatea i scopul studierii sistemelor contabile comparate

Anul uni+, -./---./0

-, CAU3ELE &IFEREN4ELOR INTERNA4IONALE 2N &O*ENIUL CONTABILIT14II


2.1. Cultura naional 2.2. Sistemul iscal 2.3. Sistemul !uridic 2.". #inanarea 2.$. %lte in luene

0, &IFEREN4E SE*NIFICATIVE PRIVIN& SISTE*UL &E RAPORTARE 3.1. Concepte de ba&


3.2. Metode de evaluare 3.3. Politica privind provi&ioanele i re&ervele 3.". 'a&a de evaluare (recunoatere) a elementelor patrimoniale 3.$. Metode de consolidare 3.*. +ni ormitatea sistemului de raportare inanciar 3.,. Structura situaiilor inanciare 5, CLASIFICAREA CONTABIL1 INTERNA4IONAL1 ".1. %bordarea e-trinsec ".2. %bordarea intrinsec 6, RAPORTAREA FINANCIAR1 PE 41RI

$.1. Contabilitatea n Marea 'ritanie . +./. 0.%.%.P. $.2. Sistemul contabil american . +.S. 0.%.%.P. $.3. Sistemul contabil olande& $.". Sistemul contabil rance& $.$. Sistemul contabil 1erman $.*. Sistemul contabil !apone& $.,. 2endine actuale n evoluia contabilitii n alte ri Bi(lio7%a$ie) 1. #elea1 3., Sisteme contabile comparate, 4ditura 4conomic, 'ucureti, 1555627778 2. Malciu 9, #elea1 3., Reform dup reform: Contabilitatea din Romnia n faa unei noi provocri, vol. :, 4ditura 4conomic, 'ucureti, 277$8 3. Pop %t., Contabilitate comparat i aprofundat, 4ditura :ntelcredo, ;eva, 155*8 ". <istea M, Olimid 9., Calu ;. %., coordonatori, Sisteme contabile comparate8 4ditura C4CC%<, 277*8 $. 2abr 3., =oromnea 4., Mircea M. C., Contabilitate international, 4ditura 2ipo Moldova, 2775 &i%ecto% de de'a%ta ent8 P%o$,uni+,d%, Ad%iana TIRON-TU&OR Titula% de di#ci'lin98 Lecto% uni+,d%, C%ina-Ioana FILIP