Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA din IASI FACULTATEA DE FIZICA Domeniul fundamental: tiin#e exacte Domeniul de licen !

: Fizic' Specializarea: Fizic informatic Titlul ob inut: licen#iat n FIZIC$ Durata studiilor: 3 ani (180 credite) Forma de nv! !mnt: ZI

Plan de nv! !mnt - BOLOGNA


an universitar 2012/2013
Codul disciplinei Condi ion!ri cod

Anul I
Semestrul 1 Nr.ore/sem. Curs 2 3 3 2 2 1 13 Seminar 2 2 2 2 1 2 9+2 Forma de Numar Laborator verificare credite 2 2 2 6 C E E C E C 3E + 3C 5 5 5 5 5 5 10+ 1 Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Disciplina

Semestrul 2 Nr.ore/sem. Curs 1 3 2 2 2 1 Seminar 1 2 1 2 1 2 6+3 Forma de Laborator verificare 2 2 2 4 6+4 C E E E E C C PV 4E + 4C Numar credite 5 5 5 5 5 5 5 5 -

Fizic! general! / General Physics Mecanic! clasic! / Classical Mechanics Fizic! molecular! $i c!ldur! / Molecular Physics and Heat Tehnologii informa ionale / Informational Technologies Analiz! matematic! / Mathematical Analysis Limba str!in! / Foreign Language Electricitate $i magnetism / Electricity and Magnetism Oscila ii $i unde / Oscillations and Waves

Limbaje de programare / Programming Languages Algebr! $i elemente de geometrie / Algebra and Elements 10 of Geometry 11 Practic! de laborator* / Laboratory practice 12 Curs facultativ 1 / Facultative course 13 Educa ie fizic! - facultativ / Physical Education - facultative

Total Total general


*) 2 s!pt!mni la sfr$itul sem. II

28 + 2

30
F+FT+FI+FM+BF

22 + 4 + 4

30 + 10

Curs Facultativ - Rezolvare de probleme/Facultativ cours - Solving problems RECTOR,

DECAN,

prof. univ. dr. Vasile ISAN

conf. univ. dr. Sebastian POPESCU

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA din IASI FACULTATEA DE FIZICA Domeniul fundamental: tiin#e exacte Domeniul de licen !: Fizic' Specializarea: Fizic informatic Titlul ob inut: licen#iat n FIZIC$ Durata studiilor: 3 ani Forma de nv! !mnt: ZI

Plan de nv! !mnt


Anul II - Fizic informatic
Codul disciplinei Nr. crt.
Condi ion!ri cod

an universitar 2013/2014 an universitar 2012/2013


Semestrul 1 Nr.ore/sem. Curs 2 3 2 2 2 1 12 Seminar 2 2 2 1 2 7+2 Forma de Numar Laborator verificare credite 2 2 2 6 E E C E E C 4E+2C 5 5 5 5 5 5 Semestrul 2 Nr.ore/sem. Curs 1 3 3 3 2 12 Seminar 1 2 2 2 1 2 8+2 Forma de Laborator verificare 2 2 4 4+4 C E E E E C PV 4E+3C Numar credite 5 5 5 5 5 5 5

Disciplina

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ecua ii diferen iale $i ecua iile fizicii matematice Differential equations and mathematical physics equations Optic! / Optics Metode numerice $i de simulare n fizic! Numerical and simulation methods in physics Mecanic! teoretic! / Theoretical mechanics Sisteme de operare (Windows, UNIX) Operating systems (Windows, UNIX) Limba str!in! / Foreign language Electrodinamic! $i teoria relativit! ii Electrodynamics and theory of relativity Electronic! / Electronics Mecanic! cuantic! / Quantum mechanics Fizica atomului / Atom physics Practic! de specialitate*/ Speciality practice Educa ie fizic! - facultativ Physical education - facultative

Total Total general


*) 2 s!pt!mni la sfr$itul sem. II RECTOR, prof. univ. dr. Vasile ISAN

25 + 2

30

24 + 2 + 4

30+5

DECAN, conf. univ. dr. Sebastian POPESCU

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA din IASI FACULTATEA DE FIZICA Domeniul fundamental: tiin#e exacte Domeniul de licen !: Fizic' Specializarea: Fizic informatic Titlul ob inut: licen#iat n FIZIC$ Durata studiilor: 3 ani Forma de nv! !mnt: ZI

Plan de nv! !mnt


Anul III - Fizic informatic
Codul disciplinei Nr. crt. 1 2 3 4
Condi ion!ri cod

an universitar 2014/2015 an universitar 2013/2014


Semestrul 1 Nr.ore/sem. Curs 2 2 3 2 2 2 13 Seminar 2 2 Forma de Numar Laborator verificare credite 2 2 2 2 2 10 E E E E C C 4E+2C 5 5 5 5 5 5 Semestrul 2 Nr.ore/sem. Curs 2 2 3 2 2 2 2 13 + 2 Seminar 2 2 Forma de Laborator verificare 2 2 2 2 2 2 12 E E E C E C C 2E+5C Numar credite 5 5 5 5 5 5 5 5

Disciplina

Baze de date / Data bases Fizica moleculei / Molecule Physics Fizica plasmei / Plasma physics Fizica st!rii solide / Solid state physics Termodinamic! $i fizic! statistic! 5 Thermodynamics & statistical physics 6 Op ional (1) / Optional (1) Programarea calculatoarelor (C, C++) 7 Computer programming (C, C++) Re ele de calculatoare $i administrare 8 Computer networks and administration Fizica nucleului $i a particulelor elementare 9 Physics of nucleus & elementary particle physics 10 Op ional (2) / Optional (2) 11 Op ional (3) / Optional (3) 12 Op ional (4) / Optional (4) Istoria fizicii (facultativ) 13 History of physics (facultative) 14 Licen ! / Licence

Total Total general


RECTOR, prof. univ. dr. Vasile ISAN

25

30

27+2
DECAN, conf. univ. dr. Sebastian POPESCU

30+5+5

Cursuri op#ionale - anul III Op ional (1) 1. Metode $i instrumente de m!sur! electrice $i electronice / Methods & instruments for electric & electronic measurements 2. Introducere n fizica mediului $i ecologie / I ntroduction to environmental physics and ecology

Op ional (2) 1. Fizica atmosferei $i meteorologie/ Atmosphere physics & meteorology 2. Sisteme de achizi ii $i procesare a datelor / Systems for data acquisition and processing

Op ional (3) 1. Introducere n modelarea proceselor fizice/ Introduction to modelling of physical processes 2. Arhitectura calculatoarelor /Computer architecture Op ional (4) 1. Transmiterea informa iei prin fibre optice / Information transmission through optical fibers 2. Astrofizic! $i cosmologie / Astrophysics & cosmology DECAN, conf. univ. dr. Sebastian POPESCU

RECTOR, prof. univ. dr. Vasile ISAN