Sunteți pe pagina 1din 9

Despre libertatea cuvntului i a gndirii

Despre libertate John Stuart Mill

CUPRINS

1. #. ". -.

INTRODUC R .....................................................................................p!." D SPR $I% RT&T & CU'(NTU$UI )I & *(NDIRII.........................p!." CONC$U+II............................................................................................p!., %I%$IO*R&.I ......................................................................................p!./

INTRODUC R John Stuart Mill 0#1 2ai 1,13 4 , 2ai 1,5"6 7 o personalitate 2ultilateral89 a :ost :iloso: en!le;7 a s<ris tratate =e e<ono2ie >i lo!i<87 a =e;?oltat :iloso:ia utilitarist8 >i a :ost <el 2ai i2portant =intre liberalii se<olului al @I@4lea. & per:e<Aionat 2eto=ele in=u<ti?e =e <er<etare a <au;alit8Aii7 =ar a absoluti;at in=u<Aia7 rupBn=4o =e =e=u<Aie. Printre publi<aAiile =e su<<es ale lui Mill7 se nu28r8 >i Despre libertate01,C/67 <arte s<ris8 <u aDutorul soAiei sale7 Eariet TaFlor7 publi<at8 =up8 <e a<easta a =e<e=at7 >i7 toto=at87 =e=i<at8 ei. Te2a a<estei lu<r8ri7 =up8 <u2 pre<i;ea;8 >i autorul7 este9 GTe2a a<estui eseu nu este a>a4nu2ita $ibertate a ?oinAei H...I <i este $ibertatea Ci?il8 sau So<ial89 natura >i li2itele puterii <e poate :i eJer<itat8 Kn 2o= le!iti2 =e <8tre so<ietate asupra in=i?i=ului. H1I Cartea <uprin=e - <apitole9 I Intro=u<ere II Despre libertatea <u?Bntului >i a !Bn=irii III Despre in=i?i=ualitate7 <a unul =intre ele2entele bunei4st8ri I' Despre li2itele autorit8Aii so<iale asupra in=i?i=ului ' &pli<aAii & <onstrBn!e un o2 Knsea2n8 a4l K2pie=i<a s8 :ie liber =ar liber :aA8 =e <eL &proape toAi 2orali>tii au :8<ut =e4a lun!ul istoriei o2ene>ti elo!iul libert8Aii. Pre<u2 :eri<irea sau binele7 pre<u2 natura sau realitatea7 KnAelesul a<estui ter2en este atBt =e <uprin;8tor Kn<Bt toate interpret8rile sunt la pri2a ?e=ere7 posibile. Mn <el =e4al =oilea <apitol se re!8ses< 2oti?ele <are :a< ne<esar8 libertatea :iinAei u2ane =e a4>i :or2a opinii >i =e a le eJpri2a :8r8 ni<i o re;er?87 pre<u2 >i =e ur28rile p8!ubitoare pentru natura intele<tual80>i pentru <ea 2oral8 a o2ului6 atun<i <Bn= a<east8 libertate nu este a<or=at8 sau 28<ar a:ir2at8 Kn <iu=a tuturor inter=i<Aiilor. D SPR $I% RT&T & CU'(NTU$UI )I & *(NDIRII I=eile proe2inente <8rora Mill le a<or=8 <ea 2ai 2are i2portanA8 sunt ur28toarele9 Oa2enii =ores< s8 restrBn!8 libert8Aile altor oa2eni9 :ie pentru <8 =ores< s84>i i2pun8 puterea lor asupra altoraN :ie pentru <8 ?or s8 i2pun8 <on:or2itatea ei s8 nu !Bn=eas<8 =i:erit =e alAii7 >i ni<i alAii =i:erit =e eiN :ie7 Kn <ele =in ur287 pentru <8 au <on?in!erea <8 la Kntrebarea9 <u2 trebuie s8 ne =u<e2 ?iaAaL nu eJist80<a =e alt:el la ori<e Kntrebare autenti<86 =e<Bt un sin!ur r8spuns <e poate :i !8sit <u aDutorul raAiunii7 al intuiAiei sau prin unitatea teoriei <u pra<ti<a. Mill tre<e repe=e peste pri2ele =ou8 2oti?e7 <8<i ele nu :or2ulea;8 ni2i< =in <e ar putea :i respins prin ar!u2ente raAionale. Sin!urul 2oti? pe <are =ore>te s84l trate;e <u serio;itate este <el =in ur289 <8 :inalit8Aile ulti2e ale ?ieAii

pot :i =es<operite7 iar <ei <are se i2pun a<estor a=e?8ruri >i r8spBn=es< 2in<iuni <e pot <au;a r8ul7 trebuie re=u>i la t8<ere. Repli<a lui este <8 oa2enii nu sunt in:ailibiliN <8 presupusele ?e=eri <e pot :i peri<uloase s4ar putea =o?e=i7 pBn8 la ur287 a=e?8rate. Cei <e i4au u<is pe So<rate >i pe Cristos erau <on?in>i <8 a<e>tia r8spBn=eau nea=e?8ruri peri<uloase7 :iin= ei Kn>i>i =e2ni =e respe<t a>a <u2 sunt 2ulAi oa2eni =in ;ilele noastre. )ti2 <u toAii <8 So<rate a intrat Kn <on:li<t <u autorit8Aile >i <u opinia publi<8 =e pe a<ea ?re2eN se >tie <8 el a :ost <el =intBi <are a propo?8=uit ?irtutea. &<estui 2are 2aestru7 =a<8 Kl pot nu2i a>a7 <on?ieAuitorii s8i i4au s<urtat ?iaAa7 :iin= <on=a2nat pentru i2pietate >i i2oralitateN i2pietate pentru <8 a ne!at ;eii re<unos<uAi =e stat7 >i i2oralitate pentru <8 prin =o<trinele sale ar :i insti!at <oruperea tineretului. &st:el7 tribunalul so<otin= a<este 2oti?e Knte2eiate7 l4au !8sit ?ino?at pe <el <are 772erita <el 2ai 2ult re<uno>tinAa oa2enilor =e pBn8 atun<i7 >i nu nu2aiO. Con<lu;ia eJe2plului9 :olosin=u4se =e braAul le!ii7 autoritatea a re:u;at =reptul la eJpri2area opiniei. &>a <u2 un 2are <Br2uitor7 Mar< &ureliu7 a autori;at perse<uAia <re>tinis2ului pentru <8 repre;enta un peri<ol 2oral >i so<ial. &2 !re>i =a<8 a2 presupune <8 perse<uAia nu o2oar8 ni<io=at8 a=e?8rul. Nu e =e<Bt o =o?a=8 =e senti2entalis2 !8unos obser?8 Mill =a<8 a=e?8rul7 =oar pentru <8 este a=e?8r7 ar a?ea ?reo putere pe <are eroarea nu o are7 =e a triu2:a asupra te2niAei >i a ru!ului. &?antaDul a=e?8rului ar :i a<ela <8 atun<i <Bn= o opinie este a=e?8rat87 ea poate :i <o2b8tut8 o =ata7 =e =ou8 sau =e 2ai 2ulte ori7 Kns8 pe par<ursul ti2pului se ?or !8si oa2eni <are s8 o re=es<opere7 pBn8 <Bn= o ast:el =e re=es<operire ?a ni2eri o epo<8 Kn <are K2preDur8rile o ?or aDuta s8 s<ape =e perse<uAii7 r8spBn=in=u4se atBt =e 2ult7 Kn<Bt s8 poat8 re;ista K2preDur8rilor =e supri2are. Perse<uAia istoria a =e2onstrat4o e 2ult prea e:i<ient8. Ca s8 nu ?orbi2 =e<Bt =e opiniile reli!ioase9 Re:or2a a i;bu<nit =e <el puAin =ou8;e<i =e ori Knaintea lui $uther7 >i a :ost Kn8bu>it8. &rnol= =e %res<ia a :ost re=u< la t8<ere. $a :el7 .ra Dol<ino7 Sa?onarola7 albi!en;ii7 ?al=ensii7 lolar;ii7 hu>iAii...Mn Spania7 Italia7 .lan=ra7 I2periul &ustri<7 protestantis2ul a :ost era=i<atN la :el s4ar :i Knta2plat paote >i Kn &n!lia =a<8 re!ina Maria ar :i tr8it sau =a<8 re!ina lisabeta ar :i 2urit...Ni<i o persoan8 re;onabil8 nu se poate Kn=oi <8 Ai <re>tinis2ul ar :i putut :i stBrpit =in I2periul Ro2anH#I. Si!ur se poate obie<ta <87 to<2ai pentru <8 a2 !re>it Kn tre<ut7 ar :i o la>itate s8 nu lo?i2 r8ul atun<i <Bn= Kl lo<ali;82 Kn pre;ent =e tea28 s8 nu 2ai !re>i2 Kn<8 o =ataN Obie<Aia 2ai poate :i spus8 >i ast:el9 <u <ertitu=ine7 nu sunte2 in:ailibili7 =ar =a<8 ?re2 s8 supra?ieAui27 trebuie s8 lu82 =e<i;ii >i s8 a<Aion82 :8r8 a a?ea <ertitu=inea absolut87 ba;Bn=u4ne =oar pe propriile noastre !Bn=uri <on>tiente. Judecata este dat omului pentru ca acesta s o foloseasc . )i =a<8 Du=e<ata e :olosit8 !re>it <e :a<e2L &sta nu Knsea2n8 <8 trebuie s8 re<o2an=82 s8 nu o :olosi2. & inter;i<e <eea <e <re=e2 <8 este peri<ulos nu Knsea2n8 <8 sunte2 s<utiAi =e !rea>eal8. Noi trebuie s8 a<Aion82 <on:or2 propriilor !Bn=uri <on>tiente7 <hiar <u ris<ul =e a !re>i. Pentru <8 =a<8 nu a2 a<Aiona ni<io=at8 <on:or2 i2pulsurilor proprii pentru <8 pot :i !re>ite ar Knse2na <a toate interesele noastre s8 r82Bn8 nesatis:8<ute. ste =e opinia in=i?i;ilor s84>i :or2e;e opinii <Bt 2ai aproape =e a=e?8r7 >i s8 nu le i2pun8 altora =e<Bt =a<8 sunt :oarte

si!uri <8 au =reptate. Dar :iin= si!uri nu :a< alt<e?a =e<Bt s8 =ea =o?a=8 =e la>itate7 pentru <8 =a<8 ar re<unoa>te <8 au !re>it Kntr4o pri?inA87 nea<AionBn= <on:or2 opiniilor proprii7 nu ar Knse2na =e<Bt s8 =ea Knapoi7 a=i<8 s8 a=2it8 alte =o<trine >i r8spBn=irea lor7 =oar pentru <8 alAi oa2eni7 =in alte ?re2uri 2ai puAin lu2inate au spus opinii <are a;i sunt <onsi=erate a=e?8ruri. *u?ernele au :iJat taJe7 i2po;ite !rele7 au =us r8;boaie...asta Knsea2n8 <8 >i ele au !re>i. &r trebui oare s8 nu 2ai eJiste i2po;ite >i ni<i r8;boaieL *u?ernele a<Aionea;8 <Bt =e bine pot7 =ar totu>i <ertitu=inea absolut8 nu eJist87 =ar pentru s<opurile noastre a?e2 =estule !aranAii =e si!uranA8. Pute2 >i trebuie7 pentru a ne <8l8u;i <on=uita7 s8 presupune2 <8 opinia noastr8 este a=e?8rat80asta :a<e2 >i <Bn= Ki opri2 pe <ei r8i s8 per?erteas<8 so<ietatea7 nu :a<e2 ni2i< alt<e?a =e<Bt9 s8 presupune26. Mill spune9 :8<Bn= asta7 oa2enii 2er! 2ult 2ai =eparte <u presupunerile. ste o =i:erenA8 enor28 Kntre a presupune <8 o opinie este a=e?8rat87 pentru <87 =e>i au eJistat o<a;ii7 ea nu a :ost <ontestat87 >i a:ir2area a=e?8rului ei <u s<opul =e a nu se per2ite respin!erea eiH"I. Mn 2o2entele Kn <are ?re2 s84i <o2bate2 pe 77oa2enii r8i s8 per?erteas<8 so<ietatea <u ?e=eri :alse sau perni<ioaseO7 trebuie s8 =82 oa2enilor libertatea =e a ne!a <8 <eea <e noi nu2i2 r8u7 perni<ios sau per?ertit este alt:elN Kn <a; <ontrar7 <on?in!erea noastr8 nu este raAional87 <i pur >i si2plu =o!2ati<87 ea neputBn= :i anali;at8 sau 2o=i:i<at8 Kn ur2a apariAiei unor noi :apte >i i=ei. &=e?8rul =epin=e =e re;ultatul <Bnt8ririi a =ou8 2ulAi2i =e te2eiuri <e se <on:runt8. Mill a luat =rept eJe2plu la a<east8 a:ir2aAie <a;ul 2arelui Ci<ero. &<esta se spune <8 Kntot=eauna stu=ia ple=oaria a=?ersarului s8u <u a<ea>i ar=oare <u <are4>i reali;a propria ple=oarie. &st:el pute2 spune <8 <ine <unoa>te nu2ai propriul pun<t =e ?e=ere asupra <hestiunii Kn <au;87 <unoa>te puAin lu<ru7 pentru <8 =a<8 el nu >tie te2eiurile a=?erse7 nu are <u2 s8 pre:ere una =intre opinii. Da<8 nu stai sa as<ulAi a2bele opinii asupra unei Du=e<8Ai7 =a<8 nu te pui Kn po;iAiile intele<tuale ale <elor <e !Bn=es< alt:el =e<Bt tine >i nu ai eJa2inat ar!u2entele <are le4ar putea a=u<e partea a=?ers87 Knsea2n8 <8 nu <uno>ti <u a=e?8rat =o<trina pro:esat8. &<east8 re!ul8 este :oarte i2portant8 pentru Kntele!erea real8 a <hestiunilor 2orale ale ?ieAii o2ului. Mill este atBt =e <on?ins7 Kn<Bt nu e;it8 s8 =e<lare <87 n absena unui oponent pentru fiecare adevr de seam, el trebuie neaprat imaginat i trebuie nzestrat cu cele mai puternice argumente pe care ar putea s le incove cel care joac rolul de ,, avocat al diavolului", astfel nct s ne putem pstra vigoarea intelectual . Mn absenAa =e;baterilor libere7 se pier= nu nu2ai te2eiurile opiniei <i7 <hiar >i sensul a<esteia. Mn lo<ul unei KnAele!eri ?ii >i al unei <on?in!eri puterni<e7 nu r82Bn =e<Bt <Bte?a ?orbe Kn?8Aate pe =e rost. &st:el7 Kn lo< =e a :i <a la Kn<eput7 2ereu Kn alert87 :ie pentru a se ap8ra K2potri?a oa2enilor7 :ie pentru a4i <8uta pe oa2eni7 a<e>tia se 2ulAu2es< <u un <on:or2is2 pasi? >i ni<i nu au= ar!u2entele :or2ulate K2potri?a lor. CBt =e =es se4ntB2pl8 <a o2ul <are su:er8 =atorit8 unei eJperienAe =ureroase7 unui ne<a;7 sau =e;a28!iri nea>teptate7 s84>i a2inteas<8 =e ?reun pro?erb pe <are4l >tia =e 2i<7 =ar al <8rui sens =a<8 l4ar :i tr8it 2ereu <u a=e?8rat a>a <u2 Kl si2te a<u2 7 l4ar :i sal?at =e nenoro<ire. O alt8 eJpli<aAie a :eno2enului ar :i a<ea <8 oa2enilor Kn<lin8 Knspre a Kn<eta s8 se 2ai !Bn=eas<8 la un lu<ru atun<i

<Bn= Kn le!8tur8 <u el nu2ai eJist8 ni<i o Kn=oial8N a<easta este <au;a a Du28tate =in !re>elile pe <are noi le :a<e2. De ai<i pute2 prea bine eJpli<a7 =a<8 eJist87 prepon=erenAa =e opinii. a se =atorea;8 <alit8Aii o2ului =e a4>i Kn=repta !re>elile. *re>elile se Kn=reapt8 pe ba;a =is<uAiilor >i a eJperienAeiN =is<uAiile sunt ne<esare pentru a ?e=ea <u2 trebuies< interpretate eJperienAele. Mntrea!a ?aloare a Du=e<8Aii o2ului =epin=e =e <alitatea =e a putea :i Kn=reptat <Bn= !re>e>teN =e abia atun<i pute2 spune <8 Du=e<ata lui este =e2n8 =e Kn<re=ere =a<8 2iDloa<ele pentru Kn=reptarea ei sunt 2ereu la Kn=e2Bn8. Judecata poate ajunge demn de ncredere prin pstrarea sufletului deschis la criticile aduse opiniei i conduitei sale . &st:el o2ul reali;ea;8 <8 sin!ura <ale pentru o :iinA8 una28 s8 se poat8 apropia =e <unoa>terea absolut8 a unui lu<ru este s8 as<ulte tot <e pot spune asupra lui persoanele <u <ele 2ai =i?erse opinii >i s8 <er<ete;e toate un!hiurile =in <are a<el lu<ru poate :i pri?itN a<easta este >i 2o=alitatea prin <are au =obBn=it KnAelepAii KnAelep<iuneaN este sin!ura <ale =e a aDun!e la KnAelep<iunea su:letului. &st:el Kn 2o2entul Kn <are stai7 as<ulAi p8reri7 le <o2baAi <u ale tale >i nu te te2i s8 le pui Kn pra<ti<87 e>ti Kn=rept8Ait s8 spui <8 apre<ierea ta este <ea 2ai bun87 2ai bun8 =e<Bt <ele <are nu a tre<ut printr4un ase2enea pro<es.0eJ.9 biseri<a ro2ano4<atoli<8 as<ult8 >i 77a?o<atul =ia?oluluiO6. Oare ar putea <ine?a <al<ula <Bt pier=e lu2ea7 so<ietatea7 Kn <a;ul <elor la <are Knsu>irile intele<tuale pronunAate se K2pletes< <u :irea ti2i=8 >i <are nu Kn=r8;nes< s8 ur2e;e ni<i o linie =e !Bn=ire <uraDoas8 >i in=epen=ent8 =e tea28 <a nu <u2?a ea s8 <on=u<8 la <e?a <onsi=erat K2potri?a <re=inAei sau i2oralLL Ni<i un o2 nu poate :i 2are !Bn=itor =a<8 nu re<uno>te <87 Kn <alitate =e !Bn=itor7 pri2a sa =atorie este =e a ur2a =ru2ul propriei sale raAiuni7 in=i:erent la <e <on<lu;ii ?a aDun!e. $ibertatea =e !Bn=ire este ne<esar8 nu Kn pri2ul rBn= pentru a <reea 2ari !Bn=itori. %a =in <ontr87 ea este la :el =e in=ispensabil8 pentru a =a :iinAelor o2ene>ti posibilitatea =e a aDun!e la =e;?oltarea 2intal8 =e <are sunt <apabile. Dac nu ne afirmm libertatea de spirit, nu putem conta pe un nou nceput al ideilor i a tot ceea ce ne nconjoar. Mn<8 o =at87 e :oarte posibil <a 7 :8r8 o total8 libertate =e =is<uAie7 a=e?8rul s8 nu ias8 la i?eal8. Dar a<esta este =oar o <on=iAie ne<esar87 nu >i su:i<ient87 pentru =es<operirea luiN s4ar putea <a a=e?8rul7 <u toate e:orturile noastre7 s8 r82Bn8 Kn!ropat Kn a=Bn<uri7 Kn ti2p <e <au;ele <ele 2ai no<i?e triu2:87 <u e:e<te =istru<ti?e enor2e pentru u2anitate. Mntr4un 2o= <uraDos pentru un utilitarist =e<larat7 Mill obser?8 <8 >tiinAele u2ane0a=i<8 so<iale6 sunt prea <on:u;e >i nesi!ure pentru a :i <ali:i<ate a=e<?at =rept >tiinAe9 nu !8si2 Kn ele ni<i le!i >i ni<i !enerali;8ri ?ali=e7 =e a<eea nu pute2 pre;i<e ni<i pre=i<Aii >i ni<i prin<ipii =e a<Aiune. Mn realitate <eea <e Mill Kn<er<8 sa pro2o?e;e este =i?ersitatea =e opinii <a o ?aloare Kn sine. l ?orbe>te =e ne?oia =e 77a :i <ore<Ai <u toate :aAetele a=e?8ruluiOH3I 4 o eJpri2are pe <are nu ar :olosi4o un o2 =a<8 ar <re=e <a pri2ii utilitari>ti 7 Kn a=e?8ruri si2plu >i <o2plete. Mill <re=ea <8 o2ul este o :iinA8 spontan87 <8 =ispune =e o libertate =e ale!ere7 <8 K>i 2o=elea;8 sin!ur <ara<terul7 <8 =in relaAiile sale <u alAi oa2eni >i

<u natura <e?a nou apare :8r8 Kn<etare7>i <8 to<2ai a<east8 noutate este ele2entul <el 2ai <arateristi< >i <el 2ai u2an Kn el. &r!u2entele ur28toare sunt Kn<8 >i 2ai :ira?e. l spunea <87 dac nu este contestat, adevrul risc s degenereze n dogm sau preDu=e<at8N oa2enii nu4l ?or 2ai si2Ai <a pe un a=e?8r ?iuN e ne?oie se opo;iAie pentru a4l Aine Kn ?iaA8. 77&tBt pre=i<atorii7 <Bt >i <ei <e4i as<ult87 a=or2 Kn post Kn=at8 <e pe <B2pul =e lupt8 nu se 2ai !8se>te ni<i un ina2i<OH-I <ople>iAi <u2 sunt =e 77so2nul a=Bn< al opiniei <onsa<rateOHCI. Mill 2ai =e;?8luie7 =e ase2enea7 >i <au;ele prin<ipale <are :a< <a =i?ersitatea opiniilor s8 :ie a?antaDoas89 a6. :ie una este :als87 iar <ealalt8 este a=e?8rat8N b6. opinia unani2 a=2is8 este a=e?8rat87 <eea <e :a<e =in <on:runtarea <u opinia opus8 un lu<ru esenAial pentru a KnAele!e <lar8 >i tr8irea pro:un=8 a ei.N <6. =o<trinele a:late Kn <on:runtare K>i K2part a=e?8rul Kntre ele7 opinia non<on:or2ist8 :iin= ne<esar8 pentru a :urni;ar restul =e a=e?8r. $e!at =e ulti2a <au;87 Mill ale!e un eJe2plu <ontro?ersat7 >i =e ase2enea =is<utat in ;ilele noastra prin =eDa <elebra <arte a lui Dan %roPn7 GCo=ul lui Da 'in<i. &st:el7 Mill spune Kn :elul ur28tor9 2oralitatea <re>tin8 :a<e se Kn<a=rea;8 Kn a "4a <ate!orie enu2erat8 2ai sus7 >i nu =e;?8luie <u eJa<titate toat8 :aAa=a a=e?8rului. Spusele lui Isus <onAin >i au :ost 2enite s8 <onAin8 nu2ai o parte =in a=e?8rN <8 2ulte <o2ponente esenAiale ale <elei 2ai Knalte 2oralit8Ai nu au :ost o:erite7 >i ni<i nu a eJistat intenAia =e a :i o:erite7 Kn spusele <e ni s4au trans2is =e <8tre Mnte2eietorul <re>tinis2ului7 ele :iin= <o2plet i!norate Kn siste2ul eti< e=i:i<at pe ba;a <u?Bntului lui Isus =e <8tre %iseri<a Cre>tin8. Datorit8 a<estora7 Mill <re=e <8 este o 2are !re>eal8 s8 <8ut82 Kn =o<trina <re>tin8 a<el <o= <o2plet pentru Kn=ru2area noastr8 pe <are po?8Auitorul intenAiona s84l statorni<eas<8 >i s84l transpun84n ?iaA87 o:erin=u4l Kns8 nu2ai parAialN a<esta7 Kn opinia lui Mill7 nu este alt<e?a =e<Bt o teorie Kn!ust8 <are tin=e s8 =e?in8 pra<ti<a unui 2are r8u7 s8r8<8<in= 2ult <onAinutul e=u<aAiei >i intruirii 2orale. &st:el7 prin Kn<er<area =e a :or2a spiritul >i si2A82intele eJ<lusi?e pe un <alapo= reli!ios >i prin Knl8turarea nor2elor lai<e7 <are pBn8 a<u2 <e?a ?re2e7 <oeJistau <u eti<a reli!ioas8 >i o <o2pletau7 re;ultatul ?a :i un tip u2an Dosni<7 ser?il7 supunBn=u4se =e bine =e r8u :aA8 =e <e el so<otea a :i 'oinAa Supre287 este in<apabil =e a se ri=i<a la i=eea %inelui Supre2. Siste2ul <re>tin nu :a<e eJ<epAie =e la re!ul89 atun<i <Bn= starea Kn <are se a:l8 spiritul u2an nu este una =e per:e<Aiune7 interesele a=e?8rului <er o =i?ersitate =e opinii. Cu toate a<este p8reri ale sale7 Mill7 nu pretin=e <8 :olosirea unei libert8Ai neKn!r8=ite =e eJpri2are a tuturor opiniilor posibile7 ?a pune <ap8t a<estor rele7 i;?orBte =in =BrDeniea <u <are K2p8ti2iAii <re= Kn =o<trinele reli!ioase >i :iloso:i<e.

CONC$U+II Mn<er<area =e a re;u2a Kn i=ei 2ai <on<ise i=eile pe <are Mill a >tiut s8 le a:ir2e7 ar :i =e prisos7 pentru <8 28iestria autorului a l8sat lo< =i?ersit8Aii interpret8rilor7 <on:or2 i=eii =e ba;8 a <8rAii7 libertatea :iinAei u2ane =e a4>i eJpri2a opiniile pre<u2 =e un=e >i =i?ersitatea opiniilor. seul 77Despre libertate tratea;8 proble2e so<iale pres<ise7 susAinute <u eJe2ple eJtrase =in realitatea tulbure a ;ilelor saleN =ar prin<ipiile >i <on<lu;iile sale r82Bn pertinente7 Kn parte pentru <8 ele =e<ur! =in <ri;ele 2orale a<ute <are sur?in Kn eJistenAa unui o27 apoi =intr4o ?iaA8 petre<ut8 Kn ap8rarea unor <au;e <on<rete >i Kn a=optarea unor po;iAii sin<ere >i =e a<eea <Bteo=at87 peri<uloase. Mill s4a preo<upat ast:el7 =e proble2e <are l4au a:e<tat Kn 2o= =ire<t7 n4a a?ut ne?oie =e o<helarii ?reunei orto=oJii pentru a pri?i realitatea. I=ei esenAiale le!ate =e libertatea <u?Bntului >i a !Bn=irii9 Din 2o2ent <e a2 :ost Kn;estraAi <u Du=e<at87 trebuie neap8rat s8 o :olosi27 <u risul <hiar =e a !re>i7 pentru <8 =a<8 nu o :a<e2 pute2 ori s8 r82Bne2 <u toate interesele nesatis:8<ute0>i =a<8 :a<e2 a<est lu<ru7 ;i< eu7 la <e bun s8 2ai tr8ie>ti =a<8 nu :a<i >i nu a:ir2i ni2i< =in <eea <e iAi =ore>ti >i iAi pla<eL6 ori s8 ris<82 s8 :i2 luaAi =rept r8u:8<8tori si perni<io>i ai lu2ii Kn <are tr8i2. Certitu=inea absolut8 a unui lu<ru nu eJist87 =ar pute2 totu>i s8 ne apropie2 =e ea prin presupunerea unui a=e?8r <a :iin= a=e?8rat7 nu nu2ai pentru a ne :a<ilita 2un<a >i pentru <8 nu ?re2 noi s8 !Bn=i2 alt:el7 <i pentru <8 a re;istat tuturor Kn<er<8rilor =e a4l <o2bate. Trebuie Kntot=eauna s8 <unoa>te2 toate :aAetele i=eii abor=ate7 pentru <a ast:el s8 pute2 s8 ne opri2 asupra uneia =intre ele. Da<8 a=e?8rul nostru nu este <ontestat7 a=e?8rul ris<8 s8 =e!enere;e Kn =o!28 sau preDu=e<at87 Kn?8Aat8 pe =e rost. O2ul este o :iinA8 spontan87 <are =ispune =e o libertate =e ale!ere7 <are K>i 2o=elea;8 sin!ur <ara<terul7 <are =in relaAiile sale <u alAi oa2eni >i <u natura apare :8r8 Kn<etare <e?a nou7 >i to<2ai a<east8 noutate este ele2entul <el 2ai <arateristi< >i <el 2ai u2an Kn el0:iinAa u2an86. Din a<east8 =orinA8 a in=i?i=ului =e a :i sin!urul lui st8pBn re;ult8 KnAelesul po;iti? al libert8Aii0libertatea pozitiv6. &utoritatea nu trebuie s8 Ain8 prea =in s<urt libertatea =e eJpri2areN trebuie s8 eJiste o arie 2ini2al8 =e libertate personal8 <are7 sub ni<i un 2oti?7 s8 nu poat8 :i ?iolat8. Da<8 oa2enii nu sunt l8saAi s8 tr8ias<8 a>a <u2 =ores<7 77Kntr4un 2o= <e nu4i pri?e>te =e<Bt pe ei7 <i?ili;aAia nu poate pro!resaN Kn lipsa unui <o2erA liber =e i=ei7 a=e?8rul nu ?a ie>i la lu2in8N nu ?a 2ai :i lo< pentru spontaneitate7 ori!inalitate7 pentru ener!ie intele<tual8. &p8rarea libert8Aii are =e<i un s<op 77ne!ati?0libertate negativ69 a Kn=ep8rta ori<e in!erinAe eJterioare.

%iblio!ra:ie

John Stuart Mill7 GDespre libertate7 e=itura Eu2anitas7 %u<ure>ti 1//-7 tra=u<ere =e &=rian4Paul Ilies<u7 p.#-4 p.5#

H1I John Stuart Mill7 GDespre libertate7 e=itura Eu2anitas7 %u<ure>ti 1//-7 tra=u<ere =e &=rian4Paul Ilies<u7 p. 5 H#I p. -14-1 H"I p.#/ H-Ip. C, HCI ibi=e2 H3I p.3-