Sunteți pe pagina 1din 5

1.Notiunea de dr.

civil, obiectul si metoda de reglementare Dreptul civil este acea ramur de dilrept care reglementeaz raporturi juridice, patrimoniale i nepatrimoniale, n care prile figureaz ca subiecte egale n drepturi. Obiectul de reglementare a dreptului C sun relatiile socile reglementate de normele acestui drept (patrimoniale si nepatrimoniale . !etoda de reglementare " totalitatea de mijloace folosite de stat pentru a reglementa anumite categorii de rel sociale. #pecifica si generala este metoda egalitatii juridice a partilor$ in raportul juridic civil, o parte nu este subordonata celeilalte, ci ele sunt pe picior de egalitate. 2.Delimitarea dr.civil de alte ramuri de drept delimitarea unei ramuri de drept se face dupa criteriile % obiectul de reglementare, metoda de reglementare, calitatea subiectelor, caracterul normelor, specificul sanctiunilor. Delimitarea dreptului civil de dreptul constitutional Dreptul constitutional este ramura de drept care contine norme fundamentale pentru e&istenta si dainuirea statului de drept, din care se inspira si dreptul civil. Constitutia contine norme care consacra principii ale dreptului civil (cum ar fi principiul proprietatii si principiul egalitatii in fata legii , principalele drepturi si libertati ale omului, care sunt si drepturi subiective civile. Delimitarea dreptului civil de dreptul administrative Dreptul administrativ e ramura de drept care reglementeaza raporturile nascute in cadrul administratiei publice . 'ntre dreptul civil si dreptul administrativ e&ista multe asemanari, dar mai multe deosebiri.'n dreptul civil predomina raporturile patrimoniale, in timp ce, in dreptul administrativ sunt majoritare raporturile nepatrimoniale, in dreptul civil partile se afla pe pozitie de egalitate juridica, iar in raporturile de drept administrativ subiectele se afla pe pozitie de subordonare. .Delimitarea dreptului civil de dreptul commercial Dreptul comercial e ramura de drept care reglementeaza raporturile ce se stabilesc in activitatea comerciala. 'ntre dreptul civil si dreptul comercial e&ista, neindoielnic, numeroase asemanari, ceea ce face destul de dificila delimitarea lor. 'n ambele ramuri e&ista atat subiecte individuale, cat si colective$ pentru dreptul comercial este necesarr ca macar una din partile raportului sa fie comerciant. Delimitarea dreptului civil de dreptul familiei. Dreptul familiei reglementeaza raporturile personale si patrimoniale ce izvorasc din casatorie, rudenie, adoptie si raporturile de familie, in scopul ocrotirii familiei.(mbele ramuri au ca obiect de reglementare atat raporturi patrimoniale, cat si nepatrimoniale, raportul dintre ele este invers % pe cand in dr.civil sunt dominante cele patrimoniale, in dreptul familiei cele mai multe sunt nepatrimoniale

3.Principiile dr.civil((rt.)() se intelege "ineile in conformitate cu care se reglementeaza relatiile sociale si care stau la baza activitati juridice. *.inviolabilitati proprietetii+ dr. ,a proprietate sunt garantate de stat si nimeni nu poate e&propriat decit in cazurile prevazute in lege. *.libertatii conractuale+ #ubiectele raporturilor civil pot sai aleaga singuri persoanele cu care sa inc-eie acte juridice sis a negocieza condiitiile contractuale. *.inadmisibilitati imi&tiunii in afacerile private " statul si organelle lui nu pot sa intervina in afacerile private decit doar in cazurile prevazute de lege. *.egalitatii in fata legii raporturile de drept se bazaeza pe egalitatea participantilor. *.e&ercitarii cu buna credinta a drepturilor persoanele care participa la raporturile juridice trebuie sasi e&ercite drepturile si obligatiile cu buna credinta. 4.Izvoarele dr.civil .&presia /izvor de drept0 este primitoare de doua sensuri ori intelesuri, intr+un prim sens, sens material, prin izvor de drept civil intelegem conditiile materiale de e&istenta ce genereaza normele acestei ramuri, iar in cel de+al doilea sens, formal, juridica, e&presia de izvor de drept civil desemneaza forma de e&primare specifica normelor de drept civil. 'zvorele dr.civil sunt% costitutia " legea suprema, (ctele normative internationale, legile interne, ordonantele guvernului, decretele presedintele, practica judiciara, doctrina, uzanta(cutuma+obicei juridic acceptata de legislatie 8.Raportul uridic de dr.civil. notiunea, clasi!icare si caracterile uridice .ste relaia social cu caracter patrimonial sau nepatrimonail reglementat de norma de drept civil i care se nate ntre persoane fizice i1sau persoane juridice.Caracterul social+ raportul juridic reglementeaza relatii sociale dintre subiectii societati.Caracter volitional raportul juridic e&prima vointa statului si a subiectilor care inc-eie contractul. Caracterul egalitatii juridice " pozitia de egalitate juridical a partilor una fata de alta. Clasificarea se face in fuctie de drepturile si obligatiille r.juridice. )+(bsolute (raport juridic stabilit intre una sau mai multe pers si celelalte pers participante la rel.sociale, proprietatea si toate dr. nepatrimoniale+nume, onoare si relative (se stabileste intre subiecti concreti " raporturile obligationale, nelimitate numeric . 2+ *atrimoniale (au un continut economic evaluat in bani si nepatrimoniale (nume, onoare,reputatie 3 " 4eale (se stabilesc cu privire la un lucru determinat, ntre o persoana subiect activ i toate celelalte ca subiecte pasive nedeterminate+propretatea si de creanta (acestea reprezint dreptul pe care l are o persoan numit creditor de a pretinde unei alte persoane, numite debitor, s dea, s fac sau s nu fac ceva. 5 " *rincipale (care e&ista desinestatator, independent fata de alte rap. juridice si (cesorii (nu pot e&ista desinestatator si depend de alte raporturi juridice + gajul

".#ubiectele raportului uridic civil persoana fizica sau juridical care este titular de drepturi si obligatii.*ers. fizica " subiect individual de drept fiind titular de drepturi si obligatii. *ers.juridica subiect colectiv de drept care intruneste conditiile stabilite de lege fiind titular de drepturi si obligatii. #ubiectul activ+are drepturi,subiectul pasiv"are obligate.Determinarea subiectelor raportului juridic se face in mod concret si individual de la inceput (vinzatorul si cumparatorul in contractul de vinzare+ cumparare .#c-imbarea subiectelor in raportul juridic are loc in cazul cind e posibil (cesiunea de creanta si doar in raporuri juridice nepatrimoniale. *entru a fi subiect juridit pesoana trebuie sa posede capacitate juridical % capacitate de folosinta (aptitudinea persoanei de avea drepturi si obligatii si capacitatea de e&ercitiu (aptitudinea de a dobindi drepturi si de ati asuma obligatii prin actiuni proprii 11. $ontinutul raportului uridic civil este un element al raportului juridic prin care se intelege totalitatea de drepturi si obligatii care apartin partilor din raportul juridic civil. Drepturile subiective inseamna posibilitatea pers fizice sau juridice de a savirsi anumite actiuni precm si de a predinde de la sbiectul psiv facerea sai nefacerea unei actiuni. Obligatiile+ indatoria subiectului pasiv de a avea o anumita conduita care consta in savirsirea sau abtinerea de la savirsirea unei actiuni. 6iecarui drept subiecti ii corespunde o obligatie si invers. 12.%biectele raportului uridic civil element al raportului juridic ce reprezinta conduita subiectui, actiunile sau inactiunile care trebuie savirsite sau sa se abtina subiectul (actiunile pe care subiectul active le poate cere si actiunile pe care subiectul pasib e dator sa le indeplineasca 13.&unurile toate bunurile succeptibile aproprierii individuale sau colective si drepturile patrimoniale, lucruri ce au o e&istenta materiala si valoare economica.Clasificare % )+7.aflate in circuitul civil , 7.limitate iin circuit (au regim special de circulatie+ arma de foc , 7.care nu se afla in circuit (nu pot face obiectul actului juridic+aerul, soarele,luna . 2+ 7.'mobile (fi&e+ terenurile,cladirile , 7.!obile (care pot fi deplasate 3+7.Divizibile(poate fi impartit fara a se sc-iba destinatia+ un teren , 7.indivizibile (in urma divizarii isi pierde lalitatile si intrbuintarea 5+ 7.principale (au e&istenta independenta ,7.(ccesorii (se intrbuinteaza cu un bun principal"c-eia p+u lacat 8+7.6ungibile(pot fi inlocuite+banii, cerealele , 7.9efungibile(nu pot fi inlocuite+casa, pamintul . :+ 7.determinate individual (are semen individuale+ tablou , 7.determinate generic(elemente commune de gen+mese,scaune .;+7.Comsuptibile si neconsumptibile. <+ publice si private. =+ simple si comple&e. )>+ corporale si incorporale(onoarea, numele .))+6rugifere si nefrugifere.

'.(plicarea legii civile in timp si spatiu legea civila are efecte juridice aita timp cit ea se afla in vigoare. !omentul intrrii n vigoare l poate reprezenta% momentul publicrii legii n !. Of.$ o alt dat ulterioar menionat n te&tul legii. !omentul ieirii din vigoare poate fi marcat prin%+ intrarea n vigoare a unei legi civile noi care reglementeaz acelai relaii sociale $+ abrogarea e&pres sau tacit (poate fi total sau parial $+ ajungerea la termen a legii civile$+ ncetarea condiiilor care au determinat adoptarea legii e&cepionale$ *rincipiul neretroactivitatii legii civile este regula potrivit careia o lege civila se aplica numai situatiilor ce se ivesc in practica dupa adoptarea ei, iar nu situatiilor anterioare, trecute. 4etroactivitatea legii civile noi inseamna aplicarea legii civile noi la situatii juridice anterioare adoptarii ei si isi poate gasi aplicarea numai daca este consacrat e&pres in noua lege.?ltraactivitatea legii civile vec-i inseamna aplicarea, inca un timp oarecare a legii vec-i, desi a intrat in vigoare legea noua, la unele situatii determinate, precizate in legea noua.(plicarea legii civile in spatiu, trebuie sa tinem seama de doua aaspecte ale problemei% unul intern, care vizeaza situatia raporturilor civile stabilite intre subiecte de drept civil dintrun stat,pe teritoriul statului sau$ unul international care vizeaza ipoteza raporturilor civile cu un element de e&traneitate (cetatenie, nationalitate, locul inc-eierii si e&ecutarii contractului, .(spectul intern al aplicarii legii civile in spatiu% actele normative civile care emana de la organele centrale de stat se aplica pe intregul teritoriu al tarii, iar reglementarile civile ce emana de la un organ de stat local,se aplica doar pe teritoriul respectivei unitati administrativ+teritoriale. .&ceptii+ imunitatea diplomatica, ).(plicarea legii asupra persoanei legile civile au ca destinatari oamenii, fie priviti individual, ca persoane fizice, fie luati in colective organizate, ca persoane juridice.,egile civile pot fi impartite in trei categorii, din punctul de vedere al sferei subiectelor la care se aplica, legile cu vocatie generala de aplicare(se aplica si pers.fizice si juridice , legi cu vocatia aplicarii numai pers. 6izice (Codul familiei , legi cu vocatie aplicarii numai pers. @uridice (legea cu privire la societatile pe actiuni . *.Importanta practicii udiciare si a doctrinei in aplicarea uni!orma a legislatiei *lenul C.#upreme de @ustitie e&amineaza rezultatele generalizarii practicii judiciare,adopta -otatriri cu caracter e&plic, acestea reprezinta utilitate in interpretare si aplicare corecta, nui o interpreatre oficiala,avind scop unificarea practicii judiciare. Doctrina+totalitate de idei, principii si teze despre un sistem de gindire e&primat de specialisti indomeniu(profesori, cercetatori, avocati +au un rol important in clarificare si ordonarea controverselor e&istente in act normative

14.&anii si titlurile de valoare+7anii sunt categorie speciala de bunuri ce reprezinta ec-ivalentul general celorlate bunuri. 7anii sunt bunuri mobile, corporale, determinate generic, fungibile si consumtibile. Aitlurile de valoare este un document banesc care atesta dreptul patrimonial, drepturi ce nu pot fi realizate fara prezentarea acestui titlu. Aitlurile se emit in forme stabilite de lege, poseda atribute stabilite de lege, se pot afla in circuitul civil. #unt 3 categorii% A.de valoare la purtator (nu are indicat titularul, drepturile fiind e&ercitate de posesor , A.de valoare la ordin (emise la ordinal unui persoane , A.de valoare nominative (se indica prBcis persoana care poate sasi foloseasca drepturile . Din titluri de valoare fac parte% (ctiunea(A.de valoare emis de o societate pe actiuni aratind aprtenenta unei parti din capital actionarului , Obligatiunea( dreptul posesorului de a primi de la eminent pretul ei nominal si un procent fi& din acest pret . Cecul (dispozitie scrisa data de eminent, de a plati beneficiarului suma indicata . 1*.(pararea si e,ercitarea drepturilor personale nepatrimoniale sunt drepturi absolute in care titularul dreptului nepatrimonial determina singur modul de e&ercitare a dreptului sau.(ceste drepturi sunt aparate de catre legislatie. !ijloacele de aparare sunt % recunoaterea dreptului, restabilirea situatiei anterioare incalcarii dreptului, declararea nulitati actului emis de o autoritate, repararea prejudiciului moral, desfiintarea sau modificarea raportului juridic, neaplicarea de catre instanta de judecata a acutului ce contrtavine legii. 4aspunderea survine doar daca persoana este vinovata si c-iar daca persoana care a rspindit stire nu stiua ca informatia este falsa. Compensarea presjudiciului moral se face doar in ec-ivalent banesc. 1".Principiile de e,ercitare a drepturilor subiective civile si e,ecutarea obligatiilor se intele ideia calauzitoare consacrata in normele civile, care reprezinta e&igente cu c-aracter general fata de subiectele raportului juridic privin e&ercitare drepturilor. *rinciipiile sunt % *.egalitatii " drepturile drebuie e&ercitate in accord cu legea. *.respectarii ordinii publice si bunelor moravuri inafara respectarii legii treb sa se respecte si un comportament adecvat, *.bunei credinte faptele sa fie savirsite din intentii bune.

1'.Notiunea, clasi!icarea si caracterile uridice a drepturilor nepatrimoniale Drept personal subiectiv al persoanei care nu are un continut economic, este inndispensabil legat de persoana, acestea sunt drepturile si libertatile fundamentale ale omului..le pot fi clasificate in % care privesc individualizarea subiectui(nume, domiciliu, onoare , care privesc e&istenta si integritatea subiectelor (vita, sanatatea , care privesc asigurarea inviolabilitatii si taina personala (inviolabilitatea locuintei, taina personala .(u urmatoarele caractere% nu au c-aracter economic, sunt indispensabile de titular, sunt inalienabile, acorda subiectului active posibilitatea de a cere respectarea drepturilor sale, ii daposibilitate de a se apara prin mijloace legitime drepturile inculcate. 1).(pararea demnitatii, onoarei si reputatiei personale Onoarea este aprecierea sociala a persoanei din parte retului societatii pentru virtutile si meritile sale. Demnitatea autoaprecierea calitatilor morale, profesionale s.a. 4eputatia profesionala o opinie a societatii formata in decursul unei perioade despre calitatile profesionale a persoanei. 4apindirea informatiei ce lezeaza onoarea, deminitatea si reputatia profesionale reprezinta comunicarea unui cerc de personae a unei informatii neveridica. *ersoana are dreptul de a ataca in instanta pentru a cere dezmntirea informatiei raspindite. Dezmintirea se face in )8 zile,la aceiasi rubrica, pagina sau la acelasi program. 4eclamantul are dreptul si la repararile de prejudiciu material sau moral cauzat. 18.-i loacele de e,ercitare a drepturilor subiective civile se intelege realizarea de catre titularul dreptului subiectiv civil a continutului acestuia. *ersoanele isi e&ecita drepturile dupa cum considera necesar..&ercitarea trebuie sa fie facuta cu buna credinta si in conformitate cu legea..&ercitarea porneste de la diferite actiuni pornite din partea titularului de drept.#un 2 tipuri de mijloace% !ijloace reale (actiunile care nu imbraca forma actelor juridice+folosirea bunurilor pe care le are in proprietate si !ijloace juridice (actiuni care imbraca forma actelor juridice+vinderea casei, darea in c-irie" in aceasta e&ercitare se implica dreptul de dispozitie 2../imitele de e,ercitare a drepturilor subiective. (buzul de drept e&ercitrea drepturilor civile trebuie sa se incadreze in limitele stabilite de lege. .&ercitare drepturilor nu trebuie sa prejudicieze drepturilor alor personae. (buz de drept fapta subiectiva de e&ercitatre a drepturilor subiective contrar scopului lor social economic, legii sau regulilor de convetuire sociala+este opera a jurisdisprudentei.(buzul de drept are 2 forme%e&ercitarea unui drept subiectiv in scopul pagubirii unei alte personae si del care nu urmareste scopul e&cluziv prejudiciera unei alte personae, insa in mod obiectiv o face.#anctiunea abuzului+ refuzul de a acorda protectiu dreptului e&ercitat abuziv si obligarea la prejudicial cauzat.

22.Notiunea si clasi!icarea actului uridic (ctul juridic este manifestarea de vointa a pers. 6izice sau juridice indreptate spre nasterea, modificarea sau stingerea drepturilor si obligatiilor. Clasificarea % )+ ?nilateral(testamentul , 7ilateral, !ultilaterar (contractul de societate . 2+ Cu titlu gratuit (donatia si cu titlu oneros (Cinzare+cumparare . 3 " de conservare (preintimpinarea pierderii unui dr.+ intreruperea termenului de prescriptie , de administrare (punerea in valoare unui bun + adminstrarea bunurilor pers.disparute , de dispozitie (iesirea din patrimoniua+vizarea+cumpararea . 5 " constitutive(da nastere la un drept+uzufructul , translativ (trecerea unui dr.subiectiv+donatia , declarative (reconfirma anumite drepturi+aceptarea contractului lovit de nulitate . 8+Consensual (se inc-eie prin simpla manifestare de vointa+vinzare+ cumparare , solemne (trebui indeplinite anumite formalitati+autentificarea notariala , real (se cere pe linga consimtamint si transmiterea bunului , :+ intre vii (efecte juridice in timpul vietii , pe cauza de moarte (testamentul . ;+pur si simplu (neafectat de modalitati cu effect imediat+casatoria , afectat de modalitati (privind un eveniment de viitor legat de timp sau conditia anumita . <+ principal (are e&istenta desinestatatore , accesoriu (depinde de un act juridic principal+gajul . =+ numit (are reglementare e&presa in legea civila , nenumit (nu are reglementare e&presa,intocmit la dorinta partilor . )>+inc-eiate personal si prin reprezentare. ))+cu e&ecutare imediata, cu e&ecutare succesiva (se e&ecuta prin mai multe prestatii+arenda cu plata lunara . ))+Cauzal (are scop determinat , abstract (valabilitatea nu depinde de e&istenta cauzei . )2 " patrimonial si nepatrimonial (acordul parintilor ca copiul sa plece peste -otare . 24. %biectul si !orma actului uridic civil ca conditie de valabilitate Obiectul+obligatia persoanei care a inc-eiat actul juridic. Obiectul trebuie sa fie licit (san u contravina legii, ordinii publice si bunelor moravuri , sa se afle in circuitul civil (sa e&iste pe piata , sa fie determinat in specia sa (sa fie prezentele carel individualizeaza si a fie posibil si sa e&iste. 6orma+ este conditi a actului juridic din cazurile prevazute de lege. #unt 3 feluri de forme% forma ceruta p+u valabilitatea actului juridic, pentru probarea actului, opozabilitatea fata de terti(formalitatile ce trebuie indeplinite in scopul ocrotirii persoanelor care nu au legatura cu contractul . (ctele juridite pot avea forma scrisa, verbala, tacere, scrisa cu autentificare notariala sau inclusa in registru de stat. 9erespectarea tuturor acostor contitii trage la nulitatea actului juridic.

21.(pararea drepturilor subiective civile !ijloacele de aparare sunt % 4ecunoasterea dreptului are loc pe cale judiciara care confirma sau neaga e&istenta dreptului. 4estabilirea situatiei e&istente anterior incalcari dreptului se aplica atunci cind dreptul poate fi restabilit, daca nu se repara prejudiciile aduse, 4ecunoasterea nulitatii actului juridic sanctiune civila indreptata asupra nulitatii actului inc-eiat prin nerespectare principiilor de valabilitate.Declararea nulitati actelor emise de o atoritate publica daca prin aceste acte se incalca drepturile titularului ei se pot adresa in judecata. 'mpunerea e&ecutarii obligatiei in natura debitorul este obligat la cererea creditorului sa e&ecute prestatia la care sa obligat, 'ncasarea clauzei penalecontract sau lege care are ca scop preintimpinarea incalcarii dr.subiective si stimuleaza e&ecutarea obligatiilor, repararea prejudiciului moral si material, autoapararea (actiunile intreprinse personal pentru a preintimpina sau stopa o faradelege 23.$onditiile de valabilitate a actului uridic civil sunt cerintile care trebuie indeplinite ca acul juridic sa aiba valoare. Contiitiile de valabilitate% corespunderea actului juridic prevederiol leilor, ordinii publice si bunelor moravuri, capacitatea persoanei de a inc-eia acte juridice, cinsimtamintul valabil al persoanei ce inc-eia actele juridice, obictul actului juridic sa fie determnat si licit, cauza sa corespunda legii, forma actului juridic sa fie legala. #e desprind 5 conditii % Consimtamintul+manifestarea de vointa e&teriorizata de a inc-eia un act juridic. Arebuie sa provina de la o persoana cu discernamint, sa fie e&primat cu conditia de a produce efecte juridice, san u fie viciat. Obiectul+ obligatia persoanei care a inc-eiat actul juridic. Obiectul trebuie sa fie licit, sa se afle in circuitul civil, sa fie determinat in specia sa si a fie posibil. Cauza " scopul urmarit la inc-eierea actului juridic civil. Arei conditii de validitate a cauzei %trebuie sa e&iste, sa fie reala, sa fie licta. 6orma+ este conditi a actului juridic din cazurile prevazute de lege. #unt 3 feluri de forme% forma ceruta p+u valabilitatea actului juridic, pentru probarea actului, opozabilitatea fata de terti(formalitatile ce trebuie indeplinite in scopul ocrotirii persoanelor care nu au legatura cu contractul . 9erespectarea tuturor acostor contitii trage la nulitatea actului juridic. 2). 0iciile de consimtamint eroarea falsa reprezentare a unei situatii, o parere gresita despre unele imprejurari legete de inc-eierea actului(asupra naturii (ct.j, calitatii, persoanei, faptului, dreptului , dolul+viclenia (inducerea in eroare a unei personae prin mijloace viclene pentru a o determina sa inc-eie actul juridic , violenta (amenintarea unei personae cu rau de natura sai provoace o temere care o determina sa inc-eie actul pe care de altfel nu lar inc-eia . Ciolenta poate fi fizica si psi-ica

2*.-odalitatile actului uridic civil sunt efecte care depend de o clauza formulate de parti privind un eveniment viitor care face sa intirzie fie realizarea fie stingerea unui drept. Aermenul+eveniment viitor si sigur de care partile leaga survenirea efectului actului juridic. Conditia eveniment viitor nesigur de a carei realizare depinde naterea sau stingerea unui drept subiectiv. Contitia poate fi % pozitiva (depend de surveniarea unei fapte , negative (depinde de nesurvenirea unei fapte . #arcina obligatia de a face sau a nu face in actele cu titlu gratuitD. 28.Notiunea si clasi!icarea nulitatior actului uridic civil 9ulitatea este o sanctiune care desfiinteaza actul juridic in cazul in care aceste a fost inc-eiat cu nerespectarea conditiilor de valabilitate cerute de lege. 9ulitatea actelor juridice se incadreaza in 2 mari categorii. 9ulitate absoluta sanctiune a actului juridic civil care poate fi invocata de orice persoana interesata si care consta in faptul ca actunile savirsite cu scopul de a da nastere, a modifica sau astinge un raporj juridic nu produce efecte juridice. 9ulitatea relativa (sanctiune aplicata actului juridic intocmit cu nerespectarea unei norme juridice care ocroteste un interes particular, individual, stabilita in favoarea unei anumite persoane. (lta clasificare% nulitate totala % desfiinteaza actul juridic in intrgime, nulitate partiala Desfiinteaza dor o parte din efectele actului juridic 3.. Nulitatea relativa 9ulitatea relativa (sanctiune aplicata actului juridic intocmit cu nerespectarea unei norme juridice care ocroteste un interes particular, individual, stabilita in favoarea unei anumite persoane. (ceasta nulitate poate fi invocate doar de un cerc restrins de persoane, poate fi acoperita prin confirmarea actului si poate fi invocat doar inautru termenului de prescriptie. .&emple % acte inc-eiate de persoane cu capacitate restrinsa de e&ercitiu, inc-eiate prin dol, eroare, violenta. 32. 1!ectele nulitatii actului uridic civil .fectele nulitii unui act juridic sunt aceleai, indiferent dac este vorba de o nulitate absolut sau de o nulitate relativ, constEnd n desfiinarea totala sau partiala actului juridic i a raportului juridic creat prin act. (ctul juridic poate inceta cu efect retroactiv (efectele produse de la inceputul efectelor actului sunt anulate si si situatia restabilita , alt efet este restitutia bilaterala (fiecare parte trebuie sa restituie tot ceea ce aprimi in baza actului sau sa plateasca contravoaloarea prestatiei , si alte efecte % persoane in a care interes sa declarat nulitatea este obligata sa repare celelaltei parti prejudiciile aduse.

2'.$onsimtamintul ca conditie de valabilitate manifestarea de vointa e&teriorizata de a inc-eia un act juridic. Arebuie sa provina de la o persoana cu discernamint (pers.care inc-eie act juridic sasi deie seama de consecintele acestuia , sa fie e&primat cu conditia de a produce efecte juridice (scopul urmarit este producerea unor efecte clare si pentru cei din jur , sa nu fie viciat (vointa interna sa coincide cu cea e&terna , sa fie e&teriorizat (vointa sa fie e&teriorizata pentru a fi cunoscuta de altii . Ciciile de consimtamint sunt % eroarea (asupra naturii (ct.j, calitatii, persoanei, faptului, dreptului , dolul+ viclenia, violenta (morala si fizica . 2".Nulitatea absoluta sanctiune a actului juridic civil care poate fi invocata de orice persoana interesata si care consta in faptul ca actunile savirsite cu scopul de a da nastere, a modifica sau astinge un raporj juridic nu produce efecte juridice. Daca nulittea este invocate de un tert atunci el trebuie sa dovedeasca interesul sau in nulitatea actului respective. 9u poate fi acoperita prin confirmare (c-iar daca subiectii sunt de accord cu actul juritic acesta se declara nul+ e&ceptie casatoria, norme din codul familiei . *oate fi invocate oricind indifferent de timpul care sa scurs. #unt nule deasemenea actele juridice fictive (care nu produc efecte juridice , simulatorii (inc-eat cu intentia de a ascunde ceva+un bun care trebu de confiscat , actele juridical inc-eiate de persoane fara capacitate de e&ercitiu, fara a se respecta forma ceruta de lege, indreptate spre limitare unei pesoane in capacitatea de folosinta si e&ercitiu. 31.Deosebirea nulitatii de alte sanctiuni civile ale actului uridic 9ulitatea acului juridic trebuie deosebite de alte cause similare ca % rezolutiunea (desfiinteaza actul pe modiv de nerespectare a unei obligatii contractuale avin c-aracter retroactiv , 4ezilierea (desfiinteaza actul ca rezultat al nerespectarii unei obligatii, fac effect doar viitor , 4evocarea (desfacerea voluntare pentru viitor a actului juridic de ambele parti , Caducitatea (lipsirea de effect a unui act juridic din motive independente de vointa partilor , 'nopozabilitatea (desfacerea actului juridic in urma nerespectarii cerintelor de publicitate a actului juridic