Sunteți pe pagina 1din 41

GHID DE STUDIU OFTALMOLOGIE

Titlul cursului: OFTALMOLOGIE Introducere: Cursul de Oftalmologie se adreseaz studen#ilor de an IV, Medicin General # i Stomatologie. n cursul modului de oftalmologie studen#ii dobndesc no#iunile fundamentale legate de analizatorul vizual cu accent asupra cuno#tin#elor oftalmologice cu implica#ie n patologia general . Vor fi dezvoltate aptitudini care pot fi utile unui medic generalist. Cuno#tin#e si abilit # i anterioare: No#iunile teoretice studiate la disciplinele fundamentale: anatomie, fiziologie, fiziopatologie, anatomie patologic ; Abilit #ile nsu#ite n stagiile de semiologie medical nregistrarea anamnezei. Perioada de desfasurare a cursului #i programul vor fi afi#ate la sediul catedrei pentru fiecare modul. Structura cursului: 7 cursuri, cte 1 pe s pt mn , 14 ore total. Structura stagiilor: 7 stagii, cte 1 pe s pt mn , 28 ore total. Tabla de materii: CURS: o Func#ia vizual o Refrac# ia ocular o Vederea binocular o Patologia anexelor oculare o Patologia corneei, uveei, sclerei o Patologia cristalinului, Glaucomul o Retina, Nervul optic, Traumatismele oculare STAGIU: o Anatomia analizatorului vizual o Foaia de observa#ie clinic n oftalmologie, Semiologie oftalmologic o Examenul func#ional oftalmologic, Refrac#ia ocular o Vederea binocular metode de examen o Patologia polului anterior al globului ocular o Glaucomul, Orbita, Sistemul lacrimal, Patologia retinian o Patologie- atlas Evaluarea cunostin elor #i abilit #ilor practice: Conditii pentru acceptarea la examen o Prezen#a la curs: 70% din cursuri o Prezen#a la stagii: 100%, toate absen#ele trebuie motivate #i recuperate. o Prezen#a la cele 3 teste din cadrul stagiilor clinice. Conditii pentru promovarea examenului o Proba 1 prob scris eliminatorie minim nota 5 o Proba 2 prob oral minim nota 5 Modul de desf #urare a evalu rilor #i de notare o Proba scris test gril # i redac#ional pondere 30% din nota final o Proba oral recunoa#terea patologiei oculare din imagini prezentate sub form de diapozitive sau fotografii, discu#ii asupra maladiei prezentate pondere 60% din nota final o Activitatea la stagii 3 teste n cadrul stagiilor pondere 10% din nota final Cadrele didactice de predare si programul de consultatii:

Nume si prenume Dr. Cristina Vl du#iu Dr. Cristina Stan Dr. Cristina Nicula Dr. Simona # lu Dr. Sorin Macarie Dr. Catalin C r us Dr. Ovidiu Samoil Dr. Dan C lug ru

Grad didactic Profesor Conferen#iar Conferen#iar Conferen#iar #ef de lucrari Asistent Asistent Preparator

Orar consulta ii studen i Vineri 13-14 Mar#I 13-14 Vineri 11-12 Miercuri 10-11 Joi 9-10 Mar#i10-11 Luni 11-12 Luni 10-11

Email cristivladutiu@yahoo.com cristrif1959@yahoo.com niculacristina65@yahoo.com simonatalu@yahoo.com sorin_macarie@yahoo.com cata1323@yahoo.com iovidius@yahoo.com eddyyy28@yahoo.com

Cerc #tiin# ific Catedra Oftalmologie: programul va fi comunicat ulterior.

CON!INUTUL CURSULUI: 1.Anatomia globului ocular i anexelor oculare

Pentru ntelegerea fiziologiei si patologiei oculare este necesar cunoasterea anatomiei globului ocular si anexelor sale: Anexele oculare- orbita, aparatul lacrimal, pleoapele, conjunctiva Globul ocular- sclera, corneea, uveea, cristalinul, retina, nervul optic

Studentul trebuie s" cunoasc":


anatomia orbitei, aparatului lacrimal, pleoapelor, conjunctivei structura globului ocular structura microscopica a corneei, cristalinului, retinei raporturile de vecinatate si implicatiile lor in patologia oculara

Studentul va asista la urm"toarele demonstra%ii practice: examinarea la lumina zilei a pleoapelor, conjunctivei, aparatului lacrimal, polului anterior
al globului ocular

Studentul va &ti s" efectueze urm"toarele examin"ri:


exoftalmometria ntoarcerea pleoapei superioare pentru examinarea conjunvtivei palpebrale superioare

De re%inut
vecinatatea orbitei si a nervului optic cu sinusurile importanta endoteliului cornean in chirurgia cataractei

structura microscopic a cristalinului (pentru n$elegerea chirurgiei cataractei) retina este transparenta pn la celulele fotoreceptoare alcatuirea unitatilor fotoreceptoare pentru conuri %i bastonase

ntreb"ri tip pentru testul de anatomie de oftalmologie:


Care sunt raporturile de vecin tate ale orbitei? Desena$i o sec$iune antero-posterioar prin globul ocular.

2.Func%ia vizual"
Ochiul este unul dintre cele mai importante organe de sim$ deoarece 80% din informa$ia din mediu este primit %i prelucrat de analizatorul vizual. n$elegerea mecanismelor de formare a senza$iei vizuale este esen$ial pentru preg tirea medicului.

Studentul trebuie s" cunoasc":


Cum se formeaza senza#ia vizual : refractia luminii si trecerea ei prin mediile transparente oculare --- transformarea luminii in impuls nervos la nivelul celulelor fotoreceptoare --transmiterea informatiei de-alungul nervului optic si a cailor vizuale --- prelucrarea informatiei la nivelul scoartei occipitale -Senzatia de lumina (definitie, elemente, examinare, patologie) -Senzatia de forma (definitie, elemente, examinare, patologie) -Senzatia de culoare (definitie, elemente, examinare, patologie)

Studentul va asista la urmatoarele demonstra%ii practice:


determinarea acuitatii vizuale la distanta si la aproape determinarea campului vizual in perimetrie cinetica si statica determinarea perceptiei cromatice

Studentul va &ti s" efectueze urm"toarele examin"ri:


determinarea acuitatii vizuale interpretarea campului vizual cinetic

De re%inut:
Acuitatea vizual exprim func$ ia regiunii maculare Cmpul vizual exploreaza retina in afara regiunii maculare (periferica) Singurul scotom fiziologic este pata oarb

ntreb"ri tip pentru examenul scris de oftalmologie:


Ce intelegeti prin acuitate vizuala 0,2? Ce este si cum se produce scotomul fiziologic?

3.Refrac ia ocular"

i viciile de refrac ie

Viciile de refractie reprezint una dintre cele mai frecvente patologii intalnite in practica curent oftalmologic . Cel mai intlnit viciu de refrac#ie este hipermetropia (intalnit inca de la nastere) , urmat de miopie si astigmatism. In general viciile de refractie determina tulburari functionale , iar in cazul celor unilateral, netratate, pot genera ambliopie. Din acest considerent , medical de familie este bine sa indice un consult oftalmologic cat mai precoce in viata copilului (2,5-3 ani) si mai ales la cei cu antecedente heredocolaterale. Corectia viciilor de refractie trebuie facuta cat mai precoce pentru asigurarea functionalitatii globilor ocular.

Studentul trebuie s" cunoasc" :


Definitia refractiei oculare Metode de examinare a refractiei oculare ( subiective , obiective) Lentile aeriene ( tipuri, efectul lor, puterea de refractie) Lentile de contact( tipuri, indicatii) Refractia oculara statica ( definitie, tulburarile refractiei oculare statice- sferice, astigmice definitie, tablou clinic, forme, evolutie, complicatii, tratament) Refractia oculara dinamica /acomodatia ( definitie, parametrii, tulburarile acomodatieitipuri, tablou clinic, evolutie, complicatii, tratament) Anizometropia (definitie, tratament)

Studentul va asista la urmatoarele demonstratii practice:


Metode de examinare a refractiei oculare: o Subiective (ex. tehnica Donders) o Obiective (refractometrie, astigmometrie, schiascopie, dioptronometrie, oftalmoscopie) Notiuni despre lentilele aeriene (recunoasterea lentilelor, masurarea puterii dioptrice a lentilelor) Vizionarea de operatii de corectie a viciilor de refractive (inregistrari video, CD)

Studentul va

ti s" efectueze:

Examinarea subiectiva a refractiei oculare

De re inut:
Viciile de refractie sunt reprezentate de : miopie, hipermetropie si astigmatism Se recomanda diagnosticarea cat mai precoce a tulburarilor de refractie si corectia acestora Corectia viciilor de refractie se face cu lentile aeriene, lentile de contact sau chirurgical (laser Excimer, implante fachice, chirurgie refractiva a cristalinului) Presbiopia reprezinta tulburarea fiziologica a acomodatiei, aparand dupa varsta de 40-45 ani.

Intrebari tip pentru examenul scris de oftalmologie:


1. In hipermetropie imaginea se formeaza: a. Pe retina b. In spatele retinei c. In fata retinei R spuns: b 2.Corectia miopiei se face cu : a. Lentile sferice convergente b. Lentile sferice divergente c. Lentile de contact R spuns: b, c

4.Strabismul &i tulbur"rile vederii binoculare


Vederea binocular (VB) reprezint o func$ie complex constnd din elaborarea la nivelul scoar$ei cerebrale a unei imagini unice n urma recep$ion rii %i prelucr rii imaginilor separate recep$ionate de cei doi ochi. Este o func$ie important care confer calitate vederii. Strabismul este cea mai frecvent cauz de tulburare a vederii binoculare. Pe lng prejudiciul estetic pe care-l produce, strabismul determin %i importante tulbur ri func$ionale. Ne tratate corespunz tor %i la timp aceste tulbur ri de vedere vor persista ntreaga via$ .

Studentul trebuie s" cunoasc":


-No$iuni de anatomie a sistemului oculomotor (mu%chii,traiectorie, inerva$ie) -Mi%c rile globului ocular: duc$ii,versii, vergen$e -Ac$iunea mu %chilor oculomotori (ac$iunea mu%chilor orizontali,ac$iunea mu%chilor verticali, ac$iunea mu%chilor oblici). -Condi$ iile dezvolt rii VB normale (integritatea sistemului motor al ochiului, integritatea

anatomic %i dioptric a ochiului, camp visual binocular, coresponden$ retinian normal) -Fiziopatologia VB Neutralizarea patologic Coresponden$a retinian normal . Ambliopia (defini$ie, clasificare) -Etiologia strabismelor Factori optici Factori anatomici Factori senzoriali Factori neurogeni -Examinarea pacien$ilor strabici: Statica %i dinamica ocular (cover-test, aprecierea reflexului luminous, cove-test prismatic, examinarea mi%c rilor oculare) Examinarea tulbur rilor senzoriale (ex. acuit $ii vizuale,ex.vederii binoculare) -Clasificarea strabismelor -Clinica strabismelor Clinica strabismelor paralitice Clinica strabismelor neparalitice(concomitente) No$iuni clinice despre heteroforii Clinica insuficien$ei de convergen$ No$iuni clinice despre nistagmus -Tratamentul strabismelor %i a tubur rilor func$ionale din strabism o Tratamentul optic-prescrierea corec$iei optice Tratamentul pleoptic-tratamentul ambliopieio Tratamentul ortoptic-exerci$ii pentru restabilirea VB normaleo Tratamentul cu toxin botulinic o Tratamentul chirurgical

Studentul va asista la urmatoarele demonstra%ii practice:


Examinarea acuit $ii vizuale la copil Examinarea devia$ iei strabice o cover-test o m surarea devia$ iei strabice prin cover-testul prismatic o examinarea devia$iei strabice prin aprecierea reflexelor luminoase corneene Examinarea mi%c rilor globului ocular Examinarea vederii binoculare (ex. la sinoptofor, utilizarea stereotestelor) Se vor face vizion ri de opera$ii de strabism (nregistr ri video)

Studentul va &ti s" efectueze urm"toarele examin"ri:


Examinarea acuit $ii vizuale la copil Examinarea devia$ iei strabice Examinarea devia$ iei strabice prin aprecierea reflexelor luminoase corneene Examinarea mi%c rilor globului ocular Examinarea reflexului ro%u corneean

De re%inut
Strabismul nu reprezint numai o problem estetic ci %i una func$ional important . Tratamentul strabismului nu trebuie s se rezume doar la corectarea devia$iei strabice %i va fi complectat cu tratamentul tulbur rilor func$ionale. Tratamentul tulbur rilor func$ionale este eficient pn la vrsta de 6-7 ani cnd copilul devine adultdin punct de vedere strabologic Tratamentul strabismului este cu att mai eficient cu ct este efectuat mai precoce. Nu este necesar amnarea primului consult oftalmologic pn la trei ani n speran$a colabor rii copilului-mijloacele actuale de examinare a copilului permit examinarea sa %i n perioada preverbal . Chirurgia strabismului la adolescent %i adult este marcat de pericolul apari$iei diplopiei, de aceea nu este recomandabil ca tratamentul chirurgical al strabismului s fie amnat dup vrsta de 10-15 ani. Strabismul poate masca uneori o afec$iune organic ocular a copilului:retinoblastom atrofie de nerv opti,cicatrici corioretiniene. Strabismul cu debut tardiv sau la adult poate s tr deze o afec$iune neurologic :tumor intracranian , accident vascular cerebral, scleroz n pl ci. n toate aceste situa$ii sunt necesare explor ri complementare pentru a exclude o asemenea patologie.

ntreb"ri tip pentru examenul scris de oftalmologie:


1. Strabismul convergent este favorizat de urm toarele tulbur ri de refrac$ie: a. miopie b. hipermetropie c. astigmatism
R spuns: b 2. Ambliopia se trateaz prin: a. ocluzia ochiului fixator b. ocluzia ochiului deviat c. exerci$ii ortoptice R spuns: a, c

5.Patologia orbitei
Patologia orbitei poate fi de cauza locala sau generala.Cel mai frecvent semn de afectare orbitara este protruzia globului ocular sau exoftalmia. Prezenta sindromului exoftalmic presupune o serie de examinari complementare pentru stabilirea cauzei. Astfel pentru diagnosticul de certitudine sunt necesare examinari ale unor specialitati inrudite (neurologie, neurochirurgie, endocrinologie)

Studentul trebuie s" cunoasc":


Notiuni de anatomie a orbitei ( pereti ososi, continut)

Metode de examinare ale orbitei (inspectie, palpare, ascultatie, exoftalmometrie, explorari radiologice) Semiologia orbitei ( simptome- tulburari de vedere,durere, diplopie ; semne- modificari de protruzie, limitarea miscarilor oculare, semne oftalmoscopice, semne de paralizie oculomotorie, sindrom meningeal) Forme clinice de exoftalmie (inflamatorie, parazitara, tumorala, vasculara) Diagnosticul diferential al sindromului exoftalmic Procese inflamatorii ale orbitei (pereti ososi, tesut celuloadipos, sistem venos orbitocavernos, capsula Tenon,system muscular ) - etiologie, tablou clinic, evolutie, complicatii, tratament Pseudotumori inflamatorii ale orbitei ( etiologie, tablou clinic, evolutie, tratament) Orbitopatia Graves ( etiologie, tablou clinic, evolutie, tratament) Tumorile orbitale ( clasificare: primare, dobandite-metastatice, secundare ; tablou clinic, prognostic, tratament)

Studentul trebuie s" asiste la urmatoarele demonstra ii practice:


Inspectia orbitei ( exoftalmia axiala sau lateral, enoftalmie) Palparea orbitei (reductibilitate, elasticitate) Ascultatia orbitei Exoftalmometria orbitei ( ex.exoftalmometru)

Studentul trebuie s"

tie s" efectueze:

Inspectia orbitei Palparea orbitei Exoftalmometria orbitei

De retinut:
Orice modificare de protruzie a globului ocular presupune efectuarea investigatiilor pentru stabilirea etiologiei Exoftalmia poate fi unilateral( cauza locala) sau bilateral ( cauza generala) Retractia de pleoapa superioara este primul semn al oftalmopatiei Graves Tratamentul in cazul patologiei orbitare este in stransa legatura cu etiologia bolii

Intrebari tip pentru examenul scris de oftalmologie:


1. Exoftalmia de tip inflamator este: a. Elastica b. Dureroasa c. Nedureroasa d. Axiala e. Laterala f. Reductibila

g. Ireductibila 2. Exoftalmia unilaterala apare in : a. Osteoperiostite b. Boala Basedow c. Tromboflebita de sinus cavernos d. Tumori orbitare e. Pseudotumori inflamatorii ale orbitei f. Varice orbitare

6.Aparatul lacrimal
Aparatul lacrimal are rol important n asigurarea protec$iei %i nutri$iei polului anterior al globului ocular, prin acestea contribuind la asigurarea func$ iei vizuale. Aparatul lacrimal este format din dou componente : glandele lacrimale secret lacrimile c ile lacrimale cu rol n drenarea lacrimilor. Att glandele lacrimale ct %i c ile lacrimale pot prezenta diverse afec$ iuni, n special de tip inflamator.

Studentul trebuie s" cunoasc":


No $iuni de anatomie a aparatului lacrimal (glande lacrimale, componentele c ilor lacrimale) Examinarea pacien$ilor cu afec$iuni ale aparatului lacrimal : glandele lacrimale ( inspec$ie, palpare) secre$ia lacrimale (test Schirmer , test de ruptur a filmului lacrimal) c ile lacrimale (sp l tura c ilor lacrimale) Semnele %i simptomele afec$iunilor glandelor lacrimale %i ale c ilor lacrimale Etiologia, complica$iile afec$iunilor glandelor lacrimale %i ale c ilor lacrimale Metodele imagistice %i examin rile complementare necesare pentru diagnostic pozitiv %i diferen$ial Tratamentul afec$iunilor aparatului lacrimal - Tratamentul medical - Sondajul c ilor lacrimale - Tratamentul chirurgical

Studentul va asista la urm"toarele demonstra%ii practice:


Examinarea pacien$ilor cu afec$iuni ale aparatului lacrimal Testul Schirmer , testul de ruptur a filmului lacrimal Examinarea ecografic a pacien$ilor cu dacrioadenite Sp l tur , sondaj de c i lacrimale Se vor face vizion ri de opera$ii adresate afec$iunilor glandelor lacrimale sau c ilor lacrimale (nregistr ri video)

Studentul va &ti s" efectueze urm"toarele examin"ri:


Examinarea clinic a pacien$ ilor cu afec$iuni ale aparatului lacrimal o palpare, inspec$ie Efectuarea testului Schirmer, testului de ruptur a filmului lacrimal Efectuarea dilat rii punctului lacrimal cu dilatatorul conic de punct lacrimal

De re%inut
Dacrioadenitele cornice apar n general n afec$iuni cu leziuni limfogranulomatoase Secre$ia purulent este principalul semn n dacriocistita congenital Dacriocistita congenital se trateaz prin sondajul c ilor lacrimale L crimarea pe un ochi f r congestie este semn principal n dacriocistita adultului Dacriocistita adultului se trateaz chirurgical

ntreb"ri tip pentru examenul scris de oftalmologie:


1. Testul Schirmer este util pentru : a. examenul cantitativ al secre$iei lacrimale b. examenul calitativ al secre$iei lacrimale c. examenul dezepiteliz rilor corneene R spuns: a 2. a. b. c. d. e. f. Etiologia dacrioadenitei acute este : infec$iile de focar traumatisme deschise ale glandei sarcoidoza boala Hodgkin infec$ii de vecin tate. mononucleoza infec$ioas R spuns: a,b,e

7.Afec%iunile pleoapelor
Cunoa%terea afec$iunilor palpebrale este important pentru student %i medicul de familie n primul rnd avnd n vedere frecven$a mare a acestor afec$iuni %i de asemenea, pentru c tratamentul multor boli ale pleoapelor nu necesit cunostiin$e de specialitate %i pot fi tratate de c tre medicul generalist.

Studentul trebuie s" cunoasc":


Anatomia pleoapelor (structur , glandele palpebrale, vasculariza$ie, inerva$ie) Anomaliile congenitale ale pleoapelor(ptoza palpebral , epicantul, colobomul palpebral, blefarofimoza: recunoa%terea acestora) Afec$iunile virotice al epleoapelor:zona zoster palpebral (aspect clinic,tratament) Bolile marginii libere a pleoapelor - Blefaritele - forme clinice (eritematoas , scuamoas , ulcerativ )

- evolu $ie - complica$ ii - tratament - Trichiaza - Orgeletul extern - aspect clinic - evolu $ie - complica$ ii - tratament Bolile tarsului - Orgeletul intern - aspect clinic - evolu $ie - complica$ii - tratament - )alazionul - aspect clinic - evolu$ie - complica$ii - tratament Devia$ile palpebrale - Entropionul - forme clinice: entropionul congenital, entropionul spastic - tratament - Ectropionul - forme clinice: ectropionul paralitic, ectropionul spastic, ectropionul senil, ectropionul cicatricial - tratament Tumorile palpebrale - Congenitale: nevromul plexiform, chistul dermoid, hemangiomul, nevii pigmentari - Dobndite: - Epiteliomul(carcinomul) palpebral : aspect clinic, evolu$ie, complica$ii, tratament - Melanomul malign palpebral: aspect clinic, tratament - Adenocarcinomul palpebral: aspect clinic, tratament

Studentul va asista la urm"toarele demonstra%ii practice:


Examinarea pleoapelor (ntoarcerea pleoapelor pe ntorc torul de pleoape Desmares) Toaleta pleoapelor Masajul marginii libere a pleoapelor Examinarea unui orgelet, a unei blefarite, %alazion, trichiaz , epiteliom palpebral Sutura unei pl gi palpebrale Urm rirea unui film video cu opera$ii de repozi$ionare a pleoapelor, extirparea unui %alazion sau a unei tumori palpebrale

Studentul va &ti s" efectueze urm"toarele examin"ri:


Examinarea pleoapelor (ntoarcerea pleoapelor pe ntorc torul de pleoape Desmares) Toaleta pleoapelor Masajul marginii libere a pleoapelor

De re%inut
Blefaritele sunt afec$iuni cronice %i recidivante, apar cel mai frecvent pe un teren constitu$ional cu tegumente deschise %i seboreice. Tratamentul trebuie repetat periodic. Blefatitele sunt un teren propice pentru apari$ia orgeletelor %i %alazioanelor. Orgeletul incorect tratat conduce de obicei la apari$ia %alazionului. Orgeletele recidivante pot ascunde un adenocarcinom al marginii libere palpebrale Chirurgia palpebral este o chirurgie delicat deoarece presupune respectarea regulilor de chirurgie reconstructiv n scopul evit rii apari$iei ectropionului cicatricial, a cicatricilor aderente conjunctivale sau a obstruc$iei canaliculelor lacrimale.

ntreb"ri tip pentru examenul scris de oftalmologie:


1. Enumera$i formele clinice de blefarit 2. (alazionul este o inflama$ie a a. marginii libere palpebrale b. glandelor Zeiss c. glandelor Meibomius
Raspuns: c.

8.Conjunctiva
Tabla de materii: 1. Defini$ia conjunctivitei 2. Conjunctivitele infec$ioase 3. Forme particulare de conjunctivite infec$ioase: ophthalmia neonatorum, conjunctivita de piscin , conjunctivita trachomatoas 4. Conjunctivitele alergice Obiective educationale o Ce trebuie s" &tie Esen$ial: recunoa%terea congestiei conjunctivale de tip periferic, diagnosticarea conjunctivitei (simptome, semne), diagnosticul diferen$ial cu celelalte cauze principale de ochi ro%u (keratita, iridociclita, glaucomul acut), profliaxia %i principiile de tratament n conjunctivite, recunoa%terea pacien$ilor cu ochi ro%u care trebuie trimi%i de urgen$ la oftalmolog. Important: diferen$ierea etiologic a conjunctivitelor: infec$ioase (virale, bacteriene), alergice; complia$iile conjunctivitelor. Util: profilaxia conjunctivitei nou-n scutului, conjunctivita de piscin . Facultativ: conjunctivita trachomatoas o Ce trebuie s" fac" S observe: examenul biomicroscopic al conjunctivei, ndep rtarea corpilor str ini conjunctivali, ndep rtarea pseudomembranelor de pe suprafa$a conjunctivei palpebrale. S fac personal, individual sau n echip : instila$ii de coliruri, examenul obiectiv topografic al conjunctivei (inclusiv ntoarcerea

pleoapei superioare %i inferioare), colora$ia cu fluorescein %i interpretarea sa. Schema succint a capitolului: 1. Defini$ia conjunctivitei: inflama$ia conjunctivei 2. Conjunctivita infec$ioas n Simptome: - Disconfort, n$ep turi oculare, senza$ ie de nisip n ochi - AV nu este afectat , apare cel mult nce$o%area vederii (datorit secre$iilor conjunctivale), care se amelioreaz la clipit. - Virale: simptome sistemice (stare general alterat , febr , simptome respiratorii) - Istoric: contact cu persoane afectate n Semne: - Congestia conjunctival periferic (superficial ) - Secre$ii conjunctivale: seroase (viral ), purulente (bacterian ) - Cruste pe marginile libere palpebrale - Limfadenopatie crevical (viral ) n Complica$ii: - conjunctivita viral : infiltrate corneene subepiteliale, cu fotofobie persistent - conjunctivita bacterian : ulcer cornean, pseudomembrane pe suprafa$a conjunctivei palpebrale * ulcera$ii ale conjunctivei palpebrale * cicatrici conjunctivale. n Tratament: - sp larea secre$iilor conjunctivale cu ser fiziologic/ ap fiart %i r cit - instila$ ii de coliruri cu antibiotice %i antiinflamatorii - seara, nainte de culcare: unguente cu antibiotice %i antiinflamatorii - ochiul nu se panseaz - limitarea extinderii bolii: prosop personal, sp larea frecvent a minilor 3. Forme particulare de conjunctivite infec$ioase 3.1. Ophtalmia neonatorum (conjunctivita gonococic a nou-n scutului) - Etiopatogenie: gonococul poate infecta conjunctiva nou-n scutului, prin: - transmiterea de la mam n momentul na%terii/nainte de na%tere (ruptura prematur a membranelor) - contaminarea de la obiectele nvecinate - Tablou clinic: - faza de infiltra$ie: congestie conjunctival de tip periferic, intens , edem exprimat al conjunctivei (chemozis) - faza de pioree: secre$ii purulente abundente - faza de rezolu $ie: remisia semnelor - Dg. diferen$ial: conjunctivita purulent a nou-n scutului, produs de Chlamydozoon oculo-genitalis criterii: - momentul debutului: prima s pt. gonococ; a doua s pt. - Chlamydozoon oculo-genitalis - ex. n frotiu al secre$iei conjunctivale: diplococi (gonococi), incluzii intracelulare (Chlamydozoon oculo-genitalis). - Complica$ii: ulcer cornean * perfora$ie * endoftalmit , pierderea func$iei vizuale sau a globului ocular (n cazuri f. severe) - Profilaxie: - tratarea infec$iilor genitale ale mamei, pe parcursul sarcinii - procedeul Crd: instilarea cte unei pic turi de nitrat de argint, imediat dup na%tere, n fiecare ochi - Tratament:

- sp larea abundent a secre$iilor conjunctivale cu ser fiziologic (este interzis stagnarea puroiului pe suprafa$a corneei) - instila$ii cu coliruri antibiotice, n ritmul dictat de refacerea secre$iilor purulente conjunctivale - antibioterapie sistemic 3.2. Conjunctivita de piscin" - Etiopatogenie: agentul etiologic este Chlamydozoon oculo-genitalis, infectarea conjunctivei producndu-se cu ocazia unei b i n piscina contaminat . - Tablou clinic: - apare dup o perioad de incuba$ie de 8 10 zile, unilateral, se bilateralizeaz dup alte 8 10 zile - caracteristic: foliculi pe suprafa$a conjunctivei palpebrale (noduli albi-g lbui), congestie conjunctival de tip periferic. - Tratament: coliruri cu antibiotice cu spectru larg 3.3. Conjunctivita trachomatoas" - Etiologie: Chlamydia trachomatis, eradicat n aproape toat lumea: excep$ie - Africa - Tablou clinic caracteristic: - foliculi pe suprafa$a conjunctivei palpebrale care se sparg la ntoarcerea pleoapei, elibernd un con$inut gelatinos - panus: membran vascularizat care invadeaz corneea, ntotdeauna de la ora 12. - Complica$ii: - orbire, prin cicatrizarea corneei - entropion, prin cicatrizarea conjunctivei - simblefaron, prin cicatrizarea conjunctivei: aderen$e ntre conjunctiva palpebral %i cea bulbar - ochi uscat, prin cicatrizarea glandelor lacrimale accesorii din structura conjunctivei %i a ductelor glandei lacrimale principale. - Tratament: coliruri cu sulfamide 4. Conjunctivita alergic" Tablou clinic: forme clinice Acut - Are un debut brusc Simptomele cheie sunt: pruritul, edemul palpebral %i edemul conjunctival (chemozis) Cel mai frecvent: la copii, dup expunerea la polen sau la al$i alergeni Reac$ia se calmeaz spontan, n cteva ore Alt circumstan$ : ca r spuns la medica$ia oftalmologic topic . Sezonier #i peren Sezonier (n contextual unei nc rc turi crescute cu polen a mediului ambiant): - prurit ocular u%or/moderat - congestie ocular de tip periferic - secre$ii conjunctivale apoase - papile conjunctivale hipertrofiate. Peren : - acelea%i simptome %i semen - declan%at de al$i alergeni: praful de cas * nu are o evolu$ie sezonier . Tratament: - vasoconstrictoare/antihistaminice topic - antihistaminicele sistemic: n puseu acut /profilactic. - cazuri severe: steroizi topic. Conjunctivita alergic cronic Subcategorii:

vernal : copii atopic : adul$i giganto-papilar : r spuns alergic la un corp str in care irit cronic conjunctiva (exemplu: lentilele de contact). Cauza: expunerea repetat la alergen, pe fondul unei disfunc$ii a sistemului imun. Exacerbarea sezonier este o caracteristic . Tablou clinic: prurit, arsuri, n$ep turi oculare congestie ocular bilateral secre$ie mucoas , vscoas papile conjunctivale gigante, situate mai ales sub pleoapa superioar . Complica$ii: papilele hipertrofiate * ulcerarea %i infiltrarea por$iunii superioare a corneei Tratamentul - similar cu cel al conjunctivitei sezoniere, dar steroizii topic sunt necesari mai frecvent.

Scenariu clinic n Istoric: - 48 ani, sex feminin, OS: inflamat, l crimos, de dou zile - nce$o %area discret a vederii, disconfort ocular - OD: asimptomatic - f r antecedente patologice oculare n Diagnostic probabil? Conjunctivita acut infec#ioas argumente: - ochi ro$u, nedureros (senza #ie de disconfort, nu durere propriu-zis ) - p strarea acuit #ii vizuale n limite normale (doar nce#o $area discret a vederii, explicabil prin prezen#a secre#iilor) - ochi l crimos - absen #a antecedentelor oculare n Tratament? - sp larea secre#iilor conjunctivale cu ser fiziologic/ap fiart $i r cit - instila#ii cu antibiotice (ziua): tobramicin , cloramfenicol, gentamicin , netilmicin - aplicarea de unguente cu antibiotice (noaptea) n A revenit conform planific rii: 3 zile - OS : evolu$ie favorabil - OD: acelea%i simptome - AVAO = 10/10 - Secre$ie seroas abundent - Corneea clar n Diagnostic? Conjunctivita acut viral argumente: - secre#ia conjunctival este seroas n Ce argumente sugereaz c nu este o afec$iune care s amenin$e vederea? - Acuitatea vizual normal n Enun$a$i 6 cauze de ochi ro%u: - conjunctivita acut - keratita herpetic - glaucomul acut - iridociclita - hemoragia subconjunctival - ochiul uscat Care pacien%i cu ochi ro&u trebuie trimi&i de urgen%" la oftalmolog? Cei cu vederea afectat

9.Corneea
Corneea reprezint partea anterioar transparent a nveli%ului fibros al globului ocular. Corneea este lipsit de vase sanguine, nutri$ia sa f cndu-se prin re$eaua perilimbic %i din umorul apos . Corneea poate fi examinat la lumina zilei %i n camera obscur . Afec$iunile corneei sunt reprezentate n principal de procesele inflamatorii (cheratite), distrofice, cicatriciale si ectaziile corneene. Cheratitele se clasific n exogene %i endogene. Cheratitele exogene sunt fie complica$ii ap rute n evolu$ia unei conjunctivite sau reprezint infec$ii primitive corneene (ulcerul corneean serpiginos). Debuteaz ntotdeauna n straturile superficiale. Cheratitele endogene sunt produse de agen$i patogeni care ating corneea pe cale circulatorie, nervoas sau umoral . Unele sunt superficiale (herpes simplu corneean), altele evolueaz n straturile profunde (cheratite parenchimatoase sau intersti$iale). Distrofiile corneene cuprind o serie de afec$iuni corneene degenerative n care pe prim plan se situeaz tulbur rile de inerva$ie %i anomaliile metabolice, f r nici o atingere ini$ial infec$ioas microbian , viral sau micotic Cicatricile corneene sunt modific ri definitive ale transparen$ei corneene survenite n urma unor procese distructive ce au interesat mai mult dect epiteliul corneean. Keratoconusul este o deformare conica centrala,de obicei bilaterala, a corneei cu opacifieri parenchimatoase si scadere in grosime a acesteia.Este cea mai des intalnita modificare de forma a corneei.

Studentul trebuie s" cunoasc":


Notiuni de anatomie si fiziologie a corneei Examinarea pacientilor cu patologie corneeana Clasificarea afectiunilor corneene Etiopatogenia bolilor corneene Manifestari clinice in afectiunile corneei Tratamentul local si general al afectiunilor corneene

Studentul va asista la urmatoarele demonstra%ii practice:


-Examinarea pacientului Examenul acuit $ii vizuale Examinarea corneei la lumina zilei Biomicroscopie Coloratia cu fluoresceina Testarea sensibilitatii corneene -Se vor prezenta imagini cu patologie corneeana

Studentul va &ti s" efectueze urm"toarele examin"ri:


Examinarea acuit $ii vizuale Examinarea polului anterior la biomicroscop Coloratia cu fluoresceina

De retinut
Orice leziune superficiala a corneei se evidentiaza folosind coloratia cu fluoresceina. Bolile corneene(mai ales cele superficiale se insotesc de semne reactionale intense (lacrimare,blefarospasm,fotofobie). Toate bolile corneene in care exista leziuni superficiale se vor trata dupa formula: antibiotice,epitelizante,dilatare,pansament ocular.

ntreb"ri tip pentru examenul scris de oftalmologie:


1.Cheratita neuroparalitic apare: A. in ectropionul cicatricial B. in colobomul palpebral C. n urma ntreruperii ramurii oftalmice a nervului trigemen D. in exoftalmia pronun$at E. in paralizia facial R spuns: C 2.In ulcerul corneean se administreaza: A. ungvente epitelizante B. instilatii cu corticosteroizi C. midriatice D. miotice E. instilatii cu antibiotice R spuns: A,C,E

10.Sclera
Sclera este parte a tunicii externe a globului ocular, cu rol important n asigurarea protec$iei structurilor intraoculare prin rezisten$a sa mecanic . Afec$iunile sclerei pot produce tulbur ri serioase ale func$iei oculare %i chiar pot amenin$a integritatea morfologic a globului ocular, prin sub $ierea scelrei %i prin apari$ia de perfora$ii ale peretelui ocular .

Studentul trebuie s" cunoasc":


No$iuni de anatomie a sclerei (orificii, zone de minim rezisten$ , raporturi cu celelalte structuri oculare). Clasificarea scleritelor %i episcleritelor , formele clinice ale acestora Semnele %i simptomele afec$ iunilor sclerei %i episclerei Etiologia, complica$iile afec$iunilor sclerei %i episclerei Diagnosticul diferen$ial al afec$iunilor sclerei %i episclerei Analizele de laborator , metodele imagistice %i examin rile complementare necesare

pentru diagnostic pozitiv %i diferen$ ial Examinarea pacien$ilor cu afec$iuni sclerale %i episclerale : o Testul la adrenalin o Accentuarea simptomelor la mi%c rile oculare Tratamentul afec$iunilor sclerei %i episclerei o Tratamentul medical o Tratamentul chirurgical

Studentul va asista la urm"toarele demonstra%ii practice:


Examinarea pacien$ilor cu afec$iuni sclerale %i episclerale Testul la adrenalin Examinarea ecografic a pacien$ilor cu sclerite posterioare Se vor face vizion ri de opera$ii de plastii de nt rire ale sclerei (nregistr ri video)

Studentul va &ti s" efectueze urm"toarele examin"ri:


Examinarea pacien$ilor cu afec$iuni sclerale %i episclerale Efectuarea testului la adrenalin Examenul motilit $ii oculare (accentuarea simptomelor) Examenul acuit $ii vizuale, tensiunii intraoculare (inclusiv digital)

De re%inut
Scleritele pot produce alter ri grave ale func$iei vizuale %i chiar infirmit $i Afec$iunile sclerei %i episclerei sunt frecvente n cadrul afec$iunilor de tip reumatismal Tratamentul medical al afec$iunilor sclerei %i episclerei se bazeaz pe corticoterapie local %i general . Nu trebuie neglijat tratamentul afec$iunilor generale care determin apari$ia acestor afec$iuni Tratamentul chirurgical este necesar n cazul ectaziilor sclerale %i a complica$iilor (cataract , dezlipire de retin , glaucoma, etc.)

ntreb"ri tip pentru examenul scris de oftalmologie:


1. Diagnosticul diferen$ial al episcleritei se face cu : a. ulcerul corneean b. conjunctivita c. uveita anterioar d. celulita orbitar .
R spuns: b,c

2. Sclerita posterioar se caracterizeaz prin: a. limitarea mi%c rilor oculare b. apari$ia de arii avasculare episclerale c. sc derea acuit $ii vizuale d edem papilar e chemozis conjunctival
R spuns: c,d,e

11.Uveea
Uveea este foarte important pentru buna func$ionare a globului ocular: particip la focalizarea imaginii prin reglarea diametrului pupilar- orificiu n iris-, asigur nutri$ia cristalinului (prin umoarea apoas ) %i a retinei (prin coroid ). Inflama$iile uveale sunt dintre cele mai frecvente cauze de suferin$ ocular , n general apar n contextul unei boli generale %i prin complica$iile %i sechelele lor sunt adeseori invalidante. De aceea aceste afec$iuni sunt un exemplu bun de intricare a mai multor specialit $i medicale.

Studentul trebuie s" cunoasc":


Anatomia uveei Inflamatiile uveei: o Uveite anterioare, o Uveite posterioare o Oftalmia simpatic Melanomul malign coroidian Deosebirea intre uveita exogen si cea endogen Diagnosticul diferential al ochiului ro%u Cauze frecvente de uveite endogene Complicatiile uveitelor Recunosterea tipurilor de congestie conjunctival

Studentul va asista la urm"toarele demonstra%ii practice:


Prezentare de caz de uveit Prezentare de fotografii cu boli uveale

Studentul va &ti s" efectueze urm"toarele examin"ri: Examenul la lumina zilei a polului anterior Anamneza pacientului cu uveit Recuno%terea congestiei conjunctivale de tip periferic, respectiv de tip pericheratic De re%inut:
Uveitele endogene se produc prin mecanism imun si sunt de obicei expresia oculara a unei boli generale. Uveitele endogene sunt recidivante si se complica frecvent cu cataracta sau glaucom. Diagnosticul diferen$ial al ochiului ro%u trebuie f cut ntre conjunctivit , cheratit , iridociclit %i glaucom acut.

ntreb"ri tip pentru examenul scris de oftalmologie:


1. Pacient cu ochi rosu, durere oculara accentuata nocturn, scaderea acuit $ii vizuale, mioz . Dg probabil:

a. conjunctivit acut b. glaucom acut c. uveit acut . Raspuns: c 2. Pacient cu ulcer cornean neperforant prezint hipopion. Dg probabil: a. uveit acut endogen b. uveit acut exogen septic c. uveit acut exogen toxic Raspuns: c

12.Pupila
Pupila este un orificiu circular, a%ezat n centrul irisului. In condi$ii normale ea este unic , neagr , central (uneori u %or descentrat inferonazal), rotund , regulat %i cu un diametru egal la cei doi ochi, avnd la lumina zilei o m rime ntre 2-4 mm. Pupila influen$eaz acuitatea vizual prin dozarea cantit $ ii razelor de lumin ce p trund n ochi, reduce la minimum abera$iile de sfericitate ale mediilor refringente prin mic%orarea deschiderii sistemului optic %i favorizeaz circuitul umorului apos prin asem narea ac$iunii sale cu acea a unei valve hidrodinamice

Studentul trebuie s" cunoasc":


Notiuni de anatomie si fiziologie ale pupilei Notiuni de dinamica pupilara Reflexul pupilar fotomotor direct si indirect (consensual) Reflexul pupilar la vederea de aproape Reflex pupiloconstrictor sinergic cu acomoda&ia. Reflex pupiloconstrictor sinergic convergen&ei.

Metode de examinare Examinarea la lumina zilei Examinarea n camera obscur Patologia pupilei Tulbur ri ale staticii pupilare Modific Modific Modific Modific ri de culoare ri de form ri de pozi$ie ri ale diametrului pupilar

Tulbur ri ale dinamicii pupilare Rigiditate pupilar amaurotic Rigiditate pupilar absolut Rigiditate pupilar fotomotorie izolat

Studentul va asista la urm"toarele demonstra%ii practice:


Examinarea la lumina zilei Examen al staticii pupilare culoarea, forma, pozi$ia, conturul, diametrul (eventual diferen$a ntre diametrele pupilelor celor doi ochi). Examen al dinamicii pupilare principalele reflexe pupilare: fotomotor %i reflexul la vederea de aproape. Examinarea n camera obscur la biomicroscop cu oftalmoscopul.

Studentul va &ti s" efectueze urm"toarele examin"ri:


Examinarea staticii pupilare Examinarea reflexelor pupilare: fotomotor direct consensual reflexul la vederea de aproape

De re%inut

In prezen$a unei pupile rigide ntreb m bolnavul dac a primit medica$ie ocular sau sistemic . In cazul unei pupile albe la un copil s ne gndim la posibilitatea exiten$ei unei tumori maligne intraoculare (retinoblastom)(nuan$ alb-g lbuie) iar la o persoan peste 60 de ani la prezen$a unei cataracte (nuan$ alb -brun-cenu%ie).

ntreb"ri tip pentru examenul scris de oftalmologie:


1.Pupila poate ap rea alb-cenu%ie A. n cataracte B. n cazul exudatelor organizate n aria pupilar (ocluzie pupilar ) C. n cazul hemoragiilor intraoculare D. n glaucomul congestiv E. n dezlipirile de retin . R spuns: A,B 2.Rigiditatea pupilar amaurotic Ochiul are vederea normal Se caracterizeaz prin cecitate unilateral Se caracterizeaz prin lipsa reflexului fotomotor direct %i a celui consensual al ochiului s n tos provocat de un stimul luminos al ochiului cu cecitatea absolut D. Este datorat ntreruperii patologice a c ilor optice aferente E. Se datoreaza ntreruperii c ilor centrifuge (sec$ iunea perechii a lll - a) R spuns: B,C,D A. B. C.

13.Patologia cristalinului
Bolile cristalinului se refera atat la tulburarile de transparenta (cataracte) cat si la deplasarile cristaliniene ( subluxatii, luxatii). Cataracta reprezinta una dintre cele mai frecvente patologii oculare, putand fi prezenta atat la nastere cat si pe parcursul vietii. Este o afectiune care determina scaderea acuitatii vizuale cu implicatii asupra calitatii vietii. Singurul tratament eficace este cel chirurgical, prin metoda de facoemulsificare cu implantare de cristalin artificial. Deplasarile cristalinului pot fi congenitale sau dobandite in contextu unor boli generale sau locale .

Studentul trebuie s" cunoasc":


Notiuni de anatomie a cristalinului Fiziologia cristalinului Metode de examinare ale cristalinului ( la lumina zilei, in camera obscura) Semiologia cristalinului ( simptome, semne) Tulburarile de transparenta ale cristalinului- cataracte ( definitie, etiopatogenie, clasificare, tipuri de cataracta, tablou clinic , diagnostic diferential, evolutie, complicatii, tratament) Deplasarile cristalinului ( congenitale, dobandite, partiale sau totale- etiopatogenie, tablou clinic, complicatii, tratament)

Studentul va asista la urm"toarele demonstra ii practice:


Examinarea cristalinului la lumina zilei Examinarea cristalinului in camera obscura Se vor face vizionari de operatii de cataracta prin facoemulsificare ( CD-uri, inregistrari video)

Studentul va

ti s" efectueze:

Examinarea cristalinului la lumina zilei

De retinut:
Cataracta este cea mai frecventa cauza de scadere cronica a acuitatii vizuale la varstnici. In stadiile avansate ale cataractei este determinata culoarea albicioasa a pupilei, numita leucocorie. Tratamentul cataractei este chirurgical prin tehnica de facoemulsificare cu implantare de cristalin artificial. Cataracta congenitala trebuie operata cat mai precoce pentru evitarea ambliopiei organice

ntreb" ri tip pentru examenul scris de oftalmologie:


1. Enumerati modalitatile de corectie ale ochiului afac. 2. Subluxatia de cristalin se caracterizeaza prin : a.camera anterioara profunda b.camera anterioara inegala ca profunzime c. vitros in camera anterioara d. iridofachodonezis e. cristalin in camera anterioara R spuns: b, c, d

14.Glaucomul. Tensiunea intraocular".


Tensiunea (presiunea) intraocular reprezint presiunea exercitat de lichidele intraoculare asupra pere$ilor globului ocular. Tensiunea intraocular este rezultatul echilibrului dintre: Rata de secre$ie a umorii apoase Rata de eliminare a umorii apoase. Valorile normale ale tensiunii intraoculare sunt situate ntre 10 %i 21 mmHg, cu o medie de 16 mmHg. Glaucomul reune%te un grup de st ri patologice caracterizate prin: Presiune intraocular crescut Alter ri ale papilei nervului optic (excava #ie papilar ) Defecte de cmp vizual.

Studentul trebuie s" cunoasc":


anatomia segmentului anterior, secre#ia #i c ile de scurgere a umorii apoase o unghiul iridocornean o secre#ia umorii apoase corp ciliar o calea trabecular /uveal valoarea normal #i patologic a tensiunii intraoculare metode de m surare a tensiunii intraoculare o metoda palpatorie, tonometria prin indenta#ie/ aplana#ie triada de diagnostic n glaucom (defini#ia glaucomului) clasificarea glaucomului n func$ie de aspectul unghiului iridocornean glaucomul poate fi: Cu unghi deschis Cu unghi nchis Din punct de vedere etiologic exist : Glaucom primar f r afec$iuni oculare preexistente care s afecteze unghiul Glaucom secundar afec$iuni oculare preexistente altereaz unghiul Dup vrsta de debut exist : Glaucom dobndit (de tip adult) Glaucom congenital Congenital propriu-zis (la na&tere) Infantil (0-3ani) Juvenil (3-30ani)

n func#ie de evolu#ia clinic glaucomul poate fi: Acut/Subacut Cronic glaucomul primar cu unghi deschis o factori de risc o simptome o semne o tratament: medicamentos (clasele de preparate antiglaucoamtoase) chirurgical (trabeculectomia) glaucomul primar cu unghi nchis o factori de risc o simptome o semne esen#ial semnele # i simptomele cheie n glaucomul acut urgen# oftalmologic o tratament: medicamentos (sistemic #i topic) chirurgical glaucoame secundare etiologii multiple glaucomul congenital simptome, semne, tratament.

Studentul va asista la urm"toarele demonstra%ii practice:


inspec#ia globului ocular evaluarea congestiei oculare (congestie perikeratic n glaucomul acut) m surarea tensiunii intraoculare metoda palpatorie, tonometria prin indenta#ie, tonometria prin aplana#ie estimarea profunzimii camerei anterioare (studierea distan# ei dintre reflexul luminos irian #i cel cornean sub biomicroscop) perimetrie computerizat determinarea cmpului vizual oftalmoscopie estimarea excava# iei papilare se vor viziona nregistr ri video cu opera#ii n glaucom trabeculectomii.

Studentul va &ti s" efectueze urm"toarele examin"ri:


inspec#ia globului ocular evaluarea congestiei oculare (congestie perikeratic glaucomul acut) estimarea tensiunii intraoculare metoda palpatorie. n

De re%inut:
Glaucomul netratat la timp poate duce la orbire Exist 2 forme de glaucom o Silen#ioas cea mai frecvent (glaucomul primar cu unghi deschis) o Zgomotoas cu ochi ro#u dureros (glaucomul primar acut cu unghi nchis urgen# oftalmologic ) De#i rar, glaucomul congenital trebuie avut n vedere la un copil cu globul ocular mai mare dect n mod normal

Glaucomul nu se vindec , bolnavul trebuie urm rit toat via#a Screeningul este obligatoriu pentru a evita diagnosticul tardiv al glaucomului primar cu unghi deschis, cu predilec# ie la persoane peste 40 ani cu antecedente de glaucom n familie.

ntreb" ri tip pentru examenul scris de oftalmologie:


1. a) b) c) d) Atacul de glaucom se caracterizeaz prin: vedere normal durere ocular congestie conjunctival reflex pupilar prezent. R spuns: b), c) n glaucomul congenital: tratamentul este strict medicamentos corneea are dimensiuni normale apare buftalmie se practic goniotomie. R spuns: c), d)

2. a) b) c) d)

15.Patologia retinei &i a corpului vitros


Tabla de materii: 1. Dezlipirea de Retin (DR) 2. Degenerescan$a Macular Legat de Vrst (DMLV) 3. Retinopatia diabetic (RD) 4. Modific ri ale Fundului de ochi (FO) n HTA 5. Ocluziile venoase retiniene 6. Obstruc$iile arteriale retiniene 7. Retinopatia de prematuritate 8. Retinoblastomul Obiective educationale o Ce trebuie s" &tie Esen$ial: cauzele de sc dere brusc a vederii pe ochi alb, nedureros; s trimit de urgen$ la oftalmolog un pacient care percepe brusc mu%te volante, importan$a trimiterii la oftalmolog a pacientului diabetic f r acuze vizuale, manifest rile clinice ale retinopatiei diabetice, importan$a stadializ rii modific rilor FO n HTA, importan$a trimiterii de urgen$ la oftalmolog a unui copil cu leucocorie. Important: tabloul clinic al dezlipirii de retin regmatogene, tabloul clinic al degenerescen$ei maculare legate de vrst (DMLV), factorii de risc ai DMLV, terminologia modific rilor FO n retinopatia diabetic (RD), stadializarea RD, principiul fotocoagul rii laser n RD, complica$ iile RD, tabloul clinic n obstruc$iile arteriale %i venoase retiniene, complica$iile obstruc$iilor vasculare retiniene, investiga$iile din obstruc$iile vasculare retiniene, manifest rile clinice ale

retinoblastomului altele dect leucocoria. Util: n$elegerea raporturilor anatomice dintre vitros %i retin , mecanismul producerii decol rii posterioare de vitros, etiopatogenia dezlipirilor de retin , tratamentul dezlipirii de retin , anatomia microscopic a retinei %i patologia DMLV, patogenia retinopatiei diabetice, patogenia modific rilor FO n HTA, etiopatogenia obstruc$iilor arteriale %i venoase retiniene, tratamentul obstruc$iilor vasculare retiniene, screeningul pt. Depistarea retinopatiei de prematuritate. Facultativ: tratamentul DMLV, patogenia %i tratamentul retinopatiei de prematuritate, tratamentul retinoblastomului. o Ce trebuie s" fac" S observe: examinarea FO prin biomicroscopie %i prin oftalmoscopie indirect S fac personal, individual sau n echip : examenul FO prin oftalmoscopie direct +Schema succint a capitolului: 1. Dezlipirea de retin" (DR) - n$elegerea semnifica$iei perceperii de mu%te volante(corpi flotan$i): La orice vrst - Frecven$i - Condi$ii predilecte de percepere - Uneori foarte sup r tori - Pot traduce Decolarea Posterioar de Vitros (DPV): vrstnici, miopi - n$elegerea raporturilor anatomice dintre corpul vitros %i retin : - Vitrosul normal: gel care tamponeaz retina - Aderen$a vitreo-retinian variaz topografic: maxim la nivelul bazei vitrosului, care corespunde periferiei retinei - Decolarea posterioar de vitros (DPV) - Etiologie: lichefierea vitrosului, legat de naintarea n vrst , miopie - Simptome: perceperea brusc de mu %te volante (DPV acut ), asimptomatic (DPV instalat lent) - Complica$ii: DR n 15% din cazuri - Tratament: trimiterea la oftalmolog pt. examinarea atent a periferiei retinei (dup dilatarea maxim a pupilei), n vederea depist rii unei eventuale rupturi retiniene. - Etiologia DR: - Ruptura: DR Regmatogen (DRR) - Exuda$ia de origine coroidian (coroidite): DR Exudativ (DRE) - ,esut fibro-vascular n vitros * trac$iunea asupra retinei: DR Trac$ional (DRT) - Tumora coroidian (melanom malign coroidian): DR tumoral - DRR Etiopatogenie: - primul eveniment: DPV descris anterior - vitrosul decolat r mne ata%at la retina periferic asupra c reia exercit trac$iuni * ruptura retinian - prin ruptur p trunde lichid din vitros * DR Simptome (corespunz toare, cronologic, etapelor etiopatogenetice): - perceperea de mu%te volante DPV - fotopsie (perceperea uneia/mai multor scntei) repetitiv , mereu n acela%i loc ruptura (ile) retinian (ene) - apari$ia unei umbre n cmpul vizual care cre%te, amputndu-l progresiv: nceputul

%i progresia DRR - sc derea marcat a acuit $ii vizuale: n momentul dezlipirii retinei maculare Semne (FO): - retina dezlipit : gri-cenu%ie, proeminent , mobil Evolu%ie: - dezlipirea total a retinei - degenerarea receptorilor retinieni (dac e dezlipit macula, se impune opera$ia de urgen$ ) - proliferarea de $esut fibros pe suprafa$a retinei (DR vechi): mobilitatea retinei scade Tratament: Scop: realipirea %i men$ inerea retinei realipite Mijloace: - blocarea rupturii (lor) retiniene: - crioaplica$ii sclerale (ab externo) - endofotocoagulare laser (ab interno) - chirurgie ab externo: - indenta$ ia scleral (deplaseaz peretele ocular spre retin ) - injectarea intraocular de gaz (deplaseaz retina spre peretele ocular) - chirurgie ab interno: vitrectomia posterioar 2. Degenerescen%a Macular" Legat" de Vrst" (DMLV) - No$iuni de anatomie microscopic a retinei - stratificarea retinei dinspre interior spre exterior: - retina neurosenzitiv - epiteliul pigmentar retinian (EPR) - membrana Bruch - coriocapilara - Sediul modific rilor patologice n DMLV: complexul EPR membrana Bruch coriocapilar - Factori de risc: - genetici, de mediu - fumat - boli vasculare - suplimente (scad riscul) - Forme clinice de DMLV: - atrofic (80%) - neovascular (20%) - Tablou clinic: - sc derea AV, mai ales pt. aproape - metamorfopsii (perceperea deformat a obiectelor): tipice pt. DMLV neovascular - FO: - atrofia coriocapilarei (forma atrofic ) - membran neovascular submacular (forma neovascular ) - Dg., evaluare: - m surarea AV pt. aproape %i distan$ - testul Amsler (pune n eviden$ metamorfopsiile) - ex. FO - angiofluorografia - tomografia retinei - Tratament: - 90% netratabile - beneficiaz de tratament doar forma neovascular : injec$ ii intraoculare cu antiVEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) - Reabilitare: dispozitive optice pt. ameliorarea lecturii

3. Retinopatia diabetic" (RD) - Generalit $i: - Cauza major de sc dere a vederii la popula$ia activ - Inciden$a anual a orbirii prin RD: 0.02 1% - Alter rile biochimice * anormalit $i ale microcircula$iei - Clasificare interna$ional standard - Terminologie: - Microanevrism: dilatare a unui capilar retinian - Nodul disoric: zon de ischemie n stratul fibrelor optice (infarct) - Exudat retinian: depozit de material lipidic n retin - Neregularitatea calibrului venos - Neovase: vase de neoforma$ie (de novo), ap rute n condi$ii de ischemie retinian - Patologie: a. Modific ri microvasculare care genereaz edemul retinian: - Pierderea de celule endoteliale %i pericite * hiperpermeabilitate capilar * edem retinian * exudate lipidice * microanevrisme * hemoragii retiniene

b. Modific ri microvasculare care genereaz ischemia retinian : - Ocluziile capilare retiniene * ischemie retinian , tradus prin: - noduli disorici - hemoragii retiniene profunde - calibru venos neregulat - Retina ischemic * factor angiogenetic X * neovase pe discul optic/altundeva pe retin - Stadializare: 1. RD neproliferativ : - u%oar : cteva microanevrisme - moderat : microanevrisme, hemoragii retiniene - sever (preproliferativ ): numeroase hemoragii %i microanevrisme retiniene, noduli disorici, vene cu calibru neregulat 2. RD proliferativ : vase de neoforma$ie pe discul optic sau altundeva pe retin 3. Boal ocular diabetic avansat : complica$iile RD proliferative: - hemoragie n vitros - dezlipire de retin trac$ional - glaucom secundar neovascular n oricare din stadiile sus-men$ionate, poate fi prezent maculopatia diabetic (edem macular): exudativ , ischemic , mixt . - Simptome: 1. Pacient asimptomatic, cu RD descoperit cu ocazia screeningului 2. Sc derea progresiv a AV: prin evolu $ia RD 3. Sc derea brusc a AV: hemoragie n vitros 4. Perceperea brusc de mu%te volante: hemoragie n vitros - Tratament 1. Pacient f r RD: control oftalmologic anual 2. Pacient cu RD neproliferativ u %oar /moderat : control oftalmologic la 6 luni 3. Pacient cu RD neproliferativ sever %i cu RD proliferativ : panfotocoagularea laser:

- Principiu: distrugerea, prin fotocoagulare laser, a ntregii retine ischemice, cu excep$ia regiunii maculare (se nl tur sursa factorului angiogenetic). 4. Pacient cu edem macular exudativ: fotocoagularea laser a zonelor de hiperpermeabilitate capilar 4. Modific"ri ale FO n HTA Observa #ii - retina este singurul sediu al organismului unde se pot vizualiza direct vasele, n mod neinvaziv, %i se pot trage concluzii asupra statusului vascular al individului - la nivelul retinei, arterele %i venele se ncruci%eaz (de cele mai multe ori, artera trece peste ven ); la acest nivel, cele dou vase mpart o teac adventi$ial comun , fapt care permite eviden$ierea semnelor de ncruci%are arterio-venoas . Stadializarea modific rilor FO n HTA: - Angiopatie: spasme vasculare tranzitorii - Angioscleroz : - vene moderat dilatate, artere cu reflex accentuat, comparabile cu srmele de argint sau de cupru - semne de ncruci%are arterio-venoas : - slceroza peretelui arterial la sediul ncruci% rii mascheaz coloana de snge din ven care pare ntrerupt - artera sclerozat comprim vena de dedesubt %i i deviaz traiectul - Retinopatie: - hemoragii retiniene n flac r - edem macular sub form de stea - Neuroretinopatie: edem al papilei optice Importan #a stadializ rii: aprecieri asupra prognosticului vital al pacientului. 5. Ocluziile arteriale retiniene - No$iuni de anatomie vascular a retinei: - retina extern (pn la stratul plexiform extern: celulele fotoreceptoare, bipolare): vascularizat de coriocapilar - retina intern (intern fa$ de stratul plexiform extern: cuprinde celulele ganglionare): vascularizat de artera central a retinei (tip terminal) - Patologie Cauze Efecte imediate Consecin$e pe termen lung n Pierderea fibrelor optice n Atrofia optic

n Embol circulant n Aterom local n Arterita Horton n Alte

n Edem intracelular care mascheaz circula$ia coroidian (aspect l ptos), cu excep$ia maculei: cirea%a

- Tablou clinic - Sc derea brusc a vederii pe ochi alb, nedureros - Defect pupilar aferent - Ex. F.O.: - retina alb , cu aspect l ptos - cirea%a macular - artere filiforme, spastice - Tratament

Vasodilatatoare Sc derea PIO: - Acetazolamid 500 mg i.v. - Masaj ocular - Paracentaza C.A. - Hipocolesterolemiante - Antiagregante plachetare - Investiga$ii: - VSH, PCR: arterita temporal Horton - Ausculta$ia carotidelor - Zgomote cardiace - Puls (fibrila$ie atrial ) - Doppler carotidian - Monitorizare Holter 24 ore - Ecocardiografie 6. Obstruc%iile venoase retiniene - Generalit $i - Cauz frecvent de sc dere brusc , nedureroas , a AV - Orice vrst : 85%>50 ani - Sediu: VCR/ ram al VCR - Tromboza: - Endoteliu - Presiunea exercitat de o arteriol sclerozat - Tendin$a la tromboz - Patogenie: - Cre%terea presiunii intravasculare - Stagnarea fluxului sanguin - Sc derea vederii: - Ischemia * neovase * HIV/ GNV - Exuda$ia * edem macular Ocluzia VCR - Simptome: sc derea brusc a vederii pe ochi alb, nedureros - Semne: - Defect pupilar aferent - F.O. edem papilar: aspect de floare de crizantem - numeroase hemoragii retiniene n flac r , dispuse pe traiectul tuturor trunchiurilor venoase, de la papil , pn n periferie - noduli disorici: zone de ischemie retinian Ocluzia de ram al VCR - De 3 ori mai frecvent dect cea a VCR Complica&iile ocluziilor venoase retiniene: - Neovasculariza$ia retinian - Rubeoza irian - Edemul macular Atitudine - Oftalmologic : - Verificarea PIO (glaucomul este factor de risc) - Screening pt. depistarea neovaselor: dac se identific * fotocoagularea laser a retinei ischemice - Medical : - Analize: hemoleucograma, VSH, profil lipidic, glicemia, proteinograma, TA

- Tratarea afec$iunilor cardio-vasculare - Antiagregante plachetare 7. Retinopatia de prematuritate - Prematuri - Supu%i oxigenoterapiei - Screening: ncepe la 4 6 s pt. dup na%tere - Tratament: fotocoagularea laser a retinei care a r mas nevascularizat 8. Retinoblastomul - Cea mai frecvent tumor malign intraocular la copil (max.: 1 3 ani) - Ereditar bilateral; sporadic unilateral - Tablou clinic - Leucocoria - Strabism - Iridociclit - Glaucom - Cataract - Prognostic: - Netratat: deces n 2 4 ani (meta cerebrale) - Tratat: supravie$uire de 90 95 % la 5 ani - Tratament - complex: oftalmolog, oncopediatru. Scenarii clinice Scenariul 1 n Istoric: 66 ani, sex masculin, sc derea gradat (6 luni), bilateral , a vederii, la A.O., mai accentuat la O.D. n Antecedente oftalmologice: presbiopie n A.P.P.: HTA bine controlat medicamentos n Optometrist: ochelarii nu amelioreaz A.V. n Posibilit $i diagnostice? Cauzele principale de sc dere progresiv a vederii la adultul de vrsta a 3-a: - Cataracta - Glaucomul primar cu unghi deschis - Retinopatia diabetic - Degenerescen#a macular legat de vrst n AVOD = 1/10 n AVOS = 3/10 n Reducerea vederii centrale, dificult $i la citit n Vederea periferic %i la distan$ : relativ bune n Diagnostic probabil? - Degenerescen #a macular legat de vrst argumente: - reducerea cu predilec#ie a vederii de aproape - vederea periferic $i la distan# relativ bune n Ce examinare trebuie efectuat ? - Examenul de fund de ochi

Diagnostic de certitudine ? - Degenerescen#a macular legat de vrst forma neovascular Tratament ? - Injec#ii intraoculare cu anti-VEGF Scenariul 2 n Istoric: 75 ani, sex feminin, sc derea brutal a vederii la OS, n urm cu 30 min. n Ochi alb, nedureros n A.P.P.: angin pectoral , HTA bine controlate medicamentos n Cauzele principale de sc dere brusc a vederii pe ochi alb, nedureros? - Obstruc#ii vasculare retiniene (venoase sau arteriale) - Neuropatia optic - DMS forma neovascular - Vitros: hemoragie, dezlipire de retin - Cortex: AVC, con$tientizarea brusc a pierderii cronice a vederii n AVOD = 7/10 n AVOS = 1/10

n Diagnostic? - Tromboza de ram inferior al venei centrale a retinei n Investiga$ii? - Monitorizarea T.A. - Hemoleucograma, VSH, lipide, colesterol, glicemia n Complica$ii oculare majore ? - Edem macular - Retinopatie proliferativ - Glaucom neovascular Scenariul 3 n Istoric: 63 ani, sex masculin: n urm cu cteva zile, constat perceperea brusc de mu %te volante. n Cauze? - Degenerarea vitrosului/DPV

- Hemoragie n vitros - Uveite post. De 3-4 zile (OS): percepe benzi # i pete translucide, pnz de p ianjen, lumin care plpie. Pacientul este miop. De ce este important acest lucru? - Posibilit 'i diagnostice majore: DPV Dezlipire de retin Miopia se asociaz cu ambele n AVAO = 10/10. Este acest lucru lini#titor? - NU - n dezlipirea de retin , AV scade doar dac este decolat macula n Ce examin ri simple trebuie efectuate? - Cmpul vizual prin metoda confrunt rii - Ex. FO n Este improbabil s vede$i ruptura/dezlipirea de retin - Apari#ia brusc a miodezopsiilor $i fotopsiilor impune trimitere de urgen# la oftalmolog Scenariul 4 n Diminea$a: vedere nce$o %at la OS, se clarific pe parcursul zilei, dar persist mu %te volante n AVOD = 5/10, AVOS = 1/10 n FO se lumineaz neclar n Cauze ? - Cataracta: opacit #i fixe, nu se modific pe parcursul zilei - Hemoragia n vitros: opacit #i mobile, variabile ca localizare $i densitate n FO la ochiul congener

Retinopatie diabetic proliferativ n Care este leg tura ntre simptomele %i semnele de la cei doi ochi ? - Diabetul zaharat n Tratament ? - OD: panfotocoagulare laser OS: vitrectomie posterioar $i panfotocoagulare laser

16.Neuropatiile optice
Nervul optic, perechea a ll - a cranian , conduce axonii celulelor ganglionare retiniene n care %i are origina real Din punct de vedere al raporturilor pe care le are, traiectul nervului optic a fost mp r$it n patru segmente %i anume intrabulbar, intraorbitar, intracanalicular %i intracranian. Lund n considerare bolile sale, nervul optic prezint doar dou por$iuni: una juxtabulbar (aproximativ 12 mm) care ncepe la papil %i se termin n punctul intr rii vaselor centrale ale retinei n nerv %i o a doua retrobulbar , care $ine de la acest punct pn la vrful chiasmei. Simptomele diferitelor boli ale opticului difer dup cum leziunile intereseaz prima sau cea de a doua por$iune.

Studentul trebuie s" cunoasc":


No$iuni de anatomie %i fiziologie ale nervului optic Metode de examinare Examinarea nervului optic cuprinde examenul func$ional (determinarea acuit $ii vizuale, examenul cmpului vizual, examenul percep$iei cromatice,) precum %i examinarea obiectiv . Examenul obiectiv ale nervului optic se face prin oftalmoscopie, biomicroscopie, angiofluorografie %i stereoretinofotografie a papilei nervului optic. Se examineaz forma, culoarea papilei, conturul, relieful sau, vasculariza$ia capului nervului optic, eventualele elemente patologice prezente la suprafa$a papilei: hemoragii, exudate, resturi embrionare. Clasificarea semiologic Suferin$a nervului optic nso$it de tulbur ri vizuale este denumit ast zi cu termenul general %i cuprinz tor de neuropatie optic . Clasificarea semiologic , n func$ie de aspectul oftalmoscopic al papilei nervului optic permite gruparea neuropatiilor optice n 5 categorii %i anume 1. de staz 2. inflamatorii 3. ischemice 4. toxice 5. atrofice Etiopatogenia Tablou clinic Evolutie Diagnostic diferential Tratament Clasificarea atrofiilor optice Atrofiile optice pot fi clasificate n urm toarele forme clinice: simpl sau primar secundar vascular sau de nutri$ie glaucomatoas consecutiv sau postretinitic postnevritic poststaz .

Studentul va asista la urm"toarele demonstra%ii practice:


Examenul func$ional determinarea acuit $ii vizuale examenul cmpului vizual examenul percep$iei cromatice Examenul obiectiv al nervului optic oftalmoscopie biomicroscopie angiofluorografie %i retinofotografie a papilei nervului optic. Se vor prezenta imagini cu patologia nervului optic

Studentul va &ti s" efectueze urm"toarele examin"ri:


Determinarea acuit $ii vizuale Examinarea oftalmoscopica a papilei nervului optic

De re inut
n prezen$a unui pacient ce acuz eclipse vizuale (obnubil ri pasagere),cefalee, v rs turi avnd o vedere bun ne gndim la posibilitatea existen$ei unei staze papilare n cadrul hipertensiunii intracraniene produs cel mai frecvent de un proces expansiv intracranian; sc derea brusc a vederii la o persoan tnar pune problema unei nevrite optice iar n cazul unei persoane mai n vrst exist suspiciunea unei neuropatii optice ischemice.

ntreb"ri tip pentru examenul scris de oftalmologie:


1.Neuropatiile optice de staz A. Apar in urma hipertensiunii intracraniene B. Apar in infec$ii de vecin tate (sinuzite, celulite %i flegmoane orbitare). C. Se caracterizeaz prin sc derea de la nceput a acuit $ii vizuale D. Acuitatea vizual %i cmpul vizual se men$in n limite normale timp ndelungat E. Fundul ochiului, papila %i vasele prezint aspecte normale. R spuns: A,D 2.Neuropatia optic ischemic anterioar A. Cauzele principale care determin ischemia acut a papilei sunt arterioscleroza %i arterita temporal Horton B. Este caracterizat printr-o papil alb , bine delimitat C. Cauza principala este scleroza in placi D. Fundul de ochi este de apect normal E. Este o afec$iune ce apare n general dup decada a Vl - a de via$ R spuns: A,E

17.Traumatismele globului ocular &i anexelor


Traumatologia globului %i anexelor este un vast %i important capitol al oftalmologiei ce poate surveni n cele mai variate mprejur ri: accidente casnice, accidente de joac la copii, accidente de circula$ie sau la locul de munc . Producerea unui traumatism ocular implica o serie de probleme sociale viznd expertiza, eventuala schimbare a locului de munc sau a profesiei accidentatului %i aspectul medico-legal, ce implic pe cel traumatizat, pe cei responsabili de producerea accidentului %i chiar pe medicul ce urm re%te un astfel de caz.

Studentul trebuie s" cunoasc":


no $iuni de anatomie a globului ocular %i anexelor sale no $iuni de acordare a primului ajutor n cazul unui traumatism ocular modalit $ i de tratament n traumatismele oculare posibilele complica$ii care pot s apar Etiologia traumatismului Accident casnic Accident la locul de munca Agresiune Examinarea pacien$ilor cu un traumatism ocular: o Examinarea anexelor si a globului ocular (pol anterior si pol posterior) o Examinarea tulbur rilor senzoriale (ex. acuit $ii vizuale) o Interpretarea unei radiografii de orbita pentru evaluarea prezentei unui corp strain Clasificarea traumatismelor Manifest ri clinice n traumatismele oculare Clinica arsurilor oculare Clinica traumatismelor contuzive Clinica traumatismelor perforante Clinica traumatismelor ce implic reten$ia de corpi str ini Tratamentul traumatismelor oculare %i a sechelelor ce pot s apar o Acordarea primului ajutor o Tratamentul simptomatic o Tratamentul medical o Tratamentul chirurgical

Studentul va asista la urm"toarele demonstra%ii practice:


-Examinarea pacientului cu traumatism ocular Examenul acuit $ii vizuale Examinarea anexelor Examinarea polului anterior Examinarea polului posterior Examinarea ecografica a globului ocular %i a orbitei Interpretarea unei radiografii de orbit sau a unui examen RMN de orbit -Se vor prezenta imagini cu traumatisme oculare %i sechele postraumatice

Studentul va &ti s" efectueze urm"toarele examin"ri:


Examinarea acuit $ii vizuale

Examinarea polului anterior Examinarea anexelor globului ocular Examinarea unei radiografii de orbit Acordarea primului ajutor n traumatismelor oculare

De re%inut
Primul ajutor n traumatisme este foarte important %i const n: inventarul lezional toaleta riguroas (cu ap sau substan$e dezinfectante), ndep rtarea corpilor str ini aplicarea de coliruri cu o antibiotice o atropin 1% pansament nceperea tratamentului antibiotic %i a profilaxiei antitetanice trimiterea de urgen$ ntr-un serviciu de specialitate

ntreb"ri tip pentru examenul scris de oftalmologie:


1. Care din urm toarele arsuri este mai grav pentru globul ocular : a. cu baze b. cu acizi c. cu radia$ii ionizante d. date de flac r e. cu lichide fierbin$i ? R spuns: a
2. Care din urm toarele afirma$ii privind un corp str in intraocular ,din sticl , sunt adev rate: a. se deceleaz cel mai bine prin radiografie de orbit b. se deceleaz cel mai bine ecografic c. poate s fie l sat pe loc mult timp d. necesit extrac$ia de urgen$ e. poate da sideroz ocular

R spuns: b, d

Sc" derea progresiv" a vederii (cauzele cele mai frecvente)


+ Anamneza M"surarea acuit" ii vizuale + Dificult #i n Sc derea vederii aprecierea obiectelor centrale, cu #i persoanelor care se dificult #i la citit, apropie din lateral men# inerea vederii periferice + +

Sunt afectate vederea la distan# #i la apropiere Fotofobie +

Pacient cu diabet zaharat Sc derea vederii centrale +

Ex. obiectiv ocular: biomicroscopie, fund de ochi + Opacit #i cristaliniene + Cataracta + Tratament: opera#ie (facoemulsificare + implant de cristalin artificial foldabil) L rgirea papilare excava#iei DMS*** Maculopatia diabetic"

+ Perimetrie automatizat M surarea PIO* + GPUD**

+ Tratament: Forma uscat" (atrofic" ): - vitamine Forma umed" (neovascular" ): - antiVEGF**** - PDT***** - laser

+ Tratament: - laser - anti-VEGF - triamcinolon

+ Tratament: - medicamentos - (laser) - chirurgical

!!! DE RE INUT: Cauzele principale de sc"dere progresiv" a vederii: CATARACTA GPUD DMS MACULOPATIA DIABETIC,

Legenda: *PIO = Presiune IntraOcular ** GPUD = Glaucom Primar cu Unghi Deschis *** DMS = Degenerescen#a Macular Senil ****VEGF = Vascular Endothelial Growth Factor *****PDT = PhotoDynamicTherapy

SC,DEREA ACUT, A ACUIT, II VIZUALE (cauze frecvente)


SC,DEREA TRANZITORIE A AV (AV revine n 24 de ore, de regul" ntr-o or") SC,DEREA PERSISTENT, A AV (> 24 de ore)

Cauze frecvente: Edem papilar (secundar) Amauroza fugace unilateral (HTA) IVB (bilateral )* Migren Cauze rare: Spasm de ACR** Neuropatie optic ischemic Sindrom de ischemie carotidian Atacuri subintrante de Glaucom cu unghi nchis Leziuni ale SNC

F,R, DURERE Cauze frecvente: Obsrtuc$ie de ACR Obstruc$ie de VCR NOIA*** Hemoragie n vitros Dezlipire de retin Nevrit optic Cauze rare: retinopatii de diferite etiologii leziuni ale SNC

CU DURERE OCULAR, Cauze frecvente: Glaucom acut Uveite ( anterioare, posterioare) Cauze rare: Keratite Hidrops corneean (Keratocon)

EXAMIN,RI OCULARE OBLIGATORII determinarea AV refrac$ia ocular PIO**** reflexe pupilare biomicroscopia polului anterior test la fluorescein biomicroscopia polului posterior oftalmoscopie Legenda: *IVB insuficien# vertebrobazilar **ACR arter central retinian

EXAMIN,RI COMPLEMENTARE gonioscopie (Glaucom acut) ecografie ocular" (Dezlipire de retin , Hemoragie n vitros) topografie corneean" CT Scan, RMN ( Edem papilar, NOIA ) examen neurologic examen interne

TR A T A M E N T se adreseaz" bolii cauzale

Diagnosticul ochiului ro u

OCHIUL RO U
CONGESTIA CONJUNCTIVAL , PALPEBRAL' /BULBAR' / N SECTOR PERICHERATIC'

AV normal Pupila RFM normal

AV alterat Pupila miotic AV alterat Pupila midriatic

Conjunctivite infec#iose, alergice Blefarite Pterigiom Sclerite, episclerite

a).Cheratite superficiale/ profunde Corp str in cornean/ intraocular Uveite exogene b).Uveite endogene

Glaucom I acut cu unghi nchis

Tratament -local: antibiotic, antiinflamator, antialergic -general:antialergic, antiinflamator investiga#ii pt cauze imune n sclerite

Tratament -local: a).AB, midriatic, epitelizant, pansament b). Midriatic, AINS, cortizon -general: a). AB, AINS b). AB, cortizon Tratament -local: miotic, BB, IAC -general: IAC, subst. Hiperosmolare -chirurgical -obligatoriu- bilateral

AV= acuitate vizual BB= betablocante AB= antibiotice

RFM= reflex fotomotor IAC=inhibitori de anhidraz carbonic AINS= antiinflamatoare nesteroidiene

OCHIUL RO # U
Ochi ro%u, f"r" congestie conjunctival"

Spontan

Posttraumatic

AV normal , RFM normal Hemoragie subconjunctival spontan

AVnormal , RFM normal Hemoragie subconjunctival traumatic

Tratament : nu necesit Investiga#ii pt etiologie

Tratament : explorare chirurgical a sclerei

OCHIUL RO$U
CONGESTIA CONJUNCTIVAL, F,R, CONGESTIE CONJUNCTIVAL,

Palpebral /Bulbar /n Sector AV normal Pupila RFM normal

Pericheratic AV alterat Pupila miotic

Spontan AV normal , RFM normal

Posttraumatic AV normal , RFM normal

AV alterat Pupila midriatic

Conjunctivite infec iose, alergice Blefarite Pterigiom Sclerite, episclerite

a).Cheratite superficiale/ profunde Corp str"in cornean/ intraocular Uveite exogene b).Uveite endogene

Glaucom I acut cu unghi nchis

Hemoragie subconjunctival " spontan"

Hemoragie subconjunctival " traumatic"

Tratament -local: antibiotic, antiinflamator, antialergic -general:antialergic, antiinflamator investiga#ii pt cauze imune n sclerite

Tratament -local: a).AB, midriatic, epitelizant, pansament b). Midriatic, AINS, cortizon -general: a).AB, AINS b). AB, cortizon

Tratament : nu necesit Investiga# ii pt etiologie Tratament : explorare chirurgical a sclerei

Tratament -local: miotic, BB, IAC -general: IAC, subst. Hiperosmolare -chirurgical -obligatoriu- bilateral

AV= acuitate vizual BB= betablocante AB= antibiotice

RFM= reflex fotomotor IAC=inhibitori de anhidraz carbonic AINS= antiinflamatoare nesteroidiene

S-ar putea să vă placă și