Sunteți pe pagina 1din 20

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURETI FACULTATEA DE ANTREPRENORIAT, INGINERIA I MANAGEMENTUL AFACERILOR

Analiza perf r!an"el r e# n !i# $finan#iare ale fir!ei ROMPETROL S%A%

S"&'en"( ION MIHAELA An&l II Gr&pa II

B&#&re)"i *+,-

Cuprins

1. Prezentarea firmei Rompetrol S.A 2. Analiza dinamicii i structurii patrimoniului 2.1 Bilanul financiar 2.2 Analiza dinamicii i structurii activelor 2.3 Analiza dinamicii i structurii capitalurilor 3. !ia"nosticul ec#ili$rului financiar 3.1Ratele de lic#iditate i solva$ilitate 3.2 Analiza corelaiei %R& '%R& ( 4. Analiza rotaiei patrimoniului ). Sinteza dia"nosticului financiar

3 4 4 6 1 13 13 1) 1* 23

Cap% ,% Prezen"are R !pe"r l .ell


Lider in domeniul petrolier regional, Rompetrol este o companie multinationala, cu activitati in12 tari si avand o puternica baza operationala in regiunea Marii Negre si a Marii Mediterane. Complexitatea si numarul proiectelor executate la nivel global, de-a lungul timpului, au facut din Rompetrol cea mai cunoscuta marca romaneasca pe plan international. Rompetrol este sinonim cu valorile modernitatii, succesului si spiritului independent. ndependenta si pasiunea pentru calitate sunt cele doua valori fundamentale de la care grupul Rompetrol a initiat procesul de dezvoltare a unui business performant pe oricare dintre pietele internationale. !rin cele "# de firme care alcatuiesc $rupul, Rompetrol activeaza in principal in rafinare si mar%eting, cu implicare in proiecte complementare din explorare si productie, distributie, servicii industriale, mentenenta, management al proiectelor, logistica, servicii de ecologie industriala si alte servicii conexe, in &ranta, Romania, 'pania si 'ud-(stul (uropei. )e asemenea, suntem prezenti pe piata transportului aerian dar si pe cea a serviciilor de turism, sau a celor de siguranta si protectie. *linierea riguroasa la standardele europene de calitate a te+nologiei, produselor si serviciilor au dus la impunerea si succesul companiei noastre pe pietele locale si regionale. Calitatea ofertei Rompetrol este inteleasa si promovata ca un etalon, dar si ca un stimul al dezvoltarii mediului de afaceri si al intregii societati romanesti - Rompetrol fiind principalul exponent al capitalismului auto+ton si un model de dezvoltare. MISIUNE Noi cream valoare prin oferirea de solutii competitive in domeniul distributiei de combustibili catre clientii si companii, folosind mi,loace de distributie eficiente, sustinand ideile inovative si ac-ion.nd cu responsabilitate in vederea valorificarii investi-iilor pentru ac-ionarii no/tri. VI/IUNE Ne str0duim s0 fim o organizatie de mar%eting /i vanzari extrem de eficienta, profitabila /i competitiva, atat pe piata actuala de petrol si gaze, cat si pe termen lung. !rin intermediul lantului integrat de distribuite, ne propunem sa atingem cele mai inalte standarde de operare, de siguran-0 /i de protectie a mediului. DIRECTII STRATEGICE( Contributii ma,ore la integrarea verticala a unicului actionar, asigurarea acesului pe ! (1(L( (2R3!(N( )( !(1R3L R*& N*R(* eficienta, profitabila si calitativa a petrolului %aza+ Retea eficienta si integrata de operare pentru C3M(R12L (N-$R3'' de produse petroliere si petroc+imice de inalta calitate Crearea de solutii competitive de furnizare de combustibil pentru consumatori individuali si companii prin canale eficiente de ) '1R 421 ( ' C3M(R1 C2 *M*N2N12L 3perarea la standarde inalte de siguranta, protectia mediului si responsabilitate sociala coporativa 5C'R6

Cap *% Analiza 'ina!i#ii )i 0"r&#"&rii pa"ri! ni&l&i


*%,Bilan"&l finan#iar
'copul bilantului financiar este acela de a inventaria averea si anga,amentele intreprinderii si de a le ordona pe termene de lic+iditate, respectiv exigibilitate, pornind de la informatiile prezentate in bilantul contabil si in notele explicative. *cesta este realizat in optica incetarii activitatii firmei, urmarind modul in care elementele de activ sunt suficiente pentru acoperirea datoriilor. !entru acesta elementele patrimoniale prezentate in bilantul financiar sunt inregistrate la valori reale, de piata, si nu la valori contabile cum sunt prezentate in bilantul contabil. *ceasta presupune reevaluarea activelor bilantiere si eliminarea activelor fictive. !entru intocmirea acestuia elementele de activ si pasiv sunt supuse unor corectii. !rincipalele corectii care conduc la constructia bilantului financiar sunt urmatoarele8 imobilizarile necorporale se inregistreaza la valoare neta, c+eltuielile de constituire si c+eltuielile in avans au fost considerate active fictive 9 non valori, si au fost eliminate din active, diminuandu-se cu aceeasi suma si capitalurile proprii: imobilizarile corporale se inregistreaza la valoare reala, ceea ce presupune reevaluarea acestora: !rovizioanele pentru riscuri si c+eltuieli sunt ,ustificate si sunt incluse la datoriile pe termen scurt datorita probabilitatii de scadenta sub 1 an: ;eniturile in avans au fost asimilate capitalurilor proprii: )atoriile pe termen scurt au fost impartite in datorii de exploatare pe termen scurt si datorii financiare curente. n raport de cele aratate mai sus, orice bilant financiar se descompune in 7 mari mase financiare 8 &ondul de rulment Necesarul de fond de rulment 1rezoreria An&l * 2331,,,4 1*+2+3 1,,*2+ 2*6*+6,5 1,5-,56+ 2634342 2**45**4 153-4*26 *1143162 ,,,,*613 An&l 1 51226-32 *4641+ *3356* 26-5455+ 1463,636 2634342 2-4512-3 -1-1*456 *+-41-+, ,,32*,+11

ELEMENTE DE ACTIV An&l , ACTIVE IMOBILI/ATE 2,234-3+ I! 7iliz8ri ne# rp rale *15,45 ,% C n#e0i&ni, 7re9e"e )i al"e i! 7iliz8ri ne# rp rale% ,4,3+3 I! 7iliz8ri # rp rale -2251134 *% In0"ala:ii "e;ni#e )i !a)ini *1*36-2+ I! 7iliz8ri finan#iare 2634342 ACTIVE CIRCULANTE 15-+56-5 Crean:e ,241,334 *% S&!e 'e <n#a0a" 'e la en"i"8:ile affilia"e *1---6 ACTIVE TOTALE 36445**5

)in analiza datelor prezentate in bilantul financiar al 'C R3M!(1R3L <(LL '(R; C( '* se observa ca activele totale au crescut cu 2=,7> in anul 2 si cu ?> in anul 7 atat pe seama cresterii imobilizarilor cat si pe seama cresterii activelor circulante. "

1. A#"i9ele i! 7iliza"e prezinta cresteri de 1"> in anul 2 si de @> in anul 7. I! 7ilizarile ne# rp rale inregistreaza o crestere de 7A.?> in anul 2 si cu o usoara scadere de @> in anul 7. )intre imobilizarile necorporale concesiile brevetele si alte imobilizari necorporale detin ponderea de B@>. I! 7ilizarile # rp rale cresc deasemenea cu 1A.?> respectiv B>. *cest lucru se datoreaza in principal lucrarilor de modernizare efectuate, instalatiile te+nice si masini, acestea detinand ponderea cea mai mare in total imobilizari corporale. I! 7ilizari finan#iare raman constante pe toata perioada analizate cu o valoare de A.?@B.@BA lei. 2. A#"i9ele #ir#&lan"e au crescut si ele atat in anul 2 cu "7.=> cat si in anul 7 cu A.1>. Cresterea din anul 2 s-a datorat , intr-o buna masura , cresterii stocurilor si creantelor comerciale, in timp ce in anul 7 ritmul de crestere s-a redus datorita reducerii stocurilor numai creantele si disponibilitatile banesti inregistrand tendinta de crestere. )intre activele circulante cresterile cele mai importante le inregistreaza creantele 5sumele de Cncasat de la entit0-ile afiliate6. An&l , 6-3,2512 6-226-6* ,14+42-2 *23,51 ,1,3+24, ,1,3+24, + 36445**5 An&l * ,+*1+5166 ,+**+,22*63,4+4+ ,+-3*1 33*+46, 33*+46, + ,,,,*61-3 An&l 1 ,+42632-5 ,+4-,5,,, *63,4+4+ ,5*-12 34-*-36 34-*-36 + ,,32*,+11

ELEMENTE DE PASIV CAPITAL PERMANENT Capi"al pr pri& ,% Capi"al 0 #ial Da" rii pe "er!en !e'i& )i l&n= DATORII PE TERMEN SCURT Da" rii 'e e>pl a"are pe "r 0#&r" Da" rii finan#iare #&ren"e CAPITAL TOTAL

Capi"al&rile " "ale au crescut cu 2=> in anul 2 si doar cu ?> in anul 7. Capi"al&rile per!anen"e au crescut cu 7?> si ?>.)intre elementele capitalului permanent cresteri importante inregistreaza capitalurile proprii, in special pe seama cresterii capitalului social5dublu in 2##@ fata de 2##?6 . )atoriile pe termen mediu si lung prezinta o scadere de aproape =#> in anul2 5situatie favorabila pentru firma6 si o crestere de AA> in anul 7 5situatie nefavorabila6. Da" riile 'e e>pl a"are pe "er!en 0#&r" au avut o scadere de 7A> si o crestere de 2> care pe general prezinta o situatie favorabila pentru firma. &irma nu inregistreaza datorii financiare curente.

*nul 2 *nul 7 1#"@=##A Cifra de afaceri @?7A"2"1 ? =@??71=# Rezultatul din exploatare 1?#"7?== 2=A217=A 172?1##? Rezultatul total 2#A"@?=A 2B"22A72 1==?A2"1 Cifra de afaceri creste cu 2#> in anul 2 si scade cu 7"> in anul7: rezultatul din exploatare creste cu A=> si scade cu A#> :rezultatul final creste si scade cu "7> in anul2 si respectiv anul7 .

) N*M C* N) C*13R L3R )( R(D2L1*1(

*nul 1

*%* Analiza 'ina!i#ii 0i 0"r&#"&rii a#"i9el r


(lementele de active sunt organizate in bilant in ordinea inversa a lic+iditatii lor, fiind grupate totodata si in functie de modul in care participa la criteriul economic din cadrul intreprinderii in elementele de activ cu utilizare aciclica care cuprind activele imobilizate si elementele de activ cu utilizare ciclica in care se includ activele circulante. *naliza dinamicii si structurii patrimoniului se face cu a,utorul ratelor de structura ale elementelor de active. *cestea se determina ca raport intre un element sau o grupa de elemente de activ si totalul activelor, sau o grupa de elemente din cadrul acestuia. Cele mai importante rate sunt8 rata activelor imobilizate si rata activelor circulante. An&l , 23%51 +%-5 3,%*, +%++ ,3%64 33%1* 12%3+ 2,%,, +%+* ,1%+5 ,,%** An&l * 2*%4+%246%,, +%++ *%34 34%5, *3%4, 5+%+* +%+1 ,,%+2 4%3An&l 1 21%51 +%-6 45%34 +%++ 1%,, 4+%-* *5%,* 54%** +%,+ -%26 4%,,

,% Ra"a a#"i9el r i! 7iliza"e ,%,% Ra"a i! 7iliz8ril r ne# rp rale ,%,%,% Ra"a # n#e0i&nil r, 7re9e"el r )i li#en:el r ,%,%*% Ra"a f n'&l&i # !er#ial ,%,%1% Ra"a i! 7iliz8ril r ne# rp rale <n #&r0 ,%*% Ra"a i! 7iliz8ril r # rp rale ,%*%,% Ra"a "eren&ril r )i # n0"r&#:iil r ,%*%*% Ra"a in0"ala:iil r "e;ni#e )i !a)inil r ,%*%1% Ra"a al" r i! 7iliz8ri # rp rale ,%*%-% Ra"a i! 7iliz8ril r # rp rale <n #&r0 ,%1% Ra"a i! 7iliz8ril r finan#iare

*% Ra"a a#"i9el r #ir#&lan"e *%,% Ra"a 0" #&ril r *%,%,% Ra"a !a"eriil r pri!e *%,%*% Ra"a pr '&#:iei ne"er!ina"e *%,%1% Ra"a pr '&0el r fini"e )i !8rf&ril r *%,%1% Ra"a a9an0&ril r p" #&!parari 'e 0" #&ri *%*% Ra"a #rean:el r *%*%,% Ra"a #rean:el r # !er#iale *%*%*% Ra"a al" r #rean:e *%1% Gra'&l ne" 'e a0i=&rare #& 'i0p ni7li"8:i $ fa"a 'e a#"i9ele #ir#&lan"e $ fa"a 'e a#"i9ele " "ale *%-% Gra'&l 7r&" 'e a0i=&rare #& 'i0p ni7ili"8:i $ fa"a 'e a#"i9ele #ir#&lan"e $ fa"a 'e a#"i9ele " "ale

-,%16 ,*%*+ 4-%-6 +%++ +%++ 2%21 -1%65 41%63 5%** ? +%-+%,3 ? +%-+%,3

-6%+5 ,,%55 43%46 +%++ +%++ ,%+1 6+%-5 12%+, 5-%44 ? +%,3 +%+3 ? +%,3 +%+3

-5%16 6%*2 4-%23 +%++ +%++ 2%-* 64%+* -4%61 2+%*6 ? +%,+%+5 ? +%,+%+5

Structura AT anul 1

41.3+ 1 )*.63 2

Structura AT anul 2

4+. 6
1

)2.,4

Structura AT anul 3

46.3+ )3.63

1 2

A#"i9ele i! 7iliza"e din reprezentarile grafice de mai sus observam ca detin cea mai mare pondere in cadrul activelor totale pe parcursul celor trei ani considerati. )esi in suma absoluta nivelul acestora a crescut ca pondere nivelul lor a scazut de la A@.= anul 1 la A7.=> anul 7. Reducerea ponderii activelor imobilizate s-a datorat cresterii mai puternice a valorii activelor circulante pe seama stocurilor si creantelor. n structura activelor imobilizate ponderea covarsitoare 5 @@>: @B>: B#>6 revine imobilizarilor corporale, ceea ce inseamna ca firma mizeaza pe o strategie ?

de crestere interna. )iferenta de pana la 1##> este reprezentata de imobilizarile financiare si a celor necorporale.

Structura AC anul 1

.44

12.2

1 2 3

43.+6

Structura AC anul 2

.1*

11.66

1 2 3

+ .46

Structura AC anul 3

.14

+.2)
1 2 3

+,. 2

A#"i9ele #ir#&lan"e au crescut atat in suma absoluta, cat si ca pondere. Cresterea ratei activelor circulante s-a datorat cresterii intr-un ritm superior a valorii acestora fata de cresterea cifrei de afaceri , situatie ce se aprecieaza nefavorabil. n cadrul activelor circulante se constata o scadere a ratei stocurilor 812.2>, 11.=>, ?.2>. n structura stocurilor ponderea principala o detin stocurile de materii prime iar stocurile de produse finite si de productie neterminate sunt #. Rata creantelor a crescut de la "7.?> anul 1 la ?B.1> in anul 7. n cadrul lor cea mai mare pondere o detin creantele comerciale, ceea ce reprezinta o situatie normala pentru firma. n privinta disponibilitatilor acestea detin o pondere in scadere in totalul activelor si in totalul activelor circulante si se situeaza sub pragul considerat normal pentru firma.

*%1Analiza 'ina!i#ii )i 0"r&#"&rii #api"al&ril r


)esfasurarea normala a activitatii fiecarei firme, necesita asigurarea surselor financiare pentru acoperirea sau constituirea mi,loacelor economice ale firmei. *ceste surse pot fi grupate dupa mai multe criterii. *naliza structurii capitalului dupa criteriul exigibilitatii permite aprecierea modului in care firma reuseste sa-si procure resursele financiare adecvate structurii patrimoniului. *naliza structurii capitalului pe forme de proprietate ofera informatii despre autonomia financiara si riscurile la care se expune firma. n acest scop se utilizeaza ratele de autonomie financiara si ratele de indatorare. RATELE DE STRUCTUR@ ALE ELEMENTELOR DE PASIV An&l , An&l * An&l 1 STRUCTURA DUP@ CRITERIUL EAIGIBILIT@BII ? ? ? ,% Ra"a 0"a7ili"8:ii finan#iare CDperED"F 32%+* 4*%+5 4*%-2 *% Ra"a 'a" riil r pe "er!en 0#&r" CD"0ED"F ,-%43 6%46%22 *%,% Ra"a 'a" riil r finan#iare CDf#ED"0F +%++ +%++ +%++ *%*% Ra"a 'a" riil r # !er#iale CD# !ED"0F 1+%,- *2%4* 1-%66 *%1% Ra"a al" r 'a" rii nefinan#iare CA'ED"0F 54%35 6-%+3 52%*1 1% Ra"a 0"r&#"&rii finan:8rii CD"0EDperF ,6%5* 3%5* 3%,5 STRUCTURA PE FORME DE PROPRIETATE ? ? ? ,% Ra"a a&" n !iei finan#iare =l 7ale CDprED"F 3-%61 4,%46 4*%1* *% Ra"a a&" n !iei finan#iare la "er!en CDprEDperF 44%52 44%4+ 44%32 1% Ra"a 'e <n'a" rare =l 7al8 CD"ED"F ,2%*6 3%+1 6%53 -% Ra"a 'e <n'a" rare la "er!en CD"!lEDperF +%12 +%,+ +%,2 B

2% Ra"a 'e <n'a" rare la "er!en CD"!lEDprF +%12 +%,+ 5% Le9ier&l finan#iar +%+++ +%+++ 6% Ra"a #re'i"el r 7an#are CCBED"F +%++ +%++ 3% Ra"a #re'i"el r 7an#are CCBED"F +%++ +%++ 4% Ra"a 'a" riil r 'e e>pl a"are CDeED"F 43%+3 43%31 ,+% Ra"a 'a" riil r 'e e>pl a"are CDeED"F ,-%43 6%4STRUCTURA DUP@ CRITERIUL EAIGIBILIT@BII
Dinam ica Rate i s tabilitati financiar e i a r ate i AI 1 . *). 2 )*.63 )2.,4 )3.63 ,2. 6

+%,2 +%+++ +%++ +%++ 43%** 6%22

,2.4)

* . 6 . 4 . 2 . . 1

Rs f RA-

Cresterea stabilitatii financiare se datoreaza cresterii capitalului propriu prin ma,orarea capitalului social si capitalizarea profitului. 'e constata ca pe parcursul celor trei ani rata stabilitatii financiare este superioara ratei activelor imobilizate, aspect considerat favorabil, semnificand existenta unor resurse permanente suficiente pentru finantarea imobilizarilor , dar si a unui fond de rulment pozitiv. Rata datoriilor pe termen scurt a inregistrat o evolutie opusa evolutiei ratei stabilitatii financiare, aceasta inregistrand o scadere datorata ma,orarii capitalului propriu. n structura datoriilor pe termen scurt ponderea principala a revenit altor datorii nefinanciare aspect apreciat nefavorabil. Rata structurii finantarii scade pe parcursul celor 7 ani.

STRUCTURA PE FORME DE PROPRIETATE


Rata autonomiei financiare , cu cele doua variante ale sale, prezinta o evolutie similara. 'e observa ca in fiecare dintre cei trei ani valorile sunt ridicate si sunt in continua crestere ceea ce ii reda firmei o buna autonomie financiara. Rata autonomiei financiare la termen inregistreaza in fiecare an niveluri ridicate peste limitele minime acceptabile5cu aproape A#> peste6, aspect apreciat favorabil. Rata de indatorare globala este complementara cu rata autonomiei financiare globala aspect apreciat favorabil. Rata de indatorare la termen este complementara cu rata autonomiei financiare la termen, nivelul sau este mai mic de A#> ceea ce constituie o garantie a rambursarii creditelor contractate de la banci, aspect apreciat favorabil. ANALI/A CAPITALULUI ANGAGAT BA/A DE CALCUL Capi"al pr pri& H!pr&!&"&ri pe "er!en !e'i& )i l&n= Capital angajat permanent Da" rii finan#iare #&ren"e Capital mprumutat Capi"al an=aIa" RATELE CAPITALULUI ANGAGAT 1#

An&l , 6-226-6* + 74815635 + 0 6-226-6* ?

An&l * ,+**+,22+ 10230637 7 + 0 ,+**+,22?

An&l 1 ,+4-,5,,, + 109578546 + 0 ,+4-,5,,, ?

,% Ra"a #api"al&l&i an=aIa" *% Ra"a 'a" riil r 'e e>pl a"are ANALI/A PE BA/A ELEMENTELOR DE PASIV ,% S"a7ili"a"ea #api"al&l&i an=aIa" CDapEDaF *% E>i=i7ili"a"ea #api"al&l&i an=aIa" CDf#EDaF 1% A&" n !ia #api"al&l&i an=aIa" CDprEDaF -% Hn'a" rarea =l 7al8 a #api"al&l&i an=aIa" CD<!EDaF 2% Hn'a" rarea la "er!en a #api"al&l&i an=aIa" CH"!lEDaF ANALI/A PE BA/A ELEMENTELOR DE ACTIV ,% P n'erea a#"i9el r i! 7iliza"e CAIEDaF *% P n'erea ne#e0ar&l&i 'e f n' 'e r&l!en" CNFREDaF 1% P n'erea 'i0p ni7ili"8:il r )i pla0a!en"el r CD7EDaF

3-%61 ,-%43 ? ,++%12 +%++ ,++%++ +%++ +%++ ? 54%,4 4%52 *,%2,

4,%46 6%4? ,++%,+ +%++ ,++%++ +%++ +%++ ? 26%25 11%14 4%,2

4*%1* 6%22 ? ,++%,2 +%++ ,++%++ +%++ +%++ ? 23%+4 12%,5 5%4+

Capitalul anga,at este in crestere de la ?"AA?"?2 lei in anul 1 la 1#B"1=111 lei in anul 7 pe seama cresterii capitalului propriu 5capitalul imprumutat fiind egal cu #6. )e asemenea, a crescut si ponderea sa in capitalul total, rata capitalului anga,at crescand de la @".?7 in anul 1 la B2.72 in anul 7. 'e observa o valoare ridicata a acestei rate, ceea ce inseamna ca firma apeleaza la surse de finantare ce trebuie remunerate, finantarea prin datorii de exploatare fiind redusa. n structura capitalului anga,at, sursele permanente reprezinta 1##.1A> in anul 7, iar sursele proprii reprezentau 1##> in acelasi an, valori ridicate ce semnifica riscuri scazute in privinta asigurarii surselor de finantare. Cea mai mare parte a capitalului anga,at 5=B,2> in anul 1, in scadere pana la A@> in anul 76 serveste la finantarea activelor imobilizate, situatie apreciata ca fiind normala pentru o firma industriala, diferenta pana la 1##> fiind destinata finantarii necesarului de fond de rulment si asigurari unui stoc de disponibilitati banesti.

Cap% 1% Dia=n 0"i#&l e#;ili7r&l&i finan#iar


!entru aprecierea ec+ilibrului financiar trebuie avute in vedere mai multe tipuri de egalitati si corelatii intre necesitatile si posibilitatile intreprinderii, respectiv intre sursele financiare si mi,loacele economice necesare desfasurarii activitatii de exploatare si comercializare pe termen lung si scurt. n starea generala de ec+ilibru se circumscriu atat egalitati ale elementelor cat si inegalitati cu semnificatia lor economica. *naliza ec+ilibrului financiar poate fi urmarita pe termen lung si pe termen scurt, iar realizarea si mentinerea acestuia se manifesta ca o tendinta, prezentand si unele momente de dezec+ilibru sau de neconcordanta intre sursele financiare si necesitatile de resurse ale firmei. *sigurarea ec+ilibrului financiar reprezinta o conditie de baza pentru desfasurarea unei activitati profitabile, iar realizarea acestui ec+ilibru financiar se poate obtine prin reglarea dezec+ilibrelor care se manifesta in activitatea curenta a firmei.

1%, Ra"ele 'e li#;i'i"a"e )i 0 l9a7ili"a"e


3 restrictie importanta ce conditioneaza realizarea ec+ilibrului financiar o reprezinta asigurarea lic+iditatii si solvabilitatii acesteia. Lic+iditatea patrimoniala caracterizeaza capacitatea 11

unei firme de a-si onora la termen, cu mi,loacele banesti de care dispune, obligatiile scadente pe termen scurt. !entru caracterizarea lic+iditatii patrimoniale se utilizeaza doua rate8 lic+iditatea curenta si lic+iditatea imediata sau testul acid. 'olvabilitatea exprima capacitatea intreprinderii de a face fata scadentelor, indiferent de exigibilitate, cu surse proprii. !entru caracterizarea acesteia se folosesc urmatoarele date8 solvabilitate generala si solvabilitate patrimoniala. LICHIDITATEA An&l , An&l * An&l 1 ,% Li#;i'i"a"ea #&ren"8 *65%*, 24*%35 5,-%51 *% Li#;i'i"a"ea i!e'ia"8 ,*,%52 ,+2%43 3-%16 SOLVABILITATEA An&l , ,% S l9a7ili"a"ea =eneral8 52-%64 *% S l9a7ili"a"ea pa"ri! nial8 3-%61 An&l * ,*-2%+, 4,%46 An&l 1 ,1+,%6* 4*%1*

Lichiditate a ge ne rala & S l!abilitate a patrim niala * 6 4 2 . . . . . 1 2+6.21 *4.+3 2

),2.*6

614.63

."

,1.,+

Sp
,2.32 3

Lic+iditatea curenta si imediata inregistreaza o crestere semnificativa pe parcursul perioadei de analizat ceea ce inseamna ca firma isi poate onora fara probleme obligatiile pe termen scurt ce ii revin. 'olvabilitatea generala ia valori de peste =##> in crestere, in timp ce solvabilitatea patrimoniala se situeaza si ea peste limita minima acceptata de 7#>. CORELABIA OBLIGABII In'i#a" r Crean:e #lien:i Da" rii f&rniz ri Cifra 'e afa#eri Ter!en <n#a0are #rean:e Ter!en pla"8 'a" rii CREANBE J An&l * 153-4*2 6 34*26424-5*4* 5 **5%* 2-%3 An&l 1 -1-1*456 4,+-4** 3*345*56 ,4,%* -+%,

An&l , ,241,33 4 ,1-1362 --4412+ + ,*4%* ,+4%+

12

C
2) . 2 .

relatia creante"
226.2

bligatii

1,1.2

1) . 1 . ) . . 1

!i
12,.2 1 ,. )4.*

!f

4 .1

1ermenul de incasare creante este mai mare decat termenul de plata datorii la fel si creantele fata de datorii ceea ce ii ofera intreprinderii un ec+ilibru financiar si mentinerea lic+iditatii.

1%* Analiza # rela:iei FR, NFR, T


F n'&l 'e r&l!en" sau capitalul de lucru se utilizeaza in analiza financiara pentru caracterizarea starii de ec+ilibruEdezec+ilibru financiar pe termen mediu si lung. *cesta exprima surplusul de resurse permanente peste valoarea activelor imobilizate, care serveste la finantarea activelor circulante. Regula de baza pentru asigurarea ec+ilibrului financiar este aceea ca resursele stabile trebuie sa asigure finantarea nevoilor stabile in timp ce resursele ciclice trebuie sa serveasca la finantarea nevoilor ciclice. !rincipalele rate utilizate in analiza fondului de rulment sunt prezentate in tabelul urmator.

ANALI/A FONDULUI DE RULMENT In'i#a" r Capi"al per!anen" Capi"al pr pri& A#"i9e i! 7iliza"e F n' 'e r&l!en" $ F n' 'e r&l!en" pr pri& $ F n' 'e r&l!en" 0"r8in An&l , 6-3,251 2 6-226-6 * 2,234-3 + *1**5,2 2 **45644 * *23,51 An&l * ,+*1+516 6 ,+**+,22 2331,,,4 -1-62*23 -116+-12 ,+-3*1 An&l 1 ,+42632-5 ,+4-,5,,, 51226-32 -5+*,+5, -23235*5 ,5*-12

17

RATELE FONDULUI DE RULMENT ,% Finan:area i! 7iliz8ril r *% Finan"area i! 7ilizaril r prin Dpr 1% A# perirea #api"al&ril r in9e0"i"e -% P n'erea FR <n Dper 2% Ra"a 'e finan:are a AC 5% Ra"a 'e finan:are a 0" #&ril r 6% Ra"a 'e a# perire a NFR 3% Ra"a 'e finan:are a #ifrei 'e afa#eri

An&l, ,-2%+* ,--%2* ,*6%*3 1,%+51%3+ 2*1%++ 1**%41 ,33%-*

An&l * ,61%4+ ,61%6* ,,+%+5 -*%2+ 31%,1 6,*%3,*6%14 *55%35

An&l 1 ,6*%-, ,6*%,2 ,+6%14 -*%++ 31%61 ,,2-%6, ,,4%5, *+*%5-

&ondul de rulment este pozitiv in toti 7 ani aspect apreciat favorabil. *cest lucru se datoreaza ma,orarii capitalului social si capitalizarii profitului obtinut in acesti ani. n structura sa, fondul de rulment este format din resurse proprii si imprumuturi pe termen mediu si lung . )in analiza ratelor fondului de rulment, se observa ca firma isi finanteaza imobilizarile prin surse permanente. n structura capitalului permanent, cea mai mare pondere este destinata finantarii imobilizarilor, fondul de rulment detinand o pondere de "2> in anul 7. &ondul de rulment pozitiv finanteaza, in anul 7, @7.?7> din activele circulante, si 11A"> din stocuri, valori mai mari comparative cu anul 1 si 2. Ratele de acoperire a N&R scade in timp ce rata de finantare a cifrei de afaceri creste considerabil. Nivelul fondului de rulmentce trebuie dimensionat pentru perioada urmatoare depinde de o multitudine de factori8 domeniul de activitate al firmei, evolutia ratei dobanzii si a ratei inflatiei, prognozele privind fluxurile de trezorerie, riscurile pe care este dispusa sa si le assume conducerea intreprinderii. NECESARUL DE FOND DE RULMENT )esfasurarea activitatii de exploatare antreneaza formarea nevoilor de finantare, dar in acelasi timp presupune si constituirea in contrapartida, a resurselor necesare finantarii acestor nevoi. !rocedand la compararea a nevoilor de finantare ale ciclului de exploatare cu resursele de finantare corespunzatoare se naste necesarul de fond de rulment. Necesarul de fond de rulment reprezinta acele capitaluri pe care intreprinderea trebuie sa le detina printr-o finantare a stocurilor si a decala,elor temporare dintre plata furnizorilor si a altor datorii de exploatare si incasare a creantelor de la clienti. *naliza acestuia se poate face atat in marime absoluta cat si pe baza unor rate. ANALI/A NECESARULUI DE FOND DE RULMENT In'i#a" r S" #&ri An&l , ---+4,An&l * 5+434+1 153-4*2 6 33*+46, 1-,*6,3 4 An&l * *+4%-3 1" An&l 1 14322+5 -1-1*456 34-*-36 13-62435 An&l 1 ,54%-,

Crean:e ,241,334 Da" rii 'e e>pl a"are pe "er!en 0#&r" ,1,3+24, Ne#e0ar&l 'e f n' 'e r&l!en" RATELE NFR ,% Ra"a NFR 6,4**,* An&l , 23%12

n& 0e !ai *% Ra"a 'e finan:are a NFR prin T #al# Necesarul de fond de rulment este pozitiv in cei trei ani considerati, aspect normal pentru o firma industriala unde stocurile si creantele nu pot fi finantate prin datorii de exploatare. n plus, in fiecare an nivelul sau a crescut, crestere ,ustificata in cea mai mare parte prin cresterea cifrei de afaceri. )in punct de vedere financiar, necesarul de fond de rulment a fost acoperit total in anii 2 si 7 prin fondul de rulment pozitiv si partial in anul 1 iar diferenta prin credite pe termen scurt. Trez reria ne"a este strans legata de operatiunile financiare pe termen scurt realizate de intreprindere. Resursele de trezorerie sunt furnizate de partenerii financiari si reflecta gestiunea financiara pe termen scurt a intreprinderii. ANALI/A TRE/ORERIEI NETE In'i#a" r Di0p ni7ili"8:i 78ne)"i Da" rii finan#iare #&ren"e Trez reria ne"8 An&l , ,5+1141 + ,5+1141 An&l * 41-3+54 + 41-3+54 An&l 1 62-2+62 + 62-2+62

1rezoreria neta este pozitiva ceea ce inseamna ca firma nu a apelat la credite pe termen scurt pentru finantarea activitatii. !e baza acestor indicatori se pot face aprecieri despre ec+ilibrul financiar al intreprinderii, aceasta inregistrand un ec+ilibru financiar stabil reprezentand ec+ilibrul ideal pentru o intreprindere industriala, deoarece un fond de rulment ridicat arata ca toate imobilizarile au fost finantate prin resurse stabile si ca necesarul de fond de rulment generat de activitatea industriala a fost acoperit prin resurse stabile. Mai mult, prin prudenta, intreprinderea dispune de un excedent de trezorerie, asigurandu-si astfel o mar,a de siguranta pentru plata c+eltuielilor neprevazute.

Cap% -% Analiza r "a:iei pa"ri! ni&l&i


*naliza rotatiei elementelor patrimoniale are ca obiectiv stabilirea timpului necesar parcurgerii tuturor stadiilor circuitului economic, de catre capitalurile anga,ate de firma. *cesta face legatura intre informatiile furnizate de bilantul contabil si cele din contul de profit si pierderi. )in punct de vedere metodologic o asemenea analiza se bazeaza pe ratele de gestiune sau de rotatie. *ceste rate exprima in mod sintetic eficienta cu care sunt utilizate activele si capitalurile intreprinderii stand la baza caracterizarii vitezei de rotatie a acestora.

Ra"ele 'e r "a:ie a #api"al&ril r


!lecand de la structura capitalurilor unei firme, prezentata in pasivul bilantului financiar, putem calcula ratele de gestiune pentru fiecare element al acestora, respective 8 capitalul permanent: capitalul propriu: capitalul anga,at: datorii totale: datorii pe termen mediu si lung: datorii de termen scurt: datorii fata de furnizori: datorii financiare curente. RATELE DE GESTIUNE CROTABIEF A CAPITALURILOR BA/A DE CALCUL 1A

In'i#a" r Capi"al per!anen" Capi"al pr pri& Capi"al an=aIa" Da" rii " "ale Da" rii pe "er!en !e'i& )i l&n= Da" rii pe "er!en 0#&r" F&rniz ri F&rniz ri Cf8r8 TVAF S l' !e'i& f&rniz ri Cfara TVAF Cifra 'e afa#eri Capa#i"a"ea 'e a&" finan:are ANALI/A Den&!ire Ra"a 'e r "a:ie a #api"al&l&i per!anen" Ra"a 'e r "a:ie a #api"al&l&i pr pri& Ra"a 'e r "a:ie a #api"al&l&i an=aIa" Ra"a 'e r "a:ie a 'a" riil r " "ale Ra"a 'e r "a:ie a D"!l Ra"a 'e a# perire a ri0#&ril r Ra"a 'e r "a:ie a D"0 Ra"a 'e r "a:ie a f&rniz ril r Ter!en&l !e'i& 'e pla"8 a f&rniz ril r

An&l , 6-3,2512 6-226-6* 6-226-6* ,1-1362*23,51 ,1,3+24, 1461,64 11133+5 ?

An&l * ,+*1+5166 ,+**+,22,+**+,2234*264,+-3*1 33*+46, **3521, ,4*,-22 *51+,1+

An&l 1 ,+42632-5 ,+4-,5,,, ,+4-,5,,, 4,+-4** ,5*-12 34-*-36 1,+4,5*5,*6-1 **56+44 53661,5+ *+56365*

3612-*-, ,+-35++26 *13**216 1,-33,5-

An&l , ,%,6 ,%,6 ,%,6 5%2+ 113%16 +%+, 5%51 ? ?

An&l * ,%+* ,%+1 ,%+1 ,,%62 ,+++%12 +%++ ,,%34 14%36 4%,5

An&l 1 +%51 +%51 +%51 6%22 -*1%14 +%+, 6%54 1+%1,*%+1

Rata de rotatie a capitalului permanent este in scadere in cei trei ani considerati, ceea ce inseamna scaderea eficientei utilizarii acestora, aspect apreciat nefavorabil. *ceasta s-a datorat cresterii capitalului permanent intr-un ritm superior cresterii cifrei de afaceri. *celasi lucru s-a intamplat si in ceea ce priveste capitalul propriu si capitalul anga,at. )atoriile totale si datoriile pe termen mediu si lung si-au accelerat rotatia datorita scaderii puternice nivelului lor. Calculand rata de acoperire a riscurilor, se constata ca nivelul acesteia este scazut , in anul 7 datoriile pe termen lung putand fi ac+itate in mai putin de o ,umatate de an pe seama capacitatii de autofinantare. !entru calculul termenului mediu de plata a furnizorilor s-a folosit soldul mediu al acestora, determinat ca o medie aritmetica a soldului de la inceputul anului sic el de la sfarsitul anului. 'e observa ca intervalul de plata al acestora a crescut de la B.1= in anul 2 la 12.#7 in anul 7, ceea ce inseamna ca perioada pentru care firma a beneficiat de credite comerciale s-a imbunatatit.

Ra"ele 'e r "a"ie a a#"i9el r


Capitalul mobilizat de firma este utilizat pentru ca aceasta sa-si constituie o anumita structura de active ce vor fi utilizate in procesul de productie. !rocesul de constituire a activelor necesare nu are un caracter static, ci dimpotriva, aceasta isi sc+imba forma in mod continuu, cunoscand un process de rotatie. ;iteza de rotatie a activelor este caracterizata prin numarul de cicluri de exploatare pe care acestea le parcurg. Ciclul parcurs de acestea este format din totalitatea operatiunilor ce intervin intre momentul transformarii capitalului banesc in capital real , pana in momentul in care se recupereaza fondurile investite.

1=

*precierea rotatiei activelor intreprinderii se face cu a,utorul ratelor de rotatie. *cestea se pot determina pentru ansamblul activelor firmei, precum si pentru principalele componente ale acestora8 active imobilizate si active circulante RATELE DE ROTABIE A ACTIVELOR BA/A DE CALCUL In'i#a" r A#"i9e " "ale A#"i9ele i! 7iliza"e I! 7iliz8ri # rp rale C9al ri ne"eF I! 7iliz8ri # rp rale C9al ri 7r&"eF A#"i9e #ir#&lan"e S l'&l !e'i& al a#"i9el r #ir#&lan"e S" #&ri S l'&l !e'i& al 0" #&ril r Ma"erii pi!e S l'&l !e'i& al !a"eriil r pri!e Pr '&#:ie ne"er!ina"8 S l'&l !e'i& al pr '&#:iei ne"er!ina"e Pr '&0e fini"e S l'&l !e'i& al pr '&0el r fini"e Crean:e " "ale S l' !e'i& #rean"e " "ale Crean:e #lien:i Crean:e #lien:i Cf8r8 TVAF S l' !e'i& #rean:e #lien:i f8r8 TVA Veni"&ri " "ale Cifra 'e afa#eri A! r"iz8ri #&!&la"e A! r"iz8ri an&ale In9e0"i:ii <n i! 7iliz8ri # rp rale Ie)iri 'e i! 7iliz8ri # rp rale C;el"&ielile #& !a"eriile pri!e )i !a"erialele Pr '&#:ia fa7ri#a"8 e>pri!a"8 <n # 0"&ri Pr '&#:ia 9Ln'&"8 e>pri!a"8 <n # 0"&ri RATELE DE ROTABIE ALE AT I AI Den&!ire Ra"a 'e r "a:ie a a#"i9el r " "ale Ra"a 'e r "a:ie a a#"i9el r i! 7iliza"e Ra"a 'e r "a:ie a i! 7iliz8ril r # rp rale Ra"a 'e &z&r8 a i! 7iliz8ril r # rp rale Ter!en&l 'e re#&perare a 9al rii IC Ra"a 'e ! 'erinizare a IC Ra"a 0# a"eril r 'in f&n#:i&ne

An&l , 36445**5 2,234-3+ -2251134 *65+1,11 15-+56-5 ? ---+4,? ---+4,? + ? + ? ,241,334 ? ,-4-+13, ,*22-4-* ? 4,4+3,12 3612-*-, 61++24+ K K K ,2-2+533 K 6+-,531,

An&l * ,,,,*61-3 2331,,,4 2*6*+6,5 21--+*13 2**45**4 --12,-33 5+434+1 2*544+4 5+434+1 2*544+4 + + + + 153-4*26 *514+261 ,*3443-3 ,+3-+*+3 ,,546262 ,,++23*1, ,+-35++26 ,+1-4+*2 1+6,355 *643+-42 *2333 *,66+163 64+2+,,, 64+2+,,,

An&l 1 ,,32*,+11 51226-32 26-5455+ 32,14565 2-4512-3 215*4334 14322+5 2+-**+2 14322+5 2+-**+2 + + + + -1-1*456 -+,-,,,* *,2436-+ ,3,2+*+* ,--42*+2 61,--,*53661,5+ ,3-*4*54 3,--31+ *5,+,135 5-3*,-*,,134 22*33112 22*33112

An&l , ,%+,%54 ,%4* +%*5 K K K

An&l * +%44 ,%63 ,%44 +%,4 ,6%-+ +%2*15 +%+++2

An&l 1 +%5* ,%+3 ,%*+ +%** ,+%-2 +%1+55 +%+++3

1?

Numarul de rotatii ale activelor totale a scazut de la 1,#" rotatii in anul 1 la #,=2 rotatii in anul 7, semnificand o reducere a eficientei utilizarii acestora. Rata de rotatie a activelor imobilizate, respective a imobilizarilor corporale inregistreaza valori in crestere in anul 2 si o reducere a eficientei utilizarii acestora in anul 7. Rata de uzura a imobilizarilor corporale este in usoara scadere de la #.=2> in anul 1 la #.1B> in anul 2 si in usoara crestere de la #.1B> in anul 2 la #.22> in anul 7, insa nivelul sau este destul de scazut, semnificand o buna stare de functionare pentru imobilizarile firmei. 1ermenul de recuperare a valorii imobilizarilor corporale este in scadere, datorita aplicarii amortizarii accelerate la o parte din investitiile efectuate in anul 7. Rata de modernizare a imobilizarilor corporale este ridicata cu mult mai mare decat rata scoaterii din functiune in ambii ani consecutive, ceea ce insemna ca firma se extinde, investind in cresterea potentialului te+nic. RATELE DE CIRCULANTE ROTABIE ALE ACTIVELOR An&l , ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? An&l * *15%-1 ,2-%13 ,4%4+ ,3%1,3%133%12 +%++ +%++ +%++ +%++ 16%61 4,%35 An&l 1 ,*3%**3-%51 ,1%5*5%65 *5%65 ,*4%2+ +%++ +%++ +%++ +%++ 45%11 *,1%+-

Den&!ire N&!8r&l !e'i& 'e r "a:ii ale AC D&ra"a !e'ie <n zile a &nei r "a:ii N&!8r&l !e'i& 'e r "a:ii al 0" #&ril r D&ra"a !e'ie a &nei r "a:ii a 0" #&ril r D&ra"a &nei r "a:ii a !a"eriil r pri!e D&ra"a 'e i! 7ilizare a !a"eriil r pri!e D&ra"a &nei r "a:ii a pr '&#:iei ne"er!ina"e D&ra"a 'e i! 7ilizare a pr '&#:iei ne"er!ina"e D&ra"a &nei r "a:ii a pr '&0el r fini"e D&ra"a 'e i! 7ilizare a pr '&0el r fini"e Ter!en&l !e'i& 'e <n#a0are a #rean:el r #lien:i Ter!en&l !e'i& 'e <n#a0are a #rean:el r

R tatia AC "anul 2

1*.34 .
1 2 3 4

,1.*6

R tatia AC " anul 3 Numarul mediu de rotatii ale activelor circulante a scazut, in timp ce durata medie a undei rotatii a crescut, semnificand o incetinire a vitezei de rotatie a acestora ceea ce se apreciaza 26.+6 . nefavorabil. 2rmarind viteza de rotatie pe elemente a activelor circulante se constata o incetinire a
1

1@

2 3 4

rotatiei stocurilor, durata medie a undei rotatii a acestora crescand de la 1@.7" zile in anul 2 la 2=.?= zile in anul 7. 'e constata insa o accelerare a rotatiei stocurilor de materii prime de la @@.7A zile in anul2 la 12B.A zile in anul7. Creantele comerciale sunt incasate mai repede decat in anul 2, termenul mediu de incasare a acestora crescand cu A# zile. Ci#l&l 'e # n9er0ie al 0" #&ril r Ci#l&l 'e # n9er0ie al #rean:el r$#lien:i Ciclul operaional Ciclul de pl i Ci#l&l 'e # n9er0ie a n&!erar&l&i ? ? * * ? ,3%116%61 56.08 9.16 -5%4* *5%65 45%11 123.09 12.03 ,,,%+5

Structura ciclului numerarului

12. 3 123. ,
/iclul de plati /iclul operational

,.16 )6. *

) .

1) .

Cresterea ciclului de conversie a stocurilor de la 1@.7 zile in anul 2 la 2?.= zile in anul 7,si a ciclului de conversie al creantelor-clienti de la 7?.= zile in anul 2 la B= zile in anul7, a condus la o ma,orare a ciclului operational cu =? zile de la A=.#@zile in anul 2 la 127.#B zile in anul7, semnificand o incetinire a vitezei de rotatie a activelor circulante . n acelasi timp ciclul de plati a crescut, furnizori fiind ac+itati,in medie, mai incet cu 7 zile. n aceste conditii ciclul de conversie a numerarului in anul 7 a fost de 111.#=zile cu =".1"zile mai mare decat cel inregistrat in anul2 . Cresterea duratei ciclului de conversie a numerarului semnifica o crestere a necesarului de finantare pentru activitatea de exploatare, ce trebuie acoperit fie prin fondul de rulment, fie prin creditele pe termen scurt, sporind astfel costurile financiare ale firmei.

Cap% 2% Sin"eza 'ia=n 0"i#&l&i finan#iar


Analiza 0M " 1B

!uncte tari 8 grad inalt de automatizare si capacitate ridicata de prelucrare Compania detine o cota importanta de piata de aproximativ 7#> produsele respect0 standardele europene de calitate /i normele de protec-ie a mediului cresterea permanenta a productivitatii si eficientei, inovatia continua Rafinaria dispune de un terminal marin si facilitati de cale ferata si auto pentru incarcareaEdescarcarea produselor. functionarea sistemului de management integrat al calitatii, mediului sanatatii si sigurantei in munca, conform cerintelor '3B##1, '31"##1 si 3F'*'1@##1. !uncte slabe 8 'ubstantele si preparatele folosite 5produse petroliere, cocs de petrol, sulf de petrol, gaze petroliere lic+efiate, metanol, metil tert butil eter6 sunt periculoase prezintand pericol de incendiu si explozie Costuri de operare ridicate Numar prea mare de anga,ati 3portunitati 8 (xtinderea pietei potentiale in alte zone ale tarii sau in strainatate ca urmare a intrarii in 2( *menintari8 Cresterea preturilor substantelor folosite in contextul intrarii in 2(, accesul produselor producatorilor externi pe piata romaneasca a devenit mult mai facil, acest lucru ducand la cresterea concurentei

2#