Sunteți pe pagina 1din 56

INFRACUNI CONTRA PERSOANEI Jud. dr.

Mihail Udroiu Abrevieri:


1. NCP - Le ea !r. "#$%"&&' (rivi!d Codul (e!al) *u +odi,i*-rile .i *o+(le/-rile ul/erioare 0Noul Cod (e!al12 2. C.(e!. - Le ea !r. 34%3'$# (rivi!d Codul (e!al al Ro+5!iei) re(ubli*a/- 6! Mo!i/orul O,i*ial al Ro+5!iei) Par/ea I) !r. $4 di! 3$

a(rilie 3''7) *u +odi,i*-rile .i *o+(le/-rile ul/erioare 0Codul (e!al 6! vi oare1.


3. LPANCP- Le ea Nr. 3#7%"&3" (e!/ru (u!erea 6! a(li*are a Le ii !r. "#$%"&&' (rivi!d Codul (e!al

NCP Ar/. 3##. O+orul. (1) Uciderea unei persoane se pedepsete cu nchisoarea de la 10 la 20 de ani i interzicerea exercitrii unor drepturi. (2) Tentativa pedepsete. se

C.(e!. ar/. 37:: ;O+orul. (1) Uciderea unei persoane se pedepsete cu nchisoare de la 10 la 20 de ani i interzicerea unor drepturi. (2) Tentativa se pedepsete.

Ob8erva9ii 1. regle entare si ilar cu cea din !.pen." 2. va constitui o or si plu# iar nu o or cali$icat% a. omorul comis n public; b. omorul comis profitnd de starea de neputin a victimei de a se apra; c. omorul comis prin mijloace care pun n pericol viaa mai multor persoane;

Ar/. 3#'. *ali,i*a/. (1)

O+orul ar/. 374: ;O+orul 1. 'pre deose(ire de !.pen. care prevede at)t o orul cali$icat (art. 1*+) c)t i o orul & orul *ali,i*a/. (1) & orul deose(it de grav (art. 1*,)# -!. noul !od penal prevede o singur variant agravat a

sv)rit n vreuna dintre sv)rit n vreuna din ur toarele pre/urri% ur toarele pre/urri% a) cu pre editare" () din a) cu pre editare" interes aterial" c) asupra () din interes aterial" so0ului sau unei rude apropiate" d) pro$it)nd de c) pentru a se sustrage starea de neputin0 a ori pentru a sustrage pe victi ei de a se apra" e) altul de la tragerea la prin i/loace ce pun n rspundere penal sau de pericol via0a ai ultor la executarea unei persoane" $) n legtur cu pedepse" ndeplinirea ndatoririlor de serviciu sau pu(lice ale d) pentru a nlesni sau victi ei" g) pentru a se a ascunde sv)rirea altei sustrage ori pentru a in$rac0iuni" sustrage pe altul de la e) de ctre o persoan ur rire sau arestare# ori care a ai co is anterior de la executarea unei o in$rac0iune de o or sau pedepse" h) pentru a o tentativ la in$rac0iunea nlesni sau a ascunde sv)rirea altei in$rac0iuni" de o or" i) n pu(lic# se pedepsete $) asupra a dou sau cu nchisoare de la 1+ la ai ultor persoane" 2+ de ani i interzicerea unor drepturi. (2) Tentativa g) asupra unei $e ei se pedepsete" gravide" h) prin cruzi i# se pedepsete cu ar/. 37$: deo8ebi/ de

o orului 1 o orul cali$icat (art. 123). 2. Elemente circumstaniale agravante identice n cele dou Coduri: a) omorul svr it cu premeditare (art. 123 lit. a -!. i art. 1*+ lit. a !.pen.)" b) omorul svr it din interes material (art. 123 lit. ( -!. i art. 1*+ lit. () !.pen.) " c) omorul calificat! svr it pentru a nlesni sau a ascunde svr irea altei infraciuni (art. 123 lit. d) -!. i art. 1*+ lit. h) !.pen)" d) "morul calificat svr it asupra a dou sau mai multor persoane prevzut art. 123 lit. $) -!. 4 o orul deose(it de grav prevzut de art. 1*, lit. () !.pen." e) omorul calificat svr it asupra unei femei gravide prevzut de art. 123 lit. g) -!. 4 o orul deose(it de grav prevzut de art. 1*, lit. e) !.pen." f) omorul calificat svr it prin cru#imi prevzut de art. 123 lit. h) -!. 4 o orul deose(it de grav prevzut de art. 1*, lit. a) !.pen.

$. Elemente circumstaniale diferite: a) potrivit art. %&' lit. c) (C) o orul sv)rit pentru a se sustrage ori pentru a sustrage pe altul de la tragerea la rspunderea penal sau de la executarea unei pedepse# n vre e ce art. 1*+ lit. g) !.pen. stipuleaz o orul sv)rit pentru a se sustrage ori pentru a sustrage pe altul de la urmrire sau arestare! ori de la executarea unei pedepse"

() art. 123 lit. e) -!. prevede "morul calificat# sv)rit de ctre o persoan care ;O+orul a ai co is anterior o in$rac0iune de o or sau o tentativ la infraciunea de omor!n rav. (1) vreme ce art. 1*, lit. c) !.pen. stipuleaz o orul deose(it de grav# sv)rit de ctre o

deten0iune pe via0 sau nchisoare de la 1+ la 2+ de ani i interzicerea exercitrii unor drepturi. (2) Tentativa pedepsete.

& orul sv)rit n vreuna persoan care a ai svr it un omor din ur toarele pre/urri% a) prin cruzi i" () asupra a dou 4. .otrivit 5rt. 262. 7n aplicarea dispozi0iilor art. 123 alin. (1) lit. e) din !odul sau ai ultor persoane" penal# prin infraciune de omor comis anterior se n0elege orice $apt de ucidere se c) de ctre o persoan care a unei persoane# sv)rit cu inten0ia prevzut la art. 1, alin. (8) din !odul a ai sv)rit un o or" d) penal# cu excep0ia in$rac0iunilor prevzute la art. 130 i 200 din !odul penal. pentru a sv)ri sau a ascunde sv)rirea unei t)lhrii sau piraterii" e) asupra unei $e ei gravide" $) asupra unui agistrat# poli0ist# /andar ori asupra unui ilitar# n ti pul sau n legtur cu ndeplinirea ndatoririlor de serviciu sau pu(lice ale acestora" g) de ctre un /udector sau procuror# poli0ist# /andar sau ilitar# n ti pul sau n legtur cu ndeplinirea ndatoririlor de serviciu sau pu(lice ale acestora# se pedepsete cu deten0iune pe via0 sau cu nchisoare de la 1+ la 2+ de ani i interzicerea unor drepturi. (2) Tentativa se pedepsete.

Ar/. 3'&. U*iderea la *ererea vi*/i+ei. Uciderea sv)rit la cererea explicit# serioas# contient i repetat a victi ei care su$erea de o (oal incura(il sau de o in$ir itate grav atestat edical# cauzatoare de su$erin0e per anente i greu de suportat# se pedepsete cu nchisoarea de la unu la + ani.

1.

$apta era incri inat n !.pen. ca o or# o or cali$icat sau o or deose(it de grav# put)nd eventual $i re0inute circu stan0e agravante" 'u(iectul pasiv este orice persoan $izic n via0# responsa(il# care su$er de o (oal incura(il sau de o in$ir itate grav atestat edical# cauzatoare de su$erin0e per anente i greu de suportat" 1 nu este su$icient ca victi a s su$ere de o (oal incura(il sau s ai( o in$ir itate grav ci tre(uie n plus ca acestea s o supun la su$erin0e $izice sau psihice per anente i greu de suportat# neexist)nd nicio ans de a eliorare" nu prezint i portan0 dac victi a este sau nu un e (ru de $a ilie al in$ractorului sau dac aceasta era capa(il sau nu s i supri e singur via0a.
2.

3. 9n$rac0iunea se co ite cu inten0ie direct.

Ar/. 3'3. <e/er+i!area 8au 6!le8!irea 8i!u*iderii. (1) :apta de a deter ina sau nlesni sinuciderea unei persoane# dac sinuciderea a avut loc# se pedepsete cu nchisoarea de la 8 la * ani.

8. art. 1*3 alin. (8) -!. prevede o variant agravat nou c)nd $apta este (2) !)nd $apta (2) !)nd $apta sv)rit $a0 de un inor care nu a plinit v)rsta de 18 ani sau $a0 de o persoan care prevzut n alin. (1) s1a prevzut n alin. (1) s1a nu a putut s1i dea sea a de consecin0ele ac0iunilor sau inac0iunilor sale ori nu putea s sv)rit $a0 de un inor sv)rit $a0 de un inor le controleze# dac sinuciderea a avut loc# n vre e ce n !.pen. nu exista o alt$el de

Ar/. 3'3. <e/er+i!area 8au 6!le8!irea 8i!u*iderii. (1) :apta de a deter ina sau nlesni sinuciderea unei persoane# dac sinuciderea a avut loc# se pedepsete cu nchisoarea de la 8 la * ani.

1. la art. 131 alin. 1 -!. ur area i ediat const numai n sinuciderea victimei! n vreme ce la art. 1*3 alin. (1) !.pen. ur area i ediat const n sinuciderea sau ncercarea de sinucidere" 2. ;arianta agravat prevzut de art. 131 alin. (2) -!. vizeaz un inor cu v)rsta cuprins ntre 18 i 12 ani sau o persoan cu discern )nt di inuat# n vre e ce varianta agravat prevzut de art. 1*3 alin. (2) !.pen. privete un inor sau o persoan care nu era n stare s1i dea sea a de $apt# ori nu putea $i stp)n pe actele sale"

cu v)rsta cuprins ntre 18 i 12 ani sau $a0 de o persoan cu discern )nt di inuat# pedeapsa este nchisoarea de la + la 10 ani. (8) <eter inarea sau nlesnirea sinuciderii# sv)rit $a0 de un inor care nu a plinit v)rsta de 18 ani sau $a0 de o persoan care nu a putut s1i dea sea a de consecin0ele ac0iunilor sau inac0iunilor sale ori nu putea s le controleze# dac sinuciderea a avut loc# se pedepsete cu nchisoarea de la 10 la 20 de ani i interzicerea exercitrii unor drepturi. (6) <ac actele de deter inare sau nlesnire prevzute n alin. (1)1(8) au $ost ur ate de o ncercare de sinucidere# li itele speciale ale pedepsei se reduc la /u tate.

cu v)rsta cuprins ntre 18 i 12 ani sau $a0 de o persoan cu discern )nt di inuat# pedeapsa este nchisoarea de la + la 10 ani. (8) <eter inarea sau nlesnirea sinuciderii# sv)rit $a0 de un inor care nu a plinit v)rsta de 18 ani sau $a0 de o persoan care nu a putut s1i dea sea a de consecin0ele ac0iunilor sau inac0iunilor sale ori nu putea s le controleze# dac sinuciderea a avut loc# se pedepsete cu nchisoarea de la 10 la 20 de ani i interzicerea exercitrii unor drepturi. (6) <ac actele de deter inare sau nlesnire prevzute n alin. (1)1(8) au $ost ur ate de o ncercare de sinucidere# li itele speciale ale pedepsei se reduc la

variant agravat" 6. .otrivit -!. ncercarea de sinucidere# constituie o cauz de reducere la /u tate# a li itelor de pedeaps# n vre e ce potrivit !.pen. ncercarea de sinucidere constituie ur area i ediat# prevzut alternativ cu sinuciderea victi ei# i prin ur are legea prevede aceleai li ite de pedeaps pentru a (ele ur ri alternative.

/u tate.

Ar/. 3'". U*iderea di! *ul(-. (1) Uciderea din culp a unei persoane se pedepsete cu nchisoarea de la unu la + ani. (2) Uciderea din culp ca ur are a nerespectrii dispozi0iilor legale ori a surilor de prevedere pentru exerci0iul unei pro$esii sau eserii ori pentru e$ectuarea unei anu ite activit0i se pedepsete cu nchisoarea de la 2 la * ani. !)nd nclcarea dispozi0iilor legale ori a surilor de prevedere constituie prin ea nsi o in$rac0iune se aplic regulile privind concursul de in$rac0iuni. (8) <ac prin $apta sv)rit s1a cauzat oartea a dou sau ai ultor persoane# li itele

ar/. 37#: ;U*iderea di! *ul(-. (1) Uciderea din culp a unei persoane se pedepsete cu nchisoare de la unu la + ani. (2) Uciderea din culp ca ur are a nerespectrii dispozi0iilor legale ori a surilor de prevedere pentru exerci0iul unei pro$esii sau eserii# ori pentru e$ectuarea unei anu e activit0i# se pedepsete cu nchisoare de la 2 la * ani. (8) !)nd uciderea din culp a unei persoane este sv)rit de un conductor de vehicul cu trac0iune ecanic# av)nd n s)nge o (i(a0ie alcoolic ce depete li ita legal sau care se a$l n stare de e(rietate# pedeapsa este nchisoarea de la + la 1+ ani. (6) !u aceeai pedeaps se sanc0ioneaz $apta

A. A8e+-!-ri: 1. :or a tip a in$rac0iunii este identic n a (ele coduri" 2. ;arianta agravat prevzut de art. 132 alin. (8) -!. este identic cu cea prevzut de art. 1*2 alin. (+) !.pen.

=. <eo8ebiri 1. 5rt. 132 alin. (2) -!. prevede uciderea din culp ca ur are a nerespectrii dispozi0iilor legale ori a surilor de prevedere pentru exerci0iul unei pro$esii sau eserii ori pentru e$ectuarea unei anumite activit0i# n vre e ce art. 1*2 alin. (2) !.pen. stipula uciderea din culp ca ur area nerespectrii dispozi0iilor legale ori a surilor de prevedere pentru exerci0iul unei pro$esii sau eserii ori pentru e$ectuarea unei anume activit0i. ". 'e nltur caracterului co plex a in$rac0iunii% atunci c)nd nclcarea dispozi0iilor legale ori a surilor de prevedere constituie prin ea nsi o in$rac0iune se aplic regulile privind concursul de infraciuni. $. -!. nu ai prevede agravanta din art. 1*2 alin. (8) !.pen. % uciderea din culp a unei persoane este sv)rit de ctre un conductor de vehicul cu trac0iune ecanic# av)nd n s)nge o (i(a0ie alcoolic ce depete li ita legal sau care se a$l n stare de e(rietate"se va re0ine concursul de in$rac0iuni ntre uciderea din culp i conducerea su( in$luen0a (uturilor alcoolice" 6. -!. nu ai prevede agravata prevzut de art. 1*2 alin. (6) !.pen.% uciderea din culp a unei persoane este sv)rit# de orice alt persoan n exerci0iul pro$esiei sau

speciale ale pedepsei sv)rit din culp# de prevzute n alin. (1) i orice alt persoan n alin. (2) se a/oreaz cu exerci0iul pro$esiei sau /u tate. eseriei i care se a$l n stare de e(rietate. (+) <ac prin $apta sv)rit s1a cauzat oartea a dou sau ai ultor persoane# la axi ul pedepselor prevzute n alineatele precedente se poate aduga un spor p)n la 8 ani.

eseriei i care se a$l n stare de e(rietate.

Ar/. 3'>. Lovirea 8au al/e viole!9e. (1) =ovirea sau orice acte de violen0 cauzatoare de su$erin0e $izice se pedepsesc cu nchisoare de la 8 luni la 2 ani sau cu a end. (2) :apta prin care se produc leziuni trau atice sau este a$ectat sntatea unei persoane# a crei gravitate este evaluat prin zile de ngri/iri

ar/. 3#& ali!. 031) 0"1) ali!. 0>1 /e?a I .i ali!. 0:1 /e?a I: >=ovirea sau alte violen0e. (1) =ovirea sau orice acte de violen0 cauzatoare de su$erin0e $izice se pedepsesc cu nchisoare de la o lun la 8 luni sau cu a end. (...) (2) =ovirea sau actele de violen0 care au pricinuit o vt are ce necesit pentru vindecare ngri/iri edicale de cel ult 20 de zile se pedepsesc cu

1. :or ele de (az ale in$rac0iunii sunt identice n a (ele coduri ?art. 138 alin. (1) -!. i art.120 alin. (1) !.pen.@" 2. art. 138 alin. (2) -!. prevede ca ur are i ediat% producerea unor leziuni trau atice sau a$ectarea snt0ii unei persoane# a crei gravitate este evaluat prin zile de ngri/iri edicale de cel mult '* de #ile; sunt astfel cuprinse n aceast variant agravat urmrile imediate prev#ute de C.pen. n vtmarea corporal i o parte din efectele prev#ute n C.pen. la vtmarea corporal grav; spre deosebie de (C) vec+iul cod prevedea n art. 120 alin. (2) !.pen. drept ur are i ediat% pricinuirea unei vt ri care necesit pentru vindecare ngri/iri edicale de cele mult 2* de #ile" 8. -!. nu ai prevede va variant agravat sv)rirea $aptelor asupra e (rilor $a iliei# aceste $apte $iind grupate ntr1o incri inare autono violen0a n $a ilie (art. 133 -!.)

edicale de cel ult 30 nchisoare de la 8 luni la 2 de zile# se pedepsete cu ani sau cu a end. (...) (8) nchisoare de la , luni la 5c0iunea penal se pune n + ani sau cu a end. icare la pl)ngerea preala(il a persoanei (8) 5c0iunea penal se vt ate. (...) (6) pune n icare la 7 pcarea pr0ilor nltur pl)ngerea preala(il a rspunderea penal (...). persoanei vt ate. ar/. 3#3 ali!. 031) ali!. 0"1 /e?a I .i ali!. 0>1 /e?a I: ;@-/-+area *or(oral-. 031 :apta prin care s1a pricinuit integrit0ii corporale sau snt0ii o vt are care necesit pentru vindecare ngri/iri edicale de cel ult ,0 de zile se pedepsete cu nchisoare de la , luni la + ani. (2) 5c0iunea penal se pune n icare la pl)ngerea preala(il a persoanei vt ate. (...) (8) 7 pcarea pr0ilor nltur rspunderea penal (...)"

ar/. 3#": ;@-/-+area *or(oralrav-. (1) :apta prin care s1a pricinuit integrit0ii corporale sau snt0ii o vt are care necesit pentru vindecare ngri/iri edicale ai ult de ,0 de zile 08.!. MU (5!- la '& de ?ile 1) se pedepsete cu nchisoare de la 2 la * ani Ar/. 3':. @-/-+area *or(oral-. (1) :apta prevzut n art. 138# care a cauzat vreuna dintre ur toarele consecin0e% a) o in$ir itate" () leziuni trau atice sau a$ectarea snt0ii unei persoane# care au necesitat# pentru vindecare# ai ult de 30 de zile de ngri/iri edicale" c) un pre/udiciu estetic ar/. 3#": ;@-/-+area *or(oralrav-. (1) :apta prin care s1a pricinuit integrit0ii corporale sau snt0ii o vt are care necesit pentru vindecare ngri/iri edicale ai ult de ,0 de zile 08.!. MU (e8/e '& de ?ile1) se pedepsete cu nchisoare de la 2 la * ani. (2) <ac $apta a produs vreuna din ur toarele consecin0e% pierderea unui si 0 sau organ# ncetarea $unc0ionrii acestora# o
1.

5vortul i punerea n pri e/die a vie0ii persoanei# sunt ur ri i ediate co une at)t pentru vt area corporal din -!. c)t i pentru vt area corporal grav din !.pen." .otrivit -!. ;t area corporal# c)nd $apta a produs le#iuni traumatice sau afectarea sntii unei persoane! care au necesitat! pentru vindecare! mai mult de '* de #ile de ngrijiri medicale # n vre e ce con$or vechiului cod vt area corporal exista atunci c)nd $apta a produs integritii corporale sau sntii o vtmare care necesit pentru vindecare ngrijiri medicale mai mult de ,* de #ile; )otrivit (C) e-ist vt area corporal atunci c)nd s1a cauzat o infirmitate# n vre e ce con$or vechiul cod vt area corporal avea drept ur are o infirmitate permanent fi#ic ori psi+ic.; .otrivit -!. exist vt area corporal atunci c)nd a cauzat

2.

3.

4.

grav i per anent" d) avortul" e) punerea n pri e/die a vie0ii persoanei# se pedepsete cu nchisoarea de la 2 la * ani. (2) !)nd $apta a $ost sv)rit n scopul producerii uneia dintre consecin0ele prevzute n alin. (1) lit. a)# lit. () i lit. c)# pedeapsa este nchisoarea de la 8 la 10 ani. (8) Tentativa la in$rac0iunea prevzut n alin. (2) se pedepsete.

in$ir itate per anent $izic ori psihic# slu0irea# avortul# ori punerea n pri e/die a vie0ii persoanei# pedeapsa este nchisoarea de la 2 la 10 ani. (8) !)nd $apta a $ost sv)rit n scopul producerii consecin0elor prevzute la alin. (1) i (2)# pedeapsa este nchisoarea de la 8 la 12 ani. (6) Tentativa $aptei prevzute n alin. (8) se pedepsete.

prejudiciu estetic grav i permanent# n vre e ce vechiul cod prevedea c vt area corporal a crei ur area i ediat o constituie sluirea victi ei.

Ar/. 3'4. Lovirile 8au v-/-+-rile *au?a/oare de +oar/e. <ac vreuna dintre $aptele prevzute n art. 138 i art. 136 a avut ca ur are oartea

ar/. 3#>: ;Lovirile 8au Aegle entarea este identica cu cea din !.pen. di$erite $iind doar li itele de v-/-+-rile *au?a/oare de pedeaps" +oar/e. <ac vreuna dintre $aptele prevzute n art. 1201122 a avut ca ur are oartea victi ei#

victi ei# pedeapsa este pedeapsa este nchisoarea nchisoarea de la , la 12 de la + la 1+ ani. ani.

Ar/. 3'$. @-/-+area *or(oral- di! *ul(-. (1) :apta prevzut n art. 138 alin. (2) sv)rit din culp de ctre o persoan a$lat su( in$luen0a (uturilor alcoolice ori a unei su(stan0e psihoactive sau n des$urarea unei activit0i ce constituie prin ea nsi in$rac0iune se pedepsete cu nchisoare de la 8 luni la un an sau cu a end. (2) :apta prevzut n art. 136 alin. (1) sv)rit din culp se pedepsete cu nchisoare de la , luni la 2 ani sau cu a end. (8) !)nd $apta prevzut n alin. (2) a $ost sv)rit ca ur are a nerespectrii dispozi0iilor

ar/. 3#:: ;@-/-+area *or(oral- di! *ul(-. (1) :apta prevzut la art. 120 alin. (2) i (21)# care a pricinuit o vt are ce necesit pentru vindecare ngri/iri edicale ai ari de 10 zile# precu i cea prevzut la art. 121# sv)rite din culp# se pedepsesc cu nchisoare de la o lun la 8 luni sau cu a end. (2) <ac $apta a avut vreuna din ur rile prevzute la art. 122 alin. (1) sau (2)# pedeapsa este nchisoarea de la 8 luni la 2 ani sau a enda. (8) !)nd sv)rirea $aptei prevzute n alin. (1) este ur area nerespectrii dispozi0iilor legale sau a surilor de prevedere pentru exerci0iul unei pro$esii sau eserii# ori

3. ".

n esen0# regle entrile din cele dou coduri sunt identice" spre deose(ire de vechiul !od penal# vt area corporal din culp prin care au $ost produse leziuni trau atice pentru a cror vindecare au $ost necesare ntre 1 i 30 de zile de ngri/iri edicale nu este incri inat dac $apta nu a $ost sv)rit de ctre o persoan a$lat su( in$luen0a (uturilor alcoolice ori a unei su(stan0e psihoactive sau n des$urarea unei activit0i ce constituie prin ea nsi in$rac0iune" spre deose(ire de vechiul !od penal# -!. re0ine pluralitatea de victi e ca variant agravat a vt rii corporale din culp# nltur)ndu1se ast$el regle entarea eclectic din vechiul !od penal care prevedea o $or agravat a uciderii din culp n cazul existen0ei unei pluralit0i de victi e# dar un concurs de in$rac0iuni n ipoteza vt rii corporale din culp a dou sau ai ulte persoane" =egea de aplicare prevede n 5rt. 261 c prin substane psi+oactive se n0elege su(stan0ele sta(ilite prin lege# la propunerea Binisterului 'nt0ii.

>.

:.

legale sau a surilor de prevedere pentru exerci0iul unei pro$esii sau eserii ori pentru e$ectuarea unei anu ite activit0i# pedeapsa este nchisoarea de la , luni la 8 ani sau a enda. (6) <ac ur rile prevzute n alin. (1)1(8) s1au produs $a0 de dou sau ai ulte persoane# li itele speciale ale pedepsei se a/oreaz cu o trei e. (+) <ac nerespectarea dispozi0iilor legale ori a surilor de prevedere sau des$urarea activit0ii care a condus la co iterea $aptelor prevzute n alin. (1) i alin. (8) constituie prin ea nsi o in$rac0iune se aplic regulile privind concursul de in$rac0iuni. (,) 5c0iunea penal se pune n icare la

pentru ndeplinirea unei anu e activit0i# pedeapsa este nchisoarea de la 8 luni la 2 ani sau a enda. (6) :apta prevzut n alin. (2) dac este ur area nerespectrii dispozi0iilor legale sau surilor de prevedere artate n alineatul precedent se pedepsete cu nchisoare de la , luni la 8 ani. (61) <ac $aptele prevzute la alin. (8) i (6) sunt sv)rite de ctre o persoan care se a$l n stare de e(rietate# pedeapsa este nchisoarea de la unu la 8 ani# n cazul alin. (8)# i nchisoarea de la unu la + ani# n cazul alin. (6). (+) .entru $aptele prevzute n alin. (1) i (8)# ac0iunea penal se pune n icare la pl)ngerea preala(il a persoanei vt ate. 7 pcarea pr0ilor nltur rspunderea penal. (,) .entru $aptele prevzute la

pl)ngerea preala(il persoanei vt ate.

a alin. (2) i (6)# pcarea pr0ilor nltur rspunderea penal.

Ar/. 3'7. Relele /ra/a+e!/e a(li*a/e +i!orului. .unerea n pri e/die grav# prin suri sau trata ente de orice $el# a dezvoltrii $izice# intelectuale sau orale a inorului# de ctre prin0i sau de orice persoan n gri/a creia se a$l inorul# se pedepsete cu nchisoarea de la 8 la * ani i interzicerea exercitrii unor drepturi.

ar/. >&$: ;Relele /ra/a+e!/e a(li*a/e +i!orului. .unerea n pri e/die grav# prin suri sau trata ente de orice $el# a dezvoltrii $izice# intelectuale sau orale a inorului# de ctre prin0i sau de ctre orice persoan creia inorul i1a $ost ncredin0at spre cretere i educare# se pedepsete cu nchisoare de la 8 la 1+ ani i interzicerea unor drepturi.

1. n esen0# regle entrile din cele dou coduri sunt identice" 2. spre deose(ire de art. 80, !.pen. care prevede ca poate $i su(iect activ ne i/locit

orice persoan creia inorul i1a $ost ncredin0at spre cretere i educare# n -!. se prevede ca $apta poate $i co is de ori*e (er8oa!- 6! riAa *-reia 8e a,l+i!orul

Ar/. 3'#. B!*-ierarea. (1) .articiparea la o ncierare ntre ai ulte persoane se pedepsete cu nchisoare de la 8 luni la un an sau cu a end.

ar/. >"": ;B!*-ierarea. (1) .articiparea la o ncierare ntre ai ulte persoane se pedepsete cu nchisoare de la o lun la , luni sau cu a end. (2) <ac n cursul ncierrii s1a cauzat o vt are

spre deose(ire de !.pen.# -!.% ai prevede ipoteza cunoaterii participantului la ncierarea n cazul n care s1a produs o vt are grav a integrit0ii corporale sau a snt0ii unei persoane# $iind prevzut nu ai situa0ia n care nu se cunoate care dintre participan0i a produs ur rile tipice" nu ai stipuleaz drept cauz de nepedepsire angrenarea n ncierare n ca#ul

1. nu

2.

(2) <ac n cursul ncierrii s1a cauzat o vt are corporal uneia sau ai ultor persoane i nu se cunoate care dintre participan0i a produs ur rile# se aplic tuturor pedeapsa nchisorii de la unu la + ani# cu excep0ia victi ei# care rspunde potrivit alin. (1). (8) !)nd prin $apta sv)rit n condi0iile alin. (2) s1a cauzat oartea unei persoane# pedeapsa este nchisoarea de la , la 12 ani# iar dac s1a cauzat oartea a dou sau ai ultor persoane# li itele speciale ale pedepsei se a/oreaz cu o trei e. (6) -u se pedepsete cel care a $ost prins n ncierare potriva voin0ei sale sau care a ncercat s1i despart pe al0ii.

grav integrit0ii corporale sau snt0ii unei persoane# cel care a sv)rit aceast $apt se pedepsete pentru in$rac0iunea sv)rit# al crei axi se reduce cu un an. !eilal0i participan0i la ncierare se pedepsesc cu pedeapsa prevzut n alin. (1). (8) 7n cazul prevzut n alin. (2)# dac nu se cunoate care dintre participan0i au sv)rit $aptele artate n acel alineat# se aplic tuturor nchisoarea de la , luni la + ani# c)nd s1a cauzat vt area integrit0ii corporale sau a snt0ii. 7n cazul n care s1a cauzat oartea# pedeapsa este nchisoarea de la 8 la 1+ ani. (6) -u se pedepsete cel care a $ost prins n ncierare potriva voin0ei sale# sau care a ncercat s despart pe al0ii# s resping un atac

n care participantul a ncercat s resping un atac ori a ncercat s apere pe altul.

ori s apere pe altul.

Ar/. 3''. @iole!9a 6! ,a+ilie. (1) <ac $aptele prevzute n art. 122# art. 123 i art. 138113+ sunt sv)rite asupra unui e (ru de $a ilie# axi ul special al pedepsei prevzute de lege se a/oreaz cu o ptri e. (2) 7n cazul in$rac0iunilor prevzute n art. 138 i art. 13, sv)rite asupra unui e (ru de $a ilie# ac0iunea penal poate $i pus n icare i din o$iciu. 7 pcarea nltur rspunderea penal.

ar/. 374 ali!. 031 li/. *1: ;O+orul *ali,i*a/. 031 & orul sv)rit n vreuna din ur toarele pre/urri% (...) c) asupra so0ului sau unei rude apropiate (...) se pedepsete cu nchisoare de la 1+ la 2+ de ani i interzicerea unor drepturi" ar/. 3#& ali!. 0331) 0"31) 0>1 .i 0:1: ;Lovirea 8au al/e viole!9e. (...) (11) :aptele prevzute la alin. (1) .lovirea sau orice acte de violen cau#atoare de suferine fi#ice / n.r.) sv)rite asupra e (rilor $a iliei se pedepsesc cu nchisoare de la , luni la un an sau cu a end. (...) (21) :aptele prevzute la alin. (2) (lovirea sau actele de violen0 care au pricinuit o vt are ce

1. in$rac0iunea ca in$rac0iune autono nu are corespondent n !.pen." 2. se re arc o extindere a s$erei de incri inare n

ateria violen0ei n $a ilie

prin%
a.

e-tinderea paletei de subieci pasivi prin noua definiie a noiunii de membru de familie n art. %00 (C); e-tinderea paletei de infraciuni cuprinse n infraciunea comple- de violen n familie: o or# o or cali$icat# loviri sau alte violene# vt area corporal i lovirile sau vt rile cauzatoare de oarte

b.

necesit pentru vindecare ngri/iri edicale de cel ult 20 de zile C n.r.) sv)rite asupra e (rilor $a iliei se pedepsesc cu nchisoare de la unu la 2 ani sau cu a end. (8) 5c0iunea penal se pune n icare la pl)ngerea preala(il a persoanei vt ate. 7n cazul $aptelor prevzute la alin. (11) i (21) ac0iunea penal se pune n icare i din o$iciu. (6) 7 pcarea pr0ilor nltur rspunderea penal# produc)ndu1i e$ectele i n cazul n care ac0iunea penal a $ost pus n icare din o$iciu" ar/. 3#3 ali!. 0331) 0"1 .i 0>1: ;@-/-+area *or(oral-. (...) (11) :apta prevzut la alin. (1) .fapta prin care s1a pricinuit integritii corporale sau sntii o vtmare care necesit

pentru vindecare ngrijiri medicale de cel mult ,* de #ile / n.r.) sv)rit asupra e (rilor $a iliei se pedepsete cu nchisoare de la unu la + ani. (2) 5c0iunea penal se pune n icare la pl)ngerea preala(il a persoanei vt ate. 7n cazul $aptelor prevzute la alin. (11) ac0iunea penal se pune n icare i din o$iciu. (8) 7 pcarea pr0ilor nltur rspunderea penal# produc)ndu1i e$ectele i n cazul n care ac0iunea penal a $ost pus n icare din o$iciu.

Ar/. "&&. U*iderea ori v-/-+area !ou!-8*u/ului 8-v5r.i/- de *-/re +a+-. (1) Uciderea copilului nou1 nscut i ediat dup natere# dar nu ai t)rziu de 26 de ore# sv)rit de ctre a a a$lat n stare

ar/. 377: ;Pru!*u*iderea. Uciderea copilului nou1nscut# sv)rit i ediat dup natere de ctre a a a$lat ntr1o stare de tul(urare pricinuit de natere# se pedepsete cu nchisoare de la 2 la *

1.

n cuprinsul acestei in$rac0iuni -!. nglo(eaz in$rac0iunea de pruncucidere din vechiul !od penal# i aduce n plus faptele de loviri sau alte violene! vtmare corporal! lovirile sau vtmrile cau#atoare de moarte comise de mama aflat ntr1o stare de tulburare fa de nou / nscut! oferindu1le i acestora caracter atenuat; pedeaps n ipoteza prevzut de art. 200 alin. (2) -!..

2. 'e re arc un aspect de i previzi(ilitate a sanc0ionrii su( aspectul li itelor de

de tul(urare psihic se ani. pedepsete cu nchisoarea de la unu la + ani. (2) <ac $aptele prevzute n art. 138113+ sunt sv)rite asupra copilului nou1nscut i ediat dup natere# dar nu ai t)rziu de 26 de ore# de ctre a a a$lat n stare de tul(urare psihic# li itele speciale ale pedepsei sunt de o lun i# respectiv# 8 ani.

Ar/. "&3. B!/reru(erea *ur8ului 8ar*i!ii. (1) 7ntreruperea cursului sarcinii sv)rit n vreuna dintre ur toarele pre/urri% a) n a$ara institu0iilor edicale sau a ca(inetelor edicale autorizate n acest scop" () de ctre o persoan care nu are calitatea de

ar/. 3#4: ;Provo*area ile al- a avor/ului. (1) 7ntreruperea cursului sarcinii# prin orice i/loace# sv)rit n vreuna din ur toarele pre/urri% a) n a$ara institu0iilor edicale sau ca(inetelor edicale autorizate n acest scop" () de ctre o persoan care nu are calitatea de edic de specialitate" c) dac v)rsta

spre deose(ire de !.pen.# -!.% incri ineaz ntreruperea cursului sarcinii de ctre o persoan care nu are calitatea de medic de specialitate obstetric1ginecologie i drept de liber practic medical n aceast specialitate" prevede c $apta nu constituie in$rac0iune atunci c)nd ntreruperea cursului sarcinii se realizeaz n scop terapeutic (p)n la v)rsta sarcinii de douzeci i patru de spt )ni ori n interesul a ei sau al $tului)" prevede cauza de nepedepsire a $e eii nsrcinate care i ntrerupe cursul sarcinii.

1.

2.

3.

edic de specialitate o(stetric1ginecologie i drept de li(er practic edical n aceast specialitate" c) dac v)rsta sarcinii a depit paisprezece spt )ni# se pedepsete cu nchisoare de la , luni la 8 ani sau cu a end i interzicerea exercitrii unor drepturi. (2) 7ntreruperea cursului sarcinii# sv)rit n orice condi0ii# $r consi 0 )ntul $e eii nsrcinate# se pedepsete cu nchisoarea de la 2 la * ani i interzicerea exercitrii unor drepturi. (8) <ac prin $aptele prevzute n alin. (1) i alin. (2) s1a cauzat $e eii nsrcinate o vt are corporal# pedeapsa este nchisoarea de la 8 la 10

sarcinii a depit patrusprezece spt )ni# se pedepsete cu nchisoare de la , luni la 8 ani. (2) 7ntreruperea cursului sarcinii# sv)rit n orice condi0ii# $r consi 0 )ntul $e eii nsrcinate# se pedepsete cu nchisoare de la 2 la * ani i interzicerea unor drepturi. (8) <ac prin $aptele prevzute n alin. (1) i (2) s1a cauzat $e eii nsrcinate vreo vt are corporal grav# pedeapsa este nchisoarea de la 8 la 10 ani i interzicerea unor drepturi# iar dac $apta a avut ca ur are oartea $e eii nsrcinate# pedeapsa este nchisoarea de la + la 1+ ani i interzicerea unor drepturi. (6) 7n cazul c)nd $apta prevzut n alin. (2) i (8) a $ost sv)rit de edic# pe l)ng pedeapsa nchisorii# se va aplica i interdic0ia exercitrii

ani i interzicerea exercitrii unor drepturi# iar dac $apta a avut ca ur are oartea $e eii nsrcinate# pedeapsa este nchisoarea de la , la 12 ani i interzicerea exercitrii unor drepturi. (6) !)nd $aptele au $ost sv)rite de un edic# pe l)ng pedeapsa nchisorii# se va aplica i interzicerea exercitrii pro$esiei de edic. (+) Tentativa la in$rac0iunile prevzute n alin. (1) i alin. (2) se pedepsete. (,) -u constituie in$rac0iune ntreruperea cursului sarcinii n scop terapeutic e$ectuat de un edic de specialitate o(stetric1ginecologie# p)n la v)rsta sarcinii de douzeci i patru de spt )ni# sau ntreruperea ulterioar a

pro$esiei de edic# potrivit art. ,6 lit. c). (+) Tentativa se pedepsete. (,) -u se pedepsete ntreruperea cursului sarcinii e$ectuat de edic% a) dac ntreruperea cursului sarcinii era necesar pentru a salva via0a# sntatea sau integritatea corporal a $e eii nsrcinate de la un pericol grav i i inent i care nu putea $i nlturat alt$el" () n cazul prevzut n alin. (1) lit. c)# c)nd ntreruperea cursului sarcinii se i punea din otive terapeutice# potrivit dispozi0iilor legale" c) n cazul prevzut n alin. (2)# c)nd $e eia nsrcinat s1a a$lat n i posi(ilitatea de a1i expri a voin0a# iar ntreruperea cursului sarcinii se i punea din otive terapeutice# potrivit dispozi0iilor legale.

cursului sarcinii# n scop terapeutic# n interesul a ei sau al $tului. (*) -u se pedepsete $e eia nsrcinat care i ntrerupe cursul sarcinii.

Ar/. "&". @-/-+area ,-/ului. (1) ;t area $tului# n ti pul naterii# care a piedicat instalarea vie0ii extrauterine se pedepsete cu nchisoarea de la 8 la * ani. (2) ;t area $tului# n ti pul naterii# care a cauzat ulterior copilului o vt are corporal# se pedepsete cu nchisoarea de la unu la + ani# iar dac a avut ca ur are oartea copilului pedeapsa este nchisoarea de la 2 la * ani. (8) ;t area $tului n ti pul sarcinii# prin

1. constituie o incri inare nou care nu era prevzut de !.pen. sau de legile

speciale ce con0in dispozi0ii penale"


2. art. 2*2 (C) vine s asigure protecia vieii n devenire! pe durata unei

perioade rmas neacoperit n vec+ea reglementare. Este vorba despre intervalul cuprins ntre momentul declan rii procesului na terii! moment din care nu se mai poate discuta despre o infraciune de avort! i momentul nc+eierii acestui proces! moment de la care avem o persoan! ce poate fi subiect pasiv al infraciunilor contra vieii ! respectiv contra integritii corporale sau sntii. )ractica a demonstrat c n interiorul acestui interval se pot comite numeroase infraciuni mpotriva ftului! de la ca#uri de culp medical n asistarea na terii! soldate cu moartea sau vtmarea ftului i pn la fapte intenionate. 2n acela i timp! au fost incriminate faptele de violen comise asupra mamei pe durata sarcinii! care nu au fost comise cu intenia de a provoca avortul i nici nu au avut acest re#ultat! dar au condus la le#area ftului i n final la vtmarea corporal sau c+iar moartea copilului dup na tere.
3. ele entul

aterial%

.i) prima form tip: vt area $tului n timpul na terii ?art. 202 alin. (1) -!.@" .ii) a doua form tip: vt area $tului n timpul sarcinii ?art. 202 alin. (8) -!.@"

care s1a cauzat ulterior copilului o vt are corporal# se pedepsete cu nchisoarea de la 8 luni la 2 ani# iar dac a avut ca ur are oartea copilului pedeapsa este nchisoarea de la , luni la 8 ani. (6) ;t area $tului sv)rit n ti pul naterii de ctre a a a$lat n stare de tul(urare psihic se sanc0ioneaz cu pedeapsa prevzut n alin. (1) i alin. (2)# ale crei li ite se reduc la /u tate. (+) <ac $aptele prevzute n alin. (1)1(6) au $ost sv)rite din culp# li itele speciale ale pedepsei se reduc la /u tate. (,) -u constituie in$rac0iune $aptele prevzute n alin. (1)1(8) sv)rite de un edic sau

:. ur+area i+edia/-: .i) la prima form tip: piedicarea instalrii vie0ii extrauterine (expulzia $tului ort)"

.ii) la a doua form tip: 3. vtmarea corporal ulterioar a copilului nscut viu" ". moartea copilului nscut viu"
:. @aria!/e a/e!ua!/e: a1 ;t area $tului# n timpul na terii! care a cauzat ulterior copilului o

vt are corporal# respectiv care a avut ca ur are 202 alin. (2) -!.@"
b1 ;t area $tului sv)rit n timpul na terii de ctre

oartea copilului ?art. a a a$lat n stare

de tul(urare psihic ?art. 202 alin. (6) -!.@"


*1 ;t area $tului n timpul sarcinii sau n timpul na terii co is din culp

?art. 202 alin. (+) -!.@

de persoana autorizat s asiste naterea sau s ur reasc sarcina# dac acestea au $ost sv)rite n cursul actului edical# cu respectarea prevederilor speci$ice pro$esiei i au $ost $cute n interesul $e eii gravide sau al $tului# ca ur are a riscului inerent exercitrii actului edical. (*) ;t area $tului n perioada sarcinii de ctre $e eia nsrcinat nu se pedepsete.

Ar/. "&>. L-8area ,-r- aAu/or a u!ei (er8oa!e a,la/e 6! di,i*ul/a/e. (1) & isiunea de a da a/utorul necesar sau de a anun0a de ndat autorit0ile de ctre cel care a gsit o persoan a

ar/. >34: ;L-8area ,-r- aAu/or. & isiunea de a da a/utorul necesar sau de a ntiin0a autoritatea# de ctre cel care a gsit o persoan a crei via0# sntate sau integritate corporal este n pri e/die i care este lipsit de

n principiu# incri inarea este identic su( aspectul lsrii $r a/utor cu cea din art.81+ !%pen"
1 1

spre deose(ire de !.pen.# -!.%


1. prevede o(liga0ia de a anun0a >de ndat autorit0ile" 2. su(iectul pasiv este o persoan care este >n pericol3 i nu are putin0a de a se

salva"

crei via0# integritate corporal sau sntate este n pericol i nu are putin0a de a se salva se pedepsete cu nchisoare de la 8 luni la un an sau cu a end. (2) :apta nu constituie in$rac0iune dac# prin acordarea a/utorului# autorul s1ar expune unui pericol grav cu privire la via0a# integritatea corporal sau sntatea sa.

putin0a de a se salva# se pedepsete cu nchisoare de la o lun la 1 an sau cu a end" ar/. >3$: ;L-8area ,-raAu/or (ri! o+i8iu!ea de 6!./ii!9are. -entiin0area autorit0ii de ctre cel ce gsete o persoan a(andonat sau pierdut# care are nevoie de a/utor# $iindu1i pus n pericol via0a# sntatea ori integritatea corporal# se pedepsete cu nchisoare de la o lun la , luni sau cu a end.

Ar/. "&:. B+(iedi*area aAu/orului. 7 piedicarea interven0iei a/utoarelor pentru salvarea unei persoane de la un pericol i inent i grav pentru via0a# integritatea corporal sau sntatea acesteia se pedepsete cu

1. constituie o incri inare nou care nu era prevzut de !.pen. sau de legile

speciale ce con0in dispozi0ii penale"


2. ele+e!/ul +a/erial *o!8/- 6! piedicarea interven0iei a/utoarelor pentru

salvarea unei persoane de la un pericol iminent i grav pentru via0a# integritatea corporal sau sntatea acesteia"
3. n scopul protec0iei persoanelor a$late n pericol -!. a incri inat orice act de

piedicare a interven0iei a/utoarelor"


4.

piedicarea interven0iei poate $i realizate at)t prin

i/loace

ateriale# c)t

nchisoare de la unu la 8 ani sau cu a end.

i prin orice alte i/loace " pericolul la care este expus via0a# integritatea corporal sau sntatea victi ei tre(uie s $ie grav i iminent.
5.

Ar/. "&4. Li(8irea de liber/a/e 6! +od ile al. (1) =ipsirea de li(ertate a unei persoane n od ilegal se pedepsete cu nchisoarea de la unu la * ani. (2) 'e consider lipsire de li(ertate i rpirea unei persoane a$late n i posi(ilitatea de a1i expri a voin0a ori de a se apra. (8) <ac $apta este sv)rit% a) de ctre o persoan nar at" () asupra unui inor"

c) pun)nd n pericol sntatea sau via0a victi ei# pedeapsa este

ar/. 3#': ;Li(8irea de liber/a/e 6! +od ile al. (1) =ipsirea de li(ertate a unei persoane n od ilegal se pedepsete cu nchisoare de la 8 la 10 ani. (2) 7n cazul n care $apta este sv)rit prin si ularea de calit0i o$iciale# prin rpire# de o persoan nar at# de dou sau ai ulte persoane preun sau dac n schi (ul eli(errii se cere un $olos aterial sau orice alt avanta/# precu i n cazul n care victi a este inor sau este supus unor su$erin0e ori sntatea sau via0a i este pus n pericol# pedeapsa este nchisoarea de la * la 1+ ani. (8) !u pedeapsa nchisorii de la * la 1+ ani se sanc0ioneaz i lipsirea de li(ertate a unei

1. $or a tip este si ilar n a (ele coduri" 2. -!. stipuleaz nu ai ur toarele trei ele entele circu stan0iale agravat%

sv)rirea $aptei de ctre o persoana nar at# asupra unui pericol sntatea sau viaa victi ei"
3. -u

inor ori pun)nd n

ai sunt prevzute drept ele ente circu staniale agravate sv)rirea $aptei%

a) .rin si ulare de calit0i o$iciale" b) .rin rpire" c)

de dou sau

ai

ulte persoane preun" aterial sau orice alt avanta/"

d) dac n schi (ul eli(errii se cere un $olos e) prin supunerea victi ei unor su$erin0e" f)

n scopul de a o o(liga la practicarea prostitu0iei" od# ca statul# o persoan /uridic# o organiza0ie interna0ional interguverna ental sau un grup de persoane s ndeplineasc sau s nu ndeplineasc un anu it act" dac $aptele se sv)resc de ctre o persoan care $ace parte dintr1 un grup organizat" dac $apta a avut ca ur are sinuciderea victi ei

g) dac pentru eli(erarea persoanei se cere# n orice

h)

i)

nchisoarea cuprins ntre persoane sv)rit n 8 i 10 ani. scopul de a o o(liga la practicarea prostitu0iei. (6) (6) <ac $apta a avut <ac pentru eli(erarea ca ur are oartea persoanei se cere# n orice victi ei# pedeapsa este od# ca statul# o persoan nchisoarea de la * la 1+ /uridic# o organiza0ie ani i interzicerea interna0ional exercitrii unor drepturi. interguverna ental sau (+) Tentativa la un grup de persoane s in$rac0iunile prevzute n ndeplineasc sau s nu alin. (1)1(8) se ndeplineasc un anu it act# pedeapsa este pedepsete. nchisoarea de la * la 12 ani. (+) <ac $aptele prevzute la alin. (1)1(6) se sv)resc de ctre o persoan care $ace parte dintr1un grup organizat# pedeapsa este nchisoarea de la + la 1+ ani# n cazul alin. (1)# nchisoarea de la * la 12 ani# n cazul alin. (2) i (8)# nchisoarea de la 10 la 20 de ani# n cazul alin. (6). (,) <ac $apta a avut ca ur are oartea sau sinuciderea victi ei# pedeapsa este nchisoarea de la 1+ la 2+ de ani. (*)

Tentativa $aptelor prevzute la alin. (1)1(6) se pedepsete. (2) !onstituie tentativ i producerea sau procurarea i/loacelor# a instru entelor sau luarea de suri n vederea co iterii $aptei prevzute la alin. (6).

Ar/. "&$. A+e!i!9area. (1) :apta de a a enin0a o persoan cu sv)rirea unei in$rac0iuni sau a unei $apte pgu(itoare ndreptate potriva sa ori a altei persoane# dac este de natur s i produc o stare de te ere# se pedepsete cu nchisoare de la 8 luni la un an sau cu a end# $r ca pedeapsa aplicat s poat depi sanc0iunea prevzut de lege pentru in$rac0iunea care a $or at o(iectul a enin0rii.

ar/. 3'>: 1 spre deose(ire de !.pen.# -!.% ;A+e!i!9area. (1) :apta 1. prevede a enin0area cu un ru important ndreptat contra celui a enin0at sau a de a a enin0a o persoan oricrei alte persoane .nu doar asupra soului ori a unei rude apropiate); cu sv)rirea unei in$rac0iuni sau a unei $apte a enin0area tre(uie s produc o stare de temere! iar nu doar s $ie de natur s pgu(itoare ndreptate alar eze victi a. potriva ei# a so0ului ori a unei rude apropiate# dac este de natur s o alar eze# se pedepsete cu nchisoare de la 8 luni la un an sau cu a end# $r ca pedeapsa aplicat s poat depi sanc0iunea prevzut de lege pentru in$rac0iunea care a $or at o(iectul a enin0rii. (2) 5c0iunea penal se pune n icare la pl)ngerea

(2) 5c0iunea penal se preala(il a persoanei pune n icare la vt ate. (8) 7 pcarea pl)ngerea preala(il a pr0ilor nltur persoanei vt ate. rspunderea penal.

Ar/. "&7. Ca!/aAul. (1) !onstr)ngerea unei persoane s dea# s $ac# s nu $ac sau s su$ere ceva# n scopul de a do()ndi n od in/ust un $olos nepatri onial# pentru sine ori pentru altul# se pedepsete cu nchisoarea de la unu la + ani. (2) !u aceeai pedeaps se sanc0ioneaz a enin0area cu darea n vileag a unei $apte reale sau i aginare# co pro i0toare pentru persoana a enin0at ori pentru un e (ru de $a ilie al acesteia# n scopul prevzut n alin. (1). (8) <ac $aptele

ar/. 3':: ;Ca!/aAul. 1 spre deose(ire de !.pen.# -!.% (1) !onstr)ngerea unei a) incri ineaz constr)ngere co is n orice odalitate nu doar prin violen0 sau persoane# prin violen0 sau a enin0are" a enin0are# s dea# s $ac# s nu $ac sau s b) la $or a tip scopul presupune o(0inerea unui folos nepatrimonial! constituind o su$ere ceva# dac $apta variant agravat obinerea unui unui $olos patri onial" este co is spre a do()ndi $apta co pro i0toare care $or eaz o(iectul a enin0rii cu darea n vileag n od in/ust un $olos# pentru sine sau pentru tre(uie sa se re$ere la persoana a enin0at ori la un e (ru de $a ilie al acesteia# iar altul# se pedepsete cu nu doar la persoana a enin0at# so0ul acesteia sau o rud apropiat nchisoare de la , luni la + ani. (2) !)nd constr)ngerea const n a enin0area cu darea n vileag a unei $apte reale sau i aginare# co pro i0toare pentru persoana a enin0at# pentru so0ul acesteia sau pentru o rud apropiat# pedeapsa este nchisoarea de la 2 la * ani.

prevzute n alin. (1) i alin. (2) au $ost co ise n scopul de a do()ndi n od in/ust un $olos patri onial# pentru sine sau pentru altul# pedeapsa este nchisoarea de la 2 la * ani.

Ar/. "&#. D-r9uirea. (1) :apta celui care# n od repetat# ur rete# $r drept sau $r un interes legiti # o persoan ori i supravegheaz locuin0a# locul de unc sau alte locuri $recventate de ctre aceasta# cauz)ndu1i ast$el o stare de te ere# se pedepsete cu nchisoare de la 8 la , luni sau cu a end. (2) D$ectuarea de apeluri tele$onice sau co unicri prin i/loace de trans itere la distan0# care# prin $recven0 sau

1. constituie o incri inare nou care nu era prevzut de !.pen. sau de legile

speciale ce con0in dispozi0ii penale"


2.

incriminarea +ruirii n (C) a fost efectul ca#uri aprute n practic n care diferite persoane / n special femei 1 erau a teptate i urmrite pe strad sau n alte locuri publice! ori sunt tracasate prin intermediul unor mesaje telefonice sau similare! toate acestea fiind de natur a crea o stare de temere sau de ngrijorare; ale ele entului aterial al in$rac0iunii%

3. ele+e!/ul +a/erial: art. 202 alin. (1) -!. prevede dou variante alternative

%. urmrirea unei persoane! n mod repetat! fr drept sau fr un interes legitim; 1 legea prevede dou cerin0e esen0iale ale ele entului aterial# respectiv ur rirea s $ie e$ectuat fr drept sau fr un interes legitim" 2. supraveg+erea locuinei! locului de munc ori a altor locuri frecventate de o persoan! n mod repetat! fr drept sau fr un interes legitim; 1 legea prevede dou cerin0e esen0iale ale ele entului aterial# respectiv ur rirea s $ie e$ectuat fr drept sau fr un interes legitim"

con0inut# i cauzeaz o te ere unei persoane# se pedepsete cu nchisoare de la o lun la 8 luni sau cu a end# dac $apta nu constituie o in$rac0iune ai grav. (8) 5c0iunea penal se pune n icare la pl)ngerea preala(il a persoanei vt ate.

6. constituie o variant atenuat a hr0uirii e$ectuarea de apeluri tele$onice sau co unicri prin i/loace de trans itere la distan0 care# prin $recven0 sau con0inut# i cauzeaz o te ere victi ei.

Ar/. "&'. S*lavia. .unerea sau 0inerea unei persoane n stare de sclavie# precu i tra$icul de sclavi se pedepsesc cu nchisoarea de la 8 la 10 ani i interzicerea exercitrii unor drepturi.

ar/. 3'&: ;S*lavia. (1) .unerea sau 0inerea unei persoane n stare de sclavie# precu i tra$icul de sclavi# se pedepsesc cu nchisoare de la 8 la 10 ani i interzicerea unor drepturi. (2) Tentativa se pedepsete.

incri inare identic cu cea din art.130 !.pen.

Ar/. "3&. Tra,i*ul de Le ea !r. $7#%"&&3: (er8oa!e. (1) Aecrutarea# ar/. 3": >(1) !onstituie transportarea# trans$erarea# adpostirea in$rac0iunea de tra$ic de recrutarea# sau pri irea unei persoane

spre deose(ire de in$rac0iunea prevzut de art.12 din =egea nr. ,*2E2001# privind prevenirea i co (aterea tra$icului de persoane# -!.%
1

a)

prevede adpostirea drept odalitate alternativ a ele entului aterial cu o s$er ai larg $a0 de cazare i gzduire prevzute n

persoane exploatrii sv)rit%

scopul transportarea# trans$erarea# acesteia# cazarea ori pri irea unei persoane# prin a enin0are# violen0 sau prin alte a) prin constr)ngere# $or e de constr)ngere# rpire# inducere n eroare prin rpire# $raud ori sau a(uz de autoritate" nelciune# a(uz de () pro$it)nd de autoritate sau pro$it)nd de acelei i posi(ilitatea de a se i posi(ilitatea apra sau de a1i expri a persoane de a se apra sau voin0a ori de starea de de a1i expri a voin0a ori o$erirea# darea# vdit vulnera(ilitate a prin acceptarea sau pri irea de acelei persoane" (ani ori de alte $oloase c) prin o$erirea# darea# pentru o(0inerea acceptarea sau pri irea consi 0 )ntului de (ani ori de alte $oloase persoanei care are n schi (ul autoritate asupra altei consi 0 )ntului persoane# n scopul persoanei care are exploatrii acestei autoritate asupra acelei persoane# i se pedepsete persoane# cu nchisoare de la 8 ani la 10 ani i interzicerea unor se pedepsete cu drepturi. (2) Tra$icul de nchisoare de la 8 la 10 persoane sv)rit n una ani i interzicerea dintre ur toarele exercitrii unor drepturi. pre/urri% a) de dou sau ai ulte persoane (2) Tra$icul de persoane sv)rit de un preun" () s1a cauzat $unc0ionar pu(lic n victi ei o vt are grav

$ostul art. 12 din =egea ,*2E2001 ar oniz)nd dispozi0iile legisla0iei interne cu cele ale Conveniei "rgani#aiei (aiunilor 4nite mpotriva criminalitii transnaionale organi#ate din %5 noiembrie 2***;

b) c) d)

prevede noiunea generic de constrngere! spre deosebire de vec+ea incriminare care fcea referire numai la ameninare sau violene; de$inete n art. 122 -!. no0iunea de e-ploatarea unei personae; prevede ca variant agravat a in$rac0iunii co iterea tra$icului de persoane de ctre un funcionar public aflat n e-erciiul atribuiilor de serviciu

exerci0iul atri(u0iilor de a integrit0ii corporale sau serviciu se pedepsete cu a snt0ii" c) de un nchisoare de la + la 12 $unc0ionar pu(lic n ani. exerci0iul atri(u0iilor de serviciu constituie (8) !onsi 0 )ntul in$rac0iune i se persoanei victi a pedepsete cu nchisoare tra$icului nu constituie de la + ani la 1+ ani i cauz /usti$icativ. interzicerea unor drepturi. (8) <ac $apta a avut ca ur are oartea sau sinuciderea victi ei# pedeapsa este nchisoare de la 1+ la 2+ de ani i interzicerea unor drepturi" ar/. 34 ali!. 031: >Tentativa in$rac0iunilor prevzute la art. 12116 se pedepsete" ar/. 3$: >!onsi 0 )ntul persoanei# victi a tra$icului# nu nltur rspunderea penal a $ptuitorului.

Ar/. "33. Tra,i*ul de

Le ea !r. $7#%"&&3:

spre deose(ire de in$rac0iunea prevzut de art.18 din =egea nr. ,*2E2001#

+i!ori. (1) Aecrutarea# transportarea# trans$erarea# adpostirea sau pri irea unui inor# n scopul exploatrii acestuia# se pedepsete cu nchisoarea de la 8 la 10 ani i interzicerea exercitrii unor drepturi. (2) <ac $apta a $ost sv)rit n condi0iile art. 210 alin. (1) sau de ctre un $unc0ionar pu(lic n exerci0iul atri(u0iilor de serviciu# pedeapsa este nchisoarea de la + la 12 ani i interzicerea exercitrii unor drepturi. (8) !onsi 0 )ntul persoanei victi a tra$icului nu constituie cauz /usti$icativ.

privind prevenirea i co (aterea tra$icului de persoane# -!.% ar/. 3>: >(1) Aecrutarea# transportarea# trans$erarea# gzduirea sau pri irea unui inor# n scopul exploatrii acestuia# constituie in$rac0iunea de tra$ic de inori i se pedepsete cu nchisoare de la + ani la 1+ ani i interzicerea unor drepturi. (2) <ac $apta prevzut la alin. (1) este sv)rit prin a enin0are# violen0 sau alte $or e de constr)ngere# prin rpire# $raud ori nelciune# a(uz de autoritate sau pro$it)nd de i posi(ilitatea inorului de a se apra ori de a1i expri a voin0a sau prin o$erirea# darea# acceptarea ori pri irea de (ani sau de alte $oloase pentru o(0inerea consi 0 )ntului persoanei care are autoritate asupra

e)

prevede adpostirea drept odalitate alternativ a ele entului aterial cu o s$er ai larg $a0 de cazare i gzduire prevzute n $ostul art. 12 din =egea ,*2E2001 ar oniz)nd dispozi0iile legisla0iei interne cu cele ale Conveniei "rgani#aiei (aiunilor 4nite mpotriva criminalitii transnaionale organi#ate din %5 noiembrie 2***; prevede noiunea generic de constrngere! spre deosebire de vec+ea incriminare care fcea referire numai la ameninare sau violene; de$inete n art. 122 -!. no0iunea de e-ploatarea unei personae; prevede ca variant agravat a in$rac0iunii co iterea tra$icului de persoane de ctre un funcionar public aflat n e-erciiul atribuiilor de serviciu

f) g) h)

inorului# pedeapsa este nchisoare de la * ani la 12 ani i interzicerea unor drepturi. (8) <ac $aptele prevzute la alin. (1) i (2) sunt sv)rite n condi0iile prevzute la art. 12 alin. (2) sau de ctre un e (ru de $a ilie# pedeapsa este nchisoare de la * ani la 12 ani i interzicerea unor drepturi# n cazul prevzut la alin. (1)# i nchisoare de la 10 ani la 20 de ani i interzicerea unor drepturi# n cazul prevzut la alin. (2). (6) <ac $aptele prevzute n prezentul articol au avut ca ur are oartea sau sinuciderea victi ei# pedeapsa este nchisoare de la 1+ ani la 2+ de ani i interzicerea unor drepturi" ar/. 34 ali!. 031: >Tentativa in$rac0iunilor prevzute la art. 12116 se pedepsete"

ar/. 3$: >!onsi 0 )ntul persoanei# victi a tra$icului# nu nltur rspunderea penal a $ptuitorului.

Ar/. "3". Su(u!erea la +u!*- ,or9a/- 8au obli a/orie. :apta de a supune o persoan# n alte cazuri dec)t cele prevzute de dispozi0iile legale# la prestarea unei unci potriva voin0ei sale sau la o unc o(ligatorie se pedepsete cu nchisoarea de la unu la 8 ani.

ar/. 3'3: ;Su(u!erea la +u!*- ,or9a/- 8au obli a/orie. :apta de a supune o persoan# n alte cazuri dec)t cele prevzute de dispozi0iile legale# la prestarea unei unci contra voin0ei sale sau la o unc o(ligatorie# se pedepsete cu nchisoare de la , luni la 8 ani.

incri inare identic cu cea din art.131 !.pen.

Ar/. "3>. ProEe!e/i8+ul. (1) <eter inarea sau nlesnirea practicrii prostitu0iei ori o(0inerea de $oloase patri oniale de pe ur a practicrii prostitu0iei de ctre una

ar/. >"#: ;Pro8/i/u9ia. :apta persoanei care i procur i/loacele de existen0 sau principalele i/loace de existen0# practic)nd n acest scop raporturi sexuale cu di$erite persoane# se

spre deose(ire de !.pen# -!.% nde na la practicarea prostitu0iei"

a) incri ineaz determinarea la practicarea prostitu0iei# iar nu doar $apta de a

b) incri ineaz $apta de o(0inere de foloase patrimoniale de ur a practicrii

prostitu0iei de ctre una sau mai multe persoane# iar nu tragerea de $oloase de natura patri onial sau nepatri onial de pe ur a practicrii prostitu0iei de

sau ai ulte persoane pedepsete cu nchisoare se pedepsete cu de la 8 luni la 8 ani" nchisoarea de la 2 la * ar/. >"': ani i interzicerea ;ProEe!e/i8+ul. (1) exercitrii unor drepturi. 7nde nul ori nlesnirea (2) 7n cazul n care practicrii prostitu0iei sau deter inarea la nceperea tragerea de $oloase de pe sau continuarea ur a practicrii practicrii prostitu0iei s1a prostitu0iei de ctre o realizat prin constr)ngere# persoan se pedepsete cu pedeapsa este nchisoarea nchisoarea de la 2 la * ani de la 8 la 10 ani i i interzicerea unor interzicerea exercitrii drepturi. (2) Aecrutarea unor drepturi. unei persoane pentru prostitu0ie ori tra$icul de (8) <ac $aptele sunt persoane n acest scop# sv)rite $a0 de un precu i constr)ngerea la inor# li itele speciale prostitu0ie se pedepsesc cu ale pedepsei se a/oreaz nchisoarea de la 8 la 10 cu /u tate. ani i interzicerea unor (6) .rin practicarea drepturi. (8) <ac $apta prostituiei se n0elege prevzut n alin. (1) sau ntre0inerea de acte (2) este sv)rit $a0 de sexuale cu di$erite un inor sau prezint un persoane n scopul alt caracter grav# pedeapsa o(0inerii de $oloase este nchisoarea de la + la patri oniale pentru sine 12 ani i interzicerea unor drepturi. (6) Fanii# valorile sau pentru altul. sau orice alte (unuri care

ctre o persoan"
c) nu este pedepsit tentativa la $or a de (az" d) prevede li ite de pedeaps

a/orate cu /u tate atunci $aptele sunt sv)rite

$a0 de un
e) nu

inor"

ai prevede drept agravat ipoteza n care $apta prezint un alt caracter grav"

au servit sau au $ost destinate s serveasc# direct sau indirect# la co iterea in$rac0iunii prevzute n alin. (1)1(8) i cele care au $ost do()ndite prin sv)rirea acesteia se con$isc# iar dac acestea nu se gsesc# conda natul este o(ligat la plata echivalentului lor n (ani. (+) Tentativa se pedepsete. Ar/. "3:. EE(loa/area *er.e/oriei. (1) :apta persoanei care deter in un inor sau o persoan cu diza(ilit0i $izice ori psihice s apeleze n od repetat la ila pu(licului pentru a cere a/utor aterial sau (ene$iciaz de $oloase patri oniale de pe ur a acestei activit0i se pedepsete cu nchisoare de la , luni la 8 ani sau cu a end. (2) <ac $apta este Le ea !r. "7"%"&&:: ar/. 3>": >(1) 7nde nul ori nlesnirea practicrii ceretoriei de ctre un inor sau tragerea de $oloase de pe ur a practicrii ceretoriei de ctre un inor se pedepsete cu nchisoare de la 1 la 8 ani. (2) Aecrutarea ori constr)ngerea unui inor la ceretorie se pedepsete cu nchisoare de la 1 la + ani. (8) <ac $apta prevzut la alin. (1) sau
1. constituie o incri inare nou care nu era prevzut de !.pen." 2. prezint unele ele ente co une cu in$rac0iunea prevzut de art. 182 din =egea

nr. 2*2E2006 privind protecia i pro ovarea drepturilor copilului# a(rogat prin =.5-!."

sv)rit n ur toarele (2) este sv)rit de un pre/urri% printe sau de reprezentantul legal al a) de printe# tutore# inorului# pedeapsa este curator ori de ctre cel nchisoarea de la 2 la + care are n ngri/ire ani# pentru $apta prevzut persoana care cerete" la alin. (1)# i de la 2 la * ani i interzicerea unor () prin constr)ngere# drepturi# pentru $apta pedeapsa este prevzut la alin. (2). nchisoarea de la unu la + ani.

Ar/. "34. Folo8irea u!ui +i!or 6! 8*o( de *er.e/orie. :apta a/orului care# av)nd capacitatea de a unci# apeleaz n od repetat la ila pu(licului# cer)nd a/utor aterial# $olosindu1se n acest scop de prezen0a unui inor# se pedepsete cu nchisoare de la 8 luni la 2 ani sau cu a end.

Le ea !r. "7"%"&&:: ar/. 3>>: >:apta printelui sau a reprezentantului legal al unui copil de a se $olosi de acesta pentru a apela n od repetat la ila pu(licului# cer)nd a/utor $inanciar sau aterial# se pedepsete cu nchisoare de la 1 la + ani i interzicerea unor drepturi.

1. constituie o incri inare nou care nu era prevzut de !.pen." 2. prezint unele ele ente co une cu in$rac0iunea prevzut de art. 188 din =egea

nr. 2*2E2006 privind protecia i pro ovarea drepturilor copilului# a(rogat prin =.5-!."

Ar/. "3$. Folo8irea

Le ea !r. $7#%"&&3:

1. constituie o incri inare nou care nu era prevzut de !.pen."

8ervi*iilor u!ei (er8oa!e eE(loa/a/e. :apta de a utiliza serviciile prevzute n art. 122# prestate de o persoan despre care (ene$iciarul tie c este victi a tra$icului de persoane ori a tra$icului de inori# se pedepsete cu nchisoare de la , luni la 8 ani sau cu a end# dac $apta nu constituie o in$rac0iune ai grav.

ar/. 3:3: >:apta de a utiliza serviciile prevzute la art. 2 pct. 2 .e-ploatarea unei persoane / n.r.)# prestate de o persoan despre care (ene$iciarul tie c este victi a tra$icului de persoane ori a tra$icului de inori# se pedepsete cu nchisoare de la , luni la 8 ani sau cu a end# dac $apta nu constituie o in$rac0iune ai grav.

2. prezint unele ele ente co une cu in$rac0iunea prevzut de art. 16 1 din =egea

nr. ,*2E2001 privind prevenirea i co (aterea tra$icului de persoane# a(rogat prin =.5-!."

Ar/. "3#. @iolul. (1) Aaportul sexual# actul sexual oral sau anal cu o persoan# sv)rit prin constr)ngere# punere n i posi(ilitate de a se apra ori de a1i expri a voin0a sau pro$it)nd de aceast stare# se pedepsete cu nchisoarea de la 8 la 10 ani i interzicerea exercitrii unor drepturi.

ar/. 3'7: ;@iolul. (1) 5ctul sexual# de orice natur# cu o persoan de sex di$erit sau de acelai sex# prin constr)ngerea acesteia sau pro$it)nd de i posi(ilitatea ei de a se apra ori de a1i expri a voin0a# se pedepsete cu nchisoare de la 8 la 10 ani i interzicerea unor drepturi. (2) .edeapsa este nchisoarea de la + la 12 ani i interzicerea unor

'pre deose(ire de !.pen. -!.%

1 a) a reglementat violul pornind de la ideea de act de penetrare: raportul se-ual! actul se-ual oral i respectiv actul se-ual anal! indiferent dac n aceste ultime ca#uri este vorba de un act +eterose-ual sau +omose-ual! precum i orice acte de penetrare vaginal sau anal;
1

() nu ai prevede varianta agravat a co iterii $aptei de dou sau ai ulte persoane preun# ur )nd a $i re0inut circu stan0a agravant general prevzut de art. ** lit. a) -!."
1

c) prevede drept varainat agravat co iterea violului asupra unei victime care este rud n linie direct! frate sau sor cu fptuitorul! fapt care absoarbe
1

(2) !u aceeai pedeaps se sanc0ioneaz orice alte acte de penetrare vaginal sau anal co ise n condi0iile alin. (1). (8) .edeapsa este nchisoarea de la + la 12 ani i interzicerea exercitrii unor drepturi atunci c)nd% a) victi a se a$l n ngri/irea# ocrotirea# educarea# paza sau trata entul $ptuitorului" () victi a este rud n linie direct# $rate sau sor" c) victi a nu a plinit v)rsta de 1, ani" d) $apta a $ost co is n scopul producerii de ateriale pornogra$ice" e) $apta a avut ca ur are vt area corporal"

drepturi# dac% a) $apta a $ost sv)rit de dou sau ai ulte persoane preun" () victi a se a$l n ngri/irea# ocrotirea# educarea# paza sau n trata entul $ptuitorului" (1) victi a este e (ru al $a iliei" c) s1a cauzat victi ei o vt are grav a integrit0ii corporale sau a snt0ii. (8) .edeapsa este nchisoarea de la 10 la 2+ de ani i interzicerea unor drepturi# dac victi a nu a plinit v)rsta de 1+ ani# iar dac $apta a avut ca ur are oartea sau sinuciderea victi ei# pedeapsa este nchisoarea de la 1+ la 2+ de ani i interzicerea unor drepturi. (6) 5c0iunea penal pentru $apta prevzut n alin. (1) se pune n icare la pl)ngerea preala(il a persoanei vt ate.

incestul; d) ;)rsta p)n la care se acord o protec0ie special variantei agravate a $ost ridicat de la 1+ la 1, ani.
1

inorului prin aplicarea

$) $apta a $ost sv)rit de dou sau ai ulte persoane preun. (6) <ac $apta a avut ca ur are oartea victi ei# pedeapsa este nchisoarea de la * la 12 ani i interzicerea exercitrii unor drepturi. (+) 5c0iunea penal pentru $apta prevzut n alin. (1) i alin. (2) se pune n icare la pl)ngerea preala(il a persoanei vt ate. (,) Tentativa la in$rac0iunile prevzute n alin. (1)1(8) se pedepsete.

Ar/. "3'. A re8iu!ea 8eEual-. (1) 5ctul de natur sexual# altul dec)t cele prevzute n art. 212# cu o persoan# sv)rit

ar/. "&3 ali!. 0>"1 /e?a a II-a) ali!. 0:1 .i 041: ;Perver8iu!ea 8eEual-: (...) (82) <ac $aptele prevzute n alin. (2)# (8) i (81) au $ost sv)rite n scopul producerii de

1. constituie o incri inare nou ce acoper orice alte acte de natur se-ual

comise asupra unei persoane fr acordul acesteia;


1. C.pen. coninea o incriminarea diferit n art. 201 (perversiunea sexual)# care

includea at)t acte sexuale consi 0ite (care au $ost par0ial preluate n art. 8*+ -!.# ultra/ul contra (unelor sau n in$rac0iunea de corup0ie sexual# art. 221 -!.)# c)t i alte acte sexuale dec)t cele prevzute la in$rac0iunea de viol#

prin constr)ngere# punere n i posi(ilitate de a se apra sau de a1i expri a voin0a ori pro$it)nd de aceast stare# se pedepsete cu nchisoarea de la 2 la * ani i interzicerea exercitrii unor drepturi. (2) .edeapsa este nchisoarea de la 8 la 10 ani i interzicerea exercitrii unor drepturi atunci c)nd% a) victi a se a$l n ngri/irea# ocrotirea# educarea# paza sau trata entul $ptuitorului" () victi a este rud n linie direct# $rate sau sor" c) victi a nu a plinit v)rsta de 1, ani" d) $apta a $ost co is n scopul producerii de ateriale pornogra$ice"

ateriale pornogra$ice# pedeapsa este nchisoarea de la + la 1+ ani i interzicerea unor drepturi# iar dac pentru realizarea acestui scop s1a $olosit constr)ngerea# pedeapsa este nchisoarea de la + la 12 ani i interzicerea unor drepturi. (6) 5ctele de perversiune sexual cu o persoan n i posi(ilitate de a se apra ori de a1i expri a voin0a sau prin constr)ngere se pedepsesc cu nchisoare de la 8 la 10 ani i interzicerea unor drepturi. (+) <ac $apta prevzut n alin. (1)1(6) are ca ur are vt area grav a integrit0ii corporale sau a snt0ii# pedeapsa este nchisoarea de la + la 12 ani i interzicerea unor drepturi# iar dac are ca ur are oartea sau sinuciderea victi ei# pedeapsa este nchisoarea de la 1+ la 2+ ani i interzicerea unor

sv)rite prin vicierea consi 0 )ntului victi ei (preluate n -!. n in$rac0iunea de agresiune sexual)
2.

(C) reali#ea# distincia ntre viol .care lato sensu constituie i el o form de agresiune se-ual) i agresiunea se-uala prin raportare la re#ultatul specific respectiv calificarea actului de natura se-ual! fiind incluse n sfera agresiunii se-uale orice acte de natur se-ual care nu sunt incriminate ca viol;

e) $apta a avut ca drepturi. ur are vt area corporal" $) $apta a $ost sv)rit de dou sau ai ulte persoane preun. (8) <ac $apta a avut ca ur are oartea victi ei# pedeapsa este nchisoarea de la * la 1+ ani i interzicerea exercitrii unor drepturi. (6) <ac actele de agresiune sexual au $ost precedate sau ur ate de sv)rirea actelor sexuale prevzute n art. 212 alin. (1) i alin. (2)# $apta constituie viol. (+) 5c0iunea penal pentru $apta prevzut n alin. (1) se pune n icare la pl)ngerea preala(il a persoanei vt ate. (,) Tentativa la in$rac0iunile prevzute n

alin. (1) i alin. (2) se pedepsete.

Ar/. ""&. A*/ul 8eEual *u u! +i!or. (1) Aaportul sexual# actul sexual oral sau anal# precu i orice alte acte de penetrare vaginal sau anal co ise cu un inor cu v)rsta ntre 18 i 1+ ani se pedepsesc cu nchisoarea de la unu la + ani. (2) :apta prevzut n alin. (1)# sv)rit asupra unui inor care nu a plinit v)rsta de 18 ani# se pedepsete cu nchisoarea de la 2 la * ani i interzicerea exercitrii unor drepturi. (8) :apta prevzut n alin. (1)# co is de un a/or cu un inor cu v)rsta ntre 18 i 12 ani# c)nd a/orul a a(uzat de autoritatea ori in$luen0a

ar/. 3'#: ;A*/ul 8eEual *u u! +i!or. (1) 5ctul sexual# de orice natur# cu o persoan de sex di$erit sau de acelai sex# care nu a plinit v)rsta de 1+ ani# se pedepsete cu nchisoare de la 8 la 10 ani i interzicerea unor drepturi. (2) !u aceeai pedeaps se sanc0ioneaz actul sexual# de orice natur# cu o persoan de sex di$erit sau de acelai sex ntre 1+112 ani# dac $apta este sv)rit de tutore sau curator ori de ctre supraveghetor# ngri/itor# edic curant# pro$esor sau educator# $olosindu1se de calitatea sa# ori dac $ptuitorul a a(uzat de ncrederea victi ei sau de autoritatea ori in$luen0a sa asupra acesteia. (8) <ac

'pre deose(ire de !.pen. -!.%

a) introduce o variant agravat n cazul n care

inorul nu a plinit v)rsta de

18 ani"
b) sta(ilete o di$eren0 de v)rst ntre partenerii actului sexual# di$eren0 ce

tre(uie s depeasc 8 ani pentru ca $apta $ie tipic"


c) nu

ai prevede varianta agravat dat de pre/urarea o$eririi de (ani sau alte $oloase# precu i cea re$eritoare la constr)ngerea n vederea producerii de ateriale pornogra$i ce

sa asupra victi ei# se pedepsete cu nchisoarea de la 2 la * ani i interzicerea exercitrii unor drepturi. (6) :apta prevzut n alin. (1)1(8) se sanc0ioneaz cu nchisoarea de la 8 la 10 ani i interzicerea exercitrii unor drepturi# atunci c)nd% a) inorul este rud n linie direct# $rate sau sor" () inorul se a$l n ngri/irea# ocrotirea# educarea# paza sau trata entul $ptuitorului" c) a $ost co is n scopul producerii de ateriale pornogra$ice. (+) :aptele prevzute n alin. (1) i alin. (2) nu se sanc0ioneaz dac di$eren0a de v)rst nu depete 8 ani.

actul sexual# de orice natur# cu o persoan de sex di$erit sau de acelai sex# care nu a plinit v)rsta de 12 ani# a $ost deter inat de o$erirea sau darea de (ani ori alte $oloase de ctre $ptuitor# direct sau indirect# victi ei# pedeapsa este nchisoarea de la 8 la 12 ani i interzicerea unor drepturi. (6) <ac $aptele prevzute n alin. (1)1(8) au $ost sv)rite n scopul producerii de ateriale pornogra$ice# pedeapsa este nchisoarea de la + la 1+ ani i interzicerea unor drepturi# iar dac pentru realizarea acestui scop s1a $olosit constr)ngerea# pedeapsa este nchisoarea de la + la 12 ani i interzicerea unor drepturi. (+) !)nd $apta prevzut n alin. (1) a $ost sv)rit n pre/urrile prevzute n art. 13* alin. (2) lit. () ori dac $aptele prevzute

n alin. (1)1(6) au avut ur rile prevzute n art. 13* alin. (2) lit. c)# pedeapsa este nchisoarea de la + la 12 ani i interzicerea unor drepturi. (,) <ac $apta a avut ca ur are oartea sau sinuciderea victi ei# pedeapsa este nchisoarea de la 1+ la 2+ de ani i interzicerea unor drepturi.

Ar/. ""3. Coru(erea 8eEual- a +i!orilor. (1) !o iterea unui act de natur sexual# altul dec)t cel prevzut n art. 220# potriva unui inor care nu a plinit v)rsta de 18 ani# precu i deter inarea inorului s suporte ori s e$ectueze un ast$el de act se pedepsesc cu nchisoarea de la unu la + ani. (2) .edeapsa

ar/. "&3 ali!. 0"1) 0>1) 0> 1) 0>"1 .i 041: ;Perver8iu!ea 8eEual-. (...) (2) 5ctele de perversiune sexual cu o persoan care nu a plinit v)rsta de 1+ ani se pedepsesc cu nchisoare de la 8 la 10 ani i interzicerea unor drepturi. (8) !u aceeai pedeaps se sanc0ioneaz i actele de perversiune sexual cu o persoan ntre 1+112 ani# dac $apta este sv)rit de este tutore sau curator ori de
3

spre deose(ire de !.pen. -!.%

1. prevede n ele entul

aterial actul de natur sexual# iar nu actul cu caracter inorilor cu v)rste de peste 18 ani"

o(scen"
2. nu incri neaz $aptele sv)rite potriva

3. prevede o ipote# nou n alin. .6) prin preluarea! cu unele reformulri! a unei

pri a te-telor e-istente n 7egea nr. %',82**$ privind prevenirea i combaterea pornografiei;
4. prevede o cau# de nepedepsire! pentru infraciunea svr it n condiiile alin.

.%)! n ipote#a n care diferena de vrst ntre persoanele implicate este de $ ani sau mai mic.

nchisoarea de la 2 la * ani i interzicerea exercitrii unor drepturi# atunci c)nd% a) inorul este rud n linie direct# $rate sau sor" () inorul se a$l n ngri/irea# ocrotirea# educarea# paza sau trata entul $ptuitorului" c) $apta a $ost co is n scopul producerii de ateriale pornogra$ice. (8) 5ctul sexual de orice natur sv)rit de un a/or n prezen0a unui inor care nu a plinit v)rsta de 18 ani se pedepsete cu nchisoare de la , luni la 2 ani sau cu a end. (6) <eter inarea de ctre un a/or a unui inor care nu a plinit v)rsta de 18 ani s asiste la co iterea unor acte cu

ctre supraveghetor# ngri/itor# edic curant# pro$esor sau educator# $olosindu1se de calitatea sa# ori dac $ptuitorul a a(uzat de ncrederea victi ei sau de autoritatea ori in$luen0a sa asupra acesteia. (81) <ac actele de perversiune sexual cu o persoan care nu a plinit v)rsta de 12 ani au $ost deter inate de o$erirea sau darea de (ani ori alte $oloase de ctre $ptuitor# direct sau indirect# victi ei# pedeapsa este nchisoarea de la 8 la 12 ani i interzicerea unor drepturi. (82) <ac $aptele prevzute n alin. (2)# (8) i (81) au $ost sv)rite n scopul producerii de ateriale pornogra$ice# pedeapsa este nchisoarea de la + la 1+ ani i interzicerea unor drepturi# iar dac pentru realizarea acestui scop s1a $olosit constr)ngerea#

caracter exhi(i0ionist ori la spectacole sau reprezenta0ii n cadrul crora se co it acte sexuale de orice natur# precu i punerea la dispozi0ia acestuia de ateriale cu caracter pornogra$ic se pedepsesc cu nchisoare de la 8 luni la un an sau cu a end. (+) :aptele prevzute n alin. (1) nu se sanc0ioneaz dac di$eren0a de v)rst nu depete 8 ani.

pedeapsa este nchisoarea de la + la 12 ani i interzicerea unor drepturi. (...) (+) <ac $apta prevzut n alin. (1)1(6) are ca ur are vt area grav a integrit0ii corporale sau a snt0ii# pedeapsa este nchisoarea de la + la 12 ani i interzicerea unor drepturi# iar dac are ca ur are oartea sau sinuciderea victi ei# pedeapsa este nchisoarea de la 1+ la 2+ ani i interzicerea unor drepturi" ar/. "&": ;Coru(9ia 8eEual-. (1) 5ctele cu caracter o(scen sv)rite asupra unui inor sau n prezen0a unui inor se pedepsesc cu nchisoare de la , luni la + ani. (2) !)nd actele prevzute la alin. (1) se sv)resc n cadrul $a iliei# pedeapsa este nchisoarea de la unu la * ani. (21) <ac $aptele

prevzute n alin. (1) i (2) au $ost sv)rite n scopul producerii de ateriale pornogra$ice# axi ul special al pedepsei se a/oreaz cu 2 ani. (8) 5de enirea unei persoane n vederea sv)ririi de acte sexuale cu un inor de sex di$erit sau de acelai sex se pedepsete cu nchisoare de la unu la + ani. Ar/. """. Ra*olarea +i!orilor 6! 8*o(uri 8eEuale. :apta persoanei a/ore de a1i propune unui inor care nu a plinit v)rsta de 18 ani s se nt)lneasc# n scopul co iterii unui act dintre cele prevzute n art. 220 sau art. 221# inclusiv atunci c)nd propunerea a $ost $cut prin i/loacele de trans itere la distan0# se pedepsete cu nchisoare de la o lun la un an sau
1. constituie o incri inare nou care nu era prevzut de !.pen." 2.

ele entul aterial const n propunerea $or ulat de $ptuitorul a/or unui inor care nu a plinit v)rsta de 18 ani de a se nt)lni n scopul ntre0inerii unui raport sexual# act sexual oral sau anal ori oricruia act de penetrare vaginal sau anal sau a oricrui act de natur sexual ce nu i plic o penetrare. -u este necesar pentru existen0a in$rac0iunii ca nt)lnirea s $i avut loc sau ca inorul s $i acceptat nt)lnirea"

cu a end.

Ar/. "">. D-r9uirea 8eEual-. (1) .retinderea n od repetat de $avoruri de natur sexual n cadrul unei rela0ii de unc sau al unei rela0ii si ilare# dac prin aceasta victi a a $ost inti idat sau pus ntr1o situa0ie u ilitoare# se pedepsete cu nchisoare de la 8 luni la un an sau cu a end. (2) 5c0iunea penal se pune n icare la pl)ngerea preala(il a persoanei vt ate.

ar/. "&>3: ;D-r9uirea 8eEual-. Gr0uirea unei persoane prin a enin0are sau constr)ngere# n scopul de a o(0ine satis$ac0ii de natur sexual# de ctre o persoan care a(uzeaz de autoritatea sau in$luen0a pe care i1o con$er $unc0ia ndeplinit la locul de unc se pedepsete cu nchisoare de la 8 luni la 2 ani sau cu a end.

spre deose(ire de !.pen. -!.%

1. sta(ilete c in$rac0iunea se re$er la o rela0ie de

unc nor al (hr0uire orizontal)# iar nu la o rela0ie de autoritate (hr0uire vertical)" inti idarea victi ei sau punerea acesteia ntr1o situa0ie u ilitoare"

2. constituie o in$rac0iune de rezultat $iind necesar ca ur area $aptei s constea n

Ar/. "":. @iolarea de do+i*iliu. (1) .trunderea $r drept# n orice od# ntr1o locuin0# ncpere# dependin0 sau loc pre/ uit 0in)nd de acestea# $r

ar/. 3'": ;@iolarea de do+i*iliu. (1) .trunderea $r drept# n orice od# ntr1o locuin0# ncpere# dependin0 sau loc pre/ uit 0in)nd de acestea# $r

1 1

'pre deose(ire de !.pen. -!.%

a) nu ai prevede varianta agravat a co iterii $aptei de dou sau ai ulte persoane preun# ur )nd a $i re0inut circu stan0a agravant general prevzut de art. ** lit. a) -!."
1

ac0iunea penal se pune n

icare la pl)ngerea preala(il a persoanei vt ate

consi 0 )ntul persoanei care le $olosete# ori re$uzul de a le prsi la cererea acesteia se pedepsete cu nchisoare de la 8 luni la 2 ani sau cu a end. (2) 7n cazul n care $apta este sv)rit de o persoan nar at# n ti pul nop0ii ori prin $olosire de calit0i incinoase# pedeapsa este nchisoarea de la , luni la 8 ani sau a enda. (8) 5c0iunea penal se pune n icare la pl)ngerea preala(il a persoanei vt ate.

consi 0 )ntul persoanei care le $olosete# sau re$uzul de a le prsi la cererea acesteia# se pedepsete cu nchisoare de la , luni la 6 ani. (2) 7n cazul n care $apta se sv)rete de o persoan nar at# de dou sau ai ulte persoane preun# n ti pul nop0ii sau prin $olosire de calit0i incinoase# pedeapsa este nchisoarea de la 8 la 10 ani. (8) .entru $apta prevzut n alin. (1)# ac0iunea penal se pune n icare la pl)ngerea preala(il a persoanei vt ate. 7 pcarea pr0ilor nltur rspunderea penal.

at)t pentru $or a de (az# c)t i pentru variant agravat"

Ar/. ""4. @iolarea 8ediului (ro,e8io!al. (1) .trunderea $r drept# n orice od# n oricare dintre sediile unde o persoan /uridic sau

1. constituie o incri inare nou care nu era prevzut de !.pen. sau de legile

speciale ce con0in dispozi0ii penale"


2. ele entul

aterial este si ilar cu cel de la violarea de do iciliu# di$eren0a dintre cele dou in$rac0iuni $c)ndu1se n $unc0ie de su(iectul pasiv i de spa0iile acoperite de protec0ia legii penale"

$izic i des$oar activitatea pro$esional ori re$uzul de a le prsi la cererea persoanei ndrept0ite se pedepsete cu nchisoare de la 8 luni la 2 ani sau cu a end. (2) 7n cazul n care $apta este sv)rit de o persoan nar at# n ti pul nop0ii ori prin $olosire de calit0i incinoase# pedeapsa este nchisoarea de la , luni la 8 ani sau a enda. (8) 5c0iunea penal se pune n icare la pl)ngerea preala(il a persoanei vt ate.

3. su(iect pasiv este orice persoan $izic sau persoan /uridic n $olosin0a un

anu it spa0iu cu titlu de sediul pro$esional i care are dreptul de a per ite sau re$uza intrarea sau r )nerea n aceste spa0ii"

Ar/. ""$. @iolarea vie9ii (riva/e. (1) 5tingerea adus vie0ii private# $r drept# prin $otogra$ierea# captarea sau nregistrarea de i agini# ascultarea cu i/loace tehnice sau

1. constituie o incri inare nou care nu era prevzut de !.pen. sau de legile

speciale ce con0in dispozi0ii penale" 2. art. 22, -!. prevede trei modaliti normative n care se n$0ieaz in$rac0iunea de violare a vie0ii private% a) atingerea adus vie0ii private# $r drept# prin $otogra$ierea# captarea sau nregistrarea de i agini# ascultarea cu i/loace tehnice sau nregistrarea audio a unei persoane a$late ntr1o locuin0 sau ncpere ori dependin0 0in)nd de aceasta

nregistrarea audio a unei persoane a$late ntr1o locuin0 sau ncpere ori dependin0 0in)nd de aceasta sau a unei convor(iri private se pedepsete cu nchisoare de la o lun la , luni sau cu a end. (2) <ivulgarea# di$uzarea# prezentarea sau trans iterea# $r drept# a sunetelor# convor(irilor ori a i aginilor prevzute n alin. (1)# ctre o alt persoan sau ctre pu(lic# se pedepsete cu nchisoare de la 8 luni la 2 ani sau cu a end. (8) 5c0iunea penal se pune n icare la pl)ngerea preala(il a persoanei vt ate. (6) -u in$rac0iune sv)rit% constituie $apta

sau a unei convor(iri private ?art. 22, alin. (1) -!.@" () divulgarea# di$uzarea# prezentarea sau trans iterea# $r drept# a sunetelor# convor(irilor ori a i aginilor unei persoane a$late ntr1o locuin0 sau ncpere ori dependin0 0in)nd de aceasta sau a unei convor(iri private# ctre o alt persoan sau ctre pu(lic ?art. 22, alin. (2) -!.@" c) plasarea# $r drept# de i/loace tehnice de nregistrare audio sau video# n scopul sv)ririi $aptei n pri ele dou variante nor ative ?art. 22, alin. (+) -!.@" 8. ac0iunea penal se pune n icare la pl)ngerea preala(il a persoanei vt ate nu ai n cazul odalit0ilor nor ative prevzute de art. 22, alin. (1) i (2) -!.# nu i cu privire la odalitatea prevzut de art. 22, alin. + -!.." 6. o(iectul /uridic vizeaz prote/area nu ai a unor pr0i co ponente ale no0iunii de via0 privat ast$el cu au re0inute n /urispruden0a !urii Duropene a <repturilor & ului# respectiv dreptul la inti itate. +. su(iectul pasiv este nu ai o persoan $izic n via0# nu o persoan decedat sau o persoan /uridic.

a) de ctre cel care a

participat la nt)lnirea cu persoana vt at n cadrul creia au $ost surprinse sunetele# convor(irile sau i aginile# dac /usti$ic un interes legiti " () dac persoana vt at a ac0ionat explicit cu inten0ia de a $i vzut ori auzit de $ptuitor" c) dac $ptuitorul surprinde sv)rirea unei in$rac0iuni sau contri(uie la dovedirea sv)ririi unei in$rac0iuni" d) dac surprinde $apte de interes pu(lic# care au se ni$ica0ie pentru via0a co unit0ii i a cror divulgare prezint avanta/e pu(lice ai ari dec)t pre/udiciul produs persoanei vt ate. (+) .lasarea# $r

drept# de i/loace tehnice de nregistrare audio sau video# n scopul sv)ririi $aptelor prevzute n alin. (1) i alin. (2)# se pedepsete cu nchisoarea de la unu la + ani.

Ar/. ""7. <ivul area 8e*re/ului (ro,e8io!al. (1) <ivulgarea# $r drept# a unor date sau in$or a0ii privind via0a privat a unei persoane# de natur s aduc un pre/udiciu unei persoane# de ctre acela care a luat cunotin0 despre acestea n virtutea pro$esiei ori $unc0iei i care are o(liga0ia pstrrii con$iden0ialit0ii cu privire la aceste date# se pedepsete cu nchisoare de la 8 luni la 8 ani sau cu a end. (2) 5c0iunea penal se pune n icare la

ar/. 3'$: ;<ivul area 8e*re/ului (ro,e8io!al. (1) <ivulgarea# $r drept# a unor date# de ctre acela cruia i1au $ost ncredin0ate# sau de care a luat cunotin0 n virtutea pro$esiei ori $unc0iei# dac $apta este de natur a aduce pre/udicii unei persoane# se pedepsete cu nchisoare de la 8 luni la 2 ani sau cu a end. (2) 5c0iunea penal se pune n icare la pl)ngerea preala(il a persoanei vt ate. (8) 7 pcarea pr0ilor nltur rspunderea penal.

'pre deose(ire de !.pen. -!.%


a) .rivete nu ai date i in$or a0ii de care cel 0inut s pstreze secretul a luat

cunotin0# cu consi 0 )ntul persoanei vt ate# de aceste date n virtutea pro$esiei sau $unc0iei"
b) divulgarea datelor de alt natur este incri inate n art. 806 -!. 9ivulgarea

informaiilor secrete de serviciu sau nepublice

pl)ngerea preala(il persoanei vt ate.