Sunteți pe pagina 1din 8

1. Urmatorul cod sursa : class ClasaMea{ public static void main(String argumente[]) {} } produce: a. o clasa numita ClasaMea b.

eroare deoarece trebuie sa existe cel putin o instructiune in metoda main() c. eroare deoarece cuvantul cheie static se foloseste doar pentru variabile d. un applet numit ClasaMea

2. Care dintre variabilele de mai jos: I. String a=Nume; II. int _numar=700; III. Point Punct=new Point(); IV. Point $punct=new Point(); V. double 2numar=5; VI. double _3numar; sunt definite corect: a. toate b. nici una c. toate, exceptand numarul V d. toate, exceptand numarul IV

3. Analizand urmatorul cod sursa: Point pt1,pt2; pt1=new Point(100,100); pt2=pt1; pt1.x=200; pt1.y=200; System.out.print (pt1.x+, +pt1.y+ *** ); System.out.println (pt2.x+, +pt2.y); putem spune ca acesta va afisa: a. 200 , 200 *** 200 , 200 b. 200 ,100 *** 200 , 100 c. 100 , 100 *** 100 , 100 d. 200 , 200 *** 100 , 100

pt1 si pt2 refera acelasi obiect

4. Despre linia de cod de mai jos: int[] temp=new int[99]; se poate spune: a. creaza un tablou de numere intregi , tablou cu toate pozitiile sale initializate automat cu 0 b. creaza un tablou de numere intregi , tablou cu fiecare element initializat cu 99 c. nu creaza nimic , operatorul new nu se poate folosi impreuna cu un tip primitiv d. creaza un tablou de obiecte initializate cu null , datorita folosirii operatorului new

5. Analizand urmatorul cod sursa : class MembruFamilie { static String numeFamilie=Gheorghe; String prenume; int varsta; } se poate spune: a. este eronat sintactic, lipseste metoda main() b. variabila numeFamilie este o variabila locala c. variabila prenume este o variabila de clasa d. variabila numeFamilie este o variabila de clasa

variabilele de clasa se definesc prin inserarea cuv cheie static inaintea numelui variabilei

6. Liniile de cod de mai jos: String[] vorbitor=new String[10]; vorbitor[10] =Text introdus; au ca efect: a. crearea unui tablou de obiecte String initializate fiecare cu 10 b. producerea unei erori datorita plasarii incorecte a parantezelor patrate in String[] c. crearea unui tablou de 10 obiecte String si asignarea sirului Text introdus in ultimul element al tabloului d. producerea unei erori datorita adresarii vorbitor[10] numerotarea pozitiilor de la 0-9

7. Despre cele doua instructiuni de mai jos care folosesc o variabila de tip String numita numeleMeu: numeleMeu += Jr.; numeleMeu=numeleMeu + Jr.; se poate spune ca: a. sunt corecte si echivalente b. sunt corecte si produc rezultate diferite c. sunt incorecte , operatorul + neputand fi folosit in acest fel d. sunt incorecte , in cazul sirurilor neputand fi folosit operatorul +=

8. O variabila globala este: a. inexistenta in Java, rolul ei poate fi preluat de alte tipuri de variabile b. o variabila folosita in interiorul unei metode c. folosita pentru a defini atributele unui obiect d. totdeauna precedata de cuvantul cheie static

9. O variabila de instanta care stocheaza un obiect va fi initializata automat in Java: a. cu 0 b. cu \0 c. cu false d. cu null

10. Urmatorul cod sursa: String[] tablou=new String[3]; for(int i=0;i<tablou.length;i++) System.out.println(tablou[i]); produce: a. o eroare , obiectele trebuie initializate explicit inainte de a fi afisate b. afisarea pe trei linii a cuvantului null pt ca nu i s-au dat valori s-a initializat cu null pt fiecare rand c. o eroare , cuvantul cheie length trebuie urmat de paranteze rotunde d. afisarea pe trei linii a cifrei 3

11.Suprascrierea metodelor inseamna: a. Crearea de metode cu diferite semnaturi si definitii insa cu acelasi nume b. Crearea de metode care permit initializarea obiectelor, pentru a le defini starea initiala din mometul crearii lor c. Crearea unei definitii diferite pentru o metoda care a mai fost definita in superclasa d. Crearea de metode care elibereaza resursele ocupate de un obiect dupa terminarea lucrului cu acesta, inainte ca acesta sa fie inlaturat din sistem 12.Crearea unui obiect se poate face cu ajutorul instructiunii ,,new a. Doar daca ma intai definim un constructor al clasei b. Chiar fara a se defini explicit un constructor de clasa c. Definind obligatoriu un constructo pentru tipurile utilizator d. Da apoi trebuie realizat un apel explicit al constructorului clasei 13.Despre metodele constructor se paote afrima ca: a. Nu pot fi definite de programator b. Au totdeauna acelasi nume cu clasa si trebuie definite explicit de programator c. Au totdeauna acelasi nume cu clasa si nu pot fi supraincarcate d. Au totdeauna acealsi nume cu clasa si pot fi supraincarcate 14.Applet-urile pot fi rulate: a. Cu ajutorul utilitarului java.exe b. Cu ajutorul unui browser c. Cu ajutorul unui program java care sa realizeze unu apel catre metoda applet d. Cu ajutorul metodei paint 15.Un program java poate actiona: a. Numai ca applet sau numai ca aplicatie independenta b. Ca aplicatie independenta sau ca applet, depinzand de context c. Ca aplicatie sau ca applet doar dupa o recompilare a clasei pentru unul dintre cazuri d. Si ca applet si ca aplicatie independenta fara nici o restrictie 16.In cazul unu applet clasele acestuia trebuie sa fie declarate publice: a. totdeauna b. depinde de programator c. nu, ele trebuie declarate private d. doar clasa principala a applet-ului 17. Introducerea unui applet intr`o pagina web se face: a. cu ajutorul unui tag HTML b. prin programarea clasei ca fiind un applet c. cu ajutorul unui browser d. prin apelarea metodei

18. Pentru preluarea argumentelor intr-un applet se utilizeaza o instructiune: a. param=nume parametru din fisierul HTML b. get arg() c. getParameter() d. string argument="nume parametru din fisierul HTML 19. Crearea stilului unei linii ce urmeaza sa fie desenate poate fi reaizata cu ajutorul unui obiect: a. Basic Shape b. Set Stroke c. Set Shape d. Basic Stroke 20. Metoda "draw String" este folosita pentru a afisa siruri: a. in JAVA2D b. in JAVA standard c. In JAVA standard si in JAVA2D d. nicaieri, metoda corecta este "drawText" 21. Folosirea fisierelor grafice in JAVA se face cu ajutorul clasei: a. image b. applet c. paint d. draw 22. Incarcarea unui fisier audrio intr`un obiect Java se face cu metoda: a. new AudioFile() b. get SoundFile() c. get AudioClip(), dar doar in cadrul unui applet d. nu se poate face 23. Linia de cod "TextField(argument)" creaza un camp de text: a. cu latimea specificata ca argument sau direct completat cu argumentul, in functie de tipul acestuia b. cu latimea specificata ca argument c. completat direct cu argumetul dat d. cu latimea specificata ca argument sau direct completat cu argumentul in cazul in care acesta nu este un tip numeric 24. Administratorul de dispunere BorderLayout realizeaza: a. dispunerea componentelor interfetei pe marginile containerului b. impartirea containerului in cinci zone distincte c. dispunerea componentelor interfetei in centrul containerului, creand totodata si alte patru panouri pe lateralele containerului d. nu exista 25. Constrangerile sunt folosite pentru managementul administratolului de dispunere: a. GridBagLayout b. GridLayout c. CardLayout d. BorderLayout 26. Metoda de tratare a evenimentelor "mouseDown" returneaza: a. o valoare booleana b. o valoare intreaga c. nimic, ea avand tipul de retur void

d.

metoda nu exista, corect ar fi metoda "mouseClick"

27. Metodele de tratare a evenomentelor sunt apelate implicit de metoda generica: a. handleEvt() b. setEvent() c. handleEvent() d. setHandleEvent() 28. Codul sursa de mai jos: int x,,y,z; x=20; y=++x; z=x++; are ca efect urmatoarele valori ale variabilelor: a. X= 20 Y=21 Z=21 b. X= 21 Y=21 Z=22 c. X= 22 Y=21 Z=22 d. X= 22 Y=21 Z=21 29. Avand urmatoarele instructiuni: String str1 str2 str1="Test de egalitate intre siruri" str2="Test de egalitate intre siruri" System out println("acelasi obiect?"+(str1=str2)); ce va avisa programul din care acestea fac parte: a. nimic deorece "str1" si "str2" sunt obiecte de clasa String si trebuie folosit peratorul"new" pentru a crea un obiect. b. Acelasi obiect? false c. nimic deoarece operatorul "==" ar trebui inlocuit cu "equals" d. Acelasi obiect? true 30. Urmatorul cod sursa: String[] tablou=new String[3] for (m i=o;i<tablou.length;i++) System.out.println(tablou[i]); produce: a. b. c. d. o erroare, obiectele trebuie initializate explicit inainte de a fi afisate afisarea pe trei linii a cifrei 3 o eroare, cuvantul cheie "length" trebuie urmat de paranteze rotunde afisarea pe trei linii a cuvantului "null"

31. Urmatorul program: Class Clasa Mea { public static void main(String args[]) { int nota=10; switch(nota) { case 10: System.out.prinln(Foarte bine); case 8: System.out.println(Bine); case 5: System.out.print(4 ai cazut); }}} realizeza: a. o eroare, deoarece instructiunea switch nu e correct folosita b. afiseaza patru linii de text c. afiseaza 4 ai cazut d. afiseaza Foarte bine

32. Metodele cu acelasi nume se diferentiaza intre ele prin: a. tipul valorii returnate b. numele variabilelor folosite ca argument si numarul de argument c. numarul argumentelor pe care le preiau si tipul argumentelor d. nu pot exista metode cu exact acelasi nume 33. Despre metodele constructor de poate afirma : a. pot avea nume diferit de al clasei doar daca sunt definite explicit ca metode constructor b. trebuie totdeauna definite explicit c. au intotdeauna acelasi nume cu al clasei si nu returneaza nimic d. au acelasi nume cu al clasei, nu returneaza nimic si nu sunt definibile explicit de programator 34. Pentru a apela metoda originala in cadrul metodei de suprascriere folosim cuvantul cheie : a. up b. this c. parent d. super 45. Pentru a furniza argumente unui applet se foloseste : a. introducerea acestora de la linia de comanda b. o alta clasa JAVA c. un tag HTML d. se utilizeaza instructiunea code sau codebase 46. Despre metoda drawLine() se poate afirma: a. ajuta la desenarea liniilor b. este o metoda a clasei Graphics si ajuta la desenarea liniilor c. este o metoda a clasei Graphics2D si ajuta la desenarea liniilor d. este o metoda a clasei Applet si ajuta la desenarea liniilor 47. Care dintre variabilele de mai jos: I. String a=Nume; II. int_numar=700; III. Point Punct=new Point(); IV. Point Spunct=new Point(); V. double 2numar=5 VI. double_3numar; sunt definite correct: a. toate b. nici una c. toate, exceptand numarul V d. toate, exceptand numarul IV 48. Instructiunea ecran.drawRoundRect(182,61,43,24,10,8) realizeaza: a. desenarea unui tip de triunghi b. desenarea unui patrat c. desenarea unui tip de triunghi ignorand ultimii doi parametri d. nimic, sintaxa metodei accepta 4 argumente nu 6 --- aici nu este nici o varianta corecta 49. Instructiunea ecarn.drawRoundArc(20.25.315.150.5.-190); realizeaza: a. un arc oval cu coordonatele 20 si 25, o latime de 315 pixeli si o inaltime de 150 pixeli, arcul incepe la valoarea de 5 grade si se intinde pe o distant de 190 de grade in sensul acelor de ceas

b. un arc oval cu coordonatele 20 si 25, o inaltime de 315 pixeli si o latime de 150 pixeli, arcul incepe la valoarea de 5 grade si se intinde pe o distanta de 190 de grade contrar acelor de ceas c. nimic, o instructiune valida ar fi ecran.fillArc(20,25,315,150,5,-190); d. un arc oval ignorand parametrul negativ 50. In linia de cod public class CeasDigital extends java.applet.Applet implements Runnable, elementul Runnableeste: a. o interfata b. o clasa c. o variabila d. un applet 51. Pentru a putea controla un fisier audio un JAVA folosim : a. nu putem utiliza sunet in format de fisiere audio in JAVA b. un obiect AudioClip c. un obiect Audio d. un obiect SoundFile 52. Supraincarcarea metodelor inseamna : a. crearea de metode cu diferite semnaturi si definitii insa cu acelasi nume b. crearea de metode care permit initializarea obiectelor, pentru a le defini starea initiala din momentul crearii lor c. crearea de metode care elibereaza resursele ocupate de un obiect dupa terminarea lucrului cu acesta, inainte ca acesta sa fie inlaturat din sistem d. crearea unei definitii diferite pentru o metoda care a mai fost definita in superclasa 53. Un applet JAVA trebuie sa contina o metoda main apelata la lansarea aplicatiei : a. nu poseda o metoda main b. in cazul in care nu exista metoda init in cadrul applet-ului c. doar in cazul in care nu poseda metoda paint d. nu poseda o metoda main folosind in schimb obligatoriu metoda start 54. In cazul in care nu se specifica explicit un administrator de dispunere a componentelor unei interfete: a. se foloseste automat administratorul de dispunere FlowLayout b. se foloseste automat administratorul de dispunere GridLayout c. se foloseste automat administratorul de dispunere StdLayout d. .. 55. Pentru a verifica spatiul liber lasat in jurul unui panou se foloseste : a. getlpadx() si getlpady(), pentru spatiul pe orizontala si respectiv verticala b. setipadx() si setlpady(),pentru spatiul pe orizontala si respectiv verticala c. setlnsets() d. getlnsets() 56. Liniile de cod de mai jos : String[] vorbitor=new String[10] ; Vorbitor[10]= Text introdus; au ca efect: a. crearea unui tablou de obiecte String initializate fiecare cu 10 b. producerea unei erori datorita plasarii incorecte a parantezelor patrate in String[] c. crearea unui tablou de 10 obiecte String si asignarea sirului Text introdus in ultimul element al tabloului d. producerea unei erori datorita adresarii vorbitor[10]

57. Pentru a modifica starea unei casete de validare in JAVA folosim metoda : a. setCheckbox Value() b. setLabel() c. setCheckbox() d. setState() 58. In cadrul liniei de cod public boolean mouseEnter(Event evt, int x, int y), variabilele x si y se refera la : a. pozitia din stanga-sus a suprafetei pentru care se contorizeaza intrarea mouse-ului b. pozitia curenta a cursorului mouse-ului c. pozitia prin care mouse-ul a patruns pe suprafata d. pozitia la care s-a executat ultimul clic pe mouse in cadrul suprafetei 59. In cazul suprascrierii metodei generice de tratare a evenimentelor este adevarat: a. celelalte metode specific de tratare a evenimentor sunt folosibile doar prin apelarea explicita in corpul metodei generice b. celelalte metode specific de tratare a evenimentelor nu mai sunt folosibile c. aceasta metoda nu poate fi suprascrisa d. in cazul aparitiei unui eveniment se testeaza existenta unei metode specifice evenimentului respectiv si aceasta este apelata daca exista, astfel se apeleaza metoda generica de tratare a evenimentelor 60. Pentru aplicarea unui anumit stil al liniilor ce urmeaza a fi desenate in JAVA se foloseste o intructiune : a. setStroke() b. setShape() c. BasicStroke() d. BasicShape()