Sunteți pe pagina 1din 19

VASCULARIZAIA MEMBRULUI SUPERIOR

NIU IOANA GRUPA IV MEDICIN GENERAL

Arterele membrului superior


Arterele membrelor superio re se !espri"! !i" r#ul orti# $ie !ire#t pri" rter sub#l %ie st&"'()$ie i"!ire#t pri" tru"#*iul br *io#e$ li# rteri l !rept)!i" # re se sep r( rter sub#l %ie !re pt(+

Arter sub#l %i , rter sub#l %i Se ."ti"!e !e l ori'i"e p&"( l m r'i"e e/ter"( primei #o ste Pre0i"t( 1 por2iu"i 3 prim )!e l ori'i"e p&"( l m r'i"e me!i l( s# le"ului "terior4 !ou )." poi s# le"ului "terior 5i trei !e l m r'i"e l ter l( s# le"ului "terior p&"( l m r'i"e e/ter" primei #o ste+ Cele 1 por2iu"i u r porturi3 prim 6 #u mu5#*iul ster"o#lei!om stoi!i ")"er%ul % ')%e" 7u'ul r( i"ter"() rter # roti!( #omu"(4 !ou 6 #u tru"#*iurile superior si mi7lo#iu le ple/ului br *i l) 5i #u %e" sub#l %i 4 trei 6#u tru"#*iurile se#u"! re le ple/ului br *i l+

8eritoriul !e !istrubu2ie l rterei este $o rte ."ti"s st$el #( e #o"tribuie l % s#ul ri0 2i #reierului pri" rter %ertebr l() p(r2ii "terio re tru"#*iului pri" rter m m r( i"ter"() or' "elor situ te ." p rte i"$erio r( '&tului pri" rter tiroi!i "( i"$erio r( 5i #er%i# l( pro$u"!( 5i l % s#ul ri0 2i re'iu"ii s# pul re pri" rter supr s# pul r(+

Arter /il r( , + /il ris Co"ti"u( rter sub#l %ie 5i se ."ti"!e !e l m r'i"e e/ter" primei #o ste p&"( l m r'i"e i"$erio r( mu5#*iului rotu"! m re !e u"!e i "umele !e rter br *i l(+ Mu5#*iul pe#tor l mi# o .mp rte ." 1 por2iu"i # re u r porturi #u mu5#*ii pe#tor l mi# 5i m re 5i #u $ s#i #l %ipe#tor l(+

Pe p r#urs emite r muri pri"tre # re 3 + #romiotor # l 9 !( r muri l mu5#*ii pe#tor li)!eltoi! 5i l #romio" 4 +tor # l( l ter l( 4 +subs# pul r( 9 se !i%i!e ." !ou( r muri # re iri'( mu5#*ii !i" re'iu"e s# pul r( , +#ir#um$le/ s# pul e- 5i m rele !ors l, +t*or #o!ors lis-4 +#ir#um$le/ posterio r( um(rului6% s#ul ri0e 0( p rte posterio r( um rului4 +#ir#um$le/ "terio r um(rului6% s#ul ri0e 0( mu5#*ii i"%e#i" 2i 5i rti#ul 2i um(rului+

Arter br *i l( , +br *i lis Co"ti"u( rter /il r( !e l pliul /il r posterior p&"( l : #m sub pli# #otului !e u"!e se bi$ur#( ." #ele : r muri termi" le 3 +ul" r( 5i +r !i l(

Ime!i t !up( ori'i"e emite rter br *i l( pro$u"!( # re se l(tur "er%ului r !i l l(turi !e # re #obo r( pri" 5 "2ul "er%ului r !i l situ t pe $ 2 posterio r( *umerusului+ Di" $l "#ul me!i l l rterei se !espri"! lte !ou rtere #ol ter le mi#i # re se " stomo0e 0( #u #ol ter lele rterei br *i le pro$u"!e 5i #u rterele "tebr t2ului si $orme 0( ;re2e u rteri l( #otului< ." 7urul rti#ul 2iei #otului Li"i !e proie#2ie #orespu"!e #u #e pe"tru por2iu"e i"$erio r( rterei /il re

Arter ul" r( , +ul" ris R mur termi" l( 5i #e m i %olumi"o s( rterei br *i le =" treime posterio r( "tebr 2ului re !ire#2ie obli#( 5i este #operit( !e mu5#*ii $le/ori 4#obo r( p&"( l ."#*eietur m&i"ii !e u"!e tre#e ." por2iu"ile super$i#i l( 5i pro$u"!( $le/orilor+ I"tr( ." l#(tuire r# !ei p lm re super$i#i le 5i pro$u"!e+ Pre0i"t( r porturi str&"se #u "er%ul ul" r pe tr ie#tul s(u) 5i #u #ele : %e"e omo"ime)s telite+

Emite urm(to rele #ol ter le 3 +re#ure"t( ul" r( 9p rti#ip( l l#(tuire re2elei rti#ul re #otului4 +i"teroso s( #omu"( 9 !espri"s( !i" $os #ubit l( 4 + #ol ter le mi#i 5i r muri # rpie"e+ Proie#2i s #orespu"!e u"ei li"ii # re u"e5te epi#o"!ilul me!i l l *umerusului #u m r'i"e l ter l( osului pisi$orm+

Arter r !i l( , +r !i lis M i pu2i" !e0%olt t( !e#&t #e ul" r( )%i"e ." #o"ti"u re !ire#t( rterei br *i le 5i emite #ol ter le 3 +re#ure"t( r !i l( 9 simil r #ol ter lei rterei ul" re r muri rteri le mus#ul re 6 l mu5#*ii "tebr 2ului r mur p lm r( super$i#i l( 9 #o"tribuie l e!i$i# re r# !ei p lm re super$i#i le+

Arter r !i l( po te $i p lp t( ." treime i"$erio r( "tebr 2ului) #est $ii"! 5i lo#ul !e ele#2ie pe"tru lu re pulsului+ M i po te $i p lp t( l "i%elul ;t b #*erei " tomi#e< limit t( !e te"!o "e le mu5#*ilor b!u#tor 5i e/te"sori i poli#elui,l ter l 5i me!i l-

V s#ul ri0 2i rteri l( re'iu"ii p lm re 5i !e'etelor


Ar# ! p lm r super$i#i l( Situ t( ."tre po"e%ro0 p lm r( 5i te"!o "ele $le/orilor)5i este $orm t( pri" " stomo0 re r murilor termi" le le rterelor ul" r( 5i r !i l(+Di" e se !espri"! r muri # re % s#ul ri0e 0( i"!e/ul)5i rtere !i'it le proprii # re % s#ul ri0e 0( !e'etele III6V+ Ar# ! p lm r( pro$u"!( A$l t( ."tre $ s#i p lm r( pro$u"!( 5i pl "ul i"terosos)5i este #o"stituit( !i" r murile termi" le le rterelor "tebr *i le+Di" e !e !espri"! p tru rtere met # rpie"e p lm re # re se !istribuie sp tiilor i"termet # rpie"e II6IV+

Ve"ele membrului superior


Se .mp rt ." %e"e super$i#i le ,epi$ s#i lesitu te ime!i t sub piele) 5i ." %e"e pro$u"!e # re i"so2es# rterele+

Ve"e super$i#i le 6Ve" #e$ li#(6


Re0ult t( pri" #o"%er'e"2 %e"elor !e pe p rte r !i l m&i"ii)." %e" #e$ li#( se % rs( %e"ele !i'it le si met # rpie"e+ =" re'iu"e "terio r #otului $orme 0( #u %e" b 0ili#( " tomo0e ." $orm( !e ;M<><N< u"!e se re li0e 0( i"7e#2iile i"tr %e"o se+ Ve" #e li#( se % rs( ." %e" /il r(,sub #l %i#ul(-

Ve"e super$i#i le 6Ve" b 0ili#(6


="#epe ." p rte ul" r( re2elei %e"o se m&i"ii)ur#( p&"( l re'iu"e "terio r( #otului)urme 0( # le 5 "2ului bi#ipit l )per$ore 0( $ s#i br *i l( pe"tru se u"i m i poi #u %e" br *i l(+

Ve"ele pro$u"!e 6Ve" /il r(6


Urme 0( tr ie#tul rterelor 5i l#(tuies# %e"ele lor s telite)purt&"! !e"umire rterei respe#ti%e+ Ve" /il r( )u"i#()i " 5tere pri" #o"topire %e"elor br *i le #u %e" b 0ili#(+Se #o"ti"u( #u %+ sub#l %i # re se u"e5te #u %e" 7u'ul r( i"ter"( $orm&"! %e" br *io#e$ li#( Ve" ser%e5te tr "s$u0iilor i"tr %e"o se #&"! #este "u se pot e$e#tu pe %e"ele peri$eri#e obi5"uite+

Lim$ ti#ele membrului superior


V sele lim$ ti#e le membrului superior se .mp rt ." % se pro$u"!e 5i super$i#i le+8o te se !iri7e 0( spre 'rupele !e "o!uli lim$ ti#i !i" /il()$ie !ire#t !e l 2esuturi + V sele lim$ ti#e super$i#i le # re i"so2es# %e"ele br *i l( 5i /il r( se ."!re pt( spre "o!ulii lim$ ti#i /il ri+

Lim$ ti#ele # re !re"e 0( 'l "! m m r( su"t !iri7 te spre "o!ulii lim$ ti#i situ 2i ."tre #ei !oi mu5#*i pe#tor li+ Di" re'iu"ile um(rului 5i le sp telui lim$ este !re" t( !e "o!uli situ 2i pe peretele posterior l /ilei,#e"tr li 5i pi# li =" 7urul %e"ei /il re se re li0e 0( ?6: tru"#*iuri lim$ ti#e m ri # re su"t i"ter#ept te !e "o!ulii lim$ ti#i supr #l %i#ul ri+

S-ar putea să vă placă și