Sunteți pe pagina 1din 201

James Joyce <titlu>OAMENI DIN DUBLIN OPERE XX

RAO International Publishing Company

P.O. Box 37- !" Bucu#e$ti% &OM'NIA JAME( JO)*E Dubliners +o#,s-o#t. *lassics - +o#,s-o#t. E,itio/s Lt,. !!3 0#a,uce#e ,i/ lim1a e/2le34 5&IDA PAPADA*6E *o7y#i2.t 8 !!9 &AO I/te#/atio/al Pu1lis.i/2 *om7a/y (.A. 7e/t#u :e#siu/ea ;/ lim1a #om</4 *o7e#ta colec=iei DONE (0AN *&I(0IAN B>DE(*U Pe co7e#t4 Clopot de bronz, Clogher, Donaghmore, Comitatul Tyrone Irlanda de Nord (sfritul sec. al lII!lea" 0i7a#ul executat ,e EL(NE&D&U*? Be#li/% @e#ma/ia (e7tem1#ie !!9 I(BN !73-97A-B 7-7 # Cuprins $urorile % & ' ntlnire%(& )rabia%*& +,eline%-. Dup/ curs/ % .0 Doi ca,aleri % .& 1ensiunea de familie % 23 ' mic/ nnorare % 4& Di,erse aspecte % 56/rn/ % 32 7n caz penibil % (0* 8iua Iederii la sediul Comitetului % ((' mam/ % (-* 9ra:ia di,in/ % (.4 Cei mor:i % (&*

C <titlu>(U&O&ILE De ,ata asta% /ici o /4,eD,e s4 mai sca7eE e#a la al t#eilea atac. (ea#4 ,e sea#4 t#ecusem 7e l;/24 casa u/,e locuia Fe#a ;/ tim7ul :aca/=eiG $i ce#cetasem 74t#atul ,e 2eam lumi/atH $i sea#4 ,e sea#4 ;l aIlasem lumi/at la Iel% sla1 $i e2al. Dac4 a# Ii mu#it% 2;/,eam% s-a# :e,ea #eIlectate% 7e sto#ul ;/tu/ecat% lum;/4#ile J Iii/,c4 $tiam c4 la c474t;iul u/ui mo#t se a$a34 ,ou4 lumi/4#i% ;mi s7usese a,eseaE KNu mai stau eu mult 7e lumea astaL J $i c#e3usem c4 :o#1ea ;/t#-o ,oa#4. Acum $tiam c4 s7usese ,#e7t% ;/ Iieca#e sea#4 c;/, 7#i:eam ;/ sus s7#e 2eamul lumi/at% ;mi #e7etam ;/cet cu:;/tul K7a#ali3ieL% ;/tot,eau/a su/ase ciu,at u#ec.ilo# mele% ca $i cu:;/tul K2/omo/L ;/ Eucli,% sau cu:;/tul Ksimo/ieL ,i/ cate.ism. Da# acum mi se 74#ea a Ii /umele u/ei I47tu#i #4uI4c4toa#e $i ;/c4#cate ,e 74cate. M4 ;/s74im;/ta $i toto,at4 Di/,uiam s4 m4 a7#o7ii si s4-i 7#i:esc luc#4tu#a uci24toa#e. *;/, am co1o#;t la ci/4% $e,ea l;/24 Ioc 14t#;/ul *otte# $i Iuma ;/ tim7 ce m4tu$4-mea ;mi tu#/a ;/ Ia#Iu#ie Iie#tu#a ,e o:43% el 3ise% ,e 7a#c4 s-a# Ii ;/to#s la :#eo o1se#:a=ie ,e mai ;/ai/teE J Nu% /-a$ s7u/e c4 e#a c.ia#... ,aM a:ea ce:a ciu,at... a:ea ce:a /i=elu$ st#a/iu... (4 :4 s7u/ ca#e-i 74#e#ea mea... (e 7o#/i s4 7;c;ie ,i/ lulea J I4#4 ;/,oial4 c4 ;/t#e tim7 ;$i ;/tocmea ;/ 2;/, 74#e#ea. B4t#;/ 7licticos $i /e#o, N *;/, -am cu/oscut ;/t;i% e#a ,estul ,e i/te#esa/t J :o#1ea ,es7#e le$i/u#i $i ,es7#e :ie#miH ,a# m-am s4tu#at ,e2#a14 ,e el si ,e /esI;#sitele lui 7o:esti ,es7#e ,istile#ie. J Am eu teo#ia mea ;/ 7#i:i/=a asta% 3ise. *#e, c-a Iost u/ul ,i/ ca3u#ile alea... ca3u#ile alea s7eciale... DaM e 2#eu ,e s7us... " ;/ce7u ia# s4 7;c;ie ,i/ lulea% I4#4 s4 /e a,uc4 la cu/o$ti/=4 teo#ia lui. U/c.iu-meu :43u c4 I4cusem oc.i ma#i $i-mi s7useE J Oas43ic4 14t#;/ul t4u 7#iete/ s-a ,us% a#e s4-=i 7a#4 #4u s4 aIli. J *i/e P am ;/t#e1at eu. J P4#i/tele 5ly//. J A mu#itP J 0ocmai /e-a a/u/=at ,om/ul *otte#. A t#ecut 7e-acolo. Qtiam c4 s;/t o1se#:at% a$a c4 am m;/cat ;/ai/te% ,e 7a#c4 :estea /u m-a# Ii i/te#esat. U/c.iul meu ;i ex7lica lui *otte#E J Au Iost 7#iete/i 1u/i% 14iatul si cu 14t#;/ul. Qti=i% -a ;/:4=at multeH $i 3iceau to=i c4-i e#a ta#e ,#a2 ,e 14iat. J Dum/e3eu s4 ai14 mil4 ,e suIletul lui% s7use m4tu$4-mea cu e:la:ie. B4t#;/ul *otte# m4 7#i:i c;t:a tim7. (im=eam c4 m4 sI#e,ele$te cu oc.ii lui mici ca /i$te m4#2elu$e /e2#e% ,a# /u :oiam s4-i Iac 7e 7lac si s4-mi #i,ic 7#i:i#ea ,i/ Ia#Iu#ie. (e ;/toa#se la 7i7a lui $i ;/ cele ,i/ u#m4 scui74 2#osola/ 7e 2#4ta#ul c4mi/ului. J Eu% s4 am co7ii% /u mi-a# 7l4cea s4 stea 7#ea mult ,e :o#14 c-u/ om ca 4sta N 3ise. J *e :#e=i s4 s7u/e=i% ,om/ule *otte#P ;/t#e14 m4tu$4-mea. J O#eau s4 s7u/% #4s7u/se 14t#;/ul% c4-i Iace #4u

co7ilului. Eu s;/t ,e 74#e#e ca u/ Il4c4u ca 4sta s-ale#2e 7e-aIa#4 si s4 se 31e/2uie cu al=i Il4c4i ,e :;#sta lui% $i /u s4... N-am ,#e7tate% JacR P J Qi eu s;/t ,e aceea$i 74#e#e% ;l asi2u#4 u/c.iu-meu. (4-/:e=e s4 ,ea ,i/ 7um/i. Asta le tot s7u/ e:la:iosilo# 4sto#aE Iace=i mi$ca#e N P4i% eu% c;/, e#am 7u$ti% ;/ Iiece ,imi/ea=4 I4ceam c;te o 1aie #ece% Iie :a#4% Iie ia#/4. Asta m4 =i/e acuma s4/4tos tu/. ;/:4=4tu#a-i ce:a Ioa#te I#umos% e luc#u ma#e% /imic ,e 3is% ,aM... Poate-a# ,o#i ! ,om/ul *otte# s4 2uste ,i/ Di2oul 4sta ,e 1e#1ec% a,4u24% ;/to#c;/,u-se c4t#e m4tu$4-mea. J Nu% /u% 7e/t#u mi/e /u% I4cu 14t#;/ul *otte#. M4tu$4-mea a,use I#i7tu#a ,e la c4ma#4 si o a$e34 7e mas4. A7oi ;/t#e14E J Da# ,e ce c#e,e=i c4 e #4u 7e/t#u co7ii% ,om/ule *otte# P J E #4u 7e/t#u co7ii% 3ise 14t#;/ul *otte#% Iii/,c4 ei au suIletuM Ioa#te im7#esio/a1il. *;/, :4, co7iii aseme/ea luc#u#i% $ti=i% a#e u/ eIect... Mi-am ;/,o7at 2u#a cu te#ci% ,e I#ic4 s4 /u-mi ,au ,#umul m;/iei. Plicticos ,e i,iot 14t#;/% cu /asul lui #o$u N Am a,o#mit t;#3iu. *u toate c4-mi e#a ciu,4 7e 14t#;/ul *otte# c4 :o#1ise ,e mi/e ca ,e-u/ co7il% ;mi I#4m;/tam mi/tea s4 scot u/ ;/=eles ,i/ I#a3ele lui /ete#mi/ate% ;/ ;/tu/e#icul o,4ii mele mi se 74#ea c4 #e:4, Ia=a 2#eoaie $i ce/u$ie a 7a#aliticului% ;mi t#42eam 74tu#ile 7este ca7 $i ;/ce#cam s4 m4 2;/,esc la s4#14to#ile *#4ciu/ului Da# Ia=a ce/u$ie tot m4 u#m4#ea. Mu#mu#a /e,eslu$it% $i am ;/=eles c4 ,o#ea s4 m4#tu#iseasc4 ce:a. Mi-am sim=it suIletul #et#42;/,u-se u/,e:a 7e u/ t4#;m ,e 7l4ce#e $i 74catH $i acolo am 24sit ia# Ia=a% a$te7t;/,u-m4. ;/ce7u s4 mi se s7o:e,easc4% mu#mu#;/,H ia# eu m4 mi#am ,e ce 3;m1e$te ;/t#u/a $i ,e ce-i s;/t 1u3ele ume,e ,e sali:4. Da# mi-am ami/tit c4 mu#ise ,e 7a#ali3ie si am sim=it c4 $i eu 3;m1eam u$o#% ca $i cum a$ Ii a1sol:it-o ,e 74cate. A ,oua 3i% ,u74 2usta#ea ,e ,imi/ea=4% m-am ,us s4 m4 uit la c4su=a ,i/ @#eat B#itai/ (t#eet. Jos e#a o 7#4:4lie mo,est4% ca#e 7u#ta Ii#ma :a24E KMa2a3i/ ,e ma/uIactu#4L. Ma/uIactu#a co/sta mai cu seam4 ,i/ 2.etu=e ,e co7ii si um1#eleH ia# ;/ 3ilele o1i$/uite at;#aa ;/ 2eam u/ a/u/=E K(e ;m1#ac4 um1#eleL. Acum /u se :e,ea /ici u/ a/u/=% c4ci o1loa/ele e#au t#ase. U/ /o, ,e c#e7 /e2#u sta le2at cu 7a/2lic4 ,e clo7otul ,e la i/t#a#e. Dou4 Iemei s4#ma/e $i u/ 14iat ca#e ,ucea tele2#ame se o7#i-

B se#4 s4 citeasc4 a/u/=ul 7#i/s ,e /o,ul cel /e2#u. M-am a7#o7iat $i eu si am cititE l iulie% "!9 &e:e#e/,ul James 5ly// FsluDi/, o,i/ioa#4 la Bise#ica (t. *at.e#i/e ,i/ Meat. (t#eetG ;/ :;#st4 ,e $ai3eci si ci/ci ,e a/i M;.I.1. *iti#ea ca#to/ului m-a co/:i/s c4 mu#ise ;/t#-a,e:4# si m-am sim=it tul1u#at c;/, mi-am ,at seama c4 /u $tiam ;/cot#o s-A a7uc. (4 /u Ii mu#it% as Ii i/t#at ;/ c4m4#u=a ;/tu/ecoas4 ,i/,4#4tul 7#4:4liei% u/,e -as Ii 24sit $e3;/, ;/ Dil=ul lui ,e l;/24 Ioc% ;/IoIolit ;/ 7alto/ ,e mai s4 se ;/41u$e. Poate c4 i-a$ Ii a,us ,i/ 7a#tea m4tu$4-mii u/ 7ac.et ,e ta1ac <igh Toast $i acest ,a# -a# Ii t#e3it ,i/ to#o7eal4. Pac.etul eu i- ,e$e#tam tot,eau/a ;/ ta1ac.e#a /ea2#4% Iii/,c4 lui ;i t#emu#au at;t ,e ta#e m;i/ile% ;/c;t /-a# Ii 7utut s-o Iac4 I4#4 s4 :e#se Dum4tate 7e ,u$umea. Doa# c;t ;$i #i,ica m;/a ma#e% t#emu#4toa#e% ca s4 t#a24 tutu/ 7e /4#i% si i se scu#2eau 7#i/t#e ,e2ete /o#i$o#i ,e Ii#icele 7este 7ie7=ii .ai/ei. Poate c4 aceste stato#/ice #e:4#s4#i ,e ta1ac ,4,eau :ec.ilo# sale :e$mi/te 7#eo=e$ti ;/I4=i$a#ea lo# :e#3uie% :e$te,4H c4ci 1atista cea #o$ie J tot,eau/a mo.o#;t4 ,i/ 7#ici/a 7etelo# ,e ta1ac ale s47t4m;/ii J cu ca#e se st#4,uia s4 ;/l4tu#e Ii#icelele c43ute% #4m;/ea /e7uti/cioas4. A$ Ii ,o#it s4 i/t#u $i s4 m4 uit la ,;/sul% ,a# /-a:eam cu#aD Ms4 1at. M-am ;/,e74#tat a2ale ,e-a lu/2ul 74#=ii ;/so#ite a st#43ii% citi/, ,i/ me#s toate a/u/=u#ile teat#ale ,e 7#i/ :it#i/e. @4seam ciu,at Ia7tul c4% /ici eu% /ici :#emea% /u 74#eam a Ii ;/t#-o ,is7o3i=ie ce#/it4H 1a ,esco7e#eam c.ia#% oa#ecum co/t#a#iat% c4 am o se/3a=ie ,e u$u#a#e% ,e 7a#c4 moa#tea lui m-a# Ii eli1e#at ,e ce:a. Asta m4 mi#a% c4ci% ,u74 cum s7usese ;/ aDu/ u/c.iu-meu% 14t#;/ul 7#eot m4 ;/:4=ase multe% ;$i I4cuse stu,iile la *o=Not/> (. ;e?uiescat in pace J O,i./easc4-se ;/ 7ace Flat.G. <S/ot4> le2iul i#la/,e3 ,i/ &oma $i m4-/:4=ase s4 7#o/u/= lati/e$te cum se cu:i/e% ;mi 7o:estise ,es7#e catacom1e $i ,es7#e Na7oleo/ Bo/a7a#teH si-mi l4mu#ise ;/=elesul Ielu#itelo# ce#emo/ii ale litu#2.iei si Ielu#itele :e$mi/te 7u#tate ,e 7#eot. U/eo#i ;i 7l4cea s4-mi 7u/4 ;/t#e14#i 2#eleH m4 ;/t#e1a% ,e 7il,4% ce t#e1uia I4cut ;/ a/umite ;m7#eDu#4#i% sau ,es7#e cuta#e $i cuta#e 74cate% ,ac4 e#au 74cate ,e moa#te% sau 74cate ce se 7ot ie#ta% o#i /umai li7su#i ;/ ,es4:;#si#e. ;/t#e14#ile lui ;mi a#4tau c;t ,e com7lexe $i ,e miste#ioase e#au a/umite o#;/,ui#i ale Bise#icii% 7e ca#e eu le 7#i:isem tot,eau/a ca 7e cele mai sim7le Ia7te% ;/,ato#i#ile 7#eotului cu 7#i:i#e la (Ii/ta ;m74#t4$a/ie si la tai/a co/Iesio/alului ;mi 74#eau at;t ,e 2#a:e% ;/c;t m4 mi/u/am cum ,e se 24sea ci/e:a ca#e s4 cute3e a le lua asu7#4-$iH $i /u m-am mi#at c;/, mi-a s7us c4 74#i/=ii Bise#icii sc#isese#4 c4#=i ()i )nuarul potelor ,e 2#oase $i ti74#ite cu lite#e la Iel ,e m4#u/te ca a/u/=u#ile Du,icia#e ,i/ 3ia#% 7e/t#u ca s4 l4mu#easc4 aceste c.estiu/i com7licate. A,esea% c;/, m4 2;/,eam la asta% /u $tiam s4 mai ,au /ici u/ #4s7u/s% sau ,4,eam c;te u/ul /e#o, $i

$o:4iel/icH atu/ci el 3;m1ea% ,e o1icei% si cl4ti/a /i=el ,i/ ca7. U/eo#i m4 7u/ea s4 #ecit toate #4s7u/su#ile ,i/ litu#2.ie 7e ca#e mi le ,4,use s4 le ;/:4= 7e ,e #ostH si ;/ tim7 ce le 1om14/eam #e7e,e% 14t#;/ul su#;,ea 2;/,ito# si ;/cu:ii/=a ,i/ ca7% ;/,es;/,u-$i la #4stim7u#i c;te u/ 2.emotoc ma#e ,e ta1ac 1a ;/t#-o /a#4% 1a ;/t#-alta. *;/, 3;m1ea% o1i$/uia s4-si ,e3:eleasc4 ,i/=ii ma#i% 24l1eDi=i% si s4-si a$e3e lim1a 7e 1u3a ,e Dos J u/ o1icei ca#e m4 I4cea s4 m4 simt 7#ost la ;/ce7utul ;/t;l/i#ilo# /oast#e% 7;/4 s4cu/osc 1i/e. Um1l;/, ;/ai/te 7#i/ soa#e% ;mi :e/i#4 ia#4$i ;/ 2;/, :o#1ele 14t#;/ului *otte# $i ;/ce#cai s4-mi ami/tesc ce se mai ;/t<m7lase la u#m4 ;/ :is. Ti/eam mi/te c4 ;/t#e34#isem /i$te 7e#,ele lu/2i ,e catiIea si o lam74 ;/ stil a/tic% a24=at4 ;/ la/=u#i. (im=eam c4 Iusesem ,us Ioa#te ,e7a#te% ;/t#-o =a#4 cu o1iceiu#i ciu,ate J 7oate c4 ;/ Pe#sia% ;mi s7u/eam... Da# /u i31uteam s4-mi ami/tesc sI;#situl :isului.

U (7#e sea#4% m4tu$4-mea m-a luat cu ,;/sa ;/ :i3it4 la casa ;/,oliat4. E#a ,u74 a7usul soa#eluiH ,a# oc.iu#ile Ie#est#elo# cu :e,e#ea s7#e asIi/=it mai o2li/,eau ;/c4 au#ul 74m;/tiu al u/ui t#oia/ ma#e ,e /o#i. Na//ie /e 7#imi la i/t#a#eE si cum /-a# Ii Iost cu:ii/cios s4 st#i2e la ea% m4tus4-meaM se mul=umi s4-i st#;/24 m;/a. *u u/ ae# ;/t#e14to#% 14t#;/a ;/ti/se u/ ,e2et s7#e catul ,e sus% $i c;/, m4tus4-mea ;/cu:ii/=4 ,i/ ca7% 7o#/i s4 suie t#u,/ic sca#a cea ;/2ust4% ia# /oi o u#ma#4mH ca7ul ei ;/cli/at a1ia aDu/2ea la /i:elul #am7ei. La 7#imul 7alie# se o7#i si I4cu u/ sem/ ;m1ieto# c4t#e u$a ,esc.is4 a came#ei mo#tua#e. M4tus4-mea i/t#4% si 14t#;/a% :43;/, c4 eu $o:4iam% 7#i/se a-mi Iace ia# sem/ cu m;/a% ,e mai multe o#i. Am i/t#at ;/ :;#Iul 7icioa#elo#. O,aia% 7#i/ ma#2i/ea ,e ,a/tel4 a sto#ului% e#a sc4l,at4 ;/t#-o 7e/um1#4 au#ie% ;/ ca#e Il4c4#ile lumi/4#ilo# 74#eau 7ali,e% su1=i#i. ;l si 7usese#4 ;/ sic#iu. Na//ie ,4,u exem7lul $i to=i t#ei ;/2e/u/c.ea#4m la 7icioa#ele 7atului. Eu m4 I4ceam c4 m4 #o2% ,a# /u-mi 7uteam a,u/a 2;/,u#ile% Iii/,c4 m4 ,ist#42ea 1om14/eala 14t#;/ei. M4 uitam c;t ,e /e;/,em;/atic ;i e#a ;/c.eiat4 ;/ co7ci Iusta% la s7ate% si c;t ;i e#au ,e sc;lciate c4lc;iele 2.etelo# 2#oase ,e 7osta:. ;mi ,4,u ;/ 2;/, c4 7oate 14t#;/ul 7#eot 3;m1ea% cum sta a$a% culcat ;/ cosciu2ul lui. Da# /u. *;/, /e-am #i,icat $i am 74$it s7#e c474t;iul 7atului% am :43ut c4 /u 3;m1ea. V4cea ;/ti/s% solem/ si a#4tos% ;/:e$m;/tat ca 7e/t#u alta#% =i/;/, moale u/ 7oti# ;/ m;i/ile lui ma#i. 5a=a ;i e#a Ioa#te semea=4% ce/u$ie si masi:4% cu /4#i /e2#e% ca:e#/oase% si ;/ca,#at4 ,e-u/ st#at #a# ,e 7e#i al1i. U/ mi#os 2#eu 7lutea ;/ o,aie J ,e la Ilo#i. Ne-am I4cut c#uce $i am ie$it% ;/ o,4i=a ,e Dos am 24sit-o 7e Eli3a $e3;/,% ,em/4% ;/ Dil=ul lui. Eu m-am Iu#i$at ;/s7#e scau/ul meu o1i$/uit ,i/ col=% ia# Na//ie s-a ;/,#e7tat c4t#e 1uIet% ,e u/,e a scos la i:eal4 o ca#aI4 cu sherry $i c;te:a 7a.a#e. Le-a a$e3at 7e mas4 si /e-a 7oItit s4 1em u/ 74.4#u= ,e :i/. A7oi% la ;/,em/ul so#4-sii% a 3 tu#/at ea :i/ul $i /e-a ;/ti/s 7a.a#ele. *;/, a aDu/s la mi/e% a st4#uit s4 iau si /i$te 7esme=i% ,a# am #eIu3at ,e team4 s4 /u Iac 7#ea mult 32omot m;/c;/,u-i. Na//ie 74#u cam ,e3am42it4 ,e #eIu3ul meu $i t#ecu ;/ceti$o# s7#e ca/a7ea% u/,e se a$e34 ;/,4#4tul so#4-sii. Nime/i ,i/t#e /oi /u :o#1eaH cu to=ii 7#i:eam =i/t4 s7#e so1a I4#4 Ioc. M4tus4-mea a$te7t4 7;/4 ce Eli3a scoase u/ oItat $i a7oi s7useE J Da% s-a ,us ;/t#-o lume mai 1u/4. Eli3a a oItat ,i/ /ou% 7lec;/,u-si ca7ul ;/t#u ;/cu:ii/=a#e. M4tus4-mea $i-a 7lim1at ,e2etele 7e tiDa cu7ei ,e :i/ $i a7oi a so#1it u$u#el o ;/2.i=itu#4. J (-a... 7a$/ic P a ;/t#e1at. J O% ,a% /ici c4 se 7oate mai 7a$/ic% ,oam/4% #4s7u/se Eli3a. Nici /u /e-am ,at seama c;/, $i-a ,at suIletuM. A a:ut o moa#te I#umoas4% sl4:it Iie Dom/ul. J Qi s-a... tot ce... P J A stat 74#i/tele OM&ou#Re cu ,;/sul ma#=i% ,e -a ;m74#t4$it% -a 7#e24tit% m4 #o2% tot ce t#e1uie. J Qi el $tiaP

J E#a ;m74cat. J A$a si a#at4% ;/t#-a,e:4# ;m74cat% s7use m4tus4mea. J A$a a s7us $i Iemeia 7e ca#e-am c.emat-o ,e -a s74lat. A 3is c4 a#at4 ,e 7a#c-a# Ii a=i7it J a$a a#4ta ,e 7a$/ic $i ,e ;m74cat. N-a# Ii c#e3ut /ime/i s4 Iie u/ mo#t a$a ,e I#umos. J Da% ;/t#-a,e:4#% 3ise m4tus4-mea. Mai so#1i o ;/2.i=itu#4 ,e :i/% a7oi a,4u24E J De% ,om/i$oa#4 5ly//% ;/ tot ca3ul t#e1uie s4 Iie 7e/t#u ,um/ea:oast#4 o ma#e m;/2;ie#e s4 $ti=i c4 a=i I4cut 7e/t#u ,;/sul tot ce-a=i 7utut. A=i Iost am;/,ou4 Ioa#te 1u/e cu ,;/sul% asta e si2u#. Eli3a ;$i /ete3i #oc.ia 7este 2e/u/c.i. J O% 1ietul James N oIt4. Qtie Dom/ul c4 I4ceam 7e/t#u el tot ce /e st4tea ;/ 7ute#i% o#ic;t ,e /e:oia$e e#am J c;t a t#4it% /u /e-a# Ii #41,at i/ima s4-i li7seasc4 ce:a.

W Na//ie ;$i #e3emase ca7ul ,e 7e#/a soIalei $i 74#ea 7e cale s4 a,oa#m4. J Ia uite% 1iata Na//ie% 3ise Eli3a cu oc.ii la ea% e to7it4. *e ,e mai mu/c4 7e /oi% 7;/-s4 24sim Iemeia s4s7ele% $i-a7oi s4- 24tim% $i-a7oi co$ciu2ul% $i-a7oi a#a/DamM sluD1ei la ca7el4. (4 /u Ii Iost 74#i/tele OM&ou#Re% /u $tiu% 34u% ce /e I4ceam. D;/suM /e-a a,us toate Ilo#ile alea J $i alea ,ou4 sIe$/ice le-a luat ,i/ ca7el4 J $i tot ,;/suM a sc#is $i a/u/=uM 7e/t#u 2a3et4 $i-a um1lat ,u74 c;te $i mai c;te acte 7e/t#u cimiti# $i s-a i/te#esat si ,e 7oli=a ,e asi2u#a#e a lui 1ietuM James. J *e ,#42u= ,i/ 7a#tea luiN 3ise m4tu$4-mea. Eli3a ;/c.ise oc.ii si cl4ti/4 ,omol ,i/ ca7. J Da% ,a% la o a,ic4 tot 7#iete/ii :ec.i ;s 4i mai 1u/i% 4i mai ,e /4,eD,eN J Asta a$a e% s7use m4tu$4-mea. Eu s;/t ;/c#e,i/=at4 c4 acum% c;/, s-a ,us c4t#e #4s7lata :e$/ic4% ,;/sul /-a#e s4 :4 uite% /-a#e s4 uite toat4 1u/4tatea ce i-a=i ,o:e,it-o. J O% 1ietul James N oIt4 Eli3a. Nu 7#ea /e sti/2.e#ea el ci/e $tie ce. Nu-i au3eai 7asuM 7#i/ cas4% cum /u- au3i acu. DaM u/,e $tiu acuma c4-i ,us ,i/t#e /oi... si... J A1ia c;/, s-o sI;#si totul% a#e s4 :4 li7seasc4% a,4u24 m4tu$4-mea. J Qtiu% 3ise Eli3a. N-o s4-i mai ,uc ;/ o,aie ca/a cu su74% /ici ,um/ea:oast#4% ,oam/4% /-o s4-i mai t#imite=i ta1ac. O% 1ietul James N (e o7#i% ,e 7a#c4 s-a# Ii cuIu/,at tai/ic ;/ t#ecut% $i-a7oi #osti cu iste=imeE J (i s4 $ti=i% eu u/a 142asem ,e seam4 c4 ,e la u/ tim7 se-/t;m7l4 ce:a ciu,at cu ,;/sul. De c;te o#i ;i a,uceam ;/ o,aie su7a% ;l 24seam cu 1#e:ia#uM c43ut 7e Dos% ia# 7e el 34c;/, #4stu#/at ;/ Dil= si cu 2u#a ,esc.is4. Puse u/ ,e2et la /as si-si ;/c#e=i I#u/tea% a7oi u#m4E J Qi cu toate astea% tot s7u/ea ;/t#u/a c4 7;/-a /u t#ece :a#a% ;/t#-o 3i I#umoas4% a#e s4 Iac4 o 7lim1a#e cu t#4su#a J /umaM ca s4 mai :a34 casa u/,e /e-am /4scut cu to=ii% Dos ;/ I#is.to-/% si 3icea c4 s4 /e ia cu ,;/suM 7e mi/e $i 7e Na//ie. Numai s4 24sim o t#4su#4 ,-alea cu 9 cauciucu#i /oi% ,e /u Iace 32omot% ,e ca#e-i s7usese 74#i/tele OM&ou#Re J o t#4su#4 ,-alea cu #o=i #eumatice J s-o 7utem ;/c.i#ia ieIti/% cu 3iua% a$a 3icea% c4 s4 ;/c.i#iem o t#4su#4 ,-alea ,e la Jo.//y &us. ,e 7este ,#um $i s4 7lec4m to=i t#ei ;/ 7lim1a#e ;/t#-o ,umi/ic4 ,u74 mas4. Ti/ea mult la 7la/uM 4sta... BietuM JamesN J Ai14 Dom/ul mil4 ,e suIletul luiN s7use m4tu$4mea. Eli3a scoase 1atista si-$i $te#se oc.ii. A7oi o 7use la loc ;/ 1u3u/a# $i 7#i:i ;/ t4ce#e s7#e 2#4ta#ul 2ol al c4mi/ului. J 0ot,eau/a a Iost 7#ea 2#iDuliu. Nu mai e#a ;/ sta#e a ,uce 7e ume#i sa#ci/ile 7#eo=iei. Qi-a7oi :ia=a lui Iusese I#;/t4% cum s-a# 3ice. J Da% 3ise m4tu$4-mea. E#a u/ om ,e3am42it. Asta se :e,ea. ;/ o,aie se l4s4 u/ :al ,e t4ce#e $i% la a,47ostul lui% m4 a7#o7iai ,e mas4 si 2ustai ,i/ 7a.a#ul meu cu sherry, a7oi m4 ;/to#sei ia# ;/cet la scau/ul meu ,i/ col=. Eli3a 74#ea s4 Ii c43ut ;/t#-o a,;/c4 #e:e#ie. A$te7ta#4m #es7ectuo$i

ca s4 #u74 t4ce#eaE si% ,u74 u/ lu/2 #4stim7% #e;/ce7u ,omolE J Poti#ul acela 7e ca#e -a I4#;mat... *u asta a-/ce7ut. 5i#e$te% s7u/eau ei c4 /u-i /ici u/ 74cat% c4 /u e#a /imica-/ el. DaM ,;/suM tot... (7u/eau c4 14iatul e ,e :i/4. DaM 1ietuM James at;t s-a tul1u#at% Dum/e3eu s4- ie#te N J Oas43ic4 asta a Iost P ;/t#e14 m4tu$4-mea. Am au3it eu ce:a... Eli3a ,4,u ,i/ ca7. J Asta i-a #4:4$it suIletuM% 3ise. Du74 aia a ;/ce7ut s4 cloceasc4 2;/,u#i /e2#e% /u mai :o#1ea cu /ime/i $i #4t4cea ,e colo-colo% tot si/2u#-si/2u#el. *a s4 :e,e=i% ;/t#-o /oa7te -au c.emat s4 mea#24 la o cas4 u/,e e#a /e:oie ,e u/ 7#eot si -au c4utat ,e 3o#% ,aM /u -au 7utut 24si /ic4ie#i. L-au c4utat ;/ tot locuM J ,i/ 7o, si 7;/4-/ 7i:/i=4 J si /ic4ie#i /-au ,at ,e ,;/suM. Qi-atu/ci% ;/2#iDito#uM 1ise#icii a 3is c4 ce-a# Ii s4 caute $i-/ ca7el4. Qi au scos c.eile% au ,escuiat ca7ela $i ;/2#iDito#uM si 74#i/tele OM&ou#Re% $i alt 7#eot ca#e e#a 7e-acolo au a,us o

A lum;/a#e% s4-l caute. Qi ce c#e,e=i% acolo e#a. Qe,ea si/2u#% 7e-/tu/e#ic% ;/ co/Iesio/alul lui% cu oc.ii la#2 ,esc.i$i $i #;3;/, ;/ceti$o#. (e o7#i 1#usc% ,e 7a#c4 si-a# Ii ;/co#,at u#ec.ea s4 asculte ce:a. Am ascultat si euH ,a# /u e#a /ici u/ 32omot ;/ toat4 casaH si eu $tiam c4 14t#;/ul 7#eot 3ace li/i$tit ;/ sic#iul lui% a$a cum ;l :43usem% solem/ si seme= ;/ moa#te% cu u/ 7oti# ,ese#t 7e 7ie7t. Eli3a #elu4ME J *u oc.ii la#2 ,esc.i$i si #;3;/, ;/ceti$o#% ,e u/ul si/2u#... Qi-atu/ci% Ii#e$te% c;/, au :43ut u/a ca asta% le-a ,at ;/ 2;/, c4 7esem/e /u mai e 3,#a:4/... 7 <titlu>O XN0XLNI&E Joe Dillo/ a Iost cel ca#e /e-a I4cut cu/o$ti/=4 cu Oestul (4l1atic. A:ea o mic4 1i1liotec4 alc4tuit4 ,i/ /ume#e :ec.i ale colec=iilo# ,e a:e/tu#i The 7nion @acA, 1lucA $i The <alfpenny Bar,el. ;/ Iieca#e ,u74-amia34% c;/, se te#mi/a $coala% /e ;/t;l/eam ;/ 2#4,i/a ,i/ ,os a casei sale $i a#a/Dam lu7te ;/t#e 7iei-#osii. El $i I#ate-s4u mai mic% Leo cel 2#as si le/e$% a74#au 7o,e=ul 2#aD,ului% 7e ca#e /oi ;/ce#cam s4- lu4m cu asaltH sau /e #431oiam 7e ia#14% :oi/ice$te. Da# o#ic;t ,e 1i/e /e lu7tam% ;/ /ici u/ atac% ;/ /ici o 14t4lie /u ie$eam ;/:i/24to#i si toate ;/c4ie#4#ile /oast#e sI;#seau cu ,a/sul i/,ia/ al ;/:i/24to#ilo# executat ,e Joe Dillo/. P4#i/=ii lui me#2eau 3il/ic la sluD1a ,e o7t ,imi/ea=a ,i/ @a#,i/e# (t#eet% si ;/ .olul casei ,om/ea 7a#Iumul 1l;/, al ,oam/ei Dillo/. Da# Joe se lu7ta 7#ea a7#i2 cu /oi% ca#e e#am mai mici $i mai sIio$i. (em4/a leit cu o 7iele-#osie% c;/, =o74ia 7#i/ 2#4,i/4 7u#t;/, 7e ca7 o ;/:elitoa#e ,e ceai/ic :ec.e $i 14tea cu 7um/ul ;/t#-o ti/ic.ea% u#l;/, E Ya ! yaka, yaka, yaka !" Nime/i /-a c#e3ut c;/, s-a 3:o/it c4 a#e :oca=ie 7e/t#u 7#eo=ie. Qi cu toate astea e#a a,e:4#at. U/ s7i#it ,e /esu7u/e#e se #4s7;/,ea 7#i/t#e /oi $i su1 ;/#;u#i#ea lui se $te#2eau ,eose1i#ile ,e cultu#4 $i ,e tem7e#ame/t Ne u/eam ;/ 1a/,e J u/ii cute34to#i% u/ii ;/ 2lum4 si u/ii mai mult ,e team4H ,i/t#e aceste 7iei-#osii I4#4 t#a2e#e ,e i/im4% ca#e se temeau s4 /u 7a#4 stu,io$i sau li7si=i ,e :i2oa#e% I4ceam 7a#te $i eu. A:e/tu#ile #elatate ;/ lite#atu#a Oestului (4l1atic e#au ,e7a#te ,e Ii#ea mea% ,a#% cel 7u=i/% ;mi ,esc.i,eau 7o#=i c4t#e e:a3iu/e% ;mi 7l4ceau mai mult a/umite 7o:esti#i 7oli=iste ame#ica/e% st#414tute 7e alocu#i ,e Iete I#umoase si 74tima$e% cu 74#ul ;/ ,e3o#,i/e. De$i /u e#a /imic #e7#o1a1il ;/

" acele 7o:esti#i $i ,e$i i/te/=ia lo# e#a u/eo#i lite#a#4% la $coal4 ci#culau ;/ sec#et% ;/t#-o 3i% c;/, 74#i/tele Butle# /e asculta cele 7at#u 7a2i/i ,i/ Istoria romanilor, 7#ostul ,e Leo Dillo/ s-a l4sat 7#i/s cu u/ exem7la# ,i/ The <alf! penny Bar,el. J Pa2i/a asta sau ast4lalt4 P Pa2i/a asta P Asa-.ai% Dillo/% susN KA1ia miDise 3iuaL... *o/ti/u4N *a#e 3i P KA1ia miDise 3iua ,eL... Ai ;/:4=at lec=ia P *e-ai acolo ;/ 1u3u/a# P 0oate i/imile 7al7itau ;/ tim7 ce Leo Dillo/ 7#e,a c4#=ulia si toate Ie=ele lua#4 o ex7#esie /e:i/o:at4. P4#i/tele Butle# ;/to#cea 7a2i/ile% ;/c#u/t;/,u-se. J *e-s 7#ostiile astea P Ceful de trib al apailorD Asta cite$ti ;/ loc s4 stu,ie3i Istoria romanilor P (4 /u cum:a s4 mai 24sesc ;/ $coala /oast#4 i/e7=ii ,i/ astea. Omul ca#e a sc#is asta t#e1uie s4 Iie :#eu/ /e/o#ocit ca#e 7#o,uce aseme/ea luc#u#i ca s4 ai14 ce 1ea 7#i/ c;#ciumi. M4 su#7#i/,e ca /i$te 14ie=i cu e,uca=ie% ca :oi% s4 citeasc4 a$a ce:aN A$ mai ;/=ele2e ,ac4 a=i Ii... ele:i la $coala ,e stat. Ascult4% Dillo/% te 7#e:i/ ;/ mo, Ioa#te se#ios% a7uc4-te ,e ;/:4=4tu#4% c4 ,e /u... Aceast4 must#a#e ;/ tim7ul so1#elo# o#e ,e $coal4 74li mult 2lo#ia Oestului (4l1atic ;/ oc.ii mei% $i c.i7ul Iist;cit $i 7u.a: al lui Leo Dillo/ ;mi t#e3i u/a ,i/t#e co/$tii/=e. Da# c;/, i/Ilue/=a #est#icti:4 a $colii e#a ,e7a#te% ;/ce7eam ia# s4 Iiu ;/setat ,u74 se/3a=ii ta#i% ,u74 e:a,a#ea 7e ca#e se 74#ea c4 /umai aceste c#o/ici ,e #e1eliu/e mi-o 7uteau oIe#i. Pa#o,iile ,e lu7te ,i/ Iieca#e sea#4 mi se 74#u#4 ;/ cele ,i/ u#m4 la Iel ,e 7licticoase ca $i #uti/a $colii ,i/ Iieca#e ,imi/ea=4H ,o#eam s4 t#ec 7#i/ a:e/tu#i #eale. Da# 7#i/ a:e/tu#i #eale% ;mi 3iceam% /u t#ec cei ca#e stau acas4H ele t#e1uie c4utate ;/ lumea la#24. (e a7#o7ia :aca/=a ,e :a#4% c;/, m-am .ot4#;t s4 #u7 mo/oto/ia :ie=ii ,e $coal4 cel 7u=i/ 7e/t#u o 3i. ;m7#eu/4 cu Leo Dillo/ si cu u/ 14iat 7e ca#e- c.ema Ma.o/y% am 7l4/uit s4 t#a2em c.iulul o 3i. 5ieca#e ,i/t#e /oi t#e1uia s4 Iac4 #ost ,e $ase 7e/i. ;/t;l/i#ea Iu Iixat4 7e/t#u o#a 3ece ,imi/ea=a% la Po,ul *a/alului. (o#a cea ma#e a lui ! Ma.o/y a:ea s4 sc#ie u/ 1ilet ,e scu34 7e/t#u el% ia# Leo Dillo/ u#ma s4-i s7u/4 lui I#ate-s4u s4 a/u/=e c4 e 1ol/a:. Am 7l4/uit s4 me#2em 7e Qoseaua *.eiului 7;/4 la :a7oa#e% a7oi s4 t#ecem cu 1acul si s4 /e ,ucem 7e Dos s4 :e,em .ulu14#ia. Leo Dillo/ se temea ca /u cum:a s4 /e ;/t;l/im cu 74#i/tele Butle# sau cu altci/e:a ,e la *ole2iuH ,a# Ma.o/y 7use ;/t#e1a#ea Ioa#te #e3o/a1il4 c4 ce e#a s4 caute 74#i/tele Butle# la .ulu14#ie. O,at4 li/i$ti=i ;/ aceast4 7#i:i/=4% eu am ;/c.eiat 7#ima Ia34 a com7lotului si am colectat c;te sase 7e/i ,e la ceilal=i ,oi% a#4t;/,u-le 1i/e;/=eles $i cei sase 7e/i ai mei. *;/, am a#a/Dat ultimele 7u/cte ale 7#o2#amului% ;/ aDu/% e#am cu to=ii cam tul1u#a=i. Ne-am ,at m;/a% #;3;/,% $i Ma.o/y a 3isE J Pe m;i/e% I#a=ilo#N ;/ /oa7tea aceea am ,o#mit 7#ost. Dimi/ea=a am sosit 7#imul la 7o,H locuiam cel mai a7#oa7e. *4#=ile mi le-am ascu/s ;/ 1u#uie/ile ;/alte ,e l;/24 2#oa7a 7e/t#u ce/u$4% la ca74tul 2#4,i/ii% 7e u/,e /u t#ecea /ime/i% $i am luat-o Iu2a ;/ai/te% 7e malul ca/alului. E#a o ,imi/ea=4 c4l,u=4% ;/so#it4% ;/ 7#ima s47t4m;/4 ,e iu/ie. M-am a$e3at 7e

3i,ul ,e 7iat#4 al 7o,ului% ;mi a,mi#am 7a/toIii I#a2ili ,e 7;/34% 7e ca#e-i al1isem s;#2ui/cios 7este /oa7te cu lut ,e 7i74 $i u#m4#eam ,i/ oc.i caii ,ocili t#42;/, sus 7e coli/4 u/ t#am:ai 7li/ ,e oame/i ca#e me#2eau la t#ea14. 0oate c#e/2ile co7acilo# ;/al=i ce m4#2i/eau 7#ome/a,a se ;/:eselise#4 cu I#u/3uli=e ,e-u/ :e#,e lumi/os $i #a3ele soa#elui t#eceau 7ie3i$ 7#i/t#e ele% lu/ec;/, ;/ a74. Piat#a ,e 2#a/it a 3i,ului ;/ce7ea s4 se ;/c4l3easc4 $i am 7#i/s a o 1ate u$u#el cu 7almele% ;/ #itmul u/ui c;/tec ce-mi um1la 7#i/ ca7. E#am Ioa#te Ie#icit. Qe,eam a$a ,e :#eo ci/ci-3ece mi/ute% c;/, :43ui a7#o7ii/,u-se costumul ce/u$iu al lui Ma.o/y. L-am u#m4#it cum suie ,ealul% 3;m1i/,% si se ca=4#4 l;/24 mi/e% 7e 7o,. ;/ tim7 ce a$te7tam% scoase la i:eal4 7#a$tia ca#e ;i umIla 1u3u/a#ul ,i/4u/t#u $i-mi ex7lic4 u/ele 7e#Iec=io/4#i ce-i I4cuse. L-am ;/t#e1at ,e ce o luase si mi-a s7us c4 7e/t#u /i=ic4 /e1u/eal4 cu 74s4#ile. Ma.o/y /u se sIia

UB ,eIel s4 :o#1easc4 2ol4/e$teH c;/, :o#1ea ,e 74#i/tele Butle#% ;i 7ocea /umele% 3ic;/,u-i mo$ Bu/se#. Am mai a$te7tat :#eu/ sIe#t ,e o#4% ,a# Leo Dillo/ tot /u se i:ea. I/ cele ,i/ u#m4% Ma.o/y s4#i ,e 7e 3i,% s7u/;/,E J 6ai s4 7lec4m. Am $tiut io c4 @#4su/uM /-a#e co#aD s4 s7ele 7uti/a. J Qi cei $ase 7e/i ai lui P... am 3is eu. J @ata J s-a li/s 7e 1ot% ,ec#et4 Ma.o/y. B#a:o /ou4 J o7t$7e 1ista#i ;/ loc ,e ,oi$7e. Am luat-o ;/ai/te 7e Qoseaua T4#mului ,e No#,% 7;/4 am aDu/s la Ia1#ica ,e :it#iol si a7oi am cotit la ,#ea7ta 7e Qoseaua *.eiului. De ;/,at4 ce am aDu/s ;/ locu#i /eI#ec:e/tate% Ma.o/y a ;/ce7ut s4 Iac4 7e i/,ia/ul. *u 7#a$tia lui /e;/c4#cat4% a 7us 7e 2oa/4 u/ 7;lc ,e Iete 3,#e/=4#oase $i c;/, ,oi 14ie=a$i 3,#e/=4#o$i ;/ce7u#4% ,i/ ca:ale#ism% s4 a#u/ce cu 7iet#e ;/ /oi% a 7#o7us s4-i atac4m. Am o1iectat c4 7#ea e#au mici% a$a c4 /e-am :43ut ,e ,#um% ceata 3,#e/=4#oas4 31ie#;/, 7e u#mele /oast#eE KP#otesta/=ilo#N P#otesta/=ilo#NL @;/,eau c4 s;/tem 7#otesta/=i% 7e/t#u c4 Ma.o/y% ca#e e#a oac.e$% 7u#ta la $a7c4 i/si2/a ,e a#2i/t a u/ui clu1 ,e c#icRet. *;/, am aDu/s la locul 3is K5ie#ul ,e c4lcatL% am ;/sce/at u/ ase,iuH a Iost ;/s4 o /e#eu$it4% Iii/,c4 e /e:oie ,e cel 7u=i/ t#ei. Ne-am #431u/at 7e Leo Dillo/ I4c;/,u- I#icos si 7a74la7te si ;/t#ec;/,u-/e s4 2.icim c;te /uiele o s4 ia la 7alm4 ,e la ,om/ul &ya/% la o#a t#ei. A7oi /e-am a7#o7iat ,e #;u. Am 7et#ecut u/ tim7 ;/,elu/2at :;/tu#;/,u-/e 7#i/ st#43ile 24l42ioase st#4Duite ,e 3i,u#i ;/alte ,e 7iat#4% 7#i:i/, cum luc#au maca#alele $i ma$i/ile% a,mo/esta=i a,esea :iole/t ,e $oIe#ii camioa/elo# 2em;/, ,e ;/c4#c4tu#4 J 7e/t#u c4 /u /e u#/eam ,i/ miDlocul ,#umului. P;/4 s4 aDu/2em la c.eiu#i s-a I4cut amia34 $i cum% 7a#e-se% to=i mu/cito#ii ;$i luau 2usta#ea ,e 7#;/3% am cum74#at $i /oi ,ou4 co#/u#i ma#i cu staIi,e $i /e-am a$e3at 7e /i$te =e:i ,e Iie# l;/24 #;u% ca s4 le m;/c4m. Ne 7l4cea s4 co/tem7l4m s7ectacolul Du1li/ului come#cial J $le7u#ile sem/ali3;/, ,e ,e7a#te U cu s7i#alele lo# ,e Ium sc4mos% Ilotila ,e 7escuit ce se 34#ea% caIe/ie% ,i/colo ,e &i/2se/,% :elie#ul cel ma#e% al1% ;/ cu#s ,e ,esc4#ca#e 7e c.eiul ,e ,i/colo. Ma.o/y s7use c4 ce mi$to a# Ii s4 Iu2im ,e-acas4 si s4 /e-m1a#c4m 7e u/a ,i/ /a:ele alea 2#o3a:e J $i 7;/4 $i eu% 7#i:i/, cata#2ele ;/alte% :e,eam% sau ;mi ;/c.i7uiam c4 :4,% 7#i/3;/, :ia=4 su1 oc.ii mei% 1iata ,o34 ,e 2eo2#aIie ce-mi Iusese a,mi/ist#at4 la scoal4. Qcoala $i Iamilia 7a#c4 se ,e74#tau ,e /oi $i i/Ilue/=ele lo# asu7#4-/e 74#eau s4 7ia#4. Am 7l4tit taxa si am t#ecut LiIIey-ul cu 1acul% ;/ to:4#4$ia a ,oi mu/cito#i $i a u/ui o:#ei m4#u/t% ca#e 7u#ta o t#aist4. E#am Ioa#te se#io$i% a7#oa7e solem/i% ;/ tim7ul scu#tei c4l4to#ii% ,a# ;/t#-u/ #;/, /i s-au ;/t;l/it oc.ii si am ;/ce7ut s4 #;,em. *;/, am ,e1a#cat% am stat $i /e-am uitat cum se ,esc4#ca 2#a=ioasa /a:4 cu t#ei cata#2e 7e ca#e o o1se#:asem ,e 7e cel4lalt mal. *i/e:a ca#e 7#i:ea $i el s7use c4 e#a u/ :as /o#:e2ia/. Eu m-am ,us la 7u74 si am ;/ce#cat s4 ,esciI#e3 /umele /a:ei% ,a#% /ei31uti/,% m-am ;/a7oiat $i am ;/ce7ut s4-i ce#cete3 7e /a:i2ato#ii

st#4i/i% ca s4 :4, ,ac4 a#e :#eu/ul oc.i :e#3i J Iii/,c4 a:eam eu o :a24 i,ee... Oc.ii le e#au al1a$t#i% ce/u$ii sau c.ia# /e2#i. (i/2u#ul matelot ai c4#ui oc.i a# Ii 7utut t#ece ,#e7t :e#3i e#a u/ul ;/alt% ca#e% s7#e .a3ul mul=imii a,u/ate 7e c.ei% ,e c;te o#i se 7#4:4leau sc;/,u#ile ,esc4#cate% st#i2aE E)II right I)7 right DF( *;/, /e-am s4tu#at ,e aceast4 7#i:eli$te% /e-am ;/,#e7tat a2ale s7#e &i/2se/,. *4l,u#a 1l;/,4 a ,imi/e=ii se sc.im1ase ;/ 347u$eal4. Biscui=ii muce24i=i ,i/ Ie#est#ele 14c4/iilo# se I4ceau tot mai al1icio$i. Am cum74#at /i$te 1iscui=i si /i$te ciocolat4% 7e ca#e /e-am c43/it s4 le m;/c4m% co/$tii/cio$i% ;/ tim7 ce cut#eie#am st#43ile ,u./i/, ,e mu#,4#ie% u/,e t#4iesc iamiliile 7esca#ilo#. N-am 24sit /ici o l47t4#ie% a$a c4 am i/t#at ;/t#-o ,u2.ea/4 mu#,a#4 ca#e :i/,ea ,e toate $i am cum74#at ,e <Not4> . ;/ #e2ul4 N ;/ #e2ul4 N Fe/2l.G <S/ot4> UU Iieca#e c;te o sticl4 cu suc ,e 3meu#4. AstIel ;m7#os74tat% Ma.o/y a 2o/it o 7isic4 ,e-a lu/2ul u/ui ,#umea2% ,a# 7;/4 la u#m4 7isica a e:a,at la c;m7 ,esc.is. Ne sim=eam am;/,oi cam o1osi=i $i c;/, am aDu/s ;/ c;m7ie% /e-am ,us ,e-a ,#e7tul c4t#e u/ ,;m1 7o:;#/it% ,e ,u74 c#easta c4#uia se :e,ea Do,,e#-ul. (e I4cuse t;#3iu $i e#am si 7#ea o1osi=i ca s4 /e mai 7utem #eali3a 7la/ul ,e a :i3ita .ulu14#ia. 0#e1uia s4 Iim acas4 ;/ai/te ,e o#a 7at#u% 7e/t#u ca esca7a,a /oast#4 s4 /u ias4 ;/ :ilea2. Ma.o/y ;$i 7#i:ea 7#a$tia% 7li/ ,e #e2#ete% $i /umai c;/, i-am ,at i,eea s4 /e ;/a7oiem cu t#e/ul% s-a mai ;/:eselit. (oa#ele s-a ascu/s ;/,4#4tul u/o# /o#i si /e-a l4sat cu ca7etele isto:ite si cu #estu#ile /oast#e ,e 7#o:i3ii. Nu mai e#a /ime/i 7e c;m7ie ;/ aIa#4 ,e /oi. Du74 ce 34cusem c;t:a tim7 7e ,;m1 I4#4 s4 :o#1im% :43ui u/ om a7#o7ii/,u-se ,i/s7#e ca74tul c;m7iei. M4 uitam% to#o7it% s7#e el% $i mestecam o tul7i/4 :e#,e% ,i/ cele 7e ca#e le Iolosesc Ietele ca s4 2.iceasc4 :iito#ul. (e a7#o7ia ;/cet ,e ,;m1ul /ost#u. Me#2ea cu o m;/4 ;/ $ol,% ia# ;/ m;/a cealalt4 =i/ea u/ 1asto/% cu ca#e lo:ea u$u#el ia#1a. E#a ;m1#4cat De#7elit% ;/t#-u/ costum /e2#u-:e#3ui% si 7u#ta o 74l4#ie ;/alt4 $i #otu/,4% 7e ca#e /oi o1i$/uiam s-o /umim Gerry(. P4#ea s4 Iie ,estul ,e 14t#;/% c4ci musta=a ;i e#a su#4. *;/, t#ecu 7e la 7icioa#ele /oast#e% a#u/c4 #e7e,e o 7#i:i#e s7#e /oi si me#se ;/ai/te% ;l u#m4#eam ,i/ oc.i si :43u#4m c4 ,u74 :#eo ci/ci3eci ,e 7a$i se ;/toa#se si ;/ce7u s4 st#41at4 acela$i ,#um. Oe/ea ;/s7#e /oi Ioa#te a2ale% lo:i/, me#eu ia#1a cu 1asto/ul J $i at;t ,e ;/cet me#2ea% ;/c;t eu c#e,eam c4 se uit4 ,u74 ce:a 7#i/ ia#14. *;/, aDu/se ;/ ,#e7tul /ost#u se o7#i $i /e ,4,u 1u/43iua. I-am #4s7u/s% ia# el s-a a$e3at ;/cet si 2#iDuliu l;/24 /oi% 7e ,;m1ul 7o:;#/it. A ;/ce7ut s4 :o#1easc4 ,es7#e :#eme% s7u/;/, c4 :a Ii o :a#4 Ioa#te c4l,u#oas4 $i a,4u2;/, c4 se sc.im1ase Ioa#te mult clima ,e c;/, e#a el <Not4> . ,e/umi#e a#2otic4 7e/t#u oala ,e /oa7te Fe/2l.G <S/ot4> U3 14iat ,e $coal4 J cu mul=i a/i ;/ u#m4. Mai s7use c4% I4#4 ;/,oial4% cele mai Ie#icite cli7e ,i/ :ia=a omului e#au

3ilele ,e $cola# $i c4 el% u/ul% a# ,a o#ice ca s4 Iie ia# t;/4#. Pe c;/, ;$i ex7#ima aceste se/time/te% ca#e /e cam 7lictiseau% /oi t4ceam. A7oi a ;/ce7ut s4 :o#1easc4 ,es7#e $coal4 $i ,es7#e c4#=i. Ne-a ;/t#e1at ,ac4 am citit 7oe3iile lui 0.omas Moo#e sau o7e#ele lui Cir +alte# (cott $i ale lui Lo#, Lytto/ . Eu am 7#eti/s c4 citisem Iieca#e ca#te 7e ca#e a 7ome/it-o% ;/c;t 7;/4 la u#m4 m4 l4u,4E J A% :4, c4 $i ,um/eata te omo#i ,u74 citit% ca $i mi/e. Ei% ,a# ,;/sul /u-=i seam4/4% a,4u24 a#4t;/, s7#e Ma.o/y% ca#e se uita la /oi cu oc.i ma#iH el 7#eIe#4 Docu#ile. (7use c4 a:ea acas4 toate #oma/ele lui Cir +alte# (cott si toate #oma/ele lui Lo#, Lytto/ $i c4 /u se s4tu#a s4 le tot citeasc4. J 5i#e$te% a,4u24% s;/t si c4#=i ,e-ale lui Lo#, Lytto/ 7e ca#e /u le 7ot citi 14ie=ii. Ma.o/y ;/t#e14 ,e ce /u le 7ot citi 14ie=ii% ;/t#e1a#e ca#e m4 I4cu s4 m4 I#4m;/t si s4 m4 /ec4Desc% Iii/,u-mi team4 ca omul acela s4 /u m4 c#ea,4 si 7e mi/e la Iel ,e 7#ost ca Ma.o/y. El% ;/s4% ,oa# 3;m1i. O43ui c4 a:ea ;/ 2u#4 2olu#i ma#i 7#i/t#e ,i/=ii 2al1e/i. A7oi /e ;/t#e14 ca#e ,i/t#e /oi a:eam mai multe ,#42u=e. Ma.o/y s7use ,e2aDat c4 el a:ea t#ei Ieti=e. Omul ;/t#e14 c;te a:eam eu. I-am #4s7u/s c4 /-a:eam /ici u/a. (7use c4 /u m4 c#e,e $i c4 e si2u# c4 t#e1uie s4 am si eu :#eu/a. Am t4cut. J DaM ,um/ea:oast#4 c;te a:e=i P ;l ;/t#e14 Ma.o/y cu ;/,#43/eal4. Omul 3;m1i% ca $i mai ;/ai/te% si s7use c4 7e :#emea c;/, e#a ca /oi a:ea o mul=ime ,e ,#42u=e. J O#ice 14iat% 3ise% a#e c;te-o mic4 ,#42u=4. <Not4> Thomas Boore F 77!- "9UG% 7oet #oma/tic i#la/,e3. *ule2e#ea sa ,e 1ala,e 7at#iotice% i/titulat4 Belodii irlandeze, e:oc4 isto#ia ,e lu7t4 a I#la/,ei. U +dHard!9eorge IulHer!Jytton F "B3- "73G% 7oet% #oma/cie# $i om ,e stat e/2le3% auto# al u/o# #oma/e cu teme isto#ice $i 7ica#e$ti. <S/ot4> UW Atitu,i/ea lui ;/ aceast4 7#i:i/=4 m4 mi#4% 74#;/,u-mi-se ciu,at ,e ;/24,uitoa#e 7e/t#u u/ om ,e :;#sta lui. ;/ i/ima mea 2;/,eam c4 ceea ce s7usese ,es7#e 14ie=i si ,es7#e ,#42u=e e#a Ioa#te #e3o/a1il. Da# /u-mi 7l4ceau :o#1ele astea ;/ 2u#a lui $i m4 ;/t#e1am ,e ce ;/ :#eo ,ou4 #;/,u#i se ;/Iio#ase% ,e 7a#c4 s-a# Ii temut ,e ce:a sau i s-a# Ii I4cut ,i/t#-o ,at4 I#i2. Pe c;/, :o#1ea ;/ai/te% am 142at ,e seam4 c4 7#o/u/=a co#ect% ca u/ om culti:at% ;/ce7u s4 /e :o#1easc4 ,es7#e IeteE ce 74# I#umos si m4t4sos au si c;t ,e catiIelate le s;/t m;i/ile% si c4 /u-s toate Ietele a$a cumi/=i cum 7a#% ,a# /-ai cum s4 $tii. (7use c4 /imic /u-i 7l4cea mai mult ,ec;t s4 se uite la o Iat4 t;/4#4 si ,#42u=4% la m;i/ile ei Ii/e% al1e% $i la 74#ul ei moale% I#umos% ;mi I4cea im7#esia c4 #e7et4 ce:a ;/:4=at 7e ,e #ost sau c4% at#ase ca ,e-u/ ma2/et ,e u/ele ,i/t#e cu:i/tele sale% 2;/,u#ile i se tot #oteau ;/cet ;/ aceea$i sIe#4. U/eo#i :o#1ea ca $i cum a# Ii I4cut alu3ie la Ia7te cu/oscute ,e o#ici/e% ia# alteo#i co1o#a 2lasul $i :o#1ea miste#ios% ,e 7a#c4 /e-a# Ii ;m74#t4$it u/ sec#et 7e ca#e ,o#ea ca /u cum:a s4- au,4 $i al=ii. &e7eta ia#4$i $i ia#4$i acelea$i I#a3e% cu mici :a#ia=ii% ;/:4lui/,u-le ;/ 2lasul lui mo/oto/. Eu ;mi =i/eam 7#i:i#ea a=i/tit4 s7#e 7oalele ,;m1ului% ascult;/,u- .

Du74 u/ tim7 ;/,elu/2at% ;$i cu#m4 mo/olo2ul. (e #i,ic4 ;/cet% s7u/;/, c4 t#e1uie s4 /e lase u/ mi/ut-,ou4% c;te:a mi/ute. 54#4 a-mi ,es7#i/,e oc.ii ,e u/,e-i =i/eam a=i/ti=i% -am :43ut ,e74#t;/,u-se ;/cet ,e /oi% ;/s7#e ca74tul a7#o7iat al c;m7ului. *;/, 7lec4% #amase#4m t4cu=i. Du74 o t4ce#e ,e c;te:a mi/ute% ;l au3ii 7e Ma.o/y exclam;/,E J Ia te uit4 N le-te-te ce Iace N *um eu /ici /u #4s7u/,eam% /ici /u-mi #i,icam oc.ii% Ma.o/y exclam4 ,i/ /ouE J Ia te uit4 N... le-te% m4% ce 1o$o#o2 aiu#itN J Dac4 ;/t#ea14 cum:a cum /e c.eam4% am 3is eu% tu s4 Iii Mu#7.y $i eu (mit.. Nu /e-am mai s7us /imic. *.i13uiam ,ac4 s4 7lec sau /u% c;/, omul s-a ;/a7oiat $i s-a a$e3at ia# l;/24 /oi. A1ia U9 se a$e3ase% c4 Ma.o/y 34#i 7isica ce-i sc47ase% s4#i ;/ 7icioa#e si 7o#/i s-o 2o/easc4 7este c;m7. (t#4i/ul si cu mi/e u#m4#eam 2oa/a. Pisica sc474 ,i/ /ou% c4=4#;/,u-se 7e u/ 3i,% ia# Ma.o/y se a7uc4 s4 a#u/ce cu 7iet#e ,u74 ea. *;/, se satu#4% ;/ce7u s4 cut#eie#e ale/e cel4lalt ca74t al c;m7iei. Du74 c;t:a tim7% omul ;mi :o#1i. (7use c4 7#iete/ul meu e u/ 14iat Ioa#te s4l1atic si m4 ;/t#e14 ,ac4 e#a ,es 1iciuit la scoal4. E#a c;t 7e-aci s4 #4s7u/, cu i/,i2/a#e c4 /oi /u e#am ele:i ai $colii ,e stat ca s4 Iim 1iciui=i% cum 3icea el J ,a# am t4cut I/t#4 acum ;/ su1iectul 7e,e7si#ii as7#e a 14ie=ilo#. De 7a#c4 ia#4$i i#e3isti1il at#ase ,e :o#1ele #ostite% 2;/,u#ile lui 74#eau s4 se tot #oteasc4 ;/cet ;/ Du#ul /oului lo# ce/t#u. (7use c4 14ie=ii ,e Ielul 4sta t#e1uie 1iciui=i J si 1i/e 1iciui=i. *;/, u/ 14iat e s4l1atic $i /e,isci7li/at% /imic /u-i Iace mai 1i/e ,ec;t o 1iciuial4 3,#a:4/4. De2ea1a- 7oc/e$ti 7este m;/4 o#i ;l iei la 7almeH ce-i t#e1uie e o 1iciuial4 1u/4% s4- ustu#e. (u#7#i/s ,e aseme/ea se/time/te% I4#4 :oie ;mi #i,icai oc.ii s7#e ,;/sul. Am ;/t;l/it 7#i:i#ea u/ei 7e#ec.i ,e oc.i ,e-u/ :e#,e ;/c.is% ca#e m4 sc#utau ,e su1 o I#u/te 3:;c/i/,4. Mi-am ;/to#s ia#4$i 7#i:i#ile ;/ alt4 ,i#ec=ie. Omul ;$i co/ti/ua mo/olo2ul. P4#ea s4 Ii uitat ,e #ece/tul s4u li1e#alism. (7u/ea c4 ,e-a# ,a el o,at4 7este :#eu/ 14iat :o#1i/, cu Iete sau 7este :#eu/ul ca#e a#e o ,#42u=4% -a# 1iciui si ia# -a# 1iciuiH ca s4- ;/:e=e mi/te s4 /u se mai =i/4 ,u74 Iete. Qi ,ac4 a# ,a 7este :#eu/ 14iat ca#e a#e o ,#42u=4 si mi/te c4 /-a#e% i-a# t#a2e o 1iciuial4 cum /u s-a mai 7ome/it ,e c;/, e lumea. (7u/ea c4 a# Iace u/a ca asta cu cea mai ma#e 7l4ce#e% ;mi ,esc#ia cum a# 1iciui el 7e u/ astIel ,e 14iat% ca $i cum mi-a# Ii ,e3:4luit o tai/4 com7licat4. (7u/ea c4 a# sim=i o 7l4ce#e 2#o3a:4 s4 Iac4 u/a ca astaH $i 2lasul s4u mo/oto/% 7e c;/, m4 i/i=ia ;/ tai/4% ,e:e/ea a7#oa7e ,uios% 74#ea s4 m4 #oa2e s4- ;/=ele2. Am a$te7tat 7;/4 $i-a ;/t#e#u7t ia# mo/olo2ul. A7oi m-am sculat 1#usc. *a /u cum:a s4-mi t#4,e3 a2ita=ia% am mai 341o:it c;te:a cli7e% I4c;/,u-m4 c4-mi le2 $i#etu#ile

UA 7a/toIilo# $i a7oi i-am s7us c4 t#e1uie s4 7lec $i i-am ,at 1u/4-3iua. Am suit calm 7o:;#/i$ul% ,a# ;mi 3:;c/ea i/ima iute% ,e I#ic4 s4 /u m4 ;/$Iace 7e la s7ate. *;/, am aDu/s 7e coast4% m-am ;/to#s $iM% I4#4 s4 m4 uit la el% am st#i2at ta#e 7este c;m7ieE KMu#7.yNL @lasul meu a:ea u/ acce/t ,e 1#a:u#4 Io#=at4 $i e#am #u$i/at ,e mesc.i/a mea st#ata2em4. A t#e1uit s4 mai st#i2 o ,at4 acel /ume% ;/ai/te ca Ma.o/y s4 m4 :a,4 si s4 .4uie ,#e7t #4s7u/s. *um ;mi mai 14tea i/ima% 7e c;/, el ale#2a ,e-a cu#me3i$ul c;m7iei s7#e mi/eN Ale#2a ,e 7a#c4 mi-a# Ii :e/it ;/ aDuto#. Ia# eu sim=eam o 7#oIu/,4 c4i/=4H c4ci ;/ i/ima mea tot,eau/a ;l ,is7#e=uisem /i=el. U7 <titlu>A&ABIA No#t. &ic.mo/, (t#eet Iii/, o Iu/,4tu#4% e#a li/i$tit4% ;/ aIa#4 ,e o#a c;/, li se ,4,ea ,#umul 14ie=ilo# ,e la Qcoala 5#a=ilo# *#e$ti/i. O cas4 /elocuit4% cu ,ou4 catu#i% sta ;/ ca74tul u/,e se ;/Iu/,a st#a,a% 7e u/ te#e/ 74t#at% ,es74#=it4 ,e :eci/ele ei. *elelalte case ale st#43ii% co/$tie/te ,e :ie=ile cu:ii/cioase ,i/4u/t#ul lo#% se 7#i:eau cu Ie=e 74m;/tii% im7e#tu#1a1ile. Locata#ul a/te#io# al casei /oast#e% u/ 7#eot% mu#ise ;/ salo/ul ,i/ Iu/,. ;/ toate o,4ile moc/ea u/ ae# muce24it ,e c;t st4tuse ;/c.is% $i c4ma#a ,i/,4#4tul 1uc4t4#iei e#a 7li/4 cu mo#ma/e ,e .;#tii :ec.i% le74,ate. P#i/t#e ele am 24sit c;te:a c4#=i% cu co7e#tele ;m1#4cate ;/ .;#tie si cu 7a2i/ile ;/c#e=ite $i Dila:eE $tare:ul ,e +alte# (cott% Co! municantul cucernic $i Bemoriile lui idoc?(. ;mi 7l4cea aceasta ,i/ u#m4 Iii/,c4 7a2i/ile ;i e#au 2al1e/e% ;/ 2#4,i/a 74#42i/it4 ,i/ s7atele casei se ;/4l=a ;/ miDloc u/ m4# si mai c#e$teau c;te:a tuIi$u#i #43le=eE su1 u/ul ,i/ ele am 24sit 7om7a ,e 1iciclet4% #u2i/it4% a ultimului locata#. 5usese u/ 7#eot Ioa#te ca#ita1ilH ;$i l4sase 7#i/ testame/t to=i 1a/ii u/o# i/stitu=ii% ia# mo1ila ,i/ cas4 su#o#ii sale. *;/, :e/eau 3ilele scu#te ,e ia#/4% amu#2ea ;/ai/te s4 /e Ii #i,icat ,e la mas4. P;/4 s4 /e ;/t;l/im ia# ;/ st#a,4% casele se ;/tu/ecau. 5;sia ,e ce# ,easu7#a /oast#4 e#a ,e u/ :io#iu ce se sc.im1a /eco/te/it $i s7#e ca#e Ieli/a#ele st#43ii ;$i ;/,#e7tau lumi/ile 7ali,e. Ae#ul #ece /e ;m7u/2ea% ,a# /e Ducam 7;/4 /e ,o2o#ea tot t#u7ul. Ti7etele /oast#e st;#/eau ecou#i 7e st#a,a li/i$tit4. DesI4$u#a#ea Docu#ilo# /e 7u#ta 7#i/ ulicioa#ele ;/tu/e<Not4> +ugene Krancois idoc? ((&&2!(52&", cele1#u a:e/tu#ie# $i esc#oc I#a/ce3% aDu/s $eI al Poli=iei ,e (i2u#a/=4 ,i/ Pa#is% auto# al u/o# Bemorii.

<S/ot4> U" cate $i /o#oioase ,i/,4#4tul caselo#% u/,e ;/I#u/tam oc4#ile t#i1u#ilo# ,e /ecio7li=i ,i/ cocioa1e% 7#i/ 2#4,i/ile ;/tu/ecoase% musti/, ,e ume3eal4% u/,e se #i,icau mi#osu#i ,i/ 2#o7ile ,e 2u/oaie% s7#e 2#aD,u#ile ;/tu/ecoase% ;/mi#esmate% u/,e :i3itiul =es4la si lust#uia caii sau 3,#4/24/ea melo,ios ,i/ al4mu#ile .amu#ilo#. *;/, /e ;/to#ceam ;/ st#a,4% 24seam cu#=ile ,i/ s7ate lumi/ate ,e l4m7ile ce se a7#i/sese#4 7#i/ 1uc4t4#ii. De34#eam cum:a 7e u/c.iu-meu coti/, ,u74 col=% /e 7iteam ;/ um1#4 7;/4- :e,eam i/t#at ;/ cas4. (au ,ac4 ie$ea ;/ 7#a2 so#a lui Ma/2a/% ca s4- c.eme 7e I#ate-s4u la ceai% o u#m4#eam ,i/ a,47ostul /ost#u ,e um1#4% cum isco,ea ,i/ oc.i st#a,a ,e-o 7a#te $i ,e alta. A$te7tam s4 :e,em ,ac4 mai st4 sau i/t#4 ;/ cas4 si% ,ac4 #4m;/ea% ie$eam ,i/ um1#4 si- u#mam #esem/a=i 7e Ma/2a/. Ea /e a$te7ta ;/ 7#a2 si #a3a ,e lumi/4 ce se st#ecu#a 7#i/ u$a ;/t#e,esc.is4 ;i ,ese/a silueta% ;/ai/te ,e a se su7u/e% I#ate-s4u tot,eau/a o mai /ec4Dea /i=el J $i ;/t#e tim7 eu st4m l;/24 2#ilaD si o 7#i:eam. *;/, ;$i mi$ca t#u7ul% i se le24/a #oc.ia $i Iu/ia m4t4soas4 a 74#ului se 3:;#lea ,e colo-colo. ;/ Iieca#e ,imi/ea=4% culcat 7e ,u$umeaua salo/ului ,i/ Ia=4% ;i su7#a:e2.eam u$a. (to#ul e#a t#as 7;/4 la ,ou4 ,e2ete ,e 7e#:a3% ;/c;t /u 7uteam Ii :43ut. *;/, ie$ea ;/ 7#a2% ;mi s4#ea i/ima. Ale#2am ;/ .ol% ;mi ;/sI4cam 2.io3,a/ul $i o u#mam. Nu sc474m ,i/ oc.i silueta ei 1#u/4 $i% c;/, aDu/2eam la 7u/ctul u/,e /i se ,es74#=eau ,#umu#ile% 2#41eam 7asul $i t#eceam 7e l;/24 ea. A$a I4ceam ;/ Iieca#e ,imi/ea=4. Nicio,at4 /u-i :o#1isem mai mult ,e c;te:a cu:i/te ;/t;m7l4toa#e $i% totu$i% /umele ei ;mi ;/:474ia tot s;/2ele /e#o,. Ima2i/ea ei m4 ;/so=ea c.ia# ;/ locu#ile cele mai ostile #oma/tismului% ;/ se#ile ,e s;m14t4% c;/, m4tu$4-mea ;$i I4cea cum74#4tu#ile% t#e1uia s4 me#2 si eu% ca s-o aDut s4 ,uc4 7ac.etele. (t#414team st#43ile sc;/teietoa#e ,e lumi/i J ;m1#;/ci=i ,e 14#1a=i 1e=i $i ,e Iemei ce se tocmeau la t;#2uieli J 7#i/t#e ;/Du#4tu#ile mu/cito#ilo#% lita/iile st#i,e/te ale 14ie=ilo# ,e 7#4:4lie st#4Dui/, 7uti/i cu .alci ,e 7o#c% 7salmo,ie#ile c;/t4#e=ilo# ,e st#a,4 ;/2;/;/, 7e /as U! c;te u/ come all you(,es7#e OMDo/o:a/ &ossa% sau c;te o 1ala,4 ,es7#e :iteDiile =4#ii /oast#e. 0oate aceste 32omote se co/to7eau 7e/t#u mi/e ;/t#-o si/2u#4 se/3a=ie :ieE m4 :e,eam ;/ ;/c.i7ui#e 7u#t;/,u-mi /eati/s 7oti#ul sIi/t 7#i/ mul=imea :#4Dma$ilo#% ;/ u/ele cli7e /umele ei ;mi :e/ea 7e 1u3e ;/ st#a/ii #u24ciu/i $i c;/t4#i ,e lau,4% ce-mi #4m;/eau mie ;/sumi /e;/=elese. A,esea mi se um7leau oc.ii ,e lac#imi F,e ce% /u $tiamG $i u/eo#i 74#ea c4-mi i/u/,4 tot 7ie7tul u/ 7oto7 ce-mi 7o#/ea ,i/ i/im4. La :iito# m4 2;/,eam 7#ea 7u=i/. Nu $tiam ,e-i :oi :o#1i :#eo,at4 o#i /u% sau% ,e a:eam s4-i :o#1esc% ;/ ce Iel ;i :oi ex7#ima co/Iu3a mea a,o#a=ie. Da# t#u7ul ;mi e#a ca o .a#I4% ia# cu:i/tele si 2estu#ile ei e#au ,e2etele ce ale#2au 7e st#u/e. ;/t#-o sea#4 m-am ,us ;/ salo/ul ,i/ s7ate ;/ ca#e mu#ise 7#eotul. E#a o sea#4 ;/tu/ecat4 si 7loioas4 $i toat4 casa sta cuIu/,at4 ;/ t4ce#e. P#i/t#-u/ oc.i ,e 2eam s7a#t% au3eam 7loaia i31i/, 74m;/tul% /eco/te/itele-i ace su1=i#i Duc;/,u-se ;/ I42a$ele clisoase. O#eu/ Ieli/a# sau :#eo

Ie#east#4 lumi/at4 lic4#ea Dos% ;/ ,e74#ta#e. E#am #ecu/osc4to# c4 :4, at;t ,e 7u=i/. 0oate sim=u#ile mele 7a#c4 a# Ii :#ut s4 se ;/:4luie si% ,;/,u-mi seama c4 e#am 7e cale s4 alu/ec ;/ /esim=i#e% mi-am ;/cle$tat 7almele u/a ;/t#-alta 7;/4 au ;/ce7ut s4-mi t#emu#e% mu#mu#;/, me#euE KO% ,#a2oste N O% ,#a2oste NL I/ cele ,i/ u#m4% ea a Iost cea ca#e mi-a :o#1it. *;/, mi-a a,#esat 7#imele cu:i/te% am Iost at;t ,e 3474cit% c4 /-am $tiut ce s4 #4s7u/,. M-a ;/t#e1at ,ac4 o s4 me#2 h)rabia. Nu mai $tiu ,ac4 am #4s7u/s ,a sau /u. (7u/ea c4 e u/ 1a3a# ,e 1i/eIace#e s7le/,i, $i c4 ei i-a# 7l4cea 2#o3a: s4 mea#24 s4- :a,4. J Qi ,e ce /u te ,uci P Pe c;/, :o#1ea% #4sucea ;/t#u/a o 1#4=a#4 su1=i#e ,e a#2i/t ce-o 7u#ta la ;/c.eietu#a m;i/ii. (7use c4 /u 7utea me#2e ;/ s47t4m;/a aceea% 7e/t#u c4 la 7e/sio/ul ,e maici <Not4> . *;/tec 7o7ula# ca#e c.eam4 7u1licul s4 se al4tu#e la c;/tatFe/2l.G.

<S/ot4> 3B u/,e ;/:4=a ea se o#2a/i3ase#4 /i$te ;/t#u/i#i ,e #ecule2e#e. 5#atele ei si al=i ,oi 14ie=i se lu7tau s4-si ia u/ul altuia se7cile si #4m4sese#4m si/2u#i l;/24 2#ilaD. Ea se =i/ea ,e i u/a ,i/t#e s42e=ile 2#atiilo#% a7lec;/,u-si ca7ul s7#e mi/e. Lumi/a Ieli/a#ului ,i/ ,#e7tul 7o#=ii /oast#e ;i cu7#i/,ea li/ia u/,uioas4 a 2;tului al1% ;i lic4#ea ;/ 74# $i c4,ea asu7#a m;i/ii ,e 7e 2#ilaD% lumi/;/,-o. *4,ea asu7#a u/ei 74#=i a #oc.iei si ,a ;/ :ilea2% cum sta a$a% ;/ :oie% ti:ul al1 al u/ui Du7o/. J *e 1i/e ,e ,um/eata c4 7o=i s4 te ,uciN a 3is ea. J Dac4 m4 ,uc% i-am #4s7u/s% o s4-=i a,uc ce:a. Yte /e/um4#ate /e1u/ii /u-mi #4:4$i#4 2;/,u#ile% 3i $i /oa7te% ;/ce7;/, ,i/ acea sea#4N As Ii ,o#it s4 /imicesc 7licticoasele 3ile i/te#me,ia#e. M4 i#itau ;/,ato#i#ile $cola#e. (ea#a t;#3iu% ;/ came#a mea% sau 3iua ;/ clas4% c.i7ul ei se st#ecu#a ;/t#e mi/e $i 7a2i/a 7e ca#e m4 st#4,uiam s-o citesc. (ila1ele cu:;/tului )rabia st#414teau t4ce#ea ;/ ca#e se sc4l,a cu exalta#e suIletul meu $i m4 ;/:4luiau ;/t#-o :#aD4 a O#ie/tului. Am ce#ut :oie s4 m4 ,uc s;m14t4 sea#a la 1a3a#. M4tu$4-mea Iu su#7#i/s4H s7e#a s4 /u Iie :#eo c.estie ,e-a I#a/cmaso/ilo#% ;/ clas4 /u #4s7u/,eam la 7#ea multe ;/t#e14#i. Oe,eam ex7#esia ,e 7e c.i7ul 7#oIeso#ului t#ec;/, ,e la ama1ilitate la as7#imeH s7e#a c4 /u s;/t 7e cale s4 ,e:i/ u/ le/e$. Nu-mi 7uteam a,u/a 2;/,u#ile #4t4citoa#e. M4 im7acie/tau mai toate t#e1u#ile se#ioase ale :ie=iiH acum% c;/, se i/te#7u/eau ;/t#e mi/e si ,o#ul meu% ;mi 74#eau Docu#i co7il4#e$ti% u#;te $i se#1e,e Docu#i co7il4#e$ti. (;m14t4 ,imi/ea=a i-am ami/tit u/c.iului meu c4 ,o#eam s4 m4 ,uc la 1a3a# ;/ acea sea#4. (e tot ;/:;#tea 7e l;/24 cuie#ul ,i/ .ol% c4ut;/, ,e 3o# 7e#ia ,e 74l4#iiH ;mi #4s7u/se scu#tE J Da% 14iete% $tiu. 5ii/, u/c.iu-meu ;/ .ol% /u m4 7uteam ,uce ;/ salo/ul ,i/ Ia=4% ca s4 stau la Ie#east#4. (im=eam 7luti/, ;/ cas4 o 7#oast4 ,is7o3i=ieH m-am ;/,#e7tat a2ale s7#e 3 $coal4. Ae#ul e#a /ec#u=4to# ,e as7#u $i ;/ i/im4 ;/ce7eau a-mi ;/col=i teme#i. *;/, m-am ;/to#s acas4 7e/t#u ,eDu/% u/c.iu-meu /u se ;/a7oiase. Da# e#a ;/c4 ,e:#eme. Am $e3ut c;t:a tim7 cu oc.ii la ceaso#/ic $i% c;/, tic4itul lui a ;/ce7ut s4 m4 i#ite% am ie$it ,i/ came#4. Am u#cat sc4#ile s7#e catul ,e sus. O,4ile ;/alte% #eci% 2oale $i cuIu/,ate ;/ 7e/um1#4% m4 u$u#a#4 $i t#ecui ,i/ came#4 ;/ came#4 c;/t;/,. P#i/ Ie#east#a ,i/ Ia=4 ;mi :e,eam to:a#4$ii ,e Doac4 31e/2ui/,u-se Dos ;/ st#a,4. Ti7etele lo# aDu/2eau 7;/4 la mi/e sti/se $i /e,eslu$ite. Mi-am #e3emat I#u/tea ,e 2eamul #ece si am 7#i:it 7este ,#um c4t#e casa ;/tu/ecat4 ;/ ca#e t#4ia ea. Ooi Ii stat a$a :#eo o#4% I4#4 s4 :4, ,ec;t silueta ;/ #oc.ie 1#u/4% 7#oiectat4 ,e ima2i/a=ia mea% si lumi/a Ieli/a#ului ;/:4lui/,u-i ,isc#et li/ia u/,uioas4 a 2;tului% m;/a a$e3at4 7e 2#atii% ti:ul ,e su1 #oc.ie. *;/, m-am ;/to#s Dos% am 24sit-o 7e ,oam/a Me#ce# se3;/, l;/24 Ioc. E#a o Iemeie 14t#;/4% 2u#ali:4% :4,u:a u/ui c4m4ta#H colec=io/a tim1#e Iolosite% ;/ /u $tiu ce sco7 7ios. Am Iost /e:oit s4 ;/,u# Ilec4#eala ,i/ Du#ul me-

sei ,e ceai. E#am la mas4 ,e mai 1i/e ,e o o#4 $i u/c.iul meu tot /u :e/ea. Doam/a Me#ce# se #i,ic4 s4 7leceE ;i 74#ea #4u c4 /u mai 7utea a$te7ta% ,a# e#a t#ecut ,e o7t si ei /u-i 7l4cea s4 stea 7e-aIa#4 t;#3iu% Iii/,c4 ae#ul ,e sea#4 ;i I4cea #4u. Du74 ce 7lec4% am ;/ce7ut s4 m4 7lim1 ;/ sus $i-/ Dos 7#i/ o,aie% st#;/2;/, ,i/ 7um/i. M4tu$4-mea 3iseE J M4 tem c-o s4 t#e1uiasc4 s4 #e/u/=i la 1a3a#ul t4u% ;/ ast4 sea#4 a Dom/ului /ost#u. La o#a /ou4 am au3it c.eia u/c.iului meu #4suci/,u-se ;/ 1#oasca u$ii ,e la i/t#a#e. L-am au3it :o#1i/, si/2u# $i am au3it cuie#ul ,i/ .ol cl4ti/;/,u-se su1 7o:a#a 7alto/ului s4u. Qtiam cum s4 i/te#7#ete3 aceste sem/e. L-am l4sat o 1ucat4 ,e :#eme s4 m4/;/ce li/i$tit si a7oi -am #u2at s4-mi ,ea 1a/ii ca s4 m4 ,uc la 1a3a#. Uitase. J Oame/ii acuma-s ;/ 7at si au $i a7ucat s4 t#a24 u/ 7ui ,e som/% 3ise el. N-am 3;m1it. M4tu$4-mea ;i s7use cu e/e#2ieE

3U J Nu 7o=i s4-i ,ai 1a/ii $i s4-l la$i s4 7lece P Destul c4 -ai I4cut s4 te a$te7te 7;/4 la o#a asta. U/c.iu-meu s7use c4-i 7a#e Ioa#te #4u% ,a# uitase. Mai s7use c4 el% u/ul% c#e,ea ;/ :ec.ea 3ical4E KNumai mu/c4% I4#4 Doac4% ;l Iace 7e JacR 7#ost toac4L. M4 ;/t#e14 u/,e :oiam m4 ,uc si ,u74 ce i-am s7us 7e/t#u a ,oua oa#4% m4 ;/t#e14 ,ac4 cu/osc 7oe3ia E )rabul i ia r/mas bun de la calul s/u. *;/, ie$eam ,i/ 1uc4t4#ie% e#a 7e cale s4-i #ecite m4tu$ii 7#imele :e#su#i ale 7oe3iei. Ti/eam st#;/s ;/ m;/4 u/ Ilo#i/ si m4 ;/,#e7tam cu 7a$i ma#i s7#e 2a#4% co1o#;/, st#a,a Bucl,/2.am. Oe,e#ea st#43ilo# a2lome#ate ,e cum74#4to#i $i st#4luci/, ,e lumi/i ;mi ami/ti =i/ta c4l4to#iei mele. Am luat loc ;/t#-u/ com7a#time/t ,e clasa a t#eia al u/ui t#e/ 2ol. Du74 o a$te7ta#e i/tole#a1il ,e lu/24% t#e/ul se u#/i le/e$ ,i/ sta=ie. (e t;#; ;/ai/te% 7#i/t#e case ,4#474/ate si 7este #;ul scli7ito#% ;/ 2a#a +estla/, &o- o mul=ime ,e lume s-a ;m1ul3it s7#e u$ile com7a#time/telo#H ,a# .amalii i-au ,at la o 7a#te% s7u/;/, c4 4sta e#a u/ t#e/ s7ecial 7e/t#u 1a3a#. Am #4mas si/2u# ;/ :a2o/ul 2ol. Du74 c;te:a mi/ute% t#e/ul a o7#it ;/ ,#e7tul u/ui 7e#o/ im7#o:i3at ,i/ sc;/,u#i. Ie$i/, ;/ st#a,4% am :43ut% 7e ca,#a/ul lumi/at al u/ui ceas% c4 e#a 3ece I4#4 3ece mi/ute% ;/ Ia=a mea% 7e o cl4,i#e ma#e% se #4sI4=au lite#ele ma2ice. N-am Iost ;/ sta#e s4 24sesc /ici u/a ,i/t#e i/t#4#ile cu $ase 7e/i $i% tem;/,u-m4 s4 /u se ;/c.i,4 1a3a#ul% m-am st#ecu#at #e7e,e 7#i/t#-o u$4 tu#/a/t4% ;/m;/;/, u/ $ili/2 u/ui 14#1at ce 74#ea ta#e o1osit. M-am :43ut ;/t#-o sal4 ma#e% ;/ci/s4 la Dum4tatea ;/4l=imii ei ,e o 2ale#ie% A7#oa7e toate sta/,u#ile se ;/c.isese#4 $i ;/ cea mai ma#e 7a#te a s4lii e#a ;/tu/e#ic. &ecu/oscui t4ce#ea ,e ca#e e 74t#u/s4 o 1ise#ic4 ,u74 ce s-a te#mi/at sluD1a. M-am ;/,#e7tat timi, c4t#e ce/t#ul 1a3a#ului. *;=i:a oame/i e#au a,u/a=i ;/ Du#ul sta/,u#ilo# ce mai #4m4sese#4 ,esc.ise% ;/ Ia=a u/ei co#ti/e ,easu7#a c4#eia e#au sc#ise cu 1ecu#i colo#ate cu:i/tele CafL chantant, ,oi 14#1a=i /um4#au 1a/i 7e o ta:4. Ascultam 3u#uitul mo/e3ilo#. 33 Ami/ti/,u-mi cu 2#eutate 7e/t#u ce :e/isem% am t#ecut c4t#e u/ul ,i/t#e sta/,u#i $i am ;/ce7ut s4 ce#cete3 :asele ,e 7o#=ela/ si se#:iciile ,e ceai 7ictate cu Ilo#i. La i/t#a#ea sta/,ului% o ,om/i$oa#4 st4tea ,e :o#14 si #;,ea cu ,oi ,om/i ti/e#i. Am #ema#cat 7#o/u/=ia lo# e/2le3easc4% ascult;/, :a2 ce :o#1eau. J O% ,a# /-am s7us /icio,at4 a$a ce:a N J O% 1a ,a N J O% /uN J N-a s7us a$a P J Da. Am au3it $i eu. J O% ce...sco#/eal4N O1se#:i/,u-m4% ,om/i$oa#a se a7#o7ie $i m4 ;/t#e14 ,ac4 ,o#eam s4 cum74# ce:a. 0o/ul :ocii ei /u e#a ;/cu#aDato#% 74#ea s4-mi Ii :o#1it ;m1ol,it4 ,e sim=ul ,ato#iei. Am 7#i:it umil :asele ;/alte ,e 7iat#4 ca#e% aseme/ea u/o# se/ti/ele o#ie/tale% 74#eau s4 stea ,e 2a#,4% ,e Iiece 7a#te% la i/t#a#ea ;/tu/ecat4 a sta/,ului% $i am mu#mu#atE J Nu% mul=umesc. Dom/i$oa#a sc.im14 7o3i=ia u/ei :a3e $i se ;/toa#se

ia# la cei ,oi ti/e#i. &e;/ce7u#4 ,iscu=ia ,e mai ;/ai/te. De :#eo ,ou4 o#i ,om/i$oa#a ;/toa#se ca7ul $i a#u/c4 o 7#i:i#e c4t#e mi/e. Qtii/, 1i/e c4-i i/util% 341o:eam totu$i ;/ Ia=a sta/,ului ei% 7e/t#u a Iace s4 7a#4 mai #eal i/te#esul meu 7e/t#u o1iectele ex7use. A7oi m-am ;/,e74#tat a2ale $i am me#s 7;/4 s7#e miDlocul 1a3a#ului. Am l4sat s4 ca,4 cei ,oi 7e/i al4tu#i ,e ceilal=i $ase ,i/ 1u3u/a#. Am au3it u/ 2las st#i2;/, ,i/t#-u/ ca74t al 2ale#iei c4 se sti/2e lumi/a. Pa#tea ,e sus a s4lii se cuIu/,ase ;/ ;/tu/e#ic. &i,ic;/,u-mi 7#i:i#ea s7#e acea ;/tu/ecime m-am :43ut ca 7e o Iii/=4 ;m1ol,it4 si 1atDoco#it4 ,e :a/itateH si mi s-au ;/c.is oc.ii ,e ,u#e#e $i ,e m;/ie.

3W <titlu>EOELINE Qe,ea la Ie#east#4 $i 7#i:ea cum se l4sa sea#a 7este uli=4. Ti/ea ca7ul #e3emat ,e 7e#,ele si ;/ /4#i ;i st4#uia mi#osul c#eio/ului 7#4Iuit. E#a o1osit4. &a# t#ecea c;te ci/e:a. U/ 14#1at ie$i ,i/ ultima cl4,i#e $i lu4 ,#umul s7#e cas4H ;i au3i 7a$ii 1oc4/i/, ,e-a lu/2ul t#otua#ului ,e asIalt si a7oi sc;#=;i/, 7e aleea cu 7iet#i$ ,i/ Ia=a caselo# celo# /oi% #o$ii. Pe :#emu#i e#a u/ mai,a/ acolo% u/,e se Ducau ;/ Iieca#e sea#4 cu co7iii :eci/ilo#. A7oi cum74#ase locul u/ om ,i/ BelIast $i 3i,ise case 7e el J /u ca ale lo#% mici $i /e2#icioase% ci case lumi/oase% ,e c4#4mi,4% cu aco7e#i$u#ile scli7itoa#e. 0o=i co7iii uli=ei se Ducau 7e mai,a/ul acela J Da:i/ii% +ate#ii% Du//ii% micul ?eo2.% sc.ilo,ul% ea% I#a=ii si su#o#ile ei. Numai E#/est /u se Duca /icio,at4H e#a 7#ea ma#e 7e/t#u a$a ce:a. 0aic4-s4u a:ea o1iceiul s4-i 2o/easc4 ;/ cas4% lu;/,u-i la Iu24 ,e 7e mai,a/ cu 14=ul lui ,e 7o#um1a#. Da# ,e o1icei micul ?eo2. I4cea 7e sa/ti/ela $i ,4,ea ala#ma c;/, ;l :e,ea :e/i/,. 0otu$i% acum i se 74#ea c4 Iusese#4 Ie#ici=i 7e :#emea aceea. 0ata /u e#a ;/c4 at;t ,e ;/#4itH si-a7oi% t#4ia mama. 0#ecuse mult ,e-atu/ciH ea $i I#a=ii $i su#o#ile /u mai e#au co7iiH mama mu#ise. 0i33ie Du// mu#ise $i ea% ia# +ate#ii se ;/a7oiase#4 ;/ A/2lia. 0oate se sc.im14. Acum 7leca si eaH ca si ceilal=i% u#ma s4 se ,uc4 $i ea ,e acas4. *asa lo# N ;$i 7u#t4 oc.ii ;m7#eDu#ul came#ei% st4#ui/, asu7#a Iiec4#ui luc#u ;/ 7a#teH ;i e#au toate at;t ,e 1i/e cu/oscute N O ,at4 7e s47t4m;/4 le scutu#ase ,e 7#aI J a/i ,e-a #;/,ul J $i se mi/u/ase ,e u/,e Dum/e3eu se a,u/a at;ta 7#aI. Poate /-a:ea s4 mai :a,4 /icio,at4 luc#u#ile astea% at;t ,e a7#o7iate% ,e ca#e /u :isase /icio,at4 s4 se ,es7a#t4. Qi c;/, te 2;/,e$ti c4 ;/ to=i a/ii 4$tia /u 7utuse aIla /umele 7#eotului ,i/ Ioto2#aIia ca#e 39 se ;/24l1e/ea a24=at4 7e 7e#ete ,easu7#a a#mo/iului% al4tu#i ,e lito2#aIia ;/ culo#i% cu ;/2e#ul ;/t;m7i/;/,-o 7e Bi/ecu:;/tata Ma#2a#eta M4#ia AlacoZue. 5usese cole2 ,e $coal4 cu taic4-s4u. De c;te o#i a#4ta :#eu/ui musaIi# Ioto2#aIia% taic4-s4u s7u/ea ,oa# at;t% c;/, t#ecea 7e l;/24 eaE J E la Mel1ou#/e acum. *o/sim=ise s4 7lece% s4-si lase casa. Oa#e I4cea u/ luc#u cumi/te P ;/ce#c4 s4 c;/t4#easc4 Iiece latu#4 a 7#o1lemei. O#icum% acas4 a:ea a,47ost si .#a/4H ;i a:ea 7e cei 7e ca#e-i $tiuse toat4 :ia=a ;/ 7#eaDm4. Bi/e;/=eles c4 t#e1uia s4 mu/ceasc4 ,i/ 2#eu% si acas4 $i la sluD14. *e-au s4 s7u/4 ,e ea la ma2a3i/ c;/, o# s4 aIle c4 a Iu2it c-u/ 14iat P Oo# s7u/e c4-i o /e#oa,4H o# s4 ,ea u/ a/u/= $i locul ei :a Ii ocu7at ,e alta. Dom/i$oa#a @4:a/ a#e s4 se 1ucu#e. 0ot,eau/a o 7e#secutase% mai ales ,e Ia=4 cu lumea. KDom/i$oa#4 6ill% /u :e3i c4 ,oam/ele a$tea7t4 PN Mai #e7e,e% ,om/i$oa#4 6ill% te #o2NL Nu se ,es74#=ea cu 74#e#e ,e #4u ,e ma2a3i/. Da# ;/ c4mi/ul ei cel /ou% ,e7a#te% ;/t#-o =a#4 st#4i/4% /u :a mai Ii a$a. A#e s4 Iie m4#itat4% ea% E:eli/e. Lumea a#e s-o #es7ecte atu/ci. N-a#e s4 Iie t#atat4 cum Iusese maic4-sa. *.ia# $i acum% cu toate c4 t#ecuse ,e /ou4s7#e3ece a/i% i/t#a ;/ 7a/ic4 u/eo#i% c;/, ;$i ie$ea ,i/

Ii#e tata. Qtia c4 ,e la asta i se t#42eau 7al7ita=iile. *;/, e#au mici% /icio,at4 /u se /47ustise la ea% ca la 6a##y si la E#/est% Iii/,c4 ea e#a Iat4H ,a# ,e la u/ tim7 ;/ce7use s-o ame/i/=e% s4 st#i2e J c4 ce i-a# Iace...,e /u s-a# 2;/,i la #47osata maic4-sa. Acum /-a:ea 7e /ime/i s-o a7e#e. E#/est mu#ise% ia# 6a##y% ca#e luc#a la o Ii#m4 ce se ocu7a cu ,eco#4#i ,e 1ise#ici% e#a mai tot,eau/a 7lecat 7e u/,e:a 7#i/ =a#4. Qi-a7oi% ;/ce7use s-o o1oseasc4 7este m4su#4 /eli7sita cio#o:4ial4 ,i/ 7#ici/a 1a/ilo#% ;/ Iiece s;m14t4 sea#4. Ea-$i ,4,ea #e2ulat toat4 leaIa J $a7te $ili/2i J si 6a##y t#imitea ;/tot,eau/a acas4 tot ce 7uteaH ,a# 2#eul e#a s4 sco=i u/ 1a/ ,e la tata. ;i s7u/ea c4 e #isi7itoa#e% c4 /-a#e 7ic ,e Du,ecat4% c4 el /ici /u se 2;/,ea s4-i ,ea 7e

3A m;/4 1a/ii lui% c;$ti2a=i cu t#u,4% ca ea s4-i a#u/ce 7e st#a,4 J $i c;te $i mai c;te J Iii/,c4 s;m14t4 sea#a e#a mai ame=it ca o#ic;/,. P;/4 la u#m4 ;i ,4,ea 1a/ii $i-o ;/t#e1a ,ac4 a:ea sau /u ,e 2;/, s4 t;#2uiasc4 7e/t#u masa ,e ,umi/ic4. Atu/ci ea t#e1uia s-o 31u2.easc4 7e u$4 c;t 7utea ,e #e7e,e% s4-$i Iac4 t;#2uielile. Ti/ea st#;/s ;/ m;/4 7o#tmo/eul ,e 7iele /ea2#4% ;/ tim7 ce-$i c#oia ,#um cu coatele 7#i/ mul=imeH si se ;/to#cea t;#3iu% cu 7o:a#a ,e 7#o:i3ii. A:ea mult ,e luc#u% s-o scoat4 la ca74t cu 2os7o,4#ia si s4-i su7#a:e2.e3e 7e cei ,oi mai mici% ca#e-i Iusese#4 l4sa=i ;/ 2#iD4% s4 se ,uc4 #e2ulat la $coal4 $i s4 m4/;/ce la tim7. Mu/cea ,i/ 2#eu J e#a o :ia=4 as7#4 J ,a# acum c;/, se 7#e24tea s-o 74#4seasc4% /-o mai 24sea c.ia# a$a ,e /e7l4cut4. E#a 7e cale s4 ;/cea74 o :ia=4 /ou4 cu 5#a/R. 5#a/R a:ea o i/im4 1u/4 $i o Ii#e 14#14teasc4% ,esc.is4. U#ma s4 7lece cu ,;/sul% cu :a7o#ul ,e sea#4% ca s4-i Iie so=ie si s4 t#4iasc4 al4tu#i ,e el la Bue/os Ai#es% u/,e o a$te7ta o cas4% u/ c4mi/ al ei. *e 1i/e ;$i ami/tea cum ;l ;/t;l/ise ;/t;ia oa#4N Locuia ;/t#-o cas4 ,e 7e $oseaua ma#e% u/,e ea o1i$/uia s4 mea#24 ;/ :i3it4 la /i$te cu/oscu=i. Pa#c4 a# Ii Iost ,oa# c;te:a s47t4m;/i ,e-atu/ciN (t4tea ;/ 7oa#t4% cu $a7ca 7e ceaI4% cu o1#a3u-i a#4miu 7este ca#e-i c4,eau $u:i=e ,e 74#. A7oi aDu/se#4 a se cu/oa$te. Oe/ea s-o ;/t;l/easc4 ;/ Ia=a ma2a3i/ului $i o co/,ucea acas4. O ,usese s4 :a,4 o7e#a Kata de :igan si ea sim=ise o ciu,at4 1ucu#ie $e3;/, al4tu#i ,e el% ;/t#-o 7a#te a teat#ului cu ca#e /u e#a o1i$/uit4. Lui ;i 7l4cea 2#o3a: mu3ica $i se 7#ice7ea 7u=i/ s4 c;/te. Lumea $tia c4 se iu1eau% $i c;/, el ;i c;/ta ,es7#e Iata ;/,#42ostit4 ,e-u/ ma#i/a#% ea se sim=ea tot,eau/a cu7#i/s4 ,e o tul1u#a#e 7l4cut4. A:ea o1iceiul s4-i 3ic4% ;/ 2lum4% Po77e/s. La ;/ce7ut% 7#iete/ia cu u/ 14iat Iusese 7e/t#u ea o ,ist#ac=ie% a7oi ;/ce7use s4 =i/4 la el. Qtia 7o:e$ti ,es7#e =4#i ;/,e74#tate% ;/ce7use ca decA!boy(, cu o li#4 7e lu/4% 7e-u/ :a7o# al li/iei Alla/% <Not4> . B4iat ca#e m4tu#4 7u/tea :asului Fe/2l.G. <S/ot4> 37 ca#e I4cea cu#se s7#e *a/a,a% ;i ;/$i#a /umele :a7oa#elo# 7e ca#e Iusese $i /umele Ielu#itelo# sale sluD1e. Na:i2ase 7#i/ (t#;mtoa#ea Ma2ella/ $i-i isto#isea ,es7#e 7ata2o/e3ii cei 2#oa3/ici. (e sta1ilise la Bue/os Ai#es $i t#ecuse ma#ea ,oa# ca s4 7et#eac4 u/ co/ce,iu ;/ =a#a sa ,e 1a$ti/4. 5i#e$te c4 tat4l ei a ,esco7e#it toat4 7o:estea si i-a i/te#3is s4 mai stea ,e :o#14 cu el. J LasM c4-i cu/osc eu 7e ma#i/a#ii 4$tiaN 3icea% ;/t#-o 3i% tata se luase la cea#t4 cu 5#a/R% $i ,e atu/ci a Iost /e:oit4 s4-$i ;/t;l/easc4 7#iete/ul 7e ascu/s. ;/tu/e#icul ;/ce7ea s4 cu7#i/,4 uli=a. Al1ul celo# ,ou4 sc#iso#i ce le =i/ea ;/ 7oal4 miDea tot mai /e,eslu$it. U/a e#a c4t#e 6a##y% cealalt4 c4t#e taic4-s4u. E#/est Iusese I#atele ei Ia:o#itH ,a# $i 7e 6a##y ;l iu1ea. 0aic4-s4u ;/ce7use s4 cam ;m14t#;/easc4 ;/ :#emea ,i/ u#m4 J 142ase ea ,e seam4 J si a:ea s4-i simt4 li7sa. U/eo#i 7utea s4 Iie Ioa#te ,#42u=. Nu ,emult% c;/, se sim=ise ea #4u $i t#e1uise s4 stea o 3i ;/ cas4% i-a citit o 7o:este cu staIii $i i-a 7#4Dit 7;i/e. Alt4 ,at4% 7e c;/, mai t#4ia mama% me#sese#4 cu to=ii la 7ic/ic% 7e m42u#a 6o-t.. Ti/ea mi/te cum ;$i

7usese taic4-s4u 1o/eta mamii 7e ca7% ca s4-i Iac4 7e co7ii s4 #;,4. 0im7ul t#ecea J a# Ii t#e1uit s4 7lece. Da# co/ti/ua s4 sa,4 la Ie#east#4% cu ca7ul #e3emat ,e 7e#,ele% i/s7i#;/, mi#osul c#eio/ului 7#4Iuit. De ,e7a#te% ,i/ Dosul uli=ei% se au3ea c;/t;/, o Ila$/et4. O $tia% melo,ia aceea. *iu,at c4 tocmai ;/ sea#a asta :e/ea s4-i ami/teasc4 I424,uiala ce i-o I<cuse mamei% I424,uiala s4-i =i/4 7e to=i laolalt4% c;t a#e s4 7oat4% ;$i ami/tea ,e ultima sea#4% 7e c;/, 1olea maic4-saH 7a#c4 se :e,ea ia# ;/ o,aia ;/41u$itoa#e $i ;/tu/ecat4% ,e 7a#tea cealalt4 a co#i,o#uluiH ,e aIa#4 se au3ea o melo,ie t#ist4% italie/easc4% ;i 3ise#4 Ila$/eta#ului s4 7lece $i-i ,4,u#4 $ase 7e/i. ;$i ami/tea cum se ;/a7oiase tata ;/ o,aia 1ol/a:ei $i s7usese cu 2las sti/2.e#itE J 5i#-a# s4 Iie ,e italie/iN Oi/ aici% la /oiN *uIu/,at4-/ 2;/,u#i% sim=ea st#ecu#;/,u-i-se 7;/4 ;/ a,;/cul Iii/=ei% ca o :#aD4% :i3iu/ea Dal/ic4 a :ie=ii ce-o ,usese maic4-sa J acea :ia=4 ,e De#tIe m4#u/te% sI;#$it4 ;/

3" /e1u/ie. (e ;/Iio#a J 7a#c4 au3ea ia# 2lasul mamei% #e7et;/, ;/t#u/a% cu /e#oa,4 st4#ui/=4E ,@Dere,aun $eraun l Dere,aun $eraun ;L (e #i,ic4 ;/t#-o su1it4 7o#/i#e ,e 2#oa34. (4 sca7eN 0#e1uie s4 sca7eN 5#a/R o s-o sal:e3e. A#e s4-i ,ea :ia=4% 7oate $i ,#a2oste. Ooia s4 t#4iasc4. De ce s4 Iie /e/o#ocit4 P A:ea $i ,;/sa ,#e7tul la Ie#ici#e. 5#a/R a#e s-o ia ;/ 1#a=e% a#e s-o cu7#i/,4 cu 1#a=ele lui. A#e s-o sca7e. (ta ;/ Io#Iota mul=imii% ;/ 2a#a ,i/ No#t. +all. 5#a/R ;i =i/ea m;/a $i ea $tia c4-i :o#1e$teH ;i tot s7u/ea ce:a ,es7#e c4l4to#ie. @a#a e#a 7li/4 ,e sol,a=i cu 1a2aDe mo.o#;te. P#i/ 7o#=ile la#2 ,esc.ise ale ,ocu#ilo#% 34#i ;/ t#eac4t :a7o#ul% 34c;/, l;/24 3i,ul c.eiului% ca o /amil4 /ea2#4% cu oc.iu#ile lumi/ate. Ea /u #4s7u/,ea /imic% ;$i sim=ea o1#aDii 7ali3i $i #eciH ,i/t#-o 7;cl4 ,e ,e3/4,eD,e% se #u2a lui Dum/e3eu s-o c4l4u3easc4% s4-i a#ate ca#e-i e#a ,ato#ia. Oa7o#ul t#imise ;/ cea=4 u/ Iluie#at 7#elu/2 $i Dal/ic. Dac4 7leca% m;i/e a:ea s4 Iie 7e ma#e% cu 5#a/R% 7luti/, ;/ /o#i ,e a1u#i s7#e Bue/os Ai#es. Biletele ,e :a7o# e#au cum74#ate. Putea s4 mai ,ea ;/a7oi ,u74 tot ce I4cuse el 7e/t#u ,;/sa P De3/4,eD,ea ;i t#e3ea o 2#ea=4 ;/ tot t#u7ul $i 1u3ele i se mi$cau me#eu% ;/ #u24ciu/e t4cut4 si Iie#1i/te. La#ma u/ui clo7ot se /47usti asu7#a i/imii ei. 5#a/R ;i a7uc4 m;/aE J 6ai,eN 0oate m4#ile lumii se #osto2oleau ;/:e#$u/ate s7#e i/ima ei. 5#a/R o t#42ea c4t#e eleH a:ea s-o ;/ece. (e a24=4 st#;/s% cu am;/,ou4 m;i/ile% ,e 1a#a ,e Iie#. J 6ai,eN J Nu N Nu N Nu N E#a cu /e7uti/=4. M;i/ile ei st#;/2eau s4l1atic Iie#ul. A#u/c4 s7#e ma#e u/ st#i24t ,e c.i/. <Not4> . Im7#eca=ie ;/ lim1a i#la/,e34. <S/ot4> 3! J E:eli/e N E:yN 5#a/R se #e7e3ise ,i/colo ,e 1a#ie#4 $i-i st#i2a s4u#me3e. Lumea ;i =i7a s4 se u#/easc4% ,a# el tot o mai c.ema. ;/toa#se s7#e ,;/sul o Ia=4 al14% i/e#t4% ca ,e a/imal /e7uti/cios. Oc.ii ei /u-i ,4,eau /ici u/ sem/ ,e ,#a2oste% ,e #4mas-1u/ sau ,e #ecu/oa$te#e. WB <titlu>Du74 cu#s4 Automo1ilele :e/eau c4t#e Du1li/ cu toat4 :ite3a% #ul;/, li/% ca /i$te mi/2i la/sate ,i/ 7#a$tie 7e I42a$ul Qoselei Naas. Pe c#easta coli/ei I/c.ico#e se a,u/ase#4 s7ectato#i ;/ 2#u7u#i com7acte% ca s4 u#m4#easc4 automo1ilele 2o/i/, ;/a7oi s7#e o#a$% $i 7#i/ aceast4 matc4 ,e s4#4cie si i/acti:itate% co/ti/e/tul ;$i #e:4#sa 1u/4sta#ea si s;#2ui/=a. ;/ #4stim7u#i% 2#4me3ile ,e s7ectato#i c.iuiau% cu :oio$ia o7#ima=ilo# #ecu/osc4to#i. (im7atia lo# ;/cli/a ;/s4 c4t#e ma$i/ile al1ast#e J ma$i/ile 7#iete/ilo# lo#% I#a/ce3ii. De altIel% I#a/ce3ii e#au a,e:4#a=ii ;/:i/24to#i. Ec.i7a lo# te#mi/ase st#4lucitH Iusese#4 clasa=i 7e locul al ,oilea si

al t#eilea% ia# co/,uc4to#ul ma$i/ii 2e#ma/e% c;$ti24toa#e% se s7u/ea c4 a# Ii ,e Ia7t 1el2ia/% ;/c;t Iiece ma$i/4 al1ast#4 e#a ;/t;m7i/at4 cu o ,u1l4 7o#=ie ,e c.iote c;/, aDu/2ea ;/ :;#Iul coli/ei% $i Iieca#e sal:4 ,e c.iote e#a 7#imit4 ,e c4t#e cei ,i/ ma$i/4 cu 3;m1ete $i ;/cli/4#i ,i/ ca7. ;/t#-u/a ,i/t#e aceste ma$i/i ele2a/te se aIla u/ 2#u7 ,e 7at#u ti/e#i% a c4#o# 1u/4 ,is7o3i=ie 74#ea 7e/t#u mome/t s4 Ii ;/t#ecut /i:elul o1i$/uit al 2alicismului :icto#ios si s4 Ii aDu/s a7#oa7e ,e exu1e#a/=4. @#u7ul celo# 7at#u ti/e#i cu7#i/,ea 7e *.a#les (A2oui/% 7#o7#ieta#ul ma$i/iiH A/,#A &i:ie#e% u/ t;/4# elect#icia/ ,e o#i2i/e ca/a,ia/4H u/ u/2u# e/o#m% cu /umele ,e Oillo/a% si u/ t;/4# ele2a/t $i ;/2#iDit 7e ca#e- c.ema Doyle. (,2oui/ F7e 7u/ctul ,e a ;/Iii/=a o ;/t#e7#i/,e#e ,e automo1ile la Pa#isG e#a 1i/e ,is7us Iii/,c4 7#imise ,e 7e acum /i$te come/3i /ea$te7tate% ia# &i:ie#e Iii/,c4 u#ma s4 Iie /umit ,i#ecto# al ;/t#e7#i/,e#iiH 1u/a ,is7o3i=ie a acesto# ,oi ti/e#i Fca#e e#au :e#iG e#a s7o#it4 si ,e succesul ma$i/ilo# I#a/ce3e. Oillo/a e#a 1i/e ,is7us ca u#ma#e a u/ui mic ,eDu/ Ioa#te satisI4c4to#% Iii/, ;/ 7lus o7timist ,i/ Ii#e. Al 7at#ulea W mem1#u al 2#u7ului e#a ;/s4 mult 7#ea a2itat ca s4 se 7oat4 sim=i ;/t#-a,e:4# 1i/e. ;/ :;#st4 ,e :#eo ,ou43eci si $ase ,e a/i% a:ea o musta=4 casta/ie $i oc.i ce/u$ii cu o ex7#esie ,estul ,e i/oce/t4. 0at4l s4u% ca#e-$i ;/ce7use ca#ie#a ca /a=io/alist a:a/sat% ;$i sc.im1ase Ioa#te ,e2#a14 o7i/iile. (t#;/sese 1a/i% Iii/, m4cela# la ?i/2sto-/% $i a7oi% ,esc.i3;/, 7#4:4lii la Du1li/ $i ;/ su1u#1ii% ;$i tot s7o#ise a:e#ea. Mai a:usese si /o#ocul ,e a ;/casa u/ele 7oli=e ,e asi2u#a#e si 7;/4 la u#m4 ,e:e/ise at;t ,e 1o2at% ;/c;t 2a3etele ,u1li/e3e 7ome/eau ,e el ca ,e u/ 7#i/= al come#=ului% ;$i t#imisese Iiul la ;/:4=4tu#4 ;/ A/2lia% s7#e a Ii e,ucat ;/t#-u/ ma#e cole2iu catolic% ia# a7oi ;l ;/sc#isese la U/i:e#sitatea ,i/ Du1li/ 7e/t#u a stu,ia ,#e7tul. Jimmy /-a 7#ea stu,iat se#ios si c;t:a tim7 a a7ucat-o 7e c4i #ele. A:ea 1a/i si e#a sim7ati3atH tim7ul $i- ;m74#=ea% ;/ mo, 1i3a#% ;/t#e ce#cu#i mu3icale $i ce#cu#i automo1ilistice. Du74 aceea a Iost t#imis 7e/t#u u/ semest#u la *am1#i,2e% s4 mai cu/oasc4 7u=i/ lumea. A,mo/est;/,u- % ,a# ;/ si/ea sa m;/,#u ,e excesele lui% taic4-s4u i-a 7l4tit ,ato#iile $i -a a,us acas4. La *am1#i,2e ;l cu/oscuse 7e (A2oui/. Deocam,at4 e#au sim7li cu/oscu=i% ,a# Jimmy 24sea o ma#e 7l4ce#e ;/ a I#ec:e/ta 7e ci/e:a ca#e :43use at;tea =4#i st#4i/e $i ,es7#e ca#e se s7u/ea c4 e 7#o7#ieta#ul celo# mai ma#i .otelu#i ,i/ 5#a/=a. Pe u/ aseme/ea 7e#so/aD Fsi aici tat4l s4u ;i ,4,ea ,#e7tateG me#ita s4- cu/o$ti% c.ia# ,e /-a# Ii Iost u/ om at;t ,e ;/c;/t4to#. Qi Oillo/a e#a amu3a/t J u/ 7ia/ist st#4lucit J ,a#% ,i/ /eIe#ici#e% Ioa#te s4#ac. Automo1ilul 2o/ea ;/ai/te :oios% cu ;/c4#c4tu#a lui ,e ti/e#et exu1e#a/t. *ei ,oi :e#i $e,eau 7e locu#ile ,i/ Ia=4% ia# Jimmy $i 7#iete/ul s4u u/2u# 7e cele ,i/ s7ate. 6ot4#;t% Oillo/a e#a ;/t#-o ,is7o3i=ie excele/t4E 7e Rilomet#i $i Rilomet#i ,e 7a#cu#s tot ;/2;/a o melo,ie cu :ocea lui a,;/c4 ,e 1as. 5#a/ce3ii la/sau 7este um4# #;setele si 2lumele lo# si a,esea Jimmy e#a /e:oit s4 ;/ti/,4 ca7ul% ;/co#,at% ca s4 7#i/,4 :o#1ele lo# iste=e. Asta /u e #a 7#ea 7l4cut% Iii/,c4 mai ,e Iiece ,at4 t#e1uia s4 2.i-

WU ceasc4 iute ;/=elesul $i s4 st#i2e o #e7lic4 7ot#i:it4% ;/I#u/t;/, cu#e/tul 7ute#/ic ce-i 14tea ;/ Ia=4. ;l mai 3474cea $i Oillo/a% ca#e-i 1;3;ia ;/co/ti/uu ;/ u#ec.i J 7e o#ici/e -a# Ii 3474cit J si 32omotul moto#ului% ,e aseme/ea. Mi$ca#ea #a7i,4 ;/ s7a=iu exalt4H /oto#ietatea% ,e aseme/eaH tot astIel $i 7osesiu/ea 1a/ilo# J t#ei temei/ice ex7lica=ii 7e/t#u sta#ea ,e a2ita=ie a lui Jimmy. ;/ acea 3i Iusese :43ut ,e mul=i 7#iete/i ;/ to:4#4$ia co/ti/e/talilo#. La co/t#ol% (A2oui/ ;l 7#e3e/tase u/uia ,i/t#e co/cu#e/=ii I#a/ce3i $i ,#e7t #4s7u/s la com7lime/tul lui mu#mu#at cu st;/24cie% Ia=a 1#o/3at4 a omului ,e la :ola/ ,e3:elise u/ $i# ,e ,i/=i al1i% st#4lucito#i. Du74 o aseme/ea ci/ste% e#a 7l4cut s4 te ;/to#ci ;/ #;/,ul lumii 7#oIa/e a s7ectato#ilo# ce-$i ,4,eau coate $i sc.im1au 7#i:i#i sem/iIicati:e. *;t ,es7#e 1a/i J ,is7u/ea% ,e Ia7t% ,e o sum4 ma#e. Lui (e2oui/ 7oate c4 /u i-a# 74#ea ma#e% ,a# Jimmy% ca#e% ;/ ciu,a u/o# e#o#i tem7o#a#e% e#a% ;/ Io/,% mo$te/ito#ul u/o# i/sti/cte soli,e% $tia 1i/e cu c;t4 2#eutate Iusese a,u/at4. *u/oa$te#e ca#e ;l I4cuse ca 7;/4 $i ;/ co/t#acta#ea ,ato#iilo# s4 74st#e3e U#/itele u/ei u$u#i/=e #e3o/a1ile. Qi ,ac4 se a#4tase at;t ,e co/$tie/t ,e t#u,a ce 3ace ;/ 1a/i% c;/, Iusese :o#1a ,oa# ,e :#eo toa/4 a u/o# ,isti/se ce#cu#i i/telectuale% cu at;t mai 74t#u/s e#a acum% c;/, se 24sea 7e 7u/ctul ,e a #isca i/:esti#ea celei mai im7o#ta/te 74#=i ,i/ a:e#ea sa. 54#4 ;/,oial4% o c.estiu/e se#ioas4 7e/t#u el. 5i#e$te% i/:esti=ia e#a 1u/4% ia# (A2oui/ i31utise s4 ,ea im7#esia c4 /umai 2#a=ie 7#iete/iei ce i-o 7u#ta ;i I4cea Ia:oa#ea ,e a acce7ta ca Ileacul ,e ca7ital i#la/,e3 s4 Iie i/clus ;/ Io/,u#ile co/ce#/ului. Jimmy a:ea stim4 7e/t#u 7#ice7e#ea tat4lui s4u ;/ c.estiu/i ,e aIace#i $i ;/ acest ca3 tat4l s4u Iusese acela ca#e su2e#ase mai ;/t;i i/:esti=iaH 7uteai c;$ti2a 1a/i ;/ aIace#ea automo1ilelo#% 1a/i cu ,uiumul. Qi a7oi% (A2oui/ ,4,ea /e;/,oiel/ic im7#esia omului cu a:e#e. Jimmy se a7uc4 s4 calcule3e ;/ si/ea lui c;te 3ile ,e mu/c4 #e7#e3e/ta acest automo1il 7#i/cia# ;/ ca#e $e,ea. *e me#s li/N *u c;t4 ele2a/=4 2o/ise#4 ,e-a W3 lu/2ul ,#umu#ilo# ,e =a#4N *4l4to#ia asta% ca u/ ,e2et ma2ic% ;=i so/,a 7ulsul :ie=iiH $i% cute34toa#e% ma$i/a /e#:ilo# uma/i se st#4,uia s4 #4s7u/,4 2oa/ei a:;/tate a s7#i/te/ului a/imal al1ast#u. I/t#a#4 ;/ Dame (t#eet. (t#a,a Io#Iotea ,e o a2ita=ie /eo1i$/uit4% #4su/au 24l42ios si#e/ele automo1ili$tilo#Msi clo7otele :atma/ilo# im7acie/=i. (A2oui/ o7#i ;/ a7#o7ie#ea 14/cii% ia# Jimmy si 7#iete/ul s4u co1o#;#4. U/ mic 7;lc ,e oame/i se a,u/4 7e t#otua# ca s4 a,uc4 oma2ii moto#ului t#e7i,a/t. @#u7ul ,e amici u#ma s4 ia masa ;m7#eu/4 ;/ acea sea#4% la .otelul lui (A2oui/% si% ;/t#e tim7% Jimmy $i 7#iete/ul s4u ca#e locuia la ,;/sul t#e1uiau s4 mea#24 acas4 7e/t#u a se ;m1#4ca. Automo1ilul se ;/,#e7t4 ;/cet c4t#e @#aIto/ (t#eet% 7e c;/, cei ,oi ti/e#i ;$i c#oiau ,#um 7#i/ 7;lcul ,e s7ectato#i. Me#2eau s7#e /o#, J cu o ciu,at4 se/3a=ie ,e /e7l4ce#e% 7e/t#u c4 um1lau 7e Dos J ;/ tim7 ce o#a$ul ;$i a/i/a ,easu7#4-le 2lo1u#ile 7ale ,e lumi/4% ;/ 7;cla st#4:e3ie a se#ii ,e :a#4. Acas4 la Jimmy% acest ,i/eu Iusese ,ec#etat u/ e:e/ime/t ;/ t#e7i,a=ia 74#i/=ilo# s4i se amesteca o oa#eca#e

m;/,#ie si% ,e aseme/ea% u/ oa#eca#e 3el ,e a-$i a#u/ca a7a#e/t 7este 1o#, 7#i/ci7iile J c4ci /umele ma#ilo# met#o7ole s;/t asociate cu aceast4 :i#tute. De altIel% Jimmy a#4ta Ioa#te 1i/e ;/ =i/ut4 ,e 2al4 si 7e c;/, sta ;/ .ol a#a/D;/,u-$i 7e/t#u ultima oa#4 ;/ 7e#Iect4 simet#ie Iu/,a c#a:atei ,e sea#4% tat4l lui se siP i=ea% 7e 1u/4 ,#e7tate% satisI4cut% c.ia# $i ,i/ 7u/ct ,e :e,e#e come#cial% ,e a-i Ii asi2u#at Iiului s4u ;/su$i#i ce a,esea /u se 7ot cum74#a% ;/c;t se a#4t4 /eo1i$/uit ,e 7#iete/os Ia=4 ,e Oillo/a% ex7#im;/,u-i 7#i/ 7u#ta#ea sa u/ si/ce# #es7ect 7e/t#u ,es4:;#$i#ile st#4i/ilo#H aceast4 su1tilitate ;i sc47a ;/s4 7#o1a1il u/2u#ului% ca#e ;/ce7ea s4 simt4 /e:oia u#2e/t4 ,e a ci/a. Di/eul Iu excele/t% ,elicios. (A2oui/ J .ot4#; Jimmy I# si/ea lui J a:ea u/ 2ust Ioa#te #aIi/at. I se mai al4tu#ase 2#u7ului $i u/ t;/4# e/2le3% cu /umele ,e &out.% Pe ca#e Jimmy ;l :43use ;/ to:4#4$ia lui (A2oui/ la *am1#i,2e. 0i/e#ii Iu#4 se#:i=i ;/t#-u/ salo/a$ i/tim% la lumi/a

WW u/o# ca/,ela1#e cu lum;/4#i elect#ice. Discutau cu :olu1ilitate $i I4#4 #etice/=e. Jimmy% a c4#ui ima2i/a=ie ;/ce7ea s4 se a7#i/,4% :e,ea :ioiciu/ea ti/e#easc4 a I#a/ce3ilo# ;m7leti/,u-se ele2a/t cu Io/,ul soli, al ma/ie#elo# e/2le3ului. KO 2#a=ioas4 ima2i/e ,e-a mea% 2;/,i el% $i-o ima2i/e Dust4L. A,mi#a a1ilitatea cu ca#e 2a3,a lo# ,i#iDa co/:e#sa=ia. *ei ci/ci ti/e#i a:eau 2ustu#i ,eose1ite $i li se ,e3le2ase#4 lim1ile. Oillo/a ;/ce7u s4 ,e3:4luie% cu u/ ime/s #es7ect% e/2le3ului :a2 su#7#i/s I#umuse=ile ma,#i2alului e/2le3% ,e7l;/2;/, ,is7a#i=ia :ec.ilo# i/st#ume/te. &i:ie#e% /u cu total4 i/2e/uitate% se 7o#/i s4-i ex7lice lui Jimmy t#iumIul te./icii I#a/ce3e. Oocea #4su/4toa#e a u/2u#ului e#a 7e cale s4 ,omi/e% #i,iculi3;/, l4utele IalsiIicate ,e 7icto#ii #oma/tici% c;/, (A2oui/% ca u/ ,i1aci 74sto#% ;$i c4l4u3i oas7e=ii s7#e te#e/ul 7oliticii. Iat4 u/ su1iect u/,e se sim=eau cu to=ii la la#2ul lo#. Jimmy% stimulat ,e i/Ilue/=e 2e/e#oase% sim=i 3elul /a=io/alist% mo#t $i ;/2#o7at al 74#i/telui s4u% t#e3i/,u-se la o /ou4 :ia=4 ;/t#-;/sulH 7;/4 la u#m4 ;l st;#/i c.ia# $i 7e a7aticul &out.. AtmosIe#a ;/c47e#ii se ;/ci/2ea tot mai mult% ia# #olul lui (e2oui/ ,e:e/ea ,i/ cli74 ;/ cli74 mai ,iIicilE miDea 7#imeD,ia u/o# a/imo3it4=i 7e#so/ale. Oi2ile/tul amIit#io/ 7#oIit4 ,e 7#imul 7#ileD ca s4 #i,ice 7a.a#ul 7e/t#u uma/itate si% ,u74 ce to=i 14u#4 ;/ ci/stea ei% (A2oui/ ,esc.ise la#2 o Ie#east#4% ;/ c.i7 sem/iIicati:. ;/ /oa7tea aceasta o#a$ul 7u#ta masca u/ei met#o7ole. *ei ci/ci ti/e#i t#a:e#sa#4 ale/e 7elu3a (te7.e/Ms @#ee/% ;/:4lui=i ;/t#-u/ /o# u$o# ,e Ium a#omatic. Oo#1eau cu 2las ta#e $i :esel% si um1lau cu 7a#,esiele u$o# a#u/cate 7e ume#i. 0#ec4to#ii le I4ceau loc. ;/ col=ul lui @#aIto/ (t#eet% u/ 14#1at scu#t si 2#as suia ;/t#-u/ automo1il ,ou4 I#umoase $i ele2a/te ,oam/e% #ecoma/,;/,u-le solicitu,i/ii u/ui alt 14#1at 2#as. Ma$i/a se ;/,e74#t4% ia# ,om/ul cel scu#t $i 2#as 34#i 2#u7ul ,e ti/e#i. J A/,#AN J Uite- 7e 5a#leyN U#m4 u/ $u:oi ,e :o#1e. 5a#ley e#a u/ ame#ica/. Nime/i /u 7#ea $tia ca#e-i o1iectul co/:e#sa=iei. &i:ie#e $i W9 Oillo/a e#au cei mai 24l42io$i% ,a# cu to=ii e#au su#escita=i. (e sui#4 ;/t#-u/ automo1il% ;/2#4m4,i/,u-se% cu multe #;sete% u/ii ;/t#-al=ii% ca s4 ;/ca74. 0#eceau cu ma$i/a 7e l;/24 :4lm4$a2ul mul=imii ce se co/to7ea acum ;/t#-o a#mo/ie ,e culo#i sti/se% ;/ melo,ia claxoa/elo# :oioase. Lua#4 t#e/ul la +estla/, &o/ si lui Jimmy i se 74#u c4 t#ecuse#4 ,oa# c;te:a secu/,e 7;/4 ,esci/se#4 ;/ ?i/2sto-/ (tatio/. *o/,ucto#ul% u/ om 14t#;/% ;l salut4 7e JimmyE J 5#umoas4 /oa7te% ,om/uleN E#a o /oa7te se/i/4 ,e :a#4H #a,a 7o#tului se aste#/ea la 7icioa#ele lo# ca o o2li/,4 ;/tu/ecat4. (e ;/,#e7ta#4 ;/t#-acolo% 1#a= la 1#a= cu to=ii% c;/t;/, ;/ co# Cadet ;ous! sel si t#o74i/, ,i/ 7icioa#e la Iieca#e #eI#e/E J <o l <o D<ohM, ,raiment l ;/ ,#e7tul 7o/to/ului se sui#4 ;/t#-o 1a#c4 $i :;sli#4 s7#e ia.tul ame#ica/ului% ;i a$te7ta u/ su7eu% mu3ic4% Doc ,e c4#=i. Oillo/a exclam4 cu co/:i/2e#eE J E ,eliciosN (alo/ul ia.tului a:ea $i u/ 7ia/. Oillo/a c;/t4 u/ :als

7e/t#u 5a#ley si &i:ie#e% 5a#ley I4c;/, 7e ca:ale#ul $i &i:ie#e 7e ,oam/a. A7oi im7#o:i3a o mu3ic4 ,e ca,#il% ;/ acom7a/iame/tul c4#eia ti/e#ii /4scoceau Ii2u#i o#i2i/ale. *e amu3a/t e#aN Jimmy lua 7a#te cu ;/suIle=i#eH a$a :ia=4% ,a N La u/ mome/t ,at% 5a#ley ;$i 7ie#,u suIlul si st#i24E K(to7 NL U/ 14iat a,use u/ su7eu u$o# $i ti/e#ii se a$e3a#4 la mas4% ,e Io#m4. De 14ut% 14u#4 ;/s4E a$a Iac 1oemii% ;/c.i/a#4 7e/t#u I#la/,a% 7e/t#u A/2lia% 7e/t#u 5#a/=a% 7e/t#u U/2a#ia $i 7e/t#u (tatele U/ite ale Ame#icii. Jimmy =i/u u/ toast% u/ toast #eu$it. 5a#ley ;l 14tu 7e s7ate si #;se 32omotos. *e 14ie=i ,e :ia=4N *e 1u/i to:a#4$i ,e 7et#ece#eN *4#=ile N *4#=ile N (e st#;/se#4 tac;mu#ile $i se li1e#4 masa. Oillo/a seM;/toa#se li/i$tit la 7ia/ $i ;/ce7u s4 c;/te I4#4 a Ii #u2at. *eilal=i Ducau 7a#ti,4 ,u74 7a#ti,4% la/s;/,u-se cute34to#i ;/ a:e/tu#4% ;/c.i/a#4 7a.a#ul 7e/t#u Dama ,e *u74 $i 7e/t#u Dama ,e *a#o. Jimmy sim=ea u / co/Iu3 #e2#et ,u74 li7sa u/ui 7u1licE e#a o a,e:4#at4 WA #e:4#sa#e ,e s7i#it. Jocul aDu/sese la o mi34 Ioa#te #i,icat4 $i ;/ce7u#4 s4 ci#cule .;#tii. Jimmy /u $tia exact ci/e c;sti2a% $tia ;/s4 c4 el 7ie#,e. Da# e#a :i/a lui% 7e/t#u c4 Ioa#te ,es co/Iu/,a c4#=ile $i t#e1uia s4-i calcule3e ceilal=i 7u/ctele. @#o3a:i 14ie=i e#auN... 0otu$i a# Ii :#ut s4 se o7#easc4 ;/ sI;#sit J se I4cuse t;#3iu. *i/e:a ;/c.i/4 ;/ ci/stea ia.tului The Ielle of NeHport si altul 7#o7use a7oi o ultim4 7a#ti,4 ,#e7t ;/c.eie#e. Pia/ul /u se mai au3eaH Oillo/a 7#o1a1il u#case 7e 7u/te. 5u o 7a#ti,4 Ie#oce. *u 7u=i/ ;/ai/te ,e a o te#mi/a% se o7#i#4 ca s4 ;/c.i/e 7e/t#u /o#oc. Jimmy ;/=elese c4 7a#ti,a se Duca acum ;/t#e &out. si (A2oui/. *e emo=ieN Qi Jimmy e#a emo=io/at. El% u/ul% 7ie#,ea% Ii#e$te. Pe/t#u c;t sem/ase P 0i/e#ii se sculase#4 ;/ 7icioa#e% Duc;/, ultimele tu#e% :o#1i/, $i 2esticul;/,. *;sti24 &out.. (e 32u,ui ca1i/a ,e c.iotele lo#H a7oi c4#=ile Iu#4 st#;/se 7ac.et% ;/ce7u#4 s4 calcule3e ce se c;$ti2ase. 5a#ley $i Jimmy 7ie#,use#4 cel mai mult. Qtia c4 a:ea s4 #e2#ete ;/ ,imi/ea=a u#m4toa#e% ,a# 7e/t#u mome/t e#a mul=umit ,e se/3a=ia ,e o,i./4% mul=umit ,e amo#=eala sum1#4 ce-i ;/:4luia /es41ui/=a% ;$i s7#iDi/i coatele 7e mas4 $i-si o,i./i ca7ul ;/ m;i/i% /um4#;/,u-$i 7ulsa=iile t;m7lelo#. U$a ca1i/ei se ,esc.ise $i- :43u 7e u/2u#% ;/ 7icioa#e% ;/t#-o #a34 ,e lumi/4 ce/u$ieE J (-a I4cut 3iu4% ,om/ilo# N W7 <titlu>DOI *AOALE&I ;/se#a#ea ce/u$ie $i cal,4 ,e au2ust 7o2o#;se asu7#a o#a$ului $i u/ ae# 1l;/, $i cal,% o #emi/isce/=4 ,e :a#4% st#414tea st#43ile J st#43ile o1lo/ite 7e/t#u #e7ausul ,umi/ical si ;/ ca#e #oia mul=imea% ;/ culo#i :esele. *a /i$te 7e#le ilumi/ate st#4luceau l4m7ile ,i/ :;#Iul st;l7ilo# ;/al=i% asu7#a =es4tu#ii :ii ,e ,e,esu1t% ca#e% sc.im1;/,u-$i me#eu Io#ma $i /ua/=ele% um7lea ae#ul cal, $i ce/u$iu al se#ii cu u/ 3um3et mo/oto/% /eco/te/it. Doi 14#1a=i ti/e#i co1o#au 7a/ta ,i/ &utla/, (Zua#e. U/ul e#a 7e cale s4 ;/c.eie u/ mo/olo2 lu/2. *el4lalt% ca#e 74$ea ;/ ma#2i/ea c4#4#ii $i la #4stim7u#i e#a silit s4 calce al4tu#i% 7e ,#um% ,i/ cau3a li7sei ,e 7olite=e a to:a#4$ului s4u% a:ea o ;/I4=i$a#e amu3at4 $i ate/t4. E#a 1o/,oc $i

#o$co:a/% ;$i ;m7i/sese s7#e ceaI4 $a7ca ,e yachting $i /eco/te/ite :alu#i ,e ex7#esie% st;#/ite ,e 7o:esti#ea ce-o asculta% ;i st#414teau Ia=a% 7o#/i/, ,i/ col=u#ile /asului% oc.ilo# $i 2u#ii. U/a ,u74 alta ;i 3:;c/eau mici e#u7=ii ,e #;s /ec.e3at% ,i/ t#u7ul 32u,uit ca ,e co/:ulsii. Oc.ii sc;/tei/, ,e o 7l4ce#e :iclea/4 se Iixau me#eu ;/ Iu24 asu7#a Ie=ei to:a#4$ului s4u. De :#eo ,ou4 o#i ;$i t#ase im7e#mea1ilul su1=i#e% a#u/cat 7e um4# ca o 7ele#i/4 ,e to#ea,o#. Pa/talo/ii 1uIa/=i% 7a/toIii al1i cu t4l7i elastice $i im7e#mea1ilul a#u/cat ,e2aDat 7e um4# ;i ,4,eau u/ ae# ,e ti/e#e=e. Da# silueta ;/cli/a s4 i se #otu/Deasc4 ;/ talie% 74#ul ;i e#a #a# si c4#u/t% ia# Ia=a% ,u74 ce se #et#42eau :alu#ile ,e ex7#esie% a#4ta #4:4$it4. *;/, Iu a1solut si2u# c4 cel4lalt ;$i te#mi/ase 7o:esti#ea% #;se 7e ;/Iu/,ate o 1u/4 Dum4tate ,e mi/ut. A7oi 3iseE J V4u N... Asta le-/t#ece 7e toate N @lasul ;i su/a li7sit ,e :i2oa#e% ;/c;t% 7e/t#u a-$i ;/t4#i cu:i/tele% a,4u24 cu umo#E

W" J *e s4 s7u/... e ;/t#-a,e:4# /emai7ome/itN E Ia/tastic J e cea mai Io#mi,a1il4 c.estie 7e ca#e am au3it-o :#eo,at4N Du74 asta #4mase se#ios si t4cut. O1osise :o#1i/,H :o#1ise toat4 ,u74-amia3a% ;/t#-o c;#cium4 ,i/ Do#set (t#eet. Mai toat4 lumea ;l co/si,e#a 7e Le/e.a/ o li7itoa#e% ,a#% ;/ ciu,a acestei #e7uta=ii% ,i14cia $i eloci/=a lui ;l Ie#ise#4 tot,eau/a ,e o 7olitic4 ,eIe/si:4 ,i/ 7a#tea amicilo#. A:ea u/ Iel ,e2aDat ,e a se a7#o7ia ,e c;te o a,u/a#e ,e 7#iete/i% la 1a#% $i ,e a sta 7e la ma#2i/ile 2#u7ului 7;/4 ce e#a cu7#i/s ;/ #;/,ul ,e 14utu#4 ce se se#:ea ;/ co/tul :#eu/uia ,i/ ei. E#a u/ :a2a1o/, amu3a/t% ;/a#mat cu o cu7#i/34toa#e 7#o:i3ie ,e a/ec,ote% 2.icito#i si :e#su#i .a3lii. &4m;/ea /esim=ito# la o#ice 2e/ ,e /e7olitete. Nime/i /u $tia cum i31utea s4 #e3ol:e a7#i2a 7#o1lem4 a existe/=ei% ;/s4 /umele lui e#a :a2 asociat cu 7o/tu#i 7e/t#u cu#sele ,e cai. J Qi u/,e ai ,i1uit-o% *o#ley P ;/t#e14. *o#ley ;$i t#ecu #e7e,e :;#Iul lim1ii 7este 1u3a ,e sus. J ;/t#-o sea#4% ,omMle% ;/ce7u% t#eceam 7e Dame (t#eet% si :43 o 7oam4 /ostim4 st;/, su1 ceasul ,e la +ate#.ouse. ;i ,au 1u/4-sea#a% m4-/=ele2i% si-o lu4m la 7lim1a#e s7#e ca/al% ;mi s7u/e c4-i sluD/ic4 ;/t#-o cas4 ,e 7e Ba22ot (t#eet% ;/ sea#a aceea am luat-o /i=el ,e miDloc% am mai st#;/s-o /i=elu$ J m4-/=ele2i. Du74 aia% ,omMle% /e-am ;/t;l/it ;/ ,umi/ica u#m4toa#e J /e ,4,usem #a/,e:u. Am me#s 7;/M la Do//y1#ooR $i-am ,us-o acolo ;/t#-u/ c;m7. Mi-a s7us c4 se =i/use c-u/ l47ta#... E#a 2#o3a:4% m4% au3iN ;/ Iieca#e sea#4 mi-a,ucea =i24#i si 7l4tea ea t#am:aiul ;/colo $i M/a7oi. ;/t#-o sea#4 mi-a a,us% m4% ,ou4 =i24#i ,e Ioi% ,-alea 2#o3a:e% $tii% lux% ,e ca#e Iuma st47;/u-suM... Mi-e#a I#ic4% m4% s4 /u m4 Iac4 tat4 ,e Iamilie. Da-i ,at4 /ai1ii% m4% $tie toate te#ti7u#ile. J O Ii c#e3;/, c-o iei ,e /e:ast4% 3ise Le/e.a/. <Not4> . P;#;ul Do//y. <S/ot4> W! J I-am 3is c4-s $ome#% s7use *o#ley. I-am 3is c-am luc#at la Pim. Numele /u mi- $tie. Nu e#am 7#ost s4 is7ui. DaM m4 cam c#e,e 14iat ,e Iamilie% m4-/=ele2i. Le/e.a/ #;se ia#% ;/Iu/,at. J Di/ toate c;te le-am au3it 7;/-acuM% asta-i I4#4 ,oa# si 7oate cea mai istea=4 is7#a:4 a ta. Du74 7asul lui *o#ley% se cu/o$tea c4-i I4cuse 7l4ce#e com7lime/tul. Le24/a#ea t#u7ului s4u m4t4.4los ;l sili 7e amic s4 execute c;te:a =o74ieli ,e 7e ma#2i/ea c4#4#ii ;/ ,#um $i ia# ;/a7oi. *o#ley e#a Iecio#ul u/ui i/s7ecto# ,e 7oli=ie si mo$te/ise ,e la taic4-s4u statu#a $i me#sul. Um1la cu m;i/ile 7e coa7se% =i/;/,u-se Ioa#te ,#e7t $i le24/;/, ca7ul ;/coace $i ;/colo. *a7ul lui ma#e% sem4/;/, cu u/ 2lo1 u/su#os% /4,u$ea ;/ toate a/otim7u#ile% ia# 74l4#ia #otu/,4 si ma#e% a$e3at4 7ie3i$% 7a#c4 e#a o cea74 #4s4#it4 ,i/t#-alta. 0ot,eau/a ;$i a=i/tea 7#i:i#ea ,#e7t ;/ai/te% ,e 7a#c4 a# Ii ,eIilat la 7a#a,4% ia# c;/, :oia s4 se uite ,u74 ci/e:a 7e st#a,4% t#e1uia s4-$i mi$te t#u7ul ,i/ $ol,u#i. I/ mome/tul ,e Ia=4 t#4ia ;/t#e=i/ut ,e Iemei. *;/, e#a :#eo t#ea14 ,e I4cut% se 24sea ;/tot,eau/a c;te-u/ amic s4-i ,ea ,e $ti#e.

A,esea 7utea Ii :43ut um1l;/, cu 7oli=i$ti ;/ ci:il% ,iscut;/, cu 2#a:itate. *u/o$tea ,e,esu1tu#ile tutu#o# c.estiu/ilo# si-i 7l4cea s4 ,ea o7i/ii ,eIi/iti:e. Oo#1ea I4#4 s4 asculte ce #4s7u/, 7a#te/e#ii lui. 0ot ce s7u/ea se #eIe#ea ;/ 7#imul #;/, la 7e#soa/a sa J ce-i s7usese el cut4#uia si ce-i s7usese cuta#e lui% $i ce s7usese el ;/ ;/c.eie#e. *;/, #elata aceste ,ialo2u#i% ;$i as7i#a 7#ima lite#4 a /umelui% ca Ilo#e/ti/ii. Le/e.a/ ;i oIe#i 7#iete/ului s4u o =i2a#4. *ei ,oi ti/e#i ;/ai/tau 7#i/ mul=ime% *o#ley ;/to#c;/,u-se ici si colo ca s4 3;m1easc4 :#eu/ei t#ec4toa#eH ,a# 7#i:i#ea lui Le/e.a/ eI a a=i/tit4 asu7#a lu/ii ma#i $i 7ali,e% ;/ce#cuit4 ,e u/ ,u1lu .alo. U#m4#i cu 2#a:itate t#ece#ea u/ui 74ie/De/i$ su# ,e 7;cl4 7este Ia=a lu/ii. Du74 u/ lu/2 #4stim7% s7useE J De% ce 3ici% *o#ley% eu c#e, c-ai s4 Iii ;/ sta#e s-o sco=i la ca74t% .m P D#e7t #4s7u/s% *o#ley I4cu cu oc.iul% ex7#esi:.

9B N *#e3i c4-=i ca,e-/ la= P *#e3i c4-i ,-alea P ;/t#e14 Le/e.a/ i/c#e,ul. *u Iemeile /u 7o=i s4 $tii /icio,at4. J Nici o 2#iD4% ;l asi2u#4 *o#ley. Qtiu eu% ,omMle% cum s-o :#4Desc. E moa#t4 ,u74 mi/e. J A$a c#ai 3ic $i eu. E$ti u/ c#ai ;/ toat4 #e2ula% s7use Le/e.a/. O /ua/=4 ,e i#o/ie ;i ate/ua se#:ilitatea 7u#t4#ii. *a s4-si 74st#e3e ,em/itatea% li/2u$i#ile sale e#au ,e o1icei Io#mulate astIel ;/c;t s4 7oat4 Ii luate $i ,#e7t i#o/ii. *o#ley ;/s4 /u e#a su1til. J O sluD/icu=4 se#ioas4-i mai ce:a ca toate J ;=i s7ui eu J aIi#m4. J Dac4 s7ui tu% ca#e le-ai ;/ce#cat 7e toate... I4cu Le/e.a/. J La-/ce7ut% m4-/=ele2i% um1lam cu Iete ,i/ alea ,e ,i/colo ,e (out. *i#cula#% s7use *o#ley% ,est4i/ui/,u-se. Le luam% ,omMle% la 7lim1a#e% le ,uceam 7e u/,e:a cu t#am:aiul J si 7l4team t#am:aiul J o#i le ,uceam s-asculte o mu3ic4% o#i la c;te-o 7ies4 ,e teat#u% o#i le cum74#am ciocolat4% o#i ,ulciu#i% m4 #o2% ce:a a$a. Qi c.eltuiam% ,omMle% 1a/i cu ele% a,4u24 7e u/ to/ co/:i/24to#% ,e 7a#c4 a# Ii $tiut c4-i ,e /ec#e3ut. Da# Le/e.a/ ;l c#e,ea% cum s4 /u% si ,4,u ,i/ ca7 cu 2#a:itate. J *u/osc eu $7ilu% a$a Iac I#aie#ii. J Qi-al /ai1ii s4 Iiu ,ac4 m-am ales :#eo,at4 c-u/ sIa/=. J I,em eu. J AIa#M ,e u/a% a,4u24 *o#ley. ;$i ume3i 1u3a ,e sus% t#ec;/,u-$i lim1a ,e-a lu/2ul ei. Ami/ti/,u-si% ;i scli7i#4 oc.ii. P#i:i si el s7#e ,iscul 7ali, al lu/ii% acum a7#oa7e ;/:4luitH 74#ea s4 me,ite3e J E#a... m4 #o2% a$a cum t#e1uie% s7use% cu o /ua/=4 ,e #e2#et. 04cu ia#. A7oi a,4u24E J (-a aDu/sH acu-i cocot4. Am :43ut-o t#ec;/, ;/t#-o sea#4% cu ma$i/a% 7e Ea#l (t#eet% cu ,oi =i7i. J Mul=umit4 =ie% 7#o1a1il% s7use Le/e.a/. 9 J Au mai ;/ce#cat-o $i al=ii ;/ai/tea mea% #4s7u/se *o#ley% cu Iilo3oIie. De ,ata asta Le/e.a/ ;/cli/a s4 /u-i mai ,ea c#e3a#e. *l4ti/4 ,i/ ca7 si 3;m1i. J *o#ley% 7e mi/e $tii c4 /u m4 ,uci. J- V4u% m4% 7a#olN se a74#4 *o#ley. *e% /u mi-a s7us c.ia# ,;/sa P Le/e.a/ I4cu u/ 2est t#a2ic. J 0ic4loasaN exclam4. *;/, t#ecu#4 7e l;/24 2#ilaDul 0#i/ity *olle2e-ului% Le/e.a/ o 31u2.i ;/ st#a,4 si #i,ic4 oc.ii s7#e ceas. J Qi ,ou43eci% co/stat4. J Nu-i /imic% am tot tim7uM% ;l li/i$ti *o#ley. O 24sesc acolo% /-ai 2#iD4. 0ot,eau/a o las /i=ei s-aste7te. Le/e.a/ #;se ;/ceti$o#E J E$ti ,at /ai1ii% *o#ley% te 7#ice7i cum s4 le iei. J M4 7#ice7 eu la toate $mec.e#iile lo#% m4#tu#isi *o#ley. J DaM ia 3i% st4#ui ia# Le/e.a/% e$ti si2u# c4 te-/:;#te$ti ,e ce:a% 7;/M la u#m4 P Qtii% e c.estie ,elicat4. La ca7itoluM 4sta /u se las4 cu u/aJcu ,ou4. 6m P *e 3ici P

*4uta s4 se asi2u#e ,i/ /ou% sc#ut;/, cu oc.ii lui mici% st#4lucito#i% Ia=a 7#iete/ului s4u. *o#ley cl4ti/4 ca7ul ;/coace $i ;/colo% ,e 7a#c4 a# Ii :#ut s4 alu/2e o i/sect4 su74#4toa#e% $i-$i ;m7#eu/4 s7#;/ce/ele. J O scot eu la ca74t% 3ise. LasM 7e mi/e% ,omMle. Le/e.a/ /u mai s7use /imic. Nu :oia s4- Iac4 7e amicul s4u s4 se 31;#leasc4% s4- t#imit4 la ,#acu $i s4-i s7u/4 c4 /-a:ea /e:oie ,e sIatu#ile lui. 0#e1uia /i=el tact. Da# I#u/tea lui *o#ley se /ete3i ,e2#a14. @;/,u#ile-i luase#4 alt4 ,i#ec=ie. J E-o 1uc4=ic4 1u/4 $i cumseca,e% s7use cu a7#ecie#e J asta ,a. 0#ecu#4 7#i/ Nassau (t#eet $i coti#4 a7oi ;/ ?il,a#e (t#eet. Nu ,e7a#te ,e 7o#ticul clu1ului% sta ;/ ,#um u/ .a#7ist% c;/t;/, u/ui mic ce#c ,e ascult4to#i. *iu7ea /e74s4to# st#u/ele% a#u/c;/, ;/ #4stim7u#i o 7#i:i#e Iu2a#4 c4t#e Ie=ele /oilo# :e/i=i $i% c;/, $i c;/,% o 7#i:i#e i/-

9U ,ole/t4% ;/s7#e ce#. 6a#7a lui% /e74s4toa#e $i ea c4-i c43use ;/:elitoa#ea la 7icioa#e% 74#ea la Iel ,e o1osit4 ,e 7#i:i#ile st#4i/ilo# c;t $i ,e m;i/ile st47;/ului ei. O m;/4 c;/ta la 1as melo,ia $ilent ' Boyle, 7e c;/, m;/a cealalt4 ale#2a s7#i/te/4 7#i/t#e acute% ,u74 Iieca#e 2#u7 ,e /ote. Melo,ia su/a 2#a:4 $i 7li/4. *ei ,oi ti/e#i u#ca#4 ;/ t4ce#e st#a,a% u#ma=i ,e mu3ica t#ist4. ADu/$i la 7elu3a (te7.e/Ms @#ee/% t#a:e#sa#4. V2omotul t#am:aielo#% lumi/ile $i mul=imea ;i eli1e#a#4 ,e t4ce#e. J Uite-o N 3ise *o#ley. La col=ul cu 6ume (t#eet% a$te7ta o t;/4#4. E#a ;m1#4cat4 ;/ al1ast#u% cu o 74l4#iu=4 ,e 7ai al14. (ta ;/ ma#2i/ea t#otua#ului% 1ala/s;/, ;/t#-o m;/4 o um1#elu=4 ,e soa#e. Le/e.a/ se ;/suIle=i. J Ia s-o :e,em% *o#leyN 3ise. *o#ley ;i a#u/c4 amicului s4u o 7#i:i#e 7ie3i$4 $i u/ #;/Det ostil ;i a74#u 7e Ia=4. J *e% :#ei s4 te 1a2i 7e Ii# P ;/t#e14. J As% ,4-o /ai1iiN #e7lic4 Le/e.a/ cu ;/,#43/eal4% /-am /e:oie s4-mi Iaci cu/o$ti/=4. Nu :#eau ,ec;t s-o :4, si eu /i=el. 6ai% c4 /u =i-o m4/;/c. J A... s-o :e3i /i=el P 3ise *o#ley% mai 7#iete/os. P4i... uite cum Iacem. Eu m4 ,uc $i-o =i/ ,e :o#14 $i tu /-ai ,ec;t s4 t#eci 7e l;/24 /oi. J Bi/e N 3ise Le/e.a/. *o#ley t#ecuse u/ 7icio# 7este la/=u#i% c;/, Le/e.a/ st#i24E J Qi ,u74 P U/,e /e-/t;l/im P J Nou4 Dumate% #4s7u/se *o#ley% t#ec;/, $i 7icio#ul cel4lalt. J U/,eP J *ol= cu Me##io/ (t#eet. Ne-/toa#cem 7-acolo. J Oe3i ,e luc#ea34 cum t#e1uie J si succes N st#i24 Le/e.a/ ,#e7t a,io. *o#ley /u #4s7u/se. 0#ecu ,#umul a2ale% ,e 7a#c4 s-a# Ii 7lim1at% le24/;/,u-si ca7ul ;/coace $i ;/colo. (tatu#a lui masi:4% me#sul ,e2aDat $i 1oc4/itul so/o# al 2.etelo# ;l 93 a#4tau 7e cuce#ito#. (e a7#o7ie ,e t;/4#a Iemeie $i% I4#4 s4 salute% ;/ce7u ;/,at4 co/:e#sa=ia. Ea ;$i 1ala/sa mai iute um1#ela $i se sucea u$u#el ,i/ tocu#i ;/coace si ;/colo. De :#eo ,ou4 o#i% c;/, el ;i :o#1i Ioa#te ,e a7#oa7e% #;se $i se uit4 ;/ Dos. Le/e.a/ ;i o1se#:4 tim7 ,e c;te:a mi/ute. A7oi o 7o#/i #e7e,e 7e l;/24 la/=u#i% la oa#eca#e ,ista/=4% $i t#ecu 7ie3i$ ,#umul. *;/, se a7#o7ie ,e col=ul st#43ii 6ume% a,ulmec4 u/ 7a#Ium 2#eu si oc.ii lui ce#ceta#4 tem4to# $i 2#a1/ic ;/I4=i$a#ea ti/e#ei Iemei. Pu#ta 24teala ,e ,umi/ic4. 5usta al1ast#4 ,e se#D e#a st#;/s4 ;/ talie cu u/ co#,o/ ,e 7iele /ea2#4. *ata#ama ma#e ,e a#2i/t a co#,o/ului% ca#e I4cea ca miDlocul s4-i 7a#4 mai Dos% se ;/Ii2ea ;/ mate#ialul s7umos al 1lu3ei al1e. Pu#ta o Dac.et4 scu#t4% /ea2#4% cu /astu#i ,e si,eI si o esa#I4-1oa /ea2#4% 31;#lit4. *a7etele 2ule#a$ului ,e tul st4teau ;/t#-o ,e3o#,i/e meticulos a#a/Dat4 si u/ m4/u/c.i 2#os ,e Ilo#i #o$ii ;i e#a 7#i/s 7e 7ie7t% cu co3ile ;/ sus. Oc.ii lui Le/e.a/ ;/#e2ist#a#4 a7#o1ato# t#u7ul 3,#a:4/% scu#t si musculos. O s4/4tate I4=i$4% ,i/ to7o#% ;i ,o2o#ea 7e c.i7% 7e o1#aDii

2#a$i $i #o$ii si ;/ oc.ii ;/,#43/e=i% al1a$t#i. 0#4s4tu#ile ;i e#au 2#oase. A:ea /4#i la#2iH 2u#a ma#e% /e#e2ulat4% ;i sta ,esc.is4% cu o ex7#esie satisI4cut4% si ,e3:elea ,oi ,i/=i ,i/ Ia=4% 7#oemi/e/=i% ;/ t#ece#e% Le/e.a/ ;$i scoase $a7ca si% ,u74 :#eo 3ece secu/,e% *o#ley #4s7u/se ;/ :;/t la salut% #i,ic;/, :a2 m;/a $i sc.im1;/, 2;/,ito# 7o3i=ia 74l4#iei. Le/e.a/ me#se 7;/4 la (.el1ou#/e 6otel% u/,e se o7#i $i a$te7t4. Nu a$te7t4 mult si-i :43u :e/i/, s7#e el% ia# c;/, coti#4 s7#e ,#ea7ta ;i u#m4% co1o#;/, cu 7as u$u#el% ;/ 7a/toIii lui al1i% elastici% o latu#4 a Me##io/ (Zua#e-ului. Me#2ea ;/cet% 7ot#i:i/,u-$i 7asul ,u74 al lo# si /u-si ,es7#i/,ea oc.ii ,e la ca7ul lui *o#ley% ca#e ;/ Iiece cli74 se ;/to#cea s7#e Ia=a ti/e#ei Iemei% ca o mi/2e ma#e #oti/,u-se Ia Du#ul u/ui ax. U#m4#i ,i/ oc.i 7e#ec.ea 7;/4 o :43u s ui/,u-se ;/ t#am:aiul ,e Do//y1#ooRH atu/ci se ;/toa#se Qi o lu4 ;/a7oi 7e ,#umul 7e ca#e :e/ise.

9W Acum% c4 e#a si/2u#% c.i7ul ;i ;m14t#;/ise. Ooio$ia 74#ea s4- Ii 74#4sitH c;/, aDu/se ;/ ,#e7tul 7a#cului DuReMs La-/% ;$i l4s4 o m;/4 7e 2#ilaD si ,e2etele i se 7lim1a#4 ,e-a lu/2ul 2#atiilo#. Melo,ia ce-o c;/tase .a#7istul ;/ce7u s4-i ,i#iDe3e mi$c4#ile. 04l7ile lui elastic c47tu$ite executau tema melo,iei% 7e c;/, ,e2etele m;i/ii 7a#cu#2eau ale/e o sca#4 ,e :a#ia=ii% ,u74 Iiece 2#u7 ,e /ote. Um1l4 I4#4 /ici u/ c.eI ;/ Du#ul 7elu3elo# (te7.e/Ms @#ee/ si a7oi o lu4 ;/ Dos% s7#e @#aIto/ (t#eet. De$i oc.ii s4i ;/#e2ist#au multe ,i/ t#4s4tu#ile mul=imii 7#i/ ca#e t#ecea% #4m;/eau 7lictisi=i. 0ot ce e#a me/it s4- ;/c;/te i se 74#ea t#i:ialH /u #4s7u/,ea 7#i:i#ilo# ce- ;/,em/au la cute3a/=4. Qtia c4 a# Ii t#e1uit s4 :o#1easc4 mult% s4 /4scoceasc4 $i s4 amu3e% ia# c#eie#ul si 2;tleDul ;i e#au 7#ea uscate 7e/t#u aseme/ea oste/eal4% ;l I#4m;/ta u/ 7ic 7#o1lema cum s4-$i t#eac4 o#ele 7;/4 la ;/t;l/i#ea cu *o#ley. La altce:a ,ec;t s4 co/ti/ue a um1la /u se 7utea 2;/,i. *;/, aDu/se la col=ul cu &utla/, (Zua#e% o lu4 la st;/2a si se sim=i mai 1i/e ;/ st#a,a ;/tu/ecoas4 $i li/i$tit4% a c4#ei atmosIe#4 sum1#4 e#a mai 7ot#i:it4 cu ,is7o3i=ia lui. ;/ cele ,i/ u#m4 se o7#i ;/ Ia=a 2eamului u/ei ,u2.e/e s4#4c4cioase% ,easu7#a c4#eia sc#ia cu lite#e al1eE Iar! ;/coritoare. Pe 2eam se le24/au ,ou4 a/u/=u#iE 9inger! Ieer $i 9inger!)le . O $u/c4 t4iat4 e#a ex7us4 ,i/colo ,e 2eam% 7e u/ 7latou ma#e% al1ast#u% ia# al4tu#i% 7e o Ia#Iu#ie% sta u/ I#a2me/t ,i/t#-u/ plum!pudding* Ioa#te a/emic. Exami/a c;t:a tim7 cu 2#a:itate aceste alime/te $i a7oi% ,u74 o i/s7ecta#e 7#u,e/t4 a st#43ii ,e o 7a#te $i ,e alta% i/t#4 #e7e,e ;/ ,u2.ea/4. E#a Il4m;/, Iii/,c4% ,e la o#a 2ust4#ii ,e ,imi/ea=4% /u mai m;/case /imic ;/ aIa#a ,e c;=i:a 7esme=i% o1=i/u=i cu ,estul4 2#eutate ,e la ,oi c.el/e#i mo#oc4/osi. (e a$e34 la o mas4 ,e lem/% /eaco7e#it4% cu Ia=a la ,ou4 luc#4toa#e si u/ meca/ic. O Iat4 $leam74t4 :e/i s4-l se#:easc4. <Not4> Be#e a#omati3at4 cu ie/u74#% 7o7ula#4 ;/ A/2lia Fe/2l.G. U Be#e alcooli3at4 Fe/2l.G. 3 Bu,i/c4 cu 7#u/e Fe/2l.G. <S/ot4> 99 J *;t e o 7o#=ie ,e ma34#e P ;/t#e14. J U/ 7e/i si Dum4tate% ,om/ule% #4s7u/se Iata. J A,u-mi o 7o#=ie ,e ma34#e% 3ise% si o sticl4 cu gin! ger!beer. Oo#1ea as7#u% ca s4-$i ,e3mi/t4 ;/I4=i$a#ea ,isti/s4% c4ci ,u74 ce i/t#ase% u#mase o 7au34 ;/ co/:e#sa=ia ,i/ local. ;i ,o2o#ea Ia=a. Pe/t#u a-$i ,a o ;/I4=i$a#e Ii#easc4% ;$i ;m7i/se $a7ca 7e ceaI4 $i-$i 7#o7ti coatele 7e mas4. Meca/icul si cele ,ou4 luc#4toa#e ;l exami/a#4 am4/u/=it% a7oi ;$i #elua#4 cu 2las sc43ut co/:e#sa=ia. *.el/e#i=a ;i a,use o 7o#=ie Iie#1i/te ,e ma34#e ,i/ cutie% ,#eas4 cu 7i7e# si o=et% o Iu#culi=4 $i 1e#ea coma/,at4% ;$i ;/2.i=i cu l4comie m;/ca#ea $i o 24si at;t ,e 1u/4% ;/c;t ;$i /ot4 ;/ 2;/, ,u2.ea/a. *;/, /u mai #4mase /ici u/ 1o1 ,e ma34#e% ;$i so#1i 1e#ea $i $e3u c;t:a tim7 2;/,i/,u-se la a:e/tu#a lui *o#ley. Oe,ea ;/ ;/c.i7ui#e 7e#ec.ea ,e ama/=i um1l;/, ,e-a lu/2ul u/ui ,#um ;/tu/ecosH au3ea :ocea 7#oIu/,4 a lui *o#ley #osti/, 2ala/te#ii :i2u#oase si #e:e,ea ex7#esia

satisI4cut4 a 2u#ii ti/e#ei Iemei. Aceast4 :i3iu/e ;l I4cu s4-$i simt4 acut s4#4cia 7u/2ii $i a ,u.ului. E#a s4tul s4 se tot :;/tu#e ,e colo-colo% s4 t#a24 m;=a ,e coa,4% s4tul ,e ex7e,ie/te si ,e sIo#4#ii% ;/ /oiem1#ie ;m7li/ea t#ei3eci si u/u ,e a/i. Oa#e /-o s4 24seasc4 /icio,at4 o sluD14 ca lumea P N-o s4 Iie /icio,at4 la casa lui P (e 2;/,ea ce 7l4cut a# Ii s4 ai14 o so14 cal,4 l;/24 ca#e s4 7oat4 $e,ea% u/ 7#;/3 1u/ ca#e s4-i Iie 7us ,i/ai/te. *ut#eie#ase ,estul st#43ile cu 7#iete/i si cu Iete. Qtia el c;te 7a#ale I4ceau 7#iete/iiH si 7e Iete le cu/o$tea. Ex7e#ie/=a ;i ;/4s7#ise i/ima ;m7ot#i:a lumii. Da# /u 7ie#,use o#ice /4,eD,e. Du74 ce m;/c4% se sim=i mai 1i/e ,ec;t ;/ai/teH /u-i mai e#a at;ta sil4 ,e :ia=a lui% /u se mai sim=ea at;t ,e ;/I#;/t. Poate c4 ;/c4 a# m<i Ii ;/ sta#e s4 24seasc4 si el u/ col=i$o# 7l4cut u/,e s4 se a$e3e si s4 t#<iasc4 ;/ ti./4 si mul=umi#e J ,a J ,ac4 a# a:ea /o#oci s4 ,ea 7este :#eo Iat4 1u/4% sim7l4% cu ce:a 14/iso#i Pu$i ,eo7a#te.

9A Pl4ti ,oi 7e/i $i Dum4tate Ietei $leam74te $i 74#4si ,u2.ea/a s7#e a-$i ;/ce7e ia#4$i 7e#e2#i/a#ea. I/t#4 ;/ *a7ei (t#eet $i me#se ;/ai/te ;/s7#e *ity 6ali. A7oi coti s7#e Dame (t#eet. La col=ul cu @eo#2eMs (t#eet se ;/t;l/i cu ,oi 7#iete/i $i se o7#i s4 stea ,e :o#14 cu ei. E#a mul=umit c4 a:ea 7#ileDul s4 se mai o,i./easc4 ,e at;ta um1let P#iete/ii ;l ;/t#e1a#4 ,ac4 ;l :43use 7e *o#ley si ce mai s7u/ea. Le #4s7u/se c4 7et#ecuse 3iua cu *o#ley. P#iete/ii lui :o#1eau Ioa#te 7u=i/. U#m4#eau ,ist#a=i u/ele Ii2u#i% 7#i/ mul=imea t#ec4to#ilo#% $i I4ceau c;te-o o1se#:a=ie c#itic4. U/ul s7use c4 ;l :43use 7e Mac cu o o#4 ;/ u#m4 ;/ +estmo#ela/, (t#eet. La ca#e Le/e.a/ s7use c4 Iusese ;m7#eu/4 cu Mac cu o sea#4 ;/ai/te% la E2a/. 0;/4#ul ca#e- :43use 7e Mac ;/ +estmo#ela/, (t#eet ;/t#e14 ,ac4 e#a a,e:4#at c4 Mac c;sti2ase la o 7a#ti,4 ,e 1ilia#,. Le/e.a/ /u $tiaH le s7use c4 6olo.a/ le I4cuse ci/ste la E2a/. La 3ece I4#4 u/ sIe#t ;$i l4s4 7#iete/ii si o lu4 ;/ sus 7e @eo#2eMs (t#eet. ADu/s la *ity Ma#Rets coti s7#e st;/2a si me#se ;/ai/te% i/t#;/, ;/ @#aIto/ (t#eet. Mul=imea ,e Iete si ,e ti/e#i se #4#ise $i% 7e c;/, u#ca st#a,a% au3i muDte 2#u7u#i si 7e#ec.i u#;/,u-si /oa7te 1u/4. Me#se 7;/4 la ceasul ,e la *olle2e oI (u#2eo/sUH tocmai se 7o#/ea s4 1at4 3ece. O lu4 iute ,e-a lu/2ul 74#=ii ,e /o#, a 7elu3elo#% 2o/i/, ,e team4 s4 /u se ;/a7oie3e *o#ley mai ,e2#a14. *;/, aDu/se ;/ col= la Me##io/ (t#eet% se 7ost4 ;/ um1#a u/ui Ieli/a#% scoase u/a ,i/t#e =i24#ile ce $i le 74st#ase $i o a7#i/se. P#o7tit ,e st;l7ul Ieli/a#ului% st4tea cu 7#i:i#ea a=i/tit4 asu7#a 74#=ii 7e u/,e a$te7ta s4 se ;/a7oie3e *o#ley cu t;/4#a. Mi/tea ;/ce7u s4-i luc#e3e. (e ;/t#e1a ,ac4 o Ii i31utit *o#ley s4 co/:i/24 Iata. (e ;/t#e1a ,ac4 ;i si ce#use oa#e% sau ,ac4 ;i :a ce#e a1ia la u#m4. 0#ecea 7#i/ toate c.i/u#ile $i emo=iile 7#iete/ului s4u% aIa#4 ,e ale lui 7#o7#ii. Da# c;/, ;$i ami/tea ca7ul lui *o#ley #oti/,u-se ,omol <Not4> Pie=ele o#a$ului Fe/2l.G. U *ole2iul *.i#u#2ilo# Fe/2l.G. <S/ot4> 97 s7#e Iat4% se mai li/i$teaH ,esi2u#% *o#ley s-o Ii ,escu#cat el 1i/e. Deo,at4 ;i ,4,u ;/ 2;/, ca /u cum:a *o#ley s-o Ii co/,us acas4 7e alt ,#um% ca s4 sca7e ,e el. (c#ut4 st#a,aH /u se 34#eau ,eIel. Qi totu$i% t#ecuse si2u# o Dum4tate ,e o#4 ,e c;/, se uitase la ceasul ,e la *olle2e oI (u#2eo/s. A# Ii oa#e ;/ sta#e *o#ley s4 Iac4 u/a ca asta P A7#i/se ultima =i2a#4 $i ;/ce7u s4 Iume3e /e#:os% ;$i ;/co#,a oc.ii ,e c;te o#i o7#ea u/ t#am:ai la cel4lalt ca74t al scua#ului. (i2u# c4 s-o# Ii ;/to#s 7e alt ,#um. I se #u7se Ioi=a =i2a#eteiH o 3:;#li ;/ st#a,4% ;/Du#;/,. Deo,at4 ;i :43u :e/i/, s7#e el. 0#es4#i ,e ;/c;/ta#e $i% li7it ,e st;l7ul Ieli/a#ului% ;/ce#ca s4 ,esciI#e3e% ,i/ me#sul lo#% #e3ultatul. Me#2eau 2#41i=i% Iata cu 7a$i mici% #e7e3i% ia# *o#ley =i/;/,u-se al4tu#i cu 7asul lui lu/2. Nu 74#eau s4 :o#1easc4. 0#ase ,e aici o ,e,uc=ie a #e3ultatului% ca#e- ;m7u/se ca u/ :;#I ,e cu=it. Qtia el c-o s4 ,ea 2#e$ *o#leyH $tia c4 ,e2ea1a ;/ce#ca. O lua#4 ;/ Dos 7e Ba22ot (t#eet% ia# el ;i u#m4 ;/,at4% me#2;/, 7e t#otua#ul cel4lalt. *;/, se o7#i#4% se o7#i si el.

(tatu#4 c;te:a cli7e ,e :o#14% si a7oi Iata co1o#; t#e7tele c4t#e su1solul u/ei case. *o#ley #4mase ;/ 7icioa#e 7e ma#2i/ea t#otua#ului% la oa#eca#e ,ista/t4 ,e t#e7tele ,i/ Ia=4. 0#ecu#4 c;te:a mi/ute. A7oi% u$a i/t#4#ii 7#i/ci7ale Iu ,esc.is4 ;/cet% cu 7#u,e/=4. O Iemeie co1o#; ;/ Iu24 sc4#ile si tu$i. *o#ley se ;/toa#se si se ;/,#e7t4 s7#e ea. 0im7 ,e c;te:a secu/,e% Iata #4mase ascu/s4 ,e statu#a lat4 a lui *o#ley% a7oi #ea74#u% sui/, ;/ Iu24 sc4#ile. U$a se ;/c.ise ;/ u#ma ei% ia# *o#ley se ;/,#e7t4 #e7e,e s7#e (te7.e/Ms @#ee/. Le/e.a/ 2#41i $i el 7asul ;/ aceea$i ,i#ec=ie. Pica#4 tI=i:a st#o7i u$o#i ,e 7loaie. El ;i lu4 ,#e7t o 7#e:esti#eH si a#u/c;/, o uit4tu#4 ;/a7oi% s7#e casa ;/ ca#e i/t#ase ti/4#a% ca s4 :a,4 ,ac4 /u e o1se#:at% t#a:e#s4 st#a,a ;/ Iu24. ;/2#iDo#a#ea $i 2#a1a cu ca#e Iu2ise ;l I4cu#4 s4 2;I;ie. (t#i24E N 6ei% *o#leyN

9" *o#ley ;/toa#se ca7ul ca s4 :a,4 ci/e ;l st#i2ase% $i a7oi co/ti/u4 s4 mea#24 ;/ai/te. Le/e.a/ ale#24 ,u74 el% t#42;/,u-$i ,i/ Iu24% cu o m;/4% im7e#mea1ilul ,e 7e um4#. J Alo% *o#leyN st#i24 ia#4$i. ;$i aDu/se 7#iete/ul $i-i ce#cet4 a7#i2 Ia=a. Nu citi 7e ea /imic. J EiP s7use. ADu/se#4 ;/ col= la Ely Place. 0ot I4#4 a #4s7u/,e% *o#ley coti s7#e st;/2a $i sui st#a,a l4tu#al/ic4. Le/e.a/ =i/ea 7as cu ,;/sul% suIl;/, a/e:oios. Nu $tia ce s4 c#ea,4 J $i o um1#4 ,e ame/i/=a#e ;i st#414tu ;/ 2las E J 6ai s7u/e o,at4 N Ai ;/ce#cat P *o#ley se o7#i su1 7#imul Ieli/a# si a=i/ti ;/ 2ol o 7#i:i#e c#u/t4. A7oi% cu u/ 2est 2#a:% ;/ti/se u/ 1#a= s7#e lumi/4 si% su#;3;/,% ;$i ,esclest4 ;/cet 7um/ul su1 oc.ii ,isci7olului s4u. U/ 14/u= ,e au# ;i st#4lucea ;/ 7alm4. 9! <titlu>PEN(IUNEA DE 5AMILIE Doam/a Moo/ey e#a Iat4 ,e m4cela#. 5emeie ca#e se 7#ice7ea s4-si 74st#e3e 1u/u#ile% Iemeie .ot4#;t4. Luase ,e 14#1at 7e cel mai ,estoi/ic ,i/t#e 14ie=ii ,e 7#4:4lie ai lui taic4-s4u $i ,esc.isese o m4cel4#ie l;/24 (7#i/2 @a#,e/s. Da# ,e cum mu#ise soc#u-s4u% Moo/ey ;/ce7use a se tic4lo$i. Bea% Iu#a 1a/i ,i/ teD2.ea% se ;/2lo,a ;/ ,ato#ii. De2ea1a se Du#a c4 se cumi/=e$teH la c;te:a 3ile o lua ia# #a3/a. P;/4 la u#m4 si-a #ui/at /e2o=ul% Iii/,c4 se ce#ta cu /e:ast4-sa ,e Ia=4 cu clie/=ii si mai cum74#a si ma#I4 7#oast4% ;/t#-o sea#4 s-a #e7e3it la /e:ast4-sa cu sati#ul $i Iemeia a t#e1uit s4 ,oa#m4 7#i/ :eci/i. Asta a 7us ca74t t#aiului lo# laolalt4. Doam/a Moo/ey s-a ,us la 7#eot si a o1=i/ut ,es74#=i#ea% l4s;/,u-i-se ;/ 2#iD4 co7iii. De atu/ci /-a mai :#ut s4-i ,ea lui 14#1atu-s4u /ici 1a/i% /ici m;/ca#e si /ici loc ;/ cas4H a$a c4 el a Iost /e:oit s4 se a/2aDe3e ;/ sluD1a $e#iIului. E#a u/ 1e=i:a/ m4#u/=el% 2;#1o:it $i De#7elit% cu o Ia=4 al14 $i-o musta=4 al14 $i cu s7#;/ce/e al1e ce-i ;/co/,eiau oc.ii mici% i/Ilama=i $i st#414tu=i ,e :i/i$oa#e #o3 J $i toat4 3iua $e,ea ;/ o,aia aDuto#ului ,e $e#iI% a$te7t;/, s4 Iie 7us la :#eo t#ea14. Doam/a Moo/ey% ca#e-$i o7#ise 1a/ii ce ;i mai #4m4sese#4 ,i/ m4cel4#ie $i ,esc.isese o 7e/siu/e ,e Iamilie ;/ 6a#,-icRe (t#eet% e#a o Iemeie co#7ole/t4% im7u/4toa#e. *lie/tela sa e#a alc4tuit4 ,i/ locata#i Ilota/=i J tu#i$ti ,i/ Li:e#7ool $i ,e 7e Isle oI M</ J $i% ,i/ c;/, ;/ c;/,% artiti ,e 7e la :a#ieteu#i. Locata#ii 7e#ma/e/=i e#au Iu/c=io/a#i 7e la ;/t#e7#i/,e#ile ,i/ ce/t#u% ;$i co/,ucea 7e/siu/ea cu iste=ime $i e/e#2ie% $tii/, c;/, s4 aco#,e c#e,it% c;/, s4 Iie /e;/,u7lecat4 si c;/, s4 t#eac4 luc#u#ile cu :e,e#ea. 0i/e#ii locata#i 7e#ma/e/=i o /umeau Ma,am% c;/, :o#1eau ,e ea.

AB 0i/e#ii lui KMa,am Moo/eyL 7l4teau ci/cis7#e3ece $ili/2i 7e s47t4m;/4 7e/t#u mas4 $i cas4 F1e#ea la ci/4 7l4ti/,u-se se7a#atG. 0o=i a:eau acelea$i 2ustu#i $i ocu7a=ii $i e#au ,eci ;/ te#me/i Ioa#te Iamilia#i. Discutau ;/t#e ei $a/sele cailo# Ia:o#i=i si ale outsider -ilo#. JacR Moo/ey% 14iatul lui Ma,am% e#a Iu/c=io/a# ;/ 1i#oul u/ui #e7#e3e/ta/t ,e come#= ,i/ 5leet (t#eet $i a:ea Iaima ,e a Ii Ku/ ti7 ,at ,#aculuiL% ;i 7l4ceau o1sce/it4=ile ca3o/e si :e/ea acas4 la o#e mici. *;/, ;$i ;/tIl/ea 7#iete/ii% tot,eau/a a:ea c;te Ku/a 1u/4L ,e 7o:estit $i mai mult ca si2u# c4 e#a ;/ ,#um s7#e Kce:a 7e ci/steL% a,ic4 :#eo cu#s4 u/,e $tia ce cal a#e cele mai ma#i $a/se% sau la :#eo a#tist4 u/,e a:ea el cele mai ma#i $a/se. M;/uia 1i/i$o# m4/u$a ,e 1ox $i se 7#ice7ea s4 c;/te cu7lete .a3lii. A,esea% ,umi/ic4 sea#a% ;/ salo/ul ,i/ Ia=4 al ,oam/ei Moo/ey a:ea loc c;te o 7et#ece#e. A#ti$tii ,eM:a#ieteu ;$i ,4,eau co/cu#sul% ia# (.e#i,a/ c;/ta la 7ia/ :alsu#i $i 7olci $i im7#o:i3a c;te u/ acom7a/iame/t. Polly% Iata lui Ma,am% c;/ta si ea. *;/taE $nt o fat/... z,/p/iat/, Nu!ncerca s/ te prefaci O Ctii c/ snt... plin/ de draci : Polly e#a o Iat4 su1=i#ic4% ,e ! a/iH a:ea 74#ul 14lai si m4t4sos% 2u#a mic4 $i 7li/4. *;/, :o#1ea cu ci/e:a% o1i$/uia s4-$i #i,ice oc.ii ce/u$ii cu o u$oa#4 um1#4 :e#3uie ;/ ei J $i asta o I4cea s4 seme/e cu o mic4 ma,o/4 7e#:e#s4. Mai ;/t;i ,oam/a Moo/ey ;$i t#imisese Iata ,actilo2#aI4 ;/ 1i#oul u/ui a2e/t ,e ce#ealeH ,a# cum u/ om ,e-al $e#iIului% cu Ioa#te 7#oast4 #e7uta=ie% 7#i/sese o1iceiul s4 t#eac4 o ,at4 la ,ou4 3ile 7e la se#:iciul ei% ce#;/, :oie s4-i s7uie o :o#14 Iiic4-si% o luase ia# acas4 si o 7usese s4-i aDute ;/ 2os7o,4#ie. Polly Iii/, Ioa#te ,e32.e=at4% maic4-sa se 2;/,i s4-i ,ea ;/ 2#iD4 7e ti/e#ii locata#i% l4s;/,-o s4 se ocu7e ,e ei ;/ :oie. Mai cu seam4 c4 14ie=ilo# ti/e#i le 7lace s4 simt4 7e a7#oa7e o Iemeie t;/4#4. Polly% 1i/e;/=eles% Ili#ta cu locata#ii% ,a# ,oam/a Moo/ey% <Not4> . Aici% caii ce /u Ii2u#ea34 7e lista Ia:o#i=ilo# Fe/2l.G. <S/ot4> A ca#e e#a ,estul ,e istea=4 7e/t#u a-$i ,a seama% $tia Ioa#te 1i/e c4 ace$tia ,oa# se ,ist#au c;/, /-a:eau alt4 t#ea14H /ici u/ul /-a:ea i/te/=ii se#ioase. A$a me#se#4 luc#u#ile mult4 :#eme% $i ,oam/a Moo/ey 7a#c4 se 2;/,ea s-o t#imit4 7e Iat4 ;/a7oi la ma$i/a ,e sc#is% c;/, 1424 ,e seam4 c4 se 7et#ece ce:a ;/t#e Polly si u/ul ,i/t#e ti/e#i% ;/ce7u s4 su7#a:e2.e3e 7e#ec.ea $i s4-$i Iac4 socotelile 7e t4cute. Polly $tia c4-i su7#a:e2.eat4% ,a# cum mama ei co/ti/ua s4 tac4% /u e#a 7osi1il4 /ici o ;/,oial4. Mama $i Iiica /u se ;/=elesese#4 7e Ia=4% /u exista ;/t#e ele /ici o com7licitate ,esc.is4% ,a#% cu toate c4 lumea ,i/ cas4 ;/ce7use a :o#1i% ,oam/a Moo/ey /u i/te#:e/ea. Polly ;/ce7use s4 se 7oa#te cam ciu,at% ia# t;/4#ul se :e,ea c4 /u-i ;/ a7ele lui. ;/ cele ,i/ u#m4% c;/, c#e3u c4-i mome/tul 7ot#i:it% ,oam/a Moo/ey i/te#:e/i. Ea t#ata 7#o1lemele mo#ale cum t#atea34 sat;#ul ca#/eaH $i ;/ ca3ul acesta $tia ce a#e ,e I4cut. E#a o ,imi/ea=4 lumi/oas4 ,e ,umi/ic4% la ;/ce7ut ,e :a#4. Viua 7#omitea s4 ,e:i/4 c4l,u#oas4% ,eocam,at4 ;/s4 a,ia u/ :;/ticel 7#oas74t. 5e#est#ele 7e/siu/ii e#au

toate ,esc.ise si 7e#,elele ,e ,a/tel4 se ;/:ol1u#au u$o# c4t#e st#a,4. Di/s7#e tu#/ul 1ise#icii (I. @.eo#2.e :e/ea ;/t#-u/a ,a/24t ,e clo7ote% $i c#e,i/cio$ii% si/2u#i sau ;/ 2#u7% t#a:e#sau mica 7ia=4 #otu/,4 ,i/ Ia=a 1ise#icii. Qtiai ;/cot#o se ,uc ,u74 =i/uta lo# so1#4 $i solem/4% c;t si ,u74 c4#ticelele /e2#e ,i/ m;i/ile ;/m4/usate. ;/ 7e/siu/e% micul ,eDu/ se te#mi/ase $i masa ,i/ suI#a2e#ie e#a 7li/4 ,e Ia#Iu#ii m;/Dite cu 24l1e/u$ ,e ou $i 7#es4#ate cu I4#;me ,e 7;i/e si coDi ,e sl4/i/4. Doam/a Moo/ey $e,ea ;/ Iotoliul ,e 7ai si o su7#a:e2.ea 7e sluD/ica Ma#y cum st#;/2ea masa. O 7u/ea s4 a,u/e toate #estu#ile ,e 7;i/e% ca#e u#mau s4 Iie Iolosite la 7#e24ti#ea 1u,i/cii ,e ma#=i. Du74 ce masa Iu cu#4=at4% #estu#ile ,e 7;i/e a,u/ate% 3a.4#ul si u/tul su1 c.eie% ,oam/a Moo/ey ;/ce7u s4-si #ec.eme ;/ mi/te co/:e#sa=ia a:ut4 ;/ aDu/ cu Polly. Luc#u#ile st4teau c.ia# a$a cum ;$i ;/c.i7uiseE ea Iusese Ioa#te ,esc.is4 ;/ ;/t#e14#i% ia# Polly Ioa#te ,esc.is4 ;/ #4s7u/su#i. 5i#e$te c4 am;/,ou4 e#au u/ 7ic st;/De/iteE

AU ea% Iii/,c4 /u ,o#ea /ici s4 7#imeasc4 7#ea t4ios $ti#ea% /ici s4 ai14 ae#ul c4 Iusese ,e aco#,% ia# Polly% Iii/,c4 alu3iile ,e 2e/ul 4sta tot,eau/a o I;st;ceau $i Iii/,c4 /u ,o#ea s4 se $tie c4% ;/ ;/=elea7t4 ei ca/,oa#e% 2.icise i/te/=ia ce se ascu/,ea su1 ;/24,ui/=a maic4-sii. De ;/,at4 ce% a,;/cit4 ;/ me,ita=iile ei% ;$i ,4,u totu$i seama c4 ;/cetase#4 s4 1at4 clo7otele la 1ise#ica (I. @.eo#2.e% ,oam/a Moo/ey a#u/c4 i/sti/cti: o 7#i:i#e s7#e ceaso#/icul au#it ,e 7e etaDe#a c4mi/ului. E#a $i 7 mi/uteH a:ea tim7 ,estul s4 l4mu#easc4 aIace#ea cu ,om/ul Do#a/ $i s4 Iie Iix la U ;/ Ma#l1o#ou2. (t#eet. E#a si2u#4 c4 :a ;/:i/2e. Mai ;/t;i a:ea ,e 7a#tea ei o7i/ia 7u1lic4% cu toat4 2#eutatea saE e#a o mam4 ult#a2iat4% ;l 7#imise su1 aco7e#i$ul ei% 7#esu7u/;/, c4 e u/ om ,e o/oa#e% ia# el a1u3ase 7u# $i sim7lu ,e os7italitatea 7e ca#e i-o oIe#ise. E#a u/ 14#1at ;/ :;#st4 ,e :#eo t#ei3eci si 7at#u% t#ei3eci si ci/ci ,e a/i% ;/c;t /u 7utea i/:oca ,#e7t scu34 u$u#i/=a ti/e#e=iiH /ici /ecu/oa$te#ea :ie=ii /u -a# Ii 7utut scu3a% ,e :#eme ce e#a u/ om ,estul ,e um1lat 7#i/ lume. P#oIitase 7u# $i sim7lu ,e ti/e#e=ea si li7sa ,e ex7e#ie/=4 a lui PollyH e#a lim7e,e. Acum se 7u/ea ;/t#e1a#ea ;/ ce Iel ;/=ele2ea s4 #e7a#e #4ul I4cut P ;/ astIel ,e ca3u#i% 14#1atul t#e1uie /ea74#at s4-$i #4scum7e#e 2#e$eala. Pe/t#u el e u$o#H ,u74 ce $i-a I4cut c.eIul% 7oate s4-$i :a,4 ;/ai/te ,e t#ea14% ,e 7a#c4 /u s-a# Ii ;/t;m7lat /imic% ,a# Iata t#e1uie s4 t#a24 7o/oasele. (;/t $i mame ca#e a# acce7ta s4 se c;#7easc4 o c.estie ca asta cu ce:a 1a/iH cu/o$tea aseme/ea ca3u#i. Da# ea /u :a 7#oce,a a$a. Pe/t#u ea /umai o si/2u#4 #e7a#a=ie 7oate #4scum74#a ci/stea IeteiE c4s4to#ia. ;$i #e:i3uia toate a#2ume/tele ta#i% ;/ai/te ,e a o t#imite 7e Ma#y sus la ,om/ul Do#a/% s4-i s7u/4 c4 ,o#e$te s4 stea ,e :o#14 cu el. Qtia 1i/e c4 :a c;$ti2a. A:ea ,e-a Iace cu u/ t;/4# se#ios% /u u/ st#icat sau u/ Ia/Ia#o/% ca ceilal=i. (4 Ii Iost :o#1a ,e ,om/ul (.e#i,a/% o#i ,e ,om/ul Mea,e% o#i ,e Ba/tam Lyo/s% t#ea1a a# Ii Iost mult mai 2#ea. Nu c#e,ea ea c4 a#e s4-i co/:i/4 s4 Iie ,at ;/ :ilea2. 0o=i locata#ii ,i/ cas4 $tiau ce:a ,es7#e c.estia astaH A3 1a u/ii mai sco#/ise#4 $i am4/u/te. Qi-a7oi% t;/4#ul luc#a ,e 3 a/i la o ma#e Ii#m4 catolic4 ,e come#= cu :i/u#iH a Ii ,at ;/ :ilea2% 7utea s4 ;/sem/e 7e/t#u el 7ie#,e#ea se#:iciului. Da# ,ac4 e#a om ,e ;/=eles% totul 7utea s4 ias4 1i/e. Mai ;/t;i ,e toate ;l $tia eco/om% ,eci 14/uia c4 a#e $i ce:a 14/i$o#i st#;/$i. A7#oa7e si Dum4tateN (e #i,ic4 si-$i :e#iIic4 ;/I4=i$a#ea ;/ o2li/,a o:al4 ,i/t#e Ie#est#e.M Ex7#esia .ot4#;t4 a Ie=ei ma#i $i #ume/e o mul=umiH se 2;/,i la u/ele mame% cu/o$ti/=e ,e-ale ei% ca#e /u $tiau cum s4 se ,escoto#oseasc4 ,e Ietele lo#. Dom/ul Do#a/ e#a ;/t#-a,e:4# Ioa#te tul1u#at ;/ aceast4 ,imi/ea=4 ,e ,umi/ic4% ;/ce#case ,e ,ou4 o#i s4 se 14#1ie#easc4% ,a# m;/a ;i Iusese at;t ,e /esi2u#4% ;/c;t t#e1uise s4 #e/u/=e. De t#ei 3ile /u se mai #4sese $i I4lcile ;i e#au um1#ite ,e o 1a#14 cu =e7i #o$ca=i% ia# la ,ou4-t#ei mi/ute i se a1u#eau oc.ela#ii si t#e1uia s4 si-i scoat4 si s4-i I#ece cu 1atista. Ami/ti#ea s7o:e,a/iei ,i/ aDu/ ;l I4cea s4 se simt4 2#o3a: ,e 7#ost. P#eotul scosese ;/ e:i,e/=4 Iiece am4/u/t #i,icol al a:e/tu#ii si la u#m4 ;i ;/I4=i$ase 74catul

ca Iii/, at;t ,e ma#e% ;/c;t mai c4 e#a mul=umit s4 i se oIe#e 7o#ti=a ,e sc47a#e a u/ei #e7a#a=ii. &4ul e#a comis. *e mai 7utea Iace acum ,ec;t s-o ia ,e /e:ast4 sau s4 Iu24 P Nu 7utea ie$i ,i/ ;/cu#c4tu#4 I4c;/, 7e ci/icul. 54#4 ;/,oial4 c4 se :a :o#1i ,e c.estia asta $i si2u# c4-i :a aDu/2e la u#ec.i 7at#o/ului. E at;t ,e mic Du1li/ulE Iieca#e $tia ce Iac to=i ceilal=i. (im=i u/ /o, Iie#1i/te ;/ 2;t c;/,% ;/ ;/c.i7ui#ea sa a=;=at4% au3i 7a#c4 :ocea as7#4 a ,om/ului Leo/a#,% st#i2;/,ME J 0#imite=i- 7e Do#a/ la mi/e% :4 #o2 N 0o=i ace$ti a/i ;/,elu/2a=i ,e sluD14% i#osi=iN 0oat4 mu/ca si s;#2ui/=a lui ;/ 3a,a#N 5i#e$te% ;/ ti/e#e=e I4cuse Qi el 7#ostiiH se I4lise a Ii li1e#-cu2et4to# si ;/ ,iscu=ii cu P#iete/ii% 7#i/ localu#i% /e2ase existe/=a lui Dum/e3eu. Da# toate astea t#ecuse#4 sau% ;/ sIi#$it% e#au ca $i te#mi/ate. Mai cum74#a el $i acuma% ;/ Iiece s47t4m;/4% c;te-u/ exem7la# ,i/ ;eynoldPs NeHspaper, ,a# ;$i ;m7li/ea ;/,ato#i#ile #eli2ioase% $i cea mai ma#e 7a#te ,i/ a/

AW ,ucea o :ia=4 o#,o/at4. A:ea 1a/i ;/,eaDu/s 7e/t#u a-$i ;/temeia u/ c4mi/H /u asta e#a 7ie,ica. Da# Iamilia s-a# uita ,e sus la Polly. ;/ 7#imul #;/,% #e7uta=ia 7#oast4 a tat4lui eiH a7oi% c.ia# si 7e/siu/ea maic4-sii ;/ce7ea s4 ca7ete o a/umit4 Iaim4. A:ea se/3a=ia c4 e t#as 7e sIoa#4. Pa#c4-$i :e,ea 7#iete/ii st;/, ,e :o#14 ,es7#e ;/t;m7la#ea asta $i #;3;/, ,e el. +ra, ce-i ,#e7t% cam :ul2a#4H c;teo,at< I4cea si 2#e$eli 2#amaticale. Da# ce im7o#ta/=4 a# a:ea 2#amatica% ,ac4 a# iu1i-o cu a,e:4#at P Qi ;/c4 /u se 7utea l4mu#i ,ac4 s-o 7#e=uiasc4 sau s-o ,is7#e=uiasc4 7e/t#u ceea ce I4cuse. Bi/e;/=eles% I4cuse si el. I/sti/ctul ;/s4 ;l ;/,em/a s4 #4m;/4 li1e#% s4 /u se ;/soa#e. O,at4 ;/su#at% s-a 3is cu ti/e. ;/ tim7 ce $e,ea 7e ma#2i/ea 7atului% ;/ 7a/talo/i si c4ma$4% /e7uti/cios s4 ia o .ot4#;#e% Polly 14tu u$o# la u$a lui $i i/t#4% ;i 7o:esti ;/ am4/u/t c4 i se ,est4i/uise maic4-sii% ca#e a:ea ,e 2;/, s4 stea ,e :o#14 cu el ;/ ,imi/ea=a asta. ;/ce7u s4 7l;/24% $i-i c43u ,e 2;t% sus- [ 7i/;/,E J J O% Bo1N Bo1N *e s4 m4 IacP Nu $tiu ce s4 m4 IacN Q Vise c-o s4-si 7u/4 ca74t 3ilelo#. i I El o ;/cu#aDa I4#4 co/:i/2e#e% s7u/;/,u-i s4 /u 7l;/24% M c-o s4 se a#a/De3e totul% s4 /-ai14 /ici o team4. P#i/ 7ie7=ii c4m4$ii% ;i sim=ea 31uciumul s;/ului. Nu e#a /umai :i/a lui c4 se ;/t;m7lase. ;$i ami/tea 1i/e% cu ciu,ata memo#ie mi24loas4 a celi1ata#ului% 7#imele m;/2;ie#i ce i le ,4,use#4% ca ,i/ ;/t;m7la#e% #oc.ia% #4suIla#ea% ,e2etele ei. Qi a7oi% ;/t#-o sea#4% t;#3iu% 7e c;/, el se ,e31#4ca s4 se culce% ea 14tuse sIios la u$4. Ooia s4-$i a7#i/,4 lumi/a#ea ,e la lum;/a#ea lui% Iii/,c4 7e-a ei i-o sti/sese cu#e/tul. E#a sea#a ei ,e 1aie. Pu#ta o Dac.e=ic4 la#24% ,e cas4% ,esc.is4 ;/ Ia=4% ,i/ Ila/el4 ;/Ilo#at4. @le3/a al14 ;i lic4#ea 7#i/ ,esc.i34tu#a 7a7ucilo# ;m1l4/i=i si su1 7ielea 7a#Iumat4 ;i ,o2o#ea s;/2ele. Qi 7e c;/, ;$i a7#i/,ea lum;/a#ea si o Iixa ;/ sIe$/ic% i se ,es7#i/,ea u/ u$o# 7a#Ium ,i/ ;/c.eietu#ile m;i/ilo# si ,i/t#e ,e2ete. A9 ;/ se#ile c;/, el se ;/to#cea t;#3iu% ;i ;/c4l3ea ci/a. Qi sim=i/,-o al4tu#i% si/2u# cu ea ;/ mie3 ,e /oa7te ;/ casa a,o#mit4% /ici /u mai $tia ce m4/;/c4. Qi ate/=iile eiN ;/ se#ile c;t ,e c;t #eci% sau ume,e% sau M:;/to<se% 24sea tot,eau/a 7#e24tit 7e/t#u el c;te u/ 7a.a# ,e 7u/ci. (-a# 7utea s4 Iie Ie#ici=i ;m7#eu/4... U#cau /oa7tea sca#a u/ul l;/24 altul% ;/ :;#Iul 7icioa#elo#% Iieca#e cu c;te o lumi/a#e ;/ m;/4% ia# la al t#eilea 7alie# ;$i s7u/eau cu 74#e#e ,e #4u /oa7te 1u/4. (e s4#utau% ;$i ami/tea 1i/e oc.ii ei% ati/2e#ea m;i/ii $i ,eli#ul lui... Da# ,eli#ul t#ece. *a u/ ecou ;i #4su/a ;/ u#ec.i ;/t#e1a#ea eiH acum $i-o 7u/ea sie$iE K*e s4 m4 Iac PL I/sti/ctul celi1ata#ului ;l ;/,em/a s4 se Ie#easc4. Da# #4m;/ea 74catul ,e /e;/l4tu#atH c.ia# $i sim=ul lui ,e o/oa#e ;i s7u/ea c4 trebuie #4scum74#a#e 7e/t#u u/ aseme/ea 74cat. *um $e,ea cu ea 7e ma#2i/ea 7atului% :e/i Ma#y la u$4 si-i s7use c4- 7oIte$te Kma,amL Dos ;/ salo/% c4 a#e ce:a ,e :o#1it cu ,um/ealui. (e #i,ic4 s4-si 7u/4 su#tucul si :esta% mai li7sit ,e :la24 ca o#ic;/,. O,at4 ;m1#4cat% se

a7#o7ie ia# ,e Polly ca s-o ;/cu#aDe3e. Nici o team4% o s4 ias4 totul 1i/eN O l4s4 7l;/2;/, 7e ma#2i/ea 7atului si 2em;/, ;/ceti$o#E KO% Doam/e Dum/e3eule NL Pe c;/, co1o#a sc4#ile% i se a1u#i#4 a$a ,e ta#e sticlele oc.ela#ilo#% c4 t#e1ui s4 stea locului s4 le $tea#24. A.% ,e-a# Ii 7utut s4 ias4 7#i/ aco7e#i$% s4 31oa#e ,e7a#te% ;/t#-alt4 =a#4% u/,e s4 /u mai au,4 c;t o t#4i ,e ;/cu#c4tu#a asta N A$a 2;/,ea. Qi totu$i% o 7ute#e ;l ;m7i/2ea Dos% t#ea7t4 cu t#ea7t4. 5e=ele im7laca1ile% a 7at#o/ului $i a lui KMa,amL% ;$i 7i#o/eau 7#i:i#ile asu7#a ,e#utei lui. Pe ultimul $i# ,e t#e7te se ;/t;l/i cu JacR Moo/ey% ca#e u#ca sus% =i/;/, 2#iDuliu ;/ 1#a=e ,ou4 sticle ,e Ioss, luate ,i/ c4ma#4. (e saluta#4 cu #4ceal4% $i oc.ii se,uc4to#ului 341o:i#4 o cli74 7e o Ia=4 2#oas4% ,e 1ul,o2% $i 7e o 7e#ec.e ,e 1#a=e scu#te $i :;/Doase. *;/, aDu/se la 7icio#ul sc4#ii% #i,ic4 oc.ii $i- :43u 7e JacR 7#i:i/,u- ,i/ u$a o,4i=ei ,e 7e 7alie#.

AA ;$i ami/ti 1#usc sea#a c;/, u/ul ,i/t#e a#ti$tii ,e mu! sic!hall, u/ lo/,o/e3 1lo/, $i m4#u/=el% I4cuse o alu3ie cam ;/,#43/ea=4 la a,#esa lui Polly. A7#oa7e c4 se s74#sese 7et#ece#ea ,i/ cau3a :iole/=ei lui JacR. 0oat4 lumea ;/ce#case s4- li/i$teasc4. A#tistul ,e music!hall, /i=el mai 7ali, ca ,e o1icei% 3;m1ise si ;/ce#case s4-i co/:i/24 c4 /u :oise s4 3ic4 /imic #4u% ,a# JacR 31ie#a ;/t#u/a la el c4 ,ac4-i a#,e cui:a s4-/ce#ce aseme/ea 2lume 7e socoteala so#4-sii% aIu#isit s4 Iie el ,ac4 /u-i 1a24 m4selele 7e 2;t J a$a s4 $tie N Polly mai se3u /i=el 7e ma#2i/ea 7atului% 7l;/2;/,. A7oi ;$i usca oc.ii $i t#ecu la o2li/,4. Muie u/ ca74t ,e 7#oso7 ;/ ca/a cu a74 $i-si ;m7#os74ta oc.ii. (e 7#i:i ,i/ 7#oIil% ;$i 7ot#i:i o a2#aI4 l;/24 u#ec.e. A7oi se ;/toa#se ia# la 7at $i se a$e34 la 7icioa#ele lui. P#i:i ;/,elu/2 7e#/ele% $i :e,e#ea lo# ;i t#e3i ;/ 2;/, ami/ti#i tai/ice% 7l4cute% ;$i s7#iDi/i ceaIa ,e 1a#a ,e Iie#% #4co#oas4% a 7atului $i c43u ;/ #e:e#ieE 7e Ia=a ei /u se mai citea /ici o tul1u#a#e. &4mase aste7t;/,% cu #41,a#e% a7#oa7e :oioas4% I4#4 7ic ,e 2#iD4% a,uce#ile ami/te I4c;/, t#e7tat loc s7e#a/=elo# si :i3iu/ilo# :iito#ului. (7e#a/=ele si :isele e#au at;t ,e ;/:4lm4$ite% ;/c;t /u mai :e,ea 7e#/ele al1e 7e ca#e-i #4m4sese a=i/tit4 7#i:i#ea si /u-$i mai ami/tea c4 a$tea7t4 ce:a. ;/ cele ,i/ u#m4 o au3i 7e maic4-sa st#i2;/,-o. (4#i ;/ 7icioa#e si Iu2i la 1alust#a,a sc4#ii. J PollyN Polly N J Da% mam4 P J *o1oa#4% ,#a2a mea. Dom/ul Do#a/ ,o#e$te s4-=i :o#1easc4. Atu/ci ;$i a,use ami/te ce a$te7ta. A7 <titlu>O MI*> XNNO&A&E . *u o7t a/i ;/ u#m4 ;l co/,usese 7e 7#iete/ul s4u la @a#a No#t.-all $i-i u#ase /o#oc. @alla.e# aDu/sese ci/e:a. Oe,eai asta /umai,ec;t ,u74 ae#ul lui ,e om um1lat 7#i/ lume% ,u74 c#oiala .ai/ei ,e tHeed, ,u74 si2u#a/=a cu ca#e :o#1ea. Pu=i/i a:eau tale/tele lui J si ;/c4 $i /;ai 7u=i/i Iusese#4 ;/ sta#e s4 #4m;/4 /esc.im1a=i ;/ #4Mu ,e aseme/ea succes. @alla.e# e#a u/ om i/imos J me#ita s4 #eu$easc4% ;/sem/a ce:a s4 ai u/ aseme/ea 7#iete/. ;/c4 ,e 7e la o#a ,eDu/ului% 2;/,u#ile Micului *.a/,le# se ;/to#ceau me#eu la ;/t;l/i#ea sa cu @alla.e#% la i/:ita=ia lui @alla.e# si la ma#ele o#a$ Lo/,#a% u/,e t#4ia @alla.e#. I se 3icea Micul *.a/,le# Iii/,c4% ,e$i cu 7u=i/ su1 statu#a miDlocie% ;=i I4cea im7#esia u/ui om mic. M;i/ile ;i e#au al1e si mici% silueta I#a2il4% 2lasul li/i$tit $i 7u#t4#ile ,e om su1=i#e% ;$i ;/2#iDea cu ma#e ate/=ie 74#ul si musta=a cu Ii#e 1lo/,e $i m4t4soase% si-$i 7a#Iuma ,isc#et 1atista. (emilu/ile u/2.iilo# lui e#au ,es4:;#$ite% ia# c;/, 3;m1ea% ;i miDea ;/ 2u#4 u/ $i# ,e ,i/=i al1i ca ,e co7il. Qe3;/, la 7u7it#ul lui% la ?i/2Ms I//s% se 2;/,ea ce sc.im14#i a,usese#4 ace$ti o7t a/i. P#iete/ul 7e ca#ecu/oscuse cu o ;/I4=i$a#e De#7elit4 $i /e:oia$4 ,e:e/ise o Ii2u#4 st#4lucit4 ;/ 7#esa lo/,o/e34. Micul *.a/,le# se o7#ea a,esea ,i/ sc#isul s4u 7lictisito# si 7#i:ea aIa#4 7e Ie#east#a 1i#oului. O474ile sti/se ale u/ui asIi/=it ,e toam/4 t;#3ie se #4sI#;/2eau 7e 7aDi$ti si alei. ;/:4luiau

1i/e:oito# ;/t#-o 7ul1e#e au#ie 7e ,4,acele /e;/2#iDite $i 7e 14t#;/ii /e:ol/ici ce mo=4iau 7e 14/ciH 7Il7uMau ,easu7#a tutu#o# Io#melo# ;/ mi$ca#e J asu7#a co7iilo# ca#e ale#2au =i7;/, ,e-a lu/2ul c4#4#ilo# cu 7iet#i$ si asu7#a o#icui t#ecea 7#i/ 7a#c. Micul *.a/,le# u#m4#ea acest ta1lou $i se 2;/,ea la :ia=4H $i Fca ;/tot,eau/a c;/, se 2;/,ea la :ia=4G se ;/t#ista. O 1l;/,4 mela/colie 7use

A" st47;/i#e 7e el. (im=ea c;t e#a ,e i/util s4 lu7=i im7ot#i:a so#=ii J aceasta Iii/, a74s4toa#ea ;/=ele7ciu/e ce i-o l4sase#4 mo$te/i#e secolele. ;$i ami/ti ,e :olumele ,e 7oe3ie ;/$i#ate 7e #aItu#ile lui% acas4. Le cum74#ase ;/ 3ilele sale ,e 1u#l4cie J si sea#a% c;/, $e,ea ;/ o,4i=a ,e l;/24 .ol% Iusese a,esea is7itit s4 scoat4 :#eu/ul ,i/ #aIt $i s4-i citeasc4 ,i/ el /e:este-sii. Da# tot,eau/a ;l #e=i/use sIiala% $i c4#=ile #4m4sese#4 la locul lo#. *;teo,at4 ;$i #e7eta lui ;/su$i u/ele :e#su#i J $i asta ;l m;/2;ia. *;/, 14tu o#a la ca#e ;$i te#mi/a 7#o2#amul% se #i,ic4 $i se ,es74#=i meticulos ,e 7u7it#u $i ,e cole2i. (ilueta lui mo,est4 $i co#ect4 se i:i ,e su1 1olta Ieu,al4 a cl4,i#ii ?i/2Ms I//s $i co1o#; iute 6e/#ietta (t#eet. AsIi/=itul au#iu 7ie#ea si ae#ul se I4cea #ece. O .oa#,4 ,e co7ii mu#,a#i um7lea st#a,a. (t4teau sau ale#2au 7e t#otua#% o#i suiau ,e-a 1usilea t#e7tele ,i/ Ia=a u$ilo# c4scate% o#i se c.i/ceau 7e 7#a2u#i ca $oa#ecii. Micul *.a/,le# /u-i 142a ;/ seam4% ;$i c#oia a2il ,#um 7#i/ aceast4 m4#u/t4 misu/a#e ,e 2;/24/ii si 7e su1 um1#a ;/altelo#% s7ect#alelo# 7alate ;/ ca#e .4l4,uise :ec.ea a#istoc#a=ie a Du1li/ului. Nici o #emi/isce/=4 a t#ecutului /u- ati/2eaH s7i#itul s4u e#a 7li/ ,e o 1ucu#ie 7#e3e/t4. Nu mai Iusese /icio,at4 la *o#less% cu/o$tea ;/s4 7#esti2iul acestui /ume. Qtia c4 lumea se ,ucea acolo ,u74 teat#u s4 m4/;/ce st#i,ii si s4 1ea lic.io#u#iH $i au3ise c4 acolo c.el/e#ii :o#1eau I#a/=u3e$te si /em=e$te. *;/, t#ecuse% 2#41it% sea#a% :43use cu7eu#i t#42;/, ;/ Ia=a u$ii $i ,oam/e 1o2at ;m1#4cate% ;/so=ite ,e ,om/i 2ala/=i% ,esci/3;/, ,i/ ele $i i/t#;/, 3o#ite ;/ local. Pu#tau #oc.ii =i74toa#e $i e#au ;/IoIolite ;/ salu#i si ma/tou#i. A:eau Ie=e 7u,#ate si% c;/, ati/2eau 74m;/tul% ;$i s4ltau 7oalele ca /i$te Atala/te s7e#iate. 0ot,eau/a t#ecuse I4#4 s4-$i ;/toa#c4 7#i:i#ile ;/t#-acolo. A:ea o1iceiul s4 um1le #e- D 7e,e 7e st#a,4% c.ia# si 3iua% si o#i ,e c;te o#i ;l 7#i/,ea D <Not4> . Pe#so/aD mitolo2ic. Le2e/,a s7u/e c4 /u :oia s4 se c4s4to#easc4 ,ec;t cu cel ca#e o :a ;/t#ece la Iu24. <S/ot4> A! sea#a ;/ o#a$% 2#41ea 7asul% tem4to# $i /e#:os. *;teo,at4% ;/s4% c4uta cu Di/, ceea ce-i i/s7i#a team4. Ale2ea st#43ile cele mai ;/tu/ecoase si st#imte $i% c4lc;/, ;/ai/te cu ;/,#43/eal4% se sim=ea tul1u#at ,e t4ce#ea a$te#/ut4 ;/ 7#eaDma 7a$ilo# s4iH siluetele t#ec;/, ;/ t4ce#e ;l tul1u#au $i u/eo#i 3:o/ul Iu2a# al u/ui #;s ;/41u$it ;l I4cea s4 t#emu#e ca I#u/3a. *oti la ,#ea7ta% s7#e *a7ei (t#eet. I2/atius @alla.e# ;/ 7#esa lo/,o/e34 N *i/e a# Ii c#e3ut u/a ca asta% cu o7t a/i ;/ u#m4 P Qi totu$i% acum c;/, i se 7e#i/,a ;/ mi/te t#ecutul% Micul *.a/,le# ;$i ami/tea% cu 7#i:i#e la 7#iete/ul s4u% multe t#4s4tu#i 7#omi=4toa#e ,e m4#i#e. Lumea ;l 7#i:ea 7e I2/atius @alla.e# ca 7e u/ u$u#atic. 5i#e$te% e#a a,e:4#at c4 7e :#emea aceea I#ec:e/ta /i$te oame/i ca#e se =i/eau ,e c.eIu#i% c4 1ea I4#4 m4su#4 si lua 1a/i cu ;m7#umut ,e u/,e 7utea% ;/ cele ,i/ u#m4 Iusese amestecat ;/t#-o aIace#e ,u1ioas4% o oa#eca#e t#a/3ac=ie 14/easc4H sau cel 7u=i/ a$a i/te#7#etau u/ii 7leca#ea lui 2#41it4. Da# tale/tul /ime/i /u i- /e2a. 0ot,eau/a a:u-

sese I2/atius @alla.e# ce:a... ce:a ca#e te im7#esio/a. *.ia# c;/, /-a:ea ,e /ici u/ele si ,4,ea ,i/ col= ;/ col= /e$tii/, cum s4-$i 7#ocu#e u/ 1a/% tot se a#4ta cu#aDos. Micul *.a/,le# ;$i ami/tea u/a ,i/t#e ex7#esiile Ia:o#ite ale lui I2/atius @alla.e# c;/, e#a la a/a/2.ie F$i aceast4 ami/ti#e ;l I4cu s4 #o$easc4 7u=i/ ,e satisIac=ieGE KU/ mome/t% 14ie=i% 3icea% /umai s4-mi 7u/ eu la co/t#i1u=ie mate#ia ce/u$ieL. >sta e#a I2/atius @alla.e# ;/t#e2H si% 34u% /u 7uteai ,ec;t s4- a,mi#i c;/, ;l :e,eai a$a. Micul *.a/,le# 2#41i 7asul. Pe/t#u 7#ima oa#4 ;/ :ia=a lui% se sim=ea mai 7#esus ,e oame/ii 7e l;/24 ca#e t#ecea. Pe/t#u 7#ima oa#4% suIletul lui se #43:#4tea ;m7ot#i:a se#1e,ei /eele2a/=e a acelei st#43i. Nici o ;/,oial4 E ,ac4 :oiai s4 #eu$e$ti% t#e1uia s4 7leci. La Du1li/ /u 7uteai Iace /imic. *;/, t#ecu Po,ul @#atta/% 7#i:i ;/ Dosul #;ului% s7#e c.eiu#ile ,i/ 74#=ile acelea% $i i se I4cu mil4 ,e 1ietele case 7o/osite. I se 74#eau o a,u/4tu#4 ,e :a2a1o/3i% st;/, 2#4ma,4 ,e-a lu/2ul malu#ilo# #;ului% cu

7B .ai/ele lo# :ec.i ;m1;csite ,e 7#aI $i Iu/i/2i/e% ului=i ,e 7a/o#ama asIi/=itului% a$te7t;/, 7a#c4 7#imul Iio# al /o7=ii s4-i 32;l=;ie ,i/ to#o7eal4% ca s-o 7oat4 lua ,i/ loc. (e ;/t#e14 ,ac4 a# Ii ;/ sta#e s4 ex7#ime asta ;/t#-o 7oe3ie. Poate c4 @alla.e# a# 7utea-o 7lasa la :#eo #e:ist4 lo/,o/e34. Oa#e e#a ;/ sta#e s4 sc#ie ce:a o#i2i/al P Nu $tia si2u# c4#ei i,ei a/ume a# Ii :#ut s4-i ,ea 2las% ,a# 2;/,ul c4- ati/sese u/ mome/t 7oetic miDi ;/ el% 7#i/3;/, :ia=4 ca o s7e#a/=4 7e cale a se /a$te. P4$ea ;/ai/te cu :iteDie. 5iece 7as ;l a,ucea mai a7#oa7e ,e Lo/,#a% mai ,e7a#te ,e 7#o7#ia-i :iat4 so1#4 si /ea#tistic4. O lumi/4 7#i/se s4 7;l7;ie la o#i3o/tul 2;/,u#ilo# sale. ;/c4 /u e#a 14t#;/ J a:ea ,oa# t#ei3eci si ,oi ,e a/i. 0em7e#ame/tul s4u% s-a# 7utea s7u/e% aDu/sese la matu#itate. Yte to/alit4=i si im7#esii /-a# Ii ,o#it s4 t#a/sc#ie ;/ :e#su#iN Le sim=ea ;/ si/e. ;/ce#ca s4-si c;/t4#easc4 suIletul% ca s4 :a,4 ,e e#a sau /u u/ suIlet ,e 7oet. Mela/colia alc4tuia /ota ,omi/a/t4 a ca#acte#ului s4u% a$a 2;/,ea% ,a# o mela/colie ;/,ulcit4 ,e ;/toa#ce#i la c#e,i/=4 si la #esem/a#e $i la 1ucu#iile sim7le. De-a# 7utea s4 ex7#ime asta ;/t#-u/ :olum ,e :e#su#i% 7oate c4 oame/ii $i-a# a7leca u#ec.ea s7#e ele. Po7ula# /-a#e s4 Iie /icio,at4% asta :e,ea 1i/e. N-a# Ii ;/ sta#e s4 e/tu3iasme3e mul=imea% ,a# 7oate c4 u/ mic ce#c ,e s7i#ite ;/#u,ite s-a# sim=i at#as c4t#e ,;/sul. Poate c#iticii e/2le3i a# #ecu/oa$te ;/ el u/ ex7o/e/t al $colii celte% 7#i/ to/ul mela/colic al 7oemelo# sale% $i-a7oi el a# st#ecu#a si alu3ii% ;/ce7u s4 /4scoceasc4 c#;m7eie si I#a3e ,i/ #ece/3iile ce a:ea s4 ;/t;m7i/e :olumul lui. EDl. Chandler are darul ,ersului fluent si gra:ios...F E ersurile acestea snt str/b/tute de o triste:e nostalgic/...FENota ceh/...F P4cat c4 /umele lui /-a:ea u/ as7ect mai i#la/,e3. Poate c-a# Ii mai 1i/e s4 i/t#o,uc4 /umele maic4-sii ;/ai/tea /umelui ,e Iamilie. 0.omas Malo/e *.a/,le#N (au $i mai 1i/e E 0. Malo/e *.a/,le#. A#e s4-i :o#1easc4 ,es7#e asta lui @alla.e#. ;$i u#m4#ea cu at;ta a#,oa#e #e:e#ia% ;/c;t t#ecu mai ,e7a#te cu o st#a,4 $i t#e1ui s4 se ;/toa#c4. Pe c;/, se 7 a7#o7ia ,e *o#less% ;/ce7u s4-l /474,easc4 ia#4$i a2ita=ia ,e mai ;/ai/te $i la i/t#a#e se o7#i /e.ot4#;t. ;/ cele ,i/ u#m4 ,esc.ise u$a $i i/t#4. Lumi/a $i 32omotul ,i/ 1a# ;l #e=i/u#4 c;te:a cli7e ;/ 7#a2. P#i:i ;/ Du#u-i J si st#4luci#ea <t;to# 7a.a#e #o$ii $i :e#3i ;i tul1u#4 :e,e#ea. Ba#ul ;i 74#ea 7li/ ,e lume $i sim=i c4 to=i ;l o1se#:4% 7li/i ,e cu#io3itate. A#u/c4 7#i:i#i #e7e3i ;/ ,#ea7ta $i ;/ st;/2a F;/c#u/t;/,u-se /i=el% ca 7e/t#u a ,a o moti:a#e se#ioas4 7#e3e/=ei saleG% ,a#Mc;/, i se mai lim7e3i :e,e#ea% ;$i ,4,u seama c4 ,e Ia7t /u se ;/to#cea /ime/i s4 se uite la el J $i iat4- colo 7e I2/atius @alla.e#% ,esi2u#% el e#a% 7#o7tit cu s7atele ,e teD2.eaua 1a#ului $i cu 7icioa#ele #4$c.i#ate. J (alMt% 0ommy% iat4-te N *e Iaci% :itea3ule P *e 1ei P Eu iau -.isRyE e mai ce:a ,ec;t ce 1em /oi ,i/colo. (iIo/ P A74 mi/e#al4 P 54#4 P Qi eu 3ic la Iel. ;i ia 2ustuM... Alo% gargon, Iii ,#42u= $i a,u-/e ,ou4 Dum4t4=i ,e -.isRy mal=... A$a J $i ce-ai mai ,#es ,e c;/, /u /e-am mai :43ut P Doam/e% cum ;m14t#;/im N 0u :e3i ce:a sem/e ale :;#stei la mi/e J .m% ia 3i P *am al1u#iu $i cam #a# ;/ c#e$tet% ai%

ce 3ici P I2/atius @alla.e# ;$i scoase 74l4#ia $i ,4,u la i:eal4 u/ ca7 ma#e% tu/s scu#t. 5a=a ;i e#a 2#oas4% 7ali,4 si ;/ ;/t#e2ime 14#1ie#it4. Oc.ii% ,e culoa#ea a#,e3iei al14st#ii% ;i ;/:io#au 7aloa#ea /es4/4toas4 $i luceau a7#i/s ,easu7#a c#a:atei :ii% ,e u/ 2al1e/-7o#tocaliu. ;/t#e aceste ,ou4 t#4s4tu#i% ca#e ,e ca#e mai i31itoa#e% 1u3ele 74#eau Ioa#te 7#elu/2i% li7site ,e Io#m4 $i culoa#e. Plec;/,u-si ca7ul% 7i74i cu ,ou4 ,e2ete ate/te 7#i/ 74#ul #4#it ,i/ c#e$tet. Micul *.a/,le# cl4ti/4 ,i/ ca7. I2/atius @alla.e# ;$i 7use ia# 74l4#ia. J 0e ,o1oa#4 :ia=a asta ,e 2a3eta#. 0e tot 2#41e$ti si te 3o#e$ti ;/t#u/a% ale#2i ,u74 mate#ial J si a,esea /u 2<sesti J $i ;/ 7lus t#e1uie s4 ,ai me#eu ce:a /ou. Duc4-se /ai1ii ,e co#ectu#i $i ,e ti7o2#aIii% mi-am 3is% 1a#em c;te:a 3ileN (;/t Ioa#te 1ucu#os% at;ta 7ot s4-=i s7u/% c4 m-am ;/to#s 7#i/ 74#=ile /oast#eN ;=i Iace 1i/e% a$a% u/ 7ic ,e :aca/=4. M4 simt ca u/ 7e$te ;/ a74 ,e c;/, am 7us 7icio7U #ul ;/ ,#42u=ul% mu#,a#ul 4sta ,e Du1li/. Qi iat4-te si 7e ti/e% 0ommyN A74 P (4-mi s7ui c;t4. Micul *.a/,le# ;l l4s4 s4-i ,ilue3e 1i/e -.isRy-ul. J Nu $tii ce-=i Iace 1i/e% 14iatuleN s7use I2/atius @alla.e#. Eu ;l 1eau 7e-al meu sec. J Beau 7u=i/% ;/ 2e/e#al% s7use Micul *.a/,le#% mo,est. Ici si colo c;te u/ 7a.a#% c;/, m4 ;/t;l/esc cu :#eu/ 7#iete/ :ec.i. J Ei% #e7lic4 I2/atius @alla.e# cu :oio$ie% #i,ic;/, 7a.a#ul% ;/ s4/4tatea /oast#4 si ;/ ami/ti#ea 3ilelo# ,e ,emult si a 7#iete/iilo# ,e ,emultN *ioc/i#4 si 14u#4 7e/t#u u#a#e. J L-am ;/t;l/it a3i 7e u/ul ,i/ :ec.ea 2a$c4% 7e OM6a#a% co/ti/u4 I2/atius @ala.e#. Pa#e s4 Iie la a/a/2.ie. *e Iace P J Nimic% 3ise Micul *.a/,le#. (-a ,us 7e co7c4. J Da# 6o2a/ a#e o situa=ie 1u/4% /u-i a$a P J Da% e ;/ *omisia A2#a#4. J L-am ;/t;l/it ;/t#-o sea#4 la Lo/,#a si mi s-a 74#ut c4 e#a cu 1u3u/a#ul 1i/e c47tu$it. Bietul OM6a#aN De la 14utu#4 14/uiesc c4 i s-o Ii t#42;/, N J Qi ,e la altele% s7use scu#t Micul *.a/,le#. I2/atius @alla.e# #;seE J 0ommy% :4, c4 /u te-ai sc.im1at /ici u/ 7ic. E$ti exact acela$i 7e#so/aD se#ios ca#e m4 ,4sc4lea ,umi/ic4 ,imi/ea=a% c;/, m4 ,u#ea ca7ul $i-mi e#a 2u#a ama#4. A# t#e1ui s4 te mai :;/tu#i $i tu /i=el 7#i/ lume. Ai Iost :#eo,at4 u/,e:a m4ca# a$a% ;/t#-o scu#t4 7lim1a#e P J Am Iost la Isle oI M</ % #4s7u/se Micul *.a/,le#. J Isle oI M</N #;se I2/atius @alla.e#. Du-te la Lo/,#a o#i la Pa#is N Pa#isul J asta-i ce:a ca sc.im1a#eN A$a ce:a =i-a# Iace 1i/e. J 0u ai :43ut Pa#isul P J 0e c#e, c4 -am :43utN M-am :;/tu#at /i=elu$ 7#i/ elN </ot4> . Isle oI Ma/ J i/sul4 mic4 ;/ Ma#ea I#la/,ei% #e/umit4 7#i/ :e2eta=ia ei exotic4. <S/ot4> 73 J Qi e ;/t#-a,e:4# c.ia# a$a I#umos cum se s7u/e P ;/t#e14 Micul *.a/,le#.

(o#1i 7u=i/tel ,i/ 7a.a#ul lui% 7e c;/, I2/atius @alla.e# ;l 2oli .ot4#;t 7e-al s4u. J 5#umosP #e7et4 I2/atius @alla.e#% o7#i/,u-se 7e/t#u a c;/t4#i cu:;/tul $i a sa:u#a a#oma 14utu#ii. Nu-i c.ia# a$a I#umos% ,e Ia7t. 5i#e$te% este I#umos... DaM e :o#1a ,e :ia=a Pa#isului J asta e. A% /u exist4 o#a$ ca Pa#isul% ;/ 7#i:i/=a :eseliei% misc4#ii% ;/suIle=i#ii. Micul *.a/,le# ;$i so#1i 7a.a#ul 7;/4 la Iu/, si% cu oa#eca#e oste/eal4% #eu$i s4 ca7te3e 7#i:i#ea 1a#ma/ului. *oma/,4 ;/c4 u/ #;/,. J Am Iost la Boulin ;ouge, co/ti/u4 I2/atius @alla.e#% ,u74 ce 1a#ma/ul le luase 7a.a#ele 2oale% $i am Iost la toate caIe/elele 1oemei. *e s4-=i s7u/% Iie#1e ae#ul% /u alta. Nu 7#ea-i ,e-u/ ti7 e:la:ios ca ti/e% 0ommy. Micul *.a/,le# /u 3ise /imic 7;/4 ce se ;/toa#se 1a#ma/ul cu cele ,ou4 7a.a#eH a7oi cioc/i u$u#el 7a.a#ul celuilalt si-i ;/toa#se u#a#ea ,e a,i/eau#i% ;/ce7ea s4 se simt4 u/ 7ic ,ece7=io/at. Nu-i 7l4cea acce/tul lui @alla.e# si Ielul s4u ,e a se ex7#ima. P#iete/ul lui a:ea ce:a :ul2a#% ce:a ce el /u o1se#:ase ;/ai/te. Da# 7oate-i /umai #e3ultatul :ie=ii la Lo/,#a% ;/ iu#e$ul $i co/cu#e/=a :ie=ii ,e 2a3eta#. Oec.iul lui Ia#mec 7e#so/al ;i #4m4sese J tot mai #4314tea 7e su1 aceast4 atitu,i/e /ou4% st#i,e/t4. Qi-a7oi% la u#ma u#melo#% @alla.e# t#4ise% :43use lumea. Micul *.a/,le# a#u/c4 o 7#i:i#e i/:i,ioas4 s7#e 7#iete/ul s4u. J 0otul e :esel la Pa#is% co/ti/u4 I2/atius @alla.e#. Oame/ii% acolo% $tiu s4 se 1ucu#e ,e :ia=4. Nu c#e3i c4 au ,#e7tate P Dac4 :#ei s4 7et#eci cu a,e:4#at% la Pa#is t#e1uie s4 te ,uci. Qi s4 $tii c4 =i/ mult la i#la/,e3i cei ,e-acolo. *;/, au au3it c4-s ,i/ I#la/,a% mai s4 m4 m4/;/ce% m4i. Micul *.a/,le# so#1i ;/ceti$o# :#eo 7at#u% ci/ci ;/2.i=itu#i. J (7u/e-mi% 3ise% e a,e:4#at c4 Pa#isul a# Ii a$a ,e... imo#al cum se s7u/e P

7W I2/atius @alla.e# I4cu u/ 2est cu7#i/34to# cu 1#a=ul ,#e7t. J O#ice loc e imo#al. 5i#e$te c4 la Pa#is 24se$ti ;/t#-a,e:4# luc#u#i cam 7i7e#ate. Du-te% ,e exem7lu% la c;te-u/ 1al stu,e/=esc. Qtiu c4 e a/ima=ie acolo% ca s4 3icem a$a% c;/, ;/ce7 Ies cocottes s4-$i ,ea ,#umul. P#esu7u/ c4 $tii ce s;/t astea P J Am au3it ,e ele% s7use Micul *.a/,le#. I2/atius @alla.e# 2oli 7a.a#ul ,e -.isRy $i cl4ti/4 ,i/ ca7. J A% o#ice s-a# s7u/e% /u exist4 7e lume Iemeie ca Iemeia ,i/ Pa#is% ,ac4-i :o#1a ,e sic $i ,e tem7e#ame/tN J Oas43ic4% e ;/t#-a,e:4# u/ o#a$ imo#al% t#ase co/clu3ia Micul *.a/,le#% cu sIioas4 st4#ui/=4% :#eau s4 3ic Ia=4 ,e Jondra sau Du1li/ P J Lo/,#a N exclam4 I2/atius @alla.e#. E tot u/ ,#ac. ;/t#ea14- 7e 6o2a/% 14iatule. I-am a#4tat c;te ce:a 7#i/ Lo/,#a% c;/, a Iost 7e-acolo. Ti-a# ,esc.i,e oc.ii... *e Iaci% 0ommy% /u- su1=ia% 1ietul -.isRy% ca 7e-u/ 7u/ciN 6ai% 1ea- a$aN J Nu% ;/t#-a,e:4#... J 6ai,e% lasM c4 ;/c4 u/ul /-o s4-=i Iac4 /ici u/ #4u. De ca#e% .m P Acela$i% /u P J Bi/e... IieN J 5#a/2ois% ;/c4 u/ #;/, N 5ume3i% 0ommy P I2/atius @alla.e# scoase la i:eal4 .tui!ul cu =i24#i. *ei ,oi amici a7#i/se#4 =i24#i ,e Ioi $i 7uI4i#4 ;/ t4ce#e 7;/4 li se se#:i#4 14utu#ile. J Am s4-=i s7u/ 74#e#ea mea% 3ise I2/atius @alla.e#% i:i/,u-se ,u74 u/ tim7 ,i/ /o#ul ,e Ium ;/ ca#e se #et#4sese. E o lume t#4s/it4... Dac4-i :o#1a ,e imo#alitate J am au3it eu ,e u/ele ca3u#i J ce s7u/ P le-am si cu/oscut% ca3u#i ,e... imo#alitate... I2/atius @alla.e# 7uI4i ,i/ =i2a#4% c43ut 7e 2;/,u#i% si-a7oi% cu to/ul calm al u/ui isto#ic% ;/ce7u s4 sc.i=e3e amicului s4u c;te:a ta1lou#i ale co#u7=iei ce ;/Ilo#ea 7e 79 melea2u#ile st#4i/e. 0#ecu ;/ #e:ist4 :iciile /ume#oaselo# ca7itale $i 74#u ,is7us s4 oIe#e o#a$ului Be#li/ cu/u/a. De u/ele luc#u#i /u 7utea 2a#a/ta F;i 7o:estise#4 7#iete/iiG% ,a# ;/ altele a:ea ex7e#ie/=4 7e#so/al4. Nu c#u=a /ici #a/2% /ici cast4. D4,u ;/ :ilea2 multe ,i/t#e tai/ele i/stitu=iilo# #eli2ioase ,e 7e co/ti/e/t si ,esc#ise u/ele o1iceiu#i la mo,4 ;/ ;/alta societate. 0e#mi/4 7o:esti/, cu am4/u/te o isto#ie ,es7#e o ,uces4 e/2le34 J o isto#ie 7e ca#e o $tia ca a,e:4#at4. Micul *.a/,le# e#a uluit. J Ei% ,a# /oi s;/tem ;/ 14t#;/ul Du1li/% ca#e-si :e,e 1i/i$o# ,e ,#um% cum a a7ucat ,i/ 14t#;/i% si .a1a# /-a#e ,e toate astea. J *;t ,e 7lictisito# t#e1uie s4 =i se 7a#4% co/stat4 Micul *.a/,le#% ,u74 toate locu#ile 7e ca#e le-ai :43utN J De% #4s7u/se I2/atius @alla.e#% o#icum e o,i./ito# s4 :ii 7e-aici. La u#ma u#mei% e =a#a u/,e te-ai /4scut% /u P O#ice-ai Iace% 74st#e3i o sl41iciu/e 7e/t#u ea. Asta-i Ii#ea ome/easc4... DaM s7u/e-mi ce:a si ,es7#e ti/e. 6o2a/ mi-a 7o:estit c4 te ;/I#u7=i ,i/ 1ucu#iile Ie#ici#ii co/Du2ale. E-al ,oilea a/% /u-i a$a P Micul *.a/,le# #o$i% su#;3;/,. J Da% 3ise. ;/ mai% a/ul acesta% am ;m7li/it

,ou4s7#e3ece lu/i ,e c4s4to#ie. J (7e# c4 /u-i 7#ea t;#3iu ca s4-=i 7#e3i/t cele mai 1u/e u#4#i% s7use I2/atius @alla.e#. Nu =i-am $tiut a,#esa% altIel =i le t#imiteam la tim7. ;/ti/se m;/a $i Micul *.a/,le# i-o st#;/se. J Ei% 0ommy ,#a24% ;=i u#e3 =ie $i alo# t4i toate 1ucu#iile ,i/ lume% si 1a/i cu ,uiumul J $i s4 /u mo#i ,ec;t c;/, te-oi ;m7u$ca eu. Ti-o ,o#e$te u/ 7#iete/ si/ce#% u/ :ec.i 7#iete/ J $tii asta% /u-i a$a P J O $tiu% #4s7u/se Micul *.a/,le#. J *e:a o,#asle P se i/Io#m4 I2/atius @alla.e#. Micul *.a/,le# ia#4$i #o$i. J A:em u/ co7il% s7use. J B4iat o#i Iat4 P

7A N U/ 14ie=el. I2/atius @alla.e# ;$i 14tu so/o# 7e um4# amicul. J B#a:o% 0ommy% 3ise% /u m4-/,oiam ,e ti/e. Micul *.a/,le# 3;m1i% se uit4 Ilst;cit la 7a.a#ul lui si-$i musc4 1u3a ,e Dos cu t#ei ,i/=i ,i/ Ia=4% co7il4#os ,e al1i. J (7e# c-ai s4 7et#eci o sea#4 cu /oi% ;/ai/te ,e 7leca#e% 3ise. (o=ia mea a#e s4 Iie Ioa#te 1ucu#oas4 s4 te cu/oasc4. Putem Iace 7u=i/4 mu3ic4 $i... J ;=i mul=umesc ,i/ toat4 i/ima% ,#a2ul meu. P4cat c4 /u /e-am ;/t;l/it mai ,e:#eme. Da# m;i/e t#e1uie s4 7lec acas4. J Poate ast4-sea#4 P... J ;mi 7a#e ta#e #4u% ,#a24. Oe3i% am :e/it ;/coace ;m7#eu/4 c-u/ alt ti7% u/ 14iat ,e$te7t Ioc% $i-am a#a/Dat s4 me#2em la o mic4 7a#ti,4 ,e c4#=i. (4 /u Ii Iost asta... J O% atu/ci... J DaM ci/e $tie P a,4u24 I2/atius @alla.e#% 7oliticos. La a/uM 7oate m4 mai #e7e, 7;/-aici% acum c4 am s7a#t 2.ea=a. Nu-i ,ec;t o 7l4ce#e am;/at4. J 5oa#te 1i/e% ;/t4#i Micul *.a/,le#% ,ata :iitoa#e 7et#eci o sea#4 cu /oi. Ne-am ;/=eles% ,a P J Da% /e-am ;/=eles% #e7lic4 I2/atius @alla.e#. La a/uM% ,ac4 ,iu,parole dPhonneur. J Qi ca s4 7ecetluim co/:e/=ia% s7use Micul *.a/,le#% mai lu4m u/ 74.4#u=. I2/atius @alla.e# scoase u/ ceas ma#e ,e au# sico/sult4. J DaM 4sta-i ultimul% /u P 5ii/,c4% $tii% am o ;/;;l/i#e. J A% ,a% ,esi2u#... I4cu Micul *.a/,le#. J 5oa#te 1i/e% a7#o14 I2/atius @alla.e#% atu/ci .ai s4 mai 1em u/ 74.4#el la 1otul calului% cum ;i sa,e 1i/e c4l4to#ului% /u P Micul *.a/,le# coma/,4 14utu#ile. &o$cata ce i se u#case ;/ o1#aDi cu c;te:a mi/ute ;/ u#m4 se stato#/icise. &o$ea u$o#% ,i/t#-o /imica toat4% $i 77 acum se sim=ea ;/c4l3it $i ;/suIle=it. 0#ei 74.4#ele ,e -.isRy i se suise#4 la ca7% ia# t#a1ucul% ta#e% cu ca#e- t#atase @alla.e# ;i tul1u#ase mi/tea J el Iii/, u/ om ,elicat $i a1sti/e/t. A:e/tu#a ;/t;l/i#ii cu @alla.e# ,u74 o7t a/i% < 7#e3e/=ei sale al4tu#i ,e @alla.e# la *o#less% ;/ localul 7li/ ,e lumi/i si la#m4% 7o:esti#ile lui @alla.e# $i Ia7tul ,e a Ii luat 7a#te scu#t tim7 la :ia=a .oi/a#4 si t#iumIal4 a lui @alla.e# J toate astea #4stu#/ase#4 ec.ili1#ul Ii#ii sale se/si1ile. (im=ea cu acuitate co/t#astul ,i/t#e 7#o7#ia-i :ia=4 $i aceea a 7#iete/ului s4u% si i se 74#ea /e,#e7t. @alla.e# e#a mai 7#eDos ,ec;t el% $i ca o#i2i/e si ca e,uca=ie. E#a si2u# c4 a# 7utea s4 Iac4 ce:a mai 1u/ ,ec;t I4cuse :#eo,at4 7#iete/ul lui% sau ,ec;t a# Ii Iost ;/ sta#e s4 Iac4 :#eo,at4% ce:a su7e#io# Du#/alismului 24l42ios% /umai ,e i s-a# oIe#i 7#ileDul. *e-i sta ;/ cale P Ne/o#ocita lui ,e timi,itateN Do#ea s4 se DustiIice ;/t#-u/ Iel oa#eca#e% s4-si aIi#me 7ute#ea% ;/=ele2ea el 7#ea 1i/e ,e ce-i #eIu3ase @alla.e# i/:ita=ia. @alla.e# ;i I4cea o Ia:oa#e 7u#t;/,u-se 7#iete/os cu el J exact cum ;i I4cea si I#la/,ei Ia:oa#ea ,e a o :i3ita. Ba#ma/ul le a,use 14utu#ile. Micul *.a/,le# ;m7i/se u/ 7a.a# c4t#e 7#iete/ul lui $i- lu4 cute34to# 7e cel4lalt.

J *i/e $tie P s7use 7e c;/, #i,icau 7a.a#ele. *;/, :ei :e/i la a/ul% 7oate c4 :oi a:ea 7l4ce#ea s4 u#e3 :ia=4 lu/24 $i Ie#ici#e ,om/ului si ,oam/ei I2/atius @alla.e#. I2/atius @alla.e#% ca#e ;/ce7use s4 1ea% ;/c.ise ex7#esi: u/ oc.i 7e ,easu7#a ma#2i/ii 7a.a#ului. Du74 ce 14u% 7lesc4i ,i/ 1u3e cu .ot4#;#e% 7use 7a.a#ul Dos $i #4s7u/seE J Nici o 2#iD4 ,e-a$a ce:a% 14iatuleN Deocam,at4 :#eau s4 m4 mai 31e/2uiesc /i=elus% s4 mai cu/osc /i=el :ia=a si lumea% ;/ai/te ,e a-mi :;#; ca7ul ;/ sac J dac/ oi Iace :#eo,at4 u/a ca asta. J ;/t#-o 1u/4 3i ai s-o Iaci% s7use calm Micul *.a/,le#. I2/atius @alla.e# ;$i ;/toa#se ,i/ 7li/ s7#e 7#iete/ul s4u c#a:ata 7o#tocalie $i oc.ii al1a$t#i ca a#,e3ia.

7" J- *#e3i P ;/t#e14. J Ai s4-=i :;#i ca7ul ;/ sac% #e7et4 Micul *.a/,le# te/ace% $i tu ca si o#ica#e altul% c;/, :ei 24si Iata 7ot#i:it4. &osti cu:i/tele cu o u$oa#4 oste/ta=ie% $i ;$i ,4,u seama c4 se t#4,aseH ,a#% ,e$i #o$cata ,i/ o1#aDi i se ;/te=ise% /u cli/ti su1 7#i:i#ea Iix4 a 7#iete/ului s4u. I2/atius @alla.e# co/ti/u4 c;te:a cli7e s4- 7#i:easc4% a7oi ;i s7useE J Dac4 se ;/t;m7l4 c;/,:a% 7o=i li/i$tit s4 7ui la 14taie $i s4 7a#ie3i 7e ultimul t4u ,ola# c-a#e s4 se ;/t;m7le I4#4 2;/2u#eal4 ,e amo# si I4#4 cla# ,e lu/4. Eu% u/ul% m4-/so# cu 1a/i. O#i a#e u/ co/t I#umu$el la 1a/c4% o#i /u-i ,e mi/e. Micul *.a/,le# cl4ti/4 ,i/ ca7. J Ascult4% omuleN I4cu I2/atius @alla.e# cu a7#i/,e#e. Qtii cum stau luc#u#ile P M;i/e 7ot s4 am si Iemeia si /ume#a#ul J /umai u/ cu:i/=el s4 s7u/. Nu c#e3i P (;/t sute J ce :o#1esc J s;/t mii ,e /em=oaice si o:#eice 7ut#e, ,e 1o2ate% ca#e a# mul=umi lui Dum/e3eu s4 7u/4 m;/a 7e mi/e. A$tea7t4 mimaM /i=el% 14iatule. (4 :e3i tu ,ac4 /u-mi Doc eu 1i/e c4#=ileN *;/, m-a7uc ,e ce:a% a7oi o Iac cu se#io3itate N A$tea7t4 $i-ai s4 :e3iN Duse 1#usc 7a.a#ul la 2u#4% ,4,u 7e 2;t #estul ,e -.isRy $i #;se 32omotos. Pe u#m4 7#i:i 2;/,ito# ;/ 2ol si s7use 7e u/ to/ mai calmE J DaM /-am /ici u/ 3o#. (4 a$te7te N Qtii% /u 7#ea m4 :4, le2at ,e o si/2u#4 Iemeie. Misc;/, ,i/ 1u3e% 74#u s4 2uste ce:a% $i a7oi se st#;m14E *#e, c4 i se st#ic4 2ustul c;/, se-/:ec.e$te. Micul *.a/,le# $e,ea ;/ o,4i=a ,e l;/24 .ol% cu u/ co7il mic ;/ 1#a=e. *a s4 Iac4 eco/omie% /u =i/eau se#:itoa#e% ;/s4 :e/ea s4 aDute% c;te u/ ceas ,imi/ea=a $i cam tot at;ta ,u74 mas4% Mo/ica% so#a mai mic4 a lui A//ie. Da# Mo/ica 7lecase ,e mult. E#a /ou4 I4#4 u/ sIe#t. Micul *.a/,le# :e/ise acas4 t;#3iu la ceai si% ;/ 7lus% mai $i uitase s4-i a,uc4 lui A//ie 7ac.etul cu caIea ,e la 7! Be-ley. Bi/e;/=eles c4 asta a i/,is7us-oH c;/, ;/ce#case s4-i :o#1easc4% ea-i #4s7u/se Ioa#te scu#t. (7usese c4 /u mai 1ea ceai% ,a# c;/, s-a a7#o7iat o#a ,e ;/c.i,e#e a 7#4:4liei ,i/ col=% s-a .ot4#;t s4 se ,uc4 si/2u#4 ,u74 o sut4 ,e 2#ame ,e ceai $i u/ Rilo2#am ,e 3a.4#. I-a 7us cu ,i14cie ;/ 1#a=e co7ilul ca#e ,o#mea si i-a s7usE J Ti/e- tu. Oe3i s4 /u- t#e3e$tiN O lam74 mic4% um1#it4 ,e u/ a1aDu# al1 ,e 7o#=ela/% sta 7e mas4 $i lumi/a ei c4,ea 7e o Ioto2#aIie ;/ca,#at4 ;/t#-o #am4 ,e co#/. E#a Ioto2#aIia lui A//ie. Micul *.a/,le# se uit4 la ea $i 7#i:i#ea ;i 341o:i asu7#a 1u3elo# su1=i#i $i st#;/se. Pu#ta 1lu3a ,e :a#4 1leu-7al 7e ca#e i-o a,usese el ;/ ,a# ;/t#-o s;m14t4. ;l costase 3ece $ili/2i $i u/s7#e3ece 7e/iH ,a# ce c.i/u#i% ce emo=ii 2#oa3/ice ;l costase N *;t suIe#ise ;/ 3iua aceea% a$te7t;/, la u$a ma2a3i/ului 7;/4 se 2olise ,e cum74#4to#i% st;/, a7oi ;/ Ia=a teD2.elei si st#4,ui/,u-se s4 7a#4 la la#2ul s4u ;/ tim7 ce :;/34toa#ea ;i ;/2#4m4,ea ;/ Ia=4 :#aIu#i ,e 1lu3e J 7l4ti/, a7oi la cas4 si uit;/, s4 ia #estul J c.emat ;/a7oi ,e c4t#e casie# J $i% ;/ cele ,i/ u#m4% ie$i/, ,i/ ma2a3i/% 7#eI4c;/,u-se c4 :e#iIic4 ,ac4 e 1i/e le2at 7ac.etul% ca s4 ;/ce#ce s4 ascu/,4 astIel #o$cata ce i se tot u#ca ;/ o1#aDi. *;/, :e/ise acas4 cu 1lu3a% A//ie ;l s4#utase $i s7usese c4

e#a Ioa#te ,#42u=4 $i ,e 1u/ 2ustH ,a# c;/, a aIlat 7#e=ul% a a#u/cat 1lu3a 7e mas4 $i a s7us c4 e cu#at4 $a#lata/ie s4 se :;/,4 o 1lu34 ca asta la 3ece $ili/2i si u/s7#e3ece 7e/i. ;/t;i a :#ut s4 o ,uc4 ;/a7oi% ,a# c;/, a ;/ce#cat-o a #4mas ;/c;/tat4% mai ales ,e c#oiala m;/ecilo#% $i -a s4#utat $i i-a s7us c4 e Ioa#te ,#42u= ,i/ 7a#tea lui c4 s-a 2;/,it la ea. 6mN... (e uit4 cu #4ceal4 ;/ oc.ii Ioto2#aIiei $i oc.ii ;i #4s7u/se#4 cu #4ceal4. Desi2u#% e#au I#umo$i si Iata ;/s4$i e#a I#umoas4. Da# 24sea ;/ ea ce:a m4#2i/it. De ce e#a at;t ,e /e;/suIle=it4% ,e ce ae#ul 4sta #i2i,% ,e ,oam/4 ,isti/s4 P (t47;/i#ea ,e si/e o2li/,it4 ;/ oc.i ;l i#ita% ;l #es7i/2eau Qi-l sIi,auH /u e#a /ici 7ic ,e 7asiu/e ;/ ei% /ici u/ exta3.

"B (e 2;/,i la ce s7usese @alla.e# ,es7#e e:#eicele 1o2ate. Oc.ii aceia ;/tu/eca=i% o#ie/tali% 2;/,i% c;t ,e 7li/i s;/t ,e 7atim4% ,e ,o#u#i :olu7toaseN... De ce se ;/su#ase el cu oc.ii ,i/ Ioto2#aIie P (e su#7#i/se 7u/;/,u-$i aceast4 ;/t#e1a#e si a#u/c4 o 7#i:i#e /eli/i$tit4 ;/ Du#u-i. Mo1ila ,#42u=4% ce $i-o cum74#ase ;/ #ate 7e/t#u i/te#io#ul lui% i se 74#u mesc.i/4. A//ie o aleseseH $i mo1ila ;i ami/tea ,e ea. E#a tot at;t ,e cu:ii/cios-i/ex7#esi:4 $i ,e ,#42u=4 ca si ea. O ;/ciu,a#e 7osomo#it4 ;m7ot#i:a :ie=ii i se t#e3i ;/ i/im4. Nu 7utea oa#e s4 e:a,e3e ,i/ casa lui m4#u/t4 P Oa#e e#a 7#ea t;#3iu s4 ;/ce#ce a t#4i cu#aDos% ca @alla.e# P N-a# 7utea 7leca la Lo/,#a P Mai a:ea ;/c4 #ate ,e 7l4tit 7e/t#u mo1il4. De-a# 7utea s4 sc#ie o ca#te si s4 aDu/24 s-o 7u1liceN Asta i-a# ,esc.i,e ,#umul. Pe masa ,i/ Ia=a lui% #4m4sese uitat u/ :olum ,e 7oe3ii ,e By#o/. ;l ,esc.ise cu m;/a sti/24% 2#iDuliu s4 /u t#e3easc4 14ie=elul% si ;/ce7u s4 citeasc4 7#ima 7oe3ie ,i/ ca#teE Jine!s ,nturile, asfin:itu!ipanic, Ci zefirul a:ipit!a prin tufiuri, Cnd m/ Pntorc la groapa Bargaretei mele, Klori s/!mpr/s:ii pe :arina drag/. (e o7#i. (im=ea ca,e/=a :e#su#ilo# ;/ 7#eaDm4-i 7#i/ o,aie. *;t ,e mela/colic4 e#aN Putea oa#e $i el s4 sc#ie astIel% s4 #e,ea ;/ :e#su#i mela/colia suIletului s4u P E#au at;tea 7e ca#e a# Ii ,o#it s4 le ,esc#ieE se/3a=ia ,e acum c;te:a o#e% 7e Po,ul @#atta/% ,e 7il,4. De-a# 7utea s4 se t#a/s7u/4 ia# ;/ atmosIe#a aceea... *o7ilul se t#e3i $i ;/ce7u s4 =i7e. Micul *.a/,le# ;$i a14tu oc.ii ,e la 7a2i/a ,e :e#su#i si ;/ce#c4 s47otoleasc4H ,a# ;/ 3a,a# J /u se 7otolea% ;/ce7u s4le2e/e ;/colo $i ;/coace ;/ 1#a=e% ,a# =i7etele lui Dal/ice se " ;/te=eau ,i/ ce ;/ ce. ;l le24/4 mai ta#e% cu oc.ii la ;/ce7utul st#oIei a ,ouaE n /st iatac ngust i zace lutul, Jutul ce odinioar/... De2ea1aN Nu 7utea s4 citeasc4. Nu 7utea s4 Iac4 /imic. V1ie#etele co7ilului ;i sI;siau tim7a/ul. De2ea1a N De2ea1a N E#a 7#i3o/ie# 7e :ia=4. De e/e#:a#e% ;/ce7u#4 s4-i t#emu#e 1#a=ele $i% ,eo,at4% a7lec;/,u-se s7#e Ia=a co7ilului% st#i24E J 0aciN *o7ilul t4cu o cli7it4% a7oi% ;/t#-o I#e/e3ie ,e s7aim4% #e;/ce7u s4 31ie#e. Micul *.a/,le# s4#i ,e 7e scau/ $i se a7uc4 s4 um1le #e7e,e ,e colo 7;/4 colo 7#i/ o,aieM% cu co7ilul ;/ 1#a=e. P#u/cul ;/ce7use s4 7l;/24 ;/ .o.ote ,e =i se #u7ea i/imaH c;te 7at#u-ci/ci secu/,e ;$i 7ie#,ea #4suIla#ea% a7oi i31uc/ea ,i/ /ou. Pe#e=ii su1=i#i ai ;/c47e#ii #4sI#;/2eau ecoul :aie#elo# sale. Micul *.a/,le# ;/ce#ca s4- li/i$teasc4% ,a# co7ilul 7l;/2ea cu su2.i=u#i tot mai co/:ulsi:e% h 7#i:i Ia=a c#is7at4 si t#emu#;/,4 $i ;/ce7u s4 se ;/2#iDo#e3e. Num4#4 $a7te su2.i=u#i I4#4 ;/t#e#u7e#e si st#;/se la 7ie7t co7ilul% s7e#iat. Dac4 mu#ea L. U$a se smulse ;/ l4tu#i $i o Iemeie t;/4#4 i/t#4 ;/ 2oa/4% 2;I;i/,. J *e e P *e s-a ;/t;m7lat P st#i24. *o7ilul% la au3ul 2lasului maic4-sii% i31uc/i ;/t#-u/

7a#oxism ,e .o.ote. J Nimica% A//ie... /imic. A ;/ce7ut s4 7l;/24. 5emeia ;$i 3:;#li 7ac.etele Dos $i-i smulse co7ilul. J *e i-ai I4cut P st#i24% Iul2e#;/,u- cu 7#i:i#ea. Micul *.a/,le# ;i ;/I#u/t4 o cli74 oc.ii $i i/ima i se st#;/se c;/, #ecu/oscu ;/ ei u#a. ;/ce7u s4 1;l1;ieE J N-a#e /imic... A.% a... a-/ce7ut s4 =i7e... N-am 7utut... N-am I4cut /imic... *um P 54#4 s4- 1a2e ;/ seam4% ea ;/ce7u s4 um1le ,e colo 7;/4 colo 7#i/ o,aie% st#;/2;/, co7ilul la 7ie7t $i mu#mu#;/,E

"U J B4ie=elul meuN B4ie=a$uM meuN (-a s7e#iat 14ie=a$uM mamii P... 0aci cu mama% iu1ituleN 0aci cu mamaN... Mielu=uM IuM mama J lu=u J lu=u J lu=uN Mielu$elul IuM mamaMiu1itN 6ai si taci cu mama N Micul *.a/,le# ;$i sim=i o1#aDii ;/:474ia=i ,e #u$i/e si se ,4,u ;/a7oi ,i/ lumi/a l4m7ii. Asculta .o.otele ,e 7l;/s ale co7ilului% ,omoli/,u-se cu ;/cetulH lac#imi ,e c4i/=4 ;i sc4l,au oc.ii. "3 <titlu>DIOE&(E A(PE*0E (e au3i o so/e#ie Iu#ioas4 $i c;/, ,om/i$oa#a Pa#Re# se ,use la #ece7to#% u/ 2las Iu#ios st#i24% cu u/ st#i,e/t acce/t /o#,-i#la/,e3E J 0#imite=i- la mi/e 7e 5a##i/2to/ N ;/to#c;/,u-se la ma$i/a ei ,e sc#is% ,om/i$oa#a Pa#Re# se a,#es4 u/ui 14#1at ca#e sc#ia la u/ 7u7it#uE J Dom/ul Alley/e 3ice s4 u#ci la el. Omul mo#m4i 7e ;/Iu/,ateE K(4- ia /ai1aNL% a7oi ;m7i/se ;/,4#4t scau/ul $i se #i,ic4H ;/ 7icioa#e% 74#ea ;/alt si masi:. A:ea o Ia=4 7u.a:4% ,e culoa#ea ,#oD,iei ,e :i/% cu s7#;/ce/e si must4=i ,esc.iseH oc.ii ;i e#au u$o# 1ul1uca=i% cu al1ul mu#,a#. &i,ic4 t41lia 7u7it#ului $i% t#ec;/, 7e l;/24 clie/=i% ie$i ,i/ 1i#ou cu 7as 2#eoi. @#eoi u#c4 sc4#ile 7;/4 aDu/se la 7alie#ul al ,oilea% u/,e 7e o u$4 se 24sea o 7lac4 ,e alam4 cu i/sc#i7=iaE DJ )lleyne. Acolo se o7#i% 2;I;i/, ,e t#u,4 si e/e#:a#e% $i 14tu. @lasul =i74to# st#i24E J ;/t#4N Omul i/t#4 ;/ 1i#oul ,om/ului Alley/e. ;/ aceea$i cli74% ,om/ul Alley/e% u/ omule= cu oc.ela#i ;/ #am4 ,e au# si Ia=a 1i/e #as4% #i,ic4 1#usc ca7ul ,easu7#a u/ui mo#ma/ ,e ,ocume/te. Acest ca7 e#a at;t ,e t#a/,aIi#iu $i c.el% ;/c;t 74#ea u/ ou ma#e o,i./i/, 7e .;#tii. Dom/ul Alley/e /u 7ie#,u /ici o cli74E J 5a##i/2to/ P *e ;/seam/4 asta P De ce t#e1uie tot,eau/a s4 m4 7l;/2 ,e ,um/eata P Pot s4 $tiu ,e ce /-ai (cut co7ie ,u74 co/t#actul 4sta ;/t#e Bo,ley $i ?i#ma/ P Ti-am s7us c4 t#e1uie s4 Iie 2ata la o#a 7at#u. J Da# ,om/ul (.elly a s7us% ,om/ule... J Domnul $helly a spus, domnule... 0e #o2 Ioa#te IIlult s4 iei /ot4 ,e ce s7u/ eu% /u ,e ce a spus domnul $helfy, domnule. 0ot,eau/a 24se$ti c;te o scu34 ca s4 te es-

"W c.i:e3i de la luc#u. At;ta-=i s7u/% c4 ,ac4 /u e 2ata co/t#actul 7;/4 ast4-sea#4% am s4 a,uc c.estiu/ea la cu/o$ti/=a ,om/ului *#os1ie... Acum ai au3it P J Da% ,om/ule. J M-ai au3it acum P... Da% $i ;/c4 ce:a N Pa#c-a$ :o#1i cu 7e#e=ii c;/, ;=i :o#1esc ,umitaleN ;/=ele2e o ,at4 7e/t#u tot,eau/a c4 ai la ,is7o3i=ie o Dum4tate ,e o#4 7e/t#u ,eDu/ $i /u o o#4 $i Dum4tate. De c;te Ielu#i ,e m;/ca#e ai /e:oie% m4 #o2 P E$ti ate/t la ce-=i :o#1esc P J Da% ,om/ule. Dom/ul Alley/e ;$i a7lec4 ia# ca7ul 7este :#aIul ,e ,ocume/te. Omul #4m4sese cu 7#i:i#ea a=i/tit4 asu7#a c#a/iului lucios ca#e co/,ucea aIace#ile Ii#mei *#os1ie a/, Alley/eH ;i m4su#a I#a2ilitatea. U/ s7asm ,e Iu#ie ;i ;/cle$ta 2;tleDul c;te:a cli7e% a7oi t#ecu l4s;/, ;/ u#m4-i o ascu=it4 se/3a=ie ,e sete. Omul #ecu/oscu se/3a=iaH si sim=i c4-i t#e1uie o /oa7te ,e 14utu#4 3,#a:4/4. 0#ecuse ,e miDlocul lu/ii $i% ,ac4 te#mi/4 la tim7 co7ia.% 7oate c4 ,om/ul Alley/e a#e s4-i ,ea u/ 1o/ 7e/t#u casie#ie. (ta /emi$cat% uit;/,u-se =i/t4 la ca7ul 7lecat asu7#a :#aIului ,e .;#tii. Deo,at4% ,om/ul Alley/e ;/ce7u s4 #4:4$easc4 .;#tiile% c4ut;/, ce:a. A7oi% ,e 7a#c4 /u $i-a# Ii ,at seama 7;/4 ;/ cli7a aceea ,e 7#e3e/=a omului% ;i =;s/i ia# ca7ul ;/ sus $i s7useE J Ei P Ai ,e 2;/, s4 stai aici toat4 3iua P Pe cu:;/tul meu% 5a##i/2to/% iei luc#u#ile Ioa#te u$o#N J A$te7tam s4 :4,... J 5oa#te 1i/e% /-ai ce s-a$te7=i s4 :e3i. Du-te Dos si :e3i-=i ,e t#ea14. Omul se ;/,#e7t4 2#eoi s7#e u$4H 7e c;/, ie$ea ,i/ o,aie% ;l au3i 7e ,om/ul Alley/e st#i2;/, ,u74 el c4 ,e /-a#e s4 te#mi/e co7ia co/t#actului 7;/4 sea#a% ,om/ul *#os1ie :a au3i ,e 7o:estea asta. (e ;/a7oie la 7u7it#ul s4u ,i/ 1i#oul ,e Dos $i /um4#4 coaiele ce-i mai #4m4sese#4 ,e co7iat. Lu4 ,e 7e mas4 co/,eiul si- muie ;/ ce#/eal4% ,a# co/ti/u4 s4 se .ol1e3e 7#oste$te la ultimele cu:i/te ce le sc#iseseE n nici un caz nu ,a scoate numitul Iemard Iodley banii.. (e l4sa ;/tu"9 /e#icul H ;/ c;te:a mi/ute o# s4 a7#i/,4 l4m7ileH atu/ci a#e s4 7oat4 sc#ie. (e scul4 ,e la 7u7it#u% #i,ic4 t41lia ca $i mai ;/ai/te $i se ;/,#e7t4 s7#e u$4. Pe c;/, ie$ea% $eIul ,e 1i#ou ;l 7#i:i ce#cet4to#. MK J Nimica% ,om/ule (.elly% 3ise omul% a#4t;/, cu ,e2etul c4 se ,uce ;/t#-u/ a/umit loc. QeIul a#u/c4 o 7#i:i#e asu7#a $i#ului ,e 74l4#ii ,i/ cuie# $i% /e:43;/, /ici u/ 2ol% se a1=i/u ,e la :#eo o1se#:a=ie. De ;/,at4 ce Iu 7e 7alie#% omul scoase ,i/ 1u3u/a# o tic.ie ,e l;/4 $i co1o#; ;/ Iu24 sca#a $u1#e,4. *;/, ie$i ;/ st#a,4% o lu4 .o=e$te 7e l;/24 3i,u#ile caselo#% s7#e col= si% 1#usc% se cuIu/,4 ;/t#-o i/t#a#e. Acum e#a la a,47ost ;/ um1#a 7l4cut4 a ,u2.e/ei lui OMNeill. Um7l;/, Ie#est#uica ce ,a ;/s7#e 1a# cu Ia=a lui ;/ci/s4% ,e culoa#ea ,#oD,iei ,e :i/ sau a c4#/ii c#u,e% st#i24E J 6ai% Pat% ,#42u=ule% ,4-/coaM u/ 7a.a# cu porter. *.el/e#ul :e/i cu 7a.a#ul ,e 1e#e. Omul ;l ,use la 2u#4 $i- so#1i ,i/t#-o ,at4 cu l4comie% a7oi ce#u u/ #ac.iu ,e c.ime/. Puse u/ 7e//y 7e teD2.ea si l4s;/,u- 7e c.el/e# s4 1;D1;ie ,u74 el ;/ ;/tu/e#icul ,u2.e/ei% 74#4si

7l4cutul a,47ost la Iel ,e .o=e$te 7#ecum i/t#ase. ;/tu/e#icul ;/so=it ,e o cea=4 ,eas4 /474,ea amu#2ul ,e Ie1#ua#ie si ;/ Eustace (t#eet se a7#i/sese#4 Ieli/a#ele. Omul I4cu ,#umul ;/a7oi% 7;/4 aDu/se la u$a 1i#ouluiH se ;/t#e1a acum ,ac4 a#e s4 7oat4 te#mi/a la tim7 co7ia co/t#actului. Pe sc4#i ;l ;/t;m7i/4 u/ mi#os% 74t#u/34to# $i Dila:% ,e 7a#Iumu#iE ,esi2u# :e/ise ,om/i$oa#a Delacou# c;t Iusese ,;/sul la OMNeill. ;$i ;/,es4 ia# ;/ 1u3u/a# tic.ia $i #ei/t#4 ;/ 1i#ou% cu u/ ae# ,e2aDat. J 0e-a c4utat ,om/ul Alley/e% 3ise $eIul ,e 1i#ou cu se:e#itate. U/,e ai Iost P Omul a#u/c4 o 7#i:i#e s7#e cei ,oi clie/=i ca#e st4teau l;/24 co/toa#% ca $i cum a# Ii ,at a ;/=ele2e c4 7#e3e/=a lo# ;l sti/2.e#ea s4 #4s7u/,4. *um am;/,oi clie/=ii e#au 14#1a=i% $eIul ,e 1i#ou ;$i ;/24,ui s4 #;,4. J *u/osc eu t#ucul 4staN 3ise. De ci/ci o#i 7e 3i e /i=el cam... Ei% ai Iace mai 1i/e s4 te 2#41e$ti $i s4 cau=i co-

"A 7iile ,u74 co#es7o/,e/=a /oast#4 ;/ ca3ul Delacou# J le ce#e ,om/ul Alley/e. Aceast4 a7ost#oIa#e ;/ 7u1lic% ,u74 ale#2atul 7e sc4#i $i 1e#ea ;/2.i=it4 cu at;ta 2#a14% ;l 3474ci% $i c;/, se a$e34 la 7u7it#ul s4u ca s4 24seasc4 ce i se ce#ea% ;$i ,4,u seama c4 /u a:ea /ici o /4,eD,e s4 7oat4 te#mi/a co7ia co/t#actului 7;/4 la ci/ci $i Dum4tate. (e a7#o7ia sea#a% ;/tu/ecoas4 $i ume,4% si Di/,uia s-o 7et#eac4 7#i/ 1a#u#i% 1;/, cu 7#iete/ii% ;/ st#4luci#ea l4m7ilo# $i ;/ 34/24/itul 7a.a#elo#. (coase co#es7o/,e/=a Delacou# si ie$i ,i/ 1i#ou. (7e#a c4 ,om/ul Alley/e /-a#e s4 ,esco7e#e li7sa ultimelo# ,ou4 sc#iso#i. Pa#Iumul Dila:% 74t#u/34to#% im7#e2/ase toat4 sca#a ce suia la 1i#oul ,om/ului Alley/e. Dom/i$oa#a Delacou# e#a o Iemeie ,e :;#st4 miDlocie% cu ;/I4=i$a#e ,e e:#eic4. (e s7u/ea c4 ,om/ul Alley/e coc.eta cu ea sau cu 1a/ii ei. Oe/ea ,es la 1i#ou $i% c;/, :e/ea% st4tea tim7 ;/,elu/2at. Acum $e,ea l;/24 masa ,e luc#u a ,om/ului Alley/e% ;/:4luit4 ;/t#-o a#om4 ,e 7a#Iumu#i% /ete3i/,u-$i m;/e#ul um1#elu=ei $i le24/;/,u-$i 7a/a ma#e% /ea2#4% ;/Ii7t4 ;/ 74l4#ie. Dom/ul Alley/e ;$i #otise astIel scau/ul ;/c;t $e,ea Ia=4 ;/ Ia=4 cu ,;/sa $i ;/c#uci$ase cu ,e3i/:oltu#4 7icio#ul ,#e7t 7este 2e/u/c.iul st;/2. Omul 7use co#es7o/,e/=a 7e 1i#ou si I4cu o 7lec4ciu/e #es7ectuoas4% ,a# /ici ,om/ul Alley/e /ici ,om/i$oa#a Delacou# /u 142a#4 ;/ seam4 7lec4ciu/ea lui. Dom/ul Alley/e cioc4/i co#es7o/,e/=a cu u/ ,e2et 7e ca#e ;l #e7e3i a7oi s7#e 5a##i/2to/% ,e 7a#c4 i-a# Ii s7usE KE-/ #e2ul4% 7o=i s4 7leciL. Omul se ;/toa#se ;/ 1i#oul ,e Dos $i se a$e34 ia# la 7u7it#ul s4u. P#i:ea cu st4#ui/=4 I#a3a /eis7#4:it4E n nici un caz nu ,a scoate numitul Iemard Iodley banii... 2;/,i/,u-se ce ciu,at e#a c4 ultimele t#ei cu:i/te ;/ce7eau toate cu aceea$i lite#4. QeIul ,e 1i#ou se a7uc4 s-o 3o#easc4 7e ,om/i$oa#a Pa#Re#% s7u/;/,u-i c4 /-a#e s4 te#mi/e ,e 14tut la ma$i/4 sc#iso#ile% ca s4 7oat4 Ii ex7e,iate cu u#m4to#ul cu#ie#. 0im7 ,e c;te:a mi/ute omul asculta =4c4/itul ma$i/ii% a7oi se 7use ia# 7e co7iat% cu 2;/, s4 "7 te#mi/e. Da# ca7ul ;i e#a tul1u#e $i mi/tea-i #4t4cea me#eu s7#e lumi/a $i la#ma c;#ciumii. E#a o sea#4 1u/4 ,e 7u/ciu#i Iie#1i/=i. (e lu7t4 ;/ai/te cu co7iatul% ,a# c;/, 14tu ceasul ci/ci% ;i mai #4m4sese#4 7ais7#e3ece 7a2i/i ,e sc#is. 5i#-a# ea aIu#isit4 ,e co7ieN N-o \7utea is7#4:i la tim7. ;i :e/ea s4 1lesteme ta#e% s4 ,o1oa#e ce:a cu 7um/ul. At;t e#a ,e exas7e#at% ;/c;t sc#ise Iemard Ier! ncffd ;/ loc ,e Iemard Iodley $i t#e1ui s-o ia ,e la ca74t 7e alt4 Ioaie. (im=ea o 7ute#e ;/ el% c4 a# Ii 2olit ,e u/ul si/2u# tot 1i#oul. 0#u7ul lui st#i2a ,e ,o# s4 se mi$te% s4 se /47usteasc4 aIa#4% s4 se ,e3l4/=uie :iole/t. E#a Iu#ios 7e toate oIe/sele ce i le a,usese :ia=a... Putea oa#e s4-i cea#4 co/Ii,e/=ial casie#ului u/ a:a/s P As% /u J e#a ,e2ea1a J aIu#isitul ,e casie# /-o s4-i ,ea /ici o le=caie... Qtia u/,e-i 7oate ;/t;l/i 7e 14ie=i% 7e Leo/a#, $i 7e OM6allo#a/ $i 7e Nosey 5ly//. Ba#omet#ul s4u emoti: ti/,ea s7#e u/ c.eI mo/st#u. E#a at;t ,e a1so#1it ,e ;/c.i7ui#ea sa% ;/c;t ,e ,ou4 o#i i se #osti /umele 7;/4 s4 #4s7u/,4. Di/colo ,e teD2.ea

st4teau ,om/ul Alley/e si ,om/i$oa#a Delacou#H to=i am7loaia=ii ;/to#sese#4 ca7ul% aste7t;/, s4 se ;/t;m7le ce:a. Omul se #i,ic4 ,e la 7u7it#ul lui. Dom/ul Alley/e se 7o#/i ;/t#-o ti#a,4 ,e i/:ecti:e% ,i/ 7#ici/a celo# ,ou4 sc#iso#i ca#e li7seau. Omul #4s7u/se c4 /u $tie /imic ,e ele% c4 I4cuse o co7ie Ii,el4 a co#es7o/,e/=ei. 0i#a,a co/ti/ua at;t ,e as7#4 si ,e :iole/t4% ;/c;t el a1ia ;$i #e=i/ea 7um/ul s4 /u se a1at4 7e ca7ul omule=ului ,i/ Ia=4-i. J Nu $tiu /imic ,e cele ,ou4 sc#iso#i% s7u/ea 7#oste$te. J Nu!tii!nimic. (i2u# c4 /u $tii /imic% 3ise ,om/ul Alley/e. (7u/e-mi% a,4u24% ce#;/, ,i/ oc.i a7#o1a#ea ,oam/ei ce-i sta al4tu#i% oa#e m4 c#e3i u/ 7#ost P Omul ;$i 7lim14 7#i:i#ea ,e la o1#a3ul ,oam/ei c4t#e c474=;/a mic4 ;/ Io#m4 ,e ou $i ia# ;/a7oi c4t#e o1#a3ul ,oam/ei% $i J a7#oa7e mai ;/ai/te ,e a-$i ,a seama ce Iace J ;/24,ui lim1ii a ,a ,#umul u/ei i/s7i#a=ii Ie#iciteE

"" J Dom/ule% c#e, c4 /u e ca3ul s4-mi 7u/e=i mie o aseme/ea ;/t#e1a#e. 5u/c=io/a#ii /ici /u mai #4suIlau. 0oat4 lumea e#a uluit4 Fauto#ul 1uta,ei /u mai 7u=i/ ,ec;t cei ,i/ 7#eaDm4-iGH ia# 7e Ia=a ,om/i$oa#ei Delacou# J o 7e#soa/4 co#7ole/t4% ama1il4 J se l4=i u/ 3;m1et. Dom/ul Alley/e #o$i ca o Iloa#e ,e m4cies $i cum sta cu 1u3ele 3:;c/i/, ,e e/e#:a#e% sem4/a cu u/ 7itic m;/ios. ;$i cl4ti/4 7um/ul 7e ,i/ai/tea Ie=ei lui 5amM/2to/% 7;/4 ;/ce7u s4-i :i1#e3e ca m;/e#ul u/ei ma$i/i elect#iceE J B#ut4 im7e#ti/e/t4 ce e$tiN B#ut4 im7e#ti/e/t4N ;=i a#4t euN A$tea7t4 $i-ai s4 :e3iN Ai s4-mi ce#i scu3e 7e/t#u im7e#ti/e/=a asta o#i ai s4 74#4se$ti ime,iat 1i#oul. O#i ce#i scu3e% o#i 7leci ,e-aici% at;ta-=i s7u/ N (ta ;/ Ia=a u/ei 7o#=i% 7este ,#um ,e 1i#ou% 7;/,i/, s4 :a,4 ,ac4 iese si/2u# casie#ul. 0o=i Iu/c=io/a#ii se 7e#i/,a#4 $i ;/ cele ,i/ u#m4 a74#u $i casie#ul% ;m7#eu/4 cu $eIul ,e 1i#ou% ;/ 3a,a# a# Ii ;/ce#cat s4-i s7u/4 o :o#14% ,i/ mome/t ce e#a cu $eIul ,e 1i#ou. Omul ;$i ,4,ea seama c4 se 24sea ;/t#-o situa=ie ,estul ,e 7#oast4. Pe/t#u im7e#ti/e/=a sa% Iusese /e:oit s4-i cea#4 /i$te scu3e a1Decte ,om/ului Alley/eH $tia ;/s4 ce :ies7a# :a Ii ,e aci ;/ai/te 1i#oul 7e/t#u el. ;$i ami/tea cum ;l 7e#secutase ,om/ul Alley/e 7e micul PeaRe% 7;/4- 2o/ise ,i/ 1i#ou% ca s4 Iac4 loc 7e/t#u u/ /e7ot ,e-al lui. E#a m;/ios la culme $i ;/setat si ,o#/ic ,e #431u/a#e% /ec4Dit 7e si/e $i 7e toat4 lumea. De-aci ;/ai/te /-o s4 mai ai14 u/ ceas ,e li/i$te% ,i/ 7#ici/a ,om/ului Alley/eH a#e s4 Iie o :ia=4 i/Ie#/al4. (e I4cuse ,e #;s ,e-a 1i/elea% ,e ,ata asta. Nu 7utea s4-$i =i/4 2u#a P Da# ,i/ ca7ul locului /u s-au 7utut ;m74ca% e; si cu ,om/ul Alley/e% a,ic4 ;/ce7;/, ,i/ 3iua c;/, ,om/ul Alley/e -a su#7#i/s maimu=4#i/, acce/tul lui /o#,-i#la/,e3% ca s4-i amu3e 7e 6i22i/s $i 7e ,om/i$oa#a Pa#Re#H cu asta ;/ce7use. A# Ii 7utut ;/ce#ca s4tapeze 7e 6i22i/s ,e ce:a 1a/i% ,aM mai mult ca si2u# c4 6i22i/s /-a:ea /ici 7e/t#u ,;/sul. *um e#a s4 ai14 J u/ 14#1at cu ,ou4 case ,e =i/ut... "! ;$i sim=i ia#4$i t#u7ul lui ma#e t;/Di/, ,u74 ti./a 7l4cut4 a c;#ciumii. ;/ce7use s4- 74t#u/,4 #4ceala cetii J se ;/t#e14 ,e /-a# 7utea oa#e s4- ta7e3e 7e Pat ,e la OMNeill. Nu- 7utea ta7a cu mai mult ,e u/ $ili/2 J $i cu u/ $ili/2 /-a:ea ce Iace. Da# u/,e:a t#e1uia s4 24seasc4 1a/i J ;$i c.eltuise ultimul 7e//y 7e 1e#ea ,e a,i/eau#i J $i ;/ cu#;/, a:ea s4 Iie 7#ea t;#3iu ca s4 mai 7oat4 24si 1a/i u/,e:a. Deo,at4% I#4m;/t;/, ;/t#e ,e2ete la/=ul ceasului% ;$i ami/ti ,e casa ,e ama/et a lui 0e##y ?elly ,i/ 5leet (t#eet. A ,at lo:itu#aN *um ,e /u se 2;/,ise mai ,e:#eme P (t#414tu #e7e,e st#4,u=a ,e l;/24 0em7le Ba#% mo#m4i/, ;/ 1a#14 c4 /-a:eau ,ec;t s4 se ,uc4 la ,#acu to=i% Iii/,c4 el u/ul tot a#e s4 7et#eac4 ;/ /oa7tea asta ,u74 7oIta i/imii. 5u/c=io/a#ul ,e la 0e##y ?elly 3iseE KO co#oa/4 NL ,a# 7#e=uito#ul o =i/u mo#=i$ 7e sase $ili/2i $i 7;/4 la u#m4 i se /um4#a#4 ;/ m;/4 $ase $ili/2i. P4#4si casa ,e ama/et% :esel] st#;/2;/, mo/e,ele Iisic ;/t#e ,e2etul ma#e $i a#4t4to#% ;/ +estmo#ela/, (t#eet t#otua#ele e#au ;/=esate ,e ti/e#i $i ti/e#e ca#e se ;/to#ceau ,e la luc#u% ia# ici $i colo ale#2au 7u$ti 3,#e/=4#o$i% 31ie#;/, titlu#ile

e,i=iilo# ,e sea#4. Omul t#ecea 7#i/ mul=ime 7#i:i/, cu semea=4 satisIac=ie s7ectacolul st#43ii si a#u/c;/,u-le 7#i:i#i ,omi/atoa#e Ietelo# ,e 7e la 1i#ou#i% ;i 31;#/;ia ca7ul ,e 32omotele clo7otelo# ,e la t#am:aie% ,e .;#;itul t#oleelo#% ia# /asul ;i si a,ulmeca a1u#ii si/uo$i ai 7u/ciului. Pe c;/, um1la ;/ai/te% ;$i I4cea socoteala cum a#e s4 7o:esteasc4 14ie=ilo# ;/t;m7la#eaE J Qi atu/ci% /umai c;t m-am uitat la el J a$a% #ece J $i a7oi m-am uitat la ea. Qi ia# la el J $ti=i% a$a% li/i$tit KDom/ule% i-am 3is% c#e, c4 /u e ca3ul s4-mi 7u/e=i mie o aseme/ea ;/t#e1a#eL. Nosey 5ly// $e,ea ;/ col=ul lui o1i$/uit% ;/ localul lui Da:y By#/e% $i c;/, au3i isto#ia% ;i I4cu ci/ste lui 5a##i/2to/ cu o .al14 $i 3ise c4 ,i/t#e toate c.estiile ,e$te7te 7e ca#e le au3ise :#eo,at4% asta e#a cea mai ,e$tea7t4. 5a##i/2to/ I4cu si el ci/ste cu u/ #;/,. Du74 u/ tim7 sosi#4 OM6allo#a/ $i Pa,,y Leo/a#, $i li se #e7et4 $i lo# 7o:es-

!B tea. OM6allo#a/ le I4cu ci/ste la to=i cu u/ #;/, ,e mal= Iie#1i/te $i 7o:esti ce-i #4s7u/sese el $eIului ,e 1i#ou 7e c;/, e#a la *alla/ ,i/ 5o-/esMs (t#eetH ,a# cum #e7lica lui ami/tea ,e :o#1i#ea li1e#4 a 74sto#ilo# ,i/ e2lo2e % t#e1ui s4 a,mit4 c4 /u Iusese la Iel ,e istea=4 ca #e7lica lui 5a##i/2to/. Du74 ca#e% 5a##i/2to/ le s7use 14ie=ilo# s4 ,ea 2ata 7a.a#ele alea% ca s4 coma/,e alt #;/,. 0ocmai c;/, ;$i coma/,a Iieca#e ot#a:a% ci/e 7ic4 P 6i22i/s ;/ 7e#soa/4 N 5i#e$te c-a t#e1uit s4 :ie s4 stea si el cu ,;/$ii. I-au ce#ut s4 ,ea :e#siu/ea lui ,es7#e i/ci,e/t% si el a ,at-o cu ma#e :e#:4% c4ci :e,e#ea celo# ci/ci mici -.isRy-u#i Iie#1i/=i e#a Ioa#te stimule/t4. Nec.e3au ,e #;s% /u alta% c;/, ;l imit4 7e ,om/ul Alley/e scutu#;/,u-si 7um/ul 7e ,i/ai/tea Ie=ei lui 5a##i/2to/. A7oi ;l imit4 7e 5a##i/2to/ 3ic;/, E KQi ,um/ealui ,e colo% Ioa#te #ece% ;i #4s7u/,e...L% ;/ tim7 ce 5a##i/2to/ 3;m1ea ;/t#e2ii a,u/4#i cu oc.ii lui mu#,a#i $i la #4stim7u#i so#1ea cu 1u3a ,e Dos c;te u/ st#o7 ,e #ac.iu #4t4cit ;/ must4=i. Du74 #;/,ul 4sta% I4cu#4 o 7au34. OM6allo#a/ a:ea 1a/i% ,a# ,i/t#e 4ilal=i ,oi /ici u/ul /u 74#ea s4 ai14% ;/c;t toat4 a,u/a#ea 74#4si% cam cu #e2#et% ,u2.ea/a. La col=ul cu DuRe (t#eet% 6i22i/s $i Nosey 5ly// o coti#4 s7#e st;/2a% ia# ceilal=i t#ei se ;/toa#se#4 c4t#e o#a$. Ploaia c4,ea 1u#/i=;/, 7e st#43ile #eci $i% c;/, aDu/se#4 la Ballast OIIice% 5a##i/2to/ 7#o7use localul (cotc. 6ouse. Ba#ul e#a 7li/ ,e oame/i $i ,e la#ma 2lasu#ilo# $i a 7a.a#elo#. *ei t#ei 14#1a=i ;i ;m7i/se#4 ,eo7a#te 7e :;/34to#ii ,e c.i1#itu#i ca#e sc;/ceau la i/t#a#e si se a,u/a#4 ;/ 2#u7 la u/ col= al teD2.elei. (e 7use#4 7e s7us 1a/cu#i% ca#e mai ,e ca#e. Leo/a#, le 7#e3e/t4 u/ t;/4# cu /umele ,e +eat.e#s% ca#e a74#ea la 0i:oli ca ac#o1at $i a#tist ,e music!hall. 5a##i/2to/ le I4cu ci/ste la to=i cu u/ #;/,. +eat.e#s 3ise c4 el ia u/ irish mic% cu a74 mi/e#al4. 5a##i/2to/% ca#e /u e#a u/ /e7#ice7ut% ;i ;/t#e14 7e 14ie=i ,ac4 /u :o# $i ei a74 mi/e<Not4> . (7ecie lite#a#4% a7a#=i/;/, 7oe3iei 1ucolice% asem4/4toa#e 7asto#alei $i i,ilei% $i ;/I4=i$;/, ,e o1icei ,ialo2ul ,i/t#e u/ 74sto# $i o 74sto#i=4. A Iost culti:at4 ,e 0eoc#it% Oi#2iliu etc. <S/ot4> ! #al4% ,a# 14ie=ii ;i s7use#4 lui 0im s4-l se#:easc4 7e-al lo# sec. *o/:e#sa=ia ;/ce7u a se ;/:;#ti ;/ Du#ul teat#ului. OM6allo#a/ I4cu ci/ste cu u/ #;/,% ia# 5a##i/2to/ I4cu $i el ci/ste cu u/ #;/,% ;/ :#eme ce +eat.e#s 7#otesta% 3ic;/, c4 7#ea e i#la/,e34 os7italitatea lo#. P#omise s4-i i/t#o,uc4 ;/ culise $i s4 le Iac4 cu/o$ti/=4 cu /i$te Iete ,#42u=e. OM6allo#a/ s7use c4 el si cu Leo/a#, au s4 :i/4% ,a# c4 5a##i/2to/ /-a#e s4 :i/4% Iii/,c4 el e om ;/su#atH $i oc.ii 2#ei% mu#,a#i% ai lui 5a##i/2to/ se .li3i#4 cu t;lc la amicii s4i% ca s4 a#ate c4 ;/=ele2e tac.i/4#ia. +eat.e#s le mai ,4,u s4 2uste% 7e c.eltuiala lui% c;te u/ 74.4#u= $i I424,ui s4-i ;/t;l/easc4 mai t;#3iu la Mulli2a/ ;/ Pool1e2 (t#eet. *;/, se ;/c.ise (cotc. 6ouse% t#ecu#4 ,i/colo la Mulli2a/. (e ,use#4 ;/ salo/ul ,i/ ,os $i OM6allo#a/ coma/,4 7e/t#u toat4 lumea /i$te s7eciale mici% ta#i. ;/ce7eau to=i s4 se moaie% s4 se simt4 1i/e. 0ocmai I4cea ci/ste 5a##i/2to/ cu ;/c4 u/ #;/,% c;/, se ;/toa#se +eat.e#s. 5a##i/2to/ #4suIl4 u$u#at c;/, ;l :43u lu;/, ,e ,ata asta u/ bitter. ;/ce7eau s4 stea 7#ost cu 1a/ii% ,a# % a:eau c;t s-o mai ;/ti/,4 /i=el. *u#;/, i/t#a#4 ,ou4 ti/e#e

cu /i$te 74l4#ii ma#i $i u/ Du/e ;m1#4cat ;/t#-u/ costum ca,#ilat% si se a$e3a#4 la o mas4 :eci/4. +eat.e#s se salut4 cu ei $i le s7use amicilo# c4 e#au ,e la 0i:oli. Lui 5a##i/2to/ ;i Iu2eau me#eu oc.ii c4t#e u/a ,i/t#e cele ,ou4 Iemeiusti. A:ea ce:a I#a7a/t ;/ ;/I4=i$a#e. Pu#ta ;/ Du#ul 74l4#iei o ime/s4 e$a#I4 ,e museli/4% ,e-u/ al1ast#u ,e 74u/% ;//o,at4 cu o Iu/,4 ma#e su1 14#1ie J $i m4/u$i lucioase% 2al1e/e% 7;/4 la coate. 5a##i/2to/ co/tem7la cu a,mi#a=ie 1#a=ul ,u#,uliu 7e ca#e Iemeia ;l tot mi$ca 2#a=ios si c;/,% ,u74 c;t:a tim7% ea #4s7u/se 7#i:i#ilo# lui% ;i a,mi#4 ;/c4 $i mai mult oc.ii ma#i si ;/tu/eca=i% caIe/ii. P#i:i#ile ei lu/2i% 7ie3i$e% ;l Iasci/au. Ea ;i a#u/c4 ;/ :#eo ,ou4 #;/,u#i oc.ea,e $i% c;/, 7leca#4 cu to=ii ,i/ sal4% ;i ati/se cu #oc.ia scau/ul $i s7useE E', pardon.PF cu acce/t lo/,o/e3. O u#m4#i ,i/ oc.i 7;/4 74#4si ;/c47e#ea% ;/ s7e#a/=a c4 se :a mai ;/toa#ce s4- 7#i:easc4% ,a# Iu ,e3am42it% ;$i 1lestem4 li7sa ,e 1a/i $i 1lestem4 toate #;/,u#ile ,e

!U 14utu#4 cu ca#e I4cuse ci/ste% $i mai ales toate -.isRy-u#ile cu a74 mi/e#al4 oIe#ite lui +eat.e#s. Dac4 u#a ce:a 7e lume% a7oi 7e 7a#a3i=ii 4$tia ;i u#a. A$a-i s4#ise =a/,4#a% c4 7ie#,u $i#ul co/:e#sa=iei ,i/t#e amici. *;/, ;l st#i24 Pa,,y Leo/a#,% ;$i ,4,u seama c4 :o#1eau ,es7#e 7e#Io#ma/=e ,e Io#=4 Ii3ic4. +eat.e#s a#4t4 2#u7ului ,e amici 1ice7sul s4u si at;t se l4u,a% ;/c;t ceilal=i ,oi a7ela#4 la 5a##i/2to/ s4 #e7#e3i/te o/oa#ea /a=io/al4. A$a,a#% 5a##i/2to/ ;$i suIlec4 m;/eca si-$i a#4t4 $i el 1ice7sul. *ele ,ou4 1#a=e Iu#4 ce#cetate $i com7a#ate $i ;/ cele ,i/ u#m4 se .ot4#; o ;/ce#ca#e a 7ute#ii. (e ;/l4tu#4 totul ,e 7e mas4 $i cei ,oi 14#1a=i ;$i s7#iDi/i#4 7e ea coatele% ;/clest;/,u-si 7almele. *;/, a:ea s4 s7u/4 Pa,,y Leo/a#, K@ataNL t#e1uia Iieca#e s4 ;/ce#ce a a7leca 7e mas4 1#a=ul celuilalt. 5a##i/2to/ a:ea o ex7#esie 2#a:4 si.ot4#;t4. ;/ce#ca#ea ;/ce7u. *am ,u74 t#ei3eci ,e secu/,e% +eat.e#s a7lec4 ;/cetul cu ;/cetul 1#a=ul celuilalt% 7;/4-i a,use m;/a 7e mas4. O1#a3ul ;/tu/ecat al lui 5a##i/2to/ ,e culoa#ea ,#oD,iei ,e :i/% se ;m1uDo#a $i se mo.o#;H mai ta#e% ,e /eca3 $i ,e umili/=a c4 a Iost el ;/:i/s ,e u =;/24u ca acela. J N-ai :oie s4 te la$i cu 2#eutatea co#7ului. Joac4 co #ectN ;i 3ise. J *i/e /u Doac4 co#ect P I4cu cel4lalt. J 6ai ;/c-o ,at4. *;sti24 ci/e iese ;/:i/24to# ,e ,ou4 o#i la t#ei 7#o1e. Mai ;/ce#ca#4 o ,at4. Lui 5a##i/2to/ i se ;/2#o$ase#4 :i/ele 7e I#u/te% +eat.e#s% ,i/ 7ali, cum e#a% se ;m1uDo#ase la Ia=4. Am;/,u#o#a le t#emu#au m;i/ile si 1#a=ele ,i/ 7#ici/a sIo#=4#ii. Du74 ce se lu7t4 mult% +eat.e#s ia# ,o1o#; ;/cetul cu ;/cetul m;/a a,:e#sa#ului 7;/4 o a,use 7e mas4. U/ mu#mu# ,e a7lau3e ,i/ 7a#tea s7ectato#ilo# ;l #4s7l4ti. *.el/e#ul% ca#e sta $i el l;/24 mas4% ;$i cl4ti/4 ca7ul #o$u c4t#e ;/:i/24to# si 3ise cu stu7i,4 Iamilia#itateE J A$a% :e3iN Asta e N !3 J *e ,#acuM $tii tu% ,e te amesteciP i31uc/i 5a##i/2to/% ;/to#c;/,u-se c4t#e c.el/e#. Ti/e-=i Ilea/ca N J (t% stN I4cu OM6allo#a/% :43;/, ex7#esia :iole/t4 ,e 7e Ia=a lui 5a##i/2to/. 6ai% 2ata socoteala 14ie=iN Mai lu4m u/ 74.4#u= si-a7oi o $te#2em. U/ om cu o Ia=4 7osomo#it4 sta ;/ col=ul Po,ului OM*o//ell% a$te7t;/, micul t#am:ai ,e (a/,ymou/t% s4,uc4 acas4. Moc/eau ;/ el o ma#e m;/ie si sete ,e #431u/a#e. (e sim=ea umilit si /esatisI4cutH /ici m4ca# 1eat /u e#aH si /-a:ea ;/ 1u3u/a# ,ec;t ,oi 7e//y. Blestema tot $i toate. La 1i#ou ;$i I4cuse :ia=a im7osi1il4% ceasul si- ama/etase% c.eltuise to=i 1a/iiH si /ici m4ca# /u #eu$ise s4 se ;m1ete% ;/ce7ea ia# s4-i Iie sete% t;/Dea ia# ,u74 ae#ul ;/ci/s $i ,u.o#ile c;#ciumii. Qi Iaima ,e 14#1at 7ute#/ic si-o 7ie#,use J ;l ;/:i/sese u/ 14ieta/. I se umIla i/ima ,e Iu#ie J si c;/, se 2;/,ea la Iemeia cu 74l4#ie ma#e ca#e- ati/sese cu #oc.ia c;/, t#ecuse% 3ic;/,E 1ardonD, mai c4 sim=ea cum se ;/41u$4. 0#am:aiul ;l l4s4 la (.el1ou#/e &oa, si ,e acolo ;$i t;#; ;/ai/te t#u7ul 2#eoi% 7#i/ um1#a 3i,ului ca34#mii% ;i

e#a sil4 s4 se ;/toa#c4 acas4. *;/, i/t#4 7e u$a ,i/ ,os% 24si 1uc4t4#ia 2oal4 $i Iocul a7#oa7e sti/s. &4c/i c4t#e o,aia ,e susE J A,a N A,a N Ne:ast4-sa e#a o Iemeie m4#u/t4% cu Ia=a as7#4 si ascu=it4% ca#e-si te#o#i3a 14#1atul c;/, e#a t#ea3 $i 7e ca#e o te#o#i3a el c;/, e#a 1eat. A:eau ci/ci co7ii. U/ 14ie=a$ co1o#; ;/ Iu24 sc4#ile. J *a#e e$ti acolo P 3ise 14#1atul% sc#ut;/, ;/tu/e#icul. J Eu% t4ticuleN J *a#e eu P *.a#lie P J Nu% t4ticule% 0om. J U/,e-i maic4-ta P J (-a ,us la ca7el4. J Bi/e... A a:ut 2#iD4 s4-mi lase ce:a ,e m;/ca#e P J Da% t4ticule. Am s4...

!W J A7#i/,e lam7a. *e-/seam/4 asta% s4 la$i casa-/ ;/tu/e#ic P >ilal=i s-au culcat P Omul se l4s4M 2#eoi 7e u/ scau/% ;/ tim7 ce 14ie=a$ul a7#i/,ea lam7a. (e a7uc4 s4 maimu=4#easc4 2lasul moale al co7ilului% #e7et;/,% Dum4tate 7e/t#u si/eE KLa ca7el4. La ca7el4% m4 #o2.L *;/, se I4cu lumi/4% ;$i 7#4:4li 7um/ul 7e mas4 si 31ie#4E J *e-am ,e m;/ca#e P J Acum... acum =i-o Iac% t4ticule% 3ise 14ie=a$ul. Omul 3:;c/i ;/ sus Iii#i/c ^ J RS-----.%J...... _:um u-o iac% t4ticule% 3ise 14ie=a$ul. Omul 3:;c/i ;/ sus Iu#ios% cu u/ ,e2et ;/ti/s s7#e Ioc. J La IocuM 4sta N Ai l4sat s4 se sti/24 IocuMN Ti-a#4t eu =ie J s4 Iiu al ,#acului ,ac4 /u =i-oi a#4ta% ca s4 te-/:e=i mi/te alt4 ,at4N Di/t#-u/ 7as Iu l;/24 u$4 si ;/$Iac4 1asto/ul #e3emat ;/ col=. J 0e-/:4= eu mi/te s4 mai la$i s4 se sti/24 IoculN 3ise% suIlec;/,u-$i m;/eca% s4-$i lase 1#a=ul ;/ :oie. B4ie=a$ul st#i24E KO% t4ticuleNL $i ;/ce7u s4 ,ea ocol mesei% ;/ Iu24% sc;/ci/,H ,a# omul ;lMu#m4#i $i- 7#i/se ,e 7ul7a/a .ai/ei. B4ie=a$ul a#u/ca 7#i:i#i ;/2#o3ite ;/ Du#u-i si /e:43;/, /ici o sc47a#e% c43u ;/ 2e/u/c.i. J A$a% s4 mai la$i Iocul s4 se sti/24 altM,at4N =i7a omul% 7oc/i/,u- cu sete. A$a% =i/e% 7otaie N B4iatul scoase u/ #4c/et ,e ,u#e#e% 7e c;/, 14=ul ;i sI;$ia coa7sa% ;$i ;/4l=4 m;i/ile ;m7#eu/ate $i 2lasul ;i t#emu#a ,e s7aim4. J O% t4ticuleN st#i24. Nu m4 1ate% t4ticuleN O s4... O s4 s7u/ 7e/t#u ti/e u/ ),e B/ria.. O s4 s7u/ u/ ),e B/ria 7e/t#u ti/e% t4ticule% ,ac4 /u m4 1a=i... O s4 s7u/ un ),e Baria... !9 <titlu>T4#;/4 (u7#a:e2.etoa#ea ;i ,4,use :oie s4 7lece ;/ o#a$ ,e ;/,at4 ce-a:ea s4 se te#mi/e cu ceaiul Iemeilo#% $i M4#ia se 1ucu#a ,i/ai/te $i-a1ia a$te7ta sea#a. Buc4t4#ia e#a lu/4H ;/ oalele ma#i ,e a#am4 te o2li/,eai% /u alta J a$a 3icea 1uc4t4#easa. 5ocul a#,ea I#umos% #4s7;/,i/, lumi/4% ia# 7e u/a ,i/t#e mesele l4tu#al/ice st4teau ;/$i#a=i 7at#u colaci ma#i ,e tot *olacii 4$tia ai Ii 3is c4-s ,i/t#-o 1ucat4% ,a# ,ac4 te a7#o7iai% :e,eai c4 Iusese#4 t4ia=i ;/ Ielii lu/2i% ,eo7ot#i:4 ,e 2#oase% 2ata s4 Iie ;m74#=i=i ;/ Du#ul mesei% la ceai. *.ia# ea% M4#ia% ;i t4iase. M4#ia e#a o 7e#soa/4 Ioa#te% Ioa#te m4#u/=ic4% ;/ sc.im1 a:ea u/ /as Ioa#te lu/2 $i o 14#1ie Ioa#te lu/24. Oo#1ea /i=elu$ 7e /as $i tot,eau/a cu 2las ali/t4to#E KDa% ,#42u=4L $i KNu% ,#42u=4L. 0ot,eau/a ea e#a c.emat4 c;/, se luau laM.a#=4 IemeileM l;/24 .;#,aiele lo# ,e s74lat $i tot,eau/a i31utea s4 le ;m7ace% ;/t#-o 3i ;i s7usese su7#a:e2.etoa#ea E J M4#ia% ,um/eata c.ia# $tii s4-m7aci lumeaN Qi aDutoa#ea su7#a:e2.etoa#eN si ,ou4 ,oam/e ,i/ *omitet Iusese#4 ,e Ia=4 c;/, i-a 3is a$a. Ia# @i/2e# Moo/ey me#eu s7u/ea c4 ce /u i-a# Iace ea 1le2ei ,e la c4lc4to#ie% s4 /u Ii Iost M4#ia. 0utu#o# le e#a ,#a24 M4#ia. La sase o s4 li se ,ea ceaiul Iemeilo# si ;/ai/te ,e $a7te ea o s4M7oat4 7leca. De la Balls1#i,2e la Pilla#% ,ou43eci

,e mi/ute% $i ia# alte ,ou43eci c;t s4 Iac4 t;#2uielile. A:ea s4 Iie acolo ;/ai/te ,e o7t. ;$i scoase 7u/2a% cea cu ;/cuieto#i ,e a#2i/t% $i #eciti cu:i/tele $u,enir din Ielfast. Ti/ea mult la 7u/2aMasta% Iii/,c4 i-o a,usese ca,ou Joe% acum ci/ci a/i% c;/, el $i cu Al7.y Iusese#4 ;/ excu#sie la BelIast% ,e &usalii% ;/ 7u/24 e#au ,ou4 Dum4t4=i ,e co#oa/4 si ce:a m4#u/=i$. A:eau s4-i mai #4m;/4 ci/ci Qili/2i ,u74 ce 7l4tea t#am:aiul. *e sea#4 7l4cut4 :a Ii J `# s4 c;/te co7iii.M... At;ta s7e#a J ca /u cum:a Joe s4 :i/4 acas4 14ut. Dac4 1ea% 7a#c4 e#a altul.

!A A,esea o #u2ase Joe s4 :i/4 s4 stea la ,;/$ii% ,a# se temuse s4 /u-i ;/cu#ce F,e$i /e:ast4-sa se 7u#ta c;t se 7oate ,e ,#42u= cu eaG J $i-a7oi se ;/:4=ase cu :ia=a la s74l4to#ie. Joe e#a 14iat 1u/. D;/sa- c#escuse% $i 7e Al7.y tot ,;/sa% $i Joe a,esea s7u/eaE J Mama-i mama% ,a# a,e:4#ata mea mam4 e ,e Ia7t M4#ia. Du74 ce se ,esI4cuse casa si a7ucase#4 ca#e-/cot#o% ;i 24sise#4 14ie=ii sluD1a asta la s74l4to#ia Dublin by Jamp! ligftt( si ea se sim=ea 1i/e aici. *e 74#e#e 7#oast4 a:usese ;/ai/te ,es7#e 7#otesta/=i J ,a# acum 2;/,ea c4-s /i$te oame/ii Ioa#te 7l4cu=i J cam 7otoli=i $i se#io$i% totu$i Ioa#te 7l4cu=i ;/ :ia=a ,e toate 3ilele. A7oi ;$i a:ea 7la/tele ,e se#4H ;i 7l4cea s4 :a,4 ,e ele. A:ea o I#umuse=e ,e Ie#i2i si toate soiu#ile ,e cea#4 J $i ,e c;te o#i :e/ea c;te-u/ musaIi#% tot,eau/a ;i ,4,ea c;te-u/ #4sa,-,ou4 ,i/ se#4. U/ si/2u# luc#u /u-i 7l4cea ei 7e-aici% $i a/ume citatele ,i/ Iiblie 7#i/se 7e 7e#e=iH ,a# cu su7#a:e2.etoa#ea% mai ma#e 7l4ce#ea s4 ai ,e-a Iace J at;ta e#a ,e 1l;/,4 $i ma/ie#at4. *;/, ;i s7use 1uc4t4#easa c4-i totul 2ata% M4#ia se ,use ;/ o,aia Iemeilo# si ;/ce7u s4 su/e clo7otul cel ma#e. ;/ c;te:a mi/ute 7#i/se#4 a i/t#a Iemeile% c;te ,ou4% c;te t#ei% ste#2;/,u-$i ,e Iuste m;i/ile ,i/ ca#e ie$eau a1u#i si t#42;/,u-$i m;/ecile 1lu3elo# 7este 1#a=ele #o$ii% Iume2;/,e. (e a$e3a#4 ;/ Ia=a staca/elo# ;/alte 7e ca#e 1uc4t4#easa si cu 1lea2a le um7leau cu ceai Iie#1i/te% amestecat ,i/ai/te cu la7te $i 3a.4#% ;/ c4/i e/o#me ,e ta1l4. M4#ia su7#a:e2.ea ;m74#=i#ea colacilo#% a:;/, 2#iD4 s4 ai14 Iieca#e Iemeie c;te 7at#u Ielii. &;se#4 $i 2lumi#4 ,i/ 1el$u2 ;/ tim7ul mesei. Li33ie 5lemi/2 3icea c4 ,isea#4 M4#ia a#e s4 24seasc4 /e2#e$it i/elul si% cu toate c4 5lemi/2 mai s7usese asta ,e at;tea o#i ;/ aDu/ ,e K0o=i (Ii/=iiL% M4#iei tot ;i :e/i s4 #;,4 J si #4s7u/se c4 ei /u-i t#e1uie /ici i/el si /ici 14#1atH ia# 7e c;/, #;,ea% ;i sc;/teiau cu sIial4 ;/I#;/t4 oc.ii ce/usii-:e#3ui si :;#Iul /asului mai c4 i se ;/t;l/ea cu :;#Iul 14#1iei. @i/2e# Moo/ey ;$i #i,ic4 staca/a cu ceai $i le 7oIti 7e toate s4 1ea ;/ s4/4tatea M4#ieiH $i toate 14tu#4 cu sta <Not4> . Du1li/ul la lumi/a l4m7ilo# Fe/2l.G. <S/ot4> !7 ca/ele ;/ mas4% $i Moo/ey mai 3ise c4-i 74#ea #4u c4 /-a#e u/ st#o7 ,e 1e#e% s4- 1ea c;/, ;/c.i/4 7e/t#u M4#ia. Qi M4#ia ia# #;se J mai s4 i se ;/t;l/easc4 :;#Iul /asului cu :;#Iul 14#1iei J #;se ,e mai s4 i se #u74 t#u7so#ul m4#u/=el J Iii/,c4 ea $tia c4 Moo/ey ;i :#ea 1i/ele% ,e$i% Ii#e$te% 2;/,ea 1iata ca o Iemeie ,e #;/, ce e#a. Da# c;t Iu ,e 1ucu#oas4 M4#ia c;/, te#mi/a#4 Iemeile cu ceaiul% ia# 1uc4t4#easa $i cu 1lea2a ;/ce7u#4 s4 st#;/24 masa. (e ,use ;/ o,4i=a ei $i ami/ti/,u-si c4 ,imi/ea=a u#m4toa#e e#a ,imi/ea=4 ,e litu#2.ie% mut4 acul ,e$te7t4to#ului ,e la $a7te la $ase. A7oi ;$i scoase Iusta ,e luc#u $i 2.etele ,e cas4% ;/ti/se 7e 7at Iusta ei cea mai 1u/4 $i a$e34 2.etu=ele ,e 7lim1a#e al4tu#i ,e 7icio#ul 7atului% ;$i sc.im14 si 1lu3a $i 7e c;/, sta ;/ Ia=a o2li/3ii% ;$i ami/tea cum se ;m1#4ca ea ,e litu#2.ie ,umi/ica ,imi/ea=a% c;/, e#a Iat4 t;/4#4H $i se uita cu o ciu,at4 ,uio$ie la t#u7so#ul m4#u/t 7e ca#e- ,ic.isise ,e at;tea o#i. *u to=i a/ii lui% 24sea c4 e ;/c4 u/ t#u7so# ,#42u= si cu#4=el.

*;/, ie$i ,i/ cas4% :43u c4 7louaseH st#43ile luceau ,e ume3eal4H ;i 74#u 1i/e c4-$i luase :ec.iul ei im7e#mea1il caIe/iu. 0#am:aiul e#a 7li/H t#e1ui s4 $a,4 7e sc4u/a$ul ,e la ca74tul :a2o/ului% cu Ia=a la toat4 lumea% cu :;#Iu#ile 7icioa#elo# a1ia ati/2;/, 7o,eaua% ;$i #;/,uia ;/ mi/te tot ce-a:ea ,e I4cut $i se 2;/,ea ce 1i/e e s4 /u ,e7i/3i ,e /ime/i si s4 ai ;/ 1u3u/a# 14/u=ul t4u. (7e#a c-o# s4 7et#eac4 o sea#4 7l4cut4. (i2u# c-asa :a Ii J totu$i% ce 74cat c4 Al7.y $i Joe /u :o#1eau u/ul cu altulN Me#eu se ce#tau acuma $i ,oa# ;/ co7il4#ie Iusese#4 cei mai 1u/i 7#iete/iH ,e% asta-i :ia=a. (e ,4,u Dos ,i/ t#am:ai la Pilla# si se st#ecu#4 ca o 3:;#lu24 7#i/ mul=ime. I/t#4 ;/ coIet4#ia Do-/es% ,a# e#a at;ta lume ;/ 7#4:4lie% ;/c;t t#ecu mult 7;/4 s4-i :i/4 #;/,ul s4 Iie se#:it4. *um74#4 o ,u3i/4 ,e 7#4Ditu#i Ielu#ite% ,e c;te u/ 7e//y% $i ;/ cele ,i/ u#m4 ie$i ,i/ 7#4:4lie cu u / 7ac.et ma#e. Du74 asta se 2;/,i ce-a# 7utea s4 mai cum7e#eH ,o#ea s4 ia ce:a a#4tos $i ca#e s4 le Iac4 ;/t#-a,e:4# 7l4ce#e. Me#e $i /uci cu si2u#a/=4 c4 a:eau cu to7Ja/ul. @#eu s4 /ime#e$ti ce:a 7ot#i:itH /u-i :e/ea /imic ;/ 2;/, ,ec;t tot co3o/ac. (e .ot4#; s4 cum7e#e /i$te

!" 7lumcaRe H ,a# plumcaAe!ul ,e la Do-/es /-a:ea ,estul4 2la3u#4 ,e mi2,ale 7e ,easu7#a% a$a c4 t#ecu ;/ 6e/#y (t#eet% la alt4 coIet4#ie. Aci ;i t#e1ui mult4 :#eme 7;/4 s4 se .ot4#asc4 si ,om/i$oa#a cea ,ic.isit4% ,e ,u74 teD2.ea% ca#e se :e,ea c4-i cam s;c;it4 ,i/ 7#ici/a ei% o ;/t#e14 ,ac4 ,o#e$te u/ to#t ,e /u/t4% ,e ale2e at;ta P Asta a I4cut-o 7e M4#ia s4 #o$easc4 si s4-i 3;m1easc4 ,om/i$oa#eiH ,a# ,om/i$oa#a /-a:ea c.eI ,e 3;m1it J a #4mas se#ioas4 $i 7;/M la u#m4 i-a t4iat o 1ucat4 2#oas4 ,e plumcaAe, i-a ;m7ac.etat-o $i-a 3isE J Doi $i 7at#u% :4 #o2. ;/ t#am:aiul ,e D#umco/,#a c#e,ea c4 :a t#e1ui s4 stea ;/ 7icioa#e% Iii/,c4 /ici u/ul ,i/t#e ti/e#i /u 74#ea s-o o1se#:eH ,a# u/ ,om/ mai ;/ :;#st4 ;i I4cu loc. E#a u/ ,om/ :oi/ic% cu o Ia=4 #ume/4% 74t#at4% $i o musta=4 c4#u/t4H 7u#ta o 74l4#ie ta#e% caIe/ie. M4#ia 2;/,i c4 ,om/ul 4sta a#4ta a colo/el si cu2et4 cu c;t e#a ,;/sul mai cu:ii/cios ,ec;t ti/e#ii% ca#e 7u# $i sim7lu se uitau =i/t4 ;/ai/tea lo#. Dom/ul acela ;/ce7u a :o#1i cu ea J ,es7#e aDu/ul s4#14to#ii si ,es7#e :#emea 7loioas4. Vicea c4-$i ;/c.i7uie c4 7ac.eMtul e 7li/ cu 1u/4t4=i 7e/t#u co7ila$i $i c4 a$a se $i cu:i/e% s4 7et#eac4 4i mici si s4 se 1ucu#e la :;#st4 lo#. M4#ia e#a ,e aceea$i 74#e#e $i /u 7#e2eta s4-i ,ea ,#e7tate% ;/cu:ii/=;/, 2#a: ,i/ ca7 $i I4c;/, ,es E K;.;N ;.;NL Dom/ul Iu Ioa#te ,#42u= cu eaM $i c;/, t#e1ui s4 co1oa#e la *a/al B#i,2e% e<-i mul=umi $i I4cu o 7lec4ciu/e% $i ,om/ul ;i I4cu si el o 7lec4ciu/e $i% cu u/ 3;m1et 7l4cut% ;$i scoase 74l4#iaH si 7e c;/, M4#ia suia te#asa% 7#i/ 7loaie% st#;/2;/,u-$i ca7ul mititel ;/t#e ume#i% se 2;/,ea c;t e ,e les/e s4- ,eose1e$ti 7e u/ gentleman, c.ia# ,ac4-i u/ 7icuso# 14ut. *;/, aDu/se acas4 la Joe% se 1ucu#a#4 cu to=ii KA% uite c-a :e/it M4#ia NL ;l 24si $i 7e Joe J :e/ise ,i#ect acas4 ,e la sluD14H $i to=i co7iii e#au ;m1#4ca=i ,e s4#14toa#e. Oe/ise#4 $i ,ou4 Ieti$ca/e :oi/ice ,i/ :eci/i% si se si a7ucase#4 ,e Docu#i. M4#ia ;i ,4,u 7ac.etul cu 7#4Ditu#i 14iatului mai ma#e% lui Al7.y% s4 le ;m7a#t4 el% ia# ,oam/a Do//elly <Not4> . P#4Ditu#4 t#a,i=io/al4 e/2le3easc4 J co3o/ac cu 7#u/e Fe/2l.G. <S/ot4> !! s7use c4 e#a 7#ea ,#42u=4 Ma#ia s4 a,uc4 u/ 7ac.et at;t ,e ma#e cu 7#4Ditu#i% si-i 7use 7e to=i co7iii s4 s7u/4E J ;=i mul=umim% M4#ia. M4#ia ;/s4 3ise c4 7e/t#u t4ticu si m4mica a,usese ce:a s7ecial% ce:a ca#e e#a si2u#4 c-o s4 le 7lac4% si ;/ce7u s4 se uite u/,e 7usese plHncaAe!Q). *4ut4 ;/ 7ac.etul ,e la Do-/es% s4 :a,4 /u cum:a l-o Ii 7us acolo% $i-a7oi ;/ 1u3u/a#ele im7e#mea1ilului% $i a7oi 7e cuie#ul ,i/ a/t#eu% ,a# /ic4ie#i /u- 24si. Dac4 :43u a$a% ;i ;/t#e14 la #;/, 7e to=i co7iii% /u cum:a m;/case :#eu/ul plumcaAe!ul N ,i/ 2#e$eal4% Ii#e$te J ,a# co7iii s7use#4 to=i c4 /uH $i :e,eai 1i/e c4 a# Ii 7#eIe#at s4 /ici /u m4/;/ce 7#4Ditu#i ,ec;t s4 Iie ;/:i/ui=i c4 Iu#au. 5ieca#e ;$i ,4,u cu 74#e#ea ce s4 se Ii ;/t;m7lat cu plumcaAe!ul, ia# ,oam/a Do//elly 3ise c4 e lim7e,eE M4#ia ;l uitase ;/ t#am:ai. *;/, ;$i ami/ti M4#ia cum se I;st;cise ,i/ 7#ici/a 7u#t4#ii ,om/ului cu musta=a c4#u/t4% se ;m1uDo#a ,e #u$i/e $i ,e ciu,4. At;t e#a ,e ,e3am42it4 c4-i ,4,use 2#e$ mica ei su#7#i34 $i 3:;#lise ,e 7oma/4 ,oi

$ili/2i $i 7at#u 7e//y% ;/c;t mai c4-i :e/ea s4 7l;/24% /u alta. Da# Joe s7use c4 /-a:ea /ici o im7o#ta/=4 $i o 7oIti s4 $a,4 l;/24 Ioc. 5oa#te ,#42u= e#a cu ea. ;i 7o:esti tot ce se mai 7et#ecuse 7e la 1i#oul lui% $i-i #e7et4 u/ #4s7u/s iste= 7e ca#e- ,4,use $eIului. M4#ia /u 7#ea ;/=ele2ea ,e ce #;,e Joe a$a ta#e ,e #4s7u/sul ce- ,4,use J ;i s7use ;/s4 c4 $eIul t#e1uie s4 Iie u/ om cu ca#e a/e:oie te 7o=i ;m74ca. Joe 3ise c4 /u e#a el c.ia# a$a #4u ,ac4 $tiai cum s4- iei% c4 e ,e t#ea14 c;t /u- 7ie7te/i ;/ #4s74#. Dom/ul Do//elly le c;/t4 la 7ia/ co7iilo#% ia# ei ,a/sa#4 $i c;/ta#4. Du74 asta% cele ,ou4 Iete ,i/ :eci/i ;i se#:i#4 7e to=i cu /uci. Nu Iu /ime/i ;/ sta#e s4 24seasc4 s74#24to#ul ,e /uci si Joe e#a 2ata-2ata s4 se su7e#e ,i/ 7#ici/a asta $i ;/t#e14 cum ;$i ;/c.i7uiau ei c-o s4 s7a#24 M4#ia /ucile I<#< s74#24to#.M M4#ia ;/s4 s7use c4 ei /u-i 7lac /ucile $i s4 /u-$i Iac4 /ici o 14taie ,e ca7 7e/t#u ,;/sa. Atu/ci Joe o ;/t#e14 ,ac4 /u :#ea s4 1ea o sticl4 cu stout% ia# ,oam/a Do//elly s7use c4 a:eau ;/ cas4 $i :i/ ,e Po#to% ,ac4 7#eIe#4. M4#ia 3ise c4 a# 7#eIe#a s4 /u-i se#:easc4 /imic% ,a# J oe st4#ui. <Not4> . Be#e e/2le3easc4% ta#e Fe/2l.G.

<S/ot4> BB ;/c;t Ma#ia i-a I4cut :oia J $i-au $e3ut la 2u#a so1ei% :o#1i/, ,es7#e 3ilele ,e alt4,at4% ia# Ma#ia se 2;/,i s4 7u/4 o :o#14 1u/4 7e/t#u Al7.y. Da# Joe a st#i2at c4 s4t#4s/easc4 Dum/e3eu 7e loc c;/, o mai sc.im1a el o :o#14 cu I#ate-s4u J ia# M4#ia i-a s7us c;t ,e #4u ;i 7a#e c4 7ome/ise ,e asta. Doam/a Do//elly -a must#at 7e so=ul ei $i i-a 3is c4-i mai ma#e #u$i/ea s4 :o#1easc4 a$a ,es7#e u/ om ,e-u/ s;/2e cu ,;/sul%M ,a# Joe i-a #4s7u/s c4 Al7.y /u-i I#atele lui% $i c;t 7-aci s4 se iste o cea#t4 ,i/ 7#ici/a asta. Da# 7;/4 la u#m4 Joe a 3is c4 /u :#ea s4 se su7e#e ;/t#-o aseme/ea sea#4% $i a 7us-o 7e /e:ast4-sa s4 mai ,esc.i,4 o sticl4 cu stout. M*ele ,ou4 Iete ,i/ :eci/i a#a/Dase#4 /i$te Docu#i ca#e se Doac4 ;/ aDu/ ,e K0o=i (Ii/=iiL $i cu#;/, ,om/i ia# :oio$ia. M4#ia- e#a ;/c;/tat4 c4-i :e,e 7e co7ii at;t ,e :eseli $i 7e Joe si /e:ast4-sa a$a ,e 1i/e ,is7u$i. 5etele ,i/ :eci/i 7use#4 7e mas4 /i$te Ia#Iu#ii mici $i% le2at la oc.i% t#e1uia s4 2.ice$ti ce-ai 24sit. *a#e:a a ,at ,e ca#tea ,e #u24ciu/i% ceilal=i t#ei ,e a74H ia# c;/, u/a ,i/t#e Ietele :eci/e a /ime#it i/elul% ,oam/a Do//elly a ame/i/=at-o cu ,e2etul 7e Iata ca#e se #o$ise ca #acul J ,e 7a#c4 i-a# Ii s7usE KLasC c4 $tiu eu totNL A7oi au st4#uit s4 se le2e la oc.i $i M4#ia $i s-o ,uc4 ,e m;/4 7;/4 la mas4% ca s4 :a,4 ea ce 24seaH $i 7e c;/, o le2au la oc.i% M4#ia #;,ea $i ia# #;,ea% ,e mai s4 i se ;/t;l/easc4 :;#Iul /asului cu :;#Iul 14#1iei. O ,use#4 7;/4 la mas4% cu #;sete si 2lume% ia# ea ;/ti/se m;/a ;/ ae#% ,u74 cum i se s7usese s4 Iac4. B;D1;i cu m;/a ;/ 2ol% ;/coace si ;/colo% a7oi si-o l4s4 7e u/a ,i/t#e Ia#Iu#ioa#e. (im=i ;/t#e ,e2ete ce:a moale si u, $i se mi#4 c4 /u s7u/e /ime/i /imic si /ici /u-i scoteau le24tu#a ,e 7e oc.i. *;te:a cli7e Iu t4ce#eH si a7oi o 2#oa34 ,e I#eam4te $i ,e $u$oteli. *i/e:a 7omeM/i ,e 2#4,i/4% si ;/ cele ,i/ u#m4 ,oam/a Do//elly se a,#es4 u/eia ,i/t#e Ietele ,i/ :eci/i% 7oIti/,-o Ioa#te% Ioa#te su74#at4% s4 a#u/ce ime,iat aIa#4 ce e#a ;/ Ia#Iu#ie. KAsta-i Doac4 PNL 3icea% M4#ia a 7#ice7ut c4 #;/,ul 4sta /u se socote$te si c4 t#e1uie s-o ia ,e la ;/ce7ut% ia# ,e ,ata asta aM /ime#it ca#tea ,e #u24ciu/i. A7oi ,oam/a Do//elly le-a c;/tat la 7ia/ co7iilo# ,a/sul ,om/i$oa#ei Mc*lou,% si ei =o74i#4 =i/;/,u-se ,e m;/4% ,oi c;teM,oi% $i #oti/,u-se iuteMH ia# Joe a co/:i/s-o B 7e Ma#ia s4 1ea u/ 7a.a# cu :i/. *u#;/, Iu#4 ia#4$i 7li/i ,e :oie 1u/4 cu to=ii% $i ,oam/a Donnelly i prezise Ba! #iei c4 a#e s4 i/t#e la o m4/4sti#e 7;/4 /u se sI;#$e$te a/ul% Iii/,c4 /ime#ise ca#tea ,e #u24ciu/i. Nicio,at4 i;u- mai :43use M4#ia 7e Joe at;t ,e ,#42u= cu ,;/sa ca-/ sea#a asta $i cu at;t ,e multe :o#1e 7l4cute $i ami/ti#i ,e 7e :#emu#i. M4#ia s7use c4 e#au to=i Ioa#te 1u/i cu ,;/sa. P;/4 la u#m4 co7iii oste/i#4 si li se (eu som/% $i-atu/ci Joe o ;/t#e14 7e M4#ia ,ac4 /uM:#ea s4 le c;/te m4ca# u/ si/2u# c;/tec% ;/ai/te ,e-a 7leca% u/ul ,i/ c;/tecele ,e alt4,at4. Doam/a Do//elly 3ise $i eaE K6ai% M4#ia% te #o2NL A$a c4 M4#ia /-a:u ;/cot#o $i t#e1ui s4 se scoale si s4 :i/4 s4 stea l;/24 7ia/% ;/ 7icioa#e. Doam/a Do//elly le-a 7o#u/cit co7iilo# s4 stea li/i$ti=i $i s4 asculte c;/tecul M4#iei. A7oi c;/t4 7#elu,iul si 3iseE K6ai% acuma% M4#ia NL $i M4#ia% #o$i/,u-se Ioa#te ta#e% a ;/ce7ut s4 c;/te cu 2lasL miti-

tel si t#emu#4to#. A c;/tat isam c/!ntr!un falnic palat $i c;/, a aDu/s la st#oIa a ,oua% a c;/tat ia#4$iE isam c/!ntr!un falnic palat locuiam, Cu ,asali i cu robi sluGitori, $i celor acolo aduna:i le eram Bndrie i scut tuturor. Custr/moideneammare,aibog/tiirn/mfidream J $/ le numeri nici nu puteai J Dar ce m/!ncnta mai mult, ,isam C/ tu tot la f el m/ iubeai. Da# /im4/ui /u i-a t#ecut 7#i/ 2;/, s4-i s7u/4 c4 2#e$ise $i ,u74 ce-a te#mi/at ,e c;/tat M4#ia% Joe a #4mas Ioa#te mi$cat. A s7us c4 tim7u#i ca acelea ,e ,emult /u mai exist4 $i% ,u74 el% /ici c;/tece cum e#au acelea ,e ,emult% ale 1ietului BalIe % /u mai s;/t% o#ice-a# 3ice al=iiH a$a ,e #4u ;l 7o,i,i#4 lac#imile% c4 Iu cu /e7uti/=4Ms4 24seasc4 ce c4uta $i 7;/4 la u#m4 t#e1ui s-o ;/t#e1e 7e /e:ast4-sa u/,e e#a ti#1u$o/ul. =Not/> (. Bichael Tilliam Ialfe F "B"- "7BG% mu3icia/ $i com7o3ito# /4scut la Du1li/% auto# al o7e#ei TheIohemian 9irl (Kata de :igan.".

<S/ot4> BU <titlu>U/ *AV PENIBIL Dom/ul James DuIIy locuia ;/ ca#tie#ul *.a7eli3o, Iii/,c4 ,o#ea s4 t#4iasc4 7e c;t e#a 7osi1il mai ,e7a#te ,e o#a$ul al c4#ui cet4=ea/ e#a $i Iii/,c4 toate celelalte su1u#1ii ale Du1li/ului ;i 74#eau :ul2a#e% mo,e#/e $i 7#ete/=ioase. Locuia ;/t#-o :ec.e cl4,i#e sum1#4% si ,e la Ie#est#ele sale 7utea 7#i:i ;/ cu#tea u/ei :ec.i ,istile#ii 74#4site sau% mai sus% ,e-a lu/2ul #;ului cu a7eMsc43ute% 7e malu#ile c4#uia e 3i,it Du1li/ul. Pe#e=ii ;/al=i ai came#ei sale li7site ,e co:o# /u e#au ;/c4#ca=i cu /ici u/ ta1lou% ;$i cum74#ase si/2u# Iieca#e o1iect ,i/ mo1ilie#ul came#eiE u/ 7at ,e Iie#% /e2#u% u/ s74l4to# ,e Iie#% 7at#u scau/e ,e t#estie% u/ cuie# cu 7icio#% o c4l,a#e 7e/t#u c4#1u/i% o 2ale#ie ,e Iie# la 2u#a so1ei% 7lus o 7e#ec.e ,e cle$ti% $i o mas4 74t#at4 7e ca#e e#a a$e3at u/ 7u7it#u ,u1lu. O mic4 1i1liotec4 Iusese i/stalat4 ;/t#-o /i$4% cu aDuto#ul u/o# #aItu#i ,i/ lem/ al1. Patul e#a ;/:elit ;/ cea#$aIu#i al1e% cu u/ 7le, /e2#u% :4#2at cu #o$u-stacoDiu% ;m74tu#it la 7icioa#e. O mic4 o2li/,4 ,e m;/4 at;#/a ,easu7#a s74l4to#ului si% ;/ tim7ul 3ilei% o lam74 cu a1aDu# al1 alc4tuia si/2u#a 7o,oa14 ,e 7e etaDe#a c4mi/ului. *4#=ile ,i/ #aItu#ile al1e ,e lem/ e#au o#;/,uite ,e Dos ;/ sus% ,u74 ,ime/siu/i. U/ +o#,s-o#t. com7let sta la u/ ca74t al #aItului ,e Dos% ia# la ca74tul #aItului ,e sus% u/ exem7la# ,i/ *ate.ismul ,i/ May/oot. % cusut ;/ co7e#ta u/ui caiet ,e ;/sem/4#i. Pe 7u7it#u se 24seau tot,eau/a cele /ecesa#e 7e/t#u sc#is% ;/4u/t#ul 7u7it#ului se aIla ma/usc#isul u/ei t#a,uce#i ,i/ Bichael Uramer ,e 6au7t<Not4> Tilliam TordsHorth ((&&0!(520", 7oet #oma/tic e/2le3% 7#omoto# al Qcolii Lacu#ilo# $i auto# al unor Ialade lirice. U May/oot.% localitate ;/ a7#o7ie#e ,e Du1li/% im7o#ta/t4 7#i/t#-u/ cole2iu ;/Iii/=at ;/ 7!9% co/stitui/, Ioca#ul mi$c4#ii #oma/o-catolice ,i/ I#la/,a. <S/ot4> B3 Ma// % cu i/,ica=iile ,e #e2ie sc#ise ;/ ce#/eal4 #o$ie% $i c;te u/ :#aI mic ,e .;#tii 7#i/se cu o a2#aI4 ,e alam4. Pe aceste Ioi e#a ;/sem/at4 ,i/ loc ;/ loc c;te-o I#a34 $i% ;/t#-u/ mome/t ,e i#o/ie% Iusese li7it4 7e Ioaia ,i/t;i o #eclam4 7e/t#u 7ilulele Iile Ieans 7e/t#u Iicat. *;/, s4ltai ca7acul 7u7it#ului% se ;/4l=a ,i/ el o a#om4 :a24 J a#oma c#eioa/elo# /oi ,i/ lem/ ,e ce,#u sau a sticlei cu 2um4 a#a1ic4% o#i a :#eu/ui m4# 7#ea co7t% l4sat acolo si uitat. Dom/ul DuIIy a:ea o#oa#e ,e o#ice ,o:e,ea ,e3o#,i/e Ii3ic4 sau mi/tal4. U/ ,octo# me,ie:al -a# Ii /umit satu#/ia/. 5a=a sa% 7e ca#e citeai l4mu#it a/ii t#4i=i% a:ea colo#itul 1#u/ al st#43ilo# Du1li/ului. Pe ca7ul lui lu/2 $i ,estul ,e ma#e c#e$tea u/ 74# uscat% /e2#u% ia# o musta=4 casta/ie /u i31utea s4 aco7e#e ;/ ;/t#e2ime o 2u#4 a/ti7atic4. Qi ume#ii o1#aDilo# ,4,eau Ie=ei sale o ex7#esie as7#4H ,a# /u aIlai /ici o as7#ime ;/ oc.ii ca#e% 7#i:i/, lumea 7e su1 s7#;/ce/ele lo# casta/ii% ,4,eau im7#esia u/ui om o#ic;/, 1ucu#os s4 ;/t;m7i/e la ceilal=i o 7o#/i#e ,e #4scum74#a#e a 2#e$elilo#% ,a# ca#e Iusese a,esea ,e3am42it. 0#4ia la oa#eca#e ,ista/=4 ,e 7e#soa/a sa% 7#i:i/,u-si 7#o7#iile 2estu#i cu oc.i#i 7li/e ,e ;/,oial4. A:ea ciu,ata ,e7#i/,e#e auto1io2#aIic4 s4 com7u/4 ici $i colo ;/ 2;/, c;te o scu#t4 I#a34 ,es7#e si/e% cu su1iectul la 7e#soa/a a t#eia $i

7#e,icatul la tim7ul t#ecut. Nu ,4,ea /icio,at4 ,e 7oma/4 s4#acilo# si me#2ea cu 7as .ot4#;t% 7u#t;/, u/ 1asto/ soli, ,i/ lem/ ,e alu/. E#a ,e mul=i a/i casie#ul u/ei 14/ci 7a#ticula#e ,i/ Ba22ot (t#eet% ;/ Iieca#e ,imi/ea=4 :e/ea cu t#am:aiul ,e la *.a7eli3o, la 1a/c4. La amia34 se ,ucea la localul lui Da/ Bu#Re% ca s4 ia o 2usta#e J o sticl4 ,e 1e#e sla14 $i c;=i:a 7esme=i. La o#ele 7at#u 1a/ca se ;/c.i,ea $i e#a li1e#. Lua masa ;/t#-o os74t4#ie ,i/ @eo#2eMs (t#eet% u/,e se sim=ea Ie#it ,e societatea ti/e#etului scli:isit al Du1li/ului si u/,e lista ,e 1ucate e#a ;/,eaDu/s ,e sim7l4 Qi cumseca,e. (e#ile $i le 7et#ecea Iie ;/ Ia=a 7ia/ului
</ot4>

Bichael Uramer, ,#am4 a sc#iito#ului 2e#ma/ @e#.a#t 6au7tma// F "AU- !WAG.

<S/ot4> BW 2a3,ei% Iie .oi/4#i/, 7#i/ su1u#1iile o#a$ului. 5a7tul c4-i 7l4cea mu3ica lui Mo3a#t ;l a,ucea u/eo#i la o7e#4 sau la c;te u/ co/ce#tH acestea e#au si/2u#ele ,i:e#tisme/te ;/ :ia=a sa. N-a:ea /ici cu/oscu=i ca#e s4- ;/so=easc4 $i /ici 7#iete/i% 1ise#ic4 sau c#e,i/=4% ;$i t#4ia :ia=a s7i#itual4 I4#4 :#eo comu/iu/e cu al=ii% :i3it;/,u-si ,e *#4ciu/ #u,ele $i co/,uc;/,u-le la cimiti# c;/, mu#eau% ;m7li/ea aceste ,ou4 ,ato#ii sociale ,e .at;#ul u/ei ;/,elu/2 stato#/icite ,em/it4=i% ,a# /u I4cea /ici o alt4 co/cesie co/:e/=iilo# ca#e #;/,uiesc :ia=a ci:ic4% ;$i ;/24,uia a 2;/,i c4 ;/ a/umite ci#cumsta/=e $i-a# Ii DeIuit 1a/ca% ,a# cum aceste ci#cumsta/=e /icio,at4 /u se 7#o,uceau% :ia=a lui se ,esI4$u#a li/4 J li7sit4 ,e o#ice i3 ,e a:e/tu#4. ;/t#-o sea#4% ;/ sala ,e co/ce#t K&otu/,aL% se t#e3i a$e3at l;/24 ,ou4 ,oam/e. E#a lume 7u=i/4 $i t4cut4% sem/e ce 7#e:esteau /e7l4cut e$ecul. Doam/a ,e l;/24 ,;/sul a#u/c4 o 7#i:i#e% ,ou4% 7#i/ sala 7ustie $i a7oi s7useE J *e 74cat c4-i at;t ,e 2oal4 sala ast4-sea#4N *e 7e/i1il 7e/t#u 1ie=ii oame/i s4 c;/te ;/ Ia=a u/o# 14/ci 2oaleN Lu4 aceast4 #ema#c4 ,#e7t ;m1ie#e la co/:e#sa=ie. E#a su#7#i/s c4 ,oam/a 74#ea at;t ,e /est;/De/it4. ;/ :#eme ce st4teau ,e :o#14% ;/ce#ca s4 $i-o ;/ti74#easc4 1i/e ;/ memo#ie. *;/, aIl4 c4 Iata ,e l;/24 ,;/sa ;i e#a Iiic4% o socoti cu u/ a/-,oi mai t;/4#4 ,ec;t el. 5a=a ei% ca#e t#e1uie s4 Ii Iost I#umoas4% #4m4sese i/teli2e/t4. O Ia=4 o:al4% cu t#4s4tu#i 1i/e ,ese/ate. Oc.ii e#au ,e u/ al1ast#u Ioa#te ;/c.is $i /eso:4iel/ici. ;/ 7#i:i#e se ;/Ii#i7a mai ;/t;i o /ot4 ,e sIi,a#e% ce se 7ie#,ea ;/s4 c;/, 7u7ila 74#ea a se to7i le/t ;/ cu7#i/sul i#isului% #e:el;/, 7e/t#u o cli74 u/ tem7e#ame/t ,e ma#e se/si1ilitate. *u#;/, 7u7ila se #eI4cea $i tai/a Ii#ii 7e Dum4tate ,e3:4luit4 i/t#a ia#4$i su1 im7e#iul 7#u,e/=eiH ia# s;/ul ,estul ,e 7li/% st#;/s ;/ Dac.eta ,e ast#a.a/% acce/tua 7;/4 la u#m4 im7#esia ,e sIi,a#e. B9 O ;/t;l/i ,i/ /ou% c;te:a s47t4m;/i mai t;#3iu% la u/ co/ce#t 7e te#asa Ea#lsIo#t% $i 7#oIit4 ,e cli7ele c;/, ate/=ia Iiicei e#a ;/,#e7tat4 ;/t#-alt4 7a#te% 7e/t#u a le2a #ela=ii mai a7#o7iate. Doam/a 7ome/i ,e :#eo ,ou4 o#i ,e so=ul ei% ,a# /u 7e u/ to/ ca#e s4 Ii I4cut ,i/ alu3ie ;i/ a:e#tisme/t. O c.ema ,oam/a (i/ico. (t#4-st#4-1u/icul so=ului :e/ise ,e la Li:o#/o. (o=ul e#a c47ita/ul u/ei /a:e come#ciale ca#e I4cea cu#sa ;/t#e Du1li/ si Ola/,aH a:eau u/ si/2u# co7il. *;/, se :43u#4% ,i/ ;/t;m7la#e% 7e/t#u a t#eia oa#4% ;/,#43/i s4-i 7#o7u/4 o ;/tIl/i#e. Ea :e/i. 5u 7#ima ,i/t#-o se#ie ,e mai multe ;/t;l/i#iH se :e,eau ;/tot,eau/a sea#a si ale2eau 7e/t#u 7lim14#ile lo# ca#tie#ele cele mai li/i$tite. Dom/ul DuIIy a:ea ;/s4 #e7ulsie 7e/t#u c4ile cla/,esti/e $i% ,;/,u-$i seama c4 e#au o1li2a=i a se :e,ea 7e ascu/s% o sili s4- i/:ite la ea acas4. *47ita/ul (i/ico ;i ;/cu#aDa :i3itele% 2;/,i/, c4 e ;/ Doc m;/a Iiicei sale. At;t ,e si/ce# o elimi/ase 7e /e:ast4-sa ,i/ colec=ia 7l4ce#ilo# lui% ;/c;t /ici /u 14/uia c4 7e u/ altul -a# 7utea i/te#esa. *um so=ul e#a a,esea 7lecat% ia# Iiica li7sea ,e acas4% ,;/,

lec=ii ,e mu3ic4% ,om/ul DuIIy a:ea /ume#oase 7#ileDu#i s4 se 1ucu#e ,e societatea ,oam/ei. Nici el% /ici ea /u mai a:usese#4 o aseme/ea a:e/tu#4 si /ici u/ul ,i/t#e ei /u-$i ,4,ea seama c4 a# 7utea Ii ce:a /e7ot#i:it% ;/cetul cu ;/cetul ;$i ;m7letea 2;/,u#ile cu ale ei. ;i ;m7#umuta c4#=i% ;i i/s7i#a #eIlec=ii% ;$i ;m74#=ea cu ea :ia=a i/telectual4. Ea asculta tot. U/eo#i% ,#e7t #4s7u/s la teo#iile lui% ;i ;m74#t4$ea c;te u/ Ia7t ,i/ :ia=a ei. *u o solicitu,i/e a7#oa7e mate#/4% ;l ;m1ol,ea s4-$i ,e3:4luie Ii#ea ,i/ 7li/H ,e:e/i ,u.o:/icul lui. Ei ;i 7o:esti c4 luase 7a#te c;t:a tim7 la ;/t;l/i#ile u/ui 7a#ti, socialist i#la/,e3% u/,e se sim=ise o Ii2u#4 si/2ula#4 ;/ miDlocul u/ui 2#u7 ,e ,ou43eci ,e mu/cito#i so1#i% ;/t#-o ma/sa#,4 lumi/at4 ,e o 1iat4 lam74 ,e 7et#ol. *;/, 7a#ti,ul se sci/,ase ;/ t#ei 2#u74#i% Iieca#e cu 7#o7#iu-i co/,uc4to# $i ;/ 7#o7#ia-i ma/sa#,4% ;/cetase a mai lua 7a#te la acele ;/t#u/i#i. Discu=iile mu/cito#ilo#% s7u/ea el% e#au 7#ea timo#ateH i/te#esul lo# 7e/t#u 7#o-

BA 1lema sala#iilo# ;i 74#ea excesi:. (im=ea c4 s;/t /i$te #eali$ti ,u#i $i c4 luau ;/ /ume ,e #4u su1=i#imea si 7#eci3ia ,e 2;/,i#e i3:o#;te ,i/t#-u/ #42a3 7e ca#e ei /u si- 7uteau ;/24,ui. J Nu s;/t $a/se ca :#eo #e:olu=ie social4 s4 32u,uie Du1li/ul c;te:a secole ,e-aci ;/ai/te% ;i s7u/ea. Ea ;l ;/t#e14 ,e ce /u sc#ia ceea ce 2;/,este. Pe/t#u ce P #4s7u/se% cu ,is7#e= a74sat. Pe/t#u a #i:ali3a cu /e2usto#ii ,e cli$ee% i/ca7a1ili a 2;/,i co/secuti: $ai3eci ,e secu/,e P Pe/t#u a se su7u/e c#iticilo# u/ei clase miDlocii o1tu3e% ca#e ;$i ;/c#e,i/=ea34 7oli=i$tilo# mo#alitatea si im7#esa#ilo# a#ta P O :i3ita a,esea ;/ c4su=a ei ,i/ aIa#a Du1li/uluiH si a,esea ;$i 7et#eceau se#ile ;m7#eu/4% si/2u#i% ;/cetul cu ;/cetul% 7e m4su#4 ce li se ;m7leteau 2;/,u#ile% ;/ce7u#4 a :o#1i ,e su1iecte mai 7u=i/ ,e74#tate. 0o:4#4$ia ei e#a ca u/ 74m;/t cal, ;/ Du#ul u/ui #4sa, exotic. De multe o#i l4sa s4-i cu7#i/,4 ;/se#a#ea% 341o:i/, a a7#i/,e :#eo lam74. *ame#a ,isc#et4% um1#it4% i3ola#ea lo#% mu3ica ce ;/c4 le mai :i1#a ;/ u#ec.i ;i u/eau. Aceast4 u/i#e ;l exalta% ;i /ete3ea cu ;/cetul as7e#it4=ile ca#acte#ului% ;i 74t#u/,ea 2;/,i#ea cu emo=ii. *;teo,at4 se su#7#i/,ea ascult;/, tim1#ul 7#o7#iei sale :oci. (e temea c4 :a c#este ;/ oc.ii ei 7;/4 la statu#a u/ui a#.a/2.elH $i% 7e c;/, co/ti/ua s4-si ata$e3e tot mai mult Ii#ea a#34toa#e a to:a#4$ei lui% au3ea st#a/ia :oce im7e#so/al4 7e ca#e o #ecu/o$tea ,#e7t a sa% i/sist;/, asu7#a i/cu#a1ilei si/2u#4t4=i a suIletului. Nu /e 7utem ,4#ui% s7u/ea acea :oceE /e a7a#=i/em /ou4 ;/$i/e. *o/clu3ia acesto# cu:;/t4#i Iu c4% ;/t#-o sea#4 ;/ tim7ul c4#eia ,4,use ,o:a,4 ,e o /eo1i$/uit4 a2ita=ie% ,oam/a (i/ico ;i 7#i/se 74tima$ m;/a $i o li7i ,e o1#a3ul ei. Dom/ul DuIIy #4mase Ioa#te su#7#i/s. I/te#7#eta#ea ,at4 ,e ea :o#1elo# sale ;l ,e3am42ea. Nu o mai :i3it4 tim7 ,e o s47t4m;/4H a7oi ;i sc#ise% ce#;/,u-i o ;/t;l/i#e. *um /u ,o#ea ca ultima ;/t#e:e,e#e s4 Iie tul1u#at4 ,e i/Ilue/=a #ui/atului lo# loc ,e s7o:e,a/ie% se ;/t;l/i#4 ;/t#-o coIet4#ie mic4% a7#oa7e ,e Pa#R2ate. E#a o :#eme #ece ,e B7 toam/4% ,a#% cu tot I#i2ul% um1la#4 7e c4#4#ile 7a#cului tim7 ,e a7#oa7e t#ei o#e. (e ;/=elese#4 s4 #u74 #ela=iileH o#ice le24tu#4 te lea24 ,e ,u#e#e% s7u/ea el. *;/, ie$i#4 ,i/ 7a#c% me#se#4 ;/ t4ce#e c4t#e t#am:aiH ,a# aDu/$i acolo% ea ;/ce7u s4 t#emu#e at;t ,e ta#e% ;/c;t% tem;/,u-se ,e o /ou4 c#i34 ,e sl41iciu/e ,i/ 7a#te-i% ;$i lu4 2#41it #4mas1u/ $i o l4s4. *;te:a 3ile mai t;#3iu 7#imi u/ 7ac.et cu c4#=ile si caietele ,e mu3ic4 ce i le ;m7#umutase. 0#ecu#4 7at#u a/i. Dom/ul DuIIy se ;/toa#se la Ielul s4u ,e :ia=4 7otolit. O,aia lui $i acum st4tea m4#tu#ie o#,i/ii ce-i ,om/ea ;/ s7i#it. *;te:a /oi 1uc4=i mu3icale se a,4u2ase#4 la /otele ,e 7e etaDe#a ,i/ came#a ,e Dos% ia# 7e #aItu#i se aIlau ,ou4 :olume ,e Niet3sc.eE )a g!/it!a 8arathustra si Ctiin:a ,oioas/. A#a#eo#i sc#ia c;te ce:a ;/ :#aIul ,e Iile ,i/4u/t#ul 7u7it#ului. U/a ,i/t#e co/stat4#ile sale% ;/sc#ise la ,ou4 lu/i ,u74 ultima ;/t#e:e,e#e cu ,oam/a (i/ico% su/aE KD#a2ostea ;/t#e 14#1at si 14#1at este cu /e7uti/=4% 7e/t#u c4 /u t#e1uie s4 i/te#:i/4 #a7o#tu#i sexuale% ia# 7#iete/ia ;/t#e 14#1at $i Iemeie este cu /e7uti/=4% 7e/t#u c4 t#e1uie s4 i/te#:i/4 #a7o#tu#i

sexualeL. E:ita co/ce#tele% ca /u cum:a s-o ;/t;l/easc4. ;i mu#i tat4l% 7a#te/e#ul mai t;/4# al 14/cii se #et#ase. Ia# el co/ti/ua s4 ia ;/ Iiece ,imi/ea=4 t#am:aiul 7;/4 ;/ ce/t#ul o#a$ului $i s4 se ;/toa#c4 ;/ Iiece sea#4 7e Dos ,i/ ce/t#u% ,u74 o mas4 so1#4 ;/ @eo#2eMs (t#eet si lectu#a 2a3etei ,#e7t ,ese#t. I/t#-o sea#4% 7e c;/, ,ucea la 2u#4 o 1ucat4 ,e aIum4tu#4 cu :a#34% m;/a i se o7#i 1#usc. Oc.ii i se a=i/ti#4 asu7#a u/ei coloa/e ,i/ 3ia#ul ,e sea#4% ce sta s7#iDi/it ,e ca/a cu a74. Puse ;/a7oi ;/ Ia#Iu#ie 1uc4=ica ,e ca#/e si citi ate/t Qti#ea. A7oi 14u u/ 7a.a# cu a74% ;m7i/se ,eo7a#te Ia#Iu#ia% ;/,oi 3ia#ul% ;l a$e34 7e mas4 $i% 7#o7ti/,u-si coatele 7e el% citi ia#4$i si ia#4$i acea $ti#e. Oa#3a ;/ce7use a se slei% l4s;/, 7e Ia#Iu#ie o 7oD2.i=4 ,e u/soa#e #ece $i al14. 5ata ca#e- se#:ea se a7#o7ie ,e el% s4- ;/t#e1eE /u cum:a /u-i 7l4cea cum e 24tit4 m;/ca#ea P &4s7u/se c4 e Ioa#te 1u/4 si ;/2.i=i cu 2#eu c;te:a ;m1uc4tu#i. A7oi 7l4ti Qi ie$i ;/ st#a,4.

B" Me#2ea #e7e,e 7#i/ amu#2ul ,e /oiem1#ie% 14t;/, mo/oto/ 7a:aDul cu 1asto/ul lui soli, ,e alu/H ma#2i/ea ,i/=at4 a 3ia#ului 24l1ui ;i ie$ea ,i/ 1u3u/a#ul 7a#,esiului aDustat 7e co#7. ADu/s 7e $oseaua si/2u#atic4 ce ,uce ,e la Pa#R2ate s7#e *.a7eli3o,% ;/ceti/i 7asulH 1asto/ul lo:ea mai 7u=i/ e/e#2ic 7a:aDulH suIla#ea-i ;/t#et4iat4% su/;/, a7#oa7e a sus7i/% se co/,e/sa ;/ ae#ul ie#/atic. *;/, aDu/se acas4% u#c4 ;/,at4 ;/ o,aia lui $i% sco=;/, 3ia#ul ,i/ 1u3u/a#% citi ,i/ /ou $ti#ea% la lumi/a sla14 a Ie#est#ei. N-o citi cu 2las ta#e% ci misc;/, 1u3ele ca u/ 7#eot c;/, ;/2;/4 #u24ciu/ile ,e tai/4. Iat4 cu7#i/sul $ti#iiE <titlu>MOA&0EA UNEI DOAMNE LA ()DNE)-PA&ADE U/ ca3 7e/i1il Ast43i% la s7italul mu/ici7al ,i/ Du1li/% 7#ocu#o#ul,ele2at F;/ li7sa ,om/ului Le:e#ettG a a/c.etat ca3ul ,ecesului ,oam/ei Emily (i/ico% ;/ :;#st4 ,e 7at#u3eci $i t#ei ,e a/i% acci,e/tat4 mo#tal ie#i sea#4 ;/ 2a#a (y,/ey-Pa#a,e. Exami/a#ea ci#cumsta/=elo# a a#4tat c4 ,ece,ata% ;/ce#c;/, s4 t#eac4 7este li/ia Ie#at4% a Iost ,o1o#;t4 ,e locomoti:a 7e#so/alului ,e o#a 3ece ,i/s7#e ?i/2sto-/H le3iu/ile suIe#ite la ca7 $i la coastele ,i/ ,#ea7ta i-au 7#o:ocat moa#tea. James Le//o/% meca/icul locomoti:ei% a ,ecla#at c4 e ,e ci/cis7#e3ece a/i ;/ se#:iciul com7a/iei ,e c4i Ie#ate. Au3i/, sem/alul im7ie2atului% a 7us t#e/ul ;/ mi$ca#e% ,a# o secu/,4-,ou4 mai t;#3iu% -a o7#it ;/ u#ma u/o# =i7ete 7ute#/ice. 0#e/ul me#2ea cu :ite34 #e,us4. P. Du//e% .amal la c4ile Ie#ate% a ,ecla#at c4 ;/ mome/tul c;/, t#e/ul e#a 2ata s4 7o#/easc4% a o1se#:at o Iemeie ca#e ;/ce#ca s4 t#eac4 7este li/ii. Ma#to#ul a ale#2at s7#e ea% st#i2;/,% ,a# ;/ai/te ,e-a i31uti s-o aDu/24% Iemeia a Iost a24=at4 ,e tam7o/ul locomoti:ei $i a c43ut la 74m;/t. ] 7n GuratO Ai :43ut-o c43;/, P BartorulO Da. B! (e#2e/tul ,e 7oli=ie *#oly a ,ecla#at c4% sosi/, la Ia=a locului% a 24sit-o 7e ,ece,at4 34c;/, 7e 7e#o/% ,u74 toate a7a#e/=ele% moa#t4. El a ,is7us t#a/s7o#ta#ea co#7ului ;/ sala ,e a$te7ta#e% 7;/4 la sosi#ea am1ula/=ei. A2e/tul ,e 7oli=ie 97 E co/Ii#m4 cele ,ecla#ate. D#. 6al7i/% i/te#/ la se#:iciul ,e c.i#u#2ie al (7italului Mu/ici7al ,i/ Du1li/% a a#4tat c4 ,ece,ata a:ea ,ou4 ,i/ coastele i/Ie#ioa#e I#actu#ate $i c4 suIe#ise le3iu/i 2#a:e la um4#ul ,#e7t% ;/ c4,e#e se #4/ise $i ;/ 7a#tea ,#ea7t4 a ca7ului. Le3iu/ile /u e#au totu$i ,e /atu#4 a 7#o:oca moa#tea la o 7e#soa/4 /o#mal4. Decesul% ,u74 o7i/ia lui% su#:e/ise 7#o1a1il ,ato#it4 $ocului $i a u/ei ce,4#i su1ite a co#,ului. Dl. 6. B. Patte#so/ 5i/lay% ,i/ 7a#tea com7a/iei ,e c4i Ie#ate% $i-a ex7#imat 7#oIu/,ul #e2#et Ia=4 ,e acci,e/t. *om7a/ia a luat ;/tot,eau/a toate m4su#ile 7e/t#u a ;m7ie,ica 7u1licul s4 t#a:e#se3e li/iile ;/ alt Iel ,ec;t 7este 7o,u#i% at;t 7#i/ aIi$a#ea ,e a:e#tisme/te ;/ Iiece sta=ie% c;t si 7#i/ Iolosi#ea 7o#=ilo#-7ate/t% cu a#cu#i% la 7asaDele ,e /i:el. *um ,ece,ata a:ea o1iceiul s4 t#eac4 7este li/ii sea#a t;#3iu% ,e la u/ 7e#o/ la altul% $i a:;/,u-se ;/ :e,e#e si alte ci#cumsta/=e s7eciale ;/ le24tu#4 cu acest ca3% ,om/ia-sa

socote$te c4 #e7#e3e/ta/=ii c4ii Ie#ate /-au /ici o cul74. *47ita/ul (i/ico% ,i/ Leo:ille% (y,/ey-Pa#a,e% so=ul ,ece,atei% a ,e7us% ,e aseme/ea% m4#tu#ie. El a i,e/tiIicat ,ece,ata ca Iii/, so=ia sa. *;/, s-a 7#o,us acci,e/tul% c47ita/ul (i/ico /u se 24sea la Du1li/% ,eoa#ece c.ia# ;/ ,imi/ea=a aceea sosise ,e la &otte#,am. E#au c4s4to#i=i ,e ,ou43eci $i ,oi ,e a/i si t#4ise#4 ;/ ,e7li/4 a#mo/ie 7;/4 cu :#eo ,oi a/i ;/ u#m4% c;/, so=ia sa ;/ce7use a ma/iIesta oa#eca#e ,e7#i/,e#i ,e /ecum74ta#e. Dom/i$oa#a Ma#y (i/ico a ,ecla#at c4 ;/ ultimul tim7 mama ei o1i$/uia s4 ias4 sea#a t;#3iu ca s4 cum7e#e 14utu#i s7i#toase. Ma#to#a ;/ce#case ,e multe o#i s4 ,iscute cu mama ei% ;/,em/;/,-o s4 se ;/sc#ie ;/t#-o li24 ,e tem7e#a/=4. ;/ sea#a acci,e/tului% ma#to#a li7sea ,e acas4 $i /u s-a ;/to#s ,ec;t la o o#4 ,u74 acci,e/t.

B Ju#iul $i-a ,at :e#,ictul =i/;/, seama ,e #a7o#tul me,ical $i -a scos 7e Le//o/ ,e su1 i/cul7a#e. P#ocu#o#ul-,ele2at a ;/c.eiat a/c.eta ,ecla#;/, c4 e :o#1a ,e u/ ca3 c;t se 7oate ,e 7e/i1il si $i-a ex7#imat :ia com74timi#e 7e/t#u c47ita/ul (i/ico si Iiica sa. Dom/iasa a ;/,em/at st4#uito# com7a/ia ,e c4i Ie#ate s4 ia m4su#i se:e#e 7e/t#u a 7#e:e/i 7e :iito# 7osi1ilitatea u/o# acci,e/te simila#e. (e co/stat4 c4 Ia7ta /u este im7uta1il4 /im4/ui. Dom/ul DuIIy #i,ic4 oc.ii ,e 7e 3ia# si co/tem7l4 7#i/ Ie#east#4 7eisaDul mo.o#;t al se#ii. &;ul se ;/ti/,ea calm 7e l;/24 ,istile#ia a1a/,o/at4 si% ;/ #4stim7u#i% 7e Qoseaua Luca/ se a7#i/,ea c;te o lumi/4 ;/ 2eamul u/ei case. *e sI;#$itN 0oat4 7o:estea mo#=ii ei ;l #e:olta% si#e:olta 2;/,ul c4-i :o#1ise c;/,:a acestei Iemei ,es7#e ceea ce 7e/t#u ,;/sul e#a sI;/t. 5#a3ele 1a/ale% co/:e/=io/alele ex7#esii ,e com74timi#e% te#me/ii 7#u,e/=i ai u/ui #e7o#te# ;/,u7lecat s4 /u ,ea ;/ :ilea2 ,etaliile u/ei mo#=i t#i:iale% ;l ;/2#e=o$au. Nu /umai c4 se ,e2#a,ase 7e si/e% ,a# ;l ,e2#a,ase si 7e el. Oe,ea tot cu#sul a1Dect al :iciului ei% Dal/ic si u#;t mi#osito#. (oa=a suIletului s4u N (e 2;/,i la /e/o#ocitele 7e ca#e le :43use sc.io74t;/, c4t#e ci#cium4% cu c4/i si sticle 7e ca#e s4 si le a,uc4 7li/e acas4. Doam/e Dum/e3eule% ce sI;#$itN E:i,e/t% Iusese i/a7t4 7e/t#u :ia=4% li7sit4 ,e t4#ia u/ui sco7% 7#a,4 u$oa#4 $i #oa14 a ,e7#i/,e#ilo#% u/a ,i/t#e e7a:ele 7e ca#e s-a 3i,it ci:ili3a=ia. Da# s4 Ii Iost ;/ sta#e s4 se co1oa#e at;t ,e Dos N E#a cu 7uti/=4 s4 se Ii am42it el 7;/4 ;/t#-at;ta ;/ 7#i:i/=a acestei Iemei P ;$i ami/ti ,e i31uc/i#ea ei ;/ sea#a aceea $i o t4lm4ci cu mai 7u=i/4 ;/24,ui/=4 ca o#ic;/,. Nu mai a:ea /imic s4-$i #e7#o$e3e ;/ 7#i:i/=a .ot4#;#ii ce o luase atu/ci. Pe c;/, se ;/tu/eca si ami/ti#ile ;/ce7eau s4/474,easc4% i se 74#u c4 simte ati/2e#ea m;i/ii ei. Qocul ce- ;/ce#case mai ;/t;i ;/ stomac% ;i ataca acum /e#:ii% ;$i 7use #e7e,e 7a#,esiul $i 74l4#ia $i ie$i. Ae#ul #ece ;l ;/t;m7i/4 ;/ 7#a2H i se st#ecu#4 7#i/ m;/ecile .ai/ei. *;/, aDu/se la c;#ciuma ,e l;/24 Po,ul *.a7eli3o,% i/t#4 $i ce#u u/ 7u/ci Iie#1i/te. Pat#o/ul i- a,use cu 7lec4ciu/i se#:ile% ,a# I4#4 s4 ;/,#43/easc4 a-i :o#1i% ;/ 7#4:4lie mai e#au :#eo ci/cisase luc#4to#i ca#e ,iscutau ,es7#e :aloa#ea ,ome/iilo# u/ui gentleman ,i/ comitatul ?il,a#e. (o#1eau c;/, $i c;/, ,i/ e/o#mele staca/e ,e 1e#e $i Iumau% scui7;/, ,es 7e Dos $i u/eo#i t#42;/, cu ;/c4l=4#ile 2#ele #ume2u$ul 7o,elei 7este scui74tu#i. Dom/ul DuIIy $e,ea 7e scau/ si-i 7#i:ea Iix% I4#4 s4-i :a,4 si I4#4 s4-i au,4. Du74 c;t:a tim7 7leca#4% ia# el mai ce#u u/ 7u/ci. (t4tu mult 7;/4 s4- te#mi/e. E#a li/i$te ;/ ,u2.ea/4. Pat#o/ul se l414#=ase la teD2.ea% citi/, The <erald si c4sc;/,. La #4stim7u#i se au3ea c;te u/ t#am:ai .;#$;i/, 7e st#a,a si/2u#atic4. *um $e,ea a$a% #et#4i/, tim7ul 7et#ecut al4tu#i ,e ea si e:oc;/, alte#/ati: cele ,ou4 ima2i/i ;/ ca#e i se ;/I4=i$a acum% ;$i ,4,u ,eo,at4 lim7e,e seama c4 ea mu#ise% c4 ;/cetase s4 existe% c4 ,e:e/ise o ami/ti#e% ;/ce7u s4 se simt4 7#ost. (e ;/t#e1a cum altIel a# Ii 7utut 7#oce,a. N-a# Ii 7utut s4 Doace mai ,e7a#te o come,ie a am42i#ii% /ici s4 t#4iasc4 I4=i$ cu ea /-a# Ii 7utut. 54cuse ceea ce i se 74#use

cel mai 1u/ luc#u. *e :i/4 i se 7utea a,uce P Acum% c;/, ea ,is74#use% ;/=ele2ea c;t ,e si/2u#atic4 t#e1uie s4-i Ii Iost :ia=a% c;/, $e,ea a$a% 74#4sit4% sea#4 ,e sea#4% ;/ o,aia aceea. Qi :ia=a ;ui :a Ii si/2u#atic4% 7;/4 c;/, :a mu#i% :a ;/ceta s4 existe% :a ,e:e/i o ami/ti#e J ,ac4-$i :a mai ami/ti ca#e:a ,e el. 0#ecuse ,e o#a /ou4 c;/, 7lec4 ,i/ c;#cium4. (ea#a e#a #ece $i ;/tu/ecat4. I/t#4 ;/ 7a#c 7#i/ ;/t;ia 7oa#t4 $i me#se ;/ai/te 7#i/t#e co7acii usca=i. Um1la 7e aleile 7ustii 7e u/,e um1lase#4 am;/,oi cu 7at#u a/i ;/ u#m4. I se 74#ea c4 e l;/24 el% ;/ ;/tu/e#ic. E#au cli7e c;/, 7a#c4 sim=ea cum 2lasul ei ;i ati/2ea u#ec.ea% cum m;/a ei i-o ati/2e 7e-a lui. (e o7#i s4 asculte. De ce ;i #eIu3ase el :ia=a P De ce o co/,am/ase la moa#te P ;$i sim=i Iii/=a mo#al4 /4#ui/,u-se. *;/, aDu/se sus 7e Ma2a3i/e 6ill se o7#i $i se uit4 ,e-a lu/2ul #;ului c4t#e Du1li/% ale c4#ui lumi/i a#,eau #o$ii $i

U 7#imitoa#e% ;/ /oa7tea #ece. P#i:i a7oi c4t#e 7oalele ,ealului si Dos% ;/ um1#a 3i,u#ilo# 7a#cului% :43u culcate /i$te siluete ome/e$ti. Aceste iu1i#i :i/o:ate $i .o=ise ;l um7lu#4 ,e ,is7e#a#e. Maci/4 ;/ 2;/, #ectitu,i/ea :ie=ii saleH :e,ea c4 el u/ul Iusese i32o/it ,e la os74=ul :ie=ii. O si/2u#4 Iii/=4 ome/easc4 74#use a- iu1i% ia# el #eIu3ase :ia=a $i Ie#ici#eaH o co/,am/ase la i/Iamie% la o moa#te #u$i/oas4. Qtia c4 I47tu#ile ;/ti/se l;/24 3i, ;l u#m4#eau ,i/ oc.i $i a1ia a$te7tau s4 7lece. Nime/i /-a:ea /e:oie ,e ,;/sulMH e#a i32o/it ,e la os74=ul :ie=ii% ;$i ;/toa#se oc.ii s7#e #;ul ce/u$iu ca#e scli7ea% $e#7ui/, c4t#e Du1li/. Di/colo ,e #;u :43u u/ t#e/ ,e ma#I4 ce ie$ea $e#7ui/, ,i/ 2a#a ?i/2s1#i,2e J u/ :ie#me cu ca7 ,e Ioc% $e#7ui/, 7#i/ ;/tu/e#ic% ;/,4#4t/ic $i t#u,/ic% ;/cet-;/cet% se I4cu /e:43utH ,a# el tot mai 74st#a ;#-i#ec.i .;#;itul t#u,/ic al ma$i/ii% #e7et;/, sila1ele /umelui ei. O lu4 ;/a7oi 7e ,#umul 7e ca#e :e/ise% cu #itmul locomoti:ei 3:;c/i/,u-i ;/ u#ec.i% ;/ce7u a se ;/,oi ,e #ealitatea celo# ce i le s7u/ea ami/ti#ea. (e o7#i su1 u/ co7ac $i a$te7t4 s4 se sti/24 #itmul. N-o mai sim=ea al4tu#i ,e el ;/ ;/tu/e#ic% /u-i mai sim=ea 2lasul ati/2;/,u-i u#ec.ea. A$te7t4 c;te:a mi/ute% cu au3ul ;/co#,at. Nu mai au3ea /imic J ;/tu/e#icul e#a cuIu/,at ;/ t4ce#e. Ascult4 ia#4$i J cuIu/,at ;/ t4ce#e. (im=i c4 e#a si/2u#. 3 <titlu>VIUA Ie,e#ei LA (EDIUL *OMI0E0ULUI B4t#;/ul JacR 32;/,4#i s7u3a cu o 1ucat4 ,e ca#to/% o a,u/4 laolalt4% a7oi o ;m7#4$tie cu socoteal4 7este 1olta c4#1u/elui ce 7#i/,ea a se al1i. *;/, 1olta Iu ;/:4luit4 ;/t#-u/ 7os7ai ,e ce/u$4% o1#a3ul 14t#;/ului JacR se to7i ;/ ;/tu/e#ic% ,a# c;/, se a7uc4 ,i/ /ou s4 a=;=e Iocul% I4c;/,u-i :;/t cu ca#to/ul% um1#a sa c.i/cit4 se ;/4l=4 7e 3i,ul ,i/ Ia=4 $i% ;/cetul cu ;/cetul% o1#a3ul ;i a74#u ia# ;/ lumi/4. E#a u/ o1#a3 ,e mo$/ea2% /umai oase si =e7i. Oc.ii l4c#imo$i% al1a$t#i% cli7eau ;/ lumi/a Iocului ia# 2u#a ume,4 se ,esc.i,ea la #4stim7u#i $i mesteca ;/ /e$ti#e ,e :#eo ,ou4 o#i% ;/ai/te ,e a se ;/c.i,e. *;/, :43u =;$/i/, Il4c4#i ,i/ c4#1u/i% s7#iDi/i ,e 7e#ete 1ucata ,e ca#to/% oIt4 $i s7useE J A$a% acu-i mai 1i/e% ,omMle OM*o//o#. Dom/ul OM*o//o#% u/ t;/4# cu 74# ce/u$iu% a c4#ui Ia=4 e#a ,esIi2u#at4 ,e 1u1uli=e si co$u#i% mai sI;#$ise s4 alc4tuiasc4 u/ sul mi/uscul ,e tutu/ 7e/t#u o =i2a#4 J- 7e ca#e ;l ,esI4cu ia#% me,itati:% c;/, ;i :o#1i 14t#;/ul. &e;/ce7u s4 I#4m;/te me,itati: sulul ,e tutu/ $i% ,u74 ce st4tu o cli74 s4 #eIlecte3e% se .ot4#; s4 li/24 Ioi=a. J Dom/ul 0ie#aey a s7us c;/, se-/toa#ce P ;/t#e14 cu u/ 2las ,e Ialset #42u$it. <Not4> . KViua Ie,e#iiL este 3iua a/i:e#s4#ii mo#=ii lui Charles $teHard 1arnell F "WA- "! G% lu7t4to# 7e/t#u ;m1u/4t4=i#ea st4#ilo# ,i/ I#la/,a $i co/,uc4to# al Pa#ti,ului Na=io/alist I#la/,e3. Du74 o lu/24 7e#secu=ie ,i/ 7a#tea st47;/i#ii e/2le3e% Pa#/ell a Iost ,o1o#;t% cu aDuto#ul acti: al Pa#ti,ului *le#ical I#la/,e3% $i ,eIi/iti: ,isc#e,itat ;/ oc.ii mul=imii 1i2ote $i 7u#ita/e% 7#i/ Ksca/,alul OM(.eaL F,i:ul2a#ea #ela=iilo# a,ulte#e cu ,oam/a ?itty OM(.eaG. Pa#ti3a/ii #4ma$i c#e,i/cio$i memo#iei sale Pu#tau la 1uto/ie#4 o sim1olic4 I#u/34 ,e ie,e#4.

<S/ot4> W J N-as7us. Dom/ul OM*o//o# ;$i 7use =i2a#a ;/ 2u#4 $i ;/ce7u s4 se caute 7#i/ 1u3u/a#e. (coase la i:eal4 u/ 7ac.et ,e ca#to/ase su1=i#i. J (4 :-a,uc u/ c.i1#it% 3ise 14t#;/ul. J Nu-i /e:oie% me#2e $i cu astea. Alese u/ ca#to/ si citi ce e#a ti74#it 7e elE ALE@E&I MUNI*IPALE *I&*UM(*&IPTIA BU&(EI Dom/ul &ic.a#, J. 0ie#aey% P.L.*. % :4 #oa24 #es7ectuos s4 L1i/e:oi=i a-i aco#,a :otul si i/Ilue/=a ,um/ea:oast#4 ;/ a7#o7iatele ale2e#i ,i/ *i#cumsc#i7=ia Bu#sei. Dom/ul OM*o//o# Iusese a/2aDat ,e a2e/tul lui 0ie#/ey ca 7#o7a2a/,ist 7e/t#u u/a ,i/t#e sec=iile ci#cumsc#i7=iei% ,a# cum :#emea e#a /eIa:o#a1il4 si ;i 74t#u/,ea a74 ;/ 2.ete% 7et#ecuse o ma#e 7a#te ,i/ 3i se3;/, l;/24 Ioc% la se,iul *omitetului ,i/ +icRlo- (t#eet% ;/ to:4#4$ia lui JacR% 14t#;/ul i/te/,e/t. Qe,eau a$a ,e c;/, se ;/tu/ecase 3iua cea scu#t4% ;/ A octom1#ie e#a $i aIa#4 #ece si 7osomo#it. Dom/ul OM*o//o# #u7se o I;$ie ,e ca#to/ si% :;#;/,-o ;/ Ioc% ;$i a7#i/se cu ea =i2a#a. *;/, a7#o7ie Ilac4#a ,e o1#a3% ;/ #e:e#ul .ai/ei se lumi/4 o I#u/34 ,e ie,e#4 ;/tu/ecat4 $i lucioas4. B4t#;/ul ;l u#m4#i cu ate/=ie% a7oi% lu;/, ia# 1ucata ,e ca#to/% ;/ce7u s4 a=;=e u$u#el Iocul% ;/ tim7 ce to:a#4$ul s4u Iuma. J Da% ,a% 3ise% co/ti/u;/, o isto#ie ;/ce7ut4% e 2#eu s4 stii-/ ce Iel s4-i c#e$ti 7e co7ii. *i/e a# Ii c#e3ut s4 ias4 a$a P lo-l ,asem la scoal4 la P4#i/=ii Ie3ui=i J I4cui tot ce 7utui 7e/t#u ,;/sul J $i c;/, colo% 7oItim c-acuM um1l4 .ai.ui si t#a2e la m4sea. Io% ,i/ 7a#tea mea% am ;/ce#cat s4 Iac om cumseca,e ,i/t#-;/sul. Puse la loc ca#to/ul% o1osit. </ot4> . P.L.* J Poo# La- *omissio/e# J ,ele2at al Asiste/=ei (ociale Fe/2l.G. <S/ot4> 9 J (4 /u Iiu acuM om 14t#;/% a$ sc.im1a Ioaia. I-a$ c#oi s7i/a#ea 7;/4 /-a$ mai 7utea% cum i-am I4cut ,e-at;tea o#i c;/, e#a mic. Maic4-sa% o $ti=i% ea- Iace ,e =i/e mo=uM sus J ;i t#ece cu :e,e#ea 1a u/a% 1a alta... J Asta ,uce co7iii la 7ie#3a/ie% #eIlect4 ,om/ul OM*o//o#. J 5i#e$te% s7use 14t#;/ul. Qi ,#e7t mul=umi#e% cu ce te-ale2i J ,oa# cu /eo1#43a#ea. *um m4 :e,Me c-am 7us si io o 7ic4tu#4-/ 2u#4% ;mi $i sa#e-/ ca7. U/,e /ai1a a#M s-aMDu/24 lumea% ,ac4 :o#1e$te a$a co7iii cu ta=ii lo# P J *e :;#st4 a#e P ;/t#e14 ,om/ul OM*o//o#. J Nou$M7e% 3ise 14t#;/ul. J De ce /u- 7ui la o t#ea14 P J DaM la c;te /u -am 7us 7e ,e#1e,euM 4sta ,e 1e=i:a/% ,e c;/, a ie$it ,i/ $coal4 N KIo /-am c.eI s4 te =iu% i-am 3is% s4-=i cau=i sluD14% 14ieteNL DaM 34u ,ac4 /u-i mai #4u c;/, 24se$te ,e luc#u% c4 1ea to=i 2olo2a/ii. Dom/ul OM*o//o# cl4ti/4 ,i/ ca7 com74timito# $i 14t#;/ul t4cu% a=i/ti/,u-si 7#i:i#ea s7#e Ioc. *i/e:a ,esc.ise u$a o,4ii% st#i2;/,E J Alo N *e-i aicea% a,u/a#e ,e I#a/cmaso/i P

J *i/e e P I4cu 14t#;/ul. J *e Iace=i 7e-/tu/e#ic P co/ti/u4 2lasul. J Dum/eata e$ti% 6y/es P ;/t#e14 ,om/ul OM*o//o#. J Da. *e Iace=i 7e-/tu/e#ic P 3ise ia# ,om/ul 6y/es% 74$i/, ;/ lumi/a Iocului. E#a u/ t;/4# ;/alt% 3:elt% cu o must4cioa#4 casta/ie. Pe 1o#ul 74l4#iei ;i at;#/au st#o7i ,e 7loaie 2ata s4 7icu#e $i 2ule#ul .ai/ei-Dac.et4 ;i e#a #i,icat. J Ei% Mat% i se a,#es4 ,om/ului OM*o//o#% cum me#2e P Dom/ul OM*o//o# cl4ti/4 ,i/ ca7. B4t#;/ul se ;/,e74#t4 ,e c4mi/ $i% ,u74 ce 1;D1;i 7#i/ o,aie% se ;/toa#se cu ,ou4 sIe$/ice cu lum;/4#i% 7e ca#e le ;/Ii7se 7e #;/, ;/ Ioc ca s4 le a7#i/,4 si le ,use a7oi la mas4. O ;/c47e#e 2ola$4 ie$i ;/ :ilea2 si Iocul ;$i 7ie#,u ,i/ colo#itul :oios. Pe#e=ii e#au 2oi% ;/ aIa#a u/ui aIi$ electo#al% ;/

A miDloc se aIla o mas4 mic4% 7e ca#e e#au ;/2#4m4,ite .;#tii. Dom/ul 6y/es se #e3em4 ,e etaDe#a c4mi/ului si ;/t#e14E J Dumitale =i-a 7l4tit P J ;/c4 /u. #4s7u/se ,om/ul OM*o//o#. (7e# s4 /u /e lase% Doam/e Ie#e$te% cu 1u3ele umIlate ;/ sea#a asta. Dom/ul 6y/es #;se. J A% ;=i 7l4te$te el. Nu te teme N s7use. J (7Ie# c-a#e s4 se execute #e7e,e% ,ac4-si cu/oa$te i/te#esele% ;/t4#i ,om/ul OM*o//o#. J Dum/eata ce c#e3i% JacR P ;/t#e14 i#o/ic ,om/ul 6y/es% a,#es;/,u-i-se mo$ului. B4t#;/ul ;$i #elu4 locul l;/24 Ioc si 3iseE J ;/ tot c43uM% 7a#ale a#e. Nu ca 4l4lalt% c;#7aciuM. J *a#e 4l4lalt c;#7aci P J *ol2a/% 3ise ,is7#e=uito# 14t#;/ul. J (7ui a$a% Iii/,c4 *ol2a/ /u-i ,ec;t u/ mese#ia$ P Qi ce ,eose1i#e e ;/t#e u/ 3i,a# ,estoi/ic $i ,e t#ea14 si-u/ /e2usto# ,e 14utu#4 P N-a#e si mu/cito#ul tot at;ta ,#e7t s4 Iie-/ *o/siliu ca si o#ica#e altul J 1a ;/c4 si mai mult ,#e7t ,ec;t ,#42u=ii ,e i#la/,e3i ca#e se tot 7loco/esc ;/ Ia=a o#ic4#ui ti7 cu /ume #4su/4to#. Nu-i a$a% Mat P se a,#es4 ,om/ul 6y/es ,om/ului OM*o//o#. J *#e, c4 ai ,#e7tate% #4s7u/se ,om/ul OM*o//o#. J Di/t#e ei ,oi% u/ul e om sim7lu $i ci/stit% ;/ Ia=a c4#uia /u-i /e:oie s4 te t;#4sti. El ,ac4 se 1a24 ;/ asta% e ca s4 #e7#e3i/te clasa mu/citoa#e. Da ti7uM 7e/t#u ca#e luc#e3i ,um/eata /u :#ea ,ec;t s4 7u/4 m;/a 7e :#eo sluD1uli=4 J (i2u# c4 t#e1uie s4 Iie #e7#e3e/tat4 si clasa mu/citoa#e% 3ise 14t#;/ul. J Mu/cito#ul% co/ti/u4 ,om/ul 6y/es% ;/casea34 ,oa# 7um/i $i c;te-o 7a#a c.ioa#4. Da# mu/ca e cea ca#e 7#o,uce totul. Mu/cito#ul /u um1l4 ,u74 sluD1e 2#ase 7e/t#u Iecio#ii $i /e7o=ii $i :e#i$o#ii lui. Mu/cito#ul /-a#e 7 s4 te#Ieleasc4 ;/ /o#oi ci/stea Du1li/ului ca s4-i Iie 7e 7lac u/ui mo/a#. /eam=. J *um a,ic4 P J Nu $tii c4 :o# s4-i =ie u/ ,iscu#s ,e 1u/ :e/it lui E,ua#, &ex ,ac4 :i/e ;/coace la a/ul P De ce t#e1uie /oi s4 Iacem teme/ele u/ui #e2e st#4i/ P J Omul /ost#u /-a#e s4 :ote3e 7e/t#u ,iscu#sul ,e 1u/ :e/it% s7use ,om/ul OM*o//o#. El #e7#e3i/t4 7#o2#amul Na=io/ali$tilo#. J Nu 34u P I4cu ,om/ul 6y/es. A$tea7t4 s4 :e3i. ;l $tiu eu. E u/ as la t#as c.iulul. Nu i se 3ice $i DicRy 0#icRy r J Doam/eN 0e 7ome/e$ti c4 ai ,#e7tate% Joe% exclam4 ,om/ul OM*o//o#. ;/ tot ca3ul% a$ :#ea s4- :4, a74#;/, cu 2olo2a/ii. *ei t#ei 14#1a=i t4cu#4. B4t#;/ul ;/ce7u ia# s4 32;/,4#e s7u3a% a,u/;/,-o laolalt4. Dom/ul 6y/es ;$i scoase 74l4#ia si o scutu#4 ,e st#o7iH a7oi ;$i #4sI#;/se 2ule#ul .ai/ei% l4s;/, s4 se :a,4 o I#u/34 ,e ie,e#4 7#i/s4 ;/ #e:e#. J (4 Iie ;/ :ia=4 omul 4sta% s7use% $i a#4t4 cu ,e2etul I#u/3a% /ici :o#14 /-a# Ii ,e u/ ,iscu#s ,e 1u/ :e/it. J A,e:4#atN I4cu ,om/ul OM*o//o#. J Mam4% ce mai tim7u#iN (l4:ite tim7u#i% oIt4

14t#;/ul% am $tiut $i /oi c4 t#4im 7e-atu/ci. Ia#4$i se l4s4 t4ce#e. A7oi u$a Iu ;m7i/s4 ,e-aIa#4 si se i:i u/ omule= #e7e3it% smio#c4i/, ,i/ /as% $i cu u#ec.i Ioa#te #o$ii% ;/ai/ta ;/ 2#a14 s7#e Ioc% I#ec;/,u-$i m;i/ile ,e 7a#c4 a# Ii :#ut s4 scoat4 ,i/ ele o sc;/teie. J Nici u/ 1a/% m4i 14ie=i% s7use. J Qe,e=i aici% ,om/ule 6e/c.y% ;l 7oIti 14t#;/ul% oIe#i/,u-i scau/ul lui. J Las4% JacR% /u te scula% /u te scula N s7use ,om/ul 6e/c.y. <Not4> SSS &eIe#i#e la E,ua#, al OII-lea% #e2ele A/2liei ;/t#e !B $i ! B% Iiu al #e2i/ei Oicto#ia $i al 7#i/=ului 2e#ma/ Al1e#t ,e (axa-*o1u#2-@ot.a. U DicR $mec.e#ul Fe/2l.G.

<S/ot4> " ;l salut4 scu#t 7e ,om/ul 6y/es% cu u/ sem/ ,i/ ca7% si-a7oi se a$e34 7e scau/ul eli1e#at ,e 14t#;/. J Ai te#mi/at cu Au/2ie# (t#eet P ;l ;/t#e14 7e ,om/ul OM*o//o#. J Da% 3ise ,om/ul OM*o//o#% ;/ce7;/, s4 se scotoceasc4 7#i/ 1u3u/a#e ,u74 ;/sem/4#i. : J La @#imes ai Iost P J 5ost. J Ei P *um st4 P J N-a 7#omis /imic. A 3is E KNu s7ui /im4/ui cu ci/e :ote3L. Da# c#e, c4 7utem co/ta 7e el. J De ce c#e3i P J M-a ;/t#e1at ci/e-s cei ca#e -au 7#o7us 7e ca/,i,at $i i-am s7us J am 7ome/it ,e 74#i/tele Bu#Re. *#e, c4 7utem co/ta 7e el. Dom/ul 6e/c.y ;/ce7u s4 se smio#c4ie si s4-si I#ece m;i/ile la Ioc% cu o iu=eal4 uluitoa#e. A7oi s7useE J Pe/t#u /umele lui Dum/e3eu% JacR% a,u-/e /i$te c4#1u/i. 0#e1uie s4 Ii #4mas c;=i:a. B4t#;/ul ie$i ,i/ came#4. J Nu-i #ost% #elu4 ,om/ul 6e/c.y% cl4ti/;/, ,i/ ca7. L-am ;/t#e1at 7e ti7uM /ost#u $i $ti=i ce-a 3isE KLas4% ,om/uM 6e/c.y% c;/, oi :e,ea eu c4 me#2e t#ea1a% /u te uit eu 7e ,um/eata% /-ai 2#iD4L. AIu#isit ,e calicN I#a N DaM /ici /u-i ,e mi#a#eN J *e =i-am s7us eu% Mat P I4cu ,om/ul 6y/es. As la t#as c.iulul% DicRy 0#icRy 0ie#/ey. J O.oN 0#a2e c.iuluM c;t 7oate% ;/t4#i ,om/ul 6e/c.y. Nu ,e2ea1a a#e oc.i$o#ii 4ia ,e 7o#c. AIu#isimMN Pa#c4 /-a# 7utea 7l4ti% ca u/ om ,e t#ea14% ;/ loc s4-=i ;/,#u2eE K6ai las4% ,omMle 6e/c.y% t#e1uie s4 :o#1esc cu ,om/ul 5a//i/2... Am c.eltuit o 2#oa34 ,e 1a/iL. *alicuM ,#aculuiN... A uitat ,e :#emea c;/, taic4-su =i/ea ,u2.ea/4 ,e .ai/e :ec.i ;/ Ma#yMs La/e. J (4 Iie a,e:4#at P ;/t#e14 ,om/ul OM*o//o#. J P4i si2u#N 3ise ,om/ul 6e/c.y. *e% /-ai au3it 7;/< acum P (e ,uceau oame/ii la el ,umi/ic4 ,imi/ea=a% 7;/-a /u se ,esc.i,e c;#ciumile% s4-$i cum7e#e u/ su#tuc o#i o ! 7e#ec.e ,e 7a/talo/i. 64N DaM t4icu=uM $mec.e#ului ,e DicRy a:ea tot,eau/a o $mec.e#4 ,eM sticlu=4 /ea2#4 ;/ c;te-u/ col=i$o#. P#ice7i P Asta e. Acolo a :43ut ;/t;i lumi/a 3ilei $mec.e#ul /ost#u. B4t#;/ul se ;/toa#se cu c;=i:a 1ul24#i ,e c4#1u/e 7e ca#e-i a$e34 ici si colo 7e Ioc. J 5#umoas4 t#ea14N i31uc/i ,om/ul OM*o//o#. *um :#ea s4 luc#4m 7e/t#u el% ,ac4 /u scoate 1a/ii P J N-am ce-i Iace% 3ise ,om/ul 6e/c.y. *;/, aDu/2 acas4% m-a$te7t s4 ,au 7este 7o#t4#ei. Dom/ul 6y/es #;se $i% ,es7#i/3;/,u-$i ume#ii ,e etaDe#a c4mi/ului% se ,4,u ,eo7a#te ,e l;/24 Ioc $i se 7#e24ti s4 7lece. J LasM c4 se aranGeaz/ totul c;/, o :e/i &e2ele E,,y% 3ise. A$a% 14ie=i% acuM m-am ,us. Ne :e,em mai t;#3iu. La #e:e,e#e. Ie$i a2ale ,i/ o,aie. Nici ,om/ul 6e/c.y% /ici 14t#;/ul /u s7use#4 /imic% ,a#% ;/ cli7a c;/, se ;/c.i,ea u$a% ,om/ul OM*o//o#% ca#e #4m4sese cu o 7#i:i#e 7osac4

a=i/tit4 asu7#a Iocului% st#i24 1#uscE J La #e:e,e#e% Joe. Dom/ul 6e/c.y a$te7t4 c;te:a cli7e% a7oi I4cu sem/ ,i/ ca7 s7#e u$4. J (7u/e-mi% 3ise% ,i/ col=ul lui ,e l;/24 so14% c4t#e ceilal=i% ce- a,uce aici 7e amicul P *e :#ea P J Ei% 1ietul JoeN oIt4 ,om/ul OM*o//o#% a#u/c;/,u-$i ;/ Ioc c.i$tocul =i24#ii% t#a2e $i el 7e ,#acu ,e coa,4% ca /oi to=i. Dom/ul 6e/c.y suIl4 ta#e 7e /as $i scui74 at;t ,e co7ios% ;/c;t mai s4 sti/24 Iocul% ca#e 7#otest4 I;s;i/,. J *a s4 :4 s7u/ 74#e#ea mea 7e#so/al4 si si/ce#4% eu c#e, c4-i omuM ta1e#ei 4leilalte. E-u/ s7io/ ,e-al lui *ol2a/% ,ac4 :#e=i s4 $ti=i 74#e#ea mea. K0#eci /i=el 7-acolo $i :e3i cam cum o scot ei la ca74t. N-o# s4 te sus7ecte3eL. P#ice7e=i P J A$% 1ietul Joe e 14iat ,e t#ea14% 3ise ,om/ul OM*o//o#.

UB J 0aic4-s4u a fost om ,e t#ea14 $i 1i/e :43ut% ;/cu:ii/=4 ,om/ul 6e/c.y. Bietul La##y 6y/es N *;t 1i/e /-a I4cut la tim7ul luiN DaM cu amicul m4 tem c4 /u-i luc#u cu#at. D4-o-/colo% ;/=ele2 s4 t#a24 omuM 7e ,#acu ,e coa,4% ,aM ce /u-/tele2 e s4 t#4iasc4 7e s7i/a#ea alto#a N N-a# 7utea $i el s4 ai14 u/ 7ic ,e ,em/itate P J Eu u/uM $tiu c4 /-o s4- 7#imesc cu 1#a=ele ,esc.ise% c;/, o mai :e/i% s7use 14t#;/ul. N-a#e ,ec;t s4 luc#e3e ,e ca7ul lui si s4 /u-si 1a2e /asul 7e la /oi. J Nu $tiu% 3ise cu ;/,oial4 ,om/ul OM*o//o#% sco=;/, ,i/ 1u3u/a# Ioi=a ,e =i2a#4 $i tutu/ul. Eu c#e, c4 Joe 6y/es e om ci/stit. Qi mai a#e $i-u/ co/,ei a2e#. Ti/e=i mi/te c.estia aia 7e ca#e-a sc#is-o... P J U/ii ,i/t#e i/t#a/si2e/=ii si KIe/ia/iiL 4$tia s;/t cam 7#ea ,e$te7=i% ,u74 mi/e% 3ise ,om/ul 6e/c.y. Qti=i ca#e e 74#e#ea mea 7e#so/al4 si si/ce#4 ,es7#e u/ii ,i/t#e ti/e#ii 4$tia ca#a2.io$i P *#e, c4 Dum4tate ,i/ ei s;/t 7l4ti=i ,e st47;/i#ea e/2le34. J Po=i s4 $tii... s7use 14t#;/ul. J *um% ,aM eu $tiu si2u#% 3ise ,om/ul 6e/c.y. (;/t u/eltele :ice#e2elui... Nu 3ic ,e 6y/es... Nu% ,4-o ,#acului% c#e, c4 el e /i=el mai 7#esus ,e-a$a ce:a... DaM e u/u J u/ ,#42u= ,e Du/e a#istoc#at J u/uM sa$iu J c#e, c4- $ti=i 7e 7at#iotul la ca#e m4 #eIe#% /u P Dom/ul OM*o//o# ,4,u ,i/ ca7. J 5#umos ,esce/,e/t ;/ li/ie ,i#ect4 ,e-al Maio#ului (i## J ce 3ice=i P Pat#iot 7;/4-/ m4,u:a oaselo#% 1lestematul N >sta $i-a# :i/,e =a#a 7e ,oi 1a/i% ,a% ,a% 1a a# mai $i mul=umi ;/ 2e/u/c.i ce#ului c4 a#e o =a#4 ,e :;/,ut. (e au3i o 14taie ;/ u$4. J I/t#4 N s7use ,om/ul 6e/c.y. U/ om cu o ;/I4=i$a#e ,e 7#eot s4#ac sau ,e acto# s4#ac a74#u ;/ 7#a2. ;m1#4c4mi/tea /ea2#4 ;i e#a st#;/s <Not4> . Mem1#i ai u/ei li2i co/s7i#ati:e% ca#e lu7ta 7e/t#u eli1e#a#ea /a=io/al4 a I#la/,ei ,e su1 st47;/i#ea e/2le34. <S/ot4> U ;/c.eiat4 7e t#u7ul scu#tH 2ule#ul Dac.etei 7o/osite% ;/ ai c4#ei /astu#i /e;m1#4ca=i se #eIlecta lumi/a lumi/4#ilo#% ;i sta #i,icat ;/ Du#ul 2;tului% ;/c;t /-ai Ii 7utut s7u/e ,ac4 e#a 2ule# ,e 7#eot sau 2ule# ,e laic. Pu#ta o 74l4#ie #otu/,4% ,e 7;sl4 /e2#4% 14=oas4. 5a=a lui lucioas4 ,e 7loaie sem4/a cu u/ ca$ Dila:% ;/ aIa#a celo# ,ou4 7ete t#a/,aIi#ii ca#e ma#cau ume#ii o1#aDilo#% ;$i ,esc.ise 1#usc 2u#a% Ioa#te ma#e% ca s4-si ex7#ime ,e3am42i#ea% $i toto,at4 ;$i ,esc.ise ma#i oc.ii% Ioa#te al1a$t#i si :ioi% ca s4-$i ex7#ime 7l4ce#ea si su#7#i3a. J O% 74#i/tele ?eo/N exclam4 ,om/ul 6e/c.y% s4#i/, ,e 7e scau/. Dum/ea:oast#4 s;/te=i P I/t#a=iN J O% /u% /u% /u% 3ise cu 2#a14 74#i/tele ?eo/% =u2ui/,u-$i 1u3ele ,e 7a#c4 a# Ii :o#1it cu u/ co7il. J Nu :#e=i s4 i/t#a=i $i s4 lua=i loc P J Nu% /u% /uN Nu :#eau s4 ,e#a/De3N I4cu 74#i/tele ?eo/% :o#1i/, cu u/ 2las ,isc#et% ;/24,uito#% ,e catiIea% ;l caut 7e ,om/ul 5a//i/2... J E al4tu#i% la PaDu#a Nea2#4% ;l i/Io#m4 ,om/ul 6e/c.y. DaM /u :#e=i s4 i/t#a=i si s4 $e,e=i o cli74 P J Nu% /u% mul=umesc. A:eam ,oa# o mic4 c.estiu/e

,e #e3ol:at cu ,;/sul% s7use 74#i/tele ?eo/. O4 mul=umesc Ioa#te mult. (e #et#ase ,i/ ca,#ul u$ii% ia# ,om/ul 6e/c.y lu4 u/ul ,i/t#e sIe$/ice $i se ,use la u$4 s4-i lumi/e3e sca#a. J O% /u :4 ,e#a/Da=i% :4 #o2 N J Nu% ,a-i ;/tu/e#ic #4u 7e sc4#i. A=i aDu/s Dos P J Da% ,a mul=umesc...O4 mul=umesc. Dom/ul 6e/c.y se ;/a7oie cu sIe$/icul si- 7use 7e mas4. (e a$e34 ia# la Ioc. *;te:a cli7e ,om/i t4ce#e. J Ia s7u/e-mi% Jo./% ;/ce7u ,om/ul OM*o//o#% sco=;/, alt ca#to/ ca s4-si a7#i/,4 o =i2a#4. J 6mP J *e-i el ,e Ia7t P J *am 2#eu ,e #4s7u/s% I4cu ,om/ul 6e/c.y. J 5a//i/2 si cu el 7a# s4 Iie la toa#t4. (;/t ,es ;m7#eu/4 la ?a:a/a2.. De Ia7t% e cu a,e:4#at 7#eot P

UU N Mmm,a% a$a c#e,... @;/,esc c4-i ceea ce se c.eam4 o oaie /ea2#4. Mul=i /-a:em ,i/ 4$tia% sla:4 Dom/uluiN DaM c;=i:a tot a:em... E si el u/ Iel ,e /e/o#ocit... J (i cum se ,escu#c4 P ;/t#e14 ,om/ul OM*o//o#. J Asta-i alt miste#. J Ti/e ,e :#eo ca7el4% o#i 1ise#ic4% o#i i/stitu=ie% o#i... J Nu% 3ise ,om/ul 6e/c.y% c4l4to#e$te 7e co/t 7#o7#iu% am im7#esia. (4 m4 ie#te Dum/e3eu% a,4u24% c;/, a i/t#at c#e,eam c4-i cosuM cu 1e#e. J Oa#e mai e #ost s4 1em ce:a P ;/t#e14 ,om/ul OM*o//o#. J Qi mie mi-e sete ,e m4 usuc% 3ise 14t#;/ul. J L-am ;/t#e1at ,e t#ei o#i 7e calicuM 4la% se ;/Iu#ie ,om/ul 6e/c.y% ,ac4 t#imite ;/coaM o ,u3i/4 ,e sticle. L-am ;/t#e1at si-acum ia#% ,a# sta% m4 #o2% #e3emat ,e teD2.ea% cu .ai/a scoas4 si t#4/c4/ea ,e 3o# cu co/silie#ul mu/ici7al *o-ley. J Qi ,e ce /u i-ai a,us ami/te P i/sist4 ,om/ul OM*o//o#. J De% /-am :#ut s4 m-a7#o7ii c;t :o#1ea cu co/silie#ul. Am 7#i/s si eu mome/tul c;/, m-a 34#it si i-am 3isE KQti=i% IleacuM 4la ,e ca#e :-am :o#1it...L. KE-/ #e2ul4% ,omMle 6e/c.yL% a 3is. TiiN s4 $tii c-a uitat 7;#lituM. J Pu/ ei ce:a la cale-acolo% 3ise ,om/ul OM*o//o# ,us 7e 2;/,u#i. I-am :43ut ie#i 7e to=i t#ei ,iscut;/, cu a7#i/,e#e% ;/ col=uM st#43ii (uIIolR. J *#e, c4 $tiu ce-/:;#tesc% aIi#m4 ,om/ul 6e/c.y. Ast43i% ,ac4 :#ei s4 te Iac4 7#ima#% t#e1uie s4 te-/,ato#e3i la P4#i/=ii Mu/ici7iului. Atu/ci te Iac 7#ima#. V4u a$aN M4 2;/,esc se#ios s4 ,e:i/ si eu P4#i/te al Mu/ici7iului. Ooi ce c#e,e=i P As Ii 1u/ ,e-a$a ce:a P Dom/ul OM*o//o# #;se. J *;t 7#i:e$te ;/,ato#atul... J A$ ie$i-/ calea$ca ,e la Palatul Mu/ici7al% 3ise ,om/ul 6e/c.y% ;/ st#aiele mele 74,uc.ioase% cu JacR ,e U3 colo st;/, ;/ s7atele meu c-o 7e#uc4 7u,#at4 7e ca7 J .m P *e 74#e#e a:e=i P J Qi 7e mi/e m4 Iaci sec#eta#ul t4u 7a#ticula#% Jo./. J Da. Qi ca7ela/uM meu ;l Iac 7e 74#i/tele ?eo/. O s4 Iim ca-/ Iamilie. J Pe cu:;/tuM meu% ,om/uM 6e/c.y% a=i Iace Iat4 mai ce:a ,ec;t u/ii ,i/ ,;/$ii. P4i% :o#1eam ,eu/43i cu mo$ ?ee2a/. K*um ;=i 7lace st47;/-tu 4l /ou% Pat P -am ;/t#e1at. Nu 7#ea :4 =i/e=i ,e os74=u#iL% am 3is eu. KOs74=u#i N el ,e colo. Di/ mi#os ,e c;#74 7;#lit4 a# t#4i ,ac-a# 7uteaL. Qi $ti=i ce-a mai s7us P V4u ,ac4 mi-a :e/it s4- c#e, N J *e P ;/t#e1a#4 ,om/ul 6e/c.y si ,om/ul OM*o//o#. J A 3is a$aE K*e 74#e#e ai ,e-u/ 7#ima# al Du1li/ului ca#e t#imite ,u74 DumaM ,e Ril ,e a/t#icoate 7e/t#u 7#;/3uM lui P 6alal t#ai 7e 7icio# ma#e% asa-i PL 3ice. KEi% taciNL m-am mi#at io. KO DumaM ,e Ril ,e a/t#icoate% 3ice% a,use la PalatuM Mu/ici7al.L KP.iiN 3ic io% ce mai oame/i /e co/,uc ;/ 3iua ,e a3iNL 5u ;/t#e#u7t ,e o 14taie ;/ u$4. U/ 14iat 1424 ca7ul ;/4u/t#u. a J *e e P ;/t#e14 14t#;/ul. J De la PaDu#a Nea2#4% 3ise 14iatul st#ecu#;/,u-se ;/

o,aie si 7u/;/, Dos u/ co$ ;/ ca#e 3,#4/24/i#4 /i$te sticle. B4t#;/ul ;l aDut4 7e 14iat s4 mute sticlele ,i/ cos 7e mas4 $i :e#iIic4 /um4#4toa#ea. Du74 ce le mut4% 14iatul ;$i lu4 co$ul 7e 1#a= si ;/t#e14E J (ticlele P J *a#e sticle P I4cu 14t#;/ul. J Nu /e la$i s4 le 1em ;/t;i P ;/t#e14 ,om/ul 6e/c.y. J Mi-a s7us s4 ce# sticlele ;/a7oi. J Oi/o m;i/e% 3ise 14t#;/ul. J Au3i% 14ieteN i/te#:e/i ,om/ul 6e/c.y% /u :#ei s4 ,ai o Iu24 7;/M la OM5a#ell $i s4- #o2i s4 /e ;m7#umute u/ ti#1u$o/ J 7e/t#u ,om/ul 6e/c.y% a$a s4-i s7ui. Vi-i c4 /u-l =i/em mai mult ,e-u/ mi/ut. Las4 co$u aici.

UW B4iatul ie$i% ia# ,om/ul 6e/c.y ;/ce7u s4-$i I#ece :oios m;i/ileE J Ei% uite c4 7;/M la u#m4 /u-i c.ia# a$a 74c4tos. O#i$ic;t% se =i/e ,e cu:;/t. J Nu-s 7a.a#e% 3ise 14t#;/ul. J A% /u te si/c.isi ,e-at;ta luc#u% JacR% ;l li/i$ti ,om/ul 6e/c.y. *;=i 14#1a=i ,e is7#a:4 /-au 14ut ,i/ sticl4 ;/ai/tea /oast#4N J 0ot mai 1i/e ,ec;t ,eloc% #osti ,om/ul OM*o//o#. J N-a# Ii om #4u% co/ti/u4 ,om/ul 6e/c.y% ,ac4 /u si-a# 142a coa,a 5a//i/2. I/te/=ii 1u/e a#e J si-a# mai Iace el c;te ce:a% ,e J ca omuM 32;#cit. B4iatul :e/i ;/a7oi% a,uc;/, ti#1u$o/ul. B4t#;/ul ,esc.ise t#ei sticle si e#a 7e cale s4 ,ea ;/a7oi ti#1u$o/ul% c;/, ,om/ul 6e/c.y ;l ;/t#e14 7e 14iatE J 0#a2i $i tu o ,usc4% Il4c4ule P J *u :oia ,um/ea:oast#4% ,om/ule% #4s7u/se 14iatul. B4t#;/ul mai ,esc.ise o sticl4% cam ;/ciu,at% si i-o ;/ti/se. J Y=i a/i ai P ;l ;/t#e14. J Qa7tes7#e3ece% #4s7u/se 14iatul. *um 14t#;/ul /u mai 3icea /imic% 14iatul lu4 sticla si s7useE K(4 t#4i=i% ,omMle 6e/c.y NL% o ,4,u 7e 2;t% o 7use ;/a7oi 7e mas4 si-$i $te#se 2u#a cu m;/eca. A7oi lu4 ti#1u$o/ul si ie$i 7e u$4% tot 7e ,e l4tu#i% ;/2;/;/, o Io#mul4 ,e salut. J Uite-asa ;/ce7e% s7use 14t#;/ul. J A3i u/ ou% m;i/e-u/ 1ou% come/t4 ,om/ul 6e/c.y. B4t#;/ul ;m74#=i cele t#ei sticle ,esc.ise $i to=i o ,at4 so#1i#4 ,i/ ele. A7oi ;$i 7use Iieca#e sticla la ;/,em;/4% 7e etaDe#a c4mi/ului% #4suIl;/, a,;/c $i mul=umit. J Ei% a3i I4cui t#ea14 1u/4% 3ise ,om/ul 6e/c.y ,u74 c;t:a tim7. J A$a% Jo./ P U9 J Da. ;/ Da-so/ (t#eet /e-am asi2u#at :#eo ,oi% *#oIto/ $i cu mi/e. ;/t#e /oi Iie :o#1a% *#oIto/ 4sta F14iat 1u/ cum eG /u Iace /ici ,oi 1a/i ca a2e/t electo#al. Nici u/ui c4=el /-a# $ti s4-i :o#1easc4. (t4 $i se uit4 la oame/i% ;/ tim7 ce eu ,au ,i/ 2u#4. ;/ cli7a aceasta% i/t#a#4 ;/ o,aie ,oi 14#1a=i. U/ul% Ioa#te 2#as% e#a ;m1#4cat ;/ /i$te .ai/e ,e se#D al1ast#u% ca#e 7a#c4 stau 2ata s4-i lu/ece ,e 7e t#u7ul 7o:;#/it. A:ea o Ia=4 ma#e% cu o ex7#esie 1o:i/4% oc.i al1a$t#i c4sca=i $i o musta=4 c4#u/t4. *el4lalt% cu mult mai t;/4M# si sla1% a:ea Ia=a lu/2uia=4 $i #as4. Pu#ta u/ 2ule# ,u1lu% Ioa#te ;/alt% si u/ melo/ cu ma#2i/ea lat4. J (alut% *#oIto/ N i se a,#es4 ,om/ul 6e/c.y celui 2#as. Oo#1e$ti ,e lu7... J DaM ,e u/,e-a 7icat 14utu#a asta P ;/t#e14 t;/4#ul. *e% a I4tat B4laia P J 6a% 1i/e;/=eles% Lyo/s ;/t;i si ;/t;i 14utu#a o :e,e% s7use ,om/ul OM*o//o# #;3;/,. J A$a Iace=i :oi 7#o7a2a/,4% m4i 14ie=i P co/stat4 ,om/ul Lyo/s. ;/ tim7 ce *#oIto/ $i cu mi/e /e :;/tu#4m 7#i/ I#i2 $i 7loaie ca s4 Iacem #ost ,e :otu#iN J A$% aIu#isi=ilo#% 7#otest4 ,om/ul 6e/c.y% eu ;/ ci/ci mi/ute Iac #ost ,e mai multe :otu#i ,ec;t Iace=i :oi

,oi ;/t#-o s47t4m;/4. J Destu74 ,ou4 sticle ,e 1e#e% JacR% 3ise ,om/ul OM*o//o#. J P4i% cum s4 le ,estu7% ;/t#e14 14t#;/ul% ,ac4 /u mai e ti#1uso/uM P J (ta=i /i=el% sta=i /i=elN ;i 7otoli ,om/ul 6e/c.y% scul;/,u-se #e7e,e. A=i :43ut :#eo,at4 $mec.e#ia asta P Lu4 ,ou4 sticle ,e 7e mas4 si% ,uc;/,u-le la Ioc% le 7use ;/ a7#o7ie#ea 2#4ta#ului% ;/t#-o /i$4 i/te#ioa#4 a c4mi/ului. A7oi se a$e34 ia# l;/24 Ioc si mai t#ase o ;/2.i=itu#4 ,i/ sticla sa. Dom/ul Lyo/s se a$e3ase 7e mas4% cu 74l4#ia 7e ceaI4% si-$i le24/a 7icioa#ele. J *a#e-i sticla mea P ;/t#e14.

UA N Asta% Il4c4ule% i-o a#4t4 ,om/ul 6e/c.y. Dom/ul *#oIto/ $e,ea 7e o la,4 $i se uita =i/t4 la cealalt4 sticl4 7us4 la ;/c4l3it. 04cea% ,i/ ,ou4 moti:e. P#imul% suIicie/t ;/ si/e% e#a c4 /-a:ea /imic ,e s7usH al ,oilea moti: e#a c4-$i co/si,e#a cole2ii i/Ie#io#i. El I4cuse 7#o7a2a/,4 7e/t#u +ilRi/s% co/se#:ato#ul% ,a# c;/, co/se#:ato#ii ;$i #et#4sese#4 omul si% ale2;/, ;/t#e ,ou4 #ele 7e cel mai mic% ;l s7#iDi/ise#4 7e ca/,i,atul /a=io/alist% Iusese a/2aDat s4 luc#e3e 7e/t#u ,om/ul 0ie#/ey. ;/ c;te:a mi/ute se au3i u/ K7ocNL ;m1ieto#% 7e c;/, ,i/ sticla ,om/ului Lyo/s 31u#a ,o7ul. Dom/ul Lyo/s s4#i ,e 7e mas4% ;$i lu4 sticla $i se ;/toa#se cu ea la mas4. J 0ocmai le s7u/eam% *#oIto/% u#m4 ,om/ul 6e/c.y% c4 a3i /oi ,oi am 7us m;/a 7e c;te:a :otu#i 1u/icele. J Ale cui P ;/t#e14 ,om/ul Lyo/s. J P4i% mai ;/t;i al lui Pa#Res% al ,oilea al lui AtRi/so/% $i-a7oi -am 7#i/s 7e +a#, ,i/ Da-so/ (t#eet. Qi-4sta-i u/ ti7 1i/e% stoI< 1u/4% co/se#:ato# ,e :i=4 :ec.eNKDaL 7a#c4-i /a=io/alist ca/,i,atul ,um/ea:oast#4 PL 3ice. KE-u/ 14#1at o/o#a1il% eu ,e colo. Oa s7#iDi/i tot ce 7oate Ii util =4#ii /oast#e. E u/ ma#e co/t#i1ua1il% am 3is. A#e 7#o7#iet4=i ;/sem/ate ;/ o#a$% 7lus t#ei Ii#me come#ciale J /u e ;/ i/te#esul lui s4 Iie im7o3itele c;t mai mici P U/ cet4=ea/ ,isti/s si #es7ectat% 3ic% $i e e7it#o7 la ADuto#ul 7e/t#u s4#aci% $i /u =i/e ,e /ici u/ 7a#ti,% /ici 1u/% /ici #4u% /ici /eut#u.L A$a t#e1uie s4 le :o#1e$ti. Dom/ul Lyo/s 14u% 7lesc4i ,i/ 1u3e $i a7oi ;/t#e14E J DaMcu ,iscu#suMc4t#e #e2e ce s-au,e P J Asculta=i ce :4 s7u/ eu% 3ise ,om/ul 6e/c.y. *e-i t#e1uie =4#ii 4steia% cum ;i s7u/eam $i 14t#;/ului +a#,% e ca7italul. Oe/i#ea #e2elui ;/coace o s4 ;/sem/e u/ aIlux ,e 1a/i ;/ =a#4. *et4=e/ii Du1li/ului au s4 7#oIite ,e asta. Uita=i-:4 la toate Ia1#icile alea ,e 7e l;/24 c.eiu#i J ;/c.ise toateN @;/,i=i-:4 c;=i 1a/i a# Ii ;/ =a#4 /umaM ,ac-am 7o#/i la luc#u :ec.ile ;/t#e7#i/,e#i% Iilatu#ile% $a/tie#ele /a:ale% Ia1#icile. *a7ital /e t#e1uieN U7 J P4i 1i/e% Jo./% 3ise ,om/ul OM*o//o#% cum s4-i u#4m /oi 1u/ :e/it #e2elui A/2liei P N-a s7us c.ia# Pa#/ell... J Pa#/ell e mo#t% #e7lic4 ,om/ul 6e/c.y. Uite cum :4, eu luc#u#ile. (e suie $i el 7e t#o/ ,u74 ce -a =i/ut 14t#;/a ,e maic4-sa ,eo7a#te 7;/-a I4cut omuM 74# al1. E om ,e lume si /ou4 /e :#ea 1i/ele. Dac4 m4-/t#e1a=i 7e mi/e% e-u/ ti7 7e ci/ste J o 7l4ce#e s4 te ui=i la el J $i Ioa#te ,e t#ea14 J s4 /u-mi :e/i=i mie cu 7#ostii. *e-$i 3ice omuM E KB4t#;/a /u s-a ,us /icio,at4 s4-i :a34 7e /e1u/ii 4ia ,e i#la/,e3i. 6ai% ,omMle% s4 m4 ,uc eu ;/ 7e#soa/4% s4 :43 ce-i cu eiL. Qi /oi s4 Di2/im omuM% c;/, el :i/e s4 /e Iac4 o :i3it4 7#iete/easc4 P A P N-am ,#e7tate% *#oIto/ P Dom/ul *#oIto/ ,4,u ,i/ ca7. J DaM I4c;/, toate socotelile% 3ise ,om/ul Lyo/s cu to/ ,e a#2ume/t% $ti=i Ioa#te 1i/e c4 :ia=a 7a#ticula#4 a #e2elui E,ua#, /u e tocmai... J *e-a Iost% a Iost% /u :4 mai le2a=i ,e t#ecut% #i7ost4 ,om/ul 6e/c.y. Eu ;l a,mi# ca om. M4 #o2% e si el u/ ti7 ca mi/e $i ca ,um/eata J ;i 7lace s4 se 7lim1e. Ti/e la 7a.a#ul lui cu 2#o2% si 7oate c-o Ii $i /i=el c#ai% si-i $i

s7o#tsma/. D4-o-/colo% oa#e /oi i#la/,e3ii /u 7utem Ii a,:e#sa#i loiali P J 0oate astea-s Ioa#te I#umoase% 3ise ,om/ul Lyo/s. DaM 2;/,i=i-:4 acuM si la ca3ul Pa#/ell. J Pe/t#u /umele lui Dum/e3euN exclam4 ,om/ul 6e/c.y. U/,e :e3i asem4/a#e ;/t#e astea ,ou4 ca3u#i P J O#eau s4 3ic% ;/ce#c4 s4 l4mu#easc4 ,om/ul Lyo/s% c4 a:em si /oi i,ealu#ile /oast#e. De ce am u#a /oi 1u/ :e/it u/ui om ca 4sta P Dum/ea:oast#4 c#e,e=i c4% ,u74 ce-a I4cut% Pa#/ell a# mai Ii acum omul 7ot#i:it ca s4 /e co/,uc4 P Qi-atu/ci% ,e ce-am Ii ;/24,uito#i cu E,ua#, al $a7telea P J A3i e a/i:e#sa#ea lui Pa#/ell% s7use ,om/ul OM*o//o#% s4 l4s4m 2;lcea:a. Acum% c4-i ,us ,i/t#e /oi% ;l #es-

U" 7ect4m cu to=ii J c.ia# $i co/se#:ato#ii J a,4u24% ;/to#c;/,u-se c4t#e ,om/ul *#oIto/. KPocNL Di/ sticla ,om/ului *#oIto/ 31u#ase ,o7ul 341a:/ic. Dom/ul *#oIto/ se #i,ic4 ,e 7e la,4 si se ,use s7#e so14. *;/, se ;/toa#se cu ca7tu#a lui% #osti cu 2las 2#a:E J Pa#ti,ul /ost#u ;l #es7ect4% 7e/t#u c4 a Iost u/ gentleman. J A$a e% *#oIto/N s7use ,om/ul 6e/c.y cu ;/Ioca#e. A Iost si/2u#ul 14#1at ca#e-a $tiut s4 ,omesticeasc4 me/aDe#ia. KJos% c;i/ilo#% cu 1otul 7e la1e% Da:#elo#NL A$a-i t#ata. 6aiM /4u/t#u% Joe N 6ai% :i/o-/coaMN st#i24% ,;/, cu oc.ii ,e ,om/ul 6y/es% ca#e sta-/ 7#a2. Dom/ul 6y/es i/t#4% cu 7as #a#. J Mai ,esc.i,e o sticl4 ,e 1e#e% JacRN ce#u ,om/ul 6e/c.y. Ia# am uitat c4 /-a:em ti#1u$o/N 6ai ,4 u/a M/coa% s-o 7u/ la Ioc N B4t#;/ul ;i ;/ti/se o sticl4% 7e ca#e ,om/ul 6e/c.y o a$e34 la c4l,u#4. J Qe3i% Joe% ;l ;m1ie ,om/ul OM*o//o# 7e ,om/ul 6y/es% tocmai :o#1eam ,e $eI. J Da% ,a N ;/t4#i ,om/ul 6e/c.y. Dom/ul 6y/es se a$e34 7e ma#2i/ea mesei% l;/24 ,om/ul Lyo/s% $i /u scoase o :o#14. J Uite u/uM% s7use ,om/ul 6e/c.y% ca#e /u s-a ,e3is ,e ,;/suM. Da% Dum/e3eu mi-i ma#to#% ce-i ,#e7t e ,#e7t% JoeN 0u% u/uM% Dum/e3eu mi-e ma#to#% ai =i/ut cu el 7;/-la u#m4% ca u/ om ,i/t#-o 1ucat4 N J A% Joe N i/te#:e/i 1#usc ,om/ul OM*o//o#. D4-/e c.estia aia 7e ca#e-ai sc#is-o% =ii mi/te P O ai la ti/e P J A$a% a$a N I4cu ,om/ul 6e/c.y. 6ai% I4-te-/coa cu ea. Ai au3it-o :#eo,at4% *#oIto/ P Ascult4 aiciE e o c.estie s7le/,i,4. J 6ai% st4#ui ,om/ul OM*o//o#. J D4-i ,#umul% Joe N U! Dom/ul 6y/es 74#ea s4 /u-$i ami/teasc4 ;/,at4 1ucata la ca#e se #eIe#eau% ,a# ,u74 ce #eIlect4 c;t:a tim7% 3iseE J A% aceea... Da... si2u#... s-a ;/:ec.it acuma. J 6ai% omule% 3iN ;l ;/,em/4 ,om/ul OM*o//o#. J (st% sst% I4cu ,om/ul 6e/c.y. 6ai% JoeN Dom/ul 6y/es mai $o:4i 7u=i/. A7oi% ;/ t4ce#ea ce se a$te#/ea% ;$i scoase 74l4#ia% o 7use 7e mas4 $i se #i,ic4 ;/ 7icioa#e. P4#ea s4 #e7ete ;/ 2;/,. Du74 o 7au34 cam lu/24% a/u/=4E Ja Boartea lui 1arnell 4 octombrie, (53( ;$i ,#ese ,e :#eo ,ou4 o#i 2lasul $i ;/ce7u s4 #eciteE + mort. Nencoronatul nostru rege!i mort Irlanda, ,ai, cu Gale si mhnire pttnge, C/ci zace mort acel, pe care numai banda crud/ ) ipocri:ilor de ast/zi l putu nftnge. 8ace r/pus de ceata las/ a cinilor C/rorafaim/ el le d/rui, din pulbere Pn/lflndu!i V N/deGdile Irlandei, s!ale Irlandei ,isuri $e ,esteGesc acum caflorile!n cociugu!J n palat, c/su:/ simpl/ ori bordei umil,

)zi fiec/rui irlandez de!amar ,enin I!e copleit/ inima J c/ dus e cel Ce ne!ar fi f/urit un alt destin. Ja sla,/ el ar fi adus Irlanda, JDe stea2ul :e#,e m;/,#u a# Ii Ilutu#at ta :tat J I/rba:ii ei de stat, si barzii, i otenii, I!arfi tiut toate popoarele depep/mnt. +l Jibertatea o ,isa (o, doar un ,is fii D" )prig lupfind a!l mplini,

3B naltul idol cnd atins era s/!l ,ad/, De ce!a iubit, Tr/darea!l desp/r:i. ;uine minilor mra,e, lae, Ce l!au lo,it pe Domnul lor, sau c!un s/rut, 9loatei de popi ser,ili si g/l/gioi ce niciodat/ Nu!l ndr/gir/, grabnic l!au ,indut. 1iar/!n ruine!n ,eci memoria )celor tic/loi ce!au ncercat $/ murd/reasc/ naltul nume al celui mndru, Care seme: din preaGma sa i!a aruncat. C/zu cum cad puternicii J 1n/ la urm/, $enin, ne!nfricosat, l!aflar/. $i moartea l!a al/turat acum, pe ,eci, +roilor Irlandei de!odinioar/. Nu!i stingheri:i odihna cu z,oan/ de glcea,/D 1anic el doarmeJnici!o umbr/ de chin uman 'ri sfnt/ r,n/ nu!l mai mboldete $pre!al n/l:/rii luminos liman. oia!i f/cur/ J i l!au nGosit J Dar ia aminte, Irlanda mea, spiritul lui Ca KeniWul din fl/c/ri, s!arputea $/ se ridice, la i,irea soarelui, n ziua cnd domni!,a Jibertatea, n sfrit. Ci!n acea zi, Irlanda, gndindpios la el, n cupa Iucuriei plin/, r/scump/rare n/l:a!,a DoaromhnireJamintirea acelui ce a fost 1amelJ Dom/ul 6y/es se a$e34 ia# la locul lui% 7e mas4. Du74 ce sI;#$ise ,e #ecitat% se l4s4 t4ce#e. U#m4 u/ #o7ot ,e a7lau3eH 14tu ,i/ 7alme c.ia# si ,om/ul Lyo/s. A7lau3ele co/ti/ua#4 c;t4:a :#eme. *;/, co/te/i#4% au,ito#ii 14u#4 ;/ t4ce#e ,i/ sticlele lo#. 3 KPocNL (4#ise $i ,o7ul ,i/ sticla ,om/ului 6y/es% ,a# ,om/ul 6y/es co/ti/ua s4 $a,4 7e ma#2i/ea mesei% cu Iata ;m1uDo#at4 $i cu ca7ul 2ol. P4#ea s4 /u Ii au3it i/:ita=ia.M J M4i Joe% omule N 3ise ,om/ul OM*o//o#% scot;/, 7u/2a ,e tutu/ si Ioi=a 7e/t#u =i24#i% ca s4-si ascu/,4 mai 1i/e emo=ia. J *e 3ici ,e asta% *#oIto/ P st#i24 ,om/ul 6e/c.y 5#umos% ai P *e 3ici P *#oIto/ 3ise c4 e#a o Ioa#te I#umoas4 1ucat4 lite#a#4.

3U <titlu>O MAM> Dom/ul 6olo.a/% sec#eta# a,Du/ct al (ociet4=ii +ire )bu, cut#eie#a Du1li/ul ,e a7#oa7e o lu/4% cu 1u3u/a#ele 7li/e ,e Ii=uici mu#,a#e% st#4,ui/,u-se s4 a#a/De3e se#ia ,e co/ce#te. E#a olo2 ,e-u/ 7icio# si ,e aceea amicii ;l 7o#eclise#4 <oppy <olohan(. Um1la I4#4 ;/ceta#e ,e colo 7;/4 colo% st4tea o#e ;/t#e2i 7e la col=u#i ,e st#a,4% ,iscut;/,% ;$i I4cea /oti=e% ,a# ;/ cele ,i/ u#m4 ,oam/a ?ea#/ey a Iost cea ca#e a a#a/Dat totul. Dom/i$oa#a De:li/ ,e:e/ise ,oam/a ?ea#/ey ,e /eca3. 5usese e,ucat4 la maici% ;/t#-u/ 7e/sio/ 7e/t#u Ietele ,i/ a#istoc#a=ie% $i acolo ;/:4=ase I#a/ce3a si mu3ica. 5ii/, clo#otic4 ,e Ielul ei $i #i2i,4 ;/ 7u#t4#i% /u 7#ea ;$i ,o1;/,ise 7#iete/i ;/ scoal4. *;/, aDu/se la :;#sta m4#iti$ului% Iu t#imis4 ;/ :i3it4 7#i/ /ume#oasele case u/,e c;/tatul ei la 7ia/ $i ma/ie#ele-i 7#e=ioase Iu#4 mult a,mi#ate. Qe,ea ;/c.is4 ;/ ce#cul 2lacial al ,es4:;#si#ilo# ei si a$te7ta u/ 7e=ito# ca#e s4 cute3e a- ;/I#u/ta% oIe#i/,u-i o existe/=4 st#4lucit4. Da# /u ;/t;l/ea ,ec;t ti/e#i comu/i% 7e ca#e /u ;i ;/cu#aDa% ;/ce#ca s4-$i ali/e ,o#i/=ele #oma/tice m;/c;/, ;/ sec#et ma#i ca/tit4=i ,e #a.at tu#cesc. 0otu$i% c;/, s-a a7#o7iat limita ,e :;#sta% ia# 7#iete/ii au ;/ce7ut s4-si ,ea ,#umul la 2u#4 ;/ 7#i:i/=a ei% i-a I4cut sa tac4 m4#it;/,u-se cu ,om/ul ?ea#/ey% ca#e =i/ea u/ ma2a3i/ ,e ;/c4l=4mi/te 7e O#mo/, Yuay. E#a cu mult mai ;/ :;#sta ,ec;t ,;/sa. *o/:e#sa=ia lui% Ioa#te se#ioas4% a:ea loc la #4stim7u#i% ;/ :olumi/oasa-i 1a#14 casta/ie. Du74 7#imul a/ ,e m4#iti$% ,oam/a ?ea#/ey ;$i ,4,u seama c4 u/ aseme/ea so= se :a ,o:e,i mai t#ai/ic ;/ 7u#ta#e ,ec;t u/ 7e#so/aD #oma/ticH totu$i% /u <Not4> . 6olo.a/ Qo/to#o2ul Fe/2l.G <S/ot4> 33 se le74,4 /icio,at4 ,e i,eile ei #oma/tice. Dom/ul ?ea#/ey e#a u/ om cum74tat% eco/om si cuce#/icH lua (I;/ta *umi/ec4tu#4 ;/ 7#ima 3i ,e :i/e#i a Iiec4#ei lu/i% u/eo#i ;m7#eu/4 cu ea% mai a,esea si/2u#. Ea #4mase /etul1u#at ,e e:la:ioas4 si-i Iu o 1u/4 so=ie. *;/, se aIlau la :#eo 7et#ece#e ;/t#-o cas4 st#4i/4% e#a ,estul ca ea s4 #i,ice c;t ,e u$o# ,i/ s7#;/ce/e% 7e/t#u ca el s4 se scoale $i s4-$i ia #4mas 1u/H ia# c;/, ;l /ec4Dea tu$ea% ea ;i 7u/ea la 7icioa#e 7ilota ,e 7uI si-i 7#e24tea u/ 7u/ci 3,#a:4/ cu #om. La #;/,ul lui% e#a u/ 74#i/te mo,elH ,e7u/ea ;/ Iiece s47t4m;/4 o mic4 sum4 la o societate ,e aDuto#% asi2u#;/,u-i Iiec4#eia ,i/t#e cele ,ou4 Iiice ale sale c;te o 3est#e ,e o sut4 ,e li#e% 7l4ti1il4 ;/ 3iua c;/, a:eau s4 ;m7li/easc4 ,ou43eci $i 7at#u ,e a/i. Pe Iiica mai ma#e% ?at.lee/% a ,at-o la u/ 7e/sio/ 1u/% la maici% u/,e a ;/:4=at I#a/ce3a $i mu3ica% ia# mai t;#3iu a ;/sc#is-o la co/se#:ato# $i a 7l4tit taxele. Qi ;/ Iieca#e a/% 7#i/ iulie% ,oam/a ?ea#/ey 24sea 7#ileDul s4-i s7u/4 c;te u/ei 7#iete/e E J (o=ul meu% ,#42u=ul ,e el% /e t#imite la (Re##ies 7e/t#u c;te:a s47t4m;/i. De /u e#a (Re##ies% e#a 6o-t. o#i @#eysto/es. *;/, ;/ce7u s4 se aIi#me mi$ca#ea &e/a$te#ii i#la/,e3e% ea .ot4#; s4 7u/4 ;/ :aloa#e /umele Iiicei $i a,use ;/ cas4

u/ 7#oIeso# ,e i#la/,e34. ?at.lee/ $i so#a ei t#imiteau 7#iete/ilo# c4#=i 7o$tale ilust#ate cu su1iect i#la/,e3% ia# 7#iete/ii le t#imiteau $i ei c4#=i 7o$tale ilust#ate cu su1iect i#la/,e3% ;/ a/umite ,umi/ici% c;/, ,om/ul ?ea#/ey me#2ea cu Iamilia la cate,#al4% se a,u/a ,u74 sluD14 u/ mic 2#u7% ;/ col=ul st#43ii *ate,#alei. *u to=ii e#au 7#iete/i ,e-ai Iamiliei ?ea#/ey J 7#iete/i mu3icali sau 7#iete/i /a=io/ali$ti J $i% ,u74 ce e7ui3au c#o/ica 1;#Ielo#% ;$i ,4,eau u/ul altuia m;/a% to=i ,eo,at4% I4c;/, .a3 ,e at;tea m;i/i ;/c#uci$ate% si-si luau #4mas 1u/ ;/ i#la/,e34. </ot4> . &eIe#i#e la sim1olica 7e#so/iIica#e a I#la/,eiE Uathleen 'P<oulihan. <S/ot4>

3W *u#;/,% /umele ,om/i$oa#ei ?at.lee/ ?ea#/ey ;/ce7u s4 Iie #ostit a,esea. Lumea s7u/ea c4 e#a Ioa#te 7#ice7ut4 la mu3ic4 $i Ioa#te ,#42u=4 ca Iat4 $i c4% ;/ 7lus% e#a $i o a,e7t4 a mi$c4#ii 7e/t#u #e/a$te#ea lim1ii. Pe ,oam/a ?ea#/ey% Ii#e$te% asta o mul=umea% ;/c;t /u Iu su#7#i/s4 c;/, ;/t#-o 3i :e/i la ea ,om/ul 6olo.a/ $i 7#o7use ca Iiica ei s4 Iie acom7a/iatoa#e ;/t#-o se#ie ,e 7at#u ma#i co/ce#te% 7e ca#e (ocietatea sa i/te/=io/a s4 le ,ea la A/cie/t *o/ce#t &oom. Doam/a ?ea#/ey ;l 7oIti ;/ salo/% ;l #u24 s4 ia loc $i scoase la i:eal4 ca#aIa ,e c#istal cu sherry si co$ule=ul ,e a#2i/t cu 1iscui=i. I/t#4 cu t#u7 $i suIlet ;/ am4/u/tele acestei i/i=iati:e% ,4,u 74#e#i 7#o $i co/t#aH $i ;/ cele ,i/ u#m4 Iu ela1o#at u/ co/t#act co/Io#m c4#uia ?at.lee/ u#ma s4 7#imeasc4 o7t 2ui/ee 7e/t#u se#:iciile sale ,e acom7a/iatoa#e la cele 7at#u ma#i co/ce#te. Dom/ul 6olo.a/ Iii/, /o:ice ;/t#-o mate#ie ,elicat4 ca aceea a stilului u/o# a/u/=u#i ,e s7ectacol $i a #;/,ui#ii 7u/ctelo# ,i/ 7#o2#am% ,oam/a ?ea#/ey ;i :e/i ;/ aDuto#. A:ea tact. Qtia ca#e ,i/t#e artiti t#e1uiau aIi$a=i cu maDuscule si ca#e cu lite#e mici. Qtia c4 7#imului te/o# /u i-a# 7l4cea s4 Ii2u#e3e ,u74 mome/tul :esel al ,om/ului Mea,e. Pe/t#u ca 7u1licul s4 /u se 7lictiseasc4 /ici o cli74% st#ecu#4 /ume#ele ;/,oiel/ice 7#i/t#e cele cu o 1i/e sta1ilit4 #e7uta=ie ,e c;/tece Ia:o#ite. Dom/ul 6olo.a/ :e/ea la ,;/sa ;/ Iieca#e 3i% ca s4-i cea#4 74#e#ea cu 7#i:i#e la c;te-u/ am4/u/t. Ea e#a me#eu la Iel ,e 7#iete/oas4% ;$i ,a cu 7l4ce#e sIatul $i o I4cea% ;/t#-a,e:4#% ;/ c.i7ul cel mai Ii#esc% ;m7i/se ca#aIa c4t#e ,;/sul% 3ic;/,E J O4 #o2% ,om/ule 6olo.a/% se#:i=i-:4 N Qi ;/ tim7 ce se se#:ea% 2a3,a ;i s7useE J (4 /-a:e=i /ici cea mai mic4 team4 N (4 /-a:e=i /ici o team4N <Not4> . Oec.ea Aul4 ,e *o/ce#te Fe/2l.G. <S/ot4> 39 0otul me#2ea Ioa#te I#umos. Doam/a ?ea#/ey cum74#4 la B#o-/ 0.omas o a,o#a1il4 $a#meu34 t#a/,aIi#ie% 7e/t#u a ;m7#os74ta co#saDul #oc.iei lui ?at.lee/. A costat-o o sum4 I#umu$ic4H ,a# s;/t oca3ii c;/, o oa#eca#e c.eltuial4 e ;/,#e7t4=it4. A luat :#eo ,u3i/4 ,e 1ilete ,e c;te ,oi $ili/2i 7e/t#u ultimul co/ce#t $i le-a t#imis acelo#a ,i/t#e 7#iete/i ,e ca#e /u e#a si2u#4 c4 a# Ii :e/it altmi/te#i. N-a uitat /imic $i% mul=umit4 ei% tot ce t#e1uia I4cut a Iost I4cut. *o/ce#tele u#mau s4 ai14 loc mie#cu#i% Doi% :i/e#i si s;m14t4. *;/, ,oam/a ?ea#/ey a sosit% mie#cu#i% cu Iiica ei% la A/cie/t *o/ce#t &oom% /-a Iost ;/c;/tat4 ,e ce-a :43ut. *;=i:a ti/e#i% cu i/si2/e ,e u/ al1ast#u-:iu 7#i/se la .ai/4% t#;/,4:eau 7#i/ :esti1ulH /ici u/ul /u 7u#ta costum ,e sea#4. 0#ecu 7e l;/24 ,;/$ii cu Iiic4-saH o 7#i:i#e a#u/cat4 #e7e,e 7#i/ u$a ,esc.is4 a .olului o l4mu#i asu7#a i/,ole/=ei u$ie#ilo#% ;/t;i se ;/t#e14 ,ac4 /u cum:a 2#e$ise o#a. Nu% e#a o7t I4#4 ,ou43eci. ;/ Ioaie#ul a#ti$tilo# ,i/,4#4tul sce/ei% Iu 7#e3e/tat4 ,om/ului 5it37at#icR% sec#eta#ul asocia=iei. E#a u/ om m4#u/t% cu o Ia=4 al14% i/ex7#esi:4% stu7i,4. Doam/a

?ea#/ey o1se#:4 c4-$i 7u#ta 74l4#ia moale% caIe/ie% Ioa#te ,e2aDat% 7e-o u#ec.e% si c4 :o#1ea cu acce/t t4#424/at. Ti/ea ;/ m;/4 u/ 7#o2#am si% c;t :o#1i cu ,;/sa% mestec4 u/ col= al 7#o2#amului 7;/4- I4cu te#ci. (e 74#ea c4 su7o#t4 cu u$u#i/=4 ,e3am42i#ile. Dom/ul 6olo.a/ se ;/Iii/=a ;/ Ioaie# la Iieca#e c;te:a mi/ute% ca s4 ,ea #a7o#tul situa=iei la casa ,e 1ilete. A#ti$tii :o#1eau ;/t#e ,;/$ii% /e#:o$i% a#u/cau la #4stim7u#i c;te-o 7#i:i#e ;/ o2li/,4% ;$i I4ceau sul caietele ,e mu3ic4 si ia# le ,esI4$u#au. *;/, se I4cu a7#oa7e o7t $i Dum4tate% 7u=i/ii oame/i ca#e se aIlau ;/ sal4 ;/ce7u#4 s4-$i ma/iIeste ,o#i/=a ,e a li se oIe#i o ,ist#ac=ie. Dom/ul 5it37at#icR i/t#4 ;/ ca1i/4% 3;m1i ;/ 2ol% 7#oste$te% si s7useE J Ei% ,oam/elo# si ,om/ilo#% 3ic c-a# Ii ca3ul s4 ,esc.i,em 1alul. Doam/a ?ea#/ey ;i #4s7l4ti sila1ele Ii/ale% Ioa#te t4#424/ate% a=i/ti/, asu7#4-i o #a7i,4 uit4tu#4 ;/c4#cat4

3A ,e ,is7#e= $i a7oi se a,#es4 Iiicei sale% 7e u/ to/ ;/cu#aDato#E J E$ti 2ata% ,#42u=4 P De cum a:u 7#ileDul% ;l c.em4 ,e-o 7a#te 7e ,om/ul 6olo.a/ si- #u24 s4-i s7u/4 ce ;/sem/a asta. Dom/ul 6olo.a/ /u $tia ce ;/sem/a asta. (7use c4 Iusese o 2#e$eal4 ,i/ 7a#tea comitetului s4 a#a/De3e 7at#u co/ce#teE 7at#u e#au 7#ea mult. J Qi a#ti$tiiN se i/,i2/4 ,oam/a ?ea#/ey. 5i#e$te% Iac tot ce 7ot% ,a# Ia7t e c4 /u-s 1u/i. Dom/ul 6olo.a/ a,mise c4 a#ti$tii /u e#au 1u/i% ,a# comitetul% 3ise el% .ot4#;se a l4sa 7#imele t#ei co/ce#te s4 ias4 cum s-o 7utea si s4 #e3e#:e /i:elul #i,icat 7e/t#u cel ,e s;m14t4 sea#a. Doam/a ?ea#/ey t4cu% ,a# 7e m4su#4 ce se 7e#i/,au 7e est#a,4 /ume#ele me,ioc#e% ia# 7u=i/ii s7ectato#i ,i/ sal4 se tot #4#eau% ;/ce7ea s4 #e2#ete c4 I4cuse c.eltuial4 ,e 1a/i $i e/e#2ie 7e/t#u u/ aseme/ea s7ectacol. Nu-i 7l4cea Ielui ;/ ca#e se ,esI4$u#au luc#u#ile si 3;m1etul 2ol al ,om/ului 5it37at#icR o i#ita. 0otu$i% /u s7use /imic si a$te7t4 s4 :a,4 cum se :a sI;#si. *o/ce#tul ex7i#4 cu 7u=i/ ;/ai/te ,e o#a 3ece $i toat4 lumea se 2#41i s4 7lece. *o/ce#tul ,e Doi sea#a a:u u/ 7u1lic mai /ume#os% ,a# ,oam/a ?ea#/ey :43u ;/,at4 c4 1iletele ,e Ia:oa#e um7luse#4 sala. Pu1licul se 7u#ta I4#4 /ici o De/4% ,e 7a#c4 a# Ii asistat la o sim7l4 #e7eti=ie ;/ costume. Dom/ul 5it37at#icR 74#ea s4 se amu3eH e#a cu ,es4:;#$i#e i/co/$tie/t c4 ,oam/a ?ea#/ey lua /ot4 cu m;/ie ,e co/,uita lui. (t4tea ;/ ma#2i/ea co#ti/ei% sco=;/, la #4stim7u#i ca7ul si sc.im1;/, #;sete cu ,oi 7#iete/i ai s4i ca#e $e,eau ;/ col= la 1alco/% ;/ cu#sul se#ii% ,oam/a ?ea#/ey aIl4 c4 s7ectacolul ,e :i/e#i u#ma s4 Iie a1a/,o/at $i c4% ;/ sc.im1% comitetul a:ea ,e 2;/, s4 Iac4 7e ,#acuM ;/ 7at#u ca s4 asi2u#e o sal4 7li/4 oc.i 7e/t#u s;m14t4 sea#a. *;/, au3i asta% se ,use s4- caute 7e ,om/ul 6olo.a/. ;l 7#i/se siimo1ili3a 7e c;/, ale#2a sc.io74t;/, s4 ,uc4 u/ 7a.a# cu limo/a,a u/ei ,om/i$oa#eH ;l ;/t#e14 ,ac4 e#a a,e:4#at. Da% e#a a,e:4#at. 37 J Da# 1i/e;/=eles c4 asta /u sc.im14 co/t#actul% s7use ea. *o/t#actul s-a ;/c.eiat 7e/t#u 7at#u co/ce#te. Dom/ul 6olo.a/ 74#ea 2#41itH a sI4tuit-o s4 ,iscute cu ,om/ul 5it37at#icR. Doam/a ?ea#/ey ;/ce7u acum s4 se ala#me3e% ;l c.em4 ,e-o 7a#te 7e ,om/ul 5it37at#icR% ,e u/,e st4tea% l;/24 co#ti/4% si ;i s7use c4 Iiica ei sem/ase 7e/t#u 7at#u co/ce#te si% 1i/e;/=eles% co/Io#m co/t#actului% se cu:e/ea s4 7#imeasc4 suma sta1ilit4 i/i=ial% i/,iIe#e/t ,ac4 asocia=ia ,4,ea sau /u cele 7at#u co/ce#te. Dom/ul 5it37at#icR% ca#e 7#ice7u 2#eu ,es7#e ce e#a :o#1a% 74#ea a /u Ii ;/ sta#e s4 #e3ol:e ,iIicultatea si s7use c4 :a su7u/e 7#o1lema comitetului. Doam/ei ?ea#/ey ;/ce7u s4-i 7;l7;ie m;/ia ;/ o1#aDiH se st47;/ea ,i/ #4s7ute#i s4 /u- maimu=4#easc4E J Qi ci/e e% m4 #o2% acest Kco-mi-teetL P Qtia ;/s4 c4 o ,oam/4 /u se 7oa#t4 a$a. 04cu. Oi/e#i ,is-,e-,imi/ea=4 Iu#4 t#imi$i 7e st#43ile 7#i/ci7ale ale Du1li/ului 14ie=a$i cu tea/cu#i ,e 7#o2#ame. A/u/=u#i s7eciale a74#u#4 ;/ toate 2a3etele% ami/ti/, 7u1licului iu1ito# ,e mu3ic4 ce 7l4ce#e i se

#e3e#:a 7e/t#u sea#a u#m4toa#e. Doam/a ?ea#/ey se mai li/i$ti ;/t#uc;t:a% socoti totu$i c4 e#a 1i/e s4-si 7u/4 la cu#e/t so=ul cu teme#ile ei. (o=ul o ascult4 cu lua#e-ami/te $i s7use c4 7oate a# Ii 1i/e s-o ;/to:4#4$easc4 s;m14t4. Ea ;/cu:ii/=4% ;$i #es7ecta 14#1atul ;/ acela$i Iel cum #es7ecta 7o$ta ce/t#al4% ca 7e u/ luc#u :ast% si2u# $i sta1ilH $i cu toate c4-i $tia /um4#ul #e,us ,e tale/te%S;i 7#e=uia :aloMa#ea a1st#act4 ,e 14#1at. E#a 1ucu#oas4 c4-i 7#o7usese s-o ;/so=easc4% ;$i #e:i3ui ia# 7la/u#ile. (ea#a co/ce#tului cel ma#e sosi. uoam/a ?ea#/ey% ;m7#eu/4 cu so=ul $i Iiica sosi#4 la A/cie/t *o/ce#t &oom cu t#ei sIe#tu#i ,e ceas ;/ai/te ,e o#a la ca#e u#ma s4 ;/cea74 s7ectacolul. Di/ /eIe#ici#e% e#a o sea#4 7loioas4. Doam/a ?ea#/ey ;/c#e,i/=a so=ului ;m1#4c4mi/tea $i caietele ,e mu3ic4 ale ,om/i$oa#ei si cut#eie#4 toat4 cl4,i#ea% uit;/,u-se ,u74 ,om/ul 6olo.a/ o#i ,om/ul Pit37at#icR. Nu 7utu 24si 7e /ici u/ul ,i/t#e ei. ;i ;/t#e14 Pe u$ie#i ,ac4 se aIla ;/ sal4 :#eu/ mem1#u al comitetului

3" $i cu ma#e 2#eutate u/ u$ie# ;i a,use o Iemeie m4#u/t4 cu /umele ,e ,om/i$oa#a Bei#/e. Doam/a ?ea#/ey o l4mu#i c4 :oia s4 ai14 o ;/t#e:e,e#e cu u/ul ,i/t#e sec#eta#i. Dom/i$oa#a Bei#/e s7use c4-i a$te7ta ,i/ cli74 ;/ cli74 si ;/t#e14 ,ac4 7e#so/al 7utea s4-i Iie ,e Iolos cu ce:a. Doam/a ?ea#/ey 7#i:i ce#cet4to# Ia=a 14t#;/icioas4 ca#e se ;/co#,ase ;/t#-o ex7#esie ,e ;/c#e,e#e $i e/tu3iasm% $i #4s7u/seE J Nu% mul=umescN M4#u/=ica /4,4D,uia c4 :o# a:ea o sal4 7li/4. P#i:i 7e Ie#east#4 cum c4,ea 7loaia% 7;/4 ce t#iste=ea st#43ii ume,e $te#se ,e 7e c.i7ul ei ;/co#,at toat4 ;/c#e,e#ea si tot e/tu3iasmul. A7oi scoase u/ u$o# oItat si 3iseE J De N Dum/e3eu /i-e ma#to# c4 am I4cut tot ce s-a 7ututN Doam/a ?ea#/ey t#e1ui s4 se ;/a7oie3e ;/ Ioaie#ul a#ti$tilo#. A#ti$tii soseau. Oe/ise#4 7;/4 acum 1asul si te/o#ul al ,oilea. Basul% ,om/ul Du22a/% e#a u/ t;/4# 3:elt% cu o musta=4 oac.e$4% #a#4. *a 14iat Ioa#te t;/4#% emisese /ote 7#elu/2ite ,e 1as ;/ .olul so/o# u/,e sluDea taic4-s4u ca u$ie# la u/ 1i#ou ,i/ ce/t#ul o#a$ului. De la aceast4 sta#e umil4 se ;/4l=ase 7;/4 la aceea ,e a#tist ,e 7#ima m;/4. A74#use si la o7e#4% ;/t#-o sea#4 c;/, se ;m1ol/4:ise u/ c;/t4#e=% 7#eluase el #olul #e2elui ,i/ o7e#a Bontana, la Yuee/Ms 0.eat#e. ;$i c;/t4 #olul cu mult4 sim=i#e si am7loa#e $i Iu ;/t;m7i/at c4l,u#os ,e 2ale#ieH ,a#% ,i/ /eIe#ici#e% $ti#1i 1u/a im7#esie ce-o I4cuse ste#2;/,u-si ,e :#eo ,ou4 o#i /asul cu m;/a ;/m4/usat4 J ,i/ ,ist#ac=ie. E#a mo,est $i :o#1ea 7u=i/% ;/cu:ii/=a ce i se s7u/ea cu EBF!Qin at;t ,e sIioase% ;/c;t ;/cu:ii/=a#ea t#ecea /eo1se#:at4 J si /icio,at4 /u 1ea altce:a ,ec;t la7te% ca s4 /u-$i st#ice 2lasul. Dom/ul Bell% te/o#ul al ,oilea% e#a u/ omule= ca#e ;/ Iiece a/ co/cu#a la 7#emiile co/cu#sului Keis Ceoil. La a 7at#a ;/ce#ca#e i se aco#,ase o me,alie ,e 1#o/3. E#a ext#em ,e /e#:os si ext#em ,e 2elos 7e al=i te/o#i $i-si aco7e#ea 2elo3ia 7li/4 ,e /e#:o3itate cu ,emo/st#a=ii clocotitoa#e ,e 7#iete/ie% ;/ce#ca s4 co/:i/24 3! 7e toat4 lumea ce 7acoste e#a 7e/t#u el u/ co/ce#t% ;/,at4 ce- :43u 7e ,om/ul Du22a/% se ,use $i- ;/t#e14E J (i ,um/eata ai 7icat ;/ 1eleaua asta P J I.;% I4cu ,om/ul Du22a/. Dom/ul Bell #;se% ;/ti/3;/, 1#a=ul c4t#e to:a#4$ul s4u ,e suIe#i/=4 $i 3iseE J (4 /e ,4m m;/aN Doam/a ?ea#/ey t#ecu 7e l;/24 ace$ti ,oi ti/e#i si se ;/,#e7t4 s7#e ma#2i/ea co#ti/ei ca s4 7#i:easc4 ;/ sal4. Locu#ile se com7letau #e7e,e si 7#i/t#e s7ectato#i ci#cula o la#m4 7l4cut4. (e ;/a7oie $i-i :o#1i so=ului ei ;/t#e 7at#u oc.i. (u1iectul co/:o#1i#ii e#a% e:i,e/t% ?at.lee/H am;/,oi a#u/cau ,es 7#i:i#i c4t#e Iat4% ca#e sta ,e :o#14 cu o 7#iete/4 /a=io/alist4% ,om/i$oa#a 6ealy% me33o-so7#a/4. O si/2u#atic4 Iemeie /ecu/oscut4% cu Ia=a 7ali,4% t#ecu 7#i/ ;/c47e#e. 5emeile u#m4#i#4 cu oc.i a2e#i #oc.ia :e$te,4% al1ast#4% ;/ti/s4 7e t#u7ul sla1. *i/e:a s7use c4 e#a Ma,am @ly//% so7#a/a. J M4 ;/t#e1 ,e u/,e au scos-o N ;i s7use ?at.lee/ ,om/i$oa#ei 6ealy. (;/t si2u#4 c4 /-am au3it /icio,at4 ,e

eaN Dom/i$oa#a 6ealy /u se 7utu a1=i/e s4 /u 3;m1easc4. 0ocmai atu/ci i/t#4 ;/ Ioaie#% sc.io74t;/,% ,om/ul 6olo.a/ si cele ,ou4 ti/e#e ;l ;/t#e1a#4 ci/e e#a Iemeia /ecu/oscut4. Dom/ul 6olo.a/ s7use c4 e#a Ma,am @ly//% ,i/ Lo/,#a. Ma,am @ly// ;$i alese u/ loc ;/ 7icioa#e ;/t#-u/ col= al ;/c47e#ii% =i/;/,M=ea74/ ;/ Ia=4-i u/ caiet ,e mu3ic4 I4cut sul si sc.im1;/,u-si ;/ #4stim7u#i ,i#ec=ia 7#i:i#ii Iixe si s7e#iate. Um1#a ;i oc#otea acum #oc.ia :e$te,4% ;/ sc.im1 ;i c4,ea #431u/4toa#e asu7#a micii sco1itu#i ,e ,easu7#a cla:iculei. La#ma ,i/ sal4 ;/ce7ea s4 se au,4 mai ta#e. P#imul te/o# $i 1a#ito/ul sosi#4 ;m7#eu/4. E#au am;/,oi 1i/e ;m1#4ca=i% :i2u#o$i $i mul=umi=iH 7a#c4 a,usese#4 ;/ ;/c47e#e u/ suIlu ,e o7ule/=4. Doam/a ?ea#/ey o ,use 7e Iiic4-sa l;/24 ei si le :o#1i 7#iete/os. Do#ea s4 Iie ;/ te#me/i 1u/i cu ,;/sii% ,a# 7e c;/, se st#4,uia s4 Iie 7oliticoas4% ;l u#m4#ea ,i/ oc.i 7e ,om/ul 6olo.a/ cum um1la $o/t;c-$o/t;c 7#i/ o,aie%

WB a14t;/,u-se 1a ;/t#-o 7a#te% 1a ;/t#-alta. De ;/,at4 ce 7utu% se scu34 $i ie$i ,u74 el. J Dom/ule 6olo.a/% :#eau s4 :4 :o#1esc o cli74% ;i 3ise. Me#se#4 7;/4 ;/t#-o 7a#te mai Ie#it4 a co#i,o#ului. Doam/a ?ea#/ey ;l ;/t#e14 c;/, a:ea s4 Iie 7l4tit4 Iiica ei. Dom/ul 6olo.a/ #4s7u/se c4 aceast4 c.estiu/e i/t#a ;/ at#i1u=iile ,om/ului 5it37at#icR. Doam/a ?ea#/ey s7use c4 ,;/sa /u $tia /imic ,e ,om/ul 5it37at#icR. 5iica ei isc4lise u/ co/t#act ca#e 7#e:e,ea 7lata a o7t 2ui/ee si :a t#e1ui s4 le 7#imeasc4. Dom/ul 6olo.a/ s7use c4 asta /u e#a t#ea1a lui. J *um /u e t#ea1a ,um/ea:oast#4 P ;/t#e14 ,oam/a ?ea#/ey. Nu i-a=i a,us c.ia# ,um/ea:oast#4 co/t#actul P ;/ tot ca3ul% ,ac4 /u e t#ea1a ,um/ea:oast#4% e t#ea1a mea% si m4 :oi ocu7a ,e ea. J A=i Iace mai 1i/e s4 :o#1i=i ,es7#e asta cu ,om/ul 5it37at#icR% 3ise acce/tuat ,om/ul 6olo.a/. J Eu /u $tiu /imic ,e ,om/ul 5it37at#icR% #e7et4 ,oam/a ?ea#/ey. Eu am u/ co/t#act $i :oi :e2.ea s4 Iie #es7ectat. *;/, se ;/a7oie ;/ Ioaie#% i se #o$ise#4 u$o# o1#aDii% ;/ ;/c47e#e e#a a/ima=ie. Doi 14#1a=i% ca#e /u-$i scosese#4 7altoa/ele% st4teau ;/ Ia=a so1ei si t4iI4suiau Iamilia# cu ,om/i$oa#a 6ealy $i cu 1a#ito/ul. E#au 2a3eta#ul ,e la Kreeman si ,om/ul OMMa,,e/ Bu#Re. *el ,e la Kreeman i/t#ase ca s4 a/u/=e c4 /u 7oate #4m;/e la co/ce#t% Iii/,c4 t#e1uia s4 a,uc4 o ,a#e ,e seam4 ,e la co/Ie#i/=a 7e ca#e o =i/ea u/ 7#eot ame#ica/ la Ma/sio/ 6ouse . (7u/ea c4 s4 i se lase ,a#ea ,e seam4 ,es7#e co/ce#t la #e,ac=ia 2a3etei $i :a a:ea el 2#iD4 s4 a7a#4. E#a u/ 14#1at cu 74# c4#u/t% cu o :oce ce se :oia co/:i/24toa#e $i ma/ie#e ;/2#iDite. Ti/ea ;/ m;/4 o =i2a#4 ,e Ioi sti/s4 $i ;/ 7#eaDm4-i 7lutea o a#om4 ,e t#a1uc. Nu i/te/=io/ase s4 #4m;/< c;tu$i ,e 7u=i/ J ,eoa#ece co/ce#tele si a#ti$tii ;l 7licti<Not4> . Palatul Mu/ici7al Fe/2l.G. <S/ot4> W seau J ,a# acum 341o:ea% #e3emat ,e etaDe#a c4mi/ului. Dom/i$oa#a 6ealy st4tea ;/ Ia=a lui :o#1i/, $i #;3;/,. Omul e#a ,estul ,e :;#st/ic ca s4 14/uiasc4 moti:ul ate/=iei ,e ca#e se 1ucu#a $i ,estul ,e t;/4# suIlete$te ca s4 7#oIite ,e cli74. *4l,u#a% mi#easma $i culoa#ea t#u7ului ei ;i st;#/eau 7l4cut sim=u#ile. E#a co/$tie/t ;/t#-u/ mo, a2#ea1il c4 s;/ul ce- :e,ea ;/:ol1u#;/,u-se $i #et#42;/,use molcom su1 oc.ii lui% 7e/t#u el se ;/:ol1u#a $i se #et#42ea ;/ acele cli7e% c4 #;sul si mi#easma $i oc.ea,ele e#au t#i1utul 7l4tit a/ume lui. *;/, /u mai 7utu sta% ;$i lu4 cu #e2#et #4mas 1u/ ,e la ea. J OMMa,,e/ Bu#Re :a sc#ie /oti=a $i eu o s4 am 2#iD4 s4 a7a#4% ;i ex7lic4 el ,om/ului 6olo.a/. J O4 mul=umesc Ioa#te mult% ,om/ule 6e/,#icR% s7use ,om/ul 6olo.a/. Qtiu c-o s4 a:e=i 2#iD4 s4 a7a#4. Da# /u :#e=i s4 1e=i u/ st#o7 ;/ai/te ,e 7leca#e P J M4 #o2% I4cu ,om/ul 6e/,#icR. *ei ,oi 14#1a=i st#414tu#4 c;te:a co#i,oa#e ;/to#toc.eate $i sui/, o sca#4 ;/tu/ecoas4% aDu/se#4 la o came#4 ,os/ic4% u/,e u/ u$ie# ,estu7a sticle 7e/t#u c;=i:a

2e/tleme/i. P#i/t#e ace$tia se 24sea $i ,om/ul OMMa,,e/ Bu#Re% ca#e% ,i/ i/sti/ct% ,esco7e#ise came#a. E#a u/ om sua:% ,e o a/umit4 :;#st4% si ca#e% c;/, sta locului% ;$i ec.ili1#a t#u7ul im7o3a/t s7#iDi/i/,u-se ;/t#-o um1#el4 ma#e ,e m4tase. @#a/,iloc:e/tul s4u /ume a7usea/ e#a um1#ela mo#al4 cu s7#iDi/ul c4#eia ;$i ec.ili1#a 2i/2a$a 7#o1lem4 a Ii/a/=elo#. (e 1ucu#a ,e #es7ect ;/ ce#cu#i Ioa#te la#2i. Pe c;/, ,om/ul 6olo.a/ se ;/t#e=i/ea cu 2a3eta#ul ,e la Kreeman, ,oam/a ?ea#/ey ;i :o#1ea so=ului ei cu at;ta ;/suIle=i#e% ;/c;t el t#e1ui s-o #oa2e s4 :o#1easc4 mai ;/cet. *o/:e#sa=ia celo#lal=i ca#e se aIlau ;/ Ioaie# ,e:e/ise cam ;/co#,at4. Dom/ul Bell% 7#imul /um4# al 7#o2#amului% sta 7#e24tit% cu sulul ,e /ote ;/ m;/4% ,a# acom7a/iatoa#ea /u ,4,ea /ici u/ sem/. E:i,e/t% ce:a e#a ;/ /e#e2ul4. Dom/ul ?ea#/ey 7#i:ea =i/t4 ;/ai/tea sa% /ete3i/,u-$i 1a#1a% ;/ tim7 ce ,oam/a ?ea#/ey ;i :o#1ea la u#ec.e lui ?at.lee/% cu o emIa34 ;/41u$it4. Di/ sal4 :e/eau 32omote ;m1ietoa#e% a7lau3e $i t#o74ieli. P#imul te/o#% 1a#i-

WU to/ul $i ,om/i$oa#a 6ealy st4teau ;/ 2#u7% a$te7t;/, li/i$ti=i% ,a# /e#:ii ,om/ului Bell e#au Ioa#te ;/co#,a=i% c4ci se temea ca 7u1licul s4 /u c#ea,4 c4 ;/t;#3iase. Dom/ul] 6olo.a/ $i ,om/ul OMMa,,e/ Bu#Re i/t#a#4 ;/ came#4% ;/t#-o cli74% ,om/ul 6olo.a/ ;/=elese t4ce#ea. 0#ecu s7#e ,oam/a ?ea#/ey si-i :o#1i% cu se#io3itate% ;/ acest tim7 la#ma ,i/ sal4 s7o#ea. Dom/ul 6olo.a/ se ;/ci/sese la Ia=4 si se e/e#:ase. Oo#1ea a/imat. Da# ,oam/a ?ea#/ey #e7eta t4ios% la #4stim7u#iE J Nu se ,uce. 0#e1uie s4 7#imeasc4 cele o7t 2ui/ee. Dom/ul 6olo.a/ I4cea ,is7e#at sem/ c4t#e sal4% u/,e 7u1licul 14tea ,i/ 7alme $i t#o74ia ,i/ 7icioa#e. (e a,#es4 ,om/ului ?ea#/ey $i lui Rat.lee/. Da# ,om/ul ?ea#/ey co/ti/ua s4-si /ete3easc4 1a#1a si ?at.lee/ 7#i:ea ;/ 7o,ele% misc;/, ,i/ :;#Iul 7a/toIului /ou J /u e#a :i/a ei. Doam/a ?ea#/ey #e7etaE J Nu se ,uce% ,ac4 /u i se ,au 1a/ii cu:e/i=i. Du74 u/ sc.im1 #e7e3it ,e cu:i/te% ,om/ul 6olo.a/ ie$i $o/t;c ;/ ma#e 2#a14% ;/ came#4 ,om/ea t4ce#e. *;/, te/siu/ea ,e:e/i 7e/i1il4% ,om/i$oa#a 6ealy se a,#es4 1a#ito/uluiE J A=i :43ut-o s47t4m;/a asta 7e ,oam/a Pat *am71ell P Ba#ito/ul /u o :43use% ,a# au3ise c4 e#a Ioa#te 1i/e. *o/:e#sa=ia se o7#i aici. P#imul te/o#% a7lec;/,u-si I#u/tea% ;/ce7u s4 /ume#e i/elele la/=ului ,e au# ce se #4sI4=a 7e :esta saH 3;m1ea si I#e,o/a /ote la ;/t;m7la#e% 7e/t#u a stu,ia eIectul asu7#a si/usului I#o/tal. Di/ c;/, ;/ c;/,% Iieca#e ;$i a#u/ca oc.ii s7#e ,oam/a ?ea#/ey. V2omotele ,i/ sala ,e co/ce#t c#escuse#4 7;/4 la o a,e:4#at4 .4#m4laie c;/, /4:4li ;/ o,aie ,om/ul 5it37at#icR% u#mat ,e ,om/ul 6olo.a/ ca#e 2;I;ia. B4t4ile ,i/ 7alme si t#o74ielile ,i/ sal4 e#au 7u/ctate ,e Iluie#4tu#i. Dom/ul 5it37at#icR =i/ea ;/ m;/4 c;te:a 1a/c/ote% ;i /um4#4 ,oam/ei ?ea#/ey 7at#u 1a/c/ote ;/ m;/4 $i-i s7use c-a:ea s4 7#imeasc4 cealalt4 Dum4tate la 7au34. Doam/a ?ea#/ey #e7lic4E J Li7sesc 7at#u $ili/2i. W3 Da# ?at.lee/% a,u/;/,u-$i 7oala #oc.iei lu/2i% i se a,#es4 7#imului /um4#% ,om/ului Bell% ca#e t#emu#a ca o I#u/34. J (4 me#2em% ,om/ule Bell. *mt4#e=ul si acom7a/iatoa#ea ie$i#4 ;m7#eu/4. La#ma ,i/ sal4 se sti/se. Du74 o 7au34 ,e c;te:a secu/,e% se au3i 7ia/ul. P#ima 7a#te a co/ce#tului a:u ma#e succes% aIa#4 ,e /um4#ul lui Ma,am @ly//. Biata Iemeie c;/t4 Uillamey cu o :oce s7ect#al4% 2;tuit4% si cu toate ma/ie#ismele ,esuete ,e i/to/a#e $i ,e ,ic=iu/e ca#e c#e,ea ea c4 s7o#eau ele2a/=a c;/tatului. A#4taM,e 7a#c4 a# Ii Iost ,e32#o7at4 ,i/t#-o 2a#,e#o14 :ec.e ,e teat#u si cei ,e la locu#ile ieIti/e I4ceau ma#e .a3 ,e /otele eiM ;/alte ca#e sem4/au a :aiete% ;/ sc.im1% 7#imul te/o# si me33oso7#a/a #ecolta#4 a7lau3e Iu#tu/oase. ?at.lee/ c;/t4 o suit4 ,e melo,ii i#la/,e3e% ca#e Iu 2e/e#os a7lau,at4. P#ima 7a#te se ;/c.eie cu o mi$c4toa#e #ecita#e 7at#iotic4% ,e1itat4 ,e o t;/4#4 ca#e o1i$/uia s4 a#a/De3e s7ectacole ,e amato#i. 5u a7lau,at4 ,u74 me#it si c;/, te#mi/4% oame/ii ie$i#4 ;/ .ol% ;/

7au34% satisI4cu=i. ;/ tot acest #4stim7 Ioaie#ul e#a tul1u#at ca u/ :ies7a#% ;/t#-u/ col= se 24seau ,om/ul 6olo.a/% ,om/ul 5it37at#icR% ,om/i$oa#a Bei#/e% ,oi ,i/t#e u$ie#i% 1a#ito/ul% 1asul $i ,om/ul OMMa,,e/ Bu#Re. Dom/ul OMMa,,e/ Bu#Re aIi#ma c4 Iusese cea mai sca/,aloas4 ex.i1i=ie ce i-a Iost ,at s4 :a,4. Du74 u/a ca asta% ca#ie#a mu3ical4 a ,om/i$oa#ei ?at.lee/ ?ea#/ey se sI;#sise la Du1li/. Ba#ito/ul Iu ;/t#e1at ce 2;/,e$te ,es7#e 7u#ta#ea ,oam/ei ?ea#/ey. El 7#eIe#a s4 /u s7u/4 /imic. I se 7l4tise ce i se ,ato#a si ,o#ea s4 t#4iasc4 ;/ 7ace cu oame/ii. 0otu$i% aIi#m4 c4 ,oam/a ?ea#/ey a# Ii 7utut s4 ai14 oa#eca#e co/si,e#a=ie Ia=4 ,e a#ti$ti. U$ie#ii si sec#eta#ii ,iscutau ;/Iie#1;/ta=i ,es7#e ce a# t#e1ui I4cut c;/, :a :e/i 7au3a. J (;/t ,e 74#e#ea ,om/i$oa#ei Bei#/e% ,ecla#4 ,om/ul OMMa,,e/ Bu#Re. Nu-i mai 7l4ti=i /imicN ;/ alt col= al ;/c47e#ii se aIlau ,oam/a ?ea#/ey si so=ul ei% ,om/ul Bell% ,om/i$oa#a 6ealy $i t;/4#a ca#e

WW u#ma s4 #ecite 1ucata 7at#iotic4. Doam/a ?ea#/ey s7u/ea c4 a Iost t#atat4 ,e c4t#e comitet ;/t#-u/ mo, sca/,alos. Ea% u/a% /u c#u=ase /ici oste/eal4% /ici c.eltuial4 si iat4 cum e#a #4s7l4tit4. D;/sii c#e,eau c4% a:;/, ,e-a Iace cu o Ieti$ca/4% 7uteau Ioa#te 1i/e s-o calce ;/ 7icioa#e. Da# a#e s4 le a#ate ea c4 se ;/$elau. (4 Ii Iost :o#1a ,e-u/ 14#1at% /-a# Ii ;/,#43/it s4 se 7oa#te a$a. Ea ;/s4 a#e s4 :e2.e3e ca Iiic4-sa s4-si o1=i/4 ,#e7tu#ileH ,e ea /-a#e s4-$i 1at4 Doc /ime/i. Dac4 /u i-o# 7l4ti 7;/4 la ultimul 1a/% a#e s4 au,4 tot Du1li/ul ,e c.estia asta. 5i#e$te c4-i 74#ea #4u 7e/t#u a#ti$ti. Da# ce altce:a 7utea Iece P (e a,#es4 cu aceast4 ;/t#e1a#e 7#imului te/o#% ca#e-i #4s7u/se c4 $i el 2;/,ea c4 /-a Iost 1i/e t#atat4. A7oi a7el4 la 74#e#ea ,om/i$oa#ei 6ealy. Dom/i$oa#a 6ealy a# Ii 7#eIe#at s4 se al4tu#e celuilalt 2#u7% ,a# ;i e#a 7e/i1il s-o Iac4% Iii/, u/a ,i/t#e 1u/ele 7#iete/e ale lui ?at.lee/% ;/ Iamilia c4#eia Iusese a,eseo#i i/:itat4. De ;/,at4 ce se te#mi/4 7a#tea ;/t;i% ,om/ul 5it37at#icR si ,om/ul 6olo.a/ se ,use#4 la ,oam/a ?ea#/ey si-i s7use#4 c4 #estul ,e 7at#u 2ui/ee i se :o# 7l4ti ,u74 a,u/a#ea ,e ma#=ea :iitoa#e a comitetului $i c4% ;/ ca3ul c;/, Iiica ei /u :a c;/ta $i ;/ 7a#tea a ,oua% comitetul :a co/si,e#a co/t#actul #e3iliat si /u :a mai 7l4ti /imic. J Eu /-am :43ut /ici u/ comitet% #4s7u/se ,oam/a ?ea#/ey% m;/ioas4. 5iic4-mea a#e u/ co/t#act. O#i i se /um4#4 acum ;/ m;/4 7at#u li#e $i o7t $ili/2i% o#i /u mai 7u/e 7icio#ul 7e est#a,a asta. J M4 uimi=i% ,oam/4 ?ea#/ey% s7use ,om/ul 6olo.a/. Nicio,at4 /-as Ii c#e3ut c4 :4 :e=i 7u#ta astIel cu /oi. J Qi ,um/ea:oast#4 cum :-a=i 7u#tat cu mi/e P ;/t#e14 ,oam/a ?ea#/ey. 0oat4 Ia=a ;i ,o2o#ea ,e m;/ie $i 7a#c4 e#a 2ata s4 se /47usteasc4 asu7#a cui:a. J Eu ;mi ce# ,#e7tu#ileN st#i2a. J A=i Ii 7utut s4 ,o:e,i=i ce:a mai mult 1u/-sim=. s7use ,om/ul 6olo.a/. J Nu 34u P... Qi eu% ,ac4 :4 ;/t#e1 c;/, a:e=i ,e 2;/, s4-i 7l4ti=i Iiicei mele% ,um/ea:oast#4 /u 7ute=i s4-mi W9 #4s7u/,e=i cu:ii/cios P D4,u ca7ul 7e s7ate $i #osti cu 2las t#uIa$E K0#e1uie s4 :o#1i=i cu sec#eta#ul... Nu e t#ea1a mea... Eu s;/t u/ ti7 2#o3a:L J si a$a si 7e ,i/colo% tocatoca-:o#1e-/-:;/t. J Am c#e3ut c4 s;/te=i o ,oam/4% s7use ,om/ul 6olo.a/% ,es7#i/3;/,u-se 1#usc ,e l;/24 ea. Du74 asta% 7u#ta#ea ,oam/ei ?ea#/ey Iu co/,am/at4 u/a/imH toat4 lumea a7#o1a .ot4#;#ea comitetului. Ea st4tea l;/24 u$4% #4:4$it4 ,e Iu#ie% ,iscut;/, cu 14#1atu-s4u $i cu Iiic4-sa si 2esticul;/,. A$te7t4 7;/4 sosi mome/tul s4 ;/cea74 7a#tea a ,oua% ;/ /4,eD,ea c4 sec#eta#ii :o# #e;/ce7e t#atati:ele. Da# ,om/i$oa#a 6ealy a:usese ,#424l4$e/ia s4 co/simt4 a acom7a/ia u/ /um4#-,ou4. Doam/a ?ea#/ey t#e1ui s4 se ,ea la o 7a#te% ca s4 7oat4 t#ece s7#e est#a,4 1a#ito/ul si acom7a/iatoa#ea. &4mase o cli74 locului% ;/c#eme/it4 $i Iu#ioas4% ia# c;/, 7#imele /ote ale c;/tecului ;i ati/se#4 u#ec.ea% ;/$Iac4 ma/toul Iiic4-sii si se a,#es4 so=uluiE J A,u o t#4su#4 N El ie$i 7e ,at4. Doam/a ?ea#/ey ;i 7use Iiic4-sii ma/-

toul 7e ume#i si-$i u#m4 so=ul. Pe c;/, t#ecea 7#a2ul% se o7#i% a#u/c4 o 7#i:i#e se:e#4 ,om/ului 6olo.a/ si-i 3iseE J N-am te#mi/at cu ,um/eataN J Da# eu am te#mi/at cu ,um/eata% #4s7u/se ,om/ul 6olo.a/. ?at.lee/ o u#m4 7e maic4-sa ca u/ mielu$el. Dom/ul 6olo.a/ ;/ce7u s4 um1le ;/ lu/2 $i ;/ lat 7#i/ o,aie% ca s4 se #4co#easc4H i se suise tot s;/2ele ;/ o1#aDi. J *e mai K,oam/4LN tot 3icea. Mai #a# a$a K,oam/4LN J Ai 7#oce,at cum t#e1uia% 6olo.a/ N s7use ,om/ul OMMa,,e/ Bu#Re% s7#iDi/i/,u-se a7#o1ato# ;/ um1#el4.

WA <titlu>@&ATIA DIOIN> Doi ,om/i% ca#e se aIlau la toalet4 ;/ mome/tul acela% ;/ce#ca#4 s4- #i,iceH ;/ 3a,a# J /u 7utea Iace /ici u/ eIo#t. V4cea 2.emuit la 7icio#ul sc4#ii ,e 7e ca#e se 7#4:4lise. &eu$i#4 s4- ;/toa#c4. P4l4#ia i se #osto2olise la o ,ista/=4 ,e c;=i:a met#i% ia# .ai/ele ;i e#au m;/Dite ,e mu#,4#ia $i ume3eala 7a#,oselii 7e ca#e 34cuse cu Ia=a ;/ Dos. Ti/ea oc.ii ;/c.i$i si #4suIla 32omotos% .o#c4i/,. Di/ col=ul 2u#ii i se 7#eli/2ea o $u:i=4 ,e s;/2e. *ei ,oi ,om/i si u/ul ,i/t#e c.el/e#i ;l 7u#ta#4 7e sc4#i 7;/4 sus $i- culca#4 7e 7o,eaua 1a#ului% ;/ ,ou4 mi/ute Iu ;/co/Du#at ,e u/ ce#c ,e oame/i. A,mi/ist#ato#ul 1a#ului ;/t#e1a 7e Iieca#e ci/e e acest om% cu ci/e :e/ise. Nu $tia /ime/i ci/e e#a% ,a# u/ul ,i/t#e c.el/e#i s7use c4 ;l se#:ise 7e ,om/ul cu u/ #om mic. J E#a si/2u# P ;/t#e14 a,mi/ist#ato#ul. J Nu% ,om/ule. Mai e#au ,oi ,om/i cu ,;/sul. J Qiu/,es;/tP Nu $tia /ime/i. U/ 2las s7useE J 54ce=i-i loc s4 #es7i#e. A le$i/at. *e#cul ,e s7ectato#i se l4#2i si se st#;/se la loc% elastic. L;/24 ca7ul omului se Io#mase u/ 14/u= /e2#u ,e s;/2e% 7e ca#ou#ile 7a#,oselii. A,mi/ist#ato#ul% s7e#iat ,e 7aloa#ea ce/u$ie a acci,e/tatului% t#imise ,u74 u/ se#2e/t ,e 7oli=ie. I se ,esc.eie 2ule#ul $i i se ,esI4cu c#a:ata. Omul ,esc.ise o cli74 oc.ii% oIt4 si ;i ;/c.ise ia#4$i. U/ul ,i/t#e ,om/ii ca#e ;l 7u#tase#4 7;/4 sus =i/ea ;/ m;/4 u/ Do1e/ t4:4lit. A,mi/ist#ato#ul ;/t#e1a me#eu ,ac4 /u $tie /ime/i ci/e e acci,e/tatul sau u/,e se ,usese#4 7#iete/ii lui. U$a 1a#ului se ,esc.ise si-si I4cu a7a#i=ia u/ 7oli=ist e/o#m. O mul=ime ,e oame/i% ca#e se =i/use#4 7e u#mele lui 7e ulicioa#4% se a,u/a#4 2loat4 ;/ Ia=a i/t#4#ii% c43/i/,u-se W7 ca#e mai ,e ca#e s4 7#i:easc4 ;/4u/t#u 7#i/ oc.iu#ile ,e sticl4 ale u$ii. A,mi/ist#ato#ul ;/ce7u ;/,at4 s4 #elate3e ce $tia. A2e/tul ,e 7oli=ie% u/ t;/4# cu t#4s4tu#i 2#oase% imo1ile% asculta. Mi$ca ,omol ca7ul ;/ ,#ea7ta $i ;/ st;/2a% $i ,e la a,mi/ist#ato# s7#e omul ,e 7e 7o,ea% ,e 7a#c4 Ms-a# Ii temut s4 /u ca,4 :ictim4 :#eu/ei ;/$el4ciu/i. A7oi ;$i t#ase m4/u$a% scoase ,e la 1#;u u/ ca#/e=el $i ;$i ume3i cu lim1a :;#Iul c#eio/uluiH se 7#e24tea s4 #e,acte3e u/ 7#oces-:e#1al. ;/t#e14 sus7icios% cu u/ acce/t 7#o:i/cialE J *i/e-i omul 4sta P *e /ume $i ce a,#es4 a#e P U/ t;/4# ;/ costum ,e ciclist ;$i c#oi ,#um 7#i/ ce#cul s7ectato#ilo#% ;/2e/u/c.e #e7e,e ;;/24 omul acci,e/tat $i st#i24 s4 se a,uc4 a74. A2e/tul ,e 7oli=ie ;/2e/u/c.e $i e;% ca s4 aDute% 0;/4#ul s74l4 s;/2ele ,e 7e 2u#a #4/itului $i a7oi ce#u s4 se a,uc4 7u=i/ co/iac. Poli=istul #e7et4 ce#e#ea cu 2las auto#ita# 7;/4 ce u/ c.el/e# :e/i ;/ Iu24 cu u/ 7a.a#. *o/iacul ;i Iu tu#/at omului 7e 2;t. Du74 c;te:a secu/,e% ,esc.ise oc.ii si 7#i:i ;/ Du#u-i. P#i:i ce#cul ,e Ie=e cu#ioase% $i-a7oi% 7#ice7;/,% se st#4,ui s4 se #i,ice ;/ 7icioa#e. J 0e sim=i 1i/e acum P ;l ;/t#e14 t;/4#ul ;/ costum ,e ciclist. J '% M4i /imic J 3ise acci,e/tatul% ;/ce#c;/, s4 se #i,ice.

;l aDuta#4 s4 se 7u/4 7e 7icioa#e. A,mi/ist#ato#ul 7ome/i ,e s7ital si u/ii ,i/t#e cei ,i/ Du# ,4,u#4 sIatu#i. I se 7use 7e ca7 omului Do1e/ul scoI;lcit. A2e/tul ,e 7oli=ie ;l ;/t#e14E J U/,e locui=i P Omul% I4#4 s4 #4s7u/,4% ;/ce7u s4-$i #4suceasc4 :;#Iu#ile must4=ilo#. Nu ,4,ea /ici o im7o#ta/=4 acestei ;/t;m7l4#i. Nu e#a /imic% 3icea E u/ mic acci,e/t. Oo#1ea Ioa#te ;/cleiat. J U/,e locui=i P ;$i #e7et4 ;/t#e1a#ea a2e/tul ,e 7oli=ie. Omul ce#u s4 i se a,uc4 o t#4su#4% ;/ tim7 ce se ,e314tea aceast4 ce#e#e% u/ t;/4# ;/alt $i :ioi% cu o Ia=4

W" 14la/4% ;m1#4cat ;/t#-u/ 7alto/ lu/2 ,e ulste# 2al1e/% se a7#o7ie ,i/s7#e cel4lalt ca74t al 1a#ului. *;/, :43u ce se 7et#ecea% st#i24E J (alut% 0om% 14t#;/e N *e-i cu ,um/eata P J As% M4i /imicN 3ise omul. =V Noul-:e/it ;l m4su#4 cu 7#i:i#ile 7e Dal/icul 7e#soaaD ce- a:ea ;/ Ia=4% a7oi se ;/,#e7t4 c4t#e a2e/t $i-i s7use .EH J E-/ #e2ul4% se#2e/t% ;l co/,uc eu acas4. D (e#2e/tul ,use m;/a la casc4% #4s7u/3;/, E J Am ;/=eles% ,om/ule Po-e# N J 6ai acum% 0om% 3ise ,om/ul Po-e#% lu;/,u-si ,e 1#a= 7#iete/ul. Nu =i-ai I#;/t /ici u/ os. 6m P Po=i s4 um1li P 0;/4#ul ;/ costum ,e ciclist ;l lu4 7e acci,e/tat ,e cel4lalt 1#a= si mul=imea se ,es7ic4. J *um ,e-ai aDu/s ;/ .alul 4sta P J Dom/ul a c43ut ,e 7e sca#4% s7use t;/4#ul. J O4 M;/t IoaMte ;/,atoMat% ,omMle% I4cu acci,e/tatul. J Pe/t#u /imic. J Mua=i u/ 74M4Mel cu mi/e P J Nu acum. Nu acum. *ei t#ei 74#4si#4 1a#ul% ia# mul=imea se ce#/u 7#i/ u$i ;/ ulicioa#4. A,mi/ist#ato#ul ;l ,use 7e se#2e/t la sc4#i% ca s4 ce#cete3e locul acci,e/tului. *43u#4 ,e aco#, c4 ,om/ul t#e1uie s4 Ii c4lcat 2#e$it. *lie/=ii se ;/a7oia#4 la teD2.ea si u/ c.el/e# se a7uc4 s4 ;/,e74#te3e u#mele ,e s;/2e ,e 7e 7a#,oseal4. *;/, ie$i#4 ;/ @#aIto/ (t#eet% ,om/ul Po-e# Iluie#4 ,u74 o t#4su#4. *el acci,e/tat :o#1i ia#4$i% cum 7utuE J O4 M;/t IoaMte ;/,atoMat% ,omMle. PoaM /e mai ;/t;M/im :oM,at. NumeMe meu e ?eM/a/. Qocul $i ,u#e#ea ce ;/ce7ea s4 se Iac4 sim=it4 ;l t#e3ise#4 ;/t#uc;t:a. J N-a:e=i 7e/t#u ce s4-mi mul=umi=i% 3ise t;/4#ul. ;$i st#;/se#4 m;i/ile. Dom/ul ?e#/a/ Iu u#cat ;/ t#4su#4 $i% ;/ tim7 ce ,om/ul Po-e# ,4,ea ;/,#um4#i :i3itiului% el ;$i ex7#ima ,i/ /ou 2#atitu,i/ea c4t#e t;/4# si #e2#etul c4 /u 7uteau 1ea ce:a ;m7#eu/4. W! J Alt4 ,at4% ;l asi2u#4 t;/4#ul. 0#4su#a o lu4 ,i/ loc% 7o#/i/, s7#e +estmo#ela/, (t#eet. *;/, t#ecu 7e la Ballast OIIice% ceasul a#4ta o7t $i Dum4tate. U/ :;/t iute ,e #4s4#it ;i i31ea ;/ Ia=4% suIl;/, ,i/s7#e 2u#a #;ului. Dom/ul ?e#/a/ $e,ea 2.emuit% t#emu#;/, ,e I#i2. Amicul s4u ;i ce#u s4-i s7u/4 cum se ;/t;m7lase acci,e/tul. J Nu 7oM% #4s7u/se el% am Me:a Ma Mim14. J A#at4. *el4lalt se a7lec4 si-$i cuIu/,4 7#i:i#ea ;/ 2u#a ,om/ului ?e#/a/% ,a# /u :e,ea /imic. A7#i/se u/ c.i1#it si% a,47osti/,u- ;/ c4u$ul 7almelo#% ;$i cuIu/,4 ,i/ /ou 7#i:i#ea ;/ 2u#a 7e ca#e ,om/ul ?e#/a/ o =i/ea ,esc.is4 cu ,ocilitate. M4selele $i 2i/2iile ,e Dos e#au 7li/e ,e s;/2e ;/c.e2at si o I4#;m4 ,e lim14 74#ea smuls4. *.i1#itul se sti/se. J E u#;t #4u% 3ise ,om/ul Po-e#. J >% M4i /imic% s7use ,om/ul ?e#/a/% ;/c.i3;/, 2u#a si t#42;/,u-$i 7e 2;t 2ule#ul .ai/ei te#Ielite. Dom/ul ?e#/a/ e#a u/ :oiaDo# come#cial ,i/ :ec.ea

scoal4% ca#e credea ;/ ,em/itatea me/i#ii sale. Nicio,at4 /u Iusese :43ut ;/ o#a$ I4#4 Do1e/ acce7ta1il si I4#4 2.et#e. @#a=ie acesto# ,ou4 a#ticole ,e ;m1#4c4mi/te% s7u/ea el% u/ 14#1at e#a 7#imit o#iu/,e. *o/ti/ua t#a,i=ia Na7oleo/ului s4u% ma#ele BlacR-.ite% a c4#ui memo#ie o e:oca u/eo#i% 7#i/ isto#ioa#e $i mimic4. Meto,ele come#ciale mo,e#/e ;l c#u=ase#4 ,oa# at;t c;t ;i ;/24,uiau s4-si =i/4 u/ mic 1i#ou 7#o7#iu ;/ *#o-e (t#eet% 7e sto#ul c4#uia Ii2u#a /umele Ii#mei ce-o #e7#e3e/ta% cu a,#esa E Jondon, +.C. Pe etaDe#a c4mi/ului ,i/ acest mic 1i#ou e#a ;/$i#at u/ mic 1atalio/ ,e cutii ,e ta1l4% ia# 7e masa ,i/ Ia=a Ie#est#ei se aIlau :#eo 7at#u-ci/ci cast#o/a$e ,e 7o#=ela/% ,e o1icei 7e Dum4tate um7lute cu u/ lic.i, /e2#u. Di/ aceste cast#o/a$e ,om/ul ?e#/a/ ,e2usta ceai. Lua o ;/2.i=itu#4% o so#1ea% ;$i im7#e2/a ce#ul 2u#ii% a7oi o scui7a ;/ 2#4ta#ul c4mi/ului. Du74 aceea I4cea o mic4 7au34% s7#e a-$i ,a :e#,ictul.

9B Dom/ul Po-e#% u/ 14#1at cu mult mai t;/4#% luc#a la Ja/,a#me#ia &e2al4 I#la/,e34 ,i/ *astelul Du1li/ului. *u#1a asce/siu/ii sale sociale se ;/c#uci$a cu aceea a ,ec4,e#ii amicului s4uH ;/s4 ,ec4,e#ea ,om/ului ?e#/a/ e#a ;/,ulcit4 ,e Ia7tul c4 a/umi=i 7#iete/i% ,i/t#e cei ca#e ;l cu/oscuse#4 7e c;/, e#a la a7o2eul succesului% ;l mai co/si,e#au $i acum o 7e#so/alitate. Dom/ul Po-e# se /um4#a 7#i/t#e ace$ti 7#iete/i. E#a u/ t;/4# Do:ialH 7#i/ ,ato#iile sale 14/e$ti% i/ex7lica1ile% aDu/sese ,e 7omi/4 ;/ ce#cul s4u. 0#4su#a o7#i ;/ Ia=a u/ei case mici ,e 7e @las/e:i/ &oa, $i ,om/ul ?e#/a/ Iu aDutat s4 aDu/24 ;/4u/t#u. Ne:ast4-sa ;i I4cu 7atul $i- culc4% ;/ :#eme ce ,om/ul Po-e# #4mase Dos ;/ 1uc4t4#ie% ,e :o#14 cu co7iii% ;i ;/t#e14 la ce scoal4 ;/:4=au si la ce c4#=i aDu/sese#4. *o7iii J ,ou4 Iete si u/ 14iat J $tii/,u-$i tat4l /e7uti/cios s4 i/te#:i/4 $i mama a1se/t4% ;/ce7u#4 ;/ 7#eaDma lui o Doac4 ,e$4/=at4. E#a su#7#i/s ,e 7u#t4#ile $i ,e acce/tul lo# si ;/ce7use a ;/c#e=i I#u/tea ;/2;/,u#at% c;/, i/t#4 ,oam/a ?e#/a/% exclam;/,E J A.N ;/ ce .al eN (i/2u# a#e s4-$i :i/4 ,e .ac ;/t#-o 1u/4 3i% a$a a#e s4 sI;#$easc4N De :i/e#i 1ea ;/t#u/a. Dom/ul Po-e# a:u 2#iD4 s4-i ex7lice c4 el% u/ul% /u e#a #4s7u/34to#% c4 7icase ;/ miDlocul acelei sce/e 7#i/t#-o sim7l4 ;/t;m7la#e. Doam/a ?e#/a/% ami/ti/,u-$i 1u/ele oIicii ale ,om/ului Po-e# ;/ tim7ul u/o# ,is7ute co/Du2ale% ca si multe% m4#u/te% ,a# o7o#tu/e ;m7#umutu#i o1=i/ute ,e la ,;/sul% 3iseE J O% /u-i /e:oie s4-mi s7u/e=i asta% ,om/ule Po-e#. Qtiu eu c4-i s;/te=i 7#iete/% /u ca al=ii cu ca#e um1l4. >ia-s oame/i ,e t#ea14 /umai c;t a#e 1a/i ;/ 1u3u/a#% ca s4-$i /e2liDe3e so=ia si co7iii. 6alal 7#iete/iN *u ci/e-a mai Iost ast4-sea#4 P 0a#e as :#ea s4 $tiu. Dom/ul Po-e# cl4ti/4 ,i/ ca7% ,a# /u s7use /imic. 9 J ;mi 7a#e #4u% co/ti/u4 ea% c4 /-am /imic ;/ cas4 s4 :4 oIe#. Da# ,ac4 a$te7ta=i 7u=i/% o s4 t#imit la 5o2a#ty% 7e col=. Dom/ul Po-e# se #i,ic4. J ;l a$te7tam s4 :ie acas4 cu 1a/i. Pa#c4 /ici /u s-a# 2;/,i c4 a#e si el o cas4. J L4sa=i% ,oam/4 ?e#/a/% o li/i$ti ,om/ul Po-e#% ;l Iacem /oi s4-/toa#c4 Ioaia. O s4 :o#1esc cu Ma#ti/. El e omul 7ot#i:it. Oe/im ;/t#-o sea#4 $i ,iscut4m ,es7#e asta. ;l co/,use 7;/4 la u$4. Oi3itiul t#o74ia ,e colo-colo% ;/ ,#um% ,;/, ,i/ m;i/i ca s4 se ;/c4l3easc4. J A=i Iost Ioa#te 1u/ c4 -a=i a,us acas4% 3ise ea. J A$% /u Iace /imic% #4s7u/se ,om/ul Po-e#. (e u#c4 ;/ t#4su#4. La 7o#/i#e% ;$i mai #i,ic4 o ,at4 74l4#ia ;/s7#e ,;/sa $i 7#i:i/,-o :oios 3iseE J O s4 Iacem alt om ,i/ elN Noa7te 1u/4% ,oam/4 ?e#/a/. Doam/a ?e#/a/ 7#i:i cu oc.i mi#a=i ;/ u#ma t#4su#ii% 7;/4 /u se mai :43u. A7oi se ,es7#i/se% i/t#4 ;/ cas4 $i ,e$e#t4 1u3u/a#ele so=ului. E#a o Iemeie acti:4% 7#actic4% ,e :;#st4 miDlocie. Nu ,emult ;$i s4#14to#ise /u/ta ,e a#2i/t si #e;//o,ase i/timitatea cu so=ul ei% :als;/, ;m7#eu/4% ;/ acom7a/iame/tul ,om/ului Po-e#. Pe tim7ul c;/, ;i

I4cea cu#te% ,om/ul ?e#/a/ ;i 74#use o Ii2u#4 ,estul ,e im7u/4toa#e. Qi acuma mai ,4,ea Iu2a 7;/4 la 7oa#ta ca7elei% o#i ,e c;te o#i au3ea ,e :#eo cu/u/ie% si c;/, 7#i:ea 7e#ec.ea ,e mi#i% ;$i ami/tea cu mult4 7l4ce#e cum ie$ise ea ,i/ 1ise#ica (teaua M4#ii ,i/ (a/,ymou/t% la 1#a=ul u/ui 14#1at Do:ial si 1i/e .#4/it% ;m1#4cat ele2a/t% ;/ #e,i/2ot4% cu 7a/talo/i ,e culoa#ea la:a/,ei $i cu u/ Do1e/ =i/ut cu 2#a=ie ;/ cum74/4% 7e cel4lalt 1#a=. 0#ei s47t4m;/i ,u74 aceea% 24sise 7licticoas4 :ia=a ,e Iemeie m4#itat4% ia# mai t;#3iu% c;/, ;/ce7ea s-o 24seasc4 i/su7o#ta1il4% ,e:e/ise mam4. &olul ,e mam4 /u #i,ica ,iIicult4=i ,e /e;/:i/s si tim7 ,e ,ou43eci $i ci/ci ,e a/i Iusese o me/aDe#4 ,i1ace 7e/t#u so=ul ei. *ei ,oi 14ie=i mai ma#i o

9U 7o#/ise#4 1i/eE u/ul e#a ;/ 7#4:4lia u/ui /e2usto# ,e 7osta:u#i ,i/ @las2o-% ia# cel4lalt luc#a ;/ 1i#oul u/ui come#cia/t ,e ceaiu#i la BelIast. E#au 14ie=i 1u/i% sc#iau #e2ulat $i u/eo#i t#imiteau $i ce:a 1a/i acas4. *eilal=i co7ii e#au ;/c4 la $coal4. Dom/ul ?e#/a/ t#imise ;/ 3iua u#m4toa#e o sc#isoa#e la 1i#ou $i #4mase ;/ 7at. Ne:ast4-sa ;i 7#e24ti o su74 co/ce/t#at4 si- mu$t#ului 7e $leau. Acce7ta 1e=iile lui ,ese ca I4c;/, 7a#te ,i/ atmosIe#4% ;l ;/2#iDea co/$tii/cios ,e c;te o#i se ;m1ol/4:ea si st4#uia tot,eau/a s4 m4/;/ce ce:a ,imi/ea=a. Existau $i so=i mai #4i. ?e#/a/% ,e c;/, se I4cuse#4 ma#i 14ie=ii% /u Iusese /icio,at4 :iole/t J si-a7oi% ea $tia 1i/e c4 14#1atu-s4u e#a ;/ sta#e s4 mea#24 7e Dos 7;/4-/ ca74tul lui 0.omas (t#eet $i ;/a7oi ca s4 ia o coma/,4 c;t ,e mic4. Dou4 se#i mai t;#3iu% 7#iete/ii :e/i#4 s4- :a,4. Doam/a ;i ,use sus% ;/ ,o#mito#ul im7#e2/at cu mi#os 7e#so/al% $i le oIe#i scau/e l;/24 Ioc. Lim1a ,om/ului ?e#/a/% a c4#ei ,u#e#e ustu#4toa#e ;l I4cuse cam /e#:os ;/ tim7ul 3ilei% ,e:e/i acum mai 7oliticoas4. Qe,ea ;/ 7at% 7#o7tit ;/t#e 7e#/e% si 7icul ,e culoa#e ,i/ o1#aDii 1u.4i=i ;i I4cea s4 7a#4 ca ,e ce/u$4 s7u3it4. ;$i #u24 musaIi#ii s4 scu3e ,e3o#,i/ea ,i/ came#4% 7#i:i/,u-i ;/s4 toto,at4 cu u/ ae# oa#ecum =a/=o$% u/ Iel ,e m;/,#ie ,e :ete#a/. 6a1a# /u a:ea c4 se u#3ea u/ com7lot ;/ Du#u-i J 7e ca#e amicii s4i% ,om/ul *u//i/2.am% ,om/ul MM*oy $i ,om/ul Po-e# ;l ,e3:4luise#4 Dos ,oam/ei ?e#/a/. I,eea Iusese a ,om/ului Po-e#% ,a# 7u/e#ea ei ;/ a7lica#e ;i e#a ;/c#e,i/=at4 ,om/ului *u//i/2.am. Dom/ul ?e#/a/ e#a 7#otesta/t ,e o1;#sie $i% cu toate c4 se co/:e#tise la catolicism la :#emea c4s4to#iei% ,e ,ou43eci ,e a/i /u mai #e:e/ise su1 a#i7a 1ise#icii% ;/ 7lus% ;i mai 7l4cea si s4 la/se3e c;te o s42eat4 oca3io/al4 la a,#esa catolicismului. Dom/ul *u//i/2.am 74#ea omul cel mai 7ot#i:it s4 #e3ol:e u/ aseme/ea ca3. E#a u/ cole2 mai ;/ :;#st4 al ,om/ului Po-e#. P#o7#ia lui c4s/icie Iii/, ,estul ,e /eIe#icit4% lumea ;l com74timea Ioa#te mult. (e $tia c4 luase ,e /e:ast4 o Iemeie /eat#424toa#e% ca#e e#a o 1e=i:4 i/cu93 #a1il4. De $ase o#i ;i mo1ilase casaH Qi ,e Iiece ,at4 ea ;m7#umutase 1a/i 7e /umele lui% 7u/;/, ama/et mo1ila. 0o=i ;l #es7ectau 7e 1ietul Ma#ti/ *u//i/2.am J u/ 14#1at cu scau/ la ca7% i/teli2e/t $i cu le24tu#i i/Ilue/te. P#i/ scu#te ime#siu/i ;/ a7ele Iilo3oIiei 2e/e#ale% ;$i c4lise cu/oa$te#ea ,e oame/i $i a2e#imea-i Ii#easc4% ce Mluase o tu#/u#4 s7ecial4 7#i/ ;/,elu/2atul co/tact cu ca3u#ile 7e/ale. E#a 1i/e i/Io#mat. P#iete/ii se 7lecau ;/ Ia=a o7i/iilo# sale si 24seau c4 seam4/4 la Ia=4 cu (.aRes7ea#e. *;/, ;i Iusese ,e3:4luit com7lotul% ,oam/a ?e#/a/ s7useseE J Las totul ;/ m;i/ile ,um/ea:oast#4% ,om/ule *u//i/2.am. Du74 o c4s/icie ,e u/ sIe#t ,e :eac% 74st#ase 7u=i/e ilu3ii. &eli2ia e#a 7e/t#u ,;/sa o ,e7#i/,e#e si 14/uia c4 u/ om ,e :;#st4 so=ului ei /-a#e s4 se mai sc.im1e 7;/4 la moa#te. E#a is7itit4 s4 c#ea,4 c4% ;/ c.i7 ciu,at% acci,e/tul se /ime#ise 1i/e si% ,e /-a# Ii =i/ut s4 /u 7a#4 o Iemeie aIu#isit4% le-a# Ii s7us acelo# ,om/i c4 ,om/ului ?e#/a/ /-a:ea s4-i st#ice c4 i se scu#tase u/ 7ic lim1a.

0otu$i% ,om/ul *u//i/2.am e#a u/ om 7#ice7ut J si #eli2ia-i #eli2ie. Pla/ul 4sta s-a# 7utea s4 Iie Iolosito# $i% cel 7u=i/% /-a:ea ce st#ica% ;/ c#e,i/=ele ,oam/ei ?e#/a/ /u se aIla /imic ext#a:a2a/t. *#e,ea cu t4#ie ;/ (I;/ta I/im4 a lui Isus ca ;/ cea mai util4 ,i/t#e toate ,e:o=iu/ile catolice% si e#a ,e aco#, cu sac#ame/tele. *#e,i/=ei ei ;i 7u/ea .ota# 1uc4t4#ia% ,a#% la o a,ic4% 7utea c#e,e si ;/ ,u.ul #4u si ;/ (I;/tul Du.. Dom/ii ;/ce7u#4 s4 :o#1easc4 ,es7#e acci,e/t. Dom/ul *u//i/2.am s7use c4 a cu/oscut c;/,:a u/ ca3 simila#. U/ om ,e $a7te3eci ,e a/i ;$i smulsese o I4#;m4 ,e lim14% musc;/,u-$i-o ;/t#-o c#i34 ,e e7ile7sie% si lim1a se #eI4cuse at;t ,e 1i/e% ;/c;t /u se mai cu/o$tea /ici u#m4 ,i/ mu$c4tu#a aceea. J P4i eu /-am $a7te3eci ,e a/i% se a74#4 #4/itul. J 5e#easc4 Dum/e3eu% 3ise ,om/ul *u//i/2.am. J 0e mai ,oa#e P ;/t#e14 ,om/ul MM*oy.

9W Dom/ul MM*oy Iusese la u/ mome/t ,at u/ te/o# cu oa#eca#e #e7uta=ie. Ne:ast4-sa% Iost4 so7#a/4% mai 7#e,a $i acum lec=ii ,e 7ia/% la 7#e= #e,us% co7iilo# mai mici. Li/ia :ie=ii lui /u Iusese cea mai scu#t4 ,ista/=4 ;/t#e ,ou4 7u/cte si J ;/ scu#te 7e#ioa,e J /ea:;/, ;/cot#o% t#4ise ,e a3i 7e m;i/e% ,i/ i/2e/ioase sc.im14#i ,e 7#oIesie. 5usese Iu/c=io/a# la c4ile Ie#ate Mi,la/,% ac.i3ito# ,e #eclame 7e/t#u The Irish Times $i The KreemanPs @ournal, a2e/t local% co/t#a comisio/% al u/ei Ii#me ,e c4#1u/i% a2e/t al u/ui 1i#ou J ,etecti: 7a#ticula#% co7ist ;/ 1i#oul su1$e#iIului% ia# ,e cu#;/, ,e:e/ise sec#eta# ,e coroner al o#a$ului. Noua sa sluD14 ;i i/s7i#a u/ i/te#es 7#oIesio/al Ia=4M,e ca3ul ,om/ului ?e#/a/. J De ,u#ut /u 7#ea m4 ,oa#e% #4s7u/se ,om/ul ?e#/a/. DaM mi-e o 2#ea=4% 7a#c4-mi :i/e me#eu s4 :4#s. J Asta-i ,i/ 14utu#4% s7use .ot4#;t ,om/ul *u//i/2.am. J Nu% ;l asi2u#4 ,om/ul ?e#/a/. *#e, c4 am #4cit ;/ t#4su#4% ;mi tot :i/e me#eu ce:a 7e 2;t% Ile2m4 o#i... J Muco3it4=i% o7i/a ,om/ul MM*oy. J Mi se tot suie me#eu% 7a#c4 ,i/ Iu/,uM 2;tleDului% ce:a ca#e-mi Iace 2#ea=4. J Da% ,a% 3ise ,om/ul MM*oy% e to#axul. Qi 7#i:i cu u/ ae# ,e sIi,a#e c4t#e ,om/ul *u//i/2.am si c4t#e ,om/ul Po-e#. Dom/ul *u//i/2.am ,4,u #e7e,e ,i/ ca7 si ,om/ul Po-e# s7useE J Las4% /o#oc c4 s-a sI;#sit cu 1i/e. J ;=i #4m;/ Ioa#te ;/,ato#at% 14t#;/e% s7use i/:ali,ul. Dom/ul Po-e# I4cu u/ 2est ,e2aDat. J >ilal=i ,oi cu ca#e e#am... J *u ci/e e#ai P ;/t#e14 ,om/ul *u//i/2.am. J *-u/ ti7. Nu-i $tiu /umele. Ei% come,ie% cum /ai1ac.eam4 P U/uM m4#u/t% cu 74# ca /isi7uM... J Qi cu mai ci/e P </ot4> . P#ocu#o#% a/c.etato# ;/ ca3u#i ,e ,ecese Fe/2l.G. <S/ot4> 99 J 6a#Io#,. J 6m% I3cu ,om/ul *u//i/2.am. La aceast4 o1se#:a=ie a ,om/ului *u//i/2.am% ceilal=i t4cu#4. E#a $tiut c4 el a:ea su#se sec#ete ,e i/Io#ma=ie% ;/ ca3ul acesta% mo/osila1a emis4 a:ea o i/te/=ie mo#al4. Dom/ul 6a#Io#,% la #4stim7u#i% I4cea 7a#te ,i/t#-im mic ,eta$ame/t ca#e 74#4sea o#a$ul ;/,at4 ,u74 7#;/3% ,umi/ica% ;/ sco7ul ,e a aDu/2e% c;t mai #e7e,e 7osi1il% la :#eo c;#cium4 ,i/ ;m7#eDu#imi% u/,e mem1#ii ,eta$ame/tului se ,4,eau ,#e7t c4l4to#i aute/tici. Da# cei ce;/so=eau ;/ c4l4to#ie /u co/sim=ise#4 /icio,at4 a-i t#ece cu :e,e#ea o#i2i/ea% ;$i ;/ce7use :ia=a ca o1scu# aIace#ist% ;m7#umut;/, mu/cito#ilo# mici sume ,e 1a/i% cu ,o1;/,4 c4m4t4#easc4. Mai t;#3iu ,e:e/ise asociatul u/ui gentle! man Ioa#te 2#as $i scu#t% ,om/ul @ol,1e#2% ,e la Ba/ca ,e ;m7#umut LiIIey. (o=ii s4i ;/t#u catolicism% ,e c;te o#i ;i sim=eau ustu#4to# Decm4/elile 7e 7ielea lo# sau a a7#oa7elui% 7ome/eau ,e o#i2i/ea lui $i :o#1eau ,e el ca ,e u/ a2#amat% ia# ;/ 7e#soa/a Iiului s4u i,iot :e,eau ma/iIesta#ea ,e3a7#o14#ii ,i:i/e a cametei. Alteo#i% ;$i ami/teau calit4=ile

lui. J (tau si m4-/t#e1 u/,e s-o Ii ,us% 3ise ,om/ul ?e#/a/. De Ia7t% 7#eIe#a ca am4/u/tele i/ci,e/tului s4 #4m;/4 /el4mu#ite. Do#ea ca amicii s4i s4 c#ea,4 c4 e#a :o#1a ,e o oa#eca#e /e;/=ele2e#e% c4 7;/4 la u#m4 /ici /u se ;/t;l/ise cu 6a#Io#,. Amicii% ca#e cu/o$teau Ioa#te 1i/e o1iceiu#ile ,om/ului 6a#Io#, la 14utu#4% t4ceau. Dom/ul Po-e# mai s7use o ,at4E J No#oc c4 s-a sIl#$it cu 1i/e. Dom/ul ?e#/a/ sc.im14 /umai,ec;t su1iectul. J De t#ea14 t;/4#ul 4la% stu,e/tu-/ me,ici/4% 3ise. (4 /u Ii Iost el... J O% s4 /u Ii Iost el% a,4u24 ,om/ul Po-e#% s-a# Ii 7utut s4 ias4 cu $a7te 3ile a#est% I4#4 o7=iu/e ,e ame/,4. J Da% ,a% co/ti/u4 ,om/ul ?e#/a/% st#4,ui/,u-se s4-si ami/teasc4. AcuM mi-a,uc ami/te c4 e#a $i-u/ 7oli=ist 7-acolo. P4#ea 14iat ,e t#ea14. De Ia7t% cum s-a ;/t;m7lat P

9A J (-a ;/t;m7lat c4 e#ai c.e#c.elit #4u% 0om% s7use ,om/ul *u//i/2.am cu 2#a:itate. J (4 $tii c-oi Ii Iost% #e7lic4 ,om/ul ?e#/a/% cu e2al4 2#a:itate. J P#esu7u/ c4 i-ai I4cut :;/t se#2e/tului% JacR% 3ise ,om/ul MM*oy. Dom/ul Po-e# /u 7#ea 2ust4 Iolosi#ea /umelui s4u mic. Nu c-a# Ii a:ut :e,e#i ;/2uste% ,a# /u 7utea uita c4% #ece/t% ,om/ul MM*oy o#2a/i3ase o cam7a/ie ,e #ec#uta#e ,e :ali3e $i cuIe#e% 7e/t#u ca ,oam/a MM*oy s4 7oat4 ;/,e7li/i /i$te a/2aDame/te ima2i/a#e 7#i/ =a#4. Mai mult ,ec;t Ia7tul c4 si el c43use ;/ cu#s4% ;l su74#a :ul2a#itatea acestei mistiIic4#i. &4s7u/se a$a,a# ;/t#e14#ii% ,e 7a#c4 a# Ii 7us-o ,om/ul ?e#/a/. &elata#ea i/ci,e/tului ;l i/,i2/4 7e ,om/ul ?e#/a/. E#a acut co/$tie/t ,e calitatea lui ,e cet4=ea/% ,o#ea s4 Iie cu u#1ea sa ;/ te#me/i ,e o/o#a1ilitate #eci7#oc4 si /u ie#ta u$o# u/ aI#o/t ce i- a,uceau u/ii 7e ca#e-i /umea K.4/,#4l4i ,e la =a#4L. J Pe/t#u asta 7l4tim im7o3ite P ;/t#e14. *a s4-i .#4/im si s4-i ;m1#4c4m 7e 14,4#a/ii 4$tia...% c4 altce:a /u-s. Dom/ul *u//i/2.am #;se. Nu se sim=ea sluD1a$ al K*asteluluiL ,ec;t ;/ tim7ul o#elo# ,e 1i#ou. J P4i% ,aM ce altce:a a# 7utea Ii% 0om P 3ise. Lu4 u/ acce/t 2#os% 7#o:i/cial% si s7use 7e u/ to/ ,e coma/,4E J A9% 7#i/,e-=i :a#3a N 0o=i #;se#4. Dom/ul MM*oy% ca#e ,o#ea s4 74t#u/,4 ;/ co/:e#sa=ie 7e o#ice u$4% 7#eli/se c4 /u cu/o$tea a/ec,ota. Dom/ul *u//i/2.am 7o:estiE J Vice c4 sce/a s-a# Ii 7et#ecut la ca3a#ma u/,e-s #ec#uta=i 7e/t#u i/st#uc=ie 24li2a/ii 4ia u#ia$i ,e la =a#4% :e/i=i ,e la coa,a :acii. (e#2e/tu-i 7u/e s4 stea ;/$i#a=i la 7e#ete% cu st#4c.i/ile ;/ m;i/i. Dom/ul *u//i/2/am ;$i ilust#a a/ec,ota cu 2estu#i 2#ote$ti. M4 #o2% c;/, le ,4 s4 m4/;/ce. Qi-a#e ;/ Ia=a lui% 7e-o mas4% u/ ceau/ c;t toate 3ilele% cu :a#34% $i-u/ 7olo/ic ma#e c;t o lo7at4. Ia cu 7o97 lo/icul c;te-u/ 2.emotoc ,e :a#34 $i-i Iace :;/t 7#i/ o,aie c4t#e 1ie=ii Il4c4i% ca#e t#e1uie s4 se c43/easc4 s4 si7#i/,4-/ st#4c.i/iE E42, prinde!:i ,arzaDF Ia# #;se#4 cu to=iiH ;/s4 ,om/ul ?e#/a/ tot mai e#a i/,i2/at. (7u/ea c-a#e s4 sc#ie o sc#isoa#e la 2a3et4. J B#utele astea /e#oa,e ca#e :i/ 7este /oi ;$i ;/c.i7uie c-o# s4 /e coma/,e. *e% t#e1uie s4-=i s7u/ eu% Ma#ti/% ci/e-s 4$tia P Dom/ul *u//i/2.am a,e:e#i cu auto#itate E J E ca-/ toate cele 7e lumea asta. 0e-/t;l/e$ti $i cu #4i% te-/t;l/e$ti si cu 1u/i. J 0e ;/t;l/e$ti $i cu 1u/i% s;/t ,e aco#,% 3ise ,om/ul ?e#/a/% satisI4cut. J E mai 1i/e s4 /ici /u-i iei ;/ seam4% s4 /-ai ,e-a Iace cu ei% s7use ,om/ul MM*oy. Asta-i 74#e#ea mea N Doam/a ?e#/a/ i/t#4 ;/ o,aie si% ase3;/, 7e mas4 o ta:4% ;i 7oItiE J O4 #o2 s4 :4 se#:i=i% ,om/ilo#. Dom/ul Po-e# se #i,ic4 s4 oIicie3e si-i oIe#i scau/ul s4u. Ea #eIu34% 3ic;/, c4 a#e ,e c4lcat #uIe% Dos% $i ,u74 u/

sc.im1 ,e 7#i:i#i cu ,om/ul *u//i/2.am% ;/ s7atele ,om/ului Po-e#% se 7#e24ti s4 74#4seasc4 ;/c47e#ea. B4#1atu-s4u o c.em4E J Qi mie /u mi-ai a,us /imic% 7uic4 P J Da% =ie N 0u s4-=i 7ui 7oIta-/ cuiN B4#1atu-s4u st#i24 ,u74 ,;/sa E J Nimic 7e/t#u 1ietuM t4u 14#14=elN Luase o mut#4 si o :oce at;t ,e ca#a2.ioase% c4 to=i I4cu#4 .a3 7e c;/, se ;m74#=eau sticlele ,e 1e#e /ea2#4... Dom/ii so#1i#4 ,i/ 7a.a#e% le 7use#4 ia# 7e mas4 si mai statu#4. A7oi ,om/ul *u//i/2.am se ;/toa#se c4t#e ,om/ul Po-e# si s7use% ca ,i/ ;/t;m7la#e E J Joi sea#a ai 3is% JacR% a$a-i P J Da% Doi% #4s7u/se ,om/ul Po-e#. J Bi/e% ,omMle% #e7lic4 ,om/ul *u//i/2.am 7#om7t. J Putem s4 /e-/t;l/im la MMAuley% 3ise ,om/ul MM*oy. E cel mai 7ot#i:it loc.

9" J Numai s4 /u-/t;#3iem% I4cu ,om/ul Po-e#% Ioa#te se#ios% Iii/,c4 e si2u# c-o s4 :i/4 e/o#m ,e mult4 lume $i 7e u#m4 /u mai 7utem i/t#a. J Ne 7utem ;/t;l/i la $a7te si Dum4tate% 7#o7use ,om/ul MM*oy. J Bi/e% ,omMle N ;/cu:ii/=4 ,om/ul *u//i/2.am. J 5ie% la MMAuley% la $a7te Dumate. U#m4 o scu#t4 t4ce#e. Dom/ul ?e#/a/ a$te7t4 s4 :a,4 ,ac4 7#iete/ii lui ;l :o# i/i=ia ;/ ce ,iscutase#4. Du74 u/ #4stim7 ;/t#e14E J DaMce 7u/e=i la cale P J A% /imic% 3ise ,om/ul *u//i/2.am. Doa# o mic4 c.estie 7e ca#e-o a#a/D4m 7e/t#u Doi. J O4 ,uce=i la o7e#4% cum:a P J Nu% /u% #4s7u/se ,om/ul *u//i/2.am% 7e u/ to/ e:a3i:% e ,oa# o mic4 c.estiu/e... s7i#itual4. J O N I4cu ,om/ul ?e#/a/. Ia# se l4s4 t4ce#e. A7oi% ,om/ul Po-e# s7use ,eo,at4% cu to/ .ot4#;tE J *a s4 Iim si/ce#i% 0om% a:em ,e 2;/, s4 Iacem o retret/(. J Da% asta e% 3ise ,om/ul *u//i/2.am. JacR $i cu mi/e% si ,um/ealui% ,om/ul MM*oy% cu to=ii :#em s4 /e cu#4=im ,e 74cate. &osti aceast4 aIi#ma=ie 7e u/ to/ Ii#esc si e/e#2ic% si% ;/cu#aDat ,e 7#o7#iu-i 2las% u#m4E J Oe3i 1i/e% t#e1uie s4 #ecu/oa$tem to=i c4 s;/tem o a,u/4tu#4 ,e 74c4to$i% Iieca#e ;/ 7a#te $i cu to=ii ;m7#eu/4. Am s7us Iieca#e ;/ 7a#te $i cu to=ii ;m7#eu/4 N a,4u24 cu mo#oc4/oas4 2e/e#o3itate% a7oi% ;/to#c;/,u-se c4t#e ,om/ul Po-e#E 6ai% #ecu/oa$te N J &ecu/osc% 3ise ,om/ul Po-e#. J Qi eu #ecu/osc% s7use ,om/ul MM*oy. <Not4> . &et#a2e#e tem7o#a#4 ,i/ :ia=a coti,ia/4 a u/ui 2#u7 ,e 7#iete/i $i oame/i cu co/ce7=ii #eli2ioase ;/#u,ite% ;/ sco7u#i ,e me,ita=ie $i ,iscu=ii Iilo3oIico-#eli2ioase etc. <S/ot4> 9! J A$a c4 /e-am 7us ;/ 2;/, s4 /e cu#4=im laolalt4% i/Io#m4 ,om/ul *u//i/2.am. A7oi% ,e 7a#c4 i-a# Ii :e/it 1#usc o i,ee% se ;/toa#se c4t#e 1ol/a:% 3ic;/,E J Au3i% 0om% $tii ce-mi ,4 7#i/ 2;/, P *e-a# Ii s4 te asocie3i si tu J s4 Iacem u/ ca#eu. J Bu/4 i,ee% 3ise ,om/ul Po-e#. 0o=i 7at#u o,at4. Dom/ul ?e#/a/ t4cu. P#o7u/e#ea a:ea 7e/t#u mi/tea lui u/ se/s Ioa#te :a2H ;/=ele2;/, ;/s4 c4 /i$te Iacto#i ,e o#,i/ s7i#itual e#au 7e cale s4 se ocu7e ,e el% 2;/,ea c4 ,em/itatea sa ;l o1li24 s4 se lase 2#eu. O#eme ;/,elu/2at4 /u lu4 7a#te la co/:e#sa=ie% ci ,oa# ascult4% cu u/ ae# ,e calm4 ostilitate% 7e amicii ca#e ;i ,iscutau 7e ie3ui=i. J Eu /-am 74#e#e c.ia# a$a 7#oast4 ,es7#e ie3ui=i% i/te#:e/i ;/ cele ,i/ u#m4. (;/t u/ o#,i/ ,e oame/i cul=i. Qi-a7oi c#e, c4 au i/te/=ii 1u/e. J (;/t cel mai 2#o3a: o#,i/ ,i/ toat4 1ise#ica% 0om% 3ise ,om/ul *u//i/2.am% cu e/tu3iasm. @e/e#alul ie3ui=ilo# e al ,oilea ,u74 Pa74. J Mai e :o#14% s7use ,om/ul MM*oy% ,ac4 :#ei o t#ea14 1i/e I4cut4% I4#4 /ici o 2aI4% la u/ ie3uit te ,uci.

>stia-s oame/i cu i/Ilue/=4. (4 :4 s7u/ eu u/ ca3% ca exem7lu... J le3ui=ii-s u/ o#,i/ im7u/4to#% ;l ;/t#e#u7se ,om/ul Po-e#. J E u/ luc#u cu#ios cu O#,i/ul Ie3uit% i/te#:e/i ,om/ul *u//i/2.am. O#ice alt o#,i/ al 1ise#icii% la u/ mome/t ,at% a t#e1uit #eo#2a/i3at% ,a-/ O#,i/ul Ie3uit /u s-a I4cut /icic;/, :#eo sc.im1a#e. N-a sl41it /icio,at4. J A$a P ;/t#e14 ,om/ul MM*oy. J E u/ Ia7t% aIi#m4 ,om/ul *u//i/2.am. Isto#ia :o#1e$te. J P4i uita=i-:4 ce 1ise#ic4 au% 3ise ,om/ul Po-e#. Uita=i-:4 la co/2#e2a=ia lo#. J De clasele ,e sus ie3ui=ii se ocu74% ;/t4#i ,om/ul MM*oy.

AB J Da% a7#o14 ,om/ul ?e#/a/. De-aia am $i eu sim7atie 7e/t#u ei. P#i/t#e 7#eo=ii 4ia o1i$/ui=i s;/t /i$te i2/o#a/=i% /i$te ;/Iumu#a=i... J 0o=i s;/t 1u/i% #i7ost4 ,om/ul *u//i/2.am% Iieca#e-/ Ielul lui. P#eo=imea i#la/,e34 se 1ucu#4 ,e ci/sti#e-/ toat4 lumea. J A% ,a N ;/t4#i ,om/ul Po-e#. J Nu ca alte soiu#i ,e 7e co/ti/e/t% /e:#e,/ici s4 7oa#te /umele ,e 7#eo=i% ;l s7#iDi/i ,om/ul MM*oy. J Poate c4 ai ,#e7tate% s7use ,om/ul ?e#/a/% ;m1l;/3it. J Bi/e;/=eles c4 am ,#e7tate% I4cu ,om/ul *u//i/2.am. Nu ,e2ea1a-s 7e lume ,e-at;ta tim7 si-am :43ut-o mai 7e toate Ie=ele. *el 7u=i/ m4 7#ice7 la oame/i. B4u#4 ia#% lu;/, exem7lu u/ul ,e la altul. Dom/ul ?e#/a/ 74#ea s4 c;/t<#easc4 ce:a ;/ mi/te. E#a im7#esio/at. A:ea o 74#e#e ;/alt4 ,es7#e ca7acitatea ,om/ului *u//i/2.am ,e a Du,eca oame/ii $i a le ,esciI#a t#4s4tu#ile. J M4 #o2% /u-i ,ec;t o sim7l4 retret/, u#m4 ,om/ul *u//i/2.am. Pe/t#u oame/i ,e aIace#i% ;/=ele2i. O =i/e P4#i/tele Pu#,o/. J N-o s4 Iie se:e# cu /oi% 0om% 3ise 7e#suasi: ,om/ul Po-e#. J P4#i/tele Pu#,o/ P P4#i/tele Pu#,o/ P I4cu i/:ali,ul. J A% ;l cu/o$ti cu si2u#a/=4% 0om% 3ise cu e/e#2ie ,om/ul *u//i/2.am. E u/ ti7 1i/e% sim7aticN U/ om ,e lume% ca si /oi. J A.% ,a. *#e, c4 $tiu ci/e e. *am #o$u la Ia=4% ;/alt. J Ele. J Qi ia s7u/e-mi% Ma#ti/... E 7#e,icato# 1u/ P J Mm-,a... Qtii% ,e Ia7t /-a#e s4 Iie c.ia# o 7#e,ic4. O s4 stea ,oa# ,e :o#14 cu /oi% 7#iete/e$te% a$a% 7e 1a34 ,e 1u/-sim=. Dom/ul ?e#/a/ c.i13uia. Dom/ul MM*oy 3iseE J P4#i/tele 0om Bu#Re% 4la as N A J O% 74#i/tele 0om Bu#Re% se ;/c4l3i ,om/ul *u//i/2.am% acela e#a u/ o#ato# ;//4scut. L-ai au3it :#eo,at4% 0om P J Dac4 -am au3itN I4cu 1ol/a:ul :exat. 0e c#e,N L-am au3it... J (i totu$i% se s7u/e c4 /-a# Ii Iost ma#e teolo2% 3ise ,om/ul *u//i/2.am. J V4u P se mi#4 ,om/ul MM*oy. J A% m4 #o2 J /imic 2#a:% 1i/e;/=eles. Doa# c4 se-/t;m7la% cic4% s4 7#e,ice c.estii ca#e /u 7#ea e#au o#to,oxe. J AN... e#a u/ om s7le/,i,% 3ise ,om/ul MM*oy. J L-am au3it o ,at4% co/ti/u4 ,om/ul ?e#/a/. Am uitat acuM ,es7#e ce a/ume :o#1ea. *#oIto/ $i cu mi/e $e,eam ;/ Iu/,uM s4lii% $ti=i... cum ;i 3ice... J Naos% s7use ,om/ul *u//i/2.am. J Da% ;/ Iu/,% a7#oa7e ,e u$4. Am uitat acu ce... A% ,a% ,es7#e Pa74 J ,es7#e #47osatul Pa74 :o#1ea. Ti/ 1i/e mi/te. Pe cu:;/tul meu% e#a ma2/iIic% ca stil ,e o#ato#ie. Qi ce :oce N Doam/e N J asta :oceN 1rizonierul din atican J a$a-i 3icea. Ti/ mi/te c4 mi-a s7us *#oIto/

c;/, am ie$it... J Da el e oranGist(, *#oIto/% /u P ;/t#e14 ,om/ul Po-e#. J 5i#e$te c4 ,a% 3ise ,om/ul ?e#/a/% $i ;/c4 u/u Ioa#te ,e t#ea14. Ne-am ,us am;/,oi la Butle# ;/ Moo#e (t#eet% ,u74 aia J 7e o/o#ea mea% e#am si/ce# mi$cat J s4 m4 1at4 Dum/e3eu ,ac4 /u s7u/ ,#e7t% $i-mi a,uc 1i/e ami/te ce mi-a s7usE K?e#/a/% a 3is% /oi /e-/c.i/4m la alta#e ,iIe#ite% a 3is% ,a# c#e,i/=a /e e aceea$i.L M-a I#a7at ca Ioa#te 1i/e s7us. J E ,estul ,e mult a,e:4# ;/t#-asta% come/t4 ,om/ul Po-e#. 0ot,eau/a :e/eau 7#otesta/=i cu ,uiumul la ca7ela u/,e 7#e,ica 74#i/tele 0om. <Not4> . Mem1#u al u/ei asocia=ii 7olitice% ;/temeiate ;/ 7!9 ;/ I#la/,a.

<S/ot4> AU J Nu-i ma#e ,eose1i#e ;/t#e /oi% 3ise ,om/ul MM*oy. 0o=i c#e,em ;/...% $o:4i u/ mome/t...% ;/ M;/tuito#. At;ta c4 ,;/sii /u c#e, ;/ Pa74 $i ;/ Maica Dom/ului. J Da#% 1i/e;/=eles% #e7lic4 ,om/ul *u//i/2.am li/i$tit si im7#esio/at% #eli2ia noastr/ este a,e:4#ata #eli2ie% :ec.ea c#e,i/=4 ,e 1a$ti/4. J Nici o ;/,oial4 c-a$a-i% a,e:e#i ,om/ul ?e#/a/ cu c4l,u#4. Doam/a ?e#/a/ :e/i 7;/4 la u$a ,o#mito#ului si a/u/=4E J A:e=i u/ musaIi#N J *i/e eP J Dom/ul 5o2a#ty. J O% s4 i/t#eN (4 i/t#e N U/ o1#a3 7ali,% o:al% se i:i ;/ lumi/4. A#cul must4=ilo# 1lo/,e% c43ute% se #e7eta ;/ s7#;/ce/ele 1lo/,e% 1oltite ,easu7#a u/o# oc.i cu 7#i:i#ea a2#ea1il mi#at4. Dom/ul 5o2a#ty e#a u/ mo,est 14ca/. D4,use 2#e$ c;/, ;/D2.e1ase ;/ ce/t#u u/ ,e1it ,e 14utu#i s7i#toase J 7e/t#u c4 situa=ia lui Ii/a/cia#4 /u-i 7e#mitea s4 i/t#e ;/ le24tu#4 ,ec;t cu ,istilato#i si Ia1#ica/=i ,e 1e#e ,e m;/a a ,oua. Desc.isese a7oi o 7#4:4lioa#4 7e @las/e:i/ &oa,% u/,e se Ilata c4 ma/ie#ele sale au s4-i cuce#easc4 sim7atia 2os7o,i/elo# ,i/ ca#tie#. (e 7u#ta cu oa#eca#e Ia#mec% I4cea com7lime/te co7iilo# mici $i se ex7#ima cu 7#eci3ie $i ele2a/=4. Nu e#a u/ om /eculti:at. Dom/ul 5o2a#ty a,uceaMu/ ,a#% cam u/ sIe#t ,e lit#u ,e -.isRy s7ecial. (e i/te#es4 7oliticos ,e s4/4tatea ,om/ului ?e#/a/% 7use 7e mas4 ,a#ul $i se i/stala 7e 7icio# ,e e2alitate cu ceilal=i. Dom/ul ?e#/a/ a7#ecia ,a#ul cu at;t mai mult cu c;t ;$i ami/tea c4 a:ea cu 5o2a#ty u/ co/t ,e alime/te /elic.i,at. (7useE J A% I#umos% 14t#;/eN Nu m4 mi#4 ,i/ 7a#tea ,umitale N O#ei s-o ,esc.i3i% JacR P Dom/ul Po-e# oIicie ,i/ /ou. 5u#4 cl4tite 7a.a#ele si se tu#/4 ;/ ele ci/ci 7o#=ii mici ,e -.isRy. (u1 aceast4 /ou4 i/Ilue/=4% co/:e#sa=ia se ;/suIle=i. Dom/ul 5o2a#ty% A3 $e3;/, 7e o 3o/4 ,e scau/ #e,us4% a#4ta u/ i/te#es ,eose1it Ia=4 ,e ,iscu=ie. J Pa7a Leo/ al bI6-lea% s7u/ea ,om/ul *u//i/2.am% a Iost u/a ,i/t#e lumi/ile :eacului. Ma#ea lui i,ee e#a% $ti=i% u/i#ea ;/t#e Bise#ica #oma/o-catolic4 $i Bise#ica o#to,ox4. Asta $i-a Iixat el ,#e7t sco7 ;/ :ia=4. J Am au3it a,esea c-a# Ii Iost u/ul ,i/t#e cei mai i/telectuali 14#1a=i ,i/ Eu#o7a% 3ise ,om/ul Po-e#. J Asta a $i Iost% co/Ii#m4 ,om/ul *u//i/2.am% ,ac4 /u c.ia# cel mai i/telectual. De:i3a lui% $ti=i% ca Pa74% e#a JuW supra JuW J Lumi/4 7este Lumi/4.M J Nu% /u% i/te#:e/i ,om/ul 5o2a#ty% 3elos. *#e, c4 aici :4 ;/$ela=i. E#a JuW in tenebris, c#e,% Lumi/4 ;/ ;/tu/e#ic. J A% ,a% 3ise ,om/ul MM*oy% tenebrae. J Pa#,o/% s7use cate2o#ic ,om/ul *u//i/2.am% e#a JuW supra JuW. Pe c;/, a lui Pius al Ib-lea% ;/ai/ta$ul lui% a Iost CruW supra CruW J a,ic4 *#uce 7este *#uce. Asta a#at4 ,eose1i#ea ;/t#e 7o/tiIicatele lo#. De,uc=ia Iu a,mis4. Dom/ul *u//i/2.am co/ti/u4E

J Pa7a Leo/% $ti=i% a Iost u/ ma#e sa:a/t $i-u/ 7oet. J A:ea o Ia=4 e/e#2ic4% a,mise ,om/ul ?e#/a/. J Da% s7use ,om/ul *u//i/2.am. (c#ia 7oe3ii ;/ lati/e$te. J V4u P se mi#4 ,om/ul 5o2a#ty. Dom/ul MM*oy ;$i 2ust4 cu satisIac=ie -.isRy-ul $i cl4ti/4 ,i/ ca7 cu ,u1l4 i/te/=ie% 3ic;/, E J Asta /u-i 2lum4% 7ot s4 :4 s7u/. J Noi /-am ;/:4=at a$a ce:a% 0om% 3ise ,om/ul Po-e#% u#m;/, exem7lul ,om/ului MM*oy% c;/, me#2eam la $coala ,e u/ 7e//y 7e s47t4m;/4. J Mul=i oame/i ,e is7#a:4 au me#s la $coala ,e u/ 7e//y 7e s47t4m;/4% c-o 1#a3,4 ,e tu#14 la su1=ioa#4 % s7use ,om/ul ?e#/a/% se/te/=ios. (istemul ,e 7e :#emu#i
</ot4>

;/ $colile eleme/ta#e ,e la =a#4% ele:ii 7l4teau a,uc;/, ;/:4=4to#ului tu#14 7e/t#u com1usti1il% ou4% 7ui ,e 24i/4 etc.

<S/ot4> AW e#a cel mai s4/4tos J o e,uca=ie sim7l4% o/est4. Nu ca Ileacu#ile ca#e-s la mo,4 a3i... ] J 5oa#te a,e:4#at% ,ecla#4 ,om/ul Po-e#. J Nimic su7e#Iluu% #osti ,om/ul 5o2a#ty. E/u/=4 cu:;/tul% a7oi 14u cu 2#a:itate. J ;mi a,uc ami/te c-am citit u/,e:a% #elu4 ,om/ul *u//i/2.am% c4 u/ul ,i/t#e 7oemele Pa7ei Leo/ t#ata ,es7#e i/:e/=ia Ioto2#aIiei J ;/ lati/4% Ii#e$te. J Des7#e Ioto2#aIieN exclam4 ,om/ul ?e#/a/. I J Da% s7use ,om/ul *u//i/2.am. (o#1i $i el ,i/ 7a.a#. J P4i% m4 #o2% 3ise ,om/ul MM*oy% /u-i Ioto2#aIia o mi/u/e% ,ac4 stai s4 te 2;/,e$ti P J Mai e :o#14% #4s7u/se ,om/ul Po-e#% mi/=ile ma#i ;$i ,au seama. J *um s7u/ea 7oetulE KMi/=ile ma#i% ,e /e1u/ie s;/t a7#oa7eL% e/u/=4 ,om/ul 5o2a#ty. Dom/ul ?e#/a/ 74#ea s4 se I#4m;/te. (e st#4,uia s4-$i ami/teasc4 o7i/iile teolo2iei 7#otesta/te ;/ a/umite 7u/cte s7i/oase si% ;/ cele ,i/ u#m4% se a,#es4 ,om/ului *u//i/2.amE J (7u/e-mi% Ma#ti/% u/ii ,i/t#e Pa7i J 1i/e;/=eles c4 /u cel ,e-acuM% o#i 7#e,eceso#ul lui J ci u/ii ,i/t#e :ec.ii Pa7i% /u-i a$a c4 /u 7#ea au Iost u$4 ,e 1ise#ic4 P U#m4 o t4ce#e... Dom/ul *u//i/2.am s7useE J A% Ii#e$te% au Iost $i u/ii cam ,eoc.ea=i... Da# ce-i ,e mi#a#e e altce:a. Nici u/ul ,i/t#e ei% /ici cel mai ma#e 1e=i:a/% /ici cel mai... cea mai ma#e 1#ut4% m4 #o2% /ici u/ul /-a 7#e,icat :#eo,at4 eW cathedra( :#eu/ cu:i/=el ,e ,oct#i/4 2#e$it4. Ei% asta /u :i se 7a#e ,e mi#a#e P J Este% s7use ,om/ul ?e#/a/. J Da% Iii/,c4 ,ac4 Pa7a :o#1e$te eW cathedra, ex7lic4 ,om/ul 5o2a#ty% e i/Iaili1il. J A$a este% ;/t4#i ,om/ul *u//i/2.am. <Not4> . ;/ :i#tutea sau ;/ exe#ci=iul u/ei a/umite ,em/it4=i Flat.G. <S/ot4> A9 J A% $tiu ,e i/Iaili1ilitatea Pa7ei. Ti/ mi/te% e#am [t;/4# 7e-atu/ci... O#i /u cum:a... P Dom/ul 5o2a#ty se ;/t#e#u7se. Lu4 sticla si le mai tu#/4 celo#lal=i c;te 7u=i/. Dom/ul MM*oy% :43;/, c4 /u aDu/2ea 7e/t#u to=i% o1iect4 c4 el /u-$i 14use ;/c4 7#ima 7o#=ie. *eilal=i acce7ta#4% ,u74 ce Lse ;m7ot#i:i#4 ,e Io#m4. (usu#ul -.isRy-ului cu#2;/, li/ ;/ 7a.a#e Iu u/ i/te#lu,iu a2#ea1il. J *um s7u/eai% 0om P ;/t#e14 ,om/ul MM*oy. J I/Iaili1ilitatea 7a7al4% co/ti/u4 ,om/ul *u//i/2.am% 74i asta a Iost sce/a cea mai 2#o3a:4 ,i/ toat4 isto#ia Bise#icii. J *um s-a 7et#ecut% Ma#ti/ P ;/t#e14 ,om/ul Po-e#. Dom/ul *u//i/2.am #i,ic4 ,ou4 ,e2ete 2#oase. J ;/ cole2iul sac#u% $ti=i% al ca#,i/alilo# $i a#.ie7isco7ilo#% e#au ,oi oame/i ;m7ot#i:a i/Iaili1ilit4=ii% ;/ tim7 ce to=i ceilal=i e#au 7e/t#u. 0ot co/cla:ul% m4 #o2% aIa#4 ,e 4$tia ,oi% e#a u/a/im ,e aco#,. DaM ei /u N Nu si /uN J 6a N I4cu ,om/ul MM*oy.

J Qi-4$tia e#au u/ ca#,i/al /eam=% 7e ca#e- c.ema Dolli/2... sau Do-li/2... sau... J Dac4- c.ema Do-li/2 /u e#a /eam=% 2a#a/tat% s7use ,om/ul Po-e# #;3;/,. J M4 #o2% acest ma#e ca#,i/al /eam=% cum l-o Ii c.emat% e#a u/ul ,i/t#e ei% ia# cel4lalt a Iost Jo./ Mac6ale. J *um P st#i24 ,om/ul ?e#/a/. A,ic4 Jo./ oI 0uam P J (;/te=i si2u# c4-i a$a P ;/t#e14 ,om/ul 5o2a#ty cu ,u1iu. Eu c#e,eam c-a Iost :#eu/ italia/ sau ame#ica/. J Jo./ oI 0uam% #e7et4 ,om/ul *u//i/2.am% el a Iost. B4uDi 14u#4 $i ceilal=i. A7oi #elu4 E J ;i :e,e=i% m4 #o2% 7a#lame/t;/, 7e to=i ca#,i/alii 4$tia $i to=i e7isco7ii si a#.ie7isco7ii% ,i/ toate col=u#ile 74m;/tului J ia# 4ia ,oi lu7t;/,u-se ca ,#acii co/t#a tutu#o# J 7;/4 c;/,% ;/ cele ,i/ u#m4% Pa7a ;/su$i se scoal4 si ,ecla#4 i/Iaili1ilitatea ,#e7t ,o2m4 a Bise#icii eW cathedra. Ci n cli7a aia Jo./ Mac6ale% ca#e o tot

AA com14tuse $i-o com14tuse% se #i,ic4 $i el $i #4c/e$te c-o :oce ,e leuE K CredoDF J A,ic4 K*#e, NL 3ise ,om/ul 5o2a#ty. J ECredoDF #e7et4 ,om/ul *u//i/2.am. Asta a#4ta c#e,i/=a ce-o a:ea. m mome/tul c;/, a :o#1it Pa7a% el s-a su7us. J Da# Do-li/2 P ;/t#e14 ,om/ul MM*oy. J *a#,i/aluM /eam= /-a :#ut s4 se su7u/4. A 74#4sit 1ise#ica. Oo#1ele ,om/ul *u//i/2.am ;/4l=ase#4 :asta ima2i/e a 1ise#icii ;/ ima2i/a=ia ascult4to#ilo#. @lasul lui a,;/c $i 2#os ;i ;/Iio#ase c;/, #ostise cu:;/tul ,e c#e,i/=4 si su7u/e#e. *;/, i/t#4 ;/ o,aie% $te#2;/,u-se 7e m;i/i% ,oam/a ?e#/a/ 74t#u/se ;/t#-o com7a/ie solem/4. 54#4 s4 tul1u#e li/i$tea% se a7lec4 7este 1a#a ,e la 7icioa#ele 7atului. J L-am :43ut o ,at4 7e Jo./ Mac6ale% 3ise ,om/ul ?e#/a/% $i /-am s4- uit c;t oi t#4i. (e ;/toa#se c4t#e /e:ast4-sa% lu;/,-o ma#to#4E J Ti-am 7o:estit ,e multe o#i asta% /u P Doam/a ?e#/a/ ,4,u ,i/ ca7. J E#a la ,e3:eli#ea statuii lui Cir Jo./ @#ay. Oo#1ea E,mu/, D-ye# @#ay J tot 74l4:#42ea ,e 3o# J ia# 14t#;/uM Mac6ale% c-o uit4tu#4 mo#oc4/oas4% ;l 7#i:ea 7e su1 /i$te s7#;/ce/e stuIoase. Dom/ul ?e#/a/ ;$i ;/c#e=i I#u/tea $i% 7lec;/,u-si ca7ul ;/ai/te% ca u/ tau# m;/ios% se .ol14 la /e:ast4-sa. J Doam/e N exclam4 #elu;/,u-si c.i7ul o1i$/uit% ,e c;/, stat /-am :43ut a$a oc.i ;/ ca7uM cui:a. Pa#c4 a# Ii 3isE ETe ,/z eu cine eti, b/ieteDF A:ea /i$te oc.i ca ,e $oim N J 0o=i @#ay-ii 4$tia /-au Iost 1u/i ,e /imic% ,ecla#4 ,om/ul Po-e#. 04cu#4 ia#. Dom/ul Po-e# se ;/toa#se c4t#e ,oam/a ?e#/a/ si i se a,#es4 cu o 1#usc4 Do:ialitateE J Ei% ,oam/4 ?e#/a/% s4 $ti=i c-o s4 Iacem ,i/ ,um/ealui ,e colo% so=ul ,um/ea:oast#4% u/ 1u/ si sI;/t $i 7ios #oma/o-catolic% tem4to# ,e Dum/e3eu N 54cu u/ 2est la#2 cu 1#a=ul% i/clu3;/, toat4 a,u/a#ea. A7 J O s4 Iacem cu to=ii ;m7#eu/4 o retret/ $i o s4 /e m4#tu#isim 74catele. Dum/e3eu $tie c4-i ma#e /e:oie. J Nu :4, /ici u/ i/co/:e/ie/t% acce7t4 ,om/ul ?e#/a/% 3Ic/1i/, 7u=i/tel /e#:os. Doam/a ?e#/a/ 2;/,i c4 e mai cumi/te s4-si ascu/,4 satisIac=ia. (7useE J II 7l;/2 7e 1ietul 7#eot ca#e-o t#e1ui s4-=i asculte m4#tu#isi#ile. Dom/ul ?e#/a/ se sc.im14 la Ia=4. J Dac4 /u-i 7lace% 3ise #4stit% /-a#e ,ec;t s4 se ,uc4... u/,e :#ea. Eu% u/ul% ;i s7ui ce-am 7e suIlet. Nu-s eu u/ ti7 c.ia# a$a #4u. Dom/ul *u//i/2.am i/te#:e/i 7#om7t. J O s4 /e le74,4m to=i ,e (ata/a% 3ise% to=i ;m7#eu/4% I4#4 s4-i uit4m 7ute#ea si is7itele. J Piei% (ata/4N s7use ,om/ul 5o2a#ty% #;3;/, $i uit;/,u-se la ceilal=i. Dom/ul Po-e# /u mai 3ise /imic. (im=ea c4 7ie#,use co/,uce#ea. 0otu$i% o ex7#esie ,e satisIac=ie ;i 7;l7;ia 7e Ia=4.

J 0ot ce-a:em ,e I4cut% #elu4 ,om/ul *u//i/2.am% e s4 /e scul4m ;/ 7icioa#e% cu lum;/4#i a7#i/se% $i s4 #e;//oim I424,uielile ,e la 1ote3. J Ai 2#iD4 s4 /u ui=i ,e lumi/a#e% 0om% 3ise ,om/ul MM*oy% t#e1uie s-o =ii tot tim7ul. J *e P se mi#4 ,om/ul ?e#/a/. 0#e1uie s4 stau c-o lum;/a#e-/ m;/4 P J DaM si2u#% 3ise ,om/ul *u//i/2.am. J Nu% ,4-o /ai1ii ,e t#ea14% exclam4 ,om/ul ?e#/a/ 7li/ ,e 1u/-sim=% 7;/-aici. 5ac toat4 c.estia. 5ac retret/ $i s7o:e,a/ia% si% m4 #o2% toat4 aIace#ea. DaM... I4#4 lum;/4#i N Nu% ,4-o /ai1ii% la lum;/4#i m4 o7u/ N D4,u ,i/ ca7 cu o 2#a:itate comic4. J Au3i=i- % m4 #o2N 3ise /e:ast4-sa. J La lum;/4#i m4 o7u/% #e7et4 ,om/ul ?e#/a/% co/$tie/t c4 a 7#o,us eIect asu7#a 7u1licului si co/ti/u;/, s4 clati/e ,i/ ca7. M4 o7u/ la soiuM 4sta ,e la/te#/4 ma2ic4.

A" 0oat4 lumea #;se cu 7oIt4. J *e 3ice=i% ce mai catolicN I4cu /e:ast4-sa. J 54#4 lum;/4#i N #e7eta ,om/ul ?e#/a/ cu .ot4#;#e. Asta /uN 0#a/se7tul 1ise#icii ie3ui=ilo# ,i/ @a#,i/e# (t#eet a7#oa7e c4 se um7luseH 7e u$a late#al4 tot mai i/t#au ;/ Iiece cli74 ,om/i. *o/,u$i ,e u/ I#ate /o:ice% 74$eau ;/ :;#Iul 7icioa#elo# 7#i/ locu#ile ,e t#ece#e% 7;/4 24seau u/,e s4 se a$e3e. Dom/ii e#au to=i 1i/e ;m1#4ca=i $i a#4tau ;/2#iDit. Lumi/a l4m7ilo# 1ise#icii c4,ea asu7#a u/ei a,u/4#i ,e .ai/e /e2#e si 2ule#e al1e a c4#ei mo/oto/ie o ;/t#e#u7eau ici si colo tHeed!unle, asu7#a st;l7ilo# mo.o#;=i% ,i/ ma#mu#4 :e#,e ;m7est#i=at4 cu /e2#u% si asu7#a ta1lou#ilo# lu2u1#e. Dom/ii se a$e3au ;/ 14/ci ,u74 ce-si s4ltau u$u#el 7a/talo/ii ;/ ,#e7tul 2e/u/c.ilo#% si-si 7u/eau la loc Ie#it 74l4#iile. (e #e3emau 1i/e ,e s7eteaM34 si 7#i:eau ce#emo/ios s7#e ;/,e74#tatul 7u/ct ,e lumi/4 #o$ie sus7e/,at ;/ Ia=a alta#ului ma#e. ;/t#-u/a ,i/t#e 14/cile a7#o7iate ,e am:o/ $e,eau ,om/ul *u//i/2.am si ,om/ul ?e#/a/. ;/ 1a/ca ,i/a7oia lo# se aIla ,om/ul MM*oy si/2u#H ia# ;/ 1a/ca ,i/a7oia sa luase#4 loc ,om/ul Po-e# si ,om/ul 5o2a#ty. Dom/ul MM*oy ;/ce#case 3a,a#/ic s4-si 24seasc4 u/ loc ;/ acela$i #;/, cu ceilal=i% ia# c;/, 2#u7ul lo# se #43le=ise ;/ aceast4 Io#m4% ;/ce#case 3a,a#/ic s4 2lumeasc4% asem4/;/,u- cu /um4#ul ci/ci ,e 7e u/ 3a# sau ,e 7e o ca#te ,e Doc. *um 2luma /u Iusese 1i/e 7#imit4% #e/u/=ase. P;/4 $i ,;/sul e#a im7#esio/at ,e am1ia/=a im7u/4toa#e si 7;/4 si ,;/sul ;/ce7u s4 #4s7u/,4 suIlete$te la atmosIe#a im7#e2/at4 ,e e:la:ie% ;/ $oa7t4% ,om/ul *u//i/2.am ;i at#ase ,om/ului ?e#/a/ ate/=ia asu7#a ,om/ului 6a#Io#,% c4m4ta#ul% ca#e $e,ea la oa#eca#e ,ista/=4 mai ;/colo% si asu7#a ,om/ului 5a//i/2% co/t#olo# al listelo# electo#ale $i I4c4to# ,e 7#ima#i ai o#a$ului. Acesta $e,ea c.ia# su1 am:o/% al4tu#i ,e u/ul ,i/t#e co/silie#ii mu/ici7ali ,e cu#;/, ale$i% ;/ ,#ea7ta $e,eau 14t#;/ul Mic.ael @#imes% 7#o7#ieta#ul a t#ei ;/t#e7#i/,e#i ,e ;m7#umut 7e 2aD% $i A! /e7otul lui% Da/ 6o2a/% ca#e ca/,i,a la 7ostul ,e sec#eta# al mu/ici7iului. Mai ,e7a#te% ;/ Ia=4% $e,ea ,om/ul 6e/,#iR% 7#im-#e7o#te# la KreemanPs @ournal si 1ietul OM*a##oll% u/ :ec.i 7#iete/ ,e-al ,om/ului ?e#/a/% ca#e 7e :#emu#i Iusese o Ii2u#4 co/si,e#a1il4 ;/ lumea come#cial4. 0#e7tat% 7e m4su#4 ce #ecu/o$tea Ie=e Iamilia#e% ,om/ul ?e#/a/ ;/ce7ea s4 se simt4 mai ;/ la#2ul lui. Jo1e/ul% #e7a#at ,e /e:ast4-sa% ;l =i/ea 7e 2e/u/c.i. De :#eo ,ou4 o#i ;$i t#ase ;/ Dos% cu o m;/4% ma/$etele% ;/ tim7 ce cu cealalt4 st#;/2ea u$u#el% ,a# Ie#m% ma#2i/ea Do1e/ului. O siluet4 cu as7ect masi:% cu 1ustul ;/I4$u#at ;/ Ial,u#ile u/ui sti.a# al1% a74#u% sui/, t#u,/ic s7#e am:o/. (imulta/% co/2#e2a=ia ;/ce7u s4 se a2ite% oame/ii scoase#4 1atiste $i ;/2e/u/c.ea#4 7e eleH 2#iDuliu% ,om/ul ?e#/a/ u#m4 exem7lul 2e/e#al. (tatu#a 7#eotului se ;/4l=a acum ,#ea7t4 ;/ am:o/% ,easu7#a 1alust#a,ei i:i/,u-se ,ou4 t#eimi ,i/ t#u7ul :olumi/os% ;/cu/u/ate ,e o Ia=4 masi:4 $i #ume/4. P4#i/tele Pu#,o/ ;/2e/u/c.e% se ;/toa#se c4t#e 7u/ctul ,e lumi/4 #o$ie si% aco7e#i/,u-$i Ia=a cu m;i/ile% se #u24. Du74 oa#eca#e tim7% ;$i ,esco7e#i Ia=a si se scul4

ia# ;/ 7icioa#e. *o/2#e2a=ia se #i,ic4 ,e aseme/ea si lu4 ia# loc 7e 14/ci. Dom/ul ?e#/a/ ;$i a$e34 ia# Do1e/ul ;/ 7o3i=ia i/i=ial4% 7e 2e/u/c.i% $i ;/toa#se o Ia=4 ate/t4 c4t#e 7#e,icato#. *u u/ am7lu 2est stu,iat% 7#e,icato#ul ;$i a#u/c4 ;/a7oi am1ele m;/eci la#2i ale sti.a#ului% si-$i 7lim14 ;/cet 7#i:i#ea asu7#a #;/,u#ilo# ,e Ie=e. A7oi 3iseE E1entru c/ fiii acestei lumi sntfa:/ de neamul lor mai n:elep:i dect fiii luminii. Deci, ,/ zic ,ou/, agonisi:i!,/ prieteni, cu aGutorul mammonului nedrept/:ii, nct atunci cnd ,e:i muri, ei s/ ,/ primeasc/ n locaurile ,enice,F P4#i/tele Pu#,o/ come/t4 7e la#2 textul% cu so/o#4 si2u#a/=4. E#a% s7use el% u/ul ,i/t#e cele mai ,iIicile texte% ,e i/te#7#etat co#ect% ,i/ toat4 $criptura. U/ui o1se#:ato# su7e#Iicial% acest text a# Ii 7utut s4-i 7a#4 ;/ co/t#a,ic=ie cu mo#alitatea ;/alt4 7#e,icat4 ,e Isus 6#istos cu alte 7#i7B leDu#i. Da#% s7u/ea el% acest text ;i 74#use a/ume 7ot#i:it 7e/t#u c4l4u3i#ea acelo#a al c4#o# ,esti/ este s4-$i ,uc4 :ia=a ;/ lume% ,a# ca#e totu$i /u :o# s-o ,uc4 ,u74 Ielul oame/ilo# 7#eocu7a=i /umai ,e cele lume$ti. E#a u/ text 7e/t#u oame/i ,e aIace#i si 7e/t#u 7#oIesio/i$ti. Isus 6#istos% cu ,i:i/a sa 74t#u/,e#e ;/ o#ice ascu/3i$ al /atu#ii uma/e% ;/=ele2ea c4 /u to=i oame/ii e#au c.ema=i la :ia=a #eli2ioas4% c4 ma#ea% ma#ea maDo#itate e#au sili=i s4 t#4iasc4 ;/ lume J $i% ;/t#-o a/umit4 m4su#4% 7e/t#u lumeH $i ;/ acel :e#set% El i/te/=io/a s4 le ,ea u/ cu:;/t ,e ;/,#uma#e% ;/I4=i$;/,u-le ca exem7le ;/ :ia=a #eli2ioas4 7e ;/$i$i acei a,o#ato#i ai lui Mammo/% ca#e% ,i/t#e to=i oame/ii% e#au cel mai 7u=i/ 7#eocu7a=i ,e c.estiu/i #eli2ioase. Le s7use ascult4to#ilo# s4i c4 /u- a,uceau acolo% ;/ aceast4 sea#4% i/te/=ia ,e a-i ;/I#ico$a% sau :#eo alt4 i/te/=ie ext#a:a2a/t4% ci c4 :e/ea ca u/ om ,e lume s4 :o#1easc4 seme/ilo# s4i. Oe/ise s4 :o#1easc4 u/o# oame/i ,e aIace#i $i-a:ea s4 le :o#1easc4 ;/ lim1a oame/ilo# ,e aIace#i. Dac4 i se ;/24,uia aceast4 metaIo#4% s7use% el e#a co/ta1ilul lo# s7i#itualH $i ,o#ea ca Iieca#e ;/ 7a#te ,i/t#e ascult4to#ii s4i s4-$i ,esc.i,4 #e2ist#ele J #e2ist#ele :ie=ii s7i#ituale% $i s4 :a,4 ,ac4 e#au exact ;/ co/Io#mitate cu co/$tii/=a lo#. Isus 6#istos /u e#a u/ ;/:4=4to# se:e#. El ;/=ele2ea 2#e$elile /oast#e m4#u/te% ;/=ele2ea sl41iciu/ile 1ietei /oast#e /atu#i 74c4toase% ;/=ele2ea is7itele acestei :ie=i. Oom Ii a:ut J to=i am a:ut la #4stim7u#i J is7itele /oast#eH :om Ii a:ut% to=i am a:ut% 2#e$elile /oast#e. Da# u/ si/2u# luc#u% co/ti/u4 el% le :a ce#e ascult4to#ilo# s4i. Qi acesta e#aE s4 Iie si/ce#i% s4 Iie leali ;/ Ia=a lui Dum/e3eu. De e#au 7e#Iect exacte co/tu#ile lo#% s4 s7u/4 E KDa% mi-am :e#iIicat co/tu#ile. Am 24sit totul ;/ #e2ul4.L 7 Da# ,ac4% ,u74 cum se 7utea ;/t;m7la% existau oa#eca#e i/exactit4=i% s4 #ecu/oasc4 a,e:4#ul% s4 s7u/4 I4=i$ $i 14#14te$teE KDa% mi-am :e#iIicat co/tu#ile. Am 24sit cuta#e si cuta#e /e#e2ul4% ;/s4% cu aDuto#ul 2#a=iei ,i:i/e% :oi ;/,#e7ta cuta#e $i cuta#e. ;mi :oi co#ecta co/tu#ile.L

7U <titlu>*EI MO&TI Lily% Iata 7o#ta#ului% 7u# $i sim7lu /u se mai 7utea =i/e 7e 7icioa#e ,e at;ta ale#24tu#4. Nici /-a7uca 1i/e s4 co/,uc4 7e u/ ,om/ ;/ c4m4#u=a ,i/ s7atele oIiciului ,e la 7a#te# si s4- aDute s4-si scoat4 7alto/ul% c4 ia#4$i =;#;ia so/e#ia la u$a .olului $i t#e1uia s-o #u74 la Iu24 7e co#i,o#ul 7ustiu% ca s4 ,esc.i,4 altui musaIi#. No#oc c4 /u t#e1uia s4 ai14 tot ,;/sa 2#iD4 $i ,e ,oam/e. Da# ,om/i$oa#a ?ate $i ,om/i$oa#a Julia se 2;/,ise#4 la asta si a#a/Dase#4 ;/ o,aia ,e 1aie ,e sus 2a#,e#o1a 7e/t#u ,oam/e. Dom/i$oa#a ?ate $i ,om/i$oa#a Julia st4teau acolo% s7o#o:4i/, si #;3;/, si a2it;/,u-se $i ie$i/, u/a ,u74 alta% ;/ ca7ul sc4#ii% ca s4 a#u/ce o 7#i:i#e 7este 1alust#a,4 si s-o c.eme 7e Lily% s4 le s7u/4 ci/e mai :e/ise. E#a% ;/ Iiece a/% luc#u ma#e 7et#ece#ea cu ,a/s ,e la ,om/i$oa#ele Mo#Ra/. Oe/ea toat4 lumea ca#e le cu/o$tea% mem1#ii Iamiliei% :ec.ii 7#iete/i ai Iamiliei% cole2ii ,e co# ai Juliei% to=i ele:ii lui Ma#y Ja/e. Nu se ;/t;m7lase /icio,at4 s4 ,ea 2#e$ 7et#ece#ea. A/i ,e-a #;/,ul se ,esI4$u#ase ;/ c.i7 mi/u/at% ,e c;/, o =i/ea mi/te o#ici/eH a,ic4 ,e 7e c;/, ?ate si Julia% ,u74 moa#tea I#atelui lo# Pat% l4sase#4 casa ,i/ (to/ey Batte# si-o luase#4 la ele 7e Ma#y Ja/e% si/2u#a lo# /e7oat4% ;/ casa ;/tu/ecat4 si se:e#4 ,i/ Us.e#Ms Isla/,% u/,e ;/c.i#iase#4 catul ,e sus ,e la ,om/ul 5ul.am% samsa#ul ,e ce#eale ca#e locuia la 7a#te#. E#au% :e3i 1i/e% ,e atu/cea% 7e 7u=i/ t#ei3eci ,e a/i. Ma#y Ja/e% 7e :#emea aceea o Ieti=4 cu #oc.i=e scu#te% e#a acum st;l7ul 2os7o,4#iei% Iii/, o#2a/ist4 la 1ise#ica ,i/ 6a,,i/2to/ &oa,. 54cuse co/se#:ato#ul $i ;/ Iiece a/ ,4,ea c;te u/ co/ce#t cu ele:ii% ;/ sala ,e sus a :ec.ii aule ,e co/ce#te. Mul=i ,i/t#e ele:i a7a#=i/eau celo# mai 1u/e Iamilii ,e 7#i/ ca#tie#ele ?i/2sto-/ si DalRey. B4t#;/e cum e#au% m4tu$ile ;$i mai a,uceau $i ele co/t#i1u=ia. 73 Julia% ,e$i ;/c4#u/=ise ,e tot% e#a ;/c4 $i-acum so7#a/a solist4 la Bise#ica A,am si E:a% ia# ?ate% 7#ea $u1#e,4 7e/t#u a um1la mult% ,4,ea lec=ii ,e mu3ic4 ;/ce74to#ilo# la :ec.iul cla:i# 74t#at ce sta ;/ o,aia ,i/ Iu/,. Lily% Iata 7o#ta#ului% le I4cea t#e1u#ile cas/ice. *u toate c4 ,uceau o :ia=4 mo,est4% =i/eau s4 m4/;/ce 1i/eH ,i/ toate cele% ce e#a mai ales E mu$c.i ,e :ac4% ceai ,e t#ei $ili/2i $i 1e#e /ea2#4 la sticl4% calitatea ;/t;i. Da# Lily #a#eo#i 2#e$ea cu ce:a la cum74#4tu#i% ;/c;t se ;m74ca 1i/e cu c;te$it#ei st47;/ele. At;ta c4 /-a:eau ast;m74#. Da# si/2u#ul luc#u ca#e /u- #41,au ,e Iel e#a s4 le #4s7u/3i. 5i#e$te% ;/t#-o sea#4 ca asta ;/=ele2eai s4 /-ai14 ast;m74#. Qi u/,e mai 7ui c4 t#ecuse ,e 3ece $i /ici 7ome/eal4 ,e @a1#iel cu /e:ast4-sa. Qi-a7oi se temeau 2#o3a: ca 5#e,,y Mali/s s4 /u :i/4 c.e#c.elit. Pe/t#u /imic ;/ lume /-a# Ii :oit ca :#eu/ul ,i/t#e ele:ii lui Ma#y Ja/e s4- :a,4 Ksu1 i/Ilue/=a alcooluluiLH si-a7oi% c;/, e#a a$a% a:eai c;teo,at4 mult ,e Iu#c4 s-o sco=i ia ca7 cu ,;/suL 5#e,,y Mali/s tot,eau/a :e/ea t;#3iu% ,a# se ;/t#e1au ce-o Ii 74=it @a1#iel ,e ;/t;#3iaH $i ,e asta se i:eau u/a-,ou4 ;/ ca7ul sc4#ii $i se a7lecau 7este 1alust#a,4 ca s-o ;/t#e1e 7e Lily ,ac4 /u cum:a a :e/it @a1#iel o#i 5#e,,y. J O% ,om/ule *o/#oy% ;i s7use Lily lui @a1#iel c;/, ;i ,esc.ise u$a% ,om/i$oa#a ?ate $i ,om/i$oa#a Julia 3iceau c4 /u mai :e/i=i ;/ sea#a asta. Bu/4 sea#a% ,oam/4

*o/#oy. J *#e, si eu% #4s7u/se @a1#iel% au uitat ,esi2u# c4 ,um/eaei /e:este-mii ;i t#e1uiesc t#ei o#e ;/ ca7 s4 se ;m1#ace. (t4tea 7e 7#e$ul ,e la i/t#a#e si-si I#eca 347a,a ,e 7e 2alo$i% ;/ tim7 ce Lily o co/,usese 7e /e:ast4-sa 7;/4 la 7a#tea ,e Dos a sc4#ii si st#i2a E J Dom/i$oa#4 ?ate% uita=i-:4% a :e/it ,oam/a *o/#oyN ?ate $i Julia co1o#;#4 ;/,at4% cu 7a$i m4#u/=ei% sca#a cea ;/tu/ecoas4. Am;/,ou4 o s4#uta#4 7e /e:asta lui @a1#iel% s7use#4 c4 t#e1uie s4 Ii ;/2.e=at ,e tot $i o ;/t#e1a#4 ,ac4 @a1#iel :e/ise cu ,;/sa.

7W J Aici s;/t% :iu $i /e:4t4mat% tu$4 ?ateN Duce=i-:4 sus. Oi/ si eu ;/,at4% st#i24 @a1#iel ,i/ ;/tu/e#ic. *o/ti/ua s4-$i $tea#24 e/e#2ic 7icioa#ele% 7e c;/, cele t#ei Iemei u#cau #M/, sc4#ile% c4t#e 2a#,e#o1a ,oam/elo#. 5ul2i ,e 347a,4 i se a/i/ase#4 ca o 7ele#i/4 u$oa#4 7e ume#ii 7alto/ului $i-i 7usese#4 c47ute al1e la 2alo$iH 7e c;/, /astu#ii 7alto/ului lu/ecau sc;#=;i/, 7#i/ c.euto#ile ;/=e7e/ite% mi#easma ae#ului #ece $i 7#oas74t ,e aIa#4 ie$ea ,e 7#i/ ,esc.i34tu#i $i cute. J Ia# /i/2e% ,om/ule *o/#oy P ;/t#e14 Lily. I/t#ase ;/ai/tea lui ;/ c4ma#4 ca s4- aDute s4-$i scoat4 7alto/ul. @a1#iel 3;m1i au3i/,-o cum ;i #oste$te /umele% ;/ t#ei sila1e% si-o 7#i:i. E#a o Iat4 su1=i#ic4% ;/c4 /e;m7li/it4% cu 7ielea 7ali,4 si 74# ,e culoa#ea 7aiuluiH lumi/a l4m7ii cu 2a3 ae#ia/ ,i/ c4ma#4 o I4cea s4 a#ate si mai 7ali,4. @a1#iel o cu/o$tea ,e c;/, e#a Ieti=4 $i ,4,4cea o 747u$4 ,e c;#7e% 7e t#ea7ta cea mai ,e Dos a sc4#ilo#. J Da% Lily% ;i #4s7u/se% $i c#e, c-a#e s4 =i/4 toat4 /oa7tea. &i,ic4 oc.ii c4t#e ta:a/ul c4m4#ii% ce se 32;l=;ia ,e t#o74itul $i t;#$itul 7icioa#elo# ,e la catul ,e sus% ascult4 o cli74 7ia/ul $i a7oi se uit4 la Iat4% ca#e-i ;m74tu#ea cu 2#iD4 7alto/ul 7e ca74tul u/ui #aIt. J (7u/e-mi% Lily% 3ise cu to/ 7#iete/os% te mai ,uci la scoal4 P J Nu m4 mai ,uc% ,om/ule% #4s7u/se Iata. Am is7#4:it cu ;/:4=4tu#a ,e mai 1i/e ,e u/ a/. J O% 74i atu/ci% s7use @a1#iel :esel% ;/seam/4 c4 acusi-acusi /e 7oIte$ti la /u/t4 cu ,#42u=ul t4u% a$a-i P 5ata 7#i:i 7este um4# c4t#e ,;/sul $i 3ise cu ma#e am4#4ciu/eE J B4#1a=ii ,e-acuM ;s 1u/i ,oa# ,e 7ala:#e $i s4 scoat4 ce 7ot ,e la ti/e. @a1#iel #o$i% ca $i cum si-a# Ii ,at seama c4 a s7us ce:a /e7ot#i:it si% I4#4 s-o 7#i:easc4% ;$i 3:;#li ,i/ 7icioa#e 2alo$ii $i-$i $Iic.iui e/e#2ic cu Iula#ul 7a/toIii ,e lac. 79 E#a u/ t;/4# #o1ust $i ,estul ,e ;/alt. &ume/eala :ie a o1#aDilo# i se ;/ti/,ea 7;/4 c4t#e I#u/te% u/,e se mistuia ;/ c;te:a 7ete #o3e% ,iIu3e% ia# 7e Ia=a lui /ete,4 sc;/teiau I4#4 ast;m74# le/tilele lust#uite si #amele 2#oase% au#ii% ale oc.ela#ilo# ce-i a74#au oc.ii se/si1ili $i /east;m74#a=i. P4#ul lucios si /e2#u% cu o c4#a#e la miDloc% ;i e#a 7e#iat ;/t#-o cu#14 lu/24 ;/a7oi 7e ,u74 u#ec.i% u/,e se c;#lio/=a u$o# su1 ,u/2a l4sat4 ,e 74l4#ie. Du74 ce-$i $Iic.iui 7a/toIii 7;/4 ;i I4cu s4 luceasc4% se #i,ic4 si-$i t#ase mai st#;/s :esta 7este t#u7ul #otoIei. A7oi scoase 2#41it ,i/ 1u3u/a# o mo/e,4. J Uite% Lily% 3ise% :;#;/,u-i-o ;/ m;/4% e *#4ciu/% /u P Uite% ia u/ mic... Qi se ;/,#e7t4 #e7e,e s7#e u$4. J A% /u% st#i24 Iata% lu;/,u-se ,u74 el. (e#ios% ,om/ule% /-a$ :#ea s4-i iau. J *#4ciu/ulN *#4ciu/ulN 3ise @a1#iel% a7#oa7e Iu2i/, c4t#e sca#4 $i I4c;/,u-i sem/e ,i/ m;/4% ,e 7a#c4 s-a# Ii scu3at. 5ata% :43;/,u- aDu/s la sca#4% st#i24 ,u74 ,;/sulE J Bi/e% :4 mul=umesc% ,om/ule.

@a1#iel a$te7t4 ;/ Ia=a salo/ului s4 se te#mi/e :alsul% ascult;/, I#eam4tul Iustelo# c;/, se ;/:ol1u#au 7e l;/24 u$4 si t;#$itul 7a$ilo#% ;/c4 mai e#a tul1u#at ,e #i7osta ama#4% /ea$te7tat4% a Ietei. A#u/case asu7#a ,is7o3i=iei lui o um1#4 7e ca#e ;/ce#ca s-o #isi7easc4% a#a/D;/,u-$i ma/$etele si Iu/,a c#a:atei. A7oi scoase ,i/ 1u3u/a#ul :estei o .;#tiu=4 $i a#u/c4 o 7#i:i#e asu7#a /oti=elo# ce $i le I4cuse 7e/t#u toast. E#a /e.ot4#;t ;/ 7#i:i/=a :e#su#ilo# ,i/ &o1e#t B#o-/i/2 % c4ci se temea s4 /u ,e74$easc4 ;/=ele2e#ea ascult4to#ilo#. A# Ii Iost mai 1u/ u/ citat ,i/ (.aRes7ea#e% sau ,i/ Belodiile lui 0.omas Moo#e% 7e ca#e ei s4- #ecu/oasc4. Poc/itul 2#osola/ ,i/ c4lc;ie al 14#1a=ilo# $i t;#$itul t4l7ilo# ;i ami/teau c4 2#a,ul lo# ,e cultu#4 se ,eose1ea ,e al s4u. Oa #eu$i ,oa# s4 se Iac4 #i,i<Not4> . ;obert IroHning ((5(*!(553", 7oet #oma/tic e/2le3 ca#e a exe#citat o i/Ilue/=4 co/si,e#a1il4 asu7#a a#tei 7oetice mo,e#/e.

<S/ot4> 7A col citi/, u/ 2e/ ,e 7oe3ie 7e ca#e ei /-o ;/=ele2eau. Oo# c#e,e c4-$i etalea34 cultu#a su7e#ioa#4. Oa Ii o 2aI4% cum I4cuse $i a,i/eau#i ;/ c4ma#4 cu Iata aceea. 5olosise u/ to/ Ials. 0ot toastul lui e#a Ials% ,e la ;/ce7ut 7;/4 la sIi#$it J u/ e$ec total. *.ia# atu/ci ie$i#4 ,i/ came#a ,e 2a#,e#o14 a ,oam/elo# m4tu$ile $i so=ia lui. M4tusile e#au ,ou4 14t#;/e m4#u/=ele% ;m1#4cate sim7lu. M4tu$a Julia e#a cu :#eo ,oi ce/timet#i mai ;/alt4. P4#ul ei li/s% t#as 7;/4 7este u#ec.i% e#a ce/u$iuH ce/u$ie% ,e aseme/ea% cu um1#e mai ;/c.ise% ;i e#a si Ia=a ma#e% mole$it4. De$i ;/,esat4 la t#u7 $i =i/;/,u-se ,#e7t% oc.ii le/e$i $i 1u3ele ;/t#e,esc.ise ;i ,4,eau ;/I4=i$a#ea u/ei Iemei ca#e /u 7#ea $tia u/,e se aIl4 sau ;/cot#o se ;/,#ea7t4. M4tu$a ?ate e#a mai :ioaie. 5a=a ei% mai s4/4toas4 ca a so#4-sii% e#a toat4 /umai c#e=u#i $i 31;#citu#i% sem4/;/, cu u/ m4# #o$u% :e$te,% ia# 74#ul% ;m7letit me#eu la Iel% ,u74 mo,a ,e o,i/ioa#4% /u-$i 7ie#,use culoa#ea ,e /uc4 coa7t4. Am;/,ou4 ;l s4#uta#4 ,i/ toat4 i/ima 7e @a1#iel. E#a /e7otul lo# Ia:o#it% Iecio#ul #47osatei lo# su#o#i mai ma#i% Elle/% ca#e se m4#itase cu 0.J.*o/#oy ,e la Po#t $i Docu#i. J @a1#iel% @#etta 3ice c4 la /oa7te /-o s4 mai lua=i u/ cu7eu ;/a7oi 7;/4 la Mo/Rsto-/% s7use m4tu$a ?ate. J Nu% 3ise @a1#iel% ;/,#e7t;/,u-se c4t#e /e:ast4-sa% /e-am s4tu#at a/ul t#ecut J /u P Ai uitat% tu$4 ?ate% cu ce 2utu#ai s-a ales @#ettaP 0ot ,#umul se 32;l=;iau Ie#est#ele cu7eului si c;/, am t#ecut ,e Me##io/ /e 14tea c#i:4=ul ;/4u/t#u. Mai ma#e 7l4ce#ea J @#etta a #4cit ;/2#o3ito#. M4tu$a ?ate se ;/c#u/ta se:e# si ;/cu:ii/=a ,i/ ca7 la Iiece cu:;/t. J A$a e% @a1#iel% a$a e. 0#e1uie s4 1a2i 1i/e ,e seam4. J *;t ,es7#e @#etta% 3ise @a1#iel% ea a# me#2e si 7e Dos 7#i/ 347a,4% ,ac-am l4sa-o. Doam/a *o/#oy #;se. 77 J Nu te lua ,u74 el% tu$4 ?ate. E u/ (;c;il4 I4#M ,e 7e#ec.e% 34u. Qi ,ac4 -a=i :e,ea acas4% cum 7u/e sea#a a1aDu# :e#,e la lam74% ca s4-i c#u=e oc.ii lui 0om J $i se =i/e ,e el s4 exe#se3e la .alte#e J ia# 7e E:a o sile$te s4 m4/;/ce Iie#tu#4 ,e o:43. Bietul co7il J /umai c;/,M:e,e Iie#tu#a $i i se Iace #4u N... A% ,aM sta=i J ce c#e,e=i c4 m4 :(P 7u/e s4 7o#t acum P N-o s4 2.ici=iN I31uc/i ;/t#-u/ .o.ot ,e #;s si-i a#u/c4 o 7#i:i#e so=ului% ai c4#ui oc.i 7li/i ,e a,mi#a=ie $i Ie#ici#e se mutase#4 ;/t#e tim7 ,e la ;m1#4c4mi/te la Ia=a $i 74#ul ei. *ele ,ou4 m4tusi #;se#4 ,i/ i/im4 J solicitu,i/ea lui @a1#iel e#a u/ co/ti/uu su1iect ,e 2lume ;/ Iamilie. J @alo$iN s7use ,oam/a *o/#oy. *um e ume, 7e Dos% t#e1uie s4 ;/cal= 2alo$ii. P;/4 si ast4-sea#4 a ;/ce#cat s4 m4 co/:i/24 s4-i 7u/ J ,aM eu /u m-am l4sat. Pa#c4 :4, c4 ;/ cu#;/, o s4-mi cum7e#e u/ costum ,e scaIa/,#u. @a1#iel #;se /e#:os $i-$i m;/2;ie oc#otito# c#a:ata% ia# m4tu$a ?ate #;se ,e s4 se #u74% /u alta% ,e mult ce 2ust4 2luma. De 7e Ia=a m4tu$ii Julia su#;sul 7ie#i cu#;/, $i oc.ii ei li7si=i ,e :ioiciu/e se ;/,#e7ta#4 s7#e Ia=a /e7otu-

lui. Du74 u/ #4stim7 ;/t#e14E J Qi ce-s aceia 2alo$i% @a1#iel P J @alo$i% Julia% exclam4 so#4-sa. Pe/t#u /umele lui Dum/e3eu% cum% /u $tii ce-s 4ia 2alo$i P (e 7oa#t4 7este... 7este 2.ete% /u-i a$a% @#etta P J Da% 3ise ,oam/a *o/#oy. Ni$te c.estii ,e cauciuc. A:em am;/,oi c;te-o 7e#ec.e acum. @a1#iel s7u/e c4 7e co/ti/e/t toat4 lumea-i 7oa#t4. J A% 7e co/ti/e/t% mu#mu#4 m4tu$a Julia% cl4ti/;/, ,omol ,i/ ca7. @a1#iel ;/c#u/t4 ,i/ s7#;/ce/e si s7use ,e 7a#c4 a# Ii Iost /i=el su74#atE J Nu-s ci/e $tie ce% ,a# @#etta ;i 24se$te Ioa#te ca#a2.io$i% Iii/,c4 3ice c4-i ami/tesc ,e *.#isty Mi/st#els . =Not/> (. Christy Binstrels J Me/est#elii lui *.#isty% t#u74 ,e c;/t4#e=i ca#e i/te#7#etau c;/tece ale /e2#ilo#E 7e/t#u a s7o#i 7ito#escul% ;$i s7oiau Ie=ele ;/ /e2#u.

<S/ot4> 7" J DaL ia s7u/e-mi% @a1#iel% i/te#:e/i cu ,isc#et4 :ioiciu/e m4tu$a ?ate% Ii#e$te c-ai a:ut 2#iD4 ,e came#4. @#e/a 3icea... J Da% a:em o came#4 1u/4% #4s7u/se @a1#iel. Am #e3e#:at u/a la 6otel @#es.am. J (i2u#% 3ise m4tu$a ?ate% /ici /u se 7utea mai 1i/e... Qi co7iii% @#etta% cu ei /u-=i Iaci 2#iDi P J A% o /oa7te /u-i ci/e $tie ceN Qi-a7oi o s4 :a,4 ,e ei Bessie. J (i2u#% s7use m4tu$a ?ate. *e 1i/e-i s4 ai o Iat4 ca asta% ,e /4,eD,eN Uite% Lily a /oast#4% 34u ,ac4 $tiu ce-i cu ea ,e la o :#eme. Nu mai e ,eloc cum e#a. @a1#iel se 7#e24tea s-o ;/t#e1e 7e m4tu$4 c;te ce:a ;/ aceast4 7#i:i/=4% ,a# ea se ;/t#e#u7se 1#usc% ca s4 se uite ,u74 so#4-sa% ca#e co1o#;se 7e sc4#i si ;/ti/,ea 2;tul 7este 1alust#a,4. J Ei% 7oItim% 3ise% 7e u/ to/ a7#oa7e i#itat% u/,e se ,uce Julia P Julia N Julia% u/,e te ,uci P Julia ca#e co1o#;se Dum4tate ,i/ t#e7te% 7;/4 la 7#imul 7alie#% se ;/a7oie si :esti cu 1l;/,e=eE J A:e/it5#e,,y. ;/ acela$i mome/t o i31uc/i#e ,e a7lau3e si o a#a1esc4 Ii/al4 a 7ia/istei a/u/=a#4 c4 :alsul se sI;#$ise. U$a salo/ului se ,esc.ise ,i/4u/t#u $i c;te:a 7e#ec.i ie$i#4. M4tu$a ?ate ;l t#ase ;/ 2#a14 ,e-o 7a#te 7e @a1#iel si-i $o7ti la u#ec.e. J 5ii 14iat ,#42u=% @a1#iel% $i #e7e,e-te 7;/4 Dos si :e3i ,ac4-i ,estul ,e t#ea3H /u- l4sa sus ,ac4-i c.e#c.elit. (;/t si2u#4 c4- i c.e#c.elit. (;/t si2u#4. @a1#iel se ,use la sca#4 si t#ase cu u#ec.ea 7este 1alust#a,4. (e au3eau ,ou4 7e#soa/e :o#1i/, ;/ c4ma#4. A7oi #ecu/oscu #;sul lui 5#e,,y Mali/s. *o1o#; 32omotos sc4#ile. J *e u$u#a#e% c4-i @a1#iel aiciN 3ise m4tu$a ?ate c4t#e ,oam/a *o/#oy. 0ot,eau/a m4 simt mai ;/ la#2ul meu c;/, e el aici... Ia :e3i% Julia% ,om/i$oa#a Daly $i ,om/i$oa#a Po-e# ,o#esc #4co#itoa#e. O4 mul=umim 7e/7! t#u I#umosul ,um/ea:oast#4 :als% ,om/i$oa#4 Daly. A=i a:ut u/ tem7o mi/u/at. U/ 14#1at ;/alt% cu Ia=a 31;#cit4 $i oac.e$4 $i cu o musta=4 =e7oas4% c4#u/t4% ie$ea cu 7a#te/e#a lui ,i/ salo/E J Ne ,a=i $i /ou4 ce:a s4 /e #4co#im% ,om/i$oa#4 Mo#Ra/ P ;/t#e14. J Julia% a,4u24 scu#t m4tu$4 ?ate% uite- si 7e ,om/ul B#o-/e cu ,om/i$oa#a 5u#lo/2. la-i ;/4u/t#u $i 7e ,um/ealo#% Julia% ;m7#eu/4 cu ,om/i$oa#a Daly $Mi cu ,om/i$oa#a Po-e#. J Eu s;/t ca:ale#ul tutu#o# ,om/i$oa#elo#% s7use B#o-/e% =u2ui/,u-$i 1u3ele ,e i se 31M;#li musta=a $i 3;m1i/, ,i/ toate c#e=u#ile Ie=ei. Qti=i% ,om/i$oa#4 Mo#Ra/% ,e ce s;/t eu at;t ,e iu1it J Iii/,c4... M4tu$a ?ate /u- mai au3ea% /u-$i te#mi/4 I#a3a% ci le co/,use ,e ;/,at4 7e ti/e#ele ,om/i$oa#e s7#e came#a ,i/ Iu/,. MiDlocul came#ei e#a ocu7at ,e ,ou4 mese 74t#ate 7use ca7 la ca7H 7e ele m4tu$a Julia si 7o#ta#ul ;/ti/,eau% /ete3i/,-o% o Ia=4 ,e mas4 ma#e. Pe ,ula7ul1uIet e#au a#a/Date t4:i si Ia#Iu#ii% $i 7a.a#e% $i :#aIu#i ,e

cu=ite% $i Iu#culi=e% $i li/2u#i. *a7acul ;/c.is al :ec.iului 7ia/ 74t#at sluDea $i el ,#e7t 1uIet 7e/t#u c4#/u#i si ,ulciu#i. L;/24 u/ 1uIe=el% ;/t#-u/ col= al came#ei% st4teau ;/ 7icioa#e ,oi ti/e#i% 1;/, hop!bitters(. Dom/ul B#o-/e ;$i co/,use 7#oteDatele ;/t#-acolo si 2lumi% i/:it;/,u-le 7e toate la u/ 7u/ci 7e/t#u ,om/i$oa#e J Iie#1i/te% ta#e si ,ulce. *um ele s7use#4 c4 /icio,at4 /u 1eau /imic ta#e% le ,esc.ise t#ei sticle cu limo/a,a. A7oi ;l #u24 7e u/ul ,i/t#e ti/e#i s4 se ,ea la o 7a#te si% 7u/;/, m;/a 7e ca#aI4% ;$i tu#/4 o 7o#=ie I#umoas4 ,e -.isRy. 0i/e#ii ;l oc.eau cu 7#i:i#i 7li/e ,e #es7ect% 7e c;/, so#1ea ;/2.i=itu#a ,e 7#o14. J (4-mi Iie ,e 1i/eN 3ise 3;m1i/,% $ti=i% e 7#esc#i7=ie me,ical4. <Not4> . Be#e I4#4 alcool Fe/2l.G. <S/ot4> "B Pe Ia=a lui 31;#cit4 se l4=i 3;m1etul% 7e c;/, 2luma st;#/i% ca u/ ecou mu3ical ,i/ 7a#tea celo# t#ei ,om/i$oa#e% #isete ce le le24/au t#u7u#ile $i le cut#emu#au ume#ii. *ea mai ;/,#43/ea=4 s7useE J L4sa=i% ,om/ule B#o-/e% s;/t si2u#4 c4 /u :-a 7#esc#is me,icul a$a ce:a. Dom/ul B#o-/e mai so#1i o ;/2.i=itu#4 ,i/ 7a.a#ul cu -.isRy $i s7use I4c;/, cu oc.iul c4t#e asiste/=4E J De% eu ;s ca Iaimoasa ,oam/4 *assi,y% ,es7#e ca#e se isto#ise$te c-a# Ii 3is EKAscult4% Ma#y @#imes% ,ac4 /uiau% s4 m4 sile$ti s4- iau% Iii/,c4 simt c4 am /e:oie.L 5a=a lui ;/ci/s4 se a7lecase ;/ai/te cam 7#ea co/Ii,e/=ial $i luase u/ acce/t ,u1li/e3% Ioa#te t#i:ial% ;/c;t% ,i/ i/sti/ct% toate t#ei ,om/i$oa#ele 7#imi#4 cu:i/tele ;/ t4ce#e. Dom/i$oa#a 5u#lo/2% ca#e e#a u/a ,i/t#e ele:ele lui Ma#y Ja/e% o ;/t#e14 7e ,om/i$oa#a Daly cum se c.ema :alsul 7e ca#e- c;/taseH $i ,om/ul B#o-/e% :43;/, c4 e i2/o#at% se ;/toa#se c4t#e cei ,oi ti/e#i ca#e-i a#4tau mai mult4 a7#ecie#e. O Iemeie t;/4#4 cu o1#aDii #o$ii% ;m1#4cat4 ;/ :iolet% i/t#4 ;/ came#4% 14t;/, a=;=at4 ,i/ 7alme $i st#i2;/,E J *a,#ilulN *a,#ilulCN ;/,at4 ,u74 ea se i:i m4tu$a ?ate% a2it;/,u-seE J Doi ca:ale#i $i t#ei ,om/i$oa#e% Ma#y Ja/e N J A% ;i a:em aici 7e ,om/ul Be#2i/ si 7e ,om/ul ?e##i2a/% 3ise Ma#y Ja/e. Dom/ule ?e##i2a/% :#e=i s-o co/,uce=i 7e ,om/i$oa#a Po-e# P Dom/i$oa#4 5u#lo/2% ;mi ,ai :oie s4-=i a,uc u/ 7a#te/e#% 7e ,om/ul Be#2i/. A$a J s-a a#a/DatN J 0#ei ,om/i$oa#e% Ma#y Ja/e% #e7et4 m4tu$a ?ate. *ei ,oi ca:ale#i ;$i ;/t#e1a#4 ,om/i$oa#ele ,ac4 le aco#,4 Ia:oa#ea s4-i acce7te ,#e7t 7a#te/e#i% ia# Ma#y Ja/e se ;/toa#se c4t#e ,om/i$oa#a DalyE J la#t4-m4% ,om/i$oa#4 Daly% ,u74 ce c-ai Iost at;t ,e ,#42u=4 $i-ai c;/tat la ultimele ,ou4 :alsu#i% acum ia# t#e1uie s4 te o1osim... ,a# a:em at;ta li7s4 ,e ,oam/e ast4-sea#4... J Oai% ,a# /u Iace /imic% ,om/i$oa#4 Mo#Ra/N " J (4 $tii ;/s4 c-am u/ 7a#te/e# Ioa#te ,#42u= 7e/t#u 5,um/eata J ,om/ul Ba#tell DMA#cy% te/o#ul. O s4- #o2 s4 c;/te mai t;#3iu. A :#4Dit tot Du1li/ul.

J 5#umoas4 :oce% I#umoas4 :oceN a7#ecie m4tu$a ?ate. *um 7ia/ul ;/ce7use ;/ ,ou4 #;/,u#i 7#elu,iul la 7#ima Ii2u#4% Ma#y Ja/e ;i scoase #e7e,e ,i/ o,aie 7e ,a/sato#ii #ec#uta=i. A1ia a7ucase#4 s4 7lece% c;/, i/t#4 m4tu$a Julia% uit;/,u-se me#eu ;/ u#m4. J *e e% JuliaP o ;/t#e14 /eli/i$tit4 m4tu$a ?ate. Du74 ci/e te ui=i P Julia% ca#e a,ucea ;/ o,aie u/ :#aI e/o#m ,e $e#:ete% se ;/toa#se c4t#e so#4-sa $i s7use sim7lu% ,e 7a#c4 a# Ii mi#at-o ;/t#e1a#eaE J *e s4 Iie% ?ate% e 5#e,,y J :i/e @a1#iel cu el. ;/t#-a,e:4#% 7e u#mele ei se i:i acum @a1#iel% 7ilot;/,u- la t#ece#ea 7alie#ului 7e 5#e,,y Mali/s. Acesta% u/ t;/4# s7#e 7at#u3eci ,e a/i% a:ea ,ime/siu/ile $i statu#a lui @a1#iel% ,a# cu /i$te ume#i Ioa#te a,u$i. 5a=a ;i e#a c4#/oas4 $i 7ali,4% cu u/ st#o7 ,e culoa#e ,oa# ;/ sI;#cu#ile 2#oase $i l414#=ate ale u#ec.ilo# si ;/ /4#ile la#2i. 0#4s4tu#ile ;i e#au /ecio7lite% /asul 1o/t% I#u/tea 1om1at4 $i te$it4 ;/ 7a#tea ,e sus% 1u3ele tumeIiate si 7#oemi/e/te. Pleoa7ele 2#ele% 74#ul #4:4$it $i #a# ;l I4ceau s4 7a#4 som/o#os. &;,ea cu 7oIt4 $i cu 2las su1=i#atic ,e-o a/ec,ot4 ce i-o isto#isise 7e sc4#i lui @a1#iel si toto,at4 ;$i I#eca ,e 3o# oc.iul st;/2 cu m;/a st;/24 I4cut4 7um/. J Bu/4 sea#a% 5#e,,y% s7use m4tu$a Julia. 5#e,,y Mali/s ,4,u 1u/4 sea#a ,om/i$oa#elo# Mo#Ra/ cu u/ 2las ,estul ,e s7o/ta/ Ia=4 ,e 1;l1;iala sa o1i$/uit4% a7oi% 142;/, ,e seam4 c4 ,om/ul B#o-/e #;/Dea c4t#e el ,e la 1uIetul cel mic% t#a:e#s4 ;/t#-acolo% 7e 7icioa#e cam /esi2u#e% $i ;/ce7u s4-i #e7ete cu 2las sc43ut a/ec,ota ce i-o s7usese a,i/eau#i lui @a1#iel. @a1#iel% ca#e sta cu s7#;/ce/ele cam ;/c#u/tate% le ,esti/se #e7e,e $i #4s7u/seE J A% /u% a7#oa7e c4 /ici /u se 1a24 ,e seam4.

"U J OI% ce 14iat $i 4staN Qi c;/, te 2;/,e$ti c4 1iata maic4-sa ;/ aDu/ ,e A/ul Nou -a 7us s4 Du#e c4 se las4 ,e 14utu#4 N DaM .ai% @a1#iel% ;/ salo/. ;/ai/te ,e a 74#4si came#a ;m7#eu/4 cu @a1#iel% t#a/smise /i$te sem/ale ,om/ului B#o-/e% ;/c#u/t;/,u-se si cl4ti/;/, a a:e#tisme/t ,e2etul a#4t4to#. Dom/ul B#o-/e ;i #4s7u/se ,;/, ,i/ ca7% ia# ,u74 ie$i#ea ei% i se a,#es4 lui 5#e,,y Mali/sE J Ei% .ai 0e,,y% s4-=i tom u/ 7a.a# 1u/ cu limo/a,a% s4 te mai ;/:io#e3i /i=el. 5#e,,y Mali/s% ca#e se a7#o7ia ,e 7oa/ta a/ec,otei% #es7i/se 7#o7u/e#ea cu o Ilutu#a#e /e#41,4toa#e a m;i/ii% ;/s4 ,om/ul B#o-/e% ,u74 ce mai ;/t;i ;i at#4sese ate/=ia asu7#a u/ei mici ,e3o#,i/i :estime/ta#e% um7lu u/ 7a.a# ma#e cu limo/a,a si i- 7use ;/ m;/4. M;/a st;/24 a lui 5#e,,y Mali/s acce7t4 automat 7a.a#ul% 7e c;/, ,#ea7ta se ;/,elet/icea tot automat cu 7u/e#ea la 7u/ct a ,e3o#,i/ii sem/alate. Dom/ul B#o-/e% a c4#ui Ia=4 3;m1ea ia#4$i ,i/ toate c#e=u#ile% ;$i tu#/4 u/ 7a.a# cu -.isRy% ;/ tim7 ce 5#e,,y Mali/s% ;/c4 mai ;/ai/te ,e a Ii aDu/s 1i/e la 7oa/t4% ex7lo,4 cu 2lasul lui 7i=i24iat ;/t#-u/ acces ,e #;s 1#o/siticH a7oi 7use Dos 7a.a#ul /e;/ce7ut% ca#e 7#i/sese a se #e:4#sa $i% cu m;/a st;/24 I4cut4 7um/% ;$i :;#; ;/c.eietu#ile ,e2etelo# ;/ oc.iul st;/2 si ;/ce7u s4 $iI#ece ,e 3o#% tot 1;i2ui/, I#;/tu#i ,i/ ultima I#a34% 7e c;t ;i ;/24,uia c#i3a ,e #;s. @a1#iel /u e#a ;/ sta#e s4 asculte 7iesa ,e co/se#:ato# 7li/4 ,e a#7e2ii si 7asaDe ,iIicile% 7e ca#e Ma#y Ja/e o executa ;/ Ia=a a,u/4#ii ,i/ salo/% cuIu/,at4 ;/ #es7ectuoas4 t4ce#e% ;i 7l4cea si lui mu3ica% ,a# ;/ 1ucata aceasta el% u/ul% /u au3ea /ici o melo,ie si 14/uia c4 si ceilal=i ascult4to#i sim=eau la Iel% cu toate c4 o #u2ase#4M st4#uito# 7e Ma#y Ja/e s4 le c;/te. Pat#u ti/e#i ca#e% au3i/, 7ia/ul% :e/ise#4 ,e ,i/colo ,e la 1uIet si se o7#ise#4 ;/ ca,#ul u$ii% 7lecase#4 ti7til% ,u74 7u=i/e mi/ute% c;te ,oi. (i/2u#ele 7e#soa/e ce 74#eau a u#m4#i mu3ica e#au Ma#y Ja/e ;/s4$i% cu m;i/ile ale#2;/, 7e cla:iatu#4 sau ;/4l=ate ,ea"3 su7#4-i ;/ 7au3e% ca ale u/ei 7#eotese ;/ cli7a im7#eca=iei% si m4tu$a ?ate ca#e-i st4tea al4tu#i 7e/t#u a ;/toa#ce 7a2i/ile. Oc.ii lui @a1#iel% i#ita=i ,e luciul 7o,elei I#ecate cu cea#4 ,e al1i/e si sc;/tei/, su1 ca/,ela1#ul 2#eoi% se muta#4 c4t#e 7e#etele ,e ,easu7#a 7ia/ului. U/ ta1lou al sce/ei 1alco/ului ,i/ ;omeo i@ulieta s7;/3u#a ;/ acel loc% ia# al4tu#i% u/ ta1lou cu cei ,oi 7#i/=i uci$i ;/ 0u#/% 7e ca#e m4tu$a Julia ;l 1#o,ase% cu l;/4 #o$ie% al1ast#4 $i casta/ie% 7e c;/, e#a Iat4 t;/4#4. P#o1a1il c4 la $coala la ca#e ;/:4=ase#4 ele c;/, e#au co7ile acest Iel ,e Mluc#u se 7#e,ase tim7 ,e :#eu/ a/. Qi lui ;i luc#ase maic4-sa% ca,ou ,e 3iua /a$te#ii% o :est4 ,i/ ta1i/et stacoDiu% cu mici ca7ete ,e :ul7i 7e ea% c47tu$it4 cu atla3 caIe/iu si cu /i$te /astu#i #otu/3i% ,e culoa#ea ,u,ei. *iu,at c4 maic4-sa /u a:usese tale/t mu3ical% ,e$i m4tu$a ?ate o1i$/uia s4 s7u/4 c4 ;/ ea se a,u/ase toat4 ,e$te7t4ciu/ea Iamiliei Mo#Ra/. At;t ea c;t $i Julia 74#use#4 tot,eau/a /i=elus m;/,#e ,e se#ioasa mat#oa/4 ca#e e#a so#a lo#. 5oto2#aIia ei e#a a$e3at4 ;/ Ia=a o2li/3ii ma#i cu m4su=4% ,i/t#e Ie#est#e. Ti/ea 7e 2e/u/c.i o ca#te ,esc.is4 $i-i a#4ta ce:a lui *o/sta/ti/e% ca#e% costumat ca ma#i/a# 7e u/ :as ,e #431oi% ;i sta

tol4/it la 7icioa#e. Ea e#a cea ca#e alesese /umele Iecio#ilo#% Iii/, Ioa#te sim=itoa#e la ,em/itatea :ie=ii ,e Iamilie. Mul=umit4 ei% *o/sta/ti/e e#a acum 7#im-:ica# la Bal1#i22a/% si tot mul=umit4 ei% el ;/su$i% @a1#iel% ;$i luase lice/=a la &oyal U/l:e#sity. O um1#4 ;i ;/tu/ec4 ;/ t#eac4t Ia=a c;/, ;$i ami/ti cum se ;m7ot#i:ise% u#su34% c4s4to#iei lui. A/umite :o#1e ,is7#e=uitoa#e% #ostite ,e ea atu/ci% ;/c4 ;i mai st4#uiau ,u#e#os ;/ ami/ti#eH s7usese o ,at4 ,es7#e @#etta c-a# Ii o =4#a/c4 $i#eat4 J si asta /u i se 7ot#i:ea @#ettei ,e loc. @#etta e#a cea ca#e o ;/2#iDise ;/ casa lo# ,e la Mo/Rsto-/ ;/ tot lu/2ul tim7 al ultimei 1oli. ;$i ,4,u seama c4 Ma#y Ja/e t#e1uie s4 se Ii a7#o7iat ,e ;/c.eie#ea 1uc4=iiH c;/ta ,i/ /ou melo,ia i/i=ial4% cu succesiu/i a2ile ,e 2ame ,u74 Iiece I#a34% $i 7e c;/, a$te7ta </ot4> . Tes4tu#4 ,i/ m4tase $i II/4% cu a7e% ;/ 2e/ul moa#ului% Iolosit4 mai ales ;/ ta7i=e#ia ,e e7oc4.

<S/ot4> "W s4 te#mi/e% #ese/time/tul ,i/ i/im4 i se sti/se. Bucata se sI;#si cu u/ t#il ,e octa:e ;/ t#emolo $i cu o octa:4 2#a:4 Ii/al4. A7lau3e :ii o #4s7l4ti#4 7e Ma#y Ja/e ca#e% ;m1uDo#at4 $i a2itat4% ;$i I4cu sul caietul ,e mu3ic4 $i se st#ecu#4 2#41it4 ,i/ came#4. *el mai :i2u#os 14teau ,i/ 7alme cei 7at#u ti/e#i ,i/ u$4% ca#e 7lecase#4 s7#e 1uIet la ;/ce7utul 1uc4=ii% ,a# #e:e/ise#4 c;/, ;/cetase 7ia/ul. (e a#a/Dau 7e#ec.ile 7e/t#u lancers . Lui @a1#iel ;i Iu ,at4 ,#e7t 7a#te/e#4 ,om/i$oa#a I:o#s. E#a o t;/4#4 :o#14#ea=4% cu u/ Iel ,e a Ii Ioa#te ,esc.is $i cu o Ia=4 7ist#uiat4 $i oc.i 7#oemi/e/=i% c47#ui. Nu 7u#ta co#saD ,ecoltat si a:ea 7#i/s4 ;/ Ia=4% la 2ule#% o 1#o$a ma#e cu em1lem4 si ,e:i34 i#la/,e34. Du74 ce-$i luase#4 locu#ile% ,om/i$oa#a I:o#s s7use 1#uscE J Am o #4Iuial4 cu ,um/eata. J *u mi/e P ;/t#e14 @a1#iel. Dom/i$oa#a ,4,u ,i/ ca7 cu 2#a:itate. J Des7#e ce-i :o#1a P se i/Io#m4% amu3at ,e ae#ul ei solem/. J *i/e-i @. *. P ;/t#e14 ,om/i$oa#a I:o#s% a=i/ti/,u-$i oc.ii asu7#a lui. @a1#iel #o$iH e#a 2ata s4 ;/c#u/te ,i/ s7#;/ce/e% ,e 7a#c4 /-a# Ii ;/=eles% c;/, ea ;i s7use /eocolitE J A% mielu$el /e:i/o:atN Am ,esco7e#it c4 sc#ii 7e/t#u Daity +Wpress. *um /u =i-e #u$i/e% omule P J De ce mi-a# Ii #u$i/e P ;/t#e14 @a1#iel% cli7i/, ,i/ oc.i $i ;/ce#c;/, s4 3;m1easc4. J Ei% aIl4 c4 mi-e mie #u$i/e 7e/t#u ,um/eataN s7use ,om/i$oa#a I:o#s cu I#a/c.e=e. *;/, te 2;/,e$ti J s4 sc#ii 7e/t#u u/ 3ia# ca 4sta. N-a$ Ii c#e3ut c4 e$ti u/ TestIriton*. Pe Ia=a lui @a1#iel se i:i o ex7#esie 7e#7lex4. E#a a,e:4#at c4 sc#ia o #u1#ic4 lite#a#4% ;/ Iiece mie#cu#i% ;/ <Not4> *a,#il e/2le3esc Fe/2l.G. U De/umi#e 7eio#ati:4 Iolosit4 ,e milita/=ii 7e/t#u auto/omia I#la/,ei la a,#esa a,e7=ilo# i/te2#4#ii I#la/,ei ;/ Ma#ea B#ita/ic Fe/2l.G. <S/ot4> "9 Daily +Wpress, 7e/t#u ca#e e#a 7l4tit cu ci/cis7#e3ece $ili/2i. Da# asta% ,esi2u#% /u- I4cea u/ Test Iriton. *4#=ile ce le 7#imea 7e/t#u a Ii #ece/3ate% a7#oa7e c4-i e#au mai 1i/e :e/ite ,ec;t mesc.i/ul cec. ;i 7l4cea s4 7i74ie co7e#tele si s4 I#u/34#easc4 7a2i/ile u/o# c4#=i ,e cu#;/, ti74#ite. Mai ;/ toate 3ilele% ,u74 ce-$i te#mi/a o#ele la liceu% o1i$/uia s4 cut#eie#e c.eiu#ile% co1o#;/, c4t#e a/tica#iate% 6icRey ,i/ Bac.elo#Ms +alR% +e11 sau Massey ,e 7e Asto/Ms Yuay% sau OM*lo.issey ,i/ st#a,a ,e-al4tu#i. Nu $tia ce s4 #4s7u/,4 la ;/:i/ui#e. Ooia s4-i s7u/4 c4 lite#atu#a e ,easu7#a 7oliticii. Da# e#au 7#iete/i :ec.i $i Iusese#4 cole2i% mai ;/tIi la u/i:e#sitate $i a7oi ca 7#oIeso#iH cu ea /u se 7utea la/sa ;/t#-o I#a34 2#a/,iloc:e/t4. *o/ti/u4 s4 cli7easc4 ,i/ oc.i% ;/ce#c;/, a 3;m1i $i mu#mu#4 I4#4 :i2oa#e c4 /u :e,e /imic 7olitic ;/ sc#ie#ea u/o# #ece/3ii ,es7#e c4#=i. *;/, le :e/i #;/,ul s4 t#a:e#se3e% @a1#iel tot mai e#a uluit $i /eate/t. Dom/i$oa#a I:o#s ;i 7#i/se 7#om7t m;/a

$i% st#;/2;/,u-i-o cu c4l,u#4% s7use 7e to/ 1l;/, $i 7#iete/osE J Bi/e;/=eles c4 am 2lumit. 6ai% acum t#a:e#s4m. *;/, Iu#4 ,i/ /ou ;m7#eu/4% ea ;i :o#1i ,es7#e 7#o1lema u/i:e#sit4=ii si @a1#iel se sim=i mai ;/ la#2ul lui. O 7#iete/4 ;i a#4tase Ioileto/ul ,es7#e 7oemele lui B#o-/i/2. A$a ,esco7e#ise tai/aH ,a# a#ticolul ;i 7l4cuse e/o#m. A7oi ;l a7ost#oI4 7e /ea$te7tateE J O% ,om/ule *o/#oy% /u :#ei s4 :ii la :a#4 ;/t#-o excu#sie ;/ I/sulele A#a/ P Noi st4m acolo o lu/4 ;/t#ea24. O s4 Iie s7le/,i,% ;/ 7li/ ocea/ N A# t#e1ui s4 :ii. Oi/e $i ,om/ul *la/cy% $i ,om/ul ?ilRelly $i ?at.lee/ ?ea#/ey. Qi 7e/t#u @#etta a# Ii mi/u/at ,ac-a# :e/i. Ea e ,i/ *o//ac.t% /u-i a$a P J 5amilia ei% #4s7u/se scu#t @a1#iel. J Nu-i a$a c-o s4 :ii% i/sist4 ,om/i$oa#a I:o#s% 7u/;/,u-i 7e 1#a= m;/a ei cal,4% ;/t#-u/ 2est s7o/ta/. J 5a7t e% #4s7u/se @a1#iel% c4 am $i a#a/Dat s4 7lec... J U/,e s4 7leci P ;/t#e14 ,om/i$oa#a I:o#s. "A N Qtii% ;/ Iieca#e a/ Iac u/ tu# cu 1icicleta% cu c;=i:a 7#iete/i... J Bi/e% ,a# u/,e P J P4i% ,e o1icei /e ,ucem ;/ 5#a/=a sau ;/ Bel2ia% sau 7oate c4 ;/ @e#ma/ia% o l4mu#i @a1#iel st;/De/it. J Qi ,e ce% m4 #o2% :4 ,uce=i ;/ 5#a/=a $i ;/ Bel2ia% ;/t#e14 ,om/i$oa#a I:o#s% ;/ loc s4 :4 :i3ita=i 7#o7#ia =a#4 P J P4i% 3ise @a1#iel% ;/ 7a#te ca s4 /u 7ie#,em o1i$/ui/=a lim1ilo# st#4i/e $i ;/ 7a#te ca s4 mai sc.im14m ae#ul. J Qi /u-i mai /o#mal s4 /u 7ie#,e=i o1i$/ui/=a lim1ii ,um/ea:oast#4% i#la/,e3a P st4#ui ,om/i$oa#a I:o#s. J De% #4s7u/se @a1#iel% ,ac4-i 7e-a$a% /u i#la/,e3a e lim1a mea J $tii 1i/e. Oeci/ii lo# ;/toa#se#4 ca7etele ca s4 asculte i/te#o2ato#iul si #4s7u/su#ile. @a1#iel 7#i:ea /e#:os ;/ ,#ea7ta $i ;/ st;/2a $i se st#4,uia s4-$i 74st#e3e 1u/a ,is7o3i=ie ;/ aceast4 situa=ie /e7l4cut4% 7e c;/, I#u/tea i se #o$ea tot mai ta#e. Dom/i$oa#a I:o#s co/ti/uaE J Qi /-a:e=i 7#o7#ia ,um/ea:oast#4 7at#ie ,e :i3itat% 7at#ia 7e ca#e /-o cu/oa$te=i% 7#o7#iii :o$t#i com7at#io=i% $i 7#o7#iile :oast#e 7#i:eli$ti P J O% ca s4 s7u/ a,e:4#ul% s;/t s4tul ,e =a#a mea% s;/t s4tulN i31uc/i @a1#iel. J De ce P ;/t#e14 ,om/i$oa#a I:o#s. @a1#iel /u #4s7u/se% c4ci #i7osta ;l ;/Iie#1;/tase. J De ce P #e7et4 ,om/i$oa#a I:o#s. 0#e1uiau s4 ;/ai/te3e c4t#e ,a/sato#ii ,i/ Ia=4. *um el /u-i #4s7u/sese% ,om/i$oa#a I:o#s t#ase co/clu3ia% cu ;/Ioca#eE J Bi/e;/=eles% /-ai ce #4s7u/,e. @a1#iel ;/ce#ca s4 masc.e3e a2ita=ia 7a#tici7;/, la ,a/s cu ma#e e/e#2ie. E:ita oc.ii 7a#te/e#ei% c4ci :43use 7e Ia=a ei o ex7#esie a#=42oas4. Da# c;/, se #e;/t;l/i#4 ;/ la/=ul cel lu/2% Iu su#7#i/s s4-$i simt4 m;/a st#;/s4 cu c4l,u#4. Dom/i$oa#a I:o#s ;l 7#i:i u/ mome/t ca-/ 3eIlemea% 7e su1 s7#;/ce/e% 7;/4 c;/, ;/ cele ,i/ u#m4 el "7 3;m1i. A7oi% c.ia# 7e c;/, la/=ul se 7u/ea ia# ;/ mi$ca#e% ,om/i$oa#a I:o#s se ;/4l=4 ;/ :;#Iu#i $i-i $o7ti la u#ec.eE

J TestIriton. *;/, se sI;#$i ca,#ilul% @a1#iel se #et#ase ;/t#-u/ col= ;/,e74#tat al came#ei% u/,e $e,ea mama lui 5#e,,y Mali/s% o 14t#;/4 co#7ole/t4% sla14 ,e mi/te $i cu 74#ul al1. Oocea ;i e#a 7otic/it4 ca $i a Iiului% c.ia# 2;/24:ea /i=el. I se s7usese c4 5#e,,y :e/ise si c4 e#a a7#oa7e t#ea3. @a1#iel o ;/t#e14 ,ac4 t#a:e#sase ma#ea cu 1i/e. Locuia cu Iiic4-sa% m4#itat4 la @las2o-% $i :e/ea ;/ :i3it4 la Du1li/ o ,at4 7e a/. B4t#;/4 #4s7u/se cu se/i/4tate c4 t#a:e#sa#ea Iusese Ioa#te I#umoas4% ia# c47ita/ul se a#4tase c;t se 7oate ,e ate/t cu ea. ;i s7use ce 2os7o,4#ie I#umoas4 a:ea Iiic4-sa la @las2o-% $i ce ,e 7#iete/i a,mi#a1ili. Pe c;/, 14t#;/4 s7o#o:4ia ;/ai/te% @a1#iel ;/ce#c4 s4-si $tea#24 ,i/ 2;/, /e7l4cutul i/ci,e/t cu ,om/i$oa#a I:o#s. 5i#e$te% Iata o#i Iemeia asta% o#i ce /ai1a e#a% e o e/tu3iast4% ,a# o#ice luc#u la tim7ul s4u. Poate /-a# Ii t#e1uit totu$i s4-i #4s7u/,4 a$a. Da# /ici ea /-a:ea ,#e7tul s4-i 3ic4 Test Iriton ,e Ia=4 cu al=ii% /ici m4ca# ;/ 2lum4% ;/ce#case s4- Iac4 #i,icol ;/ Ia=a tutu#o#% sc4#m4/;/,u- $i .ol1;/,u-se la el cu oc.ii ei ,e ie7u#e. O :43u 7e /e:ast4-sa c#oi/,u-$i ,#um c4t#e el 7#i/t#e 7e#ec.ile ca#e :alsau. *;/, aDu/se% ;i s7use la u#ec.eE J @a1#iel% m4tu$a &ate :#ea s4 $tie ,ac4 2;sca o ;m74#=i tu% ca ,e o1icei. Dom/i$oa#a Daly a#e s4 taie $u/ca si eu ;m7a#t pudding!ul. J 5oa#te 1i/e% I4cu @a1#iel. J ;i t#imite ;/t;i 7e ti/e#i s4 m4/;/ce% ,e cum se te#mi/4 :alsul% ca s-a:em /oi 7e u#m4 toat4 masa. J Ai ,a/sat P o ;/t#e14 @a1#iel. J *um s4 /u. Nu m-ai :43ut P De ce te ce#tai cu Molly I:o#s P J Nu m4 ce#tam. A s7us ea a$a P J Pa#c4 a$a ce:a. ;/ce#c s4- co/:i/2 7e ,om/ul DMA#cy 4sta s4 c;/te. E Ioa#te ;/Iumu#at% am im7#esia.

"" J Nu m-am ce#tat% 3ise @a1#iel 7osac% at;ta c4 ea o =i/ea mo#=i$ s4 Iac o excu#sie ;/ :estul I#la/,ei si eu i-am s7us c4 /-am s-o Iac. Ne:ast4-sa 14tu ,i/ 7alme% cu ma#e ;/suIle=i#e% $i se s4lt4 7u=i/ s7#e el. J Ba ,a% @a1#iel% .ai s4 me#2em% 34u N Mi-a# 7l4cea s4 #e:4, @al-ay-ulN J N-ai ,ec;t s4 te ,uci tu% #i7ost4 @a1#iel cu #4ceal4. Ea ;l 7#i:i o cli74% a7oi% ;/to#c;/,u-se c4t#e ,oam/a Mali/s% s7useE J *e 3ice=i% ,oam/4 Mali/s% ce so= ,#42u=N ;/ tim7 ce @#etta se ,e74#ta% st#ecu#;/,u-se ia# 7#i/t#e ,a/sato#i% ,oam/a Mali/s% I4#4 s4-i 7ese ,e ;/t#e#u7e#e% co/ti/u4 s4-i 7o:esteasc4 lui @a1#iel ce locu#i I#umoase e#au ;/ (co=ia $i ce 7eisaD I#umos. @i/e#ele ei ;/ Iiece a/ le ,ucea la lacu#i si acolo me#2eau $i la 7escuit. @i/e#ele ei e#a u/ 7esca# amato# /e;/t#ecut% ;/t#-o 3i a 7#i/s u/ 7este ma#e si I#umos $i 1uc4ta#ul ,e la .otel -a 24tit 7e/t#u ,eDu/. @a1#iel /u 7#ea au3ea ce s7u/e. Acum% c;/, se a7#o7ia masa% ;/ce7u ia# s4 se 2;/,easc4 la toastul lui $i la citat. *;/, ;l :43u 7e 5#e,,y Mali/s :e/i/, s7#e maic4-sa% @a1#iel ;i l4s4 scau/ul li1e# si se #et#ase ;/ ca,#ul Ie#est#ei% ;/c47e#ea se 2olise ;/t#e tim7 $i ;/ came#a ,i/ Iu/, se au3ea cli/c.et ,e Ia#Iu#ii $i cu=ite. *ei ca#e mai 341o:eau 74#eau s4tui ,e ,a/s $i st4teau li/i$ti=i ,e :o#14% ;/ 2#u7u#i mici. De2etele cal,e% t#emu#4toa#e% ale lui @a1#iel 14teau u$o# ;/ sticla #ece a 2eamului. *;t ,e 7#oas74t t#e1uie s4 Iie ae#ul aIa#4 N *e 7l4cut a# Ii s4 7o=i 7leca% s4 te 7lim1i si/2u#% ;/t;i ,e-a lu/2ul #;ului% a7oi 7#i/ 7a#cN V47a,a s-o Ii a$te#/ut 7e c#e/2ile co7acilo# si o Ii a$e3at o 1o/et4 al14% st#4lucitoa#e% 7e ca7ul mo/ume/tului lui +elli/2to/. *u c;t a# Ii mai 7l4cut acolo ,ec;t aici% la os74=N ;$i 7a#cu#se ;/sem/4#ile 7e/t#u toastO os7italitatea i#la/,e34% ami/ti#i t#iste% cele 0#ei @#a=ii% Pa#is% citatul ,i/ B#o-/i/2% ;$i #e7et4 o I#a34 7e ca#e o sc#isese ;/ a#ticolul s4uE K(im=i c4 ascul=i o mu3ic4 to#tu#at4 ,e 2;/,i#eL. "! Dom/i$oa#a I:o#s l4u,ase a#ticolul. E#a oa#e si/ce#4 P A:ea oa#e #ealme/te o :ia=4 7#o7#ie% ;/,4#4tul a2ita=iei 7#o7a2a/,istice P P;/4 ;/ sea#a asta /u Iusese /icio,at4 :#eo a/imo3itate ;/t#e ei. ;l i/timi,a 2;/,ul c4 :a Ii $i ea la mas4 $i c4% ;/ tim7ul cu:;/t4#ii% ;$i :a #i,ica s7#e e; oc.ii 3eIlemito#i $i c#itici. Poate c4 /u i-a# ,is7l4cea s4- :a,4 sIecli/,-o cu toastul ;i :e/i o i,ee ca#e ;i ,4,u cu#aD. A#e s4 s7u/4% ca o alu3ie la m4tu$a ?ate si la m4tu$a JuliaE KDoam/elo# $i ,om/ilo#% 2e/e#a=ia ca#e se a7#o7ie ,e asIi/=it :a Ii a:ut 7oate ,eIectele ei% ;/s4 eu% u/ul% c#e, c4 a:ea a/umite calit4=i J ,e os7italitate% ,e umo#% ,e uma/itateJ ca#e li7sesc% 7a#e-mi-se% 2e/e#a=iei /oi si Ioa#te se#ioase si su7#ai/st#uite ce se #i,ic4 ;/ Du#u-/eL. 5oa#te 1i/eE asta :a Ii o s42eat4 la a,#esa ,om/i$oa#ei I:o#sN *e-i 7as4 c4 m4tusile lui /u-s ;/ Io/, ,ec;t ,ou4 14t#;/e i2/o#a/te P U/ mu#mu# ;/ came#4 ;i at#ase ate/=ia. Dom/ul B#o-/e ;/ai/ta ,i/s7#e u$4% esco#t;/,-o 2ala/t 7e m4tu$a Julia% ca#e se s7#iDi/ea ,e 1#a=ul lui% su#;3;/,% cu ca7ul 7lecat. P;/4 la 7ia/ o ;/so=i o ,e3o#,o/at4 #474ial4 ,e

a7lau3e% ca#e se sti/se t#e7tat% ;/ tim7 ce Ma#y Ja/e lua loc 7e ta1u#et $i m4tu$a Julia% I4#4 a mai 3;m1i% se ;/to#cea astIel ;/c;t s4-i #4su/e 1i/e :ocea ;/ ;/c47e#e. @a1#iel #ecu/oscu 7#elu,iul. E#a al u/ui c;/tec :ec.i ,e-al m4tu$ii Julia J Cntecul Biresei. @lasul ei% cu tim1#u 7ute#/ic $i cal,% se a:;/ta cu ;/suIle=i#e ;/ t#ilu#ile ca#e ;/I#umuse=ea34 a#iaH ,e$i c;/ta Ioa#te #e7e,e% /u 7ie#,ea /ici cea mai m4#u/t4 Iio#itu#4. Dac4 u#m4#eai :ocea I4#4 a 7#i:i Ia=a c;/t4#e=ei% sim=eai $i ;m74#t4$eai emo=ia 31o#ului #a7i, $i si2u#. @a1#iel a7lau,4 7ute#/ic% ;m7#eu/4 cu to=i ceilal=i% la ;/c.eie#ea c;/teculuiH ia# ,e la /e:43utul os74= al ti/e#ilo#% ,e ,i/colo% 74t#u/se#4 ,e aseme/ea a7lau3e 7ute#/ice. (u/au at;t ,e si/ce#e% ;/c;t u/ 7ic ,e culoa#e 74t#u/se 7e c.i7ul m4tu$ii Julia 7e c;/, se a7leca s4 7u/4 la loc ;/ etaDe#a ,e l;/24 7ia/ :ec.iul caiet ,e c;/tece% le2at ;/ 7iele si cu i/i=ialele ei 7e co7e#t4. 5#e,,y Mali/s% ca#e ascultase cu ca7ul ;/cli/at ;/t#-o 7a#te% ca s4 au,4 mai 1i/e% ;/c4 mai 14tea ,i/ 7alme c;/, to=i ceilal=i !B ;/cetase#4% $i ;i :o#1ea cu ;/suIle=i#e maic4-sii% ca#e ,4,ea ,i/ ca7 2#a: $i le/t% ;/ sem/ ,e ;/cu:ii/=a#e% ;/ cele ,i/ u#m4% c;/, /u mai 7utu a7lau,a% se #i,ic4 1#usc si t#a:e#s4 3o#it came#a 7;/4 la m4tu$a Julia% c4#eia ;i a7uc4 m;/a% =i/;/,u-i-o o#i ,e c;te o#i /u mai 24sea cu:i/te sau c;/, i se ;/te=ea 1;l1;iala. J ;i s7u/eam si maic4-mii a,i/eau#i. Nicio,at4 /u te-am au3it c;/t;/, Mat;t ,e I#umos% /icio,at4. Nu% /icio,at4 /-ai a:ut o :oce at;t ,e I#umoas4. Asta e. M4 c#e3i P >sta-i a,e:4#ul. Pe cu:;/tul meu% 7e o/oa#ea mea J 4sta-i a,e:4#ul. Nicio,at4 /u =i-am au3it :ocea su/;/, at;t ,e 7#oas74t $i ,e... at;t ,e cla#4 $i 7#oas74t4% /icio,at4N Pe Ia=a m4tu$ii Julia se #4s7;/,ise 3;m1etulH ,es7#i/3;/,u-si m;/a ,i/ st#;/soa#e% mu#mu#4 ce:a ,es7#e com7lime/te. Dom/ul B#o-/e ;/,#e7t4 c4t#e ea 7alma 1#a=ului ;/ti/s si s7use 7e to/ul u/ui ,i#ecto# ,e t#u74 ca#e ;/I4=i$ea34 7u1licului u/ a#tist 7#o,i2iosE KDom/i$oa#a Julia Mo#Ra/% ultima mea ,esco7e#i#eNL &;,ea el ;/su$i ,i/ toat4 i/ima ,e aceast4 2lum4% c;/, 5#e,,y Mali/s se ;/toa#se c4t#e el% s7u/;/,E J Ei% B#o-/e% ,ac4-i 7e 1u/e% /u-i o ,esco7e#i#e 7#ea #ea. 0ot ce 7ot s7u/e eu e c4 ,e c;/, :i/ ;/ casa asta /-am mai au3it-o c;/t;/, a$a J /ici 7e ,e7a#te. >sta-i a,e:4#ul a,e:4#at. J Nici eu% s7use ,om/ul B#o-/e. *#e, c4 a#e o :oce mai 1u/4 ca o#ic;/,. M4tu$a Julia #i,ic4 ,i/ ume#i $i s7use cu 1laDi/4 m;/,#ieE J Nici acuM t#ei3eci ,e a/i /-am a:ut o :oce 7#ea #ea. J De c;te o#i /u i-am s7us% #osti cu emIa34 m4tu$a ?ate% c4-i 74cat ,e ea s4-$i 7ia#,4 :#emea ;/ co#ul acelaN DaM /-a :#ut s4 m-asculte N P4#ea s4 a7ele3e la 1u/ul-sim= al celo#lal=i% Ia=4 ,e u/ co7il ;/,4#4t/ic% ;/ tim7 ce m4tu$a Julia ;$i 7i#o/ise 7#i:i#ea ;/ 2ol% u/ :a2 su#;s ,e #emi/isce/=4 7;l7;i/,u-i 7e o1#a3. J De2ea1a i-am s7us% co/ti/u4 m4tu$a ?ate% /-a ascultat ,e /ime/i% /u s-a luat ,u74 /ime/iH ca o #oa14 a ! t#u,it 7e/t#u co#ul 4sta% 3i $i /oa7te% 3i $i /oa7te. La $ase ,imi/ea=a% ;/ 3iua ,e *#4ciu/ N Qi totul 7e/t#u ce P

J EiN... Pe/t#u ci/sti#ea lui Dum/e3eu% m4tu$4 ?ate% /u P ;/t#e14 Ma#y Ja/e% #oti/,u-se cu ta1u#etul s7#e ea $i 3;m1i/,. M4tu$a ?ate se ;/toa#se a7#i24 c4t#e /e7oat4-sa si 3iseE J Qtiu $i eu tot ce t#e1uie ,es7#e ci/sti#ea lui Dum/e3eu% Ma#y Ja/e% ,a# 2;/,esc c4 /u-i ,eloc s7#e ci/stea Pa7ii s4 scoat4 ,i/ co#u#i Iemeile ca#e au #o1it acolo toat4 :ia=a lo# $i s4 7uie mai 7#esus ,e ele /i$te 14ieta/i /eis7#4:i=i $i ;/Iumu#a=i. Vic c-o Ii s7#e Iolosul 1ise#icii% ,ac-a I4cut Pa7a u/a ca asta. Da# ,#e7t /u e% Ma#y Ja/e% $i 1i/e /u e. (e ;/Il4c4#ase #4u $i a# Ii co/ti/uat s-o a7e#e cu 7atim4 7e so#4-sa J acesta Iii/, u/ su1iect ce-o #;c;ia la i/im4H ,a# Ma#y Ja/e% :43;/, c4 to=i ,a/sato#ii se ;/to#sese#4% i/te#:e/i% ;m74ciuitoa#eE J Las4% m4tu$4 ?ate% ;l sca/,ali3e3i 7e ,om/ul B#o-/e% ca#e-i a,e7tul celeilalte c#e,i/=e. M4tu$a ?ate se ;/,#e7t4 c4t#e ,om/ul B#o-/e% ca#e 3;m1ise ac#u Ia=4 ,e aceast4 alu3ie la #eli2ia lui% $i 3ise 2#a1/icE J A% eu /u ,iscut ,ac4 Pa7a a a:ut sau /-a a:ut ,#e7tate. Nu-s ,ec;t o 14t#;/4 7#oast4 $i /u m-a$ ;/cumeta la u/a ca asta. DaM mai exist4 $i 1u/a-cu:ii/=4 ,e toate 3ilele $i #ecu/o$ti/=a. Qi s4 Iiu eu ;/ locul Juliei% i-as s7u/e acestui 74#i/te 6ealey ,e la o1#a3... J Qi-a7oi% m4tu$4 ?ate% 3ise Ma#y Ja/e% 34u c4 /e e Ioame la to=i $i% c;/, /e e Ioame% s;/tem Ioa#te ce#t4#e=i. J Qi c;/, /e e sete s;/tem ce#t4#e=i% a,4u24 ,om/ul B#o-/e. J ;/c;t a# Ii mai 1i/e s4 me#2em la mas4% t#ase co/clu3ia Ma#y Ja/e% si s4 te#mi/4m 7e u#m4 ,iscu=ia. Pe 7alie#ul ,i/ Ia=a salo/ului% @a1#iel ;$i :43u /e:asta ;m7#eu/4 cu Ma#y Ja/e% ;/ce#c;/, s-o co/:i/24 7e ,om/i$oa#a I:o#s s4 #4m;/4 la ci/4. Da# ,om/i$oa#a I:o#s% ca#e ;$i 7usese 74l4#ia $i .ai/a% /u :oia cu /ici u/ c.i7 s4

!U #4m;/4. Nu-i e#a c;tu$i ,e 7u=i/ Ioame $i o#icum st4tuse mai mult ,ec;t ;i ;/24,Muia tim7ul. J Bi/e% ,a# #4m;i cel 7u=i/ 3ece mi/ute% MollyN s7u/ea ,oam/a *o/#oy. Asta /-o s4 te-/t;#3ie ci/e $tie ce. J (4 ciu2ule$ti $i tu ce:a% st4#uia Ma#y Ja/e% ,u74 at;ta ,a/satN J V4u c4 /u 7ot% s7u/ea ,om/i$oa#a I:o#s. J M4 tem c4 /u te-ai ,ist#at ,eloc% 3ise Ma#y Ja/e% #esem/at4. J Ba m-am ,ist#at Ioa#te 1i/e% te asi2u#% #4s7u/se ,om/i$oa#a I:o#s% ,a# acum 34u c4 t#e1uie s4 m4 l4sa=i s-o $te#2N J Qi cum o s-aDu/2i acas4 P ;/t#e14 ,oam/a *o/#oy. J A% 74i /u-s ,ec;t :#eo c;=i:a 7a$i% ;/ sus% 7e c.ei. @a1#iel e3it4 u/ mome/t% a7oi s7useE J ;mi ,ai :oie% ,om/i$oa#4 I:o#s% te co/,uc eu acas4% ,ac4 t#e1uie s4 7leci /ea74#at. Da# ,om/i$oa#a I:o#s se #u7se ,e l;/24 ei. J Pe/t#u /umele lui Dum/e3eu% ,uce=i-:4 ;/4u/t#u la mas4 $i /u :4 mai ocu7a=i ,e mi/e N (;/t ;/ sta#e s4 m4 ,escu#c Ioa#te 1i/e $i si/2u#4. J De% e$ti o ca#a2.ioas4% Molly% ;i s7use I4#4 ;/co/Du# ,oam/a *o/#oy. J Ieannacht libh D st#i24 ,om/i$oa#a I:o#s% #;3;/, 7e c;/, co1o#a ;/ Iu24 sc4#ile. Ma#y Ja/e 7#i:i ;/ u#ma ei cu o ex7#esie 7osac4 si uluit4% 7e c;/, ,oam/a *o/#oy se a7leca 7este 1alust#a,4% ca s4 au,4 ;/c.i3;/,u-se u$a ,e Dos. @a1#iel se ;/t#e1a ,ac4 el e#a 7#ici/a 7lec4#ii ei /ea$te7tate. Da# /u 74#ea i/,is7us4 J 7lecase #;3;/,. A1se/t% sta cu 7#i:i#ea a=i/tit4 ;/ Dos% s7#e 2olul sc4#ii. ;/ cli7a aceea% m4tu$a ?ate ie$i cu 7a$i m4#u/=ei ,i/ suI#a2e#ie% mai-mai I#;/2;/,u-$i m;i/ile ,e ,is7e#a#e. J U/,e-i @a1#iel P st#i24. U/,e Dum/e3eu e @a1#iel P 0oat4 lumea a$tea7t4% s;/tem 2ata s4-i ,4m ,#umuM $i /u-i /ime/i s4 taie 2;scaN !3 J Aici s;/t% m4tu$4 ?ate% st#i24 @a1#iel cu su1it4 ;/suIle=i#e% $i-s 2ata s4 tai u/ c;#, ;/t#e2 ,e 2;ste% ,ac4-i /e:oie. O 2;sc4 2#as4 $i #ume/4 t#o/a la u/ ca74t al mesei% ia# la cel4lalt ca74t% 7e u/ 7at ,e .;#tie 2oI#at4% ;m7o,o1it cu I#u/3e ,e 74t#u/Del% sta culcat4 o $u/c4 ma#e% ,e31#4cat4 ,e $o#ic $i ;/:elit4 ;/t#-o c#ust4 ,e 7esmetH u/ coc.et :ol4/as ,e .;#tie ;i ;/co/Du#a osul% ia# al4tu#i se 24sea o .alc4 ,e mu$c.i ,e :it4% ;m74/at cu mi#o,e/ii% ;/t#e aceste ca7ete #i:ale se ;/$i#au Ia=4 ;/ Ia=4% ,e-a lu/2ul mesei% Ielu#ile ,e mai mic4 im7o#ta/=4E ,ou4 mici e,iIicii ,e Deleu% u/ul #o$u% altul 2al1e/H o Ia#Iu#ie ;/c474toa#e% 7li/4 cu 1locu#i ,e blancmange( si 2#4me3i ,e ,ulcea=4 #o$ie% u/ tale# ma#e% ;/ c.i7 ,e I#u/34% cu o coa,4 ;/ c.i7 ,e luDe#% 7e ca#e o,i./eau 2#4m4Doa#e ,e staIi,e #o$ii $i ,e mi2,ale coDite ,e 7ieli=4% u/ tale#-7e#ec.e% 7e ca#e sta u/ ,#e7tu/2.i :;#tos ,e smoc.i/e ,e (mi#/a% o Ia#Iu#ie ,e c#istal cu o c#em4 7#es4#at4 cu #434tu#4 ,e /uc$oa#4 t4m;ioas4% o cu74 mic4 ;/c4#cat4 cu 1om1oa/e ,e ciocolat4 $i ca#amele ;/:elite ;/ 7oleial4 ,e au# si a#2i/t $i u/ :as ,e sticl4 ;/ ca#e e#au ;/Ii7te c;te:a tul7i/i ;/alte ,e =eli/4. ;/ miDlocul mesei% ,e st#aD4 u/ei I#uctie#e cu 7icio# ce

sus=i/ea o 7i#ami,4 ,e 7o#tocale si ,e me#e a#4toase% st4teau ,ou4 ca#aIe 1o/,oace ,e c#istal% ,e mo,4 :ec.e% u/a 7li/4 cu :i/ ,e Po#to% cealalt4 cu :i/ /e2#u ,e be#es. Pe ca7acul 7ia/ului 74t#at ;$i a$te7ta #;/,ul u/ pudding, 7e u/ 7latou ime/s% 2al1e/% ia# ;/,4#4tul lui e#au ;/$i#ate t#ei esca,#oa/e ,e sticle% u/ul cu 1e#e /ea2#4% u/ul cu 1e#e 1lo/,4 $i altul cu a7e mi/e#ale% ali/iate ,u74 culo#ile u/iIo#melo# lo#% 7#imele ,ou4 /e2#e% cu etic.ete caIe/ii si #o$ii% al t#eilea si cel mai m4#u/t% cu u/iIo#m4 al14 $i ce/ti#o/ :e#,e. @a1#iel ;$i lu4 :iteDe$te locul ;/ ca7ul mesei $i% ce#cet;/, t4i$ul cu=itului ,e t#a/$at% ;/Ii7se cu .ot4#;#e Iu#culi=a ;/ 2;sc4. Acum se sim=ea ;/t#-a,e:4# ;/ la#2ul lui% c4ci <Not4> . *#em4 2elati/oas4% al14% ,i/ sm;/t;/4 $i la7te ,e mi2,ale Fe/2l.G.

<S/ot4> !W e#a u/ as ;/ mate#ie ,e t4iat o 7as4#e I#i7t4% $i-i e#a c;t se 7oate ,e 7l4cut s4 se aIle ;/ ca7ul u/ei mese ;/c4#cate cu 1u/4t4=i. J Dom/i$oa#4 5u#lo/2% ce s4 :4 t#imit P ;/t#e14. O a#i74 sau o Ielie ,e 7ie7t P J Doa# o Ielie mic4 ,e 7ie7t. J Da# 7e/t#u ,um/eata% ,om/i$oa#4 6i22i/s P J A% o#ice-o Ii% ,om/ule *o/#oy. Pe c;/, @a1#iel si ,om/i$oa#a Daly t#eceau mai ,e7a#te Ia#Iu#iile cu I#i7tu#4 ,e 2;sc4 $i Ia#Iu#iile cu $u/c4 $i mu$c.i ;m74/at% Lily t#ecea ,e la u/ musaIi# la altul cu u/ tale# cu ca#toIi Iie#1i/=i si #ume/i% ;/:elit ;/t#-u/ $e#:et al1. Asta Iusese i,eea Iui Ma#y Ja/eH ,;/sa 7#o7usese si u/ sos ,e me#e 7e/t#u I#i7tu#a ,e 2;sc4% ,a# m4tu$a ?ate s7usese c4 ea% u/a% se mul=umise ,i/tot,eau/a cu 2;sc4 I#i7t4 J I4#4 /ici u/ sos ,e me#e J $i s4 ,ea Dum/e3eu ca asta s4-i Iie m;/ca#ea cea mai #ea. Ma#y Ja/e ;$i se#:ea ele:ele $i a:ea 2#iD4 s4 li se ;m7a#t4 Ieliile cele mai a#4toase% ia# m4tu$a ?ate si m4tu$a Julia ,esc.i,eau $i a,uceau ,e la 7ia/ sticlele cu 1e#e /ea2#4 $i cu 1e#e 1lo/,4 7e/t#u ,om/i si sticle cu a74 mi/e#al4 7e/t#u ,oam/e. E#a ma#e Io#Iot4 $i mult #;s $i mult4 3a#:4H st#i24te s4 se a,uc4 1a u/a% 1a alta% cli/c.et ,e cu=ite si Iu#culi=e% 7oc/eau ,o7u#ile ,e 7lut4% sc;#=;iau $i sc#;$/eau ,o7u#ile ,e sticl4. @a1#iel se a7uc4 s4 taie 7e/t#u oas7e=i si 7o#=ia a ,oua% ,e ;/,at4 ce te#mi/ase ocolul mesei $i mai ;/ai/te ,e a se se#:i 7e si/e. 0oat4 lumea 7#otest4 32omotos% ;/c;t el I4cu u/ com7#omis so#1i/, o ;/2.i=itu#4 se#ioas4 ,e 1e#e /ea2#4H se ;/c4l3ise t4i/, I#i7tu#a. Ma#y Ja/e se a7ucase li/i$tit4 s4 m4/;/ce% ,a# m4tu$a ?ate si m4tu$a Julia tot mai t#o74iau cu 7a$i m4#u/=ei 7#im7#eDu#ul mesei% c4lc;/,u-se 7e 7icioa#e% ;/cu#c;/,use u/a 7e alta $i ,;/,u-$i u/a alteia ;/,em/u#i /eluate ;/ seam4. Dom/ul B#o-/e se #u24 ,e ele s4 sa,4 Dos $i s4 m4/;/ceH la Iel $i @a1#ielH ,a# ele 3ise#4 c-a:eau tim7 ,estul J ;/c;t% 7;/4 la u#m4% 5#e,,y Mali/s se scul4 ,e la mas4 $i% 7#i/3;/,-o 7e m4tu$a ?ate% o a$e34 cu ,e-a sila 7e scau/% la locul ei% ;/ #;setele tutu#o#. !9 Du74 ce Iusese se#:it Iieca#e ,i/ 1el$u2% @a1#iel s7use% 3;m1i/,E J Ei% acuM ,ac4 e ci/e:a ca#e a# mai 7oIti s4 2uste ce:a ,i/ ceea ce oame/ii ,e #;/, /umesc Kum7lutu#4L% ,om/ul sau ,oam/a #es7ecti:4 s4 7o#u/ceasc4. 0o=i ;/ co# ;l #u2a#4 s4 ;/cea74 $i el s4 m4/;/ce si Lily se a7#o7ie cu t#ei ca#toIi 7e ca#e-i 74st#ase 7e/t#u ,;/sul. J Biii/e% 3ise @a1#iel ama1il% mai so#1i/, 7;/4 u/a alta o ;/2.i=itu#4% 1i/e:oi=i% ,oam/elo# si ,om/ilo#% s4 uita=i ,e existe/=a mea% c;te:a mi/ute. (e a7uc4 s4 m4/;/ce $i el% I4#4 a lua 7a#te la co/:e#sa=ia ce se #4s7;/,ise ;/ Du#ul mesei% ;/ tim7 ce Lily st#;/2ea Ia#Iu#iile. (u1iectul co/:o#1i#ii e#a t#u7a ,e o7e#4 ca#e Duca ;/ acele 3ile la 0.eat#e &oyal. Dom/ul Ba#tell DMA#cy% te/o#ul% u/ t;/4# oac.e$ cu o musta=4 la mo,4% o l4u,a Ioa#te mult 7e 7#ima me33o-so7#a/4 a t#u7ei% ;/s4 ,om/i$oa#a 5u#lo/2 24sea c4 a#e u/ stil ,e i/te#7#eta#e cam :ul2a#. 5#e,,y Mali/s s7use c4 ;/ 7a#tea a ,oua a 7a/tomimei ,e la @aiety% c;/ta o c47ete/ie ,e

/e2#i ca#e a:ea u/a ,i/t#e cele mai I#umoase :oci ,e te/o# ce-i Iusese ,at s4 au,4 ;/ :ia=a lui. J L-a=i ascultat P ;l ;/t#e14 7e ,om/ul Ba#tell DMA#cy ,e-a cu#me3i$ul mesei. J Nu% #4s7u/se ,om/ul Ba#tell DMA#cy% /e74s4to#. J 5ii/,c4% :e,e=i% a$ Ii Ioa#te cu#ios s4 au, 74#e#ea ,um/ea:oast#4. Eu% u/ul% 24sesc c4 a#e o :oce 2#o3a:4. J Nu-i altul ca 0e,,y s4 ,esco7e#e ce e 1u/N se a,#es4 ,om/ul B#o-/e mese/ilo#% 7e u/ to/ Iamilia#. J Qi ,e ce% m4 #o2% /-a# a:ea si el o :oce 1u/4 P ;/t#e14 Mt4ios 5#e,,y Mali/s. Poate Iii/,c4 /u-i ,ec;t u/ /e2#u P Nime/i /u #4s7u/se la aceast4 ;/t#e1a#e si Ma#y Ja/e c4l4u3i co/:e#sa=ia ;/a7oi la o7e#a le2itim4. U/a ,i/t#e ele:ele ei ;i ,4,use u/ 1ilet la Bignon. 5i#e$te% 3icea ea% Iusese Ioa#te I#umos% ,a# o I4cuse s4-$i ami/teasc4 ,e 1iata @eo#2i/a Bu#/s. Dom/ul B#o-/e 7ose,a #emi/isce/=e si mai ;/,e74#tateE mai =i/ea mi/te :ec.ile t#u7e italie/e$ti ca#e :e/eau la Du1li/ J 0ietDe/s% Ilma ,e Mu#3Ra% *am-

!A 7a/i/i% ma#ele 0#e1elli% @iu2li/i% &a:elli% A#am1u#o. Pe atu/ci% s7u/ea el% mai 7uteai s4 au3i c;/t4#e=i ma#i la Du1li/. Po:esti cum sea#4 ,e sea#4 ultimele #;/,u#i ale 2ale#iei e#au ticsite% cum ;/t#-o sea#4 u/ te/o# italia/ 1isase ,e ci/ci o#i Jet me liAe a $oldierfall(, i/t#o,uc;/, ,e Iiece ,at4 u/ ,o ,e sus% si cum% ;/ e/tu3iasmul lo#% 14ie=ii ,e la 2ale#ie ,es.4mau c;teo,at4 caii ,e la t#4su#a :#eu/ei ma#i 7#ima,o/e si se ;/.4mau ei% ca s-o co/,uc4 la .otel... Acum ,e ce /u se mai ,au ,eloc ma#ile o7e#e ,e alt4,at4% Dinorah, Jucrezia Iorgia X 5ii/,c4 /u se mai 24sesc :oci s4 c;/te ;/ aseme/ea o7e#e... asta e N J A% i/te#:e/i ,om/ul Ba#tell DMA#cy% eu 7#esu7u/ c4 s;/t si acum c;/t4#e=i tot a$a ,e 1u/i ca $i-atu/ci. J U/,e-s P ;/t#e14 ,om/ul B#o-/e sIi,4to#. J La Lo/,#a% Pa#is% Mila/o% #e7lic4 ,om/ul Ba#tell DMA#cy cu c4l,u#4. *a#uso% ,e 7il,4% 2;/,esc c4 e la Iel ,e 1u/% ,ac4 /u $i mai 1u/% ca o#ica#e ,i/t#e cei 7e ca#e i-a=i /umit. J A$a o Ii% 3ise ,om/ul B#o-/e% eu ;/s4 :4 7ot s7u/e c4 m4 ;/,oiesc Ioa#te ,e u/a ca asta. J O% a$ ,a o#ice s4- au, 7e *a#uso c;/t;/,... 3ise Ma#y Ja/e. J Du74 mi/e% ;$i ,4,u cu 74#e#ea m4tu$a ?ate% ca#e 7;/4 atu/ci ciu2ulise u/ os% /-a existat ,ec;t u/ si/2u# te/o#. *a#e s4-mi 7lac4 mie% :#eau s4 s7u/. Da 14/uiesc c4 /ici u/ul ,i/t#e ,um/ea:oast#4 /-a=i au3it ,e ,;/sul. J Qi ci/e e#a acela% ,om/i$oa#4 Mo#Ra/P ;/t#e14 7oliticos ,om/ul Ba#tell DMA#cy. J ;l c.ema Pa#Ri/so/% 3ise m4tu$a ?ate. Eu -am au3it c;/, :ocea lui e#a ;/ Iloa#e si 2;/,esc c4 a:ea cel mai cu#at 2las ,e te/o# ,e ca#e a a:ut 7a#te c;/,:a :#eu/ 14#1at. J *iu,at% 3ise ,om/ul Ba#tell DMA#cy. Eu /-am au3it /icio,at4 ,e el. </ot4> . O#eau s4 ca, ca u/ o$tea/ Fe/2l.G. <S/ot4> !7 J Ba ,a% ,om/i$oa#a Mo#Ra/ a#e ,#e7tate. Mi-a,uc ami/te c-am au3it :o#1i/,u-se ,e acest Pa#Ri/so/% ,a# eu /u -am mai a7ucat. J O :oce ,e te/o# e/2le3% I#umoas4% cu#at4% ,ulce si 7li/4% s7use m4tu$a ?ate cu e/tu3iasm. *um @a1#iel te#mi/ase% u#ia$ulpudding Iu t#a/s7o#tat la mas4. &e;/ce7u cli/c.etul Iu#culi=elo# $i li/2u#ilo#. (o=ia lui @a1#iel scotea cu li/2u#a 7o#=ii /epPudding $i t#ecea Ia#Iu#iile mai ,e7a#te. Pe la miDlocul mesei% c;/, aDu/2eau ;/ ,#e7tul ei% Ma#y Ja/e le um7lea cu Deleu ,e 3meu#4 sau ,e 7o#tocale o#i cu c#em4 blancmange si ,ulcea=4. 1udding!ul e#a o7e#a m4tu$ii Julia% ca#e 7#imi ,i/ toate 74#=ile Ielicit4#i 7e/t#u #eu$it4. Ea ;/s4 24sea c4 /u e ,estul ,e #ume/. 0o=i ,om/ii% aIa#4 ,e @a1#iel% m;/ca#4 c;te 7u=i/ pud! ding, ,#e7t oma2iu a,us m4tu$ii Julia. *um @a1#iel /u m;/ca /icio,at4 ,ulciu#i% lui i se 74st#ase =eli/a. Qi 5#e,,y Mali/s lu4 o tul7i/4 ,e =eli/a $i o mlncL QL pudding. Au3ise c4 =eli/a e st#a$/ic ,e 1u/4M7e/t#u s;/2e% ia# el se aIla atu/ci ;/ t#atame/t me,ical. Doam/a Mali/s% ca#e t4cuse ,e-a lu/2ul ci/ei% s7use c4 Iiul ei a:ea s4 7lece s4 se o,i./easc4 la Mou/t Melle#ay% 7este :#eo s47t4m;/4. Mese/ii

:o#1i#4 acum ,e Mou/t Melle#ay% ce ;/:io#4to# e#a ae#ul ,e acolo% ce 7#imito#i e#au c4lu24#ii $i cum /u ce#eau /ici u/ 1a/ ,e la oas7e=ii lo#. J Qi :#e=i s4 s7u/e=i% ;/t#e14 i/c#e,ul ,om/ul B#o-/e% c4 o#ici/e a# 7leca la o,i./4 acolo 7oate s4 t#a24 la ei ca la .otel $i s4 se simt4 ca-/ s;/ul lui A:#am si-a7oi s-o ia ,i/ loc I4#-a 7l4ti P J A% mai to=i oas7e=ii ,o/ea34 ce:a m4/4sti#ii la 7leca#e% 3ise Ma#y Ja/e. J Mi-a# 7l4cea s-a:em si ;/ 1ise#ica /oast#4 o aseme/ea i/stitu=ie% s7use ca/,i, ,om/ul B#o-/e. 5u mi#at s4 aIle c4 acei c4lu24#i /u :o#1eau /icio,at4% se sculau la ,ou4 ,imi/ea=a $i ,o#meau ;/ sic#ie% ;/t#e14 7e/t#u ce I4ceau asta. J A$a-i #e2ula o#,i/ului lo# N ;i #4s7u/se cu .ot4#;#e m4tu$a ?ate.

!" J Bi/e% ,aM ,e ce P st4#ui ,om/ul B#o-/e. M4tu$a ?ate #e7et4 c4 asta e#a #e2ula J at;ta tot. Dom/ul B#o-/e 74#ea c4 tot /u ;/=ele2e. 5#e,,y Mali/s ;l l4mu#i% 7e c;t se 7#ice7u% c4 acei c4lu24#i se st#4,uiau s4 is74$easc4 74catele s4:;#site ,e to=i 74c4to$ii ,i/ lumea ,e-aIa#4. Ex7lica=ia /u 7#ea e#a lim7e,e% c4ci ,om/ul B#o-/e #e7lic4 #;/Di/,E J ;mi 7lace Ioa#te mult i,eea asta% ,aM oa#e /u s-a# 7utea se#:i ,e-u/ 7at cumseca,e% cu a#cu#i% la Iel ,e 1i/e ca ,e-u/ sic#iu P J (ic#iul% ;l l4mu#i Ma#y Ja/e% a#e sco7ul s4 le ami/teasc4 ,e sI;#$itul :ie=ii. *um su1iectul ,e:e/ise lu2u1#u% Iu ;/mo#m;/tat ;/ t4ce#ea mese/ilo#% ,i/ ca#e se ,es7#i/se 2lasul $o:4iel/ic al ,oam/ei Mali/s% ;/c#e,i/=;/, ;/ $oa7t4 7e :eci/ul ei ,e mas4E J (;/t oame/i 1u/i c4lu24#ii% oame/i Ioa#te e:la:io$i. Acum I4cu#4 ocolul mesei staIi,ele $i mi2,alele si smoc.i/ele $i me#ele si 7o#tocalele si 1om1oa/ele ,e ciocolat4 $i ca#amelele% ia# m4tu$a Julia 7oIti 7e to=i musaIi#ii s4 se se#:easc4 Iie cu Po#to% Iie cu s.e##y. Dom/ul Ba#tell DMA#cy #eIu34 mai ;/t;i am1ele 14utu#i% ,a# u/a ,i/t#e :eci/ele sale ;i I4cu sem/ cu cotul si-i $o7ti ce:a% ,u74 ca#e ;/24,ui $i el s4 i se um7le 7a.a#ul. 0#e7tat% 7e c;/, se um7leau ultimele 7a.a#e% co/:e#sa=ia ;/cet4. U#m4 o 7au34% ;/t#e#u7t4 ,oa# ,e susu#ul :i/ului si ,e mi$catul scau/elo#. Dom/i$oa#ele Mo#Ra/% toate t#ei% ;$i co1o#;se#4 7#i:i#ile s7#e Ia=a ,e mas4. *i/e:a tu$i ,e :#eo ,ou4 o#i $i a7oi c;=i:a ,om/i cioc4/i#4 u$o# ;/ mas4% ,#e7t sem/al s4 se Iac4 t4ce#e. (e I4cu t4ce#e% ia# @a1#iel ;$i ;m7i/se scau/ul ;/a7oi $i se scul4 ;/ 7icioa#e. ;/,at4 cioc4/eala s7o#i% ;/t#u ;/cu#aDa#e% a7oi ;/cet4. @a1#iel ;$i s7#iDi/i cele 3ece ,e2ete 7e Ia=a ,e mas4 $i 3;m1i /e#:os a,u/4#ii. *;/, ;/t;l/i u/ $i# ,e Ie=e #i,icate s7#e el% ;$i ;/4l=4 oc.ii c4t#e ca/,ela1#u. La 7ia/ se c;/ta u/ :alsH au3ea Iustele Io$/i/, c;/, se ;/:ol1u#au 7e l;/24 u$a salo/ului. Poate c4 aIa#4% 7e c.ei% st4teau oame/i% cu !! 7icioa#ele ;/ 347a,4% 7#i:i/, ;/ sus s7#e Ie#est#ele lumi/ate si ascult;/, mu3ica :alsului. Ae#ul e#a cu#at acolo% ;/ ,e74#ta#e se a$te#aea 7a#cul% cu co7acii ;/c4#ca=i ,e 347a,4. (tatuia lui +elli/2to/ 7u#ta o tic.ie st#4lucitoa#e ,e 347a,4% sc;/tei/, 7;/4 ,e7a#te% 7este c;m7ul al1% c4t#e :est. ;/ce7uE KDoam/elo# si ,om/ilo#% ;mi #e:i/e ;/ sea#a asta% ca si ;/ a/ii t#ecu=i% ;m7li/i#ea u/ei sa#ci/i Ioa#te 7l4cute% ;/s4 7e/t#u ca#e m4 tem c4 sla1ele mele 7ute#i o#ato#ice s;/t 7#ea /e:oia$e.L J Nu% /u N se au3i :ocea ,om/ului B#o-/e. KDa#% o#ica#e a# Ii a,e:4#ul ;/ aceast4 7#i:i/=4% /u 7ot ,ec;t s4 :4 asi2u# c4 1u/4:oi/=a exist4 $i :4 #o2 s4-mi aco#,a=i 7e/t#u c;te:a cli7e ate/=ia ,um/ea:oast#4 J c;t m4 :oi st#4,ui s4 ,au 2las sim=4mi/telo# mele ;/ aceast4 ;m7#eDu#a#e. Doam/elo# si ,om/ilo#% /u e 7#ima oa#4 c;/, /e a,u/4m su1 acest aco7e#i$ 7#imito#% ;/ Du#ul acestei mese 7#imitoa#e. Nu 7e/t#u 7#ima oa#4 /e 1ucu#4m ,e os7itali-

tatea 1u/elo# ,oam/e 7e ca#e le $tim J sau 7oate a# Ii mai 1i/e 3isE s;/tem :ictimele ma#ii os7italit4=i a acesto# ,oam/e.L Desc#ise cu 1#a=ul u/ ce#c ;/ ae# $i t4cu. 0o=i #;,eau sau 3;m1eau s7#e m4tu$a ?ate si s7#e m4tu$a Julia $i s7#e Ma#y Ja/e% ca#e% toate t#ei% se ;m1uDo#ase#4 ,e 7l4ce#e. @a1#iel #elu4% mai cute34to#E K*u Iiece a/ /ou% am se/time/tul tot mai 7ute#/ic c4 =a#a /oast#4 /-a#e :#eo t#a,i=ie ca#e s4-i Iac4 mai mult4 ci/ste $i 7e ca#e se cu:i/e s-o 74st#4m cu mai mult4 2#iD4 ca 7e aceea a os7italit4=ii. E o t#a,i=ie u/ic4 7#i/t#e 7o7oa#ele lumii mo,e#/e J s7u/ asta ,i/ ex7e#ie/=a mea J $i /u-s 7u=i/e locu#ile 7e ca#e le-am :i3itat 7#i/ st#4i/4tate. U/ii a# 7utea s7u/e c4 la /oi 4sta-i mai mult u/ /4#a: ,ec;t ce:a cu ca#e /e 7utem m;/,#i. Da# c.ia# ,ac4 a,mitem u/a ca asta% ,u74 mi/e e u/ /4#a: 7#i/cia#% u/ul ca#e s7e# s4 Iie ;/c4 mult4 :#eme culti:at 7#i/t#e /oi.

UBB De u/ luc#u% cel 7u=i/% s;/t si2u#. *;t4 :#eme acest aco7e#i$ :a a,47osti 7e cele t#ei ,oam/e la ca#e m-am #eIe#it a,i/eau#i J si ,i/ toat4 i/ima ,o#esc ca mul=i% mul=i a/i ,e aci ;/ai/te a$a s4 Iie J% at;ta :#eme t#a,i=ia a,e:4#atei% cal,ei $i cu#te/itoa#ei os7italit4=i i#la/,e3e% 7e ca#e /e-au t#a/smis-o st#4mo$ii $i 7e ca#e la #;/,ul /ost#u :a s-o t#a/smitem u#ma$ilo#% a#e s4 Iie :ie 7#i/t#e /oi.L U/ mu#mu# co#,ial ,e ;/cu:ii/=a#e I4cu ;/co/Du#ul mesei% ;/ cli7a aceea lui @a1#iel ;i t#ecu 7#i/ 2;/, c4 ,om/i$oa#a I:o#s /u se 24sea aci% c4 I4cuse /ecu:ii/=a s4 7lece si% si2u# ,e si/e% co/ti/u4E KDoam/elo# $i ,om/ilo#% O /ou4 2e/e#a=ie se #i,ic4 ;/ miDlocul /ost#u% o 2e/e#a=ie m;/at4 ,e i,ei /oi $i ,e 7#i/ci7ii /oi. Aceast4 /ou4 2e/e#a=ie e se#ioas4 $i e/tu3iast4 ;/ sluD1a i,eilo# eiH e/tu3iasmul ei% c.ia# c;/, o1iecti:ul ;i este 2#e$it% e% ,u74 mi/e% ;/ cea mai ma#e 7a#te si/ce#. Da# t#4im ;/t#-o e#4 sce7tic4 $i J ,e-mi ;/24,ui=i s4 Iolosesc aceast4 ex7#esie J ;/t#-o e#4 to#tu#at4 ,e 2;/,i#eH si u/eo#i m4 tem c4 acestei /oi 2e/e#a=ii% i/st#uit4 $i su7#ai/st#uit4 cum e% ;i :o# li7si totu$i acele calit4=i ,e uma/itate% ,e os7italitate% ,e umo# 1laDi/% ce-au a7a#=i/ut 3ilelo# mai :ec.i. *;/, am au3it ;/ sea#a asta /umele tutu#o# acelo# ma#i c;/t4#e=i ,e alt4,at4% mi s-a 74#ut% :4 m4#tu#isesc% c4 t#4im a3i ;/t#-u/ e: mai 7u=i/ cu7#i/34to#. Acele :#emu#i 7ot ;/t#-a,e:4# Ii /umite% I4#4 a exa2e#a% :#emu#i cu7#i/34toa#e si% ,ac4 s-au ,us 7e/t#u tot,eau/a% s4 s7e#4m cel 7u=i/ c4% ;/ a,u/4#i ca aceasta a /oast#4% :om co/ti/ua s4 74st#4m cu ,#a2 ;/ i/imi ami/ti#ea acelo# oame/i ma#i ce-au 7ie#it $i s-au ,us ,i/t#e cei :ii% ,a# a c4#o# sla:4 ome/i#ea /-o :a l4sa les/e s4 7ia#4.L J B#a:o% 1#a:o N s7use ta#e ,om/ul B#o-/e. K0otu$i% u#m4 @a1#iel% 2lasul lui ;/,ulci/,u-se cu o i/Ilexiu/eM mai molcom4% ,e a,u/4#i ca aceasta #4m;/ le2ate si 2;/,u#i mai t#iste% ca#e /i se :o# ;/toa#ce ;/ mi/te ,e Iiece ,at4H ami/ti#i ,i/ t#ecut% ,i/ a,olesce/=4% ami/ti#ea sc.im14#ilo#% a Ie=elo# celo# a1se/=i% c4#o#a le sim=im UB li7sa ;/ sea#a asta. D#umul /ost#u 7#i/ :ia=4 e 7#es4#at cu multe aseme/ea ami/ti#i t#isteH $i ,e-a# Ii s4 tot cu2et4m la ele me#eu% /-am mai 24si cu#aDul s4 /e u#m4m i/ima cu mu/ca 7#i/t#e cei :ii. *u to=ii a:em ;/,ato#i#i :ii% aIec=iu/i 7e/t#u cei :ii% ca#e 7e 1u/4 ,#e7tate /e ce# sIo#=4#i sus=i/ute. De aceea /u :#eau s4 341o:esc asu7#a t#ecutului. Nu :#eau s4 ;/24,ui /ici u/ei 7#e,ici ;/tu/ecate s4 se st#ecoa#e aici% 7#i/t#e /oi% ;/ sea#a asta. Ne-am a,u/at laolalt4 aici% eli1e#a=i 7e/t#u o cli74 ,e .4#=uial4 si ,e /4:ala #uti/ei /oast#e ,e Iiece 3i. Ne-am a,u/at aici ca 7#iete/i% ;/ s7i#itul 1u/ei to:4#4$ii J 7#iete/i si cole2i oa#ecum% ;/ culti:a#ea a,e:4#atului s7i#it al camaraderiei, si oas7e=i ai J ce /ume s4 le ,au J ,a% s;/tem oas7e=ii celo# 0#ei @#a=ii ale lumii mu3icale ,i/ Du1li/.L Mese/ii i31uc/i#4 ;/ a7lau3e $i ;/ #;sete la aceast4 alu3ie. M4tu$a Julia ;/ 3a,a# ;$i ;/t#e1aM7e #;/, :eci/ii ce s7usese @a1#iel. J (7u/e c4 /oi s;/tem cele 0#ei @#a=ii% m4tu$4 Julia% 3ise Ma#y Ja/e. M4tu$a Julia /u ;/=elese% ,a# #i,ic4 oc.i 3;m1ito#i c4t#e @a1#iel% ca#e co/ti/u4% 7e acela$i to/E

KDoam/elo# si ,om/ilo#% Nu :oi ;/ce#ca s4 Doc ast4-sea#4 #olul ce -a Ducat Pa#is cu alt 7#ileD. N-o s4 ,au 2las /ici u/ei 7#eIe#i/=e. O ale2e#e ;/t#e ele a# #isca s4 Iie /e,#ea7t4H a# Ii o sa#ci/4 i/2#at4% ,e ca#e /u m4 simt ;/ sta#e. *4ci ,ac4 le co/tem7lu% u/a ,u74 alta% Iie 7e 7#ima /oast#4 amIit#ioa/4% a c4#ei i/im4 1u/4% a c4#ei 7#ea 1u/4 i/im4 a ,e:e/it ,e 7omi/4 7#i/t#e to=i cei ce-o cu/oscH Iie 7e so#a ei% ce 7a#e ;/3est#at4 cu .a#ul :e$/icei ti/e#e=i si ca#e% a$a cum /e-a c;/tat ;/ sea#a asta% /e-a 7#ileDuit tutu#o# o su#7#i34 si o #e:ela=ieH sau ,ac4 m4 2;/,esc la cea mai t;/4#4 ,i/t#e 2a3,ele /oast#e J o cite3 la u#m4% ,a# cu /emicso#at4 co/:i/2e#e J tale/tat4% :oioas4% mu/citoa#e% cum e% si toto,at4 cea mai 1u/4 ,i/t#e /e7oate J m4#tu#isesc% ,oam/elo# si ,om/ilo#% c4 /u $tiu c4#eia ,i/t#e ele s-a# cu:e/i s4-i ,au m4#ul ,e au#.L @a1#iel ;$i co1o#; oc.ii c4t#e m4tu$ile sale si :43;/, su#;sul ce sc4;,a Ia=a m4tu$ii Julia $i lac#imile ca#e o 7o,i,eau 7e m4tu$a ?ate% se 2#41i s4 ;/c.eie% ;/4l=4 cu#te/ito#

UBU 7a.a#ul cu Po#to% 7e c;/, Iieca#e ,i/t#e oas7e=i ;$i Duca ,e2etele 7e 7a.a#ul s4u% ;/ a$te7ta#e% $i s7use cu 2las #4su/4to#E K(4 ;/c.i/4m 7e/t#u toate t#eiN (4 u#4m Iiec4#eia s4/4tate% 1el$u2% Ie#ici#e si s7o#H Iie ca% mult4 :#eme ,e aici ;/ai/te% s4 co/ti/ue a 74st#a locul ,e :a34% cuce#it 7#i/ me#it% ce- au ;/ 7#oIesia lo# $i locul ,e ci/ste si aIec=iu/e 7e ca#e- au ;/ i/imile /oast#eNL 0o=i oas7e=ii se #i,ica#4 ;/ 7icioa#e% Iieca#e cu 7a.a#ul ;/ m;/4% $i% ;/,#e7t;/,u-se c4t#e cele t#ei ,oam/e% c;/ta#4 la u/iso/ cu ,om/ul B#o-/e ,#e7t ,i#iDo#E $nt prieteni de treab/ i ,eseli, $nt prieteni de treab/ si ,eseli, $nt prieteni de treab/ si ,eseli J 6i!o spune oricine, ,oios.( M4tu$a ?ate ;$i Iolosea ,i/ 7li/ 1atista $i c.ia# $i m4tu$a Julia 74#eaMmi$cat4. 5#e,,y Mali/s 14tea m4su#a cu Iu#culi=a lui ,e pudding si co#i$tii se ;/toa#se#4 u/ul c4t#e altul%M ca ;/t#-u/ sIat me;o,ios.Mc;/t;/, cu emIa34E De nu, e!un mincinos, De nu, e!un mincinosD A7oi% ;/,#e7t;/,u-se o ,at4 mai mult c4t#e amIit#ioa/e% c;/ta#4 ia#4$iE $nt prieteni de treab/ si ,eseli, $nt prieteni de treab/ si ,eseli, $nt prieteni de treab/ si ,eseli, 6i!o spune oricine, ,oios. Aclama=ia ce u#m4 Iu 7#eluat4% ,i/colo ,e u$a suI#a2e#iei% ,e c4t#e mul=i ,i/t#e ceilal=i oas7e=i $i #e7etat4 ia#4$i $i ia#4$i% 5#e,,y Mali/s% cu Iu#culi=a ;/4l=at4% oIicii/, ,#e7t ca7elmaist#u. <Not4> . *;/tec t#a,i=io/al ,e 7et#ece#e. <S/ot4> UB3 Ae#ul t4ios al ,imi/e=ii 74t#u/,ea ;/ .ol% ;/c;t m4tu$a ?ate s7useE J ;/c.i,e=i ca#e:a u$a. Doam/a Mali/s a#e s4 se ;m1ol/4:easc4 ,i/ I#i2ul 4sta. J B#o-/e e aIa#4% m4tu$4 ?ate% 3ise Ma#y Ja/e. J B#o-/e e 7este tot% 3ise m4tu$a ?ate% co1o#;/, 2lasul. Ma#y Ja/e #;se ,e to/ul m4tu$4-sii. J I/t#-a,e:4#% 3ise cu :icle/ie% e Ioa#te 3elos. J (-a i/stalat aci ca 2a3ul ae#ia/% s7use m4tu$a ?ate 7e acela$i to/% tot *#4ciu/ul. &;se $i ea acum 1i/e ,is7us4 si a,4u24 iuteE J DaM s7u/e-i s4 i/t#e% Ma#y Ja/e% si ;/c.i,e u$a. Doam/e Ie#e$te% s7e# c4 /u m-o Ii au3it. ;/ cli7a aceea u$a .olului se ,esc.ise $i ,om/ul B#o-/e 74$i ;/4u/t#u ,i/ 7#a2% #;3;/, s4 se #u74% /u altaH e#a ;m1#4cat ;/t#-u/ 7alto/ lu/2 :e#,e% cu ma/$ete $i 2ule# ,i/ imita=ie ,e ast#a.a/% si 7u#ta 7e ca7 o c4ciul4 lu/2uia=4 ,e 1la/4. A#4t4 cu m;/a ;/ Dosul c.eiului aco7e#it ,e 347a,4% ,i/cot#o se au3ea 7;/4 ;/ cas4 u/ /e;/t#e#u7t Iluie#at st#i,e/t. J 0e,,y a#e s4 scoat4 toate cu7eu#ile ,i/ Du1li/ N @a1#iel :e/ea ,i/s7#e c4m4#u=a ,i/,4#4tul oIiciului% lu7t;/,u-se s4-si ;m1#ace 7alto/ul. P#i:i/, ;/colo si

;/coace 7#i/ .ol% ;/t#e14E J @#etta /-a co1o#;t ;/c4 P J Acum se-m1#ac4% @a1#ielN% 3ise m4tu$a ?ate. J *i/e c;/t4 la 7ia/% sus P ;/t#e14 @a1#iel. J Nime/i. Au 7lecat to=i. J Ba /u% m4tu$4 ?ate% 3ise Ma#y Ja/e. Ba#tell DMA#cy $i cu ,om/i$oa#a OM*alla2.a/ /-au 7lecat ;/c4. J ;/ o#ice ca3% se Doac4 ci/e:a la 7ia/% 3ise @a1#iel. Ma#y Ja/e a#u/c4 o 7#i:i#e c4t#e @a1#iel $i c4t#e ,om/ul B#o-/e% a7oi s7use% ,;/, ,i/ ume#i E J ;/ce7 s4 t#emu# ,e I#i2% ,om/ilo#% c;/, m4 uit la ,um/ea:oast#4 $i :4 :4, a$a ;/coto$m4/a=i. N-a$ :#ea s4

UBW Iiu ;/ locul ,um/ea:oast#4 $i s4 am ,e I4cut ,#umul s7#eE cas4% la o aseme/ea o#4. Q J Nimic /u mi-a# Iace mai ma#e 7l4ce#e ;/ mome/tul 4sta% ,ecla#4 ,om/ul B#o-/e :oi/icos% ,ec;t o 7lim1a#e I#umoas4 la =a#4% ;/ 7as ale#24to#% sau o 7lim1a#e cu t#4su#a ;/ 2alo7% ,aM s4 ai14-/t#e .ulu1e u/ c4lu= ca#e $tie s-ale#2e. J Noi a:eam acas4 u/ c4lu= Ioa#te 1u/% $i toate ,ic.isu#ile% 3ise cu t#iste=e m4tu$a Julia. J ;/ :eci /euitatul Jo.//y% a,4u24 #;3;/, Ma#y Ja/e. M4tu$a ?ate $i @a1#iel #;se#4 $i ei. J DaM ,e ce e#a Jo.//y 4sta a$a ,e mi/u/at P ;/t#e14 ,om/ul B#o-/e. J &47osatul si #e2#etatul Pat#icR Mo#Ra/% a,ic4 1u/icul /ost#u% ex7lic4 @a1#iel% cu/oscut ;/,eo1$te% ;/ ultimii s4i a/i% su1 /umele ,e K14t#;/ul gentlemanF, a:ea o I41#icu=4 ,e clei. J Ei si tu% @a1#iel% #;se m4tu$a ?ateH a:ea o Ia1#ic4 ,e ami,o/. J Ei% clei o#i ami,o/% #elu4 @a1#iel% :o#1a e c4 14t#;/ul gentleman a:ea u/ cal cu /umele ,e Jo.//y. Ia# acest Jo.//y o1i$/uia s4 luc#e3e ;/ Ia1#ica 14t#;/ului gentleman, um1l;/, ;/t#u/a ;/ ce#c% 7e/t#u a Iace s4 mea#24 Ia1#ica. 0otul e#a 7e#IectH ,a# iat4 c4 u#mea34 7a#tea t#a2ic4 ,i/ isto#ia lui Jo.//y. ;/t#-o 3i% cum e#a :#eme I#umoas4% 14t#;/ul gentleman a:u c.eI s4 ias4 $i el cu t#4su#a la o 7a#a,4 milita#4 ;/ 7a#c% cu lumea 1u/4. J Dum/e3eu s4-i o,i./easc4 suIletulN s7use m4tu$a ?ate cu mil4. J Ami/% 3ise @a1#iel... Qi a$a% 14t#;/ul gentleman, ,u74 cum :4 s7usei% ;l ;/.am4 7e Jo.//y $i-$i 7use cel mai 1u/ Do1e/ $i cel mai 1u/ 2ule# ta#e $i% Ioa#te Ial/ic% m;/;/,u- 7e Jo.//y% 7lec4 ,e la #e$e,i/=a st#4mo$ilo# s4i% ca#e e#a% 7a#e mi-se% u/,e:a 7e l;/24 BacR La/e ... 0o=i #;se#4% c.ia# $i ,oam/a Mali/s% ,e Ielul cum 7o:estea @a1#iel% ia# m4tu$a ?ate 3ise E <Not4> . Uli=a ,i/ ,os Fe/2l.G. <S/ot4> UB9 J Ei% $i tu% @a1#iel% c4 ,oa# /u locuia ;/ BacR La/e% /umaM Ia1#ica e#a acolo. J ...7lec4 ,e la #e$e,i/=a st#4mo$ilo# s4i% m;/;/,u7e Jo.//y. Qi totul me#2ea cum /uMse 7oate mai I#umos J 7;/4 34#i Jo.//y statuia #e2elui Billy J $i atu/ci% Iie c4 s-a ;/amo#at ,e calul 7e ca#e sa,e #e2ele Biily% Iie c4 a c#e3ut c4-i ia#4$i acas4 la Ia1#ic4M% Ia7t e c-a ;/ce7ut s4 ,ea ocol statuii. @a1#iel% ;/ 2alo$i% t#o74ia ;/ Du#ul .olului% 7e c;/, ceilal=i I4ceau u/ .a3 /e1u/. J 0ot t#o74ia me#eu ;/ ce#c ;m7#eDu#ul statuii% ia# 14t#;/ul gentleman N u/ 14t#;/ gentleman 7li/ ,e ,em/itate J e#a c;t se 7oate ,e #e:oltat. K;/ai/te% ,omMle N *e-/seam/4 asta% ,omMle N Jo.//yN Jo.//yN Nemai7ome/itN Nu ;/=ele2 ce i s-a /434#it calului 4stuiaNL 6o.otele ,e #;s ca#e ;/so=eau mima#ea i/ci,e/tului Iu#4 ;/t#e#u7te ,e o 14taie #4su/4toa#e ;/ u$a .olului. N Ma#y Ja/e ale#24 s4 ,esc.i,4 si-i ,ete ,#umul ;/4u/t#u lui

l 5#e,,y Mali/s. 5#e,,y Mali/s% cu 74l4#ia ,at4 7e ceaI4 $i D cu ume#ii 32#i1uli=i ,e I#i2% 7uI4ia $i scotea a1u#i ,i/ el N ,u74 c;t se oste/ise. J O si/2u#4 t#4su#4 am 7utut 24si% s7use. J LasM c4 mai 24sim /oi u/a ,e-a lu/2ul c.eiului% ;l M asi2u#4 @a1#iel. J Da% ;$i ,4,u cu 74#e#ea $i m4tu$a ?ate J mai 1i/e s4 /-o mai =i/em 7e ,oam/a Mali/s s4 a$te7te aicea ;/ cu#e/t. Doam/a Mali/s Iu aDutat4 ,e c4t#e Iiul ei si ,e c4t#e ,om/ul B#o-/e s4 co1oa#e sc4#ile si% cu multe ma/e:#e% o u#ca#4 ;/ cu7eu. 5#e,,y Mali/s se ca=4#4 $i el $i-i t#e1ui tim7 ;/,elu/2at 7;/4 s-o i/stale3e 7e 1a/c.et4% ,om/ul B#o-/e aDut;/,u- cu sIatu#i. *;/, ;/ sI;#$it Iu co/Io#ta1il a$e3at4% 5#e,,y Mali/s ;l 7oIti 7e ,om/ul B#o-/e ;/ <Not4> . Numele Iamilia# ,at ,e @a1#iel #e2elui Tilhelm de 'rania (Tilliamal III!lea al )ngliei", cuce#ito#ul 7#otesta/t al I#la/,ei catolice $i #e1ele% ;/ a/ul A!B.

<S/ot4> UBA cu7eu. Oi3itiul ;$i ;/I4$u#4 74tu#a ;/ Du#ul 2e/u/c.ilo# $i se a7lec4 s4 ;/t#e1e a,#esa. *o/Iu3ia s7o#iE 5#e,,y Mali/s $i ,om/ul B#o-/e Iieca#e sco=;/, ca7ul 7e c;te o Ie#east#4 a cu7eului% ;i ,4,eau :i3itiului i/st#uc=iu/i ,eose1ite. DiIicultatea e#a s4 sta1ileasc4 u/,e t#e1uie l4sat ,om/ul B#o-/e 7e 7a#cu#sH ia# m4tu$a ?ate% m4tu$a Julia $i Ma#y Ja/e co/t#i1uiau $i ele la ,e31ate#i% ,i/ 7#a2ul u$ii% cu Ielu#ite i/,ica=ii $i co/t#ai/,ica=ii $i cu #;sete ,i/ 1el$u2. *;t ,es7#e 5#e,,y Mali/s% ;i 7ie#ise 2#aiul ,e at;ta #;s. Ba scotea ca7ul 7e Ie#east#4% 1a ;l 142a ia# ;/4u/t#u J 74l4#ia lui aIl;/,u-se ;/ ma#e 7#imeD,ie J 7e/t#u ca s-o =i/4 la cu#e/t 7e maic4-sa cu me#sul ,iscu=iei% 7;/4 c;/, ;/ cele ,i/ u#m4 ,om/ul B#o-/e st#i24% ;/,eaDu/s ,e ta#e ;/c;t s4 aco7e#e 3a#:a si #;setele celo#lal=i% c4t#e :i3itiul aiu#itE MJ Qtii u/,e e 0#i/ity *olle2e P J Da% ,om/ule% #4s7u/se :i3itiul. J Bu/% ia-o 2lo/= 7;/4-/ 7oa#ta ,e la 0#i/ity *olle2e% 3ise ,om/ul B#o-/e% $i-a7oi o s4-=i s7u/em ;/cot#o s-a7uci. Acum ;/=ele2i P J Da% ,om/ule% #4s7u/se :i3itiul. J 6ai% ia-o-/ 2alo7 7;/4 la 0#i/ity *olle2e. J P#ea1i/e% ,om/ule% 3ise :i3itiul. QIic.iui calul si cu7eul o 7o#/i t#o/ca-t#o/ca ,e-a lu/2ul c.eiului% ,e74#t;/,u-se ;/ co#ul #;setelo# si st#i24telo# ,e #4mas 1u/. @a1#iel /u ie$ise cu ceilal=i la u$4. &4m4sese ;/t#-o 7a#te ;/tu/ecat4 a .olului% 7#i:i/, ;/ sus s7#e casa sc4#ii. O Iemeie sta ;/ ca7ul 7#imului $i# ,e t#e7te% ;/ um1#4 si ea. Nu-i :e,ea Ia=a% ,a# ;i ,eslu$ea cli/ii Iustei% ce alte#/au ;/ /ua/=e ,e terra!cotta si rose!saumon, 74#;/, ;/ um1#4 /e2#i si al1i. E#a so=ia lui. (7#iDi/it4 ,e 1alust#a,4% asculta ce:a. @a1#iel% su#7#i/s ,e li/i$tea ;/ ca#e sta cuIu/,at4% ;$i ;/co#,a u#ec.ea% ca s4 au,4 $i el. Da# /u 7#ea au3ea ma#e luc#u% ;/ aIa#4 ,e 3a#:a #;setelo# si ,is7utei ,e 7e t#e7tele ,i/ Ia=4% ,e c;te:a aco#,u#i la 7ia/ $i c;te:a /ote c;/tate ,e 2lasul u/ui 14#1at. UB7 (t4tea /emi$cat ;/ ;/tu/e#icul .olului% st#4,ui/,u-se a 7#i/,e melo,ia ce-o c;/ta acel 2las si 7#i:i/, ;/ sus% s7#e so=ia lui. A:ea 2#a=ie si miste# ;/ atitu,i/e% ,e 7a#c4 a# Ii ;/I4=i$at u/ sim1ol. (e ;/t#e14 ce sim1ol 7utea ;/I4=i$a o Iemeie st;/, 7e t#e7te% ;/ um1#4% si ascult;/, o mu3ic4 ;/,e74#tat4. De-a# Ii Iost 7icto#% a# Ii 7ictat-o ;/ atitu,i/ea asta. P4l4#ia ,e Iet#u al1ast#u i-a# scoate ;/ e:i,e/=4 1#o/3ul 74#ului% 7#oiectat 7e Iu/,alul ;/tu/ecos% ia# cli/ii ;/tu/eca=i ai Iustei a# co/t#asta cu cei ,e /ua/=4 ,esc.is4. Buzic/ ndep/rtat/ a# /umi el ta1loul% ,e-a# Ii 7icto#. U$a se ,e-aIa#4 Iu ;/c.is4 $i m4tu$a ?ate% m4tu$a Julia $i Ma#y Ja/e st#414tu#4 .olul c4t#e el% ;/c4 #;3;/,. J Ei% /u e te#i1il 5#e,,y 4sta P 3icea Ma#y Ja/e. V4u c4-i te#i1il. @a1#iel /u s7use /imic% ci a#4t4 cu ,e2etul s7#e 7a#tea ,e sus a sc4#ii% u/,e st4tea /e:ast4-sa. Acum% c;/, u$a .olului e#a ;/c.is4% 2lasul si 7ia/ul se ,eslu$eau mai lim7e,e. @a1#iel le I4cu sem/ s4 tac4. Melo,ia 74#ea s4 Iie ;/ :ec.ea to/alitate i#la/,e34% ia# c;/t4#e=ul 74#ea /esi2u# $i ,e cu:i/te $i ,e :oce. Oocea% cu i/Ilexiu/i ,e Dale ,i/ 7#i-

ci/a ,e74#t4#ii $i a #42u$elii c;/t4#e=ului% a1ia l4mu#ea ca,e/=a melo,iei% cu :o#1e ce ex7#imau m;./i#eE ', cum cade ploaia pe grelele!mi plete, ;ou/ m/ ud/ toat/, 1runcului meu i e frig n culcu. J A. N exclam4 Ma#y Ja/e. *;/t4 Ba#tell DMA#cy J $i toat4 sea#a /-a :#ut s4 c;/te. A% am s4- #o2 s4 /e c;/te ce:a ;/ai/te ,e-a 7leca. J Da% ,a% Ma#y Ja/e% #oa24- N o ;/,em/4 m4tu$a ?ate. Ma#y Ja/e le-o lu4 #e7e,e ;/ai/te celo#lal=i si ale#24 s7#e casa sc4#ii% ,a# 7;/4 s4 aDu/24 la ea% c;/tecul ;/cet4 si 7ia/ul Iu ;/c.is 1#usc. J O% ce 74catN exclam4 ea. Oi/e Dos% @#etta P

UB" @a1#iel o au3i 7e /e:ast4-sa #4s7u/3;/, K,aL $i o :43u co1o#;/, s7#e el. La c;=i:a 7a$i ;/ u#m4-i% :e/eau ,om/ul Ba#tell DMA#cy si ,om/i$oa#a OM*alla2.a/. J O% ,om/ule DMA#cy% st#i24 Ma#y Ja/e% ce u#;t ,i/ 7a#tea ,umitale s4 te ;/t#e#u7i c;/, /oi e#am ;/ culmea ;/c;/t4#ii ascult;/,u-teN l J 0oat4 sea#a m-am =i/ut ,e ca7ul lui% s7use ,om/isoa#a OM*alla2.a/% si ,oam/a *o/#oy ,e aseme/ea% $iP /e-a s7us c4 e 2#o3a: ,e #4cit $i /u 7oate c;/ta. J Oai% ,om/ule DMA#cy% se :ait4 m4tu$a ?ate% asta a Iost cu#at4 sco#/eal4N J Nu se-au,e c4-s #42u$it ca u/ co#1 P N se #4sti ,om/ul DMA#cy. I/t#4 2#41it ;/ c4ma#4 $i-$i ;m1#4c4 7alto/ul. (u#7#i/$i ,e to/ul cu ca#e :o#1ise% /ime/i /u mai 24sea ce s4 s7u/4. M4tu$a ?ate ;/c#u/t4 ,i/ s7#;/ce/e si le I4cu sem/ celo#lal=i s4 a1a/,o/e3e su1iectul. Dom/ul DMA#cy sta ;/c#u/tat% ;/I4$u#;/,u-$i cu 2#iD4 2;tul. J E :#emea asta J I4cu m4tu$a Julia% ,u74 o 7au34. J Da% toat4 lumea e #4cit4% se 2#41i s4 a,au2e m4tu$a ?ate% toat4 lumea. J Am au3it% 3ise Ma#y Ja/e% c4 /-a mai Iost 347a,4 ca asta 7e la /oi ,e t#ei3eci ,e a/iH am citit a3i-,imi/ea=4 ;/ 3ia#e c4 /i/2e ;/ toat4 I#la/,a. J Mie-mi 7lace s4 :4, 347a,4% s7use m4tu$a Julia cu t#iste=e. J Qi mie% i/te#:e/i ,om/i$oa#a OM*alla2.a/. De *#4ciu/% ,ac4 /u s-a a$te#/ut 347a,4% tot,eau/a mi se 7a#e c4 /u-i *#4ciu/ a,e:4#at. J Da# 1ietului ,om/ DMA#cy /u-i 7lace 347a,a% #elu4 m4tu$a ?ate 3;m1i/,. Dom/ul DMA#cy :e/i ,i/ c4ma#4% u/,e sIl#$ise a-si ;/I4$a 2;tul $i a-$i ;/c.eia to=i /astu#ii% $i% 7e u/ to/ 7oc4it% le 7o:esti isto#ia #4celii sale. 5ieca#e ;i ,4,u c;te u/ sIat $i s7use c4 e ta#e 74cat% $i- ;/,em/4 s4 Iie c;t mai ate/t cu 2;tul lui% ;/ ae#ul #ece ,e la o#a aceea. @a1#iel o u#m4#ea ,i/ oc.i 7e /e:ast4-sa% ca#e /u se al4tu#ase co/:e#sa=iei. (t4tea c.ia# su1 2eamul ;/ Io#m4 ,e e:a/tai% UB! u$o# 7#4Iuit% $i Ilac4#a 2a3ului ;i lumi/a 1#o/3ul 1o2at al 74#ului% 7e ca#e o :43use usc;/,u- ;/ Ia=a Iocului% cu cIte:a 3ile ;/ai/te. &4m4sese ;/ aceea$i atitu,i/e% /eate/t4 la ce se :o#1ea ;/ Du#u-i. ;/ cele ,i/ u#m4 se ;/,#e7t4 s7#e ei si @a1#iel ;i :43u o1#aDii ;m1uDo#a=i si oc.ii st#4lucito#i. O 1#usc4 #e:4#sa#e ,e 1ucu#ie ;i i/u/,a i/ima. J Dom/ule DMA#cy% s7use ea% ce /ume a#e c;/tecul 7e ca#e -a=i c;/tat a,i/eau#i P J (e c.eam4 Kata din )ughrim, 3ise ,om/ul DMA#cy% ,a# /u 7uteam s4 mi- ami/tesc 1i/e. De ce P ;l cu/oa$te=i P J Kata din )ughrim, #e7et4 ea. Nu-mi ami/team /umele. J E u/ c;/tec Ioa#te ,#42u=% s7use Ma#y Ja/e. ;mi 7a#e #4u c4 /u e#a=i ;/ :oce ast4-sea#4. J Las4% Ma#y Ja/e% /u- mai /ec4Di 7e ,om/ul DMA#cy. Nu ,au :oie s4- /ec4Deasc4 /ime/iN se 1u#3ului m4tu$a ?ate. O43;/,u-i 7e to=i 2ata ,e 7o#/i#e% ;$i c4l4u3i tu#ma 7;/4 la u$4% u/,e ;$i s7use#4 /oa7te 1u/4E J Ei% /oa7te 1u/4% m4tu$4 ?ate% $i-=i mul=umim 7e/-

t#u sea#a asta 7l4cut4. J Noa7te 1u/4% @a1#iel. Noa7te 1u/4% @#etta N J Noa7te 1u/4% m4tu$4 ?ate% $i-=i mul=umesc Ioa#te mult. Noa7te 1u/4% m4tu$4 Julia. J A% /oa7te 1u/4% @#etta. Nu te :e,eam... J Noa7te 1u/4% ,om/ule DMA#cy. Noa7te 1u/4% ,om/i$oa#4 OM*alla2.a/. J Noa7te 1u/4% ,om/i$oa#4 Mo#Ra/. J Noa7te 1u/4% ;/c4 o ,at4. J Noa7te 1u/4 la to=i. Me#2e=i s4/4to$i. J Noa7te 1u/4. Noa7te 1u/4. Vo#ii e#au mo.o#;=i. O lumi/4 tul1u#e% 2al1e/4% a74sa casele si #;ul% ia# ce#ul 7a#c4 se l4sa tot mai Dos. *4lc<i 7#i/ la7o:i=4% $i ,oa# 7e aco7e#i$u#i% 7e 7a#a7etele c.eiului si 7e 1alust#a,e se a$e3ase#4 7etice $i I;sii ,e 347a,4. L4m7ile ;/c4 mai a#,eau% cu lumi/4 #o$iatic4% ;/ atmosIe#a ;/tu/ecoas4% ia# ,i/colo ,e #;u% 7alatul celo# Pat#u *u#=i se 7#oIila ame/i/=4to# 7e ce#ul ;m7o:4#at.

U B @#etta 74$ea ;/ Ia=4% cu ,om/ul Ba#tell DMA#cy al4tu#i% 7u#t;/, la su1=ioa#4 7ac.etul caIe/iu ;/ ca#e-$i ;/I4su#ase 7a/toIii $i sus=i/;/,u-$i cu am;/,ou4 m;i/ile 7oalele Iustei% ca s-o Ie#easc4 ,e /o#oi. Atitu,i/ea ei 7ie#,use 2#a=ia ,e a,i/eau#i% ,a# oc.ii lui @a1#iel tot mai st#4luceau ,e Ie#ici#e% ;$i sim=ise s;/2ele 3:;c/i/,u-i ;/ :i/e% ia# 2;/,u#ile i se a:;/tau /e;/I#;/ate% m;/,#e% 1ucu#oase% ,uioase $i cute34toa#e. P4$ea ;/ Ia=a lui at;t ,e u$oa#4 $i ,e ,#ea7t4% ;/c;t ;l cu7#i/se u/ ,o# s4 ale#2e ,u74 ea I4#4 32omot% s-o 7#i/,4 ,e ume#i $i s4-i s7u/4 la u#ec.e ce:a /e#o, $i aIectuos% ;i 74#ea at;t ,e Ii#a:4% ;/c;t Di/,uia s-o a7e#e ,e ce:a si a7oi s4 #4m;/4 si/2u# cu ea. *li7e ale :ie=ii lo# laolalt4% /e$tiute ,e /ime/i% i se a7#i/,eau 1#usc ;/ ami/ti#e ca /i$te stele. U/ 7lic liliac.iu l;/24 cea$ca lui% la micul ,eDu/% si el m;/2;i/,u- cu m;/a. P4s4#ile ci#i7eau ;/ I#u/3i$ul ie,e#ii $i 7lasa ;/so#it4 a 7e#,elei ;$i a#u/ca um1#a t#emu#;/,4 7e 7o,eaH ia# el /u 7utea s4 m4/;/ce% ,e Ie#ici#e... Am;/,oi ;/ miDlocul a2lome#a=iei% 7e 7e#o/% ia# el st#ecu#;/,u-i ;/ 7alma cal,4 a m4/u$ii u/ 1ilet ,e t#e/... Iat4- cu ea al4tu#i% ;/ I#i2% uit;/,u-se 7#i/t#-o Ie#east#4 341#elit4% la u/ 14#1at ca#e suIla sticle l;/24 u/ cu7to# ce :uia. E#a ta#e I#i2. 5a=a ei% mi#osi/, ;/ ae#ul #ece ca u/ I#uct a#omat% e#a a7#oa7e ,e tot ,e a lui% $i ,eo,at4 el ;i st#i24 14#1atului ,e l;/24 cu7to#E KE Iie#1i/te Iocul% ,om/ule PL Da# omul /u- au3ea ;/ 32omotul cu7to#ului. No#oc N I-a# Ii 7utut #4s7u/,e cu o 2#osol4/ie. U/ :al ,e $i mai ,ulce 1ucu#ie i se #e:4#s4 ,i/ i/im4 $i-i cu#se ;/ $u:oi Iie#1i/te 7#i/ a#te#e. *a Iocul ,uios al stelelo#% mome/te ale :ie=ii lo# laolalt4% ,e ca#e /ime/i /u $tia $i /-a:ea s4 $tie :#eo,at4% ;i /4:4leau ;/ ami/ti#e% lumi/;/,-o. 0;/Dea s4-i t#e3easc4 si ei ami/ti#ea acelo# cli7e% s-o Iac4 s4 uite a/ii mo/oto/i ce-i t#4ise#4 ;m7#eu/4 $i s4-i ami/teasc4 ,oa# cli7ele ,e exta3. *4ci a/ii% sim=ea el% /u ati/sese#4 /ici suIletul lui% /ici 7e al ei. *o7iii% sc#ie#ile lui% 2#iDile ei ,e 2os7o,i/4 /u sti/sese#4 tot Iocul ,uios al suIletelo#% ;/t#-o sc#isoa#e 7e ca#e i-o sc#ia 7e atu/ci% ;i s7useseE KOa#e ,e ce-mi 7a# cu:i/te ca acestea at;t ,e se#U 1e,e $i #eci P 5ii/,c4 /u-i /ici u/ul ;/,eaDu/s ,e ,ulce 7e/t#u a Ii /umele t4u PL *a o mu3ic4 ;/,e74#tat4% aceste cu:i/te% 7e ca#e le sc#isese cu a/i ;/ u#m4% :e/eau c4t#e el ,i/ t#ecut% ;i e#a ,o# s4 Iie si/2u# cu ea. *;/, ceilal=i a:eau s4 7lece% c;/, am;/,oi :o# Ii ;/ came#a ,e .otel% atu/ci a:eau s4 Iie si/2u#i% ;m7#eu/4. O :a c.ema 1l;/,E K@#etta NL Poate c4 /-a#e s4- au,4 ;/,at4H Iii/,c4 tocmai atu/ci se :a ,e31#4ca. A7oi a:ea s4 simt4 ce:a ;/ 2lasul lui. (e :a ;/toa#ce si- :a 7#i:i... La col=ul st#43ii +i/eta:e#/ ;/t;l/i#4 o t#4su#4 ;/c.is4% ;i 74#ea 1i/e c4 .u#uitul #o=ilo# ;l c#u=a ,e co/:e#sa=ie. Ea 7#i:ea 7e Ie#east#4 $i 74#ea o1osit4. *eilal=i sc.im1au 7u=i/e :o#1e% a#4t;/, s7#e c;te o cl4,i#e sau s7#e c;te-o st#a,4. *alul 2alo7a ;/ai/te% t#u,it% su1 ce#ul 7osomo#it al ,imi/e=ii% t;#;/, ,u74 si/e la,a :ec.e ce-i tot t#o/c4/ea ;/ s7ateH ia# @a1#iel se aIla ,i/ /ou ;/t#-u/ cu7eu al4tu#i ,e ea% 2alo7;/, s7#e :a7o#ul ce-i a$te7ta% 2alo7;/, s7#e lu/a lo# ,e mie#e. Pe c;/, cu7eul t#ecea 7este Po,ul OM*o//ell % ,om-

/i$oa#a OM*alla2.a/ 3iseE J (e s7u/e c4 o#i ,e c;te o#i t#eci Po,ul OM*o//ell% :e3i u/ cal al1. J Eu :4, ,e ,ata asta u/ om al1% s7use @a1#iel. J U/,e P ;/t#e14 ,om/ul Ba#tell DMA#cy. @a1#iel a#4t4 c4t#e statuia aco7e#it4 ;/ 7a#te cu 347a,4. A7oi I4cu 7#iete/e$te sem/ ,i/ ca7 $i-$i Ilutu#4 m;/a ;/t#-acolo. J Noa7te 1u/4% Da/ N s7use :esel. *;/, cu7eul t#ase ;/ Ia=a .otelului% @a1#iel s4#i aIa#4 si% I4#4 s4 =i/4 seama ,e 7#otestele ,om/ului DMA#cy% 7l4ti :i3itiului% ;i ,4,u omului u/ $ili/2 ;/ 7lus% 7este costul ,#umului. Omul salut4 $i 3iseE J U/ a/ /ou cu s7o#% ,om/uleN =Not/> (. Daniel 'PConnell ((&&2!(5.&", lu7t4to# 7e/t#u KEma/ci7a#ea catolic4L% a #eu$it 7#i/ mi$ca#ea c#eat4 ,e el i/t#a#ea catolicilo# i#la/,e3i ;/ Pa#lame/tul 1#ita/ic.

<S/ot4> U U N Qi ,umitale la IelN #4s7u/se co#,ial @a1#iel. Ea se s7#iDi/i o cli74 ,e 1#a=ul lui% c;/, co1o#; ,i/ cu7eu $i c;t st4tu 7e 1o#,u#a t#otua#ului% ca s4 s7u/4 celo#lal=i /oa7te 1u/4. (e s7#iDi/ea u$o# ,e 1#a=ul lui% la Iel ,e u$o# ca $i acum c;te:a o#e% c;/, ,a/sase#4. (e sim=ise m;/,#u $i Ie#icit ;/ acele cli7e% Ie#icit c4 e#a a lui% m;/,#u ,e 2#a=ia% ,e atitu,i/ea ei ,e so=ie. Da# acum% ,u74 ce se #ea7#i/sese#4 at;tea ami/ti#i% ;l st#414tu o acut4 se/3a=ie ,e :olu7tate% la ;/t;ia ati/2e#e a t#u7ului ei melo,ios si st#a/iu $i 7a#Iumat. Pe c;/, ea t4cea% ;i st#;/se tai/ic 1#a=ul% a7#oa7e ,e tot ,e t#u7ul lui% si c;/, Iu#4 la u$a .otelului% sim=i c4 e:a,ase#4 ,i/ :ia=a $i ,e la ;/,ato#i#ile lo#% c4 Iu2ise#4 ,i/ c4mi/ul $i ,e l;/24 7#iete/ii lo#% c4 se a:;/tase#4 ;m7#eu/4% cu i/imi /e;/I#;/ate $i a#34toa#e% c4t#e o a:e/tu#4 /ou4. ;/ .ol% u/ 14t#;/ mo=4ia ;/t#-u/ Iotoliu ma#e% ;/:elit cu o .us4. A7#i/se ;/ 1i#ou o lum;/a#e $i le-o lu4 ;/ai/te s7#e sca#4% ;l u#ma#4 ;/ t4ce#eH 7#e$ul cel 2#os% a$te#/ut 7e t#e7te% le ;/41u$ea 7a$ii. Ea suia t#e7tele ;/ u#ma 7o#ta#ului% cu ca7ul 7lecat ;/ sui$% cu ume#ii 7l47;/3i #otu/Di=i ca ,e-o 7o:a#4% cu Iusta st#;/s ;/ci/s4 7e t#u7 ;/ 7#eaDma taliei. A# Ii Iost ;/ sta#e s4-i ;/l4/=uie /4:al/ic sol,u#ile si s-o o7#easc4 ;/ loc% 1#a=ele ;i t#emu#au ,e ,o#i/=a ,e-a o cu7#i/,eH /umai ;/Ii2;/,u-$i u/2.iile ;/ 7almele st#;/se% i31utea s4-$i =i/4 ;/ I#;u 7o#/i#ea s4l1atic4 a t#u7ului. Po#ta#ul se o7#i 7u=i/ 7e sca#4% ca s4 ;/=e7e/easc4 ;/ sIe$/ic lumi/a#ea 7e ca#e se 7#eli/2eau ,;#e ,e cea#4. (e o7#i#4 $i ei% 7e t#e7te% ;/,4#4tul lui. I/ t4ce#e% @a1#iel au3ea c4,e#ea 7ic4tu#ilo# ,e cea#4 7e t4:i=a sIe$/icului $i-$i au3ea 14t4ile i/imii 3:;c/i/,u-i ;/ coaste. Po#ta#ul ;i co/,use ,e-a lu/2ul u/ui co#i,o# si ,esc.ise o u$4. A7oi a$e34 lum;/a#ea 7;l7;i/,4 7e o mas4 ,e toalet4 si ;/t#e14 la ce o#4 ,o#eau s4 Iie t#e3i=i ,imi/ea=a. J O7t% s7use @a1#iel. Po#ta#ul a#4t4 s7#e 1uto/ul lumi/ii elect#ice% ;/ce7;/, s4 mo#m4ie o scu34% ,a# @a1#iel ;i t4ie :o#1a. J Nu /e t#e1uie /ici o lumi/4. Ne-aDu/2e lumi/a ca#e :i/e ,i/ st#a,4. Qi eu 3ic% a,4u24% a#4t;/, s7#e U 3 lum;/a#e% c4 ai 7utea s4 sco=i ,e aici acest I#umos o1iect J .ai% Iii ,#42u=. Po#ta#ul ;$i lu4 ia# ;/ 7#imi#e lum;/a#ea% ,a# cu ;/ceti/eal4% su#7#i/s ,e o#i2i/alitatea i,eii. A7oi 1om14/i K/oa7te 1u/4L $i ie$i ,i/ came#4. @a1#iel ;/cuie u$a cu 34:o#ul. O lumi/4 Ia/tomatic4% :e/i/, ,e la Ieli/a#ul ,i/ st#a,4% se a$te#/ea ca o suli=4 lu/24% ,e la u/a ,i/t#e Ie#est#e $i 7;/4 la u$4. @a1#iel ;$i a#u/c4 7alto/ul $i 74l4#ia 7e o soIa $i t#a:e#s4 came#a s7#e Ie#east#4. P#i:i Dos ;/ st#a,4% ca s4 ;/24,uie emo=iei a se mai 7otoli. A7oi se ;/toa#se $i se s7#iDi/i ,e u/ sc#i/% cu s7atele la lumi/4. Ea ;$i scosese 74l4#ia $i .ai/a $i st4tea ;/ Ia=a u/ei o2li/3i ma#i% ,esc.ei/,u-$i co7cile ,i/ talie. *;te:a cli7e% @a1#iel o 7#i:i ;/ t4ce#e% a7oi s7useE J @#ettaN ;/cet% ea ;/toa#se s7atele o2li/3ii si :e/i ,e-a lu/2ul #a3ei ,e lumi/4 s7#e el. 5a=a ;i a#4ta at;t ,e 2#a:4 $i ,e o1osit4 ;/c;t 1u3ele lui /u cute3au s4 #osteasc4 :o#1ele

ce-i st4#uiau ;/ 2;/,. Nu% /u e#a ;/c4 mome/tul. J A#4=i o1osit4% s7use el. J (;/t /i=el o1osit4% #4s7u/se. J 0e sim=i cum:a #4u% sau sl41it4 cum:a P J Nu% ,oa# o1osit4% at;ta tot. Ea ;/ai/ta c4t#e Ie#east#4 $i se o7#i% 7#i:i/, aIa#4. @a1#iel a$te7t4 ia#% a7oi ,e team4 c4- :a co7le$i sIiala% s7use 1#uscE J Au3i% @#etta P J *e a/ume P J ;l $tii 7e 1ietul Mali/s P 3ise #e7e,e. J Da. *e-i cu elP J Ei% 1ietuM 14iat% se-a#at4 totu$i u/ om ,e t#ea14 7;/Mla u#m4% co/ti/u4 @a1#iel cu o :oce Ials4. Mi-a ,at ;/a7oi so,ereignl!QiQ 7e ca#e i -am ;m7#umutat J /ici /u </ot4> . Mo/e,4 e/2le34 ,e au# :alo#t/, o li#4 ste#li/4.

<S/ot4> U W m-a$te7tam J 34u. P4cat c4 /u se las4 ,e 7#iete/ia cu B#o-/e 4la% Iii/,c4 ;/ Io/, /u-i 14iat #4u. 0#emu#a ,e i#itat ce e#a. De ce oa#e 74#ea at;t ,e 7#eocu7at4 P Nu $tia cum a# 7utea s4 ;/cea74. Oa#e $i 7e ea o /ec4Dea ce:a P De s- a# ;/toa#ce s7#e ,;/sul% sau ,e-a# :e/i la el ,i/ 7#o7#iul ei im1ol, N (-o ia a$a cum e#a% a# Ii Iost o 1#utalitate. Nu% :oia s4-i :a,4 mai ;/t;i ;/ oc.i c;t ,e 7u=i/4 a#,oa#e. 0;/Dea s4 ,omi/e ciu,ata ei ,is7o3i=ie. J *;/, i-ai ;m7#umutat li#a P ;/t#e14 ea% ,u74 o t4ce#e. @a1#iel se st47;/i s4 /u i31uc/easc4 ;/t#-u/ lim1aD 1#utal ,es7#e 7#ost4/acul ,e Mali/s si li#a lui. 0;/Dea s4-$i st#i2e suIletul c4t#e ea% s4-i 3,#o1easc4 t#u7ul st#;/2;/,-o% s-o ,omi/e. (7use ;/s4E J A% ,e *#4ciu/% atu/ci c;/, a ,esc.is ,u2.ea/a cu ilust#ate ,e s4#14to#i% ;/ 6e/#y (t#eet% /u $tii P E#a at;t ,e ;/I#i2u#at ,e m;/ie si ,e ,o#i/=4% ;/c;t /-o au3i :e/i/, ,i/s7#e Ie#east#4. (t4tu ;/ Ia=a lui o cli74% 7#i:i/,u- ciu,at. A7oi se ;/4l=4 1#usc ;/ :;#Iu#i si% o,i./i/,u-$i u$o# m;i/ile 7e ume#ii lui% ;l s4#ut4. J E$ti u/ om Ioa#te 2e/e#os% @a1#iel% s7use. (4#uta#ea /ea$te7tat4 $i :o#1ele ciu,ate ;l I4cu#4 s4 t#emu#e ,e ;/c;/ta#eH ;i 7use m;i/ile 7e 74# si 7#i/se a i/ete3i ;/cet% a1ia ati/2;/,u- cu ,e2etele. E#a I#umos $i st#4lucito# ,e c;/, ;l s74lase. Pa#c4 i se #e:4#sa i/ima ,e Ie#ici#e% ;/tocmai cum ,o#ise% :e/ise c4t#e ,;/sul ,i/ 7#o7#iu-i im1ol,. Poate c4 2;/,u#ile ;i cu#sese#4 la Iel cu ale lui. Poate c4 sim=ise ,o#i/=a lui /4:al/ic4 $i o cu7#i/sese a7oi si 7e ea 7o#/i#ea ,e a i se su7u/e. Acum% ,u74 ce o ,o1</,ise at;t ,e les/e% se mi#a ,e sIiala ,e mai ;/ai/te. (ta $i-i =i/ea ca7ul ;/t#e m;i/i. A7oi% st#ecu#;/,u-i iute u/ 1#a= ;/ Du#ul t#u7ului si t#42;/,-o s7#e el% o ;/t#e14 1l;/,EM J @#etta% ,#a2a mea% la ce te 2;/,esti P Ea /u #4s7u/se% /ici /u se l4s4 cu totul ;/ :oia 1#a=ului s4u. @a1#iel #e7et4 ,uios E J (7u/e-mi% @#etta. Mi se 7a#e c4 $tiu. Oa#e $tiu P Ea /u #4s7u/se ;/,at4. A7oi 3ise% 7o,i,i/,-o lac#imile E U 9 J O% m4 2;/,esc la c;/tecul acela% Kata din )ughrim. (e ,es7#i/se 1#usc ,i/ 1#a=ul lui% ale#24 c4t#e 7at $i% ;/l4/=ui/, cu 1#a=ele 2#atiile c474t;iului% ;$i ascu/se Ia=a. @a1#iel st4tu o cli74 ;/m4#mu#it% a7oi o u#m4. 0#ec;/, 7e l;/24 o2li/,a ma#e% se 34#i 7e si/e% ,e sus 7;/4 Dos% 7last#o/ul lat al c4m4$ii 7este 7ie7tul 1om1at% Ia=a a c4#ei ex7#esie tot,eau/a ;l /e,ume#ea c;/, o :e,ea ;/t#-o o2li/,4% $i le/tilele scli7itoa#e ale oc.ela#ilo# cu #am4 au#ie. (e o7#i la c;=i:a 7a$i ,e ea $i ;/t#e14E J Qi ce-i cu c;/tecul acela P De ce te Iace s4 7l;/2i P Ea ;$i #i,ic4 ,e 7e 1#a=e ca7ul si-si usca oc.ii cu ,osul 7almei% ca u/ co7il% ;/ 2lasul lui seMst#ecu#4 o /ot4 mai 1l;/,4 ,ec;t ,o#ise. J De ce% @#etta P o ;/t#e14. J M4 2;/,esc la ci/e:a ,e ,emult ca#e c;/ta c;/tecul 4sta. J Qi ci/e e#a acel ci/e:a ,e ,emult P ;/t#e14 @a1#iel 3;m1i/,. J *i/e:a 7e ca#e -am cu/oscut la @al-ay% c;/,

st4team la 1u/ica% 3ise ea. V;m1etul 7ie#i ,e 7e Ia=a lui @a1#iel. O su74#a#e mo.o#;t4 ;/ce7ea s4 se a,u/e ia# ;/ ascu/3i$u#ile 2;/,ului s4u si :474ile ;/41u$ite ale ,o#i/=ei 7#i/se#4 a-i a#,e cu m;/ie ;/ :i/e. J *i/e:a ,e ca#e e#ai ;/,#42ostit4 P ;/t#e14 i#o/ic. J U/ 14iat 7e ca#e -am cu/oscut acolo% ;l c.ema Mic.ael 5u#ey. *;/ta c;/tecul acela% Kata din )ughrim. E#a u/ 14iat ta#e 7l47;/,. @a1#iel t4cea. Nu :oia s-o lase s4 c#ea,4 c4- i/te#esa acel 14iat 7l47;/,. J ;l :4, at;t ,e lim7e,e% 3ise ea% ,u74 o cli74. *e oc.i a:ea N Oc.i ma#i si ;/tu/eca=i J si ce ex7#esieN J O% :as43ic4 e#ai ;/,#42ostit4 ,e el P ;/t#e14 @a1#iel. J Ie$eam ;m7#eu/4 la 7lim1a#e% c;/, e#am la @al-ay. Lui @a1#iel ;i 31u#4 7#i/ mi/te u/ 2;/,E

U A J Poate c4 ,e asta :oiai s4 me#2i la @al-ay cu Iata aceea% cu ,om/i$oa#a I:o#s P s7use cu #4ceal4. Ea ;l 7#i:i $i ;/t#e14 mi#at4E J Pe/t#u ce P Oc.ii ei ;l st;/De/eau. &i,ic4 ,i/ ume#i $i s7useE J *e $tiu eu P Poate ca s4- :e3i. ;/ t4ce#e ;$i mut4 7#i:i#ea ,e 7e Ia=a lui% ,e-a lu/2ul #a3ei ,e lumi/4% s7#e Ie#east#4. J A mu#it% 3ise ;/ cele ,i/ u#m4. A mu#it c;/, a:ea ,oa# $a7tes7#e3ece a/i. Nu e ;/2#o3ito# s4 mo#i at;t ,e t;/4# P J Qi cu ce se ocu7a P ;/t#e14 @a1#iel% tot 7e u/ to/ i#o/ic. J E#a la u3i/a ,e 2a3. @a1#iel se sim=i umilit ,e c4,e#ea ;/ 2ol a i#o/iei sale $i ,e e:oca#ea acestui mo#t% u/ 14iat ,e la u3i/a ,e 2a3. ;/ :#eme ce Iusese 7li/ ,e ami/ti#i ale :ie=ii lo# tai/ice laolalt4% 7li/ ,e ,uio$ie% Ie#ici#e $i ,o#i/=4% ea ;l asemuise ;/ 2;/, cu u/ altul. O 7e/i1il4 :i3iu/e a 7#o7#iei sale 7e#soa/e ;l co7le$i. (e :e,ea ca u/ ti7 #i,icol% I4c;/, mici se#:icii me/aDe#e m4tu$ilo# sale% u/ se/time/tal 1i/e i/te/=io/at si /e#:os% =i/;/, ,iscu#su#i solem/e u/o# oame/i ,e #;/, $i i,eali3;/,u-$i 7#o7#iile 7oIte 2#osola/e J /e2.io1ul :#e,/ic ,e mil4 7e ca#e- 34#ise ;/ o2li/,4. I/sti/cti: ;/toa#se si mai mult s7atele lumi/ii% ca ea s4 /u :a,4 cum:a #u$i/ea ce-i a#,ea I#u/tea. (e st#4,ui s4 74st#e3e to/ul ,e i/te#o2a#e #ece J ,a# c;/, :o#1i% 2lasul ;i su/4 umil si I4#4 culoa#e. J B4/uiesc c4- iu1eai 7e acest Mic.ael 5u#ey% @#etta. J E#am cei mai 1u/i 7#iete/i% 7e-atu/ci% 3ise ea. @lasul ;i e#a ;/:4luit $i t#ist. @a1#iel% sim=i/, acum c;t ,e 3a,a#/ic a# Ii Iost s4 ;/ce#ce s-o ,uc4 ;/cot#o ,o#ise% ;i m;/2;ie o m;/4 si ;/t#e14% t#ist $i elE J Qi ,e ce a mu#it at;t ,e t;/4#% @#etta P 0u1e#culo34% cum:a P J *#e, c-a mu#it ,e ,#a2ul meu% 3ise ea. U 7 O :a24 2#oa34 ;l cu7#i/se 7e @a1#iel la au3ul acestui #4s7u/s% ,e 7a#c4 ;/ ceasul c;/, s7e#ase a t#iumIa% o Iii/=4 im7al7a1il4 $i #431u/4toa#e :e/ea ;m7ot#i:4-i% st#;/2ea Io#=e ;m7ot#i:4-i ,i/ lumea ei ,e um1#e. Da# cu u/ eIo#t al mi/=ii se le74,4 ,e 2#oa3a aceasta si co/ti/u4 s4 m;/2;ie m;/a @#ettei. Nu o mai ;/t#e14 /imic% c4ci sim=ea c4-i :a s7u/e si/2u#4. M;/a ;i e#a cal,4 si ume,4H /u #4s7u/,ea ati/2e#ii lui% ,a# el co/ti/ua s-o m;/2;ie% cum m;/2;iase atu/ci% ;/ acea ,imi/ea=4 ,e 7#im4:a#4% ;/t;ia ei sc#isoa#e. J E#a ia#/4% s7use @#etta% cam 7e la ;/ce7utul ie#/ii% c;/, m4 7#e24team s4 7lec ,e la 1u/ica $i s4 :i/ la $coal4 aici% la maici. Ia# el e#a 1ol/a: ;/ 3ilele acelea% ;/ casa u/,e locuia la @al-ay% si /u-i ,4,eau :oie s4 ias4% $i au sc#is alo# s4i% la Ou2.te#a#,. *4 e#a 7e ,uc4% sau a$a ce:a. N-am $tiut /icio,at4 exact. 04cu o cli74 $i oIt4. J Bietul 14iatN 3ise. Ti/ea mult la mi/e J $i e#a at;t ,e 1l;/,... Ie$eam ;m7#eu/4 la 7lim1a#e% $tii% @a1#iel% cum e o1iceiul la =a#4. A:usese ,e 2;/, s4 ;/:e=e ca/to% ,a# /u a 7utut% ,i/ 7#ici/a s4/4t4=ii. A:ea o :oce Ioa#te I#u-

moas4% 1ietul Mic.ael 5u#ey. J DaH si-a7oi P o ;/,em/4 @a1#iel. J Qi-a7oi% c;/, a :e/it tim7ul ca eu s4 7lec ,i/ @al-ay si s4 m4 ,uc la maici% lui ;i e#a mult mai #4u $i /u m-au l4sat s4- :4,% ;/c;t i-am sc#is o sc#isoa#e% ;/ ca#e-i s7u/eam c4 7lec la Du1li/ si c-o s4 m4-/to#c la :a#4 si s7e# c-atu/ci o s4-i Iie mai 1i/e. 04cu o cli74 7e/t#u a-si st47;/i :ocea% a7oi co/ti/u4 E J Qi ;/ sea#a ,i/ aDu/ul 7lec4#ii mele% e#am ;/ casa 1u/icii% la Nu/Ms Isla/,% si-mi I4ceam 1a2aDul% $i-am au3it cum 3:;#lea ci/e:a cu 7iet#i$ ;/ Ie#east#4. @eamu#ile e#au at;t ,e u,e c4 /u se :e,ea /imic% $i-atu/ci am co1o#;t ;/ Iu24 sca#a% a$a cum e#am% $i m-am st#ecu#at 7#i/ u$a ,i/ ,os $i% acolo% la ca74tul 2#4,i/ii% sta 1ietul 14iat $i t#emu#a.

U " J Qi /u i-ai s7us s4 se ,uc4 acas4 P ;/t#e14 @a1#iel. J L-am im7lo#at s4 se ,uc4 /umai,ec;t acas4 si i-am s7us c-o s4 i se t#a24 moa#tea ,i/ statul 4sta ;/ 7loaie. Da# el mi-a #4s7u/s c4 /u :#ea s4 t#4iasc4. Pa#c4-i :4, oc.ii% 7a#c4-i :4, N (t4tea la ca74tul 3i,ului% u/,e e#a u/ co7ac. J Qi s-a ,us acas4 P st4#ui @a1#iel. J Da J s-a ,us. Qi eu e#am ,oa# ,e o s47t4m;/4 la maici% c;/, a mu#it si -au ;/2#o7at la Ou2.te#a#,% ,e u/,e e#au ai lui. A.% 3iua c;/, am au3it asta J c4 mu#ise N (e o7#i% ;/41u$i/,u-se ,e 7l;/s si% co7le$it4 ,e emo=ie% se a#u/c4 7e 7at% cu Ia=a ;/2#o7at4 ;/ 7la7um4 $i t#u7ul H cut#emu#at ,e su2.i=u#i. @a1#iel ;i mai =i/u o cli74 m;/a% /e.ot4#;t% si a7oi% sIii/,u-se s4-i tul1u#e m;./i#ea% ;i ,ete EH ,#umul u$o# $i se ,use ;/cet la Ie#east#4. aM *u#;/,% ea a,o#mi. @a1#iel% 7#o7tit ;/t#-u/ cot% ;i 7#i:i c;te:a cli7e% I4#4 Q. #ese/time/te% 74#ul #4:4$it si 2u#a ;/t#e,esc.is4% ascult;/,u-i #4suIl4#ile a,;/ci. A$a,a#% existase acest #oma/ ;/ :iata @#etteiE u/ om mu#ise ,e ,#a2ul ei. Acum se 7utea 2;/,i% a7#oa7e I4#4 m;./i#e% ce /e;/sem/at #ol Ducase H el% so=ul% ;/ :ia=a ei. O 7#i:ea ,o#mi/,% ,e 7a#c4 /icic;/, ei ,oi /-a# Ii t#4it laolalt4 ca so= $i so=ie. Oc.ii lui cu#io$i 341o:i#4 ;/,elu/2 asu7#a o1#a3ului ei% si asu7#a 74#ului J si ;/c.i7ui/,u-$i-o cum t#e1uie s4 Ii Iost 7e atu/ci% ;/ acel tim7 c;/, ;/Ilo#ea I#umuse=ea ei ,e Iat4% o ciu,at4 $i 7#iete/oas4 mil4 ;i 74t#u/,ea ;/ suIlet. Nu-i 7l4cea s4-$i s7u/4% /ici m4ca# sie$i% c4 Ia=a ei /u mai e#a I#umoas4% $tia ;/s4 c4 /u mai e#a Ia=a 7e/t#u ca#e Mic.ael 5u#ey ;/I#u/tase moa#tea. Poate c4 /u-i s7usese 7o:estea ;/t#ea24. Oc.ii i se muta#4 s7#e scau/ul 7e ca#e-$i a#u/case ea 7a#te ,i/ ;m1#4c4mi/te. O 7a/2lic4 ,e Du7o/ s7;/3u#a s7#e 7o,ea. H O 1oti/4 sta ,#ea7t4% cu ca#;m1ul c43ut moale ;/a7oi% ia# 7e#ec.ea 34cea al4tu#i 7e o #i/4. De3l4/=ui#ea ,e emo=ii ,e acum u/ ceas ;l mi#4. Di/ ce se t#42ea P De la os74=ul U ! m4tu$ilo#% ,e la /e#o,ul lui ,e ,iscu#s% ,i/ 14utu#4 $i ,a/s% ,i/ 31e/2uiala ,i/ .ol% la 7leca#e% ,i/ :oio$ia 7lim14#ii ,e-a lu/2ul c.eiului ;/ 347a,4. Biata m4tu$4 JuliaN Qi ea :a Ii ;/ cu#;/, o um1#4% al4tu#i ,e um1#a lui Pat#icR Mo#Ra/ cu calul s4u. (u#7#i/sese o cli74 7e Iata ei 7#i:i#ea aceea #4t4cit4% ;/ tim7 ce c;/ta Cntecul miresei, ;/ cu#;/,% 7oate% a:ea s4 sa,4 ;/ acela$i salo/% ;m1#4cat ;/ /e2#u% cu Do1e/ul solem/ 7e 2e/u/c.i. (to#u#ile :o# Ii t#ase si m4tu$a ?ate a:ea s4 sa,4 al4tu#i ,e el% 7l;/2;/, $i suIl;/,u-$i /asul $i 7o:esti/,u-i cum mu#ise Julia. El a:ea s4 caute ;/ 2;/, /i$te cu:i/te ca#e a# 7utea s-o m;/2;ie% $i /-a:ea s4 24seasc4 ,ec;t cu:i/te /e7uti/cioase $i i/utile. Da% ,aH asta se :a ;/t;m7la Ioa#te cu#;/,. Ae#ul #ece ,i/ o,aie ;i ;/Iio#a ume#ii. (e ;/ti/se cu 142a#e ,e seam4 su1 a$te#/ut si se culc4 al4tu#i ,e /e:ast4-sa. U/ul c;te u/ul% cu to=ii ,e:e/eau um1#e. Mai 1i/e e#a s4 t#eci cu ;/,#43/eal4 ;/ acea lume ,e ,i/colo% ;/ 7li/4 st#4luci#e a :#eu/ei 7asiu/i% ,ec;t s4 te oIile$ti si s4 7iei Dal/ic ,e 14t#;/e=e. (e 2;/,i cum Iemeia ca#e ,o#mea l;/24 el ;/cuiase ;/ i/im4% :#eme ,e at;=ia a/i% ima2i/ea oc.ilo# celui ce-o iu1ea% c;/, ;i s7usese c4 /u ,o#e$te s4 t#4iasc4.

Lac#imi 2e/e#oase um7lu#4 oc.ii lui @a1#iel. Nicio,at4 /u mai a:usese u/ aseme/ea se/time/t Ia=4 ,e :#eo Iemeie% ,a# $tia c4 a sim=i a$a ;/seam/4 7#o1a1il a iu1i. Lac#imile i se a,u/au tot mai 2#ele ;/ oc.i $i ;/ semi;/tu/e#ic i se 74#u c4 miDe$te um1#a u/ui t;/4# ca#e sta su1 u/ co7ac ce 7icu#a. Alte um1#e e#au 7#i/ 7#eaDm4. (uIletul lui se a7#o7iase ,e =i/utul u/,e s4l4$luiesc :astele le2iu/i ale mo#=ilo#. E#a co/$tie/t J I4#4 s-o 7oat4 ;/=ele2e J ,e existe/=a lo#% ;/,4#4t/ic4 si 7;l7;itoa#e. P#o7#ia lui i,e/titate se to7ea ;/t#-o lume ce/u$ie% im7al7a1il4H lumea soli,4% ;/ ca#e c;/,:a ace$ti mo#=i c#escuse#4 $i t#4ise#4% se ,i3ol:a si 7ie#ea. Ati/2e#i u$oa#e ,e st#o7i 7e 2eam ;l I4cu#4 s4 se ;/toa#c4 s7#e Ie#east#4% ;/ce7use ia#4$i s4 /i/24. P#i:ea

UUB som/o#os cum c4,eau Iul2ii ,e 347a,4E a#2i/t 7e /e2#u J lu/ec;/, 7ie3i$ 7e ,i/ai/tea #a3ei Ieli/a#ului. (osise :#emea s4 7o#/easc4 ;/ c4l4to#ia lui s7#e a7us. Da% 3ia#ele a:eau ,#e7tateE /i/2ea 7#i/ toat4 I#la/,a. Ni/2ea 7este Iiece 7a#te a 7osomo#itei c;m7ii ,e miDloc% 7este ,ealu#ile 2ola$e% /i/2ea ,omol 7este mla$ti/a Alle/ $i mai ,e7a#te s7#e :est% ,omol /i/2ea 7este ;/tu/ecatele :alu#i #e1ele ale (.a//o/-ului. Ni/2ea $i 7este tot cu7#i/sul cimiti#ului si/2u#atic ,e 7e ,eal% u/,e Iusese ;/2#o7at Mic.ael 5u#ey. Ni/soa#ea se a$te#/use ;/ st#at 2#os 7e c#ucile $i les7e3ile st#;m1e% 7e 2#atiile cu s42e=i ale 7o#=ii m4#u/te% 7e scaie=ii usca=i. (uIletul lui se to7ea ;/cet% 7e c;/, asculta /i/soa#ea l4s;/,u-se u$o# 7este U/i:e#s J u$o# l4s;/,u-se% ca o 7o2o#;#e a sI;#sitului cel ,e 7e u#m4% 7este to=i cei :ii $i cei mo#=i. 221 n seria de autor JAMES JOYCE a aprut: 1ortret al artistului la tinere:e n continuare vor aprea: 7lise 1ri,eghiul lui Kinnegan

* RAO INTERNATIONAL PUBLIS IN! CO"PAN# S$A$ *olec=ia KO7e#e xxc Al1e#t *AMU(E (t#4i/ulH *iumaH *4,e#eaH Exilul $i ;m74#4=iaH 5a=a $i #e:e#sul% Nu/ta% Mitul lui (isiI% Omul #e:oltat% Oa#aH P#imul om. 6e#ma// 6E((EE Na#cis $i @u#4-,e-au# James JoyceE Po#t#et al a#tistului la ti/e#e=e. 5#a/3 ?aIRaE P#ocesulH Ame#icaH *astelul. A/,#e MAL&AUb a Condi:ia uman/ S $peran:a R )ntimemorii IJ 'glinda, limburilor. R )ntimemorii IIJKrnghia i oarecii Thomas BannO R Doctor Kaustus &o2e# Ma#ti/ ,u @a#,E a Kamilia Thibault F3 :ol.G Oi#2i/ia +oolIE a Xntre acte COLECIA RAO CLASIC" Ja/e AU(0ENE Bndrie i preGudecat/ Emily B&ON0E a Ja r/scruce de ,nturi 5.M.0DO(0OIEO(?I . Crim/ i pedeaps/ J.+. @OE06E a $uferin:ele tn/rului Terther I.A. @ON*EA&OO . 'blomo, (0END6AL . B/n/stirea din 1arma SUCCESE INTE NA!IONA"E 0e, ALLBEU&) . )rat/!mi un erouV K/r/ sc/pare @oseph )mielO Do,ada @effry )rcherO R ' chestiune de onoareV 1rimul ntre egali Noel IarberO 1lns i rs. Nelson DeBilleO Coasta de aurV 'diseea lui TalborV Kabrica de spioniV Kiica generalului +illiam Die.lE a Kiin:a r/uluiV Cameleonul Domi/icR Du//eE a 7n anotimp n purgatoriu 1aul +rdmanO R 7ltimele zile ale )mericii Colin KorbesO R 'pera:iunea E$hoch,a,eFV Crucea de focV )mbuscad/ la 1alermoV Na,ele fantom/ +rnest U. 9annO R Bagistratul Thomas 9iffordO R 'pera:iunea 1raetorian @ohn 9rishamO R CazulP1elican R ...$i ,reme e ca s/ ucizi a Clientul Jaura <astingsO R $ecretul oimului P. D. JamesE a 1lanuri i dorin:e R Boartea unui eWpert R ' moarte ciudat/ R ' meserie nepotri,it/ pentru o femeie Jo./ ?at3e/1ac.E a ' cauz/ dreapt/ )nthony BanciniO R Naa Ma#cia Mulle#E a Trofee i lucruri moarte R Jupul din umbr/ ictor 'stro,sAyO R Jeul din Iudeea Ma#io Pu3oEa )rena sumbr/ R Norocosul pelerin )nne ;iceO R Inter,iu cu un ,ampir Da:i, &osem1aumE a n:eleptul La-#e/ce (ANDE&(E (ec#etul lui McNallyH &e:e#sul me,alieiH P4cate ca7italeH No#ocul lui McNally. Jo./ (AULE Al ,oilea co7ilH (om/am1ulii. Mic.ael 0OL?INE Juc4to#ulH P#i/t#e mo#=i. A.E.:a/ OO@0E Desti/a=ia U/i:e#sH *a#tea lui :a/ Oo2t. &o1e#t James +ALLE&E Po,u#ile ,i/ Ma,iso/ *ou/ty. Jose7. +AMBAU@6E No7=ile Iu2a#uluiH Execu=iaH P;/4 la limit4. Mic.ael +EAOE&E Im7uls. 6e#ma/ +EI((E O7e#a=iu/ea Jessica.

COLECIA RAO PENTRU COPII" J.M. BA&&IEE Pete# Pa/ ;/ @#4,i/a ?e/si/2to/ L. 5#a/R BAUME O#4Dito#ul ,i/ O3 ?e//et.. @&A6AMEE O;/tul 7#i/t#e s4lcii E#ic. ?A(0NE&E Emil $i ,etecti:ii P.L. 0&AOE&(E Ma#y Po77i/sH Ma#y Po77i/s se ;/toa#ceH Ma#y Po77i/s ,esc.i,e u$a. COLECIA LOVE STORY" *.e#yl BI@@( . Tradi:ii de familie Jaymi *&I(0OL . Trei dorin:e Julie @A&+OOD a @ohannaH Castele Jinda 9ussO R )notimpuri Ieth <endersonO R Dragoste i bog/:ie Jaura @ordanO R Trandafiri n zori $usan UyleO R +scapadaV Dup/ miezul nop:ii DeA//a 0alcottE a Drumul spre celebritate NON-FICIUNE Louis Bo3o/E a Kemeia ,ie:ii mele JBarlene Carlos CastanedaO R Cealalt/ realitateV C/l/torie la IWtlan $am L ChucA 9iancanaO Tr/darea ;obert 9uillainO $orge <ans <olzerO Kereastr/ spre trecut @ames Ilair Jo,ellO R )nastasia 9erard BaGaWO Bagicienii Naomi 'zaniecO +lemente de ceaAra $imon TiesenthalO Calea speran:ei ULTIMELE APARIII James JO)*EE 'ameni din Dublin dKOPE&E bbLN Domi/iZue 5E&NANDEVE X/2e#ul ,esti/ului de&ao co/tem7o#a/cf 0e, ALLBEU&)E O2li/3i Jo./ @&I(6AME *ame#a mo#=ii Jo./ (AULE X/tu/e#ic P.L. 0&AOE&(E Ma##y Po77i/s ;/ Pa#c de&ao 7e/t#u co7iicf Ma#ti/ PALME&E Eleme/te ,e ,aoism deNo/-Iic=iu/ecf 0.omas PO+E&(E &431oiul lui 6eise/1e#2 deNo/-Iic=iu/ecf <co7e#ta a IO-a> OPERE %% LI/te/=ia mea a Iost s4 sc#iu u/ ca7itol ,i/ isto#ia mo#al4 a =4#ii mele $i am ales Du1li/-ul ca sce/4% 7e/t#u c4 acest o#a$ ;mi 74#ea a Ii ce/t#ul 7a#ali3iei 2e/e#ale. Am ;/ce#cat s4-l 3u2#4:esc 7u1licului i/,iIe#e/t% su1 7at#u ,i/ as7ectele sale ca#acte#isticeE % co7il4#ia% a,olesce/=a% matu#itatea $i :ia=a 7u1lic4. Po:esti#ile s;/t aranGate n aceast/ ordine. )m scris cartea de fa:/ n cea mai ma#e 7a#te ;/t#-u/ stil ,e o 7latitu,i/e c4utat4 $i cu co/:i/2e#ea c4 acela ca#e a#e ;/,#43/eala s4 mo,iIice% 1a c.ia# s4 ,eIo#me3e% ;/ 7#e3e/ta#ea sa% ceea ce a :43ut [ $i au3it t#e1uie s4Iie u/ om ,e ma#e cu#aD. Eu u/ul /u 7ot Iace mai mult ,ec;t at;tN Nu 7ot sc.im1a ceea ce am scris. R @ames @oyce RAO International Publishing Company ISBN& '()*+(,*-.(*( /01operta a I2*a3 44- pag$