Sunteți pe pagina 1din 19

Academia de Studii Economice Bucuresti Facultatea Economie Agroalimentara si a Mediului

Proiect
Implicarea unui ONG in solutionarea unei probleme de mediu

Prof. Coordonator:

Student:

Bucuresti, 2010 CUPRINS


1

Academia de Studii Economice Bucuresti Facultatea Economie Agroalimentara si a Mediului

Introducere ...3 Capitolul 1: Prezentarea ONG


1.1. 1.2. 1.3.

Scurt istoric.4 Organigrama...4 Domeniu de activitate.5

1.4. Activitatile din cadrul ONG ului.!

Capitolul ": Relatiile de colaborare cu categoriile de operatori ce activeaza in domeniul capitalului natural
.1. . . .#. Relatii de colaborare cu operatori guvernamentali.! Relatii de colaborare cu alte ONG"uri.14 Relatii de colaborare cu operatori individuali1$

Capitolul 3% Solutionarea unei probleme de mediu # In$luenta $actorului antropic asupra ariei prote%ate Rete&at Godeanu'
#.1. #. . #.#. #.4. #.5. #.(. #.*. #.+. &aracterizarea problemei de mediu Necesitatea proiectului Obiective generale Obiective speci'ice &aracterizarea activitatilor derulate in cadrul proiectului )naliza economica a proiectului )naliza ecologica )naliza S,O-

Capitolul (% &oncluzii si propuneri

Introducere
2

Academia de Studii Economice Bucuresti Facultatea Economie Agroalimentara si a Mediului

. )ctivitatile social"economice 'ormeaza universal antropic/ de'inesc reperele 'iecarui individ si a societatii in ansamblul ei. &eea ce ramane in a'ara acestui .cerc0 a 'ost mult timp privit ca un dat/a'lat dincolo de posibilitatile umane de a"i in'luenta evolutia intr"un sens sau altul. Prin urmare/ evenimentele si procesele .e1terne0 au 'ost subiectul a doua moduri de abordare% adaptare si control. Proportiile relative ale celor doua strategii au variat de"a lungul timpului si continua sa 'ie 'oarte di'erite si in prezent. )ctualitatea ramane in planul pereceptiilor sub imperiul adaptarii/ supunerii si acceptari naturii ca o 'orta superioara/ capabila sa"si gestioneze propiile ec2ilibre. O abordare realista releva insa 'aptul ca situatia este cu totul di'erita. &apacitatea societatii/si a mecanismelor economice pe care le gestioneaza/ sa in'luenteze mediul si sistemele in care se organizeaza aceasta a crescut enorm in ultimele decenii. 3n'luenta este dorita/ sub imperiul nevoii de a controla 'actorii ne'avorabili/ dar si nedorita/ mani'estata ca e'ect secundar al activitatilor social"economice. )st'el de evolutii au adus in atentia opiniei publice problematica mediului incon4urator.0 56ran 7. si 3ldi8o 3. .9cologie generala0: O data constienti&ata aceasta pro)lema au aparut si institutii de diminuare a impactului vietii economice asupra mediului* unele din aceste institutii $iind cunoscute si su) numele de ONG uri de mediu +Or,ani&atii Non Guvernamentale-.

Capitulul 1 Prezentare ONG .A,ent Green.


1.1 Scurt istoric
3

Academia de Studii Economice Bucuresti Facultatea Economie Agroalimentara si a Mediului

)sociatia )gent Green este o organizatie neguvernamentala non pro'it de tip 0;atc2dog0 pentru protectia mediului in'iintata in anul $$! din dragoste si din respect pentru mediul incon4urator din care 'acem parte si care ne"a 'acilitat suportul pentru dezvoltarea la care am a4uns astazi. Se adreseaza celor sensibili 'ata de natura. )lerteaza cand Guvernul/ unele companii sau alte organizatii actioneaza impotriva interesului public si se implica activ in campanii dinamice de protectia mediului care sunt intens mediatizate cu spri4inul partenerilor media ai asociatiei.91pune public agresorii asupra mediului/ 'aciliteaza dialogul si propune solutii in scopul de a contribui la asigurarea bunastarii generatiilor viitoare <Poate ca multi dintre noi am crezut sau am sperat ca resursele oferite de natura sunt infinite, dar astazi, exploatarea sa nechibzuita ne ameninta viitorul. Clima se coace, padurile se raresc, specii de flora si de fauna dispar zilnic pentru totdeauna, aerul, apa si solul sunt din ce in ce mai murdare. Dreptul la un mediu curat este pentru toate fiintele, dar unele entitati il incalca fie pentru profit murdar, fie din nepasare. Este nevoie de eroi si de vizionari care sa asigure acest drept al tuturor la un viitor curat. Cred ca in fiecare dintre noi salasluieste un erou care are nevoie doar de un impuls sa rupa obedienta si sa actioneze in aceasta directie. Daca iti pasa de natura din care si tu faci parte, te impulsionam sa crezi si sa sprijini campaniile noastre. Impreuna putem ajuta sa oprim crimele si sa asiguram echilibrul mediului, atat de fragil in fata amenintarilor actuale0 5=esa4ul )gent Green: )cest ONG are drept scop scop scaderea semni'icativa a numarului de agresiuni asupra mediului la nivel national incepand cu anul $$! si cresterea implicarii publicului pentru stoparea agresiunilor asupra mediului.

1.2. Or ani rama


3n 'runtea ONG"ului .)gent Green0 se a'la Gabriel Paun presedintele /urmat de =i2aela Serban >vice" presedinte. )ceasta organizatie este a4utata si de $ de studenti / recrutati in principal din cadrul studentilor.

Presedinte

Coordonator logistica

Coordonator proiecte

Coordonator voluntari

Asistent proiecte Presedintele este membru 'ondator al organizatiei. 9l reprezinta organizatia in relatiile cu alte organizatii/ organele si organismele de stat/ ale administratiei/ cat si cu cele similare prin obiect de activitate/ interne si international/anga4andu"se 'ata de acestea prin semnatura si stampila 'undatiei. De asemenea inc2eie acte 4uridice de dispozitie/ reprezentare si administrare in numele organizatiei .

Academia de Studii Economice Bucuresti Facultatea Economie Agroalimentara si a Mediului

1.! "omeniu de acti#itate


1. . #. 4. 5. (. *. +. 6iodiversitate Sc2imbari climatice -ransport 9nergie Gestionarea deseurilor 7orestier )pe )gricultura durabila

1.$ %cti#itatile din cadrul ONG&ului


&ampaniile )gent Green se des'asoara con'orm domeniilor de interes ale organizatiei si sunt limitate doar de 'onduri si de dibacia oamenilor implicati. 3n continuare sunt prezentate activitatile din cadrul ONG"ului in 'unctie de domeniul de activitate. Biodi#ersitate %cti#itati: " prote4area integrala prin le e a P'( prin includerea intre ului sau teritoriu )n situri Natura 2000 si )n arii naturale prote*ate cu structuri de administrare si planuri de mana ement care considera criteriile P'( " cresterea constientiz+rii publicului local, national si international cu pri#ire la #alorile P'( si la necesitatea de a contribui la coner#area acestuia " oprirea activitasilor cu impact ne ati# asupra P'( " recunoasterea ecoturismului ca prioritate a strate iilor de dez#oltare a oraselor din )mpre*urimile P'( "omeniul forestier %cti#itati: " Reimpadurirea zonei Piatra &raiului " Redarea stabilitatii ecologice " Prote4area padurilor/ a apelor si a solului % ricultura durabila %cti#itati: " 3ncetarea e1pansiunii O=G"urilor in Romania " Dezvoltarea rurala " Stimularea activitatilor rurale " 9ducarea populatiei cu privirea la impactul negativ al organismelor modi'icate genetic

Academia de Studii Economice Bucuresti Facultatea Economie Agroalimentara si a Mediului

Sc,imbarile climatice si estionarea deseurilor %cti#itati: " Reducerea emisiilor de dio1is de carbon in Romania " 3mbunatatirea calitatii mediului prin educarea/ constientizarea si stimularea publicului pentru ac2izitionarea de produse e''icient energetic si pentru adoptarae unei atitudini responsabile 'ata de mediului " scaderea numarului de agresiuni asupra mediului si cresterea numarului de cazuri solutionate " imbunatatirea cooperarii intre autoritati/ ONG si public pentru reducerea crimelor de mediu 5Proiect des'asurat in parteneriat cu %sociatia Sal#ati "unarea si "elta si 'inantat de 'undatia pentru Parteneriat si -rust for Ci#il Societ. in Central / 0astern 0urope: Gestionarea deseurilor %cti#itati: "introducerea 9co -a1ei pentru sacosele care nu sunt biodegradabile con'orm standarului european 9N 1#4# si romanesc SR 9N 1#4# "constientizarea consumatorilor asupra e'ectelor negative ale pungilor de plastic asupra mediului "interzicerea pungilor de plastic "realizarea unui acord voluntar cu magazinele de retail pentru a distribui pungi biodegradabile.

Proiecte:
% ent 00Green Necesitatea proiectului: % ent //,reen1/ campania emblema a organizatiei/ are ca scop scaderea numarului de agresiuni asupra mediului prin investigarea si publicarea crimelor ecologice in vederea remedierii situatiei. 9ste o campanie in care implicarea publicului larg/ a mass"mediei/ a vedetelor/ a companiilor/ dar mai ales parteneriatele sunt esentiale.=ulti copaci din Bucuresti sunt afectati de a resiuni ale unor oameni pentru a&si face publicitate, pentru a fi2a indicatoare, pentru a&si marca locul de parcare si pentru alte scopuri personale. Pentru a pune capat acestei situatii )gent Green iese pe strazile &apitalei incepand cu 1 aprilie $$! in Sectorul 1 sa elibereze copacii de aceste materiale montate ilegal si le va duce la containerele speciale pentru colectarea separata a deseurilor. &ampania se va inc2eia pe 5 iunie de ziua mondiala a mediului in Sectorul ( al &apitalei. Obiecti#e% " scaderea numarului de agresiuni asupra mediului si cresterea numarului de cazuri solutionate " imbunatatirea cooperarii intre autoritati/ ONG si public pentru reducerea crimelor de mediu " Reducerea emisiilor de dio1is de carbon in Romania " 3mbunatatirea calitatii mediului prin educarea/ constientizarea si stimularea publicului pentru ac2izitionarea de produse e''icient energetic si pentru adoptarae unei atitudini responsabile 'ata de mediului %ctiuni in cadrul proiectului: ")gent Green a demarat procese ?mpotriva =)DR i )NP= pentru desecretizarea Registrului naional al cultivatorilor de plante modi'icate genetic 5O=G: " &9- 5&lubul 9cologic -ransilvania: i )gent Green au depus o pl@ngere prealabilA ?n cazul ordinului ilegal al =inisterului )griculturii 1+5B $$! care permite contaminarea seminelor convenionale i ecologice cu O=G ?n procent p@nA la $/5C [6
6

Academia de Studii Economice Bucuresti Facultatea Economie Agroalimentara si a Mediului

De asemeanea/ in ;ee8endul de 1 =ai )sociaDia 9co)ssist/ )sociaia )gent Green/ )sociaia Generaia Eerde/

Romsilva/ i Garda NaionalA de =ediu organizeazA patrule verzi la nivel naDional pentru sensibilizarea Fi responsabilizarea cetADenilor care ies la grAtar ?n pAduri sau arii naturale prote4ate.Gn 6ucegi )sociaDia 9co)ssist/ PrimAriile Sinaia Fi 6uFteni Fi )dministraDia Parcului Natural 6ucegi au concentrat o ec2ipA de 1$$ de voluntari din toatA Dara/ cu v@rste cuprinse ?ntre 1( Fi ( de ani. =asa Fi casa voluntarilor sunt asigurate de cAtre 7undaDia HPS. -imp de trei zile voluntarii au sensibilizat turiFtii din Sinaia Fi 6uFteni/ alAturi de pAdurari Fi 4andarmi/ Fi vor str@nge gunoaiele lAsate de aceFtia la sArbAtorile trecute.)gent Green/ Generaia Eerde i Garda NaionalA de =ediu au acionat ?n Parcul Natural &omana. )cetia vor inventaria grupurile de petrecArei i le vor o'eri saci biodegradabili pentru evacuarea deeurilor. &ei care au 'acut 'ocul sau au uitat sA ?i evacueze deeurile au 'ost amendai. 3ezultate: Gn cadrul campaniei au 'ost primite *$ de sesizAri de la 1+ entitAi di'erite. 1$ dintre acestea s"au concretizat ?n sesizAri ?naintate sau procese intentate autoritAilor competente% Garda NaionalA de =ediu 5GN=:/ )utoritatea NaionalA SanitarA EeterinarA i pentru Sigurana )limentelor 5)NSES):/ )utoritatea NaionalA pentru Protecia &onsumatorilor 5)NP&:/ )genia NaionalA pentru Protecia =ediului 5)NP=: i =inisterul )griculturii 5=)DR:

'antastic fara plastic Necesitatea proiectului: 3n Romania se cosnuma anual 5 miliarde de pungi de plastic/ ambala4ul care devine deseu in cel mai scurt timp. &ele mai multe punge de plastic a4ung din pacate depozitate in locuri necorespunzatoare/ adica aruncate pe strada/ in canalizare/ in apele raurilor/ pe spatii verzi si in mi4locul naturii unde pot persista sute de ani. )nual peste 1$$.$$$ de animale si pasari marine mor su'ocate de plasticul aruncat ?n natura. Obiecti#e: " introducerea 9co -a1ei pentru sacosele care nu sunt biodegradabile con'orm standarului european 9N 1#4# si romanesc SR 9N 1#4# " constientizarea consumatorilor asupra e'ectelor negative ale pungilor de plastic asupra mediului " interzicerea pungilor de plastic " realizarea unui acord voluntar cu magazinele de retail pentru a distribui pungi biodegradabile %ctiuni in cadrul proiectului: )gent Green si )sociatia0Salvai "un+rea i "elta1 cer% " supermar8eturilor sA aplice 9co -a1a pe sacoele care nu sunt biodegradabile con'orm standardelor europene " ProducAtorilor de polietilenA aditivatA sA prezinte public certi'icate de biodegradabilitate con'orm normelor europene ?n vi oare % eni #oluntari ai or anizaiei % ent Green au oferit pun i biode radabile ratuite clienilor de la unele supermar4eturi din Bucureti care )nc+ #5nd contra cost, dar f+r+ 0co -a2+, false pun i biode radabile, adic+ aa zisele pun i o2o&de radabile. Scopul acti#it+ii a fost de a atra e atenia supermar4eturilor c+ este timpul s+ aplice 0co -a2a pe sacoele care nu sunt biode radabile conform standardelor europene pentru a prote*a mediul i s+n+tatea oamenilor.

3ezultate:
!

Academia de Studii Economice Bucuresti Facultatea Economie Agroalimentara si a Mediului

)gent Green0 Fi )sociaDia SalvaDi DunArea Fi Delta au constatat cA piaa este invadatA de sacoFe din polietilenA 5P9: aditivatA care poate conine metale grele cu e'ecte &=6 5carcinogen/ mutagen/ bioacumulativ:. &on'orm evaluArilor )sociaDiei <9uropean 6ioplastics0/ care spri4inA introducerea materialelor biodegradabile pe piaDA/ materialele o1odegradabile conDin compuFi metalici catalogaDi a 'i substanDe periculoase con'orm Directivei 9uropene (*B54+B99& 5de e1emplu/ cobalt:. )st'el/ ?n Rom@nia sacoFele o1odegradabile sunt imprimate cu te1te ce reprezintA publicitate ?nFelAtoare/ precum <biodegradabile0 sau <o1o"biodegradabile0 Fi nu sunt supuse 9co -a1ei/ deFi nu sunt biodegradabile 1$$C. &on'orm ultimei evaluAri a )sociaiei 09uropean 6ioplastics0/ materialele din polietilenA aditivatA conDin metale grele ?n compoziii i concentraii 'oarte variate. Hnii compuFi metalici 'olosiDi ?n aceste produse sunt clasi'icaDi Fi etic2etaDi sub Directiva (*B54+B99& la categoria SubstanDe Periculoase &=R 5carcinogene/ mutagene/ to1ice pentru reproducere: 5nota 4:. O nouA evaluare este ?n curs de realizare.

Capitolul "
"

Academia de Studii Economice Bucuresti Facultatea Economie Agroalimentara si a Mediului

3elatiile de colaborare cu cate oriile de operatori ce activea&a in domeniul capitalului natural

".1 Relatii de cola)orare cu operatori ,uvernamentali


O data cu aderarea Romaniei la H9 / legislatia de protectia mediului natural a devenit mai riguroasa prin aplicarea si adoptarea de regulamente si directive. Organizatia <)gent Greeni0 bene'iciaza de sustinerea mai multor operatori de mediu guvernamentali/ printre care% =inisterul =ediului/ Garda de =ediu/ Serviciul de Gospodarirea )pelor/ )gentia pentru Protectia =ediului din di'erite 4udete. ONG"ul are un trecut indelungat de colaborari cu operatorii guvernamentali%

Prote*area Peisa*ului 'orestier (ntact 3etezat


Cadrul le islati#% O6 nr 7789:.0:.2007 privind instituirea regimului de arie naturala prote4ata a siturilor de importanta comunitara/ ca parte integrate a retelei ecologice Natura $$$ in Romania ;G nr 12<$92$.10.2007 privind declararea ariilor de protective speciala avi'aunistica ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura $$$ in Romania O=G nr :792007 privind regimul ariilor natural prote4ate/ conservarae 2abitatelor natural/ a 'lorei si a 'aunei salbatice. Operatori de mediul u#ernamentali: " =inisterul =ediului si al Padurilor " )dministratia Parcului National Domologled"Ealea &ernei " )gentia de Protectie a =ediului din 4udetul Gor4 " =inisterul -ransporturilor si al 3n'rastructurii Gn urma descoperiri de cAtre Greenpeace a P73 Retezat/ =inisterul =ediului a comandat in $$* un studiu realizat de o ec2ipa de cercetare a 3&)S 53nstitutul de &ercetAri si )mena4ari Silvice:. 9c2ipa a parcurs cu investigatii/ prin procedee G3S/ zonele care puteau ?ndeplini criteriile stabilite/ respectiv zonele alpine si subalpine cu paduri din =untii 7AgAras/ Parang/ Retezat/ Godeanu/ tarcu/ &ernei/ =e2edinti. 3n lunile mai"iunie $$! =inisterul -ransporturilor si tiularul proiectului DN(() au anuntat ca in scurt timp vor incepe constructia celui de"al treilea tronson al drumului. Din acest motiv organizatia a atras atentia =inisterul =ediului ca demararea constructiei ar incalca legislatia de mediu din Romania si pe cea din H9/ acest tronson trebuind sa strabata P73/ # situri Natura $$$ si # zone de protectie integrala din Parcul National Domogled > Ealea &ernei. Prin nota *+$BI6B $1$/ Iaszlo 6orbelJ/ ministrul mediului a numit o comisie pentru sc2imbarea limitelor rezervaiei &iucevele &ernei din Parcul Naional Domogled"Ealea &ernei. Rezervaia are statut de protecie integralA. Prin OHG 5* din $$* se interzic construciile ?n zone cu protecie integralA/ ori traseul DN (() presupune as'altarea a ( 8m din rezervaie i de'riarea a peste #$ 2a de pAdure. &omisia numitA de ministru a decis ca rezervaia sA se mute i sA lase loc drumului. Konarea internA legal valabilA a parcului este cea stabilitA prin O= 55 B $$# i poate 'i sc2imbatA doar cu aprobarea prin 2otAr@re a Guvernului/ la propunerea =inisterului =ediului. 0Este o ironie c tocmai ministrul mediului a devenit v rful de lance pentru ilegalitile ce favorizeaz asfaltarea !etezatului i Domogledului. "ceast instituie trebuia s pun capt ilegalitilor i s opreasc definitiv construcia D# $$" pe criterii tiinifice. Domnul %orbel& trebuie s 'ndrepte de urgen
#

Academia de Studii Economice Bucuresti Facultatea Economie Agroalimentara si a Mediului

eroarea comis0/ spus Gabriel PAun/ Preedinte )gent Green. )dministratia Parcului National Domogled > Ealea &ernei 5)PNDE&: ar 'i putut ?mpiedica constructia drumului deoarece ?n baza OHG 5*B $$* ?n zonele de protectie integrala din parc constructiile nu sunt permise. &u toate acestea )PNDE& a dat acordul de mediu pentru constructie. De aceea ?n decembrie $$! )gent Green a dat ?n 4udecatA )PNDE& cerand -ribunalului de la 6ucuresti suspendarea acordului parcului. )gent Green i organizaiile partenere condamnA erorile =inisterului =ediului prin care institu ia sc2imbA zonarea internA a Parcului Naional Domogled"Ealea &ernei ast'el ?nc@t zonele de protecie integralA sA nu mai ?mpiedice construcia DN ((). )gent Green/ =ilvus/ &arpatina )rdeleanA/ ,,7 i Societatea 3om5n+ de ;erpetolo ie cer: " =inisterului =ediului i P+durilor s+ respecte le islaia de mediu i s+ p+streze limitele 3ezer#aiei Ciuce#ele Cernei aa cum au fost ele desemnate prin O6 ::29200! " )NP= sA suspende procesul de eliberarea acordului de mediu pentru construcia tronsonului ! al "N 88% p5n+ la finalziarea contrastudiului

Prim+#ar+ pentru Piatra Craiului


Cadrul l islati#: O=G nr 1>:922.12.200: privind protectia mediului ?e ea nr $89200< O=G nr :792007 Operatori de mediu u#ernamentali% " )dministratia Parcului National Piatra &raiului5)PNP&: " Directiive silvize din zona " " Ocoalele Silvice din zona 3nspectoratul -eritorial de Regim Silvic si de Eanatoare53-RSE:

!$ 2a de pAduri din Parcul Naional Piatra &raiului au 'ost tAiate la ras ?n ultimul deceniu .)st'el de tAieri s" au petrecut mai ales ?n partea argeanA a parcului ?ncep@nd cu perioada de timp c@nd locuitori din zona RucAr" D@mbovicioara au 'ost pui ?n posesia pAdurilor de acolo. Situaia a 'ost ampli'icatA de lipsa unui cadru legislativ coerent i aplicabil. 7enomenul s"a diminuat i c2iar stopat ?n ultima perioada ca urmare a protocoalelor ?nc2eiate intre )PNP& 5)dministraia Parcului Naional Piatra &raiului:/ direciile silvice/ ocoalele silvice i 3-RSE"uri/ precum i dupA apariia OHG 1!5B $$5/ a OHG 5*B $$* Fi a &odului Silvic/ care prevede obligativitatea e1istenDei amena4amentului silvic Fi a contractului de administrare sau pazA cu o structurA silvicA autorizatA. $eFi sunt prevAzute de &odul Silvic 5I4(B $$+:/ compensaDiile acordate p@nA acum proprietarilor de pAduri au 'ost aproape ine1istente/ dei acestea ar putea contribui ?n mod decisiv at@t la reducerea con'lictelor dintre administraDiile de parcuri Fi proprietari c@t Fi la o mai bunA conservare a ecosistemelor 'orestiere 0Conceptul compensaiilor care face parte din plata contravalorii serviciilor ecosistemelor i care a 'nceput sa se practice la nivel interna(ional poate conduce la evitarea pe viitor a tierilor rase ilegale ca cele din Piatra Craiului, care 'n momentul de fa( sunt oprite, ins supuse din nou presiunii cresc nde din partea proprietarilor, care doresc sa beneficieze de propriet(ile restituite.0/ a spus =ircea Eerg2ele/ directorul
1%

Academia de Studii Economice Bucuresti Facultatea Economie Agroalimentara si a Mediului

)dministraiei Parcului Naional Piatra &raiului.

'antastic fara plastic


Cadrul le islati#% OG nr 2!9200< privind pescuitul Fi acvacultura "irecti#a 0uropeana 879:$<900C privind substantele c2imice "irecti#% 0uropeana >$98290C Standardul 0N 1!$!2 Operatori de mediu u#ernamentali " =inisterul =ediului " GArzii Naionale de =ediu " )utoritAii Naionale pentru Protecia &onsumatorului %sociatia 1% ent Green1 cere: " =inisterului =ediului sA asigure aplicarea 0co -a2ei prin respectarea standardelor europene " Parlamentului Rom@niei sA adopte legea pentru modi'icarea OG 5B $$+ 'Ac@nd legatura doar cu normativa europeanA 9N 1#4# i standardul rom5nesc S3 1!$!2 &=inisterului =ediului sA asigure respectarea legii pentru ta1area sacoFelor care nu sunt compostabile Fi biodegradabile " )utoritADii NaDionale pentru ProtecDia &onsumatorului sA veri'ice respectarea etic2etArii sacoFelor Fi sA aplice sancDiuni pentru cazurile de publicitate ?nFelAtoare " Parlamentului Rom@niei sA adopte noua lege prin care sA se asigure cA toate sacoFele care nu sunt biodegradabile Fi compostabile trebuie supuse la plata 9co -a1ei Directiva H9 pentru ambala4e Fi deFeuri din ambala4e 5!4B( B9&: de'ineFte obligaDiile pentru ambala4ele considerate reutilizabile. Standardul armonizat 9N 1#4# ampli'icA aceste obligaDii cu accent pe recuperarea materialelor organice Fi a ambala4elor biodegradabile. Normativa 9N 1#4# transpusA ?n Rom@nia prin SR 1#4# stabileFte procedurile de laborator at@t pentru biodegradabilitatea Fi compostabilitatea materialelor/ c@t Fi pentru determianrea constituenDilor cu potenDial dAunAtor din materialele pentru ambala4e )gent Green a salutat emiterea i publicarea ?n monitorul o'icial a ordinului ministrului mediului prin care s"a clari'icat problema controversatA a ecota1ei i a standardelor aplicate pentru materialele biodegradabile 'olosite la 'abricarea sacoelor. Ordinul 1(4+B $$! al ministerului mediului publicat ?n monitorul o'icial numArul +4# din * decembrie $$! stabilete cA standardul corect pentru clasi'icarea materialelor biodegradabile 'olosite la 'abricarea sacoelor este de acum standardul rom@n SR 9N 1#4# armonizat cu cel european 9N 1#4# LPotrivit acestui standard pungile o1o"degradabile comercializate ?n Rom@nia nu mai pot 'i scutite de ecota1A deoarece p@nA ?n prezent nici un material o1o 'olosit la 'abricarea sacoelor nu a demonstrat respectarea acestui standard ?n urma unor analize ?n laboratoare certi'icate. 0De sptm na aceasta doar pungile care fac dovada biodegradabilitii conform standardului )! E# *+,+- mai scap de ecotax. .oate sacoele oxo/degradabile trebuiede acum taxate la 0,- lei bucata. #e bucurm c astzi, la 1 luni de c nd am atras pentru prima oar atenia asupra problemei Ecotaxei, situaia a fost clarificat i 'ncheiem primul an de existen al organizaiei noastre cu o victorie pentru mediul 'nconjurtor0/ a spus Oana Suciu/ &oordonator Proiecte )gent Green
11

Academia de Studii Economice Bucuresti Facultatea Economie Agroalimentara si a Mediului

S-OP in#aziei O6G


Operatori de mediu u#ernamentali " GArzii Naionale de =ediu " =inisterului )griculturii " =inisterului =ediului " Directiei pentru agricultura si dezvoltare rurala 6otosani 2ntoarcerea lui ministrului 3aleriu .abr la conducerea 4inisterului "griculturii 'l pune 'ntr/o nou situaie de incompatibilitate din cauza colaborrii sale cu corporaia 4onsanto. 5#umirea lui .abr este o ruine pentru 6uvernul %oc promotor al 746 'n !om nia. "ceast greeal trebuie 'ndreptat prin destituirea de urgen a ministruluiM/ a declarat Gabriel PAun/ preedinte al )sociaiei )gent Green. % ent Green cere: " =inistrului -abara sa isi dea demisia din orice 'unctie de conducere din =inisterul )griculturiiN " =inisterului )griculturii sa sustina demersul =inisterului =ediului de interzicere a O=GN " Directiei pentru agricultura si dezvoltare rurala 6otosani sa 'aca dovada distrugerii soiei =G din &orlateni. =inisterului )griculturii sA susinA procedura de interzicere a O=G iniiatA de =inisterul =ediului " GArzii Naionale de =ediu sA realizeze controale ?n toatA ara pentru eradicarea soiei =G 0#e/am obinuit ca 4inisterul "griculturii s invoce erori umane sau chiar s infirme cazuri de contaminare i de cultivare ilegal de 746. Este timpul ca cei din conducerea ministerului s accepte c 746 nu pot fi inute sub control i c afinitatea pentru astfel de culturi periculoase pentru mediu i sntate va duce p n la urm la compromiterea produselor rom neti de calitate pe piaa european0/ a adAugat PAun Gabriel/ Director )gent Green.

Nu m+ c+lca pe CO2

Cadrul le islati#: "irecti#a 0uropean+ nr 20029>89C0 privind deseurile de ec2ipamente electrice si electronice ;G nr $$<9200: privind dseurile de ec2ipamente electrice si electronice 3e ulamentul C0 2$$9200> al &omisiei 9uropene privind cerintele de proiectare ecologica pentru lampi de uz casnic nondirectional Operatori de mediul u#ernamentali% " Garda NaionalA de =ediu " )NP& Iegea obligA producAtorii de ec2ipamente electrice sA ?i recicleze becurile 'ie individual/ 'ie particip@nd la un sistem colectiv Lnota 1O. 3P9) nu a rAspuns cererilor scrise din partea )gent Green de a garanta cA ?i recicleazA becurile. De aceea magazinul riscA sA 'ie sancionat de Garda de =edu cu amendA de p@nA la $ $$$ RON i cu suspendarea temporarA a activitAii De asemenea magazinul nu a'ieazA timbrul verde la ra't pentru becurile economice i containerul pentru colectarea becurilor uzate este unul singur i prea mic. Iegea obligA ?n'iinarea a minim ( puncte de colectare ?n municipiul 6ucureti &on'orm g2idului 0Green mJ lig2t0 ?n situaii asemAnAtoare se a'lA i magazinele )uc2an/ &arre'our/ GQ=ar8et/ Pau'land/ =ega 3mage/ =r 6ricolage/ Plus/ Selgros/ Spar/ Dedeman/ P3P) i )ta. )gent Green a sesizat de4a Garda NaionalA de =ediu ?n legAturA cu becurile economice ilegale i poartA discuii cu magazinele pentru a elimina aceste produse de pe ra'turi. 3dentitatea producAtorului i pubela baratA sunt in'ormaii eseniale i obligatorii de o'erit consumatorilor pe bec/ pe ambala4 iBsau pe instruciunile de 'olosire. )'iarea la ra't i pe documentele de v@nzare a timbrului verde reprezintA garania cA becurile
12

Academia de Studii Economice Bucuresti Facultatea Economie Agroalimentara si a Mediului

economice i tuburile 'luorescente care conin mercur se recicleazA i nu se aruncA la gunoi. =agazinele i producAtorii cu probleme riscA amenzi de c@te *5$$ lei pentru 'iecare problemA a produselor necon'orme cu legea. )gent Green a sesizat de4a ?n repetate r@nduri si )NP& ?n legAturA cu becurile economice ilegale/ ?nsA acestea nu au reactionat ?n niciun 'el. 0Ca de obicei c nd vine vorba de firme mari, la "#PC se las linistea. "t ta timp c t "#PC nu depinde financiar de supermar8et/uri nu le pot 'ntelege teama. Este timpul s fac controale, s aplice amenzi, s ne completeze eforturile si s ne informeze 'n legtur cu msurile luate. Cu alte cuvinte s 'si fac treabaR0/ a ?nc2eiat PAun Gabriel/ Presedinte )gent Green. )gent Green cere% "" )NP& si GN= sA demareze controale la nivel national pentru sanctionarea comerciantilor de surse de iluminat cu mercur necon'orme

% entul 00Green
Operatori de mediu u#ernamentali: " )utoritatea NaionalA SanitarA EeterinarA i pentru Sigurana )limentelor " Garda NaionalA de =ediu " )utoritatea NaionalA pentru Protecia &onsumatorilor " )genia NaionalA pentru Protecia =ediului " =inisterul )griculturii " =)DR/ )NP= Organizaiile )gent Green i Salvai DunArea i Delta au ?nc2eiat campania 0)gent $$green0 pentru ?ncura4area publicului din Rom@nia sA sesizeze crime ecologice. Gn cadrul campaniei au 'ost primite *$ de sesizAri de la 1+ entitAi di'erite. 1$ dintre acestea s"au concretizat ?n sesizAri ?naintate sau procese intentate autoritAilor competente% Garda NaionalA de =ediu 5GN=:/ )utoritatea NaionalA SanitarA EeterinarA i pentru Sigurana )limentelor 5)NSES):/ )utoritatea NaionalA pentru Protecia &onsumatorilor 5)NP&:/ )genia NaionalA pentru Protecia =ediului 5)NP=: i =inisterul )griculturii 5=)DR: )lte cazuri semnalate nu s"au bucurat de aciuni ale autoritAilor/ dar organizaiile partenere urmAresc soluionarea acestora ?n 'avoarea naturii% " )gent Green a demarat procese ?mpotriva =)DR i )NP= pentru desecretizarea Registrului naional al cultivatorilor de plante modi'icate genetic 5O=G: " &9- 5&lubul 9cologic -ransilvania: i )gent Green au depus o pl@ngere prealabilA ?n cazul ordinului ilegal al =inisterului )griculturii 1+5B $$! care permite contaminarea seminelor convenionale i ecologice cu O=G ?n procent p@nA la $/5C [6

2.2. Relatii de cola)orare cu alte ONG uri


Prote*area Peisa*ului 'orestier (ntact 3etezat Operatori de mediul non u#ernamentali% "Grupul =ilvus "Societatea &arpatina )rdeleana Satu"=are
13

Academia de Studii Economice Bucuresti Facultatea Economie Agroalimentara si a Mediului

",,7 " Salvati Dunarea si Delta " Sig2isoara Durabila " Pro Democratia 7iliala &lub Iupeni > Ealea Siului " )sociatia pentru Protectia Iiliecilor " Societatea Romana de Terpetologie 'inantatori: " =ecanismul 7inanciar al Spatiului 9cologic 5S99: " Programul Norvegian de &ooperare "
Pentru a veni ?n spri4inul autoritAilor/ organziaiile ecologiste alAturi de pro'esori de la catedra de -a1onomie i 9cologie a HniversitAii 6abes"6olJai i de la Hniversitatea din 9dinburg2 5Scoia: au demarat de4a primul contrastudiu tiini'ic de biodiversitate din Rom@nia pentru a demonstra cA tronsonul # al drumului na ional (() care mAsoarA 1! 8m ar urma sA a'ecteaze ariile prote4ate pe care le traverseazA i sA distrugA ireversibil ultimul Peisa4 7orestier 3ntact din zona de climA temperatA a 9uropei adApostit ?n mun ii Retezat/ Godeanu/ 'arcu i E?lcan. 0!ezultatele preliminare arat deja c biodiversitatea de aici este mult mai bogat dec t susine studiul beneficiarului drumului. De exemplu am consemnat p n astzi *01 puncte distincte pe unde mamiferele de dimensiuni mari i mijlocii au traversat drumul spre deosebire de beneficiar care gsise o singur urm de urs. "m gsit -$ de specii de lilieci. %eneficiarul a spus c nu exist lilieci. "m gsit +, de locuri de reproducere pentru reptile i amfibieni. Ei gsiser doar -. )unt diferene semnificative care nu pot fi ignorate de "genia #aional pentru protecia 4ediului0/ susine Iuminia -AnAsie/ director programe ,,7.

9cologistii au reusit sa opreasca in ultimii # ani constructia tronsonului # care ar urma sa treaca prin zone de protectie integrala din Parcul National Domogled si sa distruga Peisa4ul 7orestier 3ntact. (%locam D# $$" pentru a/l convinge pe domnul %orbel&, ministru al mediului ca trebuie sa sustina de urgenta oprirea definitiva a constructiei. #u sunt bani de autostrazi, drumuri nationale sunt pline cu gropi, tara se scufunda in saracie, dar se gasesc bani pentru asfaltarea unui Parc #ational. Este o actiune ipocrita a celor interesati de D# $$" care distruge natura, obiectul muncii pentru comunitatile locale din zona. )untem pregatiti sa stam aici pana cand ministrul va opri definitiv constructia.0/ a spus Gabriel Paun/ Presedinte )gent Green. 3n ultimele zile ale campaniei s"au alaturat protestului voluntari de la Salvati Dunarea si Delta/ Sig2isoara Durabila/ Pro Democratia 7iliala &lub Iupeni > Ealea Siului/ )sociatia pentru Protectia Iiliecilor/ SOR si de la Societatea Romana de Terpetologie. De asemenea/ pentru perioade scurte de timp/ au venit sa se alature protestului c2iar si persoane private si turisti care au a'lat de cauza organziatiilor si doresc sa o sutina. Petitia pentru stoparea DN (() a adunat de4a 1!*4 de semnaturi L O/ iar cauza lansata pe 7aceboo8 a adunat #1$5 de sustinatori internationali 0"m aflat de protestul de pe D# $$", am lasat Delta pe maini bune si am venit cu , voluntari sa dam o mana de ajutor colegilor de la "gent 6reen sa salveze muntii !etezat de asfalt0/ a spus Rucsandra Galateanu de la Salvati Dunarea si Delta. 0#e raliem la protest pentru a arata ca si locuitori ai 3ii 9iului sustin ca alternativa la minerit este ecoturismul, nu distrugerea naturii care reprezinta pana la urma obiectul muncii pentru pentru multi dintre cetatenii onesti ai acestei zone. Daca protejam unicitatea locului ne sporim sansa sa ne cladim un viitor durabil0/ sustine =i2aela G2iuca/ )PD &lub Iupeni" Ealea Siului. .)unt din zona unde se costruieste D# $$" si stiu faptul ca oamenii locului vad prin aceasta oportunitatea unui nou traseu de intrare/iesire din 3alea 9iului, o potentiala dezvoltare economica a zonei. "cestia nu cunosc insa impactul major ce il are asupra mediului. "ctiunea care ar trebui demarata de ministerul mediului este conservarea si protejarea zonei. :rumusetile naturale ale locului nu trebuie vazute din masina, ele trebuie explorate in interiorul lor0/ a adaugat domnul )urel G2eorg2e din municipiul Eulcan care a semnat petitia pentru stoparea DN (() L4O. )gent Green/ =ilvus/ &arpatina )rdeleana si ,,7 cer domnului 6orbelJ/ ministrul mediului si padurilor sa opreasca de'initiv constructia DN (().
14

Academia de Studii Economice Bucuresti Facultatea Economie Agroalimentara si a Mediului

Proiect realizat cu spri4inul 'inanciar o'erit prin =ecanismul 7inanciar al Spatiului 9conomic 9uropean5S99:.

Prim+#ar+ pentru Piatra Craiului


" " " Operatori de mediu non u#ernamentali: ,,7 =ai=ultEerde )sociaia Salvai DunArea i Delta 'inantatori: " )penim -usnad " 7undatia pentru Partenierat prin programul .Partenierat pentru =ediu0 )ciunea de plantare se des'AoarA ?n parteneriat cu )dministraia Parcului Naional Piatra &raiului i cu spri4inul 'inanciar al 7undaiei pentru Parteneriat i al )pemin -unad. Puieii de molid plantai au 'ost pui la dispoziie de )sociaia Obtelor =onenilor =usceleni B Ocol Silvic PApua"RucAr ?n cadrul unui program de plantare pe ! 2a pentru primAvara $1$. Ia aciune s"au raliat at@t reprezentani ai comunitAilor locale i ai administraiei Parcului Naional Piatra &raiului/ c@t i membri ai altor organizaii de mediu ?ntre care i )sociaia Salvai DunArea i Delta care a acoperit c2eltuielile pentru voluntarii sAi din propriile programe de ?mpAduriri.

S-OP in#aziei O6G


Operatori de mediu non u#ernamentali " )sociaiei 9co Ruralis. " &entrului de 3n'ormare asupra Organismelor =odi'icate Genetic " 7ederatiei crescatorilor de Ovine si &aprine din Romania/ RO=OE3S. " Presdintele Sindicatului National al &rescatorilor de -aurine din Romania 7! de ONG&uri din 3om5nia si&au e2primat profunda )n ri*orare fa+ de recenta re&numire a domnului @aleriu -ab+r+ la conducerea 6inisterului % riculturii deoarece acesta este )n conflict de interese )n problema or anismelor modificate enetic. #u doresc s cultiv plante modificate genetic; :erma mea este certificat ecologic. 2mi este team c 'ntr/o zi porumbul meu va fi contaminat cu porumb modificat genetic i nu voi putea s cer nimnui socoteal. ranul rom n nu trebuie s fie aservit lui 4onsanto0/ a'irmA ,illJ Sc2uster agricultor ecologic i vice" preedinte al )sociaiei 9co Ruralis. <Conform sondajelor de opinie , consumatorii rom ni nu doresc s consume 746. <,= dintre rom ni sunt 'mpotriva consumului de produse modificate genetic iar >*= doresc interzicerea 746. "utoritile trebuie s ne apere dreptul la hran sntoas i nu s serveasc interesele industriei biotehnologice. 3aleriu .abr nu ne poate asigura c 'i va face datoria fa de ceteni0/ a'irmA Ramona Duminicioiu/ preedintA a &entrului de 3n'ormare asupra Organismelor =odi'icate Genetic A#u m/a intrebat nimeni nimic si asta este o practica uzuala la 4inisterul "griculturii. #u numai sindicatul nostru este trecut acolo. 4ai sunt si alte sindicate.0 a spus &ostel &aras/ Presdintele Sindicatului National al &rescatorilor de -aurine din Romania. .#ici federatia noastra nu a facut vreun demers pentru aprobarea culturilor 7460 a adaugat 3van Sinaru/ reprezentant al 7ederatiei crescatorilor de Ovine si &aprine din Romania/ RO=OE3S.
15

Academia de Studii Economice Bucuresti Facultatea Economie Agroalimentara si a Mediului

'antastic fara plastic


Operatori de mediu non u#ernamentali: & )sociatia 9uropeana 6ioplastics " )sociatia Salvati Dunarea si Delta )gent Green si )sociatia0Salvai "un+rea i "elta1 cer% " supermar8eturilor sA aplice 9co -a1a pe sacoele care nu sunt biodegradabile con'orm standardelor europene " ProducAtorilor de polietilenA aditivatA sA prezinte public certi'icate de biodegradabilitate con'orm normelor europene ?n vigoare )gent Green0 Fi )sociaDia SalvaDi DunArea Fi Delta au constatat cA piaa este invadatA de sacoFe din polietilenA 5P9: aditivatA care poate conine metale grele cu e'ecte &=6 5carcinogen/ mutagen/ bioacumulativ:. &on'orm evaluArilor )sociaDiei <9uropean 6ioplastics0/ care spri4inA introducerea materialelor biodegradabile pe piaDA/ materialele o1odegradabile conDin compuFi metalici catalogaDi a 'i substanDe periculoase con'orm Directivei 9uropene (*B54+B99& 5de e1emplu/ cobalt:. )st'el/ ?n Rom@nia sacoFele o1odegradabile sunt imprimate cu te1te ce reprezintA publicitate ?nFelAtoare/ precum <biodegradabile0 sau <o1o"biodegradabile0 Fi nu sunt supuse 9co -a1ei/ deFi nu sunt biodegradabile 1$$C. Normativa europeanA 9N 1#4# stabileFte standardele pentru materialele biodegradabile Fi compostabile. )ceste sacoFe nu intrA ?n categoria biodegradabile/ 'iind realizate de 'apt tot din plastic convenDional 5P9: ?n procent de !+C. &on'orm ultimei evaluAri a )sociaiei 09uropean 6ioplastics0/ materialele din polietilenA aditivatA conDin metale grele ?n compoziii i concentraii 'oarte variate. Hnii compuFi metalici 'olosiDi ?n aceste produse sunt clasi'icaDi Fi etic2etaDi sub Directiva (*B54+B99& la categoria SubstanDe Periculoase &=R 5carcinogene/ mutagene/ to1ice pentru reproducere: 5nota 4:. O nouA evaluare este ?n curs de realizare.

% entul 00Green
" " " " " Operatori de mediu non u#ernamentali: )sociatia 9uropeana 6ioplastics ,,7 Salvai DunArea i Delta )sociaia Generaia Eerde )sociaDia 9co)ssist 'inantatori: 7undatia pentru Parteneriat 7undaDia HPS -rust 'or &ivil SocietJ in &entral U 9stern 9urope

" " "

Organizaiile )gent Green i Salvai DunArea i Delta au ?nc2eiat campania 0)gent $$green0 pentru ?ncura4area publicului din Rom@nia sA sesizeze crime ecologice. Gn cadrul campaniei au 'ost primite *$ de
16

Academia de Studii Economice Bucuresti Facultatea Economie Agroalimentara si a Mediului

sesizAri de la 1+ entitAi di'erite. 1$ dintre acestea s"au concretizat ?n sesizAri ?naintate sau procese intentate autoritAilor competente% Garda NaionalA de =ediu 5GN=:/ )utoritatea NaionalA SanitarA EeterinarA i pentru Sigurana )limentelor 5)NSES):/ )utoritatea NaionalA pentru Protecia &onsumatorilor 5)NP&:/ )genia NaionalA pentru Protecia =ediului 5)NP=: i =inisterul )griculturii 5=)DR: L1O. 3n ;ee8endul de 1 =ai )sociaDia 9co)ssist/ )sociaia )gent Green/ )sociaia Generaia Eerde/ Romsilva/ i Garda NaionalA de =ediu au organizeazat patrule verzi la nivel naDional pentru sensibilizarea Fi responsabilizarea cetADenilor care ies la grAtar ?n pAduri sau arii naturale prote4ate. Gn 6ucegi )sociaDia 9co)ssist/ PrimAriile Sinaia Fi 6uFteni Fi )dministraDia Parcului Natural 6ucegi a concentrat o ec2ipA de 1$$ de voluntari din toatA Dara/ cu v@rste cuprinse ?ntre 1( Fi ( de ani. =asa Fi casa voluntarilor sunt asigurate de cAtre 7undaDia HPS. -imp de trei zile voluntarii au sensibilizat turiFtii din Sinaia Fi 6uFteni/ alAturi de pAdurari Fi 4andarmi/ Fi au str@ns gunoaiele lAsate de aceFtia la sArbAtorile trecute.)gent Green/ Generaia Eerde i Garda NaionalA de =ediu au acionat ?n Parcul Natural &omana. )cetia au inventariat grupurile de petrecArei i le"au o'erit saci biodegradabili pentru evacuarea deeurilor. &ei ce au 'acut 'ocul sau au uitat sa"si evacueze deeurile au 'ost amendai. 0"c(iunile de str ns gunoi cu voluntari nu vor putea continua la nesf r?it. !om nii vor trebui s 'n(eleag c nu este nimeni obligat s str ng mizeria dup ei. #ici autorit(ile, nici 7#6/urile. De asemenea, trebuie 'n(eles faptul c nu pot fi amplasate co?uri de gunoi 'n pdure sau pe munte. "ceste zone nu sunt strzi publice, ci sunt arii naturale protejate, iar fiecare persoan are obliga(ia s 'i evacueze propriile deeuri.0/ a spus Iiana 6uzea/ Preedinte 9co)ssist.

2.!.

3elatii de colaborare cu operatori indi#iduali


3n cazul tuturor proiectelor/ activitatile )gent Green s"au des'asurat in colaborare cu diversi voluntari

Prote*area Peisa*ului 'orestier (ntact 3etezat


. 9ra de asteptat ca zeci de organizatii si sute de voluntari sa solidarizeze cu actiunea Prote4area Peisa4ului 7orestier 3ntact Retezat. )ici/ voluntari imbracati in costume de urs brun au sustinut un zid pe care scrie 0DO=NHI9 6OR69IV/ DN (() > &)P)- D9 DRH=0 si au cerut ministrului sa opreasca de'initiv constructia drumului pe criterii strict stiinti'ice. 3n timp ce o ursoaica lovita de o masina zacea moarta intr"o balta
1!

Academia de Studii Economice Bucuresti Facultatea Economie Agroalimentara si a Mediului

de sange/ un urs suparat arata un banner pe care scrie 0S-OP DN (() > )3&3 9 &)S) =9)R0. Deasupra drumului pe un banner de 1$m scrie 0S)IE)-3 R9-9K)- " HI-3=HI P93S)S 7OR9S-39R 3N-)&- D3N KON) D9 &I3=) -9=P9R)-) ) 9HROP930. 3n acest loc/ la 8m 4*W($$m a 'ost montata borna 8ilometrica pe care scrie 0&ampusel/ Peisa4 7orestier 3ntact 1 8m0 si a 'ost desenat simbolul pentru drum in'undat. 6orna este de culoare albastra pentru a arata ca drumul trebuie sa 'oie unul 4udetean si nu unul national. )lti voluntari imbracati in costume de urs s"au catarat in copaci care stau in calea constructiei drumului si s"au legat de acestia.

S-OP in#aziei O6G


Eoluntari )gent Green au protestat la =inisterul )griculturii deoarece =inistrul -abara nu este capabil sa tina organismele modi'icate genetic 5O=G: sub control. Doisprezece activisti au adus =inistrului un sac plin cu soia de la &orlateni/ 4udetul 6otosani si au realizeazat un test demonstrativ pentru a arata ca plantele sunt modi'icate genetic. Ia intrarea in =inister a 'ost a'isat banner"ul pe care scrie .Ealeriu -)6)R) X =ONS)N-O X O=G0 pentru a e1pune situatia ministrului a'lat in con'lict de interese% in calitate de =inistru al agriculturii si de colaborator al corporatiei agroc2imice americane in acelasi timp. )lti voluntari au tinut bannere cu simbolul de .Pericol biologic. S-OP O=GR0.

Prim+#ar+ pentru Piatra Craiului


)gent Green a organizat tabAra de plantare ?n zona Grind din Parcul Naional Piatra &raiului care aparine obtii RucAr i unde pAdurea distrusA de tAieri rase nu se mai poate regenera 'ArA a4utorul oamenilor. Pe terenul alAturat al unei 'oste pAduri/ de asemenea tAiatA la ras/ voluntarii au adunat resturile de pAdure rAmase sub 'orma cuv@ntului 0&R3=Y0 pe o supra'aA de 5$$ mp pentru a atrage atenia =inisterului =ediului i PAdurilor cA este timpul sA rezolve problema tAierilor rase ilegale ?n ariile naturale prote4ate.

'antastic fara plastic


)geni voluntari ai organizaiei )gent Green au o'erit pungi biodegradabile gratuite clienilor de la unele supermar8eturi din 6ucureti care ?ncA v@nd contra cost/ dar 'ArA 9co -a1A/ 'alse pungi biodegradabile/ adicA aa zisele pungi o1o"degradabile. Scopul activitAii a 'ost de a atrage atenia supermar8eturilor cA este timpul sA aplice 9co -a1a pe sacoele care nu sunt biodegradabile con'orm standardelor europene pentru a prote4a mediul i sAnAtatea oamenilor. 0)stAzi am o'erit adevAratele pungi biodegradabile clienilor unor supermar8eturi care v@nd ?n continuare pungi o1odegradabile 'ArA 9co -a1A. 91istA totui supermar8eturi care au luat"o ?naintea =inisterului =ediului cu impunerea standardelor europene i v@nd de4a pungi biodegradabile con'orm normativei 9N 1#4# . Ne dorim ca i celelalte supermar8eturi sA demonstreze cA sunt responsabile 'aA de mediu i cA vor o'eri pungi biodegradabile i cA vor impune 9co -a1a pe cele o1o"degradabile0/ a spus Gabriel PAun/ )gent Green.

Nu m+ c+lca pe CO2
)gent Green a relansat campania Green mJ Iig2t cu o veste proasta si una buna. 91ista inca supermar8eturi care nu"si asuma responsabilitatea de a comercializa surse de lumina care sa in'ormeze corect consumatorii. )plicarea pubelei barate pe ambala4 sau pe soclul becului ii avertizeaza pe consumatori ca sursele de lumina contin substante to1ice si ca nu trebuie aruncate la gunoi ci duse la reciclat.0 Daca "uchan si 4r %ricolage erau abonati pe lista rosie, surpriza neplacuta vine de la @i8a si Plus care au inceput sa comercializeze becuri neconforme. 3estea buna este ca fata de editia a III/a a ghidului, Carrefour a aplicat
1"

Academia de Studii Economice Bucuresti Facultatea Economie Agroalimentara si a Mediului

simbolul pubela barata pe toate sursele de lumina care contin substante toxice0/ a spus Gabriel Paun/ Presedinte )gent Green. Eoluntari au protesteat ?n 3P9) 6ucureti deoarece magazinul nu a putut demonstra cA ?i recicleazA becurile uzate care conin mercur. Doi voluntari care ?mbracA acelai tricou uria imprimat cu mesa4ul 03P9)% Oprete poluarea > RecicleazA"i becurileR0 s >au plimbat ?n magazinul 3P9) pentru a atrage atenia clienilor magazinului i mai ales conducerii acestuia cA becurile economice trebuie reciclate i nu aruncate la gunoi. Ia intrarea ?n magazin ali voluntari au o'erit clienilor magazinului g2idul in'ormativ 0Green mJ lig2t0 pentru promovarea becurilor economice i a reciclArii acestora. Eoluntarii au aplicat si etic,ete pe tuburi fluorescente comercializate de %uc,an 6ilitari pentru informarea corecta a consumatorilor pri#ind to2icitatea acestor surse de lumina si necesitatea de a le recicla pentru prote*area mediul si sanatatii oamenilor. 9tic2etele aplicate pe tuburile 'luorescente marca So'tlig2t de 1+, contin simbolul pubelei barate care lipsea si care este obligatoriu de aplicat de catre producator .3n acelasi timp )uc2an nu a amena4at pentru clientii sai un container de colectare a becurilor uzate si nici nu a'iseaza la ra't timbrul verde/ garantia ca sursele de lumina uzate ar urma sa 'ie reciclate. De aceea voluntare <siameze0 care imbraca acelasi tricou urias imprimat cu mesa4ul 0)H&T)N% Oprete poluarea > RecicleazA"i becurileR0 protesteaza la intrarea in magazinul )uc2an. )st'el organizatia atrage atentia clientilor magazinului si mai ales conducerii acestuia ca trebuie sa respecte legislatia privind in'ormarea consumatorilor ca deseurile de ec2ipamente electrice si electronice trebuie reciclate. Odata cu acest eveniment este publicata si editia a 3E"a a g2idului consumatorului <Green mJ Iig2t0 care contine in'ormatii despre politica marilor retaileri de comercializarea surselor de lumina economice si cu incandescenta/ dar si de reciclarea celor uzate.

% entul 00Green
)gent Green a lansat o invitatie duminicA 1 aprilie $1$ la ora 1$ la prima zi de aciune a campaniei Z9libereazA copaciiZ din 6ucureti. S"a inceput cu Sectorul 1 unde ?mpreunA cu Serban &opot 5)nimal [ si Generaia Eerde: s"au taiat tAia lanurile i s"au demontat reclamele ilegale pentru le o'eri copacilor ansa sA creascA normal i pentru a o'eri un aspect estetic mai plAcut oraului. &ampania M9libereazA copaciiM din sectorul 1 a 'ost organizatA la iniiativa )gent Green cu spri4inul partenerilor sAi% PrimAria Sectorului 1/ 7ord i Snac8 )ttac8. 9c2ipa va 'i 'ormatA din voluntari )gent Green i poliia comunitarA care vor 'i dotai cu urubelnie/ cleti/ patente i scAri pentru demontarea reclamelor de pe copaci. colile din 6ucureti vor spri4ini de asemenea campania demont@nd a'ia4ele ilegale de pe strAzile unde acestea sunt situate. -oate a'ia4ele demontate vor 'i transportate la containerele special amena4ate pentru colectarea separatA a deeurilor. 9c2ipa de voluntari ai organizatiei care demonteaza reclamele de pe copaci este insotita de artistul si ecologistul Serban &opot. Sunt demontate toate a'isa4ele descoperite/ iar in cazul celor cu autor cunoscut politia comunitara aplica amenzi. =embrii ec2ipei sunt dotati cu surubelnite/ clesti/ patente/ scari si o'era s'aturi ecologiste trecatorilor.-oate materialele demontate vor 'i transportate la s'arsitul zilei la containerele special amena4ate pentru colectarea separata a deseurilor 5plastic/ 2artie/ metal:.

1#