Sunteți pe pagina 1din 9

MANAGEMENTUL CALITATII SUBIECTUL 1

1.Care dintre afirmatiile urmatoare NU este adevarata referitoare la particularitatile controlului statistic al calitatii : a) promoveaza conceptul nivel de calitate acceptabil b) gradul de implicare este mare c) este un proces de prevenire a defectelor d) accentul este pus pe controlul produsului finit 2. Principalele schimbari internationale referitoare la viitorul calitatii in ceea ce priveste succesul pe noua piata globala NU se refera la : a) utilizarea la scara larga a internetului b) crearea a ceea ce se numeste identitate culturala a calitatii c) punerea in valoare a resurselor intangibile ale firmei d) clientii percep calitatea prin functii si caracteristici 3. Care dintre afirmatiile urmatoare NU figureaza printre obligatiile tarilor semnatare ale Europene a calitatii : a) numirea managerului cu calitatea in toate firmele b) sa dezvolte predarea calitatii de la invatamantul elementar pana la cel superior c) sa faca mai accesibile metodele si instrumentele de lucru in domeniul calitatii d) sa promoveze imaginea calitatii pe plan mondial 4. Standardul ISO 9001-2008 este aplicabil organizatiilor deoarece : a) in cuprinsul sau exista capitole speciale pentru fiecare tip de organizatie b) service-ul are o mare importanta pentru client c) principiile sale sunt perfect aplicabile organizatiilor d) are la baza orientarea catre client 5. In cadrul firmei functiunea calitate: a) este direct legata de functiunea de marketing b) este o functie orizontala c) se afla pe acelasi nivel cu celelalte functiuni d) este in centrul atentiei conducerii firmei Argumentati: In cadrul firmei functiunea calitate este o functie orizontala deoarece prin aceasta se armonizeaza deciziile si actiunile firmei si ale subsistemelor componente, referitoare la calitate, in scopul realizarii obiectivelor definite prin planificare in cadrul sistemului de management. 6. Care dintre afirmatiile urmatoare NU este adevrat cu privire la calitatea total: a) este un ansamblu de principii si metode reunite intr-o strategie globala b) promoveaza conceptul de supracalitate c) organizatiei d) urmareste imbunatatirea continua a produselor, serviciilor firmei 7. Implicarea personalului este mai mare: a) in cadrul sistemului de asigurare a calitatii b) in cadrul managementului calitatii totale c) in cadrul sistemului de management al calitatii d) in cadrul controlului calitatii Cartei

8. Care dintre afirmatiile urmatoare NU este adevarata referitoare la standardele internationale ISO 9000 a) asigurarea interna a calitatii este orientata spre TQM ( ISO 9004) b) asigurarea externa se face prin ISO 9001:2008 c) asigurarea unei compatibilitati reduse cu standardele referitoare la mediu ( ISO 14000) d) activitatile sunt structurate dupa ciclul lui Deming . Argumentati : Standardele internationale ISO 9000 asigura o compatibilitate sporita cu standardele referitoare la mediu (ISO 1400). 9. Care dintre afirmatiile urmatoare NU este adevarata referitoare la modalitatile de realizare a calitatii totale : a) educatie si pregatire de specialitate si in calitate b) concentrarea asupra clientului intern si extern c) angajament pe termen scurt d) lucru organizat in echipa Argumentati: Calitatea totala este privita ca un angajament pe termen lung, nefiind o metoda de reabilitare magica, rapida sau un truc pentru a castiga in lupta concurentiala, aceasta desfasurandu-se in mai multe etape si folosind tehnici de imbunatatire continua. 10. In cadrul implementarii TQM abordarea este: a) de sus in jos b) de jos in sus c) se formeaza echipele de imbunatatire si apoi consiliul calitatii d) se creeaza o noua structura organizatorica a calitatii 11. Care dintre urmatoarele variante NU reprezinta unul din cei trei piloni TQM: a) echipele de imbunatatire a calitatii b) planificarea calitatii

c) ciclul lui Deming d) conducerea calitatii la nivel compartimental


12. Premiile internationale ale calitatii a) nu pot fi aplicate in toate organizatiile datorita cerintelor lor

b) sunt oferite anual de presedintele fiecarui stat c) reprezinta o posibilitate de a cunoaste punctele forte ale activitatii companiilor d) sunt subordonate criteriilor premiului EFQM
13. Care dintre afirmatiile urmatoare NU se refera la manualul calitatii: a) este document de aplicare a sistemului calitatii b) descrie managementul calitatii fimei c) se supune regulilor de protectie a proprietatii d) se refera direct la calitatea produselor si serviciilor. 14. Care dintre afirmatiile urmatoare NU se refera la principiile managementului calitatii: a) implicarea personalului b) adordarea sistemica a managementului c) monitorizarea eficientei sistemului de management al calitatii d) abodarea procesuala 15. Care dintre afirmatiile urmatoare NU este adevarata referitoare la costurile calitatii: a) pierderea unui client intra in costurile direct cuantificabile b) costul studiului concurentei intra in costurile de evaluare

c) costul produselor rebutate intra in costurile cu neconformitatile interne d) costurile cu pregatirea personalului intra in costurile de prevenire 16. Care variant NU este adevrat referitoare la aplicarea creatoare a standardelor ISO 9000? a)sprijin" micarea TQM" pe plan mondial; b)excelena n afaceri este scopul final al managementului calitii; c)standardele IS0 9000 nu sunt utilizate ntotdeauna ca instrumente ale calitii d)sprijin "micarea TQM" pe plan naional; 17. Diagrama cauza-efect se utilizeaza pentru : a) identificarea si ierarhizarea cauzelor unei probleme b) prezentarea celor mai importante elemente din managementul organizatiei c) identificarea problemelor critice asupra carora trebuie actionat cu prioritate d) identificarea solutiilor pentru problema respectiva 18. Care dintre afirmatiile urmatoare NU este adevarata referitoare la structura organigramei calitatii intr-o organizatie: a) presupune crearea unui Consiliu al calitatii b) presupune crearea Departamentului calitatii c) presupune crearea echipelor de imbunatatire a calitatii d) presupune modificarea completa a structurii organizatorice a firmei Argumentati: Afirmatia este falsa, deoarece organigrama calitatii se integreaza in structura actuala a organizatiei. 19. Care din urmatoarele reprezinta etapele de maturizare a relatiei calitate sistem de management al calitatii in viziunea lui Philip Crosby: a) incertitudine, trezire, progres, intelepciune, certitudine b) incertitudine, organizare, imbunatatire, certitudine, intelepciune c) incertitudine, intelegere, organizare, progres, intelepciune d) intelegere, organizare, progres, intelepciune, certitudine 20. Diagrama Pareto este utilizata pentru: a) identificarea si ierarhizarea cauzelor unei probleme b) prezentarea celor mai importante elemente din managementul organizatiei c) identificarea problemelor critice asupra carora trebuie actionat cu prioritate d) identificarea solutiilor pentru problema respectiva

MANAGEMENTUL CALITATII SUBIECTUL 2


12. Premiile internationale ale calitatii a) nu pot fi aplicate in toate organizatiile datorita cerintelor lor

b) sunt oferite anual de presedintele fiecarui stat c) reprezinta o posibilitate de a cunoaste punctele forte ale activitatii companiilor d) sunt subordonate criteriilor premiului EFQM
13. Care dintre afirmatiile urmatoare NU este adevarata referitoare la documentatia sistemului: a) procedurile descriu politica in domeniul calitatii b) manualul calitatii este realizat in totalitate de executanti c) procedurile descriu cum si cine trebuie sa realizeze o activitate/proces d) cele mai importante documente sunt instructiunile calitatii 14. Care dintre afirmatiile urmatoare NU se refera la principiile managementului calitatii: a) imbunatatirea continua b) adordarea sistemica a managementului c) utilizarea tehnicilor si instrumentelor clasice d) abodarea procesuala 15. Care dintre afirmatiile urmatoare NU figureaza printre prevederile Cartei Europene a Calitatii: a) calitatea este cheia competitivitatii b) calitatea este o prioritate c) formarea consiliului calitatii in toate firmele d) calitatea implica motivarea si responsabilitatea personalului 16. Care dintre afirmatiile urmatoare NU este adevarata referitoare la testarea TQM pe un esantion de proba? a) evaluarea mai repede a rezultatelor b) corectarea rapida a rezultatelor c) stimularea mai dificila a entuziasmului angajatilor d) concentrarea numai pe o parte a organizatiei 17. Diagrama cauza-efect se utilizeaza pentru : a) identificarea si ierarhizarea cauzelor unei probleme b) prezentarea celor mai importante elemente din managementul organizatiei c) identificarea problemelor critice asupra carora trebuie actionat cu prioritate d) identificarea solutiilor pentru problema respectiva 18. Care dintre afirmatiile urmatoare NU este adevarata referitoare la planificarea calitatii: a) formarea echipelor de imbunatatire a calitatii b) previziunea si stabilirea obiectivelor c) analiza diagnostic a calitatii firmei d) strategia si tactica 19. Diagrama Pareto este utilizata pentru:

a) identificarea si ierarhizarea cauzelor unei probleme b) prezentarea celor mai importante elemente din managementul organizatiei c) identificarea problemelor critice asupra carora trebuie actionat cu prioritate d) identificarea solutiilor pentru problema respectiva 20. Care dintre afirmatiile urmatoare NU este adevarata referitoare la conditiile necesare implementarii calitatii totale? a) existenta unei decizii strategice din partea conducerii la varf b) investitii pe termen scurt si mediu c) existenta unei culturi a calitatii in organizatie d) implicarea totala a conducerii

MANAGEMENTUL CALITATII SUBIECTUL 3


1. a) b) c) d) 2. a) b) c) d) 3. a) b) c) d) Asigurarea calitatii are urmatoarele particularitati fata de controlul calitatii: controlul pe fluxul operatiilor de obtinere controlul produselor finite controlul calitatii proiectate controlul calitatii proiectate, pe flux si la utilizator Intre managementul calitatii totale si sistemul de management al calitatii exista o relatie de: de la parte la intreg de la intreg la parte nu exista nici o relatie sunt complementare In prezent, conceptul de calitate simbolizeaza: factor de reglare a pietei prin intermediul producatorului un element strategic al managementului global al organizatiei un instrument ce contribuie la cresterea implicarii organizatiei in problemele de responsabilitate sociala un element de promovare a reusitei organizatiei in mediul in care functioneaza

4. Tinerea sub control a organizatiei reprezinta: a) ansamblul activitatilor de control desfasurate in cadrul organizatiei b) ansamblul activitatilor preventive prin care se urmareste sa se asigure corectitudinea si eficacitatea celorlalte activitati desfasurate in firma c) ansamblul activitatilor de testare a produselor pe tot parcursul ciclului de fabricatie d) ansamblul activitatilor desfasurate de conducerea superioara a organizatiei pentru a verifica concordanta dintre cerintele standardului ISO 9001:2008 si sistemul de management al calitatii din organizatie 5. Care din urmatoarea NU reprezinta un beneficiu pentru organizatiile care adopta abordarea bazata pe sistemul de management al calitatii: a) creeaza incredere in capabilitatea proceselor si calitatea produselor si serviciilor sale b) creeaza o baza pentru imbunatatirea continua c) conduce la cresterea satisfactiei clientilor si la succesul organizatiei d) conduce la cresterea profitului intr-un termen scurt Argumentati: Sistemul de management al calitatii este un proces abordat pe termen lung, ce se desfasoara in mai multe etape si a carei implementare necesita timp, acesta neputand sa conduca la cresterea profitului intr-un termen scurt. 6. a) b) c) d) Implicarea este mai mare: in cadrul sistemul de asigurare a calitatii in cadrul inspectiei calitatii in cadrul sistemului de management al calitatii in cadrul managementului calitatii totale

7. Care dintre urmatoarele standarde NU se refera la sistemul de management al calitatii: a) ISO 9000:2006 b) ISO 9002:2009

c) ISO 9001:2008 d) ISO 9004:2010 8. a) b) c) d) 9. a) b) c) Care dintre urmatoarele variante NU reprezinta unul din cei trei piloni ai TQM: echipele de imbunatatire a calitatii planificarea calitatii ciclul lui Deming conducerea calitatii la nivel compartimental

Care din urmatoarele reprezinta un avantaj al organizatiilor ce adopta principiile TQM: conduce la organizarea unui sistem ce raporteaza nivelul calitatii la cerintele clientului extern conduce la realizarea de studii prin care se raporteaza nivelul calitatii la nivelul calitatii concurentilor conduce la recuperarea rapida a investitiilor organizatiei realizate pentru cresterea calitatii produselor si serviciilor oferite d) eficientizeaza structura organizationala a companiei prin modificarea ei totala 10. a) b) c) d) Care din urmatoarele NU reprezinta un premiu international al calitatii: Premiul Deming Premiul Crosby Premiul Malcolm Baldrige Premiul EFQM

11. Care dintre afirmatiile urmatoare NU se refera la manualul calitatii: a) este document de aplicare a sistemului de management al calitatii b) descrie managementul calitatii firmei c) se supune regulilor de protectie a proprietatii d) se refera direct la calitatea produselor si serviciilor 12. Care dintre afirmatiile urmatoare NU se refera la principiile managementului calitatii: a) relatii reciproc avantajoase cu furnizorii b) abordarea sistemica a managementului c) imbunatatire continua d) delegarea responsabilitatilor 13. Care dintre afirmatiile urmatoare NU este adevarata referitoare la costurile calitatii: a) pierderea unui client intra in costurile direct cuantificabile b) costul studiului concurentei intra in costurile de evaluare c) costul produselor rebutate intra in costurile cu neconformitatile interne d) costurile cu pregatirea personalului intra in costurile de prevenire 14. Care din urmatoarele NU este adevarata referitoare la avantajele testului pilot in cadrul implementarii TQM: a) corectarea rapida a eventualelor greseli in implementare b) evaluarea rapida a rezultatelor c) implementarea rapida in cadrul organizatiilor mici d) stimularea entuziasmului angajatilor se face mult mai usor Argumentati: Testul pilot se utilizeaza in cadrul organizatiilor mai mari de 600 de angajati. 15. Controlul statistic foloseste urmatoarele concepte cheie: a) nivel de calitate acceptabil (AQL) b) cresterea randamentului si diviziunea muncii

c) abordarea procesuala si prevenirea defectelor d) depasirea asteptarilor clientilor 16. Diagrama de proces este utilizata pentru: a) reprezentarea figurativa a succesiunii logice a etapelor unui proces b) reprezentarea figurativa a cauzelor unui proces c) reprezentarea figurativa a imbunatatirii activitatilor unui proces d) reprezentarea figurativa a proceselor ce se desfasoara intr-o organizatie 17. Care dintre afirmatiile urmatoare NU este adevarata referitoare la structura organigramei calitatii intr-o organizatie: a) presupune crearea unui Consiliu al calitatii b) presupune crearea Departamentului calitatii c) presupune crearea echipelor de imbunatatire a calitatii d) presupune modificarea completa a structurii organizatorice a firmei Argumentati: Afirmatia este falsa, deoarece organigrama calitatii se integreaza in structura actuala a organizatiei. 18. Motivarea pentru calitate a personalului se poate face prin : a) adoptarea unei conduceri participative in scopul valorificarii potentialului creativ al personalului b) adoptarea unor diverse forme de motivare astfel incat personalul sa fie satisfacut c) crearea unei stari de competitivitate pentru valorificarea potentialului creativ al personalului d) delegarea responsabilitatilor catre subordonati 19. Care dintre urmatoarele NU reprezinta un factor critic al succesului implementarii TQM: a) implicarea si angajarea conducerii superioare b) formarea unei culturi de sprijin in domeniul calitatii c) comunicarea cu clientii d) analiza eficientei si eficacitatii implementarii principiilor TQM Argumentati: Factorii critici ai succesului implementarii TQM reprezinta problemele vitale care trebuie rezolvate pentru ca noul proces TQM sa reuseasca si acestia sunt: implicarea si angajarea conducerii superioare, formarea unei culturi de sprijin in organizatie, pregatirea organizatiei si comunicarea cu clientul. Analiza eficientei si eficacitatii implementarii principiilor TQM nu se numara printre acesti factori. 20. Care dintre afirmatiile urmatoare NU este adevarata cu privire la echipele de imbunatatire a calitatii: a) reprezinta coloana vertebrala a TQM b) au rolul de a descoperi eventualele neconformitati si de a oferi solutii de imbunatatire c) activitatea lor este continua, fiecare membru avand functie executiva in organizatie d) urmaresc derularea procesului TQM structurat pe domenii Argumentati: Afirmatia este falsa deoarece echipele de imbunatatire a calitatii raman in functiune doar pana la terminarea proiectului, nu au o activitate continua.