Sunteți pe pagina 1din 37

PROCEDURA INSOLVENEI

I.Noiuni introductive.
In cadrul procedurii insolvenei, Legea nr. 85/2006, lege-cadru n acest domeniu, sta ile!te procedura colectiv" pentru acoperirea pasivului de itorului a#lat n insolven" sau n insolven" iminent", instituind c" $am%narea& n timp a pl"ii datoriei se re#er" la e'ecutarea o ligaiilor "ne!ti (pecuniare). *restaiile "ne!ti i+vor"sc, de regul", din contracte (cum ar #i, de e'emplu, contracte de mprumut, c%nd se pune pro lema restituirii sumei de ani mprumutate, v%n+are-cump"rare,e'ecutarea de lucr"ri, prestarea de servicii, c%nd se pune pro lema pl"ii preului sau a tari#ului etc). , ligaiile care au ca o iect sume de ani pot i+vor !i din #apte -uridice stricto senso, #ie licite (respectiv, gestiune de a#aceri !i plat" nedatorat", reunite pe principiul m og"irii #"r" -ust temei), #ie din delicte sau cvasidelicte. .eoretic, creanele care i+vor"sc din #apte -uridice stricto sensu (licite sau ilicite) nu intr" su incidena reglement"rilor Legii nr. 85/2006, ntruc%t procedura instituit" prin acest act normativ vi+ea+" numai $datoriile comerciale& (art. /). ,ri, gestiunea de a#aceri, plata nedatorat" etc. sunt socotite ,#apte civile&, c0iar dac" sunt #"cute de un comerciant, cu e'cepia situaiei n care ele sunt accesorii unui #apt de comer. 1e alt#el, un comerciant poate s" ai " datorii "ne!ti care s" i+vorasc" din contracte (de e'emplu, contract de cola orare) sau c0iar din lege (de e'emplu, pentru comerciantul persoan" #i+ic", o ligaia legal" de ntreinere, potrivit art. 86 !i art. 23 din 4odul #amiliei). 4u toate c" legiuitorul se re#er" n art. / din Legea nr. 85/2006, repu licat", doar la o ligaiile comerciale, consider"m c", av%nd n vedere n special dispo+iiile art. /25 din lege, creanele civile pot #i !i ele ndestulate n
/

cadrul procedurii insolvenei c0iar dac", declan!area procedurii este re+ervat" numai creditorilor ale c"ror creane i+vor"sc din #apte de comer. In ca+ul n care patrimoniul de itorului nu are lic0idit"i (sume de ani) su#iciente pentru acoperirea creanelor, acesta poate #i supus procedurii insolvenei. *otrivit preci+"rilor anterioare, procedura insolvenei este reglementat" prin Legea nr. 85/2006. In pre+ent, se poate o serva c" legiuitorul renun" la termenul $lic0idare -udiciar"& nlocuindu-l cu acela de ,#aliment6. Intenia actual" a legiuitorului este de reali+are a creanelor creditorilor, dac" este posi il, pe a+a a dou" proceduri alternative pr7 procedura simpli#icat" !i proedura general". 4on#orm te'tului art. 5 pct. 25 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenei, procedura simpli#icat" repre+int" procedura prin care un de itor care ndepline!te condiiile prev"+ute la art. / alin (2) intr" direct n procedura #alimentului, #ie o dat" cu desc0iderea procedurii insolvenei, #ie dup" o perioad" de o servaie de ma'imum 60 de +ile, perioad" n care vor #i anali+ate elementele ar"tate la art. / alin (2) lit. c) !i d). 8pre deose ire de procedura simpli#icat", procedura general" este procedura reglementat" de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenei asa cum a #ost pu licat" n 9. ,#., *.I, nr. 552/2/.03.2006. Legea nr. 85/2006 prevede n art./ alin (2) c" procedura simpli#icat" se aplic" de itorilor care se ncadrea+" n una din urm"toarelor categorii7 : comerciani, persoane #i+ice, acion%nd individual; : asociaii #amiliale; : comercianii care #ac parte din categoriile prev"+ute la alin. (/) !i ndeplinesc una din urm"toarele condiii7 : nu dein nici un un n patrimoniul lor; : actele constitutive sau documentele conta ile nu pot #i g"site; : administratorul nu poate #i g"sit; : sediul nu mai e'ist" sau nu corespunde adresei din registrul comerului. : de itori care #ac parte din categoriile prev"+ute la alin.(l), care nu au pre+entat documentele prev"+ute la art.28 alin.(l) lit. ), c), e) !i 0), n termenul prev"+ut de lege; : societ"i comerciale di+olvate anterior #ormul"rii cererii introductive;

: de itori care !i-au declarat prin cererea introductiv" intenia de intrare n #aliment sau care nu sunt ndrept"ii s" ene#icie+e de procedura de reorgani+are -udiciar" prev"+ut" de pre+enta lege. In am ele variante ale procedurii se reglementea+" !i o perioad" iniial" de o servaie,necesar" pentru clari#icarea destinului de itorului. In procedura simpli#icat" este posi il" suprimarea acestei perioade de o servaie, trec%ndu-se direct la procedura #alimentului. <tunci c%nd este aplicat" perioada de o servaie, ea nu va dura mai mult de 60 de +ile, necesare pentru a #i veri#icate elementele menionate la art. / alin. (2) lit. c) !i d). In procedura general" perioada de o servaie este cuprins" ntre data desc0iderii procedurii !i data con#irm"rii planului sau, dup" ca+, a intr"rii n #aliment. 4on#orm art./ alin.(l) din lege, procedura general" !e aplic" urm"toarelor categorii de de itori a#lai n stare de insolven" sau de insolven" iminent", cu e'cepia celor prev"+ui la art./ alin.(2) lit.c) !i d); /. societ"ile comerciale; 2. societ"ile cooperative; 5. organi+aiile cooperatiste; 3. societ"ile agricole; 5. grupurile de interes economic; 6. orice alt" persoan" -uridic" de drept privat care des#"!oar" !i activit"i economice. In privina su iectelor mpotriva c"rora se desc0ide procedura insolvenei se impun urm"toarele preci+"ri7 1ispo+iiile Legii nr. 85/2006, nu se aplic" necomercianilor, persoane -uridice sau persoane #i+ice, cu e'cepia grupurilor de interes economic care au calitatea de necomerciant, potrivit dispo+iiilor Legii nr. /6//2005. .otodat", procedura insolvenei nu se aplic" regiilor autonome, a!a cum legiuitorul prevede n mod e'pres, n art. /5/7 $*rocedura aplica il" regiilor autonome a#late n stare de insolven" se va sta ili prin lege special"&. .Definiia procedurii insolvenei *rocedura insolvenei este o procedur" colectiv" (concursual"), general", ndreptat" mpotriva comerciantului care se a#l" n insolven", av%nd ca scop acoperirea pasivului de itorului #ie prin reorgani+area -udiciar" a comerciantului !i a activit"ii acestuia, sau prin lic0idarea unor unuri din

averea lui p%n" la stingerea pasivului, #ie prin #alimentul comerciantului respectiv, #ie succesiv n reorgani+area -udiciar" !i n #alimentul comerciantului. Scopul legii - prev"+ut n art.2 din Legea nr. 85/2006, const" n instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului de itorului a#lat n insolven" prin una din urm"toarele posi ilit"i7 - reorgani+area -udiciar" a de itorului, n vederea ac0it"rii datoriilor acestuia con#orm programului de plat" a creanelor, inclusiv restructurarea activit"ii prin lic0idarea unor unuri din averea lui p%n" la stingerea pasivului; . - #alimentul. *rin #inalitatea sa, procedura insolvenei este o procedur" colectiv". 1e aceea, legea prevede unele reguli comune care se aplic" at%t n ca+ul reorgani+"rii -udiciare, c%t !i n ca+ul #alimentului (condiiile aplic"rii procedurii, organele competente s" aplice procedura etc). Caracterele procedurii insolvenei *rocedura insolvenei este reglementat" su #orma unei proceduri colective&, c0iar dac", n #apt, pot e'ista dou" proceduri distincte7 - reorgani+area activit"ii de itorului sau lic0idarea unor unuri din averea lui p%n" la stingerea pasivului; - lic0idarea patrimoniului, n ca+ de #aliment. Lic0idarea n ca+ de #aliment nu tre uie s" #ie precedat" n mod o ligatoriu de reorgani+are -udiciar", deci nu are caracter su sidiar (ca n dreptul #rance+). *rocedura insolvenei pre+int" urm"toarele caractere7 caracterul colectiv (concursual), caracterul general, caracterul -udiciar, caracterul de remediu sau, dup" ca+, de e'ecutare silit" !i caracterul operativ. a) 4aracterul colectiv *rocedura insolvenei este o procedur" colectiv" (concursual"), n sensul c" toi creditorii de itorului (care vin n concurs n condiiile sta ilite de lege) vor ene#icia de aceasta, c0iar dac" procedura a #ost pornit" (desc0is") de #iecare dintre ei. 4aracterul colectiv al procedurii insolvenei este de esena acestei proceduri. In practic", aceast" caracteristic" esenial" a procedurii insolvenei nu ar tre ui s" permit" des#"!urarea ei cu un singur creditor, dup" ce a permis, n mod #iresc, s" #ie desc0is" unui singur creditor. .4u toate acestea art. /53 din Legea nr, 85/2006 prevede nc0iderea procedurii numai dac" niciun creditor nu !i-a depus cererea de participare, dup" ce procedura s-a desc0is la cererea de itorului.
3

<v%nd caracter colectiv, procedura reorgani+"rii, dar, mai cu seam", a lic0id"rii n ca+ de #aliment se deose e!te de procedura e'ecut"rii silite din dreptul comun, care este o e'ecutare silit" cu caracter individual. )4aracterul general *rocedura insolvenei are caracter general deoarece vi+ea+" ntregul patrimoniu (ntreaga avere&) a de itorului. <cest caracter este mai evident n ca+ul #alimentului, c%nd, n principiu, toate unurile de itorului pot #i e'ecutate silit, cu e'cepia acelora care, potrivit legii, nu pot #ace o iectul e'ecut"rii silite. c)4aracterul -udiciar *rocedura insolvenei are caracter -udiciar, deci se de+ ate n #aa instanei de -udecat" su autoritatea !i prin intermediul acesteia. <dministrarea e#ectiv" a procedurii se reali+ea+" cu a-utorul mai multor organe, respectiv, instana de -udecat", -udec"torul-sindic, administratorul -udiciar, lic0idatorul, adunarea creditorilor !i comitetul creditorilor =art. 5 alin. (/), coro orat art. /5 !i art. /6, din Legea nr. 85/2006>. *rin caracterul s"u -udiciar, procedura insolvenei asigur" satis#acerea intereselor creditorilor, dar !i protecia de itorului. d)4aracterul de remediu sau, dup" ca+, de e'ecutare silit" *otrivit art. 2 din Legea nr. 85/2006, procedura insolvenei are ca scop instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului de itorului a#lat n insolven". <ceasta nseamn" c" procedura insolvenei este un remediu !i, dup" ca+, un instrument al e'ecut"rii silite asupra patrimoniului. e) 4aracterul operativ *otrivit art.5 alin.(2) din Legea nr. 85/2006, organele care aplic" procedura tre uie s" asigure e#ectuarea cu celeritate a actelor !i operaiunilor prev"+ute de pre+enta lege, precum !i reali+area n condiiile legii a drepturilor !i o ligaiilor celorlali participani la aceste acte !i operaiuni. ,perativitatea sau celeritatea re+olv"rii operaiilor n cadrul unui proces este un principiu #undamental al des#"!ur"rii proceselor, n general, !i a celor comerciale, n special. In literatura de specialitate !i n practica -udiciar" (mai cu seam" n dreptul #rance+) n ma-oritatea ca+urilor s-a e'primat opinia c", procedura reorgani+"rii (redres"rii) !i lic0id"rii -udiciare are caracter colectiv, c0iar dac" legiuitorul nu prevede n mod e'pres acest lucru. <!adar, n principiu, un singur creditor nu poate ene#icia de aceste proceduri.
5

Condiiile necesare pentru aplicarea procedurii insolvenei 4ondiii de #ond !i de #orm" 1ispo+iiile legale privind procedura insolvenei se aplic" dac" sunt ndeplinite urm"toarelecondiii7 -de itorul se ncadrea+" n una din categoriile prev"+ute n te'tul art. / alin (/) !i (2) din Legea nr.85/2006; -de itorul se a#l" n insolven" (insu#iciena #ondurilor "ne!ti pentru plata datoriilor e'igi ile). , <ceste dou" condiii pot #i cali#icate condiii de #ond, la #el cum, de alt#el, erau cali#icate !i n ca+ul reglement"rilor anterioare privind procedura #alimentului. 1in punct de vedere #ormal, tre uie s" e'iste o 0ot"r%re -udec"toreasc" prin care s" se constate ndeplinirea condiiilor de #ond, aceasta #iind nc0eierea -udec"torului-sindic de declarare a desc0iderii procedurii.

II.Insolvena de itorului
4odul comercial nu a de#init insolvena de itorului, n sc0im , doctrina !i -urisprudena au considerat c" insolvena de itorului const" n lipsa de lic0idit"i (sume de ani) necesare ac0it"rii datoriilor. 4onceptual, insolvena (incapacitatea de plat") nu se con#und" cu insolva ilitatea de itorului sau cu re#u+ul de plat". *otrivit art. 5 pct. / din Legea nr. 85/2006 insolven" este acea stare a patrimoniului de itorului care se caracteri+ea+" prin insu#iciena #ondurilor "ne!ti disponi ile pentru platadatoriilor e'igi ile. .otodat", n te'tul art. 5, legea #ace distincie ntre insolvena v"dit" (pct. / lit. a) !i insolvena iminent" (pct. / lit. ). 4ele dou" concepte e'prim" at%t stadiul n care se a#l" insolven", c%t !i percepia acestei st"ri de c"tre su iecte de drept di#erite. <st#el, pentru creditor, insolvena este pre+umat" ca #iind v"dit", atunci c%nd de itorul, dup" 50 de +ile de la scaden", nu a pl"tit datoria #a" de el. *re+umia este generat" legal pentru a servi creditorului care nu poate cunoa!te realitatea situaiei patrimoniului de itorului n ansam lul acesteia su aspectul datoriilor !i a #ondurilor "ne!ti. *entru de itor insolvena este cert" !i e#ectiv" atunci c%nd #ondurile "ne!ti de care dispune sunt insu#iciente pentru plata datoriilor e'igi ile. *entru acela!i de itor insolvena este iminent" atunci c%nd are certitudinea c" la scaden" nu va putea pl"ti datoriile e'igi ile anga-ate cu #ondurile "ne!ti disponi ile la aceea!i dat".
6

Insolven" (incapacitatea de plat") sau insu#iciena #ondurilor "ne!ti disponi ile pentru plata datoriilor e'igi ile (a de itorului) tre uie delimitat" de a!a-numita -en" #inanciar", care const" n lipsa momentan" a lic0idit"ilor necesare ac0it"rii datoriilor. ?ste posi il ca, n scurt timp, de itorul s" ncase+e creanele de la proprii s"i de itori, dovedind ast#el c" nu se a#l" n stare de insolven". Insolvena (incapacitatea de plat) i insolvabilitatea Insolven" (incapacitatea de plat") nu nseamn" insolva ilitate. 1e!i se a#l" in ncetare de pl"i deoarece nu are lic0idit"i, totu!i, de itorul nu este insolva il at%t timp c%t deine n patrimoniu unuri care pot #i e'ecutate silit pentru a #i ndestulai creditorii sau pentru a se continua activitatea, n condiiile n care o ine ,am%n"ri de plat"& din partea creditorilor. ?ste posi il ca de itorul nsu!i s" #ie creditor #a" de un alt de itor !i, ca atare, s" ai " creane de ncasat. Insolva ilitatea const" n imposi ilitatea de itorului de a-!i ndeplini o ligaiile #a" de creditori, at%t din lipsa lic0idit"ilor, c%t !i a altor unuri din care s" #ie satis#"cute creanele creditorilor. *ractic, pasivul (datoriile) este mai mare dec%t activul (drepturile) patrimoniului. Insolven (incapacitatea de plat) i refuzul de plat Insolven" nu se con#und" cu simpla neplat" a datoriilor la scaden". 4el mai adesea, insolven" se mani#est" prin neplata de c"tre de itor a datoriilor sale a-unse la scaden". Impre-urarea c" de itorul re#u+" e'ecutarea de un" voie a o ligaiei de plat" a datoriei nu nseamn" c" acesta, automat, !-ar a#la n insolven" !i, n consecin", creditorul s-ar putea ndestula prin e'ecutarea silit" a o ligaiei. @e#u+ul de plat" nu se con#und" nici cu insolven" (insu#iciena #ondurilor "ne!ti pentru plata datoriilor e'igi ile) !i nici cu insolva ilitatea. @e#u+ul de plat" al de itorului poate s" #ie ntemeiat sau nentemeiat. ?ste ntemeiat re#u+ul de plat" n ca+ul n care o ligaiile au #ost e'ecutate de c"tre de itor !i se pretinde o nou" plat" care, #iresc, este nedatorat". 1e asemenea, este ntemeiat re#u+ul de plat" n ca+ul n care creanele sau prescris prin trecerea termenului sau a intervenit compensaia, ca mod de stingere a o ligaiilor reciproce. ?ste nentemeiat re#u+ul de plat" n ca+ul n care de itorul, de!i dispune de lic0idit"ti, cu reacredin" nu-!i ac0it" datoriile.

.emeinicia motivelor de neplat" a datoriilor va #i apreciat" de -udec"torul-sindic, care va decide n consecin", declar%nd sau nu desc0is" procedura insolvenei. In leg"tur" cu comercialitatea #aptelor din care i+vor"sc o ligaiile neac0itate ale de itorului, consider"m c" aceasta nu este o condiie a solut necesar" pentru desc0iderea procedurii reglementate de Legea nr. 85/2006. *rocedura insolvenei, dar mai cu seam" #alimentul, vi+ea+" nu numai creanele care i+vor"sc din #apte de comer, ci !i din #apte civile !i c0iar din lege (de e'emplu, o ligaia legal" de ntreinere ce aparine de itorului). .

III.*articipanii la procedura insolvenei

4apitolul al II-lea din Legea nr. 85/2006 este intitulat $*articipanii la procedura insolvenei&intruc%t n cadrul procedurii particip" persoane care nu pot #i incluse n categoria de $organe&, cum ar #i, adunarea creditorilor, comitetul creditorilor etc. *otrivit art.5 din Legea nr. 85/2006, organele care aplic" procedura insolvenei7 : instanele -udec"tore!ti; : -udec"torul-sindic; : administratorul -udiciar !i : lic0idatorul. <li participani la procedur" sunt7 : adunarea creditorilor; : comitetul creditorilor; : administratorul special. Instanele -udec"tore!ti *otrivit art. 6 din Legea nr. 85/2006, toate procedurile prev"+ute de pre+enta lege sunt de competena e'clusiv" a tri unalului n -urisdicia c"ruia se a#l" sediul de itorului, ast#el cum #igurea+" acesta n registrul comerului, respectiv n registrul societ"ilor agricole sau n registrul asociaiilor !i #undaiilor, !i sunt e'ercitate de c"tre -udec"torul-sindic, desemnat de c"tre pre!edintele tri unalului n condiiile art. 2. Bace e'cepie recursul mpotriva 0ot"r%rilor date de -udec"torul-sindic, n a+a art. 8 din Legea nr. 85/2006, n acest ca+ #iind competent" curtea de apel.

<cest te't legal sta ile!te, pe de o parte, competena material" (ratione materiae) !i, pe de alt" parte, competena teritorial" (ratione. teritori) a instanei -udec"tore!ti a ilitat" s" aplice procedura insolvenei.

4ompetena material"
4ompetena material" revine, potrivit legii, tri unalului (ratione materiae) care are plenitudine de competen" n materie comercial", cu e'cepiile prev"+ute de lege. *rin lege se sta ilesc atri uiile tri unalului, precum !i anumite reguli procedurale.

4ompetena teritorial"
n con#ormitate cu art. 6 din Legea nr. 85/2006, competent s" aplice procedura insolvenei este tri unalul n a c"rui ra+" teritorial" se a#l" sediul de itorului, care #igurea+" n registrul comerului (ratione personae vel loci). *otrivit legii, instana de recurs, pentru 0ot"r%rile pronunate de -udec"torul sindic, va #i curtea de apel (art. 8 din Legea nr. 85/2006). Judectorul-sindic *otrivit dispo+iiilor din Legea nr. 85/2006, atri uiile care reveneau tri unalului sunt n pre+ent n sarcina -udec"torului-sindic. Cudec"torul-sindic este autoritatea pu lic" su supraveg0erea c"ruia se e#ectuea+" procedura instituit" de legiuitor, put%nd s" desemne+e, la nevoie, prin nc0eiere persoane speciali+ate pentru inventarierea, evaluarea, e'perti+area unurilor din patrimoniul de itorului, sta ilindu-le !i remuneraia (art. /0 din Legea nr. 85/2006). Cudec"torul-sindic este desemnat pentru #iecare dosar de c"tre pre!edintele tri unalului, dintre -udec"torii desemnai ca -udec"tori-sindici, n a+a art. 55 din Legea nr. 503/2003 privind organi+area -udiciar", repu licat", n mod aleatoriu, n sistem in#ormati+at. Cudec"torul-sindic are urm"toarele atri uii7 - pronunarea motivat" a 0ot"r%rilor cu privire la desc0iderea procedurii !i, dup" ca+ de intrare n #aliment, at%t prin procedura general", c%t !i prin procedura simpli#icat";

- -udecarea contestaiei de itorului mpotriva cererii introductive a creditorilor pentru nceperea procedurii; -udecarea opo+iiei creditorilor la desc0iderea procedurii; - desemnarea motivat", prin sentina de desc0idere a procedurii, dintre practicienii n insolven" a administratorului -udiciar provi+oriu sau a lic0idatorului, sta ilirea atri uiilor acestora,controlul asupra activit"ii lor !i, dac" este ca+ul, nlocuirea lor; - con#irmarea, prin nc0eiere, a administratorului -udiciar sau a lic0idatorului desemnat de adunarea creditorilor, con#irmarea onorariului negociat cu adunarea creditorilor;- nlocuirea prin nc0eiere, pentru motive temeinice a administratorului -udiciar sau a lic0idatorului; - -udecarea cererilor cu privire la ridicarea dreptului de itorului de a-!i mai conduce activitatea; - -udecarea cererilor de atragere a r"spunderii mem rilor organelor de conduce care au contri uit la a-ungerea de itorului n insolven", potrivit art. /58, sesi+area organelor de cercetare penal" n leg"tur" cu s"v%r!irea in#raciunilor prev"+ute de, art. /35-/3A; - -udecarea aciunilor introduse de administratorul -udiciar sau de lic0idator pentru anularea unor acte #rauduloase !i a unor constituiri ori trans#eruri cu caracter patrimonial, anterioare desc0iderii procedurii; - -udecarea contestaiilor de itorului, ale comitetului creditorilor ori ale oric"rei persoane interesate,. mpotriva m"surilor luate de administratorul -udiciar sau de lic0idator; - admiterea !i con#irmarea planului de reorgani+are sau, dup" ca+, de lic0idare, dup" votarea lui de c"tre creditori; - soluionarea cererii administratorului -udiciar sau a comitetului creditorilor de ntrerupere a procedurii de reorgani+are -udiciar" !i de intrare n #aliment; - soluionarea contestaiilor #ormulate la rapoartele administratorului sau ale lic0idatorului; - -udecarea aciunii n anularea 0ot"r%rii adun"rii creditorilor; - pronunarea 0ot"r%rii de nc0idere a procedurii. In ndeplinirea atri uiilor sale -udec"torul-sindic pronun" 0ot"r%ri (nc0eieri). *otrivit art. /2 din Legea nr. 85/2006, 0ot"r%rile -udec"torului-sindic sunt de#initive !i e'ecutorii mpotriva 0ot"r%rilor date de c"tre -udec"torul-sindic se

/0

poate #ace recurs la curtea de apel, recurs care va #i -udecat de completuri speciali+ate n termen de 50 de +ile de la nregistrarea dosarului. .ermenul de recurs este de /0 +ile de la comunicarea 0ot"r%rii, dac" legea nu prevede alt#el =art. 8 alin. (2) din Legea nr. 85/2006>. .Adunarea creditorilor <dunarea creditorilor va #i convocat" !i pre+idat" de c"tre administratorul -udiciar sau, dup" ca+, de c"tre lic0idator, dac" legea sau -udec"torul-sindic nu dispune alt#el; secretariatul !edinelor adun"rilor creditorilor este n sarcina administratorului -udiciar sau, dup" ca+, a lic0idatorului =art. /5 alin. (/) din Legea nr. 85/2006>. 4reditorii cunoscui vor #i convocai de c"tre administratorul -udiciar sau de lic0idator, n ca+urile prev"+ute e'pres de lege !i ori de c%te ori va #i necesar. Co itetul creditorilor *otrivit art. /6 alin.(l) din Legea nr. 85/2006, -udec"torul-sindic va desemna, dac" este necesar, n raport cu proporiile ca+ului, un comitet #ormat din 5-A mem ri dintre creditorii cu creanele garantate, ugetare !i c0irogra#are cele mai mari prin valoare, nscri!i n lista de creditori. 1esemnarea comitetului creditorilor se #ace prin nc0eiere, dup" ntocmirea ta elului preliminar de creane. 4reditorii cu creane garantate sunt acei creditori care au asupra unurilor de itorului un drept de ipotec", ga-, privilegii ori alte garanii, iar creditorii c0irogra#ari sunt aceia care nu au o garanie special" asupra unui un din patrimoniul de itorului. 4reanele acestora vor #i ac0itate numai dup" acoperirea creanelor acelor creditori al c"ror drept este garantat cu unuri determinate din patrimoniul de itorului. 4omitetul creditorilor poate s" cear" -udec"torului-sindic n temeiul art. 3A alin. (5) din lege,s" ridice de itorului dreptul de administrare const%nd n dreptul de a-!i conduce activitatea, de a-!i administra unurile din avere !i a dispune de acestea. <cest lucru este posi il atunci c%nd sunt pierderi continue din averea de itorului sau lipse!te pro a ilitatea de reali+are a unui plan raional de activitate. 1e asemenea, -udec"torul-sindic poate autori+a comitetul creditorilor s" introduc" aciuni pentru anularea unor trans#eruri cu caracter patrimonial #"cute de de itor n #rauda creditorilor. <ciunile pot #i introduse n situaia n care anterior acest lucru nu a #ost #"cut de c"tre administratorul -udiciar sau,de lic0idator.
//

.ot n cadrul primei !edine a adun"rii creditorilor, creditorii care dein cel puin 50D din valoarea total" a creanelor pot decide desemnarea unui administrator -udiciar/lic0idator persoan" #i+ic" sau persoan" -uridic", indi#erent dac" prin 0ot"r%rea de desc0idere a procedurii -udec"torul sindic a desemnat un administrator -udiciar provi+oriu. <dministratorul -udiciar inclusiv repre+entantul acestuia tre uie s" ai " calitatea de practician n insolven" potrivit legii. Ad inistratorul special <dministratorul special, persoan" #i+ic" sau persoan" -uridic" repre+int" un nou mod de repre+entare, n procedura insolvenei, a asociailor/acionarilor de itorului persoan" -uridic". ?l este de#init de pct. 26 al art. 5 ca #iind repre+entantul desemnat de adunarea general" a asociailor/acionarilor de itorului. *uterile acestui repre+entant varia+" n raport cu stadiul procedurii. *%n" n momentul intr"rii n procedura simpli#icat", el repre+int" de itorul precum !i interesele asociailor/acionarilor n procedur" !i concomitent e'ercit" prerogativele administr"rii de itorului. 1up" intrarea n procedura simpli#icat", mandatul s"u se restr%nge la repre+entarea intereselor asociailor/ acionarilor, iar prerogativele repre+ent"rii !i administr"rii de itorului sunt preluate de lic0idator. 1up" intrarea n #aliment, con#orm prevederilor art. /8 alin. (2) lit. #), administratorul special particip" la inventar, semn%nd actul, prime!te raportul #inal !i ilanul de nc0idere, particip" la !edina convocat" pentru soluionarea o ieciunilor !i apro area raportului !i prime!te noti#icarea nc0iderii procedurii. 4on#orm art. A8, tot n ca+ul procedurii simpli#icate, administratorul special particip", n calitate de repre+entant al de itorului, la -udecarea aciunilor prev"+ute la art. A2 !i 80, !i #ormulea+" contestaii n cadrul procedurii. Ad inistratorul !udiciar 1esemnarea administratorului -udiciar (provi+oriu) se poate #ace de c"tre -udec"torul-sindic prin sentina de desc0idere a procedurii dintre practicienii n insolven" care au depus o#ert" de servicii n acest sens la dosarul cau+ei, o#ert" la care vor ane'a dovada calit"ii de practician n insolven" !i o copie de pe polita de asigurare pro#esional". 1e asemenea, n prima !edin" a adun"rii creditorilor sau, ulterior, creditorii care dein cel puin 50D din valoarea total" a creanelor pot decide
/2

desemnarea unui administrator -udiciar, c0iar dac" acesta #usese desemnat de -udec"torul sindic prin 0ot"r%rea de desc0idere a procedurii. Cudec"torul-sindic va desemna, prin nc0eiere, administratorul -udiciar, propus de c"tre creditori, n ca+ul c%nd nu e'ist" contestaii. 1ac" unii dintre creditori nu sunt de acord, -udec"torul sindic va soluiona mai nt%i contestaiile acestora, dup" care va desemna pe administratorul -udiciar propus de creditori sau l va menine pe cel nominali+at prin 0ot"r%rea de desc0idere a procedurii. ?ste important de reinut c" -udec"torul-sindic va desemna un administrator -udiciar n ipote+a n care acest lucru nu s-a #"cut prin 0ot"r%rea de desc0idere a procedurii !i nici creditorii nu au decis desemnarea unui administrator. 1ac" n reglement"rile anterioare persoana desemnat" ca administrator -udiciar tre uia s" ndeplineasc" unele condiii privind preg"tirea pro#esional" !i vec0ime n activitatea practic", n pre+ent =art. /2 alin. (5) din Legea nr. 85/2006> legiuitorul sta ile!te o singur" condiie !i anume, c" administratorul persoan" #i+ic" sau persoana -uridic", inclusiv repre+entantul acesteia, tre uie s" ai " calitatea de practician n insolven", n condiiile legii. *otrivit art. 20 din Legea nr. 85/2006, administratorul -udiciar, pe parcursul des#"!ur"rii procedurii reglementate n lege, ndepline!te urm"toarele atri uii principale7 - e'aminea+" situaia economic" a de itorului !i a documentelor depuse con#orm prevederilor art. 28 !i 55 !i ntocme!te un raport prin care propune #ie intrarea n procedura simpli#icat", #ie continuarea perioadei de o servaie n cadrul procedurii generale. @aportul va #i supus -udec"torului sindic, ntr-un termen sta ilit de acesta, dar care nu va putea dep"!i 50 de +ile de la desemnarea administratorului -udiciar. - e'aminea+" activitatea de itorului !i ntocme!te un raport am"nunit asupra cau+elor !i mpre-ur"rilor care au dus la apariia st"rii de insolven" (ncetarea de pl"i), cu menionarea persoanelor c"rora situaia le-ar #i imputa il" !i asupra e'istenei premiselor anga-"rii r"spunderii acestora n condiiile art. /58, precum !i asupra posi ilit"ii reale de reorgani+are e#ectiv" a activit"ii de itorului ori a motivelor care nu permit reorgani+area. @aportul ast#el ntocmit va #i supus -udec"torului-sindic, ntr-un termen sta ilit de acesta, care nu va dep"!i 60 de +ile de la desemnarea administratorului -udiciar;

/5

- ntocme!te actele prev"+ute la art. 28 alin (/), n ca+ul n care de itorul nu !i-a ndeplinit o ligaia respectiv" nl"untrul termenelor legale. .otodat", veri#ic", corectea+" !i completea+" in#ormaiile cuprinse n actele respective, c%nd acestea au #ost pre+entate de de itor. - ela orea+" planul de reorgani+are a activit"ii de itorului n #uncie de raportul prev"+ut la lit. a) !i n condiiile !i termenele prev"+ute la art. 23.; - supraveg0ea+" operaiunile de gestionare a patrimoniului de itorului; - conduce n tot sau n parte activitatea de itorului, cu respectarea preci+"rilor e'prese ale -udec"torului-sindic; g) convoac", pre+idea+" !i asigur" secretariatul !edinelor adun"rii creditorilor sau ale acionarilor, asociailor ori mem rilor de itorului persoan" -uridic"; 0) introduce aciuni pentru anularea actelor #rauduloase nc0eiate de de itor n dauna drepturilor creditorilor, a trans#erurilor cu caracter patrimonial sau a operaiunilor comerciale nc0eiate de de itor, precum !i a constituirii unor garanii acordate de de itor, care sunt suscepti ile a pre-udicia drepturile creditorilor; i) sesi+ea+" de urgen" -udec"torul-sindic n ca+ul n care constat" c" nu e'ist" unuri n averea de itorului ori c" acestea sunt insu#iciente pentru a acoperi c0eltuielile administrative; -) menine sau denun" unele contracte nc0eiate de de itor; E) e'aminea+" creanele !i, atunci c%nd este ca+ul, #ormulea+" o iecii la acestea; l) urm"re!te ncasarea creanelor re#eritoare la unurile din averea de itorului sau la sumele de ani trans#erate de cape de itor nainte de desc0iderea procedurii;, m) cu condiia con#irm"rii de c"tre -udec"torul-sindic, nc0eie tran+acii, descarc" de datorii, descarc" #ide-usorii, renun" la garaniile reale; n) sesi+ea+" -udec"torul-sindic n leg"tur" cu orice pro lem" care ar cere o soluionare de c"tre acesta; o) orice alte atri uii sta ilite prin nc0eiere de c"tre -udec"torul-sindic, cu e'cepia celorprev"+ute de lege n competena e'clusiv" a acestuia. 9"surile luate de administratorul -udiciar pot #i contestate de c"tre de itorul persoan" #i+ic",administratorul special al de itorului persoan" -uridic", de oricare dintre creditori !i de orice persoan" interesat". *entru

/3

ndeplinirea atri uiilor sale administratorul -udiciar va putea desemna persoane de specialitate care vor #i supuse apro "rii comitetului creditorilor. "#ic$idatorul *otrivit art. 23 alin(l) din Legea 85/2006 n ca+ul n care dispune trecerea la procedura #alimentului, -udec"torul-sindic va desemna un lic0idator. <tri uiile administratorului -udiciar ncetea+" o dat" cu numirea lic0idatorului. *oate #i desemnat lic0idator c0iar !i administratorul -udiciar desemnat anterior =art. 23 alin (5) din lege>. Lic0idatorul poate #i, la #el ca !i administratorul -udiciar, o persoan" #i+ic" sau o persoan" -uridic" care tre uie s" ndeplineasc" aceea!i condiie ca !i administratorul -udiciar (s" ai " calitatea de practician n insolven"), av%nd urm"toarele atri uii n cadrul procedurii #alimentului at%t nprocedura general" c%t !i n cea simpli#icat"7 - e'aminea+" activitatea de itorului asupra c"ruia se iniia+" procedura simpli#icat" n raport cu situaia de #apt !i ntocme!te un raport am"nunit asupra cau+elor !i mpre-ur"rilor care au dus la insolven", cu menionarea persoanelor c"rora le-ar #i imputa il" aceast" situaie. 1up" ntocmirea raportului, ntr-un termen ce nu va putea dep"!i 60 de +ile de la desemnarea sa, lic0idatorul l supune spre apro are -udec"torului-sindic; - conduce activitatea de itorului; - introduce aciuni pentru anularea actelor #rauduloase nc0eiate de de itor n dauna drepturilor creditorilor, % trans#erurilor cu caracter patrimonial sau a operaiunilor comerciale nc0eiate de de itor, precum !i a constituirii unor garanii acordate de de itor, care sunt suscepti ile a pre-udicia drepturile creditorilor; - aplic" sigilii, inventaria+" unurile !i ia m"suri corespun+"toare pentru conservarea lor; - e'aminea+" creanele !i, atunci c%nd este ca+ul, #ormulea+" o ieciuni la acestea, precum !i ntocme!te ta elele creanelor; - urm"re!te ncasarea din averea de itorului a creanelor re+ultate din trans#erul de unuri sau de sume de ani e#ectuate de acesta naintea desc0iderii procedurii, ncasarea creanelor; #ormulea+" !i susine aciunile n pretenii pentru ncasarea creanelor de itorului; - menine sau denun" unele contracte nc0eiate de de itor; - prime!te pl"i pe seama de itorului !i le consemnea+" n contul averii de itorului; - vinde unuri din averea de itorului, n con#ormitate cu dispo+iiile legii;
/5

- cu condiia con#irm"rii de c"tre -udec"torul-sindic, nc0eie tran+acii, descarc" de datorii, descarc" #ide-usorii, renun" la garaniile reale; - sesi+ea+" -udec"torul-sindic n leg"tur" cu orice pro lem" care ar cere o soluionare de c"tre acesta; - orice alte atri uii sta ilite prin nc0eiere de c"tre -udec"torul-sindic.

.IF. 1es#"!urarea procedurii insolvenei


Cererile introductive *rocedura insolvenei ncepe pe a+a unei cereri introduse la tri unal de una dintre urm"toarele categorii de persoane7 - de itorul nsu!i; - creditorii de itorului. 1in coninutul art.26 din Legea nr. 85/2006, re+ult" c" declan!area procedurii nu se poate #ace din o#iciu de c"tre tri unal, #iind necesar" o cerere introductiv" #ormulat" at%t de persoanele ar"tate mai sus, c%t !i de 4omisia Naional" a Falorilor 9o iliare mpotriva persoanelor -uridice (entit"ilor) a#late su supraveg0erea !i controlul acesteia. Cererea debitorului 1e itorul a#lat n stare de insolven" este o ligat s" adrese+e tri unalului o cerere nsoit" de nscrisurile enumerate la art. 28 pentru desc0iderea procedurii insolvenei con#orm prevederilor art.2A din lege, n termen de ma'imum 50 de +ile de la apariia st"rii de insolven". 4ererea adresat" tri unalului poate #i #ormulat" !i de de itorul n ca+ul c"ruia apariia st"rii de insolven" este iminent". *rin apariia st"rii de insolven" se nelege, n concordan" cu art. 5 pct. /, constatarea de c"tre de itor, pe a+a datelor propriei conta ilit"i, c" #ondurile sale "ne!ti disponi ile sunt insu#iciente pentru a pl"ti datoriile sale "ne!ti, certe, lic0ide !i e'igi ile, de mai mult de 50 de +ile. Natura comercial", civil", #iscal" etc., a acestor datorii este indi#erent". 4uantumul acestor datorii este, de asemenea, indi#erent. Gn prag valoric minim al creanelor este reglementat numai n ipote+a cererii introduse de creditor (art. 5 pct. /2). In ca+ul insolvenei iminente de#init" la art. 5 pct. / lit ) - insolven" este iminent" atunci c%nd se dovede!te c" de itorul nu va putea pl"ti la scaden" datoriile e'igi ile anga-ate, cu #ondurile "ne!ti disponi ile la data scadenei, introducerea cererii de de itor este #acultativ".
/6

In ca+ul de itorilor persoane -uridice cererea se va semna de c"tre persoanele care, potrivit actelor constitutive, sau statutelor, au calitatea de a le repre+enta. Nu este necesar s" se ane'e+e !i 0ot"r%rea adun"rii generale a acionarilor sau asociailor, ori mem rilor, dup" ca+, prin care s" se mputerniceasc" repre+entantul n vederea nregistr"rii cererii introductive. @eintroducerea sau introducerea tardiv", de c"tre de itorul persoan" #i+ic" sau de c"tre repre+entantul legal al persoanei -uridice de itoare, a cererii de desc0idere a procedurii, dup" ce au trecut mai mult de 6 luni de la mplinirea termenului prev"+ut la art. 2A constituie in#raciunea de ancrut" simpl" !i se pedepse!te con#orm art. /35. Introducerea prematur", cu rea-credin", de c"tre de itor a unei cereri de desc0idere a procedurii atrage r"spunderea patrimonial" a de itorului, persoan" #i+ic" sau -uridic", pentru pre-udiciile cau+ate. Indi#erent de dorina de itorului, cererea se va soluiona con#orm procedurii simpli#icate, n toate situaiile n care de itorul7 - este comerciant persoan" #i+ic", acion%nd individual sau ntr-o asociaie #amilial"; - nu deine niciun un n patrimoniu; - nu posed" actele constitutive sau documentele conta ile; - nu poate #i g"sit administratorul; - nu mai are sediu sau acesta nu mai corespunde adresei din registrul comerului; - nu pre+int" documentele prev"+ute la art. 28 alin. (/) lit. ), c), e, 0), n termenul prev"+ut de lege; - este societate comercial" di+olvat" anterior #ormul"rii cererii introductive; - nu este ndrept"it s" ene#icie+e de procedura de reorgani+are -udiciar". , iectul cererii, n #uncie de opiunea de itorului, poate consta7 : #ie n reorgani+area -udiciar" a activit"ii con#orm unui plan, n scopul ac0it"rii datoriilor sale; : #ie n lic0idarea averii pentru satis#acerea creanelor creditorilor; : #ie n intenia de a intra n #aliment. 8copul cererii introductive este plata datoriilor pe care de itorul le are #a" de creditori. In Legea nr. 85/2006, e'ist" o singur" e'cepie n care de itorul nu are posi ilitatea de a cere reorgani+area societ"ii, respectiv dispo+iia din art. 50, unde se arat" c" de itorii, persoane -uridice nu pot cere reorgani+area -udiciar"
/A

dac", n ultimii cinci ani precedeni 0ot"r%rii de desc0idere a procedurii, au mai #ost supu!i unei ast#el de proceduri. .otodat", Legea 85/2006 prevede n te'tul art 22 e#ectele speciale ale introducerii cererii de o societate n nume colectiv sau n comandit", sau degrupurile de interes economic (ori de mem rii acestora). Cererea creditorilor ?ste ndrept"it s" cear" desc0iderea procedurii creditorul de#init la art. 5 pct. 6 =orice creditor care are o crean" cert" (necontestat"), lic0id" (care const", de regul", n sume de ani) !i e'igi il" (care a a-uns la scaden") mpotriva patrimoniului de itorului de mai mult de 50 de +ile> contra unui de itor pre+umat ca #iind n stare de v"dit" insolven", dac" posed" o crean" av%nd un cuantum cel puin egal cu pragul de /0.000 lei prev"+ut la art.5 pct. /2. *entru creanele i+vor%te din raporturile -uridice de munc", pragul este de 6 salarii medii pe economie. 4ererea va avea coninutul minim prev"+ut la art. 5/ !i la cerere se vor ane'a documentele -usti#icative ale creanei !i ale celorlalte susineri din cerere. In situaia concursului mai multor cereri ale creditorilor, ndeplinirea condiiilor pentru desc0iderea procedurii se va anali+a n raport de toate cererile, iar dac" se nregistrea+" at%t cererea de itorului c%t !i cele ale creditorilor, aceste cereri se cone'ea+". .Deschiderea procedurii Desc$iderea procedurii la cererea debitorului 1ac" cererea de itorului corespunde cerinelor art. 2A, -udec"torul-sindic va pronuna o nc0eiere de desc0idere a procedurii generale sau a procedurii simpli#icate. 1e regul" va #i desc0is" procedura general". *rocedura simpli#icat" se va desc0ide n ca+ul n care s-a cerut de c"tre de itor sau dac" acesta nu a depus documentele prev"+ute la art. 28, ori dac" se ncadrea+" n una dintre categoriile prev"+ute la art. / alin. (2). Inc0eierea de desc0idere a procedurii pronunat" de -udec"torul-sindic va #i noti#icat" con#orm art. 6/ sau art. /02, dup" ca+. 1up" ce au trecut /5 +ile !i se constat" c" nu s-au nregistrat opo+iii ale creditorilor, -udec"torul-sindic va dispune continuarea procedurii. 1ac" s-au nregistrat opo+iii, -udec"torul sindic le va soluiona dup" citarea administratorului -udiciar, a de itorului !i a creditorilor oponeni. 8oluiile posi ile sunt urm"toarele7
/8

: admiterea opo+iiei !i revocarea nc0eierii de desc0idere a procedurii, dac" de itorul nu este n insolva ilitate e#ectiv", nici n iminent" insolva ilitate; : admiterea opo+iiei !i meninerea procedurii desc0ise, cali#ic%ndu-se cererea ca prematur" !i #"r" rea-credin"; : respingerea opo+iiei, lu%ndu-se m"surile pentru continuarea procedurii. 1esc0iderea procedurii la cererea creditorului In termen de 38 de ore de la nregistrarea cererii creditorilor ndrept"ii s" solicite desc0iderea procedurii insolvenei, -udec"torul-sindic desemnat de c"tre pre!edintele tri unalului va comunica cererea, n copie, de itorului. 1ac" n termen de /0 (+ece) +ile de la primirea copiei, de itorul contest" c" ar #i n insolven",iar contestaia este respins", el,nu va mai avea dreptul s" solicite reorgani+area -udiciar". La cererea de itorului, -udec"torul-sindic poate s"-i o lige pe creditorii care au introdus cererea, s" consemne+e la o anc" comercial" o cauiune de cel mult /0D din valoarea creanelor, n termen de /5 +ile. 4auiunea urmea+" a #i restituit" n situaia n care cererea introductiv" este admis". Neconsemnarea n termen a cauiunii atrage respingerea cererii introductive =art. 55 alin (5) din Legea nr. 85/2006>. In m"sura n care -udec"torul-sindic constat" c" de itorul este n stare de insolven" va respinge contestaia !i va desc0ide procedura general" printr-o sentin" , situaie n care un plan de reorgani+are poate #i #ormulat numai de administratorul -udiciar sau de c"tre creditorii care dein mpreun" sau separat minimum 20D din valoarea masei credale !i numai dac" ace!tia !i e'prim" intenia de a depune un plan. 1ac" de itorul nu este n stare de insolven", -udec"torul-sindic respinge cererea creditorilor, care va #i lipsit" de orice e#ect c0iar de la nregistrarea ei. In situaia n care de itorul nu contest" n termen de /0 +ile c" ar #i n stare de insolven" !i !i e'prim" intenia de a-!i reorgani+a activitatea, -udec"torul-sindic va da o sentin", prin care va dispune desc0iderea procedurii generale desemn%nd, un administrator -udiciar. In ca+ul n care, din declaraia de itorului, #"cut" p%n" la data pronun"rii sentinei, re+ult" c" acesta se ncadrea+" n una din categoriile prev"+ute la art. / alin (2) din lege sau a unui ene#iciat de reorgani+are n ultimii 5 ani anteriori desc0iderii procedurii, -udec"torul-sindic va pronuna o sentin" de desc0idere a procedurii simpli#icate desemn%nd un lic0idator provi+oriu.

/2

*rin sentina de desc0idere a procedurii, -udec"torul-sindic va dispune administratorului -udiciar sau lic0idatorului, dup" ca+, s" e#ectue+e noti#ic"rile prev"+ute de lege (art. 6/ din Legea nr 85/2006). Efectele deschiderii procedurii %fecte cu privire la patri oniul debitorului& *otrivit art. 56 din Legea nr. 85/2006, repu licat", desc0iderea procedurii are ca e#ect suspendarea tuturor aciunilor -udiciare sau e'tra-udiciare pentru reali+area creanelor pornite mpotriva de itorului sau asupra unurilor acestuia, aciuni care au #ost pornite naintea declan!"rii procedurii (de e'emplu, aciunea nregistrat" la tri unal sau la curtea de ar itra- de pe l%ng" 4amera de 4omer !i Industrie a @om%niei, prin care un creditor a solicitat o ligarea de itorului la plata datoriei ce re+ulta dintr-un contract nc0eiat cu acesta). 4u toate acestea, creditorul titular al unei creane garantate cu ipotec", ga- sau alt" garanie real" mo iliar" sau drept de retenie poate solicita -udec"torului-sindic ridicarea suspend"rii prev"+ute la art. 56 n situaiile prev"+ute n mod e'pres de c"tre legiuitor (art. 52). : 8uspendarea cererilor de e'ecutare silit" a datoriilor de itorului, pornit" de creditor n mod individual. : 8uspendarea termenelor de prescripie a aciunilor prev"+ute la art. 56 din lege, n care creditorii puteau s"-!i valori#ice creanele mpotriva de itorului a#lat n insolven" (art. 30 din lege). : 1e la data desc0iderii procedurii nu se poate ad"uga nici o do %nd" ma-orare sau penalitate ori c0eltuial" creanelor negarantate sau p"rilor negarantate din creanele garantate, cu e'cepia ca+ului c%nd, n planul de reorgani+are, prin programul de plat" a creanelor se prevede alt#el (art. 3/). : 1up" desc0iderea procedurii este inter+is administratorilor de itorilor persoane -uridice su sanciunea nulit"ii s" nstr"ine+e, #"r" acordul -udec"torului-sindic, aciunile sau p"rile sociale ori de interes pe care le dein la de itorul care este supus procedurii (art. 32). : ,rice constituire de garanii personale sau reale, dup" desc0iderea procedurii, va #i nul", cu e'cepia ca+urilor prev"+ute de lege sau autori+ate de -udec"torul-sindic. : 1e itorul are o ligaia s" pun" la dispo+iia -udec"torului-sindic !i a administratorului -udiciar (n ca+ul reorgani+"rii -udiciare) sau a lic0idatorului (n ca+ul lic0id"rii averii) toate in#ormaiile cerute de ace!tia cu privire la activitatea !i averea sa, precum !i lista pl"ilor !i a trans#erurilor patrimoniale #"cute de el n cele /20 de +ile anterioare desc0iderii procedurii (art.33).
20

: .oate actele, operaiunile !i pl"ile e#ectuate de de itor ulterior desc0iderii procedurii sunt nule cu e'cepia ca+urilor prev"+ute la art. 32 sau a celor autori+ate de -udec"torul-sindic (art. 36). : nscrierile, transcrierile, inta ul"rile !i orice #ormalit"i speci#ice necesare opo+a ilit"ii unui act -uridic #a" de teri, e#ectuate dup" data desc0iderii procedurii sunt #"r" e#ect #a" de masa creditorilor cu e'cepta ca+ului n care cererea sau sesi+area a #ost primit" de instan", autoritatea sau instituia competent" cel mai t%r+iu n +iua premerg"toare 0ot"r%rii de desc0iderii a procedurii. *otrivit dispo+iiilor art. 35 din Legea nr. 85/2006, dup" r"m%nerea irevoca il" a 0ot"r%rii de desc0idere a procedurii, toate actele !i corespondenta emise de de itor, administratorul -udiciar sau lic0idator vor cuprinde n mod o ligatoriu !i cu caractere vi+i ile, n lim ile rom%n", engle+" !i #rance+" meniunea n insolven", in insolvencH, en procedare collective, iar dup" intrarea n reorgani+are -udiciar" sau #aliment, actele !i corespondent vor purta, n condiiile menionate, meniunea n reorgani+are -udiciar" sau, dup" ca+, n #aliment, in anEruptcH, en#aillite. %fecte cu privire la debitor *otrivit art. 3A alin.(l) din Legea nr. 85/2006, desc0iderea procedurii ridic" de itorului dreptul de administrare const%nd n dreptul de a-!i conduce activitatea, de a-!i administra unurile (averea) !i de a dispune de ele, cu e'cepia ca+ului c%nd !i-a mani#estat intenia de reorgani+are n condiiile art. 28 alin (/) Gt. 0) sau, dup" ca+, art. 55 alin (6).. 1reptul de itorului de a-!i conduce activitatea ncetea+" de drept la data la care se dispune nceperea #alimentului =art. 3A alin..(3) din lege>. 4onducerea activit"ii !i administrarea averii de itorului se va #ace de c"tre administratorul -udiciar, desemnat de -udec"torul-sindic care va putea ordona ridicarea n tot sau n parte, a dreptului de administrare al de itorului. *e perioada de o servaie, de itorul va putea s" continue des#"!urarea activit"ilor curente !i poate e#ectua pl"i c"tre creditorii cunoscui n condiiile sta ilite de lege. .Primele msuri *otrivit legii, odat" ce procedura a #ost desc0is" prin 0ot"r%rea -udec"torului-sindic, tre uie luate primele m"suri pentru reali+area procedurii insolvenei. 'otificarea

2/

*rima m"sur" const" n noti#icarea trimis" de administratorul -udiciar tuturor creditorilor, de itorului !i ,#iciului registrului comerului unde de itorul este nmatriculat sau, dup" ca+, registrului societ"ilor agricole ori altor registre unde de itorul este nmatricularea/e#ectuarea meniunii desc0iderii procedurii. Noti#icarea se reali+ea+" con#orm prevederilor 4odului de procedur" civil" !i se va pu lica, pe c0eltuiala averii de itorului, ntr-un +iar de larg" circulaie !i n Iuletinul procedurilor de insolvenei (art. 6/ din Legea nr. 85/2006). In con#ormitate cu dispo+iiile art. 6J alin. (/) din Legea nr- 85/2006, noti#icarea va cuprinde7 : termenul limit" de depunere de c"tre creditori a opo+iiilor la sentinei de desc0idere a procedurii; : termenul limit" pentru nregistrarea cererii de admitere a creanelor asupra averii de itorului, termen care va #i de ma'im 60 de +ile de la data desc0iderii procedurii; : termenul de veri#icare a creanelor, de ntocmire, a#i!are !i comunicare a ta elului preliminar de creane, care nu va #i mai mare de 50 de +ile pentru procedura general" !i, respectiv, /5 +ile n ca+ul procedurii simpli#icate, de la e'pirarea termenului de 60 de +ile de la desc0iderea procedurii; : termenul de de#initivare a ta elului creanelor, care nu va dep"!i 50 de +ile n ca+ul procedurii generale !i, respectiv, /5 +ile n ca+ul procedurii simpli#icate, de la data e'pir"rii termenului de veri#icare a creanelor pentru #iecare procedur"; : locul, data !i ora primei !edine a adun"rii generale a creditorilor, !edin" care tre uie s" ai " loc n primele 5 +ile de la e'pirarea termenului de veri#icare a creanelor. 4on#orm art. 62 alin (2) din lege -udec"torul-sindic, n #uncie de circumstanele cau+ei !i pentru motive temeinice, va putea 0ot"r o ma-orare a termenelor cuprinse n noti#icare cu ma'imum 50, respectiv /5 +ile. Declararea i verificarea crea !elor creditorilor Cererea de ad itere a creanelor 4reditorii, cu e'cepta salariailor, ale c"ror creane sunt anterioare datei de desc0idere a procedurii vor depune cererea de admitere a creanelor n termenul #i'at n sentina de desc0idere a procedurii; declaraiile de creane vor #i nregistrate ntr-un registru care se va p"stra la gre#a tri unalului. In categoria creditorilor sunt inclu!i !i acionarii titulari de aciuni la purt"tor.

22

, preci+are important" pe care o #ace legiuitorul este aceea c" pot #i nscrise la masa credal" !i acele creane care nu sunt sta ilite printr-un titlu. .otodat", creanele nescadente sau care sunt a#ectate de o condiie la data desc0iderii procedurii vor #i admise provi+oriu la masa credal" !i vor #i pl"tite n m"sura permis" de lege. 8unt considerate creane su condiie !i acelea care pot #i valori#icate mpotriva de itorului numai dup" e'ecutarea unui code itor principal. 4ererea de admitere a creanelor va cuprinde meniunile prev"+ute de art. 65 din lege inclusiv eventualele drepturi de pre#erin" sau garanii depun%ndu-se documente -usti#icative ale creanelor !i ale actelor privind constituirea de garanii. (erificarea creanelor )nregistrate *otrivit art. 66 alin (/) !i (2) din lege toate creanele vor #i supuse procedurii de veri#icare, cu e'cepia creanelor constatate prin titluri e'ecutorii !i a creanelor ugetare care re+ult" dintr-un titlu e'ecutoriu, necontestat n termenele prev"+ute de legi speciale. 4reanele ugetare sunt acele creane care i+vor"sc din impo+ite, ta'e, contri uii, amen+i !i alte venituri ugetare, precum !i accesoriile acestora, adic", do %n+i, penalit"i !i penalit"i de nt%r+iere (art. 5 pct. // din Legea nr. 85/2006). Legiuitorul instituie pre+umia =art. 66 alin. (5)> c" toate creanele pre+entate sunt vala ile !i corecte dac" nu sunt contestate de de itor, administratorul -udiciar sau creditori. <dministratorul -udiciar va veri#ica #iecare cerere de creane !i documentele -usti#icative sta ilind legitimitatea, valoarea e'act" !i prioritatea #iec"rei creane, ntocmind ta elul preliminar al creanelor pe care-/ va nregistra la tri unal !i care va #i a#i!at de gre#" la u!a instanei (art. 6A-A2 din lege). 4ontestaiile la ta elul preliminar vor #i depuse la tri unal cu cel puin /0 +ile nainte de data sta ilit" prin sentina de desc0idere a procedurii, pentru de#initivarea ta elului de creane at%t n procedura general", c%t !i n procedura simpli#icat" =art. A5 alin. (2)>. .oate contestaiile vor #i soluionate deodat", pronun%ndu-se o sentin", dup" care administratorul -udiciar/lic0idatorul va ntocmi ta elul de#initiv al tuturor creanelor pe-care i va nregistra la tri unal av%nd gri-" s"-/ a#i!e+e la sediul de itorului.

25

,dat" nregistrat ta elul de#initiv, numai titularii creanelor nregistrate n ta elul de#initiv vor putea participa la votul planului de reorgani+are, sau la orice repartiii de sume, n ca+ de #aliment n procedura simpli#icat". 1ac" a e'pirat termenul de depunere a contestaiilor, acestea mai pot #i introduse de orice persoan" interesat" p%n" la nc0iderea procedurii dac" se descoper", ulterior, erori eseniale, e'istena unui dol, #als sau titluri 0ot"r%toare p%n" atunci necunoscute. . Situa!ia u or acte "uridice # cheiate de de$itor Acte !uridice frauduloase Legiuitorul prevede situaia a dou" categorii de acte -uridice7 acte -uridice $#rauduloase&, nc0eiate de de itor n dauna drepturilor creditorilor, n cei 5 ani anterior desc0iderii procedurii (art. A2 din Legea nr. 85/2006); acte privind constituirea unor drepturi sau trans#erarea de drepturi patrimoniale c"tre teri !i pentru restituirea de c"tre ace!tia a unurilor transmise !i a valorii altor prestaii e'ecutate, reali+ate de de itor =art. 80 alin. (/) din lege>. <nali+%nd cele dou" te'te, o serv"m c" legiuitorul delimitea+" $actele #rauduloase& de alte acte -uridice care, n sens larg, sunt !i ele $#rauduloase&, deoarece le+ea+" interesele creditorilor. <ctele -uridice prev"+ute n art. 80 alin. (/) lit. c) , sunt nc0eiate n cei 5 ani anteriori desc0iderii procedurii cu intenia tuturor p"rilor implicate n ele de a sustrage unuri de la urm"rirea de c"tre creditori sau de a le le+a n orice alt#el drepturile& sunt n mod evident acte ,#rauduloase& pentru creditori. 4onsider"m c" $actele #rauduloase& nc0eiate de de itor, la care se re#er" legiuitorul n art. A2, sunt acele acte care s-au nc0eiat prin s"v%r!irea unor in#raciuni (#als, n!el"ciune, gestiune #rauduloas", deturnare de #onduri, ancrut" #rauduloas" etc.) sau care ndeplinesc condiiile unui delict civil. In aceste ca+uri, nu se poate trece la anularea actelor -uridice dec%t dac" se; dovede!te e'istente unei #apte ilicite, culpa ile, a de itorului. 4elelalte categorii de acte -uridice prev"+ute n art. 80 le+ea+" interesele, creditorilor, dar nu presupun n mod o ligatoriu s"v%r!irea unor in#raciuni sau delicte civile cu oca+ia nc0eierii sau e'ecut"rii lor. *entru aceste categorii, numai ntr-o singur" situaie legiuitorul prevede o #apt" ilicit", vinov"ia de itorului !i a tuturor p"rilor implicate, m r"c%nd #orma inteniei $de a sustrage unuri de la urm"rirea de c"tre creditor sau de a le+a n orice alt #el drepturile& =art. 80 alin. (/) lit. c>.
23

.<cte reali+ate de de itor privind constituirea sau trans#erul de drepturi patrimoniale c"tre teri 4ategorii de acte -uridice constitutive sau translative de drepturi reale nc0eiate de de itor7 In aceast" categorie se cuprind urm"toarele acte7 a) <cte de trans#er cu titlu gratuit e#ectuate n cei trei ani anteriori desc0iderii procedurii. 8unt acte cu titlu gratuit n care se trans#er" un drept patrimonial real sau de crean"7 : contractul de donaie; : cesiunea de crean" cu titlu gratuit; , : prest"rile de servicii cu titlu gratuit. Bac e'cepie de la aceast" categorie sponsori+"rile n scop umanitar. ) ,peraiuni comerciale n care prestaia de itorului dep"!e!te v"dit pe cea primit", e#ectuate n cei trei ani anteriori desc0iderii procedurii. 1in aceast" categorie #ac parte7 - contractele de v%n+are-cump"rare n care preul pl"tit de de itor dep"!e!te n mod v"dit valoarea unului cump"rat; - contractele care au ca o iect prestarea unor servicii (mandat, transport, consultan", comision etc), n care prestaia de itorului este v"dit superioar" din punct de vedere valoric #a" de prestaia celorlalte p"ri etc. <cte nc0eiate n cei trei ani anteriori desc0iderii procedurii, cu intenia tuturor p%rtilor implicate de a sustrage unuri de la urm"rirea de c"tre creditori sau de a le le+a m orice alt #el drepturile. <cte de trans#er de proprietate c"tre un creditor pentru stingerea unei datorii anterioare sau n #olosul acestuia, e#ectuate n cele /20 de +ile anterioare desc0iderii procedurii, dac" suma pe care creditorul ar putea s-o o in" n ca+ de #aliment al de itorului este mai mic" dec%t valoarea actului de trans#er. 4onstituirea ori per#ectarea unei garanii reale (de e'emplu, o ipotec") pentru o crean" care era c0irogra#ar" (adic", #"r" o garanie special") n cele /20 de +ile anterioare desc0iderii procedurii. #) *l"ile anticipate ale datoriilor, e#ectuate n cele /20 de +ile anterioare desc0iderii procedurii, dac" scadente lor #usese sta ilit" pentru o dat" ulterioar" desc0iderii procedurii. *otrivit art. 80 alin (/) din Legea nr. 85/2006 administratorul -udiciar sau dup" ca+, lic0idatorul poate introduce aciuni pentru anularea constituirilor ori

25

a . trans#erurilor de drepturi patrimoniale c"tre teri pentru restituirea de c"tre ace!tia a unurilor !i a valorii altor prestaii e'ecutate. 8pre deose ire-de vec0ea reglementare (Legea nr, 63//225, repu licat") Legea nr. 85/2006aduce un element nou n aceea!i materie; te'tul lit. g) din alin (/) al art. 80 care reglementea+" posi ilitatea introducerii aciunii pentru anularea actelor de trans#er sau a o ligaiilor asumate pe o perioad" de 2 ani anteriori datei desc0iderii procedurii, cu intenia de a ascunde/nt%r+ia starea de insolven" ori de a #rauda o persoan" #i+ic" sau -uridic" #apt de care, era de itor, la data e#ectu"rii trans#erului unor operaiuni cu instrumente #inanciare derivate, inclusiv ducerea la ndeplinirea unui acord de compensare ilateral" (netting) reali+ate n a+a unui contract #inanciar cali#icat, sau #a" de care a devenit ulterior de itor n sensul acestei legi.38 .otodat" o alt" important" inovaie a actualei reglement"ri o repre+int" consacrarea dreptului comitetului creditorilor de a introduce aciunile n anulare la -udec"torul-sindic #"r" a-i cere n preala il autori+aia, dac" administratorul -udiciar/lic0idatorul nu o #ace. Legea 85/2006 prevede n art. 80 alin. (2) c" pot #i anulate !i unele operaiuni comerciale nc0eiate n cei 5 ani anteriori desc0iderii procedurii cu persoanele a#late n raporturi -uridice cu de itorul !i prestaiile recuperate, dac" sunt n dauna creditorilor. *rin e'cepie. nu pot #i anulate actele -uridice privind trans#erul cu caracter patrimonial #"cute de de itor n cursul des#"!ur"rii normale a activit"ii sale curente (art. 82 din lege). 1ac" societatea are n o iectul principal de activitate comerciali+area de produse industriale, activitate pe care o #ace n mod curent, nu pot #i anulate actele -uridice privind aceast" activitate. 8ituaia unor acte -uridice cu e'ecutare succesiv" <dministratorul -udiciar sau lic0idatorul poate s" menin" sau s" denune otice contract, alte contracte pe termen lung sau nc0irierile nee'pirate, at%ta timp c%t aceste contracte nu au #ost e'ecutate n totalitate ori n mod su stanial de c"tre p"rile implicate. 1ac" un contract este denunat, cocontractantul are dreptul la desp"gu iri printr-o aciune ndreptat" mpotriva de itorului. *otrivit art. 86 alin. (5) din Legea nr. 85/2006, contractele de munc" sau de nc0iriere vor putea #i denune numai cu respectarea termenelor legale de preavi+. *e parcursul perioadei de o servaie, cu acordul cocontractanilor, administratorul -udiciar va putea menine contractele de credit sau va putea s" le modi#ice clau+ele ast#el nc%t acestea s" asigure ec0ivalente viitoarelor prestaii.

26

9odi#ic"rile sunt supuse apro "rii comitetului creditorilor, care va veri#ica dac" ele sunt at%t n #olosul averii de itorului, c%t !i n cel al averii creditorilor. 1ac", ntr-un contract, de itorul tre uie s" #ac" pl"i periodice, meninerea lui nu l va o liga pe administratorul -udiciar sau lic0idator s" #ac" pl"i restante pentru perioadele anterioare desc0iderii procedurii. *entru aceste pl"i se pot #ormula cereri mpotriva de itorului n cadrul procedurii. In ca+ul n care .se vinde c"tre de itor un un mo il #"r" ca preul s" #i #ost ac0itat, dac" unul nu se a#l" nc" la dispo+iia de itorului, v%n+"torul !i poate lua napoi unul. 1ac" unul este livrat la cererea administratorului -udiciar sau lic0idatorului, preul datorat n a+a contractului, va #i pl"tit din averea de itorului (art-8A). *lanul de reorganizare . *ropunerea !i coninutul planului *lanul va prevedea #ie restructurarea !i continuarea activit"ii de itorului, #ie lic0idarea unor unuri din averea acestuia, #ie o com inaie a celor dou" variante de reorgani+are. *otrivit art. 23 alin. (/) din Legea nr. 85/2006, planul de reorgani+are poate #i propus de urm"toarele categorii de persoane n condiiile de mai -os7 K de itorul, cu apro area adun"rii generale a acionarilor/asociailor n termen de 50 de +ile de la a#i!area ta elului de#initiv de creane, cu condiia #ormul"rii inteniei de reorgani+are, dac" procedura a #ost declan!at" de acesta sau a #ost desc0is" ca urmare a cererii unuia sau a mai multor creditori o dat" cu #ormularea cererii sale introductive sau ulterior, p%n" la a#i!area ta elului de#initiv al creanelor, dac" !i-a pre+entat intenia de reorgani+are; K administratorul -udiciar, de la data desemn"rii sale !i p%n" la mplinirea unui termen de 50 de +ile de la data a#i!"rii ta elului de#initiv al creanelor, cu condiia s" !i #i mani#estat aceast" intenie p%n" la votarea raportului privind e'istena unei posi ilit"i reale de reorgani+are e#ectiv" a activit"ii de itorului sau motivele care nu permit reorgani+area !i n acest ca+ propunerea de intrare n #aliment a de itorului =art. 52 alin (2) din lege>; K unul sau mai muli creditori care !i-au anunat aceast" intenie p%n" la votarea raportului, dein%nd mpreun" cel puin 20D din valoarea total" a creanelor cuprinse n ta elul de#initiv de creane, n termen de 50 de +ile de la data a#i!"rii ta elului de#initiv al creanelor.

2A

Nerespectarea termenului atrage dec"derea p"rilor din dreptul de a depune un plan de reorgani+are si, ca urmare, trecerea, din dispo+iia -udec"torului-sindic, la procedura #alimentului. *lanul de reorgani+are va indica perspectivele de redresare n raport cu posi ilit"ile !i speci#icul activit"ii de itorului, cu mi-loacele #inanciare disponi ile !i cu cererea pieei #a" de o#erta de itorului. .otodat", planul de reorgani+are va cuprinde n mod o ligatoriu programul de plat" a creanelor (datoriilor). ?'ecutarea planului de reorgani+are nu va putea dep"!i 5 ani socotii de la data con#irm"rii lut *lanul de reorgani+are tre uie s" cuprind" !i meniunile prev"+ute la art. 25 alin. (5) din lege. *lanul de reorgani+are, va #i depus (n copie) la gre#a tri unalului, la o#iciul registrului comerului sau, dup" ca+, registrul societ"ilor agricole, #iind comunicat de itorului prin administratorul special,, administratorului -udiciar !i comitetului creditorilor =art. 28 alin (/)>. .Ad iterea i publicarea planului In termen de 20 de +ile de la nregistrarea planului la tri unal, -udec"torul-sindic va convoca o !edin" ia care vor #i citai cei care au propus planul !i persoanele menionate mai sus !i n care planul va #i admis sau respins, dup" audierea persoanelor citate, put%nd cere p"rerea unui e'pert practician n insolven", care s" con#irme posi ilitatea de reali+are a planului nainte de admiterea lui. 1ac" sunt admise mai multe planuri n intervale de timp relativ scurte, -udec"torul-sindic le va supune mpreun" la vot n adunarea general" a creditorilor. 1up" admiterea planului, -udec"torul-sindic va dispune administratului -udiciar n termen de 5 +ile de la, admitere pu licarea unui anun re#eritor la propunerea planului n Iuletinul procedurilor de insolven", cu indicarea celui care la propus, a datei c%nd se va vota cu privire la plan, c" este admisi il" votarea prin corespondent precum !i a datei de con#irmare a planului, care nu va dep"!i /5 +ile de la data e'pir"rii votului asupra planului. . Acceptarea (votarea) planului *otrivit art. 22 alin. (/), dup" admiterea planului, -udec"torul-sindic va dispune convocarea adun"rii generale a creditorilor, ntr-un termen cuprins ntre 20 !i 25 de +ile, dar nu mai devreme de a#i!area ta elului de#initiv al creanelor. Fotarea planului se #ace potrivit urm"toarelor reguli7 : #iecare crean" ene#icia+" de un drept de vot;

28

: votea+" separat urm"toarele categorii de creane7 creditorii cu creane garantate; creditorii ugetari; creditorii c0irogra#ari sta ilii con#orm art. 26 alin (/), respectiv acele creane c0irogra#are care aparin #urni+orilor #"r" de care activitatea de itorului nu se poate des#"!ura !i care nu pot #i nlocuii; ceilali creditori c0irogra#ari Gn plan va #i socotit acceptat de o categorie de creane, dac" n categoria respectiv" o ma-oritate a solut" din valoarea creanelor, din acea categorie accept" planul =art. /00 alin. (3)>. Legiuitorul prevede !i situaia categoriilor de creane care direct sau indirect, controlea+", sunt controlate sau se a#l" su control comun cu de itorul, a sensul legislaiei pieei de capital !i care pot participa la !edin", dar pot vota cu privire la plan doar n ca+ul n care acesta le acord" mai puin dec%t ar primi n ca+ul #alimentului. Confir area planului *lanul va #i con#irmat de c"tre -udec"torul-sindic dac" cel puin -um"tate plus una dintre categoriile de creditori menionai mai sus (care votea+" separat) accept" planul cu condiia ca cel puin una din categoriile de#avori+ate s" accepte planul. *otrivit art. /0/ alin. (5) din Legea nr. 85/2006 numai un singur plan de reorgani+are va #i con#irmat. *rin con#irmarea unui plan de reorgani+are este nl"turat" propunerea, admiterea, votarea sau con#irmarea oric"rui alt plan. In ca+ul n care nici un plan nu este con#irmat !i a e'pirat termenul pentru propunerea unui plan, -udec"torul-sindic va dispune nceperea procedurii #alimentului =art. /02 alin (5)>. Fotarea !i con#irmarea planului produc urm"toarele e#ecte7 : activitatea de itorului este reorgani+at" n mod corespun+"tor; : creanele !i drepturile creditorilor !i ale celorlalte p"ri interesate sunt modi#icate a!a cum este prev"+ut n plan; : n ca+ul intr"rii n #aliment ca urmare a e!u"rii planului sau a unei e'ecut"ri silite, planul con#irmat va #i socotit ca o 0ot"r%re de#initiva!i irevoca il" mpotrivade itorului. +eorganizarea <plicarea planului de reorgani+are presupune continuarea activit"ii de itorului !i implementarea m"surilor sta ilite prin plan.

22

1e itorul tre uie s" ndeplineasc" de ndat" sc0im "rile de structur" prev"+ute n plan. 1e itorul !i va conduce activitatea !i averea su supraveg0erea administratorului -udiciar !i n con#ormitate cu planul con#irmat p%n" c%nd -udec"torul-sindic va dispune, motivat #ie nc0eierea procedurii insolvenei !i narea m"surilor pentru reinseria de itorului n activitatea comercial", #ie ncetarea reorgani+"rii !i trecerea la #aliment *e parcursul reorgani+"rii, con#orm art. /05 alin (2) din lege, de itorul va #i condus de administratorul special, su supraveg0erea administratorului -udiciar. <cionarii !i asociaii cu r"spundere limitat" nu au dreptul de a interveni n conducerea activit"ii ori n administrarea averii de itorului, cu e'cepiile prev"+ute de lege sau n planul de reorgani+are. 1ac" de itorul nu se con#ormea+" planului sau des#"!urarea activit"ii aduce pierderi averii sale, administratorul -udiciar, comitetul creditorilor sau oricare dintre creditori, precum !i administratorul special pot cere oric%nd -udec"torului-sindic s" apro e nceperea procedurii #alimentului. 1e su liniat #aptul c", potrivit dispo+iiilor legale (art. 58 din lege) #urni+orii de servicii -electricitate, ga+e naturale, ap", servicii tele#onice etc. nu au dreptul pe timpul continu"rii activit"ii de itorului n perioada de reorgani+are, s" sc0im e, s" re#u+e ori s" ntrerup" temporar vn ast#el de serviciu c"tre de itor sau c"tre averea de itorului. 4u toate acestea, la cererea creditorului #urni+or, -udec"torul-sindic poate s" dispun" con#orm art. /03 din lege ca de itorul s" depun" o cauiune la anc" ce nu va dep"!i 50D din costul serviciilor prestate de itorului !i neac0itate ulterior desc0iderii procedurii. .rimestrial, de itorul, prin administratorul special, sau dup" ca+, administratorul -udiciar tre uie s" pre+inte comitetului creditorilor rapoarte privind situaia #inanciar" a de itorului, rapoarte care se nregistrea+" la gre#a instanei (tri unalului), noti#ic%ndu-se tuturor creditorilor depunerea rapoartelor, pentru a #i consultate. In ca+ul nerespect"rii planului de c"tre de itor sau dac" se constat" pierderi n averea de itorului pe parcursul des#"!ur"rii activit"i, oricare dintre creditori poate solicita -udec"torului sindic s" apro e intrarea n #aliment a de itorului. 4ererea de intrare n #aliment nu suspend" continuarea activit"ii de itorului, p%n" c%nd -udec"torul-sindic nu 0ot"r"!te asupra ei prin nc0eiere. %&'ali(e tul
50

.Cazurile de aplicare a procedurii fali entului *otrivit art. /0A alin. (/), intrarea n #aliment are loc n urm"toarele ca+uri7 : de itorul !i-a declarat intenia de a intra n procedura simpli#icat"; : de itorul nu !i-a declarat intenia de reorgani+are sau la cererea creditorului de desc0idere a procedurii, a contestat c" ar #i n stare de insolven", iar contestaia a #ost respins" de -udec"torul-sindic; : nici unul dintre celelalte su iecte ndrept"ite nu au propus un plan de reorgani+are ori nici un plan dintre cele propuse nu a #ost acceptat !i con#irmat; : de itorul !i-a declarat intenia de reorgani+are, dar nu a propus un plan de reorgani+are, ori planul propus nu a #ost acceptat !i con#irmat !i nici o alt" persoan" ndrept"it" nu a propus un plan de reorgani+are sau nici unul dintre planurile propuse nu a #ost acceptat sau con#irmat; : nu au #ost ndeplinite o ligaiile de plat" !i celelalte sarcini asumate n condiiile stipulate prin planul con#irmat sau des#"!urarea activit"ii de itorului n decursul reorgani+"rii aduce pierderi averii sale; : a #ost apro at raportul administratorului -udiciar prin care se propune intrarea n #aliment a de itorului, n condiiile sta ilite de art. 53 alin (5) sau art.60 alin (5) din lege. Cudec"torul-sindic pronun" o 0ot"r%re prin care se decide intrarea n #aliment. *rin aceea!i 0ot"r%re, -udec"torul-sindic va pronuna di+olvarea societ"ii de itoare dispun%nd7 - ridicarea dreptului de administrare al de itorului; - desemnarea unui lic0idator provi+oriu, sta ilirea atri uiilor !i a remuneraiei acestuia n ca+ul procedurii generale; - con#irmarea n calitate de lic0idator al administratorului -udiciar desemnat con#orm art. /2 alin(2) sau art.53 n ca+ul procedurii simpli#icate; - termenul ma'im de la intrarea n #aliment n cadrul procedurii generale, de predare a gestiunii averii de la de itor/administratorul -udiciar c"tre lic0idator; - ntocmirea de c"tre administratorul -udiciar !i predarea c"tre lic0idator n termen de ma'imum /0 +ile de la intrarea n #aliment, de la intrarea n #aliment n cadrul procedurii generale, a unei liste cuprin+%nd numele !i adresele creditorilor !i toate creanele acestora la data intr"rii n #aliment, cu indicarea celor n"scute dup" desc0iderea procedurii; - noti#icarea intr"rii n #aliment.
5/

In ca+ul intr"rii n #aliment n procedura general" (art. /08), lic0idatorul va trimite o noti#icare tuturor creditorilor menionai n lista depus" de de itor/administratorul -udiciar, de itorului !i ,#iciului registrului comerului sau, dup" ca+, registrului societ"ilor agricole, unde de itorul este nmatriculat, pentru e#ectuarea meniunii. Noti#icarea tre uie s" cuprind" toate meniunile prev"+ute n art. /08 alin. (2) din Legea nr. 85/2006. In ca+ul intr"rii n #aliment prin procedura simpli#icat" (art. /02), lic0idatorul va emite o noti#icare privind intrarea n procedura #alimentului !i, n ca+ul de itorului persoan" -uridic", ridicarea dreptului de administrare !i di+olvarea acestuia, tuturor creditorilor noti#icat, de itorului !i ,#iciului registrului comerului, sau dup" ca+ registrului societ"ilor agricole sau registrului asociaiilor !i #undaiilor n care de itorul este nmatriculat, pentru eli erarea meniunii. .otodat" vor #i supuse veri#ic"rii toate creanele asupra averii de itorului, inclusiv cele ugetare, n"scute dup" data desc0iderii procedurii. In ca+ul intr"rii n #aliment dup" con#irmarea unui plan de reorgani+are7 : titularii creanelor particip" la distri uiri cu valoarea acestora, con#orm pre+ent"rii lor n planul con#irmat, mai puin cota ncasat" n cursul reorgani+"rii; : garaniile constituite pentru creanele nscrise n plan !i produc n continuare e#ectele (art.///). : sumele ncasate de creditori n procedura planului nu se restituie (art. //2 alin. /). : actele cu titlu gratuit din perioada e'ecut"rii planului sunt considerate nule (art. //2 alin. 2). : celelalte acte ale de itorului situate n perioada cuprins" ntre con#irmarea planului !i intrarea n #aliment sunt pre+umate ca #iind n #rauda creditorilor !i vor #i anulate (art. //2 alin. ). Sunt e,ceptate ur toarele situaii7 a) cocontractantul #ace dovada unei sale credine; )actele se ncadrea+" n condiiile prev"+ute de art. 32 alin. (/) !i (2); c)actele sunt permise de plan. .?#ectuarea lic0id"rii unurilor din averea de itorului *otrivit dispo+iiilor legale (art. //5, //3, //5), naintea e#ectu"rii lic0id"rii propriu-+ise este necesar" luarea unor m"suri premerg"toare7 sigilarea

52

unurilor de itorului, inventarierea !i preluarea lor de c"tre lic0idator n depo+it -udiciar. *re+enta de itorului, prin administratorul special nu este o ligatorie. In aplicarea procedurii de lic0idare, se vor urm"ri dou" principii7 K rapiditatea operaiunilor; K lic0idarea unurilor c%t mai avanta-os, pentru a #i satis#"cute creanele creditorilor. Lic0idarea unurilor va #i e#ectuat" de lic0idator, su controlul -udec"torului-sindic. Iunurile vor putea #i v%ndute7 : n loc, ca un ansam lu n stare de #uncionare pe a+a unui raport ntocmit de lic0idator !i pre+entat comitetului creditorilor; : individual. Iunurile se v%nd n loc prin negociere direct", prin licitaie pu lic" sau com inaia celor dou" metode. n ca+ul unurilor imo ile v%n+area se #ace prin negociere direct" n urma propunerii lic0idatorului apro at" de adunarea general" a creditorilor. Falorile mo iliare vor #i v%ndute n condiiile Legii nr. 22A/2003 privind piaa de capital, cu modi#ic"rile !i complet"rile ulterioare. Lic0idatorul va nc0eia contracte de v%n+are-cump"rare. 8umele re+ultate din v%n+"ri vor #i depuse la o unitate a unei societ"i ancare, n contul averii de itorului, pentru a #i distri uite creditorilor, iar recipisele vor #i predate -udec"torului-sindic. n ca+ul v%n+"rii activelor prin licitaie pu lic", procesul-ver al de ad-udecare semnat de lic0idatorul -udiciar constituie titlu de proprietate !i va #i nscris, n ca+ul imo ilelor, n registrele de pu licitate imo iliar". 4reditorii care ene#icia+" de ipoteci sau de alte garanii reale vor #i satis#"cui din sumele de ani o inute din v%n+area unurilor a#ectate de garanii. 1istri uirea sumelor reali+ate n urma lic0id"rii *otrivit art. /22 din Legea nr. 85/2006, lic0idatorul va pre+enta comitetului creditorilor, un raport asupra #ondurilor o inute din lic0idare !i din ncasarea de creane !i un plan de distri uire ntre creditori, la #iecare 5 luni, calculate de la date nceperii lic0id"rii. *entru motive temeinice, -udec"torulsindic poate prelungi sau poate scurta cu cel mult o lun" termenul de pre+entare a raportului !i a planului de distri uire.

55

*lanul de distri uire va #i nregistrat la gre#a tri unalului !i lic0idatorul va noti#ica aceasta #iec"rui creditor. @aportul !i planul de distri uire vor #i a#i!ate n copie la u!a tri unalului. 4on#orm art./22 alin (5) din lege, comitetul creditorilor sau orice creditor poate #ormula contesta!i la raport !i la plan n termen de /5 +ile de la a#i!are. 4ontesta ile vor #i soluionate de -udec"torul-sindic printr-o sentin", dup" ce a inut o !edin" n termen de 20 de +ile de la a#i!are, cu lic0idatorul, de itorul !i cu creditorii. 4reanele vor #i pl"tite in ca+ul #alimentului in urm"toarea ordine7 /. ta'ele, tim rele !i orice alte c0eltuieli a#erente procedurii, inclusiv cele pentru conservarea !i administrarea unurilor din averea de itorului, precum !i plata remuneraiilor persoanelor anga-ate pentru reali+area procedurii insolvenei; 2. creane i+vor%nd din raporturi de munc"; 5. creanele repre+ent%nd creditele, cu do %n+ile !i c0eltuielile a#erente, acordate de instituii de credit dup" desc0iderea procedurii, precum !i creanele ce re+ult" din continuarea activit"ii de itorului dup" desc0iderea procedurii; 3. creanele ugetare; 5. creanele repre+ent%nd sumele datorate de c"tre de itor unor teri n a+a unor o ligaii de ntreinere, alocaii pentru minori sau de plat" a unor sume periodice destinate asigur"rii mi-loacelor de e'istenta; 6. creanele repre+ent%nd sumele sta ilite de -udec"torul-sindic pentru ntreinerea de itorului !i a #amiliei sale, dac" acesta este persoan" #i+ic"; A. creane repre+ent%nd credite ancare cu c0eltuielile !i do %n+ile a#erente, cele re+ultate din livr"ri de produse, prest"ri de servicii sau alte lucr"ri, precum !i din c0irii; 8. alte creane c0irogra#are; 2. creanele su ordonate, n ordinea de pre#erin" prev"+ut" de lege (art. /25 pct. 2)7 creaneleacordate persoanei -uridice de itoare de c"tre un asociat sau acionar dein%nd cel puin /0D din capitalul social, respectiv din drepturile de vot n adunarea general" a asociailor, ori, dup" ca+ de c"tre un mem ru al grupului de interes economic; creanele i+vor%nd din acte cu titlu gratuit, .Inc0iderea procedurii *otrivit art. /22 alin (/) din lege, lic0idatorul este o ligat dup" ce unurile din averea de itorului au #ost lic0idate, s" supun" -udec"torului-sindic un raport #inal nsoit de situaiile #inanciare #inale. <ceste documente vor #i comunicate n copie creditorilor !i de itorului !i se vor a#i!a la u!a tri unalului.
53

n termen de 50 de +ile de la a#i!area raportului #inal, -udec"torul-sindic va convoca adunarea creditorilor. ,rice o iecie privitoare la raportul #inal se va #ormula cu cel puin 5 +ile nainte de data convoc"rii. Cudec"torul-sindic va soluiona toate o ieciunile creditorilor la raportul #inal printr-o nc0idere, #ie c" l va apro a, #ie c" va dispune, dac" este ca+ul modi#icarea acestuia. Lic0idarea va #i considerat" nc0is" c%nd -udec"torul-sindic apro " raportul #inal !i c%nd toate #ondurile au #ost distri uite creditorilor52, iar cele r"mase au #ost depuse la anc". *rocedura insolvenei se poate nc0ide n orice stadiu al procesului, dac" de itorul a ac0itat n ntregime creanele creditorilor. @egula instituit" prin Legea privind procedura insolvenei este aceea con#orm c"reia nc0iderea procedurii este urmat" de radierea din registrul corespun+"tor !i deci, ncetarea e'istenei sau a calit"ii de itorului. ?'cepiile sunt numai cele prev"+ute de art. /52 alin.(l) !i de art. /53. *rima situaie de nc0idere a procedurii este reglementat" la art. /5/, identic cu art. /50 din Legea nr. 63//225. 4au+a nc0iderii este a sena sau insu#iciena unurilor !i a sente #ondurilor necesare continu"rii procedurii dup" desc0idere. .e'tul nu reglementea+" posi ilitatea continu"rii procedurii pentru ncasarea creanelor de itorului, nici posi ilitatea anul"rii unor acte ale de itorului pare s" trans#ere active n averea de itorului. *rocedura de reorgani+are privind continuarea activit"ii sau lic0idare pe a+" de plan va #i nc0is", prin sentin", n urma ndeplinirii tuturor o ligaiilor de plat" asumate n planul con#irmat. n situaia n care procedura ncepe ca reorgani+are, dar apoi devine #aliment, aceasta va #i nc0is" con#orm dispo+iia prev"+ute de lege pentru nc0iderea procedurii #alimentului. *rocedura de #aliment va #i nc0is" atunci c%nd -udec"torul-sindic a apro at raportul #inal dup" distri uirea tuturor #ondurilor sau unurilor din averea de itorului sau c%nd #ondurile nereclamate au #ost depuse la anc". , alt" situaie privind nc0iderea procedurii este cea prev"+ut" la art. /55 din lege, respectiv dup" ce creanele au #ost complet acoperite prin distri uirile #"cute. Inc0iderea procedurii este urmat" !i de radiere !i n acest ca+Ldar te'tul distinge dou" ipote+e7 n prima ipote+" nu au #ost lic0idate toate unurile din averea de itorului, iar n cea de-a doua ipote+" se lic0idea+" tot activul de itorului. In prima ipote+", dac" toi asociaii sau acionarii ori de itorul persoan" #i+ic" solicit" nc0iderea, de!i nu toate unurile au #ost lic0idate, -udec"torul55

sindic, primind noti#icarea lic0idatorului trimis" administratorului special despre stingerea datoriilor, dispune ca unurile r"mase s" treac" n coproprietatea indivi+" pe cote p%rti a asociailor ori acionarilor sau a persoanei #i+ice. 4otele de proprietate vor #i egale cu cotele de participare la capitalul social. In cea de a doua ipote+", lipsind cererea asociailor/acionarilor etc, se lic0idea+" tot activul averii de itorului, iar sumele re+iduale sunt puse la dispo+iia asociailor/acionarilor sau a persoanei #i+ice ntr-un cont ancar. *entru toate situaiile de nc0idere a procedurii pre+entate -udec"torulsindic se pronun" printr-o sentin" nc0i+%nd procedura, iar n ca+ul persoanelor -uridice dispun%nd !i radierea acestora din registrul n care au #ost nmatriculate. Inc0iderea procedurii nu este urmat" de radiere n ca+ul succesului planului =art. /52 alin.(l)> !i n ca+ul n care n procedura desc0is" la cererea de itorului nu s-a nregistrat nici o crean" (art./53). Cudec"torul-sindic va noti#ica sentina de nc0idere a procedurii, direciei teritoriale a #inanelor pu lice, ,#iciului registrului comerului !i, dup" ca+, registrului societ"ilor agricole,pentru e#ectuarea meniunii. *rin nc0iderea procedurii, -udec"torul-sindic, administratorul / lic0idatorul !i toate persoanele care i-au asistat sunt desc"rcai de orice ndatoriri sau responsa ilit"i cu privire la procedur", de itor !i averea lui, creditori, titulari de garanii, acionari sau asociai. 1ac" procedura de #aliment este nc0is" de itorul persoan" #i+ic" va #i desc"rcat de o ligaiile pe care le avea nainte de intrarea n #aliment cu condiia de a nu #i g"sit vinovat de ancrut" #rauduloas" sau de pl"i ori trans#eruri #rauduloase. 4on#irmarea unui plan de reorgani+are descarc" de itorul de di#erena dintre valoarea o ligaiilor pe care le avea nainte de con#irmarea planului !i cea prev"+ut" n plan. 1e remarcat c", desc"rcarea de o ligaii a de itorului nu atrage desc"rcarea de o ligaii a #ide-usorului sau a code itorului principal.

56

5A