Sunteți pe pagina 1din 125

PRE

ATA

Calendarele constituie una din cele mai fruinoase pagini din istoria culturii romnest Mai bine de un secol, ele au fost singurete publicatii periodice care fortnau hrana spiritual a vechit~societai romlnestj. Att la orase ct si ta" sale, cu:lend,arele erau asteptate eu nerbdar'e, iar coniinutul tor era mprtsit si celor care nu stiau carte, de cte un stiutor al buchilor, care, In timpul lungilor seri de iarn, la obisnuiteie seztori, citea din nglbenitele pagini slovete dragi si celor care nu le cunosteau, Calendarele au deschis portile unor noi orizonturi culturii noastre, au adus in cmpul preocuprilor i etemente stiinfifice si literare si au format, n bun msura, tribuna de educare a noii clase sociale care tncepe sa se contureze ta nceputul secolului al XVIII-lea in Transitvania si ceva mai tirziu In Principate. Pentru cine ar vrea, deci, sa cuaoasc fenomenele sociale aie acestei epoci, in toat complexitatea tor, cunoasterea cuprinsului acestor calendare este necesar. Tn speranta c vom putea aduce contributia noastr ct de modest la descifrarea trecutului nostru, pe care-l cunoastem att de pufin si, mai aies, att de fragmentar, ne-atn propus s cercetm n lucrarea de fat calendarele romnesti aprute ntre 17331830, ani care cuprind o etap bine determinat din euolutia acestor publicatii si a culturii noastre n genere. De-a lungul secolului al XVIII-lea si n primele trei decenii aie veacului urmtor, Principatele Romine snt smulse Incetut eu ncetul de sub influenta potitic si tt odat economic exctusiv turceasc si atrase n sfera de interese economice si potitice a frilor europene, ndeosebi a Rusiei si Austriei. Sistemul feudal se clatin si o noua clas ia, acum, nastere si se ntreste din zi n zi. Este clasa, burghez, care caut si o noua orientare cultural. Si pentru toat aceast etap, calendarele snt acelea care rspund necesitfii noii orientri ideologice. La nceput, cnd clcnwn lui feudal incij precumpnea^ calendarele ndpusebl Lete "Up^^, rite n Tara Romneasc si Molddva^_jj.nde (ssLensiunea_ burghezieL-esiemai_ trzie... au nca'~piEWruc note misi&er-Cu timpul, acest aspect dispare^lactadAac,. elenimteler~Vfog.resiste. CalendarlFlIvn acum scdT~d"~ edw^rg^cuJluxal^^^ Dupa 1830, prin tratatul de la Adrianopot (1829), se deschid noi posibititti de dezvoltare economic si potitic burgheziei. Dar eu aceasta 3
' K ' V"

trecem ntr-o alt faz a evolufiei cctlmdarelor, care va. forma obiectul unei alte cercetri. In cercetarea noastr vom ncadra n cotnplexul fenomenelor sociale aparitia catendaretor si vom face o amnunfit prezentare a cuprinsului lor, scotnd n relief elementele progresiste, ca pe un bun cultwal al patriei noastre. Si cum lucrarea vrea sa fie si un instrument de informare pentru viitoare cercetri, vom da ta sfrsit bibtiografia cuprinsului catendaretor cunoscute noua din intervalul 17331830. In munca noastr am ntmpinat multe dificuttti, care pot fi usor nfetese dac vom aminti c pn acu\m nu mimai c, la noinu exista tucrri simitare, dar lipsesc pn si studii asupra dezvottrii societfii romnesti. Am cutat s umplem aceste lacune prin cerc'etarea direct a colecfiilor de documente, din care se pot extrage bogate informatii asupra strilor economice aie vremii. Cu toate acestea, s-ar putea ca lucrarea s mai prezinte lacune. Vom fi ns muttumifi, dac, cet putin n parte, cercetarea noastr va, arunca o lumin nou asupra dezvoltrii culturii noastre din veacul al XVIII-lea si primele trei decenii aie veacului urmtor si dac materialul bibliografic va ajuta pe viitorii cercettori n dezvluirea aspectelor necunoscute din vechea cultur romneasc.
MIRCEA TOMESCU

INTRODUCERE
1. Caracterizare si scurt istorie a calendarelor

lctuirea calendarelor si a almanahurilor este foarte bizar. In vechime ele cuprindeau mai nti un material pur calendaristic artarea celor 12 luni aie anului eu zilele i srbtorile lor, precum i elementele computistice , apoi o parte astronomic prevestirea timpului, un fel de buletin mtorologie, eclipsele, lungimea zilei i a noptii n fiecare luna, fazele lunii etc. precum si materialul astrologie prognosticuri adic prezicerea evenimentelor istorice, a eVenimenfelor din viata unui om dupa planeta nasterii etc. si in fine, un material instructiv sfaturi gospodreti , si distractiv sarade, ghicitori, anecdote. In timpurile moderne acest material variat este compltt, mai apoi nlocuit eu material literar i tiintific. La nceput calendarele i atmanahurile nu apreau n fiecare an, din cauza greuttilor de multiplicare. De aceea materialul calendaristic, astronomie i astrologie era ntoemit pe cicluri de cte 30, 100, 112 sau 140 de ani. Grecii au cunoscut o forma primitiv de a l m a n a h ; dar o mare circulatie a a>vut aceast publicatie la chinezi. Inc din evul mediu aprea la Pkin un almanah al crui tiraj ajunsese dupa Paul Otlet la 8.000.000 de exemplare. 1 ) Almanahul a fost cunoscut si arabilor, cci altfel nu ne-am putea explica denumirea de almanah, cuvnt arab introdus n Europa prin spaniol i care nseamn table astronomice. De aci probabil i caracterul su astrologie. In Europa, asemenea publicatii ncep s a p a r n secolul al XV-lea, in diverse orase, ndat dupa descoperirea si rspindirea tipa') Paul Otlet, Trait de documentation. que, Bruxelles, 1934, p. 165. Le livre sur le livre. Thorie et prati-

rului. Primele lmanahuri contin numeroase texte mistice, rod al negrei s'Uiparsti|ii. Asemenea calendare eu prognosticuri au fost publicate de >astrologi celebri : Bauschneider (1447) in Qermania ')> N o s t r a d a m u s n Franta (1506), Mathaeus Lansberg n Germania (1636), Lilly n Angla (1644) etc. 2 ). In afar de calendarele mistice, apar si altele eu confinut pract:c : amintim un calendar mdical pentru anul 1457, intitult Coniunctiones et opposiciones solis et lunae ac minuciones elective nec non dies pro medicinis laxativis sumendis in anno 1457?) In secolele urmtoare, apar calendare, care cuprind informatii practice si mai aies stiri istorice despre popoarele trilor orientale. Astfel este Ottomanisches' Prognosticon Aus der CLementia Vitrice oder Leopoldus der Sanfftmuetige Vberwinder der Trcken und des Ottomannischen Reichs, worinnen Handgreiftich der Untergang des Tuerckischen Reichs angewiesen wird, wann die Allrten nur dazu thun wollen, von Stanislao Reinhardo Acxtelmeier. Augspurg, Druckts und verlegts Caspar Brechenmacher, MDCXCVIII, 24 i 4 ) In acelai an i tt Acxtelmeier public si Das Muscowittische Prognosticon, oder der glorwuerdige Czaar Peter Atexowitz von der gewachsenen Russischen Macht, von dem Tyrann Iwan Wasitowiz bis unter hoechsterwehnte czaarische Majestaet, deren umstaendige Kriegs-Anstalten ihr das orientalische Reich und dero Patriarchen Sitz Constantinopet versprechen, von Stanislao Reinhardo Acxtelmeier. Augspurg, Druckts und verlegts Caspar Brechenmacher, M D C X C V I I I 5 ) . Aceste calendare cuprindeau adesea stiri si despre trile noastre. Asttel, n Calendarii historioi aprut n 1603 snt vesti referitoare la evenimentele din Transilvania si T a r a Romneasc din timpul lui Radu Serban. 6 ) Calendarele satisfceau curiozitatea de informare a cititorilor, dornici sa cunoasc fapte si din viata altor popoare. Destul de timpuriu, apar si calendare n limba slav. K a r a t a e v 7 ) amintete un Kalendar rimski novi" publicat de Gherasim Smotritki la Ostrog n anul 1587. Din 1596 se cunoaste un ait Kalendar novi", tiprit la R o m a . 8 ) Unele calendare n limba slav se adresau si unei parti a romnilor si ele trebuie c au circult i printre crturarii din trile noastre.
') Andr Blum, Les origines du papier, de l'imprimerie et de la gravure, Paris, 1935, p. 71. 2 ) Ramiro Ortiz, Per la storia dlia cultura italiana in Rumania, Bucarest, 1916, p. 201. V e z i a m n u n t e istorice suficiente i n Bojibinaa coBeTCKaji sHmiKJioneAHH. Tom. 2, eid. 2 $i n Enciclopedia italiana, la cuvntul almanah calendar. 3) Andr Blum, op. cit., p. 72. 4 ) Exemplarul se -afl n Biblioteca Academiei R.P.R., cota S.
6

1610.

) N. Iorga, Manuscripte din biblioteci streine relative la istoria Rominilor. Intiul memoriu. In Analele Academiei Romne, sria II, tom. XX (1899), p. 221222. "} Scarlat Callimachi, Calendar istoric din anul 1603, Botoani, 1935, 13 p. ' ) H. KapaTaeB, Onucanue cJiaenHO-pyccKux muez, Ha neiaTannux KUPUAAOBCKUMU iiKBaMU. 14911730. Bbin. 1. n 14911600a. Petersburg, 1878,p. 235236. 8 ) Ibidem, p. 272273.

Astfel este Calendarul rsritean al pravoslavnlcilor slavo-srbi si valaht ortodocsi de rit grecesc din tinutul cesaro-cresc al Majesttii sale apostoli^e, aprut la Viena n 1771.') In secolul al XVII-lea, calendarele snt cunoscute i rusilor. Pn la P e t r u cel Mare, ele au o restrns c i r c u l a ^ , cci m a j o r i t a t e a aristocrafiei nu cunostea carte si boierul rus nu vedea nimic desonorant n faptul c el nu stia carte, c nu avea cunotin1,e, c era lipsit de cultur". 2 ) Petru cel M a r e a deschis l a r g porfile spre l u m i n " poporului rus. El a o r g a n i z a t t a r a n interior, a dat atenfie deosebit comertului si economiei n genere, a o r g a n i z a t a r m a t a , cstignd victorii strluc'te contra d u s m a n u l u i din a f a r si s-a interesat indeaproape de art si literatur. La curtea sa s-a format o clas nsetat de cultur i care dorea s citeasc n limba national, n limba rus. Acum apar primele lucrri stiintif'ce n limba rus, ca si primele ncercri literare. P e n t r u satisfacerea acestei donne de lectur n limba proprie, calendarele si au un roi deosebit. In manuscris i ntr-un cerc restrns, calendarele au fost cunoscute si nainte de P e t r u cel Mare. Cel mai vechi c a l e n d a r - m a n u s c r i s este din 1670, t r a d u s din nemteste si nchinat tarului Alexie Mihailovici." 3 ) Manuscrisul calendarului din 1670 a fost cunoscut i lui P e t r u I. In Biblioteca Academiei de Stiinte din L e n i n g r a d se p s t r e a z manuscrisele si altor calendare ce au a p a r t i n u t g'ganticului tar. Amintim manuscrisele calendarelor pe anii 1691 si 1695, aie matematicianului si astrologului suedez Heinrich Vogt, t r a d u s e din nemteste de Petru Safirov, precum i manuscrisul calendarului din 1696 al lui Pavel Halsken, t r a d u s tt de P e t r u afirov. Manuscrise de calendare d'n aceast epoc se pstreaz i n Biblioteca public ,,M. E. Saltkov-Scedrin" din L e n i n g r a d . 4 ) n activitatea pentru reformarea trii, Petru cel M a r e sprijin dezvoltarea tiparului. In t'mpul su cartea m a n u s c r i s este nlocuit an de an si tt mai hotrt" de slova t i p r i t . 5 ) In 1703 a p a r e prima gazet ruseasc Vedomosti (Buletinul), iar n 1708, prin strduinta bibliotecarului Vasili Kiprianov" i sub supravegherea lui la. V. Brius" apare n tipograEia laic de l a Moscova, calendarul pe anul 1709, primul calendar rus tiprit. Asemenea calendare se imprima i pentru anii urmtori. Unele din ele snt traduceri dup calendarele matematicienilor Pavel Halsken sau J o h a n n Heinrich Vogt, aprute la H a m b u r g . Din 1713, ncep
') Claudiu Iosipescu, Contribu(ii la istoria calendarului. n rev. Codrul CosmiIV (1927), p. 394 i urm. Titlul acestui c a l a n d a r este :Mtcflu,ocjiOB-b BocTomiaro npaBocjiaBHaro rpe^iecKaro iicnoB'n.aHHH, B-b A6pxaBaxT> LJ.ec Kpaji ajiocT. BejiHMecTBa opijTaiomarocsi cjiaBeHOcepcKaro h BajiaxiftcKaro HapoAa HeymrroBt,, HaneiaTacn B-b uapcTByioineHb r p a j b B'jHHt b nec. Kpaji. npii ^BopHon Hjuip. h B octomhoh THnorpacJiiH Kypi> IocHcjja JlopHua KypneKa, B-b J i i r o OTb pow^ecTBa XpucTOBa 1711, M-lcsiua iyjiia 7-ro a h h 2 ) V. G. Belinski, Opere alese, Bucureti, 1949, p. 46. nului,
3 ) Emil Vrtosu, Foletul Novel Calendarul lui Constantin Vod Brincoveanu (16.931704). Bucureti, 1942, p. XXX. 4 ), Vezi : OrwcaHiie H3flaHHH rpaxAaHCKOH ne^ara (1708HHBapb 1725 r.) Moscova Leningrad, 1955, p. 95. B) ) Vezi N. Pospelov i P. Sabliovski, Literatura rus. Traducere... Bucuresti, 1953, p. 72.

sa apar calendare, ntocmite pe gradurile orasului, i la Petersburg. Cuprinsul acestor calendare este foarte variat si pe lng o serie de texte ce se rpta aidoma ca> n calendarele strine, ele aduc si tiri din istoria Rusiei, ca de pild, numrul anilor sau lunilor de l a ' n c e p u t u r i l e flotei ruse", ncoronarea Majesttii sale Petru nti", Victoria repurtat asupra regelui suedez, Carol al XH-lea, precum si texte continnd sfaturi practice ,,despre sntate si boli", despre sngerare din vn si eu ventuze" etc. 1 Calendarele ruseti devin astfel purttoare de cunostinfe n cercurile cunosctorilor slovelor tiprite.

OnucaHHe n3ftaHHH rpax^aHCKOH nenaTH, p. 77.

I. I N C E P U T U L CALENDARELOR IN LIMBA ROMN


1. Calendare strine n {rile romneti

alendare n limba romn se tipresc n prima j u m t a t e a secolului al XVIII-lea, iar n manuscris ele snt cunoscute nc din secolul precedent. Inainte de acestea ns, au circult pe pmntul trilor romneti, fiind citite de domnitor si de clasa boiereasc, calendare n limbi strine. Ele veneau din Occident, din Italia, acea Italie eu aie crei cetti, ndeosebi eu Vene^a, am avut attea legturi economice si culturale ,din Austria si alte tari, prin mijlocirea negustorilor ardeleni, precum i de la slavii nconjurtori. O tire din 1569 ne face cunoscut c solu moldovean, aflat n acea vreme la Braov, a cumprat de aci, n schimbul sumei de 60 de dinari, un calendar, a crui limba de imprimare nu o c u n o a s t e m . n veacul urmtor, la 1684, Episcopul Stefan al Rmnicului roag pe Gheorghe Horobreaster, craibirul Sibiului, s-i trimit vre-o 2 calendare de ceale ce au ieit est timp,- ca s mai putem ti trecutul anului precum ar fi, precum i anii". 2 ) Desigur c si acest calendar va fi fost ntr-o limba strin, probabil g e r m a n . Prin octombrie-noembrie 1698, s-a tradus la Trgoviste, pentru Constantin Brncoveanu, din limba german, n cea greac, calendarul lui Petru cel.Mare, imprimat la Augsburg n acelasi an chiar, sub titlul de Prognosticon al
') Gheorghe Baritiu, care, n Catehismulu calvinescu impu.su. clerului si poporului romlnescu sub domnia principiloru Georgiu Rakoczy I i II..., Sibiu, 1879, p. 98, reproduce aceast tire dupa E. de Trauschenfels, Schsischer Hautfrend, Braov, 1874, p. 81107, crede c este vorba de un calendar n limba romn. Ins, pe bun dreptate Ha>deu, n Cuvente den btrni, 11, Bucuresti, 1879, p. 724725, observa c acest cafendar trebuie s fi fost scris n limba slavon. 2 ) I. Lupa, Documente istorice transilvane, Volumul I. (15991699), Cluj, 1940. D. 410. Dnd aceast tire, prof. Dan Simonescu n Bibliografia romneasc veche, IV, Bucureti, 1944, p. 26 nscrie ipotetic e x i s t e r a unui calendar din 1684 n limba romn ; credetn ns c acest calendar a fost scris n limba genman ; din anii 16411647, cunoatem un Neu und ait Kalender, tiprit la Sibiu de Marcus Pistorius.

Jjjy

Rusilor, sau prea vesUtutui autocrat Petru Alexievici... In Mai 1699, s-a Tcut, la Bucuresti, dupa aceast traducere, o copie scris de Mihail Vizantios pentru Panaiot Marele C m r a s al Ocnei domnesti. Copia se afla la sfrsitul secolului al XlX-lea n Bibliotec de Stat din V i e n a 1 ) . Tt n aceast vreme trebuie c a circult n Tara Romneasc, fiind probabil cunoscut lui Constantin Brncoveanu, Ottomanisches Prognosticon..., Augsburg, 1698, al lui Acxtelmeier. Acest Prognosticon a circult si n Moldova, fiind cunoscut familiei Sturdza-Scheianu, din a crui bibliotec a fcut parte. O stire din 9 septembrie 1708, spune c Stolnicul Cantacuzino, scriind Patriarhului Hrisant al Ierusalimului, i trimite i un calendar de la Trnava (Tyrnau) lng Bratislava , zis al Astrofilului, pe care 1-a gsit foarte bine ntocmit". Mentioneaz apoi c acest calendar are unele sentinte nu neplcute si la sfrst unele percepte politice de folosul obtesc" si promite Patriarhului c-i va trimite n fiecare an cte un asemenea calendar. Si, ntr-adevr, din coresponden^a publicat n Docutnentele Hurmuzaki, reiese c i-a si trimis un calendar latinesc n noiembrie 1712, eu promisiunea, c-i va trimite si traducerea n greceste dupa prognosticele a patru-cinci calendare italienesti, iar la 27 ianuarie 1713 i trimite nc un calendar lesesc si unul u n g u r e s c 2 ) . Catalogul bibliotecii lui Constantin Mavrocordat, ntocmit n 1725, aminteste de un calendar tlmcit n 1710 n limba greac v u l g a r 3 ), iar catalogul grecesc al bibliotecii Mnstirii Vcresti mentioneaz i cteva calendare grecesti, din care unul pentru ntreg anul si pentru anii urmtori (tradus) din limba u n g u r e a s c " 4 ) . De asemenea, n bibliotec fostei Mnstiri Ghighiu se pstra un calendar grec in 16, care pe lng partea minologic ddea mici bueti morale si dou nstiintri, pentru post si diligen^" i n fine o list a blciurilor" 5 ) . Cteva raanusefise de calendare n limba greac se pstreaz n bibliotec Academiei R:P.R. Cel mai vechi este manuscrisul grec nr. 525, care contine traducerea unui ,,Calendar englezesc al anului 1734, de la H r i s t o s " 6 ) . Din 1783, ianuarie 25, avem manuscrisul grec nr. 112, o traducere a calendarului romnesc din 1733, aprut la Braov ; mai amintim, n fine, manuscrisul grec nr. 527, cuprinznd un Calendar tradus din limba latin n limba (greac) comun", copie din secolul XVIII, apartinnd starostelui Stefan", nr. 569, o copie din 1803, nr. 524 din secolul XIX, nr. 525 si nr. 572, copie din secolul X V I I . 7 ) In epoca lui Constantin Brncoveanu au avut o larg circulatie la. noi si calendarele italiene. Ele vor fi fost cunoscute desigur, n aceste parti, si nainte de domnia acestui voievod, ca si dupa aceasta, dar cea
') =) 3 ) 1915, p. 4 ) f. 293. 5 J 6 ) Romn, ) Amarrante n N. Iorga, loc. cit. si Emil Vrtosu, op. cit., p. XXVIII. Hurmuzaki, XIV, p. 5859, 8990 i 101102. N. Iorga, Pilda bunilor domni din trecut fat de scoala romneasc, Bucuresti, 43. Catalogul bibliotecii Mnstirii Vcresti, ms grec 603, Bibl. Acad. R.P.R., N. Iorga, Dou biblioteci de mnstiri . . . Bucuresti, p. 11, Constantin Litzica, Catalogul manuscriptelor grecesti, Bucureti, T909, p. 521, nr. 786 (525). Constantin Litzica, op .cit. p. 520 521.

Academia

10

mai mare circulatie o au acum. Lucrul este de altfel explicabil. In Italia, la Padua, i fcuse studiile Stolnicul Constantin Cantacuzino, sfetnicul cultural al voievodului si tt n Italia trimite Brncoveanu o serie de studenfi pentru studii. ') Despre rspndirea almanahurilor italiene la noi i folosirea lor de Brncoveanu amintete clar Del C h i a r o . 2 ) In Biblioteca Academiei R.P.R., sub cota P.I. 3768 se pstreaz si astzi Almanacco perpetuo di Rutilio Benincasa Cosentino, illustrato e diviso in cinque parti, da Ottavio Beltrano di Terranova di Calabria Citra, corne segue nelta seguente parti. Opra molto necessaria e dilettevole, corne anco di gran giovamento, et utile di ciascheduno, e particolarmente ad astrologi, fisionomici, medici, fisioi, chirurgi, barbieri, distittatori, alchimisti, agricoltori, pittori, nocchieri, viandanti, maestri di campo, sergenti, maggiori, aiutanti, e qualqunque attra persona curiosa. Con due copiosissime tavole di tutto quello che si contiene nel prsente almanacco. In Venetia, MDCC, Per Francesco Groppo, ( 1 6 X 1 0 ) , 5 1 6 + 1 4 0 p. Amanahul a apartinut Stolnicului Constantin Cantacuzino, aie crui nsemnri autografe se pot vedea pe marginea filelor. Mai putin cunoscute vor fi fost calendarele franceze. Un astfel de calendar Calendrier intressant pour l'anne 1782 ou\ Almanach physico-conomique, contenant les principales indications qu'on peut dsirer de trouver dans un Calendrier ; des Mmoires et des Observations sur diffrents objets de physique, enfin un recueil de diverses oprations qui mettent tout le monde porte de faire plusieurs secrets prouves utiles et agrables. A Bouillon, Aux dpens de la Socit Typographyque, MDCCLXXXII, ( 1 4 x 1 0 ) , 1 f. + IV + IV p. + 13 f. + 175 se pstreaz n biblioteca Academiei R.P.R., sub cota P.I. 3829. Cum a a j u n s aci, nu putem ti. Dei nu am putut culege nie: o informatie despre cunoaterea calendarelor austriace la noi, putem spune ns eu certitudine c vor fi fost cunoscute, nu numai ardelenilor, ci si boierilor din Tara Romneasc i mai pu|in poate celor din Moldova. Legturile din secolul al XVIl-lea, care a>u urmat dup Mihai Viteazul, ntre curtea de Austria si unii voievozi munteni un Radu Serban, si chiar Constantin Brncoveanu , legturile aceleiasi curti si eu unii boieri romni din care un Blceanu primeste chiar o diplom de nobilare au trebuit s duc, cel putin numai pentru cei n cauz, si la anumite legturi culturale. Si cum calendarele erau n acea vreme enciclopediile de azi, nu se poate ca ele s nu fi fost cunoscute. Consta.tm deci c erau cunoscute n trile romnesti, calendare n alte limbi. Ele erau citite numai de domnitor i de boieri. Dar, n secolul
') Vezi mai pe larg, despre legturile culturale aie Jrii Romnesti eu Italia n vremea lui Brncoveanu : Mario Ruffni, L'influenza italiana in Valachia nell'epoca di Constantin Vod Brncoveanu (16881714). /Milano, 1932/, passim i Ramiro Ortiz, Per la storia dlia cultur italiana in Rumania, Bucureti, 1916. O privire de ansamblu n N. Cartojan, Istoria literaturii romne vechi, III, Bucureti, 1945, p. 203 204, 208209. 2 ) Vezi Anton-Maria del Chiaro, Istoria delle moderne rivoluzioni dlia Valachia..., Venezia, 1718, p. 198. Semnalarea informafiei n R. Ortiz, op. cit., p. 185 186. Vezi i Emil Vrtosu, op. cit., p. XXIIIXXIV.

11

^al XVIII-lea-cptase filnf la noi o noua clas, care nu avea ait mijloc de''a se instrui dect limba' proprie. Acest fapt va duce mai nti la traducerea i apoi la ntocmirea de calendare i n limba romneasc. 2. Primele calendare romnesti. Conditiile care au cut posibil aparitia lor Gndul de a se tipri calendare n limba romn apare destul de timpuriu. In 1589, urmrind expansiupea credinfei catolice, nunciul din Polonia scrie Papei c pentru a atrage mai uor pe moldoveni la catolicism ar fi bine... s se tipreasc nite calendare i minee n romnete dup calendarul. ndreptat (gregorian) i s se rspndeasc n popor". 1 ) Ar fi fost vorba deci mai mult de un calendar bisericesc. In cadrul acelorai preocupri se integreaz desigur i ntocmirea n a doua jumtate a sec. al XVIII-lea, a unui calendar n limba latin pentru r o m n i . 2 ) . Primele calendare n limba romn, cunoscute pn acum i r m a s e n manuscris au fost ntocmite ntre anii 16931704 de Ioan Romnul sau Ioan Frncu, cum semneaz alteori, pentru Constantin Brncoveanu. Intocmai ca i modelele lor italiene, aceste calendare-manuscris contin numai preziceri referitoare la evenimentele politice. 3 ) Din nsemnrile marginale, se vede c Brncoveanu a citit aceste calendare eu atentie. Calendarele manuscris aie lui Constantin Vod Brncoveanu, ca si calendarele strine ce au circult n Trile Romnesti, au fost cunoscute unui numr restrns de boieri. Pentru cultura romneasc, aceste calendare reprezint un gen de literatur eu totul nou. Pn n secolul a XVIII-lea, literatura noastr are un caracter rel'gios. Singurele cr^i care se imprimau n teascurile tipografice de la noi snt evanghelii, psaltiri, ohtoice etc., si mai rar cte un gromovnic, trepetnic etc., toate mbibate de misticismul caracteristic ornduirii feudale. In secolul al XVII-lea, dar mai aies n secolul urmtor ncepe s se formeze o nou clas social, de mici negustori i mici meseriasi. In
') N. Iorga, Istoria literaturii romnesti, I, Editia II, Bucureti, 1925, p. 216. 2 ) Claudiu Iosipescu, Contribuai la istoria calendarului. In rev. Codrul Cosminului, IV (1927), p. 389 i urm. 3 ) Pentru calendarele lui Brncoveanu i modelele lor, vezi N. Cartojai, Crfile populare n literatura romneasc, I. Bucureti, 1929, p. 180183 (aci i bibliografia rcspectiv). O prezentare mai ampl, fr a depi concluziile regretatului Cartojan, o d Emil Vrtosu, Foletul Novel, Calendarul lui Constantin Vod Brncoveanu, 1693 1704, Bucureti, 1942. Aci i textele calendarelor. Demn de luat n considera(ie, n cercetarea personalittii lui Ioan Romnul este ipoteza lui Mario Ruffini, L'influenza italiana in Valachia nell'epoca di Constantin Vod Brncoveanu (16881714), /Milano, 1932/, p. 62, precum c Ioan Romnul ar fi unul din studentii trimii de Brncoveanu pentru studii n Italia. In acest caz numele lui adevrat ar putea fi Ioan Frncu, nume ntlnit n documente (vezi I. Ionacu, Biserici, chipuri si documente din Oit, Craiova, 1934, p. 181182 ; i Emil Vrtosu, op. cit., p. X I X ) , iar Ioan Romnul ar fi un pseudonim. Moda de a semna astfel, o mai gsim i la un ait student .romn trimis de Brncoveanu n Italia : e vorba de Palade Damian, care semneaz i Damian Romnul (vezi Mario Ruffini, loc. cit.). i

12

1643 ia fiint n Transilvania o breasl 1 a tbcarilor romni din F g r a s , eu ngduinta voievodului Gheorgh Rkoczy I. ; 1 ) La Sibiu si Brasov erau negustori romni, a cror dezvoltare este favorizat de lupta Austriei, pentru cucerirea politic i economic a Transilvaniei. In 1699, prin pacea de la Carlowitz, Transilvania trece sub administratie austriae. De fapt administratia habsburgic ncepuse s se nfiripe n Transilvania nc din timpul voievodului Apafi (1688) i, mai aies, dup moartea acestuia (15 aprilie 1690). In acelai timp eu cucerirea politic se nfptuiete i cucerirea economic. Transilvania devine, astfel, o piaj austriae. Cucerirea Transilvaniei lipsete nobilimea m a g h i a r de o serie de avantaje. De aceea, nobilimea lupt ca, prin ajutor turcesc ndeosebi, s-i rectige vechile drepturi". La rndul ei, casa de Austria contrapune intereselor nobiliare, interesele clasei burgheze. Indeosebi, Iosif II introduce o serie de msuri menite s nlesneasc dezvoltarea burgheziei transilvane. El suprim barierele economice dintre Transilvania i celelalte provincii aie imperiului, introduce toleranta religioas (1781) i desfiin|eaz iobgia (1785). Totui, cnd reformele cerute de burghezie preau prea avansate i nu conveneau intereselor casei habsburgice, mpratul ajuta pe n o b i l i 2 ) . Toat politic habsburgic se caracterizeaz prin aceast duplicitate de aftare a burgheziei contra nobililor i a nobililor contra burgheziei, aplicnd eu succs lozinca dezbin i stpnete", ceea ce a nlesnit Austriei s tin n lanturi attea popoare timp de secole. Pentru atingerea scopurilor sale politice i economice, casa de Austria a ajutat, ndeosebi, burghezia slovac i romn. In felul acesta, burghezia romn se dezvolt mult n secolul al XVIII-lea. Acum nego|ul romnesc.ia un m a r e avnt. Dintre centrele comerciale romnesti din Transilvania, se disting Brasovul si Sibiul. Dezvoltarea acestor orase se datorete in loarte mare msur comertului eu Tara Romneasc si Moldova" 3 ). P r i n negustorii din aceste doua orase, nobilimea romn din Tara Romneasc si din Moldova si procura aproape toate obiectele fabricate att n ateliereie mesterilor din aceste orase, ct si n alte centre aie Europei. Braovul a avut legturi comerciale eu cele dou Principate, nc de la ntemeierea lor. Chiar primii domni romni, dau o serie de privilegii braovenilor i sibienilor, pentru a putea face comert n Principate. Asemenea> privilegii au dat Vlad sau Laico-Vod, Mircea cel Mare, etc. 4 ) Mai trziu, n secolul al XVII-lea, negustorii romni din Braov, cheai, ncep s se aeze n Principate. P r i m a atestare n acest sens o avem de la Brncoveanu. 5 ). Din scrisorile gsite n arhiva Braovului i publicate de N. Iorga, se constata ct de intens era comertul braovenilor eu J r i l e Romne si
') N. Iorga, Scrisori inscripfii ardelene si maramuresene I. Scrisori din arhiva Grecilor Sib.iului..., Bucureti, 1906, p. XIX. 2 ) Vezi Ladislas Makkai, Histoire de Transylvanie, Budapest, 1946, p. 190 283 passim. 3 ) Stefan Pascu, Mesteugurile din Transilvania pn n secolul al XVI-lea. Bucureti, 1954, p. 92. 4 ) N. Iorga, Brasovul si romnii, Bucureti, 1905, p. 89 i 11. 5 ) Ibidem, ,p. 394.

13

-n spcial eu Muntenia. De aci boierii romni si cumprau postavuri, crute, argintrii, lucruri de mtal etc. Tt de aci, Doamna Elina a lui Matei Basarab cerea pn i izvoade de peteare" i seminte de flori de tt f e a l i u l " ' ) , iar Vasile Vod ruga s i se trimit meteri grdinari". 2 ) Un ait centru comercial important este Sibiul. Aci ia fiin| n timpul princepelui ardelean Gheorghe Rakoczy I, o companie greceasc. Desigur c printre membrii Companiei vor fi fost de la nceput si romni". In orice caz, din arhiva Companiei putem sti n mod isigur c n 1710 grecii predomnesc nc, dar nu lipsesc si Romnii, veniti din Tara Romneasc sau strnsi din Ardeal c h i a r " . 3 ) Cu timpul Compania a j u n g e mai mult romneasc, iar ultimul ei biru" este Grigore Matheiu, romn nscut la Trgoviste n 1809 i aezat la Sibiu abia pe vremea turburrilor din 1821" 4 ). In secolul al XVIII-lea, legturile comerciale aie Sibiului eu Tara Romneasc, n spcial cu Oltenia snt intense. Dintre negustorii care aveau legturi de nego^ cu familiile oltene se remarc casa Hagi Pop. Luca Pop neguta de prin anul 1747". El era un om bogat i avea legturi cu negustorii greci din Triest i Vene^a. Ii avea turmele sale de boi, pe care le trimitea s pasc ,,pe plaiurile Vlcei". 5 ) Casa Pop avea intense legturi cu familiile oltene Argetoianu, Blceanu, Bleanu etc., care r u g a u pe vestitul negustor s le trimit lucruri de care aveau nevoie. Astfel, Stirboaica i scrie n mai multe rnduri pentru un ceasornic". 6 ) Maria Grditeanu i Manolachi Grditeanu medelnicer vor s stie ct cost o carat nuntru cu catifea de ln roie, p'afar cu o v a r g de auru i eu una verde, si pn v a r g a cea verde s ib floricele i dricu s fie iar asemene r o s u " . 7 ) H a g i Stan J i a n u paharnic i scrie n legtur cu niste lmiu, portocaliu i alte ce mi ai trimis dum(neata) pentru nunta f i u - m i e u " 8 ) . Obiectele pe care negustorii brasoveni i sibieni le vindeau n trile noastre erau aduse din orasele apusene, iar parte lucrate chiar acolo. Am vzut c sibianul Luca era n rela^ii cu Triestul i Venejia. Mrturii contemporaine numesc printre oraele pe care le vizitau negustorii romni : Triestul si Venetia, Viena, Gratz, Lipsca, Breslau, Danzig, Moscova, Lwow etc. Sigur c ei vor fi avut legturi cu mult mai multe orae dect putem sti noi azi. Economia transilvan se dezvolt n mod deosebit n secolul al XVIII-lea. In 17181719 ncep s funefioneze la Oravita i Bocsa primele cuptoare pentru topit minereul de fier". In a doua jumtat& a secolului al XVIII-lea ncep s lucreze ntreprinderi industriale i la Ghelar i R e i | a . 9 ) .
V) ) 3 ) Grecilor 4 J t 6 )
2

rBidem, p. 110111. Ibidem, p. 111. Idem, Scrisori si inscriptii ardelene si Sibiului..., Bucureti, 1906, p. VIII. Ibidem, p. X. Ibidem, p. 4 i 5. Ibidem, p. 5. ISidem, p. 7. 8 ) Ibidem, toc. cit. * Istoria R.P.R., Bucureti, 1956, p .288

maramure$ene.

I. Scrisort

din

Arhiva

14

In asemenea conditii, burghezia transilvan se dezvolt intens. In Moldova si n Tara Romneasc, burghezia ncepe s se formeze ceva mai trziu dect n Transilvania. Noile transformri social-economice ncep spre sfrsitul secolului al XV-lea. Ele se accentuiaz n secolul al XVII-lea, cnd ntlnim meseriai, att la sate, ct i la o r a e 1 ) . Dar economia natural si sistemul economic feudal, predomin n aceste principate pn n prima j u m t a t e a secolului al XVIII-lea. Produsele trilor noastre luau mai toate calea Turciei, fiind pltite eu un prt de jaf si numai ceea ce prisosea putea fi vndut si n alte tari. Cu toate aceste greutti, legturi comerciale ntre Principate si unele orae din apus au existt i n vremurile anterioare. Constantin Brncoveanu avea, la Venetia, un trimis al su spcial, un fel de agent gnral de c o r n e r f , n persoana lui Mano Apostolu. Negustorul jupnul Nica cupet den ora Bucur e s t i " 2 ) , care avea prvliile sale prin 1710, ntretinea legturi strnse cu Venetia, de unde aducea m t a s i pentru 2.000 de ducati, atlaz rosu, precum i zaharicale" 3 ). Dar nu numai ctre Venetia se ndreptau negustorii munteni, ci si ctre alte centre europene. ntr-un rspuns din 16 airgust 1726, ctre guvernul imprial, negustorii braoveni constat c Lipsca e de mai mult timp n legtur cu principatele", c negustorii romni i cerceteaz anual vestitul iarmaroc, c se urmeaz drumul prin trile austriace, dar si prin provinciile prusiene i prin Polonia si c importai din Lipsca e aa de nsemnat, nct n acest an numai negustorii bucuresteni au adus opt car, pe cnd braovenii n-au fost n stare s aduc dect dou" 4 ). Negustorii moldoveni aveau relat'ii mai importante cu Rusia i Polonia. In Polonia aceti negustori a j u n g pn la Liov si chiar Danzig, unde pe la nceputul secolului al XVIII-lea, moldoveanul Nhoreanul vindea vite. 5 ) In Rusia negustorii romni munteni i moldoveni a j u n g pna la Moscova. In 1651, gsim la Moscova pe muntenii Teodor Dimitrie si Pavel Condrate pentru cumprarea unor blni de s a m u r " pentru domni, precum i pe moldoveanul Filip Gheorghe cu cererea voievodului adresat tarului, s i se ngduie cumprturile n e c e s a r e " 6 ) . In 1706, soseste la Moscova negustorul ,,voloh" Ioa>n Marcu trimis pentru cumprturile voievodului, iar n 1709, sosesc moldovenii Pavel Ioan si Demeter Hristofor pentru acelasi lucru. I n 1707, sosete la Moscova munteanul Grigore Groza pentru cumprturi de mrfuri destinate Cantaeuzinilor". Tt acum ntlnim i pe negustorul muntean Ioan, cruia tarul Petru i d un hrisov ,,pentru comertul liber n R u s i a " 7 ) . Ca o u r m a r e a intensificrii legturilor comerciale cu Rusia si cu trile din occident, n spcial cu Austria, dorinta Principatelor Romne
'): M. Turbatu, Mestesugarii de la sate n prima jumtate n Studii, 8 (1955), nr. 3 (mai-iunie), p. 4964. 2 ) N. Iorga, Istoria comerfului romnesc. Epoca veche, s i Ibidem, p. 301.
4 5

a secolului Bucurest,

al

XVII-lea, 300.

1925, p

); Idem, Istoria comerfului romnesc. ); Ibidem, p. 16. ",) Manuscrise rusesti aie Academiei Ibidem, p. 26.

Epoca R.P.R.,

mai noua, Bucureti, 192"5, p. 1617. /Bucureti, 1949/, p. 17.

15

de a scutura jugul turcesc crete. In lupta lor, dus cu mult precau|ie, ele gsesc un sprijin neprecupefit din partea Rusiei, care, sub ctrmuirea nteleapt a tarului Petru devenise o m a r e putere european. Un interes deosebit arta Principatelor noastre i Austria. Insi Liga cretin din timpul lui Mihai Viteazul era de fapt o aliant pus n slujba casei habsburgice, care dorea s-i pregteasc expansiunea economic si politic n bazinul carpatic. Austria reusete chiar, ca prin pacea de la Passarovitz (1718), s smulg de la Turci, pe lng o parte din Serbia i Banatul i Oltenia, pe care le stpnete pn n 1739. Prin pacea de la Kuciuk-Kainargi (1774), cu ajutorul Rusiei, Principatele obtin dreptul de a face comert i cu alte state, n primul rnd cu Rusia. In urma acestui pact, trile apusene, ndeosebi Austria, ncep sa se intereseze mai mult de starea de la noi. Pentru a veghea asupra intereselor sale n Principate i a-i nlesni legturile economice i comerciale, Austria numete aici, n 1782, un consul, n persoana negustorului Raicevich. ! ) Peste patru ani Prusia trimite i ea un consul n persoana silezianului Knig". 2 ) Austriacii doreau s exploateze bogtiile care se gseau n Principate i s pun stpnire pe cile de comunicatie, n primul rnd pe Dunre. Proiectau chiar navigarea pe Oit i executarea unui canal ntre San (afluent al Vistulei) i N i s t r u 3 ) . Totodat, ei sperau s fac din Principate una din principalele lor pie|e de desfacere. In aceeai epoc, n. Tara Romneasc si n Moldova, ncep s se dezvolte ntreprinderile manufacturire. La Chipereti, lng Iai functioneaz ntre 17641767, o fabric de postav ; o alt fabric de postav activeaz ntre 17661810 la Pociovalite, nu departe de Bucureti". n aceeai j u m t a t e de secol ntlnim hartughii s a u mori de hrtie la Fierbinti, Batistea si Ciorogirla , fabrici de a r p a c a s la Agesti si Cometi , de sticl la Trgovite, Clugra etc. , de ceramic, ntreprinderi pentru construirea corbiilor etc. 4 ) Dezvoltarea relatiilor capitaliste n t'nuturile romneti duce la creterea burgheziei i la ntrirea ei economic. Prin legturile pe care le avea cu apusul, burghezia romn n f o r m a t e cunoate ideile progresiste aie veacului. I n Transilvania cunoaterea acestor idei era mai avansat, aceast provincie fiind atras mai de timpuriu n sfera de influent a occidentului. Aci, nc din secolul al XVII-lea un J e a n Apacza Csere era discipol al lui D e s c a r t e s 5 ) . Prin alianta dintre Regele Soare i Apafi continuat si de Francise II Rkczy , Transilvania a fost n contact nemijlocit cu spiritul francez. Literatura francez se rspndeste n Transilvania, i totodat se fac primele traduceri din aceast literatura n limba m a g h i a r 6 ) . Astfel, romnii din Transilvania au avut putin^a s
') G. Zarie, Un veac de lupta pentru cucerirea pietei romnesti, Iai, 1926, p. 8. ) Ibidem, p. 9. M Ibidem, p. 1314. 4 ) Vezi Istoria R.P.R., Bucureti, 1956, p. 253254 i S. tirbu, Despre rolul forfelor de producfie n dezvoltarea istoric a Romniei, Bucureti, 1955, p. 24. s ) Ladislas Makkai, op. cit., p. 265. _ 6 j Ibidem, p. 286289 passim.
2

16

j!

cunoasc ideile progresiste aie culturii apusene. Trebuie tinut apoi seama c, n urma unirii cu biserica papal, romnii obtin drep'tul de a nfiinta coli i n 1754 gsim functionnd, la Blaj, coala de obte, Scoala la-tineasc si coala de preotie 1 ). In Muntenia i Moldova, cunoaterea culturii franceze i a ideilor enciclopeditilor este nlesnit prin introducerea lirnbii franceze n coli. Cultur francez mai ptrunde la noi i prin mijlocirea unor ofiteri rusi. care, lund parte la rzboaiele mpotriva lui Napolon, au adus la noi, o dat cu ideile naintate din Rusia, ideile revolutiei franceze oe care le cunoscuser n occident" 2 ) . Ideile enciclopeditilor snt aduse n Principate i de refugiafii francezi care-si gsesc azil la noi, unde devin profefii ideilor de libertate, egalitate i fraternitate. In aceast vreme se creeaz i condi^iile necesare ca noua clas social s-i poat nsusi ct mai temeinic cultur burghez progresist. Datorit culturii, dar mai aies intereselor lor, domnii fanarioti ntemeiaz la noi mai multe coli, n care, pe lng fiii de boieri se ntlnesc i unii fii de neguttori, de mazili i de greci". In afar de scolile domnesti ncep a func^iona scoli prin mai multe orase, pe lng episcopii, mnstiri i schituri i chiar n unele s a t e 3 ) . I n v t t u r a n limba romneasc nu era exclus din aceste coli. In cele dou coli din Bucuresti, se fcea i carte romneasc. Scolile nfiin|ate n Moldova prin tinuturi erau moldovenesti". La seminarul de la Socola, cursurile pentru desvrirea catehisie" a candidafilor la preotie se fcea pe limba noastr cea printeasc". Scolile nfiinta te prin saie erau i ele romneti", att n Tara Romneasc, ct si n Moldova. Spre acest sfrsit de veac, cultur noastr i caut o nou orientare. Conditiile sociale erau favorabile descturii burgheziei din netiin|a si lipsa de cultur de pn atunci. Noua clas social simtea nevoia s-i asimileze ct mai temeinic produsele spiritual,e aie diferitelor natiuni. i acest lucru nu se putea face dect printi-o literatur n limba nafional. A n^eles acest fapt chiar i Constantin Brncoveanu, care, pe lng domn, era i un mare n e g u s t o r 4 ) . Dar el nu s-a putut desctua de spiritul de cast al clasei stpnitoare-feudale i de aceea ncercarea ^a a dat gre. Stiind din experienta burgheziei occidentale c presa, ziarul, sau orice alt publicatie periodic este un organ serios, o tribun de educare, burghezia romn a ncercat s-i aib aceast publicatie. Din ndemnul
2

il

j.
A>..

') Istoria R.P.R, Bucureti, 1956, p. 304. ) Ibidem, p. 281. 3 ) Ibidem, p. 280281. 4 f1^) Brncoveanu era numit de o cronic muntean c face n e g o | cu vinuri, iar fiV^ el, n scrisorile sale, se apra cu indignare c nu e negustor, ci domn, acesta-i fiindu-i metefugul". (vezi N. Iorga, Ist. corn. rom. Epoca veche, p. 295 i Brasovul si Ro\^mnii, p. 29. Vezi scrisorile de negustorie, p. 3538 passim) . Pentru ntelegerea pe care V". Brncoveanu o acorda ideilor iluminismului snt nteresante legturile sale cu fcoala del Halle. De aci a adus el, pentru fiica sa Stanca i sotul aoesteia, ca educator, om || de... conversatie aleas", pe Basilius Theodorus ; printr-un ait discipol al iluminismul' v lui de la Halle, Brncoveanu cerea crti din occident. (Vezi Eduard Winter, Der Pflege ||i der West-und Sudslawischer Sprache in Halle im 18 Jahrhundert. Berlin, 1954, p. 150151 passim 256. O larg prezentare a continutului lucrrii a fcut-o Dan Simonescu n rev. Stuidid, 9 (1956), nr. 1 (lain.-mart.), p. 170174.

2 C a l e n d a r e l e R o m n e t i c. 7545.

.C.U. BUCURESTI

17

Biblioteca

de

Fihlogie

SECJ!A

JMPhum U

si eu sprijinul generalului r u s Potemkin, apare n 1790 la Iasi, Courrier de Moldavie care are ns o scurt v i a j ' ) . Din aceeai vreme dateaz si ncercarea unei societti de crturari romni din Transilvania de a scoate un period'c la Sibiu. Sufletul acestei societti era Ioan Molnar. Guvernatorul Ardealului, Gheorghe Bnffy recomand cererea Cur^ii imperiale din Viena, care d cuvenita aprobare ; totusi ziarul, a cru! aparitie era proiectat pentru 1 ianuarie 1790 si care s-ar fi numit Wallachische Zeitung fur den Landmann Gazeta romneasc pentru trani, nu a a p r u t 2 ) . La 1 decembrie 1793, Ion Molnar cere, de data aeeasta pentru sine, concesiunea pentru publicarea unui ziar romnesc si rspndirea lui n U n g a r ' a . Cererea i fu ns respins. Aceeai soart au avut-o i celelalte ncercri fcute n 1794 i 1799 ultima mpreun eu Paul Iorgovici 3 ). Dar dac a d m i n i s t r a ^ birocrato-feudal de la B u d a i Viena nu ddea voie romnilor s editeze un z'ar al lor de team ca periculoase idei de libertate aie francezilor" s nu se rspndeasc n popor, putnd duce chiar la zguduirea linistei publice" 4, Habsburgii au n^eles c n interesul lor chiar, pe lng nvttura pe care o cpta n scolile pe care obtinuse dreotul s le aib, burghezia romn mai avea nevoie i de un minim de cunotin|e de care depindea nsi prosperitatea ocupatiei ei. De altfel Viena ajuta i pe plan cultural burgheziile slovac si romn, aie cror cereri le contrapunea preten^iilor magnatilor i, ndeosebi, tendinfei m a g h i a r e de a elibera Ungaria de sub tutela austriae. Pe linia acestei politici se imprim la Viena si crti romnesti- In 1771 apare aici un Bucvariu sau ncepere de nvattur. Din an n an n u m r u l cr'tilor romnesti imprimate la Viena creste. Se imprima, acum nu numai crji scolare ci scrieri agrotehnice ca Economia stupilor d e j l o a n Molnar (1785), preeum i diverse proclamatii imperiale, ca : Proclamatia pentru desfiintarea iobgiei, Viena 1785, etc. In cadrul acestor publicatii destinate populatiei romnesti din Transilvania, apare, la Viena si un calendar pentru anul 1794. V Tt n aceast a doua j u m t a t e a secolului" al XVIII-lea, ncep s apar publicatii cu caracter instruct'v burghez i n alte centre romnesti. In 1784 apare la Blaj o foaie volant pentru stobozenia negustoriei, iar la Sibiu, se pubiic instructii privitoare la jupuirea si tbcirea pieilor (1786), meteuguri pentru combaterea neghinei i tciunilor la grne (1788), Vestlre pentru importul tulelelor5.
*) Dan Simonescu, Contributii la Bibliografia cercetri de bibliologie, I (1955), p. 252. romneasc veche, n Studii si

2 ) Ilarie Chendi, Inceputurile ziaristicei noastre (17891795), Ortie, 1900, p. 67. Vezi i N. Iorga, Istoria presei rom., p. 2729 i Ioan Bianu, Introducere la I'ublicafiunile periodice romnesti, ...de Nerva Hodo i Al. Sadi Ionescu, Bucuresti, 191,3, p. VIIIX. j ) Ilarie Chendi, op. cit., p. 1923 passim. 4 ) Ibidem, p. 23. 5 ) Informt despre cr|iie enumerate mai sus se g s e s c n Dan Simonescu, Biblingrajia romneasc veche, IV, Bucureti, 1944, passim. Vezi i Cornelia C. Bodea, Preocupri economice si culturale n literatura transilvan ntre anii 17861830, n Studii, 9 (1956), nr. 1 (ian.-mart.), p. 87106; Dan Simonescu, Din vechile relafii culturale romno-germane, n Hrisovul, II (1942), p. 218219.

18

In cadrul acestui curent de nnoire a culturii noastre apar primele calendare romneti : n 1733 al lui Petcu Soanu la Brasov si n 1785 al lui Mihail Strilbitki la Iai. Amndou aceste calendare cuprind n bun parte texte astrologice, reflectnd influenta nc puternic a ideologiei feudale, dar con^in si date veridice, sfaturi practice. In ultimele decenii aie secolului apar si calendare al cror con^inut corespunde n ntregime aspirafiilor noii societti n dezvoltare.

vor 1 n ac dasci Din Petci nder neti. fire c tumit ne r tipog typr II. CALENDARUL POPULAR se v gciti conf j 1. Calendarul de la Braov valah (1733) fac ci foc valah tipri rimul calendar tiprit n limba romn cunoscut cercetto- aprop rilor de pn acum este Calendari aumu tnti rumnescu atctuitu de pe cet srbescu prin osteneala Dasclului Petcu cunos SoanuL" si imprimat la Brasov n 1733, februarie 20. lui ; Despre Dasclul Petcu Soanul avem putine stiri. Familii tru a din care se trgea a jucat un roi important n viata braovean, cte ur nesc. Soanu aprnd adesea n d o c u m e n t e vremii. Astfel, la 170.0, un Radt Sohanul" semneaz n capul listei declaratiunea prin care braoveni lenda fac cunoscut soborului celui mare c nu vreau s tie de Unirea cu Bise c ur rica Romei" i c pe popii care vor accepta Unirea nu-i vor mai reprimi 1733. Printre cei care semneaz declara^ia dup Radu, este i un Ion Soha dem i n u l " 1 ) . Radu Sohanul jurt, n calitate de reprezentant al Bisericii dit tiraje Schei, semnase i n 1693 un catastif, iar Ion Sohanul, tt ca reprezentan n 17; al Scheilor, semneaz diverse acte ntre anii 17321762 2 ). matia Care va fi fost legtura familial ntre acetia i Petcu Soanu ni prin tim. Tt ce am putut afla despre Petcu sau Petre, cum este numit i cnd : mrturiile contemporane este c n 1731 era dascl. 3 ) I n .1733 apan ca dascl la Schei, iar n 1735, dec. 5. vldica srb Nicanor Proin, epis nios, copul Cruedolului venind la Braov... prin socotinta orenilor au popi ceea ( pe p o p ( a ) Petcu S o a n u " . 4 ) Desigur c pentru ndeplinirea acestui faptf de pe
') Dr. Sterie Stinghe, Documente privitoare la trecutul Romnilon, din Schei 2 (17001783), I, Braov, 1901, p. 56. 3 2 ) Ibidem. I, p. 174, 234235, 286289, II, p. 309, 328, 329. Inform 3 ) / R a d u Tempe/, Istoria besrecei Schilor Brasovului..., Brasov, 1899, p. 100. J l e r e P ' Vezi i C. Lacea, Cet mai vechi calendar rominesc, n Dacoromania, VI x (192919301 ' 1 9 I 8 ) > rrr> ' ' n pcnro despre p. 358. matrici 4 ) Ibidem, p. 131 i 133. Vezi i C Lacea, loc, cit.

20

rcetto nnescu Calendarul lui Petcu Soanu a aprut n 1733, acesta fiind singurul \ Petcu cunoscut cercetrilor noastre. Radu Tempe afirm ns c Soanul Dasclul au tiprit nite calendare", iar Tartler serie n nsemnrile sale penFamili; tru anul 1737, c Petcu Soanu a tiprit de curnd" un calendar rom cte un nesc. 4 ) i Radt In Biblioteca Academiei R.P.R. se gsesc dou exemplare din caaovenij lendarul lui Petcu. Textul este identic. Singura deosebire const n faptul, ;u Bise c unul din ele nu men^ioneaz locul de imprimare. Data ns este tt reprimi 1733. Corobornd acest element bibliografic cu cele relevate mai sus, cren Soha dem c nu greim cnd vedem n cele dou exemplare dou edifii dou ricii diij tiraje n a c c e p t a modern a cuvntului deosebite, unul din ele aprut szentan n 1733 n Brasov, iar altul ceva mai trziu, probabil n 1737, dup informatia lui Tartler. Identitatea textului ca si mentinerea datei s-ar explica >anu m prin pstrarea scndurilor cu liter (xilografice) i ntrebuinfarea lor umit i cnd s-a simtit nevoia unor noi exemplare. Dac, n ceea ce priveste tiparul, Petcu Soanu este destul de inge>3 apari in, epis nios, n schimb, textul calendarului su este tradus dup un model strin, aletuitu au popi ceea ce se spune chiar n titlu : Calendari acumu ntli rumnescu pe limba rumneasc, ca ntru 100 de tui fapt de pe cel srbescu. Asezatu-s-au
in Schel ') Ibidem, p. F64. ) Ibidem, p. 100. ) G. Bogdan-Duic, Tipograful Popa Petre, n Tara Brsei, I (1929), p. 76. Informatia e data de nsemnrile lui Thomas Tartler pentru anul 1737, pe care Duic le reproduce n traducere dup Quellen zur Geschichte der Stadt Brass, vol. VIII (1918), p. 194. La nsemnrile pentru anul 1739, Tartler adaug c Popa valah despre care s-a vorbit ad annum 1737. . a nvafat s toarne i litere latine n matricia". (Ibidem, p. 76). ') Ibidem, loc. cit.
2 3

vor fi avut un roi i Soanii amintiti mai sus, care am vzut c tocmal n aceast vreme ndeosebi Ioan oanu, care :s-ar putea s fie fratele dasclului erau reprezentanfi de seam n trebile Bisericii Scheilor. Din acelasi izvor mai aflm c la 1741, mai 31, s'au pristvit popa Petcu $oanu, pu^in bolind". ') Petcu $oanu a fost un preot ntreprinztor i dornic de a pune la ndemna poporului cr|i. Credem c el a tiprit mai multe crti romneti, dar vremea ne-a pstrat numai acest calendar. Nu se poate ca o fire ca a sa, dup ce a reuit s-si fac o tipografie proprie, s se fi multumit numai cu imprimarea unui calendar. Cci ntr-adevr, n 1731 ne ntiinteaz aceeai cronic lui Radu Tempe au nceput a face tipografie Petcu Soanul dasclul, lucru care el nu vzuse nicieri i au typrit niste calendare, n care a pus niste lucruri a zodiilor, cine cnd se va nate cum v a fi, care izvod 1-au luoat del P o p ( a ) Statie, ce acle gcituri besreca pravoslavnic nu le primste". 2 ) Stirea este de altfel confirmat i de alt mrturie contemporan, care spune c un pop valah cu numele Petre, aici n Schei, fr nici o ndrumare, a nceput s fac o tipografie i s taie literele n plumb, ns nu-n modul obisnuit, ci foarte scurt, deoarece le-a lipit pe o scndur i asa a tiprit calendar valah fr ajutorul presei, ci numai cu vltuc, desi acesta-i un fel. de a tipri anevoios si ntrzietor". 3 ) Putem bnui c tiparul lui $oanu era apropiat de xilografie.

p. 100. 291930

21

ani s slujasc c si celu slovenescu ntr-acestu chipa au fostu, fiindu, de un mare astrologu la Kiev scosu ; de un mare dohtor muscalu s-au tlmcit intr-acesta chip, precum acum s-au izvoditu. Si precum n izvod am aflatu acumu n stamb noao s-au datu. In Brasovu, 1733, Fev. 20: Traducerea a fost fcut dupa un calendar srbesc", pe care Soanu 1-a mprumutat, dupa cum ne spune Radu Tempe, de la Popa Statie, ') care era, desigur, n legtur cu tinuturile srbesti si n orice caz cu episcopia srbeasc a Crusedolului, al crei episcop am vzut c a popit i' pe Soanu. Modelul lui Petcu era, la rndul su, tlmcit dup un izvod chievean, alctuit, desigur, tt prin compilatie, prin anul 1716, acesta fiind anul cel mai vechi amintit de tablele planetare. Cuprinsul calendarului lui Soanu este specific epocii trecerii de la feudalism la ornduirea burghez. El este format n cea mai mare parte din prezicerile referitoare la vreme si la viitorul omului dup planeta care stpneste anul nasterii. Planetele snt n numr de sapte Saturnus, Jupiter, Mars, Soarele, Venus, Mercurius si Luna fiecare stpnind un n u m r de 13 ani, cu exceptia planetei Luna, care stpnete 14 ani. Dup tabela.> ani: lor stpniti de planet, urmeaz prevestirile, mai nti cele referitoare ; la om, care dup cum a subliniat regretatul N. C a r t o j a n 2 ) snt un Rojdanic prescurtat si apoi cele privitoare la starea timpului pe lurii sf257 J - ~ ~ . , ..,| p im Dup terminarea ,,Invtturii planetelor" urmeaz Alt nvttur pentru seminte", care dezvluie rapoartele misterioase dintre dife-j ritele faze aie lunii, si cresterea semintelor aruncate n brazdele pmntului" 3 ) :
Cndu iaste crsterea lunei, smnta vrtoas s se samine la pmntu uscat, ' I iar cndu scade luna smint cea moale, cum iaste inul, cinepa, iproci s o samine > n pmntu moale. Inul, cinepa de s va smna cnd creste luna, s va face prea I nalt, iar de s va smna cndu scade luna, s va face mai sub^ire si desu. Smnta care s samn de toamna, snt acste zile mai bune : la septemvrie de la [ 5, 6, 7, 8, 12, 14, 20, 22, 29 i la octomvrie 3, 4, 12, 22, 26, 27"").

Tt aci, n continuare si ^innd seama de aceleasi puteri miraculoase aie fazelor lunii, se a r a t timpul propice tierii lemnelor din p- ! dure (n asa fel ca> pdurea s poat crete din nou), vremea n t r c a - : t tului copiilor si lsatului sngelui la oamenii bolnavi. O alt nvttur este Spunere de casnici, o regrupare prescur- ' tat dar i mbogtit n acelasi timp pe zodii a prevestirilor date il sub cele sapte planete. I n continuare, calendarul mai cuprinde : a) tiint ce planete, ce zi si ce ciasu stpneste. b- La aceste 7 planete sa s caute de ciasrile zilei si noptii, i I c spune care ciasu e bunu si care e ru.
') Radu Tempe, loc. cit. ) N. Cartojan, Crtile populare p.: 177.
2 3 4

literatura

romneasc,

I,

Bucuresti,

1929,

)~ N. Cartojan, op. cit., p. 178. ) Calendari. . . f. 27 v 28 r.

22

CDJiXi

rfhVfAk if

f f a f t l l t t t l l M n w * **

Il ' t KV v

KA***Vij>

J f i H * Ai

ffc

M l

Fig. 1. Calendarul lui Petcu oanu, Braov, 1733.

Snt aci diverse preziceri de afaceri si ntmplri din viaf : Supt planeta Soarelui e bine a cuta datoriia si mo'ia si lesne le afl." Suptu Saturnus a pune temelie, nvttur, a schimba ceva." ') c) Pentru perirea <eclipsele) Soarelui si a Lunei. Calendarul se ncheie cu sinaxariul celor 12 luni, artndu-se pentru fiecare numrul zllelor, ceasurilor zilei i noptii, i srbtorile neschimbtoare. Literaturii noastre populare scrise, materialul adus de calendarul lui Soanu, i era n parte cunoscut. Astfel, prezicerile despre viitorul omului circulau ntr-o versiune mai dezvoltat sub denumirea de Rojdanic, cel mai vechi text manuscris gsindu-se n codicele transcris n 1620 de Popa Ion Romnul. 2 ) Tt n versiune mai dezvoltat circula i Gromovnicul, tiprit nc din 1639. 3 ) Dar calendarul lui Soanu aduce si fapte noi. Necunoscute lucrrilor de pn acum snt ornduirea datelor rojdanice i gromovnice, precum i prezicerile referitoare la creterea semintelor, tiatul lemnelor etc., dintre care numai recomandatia ca lemnul de cas s se taie n lunile de toamn se bazeaz pe o observable just, cci ntr-adevr, n aceste luni circulatia sevei este mai sczut i lemnul mai putin expus crprii. Celelalte preziceri ns, nu au nici un temei stiintific, ci snt produse aie misticismului feudal, care a tinuf attea secole popoarele n ntuneric. Interesant n calendarul lui Soanu este hronologhia" n care, pe lng o serie de evenimente biblice ca zidirea lumii, potopul, stricarea Sodomului, naterea lui Hristos etc. se dau i evenimente istorice nceputul a patru monarhii : Yavilonul (4368), P e r s i a (2241), Grecia (2060), Romania (4805) , precum i dou descoperiri tehnice, care au a j u t a t mult burghezia n lupta ei contra feudalismului : .Jzvo-, direa puscilor cu meteugul lui Gherman monah" i de cnd este tipografia" 4 ). Aa cum se prezint, calendarul lui Soanu este prototipul almanahurilor de preziceri populare, caracteristice ornduirii feudale n descompunere, adic o enciclopedie de credinfe desarte, n care ptrund si informatii aie culturii noi. Importanta calendarului lui oanu const n aceea c el marcheaz nceputul ptrunderii elementelor progresiste n literatura noastr. El este prima carte cu caracter laie, care a circult intens, manuscrisele copiate dup textul imprimat i ajunse pn la noi, dovedindu-ne c acest calendar a fost cunoscut tuturor t-rmturilor locuite de romni.
') Calendar, f. 34 r. ) Vezi N. Cartojan, Cel mai vechi zodiac rominesc : Rujdenifa Pooei Romnul (1620). In Dacoromania, v. (19271928), p. 584601 si Cr(ile populare n literatura romneasc, vol. I, Bucureti, 1929, p. 175. 3 ) Vezi N. Drganu, Cea mai veche carte rkczyan. In Anuarul Inst. de istorie na{ional Cluj, I (19211922), p. 175 si urm. si N. Cartojan, Cr(ile populare... I. p. 178179. 3 .) Praul de pusc spune E n g e l s pecetluise sfritul imperiului" nobilimii feudale, iar rspndirea tiparului ajut burgheziei i regalit(ii n lupta lor mpotriva feudalismului". (Fr. Engels, Decderea feudalismului si ridicarea burgheziei. Bue., P.C/R., 1945, p. 15).
a

24

2. Calendarul de la lai (1785) De la tiprirea calendarului braovean din 1733, a trecut aproape o jumtate de veac pn la aparitia unui ait calendar romnesc. Poate c ntre timp vor mai i aprut si altele, dar ele au r m a s necunoscute cercetrilor noastre. Acest al doilea cunoscut calendar romnesc a fost tiprit n Iail anului 1785, prin grija protoiereilor Mihail si Policarp Strilbitchi i poart titlul : Calendariu pe 112 ani, scosu din multe fluri de crti : 1. Del Facr lumii ; 2. Dinu Testamentulu Non ; 3. Dinu cart lui Florinu ; 4. Dinu cart lui Pedimontanu doftorulu ; 5. Dinu Catendariul lui Petru npratulu Moscvei. Toate acest artate crti au fostu del frile loru ncredintate si tipriteDup Predoslovie se d urmtoarea not : Tipritu-s-au acestu Calendariu n trgulu Iasului in zilele pr luminatului Domnu Alexandru loanu Mavrocordatu, 1785, Augustu 8". Numele alctuitorului nu este amintit n calendar, dar el reiese din semntura de pe gravurile regen^ilor, care toate poart numele lui Mihail si Policarp Strilbitchi. Despre Strilbitchi avem stiri putine. Din informa|iile adunate pn acum, re^inem c era cobortor dintr-o familie polon de gravori. Un J a n Strelbitchi a lucrat n 1695 la Kiev, iar prin 17051709 la Cernigov, rmnnd de la el un numr oarecare de gravuri n aram. ') Ce legtur va fi fost ntre acest J a n si Mihail Strilbitchi nu putem sti. Faptul ne dovedeste ns ncl'narea lui Mihail ctre gravur i legturile sale cu miscarea cultural din Rusia. Mihail Strilbitchi i ncepe activitatea de gravor n 1756, cnd mpodobeste cu portretul autorului, predicele lui Nicolae Mauroeides, publicate n limba greac n Iasii Moldovei". 2 ) Tt cu rangul de Ierei, pe care-1 avea n 1756, l ntlnim i n 1761, cnd semneaz n parte singur, n parte mpreun cu Monahul Theofanu, gravurile care mpodobesc Evanghelia aprut n 1762 la Iasi. Tipograf este Grigore. 3 ) In 1777, Mihail Strilbitchi este Proto-Ierei i exarh al Mitropoliei din Iai. 4 ) Acum, credem, i ncepe el sria publicatiilor sale, cci la cele amintite mai sus a fost numai colaborator. In acest an apare un Catehisis al crui ostenitoriu si chyvernisitoriu" dup cum semneaz n prefat este Proto-Ierei Mihail Strilbitchi 5 ). Tt in 1777 apare si un Ceasoslov, prin ngrijirea lui Mihail, al crui nume se afl jos ntr-un cartu"
') Emile Picot, Notice bibliographique sur le protopope Mihail Strelbicky, graveur et imprimeur..., Paris, 1905, p. 4. 2 ) Ioan Bianu i Nerva Hoido. Bibliografia romneasc veche, 15081830 Tom Il 17161808, Bucuresti, 1910, p. 137. 3 ) Ibidem, p. 160. 4 ) Aceste titluri i mai aies ultimul, erau numai pur onorifice" spune, i credem c pe bun dreptate, Dimitrie Dan n broura Protopopul Mihail Strilbitchi, Schif biografic si bibliografic, Cernuti, 1912, p. 3. Strilbitchi se ocup i cu legatul crtilor vezi n acest sens, Dan Simonescu, Literatura romneasc de crmonial..., Bucureti, 1939, p. 242. 5 ) Ioan Bianu i Nerva Hodos, op. cit., p. 220221.

25

pe foaia de titlu. Gravurile snt semnate de el, iar tipograf este Mihaiu Brasovnul" ') In anul urmtor, 1788, apare un Catavasier, al crui ostenitoriu i chivernisitoriu" la tiprit a fost celu mai micu ntre prezviteri... Proto-Ierei Mihailu Strilb^chii si exarhu din Mitropolie Iasului".2) Numele lui Mihail, n aceeasi calitate de ostenitoriu si chivernisitoriu" si de gravor I mai ntlnim pe o Psaltire din 1782, I a s i , 3 ) Prvlioar, 1784, Iai, 4 ) etc. Din 1785, amintim Curioznic si n scuri, artare celoru ce iubescu a cerca vrednice nvtturi fiziognomie, Tl- ; mcit din timba nemteasc n ce rusasc, cumu si pe limba aciasta mol- _ doveneasc s-au tlmcitu\ si s-au tipritu... de popa Mihail Strilbitchi, Ecsarhu din Mitropolie Iasului, 1785, Octom<vrie> 16". 5 ) Pe Octohul mic tiprit la Iai n 1786, mpreun cu fiul su Policarp, Mihail apare ca Pop i ,,Iconomu dinu Mitropolia I a s u l u i " . 6 ) ! In 1789 I aflm. intitulndu-se proteiereu al Moldovei i Besarabiei (Dialoguri ruso-rotnlne, 1789, Iasi) 7 ) i tt n acel an ,,Protopopul Moldovei, Valahiei i Besarabiei" (In scurt adunare a numelor, romneste si ruseste, Iasi, Molitveinic, slavon, Iasi, 1789) 8 ) sau, mai trziu, Prtoierei alu Moldovei,' a Valahiei i a Basarabiei" (Psaltire, Iasi, 1790, Catavasier, Iasi, 1792 etc.) 9 ) Intre 17871788 i poate c i nainte de aceast dat , Mihai Strilbitchi este interpret pentru limba romn pe lng feldmaresalul Petre Alexandrovici Rumiantev. 10) De altfel, Strilbitchi a fost un adept al politicei de apropiere de Rusia, ceea ce se vede i din tipriturile sale. Pentru nlesnirea acestei apropieri, public el n 1789, Dialoguri ruso-ramnen) Aceste sentimente ruso-file i vor fi atras probabil disgratia domnului moldovean, ceea ce a atras mutarea sa> i a tipografiei sale la Dubsari. Acest fapt se . va fi ntmplat prin 17921793. In 1792 el era nc la Iai, unde a publicat un Ceastov, ultima sa tipritur nchinat voievodului moldovean Alexandru Constantin Moruz. 12) In 1794, Strilbitchi era la Dubsari, cci aci public el un nou Ceaslov, ns de data aceasta ou ponunca blagoeesiivei snigur stpnitoarei mare, Doamnei noastre Imprtesii Ecaterinii Alexievici a toat Rossiia". 1 3 ) Toate crtile tiprite de acum nainte de Mihail Strilbitchi vor purta aceast mentiune.
') Ibidem, p. 221222. 2 ) Ibidem, p. 224225. ) Ioan Bianu i Nrva Hodos, op. cit., p. 277. ") Ibidem, p. 292. 5 ) Ibidem, p. 305. "') Ilidem, p. 313. ' ) Ibidem, p. 327. ") Ibidem, p. 328 i 330. Vezi i Gheorghe Racoveanu, Gravure Minstirea Neamtului, Bucureti, 1940, p. 16. "} Ibidem, p. 339, 346. Ibidem, toc. cit. 10 ) mile Picot, op. cit., p, 348. " ) Ioan Bianu i Nerva Hodo, op. cit. p. 327. 12 ) Ibidem, pag. 348. 13 ) Ilidem, p. 359.
3

n lemn

ta

26

. fc a

e n

,4

10

:l!

| J I ; y f B C ^ " J . n j | gS ' c - -rfl: y . ' . . -. :1s w: k ^ .y , ( p a w i

JtUatitt

*
i t

I "'O
i 4* ' M ;:

11'*'

f
t

h
Fig. 2. Calendarul lui Mihail Strilbitchi, Iai, 1785.

Ultima carte publicat de Mihail Strilbitchi este o Psaltire aprut n 1796, la M o v i l u , ' ) unde se mutase ntre timp. Probabil c putin dup aceast dat iscusitul tipograf i gravor va fi m r i t . 2 ) Din tirile sumare pe care le-am cues despre Strilbitchi, retinem c era un talentat g r a v o r , 3 ) un iubitor de carte si, mai aies, un bun cunosctor al limbei i culturii ruse. In aceast limb compune el dialogurile ruso-romne i din ea traduce Curioznic si n scurt artare, precum i o parte din Calendarul din 1785. Amndou aceste lucrri snt tiprite cu caractre rusesti-civile. Calendarul tiprit de Strilbitchi la Iai n 1785, ncepe printr-o Predoslovie ctr cetltoriu, n care, dup ce se arat n foarte pleine cuvinte cuprinsul crtii, se spune c acestu calendariu s'au fcutu ca s poat sluji la trebuintele Iconomiei casii i avndu omulu vrme slobod i petrecndu-o s o petreac cu veselie". 4 ) Deci un scop practic si cultural s fie de folos omului n lucrul su gospodresc i n cutarea snttii, s-i aduc la cunotint fapte necunoscute i s-1 nveseleasc n clipele libr. Dup Predoslovie se d Scara crtii si apoi urmeaz Hronologhie hier uriloru celoru vechi si celoru noao". Mihail Strilbitchi prelucreaz aceast cronologie i introduce si stiri noi; din istoria Moldovei snt consemnati numai a n i i 5 ) :
De cnd s-au dat Nemtilor, Bucovina de la Cernuti . 17". 7293 1785 333".

Calculul hronologiei este pentru anul cnd apare Calendarul : 6 )


Anii de la zidir lumii, dup hronografulu Grecilor Dela nater lui Hristos Dela aflar tiparului de cr^i

Fo'le 11 r 12 v contin Ales socoteal del oares'care Greci i Rmlni", ase max'me din care prima e s t e de toat frumusetea :
Silte-te ca s care nimene del tine netiindu nimic, te vei C cine pe nvttur pre cel nenvtatu". 7 ) nfrumusetezi cu n v p t u r iiiima ta, c iaste o comoar pe nu o poate fura. D e eti mare fi puternicu, fr nvttur i asmna unui chipu cioplitu, stndu ntr-o cas de marmur. nu o socteste acela este un glubavu, c cel nvtatu cunoate

Capitolul urmtor La nceputul lunilor sau a vremiloru (p. 1 37) d tiri luate din Genez i n mic parte din nceputul Noului Testament : despre Facerea Lumii, moartea lui Avel, Neamul lui Adam, Noe, Avraam, Fecioara Maria i Naterea lui Isus Hristos. Urmeaz Sinaxariul celor 12 luni cu zod'ile lor. La fiecare lun. se dau mai nti srbtorile pe zile, zodia cu gravura ei, cu prognosticurile
Ibidem, p. 390. ' ) Gh. Oprescu, crede c Mihail Strilbitchi a mrit ntre 17961800, dat pe care cercetarea tipriturilor lui Strilbitchi o impune (Vezi Grafica romneasc n secolul al XlX-lea, vol. I, Bucureti, 1942, p. 302). 8 ) Vezi n acest sens Gh. Oprescu, op. cit., passim. 4 ) Calendariu pe 112 ani..., Iai 1785, I. 1 v 2 r. 5 ) Ibidem, f. 11 r. Strilbitchi greete sau avem o greeal de tipar , cci de la cedarea Bucovinei, n 1785 erau 10 ani. 6) Ibidem, f. 10. v. 7 ) Ibidem, f . 11 ,r.

28

Fig. 3. Pagina din Calendarul lui Strilbitchi, cu stema editorului

privind partea brbteasc i apoi cea femeeasc i, n fine, cte o doftor:e pentru lecuirea boalei care bntuie de obicei mai mult n luna aceea. Vin la rnd sfaturile Pentru siropuri cumu pot s se fac. Avem aci diferite rpt de siropuri, pe care gospodinele vremii le vor fi folosit adesea. Aceste siropuri snt de fapt nite ,,doftorii" :')
Sirop dup mcri. S ei mustu din mcriu curatu 3 litre polu litr zahr. Toate aceste s le fierbi la un loc pn s voru ngrosa. Acestu siropu iaste de mare folos omului la fierbintel de glbinariu".

Doftoriile propriu-zise ns, snt date n paginile urmtoare, mai nti cele pentru oameni (p. 122170) i apoi cele pentru cai i alte dobit o a c e . 2 ) Calendarul mai d sfaturi pentru Pocosturile sau vernicsele cle ce nu vor zugravii s arate ucenicilor si. Cum s face apa cea tare, adec seitu vaseru, cum se face ceara atb, rosie sau verde, despre vudcile cu mirodenii rpt de dulciuri , cum se poate scpa de pureci. In capitolul urmtor, intitult Comedie se dau mai multe sugubetii, cu care probabil c btrnii nostri se vor fi nveseit adesea. P a r t e din ele erau date numai pentru caracterul lor hazliu :
,,S ei rachiu .i s amesteci cu miere, putinu ca s aib imirosu bunu i ca s nu s cunoasc rachiu deodat i s moi miezu de pine ntr'nsa i sa dai psriloru celoru de cas. Si aciasta este un curiozu, is vezi ce faeu ele". 3 )

Altele ns aveau i partea lor practic. Astfel, pe cei aie cror priseci erau stricate de ursi, calendarul din 1785 i povfuiete :

S ei miiare o bc, horilc tare o oc i ntiu s prjti mierea bine ca s aib mirosu bunu. Apoi s amesteci cu horilca cea tare. S pui i trei turte, adec turta lupului, pisate ca fina i s amesteci cu miezu din doao pini i s pui aa mult pe unu caiptariu lng prtsac sau unde sntu umbletele lui cele adese, c mcndu acel toate s va nbat i va cdea josu ametitu. Apoi po{i s-lu ucizi i s-i ei pielea pentru cheltuiala ce ai cheltuitu cu mierea i cu horilca pentru l u . " 4 )

Cu aceste comedii se termin prima parte a Calendarului lui Strilbitchi. Ceea ce urmeaz este un nou calendar n gen popular-astrologic, ca i al lui Soanu. El este chiar intitult Calendariu pe 112 ani i confine prognostice referitoare la vreme, semnturi, pometuri, etc., ornduite dup cele sapte planete. Nu se dau ns aici preziceri referitoare la soarta omului, cci ele au fost date n prima parte a tipriturii, la fiecare lun. Prezicerile despre vreme, semnturi, etc., snt mai dezvoltate la Strilbitchi. dar ele au la baz v a r i a n t e asemntoare cu cele din calendarul lui Soanu : 5 )
Calendarul 1 7 8 5, Saturnu p. 217218 1 7 3 3, f. 2, 3 v [Saturn] Anul n care iaste ac planet, friguros, ploios, neroditori. Primvara friguroas, nfloritura i iarba trze. iarba trze', grindime. Calendarul

Anulu de obte frigurosu, umedosu, i neroditoriu. Primvara friguroas, scetoasa, geroas. Florile i iarba trzu va rsri. Si n primvar piatra va strica.
2

') Ibidem, p. 119. ) Despre copierea acestor doftorii" si circularea lor vezi Ion C. Cazan, Texte de folclor mdical, n Cercetri literare, II, p. 5578. 3 ) Calendar, p. 199200. 4 ) Ibidem, p. 202. 5 ) Calendarul din 1733 ncepe cu Rujdenija, text care n Calendarul din 1785 e dat n prima parte.

30

cmvnAm

m t * m t* *t m ut H #*

Fig. 4. Gravur din Calendarul lui Strilbitchi (Planeta Venus)",

31

Ultimul capitol al calendarului lui Strilbitchi este consacrai Prog nosticelor foarte curioaznice ce arat pe 12 luni, cum v a fi restul anului,! n raport cu vremea bun sau rea dintr-o alt lun. Si iat cum va a r t a l restul anului n raport de vremea zilelor lunei lui Ghenariu : ')
Inir'aeiaist lima de voru ta zilele ei cu bine i cu ilinte, apoi totu a n u l u ! nsemneaz a fi aa. Noaptea din zioa cea dintiu a acetii luni de va fi l u m i n o a s , ! cu vreme bun i vzduhulu fru de nici o amestectur, apoi peste totu anulu v ; i ! va fi sntate si cu folosu nsemneaz. Iaru de va fi ntr'aciast lun varsarea apeloru,! pin i vinulu putinu. Iaru mputinar apeloru mult rodire aduce".

Calendarul lui Strilbitchi nu este o traducere, ci o compilatie'. P e n - I tru o parte din textele lucrrii sale, alctuitorul moldovean folosete desi-1 gur calendare anterioare, probabil ruseti, ca mai cunoscute lui. Din ca-J lendare ruseti va fi luat el hronologia, pe care ns o pune n concor-l dant cu anul n care apare lucrarea sa. In aceast hronologie Strilbitchi I introduce si o tire din istoria Moldovei i anume rpirea nordului Mol-1 dovei de ctre imperiul habsburgic. Tt din calendare rusesti a luat Stril-I bitchi i ,,prognosticele foarte curioaznice", ca si sinaxarul cu zodiileJ fapt pe care ni-1 spune singur :
Cade-s a ti i pentru planetele acestea cu anii i cu vremile loru, cum i l sinacsariulu cu zadii'le loru dup urmar a fetecriia lun, s-au foscu tlmcitu m a i l nainte dintru o carte astronomiciasc a unui Ioanu Zranu, pe limba ruseasc prin I porunca mpratului Petru i dovedindu-s c sntu adevrate, 1-au cinstitu cu nume I de ghenaralu, apoi au iporuneitu de. s-au ntrtu adevrulu n trgulu cel p o l i t i c e s c u j n stolita Moscovii, n anulu 1710. Acumu aru s-au tlmcitu 'dup acelu rusescu pe limba moldoveineasc i s - a u | datu n tipariulu cetu palliiticieScu, n tipografie Iaului, care au eitu lucru nou (cinstl coroni Moldovei), dup cum s vede i .slova pare c este scrisu cu m n a " 2 )

Deci pentru compilarea lucrrii sale, Strilbitchi a folosit calendarul] aprut la Moscova n 1710. Din datele care ne stau la ndemn, tim cal ntr-adevr n anul 1710 s-a tiprit la Moscova un calendar deosebit prin I continutul su, de celelalte. In acest calendar s-a publicat un prognosti-j con, pe care-1 va fi folosit Strilbitchi n compilarea sa. Calendarul mos-| covit cuprinde i sfaturi despre sntate i boal. In descrierea pe care ol avem la ndemin, numele alctuitorului moscovit nu este m e n t i o n a t 3 ) . J Ne-avnd la ndemn textul oalendarului lui Ioan Zran nu tim n cel msur Strilbitchi a respectt originatul. Dar pentru compilarea lucrrii sale, Strilbitchi a ntrebuintat i altel scrieri, pe care ni le indic singur. Pentru primele cap>tole a folosit Noul testament. ,,Doftoriile" probabil c snt luate din vreo lucrare german,! ceea ce ar explica mentinerea n versiunea romneasc a unor termeni ca seitu vaseru" (ap t a r e ) . Chiar dac Strilbitchi a cunoscut aceste retetel prin intermediu textului rusesc al lui Zran, ele au la baz un text german.
') Calendariu pe 112 ani..., p. 251252. ) Ibidem, p. 213214. 3 ) Vezi : OriHcaHHe H3,naHHH rpa>KAaHCKofl neiaTH. p. 115 (nr. 45).
2

Moscova

Leningrad,

1955,

32

Calendarul lui Mihail Strilbitchi este si ilustrat. Pentru fiecare zodie Mihail Strilbitchi i fiul sau Policarp au lucrat cte o vignet, reprezentnd semnul zodiei, iar pentru cele sapte 'planete-regenti au cut sapte gravuri ngrijit lucrate. Figurile planetelor, executate eu trsturi fine, nu corespund descrierilor mitologice. In schimb gsim n portul unora din aceste figuri, elemente contemporane, care pot ajuta ntr-o msur oarecare la reconstituirea vechiului port. Venus, de exemplu, poart coafur strns si o rochie lung cu un rnd lat de ,,flori pe poale". Prin calendarul sau, Mihail Strilbitchi a dat publicului cititor din Principatele Romne o antoiogie de texte pe gustul sau si totodat o serie de sfaturi practice. Elementele progresiste din acest calendar snt mai numeroase dect n calendarul din 1733. Avem, n plus, multe doftori:" de mediein uman si veterinar, care dac4 nu se bazeaz pe cercetri stiintifice, pornesc din experienta ndelungat a societtii umane si au la baz un adevr. Astfel, pentru limbrici se recomand ,,unsoare" din untu de pelinu si de majeliu, ciap si usturoiu cite 4 dram ; s pui si fiindu fierbinte s ungi buricul si s bei" (p. 127). Aceast unsoare are, intr-adevr efect si bolnavul se nsntoseaz. Asemenea leacuri alctuiesc medicina empiric, prima form a medicinei stiintifice. In afar de doftori, calendarul din 1785, public si Pocosturile sau vernicsele cle ce nu voru zugravii sa arate uceniciloru si. Breslele ornduirii feudale erau refractare popularizrii descoperirilor tehnice ; patronii nu dezvluiau ucenicilor unele taine" aie mestesugului lor, pentru a-i sili astfel s lucreze pentru ei. Produs al burgheziei romne n formatie, calendarul din 1785, lupta pentru rspndirea descoperirilor tehnice. 3. Calendarul de la Bucuresti din 1795 La leat" -1795, apare desigur c la Bucuresti un Calendariu acum a doao oar tipritu, o brosur de 24 de foi nenumerotate, din care ultima aib. Din titlu retinem c a mai existt o editie a acestei tiprituri, ce trebuie c a aprut nainte de 1794. Acest calendar este, de fapt, un prognosticon, cuprinznd 28 de cicluri, fiecare a cte opt ani, cu artarea planetei i zodiei care stpneste ciclul respectiv i cu indicarea de cum va fi vremea. Calendarul ,,acum a doao oar tipritu la lt 1795", ca si prima sa editie, este o traducere dup un calendar unguresc, al crui original nu este cunoscut. C el este o traducere din ungureste ne-o dovedesc cele doua manuscrise de calendare gsite n Bibliotec Academiei R.P.R. Cel mai vechi dintre ele este miscelaneul nr. 270, transcris n 1799, dup o copie mai veche, de log(oft) Ionit Giurescu din jud. Prahova. In acest manuscris, titlul calendarului este : Calendar scoas dup limba ungureasc p limba rumneasc d acest an si d, alti trecuti ani si d alti ce vor s fie, precum s va vede". Textul manuscris este identic eu cel tiprit. Exist numai deesebiri de redactie, ceea ce dovedeste c textul manuscris nu este o copie a tipriturii din 1795, ci poate fi o copie a primei editii sau a unui ait manuscris. Si nainte de editia din 1795, circula, deci, o versiune manuscris a celor 28 de prognosticuri, din al crui titlu, redat n ntregime, retinem
3 C a l e n d a r e l e R o m n e t i c. 7545.

33

c primul calendar imprimt n Tara Romneasc este o traducere diJ limba u n g a r . Probabil c traducerea s-a fcut n Transilvania, unde conl tactul direct cu cultur m a g h i a r era favorabil unei asemenea lucrrii 4. Manuscrisele primelor calendare Primele calendare romnesti i ndeosebi cel de la Brasov din 173! s-au bucurat de o larg c i r c u l a ^ n publicul nostru cititor. Faptul este atestat de marele n u m r de manuscrise copii dup aceste calendare. Desigur c numrul lor va fi fost si mai mare si poate c nc multe stau pe la particulari, necunoscute bibliotecilor publice. Intruct cunoaterea lor ne d putinta s descifrm preferintele de lectur aie publicului romnesc vom prezenta succint manutrisele cunoscute noua. Pentru calendarul din 1733 am identificat un numr de unsprezece| manuscrise i o traducere greceasc. 1. Manuscrisul 5454 (Biblioteca Academiei R.P.R.) este un miscel laneu in 4 ( 1 9 , 5 x 1 5 ) , format din 49 de c a i e t e , ' ) continnd n starea1 de az 188 foi. Are legtur modern. A fost copit ntre 17541762 ieromonahul Pahomie mai apoi staretul mult nacialnic" de la Lapo. 2 ) Manuscrisul contine o serie de molitve (texte religioase), un Gromovnicu al lui Irachie nprat stronom, ait serie de texte religioase, un Trepetnicu de smne ominesti, alt serie de texte religioase si cano nice (Tlcul blajinilor, Pravili pentru clugri), o Pascalie, Calendarul din 1733, urmat de o alt serie de texte religioase (ndeosebi Catavasii). Am dat aceast succesiune de texte pentru a se vedea usurinfa | datorit spiritului vremii cu care se copia un text profan dup unul' religios, apoi altul religios u r m a t de un altul profan, chiar dac textul profan nu numai c nu avea nimie crestin n el, ci continea credinte" pe care biserica ar fi trebuit s le combat. Faptul este cu att mai semnificativ cu ct copistul nostru este un viitor staret al schitului Lapos i el este explicabil prin pregtirea redus, pe care clasa stpnitoare o ddea chiar slujitorilor bisericii, una din institu|iile sus^intoare aie politicii voievozilor nostri. In acelasi timp, alctuirea manuscrisului nostru ne a r a t lectura preferat a clugrilor din schiturile noastre, ca i a publi-l cului cititor, manuscrisul fiind n sine o biblioteca n miniatur. Titlul calendarului copit de ieromonahul Pahomie este : Calendarul acumu ntia rumnescu asezat de pe cel srbescu pe limba rumnescl ca n veci s slujasc. C si cel slovenescu ntr'acesta chip au fost, fiindI de un astrolog ta Kievu scosu, de un mare dohtor muscat s'au. tlmcitl ntr'acesta chipu acum izvodit. Si precum am aflat n veci t-am asezat n\ Brasev, Vev. <Fevruarie) 20, 1733, n numele lui Is. Hs. Cnd s'au nceput aciast carte au fost dila Hs. pn acum 1733, iar I acum 1762, cel mare 7270".
') Are mai multe lipsuri : primul caiet n ntregime (f. 14) i foile 4042,1 70, 7984, 91, 93 din numrarea primar. 2 ) Lapoul a fost un schit de clugri n comuna Drmneti, reg. Bacu. Datele ntre care a fost copit manuscrisul snt indicate de P a h o m i e : Si am scris eu eromonahul Pahotnia ot Lapo... Lt 7262(1754)", 1 f. 54 r. i la f. 185 avra mentmnea c a termint de scris la leat 7270 (1762).

Tej ntocma ciasu si Di ca i tr Sublini 1840 niia a i lui Ara. Te putul, i pn la el. Este 5454, f, mult de M Popovk ntru te nv|t( preotuh nescu. lumii le de Mai M demiei 3. (16,5X din 172 d.e plar cepe de dovene: 65), P foi albe N. Cernu zilele p dat Vo 7294' dup c Iul(ie) T explica tul cop
la 57 D numai t

(21,6x

2.

f.

3i

Textul calendarului este cuprins ntre f. 117 v 136 r. El reproduce ntocmai textul lui Petcu Soanu pn la Stiinf de planete, ce zi si ce ciasu stpneste. Deosebirile care exist ntre textul manuscrisului i al tipriturii, ca i trunchierea, dovedesc c Pahomie a avut n fat un text intermediar. Subliniem c tabelele anilor planetelor snt total deosebite. 2. Manuscrisul 3561 (Bibliotec Academiei R.P.R.), un in 8 (21,6x16) 2 f. + 76 f. numerotate mecanic cu legtur de prin anul 1840 cuprinde Epistolia Domnului Dumnezeuilui nostru Is. Hs., Cazaniia a lui Eletherie filosofulu pentru cle 12 Vineri mari, Gromovnicu alu lui^Araclie Impratului i Calendflriut din 1733. Textul calendarului' ns nu este complet, ci cuprinde numai nceputul, inclusiv Stiinfa pentru cele sapte planete ce zi si ce cias stpneste, pn la nsemnarea lui Petcu Soanu c acest calendar a fost ntocmit de el. Este deci o copie incomplet, care nu are nimic comun cu manuscrisul 5454, fapt dovedit i numai prin aceea c reproduce cu un capitol mai mult dect copia lui Pahomie. Manuscrisul a fost ntocmit i scris de Marco Romanescu, Dasclul Popovici, la leatul 1773 : ,,Si s'au scrisu de celu mai micu i mai plecatu ntru toate aie tuturora, care mai jos ma voi iscli, fiindu dasclu sau nvttori de copii n satul Brebului, n protsulu Poganiciului, fecioru alu preotului Erei Alexie del sudu Gorjiu de sus, de pre apa Jiiului rumnescu. Si s'au scrisu n luna lui Iulie 13 i era cursul aniloru de la zidir lumii ltu 7281, iar del Nasterea lui Hs. Dumnezeului nostru lt 1773, de Marco Romanescu, Dasclul Popovici (f. 76r v ; vezi i f. 28 v ) . Manuscrisul a circult i prin tinutul Banatului i a fost donat Academiei de Emilian Micu, preot n Vlaicovt ( B a n a t ) . 3. Manuscrisul 4655 (Bibliotec Academiei R.P.R.), un in 8 mic (16,5X11), 73 f. numerotate mecaniic,') cuprinde : textul Calendarului din 1733 pn la Pentru perirea Soarelui si a Lunei, (inclusiv deci Stiint d,e planete...) (f. 131), Gromovnicu care slujeste pe 12 luni si care ncepe del Martie (f. 3148^ crespondenta cifrelor latineti cu cele moldoveneti (chirilice) (f. 48 v.), Trepetnicu (f. 4955), Pashalie (f. 56 65), Pravil de nvttur nrului (f. 6567), diverse nsmnri si foi albe. Manuscrisul 4655 a fost copit n anul 1786, de Gavril Galer, n Cernuti, dup cum ne-o spune chiar pisarul la f. 2 r. : Si s'au scris n zilele prealuminatului Domn al Trii Moldovii Ioan Alicsandru Mavrocordat Voievod si n zilele Mrii sale Ghinral Efimov begu, n Cernuti, lt 72947294, 17861786. Si s-au scris acest clindar de Gavril Galer n dup cum a r a t veletu mai sus ; s'au nceput a s scrie n luna lui Iul(ie) 7". Textul nu este copit direct dup tipritur, cci altfel nu s-ar putea explica deosebirile de text. Faptul c acest manuscris cuprinde exact textul copit si n manuscrisul 3561 din 1773, ndrepttete ipoteza c la
') Pe lng numerotatia mecanic exist i o numerotatie original, numai pn la f. 57 inclusiv. Din numerotatia original lipsete f. 49, iar din ultimul caiet (L) s-a pstrat iumai prima foaie.

35

baza lor au putut sta copii derivate din acelasi prototip. E x i s t e r a u n o r t alte copii, necunoscute noua ne este, de altfel, atestat si de titlul Calen-B darului nostru din manuscrisul 4655: Calendariu acutn nti romnesieW asezatu de pe cel srbesc pe limba rumneasc, ca ntru 85 de ani s slujeasc. C mai nti la cel tiparnic era 100 de ani, iar acum acei ani au trecut si acum numai acesti 85 de ani mai slujasti. Apoi aimintrele -sa va schimba, c si cel slovlnesc ntr-acest chip au fost, fiind de un astrolog la, Chiev scos, de un mare astrolog la Chiev scos, d,e un mare dohtor muscat s-au tlmcitu ntr-acest chip, s-au izvoditu. Si precum s-au aflat de pre cel tipritu asa s-au si scris la anu Damnului 1765 ntru numele lui Hs. iar del zidirea lumii 7273. A existt deci cel putin o copie intermediar din anul 1765. Textul titlului mai ndrepttete si ipoteza unei alte copii din 1748, cci dac la . 1733 a d u g m cei 15 ani trecuti, pe care copistul i scade din cei lOOll avem. anul 1748, n care el va fi fcut aceast socoteal. 4. Manuscrisul /. 2, (Biblioteca N. Blcescu" a Universittii din | Iasi) este un in 8 mic ( 1 8 X 1 0 ) , de 63 foi. Manuscrisul a fost copit n anul 1764 de Mihail Lupschor ; titlul lui este : Calendar acum I nti rumnesc, alctuitu de pre cel sirbesc. Asedzatu-s'au pre limba ru- I muniasc, care slujaste pre 83 de ani, c si cl stovenescu asa au f o s / j l fiind de un mare astrolog la Kievu scos, de un mare doftor muscat s-ait I tlmcit ntr-acesta chipu precum s'au izvoditu si pre cum n izvod am I aflat dat n stamb, asa am scris si eu acestu calindari Si cnd s-au s c o s l pe rumnie umbla veletui 1733, iar acum este 17641764. Acest manuscris cuprinde nceputul tipriturii pn la La acestew. sapte planete s se caute de ciasurile zilii si a nopti c spune care cias e* bun" (inclusiv), deci mai mult dect m-sul 4655, apoi : Gromounic (f. 3 2 | 45), Trepetnic (f. 4552), Zilele luni la (sic!) carele~Is fr de norocM preste an (?5253), Liacuri (f. 5356), Mltv de friguri (f. 56), PascalieI (f. 57) i Nastere lunli (f. 5859). In continuare, pe folle albe nenume-. rotate, Mihail Lupschor d un nceput de vocabular romno-german co-B lresc, cu cuvinte din Scriptur. Anexat la acest calendar este un altul,.! un in 8 9 de 8 foi, confinnd n u m a i anii celor sapte planete pentrul" 18452124. Din familia manuscrisului I. 2 deriv m-sul 4655 din Biblioteca A c a - demiei R.P.R. 5. Manuscrisul 1845 (Biblioteca Academiei R.P.R.), in 85B ( 1 6 , 5 x 1 1 , 7 ) , 3 + 2 f., ultimele dou albe. Filele snt numerotate o r i g i n a l , avnd si o numerotatie paralel mecanic. Legtur original n pieie.K Are urmtorul titlu : Calendariul a celor sapte planete, adec aceste s/a-H pnesc anii: Saturnos, Jupiter, Marsu, Sollis, Venus, Mercurius, Luna.m Cuprinde ntru sine, acest clindar, ani 85; areti Gromovnicu pem 12 Zodii aie anului. P e lng textele amintite n titlu, manuscrisul mai cuprinde Trepet-m nicul si Juidectorii lui Isra.il. M-sul a fost copit de nvttorul Miron Joaky n 1798 : Ich h a b e B geschreiben Miron Joaky Lehrer Sutzava aus de Bucoviner, 1798 Aprilf den 25". Miron semneaz i pe foaia de titlu. El era un om nvtat, c a r e l pe lng german cunostea i latina, ceea ce reiese din latinizarea n u m i - | . 36

v p fi A a k

K a

a t c m i

o o a k u m b

fer

I f c f *

" ^ - L

'

< /

<2
. p y

- \
w t i

^
^ J L

e t mm ? oo

m V u

qmM

3!b**J

Fig. 5. Piima pagina din Calendarul ms.

1845.

37

rilor planetelor, care n textul imprimat snt romneti, iar n copia lui Miron snt latinizate : Marte Mars, Soarele Sollis etc. Manuscrisul 1845 cuprinde aceleasi parti copiate si n manuscrisul 4655, dar cu mici modificri :
Manuscrisul 4655: Manuscrisul 1845: luna lui ptn' la 4 mestecat, mestecat, bine",

Inceptura planetei del Qhenar arat aa : pn la 4 zile frig, 8 mai cald, 16 mestecat, del 21 pn la 23 iarn, apoi mestecat, 28 mai cald, la frit .nu pre bine", (f. 4 r.)
-

Inceptura planetei del Ghenare arat aa : Del 1 zile frig, 67 mai cald, 8 del 21 pn' la 23 iarn, apoi 28 mai cald, sfritul nu pre (f. 7 v.).

Deosebiri mai vidente avem la Trepetnic. Acestea, precum i faptulI c dintre textele manuscrisului 4655 lipseste Pashalia, text interesant pen-j tru iubitorii de calendare, duc la concluzia c manuscrisul 1845 drivai din manuscrisul 4655, dar c nu este o copie direct. 6. Manuscrisul 1823 (Biblioteca Academiei R.P.R., i n 8 (22,4x17), este compus, n starea de azi, dintr-un singur caiet de 30 foi numerotate mecanic de la 127156. Manuscrisul con^ne dou f r a g m e n t e de calendar: primul f r a g m e n t este o copie indirect nici cu celelalte manuscrise nu se poate stabili o succesiune , dup calendarul din 1733, cuprinznd Invftura celor 7 planete (f. 127 v 139 v) si Insemnare pentru smint (f. 139 141 v ) . Restul contine un f r a g m e n t din calendarul din 1785. Manuscrisul a fost ntocmit la finele sec. XVIII si nceputul sec. XIX, n Muntenia. 7. Manuscrisul 2379 (Biblioteca Academiei R.P.R.), in 8 ( 1 7 X H ) | 86 f. numerotate mecanic. Este un miscellaneu, n care gsim urmtoarelel buc^i : Calendarul din 1733, numai pn la Invttur pentru seminte (f. 329 r ) , Intrebarea intleptului cu lumea (32 r 38 v ) , Istorie poa melor (f. 39 r 42),, Istorie di un printe si di ai sl fii (f. 44 45) Istorie din un domn si de o slug (f. 46 r), Di un brbat si di o muere (f. 47 r ) , Pild di un crai (f. 48) si diverse pomelnice i nsemnri. In manuscrisul 2379 avem deci tt numai un fragment din Calen darul lui Petcu Soanu. C nu a fost copiat i continuarea se constata prin aceea c f. 29 v., pe care ar fi trebuit s continue textul, este alb. Acelai lucru I spune i n s e m n a r e a copistului de pe f. 29 r., ndat dup terminarea Invtturii planetei Luna, ultima : Acest calendari 1-am scris de pe altul pentru dum<nea)lui Mosu Ioan Popa, cp<itan> de mazili, l<eat> 1810, deche<mvrie> 4". El a fost deci copit dup un text incomplet ; a circult prin Muntenia. Textul manuscrisului 2379 se apropie cel mai miilt de al tipriturii. Tabelele anilor snt ntocmai ca n textul imprimat i s-a pstrat pn i expresia dup cum a r a t n dos", justificat n tipritur prin aceea c explica^ia tabelelor venea pe verso, dar nejustificat n manuscrisul nostru, unde explicatia se d pe aceeasi pagin cu tabela. El nu poate fi dect o copie trzie, fie direct dup un exemplair tiprit incomplet, fie dup o copie trunchiat prin pierderea foilor care cuprindeau restul textului. 38

8. Manuscrisul 2124 (Biblioteca Academiei R . P . R . ) , in < (21,5x17,4), 51 f. numerotate mecanic. Este prima ncercare de compilare a unui nou calendar pe un nou ciclu de ani, avnd ca text de baz textul calendarului lui Petcu oanu. Titlul acestui calendar manuscris este : Calendariu care cuprinde in sine cele 7 planite cu toat Invttur lor si 12 zodiie ce umbl la 12 luni, care ncepindu-s del facere lumii i del mntu{i)ri{ea) ei adec del Hs. 1771 si merge pn la ani 1824 si s-au scris la leat 1796, n zilele pre luminatutui Alicxan(dru) Ioan Cal(imah) Vod. Manuscrisul cuprinde ntocmai textul lui Soanu, fr artarea eclipselor i sinaxariului celor 12 luni. Tabelele snt refcute pentru anii 17731888. Schimbarea unor titluri ca Spunere zod,iilor, la cite zile aie lunii vine soarele la zodie, n loc de Spunere de casnici i deosebirile de text arat c alctuirea calendarului nu a folosit textul tiprit, ci o copie. Manuscrisul 2124 a circult n Moldova i el a fost scris pentru dum<nealu)i cuconului Neculai, fiul dum<neae>i cucoanii Elenii Sturd<za> pahar<nic>". (f. 5 r ) . 9. Manuscrisul 3742 (Biblioteca Academiei R.P.R.) in folio (25x20), 13 f. numerotate mecanic, compus dintr-un s i n g e r caiet de 16 foi, din care lipsesc foile 10, 12 si 14. Contine : 1) Calendar rumnesc scos de pe cel srbesc... (numai I n v t t u r a planetelor"), 2) ciorna unei scrisori ctre nvttorul Daniil Verinda din Brasov i 3) diferite jalbe. Manuscrisul a fost prescris la anu 1835, n 13/1 avgust, prin mine Alexie Erimesco, obrlitenant n pensir" (vezi f. 9 r ) . Alexie Erimesco a ndreptat" tabelele pentru anii 18351936, ncercnd s alctuiasc, deci, un calendar pe un nou ciclu de ani. Manuscrisul a circult intens n Banat. 10. Manuscrisul 11 (Biblioteca Academiei R.P.R. Filiala C l u j ) , un in 4 ( 1 5 X 1 0 ) , 224 p., c u p r i n d e : Sinaxarul peste totu anulu, Ispitia (versuri erotice), Calendarium, acum nti rumnesc alctuit de pe cel srbesc etc. Manuscrisul a fost copit ntre anii 17331783 de ..Mihail Arsni gramatic" i de posesorul su logoftul George del Curci". 1 ) 11. Manuscrisul V.15 (Biblioteca N. Blcescu" a Universittii din Iasi), copit n 3 nov. 1775, cuprinde parti din calendarul lui Soanu. 2 ) Dup o copie a Calendarului din 1733 s-a fcut, la 25 ianuarie 1783, o traducere greceasc, pstrat n manuscrisul grec nr. 112, din Biblioteca Academiei R.P.R. : Calendar care s-a tractus din ruseste n romneste si apoi n greceste ; cel rusesc (sic l) era tiprit la Brasov. Alctuit de ctre un mare astrolog si doclor rus la Kiev..."2'). Din calendarul lui Soanu, manuscrisul contine numai traducerea Invtturii planetelor". In continuare este un ait calendar pe 28 de cicluri. Desigur c manuscrisele nftiate mai sus snt numai o parte din copiile care se vor fi fcut dup Calendarul lui Soanu. Ele trebuie c au
! ) Descrierea amnuntit n Prof. Nicolae -Coina, Manuscrisele romnesti din Biblioteca Central de la Blaj, Blaj, 1944, p. 2425. 2 ) Comunicat de prof. Dan Simonescu. 3 ) Manuscrisul este semnalat <n Constantin Litzica, op. cit. p. 520. Compararea textelor ne-a fost nlesnit de prof Alex. Elian, cruia-<i multomim i pe aceast cale pentru bunvoinfa cu care ne-a ajutat.

39

fost mult mai numeroase, fapt pe care 1-am subliniat cnd am artat c" la baza manuscriselor 4655 i 1845 au stat copii derivate din acelasi pro totip. De asemenea, faptul c o cercetare orict de amnuntit nu poate stabili filiatia manuscriselor noastre, cci se simte imediat existenta unor intermdiare, duce la ipoteza circulrii si altor copii. Dou din aceste copii snt semnalate de Duzinchievici. 1 ) Toate acestea dovedesc c tipritura lui Petcu Soanu a umplut un gol simtit n lectura crturarilor romni din secolul al XVIII-lea.
*

Pentru calendarul din 1785, de la R.P.R., exist cinci manuserise. 2 )

Iasi, n

Bibliotec

Academiei

1. Manuscrisul 2640, in 4 ( 2 3 x 1 6 , 5 ) , 99 f.. numerotate mecanie ; este o copie fidel a calendarului. El a fost scris dup tipariu n- I toemai cum se vede, de Theod<o>rache log<oft>" (f. 99 r) ntre 17851820 I si a apartinut lui ,,Gheorghe Vldescu V<el>vist<iernic> epistat tipografu I i nsumi tipograf, 1820 ian". (f. 28 v ) . 2. Manuscrisul 3919, in folio ( 3 6 x 2 1 ) , 33 f. numerotate mecanic, I A fost termint de scris la ,,1824 iun<ie> 17" (f. 38 v ) . Este o copie I. incomplets a calendarului din 1785, desigur c dup un intermedial trunchiat, probabil prin pierderea unui caiet. Lipsesc din aceast copie capitolele Aic s-au nsemnatu Pocosturile si Comedie paserilor. Legtura caietelor nu arat c aceast lips nu poate fi explicat prin pierderea unor foi din manuscrisul 3919, ci numai prin copierea lui de pe un inter- I mediar trunchiat. 3. Manuscrisul 1823, in 8 (22,4X17)-, f. 142156, cuprinde un fragment din nceputul textului calendarului de la Iasi : primele cinci capitole si din Sinaxariul celor 12 luni numai pn la luna Ghenarie. 4. Manuscrisul 3794, in 8 (17,2X10,5), 88 f. numerotate mecanic ; cuprinde tt numai un f r a g m e n t din textul calendarului iesean din 1785, si anume mijlocul, de la Sinaxariul celor 12 luni cu zodiile si dohtoriile lor, pn la Comedie (punctele 614 inclusiv). Trunchiere-a textului provine din pierderea primelor si ultimelor caiete aie manuscrisului. 5. Manuscrisul 5613, in 8 ( 1 7 X 1 0 ) , 41 f., este o copie fidel a textului tiprit. In starea de azi, manuscrisul este incomplet : are lips 32 f. de la nceput foile au fost numerotate chiar de copist si pe foaia 33 este acum nu,mrul 1 de masin , iar de la sfrsit lipsesc capitolele privitoare la Vudci, Pureci, comedie i urmtoarele. O alt copie dup acest calendar, fcut de Matheiu Marcovici din Mihalcea n 1798, a fost semnalat de Gh. T. Kirileanu, n Seztoarea, l (1908), p. 60.
l! ) G. Duzinchievici, Manuscrise vechi. Cercetri istorice, IIIII (19261927), p. 249. 2 ) I. C. Cazan n Texte de folclor mdical, studiu publicat n Cercetri lit rare, II, p. 5678, trece n grupa manuscriselor dup calendarul din 1785 i manuscrisul 4353, care contine numai ,,-doihtorii" i de aceea nu 1-au trecut n grupa manuscriselor noastre (vezi p. 6263). Tt aci, p. 6064, descrie i manuscrisele nf(iate de noi.

40

Pentru tipul calendarului de la Bucuresti, din care cunoastem numai [ a doua editie din 1795, avem, n aceeai Biblioteca a Academiei R.P.R., patru manuscrise. 1. Manuscrisul 270, cel mai vechi, scris de log. Ionisa Giurescu, lt 1799, fevr. 16" (f. 65 r) ; este un miscellaneu n care ntlnim o serie de texte populare ca Pentru a doua venire a lui Hs., Trepetnic, zilele cele rele ce au artat Dumnezeu lui Mose, Gromovnic, Profetiile lunilor, Calendar scosu dup limba ungureasc p limba rumneasc, d. acest an si d alti trecuti ani. si d alti ce vor s fie precum s vede : Intrebri si rspunsuri, iarsi Gromovnic, Prezicerea iernii dup ziua n care va cdea Crciunul, etc. 1 ) : Manuscrisul a circult n Muntenia. 2. Manuscrisul 941, scris de robul lui j - dup ait asemenea" n 1825 Mart, 2 ) cuprinde ; limba ungureasc pe limba rumneasc dup ; aii si de alti ai ce vor s fie, precum s va Zodiile si Intrebri si rspunsuri. Dumnezeu Luca numai Calendar acestu anu si de vedea.,3) apoi Poen<a)riu scos de pe alfi trecuti Gromovnicul,

3. Manuscrisul 2118, in 4 (23X16,6), scris pe la finele secolului al XVIII-lea, d, la nceput, sfaturi gospodreti n legtur cu nmultirea grului, a porumbului, despre zarzavaturi etc. si apoi Calendarul tip 1795, un Gromovnic, Tvorenia Ozdr proroca i termin cu Invttur pentru msura cotului ce s-au fcut de msura butilor. 4. Tt o copie dup calendarul din 1795 si dup alte text,e este i manuscrisul 842 scris de Vasiliu Ioan la 1819 si care contine Rugciuni, Cintri de stea, Caiendariu din 1795, Gromovnic, Tvorenia Ozdr proroca i doftorii. 4 ) I. C. Cazan crede c manuscrisul 842 este o copie dup calendarul din 1785. 5 ) In ceea ce priveste partea calendaristic el este o copie a tipriturii din 1795, dup cum se poate constata din compararea textelor. Spre exemplificare dm nceputul primei planete :
Calendarul 1 7 9 5, f. 1 v. M a n u s c r i s u l 8 4 2, f. 37 r. Calendariu ce s coprinde p anii 1862 1919 1722 1778 1834 1890 1750 1806 1862 1919

1722 1778

1834 1890

1750 1806

Stpnitoriul acestui an iaste Planeta Luni.i, cu zodiia Sgettorului, lcaul Diei. Anul va fi bun, roditoriu. Inceputul ernii potrivit, mijlocul ernii ploios i vnturos, iar sfritul cu ploi.

Stpnitorul acestui an iaste Planeta Lunii, cu zodiia Sgettorului, lcaul Diei. Anul va fi bun, roditoriu. Inceputul ernii potrivit, mijlocul ernii ploios i vnturos, iar sfritul cu ploi.

') Vezi descrierea acestui manuscris n Ioan Bianu i R. Caraca, Catalogul . manuscriptelor rominesti, tomul I, numerele 1300, Bucureti, 1913, p. 617. Despre cuprinsul lui vezi i B. P. Hadeu, Cuvente den btrni, II, Bucureti, 1879, p. XXVIIIXXXVI. 2 ) Pentru descriere vezi Ioan Bianu i G. Nicolaiasa, Catalogul manuscriptelor romnesti, tomul III, numerele 7291061, Craiova, 1931, p. 160. 3 ) Ioan Bianu i G. Nicolaiasa, loc, cit., transcriu greit titlul: ...dup cei acu S00 de alti trecuti ai, 900 de alti ai ce vor s fie..." 4 ) Pentru descriere vezi Ioan Bianu i G. Nicolaiasa, op. cit., p. 8798. 6 ) I. C. Cazan, art. cit., p. 61.

41

Nici dohtoriile" manuscrisului 842 nu snt copiate iesean din 1785, ele avnd un ait con|inut.

din calendarul

Mai amintim aici, fragmentul trunchiat cuprins n manuscrisul 1326, in 4 ( 2 1 X 1 6 ) , de 40 f. numerotate mecanic. Manuscrisul a fost copit nainte de 1792 (v. f-. 15 v) i are multe lacune anterioare actualei numerotatii. Fragmentul pstrat d numai ctiva Psalmi, Gromovnicul i lunile noiembriemai dintr-un calendar. Lunile snt date pe zile, cu sfin|ii fiecrei zile. Ar putea fi o copie dup calendarul din 1785, dar faptul c originalul care a stat la baza copiei noastre a trebuit s nceap cu luna septembrie, nltur aceast ipotez. Numai pe baza fragmentului pstrat nu putem preciza textul din care deriv copia aceasta ; ea vine ns s se adauge la n u m r u l manuscriselor de calendare. Din s u m a r a prezentare a copiilor ce s-au fcut dup primele noastre calendare cunoscute 1733, 1785 i 1795 se constat c aria lor de rspndire s-a ntins n toate tinuturile locuite de romni, ele fiind copiate i circulnd n B a n a t ca i n Bucovina, n Oltenia ca i n Muntenia, Moldova i Ardeal. Aceasta ne arat c poporul nostru era dornic de cultur, dornic de slova scris. 5. Un calendar manuscris de la 1802 O ncercare de a da publicului romnesc un calendar compltt cu textele dorite de masa cititoare pe care le putem determina pe baza manuscriselor copii de calendare, prezentate n rndurile precedente , o avem n manuscrisul 5371 din Bibliotec Academiei R.P.R. Compilatorul a ntocmit lucrarea sa r m a s nepublicat , n urma multor osteneale" : Cu atta mai tare strduindu-m i urmnd eu grelelor socotli i meteugite vchi rndueli, am aflat umblerea i stpnirea Planetelor". 1 ) Sau mai departe : Eu am aflat i gsit multe greseli i le-am ndreptat i asezat pe mul^i ani viitori". 2 ) Titlul manuscrisului este Calindarul celu mare, ncepndu-s la ani(i) del Hs. 1802, asezat si tocmit pre multi ani cu toat figura si alte multe lucruri urmtoare folositoare si arttoare, care se afl intru acest catindariu. Arat sntatea si boalele si natuira oamenilor si schimbarea vremilor si semnele tunetilor, fulgerilor si aie cutremurului pmntului si pascali cu toate srbtorile". Este un manuscris in 8 ( 1 8 , 2 x 1 2 ) , 320 [330] p. + 2 f. albe, scris la nceputul secolului al XlX-lea, probabil chiar n anul 1802, si avnd urmtorul cuprins : Cele mai trebuincioase de stiinta cerului si a vremilor (p. 69); Predoslovie (910); de soare si de planete (1116); De chipurite sttelor (1629) ; Gromovnicu (3069) ; Inceputul acelor 7 Planete (70127) ; Prognosticon, adec catindariu care stpneste
2

') Manuscrisul 5371, ) Ibidem, p. 128.

p. 10.

42

peste 28 (doozeci si opt) de planete (128187) ; Adogire la cle 7 Planete (188189) ; Artare pentru ciasurile zilei si aie nopti(i), ce Planet ce cias stpneste (190191) ; La aceste 7 Planete s s cote de ciasurile zilei si aie nopfii, c spune care cias e bun si care e ru (192) ; Oglind [la cele 12 luni] (193208) ; S s stie de care zile zice Promeut Iezechil c sint rle (204205) ; Este o sta ce s numeste Titor (206207) ; Tabela cruguritor [cu Pascalia srbtoritor] (208235) ; Adunarea celor 12 luni de peste an cu mina anului care arat zioa dumineci(i) (236269) ; Oglinda lunii lui Octomvrie (270273) ; Insemnare pentru Nasterea lui H s. n ce zi se va intmpla, cum va fi anul (273283); Insemnare ce feluri de bucate snt ornului folositoare si sntoase a mnea [pe luni] (283292) ; Insemnarea ziletor de s va botnvi omut (293 296) ; Insemnarea celor 12 zodii (296299) ; Insemnarea pentru tunete (299303) ; Alt nsemnare pentru tunete si trsnete (303315) ; Treplnic de smne omenesti (316[330] ). In De chipurile stelelor, se dau a m n u n t e astronomice despre planete si stele n genere, despre micarea pmntului, neadmitnd ns adevrul stiintific c pmntul se nvrteste n jurul soarelui, cci de aciasta Sfnta Scriptur nicieri nu adevereaz". Dar snt aci si unele a m n u n t e noi pentru vremea aceea ntr-un calendar romnesc : Mercurius este Planet cia mai mic si cia mai de aproape ctre soare, care rare ori nu s ved, fiindc niciodat nu s deprteaz departe de soare, m c a r c oar cnd s deschilineste de soare cu 8 milioane de miluri m a r i " (p. 20). In restul manuscrisului grelele socoteli i metesugitele vechi rndueli" constau n ntoemirea tabelelor anilor de la 1802 nainte, att pentru cele apte planete, ct si pentru cele 28 de cicluri din Prognosticon, i adunarea textelor din manuscrisele sau tipriturile mai vechi. Astfel, Inceputul acelor 7 Planete reproduce textul calendarului brasovean din 1733.
Calendarul din 1 7 3 3, f. 3. Manuscrisul 5 3 7 1, p. 70

Intia Planeta iaste Saturnus. Si aciasta Planet e fr norocu (secti jidovscu). Oamenii care se nascu ntr-aciast Planet sntu muncitori, lacorni, zavistnici, viclni la vorb, gnditori.

I.ntia Planeta este Saturnus. Si aciast Planet e fr noroc (secti jidov e s c ) . Oamenii care se na.se ntr-aciast Planet snt muncitori, lacomi, zaviznici i vicleni la vorb, gnditori.

Tt din calendarul de la 1733, sau dup o copie a sa, snt luate prezicerile privitoare la ceasurile bune si rele (p. 190193). In ceea ce privete textul Grmovnicului, el este identic cu cel publicat n 1793, iar Trepetnicul este aidoma cu versiunea din 1743, tradus din greceste. 1 )
') D. Iarcu, Bibliografia chronologic romn, Bucureti, 1873, p. 11, mentioneaz c aceast traducere a aprut chiar n 1743. Aceast oditie ns nu o cunoatem. In schimb, n Calendarul zilnlc, Iai, 1830, s e public Trepetnicul cel mic pentru semne omenesti scoase din limba elineasc, 1743". Cu acest text am compart versiunea din manuscrisul 5371. D e altfel, aceeai versiune o aflm i n Trepetnicul din Paraclisul Precestei, Govora, 1639, publicat de N. Drganu, Cea mai veche carte rkczyan, n Anuarul Institutului de istorie national, Cluj, I (19211922), p. 260263 i studiu la p. 183187 (c Paraclisul Precistei a aprut la Govora i nu la Alba Iulia, aduce dovezi prof. Dan Simonescu, n Bibliografie romneasc veche, IV, Bucureti, 1944 p. 2021). O aceeai versiune a Trepetnicului o avem n manuscrisul 3806, copit la 1748.

43

Prognosticul este si el o copie pufin prelucrat a variantei cunoscute din: tipritura de la 1795 din Bucureti, ca i din manuscrisul 270, numai cmanuscrisul 5371 a schimbat ordinea ciclurilor. Celelalte texte circult! i nainte n manuscrise, nct manuscrisul 5371 le-a put-ut cunoaste de aci. Astfel, prevestirea proorocului Iezechil despre zilele cele rele este cunoscut unui manuscris de pela 1750", semnalat de M. Gaster. Citatul pe care l d Gaster este identic cu textul manuscrisului nostru :
Manuscrisul Mart Aprile Maiu lunie 4.20 3.20 6.20 4.12 de la 1750 Manuscrisul Luna Luna Luna Luna lui lui lui lui Martie Aprilie Mai lunie 5 3 7 1, p. n n n n 4 3 6 3 204 i i i i n n n n 20 20. 20 12

etc. '):

Inseinnare pentru Nasterea lui Hs., n' ce zi s va ntmpla, cum va fi a n u l " , ' s e gseste, sub titulatura slav de Tvorenia Ozdr prorocaj orojdevsto Hristovo" i n manuscrise anterioare. Noi am intlnit-o n] manuscrisele 2118 din secolul al XVIII-lea si 270 din 1799. Singura pre-j vestire pe care n-am ntlnit-o n manuscrisele anterioare, este cea despre] steaua Tigra. Credem ns c prezicerea a circult si nainte de manuscrisul din 1802, cci la Arhivele Statului din Bucureti se afl o nsemnare n limba greac pe o foaie volant despre aceast stea, fr ns a^ o numi. Zilele nefaste- influentate de aceast stea miraculoas i necunoscut astronomie! snt aceleai i n nsemnarea de la Arhive i n calendarul manuscris. Numai c versiunea greac indic pozifia stelei nu prin punctele cardinale, ci prin directia vnturilor cunoscute n Italia, ceea ce dovedeste provenienta italian a acestei versiuni.
nsemnarea Luna Zilele lunii. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 11, 21 12, 22 13, 23 14, 24 15, 25 16, 26 17, 27 18, 28 19, 29 20, 30 11, 21 12, 22 greac de la Arhive2) toate

La Levante ( R s r i t ) la Soroco ( S c i r o c c o ) la Ostrian ( A u s t r u ) la Garbin la Bonate la Maistron la Tramuntana la Gragon la mijlocul cerului sub pmnt la Levante ( R s r i t ) la Soroco ( S c i r o c c o )

zodia arpelui care nimicete

") M. Gaster, Literatura popular romn, Bucureti, 1883, p. 510. ) I.nsemnarea a fost fcut pe la finele secolului XVIII i nceputul secolului XIX si se pstreaz sub cota Istorice nr. 1670. Traducerea ne-a fost fcut de Mihail Regleanu, de la Arhivele Statului, cruia i multumim i pe aceast cale pentru bunvointa artat. Insemnarea a fost releva ta', fr specificarea cotei i ca fiiind fcut pe un document din a doua jumtate a secolului al XVIII-lea", i de Emil Vrtosu, op. cit., p. XXVIXXVII, unde se d i traducerea literalizat.
21

44

JMartie

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

1, 11, 21
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,

Manuscrisul 5 3 7 1 , f. 104 r. la Rsrit 22 ntre Rsrit i ntr'Ameaz-zi 23 la Ameaz-zi 24 ntre Ameaz-zi i ntre Apus 25 la Apus 26 ntre Apus i ntre Mezul n o p j i ( i ) 27 la Mezul n o p t i ( i ) 28 ntre Mezul n o p ( i ( i ) i ntre Rsrit 29 in mijlocul cerului 30 supt pmnt.

Compilatorul Calendarului. manuscris din 1802 strnge ntr-un volum, cutnd s dea o unitate lucrrii sale, texte de prevestiri, care circulau intens n manuscrise la finele secolului al XVIII-lea. La alctuirea acestei lucrari el va fi fost dus de dorinta de a nltura unele erori care se fceau n vechile calendare i poate de a nltura si unele supersti^ii releritoare la umblarea si stpnirea planetelor", cci el era un om citit i cunostea multe din adevrurile stiintifice despre planete i le consemneaz n Predoslovie. El spune c soarele e mai mare dect pmntul, c stelele fixe snt mai departe dect soarele, c pmntul este rotund ca un ou, dup cum se poate vedea n timpul eclipselor. Totui, compilatorul este nc stpnit de misticismul religios, care-1 face s resping adevrul stiintific al nvrtirii pmntului n jurul soarelui, cci de aciasta Sfnta Scriptur nicirea nu adevereaz". Acelai misticism I face s fie, pn la urm, copleit de multimea textelor astrologice, i s nsereze n calendarul su ct mai multe din cele pe care le-a cunoscut, ceea ce l duce la neputinta de a le grupa ntr-un tt unitar. Cci ntre descrierea planetelor cu unele date tiintifice i Inceputul acelor 7 Planete, introduce Gromovnicul, urmat de Prognosticon pe 28 de Planete, ca s nsereze apo: o Adogire la cle 7 Planete. Calendarul manuscris din 1802 are o deosebit nsemntate. Pe de 0 parte el urmeaz vechiului vad de misticism care stpneste nceputul primelor noastre calendare, artnd n acelai timp sensul de dezvoltare al acestor calendare n secolul al XlX-lea, si, pe de alt parte, el marcheaz o nou etap n lupta stiintei contra superstitiilor i neadevrurilor cuprinse n textele calendarelor astrologice. 6. Calendarul pe 7 planete Din sumara prezentare a manuscriselor dup vechile noastre calendare, s-a evidentiat preferinta constant a scriptorilor de a copia la un joc_xu prognosticele celor sapte planete aie calendarului si__^Ifje_lxf populare cu confinut misti.c, ca Gromovnicul, Trepetnicul, Pruc.mc.irea lui Ozdr, artarea ceasurilor i zilelor bune i rele etc. Aceste texte circtr n litra'tura noastr scris i nainte, 1 ) dar acum, mai nti prin manuscrise i apoi prin calendarele tiprite, ele se rspndesc larg n masa cititoare.
') Pentru aparitia acestor texte n literatura noastr vezi N. Cartojan, populare in literatura romneasc, Vol. I, Bucureti, 1929, p. 174180 i M. Literatura popular romn, Bucureti, 1883, p. 499523, passim. Crtile Gaster

45

Confinutul acestor manuscrise arat si configuratia pe care avea saib noul calendar popular, care nu face altceva dect s pun ntr ordine oarecare textele ce erau amestecate i fr legtur ntre ele : manuscrise. Si acest calendar nu ntrzie mult. El apare la Iai, n 181 sub titlul de Calendariu pe sapte planete aszat, n care cuprinde 140 i ani, ncepndu-s del 1816 si pn la 1956, artnd timpurile anului, cu si n fieste care zi ce vrme va fi. Intocmit pe clima locului acestuia Moldovei, Valahiei si a Basarabiei. Arat si alte multe smne; cum i di Gromovnic cutremurile si tunetele, ce vremi vor s fie dup acste sein Acum ntiasi dat dat n tipariu n tipografia Sf{i)ntei Mitropolii. In Iasi, leat 1816, dechemvrie 15.1) Materialul adus de acest calendar este, dup cum am afirmat 1 mai sus, cunoscut fie din calendarele i tipriturile anterioare, fie din manuscrise. Inceputul, Cele sapte planete cu nvttur lor, este luat din calendarul lui Soanu. Numai tabeiele anilor snt refcute pentru perioada 18161946. Iat n paralel nceputul Planetei a treia, dup cele dou calendare :
Calendarul din 1 7 3 3. Calendarul din 1816 Planeta a treia iastu Marsu, care stpnte acesti ani. Stpnete pe mnioi, mniia nenorocitori pe cine ostenilor pe oaste. Protivnic pentru orice meteug, care s lucreaz prin focu. Cine s nate suptu aciast Planeta, mnios, ucigtori, vrstori de snge, fr de ruine, fr curtie, neltori, mincinos (procator, adec aseztori de vorba). Usctiv, nerbdtori, nestatornicu. Moarte fr ndjde cu ntmplare. Cu cei buni nu s ntovrate. Neiubitori de mueri. Anul mai mult cu uscciune dect cu ploae clduroas. Planeta a treia care stpneste aceti ani iaste Marsu. Stpneste pre mnioi, mnie nts norocitoriu ostilor pe oaste, Protivnic pentru orice meteug, carele s lureaz prin foc. Cine s nate supt aciast Planet snt mnioi, ucigtori, vrstori de snge, fr de ruine, fr curt i neltori, mincinoi, procatori adec aeztori de vorbe. Usctivi, nerbdtori, nestatornici. Moarte fr de ndejde cu ntmplare. Cu cei buni nu s ntovrate. Neiubitori de muieri Anul mai mult cu uscciune dect cu ploae clduroas.

Singura deosebire pe care am constatat-o n aceast parte este ca la Planeta Saturnus, probabil printr-o omisiune, prezicerea din calenda rul din 1816 este foarte redus. Tt dup calendarul din 1733, snt luate i textele urmtoare : Aratare pentru seminte. (nr. 2), Spunere de casnici (nr. 3), Artare pentru ciasurile zilei i aie nopfii... (nr. 4), i Stiinf de planeta... (nr. 6). Gromovnicul este luat fie din manuscrise, dar mai degrab din tipritura de la Bucureti, din 1795. 2 )
Gromovnicul din Fat De va tuna n numrul Ftei, atunc mntuire n toat lumea va fi si 1 7 9 5, f. 8rv. Calendarul din 1816, Ftei f. 28 r.

Zod.iia

De va tuna n numrul Ftii.f atunc mntuire n toat lumea va fi s i l

21

Acum

') Un n 4 mic (17,3X11), eu 32 f. ) Gromovnicu al lui Iraclie npratu carele au fostu numrtoriu a doao oar tipritu la lt 1791, Bucureti, n 8 mic, (14) f.

de

46

npratilor cdre, iar n Eghipet glciav si celor despre ape va i ru. Si la multi griul i legumile vor pri, iar la cimp va fi rod bun i iarna va fi trzie. In orase i n cetti, care ver fi pre [ lng mare, va fi moarte d e nprasn. Iar de va fi cutremur, atuncia vor fi boale. Iar de va tuna intru amiaz zi, sau va fi fulger, atunc omul drept s va bucura de rodul miinilor sale.

npratilor cdre, iar n Eghipet glciav i celor de pre ape le va fi ru. i la multi grul i legumile vor pri, iar la cimp va fi mult bine i iarna va fi trzie. n orae i in cetti carele vor fi pre lng mare, va fi moarte nprasnic. Iar de va fi cutremur, atuncia vor fi boale. Iar de va tuna ntru amiaz-zi, sau va fulgera, atuncia omul drept s va bucura de roada minilor s a l e 1

Un ait text din Calendarul din 1816, Pentru de a s ti cte sptmni snt dintr-o zi mare pn ntr-att zi mare, este i el cunoscut tipriturilor anterioare. Pentru prima dat I ntlnim n cartea miscellaneu din 1639. Cele dou versiuni snt la fel, ceea ce arat dependenta uneia de cealalt :
Versiunea din 1 6 3 9 2) Calendarul f. 32 r. 18 16

Aic se stii preste anu cte sptmni sntu dentr-o zi mare pana inir-ait zi mare. Inti ncepumu del Naterea lui Hristos pn la s ( v e ) t i i Gheorghe 17 sptmni, del s<ve)tii Gheorghie, pn la s(ve>tii Petru, 9 sptmni i 3 zile, del Petru, pn la s ( v e ) t i i Ilie pror(o)cu, 3 sptmni...

Pentru de a se sti cte sptmini snt dintr-o zi mare pn ntr-alt zi mare. Del Naterea lui Hristos pn la Sfntul Gheorghie, 17 sptmni. Sfntul Gheorghie pn la sfntul Petru, 9 sptmni i 3 zile. Sfntul Petru pn la sfntul Ilie 3 sptmni.

Un ait text, zilele rele artate de Dumnezeu lui Moisi proroc i Efrem din legea veche", d o versiune apropiat de cea din manuscrisul I. 2. Iai, din 1764. Intr-o alt forma, prevestirea se ntlnete i n alte manuscrise, unele din ele m-sul 5371, de exemplu atribuind-o proorocului Iezechil. M. Gaster a a r t a t c textele care atribuie aceast prevestire proorocului Moise snt de origine s l a v 3 ) . Deci, versiunea noastr are la baz o traducere slav. Amintim c aceast prevestire era cunoscut i n occident, fiind atribuit renumitului astronom al Europei, Tiho Vrahin (Tycho Brache)", care ar fi descoperit-o n anul 1600, n insula numit Voon, pe peretele mnstirii numit A i t o n " 4 ) . Aceast versiune difer de a noastr. Prevestirile, ns, confin. adeleasi c r d i t dearte, ceeace arat c au la baz un text ndeprtat comun.
de Insemnarea la Arhivele

Statului

M a n u s c r i s u l I. 2, f. 52 v 53 r. Zilele aceste au artat D ( u ) m n e z e u lui Moisi proroc n muntele Sina si

Calendarul f. 23 v

1816,

Insemnare gsit de renumitul astronom al Europei Tiho Vrahin n insula

Acste zile rle au artat D ( u ) m n e z e u lui Moisi proroc i Efrem

1 ) Text identic aflm i n manuscrisul 270, f. 61 v62 v, ca i n miscellaneul tiprit la Govora n 1639, al crui text a f'ost publicat dup un exemplar cruia-i lipsea foaia de titlu, de N. Drganu, op. cit., p. 256. 2 ) N. Drganu, op. cit., p. 258259. 3 ) M. Gaster, op. cit., p. 511. 4 ) Arhivele Statului Bucureti, Foaie volant. Istorice, nr. 1670.

105

numit Voon, pe peretele mnstirii Aiton, la 1600, n care se prescrie c fiecare an are 33 de zile rele, n care nimeni nu trebuie s ntreprind nicio lucrare ; n aceste zile nici nu trebue s nceap s fac sau s sfrasc ceva, care zile snt nsemnate mai jos: lanuarie are 7 zile, adic I, 2, 4, 6, 11, 12, 20. Fevruarie are 3 zile, adic II, 17, 18. Martie are 4 zile, adic 1, 4, 14, 24. Aprilie are 3 zile, adic 3, 17, 18. Septemvrie adic 10, 18. are 2 zile,

Omul care se nate n aceste zile nsemnate mai sus, nu poate s fie bogat, nici cu via^ lung. Cine se mbolnvete ntr-una din aceste zile, cu greu poate s se vindece n alt zi dect cele nsemnate ').

Efrim lcuitoriulu de pustie. Intr-aceste zile c s nu s cade a lucra au zis, niciun feli de lucru, nice a ara, nici a smna, nice a vinde, nice a cumpra, nice pe cale a merge. Intr-aceste zile cine s va fi bolnvit, nu s va mai scula, i cine s va nsura sau s v.a mrita, nu va ave bu-curie. $i de va merge la giudecat, s va ntoarce ruinat. Si de va nate prune, nu va tri, iar de va i tri, va fi srac i toi betegos i va fi fctoriu de rui i tuturor urt. Iar carele va pzi aceste zile, toti l iubesc i to^i il cinstesc i pizmasii lui s tem de el i viia{a lui e fr de scrbe i fr prime j d e, fr boale i D ( u ) m n e z e u l iubete si -1 ascult. n Septemvrie 10. n 4 zile i

din legea veche, lcufl torii pustiei. Intru acsti zile rle nu ni s cada a lucra niciun fliu dq lucru, nici a ara, nici smna, nici a vindej nici a cumpra, nici pi cale a merge. Intr-acstf zile rle, de s va rz< boli om, nu va tri cine va face nunt nu va bucura, i la judecal cine va merge nu s ndrepta, i cine s naste nu va tri, iar d i va i tri, va fi zloces tiv, fctoriu de ru s urt tuturor. Si aa s ncepe : Septemvrie 4, 10 zile rle. lanuarie 1, 2, 11 rle. Fevruarie 5, 11 rle. Martie 4, 25 zile Aprilie 5, 25 , rle. zili zil| rl zilf

fia politi< acelai. prezint nologhicL ftura lo consacrn tru steau (text dat stpnesti serie de snt cupr In vzduhul timpul fa ncepnd Iat;

Ghenariu, 1, 2, 11 ziie. Fevruarie 5, 11 zile. Martie 4 i 25. April 5 i 20.

Un ultim text pe care alctuitorul calendarului din 1816, 1-a cunos eut nu din tiprituri, ci tt din manuscrise, este prevestirea despre steaua Tigra. Versiunea din calendarul din 1816 se apropie de cea din manu< scrisul 5371. Calendarul pe apte planete din 1816 s-a bucurat de o larg circu latie. El a fost copit a d e s e a 2 ) si publicat in mai multe editii imbogtite Edifia urmtoare apare n 1823, n dou tiraje deosebite : unul 1 ; Bucuresti eu litere chirilice i altul la Iasi cu caractere ruse, n T:pogra
1 ) Pe o foaie libra de la sfritul Catechizmului cel mare, Buda, 1780, se afl o insemnare romneasc despre Zilele fr noroc". Snt mentionate aci aceleaii zil consemnate de nsemnarea greceasc. Mai trziu, aceast versiune a fost publicat de Homiceanu n Calendar pe anul 1852, Iai, Tip. Buciumului Romn, p. 87. In Calendarul pe anul 1855, Iasi, Tip. Buciumului Romn, p. XXXV, este pubii cat versiunea lui ,,Esdru" despre zilele nefaste, versiune care preti.nde c a fos scris n anul 1726, Octomvrie 16, de mna lui Rafail Ieromonahul". Deci, n literatura noastr popular au circult att versiunea occidental, ci i cele dou versiuni balcanice, una de provenient slaV i alta de provenient greceasc. 2 ) Din copiile de pe aceast editie, in Bibl. Acad. R.P.R., am gsit dou m-se nr. 3164, scris acum la 8 Fevruarie, anul 828 de mine Petrachi Iscesu" (cuprind textele inaicate n Repertorlu la nr. 18) ; nr. 2138, scris n Octomvrie 1832 (contin textele nr. 19). Dup editia din 1823 s-a scris de mana rposatului Theodc Nour" (nsemnarea este din 1836, f. 90 r> m-sul nr. 3 G.

Int toriu, ntr del un si toase, iar cea dintiu ntr n si Hiades, ac totduna

In orocului ziua n c numit d< literaturi (f. 46 v plarului rului noj sus meni In lunei, t< se arat despre darul dii anumiti planet Planeta din Cale 3, 9, 15,
')

48

i - Calend

fia politiciasc". Formatul, numrul de pagini ca si continutul lor este acelai. Fat de editia din 1816, cea din 1823 este mult mbogtit si prezint si inversiuni de capitole. E a ncepe cu n scurt povestire hronologhiciasc text nou i continu cu Cele sapte planete cu nvttur lor. Din acestea s-au scos prezicerile referitoare la soarta omului, consacrnduTi-se un capitol apart, al zodiilor. Urmeaz prevestirea pentru steaua Tigra, Invttur n scurt arttoare pentru cele 7 planete (text dat n editia din 1816 cu titlul Stiint de planet, ce zi si ce cias stpneste) i celelalte texte din prima editie, n ordinea de acolo, plus o serie de texte noi, tt cu caracter popular. Cea mai m a r e parte din ele snt cuprinse sub titlul gnral de Prognosticon. In prima parte a Prognosticonului se prezice vremea dup micarea vzduhului ntr-o zi dat a anului sau dup alte mijloace i se arat timpul favorabil nceperii anumitor actiuni. Prezicerile snt fcute pe luni, incepind cu septembrie. Iat prezicerile pentru
LUNA LUI NOEMBRIE",

car are zile 30. Zioa are ciasuri 10 i noaptea 14.


Intru aciast lun de iubeti s tii n ce chip va fi iarna, au vara anului viitoriu, ntr'una de zile n sptmna dintiu, luna aciasta, s mergi n pdure i tae del un stjer surcle, care acle surcle de vor fi uscate, iarna i vara vor fi sece' toase, iar de vor fi surclele ude, va fi iarna i vara umedoas, adec: dup zioa cea dintiu. n clelalte zile va fi ploae, de vrme c Stoa, care s chiam Inima, ntr n semnul Scorpiei, ccre-i friguroas i ud. Lng acle stle, care s numesc Hiades, adec broatele, dup patru zile ndat apun i rsar stlele lui Orion, care totduna nchipuesc vrme rea, la iarn i la var va fi ploae".

In prezicerile lunei decembrie s-a nserat i apocriful atribuit proorocului Ezra, care pretinde c dezvluie cum va fi timpul anului, dup ziua n care cade Crciuinul. Dup cu!m a a r t a t M. Gaster, 1 ), acest text, numit de el Coliadnic, era cunoscut, n versiune separat, mai dinainte literaturii noastre manuscrise. Noi 1-am ntlnit n manuscrisul 2118 (f. 46 v 47 r ) , din secolul al XVIII-lea. P e ultima foaie liber a exemplarului din Bibliotec Academiei R.P.R., a editiei din 1816, a Calendarului nostru, se afl transcris o versiune identic celei din manuscrisul sus mentionat. In partea a doua a Prognosticonului, se noteaz mersul fazelor lunei, totduna cnd s naste <si> cnd s stirbeaz luna", iar n a treia se arat cum va fi anul dup planeta stpnitoare. Aceste noi nvtturi" despre stpnirea celor 7 planete" contin preziceri cunoscute din Calendarul din 1795. Prevestirile celor 28 de cicluri snt grupate aici nu pe anumiti ani, ca n Calendarul din 1795, ci pe cele apte planete, fiecare planet nsumnd la un loc prezicerile a cte patru cicluri din cele 28. Planeta Saturn, de pild, grupeaz prevestirile ciclurilor 5, 11, 16 i 22 din Calendarul din 1795 ; Planeta Jupiter contine prezicerile ciclurilor 3, 9, 15, 26 i aa mai departe.
') M. Gaster, op. cit.,
I Calendarele R o m t n e s t i

p. 514516.

c. 7545

49

Intre prevestirile Invtturilor" planetelor din prima parte acestea din partea a treia a Prognosticonului este o evident contraj zicere.
Calendarul 1823 Calendarul 1823

Prognosticon 3 Mars Anul acesta mult va s fie roditoriu. Iarna vor s fie ploi multe i multime de lcuste i tt anul plc spre vnt i pe multe locuri va s fie i cium. Si dup ndreptare zilelor primverii vor s fie ploi multe i apele vor s fie mari, mai vrtos n luna lui Martie.

(Planetele) Planeta 3 este Mars Anul mai mult cu uscciune d i ct cu ploae clduroas. Primvara q rnduial bun, uscat ; pentru vije ! pentru pusuri a sdi este potrivlii aciast primvar. Vara clduroas, api le mici, grindin i foc mult. Toamn moale i friguroas. Iarna iar uscat friguroas.

Educati n misticismul feudal, cititorii nu observait contrazicerile care le-ar fi artat netemeinicia acestor texte populare. Dup cte cunoastem, Prognosticonul se tiprete acum pentru prima oar n literatura noastr. P a r t e din prevestirile sale, dup cum am vzut erau cunoscute ca texte independente sau intercalate n alte cicluri d texte. In aceast form ns el era necunoscut. M. Gaster crede c aces Prognosticon este o traducere dup un original grecesc, n sprijinul i tezei sale invocnd numirile greceti aie planetelor. Ceva mai mult, el re leva c un Prognosticon n limba greac a aprut n calendarul pe 141 de ani, imprimat n 1820, la Viena. 1 ) Vom observa ns c aceleai nu miri greceti date planetelor le ntlnim dup cum reiese chiar si dii pasagiile citate n lucrarea noastr si n Calendarul din 1795, tradu din ungurete. Apoi, pentru o parte din textele Prognosticonului am gs corespondente n literatura noastr tiprit sau manuscris. Chiar daci uneori aceste versiuni nu se suprapun cuvnt cu cuVnt, pstrarea uno expresii tipice fac nendoioas folosirea vechilor versiuni de ctre editoru calendarului din 1823:
Calendar 1795, f. 2 r. Calendar 1823.

,i 1791 ) urmeaz apoi zodi, cunoscut Pe 1 vestiri i toarea bo prin tinut Ulti serie de i glume cui ligheanu fliuri de la baz c pe propri n contac pad poa continuu face s f pucioas elemente Cal vzut c cunoscute 1878. D. n 1842, i o editi' sale negi colul nos amintim Bucurest: In toate

Anul va fi bun roditoriu i la iarn vor fi multe ploi. In acest an s vor ivi mul(ime de lcuste i tt anul pleac spre Criv( i la unele locuri va fi i cium. Si dup potrivire zilii de Primvar s vor face multe ploi i rurile se vor mri mai virtos la luna lui Martie.

Anul acesta mult va s fie rod toriu. Iarna vor s fie ploi multe multime de lcuste i tt anul plet spre vnt i pe multe locuri va s il i cium. Si dup ndreptarea zilelo Primverii, vor s fie ploi multe apele vor s fie mari, mai vrtos i luna lui Martie.

In nicul cel 1) I,
2 ) F si institut Romane,

Deci, putem spune c pentru aceste texte, ntocmitorul editiei dii 1823 a folosit vechile versiuni, pe care le-a mai potrivit ca mod de ex primare. In difia din 1823 a Calendarului pe 7 planete s-a publicat si ui Trpetnic pentru smne omenesti. Acest text ne este cunoscut mai dinaint din manuscrise. El a fost si tiprit mai nti n 1639 2 ) si apoi n 1743
2 3

)I 5 )/
6 ) ( du-se deli ristic, Ci berg, [1921

') M. Gaster, op. cit., p. 514. ) N. Drganu, op. cit., p. 183187 i 260263. ) D. Iarcu, op. cit., p. 11.

del

anul

50

si 1791 1 ). Calendarul nostru red versiunea din 174b. Dup Trepetnic Urmeaz un Rojdanic, care confine prevestirile din versiunea Soanu, si apoi zodiacul, zodiile snt n numr de 28 , al crui text ne este cunoscut din manuscrise, acum tiprindu-se ns pentru prima oar. Pe baza trilor din ziare strine, sau dup vreo tipritur de prevestiri si refete, s-a publicat textul referitor la tmduirea de v t m toarea boal a ciumei", care din 17931830 a tt bntuit, cu intermitenfe, prin tinuturile noastre. 2 ) Ultima parte din Calendar cuprinde Cteva curiosnice aflri", o serie de mai multe ghidusii, care nvfau pe cei dornici de petrecere si glume cum s fac s fie gaina fript i pe mas pus si gina s fug", ligheanul plin cu zpad i s ard", s fie pe o floare de trandafir fliuri de flori rosii i altele mai multe" etc. Multe din aceste ghiduii au la baz o observare tiintific. Asa, de pild, prima ghiduie se bazeaz pe proprietatea prafului de var nestins amestecat cu arpigment", care n contact cu umezeala face sa cad penele ginii. Ligheanul plin cu zpad poate s ard mulfumit propriettii prafului de camfor de a arde" conlinuu ct timp este n contact cu zpad. P e o floare de trandafir pofi face s fie feliuri de flori roii si altele mai multe" prin a f u m a r e cu pucioas aprins". In felul acesta ptrundeau n masa larg primele elemente de observare tiintific. Calendarul pe sapte planete s-a publicat n mai multe edifii. Am vzut c a doua editie a aprut n 1823. Din secolul trecut ne mai snt cunoscute edifiile : III (1836), VI (1847), Vlll (1852), IX (1856), 1858 i 1878. D. Iarcu amintete difia patra aprut n 1839, la Buda, 3 ) a cincea n 1842, la Bucureti sub titlul de Zodiacaru pe 140 ani (18161956), 4 ) i o editie din 1861.5) In 1859 s-a tiprit i la Braov cu cheltuiala dumisale neguftorului Manolache Barbu din Brlat ( s i c ! ) " . Chiar si n secolul nostru, acest calendar s-a bucurat de mai multe edifii, din care amintim o difi din 1914 de la Braov, o alta din 1920, aprut la Bucuresti prin ngrijirea lui N. D. P o p e s c u 6 ) si una din 1936 c h i a r . 7 ) In toate aceste edifii, textul desartelor credinfe este identic. 7. Alte calendare populare In 1830, a aprut la Iai un Calendariu zilnic, care cuprinde Trepetnicul cel mare pentru semne omenesti, scoase din limba elineasc, 1743
') Ioan Bianu si Nerva Hodo, op. cit,. p. 344345. -) Pentru aceasta vezi Ion I. Nistor, Ravagiile epidemiilor de cium si holen si instituirea cordonului carantinei la Dunre, Bucureti, 1945. (Analele Academiei Romane, Memoriile secfiunii istorice, sria III, tont. XXVII, mem. 13). 3 ) D. Iarcu, op. cit., p. 42. 4 ) Ibidem, p. 46. , 5) Ibidem, p. 93. 6 ) Calendar aezat pe seapte planete in care se coprind 150 de ani, incepn du -se del 1902 si slujaste pn la viitoru nn 2051... Cronologia, partea calendaristic, Crugul lunii si Pascalia indreptate de N. D. Popescu, Bucuresti. H. Steinberg, [1920], i-n 8. (P. I. 10453). 7 ) Crindariu... p sapte planete in care s cuprind 140 de ani, incepindu-s del anul 1816..., Bucuresti, 1936, in 8. '

51

(f. 21 r 27 v ) . Bnuim c acesta este textul cuprins n pierduta edi^ii din 1743, pe care o amintete D. Iarcu. 1 ) In plus, acest calendar ne fac< cunoscut un ait text popular care a avut o larg circulatie la noi si carej mpreun cu Expticarea viselor s-a publicat n editii populare pni aproape n zilele noastre : Artare ce nsemneaz noifele scoase din fiziq gnomie. Noitele snt petele albe de pe unghiile minilor, i textul pretinde c dup numrul, forma si degetul unghiei pe care se gsesc noitele, dezvluie dac omul are sau nu noroc n viat.

Chiar n prima jumtate a secolului al XlX-lea, cnd se ncheaga forma definitiv a calendarului popular, el gsete din ce n ce mai putin rsunet n rndurile burgheziei. Prin calendarele de la Sibiu si Buda, care apar an de an, cititorii snt atrasi ctre o nou literatur, ce rspunde i unor necesitti practice.f Noua orientare a lecturii preferate de rornnii din acest nceput de nou secol, ptrunde si n calendarele de tip popular. In 1814, apare la Buda, din ndemnul i cu cheltuiala lui Nicola Nicolau din Braov, un Calendariu ce slujeste pre 100 de ani, ncepnd del anul 1814, pn la anul 1914... Acest calendar este un compromis ntre calen darele literare, care apreau la Buda nc din 1806 i calendarele populare aprute anterior la Brasov i Bucureti. El ncepe printr-o Hrono' loghi", arat apoi srbtorile cu glasul i condacul lor, Pashalia pe o sut de ani", praznicele, fazele lunii pe o sut de ani, rsritul s: apusul soarelui. In continuare este tiprit un Prognosticon, text specifii calendarelor p o p u l a r e 2 ) . Prognosticonul calendarului budan este o va riant prescurtat a versiunii cunoscute din calendarul de la Bucuresl din 1795. Dup acest text popular urmeaz un capitol de prevestiri referi toare la schimbarea timpului, pe baza observrii soarelui, lunei, stelelor nerilor, negurii, pestilor, etc. Prevederea timpului este de o mare impor t a n t n viata agricultorilor, si am v z u t c si celelalte calendare popu lare i ddeau o m a r e important. Dar pe cnd prevederile din calenda rele anterioare se bazau pe credinte dearte, prevederile din calendaru budan snt observri care pornesc din experienta de secole, descoperin du-se, astfel, fr ns a se putea explica atunci, legtura intim a uno fenomene eu eventuala schimbare a t i m p u l u i " 3 ) . Se prtezice, de exemplti c atunci cnd petii, fiind vrme frumoas, aa de sus prin ap es s noat, ct ar fi cu putint a-i prinde de spate, atunc putem atepti ploae" (p. 85). Explicatia stiin^ific a acestei previziuni este c petii crora le place apa cald, presimt creterea presiunii atmosferice, car aduce o schimbare a timpului. In continuare, calendarul vorbete despre dumnezeii neamurilor pa gnesti, despre mprtiile din Europa si mprtiile vechi. Urmeaz ma
') D. Iarcu, op. cit., p. 11. ' ) O copie cu Prognosticurile Calendarului n m-sul nr. II. 8 din Bibl. Univ. din I a i. 3 ) L. Valdgard. Cum prevestesc savantii 1949, p. 8. pe 100 de ani, fenomenele Buda, 1814, o aveu naturii, Cartea rus

Crede gheze, ve cheltuiala Nicolau ri

In 1 ntoemit f. prtii cale tea astroli Cale fost introc vorbeste s

52

multe Istorii din Biblie, prelucrri aie unor capitole din Vechiul Testament (Facerea 14, Judectori 4, 9, 15, 16 etc.), foarte apropiate de textul biblic, mergndu-se uneori pn la copiere. Un m a r e numr de pagini este rezervat leacurilor ,,pentru boale<le> "omului, cailor, boilor si oilor. Calendarul aduce ns o serie de texte noi, care confin stiri necesare cititorilor din rndurile neguttorilor n spcial. Este consemnat aci Cursul potetor n deschilinatele tari", nsemnarea banilor ce sunt n curgere n mprtiile din E u r o p a " si cele mai de cpetenie trguri..." elemente caracteristice calendarelor budane si sibiene, dup cum se va vedea mai departe. Acelorasi necesitti de inormare corespunde i hronologhia", care, dei se ntinde pe cteva pagini, noteaz foarte pufine evenimente istorice, dar, n schimb, mentioneaz o serie de fapfe strns legate de dezvoltarea industriel manufacturire si a comertului, deci de dezvoltarea burgheziei. Pentru interesul ce-1 prezint, notm pe cele mai interesante :
Dela aflarea grdinilor i a viilor i deteptarea de a fierbe i a frige Dela aflarea custurei Dela aflarea oglinzilor de ofal Dela nchipuirea banilor Dela nceprea ferestrelor 3998 3898 3598 3564 1584

de sticl

De:la Dela Dela Dela Dela Dela

nceprea

morilor

Ghermania

1488 1434 1361 1274 734 714 441 374 433 321

nceprea eilor de cai nceprea clopotelor de bisrici nceprea morilor de ap nceprea morilor de vnt nceprea ceasornicului cu roate hrtiei tipografiei prafului de puc gsit America .

Dela aflarea Dela aflarea Dela aflarea De cnd s-au

Credem c nu gresim dac n menfionarea acestor gheze, vedem i intervenfia lui Nicola Nicolau, negustor cheltuiala cruia acest calendar s-a dat n tipariu-" Dar Nicolau reflect preocuparea ntregei negustorimi romne

fapte tipic burdin Braov, eu preocuparea lui din acea vreme.

In 1821 apare, att la Bucureti ct i la Iasi, cte un Calendariu... Intocmit pe ctima locului... Cel tiprit la Iai este imprimat, cu e x c e p t a par^ii calendaristice, cu caractere rusesti. Cuprinsul lor este acelai ; partea astrologic reproduce Calendarul din 1816. Calendarul pe 1821 are, ns, si Scurte povesti iscodite", care au fost introduse aci sub influenfa calendarelor ardelene. In acest sens ne vorbeste si faptul c alctuitorul celor dou tira je deosebite de la Iasi 53

i Bucureti, a introdus n calendarul sau mai multe anecdote din calen darul sibian pe anul 1820. De aci a luat el i a prelucrat, printre altele, urmtoarea anecdot :
Calendar, Sibiu, 1820, f. 22 v. Calendar, 1821, p. 6061.

Un fur vznd pe un neguttoriu mergnd la comedie, urm tt dup dnsul, cu cuget ca s-i tae punga. S az n comedie la spatele neguttorului i la o vrme i i ti punga. Neguttoriul prinznd de vste, ndat, cu un cutitas de pne, ce-1 avea ndelte, ti urechile furului, carele striga n gura mare : Urechile mle, urechile mle ! Neguttoriul : P u n g a mea, punga mea ! Atuncea furul : Iat-ti aicia punga Iat i urechile taie, nc snt aicia, rspunde neguttoriul.

Un nseltoriu au vzut pe un negu; titoriu bogat mergnd la c o m e d i e ; s-a dus dup dnsul i au sttut din dos ca s tae del caftanul lui bunghii c de aur. Dup sfrsitul lucrrii nti, ta!' hariul au nceput a fura. Iar negufit riul vzindu-1, au scos cutitul si gsin vrme au tiat ureche tlharului. Ta] hariul au strigat : Urchea mea ! Iar acela : Bunghii miei, bunghi ! Iat-i, na, ia-i pre ei. Iat, poftim urechea ta.

Tt de aci, desigur, snt prelucrate i alte anecdote, precum Msc riciul i numrul nebunilor, popa, cucoanele vorbrete i domnul privi ghitoriu", etc. Alte anecdote i gsesc corespondente n celelalte calen dare sibiene. 8. Constatri asupra calendarului popular

Cercetarea calendarului popular n literatura romn ne-a dovediS c la baza primelor noastre traduceri stau izvoade ruseti si unul unguresc. P r i m a traducere, cea din 1733, a avut ca model un text slavon, tradus i acela, la rndu-i, dup un text kievean. Traducerea din 1785, a doua n ordine cronologic, pentru cel putin o parte din texte, are la baz calendarul lui Petru cel Mare, imprimat n 1710, la Moscova. Compararea textelor acestor dou traduceri ne-a artat, c ele deriv dintr-un prototip comun, care se- caracterizeaz prin gruparea prezicerilor pe cele sapte planete i prin intercalarea prevestirilor referitoare la soarta omului. A treia traducere romneasc alctuiete singur un tip apart, caracterizat prin gruparea prevestirilor n 28 de cicluri si prin lipsa partit rojdanice. Aceast traducere s-a fcut din ungureste. Numirile grecesti, care snt date planetelor, ne fac s bnuim c versiunea ungureasc a avut ca model un text grecesc. De altfel, trebuie s semnalm c prevestirile calendarelor populare snt aceleai i n unele cazuri textul lor este foarte apropiat, suprapunndu-se aproape cuvnt de cuvnt. Aceeasi a s e m n a r e o ntlnim nu numai ntre textele calendarelor populare romnesti, ci i ntre calendarele noastre i almanahurile similare strine- ') Din cele trei traduceri n limba romn, numai dou s-au bucurat de o mai larg circulatie: traducerea lui Soanu din 1733 i traducerea dii
') Este gritoare n 1795 cu cele din Almanacco acest sens compararea prevestirilor din perpetuo imprimt la Venetia n 1700. Calendarul din

54

ungureste. Aceste traduceri au fost copiate adesea ' ) ; in bun msur, pe baza lor s-a alctuit calendarul-manuscris din 1802 i Calendarul pe 7 planete. Calendarul pe 7 planete a fost alctuit de vreun romn, aici la noi. Textele care 1-au ajutat la alctuirea publicafiei sale le-a gsit n vechile tiprituri i manuscrise i numai pentru prea putine bucfi, anonimul alctuitor a fost nevoit s recurg la texte strine. Identitatea de text nu las nici o ndoial asupra acestui fapt. Ca model i va fi servit poate i vreun almanah strin, dar gustul poporului i indicase confinutul acestei enciclopedii de texte populare. Plmdit la noi, prin prelucrarea i mbinarea potrivit gustului colectivittii, a textelor d'n manuscrise, calendarul rominesc ajunge la forma definitiv abia n 1823. Edifia aprut n acest a>n este forma specific acestui gen de publicatie si ea se va retipri din ce n ce mai rar pn in 1936. Dar faza calendarului astrologie chiar si n Tara Romneasc si in Moldova, unde burghezia evolueaz mai lent, era aproape depsit inc din anii alctuirii sale. In anul 1821, apare la Bucureti i la Iasi cte un calendar, n care pe lng texte mistice, se public i mai multe anecdote. Este una din ncercrile de nceput n Tara Romneasc i Moldova de a da publicului cititor o literatur usoar, distractiv, cu ait confinut dect cel astrologie. Noua orientare n cultura din cele dou principate se accentueaz si ptrunde n diversele ramuri de activitate dm ce n ce mai mult. Dpp 1829, cnd Turcia este silit prin tratatul de la Adrianopol s acorde Principatelor libertatea comerfului, mrfurile engleze invadeaz treptat pmntul nostru, cerndu-ne n selrmb produsele acestui a : cerealele. Cu aceasta frile noastre snt prinse n vltoarea vietii burgheze europene" 2 ). Odat cu aceasta incepe o nou etap n cultura romneasc. Calendarele astrologice creafie a feudalismului nu mai snt pe gustul noului public cititor, ce dorea o literatur nou, care s-1 instruiasc si s-1 ajute n ascensiunea sa- De acum ncepe epoca almanahurilor lui Gheorghe Asachi i Mihail Roglniceanu.

I' ') In 1772 s-a tiprit la Braov, probabil de ctre Radu Terapea IV, un calendar sau schematism , care nu ni s-a pstrat, fiind distrus din porunca Ma riei Terezia (vezi C. A. Stoide, Contributii la istoria tiparului rominesc in Brasov in secolul XVIII n Luceafrul de ziu. 1956, nr. 3, p. 136 i urm. 2 ) St. Zeletin,. Neoliberalismul, [Bucureti, 1927], p. 7.

105

III. CALENDARUL LITERAR-ISTORIC

zvoltarea burgheziei n Transilvania este mai pretimpurie deci n Tara Romneasc i n Moldova i se desfoar n alte conditii economice i politice. In dezvoltarea sa, burghezia romneasc din Transilvania are de nvins att msurile protectionniste aie guvernului imperia din Viena, ct i concurenta celorlalte burghezii nationale. Aceste bur ghezii ungureasc, sseasc i secuiasc aveau o situatie politic a v a n t a j o a s . Ele mosteniser i aplicau acum traditia medieval dup care drepturile nu exist dect prin mrturia documentelor". ') Se aplicau nc, n mod tacit, dar puternic, unio trium nationum" din 1437. Burghezia romneasc motenise starea inferioar a iobgimei din care se desprinsese, Situatia de tolrt, creat iobagului romn, persista ca un stigmat pe fruntea tinerei burghezii romneti, a clerului si intelectualilor romni, fr ca ridicarea lor social, economic sau cultural s-1 poata terge" 2 ). Meterii romni nu erau primiti n breslele natiunilor privile; giate". 3 In aceast situatie, burghezia romneasc din Transilvania ncepe s se mite, s lupte contra concurentului. In lupta sa, ea rmne alturi de iobgime si cere drepturi n numele natiunii. Astfel s-a nscut nationalismul romn n Transilvania. Burghezia romn lupt contra piedicilor ce i se puneau n dezvoltarea sa, nu numai pe trm social i economic ci i pe trm cultural. Un ajutor pretios n acest domeniu l putea da presa. De lucrul acesta i-a dat sea-ma Ioan Piuariu Molnar, care a cerut de mai multe ori voie s publice la Sibiu un Wallachische Zeitung ft deti Landmann, dar nu i se ngduie, deoarece guvernatorul maghiar gsea c rspndirea de ziare e mai neadmisibil ca ori i cnd, cci priculoasele idei de libertate aie francezilor se propag cu m a r e iuteal, nct orice apare n ziar, uor s-ar putea rstlmci, iar opiniile pot pro') ) ) 1954, p.
2 3

duce zgi calendar informa lendarele vorabil, babil, i cial, pr ideile na ardelene tat uno motorii c din anul lendar r devine r Buda i aprea nal ron rele sibie Niagoe de ast nalist d( largi aie trii lor ntr-o al' lendarele dni mer tural a

N. David, $coala ardelean, (Bucuresti, 1949), p. 16. N. David, op. cit., p. 15. Vezi tefan Pascu, Mestesugurile in Transilvania pn 283.

Cel mate la 1911, po ntiul tr tem dec au apru i succs In daristic. In lui ci lia, slov rile, sem eu' zilele fi vreme; darul pe
<) Il

in

sec.

XVI.

Bue.,

56

duce zguduirea linistei publice." ') In 1793 au nceput s apar, n schimb, calendarele sibiene, care corespundeau unei necesitti momentane : de a informa i a da n propria limb, o cultur burgheziei romneti. In calendarele sibiene n u gsim ideile nationaliste, cci dei terenul era favorabil, smnta nu fusese nc aruncat- Va fi contribuit la aceasta, probabil, si prevederea editorului de a nu-i priclita ntreprinderea comercial, precum i cenzura, care era mai riguroas n Ardeal. In schimb, ideile nationaliste snt propagate prin calendarele pe care corifeii scoalei ardelene le public la Buda. Aci cenzura crtilor romneti e r a ncredintat unor romni, printre care Clain, Sincai si mai apoi Petru Maior, promotorii curentului nationalist n cultur. Este demn de subliniat c, chiar din anul numirii sale ca cenzor, 1805, Clain ncepe s lucreze la un calendar romnesc, care apare n 1806. In curnd ns, guvernul m a g h i a r devine mai intransigent cu cenzura crtilor romnesti, care apreau la Buda i deci i a calendarelor. Astfel se face c dup 1812 nu mai pot aprea n aceste publicatii, articole n care s fie exprimat ideea nationai'a romneasca" Dm aceast" cauza^ el pub'lica; h t o c m a i ' c a si calendarele sibiene, material informativ si literar. Numai dup 1829, cnd Stefan [Niagoe ncepe s-si publice calendarele, ideile nationaliste apar din non, |de ast dat mult mai a c c e n t u a i Acum, n Transilvania, curentul nationalist devenise gnral, cci participau la aceast micare i pturile largi aie proletariatului i aie trnimii", care vedeau scparea exploatrii lor de grofii maghi'ari, n Unirea >Romnilor. Dar ou aceasta trecem ntr-o alt faz a culturii romneti i acelasi drum l urmeaz i calendarele , n faza pur nationalist, cnd burghezia romn de pretutindeni merge pe un drum comun de lupt, drum care duce la unificarea cultural a poporului romn si mai apoi la unitatea politic.
*

1. Calendarele de la Sibiu

Cel mai vechi calendar, pe care-1 cunoatem din sria celor imprimate la Sibiu, este din anul 1794. El nu este ns primul. Exemplarul din 1911, poart pe copert indicatia de ANUL CXIX", ceea ce ne arat c ntiul trebuie s fi aprut n 1793. De la aceast dat, dei nu cunoatem dect pentru putini ani exemplare, credem c aceste calendare sibiene au aprut an de an, fiind imprimate mai nti la tipografia lui Petru Bart, i succesorii si', apoi la Gheorghe de Klozius i, n fine, la Krafft. In alctuirea calendarelor sibiene distingem patru parti : 1. calendaristic, 2. istoric, 3. didactic i 4. literar. In partea calendaristic se noteaz elementele computistice aie anul u i crugul soarelui i lunei, epacta, indictionul, mna anului, themeHa, slova Pascaliei, Pascalia anului, dulciurile, posturile i srbtorile, semnele zodiilor, planetelor, fazelor lunii i, n fine, lunile anului e u ' z i l e l e lor. La fiecare lun se arat evolutia sferturilor lunii, cum va fi vremea, durata zilei i a noptii i rsritul si apusul soarelui. Calendarul pe anul 1803 d i calendariul nou nemtesc a lui Gregorian".
') Ilarie Chendi, Inceputurile ziaristicei noastre (17891795). Ortie, 1900, p. 23.

57

Calcularea elementelor computistice crugul soarelui, crugul lune epacta, indictionul, temelia, etc. , este just fcut. In determinare acestor elemente s-a urmat sistemul oriental. Anul 1820, de exemplu, ar urmtoarele date : crugul soarelui 20, crugul lunei 13, epacta 25, indictionii 8, mina anului 4, temelia 26, slova pascaliei J, iar Pastele a fost la 2 martie. Controlnd aceste elemente pentru vechiul stil oriental, gsi c ele corespund, eu e x c e p t a epactei, care pentru anul 1820 este 15 si n 2 5 ; s-ar putea s avem aci o greseal de tipa-r 1 ). Partea istoric este reprezentat prin hronologh:ciasca insemnare" In calendarul din 1794, ea este srac si mentioneaz numai anii de 1 zidirea lumii" dup a noastr socoteal si dup Kalvisie si alte fapte bi blice, iar din evenimentele istorice d numai nasterea prea nltatulu mprat Frantisc al 2:1768 Fev. 2 (26) ani". Incepnd cu anul 1802, hro nologhia" se mbogteste cu evenimente din istoria Transilvaniei, ca :
Dela Dela Dela Dela ,,Dela n c e p u t ( u l ) creimi;i U n g ( a r i e i ) c h e m ( a r e a ) Sailor n Ardeal zidir(ea) Sanfului Blgrad nchinarea Bnatului curtii austriceti nceperea milieu de granit n Ardeal 8, , 6 6 8f 3.

Din 1820 se d si ghenealoghia" casei de Austria. Calendarele sibiene dau, ntr-o mare msur, atentie informatiilorj necesare neguttorilor si cunostintelor practice. Numr de numr se public nsemnarea trgurilor din | a r Ardealului, care se fac preste an" Din anul 1802 nainte, aceast insemnare se face la fiecare lun n parte, in coloana din dreapta ; tt de acum se adaug si trgurile din Tara Unn gureasc i din Banat. Calendarul din 1802 d si o tabl, care aratij nprfeala veniturilor i a cheltuelilor peste tt anul", pe care o regsi i n calendarul pe anul 1830. In calendarul din 1820 i urmtoarele s noteaz i cursul postelor dela Sibii pn la Timioara si mai ncolo pn la Beci'u". Toate aceste informatii erau foarte necesare ne'gustoriniii, care avea nevoie s stie cnd si unde snt blciurile, unde si de unde putea s. vnd i s procure marf, s cunoasc mijloacele de comunicafie, iar nceptorii s tie cum s-i chiverniseasc gospodria i n,egotul. Cal aceste calendare erau consultate aproape zilnic, ne-o dovedeste i intercan larea unor foi albe, pentru nsemnri, ntre filele cu zilele lunilor, foi alej cror urme se cunosc, de pild, n exemplarul pe anul 1820. Ele vor fi fost si la celelalte exemplare, dar vremea nu ni le-a pstrat.
') Pentru controlul acestor date se pot consulta : A. Giry, Manuel de dlpli matique... Nouvelle dition, Paris, 1925, p. 207 ; atragem atentia c crugul lunei corespunde numrului de aur, dar c pentru Orient el se caleuleaz n minus cu trei iar crugul soarelui, temelia i epacta se calculeaz dup un ait sistern pentru Orien (vezi n acest sens A. Sacerdoteanu, Introducere n cronologie, Bucureti, 1942; pentru corespondenta dintre crugul soarelui ciclul solar i crugul lunei numrul de aur, vezi tabelele VII i V I I I ) . Pentru epact vezi Dr. H. Grolefend : Taschenbuc der Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit, Hannover, 1935, p. 132 Pentru calcularea elementelor cronologice la noi vezi Ion Ionacu i Francise Pall, Elemente de cronologie, .n Documente privind istoria Romniei. Introducere, vol. I. Bucureti, 1956, p. 240247.

58

V
: %

9 p s m - * "k z%

K / f i c s ffiMs^ Hm&fTt a o k ^ h 1 f v_> w i OCCv)r.M*M!Ut, Tfrtifto Kl? I f Cmfuin,

A, IftH JU*T cfSMttir

* iiim t ats iw

mm

prt f1** &m

$ SjfrTvv-:

ntufan-

Fig. 6. Calendar, Sibiu 1794

Tt n aceste publicatii, noua clas gsea sfaturi de cum s judi pe oameni i cum s se comporte la petreceri (De nfetepciune n petit ceri), de cum s vorbeasc si cum s se poarfe n societate (De nfeh ciune n vorb, De cuvinta care se code a o fnea cnd esti cu alfii) Aceste n v j t u r i snt caracteristice morale! burgheze, care recomand pre cei cu carii trebue npreun s tresti, de vri nteleptte s lucr s-i socotesti c snt oameni carii pot s-fi strice. De aici iaste acei: pre fiete cine-1 judec cum c iaste r u " (Calendar, 1794, f. 19 r), sai mai departe: Mult lolosete s nu ne prea descoperim i s nu ne pre< ncredintm ascunsele i tainele noastre priatenilor, ci s-i iubim ca cui apoi i-am ur" (ibidem, f. 21 r.). Nu lipsesc nici sfaturile referitoare sntate, concretizate prin retete, dar i prin ndemnuri practice: Ci ce voete s doarm, s nu s culce pe iarb jilav sau ud sau n ci supt copaciuri, unde mai totdeauna sunt jivinii (insecturi), nici ntr loc unde bate vnt rece, cci frigul i umezeala sunt trupului spre stri car. ( Calendar, 1802, f. 8 r.). Literatura calendarelor sibiene caut s mbine utilul cu frumosu si distractivul, rmnnd, ns, mai mult n domeniul practicului. Din anii cunoscuti nou, literatura, sub form de versuri, apare mai nti n calen darul din 1802. Aci, dup fiecare lun se dau versuri brodate pe o anu< mit tem. Ca si n sfaturile din anul 1794, accentul se pune nu att pe realizarea artistic, ct pe practic, dovedindu-se nc odat adevrul c arta este o form specific de cunoatere a lumii exterioare i unul din mijloacele de t r a n s f o r m a r e " '), de educare a societtii. Versurile pentru luna lui octombrie cuprind Jnvtturi despre mo\ ral si ntelepciune". Cel ce prietenia nu simte, Acela nu are minte ; Inim acela n-are Omeneasc cu

lucrare.

Cel ce virtule nu are Ii vrednic de jale mare. Asa dar prietenia, Cu virtute omenia Totduna s-o pstrm Ca s nu ne-n noi mustrm, Cci aciasta-i bucurie, In vreme si n vecie.

Dreapt prietnie, inim curat, Aciasta-i comor purur nefurat, Cci sufletul veselete Si viata ndulceste". (F. l l r ) .
') A. I. Sobolev, P.M.R. 1948, p. 14. Teoria leninist a reflectrii si arta, [Bucureti], EdituraB

Versurile snt greoae ; din ele nu este de retinut dect ideea prin care se cuta s se insufle cititorilor sim^ul prieteniei si virtutii. La alte luni ins, versurile snt mai cursive si reuesc s prind tablouri pitoresti. La luna lui august, de pild, g s i m aceste versuri : Cite rote nvrtite, Peste cmpuri huruite, Grnete acas duse Si tte n stoguri puse, din care primele dou reuesc s ne dea imaginea auditiv a roatelor nvrtite-huruite. Calendarul pe 1802 cuprinde i dup cte cunoastem primele ghicitori tiprite. F o r m a lor este popular, dar cel pu|in o p a r t e din ele, nu snt culese din popor, ci alctuite de vreun c r t u r a r , cci se refera la lucruri pe care satele n o a s t r e nu puteau s le cunoasc n deajuns la sfritul secolului al XVIII-lea i nceputul celui de al XlX-lea, pentru a le i ticlui ghicitoarea : Este o jiganie tar Umbt fr stmprare, N-are suflet, n-are minte I f i arat cu cuvinte Ce nu tii ia <ea> te invat, De-i gci frigem o raf ? (Ceasut ; ghicitoarea 7 ) . Tt exemplarul din 1802 cuprinde i cunoscuta fabul Ursut si puscaul cu vntorul care a vndut pielea ursului din pdureMaterial literar similar g s i m i t\ calendarul pe anul 1803. Versurile snt, aci, n form popular : Psruica cea sprtit, Cnd se vede nprtit Tnnoita s-au simfitu, Ce s fac nu mai slie De atta bucurie, C-i pare c s'au sfintitu. Versurile calendarului din 1820 snt nchinate Ctre M a r s stpnitoriul anului". Desi lungi de cte 1516 silabe, ele snt c u r g t o a r e : Iarna fie cum s cade, cu no mutt'ncrcat, Numai vnturi necurmate ads ori s nu bat. Cndu-i iarna, mai cu sam, cale de sanie bun, Multe bune peste var, la olalt s adunC atunci crm gunoiut din oras si din sate Si la vii i la fnefe si ta locuri de bucate. Brbatii fac pari de vie, muerile tore acas Si sicriile de pnz si de pnur le-nd,eas. (Calendar, 1820, f. 17 v. 18 r ) .
p. 344.

') Citt dup Ioan Bianu i Nerva Hodo, op. cit.,

105

Poezia ne dezvluie faza patriarhal a burgheziei romnesti, cn legturile cu viata agricol i industria casnic nu fuseser rupte compla Iar sfatul prin care se termin aceste versuri, ca n toate trebile noastr ..necurmata srguint" s ne fie cluz, este un pas nainte spre desc tuarea de misticism. Pe lng aceste versuri, calendarul din 1820 public si mai multe anec dote. Izvodul lor, cel ce va ntreprinde aceast lucrare, va trebui s-1 caut n literaturile occidentale. Anecdotele aveau menirea de a descreti fruntile cititorilor. Parte din ele reflect i stri sociale, conceptii aie vremii. Rele vm in acest sens anecdota care ne povesteste traiul unei fete urte, da bogat, cstorit cu un orb. Intr-una din zile vine pe la printii ei u: doctor, care i-ar putea reda vederea. Tatl fetei refuz acest tratament, de team c dup ce-si va rec; pta vederea, orbul" si va lsa sotia. E, aici, o mentalitate putred, dup care totul, pn si tericirea unui om, putea fi c u m p r a t cu bani, O alt anecdot spune cum un cet^ean, care ncrcase o sarcin grea pe m g a r u l sau, mergea s-o vnd la Paris. Pe drum, mgarul se nglodeaz ntr'un noroiu". Tranul ncepe s-1 bat, pentru a iesi din glod. In acest timp trece un boier, care ceart pe ^ran pentru fapta sa. Dup ce boierul se deprteaz, tranul bate si mai cu foc mgarul, care ar avea prietenii i la curtea regelui. Aici avem o alt latur a regimului de exploatare. Cet^eanul vede, pe drept cuvnt, n boierul-dregtor pe unul din-asupritorii si ; neputndu-se, ns, rzbuna n nici un fel pe acest asupritor, el i vars toat ura pe bietul m g a r . Anecdotele din calendarul pe anul 1830, dezvluie alte aspecte aie; societtii burgheze. Una din ele vorbste despre obiceiul crciumarilor de a pune ap n vin ; alta spune cum un boier arat, spre fal, unui prieten al su pietrele sale scumpe, dar acesta, burghez practic, l ntreab ct venit aduc pe an, cci el are numai dou pietre de moar, care i aduc un mare ctig. In calendarul pe anul 1830, se public, n traducere, un fragment din poemu.1 Zlatna, scris prin 1622 de Martin Opitz, un admirator i bun: prieten al romnilor. Traducerea are valoare literar. In deosebi jocul romnesc hora este sugestiv redat : n niste cotibi prostesti, Jn casi mici pduresti, fjSe afl nc vestit Snge romnesc numit Cci c vechiul obiciaiu Si strmosescul a lor trai Nu l-au pus de tt jos nc Precum judecarea adnc A dnsilor dovedste Ct nu se mai tinuiaste. ,Jocul lor e minunat Si vechimii nchinat. Acuma s nvrtesc. 62

Se pleac si se sucesc, Sar n sus si se buric Ca cprioara voinic ; Acuma se fac crig Si vers la tt tactul strig; Acuma se desfac iar, Se-ntind n rnd ntru para , Acuma si fetele vin, Se-nsir d-a dreapta tin, Aci d-a stnga se-ntorc, Se sucesc, ct sudori store". {Calendar, Sibiu, 1830, f. 20)

Traductorul anonim are talent. Dac n unele versuri se observa stngcii, datorite, n parte i Versului scurt, care nu este propice unei expuneri largi, curgtoare, ca aceea d'n poemul lui Opitz, n schimb, aceast forma de vers popular ajut la redarea miscrii horei. Pentru comparatie iranscriem acest fragment n traducerea lui Cosbuc, publicat n Tribuna - S i b i u , an. II (1885), nr. 107113 din m a i : Jn fiece colib cu paie acoperit Un snge nobil spune, c limba mostenit Si azi e tt aceiasi, c datinele sunt Pstrate cu credinf, c-al vostru-nbrcmnt Si jocul chiar e martor c-aveti tulpin veche. Un joc care-n frumusete abia-si afl pereche ; Acum se face-o hor, acutna se desparte, Acum psesc cu iotii, de mn prinsi, spre-o parte, Acum spre ceialalt; se-nchin, fac ocol Dintrnsii fiecare e-un destru cpreol. 2. Calendarul de la Viena, 1794 D'ntre tipriturile vieneze n limba romneasc cunoatem i un calendar pentru anul 1794. El este ntocmit dup modelul almanahurilor occidentale, ncepnd, n mod obisnuit, cu elementele computistice aie anului, calculate just, i cu o hronologhie" srac n evenimente istorice. Ceea ce se noteaz este, ns, n strns legtur cu Ardealul :
" Inceputul creirii Ungar(iei) neprerumpt a Austriei .n Ungaria . . . . 794 457 452 354 303

Stpnirea eia

Se mentioneaz i
Jnvenciunea prafului <de pusc) Invenciunea tipografiei Aflarea Americhii

Deci, la cele dou descoperiri praful de puc i tipografia despre a cror nsemntate n lupta burgheziei contra feudalismului am 63

amintit , se adaug aci si descoperirea Americii, care a dus la o infl rire economic i mai apoi i politic a burgheziei, prin acumulare fl capital. Calendarul continua cu tiri dup observationa astrologhiiloB - despre regentul anului, n care se ntrevede nc influena misticia mului almanahurilor populare :
Anul acesta mai ales curgere n partea pmntului n care noi lcuim I avea Venus Vineroa i pentru aceia se zice ia a rgna, adec a nmprti. Actl e o stoa frumoas aleas i alb lucitoare. Svrete n toti annii curgerea sa c a l soarele. S e .numete dumnezeiasa amerii (drgirii) i favorizeste secsul femeesc. Cl ce se nasc supt Planeta acesta, fiu oameni binevoitori, plcufi, ludati i onoral cu trupul graciles, cu vedejul rdet. n negutitorie au noroc i pot viva<vie(ui) pesa 80 de ani. S e poate adeveri c annul acesta va fi fertil i roditori" (f. 2 r).

In continuare se public zilele lunilor dup calendarul grecesc 1 rimlenesc", cu artarea fazelor lunii i a temperaturii timpului. Amnul tit este dat Ghenealoghia sau cartea nasterii a mpratitor si crailor ctl rii treesc acum n Europa, i, mai pe scurt, Insemnarea Arhi-Ereitor a If] gii Rsritului n finuturile chesaro-creti, Insemnarea d. Arhimanm tilor, Personele a Inltatei Cantelariei unguresti de Curte i Consill krire-unguresc loculpinet. In continuare se noteaz trgurile mari n | nutul a Cr. mp. afar de pmntul unguresc, cnd se fac i ct treesc"! trgurile carii se fac n Ungaria, adec n pmntul unguresc, Bana Srm Slavonie i se urmesc dup Azbuche". Adresndu-se unei clase i negustori, calendarul vienez nsemneaz i Tabla pentru banii cei bus de aur carii trec, Tabla pentru banii cei buni de argint carii trec, Tabl pentru mresi si petaci ct 5 ntr-o mn socotind del 1 pana la 10M iar pentru a veni n ajutorul cititorilor si n gospodrie noteaz si] Tabla foarte fotositoare pentru slugi, nimitori, chirie, interes si celelalt ce se dau si se primesc n cstorie Cititorii gseau aci un fel de tarii oficiale, dup care se ghidau n afacerile lor pn i n cstorie . P a r t e a literar a acestui calendar este reprezentat doar prin m vela Cei doi excessuri a amerii, n care se arat peripe^iile prin care tre doi iubiti i nenorocirile pe care le poate aduce prea marea iubire i o vielile unuia din ndrgostiti. Bucata este o traducere de pre ail limbi" i credem c nu greim afirmnd c originalul ei trebuie cuta nu n literatura german, ci n cea francez. E drept c numele eroult Vanderstel ar putea presupune un original german. Dar nume personajelor nu snt totdeauna edificatoare, cu att mai mult cu ct, cazul nostru, numele eroinei este Ghiudiula, iar actiunea se petrece n L: vania Louvain. Ctre un original francez ne duce multimea termenil: pstrati n lexicul traducerii. Chiar n unele propozi^iuni scurte avem un ori 23 termeni francezi.
Ba nu, Ghiudiule carmiat, |erticiunele tndretei voastre vor reduplica p aceia a mia". (F. 20 v) ; Fia mia, pennitentia (pocinta) voastr m tochiaz" (f. 21 v.).

P e lng acesti termeni francezi, cercettorul lexicului secolului XVIII-lea va gsi aci i o multime de termeni azi dispruti din limb' ca A zeuitat form arhaic pentru uitat, zilejul" 1 derea}1 ciucar11 drag*etc. ^ < v A 64

Fig. 7. Calendar, Viena,


Calendarele Romneii c. 7545.

1794

3. Calendarele de la Buda hro Romnilor din Transilvania li se contesta orice drept, pe motiv mie 1 ei s-ar fi aezat n Transilvania abia dupa secolul al XlV-lea ). In 17' nc, n edinta dietei transilvane, magnatii unguri rspundeau la dicrile prezentate de episcopul Inochentie Micu, c Romnii sunt n i ^ i ^ R ^ pribegi". Contra acestor erezii avea s lupte Scoala ardelean. Un pi ternie sprijin n sustinerea i mai aies rspndirea ideilor nationale, are Scoala ardelean n calendarele ce se public la Buda. De remarcaB j g j c prima lucrare a lui Samuel Micu, prin care combate teoriile m a g n a ^ f e a tilor unguri, Istoria, lucrurile si ntmplrile Romnilor pre scurt, a apl rut mai nti n calendare, dndu-i-se astfel, o mai m a r e circulatie. Te * (10 mai nti n calendare a a p r u t si Hronica Romnilor si a mai multor m ada mri, n care Gh. Sincai expune cu mult migal i cu o documentare e diri admirat desfurarea evenimentelor de la anul 86, cnd Dechebal, cr? iul Dachiei cei vechi, s-a sculat asupra Romanilor", pn la anul 264 n difia separat Hronica merge pn la anul 1739. In calendarul p e 1810 se public i versuri despre cucerirea Daciei de Traian. srl Demn de subliniat este i faptul c aceste calendare se adreseazi troi romnilor de pretutindeni, ele fiind ntoemite pe gradurile si clima T rea rii Ungureti i a Principatului Ardealului, Trii Romnesti i a Mol dovei". rea Calendarele erau tribuna de rspndire a ideilor nationale propov tipe duite de coala ardelean. In scurt timp ns, guvernul maghir i di mr seama de acest fapt i dei dup 1812 cenzura crtilor romnesti este n br credintat tt unui promotoriu al acestui curent, lui Petru Maior, si opreste publicarea materialului care dup prerea oficialittilor ma: zgudui linitea public". calf si Publicarea calendarelor continu, ns, lupta ducndu-se de acun rire nainte pe plan literar. E faza ultimelor calendare aie lui Petru Maior pn n 1821 i a celor aie lui Zaharia Carcalechi. Dup moartea ar Maior, ntre 18211828 cu e x c e p t a calendarelor rzlefe publicate d e snl Carcalechi calendarele se restrng numai la un coritinut religios- In n c 1828 ncep s apar calendarele lui Stefan Niagoe, cu un cuprins na|io alt nalist combatant. Cu aceasta ncepe o nou faz a literaturii romneti, si I ma deci i a calendarelor, faz premergtoare anului 1848. | [ ras ron trer a. Calendarele lui Samuel Clain, Gh. Sincai si Petru Maior rea Primul calendar romnesc aprut la Buda este pentru anul 1806B fr; El a fost ntoemit de Samuel Clain. ntr-o scrisoare din 14 iulie 180! a Clain afirm c n curnd se va tipri Calendarul romnesc i alte crti/ I l osl Calendarul ntoemit pentru anul 1806 a aprut pe la sfrsitul anului 1 el i nceputul lui 1806. sau va gra Ideea aceasta 'sovina si lace loc pn si n scrierea lui Ladislas Makka Histoire de Transylvanie, Budapest, 1946. rp ) Vezii Dr. Iacob Radu, Manuscriptele Bibliotecii Episcopiei greco-catoli^ la romane din Oradea Mare, Bucureti, 1923, p. 19. Ani 66

Calendarele budane, din aceast prim perioad, cuprind o parte de hronologie si genealogie, p a r t e a calendaristic bisericeasc si astronomica, informatii si un adaos literar si istoric. Cronologia pune accentul pe fapte din istoria romnilor. Calendarul pe anul 1808 consemneaz numai anii de l a : zidirea Romei (2576), desclecarea Romanilor n Dacia (1703), nceputul crimei unguresti (808), desprtirea Ardealului de Ungaria (268), de cnd este Ardealul sub stpnirea Austriei (109). Aceleasi date snt amintite si n anul 1809. In 1813 se adaug anii de la chemarea Sasilor n Ardeal (671)", ridicarea militiei de granif (50)" si nchinarea Banatului curfii austriceti (95)", iar n 1815 se arat i anii de la zidirea santului Blgradului (100), etc. si aflarea mestriei tipograficesti (375)". In anul 1817 se adaug i alte fapte n legtur cu dezvoltarea burgheziei : nceputul sdirii viilor n Europa, aflarea hrtiei, aflarea prafului de pusc etc. Genealogia cuprinde informatii amnunfite despre casa de Austria i uneori i despre alte case domnitoare din EuropaPartea calendaristic spune posturile, dulciurile, zilele lunilor i srbtorile dup calendarul vechi i nou (unit i gregorian) i date asironomice ca clips, cum va fi vremea, fazele lunii, rsrirea i apunerea soarelui. Informa|iile se reduc numai la nsemnarea trgurilor din Tara Ungw reasc si din Bnat si Insemnarea crtilor care se afl de vindut in criasca tipografie, unde se gsesc indicatii pretioase asupra viefii vechei crti romneti. In aceste nsemnri sumare avem nceputul cataloagelor de librrie si, deci, ele snt primele noastre izvoare bibliografice. Partea istoric i mai apoi didactic i literar, aduce aportul cel mai nsemnat al acestor calendare n cultura burghez romneasc. In calendarele pe 1806 i 1807, i public Samuel Clain, Istoria, lucrurile si intmplrile Romnilor, iar n anii 1808 i 1809, Gh. Sincai tipreste rlronica Romnilor. Nu este locul s analizm aici aceste lucrri, ceea ce ar depi cu mult cadrul lucrrii noastre, dar amintim c aceste opere snt pietrele de fundament aie miscrii Scoalei ardelene. Ele au gsit in calendare singura i cea mai propice cale a unei largi rspndiri. Intr-o alla form sntem siguri c cenzura nu ar fi admis tiprirea lor. Confirmarea acestui fapt o avem n refuzul cenzurii de a da voie lui Sincai s rspndeasc n Transilvania versiunea latin nici vorb deci de cea romn a cronicii sale. Tt prin intervenfia cenzurii ne explicm i ntreruperea publicrii cronicii, cci n calendarul pe anul 1810 continuarea ei nu mai apare. Autorii calendarelor budane pe anii 18061809 pot fi identificati. fr ndoial. Clain mrturisete ntr-o scrisoare c printre alte lucrri va tipri i un calendar pentru anul 1806. Calendarul pe anul 1807 a fost, desigur, tt de el proiectat. Micu moare la 13 mai 1806, asa c el va fi avut timpul necesar s revad cel putin continuarea studiului su , iar tiprirea a fost desvrsit de Sincai, care anunf n 1807 c va public n anii urmtori Istoria Romnilor, pe care iari n paragrafi le voiu mprti, ca s se loveasc (potriveasc) eu ceale ce au scris rposatul printele Clain, i s s e ' p o a t culege de prin Crindare i lega la olalt, ca cu vremea s se aib toat Istoria Romnilor ntiprit". Anii 1808 i 1809 snt publica^i de Gheorghe Sincai, care era acum cen67

zor al crtilor romneti de la Buda i gsete astfel mijlocul de a-si pari opra a crei imprimare n volum i fusese interzis. In 1809, cenzor al crtilor romnesti din Buda este numit Pet Maior- El continu s publice calendare romnesti pn n 1821, inclusi Ceea ce ne face s vedem n Petru Maior pe alctuitorul calendarelor r mnesti, este continuarea aceleiasi preocupri nationaliste introdus i de Micu i Sincai, precum i faptul c la unii ani (1815, 1816, 1817, 1821 se noteaz acest urmtoare crti ce se afl la slaul autorului 1 Petru Maior, Revizorul crtilor", nsemnare deosebit de a crtilor r' mneti ce se afl de vndut n criasca tipografie a Universittii d' P e s t a " . n plus, toate aceste calendare au aceeasi liter i aceeasi dist butie a materiei, precum i acelai format, constituind un tip deosebit calendarele din anii urmtori. Spre deosebire de naintaii si, i ngrdit desigur de normele care le va fi primit ca cenzor, Petru Maior nu mai public n calenda texte istorice, despre latinitatea noastr. Ideea latinittii noastre apa ns n bucti literare, ca n versurile despre Cucerirea Daciei de T.raia. versuri naive, care se termin cu sfatul : Ja ascult ce zic eu

pre Romn nici foc, nici apa nu-l sparie niciodat La tabr fr fric nu se terne de nimic. Ia-fi inima cea dedemult nu te tme de vlog mult : Arat-te c esti Roman, acum odat, n est an" Petru Maior, cu mai mult simt practic dect naintasii si, dar c aceeasi drzenie n credinta sa, i d seama c burghezia romneasc ar nevoie de o educatie serioas. In acest scop d el n calendarul pe ani 1810, Istorii si Invtturi din scriptorli cei profani sau mirenesti a Ro manilor celor vechi, spre a contribua la instruirea Romanilor celor noi1 Aci cititorul romn gsea nvtturi" despre brbtie", de aci nvta i c cle grle se fac uoare cu rbdar", c mniia e nebunie scurt' mniia nu se poate nvinge pre sine". In anul 1811, se public alte Istorii si nvtturi din scriptorii a profani, mai vrtos a Romanilor celor vechi, prstrlucifilor strmosib nostri, din care cititorii aflau c nemica nu e mai dulce vietii omene^l dect fin", c pre fii pentru folosul Patriei s'e cade a-i n v t a bine",| c cei ce nvat tinerimea foarte de mare folos snt publicului (obtei); etc. Preocuparea de a educa pe romni n spiritul romanilor prestrluci tilor strmosilor nostri", este urmrit cu insistent de redactorul caler darelor. Credem c Petru Maior va fi primit vreun avertisment sever di partea cenzurei, cci n anii urmtori nu mai public asemenea nv tturi". Calendarul pe anul 1812, aduce numai nvttur cum se cad 68

A H %R R s

'

i ..

v ft H

* : r

r il

? il

r ; c

V| f
I -,

? f ("., % | ' V;; > s.


%

. o
r

: * w
;

" m h 'r

pHriUM K , M Oynr&fitu mil A (ltA&'iMlf.

MA-

'

i'iHruT M i k i A i ^ A f e , ^ i:; [| M y , > , ;; < 'j %. . - " ) > m ||igf|n: , mu Y


(

jj 9ft I
(

r s
U N > - < >

r ,

. |

f :; mu% nm c;s n i

v lll

'!

nv cai

Fig. 8. Calendar, Buda, 1821

s ne purtm n societate",') iar n anul 1813 se public 36 de snoave i| drept adaos, o poveste cu tilhari, care omoar, spre a rzbuna frdelegili svrsite, ntreaga familie a grofului Ricaldi. Faptul e dat ca real i i luna lui August, anul 1795, n tinuturile Venetiei s'au ntmplat". Aceast ntmplare este urmat de o alta a mpratului Hinesilor", care, rtcim la vntoare, a j u n g e la casa unui t r a n npustit de un m a r e dregtor Cu toate jalbele fcute, bietului t r a n nu i s-a fcut dreptate, cci ] gerile sale nu a j u n g e a u la mprat, fiind oprite de marele dregtor. Spu nndu-si necazul fr s stie cu cine st de,vorb, tranul obtine, n sfr sit, dreptatea cuvenit. S-ar putea s fie reflectat aci trista poveste iobgimei i burgheziei romneti, care a fcut attea jalbe la mpratu de la Viena, dar nu a putut obtine dreptatea cuvenit, cci dregtorii magnatii unguri si austrieci au oprit aceste plngeri. Literatura care nloeuieste nvtturile din calendarele din 1810 1811, are, deci, un accentuat caracter de clas. Ea relev nedreptatea [ care o svrete clasa nobilimii (grofii i marii dregtori), mpotriva celoi npstui|i. Demn de relevt n acest sens, este faptul c i multe din anec dote au ca not specific tt relevarea acestei exploatri. O anecdoti spune de pild, c :
U n boiariu oarecarele au ntrebat pre un fran, pentru cine mai cu sam lai oamenii cei prosti rugciuni? Pentru caii domnilor, r s p u n s e steanul, cci c de nu ar avea domnii atunci ar umbla clare pre n o i . " 2 )

ptat plece n car '' ( s se vrsat dicele credem tru a nezeu templ nezeu c ar detef ajung al u n ajung ctori cere dovec dup puiat tiia c xime etc. i deau sa pi
trupul

Desigur c atunci cnd este vorba de anecdote trebuie s tinem sea ma c ele nu snt originale i pentru calendarele budane, ca i pentri cele sibiene, izvodul lor trebuie cutat n literaturile occidentale, n spe cial n cea francez , dar simpla lor alegere ne indic preferinja alctuitorului i, deci, crezul lui social. Calendarul pentru anul 1815, face o ampl prezentare de credinfe obiceiuri i datine turceti. E aci un material bogat i interesant pentri folcloristi i pentru cei care doresc s cunoasc ceva din psihologia po porului turc. Prezentarea se termin cu descrierea cettii Constantinopo lului. Acelai interes a\ de folclor l gsim i n anul 1816, unde ni se d crindariul tranilor sau a oamenilor prosti", cuprinznd prezicerea vremii dup observarea naturii :
Strtniia de v a afla ghiiat o va duce, de nu va afla o va pune" (f. 20 v.) D e va fi mult p l o a e n ianuarie, n s m n t u r m a r e p a g u b va face" (f. 20 r,), Mrtior sbicit, prier umed, maiu rcoros, u m p l e pivenefele de buj:i, courili sau jitnitele de grne, podurile de fn" (f. 21 v ) . D a c paserile n a i n t e de 29 s e p t e m v r i e nu s e v o r griji de s l a e l e sale, iaste prepus c n a i n t e de Crciun nu v a fi iarn grea (f. 25 v . ) .

educ; Au lu lend; insis

Prezicerile snt fcute pe baza observrii naturii de ctre tranil Ele snt pline de un bun simt faptele se dau ca probabile si coresj pund devrului, cci pornesc din experienta de secole a omenirii.
') Descrierea amnuntit a cuprinsului acestui calendar n JDan Simonesci Un calendar del Buda necunoscut. In Arhiva romneasc, IV (1940), p. 3553!" 2 ') Calendar, Buda, 1813, anecdota nr. 9.

pent blic neas de j vija

70

In anul 1816 se mai public povestea unui print arab, att de cumptat n mncare si butur, nct doctorul venit la curtea sa, trebuie s plece din lips de bolnavi- Urmeaz, apoi, Descriptia insutii Sf-ta Elena, in care si-a trit ultimeie zile Napolon Bonaparte. Calendarul pentru anul 1817, aduce i sfaturi medicale de cum s se ngrijeasc sntatea i cum s se fereasc de boale, n spcial de vrsat (bubat); este inceputul aparitiei literaturii stiintifice n periodicele romneti. Tt n acest an se public o istorioar n care se spune c indienii credeau, la nceput, c dumnezeul spaniolilor este aurul. De aceea, pentru a scpa de spanioli, se hotrsc s capteze bunvointa acestui dumnezeu. In acest scop lac un butoi, l umplu eu aur, si-1 aeaz ntr-un templu, unde-i aduc zilnic osanale. Se conving, ns, n curnd, c dumnezeul acesta nu-i scap de spanioli i de aceea l arunc n mare. Din aceast povestire s-ar putea crede, conchide anonimul autor, c americanii (indienii) snt oameni prosti. n realitate ei snt foarte destepti si, spre exemplificare, se povesteste cum un spaniol, neputnd ajunge cu calul su slab, pn la un oras oarecare, ia cu sila calul bun al unui indian ntlnit n drum. Mergnd pe urmele spaniolului, indianul ajunge i el n acelai ora si gsind pe spaniol l duce n a\a judectorului. Acesta, la nceput, d dreptate spaniolului. Atunci indianul cere acaparatorului sa spun de ce ochi este calul chior. In felul acesta dovedeste el dreptatea sa si-si recapt calul. Este de retinut din aceast istorioar aviditatea burgheziei spaniole dup aur si modul brutal n care populatia bstina era tratat i despuiat de bunurile sale. In calendarele din anii 18181821, Petru Maior public Jntelep\iia omeneasc", un adevrat tratat de bun purtare, care cuprinde maxime despre slava desart, grdirea de ru, despre prieteni si prietenie etc. Aceste zicale ce vor fi fost desigur gustate de cititori cuprindeau adevruri rspndite de iluministi si scumpe burgheziei n perioada sa progresist, ca de exemplu :
Socrate zicea c boeriia cea adevrat este buna ntoemire a sufletului si a trupului, adec cel ce e cu nravuri bune, acela e vrednic de l a u d " 1 ) .

In aceti ani Petru Maior public n calendare i alte scrieri de educajie cet^eneasc pentru cititorii si, ca de pild Noctes Attice de Aulus Ghellius, n care se gsesc sfaturi despre creterea copiilor. Calendarele lui Petru Maior snt strbtute, ca de un fir rosu, de aceast insistent preocupare de educare a poporului romn. b. Calendarele
t

lui

Zaharia

Carcalechi

Pe Zaharia Carcalechi l cunoastem ca pe un pasionat lupttor pentru ridicarea cultural a neamului romnesc. El este acela care public, la Buda, n 1821, prima revist romneasc, Biblioteca romneasc, n prefata creia constat c numai singuri noi Romnii sntem de aceast scump visterie a crtilor mai lipsiti, mcar c ne tragem jvita del cel mai vestit i mai mrit neam din lume, adec del Ro') Calendar, Buda, 1819, f. 32 v.

71

mani. Pentru aceia mi s-au nvpiat inima, a ma apuca cu toate terile a sluji neamului meu numai i numai cu tiprirea crtilor". 1 ) Aceeai preocupare i dorint de rspndire a culturii n mas largi populare rmnesti, o gsim i n activitatea calendaristic a l Zaharia Carcalechi. In primul su calendar, publicat n 1817, sub titl de Ghenealoghia Inpratilor si Crailor din toat Europa... Calend pe anul del Hristos 1817, cu mentiunea c se vinde la dum(nea Zaharia Carcalechi ferlegherul crtilor crestii tipografii", gsim parte acelai confinut din cafendarele precedente : potele, trgurile, verse tabele i o parte literar compus din anecdote sau gcituri". I Gheneatoghie se noteaz i Ghenealoghia Voievodwlui a toat Ungrovl hia si Ghenealoghia Voievodului a toat Moldova, precum si Vrednic' duhovnicesti din Jara Ungureasc, Moldova si Tara Romneasc, c dovedeste c editorul era convins de unitatea national a poporul romn. P e lng ideea national, n calendarul pe anul 1818, se vede preocuparea lui Carcalechi de a da o literatur practic" poporului r mn. In Vreo cteva mestesuguri i sicreturi, Zaharia Carcalechi d si turi practice de cum se pot clei sticlele si farfuriile sparte", cum face cerneal bun rosie i verde", despre remprosptarea scrisului vechile hrisoave, etc. Calendarul cuprinde si retete pentru tmduir pietrii la om, a junghiului etc., precum i retete de buctrie. Prin aceast publicatie, Zaharia Carcalechi d mai mult dect calendar obinuit n acea vreme : el d o enciclopedie de sfaturi gos dresti, un Vademecum necesar gospodinelor romne din prima jumta: a secolului al XlXlea. In Calendarul din 1818 Zaharia Carcalechi public probabil traducere proprie nuvela Adelaida sau pstorita alpiciasc de Ma montel. 2 ) Povestirea este curgtoare i limba curat. La sfritul cale darului se dau i cteva anecdote. Mai cunoatem un calendar publicat de Zaharia Carcalechi anul 1825. Este interesant, pentru cunoasterea ideilor autorului, c ac calendar poart pe coper titlul de Carte de mn pentru natia rot neasc. Publicatia cuprinde, ca parte literar, istorioare morale, fabul anecdote i proverbe. Istorioarele morale snt toate din viata poporul roman, ceea ce dovedete aceeai orientare ideologic. Fabulele il treaz unele proverbe populare ca Lacomul perde si cel putin etc. E au un scop educativ, ca i proverbele, care snt desigur culese- din poporl Lenesul mai mult alearg. Scumpul mai mult perde (pgubeste)". Tt din literatura popular dar scris (din calendarele cu z diace, care se tipreau n acea vreme n Tara Romneasc) vor fi fo luate i Firestle cugetri despre fpturile omului, care nu-s altceva d
') Ctre oetiitori, n Bibliotec Romnasc, I (1821) f. 3 r. ) O traducere moldoveneasca anterioar a acestei nuvele, se pstreaz n m nuscriisul nr. V. 6 din Bibliotec Universittii din Iai.
2

y2

f C fl f

0 AM H .

j I I A f T j t f t f r f & a h ^ a K i * 4.UIH A ^ 4 i i Q m n m f & && 9 Mtctfp, 57 Oo^f


9

fl ^IMtfTf 4 BW^I'A

AAVkU} E^MiiiHlit M mu

a^ow l&pt

p&fK f & S g 5W& $m** f t n r un

H O & H T t &CMlN&.. ,

UJH T M M H ^ I V

Fig. 9.

Pagina

ilustrat

din Calendarul

lui Zaharia

Carcalecci

ct Zodjile, introduse, probabil, sub influena gustului popular, precum I i din dorinfa editorului de a rspndi mai usor calendarul sau printre! cititorii munteni si moldoveni, care preferau aceast literatur. Carca-| lechi si a r a t ns la sfrs't nencrederea n asemenea cugetri". Carcalechi public i cteva anecdote, din care unele dezvluie as-1 pecte sociale ntlnite si n ornduirea de la noi din acea vreme. Calendarul din 1825 contine si un studiu al doctorului Alexandrul Theodori, Scurt artare despre om si despre ntocmirite sale, esseul educativ, scris n spiritul tiintific al vremiic. Alte calendare aprute la Buda

Din cauza cenzurii, calendarele romnesti de la Buda trebuie s I renunte la a c c e n t u a t a orientare national, dup n u m a i trei ani de la I aparitia lor. Calendarele lui Petru Maior merg, de fapt, pe acelai drum I al Scolii ardelene. Ins, nevoit s renunte la scrierile cu caracter istoric,! P e t r u Maior public n calendarele sale texte care s contribuie la edu-| carea burgheziei romnesti. Calendarele erau cerute ; publicul prinsese gust de citit si de aceeal dup moartea lui Maior se continu a se imprima la Buda calendare io-.| mnesti, n aceeai tipografie a Universittii. Sporadic, ele snt publi-J cate de figuri cunoscute, ca Zaharia Carcalechi si Stefan Niagoe, avnd I de aceast dat acelai caracter nationalist. Cele mai multe ns, snt] ntocmite de oameni mai putin cunoscuti. I n t r e 18241830, tipreste calendare romnesti la Buda, Ioan Theodorovici. Numele su ca editor al calendarelor nu-i dat nicieri, ns deducem c el este editorul din n s e m n a r e a crtilor care se afl la lcasul autorului lor, Ioan Theodorovici, parohul romnesc din Pesta,] consistorialnic asesor si al crtilor romnesti inst. cr<esc>tenzor", pe 1 care o ntlnim n calendarele pentru anii 1829 si 1830. Calendarele din 1824, 1826, 1829 si 1830, au aceeasi orientare religioas, acelai format,] aceeasi liter chiar si aceeasi d i s t r i b u e a materiei, ceea ce presupune un editor comun. Ioan Theodorovici era parohul bisericii romnesti neunite din Buda.] El traduce i tiprete, n 1824, Istoria universal a arhimandritului srbl Pavel K e n g y e l c z . ' ) Tt el este acela cruia i se ncredinteaz, dup moartea lui P e t r u Maior alturi de doctorul Alexandru Theodori , continuarea Lexiconului romanescu-latinescu-ungurescu-nemtescu.2) La 23 februarie 1927, I ntlnim punnd rezolutia de imprimare, n calitate de cenzor, pe volumul Scurte nutturi de Ioan Thomici. 3 ) Calendarele lui Ioan Theodorovici au un caracter religios. P e lng ghenealoghia" Casei de Austria i a altor mprati din Europa, Theodorovici public i Vredniciile duhovnicesti a Sfintei Besesrici (sic !) a Rsritului i o serie de texte religioaseIpan Bianu. Nerva Hodos si Dan Simonescu, Bibliografia IV, p. 436? 2 ) Ibidem, p. 462. 3 ) Ibidem, p. 554. romneasc veche,

74

Calendarul din 1824 cuprinde, in afar de textele de mai sus,] Niste tnancri, adic retele de bucate. Multe din mncrile aie cror retete se dau, au numiri nemtesti *zam de verdeturi (Krutersuppe), Mere de pmnt (Erdapfel, (crunpiri) etc. In anul 1826, partea literar este mai bogat. In Niste nvfturi moralinice (sic !) se dau sfaturi despre nestatornicie, slbiciune etc. Niste anecdote cuprind un material destul de cunoscut almanahurilor secolului al XVIII-lea i al XlX-lea. Calendarul din 1829 contine mai multe texte literare religioase, ca: Doao nepretuite scrisori, 1. Scrisoarea lui Avgar Craiul Edessei ctr Mntuitoriul lis H s. . . .2. Scrisoarea Mntuitoriului lis Us. ctre Avgar. Scrisorile cuprind cunoscuta l'egend crestin despre chipul cel nefcutl de mn omeneasc, al Mntuitorului. Legenda s-a format prin secolul al Il-lea si a avut o larg circulatie. La noi ea este cunoscut, n forma tiprit, mai nti din Vietile Sfinfilor aie Mitropolitului Dosoftei (1682 1686). Dup aceea textul a fost publicat de mai multe ori n Mine si Ceasosloave. 1 ) Tt un text apoerif cuprinde si Instiintarea lui Leonte\ Proconsulul Iudei... pentru forma si fafa Mntuitoriului. Acest apocril a fost i el tiprit de mai multe ori, ntia dat la sfritul Ceaslovului\ aprut la Iai, n 1797. 2 ) Dup aceste legende urmeaz Niste ecsemple morale despre brbtie, ndestulare etc. i anecdote. In anul 1830, n afar de dou buc^i morale, Noaptea si diml neata i Ghinda, seminfa de stejariu, se public o descriere amnuntit a bisericilor Sf. Petru (Roma), Sf. Pavel (Londra), Sf. Isaac (Pefersburg), Sf. Sofia (Constantinopol), Domo (Milano) si Sf. Stefan (Viena).i Aceeai preocupare i atmosfer religioas o gsim i n Niste sententii morale. In anii 1829 i 1830 se noteaz si c a r e l e care se afl de vnzare la criasca tipografie n Buda", sau la Ioan Theodorovici acas. In calendarele lui Ioan Theodorovici nota nationalist este nlo-j cuit, dup cum am vzut, cu cea religioas.
*

In 1817 a a p r u t la Buda i un Diaru sau Zioariu n limbile ro-j mn i srb. Publica^ia e mai mult o agend, cam incomod ns prinj formatul ei mare, n care se public i Genealogia mpratului nostru" i prevestiri despre anotimpuri. Zilele lunilor snt notate cte trei pe o foaie, rmnnd astfel, suficient spa^iu pentru nsemnri. La sfrit sel d Tabeta pentru pltir nimirei, a chiriei, tocmlelor, pensiitor, s. c. I. i o alt Flositoare tabel de interese. d. Calendarele lui tefan Niagoe

Stefan Niagoe era ,,invtitoriu Scle-i Romanesci din Pesta", cura spune el nsui n titlul calendarului pe anul 1829, i un pasionat ostenitor n ogorul culturii romneti. Din calendarele publicate de el se vede
') Vezi i i _ _ a r t o j a n , 1938, p. 135141. 2) Ibidem, p. 99101. Cr(ile populare n literatura romneasc, II. Bucureti,!

76

tjrea m Literiie CiHliane. . . cpa fi liai* c#, cfi Uog, CiriL


M f , m h**

Fig. 11. Pagina din Calendarul lui tefan Niagoe, Buda, 1528

c era un adept drz al Scolii ardelene si el este printre cei care incearc pe plan mare ntr-o publicafie periodic latinizarea alfabetului nostru. ns, deoarece unii cititori ai primului su calendar i-au cerui qua testura aquestui Calendariu si <s) o invrstesu unu su doi ani s cu scrisre a cirilicsc, qua o medilocire" ') ca fiecare romn s poat n|elege mai usor i noul alfabet, Niagoe imprim partea literar a calendarului pe anul 1829, cu litere chirilice pe pagina fr sot ?i c u caractre latine pe cea cu sotIn calendarul pe anul 1828, Niagoe public genealogia curtii de Austria, lista trgurilor si Scurt prevedere, n care d corespondentele chirilice aie literelor latine propuse de el pentru scrierea limbii r o m n e In anul 1829, ns, Niagoe reia firul ntrerupt de la Clain si Sincai i ntr-un lung dialog dintre un scolar i nvttorul su, expune cu argumente istorice, literare i linguistice teoria latinittii noastre. Niago sustine nu numai continuitatea romnilor n Dacia i deci dreptul lor milenar asupra pmntului pe care-1 stpnesc, dar i c pn n Seculu a quinqu-spre-dce dup Cristos mcar che erau inpresurati de ginte barbare, totusi Literi-le latine ntre noi le-am tnutu" i abia dup conciliul de la Florenta (1439), le-am fi prsit, adoptnd n schimb alfabetul chirilic- 2 ) El pledeaz cu toat convingerea pentru mbrtiarea literelor, latine, cci pn nu vor intr aquele litere n tte crti-le nstre, pn atunci cultura limbe-i si alte-le quare se tnu de fericire-a Natiei Romanesci, tte necultivate remnu". 3 ) Calendarul pe anul 1829 intitult Calendariu rominesc se adreseaz tuturor romnilor. Stefan Niagoe-, adept convins al ideilor Scolii ardelene, osteneste pentru unificarea culturii noastre.

4. Calendarul lui Anton Pann In secolul al XlX-lea, publicul cititor din Tara Romneasc i din Moldova nu mai este satisfcut de lectura astrologic a calendarelor populare. Calendarele ardelene, n care se oglindea noua orientare a culturii romneti, se rspndesc din ce n ce mai mult i printre romnii del dincoace de munte. Sub influenta acestor calendare se introduc snoavej n calendarul din 1822 si tt sub aceeasi influent apare si Calendarul lui Vonifatie Setosul ntocmit de Anton P a n n . In Bibliografia Romneasc veche, Calendarul lui Vonifatie Setosul e trecut ca aprut n anul 1821.4) Informatia este luat dup G. Dem.j Teodorescu. Acesta, n datarea calendarului s-a bazat pe mentiunea lui! D. Iarcu, care pentru anul 1821 consemneaz un calendar, fr a speci-l
') 2 ) 3 ) 4| ) Calendariu romanescu, Buda, 1829, f. 2. v. Ibidem, p. 100. Ibidem, p. 116. Ioan Bianu, Nerva Hodo i Dan Simonescu, op. cit.,

III, p. 382.

78

fY ;

A
C%

*{: ;

t d n ' y i m ^ A k h ^ f y

TOil^lt

' HH^OclCM

f f|
y^sifl
V c T ^ O ' U ^ '

'><

;|-f l l

M -

'"H,

'Fig.

12. Calendarul

lui Anton

Pann.

79

fica autorul sau ait amnunt. 1 ) In sprijinul acest'ei informatii se adu si mrturia lui Anton P a n n , din introducerea la Fabule si istorioare I3ucureti, 1841. r dup ce am isprvit car^ile de mai sus numite si vznd c a osteneala mi st zadarnic, m-am apucat a aduna si a face cte o carte din cele politicesti, ncet-ncet, nvtndu-m singur, una ca s-mi treac de urt i al doilea socotind ca s tresc, precum am si tiprit ntiu Calendarul lui Bonifatie Setosul, al 2-lea Cntrile de st, al 3-lea Cntedl de lume, al 4-lea Indrepttorul betivilor, si al 5-lea Hristoitia, al 6-lea Erotocritul si al 7-lea aceste Fabule si istorioare",2) Crtile enumerate de Anton P a n n au aprut toate, dup cum ur meaz : Fabule si istorioare, 1841, Noul Erotocrit, 1837, Hristoitia, 183 Indrepttorul betivilor, 1832, Cintece de lume, 1831, i Versuri muzicesti (Cntrile de stea), 1830. Mrturia lui Anton P a n n ajut deci numai la stabilirea ordinei de aparitie a scrierilor sale ; despre anul de aparitie ea nu spune nimic prcisFoaia de titlu a singurului exemplar cunoscut din calendarul lui Anton P a n n nu mentioneaz anul de imprimare. 3 ) S fi fost artat ace: an pe copert ? In Bibliotec Academiei R.P-R. exist dou manuscrise, copii ale; calendarului lui Anton P a n n : snt manuscrisele romnesti nr- 1144 (fost 83 G ) si 1190 (fost 129 G ) . Manuscrisul nr. 1190 are urmtoarele date pe foaia de titlu : Calendariu n care s cuprindi toate trebuincioasli materii dup caractiriul si faptili muerilor celor rele, prin Vonifatie Setosul, matematicul stelilor, sticlilor si al ulcioarelor. Tiprit acw nti, 1829. Manuscrisul 1190 este o copie a textului tiprit. El este interesan! mai aies, prin indicarea anului n care s-a imprimat acum nti" calen darul lui Anton P a n n , n 1829 i nu n 1821. Nu tim de unde a luat copistul acest an : poate de pe coperta calendarului, dar se poate s fie adugat si de el. In orice caz, credem c anul se refer la aparifia calendarului si nu la data cnd s-a prescris copia. Din practica copistilor d e 1exte, retinem c atunci cnd mentioneaz anul, n care au fcut copia, ei ntrebuinteaz formule stereotipe ; de asemenea, snt cunoscute si cazuri, cnd transcriind un text imprimat, copistul mentioneaz i anul n care s-a tiprit acel text. Astfel, copistul manuscrisului nr. 2138 din Bibliotec Academiei R.P-R. red ntocmai foaia de titlu a Calendarului pe sapte planete, transcriind i data : acum ntiai dat dat n tipografia Sfintei Mitropolii n Iai, l ( e a ) t 1816, deche<m)vr<ie) 15". Anul 1821 a fost considrt ca an de aparitie al calendarului lui, Pann, dintr-o gresit interpretare a mentiunii lui Iarcu. In realitate, in acest an a aprut Calendarul cercetat de noi mai nainte si necunoscut cer-i
' ) D. Iarcu, op. cit., p. 26. Dac mentiunea lui Iarcu s-ar referi la Cale" darul lui Pann, ea ar contine titlul complet, precum i artarea autorulni, ca i la| editia din 1838. Ins, calendarul bibliografiat de Iarcu sub anul 1821 este cel apru, la Bucureti i Iai n acest an i ntocmit dup Calendarul pe sapte planete, i n u este calendarul lui Pann. 2 ) Apud G. Dem. Teodorescu, Operele lui Anton Pann, Recensiune bibliogra fic, Bucureti, 1891, p. 2829. 3 ) Acest exemplar 1-am putut cerceta prin bunvoinja tov. Ion Manole, n bibli leca cruia se afl.

78

_ ^
-

M )

i.* ii W T

A \

- ' ' i f f i m i *

xlii

Fig. 13. Manuscrisul 1190, copie dup Calendarul lui Anton Pann.

Calendarele Romneti c. 7545.

cettorilor pn acum. Dac Iarcu s-ar fi referit la calendarul lui Pa1 i el ar fi adugat specificarea de Bonfatie Setosu", aa cum face cnj bibliografiaz celelalte edifii aie acestei lucrri- 1 ) In 1821 i n anii irai diat urmtori, Anton P a n n nu a putut scrie calendarul lui Bonifa-t:e S e tosuL In aceast perioad el era preocupat dupa cum singur spune J romnirea" crtilor de inuzic. Din nsemnrile sale reiese c pentn aceasta a ostenit mai eu rvn i mai temeinic pn prin 1825.2) De altie acestia snt si anii de bunstare material a lui Anton P a n n . Intocmirea crtilor politicesti", P a n n o ncepe desigur mai trziu cnd i d seama c osteneala de a romini cntrile bisericeti i sti zadarnic". Acest lucru se ntimpl in anii celei de-a doua pribegii ii Ardeal, cnd este nevoit s asigure e x i s t e r a sa i a Anei clugrip rpit de la Schitul din Rmnicu-Vlcea. Acetia snt i anii, cnd Pann stnd mai mult timp n Sibiu unul din centrele calendarelor ardelene i n Braov, are posibilitatea s cunoasc faima' acestor crtulii populare, ndemnndu-se astfel a ntoemi i el asemenea scrieri. Cele expuse mai sus ne fac s sustinem c prima difi din calendarul lui Anton P a n n s-a imprimat n 1829. 3 ) Calendarul lui Anton P a n n este o parodie n proz amestecat e u versuri, a calendarelor n genere si a calendarului popular n spcial] In Hronologhie" se n u m r anii :
Dela Dela Dela Dela aflarea pungii brbatului n mna muerii . . . .

cel

aflarea rachiului de bucate aflarea rachiului de pruni aflarea berriei . . . (f. 2 r - v )

Cele sapte planete, dup Sticla, Plo'sca, Ulciorul, Cana, Urmeaz prezicerile despre etc. In ultima parte gsim cteva propriu lui Anton P a n n :

calendarul lui Vonifatie Setosul, snt: Clondirul, Borcanul si Ocaua" (f. 1 v.), ntunecime, pace rzboi, pentru boale anecdote, povestite eu acelai ton picanl,

, , 0 preutias zs odinioar ctr brbatul su : Bucuros a vrea eu s fiu o carte, c atunc tiu c mai des m-ar lua br-| batul mieu n mini. Iar preotul i rspunse (aflndu-se toema eu clindariu n mini) : Atunc ar trebui s fii un clendariu, ca n tt anul s-mi (f. 8 v.J. iau altul".'

>) D. Iarcu, op. cit., p. 40, 160. ) Vezi G. Dem. Teodoreseu, op. cit., p. 2829 passim. In 1822, Pann coral pune n ..grecete i romnete" printre altele, cntarea Cuvine-se eu adevrat; comj puneri mai face i n 1821, 825'etc. In 1828, n calitate de cantor n Braov, cintil i mai arareori ,,reformeaz n giabnic" unele cntece. Aceasta nseamn c Pannl nu putea consacra timp ,,romnirii" cntrilor sale dragi. Vezi i Ion Manole, Pann, Bucure?ti, E.S.P.1L.A., 1954, p. 3637 ; Gh. Ciobanu, studiu introductiv la Antoii Pann, Cntece de lume, Bucureti, E.S.P.L.A., 1955, p. 14 i 16. 3 ) Cznd ipoteza aparitiei acestui Calendar n 1821, cade aceea a undl prime editii a Cntrilor de stea, din 1822 ; prima editie din aceast lucrare a luil A. Pann a aprut n 1830.
2

82

In ton hazliu autorul nftisea<z, n calendarul su, aspecte aie societfii feudale din acea vreme. Anton P a n n este un adept convins al Iprogresului si toat simpatia sa se ndreapt ctre noile pturi aie clasei [burgheze- In nchinarea la Anul nou, P a n n se adreseaz mai nti Europe} i Frantuzilor", care au contribuit din plin la rspndirea iluminismului I- nici un ait popor nu este amintit i apoi mai tuturor pturilor Jbreslelor noii clase : mestesugarului, negutitoriului, mcelarului, crciumaIrului, tuturor lipsfilor" si muierilor". In aceast nchinare nu gsirn | amintit, deci, nici un reprezentant al boierimii. Pentru cei care nchin, Anton P a n n gseste caracterizarea nimeIrt, sub care se ascunde, n form hazlie, un adevr. De exemplu, mIcelarilor le ureaz ca Mai multi viti fr coarne Pre scaune s rstocirne" (f. 4 v ) ,

laluzie evident la obiceiul mcelarilor din acea vreme de a vinde carne de bou drept carne de vifel. Toat simpatia autorului se ndreapt, ns, spre cei lipsiti, singurii Icrora Pann nu le adreseaz nici o ironie : Tuturor lipsfilor Mai mult venit s le vie Mai putin datorie" (f. 5 r). De altfel, si din restul Calendarului se degaj aceeasi idee central : sursa tuturor necazurilor, suprrilor este srcia, lipsa de mncare, de butur si in genere, de bani. Dupa el, lunile rele aie anului snt : ,,A ave o muere r, eu copii mulfi, punga goal, lipsa mmligii, datoria mult, inici un cistig" (f. 5 r.) Din aceast idee porneste si ,,reteptul pentru rnn,mngere omului s u p r a t " :
Di omului suprat un prnz bun, lng care s aib butur dupa natura lui din destul i mai pre urm di o pung plin de galbeni. Si eu bun sam p va mngia (f.8 v.9 r.).

Anton P a n n e de partea celor oprimati, celor lipsiti de bani si fljminzi, cci el nsusi a simtit n tineretea lui aceste rele aie ornduirilor bazate pe exploatarea omului.

IV. CALENDARE DE PERETE SI CALENDARE BISERCESTI


1. Calendarele lui Vasile Tintil

entru perioada care ne intereseaz, activitatea calendaristici din Bucovina este mult mai srac si n acelasi timp mult pu^in cunoscut. Ea- se reduce doar la calendarele de perett publicate de Vasile Tintil. ^ Incorpora^ imperiului habsburgic n 1775, romnii din Bucovina se simt dezorientati si trebuie s treac mai multe decenii, pn cm ei pot s se reculeag. Odat aceast perioad de dezmeticire trecut, e ncep o activitate cultural, care are un caracter national, de lupta contra stpnirii austriace asupritoare. Lupta aceasta se d, pe plan cultura! pentru o coal proprie, pentru cr|i n limba romn, deci pentru cultur national romneasc. Printre actiunile de culturalizare a maselor romnesti se ncadreaz i publicarea calendarelor de perete de ctre Vasile Tintil { Primul calendar rominesc de perete apare n 1809 : Calendariu pi anul de la nasterea Mntuitoriului nostru 1. lis., 1809. f Cernuti, s-au tiprit n tipografiea lui Petru Ekart". Calendare asemntoare avem si pentru anii 1811, 1812, 1814, 1820 si 1824. In titlul celor din 1812 si se spune c ele au fost ntocmite de un iubitoriu de stiintele matematicesti". In 1813, apare un Neu und ait eingerichteter Haus-Kalender... tocmit de un Liebhaber der matemathischen Wissenschaften", adica iubitoriu de tiintele matematicesti". Deci el a fost ntocmit de acelasi autor al calendarelor romnesti. Acest Haus-Kalender, zis mai trziu Bukowinaer H a u s Kalender se poate urmri pn n anul 1846" ' ) .
') Teodor Blan, Vasile Tintil, n Revista Arhivelor, vol. 1II/2 (1939), p. 190.

84

Acel iubitoriu de tiinfele matematiceti", care a ntocmit calendarele bucovinene, este Vasile Tintil. In calendarul romnesc pe anul 1814, alctuit de acelai iubitoriu de stiintele matematiceti", se gseste la ultima pagina u r m t o a r e a Intiintare" : Fimdc eu pozvolenie i ntrire a nnaltelor locuri ct de curnd va esi din tipografia aceasta un iscusit calendari moldovinesc eu mare meteug fcut, care va sluji nu pe 1, 100 sau 1000 de ani, ci din nceputul si pn n sritul lumi ; asa dar eu aceasta tuturor de obste s face ntiintare, cum c acii care ar avea deschis voint ca acest fealiu de calendariu a cumpra, pot s capete aice ntru aceasta tipografie un calendariu eu 40 critari v a l u t " 1 ) . Calendarul vesnic a aprut la 1 ianuarie 1814, i s'au fcut prin Vasile Tintil". Vasile Tintil, deci, este autorul primelor calendare romneti aprute n Bucovina, la Cernuti, i tt el public calendare nemteti. Vasile Tintil sau Scintil, cum semna el a fost un harnic nvttor, mai nti la Rduti i apoi la Tereblecea, unde a dsclit pn la 10 ianuarie 1838, cnd rnoare. 2 ) El a fost, pentru vremurile acelea, un apostol al culturii nationale romnesti n Bucovina- In satul unde dsclea, Vasile Tintil a crt un cor eu elevi de scoal. 3 ) Calendarele lui Vasile Tintil calendare de perete ddeau numai elementele computistice, eu artarea lunilor eu zille i srbtorile lor. Imprimate pe foi volante, nemai prezentnd interes dup trecerea anului, ele au fost expuse distrugerii i pierderii, ceea ce explic infimul numr de exemplaire a j u n s pn la noi. Aoelasi fapt face ca interesul lor cultural s fie restrns. Trebuie ns tinut seama c Vasile Tintil este primul Romn bucovinean care, ntr-un timp foarte neprielnic, a deschis drumul scrisului r o m n e s c " 4 ) , n aceast provincie. 2. Schematismele lui Samuel Vulcan Intre 18201830 apar la Oradea Mare calendarele Episcopiei greco-catolice, intitulate Schematismus venerabilis Cleri diocesis MagnoVaradinensis Graeci-Ritus Catholicorum. Prima parte a > acestor Schmatisme este scris n limba romn si cuprinde numai fapte calendaristice ; lunile eu zilele si srbtorile lor. In a doua parte, scris n limba latin, se consemneaz, an de an, personalul Episcopiei unit din Oradea Mare, n frunte eu episcopul Samuel VulcanPe Samuel Vulcan (17581839), episcopul unit de la Oradea eu incepere din 25 octombrie 1806, l cunoatem, din alte scrieri, ca pe unul din sprijinitorii tuturor revendicrilor romneti din imperiul habsburgic. El ajut n opra lor pe Clain, Sincai si Maior. In 1814, Vulcan se afl printre cei care vor s publice dictionarul lui Clain, iar n 1825, l gsim iar printre sustintorii tipririi acestei opere.
Ibidem, p. 190191. Amarrante din viata lui Tintil se gsesc n : Teodor Blan,' Vasile in Revista Arhivelor, vol. 111/2 (1939) p. 1 8 5 1 8 0 ") Teodor Blan, art. cit., p. 189. 4i ) Teodor Blan, art. cit., p. 192. E Tintil,

85

Intelectualitatea romn i pusese mari sperante n Samuel Vulcan, fapt ce reiese chiar numai din publicarea mai multor brosuri cu poezii de Jaud la adresa sa, cu ocazia instalrii ca episcop la Oradea. Asemenea poezii public Vasile Aaron la Sibiu n 1807,') un anonim tt la Sibiu, n acelai a n 2 ) , la Oradea Mare un ait anonim 3 i C o v a c i 4 ) tt n 1807. iar n 1806 apare o brour n care-i nchin dou poezii nsusi Gh. Sincai 5 )Se pare ns c Samuel Vulcan era numai un bun Mecena al culturii romneti din Transilvania, dar nu i un lupttor cu pana. Opra sa scriitoriceasc se reduce la putin. Retinem din prefetele sau recomandrile unor crti, tendinfa lui de a sprijini rspndirea tiinfei n popor, cum este, spre exemplu, recomandarea din prfaa crtii Despre vrsatul de vac, Oradea Mare, 1823, n care ndeamn pe locuitori s-si altoiasc copiii contra vrsatului de vac, dup procedeul descoperit de anglul Jener la anul 1795" 6 ). Dar fie c Samuel Vulcan nu a nteles rolul calendarelor ceea cel este greu de presupus , fie c interese de clas sau poate c autoritatea birocrato-feudal de la Buda l mpiedica de la aceasta, el nu a dus lupta de ridicare cultural a maselor populare prin aceste publicatii, singurele care i-ar fi fost de un real folos n acest scop. Astfel, calendarele sale rmn simple tablouri aie personalului Episcopiei unit din Oradea Mare,! pentru cultura romneasc ele neprezentnd un mare interes.

') ) 3) ") 5) )
2

Vezi Bibliografia romneasc Ibidem, II, p. 506. Ibidem, II, p. 504. Ibidem, II, p. 498. Ibidem, II, p. 471. Ibidem, III, p. 717.

veche,

IV, p. 28.

V. ROLUL CALENDARELOR TN CULTURA ROMINEASCA


1. Rolul cultural-social al calendarelor.

zvornd din strile sociale aie vremii, literatura dltuieste faptele i ideile prezente pentru generatiile viitoare. Literatura este o forma a contiintei sociale, care reflect e x i s t e r a social, este o suprastructur ideologic, care la rndul ei are o influena activa asupra bazei niateriale ; este o forma specific de cunoatere a lumii exterioare si unul din mijloacele de transformare a acestei lumi" '). Slova scris are o nrurire miraculoas asupra cititorilor ; ea le comunie idei, crora le d o mai mare forta de convingere si constituie un mijloc de educare i de ndemn spre noi zri. Pn n secolul al XVIII-lea, cultura romneasc are un caracter teologic. Chiar i n acest veac, crtile imprimate snt n majoritate scrieri bisericesti. Tipriturile romneti dintre 17001740 au confinut religios, eu exceptia calendarului lui Soanu, din 1733, care are un cuprins astrologie. C ^ i l e teologice prdomina i n a doua j u m t a t e a secolului acestuia. Din cele 368 de reimprimri sau opere noi aprute n limba romn ntre 17501800, 313 snt crti religioase, dou de prevestiri mistice, 23 didactice, 25 cu con^inut divers (literatur laic, sfaturi economice etc.) i 5 calendare. 2 ) Calendarele snt primele publicatii care vestesc zorii unei noi orientt n cultura romneasc. P e baza lor se poate urmri lupta ce se d intre cultura feudal i germenii culturii progresiste burgheze. In primele calendare n calendarele populare prdomin elementele culturii
') A. I. Sobolev, Teoria leninist a reflectrii si arta. Bucuresti, P.M.R., 1948. p. 14. 2 ) Nu socotim aci cele vreo 72 de foi volante, confinind diferite dispozi(ii administrative, majoritatea publicate de autorittile vieneze sau cu consimtmmtul lor.

87

feudale: texte astrologice, prezieeri mistiee; dar, n aeeste calendare ptrund din ce n ce mai mult i elemente progresiste. Pe lng textele astrologice, n calendarul lui Soanu snt si prevestiri agricole, n care ntlnim c r d i t mistiee, alturi de observarea realist. Ca singur fapt pozitiv n aeeste prevestiri putem reaminti rec m a n d a t a ca lemnele de casa s se taie n lunile de toamn, cnd seva are o mai mie circulafie si lemnul este mai pufin expus crprii. Toi ca elemente progresiste remarem consemnarea, n ,,hronologhie", a des coperirii prafului de puc si a invenfiei tiparului. Portile elementelor progresiste in cultura noastr snt deschise ma: l a r g de calendarul din 1785. In afar de texte astrologice si prevederea timpului, pline de acelai misticism, acest calendar public mai multe doftorii" umane si veterinare. Asemenea leacuri se gsesc si n alte calendare populare si dac ele nu snt ntoemite dup prescripfiile mdicale, se bazeaz pe observafia i experienfa secolelor. O astfel de doftorie recomand ca atunci cnd. are omulu ochi eu ciaf si nu poate vedea bine s ia trei porumbi si s-i spintece cte umulu si s pue pe ochi eu maf' eu totu i s-lu las pn a doao zi. Si n trei sari s pue cte unulu" (p. 149). Sub o alt form, acest leac se gsete i n popor. In jud. Arges, ca leac contra albefei, se pic de doua ori seara n ochi snge de p o r u m b e l " 1 ) . In regiunea de nord a Doljului, n unele localitfi din Mehedinfi si Gorj, vrjitorii meteri aplic pe bube sau rni, ce nu se vindec curnd, un pui mie de g i n " spintecat de v i u 2 ) . Eficacitatea acestor tra'tamente populare este g a r a n t a t prin acea c din psrile spintecate de vii se scurge n rni sngele si serul lor att de bogat n celule mnctoare de m i c r o b i " 3 ) . In felul acesta, leacurile din calendare rspndesc ntrebuinfarea tratamentului prin pansament eu ser, nainte ca el s fie cunoscut medicinei. Tt n calendarul din 1785, gospodinele romne au gsit pentru prima oar sfaturi scrise de cum s fac sropuri, iar ucenicilor li s-a dezvluit secretul ..pocosturiilor sau vernicsurilor" pe care patro-nii nu vroiau s li le destinuiasc. De la difi la difi, noi elemente progresiste ptrund n calendarele populare, duend, astfel, n mase, adevruri aie tiintei, unele din els cunoscute pe cale empiric. In editia din 1823, a Calendarului pe sapte ptanete se gsete o aflare noua pentru tmduirea ciumei", descoperit de colegiul de sntate din Stocholm. De asemenea, sfaturile si ghidusiile din aceast difi se bazeaz n majoritatea lor, dup cum am artat n alt parte, pe observafii stiinfifice, ndeosebi pe proprietatea chimic a unor substanfe. Traduceri dup modele strine, la rndul lor si acelea traduceri sau prelucrri, cuprinznd n m a r e parte o enciclopedie de date desarte, calendarele populare aduc primele elemente progresiste n cultura noastr. Aceasta ne explic marea lor circulafie, de care ne vorbesc numrui mare de copii manuscrise i multiplele edifii. Caracterul textelor astro-l
1) I. Aurel Candrea, FolkloruL mdical romln comparut, Casa Scoalelor, 1944, p. 27. 2 ) Dr. Gh. Lau.gier, Contributiuni la etnografia medical a Olteniei, Craiova, Scrisul romnesc, [1925], p. 8. 3 ) Ibidem, p. 9.

88

logice ns, face ca aceste calendare s nu mai fie crezute i nici citite. n 1825, Zaharia Carcalechi, publicnd Zodiile n' calendarul su, tine s atrag atentia cititorului a s u p r a netemeiniciei lor, iar n 1859, un cititor i arat toat p o r n i r e a contra acestor minciuni", n s e m n n d pe coperta calendarului pe sapte planete, i m p r i m a t la Brasov n 1859, d u p editia din 1816, pe care o reproduce ntocmai, aceast nota : Acestu calendaru este celu mai mincinosu din toate calendarele care au fostu i care va fi i care suntu. Si acelu carele 1-au fcut, este c s-au a r t a t u talentatu sau de a spune minciuni m a r i i neauzite". Un pas,. hotrit n d e s c t u s a r e a culturii n o a s t r e din mrejele misticismuui l f a c c a l e n g i r l ~ d F la V i e n a ~ 5 7 T n T j p l s , cele de la Sibiu i Btta: T Sscrrea regentuTii anulTT^spectvTTleridarul de la Viena mai psrza__urme__ale c l t u n T j e u d a l e . Ins, celelalte calendare Si" numai Tapte astronomice pozrtve. Ele a r a t , dup datele tiintifice cunoscute atunci, desigur, d e p r t a r e a dintre p l a n e t a - r e g e n t i pmnt, consemneaz datele echinoxului i solsti^iului etc. Eclinsele de. soare si lun snt artate n-jm&d-stiintific, precizndu-se ziua i ceasul : I n t r u acest an, rie spune calendarul sibian din 1802 s e n'tmpT - duo inunecimi de soie i duo de lun, dintru oare a sorelui i alta a lunii s vor vedea. A sorelui vine la 16 a u g u s t 5 c i a s ( u r i ) 40 min. dim. iar a lunii ntuneeim s ntmpl a -30 septembrie 10 c i a s ( u r i ) 15 min. s e r a " (f. 13 v.) Nu avem la ndemn material comparativ din care s vedem ntruct prevederea strii timpului n calendare corespundea realita^ii ; observm ns, c aceast prevedere e s t e fcut pe baze noi i nu ca n calendarele populare unde ea s e rpta mecanic de la an la an. n ceea ce priveste evolutia fazelor lunii, ea este a r t a t a m n u n t i t de la lun la lun. Calendarele de la Sibiu i Buda continu i ele publiearea de refete culinare si doftorii" u m a n e i veterinare. E demn de subliniat c unele retete culinare a r a t c ele se adresau clasei b u r g h e z e i nu maselor largi populare. Astfel, o retet din calendarul de la Buda din 1818, a r a t cum s faci cafea f r a n t u z e a s c ca n i m e n e s nu o cunoasc c nu ar fi Emin c a f e a " . Calendarul dinJJZ94, de la Viena. p n b i k ^ - ^ i i U ^ u u l u ^ n ^ - W K ' i J i u v d e . fcnd astfelncefiutuL beletristicel-irL periodicgle noastre.. Calendarele lui Clain i incai public opere istorice aie acestor nvfati. Cu aceasta cercetrile istorice i deschid d r u m n publicatiile noastre periodice i p t r u n d mai mult n mase. O d a t cu aceste scrieri se rspndesc i ideile Scoalel ardelene, nviornd cultura romneasc. Pe acelai d r u m merge i Niagoe, care public n calendarul din anul 1830, un studiu despre Ioan Huniade. n 1825, n calendarul lui Zaharia Carcalechi se public un studiu de a n a t o m i e u m a n , de Alexie Theodori, marcnd nceputul tiintei aplicate n publicistica romneasc.
* *

n faza c a l e n d a r u l u i popular nu vom gsi reflectat n aceste publicatii o preocupare specific societtii romneti ; aceste c a l e n d a r e snt expresia coneeptiilor mistice caracteristice lumii feudale. Cu totul altfel stau lucrurile cu calendarele romneti tiprite la Sibiu i la Buda. Cerute de nevoia burgheziei romneti din T r a n s i l v a n i a de a 89

avea un organ de informare, educare i lupt, aeeste calendare arat drumul parcurs de aceast clas n dezvoltarea ei. In calendarele ardelene, burghezia romneasc a avut un organ de informare si educare. Aei gsea negustorul lista blciurilor din Tara Ungureasc, Transilvania, Banat, si mai trziu si a celor din Tara Romneasc, Moltiova, Austria i alte regiuni nvecinate. De aci putea ti el cursul potelor, spre Timioara, Viena ca si spre alte orae. flm i pe aceasta cale, c negustorii ardeleni erau n strnse relafii comerciale eu cele doua principate romnesti, aie cror vestite trguri, ca cei de la Rureni, le vol fi vizitat adesea. De aci aflm drumurile pe care mergeau ei pn la Viena, Lipsca etc., adncnd odat eu marfa negotului lor si ide noi, noi dorinte i noi aspirafii. Tt aci, eu o foaie sau doua mai n urm sau mai nainte, gsea cititorul ronin informatii despre bariii cei buni, eu notarea cursului lior n diferite tari, precurn i tabele care-1 nvfau cum s-si chiverniseasc venitul i cheltuielile, spre a avea un cstig mai bun, i artau ce impozite trebuie s plteasc, eu ct s timbreze anumite acte si ct nimire simbrie ' sa plteasc argatului sau ajutorului sau n aie negotului. Aeeste calendare formau, deci, scoala comereial a burgheziei romneti. Lipsit de o coal propriu zis, ea a gsit n calendare singurul i cei mai e/icacs povtuitor. Imbunttindu-si situafia material, burghezul romn avea nevoie s nvefe i cum s se poarte n noua societate n care in'tra. Si aceasta o nvta tt din calendare, unde gsea sfaturi de cum s se poarte ntr-o adunare, cum s mnnce, cnd este eu prieteni la mas, cum s vorbeasc etc. Si, n fine, pentru desftarea sipiritual si pentru formarea unei culturi alese, calendarele acestea publicau traduceri din literaturile strine, anecdote si chiar eu timpul din ce n ce mai mult o literatur original, la nceput numai eu ipreoeupri beletristice, mai apoi i stiin|ifice. Calendarele de la Buda dau i ele o atent preocupare materialului educativ pe care-1 public. Totodat, datorit faptului c cenzori ai carfilor romnesti ce apreau la Buda erau uneori chiar romni, ele devin o tribun a nationalismului romnesc, arma burgheziei noastre din Transilvania, n lupta sa contra asupririi feudale i concurentei burgheziilor favorizate, maghiar, sseasc si secuiasc. n aeeste calendare isi public Samuel Micu Clain >Istoria Romnilor; aci vede lumina tiparului i ct bruma s-a putut tipri n limba romn, n acea vreme, din Hronica Romnilor, opra lui Gh. incai. Dar Sineai a trebuit s plteasc eu destituirea din postul de cenzor publicarea Hronicei sale n calendarele pe anii 1808 1809. Urmasul su n acest post, Petru Maior continu publicarea calendarelor si duce mai departe lupta nafionalist, ns eu mai mult prevedere. In locul studiilor de documentare istoric, Maior public literatur scoas din scriptorii Romanilor celor vechi, prea strliicifilor strmosilor nostri". El doreste s deia poporului romn o educatie roman ; prin literatura publicat n calendarele sale, Petru Maior ndrumeaz pe romni s-si formeze educafia n spiritul strmosilor, ca s devin astfel romani noi, demni de naintaii lor. Chiar si mai trziu, cnd cenzura maghiar ia msuri i contra acestei literaturi didactice, al cref scop era usor de ntrevzut, calendarele rom-nesti de la Buda, n literatura asa zis' distractiv, pe care o public, introduc nota nafional, latinist. Unele 90

Istorii mici, publicate n calendarul lui Carcalechi din 1825, se refera la figuri romane. Ele amintesc, de pild, despre marna Grachilor, care si-a crescut copiii n spiritul jertfei pentru patrie. n felul acesta, ideile nationaliste latiniste erau vii n inima cititorilor, si duse mai departe. Calendarele de la Buda snt deci o tribun a nafionalismului burgheziei romnesti. In acelai timp, calendarele de la Buda snt si o coal comercial practic a negustorimei romnesti. Aceleasi informatii, aceleasi liste de bilciuri, cursuri de posta, tabele de cursul banilor etc., ndrumau si a j u t a u tnra burghezie romn n dezvoltarea sa. Calendarele de la Buda dau ns mai mult atentie literaturii didactice. Aci se gsesc refete de buca'te si leacuri pentru tmduirea pietrii la om", pentru junghiu", precum si contra omizilor care mnnc v a r z a " sau pomii, sfaturi de cum s se proeedeze ca vacile s dea lapte bun i mult". Din aeeste calendare nvtau romnii de la nceputul secolului al XlX-lea cum s citease hrisoavele cele vechi sau zapisele, la care nu se prea cunosc slovele", cum s fac cerneal bun rosie si verde, cum s scoat mirosul oalelor, cum s dea merelor mirosul nucoarei", cum s scape de muste, de soareci si de grgrite. Toate aeeste sfaturi se bazeaz pe observa^i i date tiintifice. Chiar si leacurile contra boalelor nu mai au nimic din misticismul descntecelor populare. Pentru museturi de sarpe sau soprl'', de pild, se recomand s ai anason i s-1 fierbi n vin, apoi s-1 faci blastor i eu dnsul s te legi la muctur i va trece tt v e n i n u l " . 2 ) Cine va dori s cerceteze medicina popular att umian, ct i veterinar va gsi aiei un material bogat i v a r i a i Calendarele de la Sibiu i Buda snt deci o enciclopedie popular, pe care strmosii nostri o consultau att pentru nevoile lor comerciale, economice n genere, ct i pentru nevoille gospodreti i spirituale. In plus, calendarele de la Buda au fost tribuna nafionalismului burgheziei romneti de pretutindeiji, ele rspndindu-se n toate tinuturile locute de romni. In schifa Cum am nvfat romneste, Costache Negruzzi atest c pe cnd uitasem c sntem romni i c avem i noi o limb", pe cnd lipseau n Moldova i Tara Romneasc si crti i tipografie, pe cnd toat lumea se arunease n dasii si perispomeni, ca babele n ctei si n motani, cci la coala public se nvfa numai grecete, cnd, n sfrsit, literatura romn era la darea sufletului, cfiva boieri ruginifi n romnism, neputndu-se deprinde eu frumoasele ziceri : parigorisesc, catadicsesc, .c.l., toate n esc", create de diecii visteriei, pentruc atunci ntre e se plodia genul, sedeau tristi i jeleau perderea limbii, uitndu-se eu dor spre Buda sau Brasov, de unde le veneau pe tt anul calendare eu poveti la sfrit" 3 ). Rspndirea calendarelor se fcea prin aceiasi negustori brasoveni si sibieni, eu care cele doua principate, Moldova i Tara Romneasc, aveau strnse legturi comerciale. Intr-o list foarte bogat de lucrurile pe care le trimetea un negustor romn din Brasov prin 1809 1814 ,
') Pentru urmrirea euprinsului calendarelor, n afar de cercetarea fcut a - p a r t e n capitolele II III, vezi Repertoriul bibliografic. 2 ) Calendar pe anul 1818, Buda, p. 103. 3 ) C. Negruzzi, Opere alese, vol. 1. Proz, Bucureti, E.S.P.L.A., 1957, p. 27.

105

unor detailiti din Cmpulung, Stoica Gogu si Popa Savu", snt enumerate i Ceasloave si P s a l t i r i 1 ) . Aceiasi negustori vor fi adus n aceste parti i calendare de la Sibiu i Buda. Trecerea calendarelor i a altor car^i romneti tiprite la Buda, care devenise un focar de civilizatie pentru romnii din Principate" 2 ) n Moldova i n Tara Romneasc era u r m r i t cu toat aten|ia i de editorii romni de la tipografia Universit^ii din Buda. In prefaja la Pedagoghia si Methodica, N a u m Petrvici spune c bine ntelptul i vzutul domn Zaharia Carcalechi, rspnditoriul crtilor la c ( r i a s c a ) tipografie' din Buda, au primit pentru nafia romneasc din Moldova doua sute de exemplare" din acea lucrare. 3 ) Aceste car^i el le strecura pe ncetul" dincolo de munti, n cele dou p r i n c i p a t e 4 ) . A d e v r a t e enciclopedii populare, calendarele tiprite la Sibiu i Buda erau i pentru burghezia romneasc din Moldova i Tara Romneasc un pretios ajutor n dezvoltarea ei. Prin calendarele t r a n s i l v n e n e ptrund n principate i ideile Scoalei ardelene. Aceste calendare se adreseaz nu numai romnilor din Transilvania, ci tuturora, cci snt ntocmite si pe g r a d u r i l e ,,Trii Romneti i a Moldovei", iar uneori ele poart denumirea de Calendar rominesc. M a i trziu, cnd apostoli ai curentului latinist vin n Principale pentru a propovdui direct crezul lui Clain-Sincai-Maior, ei aveau drumul deschis. Numai astfel se poate n^elege bucuria cu care a fost primit Gh. Lazr la Bucureti, i sprijinul de care s-a bucurat din partea unor boieri progresisti. 2. Rolul literar al calendarelor O deosebit important o au calendarele n dezvoltarea literaturii romne. P a r c u r g n d cele p a t r u volume din Bibliografia romneasc veche, pn la apari^ia literaturii n calendare, deci pn n 1794, constatm c exceptnd Alexndria literatura laic este absent. In literatura calendarelor deci, trebuie cutate nceputurile literaturii romne moderne... In calendarul de la Viena din 1794, apare traducerea nuvelei Cei doiexcessuri a gnienC. Autorul si t r a d u c t o r u j nu.._stlxuoc>scutL Pentru irrrrTTvpTp^rjjtatp nn,d am vnrhit Hwprp calendarul vienez. limba din care swi fcut traducerea este cea f r a n r ^ a Faptul_jeste_siimificativ.4^ntrii orHl1^TCa~bfghezL_iinaM Desi calctHlaril 's-a' pnhpat la Vi>ri a , n capTfaTa imperiului__habsburgic, burghezia romn i ndreapf .priyiril? s p r e ~ f F n f a ^ care n ""acea epoca__ra..iivangar(i3_ burghizi n j u p t a ei p e nTruTT !niinieiludair&mrtm -^Tot din limba francez t r a d u c e Z a h a r i a Carcalechi nuvela lui JeanFranois Marmontel, Adelcdda (Pstorifa Alpilor). De aceeai influena francez, n literatura noastr, ne vorbesc i anecdotele, care ocup un loc n s e m n a t n paginile calendarelor. Astfel,
' ) N. Iorga, Braovul si Romnii, Bucureti, 1908, p. 2125. ) N. Iorga, Istoria literaturii romne n secolul al XVIII-lea (16881821) vol II, Bucureti, 1901, p. 327. 3 ) Villaume, Pedagoghia si Methodica, Traducere de Naum Petrvici, Buda, 1818, f. 6. Vezi i N. Iorga, op. cit., p. 337, nota 5. 4 ) N. Iorga, op. cit., p. 337.
2

92

firul unei anecdote pe care o ntlnim n calendarul de la Buda pe anul 1817, se poate urmri pn n literatura francez si englez a secolului ai XV-lea si mai departe pn n vasta cronic n versuri a ducilor de Normandia intitulat Geste des Normanz", scris ntre 11621175 de cronicarul si poetul francez Wace. ') Anecdota povesteste ntlnirea ducelui Robert I Magnificul eu mpratul bizantin, eu ocazia pelerinajului nfcreprins n orient n anii 10341035. Versiunea din cronic lui Wace a fost prescurtat si ntructva modificat de L. Brompton, cronicar englez din secolul al XV-lea. 2 ) Brompton povestete c ducele a fost poftit de mprat la mas. Impratul dduse ins, porunc slujitorilor si s nu pun scaune, spre a vedea ce va face ducele.
Acesta venind la mas si nevznd nici un scaun prin casa, i scoase mantia i, mpturind-o sub sine, se aez pe ea la un loc eu ceilalti i porunci i oamenilor si s fac tt aa. Dup mas, lundu-i ramas bun de la mprat, iesi eu ai si, lsnd toti mantalele pe jos, dup cum le poruncise ducele. Impratul, mirt, porunci s le trimit mantalele ; i ruga(i fiind de slujitori s i le ia napoi, ducele rspunse : la noi n tar nu e obiceiul s umb'le oamenii eu scaunele lor din loc n loc".

Desfsurarea anecdotei din calendarul pe anul 1817 se apropie mai mult de versiunea din cronicarul englez, numai c n loeul duoelui avem un sol al lui Carol al iV-lea, carele a fost chemat de mpratul turcesc Soliman la audientie.
Intrnd el acum n sala sau palatul cei de audientie, vzu c pentru dnsul nu iaste niciun scaun pus, i cum c aciasta nu din uitare, ci din fudulie, sau trufie se fcu aa, ca el s stea pe picioare. Dar el ce fcu ? Ii pus cpeneagul pe fafca masei i ezu deasupra pre dnsul, ca i cum ar edea pre un scaun, nemic socotind sau sfiindu-se de cineva. Aa o bucat de vreme eznd, eu duh deteptat i eu cuvioias ndrznire la toate ce-1 ntreba, rspundea aa ct nsusi Soliman nu putea din destul s se mire de ndrznirea acelui sol. Dup c e afri audieiitia, solul, lsnd cpeneagul n sal, se duse n treab-i. Mai nti eu tofii socotir c el i-ar fi uitat s-i ia cpeneagul i i ziser : l(i uitasi cpeneagul". El iari eu ndrznire rspunse : ,,Solii craiu'lui, a domnului tnieu, nu se oibinuiesc s ia scaunele sale eu sine" 4 ).

Anecdota aceasta a circult n mai multe variante n occident. 5 ) In acelasi calendar din 1817, avem si o alt versiune, dup care solul
') Despre aceast cronic vezi G. Paris, Sur un pisode d'Aimeri de Narbonne. In Romania, IX (1880), p. 524. Vezi i Al. Ciornescu, Literatur comparat, Casa Scoalelor, 1944, p. 77. 2 ) Ibidem, p. 529. 3 ) Ibidem, p. 529530. In ciiaitul nastru aim folost traducerea din Al. Ciornescu, op cit., p. 8081. *') Calendar pe anul 1817, Buida, f. 29 r. 5 ) Pentru alte variante aie anecdotei, vezi Al. Ciornescu, op. cit., p. 7184. Anecdota era cunoscut i orieintului i o variants n care isolii |i potcovesc caii eu potcoave de argint o gsim la Miron Costin i D. Cantemir.

105

francez" intr in sa!a de auaiente cu p a l o s u l . ' ) Din literatura occidental fie direct din cea ifinancez, fie printr-un intermediar igerman aceast anecdot a ptruns, prin calendarul de la Buda, n literatura romneasc. O regsim, de pild, n Vorbe si anecdote depre oatnsni celebri culese de Th. S c a r l a t - B r i l a . 2 ) n locifl solului lui Carol al IV-lea, apare aici ambasadorul lui Carol Quintu", care merge ln audienf la S u l i m a n " II. Aminiirn c in aceeasi cuiegere a lui Th. Scarlat m a i gsim i alte anecdote care s-au publicat mai nti n calendarele de la Buda, ca : Visul lui Carol Quintul,3) Ludovic al Xl-lea si astrologul,4) etc. O anecdot, n aceeai forma, sau pu|in schimbat ca redactare, se poate urmri n ani diferi'ti. Astfel, anecdota fetei btrne, urte dar bogat, cstorit cu un orb, cruia-i refuz tratamentul pentru recptarea vedsrii, este pubticata in Calendarul die la Buda, ipe anul 1813 (anecdota nr. 25), ca i n calendarul de la Sibiu pe anul 1820 (anecdota nr. 4). _<..) fc Un interes deosebit prezflnt anecdotale puiblicate ri calendarele ardelene, pentru cunoaterea izvoarelor Povestei vorbii de Anton Pann. M. Gaster i N. Cartojan au dovedit n studiilie tor c multe din scrierile lui P a n n snt versificiri miestre, n spiritul literaturii populare, a unor texte populare cunoscute cu mult nainte din manuscrise. Cintecele de stea, publicate de el in 1830, circuliau n manuscrise nca din s x o l d e XVII i XVIII. 5 ) De asemenea i alte lucrri, ca Archirie i Anadan, Erotocritul, etc. 6 ) In Povestea vorbii chiar, P a n n versific Istoria poamelor, care din manuscrise era cunoscut literaturii romneti nc din secolul al XVII-lea. 7 ) Anton Pann, spune Gaster, nu este autorul nici uneia din cr^ille publicate de dnsul, doar numai c multe dintre ele au fost versificate de dnsul". 8 ) Dar nu numai din manuscrise, ci ntr-o msur tt att de mare si din tiprituril a luat Anton P a n n textele pe care le-a versificat m Povestea vorbii sau in alte cr^i publicate de et. Un izvor de prima mn l constituie, n acest sens, calendarele ardelene, pe oare, fr nici o ndoi'al, P a n n le-a cunoscut n timpull sederii sale la Sibiu i Braov. Pentru exemplificare indicm izvoarefe a patru anecdote versificate de Anton P a n n n Povestea vorbii. Y n In calendarul de la Buda, pe anul 1813, gsim publicat urmtoarea anecdot :
Tntru una din zile, cltorind un Scolariu ctr casa del shoal, intrnd n cltoria sa la o cricim, au poftit s-i aduc de mneat i de beut. Dup ce de ajuns au mneat i au beut, zice ctr cricimariu : ' ) Calendar pe anul 1817, Buda, f. 29 r. ) Th. Scarlat-Brila, Vorbe i anecdote despre oameni celebri, culese, Bucureti, Universala, p. 1314. 3 ) Ibidem, p. 1213 ; compar cu anecdota din Calendarul pe anul 1820, f. 23 r-v. 4 ) Ibidem, p. 24 ; compara cu anectoda nr. 33 din Calendarul pe anul 1813. 5 ) Vezi N. Cartojan, Crtile populare in literatura romneasc, vol. I, Bucureti, 1929, p. 56, 7677 passim, 243 ; vol. II. Bucureti, 1938, p. 185219 passim ; Dan Simonescu, Cintece de stea tiprite nainte de Anton Pann n Revista Societlii Tinerimea Romn, 1932, <3ec., p. 114118. 6 ) Ibidem, vol. II, p. 353358 passim, i vol. I, p. 251 urm. 7 ) Ibidem vol. II, p. 241, Vezi i Ariadna Camariano, Poricologos i Opsarologos grecesc, Bucureti, 1939. Extras din Cercetri literare, III (1939). ' ) M. Gaster, Introducere la Anton Pann, Povestea vorbii, Craiova, 1936, p. LIX.
2

94

Eu, jupne, de mncat i de beut de prisosit am avut, dar eu ce s pltesc nu am, ci eu socotesc c dumneata n loc de plat vei fi ndestulit eu o cntare frumoas. Cricimariul, ncepnd a blstma, eu rstite cuvinte zice : Eu am lips de bani, iar nu de cntarile taie. Dar de {i voi cnta una foarte frumoas, ntrb mai ncolo sholariul, au nici acia nu o vei primi n loc de bani ? Fie i aa, adaose cricimariul, numai atare plat de cntare s-mi cn{i, care s-mi plaa mie. Incpe sholariul acum una, acum alta a cnta, ci n zdar, c cricimariul niciuna nu-i place. Mai pe urm scoate sholariul punga eu bani afar si griate . Acum voiu s-{i cnt una, car stiu c-^i va plcea. i mainte de a desehiide punga ca s scoat bani s plteasc, iari ncpe a cnta i fcnd f | e se face a scoate bani din pung. Ci nainte de a scoate el banii, i incepu cricimariul a cuvnta : Vezi, aceast cntare imi place mie. Atunci sholariul eu grab ascuznd punga eu banii, zice : Dac aceast ti plac, eu nc snt pentru mneare i butur

pltit". ')

Tema acestei anecdote este versificat de Anton P a n n n Despre vorbire. n piafa unui oras oarecare, ca si Bucurestiul de mare", ,,Ne-avere" se ntlneste eu Vere". Dupa ce se-ntreab de sntate si de cte toate, intr s se ospteze lia un birt al crui afis spunea c : Azi bem si mncm bucate Pe parale pe sin date, Si miine fr ctrteal Ospatm pe cicleal. La plat ,,Ne-avere" spune c a imncat i n ziua precedent, si c, dup cum spune afiul si cum nici nu are bani la el, s-1 lase pe datorie. Birtaul nu vrea s aud de asa ceva si atunci Ne-avere i piopune drept plat un cntec. Birtaul se-nvoieste, dar cum niciunul nu-i place, on cele din urm Ne-avere la punga s-o descrefeste, Binisor eu doua deste, Cntnd vorbele aeeste : Deschide-te pungulit, Casc drag a ta gurit, Rsun frumos din corde, Aie taie dulci acorde Si scoate acele glasuri Soprani, secunde i basuri, Birtasului cum i place, Ca eu mine s se~mpace. El nc nu isprvise, Dar birtasul srind, zise :
') Calendar pe anul 1813, Buda, anecdota nr. 29.

105

Ha, vezi : st cntec mi place, Asta, pentru mine face, Dar nu d-alde pierde-var, Fir-ai cu el de ocar. La aste vorbe, Ne-averea Sare indat eu Verea S-apuc pe us-afar. Zicnd : Ne pltirm dar.1) Temia central a acestei anecdote este cea din anecdota publicat n calendarul de la Buda, n 1817. P a n n a amplificat-o numai i a versificat-o. Mult mai aipropiat de versiunea inifial, este lanecdota numrul 45 din Povestea vorbii, a crei tem a cunoscut-o P a n n din calendarul de la Bud,a, pe anul 1817. In calendar, anecdota este intitulat Maria Ta si spune c :
Un stean oare carele, acum ntr- cetate, acum ntr-ialta mergnd, ;lu seara cum c domnilor celor mari pentru mai mar a lor cinste li se d acest titulu Maria Ta. Drept acia vznd el c acest lucru cad f'rumos la urechi, nvt i pre fiiul su domnilor celor mari totdeauna s le zic : Mria Ta. Nu dup multe acste zile, avnd lips tatl su de putin gru, trimite pre fiiul su la domnul locului, s-i mprumute un sac de gru. Mrgnd feciorul acestuia la domnul locului dup ce i ddu bun diminaja, dup ce i pofti via| ndelungat i dup ce cu mare piecciune, srutndu-i i mna, se nclin pn la pmnt, ncepu a vorbi aa : Mria Ta, cinstite domnule, al nostru prea bune stpne, iat tatl mieu, Mria sa, m trimite pre mine, Mria mea, ctre tine, Mria Ta, s faci bine Mria ta s ne dai mprumut un sac de griu. Pre domnul locului umflndu-1 rsul pentru aa fliu de vorbire, i rspunsef Iubite fiiule, pentru toate de ce te-ai rugat face pe voe, ns mai ntiu spune-mi tu mie, dac tatl tu e Mria sa, tu Mria ta, eu Mria mea, cine va tin sacul i cine va turna grul n sac si apoi cine va duce sacul acas?" 2 )',

Aceeasi lactiune o red si Anton Pann, din care reproduoem numai vorbirea dintre fecitarul ^ranului si ,,arendasul" locului : ,,Biatul dup ce merse, cciula din cap luind, Ti fcu nchinciune si-n urm-i ceru zicnd, : Tatl meu, domnia sa, m-a trimis la dumneata Pe mine, domnia mea, s cer a-l mprumuta C-o banit de fin, or de mlai, ce-i avea, Si cum va mcina, -ndat inapoi o s ti-o dea. Arendasut auzindu-l vorbindu-i n zisul fel, Cu o seriozitate stnd, rspunse ctre el : Greu la deal, mre copile, tat-tu, domnia sa,
] ) Anton Pann, Povestea vorbii... Cu o introducere de Dr. M. Gaster, Craiova, 1936, p. 1317. ) Calendar pe anul 1817, Buda, f. 31 r-v.

96

Eu, cum zici, domnia mea, tu taras domnia ia, Cine o s tie sacul ? Cine o s toarne-n el ? Cine o s-l aridice?..." ' ) In calendarul lui Zaharia Carcalechi pe anul si aceast anecdot : 1818, este publicat

Odinioar s btea doi Svait eu sabiile ntr-un loc foarte desftat. Iar un s!ean trecnd pe lng dnsii i se fcu mil de dnii i se slea n tt chipul ca s-i desparla ; carele pentru plata railei sale- i a rvnei spre npciuire cpt del unul din aceia o lovitur puternic n cap. Deci chiem la dnsul un flceriu, ca s-1 l e g e la lovitur. Venind aceiai, flceriul vru mai ntii s se uite n cap, s vaz nu cumva i-au smintit crierii? Steanul i zise l u i : Nu avea grije pentru crieri, c de ai fi avut eu crieri n cap, nu ma m-a fi mestecat n gleiava lor" 2 ) . \Lj- Anecdota a f o s t versificat de P a n n s u b numrul 75 din Povestea

vrbii.z) Intre versiunea data de Anton P a n n i cea din calendar nu exista nici o deosebire. Mai amintim c n calendarul pentru anul 1820, de la Sibiu, 4 ) gsim anecdota pe care P a n n a versificat-o la numrul 92 / M g a r u l d de gol) din Povestea vorbii5).

R v Cu timpul, ncepe a-i face apacifia, n calendarele romneti, si literatura original. In calendarul pe anul 1802 de la Sibiu, fiecrei luni i snt inchinate cteva versuri. Uneori, aeeste scurte poezii reusesc s prind tablouri pitoreti : ,,S te uifi acum la iarn Zpad cum va s ciarn ; Tot ncet o risipeste Pln locul se albeste. Dac~i focul bun n casa, Mia afar nu ias. Si oarece si furnic Sed n gaur de fric" 6). Versurile snt simple, n forma popular, iar limba natural. Aceast literatur satisface gustul citil-orilor romni din acest nceput de secol si a r e un deosebit roi in dezvoltarea i formarea limbii literar, cci aci, n traducerile i ncercrile publicate n aeeste calendare, naintea poeziilor lui Conachi i aie Vcretilor, se plmdete limba iterar. Unele versuri snt influentate de produc|iile populare. Este
') ) ') J ) care n 1844, f. 5 ) ')
a

Anton Pann, op. cit., p. 143. Calendar pe anul 1818, Buda, Anton Pann, op. cit., p. 231. Calendar pe anul 1820, Sibiu, locul mgarului apare un cal 22 r. Anton Pann, op. cit., p. 284. Calendar pe anul 1802, Sibiu

p. 127. f. 19 r-v. O versiune a acestei anecdote n este publicat n calendarul sibian pe anul versuri pentru luna decembrie.

7 - Calendarele R o m n e t i c. 7545.

97

demn de refinut, de asemenea orientarea reailist a literaturii din calendarele ardelene. 1 ) Limba r o m m folosit de societatea feudal era prea srac pentru a. putea exprima notiunile noi, pe care le aducea noua, Kdeologie burghez- De aceea, traductorii primelor noastre calendare, care aduceau un confinut nou fa>t de literatura religioas de pn atunci, introduc cuvinte noi, pe care uneori se vd nevoifi a le explica prin cte o perifraz sau printr-un ait cuvnt. In calendarul de la Brasov din 1733, traductorul Petcu Soanu lmurete cuvntul procator (unguresc) prin aeztoriu de vorb" (f. 10 v.) ; tt n acest calendar mai gsim expliate prin periraz si alte cuvinte : paralij, adec ametie, umfltur...l boale de rinichi, la ooas>te, la maiit (slav) adec la s-mm^a omn a s c " (f. 29 r ) \ l n calendarul de la Viena din 1794, termenii m o i luati din franoeza abund. Multe din aceste cuvinte snt explcate printr-un ait cuvnt, mai rar printr-o perifraz : amenii (drgirii)" (f. 2 r ) ; ,,excessuri (esiri din m s u r ) " (id.) ; penitentia (pocinta)" (f. 21 v) ; disperatie (slobozenie) ", atrocittile (nelegiuirile) ", captivitatea (robia)" etc. Snt ns si cuvinte care rmn neexplicate : carm i a t " (f. 20 v.) pentru frumoas de la charmante , todhiiaiz1 (f. 21. v-) pentru nduioseaz etc. Acelasi procedeu de a explica ouvintele noi l ntlnim si fin alte calendare: superbia ( t r u f i a ) " (Calendar, Buda, 1826, f. 35 v.), maler ( z o g r a f ) " (Calendar, Buda 1829, f. 38 r.) pentru pictor etc. n calendarul de la Buda pe anul 1813, n povestirea despre moartea grofului Ricaldi, se ntrebuinteaz i ctiva termeni militari necunoscuti limbii noastre de pn atunci : ipre ghenerariul su, care nu dparte ntr-o cetate cu garnisonul lui louia, despre acest trist ntmplare 1-au nstiintat, care asijder eu jumtat de companie2) ntr-acolo purcde..." (f. 43 r v.) Tt prin calendare se cunosc si se rspndesc nume de "tari i popoare necunoscute limbii noastre, ca : Portugali, Holenderi (Olandezi), Anglilor, Frantozilor (Calendar, Buda, 1816, f. 27 r.) etc. P e lng, aceti termeni strini, din c a r e unii s-au mpmntenit, eu timpul, cereettorul limbii calendarelor va gsi aci cuvinte luate din vorbirea popular, precum si unele forme arhaice : a poezi a inpnzi, a acoperi (despre ape : s'au ivitu pmntulu, despr^indu apele, care poeziia preste dnsulu, (Calendar, Iasi, 1785, p. 2), zeuitat pentru uitat, zilejul derea, citicar d r a g (Calendar, Viena, 1794), misel srman, nenorocit (Buda, 1813, 46 v. 33 r.), ticlos cu acelai sens (Buda, 1818, p. 46, 79), slugrii a servi (id., p. 36), drab de pne I (id. 1813, 31 v.), i dde o palm" (id. 29 r.) ; serin, serin (id. 27 si urm.) , m a = d a r (panea noastr nu se vde a fi toema Irumoas, ma are foarte bun gust", Buda, 1818, p. 36) etc. Drumul parcurs de limba romneasc de la publicarea primului calendar i pn la 1830 este destul de lung. I n traducerea nuvelei pu2

') Vezi i p. 604 din lucrarea d e fa{. ) Sublinierite noastre.

98

blioate n calendarul vienez din 1794, limba este incrcat eu termeni slrini i are ntorsturi greoaie : ,,Femeile i ziciau o sut de ori c ia <ea> ar fi carmiaf, nefiind persvaze de aceia i oarnenii senfiau c ia <ea) ar fi adorelnic, necutezindu-i zice" ( Calendar, Viena, 1794, f. 20 r.). Cu totul alt limba vom ntilni n calendarele de la 1830, chiar n texte care nu sint originale, ci tt traduceri sau prelucrri : Precum ramurile arborelui, mustul iars jos la rdcin l ntorc, de unde s-au ?i suit, precum rul a p a iari n m a r e o vars, de unde izvorete, asa si omul multumitoriu mare bucurie are, facerea de bine cu multumire a o ntoarce" (Calendar, Buda, 1830, f. 38 v.). De la o liimb ncroat eu termeni strini, cu ntorsturi greoaie, s-a ajuns la o limb curgtoare, ou expresii sugestive. In lumina literaturii calendarelor, limba din sorierile lui Blcescu, Koglmiceanu i chiar Eminescu nu mai apare ca ceva nscut prin sait, ci prin evolutie.

VI. REPERTORIUL BIBLIOGRAFIC AL CALENDARELOR ROMNESTI (17331830)

n repertoriul bibliografic al calendarelor romneti (17331830), am adoptat clasificarea tematic, grupnd astfel la un loc calendarele cu aceleai preocupri. Pentru ordinea cronologic ceaffi lalt forma de grupare a materialului bibliografic vom da numai un indice ndrumtor, care va permite urmrirea evolutiei calendarelor noastre. De altfel, bibliografia cronologic a calendarelor se poate urmri n JBMogralx^amlaeasc veche, 15081830. La fiecare calendar vom da descrierea bibliografic, cuprinsul i, cnd va fi cazul, note informative si indicafi: asupra manuscriselor copii dup calendarul respectivCalendarele romneti aprute pn la> 1830 cu excepfia calendarelor lui tefan Niagoe - snt imprimate cu litere cirdice. In bibliografia noastr am adoptat sistemul transcrierii, ca, n felul acesta, s dm o mai larg rspndire informatiei bibliografice. Din lipsa de semne tipografice suficiente, nu am nott pe i scurt, iar u scurt att n citatele din lucrare. ct si n repertoriu este redat prin u obisnuit. Mai nici o bibliografie nu poate avea pretenfia de a fi complta, ci doar de a tinde ctre aceast perfectiune. Ne dm seama c i Repertoriul bibliografic de faf nu este complet. Cercetri i informafii ulterioare vor veni s completeze numrul calendarelor noastre aprute ntre 17331830i bnuim c numrul calendarelor necunoscute nou va fi destul de nsemnat, cci el trebuie s cuprind o mare parte din calendarele aprute la Sibiu, aproape anual, ncepnd cu 1793- S-ar putea ca cercetrile viitoare s descopere calendarele i din alte localitfi, n primul rnd de la Buda, pentru a se complta sria celor cunoscute. Pentru a uura informarea cercettorilor, dm un indice analitic. CALENDARUL POPULAR

I. Calendari acumu nti rumnescu alctuitu de pe cei srbescu. Ase-: zatu-s-au pe limba rumineasc, ca ntru 100 de ani s slujeasc, c si celu slovenescu intr-acestu chipu au fostu, fiindu de un mare astrologu la Kiev 100

bcosw; de un mare dohtor muscalu s-au tlmcit ntr-acesta chip, precum acum s-au izvoditu. i precum n izvod am aflatu, acumu n stamb noao s-au datu. In Brasovu, 1733, Fev. 20. In 4 ( 1 4 X 9 ) , 40 f. nenumerotate, legate In cinci caiete (notate [eu primele litere chirilice), a cte 8 loi.
Literele chirilice nu snt elegante, dar snt clare (majusculele au 46 mm, iar minusculele circa 3 m m ) . Pe fiecare pagina plin snt 18 rnduri (textul 1 7 X 1 1 ) . Legtura unui exemplar de la Bibliotec Academiei R.P.R. ca i a exemplarului de la Bibliotec Arhivelor Statului (provenit din fondul Hadeu) este din coperte de stejar nvelite n hrtie cenuie; la colturi i cotor are piele. Pe foaia 35 r este nsemnarea : Sfritu Clindarului, prin osteneala dasc lului Petcu oanul de la Brasovu".

1-. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Cuprinde : [Cronologie], f. 1 v. [Cele sapte planete cu zodiile lor], f. 2 r 27 r. Pentru seminfe, f. 27 v 28 vSpunere de casnici, f. 29 r 30 vtiinf de planete, ce zi si ce ciasu stpneste, f. 31 r 34 v. Pentru perirea. soarelui si a lunei [clips], f. 34 v 35 r. [Calendarul pe luni, cu artarea srbtorilor fixe], f. 35 v 39 r.

Din acest calendar s-au tras dou edifii : una care mentioneaz locul de imprimare i alta fr aceast indicatie. n text nu exist nici o deosebire. Rspunznd unui articol al lui Gh. Bogdan-Duic (Tipograful Popa Petre, n Tara Brsei, I [1929], p. 7678), care sus(inea c ' Popa Petre $oanul alt persoan dect Popa Petcu $ o a n u ar fi tiprit un calendar la Braov n 1737, C. Lacea (Dacofomania, VI [19291930], p. 357359), arat c Petre oanu este una si aceeai persoan cu Petcu $ o a n u i crede c pretinsul calendar din 1737 este tt cel din 1733. Se ipare ns c Petcu oanu a publicat mai multe edifii din calendarul su, fr ns s arate acest lucru. Cert este c tipritura lui oanu s-a bucurat de o larg circulatie. Numai n bibliotec Academiei R.P.R., seefia manuscrise, am putut identifica un numr de 8 manuscrise copii dup acest calendar. Manuscrise. Bibliotec Academiei R.P.R. : numerele 1823, 1845, 2124, 2379, 3561, 3742, 4655, 5454. Bibliotec Universittii din Iai nr. I. 2, V. 15. Bibliotec Academiei R.P.R. Filiala Cluj : nr. 11. (Vezi Nicolae Coma, Manuscrisele romneti din Bibliotec Central del Blaj, Blaj, 1944, p. 24.) Alte copii au fost semnalate de G. Duzinchievici, Manuscrise vechi, n Cercetri istorice, IIIII (19261927), p. 249. O traducere greceasc dup o copie a acestui calendar o avem n grecesc nr. 112 din Bibliotec Academiei R.P.R. manuscrisul

B.R.V., II, 4 8

?i

IV, 54.

II. Calendariu pe 112 ani, scosu din multe fluri de crfi : 1. Del facerea lumii. 2. Dinu Testamentulu nou. 3. Dinu cartea lui Florinu, 4. Dinu cartea lui Pedimontanu doftorulu. 5. Dinu Calendariul lui Petru npraiulu Moscvei. Toate aceste artate cr{i au fostu del trile loru ncredintate si tiprite. (Tipritu-s-au acestu Calendariu n trgulu laului n zilele prea luminatului Domnu Alexandru Ioanu Mavrocordatu Voievodu, 1785, Augustu 8.) 101

In 8 mic ( 1 3 X 8 ) , 12 f. + 273 [2771 p.


Cifrele 124, 125, 126, 127 i 128 pagineaz dublu (cte doua pagini). Imprimat cu caractere ruseti. Pentru fiecare Planet are cte o gravur sertinat de Protoier Mihail i Policarp Strilbitchi". Ca ornamentare mai avem frontispicii i v i g n e t e sfrit de Capitol". La nceputul fiecrei zodii se d gravura medalion cu semnul zodii. La p. 220 i 273 este reprodus gravura cu emblema lui Strilbitchi. La p. 38, o griavur reprezentnd ,,Faicerea lutnii". Textul este n slav : tvu estu denu itvu estu nociu. Gravura v o m regsi-o n Calendarul pe sapte plante, Bucureti, 1823, cu semnificafia horoscopului i cu textul n limba romn.

Cuprinde : 1. 2. 3. 4. 5. Predoslovie ctr cetitoriu, f. 1 v - 2 r. Scara crfii acestiia ce s numste calendariu, f. 2 v 10 r. Hronologhie lucruriloru ceoru vechi si celor noao, f. 10 r 11 r. Ales socoteal del oaresi care Greci i Rmlni, f. 11 r 12 v. La nceputulu luniloru sau a vremiloru, p. 137.
Fecioara

Facerea lumii, Moartea lui Avel, Neamul lui Adam, Noe, Avraam, Maria, Naterea lui Hristos, prorocirea Sevilei, Pentru anii veacurilor.

6. [Sinaxariul

celor 12 luni, cu zodiile lor], p. 38117.

La fiecare lun se dau srbtorile i apoi zodia, mai nti pentru biat i apoi pentru fat. La fiecare lun se d i cte o doftorie.

7. Pentru

siropuri,

cum potu s s fac. p. 118121.


g

Siropuri din pelin, maeri etc

8. Aic s-au nsemnatu pentru doftorii, p. 122169. 9. Doftorii pentru cal si pentru alte dobitoace, p. 170181. 10. Aic s-au nsemnatu pocosturite sau vernicsele cle ce nu voru zugravii s arate uceniciloru si, p. 182187. 11. Cum s face apa cea tare, adec seitu vaseru [si alte mestesuguri],
p. 128194.
Cum s if aci cear alb, verrie, roie etc.

12. 13. 14. 15.

Vudcile cu mirodenii si cu zharu cum s s fac, p. 194196. Pentru purici..., p. 196198. Comedie paserilor, p. 198202. Calendariu pe 112 ani [Planetele i prognosticul fiecrei planete],
p. 2 0 3 2 5 0 .

16. Prognostice

foarte

curioznice

ce arat pe 12 luni, p. 251273.

Cum va fi restui vremii, n raport cu timpul unei anumite luni. Manuscrise. Biblioteca Academiei R.P.R. : numerele 1833, 2640, 3794, 3919, 5613. Textul unei copii din 1792, 1-a publicat Kirileanu n eztoarea, X (1908), p. 60 i urm. Prezentarea unora .din aeeste manuscrite se poate unmri i n I. C. Cazan, Texte de folclor mdical, n Ceroetri liiterare, II, p. 6064.

B.R.V., II, 301, IV, 264.

III. Calendariu scoas dup limba ungureasc p limba romneasc, d acest an si d alfii treeufi ani si d alfi ce vor s fie, precum s vede. Bucureti, ante 1795. 102

Nu cunoatem exemplare. Textul ne este pstrat n manuscrisele 270 i 941 din Bibliotec Academiei ; e x i s t e r a ne este atestat i de edijia a doua, din 1795 vezi nr. IV.

IV. Calendariu acum a doao oar tipritu. I n 8 (15,5X10,5), 23 I.

[Bucuresti], la leat 1795.

Trei caiete numerotate, cu litere chirilice, a cte 8 foi fiecare. U l t i m a foaie aib. E un prognosticon pentru 28 de cicluri, fiecare a cte 8 ani, cu artarea planetei i zodiei ce stpnete anul i indicarea de cum va fi anul. A mai existt o editie anterioar, (vezi nr. III). Manuscrise. Bibliotec Academiei R.P.R., numerele 2118, 842 i 5371

B.R.V., II, 374.

V. Calendariu ce slujste pre 100 de ani, incepind del anul 1814, pn la anul 1914, n care se cuprinde : 1. Hronologhia. 2. Cle 12 luni aie anului. 3. Pashalia pe 100 de ani ntocmit. 4. Artarea despre schirnbarea si plinirea lunii. 5. Cursut postetor n desclinite tari i ta sfrit nc si alte mal multe de lips lucruri. Acum ntiu romnete alctuit si cu chieltuiala lui Nicola Nicolau d,in Brasov dat n tipariu. La Buda, In Criasca tipografie a Universittii ungureti, 1814. [Coperta 1815]. In 8 (19,8X12,4), 192 p.
P e titlul exterior exist o gravur care reprezint pe un astronom eznd la mas, cu o mn scriind, iar cu cealalt (innd un ochian, prin care se uit p fereastr la cerul nstelat". O alt gravur reprezint ,,Nestatornica roat a lumii i primejdioasele aie ei valuri" (gravor Prixner se. P e s t ) .

Cuprinde : 1. Hronologhia, p. 34. 2. Adunarea celor 12 luni de preste


Incepe cu Septemvrie i toare se d glasul i condacul. arat

an, f. 534.
cu srbtorile. La fiecare srb-

zilele

3. Pashalia [del 18141913], p. 3543. 4. [Praznicele statornice], p. 4447. 5. Pe o sut de ani crindariut lunei, p. 4857.
Frtarele lunii.

6. [Rsritul i apusul soarelui], 7. -- Prognosticon, p. 6475.

p. 5863.

Pe cicluri de cte patru ani se arat planetele ce stpnesc anii respectivi i puterea lor asupra soartei omului. Prognosticurile acestea snt o prescurtare a celor din calendarul din 1795.

8. Cuprindere,

p. 76106.

a. Despre soare, lun, stele, nori, negur, ploaie, peti, raci, deosebite gadim ; despre cele nensuflejite lucruri, roada din destul, pentru nerodirea sau lipsa roadelor, adec dupre ce putem cunoate anul fi-va neroditoriu. Pentru boale, p. 7691. b. Despre dumnezeii neamurilor pgneti. Cele 7 minuni, p. 92. c. Despre nprtiile din Europa, p. 9395. d. Vredniciile bisericeti, p. 9698.

105

e. Despre nprtiile cele vechi i alte lucruri, p. 99100. f. Despre alctuirea anului, p. 102106.

9.

Istorii

din Bibtie,

p. 107129.

Snt prelucrate n forma popular urmtoarele capitole din Biblie : Facerea 14, Judectori 4, 9, 15, 16; Imprati I, 14, 17: II, 11, 12; III, 3.

Soboarele Sfinfilor Printi p. 130131. Cursul postetor n deschilinatele tari p. 132144. Socoteala milurilor, p. 145146. Despre pornirea i iarsi ntoarcerea dilijanturitor n Viena, p. 147150. 14. Insemnarea banilor ce snt n curgere n nprfiile din Europa, p. 151155. 15. Cle mai de cpetenie trguri din Ardeal, Tra Unguireasc, Aus-' tria, Tra Romneasc, Moldpva si alte din afar tri, p. 156160. 16. Adogere. Doftorie npotriva a vreo cteva boale c lesne si adseori se pot ntimpia cailor, boilor si oilor, p. 161 192. B.R.V., III, 97. VI. f Calendariu , Iasi, 1814].
Probabil prima editie a calendarului din 1816 (vezi nr. VII). Mentiune n Al. Philippide, Introducere n istoria limbei si literaiurei 1888, p. 158. B. R. V., III, 98. romne, Iai,

10. 11. 12. 13.

VII. Calendariu pe apte planete aszat, n care cuprirute 140 de ani, tncepndu-s de la 1816 si pn la 1956, artnd tinpurile anului, cum si in fieste care zi ce vrme va fi, intocmit pe clima locului acestuia a Moldoviei, Valahiei si a Basarabiei. Arat si alte multe smne, cum. si din Gromovnic cutremurile si tunetele, ce vretni vor s fie dup acste semne. Acum ntiasi data dat n tipariu n tipografiia sf(i)ntei Mtropolii. In Iai, lt 1816, deckemvrie 15. In 4 m:c ( 1 7 , 9 x 1 1 ) , 32 f.
Foile nenumerotate ; 9 caiete : primul ii u l t t a u l a cte 2 foi, celelalte a 4 foi fiecare. Legtur veche n piele.

Cuprinde : [Cele 7 planete cu nv{tura lor], f. 3 r17 v. Artare pentru seminfe, f. 18 rv. Spunere de casnici, f. 18 v20 r. Artare pentru ciasurile zilei si aie noptii, ce planet si ce cias stpnste si ce putre are, f. 20 r21 r. 5. Aciast tabla nvat pentru steaoa ce s chiam Tigra, s se stie n ce loc s afl, f. 21 rv. 6. Stiint de planet, ce zi si ce cias stpnste; la acste 7 planete s se caute c spune... care cias iaste bun si care iaste ru, f. 21 v22 r. 7. Aciast nvttur iaste de treab la tt omu\l. Acste zile rle au artat Dumnezeu lui Moisi, f. 22 v 23 r. 8. Inceputul Gromovnicutui [si zodiile], f. 23 r31 v.. 1. 2. 3. 4. 104

9. Dintre cesti 12 zodii insmnm care snt bune si care snt rele. f. 32 r. 10. Pentru a s sti cte sptmni snt dintr-o zi mare pn ntr-atl zi mare, f. 32 v.
Pe urmtoarele doua foi albe e scris : Tvoreniiu Ozdr proroca orojdesva Hristovo [Opra proorocului Iezdra despre naterea lui Hristos] Proorocirea anului dup lezdra, dup ziua n care va cdea Crciunul. O editie mai complt din acest calendar nu a aprut la Sibiu, n 1816. Exemplarul considrt a fi aprut n 1816 la Sibiu, aparfine edifiei din 1852, imprimat la Bucureti. Vezi Mircea Tomescu, Precizri si adogiri la Bibliografia romneasc veche, n Studii i cercetri de bibliograifie, I (1955), p. 258260. Dat fiind faptul c att editia din 1823, ct i calendarul din 1821, apar n tiraje apart la Iai i la Bucureti, ar fi posibil ca i aceast editie s fi aprut i la Bucureti. Manuscrise. Bibliotec Academiei R.P.R., numerele 2138 i 3614.

B.R.V., III, 140. VIII. Calendariu pe anul del Hristos 1821, n carele s cuprind 365 de zile, artnd timpurile anului cum si n fieste car zi ce vrme va fi, ntocmit dup clima megieitelor locuri. Arat si alte smne cum i din Gromovnic cutremurile tunetele, ce vrmi vor s fi dup acste smne. [Bucuresti], acum ntr-acestas chip tiprit, anul 1821, Ianuarie 1. I n 8 ( 1 8 X 1 1 ) , 68 p. IX. Calendariu pe anul... 1821..., ntocmit dup clima locului acestuia al Moldoviei i a altor locuri megieite... [Iasi], Acum ntr'acestai chip tiprit in tipografiia politiciasc, cu slobozeniia stpinirii, anul 1821, Ianuarie 1. In 8 (17,5X11), 68 p. Coperta : Calendariu pe anul acesta 1821.
Coperta este ncadrat cu flori, iar sub titlu este o gravur, reprezentnd (loi vulturi n zbor, care tin n cioc o coroan. Exemplarul de la Iai are partea calendaristic imprimat cu caractere chirilice, restul inclusiv prevestirea vremii de la fiecare lun este tiprit cu litere ruseti.

Cuprinsul celor dou edifii de la Bucureti i Iai este acelai, fiecare text ocupnd chiar i aceleai pagini : 1. Artare hronologhiciasc pe anul 1821, p. 3. 2. Tncepuiura acelor 4 vreml aie anului, p. 34. 3. Civerturile <ptrarele> lunii, p. 4. 4. Anul 1821, p. 5.
Elementele computistice i srbtorile mari.

5. Semnare, 6. 7. 8. 9. 10. 11.

p. 6.
semnelor.

Explicarea

/ Cele 12 luni aie anului], p. 733. Planeta a treia car stpneste acest an iaste Mars, p. 910. Artare pentru semnife, p. 3335. Spunere de casnici, p. 3539. Tnceputura Gromovnicului, p. 3959. Scurte povesti iscodite, p. 5968Cteva scurte anecdote.

105

Editia de la Bucureti nu este consemnat n B.R.V. ; aceasta este editie consemnat de Iarcu n lucrarea sa i confundat de cercettorii ulteriori cu prima editie din calendarul lui Pann.

B.R.V., III, 372. X. Calendariu asezat pe sapte planete, n care s cuprind 140 de ani, ncepndu-s del 1816 si pn la 1956, artnd timpurile anului, cum si n fieste car zi ce vrme va fi, ntocmit dup clima megiesitelor locuri. Arat anii del Hs., mina anului, crugul lumii, themelia cum si din Gromovnic cutremurile si tunetele, ce vremi vor s fie dup acste smne si altele multe precum n scar s arat [Bucuresti], Acum ntr-acestasi chip tiprit la anul 1823, Ianuarie 1. In 8 (17,8X11), 152 p. XI. Calendariu aesat pe sapte planete... [Iasi], Acum ntr-acesti chip tiprit n Tipografia politiciasc, la anul 1823, Ianuarie 1. I n 8 ( 1 8 X 1 0 ) , 152 p. Coperta : Calendflriu pe 140 de ani, alctuit pe sapte planete.
La fiecare nceput de planet i zodie, cte o gravur reprezentnd planeta sau zodia respectiv. La p. 58 o gravur mai mare, reprezentnd un horoscop, care este semnat de Ioan Zugraf. (Vezi reproducerea n B.R.V., III, p. 408, fig. 421.) Gravura este inspirat dup gravura Facerea lumii din calendarul lui Strilbitchi. Textul ns este n limba romn. Exemplarul aprut la Iai este imprimat cu caractere ruseti. Are n s acelai cuprins i fiecare text ocup acelea'i pagini, ca n exemplarul de la Bucureti. Gravurile snt aceleai.

Cuprind : 1. In scurt povestire hronologhiciasc, p. 2. 2. [Cele sapte planete cu nvftura lor], p. 330. 3. Aciast tabl nvaf pentru steaoa ce s chiam Jigra, ca s se slie n fieste care lun, n ce zi, n care loc s afl, p. 3132. 4. Invttur n scurt arttoare pentru cle 7 planete, p. 32.
Semnele i puterea lor.

5. 6. 7. 8.

9. 10.

11. 12.

Artare pentru seminte, p. 3334. Spunere de casnici, p. 3438. Inceputul Gromovnicului, p. 3954. Dintre cste 12 zodii nsemnm care snt bune si care snt rle, p- 55. Pentru a s sti cte sptmni snt dintr-o zi mare pn ntr-alta zi mare, p. 5556. Prognosticon, p. 57. a) Partea ntiu sau S tare pentru schimbarea vzduhului si a vremilor a totului an... [pe luni], p. 5978. b) [Partea a d o u a ] . Crugul lunii pentru totduna acnd s naste luna [si cnd s stirbz luna], p. 798286. c) [Partea a treia]. Stpnirea celor apte planete, p. 87105; Smnele a 7 planete, ce smne au s le cunoastefi, p. 105107. Treptnic pentru smnele omenesti, p. 108114. O aflare noao pentru tmduir de vtmtoarea boal a ciumii, p. 115117.

106

13. [Cele sapte planete si influenta lor asupra naterii omului], p. 118126. 14. Tnceputul zodiilor, ce spun omului toate anume..-, p. 126146. Snt 24 de zodii. 15. Cteva curiosnice aflri, p. 146151. a. Cum s faci ca s fie gaina fript si pe mas pus si gina s nu fug, p. 146147. b. Cum s faci ca s fie ligheanul plin cu zpad si s ard, p. 147. c. Cu ce fliu de chip cu vrfut cufitului s aprinde luminarea, p. 147. d. Cu ce fliu de chip s pofi nvta n doao minuturi pe mt a scrie pe latinie, pe frantozie si pe romnie, p. 147148. e. Cu ce fliu de chip s faci s fie pe o floare de trandafir fliuri dp flori rosii si alte le mai multe, p. 148. f . Cum s faci inelul s spunzure n at si ata s ard i el s se fie de dnsa, p. 148. g. Cum s faci s fug oaole prin cas, p. 149. h. Cum s vri oui ntreg nestricat n garaf strmt ta gt, p. 149. i. Cum s faci ca s fie s cris pe hrtie dup acia ars si s ias pe mn scrisoarea, p. 149150. j. Cu ce chip vei face ca s fie ciara roie arznd si mncnd nu va strica. p. 150. k- Iarb s fac, car trsnste ca si pistolui, p. 150. 1. Pune rmag cu cineva ca s fie garafa. plin cu ce vei vrea i spnzurat n piron si o stric si ce iaste ntr-nsa nu s va vrsa, p. 150151. m- [Clugrul, Popa i aurul], p. 151. 16. Scar, p. 152.
i dup aceast difi complet s-au fcut copii. Una din ele a cunoscut-o M. Gaster, care a cercetat textele acestui calendar n Literatura popular romn, Bucureti, 1883, p. 499522. Greit ns crede Gaster c difia folosit de el s-a tiprit n 1816, cci difia din 1816 nu cantine toate textele descrise. Copia ntrebuinfat de el este dup difia din 1823, m-sul 23 G., din 1833.

B.R.V., ed. Bucureti, III. 406 ; ed. Iai, III, 717. XII. Calendariu zilnic pentru totduna cuprinztoriu. Sinaxariul celor 12 luni, ndreptarea ciasorniceior n fieste care zi dup rseritul i apusul soarelui pe gradul Esului, nasterea lunelor, pashalie pe 34 ani i alte multe interesante. Tiprite n Ei, 1830, de Ioann Onofriuvici. In 32 (10,8X7), 28 f. Cuprinde : 1. [Explicafii sumare pentru ntrebuinfarea calendarului], f. 1 v3 r. 2. [Sinaxariul celor 12 luni cu artarea rsritului si apusului soarelui la fiecare zi si cte ceasuri are ziua si cte noaptea], I. 3 v15 r. 3. [Pashalie pe 34 de ani], f. 15 v18 r. 4. Rfet ce s-a gsit n hrtiile doftorului P{a)ristie, din Svezia, f. 18 v30 v. 107

5. Trepetnicul cel mare pentru smne omenesti scoase din limba elineasc, 1743, f. 21 r27 v. 6. Artare ce insemneaz noitele scoase din fiziognomie, f. 28 rv. B.R.V., I U J 3 8 1 . V /CALENDARUL LITERAR I S T O B I C - 7 I. Viena

XIII. Calendarul la anul del naterea lui Hristos 1794, cari e prost, cuprinznd n sine 365 de zile, fcut spre ntrebuintarea norodului sloveno-srbesc si rumnesc, cari se afl n finuturile chesariu-creesti a lgii rsritului. In Vienna, La slaveno-srbeasca romaneasca privileghiata tipografie, [1794]. In 4 (21,5 X 17), 22 f. + 6 f. albe intercalate.
22 foi legate n s a s e caiete numerotate: [A] 4 , B 4 E 4 , F 2 . ntre filele caietului [A] i B este intercalat cte o fila aib, n total 6, din care nu se mai pstreaz dect cinci, fila dintre foile A 2 A 3 , fiind rupt. Legtura veche, scoarfe de stejar mbrcate n hrtie.

Cuprinde : 1. Dup rnduiala


Planeta anilor. care

bisericeasc,

f. 2 rposturile. anotimpuri i clips. Numrarea

Elementele computistice ; srbtorile i

2. Dup observafione

Astrologhiilor,

f. 2 r v.

stpnete anul ; despre

3. [Lunile], . 3 r 8 v.
Incepe cu ianuarie. D calendarul grecesc i pe cel a Rimlnilor In coloana III s e dau fazele lunii i cum va fi vremea. (112).

4. Ghenealoghia sau cartea nasterii a npratilor si crailor carii treesc acum n Europa, I. 9 r 10 v. 5. Insemnarea arhi-ereilor a legii rsritului n finuturile chesaro creti, f. 10 v. 6. Insemnarea D. arhimandritilor, f. 10 v 11 r. 7. Personale a Inltatei cantelariei unguresti de Curte, f. 11 r v. 8. Consiliu Krire unguresc locultinet, f. 1.2. r 13 r. 9. Insemnarea trgurilor mari (nundinelor) n tinutul a Cr. mp. afar de pmntul unguresc, cnd se fac si cite treesc, . 13 r. 10- Trgurile (nundinele) carii se fac n Ungaria, adec n pmntul unguresc, Banat, Srm Slavonie si se uirmesc dup Azbuche, f. 13 v 14 v. 11. Tabla pentru banii cei buni de aur, carii trec, i. 15 r. 12. Tabl pentru banii cei buni de argint carii trec, f. 15 v. 13. Tabl pentru mresi i petaci ct 5 ntr-o mn socotind, de la 1 pn la 10.000, f. 16 r. 14. Tabl foarte folositoare pentru slugi, nimitori, chirie, interes si celelalte ce se dau si se primesc n cstorie, f. 16 v. 15. Cei doi excessuri a amerii. O istoriol adevrat asupra cele doao esiri din masur a iubirii, tradusa de pre alte limbi, f. 16 v 20 v.
Peripetiile prin care trec cei doi iubiji torniciei iubitului. mai aies ea - din cauza nesta-

B.R.V., II, 358359. 108

2. Sibiu XIV. Clindariu romnesc pe anul de la lis. prinde din 365 de zile, pe Ardeal si - pe alte nvecinate Sibiu, La Petru Bart tip., (1794).' In 8, 24 f.
24 loi nenumerotate, legate n 3 caiete a cte 8 foi. Tipar negru n caractere cirilice, cu cte 29 rnduri pe pagina.

1794, care sa culocuri mtocmit.

Cuprinde : 1. Socoieala

anului

pe anul 1794, f. 1 v.
slova

Crugul soarelui i lumii, epacta, indictionul, mna anului, themelia, Pascaliei.

2. Artare a pascalii

pe anul. acest a, f. 1 v.

Arat dulciurile", posturile i srbtorile importante.

3. Hronolohiciasc a r t a r e pe acest an, f. 1 v. 4. Insemnarea celor 12 zodii aie cerului, f. 1 v.


Semnele lor.

5. Insemnarea 6. Insemnarea

celor 7 planete, fertalelor lunii,

f. 2 r. f. 2 rf. 2 r.

Semnele lor. Semnele lor.

7. Insemnarea slovelor... (abrevieri), 8. [Zilele lunilor], f. 2 v14 r.

Incepe cu luna Ianuarie. La fiecare lun se arat evolufia sferturilor lunii i cum va fi vremea. In josul paginei se arat rsritul i apusul soarelui i durata zilei i a noptii.

9. Adogire la clindariu..., f. 14 v24 v. a. Despre anul acesta preste tt, f. 1416 r. Cum va fi anul i ce roade se vor face mai mult. Eclipsele soarelui i lunii. b. Insemnarea trgurilor din tara Ardealului, care se fac preste an, f. 16 r. 18 r. c. Inutturi politicesti, i. 18 v 23 r. De intelepciune n petrceri : sfaturi cum s judeci pe oamenii eu care petreci i de cum sa te por^i. De ntelepciune n vorb. De cuviinfa care se cade a o fine cnd esti cu alfii. d- Artare de vreo cteva mete?uguri, f. 23 r 24 v.
Refete. Primul calendar sibian trebuie c a aprut n 1793, dar ne este necunoscut.

B.R.V., II, 358. XV. (Clndariu rumnescu Petru Bart, (1797). Nu se cunosc exemplare. B.R.V, II, 398. pe anul de la Hs 1797...) Si.biu, La

XVI. Caletidari romnesc vechi a lui Iulian p anul de la. Hs. 1802, care s cuprinde din 365 d,e zile, p Ardeal si p alte nvecinate locuri ntoemit, lng care s-au mai adogat Calendariul nou nemtesc a lui Gregorian. Sibii, In chesaro-creiasca privileghiata tipografiia a lui Ioann Bart, [1802], 105

n 4 ( 2 2 X 1 8 ) , 14 f. +

copertele.

Foile nenumerotate snt legate n patru caiete a cte 4 foi ultimul a 2 foi. Copertele snt din aceeai hrtie si au text imprimat i pe ele. Pe verso copertei din fat este imprimat tabla de materii.

Cuprinde : 1. Socoteala, 2. 3. 45.

anului,

v e r s o copertei.

Elementele computistice.

Artarea pashaliei, idem. Hronologia, idem. Semnele zodiilor, planetelor, lunei (abrevieri), f. 1 r. Cle 12 luni dup calendariul rominesc si nemtesc, f. 1 v 12 v. La fiecare luna se noteaz : Stihuri fiestii care luni la nceput, iar n coloanele din dreapta : (Fazele) lunii eu schimbarea vreraii. Trgurile din Ard.eal, Tara Ungureasc si Banat. Gcitori. P e recto foii, dup t e r m i n a r e a lunei : Rsritul si apunerea soarelui. Tnvtturi despre moral si nietepciune. Rgula snttii. 6. Adogire p anul de obste 1802. (De patru timpuri aie anului), f. 13 v. 7. A doao adogare. Un retept putrnie care s face pentru lungirea vietii omului, f. 13 v 14 r. 8. 0 tabel care arat nprtala veniturilor si a cheltuelelor peste toi anul, f. 14 r. 9. Ursul si puscasul, f. 14 v.
Fabula vntorului care a vndut pielea ursului din pdure.

10. nsemnarea crtilor romnesti ce s afl n Vivlio(po)la lui Ioann Bart, coperta ultim, verso. 11. Deslusirea gciturilor, idem. B.R.V., II, 434. XVII. Calendar rominesc vechi a lui Iiuliian p anul de la H s. 1803... Sibii, n Chesaro-craiasca privileghiata tipografiia a lui I o a n n Bart, (1803). In 4 mic, 18 p. + 14 f. albe intercalante.
Nu cunoastem exemplare. Distribuirea materialului este ca n calendarul din 1802.

B.R.V., II, 444445. XVIII. Calendariu pe anul de ta Hristos 1820, care iaste bisect s cuprinde din 366 de zile, ntocmit pe gradurile si clima Marelui Printipat al Ardealului si a altor fri nvecinate. Sibii, I n tipografia lui Ioan Bart. I n 8 ( 1 7 x 1 1 , 4 ) , 24 f.
Intre foile lunilor a fost introdus cte o foaie aib pentru nsemnri. n exemplarul vzut de noi la B.A.R.P.R., nici una din aceste foi nu s-a pstrat, dar urmele lor se cunosc. Foaia 24 lipsete.

110

Cuprinde : 1. Ghenealoghia [Casei de Austria], . 1 v 3 v. 2. Socoteala pe anul visect 1820, f. 3 v 4 v.


Elemcntele computistice,, semnele zodiilor, planetelor etc. a nop|ii,

3. [Cele 12 luni cu zilele lor], f. 4 v 16 r.


La fiecare lun se arat cum va fi vremea, lungimea zilei i rsritul i apusul soarelui si trgurile din Ungaria, Banat i Ardeal.

4. Adaogere

la calendariu,

. 16 v 17 r.

Despre planeta stpnitoare i cele 4 anotimpuri.

5. A doao adaogere : a. Ctr Mars stpniloriul


Versuri.

anului,

f. 17 v 18 v. pos-

b. Vr-o cteva anecdote, . 19 r 23 r. 6. De la Sibii pn (a Timisoara si mai incolo pn la Beciti snt tile urmtoare, f. 23 vB.R.V., III, 327.

XIX. Calendariu pe anul de ta Hristos 1830, carele s cuprind.e din 365 de zile, ntocmit pe gradurile si clima Maretui Printipat al Ardealului si a allor fri nvecinate. Sibiiu, n tipografia lui Ioan Bart, 1830. In 8 ( 1 7 , 5 x 1 1 ) , 24 f. Coperta : Calendariu pe anul de obste 1830. Cuprinde : 1. Ghenealoghia chesaro-crestii stpnitoare curti austriacesti, f. 1 v 3 v. 2. Socoteala pe anul 1830, f. 3 v 4 r. 3. [Cele 12 luni aie anului], f. 4 v 16 r. 4. Adogere la calendariul anului de obste 1830, f. 16 v 17 r.
Despre regent, anotimpuri, clips.

5- A doo adogere,

. 17 v 22 r.

Anecdote, pilde din cartea lui Iisus Sirah, Versurile lui Opit despre Jocul Romnilor (traduse din Nem^ie), Fabule, epigrame.

6. (Postele de la Sibiu pn la Timisoara), f. 23 v 24 r. 7. Tabele de venituri si cheltueli, f. 24 v.


Necunoscut B.R.V. Vezi Mircea Tomescu, Precizri si adogiri la Bibliografia Studii i cercetri de bibliologie I (1955), p. 260261. romneasc veche, n

f m 3. Buda Calendarele lui Samuel Clain, G h. Sincai si Petru Maior

XX. Calendariu pe anul de la Hristos 1806, care s cuprinde 365 de zile, ntocmit pe gradurile si clima Trii Unguresti si a Principatului Ardealului, Trii Romnesti si a Moldovei. Arat zilele, duminecile, srbtorile si sptmnile calendariului vechi si a celui nou, timpurile anului, schimbarea si plinirea Lunii si trgurile, la care s adaog si neste pilde, 105

mai pre urm ctva din Istoria Romnilor, car n tt anul asa n rnd mai nainte va urma.. In Buda, Tiprit n criasca tipografie'a Universittii Petiului, in 8.
Nu am putut cerceta nici u n exemplar. Pe l n g .partea calendaristic 'ns, se public aci, dup cum arat i titlul, prima parte din Istoria, lucrurile si ntimplrile Romnilor pre scurt... de... Samuil Klain de Sad (i anume primele 3 .f. i 34 p.), care mai apoi apare i apart. Urmeaz apoi : nsemnarea cr(ilor care se afl de vndut in Criasca tipografie, precum i indicarea crtilor care acum se lucr la tipografie". Samuel Descriere bibliografic n B.R.V., II, 475476 i Emilian Micu, Clain, 1806, n Arhiva-Iai, XVII (1906), p. 252256. Calendarul lui

XXI. (Calendariu pe anul de la Iristos B.R.V., II, 493

1807...).

In Buda, (1807).

.XXII. Calendariu pe anul de la Hristos 1808, carele e visect i sa cuprinde din 366 de zile, ntocmit pe gradurile i clima Jrii Unguresti si a Principatului Ardealului, Jrii Romneti si a Moldovei Arat zilele, duminecile, srbtorile si sptmnile calendariulut vechi si a celui nou, timpurile anului, schimbarea si plinirea Lunii si trgurile. Mai pre urm ctva din Hronica Romnilor, car n tt anul asa n rnd mai nainte va urma. In Buda, Tiprit n criasca- tipografie a Universittii ungureti. In 8 (18X11,5), 20 f. + 40 p. Cuprinde : 1. Anul 1808, f. 2 r. 2. Iironologie, idem. 3. Impratii carii stpnesc n Europa, f. 2 v 3 v. 4. Despre eclipsuri..., f. 4 r. 5. Patru tmpuri aie anului, f. 4- r.
Data cnd ncep. Mai nti ai Austriei i apoi ai celorlalte tri.

6. Insemnarea frtarelor lunii, f. 4 r7. [Cele 12 luni aie anului], f. 4 v 16 r.


Fiecare lun ocup verso i recto paginei urmtoare. n prima coloan e calandarul vechi, iar n a doua cel nou (n realitate cel unit). Se mai arat : rsritul i apusul soarelui, lungimea zilei i a nop|iK Artarea vremii si Schimbarea Luminii.

8. Insemnarea trgurilor din Tara Ungureasc din Bnat, f. 16 v 19 v. P e luni. 9. Insemnarea crtilor care se afl de vndut n criasca tipografie, f. 20. 10. Sincai, din Sinca, Gheorghe, Hronica Romnilor si a mai multor neamuri..., [anii 861691, P- 140. B.R.V., II, 525. XXIII. Calendariu pe anul de la Hristos 1809, carele s cuprinde din 365 de zile... n Buda, Tiprit n Criasca tipografie a Universittii Unguresti. In 8 (18X11,5), 20 f. + p. 4180.
Distribuirea prtii calendaristice este ntocmit ca n calendarul din p. 4180 cuprind continuarea Cronicei lui incai, anii 174264 inclusiv. 1808, iar

B.R.V., III, 3112

XXIV. Calendariu pe anul 1810... n Buda, Criasca tipografie a Universit^ii. In 8, 40 f. Nu am vzut exemplare. Dup Ioan Bianu, op. cit..., III, p. 21, n afara prtii calendaristice i nsemnarea trgurilor, mai cupr'nde : 1. Istorii si nvfluri din scriptorii cei prof ani sau mirenesti a Romanilor celor vechi : Pentru brbfie. Cle grle se fac usoare cu rbdar. Uit-te la ncazurile altora, ca mai cu liniste s porfi aie taie. Maniia e nebunia, scurt. A se mniia cei ce pedepsste tocma nu se cuvine. Nice pre vrjmasi nu se cade s ne mniem. Mniia nu se poate nvinge pre sine. In multe timpuri lipseste e necesar a ngrdi mniia. Pre lingari s nu-i ascultm. 2. [Versuri despre cucerirea Daciei de TraianJ. B.R.V., III, 2122. XXV. Calendariu pe anul 1811... n Buda, Criasca Tipografie a Universittii. * In 8, 40 f. n afar de partea calendaristic i nsemnarea trgurilor, mai cuprinde : 1. Istorii si Invfturi, din scriptorii cei prof ani, mai vrtos a Romanilor celor vechi preastrludfilor strmosilor nostri : Nemica nu e mai dulce vifei omenesti dect fiii. Pre fii pentru folosul Patriei se cade a-i nvta bine. A se nvta bine fiii din pruncie, foarte foloseste spre toat viiata, Datina Romanilor celor vechi ntru crsterea pruncilor. Cei ce nvt tinerimea foarte de mare folos snt publicului (obstei). Scolarul s fie multemitoriu ctr nvftoriu. Invttoriul nici s aib gresle, nici s le sufere. A prinfilor asupra fiilor asprime. Dragost Pri{n)filor ctr fii. Aie sale d.eregtorii snt cstoritilor del natur nprtite. Muiar s o alegi din nravuri. 2. [Versuri de felicitarej.
Doua poezii stngace, ,.pentru un Dimitrie Bandi i un Gheorghe".

B.R.V., III, 3031. XXVI. Calendariu 1812... n Buda, Criasca tipografie a Universittii, in 8, 38 f. Dup partea calendaristic i nsemnarea trgurilor, urmeaz : Invftur cum se cade s (ne) purtm n sofietate cu oamenii".
noscut. Descriere n B.R.V., IV, 135 Dan Simonescu, Un In Arhiva romneasc, IV, (1940), p. 355356. calendar del Buda necu-

XXVII. Calendariu pe anul de la Hristos 1813, care se cuprinde n 365 de zile, ntocmit pre gradurile si clima Trii Unguresti si a Principatului Ardealului, Trii Romnesti si Moldpvei. Arat zilele, duminecile, srb8 C a l e n d a r e l e R o m n e t i c. 7545.

113

trile si septemnile calendariului vechiu si a celui nou, tmpurile anuhi, schimbarea si plinirea lunii si trgurile. n Buda, La Criasca tipografie a Universittii Unguresti, [1812]. In 8 (18X11,5'), 48 f.
Intre filele lunilor este introdus cte o foaie aib. Partea calendaristic (f. 1 15 r) i de la nceput are aceeai distribue ca n calendarul din 1808, cu deosebirea c nu se dau dect mpratii Austriei, iar trgurile snt mentionate n ordinea alfabetic i nu pe luni (f. 16 v 24 v.).

Urmeaz : 1. Vre-o cteva

anecdote,

f. 25 r 36 r.

36 la numr, mai toate traduse din literatura occidental.

2. Cel d,e cpetenie al Postelor curs prin Tara. U.ngureasc, Ardeal si Jara Romneasc, f. 36 v 38 r. 3. Foarte folositoare tabel, car arat nprtirea veniturilor si a chieltuialelor... f. 38 v. 4. Tabel, din florinti unguresti a face florinti nemtesti sau zloti, f. 39 r. Si eu foaie de titlu apart : 5. Descriptie despre trista ucidere a grofului Ricaldi si a familiei lui, car n luna lui August anul 1795 n tinuiul Venefiei s-au ntmplat. La Buda, n Criasca tipografie a Universittii Unguresti, 1812. a. Descriptie despre trista ucidere a grofului Ricaldi, f. 42 r 44 v.
O poveste i apoi snt prini. anod cu tlhari, care omoar ntreaga familie a lui Ricaldi

b. Impratul

Hinesilor,

f. 44 v 46 v.
gzduete la un tran npstuit de

Rtcit de la vntoare, mpratul un dregtor, cruia i face dreptate.

c. Impratul

si filosoful, cursul

f. 46 v 47 r. bancnotelor, f. 4748 v. 1815... In Buda, Criasca

Alexandru i Diogene.

d. Scara pentru B.R.V-, III, 76.

XXVIII. Calendariu pe anul de la tipografie a Universittii Ungureti, n 8 ( 1 9 X 1 1 , 5 ) , 45 . Cuprinde : 1. Anul 1815. 2. Hronologhie. 3. Stpnitoriul npratului nostru, Genealogia. 4. Rsrirea smne lor, haractirilor 5. [Cele 12 luni aie anului], f. 4 6. Adogire la calendariu, f. 16 v Despre planeta care stpnete 7. Niste spuneri, f. 1 7 ^ 3 4 v.

Hristos 1815.

f. 3. si aie altor nsmnri, v 16 r. 17 v. anul i despre clips. f. 4 r.

Credinte, obiceiuri i datine turceti : Tierea mprejur, despre popi, Dregtoriile popilor, Puterea lui Subacti sau a judelui cettii. Cele opt porunci aie Turcilor i tleuirea lor, Biserica i teremoniile ei ; Cum ngroap turcii pe mortii si,

114

Castoria, Facerea lumii si cei dinti om, Obiceiuri la mncare, beutur, sfrsitul veacului. nvierea mortilor i o descoperire despre mrimea cetti Constaintinopolului.

8. Cet de cpetenie al potelor cars, f- 35 r 37 v. 9. Insemnarea trgurilor... f. 38 r 45 v. B.R.V., III, 115. XXIX. Calendariu pe anul de la Hristos 1816, carele e visect si se cuprinde din 366 de zile... In Buda, Criasca tipografie a Universittii Ungureti. In 8 ( 1 7 X 1 1 ) , 48 f. P a r t e a calendaristic are aceeai distribuire ca n anul precedent In r e s t : Adogire la Calendariu. 1. Despre stpnitoriul anului... f. 16 v 19 v.
Date astronomice i meteorologice.

2. Crindariul tranilor sau a oamenitor prosti, 3. O povste sau Istorie, f. 25 v 26 v.


Cumptarea de doctor. n mncare i n butur fac ca

f. 19 v 25 r.
omul s nu aib nevoe

Descriptia insulii (ostrovului) Sf()nta Elena, f. 27 r 32 v. Cei de cpetenie al postelor curs, f. 33 r 36 v. Insemnarea trgurilor... f. 37 r 46 r. Foarte folositoare tabel car arat mprtirea cheltuielilor, . 46 v. Tabel din florinfi unguresti a face florinti nemfesti sau ztofi, f. 47 r. 9. Insemnarea crtilor romnesti ce se afl de vnduit n criasca tipografie a Universittii din Pesta, f. 47 v 48 v. 10. Acste urmtoare crti se afl la slasul autorului lor, Petru Maior, revizorul crfilor. B.R.V., III, 139. XXX. Calendariu pe anul de la Hristos In 8 (17,8X11), 48 f. Cuprinde : 1. Anul 1817, f. 2 r.
Elemente computistice.

4. 5. 6. 7. 8.

1817... Buda, 1817.

2. 3. 4. 5.

Hronologhie, f. 2 v. Stpnitoriul, npratul nostru, f. 3 r v. Rschirarea smnelor, haractirurilor si aie altor nsmnri, / Cele 12 luni aie anuluiJ, f. 4 v 16 r. Adogere la calendariu : 6. Despre stpnitoriul anului acestui 1817, . 16 v 20 r.
Cele patru anotimpuri, artarea vremii i eclipsele.

f. 4 i.

7. Mare luare de sam pentru ntreag finrea snttii, pentru boale si pentru moarte, f. 20 v 23 r. 8. Ceva mai pre scurt despre vrsat (bubat) si despre altoirea lui, f. 23 v 26 r. 9. Niste anecdote sau povestiri, f. 26 v 32 v. 115

10- Cel de cpetenie al postelor cars, f. 33 r 36 v. 11. nsemnarea trgurilor celor din Tara Ungureasc, Tara Ardalului si din Banal, f. 37 r 45 v. . . 12. [Trgurile din alte tari], f. 45 v 46 r. 13. Tabel care arat nprfirea veniturilor si a cheltuialelor, f. 47 v14. Tabel din florinfi unguresti a face florinfi nemfesti sau zloti, f. 47 v. 15. nsemnarea crtilor celor romnesti ce s afl de vndut n criasca tipografie a Universittii din Pesta, f. 47 v 48 r. 16. Acste urmtoare crti se afl la slasul autorului lor Petru Maior, revizorul crfilor, f. 48 vB.R.V., IV, p. 149 i 302. XXXI. Calendariu pe anul de la Hristos 1819, carele se cuprinde din 365 de zile, ntocmit pe grad.urile si clima Ungariei, a Marelui Printipai al Ardealului, a Trei Romnesti si a Moldovei. Art zilele, duminecile, srbtorile si septmnil precum a calendariului celui vechiu aa si a ce lui nou, prfile anului, schimbara lunei i trgurile. In Buda, La criasca tipografi a Universitatei ungureti. In 8 (17,6X11,2), 48 f. Cuprinde : 1. Srbtorile..., f. 2 r. 2. Hronologhia, f. 2 v. 3. Despre eclipsuri, f. 3 r. 4. [Cele 12 luni aie anului], f. 3 v 15 rAdogare. 5. Pentru patru timpuri aie anului, f. 15 v 16 v. 6. Gcituri, f. 17 r 21 r. Snt, propriu zis, ntrebri i rspunsuri. 7. Cuvntar filosofului Favorinu, cu\ care svtueste pre o cocoan ce de curndu nscuse fiiu) ca pre nscutul su nu prin daice, ci nsi ia cu laptele su s-t hrnsc. Scoas din Aulus Ghellius : Noctes Attice, cartea 12, cap. 1, f. 21 v 23 v. 8. Trgurile cle din Jeara Ungureasc, din Ardeal i din Bnat, I. 24 r 30 r. 9. Iarmaroacele sau trgurile din Bmovina, f. 30 v. 10. nteleptiia omeneasc, f. 31 r 48 r. Cap. a opta : Despre slava dert ; Cap. a noao : Despre grir de ru ; Cap. a zecea : Despre patimile sau pornirile sau postele cele turburate ; Cap. a unsprezec : Despre facerea de ru si izbnda ; Cap. a doaosprezec : Despre virtute ; Cap- a treisprezec : Despre prieteni prietenie.
Faptul c scrierea nfeleptiia omeneasc ncepe cu cap. a opta", dovedeste c s-a imprimat i un calendar pe anul 1818, n care s-au publicat primele capitole. Aceast c r d i t a este ntemeiat i pe faptul c n calendarul pe 1821 se continu tiprirea acestei scrieri. Bib'liografia noastr trebuie s consemneze deci i calendarul pe anul 1818.

B.R.V., 291292. 116

XXXII. Calendariu pe anul del Hristos 1821, carele se cuprinde din 365 de zile, ntocmit pe gradurile si pe clima Ungariei, a Marelui Principal al Ardealului, a Trei Romneasc si a Moldovei... In Buda, la criasca tipografie a Universittii ungureascIn 8 (18,7X11,5), 48 f. P a r t e a calendaristic (f. 1 16) are aceeasi distribue ca si n anul precedent. In continuare urmeaz : 1. Trguj'ile din Teara Ungureasc si din Ardeal. 2. Iarmaroacele sau trgurile de preste an din Bucovina. 3. nteleptiia omeneasc. Cap. a noaosprezec : Despre procesuri sau judecati ; cap. a doazecile : Despre jocu ; cap. a doaozeciiunu : Despre cstorie ; cap. a doaozecisidoao : Despre omul cei de omenie si nevicleanu ; cap. a doaozeciitrei : Despre omul nevoitoriu i srguitoriu ; cap. a doaozecisi patru : Despre svat si svetnici. 4. Aeeste urmtoare carfi se afl la slasul autorului lor, Petru Maior, revizorul crfilor.
Calendarul pe anul 1819 cuprinde, din Tntelepfiia omeneasc, cap. 813 inclusiv, in calendarele din 1821 se continua cu cap. 1924 ; mai exista deci i un calendar pe anu'l 1820, care cuprinde cap. 1418. Descrierea calendarului din 1821 i n Dan Simonescu Contribuai la fia romneasc veche, n Studii i cercetri de bibliologie, I (1955), p. 255. Bibliogra-

Calendarele

lui Zaharia

Carcatechi

XXXIII. Ghenealoghia nprafilor si crailor din toat Europa. Calendariu pe anul, del Hristos 1817, ntocmit cu toate cle de lips, cu istorii foarte frumoase, cu 6 inchipuiri. La Buda, n Criasc tipografie a Universittei. Se vinde la dum(nealui) Zaharie Carcalechi ferlerul crfilor crestii tipografii. In 16, 8 + 100 f., acestea din urm paginate del p. 1 la 69 i del p. 81 la p. 164".
In Biblioteca Academiei R.P.R., nu am gsit nici un exemplar. Dup B.R.V., III, 183, Adaugerea la Calendariu" cuprinde: notiuni despre stpnitoriul anului, despre anotimpuri i despre clips". Apoi igenealogia casei Austriace, Ghenealoglia mpratilor i a Crailor din Europa" ,,Ghenealoghia Voievodului a toat Ungrovlahia", ..Ghenealoghia Voievodului .a toat Moldova", n sfrit, Patriarhul, Vredniciile duhovniceti din Tara Ungureasc, din Moldova i din J a r s Romneasc, precum i Mitropolitul Basarabiei i al Hotinului. ,.Urmeaz apoi mai multe bueti literare, anecdote sau gicituri", potele, trgurile i ..delegiantul i diferite tabele".

B.R.V., III, 183. XXXIV. Calendariu pe anul del Nasterea D(o)mnului D(u)mnezeului i Mntuitoriului nostru lis. Hs. 1818, ce se cuprinde din 365 de zile, ntocmit pe gradurile si clima Ungariei, Transilvaniei, Moldaviei si Ungrovlahiei. Cu toat cheltuiala D. Zaharie Carcalechi. La Buda, n Criasca tipografie a UniversitteiIn 8 (12,5X10), 16 f. + 128 p.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12.

Cuprinde : Hronologhie, f. 2 r. Ghenealoghia Casei Austriei, f. 2 v3 r. Alti stpnitori in Europa, f. 3 r3 v. Rschirarea smnelor, haracturilor si aie al tor insmnri, f. 3 v. Anul 1817, f. 4 r. [Cele 12 luni aie anului], f. 4 v16 r. Adaogere la calendariu : Despre stpnitoriul anului acesta 1818, f . 16 vp. 4. Anotimpuri, clips. Trgurile... p. 519. Ardeal, 511, U n g a r i a i Bnat, 1215, Bucovina, 16, Austria, 16, Turcia si Prusia, 1718, Moldova, 18, Tara Romneasc, 19. Istoria moral din povestile D. Marmontel, Adelaida sau Pstorita alpicsc, p. 20101. Vreo cteva meteuguri si sicreturi, p. 102121. Sticle, filingenile i farfuriile cum se pot clei, fiind sparte (102); Cerneal bun roie s fac: (102103); Cum s face cerneal verde (103); Un meteug pentru casa de zid, ca s nu strice pre om cruzimea varului (104); Pentru tmduirea pietrii la om (104105); Pentru junghiu (106); Pentru negei la om (107); Pentru cel ce-i pute gura (106); Pentru friguri de trei zile (107); Pentru boala de cium (107109) ; Doftorii pentru cium... (110113); Pentru crcei la mni sau la picioare (113); Cnd earpe sau oprl va muca pre oare cine (113114); Pentru crterea prului (114115); Pentru durerea mslelor la om (115); Pentru vac s dea lapte mult si bun (116); Ce trebue s laci ca s rmn oaole totduna proaspete (116); Pentru omizile care mnnc varza (117); Pentru omizile care mnnc pomii (117); Hrisoavele cle vechi sau zapisele care nu se pre cunosc sloveie, s le cetesti ( 1 1 8 ) ; Pentru pduchii de lemn ( 1 1 8 ) ; Pentru suprare de urchie (119); Un meteug cum se poate n 24 de ciasuri a se da mrelor mirosul nucsoarei (119); Pentru mute (120); Pentru soareci de cei mici (120121); Pentru grgrife (121); Cum s se fac cecolada (122); Cnd ve: vrea s nfloreasc trandafirii pr-timpuriu (122); Cum s faci cafea frantuzeasc ca nimenea s nu o cunoasc c nu ar fi Emei cafea (123). Nite povestiri, p. 124127. Insemnarea crtilor celor acum de curind noao esit din tipariu, p. 128. B.R.V., III, 216.

XXXV. Carte de mn npreun cu Calendariul pe anul 1825, carele se cuprinde din 365 de zile, cum si ghenealoghia a nprafilor, crailor si a prinfipilori din Europa si alte folositoare lucruri i istorii, cu cinci icoane. Prin Zaharia Carcalechi, ferlegherul Crtilor. Buda, In Criasca tipografie a Universitatei ungar<e>. n 8 ( 1 8 X 1 1 ) , 112 p. 4 f. 118

105
Buda.

Coperta : Carte

de min ;pentru

natia

Romnsc.

Prin

Zaharia

Carcalechi

in

Primele 38 de pagini nu snt numerotate.

Cuprinde : 1. Hronologhia 2. [Calendarul

lumii, f. 1 r. cu schimbarea

timpului

pe anul

1825],

f. 1 v17 v.

Zilele unei luni snt artate pe verso si recto. La nceputul lui ianuarie i apoi la martie, iulie i septemvrie se d prognosticul anotimplui respectiv : Despre iarn, Despre primvar, etc. Descrierea este nsotit de o gravura de tip occidental, fiecare n legtur cu anotimpul respectiv.

3. Hronologhia sfintit dup socoteala Bisericii Rsritului, f. 18 r19 v4. Ghenealoghia... p. 3954. 5. T H E O D O R I ALEXANDRU, Scurt artare despre om si despre ntocmirite lui, aezat de Dom. Doctoru Alexandru Theodori, p. 5580Studiu anatomic.

6. Istorii

mici, p. 8186.
morale.

Istorioare

7. Nite fabule, 8. Nite poveti,

p. 8689. p. 8995.

Ilustrarea unor proverbe. Anecdote.

9. Alte pilde, p. 96.


Proverbe.

10. Firesti cugetri despre fpturile omului (zodiile), p. 9798. 11. Trgurile din Tra Ungureasc si din Ardal, p. 99103. 12. Instiintare pentru Biblioteca Romnsc ctr Rominii din Printipaturile Valahiei si Moldaviei, p. 104112. 13. Proben aus der Schriftgiesserev der kniglichen ungarischen Universittsbuchdurckereu zu Ofen, f. 13. 14. Insemnarea crtilor ce se afl de vndut..., B.R.V., III. 458459. Calendarele lui Ioan
Prospect -de caractere tipografice.

. 4.

Theodorovici

XXXVI. Calendariu pe anul del Hristos 1824, car ele e visect i se cuprinde din 366 de zile, ntocmit pre gradurile si clima Trii Unguresti, a Marelui Prinfipat al Ardalului, i a Jrii Romnesti i a MoldavieiArt zilele, duminecile, srbtorile si septmnile calendariului vechiu si a celui nou\, prfile $i timpurile anului, schimbarea lunei, rsrir soarelui, ghenealoghia Casei Austriei, trgurile si alte fotositoare lucruri. n Buda, La criasca tipografie a Universittei Unguresti.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

n 8 ( 8 1 X 1 3 ) , 40. f. Cuprinde : Hronologhia, f. 2 r. Pashalia... Srbtorile, f. 2 v Reschirarea semnelor, f. 3 r. [Cele 12 luni aie anului], f. 3 v15 r. Adogare la Calendariu : [Despre timp si clips], f. 15 v17 r. Scurte ghenealoghie a Casei Austriei, f. 17 r20 r. Alti nprafi si crai n Europa, . 20 rv. Vredniciile duhovnicesti a Sfintei Besesrici (sic !) a Rsritului..f. 21 r22 v. nsemnarea trguritor din Ter a Ungariei, Ter a Ardealului si din Bnat, f. 23 r31 r. Vreo cteva trguri n tari dinafar, . 31 rv. Niste mtncri [retete], . 32 r39 r. B.R.V-, III, 433434.

XXXVII. Calendariu pe anul del Hristos 1826, carele se cuprinde din 365 de zile... n Buda, la criaca tipografie a Universitatei Ungureti, In 8 ( 2 0 , 5 x 1 2 , 5 ) , 40 f.
Acelai tipar i, la foaia de titlu, acelai chenar cu al calendarului precedent.

P a r t e a calendaristic, f. 131, aceeasi repartizare ca n calendarul din 1824. n locul retetelor de mncare, avem : 1. Niste nvtturi maralinice (sic!) f. 32 r35 r.
Sfaturi despre nestatornicie, slbiciune etc.

2. Niste anecdote, f. 35 v36 v. 3. [Cursul postelor], f. 37 r40 r. 4. [Tabele de venituri si cheltueli], f. 40 v. B.R.V., III, 485. XXXVIII. Calendariu) pe anul del Hristos criasca tipografie a Universitatei Ungureti. n 8 ( 2 1 X 1 3 ) , 40 f. 1829... n Buda, La

Exemplarul din Bibliotec Arhivelor Statului din Bucureti cuprinde, ntre filele parfii calendaristice, foi albe (de o culoare mai nchis), rezervate nsemnrilor. Posesorii acestui exemplar au fcut diverse nsemnri : cumprturi, plata argatilor etc.

Partea calendaristic, acelasi cuprins i repartizare ca n calendarele precedente, inclusiv genealogia si trgurile. Restul cuprinde : 1. Doao nepretuite scrisori, adec: 1. Scrisoarea lui Avgar Craiu\l Edesiei ctr Mntuitoriul lis. Hs. carele s-au artat n trup omenesc n prtile Ierusalimului. 2. Scrisoarea Mntuitoriului lis. Hs. ctr Avgar Craiul Edesiei, f. 32 r33 v. 2. nstintarea lui Lentul Proconsulul Judeiei ctre senatul Romei, pentru fata si forma Mntuitorului lis. Hs., f. 33 v. 3. Niste ecsemple morale, f. 34 r36 vDespre barbare, ndestulare etc.

120

4. Anecdote, f. 37 r38 r. 5. Un flaster pentru orbant (Rodlauf), f. 38 v. 6. Insemnarea crtilor celor romnesti ce se afl de vndut la Criasca tipografie n Buda, f. 39 r40 r. 7. Aceste urmtoare car fi se afl la lcasul auiorului lor, Ioan Theodorovici, Parohul rominesc din Pesta, consistorialnic asesor i a crtilor romnesti inst. cr. tenzor, f. 40 r8. [Tabel de venituri i cheltuieli], f. 40 v. B.R.V-, III, 622. XXXIX. Calendariu pe anul del Hristos 1830... n Buda, La criasca tipografie a Universitatei Ungureti. In 8 (19,5X12,5), 40 f. P a r t e a calendaristic, genealogic si trgurile, aceeasi repartizare ca n calendarele anterioare- Restul cuprinde : 1. Moral. Noaptea i dimineafa, f. 32 v33 v. 2. Ghinda, seminta de stejariu (copaciu), f. 33 v35 v. 3. Lucruri vrednice de aducere aminte. Besrecile cele mai mari n Europa, pre scurt nsemnate, f. 35 v37 v.
Bisericele Sf. Petru (Roma), Sf. Pavel (Londra), Sf. Isaac Sf. Sofia (Constantinopol), Domo (Milano), Sf. Stefan (Viena). (Petersburg),

4. Niste sententii morale, f. 38 r39 r. 5. Insemnarea carfilor celor romnesti ce se afl de vndut iasca tipografie n Buda, f. 39 v40 r. 6. [Tabel pentru notarea cheltuelelor], f .40 vB.R.V., III, 680.

la

Cr-

Calendarele lui Stefan Niagoe XL. Calendariu pre anu'l del Cristos 1828, quarele este visectu, si se cuprinde 366 de dite. n Buda, cu tipariu'l crescei tipografii a Universitatei din Pesta. In 16 ( 1 3 , 4 x 9 , 5 ) , 46 [48] p.
Imprimt cu litere latine.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Cuprinde : Cronologia, p. 3. Serbitorile si alte dite nsemnate schimbtre, p. 4. Despre patru tmpuri aie anului, p. 56 Despre eclipsuri... p. 67. Ptrrele Lunei,, p. 7. [Cele 12 luni aie anului eu zilele lor], p. 831. Scurt genealogie a cuirtii Austriei, p. 3242. Tergurile quele de frunle n Ungaria, p. 4345. Quteva trguri de caputenie a Terilor din afar, p. 45. Quteva trguri de Tra Turcsc de quea parte de Dunare. Scurt preved.ere, p. 4748.
calendarului pe

Explicarea literelor cu semne diactrice ntrebuinfate. Dup alfabet, dup cuprins i dup afirmatia din titlul 1829, e primul calendar al lui t. Niagoe. B.R.V., III, 572.

105

XLI. Calendariu romanescu pe anu-l del Cristos 1829, quare se cuprinde din 865 de die-le si este aquum a du r ntr'aquestu modu lucratu de tefanu P. Niagoe, invtitoriu Scle-i romanesci din Pesta. Scris de S. P. Niagoe. Scobit de L. Colman. n Buda, Cu tipariu Cr. Tipografii tipritu. In 12 ( 1 3 X 9 ) , 2 f. + 128 + 13 [16] p. + 5 pl. Cuprins : 1. [Dedicatia ctre Georgiui Mucio], p. 12. 2. Cronologia, p. 3. 3. Serbetori-ile si alte dile preste an nsemnate schimbtre, p. 4. 4. Sre-le cu a sua-le Planete, p. 5. 5. Du-spre-dece Zodii a le Ceriu-lui, p. 5. 6. Ptrarede Lune-i, p. 5. 7. Planeta Domnitre, p. 57. 8. [Cele 12 luni cu zilele lor], p. 831. 9. Terguri-le quele de fronte, n Ungaria, Transilvania. si Banatu, p. 3236. 10. Qua-teva terguri de ca'pu'tenie a feri-loru din afar, p. 3637. 11. Qua-teva terguri din Tra Turciasca' de quea parte de Dunre, p. 37. 12. Dialogu su vorbire intre invtitoriu i scolariu despre Romani i Romani su Daco-Romani, p. 38119.
O expunere a istoriei romne pn dup colonizarea Daciei, cu versuri de proslvire a mpratului Traian i consideratiuni asupra literaturii latine, asupra limbilor neolatine, asupra gramaticei i ortografiei limbii romneti". Textul e redat n litere latine i ortografie etimologic pe paginile cu sot n litere -chiriioe pe cele fr sof.

13. Statistice Daco-Romani-loru Arad, Tmra i Veretl, 14. O istorie, p. 122. Anecdota. 15. Epigrame monoloage,

si a Serbi-lor p. 120121.

n quele

trei Diecesi :

p. 124128. latlnesci Sprapropus

Primele dou snt imprimate i cu caractere chirilice.

16. Scurt ortografie a linbei Daco-roman cu stremosescile litere. Kurz verfasste Ortographie der Daco-romanischer che mit laiaihischen Buchstaben, p. 1 13.
Planele contin ultimele 4 caracterele alfabetului romnesc de Niagoe.

B.R.V., III, 623624. XLII. Calendar romnesc pe anul In 8, 33 f -f 141 p.

1830, alctuit

de St.

Niagoe-

Nu cunoatem exemplare. La cele cunoscute de B.R.V., III, 680681, n ceea ce privete cuprinsul, putem adoga c n acest an $t. N i a g o e a publicat un studiu despre Ioan Huniade, sustinnd originea romneasc a acestuia. Contra acestei preri se ridica Jzsef Kemny ntr-o dare de seam din Nemzeti Trs, 1830, nr. 17, p. 133135 (vezi Veress Endre, Grf Kemny Jzsef [17951855], Cluj Kolozsvr ; 1933, p. 82).

B.R.V., III, 680681. 122

Un

calendar-agenda

XLIII. Diariu sau Zioarlu pe anul del Hristos 1817, cel ce are 365 de zile, pentru tt omul carele are de a nsemna si a scrie cu rnduial veniturile si cheltuialele sale, ntocmit acum ntia oar, att pentru poporul rominesc, ct si pentru cel srbesc tiprit. Dnevniku na lta ot rojdestva Hristova 1817, koe ima 365 dana, za sbakoga koi prihodu i troaku kueevni poredno voditi i zapisvati hoe ured'enu i prvi putu sadu za Valahiiskii i Serbsckii narodu na tupu izdatu. Cu toat cheliuiala dumnealui Pashal Gheorg Ciapo negufitoriului si comisionriului din Sent-Andreiu i Pestu. La Buda, n criasca tipografie a Universitatei din Pestu. In 4, 2 f. + 108 p. Cuprinde : 1. Stpnitoriul, impratul nostru, f. 2.
Genealogie.

2. [Lunile], p. 1 106.
Pe o foaie snt trecute cte trei zile cu artarea srbtorilor fiind lsat i spatiu alb pentru nsemnri. n dreapta dou eoloane pentru Venituri i Cheltuieli.Pe verso, n partea de jos snt reprezentate i explicate fazele lunii. Este, dup cte cunoatem, prima agend de birou imprimat i n limba romn.

3. Patru anotimpuri aie anului, p. 107108. 4. Tabele pentru pltir nimirei, a chiriei, s. c. /., p. 108. '5. Folositoare tabel de interese.
Textul, n ntregime este n dou limbi.

tocmlelor,

pensiior

B.R.V., III, 186, i IV, 303. ./' 4. Calendarul lui Anton Pann

XLIV. Calendar n care s cuprinde toate trebuincioasele materii dup caracterul i faptele muerilor celor rele, prin Vonifatie Setosul, maternaticul stelelor, sticlelor si al urcioarelor. [Bucureti], Tiprit acum nti, [1829]. In 12 (11,5X9,5), 16 f.
Este o - parodie a calendarelor populare (vezi In Bibliotec Academiei R.P.R. se pstreaz darului lui P a n n : nr. 1 144 i 1 190 (provenite din Pentru datare vezi p. 7882. Singurul exemplar cunoscut e n posesia prof. p. 8283). dou manuscrise-copii donatia lui Gaster). Ion Roman. aie calen-

CALENDARE BISERICETI $1 DE P E R E T E 1. Calendarele lui Vasile Jintil XLV. Calendariu pe anul del naterea Mntuitoriului 1809. Cernuti- S-au tiprit n tipografa lui Petru volant. nostru /. Hs. Eckhart, foaie 105

Este primul calendar de perete ntocmit de Vasile f i n t i l . Vezi Teodor Blan, Vasitp Tintil. n Revista Arhivelor, III, 2 (1939), p. 190.

B.R.V, IV, 130. XLVI. Calendariu pe anul del nasterea Mnluitoriului nostru Is. H s., 1811, care este un an de obste de 365 zile, ntru care se afl artarea vremilor, prin acele patru timpuri aie anului, rsritul i apusul soarelui. [ntocmit de Vasile fintilj. Cernuti- S-au tiprit n tipografia< lui Petru Ekhart, [1811], 25X21, foaie volant.
Calendar de perete. Descriere n : Leonida Bodnrescu, Autorii romni bucovineni, Cernuti, 1903, p. 81 ; Liviu Marian, Contributiuni la istoria literaturii romnesti din veacul al XlX-lea, Chiinu, 1927, p. 45. Vezi i Constantin Loghin, Istoria literaturii romne din Bucovina (17751918), Cernuti, 1926, p. 2324.

B.R.V., IV, 134. XLVII. Calendariu de cas pe anul del nastere cea dup trup a Domnului si Mntuitorului nostru Is. Hs. 1812, care este bisect de 366 de zile, prin un iubitor de stiintele matematicesti Cernuti, S-au tiprit i se afl la Petru Ekhart, tipograf Kjraisului Bucovina, [1812], 25X21, foaie volant (?).
Descriere n Leonida Bodnrescu, op. Teodor Blan, Vasile Jintil. n Revista

B.R.V, IV, 135136.

cit., p. 81 ; Liviu Marian, op. cit., Arhivelor, IV. 2 (1939), p. 190.

p. 45 ;

XLVIII. Neu und ait eingerichteter Haus-Kctlender auf d,as Jahr nach der gnadenreichen Geburt unsers Erlsers und Seligmachers Jesu Christi 1813, durch einen Liebhaber der mathematischen Wissenschaften. Czernovitz, Gedruckt und zu finden bei P e t r u s Ekhardt, Bukowiner Kreis-Buchdrucker.
Intocmit de Vasile Jintil. Dup afirmatia lui aparitia lui se poate urmri pn n 1846. Theodor Blan, art. cit., p. 190,

B.R.V-, IV, 136.

XLIX. Calendariu de cas pe anul del nastere cea dup trup a Domnului si Mntuitorului nostru Is. Hs. 1814, prin un iubitoriu de stiintele matematicesti. Cernuti, S-au tiprit i se afl la Petru Ekhart, tipo graf Kraiserului BucovinaMentionat art. cit.. p. 190. n Leonida Bodnrescu op. cit., p. 81 si n Teodor Blan,

B.R.V, IV, 142. L. Calendariu n care se afl toate srbtorile cele mari a: Bisericii rsritului, alctuit cu ajutoriul lui D(u)mnedzeu dup mna lui Damaschin, de un iubitori de aceast stiint, nu pe un an, o sut sau o mie de ani, ci din nceput si pn-n sfrsitul lumii, numai iubitul citUori s stie ce slov a Pashaliei slujaste pe anul ace la ce vr s caute. Mai la urm s-au adaus si Pastele Catolicesti pe 86 de ani nainte. Cernuti, la 1 ianuarie 1814. S-au fcut prin Vasile Tintil, Esitul cleric. Cernuti, 1 ianuarie 1814, 7 5 x 4 6 cm, foaie volant. 124

Descriere n Teodor Blan, art. lendarul ; Liviu Marian, op. cit., p. 45.

cit.,

p. 191 aci se reproduce n plans si ca-

B.R.V., IV, 142143. LI. Calendariu de casa pe anul del Naterea cea dup trup a Domnului si Mintmtorului noastru Is. Hs. 1820, care este bisect de 366 zile, prin un iubitoriu de stiintele matematicesti. Cernuti. S-au tiprit i se afl la Petru Ekart...
Vezi Leonida Bodnrescu, op. cit., p. 81 si Teodor Blan, art. cit., p. 190.

Nementionat de B.R.V. LII. [Calendariu a bisericii rsritului pe anul... Petru Ekart. Mentiona-t n Teodor Balan, art. cit., p. 190. Nementionat de B.R.V. 2. Calendarele lui Samuel Vulcan LUI. Schematismus venerabilis Cleri dioecesis Magno-Varadinensis Graeci-Ritus Catholicorum pro anno bissextili a Cristo nato MDCCCXX. Magno-Varadini, Typis Ioannis Tichy. Calendariu pe anu visectu del nascer lui Christos 1820. Quare art dilele, Dominecile, Serbtorile si Septimnele a Calendariutui vechi si nouu, prfile annului, si schimbar Lunei. In Orad Mare, Cu tipa>riu lui J o a n ' T i c h y , in 8 (18,2X11), 80 [84] p. Primele 30 p. snt nenumerotate, dar socotite la paginatie, i cuprind partea calendaristic, scris n limba romn. P a r t e a a doua este scris n limba latin i c u p r i n d e : Venerabilis Clerus dioecesis Magno-Varadinensis Graeci-Ritus Catholicorum pro anno 1820, p. 3134.
Tabloul personalului ruia apar^ine. cu numele, atributia, localitatea, districtul i comitetul c-

1824J. Cernuti,

B.R.V., III, 347.

LIV. Schematismus... pro anno a Christo Nato MDCCCXXII. Magno-Varadini, typis Joannis Tichy. Calendariu pe annu del Christos 1822... In Oradea-Mare, typariu lui Ioan Tichy, in 8 ( 1 8 X 1 1 ) , 80 [84] p. Acelai cuprins. B.R.V., 403. LV. Idem [ca 1820], 1924, in 8 (17,5X10,5), 80 [84] p. Acelasi cuprins. B.R.V., 444. LVI. Schematismus... pro anno MDCCCXXVII. rochiarum Anno III. Calendariu pre annu... 1827. In 8 (17,4X11), 109 [115] p. Acelai cuprins. B.R.V., 554. Incorporationis 72 Pa-

105

LVII. Idem. 1828... Anno IV, in 8 ( 1 7 x 1 1 ) , 114 [120] p. Acelasi cuprins. B.R.V-, 603. LVIII. Idem. 1829... Anno V..- in 8 ( 1 8 x 1 1 ) , 113 [119] p. Acelai cuprins. B.R.V., 660. CALENDARELE LUI GORJANU n Prefata del Calendariu pentru urmtorii trei ani 1853... Bucureti, 1851, p. 4, I- Gherasim Gorjanu scrie : 1851, 1852,

Nu poate tgdui niciunulu din cti i potu suvveni c la anul 1825 nu am dat eu la lumin pentru ntia oar do calendare romneti, unulu de mas si altulu de perete ; la anul 1827 alte dou asemenea si la anulu 1830 numai unul de perete pentru 20 ani, ornatu cu vulturul romanescu i cu nite versuri rumoase".

Exemplare din aeeste calendare nu se cunsoc. D. Iarcu, contemporan cu Gorjan, nu le mentioneaz n bibliografia sa. S nu fi aprut oare ? B.R.V, III, 478, 560, 713.

/
A Z0.9Z6

Z G
C E N T R A L DE S T A T A R . P . R

B I B L I O T E C A

MIRCEA T O M E S C U

j&ft&ju

AWihw

Ai

CALENDARELE ROMNESTI
1733-1830
Studiu i bibliografie

ft

B.C.U.
\V iHfi L f 0 T H n .n ';

B.

Rr:S T !

i
EDITURA DE STAT

,X

'

. >4

Biblio eca de fiiyio:;

B u c u r e j f i D1DACTIC 1957 l PEDAGOGIC