Sunteți pe pagina 1din 4

125

Lucrarea nr. 20 MA INA DE RECTIFICAT PLAN CU AXA ORIZONTAL RPO 200


1. Scopul lucr rii
Lucrarea are ca scop cunoa terea elementelor componente i a principiului de func ionare i reglare a ma inilor de rectificat plan. Obiectul lucr rii de fa l constituie ma ina de rectificat plan RPO-200, ma in fabricat de firma de specialitate din Cluj-Napoca.

2. Principiul constructiv i de func ionare al ma inii de rectificat plan


Dup pozi ia axei arborelui principal, ma inile de rectificat plan se clasific n ma ini orizontale i verticale, iar dupmodul de lucru exist mai multe variante constructive. Construc ia ma inii de rectificat plan RPO-200 (cu ax orizontal) este robust i rigid , fiind redatn figura 1, ntr-o vedere din fa . Batiul ma inii 1 este n formde T, avnd la partea superioar ghidaje de rostogolire pentru sania transversal iar la interior comFig.1. Ma ina de rectificat plan RPO-200 partimente ce con in instala ia hidraulic i elemente ale sistemului de comand i reglare. Sania transversal 2 sus ine masa longitudinal i se deplaseaz transversal pe ghidajele batiului. Mi carea de avans transversal III poate fi efectuatmanual sau mecanic. Sistemul de avans este de tip electro-mecanic, cu urub-piuli , deplasarea transversal

126

MA INI-UNELTE LUCR RI DE LABORATOR

putndu-se realiza: rapid cu o vitez constant de 1,83 m/min, cu avans intermitent reglabil n intervalul 0,05...1 mm, sau cu avans manual - avnd precizia de pozi ionare pe vernier de 0,001 mm. Avansul intermitent n ciclu automat de lucru se poate realiza la o curs dubl (dreapta sau stnga) sau la fiecare curs simpl . M rimea cursei transversale i pozi ia ei (asimetric n fa sau n spate) se regleaz cu ajutorul a doi tamburi coaxiali 2.1. Deplasarea transversal manual se realizeaz cu ajutorul ro ii de mn 2.2. Masa ma inii, 3, se deplaseazlongitudinal pe sania transversal2 prin intermediul unor ghidaje de rostogolire, fiind prev zutcu canale T pentru prinderea pieselor sau a dispozitivelor. Masa ma inii poate fi deplasatlongitudinal n regim manual de la roata de mn 3.1. sau n regim automat cu ajutorul unui motor hidraulic liniar. Reglarea cursei longitudinale i inversarea sensului de mi care se realizeaz cu ajutorul limitatoarelor de curs 3.2, care ac ioneaz prghia de comand 3.3. a distribuitorului hidraulic. Limitatoarele 3.2. pot fi pozi ionate pe masa ma inii dup necesitate. Viteza de avans longitudinal ( II) n ciclu de lucru automat poate fi reglat n mod continuu, la mers n gol sau n timpul prelucr rii, n intervalul 0-30 m/min. n vederea sporirii gradului de protec ie a muncii, ma ina este prev zut cu ap r toare de cap t i laterale 3.4. Montantul ma inii, 4, sus ine mecanismul mi c rii principale 5, ce antreneaz piatra de rectificat 6 n mi carea principalde a chiere (I), existnd posibilitatea deplas rii ntregului sistem pe ghidajele verticale 4.1. Deplasarea pe vertical a mecanismului port-piatr se poate efectua manual - cu ajutorul ro ii de mn 4.2. sau mecanic cu o vitez rapidde avans de 0,14 m/min - pentru pozi ionarea grosier . Limitarea cursei, la partea inferioar , se realizeaz cu opritorul cu came mobile 4.3. Pentru protejarea ghidajelor verticale, mecanismul port-piatr este prev zut cu ap r tori glisante de tip telescopic 4.4. Lan ul cinematic principal se compune din motorul electric de antrenare, care este cuplat direct cu axul port-piatr , acesta, la rndul s u, fiind l g ruit cu rulmen i de precizie. Piatra de rectificat (cel mai adesea un disc cilindric) este montatpe ax cu ajutorul a dou flan e, astfel ca ea s fie centrat i f r s apar riscul de fisurare. Pe flan a exterioar este prev zut un canal pentru fixarea elementelor de echilibrare. Piatra de rectificat este prev zut cu o ap r toare corespunz toare.

3. Elemente de comand i reglare


Aparatajul de comand i reglare al ma inii cuprinde dou grupe de elemente: - elemente electrice de tipul butoanelor, ntrerup toarelor i poten iometrelor; - elemente hidraulice de tipul distribuitoarelor i droselelor. Aparatajul de comand este amplasat pe dou tablouri cu pozi ii ergonomice - unul mobil 7 i unul fix 8 (fig.1.). Fiecare element de comandeste marcat cu semne sugestive privind rolul lui func ional, precum i cu cadrane(verniere) de indicare a valorii m rimii cotelor reglate. Pe tabloul fix, pozi ionat pe partea frontala batiului, sunt amplasate elementele de comand n ciclu manual : butoanele de pornire-oprire general ; butoanele de cuplaredecuplare a masei magnetice; butoanele de pornire oprire a lan ului cinematic principal; elemente de comand i reglare a aparatajului hidraulic de ac ionare, precum i elementele de ac ionare manual . Pe tabloul de comand mobil 7 (n consol ) sunt amplasate aparatajele de comand n ciclu automat de lucru, deci butoanele de cuplare a tipului de ciclu de func ionare i

MA INA DE RECTIFICAT PLAN CU AXA ORIZONTAL RPO 200

127

poten iometrele de reglare a parametrilor tehnologici. De asemenea, tot pe consol se afl butonul pentru avansul vertical rapid. nl turarea adaosului de prelucrare se efectueaz din mai multe treceri, a c ror adncime este egalcu cea a avansului vertical (adncimea de a chiere), iar prelucr rile pe aceast ma in se pot realiza dup mai multe cicluri semiautomate dar i n ciclu manual.

4. Accesoriile ma inii de rectificat plan


Ma ina de rectificat plan RPO 200 are n dotare o serie de accesorii normale - necesare pentru executarea opera iilor obi nuite de rectificare, dar i accesorii speciale care permit ca aceast ma in s aib utiliz ri multiple. n pozi ia 9 (fig.1) se eviden iaz instala ia pentru recircularea lichidului de r cire, care include un rezervor de lichid, o electropomp centrifugal , sistemul de purificare a lichidului i conductele de ac iune. Aspiratorul de praf, montat n spatele ma inii, este utilizat n cazul cnd nu se lucreaz cu lichid de r cire i este conectat direct la ap r toarea discului abraziv. Balan a de echilibrare este dispozitivul cu ajutorul c ruia se echilibreaz piatra de rectificat - prin amplasarea corespunz toare a contragreut ilor. Dispozitivul de rectificat caneluri, folosind piatr profilat , d Fig. 2. Platoul sinus - schem de reglare posibilitatea rectific rii arborilor canela i. Dispozitivul se compune dintr-un cap divizor simplu cu divizare direct io p pu de sprijin. Platoul sinus (fig. 2.) confer ma inii de rectificat posibilitatea rectific rii unor suprafe e plane nclinate. Platoul sinus ( PS) se prinde pe masa ma inii, iar pe el, printr-un alt platou magnetic se poate fixa piesa P. Suprafa a de rectificat, prin intermediul nclin rii platoului, se aduce n pozi ie orizontal . M rimea blocului de cale, notat cu H, are valoarea: H A sin2 n care : A - este constanta platoului sinus = 100; - semiunghiul nclin rii. Un alt accesoriu important al ma inii de rectificat plan este dispozitivul pentru profilarea discului abraziv. Dispozitivul de profilare DIAFORM (cu care este dotat ma ina existent n laborator) permite profilarea discului abraziv pentru rectificarea profilat cu generatoare materializat .

128

MA INI-UNELTE LUCR RI DE LABORATOR

Aceasta presupune profilarea i corectarea discului abraziv cu por iunea de generatoare ce particip la realizarea suprafe ei dorite. Dispozitivul func ioneaz ca un sistem de copiere mecanic (tip pantograf), vrful de diamant descriind o traiectorie programat pe un ablon (fig. 3). Dispozitivul se monteaz pe capul de rectificat prin intermediul unei pl ci intermediare. Masa electromagnetic pentru prinderea pieselor se monteaz Fig. 3. Dispozitivul de profilare a pietrei - DIAFORM pe masa longitudinal a ma inii. Ma ina RPO 200 poate fi dotat , la cererea beneficiarului, i cu alte accesorii speciale: bro hidrostatic de rectificat, sistem de control activ etc.

5. Desf urarea lucr rii


Se vor studia p r ile componente ale ma inii, destina ia i modul lor de manevrare i reglare. Se vor executa cicluri de lucru simple - ac ionate manual. Se va regla ma ina i pentru ciclu de lucru semiautomat. Se vor studia accesoriile ma inii, reglnd apoi platoul sinus pentru rectificarea unei pies cu nclinare dat . Referatul ntocmit de studen i va cuprinde schema bloc a ma inii pe care vor marca mi c rile de lucru i cele auxiliare, precum i calculul pentru reglarea platoului sinus.

! * naintea mont rii pe ma in , piatra de rectificat trebuie verificat dacnu prezintfisuri, iar apoi echilibrat pentru a nu produce vibra ii n timpul func ion rii i pentru a nu fi o sursde accidente.