Sunteți pe pagina 1din 9

Plan de afaceri -SERVICE AUTO SC TOTAL SERVICE AUTO SRL

Cuprins

Produsul..3 Tarifele.... Pia!a !in"#...$ Afacerea.% Personalul..& Pro'o(area& Planul financiar..&

1.1 Produsul

E(olu!ia pie!ei au"o a cunoscu" )n ul"i'ii ani o pu"ernica cres"ere* )nre+is"r,ndu-se sporiri de la an la an )n ceea ce pri(e-"e nu'#rul au"o(e.iculelor (,ndu"e )n !ara noas"r#. Aceas"# e(olu!ie po/i"i(# se da"orea/# cre-"erii accen"ua"e a nu'#rului de au"o(e.icule i'por"a"e* 'ai ales ca ur'are a (arian"ei de ac.i/i!ionare a aces"ora )n sis"e' leasin+. 0n consecin!# apare drep" opor"un# infiin!area unui nou ser(ice au"o )n 1ucures"i* a(,nd cel 'ai 'are +rad de 'o"ori/are din !ar#. To"oda"# se i'pune necesi"a"ea di'ension#rii c," 'ai realis"e 2

a cererii pre/en"e -i (ii"oare pen"ru ase'enea ser(icii* pen"ru a nu e3is"a surpri/e nepl#cu"e de"er'ina"e de supraaprecierea aces"eia. O4iec"i(ul aces"ei noi socie"#!i es"e de a deser(i popula!ia orasului 1ucures"i prin furni/area de seri(icii de "ipul ser(ice au"o si "unnin+ au"o de au"o(e.icule. Se preconi/ea/# )n (ii"or e3"inderea +a'ei de ser(icii* cu o in(es"i!ie adi!ional# 'ini'#. Principala pro4le'# )n derularea unei as"fel de afaceri o cons"i"uie a"," cerin!ele "o" 'ai ridica"e ale a+en!iilor de pro"ec!ie a 'ediului si a pri'#riilor pen"ru confor'area cu s"andardele europene* c," -i cos"ul ener+iei* 'a"eria pri'# de 4a/#.
1.2 Tarifele

Pre!ul ser(iciilor (a fi 'ediu* (ariind )n func!ie de ni(elul repara"iilor si de ca"e+oria 'asinii 5au"o"uris'e* au"ou"ili"are* 6eepuri e"c7* dup# cu' ur'ea/#8

TARIFE
TIP SERVICIU Sc.i'4 de ulei*fil"ru de ulei*fil"ru de aer si fil"ru de polen Sc.i'4 placu"e Sc.i'4 ar"icula"ie:par"e Sc.i'4 dis"ri4u"ie ;il"ru car4uran" Verificare dia+no/a Verificare a'4rea6 Sc.i'4 a'4rea6 Sc.i'4 ulei de cu"ie de (i"e/a 'anual Sc.i'4 ulei cu"ie de (i"e/a au"o'a"a Al"e 'anopere In func"ie de ca"e+oria 'asinii MANOPERE In func"ie de ca"e+oria 'asinii RON &9 39- $ 9 399- $9 39 %9 199 399- $9 %9 <$ &9: ora de lucru

1.3 Piaa in !

=in punc"ul de (edere al posi4ili"#!ilor financiare* clien!ii care apelea/# la aces"e ser(icii se )ncadrea/# )n ca"e+oria celor cu (eni"uri 'edii sau superioare. Ei sun" a"," persoane fi/ice* c," -i fir'e. 0n ceea ce pri(e-"e preferin!ele clien!ilor* "re4uie preci/a" c# cererea are o i'por"an"# co'ponen"# +eo+rafic#* de aici -i i'por"an!a po/i!ion#rii corec"e a spa!iului )n care ur'ea/# s# se desf#-oare ac"i(i"a"ea. 0n (i/iunea noas"r#* cel 'ai indica" ar fi un a'plasa'en" afla" pe o -osea i'por"an"# a 'unicipiului* cu un "rafic in"ens de 'a-ini de "oa"e di'ensiunile. Pia"a ser(ice-urile au"o es"e in plina de/(ol"are. =ac# accep"#' li'i"area concuren!ei )n plan +eo+rafic* re/ul"# c# orice fir'# "re4uie s# se co'pare )n pri'ul r,nd cu socie"#!ile de acela-i profil* locali/a"e )n i'edia"a apropiere. Anali/a co'para"i(# ur'ea/# s# (i/e/e do"#rile -i capaci"#!ile e3is"en"e* +a'a de ser(icii* ni(elul "arifelor e"c. 0n func!ie de aces"e ele'en"e se po" lua '#surile care se i'pun pen"ru o4!inerea unei co"e de pia!# c," 'ai 4une pe plan local. O concuren!# pu"ernic# es"e e3erci"a"# -i de ser(ice-urile afla"e in /ona* care ofer# ser(icii si'ilare*la "arife si'ilare.

Anali/,nd principalii co'pe"i"ori de pe pia!# pu"e' "ra+e ur'#"oarele conclu/ii8 >a6ori"a"ea sun" si"ua"e pe "rasee cu un "rafic in"ens 5Calea Tur/ii* Calea ;lore-"i e"c7 >edia an+a6a!ilor care pres"ea/# ser(iciile efec"i(e se si"uea/# )n 6urul (alorii 3* i'par!i!i in 2 sc.i'4uri. Se prac"ic# "arife diferen!ia"e a"," )n func!ie de "ipul 'a-inii 5au"o"uris'e* au"ou"ili"are* 6eepuri e"c7 c," -i )n func!ie de nu'arul de ore lucra"e sau de ca"e+orii de opera"iuni e3ecu"a"e Unele "arife sun" ne+ocia4ile 5de e3e'plu la efec"uarea opera"iunilor pla"i"e cu ora* )n func!ie de s"are7.

1." Afa#erea
Afacerea ur'ea/# s# fie a'plasa"# in s"r. ?.er+.i"ei nr. 1@-1<* in"r-o .ala cu o supraf"a u"ila de 299 'pA ar"er# i'por"an"a si"ua"a in sec"orul 2* 1ucure-"i* -osea ce supor"# un "rafic sus!inu". 0n i'edia"a apropiere e3is"# 2 fir'e cu acela-i o4iec" de ac"i(i"a"e* dar care insa nu pres"ea/a e3clusi( acelasi "ip de ser(icii 5'ecanic#* "unnin+7. Ser(iciile de 'ecanic# au"o si "unnin+ ca o4iec" de ac"i(i"a"e se re+#sesc su4 for'a CO= CAEB $29 - 0n"re!inerea -i repararea au"o(e.iculelor Aceas"# clas# include8 - )n"re!inerea -i repararea au"o(e.iculelor8 C repara!ii 'ecaniceD C repara!ii elec"riceD C repararea sis"e'elor elec"ronice de in6ec!ieD C )n"re!inerea u/ual#D

C repara!ii ale caroserieiD C repara!ii ale unor piese ale 'o"oruluiD C sp#lare* lus"ruire e"c.D C pul(eri/are -i (opsireD C repararea par4ri/elor -i a feres"relorD C repararea locurilor din au"o(e.iculeD - repararea* a6us"area sau )nlocuirea pneurilor -i a !e(ii de e-apa'en"D - "ra"a'en"ul an"i-ru+in#D - re'orcareaD - ins"alarea de piese -i accesorii care nu fac par"e din procesul de fa4rica!ieD - asis"en!a pe -osele. Aceas"# clas# e3clude8 - re-aparea -i recondi!ionarea pneurilor 0n pri'ul r,nd sun" necesare a(i/ele o4li+a"orii pen"ru )nfiin!area oric#rei socie"#!i co'erciale 5a(i/ul cer"ific,nd respec"area re+ulilor de pre(enire -i s"in+ere a incendiilor* a(i/ul pro"ec!iei sani"are* au"ori/a!ia sani"ar-(e"erinar#* au"ori/a!ia de 'ediu* au"ori/a!ia din punc"ul de (edere al pro"ec!iei 'uncii7. =in punc" de (edere al au"ori/ #rii ac"i(i"#!ii* e3cep",nd do'eniul pro"ec!iei 'ediului* au"ori/area se (a efec"ua )n 4a/a a(i/ului de func"ionare e'is de RAR. Spa"iul des"ina" ac"i(i"a"ii es"e un spa!iu )nc.iria" de 299 'p* suprafa!# ce (a fi suficien"# pen"ru ac"i(i"a"e. C.iria lunar# nu (a depa-i $99 EUR. Cos"ul apro4#rilor a fos" e(alua" la 2999 ROB. Cos"urile se focali/ea/# pe dou# 'ari co'ponen"e8 spa!iul de lucru 5.ala7 -i ec.ipa'en"ele. Eala es"e pus# la dispo/i!ie de c#"re proprie"ar. Racordarea la u"ili"#!i -i i/olarea pere!ilor* care a cos"a" apro3i'a"i( .999-$.999 EUR* 6u'#"a"e din su'# fiind supor"a"# de c#"re proprie"ar confor' unei )n!ele+eri scrise preli'inare. =in"re ec.ipa'en"ele necesare pu"e' 'en!iona8 >ai "re4uie a(u"e )n (edere -i consu'a4ilele necesare )n pri'a fa/# )n procesul "e.nolo+ic* care (or fi supor"an"e de ca"re ac"ionarul unic* ca si con"ri4u!ie proprie in cadrul afacerii.

Personalul
Personalul an+a6a" 5 3 'ecanici7 es"e califica" si are e3perien"a in do'eniu* cunoscand 'odul de u"ili/are a ec.ipa'en"elor -i ins"ala!iilor. Salariul (a fi )n re+ie. Vo' a(ea 3 an+a6a!i 5cu un salariu indi(idual 4ru" de @99 ROB7 )'p#r!i!i )n 2 sc.i'4uri a c,"e % ore* un con"a4il 5cu un salariu 4ru" de @$9 ROB7. Se preconi/ea/# inde3area anuala a salariilor )n func!ie de e(olu!ia infla!iei.

Pro$o%area
$

O 'e"od# eficien"# de pro'o(are pen"ru "oa"e uni"#!ile care prin produsele sau ser(iciile lor se adresea/# conduc#"orilor au"o A i'plici" -i )n ca/ul ser(ice-urilor au"o A cons"# )n a(er"i/area prin in"er'ediul indica"oarelor plasa"e pe dru'urile pu4lice* care a"ra+ a"en!ia po"en!ialilor clien!i. Panouri (or fi ins"ala"e )n apropierea afacerii* u-or li/i4ile -i pur",nd indica!ii clare. Vo' op"a pen"ru pro'o(area in 'edii online cu un i'pac" deose4i" )n r,ndul po"en!ialilor clien!i. O al"a for'a de pro'o(are (a fi dis"ri4uirea in /ona a unor plian"e si dis"ri4uirea in cadrul ser(ice-ului a unor 'a"eriale de 'arFe"in+ pro'o"ionale A 4relocuri si 4radu"i de 'asina 4randui"e. Vor e3is"a de ase'enea pro'o!ii8 pre"uri pro'o"ionale pen"ru anu'i"e ser(icii* par"iciparea oca/ional# la "o'4ole cu pre'ii )n 4ani -i:sau opera"iuni e3ecu"a"e +ra"ui".

Plan finan#iar
%

Supo/i!ii ini"iale

Pen"ru reali/area planului financiar se presupune c# unele da"e (or )nre+is"ra (alori pe parcursul celor 3 ani pre(i/iona!i as"fel8 i'po/i"ul pe profi" (a fi de 1%G a'or"i/area ec.ipa'en"elor se (a face pe o perioada de 3 ani a' considera" un pro+ra' de la &899 - 29899 H 12 ore :/i 2 pos"uri de lucru cu 2 an+a6a"i repar"i/a!i )n 2 sc.i'4uri Ti'pul 'ediu dedica"e unei opera"iuni es"e de 2 . cele dou# pos"uri de lucru (or )nre+is"ra )'preun# /ilnic o 'edie de 19 'a-ini 5scenariul 'ediu7 (aloarea 'edie a unui ser(iciu de 'ecanic# es"e de 2$9 ROB 5scenariul 'ediu7 cos"ul lunar aferen" consu'ului de ener+ie elec"ric# es"e de 1999 ROB. spa!iul es"e )nc.iria" pe o dura"# de 1 an* cu o c.irie lunar# de 2299 ROB

Personal Se (a lucra )n 2 "ure a c,"e 1 oa'eni. Salariu 4ru" To"al c.el"uieli 'ediu lunar salariale lunare Personal produc"i( A 3 lucr#"ori Personal @99 2199 ad'inis"ra"i( -con"a4il @$9 @$9 C.el"uieli salariale 2&$9 lunare

Ac"i(e i'o4ili/a"e

Ac"i(ele necesare desfasurarii ac"i(i"a"ilor de 'ecanica au"o precu' si pre"urile aferen"e aces"ora sun" ur'a"oarele8
3< 9 1 2 3 $ % @ & < $9 $1 $2 $3 $ $$ $% $@ 1-3$3$ S"e"oscop 1-3&$9 ciocan 199+ cu coada de fi4ra 1-3&$ ciocan fi4ra de s"icla $99 + 4uc 4uc 4uc 4uc 4uc 4uc 4uc 1UC 4uc 4uc 4uc 4uc 4uc 4uc 1UC 4uc 4uc 4uc 1UC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2@. 9 11.@< 29.11 32.2$ $9.<& 231.%3 1%1.%9 1$9.$& 2<@.$3 $&.<$ %$.<$ 191.@3 $@2.1& <3.%3 1%%.19 1*92@.31 @2.13 2@$. 2 1*$3 . & 2@. 9 11.@< 29.11 32.2$ $9.<& 231.%3 1%1.%9 1$9.$& 2<@.$3 $&.<$ %$.<$ 191.@3 $@2.1& <3.%3 1%%.19 1*92@.31 @2.13 2@$. 2 1*$3 . &

1-3&$% Ciocan cu.coada fi4ra 1999 +r. 1-3&$& Ciocan cu coada de fi4ra 2999 + 1- @9 cles"e coliere fur"un 1-$$ 99 - 'ano'e"ru ro"i 1-%3229 Endoscop cu 4ec 1-%3319 Tes"er dia+no/a O1= II 1-% 2$ se" "u4ulare E 1:2I 1-%%191 Cles"e fil"re ali'en"are 1-@9@2 se" 4i"i co'4ina"i 9pcs 1-@@%9 se" presa rul'en"i cu 2:3 4ra"e 12pcs 1-&99$ "es"er co'presie 4en/ina 1-&9%% =ispo/i"i( inlocui" lic.id frana 1-&9<& Se" (erificare pierderi in sis"e'ul de raci 1-<13$ se" le(iere pcs 1-<231 S"and 'o"or $9 F+. 1-<233 Cric p". cu"ie (i"e/a* $99 F+

To"alul necesarului de ec.ipa'en"e "e.nolo+ice es"e de $ *&2<.@& ROB 5e3clusi( TVA7 * %@*<&&.<3 ROB 5inclusi( TVA7. Becesar ec.ipa'en"e ac"i(i"a"e de 4irou 8 &enu$ire ar i#ol Se" canapea si 2 fo"olii Plas'a pre/en"are Sis"e' co'pu"er Ansa'4lu 'o4ilier recep"ie Lap"op Nr 'u# 1 1 1 1 1 Pre (e)#lusi% TVA* $999 3999 3$99 $999 $99

To"alul necesarului de ec.ipa'en"e 4irou es"e de 29999 ROB 5e3clusi( TVA7 * 2 &99.99 ROB 5inclusi( TVA7. Becesar -i surse de finan!are Becesi"#!ile financiare "o"ale ale fir'ei sun" de apro3i'a"i( @ &2<.@& ROB* din care+ - $ *&2<.@& ROB necesar de ec.ipa'en"e "e.nolo+ice &

- 29.999 ROB ec.ipa'en"e 4irou Sursa de finan are+ Credi i,o e#ar -1. ani Clieni in !+ S"ar" up S#o,ul #redi ului+ finan!area ne(oilor neno'inali/a"e Valoare+ @ &2<.@& ROB Moneda+ ROB Ra$/ursare+

)n ra"e lunare e+ale perioada de ra'4ursare A 19 ani

Co$isionul8 pl#"i" din credi" E%aluarea 0araniilor8 +ra"ui"# Bu es"e necesar rula6 preala4il cu 4anca.

Indi#a orii >#ri'ea credi"ului 5ROB7 Ter'en de credi"are Ra"a anual# a do4,n/ii Bu'#rul de ra'4urs#ri :an

Valoare @ &2<.@& 19 ani 1$G 12

<