Sunteți pe pagina 1din 46

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

Cod: MC- 01

MANUALUL CALITII

Ed. 1 Ex. Nr.

Rev. 1 Pag. 1/

46

&#R,-&% M&*&+ER +E*ER&'0


D!. Bo!u$" Doi%"

MANUALUL SISTEMULUI CALITATII


SR EN IS !001:"00#
15 / 03 /2013 Data intrrii n vigoare:

L$%&a de 'o(&ro) a ed$*$e$ / rev$+$e$:


Ed./ Rev. 1/0 1/1 Obiectul modific !ilo! Elaborare iniial Extinderea domeniului D"t" 15.05.2011
15.03.2013

Elaborat : RMC D!. G#eo!$#e Simo%"


&'(.).*.'+, Ed., Rev.,/ ,-.+*.)+,* Ave!ti.me%t / Documentul de fa e te !ro!rietatea "#$%&'('($ )(DE%E&* DE (R+E*%& DR,-E%& %(R*( "E.ER$*

Pag 1 /46

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

Cod: MC- 01

MANUALUL CALITII

Ed. 1 Ex. Nr.

Rev. 1 Pag. "/

46

Re!roducerea /i difu0area documentului unt 1n exclu i2itate dre!tul "#$%&'('($ )(DE%E&* DE (R+E*%& DR,-E%& %(R*( "E.ER$* Co!iile unt numerotate /i controlate.

LISTA ,E ,I-U.ARE
NR. E/EMPLAR MANUAL 1. 2.

E,ITIA/ RE0I.IA 1/1

,ESTINATAR 1-UNCTIE SAU NUME2 Manager RMC

SEMNATURA

,ATA

1/1 RMC-ul fiecarui com artiment al ! italului "u#.#e $rgenta Dr.%r.!everin

3.

1/1

Elaborat:RMC:Dr.+3eor43e "imona &'(.).*.'+* Ed., Rev.,/ ,-.+*.)+,*

&!robat:Mana4er: Dr.-oru4a Doina

Pag " /46

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

Cod: MC- 01

MANUALUL CALITII

Ed. 1 Ex. Nr.

Rev. 1 Pag. 3/

46

1UPRINS #a4ina de 4arda Cu!rin DO2ENIUL DE APLI1ARE "co! Domeniul de a!licare. $nformaii referitoare la or4ani0aie Excluderi ale cerinelor tandardului de referin /i 6u tificri ale ace tora DO1U2ENTE DE RE&ERINTA TER2INOLOGIE. ABREVIERI %erminolo4ie Ab!evie!i SISTE2UL DE 2ANAGE2ENT AL 1ALITATII Cerinte 4enerale. #rinci!ii de mana4ement al calitatii $dentificarea i ucce iunea !roce elor Cerine referitoare la documentaie +eneraliti Manualul calitatii Controlul documentelor Controlul inre4i trarilor RESPONSABILITATEA 2ANAGE2ENTULUI &n4a6amentul mana4ementului ,rientarea catre client #olitica referitoare la calitate #lanificare ,biecti2ele calitatii #lanificarea "i temului de Mana4ement al Calitatii Re !on abilitate; autoritate i comunicare Re !on abilitate i autoritate Re!re0entantul mana4ementului Comunicare interna Medic !rimar/ !eciali t & i tent medical &nali0a efectuata de mana4ement +eneralitati Elemente de intrare ale anali0ei Elemente de ie ire ale anali0ei 2ANAGE2ENTUL RESURSELOR & i4urarea re ur elor Re ur e umane +eneralitati Com!etenta; in truire i con tienti0are 1 2 5 5 5 7 7 7 8 8 8 9 10 1: 1: 19 21 21 22 22 22 23 23 23 23 25 25 25 25 25 27 2: 2: 28 28 28 28 28 28 29 Pag 3 /46

, 1.1. 1.2. 1.3. ) * 3.1. 3.2. 5 5.1. 5.1.1. 5.1.2. 5.2. 5.2.1. 5.2.2. 5.2.3. 5.2.5. -. 5.1. 5.2. 5.3. 5.5. 5.5.1. 5.5.2. 5.5. 5.5.1. 5.5.2. 5.5.3. 5.5.5. 5.5.5. 5.7. 5.7.1. 5.7.2. 5.7.3. 3. 7.1. 7.2. 7.2.1. 7.2.2.

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN


7.3. $nfra tructura 7.5. 4. :.1. :.2. :.2.1. :.2.2. :.2.3. :.3. :.3.1. :.3.2. :.3.3. :.3.5. :.3.5. :.3.7. :.3.:. :.5. :.5.1. :.5.2. :.5.3. :.5. :.5.1. :.5.2. :.5.3. :.5.5. :.5.5. :.7. 6. 8.1. 8.2. 8.2.1. 8.2.2. 8.2.3. 8.2.5. 8.3. 8.5. 8.5. 8.5.1. 8.5.2. 8.5.3.

Cod: MC- 01

MANUALUL CALITII

Ed. 1 Ex. Nr.

Rev. 1 Pag. 4/

46

29 30 31 31 32 32 33 33 35 35 35 35 35 35 37 37 37 37 37 3: 3: 3: 38 38 39 50 50 51 51 51 51 52 52 53 53 53 55 55 55 55 57

Mediu de lucru REALI5AREA SERVI1IULUI #lanificarea reali0arii !rodu ului < er2iciului= #roce e referitoare la relatia cu !acientul / clientul Determinarea cerintelor referitoare la !rodu &nali0a cerintelor referitoare la !rodu Comunicarea cu clientul #roiectare i de02oltare #lanificarea !roiectarii i de02oltarii Elementele de intrare ale !roiectarii i de02oltarii Elementele de ie ire ale !roiectarii i de02oltarii &nali0a !roiectarii i de02oltarii .erificarea !roiectarii i de02oltarii .alidarea !roiectarii i de02oltarii Controlul modificarilor in !roiectare i de02oltare &!ro2i0ionare #roce ul de a!ro2i0ionare $nformatii !entru a!ro2i0ionare .erificarea !rodu ului a!ro2i0ionat >urni0are de er2icii Controlul furni0arii er2iciului .alidarea !roce elor i furni0arii de er2icii $dentificare i tra abilitate #ro!rietatea clientului #a trarea !rodu ului Controlul ec3i!amentelor de ma urare i monitori0are 2ASURARE0 ANALI5A SI I2BUNATATIRE +eneralitati Monitori0are i ma urare "ati factie client &udit intern Monitori0are i ma urarea !roce elor Monitori0area i ma urarea !rodu ului Controlul !rodu ului neconform &nali0a datelor $mbunatatire $mbunatatire continua &ctiune corecti2a &ctiune !re2enti2a

&nexa 1 ,R+&*$+R&M& "#$%&'('($ )(DE%E&* DE (R+E*%& DR,-E%& %(R*( "E.ER$* &nexa 2 'i ta er2iciilor medicale oferite "#$%&'('($ )(DE%E&* DE

Pag 4 /46

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

Cod: MC- 01

MANUALUL CALITII

Ed. 1 Ex. Nr.

Rev. 1 Pag. 4/

46

(R+E*%& DR,-E%& %(R*( "E.ER$* &nexa 3 'i ta documentelor interne a!licabile>5.2.3.?02Ed.1Re2.1/03.2013

,. S1OP SI DO2ENIU DE APLI1ARE ,., S1OP #re0entul manual de crie condiiile referitoare la i temul de mana4ement al calitatii <"MC= a!licat 1n cadrul or4ani0aiei SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN 1n co!ul de: a de crie cerinele "MC; !roce ele /i interconexiunile dintre ace tea; "MC de2enind a tfel inteli4ibil !entru client; !acient; or4ani m de certificare /i !entru oricine dore/te obin informaii 1n ace t en @ a !re0enta modul de or4ani0are; funcionare /i de lucru al or4ani0aiei@ a comunica !olitica referitoare la calitate i cerinele de calitate a!licabile 1n cadrul or4ani0aiei; conform tandardului SR EN ISO 7++, / )++6@ a demon tra conformitatea "MC !entru co!uri externe; inclu i2 cele contractuale@ a furni0a un !unct de referin oricrui an4a6at din cadrul or4ani0aiei care are ne2oie de informaii !ri2ind acti2itile le4ate de "MC i functionarea ace tuia@ a con titui ba0a documentata !entru auditarea "MC@ a a i4ura conformitatea "MC /i a condiiilor referitoare la ace ta 1n tim!ul modificrilor circum tanelor functionale i or4ani0atorice. ,.) Dome%iu de "8lic"!e I%fo!m"9ii !efe!ito"!e l" o!$"%i:"9ie &o!m" ;u!idic .i d"tele de ide%tific"!e "le o!$"%i:"9iei/ Denumirea or4ani0aiei: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN0 are &e#iul in

Dro'eta %urnu !everin( !tra#a ! lai Mi)ai *itea+ul nr.,( 313-51(Co# fi&cal ,22223.

telefon 0252

Dome%iu de "ctivit"te Manualul Calitatii e a!lic 1n SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN ; a2And ca !rinci!al domeniu de acti2itate : 8721 B &cti2itati de a i tenta medical 4enerala@ Re !on abilitatea a!licrii !re2ederilor 2"%u"lului 1"lit"tii re2ine tuturor entitilor funcionale din cadrul SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN Pag 4 /46

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

Cod: MC- 01

MANUALUL CALITII

Ed. 1 Ex. Nr.

Rev. 1 Pag. 6/

46

#re2ederile MC e a!lic !roce elor /i ub!roce elor derulate de SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN ; conform cerintelor la care tandardul SR EN ISO 7++,/ )++6 face referire; la toi an4a6aii !italului im!licai; !entru 1ntrea4a 4am de er2icii oferite clienilor/ !acientilor i. ,.*. E<clude!i "le ce!i%9elo! .t"%d"!dului de !efe!i%9 =i ;u.tific !i "le "ce.to!" Din !unct de 2edere al tandardului SR EN ISO 7++, / )++6; nu exi ta excluderi de la cerintele tandardului ; toate a2and a!licabilitate in SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN . ). DO1U2ENTE DE RE&ERINTA "i teme de mana4ement al calitii. #rinci!ii fundamentale i 2ocabular "i teme de mana4ement al calitii. Cerine . 'inii directoare !entru documentatia i temului de mana4ement al calitatii 'inii directoare !entru im!lementarea unui i tem al calitatii in in titutii de anatate Mana4ementul calitii. +3id !entru !lanurile calitii . +3id !entru auditarea i temelor de mana4ement al calitii /i / au de mediu

"R E* $", 9000: 2007 "R E* $", 9001: 2008 "R $",/%R 10013: 2003 "R 13508:200: "R $", 10005 : 1999 "R E* $", 19011: 2003

*. *.,.

TER2INOLOGIE. ABREVIERI Te!mi%olo$ie

Conform "R E* $", 9000/2007: C"$"%EME DE M&*&+EME*% &' C&'$%&%$$. #rinci!ii fundamentale i .ocabularD Ac9iu%e co!ectiv Ac9iu%e 8!eve%tiv A%"li:" A.i$u!"!e" 1"lit 9ii Audit &ciune de eliminare a cau0ei unei neconformiti detectate au a altei ituaii nedorite . &ciune de eliminare a cau0ei unei neconformiti !oteniale au a altei !o ibile ituaii nedorite. &cti2itate de a determina !otri2irea ; adec2area i eficacitatea ubiectului 1n cau0 1n ceea ce !ri2e/te 1nde!linirea obiecti2elor tabilite. #arte a mana4ementului calitii concentrat !e furni0area 1ncrederii c cerinele referitoare la calitate 2or fi 1nde!linite. !roce i tematic; inde!endent /i documentat 1n co!ul obinerii de do2e0i de audit /i de e2aluare a lor cu obiecti2itate !entru a determina m ura 1n care unt 1nde!linite criteriile de audit. Pag 6 /46

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN


1"lit"te 1"8"bilit"te 1e!i%9 1lie%t 1o%fo!mit"te 1o%t!olul c"lit 9ii Docume%t Dov"d obiectiv &u!%i:o! I%fo!m"9ie I%.8ec9ie >mbu% 9i!e" c"lit 9ii >mbu% t 9i!e co%ti%u >%ce!c"!e >%!e$i.t!"!e 2"%"$eme%t 2"%"$eme%tul c"lit 9ii Neco%fo!mit"te Obiectiv "l c"lit 9ii O!$"%i:"9ie Se!viciu Pl"%ific"!e" c"lit 9ii

Cod: MC- 01

MANUALUL CALITII

Ed. 1 Ex. Nr.

Rev. 1 Pag. 5/

46

M ura 1n care un an amblu de caracteri tici intrin eci 1nde!line/te cerinele. &bilitatea unei or4ani0aii; i tem au !roce de a reali0a un !rodu care 2a 1nde!lini cerinele !entru acel !rodu . *e2oie au a/te!tare care e te declarat; 1n 4eneral im!licit au obli4atorie. ,r4ani0aie au !er oan care !rime/te un !rodu . Ende!linirea unei cerine. #arte a mana4ementului calitii concentrat !e 1nde!linirea cerinelor referitoare la calitate. $nformaie 1m!reun cu mediul u u!ort. Date care u in c ce2a exi t au e te ade2rat . ,r4ani0aie au !er oan care furni0ea0 un !rodu . Date emnificati2e. E2aluare a conformitii !rin ob er2are /i 6udecare 1n oite du! ca0 de m urare; 1ncercare au com!arare cu un calibru. #arte a mana4ementului calitii concentrat !e cre/terea abilitii de a 1nde!lini cerinele calitii. &cti2itate re!etat !entru a cre/te abilitatea de a 1nde!lini cerine. Determinare a uneia au mai multor caracteri tici 1n conformitate cu o !rocedur. Document !rin care e declar re0ultate obinute au furni0ea0 do2e0i ale acti2itilor reali0ate. &cti2iti coordonate !entru a orienta /i a controla o or4ani0aie . &cti2itti coordonate !entru a orienta /i a controla o or4ani0aie 1n ceea ce !ri2e/te calitatea. *e1nde!linirea unei cerine. Ceea ce e urmre/te au !re care e tinde; referitor la calitate. +ru! de !er oane i facilitati cu un an amblu de re !on abiliti; autoriti /i relaii determinate. Re0ultatul cel !utin al unei acti2itati reali0ate in mod nece ar la interfata dintre furni0or i client i e te in 4eneral imaterial. #arte a mana4ementului calitii concentrat !e tabilirea obiecti2elor calitii /i care !ecific !roce ele o!eraionale nece are /i re ur ele aferente !entru a 1nde!lini obiecti2ele calitii . Pag 5 /46

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN


Pl"%ul c"lit 9ii Politic" !efe!ito"!e l" c"lit"te P!ocedu!" P!oce. P!odu./ Se!viciu S"ti.f"c9i" clie%tului

Cod: MC- 01

MANUALUL CALITII

Ed. 1 Ex. Nr.

Rev. 1 Pag. #/

46

Document care !ecific ce !roceduri /i re ur e a ociate trebuie a!licate; de cine /i cAnd !entru un anumit !roiect ; !rodu ; !roce au contract. $ntenii /i orientri 4enerale ale unei or4ani0aii referitoare la calitate a/a cum unt ex!rimate oficial de mana4ementul de la cel mai 1nalt ni2el. Mod !ecificat de de fa furare a unei acti2itati au a unui !roce &n amblu de acti2iti corelate au 1n interaciune care tran form elementele de intrare 1n elemente de ie/ire. Re0ultat al unui !roce . #erce!ie a clientului de !re m ura 1n care cerinele clientului au fo t 1nde!linite.

Si.tem de m"%"$eme%t "i tem de mana4ement !rin care e orientea0 /i e "l c"lit 9ii controlea0 o or4ani0aie 1n ceea ce !ri2e/te calitatea. S8ecific"9ie St!uctu! o!$"%i:"to!ic T!"."bilit"te V"lid"!e Document care tabile/te cerine. &n amblu de re !on abiliti; autoriti /i relaii dintre !er oane. &bilitatea de a recon titui i toricul; a!licarea au locali0area a ceea ce e te luat 1n con iderare. Confirmare; !rin furni0area de do2e0i obiecti2e; c au fo t 1nde!linite cerinele !entru o anumit utili0are au o a!licare intenionat.

*.). ISO SR 21 R21 S21 & P E22 (. (.,

Ab!evie!i $nternational "tandardi0ation ,r4ani0ation. "tandard Roman. Manualul Calitii. Re!re0entantul Mana4ementului Calitatii "i temul de Mana4ement al Calitatii. >ormular #rocedura Ec3i!ament de ma urare i monitori0are SISTE2UL DE 2ANAGE2ENT AL 1ALITATII 1ERIN?E GENERALE

En cadrul SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN exi t un i tem de mana4ement al calitii tabilit; documentat; im!lementat; meninut /i 1mbuntit continuu; conform tandardului SR EN ISO 7++,/ )++6 . "MC urmre/te demon tre0e a!titudinea SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN de a ati face !ermanent atAt cerinele Pag # /46

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

Cod: MC- 01

MANUALUL CALITII

Ed. 1 Ex. Nr.

Rev. 1 Pag. !/

46

clienilor/ !acientilor cAt /i !e cele le4ale /i de re4lementare a!licabile; 1n co!ul cre/terii ati faciei ace tora !entru er2iciile medicale oferite; ca /i a celorlalte !ri intere ate. "i temul de mana4ement al calitii; tructurat conform Cmodelului unui i tem de mana4ement al calitatii ba0at !e !roce D furni0at de referenialul a!licabil; e te ada!tat !articularitilor SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN . &cea t abordare face !o ibil im!lementarea; 1n mod !lanificat; a !oliticii referitoare la calitate /i a obiecti2elor calitii tabilite; !rin: identificarea; a!licarea; o!erarea; controlul; m urarea; monitori0area; anali0a /i 1mbuntirea continu a !roce elor intercorelate ale i temului de mana4ement al calitii; inclu i2; cAnd e te ca0ul; a celor externe@ documentarea i temului de !roce e; conform &nexei 2 B Dia4rama !roce elor determinarea ucce iunii i interactiunii !roce elor in !roceduri !ecifice@ determinarea criteriilor /i metodelor nece are !entru a e a i4ura c atAt funcionarea cAt /i controlul !roce elor unt eficace@ alocarea de re ur e /i informaii care !ri6ine o!erarea o!tim /i monitori0area fiecrui !roce @ im!lementarea aciunilor nece are !entru a obtine re0ultatele !lanificate /i 1mbuntirea continu a funcionrii !roce elor. (.,.,. P!i%ci8ii de m"%"$eme%t "l c"lit"tii En co!ul conducerii SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN ctre o !erforman 1mbuntit; mana4ementul de la cel mai 1nalt ni2el /i?a 1n u/it cele o!t !rinci!ii de mana4ement al calitii: O!ie%t"!e" c t!e clie%t Mana4ementul de 2Arf urmare te continuu cre terea ati factiei clientilor i !acientilor a i4urandu? e ca nece itile curente /i 2iitoare ale ace tora unt determinate. Le"de!.#i8 @co%duce!e"A Mana4erii tabile c unitatea co!urilor /i direciilor de de02oltare ale SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN @ ace/tia reali0ea0 /i menin modul 1n care fiecare !er oan e !oate im!lica total 1n 1nde!linirea obiecti2elor @ Im8lic"!e" 8e!.o%"lului #er onalul de la toate ni2elurile con tituie e ena or4ani0aiei /i im!licarea total a ace tuia a i4ur ca abilitile fiecruia fie utili0ate 1n beneficiul or4ani0aiei@ Abo!d"!e" b":"t" 8e 8!oce. #entru ca re0ultatele dorite fie obinute 1n mod eficient /i eficace; au fo t identificate acti2itile /i re ur ele aferente ce !ot fi condu e ca un !roce . &dmini trarea !roce elor e efectuea0 1n conformitate cu cerinele tandardului SR EN ISO 7++,/ )++6 . Abo!d"!e" m"%"$eme%tului c" .i.tem En SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN identificarea; 1nele4erea /i conducerea !roce elor interde!endente corelate ca un i tem; contribuie la reali0area obiecti2elor or4ani0atiei. Embu% t 9i!e" co%ti%u Embuntirea continua a !erformantei 4lobale e te un obiecti2 !ermanent al or4ani0aiei. Abo!d"!e" 8e b": de f"8te 1% lu"!e" deci:iilo! Pag ! /46

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

Cod: MC- 01

MANUALUL CALITII

Ed. 1 Ex. Nr.

Rev. 1 Pag. 10/

46

$n SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN !entru a fi eficace; deci0iile unt ba0ate !e anali0a datelor i informatiilor. Rel"tiile !eci8!oc "v"%t";o".e / 8"!te%e!i"t cu fu!%i:o!ii Entre SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN /i furni0orii i unt tabilite relaii reci!roc a2anta6oa e; ce ofer !o ibilitatea ambelor !ri de a reali0a !rofit !e ba0 de !arteneriat. (.,.). Ide%tific"!e" .i .ucce.iu%e" 8!oce.elo! En eta!a de tabilire a !roce elor !ecifice SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN ; criteriile de ba0a au fo t: De crierea modului raional de de f/urare a acti2itiilor /i nu de reflectare a or4ani0rii tructurale a ocietii. <nu ?a luat in con iderare or4ani4rama SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN =@ ,rientarea intre4ii acti2iti a ocietii <inclu i2 a !roce elor= !re !ia /i client/ !acient; deci !re utili0atorii finali. &!licarea ace tor criterii !entru tabilirea !roce elor a du la: Re4ru!area mai multor com!artimente <acti2iti= 1ntr?un in4ur !roce @ Em!rirea !roce elor ?a fcut 1n a/a fel 1ncAt eta!ele !roce elor urme0e o ordine natural; firea c; de !rioritate /i nu 1n ordinea im!u de liniaritatea tructurii or4ani0atorice im!u a de or4ani4rama. "tabilirea re !on abililor de !roce e. "MC im!lementat 1n cadrul SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN con tituie re0ultatul identificrii !roce elor !ecifice acti2itilor de f/urate /i ucce iunii /i interaciunii ace tor !roce e. #roce ele nece are "MC; identificate 1n cadrul or4ani0atiei unt: Procese de management al activitilor: anali0a tuturor !roce elor din or4ani0aie !rin coordonarea anali0elor efectuate de mana4ement@ tabilirea /i actuali0area !oliticii /i obiecti2elor referitoare la calitate@ !lanificarea tuturor !roce elor !rin tabilirea: o obiecti2elor cuantificabile !e fiecare ni2el ierar3ic@ o termenului de reali0are a obiecti2elor@ o re !on abilitilor !entru ducerea la 1nde!linire a obiecti2elor !ro!u e@ elaborarea !ro4ramului de mana4ement de calitate@ tabilirea /i actuali0area tructurii or4ani0atorice; definirea /i actuali0area re !on abilitilor /i autoritilor. Procese de management al resurselor umane: recrutarea /i electarea !er onalului@ identificarea com!etenelor nece are@ in truirea !er onalului.@ comunicare interna Pag 10 /46

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

Cod: MC- 01

MANUALUL CALITII

Ed. 1 Ex. Nr.

Rev. 1 Pag. 11/

46

Procese de management al infrastructurii: reali0area in2e tiiilor@ mentenana ec3i!amentelor@ er2icii u!ort: ecretariat; multi!licare; redactare@ er2icii informatice Procese de management al informaiei: controlul documentelor@ controlul 1nre4i trrilor@ ecuritatea informaiilor@ mana4ementul cerinelor le4ale /i de re4lementare comunicare Procese de realizare a serviciului : !lanificare /i execuie efecti2 a acti2itatilor de furni0are er2icii de a i tenta medicala ofertare B contractare@ !roiectare B de02oltare@ a!ro2i0ionare materiale; medicamente; ec3i!amente; er2icii; te3nolo4ii etc.@ a i4urarea unui mediu de lucru core !un0tor.

Procese de msurare: ati facia !acientului / clientului 1n co!ul 1mbuntirii calitii er2iciilor furni0ate ace tora@ ati factia !er onalului cu co!ul de imbunatatire a conditiilor de munca er2iciu; !roce <acti2iti de in !ecie /i control la rece!ia materialelor; !e fluxul de f/urrii !roce elor /i furni0rii er2iciilor=; !recum /i acti2iti de e2aluare a "MC B audit intern@ #roce ele de m urare furni0ea0 datele !entru anali0a /i 1mbuntirea "MC; a !roce elor /i er2iciilor de a i tent medical 4eneral furni0ate de SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN #roce ele externe "MC care influenea0 conformitatea er2iciului cu cerinele /i a u!ra crora e a i4ur controlul SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN unt !roce e executate de teri: o 2erificri metrolo4ice EMM@ o mentenanta i er2ice ec3i!amente@ o er2icii de eliminare de euri o acti2itati de !re!arare a 3ranei o & alatorie len/erie o arteneri ai ! italului in a&ociatii inve&titionale &au arteneriat u'lic- rivat Procese principale creatoare de plusvaloare : m"!Beti%$0 "%"li:" =i u!m !i!e" come%:ilo! / co%t!"ctelo! atAt 1n calitate de beneficiar cAt /i 1n calitate de furni0or? acti2itatea de marFetin4 fiind !re tat !rin electarea furni0orilor !e ba0a criterilor de acce!tare !ecificai /i includerea !e li ta furni0orilor acce!tai; urmrirea derulrii comen0ilor / contractelor de ctre contabilul or4ani0aiei Pag 11 /46

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

Cod: MC- 01

MANUALUL CALITII

Ed. 1 Ex. Nr.

Rev. 1 Pag. 1"/

46

!ece89i" 8"cie%9ilo! ? re!re0int !roce ul de rece!ie al !acienilor o ii la ediul unitii medicale !entru efectuarea de er2icii medicale clinice; in2e ti4aii ima4i tice /i anali0e de laborator !recum /i !roce ul de informare al ace tora a u!ra er2iciilor or4ani0aiei; condiiilor de ti! financiar au medical !entru efectuarea re !ecti2elor er2icii medicale. #acienii <clienii= e !re0int la ediul SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN 1n una au 1ntr?o combinaie a urmtoarelor ituaii: o olicitarea de er2icii medicale la cerere au cele care nu fac !arte din !ac3etul de er2icii medicale decontat din >*(&""; 1n mod !er onal cu !lata direct de ctre !acient au a!arintori a ace tora <care e efectuea0 imediat; !rin !ro4ramare au e refu0 din condiionaliti de ti! medical= o olicitarea de er2icii medicale de ctre un medic clinician !entru alte !ecialitate clinica/!araclinica; cu !lata direct de ctre !acient au a!arintori a ace tora <care e efectuea0 imediat; !rin !ro4ramare au e refu0 din condiionaliti de ti! medical= o olicitarea de er2icii medicale !rin bilet de trimitere eliberat de un medic in contract cu C&"; cu re !ectarea condiiilor de decontare a er2iciilor din >ondul *aional (nic de & i4urri de "ntate o olicitarea de er2icii medicale de ctre tere !er oane 6uridice 1n ba0a unei relaii contractuale 1ntre ace tea /i or4ani0aie !entru examene !eriodice au !eciale obli4atorii <de exem!lu contracte !entru urmrirea trii de ntate a lucrtorilor; a i4urri facultati2e de ntate= o olicitarea de er2icii medicale 1n mod !er onal cu !lata direct de ctre !acient au a!arintori a ace tora !entru do2edirea trii de ntate 1n faa unor di2er e in tituii <de exem!lu fi/e medicale !remaritale= o olicitarea er2iciilor medicale de ur4en < ituaie 1n care !er onalul medical 2a efectua mane2rele /i er2iciile medicale nece are indiferent de exi tena formelor de !lat; a efecturii 1nre4i trrilor de rece!ie au a !ro4ramrilor altor !acieni=?acordat in (#( au !rin !itali0are de 0i/continua. o in2e ti4aii !araclinice efectuate a u!ra !robelor !rele2ate 1n laboratorul !ro!riu au in !uncte externe de recoltare o olicitare er2icii medicale !ro4ramabile<ambulatoriu; !itali0are=

$nformarea !acienilor de !re di2er ele er2icii medicale !u e la di !o0iia lor au !ro4ramarea !entru con ult clinic; tratament ; in2e ti4aii !araclinice e reali0ea0 la 43i/eul de informaii cu oca0ia !re0entrii; telefonic; !e ite?ul "!italului;1n cabinetul medical de ctre medicul curant <!entru urmtoarea !re0entare la control; in2e ti4aii; etc.=. & tfel; !entru !ro4ramare; unt introdu e datele !acientului 1n i temul informatic /i i e !re0int momentul de con ult au in2e ti4aie; actele medicale /i de decontare nece are !recum /i e2entualele condiii !ecifice din !unct de 2edere medical care trebuie le 1nde!linea c. En ace t mod; 1n afara reali0rii unor condiii ci2ili0ate de comunicare; fluxul de !acieni olicitani de relaii /i informaii e te uniformi0at 1n tim!; acea t informare reali0Andu? e !e toat !erioada de acti2itate a in tituiei /i nu doar 1n orarul de acti2itate al cabinetului re !ecti2. "er2iciile medicale de orice ti! e !ot furni0a numai du! acordul /i olicitarea ex!licit a !acientului au a!arintorului adult al ace tuia. & tfel; !acienii unt !reluai de !er onalul medical de rece!ie /i 1nre4i trai 1n re4i trul aferent de !acieni unde li e aloca un numr unic de inre4i trare !e ba0a codului numeric !er onal au a unui identificator intern

Pag 1" /46

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

Cod: MC- 01

MANUALUL CALITII

Ed. 1 Ex. Nr.

Rev. 1 Pag. 13/

46

ec3i2alent; li e 1nre4i trea0 datele !er onale 1m!reun cu alte date medicale. $n tituia ofer er2icii medicale !ltite 1n mod direct au !rin intermediul unor tere !er oane fi0ice au 6uridice !acienilor care i e adre ea0 1n mod nedi criminatoriu; indiferent de exul; ra a au reli4ia ace tora. "er2iciile medicale de ambulatoriu oferite !acienilor !rin intermediul i temelor de a i4urri de ntate <in tituii au ocieti !ltitoare ale er2iciilor medicale !entru re !ecti2ele !er oane= 2or fi efectuate conform !ac3etului de er2icii contractate de ctre in tituie; 1n limita condiionalitilor /i !lafoanelor 2alorice contractate 1n !realabil.

&cti2itatile unt:: Efectu"!e" de ".i.te%t" medic"l" .8eci"li:"t" i% u%it"te" de 8!imi!i u!$e%te@UPUA Efectu"!e" de ".i.te%t" medic"l" .8eci"li:"t" i% "mbul"to!iu i%te$!"t "l .8it"lului/ medici%" i%te!%"0c"!diolo$ie0ORL0oft"lmolo$ie0 c#i!u!$ie $e%e!"l"0 ob.t!etic" C $i%ecolo$ie 0 %eu!olo$ie0di"bet :"#"!"t %ut!itie .i boli met"bolice0 8edi"t!ie0!ecu8e!"!e medici%" fi:ic" .i b"l%eolo$ie0%eu!olo$ie 8edi"t!ic"0 o!to8edie0 c#i!u!$ie .i o!to8edie i%f"%til"0 u!olo$ie0 de!m"tove%e!olo$ieD %ef!olo$ie0 com8"!time%t e<8lo!"!i fu%ctio%"le0 "le!$olo$ie .i imu%olo$ieD Activit"ti i% com8"!time%te cu 8"tu!i / medici%" i%te!%"0 medici%" mu%cii0 $".t!oe%te!olo$ieDdi"bet :"#"!"t0%ut!itie .i boli met"bolice0e%doc!i%olo$ieD o%colo$ie0 #em"tolo$ieD c"!diolo$ie0 com8"!time%t de te!"8ie i%te%.iv" co!o%"!ie%iD %eu!olo$ieD c#i!u!$ie $e%e!"l"0 8l".tic"0 mic!oc#i!u!$ie !eco%.t!uctiv"0 %eu!oc#i!u!$ie0 c#i!u!$ie to!"cic"D c#i!u!$ie l"8"!o.co8ic"D c#i!u!$ie .i o!to8edie i%f"%til"D o!to8edie .i t!"um"tolo$ieD u!olo$ieD 8edi"t!ie0com8"!time%t te!"8ie "cut" 0 %eu!olo$ie 8edi"t!ic"D A.T.I.0 com8"!time%t ATI'OGD oft"lmolo$ieD ORL0 com8"!time%t de c#i!u!$ie o!"l" .i m"<ilof"ci"l"D boli i%fectio".e0 com8"!time%t de boli i%fectio".e co8ii0com8"!time%t EIV/SIDAD ob.tet!ic" C $i%ecolo$ieD %eo%"tolo$ie0 com8"!time%t te!"8ie i%te%.iv"0 com8"!time%t 8!em"tu!iD 8%eumolo$ie0 com8"!time%t TB1D 8.i#i"t!ie0 8.i#i"t!ie c!o%ici Gu!" V"iiD%ef!olo$ieD .t"tie de di"li:" "cut" D UPU 0c"bi%et de medici%" de%t"!" de u!$e%t"D !ecu8e!"!e0med.fi:ic" .i b"l%eolo$ie. L"bo!"to"!e .i com8"!time%te 8"!"cli%ice/ L"bo!"to! "%"li:e medic"leD L"bo!"to! de !"diolo$ie .i im"$i.tic" medic"l"D com8"!time%t 1TD 1e%t!ul de ."%"t"te mi%t"l" "dultiD 1e%t!ul de ."%"t"te mi%t"l" co8iiD L"bo!"to! de !ecu8e!"!e medici%" fi:ic" .i b"l%eolo$ieD 1om8"!time%t e%do.co8ieD L"bo!"to! BF. &"!m"cie Se!viciul de "%"tomie 8"tolo$ic" 1om8"!time%tul mo!$" .i 8!o.ectu!" Pag 13 /46

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

Cod: MC- 01

MANUALUL CALITII

Ed. 1 Ex. Nr.

Rev. 1 Pag. 14/

46

1om8"!time%t #i.to8"tolo$ie 1om8"!time%t citolo$ie Se!viciul ;udete"% de medici%" le$"l" Alte .t!uctu!i fu%ctio%"le/ Bloc o8e!"to!'8"vilio%004++ 8"tu!iG0bloc o8e!"to! ob.tet!ic"'$i%ecolo$ie0 8"vilio% bloc m"te!%o i%f"%til0 u%it"te de t!"%.fu:ie ."%$ui%"0 bloc ce%t!"l .te!ili:"!e' 8"vilio%004++ 8"tu!i0 bloc .te!ili:"!e' di% c"d!ul blocului m"te!%o'i%f"%til0S.S.1.I.N.0 com8"!time%t de 8!imi!e " 8"cie%tilo! l" fiec"!e 8"vilio% 0.ectie di% "f"!" 8"vilio%ului ce%t!"l0 !ecu8e!"!e" %eu!o'8.i#omoto!ie " co8ilului0 $"!de!ob"0 .e!vicii .i bi!ou!i fu%ctio%"le0fo!m"tie mu%cito!i. 1e%t!ul de ."%"t"te multifu%ctio%"l Vi%;u 2"!e 1om8"!time%t .8it"li:"!e de :i0medici%" i%te!%"0 c#i!u!$ie $e%e!"l"0 ob.tet!ic"'$i%ecolo$ie08edi"t!ie. 1e%t!ul de ."%"t"te multifu%ctio%"l St!e#"i" 1om8"!time%t .8it"li:"!e de :i0medici%" i%te!%"0 c#i!u!$ie $e%e!"l"0 ob.tet!ic"'$i%ecolo$ie08edi"t!ie. &cti2itatea e de f/oar 1n cadrul !ro4ramului de acti2itate /i al etului de re4uli /i !roceduri definite !rin Re4ulamentul de ,r4ani0are /i >uncionare; conform re4lementrilor medicale 1n 2i4oare emi e de in tituiile abilitate B Mini terul "ntii; Cole4iul Medicilor; Ca a *aional de & i4urri de "ntate; etc. (.,.*. P!ocedu!i0 m"%ev!e =i m .u!i .8ecifice c"!e im8lic .olu9ii de co%ti%uit"te #robabilitatea contactului cu !rodu e din An4e /i alte !rodu e !atolo4ice cu !otenial infecto4en 1n de f/urarea acti2itii medicale im!lic luarea de m uri !eciale de !rotecie !entru a !re2eni contaminarea !er onalului medical au a !acienilor cu 4ermenii !ato4eni care au ca 2ector !rodu ele din An4e au alte !rodu e !atolo4ice. C3iar dac o anumit mane2r nu re!re0int 1n ine o mane2r cu oluii de continuitate; dar care !re0int o !robabilitate c3iar redu de a de2eni; acea ta 2a fi tratat ca atare. #er onalul medical 2a fi in truit /i 2erificat !eriodic cu !ri2ire la m urile de !re2enire a contaminrii accidentale !rin oluii de continuitate 1n cadrul !ro4ramului de educaie medical continu /i 1n cadrul /edinelor /i te trilor din domeniul !roteciei muncii; 1n ace t mod e2itAndu? e contaminarea 1ncruci/at au contaminarea !er onalului medical. En cadrul unitii; mane2rele /i !rocedurile medicale care im!lic oluii de continuitate cu !otenial infecto4en; !recum /i m urile care e 2or lua !entru a !re2eni contaminarea !er onalului medical au a !acienilor unt re!re0entate de : 8!elev"!e" de 8!odu.e di% .H%$e 8e%t!u "%"li:e medic"le de l"bo!"to! I% c"me!" de !ecolt !i ."u I% c"bi%etul medic"l I% c"d!ul t!"t"me%tului ? e efectuea0 utili0And reci!iente terile 2idate de unic folo in <2acuumteinere=; utili0And ace; 3older aferente care !rin de i4n nu !ermit refolo irea au contaminarea. Recoltarea e reali0ea0 de ctre Pag 14 /46

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

Cod: MC- 01

MANUALUL CALITII

Ed. 1 Ex. Nr.

Rev. 1 Pag. 14/

46

a i tentul medical de emnat; in truit /i !eciali0at au de ctre medic; cu re !ectarea normelor medicale /i de !rotecie aferente <mnu/i de unic folo in; etc.=. Datorit i temului ti! 2acuumteiner; de/eurile re0ultate nu au caracter 1ne!tor. &cele folo ite e arunc 1n reci!ientul !ecial !entru materiale 1ne!toare. 8!elev"!e" de 8!odu.e 8"tolo$ice di% .ec!e9ii otice0 %":"le0 .8ut 0 u!et!"le0 v"$i%"le 8e%t!u "%"li:e medic"le de l"bo!"to! I% c"me!" de !ecolt !i ."u I% c"bi%etul medic"l I% c"d!ul t!"t"me%tului ? e reali0ea0 de ctre a i tentul medical de emnat; in truit /i !eciali0at au de ctre medic; cu re !ectarea normelor medicale /i de !rotecie aferente <mnu/i de unic folo in; etc.= /i acordarea unei atenii !orite !rodu elor biolo4ice !otenial contaminate cu An4e. Du! ca0; recoltarea e !oate efectua 1n recoltor teril; 1n e!rubet au !e !lac #etri teril de unic folo in au direct !e !lac #etri cu mediile de cultur aferente au !e lam de micro co!ie u!limentar !rote6at !rin introducerea 1ntr?o !lac #etri de unic folo in ca reci!ient de tran !ort. Recoltarea de ecreii di2er e cu a6utorul an ei e face du! terili0area ace teia la lam!a de !irt au becul de 4a0 din !aiul de recoltare; an ele urmAnd a fi a!oi inacti2ate atAt termic <la flacr= cAt /i fi0ico? c3imic <!rin oluia de terili0are din 2a ul !entru an e=. 8!ocedu!ile i%v":ive ."u .emi'i%v":ive de di"$%o.tic efectuate 1n cabinetele / ectiile/ alile de o!eratii de c3iru4ie 4eneral i !ediatrica; orto!edie; ob tetric?4inecolo4ie; oto?rino?larin4olo4ie; oftalmolo4ie; dermato? 2enerolo4ie; diabetolo4ie; !ediatrie; au cabinete de !ecialitate<endo co!ie di4e ti2a;re !iratorie; orto!edica adulti i co!ii; urolo4ica=; medicin 4eneral au medicin intern ? e efectuea0 de ctre medicul !eciali t a6utat de a i tentul medical; cu utili0area mnu/ilor de !rotecie atAt de ctre medic c1t /i de ctre a i tent. Du! efectuarea mane2rei; a i tentul medical are obli4aia 1nlocuirii cearceafurilor /i a cAm!urilor de !rotecie /i imultan 2erificarea atent a e2entualelor contaminri ale !odelelor au mobilierului medical. e<"mi%"!e" 8!i% tu=eu !ect"l ."u v"$i%"l e te con iderat o mane2r cu !otenial de a de2eni o mane2r cu oluie de continuitate /i 2a fi tratat ca atare. 8!ocedu!ile i%v":ive de t!"t"me%t de ti8 c#i!u!$ic"l efectuate 1n
cabinetele / alile de o!eratii de c3iru4ie 4eneral;!ediatrica; ob tetric?4inecolo4ie; oto?rino?larin4olo4ie; oftalmolo4ie; dermato?2enerolo4ie; tomatolo4ie e efectuea0 de ctre medicul !eciali t 1n !re0ena /i cu u!ortul a i tentului medical utili0And ace de unic folo in; in trumentar c3iru4ical teril; lame de bi turiu de unic folo in/ terile; !e ba0a !rocedurilor o!eraionale /i !ecifice mane2rei c3iru4icale re !ecti2e; 1ntotdeauna 1n !re0ena a cel !uin dou cadre medicale . Materialele textile de !rotecie <cear/afe; cAm!uri; etc.= 2or fi obli4atoriu c3imbate du! efectuarea unor a emenea !roceduri. En mod u!limentar; anterior unei inter2enii in2a0i2e; e 2a lua m ura !rote6rii mobilierului au cabinetului de contaminare cu cear/afe /i cAm!uri de unic folo in.

8!ocedu!ile de t!"t"me%t de ti8 i%;ect"bil i%t!"ve%o.0 i%t!"mu.cul"! ."u .ubcut"%"t0 8!ecum =i 8!ocedu!ile de 8"%."me%t c#i!u!$ic"l aflate 1n re !on abilitatea a i tentului medical /i care nu im!un !re0ena medicului 2or fi efectuate e!arat de orice alt ti! de acti2itate care ar !utea di tra4e Pag 14 /46

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

Cod: MC- 01

MANUALUL CALITII

Ed. 1 Ex. Nr.

Rev. 1 Pag. 16/

46

atenia a i tentului; cu re !ectarea m urilor 4enerale de a e! ie; utili01nd materiale terile de unic folo in au materiale terili0ate; /i cu !rotecia cu mnu/i de !rotecie /i 3alat 8!ocedu!ile de 8!e$ ti!e " 8"cie%tului de c t!e ".i.te%t 8e%t!u o i%te!ve%9ie de ti8 c#i!u!$ic"l 2or fi efectuate obli4atoriu cu re !ectarea m urilor 4enerale de a e! ie; utili01nd materiale terile de unic folo in au materiale terili0ate; /i cu !rotecia cu mnu/i de !rotecie /i 3alat 8!ocedu!ile de ti8 cli.m ."u eme: !ro2ocat 2or fi efectuate 1n mod obli4atoriu 1n !re0ena a doi membri ai !er onalului medical; din care un a i tent 2a efectua mane2ra !ro!riu?0i iar cellalt 2a acorda u!ort ace tuia /i 2a u!er2i0a e2entuale incidente cu ri c de contaminare; cu utili0area de ctre ambii a ec3i!amentului de !rotecie adec2at 8!ocedu!ile c"!e "! 8ute" im8lic" .olu9ii de co%ti%uit"te "8lic"te co8iilo! mici 2or fi reali0ate 1n ab ena !rinilor au a!arintorilor !acientului din cabinet au ala de tratament au recoltri 1n mod !referabil au numai du! in truirea /i ec3i!area core !un0toare cu mi6loace de !rotecie /i anti?contaminare a a!arintorului adult. & i tentul medical are obli4aia de a refu0a efectuarea au continuarea re !ecti2ei mane2re 1n ca0ul non?com!lianei a!arintorului adult la re !ecti2ele norme de !rotecie /i de !re2eniere a contaminrii; urmAnd a olicita medierea /i re0ol2area ituaiei de ctre orice medic di !onibil din unitate; care 2a a!recia 4radul de ur4en medical al re !ecti2ei mane2re /i ri curile im!licate; re !on abilitatea deci0iei medicale luate a!arinAndu?i 1n inte4ralitate. 8!eluc!"!e" 8!odu.elo! cu 8ote%9i"l co%t"mi%"%t I% c"d!ul 8!ocedu!ilo! .8ecifice de 8!e$ ti!e " 8!obelo! 8e%t!u "%"li:e medicale de ctre a i tentul medical ? e reali0ea0 cu re !ectarea normelor medicale /i de !rotecie aferente; !e ba0a !rocedurilor o!eraionale !ecifice de !relucrare a !robelor re !ecti2e. & tfel; !robele 2or fi !relucrate !e ma a de lucru liber de alte obiecte nenece are cu !aiu excedentar de lucru fa de o!eraiunea re !ecti2; utili0And i teme de !relucrare de unic folo in <2Arfuri de !i!ete; tuburi E!!endorf; e!rubete de lucru= 8!eluc!"!e" 8!odu.elo! cu 8ote%9i"l co%t"mi%"%t I% c"d!ul 8!ocedu!ilo! .8ecifice de efectu"!e " "%"li:elo! medicale de ctre medicul de laborator; medicul anatomo?!atolo4; biolo4ul; c3imi tul au a i tentul medical de laborator? e reali0ea0 cu re !ectarea normelor medicale /i de !rotecie aferente <mnu/i de unic folo in; etc.=; !e ba0a !rocedurilor o!eraionale !ecifice de !relucrare /i anali0 a !robelor re !ecti2e. & tfel; !robele 2or fi !relucrate !e ma a de lucru liber de alte obiecte nenece are cu !iu excedentar de lucru fa de o!eraiunea re !ecti2; utili0And i teme de !relucrare de unic folo in <2Arfuri de !i!ete; tuburi E!!endorf; e!rubete de lucru; etc.=. De a emenea; !er onalul medical u!erior 2a u!ra2e43ea 1n mod direct mani!ularea ace tor !rodu e !recum /i condiiile de lucru la fiecare anali0or 1n !arte; urmAnd a lua m urile de ri4oare. 8!ocedu!ile .8ecifice de %eut!"li:"!e " 8!obelo! biolo$ice i%fecto$e%e =i " de!iv"telo! <reci!ientele de unic folo in de recoltare; tran !ort au lucru; etc.= ? e efectuea0 cu re !ectarea normelor medicale /i de !rotecie Pag 16 /46

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

Cod: MC- 01

MANUALUL CALITII

Ed. 1 Ex. Nr.

Rev. 1 Pag. 15/

46

aferente <mnu/i de unic folo in; etc.=; !er onalul fiind !ecial in truit nu 1ncerce mani!ularea de/eurilor medicale coninute 1n interiorul unui reci!ient au !un4i; ci ambale0e u!limentar re !ecti2ul ambala6 !entru a?l !utea fi ulterior mani!ula fr ri cul 1ne!rii au contaminrii cu !rodu e biolo4ice. Colectarea !robelor de An4e /i a deri2atelor <!la m; er; reci!iente; etc.= !recum /i a !robelor biolo4ice infecto4ene /i a deri2atelor ace tora e face !rin centrali0area ace tor !rodu e 1ntr?o !un4 de autocla2are 1n cadrul laboratorului 1n 0iua re !ecti2. Colectarea electi2a a de eurilor re0ultate din acti2itatea medicala e face !rin centrali0area conform !rocedurii !ecifice de colectate i eliminare a "!italului. #entru de/eurile medicale lic3ide re0ultate imediat du! finali0area actului medical re !ecti2 e !ractica aceea i !rocedura de colectare electi2a i eliminare conform contractului !italului cu o firma !eciali0ata. .itu"9ii %e8!ev :ute de !i.c 8ote%9i"l de co%t"mi%"!e I% c"d!ul u!$e%9elo! medic"le m";o!e ? !acieni care e !re0int 1n ambulator cu !l4i An4erAnde au ecreii !ontan abundente; etc. ? 2or fi re0ol2ate cu maxim !rioritate /i o!erati2itate; cadrul medical care e i0ea0 ituaia re !ecti2 olicitAnd obli4atoriu a6utorul celorlali membri ai !er onalului medical; 1n !aralel cu acordarea !rimului a6utor un a i tent medical urmAnd a fi dele4at u!ra2e43e0e 0ona !otenial contaminat /i ia m urile imediate de inter0icere a acce ului 1n acea 0on a altor !er oane /i de a trece la curirea /i terili0area c3imic a u!rafeelor cu anti e!tic mediu concentrat conform !lanului de ma uri !entru ituatii de ur4enta i a !rocedurii !ecifice de 4e tionare a de eurilor re0ultate din acti2itatea medicala. SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN tine ub control !roce ele externali0ate. %i!ul influentate de: a= im!actul !otential al !roce ului externali0at a u!ra ca!acitatii or4ani0atiei de a furni0a !rodu e care e conformea0a cerintelor@ b= 4radul in care controlul !roce ului e te im!artit c= ca!acitatea de a reali0a controlul nece ar (.). 1ERIN?E RE&ERITOARE LA DO1U2ENTA?IE i am!loarea controlului !roce elor externali0ate unt

(.).,. Ge%e!"lit ti En SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN ; "i temul de Mana4ement al Calitii e te a tfel documentat 1ncAt ati fac cerinele contractuale /i de re4lementare le4ale; !recum /i nece itile /i a/te!trile clienilor/ !acientilor /i altor !ri intere ate. "tructura documentaiei /i ierar3ia documentelor utili0ate 1n cadrul "MC unt !re0entate mai 6o . Pag 15 /46

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

Cod: MC- 01

MANUALUL CALITII

Ed. 1 Ex. Nr.

Rev. 1 Pag. 1#/

46

Nivel A ? 2"%u"lul 1"lit 9ii <21= de crie i temul de mana4ement al calitii 1n conformitate cu !olitica 1n domeniul calitii i cu obiecti2ele tabilite; core !un0tor cerinelor tandardului "R E* $", 9001:2008 . Nivel B ? P!ocedu!ile Si.temului de 2"%"$eme%t "l 1"lit 9ii ; a/a cum unt im!u e !rin "R E* $", 9001:2008 tratea0 fiecare cAte o cerin com!let a i temului. Nivel 1 ' P!ocedu!ile o8e!"tio%"le; du! cum urmea0: P!ocedu!i o8e!"9io%"le @POA tratea0 !ri lo4ic di tincte ale i temului au o ucce iune de acti2iti interde!endente le4ate cu cel !utin dou !roce e ale i temului de mana4ement al calitii . P!otoco"le0 i%.t!uctiu%i de criu 1n detaliu acti2itile com!artimentelor funcionale nece are ati facerii cerinelor !ecifice.

Nivel D ' Alte docume%te !efe!ito"!e l" c"lit"te co%.t"u I%/ 1nre4i trri; ra!oarte; etc. *atura /i am!loarea documentaiei a fo t a tfel conce!ut; 1ncAt fie adec2at cerinelor i temului de mana4ement al calitii im!lementat 1n SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN. Documentaia !oate fi !re0entat ub orice form /i !e orice mediu u!ort adec2at a!licaiei <ti!arite; format electronic; CD; etc.= Documentaia "MC utili0at 1n SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN include : declaraii documentate !ri2ind !olitica referitoare la calitate /i obiecti2ele calitii @ manualul calitii@ !roceduri documentate cerute de tandardul "R E* $", 9001: 2008 @ Pag 1# /46

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN


Cod: MC- 01

MANUALUL CALITII

Ed. 1 Ex. Nr.

Rev. 1 Pag. 1!/

46

!roceduri /i alte documente nece are or4ani0aiei !entru a e a i4ura de eficacitatea !lanificrii; o!errii /i controlul er2iciilor medicale furni0ate @ 1nre4i trrile im!u e !rin cerinele tandardului de referin.

(.).). 2"%u"lul 1"lit 9ii MC e te !rinci!alul document conce!tual utili0at 1n i temul de mana4ement al calitii in SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN . Manualul calitatii include: "co!ul "MC; domeniul de a!licare; inclu i2 detalii i 6u tificari !entru orice excludere@ #rocedurile documentate tabilite !entru "MC@ De crierea interactiunilor dintre !roce ele "MC@ Re !on abilitatea 4e tionrii MC al SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN re2ine R21 care trebuie a i4ure: 1ntocmirea MC al "#$%&'('($ )(DE%E&* DE (R+E*%& DR,-E%& %(R*( "E.ER$* <atAt 2er iunea ori4inal cAt /i 2er iunile actuali0ate=@ re !ectarea !eriodicitii actuali0rilor MC /i !ro!unerea; cAnd e te ca0ul; a actuali0rilor ne!ro4ramate@ !arcur4erea de ctre ace t document a tra eului a2i0are?a!robare cu o!erarea 1n documentul re !ecti2 a tuturor ob er2aiilor re0ultate din trbaterea ace tui tra eu@ aciunile /i e2idenele le4ate de editarea; ! trarea ori4inalului; multi!licarea /i difu0area co!iilor; retra4erea din u0 a ediiilor !erimate ale MC@ controlul difu0rii au retra4erii din u0 a ediiilor MC ctre toate com!artimente im!licate@ re !ectarea tuturor o!eraiunilor care decur4 din fa!tul c MC e te un document controlat. *ece itatea actuali0rii MC !oate fi 4enerat de: con tatarea exi tenei unor neconformiti 1n ace t document fa de ituaia real <cu re !ectarea condiiilor tandardelor; !re2ederilor /i le4ilor 1n 2i4oare=@ introducerea de modificri 1n co!ul 1mbuntirii i temului calitii al ocietii <re0ultate ca fiind nece are 1n urma u!ra2e43erii funcionrii ace tui i tem=@ a!ariia de c3imbri or4ani0atorice 1n cadrul "#$%&'('($ )(DE%E&* DE (R+E*%& DR,-E%& %(R*( "E.ER$* @ c3imbri ur2enite 1n trate4ia 4eneral a !italului. Du! elaborare; Manualul Calitii e 2erific /i e a!rob de Mana4erul SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN Du! a!robare; R21 multi!lic /i difu0ea0 21 i PO0 conform Li.tei de difu:"!e

Pag 1! /46

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN


>?5.2.3.?03 Ed.1 Re2.1/ 15.01.2013.

Cod: MC- 01

MANUALUL CALITII

Ed. 1 Ex. Nr.

Rev. 1 Pag. "0/

46

Com!artimentele crora li ?au di tribuit 21 =i P!ocedu!ile; a i4ur ! trarea core !un0toare a exem!larelor !rimite; meninAnd ub control circulaia /i con ultarea ace tora. Con ultarea e te !ermi numai !er onalului im!licat 1n a!licarea !re2ederilor ace tor documente. *u e te !ermi utili0area altor exem!lare din MC; 1n afara celor difu0ate; numerotate /i inute in e2iden de RMC. *u e te !ermi nici un fel de adnotare; com!letare; modificare au anulare <c3iar ub emnatur= direct !e exem!larele MC difu0ate. Manualul Calitii modificat <!rin editie au re2i0ie= e te u!u acelora/i a2i0ri /a!robri /i e difu0ea0 ca /i documentul iniial <cu o nou 'i t de difu0are=. Difu0area 21 al SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN e face a tfel: Difu0area in cadrul "#$%&'('($ )(DE%E&* DE (R+E*%& DR,-E%& %(R*( "E.ER$* - MC e di tribuie Mana4erul; RMC; membrilor nucleelor de calitate /i efilor de com!artimente din cadrul !italului@ - Re !on abilitatea difu0rii MC 1n cadrul SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN o are R21 iar re !on abilitatea !rom!tei retra4eri a documentelor ie/ite din u0 o are fiecare ef de com!artiment. Difu0area 1n exteriorul SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN / 21 al SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN e !oate difu0a 1n exterior 1n ca0uri contractuale numai cu a!robarea Mana4erului SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN . ,dat cu 21 al SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN ; e !ot di tribui /i exem!lare controlate ale #rocedurilor a!licabile. &tunci cAnd e con ider nece ar; e !ot di tribui co!ii necontrolate ale 21 ale SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN ; !artenerilor contractuali /i furni0orilor au or4ani mului de re4lementare; !entru definirea unor interfee au !ecificarea unor cerine !ro!rii. Co!iile necontrolate 2or fi marcate di tinct: 1OPIE NE1ONTROLATJ. P!ocedu!ile Si.temului de 2"%"$eme%t "l 1"lit 9ii %oate acti2itile care influenea0 calitatea er2iciilor e de f/oar 1n condiii controlate !e ba0 de !roceduri cri e <documentate=. "A St"bili!e" %ece.it"tii 8!ocedu!ii %oate acti2itile care !ot influena calitatea er2iciilor e !rocedurea0; nece itatea elaborrii unei !roceduri identificandu? e: de ctre /eful com!artimentului elaborator@ in cadrul !roce ului de elaborare a !rocedurii; atunci cand diferite acti2itati nece ita un 2olum mai mare de ex!licitare@ Pag "0 /46

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

Cod: MC- 01

MANUALUL CALITII

Ed. 1 Ex. Nr.

Rev. 1 Pag. "1/

46

in urma auditurilor interne efectuate au a auditurilor externe@ in urma anali0elor efectuate de mana4ement. bA Pl"%ific"!e" "ctivit"tii Du!a tabilirea nece itatii elaborarii !rocedurii; eful com!artimentului elaborator de emnea0a elaboratorul/ec3i!a de elaborare !entru fiecare !rocedura. $n eta!a urmatoare e reali0ea0a !lanificarea elaborarii !rocedurii <4raficul de elaborare=. RMC tabile/te codul !rocedurii@ &tAt !rocedurile de i tem cAt /i !rocedurile o!eraionale !ecifice unt cu!rin e 1n 'i ta !rocedurilor 1n 2i4oare actuali0ata anual de catre RMC i a!robata de Mana4erul !italului. Du! a!robare; com!artimentul elaborator multi!lic /i difu0ea0 controlat !rocedurile; tuturor com!artimentelor im!licate conform 'i tei de difu0are. (.).*. 1o%t!olul docume%telo! En SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN a fo t im!lementat !rocedura C1o%t!olul docume%telo!G0 cod/ P.(.).*. !rin care e te meninut un i tem de control !ri2ind 1ntocmirea; 2erificarea; a!robarea; modificarea; circulaia /i retra4erea documentelor; 1n conformitate cu !re2ederile i temul de mana4ement al calitii im!lementat. #rin acea t !rocedur e a i4ur re !ectarea; u inerea /i funcionarea eficient /i eficace a !roce elor; a tfel 1ncAt : documentele unt a2i0ate/a!robate; 1n ceea ce !ri2e/te adec2area lor; 1nainte de emitere@ ediiile 1n 2i4oare ale documentelor adec2ate unt di !onibile 1n toate com!artimentele im!licate 1n funcionarea "MC@ documentele unt di !onibile; identificabile; li0ibile /i unt ! trate core !un0tor@ documentele ie/ite din u0 unt retra e !rom!t din toate locurile de difu0are /i/ au utili0are@ exem!larele neinute 1n e2iden e marc3ea0 ca atare /i au caracter informati2@ documentele de !ro2enien externa unt identificate /i di tribuia lor e te controlat. Documentele controlate e refer atAt la informaiile !e u!ort de 3Artie cAt /i la cele !e u!ort electronic. Documentele cerute de "MC unt di !onibile la toate !unctele de utili0are. Exem!larele cri e !e 3artie e di tribuie controlat. (.).( . 1o%t!olul i%!e$i.t!"!ilo! #entru a furni0a do2e0i obiecti2e ale conformitii cu condiiile !ecificate /i ale "MC; 1n SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN a fo t im!lementat !rocedura ;; 1o%t!olul i%!e$i.t!"!ilo!00 cod/ P.(.).(. !entru tabilirea tructurii unui i tem unitar al 1nre4i trrilor calitii. #rocedura re4lementea0 modul de identificare; colectare; 1ndo ariere; indexare; ar3i2are; ! trare /i di tru4ere; la termenele tabilite; a 1nre4i trrilor calitii /i !re0int: ce 1nre4i trri e ! trea0 1n conformitate cu cerinele "R E* $", 9001 !entru a demon tra reali0area calitii dorite /i funcionarea eficace a "MC; unde e !a trea0a; de ctre cine /i cAt tim!@ Pag "1 /46

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

Cod: MC- 01

MANUALUL CALITII

Ed. 1 Ex. Nr.

Rev. 1 Pag. ""/

46

cla ificarea inre4i trarilor du!a im!ortanta datelor i informatiilor continute <inre4i trari !ermanente; i inre4i trari ne!ermanente=@ ce 1nre4i trri de !ro2enien extern e ! trea0@ cum trebuie 1ntocmite 1nre4i trrile@ cum unt a i4urate li0ibilitatea; ar3i2area; reutili0area; acce ul /i confidenialitatea inre4i trarilor@ ce 1nre4i trri !ot fi !u e la di !o0iia clientului; la olicitarea ace tuia@ &tunci cAnd ?a con2enit !rin contract; 1nre4i trrile calitii e a i4ur a fi di !onibile !e o !erioad tabilit conform contractului. -. RESPONSABILITATEA 2ANAGE2ENTULUI -.,. A%$";"me%tul m"%"$eme%tului $n SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN an4a6amentul mana4ementului de la cel mai 1nalt ni2el e te !re0entat in Declaratia de !olitica in domeniul calitatii. Ca urmare; mana4ementul la 2Arf e te !ermanent !reocu!at !re0inte do2e0i ale an4a6amentului u !entru de02oltarea /i im!lementarea "MC !recum /i !entru 1mbuntirea continu a eficacitii ace tuia !rin urmtoarele direcii de aciune: elaborarea !oliticii referitoare la calitate !recum /i tabilirea obiecti2elor 1n domeniul calitii care trebuie urmrite de !ital@ comunicarea in cadrul !italului a im!ortantei ati facerii cerintelor clientilor/ !acientilor@ !lanificarea /i a i4urarea di !onibilitii re ur elor nece are@ orientarea trate4ic !re !roce e /i re0ultate@ !reocu!area !entru con/tienti0area !ermanent de ctre 1ntre4 !er onalul ocietii a nece itii ati facerii tuturor cerinelor: clienilor/ !acientilor; ale celorlalte !ri intere ate i a celor le4ale@ conducerea anali0ei efectuate de mana4ement. -.). O!ie%t"!e c t!e clie%t SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN /i?a concentrat eforturile !e 1nele4erea /i ati facerea nece itilor /i a/te!trilor clienilor/ !acientilor ai. En conformitate cu obiecti2ele calitii tabilite de mana4ementul de 2arf; SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN 1/i !ro!une; luAnd 1n con iderare re0ultatele !erioadei anterioare i inAnd eama de cerinele le4ale; de !o0iia !e care o are !e !ia /i de nece itatea a i4urrii re ur elor umane; materiale /i financiare !ecifice; cre/terea !ermanent a ati faciei clienilor/ !acientilor i !rin furni0area unor er2icii medicale imbunatatite continuu. Mana4ementul SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN anali0ea0 !eriodic; 1n co!ul cre/terii ati faciei clienilor/ !acientilor; modul 1n care unt determinate /i ati fcute nece itile /i a/te!trile ace tora.

Pag "" /46

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

Cod: MC- 01

MANUALUL CALITII

Ed. 1 Ex. Nr.

Rev. 1 Pag. "3/

46

-.*. Politic" !efe!ito"!e l" c"lit"te. Mana4ementul de la cel mai 1nalt ni2el tabile/te !olitica referitoare la calitate; !e ba0a celor o!t !rinci!ii ale mana4ementului calittii !re0entate in ubca!itolul 5.1.1.; a i4urndu? e c: e te adec2at co!ului or4ani0aiei@ include un an4a6ament !entru ati facerea cerinelor /i !entru 1mbuntirea continu a eficacitii "MC@ determin un cadru !entru tabilirea /i anali0area obiecti2elor calitii@ e te comunicat /i 1nelea 1n cadrul or4ani0aiei@ e te anali0at !entru adec2area ei continu. Declaraia de !olitic 1n domeniul calitii e te a!robat de Mana4erul SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN ; e te difu0ata i facuta cuno cuta tuturor an4a6atilor !italului. -.(. Pl"%ific"!e -.(.,.Obiectivele c"lit"tii Cadrul !entru tabilirea obiecti2elor calittii e te furni0at de !olitica trate4ic !romo2at de mana4ementul de la cel mai 1nalt ni2el. ,biecti2ele !lanificate unt m urabile iar !entru tabilirea lor e iau 1n con iderare: nece itile curente /i 2iitoare ale !italului /i ale !ieei de er2ite@ con tatrile rele2ante !ri2ind er2iciile medicale !ecifice@ !erformanele actuale ale er2iciilor medicale @ ni2elul de ati facie al clienilor/ !acientilor /i altor !ri intere ate@ anali0a com!etitorilor; o!ortunitile de imbuntire@ re ur ele nece are !entru reali0area obiecti2elor. ,biecti2ele 4enerale 1n domeniul calitii unt cu!rin e 1n Declaraia de !olitic a SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN . ,biecti2ele calitii unt anali0ate i tematic; re2i0uite ori de cAte ori e te nece ar /i comunicate !er onalului a tfel 1ncAt ace ta !oat contribui la 1nde!linirea lor.

-.(.). Pl"%ific"!e" Si.temului de 2"%"$eme%t "l 1"lit"tii #lanificarea e ba0ea0 !e definirea !roce elor nece are reali0rii eficace /i eficiente a obiecti2elor calitii 1n conformitate cu trate4ia calitii tabilit de ctre mana4ementul la cel mai 1nalt ni2el . Eleme%tele de i%t!"!e !entru !lanificare includ : trate4ia !italului i obiecti2ele definite @ nece itile /i a/te!trile clienilor / !acientilor au altor !ri intere ate @ e2aluarea datelor referitoare la !erformantele er2iciilor medicale @ date re0ultate din ex!eriena anterioar @ Eleme%tele de ie=i!e ale !lanificrii calitii define c nece itile !entru reali0area er2iciului a tfel nece arul de cuno/tine /i abiliti@ Pag "3 /46

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN


Cod: MC- 01

MANUALUL CALITII

Ed. 1 Ex. Nr.

Rev. 1 Pag. "4/

46

re ur ele nece are < financiare; umane; infra tructur etc.= @ re !on abilitati i autoritati !ri2ind a!licarea unor !lanuri au !ro4rame de imbunatatire@ nece itile !ri2ind documentaia /i 1nre4i trarile calitii . Elementele de ie/ire ale !lanificrii calitii unt anali0ate i tematic 1n cadrul anali0ei efectuate de mana4ement <2e0i ca!.5; ubca!itolul 5.7. =. -.-. Re.8o%."bilit"te0 "uto!it"te .i comu%ic"!e -.-.,. Re.8o%."bilit"te .i "uto!it"te SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN e te !er oana 6uridica romana; care e or4ani0ea0a i functionea0a in conformitate cu di !o0itiile le4ale in 2i4oare i cu tatutul !ro!riu. ,r4ani0atia e te condu a de 2"%"$e!/ !e8!e:e%t"%t "l u%ei fi!mei de m"%"$eme%t. "tructura or4ani0atorica a "#$%&'('($ JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN !e funcii rele2ante /i ni2ele or4ani0atorice e te !re0entata in &nexa 1 ,r4ani4rama SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN. Re4ulamentul de ,r4ani0are /i >uncionare; al !italului tabile te obiectul de acti2itate; iar atribuiile; re !on abiltile /i com!etenele !entru com!artimente care unt !re0entate in >i ele de !o t core !un0atoare. Mana4erul SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN are re !on abilitatea /i autoritatea nece ar !entru a e i0a /i re0ol2a !roblemele le4ate de !unerea 1n !ractic a !oliticilor; de atin4erea obiecti2elor or4ani0aiei; re0ol2And urmtoarele acti2iti le4ate de calitate: determinarea /i 1nre4i trarea oricror neconformiti; !re0ente au !oteniale; ale er2iciilor medicale furni0ate clienilor/ !acientilor; ale !roce elor derulate ori ale "MC@ declan/area de aciuni ce !ermit limitarea au 1m!iedicarea a!ariiei ace tor neconformiti@ e2idenierea; recomandarea ori furni0area de oluii utili0And fluxurile de comunicaie definite 1n cadrul or4ani0aiei@ 2erificarea !ractic a oluiilor; de02oltarea /i !unerea 1n !ractica a unui !ro4ram de 1mbuntire a calitii@ in truirea !er onalului atAt 1n domeniul !rofe ional cAt /i al calitii. &tribuiile; re !on abilitile /i com!etenele !er onalului la diferite ni2eluri ierar3ice unt tabilite in &i.e de 8o.t. -.-.). Re.8o%."bilit"ti "le Re8!e:e%t"%tul m"%"$eme%tului c"lit"tii Re!re0entantul mana4ementului calitatii indiferent de alte re !on abilitati are re !on abilitatea i autoritatea nece ara !entru: a conduce; monitori0a; e2alua /i coordona "MC 1n conformitate cu cerinele tandardului "R E* $", 9001:2008 @ a controla !ermanent modul de functionare al "MC in 2ederea imbunatatirii continue a ace tuia@ a e a i4ura c !roce ele nece are "MC unt tabilite; im!lementate /i meninute@ Pag "4 /46

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN


Cod: MC- 01

MANUALUL CALITII

Ed. 1 Ex. Nr.

Rev. 1 Pag. "4/

46

a di !une a!licarea ma urilor re0ultate in urma anali0elor efectuate de catre mana4ement; in co!ul atin4erii obiecti2elor !ecifice cu!rin e in declaratia de !olitica referitoare la calitate. a e a i4ura c e te !romo2at 1n or4ani0aie con/tienti0area cerinelor clientului/!acientului. a a i4ura interfaa cu clienii/!acientii /i alte !ri intere ate <furni0ori; or4ani me de certificare; etc.=.

-.-.*. 1omu%ic"!e" i%te!% #roce ul de comunicare intern are dou direcii !rinci!ale: !e 2ertical; a2And ca co! coordonarea acti2itii or4ani0aiei din !unct de 2edere ierar3ic /i cu acce electi2 la ace t ti! de informaii@ !e ori0ontal; a2And ca co! conlucrarea /i coo!erarea 1ntre com!artimente /i funcii <!o turi= de acela/i ran4 1n !ital. Mi6loacele folo ite; 1n mod u0ual; !entru comunicarea unt: i temul de deci0ii /i di !o0iiile cri e; !recum /i ordinele 2erbale ale Mana4erului@ informrile la ni2elul !er onalului ca /i di2er ele /edine de informare /comunicare con emnate in #.@ i temul informatic local; e?mail; telefoane; ra!oarte; etc@ i temul de telecomunicaii@ notele interne@ con2orbirile directe 1ntre an4a6ai de acela/i ni2el ierar3ic@ /edinele de anali0 a tadiului acti2itilor. Mana4ementul !italului ra !unde de a i4urarea mi6loacelor de comunicare in 2ederea reali0arii unei comunicri de c3i e /i coo!erante. -.-.(. Re.8o%."bilit"ti "le medicului 8!im"! / .8eci"li.t Meninerea 1n termen a autori0aiei de liber !ractic; 2alabilitatea !oliei de mal!raxi ; informAnd medicul 1n tim! util de orice !roblem@ Medicul nu !oate fi u!u nici unei !re iuni interne au externe; de ordin comercial; financiar au de alt natur /i care afecte0e ne4ati2 calitatea er2iciilor medicale la care !artici! Re !ectarea ec3i!amentului de !rotecie /i a !rocedurilor !entru inter2enii in2a0i2e $nformarea !ermanent a !acienilor beneficiari ai i temelor de a i4urri de ntate de !re dre!turile /i obli4aiile ce le au 1n cadrul ace tor i teme@ ,bli4ati2itatea !artici!rii la cur urile de !erfecionare !rofe ionale 1n 2ederea 1nde!linirii cerinelor nece are meninerii autori0aiei de liber !ractic medical "u!ra2e43erea de f/urrii acti2itii 1n cadrul cabinetului de !ecialitate &cordarea er2iciilor de a i ten medical ambulatorie de !ecialitate a i4urailor; numai !e ba0a biletului de trimitere; cu exce!ia ur4enelor /i afeciunilor confirmate care !ermit !re0entarea direct la medicul !eciali t; ituaie 1n care e olicit numai carnetul de a i4urat /i ade2erin de la locul de munc; cu!on de !en ie au carnetul de /oma6@ biletele de trimitere !ot fi eliberate de toate cate4oriile de medici care !ot face trimiteri !entru ambulatoriu de !ecialitate conform 'e4ii 95 / Pag "4 /46

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

Cod: MC- 01

MANUALUL CALITII

Ed. 1 Ex. Nr.

Rev. 1 Pag. "6/

46

2007; acordarea er2iciilor medicale din !ac3etul minimal de er2icii medicale !entru !er oanele care nu fac do2ada calitii de a i4urat /i a contribuiei la >ondul naional unic de a i4urri ociale !entru ntate !recum /i !entru cate4oriile de !er oane care e a i4ur !entru ntate facultati2; !otri2it le4ii Re !ectarea condiiilor de !re criere a medicamentelor !re20ute 1n nomenclatorul de medicamente /i de olicitare a in2e ti4aiilor !araclinice decontate din >ondul naional unic de a i4urri ociale !entru ntate conform re4lementrilor 1n 2i4oare /i 1n concordan cu dia4no ticul Con emnarea 1n re4i trul de con ultaie a oricrui medicament au material anitar con umat au a oricrei !roceduri in2a0i2e cu acce!tul /i emntura !acientului Re !ectarea normelor de ra!ortare a bolilor conform !re2ederilor le4ale 1n 2i4oare (tili0area !entru mane2rele ce im!lic oluii de continuitate numai materiale /i in trumentar medical de unic folo in au corect terili0ate; inter0icerea folo irii de materiale anitare /i in trumente medicale de a cror terili0are nu e te i4ur %inerea e2idenei !acienilor; cu 1nre4i trarea com!let a datelor de identificare (tili0area biletelor de trimitere !entru in2e ti4aiile !araclinice din i temul a i4urrilor de ntate care unt formulare cu re4im !ecial; unice !e ar $nformarea medicului de familie al !acientului !rin cri oare medical ex!ediat direct de !re dia4no ticul /i tratamentele recomandate; tran miterea re0ultatului in2e ti4aiilor !araclinice medicului de familie la care e te 1n cri a i4uratul $ntocmirea de bilet de trimitere ctre alte !ecialiti au !entru internare; atunci cAnd e te ca0ul; con emnarea 1n biletul de trimitere au ata/area la bilet 1n co!ie a re0ultatelor in2e ti4aiilor !araclinice efectuate 1n ambulatoriu; !recum /i data la care au fo t efectuate; care com!letea0 tabloul clinic !entru care olicit internare@ 1n ituaia ata/rii la biletul de trimitere aferent in2e ti4aiilor !araclinice 2a meniona !e bilet c a anexat re0ultatul in2e ti4aiilor !araclinice /i 2a informa a i4uratul de !re obli4ati2itatea de a le !re0enta medicului cruia urmea0 e adre e0e &cordarea de a i ten medical 1n ca0 de ur4en ori de cAte ori e te ca0ul &cordarea de !rioritate de a i ten medical femeilor 4ra2ide Eliberarea de acte medicale 1n condiiile tabilite de normele metodolo4ice ale contractului cadru? !ri2ind condiiile acordrii a i tenei medicale de ntate !entru anul 1n cur a!robat !rin GotrAre de +u2ern & i4urarea furni0rii de er2icii medicale la un tandard ridicat. Re !ectarea re4lementrilor 1n 2i4oare !ri2ind !re2enirea; controlul /i combaterea infeciilor no0ocomiale@ #urtarea de ec3i!ament core !un0tor funciei !e care o deine; 1n 2ederea ! trrii i4ienei /i a a !ectului e tetic !er onal & i4urarea re !ectrii normelor !ecifice !ri2ind !rocedurile ce im!lic !oteniale oluii de continuitate

-.-.-. Re.8o%."bilit"ti ".i.te%t medic"l &re de!lin autoritate !entru arcinile in cri e & i4urarea de er2icii medicale la un tandard ridicat Pag "6 /46

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN


Cod: MC- 01

MANUALUL CALITII

Ed. 1 Ex. Nr.

Rev. 1 Pag. "5/

46

Re !on abilitate 1n informarea o!erati2 a /efului direct de !re acti2itatea de f/urat Re !ectarea com!ortamentului etic fa de !acieni; a!arintori /i celelalte !er oane cu care colaborea0 Re !ectarea re4lementrile 1n 2i4oare !ri2ind !re2enirea; controlul /i combaterea infeciilor no0ocomiale Re !on abilitate 1n acti2itatea de ecretariat <rece!ionarea /i tran miterea me a6elor telefonice; reali0area le4turilor telefonice !rin centrala telefonica; etc.=; re !on abilitate 1n !rimirea banilor <contra2aloarea er2iciilor / anali0elor=; 1ntocmirea c3itanelor au bonurilor fi cale /i !redarea lor !acienilor /i !redarea banilor 1nca ai /efului direct=; re !ectarea in truciunilor de utili0are a i temului informatic &cordarea a i tenei medicale de !ecialitate 1n cadrul cabinetului 1n care 1/i de f/oar acti2itatea; a i4urarea unei bune caliti a actului medical /i a celorlalte er2icii medicale din com!etena a Efectuarea tratamentului medical la indicaia /i ub u!ra2e4erea medicului Comunicarea interacti2 la locul de munc /i acordarea 1n mod cole4ial a u!ortului !rofe ional !entru ceilali a i teni medicali "u!ra2e43erea colectrii materialelor /i in trumentarului de unic folo in utili0at /i a i4urarea de!o0itrii ace tora 1n 2ederea di tru4erii $n crierea acti2itii medicale efectuate 1n cadrul cabinetului 1n i temul informatic /i com!letarea informatic a documentelor electronice nece are Re !on abilitate 1n 1ntretinerea; ex!loatarea /i curenia a!aratelor; ec3i!amentelor; mobilierului /i a !aiilor de lucru #oart ec3i!amentul core !un0tor funciei !e care o deine; 1n 2ederea ! trrii i4ienei /i a a !ectului e tetic !er onal@ Re !ect com!ortamentul etic fa de !acieni; a!arintori /i celelalte !er oane cu care colaborea0@

-.3. A%"li:" efectu"t" de m"%"$eme%t -.3., Ge%e!"lit 9i Mana4ementul la ni2elul cel mai 1nalt anali0ea0 !eriodic < au ori de cAte ori nece itatea o im!une= "MC im!lementat 1n cadrul or4ani0aiei; !entru a e a i4ura de continua adec2are /i eficacitate a ace tuia 1n ati facerea condiiilor tandardului ado!tat; !recum /i a !oliticii /i obiecti2elor declarate. &nali0a de mana4ement e derulea0 conform !re2ederilor 00A%"li:" efectu"t" de m"%"$eme%t00 P'-.3. Re8!e:e%t"%tul 2"%"$eme%tului 8e%t!u 1"lit"te or4ani0ea0 /edina de anali0 la date !re tabilite; !ornind de la o anali0 !reliminar a datelor de intrare. 'a /edinele de anali0; !artici! mana4ementul de 2Arf !recum /i ali in2itai; du! ca0. -.3.). Eleme%te de i%t!"!e "le "%"li:ei Elementele de intrare; 1n ba0a crora R21 1ntocme/te ra!ortul anali0ei efectuate de mana4ement; includ informaii referitoare la: a= re0ultatele auditurilor interne /i/ au externe@ b= feedbacF?ul de la client <!acient=@ c= funcionarea !roce elor /i conformitatea er2iciilor cu cerinele tabilite@ Pag "5 /46

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

Cod: MC- 01

MANUALUL CALITII

Ed. 1 Ex. Nr.

Rev. 1 Pag. "#/

46

d= tadiul aciunilor corecti2e/!re2enti2e@ e= aciuni de urmrire de la anali0ele de mana4ement anterioare@ f= c3imbri or4ani0ationale; financiare; de tructura care ar !utea influene0e "MC@ 4= recomandri "!italului i ma uri !entru 1mbuntire la ate de autoritatile de control ale

3= indicatori de mana4ement -.3.*. Eleme%te de ie=i!e "le "%"li:ei Elementele de ie/ire ale anali0ei efectuate de mana4ement includ deci0ii; m uri /i aciuni referitoare la : 1mbuntirea eficacitii "MC /i a !roce elor ale@ 1mbuntirea furni0rii er2iciilor 1n ra!ort cu cerinele clienilor / !acientilor@ nece itatea a i4urrii de re ur e . Re0ultatele anali0ei e con emnea0 1ntr?un #roce .erbal care cu!rinde m urile; re !on abilii !entru oluionare /i termenele de re0ol2are. 3. 2ANAGE2ENTUL RESURSELOR 3.,. A.i$u!"!e" !e.u!.elo! Mana4ementul SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN a luat m urile nece are !entru a e a i4ura c unt identificate /i di !onibile re ur ele e eniale <!er onal; infra tructur; mediu de lucru; furni0ori= !entru im!lementarea trate4iei /i reali0area obiecti2elor !italului; !entru funcionarea /i 1mbuntirea continu a "MC /i a ati faciei clienilor/ !acientilor. #entru 1mbuntirea !erformanelor !italului; mana4ementul are 1n 2edere urmtoarele con iderente: furni0area eficace; eficient /i la tim! a re ur elor 1n ra!ort cu o!ortunitile /i con trAn4erile@ a i4urarea tuturor facilitilor !ri2ind reali0area er2iciilor medicale @ mecani mele de 1ncura6are a 1mbuntirii continue /i ino2atoare@ !orirea com!etenelor cu accent !e in truire; tudii /i calificare@ lanificarea entru nece&it0ile viitoare #e re&ur&e. 3.). Re.u!.e um"%e

3.).,. Ge%e!"lit"ti
"electarea an4a6atilor du! ni2elul de in truire; cuno tiinte; ex!erienta unt factorii de ucce a !italului. #entru a timula reali0area obiecti2elor de 1mbuntire a !erformanelor !italului; mana4ementul SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN 1ncura6ea0 im!licarea tuturor an4a6ailor !rin: furni0area in truirii !ermanente@ definirea re !on abilitii /i atribuiilor !er onalului@ tabilirea obiecti2elor indi2iduale /i de ec3i!; imbunatatirea !roce elor /i e2aluarea re0ultatelor@ facilitarea im!licrii 1n tabilirea obiecti2elor /i 1n luarea deci0iilor@ Pag "# /46

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN


Cod: MC- 01

MANUALUL CALITII

Ed. 1 Ex. Nr.

Rev. 1 Pag. "!/

46

recunoa/teri /i recom!en e@ facilitarea unei comunicri de c3i e; 1n ambele en uri a informaiei; a u4e tiilor /i a o!iniilor@ anali0area nece itilor de !er onal@ crearea condiiilor care 1ncura6e0e imbunatatirea er2iciilor !re tate@ a i4urarea lucrului eficace 1n ec3i!.

3.).). 1om8ete%9 0 i%.t!ui!e .i co%.tie%ti:"!e


Mana4ementul SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN a i4ur di !onibilitatea com!etenelor nece are !entru funcionarea eficace /i eficient a !italului; 1n !ecial !entru !er onalul care de f/oar acti2iti care influenea0 calitatea er2iciului. Com!etentele e identifica !rin &i.ele de 8o.t in care unt tabilite cerinte !entru tudii; ex!erienta; in truire !ecifica; abilitati. "e are in 2edere atAt anali0a nece arului de com!eten actual cAt /i a com!etenelor antici!ate !rin com!aratie cu cele de6a exi tente. En SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN nece itile de tudiu /i in truire unt !lanificate luAndu? e 1n con iderare de02oltarea com!etenei !er onalului; c3imbrile cau0ate de natura !roce elor /i cultura !italului. ,biecti2ul urmrit e te de a furni0a !er onalului cuno/tinele /i abilitile care 1m!reun cu ex!eriena 1mbunte c com!etena ace tuia. Deoarece calitatea er2iciilor medicale furni0ate de !ital de!inde in !rimul rand de factorul uman; care adau4a 2aloare !rin acti2itatea de fa urata; SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN !une accentul !e con tienti0area ace tuia a u!ra im!ortantei acti2itatii de fa urate i atin4erii obiecti2elor calitatii. Con tienti0area !er onalului in cadrul SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN e reali0ea0a !rin: moti2area !er onalului !entru calitate; informare; de0bateri; intalniri; in truire i !erfectionare; anali0a obiecti2elor tabilite. "tudiile /i in truirea !un accent !e im!ortana ati facerii cerinelor; nece itilor /i a/te!trilor clienilor /i au 1n 2edere con/tienti0area con ecinelor ne1nde!linirii ace tora. $n cadrul SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN au fo t identificate urmatoarele ti!uri de in truiri: in truirea !rofe ionala@ in truirea in domeniul mana4ementului calitatii. "tadiul in truirii e anali0ea0 !eriodic 1n cadrul anali0ei efectuate de mana4ement; 1n co!ul e2alurii influenei a u!ra eficacitii /i eficienei !italului /i ca mi6loc de 1mbuntire a !erformanelor. $nre4i trarile referitoare la tudii; in truire; abiliti /i ex!erien unt mentinute de catre RMC?ul de !e fiecare ectie au com!artiment. 3.*. I%f!".t!uctu! SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN determin; !une la di !o0iie /i menine infra tructura nece ar derulrii !roce elor "MC /i reali0rii conformitii er2iciilor !re tate cu cerinele re4lementarilor le4ale in 2i4oare i ale clienilor i; 1n conformitate cu !reci0rile !rocedurilor de i tem i o!eraionale. Pag "! /46

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

Cod: MC- 01

MANUALUL CALITII

Ed. 1 Ex. Nr.

Rev. 1 Pag. 30/

46

$nfra tructura include : cldiri; !aii de lucru adec2ate ec3i!amente !entru executia er2iciilor medicale <ec3i!amente !entru ma urare; ec3i!amente !entru con er2are; etc.= er2icii u!ort < a!ro2i0ionare; telecomunicatii; retea informatica; tran !ort; etc.=. En co!ul reali0rii eficiente a er2iciilor medicale ; la definirea infra tructurii au fo t inclu e urmtoarele con iderente : reali0area infra tructurii inAnd cont de obiecti2e; funciuni; !erforman; di !onibilitate; co t; i4uran@ de02oltarea infra tructurii; !entru a e a i4ura continuu nece itile !italului@ e2aluarea infra tructurii 1n ra!ort cu nece itile /i a/te!trile !rilor intere ate@ 3.(. 2ediul de luc!u En co!ul cre/terii !erformanelor !italului; mana4ementul SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN a i4ur un mediu de lucru care !ermita reali0area conformittii er2iciilor medicale cu cerintele a!licabile in domeniu. Dea emenea; mediul de lucru are o influenta !o0iti2a a u!ra moti2rii i ati faciei clientilor / !acientilor i !er onalului. #entru crearea unui mediu de lucru adec2at; ca o combinaie a factorilor umani /i fi0ici; e iau 1n con iderare : metodele creati2e de lucru /i o!ortunitile !entru a 2alorifica !otenialul uman di !onibil@ re4ulile /i 1ndrumrile referitoare la ecuritate@ am!la area locurilor de munc@ interaciunile ociale@ 1ncl0irea; iluminatul /i circulaia aerului@ i4iena; curenia; 04omotul /i !oluarea@ alte faciliti acordate !er onalului. Mediul de lucru a i4urat de SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN nu influentea0a ne4ati2 reali0area caracteri ticilor calitati2e ale er2iciilor executate. SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN a i4ura mediul de lucru nece ar !entru a reali0a conformitatea cu cerinele de execuie a er2iciilor medicale. "e a i4ur condiii climatice core !un0toare de!o0itrii medicamentelor; materialelor anitare de4radabile; reacti2ilor !rin de!o0itarea ace tora 1n !aii !ecial amena6ate nece itAnd condiii deo ebite de mediu. & tfel reacti2ii e de!o0itea0 1n !aii termo tatate la care e monitori0ea0 de dou ori !e 0i tem!eratura !entru a menine caracteri iticile de calitate ale ace tora !An la utili0are. .alorile monitori0ate unt 1nre4i trate 1n fi a de monitori0are a !arametriilor ambientali 1n !aiile de laborator.

Pag 30 /46

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

Cod: MC- 01

MANUALUL CALITII

Ed. 1 Ex. Nr.

Rev. 1 Pag. 31/

46

Mana4erii or4ani0aiei a i4ur un mediu de lucru ce are o influen !o0iti2 a u!ra moti2aiei; ati faciei; !erformanelor an4a6ailor; concurAnd a tfel la cre/terea !erformanelor er2iciilor !re tate de ctre ace/tia. #entru acea ta ?au luat 1n con iderare: metode /i o!ortuniti timulati2e !entru o mai bun im!licare /i 2alorificare a !otenialului membrilor or4ani0aiei@ er4onomia locurilor de munc@ am!la area birourilor@ interrelaiile dintre membrii or4ani0aiei /i dintre ace/tia /i !acienti / clieni@ acordarea de ec3i!amente de !rotecie <obli4atorii !rin le4e=@ factorii de mediu <tem!eratur; umiditate; lumino0itate; flux de aer; 4e tiune de/euri etc.=@ alubritate; 04omot; 2ibraii. 4. REALI5AREA SERVI1IULUI 4.,. Pl"%ific"!e" !e"li:"!ii .e!viciului Conducerea SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN a i4ur !lanificarea /i de02oltarea !roce elor nece are acti2itii de reali0are a er2icilor medicale. ,r4ani0aia de f/oar acti2iti !lanificate de er2icii medicale /i de anali0e medicale 1n relaia cu alte firme !e ba0 de contract. 'a !lanificarea furni0rii er2iciilor; SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN determin; du! ca0; urmtoarele: obiecti2ele calitii /i cerinele !entru er2iciul furni0at@ nece itatea de a tabili !roce e; documente /i de a aloca re ur e !ecifice er2iciului furni0at@ !roce ele /i acti2itile a ociate ri curilor identificate /i controlate@ acti2itile cerute de 2erificare; 2alidare /i monitori0are !recum /i criteriile !entru acce!tare a er2iciului furni0at < tabilite de le4i laia /i re4lementrile 1n 2i4oare !ri2ind calitatea er2iciilor furni0ate; dre!turile an4a6ailor=@ 1nre4i trrile nece are !entru a furni0a do2e0i c !roce ele de reali0are a er2iciului furni0at ati fac cerinele. #lanificarea reali0rii er2iciului medical e concreti0ea0 1n urmtoarele acti2iti: Planificarea activitilor de ofertarecontractare utili0And ca date de intrare: tudii de !ia !ri2ind tarea de anatate a !o!ulatiei; cerine /i u4e tii ale !acientilor / clienilor; re !ecti2 medicilor clinicieni@ Planificarea proceselor de proiectare-dezvoltare utili0And ca date de intrare cerinele /i u4e tiile !acientilor / clienilor@ Pag 31 /46

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

Cod: MC- 01

MANUALUL CALITII

Ed. 1 Ex. Nr.

Rev. 1 Pag. 3"/

46

Planificarea procesului de aprovizionare utili0And ca date de intrare anali0ele olicitrilor tuturor re !on abililor de !roce e din cadrul or4ani0aiei; re ur ele di !onibile @ Planificarea realizrii serviciului <acti2itati de a i tenta medicala !eciali0ata= a2And ca date de intrare olicitrile ex!licite /i im!licite ale !acientilor / clienilor i a !er onalului medico? anitar im!licat Planificarea activitilor de ntreinere reparaii ; a2And ca date de intrare olicitrile re !on abililor de !roce e nece are furni0rii er2iciilor !ecifice; re ur ele di !onibile@ Planificarea activitilor de control a EMM-urilor ; a2And ca date de intrare cerinele le4i laiei metrolo4ice 1n 2i4oare /i cerinele de m@ Planificarea activitilor de instruire personal @ Datele de ie/ire < er2iciu furni0at= tau la ba0a anali0ei !erformanei !roce elor !lanificate /i con tituie o!ortuniti !entru 1mbuntirea continu a "MC. %oate datele referitoare la !lanificare unt detaliate in !rocedura !ecifica !roce ului re !ecti2: K &u!%i:"!e" .e!viciilo! medic"le K . 4.) PRO1ESE RE&ERITOARE LA RELA?IA 1U PA1IENTUL / 1LIENTUL 4.)., Dete!mi%"!e" ce!i%9elo! !efe!ito"!e l" 8!odu. #roce ele referitoare la relaia cu !acientul / clientul determin modul de reali0are a anali0ei comen0ii / contractului a tfel incAt a fie ati facute nece itatile !acientului / clientului; cAt /i comunicarea informatiilor de !re er2iciile oferite de or4ani0aie /i feedbacF? ul de la !acienti/ clieni inclu i2 reclamaiile !acientilot / clienilor; dac e te ca0ul. En relaia cu clientul e di tin4 !atru ti!uri de !roce e /i anume: #rimul ti! de !roce e te cel !ri2itor la clienii cu !ro4ramri !e ba0a contractelor cu firma la care lucrea0. &ce/tia e !ro4ramea0 /i beneficia0 de er2iciul medical 1n ordinea !ro4ramrii facute; exce!ie fcAnd !acienii cu afeciuni foarte 4ra2e; care au !rioritate. &l doilea ti! de !roce face referire la relaia cu !acienii care dore c efectuarea de er2icii medicale olicitate !rin trimitere de medici clinicieni !entru diferite afeciuni. &l treilea ti! de !roce face referire la !acienii care dore c efectuarea de er2icii medicale la olicitarea direct a ace tora &l !atrulea ti! de !roce face referire la fcAnd !acienii cu afeciuni foarte 4ra2e; care au !rioritate i care unt tratati in re4im de ur4enta #entru determinarea cerinelor referitoare la er2iciu; or4ani0aia identific: cerinele !ecificate de ctre client; adic ti!ul de er2icii medicale ce urmea0 a fi efectuate@ Pag 3" /46

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

Cod: MC- 01

MANUALUL CALITII

Ed. 1 Ex. Nr.

Rev. 1 Pag. 33/

46

cerinele ne !ecificate de ctre client dar nece are; !e lAn4 er2iciile olictate de client; !rin biletul de trimitere de la medic; medicul !eciali t !oate olicita /i alte in2e ti4atii; dac con ider util informaia !entru dia4no ticarea afeciunii !acientului@ cerinele le4ale /i de re4lementare referitoare la ec3i!amentele utili0ate@ orice alte cerine u!limentare identificate de ctre or4ani0aie.

#entru ati facerea cerinelor clienilor SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN ; furni0ea0 er2icii care au la ba0 urmtoarele !rinci!ii: ecuritatea er2iciilor@ tarifarea ec3itabil@ calitatea er2iciilor /i eficiena ace tora@ !rotecia mediului 1ncon6urtor@ acce fr di criminare@ re !ectarea re4lementrilor !ecifice 1n domeniul medical@ 4.).) A%"li:" ce!i%9elo! !efe!ito"!e l" .e!viciu ,r4ani0aia anali0ea0 cerinele referitoare la er2iciul !re tat. &cea t anali0 e te facut 1nainte de an4a6amentul or4ani0aiei de a !re ta acel er2iciu /i e a i4ura c: cerinele referitoare la ti!urile de er2icii medicale ce urmea0 a fi efectuate unt clar definite@ cerinele din contract au comand care difer de cele ex!rimate anterior unt re0ol2ate ,r4ani0aia are c"8"bilit"tea 1nde!linea c cerinele definite; re !ecti2 ti!urile de er2icii medicale /i anali0e !ecificate !e biletele de trimitere emi e de medicii de !ecialitate. "unt meninute 1nre4i trri ale re0ultatelor anali0elor efectuate /i ale aciunilor a!arute 1n urma anali0elor efectuate. ,r4ani0aia; ! e n t ru a 2erifica conformitatea anali0elor medicale efectuate face o monitori0are !aralel cu un alt laborator acreditat !entru ace t ti! de er2icii. &tunci cAnd cerinele referitoare la er2iciu unt modificate; or4ani0aia e a i4ur c documentele rele2ante unt modificate /i c !er onalul im!licat e te con/tienti0at cu !ri2ire la modificarea cerinelor. 4.).* 1omu%ic"!e" cu clie%tul En concordan cu an4a6amentul !ri2ind ati facia clientului / !acientului; SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN con ider comunicarea eficace cu clientul / !acientul ca un element c3eie al ati faciei ace tuia. , bun comunicare cu clientul; !oate duce la reducerea de0am4irii ace tuia /i c3iar la modificarea unui cenariu ne ati fctor 1ntr?o ex!erien !o0iti2.

Pag 33 /46

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

Cod: MC- 01

MANUALUL CALITII

Ed. 1 Ex. Nr.

Rev. 1 Pag. 34/

46

Coo!erarea cu clienii/ !acientii e te un obiecti2 al !oliticii SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN /i e reali0ea0 1n !ecial !rin urmtoarele aciuni /i 1n urmtoarele ituaii: ex!licitare i clarificarea modului de efectuare a er2iciilor medicale olicitate; a ri curilor ce trebuie a umate i cuno cute in !realabil; a !o ibilelor efecte ulterioare a u!ra or4ani mului@ e efectuea0a inre4i trarea datelor !acientului : biletul de trimitere; fi a de recomandare; carte de identitate; carnet de a i4urat; re0ultatele unor in2e ti4atii anterioare; cri oare medicala; etc. e confirma etul com!let de er2icii medicale care trebuie executate @ e 1ntre!rind anali0e !entru tabilirea cau0elor unor re0ultate necore !un0toare au neconcludente; !utandu? e olicita re!etarea !artiala au totala a in2e ti4atiei@ clientul/!acientul e te informat de orice 1ntAr0iere 1n execuia er2iciilor medicale. SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN colaborea0 cu medicul de familie au !eciali t; execut er2iciile medicale cerute /i 1n ba0a dia4no ticului !re0umti2 !oate u4era executarea de anali0e care ar !reci0a dia4no ticul etiolo4ic corect. Colaborarea cu clienii/!acienii intr 1n atribuiile Mana4erului; RMC /i a !er onalului medical i auxiliar care intr 1n contact direct cu clienii/!acienii. SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN ! trea0 1nre4i trri !ri2ind aciunile 1ntre!rin e la olicitarea !acienilor/clienilor. &!recierile din !artea clienilor/!acienilor unt ! trate 1n 1nre4i trri. 4.* PROIE1TARE LI DE5VOLTARE a acti2itatilor !ecifice cu re !ectarea "MC 4.*.,. Pl"%ific"!e" 8!oiect !ii .i de:volt"!ii SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN !lanific /i controlea0 acti2itatea de !roiectare /i de02oltare. SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN 1ntocme/te 4raficul de elaborare a lucrrilor de !roiectare?de02oltare care cu!rinde: Denumirea lucrrii de !roiectare /i de02oltare@ %i!ul documentaiilor de !roiectare /i de02oltare@ Eta!ele !roiectrii /i de02oltrii Re !on abilul !entru 2erificarea intern@ Re !on abil cu a2i0area %ermenele de !redare. +raficul de elaborare e te a!robat de catre Mana4er /i e actuali0ea0; dac e te ca0ul; 1n funcie de e2oluia !roce ului de !roiectare /i de02oltare.

Pag 34 /46

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

Cod: MC- 01

MANUALUL CALITII

Ed. 1 Ex. Nr.

Rev. 1 Pag. 34/

46

Deoarece anali0a; 2erificarea i 2alidarea !roiectarii i de02oltarii au co!uri di tincte; ace tea unt efectuate i inre4i trate in combinatii adec2ate !entru !roce ele executate i !entru or4ani0atie. 4.*.). Eleme%te de i%t!"!e "le 8!oiect"!ii .i de:volt"!ii Datele de intrare !entru !ro4ramele de de02oltare au !entru !roiecte unt anali0ate d.!.d.2 al coninutului; corelat cu ca!acitatea; dotarea /i calificarea !er onalului. #entru reali0area acti2itatii de !roiectare i de02oltare; SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN a i4ur identificarea !rinci!alelor date /i informaii !entru 1nele4erea corect /i com!let a lucrrii olicitate. Ca urmare a cerinelor de de02oltare /i a cerinelor de re4lementare le4al; SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN definiti2ea0 datele de intrare care includ : Cerine de a!licabilitate /i !erforman Cerinte le4ale /i de re4lementare a!licabile $nformaii din !roiecte imilare anterioare &lte cerinte e eniale 4.*.*. Eleme%te de ie=i!e "le 8!oiect !ii =i de:volt !ii %oate documentele aferente acti2itilor de !roiectare /i de02oltare de f/urate de ctre SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN re !ect cerinele ub a !ectul 4arantrii corectitudinii /i com!letitudinii cerinelor /i exi4enelor olicitate . Datele de ie/ire ale !roiectrii /i de02oltrii !ecifice acti2itii din SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN !ot fi conctreti0ate 1n : !ro4rame de in2e tiii !entru moderni0area infra tructurii@ do are de autori0are !ecifice acti2itatii@ !ro4rame !ri2ind imbunatatirea mediului de lucru din SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN !ro4rame de in2e titii !entru dotarea cu ec3i!amente !erformante@ !ro4rame de in truire a !er onalului !entru cre terea com!etentei in reali0area actului medical@ Datele de ie/ire ale !roiectrii /i de02oltrii unt furni0ate 1n forma care !ermite 2erificarea 1n ra!ort cu datele de intrare. Datele de ie/ire unt a!robate 1nainte de emitere /i 1nde!line c cerinele datelor de intrare; conin criteriile de acce!tare /i define c caracteri ticile e eniale !entru o utili0are i4ur /i corect . 4.*.(. A%"li:" 8!oiect !ii .i de:volt"!ii &nali0a !roiectrii /i de02oltrii e reali0ea0a de SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN /i urmre/te e2aluarea ca!abilitii re0ultatelor !roiectrii de a ati face cerinele /i de a identifica e2entuale !robleme /i a !ro!une aciuni nece are.

Pag 34 /46

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

Cod: MC- 01

MANUALUL CALITII

Ed. 1 Ex. Nr.

Rev. 1 Pag. 36/

46

4.*.-. Ve!ific"!e" 8!oiect !ii .i de:volt !ii "i temul de 2erificare /i confirmare a lucrrilor de !roiectare /i de02oltare cu!rinde 2erificarea !roiectelor /i !ro4ramelor de de02oltare /i a2i0area ace tora. .erificarea urmare te re !ectarea !re2ederilor re4lementarilor i cerintelor le4ale in 2i4oare. Metodele de 2erificare !ot fi u!limentate du! ca0; cu 2erificarea !rin calcule au com!araii cu lucrri <!roiecte= imilare reali0ate anterior. &2i0area documentatiei <2alidarea interna= !re u!une o anali0a documentat /i i tematic a u!ra conce!iei; cerinelor /i documentaiilor elaborate; urmAnd e2aluarea /i confirmarea ca!abilitii documentelor de a ati face cerinele !ecificate. "unt meninute 1nre4i trrile re0ultatelor 2erificrii !roiectrii /i de02oltrii. 4.*.3. V"lid"!e" 8!oiect !ii =i de:volt !ii . .alidarea !roiectrii /i de02oltrii a i4ur c !rodu ul/ er2iciul re0ultat e te ca!abil ati fac cerinele !ecificate. .alidarea e te finali0at 1nainte de li2rarea au im!lementarea !rodu ului au er2iciului. $nre4i trrile re0ultatelor 2alidarii unt !a trate de catre SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN 4.*.4. 1o%t!olul modific !ilo! I% 8!oiect"!e =i de:volt"!e %oate modificarile la documente a!arute !rin anulare; modificare !arial; introducere de elemene noi; corectare de neconformiti unt anali0ate /i a!robate urmAnd aceea/i metodolo4ie ca in ca0ul documentelor iniiale. Modificarile !ot fi initiate de: Client; colaboratori externi@ #roiectanti; colaboratori interni Mana4er. %oate modificrile efectuate unt inute ub control de catre SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN !rin fi/e de modificare care unt elaborate; 2erificate; a!robate ca i documentele initiale. 4.( APROVI5IONARE 4.(.,. P!oce.ul de "8!ovi:io%"!e #roce ul de a!ro2i0ionare din cadrul SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN ; !arcur4e; conform !rocedurii H &!ro2i0ionare H ; urmtoarele eta!e: !rimire /i anali0 a referatelor de nece itate la fAr/itul fiecrei luni au 1n ca0 de ur4ente !lanificarea acti2itii de a!ro2i0ionare 1n funcie de re ur ele financiare alocate@ electarea furni0orilor cu re !ectarea le4i laiei 1n 2i4oare@ 1nc3eiere de contracte/comen0i@ tran !ort !rodu a!ro2i0ionat@ rece!ie@ de!o0itare@ Pag 36 /46

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN


#roce eliberare 1n con um.

Cod: MC- 01

MANUALUL CALITII

Ed. 1 Ex. Nr.

Rev. 1 Pag. 35/

46

ul de e2aluare a furni0orilor are la ba0 urmtoarele criterii: eficacitatea "MC la furni0ori@ dificultatea de 1nlocuire a furni0orului@ durata colaborrii anterioare@ re !ectarea !ro4ramelor de li2rare@ colaborarea /i oluionarea reclamaiilor; er2ice@ ra!ortul calitate B !re i e reali0ea0a de catre Re !on abil &!ro2i0ionare .

4.(.). I%fo!m"9ii 8e%t!u "8!ovi:io%"!e $nformaiile referitoare la a!ro2i0ionare unt inclu e 1n Comanda de a!ro2i0ionare au Caietul de arcini. &ce tea trebuie de crie clar /i unic !rodu ul / er2iciul a!ro2i0ionat <acolo unde e te a!licabil contine codul !rodu ului=; !recum /i cantitile/condiiile /i; du! ca0; termenele de li2rare. Comen0ile fcute furni0orilor includ toate datele nece are de crierii !rodu ului au er2iciului comandat; inclu0And du! ca0 : cerinele de documentaie; cerinele de calificare a !er onalului; cerinele de calitate; cerinele referitoare la rece!ia calitati2; cerinele referitoare la i temul de mana4ement al calitii. 4.(.*.P".t!"!e" 8!odu.ului "8!ovi:io%"t #entru !rodu ele a!ro2i0ionate e utili0ea0 etic3ete de identificare !e cate4orii a !rodu elor 1n cadrul 0onelor de de!o0itare ale or4ani0aiei. &ce te etic3ete cu!rind !e lAn4 datele de identificare ale !rodu ului /i numrul de *$R cu care au fo t 1nre4i trate; ace ta fcAnd le4tura dintre !rodu ; documentele de 1n oire /i cele de ate tare a calitii ace tuia. 4.(.(.Ve!ific"!e" 8!odu.ului "8!ovi:io%"t . .erificarea materialelor/ !rodu elor a!ro2i0ionate e face de ctre comi.i" de !ece8tie; orice ob er2aie re0ultat 1n urma anali0elor e ! trea0 !e NRCD <ti!i0at=. "unt urmarite a !ectele de mediu a ociate !roce ului de a!ro2i0inare ; !recum i ri curile i !ericolele !o ibile. 4.&URNI5ARE SERVI1II 4.-., 1o%t!olul fu!%i: !ii .e!viciului #roce ul de f/urat 1n cadrul or4ani0aiei e te efectuarea de er2icii medicale in re4im de !itali0are ; de ambulatoriu clinic; er2icii ima4i tice /i er2icii !araclinice; acti2itate !entru care ?au tabilit !roceduri 4enerale conform li tei !rocedurilor din cadrul !re0entului manual. Pag 35 /46

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

Cod: MC- 01

MANUALUL CALITII

Ed. 1 Ex. Nr.

Rev. 1 Pag. 3#/

46

,r4ani0aia !lanific /i reali0ea0 ace te er2icii medicale de !itali0are;de ambulatoriu clinic; er2icii ima4i tice /i er2icii !araclinice 1n condiii controlate. Condiiile controlate includ; du! ca0: di !onibilitatea informaiilor care de criu ti!ul er2iciilor medicale /i anali0elor umane medicale@ utili0area ec3i!amentului adec2at@ im!lementarea acti2itilor de a!ro2i0ionare. &cti2itatea !ecific care e de f/oar 1n com!artimentele SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN !re u!une o ucce iune lo4ic de !roce e ce contribuie la reali0area er2iciului /i determin calitatea lui. "co!ul controlului !roce elor e te a a i4ure o metodolo4ie !rin care identifice /i !lanifice !roce ele de furni0are a er2iciilor; care influenea0 direct calitatea; 1n 2ederea de f/urrii 1n condiii controlate a ace tora !entru a e a i4ura c unt ati fcute condiiile !ecificate. Controlul !roce elor e a!lica 1n toate com!artimentele SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN 1n care e de f/oar !roce e de !re tare a er2iciilor. Modul in care e reali0ea0a er2iciile !e care le furni0ea0a SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN e te de cri in !rocedurile o!erationale i in in tructiunile de lucru i a !rotocoalelor tera!eutice !ecifice. $n co!ul tinerii ub control a !roce elor ce contribuie la reali0area er2iciului; unt folo iti an4a6ati cu o in truire core !un0atoare. >iecare an4a6at e te el in u i ra !un0ator !entru inde!linirea in totalitate a cerintelor !ri2ind calitatea. 4.-.) V"lid"!e" 8!oce.elo! .i de fu!%i:"!e de .e!vicii .alidarea er2iciului e te nece ara acolo unde datele de ie ire re0ultate nu !ot fi 2erificate !rin monitori0ari ucce i2e au ma uratori. &re in 2edere urmtoarele a !ecte: folo irea in !roce ele de reali0are a er2iciului a !er onalului calificat i autori0at !entru de fa urarea i controlul ace tora @ utili0area de a!aratur i ec3i!amente 2alidate/omolo4ate/etalonate < fa!t care e demon trea0a !rin inre4i trari=; care a 4arante0e executia conforma cu !ecificatiile a unui er2iciu au a unui !roce . colaborarea cu firme autori0ate/ acreditate !entru acele !roce e !entru care or4ani0atia nu !re0inta !o ibilitati de reali0are; dar ii unt nece are i influentea0a calitatea er2iciului. $n ca0ul contractarii unor a tfel de er2icii externe; or4ani0atia !a trea0a inre4i trari ale ace tor firme care a demon tre0e acreditarea au autori0area i care a demon tre0e 2alidarea !roce ului. #roce ele de reali0are a er2iciului medical au 1n 2edere : Pag 3# /46

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN


Cod: MC- 01

MANUALUL CALITII

Ed. 1 Ex. Nr.

Rev. 1 Pag. 3!/

46

Criterii definite !entru anali0a i a!robarea !roce elor &!robarea ec3i!amentului i calificarea !er onalului (tili0area de !roceduri i metode !ecifice Cerinte referitoare la inre4i trari Re2alidarea.

4.-.* Ide%tific"!e =i t!"."bilit"te Entotdeauna; or4ani0aia identific er2iciile medicale de ambulatoriu clinic; er2iciile ima4i tice /i er2iciile !araclinice cu mi6loace adec2ate !e durata efecturii ace tora. &tunci cAnd tra abilitatea e te o cerin; or4ani0aia ine ub control /i 1nre4i trea0 identificarea unic a er2iciilor medicale !re tate. & tfel; la o irea !acienilor la !ital ace/tia e 1nre4i trea0 1n calculator cu datele !er onale de identificare; ti!ul er2iciilor medicale /i al anali0elor ce urmea0 a fi efectuate; data /i ora cAnd au 2enit. &ce t lucru !ermite 2erificarea 1n ba0a de date dac !acientul a mai beneficiat de er2icii medicale au a fcut anali0e la laborator; ce er2icii au anali0e a fcut /i cAnd. De a emenea acea t 1nre4i trare !ermite re4 irea !acientului cu u/urin /i a er2iciilor /i a anali0elor medicale efectuate 1m!reun cu buletinul de anali0e com!letat /i emi . $dentificarea !acienilor care olicit er2icii clinice au !araclinice e face !e ba0a codului numeric !er onal /i e 1nre4i trea0 1n re4i trele medicale /i 1n i temul informatic. %ra abilitatea !robelor de laborator e te a i4urat de i temul informatic care 4enerea0 un numr de identificare unic. &ce t numr e te ! trat !e toate !robele ce urmea0 a fi anali0ate /i a!are 1n caietele de lucru /i 1n memoria a!aratelor care efectuea0 anali0a olicitat de la fiecare ti! de anali0. &ce t numr a i4ur tra abilitatea atAt a !robei biolo4ice recoltate cAt /i a 1nre4i trrilor din caietele de lucru /i a re4i trelor 1n final a buletinelor de anali0e emi e !acientului. Ide%tific"!e" .i t!"."bilit"te" e refera la : a!ro2i0ionarea /i introducerea in or4ani0atie numai a !rodu elor acce!tate@ identificarea /i locali0area 1n orice tadiu al !roce ului de furni0are er2icii medicale; a materialelor /i ec3i!amentelor utili0ate@ e2itarea confu0iilor 1n !roce ul de furni0are er2icii medicale !recum /i a utili0rii unor !rodu e neconforme@ identificarea documentelor de a!ro2i0ionare; de!o0itare; in !ecii /i 1ncercri@ identificarea unic a furni0orilor /i clienilor@ identificarea /i tra abilitatea fiecrei comen0i/ contract; !roiect etc.@ identificarea /i tra abilitatea fiecrui er2iciu. Trasabilitatea const n posibilitatea de a reconstitui istoricul utilizarea sau localizarea unei activiti n principalele faze de e!ecuie ale procesului" "e a i4ur tra abilitatea !roce ului de furni0are er2icii medicale !rin urmrirea 1nre4i trrilor la fiecare acti2itate de f/urat 1n conformitate cu !rocedurile !ecifice. Pag 3! /46

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

Cod: MC- 01

MANUALUL CALITII

Ed. 1 Ex. Nr.

Rev. 1 Pag. 40/

46

%ra abilitatea e ba0ea0 !e i temul de informaii obinut !rin utili0area identificrilor !ri2ind materialele utili0ate /i !er oanele re !on abile de !roce au eta! de !roce . 4.-.( P!o8!iet"te" clie%tului SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN tratea0a cu 4ri6a i re !on abilitate !ro!rietatea clientului ; re!re0entat de informaia medical aferent ace tuia; trimiterea de la medicul de !ecialitate /i/ au !roba biolo4ic care fie a fo t adu de !acient fie a fo t recoltat 1n cadrul laboratorului; obiecte !er onale ale !acientilor; etc. !e !erioada 1n care acea ta e afl ub controlul or4ani0aiei au e te utili0at de or4ani0aie. ,r4ani0aia identific; 2erific; !rote6ea0 /i !une 1n i4uran !ro!rietatea clientului; !u la di !o0iie !entru a fi utili0at !rin 1nre4i trrile exi tente 1n cadrul or4ani0aiei. Dac !ro!rietatea clientului e te !ierdut; deteriorat au ina!t !entru utili0are; ace t lucru e te ra!ortat clientului /i 1nre4i trrile meninute.

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN ! trea0 !rodu ulele 1n locuri de de!o0itare !ecial amena6ate /i conformitatea ace tora !e !arcur ul !roce rii interne /i al li2rrii la de tinaia intenionat. &cea ta include identificarea; mani!ularea; ambalarea; de!o0itarea /i !rote6area. SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN !re tAnd er2icii medicale clinice i !araclinice; utili0ea0 1n mod curent o erie 1ntrea4 de medicamente; reacti2i /i oluii ce nece t condiii !eciale de de!o0itare. &ce te condiii im!un o anumit tem!eratur /i/ au umiditate 1n 0ona de de!o0itare. #entru re !ectarea ace tor condiii; ! trarea !rodu elor e face 1n fri4idere / con4elatoare / !aii termo tatice la care e te monitori0at !ermanent tem!eratura /i/ au umiditatea. & tfel e fac dou citiri 0ilnice a termo3i4rometrelor din !aiile unde e de!o0itea0 materialele / reacti2ii /i e 1nre4i trea0 ace te citiri 1n fi/a de monitori0are a !arametrilor ambientali 1n !aiile de laborator. De a emenea re !on abilul de a!ro2i0ionare ia le4tura cu furni0orii /i 1i c3e tionea0 !e ace/tia de !re !erioada de 2alabilitate a reacti2ilor; a!ro2i0ionAnd numai o cantitate nece ar ce 2a fi cu i4uran con umat 1naintea de!/irii termenului de 2alabilitate al reacti2ului.

4.3

1ONTROLUL E1EIPA2ENTELOR DE 2JSURARE LI 2ONITORI5ARE SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN determin monitori0rile /i m urrile care trebuie efectuate /i ec3i!amentele de m urare /i monitori0are nece are !entru a furni0a do2e0i ale conformitii er2iciilor medicale cu cerinele determinate. Pag 40 /46

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

Cod: MC- 01

MANUALUL CALITII

Ed. 1 Ex. Nr.

Rev. 1 Pag. 41/

46

,r4ani0aia tabile/te !roce ele !rin care e a i4ur c monitori0rile /i m urrile !ot fi efectuate /i c unt efectuate 1ntr? un mod care e te 1n concordan cu cerinele de monitori0are /i m urare. SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN are 1n dotare diferite ec3i!amente de m urare /i monitori0are 1n toate !unctele de lucru <ten iometre; termometre; termo tate; termo3i4rometre; balan; etc.= eta lona te de ctre laboratoare -RM' la termenele tabilite; biroul emiAnd -uletine de .erificare Metrolo4ic au Certificate de etalonare !entru fiecare di !o0iti2 de m urare /i monitori0are 1n !arte. ,ri4inalele ace tor buletine e ar3i2ea0. Re !on abilul metrolo4ic urmre/te !erioada de 2erificare metrolo4ic !entru a nu fi de!/it. Deci; !entru a e a i4ura re0ultate 2alide; ec3i!amentele de m urare /i monitori0are trebuie: etalonate au 2erificate; la inter2ale !ecificate; au 1nainte de 1ntrebuinare; !u e 1n i4uran 1m!otri2a a6u trilor care ar !utea in2alida re0ultatul m urrii@ !rote6ate 1n tim!ul mani!ulrii; 1ntreinerii /i de!o0itrii 1m!otri2a de4radrilor /i deteriorrilor. ,r4ani0aia e2aluea0 /i 1nre4i trea0 2aliditatea re0ultatelor m urrilor anterioare atunci cAnd ec3i!amentul e te 4 it neconform cu cerinele. Entre!rinde aciuni adec2ate a u!ra ec3i!amentului /i a oricrui !rodu afectat. .erificarea te3nica !eriodica a EMC e efectuea0a du!a o !lanificare anuala de catre C)&M Me3edinti. 6. 2JSURARE0 ANALI5J LI >2BUNJTJ?IRE 6.,. Ge%e!"lit 9i SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN a de02oltat; a im!lementat /i menine !lanificat; un i tem de monitori0are; m urare; colectare /i anali0 a tuturor datelor referitoare la funcionarea "MC; !entru demon trarea conformitii er2iciului medical ; !entru a i4urarea conformitii "MC /i !entru determinarea /i materiali0area !ermanent a !o ibilitilor de 1mbuntire a eficacitii ace tuia. "!itala a determinat metodele eficace /i eficiente !entru a identifica domeniile de 1mbuntire a !erformanelor "MC. &ce tea unt !re0entate 1n cu!rin ul ubca!itolelor urmtoare ale !re0entului document /i detaliate 1n documentaia care t la ba0a "MC. 6.). 2o%ito!i:"!e =i m .u!"!e 6.).,. S"ti.f"c9i" clie%tului/ 8"cie%tului Determinarea /i monitori0area 4radului de ati factie a clientului/ !acientului con tituie una dintre modalitile !rinci!ale de m urare a !erformanei "MC. #entru acea ta or4ani0aia !romo2ea0 o !olitic de a!ro!iere fa de clieni/ !acienti urmrind: en ibili0area /i con/tienti0area 1ntre4ului !er onal referitor la im!ortana ati facerii cerinelor clienilor/ !acientilor@ Pag 41 /46

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

Cod: MC- 01

MANUALUL CALITII

Ed. 1 Ex. Nr.

Rev. 1 Pag. 4"/

46

! trarea contactului !ermanent cu clienii/ !acientii !rin intermediul cailor de comunicare tabilite. SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN a identificat ur ele de informaii de !re client/ !acient !rin: c3e tionare /i onda6e 1n rAndul clienilor/ !acientilor @ reclamaiile; u4e tiile /i reaciile clientului/ !acientului <feedbacF?ul a u!ra !erformanelor er2iciilor medicale furni0ate=@ c3imbul de informaii din tim!ul derulrii er2iciilor medicale. "!italul a identificat /i a!lic modaliti de obinere a informaiilor nece are m urrii /i monitori0rii atat a ati faciei clientilor/ !acientilor cat i a an4a6ailor. $n fiecare an reali0ea0a onda6e de o!inie !e e antioane re!re0entati2e de clienti/ !acienti. Metodele utili0ate i eta!ele !arcur e !entru cule4erea; !relucrarea i anali0area datelor i informatiilor referitoare la ati factia clientilor/ !acientilor unt !re0entate in !rocedura o!erationala C"ati factia clientilor/ !acientilorD; cod: #.8.2.1. 6.).). Audit i%te!% En SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN e efectuea0; !lanificat; audituri interne; ace t !roce fiind in trumentul !rinci!al !rin care e determin; 1n mod i tematic; dac i temului de mana4ement al calitii e te: conform cu modalitile !lanificate; cu cerinele referenialului <"R E* $", 9001: 2008 =; ca /i cu cele ale "MC tabilit de ctre mana4ementul !italului@ im!lementat /i meninut 1n mod eficace. Re !on abilitile !entru !ro4ramarea; !re4atirea; efectuarea; urmarirea i documentarea auditurilor interne; ra!ortarea re0ultatelor /i meninerea 1nre4i trrilor unt definite 1n !rocedura i temului calitatii MAudit i%te!%G0 cod/ P.6.).). #rocedura tabile/te de a emenea frec2ena /i metodele auditului; modul de efectuare a auditurilor <1n a/a fel 1ncAt e a i4ure obiecti2itatea /i im!arialitatea !roce ului de audit:; auditorii nu 1/i 2or audita !ro!ria acti2itate=. &nual; la ni2elul !italului e elaborea0 cAte o !ro4ramare a auditurilor interne ale calitii; a!robat de Mana4erul !italului; a tfel 1ncAt fiecare !roce al "MC a fie auditat cel !uin o data !e an. Mana4ementul cu re !on abiliti 1n 0ona auditat are obli4aia e a i4ure c unt 1ntre!rin e; fr 1ntAr0iere ne6u tificat; m urile nece are !entru eliminarea neconformitilor de!i tate de ec3i!a de audit /i aciunile corecti2e care conduc la 1nlturarea cau0elor ace tor neconformiti. #rocedura !reci0ea0 re !on abilitile 1n ceea ce !ri2e/te urmrirea !roce ului de audit intern. .erificarea 1ntre!rinderii aciunilor corecti2e/!re2enti2e /i ra!ortarea eficacitii re0ultatelor ace tora unt !re0entate in !rocedurile cod: #.8.5.2 /i cod: #.8.5.3. Ra!oartele de audit intern /i; cAnd e te ca0ul; ra!oartele de aciuni corecti2e aferente con tituie date e eniale de intrare !entru anali0ele "MC efectuate de mana4ement.

Pag 4" /46

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

Cod: MC- 01

MANUALUL CALITII

Ed. 1 Ex. Nr.

Rev. 1 Pag. 43/

46

6.).*. 2o%ito!i:"!e" =i m .u!"!e" 8!oce.elo! Monitori0area /i; cAnd e te a!licabil; m urarea !roce elor i temului de mana4ement al calitii e reali0ea0 !rin tabilirea; m urarea; colectarea; !relucrarea /i inter!retarea datelor referitoare la !arametrii care define c !roce ele; 1n co!ul tabilirii ca!abilitii ace tora de a obine re0ultatele !re tabilite. #roce ele nece are "MC; unt monitori0ate i ma urate; acolo unde e te a!licabil; in felul urmator: !rin intermediul auditurilor interne i externe i !rin intermediul anali0elor efectuate de mana4ement@ !rin ra!ortari !eriodice@ !rin cule4ere de date i inter!retare a lor; !e !erioade de tim!@ !rin a!reciarea eficacitatii actiunilor intre!rin e !entru finali0area actiunilor de imbunatatire. #rin ace te ma urari i monitori0ari e urmare te !erformanta !roce elor de a obtine re0ultate !lanificate. &tunci cand ace te re0ultate nu unt obtinute; e inter2ine cu corectii i actiuni corecti2e !rin a!licarea Cbuclei de re4lareD <fedbacF=. $nten itatea inter2entiei e te tabilita functie de efectul ace teia a u!ra !roce ului i !oate lua una din formele: Modificarea unei !roceduri@ $ntroducerea unui !rocedeu de 2erificare@ Modificarea eta!elor !roce elor@ $n truirea u!limentara a an4a6atilor. 6.).(. 2o%ito!i:"!e" =i m .u!"!e" 8!odu.ului/ .e!viciului SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN a identificat; a tabilit /i a !ecificat cerinele de m urare acolo unde e te ca0ul; /i monitori0are !entru er2iciile medicale oferite !acientilor i !rin indicatori de eficienta lunari;trime triali i anuali. 6.*. 1o%t!olul 8!odu.ului %eco%fo!m SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN a tabilit modul de tratare a er2iciului neconform <identificarea; documentarea; anali0a; tratarea; i0olarea <atunci cand e !o ibil= i 2erificarea du!a corectie a !rodu ului neconform in !rocedura i temului calitatii N1o%t!olul 8!odu.ului/ .e!viciului %eco%fo!mO0 cod/ P.6.*. Modul de tratare al neconformitatilor con tatate cu oca0ia anali0ei e i0arilor i reclamatiilor e te detaliat tot in !rocedura . IControlul !rodu ului/ er2iciului neconformJ; #rocedura i temului calitatii CControlul !rodu ului/ er2iciului neconformD; cod: #. 8.3. tabile/te: care unt ti!urile de neconformitati de!i tate in tim!ul monitori0arii i ma urarii !roce elor@ cum e documentea0a neconformitatile i care unt functiile im!licate@ modul de identificare /i e!arare <cAnd ace t lucru e te !o ibil= a !rodu ului neconform@ Pag 43 /46

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

Cod: MC- 01

MANUALUL CALITII

Ed. 1 Ex. Nr.

Rev. 1 Pag. 44/

46

re !on abilitile !entru anali0a neconformitatilor i tabilirea modului de tratare a ace tora. cum e marc3ea0a i i0olea0a <cand ace t lucru e te !o ibil= !rodu ul/ er2iciul neconform@ re !on abilitatile !ri2ind a!robarea modului de tratare a neconformitatii i tratarea !ro!riu?0i a. modul de efectuare a anali0ei !eriodice a neconformitilor 1n co!ul documentrii ba0ei de date !entru anali0a efectuat de mana4ement /i a identificrii neconformitilor i tematice /i/ au cu o frec2ent mare de a!ariie 1n 2ederea iniierii de aciuni corecti2e. 6.(. A%"li:" d"telo! &nali0a datelor e ba0ea0a !e deci0iile obinute din m urrile /i informaiile re0ultate din monitori0area i ma urarea !roce elor !ecifice !italului. En ace t context unt anali0ate date !ro2enite din diferite ur e !entru a e2alua !erformanele 1n ra!ort cu !lanurile; obiecti2ele /i alte co!uri definite; !entru a identifica 0onele !entru 1mbuntire <inclu i2 !o ibile beneficii !entru !rile intere ate=. Deci0iile ba0ate !e fa!te nece it aciuni eficace cum ar fi metode de anali0 2erificate; te3nici core !un0toare /i luarea deci0iilor !entru 1ntre!rinderea unor aciuni !e ba0a re0ultatelor anali0elor lo4ice com!letate cu ex!eriena /i intuiie. &nali0a datelor a6ut la determinarea cau0elor !rimare ale !roblemelor exi tente au !oteniale /i la orientarea deci0iilor !ri2ind aciunile corecti2e /i !re2enti2e nece are !entru 1mbuntire. En 2ederea anali0ei unt determinate /i colectate date core !un0toare ce includ re0ultatele din acti2itile de m urare /i monitori0are au din alte ur e rele2ante. &nali0a datelor furni0ea0 informaii referitoare la: ati facia clientului / !acientului@ re0ultatele !ro4ramelor de in truire@ re0ultatele anali0ei re ur elor@ caracteri ticile /i tendinele !roce elor /i !rodu elor inclu i2 o!ortunitile !entru aciuni !re2enti2e@ ra!oarte de neconformitate/anali0a cau0elor@ inte0a neconformitailor 1nre4i trate 1ntr?o !erioad definit@ re0ultatele auditurilor interne@ anali0a ra!oartelor de audit@ reclamaii ale clienilor@ inte0a reclamaiilor 1nre4i trate 1ntr?o !erioad definit@ 1mbuntire; tadiul 1nde!linirii aciunilor corecti2e /i !re2enti2e. Ra!oarte control or4ani me externe;autori0ate 6.-. >mbu% t 9i!e 6.-.,. >mbu% t 9i!e co%ti%u SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN i i imbunatate te continuu !roce ele du!a modelul ciclului lui Demin4: #lanifica?Executa? .erifica?&ctionea0a. Pag 44 /46

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

Cod: MC- 01

MANUALUL CALITII

Ed. 1 Ex. Nr.

Rev. 1 Pag. 44/

46

Embuntirea !ermanent a eficacitii "MC e reali0ea0 !rin utili0area in trumentelor !u e la di !o0iie de mana4ementul calitii: a!licarea !oliticii referitoare la calitate; urmrirea; anali0a 1nde!linirii /i adec2area continu a obiecti2elor calitii; con iderarea re0ultatelor auditurilor interne a!licate; anali0a datelor; a aciunilor corecti2e /i !re2enti2e; anali0a efectuat de mana4ement. Embuntirea continua are ca re0ultat modificarea; 1n !a/i mici; a er2iciilor medicale au a !roce elor /i; cAnd e te ca0ul; a "MC ori a tructurii or4ani0atorice. 6.-.). Ac9iu%e co!ectiv &ciunile corecti2e unt iniiate !entru a elimina cau0ele care au 4enerat neconformiti referitoare la er2iciu; la !roce au la i temul calitii. En !rocedura de i tem a "MC MAc9iu%e co!ectiv G0 cod/ P.6.-.). ; unt !reci0ate !re2ederile referitoare la: determinarea cau0elor neconformitatilor i !ro!unerea de actiuni corecti2e@ im!lementarea i e2aluarea eficacitatii actiunilor corecti2e@ 1nre4i trri ale re0ultatelor aciunilor 1ntre!rin e. ur ele de informaii !entru a 1ntre!rinde aciuni corecti2e unt urmtoarele: ra!oarte de audit intern@ elementele de ie/ire ale anali0ei de mana4ement efectuate@ elemente de ie/ire din anali0a datelor@ elemente de ie/ire re0ultate din m urarea ati faciei clientilor@ reclamatii ale clientilor@ alte inre4i trari !ecifice com!artimentelor in care unt documentate neconformitati. 6.-.*. Ac9iu%e 8!eve%tiv &ciunile !re2enti2e unt iniiate !entru eliminarea !o ibilelor cau0e 4eneratoare de neconformiti referitoare la er2iciu; la !roce au la i temul calitii. $n !roce ul de identificare a neconformitatilor !otentiale i a cau0elor care determina a!aritia ace tora; !ot fi a2ute in 2edere urmatoarele ur e de informatii: re0ultatele monitori0arilor i ma urarilor !roce elor@ re0ultatele acti2itatii de anali0a a datelor@ re0ultatele e2aluarii ati factiei clientilor@ re0ultatele anali0ei efectuate de mana4ement@ tratarea e i0arilor clientilor@ acti2itati de audit. #lanul de mana4ement al ri curilor $m!lementarea i temului controlului intern mana4erial #rocedura de i tem a "MC CAc9iu%e 8!eve%tiv G0 cod/ P.6.-.*.; define/te !re2ederile referitoare la: identificarea; de crierea /i anali0a neconformitilor !oteniale /i a cau0elor lor@ e2aluarea nece itatii de actiuni !entru a !re2eni a!aritia neconformitatilor@ im!lementarea i e2aluarea eficacitatii actiunilor !re2enti2e.

Pag 44 /46

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN

Cod: MC- 01

MANUALUL CALITII

Ed. 1 Ex. Nr.

Rev. 1 Pag. 46/

46

&nexa 1 ,r4ani4rama SPITALULUI TURNU SEVERIN

JUDETEAN DE URGENTA DROBETA

&nexa 2 'i ta er2iciilor medicale oferite de SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN &nexa 3 'i ta documentelor interne a!licabile &(.).*.'+) Ed.,Rev.,/+*.)+,*

Pag 46 /46