Sunteți pe pagina 1din 4

ADMINISTRAREA INSULINEI In general, persoanele cu DZ vor fi internate pentru silirea dozelor de insulina si instruire Recent se accepta initierea insulinoterapiei

in a!"ulator, cu conditia posi"ilitatii autocontrolului #iecare pacient cu DZ va tre"ui sa invete tot ce$i este necesar pentru a nu gresi in ad!inistrarea trata!entului si pentru a interveni in caz de nevoie
Scopul trata!entului insulinic este pentru Tratarea dia"etului za%arat si nor!alizarea nivelului glucidic &n s'nge Cile de administrare ale insulinei sunt: $(alea su"cutanat) $(alea intravenoas) Locul de elecie pentru administrarea insulinei: #lancurile peretelui a"do!inal Regiunea e*tern) a "ra+ului Regiunea anterioar) a coapselor Regiunea fesier) Regiunea supra ,i su"spinoas) Locul de ad!inistrare tre"uie alternate, dar vor respecta aceia,i sc%e!)Di!inea+a . flancurile a"do!inale Seara . coaps) Introducerea constant) &n acela,i loc, f)r) alternarea lui, suprasolicit) regiunea respectiv), tegu!entele devin dure, se cicatrizeaz) prin procese !eta"olice !odificate negativ Preparate de insulin: /u!ulin R regular insulin) u!an) 0ADN reco!"inat1 . 23 for!e de co!ercializareRegular) 0R1 Regular) ta!ponat) 04R1 Lent) 0L1 Ultralent) 0U1 Insulin) 235 Regular) ta!ponat) 6 735 Insulin) u!an) suspensie isop%an 0N8/$239731 Insulin) :35 Regular) ta!ponat) 6 ;35 Insulin) u!an) suspensie isop%an 0N8/$:39;31 Insulin) <35 Regular) ta!ponat) 6 =35 Insulin) u!an) suspensie isop%an 0N8/$<39=31 Insulin) >35 Regular) ta!ponat) 6 ?35 Insulin) u!an) suspensie isop%an 0N8/$>39?31 Insulin) @35 Regular) ta!ponat) 6 @35 Insulin) u!an) suspensie isop%an 0N8/$@39@31 Iletin II Regular 0insulin) porcin) purificat)1 Actrapid M( 0insulin) inAecta"il) neutr)1, Insulin) Novo, Monoco!ponent 0M(1 Reguli de administrare: 8reparatul ,i doza sunt sta"ilite de !edic Brice sc%i!"are se va face cu !ult) pruden+) C strict supraveg%eat Doza ,i preparatul se sc%i!") doar la indica+ia !edicului Dozele de insulin) se !)soar) &n unit)+i E*ist) dou) tipuri de concentra+ii pentru fiecare tip de insulin)Insulin) cu >3 unit)+i 9 !ililitru insulin) Insulin) cu 233 unit)+i 9 !ililitru insulin) Ad!inistrarea se face cu seringi de insulin) cu grada+ii pentru >3 , respectiv 233 unit)+i de insulin) pe !ililitru Seringile se arunc) dup) utilizare C nu se refolosesc InAec+ie se face cu cca 2@ !inute &nainte de servirea !esei 0func+ie de preparatul de insulin) folosit1 Caracteristicile insulinei, pstrare i depozitare.

Insulina cristalin) este li!pede, clar), transparent) Insulina &n suspensie este tul"ure ,i tre"uie rulat) &naintea folosirii p'n) la unifor!izarea lic%idului 8)strarea se face la frigider la >3(, ferit) de c)ldur) ,i lu!in) Se &nc)lze,te la te!peratura corpului &n !o!entul folosirii Nu se utilizeaz) dup) e*pirarea ter!enului de vala"ilitate Stabilirea dozei necesare: Se fi*eaz) o doz) individualizat) func+ie de$Tipul de insulin) folosit $Nu,)rul de inAec+ii pe zi $Intervalul dintre doze $Modific)rile din ali!enta+ie $Sc%i!"area progra!ului de activitate $Medica+ie co!ple!entar) $E*erci+ii fizice, gi!nastic) $(onduit) terapeutic) postnatal) Pregtirea dozei: $Se spal) ,i se dezinfecteaz) !'inile $Se o"serv) flaconul de insulin) C aspect, vala"ilitate, concentra+ie, preparat, cale de ad!inistrare $Se aspir) &n sering) o cantitate de aer egal) cu doza de insulin) ce tre"uie ad!inistrat) $Se punc+ioneaz) dopul de cauciuc ,i se &ntoarce flaconul $Se introduce aerul su" presiune ,i se las) s) curg) li"er insulina &n sering) p'n) se o"+ine doza necesar) $Se scoate aerul ,i se sc%i!") acul $Dac) se folosesc a!estecuri de insulin) SE RES8E(TD BRDINEA DE EN(DR(ARE EN SERINFD RE(BMANDATD DE MEDI( $A!estecul se face &naintea inAect)rii $8entru inAectare se pot folosi ,i po!pe de insulin) sau !inispiGe Injectarea insulinei: $Se dezinfecteaz) locul ,i zona &nconAur)toare $Se las) s) se evapore alcoolul . alcoolul inactiveaz) insulina $Se e*ecut) pliul cutanat ,i se inAecteaz) insulina su"cutanat $Nu se freac) ,i nu se !aseaz) locul punc+iei $Se p)streaz) o distan+) de !ini! > c! de inAec+ia precedent) Reacii la insulin: ipoglicemie . nivel sc)zut de insulin) prinDoz) prea !are de insulin) A"sen+a sau &nt'rzierea !eselor E*erci+ii fizice ,i activitate &n e*ces 4oal) infec+ioas) Tul"ur)ri de tranzit Sc%i!"area necesarului de insulin) a pacientului 4oli endocrine Interac+iuni cu alte !edica!ente %ipoglice!iante (onsu! de alcool Semnele hipoglicemieiapar "rusc Transpira+ii, tul"ur)ri de so!n A!e+eal) An*ietate 8alpita+ii Hedere neclar) C &n cea+) Tre!ur)turi

Hor"ire neclar) #oa!e Stare depresiv) Agita+ie, irita"ilitate Senza+ie de furnic)turi &n !'ini Mi,c)ri nesigure Delir (efalee Modific)ri co!porta!entale Dia"eticul tre"uie s) ai") asupra sa cu"uri de za%)r sau "o!"oane sau ta"lete de glucoz) 8acien+ii incon,tien+i vor pri!i glucoz) pe cale intravenoas) iperglicemie ,i acidoz diabetic8rin doz) insuficient) de insulin) Nivel crescut de glucoz) &n s'nge Aport ali!entar !ai "ogat &n glucide dec't cel planificat #e"r) Infec+ii /iperglice!ia prelungit) poate deter!ina acidoz) dia"etic)1 a!e+eal), facies ro,u, sete, pierderea cuno,tin+ei, inapeten+), %alen) acetonic), glicozurie, respira+ie Iuss!aul, ta%icardie, deces Lipodistro!ia: #oarte rar, ad!inistrarea su"cutanat) a insulinei poate provoca lipoatrofie cu depresiuni ale tegu!entului ,i +esutului su"cutanat, pierderea elasticit)+ii ,i &ngro,area +esuturilor iperglicemie 8iele uscat) Respira+ie Iuss!aul /alen) acetonic) 8ierderea lent) a cuno,tin+ei spre co!) So!nolen+) Inapeten+) Fre+uri H)rs)turi ipoglicemie Tegu!ente cu transpira+ii reci 8iele u!ed) /ipertensiune Respira+ie nor!al) 8ierderea st)rii de cuno,tin+) Mi,c)ri nesigure A!e+eal) #oa!e

"lergia la insulin: Alergia local) . ro,ea+), ede!, prurit Alergie generalizat) . !ai rar), dar !ai grav) Apar erup+ii pe tot corpul, respira+ie zgo!otoas), ,uier)toare, %ipotensiune, ,oc anafilactic