Sunteți pe pagina 1din 2

Artroplastia totală de șold la pacienții tineri cu afectare articulară post-terapie imunosupresivă

Mr. Dr. Marius Stănescu*; Dr. Adrian-Bogdan Popescu*

(* Spitalul Universitar de Urgență Militar Central “Carol Davila”, București, Clinica de Ortopedie - Traumatologie “Gheorghe Niculescu”)

Rezumat: În practica zilnică, între prezentările pacienților pentru acuze ortopedico- traumatologice, numărul pacienților oncologici este în continuă creștere. De remarcat este vârsta tot mai scazută a acestor pacienți, a căror boală non-osoasă are ecouri sistemice printre care și osteoarticulare, fie ca o determinare secundară, fie ca efect secundar al terapiei imunosupresive. Tratamentul chirurgical, în mod expres cel artroplastic, este metoda larg controversată la momentul actual, dar tot mai des aplicată, ținând cont de benificiile funcționale și integrarea socială aproape garantate, deziderate de neconceput în eventualitatea tergiversării îndrumării pacienților oncologici către tratamentele moderne chirurgicale, de endoprotezare.

Metodă: Într-o perioadă de 5 ani (2008 – 2012) printre cei 6747 pacienți personali, ce s-au prezentat în clinica de ortopedie, s-a marcat existența a 51 de pacienți oncologici cu implicare osteoarticulară din care 24 au fost cazuri descoperite incidental ( primitive sau relevate de fracturi) iar restul de 27 au fost cazuri cu neoplazii complicate cu determinari secundare osoase. Pe lângă acești 51 de pacienți au mai fost remarcați trei pacienți cu afectiuni oncologice non scheletale, cu vârste până în 20 de ani, dintre care - 2 paciente cu leucemie acută limfoblastică (LAL), una fiind cel mai tanar pacient cu endoproteza de resurfatare din Romania (14 ani si 6 luni) și un pacient cu neoplasm testicular. Ca urmare a tratamentelor medicamentoase antineoplazice ei au suferit afectarea articulației coxofemurale (uni- sau bilateral) dezvoltând necroză aseptică de cap femural (NACF) post-medicamentoasă imunosupresivă. Tratamentul chirurgical de care au beneficiat a fost de endoprotezare totală de șold necimentată de tip metal-metal (M-on-M), cu rezultate functionale excelente.

Rezultate: Cazurile de NACF post-terapie imunosupresivă pentru afecțiuni oncologice au fost rezolvate chirurgical prin implantarea de proteze totale necimentate de șold de resurfațare tip BHR (2 cazuri) și cu stem femural scurt (un caz) toate având același cuplu metal- metal.

Endoprotezele folosite sunt produse de aceeași firmă,de top in domeniul implanturilor articulare, cu anvergură internațională iar raportările din cadrul Registrelor Naționale de Endoprotezare releva fără echivoc cele mai bune si durabile rezultate la 10 ani.

Concluzii: Adresabilitatea pacienților oncologici tineri cu efecte secundare ale oncoterapiei implicând sistemul osteoarticular este încă minimală din pricina îndrumării reduse de către oncolog și medicul de familie a patologiei osteoarticulare postimunosupresive către chirurgul ortoped, din pricina complianței scăzute a pacientului tânăr (până 25 și 30 de ani) la implantarea unei endoproteze într-o articulație mare și importantă ca cea coxofemurală și din perspectiva unei bariere economico-financiare, atâta timp cât implantul este scump și de cele mai multe ori, costul este suportat de către pacienți.

Cuvinte cheie: artroplastie, tineri, necroză aseptică de cap femural, postimunosupresie, endoproteza de sold, metal-metal.

Total hip replacement at young pacients with post- immunosuppressive therapy articular involvement

Maj. PhD. MD. Marius Stănescu*; MD. Adrian-Bogdan Popescu*

(* “Carol Davila” Central Universitary Emergency Military Hospital, Bucharest, “Gheorghe Niculescu” Orthopaedics and Traumatology Clinic)

Abstract: In daily practice, among pacients with ortopedics-traumatology cases, the number of oncologic patients is constantly growing. A very important aspect of this matter is their early age and the sistemic effects of their extra-bone disease, some of which are osteoarticular, are either a secundary determination, or a side effect of the immunosupressive therapy. Surgical treatment, particulary the artoplastic one, is the most controversed method at this moment, but it is also applied more frequently, considering the almost guaranted functional benefits and the social integration that are practically impossible in the case of the late guidens of the oncologic pacients towards modern surgical treatments such as endoprostetis.

Methods: In a 5 year period (2008-1012) among the 6747 personal pacients that presented at the Orthopaedic Clinic there were noticed 51 oncologic pacients with osteoarticular involvement, out of which 24 were accidently discovered cases (primitive or shown by fracture), and the rest of 27 were cases of complicated neoplasia with secondary bone determination. Besides the 51 pacients, there were noticed other three cases of oncologic extra- bone disease, at pacients in their 20s, among which 2 female pacients had limfoblastic acute leukemia (LAL), one of them being the youngest pacient with resurfacing endoprostetis in Romania and one had testiculary neoplasia. As a result of antineoplasia medical treatment their hip joint was affected (uni or bilateral) and they developed post immunosupressive medical treatment aseptic necrosis of the femural head (NACF). Their surgical treatment was uncemented total hip replacement metal-metal type (M-on-M), with excellent functional results.

Results: The NACF post immuno supressive therapy cases for oncologic diseases were solved through surgery by using resurfacing uncemented total hip replacements BHR type (in 2 of the cases) and with short femoral stem (in one case), all of them having the same metal-on- metal type. The endoprostetis used are produced by the same company, top of the articular implant field, with international prestige and the records of the National Endoprostetis Register show with no doubt the best and long lasting results in 10 years.

Conclusion: The presence of young oncologic patients with side effects of the oncotherapy that affects osteoarticular system is still minimal because of the reduced guidence of the oncotherapist and the general practitioner of the post immunosupressive osteoarticular pathology towards the orthopaedic surgeon, because of the poor compliance of the young patient (under 25 and 30 years old) on using an endoprostetis in a major joint such as the hip joint and also because of the economic-financial barrier, as long as the implant is expensive and, in most cases, the cost is supported by the patient.

Key words: artroplastia, youngsters, aseptic necrosis of the femural head, post immuno supressive, hip endoprostetis, metal-on-metal.