Sunteți pe pagina 1din 10

Proiect Managementul proiectelor Sistem Inovativ de Podele Inteligente -SIPI-

Indrumator proiect: Prof.univ.Moga Vasile Student: Sultan Dumitru Mihael Grupa : 622 !

2"#"-2"##

Sistem Inovativ de Podele Inteligente -SIPII. Descrierea propunerii de proiect

Inca din antichitate una din primele pro$leme ale omului a fost adapostul. orpul uman tre$uie prote%at si tinut la un nivel al temeraturii si confortului ridicat. &data cu trecerea timpului solutii tot mai noi au aparut pentru a satisface aceste nevoi. & incal'ire in pardoseala este una foarte placuta si conforta$ila( potrivita tuturor genurilor de incaperi. u incal'irea in pardoseala o$tinem o suprafata radianta foarte mare( dar cu o temperatura foarte %oasa( repre'entand o solutie de vis atat ptentru decoratori cat si pentru $eneficiar. )lementele incal'itoare nu se afla la vedere( spatiul putandu-se folosi in intregime iar mo$ilierul se poate ase'a dupa $unul plac. Incal'irea in pardoseala intretine suprafata pardoselei uscand-o atunci cand apa este pre'enta pe suprafata acesteia( impiedicand totodata formarea condensului si infiltrarea acestuia in structura casei. Pe timpul noptii cand energia electrica este mai ieftina se poate folosi cu precadere pardoseala pentru a inmaga'ina caldura necesara. Incal'ire electrica pentru toate incaperile Incal'irea in pardoseala se pretea'a pentru toate spatiile din casa. Mr. S*+I are o solutie pentru fiecare pro$lema data. )ste doar o pro$lema de alegere a produselor in functie de marimea incaperii( necesitatile de incal'ire( structura a pardoselii( precum si finisa%ul pardoselii. )chipa de lucru va fi alcatuita din managerul de proiect( 2 economisti( # inginer proiectant( 2 specialisti electricieni( # specialist material. Proiectul va fi sustinut de: partenerul # *niversitatea Politehnica !ucuresti( institutie de invatamant superior( care va pune la dispo'itie logistica privind testele de control nedistructiv partenerul 2 S. . Mr. Su,- S... care va asigura utila%ele de mecanica fina necesare si locatia unde se vor desfasura sedintele de proiect

II.

Caracterizarea propunerii de proiect 2.1. Relevanta proiectului & incal'ire in pardoseala este una foarte placuta si conforta$ila( potrivita tuturor genurilor de

incaperi. u incal'irea in pardoseala o$tinem o suprafata radianta foarte mare( dar cu o temperatura foarte %oasa( repre'entand o solutie de vis atat ptentru decoratori cat si pentru $eneficiar. )lementele

incal'itoare nu se afla la vedere( spatiul putandu-se folosi in intregime iar mo$ilierul se poate ase'a dupa $unul plac. Incal'irea in pardoseala intretine suprafata pardoselei uscand-o atunci cand apa este pre'enta pe suprafata acesteia( impiedicand totodata formarea condensului si infiltrarea acestuia in structura casei. Pe timpul noptii cand energia electrica este mai ieftina se poate folosi cu precadere pardoseala pentru a inmaga'ina caldura necesara.

II.2. Potentialul tehnic al proiectului II.2.1. Gradul de originalitate al variantelor , metodele propuse in realizarea proiectului

Incal'irea in pardoseala isi are originea in antichitate fiind folosit intr-o forma primitiva de romani( egipteni si chine'i. Instalatiile comple/e de incal'ire in pardoseala apar la inceputul secolului trecut si de atunci acestea sunt im$unatatite constant a%ungand asta'i o solutie clasica si inovatoare de incal'ire( prin forma( structura( li$ertate de amena%are a spatiilor si dura$ilitate.. II.2.2. Comple itatea produsului

Sistemele de incal'ire prin pardoseala sunt fie cele care folosesc elemente cu re'istente electrice 0sisteme electrice1, fie ceva lichid care curge prin conducte 0sisteme hidronice1 pentru a incal'i podeaua. Gradul de comple/itate al sistemelor de incal'ire prin pardoseala difera in functie de tipul de pardoseala ce se doreste incal'ita si de amplasarea ei 0inauntru sau afara1. a$lul incal'itor( $anda de fi/are( termostat programa$il cu sen'ori de temperatura in pardoseala si am$ient( ca$lu conectare si dis%unctor. 2iecare tip poate fi instalat ca sistem primar( ca sistem pentru incal'irea intregii constructii( sau pentru incal'irea pardoselii in anumite locatii pentru a asigura un confort termic( cu mentiunea ca sistemele electrice pot fi folosite doar pentru incal'ire( deci daca aveti nevoie si de racire( va tre$ui sa folositi un sistem hidronic. .lte aplicatii care corespund sistemelor atat electrice( cat si hidronice ar fi topirea 'ape'ii3 ghetii( drumuri de acces si tampoane de ateri'are( aerisirea terenurilor de fot$al si prevenirea inghetului in congelatoare si patinoare.

II.2.!.

"asura in care sunt respectate reglementarilor si standardelor #. $. corespunzatoar %calitate, mediu, risc etc.&

Produsul proiectat este reali'at din materiale de calitate( produse la cele mai inalte standarde cu a%utorul tehnologiei de ultima generatie in domeniul reciclarii materialelor necesare constructiei acestui produs. Produsul este atestat si se supune ceritelor internationale de calitate I) pardoseala si radianta. 6"445-2-66 si I) 6"" iar e/ecutia lucrarilor se face respectand normativele europene pentru instalatiile de incal'ire electrica prin

II.!. 'usti(icarea economica a propunerii II.!.1. Contri)utia la cresterea competitivitatii agentului economic )ene(iciar

.similarea in fa$ricatie a acestui tip de incal'ire va conduce la cresterea prestigiului si a competitivitatii firmei producatoare deoarece domeniile de aplica$ilitate sunt multiple. Produsul se adresea'a tuturor locurilor populate( unde este nevoie de confort si caldura: locuinte 0case( apartamente1( spatii comerciale si administrative( $irouri( cladiri inalte( $iserici( piscine( sali de sport( produsul a%uta firma

II.!.2.

$ istenta unor con*uncturi de piata (avora)ile produsului + tehnologiei + serviciului rezultate din studii de mar,eting.

&data cu moderni'area 7omaniei noi standarde de calitate si confort sunt cerute de catre locuitorii oricarei locuinte. Sistemele de incal'ire moderne ofera un nivel apoape perfect al temperaturii dintre pardoseala si plafon datorita unei com$inatii echili$rate a caldurii radiante. Prin folosirea caldurii radiante( sistemele de incal'ire prin pardoseala asigura un confort ridicat chiar si la o temperatura mai mica decat cea produsa de un sistem de incal'ire mai conventional. u sistemele de incal'ire conventionale( ma%oritatea caldurii este oferita aerului( care se ridica( facand plafonul unul dintre cele mai calde locuri din camera. oameni si o$iecte( risipindu- se foarte putina caldura. u un asemenea sistem se crea'a conditii ideale de viata: picioarele calde( capul rece9 pur si simplu perfect pentru rela/are. u toate acestea( 5"8 din caldura generata prin pardoseala este caldura radianta( ce este distri$uita uniform in camera( si apoi este este a$sor$ita de

II.!.!.

Durata de recuperare a investitiei de cercetare - dezvoltare.

onform planului de afaceri se estimea'a ca investitia de cercetare- de'voltare0 total $uget: resurse proprii1 se va amorti'a in apro/imativ un #.5 ani. .ceasta durata de recuperare a fondurilor investite va permite mentinerea dinamicii de de'voltare a agentilor economici $eneficiari.

II.-. Resurse materiale si (inanciare

II.-.1.

Concordanta intre dotarea necesara si o)iectivul proiectului, respectiv si activitatile propuse

.gentul economic coordonator cat si partenerii # si 2 au $a'a materiala necesara pentru desfasurarea activitatilor de cercetare-proiectare din cadrul proiectului. Partenerul 4 detine soft,are-ul pentru proiectarea produsului. Pentru activitatile de testare a su$ansam$lelor partenerul # pune la dispo'itie logistica necesara controlului nedistructiv( iar partenerul 2 va asigura utila%ele necesare prelucrarii pieselor componente.

II.-.2.

"odul de dimensionare a cheltuielilor propuse

Ponderea cheltuielilor din surse proprii din valoarea totala a contractului este de 548. .gentul economic coordonator al proiectului va efectua cheltuieli din surse proprii in procent de 6"8 din valoarea contractului. .ceasta pondere ridicata a cheltuielilor din surse proprii demonstrea'a increderea agentului economic coordonator in acest proiect .

II... Resurse umane

II...1.

Prezentarea directorului de proiect %inclusiv participarea la programe si proiecte nationale si internationale& si a echipei %personalului cheie& de realizare a proiectului.

C#RRIC#/#" 0I12$

3umele 4i prenumele: Sultan Dumitru Mihael Data 4i locul na4terii: "4 iulie #;6"( !ucuresti( 7omania Domiciliul: Str. <acul =anoaga( nr.4#( $l. M>( ap.#4 1ele(on domiciliu: "4#.?2566;59 mo$il ">2556;642 Starea civil5: nec@s@torit Pro(esia: inginer 6cupa7ia: cercet@tor AtiinBific /ocul de munc5 actual 4i (unc7ia: structurilor )MSIG( cercetator grad III Studii: licenBiat Cn inginerie mecanica 8acultatea a)solvit5: 2acultatea Ingineria si Managementul Sistemelor Dehnologice( *niversitatea Politehnica !ucuresti 1itlul 4tiin7i(ic: doctor Cn inginerie mecanica /im)i str5ine cunoscute: france'a( engle'a( rusa Studii postuniversitare: cursuri pentru preg@tire definitivat( !ucureAti( IMSD( "5-#; iulie 2""6 2ctivitatea pro(esional5: entrul de cercetare pentru mecanica materialelor si siguranta

2""2 E pre'ent( cercet@tor AtiinBific( structurilor )MSIG

entrul de cercetare pentru mecanica materialelor si siguranta

2...2

$ perienta anterioara a agentului economic )ene(iciar in proiecte similare, sau alte proiecte %S2P2RD, ISP2, P92R$& %descriere succinta&

.gentul economic $eneficiar nu a fost implicat in proiecte de acest tip.

II...2.

Relatii de cola)orare e istente %anterioare& ale agentului economic cu entitati de cercetare %descriere& partenerul 2 in mai multe activitati de

.gentul economic coordonator de proiect a cola$orat cu cercetare-proiectare( in special in domeniul ecologic.

III.

P/23 D$ R$2/I:2R$ 2 PR6I$C1#/#I 7e'ult ate 3 Docum ente de pre'en tare a re'ulta telor Fecesar resurse financiare GleiH din care pe categorii de cheltuieli 2inan Bare din mater Dotal $uget salari depla indire iale Ai 0#:21 dot@ri Progr ale s@ri cte servic am ii 0#1 ##2" " 4>6" 6?"" 6?"" #4#2 " >""" #?"" " 56"" >""" 6??"

. n ul

)tape 3 .ctivit@Bi 3 Parteneri

altele

2inanBa re din alte surse 021

I)<D*I)<I )<IGI!I<) )tapa I ercetare E De'voltare ??6" #66" 446" 446" 6?"" 26"" 56"" 22?" " 26"" 56"" >##2 2452 ?2" ?;" 64" ?2" ?2"" 45"" ?>6" #"5" 2"#6 #"4" 45"" #?"" 45"" #?"" 56" " ;6"" 2#"" 6??" 22?" " " #?"" >"" #?" " ?2"" >"" ##2> 5?6 #>5" 56"" #?"" ?;"" 56"" >""" 56#" >""" #>5" 26>? ##55 2#"" 26"" 26" 2#"" 45"" #?" #5"5 2?5 45"" 2#"" " " 2#"" " " " #?"" >"" 6>2" 252" 5"?" 5"?" 6>2" ?2"" 6?"" 446" ?2"" 6?"

.ctivitate I.# ercetare industriala G IH .ctivitatea I.#." Studiu si .nali'a .ctivitatea I.#.#. )la$orare model .ctivitatea I.#.2. 7eali'are model .ctivitatea I.#.4. )/perimentare model .ctivitatea I.#.?. )la$orare referential initial .ctivitatea I.#.5. Demonstrare utilitate si functionalitate .ctivitatea I.2 De'voltare e/perimentala GD)H .ctivitatea I.2." Proiectare si ela$orare doc de anali'a tehnico-economica .ctivitatea I.2.# )la$orare doc tehnice de reali'are a produsului .ctivitatea I.2.2 Proiectare( realli'are( verificare si e/perimentare prototip. .ctivitatea I.2.4 )la$orarea manualului de pre'entare pentru produs .ctivitatea I.2.? 7aportarea efectelor economice o$tinute

;"#6 26"" " 26"" 56"

>6?" ##2"

#?""

?2""

2#"" " "

4#5"

>""

##>6

"

2#"" #?"" >"""

"

#?""

56"

"

#66""

##2" " 22?

" 45""

" #?""

#"5 ;#""

45"" 45"

" "

#66" 446

de catre $eneficiar )tapa II )la$orarea de studii de fe'a$ilitate tehnica )tapa III Prote%area drepturilor de proprietate intelectuala )tapa IV Procurarea de servicii si de consultanta pentru inovare .ctivitatea ?.#." Servicii suport pentru inovare: spatii( cercetari de piata( acces $i$lioteci tehnice( folosire la$oratoare( testare .ctivitatea ?.#.# Servicii consultanta pentru inovare( consultanta in management(asistenta tehnologica( instruire.

;6"" 4""" 5>?"

4;2" ##2" 22?" "

64"" >"" #62" "

4""" #"" 66"" "

>"" " 45""

4#5" 26" ;?5"

4#2" 2"5" #>5"

" " 45""

566" #66" 446"

#25" 2

#"?4 "

45"" "

?2"" "

4""" "

4#5"

#"5

45""

#?>"

?45" >6 D & 56"" D "" . <

4#22

#?>" "

26""

66"" "

64""

>""

"

#6;"

##>6 "

##2" "

??6"

>##2

2"#6

6??"

##2>

26>?

Diagrama in timp a planului de afaceri perioada etapa activitate $tapa I Cercetare ; Dezvoltare .ctivitate I.# ercetare industriala G IH .ctivitatea I.#." Studiu si .nali'a .ctivitatea I.#.#. )la$orare model .ctivitatea I.#.2. 7eali'are model .ctivitatea I.#.4. )/perimentare model .ctivitatea I.#.?. )la$orare referential initial .ctivitatea I.#.5. Demonstrare utilitate si functionalitate .ctivitatea I.2 De'voltare e/perimentala GD)H .ctivitatea I.2." Proiectare si ela$orare doc de anali'a tehnico-economica .ctivitatea I.2.# )la$orare doc tehnice de reali'are a produsului .ctivitatea I.2.2 Proiectare( realli'are( verificare si e/perimentare prototip .ctivitatea I.2.4 )la$orarea manualului de pre'entare pentru produs .ctivitatea I.2.? 7aportarea efectelor economice o$tinute de catre $eneficiar $tapa II $la)orarea de studii de (eza)ilitate tehnica $tapa III Prote*area drepturilor de proprietate intelectuala $tapa I0 Procurarea de servicii si de consultanta pentru inovare .ctivitatea ?.#." Servicii suport pentru inovare: spatii( cercetari de piata( acces $i$lioteci tehnice( folosire la$oratoare( testare .ctivitatea ?.#.# Servicii consultanta pentru inovare( consultanta in management(asistenta tehnologica( instruire

2"## i f m a m i i

2"#2 a s o n d i f m a m i i a s o n d