Sunteți pe pagina 1din 7
i suflet colectiv de bunatate, prictinie i dragoste de yaltceva, maj presus decit farina din care sin~ eur a le gaisese ‘onstatat-o oriundle in tee glo icuria mea a fost lui, pe care am yeci de ani, e acest pamint de ea a muneii de milenii : : Tn accasti parte bogata a lumii, ,.pamintul cu iratia lui social, gi eine in altimul secol de pamint. Arta si datina 1 fa wufletului Jui valabila totdeauna, dl wear, pe cindl starea cu timpul. Necesita ai} acestui mobil mate alada : Ridic we De pe cu De we DOMNU TRANDAFIR el Azi, dupa ce am vazul iar mandistirea Neamju- Jui, ,.Weche ire Alba. cu trecut aga de ne- guros sid dupa ce am vavul Cetatea, bul aprigilor rizboinici de odiniom de la un han, care risufla aburi de mined felurite, intr-o birji mare cit © corabie, Ia care rau inhdmati patru cai cu coastele destul de ari toase, Ma gindeam Ja yremca cind am cutrcicrat eu tine aceste Jocuri, cind ami mincat oud rascoapte sus, intre ruini, cis! am baut, firitisindu-ne unl Pe altul in singuratatea aceca, sticia cea cu vi rmag pe cai \v parintele Visarion, gt trun amurg linistit, Intr-o. mam u ntr: La spate aveam, se dosfaiguray team, cu toat ri, sate lepartate al haradaiva acova eu patr si mi sim- si vesel in ganguri mireau cu pri- yimincau in urmi, pri avila Cind intrar ini pierdu se potoli ca printr-tn farm« i, in linigte, ascultam it, $i-i zimbii © coplesea domau Ts pe domi nar, cd trel . si acum mi se pare ci Domna jit. [i scinteiau privirile si cra ea despre marirea stra 1 cu mina, aga, intr-@ pe trecut, sf et Si cind ma a de-acum, cind atunci, copil, le mirare ch Domnu de administratic i, e& venca de dragoste invali- tura de toate Dar atunci nu, p-avea alti grifa decit sine spuie istoxii_ migeatoa toi, dragii wst_nigte apos- i batjocura, care au » nomultimiri gi vorbe sisi indeplineascd ne-a inviat rugeiciu eran aga de frumoa: letele oastre, de gi nu le infole- m si in alte 1u- ‘acca vreme nu ne mai ad seminte " a agezat

S-ar putea să vă placă și