Sunteți pe pagina 1din 5

POLUAREA ORAULUI PLOIETI

CUPRINS: 1. Poluarea 2. Ploieti prezentare general 3. Ploieti domenii de activitate 4. Rafinrii: a) Petrobrazi b) u!oil c) "#tra d) $ega %. &ran#porturi '. (oluri i ap ). *eeuri +. ,ombinatul Romfo#foc-im $alea ,lugrea#c 1. POLUAREA . contaminarea mediului /ncon0urtor cu materiale care interfereaz cu #ntatea uman1 calitatea vie2ii #au func2ia natural a eco#i#temelor 3organi#mele vii i mediul /n care trie#c). ,-iar dac uneori poluarea mediului /ncon0urtor e#te un rezultat al cauzelor naturale cum ar fi erup2iile vulcanice1 cea mai mare parte a #ub#tan2elor poluante provine din activit2ile umane. 2. PLOIETI 4#te reedin2a 0ude2ului Pra-ova1 fiind #ituat la '5 !m de 6ucureti. 4#te #upranumit 7capitala aurului negru81 oraul fiind un vec-i centru al indu#triei petroliere1 av9nd patru rafinrii i alte indu#trii legate de acea#t ramur. (e #pune c Pra-ova e#te unul dintre cele mai poluate 0ude2e din #udul Rom9niei. 3. DOMENII DE ACTIVITATE :unicipiul Ploieti ocup locul doi1 dup 6ucureti /n privin2a valorii produc2iei indu#triale realizate. Principalele domenii de activitate #unt: ;ndu#tria petrolier ;ndu#tria con#tructoare de maini ;ndu#tria materialelor de con#truc2ie ;ndu#tria ceramic ;ndu#tria c-imic ;ndu#tria te<til ;ndu#tria tutunului 4. RAFINRII:

=n Rom9nia1 tradi2ia prelucrrii indu#triale a 2i2eiului are o vec-ime de 1%' de ani. =n ultimele dou #ecole am fo#t printre cei mai buni din lume /n ace#t domeniu. :ai mult1 Rom9nia de2ine1 /nc din 1>'+1 o #olu2ie pentru a trece cu bine de anul 25%51 c9nd #e preconizeaz c #e vor termina zcmintele mondiale de petrol. *i#tilarea pe cale indu#trial a 2i2eiului pe plan mondial a /nceput odat cu rafinria con#truit de fra2ii :e-edin2eanu1 /n 1+%'1 la marginea oraului Ploieti1 /n apropierea ?rii de (ud. 6ucuretiul a fo#t primul ora din lume iluminat public cu petrol lampant. ;n 0urul oraului #e g#e#c 4 rafinrii: a) P4&R@: (.". . Rafinria P4&R@6R"A; b) P4&R@&4 . BC@; c) (.,. Rafinria 7"(&R" R@:DEF8 (.". Ploieti d) R@:P4&R@ Rafinria $4?" Ploieti Rafinria Petrobrazi " fo#t /nfiin2at /n anul 1>34 i ocup o #uprafaG de apro<imativ 445 -ectare. 4#te conectat la o infra#tructur comple< de conducte1 care permite at9t tran#portul de 2i2ei intern de la c9mpurile Petrom1 c9t i de 2i2ei importat prin portul ,on#tan2a. Rafinria are o capacitate de proce#are de 41% milioane toneHan. *up cel de.al doilea rzboi mondial1 Petrobrazi i.a dezvoltat at9t capacitatea de prelucrare a 2i2eiului1 c9t i #tructura de fabrica2ie1 a0ung9nd ca /n prezent # fie una din cele mai comple<e platforme petroc-imice din Rom9nia. =ncep9nd cu luna #eptembrie 1>>)1 Petrobrazi a fo#t integrat /n Petrom1 devenind una din #ucur#alele #ale. @:$ a con#truit /n anul 2515 un depozit de carburan2i la 6razi1 /n cadrul platformei indu#triale a rafinriei Petrobrazi1 valoarea total a inve#ti2iei ridic9ndu.#e la 2> milioane de euro. "ce#ta are o capacitate total de +.125 metri cubi i va a#igura aprovizionarea zonei centrale i de e#t a Rom9niei1 re#pectiv 0ude2ele *9mbovi2a1 Pra-ova1 6uzu1 $rancea1 ?ala2i1 ;alomi2a i 6rila1 potrivit unui comunicat al @:$ Petrom. Rafinria L !oi" #Petrote"$ " fo#t fondat /n anul 1>54 de ctre (ocietatea Rom9no. "merican #ub numele de Rafinria Rom9no."merican. =n anul 1>)>1 rafinria a fo#t redenumit #ub numele de Rafinria &elea0en1 dup numele r9ului ce #trbate oraul Ploieti. Rafinria a fo#t preluat de compania ru# u!oil /n anul 1>>+. "nul ace#ta1 rafinria a fo#t amendat cu %5.555 lei dup ce acea#ta a /nregi#trat o defec2iune la regularizatorul de catalizator al

in#tala2iei de ,racare: IA fo%t o &e%'r'are ne(re)z t &e (o" an*i+ ti,( &e o or+ &ar e,i%ii"e "a "i,ita a,("a%a,ent " i n a -nre.i%trat &e(/iri.81 a declarat *ana &udorac-e1 noul comi#ar ef al ?rzii de :ediu Pra-ova. ,artierul :i-ai 6ravu1 #ituat /n vecintatea rafinriilor u!oil i 6razi1 are reputa2ia unei zone de care toat lumea a /nceput # #e ferea#c. IC o fre')en* tot ,ai ,are+ -n %(e'ia" %eara /i &i,inea*a+ at,o%fera e%te ire%(irabi" &in 'a za ,iro% " i &e .aze % "f roa%e0 E%te ne'e%ar % %t, ' .ea, ri"e -n'1i%e+ (entr ' a"tfe" %enza2ia &e 3.re &e re%(irat4 e%te foarte ( terni'0 Dat fiin& fa(t " ' n ,ai Rafinria L !oi" &e "a Te"ea5en (re" 'reaz (etro" % "f ro%+ e%te (o%ibi" 'a % r%a a'e%tor (o" an*i % fie re%(e'ti)a -ntre(rin&ere6 a declarat un localnic. Rafinria A%tra " fo#t fondat /n anul 1++5 ca o fabric de petrol iar /n perioada anilor 1>11 1>4)1 rafinria I"(&R" R@:DEF8 a apar2inut tru#tului IR@J" *B&,K (K4 8. *e.a lungul ace#tor 3' ani #.a e<tin# i a fo#t dotat cu cele mai moderne utila0e i in#tala2ii pentru te-nica momentului /n domeniul petrolier. "#tfel1 la #f9ritul anilor 1>35 capacitatea de prelucrare a0un#e#e la pe#te 11' milioane tone 2i2ei Han. Rafinria "#tra a intrat /n faliment de c92iva ani1 /n# datoriile ace#tei unit2i au rma# nepltite p9n /n ace#t moment1 fiind inc-i# de apro<imativ ' ani. $aloarea ace#tor datorii au a0un# la #f9ritul anului 25151 la pe#te 13 milioane de lei. Rafinria Ve.a " fo#t con#truit /n anul 1>5%1 fiind preluat de Rompetrol /n anul 1>>>. ,apacitatea ini2ial de prelucrare fiind de 255.555 tone 2i2eiHan. 4#te una dintre cele mai mici rafinrii din Rom9nia1 #pecializat /n producGia de uleiuri i de bitumuri. *in augu#t 255+1 a /nceput producGia de bitum rutier modificat cu polimeri1 pentru con#trucGia de drumuri Li auto#trzi. Rafinria $ega PloieLti produce circa 35 . 45 de produ#e #peciale Li are o capacitate de 355.555 de tone pe an. *e2inut de ?rupul Rompetrol1 rafinria de la Ploieti e#te a<at pe ob2inerea de produ#e #peciale1 precum #olven2i i combu#tibili de /nclzire ecologici1 fiind #ingurul productor din 4uropa de 4#t de n. Ke<an . un material folo#it /n produc2ia de polipropilen i e<trac2ia uleiurilor vegetale /n indu#tria alimentar. =n prezent1 Rafinria $ega parcurge un amplu proce# de dezvoltare i modernizare.

*irectorul "gen2iei pentru Protec2ia :ediului a dezvluit /n cadrul unei emi#iuni prezentate /n anul 2511 faptul c oraul Ploieti e#te puternic poluat cu benzen . compu# c-imic cu un ridicat poten2ial cancerigen. *eclara2ia a venit /n conte<tul /n care cele a#e #ta2ii de monitorizare a calit2ii aerului nu func2ionau. %. TRANSPORTURILE &raficul rutier con#tituie o #ur# de poluare important /n regiune din cauza numrului mare de autove-icule e<i#tente1 dar i datorit ab#en2ei drumurilor ocolitoare ale localit2ilor1 traficul de tranzit1 deo#ebit de inten#1 are loc /n interiorul ariilor locuite. *in ace#t motiv1 un procent #emnificativ din popula2ia regiunii e#te e<pu# la poluarea generat de traficul rutier. ?azele emi#e din trafic contribuie at9t la creterea acidit2ii atmo#ferei1 c9t i la formarea ozonului tropo#feric1 cu efecte directe iH#au indirecte a#upra tuturor componentelor de mediu 3vegeta2ie1 faun1 #ol1 ap). Prezen2a metalelor /n gazele de eapament afecteaz calitatea #olului i apelor1 #tarea de #ntate a florei i faunei. '. SOL I AP ;ndu#tria e#te un furnizor de poluare i pentru #ol i ap1 o mare parte a #uprafe2ei oraului fiind contaminat cu #ub#tan2e c-imice din indu#tria e<tractiv: apele r9ului Pra-ova #unt din categoria Idegradat8 din cauza evacurii apelor uzate de pe platforma rafinriei 6razi1 iar apele #ubterane #unt poluate cu produ#e petroliere /n partea de #ud a municipiului. &erenurile poluate afecteaz re#ur#ele de ap #ubterane precum i cele de #uprafa21 con#tituind un factor de ri#c pentru #ntatea popula2iei. Poluarea #olului e#te determinat i de reziduurile dever#ate /n urma activit2ilor fabricilor i uzinelor: deeuri rezultate din indu#tria utila0elor petroliere1 indu#tria c-imic1 indu#tria alimentar1 indu#tria te<til1 ele av9nd un rol important /n degradarea mediului.

). DEEURI Bn c9mp de c9teva mii metri ptra2i din (tnceti1 #at #ituat aproape de Ploieti1 a fo#t tran#format de autorit2ile locale /n depozit de deeuri neautorizat.

Reprezentan2ii Primriei &9rgoru $ec-i #pun c au folo#it acel teren pentru a #orta deeurile reciclabile de cele mena0ere1 conform unei obliga2ii impu#e de autorit2ile de :ediu1 i #u#2in c activitatea nu are de ce #.i afecteze pe oamenii din (tnceti. ocalnicii #unt deran0a2i de mizeria i de miro#ul cauzat de ace#tea1 i #e pl9ng c la cea mai mic adiere a v9ntului1 fumul le a0unge /n ca#. *epozitarea necore#punztoare a deeurilor poate conduce la contaminarea cu diferite #ub#tan2e1 precum i la contaminarea microbiologic a #olului i a apelor #ubterane. =n cazul depozitelor #au a containerelor1 contaminarea microbiologic a atmo#ferei genereaz ri#cul unor boli infec2ioa#e pentru locuitorii din vecintate. =n ceea ce privete /ntreprinderile indu#triale1 trebuie precizat faptul c /n unele dintre ace#tea e<i#t depozite ecologice pentru deeurile indu#triale i1 de a#emenea1 e<i#t preocupri #erioa#e pentru colectarea #electiv a deeurilor. 70 COM8INATUL ROMFOSFOC9IM Bzina c-imic de la $alea ,lugrea#c1 a crei con#truc2ie a demarat la #f9ritul #ecolului al M;M.lea1 a /nceput # produc 7piatr v9ntN cu care #e #tropete via1 /n 1>52. *up 1>'51 #.a pu# accent pe fabricarea /ngrm9ntului c-imic 7#uperfo#fatN. *up Revolu2ie1 combinatul a fo#t rebotezat Romfo#foc-im1 dar a fo#t /nc-i# /n 1>>). ,ombinatul a primit numele de 7,ernob/l.ul Rom9nieiI din cauza polurii e<ce#ive pe care o provoac. =n ceea ce privete -aldele de deeuri to<ice1 i.au g#it /n cele din urma un #tp9n1 /n anul 2552 ace#tea fiind preluate de o firm american care /i pu#e#e mari #peran2e /n e<ploatarea lor. (e #pune c ar fi vorba de#pre o cantitate /ntre dou i a#e milioane de tone de cenu depozitate /ntr.o -ald cu /nl2imea de 25 de metri. &imp de aproape trei decenii1 p9n /n 1>>)1 ,ombinatul de /ngrLminte c-imice de la $alea ,lugrea#c a produ# acid #ulfuric1 acid fo#foric Li multe alte produ#e c-imice pe baz de fo#for1 clor Li #ulf. =n 0urul combinatului au fo#t depozitate tone de reziduuri periculoa#e. =n urm cu nou ani1 o companie american a cumprat ruinele fo#tului combinat Li #.a anga0at # ecologizeze terenul. "mericanii au promi# c vor prelucra cenuLa piritic Li c o vor tran#porta de acolo1 /n# p9n acum ace#t lucru nu a fo#t realizat.

S-ar putea să vă placă și