Sunteți pe pagina 1din 12

MINISTERUL EDUCAIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA TEHNIC A MOLDOVEI FACULTATEA INGINERIE I MANAGEMENT IN ELECTRONIC I TELECOMUNICAII

Catedra Teleco !"#cat##

LUCRARE INDIVIDUAL
Te a$ Calc!l!l !"e# RTD %e"tr! tra"& #&#!"# date %e 'a(a te)"olo*#e# ISDN La disciplina: Software n TLC

A efectuat st. gr. TLC-101

A verificat lect. univ. C!"#"$%& '01(

Ceban G enadie

)e*eaua propus+ spre e,a-inare are ur-+toarea structur+. care este repre/entat+ n fig.1 ce ur-ea/+:
=1 C4

NCC
=' C. C2 C3 C/ C5

ET .

ET /

C0

=9

=(

ET 0
C.7 C1 C6

ET 1

2igura 1. Sc)e a de r!tare a RTD

C0120)1 3AT4L0) "$"5"AL4 A641


Ter #"al!l B
Nr de a'o"a,# CTB

4T' 98< C1 <90 A

Canalul blocat
Nr de a'o"a,# CTA Cla&a de adre&e

Ter #"al!l A 4T' Vol! !l +octe,#- 78'9

Serviciul prestat Te nologia

date "S3$

:n continuare se vor calcula valorile unor para-etrii de trafic ;i de calitate caracteristici re*elelor de co-unica*ii cu utili/area te nologei "S3$. Str!ct!ra cadr!l!# te)"olo*#e# ISDN$ 0 "nfor-ation 4le-ent "dentifier
'

Lengt of infor-ations 4le-ent "nfor-ation 2CS !eader-ul:contine 1> octeti 2CS:contine ' octeti "nfor-ation:contine 198' octeti 1. Determinarea Nr-lui de canale telefonice N CT , banda de frecven BF, Nr-ul liniilor de conexiune NLC i vite a de tran!mi!iune "T nece!ar #entru tran!mi!iunea informaiei #ro#u!e $n %TD ?entru 4T' ob*ine-: $CT@$ab@98< A2@$ab,9B!/@98<,9@1C98 B!/ $LC@ $CTD(0@98<D(0@1>.'( 6T@$ab,>9Bbps@(11>8 Bbps@17.'1 41 ?entru 4T' ob*ine-: $CT@$ab@<90 A2@$ab,9B!/@<90,9@'C>0 B!/ $LC@ $CTD(0@'>.>> 6T@$ab,>9Bbps@<90E>9@9<(>0 Bbps@'(.1'41 &. 'le(em te)nolo(ia #ro#u! !i!temei de tran!mi!iuni de date conform variantei #ro#u!e i determinm vite a de !emnali are i durata im#ul!ului reeind din !erviciul #re!tat Te nologia este "S3$ pentru care deter-in+-: 6ite/a de se-nali/are ntre diverse noduri ale )T3 se va deter-ina ca:
VSEMN = N BA Fbit G x ' BSP F!/G

unde: $AA H nu-+rul de bai*i n antetI AS? H banda de frecven*+ a unui canal al serviciului prestat.
(

VSEMN = K1> x8J x ' x1> = 90C> FBbpsG

6ite/a de se-nali/are de grup se deter-in+ ca:


VSG = N LC xVSEMN FBbpsG

VSGET ' = 1>.'( x 90C> = >>9<8.08FBbpsG

3urata i-pulsului se deter-in+ ca:


"- Sem =
N BA Fbit G 1'8 = = 0.0(1'7F sG VSEMN 90C>

*. Determinm #rotocolul de tran!mi!iune conform te)nolo(ei i a !erviciului #re!tat. Determinm Nr de bii informaionali i a celor de re(lare i control #entru volumul unui #ac)et !au cadru informaional. 3eter-in+- nu-+rul de pac ete ;i cadre necesare pentru serviciile propuse: ?resupunnd ca/ul c+ utili/atorul 1 Kuser 1J dore;te trans-iterea unei infor-a*ii date c+tre utili/atorul ' Kuser 'J volu-ul c+reea este ec ivalent+ cu $ A" pute- deter-ina: $u-+rul de pac ete "S3$:
NrPAC = N BI 78'9 E 8 9>7C' = = = (.C' V PFR 198' E 8 1187>

unde: $A" - nu-+rul de bi*i infor-a*ionaliI VMPP - volu-ul -a,i-al posibil al pac etului. 3eter-in+- -+ri-ea ferestrei B sau $CA3) trans-ise de la user1 spre user'. considernd faptul c+ un cadru con*ine apro,i-ativ '.< pac ete ob*ine-: $CA3)@ 6S&D $r?AC @ '098D(.C'@7''.99 Nota:3atorita faptului ca Ter-inalele A si A se afla in aceeasi retea.nu vo- avea nevoie sa calculate punctu l 0.referitor la alegerea caii opti-e de transfer a infor-atiei.

+. Determinarea adre!elor lo(ice ale ec)i#amentelor %TD Structura re*elei de calculatoare cercetat+ este ilustrat+ n fig. ':

PC .

C4

)1

C. C2 C3 C/ )9 )(

)'

C5

PC /

C0

PC 0
C.7 C1 C6

PC 1

2igura ' Str!ct!ra re,ele# de calc!latoare 3eci.ave- doua retele locale in conectate la acelasi router.?ri-a retea trebuie sa deserveasca <90 de abonati iar a doua retea trebuie sa deserveasca 98<de abonati. 3eci.acestei retele li s-au reparti/at ur-atoarele adrese logice din clasa de adrese A: .-Pe"tr! LAN.8c! 407 a'o"at#$ $etworB Address: 10.0.0.0 D'' $et-asB:'77.'77.'7'.0 3iapa/onul de adrese ost disponibile: 10.0.0.1 - .'77 10.0.1.0 - .'77 10.0.'.0 - .'77 10.0.(.0 - .'77 3iapa/onul de adrese ost utili/ate: 10.0.0.1 - .'77 10.0.1.0 - .'77
7

10.0.'.0 - .''C Adresa de Aroadcast:10.0.(.'77 /-Pe"tr! LAN/8c! 054 a'o"at#$ $etworB Address: 10.0.9.0 D'( $et-asB:'77.'77.'79.0 3iapa/onul de adrese ost disponibile: 10.0.9.1 - .'77 10.0.7.0 - .'77 3iapa/onul de adrese ost utili/ate: Adresa de Aroadcast: 10.0.7.'77 10.0.9.1 - .'77 10.0.7.0 - .'((

1-Adre&a de 9AN$..:.7:.7:.7 ;17 Re%re(e"tarea *ra<#ca a retele#$

>

F#*!ra (.)epe/entarea retelei -controlul cone,iunii reali/ate cu aplicarea co-en/ilor: %#"* ;i tracert. 1,L'N1

<

/-LAN/

-. Determinarea tim#ului total de reinere a tran!mi!iunii cercetate conform cii o#time de rutare obinut #entru tran!mi!iunea #ro#u! aJ Astfel. rata de vLrf. re/ultat+ n ur-a trans-iterii cu 9<(>0 Bbps ;i folosirii serviciului "S3$ care ncapsulea/+ 198' de octe*i infor-a*ionali. va fi:
RCTR = VTR Fbit D s G 9<(>0 x10 ( = = (CC9.>F pachete D s G N BIP Fbit G 198' x8

unde: )CT) H rata trans-isieiI 6T) H vite/a de trans-isiuneI $A"? H nu-+rul de bai*i infor-a*ionali n pac et sau celul+. bJ 3eter-inarea duratei ntr/ierilor de pac eti/are =. ;i reasa-blare =/ pentru nodurile co-utatoarelor re*elei propuse spre e,a-inare:
1 = ' =
1 RCTR = N BIP Fbit G 198' x8 = = 0. '70 F s G K'J VTR Fbit D s G 9<(>0 x10 (

unde: 6T) H vite/a de trans-isiuneI $A"? H nu-+rul de bai*i infor-a*ionali n pac et sau celul+. cJ :ntr/ierile datorate ti-pilor de transfer a infor-a*iei =1 ntre centrele sau nodurile de trans-isiuni. ConsiderLnd c+ leg+tura de tip 41 este reali/at+ prin inter-ediul -ediului optic K20J ;i lungi-ea traseului de trans-isiune este 3. ntLr/ierea de trans-isie =1 va fi:
( =
D F mG K(J N F 10 8 Fm D s G

unde: D H distan*a ntre centrele sau nodurile de trans-isiuniI NF H nu-+rul de flu,uri 41 necesare trans-isiuni. 2ie c+ distan*a ntre nodurile re*elei de trans-isiuni de date este de 1'8 B- iar flu,ul de trans-isiuni de date pentru trans-isiune va fi (8.((,41 adic+ (C canale de tip 41. atunci ob*ine-:

( =

D F mG 1'8 x10 ( FmG 1'8000 = = = (.'8 E 10 7 F s G 8 8 N F 10 F m D s G (C 10 F m D s G (C00000000

dJ :ntr/ierile datorate ti-pilor de transfer ntre porturi. ca re/ultat al co-ut+rii ;i a;tept+rii n co/ile de a;teptare. depind de ec ipa-entul siste-ului de trans-isiuni ;i a procesorului utili/at pentru co-uta*ie. Astfel valoarea vite/ei de co-uta*ie este inalta care conduce la o ntLr/iere datorat+ ti-pului de co-utare al unui pac et sau celul+. la o valoare de:
9 =
N BANT , 8 Fbit G V PR Fbit D s G

unde: NB'NT H nu-+rul de bai*i n antetI 6.% H vite/a de procesare sau de co-uta*ie. Astfel valoarea ti-pului de co-utare al unui pac et sau celul+ se deter-in+ ca:
9 =
1>, 8 Fbit G 1'8 Fbit G = = 9.'>,10 -11 FsG 1' 1' ( x10 Fbit D s G ( x10 Fbit D s G

Anu-i*i prestatori a re*elelor de co-unica*ii utili/ea/+ pentru diverse anali/e de certificare a re*elelor de trans-isiuni de date drept para-etru ntLr/ierea de transfer =0. :n practic+ se ntLlnesc pentru =0 valori -ai -ici de 97 Ms. eJ Se poate esti-a astfel ntr/ierea total+ TN ti-pul su-ar pentru trans-isiune ca fiind su-a tuturor ntr/ierilor parvenite siste-ului de trans-isiuni:
n

T = TS + i
i= 1

unde: TS H te-pori/atorul serviciului prestatI n H nu-+rul de noduri Kpa;i sau op-uriJI Oi H ti-pii de ntLr/iere corespun/+tori. Not/ 3urata te-pori/atorului KT SJ pentru trans-isiuni: de date constituie H T S3@ '0nsI audio constituie H TSA 70nsI video constituie H T S6@ 80ns. "ntrucit in lucrare ave- o retea ce trans-ite date.vo- utili/a T S3. ?entru dou+ noduri vecine. adic+ n@'. ntLr/ierea total+ T N sau ti-pul su-ar pentru trans-isiunea dat+ se deter-in+ ca:
10

T = TS + i = TS + 1 + ' + ( + 9 = '0 E10 C + ' E K0.'7J + (.'8 E10 7 + 9.'> E10 11 = 0.7FsG
i= 1

fJ ?entru deter-inarea ti-pului -ediu ntre pierderile de celule sau rata -edie de pierdere a pac etelor KcelulelorJ infor-a*ionale pentru o rat+ a erorilor. %0 @ 10->. ;i pentru o vite/+ de transfer "T . vo- deter-ina:
TRMP = N BTP x10 < Fbit G VT Fbps G R E K<J

unde: T%1. H ti-pul ratei -edii de pierdere a pac etelor KcelulelorJ infor-a*ionaleI NBT% H nu-+rul total de bai*i n pac etI 6T H vite/a de trans-isiune a datelor n )T3I RE H rata erorilor trans-isiunii. 3eci ob*ine-:
TRMP = N BTP x10 < Fbit G K1700 x8J x10 < = = 0.787C F-sG VT Fbps G R E '098 E 10 ( 10 >

2. Determinarea #robabilitii !i!temului de tran!mi!iuni de date #entru ca ul tran!mi!iunii #ac)etelor !au celulelor #rin %TD 3eoarece pentru antet e,ist+ posibilitatea detec*iei erorilor ;i corect+rii erorilor de un bit. pentru un -ediu caracteri/at de )4@10-> probabilitatea s+ nu e,iste nici o eroare nafara octe*ilor din antet este:
P = 1 K RE J N BI x8

unde: ? H probabilitatea -edie de pierdere a pac etelor KcelulelorJ infor-a*ionaleI NB3 H nu-+rul total de bai*i infor-a*ionali trans-i;iI RE H rata erorilor trans-isiunii. 3eci ob*ine- c+ probabilitatea ne eron+rii pac etelor sau celulelor constituie:
P = 1 K R E J N BI x8 = 0.CC<9

11

3eseori este definit ca para-etru al siste-ei de trans-isiune ;i de evaluare a erorilor un -ecanis- de corec*ie a erorilor. care c iar ;i pentru o %0@10-( posed+ o probabilitate acceptat+ de )T3.

Conclu ie "n ur-a elaborarii acestei lucrari a- invatat cu- se face calculul unei retele RTD.pe ba/a te nologiei ISDN PRI."n aceasta lucrare a- calculat un sir de para-etri specifici proiectarii retelelor.cu- ar fi:vite/a de trans-isiune.rata de transfer.nu-arul de pac ete trans-ise.intir/ierea.pierderile.etc.La fel in lucrare a- creat retele in care a- asignat utili/atorilor diapa/oanele de adrese IP.4laborarea si testarea retelei a fost creata in si-ulatoarele GNS1 &# Pac>et Tracer.si care -ai apoi a- testat functionabilitatea prin co-en/ile P#"* si Tarcert.

1'