Sunteți pe pagina 1din 24

Universitatea ,, Danubius din Galai Facultatea de Drept Specializarea Drept

Referat Disciplina: Informatic juridic

Student

oraru

i!ai

Cuprins

INTRODUCERE ...............................................................................................................3 CAPITOLUL I....................................................................................................................4 Aspecte generale privind c perarea !udiciar" interna#i nal" $n %aterie penal" ..........4 &ec#iunea I' I%p rtan#a (i necesitatea c per"rii !udiciare interna#i nale $n %aterie penal"..........................................................................................................................................4 &ec#iunea a II'a Necesitatea apari#iei Legii nr. 3)*+*))4 privind c perarea !udiciar" interna#i nal" $n %aterie penal".................................................................................................., &ec#iunea a III'a E-plicarea un r ter%eni (i e-presii din Legea nr. 3)*+*))4 privind c perarea !udiciar" interna#i nal" $n %aterie penal"................................................................. CAPITOLUL II.................................................................................................................11 / r%e de c perare !udiciar" interna#i nal" $n %aterie penal" prev"0ute de legea nr. 3)*+*))4............................................................................................................................1* &ec#iunea I' E-tr"darea ..................................................................................................1* ..................................................................................................................................................1* &ec#iunea a II'a ' Predarea $n 1a0a unui %andat eur pean de arestare.............................1* &ec#iunea a III'a ' Trans2erul de pr ceduri $n %aterie penal" ..........................................13 &ec#iunea a I3'a ' Recun a(terea (i e-ecutarea 4 t"r5ril r ............................................13 &ec#iunea a 3'a ' Trans2erarea pers anel r c nda%nate ...............................................14 &ec#iunea a 3I'a ' Asisten#a !udiciar" $n %aterie penal" ...............................................14 CAPITOLUL III...............................................................................................................1, Principiile generale ale c per"rii !udiciare interna#i nale $n %aterie .......................1, penal" ...............................................................................................................................1, &ec#iunea I Principiul respect"rii interesel r 2unda%entale ale .........................................16 R %5niei..................................................................................16 &ec#iunea a II a Principiul pree%inen#ei dreptului interna#i nal .........................................16 &ec#iunea a III a Principiul recipr cit"#ii (i curt a0iei .........................................................17 interna#i nale...........................................................................17 &ec#iunea a I3 a Principiul n n 1is in ide% .........................................................................18 &ec#iunea a 3 a Principiul c n2iden#ialit"#ii ........................................................................*) &ec#iunea I Principiul respect"rii interesel r 2unda%entale ale R %5niei.......................*1 &ec#iunea a II a Principiul pree%inen#ei dreptului interna#i nal .........................................*1 &ec#iunea a III a Principiul recipr cit"#ii (i curt a0iei .........................................................*1 interna#i nale..................................................................................................................*1 &ec#iunea a I3 a Principiul n n 1is in ide% .........................................................................*1 &ec#iunea a 3 a Principiul c n2iden#ialit"#ii ........................................................................*1 ...........................................................................................................................................** C nclu0ii...........................................................................................................................*3 9I9LIO:RA/IE...............................................................................................................*4

I"#R$DU%&R&

ODAT CU DESCHIDEREA FRONTIERELOR,CRIMINALITATEA TRANSNAIONAL A DOBNDIT O AMPLOARE DIN CE N CE MAI MARE ,SINGURUL INSTRUMENT EFICIENT DE A RSPUNDE ACESTUI FENOMEN L CONSTITUIE COOPERAREA JUDICIAR INTERNAIONAL N MATERIE PENAL. N PREZENT,CRIMINALITATEA ORGANIZAT SUB DIVERSELE SALE FORME A DEPIT LIMITELE TERITORIALE ALE UNUI SINGUR STAT ,MANIFESTNDU-SE DE CELE MAI MULTE ORI PE TERITORIUL MAI MULTOR STATE SAU CHIAR CONTINENTE1.ACEST CONSIDERENT,A FCUT CA STATELE LUMII S ACCEPTE UN EFORT CONJUGAT N LUPTA MPOTRIVA CRIMINALITII ,SUB TOATE ASPECTELE SALE. COOPERAREA JUDICIAR INTERNAIONAL N MATERIE PENAL ESTE O COMPONENT IMPORTANT A CAPITOLULUI ! AL NEGOCIERILOR DE ADERARE A ROMNIEI LA UNIUNEA EUROPEAN- COOPERAREA N DOMENIUL JUSTIIEI I AFACERILOR INTERNE . N CADRUL PROCESULUI DE INTEGRARE A ROMNIEI N SPAIUL DE LIBERTATE,SECURITATE I DE JUSTIIE AL UNIUNII EUROPENE S-A STABILIT OBLIGATIVITATEA ASIMILRII NORMELOR EUROPENE N MATERIA COOPERRII JUDICIARE. N CALITATE DE STAT MEMBRU AL UNIUNII EUROPENE ,ROMNIA ESTE OBLIGAT S-I PERFECIONEZE PROPRIILE STRUCTURI DE COOPERARE ,IAR CADRUL LEGISLATIV TREBUIE S CORESPUND NECESITILOR DE APRARE A CETENILOR,RESPECTND DREPTURILE I LIBERTILE ACESTORA. N NCERCAREA SA DE A I ALINIA LEGISLAIA CU CEA EUROPEAN, PARLAMENTUL ROMNIEI A ADOPTAT LEGEA NR. "# $ ##! ,CARE STABILETE CADRUL JURIDIC N DOMENIUL COOPERRII INTERNAIONALE N MATERIE PENAL.ASTFEL,S-A REALIZAT O ARMONIZARE A CADRULUI JURIDIC INTERN N DOMENIU CU CELE MAI NOI INSTRUMENTE COMUNITARE N MATERIE I SE ASIGUR I O REGLEMENTARE UNITAR A DIFERITELOR FORME DE COOPERARE JUDICIAR INTERNAIONAL N MATERIE PENAL.DATORIT FORMELOR NOI ALE CRIMINALITII TRANSNAIONALE ,AC%UIS-UL N DOMENIUL COOPERRII JUDICIARE INTERNAIONALE N MATERIE PENAL SE AFL

Ale-andru 9 r i; I n Rusu ;C 9ucure(ti;*)).;p.4

perarea

!udiciar" interna#i nal" $n %aterie penal";Editura

C.<. 9ec=;

&'()*(+, -.'/+0*-. R'12(*3 3 43)*5*&3) &-/- 13* *16'4)3()- *(7)4+1-()- 1+/)*/3)-43/- 8( 9'1-(*+/ 37*7)-(0-* :+9*&*34- *()-4(30*'(3/- 8( 13)-4*- 6-(3/, .
NTR-O

De a lungul ti%pului;#ara n astr" a $nc4eiat nu%er ase $n#elegeri 1ilaterale privind asisten#a !udiciar" interna#i nal" $n %aterie penal".

%'(I#$)U) I

'specte *enerale privind cooperarea judiciar interna+ional ,n materie penal

S-&0*+(-3 I- I16'4)3(03 ;* (-&-7*)3)-3 &''6-4,4** :+9*&*34- *()-4(30*'(3/8( 13)-4*- 6-(3/, >nc" din antic4itate;$n special $n d %eniul %ilitar (i c %ercial au e-istat pre cup"ri privind c de0v ltat perarea interna#i nal" ;care cu trecerea ti%pului s'au la un (i diversi2icat;$n 2unc#ie de interesele c %une e-istente

% %ent dat $ntre di2erite state*. Rela#iile interna#i nale care s'au reali0at de a lungul ti%pului au dus la de0v ltarea s ciet"#ii u%ane;a statel r (i a na#iunil r lu%ii.Principiul respect"rii independen#ei a (i suveranit"#ii per"rii statel r;precu% (i a dreptului l r intern stat la 1a0a c

interna#i nale.C perarea statel r s'a e2ectuat $n 1a0a un r instru%ente !uridice 1ilaterale sau %ultilaterale ;cu caracter 0 nal;regi nal sau universal;repre0entate de ac rduri;c nven#ii;tratate etc. >ncrederea recipr c" $ntr'un cadru institu#i nal 1ine regle%entat a c nstituit apari#ia (i de0v ltarea c accentuat per"rii interna#i nale 3. >n c nte-tul de0v lt"rii s ciet"#ii;$n ansa%1lul s"u ;s'a c nturat t t %ai cre(tere a cri%inalit"#ii ;ating5nd ap geul prin pr li2erarea un r

* 3

Ide%;p.1 I1ide%

2 r%e ale cri%ei rgani0ate pe terit riul %ai %ult r state 4;cu% sunt? cele legate de tra2icul de dr guri sau carne vie;ar%e;pirateria %ariti%";acte de ter ris% etc.Intensi2icarea (i per2ec#i narea acvatic" (i ac#iunil r

speci2ice de identi2icare;prindere (i tragere la r"spundere penal" a aut ril r un r in2rac#iuni c nstituie un aspect se%ni2icativ $n activitatea de prevenire (i c %1atere a cri%inalit"#ii.>n vederea $ndeplinirii (i cr tirii sc puril r %esc4ine; rgani0a#iile cri%inale se 2 l sesc de cre(terea turis%ului

interna#ional,de politica de liberalizare a a emigra #iei,de expansiunea comer#ului liber,de tehnologia avansat" n comunicare,(i mai ales de tehnica sp "l"rii banilor5.Terorismul interna#ional este un fenomen cu o amploare ridicat " in ultimul timp,ce constituie o amenin#are la adresa umanit"#ii (i afecteaz" mai ales siguran#a statelor ,destabiliznd organiza#ii (i institu#ii. Ca atare,prezen#a criminalit"#ii n via#a interna#ional" a generat o reac#ie de solidaritate din partea statelor ,con(tientiznd necesitatea amplific"rii colabor"rii lor n lupta mpotriva infrac#ionalit"#ii (i obligndu-le s"-(i acorde asisten#" juridic" reciproc",s" coopereze n descoperirea,re#inerea (i condamnarea celor ce au nc"lcat legea penal". Cooperarea judiciar" ntre state are ca scop realizarea unei sc "deri a criminalit"#ii la limite acceptabile (i mai ales sporirea siguran#ei propriilor cet"#eni. ncercnd o defini#ie a cooper"rii judiciare interna#ionale vom spune c" este,, aceea form" de cooperare care vizeaz" activit"#i complexe,prin care guvernele lumii,n scopul reducerii criminalit"#ii (i cre(terii siguran#ei propriilor cet"#eni,ac#ioneaz" mpreun",acordndu-(i ajutor materie penal",recunoa(terea reciproc pentru realizarea unor activit"#i specifice ca! (i executarea hot"rrilor,trasferarea persoanelor

extr"darea,predarea n baza unui mandat european de arestare,trasfer de proceduri n condamnate,asisten#" judiciar" n materie penal" ori alte asemenea forme sau norme stabilite prin legi,tratate,acorduri,conve#ii sau reciprocitate" #. Sec0iunea a II-a Necesitatea apari0iei Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciar, interna0ional, n materie penal,

$otrivit opiniei unui autor,, %egea nr. &'()(''* privind cooperarea interna#ional"
4

judiciar "

n materie penal" ,reprezint" un pas important spre integrarea


de drept penal .Partea general";Editura

R %5niei
Universul

C stic" 9ulai;9.N. 9ulai; @anual Auridic;9ucure(ti;*))7;p.1*) , Ale-andru 9 r i;I n Rusu; p.cit.;p. 4 6 Ide%.;p. 6

$n spa#iul Europene

de libertate,securitate i de justiie al i un rspuns ferm

Uniunii ale

la noile provocri

criminalitii transnaionale 7. Pentru aplicarea instrumentelor internaionale ,mai ales, a Conveniei europene de extrdare , nc!eiat la Paris la "# ."$."%&7,inclusiv "&."'."%7& i a Protocoalelor .'#."%7(,a sale

adiionale,din

"7

Conveniei

europene de asisten judiciar internaional n materie penal su adoptat la )trasbour*,din $'.'+."%&% i Primul adiional,din "7.'#."%7(,a Conveniei

Protocol

europene asupra trasferrii persoanelor condamnate ,din $".'#."%(# i a Protocolului su adi#i nal;#ara n astr" a ad ptat?

Legea

nr.

296/2001

privind

extrdarea,Legea

nr.

704/2001 privind asistena judiciar internaional n !aterie penal "i Legea nr. 7#6/2001 asupra tras$errii persoanelor conda!nate n strintate. %n cadrul &niunii 'uropene a $ost adoptat n anul 2000 (onvenia privind asistena judiciar internaional n !aterie penal ,iar (onsiliul 'uropei a adoptat cel de)al doilea *rotocol adiional la aceast (onvenie .+e ase!enea,au !ai $ost adoptate (onveiile privind procedurile si!pli$icate de extrdare
7

/l rin

R"0van Radu $n Revista Dreptul;nr. 11+*))4;p.,)'6)

ntre statele !e!,re ale &niunii 'uropene din 199# "i 1996. (onsiliul &niunii 'uropene a adoptat la data de 1iunie 2002,+eci.ia)cadru 2002/#/4/012,privind !andatul european de arestare ,pu,licat n 3uletinul 4$icial al (o!unitilor 'uropene la data de 1/ iulie 2002. +in !o!entul aderrii 5o!6niei la &niunea 'uropean artate sunt o,ligatorii pentru ulti!ele regle!entri

ara noastr. %n con$or!itate cu prevederile 7ratatului &niunii 'uropene,deci.ia 8cadru !enionat nu are valoare executorie prin ea ns"i,ea tre,uie transpus n legislaia naional. *rin Legea nr. -02/2004 a $ost transpus n dreptul intern deci.ia)cadru nr. #/4/012 din 1- iunie 2002 a (onsiliului privind !andatul european de arestare "i procedurile de predare ntre statele !e!,re ale &niunii 'uropene . Legea nr. 296/2001 privind extrdarea,Legea nr. 704/2001 privind asistena judiciar internaional n !aterie penal ,precu! "i Legea nr. 7#6/2001 asupra trans$errii persoanelor conda!nate n strintate corespun.tor nu regle!entau n !od unele aspecte n do!eniu "i nu

conineau dispo.iii ar!oni.ate cu instru!entele ce $ac parte din ac9uis)ul co!unitar.


A(adar; se i%punea % di2icarea legisla#iei $n %ateria e-tr"d"rii ; a asisten#ei !udiciare interna#i nale $n %aterie penal" ;precu% (i a tran2er"rii pers anel r c nda%nate $n str"in"tate (i acest lucru s'a reali0at prin ad ptarea Legii nr. 3)*+*))4 privind c perarea !udiciar" interna#i nal" $n %aterie penal". Legea nr. 3)*+*))4 a1r g" cele trei legi ar"tate.

S-&0*+(-3 3 III-3 E<6/*&34-3 +('4 )-41-(* ;* -<64-7** 9*( L-=-3 (4. "# $ ##! 64*.*(9 &''6-434-3 :+9*&*34, *()-4(30*'(3/, 8( 13)-4*- 6-(3/,

>n sc pul unei interpret"ri c n2 r%e cu v in#a legiuit rului ; Legea nr. 3)*+*))4 $n art. * e-plic" serie de ter%eni (i e-presi;ast2el. ? 2 r%ulea0" cerere $n d %eniile

stat s licitant' statul care regle%entate de legea preci0at"

stat s licitat' statul c"ruia $i este adresat" regle%entate de pre0enta lege

cerere $n d %eniile

aut ritate central" Bacea aut ritate ast2el dese%nat" de statul s licitant sau de statul s licitat ;$n aplicarea interna#i nale aut ritatea !udiciar"' instan#ele !udec"t re(ti (i parc4etele de pe l5ng" acestea;sta1ilite c n2 r% legii r %5ne;precu% (i aut rit"#ile care au aceast" calitate $n statul s licitant;c n2 r% declara#iil r acestuia din ur%" la instru%entele interna#i nale aplica1ile disp 0i#iil r un r c nven#ii

Ale-andru 9 r i;I n Rusu; p.cit.;p.*3

pers ana ur%"rit"'pers ana care 2 r%ea0" ur%"rire interna#i nal" pers ana e-tr"da1il" Bpers ana care 2 r%ea0" e-tr"dare

1iectul unui %andat de

1iectul unei pr ceduri de

e-tr"dat sau pers ana e-tr"dat" Bpers ana a c"rei e-tr"dare a 2 st apr 1at" e-tr"dare activ" Bpr cedura de e-tr"dare $n care R %5nia are calitatea de stat s licitant e-tr"darea activ" Bpr cedura de e-tr"dare $n care R %5nia are calitatea de stat s licitat pers ana s licitat"'pers ana care 2ace 1iectul unui %andat eur pean de arestare c nda%nare' rice pedeaps" sau %"sur" de siguran#" aplicat" ca ur%are a s"v5r(irii unei in2rac#iuni %"sur" de siguran#" B rice %"sur" privativ" de li1ertate sau restrictiv" de li1ertate care a 2 st dispus" pentru c %pletarea sau $nl cuirea unei pedepse printr' 4 t"r5re B 4 t"r5rte penal" c nda%nare

4 t"r5re !udec"t reasc" prin care se pr nun#"

stat de c nda%nare B statul $n care a 2 st c nda%nat" pers ana care p ate 2i trans2erat" sau care de!a a 2 st trans2erat"

stat de e-ecutare Bstatul c"tre care c nda%natul p ate 2i trans2erat sau a 2 st de!a trans2erat $n vederea e-ecut"rii pedepsei sau a %"surii de siguran#" aplicate res rtisant al unui stat de c nda%nare sau de e-ecutare ;$n ca0ul R %5niei ;este cet"#eanul r %5n $n sensul titlului III din pre0enta lege ;aut ritatea !udiciar" e%itent" este aut ritatea !udiciar" a unui stat %e%1ru al Uniunii Eur pene;c %petent" s" e%it" un %andat eur pean de arestare;p trivit legii acelui stat $n sensul titlului III din pre0enta lege ;aut ritatea !udiciar" de e-ecutare este aut ritatea !udiciar" a unui stat %e%1ru al Uniunii Eur pene;c %petent" s" e-ecute un %andat eur pean de arestare;p trivit legii acelui stat $n sensul titlului III din pre0enta lege ;stat %e%1ru e%itent este statul %e%1ru al Uniunii Eur pene $n care s'a e%is un %andat eur pean de arestare $n sensul titlului III din pre0enta lege ;stat %e%1ru de e-ecutare este statul %e%1ru al Uniunii Eur pene c"ruia $i este adresat eur pean de arestare. Aut ritatea central" cu %ari resp nsa1ilit"#i $n d %eniul c cet"#ene(ti;care e-ercit" e-tr"dare;trans2erarea per"rii !udiciare un %andat

$n %aterie penal" $n #ara n astr" este @inisterul Austi#iei (i li1ert"#il r serie de atri1u#ii prev"0ute de lege $n d %eniile? pers anel r c nda%nate ;trans2erul de

pr ceduri;recun a(terea 4 t"r5ril r;asisten#a !udiciar" $n 2a0a de !udecat" sau $n cea de e-ecutare a 4 t"r5ril r penale.De ase%enea;$n ca0ul cereril r de asisten#" !udiciar" $n %aterie penal" $n 2a0a de cercetare (i ur%"rire penal";Parc4etul de
1)

pe l5ng" >nalta Curte de Casa#ie (i Austi#ie este aut ritatea central" iar pentru cererile privind ca0ierul !udiciar @inisterul Ad%inistra#iei (i Internel r are r l de aut ritate central"8.

%'(I#$)U) II

Ide%.;p.*,

11

Forme de cooperare judiciar interna+ional ,n materie penal prevzute de le*ea nr- ./010//2 Art. 1 alin.C1D din Legea nr. 3)* din *. iunie *))4;privind c al legii %en#i nate;respectiv sta1ile(te 2 r%ele de c perare perarea !udiciar"

!udiciar" interna#i nal" $n %aterie penal" regle%entea0" d %eniul de aplicare interna#i nal" $n %aterie penal" la 1a0a c"r ra st" preci0at". S-&0*+(-3 I- E<)4,934-3 legea r %5n"'cadru

Prevederile

re2erit are la

e-tr"dare sunt ar% ni0ate cu disp 0i#iile

C nven#iei privind pr cedurile si%pli2icate de e-tr"dare $ntre statele %e%1re ale Uniunii Eur pene din 1) %artie 188, ;precu% (i ale C nven#iei de e-tr"dare $ntre statele %e%1re ale Uniunii Eur pene din *7 septe%1rie 1886.Deci0ia Bcadru privind %andatul eur pean de arestare $nl cuie(te cele d u" instru%ente de c %unitare preci0ate $n rela#ia dintre statele %e%1re ale Uniunii Eur pene . Tre1uie preci0at c" cele d u" instru%ente ar"tate sunt ca c %pletare la instru%entele c %unitare;precu%? C nven#ia Eur pean" de e-tr"dare din 13 dece%1rie 18,7 (i Pr t c alele sale adi#i nale1).

S-&0*+(-3 3 II-3 - P4-934-3 8( >3?3 +(+* 13(93)

-+4'6-3( 9- 34-7)34-

P trivit prevederil r Legii nr. 3)*+*))4 ;%andatul eur pean este care e%ite

deci0ie pe

aut ritate !udiciar" c %petent" a unui stat %e%1ru al Uniunii

Eur pene ;$n sc pul arest"rii (i pred"rii c"tre un alt stat %e%1ru a unei
1)

Ide%;p. 14

1*

pers ane

s licitate pentru e2ectuarea ur%"ririi penale;a !udec"#ii sau a

e-ecut"rii unei pedepse sau a unei %"suri privative de li1ertate.P trivit unei pinii ;;%andatul de arestare eur pean este pri%a %"sur" c ncret" $n d %eniul dreptului penal care i%ple%entea0" principiul recun a(terii recipr ce;pe care C nsiliul Eur pean arestare aprecia ca 2iind c4eia de 1 lta a c per"rii !udiciareE 11. Din e-a%inarea legii;se 1serv" c" pr cedura privind %andatul eur pean de se aplic" nu%ai la nivelul Uniunii Eur pene. Legea penal" %en#i nea0" in2rac#iuni care c nduc la predare. S-&0*+(-3 3 III-3 - T43(75-4+/ 9- 64'&-9+4* 8( 13)-4*- 6-(3/,

>ndeplinirea unei pr ceduri precu% (i c ntinuarea unei pr ceduri ini#iate de aut rit"#ile r %5ne c %petente pentru in2rac#iune ;$n c n2 r%itate cu &e prevederile Legii nr. 3)*+*))4 ;aceasta p ate 2i tras2erat" unui stat str"in. de !urisdic#ie $n cau0" (i e-tr"darea nu p ate 2i s licitat" sau a 2 st respins". S-&0*+(-3 3 IV-3 - R-&+('3;)-4-3 ;* -<-&+)34-3 @'),424*/'4

p ate s licita trans2erul nu%ai $n situa#ia $n care statul s licitat are c %peten#a

Actul !udiciar str"in este acel act !udiciar care pr vine de la 3)*+*))4 ;4 t"r5rea penal" str"in" este a 4 t"r5ril r penale care sunt e%ise de 4 t"r5re pr nun#at" de

aut ritate instan#"

!udiciar" str"in" c %ptent". Av5nd $n vedere prevederile art * din Legea nr. c %petent" a unui stat str"in. Recun a(terea (i e-ecutarea de c"tre #ara n astr" aut ritate c %petent" apar#in5nd unui stat str"in se e2ectuea0" nu%ai cu $ndeplinirea c ndi#iil r stipulate de lege1*.

11

/l rin R"0van Radu;De la e-tr"dare la %andatul eur pean de arestare .O privire ist ric" (i !uridic".Dreptul nr. *+*))6;p.*)1 1* Ale-andru 9 r i;I n Rusu; p.cit.;p. 1,

13

S-&0*+(-3 3 V-3 - T43(75-434-3 6-47'3(-/'4 &'(931(3)>n c n2 r%itate cu prevederile legii;pers anele c nda%nate p t 2i trans2erate nu%ai $n 1a0a n r%el r incluse $n tratatele interna#i nale la care R %5nia este parte;iar dac" acestea nu e-ist";pe 1a0" de recipr citate.Tran2erarea pers anel r c nda%nate se reali0ea0" nu%ai cu $ndeplinirea c ndi#iil r privind precedurile necesare. S-&0*+(-3 3 VI-3 - A7*7)-(03 :+9*&*34, 8( 13)-4*- 6-(3/, Asisten#a activit"#i?c %isiile !udiciar" $n %aterie penal" presupune ur%"t arele prin

r gat rii

interna#i nale;audierile

vide c n2erin#";$n2"#i(area $n statul s licitant a %art ril r;e-per#il r (i a pers anel r ur%"rite;n ti2icarea actel r de pr cedur" care se ela1 rea0" (i se depun $ntr'un pr ces penal;ca0ierul !udiciar;alte 2 r%e de asisten#" !udiciar". Ele%entele principale pe care tre1uie s" le c n#in" cererea de asisten#" !udiciar" 2 r%ulat" de statul s licitant sunt? ' denu%irea aut rit"#ii !udiciare s licitante ' denu%irea aut rit"#ii !udiciare s licitate ' 1iectul cererii

' % tivul cererii ' cali2icarea !uridic" a 2aptel r ' datele de identi2icare ale $nvinuitului;inculpatului sau c nda%natului sau %art rului sau e-pertului ' $ncadrarea !uridic" (i pre0entarea su%ar" a 2aptel r.

14

%'(I#$)U) III (rincipiile *enerale ale cooperrii judiciare interna+ionale ,n materie penal

1,

Cadrul !uridic al principiil r generale ale c

per"rii !udiciare interna#i nale

$n %aterie penal" $l c nstituie art. 3'7 ;art.1) (i art.1* din Legea nr. 3)*+*))4. S-&0*+(-3 I P4*(&*6*+/ 4-76-&),4** *()-4-7-/'4 5+(931-()3/3/R'12(*-*

Principiul respect"rii interesel r 2unda%entale ale R %5niei este regle%entat $n art. 3 din Legea nr. 3)*+*))4;de2init ;;li%itele c privind c c interesel r c c per"rii !udiciareE.Acest principiu re0ult" din interpretarea te-tului art. 3 din Legea nr. 3)*+*))4 perarea !udiciar" interna#i nal" $n %aterie penal";$n care se arat" c" este su1 rd nat" pr tec#iei interese activitate de de suveranitate;securitate; rdine pu1lic" (i a alt r perarea interna#i nal" $n %aterie penal"

c nstitu#i nale ale R %5niei.A(adar;atunci c5nd printr'

perare !udiciar" interna#i nal" $n %aterie penal" se periclitea0" val rile perare respectiv" nu se p ate e2ectua;c4iar dac" sunt $ndeplinite t ate cerere de asisten#"

ar"tate sau alte val ri ale R %5niei preci0ate $n C nstitu#ie;activitatea de celelalte c ndi#ii13. Ca atare; atunci dat" c5nd e-ist" prin rganis%ele c %petente pri%ul r5nd; interesele

!udiciar" interna#i nal" $n %aterie penal"; dar (i c5nd statul r %5n 2 r%ulea0" ast2el de cerere; tre1uie sa ave% $n vedere; $n preci0ate.&uveranitatea;securitatea (i rdinea pu1lic"

intern" se%ni2ic" val ri 2unda%entale ale statului de drept ;c nsacrate (i $n alte d cu%ente interna#i nale (i utili0ate de %a! ritatea statel r lu%ii $n rela#iile l r. S-&0*+(-3 3 II 3 P4*(&*6*+/ 64--1*(-(0-* 94-6)+/+* *()-4(30*'(3/

13

Ide%.;p. 18

16

Acest principiu este regle%entat $n % d e-pres $n art. 4 din Legea nr. 3)*+*))4;cu % di2ic"rile (i c %plet"rile ulteri are .Artic lul %en#i nat sta1ile(te c" prevederile Legii nr. 3)*+*))4 se aplic" $n 1a0a (i pentru perarea !udiciar" $n %aterie penal";cuprinse e-ecutarea n r%el r interes5nd c

$n instru%entele !uridice interna#i nale la care R %5nia este parte;pe care le c %pletea0" $n situa#iile neregle%entate 14. C n2 r% acestui principiu;nu se aplic" disp 0i#iile legii interne atunci c5nd prin c nven#ii interna#i nale sau prin rice alte instru%ente !uridice interna#i nale e-ist" regle%entare di2erit".De ase%enea;su1sidiaritatea legii interne se p"strea0" (i $n ca0ul regle%ent"ril r interna#i nale speciale;cu% ar 2i ? statutele tri1unalel r penale interna#i nale. >n art.4 alin.C*D din Legea nr. 3)*+*))4 privind c perarea !udiciar"

interna#i nal" $n %aterie penal" se preci0ea0" c" c penal interna#i nal sau

perarea cu un tri1unal

rgani0a#ie interna#i nal" pu1lic";$n c n2 r%itate cu pr cedur"

disp 0i#iile $n %aterie ale un r instru%ente interna#i nale speciale;cu% sunt statutele tri1unalel r penale interna#i nale;se e-a%inea0" printr' legal" distinct";prevederile legii c respun0"t r;$n c %pletare;dac" este necesar1,. S-&0*+(-3 3 III 3 P4*(&*6*+/ 4-&*64'&*),0** ;* &+4)'3?*-* *()-4(30*'(3/3)*+*))4 put5nd 2i aplicate $n % d

Principiul recipr cit"#ii (i curt a0iei interna#i nale este preci0at $n art. , din Legea nr. 3)*+*))4 privind c alte state. >n c n2 r%itate
14 1,

perarea !udiciar" interna#i nal" $n %aterie penal" perare de c"tre R %5nia cu cu prevederile art. , alin.C1D din Legea nr.

(i sta1ile(te p si1ilitatea e2ectu"rii un r acte de c

Ide%.;p. 1. I1ide%

17

3)*+*))4;atunci c5nd nu e-ist"

c nven#ie interna#i nal" re2erit r la c

perarea

interna#i nal" ;aceasta se p ate $ndeplini $n virtutea curt a0iei interna#i nale ;la cererea trans%is" pe cale dipl %atic" (i cu asigurarea scris" a recipr cit"#ii dat" de aut ritatea c %petent" a acelui stat.>n situa#ia ar"tat" ;dreptul c %un pentru aut rit"#ile !udiciare r %5ne privind veri2icarea reali0"rii c ndi#iil r de perare a 2 r%ei de asisten#" !udiciar" 3)*+*))4. >n art. , alin.C3D din Legea nr. 3)*+*))4 sunt sta1ilite situa#iile $n care statul r %5n p ate da curs unei cereri de asisten#" !udiciar" interna#i nal" $n %aterie penal" ;c4iar (i $n lipsa recipr cit"#ii. Ast2el; detalie% situa#iile regle%entate de te-tul de lege %en#i nat %ai sus? ' s licitarea se d vede(te necesar" dat rit" 2aptei sau nev ii de a lupta $%p triva anu%it r 2 r%e grave ale cri%inalit"#ii ' ac rdarea sa s cial" ' ac rdarea asisten#ei p ate servi la clari2icarea situa#iei !uridice a unui cet"#ean r %5n. P trivit disp 0i#iil r art. 6 din Legea nr. 3)*+*))4 ;atunci c5nd statul r %5n 2 r%ulea0" cerere $n c ndi#iile preci0ate %ai sus;$n 1a0a curt a0iei interna#i nale ;asigurarea recipr cit"#ii va 2i dat" de c"tre %inistrul !usti#iei ;pentru 2iecare ca0; ri de c5te ri va 2i necesar ;dar nu%ai la cererea % tivat" a aut rit"#ii !udiciare r %5ne c %petente.>n art. 7 din Legea nr. 3)*+*))4 este regle%entat" e2ectuarea cereril r adresate aut rit"#il r r %5ne ;care se $ndeplinesc p trivit n r%el r interne de drept pr cesual penal ;atunci c5nd $n legea nr. 3)*+*))4 nu se sta1ile(te alt2el16. asisten#ei !udiciare interna#i nale p ate c ntri1ui la $%1un"t"#irea situa#iei inculpatului sau c nda%natului ri la reintegrarea s licitat" $l c nstituie legea nr.

16

Ide%.;p. 18

1.

S-&0*+(-3 3 IV 3 P4*(&*6*+/

('( >*7 *( *9-1

Cadrul !uridic al acestui principiu $l c nstituie art. 1) din Legea nr. 3)*+*))4 privind c perarea !udiciar" interna#i nal" $n %aterie penal".

>n c n2 r%itate cu prevederile art.1) alin.C1D din Legea nr. 3)*+*))4;cu % di2ic"rile (i c %plet"rile ulteri are ;c penal pentru aceea(i 2apt" (i dac"? s'a dispus ac4itarea sau $ncetarea 4 t"r5re !udec"t reasc" de2initiv" pedeapsa aplicat" $n cau0";prin 4 t"r5re de2initiv" de c nda%nare ;a 2 st e-ecutat" sau a 2 r%at t talitatea ei 1iectul unei gra#ieri sau a%nistii ;$n ri asupra p"r#ii nee-ecutate. pr cesului penal printr' perarea !udiciar" interna#i nal" nu este ad%isi1il" dac" $n R %5nia sau $n rice alt stat s'a reali0at un pr ces

La alin.C*D al aceluia(i artic l din Legea nr. 3)*+*))4 se stipulea0" 2aptul c" prevederile de la aliniatul 1 nu se aplic" dac" asisten#a este s licitat" pentru revi0uirea 4 t"r5rii de2initive ;dar nu%ai pentru unul din % tivele care !usti2ic" pr % varea uneia din c"ile e-tra rdinare de atac %en#i nate de C dul de pr cedur" penal" al R %5niei.Dac" un tratat interna#i nal la care R %5nia este parte prevede disp 0i#ii %ai 2av ra1ile din punct de vedere al principiului n n 1is in ide% c n2 r% art. 1) alinC3D din Legea nr. 3)*+*))4 disp 0i#iile de la aliniatul 1 al aceluia(i artic l nu se aplic" 17.Legea nr.**4 din 1 iunie *))6;care % di2ic" (i c %pletea0" Legea nr. 3)*+*))4 a intr dus alin. C3D din art.1). Principiul n n 1is in ide% are respectarea drepturil r prev"0ut %ului ;este universal i%p rtan#" de se1it" pentru recun scut de %a! ritatea de

statel r cu regi%uri p litice de% cratice. Principiul enun#at %ai sus este e-pres $n d cu%ente interna#i nale;cu% ar 2i?C nven#ia eur pean"

17

Ide% ;p. *1

18

e-tr"dare;C nven#ia eur pean" privind tras2erul de pr ceduri $n %aterie penal";C nven#ia de aplicare a Ac rdului &c4engen.

S-&0*+(-3 3 V 3 P4*(&*6*+/

&'(5*9-(0*3/*),0**

Acest principiu

este stipulat e-pres $n art. 1* din Legea nr. 3)*+*))4.>n

c n2 r%itate cu disp 0i#iile artic lului ar"tat statul r %5n are 1liga#ia de a asigura;pe c5t p si1il ;la cererea statului s licitant c n2iden#ialitatea cereril r care $i sunt adresate $n d %eniile prev"0ute de Legea nr. 3)*+*))4 (i a actel r ane-ate acest ra. Dac" din diverse % tive;c n2iden#ialitatea nu p ate 2i asigurat" ;statul r %5n are 1liga#ia s" $n(tiin#e0e statul str"in ;care va decide. Din interpretarea artic lului ar"tat se deduce c" acest principiu nu se aplic" 2iec"rui ca0 $n parte ;ci nu%ai un ra ;respectiv la s licitarea statului str"in. >n ca0ul $n care statul s licitant nu cere asigurarea c n2iden#ialit"#ii ;dar interesele perative cer ;respectiv c n2iden#ialitatea este generat" de prinderea

pers anei c"utate (i de evitarea p si1ilit"#ii de dispari#ie a acesteia;tre1uie respectat principiul enun#at.

*)

"rcrt3

Seciunea S-&0*+(-3 I P4*(&*6*+/ 4-76-&),4** *()-4-7-/'4 5+(931-()3/- 3/- R'12(*-*

0/33 32

S-&0*+(-3 3 II 3 P4*(&*6*+/ 64--1*(-(0-* 94-6)+/+* *()-4(30*'(3/

34

S-&0*+(-3 3 III 3 P4*(&*6*+/ 4-&*64'&*),0** ;* &+4)'3?*-* *()-4(30*'(3/-

25

S-&0*+(-3 3 IV 3 P4*(&*6*+/

('( >*7 *( *9-1

./

S-&0*+(-3 3 V 3 P4*(&*6*+/

&'(5*9-(0*3/*),0**

6/

*1

60

50

40

30

20

10

0 Seciunea I Seciunea II Seciunea III Seciunea IV Seciunea V

2011 14 18 45 30 60

**

%oncluzii

@ %entul e-tre% de i%p rtant pentru R %5nia ;care a generat %ultiple c nsecin#e pe plan !uridic l'a c nstituit intrarea $n Uniunea Eur pean".Dup" intrarea R %5niei $n Uniunea Eur pean" s'a reali0at a%pli2icarea (i e-tinderea c per"rii !udiciare $n d %eniu $ntre %ai %ulte state;av5nd $n vedere e-isten#a in2rac#iunil r cu caracter trans2r ntalier ;li1era circula#ie a cet"#enil r; apari#ia un r cau0e penale c %ple-e pentru s lu#i narea c"r ra este nev ie de sc4i%1 perativ de date (i in2 r%a#ii $ntre #"rile pe terit riul c"r ra au 2 st s"v5r(ite in2rac#iunile sau pe pertit riul c"r ra s'au re2ugiat in2ract rii. >n pre0ent; #ara n astr" dispune de un cadru !uridic adecvat pentru c perarea !udiciar" $n %aterie penal" ;c ncreti0at $n tratate 1ilaterale;c nven#ii %ultilaterale;dar este nev ie de aplicare rapid" a acest ra. R %5nia a $nregistrat pr grese $n d %eniul c per"rii !udiciare $n %aterie penal"; a ar% ni0at legisla#ia sa cu cea eur pean" . Din anali0a legisla#iei r %5ne(ti se 1serv" necesitatea un r % di2ic"ri legislative viit are $n %aterie. I%ple%entarea $n practic" a instru%entel r n i de c perare !udiciar" s'a reali0at cu di2icultate de c"tre aut rit"#ile care $(i des2"( ar" activitatea $n d %eniul c per"rii !udiciare $n %aterie penal".

*3

7I7)I$GR'FI&

I-#ratate,cursuri universitare 3- 'le8andru 7oroi, Ion Rusu ,%ooperarea judiciar interna+ional ,n penal -(artea

materie penal,&ditura %-9- 7ec:, 7ucure;ti,0//4< 0- %ostic 7ulai,7-"7ulai, anual de drept *eneral,&ditura Universul =uridic,7ucure;ti,0//><

II-'rticole din reviste de specialitate 3-Florin Rzvan Radu ,n Revista Dreptul,nr- 3310//2< 0- Florin Rzvan Radu,De la e8trdare la mandatul arestare -$ privire istoric ;i juridic-Dreptul nr- 010//6 F III- )e*isla+ie 1. Legea nr. 3)* din *. iunie *))4 privind c % di2ic"rile (i c %plet"rile aduse din *. ct %1rie *)). .

european de

perarea !udiciar" interna#i nal" $n nr. **4 din 1 iunie

%aterie penal";pu1licat" $n @ nit rul O2icial nr. ,84 din 1 iulie *))4 ;cu de? Legea *))6;Ord nan#a de Urgen#" nr. 1)3 din 13 dece%1rie *))6;Legea nr. ***

*4