Sunteți pe pagina 1din 10

Header odd page

TEHNOLOGII SI MATERIALE AVANSATE metalice, ceramice si compozite (MMC)


Coordonator: prof. dr. ing. Cornel SAMOILA e-mail csam@unitbv.ro

Domeniu de cercetare, incadrare in prioritatile europene: 7. Materiale, procese si produse inovative 7.1. Materiale Avansate 7.1.8. Materiale avansate destinate sectoarelor-nisa ale economiei Obiective: Obiectiv general: Dezvoltarea activitilor de cercetare privind obtinerea, caracterizarea, certificarea i promovarea materialelor avansate, metalice, ceramice si compozite n domeniul macro si nanoproduselor.

Nanostructura de TiO2 - cercetari dintr-o tez de doctorat n derulare: drd. Lazar Ana Maria, coordonare in cotutela : Prof. Marco Sacilotti si MCF Denis Chaumont - Universit de Bourgogne Franta; Prof. Ioan Ciobanu - Universitatea Transilvania din Brasov:) 1

Header even page

Obiective specifice: Dezvoltarea activitaii de cercetare privind materialele avansate, n deplin concordan cu interesul i necesitile n domeniu la nivel mondial; Realizarea de materiale avansate din domeniile: materiale metalice (superaliaje, spume metalice, sticle metalice), materiale ceramice i compozite (MMC); Testarea, caracterizarea, certificarea i promovarea materialelor pentru piaa Europeana; Promovarea tehnologiilor de tip PVD, EvT utilizate la realizarea straturilor subiri, a MEMS-urilor i a senzorilor; Dezvoltarea tehnicilor de producere, caracteriazare i utilizare a nanomaterialelor (nanopulberi metalice, ceramice, nanotuburi de carbon, nanobiomateriale, etc.); Dezvoltarea de noi tehnologii n metalurgia pulberilor destinate cu precadere catalizei si materialelor dentare; Pregatirea avansat la nivel de masterat i doctorat a resursei de cercetare pentru domeniul dezvoltat.

RESURSE Conductori de doctorat (domeniul stiinific): 1. Samoil Cornel- Stiine inginereti 2. Giacomelli Ioan- Stiine inginereti 3. Munteanu Alexandru- Stiine inginereti In cadrul departamentului activeaz10 doctoranzi cu frecventa, 32 doctoranzi fara frecventa. Temele tezelor in derulare (doctoranzi admisi in ultimi 3-4 ani): 1. Studii i cercetri privind tratamentele termice neconvenionale; 2. Cercetari privind realizarea straturilor subtiri; 3. Materiale fotodegradabile; 4. Tratamentul termochimic de carburare in vid; 5. Studii i cercetri experimentale privind utilizarea mediilor de clire sintetice n practica tratamentelor termice; 6. Cercetri privind mbuntirea proprietilor mecanice i tehnologice ale materialelor folosite n construcia aeronavelor; 4. Ciobanu Ioan- Stiine inginereti 5. Geaman Virgil- Stiine inginereti

Header odd page 7. Studii i cercetri privind transformrile structurale i de rezisten ce apar n materialele metalice utilizare n construcii; 8. Studii i cercetri experimentale privind tenacitatea la rupere a carburilor metalice sinterizate; 9. Studii i cercetri privind influena microalieii oelurilor cu carbon mediu asupra caracteristicilor la deformare la cald prin laminare; 10. Studii si cercetari privind imbunatatirea proprietatilor mecanice si tehnologice ale materialor prin deformare plastica in stare in stare pastoasa; 11. Cercetari privin imbunatatirea proprietatilor mecanice si tehnologice ale materialelor metalice prin microdeformare; 12. Contribuii la imbuntirea tehnologiilor de obinere a catalizatorilor destinai producerii atmosferei controlate endoterme pentru cuptoarele de tratament termic; 13. Cercetari privind caracterizarea structurala si tribologica a straturilor subtiri de tip TiN, TiCN si Ti AlN, obtinute prin depundere chimica din vapori activata; 14. Cercetari privind corelatia structura- compozitie-proprietati mecanice in cazul straturilor subtiri de tip TiNO si TiCO; 15. Cercetari privind optimizarea parametrilor de obtinere a nanoparticulelor metalice de Co si Ni si obtinerea de noi structuri de TiO2 pentru aplicatii in cataliza. Colective: In cadrul departamentului exista doua compartimente cu colective proprii de cercetare: Compartimentul Tehnologii i echipamente de sintez a materialelor

avansate metalice, ceramice si compozite, cu un colectiv de cercetare format din 10 cadre didactice universitare(7 profesori, 2 confereniari,1 ef lucrri) i 4 doctoranzi cu frecvent; Compartimentul Nanomateriale i pulberi metalice i ceramice, cu un

colectiv de cercetare format din 10 cadre didactice universitare( 8 profesori, 2 conferentiari) i 6 doctoranzi cu frecvent. Infrastructura high-tech disponibila: 1. Cuptor de incalzire tip Nabertherm HT04 2. Scanner 3D color cu soft de generare a solidelor 3. Instalatie PVD de depunere straturi subtiri 4. Instalatie de depunere in vid cu 3 tinte 5. Instalatie CVD de depunere straturi subtiri 3

Header even page 6. Instalatie de depunere straturi subtiri prin spreiere pirolitica 7. Masina de Rapid Prototyping Z-Printer 450 8. 3D Printer 9. Porozimetru cu mercur 10. Dilatometru L75 PT1400 11. Spectrometru de emisie optica, SpectroMax 12. Microscop invers metalografic, Nikon cu sistem de analiza de imagine OMNIMET 13. Sistem automatizat pentru masurarea microduritatii, Ahotek 14. Masina de slefuit probe Buehler cu cap Vector

Sistem de analiza de imagine OMNIMET-Buehler cu microscop invers metalografic, Nikon

Dilatometru L75 PT1400

Header odd page

Masina de Rapid Prototyping Z-Printer 450

Cuptor de incalzire tip Nabertherm HT04

Header even page

Spectrometru de emisie optica, SpectroMax

Instalatie PDV de depunere de straturi subtiri

Header odd page

Sistem Criogenic pentru masuratori la joasa temeperatura (reglaj temperatura 6K la 325K)

Senzori si aplicatiile lor industriale (monitorizare LabVIEW a nivelului de CO2)

Header even page MODALITATI DE VALORIFICARE A REZULTATELOR CERCETARII Proiecte ce cercetare nationale /internationale:(din ultimii 3 ani)
Nr. crt. 1 2 3 Denumire tema Director Tip contract Perioada (responsabil stiintific) SAMOILA CEEX M1 2006 Cornel 2008 SAMOILA CEEX M1 2006 Cornel 2008 SAMOILA PN - II 2007 Cornel Inovare 2010 CIOBANU Ioan CEEX M1 2006 2008 20052007

Instalaie multifuncional pentru straturi subiri, thin film Senzori pentru procese de difuzie carte nomine Instalatie si tehnologie de uscare in vid si polimerizare hidrostatica sub compund a izolatiei barelor stator pentru turbogeneratoare Modelarea matematica a proceselor care au loc la turnarea pieselor metalice in vederea reducerii consumurilor de materiale si energie Metode de procesare a cenusilor reziduale din industria aluminiului secundar cu scopul prevenirii poluarii mediului si conservarii resurselor naturale Sistem integrat de cercetari avansate pentru biomateriale alternative cu aplicatii in stomatologie Materiale oxidice naturale si secundare utilizate in tehnologiile pulberilor destinate turnarii otelurilor Sisteme ecologice de regenerare destinate reciclarii deseurilor de amestec de formare liat chimic in industria de turnatorie Stabilirea unei strategii de afirmare pe plan european a cercetarilor in domeniul metalizarii in jet de plasma a pulberilor rezistente la uzura si coroziune Tehnologie de procesare a deseurilor periculoase din industria aluminiului secundar pentru obtinerea de coagulanti utilizati la purificarea apelor in scopul prevenirii poluarii mediului si a conservarii resurselor naturale Metode noi de sinteza a materialelor compozite prin procese in situ Concept inovativ de realizare in jet de plasma a straturilor dure cu proprietati controlate, rezistente la uzura si coroziune Cercetari cu privire la procesarea si proprietatile aliajelor de aluminiu amorfe masive Monolitice refractare speciale pentru medii reducatoare intarite prin participarea nanoparticulelor Noi materiale compozite pentru aplicatii tribologice Caracterizarea structurala, mecanica si tribologica a straturilor subtiri nanocompozite, aderente - dure, de tip me - si - c, obtinute prin pulverizare reactiva in sistem magnetron Promovarea cercetarii din Romania in domeniul tic in scopul racordarii la initiativa UE si integrarii in retelele europene si internationale de cercetare 2006 - 2007

CRISAN Aurel CEEX M1

6 7 8

CRISAN Aurel CEEX M1 2006 2008 CRISAN Aurel CEEX M1 2006 2008 CRISAN Aurel CEEX M1 2006 2008 CRISAN Aurel CEEX M3 2006 2008 CRISAN Aurel PN - II 2007 Parteneriate 2010

10

11 12

CRISAN Aurel

PN - II 2007 Parteneriate 2010 MUNTEANU CEEX M1 2006 Sorin 2008 CNCSIS A 2006 2007 BEDO Tibor CEEX M1 2006 2008 BOT Dumitru CEEX M1 2006 2008 MUNTEANU CNCSIS A 2005Daniel 2006 VARGA Bela

13 14 15 16

17

URSUTIU Doru

CEEX M3

20052007

Header odd page Lucrari de referinta :(articole ISI) 1. Varga, B.: Modelling of Filtration of Aluminium Melt Through Porous Pressed Filtering Sheets, Materials Science Forum, (2005), ISSN 0255-5476, p. 165-170; 2. Crisan A., Munteanu S. I., Ciobanu I., : Optimization of the Chemical Composition of Cast Iron Used for Casting Ball Bearing Grinding Disks, Tsinghua Science & Technology, Volume 13, April 2008, p. 164-169, ISSN 1007-0214 CN 11-3745 / N; 3. Zaharia I., Geaman V.: Practical aspects regarding to thixoforming process applied to aluminium alloys, Advanced Materials Research, Switzerland, vol 23/2007, ISBN 13:0-87849-460x/978-0-87849-460-6, p.161-164; 4. Ciobanu I., Munteanu S.I., Crisan A., Masnita M.: 3D Mathematical model to simulate the macro-solidification of castings from eutectic alloys International, 6/2005, p. 3-11, ISSN 1582 2214; 5. Munteanu S.I., Ciobanu I., Crisan A., Masnita M., Avram N., Stroe Fl.:Experimental and computer simulation researches about the hot spots position during the solidification of bars withU section, , Metalurgia International 7/2007, p. 35-40, ISSN 1582 2214; 6. Ciobanu I., Munteanu S.I.,: Ph. D. Thesis in the field of steels smelting and casting - Metalurgia International 4/2008, p.46-49, ISSN 1582 2214; 7. Fernandes, A.C., Vaz, F., Cunha, L., Parreira, N.M.G., Cavaleiro, A., Goudeau, Ph., Le Bourhis, E., Riviere, J.P., Munteanu, D., Borcea, B., Cozma, R.,: The influence of structure changes in the properties of TiCxOy decorative thin-films, in jurnalul Thin Solid Films (Ed. Elsevier) 515/2007, p. 5424 - 5429; 8. Munteanu, D., Vaz, F., The influence of nitrogen content on the properties of TiNx thin-films, in Journal of Optoelectronics and Advanced Materials,vol. 8, No. 2/2006, p. 720 - 725; , Metalurgia

Parteneriate nationale / internationale: (acorduri de colaborare): I. Parteneri la nivel national cu care exista documente scrise de colaborare in cercetare stiintifica. Exist acorduri sau protocoale scrise de colaborare n cadrul unor contracte de cercetare de tip CEEX, PNII, etc., n derulare, cu urmtorii parteneri la nivel naional : 1. Universitati:Universitatea Politehnica din Bucureti; Universitatea Bucuresti; Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti; Universitatea de Medicina si 9

Header even page Farmacie- Bucuresti; Universitatea Tehnica - Cluj Napoca; Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi-Iasi; Universitatea Dunarea de Jos din Galati; Universitatea Valahia Targoviste; 2. Institute de cercetari : Institutul National de Cercetare Dezvoltare Pentru Metale Neferoase si Rare IMNR - Bucuresti; Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Protectia Mediului ICIM Bucuresti;Institutul de Chimie Fizica Ilie Murgulescu- Bucuresti;Institutul de Cercetari Metalurgice Bucuresti;Institutul National de Proiectari pentru Sectoare Calde INTEC Bucuresti;Institutul de Cercetari si Proiectari Electrotehnice ICPECA Bucuresti; S.C.UTTIS SRL Bucuresti; S.C.R& D Bucuresti;SC Hripsime SA Roman; SC SILNEF SA Brasov; SC ALMET SA Navodari; SC RANCON SRL Iasi; SC CCPPR Alba Iulia; SC Metalul SRL Cluj-Napoca; SC Vulturul SA Comarnic. II.Parteneri internationali : 1. Universit des Sciences et Technologies de Lille- Franta; 2. Ecole Suprieure d'Ingnieurs de Recherche en Matriaux ESIREM Dijon Franta; 3. Jonkoping University- Suedia; 4. Politecnico di Torino Italia; 5. Institut Carnot de Bourgogne (Universite de Bourgogne)- Franta; 6. Minho University Braga -Portugalia; 7. Universit de Technologies Belfort Franta; 8. Coimbra University Portugalia; 9. Rubig GMBH Wels Austria; 10. University of Glasgow Scoia; 11. University of Nottingham Anglia; 12. University of Liverpool Anglia; 13. Otto-von-Guericke-Universitat Magdeburg, Hochschule Mittwaida Germania; 14. Delft University of Technology Olanda. In prezent se deruleaza activitati de conducere la doctorat in cotutela cu instituiile 2 si 7 din lista precedenta. Totodata cu institutiile 1, 3, 4, 6, 8, s-au programat prin acorduri colaterale sprijinirea unor stagii scurte pentru doctoranzi in vederea efectuarii unor cercetari punctuale legate de tematicile lor de studiu. Intocmit, Brasov.14.04.2008 10 Prof. Dr. Ing. Aurel Crisan