Sunteți pe pagina 1din 5

Maytrei Mircea Eliade Mircea Eliade (n. 13 martie 1907, Bucureti - d. 22 aprilie 1986, Chicago), a o!t i!

toric al religiilor, !criitor de iciune, ilo"o i pro e!or rom#n la $ni%er!itatea din Chicago. &ilo"o i i!toric al religiilor, 'liade a o!t pro e!or la $ni%er!itatea din Chicago din 19(7, titular al catedrei de i!toria religiilor Sewell L. Avery din 1962, naturali"at cet)ean american *n 1966, onorat cu titlul de Distinguished Service Professor. +utor a 30 de %olume tiini ice, opere literare i e!euri ilo"o ice tradu!e *n 18 lim,i i a circa 1200 de articole i recen"ii cu o tematic) e-trem de %ariat), oarte ,ine documentate. .pera complet) a lui /ircea 'liade ar ocupa pe!te 80 de %olume, )r) a lua *n calcul 0urnalele !ale intime i manu!cri!ele inedite. + o!t acti% ca !criitor din 1921 pana in1986 !i a acut parte din curentul literar numit moderni!m. .pera !a literar) !t) m)rturie con%ingerilor !ale de %ia1), re!c) a pro,lemelor e-i!ten1iale *n epoca pe care a tr)it-o. ntoarcerea din rai 2i Huliganii !unt romane !emi anta!tice *n care 'liade accept) e-i!ten1a unei realit)1i e-tra!en"oriale. .mul e!te *n c)utarea propriilor !ale or1e a!cun!e, e!te in!trumentul ace!tor or1e pe care nu le poate controla. +cea!t) ilo"o ie per!onal) e!te e-primat) de /ircea 'liade at#t *n nu%ele memora,ile, cum ar i La ignci, c#t 2i *n romanul Noaptea de S n!iene. 3alorile !pirituale, antii!tori!te 2i antipolitice promo%ate de 'liade au continuat !) anime proiecte culturale 2i dup) 1990, moment in care a (re)do,#ndit un !tatut de autor mitic. 4ndeo!e,i *n r#ndul tinerilor, care, rede!coperind concomitent li,ertatea religioa!), literatura anta!tic) 2i ronda !peci ic) t#n)rului 'liade au rede2teptat intere!ul pentru opera 2i %ia1a autorului. Opere tiinifice "oga# $ssai sur les origines de la %ysti&ue indienne (1936) 'os%ologie (i alchi%ie )a)ilonian (1937) 'o%entarii la legenda %e(terului *anole (1953) +rait, d-histoire des religions (1959) Le Sacr, et le Profane (19(6) Aspects du %ythe (1963) Le %ythe de l-,ternel retour (1969) Le 'ha%anis%e et les +echni&ues archa.&ues de l-e/tase (1975) Opere literare *aitreyi (1933) ntoarcerea din rai (1935) Huliganii (193() Do%ni(oara 'hristina (1936) Nunt 0n cer (1938) Pe strada * ntuleasa (1968) 6a 1ig)nci (1969) Noapte de S n!iene (1971) 1tr nul (i )irocratul (1975) 2o%anul adolescentului %iop Lucrrile publicate n limba romn 2o%anul adolescentului %iop, !cri! *n 1927, pu,licat de /ircea 7andoca a,ia *n anul 1989, edi1ie curent), 7umanita!, 2005

3audea%us, 1929 edi1ie curent), 7umanita!, 2005 4sa)el (i apele diavolului, 1929, edi1ie curent), 7umanita!, 2003 Solilocvii, 1932 /aitre8i, 1933, roman indian 5ceanografie, 1935, ntoarcerea din rai, 1935, edi1ie curent) 7umanita!, 2003 Lu%ina ce se stinge, 1935, edi1ie curent) 7umanita!, 2003 Alchi%ia asiatic, 193( te-t integral *n antologia 9rumul !pre centru, $ni%er!, 1991 4ndia, 1935, edi1ie curent) 7umanita!, 2003 'aietele %ahara6ahului, 1935, edi1ie curent) 7umanita!, 2003 Huliganii, 193(, edi1ie curent) 7umanita!, 2003 7antier8 2o%an indirect, 193(, edi1ie curent) 7umanita!, 2003 Do%ni(oara 'hristina, 1936 edi1ie curent) 7umanita!, 2003 'os%ologie (i alchi%ie )a)ilonian, 1937 te-t integral *n antologia Dru%ul spre centru, $ni%er!, 1991 7arpele, 1937 9rag%entariu%, 1938 Nunt 0n cer, 1938 Secretul doctorului Honig)erger, 1950, edi1ie curent) 7umanita!, 2003 Nopi la Sera%pore, 1950 edi1ie curent) 7umanita!, 2003 *itul reintegrrii, 1952 Sala!ar (i revoluia 0n Portugalia, 1952 :urnal portughe!, !cri! *n 1952, editat 2006 4nsula lui $uthanasius, 1953, edi1ie curent) 7umanita!, 2003 'o%entarii la Legenda *e(terului *anole, 1953 *n antologia 9rumul !pre centru, $ni%er!, 1991 Pe strada * ntuleasa, 1968, edi1ie curent) 7umanita!, 2005 Noaptea de S n!iene, 1971 n curte la Dionis, 1977, edi1ie curent) 7umanita!, 2005 +ineree fr tineree8 Nouspre!ece trandafiri, 1980, edi1ie curent) 7umanita!, 2005 Lucrrile publicate n limbi strine 5s 2o%enos8 latinos do 5riente, 1953, 9e!pre :om#ni, latinii orientului, apare *n lim,a portughe") "oga, 1936, apare !imultan *n lim,ile rance") 2i rom#n) +ehnici ale "oga, 1958 "oga. Ne%urire (i li)ertate, 19(5 9urari (i alchi%i(ti, 19(6 +ratatul de istorie a religiilor, 1959, ed. a doua, 1966 *itul eternei re0ntoarceri, 1959 7a%anis%ul (i tehnicile e/ta!ului, 19(1 4%agini (i si%)oluri, 19(2 Na(teri (i rena(teri, 19(8 *efistofel (i androginul, 1962 De la ;al%o/is la 3enghis Han, 1970 *ituri8 vise8 %istere, 19(7 4storia credinelor (i ideilor religioase, 1976-1983 1riser le toit de la %aison, 1986

+he <uest ( titlul %er!iunii *n lim,a rance") e!te La Nostalgie des 5rigines), 1969

Opere memorialistice :urnal, dou) %olume *e%orii, dou) %olume, 1991( auto,iogra ia !a) :urnal portughe! (i alte scrieri, 7umanita!, 2006 ncercarea la)irintului, ed. ;, 9acia, 2000, ed. ;;, 7umanita!, 2006. :omanul *aitreyi de /ircea 'liade, ap)rut *n anul 1933, e!te un roman modern subiectiv, de analiz psihologic, un roman al autenticitii 2i al e perienei, dar 2i un roman e otic! *aitreyi e!te un roman modern subiectiv, de analiz psihologic deoarece depla!ea") intere!ul !pre e!tetica autenticit)1i, nara1iunea concentr#ndu-!e a!upra e%enimentelor %ie1ii interioare, autenticitatea iind redat) prin e-primarea <e-act)=, cu !inceritate, a tr)irii unor e-perien1e de %ia1) <ade%)rate=. '!te un roman al e-perien1ei 2i al autenticit)1ii pentru c) %alori ic) tr)irea c#t mai inten!), *n plan interior, de c)tre per!ona0e, a unor e-perien1e de initorii, autorul utili"#nd elemente care 1in de realitate (0urnalul din ;ndia, !cri!ori, elemente auto,iogra ice). *aitreyi e!te un roman e-otic datorit) a!pectelor !ociale din Calcutta 2i din amilia ,engale") *n care p)trunde europeanul. 4n ace!t cadru !ocial e-otic !e de! )2oar) idila dintre cele dou) per!ona0e at#t de di erite ca ra!), religie 2i mora%uri. "ema romanului e!te iu,irea incompati,il), po%e!tea ne ericit) tr)it) de +llan 2i /aitre8i amintind de :omeo 2i >ulieta !au ?ri!tan 2i ;!olda. "itlul c)r1ii coincide cu numele per!ona0ului principal eminin @ /aitre8i @ con!iderat) de critica literar) cel mai e-otic per!ona0 eminin din literatura rom#n). :omanul are cinci!pre"ece capitole, iar *nt#mpl)rile !unt relatate la per!oana ;, din per!pecti%a per!ona0ului @ narator, +llan. Con!truc1ia di!cur!ului narati% con!t) *n du,la per!pecti%) temporal) pe care per!ona0ul @ narator o are a!upra e%enimentelorA contemporan) 2i ulterioar). #ezumat$ 3enit in ;ndia pentru a a la cat mai multe de!pre acea!ta tara !i pentru a-!i ace o cariera, in Calcutta, tanarul engle" +llan e!te anga0at la o !ocietate de canali"are a deltei. /ai intai de!enator tehnic, apoi in!arcinat !a !upra%eghe"e lucrarile la ?am,uB !i la +!!am, in 0ungla !e im,olna%e!te de malarie !i e!te !pitali"at. ;nginerul hindu! Carendra Den, cu !tudii !tralucite la 'din,urgh, il in%ita pe +llan !a locuia!ca in ca!a lui, in timpul con%ale!centei. Ee langa a0utorul pe care i l-ar da tanarului engle" aptul de a locui intr-o amilie, Carendra Den intentionea"a !a-l adopte ca iu pe +llan, iar apoi !a !e mute cu toata amilia in +nglia, pentru ca in ;ndia incepu!e re%olutia. 9ar +llan a la mult mai tar"iu de la /aitre8i ade%aratele intentii ale inginerului, dupa ce cre"u!e la inceput ca Den %oia !a-l in!oare cu iica lui. Erimele intalniri ale lui +llan cu /aitre8i, inainte de a !e muta in ca!a lui Den, !untA in ata ,i,liotecii, cand Carendra Den alege carti pentru Craciun, la !pital, cand e!te %i"itat de inginer !i de iica lui !i la cina la care il in%ita Den impreuna cu "iari!tul rance" care pregate!te o carte pentru ;ndia. 6a inceput +llan nu e!te impre!ionat de /aitre8i, dar la cina !e !imte tul,urat de ea, cand ii !e!i"ea"a taina apturii !i ii aude ra!ul de emeie !i de copil in acela!i timp. Cand !e muta in ca!a lui Den, +llan receptea"a realitatea ca un european !i crede in complotul amiliei Den care ii incura0ea"a apropierea de /aitre8i. Cu loarea ro!ie pe care i-o o era tanarului, /aitre8i declan!ea"a in%oluntar 0ocul !eductiei. Deductia continua cu 0ocul cartilor, in ,i,lioteca, 0ocul pri%irilor, al mainilor, al atingerilor. /i!terul eroinei e!te in init, iar impo!i,ila clari icare pe calea luciditatii !i autoanali"ei care il caracteri"ea"a ii intretine lui +llan intere!ul

pentru ea. 9i erenta dintre cele doua mentalitati, orientala !i occidentala, e!te pu!a in e%identa de conceptia de!pre iu,ire a celor doi tineri, e-ponenti ai ace!tor mentalitati. /aitre8i a a%ut alte trei iu,iri, inaintea lui +llan, toate de ordin !piritualA iu,i!e copacul !apte run"e, pe guru :o,i ?aBBur !i are amintirea ,aiatului de la templu. ;n !chim,, iu,irile lui +llan u!e!era doar trupe!ti, ara !piritualitate (Fnu drago!te, ci murdarieG). 9e!i cu luciditate !i cu !pirit de anali"a, +llan !e la!a prin! in mre0ele 0ocurilor /aitre8iei, tra%er!and toate etapele iu,iriiA inceputul (Geu n-o iu,e!cG, Fma tur,ura, ma a!cinea"a, dar nu !unt indrago!tit de eaG), in!talarea (Fma amu" doarG), cre!terea (Fnici o emeie nu m-a tul,urat atatG), apoteo"a (F!u erinta meaG, F%ra0it !i indrago!titG). +llan parcurge drumul cunoa!terii prin ero!, a%and-o ca initiatoare pe /aitre8i. 'l !e mulea"a dupa pre erintele ei !pirituale, e!te initiat !i con%ertit, %rea chiar !a treaca la hindui!m, cre"and ca a!a !e %a putea ca!atori cu /aitre8i. 9upa ce i !e daruie!te noaptea lui +llan, pentru a de"lega pacatul de care !e !imtea %ino%ata, tanara %a o icia logodna lor, la 6acuri, ro!tind catre cer !i pamant legamantul drago!tei. 6egamantul !i inelul cu cei doi !erpi inlantuiti !unt do%ada ca /aitre8i cunoa!te armecul iu,irii mi!tice. 9in cau"a !urorii mai mici, Cha,u, Carendra Den a la de iu,irea celor doi !i rupe echili,rul cuplului, alungandu-l pe +llan. +,ia acum el a la ca o ca!atorie cu /aitre8i era inaccepta,ila, deoarece ea apartinea celei mai no,ile ca!te indiene, a ,rahmanilor, iar ca!atoria cu cine%a din a ara ca!tei !ale ar i in!emnat degradarea intregii amilii. :uptura aduce !upliciul, ,oala, martira0ul in ca!a inginerului DenA tatal or,e!te, Cha,u moare in urma unor cri"e de ne,unie. Brutali"ata de tata, /aitre8i ia a!upra-!i toata %ina. in incercarea de a-l rega!i pe +llan, !perand ca %a i alungata din ca!a, ea !e da %an"atorului de ructe, dar !acri iciul e!te inutil. 'a il !acrali"ea"a pe +llan, numindu-lA !oare, aer, loare, G"eu de aur !i din pietre !cumpeG. +llan !e retrage in 7imala8a pentru o de"into-icare !entimentala, unde trairea in plan contemplati% ii permite puri icarea. 'pi!odul iu,irii pa!agere cu >enia ;!aac ii con irma aptul ca trai!e alaturi de /aitre8i iu,irea a,!oluta. Elecarea din ;ndia ii apare ca o i",a%ire. /aitre8i %a ramane pentru europeanul rational o eterna o,!e!ie !i enigmaH ramantarile lui +llan ac ca romanul !a ai,a un inal de!chi!. Maitre%i, eroina romanului e!te cel mai e-otic per!ona0 eminin din literatura rom#n). +dole!centa ,engale"), copil 2i emeie *n acela2i timp, poet), preocupat) de ilo"o ie, apreciat) *n cercurile intelectuale ,engale"e, /aitre8i !im,oli"ea") mi!terul eminit)1ii. Eompiliu Con!tantine!cu reali"ea") un portret al etei *n care !puneA <I /aitre8i e!te o emeie 2i un mitH e!te mai ale! un !im,ol al !acri iciului *n iu,ire, tr)ind cu o inten!itate 2i un armec de !u,!tan1) tare, aromitoare ca *n!e2i par umurile orientale.= Erin caracteri"are direct), naratorul reali"ea"), *n di eritele etape ale iu,irii dintre cei doi, mai multe portrete care *i redau chipul, ge!turile, %e!timenta1ia 2i calit)1ile. 6a *nceput nu i !e pare rumoa!) Fcu ochii ei prea mari 2i prea negri, cu ,u"ele c)rnoa!e, cu !#nii puternici de ecioar) ,engale"), cre!cut) prea plin, ca un ruct trecut *n copt= ca mai apoi acea!t) impre!ie !) i !e !chim,e, *ncep#nd !)-i o,!er%e rumu!e1ea e-otic) 2i !) !e !imt) atra! de ea 2i de mi!terul care o *ncon0oar) </aitre8i mi !-a p)rut, atunci, mult mai rumoa!) I=. /i!terul e!te a!cun! *n !u letul adole!centei, <!u let nep)trun! 2i ne*n1ele!, tot mai himeric=, pe care europeanul o cucere2te *n!) nu reu2e!te !)-i de!lu2ea!c) taina. Caracteri"area indirect) a etei !e con!tituie treptat, din aptele, ge!turile 2i cu%intele ei c#t 2i din rela1ia eroinei cu celelalte per!ona0e. +!t el, /aitre8i *2i a!um) tragedia iu,irii, deoarece ea e!te !ingura care cuno2tea interdic1iile 2i urm)rile ace!tei iu,iri *n lumea !a. 'a *l ini1ia") pe +llan *n iu,ire, *n cultura oriental) 2i *n !acralitate. Eentru /aitre8i, %ia1a e!te iu,ire, iar iu,irea *n!eamn) !acri iciu 2i rodnicie. &itate$

FCu mai era !ete trupea!c) aceea, ci !ete de mine totH ar i %rut !a treac) *n mine toat), a2a cum trecu!e !u letul ei.= F. o,!er%am 2i m) l)!am prin! de pri%irile ei, de acea %oin1) luid), care nu are nimic dea ace cu ochii, de2i porne2te prin ei.= FC#nd e2ti ,)tr#n, iu,e2ti mai mult 2i !u eri mai pu1in.= F' oarte greu !) ai ce%a cu ade%)rat, !)-l cape1i !au !)-l cucere2ti. /ai mult ne *nchipuim c) po!ed)m, dec#t po!ed)m. = F+m o!t un om moral, de aici mi !e trag toate tragediile. +m iu,it *ntotdeauna pe mai multe planuri, n-am 2tiut !) !acri ic totul pentru un !ingur !#m,ure de ade%)r !au de %ia1), de aceea m-am lo%it de toate pragurile 2i m-au du! %alurile cum au %rut.=

S-ar putea să vă placă și