Sunteți pe pagina 1din 10

Thnlgii pntru Virtulizr Sistmlr d Clcul

Thnlgii pntru virtulizr sistmlr d clcul

Intcmit d : Spcilitt: C
Pg 1

Thnlgii pntru Virtulizr Sistmlr d Clcul

Vizulizr st thnlgi cr cmbin su imprt rsursl d clcul pntru prznt unul su mi mult mdii d prr, utiliznd mtdlgii prcum prtitinr si grgr hrdwr si sftwr, simulr prtil su cmplt d chipmnt, mulr, timshring tc. Thnlgi d virtulizr implic plictii imprtnt, dintr- gm lrg d dmnii, prcum cnslidr d srvr, pltfrml d clcul sigur, dzvltr d krnl, sistmul d migrr tc., rzultt din utilizr p scr lrg.

1. Intrducr
Cncptul d msin virtul prut in nul 1960, cnd fst dzvltt pntru prim dt d ctr IBM pntru sigur ccsul cncmitnt si intrctiv l cmputrl minfrm. Ficr msin virtul (VM) st utilizt c instnt dispzitivului fizic si fr utiliztrilr iluzi c ccsz in md dirct dispzitivul fizic. cst cnstituit mdlitt trnsprnt si ficint d prmit tim shring si rsurc- shring p hrdwr xtrm d cstisitr. In lum clcultrlr, prgrml plictiilr si nu numi prcp mdiul virtul in csi mnir prcum mdiul rl, chir dc mcnisml cr stu l bz sunt difrit. Mdiil virtul (su msinil virtul) przint imgin insltr unui dispzitiv (su rsurs) cr psd mi mult (su mi putin) cpcitt, in cmprti cu dispzitivul fizic. Un sistm clsic d clcul dj utilizz mult thnlgii d cst tip. Un stfl d xmplu st implmntr mmrii virtul in ric sistm d prr mdrn, cr prmit unui prcs s utilizz, cntitt mi mr d mmri dct mmri fizic clcultrului. Un nivl d virtulizr sigur suprtul infrstructurl, utiliznd rsurs d nivl mic, pntru cr msini virtul multipl, indpndnt si izlt un d cllt. Unri cst nivl d virtulizr mi st dnumit Virtul Mchin Mnitr(VMM). Pt fi gsit nnumrt mtiv pntru cr virtulizr st util in scnriil prctic, printr cr: . Cnslidr d srvr - Pntru cnslidr srcinir d lucru d l multipll msini slb utilizt l msini mi putin pntru slv p hrdwr gstinr si dministrr infrstructurii. b. Cnslidr plictiilr - plicti vch pt ncsit un hrdwr nu si/su sistm d prr. c. Sndbxing - Msinil virtul sunt util pntru sigur mdii util si izlt (sndbxs) pntru plictii mi putin sigur su ncunscut, in curs d rulr. Thnlgi d virtulizr pt, stfl, s jut l crr unr pltfrm d clcul sigur. d. Mdii d xcuti multipl - Virtulizr pt fi utilizt pntru cr mdii d xcuti multipl ( in tt mdlittil psibil) si pt crst QS (Qulity f Srvic) prin grntr cntittii spcifict d rsurs. . Hrdwr virtul - Pt sigur un hrdwr nmiintlinit, cum r fi Virtul SCSI, dptrl thrnt virtul, switch_uri si hub_uri d thrnt virtul tc. f. Sistm d prr simultn multipl - Pt sigur fcilittt d utiliz sistm d prr simultn multipl p cr pt rul difrit tipuri d plictii. g. Dbugging h. Sftwr Migrtin i. lctrcsnic

Pg 2

Thnlgii pntru Virtulizr Sistmlr d Clcul

j. Tstr/Q - jut l dzvltr unr scnrii d tst rbitrr, dificil d prdus in rlitt, fcilitnd stfl tstr sftwr. In gnrl rhitctur virtulizbil prcsrlr st dfinit c rhitctur cr in mmntul xcutrii in ricr lt md, cu xcpti mdului privilgit prmit blcr ricri instructiuni d cntrl su mdificr strii unui dispzitiv . cst sigur bzl izlrii uni ntitti (msin d virtulizr rl) d rstul msinilr. Prcsrl includ instructiuni cr pt fct str unui dispzitiv, prcum instructiunil d intrr- isir (I/), su instructiuni cr mdific rgistrii d sgmnt, flguri, rgistri d cntrl tc. cst sunt numit instructiuni snsibil. Cncptul, msin virtul rprzint un mdiu d prr pntru un st d plictii d nivl utiliztr , cr includ biblitci, cnfigurtii d sistm, prcs dmn, si str fisirului sistm. Virtulizr pntru nivlul IS(Instructin St rhitctur) s rfr l mulr unr sturi d instructiuni. mulr st thnic d intrprtr instructiunilr in intrgim in sftwr. Virtulizr l nivlul sistmului d prr lucrz c mdul in sistmul d prr pntru sigur intrft cu pl d sistm virtulizt. Din mmnt c utilizr pllului d sistm cnstitui singur mdlitt d cmunicr intr sptiul pntru utiliztr si sptiul pntru krnl, r trbui c virtulizr sftwr s pt cntrl ctiunil prcsului pntru sptiul d utiliztr prin gstinr intrfti. Virtulizr l nivl plicti st difrit, in snsul c niv;ul d virtulizr nu mi st situt l mijlc: s prfr utilizr unui nivl d virtulizr c plicti, cr crz in cl din urm msin virtul. Vizulizr, pntru dprtmntl IT, dvnit mtd ficint d rduc numrul d chipmnt utilizt, frind, in clsi timp srvicii utiliztrilr. Zci d cmpnii difrit u zci d mtd difrit d virtulizr si nu cnstitui surpriz fptul c cl mi mr prductr d sftwr din lum drst s s implic in lum virtulizrii.

2. Virtulizr l nivlul IS (Instructin St rhitctur)


Virtulizr l nivlul IS st implmntt d mulr unui st d instructiuni rhitcturl in intrgim in sftwr. Un clcultr clsic st cnstituit din prcsr, chip_uri d mmri, bus_uri, hrd drivr, disc cntrllr, crnmtr, multipl dispsitiv d intrrisir tc. Un multr incrc s xcut instructiuni mis d ctr dispzitivul clint (msin virtul cr st rult), trnsltndu-l intr-un st d instructiuni cunscut, si pi xcutndul p hrdwr_ul dispnibil.

2.1. Bchs
Bchs rprzint un multr pn- surc x86 pntru clcultr, scris in C++ d ctr un grup d prsn, si cndus d ctr Kvil Lwtn. st un multr prtbil, cr pt fi rult p cl mi cunscut pltfrm cr includ x86., PwrPC, lph, Sun si MIPS. Pntru rliz cv intrsnt in dispzitivul d simulr, Bchs ncsit s intrctinz cu sistmul d prr p pltfrm gzd. In mmntul in cr st pst tst in dispzitivul virtul Bchs, un vnimnt- chi mrg in mdlul d dispzitiv pntru

Pg 3

Thnlgii pntru Virtulizr Sistmlr d Clcul

tsttur. tunci cnd msin virtul drst s citsc d p hrd disk_ul simult, mdlul d dispzitiv Bchs pntru hrd disk citst d p un fisir l uni imgini d p msin gzd Intrctiunil dintr Bchs si sistmul d prr cntrl pt fi cmplict, ir in numit czuri pt fi spcific pltfrmi gzd. Bchs pt v imprtnt dsbit in c c privst psibilitt d prmit utiliztrilr s rulz plictii intr-un l dil sistm d prr. vnd surs dschis, Bchs pt fi frt ds utilizt in sistml d prr pntru dbug. In industri st utilizt pntru sprijini plictii mi vchi p hrdwr mdrn si c mdl d rfrint tunci cnd sunt tstt ni hrdwr x86 cmptibil .

2.2. Crus
Prcsrul Crus bzt p thnlgi VLIW, vin cu un multr x86 dinmic, numit cd mrphing ngin si pt xcut ric plicti bzt p x86. Chir dc initil s- drit crr unui chip mi mic, mi simplu si cr s cnsum mi putin nrgi, c c st Crus, u fst putini cmpiltri cr s vizz cst prcsr nu. Prin urmr, cu putin suprt hrdwr si lt ptimizri, Crus fst lnst cu multr x86. Crus st cncput pntru fc ft smnticii prcis d xcpti d l IS x86, fr cnstrngri.

2.3. QUMU
QUMU st un umultr rpid d prcsr cr utilizz un trnsltr prtbil dinmic. Suprt du mdl d prr: sptiu xclusiv pntru utiliztr si sistm cmplt d mulr. In mdlul ntrir, QMU put lns prcs Linux cmpilt pntru un CPU p un lt CPU, su pntru crss-cmpiltin i crss-dbugging. In mdlul mi nu, cst pt mul un sistm cmplt cr includ un prcsr si ctv dispsitiv prifric. cst suprt mulr unui numr d rhitcturi d prcsr cr includ x86, RM, PwrPC si Sprc, spr dsbir d Bchs, cr st strns lgt d rhitctur x86.

2.4. BIRD
BIRD st un mtr d intrprtr pntru binrl x86, cr in prsnt suprt dr x86 c gzd pntru IS si cr drst s s xtind si pntru lt rhitcturi. cst xpltz smnril dintr rhitcturi si incrc s xcut ct mi mult instructiuni psibil p hrdwr-ul ntiv.

3. Virtulizr p HL (Hrdwr bstctin Lyr)


Virtulizr p HL xpltz smnril in rhitcturil pltfrmlr clint si gzd pntru rduc intrprtr ltnt. Cl mi mult dintr multrl pntu PC cmrcil utilizz cst thnic d virtulizr p pltfrm cunscut pntru fc ficint, vibil si prctic. Thnicil d virtulizr jut l distribuir rsurslr virtul in rsurs fizic si utilizz hrdwr-ul pntru clcul in msin virtul.

Pg 4

Thnlgii pntru Virtulizr Sistmlr d Clcul

3.1. VMwr
VMwr st rgl dmintr in lum vizulizrii. Lini d prdus VMwr cndus miscril rcnt cu privir l sistml d virtulizr IT. SX Srvr st cmpnnt infrstructurii VMwr, cr dug srvicii d gstinr si fibilitt pntru nuclul srvrului prdusului. Srvrul d bz ncsit numit dpzitri, prcum rnjr drivrlr d disk, pntru stc krnlul virtulizt si fisirl d suprt. VMwr fr vrint cstui tip d prdus, numit SX Srvr SXi mbddd. cst mut tt krnl-uril srvrului intru-un dispzitiv hrdwr ddict. VMwr Infrstructur 3 (VI3) cnstitui sluti utilizt d intrprindril cr urmrsc s cnslidz sistml prduslr l scr inlt. st c mi bun pltfrm VMwr, cu ni crctristici d gstinr, ld- blncing si d dispnibilitt inlt. cst nu dpind d sistmul d prr cntrl si pt fi utilizt pntru gzdui difrit msini virtul p cr rulz Windws, Linux, su lt sistm d prr cunscut.

3.2. Virtul PC
Virtul PC d l Micrsft, btinut rcnt d l Cnnctix st un prdus cu functinlitti similr clr d l VMwr Wrksttin. cst st bzt p rhitctur Virtul Mchin Mnitr (VMM) si prmit utiliztrului s crz si s cnfigurz un su mi mult msini virtul. Dsmn cst vin cu inc du functinlitti: mntin und disk si prmit utiliztrului s ri (und) prtiuni rlizt inint p hrd disk-ul uni msini virtul. cst lucru prmit rcuprr fcil dtlr.

3.3. Dnli
Prictul Dnli d l Univrsitt din Wshintn incrc s duc nu rhitctur cr suprt simultn sut d msini virtul, rhitctur numit Lightwight Virtul Mchins. Utiliznd thnic numit prvirtulizr s drst mrir sclbilittii si prfrmnti msinilr virtul, fr utiliz cmplxitt d implmntr d nivl ridict. Thnic d prvirtulizr mdific rhitctur d virtulizr trditinl pntru lt sistm d prr clint prsnlizt ( spr dsbir d VMwr Wrksttin), pntru btin prfrmnt d nivl inlt si sclbilitt ridict. cst rhitctur vin cu ni intrft pntru sistml d prr clint.

3.4. Xn
Crcttrii d l Univrsitt din Cmbridg u dus rhitctur d virtulizr mdifict , numit Xn. cst xprt rhitctur prvirtulizt in ficr dintr msinil sl virtul, pntru mximiz izlr rsurslr si nivlul d prfrmnt , mntinnd in clsi timp csi intrft binr d plicti (BI), prcum sistml d prr cunscut. S urmrst c Xn s suprt sut d instnt VM printr- singur msin fizic.

3.5. Linux usr-md (UML)


UML st un prict pn surc cr prmit utiliztrului s rulz Linux pst Linux. Prctic, cst fr msin virtul p cr vrsiun d Linux pt rul prcum intr msin fizic, ttul fiind implmntt l nivl d utiliztr.

Pg 5

Thnlgii pntru Virtulizr Sistmlr d Clcul

3.6. Linux cprtiv (CLinux)


CLinux st vriti lui Usr-md Linux. cst st un prt l krnl-ului d p Linux cr ii prmit s rulz c msin virtul nprivilgit, in mdul krnl, pst un lt sistm d prr. Prmit Linux-ului s rulz sub ric sistm d prr cr suprt drivr cr trbui instlt, prcum Windws.

4. Virtulizrl nivlul sistmului d prr


Msinil virtul l nivl hrdwr incrc s psd prpritti prcum un nivl inlt d izlr, ccptr cncptului (utiliztrii cncp cst msin virul c p msin virtul clsic, cu cr sunt bisnuiti), suprt pntru difrit sistm d prr si plictii, fr fi ncsr un rbt su prcdur d cnfigurr dul- bt, nivl d risc rdus si intrtinr usr. Un mdiu d prr pntru plici cnst n cl sistmului d prr, biblitci l nivl d utiliztr , lt plicii, unl structuri d sistm d dt spcific, un sistm d fiir, prcum i lt stri d mdiu. Dc tt cst sunt pstrt intct, pntru plicti r fi gru d bsrvt difrnt intr mdiul virtul si mdiul rl. cst st id fundmntl din sptl tuturr thnicilr d virtulizr l nivlul sistmlr d prr, und nivlul d virtulizr d l nivlul suprir l sistmului d prr rlizz prtiti p msin virtul, cu cnditi c cst s fi cpi mdiului d prr d p msin virul. Utiliznd bun prtitinr si thnic d multiplxr, ficr msin virul v rusi s xpltz un mdiu d prr cmplt, fiind izlt un d cllt si d dispzitivl fizic cr stu l bz. In cl c urmz vr fi przntt xmpl cr flssc cst bstrctizr in prpriul sftwr d virtulizr si thnicil p cr cst l utilizz pntru indplinir bictivului.

4.1. Jil
Jil st un sftwr d virtulizr bzt p FrBSD cr prmit prtitinr mdiului d lucru din sistmului d prr, mntinnd in clsi timp simplicitt mdlului rtd p UNIX. Mdiil d lucru dintr-un sftwr Jil sunt rsursd sistm si structuri d dtprcum prcs, sistm d fisir tc. Un prcs dintr- prtiti st numit in Jil. Cnd unsistm st butt dup rinstlr, nici un prcs nu v fi in Jil. In mmntul in cr un prcs st plst in Jil, tt prcsl cr urmz dup crr Jil, imprun cu cst, rmn in Jil. st psibil c un prcs s pt prtin dr unui singur Jil. Sftwr-uril Jil sunt crt d ctr un prcs privilgit, tunci cnd cst plz un pl d sistm spcil, Jil(2). Ficr Jil (2) crz un nu Jil. Singur mdlitt prin cr un prcs pt intrin Jil st prin mstnir csului l Jil printr-un lt prcs cr dj st situt in Jil. Prcsl u psibilitt d nu prsi nicidt Jil-ul crt su cl in cr u fst crt.

4.2. Virtulizr Linux Krnl- md


Mdiul d vitulizr (V- Virtul nvirnmnt) cnst intr-un grup d prcs izlt cu prpriul su sistm d fisir rt, init, strtup scripts tc. Dsmn prmit dministrr mdiului d lucru d l intrir, prcum mntr sistmlr d fisir, schimbr cnfigurtiilr

Pg 6

Thnlgii pntru Virtulizr Sistmlr d Clcul

d rt tc., cu vidnt rstricti d pstrr schimbrilr in V. Spr d sbir d Jil, V sigur msuri d cntrl d sigurnt mi sfistict. Tt bictl spcific mdiului d lucru sunt mrct d un idntifictr, V-id, ir lgritmii d cutr sunt mdficti s fisz dr bictl cu V-id cr s ptrivsc cu Vid-ul prcsului plt.

4.3. nsim
VPS(nsim's Virtul Privt Srvr) sigur thnic d virtulizr similr pntru cnslidr srvrlr, rducr cstului si pntru crst ficint mdului in cr sit-uril wb sunt intrtinut si vndut. VPS virtulizz primul sistm d prr l unui srvr pntru put fi prtitint in mdii d lucru izlt, dnumit srvr privt d virtulizr. cst prz individul ficr srvr pntru clllt, prcum un srvr ddict. Pntru sistmul d prr, un nsim VPS pr c plicti; plictiil nu pt rliz distincti dintr cst si primul sistm d prr. Prin urmr, nsim VPS pntruutiliztri pr si prz prcum un srvr fizic. ct thnlgi d virtulizr dsmn prmit justr rsurslr si, dc st ncsr, mutr VP-urilr p un lt dispzitiv fizic, mntinnd trnsprnt ttl.

5. Virtulizr l nivl d prgrmtr


Dispzitivul trditinl st cl cr xcut un st d instructiuni prvzut d IS(Instructin St rhitctur). Mnipulril hrdwr sunt trtt fi cu instructiuni spcil d I/ (intrr/isir), su prin lcr uni prti din mmri prturilr d intrr- isir, utiliznd pi in md ficint mmri. Prin urmr, plicti st cnstituit dintr- scvnt d instructiuni. Un nu nivl d bstrctizr pntru msinil virtul vnit dt cu Jv Virtul Mchin(JVM). Id principl cnst in bilitt d v msin virtul l nivlul plicti, cr s s pt ultrir cmprt,pntru un st d plictii, c ric lt msin virtul. cst suprt un nu si bin dtrmint st d instructiuni. In timp c utiliztrul rulz plictii p msin virtul, cst nu cnstitui mnintr d scuritt pntru sistm. C ric lt msin virtul, trbui s fr un mdiu d lucru pntru plictii fi prin gzduir unui sistm d prr cmrcil, fi prin utilizr prpriului mdiu d lucru.

5.1. Msin virtul Jv


JVM st msin virtul cr rulz cduri Jv p biti. Chir dc JVM fst vizt si d cmpiltrii unui lt tip d limbj d prgrmr, cst tip d cd, in md ubisnuit, st gnrt d ctr cmpiltri Jv. JVM st rhitctur bzt p stiv, cr pt rul prcs. Ficr prcs r prpriul su cntr d prgrm si prpriul si st d rgistri virtuli(rgistri cr pt fi suprtti d ctr msinil virtul). cst instructiuni pt fi tribuit unui st d instructiuni rl, cr pt fi xcutt ntiv. Hrdwr-ul virul d p un JVM pt fi imprtit in ptru prti d bz: rgistrii, stiv, rdundnt si zn d lucru. cst prti sunt bstrct, prcum si msin virtul p cr cmpun, dr intr- rcr frm sunt lmntr in ric implmntr JVM. JVM suprt

Pg 7

Thnlgii pntru Virtulizr Sistmlr d Clcul

drs d mmri d pn l 4 GB, cu prpri schm d drsr d 32 d biti si utilizz rgistri virtuli p 32 d biti. stfl d msin virtul prmit un cntrl fin supr prcslr cr pt rul in msin. cst lucru prmit xcuti in sigurnt cdurilr nsigur d p sursl d l distnt.

5.2. Micrsft. NT CLI


CLR (cmmn lngug runtim) din infrstructur .NT cnstitui implmntr spcific lui Micrsft pntru spcifictiil CLI (cmmn lngug infrstructur). CLR r put fi cnsidrt fi chivlntul Micrsft pntru JVM. Spcificti CLI st un stndrd intrntinl pntru crr unr mdii d dzvltr si d xcutr, in cr limbjl d prgrm si biblitcil pt cnlucr. Suprt intrft, cls, bict, prcum infrstructur Jv. Dsmn dfinst intrft pntru biblitci cmun pntru tt limbjl d prgrmr cr utilizz cst pltfrm. Similr JVM, cduril surs sunt trnsltt intr- rprzntr intrmdir d ctr cmpiltr, cr ultrir st rult d ctr CLR.

5.3. Prrt
Prrt st msin virtul prictt s xcut cduri d biti pntru intrprtr ficint limbjlr d prgrmr. Prrt v cnstitui tint pntru cmpiltrul Prl 6. Dj xist un cmpiltr Prl 6 prtil, prcum si cmpiltri in difrit stdii d cmpilr, pntru gm lrg d limbj d prgrmr.

6. Virtulizr l nivl d biblitc


In mr mjritt sistmlr, plictiil sunt prgrmt utiliznd un st d instructiuni PI, xpltt d un grup d implmntri d biblitc l nivl d utiliztr. cst tipuri d biblitci sunt prictt pntru scund dtlii lgt d sistml d prr, pntru usur lucrul prgrmtrilr bisnuiti. cst lucru fr nu prtunitt cmunittii d virtulizr.

6.1. Win
Win st in md nrml utilizt c crnim rcursiv pntru Win Is Nt n multr. Dsmn st utilizt c Windws multr. Intr-un fl, vzut din prspctiv difrit, mbl snsuri sunt crct. Primul sns sugrz c Win nu st msin virtul, nu mulz un prcsr, si nu st prmis instlr unui sistm d prr pst cst; Win st mi dgrb implmntr pntru Windws PI, si pt fi utilizt c biblitc pntru imprt plictii d p Windws p Linux. l dil sns s rfr l fptul c in Win nu st prmis rulr fisirlr .x in Windws si r un cmprtmnt smntr cu cl d p Windws. In lt cuvint, Win plicti sftwr grtuit, pn surc, cr prmit prgrmlr scris pntru Micrsft Windws s rulz p sistm d prr pntru Unix. cst d smn sigur biblitc sftwr, cunscut c Winlib, cr jut dzvlttrii s cmpilz plictii Windws p cr ultrir s l prtz in sistml d prr Unix.

Pg 8

Thnlgii pntru Virtulizr Sistmlr d Clcul

6.2. WBI
Wbi ,Windws pplictin Binry Intrfc,cnstitui implmntr Sun, cu un scp smntr Win. Prmit utiliztrilr s rulz mi mult plictii d l Micrsft Windws p mi mult mdii d prr d l UNIX, cr utlizz X Windws Systm. Dsmn r vriti numit WbiSrvr, cr prmit utilitrilr s s cnctz d l distnt si s flss Wbi p un clcultr clint. Lucrz trnsltnd pluril Windws in pluri X Windw si UNIX, si p pltfrm RISC, trnsltnd instructiuni x86 in instructiuni RISC. Implmntril nu sunt l fl d xtnsibil prcum in Win si intmpin scuri in xcutr crct numitr prgrm.

6.3. Visul MinWin


Visul Min Win pntru pltfrml UNIX si Linux st pltfrm d cls pntru plictii prtbil cr prmit dzvlttrilr sftwr s dzvlt plictii C++ p Windws, utiliznd Visul Studi, si s l rulz p sistm d prr Linux si UNIX. In mmntul d ft prdusul rcmpilz cdul surs d p Windws utiliznd cmpiltri UNIX, pntru cr plictii UNIX ntiv. Visul MinWin Runtim, imprun cu Visul MinWin prmit plictiilr Windws s pt fi xcutt ntiv p UNIX. Visul MinWin Cr Srvics pntru UNIX si Linux sigur functinlitti prcum bict d sincrnizr, prcs si functinlitt grfic l nivl mic, utilizt d Windws Runtim p UNIX.

7. Cncluzi
Thnicil d virtulizr sigur crctristici imprtnt d virtulizr, prin urmr cnstitui un instrumnt putrnic cr pt fi utilizt intr- gm lrg d plictii. cst includ cnslidr d srvr, ccs l divrs hrdwr-uri si sistm d prr, dbug, mbil cmputing, pcking, tstr, dministrr d sistm usr, clitt srviciilr tc. Tt cst crctristici u fcut cst thnlgii xtrm d ppulr tt in industri ct si in mdiul cdmic. privir mi indprp dzvlui fptul c dsi mr lr mjritt przint un mdiu d prr similr l nivl d utiliztr, vriz in c c privst dsignul rhitcturl, implmntr si nivlul d bstrctizr l cr prz. Virtulizr st un dmniu cr xist din 1960 si inc trg ft mult tnti cmunittii d crctr. Prin urmr, un stfl d studiu r put jut mnii s nlizz ni dzvltri in cst ri d intrs si s jut l punr cstr in prctic. P viitr s incrc studir uni ni vritti d txnmii, prcum pltfrm crss thnlgiil multi-lvl si intrducr cstr in txnmi curnt. D smn s lucrz l imbunttir grdului d izlr printr msinil virtul FVM, prin nliz prtcllr srviciilrcmun d cr fc schimb. S incrc plicr FVM uni lt plictii imprtnt: stick d mmri p bz d clcul mbil.

Pg 9

Thnlgii pntru Virtulizr Sistmlr d Clcul

BIBLIGRFI:
1. Win Prjct, Win usr guid, http://www.winhq.cm/sit/dcs/win-usr/indx. 2. VMwr, Vmwr wrksttin, http://www.vmwr.cm/prducts/dsktp/ws fturs.html. 3. Jy Munr, Virtul mchins nd vmwr, PC Mgzin, Dcmbr 2001. 5. Dn lni, Cprtiv linux, in Prcdings f th Linux Sympsium, July 2004, pp. 23 31. 6. mit Singh, , http://www.krnlthrd.cm. 7. Sftricity, pplictin virtuliztin, http://www.sftricity.cm/prducts/systmgurd.sp.

Pg 10