Sunteți pe pagina 1din 15

Universitatea Tehnica "Gh.

Asachi" IAI Facultatea de Construcii de Maini i Management Industrial Specializarea Maini i Sisteme Hidraulice i neumatice

CAIET PRACTIC

Student: Stoleriu Ovidiu Silviu Grupa 4305

Caiet de practic

S.C. ESTRADA S.R.L.

2013

Caiet de practic

S.C. ESTRADA S.R.L.

Staie ITP
Norme de protecia muncii intr-o staie ITP !ormele speci"ice de securitate a muncii sunt reglement#ri cu aplica$ilitate na%ional#& care cuprind prevederi minimal o$ligatorii pentru des"#'urarea principalelor activit#%i din economia na%ional# (n condi%ii de securitate a muncii. )espectarea con%inutului acestor prevederi nu a$solv# persoanele *uridice sau "izice de r#spunderea ce le revine pentru prevenirea 'i asigurarea oric#ror altor m#suri de securitate a muncii& adecvate condi%iilor concrete de des"#'urare a activit#%ii respective. !ormele speci"ice de securitate a muncii "ac parte dintr+un sistem unitar de reglementari privind asigurarea securit#%ii 'i s#n#t#%ii (n munc#& sistem compus din, norme generale de protec%ie a muncii& care cuprind prevederi de securitate 'i medicin# a muncii general vala$ile pentru orice activitate norme speci"ice de securitate a muncii& care cuprind prevederi de securitate a muncii speci"ice unor anumite activit#%i sau grupe de activit#%i& detaliind prin acestea prevederile normelor generale de protec%ie a muncii. revederile tuturor acestor norme speci"ice se aplic# cumulativ 'i au vala$ilitate na%ional# indi"erent de "orma de organizare sau proprietate (n care se des"#'oar# activitatea pe care o reglementeaz#. rintre normele speci"ice activit#%ilor de (ntre%inere 'i reparare se num#r# 'i urm#toarele reguli,

Autovehiculele tre$uie s# "ie introduse (n hal# cu motorul (n "unc%iune& av.nd (n rezervor o cantitate de car$urant de cel mult /01 din capacitatea acestuia& necesar# deplas#rii autonome de la un punct de lucru la altul. Fac e2cep%ie
3

Caiet de practic

S.C. ESTRADA S.R.L.

autovehiculele care sunt introduse (n hal# numai pentru reviziile tehnice periodice.

Autovehiculele tre$uie s# "ie introduse pe linia de (ntre%inere 'i reparare numai dup# ce sunt sp#late. Canalul de revizie tre$uie men%inut (n stare curat#& asigur.ndu+se scurgerea apei& a uleiurilor 'i a com$usti$ililor. Introducerea autovehiculelor pe canal se va "ace cu viteza de ma2imum 3 4m5h& diri*ate din "a%#& de la sol& de c#tre conduc#torul locului de munc#. entru "iecare tip de autovehicul& veri"icarea presiunii (n pneuri 'i ridicarea acesteia la valorile sta$ilite 6"a%# sau spate7 tre$uie s# se "ac# potrivit prevederilor din ta$elul cuprinz.nd presiunea admis#. Acest ta$el tre$uie s# "ie a"i'at la locul de munc#. 8a um"larea pneurilor se va "olosi (n mod o$ligatoriu dispozitivul de protec%ie (mpotriva s#ririi cercului de la *ant#. 9n cazul *antelor mono$loc sau din mai multe $uc#%i nu se utilizeaz# dispozitiv de protec%ie. Compresorul "olosit la um"larea pneurilor va "i (n stare $un# de "unc%ionare& dotat 'i inscrip%ionat corespunz#tor. 8ucr#torul de la ramp# care e"ectueaz# veri"icarea tre$uie s# "ie instruit 'i autorizat asupra cunoa'terii caracteristicilor tehnice& "unc%ionale ale compresoarelor. Mi'carea autovehiculelor pe ramp# tre$uie s# se "ac# numai diri*at# de persoane cu atri$u%ii de serviciu 'i numai dup# ce acestea s+au convins c# echipa a ie'it din canalul de revizie 'i s+a (ndep#rtat de autovehicule& iar sculele 'i piesele au "ost (ndep#rtate. :emontarea autovehiculelor (n vederea repar#rii se va e2ecuta (n sectoare 'i pe posturi de lucru specializate pentru aceste opera%ii.

Caiet de practic

S.C. ESTRADA S.R.L.

Su$ansam$lurile rezultate de la demontarea autovehiculelor tre$uie depozitate (n spa%ii special destinate acestui scop. Uneltele de lucru utilizate de c#tre muncitori precum 'i instala%iile de ridicat 6cricuri& macarale etc.7 vor "i controlate (nainte de (nceperea lucrului. Se interzice "olosirea sculelor decali$rate sau de"ecte. Se interzice e2ecutarea opera%iilor de demontare a p#r%ilor din autovehicul c.nd acestea sunt prinse sau 5 'i sus%inute de mi*locul de ridicat. 8a demontarea arcurilor se vor "olosi cle'ti sau scule speciale. :epresarea $uc'elor& inelelor de rulmen%i& c#m#'ilor etc. se va "ace numai cu prese 'i dispozitive speciale. Transportul su$ansam$lurilor demontate& grele sau voluminoase se va "ace cu mi*loace de transport pe care se va asigura sta$ilitate acestora (n timpul transportului. 8a demontarea (m$in#rilor nituite tre$uie "olosite paravane metalice de protec%ie (mpotriva proiect#rii de metal sau a a'chiilor de metal rezultate (n timpul lucrului. :emontarea p#r%ilor componente ale instala%iei electrice de pe autovehicul se va "ace numai dup# decuplarea $ateriei de acumulatoare. :emontarea su$ansam$lurilor de su$ cadrul sau caroseria autovehiculului& pe locuri sta%ionare& se va e2ecuta numai cu autovehiculul a'ezat pe capre metalice prev#zute la partea superioar# cu pene de lemn& (n $un# stare& (nc.t s# asigure sta$ilitate autovehiculului. Se interzice des"undarea conductelor de $enzin#& motorin#& (ncercarea conductelor pentru aer etc. prin su"lare cu gura. 8ucr#torii care "ac pro$e su$ presiune vor veri"ica $una "unc%ionare a manometrelor de control& precum 'i integritatea garniturilor de etan'are.
5

Caiet de practic

S.C. ESTRADA S.R.L.

Sp#larea 'i degresarea pieselor mici se va "ace numai cu detergen%i& (n cuve speciale& amplasate (n locuri corespunz#toare 6cu avizul organelor .S.I. din unitate7. Generalitati In cadrul statiei de Inspectie Tehnica periodic# se e2ecuta inspectii

tehnice la clasele de autovehicule I+IT moto si II+IT auto& con"orm clasi"icatiei, Clasa I +mopede si motociclete Clasa II +autoturisme& micro$uze& automo$ile utilitare& mi2te& specializate si speciale cu masa ma2ima autorizata pana la ;300 4g. Teste optionale +testarea amortizoarelor +diagnosticarea autovehicolului in vederea compararii+constatari accidente rutiere in urma carora autovehiculele au "ost avariate si s+au soldat cu victime& in vederea intemeierii dosarului la politie Statia IT este dotata cu aparatura speci"ica domeniului de activitate atat pentru clasa I& cat si pentru clasa II& dupa cum urmeaza, + stand de "ranare moto testat )A)+ dispozitiv de "i2are a motocicletelor pe parcursul pro$elor de "ranare+ dispozitiv de masurare a "ortei la pedala de "ranare+ dispozitiv de ridicare a motocicletei roata cu roata+ aparat de veri"icare si reglare "aruri Tecnocolor+ stand de "ranare Maha pentru autovehicule pana la ;&3 tone6

Caiet de practic

S.C. ESTRADA S.R.L.

+ sistem de veri"icare al amortizoarelor+ sistem de cantarire masei al autovehicolului+ s<stem de diagnosticare a *ocurilor in articulatie+ sistem de analiza gaze compus din, + analizor = gaze Maha>G 8+ opacimetru cu camere mo$ila ?A @8@C

entru prezentarea autovehicolului la Inspectia Tehnica eriodica

tre$uie sa aveti asupra dumneavoastra urmatoarele acte, + cartea de Identitete a autovehicolului in original sau daca acesta este achizitionat prin sistem leasing copie con"orma cu originalul+ certi"icat de inmatriculare+ asigurare o$ligatorie )CA vala$ila la data e"ectuarii IT + cartea de identitate a celui care prezinta autovehicolul la IT .

Stand de "ranare Maha Cone2iunile intre module se "ace prin ca$lu UT & standul de "ranare putand "i comparat cu o retea de calculatoare. Comunicarea intre module precum si comunicarea cu calculatorul se "ace in timp real. 8egatura la calculator este prin USA.8isting con"orm )A) cu tiparirea urmatoarelor valori, data si ora& "ortele de "ranare pe "iecare roata in parte& dezechili$ru pe "iecare a2a& greutatea totala& e"icacitatea de "ranare totala pentru "rana de serviciu sic ea de parcare& ovalitatea& rezistenta la rulare& "orta de apasare la pedala. Caracteristici tehnice, + sarcina ma2ima ;&3 tone5a2a+ viteza de testare 34m5h+ putere motoare B ; 4C7

Caiet de practic

S.C. ESTRADA S.R.L.

+ alimentare =00D& B3A& 30Hz+ coe"icient "recare uscat5umed, 0&E50&E + diametru rola B0B mm+ ecartament min.5ma2. , FG05BB00mm + domeniu de masura 0+G 4n + a"isa*, monitor.

Fig 1. Stand de franare

Caiet de practic

S.C. ESTRADA S.R.L.

Operatii e ectuate in statia ITP Sc!im"are ulei Schim$area uleiului motorului este recomandata la "iecare G.000 4m sau la "iecare ; 6depinzand daca s+a condus in conditii de caldura mare si5sau "oarte mult pra"7. asi /. Se aduna uneltele si materialele necesare 6set chei inelare si tu$ulare& un set de $ucse si o oala de scurgere a uleiului7. B. Se porneste motorul masinii pentru /0 minute inainte de a scurge uleiul. Uleiul cald se scurge mai repede decat uleiul rece. ;. Se parcheaza masina in pozitia corespunzatoare pe elavatorul auto& se trage "rana de mana si se opreste motorul. Se ridica masinala o inaltime optima pentru a se e"ectua procesul in conditii con"orta$ile. Scurgerea uleiului si schim$area "iltrului de ulei asi /. !e $agam su$ masina odata ce este $ine asigurata. B. 8ocalizam dopul de scurgere al uleiului in partea de lateral+*os a motorului& de o$icei langa partea centrala din "ata masinii. Consultati manualul masinii pentru locatia e2acta. ;. unem oala de scurgere a uleiului su$ dop si sla$iti dopul cu o cheie tu$ulara. SFAT, se intoarce in sensul invers acelor de ceas pentru a indeparta $olturile. =. Scoatem dopul cu mana. Sa ne asteptam la o scurgere rapida de ulei "ier$inteH
9

regatire

Caiet de practic

S.C. ESTRADA S.R.L.

3. 8asam uleiul sa se scurge in oala. astram dopul. I. )epozitionam oala& daca este nevoie& pentru a prinde tot uleiul. F. Stergem dopul de scurgere si deschiderea rezervorului de ulei atunci cand uleiul se scurge in totalitate. G. unem la loc dopul garniturii. E. unem la loc capacul. Intotdeauna incepem prin a insuru$a $olturile sau suru$urile cu mana pentru a preveni o insuru$are gresita. /0. Strangem cu o cheie atent sa nu strangem prea tare. //. 8ocalizam "iltrul de ulei e2istent. @l se a"la de o$icei pe partea laterala a motorului. /B. unem oala cu ulei su$ "iltru& in cazul in care s+ar mai a"la ulei inauntru. /;. Folosim o cheie regla$ila pentru a desuru$a vechiul "iltru. /=. Folosim o carpa pentru a sterge zona unde "iltrul se monteaza la motor. !e asiguram ca sigiliul de cauciuc al vechiului "iltru nu este intepenit in motor. /3. Folosim niste ulei nou pentru a acoperi cu un strat sigiliul de cauciuc al noului "iltru. /I. unem noul "iltru cu mana. !u este nevoie de o$icei sa strangem "iltrul de ulei cu o cheie speciala& dar o tinetm la indemana daca nu putem sa+l insuru$am $ine. S"aturi Folosim manusi pentru a scoate dopul& daca acesta este "ier$inte. @ste intotdeauna mai $ine sa inlocuim garnitura capacului de scurgere a uleiului. Folosim niste chei potrivite. !u "olosim chei a*usta$ile- putem *upui suru$ul. Atentii la cum manevram uleiul motoarelor cu ardere interna& cand scoatem vechiul "iltru de ulei care este plin de ulei.
10

Caiet de practic

S.C. ESTRADA S.R.L.

Instalarea noului ulei si curatarea asi /. 8ocalizam capacul stutului de umplere cu ulei de deasupra motorului. Il indepartam. B. lasam palnia in deschizatura si turnati noul ulei. Avem luat in considerare cantitatea de ulei pentru capacitatea "iecarei masini. ;. unem la loc capacul cand terminam. =. ornim motorul pentru / minut& apoi veri"icam ti*a de nivel pentru ulei. Mai punem ulei daca este nevoie. 3. Deri"icam zona din *urul dopului de scurgere a uleiului si "iltrul& pentru scurgeri. I. :aca gasim scurgeri& mai strangem dopul sau "iltrul. Folosim carpe si ziare pentru a sterge orice surplus de ulei. F. Turnam uleiul "olosit intr+un container de plastic dupa ce se raceste. G. :epozitam uleiul "olosit pentru ca apoi sa "ie trimit la "irma de reciclare. E. Se inregistreaza data si 4ilometra*ul dupa ce schim$am uleiul in "isa de inscriere a masinii.

11

Caiet de practic

S.C. ESTRADA S.R.L.

#econstruirea unei pompe de in$ec%ie diesel &osc! 'inlocuire ar"orele si setarea presiunii interne(

)i* 2+ Pompa in$ectie &osc!

)i* 3+

unct de plecare, 4it de garnituri& $ucsa maneta de control "ig ;. Toate componentele tre$uie s# "ie curate cu igiena strict# men%inuta pe toat# durata. Mai mult dec.t at.t& o $un# lu$ri"iere a pieselor care (mping este esen%ial# (n timpul reasam$lari. :upa dezasam$lare tuturor pieselor le aran*am ca in "ig =.

Fig =. Suport supapa Fig I. livrare 9ncepem prin a des"ace hidraulica cap distri$uitor "ig I.
12

Fig 3.

Caiet de practic

S.C. ESTRADA S.R.L.

Introducem inelul statorului in pompa de alientare de com$usti$il aliniand gaurile la /G0 grade 6incercuit "ig F7. Apoi rotorul si lamelele cu a*utorul unui cleste 6"ig G7.

Fig F.

Fig G.

Urmand asam$larea ar$orelui drivesha"t cu doua amortizoare de cauciuc& placa de reazem si pana care conduce pompa de alimentare de com$usti$il 6"ig E7 dupa care il introducem in carcasa pompei 6"ig /07.

Fig E.

Fig /0.

Se alinieaza corect pinii de sincronizare pe cusca cu $olt de sincronizare avans. Aoltul controleaza avansul custii de role.

13

Caiet de practic

S.C. ESTRADA S.R.L.

Urmeaza pistonul de control 6care gliseaza inainte si inapoi in clindru7 si pivotul 6avansul este st$ilit de catre pompa montata in "ata "zona de presiune"7 apoi impingem in *os $oltul in camera de avans il $locam "ig //. Fig //. Acoperim cilindrul cu un inel de cauciuc nou si insuru$am capacul. Introducem cuplarea cruce& care conduce restul pompei apoi rolele& introducem resortul in centru "ig /B. si

Fig /B. unem discul cama in completarea custi cu role. Momentul este a*ustat de rota%iea u'oar# a cu'tii rolei "a%#. 6la demontare este pre"era$ila marcarea pozitiei "ata de a2a "ata deoarece $osch a prevazut montarea si la /G0J 7. Motarea la pistonul distri$uitor. ortul deversare 6(ncercuit7 reglementeaz# volumul de com$usti$il in*ectat. Atunci c.nd portul este deschis& micsoreaza relantiul. Gulerul de control , atunci c.nd se in*ecteaz#& pistonul este (mpins de cama. 9n "unc%ie de pozi%ia de guvernatorului. Acesta este mecanismul de control al in*ec%iei de com$usti$il.

14

Caiet de practic

S.C. ESTRADA S.R.L.

Introducem pistonul distri$uitor in cap distri$uitor& apoi in retur si introducem itreg ansam$lul capului distri$uitor in pompa. Acum suntem gata s# instalam ansam$lul capului hidraulic 'i (n'uru$am suru$urile. Acest lucru poate "i un pic mai greu& deoarece arcurile au tendin%a de a c#dea de aceea tre$uie sa tratam cu pu%in# r#$dare. Instalam ansam$lul rotor. Aa*ustarea acestui ar$ore este important#& pentru c# moduleaz# in*ectarea ini%ial# (n "unc%ie de (nc#rc#tur# 6(mpreun# cu vid& (n cazul (n care este echipat7. Asam$lam maneta de control al turatiei cu arc de revenire 'i regla* nou. Supapa de reglare sta$ile'te presiunea com$usti$ilului adecvat pentru avans 'i aliment#rii cu car$urant pentru pistonul distri$uitor. Instalam acum cu garnituri noi. !u uitam de solenoidul de oprire com$usti$il care este ultima piesa.

15

S-ar putea să vă placă și