Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT

Pasaj rutier subteran Str. Oituz Str. General tefan Gue, Municipiul Bacu, Judeul Bacu

Student: Ghioaca Alin Marius

Ursu Iulian Ionut Terciu Vlad


Grupa 1925, Anul II, Sectia SRTIM

ANUL UNIVERSITAR

2013 2014

1. Definirea parametrilor de mediu pentru zona analizat : calitatea aerului, apei, !olului, z"omotul, impactul demo"rafic, impactul !ocio#economic.
n conformitate cu prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului nconjurtor responsa ilitatea privind monitori!area calit"ii aerului nconjurtor n #om$nia revine autorit"ilor pentru protec"ia mediului. %oluan"ii monitori!a"i& metodele de msurare& valorile limit& pragurile de alert 'i de informare 'i criteriile de amplasare a punctelor de monitori!are sunt sta ilite de legisla"ia na"ional privind protec"ia atmosferei 'i sunt conforme cerin"elor prev!ute de reglementrile europene. n pre!ent #()*+ efectuea! msurtori continue de dio,id de sulf -./20& o,i!i de a!ot -(/,0& mono,id de car on -*/0& o!on -/30& particule n suspensie -%)10 'i %)2.10& en!en -*2320& plum -% 0. *alitatea aerului n fiecare sta"ie este repre!entat prin indici de calitate sugestivi& sta ili"i pe a!a valorilor concentra"iilor principalilor poluan"i atmosferici msura"i. n pre!ent n #om$nia sunt amplasate 142 sta"ii de monitori!are continu a calit"ii aerului& dotate cu ec4ipamente automate pentru msurarea concentra"iilor principalilor poluan"i atmosferici. #()*+ cuprinde 41 de centre locale& care colectea! 'i transmit panourilor de informare a pu licului datele furni!ate de sta"ii& iar dup validarea primar le transmit spre certificare La oratorului (a"ional de #eferin" pentru *alitatea +erului -L(#*+0 din cadrul +gen"iei (a"ionale pentru %rotec"ia )ediului. n acest site sunt afi'ate datele furni!ate de cele 41 de centre locale de colectare a datelor 5ndice specific de calitatea aerului& pe scurt 6indice specific6& repre!inta un sistem de codificare a concentratiilor inregistrate pentru fiecare dintre urmatorii poluanti monitori!ati7 1.dio$id de !ulf %S&2' 2. dio$id de azot %(&2' ). ozon %&)' *. mono$id de car+on %,&' 5. pul+eri in !u!pen!ie %-M1.' 5ndicele general se sta ileste pentru fiecare dintre statiile automate din cadrul #etelei (ationale de )onitori!are a *alitatii +erului& ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici corespun!atori poluantilor monitori!ati. %entru a se putea calcula indicele general tre uie sa fie disponi ili cel putin 3 indici specifici corespun!atori poluantilor monitori!ati. 5ndicele general si indicii specifici sunt repre!entati prin numere intregi cuprinse intre 1 si 2& fiecare numar corespun!and unei culori -pe figura vor fi repre!entate atat culorile cat si numerele asociate acestora0.

5ndicele specific corespun!ator dio$idului de !ulf , dio$idului de azot, ozonului & mono$idului de car+on !i pul+erilor in !u!pen!ie se sta ileste prin incadrarea valorii medii orare a concentratiilor in unul dintre domeniile de concentratii inscrise in ta elul urmator7
8omeniu de concentratii pentru dio,id de sulf -ug/m30 .# 9( 14212 0<4: 10<;4 ;1<124 121<34: 310<4:: >100 8omeniu de concentratii pentru dio,id de a!ot -ug/m30 .# 9( 14211 0<4: 10<:: 100<13: 140<1:: 200<3:: >400 8omeniu de concentratii pentru o!on -ug/m30 .# 9( 14221 8omeniu de concentratii pentru mono,id de car on -mg/m30 .# 9( 14222 0<2 3<4 1<2 ;<: 10<14 >11 8omeniu de concentratii pentru pul eri in suspensie -ug/m30 .# 9( 12341 si .# 9( 14:0; 0<: 10<1: 20<2: 30<4: 10<:: >100 5ndice specific

0<3: 40<;: =0<11: 120<1;: 1=0<23: >240

1 2 3 4 1 2

Municipiul /acau < colectarea& transportul si evacuarea apelor u!ate de la utili!atori se reali!ea!a in sistem unitar& cu pante care asigura vite!a minima de autocuratire. %e diametre& avem urmatoarele lungimi7 8 ? 200 mm L ? 12&22 @mA 8 ? 300 mm L ? 20&:2 @mA 8 ? 400 mm L ? 32&=: @mA 8 ? 100 mm L ? 21&41 @mA 8 ? 200 mm L ? 1&21 @m. Lungimea colectoarelor principale este de 44&1= @m.

Solul este definit ca stratul de la suprafaa scoarei terestre. Este format din particule minerale, materii organice, ap, aer i organisme vii. Este un sistem foarte dinamic, care ndeplinete multe funcii i este vital pentru desfurarea activitailor umane i pentru supravieuirea ecosistemelor. Ca interfa ntre pmnt, aer i ap, solul este o resurs neregenerabil care ndeplinete mai multe funcii vitale, dintre care enumerm producerea de !ran"biomas# depo$itarea,

filtrarea i transformarea unor substane# este surs de biodiversitate, !abitate, specii i gene# servete drept platform"mediu fi$ic pentru oameni i activitile umane# este surs de materii prime# repre$int un patrimoniu geologic i ar!eologic.

5n conformitate cu cerintele Bniunii 9uropene& in anul 2012 %rimaria municipiului Cacau tre uia sa demare!e ela orarea unei 4arti a !gomotului. +ceasta repre!inta o 4arta proiectata pentru evaluarea glo ala a e,punerii la !gomot intr<o !ona data& supusa la surse diferite de !gomot sau pentru a sta ili previ!iuni generale pentru acea !ona6& a declarat consilierul de mediu )aria 5onos& purtator de cuvant al +gentiei de )ediu Cacau. (u mai putin de 330 de mii de autove4icule tran!itea!a !ilnic intersectia cea mai aglomerata a orasului& respectiv *4imiei cu #epu licii& cu intindere pana la (arcisa. *alea #epu licii si *alea )arasesti sunt arterele pe care frecvent se depasesc valorile ma,ime admise de !gomot. 8in acest motiv& c4iar si in %arcul *ancicov& inspectorii au constatat ca nivelul de !gomot este mai mare decat cel permis.
Evoluia demografic

%e parcursul celor 2 secole de e,isten& Cacul a cunoscut at$t perioade de cretere demografic dar i de regres& consecin a condiiilor economice& socio< culturale i istorice care au caracteri!at fiecare etap a evoluiei sale. / importan deose it o are sf$ritul secolului DD<lea& care a adus noi orientri i tendine demografice. *onform datelor recensm$ntului din 1:30& municipiul Cacu numra n acel an 31.13= de locuitori. *onform ultimului comunicat al 5nstitutului (aional de .tatistic& oraul avea la data de 1 ianuarie 200: o populaie de 1;; 0=; locuitori.

Feroviar

Eara Cacu

)unicipiul Cacu este punctul de intersecie ntre7

magistrala7 Cucureti < %loieti < Cu!u < #$mnicu .rat < Focani < +djud < Cacu < #oman < %acani < .uceava < Gadu .iretului i linia secundar7 Cacu < Cu4ui < %iatra (eam < Cica!

%rin municipiul Cacu trec trenurile internaionale7 CBLE+#5+ 9D%#9.7 .ofia < #use < Eiurgiu < Cucureti < %loieti < Cu!u < Focani < Cacu < %acani < .uceava < 8orneti < Gicani < Gadu .iretului < )oscova %#59H9(5+7 Cucureti < %loieti < Cu!u < Focani < Cacu < #oman < 5ai < (icolina < *risteti Iijia < Bng4eni < *4iinu

Rutier

+uto u!ele din Cacu Cacul este un important nod rutier. 8rumurile care trec prin municipiu sunt7 Aerian +eroportul 5nternaional Eeorge 9nescu din Cacu deservete& pe l$ng locuitorii judeului Cacu& i pe cei ai judeelor nvecinate7 (eam& Gaslui&Grancea& *ovasna& Ealai. Cacul este legat prin curse directe de7 Himioara < ,arpatair #oma& )ilano& Horino& Cologna& Londra& %aris& Cru,elles& *atania& Genetia& 8u lin < /lue Air 0 15 < drum european care traversea! 9uropa de la nord la sud& leg$nd )area Caltic de )area 9geeA 0 52*7 Cacu& /neti& H$rgu .ecuiesc& Craov& %iteti& *raiovaA D( 157 Cacu& %iatra (eam& Cica!& %oiana Largului& Hoplia& #eg4in& H$rgu )ure& Ludu& *$mpia Hur!ii& HurdaA D( 237 Cacu& GasluiA D( 2G7 Cacu& )oineti& *omnetiA

iar cu tran!it la Himioara se poate cltori la7 +ncona& Cari& Cergamo& Cologna& Florena& #oma& Horino& Geneia& Gerona& 8Jsseld orf& Fran@furt& )Jnc4en& .tuttgart& +tena& .alonic < ,arpatair

2. -rezentarea celor dou componente ale proiectului: con!truc4ia propriu#zi! 5i func4ionarea !olu4iei propu!e.

5nforma"ii generale7 %asajul rutier su teran va asigura legtura rutier direct a traficului de pe strada Ktefan Eu'e cu centrul municipiului Cacu& pe str!ile /itu!& 5oni" .andu .tur!a 'i Gasile +lecsandri. / iectivul general al proiectului l constituie m unt"irea accesi ilit"ii 'i mo ilit"ii popula"iei& unurilor 'i serviciilor n municipiul Cacu& n vederea stimulrii de!voltrii economice dura ile. / iectivele specifice ale proiectului sunt7 #eali!area pasajului rutier su teran /itu! Eu'e n scopul cre'terii gradului de siguran" rutier 'i reducerii timpului de cltorie dinspre 'i nspre centrul municipiului Cacu .us"inerea de!voltrii economice la nivelul municipiului Cacu prin cre'terea atractivit"ii 'i stimularea investi"iilor n !ona pasajului su teran.

5nforma"ii te4nice7 %asajul va avea o lungime total de 221&1; m 'i va fi compus pornind dinspre strada Ktefan Eu'e& pe su cele 14 linii de cale ferat& spre strada Erii& din 3 !one distincte7

1. rampa Ktefan Eu'e va avea o lungime de 10;&0; m. 2. pasajul rutier su teran propriu<!is < va avea o lungime de =2&;0 m. 3. rampa /itu! < va avea o lungime de 2;&=0 m. *re'terea gradului de siguran" a circula"iei n interiorul pasajului se va reali!a prin7 *amere video pentru monitori!area traficului rutier 'i pietonal n orice punct din pasajA .isteme electronice luminoase& de afi'are a mesajelor de averti!are la intrarea 'i ie'irea din pasajA .en!ori de umiditate 'i de temperatur& care monitori!ea! stadiul de formare al poleiului 'i care comand sistemul de ncl!ire montat n straturile cii de rulare& comand reducerea vite!ei 'i sporirea distan"ei ntre ve4iculeA .en!ori de fum& care comand intrarea n func"iune a ventilatoarelor de aerisire ale pasajuluiA Cariere de limitare pe o and sau de nc4idere a circula"iei

traficului rutier n pasajA .istem de sen!ori pentru nivelul apelor n pu"urile de evacuare& care comand pornirea pompelor de evacuare a apelor din sistemul de drenaj.

). Identificarea impactului de mediu:


,oncordan4a cu le"i!la4ia 6n 7i"oare. 9sen"a de!voltrii dura ile a societ"ii umane este dat de modul de gestionare& actual 'i viitoare& a resurselor sale naturale& energetice& materiale 'i informa"ionale& n raport cu o iectivele cre'terii economice 'i asigurarea unei calit"ii din ce n ce mai une a vie"ii 'i a mediului. *ele mai multe entit"i umane aspir la reali!area de!voltrii economice pentru a securi!a cre'terea standardelor de via" 'i pentru a proteja 'i m unt"i mediul nconjurtor& at$t pentru ele nsele c$t 'i pentru genera"iile viitoare. #econcilierea acestor dou aspira"ii repre!int nucleul conceptului de de!voltare dura il 'i se sinteti!ea! prin dualismul ecosistem<ecoeficien". +t$t protec"ia mediului c$t 'i activitatea economic afectea! calitatea vie"ii. 8eseori& investi"iile economice 'i protec"ia mediului Lmerg m$n n m$nM& aceast convergen" repre!ent$nd situa"ia ideal. 8e!voltarea dura ila se manifesta in cadrul proiectului prin utili!area rationala a resurselor materiale in conte,tul delimitarii unei infrastructuri 5H adecvate o iectivelor proiectului& a resurselor financiare prin eficienti!area c4eltuielilor si incadrarea acestora in ugetul alocat proiectului& si a resurselor umane prin atri uirea de responsa ilitati mem rilor ec4ipei de proiect in functie de competentele si e,perienta practica ale acestora. 5n plan ecologic& de!voltarea dura ila poate fi sprijinita prin colectarea selectiv a tuturor materialelor recicla ile -4$rtie& plastic& sticla& cartuse de imprimanta& tonere& etc.0. %roiectul isi aduce aportul la asigurarea protectiei mediului prin gestionarea mai eficienta a consumului de energie necesara functionarii computerelor si imprimantelor pentru reali!area activitatilor planificate in cadrul proiectului. 5n acest scop& vor fi utili!ate computere eficiente din punct de vedere al energiei consumate& 4ard<urile laptop<urilor angajatilor vor fi configurate pentru a se opri dupa cinci minute de lipsa a activitatii& monitoarele vor fi setate sa afise!e imaginea neagra dupa 10 minute& iar masinile configurate sa intre in stand< N dupa 20 de minute. 8e

asemenea& administratorii angajati in cadrul institutiei solicitantului vor configura printarea pe am ele parti la imprimanta ce va fi utili!ata in proiect. 8e asemenea& prin proiect se va urmari reducerea consumului de 4artie& prin implementarea unui modul de ar4ivare si circulatie electornica a documentelor ce tin de managementul proiectelor& reali!andu<se astfel un consum important de 4artie la nivelul a = 8irec"ii #egionale n *onstruc"ii 'i aparatul central. .u aspect socio<cultural& de!voltarea dura ila se manifesta prin incurajarea pluralismului de idei re!ultat al unui proces de invatare permanenta care vi!ea!a amplificarea potentialului uman si im unatatirea acestuia cu noi valente. 8in punct de vedere moral si spiritual& dura ilitatea este asigurata de valorile etice ale comportamentului uman& ca factor de sporire a eficientei muncii. + ordarea conceptului de!voltarii dura ile va fi reali!ata in cadrul proiectului prin adoptarea unor masuri de sensi ili!are pe aceasta tema care vor consta in inserarea unor mesaje speciale in corespondenta electronica care sa atraga atentia asupra pro lemelor de mediu si sa indemne la protectia acestuia& sloganuri care sa actione!e tot in directia amintita si care vor fi semnalate pe pliantele de promovare a proiectului& afise vi!i ile la locul de desfasurare a activitatilor din proiect care sa contina mesaje cu privire la efectele degradarii mediului inconjurator si la masurile de prevenire a deteriorarii acestuia. 8e asemenea& va fi organi!at un seminar pe tema de!voltarii dura ile cu scopul constienti!ari importantei conceptului de de!voltare dura ila in randul functionarilor pu lici c$t si insusirea de metodel practice de de protectie si conservare a mediului in activitatea curenta a institutiei. Acoperirea impactului !ocial. .urse de finan"are a proiectului conform contractului de finan"are (r. *rt. 5 + C * 55 + C 555 5G .urse de finan"are Galoarea total a proiectului& din care7 Galoarea neeligi il a proiectului Galoarea eligi il a proiectului HG+ *ontri u"ia proprie n proiect& din care7 *4eltuieli eligi ile *4eltuieli neeligi ile HG+ +sisten" financiar neram ursa il solicitat GaloareO #/(P 30.;21.1;2&21 =02.;00&00 21.0:;.2==&00 4.=21.1=4&21 1.304.241&;2 101.:41&;2 =02.;00&00 4.=21.1=4&21 24.1:1.342&24

+u fost finali!ate toate procedurile de ac4i!itie preva!ute in contractul de finantare7 < .ervicii de proiectare7 12;.100&00 < .ervicii de management de proiect7 14.400&00 < .ervicii de asistenta te4nica7 4:1.:12&31 < .ervicii de audit7 20.000&00 < .ervicii de pu licitate7 21.414&00 Galoarea estimata a contractului de lucrari a fost de 22.221.334&00 lei& iar valoarea contractului de lucrari 100121 inc4eiat in data de 1;.0=.200: a fost de 20.41:.3::&13 lei. +u fost inc4eiate 2 acte aditionale la contractul de lucrari& pentru prelungire durata de e,ecutie si modificare valoare contract. %ana la finali!area proiectului au fost depuse ; cereri de ram ursare& in valoare totala de 1:.:3;.4=4&:1 lei. 8urata de implementare a proiectului conform contractului de finan"are este de 2= luni ncep$nd cu momentul semnri acestuia.

%erioada de e,ecu"ie conform ofertei te4nice acceptate este de 14 luni de la emiterea ordinului de ncepere a lucrrilor. A7anta8ele 5i deza7anta8ele pe termen !curt 5i lun". %asajul rutier su teran Mstr. /itu! str. E<ral tefan EueM leag centrul municipiului Cacu de ieirea spre Craov i are o lungime de 300 de metri& din care =2&;0 m repre!int pasajul rutier su teran propriu<!is. Lucrarea este o premier rom$neasc& at$t prin te4nologia utili!at& c$t i prin faptul c au fost su traversate 14 linii de cale ferat& fr ca circulaia feroviar s fie ntrerupt. Hunelul prin care se va circula a fost reali!at din 2.000 de metri cu i de eton. n faa sa a fost ataat un cuit& care a sco it n pm$nt& iar tunelul a naintat prin mpingere 4idraulic. %otrivit specialitilor& este cel mai lung pasaj su teran reali!at n 9uropa cu aceast te4nologie. / lucrare similar a fost dat n folosin n 5talia& dar lungimea este de numai 40 de metri. %rincipalele avantaje ale pasajului rutier su teran sunt7 scurtea! distana dintre centrul oraului si cartierele *F# i Hac4e& fluidi!ea! traficul n ora& reduce timpul petrecut n trafic& dar i consumul de car urant& diminundu<se n acest fel poluarea. %rin pasajul rutier accesul ctre ieirile spre /neti& H$rgu ocna& .lnic )oldova& .f$ntu E4eorg4e i Craov devine mult mai rapid. Erup tinta7 1;:.222 persoane < populatia )unicipiului CacauA 13.103 operatori economici din )unicipiul CacauA Ceneficiari directi7 < %rimaria municipiului CacauA Ceneficiari indirecti7 < ;21.411 persoane < populatia judetului CacauA < 3.;34.142 locuitori ai #egiunii (ord<9stA < 30 de persoane angajate pe perioada constructieiA < 2 persoane angajate pe perioada operationalaA < 4 persoane angajate temporar pentru intretinerea pasajului. G55. 5ndicatori de reali!are propusi ai proiectului finantat 7 Lungimea stra!ilor orasenesti rea ilitate/ moderni!ate -n afara H9( < H07 0&2:2 @m& din care7 <pasaj rutier su teran propriu<!is7 0&2;; Qm < retele de acces la pasaj7 0&31 Qm <pasaje superioare de asigurare a continuitatii rutiere7 0&021 Qm

%articiparea pu licului7 validare& definirea proiectului.

4ttp7//RRR.calitateaer.ro/indici.p4p 4ttp7//RRR.proiecte<structurale.ro/%/#/%asaj<rutier<su teran<.tr</itu!<.tr<Eeneral<.tefan< Euse<)unicipiul<Cacau<Iudetul<Cacau<*/8<.)5.<1024<<p5812.4tml