Sunteți pe pagina 1din 37

1

Mod
.
Coala Nr. Docum. Semn. Data
Elaborat
Verificat
Culicovscaia D
DM.
Litera Coala Coli
Dicusar I.
MA 07 09 550 00 ME
Mecanism de acionare a
elevatorului cu band
UTM FTMIA
gr. TP-071
Aprobat
Contr.norm.
Dicusar I.
CUPRINS:
NTRODUCERE ................................................................................................... 2
l ALEGEREA MOTORULUI ELECTIC I CALCULU CINEMATIC AL MECANISMULUI
DE ACIONARE .....................................................................................................3
1.1 ALEGEREA MOTORULUI ELECTRIC ...............................................................................3-4
1.2 DETERMINAREA I DISTRIBUIREA RAPORTULUI TOTAL DE TRANSMITERE AL M.A .................4-5
1.3 DETERMINAREA PARAMETRILOR CINEMATICI I DE FOR AI M.A .....................................5
2 CALCULUL DE PROIECT AL ANGRENAJULUI REDUCTORULUI CONIC ............6
2.1 ALEGEREA MATERIALULUI ANGRENAJULUI I DETERMINAREA TENSIUNILOR ADMISIBILE .......6-7
2.2 DIMENSIONAREA ANGRENAJULUI CU ROI DINATE CONICE ..........................................7-9
2.3 CALCULUL FORTELOR IN ANGRENA ............................................................................... 10
2.4 CALCULUL DE VERIFICARE AL ANGRENAJULUI .............................................................10-12
CALCULUL AR!ORILOR ............................................................................................12
3.1 CALCULUL DE PREDIMENSIONARE ............................................................................12-13
3.2 CALCULUL DE DIMENSIONARE. ................................................................................13
3.2.1. ALEGEREA PREALABIL A RULMENTILOR ..................................................................13
3.2.2. ELABORAREA SCHIEI DE DIMENSIONARE A REDUCTORULUI CONIC
...............................................13-16
3.2.3. CALCULUL DE DIMENSIONARE A ARBORELUI PINION ................................................................16-
21
3.2.4. CALCULUL DE DIMENSIONARE A ARBORULUI CONDUS
...............................................................21-25
3.3. PROIECTAREA CONSTRUCTIVA ARBORILOR ............................................................................................... 27-
28
" CALCULUL RULMENILOR ...................................................................................... 28
4.1. DETERMINAREA DURATEI DE FUNCTIONARE NECESARE PENTRU MA
.....................................28
4.2. DETERMINAREA CAPACITATII DINAMICE PORTANTE NECESARE A RULMENTILOR ....................
28
4.2.1. CAPACITATEA PORTANTA DINAMICA NECESARA PENTRU RULMENTII ARBORELUI PINION ......
28-29
4.2.2. CAPACITATEA PORTANTA DINAMICA NECESARA PENTRU RULMENTII ARBORELUI CONDUS ............. 30
4.3. ALEGEREA FINALA A RULMENTILOR. .................................................................................31
# PROIECTAREA CONSTRUCTI$A A ROTII DINTATE CONICE .......................................... 31-32
% CALCULUL A.SAM!L&RILOR PRIN PENE .............................................................. 32
Coala
Mod Coala N. Document Semnat Data
MA 07 09 550 00 ME
Coala
6.1. CALCULUL ASAMBLRII PRIN PAN PENTRU ARBORELE-PINION .......................................... 32-
33
6.2. CALCULUL ASAMBLRILOR PRIN PAN PENTRU ARBORELE CONDUS ....................................
33-35
!I !LI OGRA'I E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

NTRODUCERE
Elaborarea acestui proiect contribuie la consolidarea materiei teoretice a bazelor
proiectrii mainilor, conceperea mai profund a procesului calcul proiectare
e!ecutare a or"anelor de maini i acumularea cunotin#elor necesare pentru
elaborarea proiectelor de curs la disciplinele de specialitate i a celui de diplom$
%unc#ionarea oricrui reductor este &nso#it de uzur, care este un proces de
modificare treptat a dimensiunilor i a formei pieselor la frecare$
Uzura poate a'ea loc, c&nd &ntre suprafe#ele de contact nimeresc particule dure,
care deterioreaz metalul$
Pentru func#ionarea normal a mainii este necesar de asi"urat un re"im stabil de
temperatur, deoarece de"a(area abundent de cldur i e'acuarea proast a cldurii
pot pro'oca defecte$
Cldura de"a(at &nrut#ete calitatea lubrifian#ilor, fapt ce pro'oac uzura$
Se numete reductor, mecanismul format din transmisii din#ate sau melcate i
ser'ete pentru transmiterea rela#iei de la arborele motorului la arborele motorului la
arborele mainii de lucru$
Reductorul este un mecanism care micoreaz 'iteza un")iular i mrete
momentul de rota#ie &n mecanismele cu ac#iune de la motorul electric la maina de
lucru$
Reductorul are menirea de a micora 'iteza i corespunztor de a mri momentul
rela#iei a arborelui &n compara#ie cu cel condus$
*n"rena(ele conice se refer la tipurile de an"rena( cu a!e concurente$
2
Coala
Mod Coala N. Document Semnat Data
MA 07 09 550 00 ME
Coala
+eza'anta(ele: randamentele mai sczute, e!ecutatrea mai complicat &n
le"tur cu forma conic a ro#ii este mai dificil$ ,n le"tur cu apari#ia for#elor a!iale
este ne'oie de o fi!are mai comple! a arborelui$
Reductorul pe lar" se &ntrebuin#eaz &n diferite ramuri ale industriei
constructoare de maini, de aceea e!ist i mai multe tipuri de maini$
Pentru a micora dimensiunile or"anelor de maini, &n industria constructoare de
maini &ntrebuin#eaz motoarele reductoarele ce constau dintr-un a"re"at &n care sunt
unite motorul i reductorul$
l ALEGEREA MOTORULUI ELECTRIC I CALCULUL CINEMATIC AL
MECANISMULUI DE ACIONARE
1.1 le!erea motorului electric
1.1.1 Dee!"#$%" &'e!e( $e)e*(!% OL +#$ )(+!', "(-#$## &!.#e)(e "
ol
, ./:
unde # este for#a de trac#iune a 01, #
t
23$4 /N0
P
ol (
'
)
* $
ol
+ este 'iteza liniar a 01, $ 24$3m5s$
P
ol (
'
)
* $
ol
23$4 6 4$32 7$3 8/12.
1.1.2 Dee!"#$%" !($+("e$', .!#e$(#3 (, "e)($#*"','# +e ()#.$(!e 4MA25
%
)o)


)
,
!',
).$ "(

$ $
9
unde c

-randamentul cupla(ului , c

2 4$:; <
co,

- randamentul an"rena(ului reductorului, 8reductor cu ro#i din#ate


conice=, acceptm: ).$

24$:><
$ $,

- randamentul transmisiei desc)ise, acceptm: $ $,

24$:1 <
rul

- randamentul unei perec)i de rulmen#i, acceptm rul

24$::9 <
"(

2 4$:; 6 4$:33 6 4$:16 4$::9


9
24$;9 <
1.1.3 Dee!"#$%" &'e!e( $e)e*(!% &e (!6.!e,e ME 5 -l
P
& /1 7
[ ] /8
P
P
"(
., "e)
"e
417 $ 9 2
;9 $ 4
3 $ 7

1.1.4 Dee!"#$(!e( &'e!## $."#$(,e ( :?E "


nom ,
/1 :
,n conformitate cu recomandrile @1,pa"19A si in corespundere cu @1,tab S9,ane!a 7A,
acceptm &n continuare ,o.
P
2 9$4 /1.
1.1.5 A,e9e" &!e(,(6#, #&', "..!','# e,e)!#)
'
Coala
Mod Coala N. Document Semnat Data
MA 07 09 550 00 ME
Coala
+eoarece pentru $ $."
P
29$4:1 &i corespude mai multe tipuri de ?E cu numr
diferit de tura#ii, &n conformitate cu recomandrile @B$ pa"$ 19A i &n corespundere cu
@B ,tab$ S9,ane!a 7A, ale"em prealabil urmatoarele dou motoare electrice$

Ta/-lul 0.0 - C(!()e!#*#)( e;$#)% &e$!' +.'% 3(!#($e +e ME (,e*e &!e(,(6#,.
Carianta ?odelul ?E $ $."
P
@./A $ "e
$
@rot5minA $ $."
$
@rot5minA
1 D*?117?*>E9
9$4
1444 :33
7 D*?144SDE9 1344 1D93
1.2 Determinarea (i distribuirea ra)ortului total de transmitere al M.
1.2.1 Dee!"#$%" '!(<#( (!6.!e,'# OL5 .,
$
=!.>"#$?.
D
$
OL
.,


9
$
14 >4
unde:

OL

'iteza 01,

OL

4$3 m5s
p - pasul lan#ului de trac#iune, p2174 mm
( )
1
9
min >1 $ F:
174 1D $ 9
3 $ 4 14 >4

.,
$
1.2.2 Dee!"#$%" !(&.(!e,e +e !($*"#e!e (,e MA &e$!' ("6e,e ME0

:: $ 11
>1 $ F:
:33
1
1

.,
$."
"(
$
$
#

47 $ 1;
>1 $ F:
1D93
7
7

.,
$."
"(
$
$
#
1.2.3 Dee!"#$%" !(&.(!e,e +e !($*"#e!e (,e !e&e,.! MA
+ !e+ "(
# # #
$
unde )1
i
este raportul transmisiei ale transmisiei prin an"rena( cilindric desc)is<
r-1
i
-raportul de transmitere pentru reductor$
,n corespundere cu recomandrile @B,tabelul 7$7,pa"13A acceptm
3 $ 7
$

).$ !e+
#
F: $ D
3 $ 7
:: $ 11
1
1

!e+
"(
+
#
#
#

74 $ F
3 $ 7
47 $ 1;
7
7

!e+
"(
+
#
#
#
+eoarece 'aloarea 7 +
#
depaete 'aloarea ma!im recomandat pentru cazul
transmisiei prin lan#, acceptm 1 +
#
a ?E$
*stfel in final ale"em motorul electric :
*M112M+,'
*
Coala
Mod Coala N. Document Semnat Data
MA 07 09 550 00 ME
Coala
4 $ 9
$."
P
GH
:33
$."
$
@rot5minA
rapoartele de transmitere:
!e+').! )#,#$+!#)
3 $ 7
!e+
#
!($*"#*#( &!#$ ,($<
F: $ D
$ $

,
#
"e)($#*" +e ()<#.$(!e
4D $ 13
"(
#

1.' Determinarea )arametrilor cinematici (i de -or ai arborilor M.
,n corespundere cu sc)ema cinematic a ?* pentru calculul cinematic 'om
a'ea urmatoarea sc)em de calcul:
Motorul electric.ME/ Cu)la0.C/ Reductor. ).$#)
R
/ Transmisie
desc1is )rin lan. ,($
TD
= Or!anul de lucru.O2/
Ta/-lul 0.2 @ P(!("e!## )#$e"(#)# -# +e A.!<% (# "e)($#*"','# +e ()<#.$(!e.
3
Coala
Mod Coala N. Document Semnat Data
MA 07 09 550 00 ME
Coala
2. CALCULUL DE PROIECT AL ANGRENAJULUI REDUCTORULUI.
2.1. le!erea materialului an!rena0ului (i determinarea tensiunilor admisibile.
2.1.1 A,e9e!e( "(e!#(,','# !.<#,.! +#$<(e5 +'!#%<## -# &!e,')!%!## e!"#)e.
*le"erea materialului,tratamentului termic i durit#ii perec)ii de ro#i care
an"reneaz poate fi efectuat conform recomandrilor din @1, tab$ 9$7 pa"$ 1;A, iar
proprieta#ile mecanice ale materialului ales @1,tab$9$9$ pa"$1:A
Conform acestor recomandri ale"em marca o#elului pentru fabricarea
pinionului i ro#ii din#ate o#el *4 5 , duritatea 6 '34 78.

"arame
trul
r
borele
Consecutivitatea le!turii
elementelor mecanismului de acionare con-orm sc1emei
cinematice
?otor electricI Cupla( IReductorI Jransmisie desc)isI0r"an de lucru
me9 c 9red9 td 9ol

P
u
t
e
r
e
a

"
&
.
/
1
2
Me
"e
P
2
$e)
"e
P
29$417 /1
:
:9 $ 7 ::9 $ 4 :; $ 4 417 $ 9
1

!', ) "e
P P

::
F: $ 7 ::9 $ 4 :> $ 4 :9 $ 7
1 7

!', ).$
P P

ol
37 $ 7 ::9 $ 4 :1 $ 4 F: $ 7
7

!', , .,
P P

J
u
r
a
#
i
a

n
,

8

'
!
>
"
#
$
2
C
i
t
e
z
a

u
n
"
)
i
u
l
a
r


;
,

me
:33
$."
$

:3 $ ::
94
:33 1D $ 9
94

$."
$."
$


/ .
1
s
:
:33
1

$."
$ $ 4 $ 144
1

$."


/ .
1
s
::
9;7
3 $ 7
:33
1
7

!e+
#
$
$ :; $ 9:
94
9;7 1D $ 9
94
7
7


/ .
1
s
ol
FD $ F:
F: $ D
9;7
$ $
7

,
.,
#
$
$ 9D $ ;
94
9

.,
$
/ .
1
s
?
o
m
e
n
t
u
l

d
e

t
o
r
s
i
u
n
e


T
.
.
N
m
/
me
17 $ 94
4 $ 144
14 417 $ 9 14
9 9

$."
"e
$."
P
T


:
9 $ 7:
4 $ 144
14 :9 $ 7 14
9
1
9
1
1

P
T

::
F; $ >:
:; $ 9:
14 F: $ 7 14
9
7
9
7
7

P
T

ol
13 $ 947
9D $ ;
14 37 $ 7 14
9 9

.,
.,
.,
P
T

+
Coala
Mod Coala N. Document Semnat Data
MA 07 09 550 00 ME
Coala
+iferen#a durit#ii medii
34 74
7 1
.....
.-1 .-1
2! 2!
Caracteristicile mecanice ale o#elului *45 'or fi:
+uritatea 2+<='42 78
Jratamentul termic >clire
+imensiunile limit ale semifabricatului D
lim
6 123 .mm/?
+eterminarea durit#ii medii a din#ilor pinionului i ro#ii din#ate :
Pinion KL .-1 1 2
7;3
7
947 7>:
7
ma! min

+ BB BB

Roat KL .-1 7 2 7;3-932734
2.1.2. Dee!"#$(!e( e$*#'$#,.! (+"#*#6#,e +e ).$() &e$!' &#$#.$ =

?
1 2
-#
!.(%=

?
7 2
5 N>""
7
,conform @1,tab9$7,pa"1;A <
Pinion @

A
1 2
2 1$; 6 KL .-1 1 M >F 2 3;4= N>""
7
?
Roat @

A
7 2
2 1$; 6 KL .-1 7 M >F 2 31F =N>""
7
?
2.1.3. Dee!"#$(!e( e$*#'$#,.! (+"#*#6#,e +e C$).3.#e!e &e$!' &#$#.$ =

?
1 '
-#
!.(% =

?
7 '
N>""
7
conform @1,tab9$7,pa"1;A <
Pinion =

?
1 '
2 1$49 6 KL .-1 1 2 1$49 6 7;32 7:9$3= N>""
7
?
Roat =

?
7 '
2 1$496 KL .-1 7 2 1$49 6 7342 73F$F=N>""
7
?
2.1.4 P!eDe$(" '$ !%*&'$* (6e,(! &e$!' ()e* &'$) 7
Tabelul 2.1
Elementul
transmisie
i
?arca
o#elului
lim
D
8mm= Jratamentul
termic
"e+
BB
1 B
A @
F
A @
"e+
BB
7 N>""
7
1. Pinion
D4 N173 Clire
7;3 3;4 774
2. Roat
din#at
734 31F 1:9
2.2 Dimensionarea an!rena0ului cu roi dinate conice.
2.2.1 Dee!"#$%" &(!("e!', &!#$)#&(, @ +#("e!', +e +#3#D(!e eEe!#.! 7 -
1
5 ""7
9
7
7 K
9
7
7
A @
14
1>3


B
B
!e+
e
:
T #
+

<
unde r-1
i
- raportul de transmitere al reductorului , r-1
i
2 7$3<
7
T
- momentul de torsiune pe arborele condus al reductorului,
9 $ ;>
7
T
NF"
7
2
@ A
- tensiunea admisibil de contact a ro#ii din#ate,
31F A @
7

B

$4N>""
7
2
3
- coeficientul distribuirii neuniforme a sarcinii pe lun"imea din#ilor ,
4 1.
2
3
B
Coala
Mod Coala N. Document Semnat Data
MA 07 09 550 00 ME
Coala
B

- coeficientul formei ro#ilor din#ate conice $ Pentru ro#i din#ate conice cu


dantur dreapt
B

G1.0
17 $ 1D9 4 $ 1
= 4 $ 31F 8 4 $ 1
14 F; $ >: >3 $ 7
1>3
9
7
9
7

e
+
@mmA
Conform irului de numere normale@1,tab S1, ane!a 7A, acceptam 7 -
1
21D4 mm
2.2.2 Dee!"#$%" '$9;#'!#,e ).$'!#,.! +e +#3#D(!e ( &#$#.$','# 1

-# !.<##
7

7

1:;3: $ >; 3 $ 7
7
(!)9 (!)9#
!e+

<

;41D1 $ 71 1:;3: $ >; :4 :4
7 1

<
2.2.3 Dee!"#$%" ,'$9#"e( eEe!#.(!% ( 9e$e!(.(!e# ).$','# +e +#3#D(!e -
R
5
"" 7
9: $ F3
1:;3: $ >; sin 7
4 $ 1D4
sin 7
7
7

e
e
+
R
=""?
2.2.4 Dee!"#$%" ,'$9#"e( ).!.($e# +($'!(e ( &#$#.$','# -# !.<## +#$<(e5/5 ""7
D; $ 71 9: $ F3 7;3 $ 4 7;3 $ 4
e
R 6
= ""?
Caloarea primit o rotun"im p&n la cel mai apropiat numr &ntre", conform
irului numerelor normale@1, tab S1, ane!a 7A$ *cceptam /(20.4 ..
2.2.5 Dee!"#$%" ".+',', +e ($9!e$(!e eEe!#.! -
.
5 ""


F
F e F
e
:
6 +
T
"

7 7
9
7
A @
14 1D
,
unde

'
3
coeficientul distribuirii neuniforme a sarcinii pe lun"imea coroanei
danturate , acceptm
4 1.
'
3
7
T
- momentul de torsiune care ac#ioneaz arborele condus al
reductorului,

F; $ >:
7
T
NF"

F

- coeficientul formei ro#ilor din#ate conice $ Pentru ro#i din#ate conice


cu dantura dreapt
F

G4$;3

7
'
@ A
- tensiunea admisibil de &nco'oiere a ro#ii din#ate cu dinte mai pu#in
rezistent ,
7
'
@ A
21:9$4 N>""
7
47 $ 7 4 $ 1
1:9 1 $ 7; 1D4 ;3 $ 4
14 F; $ >: 1D
9


e
" =""?
A))e&%" ".+',', -
.
G2.0 "".
C
Coala
Mod Coala N. Document Semnat Data
MA 07 09 550 00 ME
Coala
2.2.6 Dee!"#$%" $'"%!', +e +#$<# (# !.<## +#$<(e 7
5
-# ( &#$#.$','#5 1
5
7

4 $ F4
4 $ 7
4 $ 1D4
7
7

e
e
"
+
D
0
4 $ 7;
3 $ 7
F4
7
1

!e+
#
D
D
0
P!#"#" 1
5
G 70 +#$<# -# 7
5
G 28 +#$<# .
7$7$F Dee!"#$%" !(&.!', +e !($*"#e!e !e(, r-al
i
-# 3e!#A#)(!e( (6(e!##
i
A(<%
+e !(&.!', +e !($*"#e!e (,e* #$#<#(, r-1
i
7

3 $ 7
7;
F4
1
7

D
D
#
!e(, 0
O< D O 144


!e+
!e+ !e(,
#
# #
#
O< 4 O 144
3 $ 7
3 $ 7 3 $ 7

#
2.2.8 Dee!"#$%" 3(,.!#,e !e(,e (,e '$9;#'!#,.! ).$'!#,.! +e +#3#D(!e ( &#$#.$','#
1

-# !.<##
7

7
1:;3: $ >; 3 $ 7
7
(!)9 (!)9#
!e(,


;41D1 $ 71 1:;3: $ >; :4 :4
7 1

2.2.9 Dee!"#$%" &(!("e!## 9e."e!#)# +e 6(D% (# !($*"#*#e# 5 ""7
Ta/-lul 2.2 6 P(!("e!## 9e."e!#)# +e 6(D% ( !($*"#*#e#
"arametru "inion Roata
D
i
a
m
e
t
r
u
l
+i'i'ar
e
4 $ 3> 4 $ 7; 4 $ 7
1 1
D " +
e e
4 $ 1DD 4 $ F4 4 $ 7
7 7
D " +
e e
E!terior
F1 $ 3: ;41D1 $ 71 cos 4 $ 7 7 4 $ 3>
cos 7
1 1 1
+
+
e e (e
" + +
D; $ 1D1 1:;3: $ >; cos 4 $ 7 7 4 $ 1D4
cos 7
7 7 7
+
+
e e (e
" + +
Interior
3D $ 31 ;41D1 $ 71 cos 4 $ 7 D $ 7 4 $ 3>
cos D $ 7
1 1 1


e e Ae,
" + +
71 $ 19; 1:;3: $ >; cos 4 $ 7 D $ 7 4 $ 1D4
cos D $ 7
7 7 7


e e Ae
" + +
Peneratoarea
conului de
di'izare
>F $ F3
1:;3: $ >; sin 7
4 $ 1D4
sin 7
7
7

e
e
+
R
1atimea
coroanei
danturate
4 $ 71 6
,n final,determinm diametrul cercului de di'izare median al pinionului 1
1

i ro#ii danturate 7
1
, mm$
<
Coala
Mod Coala N. Document Semnat Data
MA 07 09 550 00 ME
Coala
:: $ DF 4 $ 3> ;3F $ 4 ;3F $ 4
1 1

e
+ +
=""?
:; $ 11: 1DD ;3F $ 4 ;3F $ 4
7 7

e
+ +
=""?
#i!ura 2.1 > P(!("e!## 9e."e!#) (# ($9!e$(H','# )' !.<# +#$<(e ).$#)e
2.'Calculul -ortei in an!rena0
%or#a tan"en#ial:
14
Coala
Mod Coala N. Document Semnat Data
MA 07 09 550 00 ME
Coala
- pinion : 7 1
F F
<
- roata:
1: $ 11>9
:; $ 11:
14 F; $ >: 7 14 7
9
7
9
7
7

+
T
F
=N?
%or#a radial:
-pinion:
; $ 9;; ;41D1 $ 71 cos 1: $ 11>9 9> $ 4 cos 9> $ 4
1 1 1

!
F F
=N?
-roata:
3 $ 133
1 7

( !
F F
=N?
%or#a a!ial:
-pinion :
3 $ 133 ;41D1 $ 71 sin 1: $ 11>9 9> $ 4 sin 9> $ 4
1 1 1

(
F F
@N?
-roata:
; $ 9;;
1 7

! (
F F
=N?
2.* Calculul de veri-icare al an!rena0ului
2.4.1 Ie!#A#)%" e$*#'$e( +e ).$() 2
@ A
5 N>""
7
< A @
4 $ 1
DF4
7
7
7
7
7
B B3 B B
e B
!e(,
B
: : :
6 +
# F

unde :

2
3
coeficientul distribuirii sarcinii &ntre din#i,acceptm 2
3
21$4

F
%orta tan"entiala din an"renare,
7

F
211>9$1: = N?

2v
3
coeficientul sarcinii dinamice ,care depinde de 'iteza periferic a ro#ii $
+eterminm prealabil 'iteza periferic a ro#ii din#ate v , ">*5
F: $ 7
14 7
4 $ 1D4 :; $ 9:
14 7
9 9
7 7
7

+
3

=">*?
Studiem trapta a ;-a de precizie pentru an"rena(ul proectat @tab D$D,pa" 7;A i
acceptm
17 $ 1
B3
:
?rimile @QA
K7
, =N>""
2
?< 3
27
< 1
-
28 =""?< /8 =""?< i
r-al
9 @p$7$7$1$, pa" ;A<
1
2,
=*
-1
?-'iteza un")iular a arborelui condus @tab$1$7, pa"$>A
;D $ 33> 7 1 $ 1 4 $ 1 4 $ 1
4 $ 71 4 $ 1D4 ;3 $ 4
4 $ 1 3 $ 7 1: $ 11>9
DF4
7
7


+

B
=N>""
7
?
*a cum Q
K7R
@QA
K7
, iar aceast suprasarcin nu depete 3O, putem trece la
urmtoarea etap a calcului de 'erificare$
2.4.2 Ie!#A#)%" e$*#'$e( +e C$).3.#e!e ( +#$<#,.! &#$#.$','# 1 '

i ro#ii 7 '

5
N>""
7
:
11
Coala
Mod Coala N. Document Semnat Data
MA 07 09 550 00 ME
Coala
< A @
7 7 7
7
F F3 F F
e F

F F
: : :
" 6
F
J

? @ A
1
7
1
1 1 '
'
'
' '
:
:

unde -
.
=""? e*e modulul e!terior al an"renrii <

,
F
:
6
l#imea coroanei danturate < =""?

7

F
- for#a tan"en#ial din an"rena( < =N?
'
3
- coeficientul distribuirii sarcinii &ntre din#i, acceptam 2
3
21$4

'v
3
coeficientul sarcinii dinamice ,
17 $ 1
F3
:
<
1 '
:
i 7 '
:
coeficien#ii formei dintelui pinionului i ro#ii din#ate$ Pentru
cazul an"rena(ului cu din#i &nclina#i conform numrului de din#i
ec)i'alen#i 1 v
5
i 7 v
5
:
1F $ 94
;41D1 $ 71 cos
7;
cos
1
1
1

D
D
3 +#$<#
>F $ 1;;
1:;3: $ >; cos
F4
cos
7
7
7

D
D
3 +#$<#
+eci primim
;4 $ 9
1

F
J
i
>9 $ 9
7

F
J

1 '
@ A
i 7 '
@ A
tensiunile admisibile de &nco'oiere ale pinionului i ro#ii
din#ate , =N>""
7
? :
3: $ 117 17 $ 1 4 $ 1 4 $ 1
4 $ 7 4 $ 71 4 $ 1
1: $ 11>9
>9 $ 9 A @
7F

= N>""
7
?
4: $ 11F
>9 $ 9
;4 $ 9
3: $ 117 A @
1

F

= N>""
7
?
2.4.3 P!eDe$%" '$ !%*&'$* (6e,(! &e$!' ()e* )(,)',7
Ta/-lul 2. @ P(!("e!## ($9!e$(H','# )' !.<# +#$<(e ).$#)e
Calculul de dimensionare al an!rena0ului
P(!("e!' I(,.(!e( P(!("e!' I(,.(!e(
1un"imea e!terioar a
"eneratoarei conului de
di'izare
-
R
, ""
F3$9:
+iametrul cercului de di'izare:
Pinion
1 -
1
Roat
7 -
1
3>$4
1D4$4
?odulul
-
.
, ""
7$4
1#imea coroanei danturate
b , ""
71$4 +iametrul cercului e!terior:
Pinion
1 a-
1
Roat
7 a-
1
3:$;4
1DD$D
%orma dintelui +reapt +iametrul cercului interior :
12
Coala
Mod Coala N. Document Semnat Data
MA 07 09 550 00 ME
Coala
Pinion 1 ;-
1
Roat 7 ;-
1
31$3D
19;$7
Numrul de din#i:
pinion
1
5

roat
7
5
71$;
>;$1:
+iametrul cercului median :
"inion
1
1
Roat
7
1
DF$::
11:$:;
Calculul 1- v-ri;icar- al a,<r-,a=ului
Para.-)ru $alori
a1.isi/il-
$alori
calcula)-
No)
T-,siu,il- 1- co,)ac) 2

&N>..
7
31F 93>$;D F$FO
T-,siu,il- 1-
?,covoi-r-8N>..
7
1 '
774 11F$4: FF $ D>
7 '
1:9 117$3: >> $ D1

3 CALCULUL ARBORILOR
'.1 Calculul de )redimensionare al arborilor.
+in condi#ia de rezisten# la rsucire i &n conformitate cu recomandrile
@B,pa"$33A determinam prealabil diametrele minime ale arborilor:
Tabelul '.1D Dee!"#$(!e( &!e(,(6#,% ( +#("e!e,.! (!6.!#,.! 5= ""?.
rboreD"inion rborele rotii dintate
[ ]
D1 $ 77
19 7 $ 4
14 9 $ 7:
7 $ 4
14
9
9
9
9
1
1

T
+
&
=""?
A))e&%"7
"" +
&
73
1

[ ]
:9 $ 73
4 $ 74 7 $ 4
14 F; $ >:
7 $ 4
14
9
9
9
7
7

T
+
&
=""?
A))e&%"7
"" +
(
94
1

U$+e7
1
T
*#
7
T
=N"? *'$ "."e$e,e +e .!*#'$e &e (!6.!# 4(6. 1.22
=

?
/
G12K.20=
7
"" N
?-e$*#'$e( (+"#*#6#,% ,( !%*')#!e =15&(9.55?
'.2 Calculul de dimensionare
3.2.1 A,e9e!e( &!e(,(6#,% !',"e$<#,.!
,n conformitate cu recomandrile @ B,tab$ >$1 pa" $ 3FA ale"em prealabil
urmtorii rulmen#i @B,tab$ S> ane!a 7A
Tabelul '.2 > A,e9e!e( &!e(,(6#,% ( !',"e$<#,.!.
S);e"( !',"e$','#
4GOST 27365-872
S#"6.,#D(!e(
D#"e$*#'$e,e5 ""
L
+ D T B C e 15M
1'
Coala
Mod Coala N. Document Semnat Data
MA 07 09 550 00 ME
Coala
7205A 25 52
16.
5
15 13
0.3
6
7206A 30 62
17.
5
16 14
0.3
6
9$7$7 Elaborarea sc)i#ei de dimensionare a reductorului conic$
,n corespundere cu sc)ema cinematic a reductorului conic @sarcina te)nicA
elaborm sc)i#a acestuia, luSnd &n considera#ie recomandrile @B,pa"$3;->3A$
Pentru determinarea pozi#iilor de aplicare a reac#iunilor &n reazeme, prealabil
calculm distan#a de la partea frontal a rulmentului pSn la punctul de aplicare
a reac#iunilor a, =""? :
a24$3@JM8dM+=596-A, unde 'alorile 18 D8 T =""? i - sunt prezentate &n tab$
9$7
1*
Coala
Mod Coala N. Document Semnat Data
MA 07 09 550 00 ME
Coala
13
Coala
Mod Coala N. Document Semnat Data
MA 07 09 550 00 ME
Coala
1+
Coala
Mod Coala N. Document Semnat Data
MA 07 09 550 00 ME
Coala
a
@
24$3681>$3M873M3759= 6 4$9>= T19=""?.
a
a
24$3681F$3M894M>759= 6 4$9>= T 1D=""?.
,n continuare, &n corespundere cu fi"$ 9$1 4(562, determinm urmtoarele mrimi
necesare pentru calcul:
C
1
E C
2
(R
-
cos A
2
M7B2 F3$9:6 cos >;$1:;3:UM76;TDD$4 =""?0
R
.
( R
-
9 />2G F3$9: - 71572 >D$;:=""? 0
L
@
( C1,3$$$7= 6 T
@
2 761>$3299$4 =""?0
L
a
(7 8C
1M
T
a
= 2 768DD$4M1F$3=2179$4 =""?.
*stfel, 'alorile distan#elor de aplicare a reac#iunilor &n reazeme sunt:
pentru pinion
l
1&
N / * si, O
2
G 71$4 6 sin >;$1:;3: T 1:$4 =""?<
l
7p
T L
@
M 7ap 2 99$4 M 7619 2 3:$4 =""?$
pentru pinion
,
7a
2 L
a
57 M R
.
cos O
2
- (
(
2 179$457 M >D$;: 6 cos >;$1:;3: - 1D T
F7$4 =""?<
,
1(
G L
a
7a
a
D l
2a
2 179$4 - 76 : F7$4 T 79$4=""?$
9.2. 3 C(,)',', +e +#"e$*#.$(!e ( (!6.!e,'#-&#$#.$.
+ate initiale:
: $ DF
1
+
=""? <
1: $ 11>9
1

F
=N? <
; $ 9;;
!
F
=N? <
31 $ 133
(
F
=N? <

4 $ 1:
1

&
,
=""?<
4 $ 3:
7

&
,
=""?
1B
Coala
Mod Coala N. Document Semnat Data
MA 07 09 550 00 ME
Coala
9.2.3.1 Dee!"#$%" A.!<e,e +e !e()<#'$e C$ !e(De"e,e A *# B 4A#9. 3.22
Pla,ul v-r)ical C:ODE
7
4
1
1 7
+
F , F , R M
( & ! & B3 A3
+

<
:> $ >1
4 $ 3:
7
:: $ DF
31 $ 133 4 $ 1: ; $ 9;;
7
7
1
1

&
( & !
B
,
+
F , F
R
I
=N?.
7
= 8 4
1
7 1 7
+
F , , F , R M
( ! & A3 B3
+ +

<
( ) ( )
F> $ D34
4 $ 3:
7
:: $ DF
31 $ 133 4 $ 3: 4 $ 1: ; $ 9;;
7
7
1
7 1

,
+
F , , F
R
( & & !
A
I
=N?.
Cerificm:
4 :> $ >1 F> $ D34 ; $ 9;; 4 + +
I I
B A ! 3
R R F F
.
"lanul oriFontal .5OG/
4 4
1 7
+
& & B. A.
, F , R M 3; $ 9FD
4 $ 3:
4 $ 1: 1: $ 11>9
1
1

&
&
B
,
, F
R
O
=N?
4 = 8 4
7 1 1
+ +

, , F , R M
B.
A.
( )
( )
FF $ 139F
4 $ 3:
4 $ 3: 4 $ 1: 1: $ 11>9
7
7 1

&
& &
A
,
, , F
R
O
=N?
Cerificarea :
4 3; $ 9FD FF $ 139F 1: $ 11>9 + +
O O
B A O
R R F F

Reaciunele sumare Hn reaFemele si 8 vor -i%
DF $ 1>47 F> $ D34 FF $ 139F
7 7 7 7
+ +
I O
A A A
R R R
=N?
1C
Coala
Mod Coala N. Document Semnat Data
MA 07 09 550 00 ME
Coala
>> $ 9F: :> $ >1 3; $ 9FD
7 7 7 7
+ +
I O
B B B
R R R
=N?
'.2.'.2 Construirea dia"ramelor momentelor inco'oietoare 8fi"$9$92
"lanul vertical .,OG/
Sectorul I: 4R
1
D
R
1
,
; $ 9;;
! 3
F P
=N?

4
7
4
1
1 3 ( ! #3
M
+
F Q F M
7
1
1
+
F Q F M
( ! 3

Pentru:
4
I
Q
< I
( ) F9 $ 9
7
4DF:: $ 4
31 $ 133 4 ; $ 9;;
7
4 4
1

+
F F M
( ! 3
=N"?
Pentru:
1 1
, Q
p
< I
( ) >3 $ 9
7
4D; $ 4
31 $ 133 41: $ 4 ; $ 9;;
7
1
1
1

+
F , F , M
( ! 3
&

=N"?
Sectorul II:
1
,
&
R
B
Q
R
( )
&
&
, ,
7 1
+
:> $ >1 ; $ 9;; F> $ D34
! A I
F R P
I
=N?
4 = 8
7
4
1
1

3 II A3 ( II ! #3
M , Q R
+
F Q F M
= 8
7
1
1
, Q R
+
F Q F M
II A3 ( II ! 3

Pentru:
1
, Q
II

&
< I
( ) ( ) >3 $ 9 4
7
4DF:: $ 4
31 $ 133 441: $ 4 ; $ 9;;
7
1 1
1
1 1
+
& & I
, , R
+
F , F , M
A ( & ! 3

=N"?
Pentru:
( )
&
, , Q
& II 7 1
+
< I
( ) ( ) + + +
& A ( & & ! & I
, R
+
F , , F , , M
I &.
7
1
7 1 7 1
7
4 43: $ 4 F9 $ D34
7
4DF:: $ 4
31 $ 133 44F; $ 4 $ ; $ 9;; +
,
_


"lanul oriFontal .5OG/
1<
Coala
Mod Coala N. Document Semnat Data
MA 07 09 550 00 ME
Coala
Sectorul I: 4R
1
Q
R
1
,
p
1: $ 11>9
O
F P
=N?
I . I #(
Q F M Q F M

4 4 $
Pentru:
4
1
Q
< I
( ) 4 4 4
! O
F M
Pentru:
1 1
, Q
&
< I
( ) 1 $ 77 41: $ 4 1: $ 11>9
1 1

&
, F , M
& O
=N"?
Sectorul II:
1
,
R
II
Q
R
( )
& &
, ,
7 1
+
3; $ 9FD 1: $ 11>9 FF $ 139F
A O
F R P
O
=N?
VM
i
2 4 I
F

F Q
II
-R
A.
4Q
II
@,
1&
2 @ M
0
G0RM
0
G F

F Q
II
@ R
A.
4Q
II
@,
1&
2.
Pentru:
1
, Q
II

<I

( ) ( ) 1 $ 77 41: $ 4 1: $ 11>9
1 1 1 1
+
& & A & O
, , R , F , M
O
=N"?
Pentru:
( )
& & II
, , Q
7 1
+
< I
( ) ( ) 4 43: $ 4 FF $ 139F 4F: $ 4 1: $ 11>9
7 7 1 7 1
+ +
& A , & & O
, R , , F , , M
O
'.2.'.' +eterminm momentul de &nco'oiere rezultant 8fi"$9$9=&n sec#iunile
caracteristice ale arboreluin81$$$9=,M
reF,
@NmA &n conformitate cu rela#ia:

7 7
I O !eD
M M M +

F9 $ 9 4 F9 , 9
7 7
1
7
1 1
+ +
I O !eD
M M M
3; $ 93 >3 $ 9 1 $ 77
7 7 7
7
7
7 7
+ +
I O !eD
M M M

4 4 4
7
9
7
9 9
+ +
I O !eD
M M M
'.2.'.* Construim dia"rama momentului de torsiune pentru arborele pinion, care
este e"al cu
1 $ 7:
1
T
@NmA i ac#ioneaz pe toat lun"imea acestuia$ 8fi"$ 9$9=
'.2.'.3 +eterminm i construim dia"rama momentelor ec)i'alente de &nco'oiere
&n sec#iunele caracteristice ale arborelui 81$$$9= M
ec1
,@NmA din rela#ia:

( )
7 7
F3 $ 4 T M M
!eD e);
+
( ) ( ) 7; $ 77 9 $ 7: F3 $ 4 F9 $ 9 F3 $ 4
7 7 7
1
7
1 1
+ + T M M
!eD e);
=N"?
( ) ( ) 9F $ 91 9 $ 7: F3 $ 4 9: $ 77 F3 $ 4
7 7
1
7
7 7
+ + T M M
!eD e);
=N"?
24
Coala
Mod Coala N. Document Semnat Data
MA 07 09 550 00 ME
Coala
( ) ( ) :F $ 71 9 $ 7: F3 $ 4 4 F3 $ 4
7 7
1
7
9 9
+ + T M M
!eD e);
=N"?
'.2.3 Cerificm diametrul arborelui pinion &n sec#iunea cea mai soilicitat$
Conform momentului ec)i'alent de &nco'oiere ma!im, precizm 'aloarea
diametrului &n sec#iunea critic a arborelui din condi#ia de rezisten# la &nco'oiere:
[ ]
9
9
1 $ 4
14

e);
M
+ < =""?
unde:
[ ]
1

, este tensiunea admisibil de &nco'oiere i acceptm F3$4


1
]
1

7
""
N
<
@B,tab$S7, ane!a 7A

e);
M
momentul ec)i'alent de &nco'oiere &n sec#iunea cea mai solicitat, care
corespunde 'alorii ma!ime
9F $ 91
7

e);
M
=N"?$
+eci, pentru sec#iunea 7 8 'aloarea diametrului determinat prealabil pentru
acest sector corespunde 'alorii ma!ime +
1&
G 25.0=""?
@ tab$9$1, pa"$ 19A 'om a'ea:
11 $ 1>
F3 1 $ 4
14 9F $ 91
9
9
1

&
+ @mmA$
4 $ 73
1

&
+
@mmAR1>$:1@mmA
Condi#ia se respect$,n acelai timp, &n conformitate cu recomandrile
@B,pa"$F>A,diametrul arborelui-pinion 1
0@
,=""? trebuie ma(orat cu cca 3 O$
+eoarece &n construc#ia arborelui pinion &
+
1 @mmA 'a corespunde treptei
arborelui sub rulment i "arnitur, acesta se precizeaz &n conformitate cu diametrul
inelului interior al rulmentului$*stfel conform @B, tab$ S>, ane!a 7A acceptm
4 $ 74
1

&
+
@mmA
21
Coala
Mod Coala N. Document Semnat Data
MA 07 09 550 00 ME
Coala
22
Coala
Mod Coala N. Document Semnat Data
MA 07 09 550 00 ME
Coala
'.2.* Calculul de dimensionare a arborelui condus
+ate ini#iale:
:; $ 11:
7
+
=""? -diametrul cercului median @tab$7$9, pa"$ 17A<

1: $ 11>9

F
=N?<
31 $ 133
!
F
=N?<
; $ 9;;
7

(
F
=N?-for#ele &n an"rena( @pa"$ 14A

4 $ 79
1

(
,
=""? <
4 $ F7
7 D

(
,
=""?- distan#ele de aplicare a reac#iunilor &n
reazeme$ @pa"$1>A
'.2.*.1 +eterminm for#ele de reac#iune &n reazeme 8fi"$ 9$D=
"lanul vertical .,OG/
=N?
=N?
Cerificm:
4 ;> $ 74F 31 $ 133 9F $ 9>9 4
I I
D ! C I
R F R F
"lanul oriFontal.5OG/
2'
9F $ 9>9
4 $ :3
7
:; $ 11:
; $ 9;; 4 $ F7 31 $ 133
7
7 1
7
7

+
+

( (
( ( !
C
, ,
+
F , F
R
I
+ +

4
7
= 8 4
7
1 7 1
+
F , F , , R M
( ( ! ( ( D3 C3
;> $ 74F
4 $ :3
4 $ 79 31 $ 133
7
:; $ 1::
; $ 9;;
7
7 1
1
7

+


( (
( ! (
D
, ,
, F
+
F
R
I
+ + +

4
7
= 8 4
7
7 7 1
+
F , F , , R M
( ( ! ( ( C3 D3
Coala
Mod Coala N. Document Semnat Data
MA 07 09 550 00 ME
Coala
>1 $ 7;1
4 $ :3
4 $ 79 1: $ 111>9
7 1
1


( (

D
, ,
, F
R
(
O
=N?
3; $ ;;1
4 $ :3
4 $ F7 1: $ 11>9
7 1
1

( (
(
C
, ,
, F
R
O
Cerificm:
4 >1 $ 7;1 1: $ 11>9 31 $ ;;1 4 +
O O
D C O
R F R F
Rezultantele rec#iunelor 'or fi:
:3939 9F $ 9>9 3; $ ;;1
7 7 7 7
+ +
I O
C C C
R R R
=N?
41 $ 934 ;> $ 74F >1 $ 7;1
7 7 7 7
+ +
I O
D D D
R R R
=N?
'.2.*.2 Construirea dia"ramelor momentelor &nco'oietoare
"lanul vertical .,OG/
Sectorul I: 4R
1
D
R (
,
1
9F $ 9>9
I
C I
R P =N?
I C3 3 3 I C3 #3
Q R M M Q R M +

4 4
Pentru:
4
1
Q ( ) 4 4 4
I
C I
R M
Pentru: (
, Q
1 1

I
( ) 93 $ ; 479 $ 4 9F $ 9>9
1 9

( C I
, R , M
I
=N"?
Sectorul II:
(
,
1 9
R
I
Q
R
( )
( (
, ,
7 1
+
;> $ 74F 31 $ 133 9F $ 9>9
! C3 I
F R P
I
=N?
4
7
= 8 4
7
1
+ +
3 ( ( II ! II C3 #3
M
+
F , Q F Q R M
7
= 8
7
1
+
F , Q F Q R M
( ( II ! II C3 3
+
Pentru :

( II
, Q
1
2*
+ +
( D. A.
, F , , R M
( (
1
= 8 4
7 1
+

4 = 8 4
7
7
1
D
(
(
( C. D3
, F , , R M
Coala
Mod Coala N. Document Semnat Data
MA 07 09 550 00 ME
Coala
=N"?
Pentru:
( ) +
( ( II
, , Q
1 7
( ) ( ) 4
7
11::; $ 4
; $ 9;; 4 479 $ 4 9F $ 9>9
7
7
7 7 1 7 1
+ + + + + +
+
F , F , , R , , M
( ( ! ( ( C3 ( ( I
I
=N"?
"lanul oriFontal .5OG/
Sectorul I: 4R
1
Q
R (
,
1 <

3; $ ;;1
C. O
R P
=N?
I C. . . I C. #.
Q R M M Q R M

4 4
Pentru:
4
1
Q ( ) 4 4 4
.
C .
R M
Pentru:

(
, Q
1 1
( ) 7F $ 74 479 $ 4 31 $ ;;1
1 1

( C (
, R , M.
O
=N"?
Sectorul II: (
,
1 R
II
Q
R
( )
( (
, ,
7 1
+
>1 $ 7;1 1: $ 11>9 3; $ ;;1
C. O
F R P
=N?
= 8 4 = 8 4
1 1 ( II II C. O C ( II II C. C.
, Q F Q R M M , Q F Q R M

Pentru:

( II
, Q
1
( ) ( ) 7F $ 74 479 $ 4 31 $ ;;1
1 1 1 1

( ( ! ( C. ( O
, , F , R , M
I
=N"?
Pentru:
( ) +
( ( II
, , Q
7 1

( ) ( ) 4 4F7 $ 4 1: $ 11>9 4:3 $ 4 3; $ ;;1
7 7 1 7 1
+ +
( ( ( C ( ( O
, F , , R , , M
C
'.2.*.' +eterminm momentul de &nco'oiere rezultant 8fi"$ 9$3= &n sec#iunele
caractaristice ale arborelui$ 81$$$9= M
reF
5 =N"? din rela#ia:

7 7
I O e);
M M M +
4
7
9
7
9
7
1
7
1 9 1
+ +
I O I O !eD !eD
M M M M M M
:7 $ 71 93 $ ; 7F $ 74
7 7
7
7 7
7 7
+ + 3
. !eD
M M M =N"?
1: $ 73 :> $ 1D 7F $ 74
7 7 7
7
7
7
,
7
+ +
I O !eD
M M M
=N"?
'.2.*.* Construim dia"rama momentului de torsiune pentru raborele condus care este
e"al cu
F; $ >:
7
T
=N"? i ac#ioneaz de la locul fi!rii ro#ii din#ate conice &n direc#ia
ieirii flu!ului de putere$ 8fi"$ 9$3=
23
( ) ( ) :> $ 1D
7
11:;; $ 4
; $ 9;; 479 $ 4 9F $ 9>9
7
7
1 1
1 1
+ + +
+
F , , F , R , M
( ( ( ! C3 I
( I (
Coala
Mod Coala N. Document Semnat Data
MA 07 09 550 00 ME
Coala
'.2.*.3 +eterminm i construim dia"rama momentelor ec)i'alente de &nco'oiere &n
sec#iunele caracteristice 81$$$92 M
-cF
,@NmA din rela#ia :

( )
7
1
7
F3 $ 4 T M M
!eD e);
+
( ) ( ) 99 $ 37 F; $ >: F3 $ 4 4 F3 $ 4
7
7
7
7
1 1
+ + T M M
!eD e);
=N"?
( ) FD $ 3> = F; $ >: F3 $ 4 8 :7 $ 71 F3 $ 4
7 7 7
7
7
7 7
+ + T M M
!eD e);
=N"?
( ) ) 4; $ 3; F; $ >: F3 $ 4 8 1: $ 73 F3 $ 4
7 7
7
7
7
7 ,
9
+ + T M M !eD
e);
=N"?
( ) 4 F3 $ 4
7
9
9
7
9
+ T M M !eD
e);
'.2.3 Cerificm diametrul arborelui in sec#iunea cea mai solicitat$
Conform momentului ec)i'alent de &nco'oiere ma!im, precizm 'aloarea
diametrului &n sec#iunea critic a arborelui cu condi#ia de rezisten# la &nco'oiere:

[ ]
9
9
1 $ 4
14
#
e);
M
+

unde : GHI
i
este tensiunea admisibil la &nco'oiere
$
,n conformitate cu ciclul de
func#ionare pulsator, acceptm AI@
i
2F3 @N5mm
7
A < @B,tabela S7$ane!a 7A
M
e);
momentul ec)i'alent de inco'oiere in sectiunea cea mai solicitata, care
corespunde 'alorii ma!ime M
J
-cF2
23;$4; @NmA$
+eci, pentru sectiunea 7 8'aloarea diametrului determinat prealabil pentru acest
sector corespunde cu d
1a
294$4 @mmA @tab$9$1,pa" 19A= 'om a'ea :
[ ]
( (
+ "" +
1
9
9
1
F; $ 1:
F3 1 $ 4
14 4; $ 3;

294$4 =""?S19.78 =""?


Condi#ia se respect$ ,n acelai timp,&n conformitate cu recomandrile @B, pa"$ F>A,
diametrul arborelui-pinion 1
0a8
=""? trebuie de ma(orat cu cca 14O$
+eoarece &n continuare 1
J
0a
=""? 'a corespunde treptei arborelui sub rulment i
"arnitur, acesta se precizeaz &n conformitate cu diametrul inelului interior al
rulmetului$ *stfel, conform @B,tab$ S>, ane!a 7A acceptam 1
2a
273$4 =""?.
2+
Coala
Mod Coala N. Document Semnat Data
MA 07 09 550 00 ME
Coala
2B
Coala
Mod Coala N. Document Semnat Data
MA 07 09 550 00 ME
Coala
'.' "roiectarea constructiv a arborilor
+eterminm dimensiunile "eometrice ale fiecrei trepte &n conformitate cu
recomandrile @B, tab$ >$7->$9, pa"$ F;A$
Tabelul '.'> Dee!"#$(!e( +#"e$*#'$#,.! !e&e,.! (!6.!#,.!=""?
Jreapta arborelui *rborele pinion
I
a
-sub rulmenti
4 $ 74
1

&
+
,
1
se determin "rafic
II
a
-sub filet &
+
7 T+
1&G
M18F1.5@B,tab$SF$ane!a 7A
,
2
GBU3=""?2;M9$4 @mmA211$4@mmA
@B,tab$SF$ane!a 7A
III
a
-sub un element al tramsmisiei
desc)ise sau semicupla(
[ ] 1; 9
7 9
"" + +
& & -9$4213$4 &
,
9 se
determin "rafic$
IC
a
-sub "arnitura capacului desc)is al
rulmentului
4 $ 11 7 7 4 $ 13 7
9 D
+ +
& & 5
acceptm 1
"@
(11.0
( ) 3 $ 1> $$$ 7 $ 19 3 $ 1 $$$ 7 $ 1
D D

& &
+ ,
55acceptm
20.0
C
-a
-numrul de spri(in pentru rulmen#i
4 $ 74 9
1 3
A + +
& & U961$4279$4
, acceptm d
3)
E79$4 i l
3)
E3$4
>
3

&
,
Jreapta arborelui *rborele condus
I
-a
sub pinion sau roat din#at
; $ 7: 3 $ 1 7 $ 9 73 7 $ 9
7 1
+ + ! + +
( (
acceptm 1
0a
G30.0
1
,
se determin
"rafic
II
-a
-IC
-a
-sub rulment i "arnitur ( (
+ +
D 7

273$4
III
-a
-sub un element al transmisiei
desc)ise sau semicupla(
> $ 74 3 $ 7 7 73 7
7 9
+ +
( ( ,n
conformitate cu @B, tab$ S14,ane!a
7A,acceptam 1
a
2 21.0 -# l
a
G36.0
C
-a
-numarul de spri(in pentru ro#ile
danturate
93 4 $ 1 9 4 $ 97 9
1 3
+ + A + +
( ( 5acceptm
1
#@
29>$4 , iar l
#@
2;$4
2C
Coala
Mod Coala N. Document Semnat Data
MA 07 09 550 00 ME
Coala
%i"$ 9$>- C.$*!')<#( (!6.!#,.! &e$!' !e+').!', )' ($9!e$(H )#,#$+!#)7
a= arbore-pinion b= arbore condus
4
CALCULUL DE VERIFICARE AL RULMENILOR
*.1. Determinarea duratei de -uncionare necesare )entru M
"entru determinarea duratei de func#ionare necesare L
F
5=.!e? este ne'oie de durata de
func#ionare L8 =($#? a mecanismului de ac#ionare prezent &n sarcina te)nic$ *stfel,
durata de func#tionare calculat &n ore L
F
8 =.!e?7
; D ;
: : L L 7D 9>3
5
unde 2 durata de func#ionare , 12F ani
:D 24$F-coeficientul zilelor lucratoare
;
:
24$>>-coeficientul orelor lucratoare
7;;94 >> $ 4 F $ 4 7D F 9>3
;
L
=.!e?
*.2 Determinarea ca)acitiidinamice )ortante necesare a rulmenilor.
*.2.1.Capacitatea dimanic portant necesar pentru rulmen#ii arborelui pinion:
2<
Coala
Mod Coala N. Document Semnat Data
MA 07 09 550 00 ME
Coala
"
;
E& !)
L
R C
>
1
14
3F9 5 =N?
'$+e W
1
,@s
-1
A e*e 3#eD( '$9;#',(!( ( (!6.!e,'# &#$#.$5 W
1
2144$4 @s
-1
A
R
E& 5
=N? e*e *(!)#$( +#$("#)( e);#3(,e$( ( (!6.!e,'# &#$#.$.
Re,(<#( &e$!' +ee!"#$(!e( *(!)#$## +#$("#)e e);#3(,e$e +e&#$+e +e !(&.!', 7
9> $ 4 7: $ 4
1> $ DF $ 1>47 4 $ 1
;1 $ DF;
1
1
<

e e
R I
R
!
(

9> $ 4 >F $ 1
>> $ 9F: 4 $ 1
97 $ >9D
7
7
>

e e
R I
R
!
(
unde: R
(
5=NA este sarcina a!ial a rulmentului @B, tab$F$D$,pa" ;3A,
;1 $ DF; DF $ 1>47 9> $ 4 ;9 $ 4 ;9 $ 4
1 1

! *
R e R
=N?
DD $ 119 >> $ 9F: 9> $ 4 ;9 $ 4 ;9 $ 4
7 7

! *
R e R
=N?

;1 $ DF;
1 1

* (
R R
=N?
97 $ >9D 31 $ 133 ;1 $ DF;
1 1 7
+ +
( * (
F R R
=N?
%
a1
2133$31@NA forta a!ial &n an"rena(
R
r
, @NA sarcin radial a rulmentului, care corespunde for#ei de reac#iune
sumare din reazeme$ *cceptm R
r1
2R
*
21>47$DF @NA , R
r7
2R
L
29F:$>>@NA
e24$9>< E21$>F @B,tab$S>,ane!a7A
JE1.4 coeficientul de rotire pentru cazul rotirii inelului interior$
,n conformitate cu recomandrile @B,pa"$;4A ale"em urmtoarele rela#ii pentru
determinarea sarcinilor dinamice ec)i'alente pentru cazul arborelui pinion R
Ep
, @NA:
99 $ ;>3 7 $ 1 4 $ 1 DF $ 1>47 4 $ 1 D3 $ 4 = 8
1 1

* ! E&
: : R I V R
=N?
1: $ 1DF> 4 $ 1 7 $ 1 = 97 $ >9D >F $ 1 >> $ 9F: 4 $ 1 D3 $ 4 8 = 8
7 7 7
+ +
* ( ! E&
: : R J R I V R

@NA
unde X coeficientul sarcinii radiale , X 2 4$D3

*
:
coeficientul de si"uran#
7 $ 1
*
:

)
3
coeficientul de temperatur , acceptm
1
)
3
7F $ 19;>F
14
7;994
4 $ 144 3F9 1: $ 1DF>
9 $ 9
>

!)
C @NA
'4
Coala
Mod Coala N. Document Semnat Data
MA 07 09 550 00 ME
Coala
*.2.2 Capacitatea portant dinamic necesar pentru rulmen#ii arborelui condus:

"
;
( !)
L
C
>
7
14
3F9 Re 5 =N?
unde K
2 8
=*
-1
? este 'iteza un")iular a arborelui condus, K
2
291$F3=*
-1
? <
@tab$ 1$7, pa"$>A
R
Ea
,este sarcina dinamic ec)i'alent a arborelui condus$
+eterminm raportul pentru ale"erea rela#iei de determinare a parametrului R
Ea
:
9> $ 4 7: $ 4
39 $ :39 4 $ 1
:1 $ 7D;
1
1
<

e e
R I
R
!
(

9> $ 4 ;7 $ 1
41 $ 934 4 $ 1
F1 $ >9F
7
7
>

e e
R I
R
!
(
Unde R
a
, =N? este sarcina a!ial a rulmentului @B, tab$F$D$,pa" ;3A, 8similar pinion=:

:1 $ 7;D 39 $ :39 9> $ 4 ;9 $ 4 ;9 $ 4
1 1

! *
R e R
=N?

14D3; 41 $ 934 9> $ 4 ;9 $ 4 ;9 $ 4
7 7

! *
R e R
=N?

:1 $ 7;D
1 1

* (
R R
=N?
F1 $ >9F ; $ 9;; :1 $ 7D:
7 1 7
+ +
( * (
F R R
=N?
'
a2
2 9;;$;=N? - for#a a!ial &n an"rena(
R
!
, =N? - sarcina radial a rulmentului, care corespunde for#ei de reac#iune
sumare din reazeme$ *cceptm R
r0
2 R
C
2 :39$39 =N?5 R
r2
2R
D
2 934$41=N?5
-24$9> i : 2 1$>F @B, tab$ S>, ane!a 7A
,n conformitate cu recomandrile @B, pa"$ ;4A ale"em urmtoarele rela#ii pentru
determinarea sarcinilor dinamice ec)i'alente pentru cazul arborelui R
Ea
, =N?<
R
Ea0
G V F I F R
!1
F :
*
F :

2 4$D361$46:39$3961$461$7231D$:4=N?
R
Ea2
2 4 VF I F R
!2
U J F R
(2
2 F :
*
F :

2
28 4$D361$46934$41M1$>F6>9F$F1=61$761$421D>>$:F =N?
:F $ 14D9F
14
7;994
:; $ 9: 3F9 :F $ 11>>
9 $$ 9
>

!)
C =N?
'1
Coala
Mod Coala N. Document Semnat Data
MA 07 09 550 00 ME
Coala
*.' le!erea -inal a rulmenior
S#"6.,#D(!
e
GOST
27365-87
D#"e$*#'$# C(&()#(e(
&.!($%
+ D T B E C J !
C
OR
C
7204A 25 47 15.5 14
0.3
6
12 1.67 26.0 16.6
7206A 30 62 16.5 16 13 1$>3 38.0 25.5
5. Proi!"#r# !o$%"r&!"i'( # ro)ii *i$"#)
Tabelul 3.1 > Dee!"#$(!e( &(!("e!#,.! ).$*!')#3# (# !.<## +#$<(e ).$#)e
Elementul
ro#ii
Parametrul Rela#ia de calcul
Coroana
danturat
+iametrul
cercului e!terior
D $ 1DD
7

(e
+
""
1#imea

6 6 > $ 4
4
G0.6F21G12.65 acceptm
4 $ 19
4
6
Prosimea 4 $ F 7 7 3 $ 7 7 = 8 3 $ 7 + +
e
" " S
D $ 7 7 7 $ 1 7 $ 1
4

e
" S
4""2 . ,n corespundere cu irul
normalizat de dimensiuni liniare @B,tab$ S1,ane!a 7A acceptm:
S(;$4 i
9
4
S
$4<
Jesitura

D $ 1 $$$ 7 $ 1 7 = F $ 4 $$$ > $ 4 8 = F $ 4 $$$ > $ 4 8
e
" A
, acceptm
7 $ 1 A
Lutucul
+iametrul interior 4 $ 94
1

(
+
+iametrul e!terior 3 $ D> 4 $ 94 33 $ 1 33 $ 1
1

( 6'
+ +

,n corespundere cu irul normalizat de dimensiuni liniare
'2
Coala
Mod Coala N. Document Semnat Data
MA 07 09 550 00 ME
Coala
,acceptm
DF
6'
+
mm
1#imea 4 $ D3 $$$ 9> 4 $ 94 = 3 $ 1 $$$ 7 $ 1 8 = 3 $ 1 $$$ 7 $ 1 8
1

( 6'
+ ,
+in considerente constructi'e i &n corespunderecu irul
normalizat de dimensiuni liniare,acceptm

/u)
l
42.0
+isc
Prosimea
D $ ; $$$ 9 $ > 4 $ 71 = D $ 4 $$$ 9 $ 4 8 = D $ 4 $$$ 9 $ 4 8 6 C

+in considerente constructi'e i &n corespunderecu irul
normalizat de dimensiuni liniare,acceptm C(8.0
Raze de rotun"ire 3 R 5 ())e&%" RG

+. CALCULUL ASAMBL,RILOR PRIN PENE
+.1 Calculul asamblrii )rin )an )entru arborele > )inion
+ate ini#iale :
11
D

&
+
i &
,
D 274 "" @ sunt diametrul i lun"imea treptei
arborelui pe care este instalat pana$
)
'
211>9$1: = N? este for#a tan"en#ial &n an"rena(
#i!ura 3.1 *samblarea prin pan pe arbore pinion
>$1$1 Predimensionarea penei
,n conformitate cu diametrul &
+
9 =""? conform @B,tab$ S:,ane!a 7A, stabilim
dimensiunile sec#iunii trans'ersale ale penei :
b 2 D$4 mm < ) 2 D$4 mm < 1
)
2 7$3 mm < 7
)
2 1$; mm $
1un"imea penei l , 8""2 se stabilete &n dependen# de lun"imea treptei
arborelui pe care este instalat pana - &
,
D , "" 7
= 8 14 $$$ 13 = 14 $$$ 3 8 74 = 14 $$$ 3 8
D
"" , ,
&

,
acceptm conform irului de lun"imi ale penei standardizat l214$4""$
''
Coala
Mod Coala N. Document Semnat Data
MA 07 09 550 00 ME
Coala
+eci, ale"em prealabil urmtoarea pan :
P($% 4E4E10 P0SJ 799>4 F;
>$1$7 Calculul de 'erificare a penei
Penele paralele, utilizate la proiectarea reductoarelor sunt 'erificate la stri'ire $
Condi#ia de rezisten# la stri'ire :
[ ]
A!
*

A!
A
F

<
unde

*
A
suprafa#a de stri'ire , care se determin din rela#ia:
3> $ F > = 3 $ 7 D :D $ 4 8 = :D $ 4 8
1

eA *
, ; A
=""
2
?.

eA
,
lun"imea de lucru efecti' a penei cu suprafe#e frontale rotun(ite :
eA
,
G, @ 6 G10 @4G6.0 ""

[ ]
*

tensiunea admisibil la stri'ire , 8


7
5 "" N =$ Pentru buc de o#el i
sarcini linitite
[ ]
7
5 1:4 $$$ 114 "" N
*

[ ]
*
*

*
""
N
A
F

7
;> $ 139
3> $ F
1: $ 11>9
+eoarece tensiunea de stri'ire se afl &n limite admisibile, ale"em urmtoarea pan :
P($% 4E4E10 P0SJ 799>4-F;
+.2 Calculul asamblrii )rin )an )entru arborele condus
+ate ini#iale : (
+
9 220 "" i (
,
9 236.0"" @ diametrul i lun"imea treptei
arborelui sub butucul elementului transmisiei desc)ise $
(
+
1 232.0 "" i 6'
,
242.0 "" @ diametrul interior i lun"imea
butucului ro#ii din#ate $
)
'
211>9$1:= N ?@ este for#a tan"en#ial &n an"rena($
'*
Coala
Mod Coala N. Document Semnat Data
MA 07 09 550 00 ME
Coala
#i!ura 3.1 *samblarea prin pan pe arbore condus
>$7$1Predimensionarea penei
Sec#iunea D ,n conformitate cu diametrul (
+
1 ,8 ""2 stabilim dimensiunile
sec#iunii trans'ersale ale penei :
/G10.0=""? 0 FG8.0=""? 0 )
0
G5.0 =""? 0 )
2
G3.3 "" .
1un"imea penei
1
,
, =""? se stabilete &n dependen# de lun"imea butucului
ro#ii din#ate 9 6'
,
,=""? :
97 $$$ 9F = 14 $$$ 3 8 D7 = 14 $$$ 3 8
1

6'
, ,
=""?
*cceptm conform irului de lun"imi ale penei standardizat
1
,
297""$
+eci, prealabil ale"em urmtoare pan
P($% 10E8E32 P0SJ 799>4 F;
Sectiunea 8D8 . ,n conformitate de diametrul (
+
9 ,8 ""2 stabilim dimensiunile
sec#iunii trans'ersale ale penei
/G6 .0 =""? 0 FG6.0= ""? 0 ) 1 G355= ""?0 ) 7 G258= ""? .
1un"imea penei 9
,
,@mmA se stabilete &n dependen# de lun"imea treptei
arborelui, pe care este intalat pana 9 (
,
9 ,= ""? :
7> $$$ 91 = 14 $$$ 3 8 9> = 14 $$$ 3 8
9 9

(
, ,
= ""?
*cceptm conform irului de lun"imi ale penei standardizat 9
,
27;= ""?.
Prealabil ale"em urmtoare pan:
P($% 6E6E28 P0SJ 799>4 F;
'3
Coala
Mod Coala N. Document Semnat Data
MA 07 09 550 00 ME
Coala
>$7$7 Calculul de 'erificare a penei
Condi#ia de rezisten# la forfecare :
[ ]
*
*

*
A
F

unde *
A
,=""
2
?- suprafa#a de forfecare.
Sec#iunea D
DD $ 33 77 = 4 $ 3 4 $ ; :D $ 4 8 = :D $ 4 8
1
1

eA
* , ; A
= ""
2
?
Sec#iunea 8D8
4; $ DF 77 = 3 $ 9 4 $ > :D $ 4 8 = :D $ 4 8
1
7

eA
* , ; A
= ""
2
?

eA
,
lun"imea de lucru efecti' a penei cu suprafe#e frontale rotun(ite $
Sec#iunea D l
-;.
( l
1
6 / (97 14277$4 =""?
Sec#iunea 8D8 l
-;.
( l 9 6 / (7; >277$4 =""?
A*Ae,5
Sec#iunea D
[ ]
*
*

*
""
N
A
F

7
1
:; $ 74
DD $ 33
1: $ 11>9
Sec#iunea 8D8
[ ]
*
*

*
""
N
A
F

7
7
F $ 7D
4; $ DF
1: $ 11>9
+eoarece tensiunile de stri'ire pentru ambele sec#iuni se afl &n limite
admisibile, acceptm urmtoarele pene:
Sectiunea D "an 14K CK '+ LOMT 2''+4 > BC.
Sectiunea 8D8 "an +K +K 2C LOMT 2''+4 > BC.

!I!LIOGRA'IE L
0E Y Lazele proiectrii mainilorZ I$ Lostan ,
2E Y [\]^_`_a b]_acde]_`fgea hadfiaj kfleg Z majgnied,
'+
Coala
Mod Coala N. Document Semnat Data
MA 07 09 550 00 ME
Coala
E Y?ecanica *plicatZ Indrumar de proiecte
Caleriu +ul")eru
Rodi on Ci uper c
I on +i cusar
I on Lodnar i uc
'B