Sunteți pe pagina 1din 16

sisteme informatice

CUPRINS

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. #.

Sistem, Sistem Informational, Sistem Informatic ..3 Structura generala a unui sistem informatic ..5 Componentele sistemului informatic .....6 Clasificarea sistemelor informatice ..7 Proiectarea sistemelor informatice..9 Principiile proiectarii si reali arii sistemelor informationale.1! Strategii "e proiectare a sistemelor informatice 11 Ciclul "e $iata al unui sistem informatic ..13 %i&liografie ...15

1. Sistem, Sistem informaTional, Sistem informatic


'n sistem repre int( un ansam&lu "e elemente )componente* inter"epen"ente +ntre care se sta&ile,te o interac-iune "inamic(, pe &a a unor reguli presta&ilite, cu scopul atingerii unui anumit o&iecti$. Conform teoriei sistemelor orice organism economic este un sistem. .rgani a-ie / o intreprin"ere, institu-ie, societate comercial(. 0n orice organi a-ie se "isting 3 componente1 sistemul "e con"ucere sau "e "eci ie2 sistemul informa-ional2 sistemul opera-ional. Sistemul informaional cuprin"e ansam&lul informa-iilor interne ,i e3terne utili ate +n ca"rul organi a-iei precum ,i "atele care au stat la &a a o&-inerii lor, proce"urile ,i te4nicile "e o&-inere a informa-iilor ,i "e "ifu are a informa-iilor, precum ,i personalul implicat +n culegerea, transmiterea, stocarea ,i prelucrarea "atelor.

Sistemul informaional are dou componente1


componenta pentru stocarea )memorarea informa-iilor*2 componenta pentru prelucrarea informa-iilor. .rice organi a-ie interac-ionea ( cu alte organi a-ii e3terne ei primin" informa-ii "in e3terior ,i furni 5n" informa-ii c(tre lumea e3terioar(. Funciile unui sistem informaional sunt1 s( colecte e informa-ii "in sistemele opera-ional ,i "eci ional precum ,i informa-iile ce pro$in "in me"iul e3tern2 s( memore e aceste informa-ii precum ,i informa-ii re ultate "in prelucrarea lor2

s( asigure accesul la memorie +n $e"erea comunic(rii informa-iilor stocate2 s( prelucre e informa-iile la cererea sistemului opera-ional ,i a sistemului "e con"ucere. 6o-iunea "e sistem informatic este legat( "e informati area acti$it(-ii organi a-iei, "eci folosirea ec4ipamentelor 4ar"7are ,i a pro"uselor soft7are pentru organi area ,i a"ministrarea informa-iilor. 'tili area calculatoarelor +n ca"rul sistemului informa-ional )SI* al unei organi a-ii con"uce la "efinirea componentei Sistem Informa-ional 8utomati at )SI8* / care cuprin"e numai lucr(rile reali ate cu a9utorul calculatoarelor. :ela-ia SI / SI8 este repre entat( +n figura 1.

Sistem informati at :eguli


Sistem manual

Procesor "e informa-ii

Informa-ie

.m

<i,iere manuale <i,iere informatice

Sistem automati at

Calculator

:eguli ,i proce"uri scrise Programe ,i Structuri "e "ate

Fig. 1. Relaia SI SIA 'n sistem informatic este un sistem utili ator;calculator integrat, care furni ea ( informa-ii pentru a spri9ini acti$it(-ile "e la ni$el opera-ional ,i acti$it(-ile "e management +ntr;o organi a-ie, utili 5n" ec4ipamente 4ar"7are ,i pro"use soft7are, proce"uri manuale, o &a (

"e "ate ,i mo"ele matematice pentru anali (, planificare, control ,i luarea "eci iilor. =la&orarea sistemelor informatice impune mo"elarea sistemului informa-ional al organi a-iei cu a9utorul unui formalism prin care s( poat( fi repre entat( c5t mai sugesti$ ,i fi"el realitatea "in ca"rul sistemului informa-ional. Sistemul informatic este un ansamblu structurat i corelat de proceduri i echipamente electronice de calcul care permit culegerea, transmiterea i prelucrarea datelor, obinerea de informaii.

2. Structura generaLA a unui sistem informatic


=$i"en-ierea structurii generale a unui sistem informatic se o&-ine pornin" "e la func-ia acestuia "e a prelucra "atele +n $e"erea o&-inerii informa-iilor necesare unei "esf(,ur(ri normale a acti$it(-ilor +ntr;o firm(. Principalele componente sunt1 intrri, prelucrri, ieiri. Intrrile sunt repre entate "e mul-imea "atelor +nc(rcate, gestionate ,i prelucrate +n ca"rul sistemului. Prelucrrile repre int( un ansam&lu omogen "e proce"uri automate cu func-ie "e1 > creare ,i actuali are a &a ei "e "ate2 > consultare a &a ei "e "ate2 > reorgani are a &a ei "e "ate2 > sal$are?restaurare a &a ei "e "ate. Ieirile sistemului informatic sunt repre entate "e re ultatele prelucr(rilor "esf(,urate. Ie,irile pot fi o&-inute +n urma unor opera-ii "e transfer a "atelor, sau pot fi o&-inute +n urma opera-iilor "e calcul ce au la &a ( algoritmi presta&ili-i. 0n func-ie "e con-inutul ,i forma lor "e repre entare, ie,irile pot fi clasificate astfel1
1

> indicatori sintetici, reg(si-i +n ta&lourile "e &or" oferite managerilor )cifra "e afaceri, profitul &rut, profitul net*. > rapoarte, situa-ii ce regrupea ( "iferi-i in"icatori sintetici sau analitici )&alan-a "e $erificare, &ilan-ul conta&il, statul "e plat(*. > grafice, ce permit repre entarea +ntr;o form( sugesti$( a "inamicii in"icatorilor sintetici ,i analitici, a mo"ific(rilor "e structur(. > foi de calcul electronice, generate cu a9utorul procesoarelor "e ta&ele )=3cel*. :e ultatul o&-inut poate fi furni at "irect utili atorilor, sau poate fi o&iectul importului?e3portului c(tre sisteme "e gestiune a &a elor "e "ate. > ieiri destinate altor sisteme, repre entate "e fi,iere transmise on;line sau off;line +n $e"erea prelucr(rilor ulterioare +n ca"rul altor sisteme informatice.

3. Componentele sistemului informatic


'n sistem informatic este compus "in 1 &a a informa-ional(2 &a a te4nic(2 sistemul "e programe2 &a a ,tiin-ific( ,i meto"ologic(2 factorul uman )resursele umane*2 ca"rul organi atoric. Baza informaional cuprin"e1 "atele supuse prelucr(rii2 flu3urile informa-ionale2 sistemele ,i nomenclatoarele "e co"uri. Baza tehnic este constituit( "in totalitatea mi9loacelor te4nice "e culegere, transmitere, stocare ,i prelucrare a "atelor, locul central re$enin" calculatoarelor electronice. Sistemul de programe cuprin"e totalitatea programelor utili ate pentru func-ionarea sistemului informatic +n concor"an-( cu func-iunile

,i o&iecti$ele sta&ilite. Sunt a$ute +n $e"ere at5t programele "e &a ( )soft7are "e &a (* c5t ,i programele aplicati$e )soft7are "e aplica-ie*. Baza tiinific i metodologic este constituit( "in1 algoritmi2 formule2 mo"ele2 te4nici "e reali are a sistemelor informatice. Resursele umane constau "in1 personalul "e specialitate1 anali,ti, programatori, ingineri "e sistem, anali,ti;programatori a9utori, operatori, etc.2 &eneficiarii sistemului. Cadrul organizatoric este cel specificat +n :egulamentul "e .rgani are ,i <unc-ionare ):.<* al unit(-ii +n care $a fi utili at sistemul informatic.

4. Clasificarea sistemelor informatice


Sistemele informatice se clasific dup mai multe criterii. 1. n funcie de domeniul de utilizare, sistemele informatice pot fi pentru : con"ucerea acti$it(-ilor economico;sociale con"ucerea proceselor te4nologice cercetare ,tiin-ific( ,i proiectare te4nologic( acti$it(-i speciale. 2. n funcie de nivelul ierarhic ocupat de sistemul economic n structura organizatoric a societii, conform cruia exist sisteme informatice :
1

pentru con"ucerea acti$it(-ii la ni$elul unit(-ilor economice pentru con"ucerea acti$it(-ii la ni$elul organi a-iilor economico; sociale cu structur( "e grup sisteme informatice teritoriale pentru con"ucerea ramurilor, su&ramurilor ,i acti$it(-ilor la ni$elul economiei na-ionale sisteme informatice func-ionale generale . 3. n funcie de elementul supus analizei 1 sisteme informatice orientate spre func-ii2 sisteme informatice orientate spre proces2 sisteme informatice orientate spre "ate2 sisteme informatice orientate spre o&iecte2 sisteme informatice orientate spre cuno,tin-e. . !up modul de organizare a datelor : sisteme &a ate pe fi,iere2 sisteme &a ate pe te4nica &a elor "e "ate1 ierar4ice, re-ea, rela-ionale, orientate;o&iect2 sisteme mi3te. ". !up metoda folosit n analiza #i proiectarea sistemelor 1 sisteme "e $oltate "up( meto"a sistemelor2 sisteme "e $oltate "up( meto"a clasic( a ciclului "e $ia-(2 sisteme "e $oltate "up( meto"a structurat(2 sisteme "e $oltate "up( meto"a orientat(;o&iect2 sisteme "e $oltate "up( meto"a rapi"():8@*2 sisteme "e $oltate "up( meto"a ec4ipelor mi3te)A8@*2 sisteme "e $oltate "up( meto"a prototipurilor. $. !up gradul de centralizare : sisteme centrali ate2 sisteme "escentrali ate2
1

%. !up gradul de dispersie a resurselor sistemului informatic: sisteme informatice locale )&a ate pe re-ea local(, sta-ii "e lucru*1 sisteme informatice "istri&uite )"ate "istri&uite*. &. !up gradul de automatizare a activitilor de analiz #i proiectare a sistemelor informatice : sisteme informatice "e $oltate pe &a a anali ei ,i proiect(rii clasice2 sisteme informatice anali ate cu instrumente automate ,i proiectate clasic2 sisteme informatice &a ate pe instrumente "i$erse "e automati are a anali ei ,i proiect(rii2 sisteme informatice "e $oltate cu instrumente "e tip C8S=.

5.

Proiectarea sistemelor informatice

0n general proiectarea sistemelor informatice "esemnea ( acti$itatea comple3( "e "e $oltare "e sisteme informatice. In"iferent "e meto"ologie, proiectarea urm(re,te +ntregul ciclu "e $ia-( al sistemului informatic. 0n etape "istincte, pe "iferite ni$ele "e a&stracti are, sunt construite mo"ele ce e$i"en-ia ( cele trei "imensiuni1 static(, "inamic( ,i func-ional(. 0n sens restr5ns, proiectarea sistemelor informatice este una "in etapele +n care sunt grupate acti$it(-ile "esf(,urate pentru reali area unui sistem informatic. 'rm5n" anali ei ,i prece"5n" implementarea, proiectarea e3tin"e sau a"aptea ( mo"elele "efinit +n fa a "e anali (, -in5n" cont "e 9 restric-iile impuse "e me"iul +n care $a func-iona sistemu. Ba ora actual(, ten"in-a "e stan"ar"i are +n conceperea sistemelor informatice "etermin( o "iminuare a fa ei "e proiectare, prioritate a$5n" mo"alit(-ile "e implementare ,i i"entificarea efectele pe
1

care noul sistem le poate a$ea asupra unit(-ii &eneficiare. <a a "e proiectare se re"uce la ela&orarea unor specifica-ii te4nice "e implementare.

6. Principiile proiectArii SI realizArii sistemelor informaTionale

Principiile ce tre&uie respectate +n acti$itatea "e proiectare ,i reali are a sistemelor informatice sunt 1 1> 8&or"area glo&al( a pro&lemei "e re ol$at. 2> 'tili area unei meto"ologii unitare +n proiectarea ,i reali area sistemului informatic 3> 8plicarea celor mai mo"erne solu-ii ,i te4nici "e proiectare ,i reali are a sistemului informatic 4> Structurarea sistemului informatic in"epen"ent "e structura organi atoric( a firmei. 5> Participarea nemi9locit( a $iitorului &eneficiar la acti$it(-ile "e anali (, proiectare ,i implementare a sistemului informatic. 6> :espectarea ca"rului legislati$. 7> :eali area unor sisteme informatice +n concor"an-( cu resursele "isponi&ile la utili ator. #> 8nticiparea ,i controlarea permanent( a sc4im&(rilor sur$enite. 9> =3plicitarea ,i "ocumentarea compromisurilor inerente +n "e $oltarea "e soft7are. Conform acestor principii, se "efine,te +nt5i o solu-ie glo&al( "e informati are, se sta&ile,te structura fle3i&il( a sistemului ,i se preci ea ( priorit(-ile +n reali area componentelor sale. 8sigur5n" implicarea &eneficiarului pe tot parcursul reali (rii sistemului informatic, se iau +n calcul particularit(-ile pri$itoare la mo"ul "e organi are a acti$it(-ii, ca"rul legislati$ general ,i reglement(rile interne aflate +n $igoare.

7. Strategii de proiectare a sistemelor

informatice

0n func-ie "e mo"alitatea "e a&or"are a sistemelor informatice, strategiile "e proiectare a sistemelor informatice pot fi grupate +n trei mari clase1 strategii "escen"ente, strategii ascen"ente ,i strategii mi3te. Strategia descendent )top;"o7n* pornete de la principiul descompunerii sistemului informatic comple !n componente mai simple prin parcurgerea unor ni"ele succesi"e de detaliere. Se "efine,te astfel o structur( ierar4ic;mo"ular( +n care fiecare component( +n"epline,te o anumit( func-ie. Strategia "escen"ent( se aplic( +n ca ul sistemelor informatice comple3e )sistemul informatic al unei &(nci, sistemul informatic al Cinisterului "e <inan-e*. Ini-ial se reali ea ( o solu-ie glo&al( la ni$elul +ntregului sistem. Componentele se proiectea ( ,i se reali ea ( in"epen"ent, +ntr;o or"ine "e prioritate sta&ilit( "e cerin-ele sistemului ca un tot unitar ,i +n func-ie "e cerin-ele &eneficiarului. Integrarea se reali ea ( "in treapt( +n treapt( pornin"u;se "e la componentele elementare. Practic, strategia "escen"ent( const( +n1 > i"entificarea entit(-ilor, componente rele$ante, interesante prin structura ,i comportarea lor2 entit(-ile tre&uie s( ai&( cel pu-in o reali are ,i cel pu-in un atri&ut2 > i"entificarea asocierilor "intre entit(-i2 > i"entificarea asocierilor "e tipul generali are?speciali are ,i parte?+ntreg. @up( reali area generali (rilor?speciali (rilor se reactuali ea ( lista entit(-ilor care urmea ( s( fie incluse +n mo"elul "atelor. Speciali area este necesar( c5n" o serie "e asocieri +ntre entit(-i au sens "oar la ni$elul unei speciali (ri ,i c5n" nu toate atri&utele sunt $ala&ile pentru toate reali (rile "e entitate. Denerali area se impune c5n" entit(-i "iferite pre int( atri&ute similare sau asocieri analoage cu alte entit(-i. > i"entificarea propriet(-ilor "e entitate ,i sta&ilirea c4eilor2
1

> i"entificarea propriet(-ilor "e asociere2 > construirea mo"elului2 > $erificarea mo"elului. Strategia ascendente )&ottom;up* presupune proiectarea ,i reali area componentelor $iitorului sistem informatic, f(r( a a$ea o imagine "e ansam&lu asupra +ntregului sistem informa-ional. Se tratea# separat fiecare component a sistemului, stabilirea corelaiilor !ntre componente i integrarea lor !n sistemul pri"it ca un tot unitar urm$nd a se face ulterior. Bipsa unei strategii unitare a"uce "up( sine riscul unui gra" re"us "e integrare a componentelor +n sistem. Practic, strategia ascen"ent( const( +n1 > i"entificarea propriet(-ilor 2 > construirea grafului "epen"en-elor func-ionale2 0n ca"rul "epen"en-elor func-ionale, arcele terminale o&-inute plec5n" "e la propriet(-ile elementare "efinesc entit(-ile. .riginile arcelor constituie i"entificatorii "e entitate. 8rcele care r(m5n pun +n e$i"en-( asocierile. Propriet(-ile nere ol$ate ce r(m5n sunt atri&uite asocierilor. Propriet(-ile i olate $or "efini entit(-ile i olate. > "eterminarea structurilor teoretice "e acces la "ate2 > construirea mo"elului2 > $erificarea mo"elului. Strategia mixt repre int( o com&inare a strategiei "escen"ente cu strategia ascen"ent(, +mprumut5n" "e la fiecare a$anta9ele. Practic se folose,te strategia "escen"ent( pentru "efinirea sistemului ca un tot unitar ,i a componentelor lui, urm5n"u;se strategia ascen"ent( +n proiectarea ,i reali area fiec(rei componente.

8. Ciclul de viaTA al unui sistem informatic

Caracteristici
@efinirea unui sistem informatic este o "eci ie "eterminat( "e a$an; ta9ele te4nologiilor informa-ionale a"use me"iului "e afaceri. 0mp(r-irea +n su&sisteme, specificarea unor priorit(-i sau sc4im&area con"i-iilor concrete "e lucru, se reg(sesc at5t +n cerin-ele legate "e func-iile sistemului )fun"amentarea "eci iilor ime"iate, urm(rirea pro"uc-iei* c5t ,i +n cele nefunc-ionale, ce refer( propriet(-ile calitati$e ale sistemului ) fle3i&ilitate, porta&ilitate*. Druparea acti$it(-ilor pe etape, fa e ,i acti$it(-i specifice se face +n func-ie "e comple3itatea mo"elului real, "e cerin-ele utili atorului sau "e a&ilit(-ile ec4ipei "e reali are a sistemului informatic. 0n EProiectarea o&iectual( a sistemelor informaticeF autorii "efinesc ciclul de via al unui sistem informatic ca fiind perioada de timp cuprins !ntre momentul iniierii acestuia i momentul scoaterii din funciune. 8ceast( perioa"( este +mp(r-it( +n "ou( etape fun"amentale1 "e $oltarea ,i e3ploatarea. 1. %e#"oltarea inclu"e perioa"a "e timp necesar( o&-inerii sistemului, trecerea la reali area planului +nsemn5n" +nceputul perioa"ei "e "e $oltare. 0n timp ce proiectarea informaional $i ea ( mo"ul "e func-ionare a sistemului "in punctul "e $e"ere al utili atorilor, mo"ul +n care se $a "erula acti$itatea la intrarea +n func-iune a sistemului, proiectarea informatic $i ea ( ar4itectura logic( ,i fi ic(, me"iul "e "e $oltare sau "e programare, programe, &a e "e "ate. 2. & ploatarea cuprin"e perioa"a "e timp +n care sistemul este folosit +n mo" curent. 0n E Sisteme informatice "e gestiuneF, se afirm( c( ciclul de via al unui sistem informatic este perioa"a "e timp cuprins( +ntre "eci ia "e reali are a unui nou sistem informatic mai performant ,i "eci ia "e +nlocuire a sistemului e3istent cu unul nou. Pentru a asigura conceperea,

reali area, implementarea, e3ploatarea ,i +ntre-inerea sistemului sunt parcurse mai multe etape "escompuse la r5n"ul lor +n fa e. 8cestea sunt1 1. @efinirea cerin-elor utili atorilor, c5n" se preci ea ( o&iecti$ele noului sistem, criteriile "e eficien-(, securitatea, performan-ele. 2. Specifica-ia cerin-elor sistemului, pre entarea "etaliat( a re ultatelor pe care sistemul informatic le $a asigura. 3. Specifica-ia cerin-elor soft7are, lu5n" +n calcul restric-iile su& care func-ionalitatea sistemului urmea ( s( fie asigurat(. 4. Proiectarea general(, c5n" se "efine,te solu-ia ca"ru, conceptual(. 5. Proiectarea "e "etaliu, fa ( +n care se rafinea ( solu-ia ca"ru ,i se "efine,te solu-ia final(. 6. :eali area componentelor sistemului informatic re ultate "in ela&orarea ar4itecturii. 7. Gestarea componentelor, c5n" se $erific( mo"ul "e func-ionare, mo"ul "e +n"eplinire a cerin-elor ,i fia&ilitatea +n functionare. #. Integrarea componentelor ,i testarea final( a sistemului, fa ( ce presupune reali area pro"usului final ,i $erificarea func-ionalit(-ii lui. 9. Implementarea ,i testarea pro"usului la &eneficiar. 1!. =3ploatarea ,i +ntre-inerea sistemului. 11. @e $oltarea sistemului, ce implic( reali area ,i integrarea "e noi componente. =tapele ciclului "e $ia-( se pot "erula strict sec$en-ial, sau pot "etermina re$eniri la etapa anterioar( )c4iar la prima etap(*, +n func-ie "e re ultatul $ali"(rilor interme"iare. 0n func-ie "e comple3itatea sistemelor reale, sc4im&(rile "in "omeniul te4nologiei informa-iilor se reflect( fie +n sc4im&area etapelor, fie +n mo"ificarea opticii "e parcurgere a lor. .r"inea ,i felul +n care se parcurg etapele se reg(se,te +n literatura "e specialitate su& numele "e modele ale ciclului de via al dezvoltrii sistemelor.

BIBLIOGRAFIE
C. Deorgescu ; HSuport "e curs ; Proiectarea sistemelor informaticeH2 <acultatea "e Itiinte =conomice ,i 8"ministrati$e2 fe&ruarie 1995 .prea @. 8nali a ,i proiectarea sistemelor informationale economice.=". Polirom, Ia,i, 1999 . Stanciu J. Proiectarea sistemelor informatice. =". @ualGec4, %ucure,ti, 2!!3.