Sunteți pe pagina 1din 7

Ministerul Educaiei Naionale COALA GIMNAZIALA COSMBETI Nr. 927/ 30.12.

2013

PROCED RA PRI!IND NOTAREA RITMIC" #I PARC RGEREA PROGRAMEI #COLARE

Director$

Res%onsa&il CEAC$

Pro'( Du)itracu Lucia

Pro'( Badescu Marioara

nitatea COALA GIMNAZIALA COSMBETI CEAC

Ediia$ + PROCED RA OPERA*IONAL" Nr(de e,($ PRI!IND NOTAREA RITMIC" #I Re.i/ia$ 0 PARC RGEREA PROGRAMEI Nr(de e,( $ 0 #COLARE Pa1ina 2 din 3 Cod$ P(O( E,e)%lar nr($ +

+( Lista res%onsa&ililor cu ela&orarea4 .eri'icarea si a%ro&area editiei sau du%a ca/4 a re.i/iei in cadrul editiei %rocedurii o%erationale Elemente privind responsabilii/ operatiunea Numele si prenumele Functia Data Semnatura

+(+( +(2( +(-

1 Elaborat &eri'icat %probat

2 !adescu "arioara Enciu "ilica Dumitracu (ucia

3 #esponsabil $E%$ "embru $E%$ Director

2( Situatia editiilor si a re.i/iilor in cadrul editiilor %rocedurii o%erationale Editia5 re.i/ia in cadrul editiei 2(+( 2(2( 2(1 Editia 1 #evi*ia 1 #evi*ia 2 Co)%onenta re.i/uita Modalitatea re.i/iei 3 ) Data de la care se a%lica %re.ederile editiei sau re.i/iei editiei 4

2 )

nitatea COALA GIMNAZIALA COSMBETI CEAC

PROCED RA OPERA*IONAL" PRI!IND PRI!IND NOTAREA RITMIC" #I PARC RGEREA PROGRAMEI #COLARE Cod$ P(O(

Ediia$ + Nr(de e,($ Re.i/ia$ 0 Nr(de e,( $ 0 Pa1ina - din 3 E,e)%lar nr($ +

-( Lista cu%ri/and %ersoanele la care se di'u/ea/a editia sau4 du%a ca/4 re.i/ia din cadrul editiei %rocedurii o%erationale Sco%ul di'u/arii -(+( -(2( -(-( -(7( -(8( -(9( -(3( 1 %plicare %plicare %plicare %plicare .n'ormare %r/ivare %lte scopuri 7( Sco%ul %rocedurii o%erationale 4.1. "onitori*area not0rii ritmice 4.2. "onitori*area parcur,erii pro,ramei 1colare 4.3 E'icienti*area procesului de predare23nv0-are2evaluare E,( nr( 2 1 2 2 2 3 3 Co)%arti)ent 3 "ana,ement $omisia diri,in-ilor $omisia pro'esorilor $omisia notare ritmic0 $E%$ $E%$ Nu)e si %renu)e Dumitracu (ucia .ordac/e #obertina Sava &alerica "oldoveanu %nca !adescu "arioara !adescu "arioara Data %ri)i rii +

6unctia 4 Director #esponsabil comisie #esponsabil comisie #esponsabil comisie #esponsabil comisie #esponsabil comisie

Se)natura 7

8( Do)eniul de a%licare .1 4rocedura se aplic0 tuturor cadrelor didactice 1i elevilor de la $ole,iul 5e/nic #0d0u-i
3

nitatea COALA GIMNAZIALA COSMBETI CEAC

PROCED RA OPERA*IONAL" PRI!IND PRI!IND NOTAREA RITMIC" #I PARC RGEREA PROGRAMEI #COLARE

Ediia$ + Nr(de e,($ Re.i/ia$ 0 Nr(de e,( $ 0 Pa1ina 7 din 3

Cod$ P(O(

E,e)%lar nr($ +

9( Docu)ente de re'erin: a%lica&ile acti.itatii %rocedurale +.1 #e,ulamentul de or,ani*are si 'unc-ionare al unit0-ilor de 3nv0-0m6nt preuniversitar. +.2. #e,ulamentul de ordine interioar0 al colii 7imna*iale $os6mbeti. +.3. (e,ea nr.87/13.04.200+ privind asi,urarea calit0-ii 3n educa-ie. +.4. (e,ea educa-iei na-ionale nr.1/2011. 3( De'iniii ;i %rescurt:ri ale ter)enilor utili/ati in %rocedura o%erationala 4#ES$9#5:#. SGC 2 $;%(% 7."N%<.%(% $;S="!E5. L 2 (e,e ROI 2 #e,ulament de ;rdine .nterioara. CNR < $omisia privind notarea ritmic0 1i parcur,erea pro,ramei 1colare IS= 0 .nspectoratul Scolar al >ude-ului .alomia >( Descrierea %rocedurii o%erationale Pasul +? (a 30 septembrie@ $omisia de notare ritmica si parcur,erea pro,ramei scolare veri'ica corectitudinea completarii cataloa,elor. $omisia indruma debutantii in invatamant cum se completea*a si cum se notea*a ritmic elevii in concordanta cu numarul de ore alocat disciplinei respective. A1B (a disciplinele cu doua sau mai multe ore saptamanal@ notarea ritmica impune e)istenta cel putin a unei note la 'iecare saptamani. $el putin o nota se acorda prin evaluare orala. A2B (a disciplinele cu 1 ora saptamanal@ notarea ritmica impune e)istenta a cel putin a unei note pana la Cumatatea semestrului. Pasul 2? %'isarea 3n cancelarie a 7ra'icului de urmarire a notarii ritmice a elevilor. Pasul -$ (a s'arsitul semestrului . si s'arsitul anului scolar@ $omisia veri'ica? corectitudinea inc/eierii mediilorD PROCED RA OPERA*IONAL" Ediia$ + PRI!IND PRI!IND NOTAREA Nr(de e,($ 4

nitatea COALA GIMNAZIALA COSMBETI CEAC

RITMIC" #I PARC RGEREA PROGRAMEI #COLARE

Re.i/ia$ 0 Nr(de e,( $ 0 Pa1ina 8 din 3

Cod$ P(O(

E,e)%lar nr($ +

completarea proceselor verbale de la s'arsitul cataloa,elorD numarul de absente. Pasul 7? $N# va monitori*a periodic parcur,erea pro,ramei scolare in con'ormitate cu plani'icarile calendaristice@ la 'iecare disciplina. Pasul 8? .n'ormarea pro'esorilor asupra ritmicitatii notarii elevilor in vederea remedierii situatiei atunci cand este ca*ul. Pasul 9? 4re*entarea catre conducerea scolii 2 a in'ormarilor reali*ate lunar/ semestrial/ anual privind ritmicitatea notarii@ situatia 'recventei elevilor si masurile luate. Ne3ndeplinirea sau 3ndeplinirea super'iciala a atributiilor de catre unii membri ai comisiei@ poate 'i considerata o abatere pre*umata si poate atra,e dupa sine 3naintarea propunerii $onsiliului de %dministratie catre $onsiliul 4ro'esoral@ pentru aplicarea unor sanctiuni precum? a. %tentionare verbalaD b. %tentionare scrisaD c. 4unerea 3n discutie 3n cadrul $omisiei de disciplinaD d. Diminuarea cali'icativului anual. ?( Res%onsa&ilitati ?(+ CNR este constituit0 1i 'unc-ionea*0 3n ba*a #e,ulamentului de or,ani*are si 'unctionare A#;FB al scolii. %ceasta este 'ormata din 3 membrii@ desemnati de catre $onsiliul de %dministratie. $N# este 'ormata din? pro'. !adescu "arioara 2 coordonator $omisie pro'. "oldoveanu %nca E membru %vram 7inta E membru

nitatea COALA GIMNAZIALA

PROCED RA OPERA*IONAL" PRI!IND PRI!IND NOTAREA RITMIC" #I PARC RGEREA PROGRAMEI #COLARE

Ediia$ + Nr(de e,($ Re.i/ia$ 0

COSMBETI CEAC Cod$ P(O(

Nr(de e,( $ 0 Pa1ina 9 din 3 E,e)%lar nr($ +

?(2 Atri&uiile CNR$ "onitori*area notarii ritmice a elevilor din clasele . E &... D "onitori*area numarului de note / cali'icative acordat 'iecarui elev in concordanta cu numarul de ore alocat disciplinei respectiveD "onitori*area diversi'ic0rii metodelor si a instrumentelor de evaluareD &eri'icarea sistematica a corectitudinii cu care se completea*a cataloa,ele de catre cadrele didacticeD $olaborarea cu diri,intii pentru reali*area unei bune monitori*ariD #eali*area unor scurte in'ormari lunare privind ritmicitatea notarii@ situatia 'recventei elevilor si masurile luate de catre pro'esorii diri,inti@ precum si pre*entarea acesteia catre conducerea scoliiD 4ro,ramarea corecta a lucrarilor de veri'icare pe clase@ pentru a evita a,lomerarea elevilorD $onstituirea le,ala a mediei semestriale si a celei anualeD &eri'icarea situatiei de promovare@ a celei de amanare@ a celei de repetentie sau abandon scolar in ca*ul 'iecarui elev@ inainte de pre*entarea acestei situatii@ spre validare@ in sedinte ale consiliului pro'esoralD #eali*area unor rapoarte semestriale/ anuale privind ritmicitatea notarii@ situatia 'recventei elevilor si masurile luate de catre pro'esorii diri,inti in cau*a.

nitatea COALA GIMNAZIALA COSMBETI CEAC

PROCED RA OPERA*IONAL" PRI!IND NOTAREA RITMIC" #I PARC RGEREA PROGRAMEI #COLARE

Ediia$ + Nr(de e,($ Re.i/ia$ 0 Nr(de e,( $ 0 Pa1ina 3 din 3

Cod$ P(O(

E,e)%lar nr($ +

+@( Cu%rins
Nu)arul co)%onentei in cadrul %rocedurii o%erationale Denu)irea co)%onentei din cadrul %rocedurii o%erationale Pa1ina

0. 1. 2. 3. 4. . +. 7. 8. 9. 10.

$operta (ista responsabililor cu elaborarea@ veri'icarea si aprobarea editiei sau@ dupa@ca*@ a revi*iei in cadrul editiei procedurii operationale Situatia editiilor si a revi*iilor in cadrul editiilor procedurii operationale (ista cupri*and persoanele la care se di'u*ea*a editia sau@ dupa@ ca*@ revi*ia din cadrul editiei procedurii operationale Scopul procedurii operationale Domeniul de aplicare a procedurii operationale Documentele de re'erinta aplicabile activitatii procedurale De'initii si abrevieri ale termenilor utili*ati in procedura operationala Descrierea procedurii operationale #esponsabilitati si raspunderi in derularea activitatii $uprins

1 2 2 3 3 3 4 4 4 7

Director? 4ro'. Dumitracu (ucia

#esponsabil $E%$@ !adescu "arioara