Sunteți pe pagina 1din 15

UNIVERSITATEA POLITEHNIC BUCURETI FACULTATEA DE TRANSPORTURI CATEDRA AUTOVEHICULE RUTIERE

Caiet de practic

ndrumtor: Laurentiu Popa Student: Clin Georgian Andrei Grupa: 8302A Anul: III

CAP. I : Prezentarea so ietatii Auto!lass Pipera

" #$$% & des 'iderea primei su ursale la Constanta " 200# & se des 'ide a doua su ursala la Si(iu. )otodata* din a est an Auto!lass de+ine entru autorizat de +anzari si ser+i e ,er edes-.enz. " 2003 &des 'iderea in .u uresti a uneia dintre ele mai importante lo atii din reteaua ,er edes-.enz " 200/ & sediul entral este sta(ilit la .u uresti* toate operatiunile su ursalelor 0iind oordinate de atre Auto!lass Group " 2008 & se des 'ide Auto!lass Pipera " de em(rie 2008 & Auto!lass des 'ide el mai mare entru de +anzari si ser+i e ,er edes-.enz din 1omania & Auto!lass C'itila " 200$ & Auto!lass Ploiesti " ,artie 20## & Auto!lass )imisoara Companie u traditie in domeniul auto & mem(ra a Grupului 1omstal* a des 'is prima su ursala la Constanta in anul #$$%* 0ind urmata de orasele Si(iu si .u uresti. In a est moment detine in porto0oliu un numar de / su ursale* un lo aparte a+andu-l ea din .u uresti-C'itila are este ea mai mare din 1omania.

In epand din anul 200#* Auto!lass a de+enit entru autorizat de +anzari si ser+i e ,er edes-.enz* in prezent 0iind unul dintre entrele u ea mai e2tinsa retea la ni+el national* spe ializat in omer ializarea autoturismelor si auto+e'i ulelor omer iale usoare ,er edes-.enz * pre um si o0erirea de ser+i ii post-+anzarea on0orm standardelor (randului reprezentat.A+and un numar de peste 300 anga3ati* so ietatea in+esteste permanent in programe de training atat pentru onsultantii de +anzari* at si personalul din adrul departamentului a0tersales.)oate entrele Auto!lass sunt erti0i ate de atre ,er edes-.enz 1omania* ser+i iile post-+anzare reprezentand o latura 0oarte importanta in eea e pri+este politi a de (usiness a ompaniei.4e asemenea* sunt o0erite ser+i ii de mentenanta a auto+e'i ulelor 25625'* transport* all enter* rent a- ar. Grupul Auto!lass mentine un sistem de management al alitatii are este erti0i at pentru on0ormitatea u erintele IS7 $00#:2008 de atre Llo8d9s 1egister :ualit8 Assuran e.

CAP.II: ;orme de prote tia mun ii

In adrarea personalului la lo ul de mun a Art. 7. - 7peratiile de intretinere si reparare e0e tuate in 'alele si atelierele persoanelor 3uridi e sau 0izi e se +or e2e uta de atre salariati ali0i ati si instruiti spe ial in a est s op* respe tandu-se into mai instru tiunile te'ni e* de e2ploatare* prote tie a mun ii si P.S.I. <le tri ianul de instalatii ele tri e de 0orta +a 0i autorizat din pun tul de +edere al prote tiei mun ii. 7rganizarea lo ului de mun a Art. 8. - Intretinerea si repararea auto+e'i ulelor se +or 0a e in 'ale si in aperi amena3ate* dotate u utila3e* instalatii si dispoziti+e ade +ate. Art. . - <2e utarea unor lu rari de demontare* intretinere sau reparare a auto+e'i ulelor este admisa si in spatii amena3ate in a0ara 'alelor si atelierelor de intretinere denumite =plat0orme te'nologi e=. A este plat0orme +or 0i delimitate* mar ate si amena3ate orespunzator* iar atun i and este ne esar +or 0i impre3muite. Art. !". - <2ploatarea* intretinerea si repararea instalatiilor de ridi at se +a e0e tua in on0ormitate u pre+ederile pres riptiilor te'ni e ISCI1 in +igoare si ale artilor te'ni e respe ti+e. Personalul mun itor de di0erite meserii si are o azional utilizeaza instalatiile de ridi at* tre(uie sa 0ie autorizat a legatori de sar ini* in on0ormitate u pres riptiile 1l-8/ ole tia ISCI1. Petele de ulei si de om(usti(il de pe pardoselile 'alelor sau in aperilor +or 0i a operite u nisip* dupa are +or 0i luate masuri de uratare si e+a uare a materialului rezultat in lo uri are nu prezinta peri ol de in endiu. Art. !#. - Carpele* altii si alte materiale te2tile 0olosite la uratarea si stergerea pieselor sau a mainilor +or 0i depuse in utii metali e u apa de in 'idere si e+a uate in lo uri sta(ilite in a est s op pentru a 0i arse sau ingropate.

Art. !$. - In 'alele de reparare a auto+e'i ulelor se +or monta pla i a+ertizoare si a0ise sugesti+e pe teme de prote tie a mun ii* re0eritoare la a ti+itatea e0e ti+ prestata. Art. !%. - In azul in aperilor in are se gases instalatii prin a aror mane+rare sau atingere se pot produ e a idente* pe usile a estora se +or 0i2a ta(lite u ins riptia =I;)1A1<A I;)<1>ISA P<1S7A;<L71 S)1AI;<=. A este ta(lite se +or 0i2a si pe usile in aperilor in are sunt instalate azane u a(ur* trans0ormatoare* redresoare. Art. !7. - Lu ratorii tre(uie sa poarte e 'ipament de lu ru si e 'ipamentul de prote tie orespunzator lu rarilor pe are le e2e uta u instalatiile si utila3ele din dotare* on0orm u ;ormati+ul adru de a ordare a e 'ipamentului de prote tie apro(at de ,,PS. Prote tia impotri+a in endiilor si e2ploziilor Art. #". - In in aperi u peri ol de in endii si e2plozii sunt interzise: 0umatul* intrarea u 0o des 'is* u piese sau materiale in andes ente* produ erea de s antei* lo+irea a doua s ule 0eroase si 0olosirea e 'ipamentului de lu ru din materiale sinteti e. In a est s op pe usa de intrare se +or monta pla ute a+ertizoare. Art. #!. - <ste interzis a esul in atelierele u peri ol de e2plozie a tuturor persoanelor straine. Pe usile a estor in aperi se +a monta ta(lite u ins riptia =I;)1A1<A 7P1I)a=. Art. #&. - <ste interzis 0umatul in 'alele de intretinere si reparatii. In a est s op se +or amena3a lo uri pentru 0umat. Art. ##. - <ste interzisa pastrarea rezer+oarelor* a (idoanelor u om(usti(ili li 'izi* ar(id* u uleiuri* a +aselor u a izi* +opsele* diluanti et .* in interiorul 'alelor sau atelierelor u e2 eptia lo urilor anume pre+azute prin proie tul de onstru tie. 1e+izia te'ni a si diagnosti area Art. 7'. - Auto+e'i ulele tre(uie sa 0ie introduse in 'ala u motorul in 0un tiune* a+and in rezer+or o antitate de ar(urant de el mult #0? din apa itatea a estuia* ne esara deplasarii autonome de la un pun t de lu ru la altul. @a e2 eptie auto+e'i ulele are sunt introduse in 'ala numai pentru re+iziile te'ni e periodi e.

Art. 7". - Auto+e'i ulele tre(uie sa 0ie introduse pe linia de re+izie si diagnosti are te'ni a numai dupa e sunt spalate. Art. 7#. - Compresorul 0olosit la um0larea pneurilor +a 0i in stare (una de 0un tionare* dotat si ins riptionat orespunzator. Art. 7$. - Lu ratorul de la rampa* are e0e tueaza +eri0i area* tre(uie sa 0ie instruit si autorizat asupra unoasterii ara teristi ilor te'ni e* 0un tionale ale ompresoarelor. Art. 7%. - ,is area auto+e'i ulelor pe rampa tre(uie sa se 0a a numai diri3ata de persoane u atri(utii de ser+i iu* numai dupa e a estea s-au on+ins a e 'ipa a iesit din analul de re+izie si s-a indepartat de auto+e'i ule* iar s ulele si piesele de lu ru au 0ost inlaturate. Art. 8!. - La utilizarea standurilor de testare a 0ranei nu se +a depasi +aloarea de in er are ma2ima pres risa de uzina onstru toare. Art. 8&. - 4upa terminarea operatiilor de testare a sistemului de 0ranare* lu ratorul +a s oate standul de su( tensiune* +a pastra distanta pres risa 0ata de ilindrii 'idrauli i si +a parasi analul de omanda al ilindrilor 'idrauli i. Art. 8#. - 4emontarea auto+e'i ulelor in +ederea repararii se +a e2e uta in se toare si pe posturi de lu ru spe ializate pentru a este operatii. Art. 8$. - Su(ansam(lurile rezultate de la demontarea auto+e'i ulelor tre(uie depozitate in spatii spe ial destinate a estui s op. Art. 8%. - Se interzi e depozitarea su(ansam(lurilor rezultate de la demontarea auto+e'i ulelor pe aile de a es. Art. 87. - Indepartarea su(ansam(lurilor de pe auto+e'i ul se +a 0a e numai dupa e lu ratorul a +eri0i at a toate im(inarile a estora u reperele in+e inate au 0ost demontate. Art. 88. - Aneltele de lu ru utilizate de atre mun itori* pre um si instalatiile de ridi at B ri uri* ma arale et .C +or 0i ontrolate inainte de in eperea lu rului.

CAP.II: 4es rierea pro eselor te'nologi e din se toarele

in are se des0asoara a ti+itatea de pra ti a

".Re(i)ii* Poate el mai important lu ru pentru (una 0un tionare a masinii tale este re(i)iaD A easta tre(uie 0a uta regulat* la inter+ale de timp 'iar mai mi i de at ele spe i0i ate de produ ator si in ser+i e-uri spe ializate. In 0un tie de tipul si +e 'imea masinii* re+izia presupune mai multe operatiuni: E s 'im(uri 0iltre B0iltru de aer* 0iltru de ulei* 0iltru de (enzina60itru de motorina* 0iltru de polenC E s 'im(uri ulei Bulei motor* ulei utie de +iteze* ulei ser+odire tieC E +eri0i are6s 'im( li 'id de 0rana E +eri0i are6s 'im( li 'id de ra ire BantigelC E +eri0i are6s 'im(are pla ute de 0rana si6sau sa(oti E +eri0i area tuturor semnalelor luminoase B0aza s urta* 0aza lunga* semnalizare* stopuri* marsarierC E +eri0i area martorilor luminosi de pe (ord E +eri0i area apa itatii de ra ire a sistemului de aer onditionat si reumplerea u 0reon* dupa az E uratarea instalatiei de aer onditionat Bda a miroase urat sau odata la 2-3 aniC E inspe tare +izuala a e2teriorului masinii Burme de rugina* lo+ituri* elemente desprinse* et .C E inspe tarea +izuala a motorului Burme de ulei sau alte li 'ide* et .C E +eri0i area starii arti ulatiilor din zona rotilor* ungerea suru(urilor importante Bmai ales inaintea sezonului re eC

E +eri0i area geometriei rotilor si a ung'iului de 0uga Bda a masina prezinta pro(leme de dire tieC E +eri0i area apa itatii de 0ranare Bda a masina are di0i ultati6anomalii in 0ranareC E s 'im(area urelei de distri(utie si a rolei intinzatoare Bin 0un tie de perioada re omandata de produ atorC E s 'im(area urelei de a esorii Bin 0un tie de perioada re omandata de produ atorC E s 'im(are (u3ii !. Sc+i,-are .it a,-reia/* S 'im(area am(reia3ului a 0ost 0a uta la un 0ercede1 2 Be3) C4a1a C Seda3 "8' CDI B45eE66icie3c7. Pentru a putea demonta utia de +iteze s-a demontat timoneria si ar asa de la 0iltru de aer pre um si aseta de dire tie si intreaga punte 0ata. S-au s os planetarele din di0erential* motorul s-a asigurat suplimentar. 4upa demontarea utiei de +iteze s-a tre ut apoi la des0a erea am(reia3ului si a dis ului de presiune de pe +olanta. S-a uratat +olanta motorului de impuritati si apoi s-a montat noul !it de am(reia3* entrandu-se ele 3 parti* dis ul de presiune* +olanta si garniturile de 0ri tiune. 7data e a este etape au 0ost in 'eiate s-a tre ut la montarea pieselor e au tre(uit sa 0ie des0a ute in preala(il. &. Sc+i,-are p4ac5te 1i di1c5ri de 6ra3a* Pentru a se s 'im(a dis urile si pla utele de 0rana s-au dat rotile masinii 3os apoi s- au depresat pistonasele si s-au des0a ut etrierele si alaretii de pe 0ie are parte a masinii. 4upa a easta s-au s os dis urile +e 'i si s-a uratat de rugina 0uzeta pentru a putea aseza noile dis uri de 0rana. 4upa e s-au motat dis urile s-au montat la lo alaretul si s-au pus sigurantele pentru noile pla ute de 0rana si s-a montat etrierul. In 0inal s-a montat roata la lo si s-a apasat pedala de 0rana de ate+a ori pentru a apropia pla utele de dis uri. Se0ul de atelier a +eri0i at e0i ienta noilor 0rane pe un stand de 0rane. #. Sc+i,-are a,8rti)8r 6ata 1i 1pate* Se da roata 3os si apoi se des0a suru(urile are prind amortizorul de 0uzeta si se des0a 0lansele superioare ale amortizorului. Se 0oloseste o presa pentru a s oate

ar ul de pe amortizor si a-l monta pe amortizorul nou. 4upa e a easta operatiune s-a 0inalizat de monteaza la lo amortizorul nou impreuna u ar ul. $. I348c5ire -5c1e -ara 1ta-i4i)at8are* 4upa e masina a 0ost suspendata si asigurata pe ele+ator se identi0i a (u sele e tre(uies inlo uite si se des0a ele 2 suru(uri are 0i2eaza olierul superior* se inlatura (u sele +e 'i si se monteaza ele noi apoi se strang din nou suru(urile. %. I348c5ire pi(8t -rat i36eri8r * Se suspenda masina pe ele+ator* se da roata 3os si se des0a e piulita are este in0iletata in pi+ot* se s oate 0uzeta din pi+ot. Se demonteaza (ratul de pe punte apoi se depreseaza pi+otal u o presa 'idrauli a si se monteaza noul pi+ot. 4upa e a easta operatiune a 0ost 0inalizata se monteaza (ratul la lo . 7. I348c5ire 4ic+id de 6ra3a* Pentru a easta operatiune s-a utilizat o pompa are introdu e li 'idul de 0rana* su( presiune* in instalatia masinii. Se alimenteaza pompa u li 'id si urrent ele tri si se monteaza adaptarul in lo ul apa ului de la rezer+orul de li 'id de 0rana al masinii. Se ridi a masina pe ele+ator si se in epe e+a uarea li 'idului +e 'i* in epand u ir uitul el mai lung* pe la aerisitoarele a0late la 0ie are roata a masinii. Se porneste pompa si se seteaza presiunea de introdu ere a li 'idului. Li 'idul +e 'i se ole teaza intr-un re ipient si se de+erseaza in spatial amena3at pentru a est lu ru. 8. Sc+i,-are ca1eta directie* A easta operatiune s-a e0e tuat la un ,er edes-.enz A #80 C4I. ,ai intai s-a golit aseta de0e ta de li 'id* apoi s-au dat rotile 3os si s-au des0a ut apetele de (ara ale asetei de dire tie din 0ie are parte apoi s-au des0a ut suru(urile are 0i2eaza aseta de putea 0ata* s-a (lo at +olanul aste0el in at rotile sa ramana drepte* s-a desprins puntea 0ata pentru a 0a ilita s oaterea asetei in auza apoi s-a montat la lo aseta noua de dire tie si s-a aerisit sistemul.

A est lu ru s-a 0a ut prin s oaterea apa ului de la rezer+orul de li 'id si prin mis area +olanului intre ele 2 pozitii e2treme* pana se elimina toate (ulele de aer de pe traseul instalatiei. . Re94are 539+i5ri directie* Pentru a regla dire tia auto+e'i ulului se 0oloseste un stand spe ial. ,asina se ur a pe un ele+ator u oloane pe are sunt montate* pentru 0ie are roata* niste pla i metali e are permit mis area usoara a rotilor. Se des 'ide programul si se introdu datele de identi0i are ale masini* apoi se sele teaza din program mar a si modelul orespuzator. Apoi* pe 0ie are roata se monteaza ate un reper* a esta a3uta senzorii sistemului sa al uleze dimensiunile de ga(arit ale auto+e'i ului. Alterior se ali(reaza dire tia prin rotirea usoara a +olanului om0orm indi atiei de pe monitorul sistemului. Se (lo 'eaza pedala de 0rana si +olanul* apoi se tre e la regla3ul e0e ti+ al ung'iurilor* din (ieletele de dire tie sau* dupa az* (ratele autoturismului. Se urmareste reglarea +alorii* in grade* a ung'iului ast0el in at a easta sa se in adreze in parametrii indi ati de program.

CAP.IF: Aspe te generale pri+ind utilizarea programelor in adrul so ietatii

Si1te,54 de dia9381ticare 0ercede2Be3) Star C8,pact # ,er edes .enz Star Compa t 5 este unealta pro0esionala e 'ipata pentru masinile ,er edes* 0iind inlo uitorul lui GG). I(m Compa t 5 opereaza intr-un sistem HindoIs Jp. @un tii: #. @un tioneaza pe masini produse din 8$ pana in prezent* masini mi i* auto(uze* amioane* masini de raliu* masini inteligente. 2. @a e diagnoza la toate sistemele . 3. Citeste si sterge oduri de eroare* iteste in timp real in0ormatii o0erite de senzori si a tuatori* testeaza omponente ale masinii* odeaza si programeaza. Cara ter: #. 1ealizeaza toate 0un tiile ale uneltei o0i iale .enz Compa t 3. 2. ,ultiple2orul C5 se poate one a la al ulatorul de 0a(ri e si la laptopul I.,. 3. 70era in0ormatii omplete despre mentenanta.Poate sa o0ere modeul de dezasam(lare si asam(lare al ir uitului de 0ire* prin ipii de 0un tionare si lo ul elementelor ori and ai ne+oie. <ste el mai (un asistent pentru mentenanta. Con0iguratie 'ardIare #. Pro esor Intel. 2. Inter0ata et'ernet pentru one tarea prin 0ir

3. Posi(ila one tare la G,S $$0 AS. ,easuring )e 'nolog8 5. ,anagement de onsum* ontroleaza puterea de alimentare si onsumul si o a3usteaza la modul de e onomie. So0tIare: #. Programele +in instalate pe un HindoIs JP. 2. 4AS 4iagnosis Assistan e S8stem- suporta diagnoza pro0esionala a +e'i ulelor. 3* HIS net Hor!s'op In0ormation S8stem- o0era diagramele ele tri e* instru tiuni de instalare* detalii te'ni e detaliate si in0ormatii de reparare. 5. Star Atilities: program au2iliar pentru mentenanta 0olosit pentru diagnoza automata a unor omponente dar si alte 0un tii. K. 7ptional este disponi(il si AS1A net )rasaturile noului ,. Compa t 5 : #. ,. S4 Conne t Compa t 5 Star suporta diagnoza Iireless.L 2. ;oul ,. S4 Conne t Compa t 5 Star suporta nu numai proto olul M-line si CA; .AS dar de asemenea suporta si A4S. Asta 0a e di0erenta mare intre el si ,. Star C5. 3. ,ultiple2orul se one teaza la al ulator prin pla a de retea de i nu mai e ne+oie sa a+eti un omputer u port serial* +a tre(uie doar un al ulator u pla a de retea. Indi at este totusi sa 0olositi un 4ell 4%30L

CAP. F: Imagini din adrul ompaniei

S-ar putea să vă placă și