Sunteți pe pagina 1din 145

Rebegea Renata Camelia Bakos Carmen Meraru Maria Marcela

PLANIFICAREA ACTIVIT ILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE DIN GR DINI


GRUPA MIJLOCIE

Editura Tehno-Art
1

Tehnoredactare: autoarele Corector: Prof. Elena Contoman Redactor: Dr. ing. Ion Dosa Colaboratoare: Prof. Maria Pav l Prof. Maria Preda Prof. Schneider Marioara Referent: Prof. Lucia Dina Muntean Prof. Gabriela Berbeceanu

CUPRINS Planificarea anual pe teme Evaluare ini ial 1 Evaluare ini ial 2 La gr dini Corpul i mbr c mintea Acas , cu familia Prin livad ; Copacii, toamna Prin gr dina de legume Prin gr dina cu flori Carnavalul toamnei Evaluare sumativ ara mea; Portul nostru Mo Nicolae La derdelu Cr ciunul Dinozaurii Animale de la Poli; Pe ti notnd Animalele p durii, iarna; Animale de la circ Cinele i pisica P s ri din ograd i Evaluare sumativ Evaluare sumativ (intersemestrial - n func ie de structura anului colar) Sfr it de iarn 1 Martie 8 Martie P s ri c l toare Fructe de prim var ; Legume timpurii Flori de prim var ; Fenomene ale naturii S tii mai multe, s fii mai bun Omida mnc cioas i fluturele hoinar Pa tele Prim vara Evaluare sumativ Transport m marf Meseria-br ar de aur Produse din fructe i legume; Cresc frumos i s n tos 1 Iunie; Drepturi i responsabilit i Vine vara! Evaluare final 1 Evaluare final 2 Teme facultative: Castelul Pove ti ndr gite P mntul, Soarele i Luna Produse de cofet rie Anexa 1 Fiecare pui are mama lui Proiect didactic Bibliografie

5 7 12 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 59 61 63 65 67 73 76 70 82 85 88 91 92 95 98 101 104 107 110 113 116 121 121 131 134 138 141 145

CUVNT NAINTE Am dorit s realiz m un material auxiliar care s con in planificarea/proiectarea activit ii conform curriculumului pre colar la caietul de lucru pentru grupa mijlocie: Explor m i nv m i la caietul cu fi e de evaluare Sunt mic, dar tiu multe, ap rute n anii trecu i la Editura Tehno-Art. Am planificat temele anuale, respectnd cerin ele curriculumului pentru educa ie timpurie a copiilor de la 3 la 6 ani n gr dini a de copii. Am realizat apoi planific ri semestriale i proiecte didactice pe teme reg site n planificare (cteva, nu multe). Ve i g si n acest material toate sarcinile din caietul de lucru planificate n cadrul proiectelor tematice sau n cadrul zilelor/s pt mnilor n afara proiectelor, sub forma activit ilor pe domenii experien iale, a jocurilor i activit ilor didactice alese, a activit ilor de dezvoltare personal . Temele s pt mnale care nu trebuie corelate cu anotimpul pot fi planificate aleatoriu sau i pot p stra locul a a cum au fost gndite ini ial. Tot ce am gndit este perfectibil, fiecare educatoare poate s realizeze propria planificare n func ie de materialele de care dispune sau de experien profesional , adaptnd n mod personal ceea ce noi am propus. Existnd un material pe marginea c ruia s se poat face retu uri, e pl cut s i aduci contribu ia acolo unde crezi c i s-ar plia altceva mai bine pe cerin ele grupei de copii sau pe materialele de care dispui ori pe tematica din experien a profesional personal . Rutinele i tranzi iile se vor repeta, totaliznd s pt mnal un num r de 11 diminea a i 11 dup mas , la gr dini ele cu program prelungit. Mul umim celor care au ncredere n noi i care au lucrat i vor lucra cu aceste materiale.

Autoarele

PLANIFICARE ANUAL PE TEME GRUPA MIJLOCIE Tema anual de studiu Cine sunt/suntem? Cine sunt/suntem? Cine sunt/suntem? Cnd, cum i de ce se ntmpl ? Cnd, cum i de ce se ntmpl ? Cnd, cum i de ce se ntmpl ? Cnd, cum i de ce se ntmpl ? Cine sunt/suntem?Cum a fost/este i va fi aici, pe p mnt? Cu ce i cum exprim m ceea ce sim im? Cnd, cum i de ce se ntmpl ? Cu ce i cum exprim m ceea ce sim im? Cum este, a fost i va fi pe p mnt? Cnd, cum i de ce se ntmpl ? Cnd, cum i de ce se ntmpl ? Cum este, a fost i va fi pe p mnt? Cum este, a fost i va fi pe p mnt?/ Cine i cum planific /organizeaz o activitate? Cine i cum planific , organizeaz o activitate? Cu ce i cum exprim m ceea ce sim im? Cu ce i cum exprim m ceea ce sim im? Cnd, cum i de ce se ntmpl ? Cnd, cum i de ce se ntmpl ? 5 Tema proiectului Subteme propuse 1. Evaluare ini ial 1 2. Evaluare ini ial 2 3. La gr dini 4. Corpul i mbr c mintea 5. Acas , cu familia 6. Prin livad ; Copacii, toamna 7. Prin gr dina de legume 8.Prin gr dina cu flori de toamn 9. Carnavalul toamnei- Evaluare sumativ 10. ara mea; Portul nostru 11.Mo Nicolae 12. Pe derdelu 13. Cr ciunul 14. Dinozaurii 15. Animale de la Poli; Pe ti notnd 16. Animalele p durii, iarna Animale de la circ 17. Cinele i pisica 18. P s ri din ograd i Evaluare sumativ 19. Evaluare sumativ (intersemestrial ) 20. Sfr it de iarn 21. 1 Martie 22. 8 Martie 23. P s ri c l toare; Rndunica a sosit! 24. Fructe de prim var ; Legume timpurii

Cnd, cum i de ce se ntmpl ? Cnd, cum i de ce se ntmpl ? Cu ce i cum exprim m ce ceea sim im? Cine i cum planific /organizeaz o activitate? Ce i cum vreau s fiu? Cine i cum planific /organizeaz o activitate? Cu ce i cum exprim m ceea ce sim im? Cnd, cum i de ce se ntmpl ?

Lumin din lumin

25. Flori de prim var ;. Fenomene ale naturii 26. S tii mai multe, s fii mai bun 27. Omida mnc cioas i fluturele hoinar 28. Pa tele 29.Prim vara - evaluare 30. Transport m marf 31. Meseria - br ar de aur 32. Produse din fructe i legume Cresc frumos i s n tos 33. 1 Iunie Drepturi i responsabilit i 34. Vine vara!

Tradi ie i contemporaneitate

Cum a fost, este i va fi pe p mnt? Cu ce i cum exprim m ceea ce sim im? Cum a fost, este i va fi pe p mnt? Cine i cum planific /organizeaz o activitate?

Evaluare final 1 Evaluare final 2 TEME FACULTATIVE Castelul Pove ti ndr gite P mntul, soarele i luna Produse de cofet rie

Tema: Evaluare 1. Subtema: EVALUARE INI IAL 1 INSTITU IA:________________________________________ Anul colar:______________________ EVALUARE INI IAL Grupa mijlocie:____________________________ Obiective de referin : - s participe la activit ile de grup i la cele de joc, att n calitate de vorbitor, ct i n calitate de auditor; - s transmit i s n eleag mesaje simple, s reac ioneze la acestea; - s cunoasc i s denumeasc elemente componente ale lumii nconjur toare, precum i interdependen a dintre ele; - s cunoasc elemente ale mediului social i cultural, pozi ionnd elementul uman ca parte integrant a mediului; - s comunice idei/ impresii pe baza celor constatate; - s - i mbog easc experien a senzorial , ca baz a cuno tin elor matematice referitoare la recunoa terea, denumirea obiectelor, clasificarea lor, constituirea de grupuri pe baza unor nsu iri comune luate n considerare separat sau mai multe simultan; - s cunoasc i s respecte normele necesare integr rii n via a social , precum i reguli de securitate personal ; - s se comporte adecvat n anumite contexte sociale; - s cunoasc i s utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activit i practice; - s acompanieze ritmic cntecele, s asocieze mi c rile sugerate de textul cntecului cu ritmul acestuia; - s redea teme plastice, s ob in efecte plastice, forme spontane i elaborate prin tehnici specifice picturii, desenului, modelajului; - s - i formeze o inut corporal corect n pozi ia stnd, eznd i n deplasare, utiliznd deprinderile dobndite n anumite contexte. S se verifice capacitatea: - de a comunica cu ceilal i; de a interac iona cu copiii de vrsta lui; de a r spunde exact, demonstrnd c au urm rit ntrebarea; de a manifesta bucurie n urma reu itelor proprii; - de a formula propozi ii simple i dezvoltate, de a denumi obiectele din imagini; de a desp r i cuvintele n silabe; de a recita poezii, de a reda pove ti cunoscute ; - de a forma mul imi dup form , m rime, culoare; de a raporta num rul la cantitate; de a desena figuri geometrice dup model; de a ordona evenimentele n ordine cronologic ; de a numi ntr-un cuvnt mai multe imagini ale obiectelor; - de a urm ri explica iile i de a se integra n joc, de a respecta reguli i a analiza r spunsul propriu sau al colegilor; - de a r spunde motric la comenzi de prezentare a unor p r i ale corpului; de a executa diferite exerci ii motrice; de a trasa linii n spa iul dat; de a trasa linie continu n spa iul dat f r s ating marginile; - de a manifesta interes pentru cunoa tere; de a manifesta interes pentru joc; de a finaliza conform cerin elor o activitate nceput ; de a stabili un proiect i a planifica pa ii de parcurs pentru realizarea lui.

Centrele de interes deschise i materialele puse la dispozi ia copiilor: BIBLIOTEC : JOC DE ROL: Reviste, c r i cu imagini despre C su a p pu ii prima zi de gr dini ; Utilat corespunz tor pentru activit i Caiete de lucru, fi e adecvate care se pot desf ura n familie; temei; P pu i, ma inu e, alte juc rii. Album cu poze din gr dini ; CD-uri; CD-player. TIIN : ART : Atlas; Creioane negre i colorate, carioca, Enciclopedia copiilor. acuarele, plastilin .

CONSTRUC II: Cuburi de plastic; Cuburi cu cifre; Ma ini, utilaje, unelte; Trusa Logi II.

JOC DE MAS Puzzle; Set LOTO cu culori; Set Alege ce se potrive te.

Activitatea metodic : Preg tirea s lii de grup pentru noul an colar; Preg tirea materialului didactic necesar evalu rii ini iale; Preg tirea probelor i a testelor pentru evaluarea ini ial ; ntlniri cu p rin ii - consiliere. S PT MNA I DOMENIUL EXPERIEN IAL DATA TEMA ACTIVIT II/ MIJLOC DE REALIZARE OBIECTIVE URM RITE INSTRUMENTE OBSERDE VA II EVALUARE: prob oral /prob scris (fi e individuale)/ prob practic / alte probe: observare sistematic , autoevaluarea, teste docimologice etc. Prob oral Prob scris (fi e de munc individual ) Autoevaluare

TIIN Cunoa terea mediului

Luni

La joac - convorbire (Fi a I.1.- La joac din mapa cu fi e de evaluare interdisciplinar Sunt mic, dar tiu multe!)

- s identifice elemente din natur , s le denumeasc ; - s identifice personajul cu care se aseam n (b iat sau feti ); - s denumeasc un fenomen al naturii i s specifice efectele acestuia asupra elementelor din natur ; 8

Activitate matematic

Mar i

Animale ndr gite joc- exerci iu de verificare a num ratului n limitele 1-5 (Fi a I.2.Animale ndr gite, Sunt mic, dar tiu multe!)

LIMB I COMUNICARE Educarea limbajului

Acesta sunt Miercuri eu! joc didactic

- s sesizeze rela ii spa iale (aproape, departe, jos, sus); - s asocieze simbolurile date cu imaginile oferite prin fi a de lucru. - s aprecieze prin comparare cantitatea (mai multe, mai pu ine) i m rimea (mic, mijlociu, mare); - s numere corect cresc tor(1-5); - s formeze mul imi cu imagini de acela i fel (dup : form , m rime, culoare); - s asocieze corect animalul cu hrana potrivit . - s se prezinte clar (nume, prenume, vrst , sex) exprimndu-se corect gramatical; - s r spund i s formuleze ntreb ri referitoare la identitate, adres , familie, ora ; - s formuleze propozi ii simple, dezvoltate, relatnd impresii despre activit i 9

Prob oral Prob scris (fi e de munc individual ) Autoevaluare

Prob oral

OM I SOCIETATE Educa ie pentru societate

Joi

Cum ne comport m cu animalele? - convorbire (Fi a I.2.Animale ndr gite- Sunt mic, dar tiu multe!)

ESTETIC I CREATIV Educa ie muzical

Vineri

Jocul degetelor - joc muzical Batistu a! repetare

Educa ie plastic

preferate. - s identifice personajele din cntecul ,,Mas bun i Graiul animalelor; - s formuleze cte o propozi ie despre comportamentul omului fa de animale (pozitiv/negativ) - s n eleag sensul opus al cuvintelor care denumesc acele calit i ale omului; -s con tientizeze consecin ele negative ale faptelor; - s aprecieze i s identifice comportamentul negativ/pozitiv al copiilor din imagine - s interpreteze un cntec n gama do major; - s repete dup educatoare fragmente melodice scurte; - s interpreteze vocal n cor/ grupuri mici cntece accesibile vrstei, respectnd linia melodic i ritmul impus prin dirijare; -s i coordoneze mi c rile cu textul i ritmul 10

Prob oral Prob scris (fi e de munc individual ) Autoevaluare

Prob oral

Luni

Hai la joac afar ! - pictur /desen

PSIHOMOTRIC

Vineri

Mergem i alerg m pe c r rile din parc nainte i napoi joc Eu sunt primul

cntecului. - s coloreze elementele dintr-un tablou dat utiliznd culorile potrivite cu mediul (norul, cerul, iarba i tufele ct mai frumos); - s deseneze, s picteze mnuind cu ndemnare i pricepere creionul colorat sau pensula, acuarelele pentru a acoperi spa ii, forme; - s formuleze aprecieri asupra lucr rilor printrun limbaj plastic specific; - s p streze ordinea, acurate ea, la m su . - s r spund motric corect la sarcinile impuse, la comenzi diferite; - s execute exerci ii pentru nc lzirea organismului; - s execute corect exerci iile fizice i deprinderile motrice nsu ite anterior; -s - i coordoneze mi c rile pe ritmul impus; - s manifeste aten ie, bun dispozi ie. 11

Activitate individual , expozi ie pentru evaluare - activitate practic (individual) Expozi ie pentru evaluare colectiv

Prob practic - individual

*Evaluarea comportamentelor pe baza a 3 fi e de evaluare, n viziune interdisciplinar (itemii pe verso-ul fiec rei fi e din mapa Sunt mic, dar tiu multe!). *Notarea se estimeaz la nivelul domeniului experien ial astfel: Rezolv peste 50 % dintre itemii fi ei/domeniu = 2 puncte = CA(comportament atins) Rezolv sub 50% dintre itemi/domeniu = 1 punct = CD (comportament n dezvoltare) Rezolv sub 10% dintre itemi/domeniu = 0 puncte = A (comportament absent, necesit sprijin ) EDUCATOARE: Tema: Evaluare 2. Subtema: EVALUARE INI IAL 2 Obiective de referin : - s participe la activit ile de grup i la cele de joc, att n calitate de vorbitor, ct i n calitate de auditor; - s transmit i s n eleag mesaje simple, s reac ioneze la acestea; - s re in ideile unui text i s demonstreze c l-a n eles; - s cunoasc i s denumeasc elemente componente ale lumii nconjur toare, precum i interdependen a dintre ele; - s cunoasc elemente ale mediului social i cultural, pozi ionnd elementul uman ca parte integrant a mediului; - s comunice idei/impresii pe baza celor constatate; - s - i mbog easc experien a senzorial , ca baz a cuno tin elor matematice referitoare la recunoa terea, denumirea obiectelor, clasificarea lor, constituirea de grupuri pe baza unor nsu iri comune luate n considerare separat sau mai multe simultan; - s cunoasc i s rescpecte normele necesare integr rii n via a social , precum i reguli de securitate personal ; - s se comporte adecvat n anumite contexte sociale; - s cunoasc i s utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activit i practice; - s acompanieze ritmic cntecele, s asocieze mi c rile sugerate de textul cntecului cu ritmul acestuia; - s redea teme plastice, s ob in efecte plastice, forme spontane i elaborate prin tehnici specifice picturii, desenului, modelajului; - s - i formeze o inut corporal corect n pozi ia stnd, eznd i n deplasare, utiliznd deprinderile dobndite n anumite contexte; - s perceap componentele spa io temporale. Se verific urm toarele competen e i deprinderi: - de a completa imaginile cu p r ile care lipsesc; de a reface ntregul din p r ile componente; - de a denumi imaginile obiectelor n absen a lor dup o scurt vizualizare; - de a realiza generaliz ri; - de a realiza compararea unor no iuni; - de a forma mul imi; - de a identifica cifrele corespunz toare acestora. - s formuleze propozi ii simple i dezvoltate; - s denumesc momentele zilei; - s n eleag semnifica ia cuvintelor; - s redea grafic diferite semne grafice. 12 DIRECTOR:

- s denumeasc obiecte specifice activit ilor practice i practic-gospod re ti: hrtie glasat , hrtie creponat , lipici, srm , suita , ac, a , foarfece vesela, tacmuri, erve el etc; - s decupeze pe contur. - s execute diferite exerci ii motrice; - s cunoasc schema corporal ; - s execute deprinderile motrice de baz . - s audieze un cntec; - s redea sentimente tramsmise prin cntec, desen; - s cunoasc reguli igienico-sanitare; - s respecte regulile grupului; - s mnuiasc diferite instrumente. Centrele de interes deschise i materialele puse la dispozi ia copiilor: BIBLIOTEC : JOC DE ROL: CONSTRUC II: Reviste, c r i cu imagini despre C su a p pu ii Cuburi de plastic; prima zi de gr dini ; Utilat corespunz tor pentru Cuburi cu cifre; Caiete de lucru, fi e adecvate activit i care se pot desf ura n Ma ini, utilaje, unelte; temei; familie; Trusa Logi II. Album cu poze din gr dini ; P pu i, ma inu e, alte juc rii. CD-uri; CD-player. TIIN : ART : JOC DE MAS : Atlas; Creioane negre i colorate, Puzzle; Set LOTO cu Enciclopedia copiilor. carioca, acuarele, plastilin . culori; Set Alege ce se potrive te. Activitatea metodic : Preg tirea probelor i a testelor de evaluare ini ial ; Completarea fi elor de evaluare ini ial ; edin a cu p rin ii; Stabilirea op ionalelor pe anul colar n curs (eventual pe semestrul al-II-lea pentru nivelul I) mpreun cu p rin ii i avizarea acestora; ntocmirea planific rii pe semestrul I. S PT MNA II DOMENIUL EXPERIEN IAL DATA TEMA OBIECTIVE ACTIVIT II/ URM RITE MIJLOC DE REALIZARE INSTRUMENTE OBSERVA II DE EVALUARE: prob oral / prob scris (fi e individuale)/prob practic / alte probe:observare sistematic , autoevaluarea, teste docimologice etc. Prob oral Prob scris (fi e de munc individual )

TIIN Cunoa terea mediului

Luni

La gr dini acas - lectur dup

-s denumeasc obiecte i s descrie 13

imagini (Fi a I. Acas , cu familia din caietul Explor m i nv m)

Activitate matematic

Mar i

S facem ordine la juc rii! - j.d. (alc tuire de mul imi dup form , m rime, culoare) (Fi a I. La gr dini din caietul Explor m i nv m

imagini; -s recunoasc i s denumeasc membrii unei familii, s diferen ieze adul ii i copiii; - s relateze ac iuni posibile ale acestora, potrivit rolului sau atribu iilor ntr-o familie, sugerate de imagini; - s manifeste creativitate relatnd ntmpl ri trecute din propria familie sau de la gr dini . - s identifice drumul cel mai scurt dintre dou puncte i s denumeasc figuri geometrice (p trat, triunghi) colorndu-le n culoarea indicat ; -s recunoasc i s denumeasc cifrele corect (1-5) -s ncercuiasc grupe de obiecte de acela i fel; - s raporteze 14

Autoevaluare

Prob oral Prob scris (fi e de munc individual ) Autoevaluare

LIMB I COMUNICARE Educarea limbajului

Miercuri Asculta i poezia/ povestea mea! j.d.

corect num rul la cantitate i invers; - s r spund prompt, exprimnduse corect, clar, utiliznd un limbaj matematic adecvat vrstei. - s recite expresiv poezii, sau s povesteasc pove ti nv ate); - s se exprime corect din punct de vedere gramatical, formulnd propozi ii simple i dezvoltate corecte; - s alterneze prompt vorbirea dialogat cu cea monologat ; - s foloseasc n mod corect n exprimare pluralul i singularul substantivelor, -s recunoasc i s denumeasc personaje de poveste; - s manifeste spontaneitate i imagina ie creatoare. 15

Prob oral Prob scris (fi e de munc individual ) Autoevaluare

OM I SOCIETATE Educa ie pentru societate

Joi

O gentu de vis - activitate practic (mbinarea procedeelor de lucru i a materialelor)

ESTETIC I CREATIV Educa ie muzical

Luni

Bun diminea a, drag gr dini ! - cntec

- s identifice is denumeasc materialele de pe masa de lucru; - s enumere cteva propriet i ale materialelor: hrtie glasat , pnz moale, paste tari, m rgele str lucitoare i colorate, lipici umed; - s lipeasc n mod corect pe ,,gentu a din carton hrtia glasat , pnza i autocolantul; - s n ire corect m rgelele pe nur alternnd culorile, m rimile m rgelelor; - s utilizeze ambele mini n timpul lucrului; -s persevereze n timpul lucrului; - s p streze ordinea i cur enia n perimetrul practicgospod resc. -s interpreteze vocal individual i n cor/ grupuri mici cntece accesibile 16

- activitate practic ( individual) - expozi ie de lucr ri Evaluare colectiv

Prob oral Autoevaluare

Educa ie plastic

Mar i

PSIHOMOTRIC

Vineri

vrstei, respectnd linia melodic - joc-exerci iu i ritmul; de redare a -s intensit ii diferen ieze sunetelor auditiv sunete forte de cele piano; - s fac asocieri ntre con inutul cntecelor i modul lor de interpretare; Ap pentru - s modeleze delfini plastilina prin (aplica ie mi c ri plastilin pe cunoscute ale suport de hrtie) palmelor/ - modelaj degetelor; - s mbine (Fi a I.3.Apa, plastilin de surs a vie iidiferite tonuri Sunt mic, dar de albastru, tiu multe) verde; - s rup buc i mici de plastilin , s le aplice pe hrtie n zonele din jurul delfinilor; - s utilizeze ambele mini n timpul lucrului; - s p streze ordinea, cur enia pe m su . Mingea sus! - s r spund Mingea pe jos! motric corect la sarcinile - jocuri/ exerci ii impuse, la de aruncare a comenzi mingii mari de diferite; jos cu ambele - s execute mini nainte corect sau prin exerci ii pentru rostogolire pe 17

Cnt ca mine!

Activitate practic individual , Expozi ie pentru evaluare colectiv

Prob practic

podea pentru a inti o grup de popice.

nc lzirea organismului; - s execute corect aruncarea i rostogolirea mingii mari; -s - i coordoneze mi c rile pe ritmul impus; - s aprecieze corect distan ele, reperele pentru a inti popicele; - s manifeste spirit de echip .

*Evaluare sumativ a comportamentelor pe baza a 3 fi e de lucru individual, n viziune interdisciplinar (itemii sunt pe verso-ul fiec rei fi e din mapa Sunt mic, dar tiu multe!). *Notarea se estimeaz la nivelul domeniului experien ial astfel: Rezolv peste 50 % dintre itemii fi ei / domeniu = 2 puncte = CA (comportament atins) Rezolv sub 50% dintre itemi / domeniu = 1 punct= CD (comportament n dezvoltare) Rezolv sub 10% dintre itemi / domeniu = 0 puncte= A (comportament absent, necesit sprijin) EDUCATOARE: DIRECTOR:

18

COALA/GR DINI A ________________________________________ An colar:_________________ RAPORT EVALUARE INI IAL 1 ____________________________ CENTRALIZATOR - GRUPA:
Domeniul limb i comunicare Educarea limbajului Domeniul tiin Cunoa terea mediului Activitate matematic Domeniul om societate Educa ie pentru societate Activitate practic Domeniul estetic i creativ Educa ie plastic Educa ie muzical

Nume/ prenume pre colar

Total individual

Procent/ DOMENIUL

Educatoare:

Director:

19

COALA/GR DINI A ________________________________________ An colar:_________________ RAPORT EVALUARE INI IAL 2 ____________________________ CENTRALIZATOR - GRUPA:
Domeniul limb i comunicare Educarea limbajului Domeniul tiin Cunoa terea mediului Activitate matematic Domeniul om societate Educa ie pentru societate Activitate practic Domeniul estetic i creativ Educa ie plastic Educa ie muzical Total individual

Nume/prenume pre colar

Procent/ DOMENIUL

Educatoare: 20

Director:

Tema: Cnd/cum i de ce se ntmpl ? 3. Subtema: LA GR DINI Obiective de referin : D : - s - i mbog easc experien a senzorial , ca baz a cuno tin elor matematice referitoare la recunoa terea, denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mul imi, pe baza unor nsu iri comune (form , m rime, culoare) luate n considerare separat sau mai multe simultan; - s cunoasc unele elemente componente ale lumii nconjur toare (obiecte, fiin a uman ca parte integrant a mediului), precum i interdependen a dintre ele; - s comunice impresii, idei pe baza observ rilor efectuate. DLC: - s participe la activit ile de grup, inclusiv la activit ile de joc, att n calitate de vorbitor, ct i n calitate de auditor; - s audieze cu aten ie un text, s re in ideile acestuia i s demonstreze c l-a n eles; - s manifeste interes pentru citit. DOS: - s cunoasc i s respecte normele necesare integr rii n via a social , precum i reguli de securitate personal ; - s aprecieze n situa ii concrete unele comportamente i atitudini n raport cu norme prestabilite i cunoscute; - s cunoasc i s utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activit i practice. DEC: - s redea teme plastice specifice desenului; s exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului n redarea unor teme plastice; - s intoneze cntece pentru copii; - s acompanieze ritmic cntecele. DPM: - s cunoasc i s aplice regulile de igien referitoare la igiena echipamentului; - s - i formeze o inut corporal corect (n pozi ia stnd, eznd i n deplasare). Centrele de interes deschise i materialele puse la dispozi ia copiilor: CONSTRUC II: JOC DE ROL: BIBLIOTEC : Cuburi de plastic; C su a p pu ii Reviste, c r i cu imagini despre Cuburi cu litere; (utilat corespunz tor pentru prima zi de gr dini ; activit i care se pot desf ura n Ma ini utilaje, unelte; Caiete de lucru, fi e adecvate Trusa Logi II; gr dini ); temei; Album cu poze din P pu i, ma inu e, alte juc rii; gr dini ; CD-uri; CD-player TIIN : ART : JOC DE MAS : Atlas; Enciclopedia copiilor; Creioane negre i colorate, Puzzle carioca, acuarele, plastilin Set LOTO cu culori Set Alege ce se potrive te Activitatea metodic : Confec ionarea materialului didactic pentru activit i, a fi elor pentru activit ile din s pt mn . Studierea Curriculumului pentru nv mntul pre colar. Planificarea activit ilor din cadrul proiectelor i parteneriatelor gr dini ei. Preg tirea fi elor pentru evaluarea continu . Proiectele i parteneriatele gr dini ei. Planificarea activit ilor din cadrul Comisiei metodice. 21

Tura I Ziua ALA ADE integrate ADP: .D., R., T. Op ionale, Extinderi Recuperatorii, recreative, de cultivare aptitudini . D. Ne preg tim pentru activit i Mi-am reg sit prietenii! Ce-mi place la gr dini ? Rutine Acesta este dul piorul meu ,, Jocuri i juc rii la gr dini Ne preg tim pentru activit i ,,Facem ordine la juc rii Tranzi ii Ne juc m cu dege elele! Bat din palme uite-a a! tafeta cu h inu e. Schimb perechea! Joc de aten ie: Ghici ce s-a schimbat!

Tura a II-a ALA, ADE, ADP

LUNI

Joc de rol: De-a reg sirea De-a gr dini a Bibliotec : Povestea educatoarei Povestea celor cinci degete

D Joc didactic: Denume te juc riile!

ALA: JM.Jocuri i juc rii la gr dini ADE: D . Spune unde locuie ti?(aproapedeparte) ADP: R.Acesta este dul piorul meu T. tafeta cu h inu e ALA: A. Modelaj Jocuri i juc rii la gr dini ADE: 1.D .Gr dini a, micul meu univers! 2. DEC.Audi ie muzical - Cutiu a muzical 1. ADP: R.Jocuri i juc rii la gr dini T.Ne juc m cu dege elele! ALA: JR.Ne prezent m la gr dini ADE: 1.D . Coloreaz cu ro u cifra corespunz toare! 2.DEC. Primul meu desen! ADP: R.Ne preg tim pentru activit i T.Bat din palme uite-a a!

MAR I

Activitate integrat DLC+DEC

Memorizare: Art : Gr dini a Covora pentru sala de grup Coloreaz juc ria pe - aplica ie care ai desenat-o! Desen n contur: Juc ria preferat MIERCURI Construc ii: Rafturi pentru haine M su a i sc unelul D Joc-exerci iu: F ordine la juc rii! (grupeaz toate juc riile de acela i fel prin ncercuire)

Joc de mas : A az la locul potrivit

Joc distractiv: Sc unelul fermecat

22

Puzzle: Mica siren tiin : Coloreaz bulina de sub juc ria preferat ! JOI Nisip +ap : Dre n nisip DEC+DOS 1. Cntec: Gr dini a mea iubit 2. Joc cu text i cnt: Bat din palme L.d.i. Cum te joci la gr dini ?

Joc de mi care: Suntem mici, suntem voinici ! Desene pe asfalt

ALA: B.Citim imagini. ADE: DLC.Convorbire liber Ce face copilul la gr dini ? ADP: R.,,Facem ordine la juc rii T.Schimb perechea! ALA: .Analiz m materialele de la centre ADE: DPM.Prinde mingea! ADP: R.Jocuri i juc rii la gr dini T.Ne juc m cu dege elele!

VINERI

DPM Familiarizarea copiilor cu diferite ac iuni i pozi ii de pe loc: drep i, pe loc repaus, raport, alinierea, ntoarceri Joc: Lua i seama bine, n picioare drep i!

23

Tema: Cine sunt/suntem? 4. Subtema: CORPUL I MBR C MINTEA Obiective de referin : D : - s completeze imaginile cu p r ile care lipsesc; - s refac ntregul din p r ile componente;s denumeasc imaginile obiectelor n absen a lor dup o scurt vizualizare; s realizeze generaliz ri; - s realizeze compararea unor no iuni; - s formeze mul imi; - s identifice cifrele corespunz toare num rului de obiecte/elemente ale acestora. DLC: - s formuleze propozi ii simple i dezvoltate;s denumeasc momentele zilei; - s n eleag semnifica ia cuvintelor; - s redea grafic diferite semne grafice. DOS: - s amprenteze n contur o pnz . DPM: DEC: s execute diferite exerci ii motrice;s cunoasc schema corporal ; s execute deprinderile motrice de baz . s ;s s s audieze un cntec redea sentimente transmise prin cntec, desen; cunoasc reguli igienico-sanitare; respecte regulile grupului; s mnuiasc diferite instrumente.

Centrele de interes deschise i materialele puse la dispozi ia copiilor: BIBLIOTEC : CONSTRUC II: JOC DE ROL: Reviste, c r i cu imagini despre Cuburi din plastic; C su a p pu ii familie; Cuburi cu cifre; Utilat corespunz tor pentru Caiete de lucru, fi e adecvate activit i care se pot desf ura n Trusa Logi II. temei; familie; Album cu poze din familie; P pu i, ma inu e, alte juc rii. Filmule e din arhiva familiei i DVD. ART : TIIN : JOC DE MAS : Creioane negre i colorate, Puzzle; Set LOTO cu Enciclopedia copiilor. culori; carioca, acuarele, plastilin . Set Alege ce se potrive te. Activitatea metodic : Preg tirea probelor i a testelor de evaluare ini ial ; Completarea fi elor de evaluare ini ial ; edin a cu p rin ii; Stabilirea op ionalelor pe anul colar n curs (eventual pe semestrul al II-lea pentru nivelul I) mpreun cu p rin ii i avizarea acestora; ntocmirea planific rii pe semestrul I.

24

Tura I Ziua ALA ADE integrate ADP: .D., R., T. Op ionale, Extinderi Recuperatorii, recreative, de cultivare aptitudini

Tura a II-a ALA, ADE, ADP

LUNI

Joc de rol : La sp l tor De-a mama Bibliotec : Ce mi-a povestit periu a de din i?

D Observare: Copilul

ALA:1.B.Ce am? Al. ahighian . D. 2. C.Robo ei M numesc i sunt, ADE: 1.D .Denume te autocaracterizare. p r ile corpului Dup mine, cine 2.DEC.Cnt cu vine? mine Ce am?, poezie (Am un nas pe ADP: obraz 1;/Ochi am R.Eu suntTu cine e ti? doi, ca i voi:1, 2;/Am trei nasturi la T. tiu c mare vreau s cresc,/ Singurel m h inu , Ilenu , ngrijesc. etc.) Rutine 1. Eu suntTu cine e ti? 2. Singur ncerc s m mbrac 3. O oset i perechea ei Tranzi ii 1. tiu c mare vreau s cresc,/ Singurel m ngrijesc. 2.Am un cap i dou bra e i fac multe boroboa e/ mi dau seama c-am gre it, / mi cer scuze negre it! ALA: 1.JR. Preg tim p pu a pentru plimbare 2.A. Colorare:B iatul i fata ADE: D .Construim juc rii ADP: R. Singur ncerc s m mbrac T. Am un cap i dou bra e ALA:1. . Gnde te i potrive te (sim uri) 2. A. Desen m din ii pieptenului ADE: 1. DEC. Repet m cntecul P pu a 2. DOS. Facem ordine la jetoane ADP: R. Singur ncerc s m mbrac T. Am un cap i

MAR I

Art : Completeaz ce a uitat desenatorul Pict m p rul p pu ii/ Ma ina lui Mc Queen Construc ii: Castelul p pu ii

DEC C: Cntec de leag n pentru p pu , *** (Cnd afar s-a nnoptat) Audi ie: Cntece pentru copii

MIERCURI

Blocul/ Casa mea Joc de mas : Puzzle Fe e vesele i triste tiin : Am prieteni noi

DLC Denume te mbr c mintea ta i coloreaz mbr c mintea care i se potrive te!

25

(descrierea tr s turilor fizionomiei fe ei) Nisip+ap : La l di a cu nisip JOI Activitate integrat D +DEC E.m.i.: Sort m batistu e i amprent m (pe pnz ) cu degetele, multicolor.

dou bra e

ALA: 1. .Grup m dup m rime 2. J.D. Ce desert ai g sit? ADE: 1.DOS. tiu s fiu ascult tor 2. DEC. Cnt m la unison ADP: R.O oset i perechea ei T. tiu c mare vreau s cresc,/ Singurel m ngrijesc. ALA: 1.B. Joc de aten ie: Spune ce fac? 2.A. Facem ordine n sala grupei ADE: DPM. Mergem n coloan cte unul ADP: R. 1. Eu suntTu cine e ti? T. 2. Am un cap i dou bra e

VINERI

DOS + DPM P r ile corpului i importan a/rolul lor. F la fel ca mine! J: Arat ce spun eu!

26

Tema: Cine sunt/suntem? 5. Subtema: ACAS , CU FAMILIA Obiective de referin : D : - s - i mbog easc experien a senzorial , ca baz a cuno tin elor matematice referitoare la recunoa terea, denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mul imi, pe baza unor nsu iri comune (form , m rime, culoare) luate n considerare separat sau mai multe simultan; s cunoasc unele elemente componente ale lumii nconjur toare (obiecte, fiin a uman ca parte integrant a mediului), precum i interdependen a dintre ele; - s comunice impresii, idei pe baza observ rilor efectuate. DLC: - s participe la activit ile de grup, inclusiv la activit ile de joc, att n calitate de vorbitor, ct i n calitate de auditor; - s audieze cu aten ie un text, s re in ideile acestuia i s demonstreze c l-a n eles; - s manifeste interes pentru citit. DOS: - s cunoasc i s respecte normele necesare integr rii n via a social , precum i reguli de securitate personal ; - s aprecieze n situa ii concrete unele comportamente i atitudini n raport cu norme prestabilite i cunoscute; - s cunoasc i s utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activit i practice. DEC: - s redea teme plastice specifice desenului; - s exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului n redarea unor teme plastice; - s intoneze cntece pentru copii; s acompanieze ritmic cntecele. DPM: - s cunoasc i s aplice regulile de igien referitoare la igiena echipamentului; - s - i formeze o inut corporal corect (n pozi ia stnd, eznd i n deplasare). Centrele de interes deschise i materialele puse la dispozi ia copiilor: JOC DE ROL: BIBLIOTEC : CONSTRUC II: C su a p pu ii Reviste, c r i cu imagini despre Cuburi de plastic; (utilat corespunz tor pentru prima zi de gr dini ; Cuburi cu litere; activit i care se pot desf ura n Ma ini , utilaje, unelte; Caiete de lucru, fi e adecvate temei; gr dini ); Trusa Logi II; P pu i ,ma inu e, alte juc rii; Album cu poze din gr dini ; CD-uri;CD-player TIIN : ART : JOC DE MAS : Atlas ; Enciclopedia copiilor; Creioane negre i colorate, Puzzle carioca, acuarele, plastilin Set LOTO cu culori Set ,,Alege ce se potrive te Activitatea metodic : Confec ionarea materialului didactic pentru activit i, a fi elor pentru activit ile din s pt mn . Studierea Curriculumului pentru nv mntul pre colar. Planificarea activit ilor din cadrul proiectelor i parteneriatelor gr dini ei. Preg tirea fi elor pentru evaluarea continu . Proiectele i parteneriatele gr dini ei. Planificarea activit ilor din cadrul Comisiei metodice. 27

Tura I Ziua ALA ADE integrate ADP: .D., R., T. Op ionale, Extinderi Recuperatorii, recreative, de cultivare aptitudini

Tura a II-a ALA, ADE, ADP

LUNI

MAR I

MIERCURI

ALA: JM. ,,B iat/fat (p r ile D Joc de rol : .D. corpului, E s rb toare L.d.i.: tiu s -mi descriu Familia mea! caracteristici n familia familia .(m (descriere imagini, individuale) mea! numesc.. denumirea membrilor (derularea i amani. ADE: familiei) unui Mama/tata/fratele/sora D discu ii libere ,,Portretul mamei eveniment mea/meu se special) nume te) ADP: R.nv de mic ce ,,Ce culoare au ochii este respectul mei ? Ce culoare are T.Statuile din p rul meu?, Bibliotec : cas (joc L.d.i. pentru dezvoltarea Eu i familia autocontrolului) mea- citire Rutine Sunt copil politicos nv de mic ce este ALA: A. Eu respectul Art : (desen i colaj Activitate integrat Blocul - casa DLC+DEC ,,Sunt cuminten orice selectarea i lipirea n care loc/ i la mas Poveste cu nceput ochilor a nasului i locuiesc i pe loc dat: a gurii ) - desen carioca La noi n familie tiu s ascult ADE: 1.D : Formeaz Tranzi ii mul imi de fete i Desen n ,,Camera mea- Desen Familia mea! - mers b ie i contur: (decoreaz covora ul ritmat imitativ 2. DEC. Cntec C su a mea cu diferite elemente i Statuile din cas Bun diminea a, iubit (joc pentru traseaz franjurii ) drag gr dini dezvoltarea ADP: autocontrolului) R.Sunt copil Clo ca cu puii Construc ii: politicos Blocuri mari Recunoa te persoana T.Familia mea!i mici ! mers ritmat imitativ suprapunere pe planuri nclinate Joc de mi care: ALA: JR. De-a Deschide i por imama i tata! D C su a le ! ADE: bunicilor Joc didactic: 1. D . Suntem n Arco Deseneaz tot attea vizit !- l.d.i. inimioare c i copii 2. DEC. Noi sunt ! suntem o familie Joc de mas : Joc de aten ie: colorare modele Recompunem Soro drag ! date ntregul ADP: 28

Puzzle: Feti a tiin : Coloreaz numai adul ii! Nisip+ap : Siluete n nisip

Joc distractiv: Ghemul bunicii

R.,,Sunt cuminten orice loc/ i la mas i pe loc T.Clo ca cu puii

JOI

Activitate integrat DEC+DOS 1. Cntec: Familia mea 2. Joc muzical: Mama, tata i-un pui mic Lipire P turic vesel

Joc de mi care: Ajut-o pe bunic s sar prleazul!

ALA: B. P rin ii mei.de Elena Drago ADE: DLC. Convorbire liber Familia mea ADP: R. tiu s ascult T.Recunoa te persoana! ALA: . Ciclul vie ii PPT ADE: DPM. P pu a face gimnastic ! ADP: R.Sunt copil politicos T.Familia mea! mers ritmat imitativ

VINERI

DPM Alergarea cu plecare i oprire la semnal Joc: P pu a tie s a tepte

29

Tema: Cnd/ cum i de ce se ntmpl ? 6. Subtema: PRIN LIVAD ; COPACII, TOAMNA Obiective de referin : D : - s - i mbog easc experien a senzorial , ca baz a cuno tin elor matematice referitoare la recunoa terea, denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mul imi, pe baza unor nsu iri comune (form , m rime, culoare) luate n considerare separat sau mai multe simultan; - s cunoasc unele elemente componente ale lumii nconjur toare (obiecte, aerul, apa, solul, vegeta ia, fauna, fiin a uman ca parte integrant a mediului, fenomene ale naturii), precum i interdependen a dintre ele; - s comunice impresii/ idei pe baza observ rilor efectuate. DLC: - s audieze cu aten ie un text, s re in ideile acestuia i s demonstreze c l-a n eles;s disting sunetele ce compun cuvintele i s le pronun e corect; - s - i mbog easc vocabularul activ i pasiv pe baza experien ei, activit ii personale i/sau a rela iilor cu ceilal i i simultan;s utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical. DOS: - s aprecieze n situa ii concrete unele comportamente i atitudini n raport cu norme prestabilite i cunoscute; - s cunoasc i s utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activit i practice. DPM: - s cunoasc i s aplice regulile de igien referitoare la igiena echipamentului; - s - i formeze o inut corporal corect (n pozi ia stnd, eznd i n deplasare); - s perceap componentele spa io-temporale (ritm, distan , localizare); - s fie apt s utilizeze deprinderile nsu ite n diferite mprejur ri. DEC: - s diferen ieze auditiv timbrul i intensitatea sunetelor din mediul apropiat i al sunetelor muzicale; - s intoneze cntece pentru copii;s redea teme plastice specifice desenului; - s ob in efecte plastice, forme spontane i elaborate prin tehnici specifice picturii. Centrele de interes deschise i materialele puse la dispozi ia copiilor: JOC DE ROL: CONSTRUC II: BIBLIOTEC : Cuburi de plastic; Frunze; gr un e; Reviste, c r i cu imagini despre Cuburi cu litere; Toamna n parc toamn ; Figuri geometrice Caiete de lucru, fi e adecvate temei; Calculator TIIN : ART : JOC DE MAS : C r i cu curiozit i din lumea Creioane negre i colorate, Jocul umbrelor; frunze de plantelor i animalelor carioca, acuarele, plastilin diferite forme i m rimi Activitatea metodic : Preg tirea materialului didactic pentru activit i, a fi elor de lucru pentru copii i a fi elor pentru evaluarea continu . Studiu individual. Proiectele i parteneriatele gr dini ei. Comisia metodic . 30

Tura I Ziua ALA ADE integrate ADP: .D., R., T. Op ionale, Extinderi Recuperatorii, recreative,de cultivare aptitudini .D. Ce ne spun frunzele? Bate vntul frunzele Adun m frunze de toamn i le n iruim vorbind despre culori Rutine 1.P str m curtea gr dini ei curat 2. M sp l pe mini dup orice activitate 3.S folosim mpreun cu al i copii juc riile 4.S nchidem u a la intrarea n sala de grup 5. S nu p r sim sala de grup f r tirea educatoarei

Tura a II-a ALA, ADE, ADP

LUNI

Joc de rol: De-a gr dinarii

D : L.d.i.: Suferin ele unui pom

MAR I

tiin : Urm rim succesiunea de imagini din povestea Pic-pic i Pica-pica de Luiza Tr snea Deseneaz n diagrame tot attea mere/pere cte i arat cifra Biblioteca: Citim imagini cu munca oamenilor toamna Construc ii: C su e pentru p s rele ,,B ncu a din parc Art : Amprentare cu frunze

ALA: A. Desen n contur: Frunze uscate ADE: 1.DEC.J. muzical: Bate vntul frunzele 2.D .Grup m frunze diferite i le descriem ADP: R.M sp l pe mini T.Ploaia ALA: C. Construim l di e pentru c rat frunze din parc ADE: D .Continu m fi ele matematice: Coloreaz frunzele ADP: R. P str m curtea gr dini ei curat T.Bate vntul frunzele

Act. integrat D +DOS: Ex. fi e: Coloreaz frunzele din copac cu maro, cele de pe jos cu galben, cele din aer cu portocaliu, cele din minile copiilor cu ro u. Grupeaz frunzele de aceea i form . ncercuie te cifra corespunz toare grupei cu cele mai pu ine frunze.

MIERCURI

Tranzi ii 1. Bate vntul frunzele Aplica ie: Imagini din 2. Ploaia (Pic,pic,pic, frunze pic,pic,pic, ploaia rece bate-n DEC: J.m.: Bate vntul geam/Pic, pic, pic, pic, pic, pic, pic, nu frunzele mai e frunz pe C: Ploaia! ram.) Jocuri libere n curtea gr dini ei.

ALA: . Jocul umbrelor ADE: DEC. J.m. Bate vntul frunzele ADP: R. S nchidem u a T. Bate vntul frunzele

31

JOI

,,Desen m, color m frunze ruginii

DLC: Memorizare Toamna.- de G. Berbeceanu DOS: Aplica ie (Rupere, lipire) Cop cel din frunze de toamna

Jocuri cu juc ria preferat Joc distractiv: Prinde frunzele care cad

Joc de mas : ,,Caut umbra! Nisip+ap : Frunze pe lac VINERI

Plimbare cu scop recreativ Activitate gospod reasc n curtea gr dini ei: Adun m frunze i le a ez m n gr m joare

ALA: .Coloreaz cu galben fructele din pomul nalt i cu ro u fructele din pomul scund. ADE: DPM. La gimnastic , cu echipament curat! ADP: R.S folosim mpreun cu al i copii juc riile T.Ploaia ALA:JM.Puzzle ADE: 1. DOS.Aplica ie Covora (Rupere, lipire) 2. D .Ce e mai departe, ce e mai aproape? ADP: R. S nu p r sim sala de grup f r tirea educatoarei T. Ploaia

DPM: Educa ie fizic : Perceperea distan ei J: Ce e mai departe, ce e mai aproape?

32

Tema: Cnd/cum i de ce se ntmpl ? 7. Subtema: PRIN GR DINA DE LEGUME Obiective de referin : D : - s enumere p r ile componente ale plantelor ar tnd utilitatea acestora;s comunice impresii/ idei pe baza observ rilor f cute; - s aplice norme de comportare specifice asigur rii s n t ii i protec iei omului i naturii; - s efectueze opera ii cu grupele de obiecte constituite n func ie de diferite criterii date ori g site de el nsu i: triere, grupare/regrupare, comparare, clasificare, ordonare, apreciere a cantit ii prin punere n coresponden ; - s cunoasc unele elemente componente ale lumii nconjur toare (obiecte, aerul, apa, solul, vegeta ia, fauna, fiin a uman ca parte integrant a mediului, fenomene ale naturii), precum i interdependen a dintre ele. DLC: - s participe la activit ile de grup, inclusiv la activit ile de joc, att n calitate de vorbitor, ct i n calitate de auditor;s n eleag i s transmit mesaje simple; s reac ioneze la acestea; - s audieze cu aten ie un text, s re in ideile acestuia i s demonstreze c l-a n eles. DOS: - s cunoasc i s respecte normele necesare integr rii n via a social , precum i reguli de securitate personal ; - s aprecieze n situa ii concrete unele comportamente i atitudini n raport cu norme prestabilite i cunoscute; - s cunoasc i s utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activit i practice. DPM: - s cunoasc i s aplice regulile de igien a efortului fizic;s - i formeze o inut corporal corect (n pozi ia stnd, eznd i n deplasare); - s fie apt s utilizeze deprinderile nsu ite n diferite contexte. DEC: - s diferen ieze auditiv timbrul i intensitatea sunetelor din mediul apropiat i al sunetelor muzicale; - s diferen ieze auditiv n l imea sunetelor muzicale;s intoneze cntece pentru copii;s redea teme plastice specifice desenului; - s exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului n redarea unor teme plastice; - s utilizeze un limbaj adecvat cu privire la diferitele activit i plastice. Centrele de interes deschise i materialele puse la dispozi ia copiilor: BIBLIOTEC : JOC DE ROL: CONSTRUC II: Albume, caiete de lucru, c r i de Vase buc t rie, aragaz, legume, Piese din plastic, Lego colorat pungi plastic, co uri, l di e mare, Rotodisc TIIN : ART : JOC DE MAS : Legume pentru degustat, panere, Culori, acuarele, culori cerate, Puzzle basma, or plastilin , plan ete, bloc desen Activitatea metodic : Studiul materialelor pentru ntocmire planificare, documentare pe internet ntocmirea documentelor periodice Studiul copilului Comisie metodic Consiliere p rin i 33

Ziua

ALA

Tura I ADE integrate

Tura a II-a ADP: .D., R., T. Op ionale, Extinderi Recuperatorii, recreative, de cultivare aptitudini .D. Ceapa este castravetele este joc senzorial Legume preferate Bun diminea a, copii s n to i! Cu ce ne hr nim? ALA, ADE, ADP

LUNI

Joc de rol: La pia pentru supa pentru p pu Salata de legume

D : Obs: Morcovul

Bibliotec : Ce legume vezi n imagine?

Rutine 1.Igiena minilor 2.Cur el i Cur ica 3.Legumele curate

ALA: J.M.Hora legumelor J.R.De-a gr dinarii ADE: 1. DEC.Desen i modelajLegume zmb re e 2. DLC. Povestea vitaminelor, de L. Muntean ADP: R.Igiena minilor T.Morcovi caut iepura ii/Ca s vad bine./Morcovii - tiu de-acum/C m-ajut i pe mine!

MAR I Art : Desen n contur: Legume

Construc ii: Gr dina cu legume L di e pentru legume MIERCURI Joc de mas : Puzzle:

ALA: J.R.Borcane cu mur turi Activitate integrat A.Desen:Borcane cu D +DPM: E.m.i. mur turi Tranzi ii Mergem (formarea ADE: 1. Morcovi caut deprinderilor de mers D .Grup m morcovi iepura ii/ Ca s diferit) prin gr din , i mere vad bine./ culegem i grup m ADP: Morcovii - tiu de- R.Legumele curate ardei (ro ii, vinete, acum/ C m-ajut i T.Morcovi caut etc.), apoi hr nim iepura ii cu mai mul i pe mine! iepura ii/Ca s vad morcovi dect num rul 2.Legumele toate, bine./Morcovii - tiu toate/ Sunt izvor de de-acum/C m-ajut lor s n tate, autor: L. i pe mine! Muntean J:Hr nim iepura ul (Privim dup p s rele. Mori ca. urubul. Sari i te ntoarce!) ALA: : Coroni e Joc de mi care: DLC: Memorizare: din legume de aceea i La cules Legumele, de L. form Muntean ADE: 1. D .Cump r m DEC: ,,Coloreaz legume 34

Legume

numai partea care se consum

Joc dezvoltarea aten iei: Din co a plecat? Vizit n pia a ora ului

tiin : Sort m legume JOI Spune ce ai gustat? DOS: Ed. pentru soc. Denume te i nva rolul legumelor din imagine

2. DOS.M ti legume ADP: R.Legumele sunt s n tate T.Legumele toate, toate/Sunt izvor de s n tate ALA: B.,,Citim imagini despre legume J.M.Select m legume i fructe ADE: DLC. Rememor m poezia Legumele ADP: R. Igiena minilor T. Legumele toate, toate/ Sunt izvor de s n tate ALA: C.Sc ri e J. R.Carnaval de toamn ADE: DPM.Mergem la pia , printre tarabe ADP: R. ,,O legum pe zi T. Legumele, L. Muntean

Jocuri ini iate de copii

Nisip +ap : Morcovi la p strat n lada cu nisip

Euritmie: Sunete din natur . Ascult m i red m intensitatea

VINERI

DOS: Activitate practic : Lucrare colectiv M ti de legume

35

Tema: Cnd/ cum i de ce se ntmpl ? 8. Subtema: PRIN GR DINA CU FLORI Obiective de referin : DS: - s - i mbog easc experien a senzorial , ca baz a cuno tin elor matematice referitoare la recunoa terea, denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mul imi, pe bazaunor nsu iri comune (form , m rime, culoare) luate n considerare separat sau mai multe simultan; - s cunoasc unele elemente componente ale lumii nconjur toare (obiecte, aerul, apa, solul, vegeta ia, fauna, fiin a uman ca parte integrant a mediului, fenomene ale naturii), precum i interdependen a dintre ele; - s comunice impresii/ idei pe baza observ rilor efectuate. DLC: - s audieze cu aten ie un text, s re in ideile acestuia i s demonstreze c l-a n eles; s disting sunetele ce compun cuvintele i s le pronun e corect; - s - i mbog easc vocabularul activ i pasiv pe baza experien ei, activit ii personale i/sau a rela iilor cu ceilal i i simultan s utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical. DOS: - s aprecieze n situa ii concrete unele comportamente i atitudini n raport cu norme prestabilite i cunoscute; s cunoasc i s utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activit i practice. DEC: - s diferen ieze auditiv timbrul i intensitatea sunetelor din mediul apropiat i al sunetelor muzicale; - s intoneze cntece pentru copii; s redea teme plastice specifice desenului; - s ob in efecte plastice, forme spontane i elaborate prin tehnici specifice picturii. DPM: - s - i formeze o inut corporal corect (n pozi ia stnd, eznd i n deplasare); - s perceap componentele spa io-temporale (ritm, durat , distan , localizare); - s fie apt s utilizeze deprinderile nsu ite n diferite contexte. Centrele de interes deschise i materialele puse la dispozi ia copiilor: JOC DE ROL: CONSTRUC II: BIBLIOTEC : Flori, frunze, ghivece, pahare, Cuburi de plastic; Reviste, atlase, jetoane mari cu rafturi Cuburi cu litere; imagini despre flori; Trusa Logi II; Arco Caiete de lucru, fi e adecvate temei; CD-uri;CD-player TIIN : ART : JOC DE MAS : Atlas; Enciclopedia copiilor; Creioane negre i colorate, Puzzle, Jocul umbrelor Ghivece cu p mnt carioca, acuarele, plastilin , Set Flori de toamn semin e, a e colorate, tampile, aracet Activitatea metodic : Confec ionarea materialului didactic pentru activit i, a fi elor pentru activit ile din s pt mn . Studierea Curriculumului pentru nv mntul pre colar. Planificarea activit ilor din cadrul proiectelor i parteneriatelor gr dini ei. Preg tirea fi elor pentru evaluarea continu . Proiectele i parteneriatele gr dini ei. 36

Planificarea activit ilor din cadrul Comisiei metodice. Ziua ALA Tura I ADE integrate Tura a II-a ADP: .D., R., T. Op ionale, Extinderi Recuperatorii, recreative,de cultivare aptitudini .D. Ne preg tim pentru activit i ,,Cui i d ruie ti floarea? ,,ngrijim florile de la col ul naturii Rutine 1.Cui d ruim flori? 2. tim s facem fonti a(legarea fontei, iretului) 3.Ne preg tim pentru activit i 4. ,,Aranjez florile din gr dini 5.Suntem mari , suntem voinici! Tranzi ii 1.Dac vesel se tr ie te 2.Cte unul pe c rare 3.Fluturii la flori! 4.Dansul florilor! ALA, ADE, ADP

LUNI

Joc de rol: De-a sera cu flori De-a gr dini a Bibliotec : Povestea educatoarei Povestea celor cinci degete Art : Vaz cu flori Desen n contur: Micul artist

D Plimbare i observare n natur Prin gr dina cu flori

ALA: JM.,,Domino cu flori ADE: D - joc didactic Coloreaz floarea crizantemei i frunzele tuf nicii ADP: R. Cui d ruim flori? T. Cte unul pe c rare ALA: A.Pictur Vaza pentru flori ADE: 1. D .La flor rie 2. DEC. Repetare cntec. Trece toamna cea bogat Repetare ,,Mirosul florilor joc muzical ADP: R. tim s facem fonti a (legarea fontei, iretului) T.Fluturii la flori!

MAR I

Activitate integrat DLC+DEC Povestea florilor! Povestea educatoarei Crizanteme modelaj

MIERCURI

Construc ii: Rafturi pentru ghivece Sera de flori, D l di e, ronduri Joc-exerci iu: de flori Traseaz tulpinile (lungimea) Joc de mas : Jocul umbrelor (flori) Flori 37

ALA: JR. Micii gr dinari! Joc senzorial: ADE: Parfumul florilor! 1. D .,,Flori perechi! 2. DEC.Tuf neleActivitate modelaj gospod reasc ADP: S ngrijim i s R. Ne preg tim ocrotim plantele pentru activit i T. Dac vesel se Joc de mi care: tr ie te

JOI

colorate be i oare tiin : De ce florile au culori diferite? Alege dup culoare i m rime! Nisip +ap : Ronduri cu floricele !

Activitate integrat DEC+DOS 1. Cntec: Trece toamna cea bogat 2. Mirosul florilor joc muzical Colaj Petale de tuf nic DPM nv area alerg rii cu ocolire i p ire peste obstacole. Joc: Samba florilor - euritmie

,,Schimb locul florilor ,,Buche ele, ,,Albinele la flori

Vizit la flor rie

VINERI

ALA: B.Citim imagini. ADE: DLC. Convorbire Conversa ie ntr-o flor rie ADP: R. ,,Aranjez florile din gr dini T. Dansul florilor! ALA: .Alege i grupeaz ! (form , m rime,culoare ) ADE: DPM. Prinde mingea! ADP: R.Suntem mari , suntem voinici! T.Cte unul pe c rare

38

Tema: Cnd/cum i de ce se ntmpl ? 9. Subtema: CARNAVALUL TOAMNEI EVALUARE SUMATIV Obiective de referin : DLC: - s audieze cu aten ie un text, s re in ideile acestuia i s demonstreze c l-a n eles; - s disting sunetele ce compun cuvintele i s le pronun e corect; - s - i mbog easc vocabularul activ i pasiv pe baza experien ei, activit ii personale i/sau a rela iilor cu ceilal i i simultan s utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical. DS: - s - i mbog easc experien a senzorial , ca baz a cuno tin elor matematice referitoare la recunoa terea, denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mul imi, pe baza unor nsu iri comune (form , m rime, culoare) luate n considerare separat sau mai multe simultan; - s cunoasc unele elemente componente ale lumii nconjur toare (vegeta ia ca parte integrant a mediului, fenomene ale naturii), precum i interdependen a dintre ele; - s comunice impresii/ idei pe baza observ rilor efectuate. DOS: - s aprecieze n situa ii concrete unele comportamente i atitudini n raport cu norme prestabilite i cunoscute; - s cunoasc i s utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activit i practice. DEC: - s diferen ieze auditiv timbrul i intensitatea sunetelor din mediul apropiat i al sunetelor muzicale; - s intoneze cntece pentru copii;s redea teme plastice specifice desenului; - s ob in efecte plastice, forme spontane i elaborate prin tehnici specifice picturii. DPM: - s cunoasc i s aplice regulile de igien referitoare la igiena echipamentului; - s - i formeze o inut corporal corect (n pozi ia stnd, eznd i n deplasare); - s perceap componentele spa io-temporale (ritm, durat , distan , localizare); - s fie apt s utilizeze deprinderile nsu ite n diferite contexte. Centrele de interes deschise BIBLIOTEC : Reviste, c r i cu imagini despre toamn ; Caiete de lucru, fi e adecvate temei; CD-uri; CD-player TIIN : c r i cu curiozit i din lumea plantelor i animalelor i materialele puse la dispozi ia copiilor: JOC DE ROL: CONSTRUC II: Frunze; gr un e; Cuburi de plastic; Toamna n parc Cuburi cu litere; Figuri geometrice ART : Creioane negre i colorate, carioca, acuarele, plastilin JOC DE MAS Jocul umbrelor; frunze de diferite forme i m rimi

Activitatea metodic : Preg tirea materialului didactic pentru activit i, a fi elor de lucru pentru copii i a fi elor pentru evaluarea continu . Studiu individual. Proiectele i parteneriatele gr dini ei. Comisia metodic .

39

Tura I Ziua ALA ADE integrate ADP: .D., R., T. Op ionale, Extinderi Recuperatorii, recreative,de cultivare aptitudini .D. Facem sport, copii voinici! De ce sp l m legumele nainte de mas ? Cntec: Toamna

Tura a II-a ALA, ADE, ADP

LUNI

Joc de rol : Supa pentru p pu La aprozar

Bibliotec : Ce fructe vezi n imagine? MAR I Art : Desen n contur: Legume

Activitate integrat D +DLC Joc didactic: S facem ordine n buc t rie i n c mar (sort m produse alimentare de origine vegetal legume, fructe, cereale). Fenomene ale naturii, modific ri ce se produc toamna n natur . DEC: J.m.: Bate vntul frunzele C: ,,Ploaia!

ALA:A. Legume vesele (colorare, desen) ADE: D .Ce culori au legumele ? ADP: R.Igiena minilor T. Bate vntul frunzele

Construc ii: Gr dina cu legume MIERCURI L di e pentru legume Joc de mas : Puzzle: Legume Fructe Culori D : E.m.i. Grupeaz nori ori, frunzele, fructele, florile. Explic . A az grupele n diferite locuri i pozi ii spa iale.

tiin : Sort m 40

Rutine 1. Igiena minilor 2. Cur el i Cur ica 3.Legumele ALA: JR. La curate aprozar ADE: DOS (educa ie pentru societate) ,,Salata de legume activitate Tranzi ii gospod reasc 1.Bate vntul ADP: frunzele R. Cur el i Cur ica 2.Legumele toate, T. Legumele toate, toate/ Sunt izvor de toate/ Sunt izvor de s n tate, de L. s n tate, de L. Muntean Muntean ALA: JR. Cu mama la cump r turi ADE: 1. D (activitate matematic ) Jocuri cu juc ria Sorteaz legumele preferata dup form , m rime i culoare 2 .DEC: Fructe i Joc distractiv: legume personificate Prinde frunzele - pictur , finalizarea care cad lucr rilor ADP: R.Igiena minilor Joc pt. dezvoltarea T. Bate vntul

legume Spune ce ai gustat?

aten iei: Din co a plecat?

frunzele

JOI

DLC: Memorizare Nisip +ap : Toamna- de G. Morcovi la Berbeceanu p strat n lada Memorizare: cu nisip Legumele, de L. Muntean DPM: Trac iune: Sacul cu cartofi J: La c mar pentru iarn

Joc orientare spa ial : Caut cartoful!

Carnaval, carnaval!

VINERI

DOS: Activitate cu p rin ii: Carnavalul toamnei Sculptura n legume i conversa ie pe marginea importan ei lor n alimenta ie

ALA: . Sort m legume ADE: DPM.Repetarea alerg rii n linie dreapt pe distan a de 15-20 m ADP: R. Cur el i Cur ica T. Legumele toate, toate/ Sunt izvor de s n tate, autor: L. Muntean ALA: . Joc senzorial ,,Spune, ce ai gustat? ADE: DEC (educa ie muzical ) ,,Toamnacntec ADP: R. .Legumele curate T. Bate vntul frunzele

41

Tema: Cine sunt/suntem? 10. Subtema: ARA MEA; PORTUL NOSTRU Obiective de referin : D : - s descrie i s identifice elemente locale specifice rii noastre i zonei n care locuie te (elemente de relief, a ezare geografic , obiective socio-culturale, istorice, religioase, etnice); - s recunoasc , s denumeasc , s construiasc i s utilizeze forma geometric cerc, p trat n jocuri; - s cunoasc elemente ale mediului social i cultural, pozi ionnd elementul uman ca parte integrant a mediului; s comunice impresii/ idei pe baza observ rilor efectuate. DLC: - s audieze cu aten ie un text, s re in ideile acestuia i s demonstreze c l-a n eles; - s disting sunetele ce compun cuvintele i s le pronun e corect; - s - i mbog easc vocabularul activ i pasiv pe baza experien ei, activit ii personale i/sau a rela iilor cu ceilal i i simultan s utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical. DOS: - s cunoasc i s utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activit i practice; - s fie capabil s realizeze lucr ri practice inspirate din natur i via a cotidian , valorificnd deprinderile de lucru nsu ite s se comporte adecvat n diferite contexte sociale. DEC: - s redea teme plastice specifice desenului; - s ob in efecte plastice, forme spontane i elaborate prin tehnici specifice picturii; - s exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului n redarea unor teme plastice; - s interpreteze liber, creativ lucr ri plastice exprimnd sentimente estetice; - s asocieze mi c rile sugerate de textul cntecului cu ritmul acestuia; - s exprime prin mi care starea sufleteasc creat de muzica audiat . DPM: - s - i formeze o inut corporal corect (n pozi ia stnd, eznd i n deplasare); - s perceap componentele spa io-temporale (ritm, durat , distan , localizare); - s cunoasc i s aplice regulile de igien referitoare la igiena echipamentului. Centrele de interes deschise i materialele puse la dispozi ia copiilor: BIBLIOTEC : JOC DE ROL: CONSTRUC II: Reviste, c r i cu imagini din ar . Costume populare, obiecte de Cuburi diverse; C r i cu poezii despre ar ; artizanat Ma ini, utilaje, unelte; Legenda tricolorului; Personaje miniatur de Cd-uri; Cd-player plastic sau lemn TIIN : ART : JOC DE MAS : Stegule e; nsemnele Romniei, Creioane negre i colorate, Puzzle cu Romnia buline, conturul Romniei carioca, acuarele, plastilin , Conturul Romniei hrtie glasat , hrtie creponat , Vederi din ar plastilin , linguri de lemn Activitatea metodic : Preg tirea materialului didactic pentru activit i, a fi elor de lucru pentru copii i a fi elor pentru evaluarea continu . Studiu individual. Proiectele i parteneriatele gr dini ei. 42

Comisia metodic . Confec ionarea materialului didactic pentru activit i Tura I Ziua ALA ADE integrate ADP: .D., R., T. Op ionale, Extinderi Recuperatorii, recreative, de cultivare aptitudini .D. Cum se nume te ara noastr ?. Ce este portul romnesc Ce-mi place la o s rb toare? Rutine 1.Singurel m ngrijesc 2.,,Aranjez cu prietenii juc riile 3.nv m s fim toleran i 4.,,Preg tim o mas festiv ! Tranzi ii 1.Alunelu, alunelu, hai la joc! 2.Alearg la steagul Romniei! 3. tafeta stegule elor Joc de mi care: Solda ii n misiune Tura a IIa ALA, ADE, ADP

LUNI

Joc de rol : De-a patrio ii

D L.d.i.: ara mea! Portul romnesc

MAR I

MIERCURI

Bibliotec : Citim despre ara noastr (atlase, ziare, reviste) Decor m alti elegrafisme pe Activitate integrat linia punctat DLC+DEC Memorizare: Portul romnesc Art : Blazonul Pictur : rii (lipire Romnia tricolor ! de imagini n contur ) Conturul rii (coloreaz altfel fiecare jude ) D E.m.i. Desen n Num rul i cifra 1 contur: Juc ria preferat Construc ii: C su a bunicului Tricolorul -cuburi

Joc de aten ie: ar , ar ,vrem osta i! Schimb steagul! 43

ALA: A. Modelaj,,Farfurii de lut roata olarului ADE: D . Cum este s fii romn? ADP: R.Singurel m ngrijesc T.Alearg la steagul Romniei! ALA: C.: ,,Ora ul meu ADE: 1.DOS. Ghirlande tricolore -confec ie 2. DEC.Audi ie muzical Cutiu a muzical 1. ADP: R. Aranjez cu prietenii juc riile T.Alunelu, alunelu, hai la joc! ALA: A. Colorare n contur Coloreaz steagul Romniei ADE: 1.D . Tabloul pieselor (micisub iri, mari-groase) 2.DEC. Ro u, galben i albastru-pictur ADP: R.nv m s fim toleran i T. tafeta stegule elor

JOI

Joc de mas : ara-harta Romniei decupat

Activitate integrat DEC+DOS 1.Cntec: Drag mi-e jocul romnesc 2.Joc muzical: S juc m hora Confec ie: Steagul Romniei (decupare, mbinare,lipire pe paie de suc) DPM Gimnastic ritmic cu manipulare de obiecte Joc: Parada stegule elor!

Prezentare PPT Fapte de vitejie

VINERI

tiin : Deseneaz o bulin ro ie pe jude ul t u ndemn la toleran (etnii din ar ) Nisip+ap : irul stegule elor (nfigem stegule e)

Euritmie: Ha egana Defil m cu stegule ul na ional confec ionat

ALA:B.,,R sfoim albumul cu obiecte de art popular i portul popular la romni ADE: DLC. Povestea educatoarei: Legenda tricolorului ADP: R. Preg tim cu prietenii o mas festiv ! T.Alearg la steagul Romniei! ALA: . Al cui steag este?(joc educativ Broscu a Oaki-Oak) ADE: DPM.Gimnastic ritmic cu obiecte ADP: R. Aranjez cu prietenii juc riile T. Alunelu, alunelu, hai la joc!

44

Tema: Cu ce i cum exprim m ceea ce sim im ! 11. Subtema: MO NICOLAE Obiective de referin : D : - s cunoasc elemente ale mediului social i cultural, pozi ionnd elementul uman ca parte integrant a mediului; - s n eleag i s numeasc rela iile spa iale relative, s plaseze obiecte ntr-un spa iu dat ori s se plaseze corect el nsu i n raport cu un reper dat; - s numere de la 1 la 5 recunoscnd grupele cu 1-5 obiecte i cifrele corespunz toare. DLC: - s participe la activit ile de grup, inclusiv la activit ile de joc, att n calitate de vorbitor, ct i n calitate de auditor; - s - i mbog easc vocabularul activ i pasiv pe baza experien ei, activit ii personale i/sau a rela iilor cu ceilal i i simultan s utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical; - s recunoasc existen a scrisului oriunde l ntlne te; - s n eleag c tip ritura (scrisul) are n eles (semnifica ie). DOS: - s tr iasc n rela iile cu cei din jur st ri afective pozitive, s manifeste prietenie, toleran , armonie, concomitent cu nv area autocontrolului; - s descrie i s identifice elemente locale specifice rii noastre i zonei n care locuie te (elemente de relief, a ezare geografic , obiective socio-culturale, istorice, religioase, etnice); - s cunoasc i s utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activit i practice; - s fie capabil s realizeze lucr ri practice inspirate din natur i via a cotidian , valorificnd deprinderile de lucru nsu ite. DEC: - s intoneze cntece pentru copii; s acompanieze ritmic cntecele; - s asocieze mi c rile sugerate de textul cntecului cu ritmul acestuia;s redea teme plastice specifice desenului; - s ob in efecte plastice, forme spontane i elaborate prin tehnici specifice picturii;s interpreteze liber, creativ lucr ri plastice exprimnd sentimente estetice. DPM: - s cunoasc i s aplice regulile de igien referitoare la igiena echipamentului; - s - i formeze o inut corporal corect (n pozi ia stnd, eznd i n deplasare); - s perceap componentele spa io-temporale. Centrele de interes deschise i materialele puse la dispozi ia copiilor: BIBLIOTEC : JOC DE ROL: CONSTRUC II: Reviste, c r i pove ti despre Mo ,,C su a p pu ii Cuburi de plastic; Cuburi Nicolae; Caiete de lucru, fi e juc rii ; ghetu e cu litere; Ma ini, utilaje, adecvate temei; unelte; Personaje miniatur CD-uri; CD-player de plastic sau lemn TIIN Juc rii : ART : Creioane negre i colorate, carioca, acuarele, plastilin JOC DE MAS : Jetoane cu juc rii

Activitatea metodic : Confec ionarea materialului didactic pentru activit i, a fi elor pentru activit ile din s pt mn . Planificarea activit ilor din cadrul proiectelor i parteneriatelor gr dini ei. Preg tirea fi elor pentru evaluarea continu . 45

Proiectele i parteneriatele gr dini ei. Planificarea activit ilor din cadrul Comisiei metodice. Tura I Ziua ALA ADE integrate ADP: .D., R., T. Op ionale, Extinderi Recuperatorii, recreative,de cultivare aptitudini .D. Cui aduce Mo Nicolae juc rii? Cine este Mo Nicolae? Ce fapte bune ai f cut ? Ce-ai dori s - i aduc Mo Nicolae? Rutine 1.Aceasta este vitrina decoratorilor 2,Am f cut fapte deosebite n aceast s pt mn 3.Primim, dar i oferim! 4.Vreau s fiu bun Tranzi ii 1.Atinge fulgul! 2.Vocalize i mi care! 3. tafeta spiridu ilor 4.Drag mi-e jocul romnesc Joc de crea ie: De-a decoratorii de vitrine Tura a II+a ALA, ADE, ADP

LUNI

Joc de rol: De-a Mo Nicolae Bibliotec : Povestea educatoarei Legenda lui Mo Nicolae

D Convorbire: Cine aduce bucurii n ghetu ele copiilor!

MAR I

Citim despre datinile la romni Activitate integrat DLC+DEC Ce cadouri dore ti s Art : i aduc Mo Coloreaz Nicolae? l.d.i. cadourile pe care vrei s i le aduc Cadouri pentru Mo ul copii!- modelaj Confec ie Jordi a bucluca Desen n contur: Ghetu e pline cu surprize D E.m.i.: Formeaz grupa dulciurilor mari i verzi, apoi grupa dulciurilor mici i ro ii! Construc ii: (denume te dulciurile C su a lui care nu fac parte din Mo Nicolae nicio grup ) Cutiu e pentru cadouri 46

MIERCURI

ALA: B.,,Pove ti la gura sobei ADE: D . Juc rii pentru copii - formare de perechi (ex. cu material individual) ADP: R.Aceasta este vitrina decoratorilor T.Vocalize i mi care! ALA: A. Modelaj ,,Jocuri i juc rii la gr dini ADE: 1. D . Mo Nicolae, prietenul copiilor 2. DEC. Audi ie muzical Colinde ADP: R. Am f cut fapte deosebite n aceast s pt mn T. Atinge fulgul! ALA: J.R.Ne prezent m la gr dini ! ADE: 1. D .Unde este grupa de juc rii? (pozi ii spa iale) 2. DEC. tampil m ghetu e ADP: R.Primim, dar i oferim! T. tafeta spiridu ilor

JOI

VINERI

Activitate integrat DEC+DOS Joc de mas : 1. Prima z pada A az la cntec locul potrivit 2. Mergi cum bat! joc ritmic Puzzle: Mica siren Colaj Decor m ghetu a mo ului tiin : Scrisoare pentru Mo Nicolae G se te gre eala DPM Fi de lucru S ritura n lungime cu desprindere de pe ambele picioare Nisip +ap : Urme de Ghetu ele sar peste ghetu e ghea

ALA: B.Citim Joc sportiv: Cursa spiridu ilor imagini cu Mo Nicolae ADE: 1.DLC.,,Mo Nicolae aduce daruri copiilor Joc de mi care: cumin i Nuielu a i 2.DOS. Decorare ghetu e (folclorul Cior pei pentru copiilor) cadouri ADP: R.,,Vreau s fiu bun T. Drag mi-e jocul Joc distractiv: romnesc Cine a g sit perechea ghetu ei ? ALA: .Analiz m materialele de la centre ADE: DPM.Broscu ele n lac! ADP: R.Aceasta este vitrina decoratorilor T.Atinge fulgul!

47

Tema: Cnd/ cum i de ce se ntmpl ? 12. Subtema: LA DERDELU Obiective de referin : DLC: - s participe la activit ile de grup, att n calitate de vorbitor, ct i n calitate de auditor; - s n eleag i s transmit mesaje simple i s reac ioneze la acestea; - s audieze cu aten ie un text, s re in ideile i s demonstreze c l-a n eles. DS: - s descopere lumea nconjur toare cu ajutorul sim urilor; comunice impresii pe baza observ rilor efectuate; - s cunoasc formele geometrice (rotundul, p tratul) i s opereze cu ele;s efectueze opera ii cu grupele de obiecte constituite n func ie de diferite criterii date sau g site de ei. DOS: - s cunoasc i s respecte norme necesare integr rii n via a social , precum i reguli de securitate personal ; - s cunoasc i s utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea activit ilor practice. DEC: - s asocieze mi c ri sugerate de textul cntecului cu ritmul acesteia; - s intoneze cntece pentru copii; - s exerseze deprinderi specifice modelajului n redarea unor teme; - s asculte cu aten ie o crea ie muzical ; - s redea teme plastice specifice desenului, modelajului; - s compun n mod original, spa ial, plastic. DPM: - s - i formeze o inut corporal corect ; s perceap componentele spa io-temporale. Centrele de interes deschise i materialele puse la dispozi ia copiilor: JOC DE ROL: BIBLIOTEC : CONSTRUC II: Accesorii specifice jocurilor Reviste, enciclopedii, c r i ce Cuburi din plastic i lemn; reprezint imagini cu aspecte de propuse Lego pentru grupa mic iarn ; Poezii despre iarn ; Jetoane, jocuri TIIN : ART : JOC DE MAS : Imagini care redau jocuri i Creioane colorate; Puzzle tematic sporturi de iarn Plastilina; Foi de desen Activitatea metodic : Realizarea centrului tematic. Realizarea fi elor de lucru pentru s pt mna n curs. Participarea la comisia metodic . Studiu individual. Consiliere p rin i. ntocmire documente colare periodice

48

Tura I Ziua ALA ADE integrate ADP: .D., R., T. Op ionale, Extinderi Recuperatorii, recreative,de cultivare aptitudini .D. Bun diminea a, azi e rece! ... ninge!... Cu ce sunet ncepe cuvntul? sporturi i jocuri de iarn La derdelu peripe ii povestite dup o ntmplare real .

Tura a II-a ALA, ADE, ADP

LUNI

Joc de rol : De-a familia n vacan De-a schiorii Bibliotec : Denume te jocurile de iarn reprezentate n desen i apoi obiectele folosite pentru practicarea lor

DLC: L.d.i.: Jocurile copiilor iarna DEC: Ed. muzical : C: Hai la joacafar , s niu a mea! J.M. Omul de z pad (Nasu-i de ardei, ochii de c rbune/ M tura sub bra i st de minune etc.)

MAR I

Repetare: Ciripel cel lacom

Art : Coloreaz i descrie mbr c mintea copiilor i obiectele folosite la practicarea sporturilor de iarn . Desen n contur: Bulg ri de z pad

D : J.l. Elemente de geometrie plan : A az -m la c su a care are un semn ca mine. (Omul de z pad ) DEC: Modelaj: Schiuri lungi i scurte

ALA: B. Convorbiri dup ilustra ii: Jocuri sportive de iarn ADE: 1.DLC.Pov. ed: Ciripel cel lacom 2.DOS.Aplica ie: Om de z pad ADP: R.Respect regula de joc i singurel nu e ti de loc T.Hai s ne juc m, s ne leg n m, /Tot mai sus s neRutine 1.Respect regula avnt m: Sus la cer de joc i singurel nu zbur m! e ti deloc. ALA: . CD cu 2.Fapte bune la jocuri de iarn mas , n sala de interactive mese ADE: 3.Ne mbr c m 1. DEC. Audiem (nv m) pentru cntece despre iarn s niu ! 2. D . Mai multe, 4.nv m s fim mai pu ine (grup m spectatori dup criteriul dat) civiliza i. ADP: R.nv m s fim spectatori civiliza i T. Hai s mergem Tranzi ii bini or, c vin 1. Hai la joacc lu eii i sunt iu i ca afar , s niu a zmeii/ Haide i cu mea!Hai la joacgr bire i dintr-o afar , c nu vom ochire s-alegem c dea! etc. c lu ul cel mai 2.Hai, c lu eii sprintenel: Ce frumos s -i nh m m i s noi ne-nvrtim,/ Dac plec m departe, n bine nu ne inem pe s nioar s nejos ne trezim!!! avnt m, la drum

49

voios plec metc. MIERCURI Construc ii: Construim omul de z pad DOS: Aplica ie zah r pe suport de hrtie: Omul de z pad

Jocuri libere n z pad , n curtea gr dini ei Particip m la spectacolul grupei mari

Joc de mas : Sort m nasturi pentru omul de z pad

Puzzle: Peisaj de iarn cu copii la joac JOI tiin : E.m.i.: Formeaz grupe de oameni de z pad i copii i spune unde sunt mai multe, mai pu ine obiecte? D : Plimbare i joc n aer liber la derdelu ul artificial din parc. Convorbire, la ntoarcerea n sala grupei, pe marginea celor observate.

Joc de stimulare a interac iunilor: La patinoar cu prietenul nostru Pinguinul.

Joc de mi care cu s niu a: Prtieeee, prtie! Joc liber: Tunele prin z pad

VINERI

Nisip +ap : Patine pe z pad

DPM Alergare cte doi, mbinat cu mers i oprire la semnal Joc lini titor: Podul de piatr (Ex: Rotim capul Suntem schiori Leg m iretul la ghete Sari nainte, sari napoi)

ALA: B. Medalii pentru campioni (de la s niu ) ADE: 1. D . Sportul de iarn preferat 2. DPM.Euritmie: Fulgii plutesc n aer/ Iarn , iarn , e ti frumoas cnd nu e ti prea friguroas ADP: R.Fapte bune la mas , n sala de mese T.Hai s ne juc m, s ne leg n m, / Tot mai sus s neavnt m: Sus la cer zbur m! ALA:A.Desen: Schiorii pe z pad ADE: 1. DOS. Norme de conduit la s niu 2. DEC. Deseneaz fulgi de z pad n contur dup modelul dat ADP: R. Ne mbr c m (nv m) pentru s niu ! T. C lu eii ALA: A. ur uri de ghea ADE: 1. DOS: Cum ne juc m la s niu 2. DLC. Ce nu ne-a pl cut la Ciripel? ADP: R.nv m s fim spectatori civiliza i. T .Hai s ne juc m, s ne leg n m, /Tot mai sus s neavnt m: Sus la cer zbur m!

50

Tema: Cu ce i cum exprim m ceea ce sim im! 13. Subtema: CR CIUNUL Obiective de referin : D : - s cunoasc unele elemente componente ale lumii nconjur toare (ex.: fiin a uman ca parte integrant a mediului, cu sentimente, gnduri, idei proprii, lumea teatrului, a filmului etc.), precum i interdependen a dintre ele; - s numere de la 1 la 5 recunoscnd grupele cu 1-5 obiecte i cifrele corespunz toare; - s comunice impresii, idei pe baza observ rilor efectuate; - s efectueze opera ii cu grupele de obiecte constituite n func ie de diferite criterii date ori g site de el nsu i: triere, grupare/regrupare, comparare, clasificare, ordonare, apreciere a cantit ii prin punere n coresponden . DLC: - s participe la activit ile de grup, inclusiv la activit ile de joc, att n calitate de vorbitor, ct i n calitate de auditor; - s disting sunetele ce compun cuvintele i s le pronun e corect; - s - i mbog easc vocabularul activ i pasiv pe baza experien ei, activit ii personale i/sau a rela iilor cu ceilal i i simultan s utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical. DOS: - s cunoasc i s respecte normele necesare integr rii n via a social , precum i reguli de securitate personal ; - s - i adapteze comportamentul propriu la cerin ele grupului n care tr ie te (familie, gr dini , grupul de joac ); - s aprecieze n situa ii concrete unele comportamente i atitudini n raport cu norme prestabilite i cunoscute; s cunoasc i s utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activit i practice. DEC: - s diferen ieze auditiv n l imea sunetelor muzicale; - s intoneze cntece pentru copii;s redea teme plastice specifice desenului; - s exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului n redarea unor teme plastice; - s fie apt s utilizeze deprinderile nsu ite n diferite contexte. DPM: - s cunoasc i s aplice regulile de igien referitoare la igiena echipamentului; - s - i formeze o inut corporal corect (n pozi ia stnd, eznd i n deplasare).

51

Centrele de interes deschise i materialele puse la dispozi ia copiilor: BIBLIOTEC : JOC DE ROL: CONSTRUC II: Reviste, c r i pove ti despre Mo ,,Bradul mpodobit Cuburi diferite Cr ciun ; Caiete de lucru, fi e (utilat corespunz tor pentru Ma ini, utilaje, unelte; adecvate temei; Biblia activit i care se pot desf ura n Personaje miniatur de CD-uri; CD-player gr dini ); plastic sau lemn P pu i , ma inu e, alte juc rii TIIN : ART : JOC DE MAS : Atlas ; Enciclopedia copiilor Creioane negre i colorate, Puzzle carioca, acuarele, plastilin , Set ,,Alege ce se hrtie glasat i creponat , potrive te glittere Activitatea metodic : Confec ionarea materialului didactic pentru activit i, a fi elor pentru activit ile din s pt mn . Studierea Curriculumului pentru nv mntul pre colar. Planificarea activit ilor din cadrul proiectelor i parteneriatelor gr dini ei. Preg tirea fi elor pentru evaluarea sumativ . Proiectele i parteneriatele gr dini ei. Planificarea activit ilor din cadrul Comisiei metodice. Tura I Ziua ALA ADE integrate ADP: .D., R., T. Op ionale, Extinderi Recuperatorii, recreative, de cultivare aptitudini .D. Cine este Mo Cr ciun? Ce ai dori s - i aduc Mo Cr ciun? Cum te preg te ti pentru s rb tori? tii o poezie pe care s i-o spui lui Mo Cr ciun? Rutine 1. Ce-i promis, e promis 2. Spiridu ii pricepu i 3. i eu pot fii Mo Cr ciun 4. Ofer o juc rie, 52 Tura a II-a ALA, ADE, ADP

LUNI

Joc de rol: De-a Mo ul De-a spiridu ii lui Mo Cr ciun Bibliotec : Scrisori pentru cei singuri.formulare de propozi ii Art : Coloreaz

D Joc didactic: Mo Cr ciun, un personaj ndr git de copii!

MAR I

Activitate integrat DLC+DEC Uite,vine Mo Cr ciun! de Otilia Cazimir - memorizare Decor m hrtia

ALA: JM.Grup m decora iuni ADE: D .A az n brad cte 2 clopo ei, 3 stelu e, 4 globule e, 5 lumn rele. ADP: R.Ce-i promis, e promis T. Renii lui Mo Cr ciun. ALA: A.Pictur ,,O, brad frumos ADE: 1.D .,,La colindat lectur dup imagini 2. DEC.Audi ie muzical Colinde ADP: R.Spiridu ii

cadourile pe care vrei s i le aduc Mo ulcarioca Stelu e i clopo ei. decupare i colorare MIERCURI Desen n contur: Surpriza de la Mo Cr ciun Construc ii: Sania lui Mo Cr ciun. Cutii pentru cadouri.

pentru mpachetat cadouri. - lipire

fac o bucurie 5. De vorb cu Mo Cr ciun Tranzi ii 1.Renii lui Mo Cr ciun 2.Ghicitoare n mi care 3.Dar din dar ,se face rai 4.Toiagul ascuns Joc cu cnt 5.Hora n jurul bradului

pricepu i T.L n i oare colorate

D Joc-exerci iu: Coloreaz attea ornamente ct arat cifra. Traseaz cifrele peste linia punctat !

JOI

VINERI

Activitate integrat DEC+DOS Cntec: Ast zi s-a n scut Hristos. Joc: Drag Mo Joc de mas : Cr ciun. L.d.i. Drumul lui Mo Cr ciun Sentimente mp rt ite de copii cu labirint ocazia Cr ciunului Puzzle: DPM Mo ul pe S ritura n lungime cu horn elan. Joc: Cine sare mai departe tiin : Cadouri sub brad. rezolvare de fi e De ce bradul este verde?

ALA: JR.,,La colindat ADE: 1.DOS.Primi i cu colindul? - joc de rol 2.DEC.,,Felicit ri pentru Cr ciun ADP: R. i eu pot fi Mo Joc de mi care: Cr ciun La derdelu T.Dar din dar ,se face rai ALA: B.,,Povestea lui Mo Cr ciun Transport de ADE: obiecte: DLC.( j. d.) i c r m sacii lui ,,Cui trimit Mo Cr ciun scrisoarea? ADP: R.Ofer o juc rie,fac Joc de ndemnare o bucurie T.Toiagul ascuns cu bulg ri de z pad : ALA: . Legenda Drept la int lui Mo Cr ciun ADE: 1.DPM. Repetarea pa ilor Transport de de dans Dansul obiecte: fulgilor de nea Sacul lui Mo ADP: Cr ciun R.De vorb cu Mo Cr ciun. T.Joc cu cnt Joc distractiv: Facem bulg ri i- Hora n jurul bradului i arunc m, ce frumos noi ne juc m

53

Tema: Cum a fost/este i va fi aici, pe P mnt? 14. Subtema: DINOZAURII Obiective de referin : DLC: - s participe la activit ile de grup, inclusiv la activit ile de joc, att n calitate de vorbitor, ct i n calitate de auditor; - s - i mbog easc vocabularul activ i pasiv pe baza experien ei, activit ii personale i/sau a rela iilor cu ceilal i i simultan s utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical; - s disting sunetele ce compun cuvintele i s le pronun e corect. D : - s cunoasc unele elemente componente ale lumii nconjur toare (aerul, apa, solul, vegeta ia, fauna), precum i interdependen a dintre ele;s recunoasc i s descrie verbal anumite schimb ri i transform ri din mediul apropiat; - s efectueze opera ii cu grupele de obiecte constituite n func ie de diferite criterii date ori g site de el nsu i: triere, grupare/regrupare, comparare, clasificare, ordonare, apreciere a cantit ii prin punere n coresponden ; - s recunoasc , s denumeasc , s construiasc i s utilizeze forme geometrice n jocuri;s realizeze serieri de obiecte pe baza unor criterii date ori g site de ei n i i; - s numere de la 1 la 5, recunoscnd grupele cu 1-5 obiecte i cifrele corespunz toare; s identifice pozi ia unui obiect ntr-un ir utiliznd numeralul ordinal. DOS: - s aprecieze n situa ii concrete unele comportamente i atitudini n raport cu norme prestabilite i cunoscute; - s tr iasc n rela iile cu cei din jur st ri afective pozitive, s manifeste prietenie, toleran , armonie, concomitent cu nv area autocontrolului;s efectueze opera ii simple de lucru cu materiale sintetice s fie capabil s realizeze lucr ri practice valorificnd deprinderile de lucru nsu ite. DEC: - s acompanieze ritmic cntecele;s intoneze cntece pentru copii;s asocieze mi c rile sugerate de textul cntecului cu ritmul acestuia; - s exprime prin mi care starea sufleteasc creat de muzica audiat ; - s redea teme plastice specifice activit ii plastice;s ob in efecte plastice, forme spontane i elaborate prin tehnici specifice; - s exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului n redarea unor teme plastice; - s compun n mod original i personal spa iul plastic. DPM: - s - i formeze o inut corporal corect (n pozi ia stnd, eznd i n deplasare); - s execute corect ac iunile motrice nv ate, n condi ii variate.

54

Centrele de interes deschise i materialele puse la dispozi ia copiilor: BIBLIOTEC : JOC DE ROL: CONSTRUC II: Enciclopedii cu dinozauri; coli, M ti cu dinozauri; siluete de Cuburi de plastic;cuburi cu lipici, foarfeci, imagini cu dinozauri; nisip colorat; lipici; litere; - cuburi din lemn de dinozauri; creioane; mulaje diverse obiecte de mbr c minte; diferite m rimi; vitocom; dinozauri; CD: n lumea dinozaurii tridimensionali dinozauri mulaje; dinozaurilor DVD, televizor; confec iona i la art palmieri fi e de lucru; jetoane TIIN : ART : JOC DE MAS : Juc rii; plan - Vie uitoare ale Creioane negre i colorate, Jetoane cu dinozauri; trecutului; n lumea carioca, acuarele, plastilin ;coc nisip i ap ; pietre; dinozaurilor- enciclopedie; fi e- pentru modelaj; plan ete; m ti palmieri; mulaje-dinozauri labirint; puzzle cu dinozauri; culori, carioca; acuarele, pensule; coli, carton Activitatea metodic : Confec ionarea materialului didactic pentru activit i, a fi elor pentru activit ile din s pt mn . Studierea Curriculumului pentru nv mntul pre colar. Planificarea activit ilor din cadrul proiectelor i parteneriatelor gr dini ei. Preg tirea fi elor pentru evaluarea sumativ . Proiectele i parteneriatele gr dini ei. Planificarea activit ilor din cadrul Comisiei metodice. Tura I Ziua ALA ADE integrate ADP: .D., R., T. Op ionale, Extinderi Recuperatorii, recreative, de cultivare aptitudini .D. Cntecul dinozaurilor Jurassic Park oprle i dinozauri Vizionare: Jurassic Park Rutine 1.Gimnastica de nviorare cu dinozaurii 2.Aten ie Dino, vino aici! Tura a II-a ALA, ADE, ADP

LUNI

Biblioteca: Povestea lui Dino Animale preistoricecitire imagini enciclopedie Joc de rol: n expedi ie dup lumea disp rut a dinozaurilor

D Lectur dup imagini Lumea disp rut DEC Ghici, ghici ce voi desena aici? Desen: Puiul de dinozaur (dup poezie) L. Muntean

ALA: .Deseneaz solzii dorsali dup model, n ordine cresc toare ADE: 1.D .Cretacic obs. 2.DEC.Dinozaurii mei- coloreaz dup indica ie i spune ce ai realizat? ADP: R.M preg tesc pentru plecare acas T.Dinozaurii cei mici/Se joaca peaici.

55

MAR I

Art : Ou de dinozauri modelaj Construc ii: Sit arheologic Cuibul cu ou

Activitate integrat DLC + DEC Dino, prietenul nostru poveste cu nceput dat Cntecul dinozaurilorJoc muzical Dino- repetare D Al ctelea dinozaur m nnc ? material individual

MIERCURI

Bibliotec : Curiozit i despre dinozauricitire imagini enciclopedie

JOI

Joc de mas : Puzzle cu dinozauri

DOS Activitate practic Dino cel vesel confec ionare

VINERI

tiin : Bazele tiin ei, Vulcanulexperiment Dac dinozaurii erau reptile, cum crezi c s-au nmul it ? Nisip i ap : Sit arheologicfosile n nisip

DPM Rostogolim oul lui Dino- rostogolirea oului prin poart fix

ALA: J.R.De-a paleontologii ADE: 1.DLC. Dino, prietenul nostru - (2) 2.DOS.Mamazilla aplica ie ADP: Tranzi ii R.M preg tesc 1.Sar peste ou 2.1, 2, 3, al ctelea pentru plecare acas T.Sar peste ou Dino a plecat? 3.Joc mi care ALA: C.Dinozauri S ri din cuib n colora iarco cuib ADE: 4.Dinozaurii cei D .Vulcanul- figuri mici/Se joaca pegeometrice aici ADP: R.Gimnastica de nviorare cu dinozaurii Joc de aten ie: T.Aten ie, Dino, Unde e ti, Dino? vino aici! ALA: .Cum se nmul esc dinozaurii? lectura Joc sportiv: Cursa educ. dinozaurilor ADE: DEC: Repetare - Cntecul dinozaurilor ADP: R.Strngem la locul de joac . T.Joc mi care Jocuri de aten ie: S ri din cuib n Pui ori, veni i cuib aici! ALA: A.Down with dinosaur - Ice age 3 vizionare ADE: DPM.Ne juc m cu oul - rostogolirea oului prin poart fix ; ADP: R.Gimnastica de nviorare cu dinozaurii T.1,2, 3, al ctelea Dino a plecat? 3.Strngem la locul de joac 4.M preg tesc pentru plecare acas

56

Tema: Cnd/cum i de ce se ntmpl ? Subtema: 15. ANIMALE DE LA POLI; PE TI NOTND 16. ANIMALELE P DURII, IARNA; ANIMALE DE LA CIRC. 17. ANIMALE DOMESTICE:CINELE I PISICA 18. P S RI DIN OGRAD I EVALUARE SUMATIV Obiective de referin : DLC: - s participe la activit i de grup, inclusiv la activit ile de joc, att n calitate de vorbitor, ct i n calitate de auditor; - s audieze cu aten ie un text, s re in ideile, s demonstreze c a n eles; - s n eleag i s transmit mesaje simple; s reac ioneze la acestea. D : - s cunoasc unele elemente componente ale lumii nconjur toare fauna - i interdependen a dintre ele; - s comunice idei, impresii pe marginea observ rilor efectuate; - s recunoasc i s descrie verbal anumite schimb ri i transform ri din mediul apropiat; - s efectueze opera ii cu grupele de obiecte constituite n func ie de diferite criterii date ori g site de el nsu i: triere, grupare/regrupare, comparare, clasificare, ordonare, apreciere a cantit ii prin punere n coresponden ; - s asocieze, s compare, s delimiteze, s fac aprecieri asupra elementelor apar in toare unei mul imi;s recunoasc , s denumeasc , s construiasc i s utilizeze forme geometrice n jocuri; - s realizeze serieri de obiecte pe baza unor criterii date ori g site de ei n i i. DOS: - s - i adapteze comportamentul propriu la cerin ele grupului n care tr ie te (gr dini , grupul de joac ); - s aprecieze n situa ii concrete unele comportamente i atitudini n raport cu norme prestabilite i cunoscute; - s tr iasc n rela iile cu cei din jur st ri afective pozitive, s manifeste prietenie, toleran , armonie, concomitent cu nv area autocontrolului; - sa cunoasc i s utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unor activit i practice. DEC: - s descopere lumea nconjur toare cu ajutorul auzului; - s diferen ieze auditiv timbrul i intensitatea sunetelor din mediul apropiat i al sunetelor muzicale; - s intoneze cntece pentru copii; - s acompanieze ritmic cntecele; - s asocieze mi c rile sugerate de textul cntecului cu ritmul acestuia; - s exprime prin mi care starea sufleteasc creat de muzica audiat .; - s redea teme plastice specifice activit ii plastice; - s ob in efecte plastice, forme spontane i elaborate prin tehnici specifice; - s exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului n redarea unor teme plastice; - s compun n mod original i personal spa iul plastic. DPM: - s dobndeasc comportamente i atitudini igienice corecte fa de propria persoan i fa de alte fiin e i obiecte; - s - i formeze o inut corporal corect n pozi ia stnd, eznd i n deplasare, s execute corect ac iunile motrice nv ate, n condi ii variate.

57

Centrele de interes deschise i materialele puse la dispozi ia copiilor: BIBLIOTEC : JOC DE ROL: CONSTRUC II: C r i: Atlas zoologic, c r i de Truse i halate de doctor, aparat Joc construc ii din lemn, colorat, alte imagini, reviste de fotografiat, casetofon animale din lemn, cuburi Jetoane cu animale, siluete de Costuma ie - Capra cu trei iezi din lemn, Rotodisc animale, puzzle Magazinul cu juc rii din raft Combino, flori i ronduri Joc pe calculator - Ferma de Joc Mica gospodin : or uri, de plastic, polistiren animale rafturi flori, ghivece Trusa lemn - Micul Film documentar despre animale Unelte gr din rit, unelte pescuit, tmplar, cuburi de plastic; din p durile patriei, poli, animale pu ca vn torului Vitocomb; mulaje, copaci, s lbatice M ti cu animale; siluete de c su e; pietre Mape: anotimpul iarna, animale animale; nisip albastru; diverse s lbatice, domestice haine groase; juc rii. C r i cu pove ti, plan e pove ti CD: La poli DVD, glob p mntesc, televizor; fi e de lucru; jetoane TIIN : ART : NISIP I AP : Ferma animalelor (joc plastic), L di ele cu nisip i ap Plastilina animale s lbatice din plastic Forme din plastic, unelte Culori cerate i obi nuite Apa i z pada Tempera JOC DE MAS : Puzzle tampile, be i oare cu bumbac, Jetoane cu animale; Tablouri de toamna, iarna, pensule Mulaje-animale plan e, alte imagini Coc pentru modelaj; plan ete; Film documentar polistiren. Mulaje animale, fructe Gips pentru modelaj i mulaje Produse alimentare din Acuarele, pensule; coli, carton gospod rie Produse textile din ln , piele, puf, pene Enciclopedie; fi e-labirint; puzzle; glob p mntesc Activitatea metodic : Concepere material didactic, documente colare pentru s pt mna n curs; Studiul copilului Completare fi e studiul copiilor, chestionare; consiliere p rin i, completare bibliorafturi cu materialele, fi ele de lucru ale copiilor Studiu metodic de specialitate pentru cunoa terea manifest rilor copiilor Planificarea s pt mnal a activit ii Alte documente colare completate Comisie metodic

58

15. ANIMALE DE LA POLI; PE TI NOTND Tura I Ziua ALA ADE integrate ADP: .D., R., T. Op ionale, Extinderi Recuperatorii, recreative,de cultivare aptitudini . D. Unde este Polul Nord? Dar Polul Sud Ne leg n m ca pinguinii Cine m nnc pe te ? Rutine 1.Pe mine m cheam ... pe tine te cheam ...; 2.La Polul Nord totul a nghe at! (deprinderea de a ne mbr ca mai gros); 3.Pui orii lini ti i stau n grup acum Tura a II-a ALA, ADE, ADP

LUNI

Joc de rol : De-a eschimo ii De-a expedi ia la poli Bibliotec : Traseaz literele din cuvinte; Spune pluralul lor Lectur dup imagini Via a la poli Art : Peisaj polar colaj Coloreaz capul i trunchiul pe telui, respectnd culorile modelului dat. Aplic f ii de hrtie pe not toare Construc ii Iglu din cuburi

D : Animale de la poli. Pe ti diferi i. . - l.d.i.

MAR I

Activitate integrat D +DEC: ncercuie te pinguinul cel mai mic de pe primul rnd i pe cel mai mare de pe al doilea rnd. Formeaz perechi Modelaj : Pinguinul Desen: Traseaz valurile peste linia punctat Activitate integrat DLC +DEC: Memorizare : Pinguinul-

MIERCURI

Audi ie cntec Pinguinul Chilly Willy ,,Ghice te cine a cntat Jocuri de mi care: - joc muzical Dansul 59

Tranzi ii 1.Pot s sar pe ghea / i mai pot dansa! 2.Pinguinii se preg tesc de treab 3.Pinguinii merg n ir 4.Mut m repede oul de la mam la tat !

ALA: B. Creeaz o poveste hazlie despre un pe ti or. ADE: DEC.Pictur Pinguinul Mumble ADP: R.La Polul Nord totul a nghe at! (deprinderea de a ne mbr ca mai gros); T.Pot s sar pe ghea i mai pot dansa! ALA: A. Pe tii lui Chilly Willy desen ADE:D +D : 1.E.m.i. Grupeaz pe ti orii dup direc ia n care noat . Num r -i 2.L.d.i. Polul Sud ADP: R.Pui orii lini ti i stau n grup acum T.Sunt un pinguin/ Ce nu poate zbura ALA:BGhicighicitoarea mea? ADE: DLC+DEC: 1. Povestesa educatoarei: Povestea ursului cafeniu- de Vladimir Colin 2. Repetare cntec: Pinguinul Chilly Willy ADP:

Sanie tras de huski suprapunere de planuri nclinate Joc de mas : Puzzle Animalele de la poli Caut perechea. tiin : Coloreaz corespunz tor blana ursului, fracul pinguinului din stnga, ciocul i picioarele pinguinului din dreapta Transform rile apei n natur experiment Nisip +ap : Animale polare la Zoo

pinguinilor; Ursul doarme;

Joc aten ie : Animale marine - mim DOS: Micii ecologi ti convorbire despre salvarea speciilor pe cale de dispari ie Joc distractiv: Pinguinii sar pe burt Activitate gospod reasc : Prepar m nghe at cu Danonino

R.La Polul Nord totul a nghe at! (deprinderea de a ne mbr ca mai gros); T.Mut m repede oul de la mam la tat !

JOI

VINERI

DPM Transport de greut i individual i n grup. Joc: ,,Plec m n expedi ie

Vizionare DVD: Antarctica

ALA: .G se te drumul pinguinilor ADE: DOS.Colaj Ursul polar ADP: R.Pe mine m cheam ... pe tine te cheam ...; T.Sunt un pinguin /Ce nu poate zbura ALA: A. Pictur : Foca pe banchiz ADE: DPM.Ursule ii pe banchiz (Formarea deprinderii de a sta n echilibru); ADP: R.La Polul Nord totul a nghe at! (deprinderea de a ne mbr ca mai gros); T.Pinguinii merg n ir

60

16. ANIMALELE P DURII, IARNA; ANIMALE DE LA CIRC Tura I Ziua ALA ADE integrate ADP: .D., R., T. Op ionale, Extinderi Recuperatorii, recreative, de cultivare aptitudini . D. Mi-ar pl cea s fiu un urs! Animale de la circ, discu ii pe marginea unor experien e personale. Bun diminea a, foc juc u ! Rutine 1.Ursule ii disciplina i (s ias ordonat, cu rndul din sala de grup ) 2.Respect m reguli de comportare civilizat la mas (s nu se ridice de la mas dect mpreun cu colegii) 3.Vulpi ele civilizate(s p streze lini tea n sala de mese) Tranzi ii 1.Mers ritmat: n cojocul lui cel gros/Morm ie moroc nos; Merge ursul prin p dure/Dup miere, dup mure! 2. Cntec vesel: Vulpea ct e de ireat /S-a-n elat i ea odat !/A furat Tura a II-a ALA, ADE, ADP

LUNI

Joc de rol : De-a vn torii De-a gr dina Zoologic Bibliotec : Citim imagini ( Ursul P c lit, C su a din oal ) Art : Drumuri prin p dure - desen Preg tim mncare pentru animale - modelaj Construc ii Ad posturi pentru animalele p durii Cu ti pentru animale la zoo

DLC: Poveste educativ : ,,Ursul p c lit de vulpe, de I. Creang DEC: J.M.: Vulpea, ct e de ireat ... C:Ursule ul Martinel

ALA: .Recunoa te i coloreaz ursul ADE: 1.D .Obs: Animale din p dure 2. DPM.Imit mersul i morm itul ursului ADP: R.Vulpi ele civilizate T. Mers ritmat: n cojocul lui cel gros ALA:A.Lipire: Masc de ursule 1 ADE: DLC.Prive te i recunoa te povestea C su a din oal ADP: R.Respect m reguli de comportare civilizat la mas T.Vulpea ct e de ireat ALA: A.Lipire: Masc de ursule 2 ADE: 1.D . ncercuie te hrana animalelor din p dure 2. DOS.S privim filmul cu animale din p dure hr nite de oameni, iarna ADP: R. Ursule ii disciplina i T. Mers ritmat: n cojocul lui cel gros

MAR I

D : L.d.i.: Locuitorii P durii

MIERCURI

Activitate integrat D + DPM: E.m.i.: Ur i mari, ur i mici Aruncarea mingii cu dou mini n sus i jos. Joc: Mingea juc u Joc de lini tire: Treze te-te, ursule ule!

61

JOI Joc de mas : Puzzle tiin : P durea Film documentar (fragment) despre animale din p durile patriei Nisip +ap : C r ri spre Izvoare Urme pe nisip DEC: Act. integrat : Desen i pictur : Ursul

dintr-o gr din /Un coco de plastilin !!!/Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Rde Mo Martin de ea.

Teatru de p pu i: Scufi a ro ie Ursul p c lit

ALA:B. Cnt m cu i despre ursule ul Martinel ADE: DLC. Descrie ce fac personajele din poveste? ADP: R.Respect m reguli de comportare civilizat la mas T. Vulpea ct e de ireat ALA:JM.Puzzle ADE: 1. DEC. Traseaz pe linia punctat urechile i l bu ele ursule ului 2. DPM. C rarea prin p dure Parcurs aplicativ: mers, alergare erpuit , aruncarea mingii ADP: R. Ursule ii disciplina i T.Mers ritmat: n cojocul lui cel gros

VINERI

DOS: Colaj: Ursule ul Martinel

Jocuri cu text i cnt: Vulpea i g tele Ursul doarme

Jocuri cu caracter sportiv n aer liber: Cursa iepura ilor Joc distractiv: Ur ii la miere n p dure

62

17. ANIMALE DOMESTICE: CINELE I PISICA Tura I Ziua ALA ADE integrate ADP: .D., R., T. Op ionale, Extinderi Recuperatorii, recreative, de cultivare aptitudini . D. Iubesc animalele din ograda bunicii Prietenul meu credincios i animalele au suflet Rutine 1.n ograd la bunici/Am animale mari i mici/Eu cu drag le ngrijesc/ Cu iubire m r spl tesc 2.Igiena dup ce m joc cu animalele 3.n ograd la bunici! (nsu irea normelor de comportare civilizat ) 4. Hai s ngrijim aici/Animale mari i mici/mpreun le-ocrotim/Animale noi iubim Tranzi ii 1.Pisicu a cea voioas /Se ndreapt c tre cas /Dar cnd vede-un oricel/ upa- upa dup el 2. Sus-jos - joc pentru dezvoltarea proceselor de inhibi ie voluntar i autocontrolului Tura a II-a ALA, ADE, ADP

LUNI

Joc de rol : La casa bunicilor De-a fermierii Bibliotec : Citim imagini din atlase, reviste, c r i

D : Obs: Ferma

ALA: A.Claia de fn - lipire fire r sucite ADE: D . Mama i pui orul - j.d. ADP: R.Igiena dup ce m joc cu animalele T. Clasa s o preg tim/ La activit i aten i s fim! ALA: PPS. Graiul animalelor ADE: 1.DLC.Cine a spus miau?, de A. Suteev- lect. educatoarei 2. DEC.Repetare Pisicu a ADP: R. i animalele au suflet T.Pisicu a cea voioas /Se ndreapt c tre cas /Dar cnd vede-un oricel/ upa- upa dup el ALA: .De ce consum m produse lactate? ADE: 1. D . ncercuie te cu albastru animalele din fa i cu ro u pe cele din spate 2. DOS. Ce foloase avem de la animalele domestice ?

MAR I O poveste din ograd - poveste cu nceput dat Art : Osul cel gustos modelaj C elul i pisica confec ie marionete MIERCURI Construc ii Cu ca lui Grivei Co ule ul pisicu ei

Activitate integrat DLC+DEC: Memorizare: Pisicu a 1.Cntec Pisicu a 2. Joc: muzical: Graiul animalelor onomatopee

Activitate integrat D +DEC: J.l.: Cu ca c elului(Joac -te cu figuri geometrice apoi traseaz pe linia punctat cu ca format dintr-un triunghi i un p trat) 63

Joc de mas : Purcelu i n cote puzzle ncercuie te pisicua pe care o vrei acas

Pictur :Ferma n culori

3. Sala s o preg tim /la activit i aten i s fim!

ADP: R.Hai s ngrijim aici/Animale mari i mici/mpreun leocrotim /Animale noi iubim T. Sus-jos ALA:B.Ghici, ghicitoarea mea! ADE: DOS. i animalele au suflet ADP: R.n ograd la bunici !(nsu irea normelor de com-portare civilizat ) T.Pisicu a cea voioas /Se ndreapt c tre cas /Dar cnd vede-un oricel upa- upa dup el. ALA:A.Petele c elului - desen n contur i pictura ADE: 1DPM. Pisica pe mas - mers n echilibru ADP: R.Igiena dup ce m joc cu animalele T. Sus-jos

JOI

tiin : Descrie animalele din ferm

DOS: Convorbire pe marginea unor imagini despre animale i obiectele legate de via- a i ngrijirea acestora pe suport electronic: Cel mai bun prieten al omului.

Jocuri mi care: Cinele i pisica Caii i c l re ii Pui ori, veni i la mama!

Jos distractiv: Pisica i oriceii

VINERI

Nisip +ap : Ograda bunicilor

Joc senzorial Cine face a a ? DPM nv area deprinderilor motrice utilitaraplicative, mersul pe o linie trasat pe sol. JocM a acrobat ! DVD Pisicile aristocrate

64

18. P S RI DIN OGRAD Ziua

I EVALUARE SUMATIV Tura I Tura a II-a ADP: .D., R., T. Op ionale, Extinderi Recuperatorii, recreative, de cultivare aptitudini . D. ntmpl ri dintr-o ograd i cu pace i cu sfad , de Passionaria Stoicescu Salut! Sunt curcanul cu m rgele, nimeni nare c-ale mele./Sunt g inu a cea mo at , fac ou multe n poiat - rime scurte ale copiilor. Cntece despre p s ri din ograd : G inu a cea mo at , Pui orii, Curcanul etc. Rutine 1. Pui ori sp la i de mama 2. Pijamaua-n pat - deprinderi de ordine la dormitor Tranzi ii 1. R u tele 2. G inu a cea mo at 3. Vulpe, tu mi-ai furat gsca ALA, ADE, ADP

ALA

ADE

LUNI

Joc de rol : De-a medicul veterinar De-a ferma de p s ri Bibliotec : Mergi la familia ta L.d.i. Ghice te cine sunt eu! Art : Pene colorate pictur Desen n contur

DLC: Lectura educatoarei: Pungu a cu doi bani, de I. Creang DEC: Cntec:G inu a cea mo at , C lin Gruia Joc cu text i cnt: Vulpe, tu mi-ai furat gsca

ALA: JM. Puzzle ADE: D .P s rile din curtea bunicii ADP: R. Pui ori sp la i de mama T. Pui ori, veni i la mama! joc

MAR I

Activitate integrat : D +DOS E.m.i. Hora pui orilor (a az n rnd: un pui mare, unul mic) Aplica ie cu pene Coco ul D : Memorizare: n ograda mea

MIERCURI

Construc ii staul, cote , cu c , ad post pentru p s ri

Joc de

Joc de mi care:

ALA: JR. Cu pisica la medic ADE: DEC.Cntec: G inu a cea mo at repetare ADP: R.Pijamaua-n pat T.Vulpe, tu mi-ai furat gsca ALA: JM. Puzzle ADE: 1.DPM: Joc mi care: Pui ori, veni i la mama 2.DEC: Audi ie: Cntece pentru copii ADP: R. Pui ori sp la i de mama T. G inu a cea mo at

65

JOI

mas : Mama i puiul tiin : Unde este umbra?

DPM: nv area diferitelor tipuri de alergare (cu pendularea gambei napoi, cu ridicarea genunchilor la piept) Joc: Zboar , zboar

Ra ele i vn torul Pui ori, veni i la mama! Joc imitativ : F ca mine Ghici, ghicitoarea mea!

VINERI

Nisip+ap : P s ri pe nisip

EVALUARE : Animale domestice i p s ri de curte D : S iubim animalele - convorbire dup ilustra ii reprezentative din pove ti, poezii, cntece nv ate n ntregul proiect tematic

Joc distractiv : Cine a venit?

ALA: .Cine urmeaz ? (alternare siluete de animale dup m rime) ADE: DLC. Poveste te cine poate ADP: R. Pijamaua-n pat T. Vulpe, tu mi-ai furat gsca ALA: B. Minunata lume a animalelor ADE: 1. DLC: Cine - ce m nnc 2. D : Ce grup adun cele mai multe buline? concurs cuno tin e ADP: R. Animale din ograda bunicii - bine ngrijite exerci iu cu juc riile de plu T. G inu a cea mo at

66

Tema: Evaluare 19. Subtema: EVALUARE SUMATIV INSTITU IA:________________________________________ Anul colar:______________________ EVALUARE SUMATIV (INTERSEMESTRIAL ) Grupa mijlocie:____________________________ Obiective de referin : S se verifice capacitatea: - de a comunica cu ceilal i; de a interac iona cu copiii de vrsta lui; de a r spunde exact, demonstrnd c au urm rit ntrebarea; de a manifesta bucurie n urma reu itelor proprii; - de a formula propozi ii simple, de a denumi obiectele din imagini; de a recita poezii, de a reda pove ti cunoscute; - de a forma mul imi dup nsu iri comune (form , m rime, culoare) luate separat; de a raporta num rul la cantitate; - de a urm ri explica iile i de a se integra n joc, de a respecta reguli i a analiza r spunsul propriu sau al colegilor; - de a r spunde motric la comenzi de prezentare a unor p r i ale corpului ; de a executa diferite exerci ii motrice; - de a finaliza conform cerin elor o activitate nceput . Centrele de interes deschise i materialele puse la dispozi ia copiilor: BIBLIOTEC : JOC DE ROL: CONSTRUC II: Reviste, c r i cu imagini despre C su a p pu ii Cuburi de plastic; familie, gr dini , lumea animal , Utilat corespunz tor pentru Cuburi cu cifre; vegetal ; activit i care se pot desf ura n Ma ini, utilaje, unelte; Caiete de lucru, fi e adecvate familie; Trus figuri geometrice temei; Recuzit pentru roluri/personaje Album cu poze din pove ti; de poveste, decoruri specifice CD-uri;CD-player P pu i, ma inu e, alte juc rii TIIN : ART : JOC DE MAS Atlas; Creioane negre i colorate, Puzzle; Enciclopedia copiilor; carioca, acuarele, plastilin Set LOTO cu culori; Plan e Seturi jetoane/jocuri Alege - grupeaz etc. Activitatea metodic : Preg tirea s lii de grup pentru noul an colar. Preg tirea materialului didactic necesar evalu rii ini iale. Preg tirea probelor i a testelor pentru evaluarea ini ial . ntlniri cu p rin ii - consiliere.

67

DOMENIUL DATA TEMA OBIECTIVE EXPERIEN IAL ACTIVIT II/ URM RITE MIJLOC DE REALIZARE

TIIN Cunoa terea mediului

Animale domestice i s lbatice - convorbire (Fi a II.3 din mapa cu fise de evaluare interdisciplinar Sunt mic, dar tiu multe!)

Activitate matematic

S facem ordine n buc t rie! joc /exerci ii de verificare a num ratului n limitele 1-5 (Fi a II.6. din Sunt mic, dar

- s recunoasc mamiferele, s le denumeasc ; - s identifice animalele s lbatice i s le asocieze cu ad postul lor; - s n eleag mesaje simple, s reac ioneze la acestea; - s asocieze animalele domestice date cu hrana potrivit fiec ruia (din fi a de lucru); - s exerseze deprinderile tehnice specifice prin realizarea unor sarcini interdisciplinare -s - i mbog easc experien a senzorial , ca baz a cuno tin elor matematice referitoare la recunoa terea, denumirea 68

INSTRUMEN- OBSERTE DE VA II EVALUARE: prob oral /prob scris (fi e individuale)/ prob practic / alte probe: observare sistematic , autoevaluarea, teste docimologice etc. Prob oral Prob scris (fi e de munc individual ) Autoevaluare

Prob oral Prob scris (fi e de munc individual ) Autoevaluare

tiu multe!)

LIMB I COMUNICARE Educarea limbajului

S facem cuno tin ! convorbire (Fi a II.1. punctele 1,3,6,7 din mapa cu fi e de evaluare interdisciplinar Sunt mic, dar tiu multe!)

OM I SOCIETATE Educa ie pentru societate

Fapte bune i frumoase! - convorbire (Fi a II.4 Sentimente i emo ii din mapa cu fi e de evaluare interdisciplinar

obiectelor; - s aprecieze prin comparare cantitatea; - s numere corect cresc tor n intervalul (1-5); - s formeze mul imi cu imagini de acela i fel (dup : form , m rime, culoare)constituirea de grupuri ( cte 3-5) - s se prezinte clar (nume, prenume, vrst / s identifice cifra corespunz toare vrstei proprii, sexul) exprimndu-se corect gramatical; - s recunoasc i s denumeasc membrii familiei; - s descrie i s identifice denumirea rii, a localit ii - s formuleze propozi ii simple sau dezvoltate, relatnd reguli de comportare civilizat n rela iile interfamiliale i atribu iile sale n familie i la gr dini . - s identifice personajele din pove tile ,,Scufi a Ro ie i ,,Cei trei purcelu i; - s recunoasc simbolurile Cr ciunului, crengu a uscat a toamnei, s comunice 69

Prob oral Prob scris (fi e de munc individual ) Autoevaluare

Prob oral Prob scris (fi e de munc individual ) Autoevaluare

Sunt mic, dar tiu multe!)

ESTETIC I CREATIV Educa ie muzical

a. Br dule ul repetare cntec b. NingeNinge! - joc muzical

Educa ie plastic Eu am un tort gustos! - desen/pictur (Fi a II.1. S facem cuno tin ! subpunctele 2, 5 din din mapa cu fise de evaluare interdisciplinar Sunt mic, dar

impresii, idei pe baza observ rilor efectuate; - s n eleag sensul opus al cuvintelor care denumesc acele calit i ale omului; - s con tientizeze consecin ele negative ale faptelor; - s aprecieze i s identifice comportamentul negativ/pozitiv al copiilor din imagine, descriind i emo iile acestora. - s interpreteze un cntec n gama do major; - s repete dup educatoare fragmente melodice scurte; - s interpreteze vocal n cor cntece accesibile vrstei, respectnd linia melodic i ritmul impus prin dirijare; - s i coordoneze mi c rile cu textul i ritmul cntecului. - s coloreze elementele dintr-un tablou dat utiliznd culorile potrivite cu mediul (norul, cerul, iarba i tufele ct mai frumos); - s deseneze/ picteze mnuind cu ndemnare i pricepere creionul 70

Prob oral Prob oral

Activitate individual , expozi ie pentru evaluare - activitate practic (individual) Expozi ie pentru evaluare colectiv

tiu multe!)

PSIHOMOTRIC

Ne juc m cu bulg ri de z pad ! - parcurs aplicativ cu exerci ii simple (variante de mers, alergare u oar , s ritur pentru atingerea ,,bulg relui suspendat, aruncare cu bulg ra i din vat c tre o direc ie indicat )

colorat/ pensula, acuarelele pentru a acoperi spa ii, forme; - s formuleze aprecieri asupra lucr rilor printrun limbaj plastic specific; - s p streze ordinea, acurate ea, la m su . - s r spund motric corect la Prob practic sarcinile impuse, - individual la comenzi diferite; - s adopte posturi corecte ale corpului cnd execut exerci ii pentru nc lzirea organismului; - s execute corect exerci iile fizice i deprinderile motrice nsu ite anterior; - s - i coordoneze mi c rile pe ritmul impus; - s manifeste aten ie, bun dispozi ie.

*Evaluarea sumativ a comportamentelor pe baza a 4 fi e de lucru individual, n viziune interdisciplinar (comportamentele urm rite sunt pe verso-ul fiec rei fi e din mapa Sunt mic, dar tiu multe!) *Notarea se estimeaz la nivelul domeniului experien ial astfel: Rezolv peste 50 % dintre itemii fi ei/domeniu = 2 puncte = C (comportament nsu it) Rezolv sub 50% dintre itemi/domeniu = 1 punct = CD (comportament n dezvoltare) Rezolv sub 10% dintre itemi/domeniu = 0 puncte = A (comportament absent, necesit sprijin) EDUCATOARE: DIRECTOR:

71

COALA/GR DINI A ________________________________________ An colar:_________________ RAPORT EVALUARE SUMATIV (INTERSEMESTRIAL ) CENTRALIZATOR - GRUPA:__________________________________
Domeniul limb i comunicare Educarea limbajului Domeniul tiin Cunoa terea mediului Activitate matematic Domeniul om societate Educa ie pentru societate Activitate practic Domeniul estetic i creativ Educa ie plastic Educa ie muzical Total individual

Nume/prenume pre colar

Procent/ DOMENIUL

Educatoare: 72

Director:

Tema: Cnd, cum i de ce se ntmpl ? 20. Subtema: SFR IT DE IARN Obiective de referin : DLC: - s participe la activit ile de grup, inclusiv la activit ile de joc, att n calitate de vorbitor, ct i n calitate de auditor; s audieze cu aten ie un text, s re in ideile acestuia i s demonstreze c l-a n eles; - s manifeste interes pentru citit; s recunoasc cuvinte simple i litere n contexte familiare. D : - s - i mbog easc experien a senzorial , ca baz a cuno tin elor matematice referitoare la recunoa terea, denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mul imi, pe baza unor nsu iri comune (form , m rime, culoare) luate n considerare separat sau mai multe simultan; - s cunoasc unele elemente componente ale lumii nconjur toare (obiecte, aerul, apa, solul, vegeta ia, fauna, fiin a uman ca parte integrant a mediului, fenomene ale naturii), precum i interdependen a dintre ele; - s comunice impresii/ idei pe baza observ rilor efectuate. DOS: - s aplice norme de comportare specifice asigur rii s n t ii i protec iei omului i naturii; - s cunoasc i s respecte normele necesare integr rii n via a social , precum i reguli de securitate personal ; - s cunoasc i s utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activit i practice; - s dobndeasc comportamente i atitudini igienice corecte fa de propria persoan i fa de alte fiin e i obiecte. DEC: - s descopere lumea nconjur toare cu ajutorul auzului; - s diferen ieze auditiv timbrul i intensitatea sunetelor din mediul apropiat i al sunetelor muzicale; - s intoneze cntece pentru copii; s exprime prin mi care starea sufleteasc creat de muzica audiat ; - s redea teme plastice specifice desenului;s exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului n redarea unor teme plastice. DPM: - s cunoasc i s aplice regulile de igien referitoare la igiena echipamentului; - s - i formeze o inut corporal corect (n pozi ia stnd, eznd i n deplasare); - s perceap componentele spa io-temporale (ritm, durat , distan , localizare); - s fie apt s utilizeze deprinderile nsu ite n diferite. Centrele de interes deschise BIBLIOTEC : Reviste, c r i cu imagini despre anotimpul iarna; Caiete de lucru, fi e tematice; TIIN : C r i cu imagini i informa ii despre iarna; joc interactiv CD, Jetoane i materialele puse la dispozi JOC DE ROL: mbr c minte de iarn ; patine, bob, sanie; ART : Creioane negre i colorate, carioca, acuarele, plastilin ; fi e cu imagini specifice iernii; ia copiilor: CONSTRUC II: Diverse ; Lego; JOC DE MAS : Ilustra ii cu elemente de iarn ;

73

Activitatea metodic : Preg tirea documentelor calendaristice, a materialului didactic pentru activit i, a fi elor de munc independent pentru copii i a fi elor pentru evaluarea continu . Studiu materiale de pe site-urile de specialitate. Proiecte i parteneriate. Comisia metodic . Tura I Ziua ALA ADE integrate ADP: .D., R., T. Op ionale, Extinderi Recuperatorii, recreative, de cultivare aptitudini . D. Ne preg tim pentru activit i Vremea s o studiem / i-n calendar s not m/ De e ploaie sau e soare/ i putem merge la plimbare Tura a II-a ALA, ADE, ADP

LUNI

Joc de rol : D : De-a mama J.d. Cu ce ne juc m? i puiul (Jocuri i sporturi de iarn ) De-a pictorii Bibliotec : L.ed.Soarele i omule ii de z pad

MAR I

Ghicighicitoarea mea? Art : Nori ori colaj Ploaia linii oblice Construc ii C su e din cuburi B ncu e din parc

Activitate integrat D +DEC: Joc-exerci iu Nr. i cifra 1 Ast zi noi vom num ra i mul imi noi vom forma. Cu jetoanele lucr m/n perechi le a ez m.

Desen : Nori ori cenu ii

Rutine 1.La munte vom pleca/ i cu noi vom lua/n rucsacuri preg tite / Haine potrivite (deprinderea de preg tire a rucsacului pentru excursie) 2.Copii, lua i aminte/La bune nv minte! (deprinderea de comportare civilizat ) 3.Uf, ce gros am vorbit/Cred c azi

ALA: B. Te-ai topit n palma mea/Ca o lacrim de nea. ADE: DEC: Vis de iarn - poveste creat de copii ADP: R. Uf, ce gros am vorbit/ Cred c azi am r gu it! T. Stngul sus, stngul jos ALA: A. Cop cel nins - dactilopictur ADE: D +D : 1.Eu tiu multe! 2. Vreau s -mi dai.... - material individual ADP: R.Copii, lua i Aminte/La bune nv minte! T.1, 2, 1, 2, Cte doi in pas vioi!

74

MIERCURI

suprapunere de planuri nclinate Joc de mas : inte, lego, pioneze, magne i Caut perechea tiin : Cum este vremea afar ?

Activitate integrat DLC +DEC: Ld.i.: Iarn , s te duci cu bine! Cntec Iarn , s te duci cu bine! Euritmie Ct ai spune 1, 2, 3!

am r gu it! (deprinderea de a se mbr ca adecvat anotimpului)

Tranzi ii: 1.Iarn s te duci cu bine ! 2.1, 2, 1, 2, Stngul sus, stngul jos / Cte doi n pas vioi. / Bra ele le ridic m, / Minile le flutur m. 3.S rim peste dmburi de nea Jocuri de mi care: Prinde pucul Carnavalul iernii Joc imitativ: Ce sport de iarn /var am mimat?

ALA:JR.De-a suporterii ADE: DLC+DEC: 1.Joc did. Spune despre ce tii tu ! 2.Cntec: Iarn s te duci cu bine! ADP: R.Uf, ce gros am vorbit/Cred c azi am r gu it! T.Stngul sus,stngul jos! ALA: . Ex. fi e: Am nv at multe ADE: DOSCe e bine, ce e r u ! ADP: R.La munte vom pleca T.1, 2, 1, 2, Cte doi n pas vioi. ALA:C. C su e hazlii ADE: DPM.Piticii la concurs ADP: R.Iarn , s te duci cu bine! T. Stngul sus, stngul jos!

JOI Ninsoarea se transform n ploaie Nisip+ap : Ploaia VINERI

DOS: Vizionare desen animat despre protejarea mediului Micii ecologi ti

DPM: S ritur de pe loc, cu desprindere de pe ambele picioare. J: Ocole te copca!

Joc distractiv: Micii jongleri Joc sportiv: Bulg rele la co !

75

Tema: Cu ce i cum exprim m ceea ce sim im? 21. Subtema: 1 MARTIE Obiective de referin : DLC: - s participe la activit ile de grup, inclusiv la activit ile de joc, att n calitate de vorbitor, ct i n calitate de auditor; - s n eleag i s transmit mesaje simple; - s reac ioneze la acestea; s audieze cu aten ie un text, s re in ideile acestuia i s demonstreze c l-a n eles; - s disting sunetele ce compun cuvintele i s le pronun e corect; - s - i mbog easc vocabularul activ i pasiv pe baza experien ei, activit ii personale i/sau a rela iilor cu ceilal i i simultan s utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical. D : - s cunoasc unele elemente componente ale lumii nconjur toare (ex.: fiin a uman ca parte integrant a mediului, cu sentimente, gnduri, idei proprii, lumea teatrului, a filmului etc.), precum i interdependen a dintre ele; - s numere de la 1 la 5 recunoscnd grupele cu 1-5 obiecte i cifrele corespunz toare; - s comunice impresii/ idei pe baza observ rilor efectuate; - s efectueze opera ii cu grupele de obiecte constituite n func ie de diferite criterii date ori g site de el nsu i: triere, grupare/regrupare, comparare, clasificare, ordonare, apreciere a cantit ii prin punere n coresponden . DOS: - s aprecieze n situa ii concrete unele comportamente i atitudini n raport cu norme prestabilite i cunoscute; - s tr iasc n rela iile cu cei din jur st ri afective pozitive, s manifeste prietenie, toleran , armonie, concomitent cu nv area autocontrolului; - s fie capabil s realizeze lucr ri practice inspirate din natur i via a cotidian , valorificnd deprinderile de lucru nsu ite. DEC: - s diferen ieze auditiv timbrul i intensitatea sunetelor din mediul apropiat i al sunetelor muzicale; s intoneze cntece pentru copii; - s exprime prin mi care starea sufleteasc creat de muzica audiat ; - s asculte i s recunoasc fragmente din crea ii muzicale na ionale i universale, corespunz toare specificului de vrst al copilului pre colar i preocup rilor acestuia;s compun n mod original i personal spa iul plastic; s interpreteze liber, creativ lucr ri plastice exprimnd sentimente estetice. DPM: - s - i formeze o inut corporal corect (n pozi ia stnd, eznd i n deplasare); - s perceap componentele spa io-temporale (ritm, durat , distan , localizare); - s fie apt s utilizeze deprinderile nsu ite n diferite contexte.

76

Centrele de interes deschise i materialele puse la dispozi ia copiilor: BIBLIOTEC : JOC DE ROL: CONSTRUC II: Reviste, materiale despre tradi ia M r i oare Jocul culorilor: construc ii m r i oarelor; Caiete de lucru, rond cu flori plastic fi e adecvate temei; PC, CD sau internet Tradi ia m r i oarelor la romni TIIN : ART : JOC DE MAS : Cifre, m r i oare; ilustra ii Creioane negre i colorate, M r i oare pentru poveste carioca, acuarele, plastilin , plan et ; a Activitatea metodic Preg tirea materialului didactic pentru activit i, a fi elor de lucru pentru copii i a fi elor pentru evaluarea continu . Studiu individual. Proiectele i parteneriatele gr dini ei. Comisia metodic . Tura I Ziua ALA ADE integrate ADP: .D., R., T. Op ionale, Extinderi Recuperatorii, recreative, de cultivare aptitudini . D. Bun diminea a! Vreau s i d ruiesc un m r i or! Mul umesc pentru m r i or Ghiocelul Tura a II-a ALA, ADE, ADP

LUNI

Joc de rol: D ruim i primim m r i oare Bibliotec : Scriem felicit ri de 1 Martie

DLC: Vizionare: Despre tradi ia m r i oarelor la romni DEC:C: Ghiocelul J.m.: Voi sunte i ecoul

ALA: A. n ir m br ri i le oferim (m r i oare) feti elor ADE: D .,,Grup m m r i oare ADP: R.Sunt atent! T.Recitative ritmice

MAR I

Activitate integrat D +D S ne juc m cu Art : nururi colorate de Felicit ri diferite lungimi. de 1 Martie Continu s desenezi nururi colorate n Desen n ordinea lungimii contur: (cresc toare i Continu descresc toare) s colorezi nurul (n Obs: Ghiocelul acela i fel) 77

ALA: A. Modelino Rutine m r i oare. 1.Sunt atent! (s ADE: prezinte educatoarei 1.DLC: Scrie literele obiectele sau pe conturul existent materialele (mama, floare, solicitate) m r i or, etc.). 2.M preg tesc 2.DOS.nv m s pentru activit i oferim un m r i or (s vorbeasc ncet, ADP: pe un ton calm, R.M preg tesc lini tit) pentru activit i! 3.Pot fi cuminte! T. Jocuri (s se joace n num r toare spa iul recomandat

MIERCURI

Construc ii Flor ria cu ghiocei

DEC: Color m m r i or pentru mama

JOI

Joc de mas : Grup m m r i oare dup materialul din care sunt confec ionate DOS: Lipe te fotografia ta Puzzle: sau deseneaz un ,,nceput de simbol al prim verii n prim var medalionul m r i orului tiin : Num r m m r i oare Povestire dup un ir de ilustra ii: Inimioare, inimioare, S.Cassavan Nisip+ap : S d m ghiocei!

de educatoare) 4.Te rog/ mul umesc (s se adreseze politicos personalului de servire cnd au nevoie de ceva) Tranzi ii : 1. Recitative ritmice: (Jocurile Uite-a a!, L. Muntean) 2. Jocuri num r toare (din folclorul copiilor : Un, doi, trei/Baba la bordei/Cur ardei/ Pentru Mo Andrei) 3. Fr mnt ri de limb (forme f r sens, versuri amuzante: rrr, sun telefonul; /Las televizorul, alerg la telefon /Dar nu mai are ton. Ghiocel, ghiocel, alb i frumu el/Cu tine fac o ghicitoare, c e ti o pl pnd floare) 4.Plimbare gr bit , exerci ii de mers Audi ie: Cntece de prim var Jocuri de mi care : Atinge m r i orul! Ghicitori despre prim var , vestitorii ei etc. Jocuri de mi care n aer liber Ac iune din proiectul

ALA: .Construim grupe cu 5 m r ioare ADE: DOS.Activitate practic : M r i oare ADP: R. Pot fi cuminte! T. Recitative ritmice ALA:B. ,, nur r sucit - trasare pe contur ADE: Joc sportiv: ,,Prin surprindere ADP: R. Te rog/ Mul umesc T. Fr mnt ri de limb ALA:JM.,,Cte m r i oare ai ? ADE: 1.D .,, Grupe cu 5 m r i oare Ex. cu fi e 2.DEC. Color m m r i or 2 ADP: R. Te rog/ Mul umesc T.Jocuri num r toare

VINERI

DPM: nv area unor elemente de dans. Euritmie: Dansul ghioceilor 1

78

educa ional M r i oare din suflet, n colaborare cu Centrul de zi Prichindel Tema: Cu ce i cum exprim m ceea ce sim im? 22. Subtema: 8 MARTIE Obiective de referin : DLC: - s participe la activit ile de grup, inclusiv la activit ile de joc, att n calitate de vorbitor, ct i n calitate de auditor; - s disting sunetele ce compun cuvintele i s le pronun e corect; - s - i mbog easc vocabularul activ i pasiv pe baza experien ei, activit ii personale i/sau a rela iilor cu ceilal i i simultan s utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical. D : - s - i mbog easc experien a senzorial , ca baz a cuno tin elor matematice referitoare la recunoa terea, denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mul imi, pe baza unor nsu iri comune (form , m rime, culoare) luate n considerare separat sau mai multe simultan; - s cunoasc unele elemente componente ale lumii nconjur toare (ex.:fiin a uman ca parte integrant a mediului), precum i interdependen a dintre ele; - s comunice impresii, idei pe baza observ rilor efectuate. DOS: - s cunoasc i s respecte normele necesare integr rii n via a social , precum i reguli de securitate personal ; - s aprecieze n situa ii concrete unele comportamente i atitudini n raport cu norme prestabilite i cunoscute;s tr iasc n rela iile cu cei din jur st ri afective pozitive, s manifeste prietenie, toleran , armonie, concomitent cu nv area autocontrolului; - s cunoasc i s utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activit i practice. DEC: - s intoneze cntece pentru copii; - s acompanieze ritmic cntecele; - s asocieze mi c rile sugerate de textul cntecului cu ritmul acestuia; - s diferen ieze auditiv n l imea sunetelor muzicale; - s intoneze cntece pentru copii; s redea teme plastice specifice desenului, picturii, modelajului; - s interpreteze liber, creativ lucr ri plastice exprimnd sentimente estetice. DPM: - s - i formeze o inut corporal corect (n pozi ia stnd, eznd i n deplasare); - s perceap componentele spa io-temporale (ritm, durat , distan , localizare); - s fie apt s utilizeze deprinderile nsu ite n diferite.

79

Centrele de interes deschise i materialele puse la dispozi ia copiilor: BIBLIOTEC : JOC DE ROL: C r i cu pove ti ilustrate, Costume, cadouri, flori plan e cu pove ti, caiete de lucru, fi e adecvate temei, PC TIIN : ART : Jetoane, cifre, flori, Creioane negre i colorate, carioca, acuarele, fotografii plastilin , coc pentru modelaj, plan ete, culori, glitter, aracet, carioca, acuarele, pensule, coli, carton colorat

CONSTRUC II: Diferite truse de construc ii, arco, rotodiscuri. NISIP I AP : Forme de plastic, flori

Activitatea metodic : Confec ionarea materialului didactic pentru activit i, a fi elor pentru activit ile din s pt mn . Studiere Curriculumului pentru nv mntul pre colar. Planificarea activit ilor din cadrul proiectelor i parteneriatelor gr dini ei. Preg tirea fi elor pentru evaluarea sumativ . Proiectele i parteneriatele gr dini ei. Planificarea activit ilor din cadrul Comisiei metodice. Ziua ALA Tura I ADE ADP: .D., R., T. Op ionale, Extinderi Recuperatorii, recreative, de cultivare aptitudini Tura a II-a ALA, ADE, ADP

LUNI

Joc de rol: De-a ziua mamei De-a mama i feti a Construc ii: Vaz cu flori pentru mama Casa de vis pentru mama

D : Convorbire i aduc n dar o stea/ Mam , azi e ziua ta

ALA:C: Buc t ria mamei . D. Cum m mpac cu ADE : prietenul meu? 1.DEC.Repetarea Salut cu cntecelor pentru complimente pentru Programul de 8 mama Martie Cum spun 2.D .Dar pentru mul umesc? mama - joc logic Cum cer iertare? ADP: R.Cnd zmbe te mama mea Prim vara-i mai frumoas Rutine 1. Cnd zmbe te T.n poiana verde Veselie mult - joc mama mea de c utare Prim vara-i mai

80

MAR I

Art : Flori pentru mama (colaj) Cntece despre mama (audi ie muzical ) Bibliotec : Desen m diplome pentru m mici

DLC: Activitate integrat : Fiecare pui are mama lui! (Anex 1) DEC: Pictur : Pe obraz o s rutare,/ Din mnu a mea o floare!

MIERCURI

De ce o iubesc pe mama? discu ii libere Joc de mas : A cui mam este? - fi e Sortare fotografii Copilul i mama

D : E.m.i. (nr. i cifra 2) Cte flori i-am d ruit mamei mele? DPM: Mers n echilibru pe sol cu transport de obiecte. Joc: Ducem buche ele!

JOI

tiin : Deseneaz un buchet cu 2 flori ro ii J.m: i o floare Ghice te instrumentul! galben Cte flori sunt n total? VINERI Nisip i ap : ,,Chipul mamei mele (dre n nisip) DOS: L.d.i. Truda mamei mele

DEC: C: Cntecul acesta delicat/ Pentru mama mea l-am nv at

ALA: J.R: Facem dulciuri pentru mama ADE : D .Mama-i dulce i sfioas /ca un ghiocel - convorbire pe baza unui ir de ilustra ii ADP: R: Te-a teapt flori pe mas Cnd ai s vii acas Tranzi ii 1. n poiana verde T: Drumul spre Veselie mult - joc mama - joc de orientare de c utare 2. Drumul spre mama - joc de ALA: B Traseaz orientare peste puncte cuvntul 3. Am ie it cu MAMA mama la plimbare ADE: 4. Micii pictori 1. DOS.De ce o iubesc pe mama? 2.DLC.Inima mamei - Al. MihaiActivitate povestea educatoarei gospod reasc : ADP: ,,Decor m sala de R: Mama m grup pentru g te te/ i eu o ajut serbarea dedicat T: Micii pictori mamei ALA : A.Cadouri pentru mama Jocuri distractive: desene pe asfalt Surpriz pentru ADE : mama DPM.Alerg m printre flori Joc senzorial: alergare u oar Parfumul florilor ADP: R. i ei sunt copii ca i noi Joc mi care: T:Drumul spre Culegem flori mama - joc de pentru mama orientare. ALA: .Ce meserie Serbarea de are mama mea ? 8 MARTIE ADE: D : J.d. Cte flori ai num rat? ADP: R: Te-a teapt flori pe mas Cnd ai s vii acas T. Am ie it cu mama la plimbare frumoas 2. Te-a teapt flori pe mas /Cnd ai s vii acas 3. Mama m g te te i eu o ajut 4. i ei sunt copii ca i noi

81

Tema: Cnd, cum i de ce se ntmpla? 23. Subtema: P S RI C L TOARE Obiective de referin : DLC: - s participe la activit ile de grup, inclusiv la activit ile de joc, att n calitate de vorbitor, ct i n calitate de auditor;s audieze cu aten ie un text, s re in ideile acestuia i s demonstreze c l-a n eles; - s disting sunetele ce compun cuvintele i s le pronun e corect;s recunoasc cuvinte simple i litere n contexte familiare. D : - s cunoasc unele elemente componente ale lumii nconjur toare (aerul,vegeta ia, fiin a uman ca parte integrant a mediului, fenomene ale naturii), precum i interdependen a dintre ele; - s - i mbog easc experien a senzorial ca baz a cuno tin elor matematice referitoare la cunoa terea, denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea lor; clasificarea, constituirea de grupuri /mul imi pe baza unor nsu iri comune (form , culoare) luate n considerare separat sau mai multe simultan;s comunice impresii, idei pe baza observ rilor f cute. DOS: - s - i adapteze comportamentul propriu la cerin ele grupului n care tr ie te (familie, gr dini , grupul de joac ); - s aprecieze n situa ii concrete unele comportamente i atitudini n raport cu norme prestabilite i cunoscute; - s cunoasc i s utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activit i practice. DEC: - s asocieze mi c rile sugerate de textul cntecului cu ritmul acestuia; - s exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului, picturii n redarea unor teme plastice; - s compun n mod original i personal spa iul plastic. DPM: - s fie apt s utilizeze deprinderile nsu ite n diferite contexte; - s - i formeze o inut corporal corect (n deplasare, purtnd un obiect). Centrele de interes deschise BIBLIOTEC : Reviste, c r i cu imagini despre p s ri de prim var , caiete de lucru, fi e adecvate temei, CD-uri, CD-player TIIN : Cifre, jetoane, c r i cu informa ii despre gr din rit i materialele puse la dispozi ia copiilor: JOC DE ROL: CONSTRUC II: Obiecte de gr din rit Construc ii combinate; Ma ini , utilaje, unelte; Personaje miniatur de plastic sau lemn. ART : Acuarele, creioane negre i colorate, carioca, acuarele, plastilin , fi e cu aspecte de prim var NISIP I AP : Suport de lemn cu nisip, Ap , forme de plastic

Activitatea metodic : Realizarea centrului tematic. Realizarea fiselor de lucru pentru s pt mna viitoare. Participarea la comisia metodica. Navigare pe internet pentru diverse. Studiu individual. 82

Tura I Ziua ALA ADE ADP: .D., R., T. Op ionale, Extinderi Recuperatorii, recreative, de cultivare aptitudini

Tura a II-a ALA, ADE, ADP

LUNI

MAR I

MIERCURI

ALA: A.Ou de rndunici. modelaj DLC Joc de rol: . D. Sunt m mica Memorizare La r scruce de ADE: Rndunica, de Elena drumuri DLC.L. ed. rndunica Farago Rndunica. Pui orii la cuib! de Elena Farago Singur sau n tiin : Coloreaz grup,, Ghicitori ADP: R.Cuiburi protejate , rndunica ce a despre p s ri p s ri salvate. zburat spre c l toare T.Zboar , zboar . stnga, (joc aten ie) deseneaz o bulin sub ALA: C.Cuib de berzele care rndunic Activitate integrat nu zboar Rutine ADE:D . D 1+D 2 caiet de lucru Activitate integrat : 1.Cuiburi Traseaz linii de la protejate, p s ri L. d.i. cuib la rndunic . P s ri salvate J. d. (compunere i Spune cte sunt n c l toare 2. i p s relele descompunere nr. 2) fiecare grup ? sortare de stau de vorb P s ri c l toare, de ADP: jetoane unde veni i voi, oare? 3.Cnt rndunica R. Si p s relele stau dis de diminea de vorb 4.Sunt ordonat T. Rndunica i c ci exemplu de la Biblioteca: ntinde aripile Spune mai rndunici am luat. ALA: Nisip i departe 5 tiu s vorbesc ap .Cuibul rnduniActivitate integrat (formulare de DOS +DEC corect. cii. propozi ii) Activitate integrat : ADE: Denume te Joc de rol+Colaj 1. DOS.Cuib de i descrie Tranzi ii Cuib de rndunici. rndunici. p s rile 1.Zboar , zboar . Mama rndunic 2. DEC. Modelaj: c l toare 2.Un b iat i-o fat Gr un e i mic ,stau privind o viermi ori rndunic . ADP: 3.Bi-vist, bi-vist, Art : R.Se spal rndunica Pictur sufle elul este trist. dis de diminea . Haina 4.Rndunica i T.n aer rndunica rndunicii. ntinde aripile. iute zboar . 5.Caut - i (pantomime)

83

JOI

Modelaj Viermi ori pentru pui ori

perechea! DEC Audi ie cntec Au venit rndunelele. Joc ritmic: Rndunica ciripe te i la pas ea ne gr be te. Jocuri de mi care n aer liber: Multe rndunici zboar vesele pe aici. Rndunic , mut i cuibul! Rndunicile la viermi ori. P s relele la colivie. Zboar ,zboar . Plimbare n natur : Observ m cuiburile de rndunele Jocuri sportive n parc : bicicleta/ trotineta/ tricicleta pe aleile parcului. Cur enie n curtea gr dini ei

Construc ii: Cuib de rndunic . Case mari i case mici, toate pentru rndunici VINERI Joc de mas : Domino cu p s ri

DPM Educa ie fizic : Exerci ii cu panglici Joc de lini tire: Salat de fructe (Urm re te obiectul; Hai s zbur m; Clopotul; Mergem ca solda ii)

ALA: B: Rndunica ADE: 1.DEC.Ed. muz.: Audi ie Au venit rndunelele Joc ritmic 2.DLC.Rndunica ciripe te i la pas ea ne gr be te. ADP: R.Sunt ordonat c ci exemplu de la rndunici am luat T.Rndunica i ntinde aripile ALA: .Grupeaz rndunele i berze fi de lucru 2 ADE: 1.DPM.Dansul rndunelelor. - euritmie n ritmul muzicii (Youtube: Au venit rndunelele) ADP: R. tiu s vorbesc corect T. n aer rndunica iute zboar

84

Tema: Cnd/cum i de ce se ntmpl ? 24. Subtema: FRUCTE DE PRIM VAR ; LEGUME TIMPURII Obiective de referin : DLC: - s participe la activit i de grup, inclusiv la activit ile de joc, att n calitate de vorbitor, ct i n calitate de auditor;s audieze cu aten ie un text, s re in ideile acestuia i s demonstreze c l-a n eles; - s utilizeze materiale scrise n vederea execut rii unei sarcini date; - s n eleag semnifica ia cuvintelor, literelor i cifrelor, nv nd s le traseze. D : - s cunoasc unele elemente componente ale lumii nconjur toare (obiecte, aerul, apa, solul, vegeta ia, fauna, fiin a uman ca parte integrant a mediului, fenomene ale naturii), precum i interdependen a dintre ele; - s manifeste disponibilitate n a participa la ac iuni de ngrijire i protejare a mediului, aplicnd cuno tin ele dobndite;s efectueze opera ii cu grupele de obiecte constituite n func ie de diferite criterii date ori g site de el nsu i: triere, grupare/regrupare, comparare, clasificare, ordonare, apreciere a cantit ii prin punere n coresponden ; - s asocieze, s compare, s delimiteze, s fac aprecieri asupra elementelor apar in toare unei mul imi;s comunice idei/ impresii pe marginea observ rilor efectuate. DOS: - s - i adapteze comportamentul propriu la cerin ele grupului n care tr ie te (familie, gr dini , grupul de joac ); - s aprecieze n situa ii concrete unele comportamente i atitudini n raport cu norme prestabilite i cunoscute; - s cunoasc i s utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activit i practice;s fie capabil s realizeze lucr ri practice inspirate din natur i via a cotidian , valorificnd deprinderile de lucru nsu ite. DEC: - s descopere lumea nconjur toare cu ajutorul auzului;s diferen ieze auditiv timbrul i intensitatea sunetelor din mediul apropiat i al sunetelor muzicale; - s intoneze cntece pentru copii; - s asculte i s recunoasc fragmente din crea ii muzicale na ionale i universale, corespunz toare specificului de vrst al copilului pre colar i preocup rilor acestuia; - s redea teme plastice specifice, forme spontane i elaborate prin tehnici specifice picturii; DPM: - s perceap componentele spa io-temporale (ritm, durat , distan , localizare); - s - i formeze o inut corporal corect n pozi ia stnd, eznd i n deplasare. Centrele de interes deschise i materialele puse la dispozi ia copiilor: BIBLIOTEC : JOC DE ROL: CONSTRUC II: Atlas botanic, c r i de colorat, La supermarket - joc Rotodisc, Combino, alte imagini de prim vara, educa ional; obiecte de copaci, c su e, fructe, reviste, jetoane cu legume legume, produse animale, gr din rit cereale din plastic TIIN : Cifre, jetoane, c r i cu informa ii despre gr din rit ART : Creioane negre i colorate, carioca, acuarele, plastilin , gips pentru modelaj i mulaje, plan ete, be i oare, culori, carioca, acuarele, pensule, coli, carton 85 NISIP I AP : Suport de lemn cu nisip, ap , forme de plastic, obiecte de gr din rit

Activitatea metodic : Concepere materiale didactice pentru s pt mna n curs ; Completare fi e studiul copilului,chestionare,consiliere p rin i, completare bibliorafturi. Studiu metodic de specialitate pentru cunoa terea manifest rilor copiilor. Planificarea s pt mnal a activit ii, alte documente colare completate. Comisie metodic . Ziua ALA Tura I ADE integrate ADP: .D., R., T. Op ionale, Extinderi Recuperatorii, recreative, de cultivare aptitudini . D. ,, Cum este vremea ast zi i cum te sim i? Ce ie nu- i place altuia nu face! Fuga la salat ! Hei, am i eu o opinie! Rutine 1.Dup ce-am lucrat Pe mini m-am sp lat! (deprinderi de igien personal i colectiv 2.Un hrle , o stropitoare Le ducem noi pe c rare! (selectare unelte potrivite pentru copii) 3.,,Lucr m n gr dini cu soare/ Cu grebl i stropitoare (protejarea spa iului verde) 4.Cu m nu i noi s Lucr m/ Mnu e s protej m! Tura a II-a ALA, ADE, ADP

LUNI

Joc de rol: Familia la treab De-a ridichea uria Construc ii: L di e cu fructe i legume Piramida alimentelor (fructe, legume, produse animale, cereale din plastic)

D : J.d. Ghice te ce a cump rat mama! (enumerare p r i componente fructe i legume, caracteristici)

ALA: .Formeaz grupe de legume de acela i fel ADE : 1. DEC.Ridichea colorat dactilopictur 2. DOS .Salata verde confec ionare ADP: R.Un hrle , o stropitoare/ Le ducem noi pe c rare! (selectare unelte potrivite pentru copii) T.Printre straturi noi lucr m! (joc imitativ) ALA.C. R sadni a bunicului ADE : D .Coloreaz numai partea care se consum de la fiecare legum j.d. ADP: R.Dup ce-am lucrat Pe mini m-am sp lat! (deprinderi de igien personal i colectiv T. Gr dinarii cei

MAR I

Art : Culorile prim verii ntr-un co de fructe i legume (desen Straturi cu fructe i legume (lipire) Bibliotec :

Activitate integrat DLC + DEC - L. ed. - Desen Ridichea uria

86

Din ii greblei scriere Salata i spanacul l.d.i. Joc de mas : Num r i completeaz Caut unealta potrivit ! tiin : De ce plantele au nevoie de ap ? Cte ridichi ai g sit? (consolidare cifra 2) JOI Nisip i ap : Straturi cu legume (activitate de plantare) DEC: Educa ie muzical : C: Mi-am luat unelte! J.m: Bate ca mine!

MIERCURI

D : J.l. Unde este locul meu? DPM: S rituri libere de pe loc cu desprindere de pe un picior i de pe ambele Joc: Hop, hop

Tranzi ii 1.Printre straturi noi lucr m! (joc imitativ) 2.Gr dinarii cei voinici/S vin degrab aici! 3.S rim peste legume! 4.Iepura ii cei din o i/prin gr din sar voio i!

voinici / S vin degrab aici!

ALA: J.M.Sort m semin e ADE: 1.D .Joac -te i Vizionare PPT Legume timpurii deseneaz n ordine descresc toare ridichi - e.m.i. Joc de mi care: 2.DLC.Dramatizare Co ule ul cu Ridichea uria fructe/legume ADP: R.Lucr m n gr dini cu soare/Cu greble i Activitate stropitoare. gospod reasc : (protejarea spa iului Suntem buc tari verde) vesti i T.S rim peste i gr dinari legume! iscusi i! Vom s di un pomi or, Fructe ALA: B.Traseaz peste vom mnca de linia punctat zor! ridichea uria . Jocuri distractive: ADE : Scoatem ridichi! DPM.Repetarea s riturii n n l ime cu elan peste Joc senzorial: Ghici ce ai gustat? obstacol cu desprindere de pe un picior. Joc: ,,nvingem obstacolele ADP: R.Cu m nu i noi s lucr m/ Mnu e s protej m! T.Iepura ii cei din o i / prin gr din sar voio i!

87

VINERI

DOS: Confec ie: Stropitoarea vesel

ALA:1. .Ghice te cine a cntat joc muzical 2.A.Coloreaz numai partea care se consum ADE: DEC.Ghice te cine a cntat- joc muzical ADP: R.Dup ce-am lucrat/ Pe mini m-am sp lat! (deprinderi de igien personal i colectiv T.Printre straturi noi lucr m! (joc imitativ)

Tema:Cnd, cum i de ce se ntmpl ? 25. Subtema: FLORI DE PRIM VAR ; FENOMENE ALE NATURII Obiective de referin : DLC: - s n eleag i s transmit mesaje simple, reac ionnd la acestea; - s participe la activit ile de grup, inclusiv la activit ile de joc, att n calitate de vorbitor ct i n calitate de auditor. D : - s cunoasc unele elemente componente ale lumii nconjur toare (aer, Soare, apa) ca parte integrant a mediului; - s - i mbog easc experien a senzorial ca baz a cuno tin elor matematice referitoare la cunoa terea, denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea lor, constituirea de grupuri / mul imi pe baza unor nsu iri comune (form , m rime, culoare) luate n considerare separat sau mai multe simultan; - s comunice impresii/ idei pe baza observ rilor f cute. DOS: - s cunoasc i s respecte normele necesare integr rii n via a social , precum i reguli de securitate personal ; - s fie capabil s realizeze lucr ri practice i func ionale inspirate din natur i via a cotidian , valorificnd deprinderile de lucru nsu ite. DEC: - s diferen ieze auditiv timbrul i intensitatea sunetelor din mediul apropiat i al instrumentelor muzicale; - s asocieze mi c rile sugerate de textul cntecului cu ritmul acestuia; - s ob in efecte plastice, forme spontane i elaborate prin tehnici specifice;s compun n mod original i personal spa iul plastic. DPM: - s fie apt s utilizeze deprinderile nsu ite n diferite contexte;s r spund motric la o comand dat ; s respecte regulile i indica iile primite. Centre de interes: 88

BIBLIOTEC : C r i,reviste, almanahuri, enciclopedii , fi e de lucru ART : Materiale din natur , hrtie colorat , past de lipit, plastilin , plan ete, acuarele

TIIN : Flori, p mnt de flori,semin e, ghivece, atlase, h r i CONSTRUC II: Piese lemn - cuburi, mozaic, l zi, roabe, camioane

JOC DE MAS : Puzzle, jetoane co ule e, panouri JOC DE ROL: Halate, or ule e, m nu i

Activitatea metodic : Concepere materiale didactice pentru s pt mna n curs; Completare fi e studiul copilului,chestionare,consiliere p rin i, completare bibliorafturi. Studiu metodic de specialitate pentru cunoa terea manifest rilor copiilor. Planificarea s pt mnal a activit ii, alte documente colare completate. Comisie metodic . Ziua ALA Tura I ADE integrate ADP: .D., R., T. Op ionale, Extinderi Recuperatorii, recreative, de cultivare aptitudini . D. Cum mi-am petrecut zilele libere discu ii ,,Azi mi s-a ntmplat...; ,,Fluturi i flori E o zi frumoas de prim var Rutine : 1. Microbii zboar prin aer deprinderi de a pune mna la gur 2. M preg tesc pentru activit i (deprinderi de ordine) 3. Pot fi de folos Ne sp l m, ne ngrijim i apa n-o risipimdeprinderi de igien personal Tura a II-a ALA, ADE, ADP

LUNI

Bibliotec : Citim din Atlasul Botanic i denumim florile de prim var Repetare: Pomi orul

DLC Memorizare: Mugura ii, de Lucia Muntean

ALA:C.Pomi orul construc ii din forme geometrice ADE : 1.DEC.Pomul nmugurit modelaj 2.DLC.P aniile micului gr dinar povestea educatoarei ADP: R.Masa de prnz deprinderi specifice T.Plimbare gr bit exerci ii de mers ALA: JR. De-a flor ria ADE : D .Prim var drag , bine ai sosit l.d.i. ADP: R.Ne preg tim pentru relaxare deprinderi de ordine, T. Mirosim o floare joc ex.

MAR I

Joc de mas : Cnd se ntmpl ? fenomene Joc de rol: De-a gr dinarii Construc ii: Cop celul mozaic

D E.m.i.: Nr. i cifra 3: Gr dina cu flori (mai multe flori ro ii dect cel galbene) DEC C:Pomi orul meu J. m.:Ce am cntat?

89

MIERCURI

Cuburi lemn: L di e pentru semin e

Art : Zna Prim verii tiin : Coloreaz frunzele plantei care veste te prim vara, tulpina lalelei i florile zambilei Experiment: De ce se tope te z pada? Nisip i ap : Gropi pentru r saduri

JOI

VINERI

26. Programarea activit Activit i propuse


Nr. Ziua/ crt. data 1. Luni Denumirea activit ii

ALA: B.Sort m imagini de DEC Pictur Soarele prim var Tranzi ii i firele de iarb 1.Plimbare ADE: gr bit exerci ii 1.DEC.Pomi orul meu - repetare joc de mers muzical 2.Mirosim o 2.D .Al ctelea floare joc pomi or a nmugurit? exerci iu joc exerci iu 3.Mergem n p dure exerci ii ADP: R.M preg tesc de mers pentru activit i ( deprinderi de ordine) T.Mergem n Audi ie: p dure exerci ii de Cntece de mers prim var ALA: .,,Num r m Jocuri de mi care floricele Activitate integrat : : DOS +DOS ADE: Atinge ghiocelul! Activitate DPM.n p dure Cine ajunge gospod reasc : tafet primul la topora ? ngrijim cop celul ADP: R.M preg tesc pentru relaxare Lipire: Flori de lalea! Ghicitori despre deprinderi de ordine prim var , flori, la dezbr cat legume, etc. T.Mergi cum bat exerci ii de mers ALA: A.Zna Prim verii - desen DPM Aruncarea i prinderea ADE: Jocuri libere n mingii la/de la perete DOS.Lalele natur cu dou mini Joc: pliere Mingea la zid! ADP: (Oferim buche ele; R. Plec m acas Ploaia; Bate palmele Culegem p p dii ordine n sala de n curtea sub genunchi; Tobe grup gr dini ei i le mari, tobe mici) T.Mergem n mpletim n p dure exerci ii de coroni e mers ilor din s pt mna S TII MAI MULTE, S FII MAI BUN
Locul desf ur rii Deta amentul de pompieri din ora ul nostru coala Tipul activit ii Vizit la Deta amentul de Pompieri. Vizit la coala Persoane implicate Cadre didactice, copii, p rin i, pompieri, Prim ria Cadre Evaluare Fotografii Expozi ii cu lucr rile copiilor. Evaluare

mpreun pentru siguran a noastr Lumina

90

2.

Mar i

nvierii

Gimnazial din proximitate

Gimnazial

didactice, p rin i i copii;

oral . Fotografii. Activit i gospod re ti. Fotografii. Activit i culturalartistice. Fotografii. Expozi ii cu lucr rile copiilor. Fotografii. Dona ii. Sponsoriz ri. Fotografii

3.

Festival de Miercuri Interculturalitate i Spiritualitate

Casa de Cultur

Vizit la Casa de Cultur

Cadre didactice, p rin i i copii;

4.

Joi

D ruind , vei dobndi! Sfintele S rb tori de Pa ti mpreun pentru un mediu mai curat; Corp s n tos, copil frumos!

Gr dini a Biserica i/sau Catedrala

5.

Vineri

Curtea gr dini ei i parcul ora ului C.S.S. Cabinet medic Familie Sala de clas

Organizarea unor colecte de ajutoare la nivelul unor institu ii de nv mntactivit i de voluntariat Vizit la Biseric Educa ie Ecologic i protec ia mediului prin activit i desf urate n ora ul/localitatea noastr ; Educa ie sanitar

Cadre didactice, copii, p rin i. Educatoarea, copii, p rin ii i bunicii copiilor. Cadre didactice, copii i p rin i

Activit i gospod re ti n curtea gr dini ei Fotografii.

91

Tema: Cum este, a fost i va fi aici, pe P mnt? 27. Subtema: OMIDA MNC CIOAS I FLUTURELE HOINAR Obiective de referin : DLC: - s audieze cu aten ie un text, s re in ideile acestuia i s demonstreze c l-a n eles; - s disting sunetele ce compun cuvintele i s le pronun e corect; - s - i mbog easc vocabularul activ i pasiv pe baza experien ei, activit ii personale i/sau a rela iilor cu ceilal i i simultan s utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical; - s utilizeze materiale scrise n vederea execut rii unei sarcini date. D : - s cunoasc unele elemente componente ale lumii nconjur toare (fauna, fiin a uman ca parte integrant a mediului), precum i interdependen a dintre ele; - s - i mbog easc experien a senzorial ca baz a cuno tin elor matematice referitoare la cunoa terea, denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea lor, constituirea de grupuri/ mul imi pe baza unor nsu iri comune(form ). DOS: - s - i adapteze comportamentul propriu la cerin ele grupului n care tr ie te (familie, gr dini , grupul de joac ); - s aprecieze n situa ii concrete unele comportamente i atitudini n raport cu norme prestabilite i cunoscute; - s cunoasc i s utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activit i practice. DEC: - s asocieze mi c rile sugerate de textul cntecului cu ritmul acestuia;s exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului n redarea unor teme plastice. DPM: - s fie apt s utilizeze deprinderile nsu ite n diferite contexte; - s - i formeze o inut corporal corect (n pozi ia stnd, eznd i n deplasare). Centrele de interes deschise i materialele puse la dispozi ia copiilor: BIBLIOTEC : JOC DE ROL: CONSTRUC II: Reviste, c r i cu imagini despre Insectar; trusa medical Insecte din plastic sau alte insecte, caiete de lucru, fi e materiale adecvate temei, PC, jocuri interactive TIIN : ART : NISIP I AP : Cifre, jetoane, c r i cu Creioane negre i colorate, Suport de lemn cu nisip, ap , informa ii despre insecte, carioca, acuarele, plastilin , forme de plastic imagini 3D fi e cu aspecte din via a insectelor Activitatea metodic : Preg tirea materialului didactic pentru activit i, a fi elor de munc independent pentru evaluarea continu . Studiul copilului i consemnare n fi a de observa ie ntocmire documente colare. Comisia metodic . i a fi elor

92

Tura I Ziua ALA ADE integrate ADP: .D., R., T. Op ionale, Extinderi Recuperatorii, recreative, de cultivare aptitudini . D. Unele insecte ne pot face r u ,Cum ne protej m de insecte? ,,E ti o albin ce ai face ? Rutine 1. S - i formuleze politicos dorin ele: Cuvntul fermecat 2. Ud m florile 3. Aranj m sala de grup , facem ordine Tranzi ii 1. Jocuri num r toare (din folclorul copiilor) 1, 2, 1, 2, face i to i la fel ca mine! 2. Mers ritmat Spune-mi, iubite copila 3. Jocuri de aten ie: Caut flutura ul i a eaz -l la floarea pereche Jocuri n aer liber ini iate de copii

Tura a II-a ALA, ADE, ADP

LUNI

Joc de rol : ,,De-a flutura ii Bibliotec : Ril Iepuril i c r bu ul cu aripioare de aur, de Fl. Mugur Art : ,,Fluturi n zbor

D : L.d.i.: ,,Din lumea insectelor DEC Cntec: Fluturele Recitativ ritmic: ,,M m ru , Ru !

MAR I

Coloreaz fluturele n nuan e de albastru deschis pn la nchis i deseneaz polenul puncte pe mijlocul florilor. Construcii: ,,Fluturi i flori Joc de mas : ,,Alege imagini de prim var tiin : Prive te imaginile i

D Ex. cu fi e: Nr. i cifra 3: ,,Num r m buburuzele, flutura ii, albinele i le grup m dup form . ncercuim cifra 3. Color m trei flori.

MIERCURI

DLC Poveste educativ : Ril Iepuril i c r bu ul cu aripioare de aur, de Fl. Mugur DEC Pictur prin amprentare: ,,Fluturi multicolori 93

Joc de mi care: Fluturii vin la flori! Cursa buburuzelor Hai la groapa cu

ALA: A. Desen: Urme de gndaci ADE: 1.D .Flutura i i alte insecte (material pe suport electronic) 2.DOS.Confecionare: Flutura i ADP: R.S - i formuleze politicos dorinele: Cuvntul fermecat T.1, 2, 1, 2, face i to i la fel ca mine! ALA:B. Flutura ul, de G. Sion ADE: 1.D .E.m.i.: Gnd cei i furnicu e Opera ii de adunare n limitele 13. 2.DEC.Desen: Aripi colorate ADP: R. Ud m florile T. Spune-mi, iubite copila ALA: .Labirint spre flutura ADE: DLC.Mem: Aglomera ie pe o floare (2), de V. Buciumeanu ADP: R.S - i formuleze politicos dorinele: Cuvntul fermecat

spune care sunt etapele de dezvoltare ale fluturelui. ncercuie te omida/ larva JOI G se te fra ii mei DPM Escaladare: trecerea peste aparate joase cu sprijin pe diferite p r i ale corpului. Joc: Insectele zboar i sar. (Privim cerul; Cosim; F -te ghem; Fotbalistul zboar ) Joc de lini tire: ,,Zboar , zboar omida!?

furnici!

T.Jocuri de aten ie:Caut flutura ul!

Joc distractiv i de aten ie: Albinu a i florile ALA:A.Omida ADE: DOS.Discut m despre Dans tematic: Gnd celul, Fluturii i florile Elena Farago ADP: Vizit la coala R.Aranj m sala gimnazial din de grup , facem proximitate, pentru a ordine vedea colec ia de T.Spune-mi, insecte a labora-torului iubite copila de biologie

VINERI

Nisip+ap : Deseneaz corpul omizii mnc cioase din cercuri i picioarele din liniu e, cte dou la fiecare cerc. Act. Integrat DOS+DOS Convorbire dup un ir de ilustra ii: Unele insecte ne pot face r u ndoire erve el: Fluturele

ALA: .De la omid la fluture ADE: DPM.Zbur m ca flutura ii ADP: R.Ud m florile, afn m p mntul T.1,2,1,2, face i to i la fel ca mine!

94

Tema: Cu ce i cum exprim m ceea ce sim im? 28. Subtema: PA TELE Obiective de referin : DLC: - s fie capabil s creeze el nsu i (cu ajutor) structuri verbale, rime, ghicitori, povestiri, mici dramatiz ri, utiliznd intuitiv elementele expresive;s manifeste interes pentru citit; - s utilizeze efectiv instrumentele de scris, st pnind deprinderile motrice elementare necesare folosirii acestora; - s n eleag semnifica ia cuvintelor, literelor i cifrelor, nv nd s le traseze. D : - s - i mbog easc experien a senzorial , ca baz a cuno tin elor matematice referitoare la recunoa terea, denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mul imi, pe baza unor nsu iri comune (form , m rime, culoare) luate n considerare separat sau mai multe simultan; - s numere de la 1 la 5, recunoscnd grupele cu 1-5 obiecte i cifrele corespunz toare; - s cunoasc unele elemente componente ale lumii nconjur toare (ex.: fiin a uman ca parte integrant a mediului), precum i interdependen a dintre ele. DOS: - s tr iasc n rela iile cu cei din jur st ri afective pozitive, s manifeste prietenie, toleran , armonie, concomitent cu nv area autocontrolului; - s aprecieze n situa ii concrete unele comportamente i atitudini n raport cu norme prestabilite i cunoscute ; - s cunoasc i s utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activit i practice; - s fie capabil s realizeze lucr ri practice inspirate din natur i via a cotidian , valorificnd deprinderile de lucru nsu ite. DEC: - s acompanieze ritmic cntecele;s intoneze cntece pentru copii; - s asocieze mi c rile sugerate de textul cntecului cu ritmul acestuia; - s exprime prin mi care starea sufleteasc creat de muzica audiat .; s redea teme plastice specifice activit ii plastice; - s ob in efecte plastice, forme spontane i elaborate prin tehnici specifice;s exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului n redarea unor teme plastice; - s compun n mod original i personal spa iul plastic; - s interpreteze liber, creativ lucr ri plastice exprimnd sentimente estetice; - s priveasc i s recunoasc crea ii artistice corespunz toare specificului de vrst al copilului pre colar i preocup rilor acestuia (portrete de copii, jocuri ale copiilor, scene de familie, peisaje, activit i cotidiene ale oamenilor). DPM: - s - i formeze o inut corporal corect (n pozi ia stnd, eznd i n deplasare); - s execute corect ac iunile motrice nv ate, n condi ii variate, s perceap componentele spa io-temporale. Centrele de interes deschise i materialele puse la dispozi ia copiilor: BIBLIOTEC : JOC DE ROL: CONSTRUC II: Biblia pentru copii, c r i M ti cu iepura i, costume de ou i de Personaje n miniatur de de religie pentru iepura i, co ule e plastic sau lemn de pre colari, puzzle cu litere iepura i TIIN : ART : NISIP I AP : Juc rii, plan , Creioane negre i colorate, carioca, Forme de plastic cu enciclopedie, fi e-labirint, acuarele, plastilin ;coc pentru modelaj, iepura i i ou enciclopedie, puzzle plan ete, culori, carioca, acuarele, pensule, coli, carton, ou , ab ibild. 95

Activitatea metodic : Confec ionarea materialului didactic pentru activit i, a fi elor pentru activit ile din s pt mn . Studierea Curriculumului pentru nv mntul pre colar. Planificarea activit ilor din cadrul proiectelor i parteneriatelor gr dini ei. Preg tirea fi elor individuale. Proiectele i parteneriatele gr dini ei. Planificarea activit ilor din cadrul Comisiei metodice. Tura I Ziua ALA ADE integrate ADP: .D., R., T. Op ionale, Extinderi Recuperatorii, recreative, de cultivare aptitudini . D. Ce tim despre ngeri? Dar despre s rb toarea Pa telui? Dumnezeu i iube te i i ap r pe copii Cum ne comport m la biseric ? Isus Hristos, lumina ve nic a omenirii Iepuril la morcovi mi iubesc p rin ii, fra ii i prietenii Tura a II- a ALA, ADE, ADP

LUNI

Joc de rol: Iepura ii aduc cadouri Personajul misterios

D Tradi ii de Pa te! - convorbire

Construc ii: Biserica din cartier; C su a iepura ului

ALA: B.Tradi ii i obiceiuri ADE: 1. DEC.Ou originale - suflare prin be i or 2. DOS.Iepura i pe suport confec ionare ADP: R.Ce pot face dou mini dibace deprinderi de ordine T.Iepura ii n gr din - mar ul iepura ilor ALA: A.Ajut iepura ul s decoreze ou ADE: D . tiu s fiu recunosc tor l.d.i. ADP: R.Tu ce po i s faci pentru al ii?- s nv m s fim genero i T.Cioc-cioc, fii atent i stai pe loc

MAR I

Art : Ou ncondeia- te (colaj) Oul uria (pictur )

Activitate integrat DLC + DEC -Memorizare -Pictur decorativ Oul ro u , de L. Muntean

Bibliotec :

Rutine 1.Ce pot face dou mini dibace (deprinderi de ordine) 2.Tu ce po i s faci pentru al ii? (s nv m s fim genero i) 3.Iart -m ! (deprinderea de a recunoa te gre elile)

96

MIERCURI

,,ncercuie te litera ini ial L.ed. ,,Cine este personajul ? p.p.s.

D Ex. fi e: Nr. i cifra 4. ,,Deseneaz tot attea buline cte ou sunt. Unde sunt mai multe ? DPM: Alergarea ntr-o direc ie dat cu porniri, opriri la semnal Joc: Cine ne-a ie it n drum? Joc de lini tire: G se te i taci DEC Educa ie muzical : C : ,,Iepura Cocona J.m: Iepura ul up!

4. tiu s m nchin

Joc de mas : ,,Jocul umbrelor - siluete iepura i ,,Iepura ul de Pa te - puzzle

Tranzi ii 1.Iepura ii n gr din - mar ul iepura ilor 2.Cioc-cioc, fii atent i stai pe loc 3.S rim peste ou 4.C ut m ou n iarb

ALA: J.M.G se te perechea! ADE: 1.D .Lipe te attea ou cte arat cifra e.m.i. 2.DLC. L.ed. Ogarul i iepurele ADP: R.Iart -m ! (deprinderea de a recunoa te gre elile) T.S rim peste ou

JOI

tiin : Ou fierte, ou nefierte experiment ,,Cte ou ai n co ? (consolidare cifra 3) Nisip i ap : Cuiburi cu ou

Joc de mi care: Vn torii i iepura ii

VINERI

DOS Confec ie, colaj: Co ule e decorative

ALA: .Cozonac cu nuc / Ast zi coc la munc - re ete Activitate pr jituri gospod reasc : ADE: Casa o primenim, de DPM.,,Iepura ii caut Pa te ne preg tim! culcu ADP: R. tiu s m nchin T.,,C ut m ou n Jocuri distractive: iarb ,,Oul n lingur ! ALA: J.R De-a gazdele ADE: DEC.Hristos a nviat audi ie Joc muzical: muzic religioas Nea Alecu ADP: R.Ce pot face dou mini dibace (deprinderi de ordine T.Iepura ii n gr din - mar ul iepura ilor

97

Tema proiectului: Cnd, cum i de ce se ntmpl ? 29. Subtema: PRIM VARA Evaluare sumativ Obiective de referin : DLC: - s n eleag i s transmit mesaje simple , reac ionnd la acestea; - s participe la activit ile de grup, inclusiv la activit ile de joc , att n calitate de vorbitor ct i n calitate de auditor. D : - s cunoasc unele elemente componente ale lumii nconjur toare (aerul , apa) ca parte integrant a mediului s - i mbog easc experien a senzorial ca baz a cuno tin elor matematice referitoare la cunoa terea, denumirea obiectelor, cantitatea lor , clasificarea lor; constituirea de grupuri/ mul imi pe baza unor nsu iri comune (form ,m rime, culoare) luate n considerare separat sau mai multe simultan; - s recunoasc i s descrie verbal i/sau grafic anumite schimb ri i transform ri din mediul apropiat;s enumere p r ile componente ale corpului uman, plantelor, animalelor, ar tnd utilitatea acestora. DOS: - s cunoasc i s respecte normele necesare integr rii n via a social , precum i reguli de securitate personal ; - s tr iasc n rela iile cu cei din jur st ri afective pozitive, s manifeste prietenie, toleran , armonie, concomitent cu nv area autocontrolului;s fie capabil s realizeze lucr ri practice i func ionale inspirate din natur i via a cotidian , valorificnd deprinderile de lucru nsu ite. DEC: - s diferen ieze auditiv timbrul i intensitatea sunetelor din mediul apropiat i al instrumentelor muzicale; - s ob in efecte plastice , forme spontane i elaborate prin tehnici specifice;s interpreteze liber, creativ lucr ri plastice, exprimnd sentimentele estetice; - s fie apt s utilizeze deprinderile nsu ite n contexte diferite. DPM: - s - i coordoneze mi c rile pe ritmul solicitat de educatoare; - s r spund motric la o comand dat ;s respecte regulile i indica iile primite. Centre de interes la dispozi ia copiilor: BIBLIOTEC : TIIN : C r i ,reviste, almanahuri, atlas, Atlase, h r i enciclopedii , fi e de lucru ART : CONSTRUC II: Materiale din natur , hrtie Mozaic de forme i m rimi colorat , past de lipit, plastilin , diferite, l zi, roabe, plan ete, acuarele camioane JOC DE MAS : Puzzle, jetoane co ule e, panouri NISIP: Flori, p mnt de flori, semin e, ghivece

Activitatea metodic : Confec ionarea materialului didactic pentru activit i, a fi elor pentru activit ile din s pt mn . Studierea Curriculumului pentru nv mntul pre colar. Planificarea activit ilor din cadrul proiectelor i parteneriatelor gr dini ei. Preg tirea fi elor individuale. Proiectele i parteneriatele gr dini ei. Planificarea activit ilor din cadrul Comisiei metodice

98

Tura I Ziua ALA ADE integrate ADP: .D., R., T. Op ionale, Extinderi Recuperatorii, recreative, de cultivare aptitudini . D. Joc: n p dure, Mima Ce este ploaia? Ce facem cnd plou ?

Tura a II-a ALA, ADE, ADP

LUNI

Bibliotec : Citim din Atlasul Botanic Repetare poezia: Pomi orul Joc de mas : Cnd se ntmpl ?fenomene ale naturii Joc de rol: De-a gr dinarii

DLC J.d. Cine tie mai multe despre prim var ?

Rutine 1.Microbii zboar prin aer deprinderi de a pune mna la gur 2.M preg tesc pentru activit i ( deprinderi de ordine) D +DEC Fi evaluare: Num r i tampileaz tot attea flori (4) cte i arat cifra Coloreaz apoi toat crengu a. ncercuie te cifra 4 Tranzi ii 1.Plimbare gr bit exerci ii de mers 2.Mirosim o floare joc exerci iu 3.Prim vara a sosit, hai copii, haide i la joc/ i cmpia a-nverzit, hai copii la joc.

MAR I Construc ii: Cop celul mozaic L di e pentru semin e

MIERCURI

Art : Modelaj: Lna oi ei (aplica ie, modelaj prin aplicarea materialului n contur) Deseneaz lna oi ei, trasnd spirale dup model tiin : Unde au stat

Joc interactiv: Recunoa te floarea/fructul/leguma D Plimbare: Aspecte de prim var n parc DEC Ce am cntat? joc muzical Pomi orul meu 99 Jocuri de mi care: Rndunelele la cuib

ALA: C.Tem la alegere din forme geometrice ADE : 1. DEC. Pomul nmugurit modelaj 2. DLC.P aniile micului gr dinar povestea educatoarei ADP: R. Masa de prnz deprinderi specifice T. Plimbare gr bit exerci ii de mers ALA: JR.De-a flor ria joc de rol ADE: D Prim vara s dim plante i pomi oriexperiment n curte cu p rin ii ADP: R.Ne preg tim pentru relaxaredeprinderi de ordine, T.Mirosim o floare joc exerci iu ALA:B Jocuri cu juc ria preferat ADE: DPM. n p dure - tafet ADP: R.M preg tesc pentru relaxare deprinderi de ordine la dezbr cat

pn acum frunzele i florile? Ce fac mielu eii? conversa ie Experiment: De ce se tope te z pada? JOI Nisip i ap : Gropi pentru r saduri

Fluturele Ghiocelul Ghicitori despre prim var , flori, legume, etc.

T.Prim vara a sosit, hai copii, haide i la joc, etc. j.m.

Activitate integrat DOS+DOS Act. gospod reasc i convorbire Cum ngrijim cop celul

Act. gospod reasc n sala grupei

Joc de mi care: ,,Flori leg nate de vnt

VINERI

DPM Parcurs aplicativ (mers, alergare, s ritur , mers n echilibru) J: Sari peste trunchiul copacului

ALA: .De ce iubim p s relele? ADE: 1.DOS.Sunt vesel/sunt trist 2. D .Traseaz o linie de la fiecare grup de p s ri la cuibul potrivit. tii s motivezi? ADP: R.M preg tesc pentru relaxare deprinderi de ordine la dezbr cat T.Prim vara a sosit, hai copii, haide i la joc, etc. j.m. ALA: A.Zna Prim verii desen ADE: DEC.Cnt m i ne juc m ADP: R.Plec m acas ordine n sala de grup T.Mergem n p dure exerci ii de mers

100

Tema: Cine i cum planific /organizeaz o activitate? 30. Subtema: TRANSPORT M MARF Obiective de referin : DLC: - s participe la activit ile de grup, inclusiv la activit ile de joc, att n calitate de vorbitor, ct i n calitate de auditor; - s descopere c scrierea ndepline te anumite scopuri, cerin e sociale i s se foloseasc de aceast descoperire; - s recepteze un text care i se cite te ori i se poveste te, n elegnd n mod intuitiv caracteristicile expresive i estetice ale acestuia. D : - s - i mbog easc experien a senzorial , ca baz a cuno tin elor matematice referitoare la recunoa terea, denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mul imi, pe baza unor nsu iri comune (form , m rime, culoare) luate n considerare separat sau mai multe simultan; - s realizeze serieri de obiecte pe baza unor criterii date ori g site de el nsu i;s cunoasc elemente ale mediului social i cultural, pozi ionnd elementul uman ca parte integrant a mediului, s aplice norme de comportare specifice asigur rii s n t ii i protec iei omului i naturii. DOS: - s - i adapteze comportamentul propriu la cerin ele grupului n care tr ie te (familie, gr dini , grupul de joac ); - s tr iasc n rela iile cu cei din jur st ri afective pozitive, s manifeste prietenie, toleran , armonie, concomitent cu nv area autocontrolului; - s fie capabil s realizeze lucr ri practice inspirate din natur i via a cotidian , valorificnd deprinderile de lucru nsu ite. DEC: - s asocieze mi c rile sugerate de textul cntecului cu ritmul acestuia s acompanieze ritmic cntecele; - s asculte i s recunoasc fragmente din crea ii muzicale na ionale i universale, corespunz toare specificului de vrst al copilului pre colar i preocup rilor acestuia; - s ob in efecte plastice, forme spontane i elaborate prin tehnici specifice picturii;s interpreteze liber, creativ lucr ri plastice exprimnd sentimente estetice. DPM: - s perceap componentele spa io-temporale (ritm, durat , distan , localizare). Centrele de interes deschise i materialele puse la dispozi ia copiilor: BIBLIOTEC : JOC DE ROL: CONSTRUC II: Reviste, c r i cu imagini, caiete P pu i, ma inu e, echipamente Joc Rory, calea ferat , de lucru, fi e adecvate temei, pentru excursie, personaje n miniatur din CD-uri, CD-player plastic sau lemn TIIN : Jetoane; enciclopedii; enciclopedie; fi e-labirint; puzzle; ART : Creioane negre i colorate, carioca, acuarele, plastilin , coc pentru modelaj, plan ete, culori, carioca, acuarele, pensule, coli, carton;buline. NISIP I AP : Forme de plastic cu mijloace de transport.

Activitatea metodic : Confec ionarea materialului didactic pentru activit i, a fi elor pentru activit ile din s pt mn . Studiere Curriculumului pentru nv mntul pre colar. 101

Planificarea activit ilor din cadrul proiectelor i parteneriatelor gr dini ei. Preg tirea fi elor individuale. Proiecte i parteneriate. Planificarea activit ilor din cadrul Comisiei metodice. Ziua ALA Tura I ADE integrate ADP: .D., R., T. Op ionale, Extinderi Recuperatorii, recreative, de cultivare aptitudini Tura a II-a ALA, ADE, ADP

LUNI

Joc de rol: De-a mecanicul Avem grij de vagoanele noastre! Bibliotec : Cu ce, cum i pe unde putem circula? ,,Imit sunetul produs de locomotiv . Coloreaz litera U Art : Modelaj Ro i mari i mici Aplica ie Color m vagoane Construc ii: Tunel prin mun i Trenul cuburi mari Lego Kids Dopplo Joc de mas : ,,Pe uscat , n

MAR I

MIERCURI

.D. Ne preg tim pentru excursie/drume ie; ,,C l torie n jurul P mntului; ,,Unde mi-ar pl cea sa merg? Jocuri pe calculator: C: Hai la drum, ,,ABC-ul circula iei mici pietoni! Joc cu text i cnt,,Trenul Rutine 1.Trenul am reparat/ i acum merg la sp lat 2.Cresc mare, s n tos i voios! 3.Cum circul m Activitate corect? integrat (reguli de circula ie) DLC + DEC Povestea educatoarei Tranzi ii Trenule ul 1.Acum noi d m din fermecat pedale/N-avem nevoie de motoare! Pictur 2.Locomotiva prin Trenule ul tunel 3.n tren ne leg n m/ i cu to ii noi cnt m D Act. matematic : J.d. Vizionare DVD Transport m ,,Thomas trenule ul marf (forme geometrice) Jocuri de mi care: 102

Activitate integrat D + DEC J. d. ,,Cu ce am c l torit ?

ALA:1.JM.,,Dominomanipulative ADE: 1.D . Ldi.Mijloacele de locomo ie 2. DEC.Hai la drum, mici pietoni! - audi ie muzical Spune mai departe J+t+c ADP: R.Trenul am reparat/ i acum merg la sp lat T.Acum noi d m din pedale/N-avem nevoie de motoare! ALA: B. ,,O fapt bun povestire dup imagini ADE: 1. DLC.,,Mai multe, mai pu ine (j.d.) 2. DEC.Desen: Trenule ul veseliei ADP: R.Cresc mare, s n tos i voios! T.n tren ne leg n m/ i cu to ii noi cnt m ALA:A.Modelaj: ,, ine de tren ADE: D ,,Ma inile la garaj ADP: R.Cum circul m corect? (reguli de circula ie ) T.Acum noi d m din pedale/N-avem nevoie de motoare!

JOI

ap , n aer - grupare mijloace ,,Mijlocul de transport preferat piese geometrice

DOS Educa ie rutier : Mem: Stopul, de N. Nasta

VINERI

tiin : Tren de marf , tren de persoane Cum porne te locomotiva?

DPM Minihandbal Aruncarea mingii la int J: ,,Mingea la c pitanI

ALA: C.Submarinul cuburi mari ADE: DOS. Plec m n Jocuri n curte: Locomotiva defect vacan ADP: R.Cresc mare, s n tos i Joc de organizare i voios ! T. Locomotiva prin orientare : ,,Copila ul cel harnic tunel ALA: B. Mijloace de transport ghicitori ADE: Jocuri de aten ie: DPM. Parcurs aplicativ Ghice te dac tii Dup c pitan Ce mijloc de transport ADP: o fi ? R.Trenul am reparat / i acum merg la sp lat T.Acum noi d m din Joc de mi care : pedale/N-avem nevoie de Cine sare peste motoare! pod? Fuga prin tunel

Nisip +ap : antierul n construc ii

103

Tema: Ce i cum vreau s fiu? 31. Subtema: MESERIA, BR AR DE AUR Obiective de referin : D : - s identifice procesul tehnologic ce are loc la fabricarea pinii;s disting feluritele materii prime i materiale, unelte i ustensile; - s comunice impresii/idei pe baza observ rilor f cute; - s cunoasc unele elemente componente ale lumii nconjur toare (obiecte, fiin e) s efectueze opera ii cu grupele de obiecte constituite n func ie de diferite criterii date ori g site de el nsu i: triere, grupare/regrupare, comparare, clasificare, ordonare, apreciere a cantit ii prin punere n coresponden uman ca parte integrant a mediului), precum i interdependen a dintre ele. DLC: - s participe la activit ile de grup, inclusiv la activit ile de joc, att n calitate de vorbitor, ct i n calitate de auditor;s n eleag i s transmit mesaje simple; s reac ioneze la acestea;s audieze cu aten ie un text, s re in ideile acestuia i s demonstreze c l-a n eles. DOS: - s cunoasc i s respecte normele necesare integr rii n via a social , precum i reguli de securitate personal ; - s aplice norme de comportare specifice asigur rii s n t ii i protec iei omului i naturiis aprecieze n situa ii concrete unele comportamente i atitudini n raport cu norme prestabilite i cunoscute; - s cunoasc i s utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activit i practice. DEC: - s redea teme plastice specifice desenului;s exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului n redarea unor teme plastice;s utilizeze un limbaj adecvat cu privire la diferitele activit i plastice; - s diferen ieze auditiv timbrul si intensitatea sunetelor din mediul apropiat i al sunetelor muzicale; - s diferen ieze auditiv n l imea sunetelor muzicale; - s intoneze cntece pentru copii. DPM: - s cunoasc i s aplice regulile de igien a efortului fizic; - s - i formeze o inut corporal corect (n pozi ia stnd, eznd i n deplasare); - s fie apt s utilizeze deprinderile nsu ite n diferite contexte. Centrele de interes deschise i materialele puse la dispozi ia copiilor: BIBLIOTEC : JOC DE ROL: CONSTRUC II: Albume, caiete de lucru, c r i de Vase buc t rie, aragaz, legume, Rotodisc, piese plastic, colorat, imagini, jetoane, pungi plastic, co uri, l di e, c r mizi, enciclopedii,etc. ma ini, instrumente muzicale, banc de lucru JOC DE MAS : TIIN : ART : Lego mare, legume pentru Culori, acuarele, culori cerate, Puzzle, jocuri didactice, degustat, panere, basma, vase plastilin , plan ete, bloc desen Supercalifragilisticeala buc t rie, (Ed. Tehno-Art) Activitatea metodic : Studiul materialelor pentru ntocmire planificare, proiecte didactice, documentare pe internet. ntocmire documente periodice, referat simpozion. 104

Studiul copilului, consemnare n fi e de observa ie. Comisie metodic . Consiliere p rin i. Parteneriat p rin i. Tura I Ziua ALA ADE ADP: .D., R., T. Op ionale, Extinderi Recuperatorii, recreative, de cultivare aptitudini . D. Bondocel i alege o meserie Ce meserie au p rin ii t i? Ce a dori s devin cnd voi fi mare? Vizit la tipografia din cartier Rutine 1.A vrea s pot i eu- deprinderea de a finaliza ceea ce am nceput. 2.Sunt mndru de ce am f cut!satisfac ia muncii 3.Suntem respectuo irespectul fa de adul i i colegi Tranzi ii 1.Omul harnic din ce cre te? Din copilul ce munce te! 2.Harnic vreau s fiu mereu:/ Cu Tura a II-a ALA, ADE, ADP

LUNI

Joc de rol: De-a tmplarii De-a coafezele

D Obs: Cine-i harnic i munce te asocierea meseriilor cu uneltele necesare realiz rii unor produse. DEC: Colorare n contur: Uneltele meseriei preferate

Bibliotec : Ex. fi e: Denume te obiectele din imagine i spune ale cui sunt?

ALA:C.Pe antier ADE: 1.DLC.Poveste educativ : Fata babei i fata mo neagului, de I. Creang 2. DEC.Colorare n contur: Uneltele meseriei preferate ADP: R.A vrea s pot i eu T.Omul harnic din ce cre te? Din copilul ce munce te! ALA:A.Cntec: Zidarul ADE: D .J.d.: A cui este unealta? ADP: R.Sunt mndru de ce am f cut! T.Harnic vreau s fiu mereu:/ Cu f ra ul nu e greu/ Ordine s fac i eu

MAR I

Art : Deseneaz obiectele pe linia punctat . Denume te-le i coloreaz -le. Audi ie cntec: Mi-am luat unelte

DLC Ce fac (profesia, meseria) p rin ii mei? - convorbire

105

MIERCURI

Construc ii: Zidul din diverse materiale Cartier de blocuri Joc de mas : Labirintul tiin : J.l.: Spune unde se potrive te?

D : Ex. fi e:Grup m, punem n perechi, asociem unealta cu meseria.

f ra ul nu e greu/ Ordine s fac i eu.

Dramatizare: Fata babei i fata mo neagului

Jocuri de mi care: Cine te-a strigat?; Bat din palme; Castelul; Piticii;

ALA:JM. Dominoul meseriilor ADE: 1.D .Ghice te ce meserie? 2.DPM.Furnica i greutatea pe care o transport ADP: R.A vrea s pot i eu T.Omul harnic din ce cre te? Din copilul ce munce te! ALA: . Recunoa te instrumentul! ADE: DOS:Audi ie: Ce miros au meseriile? ADP: R.Sunt mndru de ce am f cut! T.Harnic vreau s fiu mereu:/ Cu f ra ul nu e greu/ Ordine s fac i eu. ALA: B.Povestea c r ii de pove ti ADE: DEC: Color m n contur unelte i instrumente. ADP: R.Suntem respectuo i T.Omul harnic din ce cre te? Din copilul ce munce te!

JOI Nisip +ap : Gr dinarul s de te un pomi or

DPM Dans popular: Bra oveanca (Bate palmele n fa ; Ploaia Pompa; Ceasul; Sari i te ntoarce) J: Observatorii

Exerci ii de siguran , ncredere n sine: Mersul orbului

Proverbe despre munc i meserii Cur enie n curtea gr dini ei n parteneriat cu p rin ii

VINERI

Act. integrat DOS+DOS 1.R sucire, n irare: M rgele pentru fata mo neagului 2. ndoire: Coiful zidarului

106

Tema: Cine i cum planific /organizeaz o activitate? 32. Subtema: PRODUSE DIN FRUCTE I LEGUME; CRESC FRUMOS I S N TOS Obiective de referin : DLC: - s participe la activit ile de grup, inclusiv la activit ile de joc, att n calitate de vorbitor, ct i n calitate de auditor; - s descopere c scrierea ndepline te anumite scopuri, cerin e sociale i s se foloseasc de aceast descoperire. s recepteze un text care i se cite te ori i se poveste te, n elegnd n mod intuitiv caracteristicile expresive i estetice ale acestuia. D : - s - i mbog easc experien a senzorial , ca baz a cuno tin elor matematice referitoare la recunoa terea, denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mul imi, pe baza unor nsu iri comune (form , m rime, culoare) luate n considerare separat sau mai multe simultan; s numere de la 1 la 5, recunoscnd grupele cu 1-5 obiecte i cifrele corespunz toare; - s realizeze serieri de obiecte pe baza unor criterii date ori g site de el nsu i;s cunoasc unele elemente componente ale lumii nconjur toare (obiecte, aerul, apa, solul, vegeta ia, fauna, fiin a uman ca parte integrant a mediului, fenomene ale naturii), precum i interdependen a dintre ele; - s cunoasc elemente ale mediului social i cultural, pozi ionnd elementul uman ca parte integrant a mediului, s aplice norme de comportare specifice asigur rii s n t ii i protec iei omului i naturii. DOS: - s - i adapteze comportamentul propriu la cerin ele grupului n care tr ie te (familie, gr dini , grupul de joac ); - s tr iasc n rela iile cu cei din jur st ri afective pozitive, s manifeste prietenie, toleran , armonie, concomitent cu nv area autocontrolului; - s fie capabil s realizeze lucr ri practice inspirate din natur i via a cotidian , valorificnd deprinderile de lucru nsu ite. DEC: - s asocieze mi c rile sugerate de textul cntecului cu ritmul acestuia s acompanieze ritmic cntecele; - s asculte i s recunoasc fragmente din crea ii muzicale na ionale i universale, corespunz toare specificului de vrst al copilului pre colar i preocup rilor acestuia; - s ob in efecte plastice, forme spontane i elaborate prin tehnici specifice picturii;s interpreteze liber, creativ lucr ri plastice exprimnd sentimente estetice. DPM: - s perceap componentele spa io-temporale (ritm, durat , distan , localizare).

107

Centrele de interes deschise i materialele puse la dispozi ia copiilor: BIBLIOTEC : JOC DE ROL: CONSTRUC II: C r i , reviste, enciclopedii; fi e Joc de rol: n buc t rie, Rafturi pentru alimente, de lucru adecvate temei;jetoane, De-a gospodina Magazinul de pine plan e Personaje n miniatur de Citim imagini cu alimente si plastic sau lemn produse lactate, caietele speciale Realizam un album cu produsele s n toase Ce tii despre? joc exerci iu Spune ce face? joc exerci iu TIIN : ART : NISIP I AP : Plan e, pliante, jetoane; Domino; Creioane negre i colorate, Forme de plastic cu mijloace CD-uri, softuri educa ionale, carioca, acuarele, plastilin ; de transport enciclopedie coc pentru modelaj, plan ete, tiin a: "Spune ce-ai gustat culori, carioca, acuarele, Experimente: Facem compot i pensule, coli, carton sucuri Activitatea metodic : Confec ionarea materialului didactic pentru activit i, a fi elor pentru activit ile din s pt mn . Studierea Curriculumului pentru nv mntul pre colar. Planificarea activit ilor din cadrul proiectelor i parteneriatelor gr dini ei. Preg tirea fi elor individuale. Proiectele i parteneriatele gr dini ei. Planificarea activit ilor din cadrul Comisiei metodice. Ziua ALA Tura I ADE integrate ADP: .D., R., T. Op ionale, Extinderi Recuperatorii, recreative, de cultivare aptitudini . D. Mnu e harnice Ce i ct mnc m Spune ce ai gustat? Ce tii despre mine? (fructe i legume) Ce alimente cunoa te i ? Rutine 1.Ce fac mai nti? 108 Tura a II-a ALA, ADE, ADP

LUNI

Joc de rol: De-a pia a Avem grij de gr dina de legume!

Activitate integrat D +DEC J.d. Ce am preparat/mncat?

C: Cntecul legumelor i fructelor Bibliotec : Citim despre J.m. Hora prieteniei o alimenta ie s n toas ? Art :

ALA: JM.Sorteaz jetoane cu fructe i legumemanipulative ADE: 1.D .J.d. A spus bine/N-a spus bine 2.DEC.Finisarea desenelor cu fructul/ leguma preferat ADP: R.Ce fac mai nti? (reguli de igien ) T.Un pas nainte i unul napoi

MAR I

ndoitur : P h relul Desen: Deseneaz pe etichet fructul / leguma potrivit Construc ii: L di e cu fructe i legume Supermarketul cuburi mari

(reguli de igien ) 2.Suntem Activitate integrat ordona i DLC + DEC L.d.i. 3.O s cre tem Desen-colorare frumo i / Dac suntem s n to i! Piramida alimentelor 4.Ce se ntmpl dac Tranzi ii 1.Un pas nainte i unul napoi 2.St m ntr-un picior/Apoi l ridic m! 3.Ne oprim i ne odihnim 4.Cartoful fierbinte

MIERCURI

D Act. matematic : E.m.i. Cte fructe sunt n pom? Cte legume sunt pe plant ?

JOI

Joc de mas : A az elementele potrivite pe piramida alimentelor Fructe i legumesortare dup culori tiin : Ce se poate ob ine din fructe i legume ? Cum m ajut s cresc s n tos fructele bio? Nisip +ap : Gr dina cu legume i fructe

DOS Educa ie pentru s n tate: ntlnire cu nutri ionistul Ce i ct mnc m?

Vizionare DVD: Cresc frumos i s n tos! Jocuri n curte : Culegem crengu e Joc de organizare i orientare : G se te indiciul! Jocuri de aten ie: Statuile Activitate gospod reasc : Preg tim compoturi salate Facem cur enie n sala de grup

VINERI

DPM Trre pe abdomen cu sprijin n antebra e i mpingere n vrful picioarelor Joc: Alpini tii

ALA: B.Citim n enciclopedii ADE: 1. DLC.,,Ne juc m cu jetoane (j.d.) 2. DEC.Desen Fructul preferat ADP: R.Suntem ordona i T.St m ntr-un picior/Apoi l ridic m! ALA:A. Modelaj Legume i fructe ADE: D Cnd se ntmpl ? - j.d. ADP: R.O s cre tem frumo i/ Dac suntem s n to i! T.Ne oprim i ne odihnim ALA: C.Roaba ADE: DOS. Din i mai s n to i - educa ie pentru s n tate ADP: R.Ce se ntmpl dac T.Cartoful fierbinte ALA: B.Fructe i legume ghicitori ADE: DPM. ,,Ne c r m pe scar ADP: R.Ce fac mai nti? (reguli de igien ) T.Un pas nainte i unul napoi

109

Tema: Cu ce i cum exprim m ceea ce sim im? 33. Subtema: 1 IUNIE; DREPTURI I RESPONSABILIT

Obiective de referin : D : - s - i mbog easc experien a senzorial , ca baz a cuno tin elor matematice referitoare la recunoa terea, denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mul imi, pe baza unor nsu iri comune (form , m rime, culoare) luate n considerare separat sau mai multe simultan; s efectueze opera ii cu grupele de obiecte constituite n func ie de diferite criterii date ori g site de el nsu i: triere, grupare/regrupare, comparare, clasificare, ordonare, apreciere a cantit ii prin punere n coresponden ; - s cunoasc unele elemente componente ale lumii nconjur toare (fiin a uman ca parte integrant a mediului), precum i interdependen a dintre ele.s cunoasc elemente ale mediului social i cultural, pozi ionnd elementul uman ca parte integrant a mediului. DLC: - s participe la activit ile de grup, inclusiv la activit ile de joc, att n calitate de vorbitor, ct i n calitate de auditor;s n eleag i s transmit mesaje simple; s reac ioneze la acestea; - s - i mbog easc vocabularul activ i pasiv pe baza experien ei, activit ii personale i/sau a rela iilor cu ceilal i i simultan s utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatic; - s g seasc ideea unui text, urm rind indiciile oferite de imagini;s utilizeze efectiv instrumentele de scris, st pnind deprinderile motrice elementare necesare folosirii acestora. DOS: - s cunoasc i s respecte normele necesare integr rii n via a social , precum i reguli de securitate personal ;s tr iasc n rela iile cu cei din jur st ri afective pozitive, - s manifeste prietenie, toleran , armonie, concomitent cu nv area autocontrolului; - s cunoasc i s utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activit i practice; - s fie capabil s realizeze lucr ri practice inspirate din natur i via a cotidian , valorificnd deprinderile de lucru nsu ite. DPM: - s cunoasc i s aplice regulile de igien referitoare la igiena echipamentului; - s - i formeze o inut corporal corect (n pozi ia stnd, eznd i n deplasare); - s perceap componentele spa io-temporale. DEC: - s diferen ieze auditiv timbrul i intensitatea sunetelor din mediul apropiat i al sunetelor muzicales intoneze cntece pentru copii.s acompanieze ritmic cntecele.s asculte i s recunoasc fragmente din crea ii muzicale na ionale i universale, corespunz toare specificului de vrst al copilului pre colar i preocup rilor acestuia.s ob in efecte plastice, forme spontane i elaborate prin tehnici specifice picturii.s interpreteze liber, creativ lucr ri plastice exprimnd sentimente estetice.

110

Centrele de interes deschise i materialele puse la dispozi ia copiilor: BIBLIOTEC : JOC DE ROL: CONSTRUC II: Reviste, c r i cu imagini despre Ustensile, unelte diverse Construc ii diverse copil i copil rie; profesii. Trusa Logi II. Caiete de lucru, fi e adecvate Juc rii i raft magazin juc rii temei; Ecuson vnz toare Album cu poze din familie; Filmule e din arhiva grupei i DVD. TIIN : ART : JOC DE MAS : Enciclopedia copiilor. Creioane negre i colorate, Puzzle; Set LOTO cu culori; carioca, acuarele, plastilin . Set Alege ce se potrive te Activitatea metodic : Preg tirea materialului didactic; Completarea fi elor de evaluare; edin cu p rin ii (costuma ie serbare, evolu ia copiilor, diverse); Stabilirea temelor zilnice i preg tirea documentelor colare i a mijloacelor didactice. Comisie metodic Tura I Ziua ALA, ADE, ADP ALA ADE integrate ADP: .D., R., T. Op ionale, Extinderi Recuperatorii, recreative, de cultivare aptitudini ALA: B.Citim imagini cu copii din toat lumea ADE: DEC: 1.Recitativ ritmic: Eu sunt numai un copila etc. 2. O lume minunat ADP: R.nv m s spunem Bine a i venit! T.O lume minunat n care ve i g si... Tura a II-a

LUNI

Joc de rol: La magazinul de juc rii! Ce s fiu cnd voi fi mare? Bibliotec : Color m in caietele speciale drepturile copiilor

D Vizionare DVD Copii din ntreaga lume!

. D. Copii veseli/tri ti pentru c ... , ,,n vizit la coala din cartier Triste ea/ veselia n culori i forme DLC 1 Iunie Drepturile mamei i (Este 1 Iunie,/E prima copilului in Romnia zi de var ,/Soarele e ntlnire cu un profesor sus pe cer,/ E frumos de cultur civic afar ./Suntem ast zi mai voio i/ C ci Rutine avem serbare,/ E Ziua 1. nv m s spunem Copiilor / Zi de Bine a i venit! s rb toare.) 2.nv m s fim prieteni cu to i copiii

111

MAR I Art : Hora copiilor (lipire)

D Nr. i cifra 5 (Cte juc rii am primit ?)

3.nv m s organiz m o petrecere! Tranzi ii 1.O lume minunat n care ve i g si... 2.Alo, prietene Joc senzorial 3.Mergem la plimbare n perechi Concurs: tafeta! Iunie Joc de mi care: Copilul i florile Albinu a a zburat/S culeag miere/Pe-o floare s-a a ezat/ i nectar i cere/ De ghice ti cum o chema/ Albini drag / Cu tine o vei lua/ Albini drag Albina trebuie s ghiceasc numele florii. Dac ghice te , copiii cnt : Ai ghicit, ai ghicit/ Floarea cea aleas / Fericit, mul umit/ Ai s-o duci acas i albina danseaz cu floarea. Daca r spunsul nu este corect se cnt : N-ai ghicit, n-ai ghicit/ Ce bine ne pare,/ De acum ai s fii/ Ca i noi, o floare.

MIERCURI

DEC Invita ie Audi ie Cntece pentru pentru ziua copiilor petrecerea Euritmie: O lume copiilor minunat n care ve i (desen) g si/Numai copii/O lume cu mult soare i mii de juc rii/Pentru Construc ii: copii/In lumea cu Locul de pove ti i flori ve i joac al ntlni/Numai copiilor copii/Si-o lume a inocen ei, p stra i-o orice ar fi/Pentru copii Joc de mas : Eu a ez primul jeton, DPM tu pe al Trre pe palme i doilea genunchi J: Tunelul Cuburi fermecat! ilustrate cu secven e de via ale copiilor tiin : Experiment: Punem ap la tulpina pomi orului din curtea gr dini ei.

ALA: . Ap : Baloane plutitoare pentru serbare ADE: DOS: Cum ai dori s fie prietenul t u? ADP: R.nv m s fim prieteni cu to i copiii T.Alo, prietene... Joc senzorial

JOI

DOS - Discu ii libere, vizionare PPT Drepturile copiilor

Une te - Confec ie Cadou steagul cu pentru prietenul/ perechea lui. prietena mea Spune, dac tii s cite ti,c rei ri i apar ine?

ntrecere sportiv : Cursa prietenilor

Audi ie: Cntecele copil riei

ALA: JR. De-a spectacolul ADE: 1.DLC.Mesaj telefonic pentru prieteni 2. D .Ne juc m cu jetoane (1-5) ADP: R.nv m s organiz m o petrecere! T.O lume minunat n care ve i g si... ALA:A.Culoare i zmbet ADE: DOS. Confec ie: Juc rii pentru copiii lumii ADP: R.nv m s spunem Bine a i venit! T.Mergem la plimbare n perechi ALA: B.Scrisoare pentru prietenul meu ADE:

112

Nisip +ap : La joac cu nisip n parc

DEC Pictur n contur Copii din toat lumea

Joc muzical: Dac vesel se tr ie te

DEC.Desene pe asfalt ADP: R.nv m s organiz m o petrecere! T.Mergem la plimbare n perechi

Tema:Cnd/cum i de ce se ntmpl ? 34. Subtema: A VENIT VARA! Obiective de referin : DLC: - s participe la activit ile de grup, inclusiv la activit ile de joc, att n calitate de vorbitor, ct i n calitate de auditor; - s disting sunetele ce compun cuvintele i s le pronun e corect; - s recunoasc cuvinte simple i litere n contexte familiare; - s n eleag semnifica ia cuvintelor, literelor i cifrelor, nv nd s le traseze. D : - s - i mbog easc experien a senzorial , ca baz a cuno tin elor matematice referitoare la recunoa terea, denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mul imi, pe baza unor nsu iri comune (form , m rime, culoare) luate n considerare separat sau mai multe simultan; - s recunoasc i s descrie verbal i/sau grafic anumite schimb ri i transform ri din mediul apropiat;s n eleag i s numeasc rela iile spa iale relative, s plaseze obiecte ntr-un spa iu dat ori s - se plaseze corect el nsu i n raport cu un reper dat; - s manifeste disponibilitate n a participa la ac iuni de ngrijire i protejare a mediului, aplicnd cuno tin ele dobndite; s aplice norme de comportare specifice asigur rii s n t ii i protec iei omului i naturii. DOS: - s cunoasc i s respecte normele necesare integr rii n via a social , precum i reguli de securitate personal . s aprecieze n situa ii concrete unele comportamente i atitudini n raport cu norme prestabilite i cunoscute;s tr iasc n rela iile cu cei din jur st ri afective pozitive, s manifeste prietenie, toleran , armonie, concomitent cu nv area autocontrolului; - s cunoasc i s utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activit i practice. s fie capabil s realizeze lucr ri practice inspirate din natur i via a cotidian , valorificnd deprinderile de lucru nsu ite. DEC: - s exprime prin mi care starea sufleteasc creat de muzica audiat ; - s asculte i s recunoasc fragmente din crea ii muzicale na ionale i universale, corespunz toare specificului de vrst al copilului pre colar i preocup rilor acestuia;s exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului n redarea unor teme plastice;s redea teme plastice specifice desenului; - s ob in efecte plastice, forme spontane i elaborate prin tehnici specifice picturii.s interpreteze liber, creativ lucr ri plastice exprimnd sentimente estetice. DPM: - s perceap componentele spa io-temporale (ritm, durat , distan , localizare).

113

Centrele de interes deschise i materialele puse la dispozi ia copiilor: BIBLIOTEC : JOC DE ROL: CONSTRUC II: Reviste, c r i cu imagini; P pu i, ma inu e, echipamente Cuburi, ma ini, utilaje, Caiete de lucru, fi e adecvate pentru excursie, unelte temei; C su a p pu ii Personaje n miniatur de PC plastic sau lemn TIIN : Imagini cu aspecte din diferite ano-timpuri; roata anotimpurilor; plan e cu vara. ART : Creioane negre i colorate, plastilin , coc pentru modelaj, plan ete, culori, carioca; acuarele, pensule, coli, carton; NISIP I AP : Forme de plastic cu diferite modele

Activitatea metodic : Confec ionarea materialului didactic pentru activit i, a fi elor pentru activit ile din s pt mn . Studierea Curriculumului pentru nv mntul pre colar. Planificarea activit ilor din cadrul proiectelor i parteneriatelor gr dini ei. Preg tirea fi elor individuale. Proiectele i parteneriatele gr dini ei. Planificarea activit ilor din cadrul Comisiei metodice. Tura I Ziua ALA ADE integrate ADP: .D., R., T. Op ionale, Extinderi Recuperatorii, recreative, de cultivare aptitudini . D. Ce tii despre anotimpul...? Cel mai bun povestitor Vine vacan Cum a fost la gr dini ? Tura a II-a ALA, ADE, ADP

LUNI

Joc de rol : De-a vacan a! Licuricii harnici!

D Convorbire: Plec m n excursie! DEC Cntec: Vine vara! J. m.: Ecoul! (R spunde cntnd) Activitate integrat DLC+D Vino, var !, autor anonim poveste educativ J.d. Dup mine cine vine?

Bibliotec : Iat , vine vara! Ce mi pun n bagaje ? MAR I Art : Copiii n Parc-soare lumin i culoare modelaj

Rutine 1.nv cu mama cum s fac bagajele! 2. tiu s m comport n excursie! 3.Vine curnd vara, Avem timp de joc,

ALA: B.Vara n imagini ! PPT ADE: 1.DLC.O ntmplare hazlie! - poveste cu nceput dat 2.DEC.Cntec Fluturele - cutiu a muzical ADP: R.nv cu mama cum s fac bagajele! T.S ri peste ap ! ALA: A.Flori i insecte ADE: D .Cnd se ntmpl ? - l.d.i. ADP: R. tiu s m comport n excursie! T.ntrecere cu zmeie!

114

MIERCURI

lapi i ochelari de soare colorare Construc ii: Parcul gr dini ei la trecerea celor dou anotimpuri Toboganul - suprapunere de planuri nclinate

Activitate integrat DOS+DEC Confec ie Albumul verii. Desen Cmp cu maci.

distrac ie cu role i biciclete

Tranzi ii 1.ntrecere cu zmeie! 2.S ri peste ap ! 3.Mergem cu grij pe nisipuri mi c toare

JOI

Joc de mas : Jocul anotimpurilor Puzzle La plaj tiin : G sim simbolurile verii

DOS Aplica ie Evantaie Joc de mi care: Furnica harnic ! Joc sportiv: Nu m atinge!

VINERI

DPM Joc de mi care: Ne preg tim Din floare n pentru serbare Nisip+ap : nv area unor pa i floare Plaj cu t lpi e! de dans:Flori i fluturi Joc distractiv: otronul

ALA: JM.Siluete de fluturi de var g se te perechea ADE: 1. DEC.Lan de gru! (desen, pictur ) 2.D .Sort m semin e. e.m.i. ADP: R:.Vine curnd vara, avem timp de joc, distrac ie cu role i biciclete T.Mergem cu grij pe nisipuri mi c toare. ALA: .Deal, munte, cmpie. ADE: DOS: Colaj Spice de gru ADP: R.nv cu mama cum s fac bagajele! T.ntrecere cu zmeie! ALA: JR.De-a tab ra la munte ADE: 1.DPM: Ne preg tim pentru serbare nv area unor pa i de dans tematic Flori i fluturi ADP: R. tiu s m comport n excursie! T. S ri peste ap !

115

Tema: Evaluare final 35. Subtema: EVALUARE FINAL 1 INSTITU IA:________________________________________ Anul colar:______________________ EVALUARE FINAL Grupa mijlocie:____________________________ Obiective: S se verifice capacitatea: - de a comunica cu ceilal i; de a interac iona cu copiii de vrsta lui; de a r spunde exact, demonstrnd c au urm rit ntrebarea; de a manifesta bucurie n urma reu itelor proprii; - de a formula propozi ii simple i dezvoltate, de a denumi obiectele din imagini; - de a recita poezii, de a reda pove ti cunoscute; - de a forma mul imi dup form , m rime, culoare; de a raporta num rul la cantitate; de a desena forme simple dup model; de a ordona evenimentele n ordine cronologic ; - de a numi ntr-un cuvnt mai multe imagini ale obiectelor; - de a urm ri explica iile i de a se integra n joc, de a respecta reguli i a aprecia r spunsul propriu sau al colegilor; - de a r spunde motric la comenzi de prezentare a unor p r i ale corpului ; de a executa diferite exerci ii motrice; de a trasa linii n spa iul dat, cu sprijin ( pe marcaje preexistente), f r s ating marginile; - de a manifesta interes pentru cunoa tere; de a manifesta interes pentru joc; - de a finaliza conform cerin elor o activitate nceput ; de a stabili un proiect i a planifica cel pu in doi pa i de parcurs pentru realizarea lui. Centrele de interes deschise i materialele puse la dispozi ia copiilor: BIBLIOTEC : JOC DE ROL: Reviste, c r i cu imagini despre C su a p pu ii gr dini , societate, natur , Utilat corespunz tor pentru activit i, meserii; activit i care se pot desf ura n Caiete de lucru, fi e adecvate temei; familie, gr dini ; Albume cu poze sugestive; P pu i, ma inu e, costume, m ti, CD-uri; alte truse de juc rii CD-player TIIN : ART : Atlas; Creioane negre i colorate, carioca, Enciclopedii tematice ale copiilor acuarele, pensule, plastilin CONSTRUC II: Cuburi de plastic; Cuburi cu cifre; Ma ini, utilaje, unelte; Trusa Logi II JOC DE MAS Puzzle; Set LOTO cu culori; Set Alege ce se potrive te

Activitatea metodic : Preg tirea s lii de grup pentru noul an colar. Preg tirea materialului didactic necesar evalu rii finale. Preg tirea probelor i a testelor pentru evaluarea final . ntlniri cu p rin ii consiliere i orientare.

116

DOMENIUL EXPERIEN IAL

DATA

TEMA ACTIVIT II/ MIJLOC DE REALIZARE

OBIECTIVE URM RITE

TIIN Cunoa terea mediului

Ne juc m cu cele patru anotimpuri!

Activitate matematic

- s identifice schimb ri i transform ri ale pomului n - convorbire func ie de anotimp, s (Fi a II.2.,,Cele descrie, s 4 denumeasc anotimpuri,din elemente din Fi e de evaluare natur ; interdisciplinar - s sesizeze ,,SUNT MIC, rela ii spa iale DAR TIU (aproape, MULTE!, departe, jos, autor Rebegea sus); Renata) - s asocieze simbolurile date cu imaginile oferite prin fi a de lucru; - s reprezinte grafic un element reprezentativ fiec rui anotimp. S l ajut m pe - s formeze gr dinar! mul imi cu joc /exerci ii imagini de de verificare a acela i fel num ratului n (dup : utilitate); limitele 1-5 - s n eleag i s transmit (Fi a mesaje simple, II.7.,,Vreau i eu s reac ioneze la s fiu de folos!, acestea; din Fi e de - s numere corect evaluare 117

INSTRUMENTE OBSERDE VA II EVALUARE: prob oral /prob scris (fi e individuale)/ prob practic / alte probe:observare sistematic , autoevaluarea, teste docimologice etc. Prob oral Prob scris (fi e de munc individual ) Autoevaluare

Prob oral Prob scris (fi e de munc individual ) Autoevaluare

interdisciplinar ,,SUNT MIC, DAR TIU MULTE!, autor Rebegea Renata)

LIMB I COMUNICARE Educarea limbajului

,, tiu s recit frumos o poezie! - la alegerea copiilor sau dintre cele sugerate de educatoare

OM I SOCIETATE Educa ie pentru societate

S ocrotim natura i animalele! - convorbire (Fi a II.5. din Fi e de evaluare interdisciplinar ,,SUNT MIC, DAR TIU MULTE!, autor Rebegea Renata)

cresc tor(1-5); - s coreleze num rul florilor cu cifra corespunz toare; - s traseze cifrele (1-5) peste linia punctat , n elegnd semnifica ia fiec reia. - s denumeasc titlul poeziei clar; - s recite expresiv, clar i f r omisiuni versurile poeziei alese; - s formuleze propozi ii simple, corecte din punct de vedere gramatical, relatnd impresii deduse din mesajul recep ionat. - s cunoasc elemente componente ale lumii nconjur toare, precum i interdependen a dintre ele, alc tuind prin ncercuire mul imi de obiecte; - s formuleze cte o propozi ie despre comportamentul omului n mijlocul naturii sau fa de animale (pozitiv/ negativ) i s

Prob oral

Prob oral Prob scris (fi e de munc individual ) Autoevaluare

118

ESTETIC I CREATIV Educa ie muzical

a. Melcul sup rat - cntec b. Clopo elul - joc euritmic

Educa ie plastic

Flutura

con tientizeze consecin ele tipului de comportament fa de lumea vie; - s manifeste disponibilitate la ac iunile de ngrijire i protejare a mediului, aplicnd cuno tin ele dobndite; - s coreleze, prin punere n pereche, de eurile cu locul de colectare potrivit - s interpreteze Prob oral un cntec n gama do major; - s repete dup educatoare fragmente melodice scurte; - s interpreteze vocal n cor/ grupuri mici cntece accesibile vrstei, respectnd linia melodic i ritmul impus prin dirijare; - s se deplaseze spre locul din clas de unde se aude clopo elul mnuit de c tre educatoare; -s i coordoneze mi c rile cu textul i ritmul cntecului. - s coloreze Activitate elementele individual , 119

PSIHOMOTRIC

dintr-un tablou dat utiliznd culorile potrivite modelului (cap, antene, aripioare); - s deseneze, s picteze mnuind cu ndemnare i pricepere creionul colorat sau pensula, acuarelele pentru a acoperi spa ii, forme; - s formuleze aprecieri asupra lucr rilor printrun limbaj plastic specific; - s p streze ordinea, acurate ea, la m su . - s r spund La circ motric corect la - parcurs sarcinile aplicativ cu exerci ii simple impuse, la (alergare u oar , comenzi s ritur , ocolire diferite; - s execute de obstacole, corect exerci ii transport de pentru nc lzirea greut i) organismului; - s execute corect exerci iile fizice i deprinderile motrice nsu ite anterior; -s - i coordoneze mi c rile pe ritmul impus; - s manifeste aten ie, bun dispozi ie.

- pictur /desen

expozi ie pentru evaluare - activitate practic (individual) Expozi ie pentru evaluare colectiv

Prob practic - individual

*Evaluare final a comportamentelor pe baza a 3 fi e de lucru individual, n viziune interdisciplinar (itemii pe verso-ul fiec rei fi e din mapa cu fi e Sunt mic, dar tiu multe!). *Notarea se estimeaz la nivelul domeniului experien ial astfel: 120

Rezolv peste 50 % dintre itemii fi ei/domeniu Rezolv sub 50% dintre itemi/domeniu Rezolv sub 10% dintre itemi/domeniu

= 2 puncte = C(comportament nsu it) = 1 punct= CD (comportament n dezvoltare) = 0 puncte = A (comportament absent, necesit sprijin) DIRECTOR:

EDUCATOARE: Tema: Evaluare final 36. Subtema: EVALUARE FINAL 2

Obiective: S se verifice capacitatea: - de a analiza, compara dou obiecte; - de a completa imaginile cu p r ile care lipsesc;de a reface ntregul din p r ile componente; - de a forma mul imi; - de a identifica cifrele corespunz toare acestora. - de a formula propozi ii simple i dezvoltate; - de a denumi momentele zilei n elegnd semnifica ia cuvintelor; - de a redea grafic diferite semne grafice. - de a rupe i de a mototoli hrtia. - de a executa diferite exerci ii motrice; - de a cunoa te schema corporal ; - de a executa deprinderile motrice de baz . - de a audia un cntec; - de a redea sentimente transmise prin cntec, desen, modelaj; - de a cunoa te reguli igienico-sanitare, respectnd regulile grupului. Centrele de interes deschise i materialele puse la dispozi ia copiilor: BIBLIOTEC : JOC DE ROL: CONSTRUC II: Reviste, c r i cu imagini despre prima C su a p pu ii Cuburi de plastic; zi de gr dini ; Utilat corespunz tor pentru Cuburi cu cifre; Caiete de lucru, fi e adecvate temei; activit i care se pot Ma ini, utilaje, unelte; Album cu poze din gr dini ; desf ura n familie; Trusa Logi II. CD-uri; CD-player. P pu i, ma inu e, alte juc rii. TIIN : ART : JOC DE MAS : Atlas; Creioane negre i colorate, Puzzle; Set LOTO cu Enciclopedia copiilor. carioca, acuarele, plastilin . culori; Set Alege ce se potrive te Activitatea metodic : Preg tirea probelor i a testelor de evaluare ini ial ; Completarea fi elor de evaluare ini ial ; edin a cu p rin ii; Stabilirea op ionalelor pe anul colar n curs (eventual pe semestrul al II-lea pentru nivelul I) mpreun cu p rin ii i avizarea acestora; ntocmirea planific rii pe semestrul I.

121

DOMENIUL EXPERIEN IAL

DATA

TEMA ACTIVIT II/ MIJLOC DE REALIZARE

OBIECTIVE URM RITE

INSTRUMENT E DE EVALUARE: prob oral / prob scris (fi e individuale)/pro b practic / alte probe:observare sistematic , autoevaluarea, teste docimologice etc.

OBSERVA II

TIIN Cunoa terea mediului

Meseria i cu mijloacele lor de transport

Activitate matematic

- s denumeasc obiecte i s descrie imagini; - s recunoasc i - lectur dup s denumeasc imagini mijloace de transport, meserii (Fi a III.2. Ce se sugerate de potrive te? din personajele Fi e de evaluare ilustrate, s interdisciplinar diferen ieze Sunt mic, dar tiu costume i unelte multe) specifice meseriilor; - s relateze ac iuni posibile ale acestora, potrivit rolului sau activit ilor sugerate de imagini; - s manifeste creativitate relatnd ntmpl ri trecute din desene , filme, societate; - s traseze cu creionul completnd linia punctat . La magazin - s recunoasc , s - joc exerci iu denumeasc produsele de (Fi a III.,,La panifica ie i magazin, din lactate de pe Fi e de evaluare rafturi,identificnd interdisciplinar drumul cel mai Sunt mic, dar scurt dintre ele pentru a alc tui tiu multe) perechi; 122

Prob oral Prob scris (fi e de munc individual ) Autoevaluare

Prob oral Prob scris (fi e de munc individual ) Autoevaluare

LIMB I COMUNICARE Educarea limbajului

- s recunoasc i s denumeasc cifrele corect (1-5) - s compare grupe de obiecte, s exprime unde sunt mai multe, mai pu ine, tot attea; - s raporteze corect num rul la cantitate i invers; - s completeze elementele lips pn la num rul indicat; - s r spund prompt, exprimndu-se corect, clar, utiliznd un limbaj matematic adecvat vrstei; - s con tientizeze norme de comportare civilizat n magazin. La televizor - s povesteasc expresiv pove ti joc exerci iu: sau fragmente din povestea copiilor pove tile nv ate; dup ilustra ii din - s se exprime pove ti fluent, corect din punct de vedere gramatical, formulnd propozi ii simple i dezvoltate corecte; - s alterneze prompt vorbirea dialogat cu cea monologat ; - s foloseasc n mod corect n exprimare pluralul i singularul substantivelor, - s recunoasc i s denumeasc personaje de poveste; 123

Prob oral Prob scris (fi e de munc individual ) Autoevaluare

- s manifeste spontaneitate i imagina ie creatoare.

OM I SOCIETATE Educa ie pentru societate

Clovnii veseli - activitate practic (mbinarea procedeelor de lucru: rupere, mototolire, lipire i a materialelor) (Fi a III.3. din Fi e de evaluare interdisciplinar Sunt mic, dar tiu multe)

ESTETIC I CREATIV Educa ie muzical

a. Bat din palme! - joc muzical, repetare B. Cnt ca mine! - joc exerci iu de redare a

- s identifice i s denumeasc materialele de pe masa de lucru; - s enumere cteva propriet i ale materialelor: hrtie creponat , pnz moale, lipici umed; - s lipeasc n mod corect pnza i autocolantul pe h inu ele clovnilor din fi a de lucru; - s rup corect hrtia creponat n buc i mici, s le mototoleasc , s le lipeasc pe modelul desenat a ezndu-le n culorile preferate, utiliznd ambele mini n timpul lucrului; - s persevereze n timpul lucrului; - s p streze ordinea i cur enia n perimetrul practicgospod resc. - s interpreteze vocal n cor / grupuri mici cntece accesibile vrstei, respectnd linia melodic i ritmul; - s diferen ieze auditiv sunete 124

- activitate practic ( individual) - expozi ie de lucr ri Evaluare colectiv

Prob oral Autoevaluare

Educa ie plastic

PSIHOMOTRIC

forte de cele piano; - s fac asocieri ntre con inutul cntecelor i modul lor de interpretare; - s i coordoneze mi c rile corpului cu ritmul impus prin dirijare sau b t i din palme. Bomboane pe - s recunoasc i b , mari i mici s denumeasc - modelaj materialele de la m su , culorile de baz ale batoanelor de plastilin ; - s modeleze plastilina prin mi c ri cunoscute ale palmelor/ degetelor pentru a ob ine sfere i discuri; - s mbine plastilin de diferite culori pentru a ob ine nuan e; - s nfig formele ob inute din plastilin n be i oare; - s utilizeze ambele mini n timpul lucrului; - s p streze ordinea, acurate ea la m su . Barca pe - s r spund valuri! motric corect la sarcinile impuse, - jocuri / exerci ii la comenzi de balansare a diferite; panglicilor de - s execute corect voal albastru cu exerci ii pentru ambele mini n nc lzirea sus i n jos, de la organismului; distan ntre - s execute corect perechi, pentru a ridicarea i 125

intensit ii sunetelor

Activitate practic individual , Expozi ie pentru evaluare colectiv

Prob practic

ob ine efectul valurilor i pentru a deplasa b rcu ele de hrtie pe valuri (voaluri)

coborrea minii drepte/stngi balansnd voalul, pentru a ob ine efectul vizual ,,valul - s - i coordoneze mi c rile pe ritmul impus; - s aprecieze corect distan ele, reperele pentru a sus ine ct mai mult posibil b rcu a de hrtie pe ,,val; - s manifeste spirit de echip .

*Evaluare final a comportamentelor pe baza a 6 fi e de lucru individual, n viziune interdisciplinar (itemii pe verso-ul fiec rei fi e din mapa cu fi e de evaluare interdisciplinar Sunt mic, dar tiu multe!) *Notarea se estimeaz la nivelul domeniului experien ial astfel: Rezolv peste 50 % dintre itemii fi ei/domeniu = 2 puncte = C (comportament nsu it) Rezolv sub 50% dintre itemi/domeniu = 1 punct= CD (comportament n dezvoltare) Rezolv sub 10% dintre itemi/domeniu = 0 puncte = A (comportament absent, necesit sprijin) EDUCATOARE: DIRECTOR:

126

COALA/GR DINI A ________________________________________ An colar:_________________ RAPORT - EVALUARE FINAL ________________________________ CENTRALIZATOR - GRUPA:__________________________________
Domeniul limb i comunicare Educarea limbajului Domeniul tiin Cunoa terea mediului Activitate matematic Domeniul om societate Educa ie pentru societate Activitate practic Domeniul estetic i creativ Educa ie plastic Educa ie muzical

Nume/ prenume pre colar

Total individual

Procent/ DOMENIUL

Educatoare: 127

Director:

TEME FACULTATIVE Tema: Cum a fost/este i va fi aici, pe p mnt? Subtema: CASTELUL Obiective de referin : DLC: - s n eleag i s transmit mesaje simple; s reac ioneze la acestea cifrelor; - s disting sunetele ce compun cuvintele i s le pronun e corect; - s - i mbog easc vocabularul activ i pasiv pe baza experien ei, activit ii personale i/sau a rela iilor cu ceilal i i simultan s utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical; - s recunoasc literele alfabetului i alte conven ii ale limbajului scris. D : - s - i mbog easc experien a senzorial , ca baz a cuno tin elor matematice referitoare la recunoa terea, denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mul imi, pe baza unor nsu iri comune (form , m rime, culoare) luate n considerare separat sau mai multe simultan; s recunoasc , s denumeasc , s construiasc i s utilizeze forma geometric cerc, p trat, triunghi, dreptunghi n jocuri; - s efectueze opera ii cu grupele de obiecte constituite n func ie de diferite criterii date ori g site de el nsu i: triere, grupare/regrupare, comparare, clasificare, ordonare, apreciere a cantit ii prin punere n coresponden ; - s realizeze serieri de obiecte pe baza unor criterii date ori g site de el nsu i; s cunoasc unele elemente componente ale lumii nconjur toare (obiecte, aerul, apa, solul, vegeta ia, fauna, fiin a uman ca parte integrant a mediului, fenomene ale naturii), precum i interdependen a dintre ele; s recunoasc i s descrie verbal i/sau grafic anumite schimb ri i transform ri din mediul apropiat. DOS: - s cunoasc i s respecte normele necesare integr rii n via a social , precum i reguli de securitate personal ;s aprecieze n situa ii concrete unele comportamente i atitudini n raport cu norme prestabilite i cunoscute; - s tr iasc n rela iile cu cei din jur st ri afective pozitive;s descrie i s identifice elemente locale specifice rii noastre i zonei n care locuie te (elemente de relief, a ezare geografic , obiective socio-culturale, istorice, religioase, etnice); - s cunoasc i s utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activit i practices fie capabil s realizeze lucr ri practice inspirate din natur i via a cotidian , valorificnd deprinderile de lucru nsu ite. DEC: - s diferen ieze auditiv timbrul i intensitatea sunetelor din mediul apropiat i al sunetelor muzicale; - s intoneze cntece pentru copii; s asculte i s recunoasc fragmente din crea ii muzicale na ionale i universale, corespunz toare specificului de vrst al copilului pre colar i preocup rilor acestuia; - s ob in efecte plastice, forme spontane i elaborate prin tehnici specifice picturii; - s exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului n redarea unor teme plastice; - s interpreteze liber, creativ lucr ri plastice exprimnd sentimente estetice. DPM: - s perceap componentele spa io-temporale (ritm, durat , distan , localizare); - s cunoasc i s aplice regulile de igien referitoare la igiena echipamentului.

128

Centrele de interes deschise BIBLIOTEC : C r i cu pove ti, c r i ilustrate,caiete, creioane, pixuri, carioca, fi e de lucru, jetoane simboliznd personaje din pove ti, siluete personaje din pove ti TIIN : Pliante cu pove ti, siluete cu personaje din pove ti, fi e de lucru, creioane colorate, carioca.

i materialele puse la dispozi JOC DE ROL: P pu i, echipamente de cavaleri i prin ese,Castelul

ia copiilor: CONSTRUC II: Cuburi diverse; jocuri plane; Ma ini , utilaje, unelte; Personaje n miniatur de plastic sau lemn JOC DE MAS : Domino, mozaic, m rgele, t bli e magnetice, magne i, materiale din natur de diferite forme, m rimi i culori, Alege i grupeaz , Jocul umbrelor, puzzle cu imagini din pove ti, siluete, table magnetice,cuburi cu imagini din pove ti.

ART : Creioane negre i colorate, carioca, acuarele, plastilin ;polistiren; plan ete, culori, carioca; acuarele, pensule; coli, carton; aracet, tabl magnetic ,c r i de pove ti, srme, m rgele, co ule e

Activitatea metodic : Confec ionarea materialului didactic pentru activit i, a fi elor pentru activit ile din s pt mn . Studiere Curriculumului pentru nv mntul pre colar. Planificarea activit ilor din cadrul proiectelor i parteneriatelor gr dini ei. Preg tirea fi elor individuale. Proiectele i parteneriatele gr dini ei. Planificarea activit ilor din cadrul Comisiei metodice. Tura I Ziua ALA ADE integrate ADP: .D., R., T. Op ionale, Extinderi Recuperatorii, recreative, de cultivare aptitudini . D. A vrea s fiu eroul din pove ti... Cutia cu personaje din pove ti Ghici cine a venit la gr dini ? Dup fapt i r splat ! Tura a II-a ALA, ADE, ADP

LUNI

Joc de rol: D De-a tefan L.d.i.: Unde a avut loc cel Mare, evenimentul istoric?Mircea cel B trn! De-a prin ii i prin esele

Bibliotec : Citim imagini din pliante Care castel e mai 129

Rutine 1. tiu s r sfoiesc o carte cu pove ti (deprinderea de a manipula corect o carte)

ALA: B. R sfoim c r ile marilor povestitori (H. C. Andersen, Ion Creang ) ADE: 1.DLC.Versuri glume e pentru min i iste e omonime, sinonime 2.DEC. Personajul preferat-desen ADP: R. tiu s r sfoiesc o carte cu pove ti (deprinderea de a manipula corect o carte)

impun tor ? - discu ii libere MAR I Activitate integrat DLC+D Povestiri istorice Povestea educatoarei Cte turnuri are castelul? (mai multe, mai pu ine, tot attea) j.d.

Art : Creneluri pe puncte trasare lapi i ochelari de soare colorare Construc ii: Castelul din pove ti Rafturi pentru c r i -suprapunere de planuri paralele Joc de mas : Alege i grupeaz Jocul umbrelor, Puzzle cu imagini din pove ti tiin : Spune cum se numesc imaginile

2.,, Ne mbr c m/ ne dezbr c m singuri (deprinderea de a a eza ordonat h inu ele i nc l mintea n spa iul destinat) 3.,,S vorbim frumos ca personajele din poveste (deprinderea de a manifesta empatie fa de semeni) 4.,,La pantofiori eu m descurc! (deprinderi de autonomie personal i colectiv )

T.Alearg a a cum vrei ex. de mers la libera alegere ALA: A.Castelul cu creneluri - confec ie ADE: D .L.d.i. ,,C l torie prin ar ADP: R.,,Ne mbr c m/ne dezbr c m singuri T. Unul dup altul joc muzical

MIERCURI

Activitate integrat DOS+DEC Convorbire: De ce-i bine, de ce-i r u? (comportamente dezirabile i indezirabile ale personajelor din pove ti) Personajele i faptele lor prezentare PPT Pictur Castelul. Tranzi ii 1.Alearg a a cum vrei ex. de mers la libera alegere 2. Unul dup altul joc muzical 3.Oglind , oglinjoar / Cine-i mai harnic n ar ? 4.Piticii urc pe munte 5. Pe zmeu calare/ Mergem la plimbare

JOI

DEC Ce rol C: Castelul! aveau crenelurile? J. m. :Ghice te instrumentul

PPT Castelul Corvinilor Joc distractiv : Cursa n saci

Nisip+ap : Castel cu turnule e si 130

Baba- Oarba

ALA: JM. Castelul din magne ADE: 1.DEC.Pocale! (modelaj) 2.D .Formare de mul imi cu figuri geometrice care au aceea i form , culoare, m rime joc logic ADP: R.,,S vorbim frumos ca personajele din poveste T.Oglind ,oglinjoar Cine-i mai harnic n ar ? ALA: .Num r dreptunghiurile din castel ADE: DOS.De ce-mi plac marii eroi din istorie? ADP: R.,,La pantofiori eu m descurc! (deprinderi de autonomie personal i colectiv )

an uri de ap rare! VINERI DPM Alergare cte doi, mbinat cu mers i oprire la semnal Joc: Vizitii i c lu ii Joc de lini tire: Podul de piatr

Joc sportiv: tafeta cu ziarul pe cap Joc de aten ie: Unde s-a ascuns piticul ?

T.Piticii urc pe munte ALA: JR.De-a actorii ADE: DPM.nv area unor pa i de dans medieval ADP: R. tiu s r sfoiesc o carte cu pove ti (deprinderea de a manipula corect o carte) T.Pe zmeu c lare/ Mergem la plimbare

Tema anual : Cu ce i cum exprim m ceea ce sim im? Subtema:POVE TI NDR GITE Obiective de referin : DLC: - s participe la activit ile de grup, inclusiv la activit ile de joc, att n calitate de vorbitor, ct i n calitate de auditor; - s disting sunetele ce compun cuvintele i s le pronun e corect; - s - i mbog easc vocabularul activ i pasiv pe baza experien ei, activit ii personale i/sau a rela iilor cu ceilal i i simultan s utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical. D : - s recunoasc , s denumeasc , s construiasc i s utilizeze forma geometric cerc, p trat; - s cunoasc elemente ale mediului social i cultural, pozi ionnd elementul uman ca parte integrant a mediului; - s numere de la 1 la 5, recunoscnd grupele cu 1-5 obiecte i cifrele corespunz toare. DOS: - s cunoasc i s respecte normele necesare integr rii n via a social , precum i reguli de securitate personal ; - s - i adapteze comportamentul propriu la cerin ele grupului n care tr ie te (familie, gr dini , grupul de joac ); - s aprecieze n situa ii concrete unele comportamente i atitudini n raport cu norme prestabilite i cunoscute; - s cunoasc i s utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activit i practice. DEC: - s diferen ieze auditiv n l imea sunetelor muzicale;s intoneze cntece pentru copii;s fie apt s utilizeze deprinderile nsu ite n diferite contexte. DPM: - s - i formeze o inut corporal corect (n pozi ia stnd, eznd i n deplasare).

131

Centrele de interes deschise i materialele puse la dispozi ia copiilor: BIBLIOTEC : JOC DE ROL: CONSTRUC II: C r i cu pove ti ilustrate; Costume personaje din pove ti Diferite truse de construc ii Plan e cu pove ti; Caiete de lucru, fi e adecvate temei; PC TIIN : ART : JOC DE MAS : Jetoane;cifre Creioane negre i colorate, Cortin , siluete ale carioca, acuarele, plastilin ; fi personajelor din poveste, cu planetele; mas pre colar Activitatea metodic : Preg tirea materialului didactic pentru activit i, a fi elor de lucru pentru copii i a fi elor pentru munc independent , concepute sau modificate de pe internet. Studiu metodic de specialitate. Proiecte i parteneriate, referate pentru simpozion/comunicare tiin ific . Comisie metodic . Tura I Ziua ALA ADE ADP: .D., R., T. Op ionale, Extinderi Recuperatorii, recreative, de cultivare aptitudini . D. ,,Cine este eroul din poveste ,,S spunem pove ti ,,Comoara ascuns din pove ti Rutine 1.,,Ce mi-a povestit bunica? s asculte cu aten ie i s re in informa ia 2.Din pove ti nv m s fim buni cu cei de lng noi s fim genero i 3.Fata mo neagului face doar fapte bune, s cure e sala de Tura a II-a ALA, ADE, ADP

LUNI

Joc de rol : De-a prin esele De-a Scufi a Ro ie Bibliotec : Pove ti Art : Coloreaz locurile unde s-au ascuns iezii cnd a intrat lupul n cas . Une te fiecare ied

DLC L.d.i.: Citim imagini din c r ile cu pove ti DEC Audi ie: ,,Cntece cu teme din pove ti J.m.: I.Noi suntem piticii(Didactic.ro) (Suntem harnici si voio i /Si purt m scufi e/Ca sa fim mai ar to i./Ne sculam devreme/ Toata ziua noi lucram/ Si ne-ntoarcem seara / Obosi i sa ne culcam. Refren: Cioc, boc, cioc, boc/ Asta este munca mea/ Cioc, boc, cioc, boc E frumoas , dar e 132

ALA: B.,,Cutia cu personaje din pove ti ADE: DLC: Convorbire: Tom i Jerry ADP: R.,,Ce mi-a povestit bunica? T. Euritmie

cu locul potrivit. Coloreaz , apoi, doar ce i-a adus Scufi a Ro ie bunicii. Une te fiecare purcelu cu materialele de construc ie ale propriei case. Coloreaz .

MAR I

MIERCURI

Tranzi ii 1. Euritmie: Mica siren 2.Num r toare:1, 2,3,4,5/tata cump r opinci, / mama cump r secar , /dumneata s ie i afar ! 3.n lumea pove tilor/ Orice Refren: se poate ntmpla/ Cine oare, nu tiu ce n lumea s-a ntmplat? / Cine, pove tilor e lumea oare, totul este mea i lumea ta./ deranjat? / Cine, oare, n lumea scaunul este schimbat? pove tilor./ Ce nici / Cine, oare, cine, oare cu gndul n-ai doarme-n pat?) visat,/ n lumea Puzzle: Povestea pove tilor/ Poate fi ALA: A.,,Piticul din preferat adev rat. poveste modelaj D J.d. mate: R spunde ADE: repede i bine!(Jocuri DOS.Ce e bine, ce Construc ii de-a matematica, L. nu e frumos ,,Palatul de Muntean) Jocuri cu/de-a ADP: cle tar juc ria / R.Din pove ti personajul nv m s fim buni preferat T. Num r toare Joc de ALA:A.,,Din lumea mas : pove tilor desen, D Teatru de Vizionare DVD cu finalizarea umbre, la personajele ndr gite i Dramatizare: lucr rilor alegerea Cei trei purcediscu ii pe marginea ADE: copiilor Lu i caracterului lor. 1.DEC: Cntece cu i despre personaje 2.DPM: Dansul piticilor ADP: tiin : R.Fata mo neaguAsociaz lui face doar fapte personajul bune cu T.Cntec: n lumea ilustra ia pove tilor

grea./ Cioc, boc, cioc, boc/ Cu barosul bat mereu Cioc, boc, cioc, boc/ Aurul l scot din greu. II. Am ajuns acas / i suntem cam obosi i / Dar avem pe mas / Din bel ug ce-am preg tit. / U a e deschis / Cine oare, a intrat? / Din mncarea noastr , / Cine, oare, a mncat?

mese, s ajute colegii mai mici n orice mprejurare

133

JOI

J.l.: Castele din Logi 2

VINERI

Nisip +ap : Urme de pa i i firimituri de pine (Hansel i Gretel)

Activitate integrat DOS +DEC Ed. pentru soc.: S facem o poveste mai vesel Asociem mbr c minte pentru dramatizare: Personajele suntem noi Colorare n contur : Personajul preferat DPM Transport de greut i individual i n grup. Joc : ,,L di a cu diamante - la c su a piticilor

ALA: JM. Labirint: Ajut personajul ADE: 1.DEC.Desen,, Din lumea pove tilor ADP: R. ,,Ce mi-a povestit bunica? T. Euritmie:

ALA: .Grup m figuri geometrice/ c r mizi ADE: 1.D : J.d.: ,,Recunoa te personajul 2.DEC: C:,,Trei iezi cucuie i ADP: R.Din pove ti nv m s fim buni T.Num r toare

Tema anuala : Cnd cum i de ce se-ntmpl ? Subtema: P MNTUL, LUNA I SOARELE Obiective de referin : DLC: - s participe la activit ile de grup, inclusiv la activit ile de joc, att n calitate de vorbitor, ct i n calitate de auditor; - s audieze cu aten ie un text, s re in ideile acestuia i s demonstreze c l-a n eles; - s - i mbog easc vocabularul activ i pasiv pe baza experien ei, activit ii personale i/sau a rela iilor cu ceilal i i simultan s utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical; D : - s numere de la 1 la 5 recunoscnd grupele cu 1-5 obiecte i cifrele corespunz toares cunoasc unele elemente componente ale lumii nconjur toare (obiecte, aerul, apa, solul), precum i interdependen a dintre ele; - s comunice impresii, idei pe baza observ rilor efectuate. DOS - s aprecieze n situa ii concrete unele comportamente i atitudini n raport cu norme prestabilite i cunoscute; - s cunoasc i s utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activit i practice. DEC: - s diferen ieze auditiv durata determinat a sunetelor din mediul apropiat i a sunetelor muzicale; - s intoneze cntece pentru copii. s redea teme plastice specifice desenului; 134

s asocieze mi c rile sugerate de textul cntecului cu ritmul acestuia; s asculte i s recunoasc fragmente din crea ii muzicale na ionale i universale, corespunz toare specificului de vrst al copilului pre colar i preocup rilor acestuia.

DPM: - s - i formeze o inut corporal corect (n pozi ia stnd, eznd i n deplasare); - s fie apt s utilizeze deprinderile nsu ite n diferite contexte. Centrele de interes deschise i materialele puse la dispozi ia copiilor: BIBLIOTEC : JOC DE ROL: Reviste, c r i ilustrate; P pu i, avioane, rachete, nave Caiete de lucru, fi e adecvate temei; spa iale etc. Imagini PPT; CD-uri cu jocuri interactive TIIN : ART : Enciclopedii; calculator, glob Creioane negre i colorate, p mntesc, fi e de munc carioca, acuarele, plastilin ; fi e independent Activitatea metodic : Preg tirea planific rii activit ii, a fi elor de munc independent continu . Studiul copilului, consemnare n fi a de observa ie. Referat Comisie metodic . Tura I Ziua ALA ADE ADP: .D., R., T. Op ionale, Extinderi Recuperatorii, recreative, de cultivare aptitudini . D. Azi e luni, ziua X, luna X, anul X Audiem muzic cosmic La mul i ani!, s rb torim colegii Extratere trii exist ? CONSTRUC II: Diverse truse de construc ii JOC DE MAS : Planetariu, ochelari 3D

i a fi elor pentru evaluarea

Tura a II-a ALA, ADE, ADP

LUNI

Joc de rol : De-a aviatorii

D Pove ti educative: Zborul meri orului spre Lun de V. Rossin

Bibliotec : Citim imagini

ALA: . Scriem cu litere magnetice ADE: D . Selectam imagini cu Sistemul Solar ADP: R. Vreau....., mi permite i? T.Suie muntele un pitic

135

MAR I

MIERCURI

JOI

ALA:B.Din basmele popoarelor Arta: DLC ,,Coloreaz Mem. ADE: uscatul i apa Lumea v zut , de 1.DLC.Repovestire folosind Lucia Muntean Zborul culorile 2.DEC. Audi ie: potrivite Ziua, noapte, lun , Cntece ale Cercet tostele, /Soarele cel popoarelor rii observ , luminos,/ P mntul cu ADP: apoi discut floricele / i cu cerul R.mi iau la revedere Tranzi ii lui frumos / P s rile 1.Suie muntele un la plecarea acas care zboar / Pn T.Joc:,,Coroana e pitic (cu mna dr. dincolo de z ri se simuleaz mersul rotund /Pe ti orii ce coboar / piticului pe mna Construc ii: ,, Nave n oceane i n m ri,/ st., pornind de la spa iale Tot ce e n ast lume / degete pn sus la ,, Rachete si n care tr iesc i eu / um r) avioane tiu c le-a f cut Care-i doar att de anume / Pentru mine mic Dumnezeu Suie, suie pe c rare DEC:C: Avion cu (se inverseaz cu motor*** ; mna dr. mergem pe mna st.) Joc de mas : Audi ie:,,Cntece din Planetariu alte ri Vrea s-ajung pnla Soare.(se ridic minile n sus ) tiin : ,,Soarele i Sus pe munte, cnd luna, ziua i e noapte/ Ies noaptea piticii-licurici (se discu ii mi c minile i libere picioarele) i-ncing hora-n ALA:C.Sistemul Deseneaz n D voie bun / C-a sosit Solar jurul Lunii o i mndra lun . E.m.i.: Formeaz ADE: grup de 5 Iar cnd soarele perechi de astronau i DOS.Despre stele de r sare /Fug piticii la ecologi ti i planeta i stelu e. Compar m rimi culcare(alergare pe noastr num rul de obiecte diferite. loc) din cele dou grupe. ADP: n mp r ia R.,,Vreau ... ,mi piticilor tr ia i un permite i? fecior de mp rat, T.Suie muntele un care a plecat n Nisip +ap : pitic Soarele i c utarea calului s u ALA: A.Model m Luna n zdr van i zice stele DPM contur S ritura n n l ime cu a a: ADE: elan i desprindere de Calul meu m nnc 1.DEC.Desen m foc : tropa, tropa, pe un picior cu stele tropa, trop.(se bate atingerea unui obiect 2.D .Formeaz ritmul din picioare) perechi de astronau i suspendat. Nu st nici un pic n (2) loc tropa, tropa, Joc: ,,Atinge ADP: Rutine 1.,,Vreau.....mi permite i? 2.mi iau la revedere la plecarea acas 3.S p str m planeta curat 136

planetele

VINERI

Activitate integrat DOS + DEC: Aplic pentru razele Soarelui lungimi diferite. Personific Soarele, desenndu-i ochi, nas, gur .

tropa, trop! Calul meu e cal iste tropa, tropa, tropa, trop Eu sunt mndru c l re -tropa, tropa, tropa, trop. Ne-nvrtim, ne-nvrtim u or locul ni-l g sim.* 2. Joc:Coroana e rotund Jocuri n aer liber Jocuri sportive: Sari pn la clopo el Zborul avioanelor Joc distractiv: Planetele pe orbit , n jurul Soarelui Joc orientare n spa iu: Unde e ti, Chimi ? Vizionare desene animate

R.mi iau la revedere la plecarea acas T.Joc: Coroana e rotund

ALA: B.,,Prietenul nostru, P mntulde M. Vlceanu ADE: DOS: Aplica ie finalizarea lucr rilor ADP: R.S p str m planeta curat T. Suie muntele un pitic

137

Tema: Cine i cum planific /organizeaz o activitate? Subtema: PRODUSE DE COFET RIE Obiective de referin : DLC: - s participe la activit ile de grup, inclusiv la activit ile de joc, att n calitate de vorbitor, ct i n calitate de auditor; - s descopere c scrierea ndepline te anumite scopuri, cerin e sociale i s se foloseasc de aceast descoperire; - s recepteze un text care i se cite te ori i se poveste te, n elegnd n mod intuitiv caracteristicile expresive i estetice ale acestuia. D : - s - i mbog easc experien a senzorial , ca baz a cuno tin elor matematice referitoare la recunoa terea, denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mul imi, pe baza unor nsu iri comune (form , m rime, culoare) luate n considerare separat sau mai multe simultan; - s numere de la 1 la 5, recunoscnd grupele cu 1-5 obiecte i cifrele corespunz toare; - s realizeze serieri de obiecte pe baza unor criterii date ori g site de el nsu i; - s cunoasc elemente ale mediului social i cultural, pozi ionnd elementul uman ca parte integrant a mediului; - s aplice norme de comportare specifice asigur rii s n t ii i protec iei omului i naturii. DOS: - s - i adapteze comportamentul propriu la cerin ele grupului n care tr ie te (familie, gr dini , grupul de joac ); - s tr iasc n rela iile cu cei din jur st ri afective pozitive, s manifeste prietenie, toleran , armonie, concomitent cu nv area autocontrolului; - s fie capabil s realizeze lucr ri practice inspirate din natur i via a cotidian , valorificnd deprinderile de lucru nsu ite. DEC: - s asocieze mi c rile sugerate de textul cntecului cu ritmul acestuia s acompanieze ritmic cntecele; - s asculte i s recunoasc fragmente din crea ii muzicale na ionale i universale, corespunz toare specificului de vrst al copilului pre colar i preocup rilor acestuia; - s ob in efecte plastice, forme spontane i elaborate prin tehnici specifice modelajului, picturii i desenului; - s interpreteze liber, creativ lucr ri plastice exprimnd sentimente estetice. DPM: - s perceap componentele spa io-temporale (ritm, durat , distan , localizare); Centrele de interes deschise i materialele puse la dispozi ia copiilor: BIBLIOTEC : JOC DE ROL: Reviste gastronomice, c r i de La supermarket joc colorat,imagini cu produse de educa ional panifica ie, reviste, jetoane cu Buc t ria; or ule e. produse de cofet rie TIIN : Cifre, jetoane; Reviste gastronomice; ART : Creioane negre i colorate, carioca, acuarele, plastilin ;joc Play-doh Lumea dulciurilor; plan ete; culori, carioca;acuarele, pensule; coli, 138 CONSTRUC II: Joc construc ii din lemn Rotodisc, Combino, Truse cu alimente de juc rie NISIP I AP Suport de lemn cu nisip; ap ; forme de plastic.

carton; Activitatea metodic : Concepere materiale didactice pentru s pt mna n curs ; Completare fi e studiul copilului,chestionare,consiliere p rin i, completare bibliorafturi. Studiu metodic de specialitate pentru cunoa terea manifest rilor copiilor. Planificarea s pt mnala a activit ii ,alte documente colare completate. Comisie metodic . Ziua ALA Tura I ADE integrate ADP: .D., R., T. Op ionale, Extinderi Recuperatorii, recreative, de cultivare aptitudini Tura a IIa ALA,ADE,ADP

LUNI

Joc de rol: Cu familia n buc t rie Organiz m o zi aniversar

D Vizit Cofet ria din cartier

Construc ii: Cofet ria Construc ii plane din biscui i i paste f inoase colora-te Art : Brio e coloratemodelaj i pictur (aluat din f in ) Pr jiturele delicioase (colorare)

MAR I

Activitate integrat DLC + DEC L.d.i. Lumea dulciurilor Modelaj Fursecuri delicioase Play-doh Lumea dulciurilor 139

ALA:A: Decor m or ul i boneta .D. cofetarului Cte dulciuri mnc m? ADE: 1.DEC Pr jituri Hai s facem o pentru musafiri poveste ! Fuga la dulciuri! desen ,, Solii s n t ii 2.DOS Ast zi umplem cl titele cu diferite umpluturi Rutine: 1. Dup ce-am ADP: R.,,Dup ce-am mncat mncat/Pe mini mPe mini m-am am sp lat! sp lat! (deprinderi de igien (deprinderi de igien personal i personal i colectiv colectiv ) (selectare unelte 2. Aten ie la potrivite pt. copii) cuptorul ncins! 3. Am o ciocolat T.,,Printre adul i noi mare/S o mnc m g tim! (joc imitativ) pe toat oare? 4. De ce m dor din ii? ALA: C.Sc unelele din cofet rie ADE : D .Ingredientele Tranzi ii: micului buc tar 1. Printre adul i observare noi g tim! (joc ADP: imitativ) R. Aten ie la 2.,,Lua i seama cuptorul ncins! bine T. Lua i seama

Bibliotec : Confec ion m album cu produse de cofet rie Tortulunire de puncte MIERCURI D E.m.i. Cte forme a folosit Joc de mas : cofetarul? Ce DPM urmeaz ? tafet : deprinderi motrice de baz ,,Pi coturi Joc lini titor: Umfl gustoase! balona ul! (perechi)

3. S rim peste rafturi! 4. Soro mare! 5. S ne leg n m /s ne balans m Vizionare DVD Willy Wonka i fabrica de ciocolat Joc de mi care: tafeta cu cartofi dulci

bine

Activitate gospod reasc : ,,Cofetarii pricepu i ! Jocuri distractive: ,,Ducem tava cu pr jituri Joc senzorial: Ghici ce ai pip it/ gustat?

JOI

tiin : G se te n aluat urma fursecului Ce este bicarbonatul de Na? Nisip i ap : Tortul din nisip (activitate de modelare i decorare cu scoici i plante)

DEC Educa ie muzical : C : ,,Pr jitura ! Joc cu text i cnt : ,,Jocul degetelor !

VINERI

DOS Colaj: Tort pentru prieteni

ALA: J.M.Grup m pr jituri! ADE 1.D .Ne juc m cu attea pr jituri- j.d. 2.DLC. Poveste cu nceput dat Fiecare pr jitur are povestea ei ADP: R. Am o ciocolat mare/S o mnc m pe toat , oare? T. S rim peste rafturi! ALA: J.R. De-a cofetarii ADE : DPM. Repetarea parcursului aplicativ ADP: R. De ce m dor din ii? T. Soro mare! ALA: .,,Ce fursec n-a fost pus n tav ? ADE: DEC. Pr jitura rep. Joc muzical: Voi sunte i ecoul meu! ADP: R: Aten ie la cuptorul ncins! T: S ne leg n m/s ne balans m

140

ANEXA 1 PROIECT DIDACTIC Profesor: Pav l Maria Gr dini a P.P. Nr. 1 Hunedoara GRUPA: mic i mijlocie PN TEMA: FIECARE PUI ARE MAMA LUI I EU TOT A A AM M MICA MEA CATEGORII DE ACTIVIT I : Activit i liber alese ( etapa I i etapa a III-a) Activit i pe domenii experien iale: Domeniul tiin societate ( activitate practic ) FORMA DE REALIZARE: Activitate integrat TIPUL ACTIVIT II: consolidare

(activitate matematic ) ; Domeniul om i

SCOP: - sistematizarea cuno tin elor despre animale i puii lor ; - antrenarea i perfec ionarea priceperilor i deprinderilor copiilor de a ac iona cu obiectele conform cerin elor educatoarei ; - educarea capacita ii de a n elege dragostea i grija mamelor pentru puii lor ; stimularea dorin ei de a- i manifesta sentimentele pozitive fa de acestea : - valorificarea informa iilor (cuno tin elor) n situa ii diverse. DURATA: 1 zi BIBLIOGRAFIE: ,,Curriculum pentru nv mntul pre colar, 3 6/7 ani, MECT, 2008; ,,Revista nv mntului pre colar , nr. 3-4/2009; ,,Activitatea integrat din gr dini - Ghid pentru cadrele didactice din nv preuniversitar, Editura DPH, 2008. SCENARIUL ZILEI ntlnirea de diminea : dup salut (,,-Bun , eu sunt Mihai, mama mea e Corina i m alint Soarele meu, ,,-Bun , eu sunt Patricia, mama mea e Monica, m ngrije te i m alint Iubirea mea) i completarea panoului de prezen i a calendarului zilei, copiii sunt invita i s se a eze pe sc unele pentru ntlnirea de grup. Educatoarea prezint ca surpriz un scurt joc care i va conduce c tre tema propus . Ilinca ne-a adus juc rii mame i pui, v invit s le alege i f r a le vedea. Puiul i va c uta mama i se va a eza lng ea (Bun diminea a! Eu sunt Pisicel, mama mea e Miaunica, m ngrije te, m ocrote te, m nva lucruri folositoare .a.m.d. ). Pornind de la r spunsurile copiilor se va derula activitatea integrat cu tema: Fiecare pui are mama lui i eu tot a a am m mica mea. Copiii sunt anun a i c ne vom juca cu animalele i puii lor, jocul exerci iu Formeaz perechi!, vom afla unde sunt mai multe, mai pu ine. D (Activitate matematic ): Dup desf urarea jocului-exerci iu n diferite variante, se apreciaz rezultatele, att individuale, ct i a fiec rei echipe (mame i pui), cu ajutorul jocului Trenule ul perechilor 141

mntul

(tranzi ie) copiii se a az la m su e pentru activitatea: Felicitare pentru mama. DOS. (Activitate practic ): Dup intuirea materialului, se explic i demonstreaz modul de realizare a felicit rilor. Copiii lucreaz cu grij , lucr rile vor fi apreciate de invita ii surpriz , colarii ce ne vor ajuta s scriem felicit rile. La ora 10.00 copiii servesc gustarea (rutin ). La ntoarcerea din sala de mese copiii i aleg cte un centru de interes (ALA 1): 1. Bibliotec : M mici de tot felul (citire de imagini) Cel din urm pui or(audi ie ) 2. Arta: Animalele i puii lor( pictur ) 3. Construc ii : Ferma cu animale La final, copiii merg pe la fiecare centru pentru a vedea i a aprecia lucr rile i presta ia fiec rui coleg. Se apreciaz ingeniozitatea i ineditul tablourilor ob inute prin pictur , colorare prin ha urare, combinarea procedeelor. , Pentru destindere i crearea bunei dispozi ii, copiii desf oar jocul de mi care: Cinci r u te au plecat pe lac (ALA 2). Activitate integrat : Domeniul tiin (Activitate matematic ) i Domeniul om i societate (Activitate practic ) Tema :Fiecare pui are mama lui i eu tot a a am m mica mea Forma de realizare: joc- exerci iu/ aplica ie felicitare , Tipul activit ii: consolidare sistematizare Scop: - exersarea i perfec ionarea priceperilor i deprinderilor copiilor de a forma grupe de obiecte, de a forma perechi prin punere n coresponden ; - dezvoltarea gustului estetic i a ndemn rii. Obiective opera ionale: La sfr itul activit ii copiii vor fi capabili: - s formeze perechi prin punere n coresponden ; - s foloseasc un limbaj matematic adecvat ; - s recepteze un text care i se cite te ori i se poveste te; - s prezinte colegilor modalit i i instrumente de exprimare a sentimentelor, ideilor i emo iilor; - s compun n mod original i personal spa iul plastic; - s interpreteze liber, creativ, lucr ri plastice exprimnd sentimente estetice; - s tr iasc n rela iile cu cei din jur st ri afective pozitive : prietenie, armonie, toleran . Metode i procedee: conversa ia, explica ia, problematizarea, competi ia, expunerea, demonstra ia, exerci iul, nv area prin descoperire, observarea, jocul. Material didactic: c r i cu animale i puii lor, creioane colorate, acuarele, pensule, foi de desen, costuma ii sumare pentru r u te, calculator, jetoane, siluete, medalioane, hrtie glasat , lipici, carton colorat.

142

DESF URAREA ACTIVIT II: Etapele activit ii Con inutul activit ii 1. Moment organizatoric 2. Captarea aten iei - Preg tirea materialului didactic; - Aranjarea mobilierului.

Strategii didactice

Se va face prin jocul senzorial n care Conversa ia copiii (cu ochii nchi i) aleg o juc rie nv area prin mam sau pui o denumesc i caut descoperire perechea cu care seam n . Se poart o discu ie despre cum au grij m micile de tot felul de puii lor. Educatoarea anun copiii c se vor juca jocul exerci iu ,,Formeaz Explica ia perechi! din care vor afla unde sunt mai multe mai pu ine sau tot attea animale apoi, pentru c se apropie ziua de 8 Martie, vom preg ti Felicit ri pentru mame . Educatoarea explic jocul exerci iu. Jocul de prob Variante de joc Forma i perechi cu jetoane, siluete, juc rii, fete-b ie i Pui orul r t cit Mamele i strig puii Cine a gre it locul? Complicarea jocului P c leli Cum po i s faci s fie tot attea n dou moduri? Copiii se a az la mese. - Se intuie te materialul. - Explicarea i demonstrarea modului de lucru - Exerci ii preg titoare - Realizarea temei de c tre copii Educatoarea ndrum indirect, prin sugestii copilul care ntmpin greut i, dac e cazul ajut m colegii mai mici, fiecare vrea cea mai frumoas felicitare pentru mama lui. Lucr rile sunt expuse ntr-o miniexpozi ie. Expunerea Explica ia Conversa ia Problematizarea Competi ia

3. Anun area temei i a obiectivelor

4. Desf urarea activit ii

5. Ob inerea performan ei

Demonstra ia Explica ia Exerci iul Conversa ia

6. Asigurarea reten iei i a transferului

Exerci iul La ntoarcerea din sala de mese (dup Conversa ia servirea gust rii - rutin ), copiii i aleg Observarea un centru de interes unde se joac : - Bibliotec : M mici de tot felul (citire de imagini); ,,Cel din urm 143

7. Fixarea cuno tin elor i aprecierea activit ii copiilor

pui or (audi ie muzical ) - Construc ii: ,,Ferma cu animale - Art : Coloreaz / picteaz ,,Animalele i puii lor Educatoarea pune accent pe stabilirea de rela ii de prietenie ntre copii, pe cooperarea n alegerea c r ilor, locurilor i realizarea sarcinilor de la fiecare centru. La final, copiii primesc vizita colarilor care scriu n numele lor Conversa ia felicit rile pentru mame. Grupa de pre colari trece pe la fiecare centru i apreciaz presta ia colegilor in fa a colarilor. Se spun cntece i poezii dedicate mamelor. Se nva cntecul: ,,A vrea s r mn copil Se realizeaz ,,inima mamelor din flori i gnduri bune. Se trage concluzia c to i puii i dau seama: ,,Dragostea nseamn mama.

144

BIBLIOGRAFIE
Bejan, Mariana, Pentru reu ita activit ilor integrate, Craiova, www.timtimtimy.ro/sites/all/themes/timtimtimy/pdf/simpozion Rebegea Renata, Meraru Marcela, Sunt mic, dar tiu multe!, fi e de evaluare interdisciplinar 3-5 ani, Editura Tehnoart, 2011 Rebegea Renata, Lumini a Mihoc, Explor m i nv m, Caiet interdisciplinar pentru pre colari (3-5 ani), Editura Tehnoart, 2011 Viorica Preda, Gabriela Berbeceanu, Marcela Pop, Doina Marica, Metodica activit ii instructiv educative n gr dini a de copii, Editura Sitech, Craiova, 2010 Mihoc, L., Rebegea, C.R. - Descoper lumea n care tr ie ti, Caiet interdisciplinar, pentru pre colari (5-6/7 ani), Tehno-Art, Petro ani, 2010 Meraru, M-M., - Bucurii, Poezii n sprijinul proiectelor tematice, Emia, Deva, 2007 - Mica Pica, povestea pic turii de ap , Emia, Deva, 2008, 2010 - Vis Vis tor n lumea pove tilor, Emia, Deva, 2006 Muntean, Lucia, - C r ile, Genesis, 2009 - Jocurile Uite-a a! - Rime cu codi - Jocuri de-a matematica - Ghici, ghici, ghici ce voi desena aici? - Ghici, ghici, ghici ce voi desena aici? 2 - Poezii bijuterii pentru copii, Daco Press, Cluj Napoca, 1996 - Pove tile copil riei, Genesis, Petro ani, 2001 Popa, J., Bibo, L., Culegere de cntece pentru pre colari, Editura Mirador, Arad, 1998, Preda, Viorica, - Metodica activit ilor instructiv educative n gr dini a de copii, Sitech, Craiova, 2010 - Ghid pentru proiecte tematice, Humanitas Educa ional, Bucure ti, 2005 Rebegea, R.C., Cnt m i engleza nv m , Editura Focus, Petro ani, 2005 Trif, L., Pedagogia nv mntului pre colar i primar, Ed. Eurostampa, Timi oara, 2008; Gabriela Berbeceanu, Mihaela Danc, Daniela Ciurea, Elena Ilie, Smaranda Cioflic , Activit i de dezvoltare personal prin jocuri exerci ii i tranzi ii, Didactica Publishing House, 2011 Meraru Marcela, Valeria Opri oreanu, Scrisoarea P mntului c tre copii , Editura Emia, 2004.

145

S-ar putea să vă placă și