Sunteți pe pagina 1din 9

PROTOCOL TERAPEUTIC IN BPCO

DESCRIERE PROCEDURA DOCUMENTATA 1. SCOP Prezentul protocol terapeutic a fost elaborat de o echipa de pneumologi din Spitalul de Pneumoftiziologie Scornicesti, in vederea cresterii calitatii actului medical pentru pacientii cu BPCO, imbunatatirea monitorizarii acestora si reducerii riscurilor cauzate de aceasta afectiune. 2. DOMENIUL DE APLICARE Prezentul protocol terapeutic este adoptat de conducerea spitalului in vederea aplicarii in cadrul sectiilor spitalului, de catre toti medicii pneumologi, in conformitate cu legislatia in vigoare. 3. DOCUMENTE DE REFERINTA 3.1. MAN A! ! CA!"#A#"" Ordin MS$ %&'()*&&( pentru pentru aprobarea ghidurilor de practica medicala. Publicat in Monitorul Oficial nr. +&, din &-)&()*&&( !egea nr.(')*&&+, privind reforma in sanatate

. DEFINITII SI ABRE!IERI De"i#i$ii % &'i( (e practica cli#ica ) reprezint. un instrument important /n luarea deciziilor esen0iale pentru /mbun.t.0irea calit.0ii serviciilor de s.n.tate 1i a st.rii de s.n.tate a popula0iei /n general. "mplementarea acestor ghiduri realizeaz. cre1terea eficien0ei serviciilor de s.n.tate 1i de reducere a costurilor serviciilor medicale. % Protocol terapeutic ) este un document care descrie
obiectivul 2obiectivele3, metodologia de diagnosticare si de tratament, monitorizarea si educarea pacientului in cadrul unei afectiuni, adoptat si implementat de toata echipa medicala a unei unitati sanitare, in baza ghidului de practica medicala.

4 De"i#i$ia BPOC 4 BPOC se caracterizeaz. prin obstruc0ia c.ilor aeriene. Obstruc0ia c.ilor aeriene este de regul. progresiv., nu este complet reversibil. 1i nu se modific. marcat /n decursul mai multor luni. Boala este cauzat. /n principal de fumat. 3. DESCRIEREA ACTI!ITATII PRIORITI N MANAGEMENTUL BPOC rm.toarele recomand.ri trebuie considerate priorit.0i /n managementul BPOC pentru profesionistii din Spitalul de Pneumoftiziologie Scornicesti5 A. 6iagnosticul BPOC 6iagnosticul de BPOC trebuie luat /n considerare la pacien0i /n v7rst. peste -' de ani care au un factor de risc 2/n general fumatul3 1i care se prezint. cu dispnee de efort, tuse cronic., produc0ie zilnic. de sput., episoade frecvente de 8bron1it.8 sau 9heezing. 6iagnosticul de BPOC trebuie confirmat obligatoriu prin efectuarea spirometriei B. :enun0area la fumat
%

#rebuie /ncura;ate politici cuprinz.toare de control a tutunului 1i programe cu mesa;e clare consistente 1i repetitive. #rebuie promovate legi ce s. interzic. fumatul /n 1coli, locuri publice 1i locul de munc. 1i sf.tui0i p.rin0ii s. nu fumeze acas. C. #ratamentul farmacologic #ratamentul farmacologic trebuie ini0iat precoce /n vederea reducerii ratei e<acerb.rilor, /mbun.t.0irii calit.0ii vie0ii 1i /ncetinirii progresiei bolii. #ratamentul farmacologic inhalator este preferat /n BPOC D. Managementul e<acerb.rilor $recven0a e<acerb.rilor trebuie redus. prin utilizarea adecvat. a corticosteroizilor inhalatori 1i a bronhodilatatoarelor, precum 1i prin vaccinuri. "mpactul e<acerb.rilor va fi diminuat prin5 % educa0ia pacien0ilor /n vederea recunoa1terii simptomelor e<acerb.rii % ini0ierea tratamentului adecvat cu corticosteroizi orali 1i)sau antibiotice % folosirea ventila0iei non4invazive 2=N"3 dac. e<ist. indica0ie % utilizarea cronic. a tratamentului zilnic prescris de medicul specialist pentru BPOC stabil /n func0ie de gradul de severitate al bolii. E. >duca0ia pacien0ilor >duca0ia pacien0ilor reprezint. o metod. important. de a /mbun.t.0i capacitatea acestora de a /n0elege aspectele bolii, de a /mbun.t.0i rata de succes /n cazul 1edin0elor de renun0are la fumat, de a accepta 1i /n0elege aspectele legate de modific.rile ap.rute /n starea de s.n.tate 1i de a face fa0. mai u1or e<acerb.rilor. $. Optimizarea managementului BPOC ><isten0a unui chestionar simplu de evaluare a impactului BPOC asupra calit.0ii vie0ii pacien0ilor permite /mbun.t.0irea managementului BPOC prin facilitarea dialogului dintre medic 1i pacientul cu BPOC. . RESPONSABILI DE PRELUCRAREA PERSONALULUI Managerul 6irectorul medical Medicii sefi de sectii $armacistul sef *. EFECTUAREA ACTI!ITATII Diagnostic pozitiv

Suspiciunea de BPOC este ridicat. pe baza urm.torilor parametri5 a) Vrsta > 35-40 a ! ") #!$%t&$' ( BPOC ) % ?@A #use % cronic.5 minim trei luni pe an, doi ani consecutiv B diagnostic de bron1it. cronic. % deseori productiv., cu sput. mucoas. 1i uneori mucopurulent. % predominant matinal. 28toaleta bron1ic.83 % poate fi absent. 4 ?@A 6ispnee % simptomul central /n BPOC % apare ini0ial la eforturi mari5 alergat, c.rat greut.0i mari, munc. fizic. greaC pacientul nu mai poate face acelea1i eforturi ca persoanele de aceea1i v7rst. cu el D A#>NE">5 fum.torii au tendin0a de a minimaliza simptomele 1i de a le considera normale pentru un fum.tor de o anumit. v7rst.
*

% lent progresiv. 2/n ani3 de la eforturi mari la eforturi minime 2vorbit3 1i chiar /n repaus % uneori poate ap.rea 1i /n crize diurne sau nocturne, uneori /nso0ite de 9heezing % N este propor0ional. cu gradul afect.rii func0iei ventilatorii 2spirometrie3 *) +a*t&r! ,' r!s* %' tr- BPOC) % fumatul de 0igarete este principalul factor de riscC este cuantificat /n pachete4an FGH Pachetul4an 2PA3I este definit ca un pachet de 0igarete 2*& 0igarete3 fumat pe zi timp de un an. Num.rul de pachete4an fumate se calculeaz. /nmul0ind num.rul de pachete fumate pe zi cu num.rul de ani de fumat. Astfel, un pachet pe zi %& ani 2%<%&3 sau %& 0igarete pe zi *& de ani 2&,'<*&3 sau * pachete pe zi timp de ' ani 2*<'3 /nseamn. la to0i %& pachete4an. % riscul de BPOC apare dup. un istoric de fumat de peste *& pachete4an 4 e<punerea profesional. la pulberi sau gaze 4 ><amenul fizic D A#>NE">5 e<amenul fizic poate fi normal /n formele u1oare de boal. ,) BPOC s' %&t ( t. ! -r$/t&ar'.' a &$a.!!) % obezitate sau hipoponderalitate % semne de obstruc0ie5 e<pir prelungit 2durata auscultatorie a e<pirului este egal. sau mai lung. dec7t a inspirului3, raluri sibilante 1i ronflante, e<pir cu buzele 0uguiate % semne de hiperinfla0ie5 torace 8/n butoi8 2diametru anteroposterior m.rit3, hipersonoritate la percu0ie, diminuarea murmurului vezicular, atenuarea zgomotelor cardiace % semne de cord pulmonar cronic5 galop drept, edeme gambiere 2p7n. la anasarc.3, hepatomegalie de staz., ;ugulare turgescente 4 semne de insuficien0. respiratorie5 cianoz. central., flapping tremor, alterarea st.rii de con1tien0. #abloul clinic al BPOC 2istoric H e<amen fizic3 este relativ nespecific, mai ales /n formele u1oare 1i moderate de boal.. 6e aceea este necesar. confirmarea diagnosticului prin spirometrie, care permite /n plus 1i stadializarea bolii. Obstruc0ia c.ilor aeriene este definit. ca5 + =>MS ? ,&J din valoarea prezis. 1i + =>MS)C=$ ? K&J din valoarea prezis. Stadializare

Severitatea BPOC este clasificat. /n patru stadii /n func0ie de valoarea procentual. a =>MS 2din valoarea prezis. /n func0ie de v7rst., /n.l0ime 1i se<3. STADIU ". soara "". Moderata """. Severa "=. $oarte sevara CRITERII =>MS ) C=$ ? K& J =>MS ? ,& J '& J ? =>MS ? ,& J -& J ? =>MS ? '& J =>MS ? -& J sau =>MS ? '& J H "nsuficienta respiratorie cronica

Tratamentul in functie de severitate in spital Trata,e#tul "ar,acolo-ic /n BPOC poate controla 1i preveni simptomele, reduce frecven0a 1i severitatea e<acerb.rilor, amelioreaz. calitatea vie0ii pacientului 1i toleran0a la efort. #erapia
-

inhalatorie este de preferat pentru tratamentul pe termen lung al BPOC datorit. ac0iunii topice, locale 1i datorit. efectelor adverse sistemice reduse. A. Bronhodilatatoarele sunt elementul central al tratamentului simptomatic /n BPOC. 2Nivel de eviden0. A3 Bronhodilatatoare cu durat. scurt. de ac0iune 2BA6SA3 se administreaz. la nevoie pentru ameliorarea simptomelor 1i relativ regulat /n e<acerb.ri. 2LO!6 *&&,3 % beta *4agonist cu ac0iune rapid. inhalator5 salbutamol, terbutalin., fenoterolC durata de ac0iune este de M4+ ore % anticolinergic inhalator5 bromur. de ipratropiumC durata de ac0iune este de +4, ore % se pot administra 1i combinat /n acela1i inhalator Bronhodilatatoare cu durat. lung. de ac0iune 2BA6!A 4 anticolinergice 1i beta *4adrenergice3 se administreaz. regulat pentru prevenirea simptomelor 1i a e<acerb.rilor 1i ameliorarea calit.0ii vie0ii. 2Nivel de eviden0. A3. #ratamentul regulat cu bronhodilatatoare de lung. durat. este mai eficient 1i mai convenabil dec7t cel cu bronhodilatatoare de scurt. durat.. 2Nivel de eviden0. A3 % Anticolinergic inhalator cu durat. lung. de ac0iune5 tiotropium %, Ng < %)ziC durata de ac0iune este de *M de ore % Beta *4agonist cu durat. lung. de ac0iune inhalator 2BA6!A35 salmeterol '& Ng < *)zi, ormoterol %, Ng < *)ziC durata de ac0iune este de %* ore % #eofilina retard5 ,4%& mg)Ogcorp)zi, ma<im +&& mg)zi, la %* ore % #o<icitatea teofilinelor este direct propor0ional. cu doza administrat.. "nde<ul terapeutic este sc.zut, beneficiile devenind vizibile doar /n cazul administr.rii dozelor mari, apropiate de doz. to<ic.. 2Nivel de eviden0. A3 % 6eoarece este necesar. monitorizarea concentra0iilor plasmatice 1i a interac0iunilor medicamentoase se recomand. prescrierea teofilinei numai dup. ce s4a /ncercat un tratament cu bronhodilatoare inhalatorii. % Se recomand. precau0ie la pacien0ii v7rstnici. Pot fi necesare asocieri de mai multe tipuri de bronhodilatatoare cu mecanisme de ac0iune diferite pentru a ob0ine un grad superior de bronhodilata0ie. Se reduc astfel efectele secundare comparativ cu cre1terea dozei unui singur bronhodilatator. 2Nivel de eviden0. A3 B. &lucocortico.teroi/i Se recomand. tratament regulat cu glucocorticosteroizi inhalatori la pacien0ii simptomatici cu BPOC cu =>MS ? '&J, care au e<acerb.ri repetate 2e<. - e<acerb.ri /n ultimii - ani3. 2Nivel de eviden0. A3 Prescrierea acestei medica0ii la pacientul cu BPOC este apana;ul medicului specialist. #ratamentul pe termen lung, cu glucocorticoizi orali nu este recomandat. 2Nivel de eviden0. A3 C. Terapie co,0i#at1 (i#tre BADLA 2i CSI Asocierea dintre un bronhodilatator cu durat. lung. de ac0iune 1i un glucocorticosteroid inhalator s4a dovedit mai eficient. dec7t administrarea /n monoterapie a componentelor /n reducerea e<acerb.rilor, /mbun.t.0irea func0iei pulmonare 1i a calit.0ii vie0ii. 2Nivel de eviden0. A3 Conform eviden0elor recente, combina0ia dintre salmeterol 1i fluticazon. propionat, reprezint. una dintre op0iunile terapeutice pentru pacien0ii cu BPOC moderat spre sever cu =>MS ?B +&J din prezis., care r.m7n simptomatici sub tratament cu bronhodilatatoare 1i cu istoric de e<acerb.ri. D. A#ti0iotice Nu sunt recomandate de rutin.. P1i g.sesc utilitatea /n cazul e<acerb.rilor infec0ioase sau a altor infec0ii bacteriene. 2Nivel de eviden0. A3 E. A-e#$i ,ucolitici 3,ucoc'i#etic4 ,ucore-ulator5
M

Nu este recomandat. utilizarea de rutin. 1i profilactic. Pacien0ii cu sput. v7scoas. pot beneficia de mucolitic. Se continu. terapia dac. simptomele se atenueaz. la aceast. categorie de pacien0i. 2Nivel de eviden0. 63 F. A#titu.i6e tilizarea regulat. de antitusive este contraindicat. la pacien0ii cu BPOC. 2Nivel de eviden0. 63 #ratamentul non4farmacologic include5 % reabilitare % o<igenoterapia % interven0iile chirurgicale sau endoscopice pentru reducerea volumelor pulmonare Rea0ilitarea pul,o#ar1, o<igenoterapia de lung. durat. la domiciliu 1i indica0ia chirurgical. sunt modalit.0i terapeutice speciale care necesit. o evaluare comple<. a pacientului, costuri ridicate 1i uneori riscuri. 6in aceste motive prescrierea acestor metode terapeutice este apana;ul medicului specialist. A. R'a"!.!tar'a %-.$& ar/ Programele de reabilitare ar trebui s. cuprind. un num.r minim de elemente5 preg.tire fizic., consiliere nutri0ional. 1i educa0ie. Scopul reabilit.rii este de a reduce simptomele, /mbun.t.0irea calit.0ii vie0ii 1i cre1terea particip.rii pacientului la rutina zilnic.. 2Nivel de eviden0. A3 B. O0!1' &t'ra%!a de lung. durat. 2A %' ore)zi3 este recomandat. pacien0ilor cu insuficien0. respiratorie cronic., c.rora le cre1te supravie0uirea prin /mbun.t.0irea hemodinamicii 1i mecanicii pulmonare, a statusului mental 1i capacit.0ii de efort 1i sc.derea policitemiei. Scopul o<igenoterapiei de lung. durat. este acela de a cre1te valoare PaO* la cel pu0in +& mmQg 2,.&OPa3 1i)sau ob0inerea unei SaO* AB (&J care asigur. o cantitate suficient. de o<igen necesar. conserv.rii func0iilor vitale. O<igenoterapia poate fi ini0iat. la pacien0ii cu BPOC foarte sever 2Stadiu "=3 dac.5 % PaO* ?B '' mmQg 2K.-OPa3 sau SaO* ?B ,,J cu sau f.r. hipercapnie % PaO* /ntre '' mmQg 2K.-OPa3 1i +& mmQg 2,.& OPa3 sau SaO* B ,,J dac. e<ist. semne de hipertensiune pulmonar., edeme periferice /n cadrul unei insuficien0e cardiace congestive sau policitemie 2hematocrit A ''J3. C. Trata$' t-. *2!r-r1!*a. sa- ' ,&s*&%!* Bulectomia, transplantul pulmonar, reducerea de volume pulmonare pe cale endoscopic. trebuie recomandate, cu aten0ie, /n cazuri selec0ionate de pacien0i cu Stadiu "= de BPOC foarte sever. Nu e<ist. /nc. dovezi suficiente privind recomandarea de rutin. a chirurgiei de reduc0ie pulmonar. 2!=:S3 sau a interven0iilor endoscopice pentru reducerea de volume pulmonare /n BPOC. Ma#a-e,e#tul e7acer01rii BPOC 8# .pital3 I#6e.ti-a$ii9 % radiografie toracic. % SaO* 2de e<plicat prescurtarea 1i defini0ia3 % gazometrie 4 dac. este posibil % >CL % hemoleucograma, uree, electroli0i % determinare teofilinemie 2dac. este accesibil.3 dac. pacientul era /n tratament cu teofilin. la internare % e<amen microscopic 2frotiu gram3 din sput. 1i cultur. din sput. dac. aceasta este purulent. : SaO* 4 satura0ia /n o<igen
'

Trata,e#t #o#%"ar,acolo-ic9 % se administreaz. o<igeno4terapie pentru a men0ine SaO * A (&J 2se repet. gazometria la -&4+& min3 % se evalueaz. necesitatea ventila0iei non4invazive 2=N"3 4 dac. este accesibil.. =N" trebuie folosit. ca tratament de elec0ie pentru insuficien0a ventilatorie persistent hipercapnic. din timpul e<acerb.rilor care nu r.spund la tratament medicamentos, ori de c7te ori este posibil 2Nivel de eviden0. A3 4 trebuie efectuat. de personal calificat Trata,e#t "ar,acolo-ic9 Br& 2&,!.atat&ar' % se prefer. BA6SA 2salbutamol3 2Nivel de eviden0. A3 % se cresc dozele 1i)sau frecven0a administr.rilor % se pot combina beta * agoni1ti cu anticolinergice % se recomand. utilizarea spacerelor sau nebulizatoarelor % se poate /ncerca administrarea de teofiline /n cazul unui r.spuns insuficient sau inadecvat la BA6SAC de1i sunt utilizate pe scar. larg., rolul teofilinelor /n tratamentul e<acerb.rilor din BPOC r.m7ne controversat G.-*&*&rt!*&st'r&!3! % se administreaz. oral sau "= ca terapie asociat. la bronhodilatatoare 2Nivel de eviden0. A3 % -&4M& mg)zi echivalent prednisolon oral pe o durat. de K4%& zile A#ti0iotice9 % se recomand. /n caz de5 2Nivel de eviden0. B3 A agravarea dispneei A intensificare volumului sputei A cre1terea purulen0ei sputei % administrarea pe cale oral. 1i "= depinde de pacient 1i de farmacologia antibioticului A administrarea oral. este preferat.C dac. este necesar. administrarea "= se recomand. trecerea la administrarea oral. imediat ce pacientul este stabilizat % uzual terapia antibiotic. /n e<acerb.rile BPOC se recomand. empiric % cultura 1i antibiograma din sput. sau)1i din aspiratul bron1ic este recomandat. numai /n cazurile cu e<acerb.ri severe sau dac. terapia antibiotic. ini0ial. recomandat. empiric nu a dat rezultate % antibiotice recomandate empiric5 A e<acerb.ri u1oare5 beta4lactamine, tetracicline, biseptol A e<acerb.ri moderate5 beta4lactamine, tetracicline, biseptol)2amo<icilinaHacid clavulanic3 A e<acerb.ri severe5 beta4lactamine, tetracicline, biseptol)2amo<icilinaHacid clavulanic3)cefalosporine genera0ia "" 1i """)fluorochinolone A.t' r'*&$a ,/r!) % se monitorizeaz. echilibrul hidro4electrolitic 1i starea de nutri0ie a pacientului % se ia /n considerare administrarea subcutanat. de heparine cu greutate molecular. mic. % se identific. 1i se trateaz. comorbidit.0ile asociate 2insuficien0a cardiac., aritmii3 % se monitorizeaz. atent evolu0ia bolii pe toat. perioada intern.rii % se stabilesc recomand.rile 1i schema de tratament de urmat la domiciliu 4 se are /n vedere consult multidisciplinar dac. este cazul Tratamentul in ambulator Obiectivele managementului BPOC sunt reprezentate de5 % reducerea simptomelor % prevenirea progresiei bolii % cre1terea toleran0ei la efort % cre1terea calit.0ii vie0ii % prevenirea 1i tratamentul complica0iilor % prevenirea 1i tratamentul e<acerb.rilor
+

% reducerea mortalit.0ii % prevenirea 1i reducerea efectelor adverse produse de tratament Managementul BPOC4ului stabil trebuie bazat pe urm.toarele principii5 % determinarea severit.0ii bolii 0in7nd cont de simptomele pacientului, gradul de obstruc0ie, frecven0a 1i severitatea e<acerb.rilor, complica0ii, prezen0a insuficien0ei respiratorii, comorbidit.0i 1i statusul general al pacientuluiC % implementarea unui plan de tratament /n trepte care s. reflecte evaluarea gradului de severitateC % alegerea tratamentului adaptat recomand.rilor na0ionale 1i culturale, preferin0elor 1i /ndem7n.rii pacientului 1i medica0iei e<istente la nivel local. Oprirea fumatului 1i evitarea no<elor respiratorii 2profesionale sau ambientale3 este recomandat. tuturor pacien0ilor cu BPOC. Sfatul minimal pentru renun0area la fumat trebuie acordat de c.tre to0i medicii de familie. 2PA! *&&(3. Chiar 1i o consulta0ie minim. de - minute poate fi eficient. 1i s. determine un fum.tor s. renun0e la fumat. Aceasta trebuie aplicat. fiec.rui pacient 1i sus0inut. de /ntreg personalul sanitar. 2LO!6 *&&,3

Ma#a-e,e#tul BPOC .e "ace 8# "u#c$ie (e .ta(iul 0olii Trata,e#tul reco,a#(at pe#tru "iecare treapta (e .e6eritate BPOC
Cla.i"icare ;9 La ri.c I9 U.or $>=%)$=C?K&J $>=%R ,&J Cu sau fara simptome II9 Mo(erat $>=%)$=C?K&J '&JS $>=%?,&J Cu sau fara simptome III9 Se6er I!9 Foarte .e6er caracteri.tici Simptome cronice ><punere la factori de risc Spirometrie normala $>=%)$=C?K&J FE!1<F!C=>;? FE!1=3;? .au -&JS FE!1=*;? (i# $>=%?'&J pre/i/@ IRC Cu sau fara simptome

>vitarea factorilor de riscC vaccinare antigripala Adauga bronhodilatatoare cu scurta actiune la nevoie A,a-1a tratament regulat cu unul sau mai multe bronhodilatatoare cu lunga actiune. A,a-1a reabilitarea. A,a-1a glucocorticoizi inhalatori daca sunt e<acerbari repetate A,a-1a o<igenoterapie de lunga durata daca e ":C. C& s!,'ra tratamentul chirurgical

Trata,e#tul e7acer01rii BPOC 8# a,0ulator O propor0ie considerabil. a pacien0ilor cu BPOC 1i e<acerb.ri pot fi trata0i la domiciliu. :eperele pentru tratamentul /n ambulator al unei e<acerb.ri BPOC sunt urm.toarele5 % Pnceperea sau intensificarea tratamentului bronhodilatator % Antibiotic % >valuarea r.spunsului la tratament % Corticosteroid oral
K

a5 A#ceperea .au i#te#.i"icarea trata,e#tului 0ro#'o(ilatator9 3Ni6el (e e6i(e#$1 A5 % salbutamol inhalator la M4+ ore 2prima doz. /n cabinet3 4 * pufuri prin camer. de inhalare sau nebulizare *,' mg /n * ml 2dac. pacientul are nebulizator personal3 % asociere bromura de ipratropium *4+ pufuri la + ore 05 A#ti0iotic 3Ni6el (e e6i(e#$1 B5 % indica0ie5 sput. purulent. plus accentuarea dispneei 1i)sau cre1terea volumului sputei % cale administrare5 per osC administrare parenteral. de e<cep0ie la cei cu intoleran0. digestiv. % f.r. factori de risc pentru germeni rezisten0i5 + de prim. inten0ie5 amo<icilin. % g < -)zi per os + alternativ.5 amo<icilin. H acid clavulanic % g < *)ziC cefuro<im a<etil '&& mg < *)ziC macrolide de genera0ie nou.5 claritromicin. '&& mg < *)zi % cu factori de risc pentru germeni rezisten0i 2comorbidit.0i, BPOC sever., A - e<acerb.ri)an, tratament antibiotic /n ultimele - luni35 + de prim. inten0ie5 2amo<icilin. H acid clavulanic3 cu eliberare prelungit.)S: * g < *)zi 4 alternativ.5 cefuro<im a<etil '&& mg < *)zi, + fluorochinolone respiratorii 2levoflo<acin. '&& mg)zi sau mo<iflo<acin. M&& mg)zi3 /n alergia la penicilin. % durata tratamentului5 '4K zile c5 E6aluarea r1.pu#.ului la trata,e#t % la interval de *M4M, h, la cabinet sau domiciliu, /n func0ie de conte<t % ameliorarea simptomelor 2dispnee, tuse, e<pectora0ie3, continu. tratamentul, reevaluare peste K zile % f.r. ameliorarea simptomelor, corticosteroid oral sau dac. a luat de;a corticosteroid oral trimitere P % semne de severitate 2vezi ,3 4 trimitere P (5 Cortico.teroi( oral 3Ni6el (e e6i(e#$1 A5 % cale de administrare5 per osC prin e<cep0ie parenteral la cei cu intoleran0. digestiv. % doz.5 -&4M& mg prednison sau *M4-* mg metilprednisolon /n doz. zilnic. unic. diminea0a % durat.5 K4%& zile % se asociaz. pe perioada administr.rii regim hiposodat 1i eventual omeprazol M& mg seara la cei cu antecedente recente de ulcer gastroduodenal 4 principalul efect advers5 cre1terea glicemiei Recomandari de bune practici pentru pacientii cu BPOC si familiile acestora >duca0ia pacientului a;ut. la /mbun.t.0irea modului de /n0elegere a bolii, a abilit.0ii de a se /mp.ca cu boala. >duca0ia principal. modalitate de sus0inere a renun0.rii la fumat, ini0iere de discu0ii, aprofundare a recomand.rilor 1i /n final un management mai bun al e<acerb.rilor. >duca0ia pacientului cuprinde mai multe elemente5 % r.spunsuri la /ntreb.rile pacientului 21i ale familiei3 despre boal., restric0ii 1i medica0ie 2efecte terapeutice, posibile efecte adverse3 % informa0ii 1i sfaturi pentru evitarea factorilor de risc % instruirea tehnicii de administrare inhalatorie a medica0iei 2ane<a %, pag. *%3 % asigurarea c. pacientul are un plan scris de management al bolii % recunoa1terea e<acerb.rilor 1i tratamentul acestora 4 stimularea activit.0ii fizice B. MATERIALE4 ECCIPAMENTE SI DOCUMENTE UTILIDATE

ANEEE

6ocumente legislative5 Lhidul local de management al BPOC 2bronhopneumopatia cronic. obstructiv.3 6"SPOT"#"=> 6> A6M"N"S#:A:> #>:AP"> "NQA!A#O:">

Ane<a %4 SCQ>MA 6> #:A#AM>N# Ane<a * U SCQ>MA 6> MON"#O:"TA:> Ane<a - U :ecomandari de bune practici pentru pacientii cu BPOC si familiile acestora U educatie sanitara