Sunteți pe pagina 1din 58

MINISTERUL EDUCAIEI CERCETRII I TINERETULUI

Proiectul Phare TVET RO 2005/017-553.04.01.02.04.01.03

MEdCTCNDIPT / UIP

DOMENI !" Te#tile-$iel%rie &'!I(I&'RE'" Teh)icia) *) i)+u,tria te#til% Mo+ulul" &ON-TR &.I' TIP'RE!OR

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
Noie/0rie 2001

' TOR" I)4. (E!I&I' I!IE6I

Prof. Grad dididactic.I

GRUPUL COLAR D I!DU"#RI UOAR$ %AIA &AR

&ON- !T'N.7" Paula PO-E' ' e(pert formare profesional) C!DIP#' & dC#

Materialul a 2o,t ela0orat *) ca+rul $roiectului Tech)ical ',,i,ta)ce 2or I),titutio) 3uil+i)4 i) the TVET -ector5 Ro/a)ia 'i+/122125/D/-ER/RO

MOD ! !" &ON-TR &.I' TIP'RE!OR

& PRIN-

INTROD &ERE &OMPETEN.E O3IE&TIVE IN(ORM'.II PENTR PRO(E-ORI (I6E DE RE8 M'T & VINTE &9EIE/ :!O-'R DE TERMENI IN(ORM'.II PENTR E!EVI '&TIVIT'.I DE INV'.'RE -O! .II DE '&TIVIT'TE 3I3!IO:R'(IE

Pa*. + Pa*. , Pa*. , Pa*. Pa*. . Pa*. /0 Pa*. /1 Pa*. /2 Pa*. +, Pa*. ,.

Acest *hid este destinat ele3ilor din ciclul superior al liceului tehnolo*ic care se pre*)tesc pentru domeniul Te#tile$iel%rie4 $e)tru )i=elul 35 calificarea Teh)icia) *) i)+u,tria te#til% &aterialul constituie un ndrumar at5t pentru elaborarea 6i re7ol3area diferitelor e(erci8ii de e3aluare c5t 6i pentru pre*)tirea profesional) a ele3ilor Acti3it)8ile din *hid pre*)tesc ele3ii n 3ederea e3alu)rii competen8elor din unit)8ile de competen8) prin probele de e3aluare ce sunt pre3)7ute n standarde. #oate acti3it)8ile 6i e(erci8iile propuse4 urm)resc atin*erea criteriilor de performan8) n condi8iile de aplicabilitate descrise n Standardele de pregtire profesional i n curriculum. . Lucrarea cuprinde fi6e de documentare4 fi6e de lucru4 fi6e de e3aluare 6i autoe3aluare4 9ocuri didactice4 fi6e de e3aluare a pro*resului 6colar4 ima*ini tematice n conformitate cu noua
Do/e)iul" TE;TI!E &ali2icarea " Teh)icia) i) i)+u,tria te#til% 3 tendin8) <PIE!7RIE a n3)8)m5ntului care 6i propune s)'l pun) peNi=elul ele3 n

,.

centrul sistemului educati3.

MOD ! !" &ON-TR &.I' TIP'RE!OR

Au(iliarul nu acoper) toate cerin8ele din "tandardul de pre*)tire profesional) . Pentru ob8inerea Certificatului ni3el / este necesar) 3alidarea inte*ral) a competen8elor.

NIT'TE' DE &OMPETEN.7 TE9NI&7 -PE&I'!I8'T7 24.20" &o),truc>ia ti$arelor


Do/e)iul" TE;TI!E <PIE!7RIE &ali2icarea " Teh)icia) *) i)+u,tria te#til% Ni=elul 3

MOD ! !" &ON-TR &.I' TIP'RE!OR

&o/$ete)>a 24.20.1" Construie6te tipare de ba7) pentru produse de len9erie &o/$ete)>a 24.20.2" Construie6te tipare de ba7) pentru produse de mbr)c)minte e(terioar) &o/$ete)>a 24.20.3" #ransform) tiparele de ba7) n model

Dup) parcur*erea acestui modul4 ele3ii 3or fi capabili s):

Clasifice produsele 3estimentare dup) linia de spri9in4 lun*ime 6i siluet). Caracteri7e7e conforma8iile 6i 8inutele corpului omenesc. "electe7e dimensiunilor principale 6i a adaosurilor necesare proiect)rii tiparelor. Calcule7e dimensiunile de ba7) necesare e(ecut)rii tiparelor. #rase7e liniile necesare e(ecut)rii tiparelor reperelor diferitelor tipuri de produse. Reali7e7e opera8ii de transformare a tiparelor clasice n model. (ecute opera8ii de transfer a pensei de bust n diferite po7i8ii pe liniile de contur. Utili7e7e metode de e3a7are' a9ustare a tiparelor . Reali7e7e fa7e de lucru pentru transformarea tiparului de croial) clasic) n tipar cu croial) chimono. Reali7e7e fa7e de lucru pentru transformarea tiparului de croial) clasic) n tipar cu croial) ra*lan.

#abelul de mai 9os cuprinde corelarea acti3it)8ilor de n3)8are pentru atin*erea obiecti3elor pentru competen8ele din unitatea de competen8) &o),tructia ti$arelor

Do/e)iul" TE;TI!E <PIE!7RIE &ali2icarea " Teh)icia) *) i)+u,tria te#til% Ni=elul 3

MOD ! !" &ON-TR &.I' TIP'RE!OR

Unitatea de competen8) 2+.20: &ON-TR &.I' TIP'RE!OR


&o/$ete)>a O0iecti=
Clasificarea produsele 3estimentare dup) linia de spri9in4 lun*ime 6i siluet). Caracteri7area conforma8iile 6i 8inutele corpului omenesc. "electarea dimensiunilor principale 6i a adaosurilor necesare proiect)rii tiparelor

'cti=itate
Acti3itate 1 ;i6) de lucru Acti3itate 2 Rebus Acti3itate / ;i6) autoe3aluare Acti3itate + Acti3itate practic). <oc de rol Acti3itate , Acti3itate de recapitulare. &etoda cubului Acti3itate ;i6) autoe3aluare Acti3itate . #est autoe3aluare Acti3itate = Rebus' test e3aluare Acti3itate > ;i6) de lucru Acti3itate 10 ;i6) de lucru Acti3itate 11 Acti3itate practic). Acti3itate 12 Lucrare practic). Acti3itate 1/ Proiect

Re?ol=at

24.20.1 Construie6te tipare de ba7) pentru produsele de len9erie

24.20.2 Construie6te tipare de ba7) pentru produse de mbr)c)minte e(terioar)

Calcularea dimensiunilor de ba7) necesare e(ecut)rii tiparelor #rasarea liniile necesare e(ecut)rii tiparelor reperelor diferitelor tipuri de produse (ecutarea opera8iilor de transfer a pensei de bust n diferite po7i8ii pe liniile de contur. Utili7area metode de e3a7are' a9ustare a tiparelor Reali7area fa7elor de lucru pentru transformarea tiparului de croial) clasic) n tipar cu croial) chimono 6i ra*lan

24.20.3 #ransform) tiparele de ba7) n model

(I6E RE8 M'T


Acest tip de fi6) ofer) un mi9loc de nre*istrare a pro*resului ele3ilor. le3ii 3or fi ncura9a8i s) 6i e3alue7e propriul proces de n3)8are4 comentariile lor st5nd la ba7a informa8iilor profesorilor pri3ind dificult)8ile nt5mpinate de ace6tia n procesul de n3)8are.

Do/e)iul" TE;TI!E <PIE!7RIE &ali2icarea " Teh)icia) *) i)+u,tria te#til% Ni=elul 3

MOD ! !" &ON-TR &.I' TIP'RE!OR

&odul: &o),truc>ia ti$arelor


Nu/ele ele=ului Data i)ce$erii Data 2i)ali?arii

&o/$ete)te &o/$ete)>a 24. 20.1 Construie6te tipare de ba7) pentru produsele de len9erie

'cti=itate +e *)=%>are
Denumirea acti3it)8ii

Data *)+e$li)irii
Data reali7)rii obiecti3ului

Veri2icat
"emn)tura profesorului

&o/$ete)>a 24.20.2 Construie6te tipare de ba7) pentru produse de mbr)c)minte e(terioar) &o/$ete)>a 24.20.3 #ransform) tiparele de ba7) n model

(I67 RE8 M'T PENTR (IE&'RE '&TIVIT'TE


Acest tip de fi6) se poate completa pentru fiecare acti3itate de n3)8are 6i poate cuprinde comentariile ele3ului 6i a profesorului &o/e)tariile ele=ului pot scoate n e3iden8) ceea ce i'a pl)cut acestuia4 ce interesant sau ce crede c) ar trebui f)cut pentru a se atin*e obiecti3ul de n3)8are. i s'a p)rut

Do/e)iul" TE;TI!E <PIE!7RIE &ali2icarea " Teh)icia) *) i)+u,tria te#til% Ni=elul 3

MOD ! !" &ON-TR &.I' TIP'RE!OR

&o/e)tariile $ro2e,orului se 3or referi la aspectele po7iti3e ale acti3it)8ilor ele3ilor4 la ceea ce 3a trebui mbun)t)8it n acti3it)8ile 3iitoare sau la ceea ce trebuie s) fac) ele3ii mpreun) cu profesorul pentru a 8ine seama de ideile pe care le au ele3ii. &o/$ete)>a &o/$ete)>a 24.20.1 Construie6te tipare de ba7) pentru produsele de len9erie 'cti=itate +e i)=%>are Denumirea sau alt) preci7are referitoare la acti3itatea de n3)8are O0iecti=ele i)=%>arii Obiecti3ul?obiecti3ele acti3it)8ii de n3)8are Aceast) acti3itate 3a atin*e obiecti3ele... Reali?at Data la care obiecti3ul n3)8)rii a fost ndeplinit

&o/e)tariile ele=ului De e(emplu: ce i'a pl)cut referitor la subiectul acti3it)8ii ce mai trebuie s) n3e8e referitor la subiectul acti3it)8ii ideile ele3ilor referitoare la obiecti3ul n3)8)rii &o/e)tariile $ro2e,orului De e(emplu: comentarii po7iti3e referitoare la ariile n care ele3ul a a3ut re7ultate bune4 s'a implicat total4 a colaborat bine cu ceilal8i ariile de n3)8are sau alte aspecte n care este necesar) continuarea de73olt)rii ce au stabilit ele3ul 6i profesorul c) ar trebui s) fac) ele3ul n continuare lu5nd n considerare ideile ele3ului despre cum i'ar pl)cea s) urme7e obiecti3ele n3)8)rii

&o/$ete)>a 24.20.2 Construie6te tipare de ba7) pentru produsele de mbr)c)minte e(terioar) &o/$ete)>a 24.20.3 #ransform) tiparele de ba7) n tipare de model

&o/e)tariile ele=ului &o/e)tariile $ro2e,orului

&o/e)tariile ele=ului &o/e)tariile $ro2e,orului

Do/e)iul" TE;TI!E <PIE!7RIE &ali2icarea " Teh)icia) *) i)+u,tria te#til% Ni=elul 3

MOD ! !" &ON-TR &.I' TIP'RE!OR

(I6' PENTR

@NRE:I-TR'RE' PRO:RE- ! I E!EV ! I

Acest format de fi6) este un instrument detaliat de nre*istrare a pro*resului ele3ilor. Pentru fiecare ele3 se pot reali7a mai multe astfel de fi6e pe durata derul)rii modulului4 acestea permi85nd e3aluarea precis) a e3olu8iei ele3ului4 furni75nd n acela6i timp informa8ii rele3ante pentru anali7). Mo+ulul @unitatea de competen8)A:BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Nu/ele ele=ului" BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Nu/ele $ro2e,orului" __________________________ Competen8e care trebuie dob5ndite Data Acti3it)8i efectuate 6i comentarii Data Aplicare n cadrul unit)8ii de competen8) 3aluare "atis' Refa' f)c)tor cere

%ine

&o/e)tarii &o/$ete)>e care ur/ea?% ,% 2ie +o0A)+ite B$e)tru 2iCa ur/%toareD

Priorit%>i +e +e?=oltare Re,ur,e )ece,are

&o/$ete)>e care tre0uie +o0A)+ite Pe ba7a e3alu)rii ini8iale4 ar trebui s) se poat) identifica acele competen8e pe care ele3ul trebuie s) le dob5ndeasc) la finele parcur*erii modulului. Aceast) fi6) de nre*istrare este f)cut) pentru a e3alua4 n mod separat4 e3olu8ia le*at) de diferite competen8e. Aceasta nseamn) specificarea competen8elor tehnice *enerale 6i competen8e pentru abilit)8i cheie care trebuie de73oltate 6i e3aluate. 'cti=it%>i e2ectuate Ci co/e)tarii Aici ar trebui s) se poat) nre*istra tipurile de acti3it)8i efectuate de ele34 materialele utili7ate 6i orice alte comentarii suplimentare care ar putea fi rele3ante pentru planificare sau feedbacC. '$licare *) ca+rul u)it%>ii +e co/$ete)>% Aceasta ar trebui s) permit) profesorului s) e3alue7e m)sura n care ele3ul 6i'a nsu6it competen8ele tehnice *enerale4tehnice speciali7ate 6i competen8ele pentru abilit)8i cheie4 raportate la cerin8ele pentru ntrea*a clas). Profesorul poate indica *radul de ndeplinire a cerin8elor prin bifarea uneia din cele trei coloane. Priorit%>i $e)tru +e?=oltare Partea inferioar) a fi6ei este conceput) pentru a pri3i nainte 6i a identifica acti3it)8ile pe care ele3ul trebuie s) le efectue7e n perioada urm)toare ca parte a modulelor 3iitoare. Aceste informa8ii ar trebui s) permit) profesorilor implica8i s) pre*)teasc) ele3ul pentru ceea ce 3a urma4 mai de*rab) dec5t pur 6i simplu s) reac8ione7e la problemele care se i3esc. &o/$ete)>e care ur/ea?% ,% 2ie +o0A)+ite Dn aceast) c)su8)4 profesorii trebuie s) nscrie competen8ele care urmea7) a fi dob5ndite. Acest lucru poate s) implice continuarea lucrului pentru acelea6i competen8e sau identificarea altora care trebuie a3ute n 3edere. Re,ur,e )ece,are Aici se pot nscrie orice fel de resurse speciale solicitate: manuale tehnice4 re8ete4 seturi de instruc8iuni 6i orice fel de fi6e de lucru care ar putea repre7enta o surs) de informare suplimentar) pentru un ele3 ce nu a dob5ndit competen8ele cerute.

Do/e)iul" TE;TI!E <PIE!7RIE &ali2icarea " Teh)icia) *) i)+u,tria te#til% Ni=elul 3

MOD ! !" &ON-TR &.I' TIP'RE!OR

MOD'!IT7.I DE EV'! 'RE


3aluarea trebuie s) scoat) n e3iden8) m)sura n care s'au format competen8ele tehnice speciali7ate din modululE &o),truc>ia ti$arelorE din -ta)+ar+ul +e $re4%tire $ro2e,io)al% . "e pot utili7a at5t metode clasice de e3aluare4 c5t 6i metode alternati3e: obser3area sistemic)4 in3esti*a8ia4 proiectul4 portofoliul ele3ului4 autoe3aluarea. Deoarece n au(iliarele reali7ate la ni3elul 1 6i 2 de calificare4 s'au pre7entat metodele alternati3e de e3aluare4 3om de73olta acum doar dou) dintre ele4 6i anume: 'utoe=aluarea trebuie s) fie o metod) care s) capete o e(tindere tot mai mare datorit) faptului c) ele3ii4 6i e(prim) liber opinii proprii4 6i sus8in 6i moti3ea7) propunerile4 6i m)resc capacitatea de obser3are4 c5t 6i spiritul critic. Proiectul Acti3itate mai ampl) care ncepe n clas) prin definirea 6i n8ele*erea sarcinii @ e3entual 6i prin nceperea acesteiaA4 se continu) acas) pe parcursul a c5tor3a 7ile sau s)pt)m5ni @ timp n care ele3ul are permanente consult)ri cu profesorulA 6i se ncheie tot n clas)4 prin pre7entarea n fa8a cole*ilor a unui raport asupra re7ultatelor ob8inute 6i dac) este ca7ul4 a produsului reali7at. &riteriile +e ale4ere a $roiectului ,u)t" - ele3ii trebuie s) aib) un anumit interes pentru tema ? subiectul respecti3 ' ele3ii trebuie s) cunoasc) dinainte unde 6i pot *)si resursele materiale ' ele3ii trebuie s) fie ner)bd)tori n a crea un produs de care s) fie m5ndri ' ele3ii trebuie s) nu alea*) subiectul din c)r8i 3echi sau s) urme7e rutina din clas)

&a$acit%>ile/co/$ete)>ele care ,e e=aluea?% *) ti/$ul reali?%rii $roiectului ,u)t"


metodele de lucru utili7area materialelor utili7area biblio*rafiei biblio*rafieicorespun7)to

are a biblio*rafiei
acurate8ea cifrelor

Proiectul

corectitudinea tehnic)

*enerali7area problemei calitatea pre7ent)rii or*ani7area ideilor

Do/e)iul" TE;TI!E <PIE!7RIE &ali2icarea " Teh)icia) *) i)+u,tria te#til% Ni=elul 3

10

MOD ! !" &ON-TR &.I' TIP'RE!OR

PROIE&T ! - ,trate4ie +e *)=%>are


Pa6ii care conduc la planificarea proiectului ca strate*ie de n3)8are sunt: I)2or/area. Dn prima fa7)4 ele3ii colectea7) informa8ia necesar) re7ol3)rii problemei sau sarcinii propuse4 folosind surse disponibile de informa8ie: manuale4 c)r8i de specialitate4 publica8ii4 site'uri Internet5 etc. Obiecti3ele proiectului?sarcinilor trebuie definite n acord cu e(perien8a ele3ilor 6i urm)rind participarea tuturor membrilor *rupului4 pentru a asi*ura un ni3el ridicat de moti3are. Proiectul poate fi indi3idual sau de *rup. ;amiliari7area ele3ilor cu metoda FproiectE repre7int) prima sarcin) a profesorului. Propunerea temei proiectului poate apar8ine ele3ului sau 3a fi aleas) de c)tre profesor . &etoda F proiectE repre7int) o mare oportunitate 4 de a conduce la munca n colaborare 4 pentru *)sirea de solu8ii la problema propus). O acti3itate de succes presupune o atmosfer) cordial) 6i un climat deschis care s) facilite7e acti3it)8ile. Pla)i2icarea. ste fa7a n care se concepe planul de lucru @ de ac8iuneA4 se planific) resursele ce 3or fi folosite. Dmp)r8irea sarcinilor ntre membrii *rupului trebuie clar definite.#o8i membrii *rupului trebuie s) participe acti3 6i s) colabore7e la e(ecu8ia proiectului. "e pot constitui *rupuri de lucru pentru fiecare parte componentaa a proiectului. Deci?ia. Dnainte de a incepe fa7a acti3it)8ii practice4 ele3ii trebuie s) decid) n *rup asupra alternati3elor sau strate*iilor de re7ol3are a problemelor. Dn timpul acestei fa7e de deci7ie 4 rolul profesorului este s) comente7e4 s) discute 6i dac) este necesar s) modifice strate*iile de re7ol3are a plrblemelor propuse de ele3i. I/$le/e)tarea. Dn aceast) fa7) se desf)6oar) acti3it)8ie creati3e4 independente 6i responsabile. ;iecare membru al proiectului trebuie s) ndeplineasc) sarcinile n acord cu planul de ac8iune 6i cu di3i7iunea muncii. le3ii 3or fi *hida8i de profesor 6i li se 3or corecta e3entualele *re6eli. &o)trolul. Dn aceast) fa7) se 3or folosi chestionare 4 teste. le3ii 3or fi a9uta8i s)'6i e3alue7e c5t mai bine calitatea muncii lor. Profesorul 6i asum) rolul de persoan) suport 6i de sf)tuitor. E=aluarea. Profesorul si ele3ii au o discu8ie final)4 n care se comentea7) re7ultate ob8inute. Rolul profesorului este de a'i conduce pe ele3i la feed'bacC4 s)'i fac) s) n8elea*) *re6elile f)cute4 eficien8a muncii 6i e(perien8a c56ti*at). proiectele 3iitoare.
Do/e)iul" TE;TI!E <PIE!7RIE &ali2icarea " Teh)icia) *) i)+u,tria te#til% Ni=elul 3

ste important ca ele3ii s) n3e8e s) e3alue7e

problemele poten8iale 4 riscurile 6i a3anta9ele pre7entate de fiecare alternati3).

le3ii pot formula propuneri de mbun)t)8ire pentru

11

MOD ! !" &ON-TR &.I' TIP'RE!OR

Rolul $ro2e,orului *) *)=%>area $ri) /eto+a $roiect


Acest model de n3)8are cere profesorului s) aib) un rol diferit de cel din n3)8area tradi8ional). Profesorul ncetea7) s) mai fie un transmi8)tor de cuno6tin8e 4 de3enind un facilitator un sf)tuitor @consilierA al n3a8)rii. Profesorul pro3oac) 4 or*ani7ea7) 6i stimulea7) situa8iile de n3)8are. le3ii sunt condu6i c)tre auton3)8are 6i sunt moti3a8i s) planifice independent 6i colecti34 s) implemente7e 6i e3alue7e procesul de n3)8)re

-chi/0%rile *) rolul $ro2e,orului"

tre0uie ,% $re4%tea,c% /i)u>io, $roce,ul +e *)=%>are Ci ,% r%,$u)+% *)tre0%rilor $e tot $arcur,ul +erul%rii $roiectului. tre0uie ,% *)curaFe?e ele=ii ,% *)=e>e ei *),uCi5 ,% 2or/ule?e corect *)tre0%ri5 ,%-Ci autoe=alue?e /u)ca. tre0uie ,% acor+e o ate)>ie ,$ecial% coo$er%rii5 or4a)i?%rii ,arci)ilor Ci /eto+olo4iilor +e lucru *) echi$%5 2ii)+ *)tr-o co/u)icare $er/a)e)t% cu ele=ii.

Do/e)iul" TE;TI!E <PIE!7RIE &ali2icarea " Teh)icia) *) i)+u,tria te#til% Ni=elul 3

12

MOD ! !" &ON-TR &.I' TIP'RE!OR

&o/$ete)>a 24.20.1 &ON-TR IE6TE TIP'RE DE 3'87 PENTR


PROD -E!E DE !ENGERIE TE-T INI.I'!

4 p

1. ;i*ura din ima*ine repre7int) un produs 3estimentar. Preci7a8i: a. Denumirea produsului b. &odul de spri9in pe corp c. Destina8ia d. tapele de reali7are 140 p 140 p 140 p 140 p 240 p

2 p 2 4

2. &arca8i pe desen elementele componente @ repereleA /. Pentru construc8ia tiparelor reperelor sunt necesare dimensiuni ale corpului a. mentiona8i minim , dimensiuni ale corpului pe care le cunoate8i b. defini8i dimensiunile utili7ate la reali7area produsului din ima*ine

14, p 04, p

#imp de lucru +0 min Din oficiu 2puncte #otal 10 puncte Re?ultate te,te Note/ cla,a GIII GIII 2 3 4 5 H 7 1 I 10

Re?ultatele te,tului =a i)+ica co)>i)utul Ci ti$ul acti=it%>ilor +e *)=%>ate $ro$u,e +e $ro2e,or ele=ilor *) =e+erea ati)4erii co/$ete)>elor +i) /o+ul

Do/e)iul" TE;TI!E <PIE!7RIE &ali2icarea " Teh)icia) *) i)+u,tria te#til% Ni=elul 3

13

MOD ! !" &ON-TR &.I' TIP'RE!OR

(I67 DE DO& MENT'RE NR . 1

'cea,ta acti=itate =% aFut% ,% i)>ele4e>i cla,i2icarea $ro+u,elor =e,ti/e)tare

Pro+u,e =e,ti/e)tare cu ,$riFi) $e u/eri


Au lun*imea produsului cuprins) ntre a 6aptea 3ertebr) 6i linia terminal).

Dmbr)c)minte mini

Dmbr)c)minte normal)

Dmbr)c)minte midi

Dmbr)c)minte 'ma(i

Pro+u,e =e,ti/e)tare cu ,$riFi) $e talie


Au lun*imea produsului cuprins) de la talie 6i linia terminal).

Dmbr)c)minte mini

Dmbr)c)minte 'ma(i

Dmbr)c)minte midi Dmbr)c)minte normal)

Do/e)iul" TE;TI!E <PIE!7RIE &ali2icarea " Teh)icia) *) i)+u,tria te#til% Ni=elul 3

14

MOD ! !" &ON-TR &.I' TIP'RE!OR

(I67 DE DO& MENT'RE NR . 2

'cea,ta acti=itate =% aFut% ,% i)>ele4e>i co)2or/a>iile cor$ului o/e)e,c

1.&la,i2icarea co)2or/a>iilor cor$ului o/e)e,c


(actorii care +eter/i)% co)2or/a>iile cor$ului o/e)e,c ,u)t ereditatea alimenta8ia

mediul familial

7ona *eo*rafic)

acti3itatea fi7ic) 6i sportul

&o)2or/a>iile )or/ale

au toate dimensiunile de lun*ime 6i de perimetru propor8ionale.

le se clasific) dup) urm)toarele criterii : 1.inuta corpului 2. Perimetrul bustului

a.

a.

b.

c..

a.normal) . b.aplecat) n fa8) c.aplecat) n spate

a. corp propor8ionat b. corp corpolent proportionat c. corp neproportionat

Do/e)iul" TE;TI!E <PIE!7RIE &ali2icarea " Teh)icia) *) i)+u,tria te#til% Ni=elul 3

15

MOD ! !" &ON-TR &.I' TIP'RE!OR

3. Inlimea corpului

4. Po iia umerilor

Umeri ridicati Umeri c)7uti Umeri drep8i' normali

H
a. a. *)alte b. /e+ii c. ,cu)+e b. c. femei IC I 1.-'1.. barba8i ICI 1.,I1=, femei IC I 1,-'1-- barba8i ICI 1-+I1.+ femei IC I 1+,'1,, barba8i ICI 1,/I1-/

!onformaii cu anomalii "conformaii defectuase)


Anomalii de perimetru Anomalia picioarelor Anomalia coloanei

Apar la persoanele cu obe7itate care au dimensiuni de circumferin8) a taliei dispropor8ionate fa8) de circumferin8a bustului

Picioare n JGE Picioare n Jo3alE

Gheb "colio7a

Do/e)iul" TE;TI!E <PIE!7RIE &ali2icarea " Teh)icia) *) i)+u,tria te#til% Ni=elul 3

16

MOD ! !" &ON-TR &.I' TIP'RE!OR

(I67 DE DO& MENT'RE NR. 3

'cea,t% acti=itate =% aFut% ,% *)>ele4e>i care ,u)t +i/e),iu)ile cor$ului o/e)e,c


Re$re?e)tare Rela>ia +e calcul

Di/e),iu)ea

De2i)i>ia

Di/e),iu)i $ri)ci$ale -u)t utili?ate $e)tru calculul +i/e),iu)ilor +e 0a?% 1.Peri/etrul 0u,tului P3 "e m)soara de 9ur mpre9urul pieptului @ bustuluiA la partea cea mai proeminent)

2. I)%l>i/ea cor$ului I&

"e m)soara din cre6tetul capului 4 p5n) la tocul pantofului4 n linie dreapt) Ic

Di/e),iu)i +e 0a?%
!u)4i/ea ,$atelui: 1.!u)4i/ea taliei !t se m)soar) de la ultima 3ertebr) a *5tului4 pe mi9locului spatelui p5n) n talie.

BIc/4D JK

Do/e)iul" TE;TI!E <PIE!7RIE &ali2icarea " Teh)icia) *) i)+u,tria te#til% Ni=elul 3

17

MOD ! !" &ON-TR &.I' TIP'RE!OR

!u)4i/ea 2e>ei $A)% *) talie

distan8a de la um)r4 @de la *5tA4 peste piept4 p5n) n talie BIc/4D JK

2. !u)4i/ea Col+ului !C

distan8a din talie4 p5n) la 6old @de'a lun*ul 6olduluiA

@Ic/10D KK

3. !u)4i/ea 0ra>ului !0r

distan8a de la ncheietura um)rului4 peste cotul ndoit4 p5n) la ncheietura m5inii se m)soar) ntre bra8e deasupra pieptului
'te)>ie" -e ,t% cu 0ra>ele lipite de corp#

BIc/3D JK

4.l%>i/ea 2e>ei l2

BP0/3D LK

5.l%>i/ea ,$atelui l,$

se m)soar) ntre bra8e la ni3elul omopla8ilor BP0/3D LK

H. Peri/etrul taliei Pt

se m)soar) de 9ur mpre9urul taliei4 n partea cea mai n*ust)

P0 < K

Do/e)iul" TE;TI!E <PIE!7RIE &ali2icarea " Teh)icia) *) i)+u,tria te#til% Ni=elul 3

18

MOD ! !" &ON-TR &.I' TIP'RE!OR

7.Peri/etrul Col+urilor PC

se m)soar) peste partea cea mai proeminent) a 6oldurilor

P0 L K

1.Peri/etru 4Atului P4

se m)soar) la ba7a *5tului4 deasupra cla3iculei

-e /%,oar% +irect

LI coeficient de a9ustare 6i corectare a dimensiunii de ba7) a corpului (I67 DE DO& MENT'RE NR. 4 'cea,ta acti=itate =% aFut% ,% *)tele4e>i care ,u)t eta$ele +e co),truire a ti$arelor

E!EMENTE DE PROIE&T'RE ' TIP'RE!OR


1.Ti$arul
#iparul este construc8ia *rafic) reali7at) dup) conforma8ia corpului omenesc 4 cu a9utorul dimensiunilor acestuia

Ti$arul cla,ic' reali7at cu linie clasic) n construc8ie

Ti$arul +e 0a?%- reali7at prin transformarea tiparului clasic n model

Ti$arul /ulti$licat ' reali7at prin m)rirea 6i mic6orarea tiparului de ba7)

2. &alculul +i/e),iu)ilor ti$arului


Dimensiunile tiparului determin) dimensiunile produsului 3estimentar @lun*imea 6i l)8imea produsuluiA Lun*imea produsului !$r M N 8LK
! ' constant) aplicat) n func8ie de produs M ' factor 3ariabil determinat de Ic MIIC?10 L' adaos de corec8ie a lun*imii produsului

L)8imea produsului l$r M P0 L '+


Pb N semiperimetrul bustului Ad ' adaos de le9eritate

Do/e)iul" TE;TI!E <PIE!7RIE &ali2icarea " Teh)icia) *) i)+u,tria te#til% Ni=elul 3

19

MOD ! !" &ON-TR &.I' TIP'RE!OR

3.'+ao,uri utili?ate *) $roiectare


'+ao, +e leFeritate '+
se adao*) n l)8imea tiparelor. ste determinat de natura produsului4 destina8ie4 35rsta 6i se(ul purt)torului

'+ao, +e corec>ie ,au +e /o+a K-se adao*) n


lun*imea tiparului pentru corectarea lun*imii produsului n func8ie de mod)

'+ao, +e co)trac>ie 'c


adao*) n lun*imea tiparului N compense7) contrac8iamaterialului n urma tratamentului umidotermic.

'cM !&/100 c/
l lun*imea tiparului C contrac8ia materialului determinat) la recep8ie

4. Eta$ele +e co),truire $ri) /eto+a 4eo/etric% a ti$arelor


I. II. III. Calculul dimensiunilor de ba7) #rasarea liniilor de ba7) #rasarea liniilor de contur

(I67 DE DO& MENT'RE

'cea,ta acti=itate =% aFut% ,% *)tele4e>i care ,u)t ele/e)tele 4eo/etrice ,$eci2ice co),truc>iilor

E!EMENTE :EOMETRI&E
!i)ia

TI!I8'TE @N PROIE&T'RE' TIP'RE!OR

Suprafaa

Punctul

-e o0>i)e cu aFutorul li)iei *)chi,e *) acelaCi $la) 're 2 +i/e),iu)i !u)4i/ea !a>i/ea

Ele/e)t 4eo/etric 2%r% +i/e),iu)e +e 0a?% aFut%tor +e co)tur

Ele/e)tul 4eo/etric cu o ,i)4ur% +i/e),iu)e < lungimea. Se obine prin deplasarea punctului De 0a?% 'Fut%toare De co)tur

Do/e)iul" TE;TI!E <PIE!7RIE &ali2icarea " Teh)icia) *) i)+u,tria te#til% Ni=elul 3

20

MOD ! !" &ON-TR &.I' TIP'RE!OR

Drea$te ' ori7ontale ' 3erticale ' oblice &ur0e

&o)ti)ui Pu)ctate @)treru$te

:roa,e -e/i4roa,e -u0>iri

(I67 DE DO& MENT'RE ET'PE!E DE &ON-TR IRE PRIN METOD' :EOMETRI&7 ' TIP'RE!OR

I. &alculul +i/e),iu)ilor +e 0a?%


Se realizeaz prin metoda calcului tehnic astfel: dimensiunilor de ba7) de lun*ime utili7ea7) IC4 ntr'un raport dat dimensiunilor de ba7) de l)8ime utili7ea7) raportul ntre semiperimetrul bustului 6i o constant) dimensiunilor de ba7) de perimetru se ob8in prin sume sau difeten8e ntre semiperimetrul bustului 6i o constant) dat).
Di/e),iu)ile +e 0a?% ,e o0>i) cu aFutorul +i/e),iu)ilor $ri)ci$ale ale cor$ului 5 iar co),ta)tele Ci coe2icie)>ii lua>i *) calcul ,u)t ,$eci2ici co)2or/a>iei Ci $ro+u,ului

II. Tra,area li)iilor +e 0a?%


Cuprinde opera8ii de trasare a liniilor de ba7) at5t n lun*imea c5t 6i l)8imea tiparului. "e trasea7) cu a9utorul dimensiunilor de ba7) a corpului. Po7i8ionarea punctelor se face n raport cu un punct de ba7) adoptat n planul desenului.
$iniile de ba n lungime sunt ae ate perpendicular pe lungimea tiparului iar distanele ntre linii repre int dimensiunile de ba ale tiparului (emplu produsul blu7): %%+ linia bustuluiO ##1 linia taliei O LL1 linia de lun*ime

Do/e)iul" TE;TI!E <PIE!7RIE &ali2icarea " Teh)icia) *) i)+u,tria te#til% Ni=elul 3

21

Deli/itea?% ,u$ra2a>a ti$arului. -e reali?ea?% cu li)ii *)t%rite (emplu produsul blu7): Aa1 r)scroitura *5tuluiO aa/ linia um)ruluiO MOD ! !" &ON-TR &.I' TIP'RE!OR $iniile de ba n lime sunt ae ate paralel cu lungimea tiparului i marc%ea dimensiunile de ba de lime ale corpului. (emplu produsul blu7): %%1 l)8imea spatelui O

III. Tra,area li)iilor +e co)tur


Cuprinde opera8ii de determinare a punctelor 6i a liniilor a9ut)toare 6i apoi trasarea liniilor de contur.

&o/$ete)>a 24.20.2" &ON-TR IE6TE TIP'RE DE 3'87 PENTR PROD -E


DE @M3R7&7MINTE E;TERIO'R7
(I67 DE DO& MENT'RE NR . 7 TIP'RE PENTR REPERE!E ('.7 5 -P'TE5 MNN'&7 !' (EMEI MM42 I

PROD - ! 3! 8' PENTR

Reali7area tiparului clasic4se reali7ea7a pe ba7a urm)toarelor dimensiuni principale Ic M1H4 c/O P0M 42 c/O '+M H c/

I.&alculul +i/e),iu)ilor +e 0a?%


a.Di/e),iu)i +e lu)4i/e Lun*imea taliei Lt I Ic?+ N2 I1-+?2' 2 I /> cm Lun*imea bra8ului Lb I Ic? / P C I 1-2?/P- I -04- cm Lun*imea 6oldului L6 I Ic ?= I 1-+ ?= I 204, cm 0.Di/e),iu)i +e l%>i/e L)8imea spatelui Ispt I Pb ?/ P 2 I +2?/ P2 I 1- cm a.*) L)8imea lu)4i/epieptului Ipt I P* ?/ P / I +2? / P2 I 1. cm. Linia bustului A% I Pb?+ P> I +2 ? + P> I 1>4, cm Linia taliei Linia 6oldului A# I Lt I /> cm #" I Ls I 204, cm

II. Tra,area li)ilor +e 0a?% Linia de termina8ie AL I Lpr I !( M KL I +( 1-4+ P04+ I -- cm


0.*) l%>i/e La8imea spatelui %%1I Ispt P Ad? / I 1- P -?/ I 1> cm Do/e)iul" TE;TI!E <PIE!7RIE &ali2icarea " Teh)icia) *) i)+u,tria te#til% Ni=elul 3 La8imea produsului %%2I Pb P Ad I +2 P - I += cm La8imea fetei Linia lateral) %2%/I Ipt P Ad?/ P 1cm I 21 cm %1%+I %1%/?2

22

MOD ! !" &ON-TR &.I' TIP'RE!OR

III. Tra,area li)ilor +e co)tur


Ra,croitura 4atului la ,$ate Aa I @PbPAdA ? = I @+2 P -A ? = I - cm O aa1I Aa?+ P04, I 2 cm !i)ia u/arului N nclinatia A1a2 I 2 cmO lun*imea unim a1 cu a2 si prelun*im a2a/I 1 cm MiFlocul ,$atelui ACI A%? 2 I 1>4, ?2 I >4., cm !i)ia laterala #/#+I #/#,I 24, N / cm Ra,croitura 4atului la 2ata lun*imea A2A+I Aa P 1cm I . cm Inaltimea A2G I A+G1 I aa1P 1cm I / cmO adancimea GG2 I GG1 I . cm !i)ia u/arului la 2a>% Ci $e),a +e 0u,t. Po7i8ia liniei umarului se obtine 4 unind punctele A 1 cu G1. Po7i8ia pensei de bust %2%, I %2%/?2 I 104, cm "e ridica o perpendiculara din % ,4 si se obtine4 punctul P 14 la intersectia cu dreapta A 1G14 in functie de care se determina PO P1P I 04, cm Deschiderea pensei %,P1I %,P?2. In P1 se traea7a un arc de cerc4 pe care se determina P 2 P1P2I @Pb?10A N @04,'1cmA I /4. cm Punctul P2 se uneste cu punctul %,4 si se prelun*este in sus4 obtinandu'se a doua latura a pensei %,P/I %,P P/P+I a1a/' @G1PP1cm A Dnclina8ia liniei umarului %1a+ I Pb? +I +2?+ I 104, cm Lun*imea liniei umarului P/P+ P G1P I a1a/'1cm O R%,croitura 0ra>ului %/R I +4, cm. ##1 I ""1I LL1 I 2 cm

Definiti3area liniei taliei si terminatiei #1#-I L1L/ I 1 cm Re?er=a +e ,u$ra$u)ere a $ie$tilor G2G/I L/L+I / cm Re?er=a +e *)+oire G/G+I L+L,I +', cm: G+G, I 1 cm Pe),ele +e aFu,tare $e li)ia taliei Pensa din fa8) se ob8ine prin prelun*irea n 9os a liniei P%, n func8ie de care se stabilesc punctele ;4 I4 t4 t14si t2: %,;I ,'- cm O tt1 I tt2I 1'14, cm Do/e)iul" TE;TI!E <PIE!7RIE &ali2icarea " Teh)icia) *) i)+u,tria te#til% Ni=elul 3 Pensa din spate %b I%% 1 ?2 bb1 I ,'- cmO t /t+ I t /t,I 1'14, cm: l1 l 2I,'- cm

23

MOD ! !" &ON-TR &.I' TIP'RE!OR

&ON-TR &TI' M'NE&II

&ON-TR &.I' MNNE&II I.&alculul +i/e),iu)ilor +e 0a?%


Di/e),iu)i +e lu)4i/e Lun*imea bra8ului Lb I Ic? / P C I 1-2?/P- I -04- cm

I. Tra,area li)iilor +e 0a?%


Linia capului de maneca A% I Pb?+ P + cm I +2?+ P+ I 1+4, cm Linia de terminatie AL I Lm I -04- cm !i)ia i)terioar% a 2e>ei. Linia cotului %C I @%L?2 A N 2cm I+-?2'2I 21 cm %%2I LL1I + cm L)8imea fe8ei de m5nec) AA1I Pb ? / P 24, I +2?/ P24, I 1-4, cm %1%/ I %%1 ' %%2 C1C/I 14, cm &o)turul ca$ului +e /A)ec%

I.2I Tra,area li)iilor AA AA1 ?2 I =42, cm +e co)tur 0a?%


%R I %/R @de la pieptiA P a4, cmI +4, cm %1R1I %R P 2cm I -4, cm R1R2I 24, cm Din punctele A si A14 se trasea7a perpendiculare pe dreptele RA2 si A2R2 unde re7ulta intersectiile a si a1 aa1I @Aa?/A' 042 I 24, cmO a1a/ I @A1a?/A' 14/cm I 14= cm. "e unesc punctele %24 R4 a24 A24 a/4 R24 %/ 6i ob8ine conturul capului de m5nec). Linia de termina8ie 6i pensa de a9ustare pe corpse trasea7) astfel: L1L+ I 2../cmO C1C,I ,...-cm LL I Pb?= P - I 1142, cmO Do/e)iul" ,TE;TI!E <PIE!7RIE &ali2icarea " Teh)icia) *) i)+u,tria te#til% Ni=elul 3 L/L-I LL, N LL2 I = cmO Prin unirea punctelor LL,4 C,4 L- 6i L/ se ob8ine linia terminal) 6i pensa de a9ustare a m5necii pe bra8.

24

MOD ! !" &ON-TR &.I' TIP'RE!OR

(I67 DE DO& MENT'RE NR . 1

TIP'R ! &!'-I& ( -T' PENTR Di/e),iu)ile $ri)ci$ale ale cor$ului


IcI1-+ cm PbI+2 cm AdI1cm

(EMEI

I. &alculul +i/e),iu)ilor +e 0a?%


Di/e),iu)i +e lu)4i/e Lun*imea 6oldului Ls I Ic ?= I 1-+ ?= I 204, cm Di/e),iu)i +e $eri/etru Perimetrul taliei Pt I Pb N C I +2 N = I /- cm Perimetru soldului Ps I Pb P CI +2 P, I +. cm

II. Tra,area li)iilor +e 0a?a


Constructia retelei cu liniile de ba7a ale fustei4 ncepe cu trasarea unui un*hi drept4 cu 35rful n punctul A . Pe 3erticala din A4 se determin) punctele " si L 4 care stabilesc po7itia liniei 6oldului 6i termina8iei Linia taliei: A"ILsI204,cm Linia terminaiei: ALILpr I.,cm L)8imea fustei: ""1IPsPAdI+.P1I+= cm L)8imea fe8ei "1"2I @"" 1?2AP@1..14,AI +=?2P1I2, cm

III. Tra,area li)iilor +e co)tur


!i)ia lateral%O A2A/I1cm A/A+IA/A,I/cm 'Fu,tarea $ri) $e),e: po7i8ia penselor: 'la spate API Pt?+I /-?+I> cm O PP1 IPA/?2 lun*imea PP2I P1P/I P6?+ I +.?+I114., cm ad5ncimea Pa I Pa1 'la fa8) #1PI#1#,?2 O lun*imea PP2I Ps?- I +.?- I .4= cm

PANTA !N" P#NT$" %A$%AT&

Ad5ncimea penselor re7ult) din diferen8a D4 care repre7int) diferen8a dintre l)8imea fustei la ni3elul 6oldurilor 6i semiperimetrul taliei. DI""1 ' PtI+= N/- I12cm Diferen8a D se 3a mp)r8i astfel - cm n cus)tura lateral)4 / cm pentru pensa de la fa8)4 / cm pentru pensa de la spate.
Do/e)iul" TE;TI!E <PIE!7RIE &ali2icarea " Teh)icia) *) i)+u,tria te#til% Ni=elul 3

25

MOD ! !" &ON-TR &.I' TIP'RE!OR

&o/$ete)>a 24.20.4TR'N-(ORM7 TIP'RE!E DE 3'87 @N TIP'RE DE MODE!


(I67 DE DO& MENT'RE NR . I

O$era>ii +e tra),2or/are

'Fu,tarea ti$arelor Dn*ustarea tiparelor4 corespun7)tor cu dimensiunile de perimetru ale corpului

P E N E

"imple 1 Duble 2

De *arnitur) /

E=a?area ti$arelor &)rirea tiparelor n l)8ime la termina8ie

Eta$e +e reali?are- e=a?area 2e>ei Decuparea reperului fe8ei pe linia pensei de bust Dnchiderea pensei 6i deschiderea la termina8ie #rasarea noului contur a tiparului

I)tro+ucea cutelor *) /o+el Cutele sunt *arnituri formate din materialul de ba7) care se introduc n tipare prin transformare. Cutele se introduc pentru a asi*ura amploare produsului pe diferite 7one ale corpului

Do/e)iul" TE;TI!E <PIE!7RIE &ali2icarea " Teh)icia) *) i)+u,tria te#til% Ni=elul 3

26

MOD ! !" &ON-TR &.I' TIP'RE!OR

Tra),2erul $e),elor
&utarea penselor de bust n po7i8ii corespun7)toare modelului proiectat Dac) la tiparul fe8ei se trasea7) un cerc cu centrul n 35rful pensei4 pensa de bust s'ar putea transfera pe orice linie de contur a tiparului4 pe direc8ia ra7elor cercului

#ransfer pe linia lateral)

Eta$e
Determinarea po7i8iei pensei transferate 6i orientarea acesteia spre 35rful pensei din tiparul clasic #)ierea tiparului pe linia celor dou) pense @ pensa de pe umar si cea nou po7i8ionat)A astfel nc5t cele dou) pense s) se uneasc) ntr'un punct comun Dnchiderea pensei de pe um)r @prin unirea laturilorA 6i deschiderea pensei nou formate #rasarea noului contur al tiparului

#ransfer pe mi9locul fe8ei

Do/e)iul" TE;TI!E <PIE!7RIE &ali2icarea " Teh)icia) *) i)+u,tria te#til% Ni=elul 3

27

MOD ! !" &ON-TR &.I' TIP'RE!OR

(I67 DE DO& MENT'RE

'ceat% 2iC% +e +ocu/e)tare =a $re?e)ta 2a?ele +e tra),2or/are a ti$arului +e croial% cla,ic% *) ti$ar cu croial% chi/o)o Ci ra4la)

Corsa9ul chimono se construie6te mpreun) cu m5neca form5nd cu acesta un detaliu comun

#ransformarea tiparelor n croial) chimono cu m5nec) lun*)

Eta$e +e reali?are -$ate Prelun*irea spatelui la um)r Po7i8ionarea m5necii Dimensionarea m5necii n lun*ime 6i l)8ime (a>a "curtarea tiparului la um)r Po7itionarea m5necii Dimensionarea m5necii n lun*ime 6i l)8ime

#ransformarea tiparelor n croial) chimono cu m5nec) scurt)

Do/e)iul" TE;TI!E <PIE!7RIE &ali2icarea " Teh)icia) *) i)+u,tria te#til% Ni=elul 3

28

MOD ! !" &ON-TR &.I' TIP'RE!OR

#ransformarea tiparelor n croial) ra*lan

Eta$e +e reali?are -$ate stabilirea po7i8iei m5necii A+ %, l dimensionarea m5necii ' n l)8ime C1C2 ' n lun*ime a/l ' la termina8ie ll1 prelun*irea capului de m5nec) a1b1 6i n*ustarea spatelui Ab1 (a>a stabilirea po7i8iei m5necii A+ %1l dimensionarea m5necii ' n l)8ime C/C+ ' n lun*ime P+ l ' la termina8ie ll1 prelun*irea capului de m5nec) Gb 6i n*ustarea fe8ei bG1

Pentru transformarea tiparelor n croial) ra*lan este necesar construirea tiparului clasic 6i apoi se aduc modific)rile necesare ra*lanului

Do/e)iul" TE;TI!E <PIE!7RIE &ali2icarea " Teh)icia) *) i)+u,tria te#til% Ni=elul 3

29

MOD ! !" &ON-TR &.I' TIP'RE!OR

$ro+u,e +e le)Ferie
Adaos contrac8ie Adaos corec8ie Adaos de le9eritate Antropometrie Conforma8ie ;oto*rametrie li8

& VINTE &9EIE

tra),2or/area ti$arele *) /o+el


3a7are A9ustare

*/0r%c%/i)te e#terioar%
%e7et Cant Corsa9 Decolteu

Chimono Alti8) Ra*ran

:!O-'R DE TERMENI
antropometrie adaos a9ustare be7et ca7ur) cant chimono corsa9 decolteu e3a7are foto*rametrie pa3) @alti8)A ra*lan 6li8 disciplina 6tiin8ific) care se ocup) cu tehnica m)sur)rii corpului omenesc m)rime cifric) care se adao*) n lun*imea 6i l)8imea tiparelor n*ustarea tiparelor4 corespun7)tor cu dimensiunile de perimetru a corpului reper a produselor cu spri9in pe umeri4 care dublea7a parte de mi9loc a pieptilor linie de mbinare dintre *uler 6i re3er linia de termina8ie a piep8ilor pe linia de mi9loc model pre3)7ut f)r) r)scroitur) la m5nec)4 m5neca face corp comun cu spatele 6i fa8a produsului partea superioar) a rochiei t)iat) n talie. parte superioara a produsului cu spri9in pe umari4 care nu este pre3a7ut cu *uler m)rirea tiparelor n l)8ime la termina8ie opera8ie de m)surare rapid) 6i precis) a corpului4 ba7at) pe foto*rafierea acestuia reper suplimentar 4 aplicat la m5neca chimono4 pentru asi*urarea le9erit)8ii la mi6care croial) a mbr)camintei4 la care r)scroitura m5necii porne6te de la conturul r)scroielii *5tului la 7ona subra8ului deschi7)tur) utili7at) pentru a9ustarea produsului pe corp4 cu rol n asi*urarea mbr)c)rii 6i de7br)c)rii

Do/e)iul" TE;TI!E <PIE!7RIE &ali2icarea " Teh)icia) *) i)+u,tria te#til% Ni=elul 3

30

MOD ! !" &ON-TR &.I' TIP'RE!OR

Do/e)iul" TE;TI!E <PIE!7RIE &ali2icarea " Teh)icia) *) i)+u,tria te#til% Ni=elul 3

31

MOD ! !" &ON-TR &.I' TIP'RE!OR

Acest material v este destinat VOU elevi ai ciclului superior a liceului, clasa a XIII-a, voi care ai optat s v pregtii pentru domeniul TEXTILE !IEL"IE, cali#icarea TE$%I&IA% I% I%'U(T"IA TEXTILA) *aterialul conine sarcini de lucru ce constau +n, cutarea de in#ormaii #olosind di#erite surse -manuale, cri de specialitate, documente ale agenilor economici, reviste de specialitate, pliante, pagini de Internet re.olvarea de e/erciii 0i des#0urarea unor activiti teoretice 0i practice activiti individuale, +n perec1i, +n grup activiti interactive +ntocmirea unui porto#oliu conin2nd toate e/erciiile re.olvate 0i activitile des#0urate) Atenie3 'eoarece coninutul porto#oliului va sta la 4a.a evalurii competenelor voastre pro#esionale, strduii-v s #ie c2t mai complet)

Foarte important
&itii cu atenie sarcina de lucru +nainte de a trece la re.olvarea ei3 5nainte de a +ncepe lucrul, asigurai-v c dispunei de toate materialele necesare3 'ac +nt2mpinai greuti +n +nelegerea sau re.olvarea sarcinii de lucru, consultai-v cu pro#esorul vostru3 !ro#esorul va anali.a e/erciiile pe care le-ai re.olvat 0i activitile pe care le-ai des#0urat 0i va evalua progresul reali.at de #iecare +n parte3

Do/e)iul" TE;TI!E <PIE!7RIE &ali2icarea " Teh)icia) *) i)+u,tria te#til% Ni=elul 3

32

MOD ! !" &ON-TR &.I' TIP'RE!OR

&o/$ete)>a 24.20.1 &o),truieCte ti$are +e 0a?% $e)tru $ro+u,ele +e le)Ferie Activitatea nr)7

FI DE LUCRU

O4servai cele trei modele de produse vestimentare din imaginile de mai 6os,

A ) 'e#inii lungimea produsului pentru #iecare model) &ompletai ta4elul urmtor preci.2nd, denumirea produsului vestimentar pre.entat) modul de spri6in pe corp, linia de lungime Nr. 7 8 9 : ; < ) 'e#inii lungimea produsului pentru #iecare model) arcini de lucru! Fiecare ele" prime#te c$te o %i#& dup& modelul de mai sus 'imp de lucru () minute Corectarea #i notarea * +n cazul autoe"alu&rii, se "or %ace prin con%runtarea cu r&spunsurile de pe %olia prezentat& de pro%esor
Do/e)iul" TE;TI!E <PIE!7RIE &ali2icarea " Teh)icia) *) i)+u,tria te#til% Ni=elul 3

Denumirea modelului prezentat

Modul de sprijin pe corp

Linia de lungime

33

MOD ! !" &ON-TR &.I' TIP'RE!OR

Activitatea nr)8

Lucrai individual Lucrai individual

FI DE LUCRU
&areul de mai 6os este sarcina voastr din #i0a de lucru) !entru re.olvare #olosiiv de cuno0tinele do42ndite despre con#ormaiile corpului omenesc 0i dimensiunile acestuia) !rin completarea careului vei descoperi pe verticala A-< =cuv2ntul con#ormaie- #orma corpului omenesc>

7 8 9 : ; @ A B C 7E 77 .
7) !arte a corpului de unde se +ncepe msurarea corpului omenesc 8) Ftiina care se ocup cu #orma 0i dimensiunile corpului omenesc 9) &on#ormaii a cror dimensiuni sunt proporionale :) &riteriu care in#luienea. #orma corpului omenesc- dou cuvinteG ;) Anomalie a picioarelor @) &riteriu care in#luienea. #orma corpului omenesc A) 'imensiune a corpului msurat de 6ur +mpre6urul corpului B) &on#ormaie de#ectuoas a corpului omenesc C) 'imensiune a corpului msurat din cre0tetul capului p2n la tocul panto#ului 7E) Instrument de msurare a dimensiunilor corpului 77) 'imensiune care se msoar +ntre 4rae

& O % ? O " * A D I E

'imp de lucru /) minute. 0entru "eri%icare1 con%runta2i r&spunsurile cu cele ale colegului de 3anc&1 #i cu cele prezentate de pro%esor. (arcin #acultativ) Alegei 0i voi o tem din cele studiate 0i alctuii un careu ca cel pre.entat +n #i0a de lucru) &areul cel mai reu0it va #i pre.entat +n #aa clasei

Do/e)iul" TE;TI!E <PIE!7RIE &ali2icarea " Teh)icia) *) i)+u,tria te#til% Ni=elul 3

34

MOD ! !" &ON-TR &.I' TIP'RE!OR

Activitatea nr)9

Fi#& de autoe"aluare

In ta4elul de mai 6os sunt pre.entate dimensiunile de 4a. ale corpului omenesc, de#iniia lor, repre.entarea 0i relaiile de calcul) &ompletai csuele goale cu in#ormaiile corespun.toare) Dimensiunea corpului De%ini2ia se msoar de la ultima verte4r a g2tului, de-a lungul mi6locului spatelui p2n +n talie) reprezentare Rela2ia de calcul

Ls H -IcI:G -JK

7punct Lungimea #eei p2n +n talie

distana de la umr, -de la g2tG, peste piept, p2n +n talie

7punct

8) Lungimea 0oldului Ls

distana din talie, p2n la 0old -de-a lungul 0olduluiG distana de la +nc1eietura umrului, peste cotul +ndoit, p2n la +nc1eietura m2inii se msoar +ntre 4rae deasupra pieptului

7punct

9) Lungimea 4raului L4r

7punct

-IcI9G -JK

-!4I9G JK

7punct ;)limea spatelui lsp 7punct @) !erimetrul taliei !t se msoar de 6ur +mpre6urul taliei, +n partea cea mai +ngust se msoar peste partea cea mai proeminent a 0oldurilor se msoar la 4a.a g2tului, deasupra claviculei 7punct !4 K

-!4I9G JK

A) !erimetrul 0oldului

7punct

!4 J K (e msoar direct

B)!erimetru g2tului !g 'imp de lucru 4) min

7punct

'otal 5) puncte6 din o%iciu 5 punct

Do/e)iul" TE;TI!E <PIE!7RIE &ali2icarea " Teh)icia) *) i)+u,tria te#til% Ni=elul 3

35

MOD ! !" &ON-TR &.I' TIP'RE!OR

Activitatea nr):

Lucrai Lucrai+n +nperec1i perec1i

-cti"itate practic&
DE'ERMIN-RE- DIMEN IUNIL7R C7R0ULUI
!entru aceasta activitate tre4uie s determinai dimensiunile corpului ) Activitatea v a6ut s v #ormai deprinderile corecte de msurare a dimensiunilor proprii prin metoda direct de masurare 0i prin calcul proporional) Elevul 7 0i elevul 8 (untei +n atelierul de con#ecii al 0colii) Av2nd la dispo.iie centimetru de croitorie 0i un antropometru, +mpreun cu colegul tu, msurai dimensiunile coorpului 0i notai-le +ntr-un ta4el)

Elevul 9 0i elevul : (untei +n atelierul de con#ecii al 0colii) 5mpreun cu colegul tu, urmre0ti modul +n care se msoar dimensiunile corpului 0i se trec +n ta4el)

?i0a de o4servaie
%r crt

Activiti
Ftie dimensiunile principale ale corpului ) Are deprinderi de utili.are a antropometrului Ftie dimensiunile de 4a. ale corpului ) Ftie s msoare pe corp dimensiunile de 4a. de lungime cu centimetru de croitorie) Ftie s msoare pe corp dimensiunile de 4a. de lime cu centimetru de croitorie) Ftie s msoare pe corp dimensiunile de 4a. de perimetru cu centimetru de croitorie) &onsemnea. +n caiet dimensiunile determinate

'a %u O4servaii

7 8 / +. , .

Timp de lucru @E min

Dimensiunile de l&2ime #i de perimetru se citesc ca "alori +ntregi #i se noteaz& pe jum&tate

&olegii de clas o4serv modul de des#0urare a activitii)


Do/e)iul" TE;TI!E <PIE!7RIE &ali2icarea " Teh)icia) *) i)+u,tria te#til% Ni=elul 3

36

MOD ! !" &ON-TR &.I' TIP'RE!OR

La #inal au loc discuii cu +ntreaga clas, +n urma anali.ei #i0ei de o4servaie) !ro#esorul va demonstra practic, modul de reali.are msurare a dimensiunilor copului produsului)

Activitatea nr);

Lucrai pe perec1i Lucrai pegrupe grupe perec1i

-cti"itate de recapitulare
Dimensiunile corpului omenesc

(arcini de lucru
Clasa este +mp&r2it& +n #ase grupe1 care se "or numerota de la 5 la8. Fiecare grup& +#i alege un lider. -cesta prime#te o %oaie de 9$rtie de %orm& p&trat&. 0e %oaia de 9$rtie se "or enumera cerin2ele de lucru as%el!

:rupa 5 ; dimensiunile corpului omenesc

:rupa ( - dimensiunile principale utili.ate la proiectarea +m4rcmintei

:rupa / - dimensiuni de 4a. de lungime :rupa 4 - dimensiuni de 4a. de lime

<

:rupa < - dimensiuni de 4a. de perimetru :rupa 8 - calculul dimensiunilor de 4a.

=n urma analizei cerin2elor de lucru1 %iecare grup& "a %ormula un r&spuns %inal pe %oaia de 9$rtie primit&. Foile "or %i a%i#ate su3 %orma unui cu3 des%&#urat. Liderul %iec&rei grupe "a prezenta r&spunsurile g&site. Ceilal2i ele"i urm&resc prezentarea %iec&rui lider a grupei1 e"entual r&spund la +ntre3&rile puse de colegi. 0ro%esorul urm&re#te acti"itatea #i se asigur& c& ele"ii au 3scris corect.

Lucru +n ec1ip presupune s-i ascultai pe ceilali +n aceea0i msur +n care vor4ii) Liderul grupei tre4uia s-i a6ute pe toi mem4rii s-0i +ndeplineasc sarcinile)
Do/e)iul" TE;TI!E <PIE!7RIE &ali2icarea " Teh)icia) *) i)+u,tria te#til% Ni=elul 3

37

MOD ! !" &ON-TR &.I' TIP'RE!OR

Activitatea nr)@
I.
:);

FI DE -U'7E>-LU-RE

Desenul de mai jos reprezint& un tipar clasic al unui produs "estimentar. -naliz$nd elementele geometrice din care este alc&tuit identi%ica2i!
* pentru #iecare rspuns corect se acod E,; p,

-. liniile de 3az& orizontale ...................... linii de 3az& "erticale ....................... .. liniile de contur orizontale ................... liniile de contur +nclinate .................... liniile de contur cur3e ......................

II.
8)E

Completa2i spa2iul li3er din propozi2ia de mai jos !

7) (upra#aa se o4ine cu a6utorul liniei )))))))))))))))))))))))+n acela0i plan) 8) Element geometric #r dimensiune este)))))))))))))))))))))) 9) Linia este elementul geometric cu o singur dimensiune care se o4ine prin deplasarea ))))))))))))))))))))))))))))+n acela0i plan) :) Intr-un tipar liniile pot #i de 4a., )))))))))))))))))))))))))0i de contur) III.
8);

Citi2i cu aten2ie a%irma2iile de mai jos. Dac& ele sunt corecte 1 +ncercui2i litera - * ade"&rat ,1 dac& nu1 +ncercui2i litera F * %als, 7) &alculul dimensiunilor de 4a. este prima etap de reali.are a unui tipar)

A ? A A

? 8) 'imensiunilor de 4a. de lungime utili.ea. !<, +ntr-un raport dat ? 9) Trasarea liniilor de 4a. cuprinde operaii de trasare a liniilor de 4a. at2t +n lungimea c2t 0i limea tiparului) A ? :) !unctele de 4a. se po.iionea. cu a6utorul dimensiunilor principale ale corpului) A ? ;) Trasarea liniilor de contur cuprinde operaii de determinare a punctelor 0i a liniilor a6uttoare 0i apoi trasarea liniilor de 4a.) NU UI'- ? 0entru realizarea tiparelor prin metoda geometric& etapele de construire tre3uie parcurse +n ordinea cronologic&

Din o%iciu 5 punct. 'otal 5) puncte 'imp de lucru 4) min

Do/e)iul" TE;TI!E <PIE!7RIE &ali2icarea " Teh)icia) *) i)+u,tria te#til% Ni=elul 3

38

MOD ! !" &ON-TR &.I' TIP'RE!OR

&o/$ete)>a 24.20.2" &o),truieCte ti$are +e 0a?% $e)tru $ro+u,e +e */0r%c%/i)te e#terioar% Activitatea nr)A 'E ' DE -U'7E>-LU-RE I)Indicai varianta corect de rspuns prin +ncercuire
0,5p

0,5p

0,5p

5. .luza pentru %emei este un produs! a) de len6erie c) de protecie 4) de .i d) pentru sport (. Detaliul care nu este element component al 3luzei este! a) #aa 4) spatele c) m2neca d) cordonul /. Materialul %olosit pentru con%ec2ionarea 3luzei este! a) estura 4)tricotul c)4lana d)pielea

1,0p

:) Enumera2i dimensiunile de 3az& necesare pentru construc2ia 3luzei ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) II. Realizati coresponden2a dintre termenii din coloana - *dimensiunile de 3az& ale corpului, cu termenii din coloana . *detaliile componente ale 3luzei, 7)Limea spatelui 8)Lungimea m2necii 9)!erimetul taliei :)Limea #eei . a) (pate 4) ?aa c) *2neca

1,5p

III. Completa2i spa2iul li3er din propozi2ia de mai jos a. 3luza pentru %emei 1este un produs %i@at pe ))))))))))))))))))))))))) 1,0p 3. %a2a 3luzei pentru %emei este un detaliu )))))))))))))))))))))))))) I>.Citi2i cu aten2ie a%irma2iiile de mai jos. Dac& sunt corecte 1 +ncercui2i litera * ade"&rat ,1 dac& nu1 +ncercui2i litera F * %als, 1,0p - F Fa2a 3luzei din ( detalii1 este pre"&zut& cu rezer"& de suprapunere. - F Fa2a 3luzei este egal& cu spatele 3luzei. >.Identi%ica2i liniile de contur ale spatelui 3luzei pentru %emei din desenul al&turat. 3,0p Din o%iciu 5 punct. 'otal 5) puncte 'imp de lucru /) min

Do/e)iul" TE;TI!E <PIE!7RIE &ali2icarea " Teh)icia) *) i)+u,tria te#til% Ni=elul 3

39

MOD ! !" &ON-TR &.I' TIP'RE!OR

Activitatea nr)B

'E ' DE E>-LU-RE

Lucrai individual Lucrai individual

;,;

I.Rezol"ati re3usul de mai jos. Coloana - . cuprinde cu"antul 0R7IEC'-RE1 iar r$ndurile con2in no2iuni studiate la realizarea tiparului clasic. *enionai literele marcate cu ci#rele 7 0i 8 8 9 : ; @ A - C 7 8 9 : ; @ A B C 7E 7) 8) 9) :) ;) @) A) B) C) 7E) 8 7 7 7 8 8 8 8 7 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 C

. 'etaliu principal al produsului de +m4rcminte Elemente componente ale unui produs vestimentar 'etaliu secundar care nu #ace parte din componena 4lu.ei 'imensiune principal a corpului omenesc 'etaliu a crui lungime se determin cu a6utorul lungimii 4raului 'enumirea detaliului care nu poate lipsi din componea produsului vestimentar Lon a corpului pe care se spri6ina #usta Linie a tiparului care po.iionea. o linie de contur 'etaliu care se montea. +n rscroitura g2tului *odalitate de a6ustare a produsului de +m4rcminte dup #orma corpului

8)E

II. Citi2i cu aten2ie a%irma2iile de mai jos. Dac& ele sunt corecte 1 +ncercui2i litera - * ade"&rat ,1 dac& nu1 +ncercui2i litera F * %als, A A A A ? ? ? ? "e.erva de suprapune de la #aa 4lu.ei este necesar pentru +nc1eierea ei) Linia umrului la #aa 4lu.ei este egal cu cea de la spatele 4lu.ei) 'up modul de spri6in pe corp, 4lu.a este un produs care se spri6in +n talie) Lungimea produsului este determinat de +nalimea corpului) Enumera2i etapele de realizare a tiparului clasic de 3luz&.

7,;

III.

'oate su3iectele sunt o3ligatorii. Din o%iciu 5 punct. 'otal 5) puncte 'imp de lucru <) min

Do/e)iul" TE;TI!E <PIE!7RIE &ali2icarea " Teh)icia) *) i)+u,tria te#til% Ni=elul 3

40

MOD ! !" &ON-TR &.I' TIP'RE!OR

Activitatea nr)C

Lucrai individual Lucrai individual (I-' DE ! &R

7)!reci.ai denumirea liniilor de 4a. 0i de contur din tiparul repre.entat mai 6os
9)E

7)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 8))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 9)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ;))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) @)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

8) &are este semni#icaia parametrilor din relaia de calcul de mai 6os,


8)E

Lpr H %/ L MK

Lpr)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) % )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) L ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) K ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

7);

9)&unosc2nd dimensiumile principale proprii ale corpului, calculai dimensiunile de 4a. necesare reali.rii tiparului #ustei)

:) &ompletai urmtoarea construcie a tiparului #ustei cu punctele 0i liniile de contur corespun.toare


8);

Din o%iciu 5 punct. 'otal 5) puncte 'imp de lucru (< min


Do/e)iul" TE;TI!E <PIE!7RIE &ali2icarea " Teh)icia) *) i)+u,tria te#til% Ni=elul 3

41

MOD ! !" &ON-TR &.I' TIP'RE!OR

&o/$ete)>a 24.20.4" Tra),2or/% ti$arele +e 0a?% *) ti$are +e /o+el Activitatea nr)7E ?IFA 'E LU&"U
O4servai cele trei modele de mai 6os,

Lucrai individual Lucrai individual

7) &ompletai ta4elul urmtor preci.2nd denumirea modelului pre.entat) 8) "eali.ai trans#erul pensei de 4ust con#orm modelului) Nr.crt Denumirea modelului 'rans%erul pensei

*odel cu pense in rscroitura g2tului 7

*odel cu pense +n rscroitura 4raului

*odel cu pense de garnitur

Timp de lucru :E min &orectarea 0i autoevaluarea se vor #ace prin con#runtarea cu rspunsurile pre.entate de pro#esor la videoproiector )
Do/e)iul" TE;TI!E <PIE!7RIE &ali2icarea " Teh)icia) *) i)+u,tria te#til% Ni=elul 3 Activitatea nr)77

Lucrai Lucrai pe pegrupe grupe42

MOD ! !" &ON-TR &.I' TIP'RE!OR

LUCR-RE 0R-C'IC
Activitatea este o aplicaie practic la tema, N Trans#ormarea #ustei clasice +n model> (arcini de lucru
&olectivul clasei este +mprit de pro#esor +n dou grupe) !ro#esorul scrie pe dou 4ileele cerinele pentru #iecare grup) <ilet 7 trans#ormarea #ustei clasice +n modelul 7 <ilet 8 trans#ormarea #ustei clasice +n modelul 8

&2te un repre.entant al #iecrei grupe trage la sori 4iletul cu sarcina de lucru pe care o are de re.olvat ?iecare grup +0i alege un repre.entat care va re.olva trans#ormarea pe o #oaie de 1+rtie) 5n cadrul acelea0i grupe elevii discut, se consult, de.4at) !ro#esorul urmre0te activitatea grupelor intervenind cu preci.ri acolo unde este nevoie) 'up e/pirarea timpului alocat , #oile de 1+rtie sunt e/puse pe #lipc1art) "epre.entatul grupei va e/plica modul de trans#ormare al #ustei) &olegii vor aduce completri) 5n #inal pro#esorul va #ace completri pentru #iecare grup)

Timp de lucru ;E min

*odel 7

*odel 8 43

Do/e)iul" TE;TI!E <PIE!7RIE &ali2icarea " Teh)icia) *) i)+u,tria te#til% Ni=elul 3

MOD ! !" &ON-TR &.I' TIP'RE!OR

Activitatea nr)78

LUCR-RE 0R-C'IC
&olectivul clasei se +mparte +n 9 grupe -dup criterii sta4ilite de pro#esor G) 5n #iecare grup se va desemna , un lider -raportorG 0i un secretar -va nota re.ultatele o4inuteG !ro#esorul pune la dispo.iia #iecrei grupe, c2te o plan0 ce conine c2te o sc1i a unui produs vestimentar) arcini de lucru pentru %iecare grup&! O4servai 0i anali.ai sc1iele pre.entate, iar apoi rspundei urmtoarelor cerine, 1. Identi%ica2i tipul de decolteu pentru %iecare sc9i2& #i trece2i r&spunsul su3 %iecare imagine. 2. 'rans%orma2i decolteul la corsajul 3luzei clasice n decolteul din

imagine.

2.

3.

'imp de lucru <& minute.


Dup& e@pirarea timpului de lucru1 e@pune2i colile la ta3l& . Liderul %iec&rei grupe "a demonstra modul de trans%ormare +n %a2a clasei. Colegii de clas& #i pro%esorul pot aduce complet&ri. ecretarii "or consemna +n %i#e1 complet&rile #i e"entualele gre#eli. !strai #i0a de lucru +n porto#oliul vostru)

Do/e)iul" TE;TI!E <PIE!7RIE &ali2icarea " Teh)icia) *) i)+u,tria te#til% Ni=elul 3

44

MOD ! !" &ON-TR &.I' TIP'RE!OR

Activitatea nr)79 "EALILA"EA U%UI !"OIE&T

Lucrai individual Lucrai individual

'ema 0roiectului A Di"ersi%ica2i constructi" estetic produsul 3luz& pentru %emei prin trans%erul pensei de 3ust +n r&scroitura 3ra2ului #i m$neca e"azat&B

!LA%UL !"OIE&TULUI I) A"OU*E%T II) "EALILA"EA &OLE&DIEI 'E *O'ELE 7) 'escrierea modelului ales III) "EALILA"EA TI!A"ULUI &LA(I&

IV)T"A%(?O"*A"EA 5% *O'EL 7) trans#ormarea #eei 0i spatelui 8) trans#ormarea m2necii V)


<I<LIOO"A?IE
*anual de specialitate ?i0e de documentare !liante cu pu4licaii de specialitate Internetul Unitatea economic unde des#0urai practica comasat

Timp de lucru : sptm2ni !roiectul se va redacta pe calculator 0i va #i pre.entat +n #aa clasei +n !OVE" !OI%T consultai-v pro#esorului pentru orice nelmurire #ormulai corect +ntre4rile puse acestuia comunicai permanent cu colegii vo0trii

Do/e)iul" TE;TI!E <PIE!7RIE &ali2icarea " Teh)icia) *) i)+u,tria te#til% Ni=elul 3

45

MOD ! !" &ON-TR &.I' TIP'RE!OR

&o/$ete)>a 24.20.1 &o),truieCte ti$are +e 0a?% $e)tru $ro+u,ele +e le)Ferie

FI DE LUCRU

Activitatea nr)7

O4servai cele trei modele de produse vestimentare din imaginile de mai 6os,

A) &ompletai ta4elul urmtor preci.2nd, denumirea produsului vestimentar pre.entat) modul de spri6in pe corp, linia de lungime Nr. 7 8 9 : ; . Denumirea modelului prezentat <lu. pentru #emei Vest pentru #emei !antalon pentru #emei !antalon pentru #emei "oc1ie pentru #emei Modul de sprijin pe corp &u &u &u &u &u spri6in spri6in spri6in spri6in spri6in pe umeri pe umeri +n talie +n talie pe umeri Linia de lungime Lungime midi Lungime mini Lungime normal Lungime ma/i Lungime normal

Lungimea produsului pentru %iecare model.

1. <lu. pentru #emei cu lungime midi are lungimea de la osul ce#ei p2n la 0olduri) 8) Vest pentru #emei cu lungime mini - are lungimea de la osul ce#ei p2n la talie) 9) !antalon pentru #emei cu lungime normal- are lungimea de la talie peste nivelul
genunc1iului -P 7Ecm G) :) !antalon pentru #emei cu lungime ma/i- are lungimea de la talie p2n la gle.n) ;) "oc1ie pentru #emei cu lungime normal- are lungimea de la osul ce#ei p2n la nivelul genunc1iului)

Do/e)iul" TE;TI!E <PIE!7RIE &ali2icarea " Teh)icia) *) i)+u,tria te#til% Ni=elul 3

46

MOD ! !" &ON-TR &.I' TIP'RE!OR

FI DE LUCRU

Activitatea nr)8

&areul de mai 6os este sarcina voastr din #i0a de lucru) !entru re.olvare #olosii-v de cuno0tinele do42ndite despre con#ormaiile corpului omenesc 0i dimensiunile acestuia) !rin completarea careului vei descoperi pe verticala A-< =cuv2ntul con#ormaie- #orma corpului omenesc> 7 8 9 : ; @ A B C 7E 77 & A ! A % T " O ! O * E T " I E % O " * A L E E ? O " T U L ? I L I & O V A L E " E ' I T A T E A ! E " I * E T " U A % O * A L I E 5 % L D I * E A & O " ! U L U I & E % T I * T " U L D I * E

Fi#& de autoe"aluare

Activitatea nr)9

In ta4elul de mai 6os sunt pre.entate dimensiunile de 4a. ale corpului omenesc, de#iniia lor, repre.entarea 0i relaiile de calcul) &ompletai csuele goale cu in#ormaiile corespun.toare) Dimensiunea corpului De%ini2ia se msoar de la ultima verte4r a g2tului, de-a lungul mi6locului spatelui p2n +n talie) reprezentare Rela2ia de calcul

Lungimea spatelui
5punct

Ls H -IcI:G KK

7)Lungimea #eei p2n +n talie

distana de la umr, -de la g2tG, peste piept, p2n +n talie distana din talie, p2n la 0old -de-a lungul 0olduluiG

*IcC4, DE
5punct

8) Lungimea 0oldului L0

*IcC5), DE
5punct

Do/e)iul" TE;TI!E <PIE!7RIE &ali2icarea " Teh)icia) *) i)+u,tria te#til% Ni=elul 3

47

MOD ! !" &ON-TR &.I' TIP'RE!OR distana de la +nc1eietura umrului, peste cotul +ndoit, p2n la +nc1eietura m2inii 5punct

9) Lungimea 4raului L4r

-IcI9G KK

4.l&2imea %e2ei l%
5punct ;)limea spatelui lsp

se msoar +ntre 4rae deasupra pieptului

-!4I9G JK

se m&soar& +ntre 3ra2e la ni"elul omopla2ilor


5punct

-!4I9G JK

@) !erimetrul taliei !t

se msoar de 6ur +mpre6urul taliei, +n partea cea mai +ngust 5punct

!4

A) !erimetrul 0oldului

se msoar peste partea cea mai proeminent a 0oldurilor

!4 J K

5punct B)!erimetru g2tului !g se msoar la 4a.a g2tului, deasupra claviculei 5punct (e msoar direct

-cti"itate practic&;joc de rol ?i0a de o4servaie


%r crt 7 8 / +. , . Activiti Ftie dimensiunile principale ale corpului ) Are deprinderi de utili.are a antropometrului Ftie dimensiunile de 4a. ale corpului ) Ftie s msoare pe corp dimensiunile de 4a. de lungime cu centimetru de croitorie) Ftie s msoare pe corp dimensiunile de 4a. de lime cu centimetru de croitorie) Ftie s msoare pe corp dimensiunile de 4a. de perimetru cu centimetru de croitorie) &onsemnea. +n caiet dimensiunile determinate

Activitatea nr):
'a 'a %u 'a 'a 'a 'a %u %u O4servaii

Do/e)iul" TE;TI!E <PIE!7RIE &ali2icarea " Teh)icia) *) i)+u,tria te#til% Ni=elul 3

48

MOD ! !" &ON-TR &.I' TIP'RE!OR

-cti"itate de recapitulare
(arcini de lucru
Dimensiunile corpului omenesc

Activitatea nr);

Clasa este +mp&r2it& +n #ase grupe1 care se "or numerota de la 5 la8. . 0e %oaia de 9$rtie se "or enumera cerin2ele de lucru as%el!

<

:rupa 5 ; dimensiunile corpului omenesc Dimensiuni principale Dimensiuni de 3az& :rupa ( - dimensiunile principale utili.ate la proiectarea +m4rcmintei =nal2imea corpului 0erimetrul 3ustului :rupa / - dimensiuni de 4a. de lungime Lungimea taliei Lungimea 3ra2ului Lungimea #oldului :rupa 4 - dimensiuni de 4a. de lime L&2imea spatelui L&2imea %e2ei L&2imea r&scroiturii 3ra2ului :rupa < - dimensiuni de 4a. de perimetru 0erimetrul taliei 0erimetrul #oldului 0erimetru g$tului :rupa 8 - calculul dimensiunilor de 4a. LtF*IcC4, DE lsp F*03C/, GE lpt F*03C/, GE 0t F03;E 6 0# F03 GE 0g se m&soar& direct L3r F*IcC/, DE L#F*IcC5), DE

Do/e)iul" TE;TI!E <PIE!7RIE &ali2icarea " Teh)icia) *) i)+u,tria te#til% Ni=elul 3

49

MOD ! !" &ON-TR &.I' TIP'RE!OR

FI DE -U'7E>-LU-RE
3are/ +e corectare

Activitatea nr)@

I>.
:);

Desenul de mai jos reprezint& un tipar clasic al unui produs "estimentar. -naliz$nd elementele geometrice din care este alc&tuit identi%ica2i!

-. liniile de 3az& orizontale --5 6 ..5 6 ''( linii de 3az& "erticale -L6 -5-(6 .. liniile de contur orizontale LL( liniile de contur +nclinate a5a/ liniile de contur cur3e -a5 a/ .4

>.
8)E

Completa2i spa2iul li3er din propozi2ia de mai jos !

7) (upra#aa se o4ine cu a6utorul liniei +nc9ise +n acela0i plan) 8) Element geometric #r dimensiune este punctul. 9) Linia este elementul geometric cu o singur dimensiune care se o4ine prin deplasarea punctului +n acela0i plan) :) Intr-un tipar liniile pot #i de 4a., ajut&toare 0i de contur >I.
8);

Citi2i cu aten2ie a%irma2iile de mai jos. Dac& ele sunt corecte 1 +ncercui2i litera - * ade"&rat ,1 dac& nu1 +ncercui2i litera F * %als, 7) &alculul dimensiunilor de 4a. este prima etap de reali.are a unui tipar) 8) 'imensiunilor de 4a. de lungime utili.ea. !<, +ntr-un raport dat 9) Trasarea liniilor de 4a. cuprinde operaii de trasare a liniilor de 4a. at2t +n lungimea c2t 0i limea tiparului) :) !unctele de 4a. se po.iionea. cu a6utorul dimensiunilor principale ale corpului) ;) Trasarea liniilor de contur cuprinde operaii de determinare a punctelor 0i a liniilor a6uttoare 0i apoi trasarea liniilor de 4a.)

F F F

Din o%iciu 5 punct. 'otal 5) puncte


Do/e)iul" TE;TI!E <PIE!7RIE &ali2icarea " Teh)icia) *) i)+u,tria te#til% Ni=elul 3

50

MOD ! !" &ON-TR &.I' TIP'RE!OR

&o/$ete)>a 24.20.2" &o),truieCte ti$are +e 0a?% $e)tru $ro+u,e +e */0r%c%/i)te e#terioar% 'E ' DE -U'7E>-LU-RE I)Incercuiti varianta corect de rspuns prin +ncercuire
0,5p

Activitatea nr)A

0,5p

0,5p

5. .luza pentru %emei este un produs 4) de .i (. Detaliul care nu este element component al 3luzei este d) cordonul /. Materialul %olosit pentru con%ec2ionarea 3luzei este a) estura

1,0p

4. Enumera2i dimensiunile de 3az& necesare pentru construc2ia 3luzei de lungime , lugimea talie, lungimea 0oldului, lungimea 4raului de lime , limea spatelui, limea #eei II. Realizati coresponden2a dintre termenii din coloana - *dimensiunile de 3az& ale corpului, cu termenii din coloana . *detaliile componente ale 3luzei, 7)Limea spatelui 8)Lungimea m2necii 9)!erimetul taliei :)Limea #eei . a) (pate 4) ?aa c) *2neca

1,5p

7-a 8-c 9:-4

III. Completa2i spa2iul li3er din propozi2ia de mai jos a. 3luza pentru %emei 1 este un produs %i@at pe talie 1,0p 3. %a2a 3luzei pentru %emei este un detaliu principal I>.Citi2i cu aten2ie a%irma2iiile de mai jos. Dac& sunt corecte 1 +ncercui2i litera * ade"&rat ,1 dac& nu1 +ncercui2i litera F * %als, 1,0p Fa2a 3luzei din ( detalii1 este pre"&zut& cu rezer"& de suprapunere. F Fa2a 3luzei este egal& cu spatele 3luzei. >.Identi%ica2i liniile de contur ale spatelui 3luzei pentru %emei din desenul al&turat. 3,0p -a5 ;r&scroitura g$tului la spate a5a( Hlinia um&rului a/ .4 Hr&scroituira 3ra2ului .4 L5 Hlinia lateral& L L5 H linia de termina2ie -L ; mijlocul spatelui

Do/e)iul" TE;TI!E <PIE!7RIE &ali2icarea " Teh)icia) *) i)+u,tria te#til% Ni=elul 3

51

MOD ! !" &ON-TR &.I' TIP'RE!OR

Activitatea nr)B

'E ' DE E>-LU-RE


;,;

I.Rezol"ati re3usul de mai jos. Coloana - . cuprinde cu"antul 0R7IEC'-RE1 iar r$ndurile con2in no2iuni studiate la realizarea tiparului clasic. 8 9 : 7 8 9 : ; @ A B C 7E A R O U U T L E ! ! " I & ; @ A ( 0 R I * Q % E % C ' R E . % ( C A E T ! ' ! L A I L E " E E " L E D I * E O % C

7 " & I A T

O A

&i2ra 1 re$re?i)t% litera eO ci2ra 2 re$re?i)t% litera a


II. Citi2i cu aten2ie a%irma2iile de mai jos. Dac& ele sunt corecte 1 +ncercui2i litera - * ade"&rat ,1 dac& nu1 +ncercui2i litera F * %als, A ? A A "e.erva de suprapune de la #aa 4lu.ei este necesar pentru +nc1eierea ei) Linia umrului la #aa 4lu.ei este egal cu cea de la spatele 4lu.ei 'up modul de spri6in pe corp, 4lu.a este un produs care se spri6in +n talie) Lungimea produsului este determinat de +nalimea corpului

8,E

7,;

I>. Enumera2i dimensiunile de 3az& de lungime #i de l&2ime necesare realiz&rii tiparului clasic de 3luz&. I. Calculul dimensiunilor de 3az& II. 'rasarea liniilor de 3az& III. 'rasarea linilor de contur

Do/e)iul" TE;TI!E <PIE!7RIE &ali2icarea " Teh)icia) *) i)+u,tria te#til% Ni=elul 3

52

MOD ! !" &ON-TR &.I' TIP'RE!OR

Activitatea nr)C

(I-' DE ! &R

7)!reci.ai denumirea liniilor de 4a. 0i de contur din tiparul repre.entat mai 6os
9)E

7) linia taliei 8) linia lateral 9) linia de terminaie :) mi6locul spatelui #ustei ;) linia 0oldului @) pense de a6ustare

8) &are este semni#icaia parametrilor din relaia de calcul de mai 6os,


8)E

Lpr H %/ L MK

Lpr H lungimea produsului % H Varia4il +n #uncie de lungimea produsului pe corp L H &onstant +n #uncie de +nalimea corpului K H adaos de corecie sau de mod

9)&unosc2nd dimensiumile principale proprii ale corpului, calculai dimensiunile de 4a. necesare reali.rii tiparului #ustei) 7);
Di/e),iu)i +e lu)4i/e Di/e),iu)i +e $eri/etru Lun*imea 6oldului Ls I Ic ?= I Perimetrul taliei Pt I Pb N C I Perimetru 6oldului Ps I Pb P CI

:) &ompletai urmtoarea construcie a tiparului #ustei cu punctele 0i liniile de contur corespun.toare


8);

Din o%iciu 5 punct. 'otal 5) puncte


Do/e)iul" TE;TI!E <PIE!7RIE &ali2icarea " Teh)icia) *) i)+u,tria te#til% Ni=elul 3

53

MOD ! !" &ON-TR &.I' TIP'RE!OR

FI- DE LUCRU
O4servai cele trei modele de mai 6osS

Activitatea nr)7E

9) &ompletai ta4elul urmtor preci.2nd denumirea modelului pre.entat) "eali.ai trans#erul pensei de 4ust con#orm modelului) %r)crt 'enumirea modelului Trans#erul pensei

*odel cu pense in rscroitura g2tului 7

*odel cu pense +n rscroitura 4raului

*odel cu pense de garnitur

Do/e)iul" TE;TI!E <PIE!7RIE &ali2icarea " Teh)icia) *) i)+u,tria te#til% Ni=elul 3

54

MOD ! !" &ON-TR &.I' TIP'RE!OR

LUCR-RE 0R-C'IC

Activitatea nr)77

Activitatea este o aplicaie practic la tema, N Trans#ormarea #ustei clasice +n model>

Trasarea po.iiei pltcii 'ecuparea pltcii 0i eva.area #eei 0i spatelui

Fa2a #i spate trans%ormat

Volan

Do/e)iul" TE;TI!E <PIE!7RIE &ali2icarea " Teh)icia) *) i)+u,tria te#til% Ni=elul 3

55

MOD ! !" &ON-TR &.I' TIP'RE!OR

Activitatea nr)78

LUCR-RE 0R-C'IC
Trans#ormarea decolteului la corsa6 con#orm modelului din imagini

'E&OLTEU '"E!T

'E&OLTEU 5% &OLD

'E&OLTEU "OTU%'

Do/e)iul" TE;TI!E <PIE!7RIE &ali2icarea " Teh)icia) *) i)+u,tria te#til% Ni=elul 3

56

MOD ! !" &ON-TR &.I' TIP'RE!OR

Activitatea nr)79

DI-:R-M- :-N'' C7RE 0UNI-'7-RE 0L-NIFICRII 0R7IEC'ULUI


Aciunea (ta4ilirea temei 0i o4iectivele !lani#icarea activitilor 'ocumentare
R e a l i z a r e

"spunde LunaIsptm2na elevulJ pro#esor elevul elevul plani#icat reali.at plani#icat reali.at plani#icat reali.at plani#icat reali.at plani#icat reali.at plani#icat reali.at plani#icat reali.at elevul pro#esor plani#icat reali.at plani#icat reali.at

"eali.area coleciei de modele &onstruirea tiparului clasic Trans#er de pens de 4ust Trans#ormarea m2necilor

elevul

!re.entarea re.ultatelor Evaluarea proiectului

Do/e)iul" TE;TI!E <PIE!7RIE &ali2icarea " Teh)icia) *) i)+u,tria te#til% Ni=elul 3

57

MOD ! !" &ON-TR &.I' TIP'RE!OR

!iontea '%.( Proiectarea mbrcmintei( )ditura *idactic i Pedagogic( +ucureti(1,,3 !ornelia Spanu( Proiectarea produselor te.tile( )ditura /istral Info /edia( 2&&0!urelaru /.( +rtoi ).( 1*icionar de termeni de specialitate din industria te.til2pielrie+rtoi ).( 3u.iliar curricular( domeniul4 te.tile2pielrie( calificarea4croitor mbrcminte dup comand( 2&&5!iutea /( +6rldeanu /( *ragu P( /anualul croitorului( ( )ditura *idactic i Pedagogic( +ucureti(1,,5 *ragu P. 7 /od i tipare 8)ditura 9e%nica( 1,,:!onstrucii de tipare ( )ditura )urocor( 2&&2-

Do/e)iul" TE;TI!E <PIE!7RIE &ali2icarea " Teh)icia) i) i)+u,tria te#til% Ni=elul 3

,.