Sunteți pe pagina 1din 25

Manual de proiectare 5.2.

Calculul arborelui cotit n primul rnd vor fi stabilite dimensiunile constructive ale arborelui cotit, dup care urmeaz calculul de verificare. Dimensiunile caracteristice ale arborelui cotit sunt prezentate in figura 4.4.

Figura 5.4 unde: l-lungimea unui cot (distan a dintre a!ele a doi cilindri consecutivi" l#l$%lM%&.g l$ 'mm( ) lungimea fusului palier d$ 'mm( ) diametrul e!terior al fusului palier

196

Manual de proiectare lM 'mm( ) lungimea fusului maneton (a fost adoptat la calculul capului bielei" dM 'mm( ) diametrul e!terior al fusului maneton (a fost adoptat la calculul capului bielei" dMi 'mm( ) diametrul interior al fusului maneton b 'mm( ) l imea bra ului g 'mm( ) grosimea bra ului * 'mm( ) raza de racordare a fusului cu bra ul +alorile recomandate pentru aceste dimensiuni sunt prezentate ,n tab -... /abelul -..
Denumire l dp lp -fus intermediar dM lM dMi b g 31 -4 33 4& .01 .4 4 m.a.s. .04 12.-

a.5alculul de verificare a fusurilor la presiune de contact 6i la ,nclzire 7nsamblul fus-cuzine i, att ,n cazul fusului maneton ct 6i a celui palier, reprezint un lagr radial 8idrodinamic. $elicula de ulei 197

Manual de proiectare dinte fus 6i cuzinet se men ine ,n timpul func ionarii datorit mi6crii relative cu viteze mari a celor dou componente. Dac presiunea de contact dintre fus 6i cuzinet este mai mare dect presiunea din stratul de ulei, apare pericolul e!pulzrii peliculei de ulei dintre cele dou piese. n urma contactului direct dintre cele dou suprafe e uzura se accentueaz 6i din cauza supra,nclzirii arborelui cotit apare pericolul gripa9ului. :leiul are 6i rolul de a evacua o parte din cldura dezvoltat ,n lagr. $entru verificarea fusurilor la presiune specific este necesar s se stabileasc solicitrile care ac ioneaz asupra acestora. n acest scop se construiesc diagramele polare pentru fusul maneton 6i pentru cele palier. $entru calculele ulterioare prezint interes valoarea medie 6i cea ma!im, att pentru fusul palier ct 6i pentru fusul maneton. $resiunea specific ma!im pe fusul palier: p p max = R p max lp dp

[ MPa ]

(-.."

$resiunea specifica medie pe fusul palier: pp = RP lp dp

[ MPa ]

(-.&"

+alorile admisibile sunt '4(: p$ma! a#40 ... 10 M$a p $ a#30 ... -0 M$a $resiunea specific ma!im pe fusul maneton:

198

Manual de proiectare p M max = RM max lM d M

[ MPa ]

(-.3"

$resiunea specific medie pe fusul maneton pM = RM lM d M

[ MPa ]

(-.4"

+alorile admisibile '4(: pMma! a#-0 ... 40 M$a p M a#3- ... 10 M$a +erificarea preliminar la ,nclzire se face considernd lucrul mecanic dezvoltat prin frecare ,ntr-o secund, pe unitatea de suprafa . 5oeficientul de uzura pentru fusul palier este: qP =
3

dP n p P 10 3 60

(-..-"

;a fusul maneton viteza periferic este amplificat de oscila iile bielei 6i de aceea se introduce un factor de corec ie < care depinde de factorul constructiv al bielei #r=lb (vezi fig. -.&-". 5oeficientul de uzura pentru fusul maneton: qM = dM n p M 60
3

(-..1"

199

Manual de proiectare

Figura 5.25 +alorile admisibile ale coeficientului de uzur sunt: >a?300 ) pentru alia9 aluminiu-staniu n func ie de valorile >$ si >M se alege tipul de acoperire pentru cuzine ii fusului palier respectiv pentru cei ai fusului maneton. b.5alculul de verificare a cotului la oboseal 7cest calcul se face ,n ipoteza c arborele cotit este o grind discontinu avnd un numr de pr i egale cu numrul coturilor. Mai departe se fac urmtoarele ipoteze: - un cot este o grind simplu rezemat la capete@ - reazemele sunt considerate a fi rigide 6i coa!iale@ -datorit lungimii reduse 200 a reazemelor, se negli9eaz momentele ,ncovoietoare care ac ioneaz aspra acestora@

Manual de proiectare -asupra reazemului din stnga a cotului z ac ioneaz un moment de intrare Minz, egal cu suma momentelor de rsucire produse de cilindrii situa i ,ntre acest cot 6i partea frontal a motorului (fulia ventilatorului". De ex.: $entru un motor cu 4 cilindri ,n linie (fig. -.3.", momentul de intrare pentru cotul 3 este: Min3#M.%M& intrare Minz la care se adaug cel produs de cilindrul z. De ex.: $entru arborele din figura -.3.: Me3#Min3%M3 (-.34" (-.33" 7supra reazemului din dreapta ac ioneaz momentul de

Figura 5.31 Aste evident c momentul de intrare pentru cotul z%. este egal cu momentul de ie6ire al cotului z: 201

Manual de proiectare Minz%.#Mez (-.3-"

Be observ c momentul de intrare ,n primul cot este nul, iar momentul de ie6ire al ultimului cot i este egal cu momentul instantaneu sum al motorului M. C..+erificarea la oboseala a fusului palier ;a stabilirea ordinii de aprindere 6i la calculul momentului sum numerotarea cilindrilor a ,nceput de la volant spre ventilator. $entru verificarea la oboseal a cotului arborelui cotit ordinea de numerotare a cilindrilor s-a inversat, deci ,nsumarea momentelor de rsucire pentru determinarea momentelor de intrare, respectiv celor de ie6ire ale unui cot se va face de la dreapta la stnga ,n tabelul (tabelul de momente". 5u alte cuvinte, ultimul cilindru i din calculele anterioare devine cilindrul . ,n calculele de verificare la oboseal pentru arborele cotit. +alorile momentelor de intrare, respectiv de ie6ire pentru fiecare cot ale unui arbore cu i coturi se trec intr-un tabel (tab. -.-". /abel -.-

Momentul de intrare pentru primul cot Min.#0 deoarece ,n stanga cotului . nu se produce moment de rsucire. 76a cum s-a aratt in rela ia (-.3-", momentul de intrare ,n cotul & Min& este egal cu momentul de ie6ire din cotul . Me.. +alorile momentului de intrare

202

Manual de proiectare ,n cotul & Min& se copiaz din tabelul (momente", fiind coloana corespunzatoare lui Mi. 5oloana corespunztoate lui Min3 se determin ,nsumnd coloanele Mi si Mi-. din tabelul (momente", iar pentru celelalte valori ale momentelor de intrare se continu ,nsumarea de la dreapta la stnga a coloanelor din tabelul de momente. /ensiunile ma!ime 6i minime ,ntr-un fus palier sunt: M max W pP

p max = 10 3

'M$a(

.0D3EMma!=-.33-

(-.31"

p min = 10 3

M min 'M$a( W pP

(-.32"

unde: - Fp$ 'mm3( ) modulul de rezisten polar al fusului palier W pP


4 4 (d P d iP ) = 16 d P

'mm3(

(-.3G"

unde: - di$#diM 'mm( ) diametrul interior al fusului palier (poate fi luat egal cu cel al fusului maneton"@ - d$ 'mm( ) diametrul e!terior al fusului palier@ $entru un cot oarecare z, valorile momentulu ma!im 6i minim de torsiune ,n reazemul din stnga se iau din tabel -.-, coloana corespunzatoare momentului Minz. n reazemul din dreapta ac ioneaza momentul Minz%.. $entru ultimul cot, momentul de torsiune pe reazemul din dreapta va fi Mei.

203

Manual de proiectare Husul palier este solicitat la rsucire de un ciclu asimetric. $entru calculul coeficientului de siguran la oboseal se aplic teorema lui Berensen. cp =

k Pv + Pm

(-.34"

unde: - -. 'M$a( ) rezisten a la oboseal la solicitarea de rsucire pentru un ciclu simetric -.#(0,-- ... 0,-G".I-.#&32.4 Jezisten a la oboseal la solicitarea de ,ncovoiere pentru un ciclu simetric I-.#(0,44 ... 0,-&".Ir#0.44EG-0#4.1.Jezisten a la rupere pentru materialul arborelui cotit: Ir#100 ... G00 M$a pentru o el carbon (K;5" Ir#G00 ... 400 M$a pentru o el aliat Ir#200 ... 400 M$a pentru font cu grafit nodular
2 1 0

#0.0-3

unde: - 0#(.,G ... &".-. 'M$a( ) rezisten a la oboseal la solicitarea de torsiune pentru un ciclu pulsator - L - coeficientul efectiv de concentrare a tensiunilor pentru solicitarea de torsiune - M - factorul dimensional pentru solicitarea de torsiune L=M &,204

Manual de proiectare sau se determin L (fig. -.3&a" 6i M (fig. -.3&b".

Figura 5.32 - - coeficientul de calitate a suprafe ei #.,. ... .,&G pentru o eluri ecruisate cu 9et de alice #.,. ... .,&G pentru fusuri clite prin 5NH +alorile admisibile pentru coeficientul de siguran la oboseal al fusului palier '3(: c;aO3 ... 4 pentru motoare de autoturism c;aO3,- ... 4,- pentru m.a.c. care ec8ipeaz autove8icule comerciale c;aO4 ... - pentru m.a.c. supraalimentat b.&.+erificarea la oboseal a fusului maneton Bc8ema de incrcare pentru un cot spri9init pe dou reazeme este prezentat ,n figura -.33.

205

Manual de proiectare

Figura 5.33 Hor ele au fost descompuse dup dou direc ii: - una ,n planul cotului (normala la fusul maneton" - una tangential la fusul maneton. $entru un cot oarecare z: - for a dup direc ia tangen ial la cotul z /z este c8iar for a tangen ial /#C.sin(P%" 'Q(

206

Manual de proiectare pentru cotul z (se ine seama de decala9ul la aprindere ,ntre cilindri", care a fost determinat la studiul dinamic al mecanismului bielmanivel - for a Rz din planul cotului este egal cu suma algebric (vezi fig. -.33": Rz#RC%HJC%HJM 'Q( (-.40" unde: - RC#C.cos(P%" 'Q( ) for a mormal pe fusul maneton a fost determinat la studiul dinamic al mecanismului biel-manivel - H JC#-mCM.r.S& 'Q( ) for a de iner ie a masei bielei aferent mi6crii de rota ie - H JM#-mM.r.S& 'Q( ) for a de iner ie a masei manetonului aflat ,n mi6care de rota ie mM =

2 2 10 3 ( d M d Mi ) lM 4

'Lg(

unde: - dM, dMi 6i lM

'mm( ) diametrul e!terior, diametrul interior,

respectiv lungimea fusului maneton - * 'Lg=dm3( ) densitatea materialului arborelui cotit *#2,G ... 2,G- Lg=dm3 pentru o el *#2,. ... 2,.- Lg=dm3 pentru font 7plicnd ecua iile de ec8ilibru ale for elor 6i momentelor se determin reac iunile pe cele dou reazeme. Jeac iunile din reazemul stng: Ts = 0,5 T 'Q( 'Q( (-.4." (-.4&"

Z s = 0,5Z z + FRb + Fcg

207

Manual de proiectare unde: - HJb#-0,-.(mcot-mM".r.S& 'Q( ) for a de iner ie a masei unui bra (masa cotului a fost adoptat la studiul dinamic al mecanismului biel-manivel" - Hcg#0,-.He 'Q( ) for a de iner ie a unei contragreut i - He 'Q( ) for a de ec8ilibrare a fost stabilit la construc ia diagramei polare pentru fusul palier (He#(0,2 ... 0,G".HJ" Momentul de ,ncovoiere ,n planul cotului M5 (fig. -.34" este: M c = 10 3 0,5 Z s l + ( 0,5l a ) ( FRb + Fcg ) 'Qm(

(-.43"

Figura 5.34 -for ele Rs, HJb 6i Hcg 'Q( , iar lungimile l,a 'mm( a = 0,5 ( l p + g ) #&2.- 'mm( (vezi fig. -.33" M T = 0,5 10 3 l Ts = 0,25 10 3 l T 'Qm(

Momentul de ,ncovoiere tangen ial M/ este : (-.43"

208

Manual de proiectare $entru a permite accesul uleiului ,n lagrul fusului, acesta este gurit ,n plan transversal. $ozi ia orificiului de ungere se stabile6te pe baza diagramei de uzur. Diagrama de uzura indic zona ,n care presiunea de contact din lagrul respectiv este minim. $rin plasarea orificiului de ungere ,n aceast zon scade presiunea pe care pompa de ulei trebuie s o asigure ,n magistrala de ulei. Diagrama de uzur nu este una cantitativ deoarece nu urmre6te determinarea valorii presiunii de contact ci doar a zonei ,n care aceasta este cea mai mic. 7vnd stabilit pozi ia orificiului de ungere pentru fusul maneton se determin proiec iile vectorilor M c 6i M T pe a!a n-n (fig. -.3G", normala la a!a o-o a orificiului. Bec iunea slabit a fusului este cea a orificiului, de aceea calculul se face aici.

Figura 5.38 209

Manual de proiectare Momentul ,ncovoietor ,n sec iunea orificiului este: M n = M c cos 0 + M T sin 0 (tab. -.1": (-.41"

5alculul pentru fusul maneton se organizeaz ,ntr-un tabel

210

Manual de proiectare

211

Manual de proiectare /abelul -.1 /ensiunea ma!im de ,ncovoiere ,n sec iunea orificiului de ungere: M n max WM

max = 10 3

'M$a(

(-.42"

iar tensiunea minim ,n aceast sec iune:

min = 10 3

M n min 'M$a( WM

(-.4G"

unde: - Mnma!#1.-.12 Mnmin #-&41.1-'Qm( ) momentul ma!im, respectiv cel minim din coloana Mn a tabelului@ - FM 'mm3() modulul de rezistan la ,ncovoiere pentru fusul maneton@ pentru gaur interioar concentric: WM =
4 4 (d M d iM ) #.44G- 'mm3( 32d M

(-.44" pentru gaur interioar e!centric (fig. -.34": WM = f


4 4 (d M d iM ) #4.4. 'mm3( 32d M

(-.44T"

212

Manual de proiectare

Figura 5.39 5oeficientul de corec ie f se determin din figura -.40, ,n func ie de raportul celor dou diametre: U#dMi=dM (vezi fig. -.34" 6i de e!centricitatea relativ: 2e d M d Mi

(vezi fig. -.34"

213

Manual de proiectare Figura 5.40 5oeficientul de siguran la ,ncovoiere pentru fusul maneton: c M =

K v + m

(-.-0"

unde ) I-. 'M$a( ) rezisten a la oboseal pentru solicitarea de ,ncovoiere cu un ciclu simetric (a fost stabilt la calculul fusului palier" - LI ) coeficientul efectiv de concentrare a tensiunilor LI#.,4 ... & sau se adopt din figura -.4.a ,n care diametrul gurii de ungere d0#& ... 4 mm - M - factorul dimensional M#0,2 ... 0,G sau se adopt din figura -.34. - VI#(&I-.-I0"=I I0 #(.,1 ... .,G".I-. #.,. ... .,&G pentru o eluri ecruisate cu 9eturi de alice #.,. ... .,4 pentru clire prin 5NH

m =

max + min 'M$a( 2

v =

max min 'M$a( 2

214

Manual de proiectare

Figura 5.41 Momentul de torsiune care ac ioneaz asupra fusului maneton al unui cot z este egal cu suma dintre momentul de intrare ,n cot (M inz din tab." 6i momentul produs de reac iunea tangen ial din reazemul stng: M z = M inz + 10 3 r Ts = M inz + 0,5 10 3 r T n rela ia anterioar: Minz 'Qm(, r 'mm(, / 'Q(. 5alculele pentru solicitarea de torsiune se trec tot ,n tabelul -.1. /ensiunea ma!im de torsiune ,n fusul maneton este: M max W pM

max = 10 3

'M$a(

(-.-."

iar cea minim:

min = 10 3

M min W pM

'M$a( 215

(-.-&"

Manual de proiectare unde: - Mma!, Mmin 'M$a( ) momentul de torsiune ma!im, respectiv minim, pe fusul maneton - FpM 'mm3( ) modulul de rezisten polar al fusului maneton Wp p =
4 4 (d M d Mi ) 'mm3( ) pentru gaur interioar concentric 16 d M 4 4 (d M d Mi ) 'mm3( ) pentru gaur interioar e!centric 16 d M

Wp p = f

Hactorul de corec ie f se adopt din figura -.40. 5oeficientul de siguran la torsiune pentru fusul maneton: cM =

k v + m

(-.-4"

unde: - -., L, , V - au aceea6i semnifica ie 6i valori ca 6i ,n cazul calculului la solicitarea de oboseal pentru fusul palier - m, v ) au aceea6i semnifica ie ca 6i ,n cazul calculului la solicitarea de oboseal pentru fusul palier - M - se adopt din figura -.4.b 5oeficientul global de siguran la oboseal pentru fusul maneton: cM = c M c M
2 2 cM + c M

(-.--"

+alorile admisibile sunt: cMa#&,- ... 3 pentru m.a.s. cMa#3 ... 3,- pentru m.a.c.

216

Manual de proiectare b.3.5alculul de verificare la oboseal a bra ului Bolicitrile care apar la bra ul arborelui cotit sunt: de ,ntindere, de compresiune, de ,ncovoiere 6i de torsiune. 5alculele se fac pentru sec iunea tangen ial la muc8ia suprioar a fusului palier (fig. -.4&a", tensiunile cele mai mari ,nregistrndu-se ,n punctul 7 al acestei sec iuni (fig. -.4&a".

Figura 39 /ensiunea de ,ncovoiere 6i cea de ,ntindere-compresiune ,n punctul 7 sunt determinate de momentul din planul bra ului M b 6i de for a de reac iune din reazemul de intrare RB. /ensiunea ma!im de ,ncovoiere 6i de ,ntindere-compresiune ,n punctul 7 va fi: 6a 1 A max = Z S max b g2 + b g 'M$a( iar cea minim: 217 (-.14"

Manual de proiectare 6a 1 A min = Z S min b g2 + b g 'M$a( - b 'mm( ) l imea bra ului (vezi fig. -.4&" - g 'mm( ) grosimea bra ului (vezi fig. -.4&" Rsma!, Rsmin se iau din tabelul & din coloana corespunztoare lui Rs 5oeficientul de siguran la ,ncovoiere pentru bra : cb = (-.1-"

K v + n

(-.11"

I-., 6i VI ) au fost adoptate la calculul fusului maneton LI ) se adopt din figura -.43a func ie de raportul *=d$ (* raza de racordare a fusului cu bra ul"

Figura 5.43

A max A min [ MPa ] 2 + A min [ MPa] m = A max 2 m =


218

Manual de proiectare Momentul de torsiune ,n sec iunea.&34 (fig. 34a" este: M = Ts a = 0,5 10 3 a T unde: - a 'mm( Jeparti ia tensiunilor produse de momentul M ,n sec iunea .&-3-4 este cea din figura -.4&e. /ensiunea ma!im de torsiune ,n punctul 7: a Ts max K b g2 a Ts min K b g2 'Qm( (-.12"

A max =

'M$a(

(-.2."

iar cea minim:

A min =

'M$a(

(-.2&"

W ) coeficientul lui Baint +enant se adopt din figura -.44

Figura 5.44 /sma!, /smin se tabelul -.1 din iau coloana din

corespunztoare lui /s 5oeficientul de siguran la torsiune pentru bra : cb =

K v + m
219

(-.23"

Manual de proiectare -., V - au fost adoptate la calculul fusului palier M - din figura -.4.b ,nlocuind pe d cu valoarea lui b L - se adopt din figura 40b func ie de raportul *=d$

m =

A max + A min A min , v = A max 2 2


cb cb
2 2 cb + c b

'M$a(

5oeficientul global de siguran pentru bra : cb = (-.24"

+alorile admisibile sunt: cba#& ... 3 pentru m.a.s. cba#3 ... 3,- pentru m.a.c.

220